Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének május 23-án megtartott rendkívüli testületi ülésen

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 23-án megtartott rendkívüli testületi ülésen"

Átírás

1 Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének május 23-án megtartott rendkívüli testületi ülésen Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Az ülés kezdete: 13:00. óra Jelen vannak: a melléklet jelenléti ív szerint Bencsik Mónika - polgármester: Nyolcan jelen vagyunk, így a testület határozatképes. Szavazzunk a napirendi pontokról. Napirend: 1. Döntés az állattartásról szóló 21/2004. (VII.20.) sz. rendelet módosításáról E- 79 Előterjesztő: Dr. Könye Kornél jegyző Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyzői referens 2. Döntés a Viziközmű Kft évi éves beszámolójáról, üzleti jelentéséről E- 81 Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyzői referens PVB 3. Döntés a Nagykovácsi Viziközmű Kft. Felügyelő Bizottságába a tagok jelöléséről, tagjainak díjazásáról, illetve a könyvvizsgáló megbízási díjáról, valamint az ügyvezető alapbéréréről és jutalmazásáról E-76 Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyzői referens PVB 4. Az önkormányzati tulajdonú víziközművekre történő utólagos lakossági rácsatlakozás díjának és a gazdálkodó szervezetek által kért bekötések megvalósításához szükséges víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megállapítása E- 82 Előterjesztő: Dr. Könye Kornél jegyző Előadó: Szűtsné Kiss Zsuzsanna gazdasági vezető PVB 5. Döntés a Kálvária-dombi víztározó medencék leürítésének és az ivóvíz hálózati szakaszoló szerelvények cseréjének 3. ütem munkáira kiírt közbeszerzési eljárás lezárásáról E-83 Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előadó: Szimeth István szakfőtanácsos 6. A Nagykovácsi Általános Iskolában a 2008/2009-es tanévben indítható osztályok és a napközis csoportok számára vonatkozó döntés E-78 Előterjesztő: Dér Zsuzsanna mb. igazgató, oktatási tanácsnok

2 7. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló a évi átfogó értékelése E-72 Előterjesztő: Dr. Könye Kornél jegyző Előadó: Ferencz Andrásné szociális és gyámügyi előadó 8. Döntés a Fehér Kereszt Közhasznú Egyesület családi napközi és helyettes szülői feladatok ellátására vonatkozó, Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás együttműködésének támogatásáról E-80 Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyzői referens 9. Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár igazgató pályázatról E- 77 (Zárt) Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester 10. Indítványok, javaslatok A jelenlévő 8 fő képviselő 8 egyhangú igen szavazattal elfogadta a napirendet. Bencsik Mónika - polgármester: Szeretném bejelenteni, hogy a Nagykovácsi természetjáró egyesület az erdőirtásokkal kapcsolatban fórumot rendez június 2-án. Kérem, hogy ezen lehetőség szerint minél több képviselőtársam vegyen részt. Természetesen ezen a vitán az érintett hatóságok is jelen lesznek. 1. napirendi pont: 1. Döntés az állattartásról szóló 21/2004. (VII.20.) sz. rendelet módosításáról E-79 Bencsik Mónika - polgármester: Átadom a szót Jegyző Úrnak. Dr. Könye Kornél jegyző: Egy közigazgatási per során találkoztunk utoljára az állattartási rendelettel. A bírónő itt felhívta a figyelmünket egy hiányosságra, most ezt szeretnénk pótolni, valamint lakossági kérésekre kutyatartással kapcsolatos és macskapanzióval kapcsolatos szabályozás került be a rendeletbe. Bencsik Mónika - polgármester: A faluban most is működnek illegálisan ilyen macskapanziók, hiszen főképp a nyári időszakban a nyaralások miatt igény van erre. Érkezett erre konkrét kérelem is. Beliczay István: Az a kérdésem, hogy ezzel a módosítással a galambügy rendeződik-e? Dr. Könye Kornél jegyző: A bíróság nem fogadta el a Képviselő-testület döntését, de az ügy lezárult, és útmutatásokat is kaptunk a jövőre nézve, így megoldódnak az ilyen típusú problémák. ( kor megérkezik dr. Balogh László.)

3 Beliczay István: Köszönöm. Bencsik Mónika - polgármester: Ha nincs több kérdés, szavazzunk a módosításról. A kihirdetés dátuma május 30. lesz. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2008. (V.23.) sz. rendelete az állattartásról szóló 21/2004.(VII. 20.) sz. rendeletmódosításáról Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az állattartásról szóló 21/2004. (VII.20.) sz. Kt. rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 1. A R. 5. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az állatok tartására szolgáló építmény (ól, istálló, kifutó, stb.), illetve a trágyatároló védőtávolsága a szomszédos ingatlanon lévő lakóépülettől minimum 15 méterre kell, hogy legyen. 2. A R. 8. kiegészül a (4) bekezdéssel: Macskák őrzésére szolgáló un. Macska-Panziót a község belterületén kizárólag kertes, családi házas ingatlanon lehet létesíteni. A létesítéshez előzetesen be kell szerezni a polgármester írásos engedélyét, a közvetlen szomszédok szintén írásos hozzájárulását, továbbá be kell kérni az ÁNTSZ véleményét is. 3. A R. 10. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Eb tenyészetet a község belterületén kizárólag kertes, családi házas ingatlanon lehet létesíteni. A létesítéshez előzetesen be kell szerezni a polgármester írásos engedélyét, a közvetlen szomszédok szintén írásos hozzájárulását, továbbá be kell kérni az ÁNTSZ, a hatósági főállatorvos, valamint az MEOE írásos véleményét is. 4. A R. 15. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (4) Kérelemre - különösen indokolt esetben - a polgármester engedélyezheti a jelen rendeletben előírt darabszámtól eltérő állattartást, amennyiben az a közegészségügyi és állategészségügyi szabályok betartásával, a lakókörnyezet zavarása nélkül megvalósítható, továbbá az állatok jogszabályi előírásoknak megfelelő férőhelyigénye is maradéktalanul biztosítható. Az engedély megadása előtt be kell kérni az ÁNTSZ, és a hatósági főállatorvos írásos véleményét, valamint a közvetlen szomszédok szintén írásos hozzájárulását. 5. A R. 15. az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: Amennyiben az állattartó a jelen rendeletben meghatározott előírásokat megszegi, abban az esetben az ingatlanon folyó állattartást a polgármester határozatában korlátozhatja, vagy megtilthatja. 6. (1) A R. jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályukban maradnak.

4 (2) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Bencsik Mónika polgármester Dr. Könye Kornél jegyző A kihirdetés napja: május 30. A jelenlévő 9 képviselő 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta a rendelet módosítását. 2. napirendi pont: Döntés a Viziközmű Kft évi éves beszámolójáról, üzleti jelentéséről E-81 Bencsik Mónika - polgármester: Az elmúlt héten a FEB és a Pénzügyi Bizottság iks külön tárgyalta ezt a témát. Átadom a szót Beliczay István képviselő Úrnak, a Felügyelő Bizottság elnökének. Beliczay István: Tavaly 2 irányba törekedtünk a FEB-al: Az egyik: minél több fogyasztó bevonására törekedtünk a rendszerbe. Az eddig kritikusnak tartott ófaluban 40 bekötés történt. Az áremelkedések miatt 30 millió Ft kiesése volt a Kftnek, de a rácsatlakozások és a nagy fogyasztás miatt 50 millió Ft bevétele. Negatívum még az állami támogatás kérdése. A kapott 43 millió Ft-ból 5 millió Ft-t vissza kellett fizetnünk, a Kft. jó működése miatt. Összegezve a tavalyi évet a Kft. stabilan működött. A másik irány egy tárgyalási folyamat volt, az eddigi szerződés felülvizsgálására. Köszönjük Oszoly Tamás, Jánosi Tibor és a külső szakértő munkáját, valamit hogy hatékonyan képviselték érdekeinket. Reméljük, hogy az eddigi veszteségeket is sikerül tovább csökkenteni. Támogatjuk egy szennyvíztisztító létrehozását is. Kérem a testülettől, fogadja el a beszámolót. Bencsik Mónika - polgármester: Köszönjük. A zavarelhárítás terén is egyre szorosabb az együttműködés a Kft.-vel. A vízdíjjal tartozók nagy része notórius, ennek megoldásával foglalkozik a hivatal és a Felügyelő Bizottság is. (13.24.: megérkezik Ormay Csaba képviselő Úr) Dr. Balogh László: Köszöntök mindenkit. Tárgyalta a témát a Pénzügyi Bizottság is, Beliczay Istvánnak FEB elnökként természetesen meghatározó volt a véleménye. Támogatjuk a beszámoló elfogadását. Vizsgáltuk, hogy hogyan lehetne elérni, hogy a tartozásokat kifizessék, ennek kapcsán a szociális rendeletet fogjuk módosítani. Figyelembe kell még venni azt is, hogy az állami támogatás az előző évekhez képest valószínűleg csúszni fog. Köszönöm. Bencsik Mónika - polgármester: Igen, ilyenkor már nálunk szokott lenni az állami támogatás összege, most azonban még értesítést sem kaptunk róla.

5 Oszoly Tamás Viziközmű Kft.: A visszafizetendő támogatással kapcsolatban: mi fizetünk az önkormányzatnak, az Önkormányzat pedig visszautalja a pénzt a Kincstárnak. Maier Jenő alpolgármester: A jövőre nézve két megjegyzést tennék: Az első: a havi számlázás megint akadozik, és ez senkinek sem jó. A másik, hogy a tolózár cserékkor értesítsük a lakosságot, ha átmenetileg nincs víz. Köszönöm. NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 56/2008 (V.23.) Tárgy: Döntés a Nagykovácsi Víziközmű Kft évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagykovácsi Víziközmű Kft évi gazdálkodásáról szóló éves beszámolót a könyvvizsgálói jelentésre és a Felügyelő Bizottság javaslatára elfogadja. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Víziközmű Kft. taggyűlésén a beszámolóról a Képviselőtestület döntése szerint szavazzon. Határidő: május 30. Felelős: Polgármester A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő 10 fő képviselő, 9 igen, 1 tartózkodás mellett hozta meg. Bencsik Mónika polgármester dr. Könye Kornél jegyző 3. napirendi pont: Döntés a Nagykovácsi Viziközmű Kft. Felügyelő Bizottságába a tagok jelöléséről, tagjainak díjazásáról, illetve a könyvvizsgáló megbízási díjáról, valamint az ügyvezető alapbéréréről és jutalmazásáról E-76

6 Bencsik Mónika - polgármester: Zárt ülést rendelek el, mert bér jellegű kérdésekről lesz szó, megkérem a nem képviselő tagokat, vagy nem érintetteket fáradjanak ki a teremből. 3 határozati javaslat volt. 1. Tagoknak ugyanúgy Beliczay Istvánt és Horváth Endre képviselőket javaslom. Ha nincs más javaslat, szavazzunk. Tárgy: Döntés a Nagykovácsi Víziközmű Kft. Felügyelő Bizottságába tagok jelöléséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nagykovácsi Víziközmű Kft. Felügyelő Bizottságába - a június 1. és május 31, közötti időszakra - tagoknak az önkormányzat részéről Beliczay István és Horváth Endre képviselőket jelöli. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Víziközmű Kft taggyűlésén a Képviselő-testületi határozatnak megfelelően szavazzon. Határidő: május 30. Felelős: Polgármester A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő 10 fő képviselő, 9 igen, 1 tartózkodás mellett hozta meg. Bencsik Mónika - polgármester: 2. A FEB éves tiszteletdíja 2 éve nem volt módosítva. Ennek emelését javasoltuk most. A Pénzügyi Bizottság támogatta az emelést. NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 58/2008 (V.23.) Tárgy: Nagykovácsi Víziközmű Kft. FEB elnökének és tagjainak tiszteletdíjára, illetve a könyvvizsgáló megbízási díjára, valamint az ügyvezető alapbérére vonatkozó döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy a Nagykovácsi Víziközmű Kft FEB elnök tiszteletdíja: Ft/év, a FEB tagok tiszteletdíja: Ft/év, az Ügyvezető alapbére : Ft/hó, a Könyvvizsgáló megbízási díja: Ft/év összegben kerüljön kifizetésre a évben, január 1-vel visszamenőleg. Felhatalmazza a Polgármester, hogy a

7 Víziközmű Kft taggyűlésén a Képviselő-testületi határozatnak megfelelően szavazzon. Határidő: május 30. Felelős: Polgármester A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő 10 fő képviselő, 8 igen, 2 tartózkodás mellett hozta meg. Bencsik Mónika - polgármester: 3. Az ügyvezetőnek sem volt évek óta jutalma. 3 havi alapbért javaslunk Dr. Balogh László: A Pénzügyi Bizottság is támogatta a javaslatot. Beliczay István: Szívesen javaslom elfogadásra. A szennyvíztisztítónál is képviselte az érdekeinket az ügyvezető úr, az ivóvíz kútra is elkészült egy szakvélemény, és hatásosan képviseltek minket az FCSM-nél is. Le tudnánk válni az FCSM-ről, csak a nyári vízigényt nem tudnánk fedezni. Köszönjük a munkáját. NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 59/2008 (V.23.) Tárgy: Döntés Nagykovácsi Víziközmű Kft. ügyvezetőjének jutalmazásáról Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy a Víziközmű Kft Ügyvezetőjének, Oszoly Tamás úrnak a részére 3 havi alapbére jutalomként kerüljön kifizetésre, az alább felsorolt indokok alapján: - az elmúlt 8 hónapban a tagok közötti szerződés módosítások előkészítése, - a számlázásban bekövetkezett pozitív változások, - a hátralékok behajtásában mutatkozó eredményekre tekintettel. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Víziközmű Kft taggyűlésén a határozatban foglaltak szerint szavazzon. Határidő: május 30. Felelős: Polgármester A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő 10 fő képviselő, 10 egyhangú igen szavazatával hozta meg.

8 4. napirendi pont: Az önkormányzati tulajdonú víziközművekre történő utólagos lakossági rácsatlakozás díjának és a gazdálkodó szervezetek által kért bekötések megvalósításához szükséges víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megállapítása E- 82 Bencsik Mónika - polgármester: Átadom a szót Szűtsné Kiss Zsuzsa, gazdasági vezetőnek. Szűtsné Kiss Zsuzsanna gazdasági vezető: Egy törvényi kötelezettség miatt kell módosítanunk, ezzel együtt áttekintettük a díjtételeket is, mleyek 2005 óta nem változtak. A díjakat csak az infláció mértékében növeltük, valamint a 20% Áfával. Bencsik Mónika - polgármester: Köszönjük. Egyeztetés volt a Viziközmű Kft. ügyvezetőjével is ebben az ügyben. Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság is. Dr. Balogh László: Ez a 20% Áfa teher jelentős. A rácsatlakozási díj ezen javaslatával egyet értek, az Áfán kívül nem tartalmaz nagymértékű emelést. Bencsik Mónika - polgármester: Akik még nincsenek rákötve a hálózatra érdekeltségi díjat kell, hogy fizessenek. Történtek felmérések még emésztő gödrök, illegális csatornák feltárására, ezekből folytak is be bevételek. Dr. Könye Kornél jegyző: Aki már beadta a kérelmét, nekik még a régi díjak maradnak. NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 60/2008 (V.23.) Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú víziközművekre történő utólagos lakossági rácsatlakozás díjának és a gazdálkodó szervezetek által kért bekötések megvalósításához szükséges víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megállapítása. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a víziközművekre való utólagos lakossági rácsatlakozás díjait és a gazdálkodó szervezetek által kért bekötések megvalósításához szükséges víziközmű-fejlesztési hozzájárulást az alábbiak szerint határozza meg: I. UTÓLAGOS LAKOSSÁGI RÁCSATLAKOZÁSI DÍJAK Az ivóvíz- és szennyvízelvezetési szolgáltatás igénybevétele érdekében az önkormányzati tulajdonú víziközművekre utólag rácsatlakozni kívánó lakossági fogyasztók utólagos rácsatlakozási díjat kötelesek fizetni.

9 Az utólagos lakossági rácsatlakozási díjak megállapítása során a beépítetlen vagy egy lakással beépített ingatlant minimum 0,5m3/nap, minden további lakást minimum 0,5m3/nap vízfogyasztással kell figyelembe venni. Megnevezés Fizetendő Ft/0,5m 3 Vízhálózatra történő csatlakozás 0-0,5m 3 /nap fogyasztásig Vízhálózatra történő csatlakozás 0,51m 3 /nap-2m 3 /nap fogyasztásig vagy engedélyköteles medence létesítésekor 0,5 m 3 -ként további Vízhálózatra történő csatlakozás 2 m 3 /nap fogyasztás felett 0,5 m ként további Csatornahálózatra történő csatlakozás 0,5 m 3 -ként 2m 3 /nap fogyasztásig Ófalu, Bogaras utcák Csatornahálózatra történő csatlakozás 0,5 m 3 -ként 2m 3 /napig Zsíroshegy, Nagyszénás Csatornahálózatra történő csatlakozás 2m 3 /nap fogyasztás felett ,5 m 3 -ként a közigazgatási határon belül további A táblázatban közölt díjak nettó összegek, amelyeket ÁFÁval növelten kell kiszámlázni. Ahol mindkét víziközmű rendelkezésre áll, az utólagos rácsatlakozási díjat egyidejűleg kell megfizetni. II. GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK VÍZIKÖZMŰ FEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁSÁNAK DÍJAI A gazdálkodó szervezet által kért bekötés megvalósításához vagy a részére nyújtott szolgáltatás mennyiségének növeléséhez a lakásszövetkezet és az önkormányzat tulajdonában lévő lakóépületek elhelyezésére szolgáltató ingatlanok kivételével a szolgáltatót megillető, de az önkormányzatra engedményezett fejlesztési hozzájárulás mértékei az alábbiak: Gazdálkodó szervezetek esetén az igényt minimum 1m3/nap vízfogyasztással kell figyelembe venni. Megnevezés Fizetendő Ft/m3 Vízhálózatra történő csatlakozás esetén 10 m 3 /nap fogyasztásig Csatornahálózatra történő csatlakozás esetén 10 m 3 /nap fogyasztásig Víz és csatornahálózatra történő fejlsztési hozzájárulást 10 m 3 /nap fogyasztás felett a Nagykovácsi Víziközmű Kft javaslata alapján egyedileg kell megállapítani, amely nem lehet kevesebb, mint a 10m 3 /nap alatti fogyasztóknak megállapított összeg. A táblázatban közölt díjak nettó összegek, amelyeket ÁFÁval növelten kell kiszámlázni. Ahol mindkét víziközmű rendelkezésre áll, a fejlesztési hozzájárulást egyidejűleg kell megfizetni.

10 III. Egyéb rendelkezések A víziközmű hálózatra való rácsatlakozás kivitelezésének költsége a rácsatlakozót terhelik. A I. és II. pont alatti díjakból befolyt összegek az önkormányzat Vízügyi Építési Alap számláját illetik meg, és a víziközművek felújítására és fejlesztésére kell fordítani. A határozatban meghatározott díjak június 1-től érvényesek. Határidő: azonnal Felelős: Jegyző A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő 10 fő képviselő, 10 egyhangú igen szavazatával hozta meg. 5. napirendi pont: Döntés a Kálvária-dombi víztározó medencék leürítésének és az ivóvíz hálózati szakaszoló szerelvények cseréjének 3. ütem munkáira kiírt közbeszerzési eljárás lezárásáról E-83 Bencsik Mónika - polgármester: Volt egy közbeszerzésünk ezzel kapcsolatban, átadom a szót Horváth Endrének a Közbeszerzési Bizottság elnökének. Horváth Endre: Két részfeladatra kértünk árajánlatot, a kialakult sorrend szerit mindkét ajánlatot a Bodkő Kft. nyerte, második helyezett pedig ugyancsak mind a két ajánlatát a Sycons Kft. lett. Javasoljuk elfogadásra. Bencsik Mónika - polgármester: Módosítanunk kell a határozati javaslatot, bele kell venni, hogy az egyik pályázat érvénytelen lett. A határidő pedig június 6. legyen. NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 61/2008 (V.23.) Tárgy: Döntés a Kálváriadombi víztározó medencék leürítésének megoldására és az ivóvíz hálózati szakaszoló szerelvények cseréjének III. ütem munkájának közbeszerzési eljárás lezárásáról Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a víziközmű beruházások keretében kiírt közbeszerzési eljárását eredményesnek nyilvánítja. A beérkezett érvényes pályázatok elbírálását követően:

11 1. részajánlat: Kálváriadombi víztározó medencék leürítésének megoldása tekintetében a Bodkő Kft. pályázót hirdeti ki nyertes pályázóként, míg második helyezettként a Sycons Kft. pályázót jelöli meg. 2. részajánlat: Ivóvíz szakaszoló szerelvényeinek cseréje II. ütem tekintetében a Bodkő Kft. pályázót hirdeti ki nyertes pályázóként, míg második helyezettként a Sycons Kft. pályázót jelöli meg. Ezzel egyidejűleg a Hajdú és Társa Építőipari és Szolgáltató Kft. pályázatát érvénytelennek nyilvánítja. Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a nyertes pályázóval a szerződés megkötésére. Határidő: május 30. Felelős: Polgármester, Jegyző A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő 10 fő képviselő, 10 egyhangú igen szavazatával hozta meg. 6. napirendi pont: A Nagykovácsi Általános Iskolában a 2008/2009-es tanévben indítható osztályok és a napközis csoportok számára vonatkozó döntés E-78 Bencsik Mónika - polgármester: Átadom a szót Dér Zsuzsanna iskolaigazgatónak. Dér Zsuzsanna: Lezárultak az idei beiratkozások és a gimnáziumi felvételik. Most már tudunk jövőre tervezni. Jövőre 320 diákunk lesz, a tervezésnél természetesen figyelembe vettük a normatívákat is. Kérem a testületet, hagyja jóvá az osztályok és napközis csoportok indítását. Dr. Balogh László: Mennyiben változott a létszám az előző évhez képest? Dér Zsuzsanna: 15 fővel nőtt a létszám. 16 osztályt javaslunk. Dr. Balogh László: Hány napközis csoport lesz? Dér Zsuzsanna: Jelenleg 6 csoport van, de egyel többre van szükség. Dr. Balogh László: A pedagógusok létszáma megfelelő? Dér Zsuzsanna: Nem jár változással, egy kolléga nyugdíjba megy, helyette veszünk fel új napközis pedagógust. Dr. Balogh László: A normatívák változásáról van valami hír?

12 Dér Zsuzsanna: Ezek nem változnak. Bencsik Mónika - polgármester: Idénre már nem fogják megváltoztatni a normatívákat, költségvetési évet érint. Dr. Könye Kornél jegyző: Ha az országgyűlés elfogadja az új törvénytervezetet az Oktatási Hivatal fogja meghozni az ilyen jellegű döntéseket, hogy hány osztály, csoport indulhat. Beliczay István: A költségeket ránk fogják hárítani, de támogatást majd nem kapunk hozzá. Bencsik Mónika - polgármester: Itt lenne az ideje, hogy az önkormányzati érdekképviseletek elkezdjenek mozgolódni, mert alkotmányos kötelezettség a feladatokhoz pénzt is adni. Ha nincs több kérdés, szavazzunk a javaslatokról. NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 62/2008 (V.23.) Tárgy: A Nagykovácsi Általános Iskolában a 2008/2009-es tanévben indítható osztályok számára vonatkozó döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2008/2009-es tanévben a Nagykovácsi Általános Iskolában 15 osztályt engedélyez a következő osztálybontásban: 2 első osztályt, 2 második osztályt, 2 harmadik osztály 3 negyedik osztályt, az 5. és 6. évfolyamon 2-2 osztályt évfolyamonként, a 7. és 8. évfolyamon 1-1 osztályt. Határidő: szeptember 1. Felelősök: Jegyző, Iskolaigazgató A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő 10 fő képviselő, 10 egyhangú igen szavazatával hozta meg.

13 NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 63/2008 (V.23.) Tárgy: A Nagykovácsi Általános Iskolában a 2008/2009-es tanévben indítható napközis csoportok számára vonatkozó döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2008/2009. tanévben a Nagykovácsi Általános Iskolában 7 napközis csoport indítását engedélyezi a következő bontásban: 1. évfolyamon 2 csoport, 2. évfolyamon 2 csoport, 3. évfolyamon 1 csoport, 4. évfolyamon 2 csoport. Határidő: szeptember 1. Felelősök: Jegyző, Iskolaigazgató A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő 10 fő képviselő, 10 egyhangú igen szavazatával hozta meg. 7. napirendi pont: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló a évi átfogó értékelése E-72 Bencsik Mónika - polgármester: Minden évben meg szoktuk kapni a beszámolót, ebből látható a népesség és a feladatellátás változásai. A gyermekjóléti ellátás Pilisvörösvárra került. Köszönjük Ferencz Andrásné munkáját. Dékány Angella: A jelentés kellőképp részletes. Pozitívuma, hogy bemutatja a végzett munkát és irányt mutat a jövőre. Minden szülő, aki gyermeket vállal szembesül vele, hogy a legszebb, de a leginkább embert próbálóbb feladat is. Köszönjük a kitartást a sokgyermekes családoknak. Köszönjük a civilek, az egyházak és a Napos Oldal segítségét. Köszönet a Jegyző Úrnak és Ferencz Andrásnénak is. (14.05: Megérkezik Baranyay Henrik Képviselő) Bencsik Mónika - polgármester: Dér Zsuzsannának és Dékány Angellának, valamint a többi szervezőnek is köszönjük a hétvégi gyermekmajálist és egészségnapot. Nagyon jól sikerültek. Reméljük hagyománnyá válik majd.

14 NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 64/2008 (V.23.) Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának átfogó értékelése a évben megvalósult gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 96. (6) bekezdésének és 149/1997.(IX.10.) számú a gyámhatóságokról, valamint gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló Kormányrendelet 8. számú mellékletének megfelelően elkészített, az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelését a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: jegyző A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő 11 fő képviselő, 11 egyhangú igen szavazatával hozta meg. 8. napirendi pont: Döntés a Fehér Kereszt Közhasznú Egyesület családi napközi és helyettes szülői feladatok ellátására vonatkozó, Pilis-Buda- Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás együttműködésének támogatásáról E-80 Bencsik Mónika - polgármester: Az egész agglomerációban gondot okoz az óvodai ellátás. A VÁTI volt itt a múlt héten az óvodapályázat helyszínét ellenőrizni. Problémás lesz a 2008/09-es év. Az óvodába 109-en jelentkeztek, és ebből 46 főt el kell utasítanunk. Minden olyan szerveződést támogatunk, mely segíti ennek a problémának a megoldását, pl.: a családi napköziket. Reméljük ezek a vállalkozások tovább fognak fejlődni. Ha együtt működnek kistérségi szinten több normatívát hívhatnak le. Ez senkinek sem jelent költséget, mindenképp támogatandó. Dr. Balogh László: Értelmezést kérnék, hogyhogy senkinek sem jelent költséget? Bencsik Mónika - polgármester: A kistérség felvállalja. Ez egy lehetőség a vállalkozóknak, mi csak közvetítők vagyunk. Nem mi vagyunk a feladatellátók. Horváth Endre: Minden egyes átvállalt óvodás évi körülbelül félmillió Ft megtakarítás az önkormányzatnak. Mindenképp támogatni kell tehát az ilyen törekvéseket.

15 Bencsik Mónika - polgármester: Így van, és nálunk is javítanák a feladatellátási mutatókat. Továbbra is reménykedünk, hogy sikeres lesz a benyújtott óvoda pályázatunk. Dr. Balogh László: Az előbb említett megtakarítás költségcsökkenéssel nem jár, csak nem mi hozzuk létre a kapacitást, így a költségeink sem nőnek. Bencsik Mónika - polgármester: Ha nincs több kérdés, szavazzunk a javaslatról. NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 65/2008 (V.23.) Tárgy: Döntés a Fehér Kereszt Közhasznú Egyesület családi napközi és helyettes szülői feladatok ellátására vonatkozó, Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás együttműködésének támogatásáról Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesülettel (1029. Budapest, Hímes u. 3.) Ellátási Szerződést köt a gyermekjóléti alapellátás keretében működő helyettes szülői, családi napközi szolgáltatás biztosítása érdekében. Felhatalmazza a Polgármestert a feladat ellátási szerződések aláírására. Határidő: június 30. Felelős: Polgármester, Jegyző A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő 11 fő képviselő, 11 egyhangú igen szavazatával hozta meg. Zárt ülés: 9. napirendi pont: Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár igazgató pályázatról E-77 (Zárt) Bencsik Mónika - polgármester: Simon Margit pályázó írásban közölte visszalépését. Kiosztjuk a szavazólapokat, ha valakinek van hozzáfűznivalója, mondja. Az igazgatói kinevezéshez minősített többség, 8 igen szavazat szükséges, ha ez nincs meg, akkor megbízással folytathatja munkáját. Dr. Balogh László: Nagy várakozás övezte az Öregiskola létrejöttét, mindenki örömmel fogadta. Bár nem ideális minden közösségi funkció ellátására, de az adott lehetőségek közt jelentőségteljes a falu életében. Fontos, hogy ennek az

16 intézménynek a vezetője mindenki bizalmát élvezze. Elfogadhatatlan visszajelzések érkeztek azonban, ami miatt segítenünk kell az igazgató asszony munkáját. Pl.: fegyelmi eljárás fenyegette, egy bizottság előtt figyelmeztetést kapott. Így nem lehet tőle hatékonyságot elvárni, ha folyamatos bizalmatlankodás veszi körül. A másik pályázóról sok negatívum jutott tudomásunkra, talán jobb is, hogy visszavonta a pályázatát. Mindenki úgy szavazzon, hogy ha megszavazzuk Diószeghy Tündét igazgatónak, pozitívan álljunk hozzá, konstruktív legyen a kapcsolat. Diószeghy Tünde elkötelezett, helyben lakó, áldozatkész, ezek mind pozitívumok. Beszélgetésekkel rendezhetőek a konfliktusok is. Ha megválasztjuk, ne úgy induljon, ahogy a legutóbb indult. Nehezek az Öregiskola körülményei. Pénz nem sok van, sok társadalmi munkára van szükség. Aki igennel szavaz, érdemi támogatásra szavazzon. Bencsik Mónika - polgármester: Én majdnem minden rendezvényen részt veszek. Nem tudom támogatni Diószeghy Tünde kinevezését. Az intézmény működésének törvényessége többször került veszélybe vezetése során. Tőlem, Maier Jenő alpolgármester Úrtól, valamint a gazdasági vezető asszonytól is megkapta a segítséget mindig. Tanulnia kell neki is, sok dologra még nincs meg a megfelelő rálátása. A törvénysértéseket azonban továbbra sem fogjuk elnézni neki. Amikor figyelmeztetést kapott súlyos dologról volt szó, egy jegyzőkönyvet vettünk fel az esetről, fegyelmit nem kapott. Ha kinevezik, természetesen köteles vagyok együtt működni, de a törvénysértéseket nem nézzük el. Dr. Balogh László: A jogsértésekkel kapcsolatban vannak még kérdések. Pl.: még mindig nem kapott munkaköri leírást az igazgató asszony. Bencsik Mónika - polgármester: A vezetőknek nem kell munkaköri leírás, törvények írják elő a munkakörüket. Aki ilyen pozícióba jelentkezik, annak ezt ismernie kell. A könyvtárban jogszabálysértések folytak, de ő ezekkel nem volt tisztában. Véleményem szerint jó közösségszervező, de igazgatónak alkalmatlan. G. Furulyás Katalin: Nem lehet úgy intézményt vezetni, ha nem világosak az elvárások, és ha nincs megfelelő bizalom. Én elkötelezettnek tartom és támogatom. Bencsik Mónika - polgármester: Sokat segítettünk neki, cikkeket írtunk meg helyette, a rá vonatkozó jogszabályokat viszont ismernie kell. Dr. Balogh László: Egy vezetőjelölt van összesen, ki kell hoznunk belőle a maximumot. Bencsik Mónika - polgármester: Akkor kérném a te segítséged, szakmailag is, és nézz utána a gazdálkodásnak is. Dr. Balogh László: Segíteni fogok. Konstruktívnak kell lenni, a munkatervre is fogok javaslatot tenni. Világos játékszabályokra és pozitív hozzáállásra van szükség. G. Furulyás Katalin: A jogszabályanyagot, mely a feladataira vonatkozik nem várható el, hogy megismerje, mert rengeteg. Az sem várható, hogy ilyen

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti Képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti Képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Időpontja: 2012. június 21. (csütörtök) 16:00 óra

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Időpontja: 2013. március 28. (Csütörtök) 16:00 óra Bencsik Mónika

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 133/2011.(IX.14.) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok térképi

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Időpontja: 2012. November 22. (Csütörtök) 16:00 óra Bencsik Mónika

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. július 8-án 16 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. július 8-án 16 00 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. július 8-án 16 00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Dr. Pásztor László Béri Eszter Csatári János Fristáczki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

Megjelent önkormányzati képviselők: alpolgármester Balogh Edina. Varró Lajos. képviselő. képviselő. Bíró Ferenc. képviselő.

Megjelent önkormányzati képviselők: alpolgármester Balogh Edina. Varró Lajos. képviselő. képviselő. Bíró Ferenc. képviselő. Készült Arló Nagyközség Polgármesteri Hivatala tanácstermében az Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete 2013. május 24-én megtartott nyílt üléséről Megjelent önkormányzati képviselők: Vámos Istvánné

Részletesebben

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-18/2012/JT. 285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 19/2013. Ö.ü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 5 példányban Készült: Az ülés helye: 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Balatonkenese, Balaton

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 28-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 28-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 28-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Vasemberház Díszterem Nagykanizsa, Erzsébet tér

Részletesebben

Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Dr. Makai Gabriella 1 fő képviselő. Előzetes bejelentés nélkül távolmaradt: Fehér Lóránt 1 fő képviselő.

Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Dr. Makai Gabriella 1 fő képviselő. Előzetes bejelentés nélkül távolmaradt: Fehér Lóránt 1 fő képviselő. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 12-én megtartott soros nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Dr. Bakos

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-16/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011.szeptember 28-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-16/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011.szeptember 28-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-16/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011.szeptember 28-i nyílt üléséről Rendeletek: 12/2011.(IX:28.) 13/2011.(IX.28.) 14/2011.(IX.28.) az Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. augusztus 27- én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2006. december 14-én tartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2006. december 14-én tartott nyílt üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám:31-17/2006. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2006. december 14-én tartott nyílt üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, Dr. Egeli Zsolt,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. október 16-i ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. október 16-i ülésén. Polgármesteri Hivatal Titkárság Szarvas, Szabadság u. 25-27. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. október 16-i ülésén. Jelen vannak: Babák Mihály polgármester Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Péteri Község Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. október 8-án 18,00 órakor tartott soron kívüli ülésén. A Képviselő-testület üléséről

Részletesebben

Napirendi pontok: 1. 2013. évi költségvetés 2. Indítványok, javaslatok

Napirendi pontok: 1. 2013. évi költségvetés 2. Indítványok, javaslatok Készült Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. március 1-jén megtartott üléséről Jelen vannak: Varró Lajos alpolgármester, Balogh Edina, Balázsné Király Rita, Bíró Ferenc, dr. Springer

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-án megtartott rendes nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-án megtartott rendes nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-án megtartott

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 6-án megtartott testületi üléséről Helye: Velence Kastély Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 487-14//2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2015. június 23-án (Kedden) 14:00 órakor megtartott soros nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. december 4-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

Olvasásra olvasásra olvasásra

Olvasásra olvasásra olvasásra Apaj Község Önkormányzata 2345. Apaj, Fõ tér 2. Jegyzõkönyv Készült Apaj Község Képviselõ-testületének 2010. november 11-én megtartott testületi ülésérõl Hozott határozatok: 97/2010.(XI.11.) Kt.számú határozat

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2010. 03. 31. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 258-8/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Gárgyán István jegyző

Gárgyán István jegyző 7/2013.(IX.17.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 17. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Beszámoló az önkormányzat I. féléves

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Antal Ferenc egyetértett az Ügyrendi, Etikai és Közrendvédelmi Bizottság által tárgyalt téma napirendről való levételével.

JEGYZŐKÖNYV. Antal Ferenc egyetértett az Ügyrendi, Etikai és Közrendvédelmi Bizottság által tárgyalt téma napirendről való levételével. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. február 16-án de. 8 órakor a Városháza nagytanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben