Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének május 23-án megtartott rendkívüli testületi ülésen

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 23-án megtartott rendkívüli testületi ülésen"

Átírás

1 Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének május 23-án megtartott rendkívüli testületi ülésen Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Az ülés kezdete: 13:00. óra Jelen vannak: a melléklet jelenléti ív szerint Bencsik Mónika - polgármester: Nyolcan jelen vagyunk, így a testület határozatképes. Szavazzunk a napirendi pontokról. Napirend: 1. Döntés az állattartásról szóló 21/2004. (VII.20.) sz. rendelet módosításáról E- 79 Előterjesztő: Dr. Könye Kornél jegyző Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyzői referens 2. Döntés a Viziközmű Kft évi éves beszámolójáról, üzleti jelentéséről E- 81 Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyzői referens PVB 3. Döntés a Nagykovácsi Viziközmű Kft. Felügyelő Bizottságába a tagok jelöléséről, tagjainak díjazásáról, illetve a könyvvizsgáló megbízási díjáról, valamint az ügyvezető alapbéréréről és jutalmazásáról E-76 Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyzői referens PVB 4. Az önkormányzati tulajdonú víziközművekre történő utólagos lakossági rácsatlakozás díjának és a gazdálkodó szervezetek által kért bekötések megvalósításához szükséges víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megállapítása E- 82 Előterjesztő: Dr. Könye Kornél jegyző Előadó: Szűtsné Kiss Zsuzsanna gazdasági vezető PVB 5. Döntés a Kálvária-dombi víztározó medencék leürítésének és az ivóvíz hálózati szakaszoló szerelvények cseréjének 3. ütem munkáira kiírt közbeszerzési eljárás lezárásáról E-83 Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előadó: Szimeth István szakfőtanácsos 6. A Nagykovácsi Általános Iskolában a 2008/2009-es tanévben indítható osztályok és a napközis csoportok számára vonatkozó döntés E-78 Előterjesztő: Dér Zsuzsanna mb. igazgató, oktatási tanácsnok

2 7. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló a évi átfogó értékelése E-72 Előterjesztő: Dr. Könye Kornél jegyző Előadó: Ferencz Andrásné szociális és gyámügyi előadó 8. Döntés a Fehér Kereszt Közhasznú Egyesület családi napközi és helyettes szülői feladatok ellátására vonatkozó, Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás együttműködésének támogatásáról E-80 Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyzői referens 9. Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár igazgató pályázatról E- 77 (Zárt) Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester 10. Indítványok, javaslatok A jelenlévő 8 fő képviselő 8 egyhangú igen szavazattal elfogadta a napirendet. Bencsik Mónika - polgármester: Szeretném bejelenteni, hogy a Nagykovácsi természetjáró egyesület az erdőirtásokkal kapcsolatban fórumot rendez június 2-án. Kérem, hogy ezen lehetőség szerint minél több képviselőtársam vegyen részt. Természetesen ezen a vitán az érintett hatóságok is jelen lesznek. 1. napirendi pont: 1. Döntés az állattartásról szóló 21/2004. (VII.20.) sz. rendelet módosításáról E-79 Bencsik Mónika - polgármester: Átadom a szót Jegyző Úrnak. Dr. Könye Kornél jegyző: Egy közigazgatási per során találkoztunk utoljára az állattartási rendelettel. A bírónő itt felhívta a figyelmünket egy hiányosságra, most ezt szeretnénk pótolni, valamint lakossági kérésekre kutyatartással kapcsolatos és macskapanzióval kapcsolatos szabályozás került be a rendeletbe. Bencsik Mónika - polgármester: A faluban most is működnek illegálisan ilyen macskapanziók, hiszen főképp a nyári időszakban a nyaralások miatt igény van erre. Érkezett erre konkrét kérelem is. Beliczay István: Az a kérdésem, hogy ezzel a módosítással a galambügy rendeződik-e? Dr. Könye Kornél jegyző: A bíróság nem fogadta el a Képviselő-testület döntését, de az ügy lezárult, és útmutatásokat is kaptunk a jövőre nézve, így megoldódnak az ilyen típusú problémák. ( kor megérkezik dr. Balogh László.)

3 Beliczay István: Köszönöm. Bencsik Mónika - polgármester: Ha nincs több kérdés, szavazzunk a módosításról. A kihirdetés dátuma május 30. lesz. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2008. (V.23.) sz. rendelete az állattartásról szóló 21/2004.(VII. 20.) sz. rendeletmódosításáról Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az állattartásról szóló 21/2004. (VII.20.) sz. Kt. rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 1. A R. 5. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az állatok tartására szolgáló építmény (ól, istálló, kifutó, stb.), illetve a trágyatároló védőtávolsága a szomszédos ingatlanon lévő lakóépülettől minimum 15 méterre kell, hogy legyen. 2. A R. 8. kiegészül a (4) bekezdéssel: Macskák őrzésére szolgáló un. Macska-Panziót a község belterületén kizárólag kertes, családi házas ingatlanon lehet létesíteni. A létesítéshez előzetesen be kell szerezni a polgármester írásos engedélyét, a közvetlen szomszédok szintén írásos hozzájárulását, továbbá be kell kérni az ÁNTSZ véleményét is. 3. A R. 10. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Eb tenyészetet a község belterületén kizárólag kertes, családi házas ingatlanon lehet létesíteni. A létesítéshez előzetesen be kell szerezni a polgármester írásos engedélyét, a közvetlen szomszédok szintén írásos hozzájárulását, továbbá be kell kérni az ÁNTSZ, a hatósági főállatorvos, valamint az MEOE írásos véleményét is. 4. A R. 15. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (4) Kérelemre - különösen indokolt esetben - a polgármester engedélyezheti a jelen rendeletben előírt darabszámtól eltérő állattartást, amennyiben az a közegészségügyi és állategészségügyi szabályok betartásával, a lakókörnyezet zavarása nélkül megvalósítható, továbbá az állatok jogszabályi előírásoknak megfelelő férőhelyigénye is maradéktalanul biztosítható. Az engedély megadása előtt be kell kérni az ÁNTSZ, és a hatósági főállatorvos írásos véleményét, valamint a közvetlen szomszédok szintén írásos hozzájárulását. 5. A R. 15. az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: Amennyiben az állattartó a jelen rendeletben meghatározott előírásokat megszegi, abban az esetben az ingatlanon folyó állattartást a polgármester határozatában korlátozhatja, vagy megtilthatja. 6. (1) A R. jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályukban maradnak.

4 (2) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Bencsik Mónika polgármester Dr. Könye Kornél jegyző A kihirdetés napja: május 30. A jelenlévő 9 képviselő 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta a rendelet módosítását. 2. napirendi pont: Döntés a Viziközmű Kft évi éves beszámolójáról, üzleti jelentéséről E-81 Bencsik Mónika - polgármester: Az elmúlt héten a FEB és a Pénzügyi Bizottság iks külön tárgyalta ezt a témát. Átadom a szót Beliczay István képviselő Úrnak, a Felügyelő Bizottság elnökének. Beliczay István: Tavaly 2 irányba törekedtünk a FEB-al: Az egyik: minél több fogyasztó bevonására törekedtünk a rendszerbe. Az eddig kritikusnak tartott ófaluban 40 bekötés történt. Az áremelkedések miatt 30 millió Ft kiesése volt a Kftnek, de a rácsatlakozások és a nagy fogyasztás miatt 50 millió Ft bevétele. Negatívum még az állami támogatás kérdése. A kapott 43 millió Ft-ból 5 millió Ft-t vissza kellett fizetnünk, a Kft. jó működése miatt. Összegezve a tavalyi évet a Kft. stabilan működött. A másik irány egy tárgyalási folyamat volt, az eddigi szerződés felülvizsgálására. Köszönjük Oszoly Tamás, Jánosi Tibor és a külső szakértő munkáját, valamit hogy hatékonyan képviselték érdekeinket. Reméljük, hogy az eddigi veszteségeket is sikerül tovább csökkenteni. Támogatjuk egy szennyvíztisztító létrehozását is. Kérem a testülettől, fogadja el a beszámolót. Bencsik Mónika - polgármester: Köszönjük. A zavarelhárítás terén is egyre szorosabb az együttműködés a Kft.-vel. A vízdíjjal tartozók nagy része notórius, ennek megoldásával foglalkozik a hivatal és a Felügyelő Bizottság is. (13.24.: megérkezik Ormay Csaba képviselő Úr) Dr. Balogh László: Köszöntök mindenkit. Tárgyalta a témát a Pénzügyi Bizottság is, Beliczay Istvánnak FEB elnökként természetesen meghatározó volt a véleménye. Támogatjuk a beszámoló elfogadását. Vizsgáltuk, hogy hogyan lehetne elérni, hogy a tartozásokat kifizessék, ennek kapcsán a szociális rendeletet fogjuk módosítani. Figyelembe kell még venni azt is, hogy az állami támogatás az előző évekhez képest valószínűleg csúszni fog. Köszönöm. Bencsik Mónika - polgármester: Igen, ilyenkor már nálunk szokott lenni az állami támogatás összege, most azonban még értesítést sem kaptunk róla.

5 Oszoly Tamás Viziközmű Kft.: A visszafizetendő támogatással kapcsolatban: mi fizetünk az önkormányzatnak, az Önkormányzat pedig visszautalja a pénzt a Kincstárnak. Maier Jenő alpolgármester: A jövőre nézve két megjegyzést tennék: Az első: a havi számlázás megint akadozik, és ez senkinek sem jó. A másik, hogy a tolózár cserékkor értesítsük a lakosságot, ha átmenetileg nincs víz. Köszönöm. NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 56/2008 (V.23.) Tárgy: Döntés a Nagykovácsi Víziközmű Kft évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagykovácsi Víziközmű Kft évi gazdálkodásáról szóló éves beszámolót a könyvvizsgálói jelentésre és a Felügyelő Bizottság javaslatára elfogadja. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Víziközmű Kft. taggyűlésén a beszámolóról a Képviselőtestület döntése szerint szavazzon. Határidő: május 30. Felelős: Polgármester A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő 10 fő képviselő, 9 igen, 1 tartózkodás mellett hozta meg. Bencsik Mónika polgármester dr. Könye Kornél jegyző 3. napirendi pont: Döntés a Nagykovácsi Viziközmű Kft. Felügyelő Bizottságába a tagok jelöléséről, tagjainak díjazásáról, illetve a könyvvizsgáló megbízási díjáról, valamint az ügyvezető alapbéréréről és jutalmazásáról E-76

6 Bencsik Mónika - polgármester: Zárt ülést rendelek el, mert bér jellegű kérdésekről lesz szó, megkérem a nem képviselő tagokat, vagy nem érintetteket fáradjanak ki a teremből. 3 határozati javaslat volt. 1. Tagoknak ugyanúgy Beliczay Istvánt és Horváth Endre képviselőket javaslom. Ha nincs más javaslat, szavazzunk. Tárgy: Döntés a Nagykovácsi Víziközmű Kft. Felügyelő Bizottságába tagok jelöléséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nagykovácsi Víziközmű Kft. Felügyelő Bizottságába - a június 1. és május 31, közötti időszakra - tagoknak az önkormányzat részéről Beliczay István és Horváth Endre képviselőket jelöli. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Víziközmű Kft taggyűlésén a Képviselő-testületi határozatnak megfelelően szavazzon. Határidő: május 30. Felelős: Polgármester A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő 10 fő képviselő, 9 igen, 1 tartózkodás mellett hozta meg. Bencsik Mónika - polgármester: 2. A FEB éves tiszteletdíja 2 éve nem volt módosítva. Ennek emelését javasoltuk most. A Pénzügyi Bizottság támogatta az emelést. NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 58/2008 (V.23.) Tárgy: Nagykovácsi Víziközmű Kft. FEB elnökének és tagjainak tiszteletdíjára, illetve a könyvvizsgáló megbízási díjára, valamint az ügyvezető alapbérére vonatkozó döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy a Nagykovácsi Víziközmű Kft FEB elnök tiszteletdíja: Ft/év, a FEB tagok tiszteletdíja: Ft/év, az Ügyvezető alapbére : Ft/hó, a Könyvvizsgáló megbízási díja: Ft/év összegben kerüljön kifizetésre a évben, január 1-vel visszamenőleg. Felhatalmazza a Polgármester, hogy a

7 Víziközmű Kft taggyűlésén a Képviselő-testületi határozatnak megfelelően szavazzon. Határidő: május 30. Felelős: Polgármester A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő 10 fő képviselő, 8 igen, 2 tartózkodás mellett hozta meg. Bencsik Mónika - polgármester: 3. Az ügyvezetőnek sem volt évek óta jutalma. 3 havi alapbért javaslunk Dr. Balogh László: A Pénzügyi Bizottság is támogatta a javaslatot. Beliczay István: Szívesen javaslom elfogadásra. A szennyvíztisztítónál is képviselte az érdekeinket az ügyvezető úr, az ivóvíz kútra is elkészült egy szakvélemény, és hatásosan képviseltek minket az FCSM-nél is. Le tudnánk válni az FCSM-ről, csak a nyári vízigényt nem tudnánk fedezni. Köszönjük a munkáját. NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 59/2008 (V.23.) Tárgy: Döntés Nagykovácsi Víziközmű Kft. ügyvezetőjének jutalmazásáról Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy a Víziközmű Kft Ügyvezetőjének, Oszoly Tamás úrnak a részére 3 havi alapbére jutalomként kerüljön kifizetésre, az alább felsorolt indokok alapján: - az elmúlt 8 hónapban a tagok közötti szerződés módosítások előkészítése, - a számlázásban bekövetkezett pozitív változások, - a hátralékok behajtásában mutatkozó eredményekre tekintettel. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Víziközmű Kft taggyűlésén a határozatban foglaltak szerint szavazzon. Határidő: május 30. Felelős: Polgármester A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő 10 fő képviselő, 10 egyhangú igen szavazatával hozta meg.

8 4. napirendi pont: Az önkormányzati tulajdonú víziközművekre történő utólagos lakossági rácsatlakozás díjának és a gazdálkodó szervezetek által kért bekötések megvalósításához szükséges víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megállapítása E- 82 Bencsik Mónika - polgármester: Átadom a szót Szűtsné Kiss Zsuzsa, gazdasági vezetőnek. Szűtsné Kiss Zsuzsanna gazdasági vezető: Egy törvényi kötelezettség miatt kell módosítanunk, ezzel együtt áttekintettük a díjtételeket is, mleyek 2005 óta nem változtak. A díjakat csak az infláció mértékében növeltük, valamint a 20% Áfával. Bencsik Mónika - polgármester: Köszönjük. Egyeztetés volt a Viziközmű Kft. ügyvezetőjével is ebben az ügyben. Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság is. Dr. Balogh László: Ez a 20% Áfa teher jelentős. A rácsatlakozási díj ezen javaslatával egyet értek, az Áfán kívül nem tartalmaz nagymértékű emelést. Bencsik Mónika - polgármester: Akik még nincsenek rákötve a hálózatra érdekeltségi díjat kell, hogy fizessenek. Történtek felmérések még emésztő gödrök, illegális csatornák feltárására, ezekből folytak is be bevételek. Dr. Könye Kornél jegyző: Aki már beadta a kérelmét, nekik még a régi díjak maradnak. NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 60/2008 (V.23.) Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú víziközművekre történő utólagos lakossági rácsatlakozás díjának és a gazdálkodó szervezetek által kért bekötések megvalósításához szükséges víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megállapítása. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a víziközművekre való utólagos lakossági rácsatlakozás díjait és a gazdálkodó szervezetek által kért bekötések megvalósításához szükséges víziközmű-fejlesztési hozzájárulást az alábbiak szerint határozza meg: I. UTÓLAGOS LAKOSSÁGI RÁCSATLAKOZÁSI DÍJAK Az ivóvíz- és szennyvízelvezetési szolgáltatás igénybevétele érdekében az önkormányzati tulajdonú víziközművekre utólag rácsatlakozni kívánó lakossági fogyasztók utólagos rácsatlakozási díjat kötelesek fizetni.

9 Az utólagos lakossági rácsatlakozási díjak megállapítása során a beépítetlen vagy egy lakással beépített ingatlant minimum 0,5m3/nap, minden további lakást minimum 0,5m3/nap vízfogyasztással kell figyelembe venni. Megnevezés Fizetendő Ft/0,5m 3 Vízhálózatra történő csatlakozás 0-0,5m 3 /nap fogyasztásig Vízhálózatra történő csatlakozás 0,51m 3 /nap-2m 3 /nap fogyasztásig vagy engedélyköteles medence létesítésekor 0,5 m 3 -ként további Vízhálózatra történő csatlakozás 2 m 3 /nap fogyasztás felett 0,5 m ként további Csatornahálózatra történő csatlakozás 0,5 m 3 -ként 2m 3 /nap fogyasztásig Ófalu, Bogaras utcák Csatornahálózatra történő csatlakozás 0,5 m 3 -ként 2m 3 /napig Zsíroshegy, Nagyszénás Csatornahálózatra történő csatlakozás 2m 3 /nap fogyasztás felett ,5 m 3 -ként a közigazgatási határon belül további A táblázatban közölt díjak nettó összegek, amelyeket ÁFÁval növelten kell kiszámlázni. Ahol mindkét víziközmű rendelkezésre áll, az utólagos rácsatlakozási díjat egyidejűleg kell megfizetni. II. GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK VÍZIKÖZMŰ FEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁSÁNAK DÍJAI A gazdálkodó szervezet által kért bekötés megvalósításához vagy a részére nyújtott szolgáltatás mennyiségének növeléséhez a lakásszövetkezet és az önkormányzat tulajdonában lévő lakóépületek elhelyezésére szolgáltató ingatlanok kivételével a szolgáltatót megillető, de az önkormányzatra engedményezett fejlesztési hozzájárulás mértékei az alábbiak: Gazdálkodó szervezetek esetén az igényt minimum 1m3/nap vízfogyasztással kell figyelembe venni. Megnevezés Fizetendő Ft/m3 Vízhálózatra történő csatlakozás esetén 10 m 3 /nap fogyasztásig Csatornahálózatra történő csatlakozás esetén 10 m 3 /nap fogyasztásig Víz és csatornahálózatra történő fejlsztési hozzájárulást 10 m 3 /nap fogyasztás felett a Nagykovácsi Víziközmű Kft javaslata alapján egyedileg kell megállapítani, amely nem lehet kevesebb, mint a 10m 3 /nap alatti fogyasztóknak megállapított összeg. A táblázatban közölt díjak nettó összegek, amelyeket ÁFÁval növelten kell kiszámlázni. Ahol mindkét víziközmű rendelkezésre áll, a fejlesztési hozzájárulást egyidejűleg kell megfizetni.

10 III. Egyéb rendelkezések A víziközmű hálózatra való rácsatlakozás kivitelezésének költsége a rácsatlakozót terhelik. A I. és II. pont alatti díjakból befolyt összegek az önkormányzat Vízügyi Építési Alap számláját illetik meg, és a víziközművek felújítására és fejlesztésére kell fordítani. A határozatban meghatározott díjak június 1-től érvényesek. Határidő: azonnal Felelős: Jegyző A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő 10 fő képviselő, 10 egyhangú igen szavazatával hozta meg. 5. napirendi pont: Döntés a Kálvária-dombi víztározó medencék leürítésének és az ivóvíz hálózati szakaszoló szerelvények cseréjének 3. ütem munkáira kiírt közbeszerzési eljárás lezárásáról E-83 Bencsik Mónika - polgármester: Volt egy közbeszerzésünk ezzel kapcsolatban, átadom a szót Horváth Endrének a Közbeszerzési Bizottság elnökének. Horváth Endre: Két részfeladatra kértünk árajánlatot, a kialakult sorrend szerit mindkét ajánlatot a Bodkő Kft. nyerte, második helyezett pedig ugyancsak mind a két ajánlatát a Sycons Kft. lett. Javasoljuk elfogadásra. Bencsik Mónika - polgármester: Módosítanunk kell a határozati javaslatot, bele kell venni, hogy az egyik pályázat érvénytelen lett. A határidő pedig június 6. legyen. NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 61/2008 (V.23.) Tárgy: Döntés a Kálváriadombi víztározó medencék leürítésének megoldására és az ivóvíz hálózati szakaszoló szerelvények cseréjének III. ütem munkájának közbeszerzési eljárás lezárásáról Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a víziközmű beruházások keretében kiírt közbeszerzési eljárását eredményesnek nyilvánítja. A beérkezett érvényes pályázatok elbírálását követően:

11 1. részajánlat: Kálváriadombi víztározó medencék leürítésének megoldása tekintetében a Bodkő Kft. pályázót hirdeti ki nyertes pályázóként, míg második helyezettként a Sycons Kft. pályázót jelöli meg. 2. részajánlat: Ivóvíz szakaszoló szerelvényeinek cseréje II. ütem tekintetében a Bodkő Kft. pályázót hirdeti ki nyertes pályázóként, míg második helyezettként a Sycons Kft. pályázót jelöli meg. Ezzel egyidejűleg a Hajdú és Társa Építőipari és Szolgáltató Kft. pályázatát érvénytelennek nyilvánítja. Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a nyertes pályázóval a szerződés megkötésére. Határidő: május 30. Felelős: Polgármester, Jegyző A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő 10 fő képviselő, 10 egyhangú igen szavazatával hozta meg. 6. napirendi pont: A Nagykovácsi Általános Iskolában a 2008/2009-es tanévben indítható osztályok és a napközis csoportok számára vonatkozó döntés E-78 Bencsik Mónika - polgármester: Átadom a szót Dér Zsuzsanna iskolaigazgatónak. Dér Zsuzsanna: Lezárultak az idei beiratkozások és a gimnáziumi felvételik. Most már tudunk jövőre tervezni. Jövőre 320 diákunk lesz, a tervezésnél természetesen figyelembe vettük a normatívákat is. Kérem a testületet, hagyja jóvá az osztályok és napközis csoportok indítását. Dr. Balogh László: Mennyiben változott a létszám az előző évhez képest? Dér Zsuzsanna: 15 fővel nőtt a létszám. 16 osztályt javaslunk. Dr. Balogh László: Hány napközis csoport lesz? Dér Zsuzsanna: Jelenleg 6 csoport van, de egyel többre van szükség. Dr. Balogh László: A pedagógusok létszáma megfelelő? Dér Zsuzsanna: Nem jár változással, egy kolléga nyugdíjba megy, helyette veszünk fel új napközis pedagógust. Dr. Balogh László: A normatívák változásáról van valami hír?

12 Dér Zsuzsanna: Ezek nem változnak. Bencsik Mónika - polgármester: Idénre már nem fogják megváltoztatni a normatívákat, költségvetési évet érint. Dr. Könye Kornél jegyző: Ha az országgyűlés elfogadja az új törvénytervezetet az Oktatási Hivatal fogja meghozni az ilyen jellegű döntéseket, hogy hány osztály, csoport indulhat. Beliczay István: A költségeket ránk fogják hárítani, de támogatást majd nem kapunk hozzá. Bencsik Mónika - polgármester: Itt lenne az ideje, hogy az önkormányzati érdekképviseletek elkezdjenek mozgolódni, mert alkotmányos kötelezettség a feladatokhoz pénzt is adni. Ha nincs több kérdés, szavazzunk a javaslatokról. NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 62/2008 (V.23.) Tárgy: A Nagykovácsi Általános Iskolában a 2008/2009-es tanévben indítható osztályok számára vonatkozó döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2008/2009-es tanévben a Nagykovácsi Általános Iskolában 15 osztályt engedélyez a következő osztálybontásban: 2 első osztályt, 2 második osztályt, 2 harmadik osztály 3 negyedik osztályt, az 5. és 6. évfolyamon 2-2 osztályt évfolyamonként, a 7. és 8. évfolyamon 1-1 osztályt. Határidő: szeptember 1. Felelősök: Jegyző, Iskolaigazgató A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő 10 fő képviselő, 10 egyhangú igen szavazatával hozta meg.

13 NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 63/2008 (V.23.) Tárgy: A Nagykovácsi Általános Iskolában a 2008/2009-es tanévben indítható napközis csoportok számára vonatkozó döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2008/2009. tanévben a Nagykovácsi Általános Iskolában 7 napközis csoport indítását engedélyezi a következő bontásban: 1. évfolyamon 2 csoport, 2. évfolyamon 2 csoport, 3. évfolyamon 1 csoport, 4. évfolyamon 2 csoport. Határidő: szeptember 1. Felelősök: Jegyző, Iskolaigazgató A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő 10 fő képviselő, 10 egyhangú igen szavazatával hozta meg. 7. napirendi pont: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló a évi átfogó értékelése E-72 Bencsik Mónika - polgármester: Minden évben meg szoktuk kapni a beszámolót, ebből látható a népesség és a feladatellátás változásai. A gyermekjóléti ellátás Pilisvörösvárra került. Köszönjük Ferencz Andrásné munkáját. Dékány Angella: A jelentés kellőképp részletes. Pozitívuma, hogy bemutatja a végzett munkát és irányt mutat a jövőre. Minden szülő, aki gyermeket vállal szembesül vele, hogy a legszebb, de a leginkább embert próbálóbb feladat is. Köszönjük a kitartást a sokgyermekes családoknak. Köszönjük a civilek, az egyházak és a Napos Oldal segítségét. Köszönet a Jegyző Úrnak és Ferencz Andrásnénak is. (14.05: Megérkezik Baranyay Henrik Képviselő) Bencsik Mónika - polgármester: Dér Zsuzsannának és Dékány Angellának, valamint a többi szervezőnek is köszönjük a hétvégi gyermekmajálist és egészségnapot. Nagyon jól sikerültek. Reméljük hagyománnyá válik majd.

14 NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 64/2008 (V.23.) Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának átfogó értékelése a évben megvalósult gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 96. (6) bekezdésének és 149/1997.(IX.10.) számú a gyámhatóságokról, valamint gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló Kormányrendelet 8. számú mellékletének megfelelően elkészített, az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelését a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: jegyző A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő 11 fő képviselő, 11 egyhangú igen szavazatával hozta meg. 8. napirendi pont: Döntés a Fehér Kereszt Közhasznú Egyesület családi napközi és helyettes szülői feladatok ellátására vonatkozó, Pilis-Buda- Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás együttműködésének támogatásáról E-80 Bencsik Mónika - polgármester: Az egész agglomerációban gondot okoz az óvodai ellátás. A VÁTI volt itt a múlt héten az óvodapályázat helyszínét ellenőrizni. Problémás lesz a 2008/09-es év. Az óvodába 109-en jelentkeztek, és ebből 46 főt el kell utasítanunk. Minden olyan szerveződést támogatunk, mely segíti ennek a problémának a megoldását, pl.: a családi napköziket. Reméljük ezek a vállalkozások tovább fognak fejlődni. Ha együtt működnek kistérségi szinten több normatívát hívhatnak le. Ez senkinek sem jelent költséget, mindenképp támogatandó. Dr. Balogh László: Értelmezést kérnék, hogyhogy senkinek sem jelent költséget? Bencsik Mónika - polgármester: A kistérség felvállalja. Ez egy lehetőség a vállalkozóknak, mi csak közvetítők vagyunk. Nem mi vagyunk a feladatellátók. Horváth Endre: Minden egyes átvállalt óvodás évi körülbelül félmillió Ft megtakarítás az önkormányzatnak. Mindenképp támogatni kell tehát az ilyen törekvéseket.

15 Bencsik Mónika - polgármester: Így van, és nálunk is javítanák a feladatellátási mutatókat. Továbbra is reménykedünk, hogy sikeres lesz a benyújtott óvoda pályázatunk. Dr. Balogh László: Az előbb említett megtakarítás költségcsökkenéssel nem jár, csak nem mi hozzuk létre a kapacitást, így a költségeink sem nőnek. Bencsik Mónika - polgármester: Ha nincs több kérdés, szavazzunk a javaslatról. NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 65/2008 (V.23.) Tárgy: Döntés a Fehér Kereszt Közhasznú Egyesület családi napközi és helyettes szülői feladatok ellátására vonatkozó, Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás együttműködésének támogatásáról Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesülettel (1029. Budapest, Hímes u. 3.) Ellátási Szerződést köt a gyermekjóléti alapellátás keretében működő helyettes szülői, családi napközi szolgáltatás biztosítása érdekében. Felhatalmazza a Polgármestert a feladat ellátási szerződések aláírására. Határidő: június 30. Felelős: Polgármester, Jegyző A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő 11 fő képviselő, 11 egyhangú igen szavazatával hozta meg. Zárt ülés: 9. napirendi pont: Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár igazgató pályázatról E-77 (Zárt) Bencsik Mónika - polgármester: Simon Margit pályázó írásban közölte visszalépését. Kiosztjuk a szavazólapokat, ha valakinek van hozzáfűznivalója, mondja. Az igazgatói kinevezéshez minősített többség, 8 igen szavazat szükséges, ha ez nincs meg, akkor megbízással folytathatja munkáját. Dr. Balogh László: Nagy várakozás övezte az Öregiskola létrejöttét, mindenki örömmel fogadta. Bár nem ideális minden közösségi funkció ellátására, de az adott lehetőségek közt jelentőségteljes a falu életében. Fontos, hogy ennek az

16 intézménynek a vezetője mindenki bizalmát élvezze. Elfogadhatatlan visszajelzések érkeztek azonban, ami miatt segítenünk kell az igazgató asszony munkáját. Pl.: fegyelmi eljárás fenyegette, egy bizottság előtt figyelmeztetést kapott. Így nem lehet tőle hatékonyságot elvárni, ha folyamatos bizalmatlankodás veszi körül. A másik pályázóról sok negatívum jutott tudomásunkra, talán jobb is, hogy visszavonta a pályázatát. Mindenki úgy szavazzon, hogy ha megszavazzuk Diószeghy Tündét igazgatónak, pozitívan álljunk hozzá, konstruktív legyen a kapcsolat. Diószeghy Tünde elkötelezett, helyben lakó, áldozatkész, ezek mind pozitívumok. Beszélgetésekkel rendezhetőek a konfliktusok is. Ha megválasztjuk, ne úgy induljon, ahogy a legutóbb indult. Nehezek az Öregiskola körülményei. Pénz nem sok van, sok társadalmi munkára van szükség. Aki igennel szavaz, érdemi támogatásra szavazzon. Bencsik Mónika - polgármester: Én majdnem minden rendezvényen részt veszek. Nem tudom támogatni Diószeghy Tünde kinevezését. Az intézmény működésének törvényessége többször került veszélybe vezetése során. Tőlem, Maier Jenő alpolgármester Úrtól, valamint a gazdasági vezető asszonytól is megkapta a segítséget mindig. Tanulnia kell neki is, sok dologra még nincs meg a megfelelő rálátása. A törvénysértéseket azonban továbbra sem fogjuk elnézni neki. Amikor figyelmeztetést kapott súlyos dologról volt szó, egy jegyzőkönyvet vettünk fel az esetről, fegyelmit nem kapott. Ha kinevezik, természetesen köteles vagyok együtt működni, de a törvénysértéseket nem nézzük el. Dr. Balogh László: A jogsértésekkel kapcsolatban vannak még kérdések. Pl.: még mindig nem kapott munkaköri leírást az igazgató asszony. Bencsik Mónika - polgármester: A vezetőknek nem kell munkaköri leírás, törvények írják elő a munkakörüket. Aki ilyen pozícióba jelentkezik, annak ezt ismernie kell. A könyvtárban jogszabálysértések folytak, de ő ezekkel nem volt tisztában. Véleményem szerint jó közösségszervező, de igazgatónak alkalmatlan. G. Furulyás Katalin: Nem lehet úgy intézményt vezetni, ha nem világosak az elvárások, és ha nincs megfelelő bizalom. Én elkötelezettnek tartom és támogatom. Bencsik Mónika - polgármester: Sokat segítettünk neki, cikkeket írtunk meg helyette, a rá vonatkozó jogszabályokat viszont ismernie kell. Dr. Balogh László: Egy vezetőjelölt van összesen, ki kell hoznunk belőle a maximumot. Bencsik Mónika - polgármester: Akkor kérném a te segítséged, szakmailag is, és nézz utána a gazdálkodásnak is. Dr. Balogh László: Segíteni fogok. Konstruktívnak kell lenni, a munkatervre is fogok javaslatot tenni. Világos játékszabályokra és pozitív hozzáállásra van szükség. G. Furulyás Katalin: A jogszabályanyagot, mely a feladataira vonatkozik nem várható el, hogy megismerje, mert rengeteg. Az sem várható, hogy ilyen

17 környezetben jól lássa el a feladatát, ahol folyton a hibáit keresik, és nem adunk az intézmény költségvetésébe egy forintot se. Az igazgató asszony nehezen indult, ez tény, segíteni kell neki. Remélem sikerül kinevezni, mert ha nem lesz kinevezett vezetője az intézménynek, azzal csak ártunk a működésének. Bencsik Mónika - polgármester: Egy jelentkező van, ez igaz, de akkor is törekedjünk a minőségre. Az intézménynek jól kellene működnie, a nagy hibákat továbbra sem fogjuk annyiban hagyni. Nem fogom ellehetetleníteni a munkáját, továbbra is segítjük majd azt. Egy év alatt remélem felnőtt a feladathoz. Beliczay István: Hasonló munkát végzek én is, mint Diószeghy Tünde, én sem ismerem a jogi részt, van egy jogászunk, és ő nézi át a munkámat. Ha nincs is munkaköri leírása, kell egy működési folyamatábra a munkájára. Diószeghy Tünde tényleg rengeteg dolgot szervezett, a faluban pozitív a megítélése. Olyat ne mondjuk, hogy ha kinevezzük, nem kap bizalmat. Bencsik Mónika - polgármester: A könyvtár működése nekünk köszönhető, ő annyit csinál körülbelül, hogy kinyitja az ajtót. Még a díszleteket is mi készítjük el. A dolgozói sem tudnak vele együttműködni. Dr. Balogh László: Nem Diószeghy Tünde véleményét képviselem, és nem is bizonyos körökét. A legjobbat kell kihoznia egy vezetőnek az emberekből, ez a feladata. Ha kinevezzük, bizalommal kell őt kezelni, ha ez nincs, akkor meggondolandó, hogy bele lehet-e ebbe vágni. Bencsik Mónika - polgármester: Először egy szavazatszámláló bizottság létrehozásáról kell döntenünk, utána szavazunk titkos szavazással az igazgatóasszony megbízásáról. NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 66/2008 (V.23.) Tárgy: Adhoc bizottság létrehozása szavazatszámlálásra Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár igazgatói pályázatával kapcsolatos szavazatok összeszámlálására Adhoc bizottságot hoz létre, melynek tagjai: G. Furulyás Katalin Dér Zsuzsanna Horváth Endre

18 Határidő: Azonnal Felelős: Polgármester, Jegyző A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő 11 fő képviselő, 11 egyhangú igen szavazatával hozta meg. NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 67/2008 (V.23.) Tárgy: Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár igazgató pályázatról Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár igazgatói állásra meghirdetett pályázatot a beadott érvényes pályázatok alapján, eredményesnek nyilvánítja. A pályázat nyertesének Diószeghy Tündét hirdeti ki. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt az igazgatói megbízáshoz szükséges előkészületek megtételére. Ezzel egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert a megválasztott pályázó Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár igazgatói megbízására június 1-től június 1-ig. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester, Jegyző A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő 11 fő képviselő, 8 igen, 2 nem és egy érvénytelen szavazatával hozta meg perckor Bencsik Mónika polgármester asszony zárja a Képviselő-testületi ülést.

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. május 26-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. május 26-i üléséről Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem Kezdete: 19.10 h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető dr. Sződi Károly osztályvezető Jegyzőkönyv A Képviselő-testület

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464 462 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 08-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 41/2015.

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az Készült: 2012. május 10-én, 14.00 16.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének rövid úton összehívott n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/30/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 1/2013.(I.30.) Rendelet száma: 1/2013.(I.30.) Tárgya: A 139/2012.(XI.28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 6-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető Iktatószám: 571-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 22. napján 12:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus hó 22. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 22. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 128/2012. (VIII.03.) tól 130/2012.(VIII.03.) ig Hozott rendelet: 17/2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének 2010. május 17-én (hétfőn) 17 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Lovas Lajos polgármester Horváth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Pergõ Margit Nyírõ István Punk

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő Jegyzőkönyv Készült: Nagyközség Girincs Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. július hó 31. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: : Majdanics

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 97-99 /2012. (XI. 24.) számú határozatok.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 29-én

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 6/2012. (IV. 13.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA XIX. Iktatószám: 5-10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2014. szeptember 8-i s o r o s, n y í l t üléséről 220/2014.(IX.8.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Alkotmány út 3.), 2013. május 09. 16.00 órától 16.30 óráig a Képviselő-testület nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 20- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről.

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2012. 07. 04. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198-37/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend: Előadó: 1. Besenyszög-Tiszasüly Általános Iskola és Besenyszög-Tiszasüly Pollák Tibor Eszterlánc Óvoda költségvetése, működése

Jegyzőkönyv. Napirend: Előadó: 1. Besenyszög-Tiszasüly Általános Iskola és Besenyszög-Tiszasüly Pollák Tibor Eszterlánc Óvoda költségvetése, működése Jegyzőkönyv Készült: Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-ei soron kívüli üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor, Fekete József, Szentiványi András, Tibádné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Napirendi pontok: 2009. január 20-án Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testület Vállalkozói és Pályázati Bizottságának nyílt üléséről A mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében 2014. január 13-án, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2013. (IX.25.) Helyi önkormányzatok működőképessége

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. szeptember 23-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. szeptember 23-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 4. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. szeptember 23-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 28-án az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről 443-6/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. június 21-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 29-én

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 108-112 /2012. (XII. 11.) számú határozatok.

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. július 31-i rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. július 31-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-16/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. július 31-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 145/2012.(VII.31.) 146/2012.(VII.26.)

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-8/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. június 17. napján MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 39/2010. (VI.17.) Z1

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2012. 12. 06. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Részletesebben

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011.

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja.

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-9/2015.NY. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 8-án,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott.

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott. Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öregiskola

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07. napján (csütörtök)

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Szigetszentmiklós Város Polgármestere 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Az előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli,

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben