Szakmai továbbképzés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai továbbképzés"

Átírás

1 Szakmai továbbképzés Éghet gázok, gzök, ködök, éghet és robbanóképes porok, valamint nem éghet, de robbanóképes porok által okozott veszélyek ipari technológiákban

2 Szakmai továbbképzés oldal / 36 COPYRIGHT, minden jog fenntartva 1. A besorolás tartalmi követelményei A zóna típusának meghatározása Gyártmányok alkalmazhatósága a különböz zónákban Kiválasztás a zóna típusa alapján Ellenrzés a zóna kiterjedése alapján Kiválasztás a gázcsoport szerint Kiválasztás hmérsékleti osztály szerint A biztonságos alkalmazás és üzemeltetés feltételei a veszélyességi zónákban Fogalmak és meghatározások Az MSZ EN :2000 szabvány 5.3. pontja szerinti lehetséges gyújtóforrások Alkalmazhatóság kérdései Villamos gyártmányok Nem villamos gyártmányok Tzoltóanyagok, tzoltókészülékek és automatikus tzoltórendszerek okozta veszélyek a robbanásveszélyes zónákban Tz- és robbanásveszélyes technológiák, amelyekben éghet gáz-gz-köd van jelen Felületkezelések, felületbevonások Felületelkészítés Ipari védgázos technológiák, ahol a védgáz tz- és robbanásveszélyes Valamennyi egyéb technológia Szárítók, kemencék Bevezet: Porok robbanási mechanizmusa Éghet porok által okozott veszélyek Faipar A tevékenység veszélyességének megítélése Lakkcsiszolatpor A faipari por/forgácskezelés legfontosabb általános tz- és robbanásvédelmi szabályai Élelmiszeripar Gyógyszeripar Textilipar Manyagok poraival folyó tevékenységek Nem éghet, de robbanóképes porok által okozott veszélyek Potenciális gyújtóforrások és a védelem módjai Az MSZ EN :2000 szabvány 5.3. pontja Az MSZ EN :2000 szabvány 6. pontja Szabványok, rendeletek EU szabványtervezetek Hazai szabványok A Tzvédelmi Megfelelségi Tanúsítás gyakorlata a porrobbanásveszélyes technológiáknál Berendezések, gyártmányok tanúsítása Technológiák vizsgálata Képek...36

3 Szakmai továbbképzés oldal / 36 COPYRIGHT, minden jog fenntartva I. Éghet gázok, gzök, ködök által okozott veszélyek ipari technológiákban 1. A besorolás tartalmi követelményei 1.1. A zóna típusának meghatározása Az MSZ EN szabvány tudományos, elméleti és ezért a gyakorlatban igen nehezen alkalmazható módszerekkel határozza meg a veszélyességi zónákat. Két nagyon lényeges hiányosságot látok még ezen kívül: nem határoz meg egységesen alkalmazható módot a zónakiterjedések meghatározására nem beszél a veszélyt okozó anyagok jellemzirl Márpedig a besorolás csak akkor lehet teljes, ha a következket tartalmazza: zóna megnevezése és kiterjedése minden irányban gázcsoport hmérsékleti osztály Csak a fenti négy adat birtokában lehet kiválasztani a megfelel védettség gyártmányokat, illetve meghatározni a felszerelési helyüket. A fenti négy adat alkalmazását a következk szerint lehet elvégezni:

4 Szakmai továbbképzés oldal / 36 COPYRIGHT, minden jog fenntartva 1.2. Gyártmányok alkalmazhatósága a különböz zónákban A 94/9 EK rendelet és az azzal összhangban kiadott 8/2002 (II.16.) GM rendelet, valamint 1. és 2. mellékleteik a robbanásveszélyes környezetben alkalmazott berendezésekre vonatkozó alapvet egészségügyi és biztonsági követelményeket, a 3-tól a 9-ig számozott mellékletek a vizsgálatok rendjét, míg a 10. melléklet a CE és a H megfelelségi jelölés formáját szabályozzák. A 94/9 EK rendelet szerint a robbanásveszélyes környezetben alkalmazásra kerül gyártmányokat a környezet követelményei szerint kell vizsgálni. A környezet szerinti megjelölések és jelentésük: Csoport I. csoport Sújtólég + porrobbanásveszély II. csoport Külszín Kategória M1 Bányatérség / zóna c térség Bizt. szint nagyon magas M2 b térség magas 1G 1D 2G 2D 3G 3D 0-s zóna 20-as zóna 1-es zóna 21-es zóna 2-es zóna 22-es zóna nagyon magas Biztonsági redundancia A berendezés még biztonságos az alábbi hibaszámmal 2 független 1 ritka, vagy 2 valószínsíthet 1 (biztonságos normál ill. nehéz üzemben) 1 valószínsíthet 2 független 1 ritka, vagy 2 valószínsíthet magas 1 1 valószínsíthet közepes - - A kategóriák rövidítésében a G és a D betk a következket jelentik: G = Gas (gáz/gz/köd) D = Dust (por/szál) A direktívában foglalt követelményeket legkésbb július 1-ig az EU minden tagállamában be kell vezetni. A részhatáridket a következ táblázat tartalmazza: Nemzeti jogba történ átültetés: Alkalmazásba vétel (önkéntes): Alkalmazásba vétel (átfogó): Példa a védettség megjelölésére: Régi megközelítés direktíva szerint: Új megközelítés 94/9 ATEX direktíva szerint:

5 Szakmai továbbképzés oldal / 36 COPYRIGHT, minden jog fenntartva 1.3. Kiválasztás a zóna típusa alapján 0-ás zóna: (alkalmazási jel: Ex II 1G) kizárólag ia kategóriájú gyújtószikramentes (Ex i) gyártmány alkalmazható 1-es zóna: (alkalmazási jel: Ex II 1G, vagy Ex II 2G) a 0-ás zónában alkalmazható gyártmányok Ex o olaj alatti védelm gyártmányok Ex p túlnyomásos védelm gyártmányok Ex q kvarchomok védelm gyártmányok Ex d nyomásálló tokozású gyártmányok Ex e fokozott biztonságú gyártmányok Ex i gyújtószikramentes gyártmányok Ex m légmentes lezárású gyártmányok 2-es zóna: (alkalmazási jel: Ex II 1G, Ex II 2G, vagy Ex II 3G) a 0-ás zónában alkalmazható gyártmányok az 1-es zónában alkalmazható gyártmányok Ex n normál kivitel gyártmányok, amelyekben sem szikra, sem ív, sem elírt határértéket meghaladó túlmelegedés nem lép fel Normál kivitel gyártmányok esetében igen sokszor nem lehet egyszeren eldönteni, hogy a három kritériumnak megfelelnek-e. Létezik az EN szabványsorban az EN szabvány, amely pl. Ex n AII T4 védelmi jelet ad ezt a szabványt azonban MSZ EN-ként nem vettük át. Létezik olyan BKI tanúsítvány, amelyik ilyen védelmi jellel engedélyez gyártmányt, de pontosan meghatározva az alkalmazás feltételeit. Itt csak az lehet a megoldás, hogy ilyen gyártmányok esetében kérni kell az illetékes vizsgáló intézmény bizonylatát. Azon gyártmányoknál, amelyeket már elláttak a 94/9 EK rendelet szerinti alkalmazási jellel egyértelm a helyzet, amelyek azonban még nem rendelkeznek alkalmazási jellel, ott a következ pontok szerint kell eljárni. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy az alkalmazási jel és a következ pontokban javasolt eljárás is minden gyártmányra vonatkozik, nem csak a villamos gyártmányokra!

6 Szakmai továbbképzés oldal / 36 COPYRIGHT, minden jog fenntartva 1.4. Ellenrzés a zóna kiterjedése alapján A felszerelés helyének ismeretében a zóna kiterjedése alapján meghatározható követelmény. Mivel az MSZ EN :1998 szabvány csak igen nehézkes módszert ad, többet bíz a tervez belátására, ezért én egy igen jól bevált módszert javaslok a zóna kiterjedésének meghatározására, vagy ellenrzésére. A 3. ábrán látható táblázat igen jól bevált már eddig is ezt javaslom Kiválasztás a gázcsoport szerint Az 1. ábrán látható módon a gyártmány védelmi jelében a I. a sújtólégbiztos (bányabeli kivitel) a II. a robbanásbiztos kivitelt jelenti. A MIE (J) a gáz gyújtási energiaszintje, a MESG (mm) a kísérletileg biztos résvastagság ez utóbbinak a gyártmányvizsgálatkor van szerepe, ez nem az alkalmazó feladata. 1. ábra 2. ábra 3. ábra

7 Szakmai továbbképzés oldal / 36 COPYRIGHT, minden jog fenntartva 1.6. Kiválasztás hmérsékleti osztály szerint A 2. ábrán lev hmérsékleti osztály a villamos vagy nem villamos gyártmány megengedhet felületi hmérsékletét adja meg. A veszélyt okozó anyag jellemzi között szerepl gyulladási hmérséklet alapján lehet meghatározni a megengedhet hmérsékleti osztályt. Célszer lenne az MSZ 379:1982 szabványt (ez 478 tz- és robbanásveszélyes anyag jellemz adatait tartalmazza) kibvítve és átdolgozva újra kiadni, mivel az alkalmazott anyagok nagymértékben szaporodnak, az egységesen nem szabályozott, anyagjellemzket mindenféle táblázatokból fellelhet adatokból meghatározó tervek pedig néha jelents eltéréseket okozva megnehezítik a tanúsító szervezetek és az engedélyez hatóság munkáját is. Addig is mellékelünk egy táblázatot, amely 195 anyag (gáz/gz) számunkra fontos jellemzit tartalmazza. A tzvédelmi szempontból fontos adatok a következk: anyag neve és képlete Etilén CH 2 CH 2 relatív srsége 0,97 lobbanáspontja - ARH-FRH ( trf % ) 2,07-36,0 g ARH-FRH ( 3 ) m gyulladási hmérséklet ( o C ) (425) gázcsoport hmérsékleti osztály II B (T2) Ezek alapján, mondjuk 1-es zónában ahol Etilén okozza a veszélyt pl. a következ védelmi jellel rendelkez villamos gyártmány alkalmazható: Pl. kapcsoló, A gyártmányok felületi hmérsékletét nem csak a villamos gyártmányok esetén szükséges figyelni, hanem minden üzemszeren meleged gyártmány esetében is, ugyanis hmérsékleti gyújtást okozhat.

8 Szakmai továbbképzés oldal / 36 COPYRIGHT, minden jog fenntartva 2. A biztonságos alkalmazás és üzemeltetés feltételei a veszélyességi zónákban 2.1. Fogalmak és meghatározások A robbanásveszélyes környezettel kapcsolatos fogalmak, meghatározások csak egységesen, azonos értelmezésben alkalmazhatók, ezért a teljesség igénye nélkül felsoroljuk a legfontosabbakat megjegyezve, hogy a 8/2002 GM rendelet és a 3/2003 FMM-ESZCSM rendelet is használja a meghatározásokat, csak sajnos mindkét rendelet másképpen és egyik sem az MSZ EN :2000 szabványban már hatályba léptetett módon! Megjegyzés: 1. Idközben a 3/3003 FMM-ESZCSM rendeletet visszavonták gondoljuk átdolgozásáig?! 2. A rendelettel kapcsolatos egyéb észrevételeinkkel az eladás második felében még foglalkozunk. Szükséges néhány fogalom pontos meghatározása, amelyek pontatlan megfogalmazás esetén komoly félreértéseket ebbl ereden veszélyes tévedéseket is okozhatnak: Robbanóképes légtér: az éghet gázok, gzök, ködök (aerosolok), vagy porok, szálak levegvel alkotott olyan keveréke, amelyben gyújtóhatásra az égés átterjed az egész keverékre. Robbanásveszélyes környezet: az a robbanásveszélyes térrész, ahol a robbanóképes légtér normál üzemben kialakulhat. Potenciálisan robbanásveszélyes környezet: az a robbanásveszélyes környezet, ahol a gyújtóforrások jelenléte normál üzemben nem zárható ki. Normál üzem: az az állapot, amelyben a készülékek, védrendszerek és elemek teljesítik az elvárt funkciókat a tervezési jellemziken belül.

9 Szakmai továbbképzés oldal / 36 COPYRIGHT, minden jog fenntartva 2.2. Az MSZ EN :2000 szabvány 5.3. pontja szerinti lehetséges gyújtóforrások Az MSZ EN :2000 szabvány 5.3. pontja felsorolja a lehetséges gyújtóforrásokat és csoportosítja is elfordulásuk valószínsége szerint. Miután a szabvány kell részletességgel foglalkozik velük, ezért itt mi most csak a felsorolásukat ismételjük meg: 1. Forró felületek 2. Lángok és forró gázok (beleértve a forró részecskéket) 3. Mechanikai eredet szikrák 4. Villamos gyártmányok 5. Villamos kóboráramok, katódos korrózióvédelem 6. Sztatikus elektromosság 7. Villámcsapás 8. Rádiófrekvenciás hullámok *10 12 Hz frekvencia tartományban 9. Rádiófrekvenciás hullámok 3* *10 15 Hz frekvencia tartományban 10. Ionizáló sugárzás 11. Ultrahang 12. Adiabatikus kompresszió és lökéshullámok 13. Exoterm reakciók, beleértve a porok öngyulladását A vizsgálat során a gyújtóforrás gyújtási képességét össze kell hasonlítani a jelen lev veszélyt okozó anyag gyulladási jellemzivel. Azt is figyelembe kell venni, hogy a gyújtóforrás milyen valószínséggel fordul el: állandóan, vagy gyakran elforduló normál üzemben is elforduló gyújtóforrás kizárólag üzemzavar esetén fordul el kizárólag ritka üzemzavar esetén fordulhat el

10 Szakmai továbbképzés oldal / 36 COPYRIGHT, minden jog fenntartva 2.3. Alkalmazhatóság kérdései (A továbbiakban a Tzvédelmi Megfelelségi Tanúsítványt T.M.T-nek fogom rövidíteni) Villamos gyártmányok Az MSZ EN szabvány van hivatva azt szabályozni, hogy milyen zónában milyen Ex védettség villamos gyártmány alkalmazható. (Ez csak a gázok-gzök-ködök esetére vonatkozik!) Az alkalmazás feltételeit a BKI Ex Vizsgáló Állomás által kiadott Ex tanúsítvány tartalmazza, illetve amely esetben T.M.T. van kiadva, akkor abban van rögzítve minden követelmény. Ezekbl az is következik, hogy BKI tanúsítvány, vagy T.M.T. nélküli berendezés nem engedélyezhet robbanásveszélyes zónában. Az EU csatlakozás idpontjától a BKI tanúsítvány kötelezsége megsznik, ha a kérdéses gyártmány ún. ATEX -es külföldi Extanúsítvánnyal rendelkezik. A tanúsítvány tartalmának ismerete tehát mindenképpen szükséges a biztonságos üzemeltetéshez ebbl következen az ATEX -es tanúsítványt (akár külföldi, akár magyar) teljes terjedelmében meg kell kérni! Egy másik sajátosság az, hogy azon gyártmányoknál, ahol különleges követelmény kerül meghatározásra, ott a tanúsítvány száma után egy X jel van feltüntetve ezért a tanúsítvány teljes ismerete szükséges! Megjegyezzük, hogy ez az X jel azért van, mert a szabványok nem kötelezek, ebbl adódóan születhetnek olyan mszaki megoldások, amelyek nem a szabványok bet szerinti alkalmazását követik ezzel szemben vizsgálattal igazolhatóan egyenértéken megfelel védettséget biztosítanak bizonyos feltételek mellett. (A Tzvédelmi Megfelelségi Tanúsítvány jövjére vonatkozóan még csak sejtésünk sincs jelen pillanatban.)

11 Szakmai továbbképzés oldal / 36 COPYRIGHT, minden jog fenntartva Nem villamos gyártmányok A vizsgálandó kérdések a következk: Mechanikus szikraképzdés lehetsége Elektrosztatikus feltöltdések kérdései Felületi hmérséklet okozta gyújtás lehetsége Padlókra vonatkozó elírások Sugárzások veszélyei (mágneses, ionizáló, stb.) Elszívó ventillátorok szikrabiztossága, illetve a manyag-ventillátorok gyújtóképessége A rendeleteink értelmében a fenti kérdésekre is valamelyik Tanúsító Intézmény vizsgálatát kellene kérni, azonban az egyszerbb esetekben megfelel körültekintéssel eldönthet az alkalmasság. Ehhez szeretnénk támpontot adni: (Az alkalmazási jellel rendelkez gyártmányoknál ez a vizsgálat megtörtént, ezt tanúsítvánnyal igazolják is.) Mechanikus szikraképzdés Elször a veszélyességi zónát kell megnézni: 0-ás zónában csak teljes bizonyossággal kizáró megoldás lehetséges 1-es zónában a veszélyes koncentráció valós helyén kell foglalkozni a kérdéssel 2-es zónában a veszélyt okozó anyag elhelyezkedését (pl. d r alapján) nézve kell a szükséges védelemre törekedni Elektrosztatikus feltöltdések Tisztázni kell, hogy a technológiából, az alkalmazott anyagokból, illetve a berendezések szerkezeti anyagaiból adódóan kell-e sztatikus feltöltdésre számítani: ha igen, akkor a Tanúsító Intézet kell, hogy nyilatkozzon ha nem, akkor is célszer esetleges ellenrz méréssel megbizonyosodni A döntéshez ismerni kell a veszélyt okozó anyag gyújtási energiaszintjét. (Az elektrosztatika kérdéscsoportja maga egy külön eladást töltene ki.)

12 Szakmai továbbképzés oldal / 36 COPYRIGHT, minden jog fenntartva Felületi hmérséklet A technológia, illetve a veszélyt okozó anyagok öngyulladási hmérsékletének ismeretében egyszeren eldönthet kérdés. Padlók Az A és B tzveszélyességi osztályú térségekben, illetve 0-ás, 1-es, 2-es, 20-as, 21-es és 22-es zónákban a padlókra vonatkozó követelmények: szikrabiztosság (mechanikus szikraképzés elleni védelem) antisztatikusság (elektrosztatikus feltöltdés elleni védelem, illetve a kisülés energiájának töltéslevezetés közbeni korlátozása) Szikrabiztos és antisztatikus padlóbevonatok Mészkbeton, illetve az ebbl készített mozaiklap Az antisztatikusság mellett a szükséges levezetési ellenállást is biztosítják, amennyiben az aljzatbetonra cementhabarccsal vagy csempe/járólap ragasztóval teszik le a mozaiklapot, illetve közvetlenül öntik le a mészkbetont. Úsztatott cementsimítás (kavicsmentes beton), vagy esztrichbeton Vigyázat! Az esztrichbetont esetenként készítik fémszálbekeveréssel! Ha ez a felületre kijön, és az pl. acélszál, akkor a szikrabiztosság már nem igaz! Réz, bronz, KO acélszál töltés esetén szikrabiztos. Antisztatikus manyagbevonat A levezetési ellenállás mérését bizonylatolni szükséges! Antisztatikus manyagpadló, vagy padlósznyeg A levezetési ellenállás mérését bizonylatolni szükséges! Szikrabiztos, de nem antisztatikus padlóbevonatok Mészktöltés aszfalt Vigyázat! A normál bazalttöltés aszfalt nem szikrabiztos!!

13 Szakmai továbbképzés oldal / 36 COPYRIGHT, minden jog fenntartva Egyéb padlóbevonatok Égetett, vagy sajtolt kerámiabevonatok Mázas kerámiabevonatok, illetve speciális padlóanyagok Esetleg mindkét feltételt is teljesíthetik, ezeket egyedileg tudjuk vizsgálni mintadarabon. Azt azonban minden esetben meg kell vizsgálni, hogy a kérdéses padlón keletkezhet-e feltöltdés, illetve szükséges-e a padló vezetképessége valamely feltöltdés levezetésére. Ha ez a két igény nem merül fel, akkor az antisztatikus padló kialakítása sem indokolt. A személyek feltöltdési lehetsége antisztatikus ruházat és vezetképes lábbeli alkalmazásával küszöbölhet ki. Így a padló vezetképessége csak akkor mködik, ha a dolgozó lábbelije is vezetképes! Sugárzások veszélyei A körülmények és a technológia ismeretében eldönthet, szükségese ilyen irányú vizsgálat. Ami biztos és még nem mindenhol figyelnek erre a veszélyforrásra: Elszívó ventillátorok a mobiltelefon is gyújtásveszély!!! az 1-es és 2-es, valamint 20-as, 21-es és 22-es zónákból elszívó ventillátorok úgy mechanikus szikrabiztosság, mint elektrosztatikus gyújtásbiztonság szempontjából tanúsításra kötelezettek 0-ás zónából kizárólag erre egyedileg vizsgált és engedélyezett ventilátor szívhat Külön kell foglalkozni a csventilátorok alkalmazhatóságával, mivel itt a villamos motor is az elszívócsben van. Figyelembe kell venni, hogy ha 1-es zónából szív, akkor a motor robbanásbiztos védettsége is meg kell, hogy feleljen ennek! Azt külön meg kell nézni, hogy nem állhat-e el olyan állapot, amikor a ventilátor indulásakor a robbanási határok közötti koncentrációt szívhat ekkor ilyen kialakítású ventilátor nem alkalmazható!

14 Szakmai továbbképzés oldal / 36 COPYRIGHT, minden jog fenntartva 3. Tzoltóanyagok, tzoltókészülékek és automatikus tzoltórendszerek okozta veszélyek a robbanásveszélyes zónákban Igen hézagos és egyáltalán nem körültekint a szabályozás ezen a területen. Sehol nem találtam olyan elírást, amely figyelembe venné a következket: a nagynyomású porlasztás az elektrosztatikus feltöltdés egyik alappéldája. Vannak olyan technológiák, amelyek ezen alapulnak. Ebbl következen: A poroltók, a CO2 oltók és minden más gázzal oltó produkál elektrosztatikus feltöltést! A CO2 oltók, illetve a folyadéksugárral mköd oltók ehhez még azt is biztosítják, hogy a feltöltdés a vezetképes folyadéksugár, illetve szárazjég útján biztosan ki is süljön az els útjába kerül földelt tárgyon! A kisülés energiatartalma vizsgálatok és mérések során meghatározható csak vizsgálni is kellene! Poros környezetben akár leülepedett porok esetében is a porral oltó sugara felkavarja a port és ezzel egy parázslásból akár porrobbanást is elidézhet. (Szomorú példának tekintem a 2002 október 29-i TEMAFORG-tüzet, ahol a keletkezett kis tzbl 250 milliós kárt okozó nagy tz lett valószínsítheten a poroltós beavatkozás nyomán gyorsultak fel az események.) Minden automatikus rendszerben, amikor tz (égés) van, azt is valószínsíthetjük, hogy ott nincs robbanóképes gáz-gz-köd/leveg keverék! Ha tehát égés van, akkor nem okozhat már gyújtást az elektrosztatikus feltöltdés. Nem így a poroknál! Minden automatikus rendszerben elképzelhet egy meghibásodás folytán történ kioldás és oltóanyag-befújás ezzel azonban gyújtásveszélyt okoz az oltórendszer o- lyan körülmények között, amikor robbanóképes keverék lehet jelen nem volt égés! Az automatikus oltórendszerek telepítésekor két fontos szempont van még, amelyek nem szabad figyelmen kívül hagyni: Az oltóanyag és a tzveszélyes (ég) anyag összeférhetsége. (pl. festék égésekor tilos a vízzel oltás ezzel szemben a sprinkler rendszereknél erre méretezést közöl a jogszabály!) A rendelkezésre álló oltóanyag mennyiségének ellenrzése automatikus tiltás a technológiára, ha az oltóanyag mennyisége nem elegend egyszeri tzoltásra. Sajnos a 2/2002 BM rendelet IV. fejezete erre vonatkozó elírást sem tartalmaz. A fenti szempontokat most a teljesség igénye nélkül soroltam fel, azonban ezekbl is látható, hogy a témával egyrészt szabványosítási, másrészt oktatási szemszögbl is kellene foglalkozni.

15 Szakmai továbbképzés oldal / 36 COPYRIGHT, minden jog fenntartva 4. Tz- és robbanásveszélyes technológiák, amelyekben éghet gáz-gz-köd van jelen A gyakorlatban az ellenrzések során és az engedélyezési eljárásokban használható módszer: A kérdéses technológiát el kell helyezni a vonatkozó elírások megfelel csoportjába Felületkezelések, felületbevonások Létezik egy érvényben lév (MSZ :1992) és egy, utolsó tárgyalásán megállított (ME :1993) szabvány, amelyek részletesen tartalmazzák a különféle kialakítású berendezések veszélyességi övezeteit. Szigorú feltétel a reteszelt elszívás!!! Az egymás után következ 4., 5., 6. és 7. ábrán az eredeti terminológia mellett feltüntettük az MSZ EN szabvány meghatározásait is. A felhasznált anyagok jellemzit figyelembe véve eldönthet, hogy szükséges-e T.M.T. Ha igen, abban minden biztonságos üzemelést szolgáló feltétel rögzítve van ezt kell alkalmazni. A festék- és porszórók esetében az elektrosztatikus berendezések T.M.T-re kötelezettek, a többi berendezésnél a felhasznált anyag jellemzitl tesszük függvé a T.M.T. szükségességét. (Vízbázisú lakk, pneumatikus hajtás, stb.) Megjegyzés: A laza meghatározások sokszor nagyon félrevezetk igen gyakran halljuk azt, hogy vizes lakkal dolgozunk, tehát itt nincs is tz- és robbanásveszély. Az eddigi szabályozás szerint a vízhígítású lakkok 5%-nál kisebb szerves oldószertartalom mellett, csak tzveszélyes (OTSZ szerinti C ) besorolásúak, azonban 5%-nál magasabb oldószertartalom esetén a lakkok már ( A - B ) robbanásveszélyesek! A felhasználás vizsgálatakor a feldolgozási összetétel alapján kell eldönteni a besorolást!

16 Szakmai továbbképzés oldal / 36 COPYRIGHT, minden jog fenntartva 4. ábra 5. ábra

17 Szakmai továbbképzés oldal / 36 COPYRIGHT, minden jog fenntartva 6. ábra 7. ábra

18 Szakmai továbbképzés oldal / 36 COPYRIGHT, minden jog fenntartva Az EN 12981:1997 szabvány hazánkban még nem lépett érvénybe. Ez az elírás a porszóró kabin bels terét 21-es zónába sorolja és a nyílások 0,5 m-es környezetét 22-es zónaként határozza meg Felületelkészítés A technológia, illetve a felhasznált, vagy keletkez anyagok jellemzi döntik el, hogy T.M.T. szükséges, vagy sem Ipari védgázos technológiák, ahol a védgáz tz- és robbanásveszélyes Érvényben van az MSZ EN szabványsorozat a T.M.T. feltételeit kell alkalmazni Valamennyi egyéb technológia Amelyben tz- és robbanásveszélyes folyadékok, gázok, gzök, ködök és porok fordul(hat)nak el, T.M.T-re kötelezett. Ezen technológiáknál a tervezés stádiumában meg kell követelni valamennyi a területre vonatkozó elírás figyelembe vételét! Csak példaképpen, a teljesség igénye nélkül felsorolok néhány olyan szempontot, amely a tervezéskor nem derül ki, csak a használatbavételi eljárás során okoz komoly gondot. a technológiában résztvev anyagok összeférhetsége anyagok öngyulladási hajlama elektrosztatikus feltöltdések keletkezési lehetsége kezelési módja rádiófrekvenciás elektromágneses hullámok jelenléte nagyfrekvenciás elektromágneses hullámok jelenléte ionizáló sugárzások jelenléte ultrahang miatti veszélyek jelenléte Amennyiben a vizsgált technológiában részt vev berendezések T.M.T-vel rendelkeznek, akkor nagyobb nehézségek nélkül összefésülhet a besorolástól kezdve valamennyi szükséges üzemeltetési feltétel ezeket a T.M.T. tartalmazza. Ha nem áll rendelkezésre ez a segítség, akkor már tervezési fázisban ez irányba kell szorítani a partnereket, ugyanis a használatba vételhez amúgy is szükség lesz rá!

19 Szakmai továbbképzés oldal / 36 COPYRIGHT, minden jog fenntartva 4.5. Szárítók, kemencék én életbe lépett az MSZ EN 1539:2000 jel szabvány, amely eredeti címét tekintve olyan szárítókra vonatkozik, amelyekben éghet anyagok szabadulnak fel. Sajnos ez a szabvány is (62 oldalon) tudományoskodó, rendkívül nehezen érthet és kezelhet, a technológiai folyamatok ismeretének a hiányát tükröz elírások kusza szövedéke! Rendkívül drága és bonyolult mszerezésre és beavatkozó automatikára építené a teljes biztonságot ami természetesen egyetlen üzemben sem mködne jól, ugyanis sehol sincsenek laboratóriumi körülmények! A legkomolyabb ellentmondás azonban ott található, hogy a porbevonatok szárítása (beégetése) is bele van erszakolva a szabványba méghozzá teljesen hibás elképzelések alapján! A porszórásnál használt bevonóporok beégetésekor ugyanis nem szabadul fel éghet anyag!!! Ez a folyamat polimerizáció! Arról már nem is beszélek hogy a szabvány szerint lebeg porként kell figyelembe venni a tárgyra felkínlódott por 9%-át!? Jelenleg a porszórásoknál a beéget akár nyílt tüzelés technológiai is lehet, besorolása C, vagy D. A gyakorlatban ezt a hibás elírást csak úgy látom megkerülhetnek, ha a porszórási technológia berendezéseinek (szóróberendezés szórókabin porvisszanyerés) tzvédelmi megfelelségi vizsgálata során kitérünk a beégetre is és megállapítjuk, hogy nem tartozik ezen szabvány hatálya alá.

20 Szakmai továbbképzés oldal / 36 COPYRIGHT, minden jog fenntartva II. Éghet és nem éghet, de robbanóképes porok által okozott veszélyek ipari technológiákban. Szabványok és rendeletek EU szabványtervezetek a hazai tzmegelzés, illetve a Tzvédelmi Megfelelségi Tanúsítás gyakorlatában. 5. Bevezet: Porok robbanási mechanizmusa A porok tulajdonságai lényegesen különböznek azoktól a szilárd anyagoktól, amelyekbl képzdnek. Ennek alapvet oka, hogy ugyanazon tömeghez nagyságrendekkel nagyobb felület tartozik, amely felületen az oxidáció intenzitása is lényegesen nagyobb így az oxidáció láncreakcióba megy át, amelyet porrobbanásnak nevezünk. Robbanóképes keverékrl csak lebeg pornál beszélhetünk a leülepedett por szilárd anyagként viselkedik, amíg fel nem keveredik. Amikor porrobbanás-veszélyrl beszélünk, akkor mindig tisztázni kell: az elforduló por állapotát ha a leülepedett por valamely körülmény miatt felkeveredhet ha valamely technológiánál várható egy nyomáshullám, akkor kell-e számolni egy a leülepedett por felkavarodásából ered másodlagos porrobbanásra is, vagy ezt a körülményt biztonsággal kizárhatjuk Az éghet porokat robbanási tulajdonságaik szerint 3 porrobbanási osztályba sorolják: Porrobbanási osztály K st (bar m/s) St St St 3 >300 K st = robbanási nyomásemelkedés sebessége, amely a következ tényezk függvénye: anyag jellemzi (gyulladási hmérséklet, gyújtási energiaszint, stb...) por szemcsemérete porszemcsék eloszlása turbulencia tartály, vagy helyiség formája gyújtóforrás jellemzi

21 Szakmai továbbképzés oldal / 36 COPYRIGHT, minden jog fenntartva A teljesség igénye nélkül végignézve ezen jellemzket igen tág határok közötti változás tapasztalható kisméret környezeti jellemz változás esetén is. Például: A leveg relatív páratartalmából felvehet nedvesség 80 C-kal növelheti a gyulladási hmérsékletet. A szemcseméret csökkenésével együtt csökken a gyulladási hmérséklet is, ugyanekkor azonban n a K st értéke. A vegyes szemcseméret poroknál a leülepedés mértéke befolyásolja a porkoncentrációt. A por/leveg keverékek általában lényegesen nagyobb gyújtási energiát igényelnek, mint a gáz/gz keverékek. Vannak olyan porok is, amelyek nem éghet anyagokból képzdnek, azonban oxidációra való hajlamuk miatt robbanóképesek. Ezek többnyire fémek és fémötvözetek porai. Robbanási jellemzi az éghet porokéhoz hasonlóan változnak, fként a szemcseméret függvényében. A porrobbanások esetében igen sokszor azonban nem tisztán por/leveg keverékkel van dolgunk, hanem különböz hibrid-keverékekkel, amelyek valamilyen éghet gázt, vagy gzt is tartalmaznak a por mellett. Ezek a keverékek azért sokkal veszélyesebben, mint a tisztán por/leveg keverékek, mert a gyulladást a gyújtásra sokkal érzékenyebb gáz/gz keveréke kezdi, majd az így keletkez energia a lényegesen nagyobb energiaszinttel gyújtható porkeveréket is képes begyújtani emellett a már leülepedett port is felkeverve komoly másodlagos robbanást képes elidézni. Az eladás anyagában található egy olyan táblázat, amelyben összefoglaltuk az általunk fellelt adatokat a különböz porok esetében egy könnyen kezelhet csoportosításban. Ezúton is szeretnénk mindenkit megkérni arra, hogy ha ezt a táblázatot ki tudja egészíteni újabb adatokkal, vagy a hiányzó jellemzkrl információt tud adni, tegye azt meg ezzel is segíteni fogja a hazai tzmegelzés porok esetében igen nehéz munkáját. Azt is szeretnénk elre bocsátani, hogy ez az eladás el fogja kerülni az elméleti, tudományos fejtegetéseket kizárólag olyan mélységig tárgyaljuk a témát, amennyire a tzmegelzés területén dolgozó szakembereknek arra szükségük van munkájuk elvégzéséhez.

22 Szakmai továbbképzés oldal / 36 COPYRIGHT, minden jog fenntartva 6. Éghet porok által okozott veszélyek Minden éghet anyag pora porrobbanásveszélyes! Az éghet anyagok poraihoz kapcsolódó technológiai ágazatokat lényegében 5 csoportba oszthatjuk: faipar élelmiszeripar gyógyszeripar textilipar manyagok poraival folyó mveletek A következkben röviden ismertetjük az egyes technológiákra jellemz veszélyes mveleteket és az ott általánosan használt az ide vonatkozó elírásokban is elírt védelmi megoldásokat Faipar A tevékenység veszélyességének megítélése A tevékenység veszélyességének megítélése két szempont szerinti értékelés eredménye: A famegmunkálás során keletkez hulladék méretét figyelembe véve osztályozzuk a veszélyességet: forgács por és forgács együttesen túlnyomórészt por keletkezik A legveszélyesebb fahulladék a por, amely robbanóképesség szerint St 1-tl St 3-ig sorolható porrobbanási osztályba. A hulladék kezelése szempontjából osztályozva a veszélyességet: közvetlen helyi elszívás gépcsoport helyi elszívása/leválasztás kis teljesítmény (esetleg mobil) berendezéssel nagy teljesítmény központi elszívó/leválasztó berendezés alkalmazása A veszély a nagy teljesítmény és nagy anyagmennyiséget nagy távolságon mozgató központi elszívó/leválasztó rendszerek esetében a legnagyobb.

1. Éghető porok által okozott veszélyek

1. Éghető porok által okozott veszélyek Szakmai továbbképzés (2. kiadás) 1.oldal / 15 COPYRIGHT, minden jog fenntartva 1. Éghető porok által okozott veszélyek Minden éghető anyag pora porrobbanásveszélyes! Az éghető anyagok poraihoz kapcsolódó

Részletesebben

1. Az MSZ EN 1127-1:2000 szabvány 5.3. pontja szerinti lehetséges gyújtóforrások

1. Az MSZ EN 1127-1:2000 szabvány 5.3. pontja szerinti lehetséges gyújtóforrások Szakmai továbbképzés (2. kiadás) 1.oldal / 8 COPYRIGHT, minden jog fenntartva 1. Az MSZ EN 1127-1:2000 szabvány 5.3. pontja szerinti lehetséges gyújtóforrások Az MSZ EN 1127-1:2000 szabvány 5.3. pontja

Részletesebben

Gázos, gőzös, ködös technológiák

Gázos, gőzös, ködös technológiák Szakmai továbbképzés (2. kiadás) 1.oldal / 10 COPYRIGHT, minden jog fenntartva Gázos, gőzös, ködös technológiák A gyakorlatban az ellenőrzések során és az engedélyezési eljárásokban használható módszer:

Részletesebben

www.ex on.hu www.ex-on.hu

www.ex on.hu www.ex-on.hu Köszöntöm az előadás résztvevőit! 2014.11.26. www.ex on.hu www.ex-on.hu PRO OGRA AM 1. R O B B A N Á S V É D E L E M E L M É L E T I A L A PJA I 2. G Á Z K É PZŐ D É S É S S Z E L LŐZ É S 3. G YA KO R

Részletesebben

Éghető gázok, gőzök, ködök, éghető és robbanóképes porok, valamint nem éghető, de robbanóképes porok által okozott veszélyek ipari technológiákban

Éghető gázok, gőzök, ködök, éghető és robbanóképes porok, valamint nem éghető, de robbanóképes porok által okozott veszélyek ipari technológiákban Éghető gázok, gőzök, ködök, éghető és robbanóképes porok, valamint nem éghető, de robbanóképes porok által okozott veszélyek ipari technológiákban Perlinger Ferenc, Koburger Márk Igazi szakmai továbbképzést

Részletesebben

Villamos és nem villamos robbanásbiztonság-technika, azonosságok és eltérések a témakör megközelítésében

Villamos és nem villamos robbanásbiztonság-technika, azonosságok és eltérések a témakör megközelítésében Villamos és nem villamos robbanásbiztonság-technika, azonosságok és eltérések a témakör megközelítésében Robbanásveszélyes területek Mit tekintünk robbanásveszélyes térnek: Ipari területek, de nem kizárólagosan

Részletesebben

Porrobbanás elleni védelem. Villamos berendezések kiválasztása

Porrobbanás elleni védelem. Villamos berendezések kiválasztása Porrobbanás elleni védelem Villamos berendezések kiválasztása Villamos berendezések kiválasztása Por fajtája Robbanásveszélyes atmoszféra fellépésének valószínűsége 31 Por fajtája Por minimális gyújtási

Részletesebben

1. ábra Sztatikus gyújtásveszély éghető gázok, gőzök, ködök és porok esetében

1. ábra Sztatikus gyújtásveszély éghető gázok, gőzök, ködök és porok esetében 1. ábra Sztatikus gyújtásveszély éghető gázok, gőzök, ködök és porok esetében A csekély feltöltődés B nagy mértékű feltöltődés, kisülési szikra és gyújtásveszély 2.ábra 3. ábra Az elektrosztatikus töltés

Részletesebben

Ex Fórum 2009 Konferencia. 2009 május 26. robbanásbiztonság-technika 1

Ex Fórum 2009 Konferencia. 2009 május 26. robbanásbiztonság-technika 1 1 Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem felülvizsgálata 2 Az elektrosztatikus feltöltődés folyamata -érintkezés szétválás -emisszió, felhalmozódás -mechanikai hatások (aprózódás, dörzsölés, súrlódás)

Részletesebben

Országos Tűz- és Katasztrófavédelmi Konferencia

Országos Tűz- és Katasztrófavédelmi Konferencia Országos Tűz- és Katasztrófavédelmi Konferencia Az ATEX direktíva, a zónabesorolások és az OTSZ együttes alkalmazásának szabályai a robbanásveszélyes technológiáknál. Az elektrosztatikus feltöltődések

Részletesebben

Robbanásveszélyes terekre vonatkozó szabványok aktuális állapota

Robbanásveszélyes terekre vonatkozó szabványok aktuális állapota Robbanásveszélyes terekre vonatkozó szabványok aktuális állapota A múlt IEC -honlap www.iec.ch Régi megközelítés IEC - szabványok Cenelec - szabványok Nemzeti - szabványok Magyarország A GKM szervezésében

Részletesebben

Ventillátorok felépítése robbanásveszélyes környezetben

Ventillátorok felépítése robbanásveszélyes környezetben Szakmai továbbképzés (2. kiadás) 1.oldal / 9 COPYRIGHT, minden jog fenntartva Ventillátorok felépítése robbanásveszélyes környezetben Elkészült a pren 14986:2004 szabványtervezet az elszívó ventilátorokra:

Részletesebben

Épületvillamosság. Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Gyújtószikramentes védelem "i" MSZ EN 50020:2003

Épületvillamosság. Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Gyújtószikramentes védelem i MSZ EN 50020:2003 Épületvillamosság Robbanásbiztos villamos gyártmányok. I-es alkalmazási csoport. Gyújtószikramentes rendszerek. 1. rész: Szerkezet és vizsgálatok MSZ EN 50394-1:2004* Villamos gyártmányok robbanóképes

Részletesebben

Robbanásbiztonság-technikai rendszerek

Robbanásbiztonság-technikai rendszerek Robbanásbiztonság-technikai rendszerek Harmadlagos robbanás elleni védelem Page 1 Biztonságtechnikai alapelvek Biztonsági intézkedések a következ sorrendben: 1. Robbanásveszélyes atmoszféra képzdését megakadályozni

Részletesebben

Ex Fórum 2014 Konferencia. 2014. május 13. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1

Ex Fórum 2014 Konferencia. 2014. május 13. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1 1 Robbanásbiztonság-technika: gyújtóforrás elleni védelem a teljes élettartam során 2 Főbb tűzesetek gyújtóforrásai (Európa 2000-2014) Motorok villamos kábelezései 23% Dohányzás 18% Súrlódás (csapágyazás

Részletesebben

ATEX EU direktíva. A robbanásvédelmi dokumentáció tartalma

ATEX EU direktíva. A robbanásvédelmi dokumentáció tartalma Koburger Márk, Zsarnovszki Attila Robbanásvédelmi dokumentáció Mit kell pontosan érteni a cím alatt? Milyen rendeletek, direktívák vonatkoznak a területre? Mely technológiák esetében kell azokat alkalmazni?

Részletesebben

(2006/C 168/04) (EGT vonatkozású szöveg) Az összehangolt szabvány hivatkozása és címe (és referenciadokumentum)

(2006/C 168/04) (EGT vonatkozású szöveg) Az összehangolt szabvány hivatkozása és címe (és referenciadokumentum) C 168/6 A Bizottság közleménye a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1994. március 23-i 94/9/EK

Részletesebben

BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1034/2009 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az ExVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Kft. Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

Ex Fórum 2010 Konferencia. 2010. június 8. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1

Ex Fórum 2010 Konferencia. 2010. június 8. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1 1 Zónabesorolást csak A Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes és B Tűz- és robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba sorolt területeken kell végezni? Az OTSZ 5. Melléklet II. Fejezet 2.8.-2.13. pontjai

Részletesebben

VILODENT-98. Mérnöki Szolgáltató Kft. feltöltődés

VILODENT-98. Mérnöki Szolgáltató Kft. feltöltődés Mérnöki Szolgáltató Kft. ELEKTROSZTATIKUS feltöltődés robbanás veszélyes térben ESC- ESD Dr. Fodor István EOS E M ESC C ESD ESC AKTÍV PASSZÍV Anyag Tűz- és Reprográfia Mechanikai szeparálás robbanásveszély

Részletesebben

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS Balatonföldvár 2013. március 21. Lengyelfi László 6. 54. Tűzveszélyességi osztály: veszélyességi övezetek, helyiségek, helyiségcsoportok (tűzszakaszok), épületek, műtárgyak,

Részletesebben

Szakmai továbbképzés

Szakmai továbbképzés Szakmai továbbképzés Éghető gázok, gőzök, ködök, éghető és robbanóképes porok, valamint nem éghető, de robbanóképes porok által okozott veszélyek ipari technológiákban Szakmai továbbképzés (3. kiadás)

Részletesebben

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG 2010.7.7. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 183/1 IV (Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG A Bizottság közleménye

Részletesebben

Szakmai továbbképzés

Szakmai továbbképzés Szakmai továbbképzés Éghető gázok, gőzök, ködök, éghető és robbanóképes porok, valamint nem éghető, de robbanóképes porok által okozott veszélyek ipari technológiákban Szakmai továbbképzés (3. kiadás)

Részletesebben

- MSZ EN 50110-1:2005 Villamos berendezések üzemeltetése. - MSZ 447:1998+1M:2002 Közcélú kisfeszültségű hálózatra kapcsolás

- MSZ EN 50110-1:2005 Villamos berendezések üzemeltetése. - MSZ 447:1998+1M:2002 Közcélú kisfeszültségű hálózatra kapcsolás Az alábbiakban összefoglaltuk a fontosabb szabványokat, amelyek szükségesek lehetnek a mindennapi munkáink során. Igyekszünk minden változást naprakészen vezetni ezen az oldalon. Minden ezzel kapcsolatos

Részletesebben

Robbanásvédelmi dokumentáció készítése a Richter Gedeon NyRt-ben

Robbanásvédelmi dokumentáció készítése a Richter Gedeon NyRt-ben Cseh Róbert (Richter Gedeon NyRt.) Robbanásvédelmi dokumentáció készítése a Richter Gedeon NyRt-ben 1 A robbanásveszélyes iparágak működésének-működtetésének alapdokumentumai - Munkavédelmi-, - Környezetvédelmi-,

Részletesebben

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT.

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT. TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT. Előterjesztette: Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT : Előterjesztette Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 MSZ EN 62305-3

Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 MSZ EN 62305-3 Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 MSZ EN 62305-3 Alapok - Az építményben és annak környezetében a fizikai károsodás és az élőlények érintési és

Részletesebben

3/2003.(III.1.) FMM-ESZCSM együttes rendelet (ATEX 137) Baradits György Sr. TÜV id: TP08000105 http://www.tuvasi.com

3/2003.(III.1.) FMM-ESZCSM együttes rendelet (ATEX 137) Baradits György Sr. TÜV id: TP08000105 http://www.tuvasi.com Robbanás s biztonsági dokumentáci ció 3/2003.(III.1.) FMM-ESZCSM együttes rendelet (ATEX 137) Baradits György Sr. TÜV Functional Safety Expert Safety Instrumented System TÜV id: TP08000105 http://www.tuvasi.com

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Elektrosztatikai. rendelet. Dr.Szedenik Norbert BME VET

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Elektrosztatikai. rendelet. Dr.Szedenik Norbert BME VET Magyar Elektrotechnikai Egyesület Elektrosztatikai szabvány és rendelet Dr.Szedenik Norbert BME VET 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet (OTSZ) Elektrosztatika 231. (1) Az A vagy B tűzveszélyességi osztályba

Részletesebben

TARTÁLY ÁTLAGHŐMÉRSÉKLET TÁVADÓ BENYÚLÓ ÉRZÉKELŐVEL

TARTÁLY ÁTLAGHŐMÉRSÉKLET TÁVADÓ BENYÚLÓ ÉRZÉKELŐVEL MŰSZERKÖNYV TARTÁLY ÁTLAGHŐMÉRSÉKLET TÁVADÓ BENYÚLÓ ÉRZÉKELŐVEL Típusszám: 80-0-00 - Gyártási szám: Gyártás kelte: A műszerkönyvön és a terméken levő gyártási számnak azonosnak kell lennie! A változtatás

Részletesebben

Tűzveszéllyel járó tevékenységre vonatkozó biztonsági feltételek

Tűzveszéllyel járó tevékenységre vonatkozó biztonsági feltételek Tűzveszéllyel járó tevékenységre vonatkozó biztonsági feltételek Tűz és robbanásveszélyes környezetben nem lehet tűzveszélyes tevékenységet végezni. Az ilyen környezetben minden veszélyt okozó tevékenységet

Részletesebben

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1034/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az ExVÁ Kft. Vizsgálólaboratórium (1037 Budapest, Mikoviny Sámuel u. 2-4.) akkreditált területe

Részletesebben

Ex Fórum 2010 Konferencia. 2010 június 08. robbanásbiztonság-technika 1

Ex Fórum 2010 Konferencia. 2010 június 08. robbanásbiztonság-technika 1 1 2 Robbanásveszélyes területek az IECEx szerint (2009. október) automata tanktöltő állomások, benzinkutak olajfinomítók (Onshore vagy Offshore) olaj és gáz tartályok, fúrótornyok, tartályhajók vegyipar

Részletesebben

régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat

régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat új OTSZ Az Országos T zvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011 (IX. 6.) BM rendelet Törlésre kerültek: - m szaki biztonsági

Részletesebben

Konferencia. robbanásbiztonság-technika haladóknak

Konferencia. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1 Hírek a robbanásbiztonság-technika technika világából 2 MEE 2011-ben megalakult a MEE Robbanásbiztonság-technikai Munkabizottság Minden évben állásfoglalás független és szakmai 2012: oktatás 2013: felhasználói

Részletesebben

A tűzvédelmi osztályba sorolás gyakorlata és problémái. Bónusz János

A tűzvédelmi osztályba sorolás gyakorlata és problémái. Bónusz János 1 A tűzvédelmi osztályba sorolás gyakorlata és problémái Bónusz János 2 A tűzveszélyességi osztályba sorolás mindig fejtörést okoz az ezzel foglalkozó szakembernek és a terek veszélyességének meghatározása

Részletesebben

Elektrosztatika vs. robbanásbiztonságtechnika

Elektrosztatika vs. robbanásbiztonságtechnika Elektrosztatika vs. robbanásbiztonságtechnika 1 Előadás tartalma Sztatika alapok ÖTM, OTSZ és ATEX megfelelés sztatikai levezetés témakörében ATEX vonatkozásai sztatikai témakörben IEC 60079-32-1 műszaki

Részletesebben

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2 Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 1. A keverék és a társaság azonosítása 1.1. A keverék azonosítása: égetett alumíniumoxid kerámiák 1.2. A keverék felhasználása: szigetelőcső, gyújtógyertya szigetelő,

Részletesebben

Tűzjelző és tűzoltó berendezések általános követelményei. Előadó: Ambrus István tűzoltó alezredes

Tűzjelző és tűzoltó berendezések általános követelményei. Előadó: Ambrus István tűzoltó alezredes Tűzjelző és tűzoltó berendezések általános követelményei Előadó: Ambrus István tűzoltó alezredes A szabályozás fejlődése Kötelező szabványok 2/2002 Bm rendelet 9/2008 ÖTM rendelet 28/2011 Bm rendelet Tervezés,

Részletesebben

Porraloltó 6-12 kg.-os készülék

Porraloltó 6-12 kg.-os készülék Tűzoltó készülékek Porraloltó 6-12 kg.-os készülék Porraloltó 50 kg.-os készülék Porraloltó GLÓRAI készülék Habbaloltó IFEX készülékek Halonnal oltó készülék Széndioxiddal oltó készülék Japán gyártmányú

Részletesebben

Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése.

Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése. Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése. 1. Bevezetés. A gépek biztonsága tekintetében az EU.ban több szintű szabványrendszer van kialakítva, amely a gépek lehető legszélesebb körét

Részletesebben

Fogalom-meghatározások. Koburger Márk Megfelelőségi értékelési eljárások atex 100a

Fogalom-meghatározások. Koburger Márk Megfelelőségi értékelési eljárások atex 100a Koburger Márk Megfelelőségi értékelési eljárások atex 100a Mit jelent az ATEX 100a? Kikre vonatkozik és mi a célja? Mit nevezünk kockázatértékelésnek? Mik azok a megfelelőségi értékelési eljárások? Milyen

Részletesebben

Optikai Robbanáselleni Védelem

Optikai Robbanáselleni Védelem Optikai Robbanáselleni Védelem MSz IEC 60079-28, most már része a MSz EN 60079-14:2014.nek is STAHL Magyarország Kft. Veress Árpád optikai robbanáselleni védelem 2007 október 29-31. oldal 1 Fény mint gyújtóforrás?

Részletesebben

A munkahelyek munkavédelmi és munkaegészségügyi. szempontjai. Majláth Mihály munkavédelmi igazgatóhelyettes CSMKH MMSZSZ

A munkahelyek munkavédelmi és munkaegészségügyi. szempontjai. Majláth Mihály munkavédelmi igazgatóhelyettes CSMKH MMSZSZ A munkahelyek munkavédelmi és munkaegészségügyi ellenőrzésének kiemelt szempontjai Majláth Mihály munkavédelmi igazgatóhelyettes CSMKH MMSZSZ A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény értelmében

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

A belügyminiszter. /2017. ( ) BM rendelete egyes termékek tűzvédelmi megfelelőségével kapcsolatos belügyminiszteri rendeletek módosításáról

A belügyminiszter. /2017. ( ) BM rendelete egyes termékek tűzvédelmi megfelelőségével kapcsolatos belügyminiszteri rendeletek módosításáról A belügyminiszter /2017. ( ) BM rendelete egyes termékek tűzvédelmi megfelelőségével kapcsolatos belügyminiszteri rendeletek módosításáról A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009.

Részletesebben

Katasztrófavédelmi törvény

Katasztrófavédelmi törvény 1 Tartalom Katasztrófavédelmi törvény OTSZ Zónabesorolás Robbanásvédelmi jelölés Nem villamos berendezések 2 Katasztrófavédelmi törvény 219/2011. (X. 20.) Korm. Rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos

Részletesebben

Kód: S05S-13 MOL RT, Rendszerterv 1/7. oldal Munkahelyi kockázat elemzés

Kód: S05S-13 MOL RT, Rendszerterv 1/7. oldal Munkahelyi kockázat elemzés 1. Melléklet 3/2003. (III. 11.) FMM ESZCSM együttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levőmunkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.

Részletesebben

TECHNIKAI ADATLAP 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA:

TECHNIKAI ADATLAP 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: lakk Elkészítés időpontja: 2012.02.05. 1 / 4. oldal TECHNIKAI ADATLAP 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1. Termék azonosító: Termékszám: JK 246 221 00 PN 112 474 06 Korrózió

Részletesebben

Villanyszerelő 4. 33 522 04 0001 33 02 Érintésvédelmi,erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló

Villanyszerelő 4. 33 522 04 0001 33 02 Érintésvédelmi,erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló A 10/2007 (. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A hulladék alapjellemzés során nyert vizsgálati eredmények értelmezési kérdései Dr. Ágoston Csaba

A hulladék alapjellemzés során nyert vizsgálati eredmények értelmezési kérdései Dr. Ágoston Csaba A hulladék alapjellemzés során nyert vizsgálati eredmények értelmezési kérdései Dr. Ágoston Csaba 1 Hulladékvizsgálatok 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet 20/2006 (IV. 5.) KvVM rendelet Hulladék minősítés

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Iktatószám: 85684-1-4/2011. Tárgy: hulladékkezelési engedély - nem veszélyes hulladékok szállítással történ országos-, valamint

Részletesebben

Robbanásvédelmi koncepció levegőtisztításhoz

Robbanásvédelmi koncepció levegőtisztításhoz MUNKABIZTONSÁG 2.5 Robbanásvédelmi koncepció levegőtisztításhoz Tárgyszavak: fémmegmunkálás; alumínium; levegőtisztítás; porrobbanás; robbanásvédelem. Alumínium szerkezeti anyagok megmunkálása során a

Részletesebben

Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika kft.

Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika kft. Kompresszor állomások telepítésének feltételei, hatósági előírások és beruházási adatok. Gázüzemű gépjárművek műszaki kialakítása és az utólagos átalakítás módja Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika

Részletesebben

12. TÉTEL a.) A földelési ellenállásmérésre vonatkozó szabvány. Rajzolja le a mérés alapelvét voltampermérős

12. TÉTEL a.) A földelési ellenállásmérésre vonatkozó szabvány. Rajzolja le a mérés alapelvét voltampermérős 1. TÉTEL a) Milyen követelményeket kell teljesíteni a villámvédelmi berendezés létesítésénél (tervezői anyagkiírás, kivitelezés)? b) Ismertesse az építőanyagok éghetőségi csoportjait, villámvédelmi alkalmazását!

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP TRIFENDER

BIZTONSÁGI ADATLAP TRIFENDER Budapest 2007. október 11. készítmény neve: 1. A készítmény neve: Gyártó cég neve: Biovéd 2005 Kft. 9923 Kemestaródfa, Kemesmáli út 23. telefon: 20/951-81-51, fax: 20/460-41-99 email: bioved@bioved.hu

Részletesebben

A MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI SZAKTEVÉKENYSÉG (A MUNKAVÉDELMI TÖRVÉNY VONATKOZÓ ELÍRÁSAINAK ÉRTELMEZÉSE)

A MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI SZAKTEVÉKENYSÉG (A MUNKAVÉDELMI TÖRVÉNY VONATKOZÓ ELÍRÁSAINAK ÉRTELMEZÉSE) A MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI SZAKTEVÉKENYSÉG (A MUNKAVÉDELMI TÖRVÉNY VONATKOZÓ ELÍRÁSAINAK ÉRTELMEZÉSE) 2005 Készült 2005. márciusban, a korábban befolyt munkavédelmi bírságok felhasználására kiírt nyilvános pályázat

Részletesebben

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzoltó készülék k tanúsítás s folyamata, tapasztalatai a vizsgáló intézet szemével Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzvédelmi Megfelelőségi gi Tanúsítv tvány szerepe

Részletesebben

Munkaügyi elõírások. Elektrosztatikus kisülés elleni védelem

Munkaügyi elõírások. Elektrosztatikus kisülés elleni védelem Munkaügyi elõírások Elektrosztatikus kisülés elleni védelem Miben áll az elektrosztatikus kisülés veszélye? Hogyan keletkezik az elektrosztatikus kiülés Az elektrosztatikus kisülést a különbözõ elektromos

Részletesebben

Programozható irányító berendezések és szenzorrendszerek. Az ipari irányítástechnika gyakorlati eszközei Végrehajtók, beavatkozók

Programozható irányító berendezések és szenzorrendszerek. Az ipari irányítástechnika gyakorlati eszközei Végrehajtók, beavatkozók Programozható irányító berendezések és szenzorrendszerek Szabályozási kör hatásvázlata Az ipari irányítástechnika gyakorlati eszközei Végrehajtók, beavatkozók X a : alapjel X v : végrehajtójel X m : módosított

Részletesebben

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai 1. Beszéljen arról, hogy milyen feladatok elvégzéséhez választaná a fogyóelektródás védőgázas ívhegesztést, és hogyan veszi figyelembe az acélok egyik fontos technológiai tulajdonságát, a hegeszthetőséget!

Részletesebben

Munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzések

Munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzések Munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzések Az EU már 1992-ben a 92/58 EGK irányelvben szabályozta a munkahelyi biztonsági, illetve egészségvédelmi jelzésekre vonatkozó követelményeket,

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT RENDELKEZŐ RÉSZ

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT RENDELKEZŐ RÉSZ RENDELKEZŐ RÉSZ A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló módosított 1996. évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdésének kötelezése, valamint a Tűzvédelmi Szabályzat készítéséről

Részletesebben

OTSZ 5.0 Kockázatértékelés HAZOP, FMEA ATEX Milyen kockázatértékelési feladatokkal van szoros kapcsolatban a robbanásbiztonságtechnika? Változások és szabványok a robbanásbiztonságtechnika területén Képesítési

Részletesebben

Vizsgáló- és kalibráló laboratóriumok felkészültségének általános körülményei (MSZ EN ISO/IEC 17025:2001) Tartalomjegyzék (1)

Vizsgáló- és kalibráló laboratóriumok felkészültségének általános körülményei (MSZ EN ISO/IEC 17025:2001) Tartalomjegyzék (1) Vizsgáló- és kalibráló laboratóriumok felkészültségének általános körülményei (MSZ EN ISO/IEC 17025:2001) Tartalomjegyzék (1) 1.Bevezetés 2.Alkalmazási terület 3. Fogalom meghatározások 4. Irányítási követelmények

Részletesebben

3. A vezetékekre vonatkozó fontosabb jellemzk

3. A vezetékekre vonatkozó fontosabb jellemzk 3. A vezetékekre vonatkozó fontosabb jellemzk 3.1 Ersáramú vezetékek nemzetközi jelölése (HD 361 szerint) A CENELEC a HD 361. a vezetékek, kábelek nemzetközi jelölésére vonatkozó szabványban részlegesen

Részletesebben

Hegesztett alkatrészek kialakításának irányelvei

Hegesztett alkatrészek kialakításának irányelvei Hegesztett alkatrészek kialakításának irányelvei. A hegesztend alkatrész kialakításának az anyag és a technológia kiválasztása után legfontosabb szempontja, hogy a hegesztési varrat ne a legnagyobb igénybevétel

Részletesebben

Ex Fórum 2010 Konferencia. 2010 június 08. robbanásbiztonság-technika 1

Ex Fórum 2010 Konferencia. 2010 június 08. robbanásbiztonság-technika 1 1 2 Nem villamos készülékek - Felismerést nyert, hogy nem csak villamos berendezés jelenthet gyújtásveszélyt - Mozgó alkatrészek potenciális gyújtóforrást jelentenek: forró felületek, súrlódásból adódó

Részletesebben

Elektroszmog elleni védelem EU direktívája

Elektroszmog elleni védelem EU direktívája Elektroszmog elleni védelem EU direktívája.és a magyar jogszabály (2016. július 1 ig)? Tar Zoltán munkavédelmi szakmérnök AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE (2013.június 26.) a munkavállalók

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya 1.

A rendelet célja és hatálya 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (IV.23.) önkormányzati rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos hegesztés HELYES GYAKORLATA Védekezés robbanásveszélyes atmoszféra veszélyei ellen

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos hegesztés HELYES GYAKORLATA Védekezés robbanásveszélyes atmoszféra veszélyei ellen Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos hegesztés HELYES GYAKORLATA Védekezés robbanásveszélyes atmoszféra veszélyei ellen A helyes gyakorlat útmutató célja a hegesztés és rokon eljárásai veszélyeinek

Részletesebben

TvMI TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK FELÜLVIZSGÁLATA, KARBANTARTÁSA

TvMI TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK FELÜLVIZSGÁLATA, KARBANTARTÁSA TvMI TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK FELÜLVIZSGÁLATA, KARBANTARTÁSA ddd Országos Tűzvédelmi Konferencia 2016. november 15. Siófok, Hotel Magistern Sinkó László Hesztia Kft. kereskedelmi igazgató Bevezető 12. Tűzvédelmi

Részletesebben

A tűzvédelmi felülvizsgálatról az új OTSZ tükrében

A tűzvédelmi felülvizsgálatról az új OTSZ tükrében A tűzvédelmi felülvizsgálatról az új OTSZ tükrében Változás történt a tűzveszélyességi osztályok meghatározásánál. Már nem A, B, C, D, E tűzveszélyességi osztályú helyiségeket és szabadtereket találunk,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 Hírlevél 2011/7. Tartalomjegyzék I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 II./ A munkaügyi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 36 III./ A Munkavédelmi

Részletesebben

TOXIKUS ANYAGOK. A toxikus anyagok gőzei vagy gázai, a levegővel elegyedve, a talaj mentén terjedve

TOXIKUS ANYAGOK. A toxikus anyagok gőzei vagy gázai, a levegővel elegyedve, a talaj mentén terjedve Következményelemzés TOXIKUS ANYAGOK A toxikus anyagok gőzei vagy gázai, a levegővel elegyedve, a talaj mentén terjedve nagy távolságban is képezhetnek veszélyes koncentrációt. A toxikus felhő károsító

Részletesebben

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás.

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 2015. február 2. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás Tartalom, tervezői jogosultságok A tervezés

Részletesebben

METRISOFT Mérleggyártó KFT

METRISOFT Mérleggyártó KFT METRISOFT Mérleggyártó KFT : 6800 Hódmezvásárhely Jókai u.30. Tel : (62) 246-657 Fax : (62) 249-765 E-mail : merleg@metrisoft.hu Weblap : http://www.metrisoft.hu Szerver: http://metrisoft.dsl.vnet.hu K:\KOZOS\Kope\Szalgmérlegkérdív.doc

Részletesebben

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok. VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok. VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez A VEC egy olyan elszívó központi ventilátor család, amelyet kifejezetten a különböző lakó- és kereskedelmi

Részletesebben

Dávid lángálló, vegyszerálló, antisztatikus - védőruházat MSZ EN 13 034 VEGYSZERÁLLÓ

Dávid lángálló, vegyszerálló, antisztatikus - védőruházat MSZ EN 13 034 VEGYSZERÁLLÓ Dávid lángálló, vegyszerálló, antisztatikus - védőruházat MSZ EN ISO 11612 LÁNGÁLLÓ MSZ EN 13 034 VEGYSZERÁLLÓ MSZ EN 1149-5 ANTISZTATIKUS Melles nadrág : lva-mn-14-01 Kabát : lva-k-14-02 Derekas nadrág

Részletesebben

Elérhet legjobb technika a kerámiatégla és -cserép gyártásában

Elérhet legjobb technika a kerámiatégla és -cserép gyártásában !" #$%&'(! )'*+, Elérhet legjobb technika a kerámiatégla és -cserép gyártásában TERVEZE T Tégla és Cserépipari Környezetvédelmi Társulás a Környezetvédelmi Alap Célelirányzat támogatásával és a Környezetgazdálkodási

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Szám: 84.366-1-8/2011. Ea.: dr. Balthazár Éva Maknics Katalin Tárgy: T-Szer 99 Kft., Szeged, hulladékkezelési engedély H A T

Részletesebben

PB tartályok Biztonsági Szabályzata

PB tartályok Biztonsági Szabályzata PB tartályok Biztonsági Szabályzata I. FEJEZET ALKALMAZÁSI TERÜLET A Szabályzatban foglaltakat alkalmazni kell valamennyi, a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyósított propán-butángázos tartályos gázellátó

Részletesebben

TURBÓGENERÁTOR ÁLLÓRÉSZEK Élettartamának meghosszabbítása

TURBÓGENERÁTOR ÁLLÓRÉSZEK Élettartamának meghosszabbítása Szigetelés Diagnosztikai Konferencia 2009. 10. 14-16. TURBÓGENERÁTOR ÁLLÓRÉSZEK Élettartamának meghosszabbítása Az élettartam kiterjesztés kérdései A turbógenerátorok üzemi élettartamának meghosszabbítása,

Részletesebben

Nyilatkozat ... 1/A. A felszámolás, végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet azonosító adatai: ... ... ...

Nyilatkozat ... 1/A. A felszámolás, végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet azonosító adatai: ... ... ... 1.sz. levélminta 1. sz. melléklete 1. számú melléklet a 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelethez Nyilatkozat az 1991. évi IL. törvény 31. (1) bekezdés c) pontja, illetve a 70. c) pontja szerint a felszámolási

Részletesebben

GÉPBIZTONSÁG. A gépekre és a munkaeszközökre vonatkozó előírások. Jogszabályok és szabványok. Déri Miklós. munkabiztonsági szakértő

GÉPBIZTONSÁG. A gépekre és a munkaeszközökre vonatkozó előírások. Jogszabályok és szabványok. Déri Miklós. munkabiztonsági szakértő GÉPBIZTONSÁG A gépekre és a munkaeszközökre vonatkozó előírások Jogszabályok és szabványok Déri Miklós munkabiztonsági szakértő TÖRVÉNYI SZINT KORMÁNY RENDELETI SZINT MINISZTERI RENDELETI SZINT Gyártói,

Részletesebben

Villamos szakmai rendszerszemlélet

Villamos szakmai rendszerszemlélet Villamos szakmai rendszerszemlélet A rendszerszemlélet szükségessége és alapjai Egy 80-as évekbeli és egy mai, korszerűnek tekinthető családi- vagy társasházi lakóépületben található vezetékrendszerek

Részletesebben

Felépítés. Fogantyú és rögzít heveder Egyszer kezelés, biztonságos, a szabványoknak megfelel rögzítés.

Felépítés. Fogantyú és rögzít heveder Egyszer kezelés, biztonságos, a szabványoknak megfelel rögzítés. cat_drain_c3 01_0609_HU.book Page 36 Thursday, July 5, 007 9:40 AM sorozat leírás Felépítés Nemesacél motor Jól bevált felépítés modern INOX & kompozit kialakítás, optimalizált hatásfokú szabad örvénykerékkel.

Részletesebben

Az els lépések, avagy az épületek energetikai tanúsítása

Az els lépések, avagy az épületek energetikai tanúsítása Az els lépések, avagy az épületek energetikai tanúsítása Halász István ügyvezet Energetikai Tanúsítvány Jogi szabályozás EU direktíva írja el a bevezetését 2002/91/EK -». 2010. Új j direktíva A 176/2008

Részletesebben

VILLÁMVÉDELMI MINŐSÍTŐ IRAT

VILLÁMVÉDELMI MINŐSÍTŐ IRAT VILLÁMVÉDELMI MINŐSÍTŐ IRAT Endre DIGI bázisállomás Site ID: BA01114 7627 Pécs, Vadász utca 11-15. Kelt: Budapest, 2016. július 29. A minősítő irat, öt számozott oldalt tartalmaz. 1. oldal, összesen: 5

Részletesebben

TURBÓGENERÁTOR FORGÓRÉSZEK Élettartamának meghosszabbítása

TURBÓGENERÁTOR FORGÓRÉSZEK Élettartamának meghosszabbítása Szigetelés Diagnosztikai Konferencia 2007. 04. 26-28. TURBÓGENERÁTOR FORGÓRÉSZEK Élettartamának meghosszabbítása Az élettartam kiterjesztés kérdései A turbógenerátorok üzemi élettartamának meghosszabbítása,

Részletesebben

MÁSODLAGOS NYERSANYAGOK ÉPÍTŐIPARI

MÁSODLAGOS NYERSANYAGOK ÉPÍTŐIPARI 1 Pataki Erika Megfelelőségértékelő Központ vezetője Nyiri Szabolcs Műszaki igazgató MÁSODLAGOS NYERSANYAGOK ÉPÍTŐIPARI TELJESÍTMÉNYIGAZOLÁSA ÉPÍTÉSI TERMÉKEK TELJESÍTMÉNYIGAZOLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

INERT GÁZOK ALKALMAZÁSA AZ ÉPÜLETVÉDELEMBEN ÉS IPARI KOCKÁZATOKNÁL. Ramada Resort Aquaworld, Budapest 2014. június 4. Bischoff Pál

INERT GÁZOK ALKALMAZÁSA AZ ÉPÜLETVÉDELEMBEN ÉS IPARI KOCKÁZATOKNÁL. Ramada Resort Aquaworld, Budapest 2014. június 4. Bischoff Pál INERT GÁZOK ALKALMAZÁSA AZ ÉPÜLETVÉDELEMBEN ÉS IPARI KOCKÁZATOKNÁL Ramada Resort Aquaworld, Budapest 2014. június 4. Bischoff Pál PIRO-PLAN Kft 1989 25 év személyes tapasztalat 1994 - az első FM200 rendszer

Részletesebben

7. ábra Shredder 8.ábra Granulátor

7. ábra Shredder 8.ábra Granulátor Aprító gépek E-hulladék aprítására leggyakrabban forgó, vagy álló és forgó kések között, illetőleg különböző zúzó szerkezetek révén kerül sor. A gépek betétei (élek, kések) cserélhetők. Shredder (7. ábra)

Részletesebben

MAGYAR FÖLDGÁZTÁROLÓ ZRT.

MAGYAR FÖLDGÁZTÁROLÓ ZRT. MAGYAR FÖLDGÁZTÁROLÓ ZRT. Pusztaedericsi Földalatti Gáztároló Pusztaederics, hrsz. 0134/6, Tófej, hrsz. 0129 alatti telephelyére vonatkozó 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet szerinti BIZTONSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

Gázellátás. Gázkészülékek 2009/2010. Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár

Gázellátás. Gázkészülékek 2009/2010. Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár Gázellátás Gázkészülékek 2009/2010 Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár 1 Gázkészülékek fajtái 2 A típusú gázfogyasztó készülékek amelyek nem csatlakoznak közvetlenül kéményhez, vagy égéstermékelvezető

Részletesebben

A hulladék/másodnyersanyag felhasználás minőségi feltételei az útépítésben

A hulladék/másodnyersanyag felhasználás minőségi feltételei az útépítésben A hulladék/másodnyersanyag felhasználás minőségi feltételei az útépítésben Az építési hulladék átminősítése építési termékké 1 Bemutatkozás Here Zsolt TLI Zrt. Terméktanúsító Iroda tanúsító mérnök tel.:06-20-468-4391

Részletesebben

Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz

Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT OLVASSA EL AZ ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz Üzembe helyezési és használati útmutató www.newson-gale.com Bond-Rite

Részletesebben