F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja"

Átírás

1 F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja Összefoglaló a Magyar Kormány és a Fidesz-KDNP Frakciószövetség által a Magyar Országgyűlés elé terjesztett és október 14-én, hétfőn elfogadott okról és a határozati javaslatokról Magyarország és a Svájci Államszövetség között a jövedelem- és vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló, Budapesten, szeptember 12-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló T/ számú Magyarország és a Svájci Államszövetség között a jövedelem- és vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló Egyezmény célja a kétoldalú gazdasági kapcsolatokban a Szerződő Felek számára megfelelő jogi és gazdasági keret biztosítása. Az Egyezmény megkötésével a gazdasági kapcsolatok élénkülése és a tőkebefektetések növekedése prognosztizálható. Magyarország és a Svájci Államszövetség között létrejövő Egyezmény elsődleges célja az adóztatás szabályozása, kiszámíthatóvá tétele. Az Egyezmény hatálya jövedelem és vagyonadóra terjed ki. Kizárja a kettős adóztatás lehetőségét olyan módon, hogy meghatározza az egyes jövedelemfajták és vagyontípusok tekintetében, a Szerződő Feleknek milyen körben van adózási joga. A Szerződő Felek számára lehetőség nyílik a banktitkokra is kiterjedő adóügyi információcserére. Az Egyezmény tartalmát tekintve megfelel a nemzetközi gyakorlatnak az OECD Modellegyezményében és annak kommentárjában elfogadott elveknek és szabályoknak. Az Egyezmény tartalmát tekintve törvényhozási tárgyat érint, ezért kihirdetésére törvényben van mód. Magyarország Kormánya és Guernsey Kormánya között az adóügyi információcseréről szóló, Londonban, szeptember 11. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló T/ számú A nemzetközi adócsalás és adóelkerülés szabályozására hatékony eszköznek a hatóságok közötti információcserét tartják. Az Európai Unió és az OECD is prioritásként kezeli. Az OECD szorgalmazta egy olyan rendszer kialakítását, amelyben a banktitkokra is kiterjedő információcsere jöhet létre. A kettős adóztatás elkerüléséről szóló Egyezmények is rendelkeznek az adóügyi információcseréről. Magyarországnak közel 80 alkalmazandó egyezménye van e körben. Az Egyezmények a tekintetben is hasznosak, hogy az adóhatóság kérésére információkat nyújthat egyes esetekben. Magyarország tíz állammal rendelkezik a felhatalmazással a tárgyalások folytatására adóügyi kérdésekben. (Andorra, Argentína, Barbados, Bermuda, Brit-Virgin-szigetek, Gibraltár, Guernsey, Jersey, Man-Szigetek, Liechtenstein). Magyarország Kormánya és Guernsey Kormánya között létrejövő adóügyi információcseréről szóló egyezmény elsődleges célja a megkeresésre történő adóügyi információcsere szabályozása. A Szerződő Felek segítséget nyújthatnak adóigények behajtásához, kikényszerítéséhez, adóügyekben történő vizsgálathoz, vagy büntető ügyekben történő vádemeléshez. Az Egyezmény lehetővé teszik a Felek számára a kölcsönös egyeztetési eljárás kezdeményezését. Segítségül szolgálhat az adócsalási valamint az adóelkerülési tevékenység visszaszorításában. A nemzetközi szerződések megkötésének alkotmányos szabályai érvényesek, ezért kihirdetése törvényben kötelező. Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Dubaiban, április 30. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló T/ számú A az Egyesült Arab Emírségek Kormánya és Magyarország Kormánya között, a kettős adózásról való szabályozást biztosítja. A jogi szabályozás a kétoldalú gazdasági kapcsolatok tekintetében is fontos. Az adóegyezmény megkötése mindkét fél számára előnyösebb jogi hátteret biztosít, amelynek következménye a gazdasági kapcsolatok élénkülése. Az Egyesült Arab Emírségek Kormánya és Magyarország Kormánya között létrejövő kettős adózás elkerüléséről szóló Egyezmény elsődleges célja az adórendszer áttekinthetőbbé tétele. Az Egyezmény hatálya a jövedelemadóra terjed ki. Az Egyezmény megfelelő lehetőséget nyújt a szerződő felek számára a hatékony információcserére, illetve egyeztető eljárás lefolytatásának lehetőségét is kilátásba helyezi abban az esetben, ha valamely fél úgy látja, hogy az adózás nem felel meg az Egyezménynek. Az Egyezmény kihirdetésére az előírásoknak megfelelően törvényben van mód, tartalmát tekintve megfelel a nemzetközi adózási gyakorlatnak, az OECD Modellegyezményében és annak kommentárjában elfogadott gyakorlatoknak. 1

2 A Bethlen Gábor Alap évi tevékenységéről és működéséről szóló címmel benyújtott jelentés (J/11399.) és annak elfogadásáról szóló H/ számú határozati javaslat Az Országgyűlés a Bethlen Gábor Alap évi tevékenységéről és működéséről szóló jelentést elfogadta. Általános tájékoztató a Bethlen Gábor Alap működéséről: Az Országgyűlés a évi CLXXXII. Törvénnyel- a Szülőföld Alap jogutódaként hozta létre, annak érdekében, hogy támogassa a határon túli magyarok egyéni és közösségi boldogulását, illetve elősegítse a nemzeti azonosságtudat erősödését és Magyarországgal való jó kapcsolat előremozdítását. Az elkülönített állami pénzalapként működő Bethlen Gábor Alap támogatások nyújtásával segíti a Magyarország határain túl élő magyarok sorsát. Az Alapkezelő az Alap pénzeszközeit a Magyar Államkincstárnál a Bethlen Gábor Alap elnevezésű kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlán kezeli. A Kormány határozat alapján oktatás-nevelési támogatások folyósítására biztosított költségvetési támogatás, valamint az előző évi maradvány igénybevétele alapján a támogatási célra szolgáló előirányzat ,1 millió Ft-ra módosult. Egyéb kiadások elnevezéssel egy új előirányzat került megnyitásra. A Bethlen Gábor Alap egyik támogatási területe, az Oktatás és nevelés. A Státusztörvény alapján kiírt, a 2011/2012-es tanévre szóló Szülőföldön magyarul pályázatban érintett régiók: Erdély, Felvidék, Vajdaság, Kárpátalja, Horvátország és Muravidék. A pályázóknak lehetőségük volt egyéni pályázatok benyújtására is. Egyedi támogatások eljárásrendjüket tekintve nem pályázati konstrukcióban nyújtott támogatások, hanem a támogatandó cél speciális körülményeit, finanszírozási szükségleteit kiemelten kezelő támogatások. Az Alap támogatásában kiemelt fontosságú a felsőoktatásban részesülők támogatása. Ilyen program pl.: Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási ösztöndíjprogramjának támogatása. További támogatásban részesült a magyar történelmi és kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző programok. A központi és regionális nyílt pályázati eljárásrendben nyújtott támogatások a határon túli magyar közösségek civil társadalmának, kulturális, oktatási és egyházi programjainak megtartását szolgálják. A pályázati felhívás az alábbi régiókra volt érvényes: Erdély, Felvidék, Vajdaság és Kárpátalja. A pályázat benyújtásának időpontja: március április 10. között volt, összesen 1712 pályázat érkezett, amelyből 1525 volt érvényes évi Határtalanul! Program pályázatai: A március 9-én megjelent három pályázati felhívásra összesen 743 db pályázat érkezett be. A pályázó tanintézmények összesen forint támogatást igényeltek. Az Alap működésének ellenőrzése: Az Alap az Áht. módosítása kapcsán nem kötelezett könyvvizsgálati ellenőrzésre. Az Állami Számvevőszék március 4. és június 14. között a évi zárszámadás ellenőrzésének keretében ellenőrizte a Bethlen Gábor Alap évi tevékenységének szabályszerűségét. Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló évi LVII. törvény módosításáról szóló T/ számú Egy európai parlamenti képviselő a feladatai ellátásához szükséges minősített adatot a Nemzeti Biztonsági Felügyelet által kiadott felhasználói engedéllyel használhatja fel. A Felügyelet ennek elegendőségéről tájékoztatja az Európai Parlament elnökét. A Magyarországon megválasztott európai parlamenti képviselők esetében az Európai Parlament elnöke a tanácsi minősített adatokhoz való hozzáférési engedélyt a magyar hatóság által kiállított értesítés alapján adhatja meg. A törvénytől eltérően személyi biztonsági tanúsítvány és titoktartási nyilatkozat nem szükséges az adat megismeréséhez. A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló T/ számú Magyarország Alaptörvényének január 1-jei hatálybalépésével összhangban szükségessé vált az Alaptörvény XXV. cikkének ( Mindenkinek joga van ahhoz, hogy egyedül vagy másokkal együtt, írásban kérelemmel, panasszal vagy javaslattal forduljon bármely közhatalmat gyakorló szervhez. ), valamint a panaszok és közérdekű bejelentések hatályos, töredékes szabályozásának összhangba hozatala. Az új szabályozás célja a jogbiztonságot veszélyeztető jogi helyzet tisztázásán túl a közérdekű bejelentők támogatása, valamint tényleges védelmük megteremtése. Az új szabályozási keretek kialakításakor fontos szempont volt, hogy az lehetőleg a már meglévő és működő jogi megoldásokból építkezzen. Új jogintézmények létrehozására elsősorban a tisztességes eljárás védelméről, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló évi CLXIII. törvény hatályon 2

3 kívül helyezése kapcsán volt szükség. Az új rendszer központi eleme az állampolgárok közbizalmát élvező, alapvető jogaikat védő alapvető jogok biztosa, aki vizsgálhatja az állami szervek panasz-, valamint közérdekű bejelentés kezelési gyakorlatát. Az új szabályozás egyik újdonsága, hogy a közszféra mellett támogatja a magánszféra antikorrupciós intézkedéseit is, lehetővé téve e szervezeteknek, hogy külön, a bejelentések kezelésére szolgáló eljárásrendet alakítsanak ki, illetve a bejelentések fogadására ügyvédekkel megbízási szerződéseket kössenek (bizalmi ügyvéd). Az ügyvédi titoktartás védi a bejelentő személyét, aki így jogilag helytálló tájékoztatást kaphat lehetőségeiről és jogairól. Bizalmi ügyvédeknek természetesen szigorú összeférhetetlenségi szabályoknak és képzettségi feltételeknek kell megfelelniük, ugyanakkor munkájukkal szemben jogos társadalmi elvárás a magasabb szintű átláthatóság biztosítása. A termőföld védelméről szóló évi CXXIX. Törvény módosításáról szóló T/ számú A termőföld védelméről szóló évi CXXIX. törvény legfőbb célja, hogy a településfejlesztési célok megvalósításához és a különféle beruházásokhoz elsősorban ne termőföldet vegyenek igénybe, vagy ha ez elkerülhetetlen, akkor legalább a gyengébb leginkább az átlagosnál gyengébb minőségű termőföldeket használják. Fontos cél továbbá a termőföldek indokolatlan, vagy túlzott mértékű más célú hasznosításának megakadályozása. A módosítás után a törvény az említett célok szabályozási kereteit megfelelően biztosítja: a) Pontosabban meghatározásra kerültek a törvény alapvető fogalmai és a tárgyi hatály. A törvény ezentúl jobban illeszkedik a hatályos jogszabályi környezetbe is. b) Annak érdekében, hogy a művelés alól kivett területek gondozása minden körülmény között biztosított és számon kérhető legyen, szabályozásra kerültek a termőföldek hasznosítási és újrahasznosítási kötelezettségének szabályai. c) Ezentúl a földhivatal földvédelmi szempontból is felülvizsgálhatja a települési önkormányzatok építési területek kijelölésére vagy termőföldek belterületbe vonására vonatkozó terveit. (A települési külterületek bányászati hasznosításának lehetséges mértéke is meghatározásra került, elősegítve ezzel, hogy a termőföldet rövid távú gazdasági érdekek ne veszélyeztethessék.) d) Lehetővé vált a termőföldek ideiglenes más célú hasznosításakor a végleges más célú hasznosítás kérelmezése, melynek köszönhetően az ideiglenesen más célú hasznosításra kijelölt területeken nem kell elvégezni az eredeti állapot helyreállítását a végleges más célú hasznosítás megkezdése előtt (pl.: ideiglenes más célú hasznosítás keretei között megkezdett sikeres, végleges tevékenység megkezdését indokoló bányászati kutatás után). e) A havária események által közvetlenül és közvetve (pl.: mentés felvonulási területe) érintett termőföldek időleges más célú hasznosításának különleges esetére vonatkozó szabályokkal is kiegészült a törvény. Cél a helyreállítási vagy ha az nem lehetséges újrahasznosítási kötelezettség, valamint a kártérítési illetékesség szabályozása. A kormány külön rendeletben szabályozhatja a kárelhárítás és a költségtérítés részleteit. f) A földvédelmi mintaterek kijelölése mellett lehetőség nyílik azok megszüntetésére is. g) Hatástanulmányi vizsgálatok alapján a díjak, járulékok és kiszabható büntetések rendszere is változott: - Változik a földvédelmi és az újrahasznosítási eljárás igazgatási szolgáltatási díja, valamint a földvédelmi járulék és a földvédelmi bírság mértéke. A földminősítő igazolvány kiállításának díjairól is rendelkezik a törvény. - A korábbiakhoz képest nőnek ugyan a fizetendő díjak, de ez leginkább a jobb minőségű termőföldek esetében jellemző. A gyengébb minőségű termőföldek után fizetendő díjak csak kisebb mértékű növelése (a leggyengébb minőség esetén változatlanul hagyása) hatékonyan ösztönzi a törvény céljainak megfelelő földhasználatot. - A korábbi szabályozással ellentétben már nem járulékmentes a leghátrányosabb helyzetű kistérségben létesített legfeljebb 10 ha-s ipari park létesítése, mivel a tárgyi járulékmentesség az EUMSz 107. cikk (1) bekezdésének rendelkezése szerint állami támogatásnak minősülne. Az ipari park létesítőjének a régi kedvezmény helyett csekély összegű támogatás adható a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK rendelet szabályaival összhangban (3 év alatt max EUR). - A gyorsabb ügymenet érdekében pontosításra kerültek a járulék-különbözet visszafizetésének szabályai. - A földvédelmi bírság kiszabásának okai bővültek és a fizetésre kötelezett meghatározása szabályozásra került. A földminősítő igazolványt kiállító szerv is meghatározásra került, ami biztonságosabbá teszi az ellenőrzés rendszerét. h) A törvény módosításai november 1-től lépnek hatályba, kivéve a nitrátérzékeny területeken gazdálkodók évente kötelező nyilatkozattételét érintő változást (ebben az esetben csak szeptember 1. után lesz köztelező az elektronikus nyilatkozattétel, így a gazdák számára elegendő felkészülési idő áll rendelkezésre). 3

4 Egyes törvényeknek a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával összefüggő módosításáról szóló T/ számú A törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) módosításával átalakítja a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények, hálózatok működési engedélyezésének jelenlegi rendszerét. A szolgáltatók, intézmények, hálózatok működési engedélyezése jelenleg hagyományos módon, papíralapú határozattal történik. A működési engedélyezés rendszerének december 1-jével hatályba lépő átalakításával a papíralapú működési engedélyezést és az engedélyek adattartalmát rögzítő regiszteres nyilvántartást egy új, elektronikus nyilvántartásba vételi rendszer váltja fel. Ebben a szolgáltatók, intézmények, hálózatok működésének engedélyezése nem papíralapú határozat kiadásával, hanem egy elektronikusan vezetett nyilvántartásba való bejegyzéssel történik. A papíralapú engedélyek nyilvántartását szolgáló regiszter helyett egy jogkeletkeztető (konstitutív) hatályú, közhiteles hatósági nyilvántartás kerül kialakításra. Ebben a rendszerben az engedély tartalma maga a nyilvántartott adat, így biztosítható a működési engedélyek adattartalmának egységessége. Az engedélytől eltérő adatrögzítés a nyilvántartásban eleve nem lesz lehetséges. A nyilvántartásba való bejegyzésről, az adatmódosításról és a törlésről alakszerű határozatot kell hozni. A szolgáltatói nyilvántartásba vételi eljárásokban továbbra is a kormányhivatalok szakigazgatási szerveiként működő szociális és gyámhivatalok járnak el első fokon, a másodfokú hatóság és a nyilvántartást vezető szerv pedig a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) marad. Az új rendszerre való átállás és a nyilvántartás adattartalmának feltöltése fokozatosan történik annak érdekében, hogy a működést engedélyező szerveknek és a szolgáltatást biztosító fenntartóknak megfelelő felkészülési idő álljon rendelkezésre az elektronikus nyilvántartásba vételi rendszer teljes körű alkalmazására. Az új szolgáltatói nyilvántartás kialakításához szükséges szoftver-fejlesztésekre és a szociális és gyámhivatalok engedélyezéssel vagy ellenőrzéssel foglalkozó munkatársainak képzésére a TÁMOP program és az ÁROP 1.A.4. program biztosít forrást. A társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról szóló 115/2003. (X. 28.) OGY határozat hatályon kívül helyezéséről szóló H/ számú határozati javaslat Tíz éve született meg Magyarország első bűnmegelőzési stratégiája. Az elmúlt tíz évben a Stratégia öt prioritásának végrehajtása során születtek sikerek és voltak kudarcok is. Érdemi előremozdulás jellemzően ott született, ahol intézményesült a stratégia szemlélete. A Stratégia megalkotása óta több büntetőpolitikai változásra is sor került, ezek célkitűzései bár alapjaiban megtalálhatók a Stratégiában, mégis kiegészítésre szorulnak. Az eltelt évek alatt sokat változott a bűnözés, új bűnözési típusok jelentek meg, átalakult az Európai Uniós programok irányultsága. A Stratégia egyes célkitűzései megvalósultak. Az elért eredményeket az új stratégiában tovább kell vinni, a részsikereket pedig megfelelő korrekciókkal sikerré kell fejleszteni. Az eddigi gyakorlattal szemben az új stratégiát a Kormány alkotja meg, és dönt róla, így nem kerül az Országgyűlés elé. Azonban ahhoz, hogy az új stratégia elfogadásra kerülhessen, a jelenlegit hatályon kívül kell helyezni. Ez a célja a H/ számú határozati javaslatnak. A közútkezelői feladatok átadásáról szóló T/ számú A elsődleges célja a közútkezelői feladatok átadásának szabályozása annak érdekében, hogy november 1-jétől a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság fennakadás nélkül láthassa el közútkezelői feladatait. A emellett az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló évi LXVII. törvény, továbbá a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény rendelkezéseinek alapvetően technikai jellegű módosításáról szól. 4

5 Egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásához szükséges módosításáról szóló T/ számú A Kormány kiemelt célja, hogy csökkentse a lakosságra rakodó közterheket, így elengedhetetlen a magas háztartási rezsiköltségek csökkentése, amit az elfogadott kíván biztosítani. A benyújtott módosítással november 1-től újabb 11,1%-kal csökken a lakosság gáz, villamosenergia és távhő ára, melynek köszönhetően a fogyasztók már 20%-kal fizetnek kevesebbet a decemberi árakhoz képest. Ennek eredményeként egy átlag négyfős háztartás éves szinten akár Ft-ot is megtakaríthat a gáz rezsijének csökkentésével, akár Ft-ot a villamosenergia rezsijének csökkentésével, és közel Ft-ot a távhő rezsijének csökkentésével. Ez azt jelenti, hogy a teljes rezsicsökkentést figyelembe véve, egy négyfős család éves szinten a fővárosban akár ezer forintot is megtakaríthat családi házuk fenntartási költségeiből, fogyasztási szokásaiktól függően. A másik eleme, hogy a mobilgázzá átminősített párnagáz felhasználásának lehetőségét biztosítja. Az energiapolitikáért felelős miniszter által meghatározott időpontban felajánlott gáz megvásárlására nyílik lehetőség az egyetemes szolgáltatásra jogosultak (lakossági, kis-és középvállalkozások) ellátásának biztosítása céljából. A harmadik része a villamosenergia számlában szereplő külön pénzeszközöket kívánja módosítani. Ezen külön pénzeszközök: a távhőszolgáltatói támogatási kassza forrásául szolgáló ún. kapcsolt szerkezetátalakítási díjeszköz, a vértesi erőmű és bánya bezárásának támogatását szolgáló ún. szénfillér, illetve a villamos energia iparági nyugdíjasok kedvezményes (ún. C-tarifás) vételezésének forrásául szolgáló tarifaelem. A módosítás hatására a lakossági fogyasztók mentesülnének ezen pénzeszközök megfizetése alól. Ezzel egyidejűleg a pénzeszközök mértéke tekintettel arra, hogy ugyanakkora indokolt költségterhet kisebb fogyasztásra kell felosztani növekszik, valamint ideiglenesen átcsoportosításra kerül sor a C-tarifa kasszába a szénfillér-kassza terhére. A benyújtott módosító javaslatok eredményeként a rezsicsökkentés kiterjed a földgáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatára is, kizárja a lehetőségét annak, hogy bármely szolgáltató visszaéljen a távhő rezsijének csökkentésével, valamint változik a számlakép, ami fogyasztók széleskörű tájékoztatását segíti elő. A számlában ezentúl azt is fel kell majd tűntetni, hogy a 20%-os csökkentéstől kezdve, mennyit takarított meg a fogyasztó. A számlaképre vonatkozó előírások csak január 1-től lépnek hatályba. Fontos változás még, hogy a törvény elfogadását követően már minden településen garantáltan érvényesülnie kell a hulladékszállítási díj 10%-os csökkentésének, ugyanis bizonyos településeken ez nem valósulhatott meg az árak korábbi csökkenése miatt, vagy éppen emelésének hiányában. 5

T/12337. számú törvényjavaslat

T/12337. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12337. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával összefüggő módosításáról

Részletesebben

2013. évi CLXVIII. törvény egyes törvényeknek a szociális, gyermekjóléti és

2013. évi CLXVIII. törvény egyes törvényeknek a szociális, gyermekjóléti és Tájékoztató a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával összefüggő jogszabályváltozásokról Jogszabály: - 2013. évi CLXVIII. törvény egyes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTER KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER SZÁM: 56532-4/2011-NEFMI(SZ) E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL JOGSZABÁLYFIGYELÖ 3. Hazai jogszabályváltozások 3

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL JOGSZABÁLYFIGYELÖ 3. Hazai jogszabályváltozások 3 2011. ÉVI 1. SZÁM Tartalom JOGSZABÁLYFIGYELÖ 3 Hazai jogszabályváltozások 3 A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval

Részletesebben

2014. évi 1. szám Tartalom

2014. évi 1. szám Tartalom 2014. évi 1. szám Tartalom JOGSZABÁLYFIGYELÖ... 2 Hazai jogszabályváltozások... 2 JOGÉRTELMEZÉS ÉS JOGALKALMAZÁS... 24 A Kúria helyi önkormányzatokat érintő döntései... 24 JELENTÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK... 32

Részletesebben

F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja

F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja Összefoglaló a Magyar Kormány és a Fidesz-KDNP Frakciószövetség által a Magyar Országgyűlés elé terjesztett és 2014. június

Részletesebben

Jelentés Magyarország Felülvizsgált Nemzeti Lisszaboni Akcióprogramjának végrehajtásáról

Jelentés Magyarország Felülvizsgált Nemzeti Lisszaboni Akcióprogramjának végrehajtásáról MAGYARORSZÁG Jelentés Magyarország Felülvizsgált Nemzeti Lisszaboni Akcióprogramjának végrehajtásáról 2007. október Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. Makrogazdaság... 6 A makrogazdasági stabilitást támogató

Részletesebben

Általános gazdasági helyzet

Általános gazdasági helyzet Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadására Az államháztartásról szóló módosított 2011.

Részletesebben

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról Magyar Köztársaság Kormánya T/233. számú törvényjavaslat Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciójára Előterjesztő: Tóth József polgármester Készítette: Dr.

Részletesebben

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY TARTALOM Köszöntõ dr. Göncz Kinga, miniszter 5 Kedves Olvasó!

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM SZOCIÁL IS É S GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁL TATÁSOK FŐOSZTÁL YA, GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI FŐOSZTÁLY, ESÉLYEGYENLŐSÁGI FŐOSZTÁL Y Segédlet a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz

Részletesebben

1 A kormányablakok kialakításával, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével

1 A kormányablakok kialakításával, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével Magyar Könyvvizsgálói Kamara Budapest Fővárosi Szervezete Tisztelt Könyvvizsgáló Kollégák! Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket. Az ismertetett jogszabályok téma szerinti

Részletesebben

T/5052. számú törvényjavaslat. egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról

T/5052. számú törvényjavaslat. egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/5052. számú törvényjavaslat egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2015. június 1 2015. évi

Részletesebben

J/11399. számú JELENTÉS

J/11399. számú JELENTÉS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/11399. számú JELENTÉS a Bethlen Gábor Alap 2012. évi tevékenységéről és működéséről Előadó: Dr. Semjén Zsolt tárca nélküli miniszter Budapest, 2013. május 1 JELENTÉS a Bethlen Gábor

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

39 Szociális foglalkoztatási módszertani intézmény kijelölése 39

39 Szociális foglalkoztatási módszertani intézmény kijelölése 39 III. évfolyam 2 3 A helyi önkormányzatok kötvénykibocsátása és hitelfelvétele 3 Tájékoztató a helyben központosított közbeszerzés szabályairól, valamint az elektronikus közbeszerzéssel kapcsolatos jövőbeni

Részletesebben

F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja

F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja Összefoglaló a Magyar Kormány és a Fidesz-KDNP Frakciószövetség által a Magyar Országgyűlés elé terjesztett és 2014. szeptember

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő

Részletesebben

F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja

F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja Összefoglaló a Magyar Kormány és a Fidesz-KDNP Frakciószövetség által a Magyar Országgyűlés elé terjesztett és 2013. október

Részletesebben

Holczreiter Marianna Dr. Papp Emese Dr. Simon Barbara. Önkormányzati gazdálkodás

Holczreiter Marianna Dr. Papp Emese Dr. Simon Barbara. Önkormányzati gazdálkodás Holczreiter Marianna Dr. Papp Emese Dr. Simon Barbara Önkormányzati gazdálkodás Holczreiter Marianna Dr. Papp Emese Dr. Simon Barbara Önkormányzati gazdálkodás Nemzeti Közszolgálati Egyetem Budapest,

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése

Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Államháztartási szakterület 2012. Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. Budapest Tartalomjegyzék I. Aktuális számviteli kérdések...

Részletesebben

F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja

F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja Összefoglaló a Magyar Kormány és a Fidesz-KDNP Frakciószövetség által a Magyar Országgyűlés elé terjesztett és 2013. június

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP

Részletesebben

T/1376/4. számú TÁJÉKOZTATÓ. az Országgyűlés részére

T/1376/4. számú TÁJÉKOZTATÓ. az Országgyűlés részére NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T/1376/4. számú TÁJÉKOZTATÓ az Országgyűlés részére az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...3

Részletesebben

Segédlet a gyermekjóléti alapellátásra vonatkozó jogszabályok 2011. január 1- jétől hatályos módosításainak alkalmazásához.

Segédlet a gyermekjóléti alapellátásra vonatkozó jogszabályok 2011. január 1- jétől hatályos módosításainak alkalmazásához. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA Segédlet a gyermekjóléti alapellátásra vonatkozó jogszabályok 2011. január 1- jétől hatályos módosításainak alkalmazásához.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására Az államháztartásról szóló módosított 2011.

Részletesebben

Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek. Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése. érdekében elfogadott intézkedésekről

Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek. Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése. érdekében elfogadott intézkedésekről Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése érdekében elfogadott intézkedésekről Budapest, 2012. június 28. Tartalomjegyzék Pont Oldal Bevezetés

Részletesebben