PROJEKTAZONOSÍTÓ: ÉMOP /AC Pályázat címe: "Ipari terület bővítése az SBS Kft. erdőteleki telephelyén pályázat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROJEKTAZONOSÍTÓ: ÉMOP- 1.1.1/AC-11-2012-0012 Pályázat címe: "Ipari terület bővítése az SBS Kft. erdőteleki telephelyén pályázat"

Átírás

1 PROJEKTAZONOSÍTÓ: ÉMOP /AC Pályázat címe: "Ipari terület bővítése az SBS Kft. erdőteleki telephelyén pályázat megvalósítása érdekében (projektazonosító: ÉMOP-1.1.1/AC ) Kapcsolattartó: Balogh László ügyvezető PROJECT ID: ÉMOP /AC Project title: "Expansion of the industrial area at the premises of SBS Ltd. in Erdőtelek (project ID: ÉMOP /ac ) Contact: László Balogh general manager NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PUBLIC CALL FOR TENDERS Tisztelt Ajánlattevők! Dear Tenderers! Az SBS Szerelő Javító és Szolgáltató Kft. (Székhely: Magyarország, 3358 Erdőtelek, Fő út, Kalásztanya 340/1. hrsz.) nevében alulírott Balogh László ügyvezető, az Európai Uniós támogatásból finanszírozott, ÉMOP-1.1.1/AC számú pályázat keretében árajánlatot kérek a fent nevezett projektünk kapcsán 1 db mozgó tornyos nagy pontosságú megmunkáló gép leszállítása tárgyában. I the undersigned László Balogh general manager, on behalf of the SBS Repair and Servicing Ltd. (registered seat: 3358 Erdőtelek, Fő út, Kalásztanya 340/1. hrsz., Hungary), within the tender No. ÉMOP /AC financed from EU grants, hereby call for bids in connection with the above project for "The delivery of 1 piece of high-precision shaping machine with mobile tower".

2 1. A BESZERZÉS ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA 1.THE GENERAL DESCRIPTION OF THE PROCUREMENT A projekt során az alábbi gép beszerzését kívánjuk megvalósítani: 1 db mozgó tornyos nagy pontosságú megmunkáló gép During the project we intend to realize the purchase of the following machine: 1 pcs of high-precision shaping machine with mobile tower Cégünk e feladat megvalósításával egy Szállítót bíz meg, amely szállítót a pályázati útmutatónak eleget téve nyilvános pályázattal választja ki a közbeszerzésre vonatkozó közösségi irányelveknek a nyilvánossággal kapcsolatos rendelkezéseivel összhangban, azok betartása mellett. Our company is willing to entrust a supplier with the execution of this task, which supplier shall be chosen in compliance with the tender guide by a public tender in accordance with the regulations of the respective Community Directives on publicity. Ezúton felhívjuk az érdeklődő gazdasági szereplőket árajánlat benyújtására az "1 db mozgó tornyos nagy pontosságú megmunkáló gép leszállítása" tárgyában. We hereby call the economic operators interested to submit a bid for "the delivery of 1 piece of high-precision shaping machine with mobile tower". A projekt címe, azonosítószáma, megvalósítás időtartama: o projekt cím: "Ipari terület bővítése az SBS Kft. erdőteleki telephelyén pályázat megvalósítása érdekében" o azonosító: ÉMOP-1.1.1/AC o szállítási határidő: legkésőbb a szerződés aláírásától számított 5 hónapon belül The project s title, identification number, the duration of the realization: o Project title: Expansion of the industrial area at the premises of SBS Ltd. in Erdőtelek o ID: ÉMOP-1.1.1/AC o Delivery deadline: within 5 months from signing the contract

3 2. A LESZÁLLÍTANDÓ GÉPPEL KAPCSOLATOS MŰSZAKI ELVÁRÁSOK 2. REQUIREMENTS REGARDING THE MACHINE TO BE DELIVERED Mozgó tornyos megmunkáló berendezés DUPLEX kivitelben, Moving towered shaping machine in DUPLEX configuration, Tárgyasztal / Munkatartomány: x x 300 mm Tengelymozgás X = Y=1.250 Z=2.000 mm. Vezérlés CNC HEIDENHAIN itnc-530 HSCI HR-410 kézi kerék Horizontális marófej, minimum rpm, minimum 900 Nm (S1) szerszámtár Forgács kihordók hosszanti irányban Külső hűtés Tele service Kezelői kézikönyv magyar nyelven Karbantartási kézikönyv magyar nyelven Table / working range: x x 300 mm Shaft movement: X = Y=1.250 Z=2.000 mm. Control: CNC HEIDENHAIN itnc- 530 HSCI HR-410 hand wheel Horizontal milling head, minimum rpm, minimum 990 Nm (S1) tool container Longitudinal sliver conveyors External cooling Tele service Operation manual in Hungarian language Maintenance manual in Hungarian language

4 3. A BEÉRKEZETT AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE 3. THE VALUATION OF THE SUBMITTED BIDS Az ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kiválasztása, mint értékelési szempont alapján értékeljük. Az értékelés során az az érvényes ajánlat lesz a nyertes, amely a legalacsonyabb összegű nettó ellenszolgáltatást tartalmazza. Az ajánlati árnak nem kell tartalmaznia a helyi adókat és az import vámot. 4. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁVAL, BONTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK Tenders shall be evaluated by the lowest price as the award criterion. During the evaluation that tender will be the winner, which contains the lowest net price. The tender price shall not include local taxes and import duties. 4. INFORMATION ON THE SUBMISSION AND THE OPENING OF THE TENDERS Az ajánlatok benyújtási határideje: június óra Az ajánlatok benyújtási helye: az SBS Szerelő Javító és Szolgáltató Kft. székhelye: Magyarország, 3358 Erdőtelek, Fő út, Kalásztanya 340/1. hrsz. Titkárság Az ajánlatoknak ezen időpontig be kell érkeznie a fent megjelölt benyújtási helyre. The deadline for submission of tenders: 09/06/ :00 am The address of submitting the bids: the registered seat of SBS Repair and Servicing Ltd.: Hungary, 3358 Erdőtelek, Fő út, Kalásztanya 340/1. hrsz., Secretariat Tenders must be submitted by this date to the above mentioned location for the submission. Az ajánlatok bontásának ideje: június óra Az ajánlatok bontásának helye: az SBS Szerelő Javító és Szolgáltató Kft. székhelye: Magyarország, 3358 Erdőtelek, Fő út Kalásztanya 340/1. hrsz. Titkárság A tervezett szerződéskötés időpontja: július 31. Time of the opening of the tenders: 09/06/ :00 am The place of the opening of the tenders: the registered seat of SBS Repair and Servicing Ltd.: Hungary, 3358 Erdőtelek, Fő út, Kalásztanya 340/1. hrsz., Secretariat The planned date of signing the contract: 31 July 2012

5 5. AZ AJÁNLATOK ELVÁRT TARTALMI ELEMEI 5. THE REQUIRED CONTENT OF THE OFFERS Az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. Ajánlatkérő jelen pályázat során teljeskörű hiánypótlási lehetőséget biztosít. Az ajánlat tárgyában, összegében egyértelmű legyen. Az ajánlatot magyar vagy angol nyelven kell benyújtani. Az ajánlatban egyértelműen meg kell jelölni: o az ajánlattevő nevét és címét o az ellenszolgáltatás összegét EURban, CIP Erdőtelek INCOTERMS paritással (az ajánlati árnak nem kell tartalmaznia a helyi adókat és az import vámot) o a szerződéstervezet 3. pontja szerinti fizetési mérföldkövekhez kapcsolódó részösszegeket o az ajánlati kötöttség (az ajánlat érvényességének) időtartamát, amely minimálisan 60 nap kell legyen o ajánlattevő nyilatkozatát, hogy jogosult az ajánlatban megjelölt gép gyártására és forgalmazására The offer shall prepared and submitted by the tenderer in accordance with the substantive and procedural requirements set out in the call for the tender. The contracting authority enables full-scale opportunity for the supply of missing information. The offer shall be univocal and clear in its subject and amount. The offer shall be submitted in English or Hungarian language. The offer shall be included: o the name and address of the bidder o the price in EUR for Erdőtelek with CIP INCOTERMS parity (the offer price shall not include local taxes and import duties) o the instalments connected to the milestones defined in Point 3. of the draft of the contract o the validity of the tender (the validity period of the tender) what shall be at least 60 days o the declaration of the tenderer that it is entitled to manufacture and merchandise the machine indicated in its offer o the declaration of the tenderer that the machine offered is new

6 o ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a megajánlott gép új o ajánlattevő nyilatkozatát a szállítási határidőről (maximum a szerződés aláírásától számított 5 hónap lehet) o ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a megajánlott gép megfelel a CE előírásoknak o ajánlattevő nyilatkozatát a megajánlott gép gyártási évéről o a megajánlott gép specifikációját o Az ajánlatban a műszaki-szakmai alkalmasság igazolására csatolni kell az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát a mozgó tornyos nagy pontosságú megmunkáló gép leszállítása tárgyú referenciáiról a jelen ajánlattételi felhívás keltezésétől visszafelé számított 36 hónapos időszak vonatkozásában. Alkalmasnak minősül az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik a jelen ajánlattételi felhívás keltezésétől visszafelé számított 36 hónapos időszak vonatkozásában legalább 1 db, mozgó tornyos nagy pontosságú megmunkáló gép leszállítása tárgyú referenciával. Kelt: Erdőtelek, május 19. Balogh László ügyvezető SBS Szerelő Javító és Szolgáltató Kft. o the declaration of the tenderer on the delivery time (maximum 5 months from the signing of the contract) o the declaration of the tenderer that the machine offered complies with the 'CE' requirements o the declaration of the tenderer on the manufacturing year of the machine offered o the specification of the machine offered o The declaration regarding its references in the subject matter of the delivery of high-precision shaping machine with mobile tower concerning a 36-months long period back from the date of this call for tender, duly signed with authorised signature for certifying the technical and professional ability of the tenderer. The tenderer shall qualify as suitable, if it has at least reference in the subject matter of the delivery of high-precision shaping machine with mobile tower from a 36-months long period back from the date of this call for tender. Date: Erdőtelek, May 19, 2012 Balogh László general manager SBS Repair and Servicing Ltd.

7 Contract Szerződés Magyar nyelven Erdőtelek Hungary Erdőtelek Magyarország "SBS Kft", hereinafter referred to as the "Buyer", and represented by Mr. Balogh László acting as General Manager on the one part, and...hereinafter referred to as the "Seller", and represented by in the person of..., acting as..., on the other part, have concluded the following contract Egyrészről "SBS Kft." továbbiakban, mint "vevő", képviselője Mr. Balogh László ügyvezető (Az SBS Kft. cégjegyzésre jogosult képviselője) másrészről..., személyében... ügyvezető,) megkötötte a következő szerződést: 1. Subject of the Contract 1. Szerződés tárgya 1.1. The Seller has sold and the Buyer has bought the QOUTATION FOR ONE HIGH PERFORMANCE MOVING COLUMN MILLING MACHINE 1 pce... CUSTOM ID.:... which makes an integral part of the present Contract. 2. Prices and Total Amount of the Contract The prices for the Goods are fixed in EURO and are to be understood as CIP-Erdőtelek, Hungary, including the cost of packing, marking and transportation, chief-mounting and do not include Hungary import taxes and duties (all importing taxes and duties are to be considered at charge of Buyer) 1.1. Az eladó eladta a vevő pedig megvásárolta az 1 DB MOZGÓ TORNYOS NAGY PONTOSSÁGÚ MEGMUNKÁLÓ GÉPET (...) VTSZ.:... amelyek a jelen szerződés egészére vonatkoznak. 2. A szerződési árak és a teljes összeg 2.1. A termék ára EURO-ban megállapított és CIP-Erdőtelek, Magyarország által EURO-ban értelmezett, az ár magában foglalja a csomagolást, a címkézést és a szállítást, az alapvető felszerelést valamint a magyarországi import adókat és vámokat (minden import adót és vámot a vevő költségként kell figyelembe venni) 2.2. The Total Amount of the present contract is A jelenlegi szerződés teljes összege...

8 3. Terms of payment 3. Fizetési feltételek The payment according to the contract shall be made as follows: EUR The first Down Payment will be payable by Swift Transfer to the bank below, after receipt Seller's invoice and before of..., ,- The second Down Payment will be payable by Swift Transfer to the bank below, after receipt de Seller's invoice and before of the total purchase price by Swift Transfer to the bank below, after of the signing the Pre-acceptance protocol of the machine by SBS Kft. in Spain and before to collect the machine for delivery. A fizetés a szerződés alapján a következőképpen történik: Az első részlet...-ig fizetendő az eladó számlájának átvétele után banki átutalással a lent említett bankszámlára részlet fizetendő...éig az eladó számlájának átvétele után banki átutalással a lent említett bankszámlára a teljes vételárból miután az SBS Kft. a gép előzetes átadás - átvételi protokollját aláírta gyárunkban, a gép szállítása előtt banki átutalással a lent említett bankszámlára of the total purchase price by swift transfer to the bank below, after delivery of the machine in SBS Kft.'s workshop and before to install the machine of purchase price by swift transfer to the bank below, after the installation machine and the signing of the Protocol of Definitive Acceptance by SBS Kft. and not later than 120 days from the date of the CMR Certificate All associated banking costs of the bank of the Seller's country to be borne by the Seller, all associated banking costs of the bank of the Buyer's country to be borne by the Buyer. The services of the correspondent bank and confirming Bank are paid by the Buyer, including confirmation charges. All payments will be received in the following bank:... without any other intermediary bank a teljes vételárból gép szállítása után az SBS Kft. telephelyére a gép telepítése előtt banki átutalással a lent említett bankszámlára a teljes vételárból a telepítést és a végleges átvételi protokoll aláírását követően, de nem később, mint 120 nappal a CMR tanúsítvány átvétele után banki átutalással a lent említett bankszámlára Az eladó ország minden járulékos bankköltsége az eladót, a vásárló ország összes járulékos bankköltsége a vevőt terheli. A vevő az üzletfél banki és a jóváhagyott banki szolgáltatásaiért fizet, beleértve a jóváhagyott költségeket. Minden fizetési részletet a következő bank fogad:... közvetítő bank nélkül.

9 4. Delivery terms 4. Szállítási feltételek 4.1. Delivery time 4.1. Szállítás ideje The delivery time of the goods is 3 months, without taking into account the summer holidays (August), from the date of receiving the first Down Payment in our bank. The date of Pre-Acceptance of the goods in our factory. Delivery basis: CIP ERDŐTELEK, HUNGARY (INCOTERMS 2010.) 5. Quality of the goods and guarantee 5.1. The period of guarantee during which Seller guarantees the milling machine will be 24 months from the date of signing of the Protocol of Definitive Acceptance after the putting into operation. A termékek szállítási határideje 3 hónap - a nyári szünet (Augusztus) nem számolandó bele - az első fizetés bankunknál történő teljesülésének időpontjától számítva. Az áru előzetes átadás-átvételének cégünknél Szállítás helye: CIP ERDŐTELEK, MAGYARORSZÁG (INCOTERMS 2010) 5. Termék minőség és a garancia 5.1. A garancia időtartama a működésbe hozatalt követően a végleges átvételi protokoll aláírásának napjától számított 24 hónap, amely idő alatt az eladó garanciát vállal a marógépre If during the guarantee period this hall be regulated by the GENERAL TERMS OF SALE AND GUARANTEE, which makes an integral part of the present Contract The guarantee service of equipment during the Warranty period will be made by Seller or any other Seller's partner A garancia időtartamára vonatkozó szabályokat az ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK ÉS GARANCIA tartalmazza, amely a jelen szerződés egészére vonatkozik Az eszköz garanciális szervizét a jótállás ideje alatt az eladó vagy az eladó partnere látja el. 6. Packing and Marking 6. Csomagolás és címkézés Packing should secure full safety of the goods and protect the equipment from damages during transportation. Each packing place must have the packing list indicating contained Goods.

10 The cost of packing and marking is included into Goods price and should not be paid additionally. Marking for the shipment will be done by the Seller according with the Buyer rules. A szállítás ideje alatt a csomagolás biztosítja a termék teljes biztonságát és védelmét a károsodástól. Minden csomagoláson van egy lista, amely mutatja a termék tartalmát. A csomagolás és a címkézés árát tartalmazza a termék ára, plusz költséggel nem jár. Az eladó a vevő útmutatásai alapján címkézi a szállítmányt. 7. Technical documentation 7. Technikai dokumentáció The equipment will be supplied with a complete technical documentation in Hungarian and/or English on paper and/or on CD, according with CE rules and with the Buyer requirements. 8. Machine installation in the Buyer's plant The Seller will fulfill chiefmounting and render an assistance in equipment's installation Foundation works and channels for cables according with Seller's instructions are at Buyer's responsibility and charge The Seller will supply with the main equipment the necessary amount of stay bolts that is necessary for installation and reinforcing of equipment Foundation and installation drawings for equipment will be defined for the Annex No.2, item The Seller will make the first filling of equipment with oil for its own account The Buyer will send to the Seller a written notification about machine readiness for installation. A CE előírásai és a vevő igényei alapján a berendezéshez tartozik egy teljes technikai dokumentáció magyar és/ vagy angol nyelven nyomtatva és/vagy cd-n. 8. Vevő telepítési terve 8.1. Az eladó biztosítja az alapvető felszerelést és tolmácsot a gép telepítésénél Az eladó utasításai alapján az előkészítő munkálatok elvégzése és a kábel vezetők biztosítása a vevő felelőssége és költsége Az eladó a berendezéssel szállítja a szükséges mennyiségű tartó csavart, amely szükséges a telepítéséhez és a berendezés rögzítéséhez A 2. számú függelék, 3. pontja tartalmazza az alapzat és a telepítés rajzait A berendezés olajjal való feltöltését először az eladó végzi A vevő írásos értesítőt küld az eladónak a gép készenléti telepítéséről.

11 8.5. After the commissioning, the parties will sign the Protocol of putting into operation. Warranty period will start from the date of Protocol signing The costs for installation and machine filling are included in the total price of equipment Az üzembe helyezés után a felek aláírják a működésbe hozatali protokollt. A jótállási időszak kezdete a protokoll aláírásának napja A telepítés és a gép feltöltésének költségeit a berendezés teljes ára tartalmazza. 9. Force majeure 9. Előre nem látható körülmények In case of exceptional circumstances beyond Seller's control or the control of Seller's suppliers, i.e. "Force majeure", the times of delivery shall be extended automatically and appropriately. If through these circumstances delivery should become impossible or unreasonable, the Seller is entitled to rescind the contract completely of partially. Exceptional circumstances in the meaning of this Article include every event beyond Seller's control which permanently or temporally prevents, impedes or delays production, delivery or transport of the Equipment, i.e. especially but not limited to war, events similar to war, unrest, intervention or regulation by the government, changes due to commercial or energy policy interruption or operation of any kind, strikes and lock-outs, lack of or abnormal price increases in raw material, means of transport labor force, stoppage of traffic, export-, import- or transit prohibitions, shipwreck or other damage of the means of transport, no matter whether in country of origin, of transit or of destination. The Seller shall notify the Buyer of any occurrence of exceptional circumstances within ten (10) days from their beginning. The respective Chamber of Commerce of the Sellers country should approve such notice. Rendkívüli körülmények az eladó irányítása vagy az eladó beszállítójának irányítása alá nem tartozó előre nem látható körülmények esetén a szállítási idő automatikusan meghosszabbodik. Ha ezek a körülmények a szállítást lehetetlenn vagy ésszerűtlenné teszik, az eladó jogosult a szerződés egészét vagy egy részét érvényteleníteni. Rendkívüli körülmény alatt értendő minden esemény, amit az eladó befolyásolni nem tud, amit folyamatosan vagy időszakosan megelőz. Akadályozott vagy késedelmes gyártás. Berendezés szállítása; ez nem csak a háborúra korlátozódik, háborúhoz hasonló események, zavargások, kormányzati beavatkozás vagy szabályozás, kereskedelmi vagy energia politikai változások, ellátás megszakítása vagy más módon történő üzemeltetése, lépi csapás vagy kizárás, hiányos vagy abnormális nyersanyag áremelkedés, közlekedést szolgáló munkaerő, közlekedés leállítása, export - import - áruszállítási tilalom, hajótörés, vagy más közlekedési eszköz károsodása, nem mellékes az áru eredete és a célállomás. Az eladó a rendkívüli körülményeket előidéző esemény kezdetétől számított 10 napon belül értesítést küld a vevőnek. Az eladó ország kereskedelmi kamarájával kell jóváhagyatni az értesítést.

12 10. Arbitration 10. Döntőbíráskodás In occurrence of disputes and differences in execution or relevant to the present Contract, the Parties shall make every effort for disputes settlement by way of negotiations. In case it would be not possible to settle the disputes by way of direct negotiations between the Parties, any dispute of difference arising or relevant to the present Contract shall be settled in the Spanish Chamber of Commerce and Industry in Madridaccording to the rules of proceedings of the above court and in accordance with law of Spain. Vitás helyzetekben és különböző lényeges a jelen szerződéssel kapcsolatos teljesítésben, a felek vitás kérdések rendezésére tárgyalásokat kezdeményezhetnek. Ha a vitás kérdések rendezése a felek közötti közvetlen tárgyalásokkal nem lehetséges, a jelen szerződéssel kapcsolatos kérdésekről Madridban a Spanyol Kereskedelmi és Ipar Kamara dönt bírósági eljárás keretében a spanyol törvényeknek megfelelően. 11. Title and risk 11. Engedély és kockázat Delivery of goods at the contracted delivery point shall constitute complete delivery of the Products to the Buyer. Unless otherwise agreed upon between the Seller and the Buyer, all risk of loss or damage to the delivered Products under this contract shall pass to the Buyer on the delivery location specified by the parties according to the INCOTERMS 2010 applicable. The title of the Products shall pass to the Buyer by the completion of the payment of the price. A termék szállítását a szerződésnél teljesen a vevőhöz igazítja. Az eladó és a vevő közötti más megállapodás híján minden szállítási veszteség és kár kockázatát a szerződés alapján a vevőre hárítja az on the delivery location specified by the parties according to the INCOTERMS 2010 szabályozás szerint. A termék birtokjoga az ár teljes kifizetésével a vevőnek átadásra kerül. 12. General provisions 12. Általános rendelkezések All the Appendixes mentioned in the Contract are to be considered as an integral part thereof. All amendments and addenda to this Contract are valid when being made in writing and signed by the Contracting parties only. After the Contract has been signed, all the preceding negotiations become null and void. Minden a szerződésben említett függeléket lényegesnek tartanak. Minden szerződés módosítás és pótlás csak a felek aláírásával válik érvényessé. A szerződés aláírását követően, minden korábbi tárgyalás érvénytelen.

13 The documents sent by fax have the value of the original and thereafter shall be provided in original. The present Contract is made up in two copies both having the same value, and is valid until total fulfillment by both Parties of the obligations under the present Contract. In case of ambiguity the English version of the contract shall take precedence. A dokumentumokat faxon küldik és attól kezdve eredete érvényes. A jelen szerződésről két másolati példány készül és mindkét félre érvényes, végrehajtása a feleknek kötelessége. A szerződés angol nyelvű változatából eredő félreérthetőséget meg kell előzni. 13. Legal addresses of the parties 13. Felek törvényes címe The Seller:... The Buyer: SBS KFT H-3358 Erdőtelek Fő ut. Kalász-tanya Eladó:... Vevő: SBS KFT H-3368 Erdőtelek Fő ut, Kalász-tanya 14. Bank details of the parties 14. Felek bank adatai The Seller: Address: Account Nr: Beneficiary: Eladó: Cím: Számlaszám: Kedvezményezett: ELADÓ: SELLER: VEVŐ: THE BUYER: Mr. Balogh László General Manager

14

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés az ÉRV Zrt. Lázbérc ivóvíztermelő telep ZeeWeed ultraszűrő membrán technológiájának max. 8000 m3/nap kapacitással való bővítésének tervezésére és kulcsrakész kivitelezésére Contract

Részletesebben

mely létrejott egyrészről Bérbeadó: Pacont Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 152-156.,

mely létrejott egyrészről Bérbeadó: Pacont Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 152-156., Pacont_standard_contract_Lease_pages_1-2_20111101 BÉRLETI SZERZŐDÉS mely létrejott egyrészről Bérbeadó:. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 152-156., cégjegyzékszám: 01-09-077-850, adószám: Képviseli: Benny

Részletesebben

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF TRADE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁSZF HATÁLYA

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF TRADE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁSZF HATÁLYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁSZF HATÁLYA 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Meat-Land 65 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Weener Plastic International East Műanyagfeldolgozó Kft. H-1225 Budapest, Bányalég u. 96.

Weener Plastic International East Műanyagfeldolgozó Kft. H-1225 Budapest, Bányalég u. 96. Weener Plastic International East Műanyagfeldolgozó Kft. H-1225 Budapest, Bányalég u. 96. ELADÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK Az itt felsorolt feltételek irányadóak minden, a Weener Plastic Kft. (a továbbiakban:

Részletesebben

A PAPP LÁSZLÓ PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA BUDAPEST SPORTS ARENA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI GENERAL LEASE TERMS AND CONDITIONS

A PAPP LÁSZLÓ PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA BUDAPEST SPORTS ARENA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI GENERAL LEASE TERMS AND CONDITIONS A PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI A RENDEZVÉNYEKRE VONATKOZÓ EGYEDI BÉRLETI SZERZŐDÉSEKNEK AZ ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEK MINDEN ESETBEN A MELLÉKLETÉT KÉPEZIK PAPP LÁSZLÓ

Részletesebben

Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40

Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40 Region 2 - Page 1/2 Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40 1. Business and personal information ( * = required) * Company Name: * VAT Number: NOTE: If the company VAT Number is NOT valid,

Részletesebben

GHABZE SOLUTIONS EUROPE Kft. CARRIAGE OF GOODS / ÁRUSZÁLLÍTÁS Conditions of Sub-Contracting 2015 / 2015. évi alvállalkozói feltételek

GHABZE SOLUTIONS EUROPE Kft. CARRIAGE OF GOODS / ÁRUSZÁLLÍTÁS Conditions of Sub-Contracting 2015 / 2015. évi alvállalkozói feltételek GHABZE SOLUTIONS EUROPE Kft. CARRIAGE OF GOODS / ÁRUSZÁLLÍTÁS Conditions of Sub-Contracting 2015 / 2015. évi alvállalkozói feltételek 1. DEFINITIONS 1.1 In these conditions: the Company means GHABZE SOLUTIONS

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) General Terms and Conditions of Contract (GTC)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) General Terms and Conditions of Contract (GTC) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos 2015 02.22. napjától visszavonásig Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) célja az, hogy szabályozza a FINGERPRINT Kft. ( FINGERPRINT

Részletesebben

1. Introduction 1. Bevezetés

1. Introduction 1. Bevezetés TERMS OF BUSINESS ÜZLETI FELTÉTELEK 1. Introduction 1. Bevezetés We are (, we, us or our ). a company registered in England and Wales (Company Number 07227848) and authorised and regulated by the Financial

Részletesebben

BANK OF CHINA (HUNGÁRIA) ZRT. Üzletszabályzata a hitel- és okmányos műveletek végzéséről BANK OF CHINA (HUNGARY) CLOSE LTD.

BANK OF CHINA (HUNGÁRIA) ZRT. Üzletszabályzata a hitel- és okmányos műveletek végzéséről BANK OF CHINA (HUNGARY) CLOSE LTD. BANK OF CHINA (HUNGÁRIA) ZRT. Üzletszabályzata a hitel- és okmányos műveletek végzéséről BANK OF CHINA (HUNGARY) CLOSE LTD. Business Rules on credit and documentary operations A jelen Üzletszabályzat kihirdetésének

Részletesebben

ARTICLES OF ASSOCIATION. GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY

ARTICLES OF ASSOCIATION. GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY ARTICLES OF ASSOCIATION GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY GRAPHISOFT PARK SE INGATLANFEJLESZTŐ Európai Részvénytársaság 1 NAME AND REGISTERED OFFICE

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 18. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 18. szám MAGYAR KÖZLÖNY 18. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. február 11., kedd Tartalomjegyzék 2014. évi I. törvény A Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról

Részletesebben

Korlátozott Érvényességű Határozott Idejű Lakásbérleti Szerződés Teljes Bizonyító Erejű Magánokirat

Korlátozott Érvényességű Határozott Idejű Lakásbérleti Szerződés Teljes Bizonyító Erejű Magánokirat Korlátozott Érvényességű Határozott Idejű Lakásbérleti Szerződés Teljes Bizonyító Erejű Magánokirat Lakás címe 1. Bérlési irányelvek A Bérlő/társak/ kijelenti/k/, hogy a Lakásbérleti Szerződés (a továbbiakban,

Részletesebben

ENGAGEMENT AGREEMENT MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. hereby entered into by and between

ENGAGEMENT AGREEMENT MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. hereby entered into by and between MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely:.....;cégjegyzékszám:.... ; képviseli:.. (név)... (tisztség).. (cégjegyzés módja) mint megbízó (továbbiakban: Megbízó), másrészről pedig a

Részletesebben

TREASURY MASTER AGREEMENT (the Master Agreement) TREASURY KERETSZERZŐDÉS (a Keretszerződés) between

TREASURY MASTER AGREEMENT (the Master Agreement) TREASURY KERETSZERZŐDÉS (a Keretszerződés) between TREASURY MASTER AGREEMENT (the Master Agreement) TREASURY KERETSZERZŐDÉS (a Keretszerződés) between (1) ING Bank N.V. (registered seat Bijlmerplein 888, 1102 MG, Amsterdam, the Netherlands; registered

Részletesebben

Tenancy Agreement. Bérleti szerződés. The present Agreement has been concluded at the place and day below by and between:

Tenancy Agreement. Bérleti szerződés. The present Agreement has been concluded at the place and day below by and between: Bérleti szerződés Amely létrejött az alulírott helyen és időben egyrészről: Magánszemély esetén születési idő: lakcím: anyja neve:, mint bérbeadó ( Bérbeadó )/ Társaság esetén: székhelye: ; cégjegyzék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Alkalmazási terület 1.1. E szállítmányozási feltételeket kell alkalmazni mindazokra a szerződésekre, amelyek a megbízó és szállítmányozó között jönnek létre és a magyar

Részletesebben

Fogyasztói információk Air France útlemondási biztosítás AF1

Fogyasztói információk Air France útlemondási biztosítás AF1 Áttekintés Fontos tudnivalók Útlemondási védelem A biztosítási feltételeknek megfelelıen téríti Az útlemondási költségeket az utazás meg nem kezdése esetén. Az önrész mértéke: Ha az utazás váratlan súlyos

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek General Terms Általános Szerződési Feltételek Tárgymutató Fejezetcím Szerkezet 1 Meghatározások 2,51 Fontos tudnivalók 3 Jogaink 4 Számlaszámok, jelszavak és belépés 5 Besorolás 6 Fogadások és ügyletek

Részletesebben

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya:

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya: Kitöltési útmutató a 14K103 jelű, a biztosító adatszolgáltatása a nyugdíjbiztosítási nyilatkozathoz szükséges igazolás tartalmáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 60. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 23., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 60. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 23., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 23., péntek 60. szám Tartalomjegyzék 134/2010. (IV. 23.) Korm. rendelet 135/2010. (IV. 23.) Korm. rendelet 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 171. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 17., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 171. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 17., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 17., hétfõ 171. szám Tartalomjegyzék 360/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 361/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 362/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet

Részletesebben

2015 Camp Counselors USA Counselor Program Agreement Hungary

2015 Camp Counselors USA Counselor Program Agreement Hungary 2015 Camp Counselors USA Counselor Program Agreement Hungary This agreement is between CCUSA Inc., (CCUSA) and (print name) you, a CCUSA participant H U Acceptance and Placement at a Camp 1. To apply to

Részletesebben

2015 Camp Counselors USA Support Staff Program Agreement Hungary

2015 Camp Counselors USA Support Staff Program Agreement Hungary 2015 Camp Counselors USA Support Staff Program Agreement Hungary This agreement is between CCUSA Inc., (CCUSA) and (print name) you, a CCUSA participant H U Acceptance and Placement at a Camp 1. To apply

Részletesebben

MILES & MORE MKB HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS / MILES & MORE-MKB CREDIT CARD APPLICATION AND AGREEMENT

MILES & MORE MKB HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS / MILES & MORE-MKB CREDIT CARD APPLICATION AND AGREEMENT MILES & MORE MKB HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS / MILES & MORE-MKB CREDIT CARD APPLICATION AND AGREEMENT Szerződés azonosító száma / ID no. of the agreement:... Kapcsolódó számlacsomag típusa /Type

Részletesebben

1. A Panaszkezelési Szabályzat célja 1 The object of the Regulation on Handling of Complaints

1. A Panaszkezelési Szabályzat célja 1 The object of the Regulation on Handling of Complaints I. Bevezető rendelkezések I Introduction 1. A Panaszkezelési Szabályzat célja 1 The object of the Regulation on Handling of Complaints A Bank of China (Hungária) Zrt. (H-1051 Budapest, József nádor tér

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 8., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CLXXI. törvény A Biológiai Biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyv felelősségről és jogorvoslatról

Részletesebben

Lakásbérleti Szerződés

Lakásbérleti Szerződés Lakásbérleti Szerződés cím Bérlési feltételek: Bérlés időszak kezedete: Bérlési időszak vége: Bérleti díj : Kaució: (Visszafizetendő) Ingatlankezelő : Ruzsik Dezső, 06 20 521 5706, dezso@bpartner.com Bérlő(k):

Részletesebben

T/ 14080. számú. törvényjavaslat

T/ 14080. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 14080. számú törvényjavaslat Magyarország Kormánya és Jersey Kormánya között az adóügyi információcseréről szóló, Londonban, 2014. január 28-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Részletesebben

A VÉGFELHASZNÁLÓ ÉS AZ ÜGYFÉL KÖZÖTT LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁS END USER - CLIENT AGREEMENT. 1. Bevezetés 1. Introduction

A VÉGFELHASZNÁLÓ ÉS AZ ÜGYFÉL KÖZÖTT LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁS END USER - CLIENT AGREEMENT. 1. Bevezetés 1. Introduction A VÉGFELHASZNÁLÓ ÉS AZ ÜGYFÉL KÖZÖTT LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁS END USER - CLIENT AGREEMENT 1. Bevezetés 1. Introduction 1.1. Az xsocial a DUB Investments Ltd. védjegye. A jelen megállapodás egyfelől a DUB

Részletesebben