PROJEKTAZONOSÍTÓ: ÉMOP /AC Pályázat címe: "Ipari terület bővítése az SBS Kft. erdőteleki telephelyén pályázat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROJEKTAZONOSÍTÓ: ÉMOP- 1.1.1/AC-11-2012-0012 Pályázat címe: "Ipari terület bővítése az SBS Kft. erdőteleki telephelyén pályázat"

Átírás

1 PROJEKTAZONOSÍTÓ: ÉMOP /AC Pályázat címe: "Ipari terület bővítése az SBS Kft. erdőteleki telephelyén pályázat megvalósítása érdekében (projektazonosító: ÉMOP-1.1.1/AC ) Kapcsolattartó: Balogh László ügyvezető PROJECT ID: ÉMOP /AC Project title: "Expansion of the industrial area at the premises of SBS Ltd. in Erdőtelek (project ID: ÉMOP /ac ) Contact: László Balogh general manager NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PUBLIC CALL FOR TENDERS Tisztelt Ajánlattevők! Dear Tenderers! Az SBS Szerelő Javító és Szolgáltató Kft. (Székhely: Magyarország, 3358 Erdőtelek, Fő út, Kalásztanya 340/1. hrsz.) nevében alulírott Balogh László ügyvezető, az Európai Uniós támogatásból finanszírozott, ÉMOP-1.1.1/AC számú pályázat keretében árajánlatot kérek a fent nevezett projektünk kapcsán 1 db mozgó tornyos nagy pontosságú megmunkáló gép leszállítása tárgyában. I the undersigned László Balogh general manager, on behalf of the SBS Repair and Servicing Ltd. (registered seat: 3358 Erdőtelek, Fő út, Kalásztanya 340/1. hrsz., Hungary), within the tender No. ÉMOP /AC financed from EU grants, hereby call for bids in connection with the above project for "The delivery of 1 piece of high-precision shaping machine with mobile tower".

2 1. A BESZERZÉS ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA 1.THE GENERAL DESCRIPTION OF THE PROCUREMENT A projekt során az alábbi gép beszerzését kívánjuk megvalósítani: 1 db mozgó tornyos nagy pontosságú megmunkáló gép During the project we intend to realize the purchase of the following machine: 1 pcs of high-precision shaping machine with mobile tower Cégünk e feladat megvalósításával egy Szállítót bíz meg, amely szállítót a pályázati útmutatónak eleget téve nyilvános pályázattal választja ki a közbeszerzésre vonatkozó közösségi irányelveknek a nyilvánossággal kapcsolatos rendelkezéseivel összhangban, azok betartása mellett. Our company is willing to entrust a supplier with the execution of this task, which supplier shall be chosen in compliance with the tender guide by a public tender in accordance with the regulations of the respective Community Directives on publicity. Ezúton felhívjuk az érdeklődő gazdasági szereplőket árajánlat benyújtására az "1 db mozgó tornyos nagy pontosságú megmunkáló gép leszállítása" tárgyában. We hereby call the economic operators interested to submit a bid for "the delivery of 1 piece of high-precision shaping machine with mobile tower". A projekt címe, azonosítószáma, megvalósítás időtartama: o projekt cím: "Ipari terület bővítése az SBS Kft. erdőteleki telephelyén pályázat megvalósítása érdekében" o azonosító: ÉMOP-1.1.1/AC o szállítási határidő: legkésőbb a szerződés aláírásától számított 5 hónapon belül The project s title, identification number, the duration of the realization: o Project title: Expansion of the industrial area at the premises of SBS Ltd. in Erdőtelek o ID: ÉMOP-1.1.1/AC o Delivery deadline: within 5 months from signing the contract

3 2. A LESZÁLLÍTANDÓ GÉPPEL KAPCSOLATOS MŰSZAKI ELVÁRÁSOK 2. REQUIREMENTS REGARDING THE MACHINE TO BE DELIVERED Mozgó tornyos megmunkáló berendezés DUPLEX kivitelben, Moving towered shaping machine in DUPLEX configuration, Tárgyasztal / Munkatartomány: x x 300 mm Tengelymozgás X = Y=1.250 Z=2.000 mm. Vezérlés CNC HEIDENHAIN itnc-530 HSCI HR-410 kézi kerék Horizontális marófej, minimum rpm, minimum 900 Nm (S1) szerszámtár Forgács kihordók hosszanti irányban Külső hűtés Tele service Kezelői kézikönyv magyar nyelven Karbantartási kézikönyv magyar nyelven Table / working range: x x 300 mm Shaft movement: X = Y=1.250 Z=2.000 mm. Control: CNC HEIDENHAIN itnc- 530 HSCI HR-410 hand wheel Horizontal milling head, minimum rpm, minimum 990 Nm (S1) tool container Longitudinal sliver conveyors External cooling Tele service Operation manual in Hungarian language Maintenance manual in Hungarian language

4 3. A BEÉRKEZETT AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE 3. THE VALUATION OF THE SUBMITTED BIDS Az ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kiválasztása, mint értékelési szempont alapján értékeljük. Az értékelés során az az érvényes ajánlat lesz a nyertes, amely a legalacsonyabb összegű nettó ellenszolgáltatást tartalmazza. Az ajánlati árnak nem kell tartalmaznia a helyi adókat és az import vámot. 4. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁVAL, BONTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK Tenders shall be evaluated by the lowest price as the award criterion. During the evaluation that tender will be the winner, which contains the lowest net price. The tender price shall not include local taxes and import duties. 4. INFORMATION ON THE SUBMISSION AND THE OPENING OF THE TENDERS Az ajánlatok benyújtási határideje: június óra Az ajánlatok benyújtási helye: az SBS Szerelő Javító és Szolgáltató Kft. székhelye: Magyarország, 3358 Erdőtelek, Fő út, Kalásztanya 340/1. hrsz. Titkárság Az ajánlatoknak ezen időpontig be kell érkeznie a fent megjelölt benyújtási helyre. The deadline for submission of tenders: 09/06/ :00 am The address of submitting the bids: the registered seat of SBS Repair and Servicing Ltd.: Hungary, 3358 Erdőtelek, Fő út, Kalásztanya 340/1. hrsz., Secretariat Tenders must be submitted by this date to the above mentioned location for the submission. Az ajánlatok bontásának ideje: június óra Az ajánlatok bontásának helye: az SBS Szerelő Javító és Szolgáltató Kft. székhelye: Magyarország, 3358 Erdőtelek, Fő út Kalásztanya 340/1. hrsz. Titkárság A tervezett szerződéskötés időpontja: július 31. Time of the opening of the tenders: 09/06/ :00 am The place of the opening of the tenders: the registered seat of SBS Repair and Servicing Ltd.: Hungary, 3358 Erdőtelek, Fő út, Kalásztanya 340/1. hrsz., Secretariat The planned date of signing the contract: 31 July 2012

5 5. AZ AJÁNLATOK ELVÁRT TARTALMI ELEMEI 5. THE REQUIRED CONTENT OF THE OFFERS Az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. Ajánlatkérő jelen pályázat során teljeskörű hiánypótlási lehetőséget biztosít. Az ajánlat tárgyában, összegében egyértelmű legyen. Az ajánlatot magyar vagy angol nyelven kell benyújtani. Az ajánlatban egyértelműen meg kell jelölni: o az ajánlattevő nevét és címét o az ellenszolgáltatás összegét EURban, CIP Erdőtelek INCOTERMS paritással (az ajánlati árnak nem kell tartalmaznia a helyi adókat és az import vámot) o a szerződéstervezet 3. pontja szerinti fizetési mérföldkövekhez kapcsolódó részösszegeket o az ajánlati kötöttség (az ajánlat érvényességének) időtartamát, amely minimálisan 60 nap kell legyen o ajánlattevő nyilatkozatát, hogy jogosult az ajánlatban megjelölt gép gyártására és forgalmazására The offer shall prepared and submitted by the tenderer in accordance with the substantive and procedural requirements set out in the call for the tender. The contracting authority enables full-scale opportunity for the supply of missing information. The offer shall be univocal and clear in its subject and amount. The offer shall be submitted in English or Hungarian language. The offer shall be included: o the name and address of the bidder o the price in EUR for Erdőtelek with CIP INCOTERMS parity (the offer price shall not include local taxes and import duties) o the instalments connected to the milestones defined in Point 3. of the draft of the contract o the validity of the tender (the validity period of the tender) what shall be at least 60 days o the declaration of the tenderer that it is entitled to manufacture and merchandise the machine indicated in its offer o the declaration of the tenderer that the machine offered is new

6 o ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a megajánlott gép új o ajánlattevő nyilatkozatát a szállítási határidőről (maximum a szerződés aláírásától számított 5 hónap lehet) o ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a megajánlott gép megfelel a CE előírásoknak o ajánlattevő nyilatkozatát a megajánlott gép gyártási évéről o a megajánlott gép specifikációját o Az ajánlatban a műszaki-szakmai alkalmasság igazolására csatolni kell az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát a mozgó tornyos nagy pontosságú megmunkáló gép leszállítása tárgyú referenciáiról a jelen ajánlattételi felhívás keltezésétől visszafelé számított 36 hónapos időszak vonatkozásában. Alkalmasnak minősül az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik a jelen ajánlattételi felhívás keltezésétől visszafelé számított 36 hónapos időszak vonatkozásában legalább 1 db, mozgó tornyos nagy pontosságú megmunkáló gép leszállítása tárgyú referenciával. Kelt: Erdőtelek, május 19. Balogh László ügyvezető SBS Szerelő Javító és Szolgáltató Kft. o the declaration of the tenderer on the delivery time (maximum 5 months from the signing of the contract) o the declaration of the tenderer that the machine offered complies with the 'CE' requirements o the declaration of the tenderer on the manufacturing year of the machine offered o the specification of the machine offered o The declaration regarding its references in the subject matter of the delivery of high-precision shaping machine with mobile tower concerning a 36-months long period back from the date of this call for tender, duly signed with authorised signature for certifying the technical and professional ability of the tenderer. The tenderer shall qualify as suitable, if it has at least reference in the subject matter of the delivery of high-precision shaping machine with mobile tower from a 36-months long period back from the date of this call for tender. Date: Erdőtelek, May 19, 2012 Balogh László general manager SBS Repair and Servicing Ltd.

7 Contract Szerződés Magyar nyelven Erdőtelek Hungary Erdőtelek Magyarország "SBS Kft", hereinafter referred to as the "Buyer", and represented by Mr. Balogh László acting as General Manager on the one part, and...hereinafter referred to as the "Seller", and represented by in the person of..., acting as..., on the other part, have concluded the following contract Egyrészről "SBS Kft." továbbiakban, mint "vevő", képviselője Mr. Balogh László ügyvezető (Az SBS Kft. cégjegyzésre jogosult képviselője) másrészről..., személyében... ügyvezető,) megkötötte a következő szerződést: 1. Subject of the Contract 1. Szerződés tárgya 1.1. The Seller has sold and the Buyer has bought the QOUTATION FOR ONE HIGH PERFORMANCE MOVING COLUMN MILLING MACHINE 1 pce... CUSTOM ID.:... which makes an integral part of the present Contract. 2. Prices and Total Amount of the Contract The prices for the Goods are fixed in EURO and are to be understood as CIP-Erdőtelek, Hungary, including the cost of packing, marking and transportation, chief-mounting and do not include Hungary import taxes and duties (all importing taxes and duties are to be considered at charge of Buyer) 1.1. Az eladó eladta a vevő pedig megvásárolta az 1 DB MOZGÓ TORNYOS NAGY PONTOSSÁGÚ MEGMUNKÁLÓ GÉPET (...) VTSZ.:... amelyek a jelen szerződés egészére vonatkoznak. 2. A szerződési árak és a teljes összeg 2.1. A termék ára EURO-ban megállapított és CIP-Erdőtelek, Magyarország által EURO-ban értelmezett, az ár magában foglalja a csomagolást, a címkézést és a szállítást, az alapvető felszerelést valamint a magyarországi import adókat és vámokat (minden import adót és vámot a vevő költségként kell figyelembe venni) 2.2. The Total Amount of the present contract is A jelenlegi szerződés teljes összege...

8 3. Terms of payment 3. Fizetési feltételek The payment according to the contract shall be made as follows: EUR The first Down Payment will be payable by Swift Transfer to the bank below, after receipt Seller's invoice and before of..., ,- The second Down Payment will be payable by Swift Transfer to the bank below, after receipt de Seller's invoice and before of the total purchase price by Swift Transfer to the bank below, after of the signing the Pre-acceptance protocol of the machine by SBS Kft. in Spain and before to collect the machine for delivery. A fizetés a szerződés alapján a következőképpen történik: Az első részlet...-ig fizetendő az eladó számlájának átvétele után banki átutalással a lent említett bankszámlára részlet fizetendő...éig az eladó számlájának átvétele után banki átutalással a lent említett bankszámlára a teljes vételárból miután az SBS Kft. a gép előzetes átadás - átvételi protokollját aláírta gyárunkban, a gép szállítása előtt banki átutalással a lent említett bankszámlára of the total purchase price by swift transfer to the bank below, after delivery of the machine in SBS Kft.'s workshop and before to install the machine of purchase price by swift transfer to the bank below, after the installation machine and the signing of the Protocol of Definitive Acceptance by SBS Kft. and not later than 120 days from the date of the CMR Certificate All associated banking costs of the bank of the Seller's country to be borne by the Seller, all associated banking costs of the bank of the Buyer's country to be borne by the Buyer. The services of the correspondent bank and confirming Bank are paid by the Buyer, including confirmation charges. All payments will be received in the following bank:... without any other intermediary bank a teljes vételárból gép szállítása után az SBS Kft. telephelyére a gép telepítése előtt banki átutalással a lent említett bankszámlára a teljes vételárból a telepítést és a végleges átvételi protokoll aláírását követően, de nem később, mint 120 nappal a CMR tanúsítvány átvétele után banki átutalással a lent említett bankszámlára Az eladó ország minden járulékos bankköltsége az eladót, a vásárló ország összes járulékos bankköltsége a vevőt terheli. A vevő az üzletfél banki és a jóváhagyott banki szolgáltatásaiért fizet, beleértve a jóváhagyott költségeket. Minden fizetési részletet a következő bank fogad:... közvetítő bank nélkül.

9 4. Delivery terms 4. Szállítási feltételek 4.1. Delivery time 4.1. Szállítás ideje The delivery time of the goods is 3 months, without taking into account the summer holidays (August), from the date of receiving the first Down Payment in our bank. The date of Pre-Acceptance of the goods in our factory. Delivery basis: CIP ERDŐTELEK, HUNGARY (INCOTERMS 2010.) 5. Quality of the goods and guarantee 5.1. The period of guarantee during which Seller guarantees the milling machine will be 24 months from the date of signing of the Protocol of Definitive Acceptance after the putting into operation. A termékek szállítási határideje 3 hónap - a nyári szünet (Augusztus) nem számolandó bele - az első fizetés bankunknál történő teljesülésének időpontjától számítva. Az áru előzetes átadás-átvételének cégünknél Szállítás helye: CIP ERDŐTELEK, MAGYARORSZÁG (INCOTERMS 2010) 5. Termék minőség és a garancia 5.1. A garancia időtartama a működésbe hozatalt követően a végleges átvételi protokoll aláírásának napjától számított 24 hónap, amely idő alatt az eladó garanciát vállal a marógépre If during the guarantee period this hall be regulated by the GENERAL TERMS OF SALE AND GUARANTEE, which makes an integral part of the present Contract The guarantee service of equipment during the Warranty period will be made by Seller or any other Seller's partner A garancia időtartamára vonatkozó szabályokat az ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK ÉS GARANCIA tartalmazza, amely a jelen szerződés egészére vonatkozik Az eszköz garanciális szervizét a jótállás ideje alatt az eladó vagy az eladó partnere látja el. 6. Packing and Marking 6. Csomagolás és címkézés Packing should secure full safety of the goods and protect the equipment from damages during transportation. Each packing place must have the packing list indicating contained Goods.

10 The cost of packing and marking is included into Goods price and should not be paid additionally. Marking for the shipment will be done by the Seller according with the Buyer rules. A szállítás ideje alatt a csomagolás biztosítja a termék teljes biztonságát és védelmét a károsodástól. Minden csomagoláson van egy lista, amely mutatja a termék tartalmát. A csomagolás és a címkézés árát tartalmazza a termék ára, plusz költséggel nem jár. Az eladó a vevő útmutatásai alapján címkézi a szállítmányt. 7. Technical documentation 7. Technikai dokumentáció The equipment will be supplied with a complete technical documentation in Hungarian and/or English on paper and/or on CD, according with CE rules and with the Buyer requirements. 8. Machine installation in the Buyer's plant The Seller will fulfill chiefmounting and render an assistance in equipment's installation Foundation works and channels for cables according with Seller's instructions are at Buyer's responsibility and charge The Seller will supply with the main equipment the necessary amount of stay bolts that is necessary for installation and reinforcing of equipment Foundation and installation drawings for equipment will be defined for the Annex No.2, item The Seller will make the first filling of equipment with oil for its own account The Buyer will send to the Seller a written notification about machine readiness for installation. A CE előírásai és a vevő igényei alapján a berendezéshez tartozik egy teljes technikai dokumentáció magyar és/ vagy angol nyelven nyomtatva és/vagy cd-n. 8. Vevő telepítési terve 8.1. Az eladó biztosítja az alapvető felszerelést és tolmácsot a gép telepítésénél Az eladó utasításai alapján az előkészítő munkálatok elvégzése és a kábel vezetők biztosítása a vevő felelőssége és költsége Az eladó a berendezéssel szállítja a szükséges mennyiségű tartó csavart, amely szükséges a telepítéséhez és a berendezés rögzítéséhez A 2. számú függelék, 3. pontja tartalmazza az alapzat és a telepítés rajzait A berendezés olajjal való feltöltését először az eladó végzi A vevő írásos értesítőt küld az eladónak a gép készenléti telepítéséről.

11 8.5. After the commissioning, the parties will sign the Protocol of putting into operation. Warranty period will start from the date of Protocol signing The costs for installation and machine filling are included in the total price of equipment Az üzembe helyezés után a felek aláírják a működésbe hozatali protokollt. A jótállási időszak kezdete a protokoll aláírásának napja A telepítés és a gép feltöltésének költségeit a berendezés teljes ára tartalmazza. 9. Force majeure 9. Előre nem látható körülmények In case of exceptional circumstances beyond Seller's control or the control of Seller's suppliers, i.e. "Force majeure", the times of delivery shall be extended automatically and appropriately. If through these circumstances delivery should become impossible or unreasonable, the Seller is entitled to rescind the contract completely of partially. Exceptional circumstances in the meaning of this Article include every event beyond Seller's control which permanently or temporally prevents, impedes or delays production, delivery or transport of the Equipment, i.e. especially but not limited to war, events similar to war, unrest, intervention or regulation by the government, changes due to commercial or energy policy interruption or operation of any kind, strikes and lock-outs, lack of or abnormal price increases in raw material, means of transport labor force, stoppage of traffic, export-, import- or transit prohibitions, shipwreck or other damage of the means of transport, no matter whether in country of origin, of transit or of destination. The Seller shall notify the Buyer of any occurrence of exceptional circumstances within ten (10) days from their beginning. The respective Chamber of Commerce of the Sellers country should approve such notice. Rendkívüli körülmények az eladó irányítása vagy az eladó beszállítójának irányítása alá nem tartozó előre nem látható körülmények esetén a szállítási idő automatikusan meghosszabbodik. Ha ezek a körülmények a szállítást lehetetlenn vagy ésszerűtlenné teszik, az eladó jogosult a szerződés egészét vagy egy részét érvényteleníteni. Rendkívüli körülmény alatt értendő minden esemény, amit az eladó befolyásolni nem tud, amit folyamatosan vagy időszakosan megelőz. Akadályozott vagy késedelmes gyártás. Berendezés szállítása; ez nem csak a háborúra korlátozódik, háborúhoz hasonló események, zavargások, kormányzati beavatkozás vagy szabályozás, kereskedelmi vagy energia politikai változások, ellátás megszakítása vagy más módon történő üzemeltetése, lépi csapás vagy kizárás, hiányos vagy abnormális nyersanyag áremelkedés, közlekedést szolgáló munkaerő, közlekedés leállítása, export - import - áruszállítási tilalom, hajótörés, vagy más közlekedési eszköz károsodása, nem mellékes az áru eredete és a célállomás. Az eladó a rendkívüli körülményeket előidéző esemény kezdetétől számított 10 napon belül értesítést küld a vevőnek. Az eladó ország kereskedelmi kamarájával kell jóváhagyatni az értesítést.

12 10. Arbitration 10. Döntőbíráskodás In occurrence of disputes and differences in execution or relevant to the present Contract, the Parties shall make every effort for disputes settlement by way of negotiations. In case it would be not possible to settle the disputes by way of direct negotiations between the Parties, any dispute of difference arising or relevant to the present Contract shall be settled in the Spanish Chamber of Commerce and Industry in Madridaccording to the rules of proceedings of the above court and in accordance with law of Spain. Vitás helyzetekben és különböző lényeges a jelen szerződéssel kapcsolatos teljesítésben, a felek vitás kérdések rendezésére tárgyalásokat kezdeményezhetnek. Ha a vitás kérdések rendezése a felek közötti közvetlen tárgyalásokkal nem lehetséges, a jelen szerződéssel kapcsolatos kérdésekről Madridban a Spanyol Kereskedelmi és Ipar Kamara dönt bírósági eljárás keretében a spanyol törvényeknek megfelelően. 11. Title and risk 11. Engedély és kockázat Delivery of goods at the contracted delivery point shall constitute complete delivery of the Products to the Buyer. Unless otherwise agreed upon between the Seller and the Buyer, all risk of loss or damage to the delivered Products under this contract shall pass to the Buyer on the delivery location specified by the parties according to the INCOTERMS 2010 applicable. The title of the Products shall pass to the Buyer by the completion of the payment of the price. A termék szállítását a szerződésnél teljesen a vevőhöz igazítja. Az eladó és a vevő közötti más megállapodás híján minden szállítási veszteség és kár kockázatát a szerződés alapján a vevőre hárítja az on the delivery location specified by the parties according to the INCOTERMS 2010 szabályozás szerint. A termék birtokjoga az ár teljes kifizetésével a vevőnek átadásra kerül. 12. General provisions 12. Általános rendelkezések All the Appendixes mentioned in the Contract are to be considered as an integral part thereof. All amendments and addenda to this Contract are valid when being made in writing and signed by the Contracting parties only. After the Contract has been signed, all the preceding negotiations become null and void. Minden a szerződésben említett függeléket lényegesnek tartanak. Minden szerződés módosítás és pótlás csak a felek aláírásával válik érvényessé. A szerződés aláírását követően, minden korábbi tárgyalás érvénytelen.

13 The documents sent by fax have the value of the original and thereafter shall be provided in original. The present Contract is made up in two copies both having the same value, and is valid until total fulfillment by both Parties of the obligations under the present Contract. In case of ambiguity the English version of the contract shall take precedence. A dokumentumokat faxon küldik és attól kezdve eredete érvényes. A jelen szerződésről két másolati példány készül és mindkét félre érvényes, végrehajtása a feleknek kötelessége. A szerződés angol nyelvű változatából eredő félreérthetőséget meg kell előzni. 13. Legal addresses of the parties 13. Felek törvényes címe The Seller:... The Buyer: SBS KFT H-3358 Erdőtelek Fő ut. Kalász-tanya Eladó:... Vevő: SBS KFT H-3368 Erdőtelek Fő ut, Kalász-tanya 14. Bank details of the parties 14. Felek bank adatai The Seller: Address: Account Nr: Beneficiary: Eladó: Cím: Számlaszám: Kedvezményezett: ELADÓ: SELLER: VEVŐ: THE BUYER: Mr. Balogh László General Manager

14

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

T/3402. számú. törvényjavaslat

T/3402. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3402. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről

Részletesebben

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a concluded by and between Company

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

Data network management and support services

Data network management and support services Data network management and support services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43012984.aspx External tender id 34802-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement

Részletesebben

Publish date 10/8/2013 4:19 AM. Change date 10/8/2013 4:19 AM

Publish date 10/8/2013 4:19 AM. Change date 10/8/2013 4:19 AM Vaccines Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/40262761.aspx External tender id 336419-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure Contract

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca Sipariş : Verme We are considering the purchase of Gondolkozunk a... vásárlásán. Resmi, çekingen We are pleased to place an order with your company

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce Sipariş : Verme Gondolkozunk a... vásárlásán. We are considering the purchase of Resmi, çekingen Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni...

Részletesebben

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Effective from 1 st of January 2016 1 Cut-off times for the receipt of payment orders for same-day processing: On every business

Részletesebben

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651 E-mail: info@fulleon.co.uk Web: www.cooperfulleon.co m TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651 Termék azonosító kód: ROLP/SV és ROLP/SV/WP Típus, adagszám vagy gyári szám, illetve bármilyen más elem, amely

Részletesebben

MODIFICATION OF REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. Which was concluded by and between

MODIFICATION OF REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. Which was concluded by and between INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA Amely létrejött egyrészről Cím: 2092 Budakeszi, Fő utca 179. Adószám: 15390022-2-13 Statisztikai számjel: 15390022-7511-32-113 Képviseli: Dr. Csutoráné Dr. Győri

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

A KELER Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói

A KELER Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói A KELER Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER Zrt. ügyfeleitől a KELER Zrt. Általános Üzletszabályzatának szabályozása szerinti bankgaranciával is teljesíthető biztosítékok

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

Social services. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 11/13/2013 4:25 AM

Social services. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 11/13/2013 4:25 AM Social services Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/40022336.aspx External tender id 383594-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Részletesebben

Data services. Info. Buyer. Description. Publish date 5/15/2012 4:17 AM. Version 1. Url

Data services. Info. Buyer. Description. Publish date 5/15/2012 4:17 AM. Version 1. Url Data services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/33213963.aspx External tender id 151820-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Vejledende kundgøring

Részletesebben

Programming services of application software

Programming services of application software Programming services of application software Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/33213947.aspx External tender id 151818-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement

Részletesebben

Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft. Szállítói minőségi követelmények

Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft. Szállítói minőségi követelmények Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft. Szállítói minőségi követelmények 1., Általános követelmények: Rába Járműipari alkatrészgyártó Kft elvárása a hibamentes beszállítás. Amennyiben nem megfelelő minőségű

Részletesebben

Participation fee: HUF+VAT/person (Total: HUF/ person)

Participation fee: HUF+VAT/person (Total: HUF/ person) The Hungarian-Bulgarian Chamber of Commerce, as a cooperating partner of the French Chamber of Commerce and Industry in Hungary cordially invites you to the next Other cooperating parners: Belgian Business

Részletesebben

Mobile-telephone services

Mobile-telephone services Mobile-telephone services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/40188421.aspx External tender id 17462-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Negotiated

Részletesebben

CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM

CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. MÁJUS 31. TARTALOM A KORMÁNY RENDELETE Oldal 85/2008. (IV. 11.) Korm. r. a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

2. melléklet. Irrevocable Payment Undertaking - Készfizető kezességvállalás

2. melléklet. Irrevocable Payment Undertaking - Készfizető kezességvállalás 2. melléklet Irrevocable Payment Undertaking - Készfizető kezességvállalás IRREVOCABLE PAYMENT UNDERTAKING dated 7 July, 2010 Készfizető kezességvállalás 2010. július 7. WHEREAS Előzmények (A) (A) OTP

Részletesebben

Donghua Hungary Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Donghua Hungary Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Általános rendelkezések Donghua Hungary Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 1. Az ÁSZF-ben meghatározott feltételek, kivéve, ha a szerződő Felek ettől eltérően állapodnak meg, kötelező érvényűek

Részletesebben

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0333-CPD

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0333-CPD E-mail: info@fulleon.co.uk TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0333-CPD-075441 Termék azonosító kód: Típus, adagszám vagy gyári szám, illetve bármilyen más elem, amely lehetővé teszi az építési termékek azonosítását

Részletesebben

Catering services. Info. Buyer. Description. Version 1. Publish date 11/12/2013 4:23 AM. Change date 11/12/2013 4:23 AM

Catering services. Info. Buyer. Description. Version 1. Publish date 11/12/2013 4:23 AM. Change date 11/12/2013 4:23 AM Catering services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/41898897.aspx External tender id 381627-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Award of

Részletesebben

Health services. Info. Buyer. Description. Publish date 1/24/2014 4:28 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/42903579.

Health services. Info. Buyer. Description. Publish date 1/24/2014 4:28 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/42903579. Health services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42903579.aspx External tender id 26407-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Award of a

Részletesebben

Engineering services. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 10/22/2013 4:26 AM

Engineering services. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 10/22/2013 4:26 AM Engineering services Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/38746327.aspx External tender id 355577-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open

Részletesebben

KT4D Duewag tengelyhez labirint tárcsa KL es típus/ Labyrinth disck to KT4D Duewag shaft KL type

KT4D Duewag tengelyhez labirint tárcsa KL es típus/ Labyrinth disck to KT4D Duewag shaft KL type 1. FELHÍVÁS ADATAI / DETAILS 1.1 Ajánlatkérés célja / Request purpose Tisztelt Címzettek/ Ajánlattevők! Dear Addressee/Tenderer A Szegedi Közlekedési Kft., mint Ajánlatkérő ezúton felkéri Önt, tegyen írásos

Részletesebben

2007. évi XXXIV. törvény

2007. évi XXXIV. törvény 2007. évi XXXIV. törvény az Európa Tanács keretében Strasbourgban, 1989. november 16-án létrejött, a tiltott teljesítményfokozó szerek és módszerek használata elleni Egyezmény Varsóban, 2002. szeptember

Részletesebben

... képviseletében aláírásra jogosultak / represented by the undersigned vested with right of signature ...

... képviseletében aláírásra jogosultak / represented by the undersigned vested with right of signature ... Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 19/ 20141001/ BANKSZÁMLA VEZETÉSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON THE MAINTENANCE OF BANK ACCOUNT amely létrejött egyrészről a Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0333-CPD

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0333-CPD E-mail: info@ fu leon.co.uk TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0333-CPD-075444 Termék azonosító kód: Típus, adagszám vagy gyári szám, illetve bármilyen más elem, amely lehetővé teszi az építési termékek azonosítását

Részletesebben

Meal-cooking services

Meal-cooking services Meal-cooking services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/45080144.aspx External tender id 281415-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open

Részletesebben

Road traffic-control equipment

Road traffic-control equipment Road traffic-control equipment Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/39149889.aspx External tender id 44515-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Részletesebben

Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) concluded by and between. mely létrejött egyrészről a

Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) concluded by and between. mely létrejött egyrészről a Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám:.. mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a KELER KSZF Központi

Részletesebben

IRREVOCABLE PAYMENT UNDERTAKING dated 7 July, 2010 Készfizető kezességvállalás 2010. július 7.

IRREVOCABLE PAYMENT UNDERTAKING dated 7 July, 2010 Készfizető kezességvállalás 2010. július 7. IRREVOCABLE PAYMENT UNDERTAKING dated 7 July, 2010 Készfizető kezességvállalás 2010. július 7. WHEREAS Előzmények (A) OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (short name in English: OTP Mortgage

Részletesebben

Repair and maintenance services of electrical distribution equipment

Repair and maintenance services of electrical distribution equipment Repair and maintenance services of electrical distribution equipment Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/36880981.aspx External tender id 139519-2013 Tender type Contract Award Document

Részletesebben

Public road transport services

Public road transport services Public road transport services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/31428326.aspx External tender id 1708-2012 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Accelerated

Részletesebben

Publish date 1/11/2014 4:15 AM. Change date 1/11/2014 4:15 AM

Publish date 1/11/2014 4:15 AM. Change date 1/11/2014 4:15 AM Electricity Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/40863099.aspx External tender id 9334-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure Contract

Részletesebben

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice FEHÉR Miklós Zoltán Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Jogi Főosztály Ministry of Public

Részletesebben

Furniture. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 5/13/2014 4:21 AM

Furniture. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 5/13/2014 4:21 AM Furniture Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/41155242.aspx External tender id 159264-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure Contract

Részletesebben

Landscape architectural services

Landscape architectural services Landscape architectural services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38681912.aspx External tender id 201760-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Részletesebben

Bread products, fresh pastry goods and cakes

Bread products, fresh pastry goods and cakes Bread products, fresh pastry goods and cakes Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/35660631.aspx External tender id 78899-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement

Részletesebben

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-001/1-VJSZ/2014 Eljárás címe: CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Budapest, 2014. február 26. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV

Részletesebben

Construction work for the oil and gas industry

Construction work for the oil and gas industry Construction work for the oil and gas industry Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/36701750.aspx External tender id 130943-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement

Részletesebben

Public. Nyilvános. Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd.

Public. Nyilvános. Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd. Nyilvános A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 20/2014. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

POWER OF ATTORNEY / MEGHATALMAZÁS

POWER OF ATTORNEY / MEGHATALMAZÁS Advised direct PoA draft to the AGM Ajánlott közvetlen közgyűlési meghatalmazás tervezet SHALL BE PRINTED ON THE INVESTOR S LETTERHEAD TO BE LEGALIZED WITH CERTIFICATION OF POWER OF REPRESENTATION (AND

Részletesebben

Garments. Info. Buyer. Description. Publish date 4/30/2013 4:12 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/38828948.aspx

Garments. Info. Buyer. Description. Publish date 4/30/2013 4:12 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/38828948.aspx Garments Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/38828948.aspx External tender id 141031-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Vejledende kundgøring

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Greases and lubricants

Greases and lubricants Greases and lubricants Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/42533716.aspx External tender id 190808-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Negotiated

Részletesebben

1. FELHÍVÁS ADATAI / DETAILS. 1.1 Ajánlatkérés célja / Request purpose. Tisztelt Címzettek/ Ajánlattevők! Dear Addressee/Tenderer

1. FELHÍVÁS ADATAI / DETAILS. 1.1 Ajánlatkérés célja / Request purpose. Tisztelt Címzettek/ Ajánlattevők! Dear Addressee/Tenderer 1. FELHÍVÁS ADATAI / DETAILS 1.1 Ajánlatkérés célja / Request purpose Tisztelt Címzettek/ Ajánlattevők! Dear Addressee/Tenderer A Szegedi Közlekedési Kft., mint Ajánlatkérő ezúton felkéri Önt, tegyen írásos

Részletesebben

Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages

Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/32490893.aspx External tender id 93963-2012 Tender type

Részletesebben

Software development services

Software development services Software development services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/40617737.aspx External tender id 392282-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Részletesebben

Building-cleaning services

Building-cleaning services Building-cleaning services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/34436554.aspx External tender id 201900-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Részletesebben

Repair and maintenance services

Repair and maintenance services Repair and maintenance services Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/30639240.aspx External tender id 76845-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MOBILPULT BÉRBEADÁSÁRA GENERAL TERMS OF AGREEMENT / RENTING MOBILE COUNTERS. 1. Alkalmazási kör

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MOBILPULT BÉRBEADÁSÁRA GENERAL TERMS OF AGREEMENT / RENTING MOBILE COUNTERS. 1. Alkalmazási kör ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MOBILPULT BÉRBEADÁSÁRA GENERAL TERMS OF AGREEMENT / RENTING MOBILE COUNTERS 1. Alkalmazási kör A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek) - a Budapest

Részletesebben

Közzétételi honlap üzemeltetésére vonatkozó szolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Jelen Szerződés)

Közzétételi honlap üzemeltetésére vonatkozó szolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Jelen Szerződés) Közzétételi honlap üzemeltetésére vonatkozó szolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Jelen Szerződés) amely létrejött egyrészről a HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac Zrt. Székhely: H-1134 Budapest,

Részletesebben

Miscellaneous transport equipment and spare parts

Miscellaneous transport equipment and spare parts Miscellaneous transport equipment and spare parts Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/41364665.aspx External tender id 68055-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award

Részletesebben

Publish date 10/9/2014 4:16 AM. Change date 10/9/2014 4:16 AM

Publish date 10/9/2014 4:16 AM. Change date 10/9/2014 4:16 AM Fire engines Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/45928428.aspx External tender id 342432-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Accelerated negotiated

Részletesebben

Scanners. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Original text:

Scanners. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Original text: Scanners Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/32744112.aspx External tender id 280761-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure Contract

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

Publish date 11/30/2012 4:11 AM. Change date 11/30/2012 4:11 AM

Publish date 11/30/2012 4:11 AM. Change date 11/30/2012 4:11 AM Irrigation works Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/35586282.aspx External tender id 379567-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Negotiated

Részletesebben

Budapest, június

Budapest, június MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA Érkezett : 100'1 JON 14. T/3330. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között létrejött, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Consultative engineering and construction services

Consultative engineering and construction services Consultative engineering and construction services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/31402615.aspx External tender id 391771-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award

Részletesebben

EGYEDI ÉRTÉKPAPÍR LETÉTI SZÁMLA VEZETÉSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON INDIVIDUAL SECURITIES CUSTODY ACCOUNT MANAGEMENT

EGYEDI ÉRTÉKPAPÍR LETÉTI SZÁMLA VEZETÉSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON INDIVIDUAL SECURITIES CUSTODY ACCOUNT MANAGEMENT Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 03/ 20141001/ EGYEDI ÉRTÉKPAPÍR LETÉTI SZÁMLA VEZETÉSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON INDIVIDUAL SECURITIES CUSTODY ACCOUNT MANAGEMENT amely létrejött egyrészről a

Részletesebben

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013.

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013. HÉV járművek átalakításának tervezése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI, KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TOVÁBBÍTOTT ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSÁRA

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI, KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TOVÁBBÍTOTT ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSÁRA Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 11/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI, KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TOVÁBBÍTOTT ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSÁRA CONTRACT ON PROVIDING ACCESS

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

Publish date 1/7/2012 4:09 AM. Change date 1/7/2012 4:09 AM

Publish date 1/7/2012 4:09 AM. Change date 1/7/2012 4:09 AM X-ray devices Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/30400850.aspx External tender id 5260-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Részletesebben

Publish date 6/20/2013 4:17 AM. Change date 6/20/2013 4:17 AM

Publish date 6/20/2013 4:17 AM. Change date 6/20/2013 4:17 AM Cleaning services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/36110285.aspx External tender id 201821-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

Job search services. Info. Buyer. Description. Publish date 3/2/2013 4:12 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/37970320.

Job search services. Info. Buyer. Description. Publish date 3/2/2013 4:12 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/37970320. Job search services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/37970320.aspx External tender id 69695-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Award of

Részletesebben

Seismic data collection services

Seismic data collection services Seismic data collection services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/42147377.aspx External tender id 201726-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Részletesebben

Publish date 11/15/2013 4:18 AM. Change date 11/15/2013 4:18 AM

Publish date 11/15/2013 4:18 AM. Change date 11/15/2013 4:18 AM Natural gas Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/40528598.aspx External tender id 386504-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Részletesebben

Skoda 15 TR típusú trolibuszhoz tartozó harmonika/ Skoda 15Tr type of Accordion

Skoda 15 TR típusú trolibuszhoz tartozó harmonika/ Skoda 15Tr type of Accordion 1. FELHÍVÁS ADATAI / DETAILS 1.1 Ajánlatkérés célja / Request purpose Tisztelt Címzettek/ Ajánlattevők! Dear Addressee/Tenderer A Szegedi Közlekedési Kft., mint Ajánlatkérő ezúton felkéri Önt, tegyen írásos

Részletesebben

Shareholder Declaration

Shareholder Declaration Shareholder Declaration Shareholders are asked to complete the Shareholder Declaration using block capitals and to submit it with all of its appendices to the Tender Agent in line with Section 2.2 of the

Részletesebben

Software package and information systems

Software package and information systems Software package and information systems Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/41768670.aspx External tender id 14886-2014 Tender type Vertragszuteilung Document type Vergebene Aufträge Procurement

Részletesebben

ACO burkolható fedlapok. ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID

ACO burkolható fedlapok. ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID ACO burkolható fedlapok ACO burkolható fedlapok ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID ACO gully Tartalom Általános információk 3 page ACO Uniface ACO UNIFACE burkolható fedlap

Részletesebben

Networking software development services

Networking software development services Networking software development services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38106134.aspx External tender id 331687-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

BKV Zrt. FUVAROZÁSI SZERZŐDÉS TRANSPORT CONTRACT

BKV Zrt. FUVAROZÁSI SZERZŐDÉS TRANSPORT CONTRACT BKV Zrt. TB-303/15 11. sz. melléklet BKV Zrt. FUVAROZÁSI SZERZŐDÉS TRANSPORT CONTRACT A jelen fuvarozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a The present Transport Contract (hereinafter

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XXII. ÉVFOLYAM 4 5. SZÁM ÁRA: 966 Ft 2007. május 27. AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Törvény 2007. évi XXXIV. törvény az Európa Tanács keretében Strasbourgban,

Részletesebben

Coal and coal-based fuels

Coal and coal-based fuels Coal and coal-based fuels Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/45950225.aspx External tender id 384513-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Háztartási és irodai berendezések Javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. szeptember AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Construction work. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 5. Publish date 8/31/2013 4:12 AM

Construction work. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 5. Publish date 8/31/2013 4:12 AM Construction work Info Version 5 Url http://com.mercell.com/permalink/35194903.aspx External tender id 292512-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Negotiated

Részletesebben

Bus repair services. Info. Buyer. Version changes Contract award. Version 2. Publish date 9/18/2014 4:25 AM. Change date 9/18/2014 4:25 AM

Bus repair services. Info. Buyer. Version changes Contract award. Version 2. Publish date 9/18/2014 4:25 AM. Change date 9/18/2014 4:25 AM Bus repair services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/41775651.aspx External tender id 316713-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Részletesebben

Parts of gas compressors

Parts of gas compressors Parts of gas compressors Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/44565844.aspx External tender id 139199-2014 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Negotiated

Részletesebben

Custom software development services

Custom software development services Custom software development services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43779921.aspx External tender id 88546-2014 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure

Részletesebben

Publish date 9/28/2012 4:21 AM. Change date 9/28/2012 4:21 AM

Publish date 9/28/2012 4:21 AM. Change date 9/28/2012 4:21 AM Control valves Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/33286777.aspx External tender id 307309-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Negotiated

Részletesebben

Operation of water supplies

Operation of water supplies Operation of water supplies Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/41670211.aspx External tender id 396958-2013 Tender type Tender Document type Additional information Procurement procedure

Részletesebben

Wheel axles and tyres and other parts of locomotives or rolling stock

Wheel axles and tyres and other parts of locomotives or rolling stock Wheel axles and tyres and other parts of locomotives or rolling stock Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/41251653.aspx External tender id 408811-2013 Tender type Tender Document type Additional

Részletesebben

Shareholder Declaration

Shareholder Declaration Shareholder Declaration Shareholders are asked to complete the Shareholder Declaration using block capitals and to submit it with all of its appendices to the Tender Agent in line with Section 2.2 of the

Részletesebben

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF TRADE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁSZF HATÁLYA

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF TRADE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁSZF HATÁLYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁSZF HATÁLYA 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Meat-Land 65 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Repair and maintenance services of dampers

Repair and maintenance services of dampers Repair and maintenance services of dampers Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40207553.aspx Ekstern anbuds ID 237001-2013 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type

Részletesebben

Részvényesi Nyilatkozat

Részvényesi Nyilatkozat Részvényesi Nyilatkozat Kérjük a Részvényeseket, hogy a Részvényesi Nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel töltsék ki, és minden vonatkozó melléklettel együtt nyújtsák be a Lebonyolítóhoz a Vételi Jog Gyakorlásáról

Részletesebben