BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7."

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉ TŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VII / Előadó: Gergely Tamás, Bátori Sándor Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) Telefax: (66) NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntés egysze rű többséget igényel! Tárgy: Tájékoztató a "Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése" CÍmű projekt állásáról Előkészítő: Szennyvíz PIU Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Előter j esztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének január 31-én tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! A "Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése" CÍmű projekt állásáról az alábbi tájékoztatást adom. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 15/2013. (I. 25.) közgy. határozatában elfogadta a "Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése" CÍmű projekt állásáról szóló beszámolót. A projekt vonatkozásában a január 25-e után történteket a jelen előterjesztésünk tartalmazza. Támogatási szerződés A 15. sz. változásbejelentés augusztus 28-án került benyújtásra, amely az alábbiakat érintette. A projekt elszámolható költségeinek változása, amely pénzügyi átcsoportosításokat tartalmazott. A fenntartható sági és esélyegyenlőségi mutatók módosulása a jogszabályi környezet megváltozása miatt, valamint a megvalósulási indikátorok változása, ezen belül a projekt számszerűsíthető eredményeinek változása a csatornahálózat-fejlesztés pótmunkájaként megvalósult csatornahosszabbítások miatt. A 15. sz. változásbejelentés szeptember 30-án elfogadásra került. A 16. sz. változásbejelentés október 22-én került benyújtásra a projekt elszámolható költségeinek változásáról, amely pénzügyi átcsoportosításokat tartalmazott. A támogatási

2 2 szerződés (a továbbiakban: TSZ) közbeszerzési terve módosult, amely a közművagyonértékelés közbeszerzési eljárásában történt változásokat érintette. A 16. sz. változásbejelentés november 12-én elfogadásra került december 3-án a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.-hez TSZ módosítási kérelem került benyújtásra az alábbiak vonatkozásában: - A TSZ pontja szerinti projekt fizikai befejezése napjának október l-re, valamint a projekt zárójelentés benyújtási határidejének október 31-re történő módosítása az alább leírtak miatt. A jelenleg hatályos TSZ értelmében a projekt megvalósulásának napja március 1., amely időpontig a TSZ-ben meghatározott feladatoknak teljesülniük kell, és a kedvezményezettnek a szállítói számlák támogatáson felüli részét ki kell fizetnie. A projekt keretében a március l-ig felmerült költségek számolhatóak el. A záró beszámoló benyújtási határideje március 31. A projekt zárójelentés benyújtásának feltétele a pályázat keretében megvalósult fejlesztés aktiválása és az üzemeltetéshez szükséges engedélyek benyújtása a zárójelentés mellékleteként. A TSZ keretében elvégzendő vagyonértékelés közbeszerzési eljárásának lebonyolítása elhúzódott, a vagyonértékelés elvégzésének várható időpont ja túlmutat a jelenleg hatályos TSZ szerinti határidőkön. A szennyvíztisztító-telep kivitelezési munkáinak befejezése és az üzemeltetési engedély módosítás megszerzése szintén a jelenleg érvényes TSZ-ben meghatározott záró beszámoló benyújtási határidőt követően várható. - A projekt elszámolható költségeinek módosítása, a rendelkezésre álló maradványösszegek szükséges mértékű felhasználásának kérelmezése. A évben fel nem használt források átcsoportosítása évre. A módosítási kérelem elfogadása esetén változna a TSZ 1. és 2. sz. mellékiete. A TSZ módosítási kérelemre válaszlevél még nem érkezett. Az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9) Korm. rendelet szerinti EU Önerő Alap támogatás igénybevétele A évben Békéscsaba Megyei Jogú Önkormányzata vissza nem térítendő EU Önerő Alap támogatást igényelt, amelynek értéke ,- Ft. (Ebből ,- Ft került kifizetésre évben és ,- Ft kifizetése áthúzódott évre.) április 9- én ,- Ft vissza nem térítendő önerő támogatás került jóváhagyásra. A 3. számú önerő-támogatási kérelemben ,- Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését kéreimezte Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, ennek 50 %-át, ,- Ftot hagyott jóvá a nemzeti fejlesztési miniszter. A vissza nem térítendő támogatások lehívása megtörtént. A beszámoló időpontjáig mindösszesen ,- Ft vissza nem térítendő EU Önerő-támogatásban részesült a szennyvízprojekt. Halasztott önerő fizetése Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2012. (XII. 31.) Korm. rendelet 96. (4) bekezdése értelmében lehetőség van a projekt vonatkozásában halasztott önerő igénybevételére, mert a KEOP-l.2.0/2F azonosítószálnú projekt derogációs kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódik. A halasztott fizetési lehetőség igénybevétele esetén a záró kifizetésig helyre kell állítania az önkormányzatnak a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban meghatározott finanszírozási arányt. Az Önkormányzat eddig ,- Ft önerő halasztását kezdelnényezte. Ebből ,- Ft kifizetésre került

3 3 a szerződéses partnereknek 2013-ban. A halasztott önerő összegéből ,- Ft fővállalkozói teljesítmény önereje, melynek kiegyenlítése az alvállalkozók kifizetésének igazolását követően történik meg. Projektelemek ismertetése Régészet - lőszermentesítés A régészeti és lőszermentesítési feladatokat augusztus l-től a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ (a továbbiakban: NÖK), a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat (a továbbiakban: KÖSZ) jogutódja látta el. A szerződés szerinti 8500 óra régészeti felügyeleti óraszámból 5413 órát számoltak el a szerződéses véghatáridőig. A szerződés szerinti m 2 keretmennyiségből m 2 került elszámolásra tűzszerészeti felderítésre. Ásatási munkára 8 óra került felhasználásra nyári időszakra vonatkozóan. A szerződés szerint 4024 óra volt előirányozva nyári időszakra és 1800 óra téli időszakra. A terepi munkálatok befejezésre kerültek május 31-ig. Az MNM NÖK zárójelentését június 5-i dátummal megküldte. A 2. sz., valamint az 1. sz. szerződéses rész pótmunkát érintő régészeti megfigyeléseinek elvégzésére a Békés Megyei Múzeumok Igazgatóságával (5600 Békéscsaba, Széchenyi utca 7.) két szerződés kötésére került sor. A szerződésben foglaltak teljesítésre kerültek. A szerződésben felhasználásra. rögzített összeghez képest közel 62 millió Ft-tal kevesebb összeg került Infiltráció csökkentési terv készítése Az infiltráció csökkentési terv elkészült. A szerződésben rögzített összeg kifizetésre került. Mérnöki munka A szerződés teljesítésének véghatáridejével kapcsolatban - a szennyvíztisztító-telep fejlesztés nyertes ajánlattevőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások elhúzódása miatt - a mérnökszervezet többször írásbeli igénybejelentéssel élt a szerződés teljesítési határidejének módosítása, illetve többletköltségeinek finanszírozása érdekében. A KSZ a Mérnökszervezet szerződésének módosítását sem a véghatáridő, sem a többletköltségek tekintetében nem javasolta. A Mérnökszervezet a KSZ döntéséről tájékoztatást kapott. A Mérnökszervezet június 18-án a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályához (a továbbiakban: NFÜ KFF) fordult levelével, amelyben a szerződésmódosítással kapcsolatos álláspontjukat fejtették ki, illetve abban kérdéseket tettek fel. Az NFÜ KFF levélben tájékoztatta a Mérnökszervezetet, hogy a szerződésmódosítással kapcsolatban dokumentumok csak az EMIR rendszeren kerülnek befogadásra. A Mérnökszervezet július 4-én kelt levélben kérte a projektirodától, hogy kérelmük kerüljön feltöltésre az EMIR rendszerbe. A kérésnek eleget téve feltöltésre került a Mérnökszervezet levele a többi, már korábban feltöltött mérnökszerződés-módosítással kapcsolatos dokumentum mellé. Az NFÜ KFF július 24-én kelt levelében a szerződésmódosítási kérelmet elutasította, egyetértve a korábbi KSZ véleménnyel. A Mérnökszervezet a döntésről július 31-én levélben tájékoztatást kapott. A Mérnökszervezet az előbb említett levélre hivatkozva október 14-én haladéktalan tájékoztatást kért az elutasítás részletes indokolásával. Az Önkormányzat válaszlevelében korábbi véleményét továbbra is fenntartotta.

4 4 A szennyvíztisztító-telep fejlesztés V állalkozója által benyújtott vállalkozói követelések tekintetében a KSZ-nél január 13-én koncepcionális egyeztetés került megtartásra, amely egyeztetésen a Mérnökszervezet képviselője bejelentette, hogy új abb igénybejelentéssel fognak élni a szerződés teljesítési véghatáridejének módosítására, illetve többletköltségeinek finanszírozására. PR feladatok ellátása A szennyvíztisztító-telep közbeszerzési eljárásának elhúzódása és ezzel kapcsolatban a TSZ 3. sz. módosítása és a megvalósulási idő 1 évvel történő meghosszabbodása miatt a Stratégiai - Fejlesztési Osztály Közbeszerzési Csoport közreműködésével év januárjában a még el nem végezhetett feladatok átütemezése miatt az eredeti szerződés határidőben történő meghosszabbítását, valamint pótmunkaként az arculati kézikönyvben előírt feladatok folyamatos ellátására hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: HKNT) kívántunk indítani. A kérelmet benyújtottunk a KSZ felé. Az 1. szerződésmódosítást a KSZ és az NFÜ KFF is támogatta, ezért a határidő március 31-re történő módosítása március 29-én megtörtént. A HKNT eljárást a KSZ több tisztázó kérdés után támogatta. Vállalkozói díjként a KSZ ,- Ft-ot elfogadott. Az NFÜ KFF azonban az eljárást nem támogatta, hivatkozva arra, hogy az eredeti szerződésmódosításnál kellett volna kezdeményezni a pótmunkák elvégzését november 7-én a Békés Megyei Mérnöki Kamarával közösen Mérnöknap és szakmai konferencia elnevezésű rendezvényre került sor, sajtótájékoztatóval egybekötve. A szennyvíztisztító-telep kivitelezési munkálatainak elhúzódása miatt március 31-ig nem lehet elvégezni a hatályos szerződésben lévő, és a TSZ-ben kötelezően elvégzendő PR kommunikációs feladatokat teljeskörűen, emiatt szerződésmódosításra lesz szükség. Ilyen a nyílt nap szervezése a célközönség széles körének az elkészült szennyvíztisztító-telepen, a projektzáró rendezvény vagy a teljes beruházást bemutató PR film. A PR kommunikációs szerződés módosítása a februári közgyűlésen készül előterjesztésre. Kivitelezés Csatornahálózat-fejlesztés: I. rész A felterjesztett 5. sz. szerződésmódosítást - amely a 2. számú (Ml nyomóvezeték nyomvonalán elhelyezkedő 6129 hrsz-ú ingatlan feletti rendelkezési jog hiánya miatt az Önkormányzat később tudott munkaterületet biztosítani ezért az okozott késedelem miatt a Vállalkozó többletköltség érvényesítésével élt), az 1. számú (egyes csatornaszakaszok építése során felmerült többlet víztelenítés költségének érvényesítése) és az 5. számú (egyes lakossági földutak helyreállítása megerősített rétegrenddel) Vállalkozói követelést foglalja magában - a KSZ és a NFÜ KFF elutasította. Az NFÜ KFF október 9-én kelt elutasításával kapcsolatosan a kedvezményezett a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. Korm. rend (4) bekezdése alapján benyújtotta részletes írásbeli indokolását, amelyet az NFÜ KFF ismételten október 28-án elutasított, így az 5. számú szerződésmódosítás nem került megkötésre. Jelenleg a Vállalkozó külső szakértő bevonásával kezdeményezi a szerződésmódosítást a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény a szerinti előre nem láthatóságának alátámasztása érdekében.

5 5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a 284/2013. (XII. 13.) közgy. határozatában jóváhagyta a "Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése" CÍmű projekt 1. részére vonatkozó 2. számú vállalkozói követelés alapján a megállapodás megkötését a SADE - Magyarország Mélyépítő Kft.-vel ,- Ft megfizetéséről. A kifizetés megtörtént. Az 1. és 5. sz. Vállalkozói követelés miatt az 1. rész vonatkozásában a Vállalkozó végszámlát és végszámla nyilatkozatot még nem nyújtott be. Az 1. éves utó-felülvizsgálati eljárás július 26-án kezdődött meg. Az eljárás során a Városüzemeltetési Osztály, a Szennyvíz PIU és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által feltárt hiányosságok jegyzőkönyvezésre kerültek az eljárás időpontjáig el nem hárított (nem balesetveszélyes és nem üzemelést gátló) lakossági bejelentésekkel együtt. A hibák kijavítására a Vállalkozó a Mérnökszervezettől határidőt kapott. A hibák kijavítása és visszaellenőrzése után az I. rész utó-felülvizsgálati eljárásának lezárására november 29- én került sor. II. rész A Vállalkozó a II. rész tekintetében benyújtotta a 2. számú végső követelését, a 3. számú és a 4. számú követelését. A 3. számú követelést a Vállalkozó a T23 jelű átemelő lakossági ellenállás miatti áthelyezése érdekében lefolytatott engedélyezési eljárás és annak időszükséglete érdekében történő határidő módosítás miatt fellépő többletköltség érvényesítése céljából nyújtotta be. A követelésben az eredeti szerződéses határidőn túli Vállalkozói többletköltség elszámolását kívánja a Vállalkozó érvényesíteni. Az 4. számú Vállalkozói követelés egyes csatornaszakaszok esetén a lakossági fóldút terven felüli rétegrend kialakításából származó többletköltség miatt került benyújtásra. A megváltozott rétegrend a évi csapadékos időjárás okozta belvíz miatt tönkrement lakossági földutak helyreállításáról szól. Ilyen vonatkozás ú követelést mind a KSZ és mind az NFÜ jóváhagyott már korábban a III. rész tekintetében. A 2. számú V állalkozói követelés egyes csatornaszakaszok kivitelezése során felmerült víztelenítési többletköltség érvényesítése érdekében került kidolgozásra. A Vállalkozó a évi és a év júliusi nagymennyiségű csapadék okozta talajvízszint emelkedésből adódó többlet víztelenítés i költségét szeretné érvényesíteni a tartalékkeret terhére. A fent említett 3 db V állalkozói követelés közül a 2. számú követelést a Megrendelő visszaadta javításra a nem megfelelő indokolás miatt. Jelenleg a Vállalkozó pontosítja követelését. A fentiek miatt a II. rész vonatkozásában a Vállalkozó végszámlát és végszámla nyilatkozatot még nem nyújtott be. A 2., 3. és az 4. számú követelést a Megrendelő egy szerződésmódosítás keretében kívánja felterjeszteni. Az 1. éves utó-felülvizsgálati eljárás szeptember 13-án kezdődött meg. Az eljárás során a Városüzemeltetési Osztály, a Szennyvíz PIU és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által feltárt hiányosságok jegyzőkönyvezésre kerültek az eljárás időpontjáig el nem hárított (nem balesetveszélyes és nem üzemelést gátló) lakossági bejelentésekkel együtt.

6 6 A hibák kijavítására a Vállalkozó a Mérnökszervezettől határidőt kapott. A hibák kijavítása és visszaellenőrzése után az II. rész utó-felülvizsgálati eljárásának lezárására november 29-én került sor. III. rész A Vállalkozó január ll-én megküldte a PIU-nak az 5. számú vállalkozói követelés kiegészítését (egyes lakossági földutak helyreállítása megerősített rétegrenddel), amely megküldésre került az NFÜ KFF-nek, amely szervezet január 29-én kelt levelében elfogadta a szerződésmódosítás indokait és a ,- nettó többletköltséget. A 2. sz. szerződésmódosítás megrendelői oldalról február 15-én, vállalkozói oldalról március ll-én került aláírásra. A Mérnök március 22-én aláírta a végszámla teljesítésigazolást, amelyben szereplő ,- nettó összeg április 22-én kifizetésre került. Az 1. éves utó-felülvizsgálati eljárás május 3-án kezdődött meg. Az eljárás során a V árosüzemeltetési Osztály, a Szennyvíz PIU és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által feltárt hiányosságok jegyzőkönyvezésre kerültek az eljárás időpontjáig el nem hárított (nem balesetveszélyes és nem üzemelést gátló) lakossági bejelentésekkel együtt. A hibák kijavítására a vállalkozó a Mérnökszervezettől határidőt kapott. A hibák kijavítása és visszaellenőrzése után a III. rész utó-felülvizsgálati eljárásának lezárására július 26-án került sor. Csatornahálózat-fejlesztés pótmunkák rész: Mindhárom rész tekintetében július 31-én megtörtént a műszaki átadás-átvétel és üzembehelyezés. A műszaki átadás-átvétel, valamint üzembehelyezés 416,8 m gerincvezeték és 21 db házi bekötővezeték megépítésére vonatkozott. A műszaki átadás-átvétel során üzemelést nem gátló hiányosságok merültek fel, amely kijavítása után a műszaki átadásátvétellezárásra került és a Mérnök kiadta augusztus 16-án az átadás-átvételi igazolást. A 3. rész tekintetében a vállalkozó április 19-énjelezte a Mérnöknek, hogya szerződés szerinti befejezési határidőre az építési munkákat - különös tekintettel a kamerás vizsgálatokra - nem tudja teljesíteni, ezért követelést jelentett be. Az engedélyezési eljárás a hatóság által több alkalommal elrendelt hiánypótlás miatt húzódott el. Az engedélyező hatóság a vízjogi létesítési engedélyt /2013 számon május 7- ei dátummal, május 10-én kiadta. Tekintettel arra, hogya KEOP-1.2.0/2F sz. projekt kiemelt jelentőségű szennyvíz-beruházási projekt, ezért az engedélyakiadással jogerőssé vált. A Mérnök a május 13-ai 48. sz. utasítás ában felszólította a Vállalkozót, hogya határidők módosítására vonatkozóan dolgozzon ki követelést. A Vállalkozó követelését kidolgozta, amelyet a Megrendelő a Mérnök támogatói véleményével, illetve a szerződésmódosítás tervezetével együtt felterjesztett a KSZ-nek. A KSZ hiánypótlást rendelt el augusztus 12-én, amely felhívásra a Kedvezményezett szeptember 17-én küldte meg hiánypótlását. A KSZ október 28-án küldte meg műszaki-szakmai állásfoglalását, amelyben rögzítésre került, hogyaszerződésmódosítással kapcsolatosan támogatói állásfoglalást nem áll módjukban kiadni. Jelenleg az állásfoglalással szembeni fellebbezés összeállítása van folyamatban a Vállalkozó részéről.

7 7 Szennyvíztisztító-telep feilesztése: Elkészültek a szennyvíztisztító-telep vízvonali műtárgyai. Apróbaüzem augusztus 15- én elindult. A próbaüzemi mérések eredményei alapján megállapítható, hogyapróbaüzem végére várhatóan teljesüini fognak a megrendelői követelményekben is rögzített határértékek. A szippantottszennyvíz-fogadó állomás készültségi foka 100 %-os. Elkészültek az iszapvonalon található iszaprothasztó fermentorok, amelyek segítségével a tisztítási folyamatban az elvett iszapból biogáz nyerhető ki. Elhelyezésre került a biogáz hasznosító gázmotor, illetve a gáz puffer tartály is. 85 %-os készültségben vannak az iszapvonalon található műtárgyak, illetve a komposztáló telep. Folyamatban van a telepi úthálózat és a térvilágítás kiépítése is. A Vállalkozó feladata továbbá fóldgázvezeték kiépítése a szennyvíztisztító telepre, amely fóldgázvezeték engedélyezését és építését csak az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. végezheti. A Vállalkozó a fóldgáz biztosításával kapcso lato san november 26-án felvette a kapcsolatot az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt.-vel. A gázvezeték kivitelezése még nem készült el. Az iszapvonalon található fermentorok - biogáz termelő műtárgy - első indításkori felfűtése - bio gáz hiánya miatt - még nem történt meg, emiatt az iszapvonal pró baüzeme nem tud elindulni. A fentiekben ismertetett okok következtében a Vállalkozó felfüggesztette a szennyvíztelep próbaüzemét annak érdekében, hogya nem meghosszabbítható 6 hónapos próbaüzem utolsó hónapjában a telep minden műtárgya próbaüzem alá kerüljön. Várhatóan apróbaüzem folytatása április 15-e után kezdődhet, figyelembe véve a biogázt termelő fermentorok iszappal való feltöltéséhez és felfűtéséhez szükséges időtartamot. A Műhely I. és II. épület műszaki átadása megtörtént. A Vállalkozó kezdeményezte a használatbavételi eljárás megindítását. Az átalakított szociális épület műszaki átadása is megtörtént. Az udvartéri vezetékek kiépítése megtörtént. Jelenleg a régi biológiai csepegtetőtestek, utóülepítő medencék bontása van folyamatban. A pénzügyi előrehaladás 85 %-os. Vállalkozói követelések bejelentése. 1. számú követelés A szennyvíztisztító-telep fejlesztése során egyes műtárgyak és épületek tekintetében eltérő talajmechanikai adottságokat tapasztalt a Vállalkozó, amelyek miatt a műtárgyak állékonyságának biztosítása érdekében talajcsere elvégzésére volt szükség. A fentiekben ismertetett többletmunka költségeinek érvényesítése érdekében a Vállalkozó többszöri hiánypótlás után november 4-én benyújtotta 1. számú követelését. A követelésben foglalt többletköltség tekintetében a mérnök által javasolt többletköltség összege ,- Ft. 2. számú követelés A Vállalkozó június 6-án nyújtotta be a vízjogi engedélyező hatóság késedelme, a talajcsere elvégzéséhez szükséges időtartam, valamint a év első negyedévében bekövetkezett rendkívüli csapadékos időjárás miatti késedelmek okozta megvalósítási

8 8.' időtartam hosszabbítása iránti igény érvényesítéséhez a 2. számú követelését. Többszöri hiánypótlás után a követelés november 4-én került benyújtásra végleges formában. A Vállalkozó szerint a szennyvíztisztító-telep fejlesztésének vízjogi létesítési engedélyezése elhúzódott (és emiatt később tudta elkezdeni a munkát), továbbá az 1. számú követelésben szereplő többletmunkához szükséges idő, illetve a év első negyedévében bekövetkezett rendkívüli csapadékos időjárás okozta késedelem miatt a megvalósítási időtartam meghosszabbítására és a meghosszabbításból eredő többletköltség érvényesítésre jogosult. A követelés indokai: Biológiai medence alatt talált szerves anyag kitermelése miatti munkafelfüggesztés, eltérő talajmechanikai adottságok miatti talajcsere elvégzésére fordított idő miatti késedelem és a csapadékos időjárás okozta késedelem. Mivel a bekövetkezett késedelmek következtében a téli próbaüzemet 2012/2013 telén a Vállalkozó nem tudta időben elindítani, a szükséges téli próbaüzem csak a 2013/2014 téli időszakban végezhető el, ezért a vállalkozó a megvalósítási időtartamot 87 nappal kívánja meghosszabbítani, illetve a határidő módosítással kapcsolatosan felmerülő többletköltséget kívánja érvényesíteni. A Mérnök által javasolt többletköltség összege ,- Ft. Amennyiben a követelés elfogadásra kerül, a telep befejezési határideje március l-jére tolódik. A követelések a szerződésmódosítási javaslattal együtt november ll-én megküldésre kerültek műszaki-szakmai jóváhagyásra a KSZ-nek, amely szervezet a megküldött dokumentumok ellenőrzése után január 6-án hiánypótlást rendelt el a követelésekben foglaltak megfelelő alátámasztása érdekében. A szerződésmódosítással kapcsolatosan koncepcionális egyeztetés került megtartásra január 13-án a KSZ-nél, ahol a KSZ által elrendelt hiánypótlási felhívásban kért dokumentumok kerültek tisztázásra. Az elrendelt hiánypótlás teljesítése érdekében a Vállalkozó részéről összeállítás alatt vannak a szükséges dokumentumok, amelyeket ellenőrzés és kiegészítés után a Megrendelő továbbít a KSZ felé. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 254/2013. (XI. 15.) közgy. határozatában felhatalmazta Vantara Gyula polgármestert a szerződésmódosítás aláírására, amely a fent említett hiánypótlás miatt még nem került aláírásra. A Vállalkozó jelezte, hogya szennyvíztisztító telepre kiépítésre kerülő gázvezeték még nem épült ki és előre láthatólag év márciusában fog kiépülni, ezért az új iszapvonalat a Vállalkozó nem tudja beindítani. Az iszapvonal beindításához a rothasztókat fel kell fűteni, amelyhez induláskor fóldgáz szükséges. A fentiekben ismertetettek miatt a V állalkozó a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Kirendeltségéhez fordult azzal, hogy a hatósági próbaüzemet január IS-tel felfüggesztette és a próbaüzem utolsó hónapját később, április 15-e után folytatja le. A vízjogi létesítési engedély előírásai szerint a próbaüzem két ütemben való elvégzésének lehetősége adott. Az engedély törzsszövegében próbaüzemként 6 hónap szerepel, ami részekre bontható, úgy hogy szerepelnek benne téli és nyári hónapok is. Ezen előírás a próbaüzem utolsó 1 hónapjának időben később való lefolytatása esetén is teljesüini fog, mert eddig is volt téli és nyári jellegű üzemállapot a hatósági előírás szerint.

9 .. 9 Közbeszerzési elj árás Közműv agyo n- értékelés Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 256/2013. (XI. 15.) közgy. határozatában a projekthez kapcsolódó közművagyon-értékelés vállalkozási szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének az ECOELINE Zrt. (7121 Szálka, Kossuth L. u. 711B.) ajánlattevőt hirdette ki. Felhatalmazta továbbá Vantara Gyula polgármestert a nyertes aj ánlattevőve l a szerződés aláírására, amennyiben az NFÜ KFF a közbeszerzési szabványossági tanúsítványát megküldi. A közbeszerzési szabályossági tanúsítvány megküldésre került, a vállalkozási szerződés december 3 O-án megkötésre került. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést Közgyűlésen kerül ismertetésre. tárgyalja, döntése a A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Szennyvíz PIU. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy döntését az alábbi határozati javaslat alapján hozza meg. HA T ÁRO ZA TI JAVASLAT: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a "Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése" CÍmű projekt állásáról szóló tájékoztatót megismerte és elfogadja. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: január 31. Békéscsaba, január 23. Ellenjegyzés: JOgi:... ~... ::;q;; (,..,. a~ ' Penzugyl:....'....

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntés egyszerű többséget igényel! Előterjesztés

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntés egyszerű többséget igényel! Előterjesztés ( Békéscsaba Szennyvíztisztitósónok '9) és Csatornózósónok,,,..., Feílesztése SZÉCHENYI TERV Ikt. sz.: VII. 201-327/ 2015. Előadó: Sztankó Ilona NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntés egyszerű többséget igényel!

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGARMESrERÉrŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VII. 201-446/2014. Előadó: Gergely Tamás Mell.: 1 db sze rződésmódosítás Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VII. 201-4812013. Előadó: Mell.: Hiv. sz.: Bátori Sándor Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 NYILVANOS ÜLÉS

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POL GARMES TERÉ TŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POL GARMES TERÉ TŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POL GARMES TERÉ TŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VII 201-33 /2015. Előadó: Sztankó Ilona, Gáborné Nagy Ildikó Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. Projekt információk Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Szigetszentmiklós Város Polgármestere 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Az előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli,

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-121/2015. Tárgy: Tájékoztató a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 sz. pályázat

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VII. 201-44712014. Előadó: Mell.: 1 db Hiv. sz.: Gergely Tamás Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 NYIL

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének november 2-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének november 2-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 2-i ülésére Egyszerű többség Tárgy: Szennyvíz-beruházási projekttel kapcsolatos döntések Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Részletesebben

2013. július 29-én, hétfőn órakor

2013. július 29-én, hétfőn órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Azbesztcement anyagú ivóvíz fővezetékek cseréje B.-A.-Z. megye kistérségi településein a GW-Borsodvíz Kft szolgáltatási területén

Azbesztcement anyagú ivóvíz fővezetékek cseréje B.-A.-Z. megye kistérségi településein a GW-Borsodvíz Kft szolgáltatási területén Azbesztcement anyagú ivóvíz fővezetékek cseréje B.-A.-Z. megye kistérségi településein a GW-Borsodvíz Kft szolgáltatási területén II. Napirendi pont - 2012. év legfontosabb eseményei Mérnök közbeszerzési

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 232 - '.U2010. Előadó: Vass Csaba Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66)

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősitett többséget igényel!

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősitett többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOCÚ VAROS POLGÁRMESTERE Békéscsaba, Szenl István tér 7. Ikl. SZ.: IV. 560/2010. Előadó: Liplók Margil Mell.: lrósbeli szakvélemény Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

~;t; (2;1,~~~s- . szám ú ;~~i;:~

~;t; (2;1,~~~s- . szám ú ;~~i;:~ HudazJt'l;!! ~~:.~:r:~~~~;~~~;;:;i t ü.,";,~~ ; 15 ~;t; (2;1,~~~s-. szám ú ;~~i;:~ Előterjesztés a Képviselő-testület részére a KMOP-5.1.1/A-9-2f-211-1 azonosító számú "Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep

Részletesebben

Közbeszerzés ellenőrzési tájékoztató

Közbeszerzés ellenőrzési tájékoztató Közbeszerzés ellenőrzési tájékoztató ÁROP-1.2.11/A Pályázói információs nap Előadó: dr. Szabó Zoltán MAG Zrt. programmenedzser 2013. november 11. Közbeszerzések ellenőrzésének folyamatai 1. Szabályozási

Részletesebben

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Veszprémi Főegyházmegye 8200 Veszprém, Vár utca

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: IV. 65412015. Előadó: Csizmadia Bernadett Mell.: 2 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK ÁROP SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK GŐRI MELINDA MINISZTERELNÖKSÉG IRÁNYÍTÓHATÓSÁG TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK Cél : Pályázatban foglalt tartalom megvalósítása

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VII 201-60212012. Előadó: Bátori Sándor Mell.: 3 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl NYIL VANOS

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGfEJ JOGÚ VAROS PDLGÁRMESTERÉTÖL. Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGfEJ JOGÚ VAROS PDLGÁRMESTERÉTÖL. Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGfEJ JOGÚ VAROS PDLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. Ikt. sz. : VJJJ. 30-/-2312013. Előadó: Tarné Siuber Éva Mell. : l db Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 NYILVANOS

Részletesebben

4. számú szerződés módosításról tájékoztató - KEOP-5.6.0/ kódszámú pályázat külső projektmenedzseri feladatainak ellátása tárgyban

4. számú szerződés módosításról tájékoztató - KEOP-5.6.0/ kódszámú pályázat külső projektmenedzseri feladatainak ellátása tárgyban 4. számú szerződés módosításról tájékoztató - KEOP-5.6.0/12-2014-0001 kódszámú pályázat külső projektmenedzseri feladatainak ellátása tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/74 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése projekt keretében a Hilton Budapest Hotel alatti autóbusz forduló teljeskörű kivitelezése

A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése projekt keretében a Hilton Budapest Hotel alatti autóbusz forduló teljeskörű kivitelezése A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése projekt keretében a Hilton Budapest Hotel alatti autóbusz forduló teljeskörű kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/7 Meghatározása: Kivitelezési

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 4. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló tárgyát képezö idöszak: Kezdö dátuma: 214.11.12 Záró dátum: 214.11.28 Beszámoló

Részletesebben

A jelen és a jövő pályázati feltételei

A jelen és a jövő pályázati feltételei A jelen és a jövő pályázati feltételei A jelen és a jövő pályázati feltételei A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Megvalósított csatornázási és szennyvíztisztítási beruházások értékelése című, XII. Országos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Szennyvíz beruházással kapcsolatos konzorciumi megállapodás Iktatószám:

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató a szerződés módosításáról I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) Az ajánlatkérőként

Részletesebben

Pályázati Szabályzat 1/a. számú melléklete PROJEKTADATLAP

Pályázati Szabályzat 1/a. számú melléklete PROJEKTADATLAP PROJEKTADATLAP Pályázat címe Pályázat azonosítója (kódszám / rendeletszám) A pályázat kötelező önkormányzati feladat megvalósítását támogatja (a megfelelő válasz kódját adja meg) 1. igen 2. részben 3.

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL. 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL. 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Városi Önkormányzat

Részletesebben

PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I.

PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I. PÁLYÁZATI AUDIT PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I. Elkülönített pályázati dokumentáció: eredeti bizonylatok, kifiz. kérelem sorrendjében, egyértelműen, beazonosíthatóan A könyvvizsgáló rendelkezésére kell bocsátani

Részletesebben

Fax: Postai irányítószám: 3525 Telefon:

Fax: Postai irányítószám: 3525 Telefon: 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Mezőkövesd

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 1. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló tárgyát képezö idöszak: Kezdö dátuma: 2014.01.01 Záró dátum: 2014.09.10

Részletesebben

ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL Tárgy: A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.

ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL Tárgy: A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. SZ.: IV 394-3/20J5. Előadó: Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: Jdb Hiv. sz: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:. 1. 990-2/2014. Előadó: Belanka Zsolt Mell. : Munkaterv Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 NYIL V AN

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 25-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 25-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 25-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hagyomány és megújulás A dombóvári művelődési ház felújítása című projekt

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Előterjesztés

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Előterjesztés BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTEJlÉTőL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 669-2/2012. Előadó: Márton László Mell: 2db Postacím: 5601 Pl 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

2. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai:

2. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: 2. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló tárgyát képezö idöszak: Kezdö dátuma: 214.4.15 Záró dátum: 214.5.13 Beszámoló kitöltéséért felelös személy: Panyi Beáta Telefon: +36 (24) 55549

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése című Projekt (I.-III. rész) csatornahálózat kivitelezés.

Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése című Projekt (I.-III. rész) csatornahálózat kivitelezés. Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése című Projekt (I.-III. rész) csatornahálózat kivitelezés. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/48 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 192. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Közgyűlési felhatalmazás a " Vállalkozási szerződés a DDOP-3.1.2-12-2013-0016 azonosítószámú projekt keretében az 1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére

Részletesebben

TÁMOP D-12/2/KONV projektindító nap

TÁMOP D-12/2/KONV projektindító nap TÁMOP-4.1.2.D-12/2/KONV projektindító nap Támogatási keret - Összesen 2 858 561 708 Ft a megítélt támogatás. A pályázati kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban

Részletesebben

Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók

Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók A finanszírozás típusai és sorrendje Előleg Köztes kifizetés: a) Utófinanszírozás: a Kedvezményezett (a számlán

Részletesebben

ELJÁRÁSREND 6612/2006. Jóváhagyom: dr. Magyar Bálint

ELJÁRÁSREND 6612/2006. Jóváhagyom: dr. Magyar Bálint 6612/2006. Jóváhagyom: dr. Magyar Bálint ELJÁRÁSREND az Országos Szakképzési Tanács által a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprésze központi keretéből nyújtott támogatással kapcsolatban hozott állásfoglalás

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. augusztus 3-án (hétfő) 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2015. augusztus 3-án (hétfő) 14.00 órakor Szám: /2015. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. augusztus 3-án (hétfő) 14.00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri

Részletesebben

PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET

PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2012. október 26. PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 Főkedvezményezett: Szent István Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő A projekt azonosító száma: KEOP-5.5./A/12-213-326 3. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló tárgyát képezö idöszak:

Részletesebben

Szerződés módosítás - Szeged Új Zsinagóga rekonstrukciója II. ütemének végrehajtása során kivitelezési feladatok ellátása

Szerződés módosítás - Szeged Új Zsinagóga rekonstrukciója II. ütemének végrehajtása során kivitelezési feladatok ellátása Szerződés módosítás - Szeged Új Zsinagóga rekonstrukciója II. ütemének végrehajtása során kivitelezési feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/109 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény

Részletesebben

Győr, Kossuth L. u. 22/b szám alatti műemléki védelem alatt álló lakóépület felújítása.

Győr, Kossuth L. u. 22/b szám alatti műemléki védelem alatt álló lakóépület felújítása. Győr, Kossuth L. u. 22/b szám alatti műemléki védelem alatt álló lakóépület felújítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/139 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Kifizetési igénylések gyakorlati tapsztalatai Székesfehérvár 2012.11.19.

Kifizetési igénylések gyakorlati tapsztalatai Székesfehérvár 2012.11.19. Kifizetési igénylések gyakorlati tapsztalatai Székesfehérvár 2012.11.19. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Kifizetések felgyorsítása - Gyakorlati tapasztalatok a Közép-Dunántúli

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. október 19. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Tárgy : Beszámoló a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás jelenlegi projektjeiről

Tárgy : Beszámoló a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás jelenlegi projektjeiről Tárgy : Beszámoló a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás jelenlegi projektjeiről KEOP-1.1.1/2F-09-11-2011-0005 sz. Sajó-Bódva Völgy és Környéke települési szilárdhulladékgazdálkodási

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/457-3/2011 TÁRGY: PKK, KÖZTEREK I., TÁMO- GATÁSI SZERZŐDÉSEK MÓDO- SÍTÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB ELŐ TERJESZTÉS

IKTATÓSZÁM: 08-8/457-3/2011 TÁRGY: PKK, KÖZTEREK I., TÁMO- GATÁSI SZERZŐDÉSEK MÓDO- SÍTÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB ELŐ TERJESZTÉS IKTATÓSZÁM: 08-8/457-3/2011 TÁRGY: PKK, KÖZTEREK I., TÁMO- GATÁSI SZERZŐDÉSEK MÓDO- SÍTÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB ELŐ TERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 13.-i ülésére Tárgy: KEOP-7.2.4.0.B kódszámú pályázat közbeszerzés bonyolító megbízási szerződés módosítása Előadó:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. október 9. napján 8 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba elnök, Krausz Csaba bizottsági tag,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA Ügyiratszám: 2904-173/2008.X. Ügyintéző: Pató István/F.I. NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-545 Fax:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Iktatószám: 17675/2014. J A V A S L A T a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/2F/09-11-2013-0003

Részletesebben

XIX. JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző

XIX. JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző XIX. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. október 25-én 15 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (Szihalom, Hunyadi út 78.) megtartott Képviselő-testületi ülésről. Jelen voltak: 1. Bóta József Sándor

Részletesebben

MaSzeSz Konferencia Lajosmizse 2011.május 17-18. 18. Szeged csatornázása és szennyvíztisztítása eredmények tapasztalatok Mit terveztünk? 391 km csatorna, 14 353 db ingatlan bekötés 36 db közbenső átemelő,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre J a v a s l a t Startmunka programban való önkormányzati részvételre Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási O. Ózd, 2014. március 25. A Belügyminiszter mint

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 25 - i ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 25 - i ülésére Döntéshozatal: egyszerű többség Ügyiratszám: 1604-7/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S XI/2015. Nyü. NE-2 Tárgy: Tájékoztató pályázatokról Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 435/2015. Előadó:Tarné Stuber Éva / Kucseráné dr. Krizsán Gyöngyi Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól

Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól 1.) Milyen esetben lehet összevont engedélyt kérni? Ha az építési engedélyezési eljárás megindítása előtt a telek beépítésére vonatkozó

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 24-i ülése 10. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 24-i ülése 10. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. június 24-i ülése 10. sz. napirendi pontja Javaslat a Tolnáért Nkkft. üzleti tervének elfogadására Előadó: Bán Róbert, a Tolnáért Nkkft.

Részletesebben

A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése

A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése ÁROP-1.2.11/A Pályázói információs nap Előadó: Benkucs László MAG Zrt. Közép-magyarországi ov.h. 2013. november 11. Jogszabályi háttér, eljárásrendek

Részletesebben

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. KEOP-3.3.0. sz. pályázat keretében A Tarjáni Gyermektábor

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS TERVEZET. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága november 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS TERVEZET. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága november 3-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága elnöke 29-283/2010 ELŐTERJESZTÉS TERVEZET Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ

1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ 1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló kitöltéséért felelős személy: Panyi Beáta Telefon: +36 (24) 505549 Fax: +36 (24) 505531 Email: panyi.beata@szigetszentmiklos.hu A projekt

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Fővárosi Vízművek Zrt.-vel

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/32-15/2010. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE. 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE. 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S 1 SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a képviselő-testület 2014. július 03-ai rendes ülésére Határozat száma:

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE TARTALOM Az Operatív Program Jogszabályok Uniós intézményrendszer Közreműködő Szervezet feladatai TERÜLET-

Részletesebben

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező Szerződő partner neve Immobi-Rat Kft. Zámbori Péter Kommunikációs és Stratégiai Tanácsadó Kft. Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő Szerződéses dátum a pályázati

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés 1. sz. módosítás

Vállalkozási Szerződés 1. sz. módosítás Vállalkozási Szerződés 1. sz. módosítás A Szerződés tárgya: TOP-6.8.2.-15 Pécs Paktum című pályázathoz kapcsolódó várostérségi ágazati piaci stratégia és szolgáltatási terv kidolgozása, várostérségi foglalkoztatási

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármestere

Községi Önkormányzat Polgármestere Községi Önkormányzat Polgármestere 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/507-030 E-mail:onkurkut@vnet.hu... MEGHÍVÓ Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 29-én (szerdán) 13, 00 órai kezdettel

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i ülésére 12. Tárgy: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0023 jelű Kék-víz Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító programhoz

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. október 27-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvár és térsége ivóvízminőség-javító programhoz

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A VÁLTOZTATÁSOK, VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK KEZELÉSÉHEZ ÉS AZ ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ

ÚTMUTATÓ A VÁLTOZTATÁSOK, VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK KEZELÉSÉHEZ ÉS AZ ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ A VÁLTOZTATÁSOK, VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK KEZELÉSÉHEZ ÉS AZ ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ A projekt kivitelezése során felmerült pótmunkákkal kapcsolatos szerződésmódosítások elszámolhatóságának

Részletesebben

2007-13 támogatási ciklus számokban A Felügyelő mérnök. Szakmai naphoz. Dr. Nagy Gábor Vezérigazgató-helyettes KIKSZ Zrt.

2007-13 támogatási ciklus számokban A Felügyelő mérnök. Szakmai naphoz. Dr. Nagy Gábor Vezérigazgató-helyettes KIKSZ Zrt. 2007-13 támogatási ciklus számokban A Felügyelő mérnök Szakmai naphoz Dr. Nagy Gábor Vezérigazgató-helyettes KIKSZ Zrt. Projektjeink számokban Gyorsforgalmi utak MT: 450 km fejlesztésének vizsgálata Előkészítés:

Részletesebben

I/cdro 1 / A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 1.2) A NYERTES AJÁNLATTEVŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME

I/cdro 1 / A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 1.2) A NYERTES AJÁNLATTEVŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME építési I/cdro 1 / 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 1.1) Az AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos

Részletesebben

Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése

Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése 1 Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése I. Az eljárás megindítása előtti kötelezettségek: (közvetlen támogatási szerződéshez kapcsolódó

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 24770/2015 CPV Kód:

Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 24770/2015 CPV Kód: 1SZM KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172 "Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán" című pályázat keretében:szent István Gimnázium (6300 Kalocsa, Hunyadi János u. 23-25., hrsz: 353) épületenergetikai felújítási munkáira

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Kisberény Község Önkormányzata 8693 Kisberény, Petőfi S. u. 36. Ügyiratszám: 6743-23/2011 ELŐTERJESZTÉS Kisberény Község Önkormányzata 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Napirend: KEOP-7.1.0/11

Részletesebben

A 46/2011-ES KORMÁNYRENDELET SZERINTI ELLENŐRZÉS SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK 2014-BEN AZ ÚJ ELLENŐRZÉSI STRUKTÚRA

A 46/2011-ES KORMÁNYRENDELET SZERINTI ELLENŐRZÉS SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK 2014-BEN AZ ÚJ ELLENŐRZÉSI STRUKTÚRA A 46/2011-ES KORMÁNYRENDELET SZERINTI ELLENŐRZÉS SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK 2014-BEN AZ ÚJ ELLENŐRZÉSI STRUKTÚRA DR. HAJAS TÜNDE KÖZBESZERZÉSI ELLENŐRZÉSI FŐOSZTÁLY 2014. NOVEMBER 28. A Közbeszerzési Felügyeletért

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1.337-6/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66) 523-S04 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Közzététel a Hajdúsámson Város Önkormányzata által megkötött, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó szerződésekről

Közzététel a Hajdúsámson Város Önkormányzata által megkötött, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó szerződésekről nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó ekről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 20. évi CXII. törvény. melléklete szerinti Általános közzétételi lista alapján

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás (székhelye: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., képviseli Izsó Gábor elnök) a továbbiakban:

Részletesebben

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. február 16. Javaslat a Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati

Részletesebben

Ózd, 2014. február 13. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály

Ózd, 2014. február 13. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Javaslat a szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban című KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú pályázat megvalósításához szükséges önerő biztosítására megkötött kölcsönszerződés módosítására

Részletesebben

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez:

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI. 887/20J3. Előadó: Fábián Imréné Mell.: l db Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 12. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Hiánypótlás: Korrekció: I. Forma, hiányosságok Hiányosságok Megjegyzés, egyéb útmutatás a pótláshoz Oldal 1/10 2. Elvégzett tevékenységek Tevékenység Tervezett Tényleges kezdete befejezése

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. október 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. október 29-i ülésére Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulással Sorszám: IV/8 Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Juhász Csilla jogász Véleményező bizottság:

Részletesebben

Fax: Fax: (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható)

Fax: Fax: (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Mezőkövesd

Részletesebben