BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7."

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉ TŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VII / Előadó: Gergely Tamás, Bátori Sándor Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) Telefax: (66) NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntés egysze rű többséget igényel! Tárgy: Tájékoztató a "Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése" CÍmű projekt állásáról Előkészítő: Szennyvíz PIU Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Előter j esztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének január 31-én tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! A "Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése" CÍmű projekt állásáról az alábbi tájékoztatást adom. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 15/2013. (I. 25.) közgy. határozatában elfogadta a "Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése" CÍmű projekt állásáról szóló beszámolót. A projekt vonatkozásában a január 25-e után történteket a jelen előterjesztésünk tartalmazza. Támogatási szerződés A 15. sz. változásbejelentés augusztus 28-án került benyújtásra, amely az alábbiakat érintette. A projekt elszámolható költségeinek változása, amely pénzügyi átcsoportosításokat tartalmazott. A fenntartható sági és esélyegyenlőségi mutatók módosulása a jogszabályi környezet megváltozása miatt, valamint a megvalósulási indikátorok változása, ezen belül a projekt számszerűsíthető eredményeinek változása a csatornahálózat-fejlesztés pótmunkájaként megvalósult csatornahosszabbítások miatt. A 15. sz. változásbejelentés szeptember 30-án elfogadásra került. A 16. sz. változásbejelentés október 22-én került benyújtásra a projekt elszámolható költségeinek változásáról, amely pénzügyi átcsoportosításokat tartalmazott. A támogatási

2 2 szerződés (a továbbiakban: TSZ) közbeszerzési terve módosult, amely a közművagyonértékelés közbeszerzési eljárásában történt változásokat érintette. A 16. sz. változásbejelentés november 12-én elfogadásra került december 3-án a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.-hez TSZ módosítási kérelem került benyújtásra az alábbiak vonatkozásában: - A TSZ pontja szerinti projekt fizikai befejezése napjának október l-re, valamint a projekt zárójelentés benyújtási határidejének október 31-re történő módosítása az alább leírtak miatt. A jelenleg hatályos TSZ értelmében a projekt megvalósulásának napja március 1., amely időpontig a TSZ-ben meghatározott feladatoknak teljesülniük kell, és a kedvezményezettnek a szállítói számlák támogatáson felüli részét ki kell fizetnie. A projekt keretében a március l-ig felmerült költségek számolhatóak el. A záró beszámoló benyújtási határideje március 31. A projekt zárójelentés benyújtásának feltétele a pályázat keretében megvalósult fejlesztés aktiválása és az üzemeltetéshez szükséges engedélyek benyújtása a zárójelentés mellékleteként. A TSZ keretében elvégzendő vagyonértékelés közbeszerzési eljárásának lebonyolítása elhúzódott, a vagyonértékelés elvégzésének várható időpont ja túlmutat a jelenleg hatályos TSZ szerinti határidőkön. A szennyvíztisztító-telep kivitelezési munkáinak befejezése és az üzemeltetési engedély módosítás megszerzése szintén a jelenleg érvényes TSZ-ben meghatározott záró beszámoló benyújtási határidőt követően várható. - A projekt elszámolható költségeinek módosítása, a rendelkezésre álló maradványösszegek szükséges mértékű felhasználásának kérelmezése. A évben fel nem használt források átcsoportosítása évre. A módosítási kérelem elfogadása esetén változna a TSZ 1. és 2. sz. mellékiete. A TSZ módosítási kérelemre válaszlevél még nem érkezett. Az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9) Korm. rendelet szerinti EU Önerő Alap támogatás igénybevétele A évben Békéscsaba Megyei Jogú Önkormányzata vissza nem térítendő EU Önerő Alap támogatást igényelt, amelynek értéke ,- Ft. (Ebből ,- Ft került kifizetésre évben és ,- Ft kifizetése áthúzódott évre.) április 9- én ,- Ft vissza nem térítendő önerő támogatás került jóváhagyásra. A 3. számú önerő-támogatási kérelemben ,- Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését kéreimezte Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, ennek 50 %-át, ,- Ftot hagyott jóvá a nemzeti fejlesztési miniszter. A vissza nem térítendő támogatások lehívása megtörtént. A beszámoló időpontjáig mindösszesen ,- Ft vissza nem térítendő EU Önerő-támogatásban részesült a szennyvízprojekt. Halasztott önerő fizetése Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2012. (XII. 31.) Korm. rendelet 96. (4) bekezdése értelmében lehetőség van a projekt vonatkozásában halasztott önerő igénybevételére, mert a KEOP-l.2.0/2F azonosítószálnú projekt derogációs kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódik. A halasztott fizetési lehetőség igénybevétele esetén a záró kifizetésig helyre kell állítania az önkormányzatnak a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban meghatározott finanszírozási arányt. Az Önkormányzat eddig ,- Ft önerő halasztását kezdelnényezte. Ebből ,- Ft kifizetésre került

3 3 a szerződéses partnereknek 2013-ban. A halasztott önerő összegéből ,- Ft fővállalkozói teljesítmény önereje, melynek kiegyenlítése az alvállalkozók kifizetésének igazolását követően történik meg. Projektelemek ismertetése Régészet - lőszermentesítés A régészeti és lőszermentesítési feladatokat augusztus l-től a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ (a továbbiakban: NÖK), a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat (a továbbiakban: KÖSZ) jogutódja látta el. A szerződés szerinti 8500 óra régészeti felügyeleti óraszámból 5413 órát számoltak el a szerződéses véghatáridőig. A szerződés szerinti m 2 keretmennyiségből m 2 került elszámolásra tűzszerészeti felderítésre. Ásatási munkára 8 óra került felhasználásra nyári időszakra vonatkozóan. A szerződés szerint 4024 óra volt előirányozva nyári időszakra és 1800 óra téli időszakra. A terepi munkálatok befejezésre kerültek május 31-ig. Az MNM NÖK zárójelentését június 5-i dátummal megküldte. A 2. sz., valamint az 1. sz. szerződéses rész pótmunkát érintő régészeti megfigyeléseinek elvégzésére a Békés Megyei Múzeumok Igazgatóságával (5600 Békéscsaba, Széchenyi utca 7.) két szerződés kötésére került sor. A szerződésben foglaltak teljesítésre kerültek. A szerződésben felhasználásra. rögzített összeghez képest közel 62 millió Ft-tal kevesebb összeg került Infiltráció csökkentési terv készítése Az infiltráció csökkentési terv elkészült. A szerződésben rögzített összeg kifizetésre került. Mérnöki munka A szerződés teljesítésének véghatáridejével kapcsolatban - a szennyvíztisztító-telep fejlesztés nyertes ajánlattevőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások elhúzódása miatt - a mérnökszervezet többször írásbeli igénybejelentéssel élt a szerződés teljesítési határidejének módosítása, illetve többletköltségeinek finanszírozása érdekében. A KSZ a Mérnökszervezet szerződésének módosítását sem a véghatáridő, sem a többletköltségek tekintetében nem javasolta. A Mérnökszervezet a KSZ döntéséről tájékoztatást kapott. A Mérnökszervezet június 18-án a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályához (a továbbiakban: NFÜ KFF) fordult levelével, amelyben a szerződésmódosítással kapcsolatos álláspontjukat fejtették ki, illetve abban kérdéseket tettek fel. Az NFÜ KFF levélben tájékoztatta a Mérnökszervezetet, hogy a szerződésmódosítással kapcsolatban dokumentumok csak az EMIR rendszeren kerülnek befogadásra. A Mérnökszervezet július 4-én kelt levélben kérte a projektirodától, hogy kérelmük kerüljön feltöltésre az EMIR rendszerbe. A kérésnek eleget téve feltöltésre került a Mérnökszervezet levele a többi, már korábban feltöltött mérnökszerződés-módosítással kapcsolatos dokumentum mellé. Az NFÜ KFF július 24-én kelt levelében a szerződésmódosítási kérelmet elutasította, egyetértve a korábbi KSZ véleménnyel. A Mérnökszervezet a döntésről július 31-én levélben tájékoztatást kapott. A Mérnökszervezet az előbb említett levélre hivatkozva október 14-én haladéktalan tájékoztatást kért az elutasítás részletes indokolásával. Az Önkormányzat válaszlevelében korábbi véleményét továbbra is fenntartotta.

4 4 A szennyvíztisztító-telep fejlesztés V állalkozója által benyújtott vállalkozói követelések tekintetében a KSZ-nél január 13-én koncepcionális egyeztetés került megtartásra, amely egyeztetésen a Mérnökszervezet képviselője bejelentette, hogy új abb igénybejelentéssel fognak élni a szerződés teljesítési véghatáridejének módosítására, illetve többletköltségeinek finanszírozására. PR feladatok ellátása A szennyvíztisztító-telep közbeszerzési eljárásának elhúzódása és ezzel kapcsolatban a TSZ 3. sz. módosítása és a megvalósulási idő 1 évvel történő meghosszabbodása miatt a Stratégiai - Fejlesztési Osztály Közbeszerzési Csoport közreműködésével év januárjában a még el nem végezhetett feladatok átütemezése miatt az eredeti szerződés határidőben történő meghosszabbítását, valamint pótmunkaként az arculati kézikönyvben előírt feladatok folyamatos ellátására hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: HKNT) kívántunk indítani. A kérelmet benyújtottunk a KSZ felé. Az 1. szerződésmódosítást a KSZ és az NFÜ KFF is támogatta, ezért a határidő március 31-re történő módosítása március 29-én megtörtént. A HKNT eljárást a KSZ több tisztázó kérdés után támogatta. Vállalkozói díjként a KSZ ,- Ft-ot elfogadott. Az NFÜ KFF azonban az eljárást nem támogatta, hivatkozva arra, hogy az eredeti szerződésmódosításnál kellett volna kezdeményezni a pótmunkák elvégzését november 7-én a Békés Megyei Mérnöki Kamarával közösen Mérnöknap és szakmai konferencia elnevezésű rendezvényre került sor, sajtótájékoztatóval egybekötve. A szennyvíztisztító-telep kivitelezési munkálatainak elhúzódása miatt március 31-ig nem lehet elvégezni a hatályos szerződésben lévő, és a TSZ-ben kötelezően elvégzendő PR kommunikációs feladatokat teljeskörűen, emiatt szerződésmódosításra lesz szükség. Ilyen a nyílt nap szervezése a célközönség széles körének az elkészült szennyvíztisztító-telepen, a projektzáró rendezvény vagy a teljes beruházást bemutató PR film. A PR kommunikációs szerződés módosítása a februári közgyűlésen készül előterjesztésre. Kivitelezés Csatornahálózat-fejlesztés: I. rész A felterjesztett 5. sz. szerződésmódosítást - amely a 2. számú (Ml nyomóvezeték nyomvonalán elhelyezkedő 6129 hrsz-ú ingatlan feletti rendelkezési jog hiánya miatt az Önkormányzat később tudott munkaterületet biztosítani ezért az okozott késedelem miatt a Vállalkozó többletköltség érvényesítésével élt), az 1. számú (egyes csatornaszakaszok építése során felmerült többlet víztelenítés költségének érvényesítése) és az 5. számú (egyes lakossági földutak helyreállítása megerősített rétegrenddel) Vállalkozói követelést foglalja magában - a KSZ és a NFÜ KFF elutasította. Az NFÜ KFF október 9-én kelt elutasításával kapcsolatosan a kedvezményezett a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. Korm. rend (4) bekezdése alapján benyújtotta részletes írásbeli indokolását, amelyet az NFÜ KFF ismételten október 28-án elutasított, így az 5. számú szerződésmódosítás nem került megkötésre. Jelenleg a Vállalkozó külső szakértő bevonásával kezdeményezi a szerződésmódosítást a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény a szerinti előre nem láthatóságának alátámasztása érdekében.

5 5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a 284/2013. (XII. 13.) közgy. határozatában jóváhagyta a "Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése" CÍmű projekt 1. részére vonatkozó 2. számú vállalkozói követelés alapján a megállapodás megkötését a SADE - Magyarország Mélyépítő Kft.-vel ,- Ft megfizetéséről. A kifizetés megtörtént. Az 1. és 5. sz. Vállalkozói követelés miatt az 1. rész vonatkozásában a Vállalkozó végszámlát és végszámla nyilatkozatot még nem nyújtott be. Az 1. éves utó-felülvizsgálati eljárás július 26-án kezdődött meg. Az eljárás során a Városüzemeltetési Osztály, a Szennyvíz PIU és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által feltárt hiányosságok jegyzőkönyvezésre kerültek az eljárás időpontjáig el nem hárított (nem balesetveszélyes és nem üzemelést gátló) lakossági bejelentésekkel együtt. A hibák kijavítására a Vállalkozó a Mérnökszervezettől határidőt kapott. A hibák kijavítása és visszaellenőrzése után az I. rész utó-felülvizsgálati eljárásának lezárására november 29- én került sor. II. rész A Vállalkozó a II. rész tekintetében benyújtotta a 2. számú végső követelését, a 3. számú és a 4. számú követelését. A 3. számú követelést a Vállalkozó a T23 jelű átemelő lakossági ellenállás miatti áthelyezése érdekében lefolytatott engedélyezési eljárás és annak időszükséglete érdekében történő határidő módosítás miatt fellépő többletköltség érvényesítése céljából nyújtotta be. A követelésben az eredeti szerződéses határidőn túli Vállalkozói többletköltség elszámolását kívánja a Vállalkozó érvényesíteni. Az 4. számú Vállalkozói követelés egyes csatornaszakaszok esetén a lakossági fóldút terven felüli rétegrend kialakításából származó többletköltség miatt került benyújtásra. A megváltozott rétegrend a évi csapadékos időjárás okozta belvíz miatt tönkrement lakossági földutak helyreállításáról szól. Ilyen vonatkozás ú követelést mind a KSZ és mind az NFÜ jóváhagyott már korábban a III. rész tekintetében. A 2. számú V állalkozói követelés egyes csatornaszakaszok kivitelezése során felmerült víztelenítési többletköltség érvényesítése érdekében került kidolgozásra. A Vállalkozó a évi és a év júliusi nagymennyiségű csapadék okozta talajvízszint emelkedésből adódó többlet víztelenítés i költségét szeretné érvényesíteni a tartalékkeret terhére. A fent említett 3 db V állalkozói követelés közül a 2. számú követelést a Megrendelő visszaadta javításra a nem megfelelő indokolás miatt. Jelenleg a Vállalkozó pontosítja követelését. A fentiek miatt a II. rész vonatkozásában a Vállalkozó végszámlát és végszámla nyilatkozatot még nem nyújtott be. A 2., 3. és az 4. számú követelést a Megrendelő egy szerződésmódosítás keretében kívánja felterjeszteni. Az 1. éves utó-felülvizsgálati eljárás szeptember 13-án kezdődött meg. Az eljárás során a Városüzemeltetési Osztály, a Szennyvíz PIU és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által feltárt hiányosságok jegyzőkönyvezésre kerültek az eljárás időpontjáig el nem hárított (nem balesetveszélyes és nem üzemelést gátló) lakossági bejelentésekkel együtt.

6 6 A hibák kijavítására a Vállalkozó a Mérnökszervezettől határidőt kapott. A hibák kijavítása és visszaellenőrzése után az II. rész utó-felülvizsgálati eljárásának lezárására november 29-én került sor. III. rész A Vállalkozó január ll-én megküldte a PIU-nak az 5. számú vállalkozói követelés kiegészítését (egyes lakossági földutak helyreállítása megerősített rétegrenddel), amely megküldésre került az NFÜ KFF-nek, amely szervezet január 29-én kelt levelében elfogadta a szerződésmódosítás indokait és a ,- nettó többletköltséget. A 2. sz. szerződésmódosítás megrendelői oldalról február 15-én, vállalkozói oldalról március ll-én került aláírásra. A Mérnök március 22-én aláírta a végszámla teljesítésigazolást, amelyben szereplő ,- nettó összeg április 22-én kifizetésre került. Az 1. éves utó-felülvizsgálati eljárás május 3-án kezdődött meg. Az eljárás során a V árosüzemeltetési Osztály, a Szennyvíz PIU és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által feltárt hiányosságok jegyzőkönyvezésre kerültek az eljárás időpontjáig el nem hárított (nem balesetveszélyes és nem üzemelést gátló) lakossági bejelentésekkel együtt. A hibák kijavítására a vállalkozó a Mérnökszervezettől határidőt kapott. A hibák kijavítása és visszaellenőrzése után a III. rész utó-felülvizsgálati eljárásának lezárására július 26-án került sor. Csatornahálózat-fejlesztés pótmunkák rész: Mindhárom rész tekintetében július 31-én megtörtént a műszaki átadás-átvétel és üzembehelyezés. A műszaki átadás-átvétel, valamint üzembehelyezés 416,8 m gerincvezeték és 21 db házi bekötővezeték megépítésére vonatkozott. A műszaki átadás-átvétel során üzemelést nem gátló hiányosságok merültek fel, amely kijavítása után a műszaki átadásátvétellezárásra került és a Mérnök kiadta augusztus 16-án az átadás-átvételi igazolást. A 3. rész tekintetében a vállalkozó április 19-énjelezte a Mérnöknek, hogya szerződés szerinti befejezési határidőre az építési munkákat - különös tekintettel a kamerás vizsgálatokra - nem tudja teljesíteni, ezért követelést jelentett be. Az engedélyezési eljárás a hatóság által több alkalommal elrendelt hiánypótlás miatt húzódott el. Az engedélyező hatóság a vízjogi létesítési engedélyt /2013 számon május 7- ei dátummal, május 10-én kiadta. Tekintettel arra, hogya KEOP-1.2.0/2F sz. projekt kiemelt jelentőségű szennyvíz-beruházási projekt, ezért az engedélyakiadással jogerőssé vált. A Mérnök a május 13-ai 48. sz. utasítás ában felszólította a Vállalkozót, hogya határidők módosítására vonatkozóan dolgozzon ki követelést. A Vállalkozó követelését kidolgozta, amelyet a Megrendelő a Mérnök támogatói véleményével, illetve a szerződésmódosítás tervezetével együtt felterjesztett a KSZ-nek. A KSZ hiánypótlást rendelt el augusztus 12-én, amely felhívásra a Kedvezményezett szeptember 17-én küldte meg hiánypótlását. A KSZ október 28-án küldte meg műszaki-szakmai állásfoglalását, amelyben rögzítésre került, hogyaszerződésmódosítással kapcsolatosan támogatói állásfoglalást nem áll módjukban kiadni. Jelenleg az állásfoglalással szembeni fellebbezés összeállítása van folyamatban a Vállalkozó részéről.

7 7 Szennyvíztisztító-telep feilesztése: Elkészültek a szennyvíztisztító-telep vízvonali műtárgyai. Apróbaüzem augusztus 15- én elindult. A próbaüzemi mérések eredményei alapján megállapítható, hogyapróbaüzem végére várhatóan teljesüini fognak a megrendelői követelményekben is rögzített határértékek. A szippantottszennyvíz-fogadó állomás készültségi foka 100 %-os. Elkészültek az iszapvonalon található iszaprothasztó fermentorok, amelyek segítségével a tisztítási folyamatban az elvett iszapból biogáz nyerhető ki. Elhelyezésre került a biogáz hasznosító gázmotor, illetve a gáz puffer tartály is. 85 %-os készültségben vannak az iszapvonalon található műtárgyak, illetve a komposztáló telep. Folyamatban van a telepi úthálózat és a térvilágítás kiépítése is. A Vállalkozó feladata továbbá fóldgázvezeték kiépítése a szennyvíztisztító telepre, amely fóldgázvezeték engedélyezését és építését csak az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. végezheti. A Vállalkozó a fóldgáz biztosításával kapcso lato san november 26-án felvette a kapcsolatot az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt.-vel. A gázvezeték kivitelezése még nem készült el. Az iszapvonalon található fermentorok - biogáz termelő műtárgy - első indításkori felfűtése - bio gáz hiánya miatt - még nem történt meg, emiatt az iszapvonal pró baüzeme nem tud elindulni. A fentiekben ismertetett okok következtében a Vállalkozó felfüggesztette a szennyvíztelep próbaüzemét annak érdekében, hogya nem meghosszabbítható 6 hónapos próbaüzem utolsó hónapjában a telep minden műtárgya próbaüzem alá kerüljön. Várhatóan apróbaüzem folytatása április 15-e után kezdődhet, figyelembe véve a biogázt termelő fermentorok iszappal való feltöltéséhez és felfűtéséhez szükséges időtartamot. A Műhely I. és II. épület műszaki átadása megtörtént. A Vállalkozó kezdeményezte a használatbavételi eljárás megindítását. Az átalakított szociális épület műszaki átadása is megtörtént. Az udvartéri vezetékek kiépítése megtörtént. Jelenleg a régi biológiai csepegtetőtestek, utóülepítő medencék bontása van folyamatban. A pénzügyi előrehaladás 85 %-os. Vállalkozói követelések bejelentése. 1. számú követelés A szennyvíztisztító-telep fejlesztése során egyes műtárgyak és épületek tekintetében eltérő talajmechanikai adottságokat tapasztalt a Vállalkozó, amelyek miatt a műtárgyak állékonyságának biztosítása érdekében talajcsere elvégzésére volt szükség. A fentiekben ismertetett többletmunka költségeinek érvényesítése érdekében a Vállalkozó többszöri hiánypótlás után november 4-én benyújtotta 1. számú követelését. A követelésben foglalt többletköltség tekintetében a mérnök által javasolt többletköltség összege ,- Ft. 2. számú követelés A Vállalkozó június 6-án nyújtotta be a vízjogi engedélyező hatóság késedelme, a talajcsere elvégzéséhez szükséges időtartam, valamint a év első negyedévében bekövetkezett rendkívüli csapadékos időjárás miatti késedelmek okozta megvalósítási

8 8.' időtartam hosszabbítása iránti igény érvényesítéséhez a 2. számú követelését. Többszöri hiánypótlás után a követelés november 4-én került benyújtásra végleges formában. A Vállalkozó szerint a szennyvíztisztító-telep fejlesztésének vízjogi létesítési engedélyezése elhúzódott (és emiatt később tudta elkezdeni a munkát), továbbá az 1. számú követelésben szereplő többletmunkához szükséges idő, illetve a év első negyedévében bekövetkezett rendkívüli csapadékos időjárás okozta késedelem miatt a megvalósítási időtartam meghosszabbítására és a meghosszabbításból eredő többletköltség érvényesítésre jogosult. A követelés indokai: Biológiai medence alatt talált szerves anyag kitermelése miatti munkafelfüggesztés, eltérő talajmechanikai adottságok miatti talajcsere elvégzésére fordított idő miatti késedelem és a csapadékos időjárás okozta késedelem. Mivel a bekövetkezett késedelmek következtében a téli próbaüzemet 2012/2013 telén a Vállalkozó nem tudta időben elindítani, a szükséges téli próbaüzem csak a 2013/2014 téli időszakban végezhető el, ezért a vállalkozó a megvalósítási időtartamot 87 nappal kívánja meghosszabbítani, illetve a határidő módosítással kapcsolatosan felmerülő többletköltséget kívánja érvényesíteni. A Mérnök által javasolt többletköltség összege ,- Ft. Amennyiben a követelés elfogadásra kerül, a telep befejezési határideje március l-jére tolódik. A követelések a szerződésmódosítási javaslattal együtt november ll-én megküldésre kerültek műszaki-szakmai jóváhagyásra a KSZ-nek, amely szervezet a megküldött dokumentumok ellenőrzése után január 6-án hiánypótlást rendelt el a követelésekben foglaltak megfelelő alátámasztása érdekében. A szerződésmódosítással kapcsolatosan koncepcionális egyeztetés került megtartásra január 13-án a KSZ-nél, ahol a KSZ által elrendelt hiánypótlási felhívásban kért dokumentumok kerültek tisztázásra. Az elrendelt hiánypótlás teljesítése érdekében a Vállalkozó részéről összeállítás alatt vannak a szükséges dokumentumok, amelyeket ellenőrzés és kiegészítés után a Megrendelő továbbít a KSZ felé. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 254/2013. (XI. 15.) közgy. határozatában felhatalmazta Vantara Gyula polgármestert a szerződésmódosítás aláírására, amely a fent említett hiánypótlás miatt még nem került aláírásra. A Vállalkozó jelezte, hogya szennyvíztisztító telepre kiépítésre kerülő gázvezeték még nem épült ki és előre láthatólag év márciusában fog kiépülni, ezért az új iszapvonalat a Vállalkozó nem tudja beindítani. Az iszapvonal beindításához a rothasztókat fel kell fűteni, amelyhez induláskor fóldgáz szükséges. A fentiekben ismertetettek miatt a V állalkozó a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Kirendeltségéhez fordult azzal, hogy a hatósági próbaüzemet január IS-tel felfüggesztette és a próbaüzem utolsó hónapját később, április 15-e után folytatja le. A vízjogi létesítési engedély előírásai szerint a próbaüzem két ütemben való elvégzésének lehetősége adott. Az engedély törzsszövegében próbaüzemként 6 hónap szerepel, ami részekre bontható, úgy hogy szerepelnek benne téli és nyári hónapok is. Ezen előírás a próbaüzem utolsó 1 hónapjának időben később való lefolytatása esetén is teljesüini fog, mert eddig is volt téli és nyári jellegű üzemállapot a hatósági előírás szerint.

9 .. 9 Közbeszerzési elj árás Közműv agyo n- értékelés Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 256/2013. (XI. 15.) közgy. határozatában a projekthez kapcsolódó közművagyon-értékelés vállalkozási szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének az ECOELINE Zrt. (7121 Szálka, Kossuth L. u. 711B.) ajánlattevőt hirdette ki. Felhatalmazta továbbá Vantara Gyula polgármestert a nyertes aj ánlattevőve l a szerződés aláírására, amennyiben az NFÜ KFF a közbeszerzési szabványossági tanúsítványát megküldi. A közbeszerzési szabályossági tanúsítvány megküldésre került, a vállalkozási szerződés december 3 O-án megkötésre került. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést Közgyűlésen kerül ismertetésre. tárgyalja, döntése a A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Szennyvíz PIU. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy döntését az alábbi határozati javaslat alapján hozza meg. HA T ÁRO ZA TI JAVASLAT: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a "Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése" CÍmű projekt állásáról szóló tájékoztatót megismerte és elfogadja. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: január 31. Békéscsaba, január 23. Ellenjegyzés: JOgi:... ~... ::;q;; (,..,. a~ ' Penzugyl:....'....

A SZERZŐDÉS SZÁMA: 64 SZERZŐDÉS

A SZERZŐDÉS SZÁMA: 64 SZERZŐDÉS A SZERZŐDÉS SZÁMA: 64 SZERZŐDÉS RIGYÁC TELEPÜLÉS SZENNYVÍZELVEZETÉSE II. ÜTEM NAGYKANIZSA AGGLOMERÁCIÓ CSATORNAHÁLÓZAT ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE CÍMŰ, KEOP-1.2.0/2F- 2008-0004 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ

Részletesebben

Tájékoztató az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárd Hulladék Kezelési Önkormányzati Társulás működéséről

Tájékoztató az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárd Hulladék Kezelési Önkormányzati Társulás működéséről PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 158. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2009. december 18-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az Észak-Balatoni Térség

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: DDOP-3.1.3/G-14-2014-0061 Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 15-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat EU-forrásokból megvalósított beruházásairól, a lefolytatott ellenőrzésekről,

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 183. 8500 PÁPA, Fő u. 5.

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 183. 8500 PÁPA, Fő u. 5. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 183. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, ÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, ÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, ÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI. 2060 /2005. Előadó: Kiss Kornél Mell.: Hiv. sz.: Postacím:

Részletesebben

JELENTÉS. a 4-es metró beruházási folyamatának ellenőrzéséről. 1023 2010. szeptember

JELENTÉS. a 4-es metró beruházási folyamatának ellenőrzéséről. 1023 2010. szeptember JELENTÉS a 4-es metró beruházási folyamatának ellenőrzéséről 1023 2010. szeptember 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-2001-112/2010.

Részletesebben

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőé-testülete ugy döntött, hogy a meghívóban

Részletesebben

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Magyarország Tel: +36 63510360 Fax: +36 63510332 E-mail: kvitars@szentes.hu Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot

H A T Á R O Z A T-ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.794/

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez)

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) Azonosító szám: Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. Iktatószám: III-1580-8/2014.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. Iktatószám: III-1580-8/2014. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2014. évi működéséről

B e s z á m o l ó a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2014. évi működéséről Kunfehértó Polgármesterétől B e s z á m o l ó a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2014. évi működéséről (Képviselő-testület 2015. június 24-i ülésére) A Homokhátsági Regionális

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

ÜZLETI TERV. a 68/2014. (III.27.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete MÓDOSÍTOTT!

ÜZLETI TERV. a 68/2014. (III.27.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete MÓDOSÍTOTT! a 68/2014. (III.27.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete MÓDOSÍTOTT! ÜZLETI TERV 2014 1 2013. üzleti év értékelése Abonyi Városfejlesztő Kft. 2014. évi üzleti terve Abony Város Önkormányzata

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS, ÚRKÚT IVÓVÍZELLÁTÁS BIZTONSÁGÁNAK JAVÍTÁSA PROJEKT TERVEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSÉRE PÁLYÁZAT AZONOSÍTÓJA:KEOP-1.3.0/B/2F/09-2011-0001 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás 1) Az ajánlatkérő neve: címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Paks Város Önkormányzata Postai cím: Dózsa Gy. u. 55-61. Város/Község: Paks Kapcsolattartási pont(ok):

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:iv. 534-412010. Előadó:dr. Mell.: 5 db Pribojszki Szabina Postacím: 5601 Pf II2. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése" című

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kívánja-e szóban kiegészíteni az előterjesztést?

JEGYZŐKÖNYV. Kívánja-e szóban kiegészíteni az előterjesztést? JEGYZŐKÖNYV Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Bizottságának 2014. április 22-én tartott nyílt üléséről. Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Jelen vannak a jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Dokumentum: AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Vállalkozási szerződés a KEOP-1.1.1/2F/09-2011-0003 azonosító számú projekt során Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL VÁNOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL VÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV22812015. Előadó: Vass Csaba Mell.: 1 db tájékoztató Hiv. sz.:- Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. Ikt.sz.: D.539/13/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/64

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/64 Szennyvízcsatorna-hálózat építése FIDIC piros könyv szerint (1. rész), valamint szennyvíztisztító-telep építése FIDIC sárga könyv szerint (2.rész) Taktaharkány és Taktaszada községekben Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334574-2011:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...3

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az Európai Uniós pályázatok helyzetéről

TÁJÉKOZTATÓ. az Európai Uniós pályázatok helyzetéről PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-172/2011. TÁJÉKOZTATÓ az Európai Uniós pályázatok helyzetéről Készült: Pásztó Városi

Részletesebben