Helyôrségbôl helyôrségbe oldal Mindennapi ügyeink oldal Családi napok vidéken oldal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyôrségbôl helyôrségbe... 6-7. oldal Mindennapi ügyeink... 13. oldal Családi napok vidéken... 14. oldal"

Átírás

1 Gyere Te is az Aquaparkokba július 7-én! Ára: 99 Ft Tagjainknak ingyenes! július XXI. évfolyam, 7. szám shop.hsz.hu Hogy is van ez? oldal Legfrisebb hírek, információk: Helyôrségbôl helyôrségbe oldal Mindennapi ügyeink oldal Családi napok vidéken oldal

2 Aktuúlis Félidõben: fojtogató pénzhiány A nagy átalakítások után a stabilizáció és a konszolidáció ideje következik a honvédségnél - mondta Hende Csaba honvédelmi miniszter a kormány megalakulásának kétéves évfordulója alkalmából, az MTI-nek adott interjújában. Hende Csaba honvédelmi miniszter szerint 2010-ben egy morális mélyponton lévõ, folyamatos képességcsökkenéssel sújtott Magyar Honvédséget, és egy átláthatatlan struktúrában mûködõ, pazarló gazdálkodást folytató, korrupciós ügyekkel terhelt Honvédelmi Minisztériumot (HM) örököltek, ezért a honvédelem teljes rendszerének megújítását tûzték ki célul. A kiemelt feladatok között egyebek mellett a mûködõképesség fenntartását, átlátható, költséghatékonyan mûködõ struktúra kialakítását, az önkéntes tartalékos rendszer újjáépítését, valamint az új életpályamodell bevezetését említette. Azóta a HM a honvédségnél képességnövekedést ért el, racionalizálta a honvédelem irányítását és mûködését, lefektetette a következõ évek kiszámítható fejlõdésének alapjait, továbbá megújult a honvédelmi rendszer jogi háttere: az alaptörvénybõl adódóan a területet szabályozó, új törvények és rendeletek születtek - hangsúlyozta a miniszter. Hende Csaba szerint a honvédségnek kiváló a személyi állománya, jelentõsebb fegyelmi üggyel nem is találkozott az utóbbi idõben, és a magyar katona kiemelkedõ teljesítményt nyújt világviszonylatban is. NATOfelmérés szerint katonáink nyelvtudása jobb mint az olaszoké, és ma már a magasan képzett, többdiplomás emberek sem ritkák a honvédségnél - sorolta. A miniszter szerint az ellentmondás abban van, hogy ez egy ragyogó emberekbõl álló hadsereg, de a Varsói Szerzõdésbõl örökölt felszereléssel. Nagyon sok mindenben hiányt szenvednek, így bár miniszterként büszke a teljesítményre, fojtogató pénzhiánnyal kell küszködniük - tette hozzá. Hende Csaba kiemelte, hogy a MIG-29 repülõgépek kivonása után a légtér védelmét a JAS-39-esek (Gripenek) vették át, amelyek bérleti szerzõdésének sikeres újratárgyalása 2026-ig biztosítja a harcászati repülõképességet. Ilyen negyedik generációs gépei a szomszédos országoknak - Ausztrián kívül - nincsenek, a baltikumi légtérvédelmi megbízás pedig jelképe is annak, hogy a honvédség versenyképes e téren - mondta a tárca vezetõje. A balti államok légtérvédelmét rotációs rendszerben látják majd el a résztvevõ NATO-államok - köztük Magyarország -, amelyek jelenleg kétmillió, majd 2015-tõl ötmillió eurót kapnak - tette hozzá. Szólt arról is, hogy a kormányváltáskor a honvédségnek tizennyolc tartalékos katonája volt, az újjáépített önkéntes tartalékos rendszerben pedig már csaknem háromezer védelmi és mûveleti tartalékosra lehet számítani. Hende Csaba figyelemre méltónak nevezte, hogy az eltelt idõ alatt sikerült kidolgozni a Hadfelszerelési iparkorszerûsítési tervet (Hadik-terv), amelynek a magyar hadiipar újjáélesztése a célja. A Hadik-terv révén elérhetõ az ország védelmi képességének és a munkahelyek számának növelése is. Ezen a téren az idei év egyik jelentõs elõrelépése: a magyar hadiipari cégek közös hálózatot építenek ki, hogy együtt, eredményesebben tudjanak pályázni a nagyobb állami megrendelésekre. A miniszter sikerként értékelte továbbá a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat megalakítását, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrejöttét, valamint a Honvédkórház integrációját a honvédelem rendszerébe. Jelentõs elõrelépésnek nevezte, hogy a kormány döntése alapján 2013-tól 2015-ig a honvédelmi költségvetés nem lehet kisebb a jelenleginél, 2016-tól pedig a bruttó hazai termék (GDP) 0,1 százalékával emelkedik évente. A kormány 2022-re a GDP 1,39 százalékában garantálja a haderõ fejlesztésére és fenntartására fordítható költségvetési támogatás összegét. A tárca rendkívül nagy erõfeszítéseket tett, hogy a HM-et és így az államot terhelõ kiadásokat csökkentse, erre ingatlangazdálkodása területén is nagy hangsúlyt fektetett: több száz ingatlantól vált és válik meg - említette meg a miniszter. Annak köszönhetõen, hogy a honvédség mintegy ezer emberrel folyamatosan jelen van nemzetközi mûveletekben, Magyarország szövetségesi és általában nemzetközi megítélése, védelem- és biztonságpolitikai területen, kifejezetten jónak mondható. Az elmúlt két évben számos elismerõ katonai és diplomáciai visszajelzés érkezett, különösen az Egyesült Államokból és Németországból, valamint a NATO katonai vezetõitõl. Magyarország megbízható szövetségesi mivoltának elismeréseként az Amerikai Egyesült Államok két év alatt mintegy 32 millió dollár értékben nyújtott támogatást fegyverek és katonai jármûvek formájában, míg Finnországból két MI-8-as helikoptert kaptunk - mondta Hende Csaba. A NATO-mûveletekben továbbra is az afganisztáni és koszovói, az EUmûveletek terén pedig a bosznia-hercegovinai feladatvállalás során fejt ki legnagyobb erõfeszítést a honvédség; lényeges változás lesz, amikor 2013-ban kivonják Afganisztánból a tartományi újjáépítési csoportot. A következõ két év feladata az alapok megszilárdítása és az építkezés megkezdése: az év második felében elkészül a tárca 2013 és 2022 közötti évekre vonatkozó hosszú távú stratégia terve, amely meghatározza a fejlesztési feladatokat és a kockázatokat. A tárca elkötelezett a honvédség megerõsítésében és a katonai képességek fejlesztésében. Elengedhetetlen - egyebek mellett - a helikopterprogram végigvitele, a katonai kibervédelmi képesség kialakítása, a mûszaki eszközök, a jármûvek cseréje, az egyéni felszerelések biztosítása, fejlesztése, és 2014-ig folyamatos feladat a nyolcezres létszámúra tervezett önkéntes tartalékos állomány teljes feltöltése is - mondta Hende Csaba. MTI A HONVÉDSZAKSZERVEZET LAPJA az EMPA tagja, megjelenik havonta. Elôfizethetô a Hosz irodáiban. Tagjainknak ingyenes! A Hosz az Euromil tagja A lap az Egység 2002 Kft. kiadványa Ügyvezetõ: Ferenczi-Hevér Mónika ISSN Szerkesztôség: Budapest, VIII. Kerepesi u. 29/b Levelezési cím: Hosz, Egység 1581 Budapest, Pf. 65 Tel.: (1) Fax: (1) Felelôs kiadó: Czövek János, a Hosz elnöke Alapító-fõszerkesztõ: Borka István Felelôs szerkesztô: Szita Róbert Olvasó szerkesztõ: Dr. Kántor Raimund Rovatszerkesztô: dr. Szõcs Ferenc (jogi) Kiséri-Nagy Ferenc (fotó) Dr. Hajós Dezsõ (tagszervezés) Lapterv, tipográfia: Kiss Csaba Nyomdai munkálatok: TRADEORG nyomda, Fûzfôgyártelep Felelôs vezetô: Tóth Zoltán Terjesztés: Levél- és Hírlapüzletági Igazgatóság Megjelenik: példányban Következõ lapszámunk augusztusban jelenik meg. 2

3 j ú l i u s Parlamentbõl jelentjük Hogy is van ez (2.)? Nagy sikert aratott kollégánk, Jakubik András múlt havi összeállítása, mely a parlamenti dokumentumok közül válogatott. Ami sikeres, azt folytatni illik. Mi is így tettünk, aki pedig továbbra is kíváncsi, hogy a Parlament falain belül szóba szokott-e kerülni a Magyar Honvédség, ezt követõen is könynyen utána nézhet. Szerzõnk ismét megtette, és tovább szemezgetett a weboldalon fellelhetõ dokumentumok között. A repülõeszközök hadrafoghatóságáról Kérdés Tisztelt Miniszter Úr! Ön az elmúlt idõszakban többször tett kritikus nyilatkozatokat a Magyar Honvédség repülõeszközeinek (elsõsorban a forgószárnyas eszközök) állapotáról, és köztudott, hogy a Honvédelmi Minisztérium jelenleg is amerikai helikopterek beszerzését mérlegeli. Kérem tisztelt Miniszter Urat, adjon tájékoztatást a Magyar Honvédség repülõeszköz állományáról, és annak jelenlegi hadrafoghatóságáról (ide nem értve a Gripeneket, tekintettel arra, hogy azok hadrafoghatóságáról a hatályos szerzõdések értelmében a svéd fél gondoskodik). Válasz A Magyar Honvédség repülõeszközeinek állománytáblájába jelenleg 14 darab Gripen, JAS-39 C/D típusú harcászati repülõgép, 12 darab Mi-24 típusú harci helikopter, 17 darab Mi-8/Mi-17 típusú közepes szállító helikopter, 5 darab An-26 típusú szállító repülõgép és 9 darab Jak-52 típusú kiképzõ-gyakorló repülõgép tartozik. A repülõeszközök hadrafoghatóságára vonatkozó bármilyen adat minõsített információt képez, ezért errõl tájékoztatást adni - ebben a formában - nem áll módomban. Mit ér a katona, ha beteg és nyugdíjas? Kérdés Tisztelt Miniszterelnök Úr! Elõrebocsátom, hogy a kérdéseimet azért Önnek teszem fel, mert az ügy több tárcát is érint. Önök a kormányváltás után úgy döntöttek, hogy megbüntetik a nyugállományú fegyveres és rendvédelmi dolgozókat, megszüntették a korhatár elõtti szolgálati nyugdíjat és helyett e bevezették a szolgálati járadékot, amit 16%-kal megadóztatnak. Annyi emberség azonban még önökbe is szorult, hogy nem adóztatják meg azokat a korhatár elõtti nyugdíjasokat, akiknek a szolgálati viszonya egészségi, pszichikai, fizikai alkalmatlanság miatt szûnt meg és az alkalmatlanság megállapítást megalapozó baleset, betegség szolgálati kötelmekkel összefüggõ jellegét a jogviszony megszûnésekor minõsítõ határozattal állapították meg. Ennek ellenére a Nyugdíjfolyósító Intézet küldött már ki olyan levelet, hogy mivel sem a nyugdíjmegállapító határozat, sem a balesetet minõsítõ határozat nem tartalmazza a jogviszony megszûnésének okát, ezért a fenti emberséges passzus nem alkalmazható. Ráadásul a végrehajtási rendelet sem készült el, amely ezt a problémát feloldaná. Kérdezem Önt: 1. Tényleg nem értik, hogy mi a gond a szolgálati járandóság ügyével? 2. Tényleg figyelmen kívül hagyják azt a tényt, hogy nem kevés katona a haza szolgálatában szenvedett balesetet vagy szenved ma is betegségben? 3. Mikor kívánják a fent leírt problémát megoldani? 4. Igaz-e, hogy nem állnak meg a szolgálati járandóságok 16%-os megadóztatásánál, hanem tovább kívánják csökkenteni a nyugállományú fegyveres és rendvédelmi dolgozók juttatásait? Válasz A Kormány nemhogy nem hagyja figyelmen kívül, ha a katonai állomány valamely tagját szolgálattal összefüggõen egészségkárosodás éri, hanem gondoskodott arról, hogy az ilyen okból felmentett szolgálati járandóságban részesülõk mentesüljenek a járandóság 16%-os személyi jövedelemadója alól. A Nyugdíjfolyósító Intézet eljárása során nincs tudomásunk olyan, a Képviselõ Asszony kérdésében jelzett problémáról, ahol az érintett jogviszony-megszüntetésének indoka az egészségi-pszichikai indokú alkalmatlanság miatti felmentés volt és ennek okát korábban határozattal a szolgálattal összefüggõnek minõsítették. Tájékoztatom Képviselõ Asszonyt, hogy a Kormány nem tervezi csökkenteni a szolgálati járandóságban részesülõk juttatásait. Mekkora a Magyar Honvédség tényleges létszáma? Kérdés A Magyar Honvédség állományának létszámáról az alábbi kérdéseket intézem tisztelt Miniszter Úrhoz: Mekkora volt a Magyar Honvédség tényleges létszáma május 15-én? Kérem, a létszámot állománykategóriák szerinti bontásban adja meg! Hány hivatásos állományba tartozó katonája van a Magyar Honvédségnek? Hány státusz volt feltöltetlen a Magyar Honvédségnél május 15-én? Kérem, hogy a feltöltetlen státuszok számát állománykategóriák szerinti bontásban jelölje meg! Hány önkéntes védelmi tartalékosa volta Magyar Honvédségnek május 15-én? Hány önkéntes mûveleti tartalékosa volt a Magyar Honvédségnek május 15-én? Válasz Tájékoztatom Képviselõ Urat, hogy a Magyar Honvédségnél 4612 tiszt, 7324 altiszt és 5821 legénységi állományú, összesen katona teljesít szolgálatot, melybõl a hivatásos katonák létszáma 8571 fõ. Összesen 4649 melybõl 1267 tiszti, 1641 altiszti és 1741 legénységi állományú katonai státusz feltöltetlen május 15-ig 1881 védelmi és 660 mûveleti tartalékos katonával kötött szerzõdést a Magyar Honvédség. Hát így van ez! Összeállította: Jakubik András 3

4 Szervezeti élet Az elnökségi ülésen történt Az elmúlt hetekben nagyon sok fontos rendezvényt szerveztünk meg és hajtottunk végre eredményesen - hangzott el szakszervezetünk június 5-i elnökségi ülésén. A döntéshozó fórum tárgyalt az aktuális érdekképviseleti ügyekrõl, az Egység 2002 Kft. ügyvezetõjének pótlásáról, valamint a jogsegélyszolgálat peres ügyeirõl is. A rendezvényt Czövek János elnök vezette. Vezetõ tisztségviselõink aktuális tájékoztatója során Czövek János elnök elmondta, hogy az elmúlt hetekben rengeteg fontos eseményen vettünk részt, így ott voltunk az FRDÉSZ, a Honvéd Nyugdíjpénztár és a Honvéd Egészségpénztár legutóbbi küldöttgyûlésein, a tavaszi tagszervezõ alapszervezeti gyûléseken, az országos szintû családi- és sportrendezvényeken és a Honvédelem Napi fõvárosi és vidéki ünnepségeken is. Ezt követõen Bazsik István alelnök szakszervezetünk befektetéseinek állapotáról, majd Szendrei Zoltán alelnökkel együtt a vidéki alapszervezeti gyûlésekrõl adott tájékoztatást. Szendrei Zoltán az EMC kártya felhasználási lehetõségeirõl, mûködésérõl adott sok hasznos információt. Az áprilisban aláírt kereset-megállapodás alapján a HM az Erzsébet utalvánnyal megegyezõ értékû EMC élelmiszer utalványt biztosít január 1-ig visszamenõleg. A Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Hivatala (HM KPH) az EMC kártya és utalvány használatáról tájékoztatót adott ki a hivatásos és szerzõdéses katonák számára. Az írásos anyagot elolvashatják, amennyiben a emc0601/emctaj.pdf linket beírják az internetes keresõbe. A tájékoztató végén Czövek János általános kérdésekrõl, szerzõdésekrõl, valamint napi aktuális kérdésekrõl tájékoztatott. Jogsegélyszolgálatunk vezetõje, dr. Szõcs Ferenc pedig aktuális jogi kérdésekrõl, illetve peres ügyekrõl informálta az elnökséget és a meghívottakat. Ezt követõen Szekeres István adott rövid tájékoztatást a Katonákért Alapítvány kuratóriumának legutóbbi ülésérõl. A kuratórium elnöke az elfogadott közhasznú jelentésrõl, a szolgálati nyugdíjjal kapcsolatos pertársasági ügyekrõl, a segélyezésrõl, valamint a civil ügyekrõl, pályázati lehetõségekrõl is informálta a jelenlévõket. Az Egység 2002 Kft. beszámolója elõtt elhangzott, hogy Ferenczi-Hevér Mónika június 1-jei hatállyal átadta munkakörét és a dokumentációt a tulajdonos képviselõjének. Ferenczi-Hevér Mónika a cég beszámolója során kitért a szellemi termékekre, az immateriális javakra, a belföldi követelésekre, a kintlévõségekre, az aktuális adóterhekre, a rezsiköltségekre, valamint a rendszeres kiadásokra és a havi árbevételekre is. Az auditált beszámoló ismertetése után, befejezõ szavaiban a leköszönõ ügyvezetõ megköszönte, hogy a szakszervezet és az Egység 2002 Kft. munkatársai 9 éven keresztül támogatták munkáját. Az elnökség nevében miután Czövek János elnök megköszönte a leköszönõ ügyvezetõ munkáját, a beszámolót az elnökség tagjai elfogadták. A Kft. ügyvezetõ személyérõl szóló döntés elõtt mindkét jelölt Molnár János és Bódis Sándor is bemutatkozott, röviden elmondták életútjukat, majd céljaikat, törekvéseiket fogalmazták meg. A meghallgatást követõen elhangzott, hogy a Gt. szerint a tulajdonosnak 30 napon belül új ügyvezetõt kell kijelölni, különben a cég megszûnik. Az elnökségi tagok véleményeinek összegzése után úgy döntött a Hosz vezetése, hogy Bódis Sándort megbízza a Kft. ügyvezetõi teendõinek ellátásával. Ezt követõen az elnökség megtekintette a Hosz üdülõirõl készített reklámfilmet, melyet minden alapszervezeti vezetõ dvd formátumban is hamarosan megkap. Az egyebek napirendi téma során elsõként az Alapszabály Szerkesztõ Bizottság munkájáról Bazsik István tájékoztatta az elnökséget. Az alelnök és az elnökségi tagok arra ösztönöztek, hogy a tagság minél szélesebb köre mondja el véleményét az új Alapszabály tervezetérõl. A Vodafone mobiltelefonokkal kapcsolatos szerzõdés módosításáról az alelnök elmondta, hogy a Vodafone részérõl Nagy Gábor kapcsolattartó megtette javaslatait, errõl pedig az alapszervezeti vezetõket is hamarosan informáljuk. Szendrei Zoltán az Euromil tagdíj-fizetés felfüggesztésével kapcsolatban Emmanuel Jacob elnök levelérõl tájékoztatott, majd azt mondta, hogy az Euromil vezetõje a közeljövõben Budapestre érkezik és a témában megbeszélést folytat majd a Hosz elnökségével. Az õszi érdekképviseleti továbbképzés szervezési kérdéseirõl elmondta az alelnök, hogy szeptember én Csopakon rendezzük meg a képviseleti értekezletekkel egybekötött választmányi ülést. A Fõvárosi Állatkert õszi meglátogatása ügyében Szendrei Zoltán alelnök terjesztette elõ az ajánlatot. A programot szeptember 15-én bonyolítjuk le. Mivel a 2011-es Egység focikupát a Hosz Központi iroda csapata nyerte, ezért - a rendezõ jogán - idén Budapesten rendezzük a bajnokságot, várhatóan októberben. Miután Kereszturi István és Typri Rezsõ Péterné pártoló tagi felvételérõl döntött az elnökség, Lippai Csaba érdekvédelmi szakértõ arról tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Hosz által kiírt, a BAM keretében megrendezett kerékpáros versenyt, s így a fõdíjat is Kálmán Krisztina Mária szolnoki tagunk nyerte. A Hosz elnöksége július 3-án tartja a következõ ülését. Kép és szöveg: Sz. R. 4

5 j ú l i u s Sikeres továbbképzés Kétnapos továbbképzésen vettek részt szakszervezetünk szerzõdésesés katonanõi szekcióinak vezetõségi tagjai. Az elsõ foglalkozás kommunikációs és önismereti tréning volt, majd a Fortuna Szálloda és Étterem Hajón tartottak számukra tájékoztatókat vezetõ tisztségviselõink, valamint a szolgáltatás- és tagszervezõ is. A program a Parlament meglátogatásával, május 31-én ért véget. Szijártó Zsolt, a szerzõdéses szekció vezetõje arról tájékoztatta lapunkat, hogy Turi Viktória vezetésével egy jó hangulatú, ám annál tanulságosabb kommunikációs képzésen vettek részt az elsõ napon. A Honvédszakszervezet központi irodájában nagy hangsúlyt fektettek különbözõ szituációk során a kommunikációs technikák helyes használatára. A közös feladatok után, már a konzultációs részben a csoport véleményezte a résztvevõk viselkedését, építõ kritikáival segítette, hogy a jövõben mire kell a szekció Szervezeti élet tisztségviselõknek figyelnie a helyes kommunikáció érdekében. A második napon, az elnökség tájékoztatója után a katonanõket érintõ problémákról, a szerzõdéshosszabbítási díj visszafizetésével kapcsolatos anomáliákról volt szó, illetve a szekció véleményével próbálta segíteni az új Hjt. elfogadható alakulását. A Hosz elnöke és alelnöke az elsõ magyar cafetéria kártyáról, illetve annak használatáról is informálta a szekciók elnökségi tagjait. A továbbképzés zárásaként a szekciók elnökségi tagjai megtekintették a Parlament kupolacsarnokát, a Szent Koronát és a korona õrségváltást is. Fotó: Kiséri-Nagy Ferenc BAM: Szolnokra került a kerékpár pontosan 961 kilométert tekert. Itt kell megemlítenünk Varga Z. György és Dr. Hajós Dezsõ nevét, akik 850, illetve 779 km tekertek ezen idõszak alatt. A nyeremény átadásán Czövek János elnök, Nagy Mihály az alapszervezet vezetõje, Jakubik András képviseleti titkár és Lippai Csaba érdekvédelmi szakértõ vett részt. Reméljük az õszi kampány ideje alatt is sokan regisztrálnak és részt vesznek majd a mozgalomban. Lippai Csaba A Honvédszakszervezet tagjai között is meghirdetette a Magyar Kerékpárosklub által szervezett Bringázz a munkába elnevezésû kampányt. A tavaszi akció zárását követõen, június 19-én átadtuk a legtöbbet tekerõ tagunknak a Honvédszakszervezet versenyében meghirdetett kerékpárt. A boldog tulajdonos, a kampány gyõztese Kálmán Krisztina Mária lett, aki az MH 34. Bercsényi László Különleges Mûveleti Zászlóaljánál mûködõ alapszervezetünk tagja. Gyõztesünk a kampány ideje alatt közel ezer, egészen 5

6 Szervezeti élet Helyõrségbõl helyõrségbe folytatódott a tagszervezõ kampány Debrecen: kényszer szülte optimizmus Hosszú elõkészítõ idõszak elõzte meg a debreceni MH 5. Bocskai István Lövész Dandárnál mûködõ Hosz alapszervezeténél, a május 24-én délután megtartott tájékoztató és szolgáltató rendezvényt. Természetesen a helyzet érthetõ, hiszen az alapszervezet vezetõje Földesi András más katonai beosztásba került áthelyezésre, így az érdekvédelmi munka irányítását helyettesének, Biri Viktornak kellett átvennie. Ez a kérdéskör volt a fõ témája a rendezvényt megelõzõ dr. Böröndi Gábor dandártábornokkal folytatott megbeszélésnek is, melyen Bazsik István és Szendrei Zoltán alelnökök mellett a Hosz szakértõi, Jakubik András, dr. Szõcs Ferenc és e sorok írója is részt vett. A dandárparancsnok elmondta, hogy nagyon jól ismeri az egységnél szolgálatot tejesítõ valamennyi állománykategória szolgálattal összefüggõ és szociális helyzetét érintõ problémáját, melynek része az alapszervezet teljes tagsága is. A tábornok úgy látja, hogy a debreceni Hosz alapszervezet vezetõjének más katonai beosztásba történõ helyezésével egy idõben szükséges a dandárnál folyó érdekvédelmi tevékenység megújítása is, melyhez mint elsõ számú vezetõ minden segítséget megad. Megítélése szerint ennek a változásnak, együtt kell járnia az alapszervezet munkamódszereinek új alapokra helyezésével is, melynek eredménye lehet a szakszervezeti tagság valós értékeinek visszaállítása. Ezzel teljes összhangban Bazsik és Szendrei alelnökök is azt hangsúlyozták, hogy a novemberi Hosz kongresszuson megválasztott vezetésnek is ez a fõ törekvése valamint az, hogy valós és érdemi tevékenység folyjék a debreceni alapszervezetnél is. A délutáni tájékoztatón a bértárgyalások eredményein túl a HM-mel kötött kétoldalú megállapodás tartalmi kérdései is ismertetésre kerültek, valamint a jogsegélyszolgálat mûködését és a Hosz tagsághoz kötõdõ szolgáltatásokat is áttekintették az elõadók. A tájékoztató végén kialakult párbeszéd legfontosabb kérdései az új Hjt. megalkotásakor a Hosz érdekérvényesítési lehetõségét, a ruházati ellátás problémáit és a jövõbeni változásokkal összefüggõ kérdéseket érintették. Tájékoztató Kecskeméten Az MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázison mûködõ alapszervezetnél május 25-én rendezett tájékoztatóra az alapszervezet tagjai, a harmadik generációs Gripenek vezetõitõl a légi irányításban, valamint a földi kiszolgálásban fontos beosztásokat ellátó valamennyi állománykategória képviselõibõl rekrutálódnak. A tájékoztatón a folyamatos kiszolgálásban nem érintett képviselõik útján vehetett részt a tagság. Bazsik István alelnök elõadásában a bértárgyalások eredményein túl a HM-mel kötött kétoldalú megállapodás tartalmi kérdéseit is ismertettük, majd e sorok írója a Hosz tagsághoz kötõdõ szolgáltatásokat tekintette át. Az aktív párbeszéd során kiemelt hangsúlyt kapott az az igény, hogy valódi célokkal körbe bástyázott jövõképre van szükség ahhoz, hogy a meglévõ kiszolgáló állomány legjobban képzett tagjait meg tudja tartani a szolgálat. A jelenséget Kilián Nándor dandártábornok - aki egyébként a Hosz egyetlen tábrnoki rendfokozatú tagja, - a bázis parancsnoka is jól ismeri és a Hosz képviselõivel a tájékoztatót követõen lefolytatott megbeszélésen egy fajta aktív együttmûködés lehetõségét vetette fel a várhatóan megszületõ új jogszabályok megalkotásának folyamatában és a személyi állomány érdekeinek képviseletében. Jáger Lajos alapszervezeti vezetõ és a Hosz munkája kiemelt figyelmet kap az elsõ számú vezetõ részérõl, melyet a beszélgetés során mindkét fél megerõsített. Várpalotára gördült a Hosz kampány Az MH Bakony Harckiképzõ Központ június 4-i állománygyûlését követõen kapott lehetõséget a Hosz vezetése az alakulat teljes személyi állományának tájékoztatására. A Kiképzõ Központban Bogdány Gábor vezetésével mûködõ Hosz alapszervezet aktív mûködése nagyon jó alapot teremtett arra, hogy Czövek János Hosz elnök tájékoztatójában hitelesen adjon átfogó képet az elvégzett érdekvédelmi munkáról és a HM-mel megkötött kereset- és kétoldalú megállapodás tartalmi elemeirõl. Németh Nándor bemutatkozó elõadásában az MH ÖHP és alárendeltjeinél folyó Hosz tevékenységet tekintette át. E sorok írója pedig a tagsági jogviszonyhoz kapcsolódó kedvezményeket és szolgáltatásokat ismertette. 6

7 j ú l i u s Tagszervezés Kecskeméti tájékoztató és alapszervezeti sporteszköz-akció mint 100 fõs kontingens missziós biztosításokkal kapcsolatos tájékoztatására. E sorok írója részletes tájékoztatást adott a kiutazó állomány Hosz tagjainak rendelkezésére álló és öngondoskodás keretében megköthetõ missziós élet- és balesetbiztosításról. A tájékoztató szervezésében aktívan mûködött közre a Hosz tatai alapszervezetének vezetõje, Horváth Józsefné. Az elhangzott információk birtokában Kása István alezredessel, a kiutazó KFOR kontingens kijelölt parancsnokával az a megállapodás született, hogy a Hosz és a Letbroke Kft. képviselõje július 31-én, a biztosítási szerzõdések egyéni megkötésére újabb lehetõséget kap. Tisztségviselõ-választás a Radarezred medinai bázisán A közelmúltban Kilián Nándor dandártábornokkal, az MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis parancsnokával kötött szóbeli megállapodás alapján, az alárendelt alegységek teljes személyi állománya számára megtartott tájékoztatókon juttathatja el a Hosz vezetése az érdekvédelmi tevékenységérõl és a szolgáltatási rendszerérõl szóló információkat. Így került sor június 7-én a mûveleti támogató zászlóalj teljes személyi állománya részvételével megtartott tájékoztatóra, melyen az érdekvédelmi tevékenységrõl szóló aktuális információkat Szendrei Zoltán alelnök, míg a szolgáltatásokkal kapcsolatosakat e sorok írója ismertette a résztvevõkkel. A tájékoztatót követõen került sor az alapszervezet által Ft értékben vásárolt sporteszközök (tollaslabda-, asztalitenisz ütõk és hálók, valamint súlyzók és kondicionáló pad) átadására. Jáger Lajos alapszervezeti vezetõ és helyettese, Csontos László adta át a beszerzett sportszereket a bázis sportkombinátjában Nagy Viktor õrnagy kiképzési fõnök-helyettesnek és Kévés János alezredes hadmûveleti fõnöknek (mindketten Hosz tagok). Természetesen az eszközöket bárki használhatja, aki a sportkombinátba látogat, de az eszközökön elhelyezett Hosz logók biztosítják az adományozó azonosíthatóságát áprilisában az MH 54. Veszprém Radarezred medinai csoportjának vezetõje lemondott csoportvezetõi tisztségérõl. A Honvédszakszervezet Alapszabályának ide vonatkozó pontja alapján a megüresedést követõ 60 napon belül kell új tisztségviselõt választani. A medinai Hosz tagság egybehangzó véleménye alapján kezdeményezésre került, hogy ne csak csoportvezetõt, hanem annak távolléte esetén, a képviseleti tevékenység zavartalan továbbvitele céljából helyettest is válasszanak. A június 12-én végrehajtott tisztségviselõi választáson Jakab Attila fõhadnagyot a medinai csoport vezetõjének, A KFOR váltás állományát tájékoztattuk a missziós biztosításról A KFOR-ban szolgálatot teljesítõ állomány augusztus elején útba induló, váltó állomány felkészülési programja részeként, június 8-án a tatai MH 25. Klapka György Lövészdandár étkezdéjében került sor a több Huszár Zoltán fõtörzsõrmestert csoportvezetõ helyettesnek választották. A választáson részt vett Németh Nándor területi kapcsolattartó, aki elismerését fejezte ki a megválasztott tisztségviselõknek, eredményes munkát kívánt a felelõsségteljes tevékenységhez és felelõsségi körében tájékoztatta a tagságot a felmerült kérdések tekintetében. Az ülést követõen Horváth Ervin õrnagy a bázis parancsnoka gratulált a megválasztott csoportvezetõnek és közösségi tevékenységének elõsegítése érdekében támogatásáról biztosította (képünkön). A 6-7. oldalt írta, összeállította és a fotókat készítette: Dr. Hajós Dezsõ 7

8 Szolgáltatások Megszületett a megoldás a misszióba utazó katonák életbiztosítására! Stratégiai partnerünkkel, a Letbroke Kft.-vel már 2012 év eleje óta dolgoztunk azon, hogy a misszióba utazó Hosz tag katonák számára megfelelõ életbiztosítást teremtsünk elõ a misszió idõszakára. Ennek eredményeképpen megszületett a megoldás, ami egy olyan komplex életbiztosítást jelent, amellyel mind a misszióba menõ, mind az itthoni szolgálatot teljesítõ katonák élhetnek. A Hosz stratégiai partnere, a Letbroke Kft. (pénzügyi tanácsadó vállalkozás) felkutatta a megfelelõ biztosítási módozatot és csoportos életbiztosítási keretszerzõdést kötött a Groupama Garancia Biztosító Zrt.-vel. A misszióba utazó katonák élet és balesetbiztosítása: a Letbroke Kft. által megkötött csoportos életbiztosításhoz az öngondoskodás jegyében lehet csatlakozni minden katonának, egyénileg az ún. biztosítotti nyilatkozat kitöltésével és a misszió idejére kalkulált biztosítási díj (Afganisztán: Ft/hó, egyéb országba utazás esetén: Ft/hó) megfizetésével. A biztosítás békefenntartói feladatok ellátása esetén fedezetet nyújt az alábbiakra: Természetes halál esetén: Ft Baleseti halál esetén: Ft 100%-os egészségkárosodás esetén: Ft (A fenti információk tájékoztató jellegûek, nem minõsül ajánlattételnek.) A speciálisan a misszióba utazó katonák részére kidolgozott konstrukció minden releváns békefenntartói tevékenységhez fedezetet biztosít, keretei között balesetnek minõsül pl. a telepített-rejtett akna robbanása, orvlövész cselekménye is. Az itthon maradó katonáknak szintén a Letbroke Kft. tud öngondoskodás keretében életbiztosításra megoldást nyújtani, ugyanis a cég által megkötött csoportos életbiztosítás számukra is elérhetõ a fentiektõl eltérõ, de szintén kedvezõ feltételekkel 301 Ft/hó összegért. Természetes halál esetén: Ft Baleseti halál esetén: Ft 100%-os egészségkárosodás esetén: Ft További információk: Hosz: Letbroke Kft.: Dr. Hajós Dezsõ Kovács Tamás 70/ / Nyári lakásvásárlási akció ingatlan leasing és jelzáloghitel konstrukcióval Milyen akcióval tudja segíteni a Letbroke Kft. a Hosz tagjait a lakáshoz jutás tekintetében? A nyár a lakásfelújítások és a költözések idõszaka. Érdemes a pénzügyi piacon végignézni alaposan azoknak a családoknak, akik a lakáshoz jutáshoz a legnagyobb kedvezményeket kívánják elérni. Kiemelt bankpartnerünk, ügyfeleink részére a lakás- és jelzáloghitelek, valamint lakáslízing termékek esetén a díjelengedési akciót június 30-ig meghosszabbítja. A meghosszabbított akcióban a bank forint alapú lakás- és jelzálog típusú hitelei, valamint a lakáslízing termékei forint és euro alapon részt vesznek. Az akció keretében az ügyfelek továbbra is az alábbi induló díjkedvezményekben részesülhetnek: 1. Hitelbiztosítéki érték megállapítási díjat szerzõdéskötéskor utólagosan visszatérítik (egy ingatlan fedezet esetén) 2. Közjegyzõi díjat a hitelezõ fizeti meg 3. Folyósítási jutalékot, lakáslízing esetén a szerzõdéskötési díjat nem kell megfizetni. Ezek a kedvezmények 5-10 MFt hitel esetén elérhetik a Ft-ot. Milyen további szolgáltatások érhetõek el a Letbroke Kft. partnerein keresztül? Valóban, az ingatlan finanszírozással kapcsolatosan tovább bõvítettük a cégünkön keresztül elérhetõ szolgáltatások körét, így elérhetõ jogi, mûszaki, mérnöki szolgáltatás is, amelyek ingatlan kérdésben fontosak, szóba kerülhetnek. Ezek a szolgáltatások a cégcsoportunkba tartozó Immogen Kft.-n keresztül és ügyvédi iroda partnereink által érhetõek el. A jogi szolgáltatások terén két ügyvédi iroda is kedvezményekkel áll rendelkezésünkre mind az adásvételi szerzõdések, mind egyéni ingatlanjogi kérdések terén, de õk támogatják Ügyfeleinket az egyes pénzügyi termékek kisbetûs jogi pontjainak értelmezésében is. Az adásvételi szerzõdést jellemzõen az eladó, illetve ingatlan lízing esetében a lízingcég ügyvédje szövegezi meg, de a vevõ érdekeinek védelme nem az õ feladatuk. Ezért minden esetben javasoljuk a másik fél által elkészített adásvételi, finanszírozási szerzõdések jogi kontrollját. Egy további terhet ró az ingatlan adásvételekre az ez év elejétõl, az 50 m 2 -nél nagyobb ingatlanok adásvételekor kötelezõ energia tanúsítvány beszerzése. Noha ez az eladó feladata, tapasztalataink szerint jó néhány vevõ és eladó, sõt némely pénzintézet sincs ezzel tisztában. Nagyon kellemetlen ezzel az elvárással akkor szembesülni, amikor egy pénzintézet folyósítási feltételként jelöli meg és akkor kell elkezdeni a folyamatot. Ezért a Letbroke Kft. igény esetén ajánl olyan partnert, aki gyorsan és versenyképes költséggel képes ezt elkészíteni. Milyen fórumokon érhetõek el a Letbroke Kft. munkatársai? A hatékonyság érdekében elsõsorban -en, telefonon, vagy természetesen személyesen vagyunk elérhetõek, a személyes kapcsolat egyik hatékony fóruma az egyes helyõrségekben szervezett szolgáltatói nap vagy egyéb fórum, ahol mindig igyekszünk jelen lenni az Egység 2002 Kft. munkatársai meghívása alapján. Elérhetõségeink: telefon: 06 1/ / Kovács Tamás ügyvezetõ 06 30/ web: Személyesen telefonos egyeztetés alapján az ország különbözõ pontjain elérhetõek mobil regionális képviselõink, akik laptoppal, internetes elérésen keresztül tudnak, akár azonnal ajánlatokat is kalkulálni. 8

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Ára: 99 Ft Tagjainknak ingyenes! 2011. február XX. évfolyam, 2. szám www.hsz.hu Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Találkozó a honvédelmi miniszterrel.......... 3. oldal Bátran és nyíltan!...........................

Részletesebben

Kíváncsi a miniszter...

Kíváncsi a miniszter... Vargha Tamás parlamenti államtitkár: A kormány elkötelezett a közszféra illetményeinek rendezése ügyében 4-6. oldal Czövek János Hosz elnök: A katonákon csak az illetmények emelése segíthet Kíváncsi a

Részletesebben

Tovább tárgyalunk az illetményemelés érdekében... 3. oldal Problémák és megoldások... 6. oldal

Tovább tárgyalunk az illetményemelés érdekében... 3. oldal Problémák és megoldások... 6. oldal Családi nap szeptember 15-én!!! Ára: 99 Ft Tagjainknak ingyenes! 2012. szeptember XXI. évfolyam, 9. szám www.hsz.hu shop.hsz.hu Elkötelezettek és jogkövetôk... 4-5. oldal Legfrisebb hírek, információk:

Részletesebben

Fókuszban az alapszabály... 5. oldal Elindult a kampány... 7. oldal Olimpia elôtt (1.): Egyenruhában Londonban?.. 10-11. oldal

Fókuszban az alapszabály... 5. oldal Elindult a kampány... 7. oldal Olimpia elôtt (1.): Egyenruhában Londonban?.. 10-11. oldal Május 21.: Magyar Honvédelem Napja! Ára: 99 Ft Tagjainknak ingyenes! 2012. május XXI. évfolyam, 5. szám www.hsz.hu shop.hsz.hu Már élni lehet az árfolyamgát lehetôségével... 14. oldal Legfrisebb hírek,

Részletesebben

HÉF: a csoportos létszámcsökkentés nem érinti a csapatoknál szolgáló katonákat... 6-7. oldal

HÉF: a csoportos létszámcsökkentés nem érinti a csapatoknál szolgáló katonákat... 6-7. oldal November 22-23.: V. Kongresszus - Balatonkenese Ára: 99 Ft Tagjainknak ingyenes! 2011. november XX. évfolyam, 11. szám www.hsz.hu HÉF: a csoportos létszámcsökkentés nem érinti a csapatoknál szolgáló katonákat...

Részletesebben

Az illetményemelés elodázhatatlan 3. oldal

Az illetményemelés elodázhatatlan 3. oldal Czövek János: Az illetményemelés elodázhatatlan 3. oldal A célok nem változnak, 2013-ban is helyt kell állni! 2012-ben helytálltunk ez az elmúlt év rövid summája. Elvégeztük mindazt, amit a nemzet ránk

Részletesebben

Sikeres családi nap Szentendrén... 3-5. oldal

Sikeres családi nap Szentendrén... 3-5. oldal Ára: 99 Ft Tagjainknak ingyenes! 2011. szeptember XX. évfolyam, 10. szám www.hsz.hu Sikeres családi nap Szentendrén... 3-5. oldal Ahol már nem jár a metró (2.)............. 6-7. oldal Közös Nyilatkozatot..........................

Részletesebben

A kiképzés csúcsa. A teljes közszféra perelheti az államot a Kúria döntése alapján. Minden energiánkat a tagszervezésre kell fordítanunk

A kiképzés csúcsa. A teljes közszféra perelheti az államot a Kúria döntése alapján. Minden energiánkat a tagszervezésre kell fordítanunk A teljes közszféra perelheti az államot a Kúria döntése alapján Több százezer közalkalmazott és köztisztviselõ indíthat pert az állam pontosabban munkáltatója ellen a Kúria jogerõs ítélete nyomán, amely

Részletesebben

SZÉF: Honvédség nélkül?... 12. oldal Kormányváltás után 100 nappal... 14. oldal. Megmarad az önálló szolgálati törvény!.. 6-8.

SZÉF: Honvédség nélkül?... 12. oldal Kormányváltás után 100 nappal... 14. oldal. Megmarad az önálló szolgálati törvény!.. 6-8. 2010. október XIX. évfolyam, 10. szám www.hsz.hu Lemondtak az alelnökök, rendkívüli kongresszus lesz... 3. oldal SZÉF: Honvédség nélkül?................. 12. oldal Kormányváltás után 100 nappal... 14.

Részletesebben

A Hosz javaslatai garanciális elemekkel bôvítették a humánstratégiát... 4-5. oldal

A Hosz javaslatai garanciális elemekkel bôvítették a humánstratégiát... 4-5. oldal Ára: 99 Ft Tagjainknak ingyenes! Hivatásunk védelmében 2011. augusztus XX. évfolyam, 8. szám www.hsz.hu A Hosz javaslatai garanciális elemekkel bôvítették a humánstratégiát... 4-5. oldal Szeptember 17.:

Részletesebben

Év végi rendezvények

Év végi rendezvények Év végi rendezvények Tudosításunk a 18-19. oldalon olvasható Ára: 149 Ft Tagjainknak ingyenes! 2015. január XXI. évfolyam, 1. szám www.hsz.hu shop.hsz.hu Jelentõs illetményfejlesztés a honvédségben A következõ

Részletesebben

A munkavédelem gyakorlata

A munkavédelem gyakorlata 2008. XI. évfolyam 2. szám A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának lapja Május 1.: Konferencia és megemlékezés 8. oldal A munkavédelem gyakorlata 10. oldal Érdemes együttmûködni és összefogni

Részletesebben

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben?

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben? www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI 25 SZÖVETSÉGE 2015. JANUÁR-FEBRUÁR Az ágazati szakszervezeti szövetség éves! 21. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM A tartalomból: Megindultak az ágazati

Részletesebben

Rendõr motoros találkozó Diósgyõrben 20. oldal

Rendõr motoros találkozó Diósgyõrben 20. oldal A FÜGGETLEN RENDÔR SZAKSZERVEZET LAPJA 2008. JÚLIUS-AUGUSZTUS Rendõr motoros találkozó Diósgyõrben 20. oldal SIKERES KIFOGÁSOK PEST MEGYÉBEN 8. oldal INTERJÚ KOVÁCS GYÖRGY RÉGIÓ-ELNÖKKEL 3. oldal ÚJABB

Részletesebben

Találkozó a szakszervezeti vezetőkkel

Találkozó a szakszervezeti vezetőkkel XII. évfolyam 9. szám Találkozó a szakszervezeti vezetőkkel Újra érték lesz vasutasnak lenni Szarvas Ferenc, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója kedden, második munkanapján, a MÁV reprezentatív szakszervezeteinek

Részletesebben

XVI. évfolyam 2013. december 4. szám. Áldott Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben, egészségben gazdag boldog Új Évet kívánunk!

XVI. évfolyam 2013. december 4. szám. Áldott Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben, egészségben gazdag boldog Új Évet kívánunk! XVI. évfolyam 2013. december 4. szám Áldott Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben, egészségben gazdag boldog Új Évet kívánunk! Halottainkra emlékeztünk 2013 Tartalom Halottainkra emlékeztünk 2 Vezetők és

Részletesebben

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV 2012 BUDAPEST A FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET KIADVÁNYA Felelős kiadó Dr. Tömösváry Zsigmond nyá. dandártábornok, elnök Lektorálták Dr. Magyar István nyá. dandártábornok

Részletesebben

12. évfolyam, 137. szám, 2011. december. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket! BOLDOGABB ÚJÉVET KÍVÁN A KEDVES OLVASÓNAK A SZERKESZTŐSÉG B U É K, 2 0 1 2

12. évfolyam, 137. szám, 2011. december. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket! BOLDOGABB ÚJÉVET KÍVÁN A KEDVES OLVASÓNAK A SZERKESZTŐSÉG B U É K, 2 0 1 2 12. évfolyam, 137. szám, 2011. december Kellemes Karácsonyi Ünnepeket! BOLDOGABB ÚJÉVET KÍVÁN A KEDVES OLVASÓNAK A SZERKESZTŐSÉG B U É K, 2 0 1 2 MOL BÁNYÁSZ HÍRLAP 2 2011. december A tartalomból: A félelem

Részletesebben

MI TÖRTÉNT A RÉT-EN? AZ FRSZ A HATÁRRENDÉSZEK VÉDELMÉÉRT 4. oldal ELINDULT AZ FRSZ HONLAP FÓRUM ROVATA

MI TÖRTÉNT A RÉT-EN? AZ FRSZ A HATÁRRENDÉSZEK VÉDELMÉÉRT 4. oldal ELINDULT AZ FRSZ HONLAP FÓRUM ROVATA Mi nem csak beszélünk, teszünk is! A FÜGGETLEN RENDÔR SZAKSZERVEZET LAPJA 2009. JÚLIUS-AUGUSZTUS AZ FRSZ A HATÁRRENDÉSZEK VÉDELMÉÉRT 4. oldal ELINDULT AZ FRSZ HONLAP FÓRUM ROVATA MI TÖRTÉNT A RÉT-EN? 4.

Részletesebben

Rendkívüli helyzet ez jellemzõ a mostani kongresszusra, csakúgy, mint arra,

Rendkívüli helyzet ez jellemzõ a mostani kongresszusra, csakúgy, mint arra, CMYK CMYK www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE Kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak! 18. ÉVFOLYAM,

Részletesebben

sajnos nem érkezett válasz megkeresésünkre!)

sajnos nem érkezett válasz megkeresésünkre!) 2004. december VI. évfolyam 12. szám Boldog Új Évet! Évek óta, a Nyílt vonal címû újságunkban minden évbúcsúztató cikket azzal szoktunk kezdeni, hogy ismét elmúlt egy év és ehhez teszünk különféle jelzõket,

Részletesebben

Papp László néptáncoktató halálának 15. évfordulója

Papp László néptáncoktató halálának 15. évfordulója XVII. évfolyam 38. szám z 2005. november 17. z Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu A TÁNCOLTATÓ Papp László néptáncoktató halálának 15. évfordulója alkalmából jubileumi emlékestet

Részletesebben

napig is az. Az országos érdekegyeztetés sztrájktörvény szigorítása, a 16%- os egykulcsos adó, a 98%-os viszszamenõleges

napig is az. Az országos érdekegyeztetés sztrájktörvény szigorítása, a 16%- os egykulcsos adó, a 98%-os viszszamenõleges CMYK www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 17. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM Elfogadta az Országgyûlés az új Munka Törvénykönyvet Kormánypárti többséggel 255:98 arányban december

Részletesebben

MOL Bányász Hírlap, a hiteles hírforrás!

MOL Bányász Hírlap, a hiteles hírforrás! 13. évfolyam, 140. szám, 2012. március A Rotary Fúrási Zrt. R-67-es diesel-elektromos fúróberendezése a kurdisztáni (Irak) térségben (Aqra 1-es fúráspont) Fotó: Kádár Sándor (2012. március 8.) MOL Bányász

Részletesebben

1,2 X - SZOLGÁLATI IDÕ SZORZÓ 18. oldal. Nyugdíjasok figyelem - nemzetközi jogsegély A BEISKOLÁZÁSI SEGÉLYRÕL

1,2 X - SZOLGÁLATI IDÕ SZORZÓ 18. oldal. Nyugdíjasok figyelem - nemzetközi jogsegély A BEISKOLÁZÁSI SEGÉLYRÕL Mi nem csak beszélünk, teszünk is! A FÜGGETLEN RENDÔR SZAKSZERVEZET LAPJA 2011 JÚNIUS 1,2 X - SZOLGÁLATI IDÕ SZORZÓ 18. oldal Nyugdíjasok figyelem - nemzetközi jogsegély AZ FRSZ 12 KÖVETELÉSE A JOGEGYENLÕSÉG

Részletesebben

2007. JÚLIUS VII. évfolyam I. szám

2007. JÚLIUS VII. évfolyam I. szám 2007. JÚLIUS VII. évfolyam I. szám 2 2007. július ÉVES SZÁMVETÉS FELADATAINK ORSZÁGOS ÉS MEGYEI KÜLDÖTTGYŰLÉS UTÁN... Tisztelt Tagtársaim! Tisztelt Olvasó! Évente egy alkalommal a Kamara életében a legfontosabb

Részletesebben

2014. április május. A VOSZ Küldöttgyûlésének. határozatai. Felhívás az Év Vállalkozója és a Megyei Év Vállalkozója Díj elnyerésére

2014. április május. A VOSZ Küldöttgyûlésének. határozatai. Felhívás az Év Vállalkozója és a Megyei Év Vállalkozója Díj elnyerésére VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2014. ÁPR. MÁJ. 19. ÉVF. 3. SZÁM A VOSZ Küldöttgyûlésének határozatai Felhívás az Év Vállalkozója és a Megyei Év Vállalkozója Díj elnyerésére

Részletesebben

Intenzív tárgyalások a Létesítményüzemeltető Kollektív Szerződéséről

Intenzív tárgyalások a Létesítményüzemeltető Kollektív Szerződéséről XVI. évfolyam 12. szám VÉT HÍREK Fokozódik a szakszervezeti nyomás Lapunk novemberi számában számoltunk be a MÁV Zrt. humánerőforrás vezérigazgató-helyettesével folytatott konzultációnkról, mely a vasutas

Részletesebben

Aki a pénzügyek Tudósítóinktól

Aki a pénzügyek Tudósítóinktól www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 15. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM Felnövekvõ ágban a VIT Nyugdíjpénztár Megújul a VIT - új, aktív, dinamikus kommunikációs csatornákat nyitottunk

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Nyilván az összefogás jegyében! 2. Szakszervezetünk a két másik reprezentatív vasutas szakszervezettel együtt

HÉZAG NÉLKÜL. Nyilván az összefogás jegyében! 2. Szakszervezetünk a két másik reprezentatív vasutas szakszervezettel együtt 2007. november 2007. november IX. évfolyam 11. szám Újságunk tartalmából Ki hogyan (nem) dolgozik ez év végén? Az üzemvitellel közvetlenül össze nem függõ tevékenységet ellátó munkavállalók év végi tevékenységi

Részletesebben