SZ- /2015. SZ. SZABÁLYZAT A MAGYAR GÁZTRANZIT ZRT. KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS INFORMATIKAI PLATFORM SZABÁLYZAT SZABVÁNYOS KAPACITÁSTERMÉKEKRE VONATKOZÓAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZ- /2015. SZ. SZABÁLYZAT A MAGYAR GÁZTRANZIT ZRT. KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS INFORMATIKAI PLATFORM SZABÁLYZAT SZABVÁNYOS KAPACITÁSTERMÉKEKRE VONATKOZÓAN"

Átírás

1 SZ-/2015. sz. MGT Kapacitáslekötési és Informatikai Platform szabályzatszabványos kapacitás termékre Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrizte: Ellenőrizte: SZ- /2015. SZ. SZABÁLYZAT A MAGYAR GÁZTRANZIT ZRT. KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS INFORMATIKAI PLATFORM SZABÁLYZAT SZABVÁNYOS KAPACITÁSTERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Jóváhagyó: dr. Meggyes Gyula Dátum: június Vezérigazgató Ezen dokumentum mindenkor érvényes, ellenőrzött példánya a Magyar Gáz Tranzit ZRt. számítógépes hálózatának Szabályzatok könyvtárában található. A korábban kinyomtatott példányok érvényességét használat előtt összehasonlítással ellenőrizze Kiadás: 1. száma:sz-/2015 1/11

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat célja A szabályzat hatálya Hivatkozások Meghatározások Jogszabályi keret MGT KLIP-hez történő hozzáférés Hozzáférés műszaki feltételei, eseménynaplózás Rendszerhasználó hitelesítése MGT KLIP termékei MGT KLIP szolgáltatásai Pénzügyi biztosíték meghatározása CAM Aukció termékei Kapacitásigény benyújtása CAM aukció folyamata CAM kapacitástermékek allokációja Szerződéskötésre vonatkozó szabályok Mellékletek sz. melléklet: MGT KLIP Felhasználói Megállapodás /16

3 1. A szabályzat célja: A szabályzat célja az MGT Kapacitáslekötési és Informatikai Platform (továbbiakban: MGT KLIP) hozzáférésével és működésével azon belül is a szabványos kapacitástermékek kapacitásaukcióval kapcsolatos szabályok meghatározása,. 2. A szabályzat hatálya 2.1. A Szabályzat időbeli hatálya: A Szabályzat a Hivatal jóváhagyásával 2015 év hó -tól lép hatályba, és mindaddig hatályban marad, amíg azt a Hivatal hatályon kívül nem helyezi, illetve amíg az MGT meg nem szűnik A Szabályzat tárgyi hatálya: A Szabályzat tárgyi hatálya az MGT KLIP kapacitáslekötési és aukciós folyamatainak működésével kapcsolatos szabályokra terjed ki, továbbá rögzíti a szabványos kapacitástermékeket, a Felhasználók részvételi feltételeit, a pénzügyi biztosítékot és a szerződéskötés feltételeit. A Szabályzat elválaszthatatlan részét képezi az MGT KLIP Felhasználói Megállapodás (MGT KLIP FM). Jelen Szabályzat nem szabályozza a nem szabványos kapacitástermékek valamint az MGT KLIP FM folyamatos rendszerüzemelésre vonatkozó kapcsolódást és rendszerhasználatot, azt az MGT Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei, és egyes szerződések, KLIP FM tartalmazzák. A Társaság által megkötött szerződések, és a kialakított belső szabályzatok, eljárásrendek, belső utasítások nem állhatnak ellentétben ezen szabályzat előírásaival, annak tartalmát, hatályát, hatáskörét nem szűkíthetik, illetve csorbíthatják A Szabályzat személyi hatálya A szabályzat személyi hatálya kiterjed az MGT KLIP-pel kapcsolatban álló MGT KLIP Rendszerhasználókra és az MGT KLIP hez kapcsolódó Rendszerüzemeltetőre. Az MGT az alábbi felelősségi szabályok alkalmazását megelőzően minden érintett munkavállalót tájékoztat a jelen Szabályzat által meghatározott kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos feladatokról, valamint azok elméleti és gyakorlati oldalát is teljes körűen ismerteti Felülvizsgálati felelősség: A dokumentumban szabályozott tevékenység belső felülvizsgálatának elvégeztetéséért a Szabályozási vezető a felelős. 3. Hivatkozások 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2012/490/EU számú Bizottsági határozat a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről szóló 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról. 3/16

4 Az Európai Bizottság október 14-i 984/2013/EU rendelete a földgázszállító rendszerekben alkalmazott, a kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 715/2009/EK európai és tanácsi rendelet kiegészítéséről szóló rendelet (továbbiakban CAM NC) a földgázellátásról szóló évi XL. törvény (GET) a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (Get. Vhr.) MGT Üzletszabályzat, Általános Szerződési Feltételek, MGT KLIP FM 4. Meghatározások Aukciós naptár: Minden naptári év januárjáig közzétett, márciustól a következő naptári év februárjáig tartó időszakban sorra kerülő konkrét aukciókra vonatkozó információkat bemutató táblázat, amely tartalmazza az aukciókkal kapcsolatos összes fontos időpontot, ideértve az aukció kezdetének napját, valamint az időpontokkal érintett szabványos kapacitástermékeket. CAM NC: az Európai Unió Bizottságának 984/2013/EU Rendelete a földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről. CMP: a 2012/490/EU számú Bizottsági határozat a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről szóló 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról. Előszöri alulértékesítés: akkor fordul elő, ha az első vagy az azt követő ajánlattételi fordulók végén a Rendszerhasználók összesített igénye kisebb, mint a felkínált kapacitás. Elszámoló ár (%-ban): az aukció végeredményeként kialakult ár, mely a kiinduló ár %-ában kerül meghatározásra. Tartalmazza a kiinduló árat (100%) és az aukciós felárat (%). Elszámoló egységár (Pénznem/kWh/óra/időszak): az aukció végeredményeként egységnyi kapacitástermékre kialakult ár, mely az elszámoló ár pénzben kifejezett értékét jelenti. Elszámoló díj (Pénznem): adott nyertes ajánlathoz tartozó összeg, mely az elszámoló egységár és az elnyert kapacitás mennyiségének szorzata, amit Rendszerhasználó fizet a Rendszerüzemeltetőnek. Emelkedő áras aukció: olyan aukció, melynek során a Rendszerhasználó egymást követő fordulókban meghirdetett, meghatározott árlépcsők szerint emelkedő árak mellett tehet ajánlatot az igényelt mennyiségekre. Egyenáras aukció: olyan aukció, amelynek során a Rendszerhasználó egyetlen ajánlattételi fordulóban tesz ajánlatot az árra és a mennyiségre, és a sikeres ajánlatot benyújtó valamennyi Rendszerhasználó a még elfogadott legalacsonyabb megajánlott árat fizeti az elnyert kapacitásért. MGT Kapacitáslekötési és Informatikai Platform (MGT KLIP): Társaság üzemeltetésében lévő elektronikus kapacitáskereskedelmi felület, amely megfelel a GET szerinti Kapacitáslekötési Platform, valamint az Európai Unió Bizottságának 984/2013/EU Rendelete a 4/16

5 földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről (CAM NC) előírásainak. Az MGT KLIP kapacitás felajánlást, kapacitás lekötést, kapacitás aukciót, nominálást, allokálást és egyéb adatkommunikációt biztosító alkalmazási rendszer a hozzátartozó adatbázis kezelőkkel, amely képes más rendszerekkel szabványos, kétirányú adatkapcsolatot létesíteni, és amelyet a Rendszerhasználók, a Rendszerüzemeltetők és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal)a hozzáférési jogosultságuk alapján használnak. MGT Kapacitáslekötési, Informatikai Platform Felhasználói Megállapodás (továbbiakban: MGT KLIP FM): Az MGT KLIP használatának feltételeit rögzítő, a Társaság és az MGT KLIP igénybevevő között létrejött megállapodás. A Rendszerhasználati szerződés egyik eleme. MGT KLIP felhasználó (továbbiakban: Felhasználó): Az a földgázipari szereplő Rendszerhasználó, vagy MGT KLIP hez kapcsolódó TSO mint MGT KLIP rendszerhasználó ( MGT-n kívüli ), aki az MGT KLIP FM aláírásával elfogadja az MGT KLIP használatára vonatkozó szabályokat. Kapacitáslekötési és Földgázszállítási Szerződés (továbbiakban: KF Szerződés): A Társaság és a Rendszerhasználó közötti olyan szerződés, amelyben a földgázszállító díjfizetés ellenében vállalja a szerződésben meghatározott földgázszállító hálózati kapacitás, folyamatos, szállítási irány szerinti biztosítását a Rendszerhasználó részére meghatározott időtartamon keresztül. A KF Szerződés a Rendszerhasználati szerződések egyik típusa. Kapcsolt kapacitás: nem megszakítható alapon, azaz a rendszer-összekötési pontok mindkét oldalán rendelkezésre álló betáplálási és kiadási ponti kapacitásnak megfelelő szabványos kapacitástermék. Kiinduló ár: Tarifarendeletben meghatározott kapacitás ára, mely kapcsolt kapacitás esetén a kapcsolódó Rendszerüzemeltetők kapacitásainak együttes ára. Kis árlépcső: Betáplálási-kiadási pontonként és kapacitástermékenként meghatározott állandó vagy változó összeg, amely alacsonyabb, mint a nagy árlépcső. Nagy árlépcső: Betáplálási-kiadási pontonként és kapacitástermékenként meghatározott állandó vagy változó összeg. Rendszerhasználó: AZ ÜKSZ szerinti megfogalmazás. TSO felhasználó: MGT KLIP-en regisztrált szállítási rendszerüzemeltető, aki igénybe veszi az MGT KLIP szolgáltatásait. Az MGT az MGT KLIP üzemeltetője és alanyi jogon TSO felhasználó. Rendszerhasználati szerződés: 5/16

6 A kapacitások lekötésére, a földgázszállítási és az MGT KLIP szolgáltatásai, valamint jogcím átvezetési szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződések összefoglaló megnevezése. Rendszerszintű üzemeltetési szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás mely a napi folyamatos szállítási rendszerüzemeltetés része: nominálás, allokálás, másodlagos kapacitás kereskedelem, jogcímátvezetés és az ezekhez tartozó Rendszerüzemeltető és Rendszerhasználói adatszolgáltatást. 5. Jogszabályi keret Az MGT KLIP a CAM NC és a vonatkozó nemzeti jogszabályok előírásainak megfelelően került kialakításra. MGT KLIP magyarországi működését a évi XL. törvény, a 19/2009. (I. 30.) Kormányrendelet szabályozza. Az MGT ZRt. az MGT KLIP-et üzemeltető szállítási rendszerüzemeltető. Az MGT felelős az MGT KLIP hozzáférhetőségének biztosításáért, a rendszer karbantartásáért és fejlesztéséért. Az MGT, mint üzemeltető nem vonható felelősségre a Rendszerhasználók vagy TSO felhasználók jogszabályi, illetve jelen Működési Szabályzatnak való nem-megfeleléséből származó károkért. 6. MGT KLIP-hez történő hozzáférés A hozzáférés feltétele a tevékenységhez kötött, a Hivatal által kiadott működési engedély bemutatása, a Rendszerhasználói státusz igazolása a Társaság részére. Külföldi Rendszerhasználó esetén az ÜKSZ-ben meghatározott módon kell igazolni az átszállítási jogosultságot, valamint a nemzetközi kereskedelmi tevékenységre vonatkozó dokumentumokat. Kapcsolt kapacitás felajánlás az MGT KLIP-hez való hozzáférést az MGT alakítja ki, de a Rendszerhasználó rendszerben való hozzáférés szabályait engedélyezését a kapcsolódó Rendszerüzemeltetők közösen alakítják ki.. Az MGT KLIP igénybevevőnek rendelkeznie kell minősített szolgáltató által kibocsátott, érvényes, saját digitális tanúsítvánnyal. A tanúsítványnak az MGT KLIP FM-ben részletezett feltételeknek kell megfelelnie. A tanúsítvány beállításához szükséges információkat az MGT KLIP FM mellékleteként kell a Társasághoz eljuttatni legkésőbb a kapacitás aukció megkezdése előtt 10 munkanappal. Az MGT KLIP-igénybevevőnek el kell fogadnia az MGT KLIP felhasználási feltételeit, amelyeket az MGT KLIP FM tartalmaz. Az aláírt MGT KLIP FM-et a Társasághoz kell eljuttatni legkésőbb az MGT KLIP-hez való tényleges hozzáférést megelőző 10. munkanapon. A megállapodás pénzügyi kötelezettségeket nem tartalmaz. A Társaság az MGT KLIP-hez való hozzáférés feltételeinek teljesülése után legkésőbb 3 munkanapon belül biztosítja az MGT KLIP-hez való tényleges hozzáférést az MGT KLIP igénybevevő számára. Rendszerhasználó vagy TSO felhasználó az MGT KLIP FM megkötésével válik jogosulttá az MGT KLIP hozzáféréséhez és használatához. A hozzáférési jogokat az MGT az MGT KLIP FM-ben foglaltaknak megfelelően biztosítja, mely lehet csak Aukciózó illetve Folyamatos rendszerüzemeltetői 6/16

7 szolgáltatásokhoz való hozzáférés (Nominálás, Allokálás, stb. ). Szabványos kapacitástermék aukción való részvétel esetén a Regisztráció jelen szabályzat 8. pontjában szereplő hitelesítés A csatlakozást követően az MGT, mint üzemeltető adja meg az igényelt jogokat a TSO felhasználó képviselőinek. 7. Hozzáférés műszaki feltételei, eseménynaplózás A TSO felhasználóra és a Rendszerhasználóra vonatkozó software és hardware konfigurációs követelmények: naprakész számítástechnikai rendszer, pdf olvasó, internet böngésző (Internet Explorer 8, Chrome vagy Firefox), Adobe Flash Player legfrissebb verziója az adott internet böngészőhöz illesztve, szélessávú internet kapcsolat,. A Felhasználók minden tevékenysége naplózásra és tárolásra kerül. Az MGT, mint üzemeltető fenntartja a jogot az alkalmazott technológia módosítására. Az alkalmazott technológia Felhasználókat érintő módosítása esetén MGT legalább 30 nappal a változtatást megelőzően tájékoztatást ad a változásokról. 8. Rendszerhasználó hitelesítése MGT és kapcsolt kapacitás esetén kapcsolódó TSO felhasználó ellenőrzik és hitelesítik a Rendszerhasználókat, hogy azok Rendszerhasználóknak minősülnek-e. Az MGT rendszerén a vonatkozó nemzeti szabályozás szerint, illetve a kapcsolódó TSO a saját rendszerén a saját nemzeti szabályozása szerint engedélyezi az MGT KLIP en regisztráltakat. Kizárólag az ily módon ellenőrzött és visszaigazolt Rendszerhasználók vehetnek részt az adott kapacitásaukción. MGT köteles lehetővé tenni a Rendszerhasználók részvételét az adott aukcióban, amennyiben azok teljesítik az MGT és kapcsolt kapacitás esetén az MGT és a kapcsolódó szállítási rendszerüzemeltető erre vonatkozó közös feltételeit. 9. MGT KLIP Szabványos kapacitás termékei CAM NC szerinti szabványos kapcsolt és nem kapcsolt (egyedi) kapacitástermékekre vonatkozó kapacitásallokációs mechanizmusok A CAM NC-ben megfogalmazott előírások alapján az MGT KLIP felkínálja a lehetőséget a Rendszerhasználóknak, hogy aukció keretében kapacitásokat igényeljenek kapcsolt nem megszakítható vagy megszakítható kapacitás formájában, amelyek allokációja a CAM NC előírásai szerint történik. 7/16

8 Az alkalmazás azt is lehetővé teszi, hogy a Rendszerüzemeltető egyedi (nem kapcsolt) nem megszakítható vagy megszakítható kapacitásokat kínáljon fel. A Rendszerhasználók a fenti kapacitásokat a CAM NC előírásai szerint köthetik le. MGT KLIP alkalmas nem szabványos kapacitás termékek kapacitás allokációjára (ÜKSZ szerinti kiosztás) valamint Rendszerszintű üzemeltetésre, mely nem része jelen Kapacitás Szabályzatnak. 10. MGT KLIP szolgáltatásai Ha az MGT KLIP FM létrejött, és az MGT, vagy kapcsolt kapacitás esetén MGT és a kapcsolódó szállítási rendszerüzemeltető egybehangzóan hozzáférést biztosított a Rendszerhasználó jogosult a CAM NC meghatározott szabványos kapacitás aukción részt venni.. Az MGT KLIP szolgáltatásai magyar és angol nyelven érhetőek el. A tranzakciók elektronikus módon kerülnek rögzítésre (iktatásra), ezekről a Rendszerhasználó igénye esetén, elektronikus úton részletes tájékoztatást kaphat. Rendszerhasználó az MGT KLIP publikus Felhasználói kézikönyvében (www.gaztranzit.hu) rögzített módon, közvetlen vagy közvetett formában kap visszajelzést az általa kezdeményezett műveletek lefutásáról. 11. Pénzügyi biztosíték meghatározása Az MGT Üzletszabályzatának megfelelően a Rendszerhasználóknak pénzügyi biztosítékot kell nyújtaniuk az MGT részére a KF megkötéséhez. Az MGT KLIP-en Rendszerhasználó részére rendelkezésre álló szerződéses biztosíték a Rendszerhasználó részéről nyújtott pénzügyi biztosíték (ez lehet bankgarancia, pénzügyi letét, óvadék, stb.) alapján kerül rögzítésre. A szerződéses biztosíték kiterjed az egy időben párhuzamosan futó aukció során beadott ajánlatokra. Emelkedő áras aukció esetén a Rendszerhasználó aukciónkénti legnagyobb értékű ajánlataihoz tartozó árak összege kerül zárolásra az MGT KLIP-en beállított szerződéses biztosíték összegéből. Egyenáras aukció esetén a Rendszerhasználó aukciónkénti ajánlataihoz tartozó árak összege kerül zárolásra a szerződéses biztosíték összegéből. Amennyiben a zárolandó összeg meghaladja a Rendszerhasználó rendelkezésére álló szerződéses biztosítékot, akkor az adott ajánlatot az MGT KLIP automatikusan visszautasítja. Az MGT KLIP-en az MGT minden egyes Rendszerhasználó részére külön szerződéses biztosítékot állapít meg. Minden Rendszerhasználó az MGT KLIP-en transzparens módon követni tudja a szerződéses biztosíték esetleges zárolásokat. A zárolások feloldása az MGT és a TSO-k hitelkeret politikájának megfelelően történik. MGT KLIP-en történő kapacitás aukciós szerződése biztosítéki igény: - Évente meghirdetett éves kapacitástermék esetén: az éve kapacitás díj 1/12-része, 8/16

9 - Évente meghirdetett negyedéves kapacitástermék esetén: a legmagasabb negyedéves lekötési díj 1/3-a - Gördülő havi kapacitástermék esetén: a havi kapacitásdíj 100%-a, - Gördülő másnapi kapacitástermék esetén a maximális lekötés 100%-a. - Napon belüli kapacitástermék esetén a maximális lekötés 100%-a. 12. CAM Aukció szabványos kapacitás termékei CAM NC-ben az alábbi szabványos kapacitástermék aukciók vannak: - Évente meghirdetett éves kapacitástermék aukció (emelkedő áras aukció) - Évente meghirdetett negyedéves kapacitátermék saukció (emelkedő áras aukció) - Gördülő havi kapacitástermék aukció (emelkedő áras aukció) - Gördülő másnapi kapacitástermék aukció (egyenáras aukció) - Napon belüli kapacitástermék aukció (egyenáras aukció) Fenti termékek megszakítható kapacitásként is értékesíthetőek. Az aukció kiírásakor MGT rögzíti az MGT KLIP-en az alábbi adatokat: - hálózati pont, - szállítási irány, - a felkínált kapacitás: kapcsolt vagy nem kapcsolt kapacitás, - felajánlott kapacitásmennyiségek (évesnél max. 15 db éves termék, negyedévesnél 4 db negyedév), - aukció időpontja, aukciós naptár szerint - emelkedőáras aukció esetén nagy- és a kis lépcső (%-os értékek) - kiinduló ár. A október 1-től kezdődő gázévtől a jelen KLIP Működési Szabályzat rendelkezései alapján allokált kapacitástermékek esetében a következő mértékegység használható: kwh/óra, égéshő alapú 25 C/0 C referenciahőmérsékleten. 13. Kapacitásigény benyújtása A Rendszerhasználók az alábbi szabályoknak megfelelően tehetnek ajánlatot az adott kapacitásaukción: Az aukció kiírását követően a Rendszerhasználó a jelentkezés gomb lenyomásával jelentkezhet az aukcióra, a jelentkezési határidő végéig visszavonhatja a jelentkezést. A már kiírt aukcióra minden, a rendszerben rögzített Rendszerhasználó jelentkezhet a jelentkezési határidőig. Azon Rendszerhasználók jelentkezése automatikusan elfogadott, akiknél CAM aukcióra való jelentkezés elfogadott opció be van jelölve. A gördülő másnapi és napon belüli aukcióra való jelentkezés előfeltétele, hogy a Rendszerhasználónak keretszerződése legyen az adott típusú aukcióra és a szükséges pénzügyi biztosíték rendelkezésére álljon a KLIP FM-ben. 9/16

10 Az aukció a kiírásban szereplő időpontban automatikusan elindul. A Rendszerhasználók az Aukció megnyitása gombra kattintva láthatják a mennyiségeket. Itt adhatják le az egyes termékekre szóló ajánlataikat. Kapcsolt kapacitástermék aukciója esetén csak az a Rendszerhasználó vehet részt az aukcióban, akinek a jelentkezését mind az MGT, mind pedig a kapcsolt TSO elfogadta. Emelkedőáras aukció esetén termékenként egy ajánlat, egyenáras aukció esetén 10 db különböző ajánlat adható le. A Rendszerhasználóknak lehetőségük van ajánlatot beadni, visszavonni és azokat módosítani az ajánlattételi forduló időkeretein belül. Emelkedőáras aukció igény módosítása esetén a megadott mennyiség nem lehet több mint az előző fordulóban igényelt mennyiség. Rendszerhasználó beállíthatja (Auto licit), hogy a következő fordulóban a korábban megadott mennyiséggel automatikusan részt kíván venni. 14. CAM aukció folyamata A CAM típusú aukciók a CAM NC szabályzat szerint kerülnek lebonyolításra. Az egyenáras aukció esetén egy forduló van és az fél óra időtartamú, míg az emelkedőáras aukciók lehetnek több fordulósak, az első forduló 3 óra időtartamú, valamennyi további fordulója 1 óra időtartamú. Az aukció a CAM előírás alapján zárul. Az aukció lezárultával az érintett Rendszerhasználók értesítést kapnak az általuk megnyert mennyiségekről, az aukció összesített adatai publikálásra kerül. A Rendszerhasználóknak a megnyert mennyiségekkel automatikusan létrejönnek a szerződéseik. Az emelkedő áras aukció nagy és kis árlépcsőit az MGT és a TSO-k előzetesen meghatározzák, melyet a Rendszerhasználók nem módosíthatnak. A nagy és kis árlépcsők - kiinduló áron felüli aukciós felár - százalékban (%) kerülnek meghatározásra, melyet a Rendszerhasználónak meg kell fizetnie az adott árlépcsőnél. Rendszerhasználó nem csatlakozhat új résztvevőként emelkedő áras aukcióhoz az első ajánlattételi forduló lezárultát követően. Rendszerhasználó aukciós ajánlata akkor válik jogilag kötelező érvényűvé, ha az ajánlat elmentésre került az aukció érvényes eredménnyel történő zárásakor mind az egyenáras, mind az emelkedő áras aukció esetében, illetve az emelkedő áras aukció esetén minden ajánlattételi forduló zárásakor. Az ajánlatok módosítására vagy visszavonására az ajánlattételi fordulók és az aukció lezárása után nincs lehetőség. Rendszerhasználók az MGT és a TSO felhasználók által meghatározott szerződése biztosíték mértékéig adhatnak be ajánlatot a hálózati pont kapacitására vonatkozóan. A Rendszerhasználó ajánlattételi forduló zárásakor érvényes utolsó ajánlata visszavonhatatlan ajánlatnak minősül az adott kapacitástermékre vonatkozóan. A Rendszerhasználó tudomásul veszi, hogy az érvényes ajánlatok visszavonhatatlan ajánlatnak minősülnek az adott kapacitásaukción, melyek érvényes rendszerhasználati szerződést keletkeztetnek az érintett kapacitástermékre az MGT KLIP-en keresztül felajánló MGT-vel és más TSO-kal. Rendszerhasználók az összes Rendszerhasználó összesített, anonim ajánlatát kizárólag az ajánlattételi forduló (emelkedő áras aukció esetén) vagy az aukció (emelkedő áras és egyenáras aukció) lezárását követően láthatják. 10/16

11 15. CAM kapacitástermékek allokációja MGT KLIP alkalmazásban a kapacitástermékek a CAM NC eljárásnak megfelelően kerülnek kiosztásra. Emelkedő áras aukció: Az emelkedő áras aukciókban részt vevő Rendszerhasználók a kiinduló ártól kezdődően emelkedő, egymást követő ajánlattételi fordulókban meghirdetett árak mellett tehetnek mennyiségi ajánlatokat. Az első ajánlattételi forduló 3 órán át tart, a hozzá tartozó ár a kiinduló árnak (P0) felel meg. A következő ajánlattételi fordulók 1 órán át tartanak. Az ajánlattételi fordulók között 1 óra telik el. Az ajánlatban meg kell határozni: (a) az ajánlattevő Rendszerhasználót, (b) az érintett betáplálási-kiadási pontot és az áramlási irányt, (c) az ajánlat tárgyát képező kapacitásterméket, (d) árlépcsőnként megadva az adott kapacitáshoz tartozó igényelt kapacitásmennyiséget; (e) az igényelt terméket. Az ajánlat akkor tekinthető érvényesnek, ha azt a Rendszerhasználó e pont rendelkezéseinek megfelelően nyújtja be. A Rendszerhasználók aukcióban való részvételének kötelező feltétele az első ajánlattételi fordulóban tett ajánlat. Az adott ajánlattételi forduló lezárását követően az érvényes ajánlatok nem módosíthatók, nem vonhatók vissza vagy nyújthatók be másik változatban, mivel ettől a ponttól kezdve az érvényes ajánlatok visszavonhatatlan ajánlatnak minősülnek. Az MGT KLIP zárt rendszerként biztosítja a Rendszerhasználót arról, hogy a módosítás lehetősége kizárt. Minden érvényes ajánlat a Rendszerhasználó részéről kötelező érvényű kötelezettségvállalásnak minősül az igényelt mennyiségű kapacitás meghirdetett áron történő lekötésére, feltéve, hogy az aukciós elszámoló ár az adott ajánlattételi fordulóban meghirdetett árnak felel meg. A Rendszerhasználók az adott aukcióban felkínált kapacitással egyenlő vagy annál kisebb mennyiségre tehetnek ajánlatot az egyes ajánlattételi fordulókban. Az ajánlattételi fordulókban szabadon lehet ajánlatokat benyújtani, módosítani és visszavonni. Az érvényes ajánlatok addig maradnak érvényben, amíg nem módosítják vagy vonják vissza azokat. Kapacitástermékenként és pontonként meg kell határozni, és az adott aukció előtt közzé kell tenni egy nagy árlépcsőt és egy kis árlépcsőt. A kis árlépcsőt úgy kell megállapítani, hogy a kis árlépcső egész számú többszörösével való emelés a nagy árlépcsővel való emelésnek feleljen meg. A nagy árlépcső meghatározása az aukciós folyamat hosszának a lehetőségek szerinti legnagyobb mértékű lerövidítését szolgálja. A kis árlépcső alkalmazásának célja az aukciós kiinduló árnál magasabb áron történő lezárása után fennmaradó eladatlan kapacitás mértékének lehetőségek szerinti minimalizálása. 11/16

12 Ha az első ajánlattételi forduló végén a Rendszerhasználók összesített igénye a felkínált kapacitásnál kisebb vagy azzal egyenlő, az aukció lezárul. Ha az első vagy az azt követő valamely ajánlattételi forduló végén a Rendszerhasználók összesített igénye nagyobb, mint a felkínált kapacitás, akkor újabb ajánlattételi forduló indul az előző ajánlattételi fordulóban alkalmazott ár és a nagy árlépcső összegének megfelelő árral. Ha az első vagy az azt követő valamely ajánlattételi forduló végén a Rendszerhasználók összesített igénye megegyezik a felkínált kapacitással, az aukció lezárul. Előszöri alulértékesítés esetén újabb ajánlattételi forduló indul csökkentett árral. Az újabb ajánlattételi fordulóban alkalmazandó ár megállapításához az előszöri alulértékesítést megelőző ajánlattételi fordulóban alkalmazott árat a kis árlépcsőnek megfelelő mértékben meg kell emelni. Ezt követően további ajánlattételi fordulók indulnak, az ár pedig minden fordulóban a kis árlépcsőnek megfelelő mértékben emelkedik egészen addig, amíg a Rendszerhasználók összesített igénye megegyezik a felkínált kapacitással, vagy az alá süllyed, amely ponton az aukció lezárul. Az első kis árlépcsőt alkalmazó ajánlattételi fordulóban az egyes Rendszerhasználók az előszöri alulértékesítést megelőző ajánlattételi fordulóban tett ajánlatuk tárgyát képező mennyiséggel egyenlő vagy annál kisebb mennyiségre tehetnek ajánlatot. Az egyes Rendszerhasználók kis árlépcsőt alkalmazó ajánlattételi fordulókban tett ajánlatai az ugyanazon Rendszerhasználó előszöri alulértékesítéshez vezető ajánlattételi fordulóban tett ajánlata tárgyát képező mennyiséggel egyenlő vagy annál nagyobb mennyiségre vonatkozhatnak. Ha az előszöri alulértékesítéshez vezető ajánlattételi fordulóban alkalmazott árnál egy kis árlépcsővel alacsonyabb árat alkalmazó ajánlattételi fordulóban a Rendszerhasználók összesített igénye nagyobb, mint a felkínált kapacitás, az aukció lezárul. Ilyenkor az előszöri alulértékesítéshez vezető fordulóban alkalmazott árat kell elszámoló árnak tekinteni, és az előszöri alulértékesítéshez vezető eredeti ajánlattételi fordulóban tett ajánlatokat kell elfogadni. Az előző bekezdés hatálya alá tartozó esetek kivételével az aukció lezárásához vezető utolsó ajánlattételi fordulóban meghirdetett árat kell az adott aukció elszámoló árának tekinteni. A kapacitást az elszámoló ár mellett érvényes mennyiségi ajánlatot benyújtó Rendszerhasználók között kell elosztani az elszámoló ár melletti mennyiségi ajánlataik szerint. A sikeres ajánlatot benyújtó Rendszerhasználók az adott aukcióhoz tartozó elszámoló díjat és az allokált kapacitás felhasználása időpontjában alkalmazandó egyéb díjakat kötelesek megfizetni. Minden lezárt aukciót követően közzé kell tenni az aukció nyilvános végeredményét, beleértve az allokált kapacitások összesítését és az elszámoló árat. A sikeres ajánlatot benyújtó Rendszerhasználókat tájékoztatni kell a részükre kiosztott kapacitásról, de egy adott Rendszerhasználóra szóló információkat csak az érintett Rendszerhasználóval szabad közölni. Ha egy emelkedő áras aukció nem fejeződik be az ugyanazon használati időszakra, vagy annak egy részére vonatkozó következő kapacitásaukció (aukciós naptár szerinti) kezdetéig, akkor az aukció kapacitásallokáció nélkül lezárul. A kapacitást az ugyanazon időszakra, vagy annak egy részére vonatkozó aukción kell felkínálni. 12/16

13 Bármely fenti meghiúsulási ok miatt lezárt aukción beadott ajánlat nem kötelező érvényű a felekre nézve az aukció lezárását követően, és nem keletkeztet kapacitás lekötési szerződést. Automatikus ellenőrzések biztosítják, hogy a Rendszerhasználók érvénytelen ajánlatot ne adhassanak be az MGT KLIP-en lebonyolított emelkedő áras aukción. Egyenáras aukció: Az egyenáras aukciók során a Rendszerhasználók egyetlen ajánlattételi fordulóban tesznek ajánlatot az árra és a mennyiségre. Egy Rendszerhasználó legfeljebb 10 db ajánlatot tehet egy adott aukció ajánlattételi fordulójában. Minden egyes ajánlatot a többi ajánlattól függetlenül kell kezelni. Az ajánlattételi forduló lezárulását követően fennmaradó ajánlatok nem módosíthatók vagy vonhatók vissza. Az ajánlatban meg kell meghatározni: (a) az ajánlattevő Rendszerhasználót, (b) az érintett betáplálási-kiadási pontot és az áramlási irányt, (c) az ajánlat tárgyát képező kapacitásterméket, (d) az ajánlat tárgyát képező kapacitástermékhez tartozó igényelt kapacitásmennyiség, (e) az a kapacitástermékhez tartozó legkisebb kapacitásmennyiség, amelynek allokálását a Rendszerhasználó hajlandó elfogadni abban az esetben, ha a (d) pont szerinti igényelt kapacitásmennyiséget nem kapja meg, (f) az ajánlati ár a kiinduló ár %-ában kifejezve, amelyet a Rendszerhasználó az igényelt kapacitásért a kapacitásdíjon felül hajlandó fizetni, és amely nem lehet kisebb az érintett kapacitástermékre vonatkozó kiinduló árnál. A kiinduló árnál alacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlatok nem fogadhatók el. Az MGT KLIP az egyes kapacitástermékekre adott ajánlatokat az ajánlati ár szerint rangsorolja úgy, hogy a legmagasabb ár kerül a rangsor élére. Az ajánlattételi forduló lezárását követően fennmaradó ajánlatok kötelező erejűek azokra a Rendszerhasználókra nézve, akik részére legalább a legkisebb igényelt mennyiségnek megfelelő kapacitás kerül kiosztásra. Az ajánlatok ár szerinti rangsorolását követően a kapacitásallokációt az ajánlati ár szerint rangsorolt ajánlatok alapján kell végrehajtani. Elfogadottnak tekintendő minden olyan ajánlat, amely alapján kapacitásallokációra kerül sor. Az allokációt követően a fennmaradó nem allokált kapacitás az allokált kapacitás mennyiségével csökken. Ezt követően, ha egy Rendszerhasználó ajánlatában a fennmaradó nem allokált kapacitást meghaladó mennyiség szerepel (a magasabb árat megajánló Rendszerhasználók közötti kapacitásallokációt követően), az érintett Rendszerhasználó részére allokált kapacitás a fennmaradó nem allokált kapacitásnak felel meg. Abban az esetben, ha kettő vagy több ajánlatban ugyanaz az ajánlati ár szerepel, és az ezen ajánlatokban igényelt kapacitás összesített mennyisége meghaladja a fennmaradó nem allokált mennyiséget, a fennmaradó nem allokált mennyiséget az egyes ajánlatokban szereplő igényelt mennyiségekkel arányosan kell kiosztani. Ha a kiinduló ár mellett a kereslet meghaladja a kínálatot, akkor a legalacsonyabb még elfogadott megajánlott árat kell elszámoló árnak tekinteni. Minden más esetben az elszámoló ár a kiinduló árnak felel meg. A sikeres ajánlatot benyújtó Rendszerhasználók az adott aukcióhoz tartozó elszámoló ár 13/16

Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Általános Szerződési Feltételek. próbaüzemi időszakra

Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Általános Szerződési Feltételek. próbaüzemi időszakra Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek próbaüzemi időszakra TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Az ászf általános rendelkezései... 3 3. A szolgáltatások

Részletesebben

AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS kizárólag tájékoztató

AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS kizárólag tájékoztató DOKUMENTÁCIÓ A Kaposvári Egyetem által a Adásvételi szerződés a Kaposvári Egyetem, a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centrum és intézményeire vonatkozó villamos energia beszerzése tárgyában tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA Készítette: Szabályzati Bizottság 2008. december TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 7 1.1. SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS TÁRGYA...7 1.2. SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET...7

Részletesebben

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA 194841v4 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. Fogalom meghatározások...

Részletesebben

FGSZ Zrt. Kiválasztási szabályzat Kiválasztási szabályzat

FGSZ Zrt. Kiválasztási szabályzat Kiválasztási szabályzat FGSZ Zrt. Kiválasztási szabályzat Kiválasztási szabályzat Oldal: 1 / 14 FGSZ Zrt. Kiválasztási szabályzat 1. Előzmények...3 2. Szabályzat célja...3 2.1. A szabályzat hatálya... 3 2.1.1. A szabályzat személyi

Részletesebben

Az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FGSZ Zrt.) Megfelelési programja

Az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FGSZ Zrt.) Megfelelési programja Az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FGSZ Zrt.) Megfelelési programja 1/33 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 Jogszabályi előírások a szállítási rendszerüzemeltetők

Részletesebben

E-OS ZRT Üzletszabályzat 2015 TERVEZET 2015.01.26..26. E-OS ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. január 26. 1/28

E-OS ZRT Üzletszabályzat 2015 TERVEZET 2015.01.26..26. E-OS ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. január 26. 1/28 E-OS ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 2015. január 26. 1/28 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rész... 3 2. A Szabályzat hatálya és érvényességi köre... 4 3. Az E-OS Zrt. által végzett tevékenységek és

Részletesebben

Földgáz adás-vételi szerződés

Földgáz adás-vételi szerződés Földgáz adás-vételi szerződés amely létrejött egyrészről a XX eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészről XX vevő (a továbbiakban: Vevő), (a továbbiakban együttesen Felek) között a 2014-2015. gázévre vonatkozóan

Részletesebben

MVM PARTNER Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Partner ZRt.) ÜZLETSZABÁLYZAT

MVM PARTNER Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Partner ZRt.) ÜZLETSZABÁLYZAT MVM PARTNER Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Partner ZRt.) ÜZLETSZABÁLYZAT A VILLAMOSENERGIA-KERESKEDŐI engedélyesi tevékenység ellátására Budapest, 2013. január 1. Módosítás

Részletesebben

(a továbbiakban együttesen Felek) között a Vevő, mint ajánlatkérő által lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján.

(a továbbiakban együttesen Felek) között a Vevő, mint ajánlatkérő által lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján. Földgáz adás-vételi szerződés (2. ajánlati rész) amely létrejött egyrészről a XX eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészről XX vevő (a továbbiakban: Vevő), (a továbbiakban együttesen Felek) között a Vevő,

Részletesebben

Kereskedelmi Szabályzat. A magyar villamosenergia-rendszer. Kereskedelmi Szabályzata. 2007. szeptember 13.

Kereskedelmi Szabályzat. A magyar villamosenergia-rendszer. Kereskedelmi Szabályzata. 2007. szeptember 13. A magyar villamosenergia-rendszer Kereskedelmi Szabályzata 2007. szeptember 13. 1 I. A KERESKEDELMI SZABÁLYZAT TÁRGYA, FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK.. 7 I./1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA, TÁRGYA ÉS CÉLJA, AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási és szakmai egyeztetése folyamatban van. Az egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért az előterjesztés

Részletesebben

HÁLÓZATI SZERZŐDÉS NAGYKERESKEDELMI ADSL SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

HÁLÓZATI SZERZŐDÉS NAGYKERESKEDELMI ADSL SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Szerződésszám: [ ] HÁLÓZATI SZERZŐDÉS NAGYKERESKEDELMI amely létrejött egyrészről a másrészről a UPC MAGYARORSZÁG KFT. Székhelye: 1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36. Cégjegyzékszáma: 01-09-366290 Adószám:

Részletesebben

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA A KERESKEDÉSI KÓDEXRŐL

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA A KERESKEDÉSI KÓDEXRŐL A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA A KERESKEDÉSI KÓDEXRŐL 1 A Igazgatóság elfogadó/módosító határozatának száma és kelte: PSZÁF jóváhagyásának száma és kelte: 6/2002/2002.

Részletesebben

A HUPX SZERVEZETT VILLAMOSENERGIA- PIACI SZABÁLYZATA

A HUPX SZERVEZETT VILLAMOSENERGIA- PIACI SZABÁLYZATA A HUPX SZERVEZETT VILLAMOSENERGIA- PIACI SZABÁLYZATA Verziószám: 7.0 érvényes: 2015. április 16. napjától Tartalomjegyzék HUPX Szabályzat... 1 1. Cím Általános szervezeti alapelvek... 1 Preambulum... 1

Részletesebben

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2012. szeptember 10.

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2012. szeptember 10. FŐVÁROSI GÁZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. szeptember 10. TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE, FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK,

Részletesebben

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS. Madách Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint vevő (a továbbiakban: Vevő ),

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS. Madách Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint vevő (a továbbiakban: Vevő ), FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS A Madách Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint vevő (a továbbiakban: Vevő ), és a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint

Részletesebben

Általános szerződési feltételek. (érvényes: 2014.01.01 től) Preambulum

Általános szerződési feltételek. (érvényes: 2014.01.01 től) Preambulum Általános szerződési feltételek (érvényes: 2014.01.01 től) A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza az Ememese Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Batthyány u. 10. fsz. 10.; céget nyilvántartó

Részletesebben

JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. május2. május

JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. május2. május JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2015. május2. május TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...5 1. Az hatálya közzététele, fogalom meghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓJA A KÖRÖS VOLÁN AUTÓBUSZKÖZLEKEDÉSI ZRT. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓJA AZ UTALVÁNY BESZERZÉS 2009 TÁRGYÚ NYÍLT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2009. NOVEMBER 1 TARTALOM JEGYZÉK I. FEJEZET Ajánlati felhívás 3. oldal

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

Üzletszabályzat. Hatályos: 2014. április 15-től a 2014. július 1-jétől hatályos Hirdetménnyel

Üzletszabályzat. Hatályos: 2014. április 15-től a 2014. július 1-jétől hatályos Hirdetménnyel Üzletszabályzat Hatályos: 2014. április 15-től a 2014. július 1-jétől hatályos Hirdetménnyel A szabályzatot jóváhagyó kuratóriumi határozat száma: 102/2010. (XII. 9.), kiadta 86/2010. számú ügyvezető igazgatói

Részletesebben

GYENESDIÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szabályozás száma: S Z 37. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. május 1. napjától CZIBOR ZOLTÁNNÉ Jegyző TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...6 1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

Részletesebben

180/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelet. a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

180/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelet. a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 180/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a 2014. július 7-ig megkötött egyedi termékmegállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan

ÜZLETSZABÁLYZAT. a 2014. július 7-ig megkötött egyedi termékmegállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan ÜZLETSZABÁLYZAT a 2014. július 7-ig megkötött egyedi termékmegállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan Hatályos: 2014. július 7-étől A szabályzatot jóváhagyó kuratóriumi

Részletesebben

NORDEST ENERGY KFT. - FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK (ÁSZF) 2011 (v1.0 verzió)

NORDEST ENERGY KFT. - FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK (ÁSZF) 2011 (v1.0 verzió) Jelen Általános Szerződéses Feltételek mint a Földgázszállítási Szerződés része, annak melléklete a Felek jogügyletére vonatkozó általános és alap feltételrendszert tartalmazza. A Felek rögzítik, hogy

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 19/2013. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 19/2013. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 19/2013. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó

Részletesebben

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 44/S/2015. nyilvántartási szám HATÁLYOS 2015. július 01. napjától A NYIRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B

Részletesebben

ISMERTETŐ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET TÁJÉKOZTASSA A FORGALOMBA HOZATAL ÉS A FORGALMAZÁS

Részletesebben

A KAPOSMENTI TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A KAPOSMENTI TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A KAPOSMENTI TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2015. február 01. napjától 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.

Részletesebben