SZ- /2015. SZ. SZABÁLYZAT A MAGYAR GÁZTRANZIT ZRT. KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS INFORMATIKAI PLATFORM SZABÁLYZAT SZABVÁNYOS KAPACITÁSTERMÉKEKRE VONATKOZÓAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZ- /2015. SZ. SZABÁLYZAT A MAGYAR GÁZTRANZIT ZRT. KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS INFORMATIKAI PLATFORM SZABÁLYZAT SZABVÁNYOS KAPACITÁSTERMÉKEKRE VONATKOZÓAN"

Átírás

1 SZ-/2015. sz. MGT Kapacitáslekötési és Informatikai Platform szabályzatszabványos kapacitás termékre Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrizte: Ellenőrizte: SZ- /2015. SZ. SZABÁLYZAT A MAGYAR GÁZTRANZIT ZRT. KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS INFORMATIKAI PLATFORM SZABÁLYZAT SZABVÁNYOS KAPACITÁSTERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Jóváhagyó: dr. Meggyes Gyula Dátum: június Vezérigazgató Ezen dokumentum mindenkor érvényes, ellenőrzött példánya a Magyar Gáz Tranzit ZRt. számítógépes hálózatának Szabályzatok könyvtárában található. A korábban kinyomtatott példányok érvényességét használat előtt összehasonlítással ellenőrizze Kiadás: 1. száma:sz-/2015 1/11

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat célja A szabályzat hatálya Hivatkozások Meghatározások Jogszabályi keret MGT KLIP-hez történő hozzáférés Hozzáférés műszaki feltételei, eseménynaplózás Rendszerhasználó hitelesítése MGT KLIP termékei MGT KLIP szolgáltatásai Pénzügyi biztosíték meghatározása CAM Aukció termékei Kapacitásigény benyújtása CAM aukció folyamata CAM kapacitástermékek allokációja Szerződéskötésre vonatkozó szabályok Mellékletek sz. melléklet: MGT KLIP Felhasználói Megállapodás /16

3 1. A szabályzat célja: A szabályzat célja az MGT Kapacitáslekötési és Informatikai Platform (továbbiakban: MGT KLIP) hozzáférésével és működésével azon belül is a szabványos kapacitástermékek kapacitásaukcióval kapcsolatos szabályok meghatározása,. 2. A szabályzat hatálya 2.1. A Szabályzat időbeli hatálya: A Szabályzat a Hivatal jóváhagyásával 2015 év hó -tól lép hatályba, és mindaddig hatályban marad, amíg azt a Hivatal hatályon kívül nem helyezi, illetve amíg az MGT meg nem szűnik A Szabályzat tárgyi hatálya: A Szabályzat tárgyi hatálya az MGT KLIP kapacitáslekötési és aukciós folyamatainak működésével kapcsolatos szabályokra terjed ki, továbbá rögzíti a szabványos kapacitástermékeket, a Felhasználók részvételi feltételeit, a pénzügyi biztosítékot és a szerződéskötés feltételeit. A Szabályzat elválaszthatatlan részét képezi az MGT KLIP Felhasználói Megállapodás (MGT KLIP FM). Jelen Szabályzat nem szabályozza a nem szabványos kapacitástermékek valamint az MGT KLIP FM folyamatos rendszerüzemelésre vonatkozó kapcsolódást és rendszerhasználatot, azt az MGT Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei, és egyes szerződések, KLIP FM tartalmazzák. A Társaság által megkötött szerződések, és a kialakított belső szabályzatok, eljárásrendek, belső utasítások nem állhatnak ellentétben ezen szabályzat előírásaival, annak tartalmát, hatályát, hatáskörét nem szűkíthetik, illetve csorbíthatják A Szabályzat személyi hatálya A szabályzat személyi hatálya kiterjed az MGT KLIP-pel kapcsolatban álló MGT KLIP Rendszerhasználókra és az MGT KLIP hez kapcsolódó Rendszerüzemeltetőre. Az MGT az alábbi felelősségi szabályok alkalmazását megelőzően minden érintett munkavállalót tájékoztat a jelen Szabályzat által meghatározott kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos feladatokról, valamint azok elméleti és gyakorlati oldalát is teljes körűen ismerteti Felülvizsgálati felelősség: A dokumentumban szabályozott tevékenység belső felülvizsgálatának elvégeztetéséért a Szabályozási vezető a felelős. 3. Hivatkozások 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2012/490/EU számú Bizottsági határozat a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről szóló 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról. 3/16

4 Az Európai Bizottság október 14-i 984/2013/EU rendelete a földgázszállító rendszerekben alkalmazott, a kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 715/2009/EK európai és tanácsi rendelet kiegészítéséről szóló rendelet (továbbiakban CAM NC) a földgázellátásról szóló évi XL. törvény (GET) a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (Get. Vhr.) MGT Üzletszabályzat, Általános Szerződési Feltételek, MGT KLIP FM 4. Meghatározások Aukciós naptár: Minden naptári év januárjáig közzétett, márciustól a következő naptári év februárjáig tartó időszakban sorra kerülő konkrét aukciókra vonatkozó információkat bemutató táblázat, amely tartalmazza az aukciókkal kapcsolatos összes fontos időpontot, ideértve az aukció kezdetének napját, valamint az időpontokkal érintett szabványos kapacitástermékeket. CAM NC: az Európai Unió Bizottságának 984/2013/EU Rendelete a földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről. CMP: a 2012/490/EU számú Bizottsági határozat a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről szóló 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról. Előszöri alulértékesítés: akkor fordul elő, ha az első vagy az azt követő ajánlattételi fordulók végén a Rendszerhasználók összesített igénye kisebb, mint a felkínált kapacitás. Elszámoló ár (%-ban): az aukció végeredményeként kialakult ár, mely a kiinduló ár %-ában kerül meghatározásra. Tartalmazza a kiinduló árat (100%) és az aukciós felárat (%). Elszámoló egységár (Pénznem/kWh/óra/időszak): az aukció végeredményeként egységnyi kapacitástermékre kialakult ár, mely az elszámoló ár pénzben kifejezett értékét jelenti. Elszámoló díj (Pénznem): adott nyertes ajánlathoz tartozó összeg, mely az elszámoló egységár és az elnyert kapacitás mennyiségének szorzata, amit Rendszerhasználó fizet a Rendszerüzemeltetőnek. Emelkedő áras aukció: olyan aukció, melynek során a Rendszerhasználó egymást követő fordulókban meghirdetett, meghatározott árlépcsők szerint emelkedő árak mellett tehet ajánlatot az igényelt mennyiségekre. Egyenáras aukció: olyan aukció, amelynek során a Rendszerhasználó egyetlen ajánlattételi fordulóban tesz ajánlatot az árra és a mennyiségre, és a sikeres ajánlatot benyújtó valamennyi Rendszerhasználó a még elfogadott legalacsonyabb megajánlott árat fizeti az elnyert kapacitásért. MGT Kapacitáslekötési és Informatikai Platform (MGT KLIP): Társaság üzemeltetésében lévő elektronikus kapacitáskereskedelmi felület, amely megfelel a GET szerinti Kapacitáslekötési Platform, valamint az Európai Unió Bizottságának 984/2013/EU Rendelete a 4/16

5 földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről (CAM NC) előírásainak. Az MGT KLIP kapacitás felajánlást, kapacitás lekötést, kapacitás aukciót, nominálást, allokálást és egyéb adatkommunikációt biztosító alkalmazási rendszer a hozzátartozó adatbázis kezelőkkel, amely képes más rendszerekkel szabványos, kétirányú adatkapcsolatot létesíteni, és amelyet a Rendszerhasználók, a Rendszerüzemeltetők és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal)a hozzáférési jogosultságuk alapján használnak. MGT Kapacitáslekötési, Informatikai Platform Felhasználói Megállapodás (továbbiakban: MGT KLIP FM): Az MGT KLIP használatának feltételeit rögzítő, a Társaság és az MGT KLIP igénybevevő között létrejött megállapodás. A Rendszerhasználati szerződés egyik eleme. MGT KLIP felhasználó (továbbiakban: Felhasználó): Az a földgázipari szereplő Rendszerhasználó, vagy MGT KLIP hez kapcsolódó TSO mint MGT KLIP rendszerhasználó ( MGT-n kívüli ), aki az MGT KLIP FM aláírásával elfogadja az MGT KLIP használatára vonatkozó szabályokat. Kapacitáslekötési és Földgázszállítási Szerződés (továbbiakban: KF Szerződés): A Társaság és a Rendszerhasználó közötti olyan szerződés, amelyben a földgázszállító díjfizetés ellenében vállalja a szerződésben meghatározott földgázszállító hálózati kapacitás, folyamatos, szállítási irány szerinti biztosítását a Rendszerhasználó részére meghatározott időtartamon keresztül. A KF Szerződés a Rendszerhasználati szerződések egyik típusa. Kapcsolt kapacitás: nem megszakítható alapon, azaz a rendszer-összekötési pontok mindkét oldalán rendelkezésre álló betáplálási és kiadási ponti kapacitásnak megfelelő szabványos kapacitástermék. Kiinduló ár: Tarifarendeletben meghatározott kapacitás ára, mely kapcsolt kapacitás esetén a kapcsolódó Rendszerüzemeltetők kapacitásainak együttes ára. Kis árlépcső: Betáplálási-kiadási pontonként és kapacitástermékenként meghatározott állandó vagy változó összeg, amely alacsonyabb, mint a nagy árlépcső. Nagy árlépcső: Betáplálási-kiadási pontonként és kapacitástermékenként meghatározott állandó vagy változó összeg. Rendszerhasználó: AZ ÜKSZ szerinti megfogalmazás. TSO felhasználó: MGT KLIP-en regisztrált szállítási rendszerüzemeltető, aki igénybe veszi az MGT KLIP szolgáltatásait. Az MGT az MGT KLIP üzemeltetője és alanyi jogon TSO felhasználó. Rendszerhasználati szerződés: 5/16

6 A kapacitások lekötésére, a földgázszállítási és az MGT KLIP szolgáltatásai, valamint jogcím átvezetési szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződések összefoglaló megnevezése. Rendszerszintű üzemeltetési szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás mely a napi folyamatos szállítási rendszerüzemeltetés része: nominálás, allokálás, másodlagos kapacitás kereskedelem, jogcímátvezetés és az ezekhez tartozó Rendszerüzemeltető és Rendszerhasználói adatszolgáltatást. 5. Jogszabályi keret Az MGT KLIP a CAM NC és a vonatkozó nemzeti jogszabályok előírásainak megfelelően került kialakításra. MGT KLIP magyarországi működését a évi XL. törvény, a 19/2009. (I. 30.) Kormányrendelet szabályozza. Az MGT ZRt. az MGT KLIP-et üzemeltető szállítási rendszerüzemeltető. Az MGT felelős az MGT KLIP hozzáférhetőségének biztosításáért, a rendszer karbantartásáért és fejlesztéséért. Az MGT, mint üzemeltető nem vonható felelősségre a Rendszerhasználók vagy TSO felhasználók jogszabályi, illetve jelen Működési Szabályzatnak való nem-megfeleléséből származó károkért. 6. MGT KLIP-hez történő hozzáférés A hozzáférés feltétele a tevékenységhez kötött, a Hivatal által kiadott működési engedély bemutatása, a Rendszerhasználói státusz igazolása a Társaság részére. Külföldi Rendszerhasználó esetén az ÜKSZ-ben meghatározott módon kell igazolni az átszállítási jogosultságot, valamint a nemzetközi kereskedelmi tevékenységre vonatkozó dokumentumokat. Kapcsolt kapacitás felajánlás az MGT KLIP-hez való hozzáférést az MGT alakítja ki, de a Rendszerhasználó rendszerben való hozzáférés szabályait engedélyezését a kapcsolódó Rendszerüzemeltetők közösen alakítják ki.. Az MGT KLIP igénybevevőnek rendelkeznie kell minősített szolgáltató által kibocsátott, érvényes, saját digitális tanúsítvánnyal. A tanúsítványnak az MGT KLIP FM-ben részletezett feltételeknek kell megfelelnie. A tanúsítvány beállításához szükséges információkat az MGT KLIP FM mellékleteként kell a Társasághoz eljuttatni legkésőbb a kapacitás aukció megkezdése előtt 10 munkanappal. Az MGT KLIP-igénybevevőnek el kell fogadnia az MGT KLIP felhasználási feltételeit, amelyeket az MGT KLIP FM tartalmaz. Az aláírt MGT KLIP FM-et a Társasághoz kell eljuttatni legkésőbb az MGT KLIP-hez való tényleges hozzáférést megelőző 10. munkanapon. A megállapodás pénzügyi kötelezettségeket nem tartalmaz. A Társaság az MGT KLIP-hez való hozzáférés feltételeinek teljesülése után legkésőbb 3 munkanapon belül biztosítja az MGT KLIP-hez való tényleges hozzáférést az MGT KLIP igénybevevő számára. Rendszerhasználó vagy TSO felhasználó az MGT KLIP FM megkötésével válik jogosulttá az MGT KLIP hozzáféréséhez és használatához. A hozzáférési jogokat az MGT az MGT KLIP FM-ben foglaltaknak megfelelően biztosítja, mely lehet csak Aukciózó illetve Folyamatos rendszerüzemeltetői 6/16

7 szolgáltatásokhoz való hozzáférés (Nominálás, Allokálás, stb. ). Szabványos kapacitástermék aukción való részvétel esetén a Regisztráció jelen szabályzat 8. pontjában szereplő hitelesítés A csatlakozást követően az MGT, mint üzemeltető adja meg az igényelt jogokat a TSO felhasználó képviselőinek. 7. Hozzáférés műszaki feltételei, eseménynaplózás A TSO felhasználóra és a Rendszerhasználóra vonatkozó software és hardware konfigurációs követelmények: naprakész számítástechnikai rendszer, pdf olvasó, internet böngésző (Internet Explorer 8, Chrome vagy Firefox), Adobe Flash Player legfrissebb verziója az adott internet böngészőhöz illesztve, szélessávú internet kapcsolat,. A Felhasználók minden tevékenysége naplózásra és tárolásra kerül. Az MGT, mint üzemeltető fenntartja a jogot az alkalmazott technológia módosítására. Az alkalmazott technológia Felhasználókat érintő módosítása esetén MGT legalább 30 nappal a változtatást megelőzően tájékoztatást ad a változásokról. 8. Rendszerhasználó hitelesítése MGT és kapcsolt kapacitás esetén kapcsolódó TSO felhasználó ellenőrzik és hitelesítik a Rendszerhasználókat, hogy azok Rendszerhasználóknak minősülnek-e. Az MGT rendszerén a vonatkozó nemzeti szabályozás szerint, illetve a kapcsolódó TSO a saját rendszerén a saját nemzeti szabályozása szerint engedélyezi az MGT KLIP en regisztráltakat. Kizárólag az ily módon ellenőrzött és visszaigazolt Rendszerhasználók vehetnek részt az adott kapacitásaukción. MGT köteles lehetővé tenni a Rendszerhasználók részvételét az adott aukcióban, amennyiben azok teljesítik az MGT és kapcsolt kapacitás esetén az MGT és a kapcsolódó szállítási rendszerüzemeltető erre vonatkozó közös feltételeit. 9. MGT KLIP Szabványos kapacitás termékei CAM NC szerinti szabványos kapcsolt és nem kapcsolt (egyedi) kapacitástermékekre vonatkozó kapacitásallokációs mechanizmusok A CAM NC-ben megfogalmazott előírások alapján az MGT KLIP felkínálja a lehetőséget a Rendszerhasználóknak, hogy aukció keretében kapacitásokat igényeljenek kapcsolt nem megszakítható vagy megszakítható kapacitás formájában, amelyek allokációja a CAM NC előírásai szerint történik. 7/16

8 Az alkalmazás azt is lehetővé teszi, hogy a Rendszerüzemeltető egyedi (nem kapcsolt) nem megszakítható vagy megszakítható kapacitásokat kínáljon fel. A Rendszerhasználók a fenti kapacitásokat a CAM NC előírásai szerint köthetik le. MGT KLIP alkalmas nem szabványos kapacitás termékek kapacitás allokációjára (ÜKSZ szerinti kiosztás) valamint Rendszerszintű üzemeltetésre, mely nem része jelen Kapacitás Szabályzatnak. 10. MGT KLIP szolgáltatásai Ha az MGT KLIP FM létrejött, és az MGT, vagy kapcsolt kapacitás esetén MGT és a kapcsolódó szállítási rendszerüzemeltető egybehangzóan hozzáférést biztosított a Rendszerhasználó jogosult a CAM NC meghatározott szabványos kapacitás aukción részt venni.. Az MGT KLIP szolgáltatásai magyar és angol nyelven érhetőek el. A tranzakciók elektronikus módon kerülnek rögzítésre (iktatásra), ezekről a Rendszerhasználó igénye esetén, elektronikus úton részletes tájékoztatást kaphat. Rendszerhasználó az MGT KLIP publikus Felhasználói kézikönyvében (www.gaztranzit.hu) rögzített módon, közvetlen vagy közvetett formában kap visszajelzést az általa kezdeményezett műveletek lefutásáról. 11. Pénzügyi biztosíték meghatározása Az MGT Üzletszabályzatának megfelelően a Rendszerhasználóknak pénzügyi biztosítékot kell nyújtaniuk az MGT részére a KF megkötéséhez. Az MGT KLIP-en Rendszerhasználó részére rendelkezésre álló szerződéses biztosíték a Rendszerhasználó részéről nyújtott pénzügyi biztosíték (ez lehet bankgarancia, pénzügyi letét, óvadék, stb.) alapján kerül rögzítésre. A szerződéses biztosíték kiterjed az egy időben párhuzamosan futó aukció során beadott ajánlatokra. Emelkedő áras aukció esetén a Rendszerhasználó aukciónkénti legnagyobb értékű ajánlataihoz tartozó árak összege kerül zárolásra az MGT KLIP-en beállított szerződéses biztosíték összegéből. Egyenáras aukció esetén a Rendszerhasználó aukciónkénti ajánlataihoz tartozó árak összege kerül zárolásra a szerződéses biztosíték összegéből. Amennyiben a zárolandó összeg meghaladja a Rendszerhasználó rendelkezésére álló szerződéses biztosítékot, akkor az adott ajánlatot az MGT KLIP automatikusan visszautasítja. Az MGT KLIP-en az MGT minden egyes Rendszerhasználó részére külön szerződéses biztosítékot állapít meg. Minden Rendszerhasználó az MGT KLIP-en transzparens módon követni tudja a szerződéses biztosíték esetleges zárolásokat. A zárolások feloldása az MGT és a TSO-k hitelkeret politikájának megfelelően történik. MGT KLIP-en történő kapacitás aukciós szerződése biztosítéki igény: - Évente meghirdetett éves kapacitástermék esetén: az éve kapacitás díj 1/12-része, 8/16

9 - Évente meghirdetett negyedéves kapacitástermék esetén: a legmagasabb negyedéves lekötési díj 1/3-a - Gördülő havi kapacitástermék esetén: a havi kapacitásdíj 100%-a, - Gördülő másnapi kapacitástermék esetén a maximális lekötés 100%-a. - Napon belüli kapacitástermék esetén a maximális lekötés 100%-a. 12. CAM Aukció szabványos kapacitás termékei CAM NC-ben az alábbi szabványos kapacitástermék aukciók vannak: - Évente meghirdetett éves kapacitástermék aukció (emelkedő áras aukció) - Évente meghirdetett negyedéves kapacitátermék saukció (emelkedő áras aukció) - Gördülő havi kapacitástermék aukció (emelkedő áras aukció) - Gördülő másnapi kapacitástermék aukció (egyenáras aukció) - Napon belüli kapacitástermék aukció (egyenáras aukció) Fenti termékek megszakítható kapacitásként is értékesíthetőek. Az aukció kiírásakor MGT rögzíti az MGT KLIP-en az alábbi adatokat: - hálózati pont, - szállítási irány, - a felkínált kapacitás: kapcsolt vagy nem kapcsolt kapacitás, - felajánlott kapacitásmennyiségek (évesnél max. 15 db éves termék, negyedévesnél 4 db negyedév), - aukció időpontja, aukciós naptár szerint - emelkedőáras aukció esetén nagy- és a kis lépcső (%-os értékek) - kiinduló ár. A október 1-től kezdődő gázévtől a jelen KLIP Működési Szabályzat rendelkezései alapján allokált kapacitástermékek esetében a következő mértékegység használható: kwh/óra, égéshő alapú 25 C/0 C referenciahőmérsékleten. 13. Kapacitásigény benyújtása A Rendszerhasználók az alábbi szabályoknak megfelelően tehetnek ajánlatot az adott kapacitásaukción: Az aukció kiírását követően a Rendszerhasználó a jelentkezés gomb lenyomásával jelentkezhet az aukcióra, a jelentkezési határidő végéig visszavonhatja a jelentkezést. A már kiírt aukcióra minden, a rendszerben rögzített Rendszerhasználó jelentkezhet a jelentkezési határidőig. Azon Rendszerhasználók jelentkezése automatikusan elfogadott, akiknél CAM aukcióra való jelentkezés elfogadott opció be van jelölve. A gördülő másnapi és napon belüli aukcióra való jelentkezés előfeltétele, hogy a Rendszerhasználónak keretszerződése legyen az adott típusú aukcióra és a szükséges pénzügyi biztosíték rendelkezésére álljon a KLIP FM-ben. 9/16

10 Az aukció a kiírásban szereplő időpontban automatikusan elindul. A Rendszerhasználók az Aukció megnyitása gombra kattintva láthatják a mennyiségeket. Itt adhatják le az egyes termékekre szóló ajánlataikat. Kapcsolt kapacitástermék aukciója esetén csak az a Rendszerhasználó vehet részt az aukcióban, akinek a jelentkezését mind az MGT, mind pedig a kapcsolt TSO elfogadta. Emelkedőáras aukció esetén termékenként egy ajánlat, egyenáras aukció esetén 10 db különböző ajánlat adható le. A Rendszerhasználóknak lehetőségük van ajánlatot beadni, visszavonni és azokat módosítani az ajánlattételi forduló időkeretein belül. Emelkedőáras aukció igény módosítása esetén a megadott mennyiség nem lehet több mint az előző fordulóban igényelt mennyiség. Rendszerhasználó beállíthatja (Auto licit), hogy a következő fordulóban a korábban megadott mennyiséggel automatikusan részt kíván venni. 14. CAM aukció folyamata A CAM típusú aukciók a CAM NC szabályzat szerint kerülnek lebonyolításra. Az egyenáras aukció esetén egy forduló van és az fél óra időtartamú, míg az emelkedőáras aukciók lehetnek több fordulósak, az első forduló 3 óra időtartamú, valamennyi további fordulója 1 óra időtartamú. Az aukció a CAM előírás alapján zárul. Az aukció lezárultával az érintett Rendszerhasználók értesítést kapnak az általuk megnyert mennyiségekről, az aukció összesített adatai publikálásra kerül. A Rendszerhasználóknak a megnyert mennyiségekkel automatikusan létrejönnek a szerződéseik. Az emelkedő áras aukció nagy és kis árlépcsőit az MGT és a TSO-k előzetesen meghatározzák, melyet a Rendszerhasználók nem módosíthatnak. A nagy és kis árlépcsők - kiinduló áron felüli aukciós felár - százalékban (%) kerülnek meghatározásra, melyet a Rendszerhasználónak meg kell fizetnie az adott árlépcsőnél. Rendszerhasználó nem csatlakozhat új résztvevőként emelkedő áras aukcióhoz az első ajánlattételi forduló lezárultát követően. Rendszerhasználó aukciós ajánlata akkor válik jogilag kötelező érvényűvé, ha az ajánlat elmentésre került az aukció érvényes eredménnyel történő zárásakor mind az egyenáras, mind az emelkedő áras aukció esetében, illetve az emelkedő áras aukció esetén minden ajánlattételi forduló zárásakor. Az ajánlatok módosítására vagy visszavonására az ajánlattételi fordulók és az aukció lezárása után nincs lehetőség. Rendszerhasználók az MGT és a TSO felhasználók által meghatározott szerződése biztosíték mértékéig adhatnak be ajánlatot a hálózati pont kapacitására vonatkozóan. A Rendszerhasználó ajánlattételi forduló zárásakor érvényes utolsó ajánlata visszavonhatatlan ajánlatnak minősül az adott kapacitástermékre vonatkozóan. A Rendszerhasználó tudomásul veszi, hogy az érvényes ajánlatok visszavonhatatlan ajánlatnak minősülnek az adott kapacitásaukción, melyek érvényes rendszerhasználati szerződést keletkeztetnek az érintett kapacitástermékre az MGT KLIP-en keresztül felajánló MGT-vel és más TSO-kal. Rendszerhasználók az összes Rendszerhasználó összesített, anonim ajánlatát kizárólag az ajánlattételi forduló (emelkedő áras aukció esetén) vagy az aukció (emelkedő áras és egyenáras aukció) lezárását követően láthatják. 10/16

11 15. CAM kapacitástermékek allokációja MGT KLIP alkalmazásban a kapacitástermékek a CAM NC eljárásnak megfelelően kerülnek kiosztásra. Emelkedő áras aukció: Az emelkedő áras aukciókban részt vevő Rendszerhasználók a kiinduló ártól kezdődően emelkedő, egymást követő ajánlattételi fordulókban meghirdetett árak mellett tehetnek mennyiségi ajánlatokat. Az első ajánlattételi forduló 3 órán át tart, a hozzá tartozó ár a kiinduló árnak (P0) felel meg. A következő ajánlattételi fordulók 1 órán át tartanak. Az ajánlattételi fordulók között 1 óra telik el. Az ajánlatban meg kell határozni: (a) az ajánlattevő Rendszerhasználót, (b) az érintett betáplálási-kiadási pontot és az áramlási irányt, (c) az ajánlat tárgyát képező kapacitásterméket, (d) árlépcsőnként megadva az adott kapacitáshoz tartozó igényelt kapacitásmennyiséget; (e) az igényelt terméket. Az ajánlat akkor tekinthető érvényesnek, ha azt a Rendszerhasználó e pont rendelkezéseinek megfelelően nyújtja be. A Rendszerhasználók aukcióban való részvételének kötelező feltétele az első ajánlattételi fordulóban tett ajánlat. Az adott ajánlattételi forduló lezárását követően az érvényes ajánlatok nem módosíthatók, nem vonhatók vissza vagy nyújthatók be másik változatban, mivel ettől a ponttól kezdve az érvényes ajánlatok visszavonhatatlan ajánlatnak minősülnek. Az MGT KLIP zárt rendszerként biztosítja a Rendszerhasználót arról, hogy a módosítás lehetősége kizárt. Minden érvényes ajánlat a Rendszerhasználó részéről kötelező érvényű kötelezettségvállalásnak minősül az igényelt mennyiségű kapacitás meghirdetett áron történő lekötésére, feltéve, hogy az aukciós elszámoló ár az adott ajánlattételi fordulóban meghirdetett árnak felel meg. A Rendszerhasználók az adott aukcióban felkínált kapacitással egyenlő vagy annál kisebb mennyiségre tehetnek ajánlatot az egyes ajánlattételi fordulókban. Az ajánlattételi fordulókban szabadon lehet ajánlatokat benyújtani, módosítani és visszavonni. Az érvényes ajánlatok addig maradnak érvényben, amíg nem módosítják vagy vonják vissza azokat. Kapacitástermékenként és pontonként meg kell határozni, és az adott aukció előtt közzé kell tenni egy nagy árlépcsőt és egy kis árlépcsőt. A kis árlépcsőt úgy kell megállapítani, hogy a kis árlépcső egész számú többszörösével való emelés a nagy árlépcsővel való emelésnek feleljen meg. A nagy árlépcső meghatározása az aukciós folyamat hosszának a lehetőségek szerinti legnagyobb mértékű lerövidítését szolgálja. A kis árlépcső alkalmazásának célja az aukciós kiinduló árnál magasabb áron történő lezárása után fennmaradó eladatlan kapacitás mértékének lehetőségek szerinti minimalizálása. 11/16

12 Ha az első ajánlattételi forduló végén a Rendszerhasználók összesített igénye a felkínált kapacitásnál kisebb vagy azzal egyenlő, az aukció lezárul. Ha az első vagy az azt követő valamely ajánlattételi forduló végén a Rendszerhasználók összesített igénye nagyobb, mint a felkínált kapacitás, akkor újabb ajánlattételi forduló indul az előző ajánlattételi fordulóban alkalmazott ár és a nagy árlépcső összegének megfelelő árral. Ha az első vagy az azt követő valamely ajánlattételi forduló végén a Rendszerhasználók összesített igénye megegyezik a felkínált kapacitással, az aukció lezárul. Előszöri alulértékesítés esetén újabb ajánlattételi forduló indul csökkentett árral. Az újabb ajánlattételi fordulóban alkalmazandó ár megállapításához az előszöri alulértékesítést megelőző ajánlattételi fordulóban alkalmazott árat a kis árlépcsőnek megfelelő mértékben meg kell emelni. Ezt követően további ajánlattételi fordulók indulnak, az ár pedig minden fordulóban a kis árlépcsőnek megfelelő mértékben emelkedik egészen addig, amíg a Rendszerhasználók összesített igénye megegyezik a felkínált kapacitással, vagy az alá süllyed, amely ponton az aukció lezárul. Az első kis árlépcsőt alkalmazó ajánlattételi fordulóban az egyes Rendszerhasználók az előszöri alulértékesítést megelőző ajánlattételi fordulóban tett ajánlatuk tárgyát képező mennyiséggel egyenlő vagy annál kisebb mennyiségre tehetnek ajánlatot. Az egyes Rendszerhasználók kis árlépcsőt alkalmazó ajánlattételi fordulókban tett ajánlatai az ugyanazon Rendszerhasználó előszöri alulértékesítéshez vezető ajánlattételi fordulóban tett ajánlata tárgyát képező mennyiséggel egyenlő vagy annál nagyobb mennyiségre vonatkozhatnak. Ha az előszöri alulértékesítéshez vezető ajánlattételi fordulóban alkalmazott árnál egy kis árlépcsővel alacsonyabb árat alkalmazó ajánlattételi fordulóban a Rendszerhasználók összesített igénye nagyobb, mint a felkínált kapacitás, az aukció lezárul. Ilyenkor az előszöri alulértékesítéshez vezető fordulóban alkalmazott árat kell elszámoló árnak tekinteni, és az előszöri alulértékesítéshez vezető eredeti ajánlattételi fordulóban tett ajánlatokat kell elfogadni. Az előző bekezdés hatálya alá tartozó esetek kivételével az aukció lezárásához vezető utolsó ajánlattételi fordulóban meghirdetett árat kell az adott aukció elszámoló árának tekinteni. A kapacitást az elszámoló ár mellett érvényes mennyiségi ajánlatot benyújtó Rendszerhasználók között kell elosztani az elszámoló ár melletti mennyiségi ajánlataik szerint. A sikeres ajánlatot benyújtó Rendszerhasználók az adott aukcióhoz tartozó elszámoló díjat és az allokált kapacitás felhasználása időpontjában alkalmazandó egyéb díjakat kötelesek megfizetni. Minden lezárt aukciót követően közzé kell tenni az aukció nyilvános végeredményét, beleértve az allokált kapacitások összesítését és az elszámoló árat. A sikeres ajánlatot benyújtó Rendszerhasználókat tájékoztatni kell a részükre kiosztott kapacitásról, de egy adott Rendszerhasználóra szóló információkat csak az érintett Rendszerhasználóval szabad közölni. Ha egy emelkedő áras aukció nem fejeződik be az ugyanazon használati időszakra, vagy annak egy részére vonatkozó következő kapacitásaukció (aukciós naptár szerinti) kezdetéig, akkor az aukció kapacitásallokáció nélkül lezárul. A kapacitást az ugyanazon időszakra, vagy annak egy részére vonatkozó aukción kell felkínálni. 12/16

13 Bármely fenti meghiúsulási ok miatt lezárt aukción beadott ajánlat nem kötelező érvényű a felekre nézve az aukció lezárását követően, és nem keletkeztet kapacitás lekötési szerződést. Automatikus ellenőrzések biztosítják, hogy a Rendszerhasználók érvénytelen ajánlatot ne adhassanak be az MGT KLIP-en lebonyolított emelkedő áras aukción. Egyenáras aukció: Az egyenáras aukciók során a Rendszerhasználók egyetlen ajánlattételi fordulóban tesznek ajánlatot az árra és a mennyiségre. Egy Rendszerhasználó legfeljebb 10 db ajánlatot tehet egy adott aukció ajánlattételi fordulójában. Minden egyes ajánlatot a többi ajánlattól függetlenül kell kezelni. Az ajánlattételi forduló lezárulását követően fennmaradó ajánlatok nem módosíthatók vagy vonhatók vissza. Az ajánlatban meg kell meghatározni: (a) az ajánlattevő Rendszerhasználót, (b) az érintett betáplálási-kiadási pontot és az áramlási irányt, (c) az ajánlat tárgyát képező kapacitásterméket, (d) az ajánlat tárgyát képező kapacitástermékhez tartozó igényelt kapacitásmennyiség, (e) az a kapacitástermékhez tartozó legkisebb kapacitásmennyiség, amelynek allokálását a Rendszerhasználó hajlandó elfogadni abban az esetben, ha a (d) pont szerinti igényelt kapacitásmennyiséget nem kapja meg, (f) az ajánlati ár a kiinduló ár %-ában kifejezve, amelyet a Rendszerhasználó az igényelt kapacitásért a kapacitásdíjon felül hajlandó fizetni, és amely nem lehet kisebb az érintett kapacitástermékre vonatkozó kiinduló árnál. A kiinduló árnál alacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlatok nem fogadhatók el. Az MGT KLIP az egyes kapacitástermékekre adott ajánlatokat az ajánlati ár szerint rangsorolja úgy, hogy a legmagasabb ár kerül a rangsor élére. Az ajánlattételi forduló lezárását követően fennmaradó ajánlatok kötelező erejűek azokra a Rendszerhasználókra nézve, akik részére legalább a legkisebb igényelt mennyiségnek megfelelő kapacitás kerül kiosztásra. Az ajánlatok ár szerinti rangsorolását követően a kapacitásallokációt az ajánlati ár szerint rangsorolt ajánlatok alapján kell végrehajtani. Elfogadottnak tekintendő minden olyan ajánlat, amely alapján kapacitásallokációra kerül sor. Az allokációt követően a fennmaradó nem allokált kapacitás az allokált kapacitás mennyiségével csökken. Ezt követően, ha egy Rendszerhasználó ajánlatában a fennmaradó nem allokált kapacitást meghaladó mennyiség szerepel (a magasabb árat megajánló Rendszerhasználók közötti kapacitásallokációt követően), az érintett Rendszerhasználó részére allokált kapacitás a fennmaradó nem allokált kapacitásnak felel meg. Abban az esetben, ha kettő vagy több ajánlatban ugyanaz az ajánlati ár szerepel, és az ezen ajánlatokban igényelt kapacitás összesített mennyisége meghaladja a fennmaradó nem allokált mennyiséget, a fennmaradó nem allokált mennyiséget az egyes ajánlatokban szereplő igényelt mennyiségekkel arányosan kell kiosztani. Ha a kiinduló ár mellett a kereslet meghaladja a kínálatot, akkor a legalacsonyabb még elfogadott megajánlott árat kell elszámoló árnak tekinteni. Minden más esetben az elszámoló ár a kiinduló árnak felel meg. A sikeres ajánlatot benyújtó Rendszerhasználók az adott aukcióhoz tartozó elszámoló ár 13/16

14 alapján kalkulált elszámoló díjat és az allokált kapacitás felhasználása időpontjában alkalmazandó egyéb díjakat kötelesek fizetni. MGT KLIP automatikus ellenőrzései biztosítják, hogy a Rendszerhasználók érvénytelen ajánlatot ne adhassanak be az MGT KLIP-en lebonyolított egyenáras aukción az aukció indulása után. Az MGT KLIP ajánlatbeadó felületén manuálisan feltöltött, de nem mentett ajánlatok nem kötelező érvényűek és nem keletkeztetnek kapacitás lekötési szerződést. 16. Szerződéskötésre vonatkozó szabályok Rendszerhasználó tudomásul veszi, hogy a kapacitástermékek MGT KLIP-en való feltöltése - anélkül, hogy MGT bármilyen további jogi lépést tenne - szerződéskötésre vonatkozó kötelező érvényű, visszavonhatatlan ajánlatnak minősül az adott kapacitásaukción. Az MGT a honlapján közzéteszi az aukciós eljárás eredményeként kötendő rendszerhasználati szerződésekre vonatkozó szerződéses feltételeket. Az aukció kezdete előtt a Rendszerhasználónak meg kell ismernie annak a szerződésnek a feltételeit, amelynek a kapacitástermékére a Rendszerhasználó árajánlatot kíván tenni. Az aukciós eljárásban való részvétellel az MGT KLIP-en a Rendszerhasználók kinyilvánítják, hogy elfogadják a szerződéses feltételeket. A Rendszerhasználók tudomásul veszik és elfogadják, hogy az aukció folyamán az ajánlataik az egyes ajánlattételi fordulókon belül az adott ajánlattételi forduló lezártáig módosíthatóak, javíthatóak vagy visszavonhatóak. A Rendszerhasználók tudomásul veszik és elfogadják, hogy az aukció folyamán a feltöltött ajánlataik az adott ajánlattételi forduló lezárultával végleges és visszavonhatatlan kötelező érvényű vételi ajánlatnak minősülnek. Az aukció lezárultával a nyertes ajánlat érvényes rendszerhasználati szerződést keletkeztet az MGTvel vagy az érintett TSO-val az aukció eredményének megfelelően. Az aukció eredményét automatikus rendszerüzenet igazolás útján kapja meg az aukció minden nyertes résztvevője közvetlenül az aukció zárása után. A rendszerüzenetet az MGT KLIP digitális tanúsítványa hitelesíti, mely biztosítja, hogy a felek rendszerüzenetben visszaigazolt rendszerhasználati szerződései az abban foglalt tartalommal hitelesek, érvényesek és illetéktelen befolyástól mentesek. Az aukció eredménye érvényes rendszerhasználati szerződést keletkeztet a nyertes ajánlattevővel. Kapcsolt kapacitásként értékesített kapacitástermékek esetén a kapcsolt kapacitástermékeket létrehozó TSO-knak a kapcsolódó rendszerhasználati szerződések hatálya alatt együtt kell működniük a szerződés teljesítésére vonatkozóan. Kapcsolt rendszerhasználati szerződések egy időben lépnek hatályba, a fenti kapacitásaukció eredményét közzétevő MGT KLIP közlemény kiadásakor. A kapcsolt rendszerhasználati szerződések, a kapcsolt kapacitáslekötés részeként, egymástól nem választhatóak el, harmadik fél részére kizárólag együtt ruházhatóak át, megőrizve a kapacitás kapcsolt jellegét, csak mennyiségi felosztásra van lehetőség. A TSO-k kötelezik a Rendszerhasználót, hogy olyan másodlagos kapacitásügyletet kössön, mely garantálja a fentieket összhangban a CAM NC-vel. 14/16

15 A TSO-k között speciális adatcserét kell biztosítani a Rendszerhasználók beleegyezésével, hogy biztosítsa a kapcsolt rendszerhasználati szerződések speciális együttműködési feltételeit a szerződés teljesítése érdekében. Ennek érdekében a Rendszerhasználó elfogadja a kapcsolt rendszerhasználati szerződések státuszára vonatkozóan, hogy a TSO-k egymás részére adatot adhatnak át és kezelhetnek, különösen a kapcsolt kapacitásterméket tartalmazó rendszerhasználati szerződések érvényességére, szerződéses teljesítésre, másodlagos kapacitásértékesítés státuszára és megszűnésére vonatkozóan, mely közvetlen hatással bír a szerződések létére és módosítására. A kapcsolt rendszerhasználati szerződések megszegésének következményeit a TSO-knak harmonizálni kell. A Rendszerhasználók jogosultak a rendszerhasználati szerződéseket nyomtatott formában igényelni az érintett TSO-tól, beleértve a vonatkozó mellékleteket és kiegészítéseket is. A nyomtatott szerződések TSO-k általi kibocsátása nem befolyásolja az elektronikus kapacitás lekötési szerződések érvényességét. A benne foglalt szerződéses adatok nem térnek el az MGT KLIP aukciós eredmény visszaigazolásban meghatározott feltételektől. Az aukció eredményére vonatkozó összesített információk publikusak. Az MGT KLIP-en lebonyolított tranzakciókat az MGT köteles a REMIT ACER által működtetett adatbázisába megküldeni. 17. Mellékletek: 1. sz. melléklet: MGT KLIP Felhasználói Megállapodás 15/16

16 6.4 MÓDOSÍTÁS NYILVÁNTARTÓ-LAP (A szabályzat módosításainak listája) MÓDOSÍTÁSOK SZÁMA DÁTUMA LEÍRÁSA (JELLEGE) 16/16

Kapacitáslekötési Platform Szabályzat

Kapacitáslekötési Platform Szabályzat Kapacitáslekötési Platform Szabályzat A Regional Booking Platform Működési Szabályzata 1.0. verzió Hatályos 2015.04.16-től FGSZ Zrt. 1 Tartalom Preambulum... 4 1. Definíciók... 4 2. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Kapacitáslekötési Platform Szabályzat

Kapacitáslekötési Platform Szabályzat Kapacitáslekötési Platform Szabályzat A Regional Booking Platform Működési Szabályzata 1.3. verzió Hatályos 2016. július 31. FGSZ Zrt. 1 Tartalom Preambulum... 5 1. Definíciók... 5 2. Általános rendelkezések...

Részletesebben

A Regionális Booking Platform Működési Szabályzata

A Regionális Booking Platform Működési Szabályzata A Regionális Booking Platform Működési Szabályzata 1.3.1. verzió Hatályos 2014. 10. 23-tól Preambulum A Regionális Booking Platform jelen Működési Szabályzata (Működési Szabályzat) tartalmazza az összes

Részletesebben

Kapacitáslekötési Platform Szabályzat

Kapacitáslekötési Platform Szabályzat Kapacitáslekötési Platform Szabályzat A Regional Booking Platform Működési Szabályzata 1.4. verzió Hatályos 2017. február 1-től FGSZ Zrt. 1 Tartalom Preambulum... 5 1. Definíciók... 5 2. Általános rendelkezések...

Részletesebben

CAM és BAL NC magyarországi bevezetése miatti főbb változások a gázipari szabályozásban

CAM és BAL NC magyarországi bevezetése miatti főbb változások a gázipari szabályozásban CAM és BAL NC magyarországi bevezetése miatti főbb változások a gázipari szabályozásban Bakay Zsolt Társasági Támogatás igazgató 2015. április 28. 2009/73/EK irányelv EU szabályozási környezet 715/2009/EK

Részletesebben

A kapacitás lekötés új rendje az FGSZ Zrt. szállító rendszerén. Gellényi Zoltán rendszerirányítás és kapacitáskereskedelem igazgató

A kapacitás lekötés új rendje az FGSZ Zrt. szállító rendszerén. Gellényi Zoltán rendszerirányítás és kapacitáskereskedelem igazgató A kapacitás lekötés új rendje az FGSZ Zrt. szállító rendszerén MEKH/FGSZ rendszerhasználói szakmai nap Siófok, 2015. április 28. Gellényi Zoltán rendszerirányítás és kapacitáskereskedelem igazgató 1 A

Részletesebben

MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT. a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT. a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS A MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT és a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS 2015. [...] Jelen Napi Kapacitáslekötés és Földgázszállítási Keretszerződés, a hozzácsatolt

Részletesebben

Az ENTSOG pán-európai kapacitás allokációs szabályokkal (CAM Network Code) kapcsolatos javaslat tervezete

Az ENTSOG pán-európai kapacitás allokációs szabályokkal (CAM Network Code) kapcsolatos javaslat tervezete Az ENTSOG pán-európai kapacitás allokációs szabályokkal (CAM Network Code) kapcsolatos javaslat tervezete Gellényi Zoltán Kapacitásértékesítés vezető FGSZ Zrt. Siófok, 2011. június 21. Időrend 2009.08.14:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 984/2013/EU RENDELETE

A BIZOTTSÁG 984/2013/EU RENDELETE 2013.10.15. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 273/5 A BIZOTTSÁG 984/2013/EU RENDELETE (2013. október 14.) a földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi

Részletesebben

MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT. a [...] között létrejött NAPI MEGSZAKÍTHATÓ KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS 2015 OKTÓBER 01-IG.

MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT. a [...] között létrejött NAPI MEGSZAKÍTHATÓ KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS 2015 OKTÓBER 01-IG. A MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT és a [...] között létrejött NAPI MEGSZAKÍTHATÓ KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS 2015 OKTÓBER 01-IG. Jelen Napi Kapacitáslekötés és Földgázszállítási Keretszerződés,

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS Szerződés száma: amely létrejött egyrészről RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.) Székhely: 6724 Szeged, Pulcz u.

Részletesebben

Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA 2015 OKTÓBER 01-TŐL KEZDŐDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN

Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA 2015 OKTÓBER 01-TŐL KEZDŐDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA 2015 OKTÓBER 01-TŐL KEZDŐDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Az Üzletszabályzat célja és tárgya A Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

EFS plusz tárolási termék leírása (többlet tárolói rugalmasságot biztosító szolgáltatás)

EFS plusz tárolási termék leírása (többlet tárolói rugalmasságot biztosító szolgáltatás) EFS plusz termék leírása (többlet tárolói rugalmasságot biztosító szolgáltatás) A termék azért kerül bevezetésre, hogy elősegítse a rendszerhasználók kereskedelmi tevékenységét, a gázév bármely időszakában

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

Rendszerhasználó Tagsági Megállapodás a Regionális Booking Platform használatához

Rendszerhasználó Tagsági Megállapodás a Regionális Booking Platform használatához Rendszerhasználó Tagsági Megállapodás a Regionális Booking Platform használatához A továbbiakban Megállapodás, mely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye:

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI KERETSZERZŐDÉS

RENDSZERHASZNÁLATI KERETSZERZŐDÉS RENDSZERHASZNÁLATI KERETSZERZŐDÉS továbbiakban Keretszerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u. 5. Levelezési címe:

Részletesebben

1. számú Melléklet: Általános Szerződési Feltételek

1. számú Melléklet: Általános Szerződési Feltételek 1. számú Melléklet: Általános Szerződési Feltételek 1. Az Általános Szerződési Feltételek tárgya A CEEGEX Zrt. és a Felhasználó jogaira és kötelezettségeire a CEEGEX Zrt. által működtetett CEEGEX OTC rendszer

Részletesebben

SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KAPACITÁSLEKÖTÉSI, FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI, SZAGOSÍTÁSI ÉS RENDSZERIRÁNYÍTÁSI SZERZŐDÉS 2015. JÚLIUS 1-JÉTŐL - 2015. SZEPTEMBER 30-IG TERJEDŐ HASZNÁLATI IDŐSZAKRA továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről

Részletesebben

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS Jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés) amely létrejött egyrészről a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye:

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ Budapest, 2009. március 11. Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen

Részletesebben

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA VÁLASZTHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÉS DÍJAIK

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA VÁLASZTHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÉS DÍJAIK A Társaság által a Vhr. 78. (2) bek. alapján nyújtott választható szolgáltatások díjait a Hivatal a Vhr. 150. alapján hagyta jóvá, melyek a fizetési feltételekkel együtt a szolgáltatások típusai szerint

Részletesebben

Szlovák Magyar rendszerösszekötő. Kötelező érvényű Open Season eljárás 2015

Szlovák Magyar rendszerösszekötő. Kötelező érvényű Open Season eljárás 2015 KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ ELŐZETES KAPACITÁSFELMÉRÉSI ÉS LEKÖTÉSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI ELJÁRÁS (OPEN SEASON) Szlovák Magyar rendszerösszekötő Kötelező érvényű Open Season eljárás 2015 THIS IS A TRANSLATION OF THE ENGLISH

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI KERETSZERZŐDÉS

RENDSZERHASZNÁLATI KERETSZERZŐDÉS RENDSZERHASZNÁLATI KERETSZERZŐDÉS továbbiakban Keretszerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u. 5. Levelezési címe:

Részletesebben

A 5/2016. (VIII. 16.) MEKH 1/2013. (VII. 11.) MEKH

A 5/2016. (VIII. 16.) MEKH 1/2013. (VII. 11.) MEKH A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 5/2016. (VIII. 16.) MEKH rendelete a földgáz rendszerhasználati akról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI KERETSZERZŐDÉS

RENDSZERHASZNÁLATI KERETSZERZŐDÉS RENDSZERHASZNÁLATI KERETSZERZŐDÉS továbbiakban Keretszerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u. 5. Levelezési címe:

Részletesebben

Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Általános Szerződési Feltételek

Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Általános Szerződési Feltételek Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek Üzletszabályzathoz 2015. október 01. gáznaptól kezdődő földgázszállítási időszakra TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...

Részletesebben

A 4/2015. (VII. 27.) MEKH

A 4/2015. (VII. 27.) MEKH A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 4/2015. (VII. 27.) MEKH rendelete a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló1/2015.

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

TÁROLÓI KAPACITÁS ÁRVERÉSI SZABÁLYZAT

TÁROLÓI KAPACITÁS ÁRVERÉSI SZABÁLYZAT TÁROLÓI KAPACITÁS ÁRVERÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 3 2. SZABÁLYZAT CÉLJA, TÁRGYA, HATÁLYA 3 3. FOGALMAK 4 4. AZ ÁRVERÉS MENETE 6 4. 1. Az árverés meghirdetése 6 4. 2. A regisztráció folyamata

Részletesebben

MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT. a [...] között létrejött

MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT. a [...] között létrejött A MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT ÉS a [...] között létrejött NEGYEDÉVES KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1 Jelen Negyedéves Kapacitáslekötési és Földgázszállítási Szerződés - a hozzácsatolt és

Részletesebben

Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Dabas és Környéke Vízügyi Kft. Dabas és Környéke Vízügyi Kft. H-2370 Dabas, Széchenyi u. 3. Tel: 29/360-321; 29/360-323 Tel./fax: 29/360-323 E-mail: info@dakov.hu KÉPZÉSI SZABÁLYZAT kiadás /változat 1.0 jóváhagyta, hatályba léptette:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

FÖLDGÁZTÁROLÁSI KAPCSOLT (CSOMAG) SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ HOSSZÚ TÁVÚ SZERZŐDÉS

FÖLDGÁZTÁROLÁSI KAPCSOLT (CSOMAG) SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ HOSSZÚ TÁVÚ SZERZŐDÉS FÖLDGÁZTÁROLÁSI KAPCSOLT (CSOMAG) SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ HOSSZÚ TÁVÚ SZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: a Képviselőtestület) Kozármisleny Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, valamint intézményei számára,

Részletesebben

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény Fair számlacsomag kampány Hirdetmény A Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088, Budapest, Rákóczi út 7., Cg. szám: 01-10-041720, Nyilvántartásba vevő hatóság a Fővárosi Törvényszék, a továbbiakban Bank

Részletesebben

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Eljárás száma:bkv Zrt. V-55/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

A Kereskedőváltás részletes szabályai

A Kereskedőváltás részletes szabályai A Kereskedőváltás részletes szabályai A Társaság csak egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Felhasználók részére nyújt szolgáltatásokat, így a kereskedőváltás szabályaira vonatkozó alábbi ismertetés nem

Részletesebben

Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével

Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével 1. Tájékoztató információk a kereskedőváltáshoz és az egyetemes szolgáltatásba

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint) : e-mail cím : Lakcím: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Elektronikus aláírással kapcsolatos fokozott biztonságú, közigazgatási célra alkalmas

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez

Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez 1 26. Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez A földgáz-tárolási tevékenység a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET) alapján (1) Az engedélyesnek a földgáztárolói

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Informatikai Platform alkalmazásfejlesztés 2014.

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Informatikai Platform alkalmazásfejlesztés 2014. Tájékoztató a szerződés módosításáról - Informatikai Platform alkalmazásfejlesztés 2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a

Részletesebben

Rendszerhasználó Tagsági Megállapodás A Kapacitáslekötési Platform (Regional Booking Platform) Működési Szabályzat 1.

Rendszerhasználó Tagsági Megállapodás A Kapacitáslekötési Platform (Regional Booking Platform) Működési Szabályzat 1. A Kapacitáslekötési Platform (Regional Booking Platform) Működési Szabályzat 1. számú melléklete FGSZ Zrt. 1 Rendszerhasználó Tagsági Megállapodás a Kapacitáslekötési Platform (Regional Booking Platform)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó,

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, 1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Község Önkormányzata pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában lévő, 6783 Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, összesen 113 m 2 alapterületű

Részletesebben

Tájékoztató jellegű fordítás a Kapacitáslekötési Platform (Regional Booking Platform) regisztrációs űrlapjának kitöltéséhez

Tájékoztató jellegű fordítás a Kapacitáslekötési Platform (Regional Booking Platform) regisztrációs űrlapjának kitöltéséhez Tájékoztató jellegű fordítás a Kapacitáslekötési Platform (Regional Booking Platform) regisztrációs űrlapjának kitöltéséhez Jelen dokumentum az RBP Portálon található angol nyelvű online regisztráció tájékoztató

Részletesebben

Pályázati felhívás. Megjegyzés: Az ingatlan üzemeltetője a BFVK Zrt

Pályázati felhívás. Megjegyzés: Az ingatlan üzemeltetője a BFVK Zrt Pályázati felhívás Kiíró: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.), (székhelye: 1013 Budapest, Attila út 13/a), Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából. Pályázat célja: A Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

1. oldal. együttes elnevezésük szerint: Szerződő Felek között, alulírott helyen és időben az alábbiak szerint:

1. oldal. együttes elnevezésük szerint: Szerződő Felek között, alulírott helyen és időben az alábbiak szerint: 1. oldal Szerződésszám: 2016-DS/ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Fokozott biztonságú elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó bizalmi szolgáltatásokhoz és nem minősített időbélyegzés szolgáltatáshoz igénybevételéhez

Részletesebben

Közzététel dátuma: Iktatószám: 644/2015 CPV Kód: ; ; ;

Közzététel dátuma: Iktatószám: 644/2015 CPV Kód: ; ; ; Pannon Egyetem TIOP-1.3.1.-07/2/2F-2009-0002 számú projekt megvalósításához a projekt teljes időtartama alatt könyvvizsgálat ellátása megbízási szerződés keretében. (Szerződés módosítás tájékoztató). Közbeszerzési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában 1. A pályázat kiírója I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Diósd Város Önkormányzata (székhely: 2049 Diósd, Szent István tér 1.) 2. A pályázat

Részletesebben

Rendszerhasználói workshop Siófok, június 28. Gellényi Zoltán igazgató rendszerirányítás és kapacitáskereskedelem

Rendszerhasználói workshop Siófok, június 28. Gellényi Zoltán igazgató rendszerirányítás és kapacitáskereskedelem Két kérdés a közeljövő változásai sorából Rendszerhasználói workshop Siófok, 2016. június 28. Gellényi Zoltán igazgató rendszerirányítás és kapacitáskereskedelem 1 Témaköreink A. BAL NC (312/2014 EU rendelet)

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

Playlist.hu Kiadói kézikönyv

Playlist.hu Kiadói kézikönyv Playlist.hu Kiadói kézikönyv Verziószám: 1.1.4. Dátum: 2010. október 13. Tartalomjegyzék Verziótörténet... 3 1. Bevezető... 4 2. Rendszerkövetelmények... 4 3. Bejelentkezés... 4 4. Regisztráció... 5 5.

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

MKB-Euroleasing Autópark Zrt. jognyilatkozata és szabályzata

MKB-Euroleasing Autópark Zrt. jognyilatkozata és szabályzata MKB-Euroleasing Autópark Zrt. jognyilatkozata és szabályzata 1. Bevezetés 1.1. Az MKB-Euroleasing Autópark Zrt. (továbbiakban: Autópark) a www.autoparkaukcio.hu internetes honlapon az Autópark ügyfelei

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

Felhasználói segédlet

Felhasználói segédlet Felhasználói segédlet Debrecen Megyei Jogú Város civil szervezeti számára pályázatok Civil Alapból, Kulturális Alapból és Ifjúságpolitikai Alapból történő finanszírozásának online igényléséhez 2013/04/02/

Részletesebben

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése 1 db 80-120 személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei:

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 1. A pályázók az ajánlatukat a www.jogazdabank.hu honlapról letölthető dokumentumok alapján (tulajdoni lap, vagyonértékelés stb.), továbbá a vagyontárgyak az informatikai eszközök kivételével

Részletesebben

TÁROLÓI KAPACITÁS ÁRVERÉSI SZABÁLYZAT II. ESETI KAPACITÁS ÁRVERÉS ESETÉN

TÁROLÓI KAPACITÁS ÁRVERÉSI SZABÁLYZAT II. ESETI KAPACITÁS ÁRVERÉS ESETÉN TÁROLÓI KAPACITÁS ÁRVERÉSI SZABÁLYZAT II. ESETI KAPACITÁS ÁRVERÉS ESETÉN TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS, A SZABÁLYZAT CÉLJA 2 2. SZABÁLYZAT TÁRGYA, HATÁLYA 2 3. HIVATKOZÁSOK 2 4. FOGALMAK 3 5. AZ ÁRVERÉS

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

30481/2014/START számú

30481/2014/START számú 30481/2014/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S " Klf. faanyagok beszerzése" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító

Részletesebben

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vagyonkezelésében, illetve használatában levő jármű-flotta javítási - karbantartási feladatainak ellátása.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vagyonkezelésében, illetve használatában levő jármű-flotta javítási - karbantartási feladatainak ellátása. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vagyonkezelésében, illetve használatában levő jármű-flotta javítási - karbantartási feladatainak ellátása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/52 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Az ERSTE CLASSIC egyszeri Díjas, teljes életre szóló kockázati életbiztosítás (HUR3U) különös feltételei

ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Az ERSTE CLASSIC egyszeri Díjas, teljes életre szóló kockázati életbiztosítás (HUR3U) különös feltételei ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Az ERSTE CLASSIC egyszeri Díjas, teljes életre szóló kockázati életbiztosítás (HUR3U) különös feltételei Jelzőszám: SV/01/2011/1 Hatályos: 2015. február 16-tól

Részletesebben

CEEGEX OTC. Működési Szabályzat

CEEGEX OTC. Működési Szabályzat CEEGEX OTC Működési Szabályzat Érvényes: 2014. október 1. napjától Verzió 1.0 1/26 Tartalom 1. Általános szervezeti alapelvek... 4 1.1. Preambulum... 4 2. CEEGEX OTC... 4 2.1. A szabályzat célja... 4 2.2.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

KGFB díjhirdetés. Előadó: Tóth Krisztina IT - Alkalmazásfelügyeleti főosztály 2012.12.14.

KGFB díjhirdetés. Előadó: Tóth Krisztina IT - Alkalmazásfelügyeleti főosztály 2012.12.14. KGFB díjhirdetés Előadó: Tóth Krisztina IT - Alkalmazásfelügyeleti főosztály 2012.12.14. Tartalom ERA keretrendszer - Regisztráció KGFB ősfeltöltés KGFB díjhirdetés szolgáltatás Díjhirdetések publikálása

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Háztartási és irodai berendezések Javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. szeptember AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

10) A Hitelesítés Szolgáltató kijelenti, hogy megfelel a magyar közigazgatási elvárásoknak, beleértve a kapcsolódó ajánlásokat és specifikációkat is.

10) A Hitelesítés Szolgáltató kijelenti, hogy megfelel a magyar közigazgatási elvárásoknak, beleértve a kapcsolódó ajánlásokat és specifikációkat is. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., HSZ Szolgáltatási Szerződés Személyi tanúsítvány v2.7, Budapest SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A szerződés azonosítója:... Nyilvános közigazgatásban is felhasználható,

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei 4844 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 51. szám IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Részletesebben

Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA

Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Az Üzletszabályzat célja és tárgya A Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2015. 03.02 1 E L Ő S Z Ó Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII:31) kormányrendelet 13. (2) bekezdésében foglalt

Részletesebben

e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-161/16 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016.

e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-161/16 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. BKV Zrt. MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány szerint bevezetett energiairányítási rendszerének tanúsítói auditja, valamint kettő éven keresztüli felügyeleti auditja e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma:

Részletesebben

2. Földgáz-kereskedelmi szerződés általános tartalmi elemei

2. Földgáz-kereskedelmi szerződés általános tartalmi elemei M3. számú melléklet Igénybejelentés és ajánlattételhez szükséges információ; a GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. földgáz-kereskedelmi szerződéseinek általános tartalmi elemei A GDF SUEZ Energia Holding

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Székhely

Részletesebben

a hatósági eljárás Szélessávú szolgáltatásokhoz kapcsolódó frekvenciahasználati jogosultságok pályáztatása

a hatósági eljárás Szélessávú szolgáltatásokhoz kapcsolódó frekvenciahasználati jogosultságok pályáztatása Szélessávú szolgáltatásokhoz kapcsolódó frekvenciahasználati jogosultságok pályáztatása a hatósági eljárás dr. Karl Károly főosztályvezető 2014. április 29. 2 A pályázati eljárás A pályázati eljárás hatósági

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz AJÁNLATI FELHÍVÁS Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefaxszámai, email címe: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

HOSSZÚ TÁVÚ KAPACITÁSLEKÖTÉSI, FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI, SZAGOSÍTÁSI ÉS RENDSZERIRÁNYÍTÁSI SZERZŐDÉS

HOSSZÚ TÁVÚ KAPACITÁSLEKÖTÉSI, FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI, SZAGOSÍTÁSI ÉS RENDSZERIRÁNYÍTÁSI SZERZŐDÉS 4.1.2 MELLÉKLET HOSSZÚ TÁVÚ KAPACITÁSLEKÖTÉSI, FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI, SZAGOSÍTÁSI ÉS RENDSZERIRÁNYÍTÁSI SZERZŐDÉS továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 65982/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Együttműködés fejlesztése és változáskezelés tréningek vezetők és szakértők részére és vezetésértékelés tárgyú pályáztatáshoz 1. Ajánlatkérő neve,

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS Szerződés száma: amely létrejött egyrészről RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.) Székhely: 6724 Szeged, Pulcz u.

Részletesebben

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS Szerződés száma:.. Felhasználási hely száma:. Bekötés szám:.... I. Szerződést kötő felek: FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 20 m 3 /h alatti gázmérő névleges összteljesítménnyel rendelkező alapdíjas, nem

Részletesebben

Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása

Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása Dr. Dedinszky Ferenc kormány-főtanácsadó Informatikai biztonsági felügyelő Miniszterelnöki Hivatal Infokommunikációs Államtitkárság

Részletesebben

Értékpapír-kölcsönzés

Értékpapír-kölcsönzés Értékpapír-kölcsönzés TARTALOMJEGYZÉK 1. MI AZ A NAPON TÚLI SHORT?... 3 2. HOGYAN LEHET NAPON TÚLI SHORT POZÍCIÓT NYITNI?... 3 2.1. NAPON TÚLI SHORT POZÍCIÓ NYITÁSA A NETBOON KERESKEDÉSI FELÜLETEN... 4

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv MISKOLCI EGYETEM PÁLYÁZAT NYILVÁNTARTÁS Miskolc, 2011. április hó ME Számítóközpont V2.0 2011. április 11. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. PÁLYÁZAT ÉLETÚT FOLYAMATA... 4 3. JOGOSULTSÁG... 7 4. FELHASZNÁLÓI

Részletesebben

Tájékoztatás a Közbeszerzési Hatóság elektronikus rendszereinek főbb változásairól (Ajánlatkérők és megbízott képviselők számára)

Tájékoztatás a Közbeszerzési Hatóság elektronikus rendszereinek főbb változásairól (Ajánlatkérők és megbízott képviselők számára) Tájékoztatás a Közbeszerzési Hatóság elektronikus rendszereinek főbb változásairól (Ajánlatkérők és megbízott képviselők számára) Ezúton tájékoztatjuk a Közbeszerzési Hatóság által működtetett elektronikus

Részletesebben

TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT II/6. számú melléklet KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI SZERZŐDÉS

TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT II/6. számú melléklet KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT II/6. számú melléklet KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI SZERZŐDÉS cégnév: TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátozott Felelősségű Társaság székhely:

Részletesebben

Tajti Péter. MGE Rendszerüzemeltetői Bizottság elnök ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő. Visegrád, 2011. április 13.

Tajti Péter. MGE Rendszerüzemeltetői Bizottság elnök ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő. Visegrád, 2011. április 13. Üzemi Kereskedelmi Szabályzat MGE Rendszerüzemeltetői Bizottság elnök ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő Visegrád, 2011. április 13. 2010 ÉVI TÖRTÉNÉSEKÉSEK MEH 338/2010 és 455/2010 határozatai

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS AUKCIÓS RENDSZER FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA 2016. JANUÁR 19.

AZ ELEKTRONIKUS AUKCIÓS RENDSZER FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA 2016. JANUÁR 19. AZ ELEKTRONIKUS AUKCIÓS RENDSZER FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA 2016. JANUÁR 19. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ELEKTRONIKUS AUKCIÓS RENDSZER FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATÁNAK CÉLJA, HATÁLYA 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA 2. A

Részletesebben

Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. PDF dokumentumok hitelességének ellenőrzése

Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. PDF dokumentumok hitelességének ellenőrzése Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. PDF dokumentumok hitelességének ellenőrzése Verziószám 1.0 Objektum azonosító (OID) Hatálybalépés dátuma 2006. szeptember 26. MÁV INFORMATIKA Kft. 1 PDF dokumentumok

Részletesebben

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-001/1-VJSZ/2014 Eljárás címe: CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Budapest, 2014. február 26. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV

Részletesebben

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013.

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013. HÉV járművek átalakításának tervezése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 25.

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 25. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. február 25. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011.

Részletesebben

KBC EQUITAS ZRT. Végrehajtási politika és Allokációs szabályzat 2

KBC EQUITAS ZRT. Végrehajtási politika és Allokációs szabályzat 2 A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA és ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA Hatályos: 2008. szeptember 12-től TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 1. Megbízás felvétele... 3 Személyesen,

Részletesebben