HASZNÁLATI, SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HASZNÁLATI, SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS"

Átírás

1 HASZNÁLATI, SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft Biatorbágy, Felvég u.3 Tel: (23) Fax: (23) Honlap:

2 Gondosan olvassa el ebben a gépkönyvben leírt figyelmeztetéseket, mivel fontos információkat tartalmaznak a biztonságos felszerelést, használatot és karbantartást illetıen. Ez a gépkönyv a termék elválaszthatatlan része és a felhasználónak gondosan meg kell ıriznie késıbbi tájékozódás céljából. Ha a berendezést eladják, vagy másik tulajdonoshoz kerül, vagy áttelepítik, gondoskodni kell arról, hogy a gépkönyv a kazán mellett legyen azért, hogy az új felhasználó és/vagy szerelı az üzemeltetéshez szükséges ismeretekhez hozzájusson. A kazán felszerelését és karbantartását arra feljogosított szakember végezze összhangban a vonatkozó szabályozásokkal és a gyártó utasításaival. Helytelen szerelés vagy elégtelen karbantartás károkat okozhat. A gyártó nem vállal semmilyen felelısséget olyan károkért, amelyek a hibás felszerelés vagy használat, vagy a gépkönyv utasításainak figyelmen kívül hagyása miatt következtek be. Mielıtt bármely tisztítási vagy karbantartási mőveletbe kezdene, feszültségmentesítse a készüléket a fıkapcsolóval és/vagy a megfelelı kapcsolókkal. Meghibásodás vagy nem megfelelı mőködés esetén ki kell kapcsolni a készüléket, és nem szabad megkísérelni a javítását vagy közvetlen beavatkozást. A feljogosított szakemberhez kell fordulni. Bármely javítást, a készülék cseréjét csak feljogosított szakember végezheti eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Ennek az utasításnak a figyelmen kívül hagyása csökkentheti a berendezés biztonságát A feljogosított szakember által végzett idıszakos karbantartás fontos a készülék jó mőködése szempontjából. A készüléket csak arra célra szabad használni, amelyre gyártották. Minden más felhasználás szabálytalan és ezért veszélyes. Kicsomagolás után meg kell gyızıdni a tartalom sértetlenségérıl. A csomagolóanyagot nem szabad olyan helyen hagyni, ahol gyerekek hozzáférhetnek, mert veszélyes lehet. Kétség esetén ne használja a készüléket, vegye fel a kapcsolatot a szállítóval. A gépkönyvben levı ábrák a terméket leegyszerősítve mutatják be. Ezekben a szállított termékhez képest lehetnek csekély, lényegtelen eltérések. Ez a jel Figyelmeztetés, óvatosságra int, a biztonsági figyelmeztetések mellett van elhelyezve. Ez a jel megjegyzésre, fontos közlésre hívja fel a figyelmet. Megfelelıségi nyilatkozat Gyártó: FERROLI S.p.a.,kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a következı EU-irányelveknek: 90/396 gázkészülék-irányelv 92/42 hatásfok-irányelv 73/23 (módosítás: 93/68) kisfeszültségő irányelv 89/336 (módosítás: 93/68) elektromágneses összeférhetıség irányelve Elnök és törvényes képviselı 2

3 Tartalomjegyzék 1. Üzemeltetési utasítások Bevezetés Vezérlő tábla Be- és kikapcsolás Beállítás Telepítés Általános utasítások A telepítés helye Gáz- és vízcsatlakozás Gázcsatlakozás Elektromos kapcsolások Füstgáz-elvezetési rendszer Javítás, karbantartás Beállítások Indítás Karbantartás Hibakeresés Műszaki adatok és jellemzők Általános nézet a fő egységekről Diagrammok Vezérlő panel bekötési rajza

4 1. Üzemeltetési utasítások 1.1. Bevezetés Kedves Felhasználó! Köszönjük, hogy a DOMIPROJECT D F24, a FERROLI magas hatásfokú, főtı és használati melegvíz elıállító fali kazánját választotta, ami földgázzal üzemel, atmoszférikus égıjő, elektronikus gyújtású, zárt égésterő készülék mikroprocesszoros vezérléssel. Kérjük, figyelmesen olvassa el e gépkönyvet, mivel fontos információkat tartalmaz a biztonságos felszerelést, használatot és karbantartást illetıen Vezérlő tábla Jelmagyarázat 1. ábra Kezelı és kijelzı felület 10= 1 = HMV-hımérsékletet csökkentı gomb 11= 2 = HMV-hımérsékletet növelı gomb 3 = Főtırendszer hımérsékletét csökkentı gomb 4 = Főtırendszer hımérsékletét növelı gomb 15= 5 = Kijelzı 16= 6 = Nyár/tél üzemmódválasztó gomb Reszetelı gomb - Hıfok eltolás menü 7 = Ki/be kapcsoló gomb - Gazdaságos/komfort üzemmód választó gomb Nyári üzem kijelzés Többfunkciós kijelzés 12= Eco gazdaságos üzem Égı állapota és a pillanatnyi teljesítmény Szervizes mőszer rácsatlakozás Jelzések üzem közben Főtés A főtési igény közben (amelyet a helyiségtermosztát vagy a távvezérléses kapcsolóóra vált ki) a kijelzı a pillanatnyi főtési elıremenı-hımérsékletet (11-es jelő az 1. ábrán) mutatja, míg a főtés készenléti ideje alatt a d2 üzenetet mutatja. HMV (használati melegvíz) A használati melegvíz készítési igény közben (ami a hmv fogyasztás közben jelentkezik) a kijelzı az aktuális melegvíz kilépı hımérsékletét (11-es jelő az 1. ábrán) mutatja az SA felirattal váltakozva, míg a hmv készenléti ideje alatt a d1 üzenetet mutatja. Hiba Hiba esetén (lásd 3.4 fejezet) a kijelzı a hibakódot (11-es jelő az 1. ábrán) jeleníti meg, míg a készenléti állapotban a d3 és d4 kódokat mutatja. 4

5 1.3. Be- és kikapcsolás Hálózati feszültség alá helyezés Az elsı 5 másodpercben a software verziószámát mutatja Nyissa ki a gázcsapot A kazán innentıl kezdve automatikusan üzemel melegvíz készítési igény vagy főtési igény jelentkezésekor. A főtési igény közben (amelyet a helyiségtermosztát vagy a távvezérléses kapcsolóóra vált ki) a kijelzı a pillanatnyi főtési elıremenı-hımérsékletet (11-es jelő az 1. ábrán) mutatja, míg a főtés készenléti ideje alatt a d2 üzenetet mutatja A kazán bekapcsolása Nyomja meg a ki/bekapcsoló gombot (7-es jelő az 1. ábrán) 5 másodpercig. 2.ábra a kazán kikapcsolása A vezérlı elektronika a kazán kikapcsolt állapotában is feszültség alatt van, de se használati melegvizet, se főtési vizet nem állít elı a kazán. A fagyvédelmi funkció viszont aktív. A kazán bekapcsolásához nyomja meg a ki/be kapcsoló gombot (7-es jelő az 1.ábrán) 5 másodpercig. 3.ábra A kazán azonnal üzemel amint használati melegvízvételezés történik vagy főtési igény lép fel (a szobatermosztáton vagy a távvezérlın keresztül) A fagyvédelmi funkció nem üzemképes abban az esetben, ha a készülék áram- és/vagy gázellátása nem biztosított. Téli idıszakban, ha a készülék hosszabb ideig nem üzemel a fagyás okozta károkat elkerülhetjük, ha a kazánt víztelenítjük főtési és hmv oldalról is. Ha csak hmv oldalról víztelenítjük, akkor viszont a főtési körbe szükséges fagymentesítı adalékanyagot adni a 2.3 szakaszban leírtak alapján Beállítás Tél / nyár üzemmódváltás Nyomja meg az 1. ábrán 6-tal jelölt tél / nyár üzemmódváltó gombot 2 másodpercig. A kijelzı átvált nyár szimbólumra (10 az 1. ábrán). Ekkor csak hmv elıállítás történik, de a fagyvédelmi funkció aktív marad. Téli átváltáshoz nyomja meg az 1. ábrán 6-tal jelölt tél / nyár üzemmódváltó gombot 2 másodpercig. A főtési hımérséklet beállítása: A főtésgombok (3-as és 4-es jelő az 1. ábrán) használatával lehet a hımérsékletet a legkisebb 30 C értéktıl a legnagyobb 85 C értékig beállítani. A kazán üze me 45 C alatt nem javasolt! 4.ábra HMV-hımérséklet beállítása: A HMV-gombok (1-es és 2-es jelő az 1. ábrán) használatával lehet a hımérsékletet a legkisebb 40 C-tól a legnagyobb 50 C.ig beállítani. 5.ábra 5

6 A helyiséghımérséklet beállítása (opcionális helyiségtermosztáttal): A helyiségtermosztáttal a helyiség kívánt hımérsékletét be lehet állítani. Ha nincs szobatermosztát bekötve, akkor a kazán a beállított hımérsékletet tartva üzemel. A helyiséghımérséklet beállítása (opcionális programozható távvezérlı): A programozható távvezérlıvel a helyiség kívánt hımérsékletét be lehet állítani. A kazán a rendszer vízhımérsékletét a kívánt helyiség-hımérsékletnek megfelelıen állítja be. Programozható távvezérlı használatakor tájékozódjon annak felhasználói kézikönyvébıl. ECO/COMFORT üzemmód választása: A készülék lehetıvé tesz egy gyorsabb, nagyobb komfortot biztosító használati melegvíz kiszolgálást is. Ha ezt az üzemmódot választjuk (COMFORT), akkor a kazánban lévı hmv melegen van tartva, ezáltal vízvételezéskor rendelkezésre áll a meleg víz. A felhasználó átállíthatja a kazánt gazdaságos üzemmódra (ECO) az eco/comfort gomb megnyomásával. ECO üzemmódban a kijelzın látjuk az eco feliratot (12-es jelő az 1.ábrán). COMFORT üzemmódra átálláshoz nyomjuk meg a eco/comfort gombot (7-es jelő az 1.ábrán) Hımérséklet jelleggörbe eltolás: Ha opcionális külsı hımérséklet-érzékelı van felszerelve, akkor a kazán vezérlırendszere hımérséklet jelleggörbe eltolással üzemel. Ebben az üzemmódban a főtési rendszer hımérséklete a külsı idıjárási körülményeknek megfelelıen van szabályozva, amellyel egész évben magas komfortot és energiamegtakarítást biztosít. Ha a külsı hımérséklet nı, a rendszer elıremenı-hımérséklete az adott kompenzációs görbe szerint csökken. Hımérséklet jelleggörbe eltolás alkalmazása esetén a főtésgombokkal (3-as jelő az 1. ábrán) beállított hımérséklet lesz a rendszer legnagyobb elıremenı-hımérséklete. Ajánlatos a legnagyobb értékre állítani azért, hogy a rendszer kihasználhassa teljes, hasznos mőködési tartományát. A beállítást a kazán felszerelésekor kell elvégezni erre feljogosított szakembernek. Késıbbi átállításokat a további komfortnövelés érdekében a felhasználó végezhet. Kompenzációs görbe és görbe talppont eltolás: Nyomja meg a reset gombot (6-os jelő az 1. ábrán) 5 másodpercig. Ekkor belép a hımérséklet jelleggörbe eltolás menüjébe és a kijelzın a CU felirat villog. A HMV-gombok (1-es jelő az 1. ábrán) használatával állíthatjuk át a jelleggörbét 1-tıl 10-ig az igénynek megfelelıen. Amennyiben 0-ára állítjuk a görbét, a hımérséklet jelleggörbe eltolás nem mőködik. A főtési gombok lenyomásával (3-as jelő az 1. ábrán) a párhuzamos talppont eltolásba léphetünk be, ekkor a kijelzın OF felírat villog. A hmv gombok (1-es jelő az 1.ábrán) használatával tolhatjuk el párhuzamosan a jelleggörbét igénynek megfelelıen (6.ábra) A reset gomb (6-os jelő az 1.ábrán) 5 másodpercig történı lenyomásával kiléphetünk a jelleggörbe eltolás menüjébıl. Ha a szoba hımérséklete alacsonyabb a kívánt értéknél, akkor meredekebb karakterisztikájú jelleggörbét kell választani. Ugyanígy kell eljárni fordított esetben. 6.ábra Jelleggörbe talppont párhuzamos eltolás 6

7 Beállítás programozható távvezérlırıl: Ha (opcionális) programozható távvezérlı van a kazánhoz csatlakoztatva, a fenti beállításokat az 1. táblázatban megadottak szerint kell elvégezni. 1. táblázat Főtési hımérséklet beállítása HMV hımérséklet beállítása Nyár/tél üzemmódváltás Eco (takarék)/komfort üzemmód kiválasztása A beállítás történhet a programozható távvezérlırıl és a kazán kezelı paneljérıl. A beállítás történhet a programozható távvezérlırıl és a kazán kezelı paneljérıl. A nyári üzemmód felülbírálja a programozható távvezérlırıl érkezı főtési igényt. A távvezérléses kapcsolóóra menüjébıl a HMV nem vezérelhetı, A kazán takarék üzemmódot választ. Ilyen körülmények között az eco/comfort gombbal (7 az 1. ábrán) a két üzemmód egyike választható ki. A víznyomás beállítása A rendszer töltési nyomása (2-es jelő a 7. ábrán) körülbelül 1,0 bar legyen hideg állapotban. Ha a rendszer nyomása a minimum érték alá csökken, a kazán leáll és az F37-es hibát írja ki. Nyissa ki a feltöltı csapot (1-es jelő a 7. ábrán), hogy a nyomás elérje a kívánt értéket. Minden esetben a mővelet végén zárja el a feltöltı csapot. A nyitva B zárva 7.ábra Feltöltı csap 2. Telepítés 2.1. Általános utasítások A KAZÁNT KIZÁRÓLAG FELJOGOSÍTOTT SZAKEMBER SZERELHETI FEL EBBEN A GÉPKÖNYVBEN MEGADOTT UTASÍTÁSOK ILLETVE AZ ÉRVÉNYBEN LEVİ TÖRVÉNYEK, A NEMZETI ÉS HELYI SZABÁLYOZÁSOK ELİÍRÁSAI ÉS A SZAKMA SZABÁLYAI SZERINT A telepítés helye Tekintettel arra, hogy zárt égésterő a készülék, bármely helyiségbe beszerelhetı. Ettıl függetlenül mindenképpen javasolt jó szellızéső helyiségbe telepíteni a készüléket az esetleg gázszivárgás által okozható károk elkerülése érdekében. A biztonsági elıírásokat a 90/396 uniós direktívában rögzítetteknek megfelelıen kell végrehajtani minden gázkészülék esetén, így a zárt égésterő készülékek esetén is. Javasolt a készülék EN 297 pr A6-nak megfelelı, fagypont alá nem süllyedı, védett helyen történı elhelyezése. 7

8 A telepítés helyének pormentesnek, gyulladásveszélyes anyagoktól és tárgyaktól mentesnek illetve korroziót okozó gázoktól mentesnek kell lennie. A kazán falra szerelhetı kialakítású, a rögzítéshez kampókat kell a falra szerelni. Rögzítse a kampókat a falra a készülék burkolatrajzának megfelelıen, majd akassza rá a kazánt. Igény esetén fémsablont tudunk biztosítani a furatok bejelöléséhez. A fali rögzítésnek a készülék stabil és hatékony alátámasztását kell biztosítania. Ha a készülék szekrényben van elhelyezve vagy körbe van építve, akkor is szükséges annyi helyet biztosítani, hogy a burkolat levehetı legyen és a karbantartást el lehessen végezni Gáz- és vízcsatlakozás Vízcsatlakozás Fontos A biztonsági szelep kifolyását mindenképpen be kell kötni győjtıedénybe vagy tölcsérbe, hogy a kazánban esetlegesen fellépı túlnyomás miatt ne kerüljön víz a padlóra. Ellenkezı esetben a helyiséget eláraszthatja a víz, amiért a kazán gyártóját és forgalmazóját nem lehet felelıssé tenni. Mielıtt a kazánt bekötné, ellenırizze, hogy a kazánhoz a rendelkezésre álló tüzelıanyag megfelelı-e. A rendszer csöveit gondosan tisztítsa meg. A csatlakozásokat a készüléken látható diagramok és szimbólumok alapján illessze. Töltı víz jellemzıi Amennyiben a víz keménysége nagyobb 25 Fr-nál (1 F = 10ppm CaCO 3 ), mindenképpen használjon kezelt vizet a vízkılerakodások elkerülése érdekében. Fagyálló rendszer, fagyálló folyadékok, adalékanyagok és inhibitorok Amennyiben szükséges, fagyálló folyadékokat, adalékanyagokat és inhibitorokat kell használni, amelyeket viszont a gyártónak jóvá kell hagyni, hogy rongálja a hıcserélıt vagy a kazán illetve a rendszer valamely részét. Nem használhatók olyan anyagok, amelyeket nem kifejezetten főtési rendszerekhez gyártottak. 2.4 Gázcsatlakozás A gázbekötést a megfelelı csatlakozásnál kell megvalósítani (lásd a kazán burkolatán a jelölést) az érvényes jogszabályoknak megfelelıen, merev fémcsıvel vagy egybefüggı rozsdamentes flexibilis csıvel. A berendezés és a kazán között fel kell szerelni egy gázcsapot. Ellenırizze, hogy a gázbekötéseknél ne legyen szivárgás Elektromos kapcsolások Villamos hálózathoz való csatlakozás Fontos A kazánok villamos biztonsága csak akkor van garantálva, ha hatékony földelı rendszerhez vannak csatlakoztatva az érvényben levı biztonsági szabványoknak megfelelıen. A földelı rendszer hatékonyságát és alkalmasságát feljogosított szakembernek kell ellenıriznie. A gyártó nem felelıs azokért a károkért, amelyeket a rendszer földelési hibái okoznak. A kazán a hálózati csatlakozáshoz Y-kábellel van ellátva (villásdugó nélkül). A hálózatba fixen kell bekötni kétpólusú kapcsolóval, amelynek érintkezı távolsága legalább 3 mm, és legfeljebb 3 A-es biztosítékot kell elhelyezni a kazán és a hálózat közé. A hálózathoz való csatlakozásnál fontos a pólusok betartása (fázis: barna vezeték, nulla: kék vezeték, földelés: sárga-zöld huzal). A felhasználónak soha nem szabad kicserélnie a betápkábelt. Ha a kábel meghibásodott, a készüléket ki kell kapcsolni, és kizárólag feljogosított szakember cserélheti ki. A villamos kábel cseréjekor kizárólag HAR H05 VV-F 3x0,75 mm 2 -es kábelt szabad használni, amelynek külsı átmérıje legfeljebb 8 mm. 8

9 Szobatermosztát (opcionális) FONTOS: A SZOBATERMOSZTÁTOT NEM KÖTHETJÜK BE A HÁLÓZATI FESZÜLTSÉGRE, MERT AZ ELEKTRONIKAI PANEL HELYREHOZHATATLANUL SÉRÜL. Programozható távvezérlı vagy idıkapcsoló bekötésekor a tápfeszültséget ne a megszakító érintkezıjérıl vegye. A készülék típusától függıen vagy közvetlenül a hálózati feszültségrıl vagy elemrıl mőködtessük azokat. Elektromos kapocsléc Kövesse a 8.ábrán adott utasításokat, hogy hozzáférjen az elektromos kapocsléchez. A különbözı csatlakoztatási lehetıségek az elektromos kapcsolási rajzon megtalálhatók (20.ábra). 8.ábra Hozzáférés a kapocsléchez 2.6. Füstgáz-elvezetési rendszer Fontos A kazán C típusú, zárt égésterő készülék. Az alábbiakban a füstgáz elvezetı és levegı bevezetı rendszerek bekötésére különbözı megoldásokat talál. A berendezés a mőszaki adattáblában szereplı összes Cxy típusú füstgáz-elvezetési rendszerben üzemelhet a CE tanúsítványnak megfelelıen. A helyi törvények, elıírások, szabványok esetenként korlátozhatják vagy megtilthatják valamely füstgáz-elvezetési rendszer alkalmazását. Telepítés elıtt figyelmesen olvassa át a utasításokat és kövesse azokat. Továbbá tartsa be a fali- illetve tetıátvezetések, végelemek beépítésére vonatkozó szükséges legkisebb távolság betartását ablakoktól, falaktól, szellızınyílásoktól, stb Fojtótárcsák A kazán megfelelı mőködéséhez szükséges a készülékkel együtt szállított fojtótárcsát alkalmazni. Ellenırizze, hogy a kazánban a megfelelı tárcsa van-e A - Fojtótárcsa kiszedése a kazán telepítése elıtt B Fojtótárcsa kiszedése a kazán és a füstgázelvezetés telepítése után 9

10 Koncentrikus füstgáz/levegı rendszer 2. táblázat - Jelmagyarázat 9. ábra - Példák koncentrikus bekötésre ( =levegı, =füstgáz) Típus C1X C3X Leírás Oldalfali koaxiális átvezetés Koaxiális tetıátvezetés Koaxiális/koncentrikus bekötés esetén az alábbi indítóidomokat válassza. A fali átvezetéshez szükséges faláttörés méretét a burkolaton található értéket vegye figyelembe. 10. ábra - Indító idomok koaxiális rendszerhez 3. táblázat Fojtótárcsák alkalmazása Koaxiális 60/100 Koaxiális 80/125 Max. megengedett egyenértékhossz 5 m 10 m 90 könyök 1 m 0,5 m 45 ív 0,5 m 0,25 m Alkalmazandó fojtótárcsa 0-2 m m m nincs 3-10 m nincs 10

11 Osztott rendszer 11.ábra - Példák osztott rendszerre( =levegı, =füstgáz) 4. táblázat - Jelmagyarázat Típus Leírás C1X Oldalfali átvezetés. A csatlakozó végelemeknek is koncentrikusnak kell lenniük vagy annyira közel kell lenniük, hogy a szél hasonlóan hasson azokra (50cm-en belül) C3X C5X Függıleges tetıátvezetés levegı bevezetéssel és füstgáz kivezetéssel, mint C12-nél Különválasztott levegı bevezetés és füstgázelvezetés oldalfalon vagy tetın, különbözı nyomásviszonyokkal. Egymással szembe lévı falon nem lehet a levegı bevezetés és a füstgázelvezetés. C6X A készülékkel nem együtt tanúsított csövek alkalmazásával (EN 1856/1) B2X Égési levegıt a helyiségbıl veszi a kazán, a füstgázelvezetés oldalfalon vagy tetın keresztül távozik. Osztott rendszer esetén az alábbi indítóidomot válassza: 12. ábra Indító idom osztott rendszerhez Telepítés elıtt ellenırizze, hogy megfelelı fojtótárcsát alkalmaz-e. Továbbá számolja át, hogy a kialakítandó rendszer a megengedhetı maximális kémény-egyenértékhosszon belül van-e. 1. Vegyen figyelembe minden egyes elemet a rendszerben. 2. A 6. táblázat alapján számolja ki az egyes elemek kémény-egyenértékhosszát. 3. Vesse össze, hogy a kiszámolt érték kevesebb-e vagy egyenlı az 5.táblázatban megadott értékekkel. 5. táblázat Fojtótárcsa osztott rendszerhez Osztott Max. megengedett egyenértékhossz Alkalmazandó fojtótárcsa 60 m 0-20 m m m nincs 11

12 6. táblázat Tartozékok Domiproject F24 D esetén alkalmazott csövek, idomok vesztesége (m eq ) egyenértékű csőhosszban Átmérő Idom megnevezése Méret Cikkszám Levegő Füstelvezetés Függőleges Vízszintes φ80 TOLDÓCSŐ 0,5m KB 1KWMA38A 0,5 0,5 1,0 1m KB 1KWMA83A 1,0 1,0 2,0 2m KB 1KWMA06K 2,0 2,0 4,0 ÍV 45 BB 1KWMA01K 1,2 2,2 45 KB 1KWMA65A 1,2 2,2 90 BB 1KWMA02K 2,0 3,0 90 KB 1KWMA82A 1,5 2,5 90 KB + mérőpont 1KWMA70U 1,5 2,5 SPECIÁLIS mérőponttal 1KWMA16U 0,2 0,2 IDOMOK kondenzvíz leválasztóval 1KWMA55U - 3,0 T-IDOM kondenzvíz leválasztóval 1KWMA05K - 7,0 FALI KIVEZETŐ ELEM levegőre 1KWMA85A 2,0 - füstre, szél elleni védelemmel 1KWMA86A - 5,0 KÉMÉNY tetőátvezetés ikercsatlakozóval φ80/φ80 1KWMA84U - 12,0 koaxiális tetőátvezetés + szűkítő (φ125/φ80) 1KWMA83U + 1KWMA86U - 4,0 φ100 BŐVÍTŐ φ80-ról φ100-ra 1KWMA03U 0,0 0,0 SZŰKÍTŐ φ100-ról φ80-ra 1,5 3,0 TOLDÓCSŐ 1m KB 1KWMA08K 0,4 0,4 0,8 ÍV 45 KB 1KWMA03K 0,6 1,0 90 KB 1KWMA04K 0,8 1,3 FALI KIVEZETŐ levegőre 1KWMA14K 1,5 - ELEM füstre, szél elleni védelemmel 1KWMA29K - 3,0 Győjtıkéménybe történı bekötés 13.ábra - Példák osztott rendszerre( =levegı, =füstgáz) 7. táblázat - Jelmagyarázat Típus Leírás C2X Oldalfali átvezetés. Levegı bevezetés és füstgázkivezetés azonos légtérben C4X Szétválasztott légtérben áramlik a levegı és a füstgáz, de hasonló szélhatásokkal. C8X Különválasztott levegı bevezetés és füstgázelvezetés oldalfalon, különbözı nyomásviszonyokkal. B3X Az égési levegıt a helyiségbıl veszi a kazán, a füstgáz természetes huzattal távozik. 12

13 Ha a Domiproject F 24 D kazán természetes huzatú győjtıkéménybe vagy egyedi kéménybe kerül bekötésre, akkor szükséges, hogy a füstcsövet vagy a kéményt kizárólag erre feljogosított szakember tervezze az érvényes elıírásoknak megfelelıen oly módon, hogy az zárt égésterő, ventilátoros készülékhez is alkalmazható legyen. 3.Javítás, karbantartás A beállításokat, átalakításokat, üzembehelyezést, karbantartást, csak erre feljogosított, szakképzett szerelı végezze. A szakszerőtlen beavatkozásból eredı hibákért a gyártó és forgalmazó nem vállal felelısséget. 3.1 Beállítások Átállítás más gázfajtára A készülék földgázzal vagy propángázzal mőködhet. Gyárilag földgázra állítják be (errıl a felszerelésnél bizonyosodjon meg). Ha a rendelkezésre álló gáz másfajta, mint amire a készülék be van állítva, akkor szükséges egy átalakító szett. Az átállítás a következıképpen történik: 1.) Vegye ki a fıfúvókát és tegye be az alkalmazott gázfajtának megfelelı fúvókát a helyére az 4. fejezet táblázata szerint. 2.) A gáztípus átállítása a kazánt állítsuk készenléti állapotba nyomja le a hmv gombokat (1-es és 2-es jelő az 1. ábrán) 10 másodpercig; a kijelzın megjelenik villogva a b01 felirat. a hmv gombok (1-es és 2-es jelő az 1.ábrán) lenyomásával át tudja állítani a gázfajtát 00-ra (földgáz) vagy 01-re (propángáz) nyomja meg ismét a hmv gombokat (1-es és 2-es jelő az 1. ábrán) 10 másodpercig. a kazán ismét készenléti állapotba kerül. 3.) Állítsa be a minimum és maximum nyomásértéket az égınél (az idevonatkozó fejezet szerint) a gázfajtának megfelelıen az adattáblázat szerint. 4.) Ragassza fel az átalakító szettben található matricát az adattábla közelében az átalakítás megtörténtérıl. A teszt üzemmód bekapcsolása A Teszt üzemmód bekapcsolásához nyomja le a főtési gombokat egyidejőleg 5 másodpercig (3-as és 4-es az 1. ábrán)! A kazán legnagyobb főtıteljesítményen kapcsol be, ahogy az a következı szakaszban le van írva. A főtési és a HMV jelek (14.ábra) villognak a kijelzın, a főtési teljesítményt kijelzi. 14. ábra Teszt üzemmód (főtési teljesítmény 100%) A főtési teljesítmény növeléséhez vagy csökkentéséhez (min. 0%, max. 100%) nyomja meg a főtési gombokat (3-as és 4-es jelő az 1. ábrán). A hmv - gomb (1-es jelő az 1.ábrán) lenyomásával a teljesítmény azonnal 0%-ra változik. A hmv + gomb (2-es jelő az 1.ábrán) lenyomásával a teljesítmény azonnal 100%-ra változik. 13

14 A Teszt üzemmódból történı kilépéshez 5 másodpercig nyomja le a főtési gombokat (3-as és 4-es jelő az 1.ábrán). Egyéb esetben a Teszt üzemmód automatikusan kikapcsol 15 perc után. A nyomás beállítása az égınél Mivel ez a készülék lángmodulációs, két fix nyomásértéke van: a minimum és a maximum. Ezeknek a táblázatban megadott értékőeknek kell lenniük az alkalmazott gázfajtának megfelelıen. Szereljen fel a gázszelep kimenı B pontjára (15.ábra) egy nyomásmérıt Lépjen a Teszt üzemmódba Az Eco/Comfort gomb 2másodperces lenyomásával bejut a Gázszelep Beállítás üzemmódba A vezérlés átlép a q02 pareméterre, ami a hmv gombok lenyomásával az aktuális lementett értéket mutatja Ha a leolvasott érték nem egyezik meg a maximum névleges nyomással, növelje vagy csökkentse a q02 értékét 1 vagy 2 egységgel a hmv gombok lenyomásával. Az érték automatikusan lementésre kerül minden egyes változtatás után. Várjon 10másodpercet, hogy a nyomás stabilizálódjon. Nyomja meg a - főtési gombot (3-as jelő az 1.ábrán) A vezérlés átlép a q01 paraméterre, ami a hmv gombok lenyomásával az aktuális lementett értéket mutatja Ha a leolvasott érték nem egyezik meg a minimum névleges nyomással, növelje vagy csökkentse a q01 értékét 1 vagy 2 egységgel a hmv gombok lenyomásával. Az érték automatikusan lementésre kerül minden egyes változtatás után. Várjon 10másodpercet, hogy a nyomás stabilizálódjon. Ellenırizze a két paramétert a főtési gombok lenyomásával és ha szükséges módosítsa azokat a fent leírt módon. Az Eco/Comfort gombok 2másodpercig történı lenyomásával visszakerül a Teszt üzemmódba. Lépjen ki a Teszt üzemmódból (lásd 4.1 fejezet) Szerelje le a nyomásmérıt 15. ábra - gázszelep A gázszelep gáz beérkezı oldalán nyomásmérı csatlakozó pont B gázszelep gáz kilépı oldalán nyomásmérı csatlakozó pont I Gázszelep elektromos csatlakozása R - gázszelep gáz kilépı oldala S - gázszelep gáz beérkezı oldala A főtési teljesítmény beállítása A főtési teljesítmény beállításához állítsa a kazánt Teszt üzemmódba (lásd 3.1 szakaszt). A főtési gombok lenyomásával (3-as jelő az 1. ábrán) tudja növelni vagy csökkenteni a teljesítményt (min. =00, max.=100). Nyomja meg a reszet gombot 5 másodpercig és az éppen beállított maximum teljesítmény marad az alapérték. Lépjen ki a Teszt üzemmódból (lásd 3.1. szakaszt)! 3.2. Indítás A kazán bekapcsolása elıtti teendık Ellenırizze a gázvezeték-rendszer tömörzárását! Ellenırizze a tágulási tartály elıtöltését! Töltse fel a rendszert vízzel és a kazán illetve a főtési rendszer légtelenítését végezze el! Ellenırizze, hogy nincs-e szivárgás a főtési rendszerben, a hmv körben, a kazánnál vagy a csatlakozásoknál! Ellenırizze az elektromos csatlakozásokat és a földelés megfelelıségét! Gyızıdjön meg arról, hogy a gáznyomás megfelelı-e a főtéshez! Gyızıdjön meg arról, hogy semmilyen gyúlékony folyadék vagy anyag nincsen a kazán közvetlen közelében! Ellenırzések üzem közben Kapcsolja be a kazánt! Ellenırizze a gázvezeték-rendszer tömörzárását! 14

15 Ellenırizze a levegı bevezetı/füstgáz elvezetı rendszer megfelelıségét üzem közben! Gyızıdjön meg arról, hogy a főtési víz megfelelıen tud-e áramolni a főtési rendszerben! Gyızıdjön meg arról, hogy a gázszelep megfelelıen szabályoz-e főtés illetve használati melegvíz készítés közben! Ellenırizze, hogy a helyiségtermosztátról vagy a távvezérlırıl mőködik-e a kazán beindítása illetve leállítása! Ellenırizze, hogy a gázfogyasztás megfelel-e az 5. fejezetben megadott táblázat adatainak! Gyızıdjön meg arról, hogy az égı megfelelıen gyújt-e használati melegvíz-vételezéskor, amikor nincs főtési ciklus. Ellenırizze, hogy főtési ciklusban használati melegvíz-vételezéskor a főtési szivattyú leáll-e és a használati melegvíz elıállítás megfelelı-e! Ellenırizze, hogy a paraméterek megfelelıen lettek-e beprogramozva és a kívánalmakat teljesítik-e (kompenzációs görbe, teljesítmény, hımérsékletek stb.)! 3.3. Karbantartás Idıszakos ellenırzés Azért, hogy a készülék hosszú ideig jól mőködjön, szakembernek évenként ellenıriznie kell. A vizsgálatnak a következıket kell magában foglalnia: A vezérlı és biztonsági egységeknek (gázszelep, áramlásmérı, termosztát stb.) jól kell mőködniük. Az égéstermék-elvezetésnek kifogástalanul kell mőködnie! (Zárt égésterő kazán; ventilátor, nyomáskapcsoló, stb. A zárt égéstérnek tömörzárásúnak kell lennie! (tömítések, kábelcsatlakozások, stb.) (Nyílt égésterő kazán; füstgáz visszaáramlás-gátló egység, füstgáz-termosztát, stb.) A levegı/égéstermék végelemek és a csövek ne legyenek eltömıdve, és ne legyen rajtuk rés. Az égı és a hıcserélı tiszta és lerakódásmentes legyen. Tisztításukhoz nem szabad vegyszereket vagy drótkefét használni. Az elektródán ne legyen lerakódás és legyen megfelelıen beszerelve. 16. ábra Az elektróda beszerelése A gáz- és vízrendszer tömörzárású legyen. A rendszer nyomása 1 bar körüli legyen hideg állapotban. Erre az értékre töltse fel. A keringtetı szivattyú ne legyen beragadva. A tágulási tartály legyen feltöltve. A gáz tömegáram és a nyomás feleljen meg a vonatkozó táblázatokban megadottaknak Hibakeresés Hibamegállapítás A kazán fejlett öndiagnosztikai rendszerrel van ellátva. Kazánhiba esetén a kijelzı villog a hibajellel együtt (11-es jelő az 1. ábrán) kiírva a hiba kódját. Azok a hibák, amelyek leállítják a kazán automatikus újraindulás nélkül, A jelőek. Ha ilyen típusú hiba van, akkor a reszet gomb 1másodpercig történı lenyomásával (6-os jelő az 1.ábrán) vagy a távvezérlı reszet gombbal indíthatjuk újra a kazánt. Amennyiben a kazán nem indul be, szükséges a hibát elhárítani. Azok a hibák, amelyek ideiglenesen állítják le a kazánt addig, míg a kazán a normál mőködési tartományba vissza nem áll, F jelőek. 15

16 Hibajegyzék 8.Táblázat Hibakód Hiba Lehetséges ok Hibaelhárítás Nincs gáz Ellenırizze a gáz útját a kazánhoz, és hogy a gázcsıben levı levegı eltávozott. Ellenırizze az elektróda vezetékeit, helyzetét és Gyújtó/érzékelı elektróda hibás A01 Gyújtáshiba lerakódás-mentességét Gázszelep hibás Ellenırizze és cserélje ki a gázszelepet Gázszelep kábelszakadás Ellenırizze a kábelt Gyújtóáram alacsony Ellenırizze a gyújtóáramot A02 Fantomláng (lángkijelzés Elektróda hibás Ellenırizze az ionizációs elektróda vezetékeit miközben nincs láng) Vezérlı elektronika hibás Ellenırizze a vezérlı elektronikát Főtıvíz hımérséklet-érzékelıje Ellenırizze az érzékelı helyzetét és mőködését Főtési víz túlmelegedése hibás A03 elleni védelem Nincs vízáramlás a rendszerben Ellenırizze a keringtetı szivattyút Levegıs a rendszer Légtelenítse a rendszert F04 Füstgáz termosztát beavatkozás Rossz paraméter beállítás Ellenırizze, és szükség esetén állítsa át a paramétert Hibás paraméter beállítás Ellenırizze, és szükség esetén állítsa át a paramétert F05 Ventilátor hiba Nincs bekötve a vezeték Ellenırizze a vezetéket Meghibásodott a ventilátor Ellenırizze a ventilátort Hibás vezérlı elektronika Ellenırizze a vezérlı elektronikát A06 Alacsony a gáznyomás Ellenırizze a gáznyomást A láng 10percen belül Az égı minimum nyomásérték hatszor kialszik Ellenırizze az égı nyomásértékeit beállítása nem jó F08 Hıcserélı felmelegedésének jelzése Nincs vízáramlás vagy levegıs a rendszer Ellenırizze a keringetı szivattyút ill. légtelenítse a rendszert A09 Gázszelep rendellenesség A vezeték nincs bekötve Hibás gázszelep Ellenırizze a vezetéket Ellenırizze, és szükség esetén cserélje a gázszelepet F10 F11 F14 Főtési NTC hiba Hmv NTC hiba Biztonsági NTC hiba Érzékelı hibás Vezeték zárlatos Vezetékcsatlakozás nincs Ellenırizze a vezetékeket vagy cserélje ki az érzékelıt A vezeték nincs bekötve Ellenırizze a vezetéket A16 Gázszelep rendellenesség Hibás a gázszelep Ellenırizze, és szükség esetén cserélje a gázszelepet F20 A21 A23 A24 F34 F35 F37 F39 Égésvezérlés rendellenessége Rendellenes égés 4 percen belül nem érte el a névleges víznyomás-értéket 4-szer volt feltöltés 24 órán belül A hálózati feszültség 180 V alatt van Hálózati frekvencia ingadozás Főtési rendszer víznyomása nem megfelelı Külsıhımérséklet-érzékelı hibája Ventilátor hiba Nem megfelelı fojtótárcsa A füstgázelvezetés hibásan lett kialakítva vagy eltömıdött 10percen belül 6-szor állt ki F20 hibára Rossz paraméter beállítás Rossz paraméter beállítás Elektromos hálózat hibája Elektromos hálózat hibája Víznyomás túl alacsony Víznyomáskapcsoló hibás vagy nincs csatlakoztatva Érzékelı hibás vagy vezetéke zárlatos Érzékelı csatlakozás szétjött a jelleggörbe eltolás aktiválás után Ellenırizze a ventilátort és annak vezetékét Ellenırizze, és szükség esetén vegye ki a fojtótárcsát Ellenırizze füstgázáramlást Lásd F20 hibát Ellenırizze, és szükség esetén állítsa át a paramétert Ellenırizze, és szükség esetén állítsa át a paramétert Ellenırizze az elektromos hálózatot Ellenırizze az elektromos hálózatot Töltse fel a rendszert Ellenırizze az érzékelıt Ellenırizze a vezetéket vagy cserélje ki az érzékelıt Csatlakoztassa újból a külsı érzékelıt vagy iktassa ki a jelleggörbe eltolást funkciót 16

17 A41 F42 F43 F50 A51 NTC érzékelés hiba Főtési hımérséklet-érzékelı hibája Hıcserélı felmelegedése elleni védelem Gázszelep modulátor hiba Lángkialvás a levegı/füstgáz rendszer dugulása miatt Az érzékelı nem érintkezik a csıvel vagy szakadt a vezeték Hibás érzékelı Nincs vízáramlás Levegıs a rendszer Kábelszakadás a moduregben Hibás gázszelep Eltömıdés a levegı bevezetı/füstgáz elvezetési rendszerben Ellenırizze az érzékelı helyzetét és mőködését Cserélje ki az érzékelıt Ellenırizze a keringetı szivattyút Légtelenítse a rendszert Ellenırizze a kábelt Ellenırizze, és szükség esetén cserélje a gázszelepet Ellenırizze a füstgáz és levegı csöveket 4. Műszaki adatok és jellemzők 4.1. Általános nézet a fő egységekről 9. táblázat jelmagyarázat a 4. fejezetben található ábrákhoz 5 Zárt égéstér 29 Füstgáz kivezetı csonk 7 Gáz betáp 32 Főtési keringetı szivattyú 8 Hmv ellátás 36 Automata légtelenítı 9 Hidegvíz betáp 38 Áramláskapcsoló 10 Főtési elıremenı 42 Hmv hımérsékletérzékelı 11 Főtési visszatérı 44 Gázszelep 14 Biztonsági szelep 56 Tágulási tartály 16 Ventilátor 72 Szobatermosztát (nem tartozék) 19 Égéstér 74 Feltöltı csap 20 Égı csoport 81 Gyújtó/érzékelı elektróda 21 Fı fúvóka 114 Víznyomáskapcsoló 22 Égı 138 Külsı hımérsékletérzékelı 26 Égéstér szigetelés 139 Programozható távvezérlı 27 Hıcserélı főtéshez és hmv-hez 187 Fojtótárcsa 28 Füstgázventilátor rögzítés 278 Kettıs NTC (biztonsági+főtési) 17

18 17. ábra Általános nézet 4.2. Műszaki adattábla Egység Domiproject F24 D Legnagyobb hıterhelés kw 25,8 (Q) Legkisebb hıterhelés kw 8,3 (Q) Legnagyobb teljesítmény főtésnél kw 24,0 (P) Legkisebb teljesítmény főtésnél kw 7,2 (P) Legnagyobb teljesítmény hmv készítésnél kw 24,0 Legkisebb teljesítmény hmv készítésnél kw 7,2 Hatásfok (80-60 C) % 93,0 Hatásfok 30%-os terhelésnél % 90,5 92/42 EGK Irányelv szerinti hatékonysági osztály *** NOx emissziós osztály 3 (<150mg/kWh) Gázfúvóka (G20) dbxø 11x1,35 G20 gáz csatlakozási nyomás mbar 20,0 G20 gáz max. nyomás az égınél mbar 12,0 G20 gáz min. nyomás az égınél mbar 1,5 G20 gáz max. fogyasztás m 3 /h 2,73 G20 gáz min. fogyasztás m 3 /h 0,88 Gázfúvóka (G31) dbxø 11x0,79 G31 gáz csatlakozási nyomás mbar 30 G31 gáz max. nyomás az égınél mbar 30 G31 gáz min. nyomás az égınél mbar 5 G31 jelő gáz max.fogyasztás kg/h 2,00 G31 jelő gáz max.fogyasztás kg/h 0,65 18

19 Főtési rendszer max. nyomása bar 3 (PMS) Főtési rendszer max. nyomása bar 0,8 Max. főtési hımérséklet C 90 (tmax) Főtési víztartalom liter 1,0 Főtési tágulási tartály mérete liter 7 Főtési tágulás tartály elınyomása bar 1 Hmv rendszer max. nyomása bar 9 (PMW) Hmv rendszer max. nyomása bar 0,25 Használati melegvíz- tartalom liter 0,3 Hmv ellátás ( t=25 C) l/perc 13,7 Hmv ellátás ( t=30 C) l/perc 11,4 (D) IP védettség IP X5D Hálózati feszültség V/Hz 230V/50Hz Elektromos teljesítmény felvétel W 110 Elektromos telj. felvétel hmv készítés közben W 40 Kazán súlya feltöltés elıtt kg 30 Tanúsított füstgáz-elvezetési rendszerek C 12 - C 22 - C 32 - C 42 - C 52 - C 62 - C 72 - C 82 - B 22 - CE tanúsítvány 0461BR Diagrammok Teljesítmény a gáznyomás függvényében 18.ábra Teljesítmény - gáznyomás diagram A=propán B=földgáz Főtési keringetı szivattyú jelleggörbéje/nyomásesés a kazánban 19.ábra keringetı szivattyú jelleggörbe/nyomásesés a kazánban A=nyomásesés a kazánban 1, 2 és 3=Keringetı szivattyú sebességfokozatai 19

20 4.4. Vezérlő panel bekötési rajza 20.ábra Elektromos bekötések a vezérlı elektronikán 20

Tervezési segédlet. Ferroli DIVATOP 60. F24 és F32 zárt égésterű. rétegtárolós fali kombi gázkazánhoz

Tervezési segédlet. Ferroli DIVATOP 60. F24 és F32 zárt égésterű. rétegtárolós fali kombi gázkazánhoz Tervezési segédlet Ferroli DIVATOP 60 F24 és F32 zárt égésterű rétegtárolós fali kombi gázkazánhoz Tartalom 1 Készülék jellemzők...1 1.1 Alkalmazási terület...1 1.2 Műszaki adatok... 2 1.3 Csatlakozó méretek...4

Részletesebben

Tervezési segédlet. Ferroli DIVAtop. nyílt égésterű HC24, HC32 és zárt égésterű HF24, HF32. fali gázkazánokhoz

Tervezési segédlet. Ferroli DIVAtop. nyílt égésterű HC24, HC32 és zárt égésterű HF24, HF32. fali gázkazánokhoz Tervezési segédlet Ferroli DIVAtop nyílt égésterű HC24, HC32 és zárt égésterű HF24, HF32 fali gázkazánokhoz Tartalom 1 Készülék jellemzők...1 1.1 Alkalmazási terület...1 1.2 Műszaki adatok... 2 1.3 Csatlakozó

Részletesebben

Elite Stratos. Rétegtárolós kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv

Elite Stratos. Rétegtárolós kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv Elite Stratos Rétegtárolós kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23)

Részletesebben

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 1 Tartalomjegyzék 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 3 2. EU tanúsítvány.. 3 3. Az SD 201 felszerelése 3 4. Biztonsági elıírások. 3 5. Szállított anyagok listája.. 3 6. A berendezés felszerelése..

Részletesebben

HASZNÁLATI, SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

HASZNÁLATI, SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS HASZNÁLATI, SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft 2051. Biatorbágy, Felvég u.3 Tel/fax: (23) 530-589 e-mail: korpas.gyorgyi@ketkorkft.hu Honlap: www.ketkorkft.hu

Részletesebben

New Elite 60 Tartályos kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv

New Elite 60 Tartályos kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv New Elite 60 Tartályos kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23) 530-570,

Részletesebben

Pegasus F2 N 2S. Gáztüzeléső, elektronikus gyújtású és lángırzéső öntöttvas tagos gázkazánok

Pegasus F2 N 2S. Gáztüzeléső, elektronikus gyújtású és lángırzéső öntöttvas tagos gázkazánok Pegasus F2 N 2S Gáztüzeléső, elektronikus gyújtású és lángırzéső öntöttvas tagos gázkazánok Használati kezelési utasítás, gépkönyv Modell: 51-68-85-102 Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft.

Részletesebben

Kezelési utasítás Gépkönyv, és jótállási jegy

Kezelési utasítás Gépkönyv, és jótállási jegy Kezelési utasítás Gépkönyv, és jótállási jegy Econcept 50A Fali, elıkeveréses égıjő kondenzációs gázkazán Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23)

Részletesebben

Tervezési segédlet. Ferroli Econcept tech. fűtő 25A, 35A és átfolyós kombi 25C, 35C. kondenzációs fali gázkazánok

Tervezési segédlet. Ferroli Econcept tech. fűtő 25A, 35A és átfolyós kombi 25C, 35C. kondenzációs fali gázkazánok Tervezési segédlet Ferroli Econcept tech fűtő 25A, 35A és átfolyós kombi 25C, 35C kondenzációs fali gázkazánok Tartalom 1 Készülék jellemzők...1 1.1 Alkalmazási terület...1 1.2 Műszaki adatok...2 1.3 Csatlakozó

Részletesebben

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm 1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm A= 200 mm B= 200 mm C= 182 mm D= 118 mm 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1 Gáz-mágnesszelep 2 Égő 3 Elsődleges füstgáz/víz hőcserélő 4

Részletesebben

típusú álló gázkazán egybeépített tárolóval Használati - kezelési utasítás, gépkönyv

típusú álló gázkazán egybeépített tárolóval Használati - kezelési utasítás, gépkönyv Econcept 25 K, 35 K típusú álló gázkazán egybeépített tárolóval Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u.

Részletesebben

HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ. a HBI_E készülékbe épített vezérlı

HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ. a HBI_E készülékbe épített vezérlı HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ a HBI_E készülékbe épített vezérlı JELLEMZİK R410A hőtıközeggel Üzemmódok: hőtés főtés HMV készítés DC inverteres kompresszor a hatásfok maximalizálására, a

Részletesebben

HASZNÁLATI, SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

HASZNÁLATI, SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS HASZNÁLATI, SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft 2051. Biatorbágy, Felvég u.3 Tel/fax: (23) 530-589 e-mail: korpas.gyorgyi@ketkorkft.hu Honlap: www.ketkorkft.hu

Részletesebben

Domicompact. C 24, C 30, F 24, F 30 típusú fali gázkazán család Használati - kezelési utasítás, gépkönyv és jótállási jegy

Domicompact. C 24, C 30, F 24, F 30 típusú fali gázkazán család Használati - kezelési utasítás, gépkönyv és jótállási jegy Domicompact C 24, C 30, F 24, F 30 típusú fali gázkazán család Használati - kezelési utasítás, gépkönyv és jótállási jegy A tiszta égboltért Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft 2051 Biatorbágy,

Részletesebben

Kezelési utasítás Gépkönyv, és jótállási jegy

Kezelési utasítás Gépkönyv, és jótállási jegy Kezelési utasítás Gépkönyv, és jótállási jegy Econcept 15A, 25A, 25C, 35A, 35 C Kondenzációs, elıkeveréses égıjő fali gázkazán család Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy,

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben

cod. 3541E053HU Rev. 00-07/2014 DIVA F24 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

cod. 3541E053HU Rev. 00-07/2014 DIVA F24 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS cod. E0HU Rev. 00-07/0 DIVA F HU - HASZNÁLATI, ESZERELÉSI ÉS KARANTARTÁSI UTASÍTÁS HU. ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a jelen használati utasításban található figyelmeztetéseket.

Részletesebben

DIVA F28 - F32 ( +8 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS. cod. 3541E062HU Rev. 00-07/2014

DIVA F28 - F32 ( +8 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS. cod. 3541E062HU Rev. 00-07/2014 cod. E06HU Rev. 00-07/0 ( +8 DIVA F8 - F HU - HASZNÁLATI, ESZERELÉSI ÉS KARANTARTÁSI UTASÍTÁS HU. ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a jelen használati utasításban található

Részletesebben

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23) 530-570,

Részletesebben

Használati utasítás. Légcsatornázható klímaberendezés

Használati utasítás. Légcsatornázható klímaberendezés Használati utasítás Légcsatornázható klímaberendezés Vezetékes szabályzó (standard tartozék) 1. idızítı kijelzı 2. ventilátor-fokozat kijelzı (Automata, magas, közepes, alacsony) 3. leolvasztási állapot

Részletesebben

KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.

KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling. KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu FERNI 24V Külsı szárnyaskapu hajtás F1024 Magyarországi Képviselet

Részletesebben

QAA73 kezelési utasítás felhasználóknak, beüzemelőknek

QAA73 kezelési utasítás felhasználóknak, beüzemelőknek QAA7 kezelési utasítás felhasználóknak, beüzemelőknek JELLEMZŐK Működési feszültség Védelem OpenTherm bus Csatlakoztathatóság Vezeték hossz Vezeték ellenálló képessége Teljesítményfelvétel Biztonsági szint

Részletesebben

Ipari kondenzációs gázkészülék

Ipari kondenzációs gázkészülék Ipari kondenzációs gázkészülék L.H.E.M.M. A L.H.E.M.M. egy beltéri telepítésre szánt kondenzációs hőfejlesztő készülék, mely több, egymástól teljesen független, előszerelt modulból áll. Ez a tervezési

Részletesebben

A beltéri egység: Az egység egy galvanizált rozsdamentes fémszekrény, ráégetett poliészter bevonattal.

A beltéri egység: Az egység egy galvanizált rozsdamentes fémszekrény, ráégetett poliészter bevonattal. 1. Általános leírás A TriAqua rendszer egy levegı-víz hıszivattyú, amely speciálisan a használati melegvíz-elıállításra lett kifejlesztve. Emellett főt télen, hőt nyáron bármely típusú épületben. A rendszer

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS ÉS BEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓ SRP

HASZNÁLATI UTASÍTÁS ÉS BEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓ SRP HASZNÁLATI UTASÍTÁS ÉS BEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓ SRP Tartalomjegyzék Rendszer típus 70... 3 Rendszer puffer nélkül (rendszer típus 70)... 4 Rendszer típus 71... 5 Rendszer HMV pufferrel (rendszer típus 71)...

Részletesebben

Steel Mate PTSV402. tolatóradar kamerával és monitorral

Steel Mate PTSV402. tolatóradar kamerával és monitorral Steel Mate PTSV402 tolatóradar kamerával és monitorral 1 Steel Mate PTSV402 tolatóradar kamerával és monitorral Használati és beszerelési útmutató Nyilatkozat A parkolást segítı rendszert arra tervezték,

Részletesebben

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009 IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek

Részletesebben

Fali kombi gázkészülék

Fali kombi gázkészülék C 267-01 made in Italy Panarea Compact Fali kombi gázkészülék Szélesség Magasság Mélység KAZÁNOK Környezetbarát hő HU Fali kombi gázkészülék Panarea Compact HELYTAKARÉKOS szűk helyeken is elfér PRAKTIKUS

Részletesebben

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES KFT. Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el! Tartalom Bevezető... 3 C.E.S. kavitációs hőgenerátorok leírása és alkalmazása... 3 2. A C.E.S. kavitációs hőgenerátorok

Részletesebben

Tervezési segédlet. Ferroli DOMItech. nyílt égésterű C24, C32 és zárt égésterű F24, F32. fali átfolyós kombi gázkazánokhoz

Tervezési segédlet. Ferroli DOMItech. nyílt égésterű C24, C32 és zárt égésterű F24, F32. fali átfolyós kombi gázkazánokhoz Tervezési segédlet Ferroli DOMItech nyílt égésterű C24, C32 és zárt égésterű F24, F32 fali átfolyós kombi gázkazánokhoz Tartalom 1 Készülék jellemzők...1 1.1 Alkalmazási terület...1 1.2 Műszaki adatok...2

Részletesebben

HASZNÁLAT (*) LEVEGİ BEVEZETÉS: LÁSD A BESZERELÉS CÍMŐ FEJEZETET (5 ÉS 6 RÉSZEK) 3. ÁBRA 4. ÁBRA 5. ÁBRA

HASZNÁLAT (*) LEVEGİ BEVEZETÉS: LÁSD A BESZERELÉS CÍMŐ FEJEZETET (5 ÉS 6 RÉSZEK) 3. ÁBRA 4. ÁBRA 5. ÁBRA Kedves Vásárló! Köszönjük, hogy a TEKA termékét választotta. Biztosak vagyunk abban, hogy ez a modern és praktikus termék, amelyik a legjobb anyagokból készült, kielégíti minden igényét. Kérjük, mielıtt

Részletesebben

EÖRDÖGH TRADE MIKROELEKTRONIKAI és KERESKEDELMI KFT. ecolux DIMMER. Elektronikus feszültség dimmelı. Ver: 09/1

EÖRDÖGH TRADE MIKROELEKTRONIKAI és KERESKEDELMI KFT. ecolux DIMMER. Elektronikus feszültség dimmelı. Ver: 09/1 ecolux DIMMER Elektronikus feszültség dimmelı Ver: 09/1 2009 1. Általános ismertetés Éjszaka általában a csökkent energia felhasználás miatt megnövekedı feszültség hatására, a közvilágítás nagyobb energia

Részletesebben

HAJDU. Kondenzációs Kombi Kompakt Gázkazán HGK 24 HGK 28 HGK 36

HAJDU. Kondenzációs Kombi Kompakt Gázkazán HGK 24 HGK 28 HGK 36 HAJDU Kondenzációs Kombi Kompakt Gázkazán HGK 24 HGK 28 HGK 36 Kezelési utasítás Elıször kérje meg a készülék beüzemelıjét, hogy mutassa meg Önnek, hogyan kell a készüléket és a berendezést feltölteni

Részletesebben

Használati útmutató. R 24 E Elite. készülékhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY. Fali fűtő gázkészülék

Használati útmutató. R 24 E Elite. készülékhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY. Fali fűtő gázkészülék Használati útmutató R 24 E Elite készülékhez Fali fűtő gázkészülék Használati útmutató CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY MAGYAR KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSI UTASÍTÁSOK

Részletesebben

cod. 3541D615HU Rev. 0-0 /2014 BLUEHELIX B 32 K 50 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

cod. 3541D615HU Rev. 0-0 /2014 BLUEHELIX B 32 K 50 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS cod. 5D65HU Rev. - / LUEHELIX K 5 HU - HASZNÁLATI, ESZERELÉSI ÉS KARANTARTÁSI UTASÍTÁS LUEHELIX K 5 HU. ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a jelen használati utasításban található

Részletesebben

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó Szinusz-inverter HS 1000 CE 230V AC / 1000VA folyamatos / 2500VA csúcs Tisztelt Felhasználó! Üzembehelyezés elõtt kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót. FIGYELEM!

Részletesebben

DOMINA C24 N / C28 N / C32 N

DOMINA C24 N / C28 N / C32 N cod. 4E074HU Rev. 00-07/04 DOMIN C4 N / C8 N / C N HU - HSZNÁLTI, ESZERELÉSI ÉS KRNTRTÁSI UTSÍTÁS HU DOMIN C4 N / C8 N / C N Jelzések m ködés közben Normál m ködés közben a kazán diagnosztikai vezérlése

Részletesebben

TORLIFT II GARÁZSKAPU NYITÓ szerelési és üzemeltetési útmutató

TORLIFT II GARÁZSKAPU NYITÓ szerelési és üzemeltetési útmutató TORLIFT II GARÁZSKAPU NYITÓ szerelési és üzemeltetési útmutató 1. A BERENDEZÉS MŐKÖDÉSE Távirányító egy nyomógomb a nyitáshoz, stophoz és záráshoz. A beépített lámpa nyitáskor vagy záráskor 3 percig világít,

Részletesebben

Szerelési és kezelési útmutató

Szerelési és kezelési útmutató USB-RS485 USB-s RS485 konverter Szerelési és kezelési útmutató EUROPROX Bt. E-mail: europrox@enternet.hu E01-07001-0A T A R T A L O M 1. Általános termékismertetı...3 2. Telepítés, üzembe helyezés...3

Részletesebben

EGIS KOMPAKT, FALI GÁZKAZÁN. A gazdaságos megoldás

EGIS KOMPAKT, FALI GÁZKAZÁN. A gazdaságos megoldás EGIS KOMPAKT, FALI GÁZKAZÁN A gazdaságos megoldás Az Ön komfortjáért +10 energiamegtakarítás *** hatásfok Az EGIS az egyike az ARISTON által kifejlesztett új kazáncsaládnak, melyet a modern forma, energiatakarékos

Részletesebben

PEGO SEGÉDLET (NEM HELYETTESÍTI A GÉPKÖNYVET!)

PEGO SEGÉDLET (NEM HELYETTESÍTI A GÉPKÖNYVET!) PEGO SEGÉDLET (NEM HELYETTESÍTI A GÉPKÖNYVET!) ÜZEMELTETÉSI VÍZMINŐSÉG: ÜZEMELTETÉSI TARTOMÁNY KEZELT/KEZELETLEN IVÓVÍZZEL HATÁRÉRTÉKEK PARAMÉTER MÉRTÉKEGYSÉG MIN MAX *A víz vezetőképessége 20 C-on µs/cm

Részletesebben

009SMA. SMA programozása: SMA leírás. CAME Leírás SMA. CAME Hungaria Kft

009SMA. SMA programozása: SMA leírás. CAME Leírás SMA. CAME Hungaria Kft SMA Telepítési figyelmeztetések: Az összes beállítást az SMA kikapcsolt állapotban kell végezni. A finombeállítás megkezdése elıtt kapcsolja be a berendezést, gyızıdjön meg arról, hogy az eszköz megfelelıen

Részletesebben

GAZ 3000 W a OW/OS 18/23-1 LH AE típusú gázüzemű falikazánhoz

GAZ 3000 W a OW/OS 18/23-1 LH AE típusú gázüzemű falikazánhoz Füstgáz elvezető rendszer GAZ 3000 W a OW/OS 18/23-1 LH AE típusú gázüzemű falikazánhoz hu Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok

Részletesebben

HERZ Teplomix. HERZ Armatúra Hungária Kft. Budapest, 1106 Keresztúri út 39-41. e-mail: office@herzarmatura.hu * www.herzarmatura.

HERZ Teplomix. HERZ Armatúra Hungária Kft. Budapest, 1106 Keresztúri út 39-41. e-mail: office@herzarmatura.hu * www.herzarmatura. HERZ Teplomix Termosztatikus háromjáratú szabályozószelep a kazán visszatérı ági hımérsékletének emeléséhez Normblatt 7766 2007. jan. kiadás Beépítési méretek, mm kvs (m3/h) kvs (m3/h) Rendelési szám Méret

Részletesebben

Füstgáz elvezető rendszerek

Füstgáz elvezető rendszerek Füstgáz elvezető rendszerek 6 720 606 36-00.1O ZW / ZS 23 AE gázkazánhoz JS Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági utasítások 2 A szimbólumok magyarázata 2 1Alkalmazás 3 1.1 Általánosságban 3 1.2 Összekapcsolás

Részletesebben

!!!!! SABIANA. SKYSTAR kazettás fan coil berendezések. airtronics. 1. oldal

!!!!! SABIANA. SKYSTAR kazettás fan coil berendezések. airtronics. 1. oldal SABIANA SKYSTAR kazettás fan coil berendezések airtronics 1. oldal 2. oldal ALKALMAZÁS: FONTOS: A berendezés telepítése előtt gondosan olvassa el ezt a kézikönyvet A SkyStar berendezéseket kereskedelmi

Részletesebben

Z7-SDM1K-WO típusú programkapcsoló kezelési leírása

Z7-SDM1K-WO típusú programkapcsoló kezelési leírása Z7-SDM1K-WO típusú programkapcsoló kezelési leírása 5. Kezelés Csatlakoztassuk a feszültség-tápellátást az a és b csatlakozókapcsokra. Rövid idıre megjelenik az LCDkijelzın létezı összes szimbólum. Ezt

Részletesebben

Digitális szivattyúvezérlő vízszivattyúhoz Beépítési és használati útmutató

Digitális szivattyúvezérlő vízszivattyúhoz Beépítési és használati útmutató Digitális szivattyúvezérlő vízszivattyúhoz Beépítési és használati útmutató Forgalmazza: 6782, Mórahalom, Szegedi u. 108. 1. DPC-10 előlap bemutatása Modell száma LED lámpa LCD kijelző Nyomásegység Gombok

Részletesebben

Füstgáz elvezető rendszer a ZW/ZS 18/24-2 AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz

Füstgáz elvezető rendszer a ZW/ZS 18/24-2 AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz Füstgáz elvezető rendszer a ZW/ZS 18/24-2 AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz 6 720 608 417 HU (07.02) JS Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások 2 A szimbólumok magyarázata 2 1 Használat 3

Részletesebben

GAZ 3000 W a ZW/ZS 18/24-2 DH AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz

GAZ 3000 W a ZW/ZS 18/24-2 DH AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz Füstgáz elvezető rendszer GAZ 3000 W a ZW/ZS 18/24-2 DH AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz hu Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok

Részletesebben

New Elite 60 Tartályos kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv

New Elite 60 Tartályos kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv New Elite 60 Tartályos kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23) 530-570,

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv

Felhasználói Kézikönyv ELETTRONIC DIVISION Felhasználói Kézikönyv PM1-300,400,600 SZÁRNYASKAPU MOZGATÓ MOTOR FIGYELEM!! Telepítés előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet! TARTALOMJEGYZÉK A CSOMAG TARTALMA... 2

Részletesebben

Beállítási utasítás CAME típusú FLY-E Automatika szárnyasajtó meghajtásához

Beállítási utasítás CAME típusú FLY-E Automatika szárnyasajtó meghajtásához Beállítási utasítás CAME típusú FLY-E Automatika szárnyasajtó meghajtásához A vásárolt terméket csak megfelelı szakismerettel rendelkezı, cégünk által felkészített szakember szerelheti fel, kötheti be

Részletesebben

MULTI ECHO. 230V-os ablaknyitó motor

MULTI ECHO. 230V-os ablaknyitó motor 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu MULTI ECHO 230V-os ablaknyitó motor 1, Motor 7, Hatszögő anya alátéttel 2, Elsı csap a lánchoz 10, Motor

Részletesebben

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset Z1000/1500 Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok. VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok. VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez A VEC egy olyan elszívó központi ventilátor család, amelyet kifejezetten a különböző lakó- és kereskedelmi

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS 2009.01.16.

KEZELÉSI UTASÍTÁS 2009.01.16. EC és GE TÍPUSÚ HİLÉGFÚVÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS 2009.01.16. Mielıtt a megvásárolt meleg levegıt befúvó készüléket használatba veszik, olvassák el, és tartsák be a Kezelési utasítás elıírásait. A gyártó, valamint

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Az E-212 elektronikus vezérlıhöz

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Az E-212 elektronikus vezérlıhöz 1 Nyíregyháza, Óvoda u. 29. Adószám: 13054391-2-15 Tel:42 310 381 fax: 42/500 689 30/94 54 991 www.aero-therm.hu Email:girhiny@aero-therm.hu HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Az E-212 elektronikus vezérlıhöz 1.1 A mőködésrıl

Részletesebben

Kondenzációs fali fűtő gázkészülék ecotec pure

Kondenzációs fali fűtő gázkészülék ecotec pure Kondenzációs fali fűtő gázkészülék VU 246/7-2 (H-INT II) Szállítási terjedelem VU fali fűtő gázkészülék Készüléktartó konzol, papírsablon Mérőcsonkos égéstermék adapter A felszereléshez szükséges segédanyagok

Részletesebben

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató Termoelektromos borhűtő Modell: DX-68COMBO Használati útmutató Tartalomjegyzék I. Általános biztonsági előírások 1 II. Műszaki adatok 2 III. Kezelőszervek 3 IV. Bekötési rajz 4 V. Működtetés 4 VI. Speciális

Részletesebben

Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése

Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése TARTALOM 1. Kollektor összeállítása 2 2. Rendszer összeállítása 5 3. Víztartály feltöltése 5 4. Kollektorkör feltöltése 6 Figyelem! A telepítés

Részletesebben

EGIS KOMPAKT, FALI GÁZKAZÁN. A gazdaságos megoldás

EGIS KOMPAKT, FALI GÁZKAZÁN. A gazdaságos megoldás EGIS KOMPAKT, FALI GÁZKAZÁN A gazdaságos megoldás Az Ön komfortjáért +10 energiamegtakarítás *** hatásfok Az EGIS az egyike az ARISTON által kifejlesztett új kazáncsaládnak, melyet a modern forma, energiatakarékos

Részletesebben

HASZNÁLATI, SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

HASZNÁLATI, SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS HASZNÁLATI, SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS 1 1 HASZNÁLATI UTASÍTÁS... 1.1 Bevezetı... 1.2 Vezérlı panel... 1.3 Bekapcsolás és kikapcsolás... 1.4 Beállítások... 2 FELSZERELÉS... 2.1 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Elektronic Ah-Counter

Elektronic Ah-Counter Elektronic Ah-Counter GGAh-10 P10 E 1.1 1. Általános ismertetı A GGAh-10 - P10 jelő amperóra számláló a galvanizáló iparban szokásos töltésmennyiségek mérésére alkalmas, és IP 65 tömítettségő átlátszó

Részletesebben

LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120.

LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120. LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120.12CT 1 MŰKÖDÉS A légfüggöny lényege, hogy különválasztja egy helyiség levegőjét

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR

HASZNÁLATI UTASÍTÁS LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR SL60 ablakmozgató motor 1. oldal, 1. összesen HASZNÁLATI UTASÍTÁS LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA VÉGIG, MERT A TELEPÍTÉSI HIBÁKÉRT A GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ CÉG NEM VÁLLAL FELELİSÉGET!

Részletesebben

C 275-01. made in Italy. Tahiti Dual. Fali kombi és fali fűtő gázkészülékek. Környezetbarát hő

C 275-01. made in Italy. Tahiti Dual. Fali kombi és fali fűtő gázkészülékek. Környezetbarát hő C 275-01 made in Italy Tahiti Dual Fali kombi és fali fűtő gázkészülékek Környezetbarát hő HU Fali kombi gázkészülékek Tahiti Dual MEGBÍZHATÓSÁG BIZTONSÁG EGYSZERŰ HASZNÁLHATÓSÁG MINŐSÉG INNOVÁCIÓ MAGAS

Részletesebben

Füstgáz elvezető rendszer a OW/OS 23-1 AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz

Füstgáz elvezető rendszer a OW/OS 23-1 AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz Füstgáz elvezető rendszer a OW/OS 23-1 AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz HU (06.10) JS Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások 2 A szimbólumok magyarázata 2 1 Használat 3 1.1 Általános leírás

Részletesebben

Elite RBC 24 Elite RBS 24

Elite RBC 24 Elite RBS 24 Használati útmutató Elite RBC 24 Elite RBS 24 készülékekhez Fali gázkazánok bitermikus hőcserélővel Használati útmutató CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY MAGYAR

Részletesebben

INTIEL Elektronika az Ön oldalán Programozható differenciál termosztát TD-3.1 Beüzemelési útmutató

INTIEL Elektronika az Ön oldalán Programozható differenciál termosztát TD-3.1 Beüzemelési útmutató INTIEL Elektronika az Ön oldalán Programozható differenciál termosztát TD-3.1 Beüzemelési útmutató Forgalmazó: NatEnCo Bt. 9200 Mosonmagyaróvár, Móra Ferenc ltp. 3. Tel.: 20 373 8131 1 I. Alkalmazási terület

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS (Telepítés, kezelés, karbantartás)

KEZELÉSI UTASÍTÁS (Telepítés, kezelés, karbantartás) Gépkönyv_UNICO_ HU_2010_V01.doc/ 2010-09-10 KEZELÉSI UTASÍTÁS (Telepítés, kezelés, karbantartás) TERMOMAX UNICO 24 F Kéményes kivitelő főtı gázkészülék TERMOMAX UNICO 24 F Turbós kivitelő főtı gázkészülék

Részletesebben

Elektromotoros forgató motorok pillangószelepekhez és keverıcsapokhoz 90 -os elfordulással

Elektromotoros forgató motorok pillangószelepekhez és keverıcsapokhoz 90 -os elfordulással s 4 502 ACVATIX Elektromotoros forgató motorok pillangószelepekhez és keverıcsapokhoz 90 -os elfordulással SAL.. SAL31.. AC 230 V tápfeszültség, 3-pont vezérlıjel SAL61.. AC/DC 24 V tápfeszültség, 0 10

Részletesebben

BRAVO 300 S HASZNÁLATI UTASÍTÁS

BRAVO 300 S HASZNÁLATI UTASÍTÁS BRAVO 300 S HASZNÁLATI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK A COMPUTER ELHELYEZÉSE A GÉPEN... 2 A SZÁMÍTÓGÉP ELHELYEZÉSE... 2 A KONZOL FELSZERELÉSE... 3 AZ ÁRAMFORRÁS CSATLAKOZTATÁSA... 4 KIJELZŐ... 5 FUNKCIÓGOMBOK...

Részletesebben

Cikkszám: 091096. Dátum: 12.03.2014 Oldal: 1/8 NU_091096_000_12032014_DIAGNOSTIKA_HU

Cikkszám: 091096. Dátum: 12.03.2014 Oldal: 1/8 NU_091096_000_12032014_DIAGNOSTIKA_HU Cikkszám: 091096 Dátum: 12.03.2014 Oldal: 1/8 A B C HIBA Ha a berendezés nem kapcsol be, vagy a kijelző működés közben kikapcsol Ha a berendezés bekapcsolásakor, vagy működés közben a kijelzőn megjelenik

Részletesebben

AMV 55 Szelepmozgató motor. Vízoldali beavatkozókhoz. Tartozékok. Frekvencia. Típus Műk.fesz. Rend.sz. AMV V~ 082H3020 AMV V~ 082H3021

AMV 55 Szelepmozgató motor. Vízoldali beavatkozókhoz. Tartozékok. Frekvencia. Típus Műk.fesz. Rend.sz. AMV V~ 082H3020 AMV V~ 082H3021 Kivitel Alkalmazás, Illeszthetõség Típusválaszték, tartozékok szelepmeghajtó motorokat VL 2, VL és VFS 2 szelepekhez használjuk DN 65-től DN 100 méterig, VF szelepekhez DN 65-től DN 150 méterig használjuk.

Részletesebben

KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL

KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL A technológia csúcsán Az Econcept Kombi Stratos készülék egy különösen sokoldalú hőközpont, alkalmas bármilyen fűtési rendszerbe,

Részletesebben

C 269-01. Nias Dual. Fali, zárt égésterű gázkészülék beépített HMV tárolóval. Környezetbarát hő

C 269-01. Nias Dual. Fali, zárt égésterű gázkészülék beépített HMV tárolóval. Környezetbarát hő C 269-01 made in Italy Nias Dual Fali, zárt égésterű gázkészülék beépített HMV tárolóval Környezetbarát hő HU Fali, zárt égésterű gázkészülék beépített HMV tárolóval Nias Dual csak 450 mm MEGBÍZHATÓSÁG

Részletesebben

Szelepmozgató AMV 335. Sebesség (választható): - 7,5 s/mm - 15 s/mm Max. közeghőmérséklet: 120 C LED üzemmód jelzés Véghelyzet jelzés Kézi üzem

Szelepmozgató AMV 335. Sebesség (választható): - 7,5 s/mm - 15 s/mm Max. közeghőmérséklet: 120 C LED üzemmód jelzés Véghelyzet jelzés Kézi üzem AMV 5 KIVITEL AMV 5 ALKALMAZÁS, ILLESZTHETŐSÉG Az AMV 5 állítómű háromjáratú szelepeknél, VRB, VRG, VF és VL típusoknál alkalmazható, max. DN 80 méretig. A nyomatékkapcsolóval rendelkező fejlett technológia

Részletesebben

FOAMJET 25 Mobil habtisztító berendezés Élelmiszeripari alkalmazásra

FOAMJET 25 Mobil habtisztító berendezés Élelmiszeripari alkalmazásra 1 FOAMJET 25 Mobil habtisztító berendezés Élelmiszeripari alkalmazásra Tartalomjegyzék 1. Általános leírás 3 2. Mőszaki adatok 3 3. Bevezetés a berendezés használatába 3 4. Üzembehelyezés 4 5. A berendezés

Részletesebben

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset-Con Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

Füstgáz elvezető rendszer a ZS 12-2 AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz

Füstgáz elvezető rendszer a ZS 12-2 AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz Füstgáz elvezető rendszer a ZS 12-2 AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz 6 720 608 482 HU (07.01) JS Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások 2 A szimbólumok magyarázata 2 1 Használat 3 1.1 Általános

Részletesebben

Csak tömegmérı mérleg

Csak tömegmérı mérleg PS-50/60 Csak tömegmérı mérleg FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV MICRA-Metripond Kft. 6800 Hódmezıvásárhely Bajcsy-Zsilinszky u. 70. Telefon: (62) 245-460 Fax: (62) 244-096 www.micra.hu E-mail: micra@micra.hu 1.

Részletesebben

GAZ 7000 WT ZWSE 24-6 MFA ZWSE 28-6 MFA ZWSE 35-6 MFA. Beépitett rétegtárolóval rendelkező fali gázkazánok. Tudnivalók a füstgázelvezetésről

GAZ 7000 WT ZWSE 24-6 MFA ZWSE 28-6 MFA ZWSE 35-6 MFA. Beépitett rétegtárolóval rendelkező fali gázkazánok. Tudnivalók a füstgázelvezetésről 6 720 66 275 087-00.2O Beépitett rétegtárolóval rendelkező fali gázkazánok GAZ 7000 WT ZWSE 24-6 MFA ZWSE 28-6 MFA ZWSE 35-6 MFA Tudnivalók a füstgázelvezetésről HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

Használati útmutató Tartalom

Használati útmutató Tartalom Használati útmutató Tartalom Általános ismertetés... 2 Belső akkumulátor tesztelése...2 Jármű indítása... 2 Belső akkumulátor töltése...2 Az akkumulátorra nincs garancia... 3 Javaslatok, figyelmeztetések...

Részletesebben

ELEKTROMOS TERMOVENTILÁTOROK

ELEKTROMOS TERMOVENTILÁTOROK ELEKTROMOS TERMOVENTILÁTOROK TARTALOMJEGYZÉK Alapadatok 3 Felépítés 4 Méretek 5 Műszaki adatok 5 Felszerelés 6 Szabályozás 8 Kapcsolási sémák 9 Légsebesség 9 Keverőelem 10 EL 2 ALAPADATOK EL Fűtőteljesítmény

Részletesebben

Kezelési utasítás SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT 02/2010. SITRANS F M MAG8000 és MAG8000 CT elektromágneses áramlásmérő típusok

Kezelési utasítás SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT 02/2010. SITRANS F M MAG8000 és MAG8000 CT elektromágneses áramlásmérő típusok Kezelési utasítás 02/2010 SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT SITRANS F M MAG8000 és MAG8000 CT elektromágneses áramlásmérő típusok 2 Általános utasítások Az üzembe helyezés során figyelembe kell venni

Részletesebben

Telepítési útmutató. DEVIreg 316. Elektronikus termosztát. www.devi.com

Telepítési útmutató. DEVIreg 316. Elektronikus termosztát. www.devi.com Telepítési útmutató DEVIreg 316 Elektronikus termosztát www.devi.com The English language is used for the original instructions. Other languages are a translation of the original instructions. (Directive

Részletesebben

Használati útmutató A páraelszívó készülékhez

Használati útmutató A páraelszívó készülékhez Használati útmutató A páraelszívó készülékhez 2. ábra 3 Páraelszívó Tiszelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy termékünket választotta. A megfelelő telepítés, használat és karbantartás érdekében kérjük gondosan

Részletesebben

MODULEX 100-145 - 190 240-290 - 340

MODULEX 100-145 - 190 240-290 - 340 MODULEX 00-5 - 90 0-90 - 0 KONDENZÁCIÓS MODUL-KAZÁNOK 009-tõl.generáció 00997 -. kiadás - 0/009 TELEPÍTÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ Kiegészítõ-Útmutató is tartozik hozzá, www.unical.hu Figyelem! A jelen

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZIGETHŐTİK

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZIGETHŐTİK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZIGETHŐTİK A szigethőtık max.+25 C fokos és legfeljebb 65% relatív páratartalmú környezetben biztosítják a megadott paramétereket! TÍPUSVÁLASZTÉK: W 15 MR/G, W 15 MR/G/o, W 20 MR/G,

Részletesebben

KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel

KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel HU Felhasználói és programozói leírás A kézikönyv tartalmára és a benne leírt berendezésre vonatkozóan a fejlesztő és gyártó fenntartja a változtatás jogát. A gyártó

Részletesebben

GAZ 3000 W a ZS 12-2 DH AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz. Füstgáz elvezető rendszer. Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára

GAZ 3000 W a ZS 12-2 DH AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz. Füstgáz elvezető rendszer. Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára Füstgáz elvezető rendszer GAZ 3000 W a ZS 12-2 DH AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz hu Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata

Részletesebben

HC30, HF18, HF 24, HF30

HC30, HF18, HF 24, HF30 Domina Domitop C24 E, F24 E, C30 E és F30 E típusú fali kombi gázkazánok, valamint HC24, HC30, HF18, HF 24, HF30 fűtő készülékek Használati - kezelési utasítás, gépkönyv Magyarországi képviselő és forgalmazó:

Részletesebben

STARSET-24V-os vezérlés

STARSET-24V-os vezérlés STARSET-24V-os vezérlés FELHASZNÁLÓI KÉZI KŐNYV 24 vdc szárnyas kapu vezérlő OLVASSA EL A KÉZIKÖNYVET GONDOSAN HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMEZTETÉSEK: Telepítés előtt olvassa el az utasítást gondosan. Helytelen

Részletesebben

ANTeA HU Gázkészülékek

ANTeA HU Gázkészülékek Gázkészülékek ANTEA HU Antea Condensing Magasság 700 mm Szélesség 400 mm Mélység 250 mm Kondenzációs, fali gázkészülék átfolyós rendszerű melegvízkészítéssel és zárt égéstérrel. 24,9 és 27,9 kw-os teljesítménnyel

Részletesebben

EXLED-001 (HT-F62413A-10)

EXLED-001 (HT-F62413A-10) LED VILÁGÍTÁS Biztonsági előírások és használati utasítás EXLED-001 (HT-F62413A-10) Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. Kérjük, üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa át ezt a használati utasítást

Részletesebben

Szobai Fűtő Termosztát Adatlap&Telepítés HT01 Sorozat 2.0 Verzió

Szobai Fűtő Termosztát Adatlap&Telepítés HT01 Sorozat 2.0 Verzió Termék leírás HT01-es sorozatú Fűtő Termosztát alkalmas Vízfűtő rendszerként működni 3 amper terhelés alatt, valamint 16 amper terhelés alatt Elektromos fűtő rendszerként funkcionál. A termék egyenletes

Részletesebben

átfolyós vízmelegítő Használati útmutató Caesar 14 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3.022010 Super Caesar 17 3.022011 MD12002-2012-01-10 Műszaki dokumentáció

átfolyós vízmelegítő Használati útmutató Caesar 14 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3.022010 Super Caesar 17 3.022011 MD12002-2012-01-10 Műszaki dokumentáció átfolyós vízmelegítő HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2012 Caesar 14 3.022010 Super Caesar 17 MD12002-2012-01-10 Műszaki dokumentáció 3.022011 Caesar 14 és super Caesar 17 2. HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI

Részletesebben

Felépítés. Fogantyú és rögzít heveder Egyszer kezelés, biztonságos, a szabványoknak megfelel rögzítés.

Felépítés. Fogantyú és rögzít heveder Egyszer kezelés, biztonságos, a szabványoknak megfelel rögzítés. cat_drain_c3 01_0609_HU.book Page 36 Thursday, July 5, 007 9:40 AM sorozat leírás Felépítés Nemesacél motor Jól bevált felépítés modern INOX & kompozit kialakítás, optimalizált hatásfokú szabad örvénykerékkel.

Részletesebben

Beszerelési útmutató. Beltéri rádióvevő világításvezérléshez Lighting Indoor RTS. 2.oldal

Beszerelési útmutató. Beltéri rádióvevő világításvezérléshez Lighting Indoor RTS. 2.oldal Beltéri rádióvevő világításvezérléshez Lighting Indoor RTS 2.oldal Somfy ezúton igazolja, hogy a termék megfelel az 1999/5/CE direktíva követelményeinek és egyéb idevonatkozó előírásainak. A Megfelelőségi

Részletesebben