NYÍLÁSZÁRÓCSERE PÁLYÁZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍLÁSZÁRÓCSERE PÁLYÁZAT"

Átírás

1 NYÍLÁSZÁRÓCSERE PÁLYÁZAT GYÁRTÓI ÚTMUTATÓ Legfontosabb pályázati kérdések és válaszok

2 NYÍLÁSZÁRÓCSERE PÁLYÁZAT MAGÁNSZEMÉLYEKNEK A szeptember 29 én megjelent Nyílászárócsere pályázat ránk vonatkozó legfontosabb kritériumait szeretnénk be mutatni. A pályázati anyagokat áttanulmányoztuk, egyeztettünk a pályázatot kezelő ÉMI osztályvezetőjével, illet ve energetikus mérnökkel is. Elöljáróban annyit, hogy a pályázati feltételek a gyártókra vonatkozóan szigorúak. Ez valójában jó hír, mert a MARSHALL mindenben megfelel a pályázat támasztotta követelményeknek. Jelenleg kevés gyártó teljesíti a feltéte leket, ilyen pld. a Teljesítmény nyilatkozat megléte, vagy az érvényes mérési eredmények, amik igazolják az ab lak Uw értékét. Így a teljes pályázati összeg (ami minimum 1,1 Mrd Ft.) a felkészült gyártók, illetve annak viszont eladó partnerei között oszlanak majd el. Ezért fontos, hogy a vevők, akik pályázni szeretnének, minden technikai segítséget megkapjanak, ami egy nyertes pályázathoz szükséges. KIEMELT SZEMPONT Ez a lakossági pályázat már most felpezsdítette a műanyag ablakok iránti keresletet. A nyertes pályázók várha tóan kb magánszemély nem csak a pályázati összeget, hanem annak kb. dupláját fogják elkölteni (a pályázati intenzitás 40% os, de a fennmaradó 60% ot a magánszemély fizeti). Az érdeklődők felé a legfonto sabb érvünk, hogy azon kevesek közé tartozunk, akik megfelelnek a lenti szigorú pályázati kritériumoknak. Nem érdemes más gyártóval kockáztatni, mert nem tudják igazolni az ablak műszaki paramétereit. LEGFONTOSABB GYÁRTÓI KRITÉRIUMOK: TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT Csak Teljesítmény nyilatkozattal rendelkező nyílászárókkal lehet pályázni (Útmutató 6.1 bekezdés) ALACSONY U ÉRTÉK Azokkal a nyílászárókkal lehet pályázni, melyek U értéke 1.15 alatt van (Útmutató 6.3. bekezdés) ELSŐ TÍPUSVIZSGÁLAT Az energetikus mérnök a gyártó által biztosított, érvényes Első Típusvizsgálatból indul ki CLIMAGUARD SOLAR KIZÁRVA bevonatos üvegezést a pályázat NEM támogatja, mivel előírás a téli szoláris energia nyereség (Útmutató 5.b bekezdés) ÁRNYÉKOLÓ TÁMOGATHATÓ A pályázat támogatja az árnyé kolókat, így a pályázati összeg Ft, enélkül Ft. BEÉPÍTETT SZELLŐZŐ IS kötelező: azokba a helységekbe, ahol nyílt égésterű tüzelőberendezés talál ható* (Útmutató 5.a bek.) *A szükséges darabszámot jogosultsággal rendelkező szakember (épületgépész) által végzett számítás/hatósági előírás és szükség esetén engedély alapján kell meghatározni.

3 HOGYAN SEGÍTSÜK A VÁSÁRLÓT NYERTES PÁLYÁZATHOZ? Minél nagyobb az energia megtakarítás mértéke (kwh/év), annál nagyobb az esély a pályázat sikerességére (Útmutató 10. bekezdés) Az árajánlatot 3 rétegű üvegezéssel kell számolni, mert ezzel teljesíthető az 1,15 alatti Uw érték (ablakonként) Az árajánlattal együtt át kell adni az ablak Első Típusvizsgálati bizonyítványát (mellékletben található az M AC, M OC, M PR és M 9000 termékeinkre). A pályázó ezt fogja továbbítani az energetikusnak, aki ebből már arányosítással kiszámíthatja a szerkezetek U értékét. Ne szerepeljen az ajánlatban CGS bevonatos üvegezés, mert kizárják a pályázatot Az ajánlatban külön kell szerepeltetni a támogatható költségeket (ami energia megtakarítást eredményez) és a nem támogatható költségeket (pld. belső párkány, szúnyogháló, stb) Az árajánlatot és a kivitelezői szerződést a pályázó nevére kell elkészíteni Fel kell hívni a pályázó figyelmét, hogy az ablakcseréhez egy ugyanazon kivitelezőtől kell származnia minden anyagnak és minden munkadíjnak, generál kivitelezés szerűen. (Útmutató 12.c bekezdés) KULCS: AZ ÉRVÉNYES ELSÕ TÍPUSVIZSGÁLATI JEGYZÕKÖNYV Az energetikus mérnök az említett certifikációból fog kiindulni. Ezt minden gyártónak saját magának kell elvégez tetnie egy európai bevizsgáló laboratóriummal. Fontos, hogy nem elegendő külön a profilgyártó, külön az üvege zés gyártójának minősítése, hanem a komplett ablakra kell vonatkoznia. Ha érvényben van ez a minősítés, akkor ez alapján már kiállítható a Teljesítmény Nyilatkozat. Enélkül a jogszabályok szerint nem is lehetne kereskedelmi forgalomba hozni, illetve beépíteni egy műanyag ablakot. Ezt a pályázatot kezelő ÉMI kiemelt figyelemmel kezeli. NYERTES PÁLYÁZAT Minél nagyobb az energia megtakarítás mértéke, annál valószínűbb a pozitív elbírálás Max Ft nyílászárókra, de ha árnyékoló is van a pályázatban, akkor max Ft. Az elfogadott költségek 40% át támogatja a NFM. Utólagos finanszírozású, a számlák bemutatása után kerül kiutalásra a megnyert összeg Célszerű a nyertes pályázati értesítést megvárni a pályázónak, utána kezdődhet a beruházás A PÁLYÁZATBÓL KIZÁRÓ OKOK Társasházi lakók egy része (ha több, mint 4 lakásból áll a társasház) Tetőtéri ablakra, beltéri ajtóra vonatkozó pályázat (csak homlokzati nyílászárókra) 8 évesnél fiatalabb az ingatlan (csak a előtt átadott lakásokkal lehet pályázni) Megkezdett vagy már befejezett ablakcsere Ha a pályázati honlapon kitöltött űrlapokon és a később feltöltött dokumentumokon lévő adatok között eltérés mutatkozik, azonnali kizárás történik Ha nincs ügyfélkapu regisztrációja a pályázó magánszemélynek Ha nem életvitelszerűen élnek az ingatlanban (3 havi közüzemi számla már bizonyítja) Lejárt esedékességű adó vagy köztartozás (kivétel a részletfizetés) Nem pályázhat meghatalmazott, csak az adott magánszemély Az energetikai tanúsítást nem szakember végzi (azaz nincs kamarai jogosultsági száma) A felhasznált termékek nem rendelkeznek minősítéssel (pld. Teljesítmény nyilatkozat)

4 A TELJES PÁLYÁZATI IDÕREND szeptember 29 től május 15 ig szeptember 29 PÁLYÁZATI KIÍRÁS Megjelent a pályá zati kiírás és részle tes tájékoztató az ÉMI honlapján: Előzetes regisztrá ció a pályázati hon lapon: https://zbr nyilaszarocsere.hu A pályázó bekéri az árajánlatot és megköti a kivitele zővel a szerződést Energetikus elkészíti a lakás energetikai tanúsítványát, a je lenlegi és a leendő állapotról. OKTÓBER 29 PÁLYÁZAT BEADÁSA BEADÁS VÉGE A forrás kimerü léséig lehet be adni (várhatóan pár nap alatt el fogy) Az űrlapok kitöltése és a beszkennelt do kumentumok feltölté se eddig kell, hogy megvalósuljon. Az érkezési sorrend is számít, ezért cél szerű október 29 ig minden dokumentu mot előkészíteni. Ezek után már elvi leg elkezdhető az ablakcsere, de ha nem nyer a pályá zó, akkor az az ő kockázata. beadástól 90 napon belül ELBÍRÁLÁSI ÉRTESÍTÉS Értesítést kap az ügyfélkapura, hogy megnyerte e a tá mogatást. Ha igen, akkor megérkezik a Támogatói Okirat. Ezek után már gya korlatilag elkezdhe tő az ajánlatnak megfelelő honlokza ti ablakcsere*. Ennek legkésőbb ápr. 30 ig meg kell valósulnia, ezután 14 napon belül a számla be nyújtása következik. A benyújtást kö vetően összeve tik a számlát és az előzőleg be nyújtott pályá zati anyagokat. PÉNZ KIUTALÁSA május 15 ELSZÁMOLÁS HATÁRIDEJE A nyertes minden év szept. 30 ig adat közlésre kötelezett (pld. a fütésszámla alakulásáról) Utólagos ellenőrzés re sor kerülhet, amin többek közt a Telje sítmény nyilatkoza tot fogják megnézni. *A MARSHALL műanyag ablakok és ajtók minden paraméterében MEGFELELNEK a szigorú pályázatikiírásnak.

5 MIRE ADHATUNK ÁRAJÁNLATOT? Ügyelni kell az árajánlatban az ablakok U értékeire, mert kritérium, hogy azokat 1.15 alatt kell tartani, minden egyes ablakszerkezet esetén. A szabvány méretű (1230x1480mm) ablakok bevizsgált U értékeit az Első Típusvizsgálati jegyzőkönyv tartalmazza. Ezt korábban elvégeztettük bevizsgáló laboratóriumokban (CSI, TSUS), és a MARSHALL rendelkezik érvényes minősítésekkel. A megfelelő üvegezéssel teljesíthetők a pályázati kritériumok, mérési eredmények kivonata itt található, a certifikációk pedig a mellékletekben. M-AC ESETÉN A szlovák CSI (Centrum Stavebního Inzenyrstvi a.s) certifikációja alapján (az eredeti szlovák nyelvű): Ug=0,7 W/m 2 K háromrétegű üvegezés (TGI) esetén Uw=0,95 W/m 2 K (méret: 1230x1480mm) Ug=0,6 W/m 2 K háromrétegű üvegezés (TGI) esetén Uw=0,88 W/m 2 K (méret: 1230x1480mm) Ug=0,5 W/m 2 K háromrétegű üvegezés (TGI) esetén Uw=0,81 W/m 2 K (méret: 1230x1480mm) Az M AC (Inoutic Arcade) profil értéke: Uf=1,2 W/m 2 K M-OC ESETÉN A szlovák TSUS (Technicky a Skusobni Ustrav Stravebny, n. o.) certifikációja alapján Ug=0,7 W/m 2 K háromrétegű üvegezés (alu) esetén Uw=1,0 W/m 2 K (méret: 1230x1480mm) Ug=0,7 W/m 2 K háromrétegű üvegezés (TGI) esetén Uw=0,93 W/m 2 K (méret: 1230x1480mm) Az M OC (Gealan S8000IQ) profil értéke: Uf=1,2 W/m 2 K M-PR ESETÉN A szlovák CSI (Centrum Stavebního Inzenyrstvi a.s) és az ÉMI certifikációja alapján Ug=1,0 W/m 2 K (4/16/4 Argon 90%, SGG Climaplus) esetén Uw=1,1 W/m 2 K (méret: 1200x1500mm) Ez a kétrétegű üvegezés határeset, azaz csak nagyobb méretű szerkezeteknél teljesül az 1,15 ös pályázati kritérium Ug=0,7 W/m 2 K háromrétegű üvegezés esetén Uw=0,93 W/m 2 K (méret: 1200x1500mm) Az M PR (Inoutic Prestige) profil értéke: Uf=1,1 W/m 2 K M-9000 ESETÉN A szlovák TSUS (Technicky a Skusobni Ustrav Stravebny, n. o.) certifikációja alapján : Ug=0,7 W/m 2 K háromrétegű üvegezés (TGI) esetén Uw=0,90 W/m 2 K (méret: 1230x1480mm) Ug=0,6 W/m 2 K háromrétegű üvegezés (TGI) esetén Uw=0,83 W/m 2 K (méret: 1230x1480mm) Ug=0,5 W/m 2 K háromrétegű üvegezés (TGI) esetén Uw=0,76 W/m 2 K (méret: 1230x1480mm) Az M 9000 (Gealan S 9000) profil értéke: Uf=0,92 W/m 2 K AZ ENERGETIKUS MÉRNÖK FELADATA Az energetikus a certifikáció vizsgálati eredményeiből arányosítás elvén kiszámítja a megadott méretű ablakok mindegyikének Uw értékét. (A szabvány vizsgálati méret 1230x1480mm alatti ablakok esetén romlik az Uw ér ték, az ettől nagyobb méretek esetén javul). A pontos Uw értékeket fogja feljegyezni az épület energetikai tanúsít ványba, illetve ezt felhasználva tudja kitölteni a magánszemély a Pályázói műszaki energetikai űrlap nevű bead ványt. Egyben ki is számítja a várható energia megtakarítás mértékét (kwh/év), illetve az ezzel egyenesen ará nyos CO2 csökkenés mértékét. Az energetikus emellett felméri az ingatlan jelenlegi energetikai állapotát, azaz 2 db tanúsítványt fog készíteni. A kettő közötti állapot döntő fontosságú a bírálat során, mert a pályázat végcélja a CO2 kibocsátás minél jelentő sebb mértékű csökkentése, illetve az energia takarékosság fokozása.

6 FORRÁSOK, DOKUMENTÁCIÓK FELHASZNÁLT DOKUMENTÁCIÓK Pályázati Útmutató: https://zbr nyilaszarocsere.hu/nyzcs/pic/zbr_ny_14_palyazati_utmutato.pdf?artaz= ÉMI gyakran ismételt kérdések: https://zbr nyilaszarocsere.hu/nyzcs/pic/gyik_nyilaszarocsere_ pdf?artaz= Pályázat Energetikai Űrlap https://zbr nyilaszarocsere.hu/nyzcs/pic/zbr_ny_14_energetikai_urlap.pdf?artaz= Pályázat Költségvetési Űrlap https://zbr nyilaszarocsere.hu/nyzcs/pic/zbr_ny_14_koltsegvetesi_urlap.pdf?artaz= KONZULTÁCIÓK: ÉMI nyílászárócsere pályázati csoport vezetőjével, Likker Fóris Lászlóval Gali András energetikus mérnökkel Rácz Mária pályázatíró CERTIFIKÁCIÓK: CSI (Centrum Stavebního Inzenyrstvi a.s) TSUS (Technicky a Skusobni Ustrav Stravebny, n. o.) ÉMI Nonprofit Kft. A GYÁRTÓI ÚTMUTATÓT KÉSZÍTETTE: Barta Henrik marketing vezető MARSHALL Ablakgyár Kft. DOKUMENTUM LEZÁRÁSA: október 15. Jelen dokumentum kizárólag a MARSHALL viszonteladó partnerei számára készült, bizalmasan kezelendő, nem terjeszthető. A benne foglalt információkat folyamatosan pontosítjuk, illetve frissítjük, ezért figyelemmel kell kísérni a dokumentum lezárásának dátumát.

7 1. SZ MELLÉKLET: M-AC (INOUTIC ARCADE) CERTIFIKÁCIÓ CSI (Centrum Stavebního Inzenyrstvi a.s) certifikációja alapján (az eredeti szlovák nyelvű):

8 2. SZ MELLÉKLET: M-OC (GEALAN S8000IQ) CERTIFIKÁCIÓ TSUS (Technicky a Skusobni Ustrav Stravebny, n. o.) certifikációja alapján (az eredeti magyar nyelvű)

9 3. SZ MELLÉKLET: M-PR (INOUTIC PRESTIGE) CERTIFIKÁCIÓ ÉMI Nonprofit Kft. certifikációja + a rendszergazda Deceuninck által elvégeztetett vizsgálat (CSI) együttesen

10 4. SZ MELLÉKLET: M-9000 (GEALAN S-9000) CERTIFIKÁCIÓ TSUS (Technicky a Skusobni Ustrav Stravebny, n. o.) certifikációja alapján (az eredeti magyar nyelvű)

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-NY/14 2014. szeptember 29. Tartalomjegyzék I. A pályázat általános ismertetése, feltételei...3 1. Előzmények...3 2. Pályázat

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések. Otthon Melege Program. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram

Gyakran ismételt kérdések. Otthon Melege Program. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Gyakran ismételt kérdések Otthon Melege Program Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-NY/14 2014. szeptember 29. Általános tudnivalók Az ÉMI Nonprofit Kft Pályázatkezelői Irodája

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések. Otthon Melege Program. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram

Gyakran ismételt kérdések. Otthon Melege Program. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram Gyakran ismételt kérdések Otthon Melege Program Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 2014. szeptember 22. Frissítve: 2014. október 06. Általános tudnivalók Az ÉMI Nonprofit

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 2014. szeptember 22. Tartalomjegyzék I. A pályázat általános ismertetése, feltételei... 3 1. Előzmények... 3 2.

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram

Gyakran ismételt kérdések. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram Gyakran ismételt kérdések Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 2014. szeptember 22. Általános tudnivalók Az ÉMI Nonprofit Kft. Pályázatkezelői Irodája kizárólag a pályázatok

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Új Széchenyi Terv Fűtéskorszerűsítés

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Új Széchenyi Terv Fűtéskorszerűsítés Nemzeti Fejlesztési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Új Széchenyi Terv Fűtéskorszerűsítés Pályázat kódszáma: ÚSZT-FŰTÉSKOR/2012 Budapest, 2012. július hó 1 A Nemzeti Fejlesztési Miniszter (a továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

A pályázat beérkezésének időpontja: PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK)

A pályázat beérkezésének időpontja: PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK) A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: A pályázat beérkezésének időpontja: PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK) Zöld Beruházási Program Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram és

Részletesebben

GYAKORI KÉRDÉSEK, INFORMÁCIÓK PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Otthon Melege Program

GYAKORI KÉRDÉSEK, INFORMÁCIÓK PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Otthon Melege Program Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ. az építéssel járó beruházások helyszíni ellenőrzései során feltárt hibákról

MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ. az építéssel járó beruházások helyszíni ellenőrzései során feltárt hibákról MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ az építéssel járó beruházások helyszíni ellenőrzései során feltárt hibákról Budapest 2011.05.30. A tájékoztató célja az MVH helyszíni ellenőrzési részlegei

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram Iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a Képviselő-testület a XVI.

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program 2013 Gyakran ismételt kérdések

Tanyafejlesztési Program 2013 Gyakran ismételt kérdések Tanyafejlesztési Program 2013 Gyakran ismételt kérdések 1. Az 56/2013. (VI. 29.) VM rendeletben leírt életvitelszerű tanyán élésnek tekinthető-e, ha a pályázó az év csak egy részében tartózkodik a tanyán?

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram. Pályázat kódszáma: HGCS-2014. 2014. szeptember 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram. Pályázat kódszáma: HGCS-2014. 2014. szeptember 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: HGCS-2014. 2014. szeptember 25. 1 1. Előzmények a pályázat célja A pályázatkiírás célja energiamegtakarítást

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-TH/15 2015. február 23. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

4.. (1) A lakóépületek energiatakarékos felújítása e rendelet szempontjából a homlokzatok, födémek utólagos hőszigetelésére igényelhető.

4.. (1) A lakóépületek energiatakarékos felújítása e rendelet szempontjából a homlokzatok, födémek utólagos hőszigetelésére igényelhető. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2011(V.27.) Önkormányzati rendelete a lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról (egységes szerkezetben a módosítására szolgáló 5/2013.(V.10.)

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó A HAGYOMÁNYOS TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK SZÉNDIOXID-KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉST EREDMÉNYEZŐ ENERGIA-HATÉKONYSÁGI FELÚJÍTÁST MEGVALÓSÍTÓ BERUHÁZÁSAINAK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

Takarékoskodjunk együtt: segítsük a panelprogram céljának elérését

Takarékoskodjunk együtt: segítsük a panelprogram céljának elérését Tartalom 1 2 3 4 5 6 7 Előszó... Lakóépületek keretében történő korszerűsítése... 1. Szolgáltatói adatok rendelkezésre bocsátása... 1.1 A fűtési rendszer átalakítása... 1.1.1 Egycsöves átfolyós fűtési

Részletesebben

FELHÍVÁS LAKÁSSZÖVETKEZETI ÉS TÁRSASHÁZI HITELEZÉSI LEHETŐSÉGEK PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK

FELHÍVÁS LAKÁSSZÖVETKEZETI ÉS TÁRSASHÁZI HITELEZÉSI LEHETŐSÉGEK PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK FELHÍVÁS Tisztelt Olvasó! Az Otthonunk című havilapunkban a jövőben egy új oldal szeretnénk nyitni, melyben lakásszövetkezetek, társasházak napi, működési tapasztalataik során felmerült gyakorlati kérdéseire

Részletesebben

34/2003. (10.13.) Kgy. sz. rendelet 1. Az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatásáról

34/2003. (10.13.) Kgy. sz. rendelet 1. Az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatásáról 34/2003. (10.13.) Kgy. sz. rendelet 1 Az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatásáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Gyakori kérdések-válaszok és típushibák az Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel termékhez kapcsolódóan (GOP-2011-2.1.1/M)

Gyakori kérdések-válaszok és típushibák az Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel termékhez kapcsolódóan (GOP-2011-2.1.1/M) Gyakori kérdések-válaszok és típushibák az Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel termékhez kapcsolódóan (GOP-2011-2.1.1/M) Gyakori kérdések és válaszok: Ha a pályázónak nincs munkavállalója (0 az átlagos

Részletesebben