Esélyteremtés magyar-osztrák multimédiás jelnyelvi szótárral. Závoti Józsefné 1, Katona György 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Esélyteremtés magyar-osztrák multimédiás jelnyelvi szótárral. Závoti Józsefné 1, Katona György 2"

Átírás

1 Absztrakt Esélyteremtés magyar-osztrák multimédiás jelnyelvi szótárral Závoti Józsefné 1, Katona György 2 1,2 Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar, Szociális- és Neveléstudományi Intézet A kutatás-fejelsztés célja olyan multimédiára támaszkodó kommunikációs eszköz és hozzáférhetőség elkészítése volt, amely a súlyos hallássérült emberek jelnyelv elsajátítását segíti. Célunk volt továbbá az idegen nyelvterületen (Ausztria) és hazánkban használatos siket jelnyelv közös magyar-német digitális szótárának elkészítése. A megvalósításban jelnyelv szakértők, szurdopedagógusok, informatikusok vettek és vesznek részt mindkét nyelvterületről. Minkét országban jelkutatás folyt, hogy a szóanyagnak megfeleltetett aktuálisan használt jelek kerüljenek felvételre. A NyME kutatása a helyben élő (Nyugat-Dunántúl) siketek által használt jelekre koncentrált, míg az osztrák partner (Klagenfurti Egyetem) az ottani standardizált jeleket alkalmazta. Az elkészült szótár (www.omaa.fullnet.hu) mivel német és magyar nyelven is biztosítja a kezelő-felületet a siketek számára német-magyar, magyar-német szótárként is funkcionál. A két országban használatos jelnyelvet a felület egymás mellett, egyidőben mozgóképekben jeleníti meg. A videókon az előírásoknak megfelelően - természetesen siketek jelelnek. Ezek megtekintése alkalmat ad a felhasználónak a jelek utánzására, elsajátítására és összehasonlítására is. A szótár jelenleg több mint 1000 szó jelét tartalmazza úgy, hogy mindegyik szóhoz, jelhez etimológiai magyarázatokat is ad mindkét nyelven, melyek lehetnek azonosak és eltérők is. A programot a jelnyelvi oktatók is hasznosíthatják, jobban megismerve a szomszédos ország jelkultúráját. A felületet mindkét országból siketek tesztelték, akiknek észrevételeit a fejlesztés során figyelembe vettük. Előzmények A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar a felsőoktatás fogyatékosügyi elvárásait a kezdetektől érzékenyen kezelte, és a spontán integrációs körülményekben tanuló néhány fogyatékos hallgató segítése már az oktatási minisztérium koncepciója által támogatott volt. A későbbiekben a különböző miniszteri majd kormányrendeletek, végül a felsőoktatási törvény egyértelműen lehatárolja a felsőoktatásban tanuló fogyatékossággal élő fiatalok befogadási, esélyegyenlőséget elősegítő és biztosító folyamatait, amelyek tanulmányaik során megilleti őket. A deklarált támogatási módok mellett a képzési profil által befolyásoltan (szociálpedagógia, óvodapedagógia) kerestük azokat a lehetőségeket, amelyek a tantárgyi kötelezettségek mellett szélesebb horizontú tapasztalatot, ismeretet ad a nem fogyatékossággal élő hallgatók számára is a sérültek világából. Sopron sajátságos helyzetet teremt a szociálpedagógus képzés számára, mert nemcsak szociális és gyermekjóléti intézmények kínálnak terepgyakorlati színtereket a hallgatók számára, hanem a fogyatékosok intézményes ellátásában is több típust ismerhetnek meg. Rendszeresen járnak hallgatóink értelmileg akadályozott és halmozottan sérült gyermekekkel foglalkozó intézményekbe, tanulásban akadályozott és állami gondoskodásban élő gyerekeket oktató iskolákba és integrált neveléssel foglalkozó óvodákba. A legnagyobb érdeklődést kelt hallgatóink körében gyógypedagógiai színterek közül a Tóth Antal Óvoda Ált. Iskola és Módszertani Központ. Ebben a több mint 100 éve fennálló intézményben elsősorban hallássérült gyermekek élnek és tanulnak, de közel 10 éve a logopédiai tagozaton tanulási zavarral küzdő gyermekek speciális tanítása is folyik. A siket és nagyothalló gyermekek között eltöltött idő a hallgatóink számára nemcsak szakmai élmény, amelyet az ott dolgozó kiváló szurdopedagógusok munkája nyújt, hanem érzelmi és morális szempontból is komoly tapasztalat, amelyet a hallássérült gyermekek korlátozott kommunikációs lehetőségei, és a pedagógusok példaértékű attitűdje, és az iskola értékrendje közvetít.

2 A hallássérült gyermekek és fiatalok valamint a velük foglalkozó szakemberek sajátos kommunikációja a laikus emberek számára különleges, kissé titokzatos nyelvet jelent. Ez az érzelmi hatás valamint a másik ember iránti megismerési és közvetítési szándék, és szakmaspecifikusság alapján ab ovo a segítő akarat egyre több hallgatót indít a siket jelnyelv elsajátítása iránt. A soproni Tóth Antal Iskola szurdopedagógusai és a Lepkeszárny Alapítvány létrehozói (Kovácsné Horváth Erzsébet, Pichlerné Gábor Beáta és Szendrődi Andor) ismerve a súlyos hallássérült fiatalok életkezdési, tágabb szocializációs nehézségeit valamint a siket egyén szenzorikus sajátosságait, a számítástechnika lehetőségeit beépítve a sajátos kommunikációs követelményekbe, digitális jelnyelv szótárat alkottak meg. Sopron földrajzi és határváros helyzetéből adódó jellegzetességei, valamint a tanulók német nyelvi oktatásának sajátos módszerei azt sugallták, hogy a jelnyelvvel kommunikáló hallássérült fiatalok számára az osztrák jelnyelvi közeg elérhetőbb és érthetőbb legyen. Ezáltal több esélyük legyen Ausztriában a halló magyar állampolgárokhoz hasonlóan a foglalkoztatásban, az iskolai cserepartneri kapcsolatokban és a mindennapi életben. Ausztria a siket jelnyelvet, mint önálló nyelv elfogadását alkotmányjogi kérdésnek tekinti. A 2005 évi törvényes elfogadásért Krausneker, a nyelvtudományok doktora a tudomány és a kisebbségjog eszközeivel kitartóan harcolt, hogy siket embertársai számára az esélyteremtést a kommunikáció terén is sikerre vigye [7]. A siket jelnyelv idegen nyelvek közé integrálása a siket ember - mint azonos jogokkal rendelkező polgár - integrálását is jelenti, mégpedig a hallók társadalmába. A szociális szakma új kihívásai és a gyógypedagógiai rehabilitáció követelményeinek érintkezéseként érdekes és új lehetőségnek ígérkezett a szociálpedagógus hallgatók számára is a jelnyelvi szótár [8] megismerése, illetve az egyetemen tanuló súlyos hallássérült hallgatók számára a hozzáférhetőség. Az Osztrák Magyar Akció Alapítvány támogatása [17] tette lehetővé a Klágenfurti Egyetem Jelnyelvi és Hallássérült-kommunikációs Központjával és a NyME BPK-val elkészített projekt keretében az érdemi munka megkezdését és folyamatos kidolgozását. Az osztrák fél részéről Prof. Franz Dotter és Marlene Hilzensauer vett részt aktívan a projektben, melynek megvalósítására két ciklusban került sor: március március és szeptember július között. Esélyteremtés A fogyatékosok esélyegyenlőségét és társadalmi beilleszkedését segítő törvény a fogyatékossággal élő egyén érdekérvényesítő képességét és a környezet adekvát alkalmazkodását határozza meg, mely a fogyatékosság típusától, súlyosságától függően számos változatban valósulhat meg. A hallássérült egyén számára a közügyekben való eljárások során biztosítani kell a nyelvi akadályok oldását. A kommunikációs akadálymentesítés jellemző módja a jeltolmács jelenlétének biztosítása, az ezzel kapcsolatos szervezés már a közintézmények, hivatalok feladata. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallássérült fiatalok is élnek ezzel az igénnyel, számukra ez a normatív támogatásból vagy egyéb esélyegyenlőséget segítő forrásból valósítható meg. A közoktatás keretein belül az adekvát intézményben tanuló hallássérült tanulmányai befejezése után kikerül a többségi társadalomba, ahol számos konfrontáció frusztrálja a hallási és kommunikációs korlátozottságok következtében. Ismerve a jelenséget, a szegregáltan oktató-nevelő intézmények is keresik tanulóik számára a jövőbeni társadalmi integráció konfliktusmentesebb folyamatait [6]. A közoktatási, gyógypedagógiai és rehabilitációs követelményrendszeren túl programokat, projekteket kutatnak fel vagy animálnak, amelyek a

3 társadalmi és gazdasági változások kihívásaira válaszolnak a fogyatékos fiatalok sikeres társadalmi integrációja érdekében. Kutatás-fejlesztési célok A osztrák-magyar jelnyelv szótár elkészítéséhez nem csupán a két nyelv ismerete szükséges, hanem az adott földrajzi egységeknek, a hozzá tartozó nyelvi és kultúrantropológiai sajátosságoknak is magas szintű ismerete [1]. A jelnyelv nem csupán egy adott beszélt és írott nyelv fordítását jelenti egy másféle nyelvre, hanem a nem halló, siket egyén biológiai állapota által meghatározott gondolkozási struktúrája, grammatikája valamint a humánkörnyezet kultúrája, viselkedési- és szokásrendje bonyolult kapcsolatrendszere. Franz Dotter [4] szerint a jelnyelv nem egyszerű beszéd, hanem egy karakterisztikus jelrendszer sokféle és különböző elemeknek a szisztémája. Ez a rendszer változó, oly annyira, hogy egy-egy szegregált intézménynek is, vagy akár siket baráti társaságoknak is lehetnek egyedi jeleik. A jelek standardizálása a legtöbb országban, így Ausztriában és Magyarországon is jelen van, azonban a magyar és az osztrák, illetve német siketek nyelvében nem konstans. Így a projekt egyik kutatási célja olyan jelkutatást folytatni mindkét országban és a régióban, mely alapot teremthet a közös osztrák-magyar jelszótár elkésztéséhez. A közös kutatómunka során e cél elérése állandó egyeztetést, folyamatos kapcsolattartást igényelt. Kutatás-fejlesztésünk célja ennek megfelelően egy olyan multimédiára támaszkodó kommunikációs eszköz és hozzáférhetőség elkészítése, amely a súlyos hallássérült emberek jelnyelv elsajátítását segíti. Célunk továbbá egy idegen nyelvterületen (Ausztria) és hazánkban használatos közös (magyar-osztrák/német), digitális siket jelnyelv szótár elkészítése. E célok megvalósulása a szociális szakemberek és pedagógusok számára mindkét országban lehetővé teszi a jelnyelv-szótár hozzáférhetőségét, valamint használatának megismerésén keresztül segíti a hallássérült emberek társadalmi integrációját. Az esélyteremtő multimédia A fogyatékkal élők (látás, hallás, mozgás, értelmi, halmozottan fogyatékkal élők és az autisták) számára az internet és a multimédia az esélyteremtés fontos eszköze lehet. Ahol az egyik kommunikációs csatorna sérült (látás, hallás), ott a hiányzó csatorna pótlására nyílik lehetőség újfajta kommunikációs utakat nyitva ezáltal a fogyatékkal élők számára. A mozgásukban akadályozottak számára az on-line közösségek jelenthetnek új típusú kapcsolattartási/teremtési formákat. A virtuális világban így részben pótolhatók azok a képességek és lehetőségek, melyektől a valós világban a fogyatékkal élő társaink megfosztattak. Így komoly felelőssége van a fejlesztőknek abban, hogy a virtuális tér és a benne zajló kommunikáció milyen irányokban fejlődik. A vizuális csatorna erősödése és majdnem teljes egyeduralma például a vakok számára a virtuális térből való kiszorulást eredményezheti. A siket és nagyothallók számára viszont ez a tendencia nagy lehetőségeket rejt, hiszen hallásfogyatékosságuk így az on-line térben csak minimális hátrányt jelent. Egy CITEd (a fogyatékkal élők multimédia támogatásával foglalkozó amerikai központ) tanulmány szerint [2] a multimédia alkalmazások öt módon támogathatják a siket hallgatókat a tanulásban: - növelheti a tananyagok elérhetőségét és megértését - új kommunikációs hidakat építhet - támogathatja a képesség fejlesztést - távoktatási lehetőségeket nyújthat - a felfedező tanuláshoz kínálhat gyakorlatokat

4 Ezt kiegészíthetjük azzal, hogy a siketek maguk is fejleszthetnek multimédia anyagokat, honlapokat, így önerőből is bővíthetik kommunikációs és tanulási lehetőségeiket. Egy külön ága a multimédia fejlesztéseknek a siket és nagyothalló emberek számára a beszédfelismerő szoftverek. A beszédfelismerés két nagy ága a beszéd szöveggé illetve multimédia jelekké alakítása. E kutatások közül a Liberated Learning projektet érdemes kiemelni, mely széles nemzetközi összefogással és támogatással valósul meg [14]. A siketek és nagyothallók számára készült tanulást és kommunikációt segítő multimédia anyagok a legtöbb fejlett országban a siket szervezetek koordinálásában szerezhetők be, illetve számtalan internetes forráson keresztül elérhetők ([11], [12], [13], [15], [16], [19], [20], [21], [22], [23], stb.). E honlapokon található segéd- és oktatóanyagok utalnak a jelnyelvi diverzitásra, a regionális és korosztályi eltérésekre, megjelennek korok (pl. külön gyerekeknek készült anyagok), témák (tudomány, vallás, politika, stb.) és több esetben régiók szerinti anyagok is (pl. az angol honlapon skót és észak-ír változatokat is lehet találni). A siket és nagyothalló gyerekek számára készült oktatóanyagok fejlesztésére különösen nagy hangsúlyt fektetnek a kutatók [9], [5]. Bár a szakirodalom foglalkozik a második idegen jelnyelv tanulás kérdésével [10] és kétnyelvű jeltolmácsra is találhatunk ajánlásokat, de kétnyelvű multimédiás jelszótárra nem akadtunk ezen honlapok kínálatban. Így kezdeményezésünk és fejlesztésünk e téren egyedülállónak tekinthető. Rendszerfejlesztési megfontolások Egy multimédiás szótár megalkotása is csak a klasszikus rendszerfejlesztési lépések betartásával lehet eredményes. Így e fejlesztés lépései is az: elemzés tervezés - programozás - ellenőrzés tesztelés üzemeltetés karbantartás rendjét és sorrendjét kell, hogy kövessék: - Elemzés: Első lépésként tisztázni kell a fejlesztés célját, majd ez alapján elemezni kell a célcsoportot, akiknek a fejlesztés készül. Meg kell határozni, hogy az adott tartalom mélységét és terjedelmét, nem utolsó sorban pedig fel kell mérni a rendelkezésre álló lehetőségeket és korlátokat. - Tervezés: Mindezek tisztázása után a struktúra megtervezése következik, melynek mélysége szintén a kitűzött fejlesztési céltól függ. A tartalmi és szerkezeti tervezéssel párhuzamosan kell meghatározni az anyag médiastruktúráját, azaz, hogy milyen formai és tartalmi eszközökkel és milyen csatornák felhasználásával kívánjuk fejlesztési céljainkat megvalósítani. - Programozás: A már elkészült tervek alapján ki kell választani a fejlesztőkörnyezetet, és a programozási munkákat el kell végezni. A programtesztelés, a verifikáció és validáció lépéseit többszörösen kell elvégezni, hogy valóban a kitűzött céloknak megfelelő alkalmazás szülessék. Esetünkben ebben a fázisban kell elkészíteni a multimédia alapanyagot is. - Ellenőrzés, tesztelés: Az alkalmazás ellenőrzése és tesztelése a programmoduloknál kezdődik, majd a struktúra tesztelésén folytatódik, végül külső szakemberek, majd átlagos felhasználók segítségével végzett teszteléssel fejeződik be. - Üzemeltetés, karbantartás: Egy digitális szótár és egyben taneszköz fejlesztése esetén ez a szakasz a szótár felhasználását, a pedagógiai gyakorlatban történő kipróbálását jelenti, és az ott keletkezett tapasztalatok alapján elvégzett folyamatos módosítást. Természetesen az, hogy a fenti fázisok hogyan kapcsolódnak egységes folyamattá, az az alkalmazott rendszerfejlesztési modelltől is függ [3]. Jelen kutatásban a fejlesztés inkább a vízesésmodell egymásra épülő lépései voltak jellemzők, így valósult meg az alkalmazás.

5 Az informatikai fejlesztés Elemzés A fejlesztés első lépése a tartalmi elemek tisztázása volt. Az osztrák partnerrel való folyamatos egyeztetések, megbeszélések során pontosítottuk, hogy a tanulást segítő szoftver mit tartalmazzon, milyen elemekből épüljön fel, mit tudjon. A mindkét oldalról érkező észrevételeket, ötleteket összegezve alakult ki a véglegesnek elfogadott forma. A tartalmi fejlesztés első lépésében a 2 x 1000 szó kiválasztására került sor, melyet mindkét fél megvitatott, módosított, nyelvészeti szempontok szerint csoportosított, a jelentéseket pontosította, majd az egyeztetések végén véglegesítette. Ezt követte a jeltolmácsok és siketek részéről történő szűrés, értelmezés és az adott szavakhoz kapcsolódó jelkutatás. Tervezés Megtörtént a felhasználói felület vázlatának megtervezése, amelyet a későbbi aprólékos grafikai munkák véglegesítettek. Az adatbázis tervezésénél fontos szempont volt a platform független webes alkalmazása, az online - offline futtatási lehetőséggel. Mindezek figyelembe vételével választottuk a Flash 8.0-át és az XML technológiát. Programozás - multimédia anyag elkészítése A multimédia anyag elkészítése a próbafelvételek elkészítésével indult, ahol a fény-, a háttérés kamerabeállítások meghatározása történt. Ezek után következhetett a leegyeztetett jelek filmre jelelése a már kipróbált és beállított színvilággal, megvilágításokkal. A felvételek folyamatosan történtek, annak megfelelően, ahogy érkeztek a szó listához kiválogatott jelek a siketek által. A felvételek alkalmával a siketek álltak a kamerák előtt, és ők jelelték az általuk használt kézjeleket. A jelek felvétele avi formátumban történt. Az elkészült filmfelvételek folyamatosan tartalmazzák az egyes szavakhoz tartozó kézjeleléseket, ezért ezeket a megfelelő hosszúságúra kell darabolni. Minden egyes szóhoz tartozik egy avi fájl. Szoftverünkhöz Flash videókra van szükségünk, ezért az avi formátumú felvételeket át kellett konvertálni swf formátumba. A konvertálások közben be kellett állítani a számunkra megfelelő képméretet, nagyságot is. Ezt követte a Flash 8.0 által kínált komponensek működésének tanulmányozása, a próbaszkriptek írása, végül a komponensek elvetése, és tiszta, egyedi programkód létrehozása az adatbázis kapcsolódáshoz. A keresőmotorok létrehozásánál fontos szempont volt a lehető leggyorsabb működés, a nagy mennyiségű adatművelet-végzési képesség és a felhasználóbarát kezelhetőség. A programhoz saját algoritmusok készültek, melyek modulszerkezetben valósultak meg a könnyebb tesztelhetőség miatt. A látványterv (grafika) létrehozásánál az egyedi megjelenésre törekedtünk, saját grafikákkal, így elkerülhetők a szerzői jogi problémák. Fontos volt az 1024x768-as felbontásra hangolás, hogy a régebbi monitorokon is görgetés nélkül lehessen dolgozni a programmal. Több látványtervet (layout) is készítettünk elsősorban Adobe Photoshop-pal, néhány elemet pedig Corel Draw segítségével. A tervezés fontos szempontja volt, hogy az elkészült grafikai elemek Flash-be illesztése után a keletkezett swf méretét ne növelje meg túlságosan, így biztosítva a program gyors online kezelését. Ezt az adatszerkezet feltöltése követte, létrejött az xml fájl, melyet az elkészült jelekkel folyamatos bővítettünk. Egy adott jelhez-kifejezéshez fel kellett tüntetni a kategóriát, amelyben az adott szó a programban megjelenik, magát a megjelenő szót vagy kifejezést magyarul is, németül is, a jelet mozgóképes formában, vagyis a szóhoz tartozó siket jelet swf formátumban, a jelek etimológiai magyarázatát. Ez utóbbi azért is fontos, mert ennek segítségével könnyebben meg lehet jegyezni, hogy az adott szót miért éppen úgy jelelik, mihez kapcsolódik, és honnan származik. Külön-külön magyarázat tartozik az osztrák és a

6 magyar jelhez is. Az osztrák partnertől származó magyarázatokat látni kell németül és magyarul is. Ugyanez igaz a magyar magyarázatokra is, egy időben látni kell magyarul is és németül is. A folyamatosan bővített xml fájlt részenként töltöttük fel a domain szerverre. Ellenőrzés - tesztelés A videók tesztelése folyamatosan történt, melyek segítségével kiszűrtük a rossz minőségű felvételek, melyeket később újra felvettünk. Ezek után került sor a program tesztelésére, melyben a szkripteket, az adatszerkezetet (tömbök, változók) vizsgálatuk extrém nagy mennyiségű (20000) adattal és különböző sebességtesztekkel. Az elkészült program működését halló és hallássérült tesztelők vizsgálták, a végleges kialakításban az ő kívánságaik messzemenően érvényesülnek, kérésükre változtatásokat, módosításokat eszközöltünk. A szoftver működésével kapcsolatos hibákat nem észleltek, a szoftver a tesztelés során stabilan működik (1.ábra). Üzemeltetés karbantartás Egy siket jelnyelvi szótár nem tekinthető statikus rendszernek, hiszen jelnyelvi anyaga folyamatosan bővül, maguk a jelek és jelentésük is változásokon mehetnek keresztül. Ezért az üzemeltetés során nem csak a szokásos rendszerfelügyeletet kell elvégezni, hanem a szótáradatbázisának folyamatos karbantartása is állandó feladat. Összegzés A magyar-német (osztrák) jelnyelv szótár elkészítése kiváló alkalmat adott arra, hogy a két különböző nemzetiségű és más körülmények között élő súlyos hallássérültek lehetőséget kapjanak a személyes kapcsolatok kialakítására, egymás kultúrájának megismerésére. A fogyatékossággal élők számára ebben a projektben egyértelműen érzékelhető volt az esélyteremtés egyik alapgondolata, a szubszidiaritás elvének megvalósulása. A sérült ember, aki legjobban ismeri helyzetének sajátosságait, önmaga tud tenni annak változtatásáért, a társadalmi integráció és az esélyegyenlőség érdekében. Az együttműködés során bilaterális szakmai kapcsolataink is erősödtek részben a NymE és a Klagenfurti Egyetem Jelnyelvi és Hallássérült-kommunikációs Központja között, valamint az elméleti (oktatási) és a gyógypedagógiai rehabilitációs szakterületeket is beleértve. A két felhasznált nyelv miatt a szoftver elsődleges - jelnyelvi szótár - funkciója kiszélesedik idegen nyelvi szótárrá is, a kifejezések vizuális mozgásos kísérése a halló ember számára a memorizálást segítheti elő. Mivel nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a szociálpedagógus képzés során megismerkedhessenek a leendő segítő szakemberek a programmal, ezért a későbbiekben egyéni és szakmai motiváltság alapján könnyebben el tudják majd sajátítani a jelnyelv szókészletét, és a hallássérült emberek adekvát segítését tudják ezáltal is szolgálni. A nyelvi akadályoztatás enyhítése bármilyen módszer és eszköz felhasználásával a hallásfogyatékossággal küzdő ember számára egy-egy lépést jelent a hallók társadalmába. Ez a projket is bizonyította, hogy az informatika, a multimédia, a virtuális világ szolgáltatásai a fogyatékos ember számára kiváló integratív és célmegvalósító eszközzé válhat jó szakemberek kezében.

7 nyelvválasztási lehetőség a kiválasztott szó és a hozzá tartozó jel videói videó lejátszási sebesség választás wikipédia link mindkét nyelven Szóválasztás A szóhoz tartozó mindkét jel etimológiai leírása magyarul és németül 1. ábra A létrehozott kétnyelvű jelnyelvi szótár felülete [18] és funkcionális elemei Irodalom [1] Bartha Csilla, Hattyár Helga és Szabó Mária Helga, A magyarországi siketek közössége és a magyarországi jelnyelv. In: Kiefer Ferenc (szerk.), Magyar nyelv. Akadémiai Kiadó, Budapest, (2006) [2] CITEd, Multimedia Instruction for Students Who Are Deaf, 2009) [3] Csala-Csetényi-Tarlós, Informatika alapjai, Computerbooks, Budapest, (2001) [4] Dotter, Franz, Gebärdensprache in der Gehörlosenbildung: Zu den Argumenten und Einstellungen ihrer Gegner. - In: Das Zeichen 5 (1991), S [5] Gentry, M. M., Chinn, K. M., & Moulton, R.D., Effectiveness of multimedia reading materials when used with children who are deaf. American Annals of the Deaf, 149(5), (2004/2005) [6] Illyés Sándor, szerk.,gyógypedagógiai alapismeretek, ELTE-BGGYFK, Budapest, , (2000) [7] Krausneker,Verena, Taubstumm bis gebärdensprachig. Die Österreichische Gebärdensprachgemeinschaft aus soziolinguistischer Perspektive Meran-Bozen-Klagenfurt, AlphaBeta Verlag-Drava Verlag, (2006.) [8] Lancz E, A Magyar Jelnyelv Szótára, Steven Besbero (szerk.) Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége, Budapest, (1999) [9] Loeterman, M., Paul, P.V., & Donahue, S, Reading and deaf children. Reading Online, 5(6), (2002, February)

8 [10] Suzuki Horikoshi Kakihana, Bilingual Sign Language Dictionary for Learning a Second Sign Language without Learning the Target Spoken Language, ACL, (2004) [11] [12] www. deafplanet.com, (2009) [13] (2009) [14] (2009) [15] (2009) [16] (2009) [17] (2009) [18] (2009) [19] (2009) [20] (2009) [21] (2009) [22] (2009) [23] (2009)

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

ESÉLYTEREMTŐ PROGRAM

ESÉLYTEREMTŐ PROGRAM ESÉLYTEREMTŐ PROGRAM A XVIII. kerületi SOFI (Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény) OM-kód: 038432 Az intézmény felépítése: --óvodai csoport (2)

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2006

Közhasznúsági Beszámoló 2006 Közhasznúsági Beszámoló 2006 Adószám: 18187128-1-42 Az Alapítvány jellege Az Alapítvány nyitott, valamennyi hazai és külföldi magán- és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Részletesebben

közhasznú nonprofit alapírvány Hallatlan Alapítvány

közhasznú nonprofit alapírvány Hallatlan Alapítvány Ismertető Hallatlan Alapítvány Az elmúlt negyven év nyelvészeti eredményei világszerte nyilvánvalóvá tették a jelnyelvek természetes nyelv voltát. E tudományos tény megkérdőjelezése ma már a nagyfokú szakmai

Részletesebben

Kitekintés a jövőbe: új technológiák és modellek a fogyatékkal élők szolgálatában

Kitekintés a jövőbe: új technológiák és modellek a fogyatékkal élők szolgálatában : új technológiák és modellek a fogyatékkal élők szolgálatában Fókuszban a MOBIX - az integrált, multi-platform támogatású, biztonságos videó kommunikációs és üzenetküldő platform Antal.Kuthy@egroup.hu

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató Az élethosszig tartó tanulás megalapozása: a regionális képző központok közreműködése a foglalkoztatási rehabilitációban Az oktatás a jövőről való gondoskodás Arisztotelész Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2008

Közhasznúsági Beszámoló 2008 Közhasznúsági Beszámoló 2008 Hallatlan Alapítvány Adószám: 18187128-1- 42 Az Alapítvány jellege Az Alapítvány nyitott, valamennyi hazai és külföldi magán- és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2007

Közhasznúsági Beszámoló 2007 Közhasznúsági Beszámoló 2007 Adószám: 18187128-1-42 Az Alapítvány jellege Az Alapítvány nyitott, valamennyi hazai és külföldi magán- és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet

Részletesebben

Jelnyelvi alapismeretek

Jelnyelvi alapismeretek Jelnyelvi alapismeretek a hallássérülés siketek és jelnyelvek: főbb vonások a jelnyelv helyzete Magyarországon: akadályok és megoldások oovoo & Skype alkalmazási ismeretek A hallássérültek Siketek Nagyothallók

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI IRODA

ESÉLYEGYENLŐSÉGI IRODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI IRODA Fogyatékossággal Élő Hallgatók a Nyíregyházi Főiskolán 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b Tel.: 06-42/599-4000 06-30/676-1089 Honlap: http://www.nyf.hu/hallgató/fogyatékossággal élő

Részletesebben

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió Inkluzív iskola _2 Separáció- integráció- inklúzió Speciális nevelési területek, speciális életvitel Speciális megközelítés Normalitás, abnormalitás fogalma, az átlagtól való eltérés okai, magyarázó elméletei

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Fogyatékosügyi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt (e támogatás Ft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs Szegedi csoport

Részletesebben

FOR EVER GURULÓ. XII. FESZ Kongresszus, Velence, 2012. szeptember 29. Kogon Mihály

FOR EVER GURULÓ. XII. FESZ Kongresszus, Velence, 2012. szeptember 29. Kogon Mihály FOR EVER GURULÓ XII. FESZ Kongresszus, Velence, 2012. szeptember 29. Kogon Mihály Tartalom 1. Szakmai hátér, a Merek szolgáltatásai 2. Alapelvek 3. A projekt célja 4. Kölcsönzés-Mit ért el a projekt? +

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE. dr. Juhász Péter 2008. november 20.

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE. dr. Juhász Péter 2008. november 20. AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE dr. Juhász Péter 2008. november 20. Akadálymentesítés akadálymentesítés = rámpa Az akadálymentesség értelmezhető fizikai szempontból rámpa térdszabad

Részletesebben

Tantárgy összefoglaló

Tantárgy összefoglaló Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Fogyatékosságtani ismeretek A tantárgy sikeres elsajátításával a résztvevő ismerje meg a fogyatékosok

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA

SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA KÉPZÉS MEGNEVEZÉSE: Felhasználóbarát digitális szolgáltatások fejlesztése (Használhatósági szakértő/usability expert alapok fakultáció) Készítette: dr. Mlinarics József ügyvezető elnök Magyar Tartalomipari

Részletesebben

FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG?

FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG? KRASZNÁRNÉ ERDŐS FELICIA FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG? MFFLT KONFERENCIÁJA 2009. BUDAPEST Milyen választ adnak a kérdésre Az érintettek és családjuk A segítő szakemberek (rehabilitáció, gyógypedagógia,

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Konzulens tanár: Dr. Makai Katalin Készítette: Uri Kovács Lászlóné Mottó: Thomas Gordon idézetét választottam, mely azt gondolom teljes mértékben,

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben

Kontráné Hegybíró Edit, Sáfár Anna és Csizér Kata

Kontráné Hegybíró Edit, Sáfár Anna és Csizér Kata Nyelv és s kommunikáci ció a magyarországi gi siketek körében: k egy országos felmérés s bemutatása Kontráné Hegybíró Edit, Sáfár Anna és Csizér Kata Esélyegyenlőség a Nyelvtanulásban Kutatócsoport Angol

Részletesebben

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Távoktatási Koordinációs Központ AKI MA HOMOKBA DUGJA A FEJÉT, HOLNAP CSIKORGATJA

Részletesebben

AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN

AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN KERBER ZOLTÁN SZAKMAI VEZETŐ BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 8.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI A PEDAGÓGIAI MUNKA TÁMOGATÁSA AZ INNOVÁCIÓ ÉS TUDÁSMENEDZSMENT ESZKÖZEIVEL Kerber Zoltán TÁMOP 3.1.15 szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Köznevelési

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Oktatási környezetek vizsgálata a programozás tanításához

Oktatási környezetek vizsgálata a programozás tanításához Oktatási környezetek vizsgálata a programozás tanításához Horváth Győző, Menyhárt László Gábor Zamárdi, 2014.11.21. Készült az "Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért című TÁMOP- Tartalom

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI

HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI FOGALMI MEGHATÁROZÁS KIK ŐK? HAZAI HELYZET fogalom 32/2012 (X.8.) EMMI rendelet 3. melléklet: A súlyos halmozott fogyatékosság

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK 1. A gyógypedagógia alapfogalmai, elméletei, kapcsolata más tudományokkal

Részletesebben

Bemutatkozik a BLUE OCEAN PROMOTION KFT. SZÉKHELY 1222 BUDAPEST GYÁR U. 15. IRODA 1055 BUDAPEST BAJCSY-ZSILINSZKY U. 76. I. EMELET 4.

Bemutatkozik a BLUE OCEAN PROMOTION KFT. SZÉKHELY 1222 BUDAPEST GYÁR U. 15. IRODA 1055 BUDAPEST BAJCSY-ZSILINSZKY U. 76. I. EMELET 4. BLUE OCEAN PROMOTION KFT. SZÉKHELY 1222 BUDAPEST GYÁR U. 15. Bemutatkozik a IRODA 1055 BUDAPEST BAJCSY-ZSILINSZKY U. 76. I. EMELET 4. TELEFON +36 1 / 424 82 58 E-MAIL INFO@BOPRO.HU WEBOLDAL WWW.BOPRO.HU

Részletesebben

Tantárgy: Felnőttképzési ismeretek Oktató: Dr. Simonics István simonics.istvan@tmpk.bmf.hu Az együttműködés módszerei Irodalom Követelmények,

Tantárgy: Felnőttképzési ismeretek Oktató: Dr. Simonics István simonics.istvan@tmpk.bmf.hu Az együttműködés módszerei Irodalom Követelmények, Tantárgy: Felnőttképzési ismeretek Oktató: Dr. Simonics István simonics.istvan@tmpk.bmf.hu Az együttműködés módszerei Irodalom Követelmények, elvárások A Felnőttképzés c. tantárgy tananyagának felépítése

Részletesebben

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET! (honlapra) Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása Budapest,

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében MEREK Guruló projekt műhely átadás Miskolc, 2010. november 17. Tartalomjegyzék 1. A Közalapítványról

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

A KÜLÖNBÖZŐ TANULÁSI KERETEK MODELLKÍSÉRLETEI DIGITÁLIS TANULÁSI KÖRNYEZETBEN

A KÜLÖNBÖZŐ TANULÁSI KERETEK MODELLKÍSÉRLETEI DIGITÁLIS TANULÁSI KÖRNYEZETBEN ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA A KÜLÖNBÖZŐ TANULÁSI KERETEK MODELLKÍSÉRLETEI DIGITÁLIS TANULÁSI KÖRNYEZETBEN TÁMOP-4.2.2.D A KUTATÁS ELŐZMÉNYEI IKT eszközökkel támogatott, formális tanulási kereteket támogató

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál BALLA TAMÁS, DR. KIRÁLY SÁNDOR NETWORKSHOP 2017, SZEGED

kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál BALLA TAMÁS, DR. KIRÁLY SÁNDOR NETWORKSHOP 2017, SZEGED kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál BALLA TAMÁS, DR. KIRÁLY SÁNDOR NETWORKSHOP 2017, SZEGED A közoktatásban folyó informatika oktatásával kapcsolatos elvárások Állami szereplő: Az informatikaoktatás

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

ISMERETEK A SIKETEKRŐL ÉS A JELNYELVRŐL

ISMERETEK A SIKETEKRŐL ÉS A JELNYELVRŐL ISMERETEK A SIKETEKRŐL ÉS A JELNYELVRŐL CSÖMÖR KÁROLY HALLATLAN ALAPÍTVÁNY Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. OKTÓBER 16. TÉMÁK A hallássérülés fogalma Siketek

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

Integrált Video Kommunikációs Rendszer

Integrált Video Kommunikációs Rendszer SZEMFÜLESONLINE Integrált Video Kommunikációs Rendszer A rendszer működése, Technikai áttekintés A Szemfüles Integrált Video Kommunikációs Rendszer (IVKR) egyidejűleg ötvözi a jelenleg ismert információs

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16.

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16. TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására MISKOLC 2010. november 16. V Á Z L A T Alapelvek A projekt célja A fogyatékosság értelmezése Projekt szolgáltatásai

Részletesebben

Oktatási kínálatunkról

Oktatási kínálatunkról Oktatási kínálatunkról Az általános iskolák honlapjaira elsõsorban ismerõsök (jelenlegi és volt diákok, szülõk) ugranak be" néhány futó pillanatra, hogy körülkémleljenek, történt-e valami érdemleges utolsó

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER KONCEPCIÓJA

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER KONCEPCIÓJA Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER KONCEPCIÓJA FÖLDVÁRI ISTVÁN OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÉMAVEZETŐ Témaegységek 1. A

Részletesebben

NETPUBLICA Alapítvány

NETPUBLICA Alapítvány NETPUBLICA Alapítvány Székhely: 1237 Budapest, Hrivnyák Pál u. 154/b www.netpublica.hu e-mail: p.csery@netpublica.hu Adószám: 18262809-1-43 Bankszámlaszám: 10409015-50485557-55501016 A bírósági végzés

Részletesebben

AZ ESÉLYTEREMTŐ PEDAGÓGIA INTÉZMÉNYI BUDAPESTI CORVINUS EGYETEMEN. Horváth H. Attila, Pálvölgyi Krisztián, Bodnár Éva, Sass Judit

AZ ESÉLYTEREMTŐ PEDAGÓGIA INTÉZMÉNYI BUDAPESTI CORVINUS EGYETEMEN. Horváth H. Attila, Pálvölgyi Krisztián, Bodnár Éva, Sass Judit AZ ESÉLYTEREMTŐ PEDAGÓGIA INTÉZMÉNYI IMPLEMENTÁCIÓJA TANULÁSI EREDMÉNY ALAPÚ KÉPZÉSI PROGRAMFEJLESZTÉS A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEMEN Horváth H. Attila, Pálvölgyi Krisztián, Bodnár Éva, Sass Judit 2016.04.22.

Részletesebben

Könyvtári szolgáltatás fogyatékkal élőknek

Könyvtári szolgáltatás fogyatékkal élőknek Könyvtári szolgáltatás fogyatékkal élőknek Vona-Gődér Krisztina tájékoztató könyvtáros goderkriszti@vfmk.hu "A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megillető

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Rehabilitációs támogató technológiák. Jókai Erika

Rehabilitációs támogató technológiák. Jókai Erika Rehabilitációs támogató technológiák Jókai Erika A könyv.. Még meg nem írt könyv egy le nem zárt témában.. Egységesítés, összehangolás folyamata Folyamatos változás, fejlődés Jelenlegi és jövőbe mutató

Részletesebben

Továbbképzés megnevezése Szervező neve Alapítási eng. sz.

Továbbképzés megnevezése Szervező neve Alapítási eng. sz. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Melléklet B. Tanulói tevékenységek támogatása interaktív IKT eszközökkel A digitális tábla alkalmazása a tanítás-tanulás folyamatában ÖNKONET Szolgáltató és Tanácsadó

Részletesebben

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató PEDAGÓGIA BA Alapszakos tájékoztató 2017 Dr. Kálmán Orsolya Misley Helga Az alapszakos tájékoztató tartalma 1. Mi is a pedagógia? 2. A pedagógia alapszak bemutatása Képzési szerkezet Tantárgyak, tantárgycsoportok

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT Láda Ágnes gyógypedagógus Rajzó Éva konduktor koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT A kicsinyekről való gondoskodás olyan, mint egy gombolyag

Részletesebben

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2017/2018 TANÉVRE VONATKOZÓAN

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2017/2018 TANÉVRE VONATKOZÓAN Feltételeket ld. alább részletezve. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ RIDENS Szakgimnázium, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium Cím: 2660 Balassagyarmat Nyírjes, Nyírjespuszta 5. OM azonosító: 100804

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

ÉletPÁLYAutak Innovátor mesterpedagógusok fejlesztő tevékenységei. Van helyem melletted? Egy mesterprogram indítékai, céljai és tervei

ÉletPÁLYAutak Innovátor mesterpedagógusok fejlesztő tevékenységei. Van helyem melletted? Egy mesterprogram indítékai, céljai és tervei ÉletPÁLYAutak Innovátor mesterpedagógusok fejlesztő tevékenységei Van helyem melletted? Egy mesterprogram indítékai, céljai és tervei Pethőné Nagy Csilla, 2015. AZ ELŐADÁS FELÉPÍTÉSE 1. A PROBLÉMA 2. ELŐZMÉNYEK

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen 2013. június Üzletágaink, tevékenységünk www.job.hu www.rehabjob.hu www.tele-scope.hu www.brandjob.hu

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Herczog Mária A Közoktatás megújítása Magyarországon 2007. szeptember 25. Tények és tévhitek Azt, hogy a nép fia vagy, igazolnod, sejh, ma nem azzal

Részletesebben

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Az Egyesület bemutatása A DOWN Egyesületet 13 évvel ezelőtt olyan szülők hozták létre, akik fontosnak tartották, hogy a rendelkezésükre álló információkat és

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban?

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században A tanulási-tanítási környezetről folytatott vitákba, és a felsőoktatásról

Részletesebben

Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Az iskolával szembeni társadalmi igények A tudásközvetítő funkció A szocializációs funkció A társadalmi integrációs (ezen belül a mobilitási)

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla Gyógypedagógiai alapismeretek Mede Perla A téma aktualitása társadalmi szinten és a többségi oktatásban Az előadással kapcsolatos hallgatói elvárások A témával kapcsolatos előismeretek A témával kapcsolatos

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

ISMERETEK A SIKETEKRŐL ÉS A JELNYELVRŐL

ISMERETEK A SIKETEKRŐL ÉS A JELNYELVRŐL ISMERETEK A SIKETEKRŐL ÉS A JELNYELVRŐL CSÖMÖR KÁROLY HALLATLAN ALAPÍTVÁNY Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. október TÉMÁK A hallássérülés fogalma Siketek és

Részletesebben

Csibi Enikő 2012. április 11.

Csibi Enikő 2012. április 11. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a gyermekvédelem intézményeinek együttműködése A speciális szükségletű gyermekek felzárkóztatása érdekében Csibi Enikő 2012. április

Részletesebben

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely 2011.február Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely Pedagógiai munkát segítık rendszere kulturális intézmények gyermekjóléti szolgálat iskola iskola pszichológus civilek szakszolgálatok tehetséggondozó

Részletesebben

A NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL JELENTŐSÉGE A HATÁRON TÚLI ISKOLÁK SZEMPONTJÁBÓL

A NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL JELENTŐSÉGE A HATÁRON TÚLI ISKOLÁK SZEMPONTJÁBÓL A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL JELENTŐSÉGE A HATÁRON TÚLI ISKOLÁK SZEMPONTJÁBÓL

Részletesebben

A Diagnosztikus mérések fejlesztése c. program átfogó bemutatása

A Diagnosztikus mérések fejlesztése c. program átfogó bemutatása DIAGNOSZTIKUS MÉRÉSEK FEJLESZTÉSE (TÁMOP 3.1.9/08/01) Csapó Benő www.staff.u-szeged.hu/~csapo A Diagnosztikus mérések fejlesztése c. program átfogó bemutatása Oktatáselméleti Kutatócsoport Diagnosztikus

Részletesebben

Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése

Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése Busznyák János bjs@georgikon.hu Veszprémi Egyetem, Georgikon, Mezőgazdaságtudományi Kar,

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-PEDAGÓGIA

SZAKKÉPZÉS-PEDAGÓGIA Szakkep tordelt 00.qxd 11/10/2006 10:07 AM Page 1 Dr. Lükô István SZAKKÉPZÉS-PEDAGÓGIA Struktúrák és fejlesztések a szakképzésben MÛSZAKI KIADÓ Szakkep tordelt 00.qxd 11/10/2006 10:07 AM Page 2 Lektorálta:

Részletesebben

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Vezetéknév / Utónév) Cím SUSKÓ JÁNOS Békéscsaba Kőris utca 7.2.7. 5600 Hungary Telefon Mobil: (+36-20)488-2331 E-mail suskoj@vipmail.hu, suskoj@gmail.com

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK MEGÚJULÁSÁNAK SZAKMAI TÁMOGATÁSA (TÁMOP B)

A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK MEGÚJULÁSÁNAK SZAKMAI TÁMOGATÁSA (TÁMOP B) A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK MEGÚJULÁSÁNAK SZAKMAI TÁMOGATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető Budapest - Moha Ház, 2014.12.12. Előzmények - kapcsol Előzmények - kapcsolódások Közoktatási

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV 1. Célok A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Táblázat a Fogyatékosügyi Keretre évben beérkezett nyertes pályázatokról. Megvalósítás időszaka

Táblázat a Fogyatékosügyi Keretre évben beérkezett nyertes pályázatokról. Megvalósítás időszaka 1/5 1. 2. 3. 4. Mozgáskorlátozottak Egyesülete Szeged Városi csoportja Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete Dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézete Halmozottan Sérültek Szövetsége

Részletesebben

Az Állam-és Jogtudományi Kar fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségének biztosításáról szóló szabályzata

Az Állam-és Jogtudományi Kar fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségének biztosításáról szóló szabályzata Az Állam-és Jogtudományi Kar fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségének biztosításáról szóló szabályzata 2009. december 16. DEBRECEN A Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Kari Tanácsa a

Részletesebben