2015. szeptember 17.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2015. szeptember 17."

Átírás

1 MEGHÍVÓ szeptember 17.

2 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése szeptember 17-én (csütörtökön) 9 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt napirendek: 1. Bírósági ülnökök megválasztása (zárt ülés) Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos 2. Az Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjának megválasztása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető Dr. Molnár Gyöngyi, jogtanácsos 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető Farkas Barbara, költségvetési referens 4. Beszámoló a megyei önkormányzat idegenforgalommal, sporttal kapcsolatos feladatai ellátásáról Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető Dr. Derzsenyiné Balajthy Zsuzsanna, idegenforgalmi referens, Halász Veronika, elnöki kabineti referens 5. Tájékoztató Veszprém megye Integrált Területi Programjának elfogadási folyamatáról Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető 6. Tájékoztató Veszprém megye agrárgazdasági helyzetéről Előadó: Dr. Radovits Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Szervezetének elnöke Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető Arnold György területfejlesztési referens 7. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens 8. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens

3 3 Kérem, a testület ülésén megjelenni szíveskedjen. Tájékoztatom, hogy a közgyűlés anyagai a zárt ülés anyaga kivételével a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján megtekinthetők. Veszprém, szeptember 10. Polgárdy Imre s.k.

4 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/249-10/2015. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 17-ei ülésére Tárgy: Előadó: Az Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjának megválasztása Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztés előkészítésébe bevont személy, szervezet: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Iroda Diószeginé Tímár Hajnalka irodavezető Dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Az előterjesztést megtárgyalta: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

5 Tisztelt Közgyűlés! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 41. (2) bekezdésében foglaltak alapján a közgyűlés bizottságai a közgyűlés szervei. A Mötv. 57. (1) bekezdése szerint a közgyűlés a szervezeti és működési szabályzatában (a továbbiakban: SZMSZ) határozza meg bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük alapvető szabályait, és megválasztja az SZMSZ-ben meghatározott bizottságait. Az SZMSZ 29. (1) bekezdése szerint a közgyűlés állandó bizottságai tagjainak száma legfeljebb 8 fő. A (2) bekezdés a) pontja szerint a közgyűlés bizottsága az Ügyrendi Bizottság. Pálffy István képviselő úr a augusztus 26. napján érkezett, a közgyűléshez címzett levelében bejelentette, hogy augusztus 25. napjától kormánytisztviselői jogviszonyt létesített, így a évi CXCIX. törvény 85. (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel képviselői mandátumáról szeptember 24. napjával lemond. A Mötv. 29. (1) bekezdés f) pontja értelmében az önkormányzati képviselő megbízatása lemondással megszűnik. A Mötv. 30. (4) bekezdése szerint a képviselő megbízatása a képviselő által meghatározott, a lemondást követő egy hónapon belüli időpontban megszűnik. A Mötv. 58. (1) bekezdése értelmében a bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a közgyűlés által történő megválasztással jön létre, a közgyűlés megbízatásának időtartamára. A bizottság elnökét és az elnökkel együtt számított tagjainak több mint a felét az önkormányzati képviselők közül kell választani. E szakasz (2) bekezdése szerint a közgyűlés a bizottság személyi összetételét, létszámát a közgyűlés elnöke előterjesztésére bármikor megváltoztathatja. A választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény 207/A. -a szerint, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított 30. napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet. Mindezek alapján a megüresedő képviselői hely betöltésére a közgyűlést követően kerül sor, a Területi Választási Bizottság jogerős mandátumot kiadó döntésével. Fentiek alapján, hogy a közgyűlés Ügyrendi Bizottságának a működése figyelemmel egy esetleges rendkívüli közgyűlés lehetőségére is folyamatosan biztosított legyen, javasolom Tábori Ferencet a bizottság elnökévé, Kovács Beatrix Zsuzsannát a Bizottság tagjává, választani, és a bizottság személyi összetételét ennek megfelelően meghatározni. Mindezekre figyelemmel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen../2015. (IX. 17.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pálffy István Sándort, a megyei közgyűlés tagját Ügyendi Bizottsági elnöki tisztségéből, egyben tagságából szeptember 18. napjától visszahívja.

6 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése szeptember 18. napjától Tábori Ferencet, a megyei közgyűlés és egyben az Ügyrendi Bizottság tagját az Ügyrendi Bizottság elnökévé, Kovács Beatrix Zsuzsannát, a megyei közgyűlés tagját az Ügyrendi Bizottság tagjává választja, ezzel az Ügyrendi Bizottság személyi összetételét az alábbiak szerint állapítja meg: Elnök: Tagjai: Tábori Ferenc Galambos Szilvia Dr. Horváth József Kovács Beatrix Zsuzsanna Orbán Imre Papp Tamás 3. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 4. A közgyűlés felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozatban foglalt, az Ügyrendi Bizottság személyi összetételében bekövetkezett változást vezesse át a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 7. függelékén. Határidő: 1-2. pont tekintetében: szeptember pont tekintetében: szeptember 22. Felelős: 1-3. pont tekintetében: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 4. pont tekintetében: Dr. Imre László, megyei jegyző Veszprém, szeptember 10. Polgárdy Imre s.k.

7 Szám: 02/249-11/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 17-i ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

8 Tisztelt Közgyűlés! I. Síremlék felállítása A Veszprém Megyei Önkormányzat saját halottjának, Lasztovicza Jenő megyei közgyűlés elnökének örök emléket állítva, síremlék készítését kezdeményezem Halottak Napja alkalmából, mely síremlék az elhunyt iránti megbecsülést méltó módon fejezheti ki. Az elhunyt emléke előtt tisztelegve, emléket állítva ezzel munkássága elismerésének javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek, az előterjesztésben szereplő alábbi határozati javaslat elfogadását.../2015. (IX.17.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésében biztosítja Lasztovicza Jenő sírhelyénél síremlék állításával, és annak környéke kialakításával kapcsolatos költségek fedezetét, ezzel is kifejezve a Veszprém Megyei Önkormányzat tiszteletét néhai Lasztovicza Jenő megyénk érdekében végzett elévülhetetlen közéleti munkássága előtt. 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: november 1. Felelős: Polgárdy Imre, megyei közgyűlés elnöke II. A V eszprém Megyei Önkormányzat é vi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása A Veszprém Megyei Önkormányzat a 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelettel állapította meg évi költségvetését. A rendelet elfogadását követően történt változások miatt, az indokolásban részletezettek figyelembe vételével kérem, a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Veszprém, szeptember 10. Polgárdy Imre s.k. 2

9 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK /2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat a évi költségvetés a. működési költségvetési bevételi összegét: ezer Ft-ban, b. működési költségvetési kiadási összegét: ezer Ft-ban, c ezer Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: ezer Ft-ban e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: ezer Ft-ban, f ezer Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg. (2) A rendelet 3. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében ezer Ft-ban határozza meg. (3) A rendelet 3. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében ezer Ft-ban határozza meg. (4) A rendelet 3. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint ezer Ft-ban határozza meg. (5) A rendelet 3. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát ezer Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát ezer Ft-ban határozza meg. 2. (1) A rendelet 3. (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép. 3

10 (2) A rendelet 3. (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép. (3) A rendelet 3. (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe a 3. melléklet lép. (4) A rendelet 3. (4) bekezdésében hivatkozott 4. melléklet helyébe a 4. melléklet lép. (5) A rendelet 3. (5) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe az 5. melléklet lép. (6) A rendelet 3. (6) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe a 6. melléklet lép. (7) A rendelet 3. (7) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe a 7. melléklet lép. (8) A rendelet 3. (8) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe a 8. melléklet lép. (9) A rendelet 3. (9) bekezdésében hivatkozott 9. melléklet helyébe a 9. melléklet lép. 3. A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének a rendelet 4. (3) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításáról szóló tájékoztatást. 4. Ez a rendelet a kihirdetés napján órakor lép hatályba. Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei jegyző 4

11 I n d o k o l á s A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításához Általános indokolás A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése február 12-én fogadta el a évi költségvetésről szóló rendeletét, melyet az eltelt időszakban 3 alkalommal módosított. A jelent rendelet-tervezet az utolsó módosítást követő költségvetést érintő változások átvezetését tartalmazza a költségvetés előirányzatain. Részletes indokolás hoz I. Állami támogatások, egyéb bevételi többletek I.1. Állami támogatások I.1.1. A 349/2014.(XII.29.) Kormányrendelet döntött a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak évi kompenzációjáról, mellyel összefüggésben a Magyar Államkincstár közlése alapján 49 ezer Ft utalása történt. A kiegészítő támogatás a június-július havi kifizetések fedezetére szolgál. A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások bevétele a Hivatal költségvetését (4 melléklet) emeli 49 ezer Ft-tal (személyi juttatások: 39 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10 ezer Ft). I.2. Egyéb bevételi többletek I.2.1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Munkáltatói Lakás Alap számláján 972 ezer Ft a kölcsöntörlesztésekkel összefüggésben, és további 9 ezer Ft kamat jóváírás bevétele teljesült. Az államháztartáson kívüli felhalmozási célú visszatérítendő támogatási kölcsön visszatérülése, valamint a kamatbevétel az Önként vállalt feladatok tartalék kerete megnevezésű céltartalék előirányzatát (6. melléklet 2.a pont) emeli. I.2.2. A megyei önkormányzat 2013-ban sikeresen pályázott a Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balaton Fejlesztési Tanács számára ÁROP /A kódszámú pályázaton. A pályázat október 31-ével zárult le. A pályázat végelszámolása megtörtént, azonban annak teljes elfogadása évre tolódott át. A pályázatból évben ezer Ft, évben ezer Ft támogatás már teljesült. A június hónapban lezajlott helyszíni vizsgálatot követően megtörtént a támogatás utolsó részletének ezer Ft - 5

12 folyósítása. Az egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről előirányzat az általános tartalékot emeli (6. melléklet 1. pont). I.2.3. A Közép-Dunántúli Regionális fejlesztési Ügynökség Kft-vel kötött vállalkozási szerződés alapján a megyei önkormányzat közreműködött a Veszprém Megyei Integrált Területfejlesztési Program 2.0 változatának elkészítésében. A szolgáltatás ellenértékeként jelentkező ezer Ft bevételi előirányzat az általános tartalék előirányzatot emeli (6. melléklet 1. pont). I.2.4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága évben is meghirdette a Tiszta Virágos Veszprém Megyéért pályázatot, melynek díjazására 100 ezer Ft előirányzat került elkülönítésre. Az önkormányzat megállapodást kötött az OTP Bank Zrt-vel annak érdekében, hogy a nyertes pályázók elismerést kaphassanak. A szolgáltatások ellenértéke címen nyújtandó 500 ezer Ft bevételi előirányzat az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatot emeli (3. melléklet II.13. pont). A nyertes önkormányzatok jutalmazása érdekében szükséges továbbá a már rendelkezésre álló 100 ezer Ft dologi kiadások előirányzat átcsoportosítása az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat javára. I.2.5. A nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásának lebonyolításához kapcsolódóan 19 ezer Ft működési célú támogatás érkezett. A bevétel a Hivatal személyi juttatások előirányzatát 15 ezer Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 4 ezer Ft-tal emeli. II. Előirányzat átcsoportosítások, pótelőirányzatok, zárolás II.1. A megyei önkormányzat közgyűlésének korábbi elnöke, néhai Lasztovicza Jenő emléke előtt tisztelegve, emléket állítva munkássága elismerésének, a közgyűlés síremlék készítéséről határozott a jelen ülésen. A síremlék elkészítésnek finanszírozására ezer Ft kerül elkülönítésre az általános tartalék előirányzata terhére (munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ezer Ft, beruházás: ezer Ft). II.2. Az eredeti költségvetésben a megyei önkormányzat az egészséges és mozgás gazdag életmód, a sportolás és a kézilabda sportág népszerűsítésének, az utánpótlás nevelésének támogatásával összefüggésben 800 ezer Ft előirányzatról határozott az MKB Veszprém KC részére (3. melléklet II.8.). A támogatást az önkormányzat helyesen az MKB Veszprém Kézilabda Zrt. működési kiadásainak finanszírozására kívánja nyújtani. II.3. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.14.) kormányrendelet január 1- jétől új alapokra helyezte a költségvetés szerint gazdálkodók számviteli tevékenységét, az azokhoz kapcsolódó adatszolgáltatásokat, nyilvántartási rendszereket. Az önkormányzat évi költségvetése, valamint az önkormányzat gazdálkodása a gyakorlatban megköveteli az előirányzatok folyamatos felülvizsgálatát. A Közgyűlés ülései nem minden esetben illeszkednek a havi rendszerességgel nyújtandó adatszolgáltatásokhoz. Annak érdekében, hogy a főkönyvi nyilvántartások, a költségvetési előirányzatok, és az információs jelentések teljes összhangja biztosított legyen, az államháztartásról szóló 6

13 2011. évi CXCV törvény alapján a Közgyűlés elnökének felhatalmazás adható a kiemelt előirányzatok saját hatáskörben történő módosítására. A Közgyűlés a évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelete elfogadása óta az alábbi előirányzatok biztosítása, illetve módosítása vált indokolttá. Az alábbiakban bemutatásra kerülő módosítások a 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet 4. (4) bekezdése szerint a közgyűlés elnökének adott felhatalmazás alapján kerültek a könyvviteli rendszerben rögzítésre. A bemutatott módosítások tartalmazzák az indokolás I-II. pontja alatt bemutatott előirányzatok átvezetését is: szerinti saját hatáskörű előirányzat módosítások 3. melléklet Egyéb működési bevételek +11 ezer Ft 3. melléklet Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások +16 ezer Ft 3. melléklet Kamatbevételek +7 ezer Ft 3. melléklet Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről +370 ezer Ft 3. melléklet Egyéb működési bevételek -3 ezer Ft 3. melléklet Szolgáltatások ellenértéke +3 ezer Ft 3. melléklet VI. Központi, irányítószervi támogatás működési célra +16 ezer Ft 6. melléklet 1. Általános tartalék +11 ezer Ft 6. melléklet 2. Céltartalék +377 ezer Ft 3. melléklet I.6. Egyéb szolgáltatások +50 ezer Ft 3. melléklet I.6. Egyéb külső személyi juttatások -50 ezer Ft 3. melléklet II.4. Egyéb szolgáltatások -50 ezer Ft 3. melléklet II.4. Egyéb külső személyi juttatások +50 ezer Ft 3. melléklet II.14. Egyéb szolgáltatások -80 ezer Ft 3. melléklet II.14. Egyéb külső személyi juttatás +80 ezer Ft 4. melléklet I.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek +13 ezer Ft 4. melléklet Egyéb működési bevételek +8 ezer Ft 4. melléklet I.6. Egyéb költségtérítések +208 ezer Ft 4. melléklet Központi, irányítószervi támogatás működési célra +16 ezer Ft 4. melléklet I.8. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai -200 ezer Ft 4. melléklet II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó +3 ezer Ft szerinti saját hatáskörű előirányzat módosítások 3. melléklet Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások +17 ezer Ft 3. melléklet Szolgáltatások ellenértéke ezer Ft 3. melléklet Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről +264 ezer Ft 3. melléklet Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ezer Ft 3. melléklet VI. Központi, irányítószervi támogatás működési célra +17 ezer Ft 5. melléklet 1.3. Beruházás -135 ezer Ft 3. melléklet II.10. Egyéb dologi kiadások +135 ezer Ft 7

14 6. melléklet 1. Általános tartalék ezer Ft 6. melléklet 2. Céltartalék +264 ezer Ft 3. melléklet Szolgáltatások ellenértéke +210 ezer Ft 3. melléklet II.4. Egyéb külső személyi juttatások +210 ezer Ft 4. melléklet III.12. Egyéb dologi kiadások +200 ezer Ft 4. melléklet III.13. Közvetített szolgáltatások -808 ezer Ft 4. melléklet III.13. Közvetített szolgáltatások +294 ezer Ft 4. melléklet III.6. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások -294 ezer Ft 4. melléklet III.8. Egyéb szolgáltatások +108 ezer Ft 4. melléklet III.9. Kiküldetések kiadásai +462 ezer Ft 4. melléklet III.11. Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa +38 ezer Ft 4. melléklet Általános forgalmi adó visszatérítése +87 ezer Ft 4. melléklet Kiszámlázott általános forgalmi adó -87 ezer Ft 4. melléklet I.1. Törvény szerinti illetmények +13 ezer Ft 4. melléklet Központi, irányítószervi támogatás működési célra +17 ezer Ft 4. melléklet II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó +4 ezer Ft szerinti saját hatáskörű előirányzat módosítások 3. melléklet Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások +16 ezer Ft 3. melléklet Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről +338 ezer Ft 3. melléklet Kamatbevételek +2 ezer Ft 3. melléklet II.12. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -200 ezer Ft 3. melléklet II.12. Dologi kiadások -800 ezer Ft 3. melléklet Beruházások ezer Ft 3. melléklet VI. Központi, irányítószervi támogatás működési célra +16 ezer Ft 6. melléklet 2. Céltartalék +340 ezer Ft 4. melléklet I.6. Egyéb költségtérítések +200 ezer Ft 4. melléklet I.8. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai -200 ezer Ft 4. melléklet I.1. Törvény szerinti illetmények +13 ezer Ft 4. melléklet Központi, irányítószervi támogatás működési célra +16 ezer Ft 4. melléklet II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó +3 ezer Ft 3. -hoz III. Tájékoztatás a közgyűlés elnöke hatáskörében történő döntésekről Általános tartalék terhére (5. melléklet 1. pont) - Állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló évi L. törvény előírásainak megvalósítására külső szakértő megbízása (4. melléklet III.7. pont) 117 ezer Ft 8

15 Céltartalék terhére (5. melléklet 2. pont) - Állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló évi L. törvény előírásainak megvalósítására külső szakértő megbízása - (4. melléklet III.7. pont) 983 ezer Ft - (4. melléklet III.11. pont) 297 ezer Ft - Veszprém Megyei Területrendezési terv módosításának végrehajtásához szükséges közbeszerzési eljárásban való közreműködés, valamint a közbeszerzési feladatok ellátásának igénybe vétele (3. melléklet II.20. pont) 311 ezer Ft 4. -hoz A záró rendelkezés a hatályba léptető és a hatályon kívül helyező évi költségvetést módosító rendelkezést tartalmazza. 9

16 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata A január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. -a az alábbiak szerint rendelkezik: A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai a Jat. 17. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében az alábbiak szerint összegezhetők: 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata, különösen: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A Tervezet a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének bevételi, kiadási előirányzatait módosítja a költségvetést megállapító rendelet elfogadását követően történt változások tükrében. b) környezeti és egészségi következményei A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek. c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A Tervezet további adminisztratív terheket nem keletkeztet. 2. A jogszabály megalkotása szükségességének, a jogalkotás elmaradása várható következményeinek vizsgálata: A Tervezet megalkotása során a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében megállapított előirányzatok felülvizsgálata vált szükségessé a Tervezet Általános indokolásában írtak miatt. Ennek elmaradása jogszabályellenes tartalom fennmaradását eredményezné. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1)-(5) bekezdései teszi indokolttá a jogszabály megalkotását. 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel. 10

17 TARTALOMJEGYZÉK I. Előterjesztés II. Rendelet-tervezet III. Rendelet indokolása IV. Hatásvizsgálat V. Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 4. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 6. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat évi tartalék előirányzatról 7. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 8. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről 9. melléklet Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez 11

18 1. táblázat Bevételek Előirányzat száma Előirányzat megnevezése évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat ( ) 1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban Változás évi módosított előirányzat évi kötelező feladatok adatok ezer Ft-ban évi önként vállalt feladatok A B C D E F G H 1. Működési bevételek összesen ( ) Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2. Felhalmozási bevételek összesen ( ) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) Finanszírozási bevételek (6) Bevételek mindösszesen (3+7) táblázat Kiadások Előirányzat száma Előirányzat megnevezése évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat ( ) Változás évi módosított előirányzat évi kötelező feladatok adatok ezer Ft-ban évi önként vállalt feladatok A B C D E F G H 1. Működési kiadások összesen ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási kiadások összesen ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) Belföldi finanszírozás kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások mindösszesen (3+6)

19 2. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben adatok ezer Ft-ban Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat A B C D E F G H I J K L Veszprém Megyei Önkormányzat 1. Működési bevételek összesen ( ) Működési kiadások összesen ( ) Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Dologi kiadások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Nemzetközi kötelezettségek Működési bevételek Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Készletértékesítés ellenértéke Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Közvetített szolgáltatások ellenértéke Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Kiszámlázott általános forgalmi adó Tartalékok Álatlános forgalmi adó visszatérítése Általános tartalék Kamatbevételek Céltartalékok Egyéb működési bevételek Felhalmozási kiadások összesen ( ) Szolgáltatások ellenértéke Beruházások Működési célú átvett pénzeszközök Felújítások Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási bevételek összesen ( ) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) Felhalmozási bevételek Belföldi finanszírozás kiadásai Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 6. Finanszírozási kiadások (4+5) államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) Finanszírozási bevételek (6) Bevételek mindösszesen (3+7) Kiadások mindösszesen (3+6)

20 2. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben adatok ezer Ft-ban Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat A B C D E F G H I J K L Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 1. Működési bevételek összesen ( ) Működési kiadások összesen ( ) Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Dologi kiadások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Nemzetközi kötelezettségek Működési bevételek Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Készletértékesítés ellenértéke Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Közvetített szolgáltatások ellenértéke Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Kiszámlázott általános forgalmi adó Tartalékok Álatlános forgalmi adó visszatérítése Általános tartalék Kamatbevételek Céltartalékok Egyéb működési bevételek Felhalmozási kiadások összesen ( ) Szolgáltatások ellenértéke Beruházások Működési célú átvett pénzeszközök Felújítások Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási bevételek összesen ( ) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) Felhalmozási bevételek Belföldi finanszírozás kiadásai Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 6. Finanszírozási kiadások (4+5) kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) Finanszírozási bevételek (6) Bevételek mindösszesen (3+7) Kiadások mindösszesen (3+6)

21 2. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben adatok ezer Ft-ban Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat A B C D E F G H I J K L Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen 1. Működési bevételek összesen ( ) Működési kiadások összesen ( ) Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Dologi kiadások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Nemzetközi kötelezettségek Működési bevételek Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Készletértékesítés ellenértéke Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Közvetített szolgáltatások ellenértéke Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Kiszámlázott általános forgalmi adó Tartalékok Álatlános forgalmi adó visszatérítése Általános tartalék Kamatbevételek Céltartalékok Egyéb működési bevételek Felhalmozási kiadások összesen ( ) Szolgáltatások ellenértéke Beruházások Működési célú átvett pénzeszközök Felújítások Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási bevételek összesen ( ) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Költségvetési kiadások összesen (1+2) Felhalmozási bevételek Belföldi finanszírozás kiadásai Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 6. Finanszírozási kiadások (4+5) államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) Finanszírozási bevételek (6) Bevételek mindösszesen (3+7) Kiadások mindösszesen (3+6)

22 3. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat évi kiadásainak feladatonkénti részletezése Sorszám Megnevezés évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat ( ) Változás évi módosított előirányzat Személyi juttatások Egyéb működési Egyéb működési Nemzetközi célú támogatások célú támogatások kötelezettségek államháztartáson államháztartáson belülre kívülre adó belülre kívülre A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások K 1. Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok K 2. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok K 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok K 4. Eseti megbízások, külső szakértők K 5. Képviselők egyéb juttatásai K 6. Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) II. Önkormányzat feladatainak kiadásai K 1. Veszprém megyei területfejlesztési koncepció módosítása K 2. Megyei területfejleszési dokumentumok módosítása K 3. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön K 4. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával Tagdíjak: K a. Balaton Fejlesztési Tanács Ö b. Osztrák-Magyar Corvinus Kör évi tagdíj Ö c. Megyei Önkormányzatok országos Szövetsége évi tagdíj Ö d. Balatoni Szövetség évi tagdíj K 6. Pénzügyi szolgáltatások díja K évi cégautóadó K 8. MKB Veszprém Kézilabda Zrt működési kiadásainak támogatása Ö 9. Megyei Értéktár évi programjai K 10. Megyei Önkormányzati tartalékból támogatás felhasználása (a ezer Ft támogatási összegből ezer Ft felhasználását az 5. melléklet részéletezi) K 11. "0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése K 12. Kitüntetések adományozása (a teljes költség ezer Ft, melyből ezer Ft kiadást az 5. melléklet jelenít meg) Ö 13. Tiszta Virágos Veszprém Megyéért Ö 14. Föld Napja K 15. Gépkocsi üzembehelyezése Ö 16. Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása pályázati díj K 17. Ballagási köszöntő a Veszprém Megyei Naplóban K 18. Veszprém megyei területrendezési terv módosításának helyzetértékelő dokumentuma Ö 19. Lasztovicza Jenő síremlékének felállítása (az ezer Ft előirányzatból ezer Ft felhasználását az melléklet részletezi) K 20. Veszprém Megyei Területrendezési terv módosításának végrehajtásához szükséges közbeszerzési eljárásban való közreműködés, valamint a közbeszerzési feladatok ellátásának igénybe vétele III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet) IV. Tartalék (6. melléklet) K 1. Általános tartalék Ö 2. Céltartalék V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen: VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN: Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Általános tartalék Tartalékok Céltartalék Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb Egyéb felhalmozási célú felhalmozási célú támogatások támogatások államháztartáson államháztartáson Belföldi finanszírozás kiadásai adatok ezer Ft-ban Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Kötelező feladatok összesen (K): ezer Ft Önként vállalt feladatok összesen (Ö): ezer Ft

23 4. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal évi kiadásainak feladatonkénti részletezése Sorszám Megnevezés évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat ( ) Változás Egyéb működési Egyéb működési célú támogatások célú támogatások államháztartáson államháztartáson belülre kívülre adatok ezer Ft-ban Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb Egyéb felhalmozási célú felhalmozási célú támogatások támogatások államháztartáson államháztartáson belülre kívülre A B C D E F G H I J K L M N O Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások I. Személyi juttatások K 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K 2. Jubileumi jutalom K 3. Béren kívüli juttatások K 4. Ruházati költségtérítés K 5. Közlekedési költségtérítés K 6. Egyéb költségtérítések K 7. Szociális támogatások K 8. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K 9. Egyéb külső személyi juttatások K 10. Normatív jutalom II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó III. Dologi kiadások K 1. Szakmai anyagok beszerzése K 2. Üzemeltetési anyagok beszerzése K 3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K 4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K 5. Közüzemi díjak K 6. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K 7. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K 8. Egyéb szolgáltatások K 9. Kiküldetések kiadásai K 10. Reklám- és propagandakiadások K 11. Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa K 12. Egyéb dologi kiadások K 13. Közvetített szolgáltatások K 14. Bérleti és lízingdíjak IV. Beruházás (5. melléklet szerint) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: évi módosított előirányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Kötelező feladatok összesen (K): ezer Ft

24 A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 5. melléklet a.../2015. (....) önkormányzati rendelethez Megnevezés évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat ( ) Változás adatok ezer Ft-ban évi módosított előirányzat A B C D E F 1. BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat) Egyéb gép, berendezés beszerzés Informatikai eszközbeszerzés Megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatás felhasználása Személygépkocsi beszerzés Bútor beszerzés Lasztovicza Jenő síremlékének felállítása Kitüntetések adományozásához aranyérmék vásárlása BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal) Egyéb gép, berendezés beszerzés (telefonkészülékek beszerzése) BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

25 K I M U T A T Á S a Veszprém Megyei Önkormányzat évi tartalék előirányzatról 6. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Megnevezés évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat ( ) Változás adatok ezer Ft-ban évi módosított előirányzat A B C D E F 1. Általános tartalék Céltartalék a Önként vállalt feladatok tartalék kerete Tartalék összesen

26 7. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege adatok ezer Ft-ban Bevételek megnevezése Összeg Kiadások megnevezése Összeg A B C D E F 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési bevételek Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszközök 1.4 Egyéb működési célú kiadások Költségvetési működési bevételek Költségvetési működési kiadások Maradvány igénybevétele működési célra Központi, irányítószervi támogatás működési célra Működési célú finanszírozási bevételek Működési célú finanszírozási kiadások Működési célú bevételek összesen: Működési célú kiadások összesen: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4.1 Beruházások Felhalmozási bevételek Felújítások 4.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások 4. Költségvetési felhalmozási bevételek Költségvetési felhalmozási kiadások Maradvány igénybevétele felhalmozási célra Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozások összesen: Bevételek összesen: Kiadások összesen:

27 8. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről adatok ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen A B C D E F G H I J K L M N O 1. Induló pénzkészlet Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 0 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 7. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások összesen Záró pénzkészlet

28 9. melléklet a /2015. (..) önkormányzati rendelethez Szöveges indokolás az 7.,8. mellékletekhez I. A évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszegén belül a működési bevételek ezer Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további ezer Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, valamint a költségvetési maradvány jóváhagyott részéből ezer Ft működést szolgáló bevételi előirányzat jelenik meg. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési támogatása a központi költségvetésből származó megyei önkormányzat feladatainak támogatását, illetve a foglalkoztatottak bérkompenzációjára kapott támogatást tartalmazza, mely a közgyűlés működésének, az önkormányzat kötelező feladatainak, valamint a Hivatal igazgatási tevékenységének finanszírozására szolgál. A működési bevételek között szerepel a Földművelésügyi Minisztériumtól kapott pályázati támogatás, valamint az időközi választások lebonyolításához nyújtott forrás, pályázati elszámolás megtérítése, továbbá szolgáltatás ellenértéke. A felhalmozási bevételek a Munkáltatói Lakásalap terhére nyújtott kölcsönök törlesztéséből, a gépkocsi értékesítés bevételéből, valamint a költségvetési maradvány felhalmozási célokat szolgáló részéből ezer Ft áll ezer Ft összegben. A működési bevételek felhalmozási kiadásokat ezer Ft összegben fedeznek. A bevételek és kiadások főösszege: ezer Ft. II. A Veszprém Megyei Ö nkormányzat évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 8. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzatok működési támogatásai az Ávr. szerinti ütemezésben jelennek meg. A működési célú támogatás a pályázat ütemezésével összhangban szerepel a likviditási tervben. A működési bevételek felhasználása összhangban áll a jelentkező működési kiadásokkal, melynek jelentős része a Hivatal működéséhez kapcsolódó közvetlen kiadásokat fedez. A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás felhasználását, valamint a költségvetési maradvány igénybe vételét tartalmazza. A felhalmozási kiadások várható teljesítése részben a meglévő kötelezettségvállalásokhoz, illetve a tervezett fejlesztésekhez igazodik. Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra.

29 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/249-5/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 17-i ülésére Tárgy: Beszámoló a megyei önkormányzat idegenforgalommal, sporttal kapcsolatos feladatai ellátásáról Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László megyei jegyző Az előterjesztés előkészítésébe bevont személy, szervezet: Elnöki Kabinet Halász Veronika elnöki kabineti referens Főépítészi, Területfejlesztési, Területrendezési és Vagyongazdálkodási Iroda Fabacsovics Zoltán megyei főépítész, irodavezető Dr. Derzsenyiné Balajthy Zsuzsanna idegenforgalmi referens Az előterjesztést megtárgyalta: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

30 2 I. Idegenforgalmi feladatok ellátása Az idegenforgalommal kapcsolatos feladatellátást a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1/2013. (II.20.) a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletének 2. sz. függelék VI. pontja a Kötelezően ellátandó megyei önkormányzati feladatok közé sorolta ben a MÖK 3/2014. (II. 19.) önkormányzati rendelete 3. sz. melléklet II./3. sora, ben a MÖK 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelete 3. sz. melléklet II./3. sora kötelezően ellátandóként tartalmazza az Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön feladatkört. Az idegenforgalommal kapcsolatos szakfeladatot jelenleg a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Főépítészi, Területfejlesztési, Területrendezési és Vagyongazdálkodási Irodáján belül 1 fő idegenforgalmi referens végzi, aki többek között a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági, a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanácsi illetve a Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági titkári teendőket is ellátja. Megyénk értékeinek felkutatása és bemutatása 2015-ben részben a Földművelésügyi Minisztérium által az értéktár mozgalom népszerűsítésére kapott támogatás keretén belül valósult meg példányban elkészült a Veszprém Megyei Értéktárba került értékek című 32 oldalas A/4 kiadvány, amely az addig felvett 25 értéken túl Polgárdy Imrének, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének köszöntője után 4 oldalas, Veszprém megye turisztikai vonzerőiről szóló ismertetést tartalmaz. A megyei értékek között is számos idegenforgalmi szempontból is jelentős elem található. A támogatás felhasználásával 200 példányban megjelentettük a Veszprém megyei értékek című 100 oldalas reprezentatív könyvet, amely a kézirat lezárásának időpontjáig (2015. június) a Veszprém Megyei Értéktárba felvett 37 értéket tartalmazza képekkel és magyar, angol, német nyelvű rövid leírással. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének, Polgárdy Imrének és a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnökének, Vörösmarty Évának köszöntő szövege után bevezetőként Veszprém megye idegenforgalmi látnivalóinak magyar, angol, német nyelvű ismertetését tartalmazza. A kiadványt és a könyvet az önkormányzati hivatal idegenforgalmi referense, az értéktár bizottság titkára állította össze. Veszprém megye címmel 10 perc időtartamú film készült, amely a Veszprém Megyei Értéktárban nyilvántartott értékeken túl bemutatja megyénk turisztikai szempontból is jelentős látnivalóit. A film zenei aláfestéssel, narráció nélkül készült, hogy a nem magyar ajkú nézők számára is érthető legyen. A kép alatti feliratok az értékek fellelhetőségének, kötődésének helyét jelölik.

31 3 A február 26. és március 1. között megrendezett budapesti Utazás Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállításon standszolgálattal nem voltunk jelen, mivel a Magyar Turizmus Zrt. Regionális Marketing Igazgatóságai - a korábbi évektől eltérően idén nem építettek régiós standokat. Az önálló megjelenés költségei meghaladták a forrásokat, így a szakmai bemutatkozáson a Magyar Turizmus Zrt. központi standján és a megye Tourinform irodáinak közreműködésével, a korábban megjelentetett kiadványokkal vettünk részt. Külföldi bemutatkozásra a testvérkapcsolatok révén van lehetőségünk. A Nyitra Kerületi Önkormányzat meghívására januárjában Pozsonyban, Szlovákia legjelentősebb turisztikai kiállításán vettünk rész. Veszprém megye pultja Nyitra megye kiállítói területének részeként, annak nemzetközi partneri kapcsolatait reprezentálva kapott helyet. Sepsiszentgyörgyön 2015 áprilisában mutattuk be megyénk turisztikai kínálatát a Szent György Napok programján, a Testvérmegyék és városok utcájában. A turisztikai marketing jellegű munka mellett folyamatos feladatot jelent az információs tevékenység. Hivatalunk idegenforgalmi referense egyúttal a megyei Tourinform irodai szerepkörből adódó teendőket is ellátja, mind hagyományos, mind elektronikus úton tájékoztatja az érdeklődőket, a partnereket, adatszolgáltatást végez a Magyar Turizmus Zrt. felé és rendszeres munkakapcsolatot tart a 13 irodából álló megyei Tourinform hálózattal. A megyei Tourinform iroda jogosult használni a márkanevet, az arculatot; elérhetőségei, anyagai megtalálhatók kiadványokban, országos és régiós honlapokon; térítésmentesen igényelhet az MT Zrt logisztikai bázisáról magyar és idegen nyelvű központi kiadványokat; részére a szaksajtót térítésmentesen előfizetik. Díjmentesen részt vehet továbbképzéseken, szakmai találkozókon, használhatja a központi fotótárat, térítésmentesen jut Tourinform szóróajándékokhoz. A kötelezettséggel járó feladatokat az idegenforgalmi referens végzi, a Tourinform iroda fenntartása a Veszprém Megyei Önkormányzat számára költségviseléssel nem jár. Az idegenforgalom szereplőivel az elmúlt évben és idén is munkakapcsolatban álltunk, együttműködtünk a Balatoni és a Közép-dunántúli Regionális Marketing Igazgatóságokkal, a turisztikai desztinációs menedzsmentekkel, a Pannon Egyetem Turizmus Tanszékével, a turisztikai partnerekkel. Veszprém megye vonzerőkben gazdag, idegenforgalmi szempontból kiemelkedő jelentőségű: közel 1200 műemlék, négy történelmi borvidék, változatos természeti és épített értékek, minőségi szolgáltatások, sokszínű rendezvénykínálat teszi hazánk egyik leglátogatottabb fogadóterületévé, meghatározva megyénk arculatát. A Veszprém Megyei Önkormányzat az idegenforgalommal kapcsolatos, rá háruló feladatokat a legutóbbi beszámoló (2014. szeptember) óta eltelt időszakban költségtakarékosan, de színvonalasan ellátta.

32 4 II. Sportfeladatok ellátása A megyei közgyűlés minden évben a költségvetésben szóló rendeletben állapítja meg a sportfeladatok ellátására biztosított összeg nagyságát. Így a Veszprém Megyei Önkormányzatnak lehetősége nyílik arra, hogy olyan események, rendezvények megszervezését támogassa, melyek a megyében és külföldön élő fiatalok számára biztosítanak sportolási lehetőséget, hozzá segítve őket így az egészséges életmód megismeréséhez és folytatásához. A Veszprém Megyei Önkormányzat minden évben támogatja a Veszprém Megyei Sporttanácsot (új neve: Veszprém Megyei Sportszövetség). Ez a támogatás évben is megvalósult, amikor a Veszprém Megyei Önkormányzat hozzájárult a szövetség sport támogató, sport szervező munkájához. A Köztársaság Kupa Atlétikai verseny több mint két évtizedes múltra tekint vissza, s az indulók létszáma alapján a megye legnépesebb korosztályos versenyeként tartható számon. Fiúk és lányok négy korosztályban, több versenyszámban kapnak lehetőséget, hogy felmérjék tehetségüket és tudásukat, versenyezzenek egymással és önmagukkal. A évben megrendezésre kerülő versenyen több száz tanuló és nevelőik tisztelték meg a versenyt részvételükkel. A Veszprém Megyei Önkormányzat minden évben anyagilag támogatja a Köztársaság Kupa megszervezését. Veszprém megye és a németországi Wunsiedel körzet közti több mint 30 éves együttműködés keretében a két hivatal között minden évben sor kerül egy megbeszélésre a következő év sport és ifjúsági feladatait illetően év decemberében is találkoztak egymással a két hivatal illetékes dogozói Wunsiedelben és megtervezték a év közös programjait. További, évente megrendezésre kerülő esemény német partnereinkkel a Nemzetközi Ifjúsági Tábor, melyen Veszprém megyei középiskolás diákok vesznek részt. A tábor augusztus 11. és 23. között zajlott le. A táborozók a két hétből az elsőt Veszprém megyében töltötték, majd együtt utaztak Wunsiedelbe, ahol folytatták a közösen megkezdett változatos tábori programokat. A Veszprém Megyei Önkormányzat részéről Fenyvesi Zoltán a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke és Horváth Ernő elnöki kabineti titkár fogadták a tábor résztvevőit a Megyeházán. Alelnök úr a megye történelmi, turisztikai és földrajzi adottságairól is beszélt az ifjú vendégeknek. Az egy hetes hazai tartózkodás során meglátogatták a Tapolcai-tavasbarlangot, a Sobri Jóska Élményparkot, strandoltak a Balaton parton és megismerkedtek Veszprém város nevezetességeivel. A Veszprém Megyei Önkormányzat és az Alsó-Ausztriai Jugendreferat több mint három évtizedes együttműködése keretében kerül sor Veszprém megyei fiatalok részvételével az Alsó-Ausztriában megrendezésre kerülő nemzetközi ifjúsági találkozóra. A találkozó irodalmi jellege miatt a résztvevő hét nemzet fiataljai egy e- bookot készítenek, melyet most már több éve bővítenek a táborok során. Az egyes fejezetek az internet használat, az internetezés előnyei, hátrányai, pozitív és negatív hatásai témákat dolgoznak fel. A Veszprém Megyei Önkormányzat minden évben biztosítja a diákok számára a táborba való kijutást és a részvételt. A tábor július 4. és 11. között zajlott le.

33 5 Tisztelt Közgyűlés! Kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását:../2015. (IX. 17.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Veszprém Megyei Önkormányzat idegenforgalommal, sporttal kapcsolatos feladatai ellátásáról szóló beszámolót. Határidő: azonnal Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, szeptember 7. Polgárdy Imre s.k.

34 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88) , FAX: (88) Szám: 02/249-8/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése szeptember 17-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Veszprém megye Integrált Területi Programjának elfogadási folyamatáról Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés előkészítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztés előkészítésében részt vett szervezet, személy: Főépítészi, Területfejlesztési, Területrendezési és Vagyongazdálkodási Iroda Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető Az előterjesztést megtárgyalta: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

35 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a július 23-i rendkívüli ülésén tárgyalta a Veszprém megye Integrált Területi Programja 2.0 változat utómunkálatai tárgyú előterjesztést és a 45/2015. (VII.23.) MÖK határozat szerinti döntéseket hozta meg. A MÖK határozat 6. pontjában a Közgyűlés felhatalmazza Elnökét a Veszprém megye Integrált Területi Programja (ITP) elfogadását és a Felhívások mielőbbi megjelenését előmozdító nyilatkozatok, - szükségessé váló - pontosítás jellegű korrekciók megtételére, melyről a soron következő munkaülésen tájékoztatást adni köteles. Ezen napirendi pont keretében a Közgyűlési döntésben előírt tájékoztatási kötelezettségnek kívánunk eleget tenni. A Közgyűlés rendkívüli ülése óta (2015. július 23.) történt események: 1. A Közgyűlés Elnöke július 24-én kelt 04/71-68/2015 számú levelével megküldte Oláh Gábor helyettes államtitkár úr részére Veszprém megye Integrált Területi Programjához kapcsolódóan a 45/2015.(VII.23.) MÖK határozatot és mellékleteit, mely tartalmazza: - a területi kiválasztási kritérium rendszer értékelési szempontjait - az éves fejlesztési keret véglegesítéséhez szükséges munkatáblázatokat - a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) évi Felhívásainak tervezetével kapcsolatos észrevételeket 2. A területi szereplők Irányító Hatósághoz beküldött észrevételeiről augusztus 6-án a Nemzetgazdasági Minisztériumban a megyei vezetéssel személyes egyeztetésre került sor. Az egyeztetésről felvett emlékeztető az 1. számú mellékletben található. Mint ahogy erre időközben írásos megerősítést is kaptunk az Irányító Hatóság vezetőjétől, ahol azt az uniós jogszabályi környezet megengedi, minden esetben kezdeményezik a szakpolitikai felelős tárcáknál a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése javaslatainak beépítését. A TOP Felhívások végleges szövege szeptemberre várható. 3. Az Irányító Hatóságtól augusztus 7-én érkezett elektronikus levélben az értékelési szempontrendszer átdolgozására kaptunk felkérést, melyre augusztus 14-i beküldési határidőt jelöltek meg. Rendelkezésünkre bocsátottak egy mintaanyagot, illetve a regionális fejlesztési ügynökség bevonásának lehetőségére hívták fel ismét a figyelmet. A Nemzetgazdasági Minisztériumtól érkezett visszajelzés szerint a területi értékelési szempontrendszer átdolgozását, kiegészítését kell megtennünk, melyben Közgyűlési felhatalmazás alapján, Elnök Úr saját hatáskörben járt el, az alábbiak szerint: Tekintettel a rendelkezésünkre álló idő rövidségére és a nyári szabadságolásokra, a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium ülését nem hívtuk össze, azonban a kollégium tagjait továbbra is be kívántuk vonni a megyei vélemény kialakításába, melyre az alábbiak szerint került sor: 2

36 augusztus 7 -én (pénteken) a szakmai kollégium tagjainak továbbküldtük az NGM-től kapott feladatkiírást és a szakmai mintaanyagot azzal, hogy arról észrevételt augusztus 10. (hétfő) 12 óráig várunk, egyben jeleztük, hogy szerda délig munkaverziót fogunk kiküldeni, véleményezésre augusztus 12 -én (szerdán) 10 órakor megküldtük a szakmai kollégium tagjainak a KDRFÜ és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal egyeztetett álláspontját, munkaverzióként azzal, hogy a kiküldött munkaverzióról augusztus 14. (péntek) 10 óráig várunk visszajelzést - a szakmai kollégium tagjaitól a határidőre beérkezett - telefonos és írásos - visszajelzések beépültek az anyagba A megjelölt határidőin belül, au gusztus 14 -én az átdolgozott dokumentum a Nemzetgazdasági Minisztériumnak felterjesztésre került, mely a 2. számú mellékletében található. Az átdolgozás során érvényesített elveket az Irányító Hatóság felé az alábbiak szerint jeleztük: az IH megkeresésére figyelemmel, a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség bevonásával, a területi értékelési szempontrendszert átdolgoztattuk, annak érdekében, hogy felhívás-specifikus értékelési szempontok markánsabban jelenjenek meg az anyagban. Veszprém megyének továbbra is az a célja, hogy az időarányos forráslekötést elősegítse, ezért a mellékelten megküldött anyagnál részletesebb kritériumrendszert felállítani nem tervezünk. A jövő évi felhívások értékelési szempontjainak kidolgozása során törekedni fogunk az idei évben szerzendő tapasztalatok figyelembe vételére, beépítésére. 4. A au gusztus 12 -i K ormányülésen m egtörtént a megyei i ntegrált t erületi programok e lfogadása! A Kormány a 1562/2015. (VIII.12.) Kormányhatározatban (továbbiakban Kormányhatározat) döntött a TOP keretében megvalósuló integrált területi programok elfogadásáról. Ennek során Veszprém megye integrált területi programja is jóváhagyására került a Kormányhatározat 1. melléklete szerint feltételek mentén. A Kormányhatározat 1. melléklete rögzíti a megyei integrált területi programok megnevezését, a forráskeretet, a kapcsolódó tematikus célkitűzés adatait és az átdolgozás szempontjait. Veszprém megye ITP dokumentum tekintetében a Kormány döntése csak a TOP (országos) indikátorvállalások megyénkre történő lebontását érintette, és az alábbi - pontosítás jellegű változtatásokat kellet figyelembe vennünk: - A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe (ha): ra vonatkozó részcél jó. A végső célhoz 76 ha-t 76,71-re kell módosítani. - Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (m2): a 2018-ra vonatkozó részcélt ről 15779,03-ra kell módosítani. A végső célérték jó. - Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza (km): A 2018-ra vonatkozó részcélt 13,6 km-ről 14,00-re kell módosítani, míg a végső cél értéke jó. - Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok száma (db): A 2018-ra vonatkozó részcél megfelelő. A végső célt 53-ról 54 db-ra kell módosítani. - Helyreállított lakóegységek városi területeken (lakóegység): A 2018-ra vonatkozó részcélt 13-ról 14-re kell emelni, míg a végső célt 65-ről 66-ra. 3

37 - A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma (fő): A 2018-ra vonatkozó részcélt 485-ről 486-ra, míg a végső cél értékét 2426-ról 2427-re kell módosítani. (Valójában mindez az országos indikátorvállalás (TOP) és ennek valamennyi megyére leosztott bontásából adódó korrekciót jelenti, megyénk számára jelentősebb változtatást nem állapít meg a felterjesztett Veszprém megye ITP dokumentum esetében.) 5. Veszprém megye TOP végrehajtásával kapcsolatos soron következő feladatait Oláh Gábor helyettes államtitkár úr az NGM/33506/16/2015 számú au gusztus 18 -án kelt levelében ismerteti, mely a 3. számú mellékletben található. Az Irányító Hatóság vezetője mindezek elvégzésére a augusztus 31-i határidőt jelölte meg, melyben Közgyűlési felhatalmazás alapján, Elnök Úr saját hatáskörben járt el, az alábbiak szerint: Az Irányító Hatóság augusztus 19-én küldött a területi szereplők számára felkérést a - Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság (NFK) által feltételekkel elfogadott - ITP-k átdolgozására, melynek teljesítése a KDRFÜ szakembereinek bevonásával történt. A KDRFÜ munkatársai a felmerülő kérdések és problémák tisztázása érdekében felvették a kapcsolatot az IH szakembereivel, akikkel történt egyeztetés szerint készítették el a szakmai javaslatot. Mindezekre figyelemmel, Veszprém megye vonatkozásában az elfogadott ITP véglegesítéséhez az alábbi változtatásokat kellett átvezetni: FORRÁSALLOKÁCIÓ: a kormányhatározat alapján 3 tizedesjegyig pontosítani kellett a szöveges részben, az ITP-ben szereplő ábrákban, valamint az ITP mellékletét képző Excel-táblákban is INDIKÁTOROK: az eredményességmérési keretbe tartozó indikátorokat a kormányhatározat alapján pontosítani kellett az Excel-táblában, valamint a szöveges dokumentumba bekerült egy új ábra erre vonatkozóan a nem eredményességmérési keretbe tartozó indikátorokhoz rögzített korábbi vállalásokat törölni kellett ÜTEMEZÉS: a IV. negyedévére tervezett kötelezettségvállalásokat legkorábban I. negyedévére kellett átütemezni amennyiben 1 intézkedésen belül több konstrukció van, és több felhívás is megjelenik, ott megtörtént a negyedévek elkülönítése (tehát egy negyedévben csak egy felhíváshoz/konstrukcióhoz kapcsolódik kötelezettségvállalás) a 6%-os teljesítménytartalékot minden területi szereplőnek 2019-re vagy későbbre kell beterveznie úgy, hogy min. 6%-nyi összeget tervezzenek 2019-re vagy utánra. Több lehet, csak kevesebb nem. Mivel több felhívásnál csak a 6% elkülönítése nem elég egy projekt benyújtására, így ezeknél ennél magasabb arányokat, keretet kellett 2019-re hagyni. 4

38 a 6%-os keret nem a dedikált kereten felül értendő, abban már benne van. Emiatt is fontos, hogy 2019-re vagy utánra legyen betervezve, hogy előre ne lehessen elkölteni. a 6%-ot nem szükséges minden konstrukcióra/felhívásra elkülöníteni, hanem elég intézkedés szintjén a paktumok ütemezését is a megadottak alapján módosítani kellett az IH a 2016-os Éves Fejlesztési keret (ÉFK) esetében is úgy számol, hogy I. negyedévét is még a 2016-os évhez veszik (meghirdetés szempontjából) az ütemezésben feltüntetett negyedév vagy félév tehát nem a felhívás pontos megjelenését jelenti, hanem már a döntéshozatalt (kötelezettségvállalást) a felsoroltak alapján a szöveges dokumentumban szereplő leírást, az ehhez kapcsolódó ábrákat, az ITP mellékletét képező Excel-tábla 4. t, valamint (a júliusban elkészített) ÉFK táblát is módosítani kellett. 6. Az Irányító Hatóság vezetőjének - a Felkérés az NFK által feltételekkel elfogadott Integrált Területi Program átdolgozására tárgyú elektronikus levelében foglaltakra figyelemmel, a Középdunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség bevonásával, - az Integrált Területi Program megadott szempontokra figyelemmel átdolgozott dokumentumai au gusztus 31 -én megküldésre kerültek. A felterjesztésre került dokumentumokat előterjesztésünkhöz mellékeljük: - Veszprém megye Integrált Területi Programja a 4. számú mellékletben, - a kapcsolódó Forrásallokáció, I ndikátor vál lalás és az Ütemezés az 5. számú mellékletben, - a é vekre vonatkozó ütemezés, az egyes intézkedéseken belüli konstrukciók és felhasználási módok szerinti alábontással, a 6. számú mellékletben találhatók. Tisztelt Közgyűlés! Kérem az előterjesztés megtárgyalását, és a tájékoztató tudomásul vételét. Veszprém, szeptember 9. Polgárdy Imre s.k. a megyei közgyűlés elnöke 5

39 Emlékeztető Veszprém Megye NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM RFP STRATÉGIAI TERVEZÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY Iktatószám: NGM-33401/21/ Résztvevők a mellékelt jelenléti ív szerint. 2. Általános tájékoztató. Dr. Kanzsalics Eszter főosztályvezető köszönti a megjelenteket és megnyitja az egyeztetést. Általánosan tájékoztatást ad a felhívások megjelentetésével kapcsolatosan, amely egy nagyon optimista becslés alapján talán szeptember végére várható, azonban ehhez még sok feltételt és határidőt teljesíteni szükséges (ezeket részletezi). Tájékoztatja továbbá a jelenlévőket, hogy a felhívások azon részeit, melyek módosítása szaktárca álláspontot igényel, az IH a szaktárcával fogja egyeztetni, de a szaktárca hozza majd meg a végleges döntést, nem az IH. Az IH minden területi szereplő észrevételét a tárcának továbbítani fogja. Felhívja a figyelmet a szaktárcákkal kapcsolatos egyeztetések szükségességére, a Miniszterelnökség általi 30 napos minőségbiztosításra, amellyel párhuzamosan folyik majd a felhívások paraméterezése. Szakterületenként egy felhívás fog megjelenni, amelynek lesz egy általános része, valamint a területi szereplők speciális igényeit kezelő különös részek. A felhívások indításához elvárás, hogy minden területi szereplő részéről beérkezzenek az audit szempontból is védhető értékelési szempontok. Általánosságban elmondható, hogy a területi szereplők által az eddig megküldött értékelési szempontok sajnos nagy auditkockázatot jelentenek, ezért a szempontrendszer átdolgozását kéri az IH, amelynek határidejét augusztus 14-ben jelöli meg. Kéri, hogy az új szempontok objektívek, átláthatóak, mérhetőek és pontosan lekövethetőek legyenek, valamint a felhívások tartalmához igazodjanak. Ehhez egy segédletet is összeállítottak a területi szereplők részére. Az értékelési szempontrendszerek objektív kialakítása alapkövetelmény. Jelzi, hogy megyénként átlagosan ezer észrevétel érkezett, amelyek feldolgozása folyamatos, a személyes egyeztetések alkalmával az IH szeretné a területi szereplő számára kardinális kérdéseket megvitatni/átbeszélni. Ezek közül, amelyek OP-t érintenek, azokra tud az IH választ adni, a szakmai koncepciót érintő kérdéseket a szaktárcák felé küldi meg döntésre - az augusztus 24-i héten. 3. Felhívástervezetekkel kapcsolatos kérdések. Óvoda-bölcsőde: Veszprém megye: Új építést szeretne ingatlankiváltás révén ugyanazon a helyrajzi számon. IH: Szaktárcával egyezteti a kérdést, de nem lát akadályt rá. Veszprém megye: Iskolák is kerüljenek be a fejlesztendő létesítmények közé. IH: Sajnos ez nem támogatható TOP-ból, mivel az EFOP-hoz tartozik. Ahova lehetett, ott az IH beengedte az iskolákat (energetikában, ahol önkormányzati tulajdonban van az épület) Az észrevételekből kiolvasott kérdésre adott válasz: Változtak a régiók besorolásai, jelenleg kevésbé fejlett régió Pest megye és Budapest kivételével az összes megye, tehát Veszprém megye is beletartozik ebbe a kategóriába. Foglalkoztatási paktum 1

40 IH: A korábban megküldött felhívástervezet helyettes államtitkár úr jelenlegi döntése értelmében koncepcionálisan megváltozott, azonban ez még módosulhat, mert jelenleg HÁT-ÁT egyeztetések vannak folyamatban. A korábbi százalékos megoszlás helyett az A főtevékenységre (paktum elem) 0%, míg a B főtevékenységre (képzés- és bértámogatás) a források 100%-a fordítható azzal, hogy a paktum elem megvalósítása továbbra is kötelezően megvalósítandó tevékenység. A kapcsolódó kiegészítő ESZA tevékenységek megvalósítása a változás értelmében nem támogatható. Kéri, hogy jelezzék az IH felé augusztus 14-ig írásban (elég formájában is) a változtatással kapcsolatos észrevételeket annak érdekében, hogy HÁT szintre el tudják juttatni ezeket és a lehető legtöbb információ birtokában születhessen meg a végleges döntés. Veszprém megye megjegyzés: A paktumba besorolható projektek kapcsán bizonytalanok. Megvizsgálják az IH jelzését. IH: A paktum nem népszerű intézkedés, ezért állt fenn ez a helyzet, a többi megye is lemondani akart róla. Veszprém megye: Tájékoztatást kér a foglalkoztatási paktummal kapcsolatosan. IH: A TOP 5.1, valamint a TOP 6.8 intézkedések célja a foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések, partnerségek, paktumok létrehozása, valamint a paktumok képzési és foglalkoztatási programjainak megvalósítása. A paktum elem egy fontos foglalkoztatáspolitikai eszköze lehet az érintett szereplőknek, tekintettel arra, hogy a paktum elem keretében van lehetőség arra, hogy a helyi szereplők egy közös fórumon vitathassák meg javaslataikat, helyzetelemzést, stratégiát készítve meghatározhatják a helyi foglalkoztatáspolitikai irányokat. A paktum elemen keresztül lehetőség van, hogy ezek a projektek a munkaerőpiac keresleti oldalát célozzák meg, azaz a Kormányhivatal a vállalkozások konkrét igényeire reagálva folytatják le a képzéseket és helyezik el az álláskeresőket. 4. ITP: IH: ITP módosításnál több szempont is van, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet engedi, hogy minden ITP felülvizsgálata megtörténjen. Az IH tudja, hogy több esetben ez nagyléptékű is lehet. Átbeszélendő a forrásallokáció. Az adott év ÉFK-ját nem érintheti az ITP módosítása. Az intézkedések közötti forrásallokációt nem érintheti a módosítás. Nagy volumenű változás esetén 2016 év elején egyezethetünk. Veszprém megye: Kérdezi, hogy az ITP módosítására szükség lehet- e? ME: Balaton kapcsán, a kormánydöntést követően elképzelhető, hogy szükséges az átdolgozás. A döntést követően nagyobb adminisztrációs feladat várható. 5. Egyéb. IH: Önerő és támogatási intenzitás projekt szinten dől el, jelezte, hogy milyen kategóriákban (jogcímeken) igényelhető támogatás. EU rendelet szabályozza a támogatási intenzitás számítás módját. A legtöbb prioritás esetén 100%-os, így nem szükséges az önerő. Ha a felhívási sablon tartalmazza az önerő mértékét, sablon szövegként értelmezendő, melyet a ME készített, ezen módosítani nem tud az IH, még akkor sem, ha ez nem pályázóbarát. Gazdaságfejlesztés, turizmusfejlesztés esetén az dönti el az intenzitást, hogy a szereplő milyen projektet szeretne. Megyénként és projektenként változik a preferencia, ebben további iránymutatást nem tud adni, mivel az IH konkrét projektet nem lát. Veszprém megye: Az önkormányzatok gazdasági erejét mérve, sok önkormányzat nem fog pályázni, ha nem egyértelműek ezek a fogalmak, és ha nincs is meg a megfelelő gazdasági háttere a pályázáshoz. Javasolja a finomítást és módosítást. Dátum: Nemzetgazdasági Minisztérium 1051 Budapest, József nádor tér

41

42 2. sz. melléklet Ipari Parkok, Iparterületek Fejlesztése Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz Értékelési szempont Adható pontszám Magyarázat 1. A fejlesztés illeszkedik Veszprém Megye Területfejlesztési Programjában rögzített prioritás tengelyekhez és intézkedésekhez pont adható "nem" válasz esetén. 2 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 5 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez és intézkedéseihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 2. A fejlesztés illeszkedik a járási stratégia céljaihoz és beavatkozási területeihez (Veszprém Megye Területfejlesztési Programja 1. kötet Stratégiai program 2. sz. melléklete.) pont adható "nem" válasz esetén. 1 pont adható "igen" válasz esetén, ha a járási fejlesztés céljaihoz és a beavatkozási területeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 3. A fejlesztendő terület jelenlegi adottsága pont adható zöldmezős beruházás esetén. 1 pont adható hasznosítatlan barnamezős területen történő beruházás esetén. 2 pont adható működő iparterületen (a területen igazoltan működik, gazdasági tevékenységet végez a területen legalább két vállalkozás) történő beruházás esetén. 3 pont adható Ipari Parkban, Technológiai Parkban történő beruházás esetén Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez Értékelési szempont Adható pontszám Magyarázat 1. A fejlesztés a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. Korm. rendelet szerinti kedvezményezett településen valósul meg pont adható, ha a fejlesztés a 105/2015. Korm. rendelet szerint nem kedvezményezett településen valósul meg. 1 pont adható, ha a fejlesztés a 105/2015. Korm. rendelet szerint "Társadalmigazdasági infrastrukturális szempontból kedvezményezett" településen, VAGY "Jelentős munkanélküliséggel sújtott" településen valósul meg. 2 pont adható, ha a fejlesztés a 105/2015. Korm. rendelet szerint "Társadalmigazdasági infrastrukturális szempontból kedvezményezett" településen, ÉS "Jelentős munkanélküliséggel sújtott" településen valósul meg. Amennyiben a beruházás több kategóriát is érint, akkor csak a legmagasabb érintett kategóriának megfelelő pontszám adható. 2. A fejlesztés a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. Korm. rendelet szerinti kedvezményezett járásban valósul meg pont adható, ha a fejlesztés a 290/2014. Korm. rendelet szerint nem kedvezményezett járásban valósul meg. 1 pont adható, ha a fejlesztés a 290/2014. Korm. rendelet szerint "Kedvezményezett" járásban valósul meg. 2 pont adható, ha a fejlesztés a 290/2014. Korm. rendelet szerint "Fejlesztendő" járásban VAGY "Természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett térségben" VAGY "Komplex programmal fejlesztendő" járásban valósul meg. Amennyiben a beruházás több kategóriát is érint, akkor csak a legmagasabb érintett kategóriának megfelelő pontszám adható Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez Értékelési szempont Adható pontszám Magyarázat A fejlesztés új munkahely(ek)et teremt, és ez a projektben releváns indikátor célértékek meghatározásával alátámasztásra került pont adható, ha a fejlesztés nem teremt új munkahelyet, vagy azt releváns indikátor célértékkel nem támasztotta alá. 2 pont adható, ha a fejlesztés legfeljebb 1 új munkahelyet teremt, és ezt releváns indikátor célértékkel támasztotta alá. 4 pont adható, ha a fejlesztés 1-nél több, de legfeljebb 3 új munkahelyet teremt, és ezt releváns indikátor célértékkel támasztotta alá. 6 pont adható, ha a fejlesztés 3-nál több, de legfeljebb 5 új munkahelyet teremt, és ezt releváns indikátor célértékkel támasztotta alá. 8 pont adható, ha a fejlesztés 5-nél több, de legfeljebb 10 új munkahelyet teremt, és ezt releváns indikátor célértékkel támasztotta alá. 10 pont adható, ha a fejlesztés 10-nél több új munkahelyet teremt, és ezt releváns indikátor célértékkel támasztotta alá.

43 1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz Értékelési szempont Adható pontszám Magyarázat 1. A fejlesztés illeszkedik Veszprém Megye Területfejlesztési Programjában rögzített prioritás tengelyekhez és intézkedésekhez pont adható "nem" válasz esetén. 2 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 5 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez és intézkedéseihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 2. A fejlesztés illeszkedik a járási stratégia céljaihoz és beavatkozási területeihez (Veszprém Megye Területfejlesztési Programja 1. kötet Stratégiai program 2. sz. melléklete.) pont adható "nem" válasz esetén. 1 pont adható "igen" válasz esetén, ha a járási fejlesztés céljaihoz és a beavatkozási területeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 3. A fejlesztés térségi összefogással valósul meg pont adható, ha a beruházás megvalósításában legfeljebb 1 település vesz részt. 1 pont adható, ha a beruházást konzorcium valósítja meg, melyben 2 település is érintett. 2 pont adható, ha a beruházást konzorcium valósítja meg, melyben 3-4 település is érintett. 3 pont adható, ha a beruházást konzorcium valósítja meg, melyben legalább 5 település is érintett. 4. A fejlesztés keretében megújuló energiát hasznosító technológiák is alkalmazásra kerülnek pont adható, ha a fejlesztés nem tartalmaz a megújuló energiaforrások részaránynöveléséhez kapcsolódó tevékenységet. 2 pont adható, ha a fejlesztés legalább egy, a megújuló energiaforrások részaránynöveléséhez kapcsolódó tevékenységet is tartalmaz. 5. Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez Értékelési szempont Adható pontszám Magyarázat 1. A fejlesztés a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. Korm. rendelet szerinti kedvezményezett településen valósul meg pont adható, ha a fejlesztés a 105/2015. Korm. rendelet szerint nem kedvezményezett településen valósul meg. 1 pont adható, ha a fejlesztés a 105/2015. Korm. rendelet szerint "Társadalmigazdasági infrastrukturális szempontból kedvezményezett" településen, VAGY "Jelentős munkanélküliséggel sújtott" településen valósul meg. 2 pont adható, ha a fejlesztés a 105/2015. Korm. rendelet szerint "Társadalmigazdasági infrastrukturális szempontból kedvezményezett" településen, ÉS "Jelentős munkanélküliséggel sújtott" településen valósul meg. Amennyiben a beruházás több kategóriát is érint, akkor csak a legmagasabb érintett kategóriának megfelelő pontszám adható. 2. A fejlesztés a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. Korm. rendelet szerinti kedvezményezett járásban valósul meg pont adható, ha a fejlesztés a 290/2014. Korm. rendelet szerint nem kedvezményezett járásban valósul meg. 1 pont adható, ha a fejlesztés a 290/2014. Korm. rendelet szerint "Kedvezményezett" járásban valósul meg. 2 pont adható, ha a fejlesztés a 290/2014. Korm. rendelet szerint "Fejlesztendő" járásban VAGY "Természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett térségben" VAGY "Komplex programmal fejlesztendő" járásban valósul meg. Amennyiben a beruházás több kategóriát is érint, akkor csak a legmagasabb érintett kategóriának megfelelő pontszám adható Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez Értékelési szempont Adható pontszám Magyarázat A fejlesztés új munkahely(ek)et teremt, és ez a projektben releváns indikátor célértékek meghatározásával alátámasztásra került pont adható, ha a fejlesztés nem teremt új munkahelyet, vagy azt releváns indikátor célértékkel nem támasztotta alá. 2 pont adható, ha a fejlesztés legfeljebb 1 új munkahelyet teremt, és ezt releváns indikátor célértékkel támasztotta alá. 4 pont adható, ha a fejlesztés 1-nél több, de legfeljebb 3 új munkahelyet teremt, és ezt releváns indikátor célértékkel támasztotta alá. 6 pont adható, ha a fejlesztés 3-nál több új munkahelyet teremt, és ezt releváns indikátor célértékkel támasztotta alá

44 1.2.1 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz Értékelési szempont Adható pontszám Magyarázat 1. A fejlesztés illeszkedik Veszprém Megye Területfejlesztési Programjában rögzített prioritás tengelyekhez és intézkedésekhez pont adható "nem" válasz esetén. 2 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 5 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez és intézkedéseihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 2. A fejlesztés illeszkedik a járási stratégia céljaihoz és beavatkozási területeihez (Veszprém Megye Területfejlesztési Programja 1. kötet Stratégiai program 2. sz. melléklete.) pont adható "nem" válasz esetén. 1 pont adható "igen" válasz esetén, ha a járási fejlesztés céljaihoz és a beavatkozási területeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 3. A fejlesztés hozzájárul a megyére jellemző idegenforgalmi szezonalitás csökkentéséhez pont adható, ha a beruházás keretében fejlesztett vonzerőhöz kapcsolódó attrakció/szolgáltatás mind a négy évszakban látogatható/nyitva tart. 0 pont adható, ha a beruházás keretében fejlesztett vonzerőhöz kapcsolódó attrakció/szolgáltatás nem mind a négy évszakban látogatható/tart nyitva. 4. A projekt keretén belül fejlesztendő épület energiahatékony működését javító beruházás, illetve megújuló energiaforrások felhasználása valósul meg pont adható, ha a fejlesztés nem tartalmaz a projekt keretén belül fejlesztendő épület energiahatékony működését javító beruházást, illetve megújuló energiaforrások felhasználásához kapcsolódó tevékenységet. 2 pont adható, ha a fejlesztés legalább egy, a projekt keretén belül fejlesztendő épület energiahatékony működését javító beruházást, illetve megújuló energiaforrások felhasználásához kapcsolódó tevékenységet is tartalmaz. 5. Amennyiben a fejlesztés a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén valósul meg, illeszkedik a Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programjában rögzített célkitűzésekhez. 0-3 Kizárólag a BKÜ területén megvalósuló fejlesztések esetén releváns. 0 pont adható "nem" válasz esetén. 3 pont adható "igen" válasz esetén, amennyiben a fejlesztés illeszkedik a Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programjában rögzített átfogó és stratégiai célokhoz, és ez az adatlapon részletesen bemutatásra került. Megjegyzés: a szempont kizárólag a BKÜ, mint földrajzi célterület szerinti forrásfelhasználási mód terhére megvalósuló fejlesztések közötti rangsor felállítása esetén alkalmazandó! Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez Értékelési szempont Adható pontszám Magyarázat 1. A fejlesztés a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. Korm. rendelet szerinti kedvezményezett településen valósul meg pont adható, ha a fejlesztés a 105/2015. Korm. rendelet szerint nem kedvezményezett településen valósul meg. 1 pont adható, ha a fejlesztés a 105/2015. Korm. rendelet szerint "Társadalmigazdasági infrastrukturális szempontból kedvezményezett" településen, VAGY "Jelentős munkanélküliséggel sújtott" településen valósul meg. 2 pont adható, ha a fejlesztés a 105/2015. Korm. rendelet szerint "Társadalmigazdasági infrastrukturális szempontból kedvezményezett" településen, ÉS "Jelentős munkanélküliséggel sújtott" településen valósul meg. Amennyiben a beruházás több kategóriát is érint, akkor csak a legmagasabb érintett kategóriának megfelelő pontszám adható. 2. A fejlesztés a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. Korm. rendelet szerinti kedvezményezett járásban valósul meg pont adható, ha a fejlesztés a 290/2014. Korm. rendelet szerint nem kedvezményezett járásban valósul meg. 1 pont adható, ha a fejlesztés a 290/2014. Korm. rendelet szerint "Kedvezményezett" járásban valósul meg. 2 pont adható, ha a fejlesztés a 290/2014. Korm. rendelet szerint "Fejlesztendő" járásban VAGY "Természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett térségben" VAGY "Komplex programmal fejlesztendő" járásban valósul meg. Amennyiben a beruházás több kategóriát is érint, akkor csak a legmagasabb érintett kategóriának megfelelő pontszám adható. Tartózkodási idő: a tervezett beruházás (600 millió Ft igényelt támogatásig): - 2 órásnál rövidebb programot biztosít 0 pont - legalább 2, legfeljebb 4 órás programot biztosít: 2 pont - legalább 4 órás programot biztosít: 3 pont 3. A beruházások hozzájárulnak a térségbe látogató turisták tartózkodási idejének hosszabbításához. 0-3 a tervezett beruházás (600 millió Ft igényelt támogatás felett): - 2 órásnál rövidebb programot biztosít: 0 pont, - legalább 4, legfeljebb 6 órás programot biztosít: 2 pont, - legalább egy teljes nap eltöltésére alkalmas programot biztosít: 3 pont A szolgáltatások igénybevételének átlagos időtartamát az üzleti tervben kell bemutatni. 4. A projekt keretében fenntartható, térségi összefoggással megvalósuló turisztikai attrakció/szolgáltatás fejlesztése valósul meg pont adható, ha a projekt megvalósításában és működtetésében résztvevő települések száma 1. 1 pont adható, ha a projekt megvalósításában és működtetésében résztvevő települések száma 2. 2 pont adható, ha a projekt megvalósításában és működtetésében résztvevő települések száma 3. 4 pont adható, ha a projekt megvalósításában és működtetésében résztvevő települések száma legalább 4. 5.

45 Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez Értékelési szempont Adható pontszám Magyarázat A fejlesztés új munkahely(ek)et teremt, és ez a projektben releváns indikátor célértékek meghatározásával alátámasztásra került. A fejlesztés ösztönzi a település további turisztikai szereplőinek, illetve vállalkozásainak együttműködését pont adható, ha a fejlesztés nem teremt új munkahelyet, vagy azt releváns indikátor célértékkel nem támasztotta alá. 2 pont adható, ha a fejlesztés legfeljebb 1 új munkahelyet teremt, és ezt releváns indikátor célértékkel támasztotta alá. 4 pont adható, ha a fejlesztés 1-nél több, de legfeljebb 3 új munkahelyet teremt, és ezt releváns indikátor célértékkel támasztotta alá. 6 pont adható, ha a fejlesztés 3-nál több, de legfeljebb 5 új munkahelyet teremt, és ezt releváns indikátor célértékkel támasztotta alá. 8 pont adható, ha a fejlesztés 5-nél több, de legfeljebb 10 új munkahelyet teremt, és ezt releváns indikátor célértékkel támasztotta alá. 10 pont adható, ha a fejlesztés 10-nél több új munkahelyet teremt, és ezt releváns indikátor célértékkel támasztotta alá. 2 pont adható, ha a támogatást igénylő a fejlesztéshez kapcsolódóan együttműködik más, meglévő turisztikai attrakcióval vagy turisztikai szolgáltatóval (összesen legalább három attrakcióval és/vagy szolgáltatással). 0 pont adható, ha más, meglévő turisztikai attrakcióval vagy turisztikai szolgáltatóval (összesen legalább három attrakcióval és/vagy szolgáltatással) való együttműködés nem került bemutatásra.

46 1.3.1 A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz Értékelési szempont Adható pontszám Magyarázat 1. A fejlesztés illeszkedik Veszprém Megye Területfejlesztési Programjában rögzített prioritás tengelyekhez és intézkedésekhez pont adható "nem" válasz esetén. 2 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 5 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez és intézkedéseihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 2. A fejlesztés illeszkedik a járási stratégia céljaihoz és beavatkozási területeihez (Veszprém Megye Területfejlesztési Programja 1. kötet Stratégiai program 2. sz. melléklete.) pont adható "nem" válasz esetén. 1 pont adható "igen" válasz esetén, ha a járási fejlesztés céljaihoz és a beavatkozási területeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 3. Közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések megvalósítása pont adható, ha a beruházás nem tartalmaz közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztést. 2 pont adható, ha a beruházás közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztést is tartalmaz Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez Értékelési szempont Adható pontszám Magyarázat 1. A fejlesztés a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. Korm. rendelet szerinti kedvezményezett településen valósul meg pont adható, ha a fejlesztés a 105/2015. Korm. rendelet szerint nem kedvezményezett településen valósul meg. 1 pont adható, ha a fejlesztés a 105/2015. Korm. rendelet szerint "Társadalmigazdasági infrastrukturális szempontból kedvezményezett" településen, VAGY "Jelentős munkanélküliséggel sújtott" településen valósul meg. 2 pont adható, ha a fejlesztés a 105/2015. Korm. rendelet szerint "Társadalmigazdasági infrastrukturális szempontból kedvezményezett" településen, ÉS "Jelentős munkanélküliséggel sújtott" településen valósul meg. Amennyiben a beruházás több kategóriát is érint, akkor csak a legmagasabb érintett kategóriának megfelelő pontszám adható. 2. A fejlesztés a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. Korm. rendelet szerinti kedvezményezett járásban valósul meg pont adható, ha a fejlesztés a 290/2014. Korm. rendelet szerint nem kedvezményezett járásban valósul meg. 1 pont adható, ha a fejlesztés a 290/2014. Korm. rendelet szerint "Kedvezményezett" járásban valósul meg. 2 pont adható, ha a fejlesztés a 290/2014. Korm. rendelet szerint "Fejlesztendő" járásban VAGY "Természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett térségben" VAGY "Komplex programmal fejlesztendő" járásban valósul meg. Amennyiben a beruházás több kategóriát is érint, akkor csak a legmagasabb érintett kategóriának megfelelő pontszám adható Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez Értékelési szempont Adható pontszám Magyarázat A fejlesztés új munkahely(ek)et teremt, és ez a projektben releváns indikátor célértékek meghatározásával alátámasztásra került. A beruházás legalább részben közösségi közlekedés által is igénybe vett útvonalat is megújít, korszerűsít pont adható, ha a fejlesztés közvetlenül nem teremt új munkahelyet. 2 pont adható, ha a fejlesztés közvetlenül legalább 1 új munkahelyet teremt, és ez az adatlapon bemutatásra került. 0 pont, ha a fejlesztés nem érinti közösségi közlekedés útvonalát, 2 pont, ha a fejlesztés közösségi közlekedés útvonalát érinti, és ez az adatlapon bemutatásra került.

47 1.4.1 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz Értékelési szempont Adható pontszám Magyarázat 1. A fejlesztés illeszkedik Veszprém Megye Területfejlesztési Programjában rögzített prioritás tengelyekhez és intézkedésekhez pont adható "nem" válasz esetén. 2 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 5 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez és intézkedéseihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 2. A fejlesztés illeszkedik a járási stratégia céljaihoz és beavatkozási területeihez (Veszprém Megye Területfejlesztési Programja 1. kötet Stratégiai program 2. sz. melléklete.) pont adható "nem" válasz esetén. 1 pont adható "igen" válasz esetén, ha a járási fejlesztés céljaihoz és a beavatkozási területeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül A fejlesztés keretében megújuló energiát hasznosító technológiák is alkalmazásra kerülnek pont adható, ha a fejlesztés nem tartalmaz a megújuló energiaforrások részaránynöveléséhez kapcsolódó tevékenységet. 2 pont adható, ha a fejlesztés legalább egy, a megújuló energiaforrások részaránynöveléséhez kapcsolódó tevékenységet is tartalmaz. Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez Értékelési szempont Adható pontszám Magyarázat 1. A fejlesztés térségi együttműködésben valósul meg pont adható, ha a támogatást igénylő nem önkormányzati társulás. 1 pont adható, ha a támogatást igénylő önkormányzati társulás, és a társulást alkotó települések száma 2. 2 pont adható, ha a támogatást igénylő önkormányzati társulás, és a társulást alkotó települések száma 3. 4 pont adható, ha a támogatást igénylő önkormányzati társulás, és a társulást alkotó települések legalább Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez Értékelési szempont Adható pontszám Magyarázat A fejlesztés új munkahely(ek)et teremt, és ez a projektben releváns indikátor célértékek meghatározásával alátámasztásra került pont adható, ha a fejlesztés nem teremt új munkahelyet, vagy azt releváns indikátor célértékkel nem támasztotta alá. 2 pont adható, ha a fejlesztés legfeljebb 1 új munkahelyet teremt, és ezt releváns indikátor célértékkel támasztotta alá. 4 pont adható, ha a fejlesztés 1-nél több, de legfeljebb 3 új munkahelyet teremt, és ezt releváns indikátor célértékkel támasztotta alá. 6 pont adható, ha a fejlesztés 3-nál több új munkahelyet teremt, és ezt releváns indikátor célértékkel támasztotta alá

48 2.1.1 Barnamezős területek rehabilitációja Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz Értékelési szempont Adható pontszám Magyarázat 1. A fejlesztés illeszkedik Veszprém Megye Területfejlesztési Programjában rögzített prioritás tengelyekhez és intézkedésekhez pont adható "nem" válasz esetén. 2 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 5 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez és intézkedéseihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 2. A fejlesztés illeszkedik a járási stratégia céljaihoz és beavatkozási területeihez (Veszprém Megye Területfejlesztési Programja 1. kötet Stratégiai program 2. sz. melléklete.) pont adható "nem" válasz esetén. 1 pont adható "igen" válasz esetén, ha a járási fejlesztés céljaihoz és a beavatkozási területeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 3. A fejlesztés keretében megújuló energiát hasznosító technológiák is alkalmazásra kerülnek pont adható, ha a fejlesztés nem tartalmaz a megújuló energiaforrások részaránynöveléséhez kapcsolódó tevékenységet. 2 pont adható, ha a fejlesztés legalább egy, a megújuló energiaforrások részaránynöveléséhez kapcsolódó tevékenységet is tartalmaz Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez Értékelési szempont Adható pontszám Magyarázat 1. A fejlesztés eredményének fenntartása, megőrzése biztosított pont adható, ha a beruházás tartalmaz a barnamezős területen a közbiztonság javítását, a projekt eredményeinek megőrzését szolgáló infrastrukturális fejlesztést is. 0 pont adható, ha a beruházás nem tartalmaz a barnamezős területen a közbiztonság javítását, a projekt eredményeinek megőrzését szolgáló infrastrukturális fejlesztést. 2. A fejlesztés a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. Korm. rendelet szerinti kedvezményezett járásban valósul meg pont adható, ha a fejlesztés a 290/2014. Korm. rendelet szerint nem kedvezményezett járásban valósul meg. 1 pont adható, ha a fejlesztés a 290/2014. Korm. rendelet szerint "Kedvezményezett" járásban valósul meg. 2 pont adható, ha a fejlesztés a 290/2014. Korm. rendelet szerint "Fejlesztendő" járásban VAGY "Természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett térségben" VAGY "Komplex programmal fejlesztendő" járásban valósul meg. Amennyiben a beruházás több kategóriát is érint, akkor csak a legmagasabb érintett kategóriának megfelelő pontszám adható Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez Értékelési szempont Adható pontszám Magyarázat A fejlesztés új munkahely(ek)et teremt, és ez a projektben releváns indikátor célértékek meghatározásával alátámasztásra került pont adható, ha a fejlesztés nem teremt új munkahelyet, vagy azt releváns indikátor célértékkel nem támasztotta alá. 2 pont adható, ha a fejlesztés legfeljebb 1 új munkahelyet teremt, és ezt releváns indikátor célértékkel támasztotta alá. 4 pont adható, ha a fejlesztés 1-nél több, de legfeljebb 3 új munkahelyet teremt, és ezt releváns indikátor célértékkel támasztotta alá. 6 pont adható, ha a fejlesztés 3-nál több új munkahelyet teremt, és ezt releváns indikátor célértékkel támasztotta alá

49 2.1.2 Zöld város kialakítása Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz Értékelési szempont Adható pontszám Magyarázat 1. A fejlesztés illeszkedik Veszprém Megye Területfejlesztési Programjában rögzített prioritás tengelyekhez és intézkedésekhez pont adható "nem" válasz esetén. 2 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 5 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez és intézkedéseihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 2. A fejlesztés illeszkedik a járási stratégia céljaihoz és beavatkozási területeihez (Veszprém Megye Területfejlesztési Programja 1. kötet Stratégiai program 2. sz. melléklete.) pont adható "nem" válasz esetén. 1 pont adható "igen" válasz esetén, ha a járási fejlesztés céljaihoz és a beavatkozási területeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül A fejlesztés keretében megújuló energiát hasznosító technológiák is alkalmazásra kerülnek. A fejlesztés a beavatkozási területen a meglévő zöldfelület arányának növekedését eredményezi pont adható, ha a fejlesztés nem tartalmaz a megújuló energiaforrások részaránynöveléséhez kapcsolódó tevékenységet. 2 pont adható, ha a fejlesztés legalább egy, a megújuló energiaforrások részaránynöveléséhez kapcsolódó tevékenységet is tartalmaz. 0 pont nincs zöldfelület növekedés 1 pont 5 %-os növekedés kimutatható 2 pont 10 %-os zöldfelület növekedés kimutatható 3 pont 15 %-os zöldfelület növekedés kimutatható 4 pont 20 %-os zöldfelület növekedés kimutatható 5 pont 21 % fölötti zöldfelület növekedés kimutatható 5. Számítás: benyújtáskori állapotfelmérés és tervezett kertészeti tervek által kimutatott változás alapján. Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez Értékelési szempont Adható pontszám Magyarázat 1. A beruházás hozzájárul a helyi erőforrások hatékony hasznosításához pont adható, ha a fejlesztés biztosítja a csapadékvíz közvetlen hasznosítását a fejlesztésre kerülő zöldterület önfenntartó-képességének fokozása érdekében. 0 pont adható, ha a fejlesztés nem biztosítja a csapadékvíz közvetlen hasznosítását a fejlesztésre kerülő zöldterület önfenntartó-képességének fokozása érdekében. 2. A fejlesztés a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. Korm. rendelet szerinti kedvezményezett járásban valósul meg pont adható, ha a fejlesztés a 290/2014. Korm. rendelet szerint nem kedvezményezett járásban valósul meg. 1 pont adható, ha a fejlesztés a 290/2014. Korm. rendelet szerint "Kedvezményezett" járásban valósul meg. 2 pont adható, ha a fejlesztés a 290/2014. Korm. rendelet szerint "Fejlesztendő" járásban VAGY "Természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett térségben" VAGY "Komplex programmal fejlesztendő" járásban valósul meg. Amennyiben a beruházás több kategóriát is érint, akkor csak a legmagasabb érintett kategóriának megfelelő pontszám adható A fejlesztés eredményének fenntartása, megőrzése biztosított pont adható, ha a beruházás tartalmaz a közbiztonság javítását, a projekt eredményeinek megőrzését szolgáló infrastrukturális fejlesztést is. 0 pont adható, ha a beruházás nem tartalmaz a közbiztonság javítását, a projekt eredményeinek megőrzését szolgáló infrastrukturális fejlesztést. 1. Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez Értékelési szempont Adható pontszám Magyarázat A fejlesztés új munkahely(ek)et teremt, és ez a projektben releváns indikátor célértékek meghatározásával alátámasztásra került pont adható, ha a fejlesztés nem teremt új munkahelyet, vagy azt releváns indikátor célértékkel nem támasztotta alá. 2 pont adható, ha a fejlesztés legfeljebb 1 új munkahelyet teremt, és ezt releváns indikátor célértékkel támasztotta alá. 4 pont adható, ha a fejlesztés 1-nél több, de legfeljebb 3 új munkahelyet teremt, és ezt releváns indikátor célértékkel támasztotta alá. 6 pont adható, ha a fejlesztés 3-nál több új munkahelyet teremt, és ezt releváns indikátor célértékkel támasztotta alá

50 2.1.3 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz Értékelési szempont Adható pontszám Magyarázat 1. A fejlesztés illeszkedik Veszprém Megye Területfejlesztési Programjában rögzített prioritás tengelyekhez és intézkedésekhez pont adható "nem" válasz esetén. 2 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 5 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez és intézkedéseihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 2. A fejlesztés illeszkedik a járási stratégia céljaihoz és beavatkozási területeihez (Veszprém Megye Területfejlesztési Programja 1. kötet Stratégiai program 2. sz. melléklete.) pont adható "nem" válasz esetén. 1 pont adható "igen" válasz esetén, ha a járási fejlesztés céljaihoz és a beavatkozási területeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 3. Hozzájárulás a Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza indikátor célértékének teljesüléséhez. 0-3 A fejlesztéshez kapcsolódóan a Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza indikátor célértéke: m - 0 pont m - 1 pont m - 2 pont 2500 méter felett - 3 pont Igen - 2 pont Nem - 0 pont 4. A beruházás gazdasági területfelhasználási terület védelmét is szolgálja. 0-2 A projekt-előkészítő tanulmányban vagy annak mellékletében megadott információk alapján a rendezési tervben (a benyújtáskor hatályos szabályozási terv alapján) gazdasági terület-felhasználási besorolású terület is a fejlesztés által megvédett terület részét képezi, ahol működő gazdasági funkciójú épület található. 5. A védendő területen az elmúlt 5 évben történt, igazolt, káresemények gyakorisága. 0-3 Min. 6 alkalommal történt káresemény - 3 pont Min. 4 alkalommal történt káresemény - 2 pont Min. 2 alkalommal történt káresemény - 1 pont Káresemény nem történt, vagy a dokumentációban nem került bemutatásra - 0 pont A káresemények bemutatására és igazolására a projekt-előkészítő tanulmányban és annak mellékleteiben van szükség, amely az értékelés alapja. Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez Értékelési szempont Adható pontszám Magyarázat 1. A fejlesztés a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. Korm. rendelet szerinti kedvezményezett településen valósul meg pont adható, ha a fejlesztés a 105/2015. Korm. rendelet szerint nem kedvezményezett településen valósul meg. 1 pont adható, ha a fejlesztés a 105/2015. Korm. rendelet szerint "Társadalmigazdasági infrastrukturális szempontból kedvezményezett" településen, VAGY "Jelentős munkanélküliséggel sújtott" településen valósul meg. 2 pont adható, ha a fejlesztés a 105/2015. Korm. rendelet szerint "Társadalmigazdasági infrastrukturális szempontból kedvezményezett" településen, ÉS "Jelentős munkanélküliséggel sújtott" településen valósul meg. Amennyiben a beruházás több kategóriát is érint, akkor csak a legmagasabb érintett kategóriának megfelelő pontszám adható. 2. A fejlesztés a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. Korm. rendelet szerinti kedvezményezett járásban valósul meg pont adható, ha a fejlesztés a 290/2014. Korm. rendelet szerint nem kedvezményezett járásban valósul meg. 1 pont adható, ha a fejlesztés a 290/2014. Korm. rendelet szerint "Kedvezményezett" járásban valósul meg. 2 pont adható, ha a fejlesztés a 290/2014. Korm. rendelet szerint "Fejlesztendő" járásban VAGY "Természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett térségben" VAGY "Komplex programmal fejlesztendő" járásban valósul meg. Amennyiben a beruházás több kategóriát is érint, akkor csak a legmagasabb érintett kategóriának megfelelő pontszám adható Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez Értékelési szempont Adható pontszám Magyarázat A fejlesztés új munkahely(ek)et teremt, és ez a projektben releváns indikátor célértékek meghatározásával alátámasztásra került pont adható, ha a fejlesztés közvetlenül nem teremt új munkahelyet. 2 pont adható, ha a fejlesztés közvetlenül legalább 1 új munkahelyet teremt, és ez az adatlapon bemutatásra került. Igen - 2 pont Nem - 0 pont A projekt által létrehozott, érintett infrastruktúra fenntarthatóságának biztosítása megfeleleően igazolásra került. 0-2 A projekt előkészítő tanulmány vonatkozó pontjában a támogatást igénylő megfelelően figyelembe vette a beruházás várható karbantartási, pótlási költségeit és munkaigényét és megfelelően bemutatta, hogy a település renelkezik a fenntartáshoz szükséges személyi és műszaki állománnyal (pl. településüzemeltető vállalkozás gépállománya) valamint vállalta a felmerülő költségek önkormányzati költségvetésből való finanszírozását.

51 3.1.1 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz Értékelési szempont Adható pontszám Magyarázat 1. A fejlesztés illeszkedik Veszprém Megye Területfejlesztési Programjában rögzített prioritás tengelyekhez és intézkedésekhez pont adható "nem" válasz esetén. 2 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 5 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez és intézkedéseihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 2. A fejlesztés illeszkedik a járási stratégia céljaihoz és beavatkozási területeihez (Veszprém Megye Területfejlesztési Programja 1. kötet Stratégiai program 2. sz. melléklete.) pont adható "nem" válasz esetén. 1 pont adható "igen" válasz esetén, ha a járási fejlesztés céljaihoz és a beavatkozási területeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül Közlekedésbiztonságot vagy forgalomcsillapítást szolgáló fejlesztések megvalósítása. Hozzájárulás A kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza indikátor célértékének teljesüléséhez pont adható, ha a beruházás nem tartalmaz közlekedésbiztonságot vagy forgalomcsillapítást szolgáló fejlesztést. 4 pont adható, ha a beruházás közlekedésbiztonságot vagy forgalomcsillapítást szolgáló fejlesztést is tartalmaz. A fejlesztéshez kapcsolódóan a kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza indikátor célértéke: - 1 km alatt: 0 pont km között: 1 pont km között: 2 pont - 5 km felett: 3 pont 5. A megvalósítandó fejlesztés szervesen kapcsolódik a as időszakban közösségi forrásból finanszírozott operatív programból elnyert korábbi fejlesztéshez, hozzájárul annak folytatásához pont adható, amennyiben a fejlesztés a as időszakban közösségi forrásból finanszírozott operatív program keretében támogatott projekt folytatását képezi, vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódik, és ez az adatlapon bemutatásra került. 0 pont adható, amennyiben a fejlesztés nem a as időszakban közösségi forrásból finanszírozott operatív program keretében támogatott projekt folytatását képezi, vagy ahhoz közvetlenül nem kapcsolódik, vagy ez az adatlapon nem került bemutatásra. Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez Értékelési szempont Adható pontszám Magyarázat 1. A fejlesztés a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. Korm. rendelet szerinti kedvezményezett településen valósul meg pont adható, ha a fejlesztés a 105/2015. Korm. rendelet szerint nem kedvezményezett településen valósul meg. 1 pont adható, ha a fejlesztés a 105/2015. Korm. rendelet szerint "Társadalmigazdasági infrastrukturális szempontból kedvezményezett" településen, VAGY "Jelentős munkanélküliséggel sújtott" településen valósul meg. 2 pont adható, ha a fejlesztés a 105/2015. Korm. rendelet szerint "Társadalmigazdasági infrastrukturális szempontból kedvezményezett" településen, ÉS "Jelentős munkanélküliséggel sújtott" településen valósul meg. Amennyiben a beruházás több kategóriát is érint, akkor csak a legmagasabb érintett kategóriának megfelelő pontszám adható. 2. A fejlesztés a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. Korm. rendelet szerinti kedvezményezett járásban valósul meg pont adható, ha a fejlesztés a 290/2014. Korm. rendelet szerint nem kedvezményezett járásban valósul meg. 1 pont adható, ha a fejlesztés a 290/2014. Korm. rendelet szerint "Kedvezményezett" járásban valósul meg. 2 pont adható, ha a fejlesztés a 290/2014. Korm. rendelet szerint "Fejlesztendő" járásban VAGY "Természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett térségben" VAGY "Komplex programmal fejlesztendő" járásban valósul meg. Amennyiben a beruházás több kategóriát is érint, akkor csak a legmagasabb érintett kategóriának megfelelő pontszám adható Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez Értékelési szempont Adható pontszám Magyarázat A fejlesztés új munkahely(ek)et teremt, és ez a projektben releváns indikátor célértékek meghatározásával alátámasztásra került. A beruházás nyomvonala mentén, vagy kerékpárosbarát településrész, település kialakítása esetén a fejlesztés területén elhelyezkedő gazdasági üzemek, vállalkozások száma A beruházás legalább részben közösségi közlekedés által is igénybe vett útvonalat is megújít, korszerűsít pont adható, ha a fejlesztés közvetlenül nem teremt új munkahelyet. 2 pont adható, ha a fejlesztés közvetlenül legalább 1 új munkahelyet teremt, és ez az adatlapon bemutatásra került. Az érintett gazdasági üzemek, vállalkozások száma: 0 db: 0 pont 1-3 db: 1 pont 4-10 db: 2 pont db: 3 pont > 21 db: 4 pont Érintett gazdasági üzem, vállalkozás: a fejlesztéssel összefüggő területen, vagy közvetlen szomszédságában elhelyezkedő, a fejlesztés által könnyebben elérhető vállalkozás. 0 pont, ha a fejlesztés nem érinti közösségi közlekedés útvonalát, 2 pont, ha a fejlesztés közösségi közlekedés útvonalát érinti, és ez bemutatásra került.

52 3.2.1 Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás használat fokozása az önkormányzatoknál Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz Értékelési szempont Adható pontszám Magyarázat 1. A fejlesztés illeszkedik Veszprém Megye Területfejlesztési Programjában rögzített prioritás tengelyekhez és intézkedésekhez pont adható "nem" válasz esetén. 2 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 5 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez és intézkedéseihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 2. A fejlesztés illeszkedik a járási stratégia céljaihoz és beavatkozási területeihez (Veszprém Megye Területfejlesztési Programja 1. kötet Stratégiai program 2. sz. melléklete.) pont adható "nem" válasz esetén. 1 pont adható "igen" válasz esetén, ha a járási fejlesztés céljaihoz és a beavatkozási területeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül A fejlesztés keretében biztosított az igényelt támogatás hatékony és eredményes felhasználásása pont adható, ha a fejlesztés keretében a felhívásban megjelölt önállóan támogatható tevékenységeken túl nem valósul meg további, önállóan nem támogatható, választható tevékenység. 1 pont adható, ha a fejlesztés keretében a felhívásban megjelölt önállóan támogatható tevékenységeken túl további 1, önállóan nem támogatható, választható tevékenység is megvalósul. 3 pont adható, ha a fejlesztés keretében a felhívásban megjelölt önállóan támogatható tevékenységeken túl további legalább 2, önállóan nem támogatható, választható tevékenység is megvalósul. Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez Értékelési szempont Adható pontszám Magyarázat 1. A fejlesztés a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. Korm. rendelet szerinti kedvezményezett településen valósul meg pont adható, ha a fejlesztés a 105/2015. Korm. rendelet szerint nem kedvezményezett településen valósul meg. 1 pont adható, ha a fejlesztés a 105/2015. Korm. rendelet szerint "Társadalmigazdasági infrastrukturális szempontból kedvezményezett" településen, VAGY "Jelentős munkanélküliséggel sújtott" településen valósul meg. 2 pont adható, ha a fejlesztés a 105/2015. Korm. rendelet szerint "Társadalmigazdasági infrastrukturális szempontból kedvezményezett" településen, ÉS "Jelentős munkanélküliséggel sújtott" településen valósul meg. Amennyiben a beruházás több kategóriát is érint, akkor csak a legmagasabb érintett kategóriának megfelelő pontszám adható. 2. A fejlesztés a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. Korm. rendelet szerinti kedvezményezett járásban valósul meg pont adható, ha a fejlesztés a 290/2014. Korm. rendelet szerint nem kedvezményezett járásban valósul meg. 1 pont adható, ha a fejlesztés a 290/2014. Korm. rendelet szerint "Kedvezményezett" járásban valósul meg. 2 pont adható, ha a fejlesztés a 290/2014. Korm. rendelet szerint "Fejlesztendő" járásban VAGY "Természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett térségben" VAGY "Komplex programmal fejlesztendő" járásban valósul meg. Amennyiben a beruházás több kategóriát is érint, akkor csak a legmagasabb érintett kategóriának megfelelő pontszám adható Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez Értékelési szempont Adható pontszám Magyarázat A fejlesztés új munkahely(ek)et teremt, és ez a projektben releváns indikátor célértékek meghatározásával alátámasztásra került. A fejlesztés Veszprém megyei energetikai szakértő bevonásával valósul meg pont adható, ha a fejlesztés közvetlenül nem teremt új munkahelyet. 2 pont adható, ha a fejlesztés közvetlenül legalább 1 új munkahelyet teremt, és ez az adatlapon bemutatásra került. 1 pont adható, ha a fejlesztéshez kapcsolódó képzési anyag kidolgozását, illetve a releváns képzést Veszprém megyei állandó lakcímmel rendelkező, az épületüzemeltetésben vagy épületenergetikában illetve energiamenedzsmentben jártas szakértő végzi. 0 pont adható, ha a fejlesztéshez kapcsolódó képzési anyag kidolgozását, illetve a releváns képzést nem Veszprém megyei állandó lakcímmel rendelkező, az épületüzemeltetésben vagy épületenergetikában illetve energiamenedzsmentben jártas szakértő végzi.

53 3.2.2 Önkormányzatok által vezérelt helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrások felhasználásával Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz Értékelési szempont Adható pontszám Magyarázat 1. A fejlesztés illeszkedik Veszprém Megye Területfejlesztési Programjában rögzített prioritás tengelyekhez és intézkedésekhez pont adható "nem" válasz esetén. 2 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 5 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez és intézkedéseihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 2. A fejlesztés illeszkedik a járási stratégia céljaihoz és beavatkozási területeihez (Veszprém Megye Területfejlesztési Programja 1. kötet Stratégiai program 2. sz. melléklete.) pont adható "nem" válasz esetén. 1 pont adható "igen" válasz esetén, ha a járási fejlesztés céljaihoz és a beavatkozási területeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez Értékelési szempont Adható pontszám Magyarázat 1. A fejlesztés a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. Korm. rendelet szerinti kedvezményezett településen valósul meg pont adható, ha a fejlesztés a 105/2015. Korm. rendelet szerint nem kedvezményezett településen valósul meg. 1 pont adható, ha a fejlesztés a 105/2015. Korm. rendelet szerint "Társadalmigazdasági infrastrukturális szempontból kedvezményezett" településen, VAGY "Jelentős munkanélküliséggel sújtott" településen valósul meg. 2 pont adható, ha a fejlesztés a 105/2015. Korm. rendelet szerint "Társadalmigazdasági infrastrukturális szempontból kedvezményezett" településen, ÉS "Jelentős munkanélküliséggel sújtott" településen valósul meg. Amennyiben a beruházás több kategóriát is érint, akkor csak a legmagasabb érintett kategóriának megfelelő pontszám adható. 2. A fejlesztés a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. Korm. rendelet szerinti kedvezményezett járásban valósul meg pont adható, ha a fejlesztés a 290/2014. Korm. rendelet szerint nem kedvezményezett járásban valósul meg. 1 pont adható, ha a fejlesztés a 290/2014. Korm. rendelet szerint "Kedvezményezett" járásban valósul meg. 2 pont adható, ha a fejlesztés a 290/2014. Korm. rendelet szerint "Fejlesztendő" járásban VAGY "Természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett térségben" VAGY "Komplex programmal fejlesztendő" járásban valósul meg. Amennyiben a beruházás több kategóriát is érint, akkor csak a legmagasabb érintett kategóriának megfelelő pontszám adható. 3. A fejlesztés térségi együttműködésben valósul meg pont adható, ha a projekt megvalósításában és működtetésében résztvevő települések száma 1. 1 pont adható, ha a projekt megvalósításában és működtetésében résztvevő települések száma 2. 2 pont adható, ha a projekt megvalósításában és működtetésében résztvevő települések száma 3. 4 pont adható, ha a projekt megvalósításában és működtetésében résztvevő települések száma legalább Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez Értékelési szempont Adható pontszám Magyarázat A fejlesztés új munkahely(ek)et teremt, és ez a projektben releváns indikátor célértékek meghatározásával alátámasztásra került. A fejlesztés Veszprém megyei energetikai szakértő bevonásával valósul meg pont adható, ha a fejlesztés közvetlenül nem teremt új munkahelyet. 2 pont adható, ha a fejlesztés közvetlenül legalább 1 új munkahelyet teremt, és ez az adatlapon bemutatásra került. 1 pont adható, ha a fejlesztéshez kapcsolódó képzési anyag kidolgozását, illetve a releváns képzést Veszprém megyei állandó lakcímmel rendelkező, az épületüzemeltetésben vagy épületenergetikában illetve energiamenedzsmentben jártas szakértő végzi. 0 pont adható, ha a fejlesztéshez kapcsolódó képzési anyag kidolgozását, illetve a releváns képzést nem Veszprém megyei állandó lakcímmel rendelkező, az épületüzemeltetésben vagy épületenergetikában illetve energiamenedzsmentben jártas szakértő végzi.

54 4.1.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz Értékelési szempont Adható pontszám Magyarázat 1. A fejlesztés illeszkedik Veszprém Megye Területfejlesztési Programjában rögzített prioritás tengelyekhez és intézkedésekhez pont adható "nem" válasz esetén. 2 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 5 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez és intézkedéseihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 2. A fejlesztés illeszkedik a járási stratégia céljaihoz és beavatkozási területeihez (Veszprém Megye Területfejlesztési Programja 1. kötet Stratégiai program 2. sz. melléklete.) pont adható "nem" válasz esetén. 1 pont adható "igen" válasz esetén, ha a járási fejlesztés céljaihoz és a beavatkozási területeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 3. A fejlesztés keretében megújuló energiát hasznosító technológiák is alkalmazásra kerülnek pont adható, ha a fejlesztés nem tartalmaz a megújuló energiaforrások részaránynöveléséhez kapcsolódó tevékenységet. 2 pont adható, ha a fejlesztés legalább egy, a megújuló energiaforrások részaránynöveléséhez kapcsolódó tevékenységet is tartalmaz. 4. Hozzájárulás a Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma indikátor célértékének teljesüléséhez. 0-1 A Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskolaegészségügyi ellátás) száma indikátor célértéke: - legfeljebb 2 db: 0 pont - legalább 3 db: 1 pont 5. Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez Értékelési szempont Adható pontszám Magyarázat 1. A fejlesztés a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. Korm. rendelet szerinti kedvezményezett településen valósul meg pont adható, ha a fejlesztés a 105/2015. Korm. rendelet szerint nem kedvezményezett településen valósul meg. 1 pont adható, ha a fejlesztés a 105/2015. Korm. rendelet szerint "Társadalmigazdasági infrastrukturális szempontból kedvezményezett" településen, VAGY "Jelentős munkanélküliséggel sújtott" településen valósul meg. 2 pont adható, ha a fejlesztés a 105/2015. Korm. rendelet szerint "Társadalmigazdasági infrastrukturális szempontból kedvezményezett" településen, ÉS "Jelentős munkanélküliséggel sújtott" településen valósul meg. Amennyiben a beruházás több kategóriát is érint, akkor csak a legmagasabb érintett kategóriának megfelelő pontszám adható. 2. A fejlesztés a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. Korm. rendelet szerinti kedvezményezett járásban valósul meg pont adható, ha a fejlesztés a 290/2014. Korm. rendelet szerint nem kedvezményezett járásban valósul meg. 1 pont adható, ha a fejlesztés a 290/2014. Korm. rendelet szerint "Kedvezményezett" járásban valósul meg. 2 pont adható, ha a fejlesztés a 290/2014. Korm. rendelet szerint "Fejlesztendő" járásban VAGY "Természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett térségben" VAGY "Komplex programmal fejlesztendő" járásban valósul meg. Amennyiben a beruházás több kategóriát is érint, akkor csak a legmagasabb érintett kategóriának megfelelő pontszám adható. 3. A fejlesztés térségi együttműködésben valósul meg pont adható, ha a támogatást igénylő nem önkormányzati társulás. 1 pont adható, ha a támogatást igénylő önkormányzati társulás, és a társulást alkotó települések száma 2. 2 pont adható, ha a támogatást igénylő önkormányzati társulás, és a társulást alkotó települések száma 3. 4 pont adható, ha a támogatást igénylő önkormányzati társulás, és a társulást alkotó települések legalább Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez Értékelési szempont Adható pontszám Magyarázat A fejlesztés új munkahely(ek)et teremt, és ez a projektben releváns indikátor célértékek meghatározásával alátámasztásra került. A fejlesztés eredményeképp megvalósul a településen működő egészségügyi alapellátások, illetve azok jelentős részének egy épületbe történő integrálása pont adható, ha a fejlesztés közvetlenül nem teremt új munkahelyet. 2 pont adható, ha a fejlesztés közvetlenül legalább 1 új munkahelyet teremt, és ez az adatlapon bemutatásra került lakos feletti települések esetében: 2 pont adható, ha a fejlesztés eredményeképp megvalósul legalább 3 különböző egészségügyi alapellátási funkció, illetve együttesen legalább 5 egészségügyi szolgáltató egy épületbe történő integrálása. 0 pont adható, amennyiben a fenti kritériumnak nem felel meg lakos alatti települések esetében: 2 pont adható, ha a fejlesztés eredményeképp megvalósul a településen működő egészségügyi alapellátási funkciók, illetve egészségügyi szolgáltatók egy épületbe történő integrálása. 0 pont adható, amennyiben a fenti kritériumnak nem felel meg.

55 4.2.1 A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz Értékelési szempont Adható pontszám Magyarázat 1. A fejlesztés illeszkedik Veszprém Megye Területfejlesztési Programjában rögzített prioritás tengelyekhez és intézkedésekhez pont adható "nem" válasz esetén. 2 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 5 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez és intézkedéseihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 2. A fejlesztés illeszkedik a járási stratégia céljaihoz és beavatkozási területeihez (Veszprém Megye Területfejlesztési Programja 1. kötet Stratégiai program 2. sz. melléklete.) pont adható "nem" válasz esetén. 1 pont adható "igen" válasz esetén, ha a járási fejlesztés céljaihoz és a beavatkozási területeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül A fejlesztés keretében megújuló energiát hasznosító technológiák is alkalmazásra kerülnek pont adható, ha a fejlesztés nem tartalmaz a megújuló energiaforrások részaránynöveléséhez kapcsolódó tevékenységet. 2 pont adható, ha a fejlesztés legalább egy, a megújuló energiaforrások részaránynöveléséhez kapcsolódó tevékenységet is tartalmaz. Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez Értékelési szempont Adható pontszám Magyarázat 1. A fejlesztés a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. Korm. rendelet szerinti kedvezményezett településen valósul meg pont adható, ha a fejlesztés a 105/2015. Korm. rendelet szerint nem kedvezményezett településen valósul meg. 1 pont adható, ha a fejlesztés a 105/2015. Korm. rendelet szerint "Társadalmigazdasági infrastrukturális szempontból kedvezményezett" településen, VAGY "Jelentős munkanélküliséggel sújtott" településen valósul meg. 2 pont adható, ha a fejlesztés a 105/2015. Korm. rendelet szerint "Társadalmigazdasági infrastrukturális szempontból kedvezményezett" településen, ÉS "Jelentős munkanélküliséggel sújtott" településen valósul meg. Amennyiben a beruházás több kategóriát is érint, akkor csak a legmagasabb érintett kategóriának megfelelő pontszám adható. 2. A fejlesztés a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. Korm. rendelet szerinti kedvezményezett járásban valósul meg pont adható, ha a fejlesztés a 290/2014. Korm. rendelet szerint nem kedvezményezett járásban valósul meg. 1 pont adható, ha a fejlesztés a 290/2014. Korm. rendelet szerint "Kedvezményezett" járásban valósul meg. 2 pont adható, ha a fejlesztés a 290/2014. Korm. rendelet szerint "Fejlesztendő" járásban VAGY "Természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett térségben" VAGY "Komplex programmal fejlesztendő" járásban valósul meg. Amennyiben a beruházás több kategóriát is érint, akkor csak a legmagasabb érintett kategóriának megfelelő pontszám adható. 3. A fejlesztés térségi együttműködésben valósul meg pont adható, ha a támogatást igénylő nem önkormányzati társulás. 1 pont adható, ha a támogatást igénylő önkormányzati társulás, és a társulást alkotó települések száma 2. 2 pont adható, ha a támogatást igénylő önkormányzati társulás, és a társulást alkotó települések száma 3. 4 pont adható, ha a támogatást igénylő önkormányzati társulás, és a társulást alkotó települések legalább Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez Értékelési szempont Adható pontszám Magyarázat A fejlesztés új munkahely(ek)et teremt, és ez a projektben releváns indikátor célértékek meghatározásával alátámasztásra került. A fejlesztés keretében biztosított az igényelt támogatás hatékony és eredményes felhasználásása pont adható, ha a fejlesztés közvetlenül nem teremt új munkahelyet. 2 pont adható, ha a fejlesztés közvetlenül legalább 1 új munkahelyet teremt, és ez az adatlapon bemutatásra került. 0 pont adható, ha a fejlesztés keretében a felhívásban megjelölt szociális alapszolgáltatások és a gyermekjóléti alapellátás közül csak 1 fejlesztése valósul meg. 2 pont adható, ha a fejlesztés keretében a felhívásban megjelölt szociális alapszolgáltatások és a gyermekjóléti alapellátás közül több fejlesztése is megvalósul a projekt keretében.

56 4.3.1 Leromlott városi területek rehabilitációja Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz Értékelési szempont Adható pontszám Magyarázat 1. A fejlesztés illeszkedik Veszprém Megye Területfejlesztési Programjában rögzített prioritás tengelyekhez és intézkedésekhez pont adható "nem" válasz esetén. 2 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 5 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez és intézkedéseihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 2. A fejlesztés illeszkedik a járási stratégia céljaihoz és beavatkozási területeihez (Veszprém Megye Területfejlesztési Programja 1. kötet Stratégiai program 2. sz. melléklete.) pont adható "nem" válasz esetén. 1 pont adható "igen" válasz esetén, ha a járási fejlesztés céljaihoz és a beavatkozási területeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 3. Hozzájárulás A helyreállított lakóegységek városi területeken indikátor célértékének teljesüléséhez. 0-5 A helyreállított lakóegységek városi területeken indikátor célértéke: 30 db felett - 5 pont db - 4 pont db - 3 pont db - 2 pont db - 1 pont legfeljebb 10 db - 0 pont A fejlesztés keretében megújuló energiát hasznosító technológiák is alkalmazásra kerülnek. 0-2 A felhívásban elvárt kötelező minimum vállalás 10 db lakóegység fejlesztése. A minimálisan elvárt számú vállalásnál nagyobb vállalás ér pontszámot a fenti bontás szerint. 0 pont adható, ha a fejlesztés nem tartalmaz a megújuló energiaforrások részaránynöveléséhez kapcsolódó tevékenységet. 2 pont adható, ha a fejlesztés legalább egy, a megújuló energiaforrások részaránynöveléséhez kapcsolódó tevékenységet is tartalmaz. Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez Értékelési szempont Adható pontszám Magyarázat 1. A projekt tartalmaz akcióterületről integrált településrészre történő költöztetést is főnél több költöztetése tervezett - 3 pont Legalább 6 fő költöztetése tervezett - 2 pont Legalább 3 fő költöztetése tervezett - 1 pont 3 főnél kevesebb fő költöztetése tervezett, vagy költöztetés nem tervezett - 0 pont A felhívás alapján csak szegregátumokból való kiköltöztetés engedélyezett, ezért azon akcióterületek, amelyek szegregációval ceszélyeztetettek, azok ezen szempontnál nem kaphatnak pontot, azaz a szegregátumok fejlesztése előnyben részesülhet. 2. A fejlesztés a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. Korm. rendelet szerinti kedvezményezett járásban valósul meg pont adható, ha a fejlesztés a 290/2014. Korm. rendelet szerint nem kedvezményezett járásban valósul meg. 1 pont adható, ha a fejlesztés a 290/2014. Korm. rendelet szerint "Kedvezményezett" járásban valósul meg. 2 pont adható, ha a fejlesztés a 290/2014. Korm. rendelet szerint "Fejlesztendő" járásban VAGY "Természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett térségben" VAGY "Komplex programmal fejlesztendő" járásban valósul meg. Amennyiben a beruházás több kategóriát is érint, akkor csak a legmagasabb érintett kategóriának megfelelő pontszám adható A beruházás kapcsolódik az akcióterület egyéb tervezett fejlesztéséhez. Közösségi és szociális funkciót szolgáló tevékenységek megvalósításába bevont akcióterületi lakosság száma Igen - 2 pont Nem - 0 pont A projekt-előkészítő tanulmányban vagy a projekt adatlapon megadott információk alapján a közvetlen kapcsolódás bemutatásra került. 20 fő alatt 0 pont fő között 2 pont 100 fő felett 5 pont Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez Értékelési szempont Adható pontszám Magyarázat A fejlesztés új munkahely(ek)et teremt, és ez a projektben releváns indikátor célértékek meghatározásával alátámasztásra került. A projekt a felhívás támogatható tevékenységei között megfogalmazott (3.1.1 I. D. pont) foglalkoztatást elősegítő funkcióba tartozó tevékenységet is tervezett pont adható, ha a fejlesztés közvetlenül nem teremt új munkahelyet. 2 pont adható, ha a fejlesztés közvetlenül legalább 1 új munkahelyet teremt, és ez az adatlapon bemutatásra került. Igen - 2 pont Nem - 0 pont A projekt-előkészítő tanulmányban és a támogatási kérelem adatlapján bemutatott tervezett tevékenységek alapján.

57 5.1.1 Foglalkoztatás-növelést célzó megyei foglalkoztatási együttműködések (paktumok) támogatása A területi szereplő által meghatározott kiválasztási kritériumokhoz (TKKR) való illeszkedést a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg a területi szereplő egy nyilatkozatban szövegesen igazolja Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz Értékelési szempont Adható pontszám Magyarázat Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez Értékelési szempont Adható pontszám Magyarázat Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez Értékelési szempont Adható pontszám Magyarázat

58 5.1.2 Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) helyi foglalkoztatási együttműködések Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz Értékelési szempont Adható pontszám Magyarázat 1. A fejlesztés illeszkedik Veszprém Megye Területfejlesztési Programjában rögzített prioritás tengelyekhez és intézkedésekhez pont adható "nem" válasz esetén. 2 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 5 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez és intézkedéseihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 2. A fejlesztés illeszkedik a járási stratégia céljaihoz és beavatkozási területeihez (Veszprém Megye Területfejlesztési Programja 1. kötet Stratégiai program 2. sz. melléklete.) pont adható "nem" válasz esetén. 1 pont adható "igen" válasz esetén, ha a járási fejlesztés céljaihoz és a beavatkozási területeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez Értékelési szempont Adható pontszám Magyarázat Járási (vagy több járásra kiterjedő) szintű foglalkoztatási paktum/partnerség esetében a projekt a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. Rendelet 3. sz mellékletben szereplő járások valamelyikében valósul meg. Települési (vagy több településre kiterjedő, de nem járási szinten szerveződő) foglalkoztatási paktum/partnerségek esetében a projekt a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. sz mellékletében szereplő települések valamelyikében valósul meg ) Komplex programmal segítendő járások közé tartozik: 6 pont 2.) Fejlesztendő járások közé tartozik: 4 pont 3.) Kedvezményezett járásban valósul meg: 2 pont 4.) Egyik kategóriára sem terjed ki: 0 pont. Több járásra kiterjedő paktum/projekt esetében, a legmagasabb érintett kategória pontszáma adható. Vizsgálat az EMT/MT-ben szereplő adatok alapján. 1.) Jelentős munkanélküliséggel sújtott települések valamelyikére és társadalmigazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett települések valamelyikére terjed ki: 6 pont 2.) Jelentős munkanélküliséggel sújtott települések valamelyikére terjed ki: 4 pont. 3.) Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett települések valmelyikére terjed ki: 2 pont. 4.) Egyik kategóriára sem terjed ki: 0 pont. Több településre kiterjedő paktum/projekt esetében, a legmagasabb érintett kategória pontszáma adható. Vizsgálat az EMT/MT-ben szereplő adatok alapján Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez Értékelési szempont Adható pontszám Magyarázat A fejlesztés új munkahely(ek)et teremt, és ez a projektben releváns indikátor célértékek meghatározásával alátámasztásra került pont adható, ha a fejlesztés nem teremt új munkahelyet, vagy azt releváns indikátor célértékkel nem támasztotta alá. 2 pont adható, ha a fejlesztés legfeljebb 1 új munkahelyet teremt, és ezt releváns indikátor célértékkel támasztotta alá. 4 pont adható, ha a fejlesztés 1-nél több, de legfeljebb 3 új munkahelyet teremt, és ezt releváns indikátor célértékkel támasztotta alá. 6 pont adható, ha a fejlesztés 3-nál több új munkahelyet teremt, és ezt releváns indikátor célértékkel támasztotta alá. 2. A projektjavaslat befektetés-ösztönzési tevékenységet tervez ) Amennyiben a projekt javaslat nem tervez befektetésösztöntési tevékenységet: 0 pont. 2.) Amennyiben a projektjavaslat kismértékben, vagy nem a legindokoltabb gazdasági ágazatokra vonatkozóan tervez befektetés-ösztönzési tevékenységet: 3 pont. 3.) Amennyiben a projektjavaslat széleskörű (területileg és releváns gazdasági ágazatonként is) befektetésösztönzési tevékenységet valósít meg: 5 pont. Vizsgálat az EMT/MT-ben szereplő adatok alapján Önállóan nem támogatható, helyi termék- vagy szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő ESZA tevékenységek is megvalósulnak a projektben. Munkaerőpiaci programok keretében foglalkoztatást elősegítő képzésben részt vevők száma ) Nem tervezi helyi termék - vagy szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő ESZA elem megvalósítását: 0 pont. 2.) Tervezi helyi termék - vagy szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő ESZA elem megvalósítását: 3 pont. Vizsgálat az EMT/MT-ben szereplő adatok alapján fő: 0 pont fő: 3 pont 30 fő felett: 6 pont

59 5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz Értékelési szempont Adható pontszám Magyarázat 1. A fejlesztés illeszkedik Veszprém Megye Területfejlesztési Programjában rögzített prioritás tengelyekhez és intézkedésekhez pont adható "nem" válasz esetén. 2 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 5 pont adható "igen" válasz esetén, ha a megyei területfejlesztési program prioritás tengelyeihez és intézkedéseihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 2. A fejlesztés illeszkedik a járási stratégia céljaihoz és beavatkozási területeihez (Veszprém Megye Területfejlesztési Programja 1. kötet Stratégiai program 2. sz. melléklete.) pont adható "nem" válasz esetén. 1 pont adható "igen" válasz esetén, ha a járási fejlesztés céljaihoz és a beavatkozási területeihez való hozzájárulás részletesen bemutatásra kerül. 3. A megvalósítandó fejlesztés szervesen kapcsolódik a as időszakban közösségi forrásból finanszírozott operatív programból elnyert korábbi fejlesztéshez, hozzájárul annak folytatásához pont adható, amennyiben a fejlesztés a as időszakban közösségi forrásból finanszírozott operatív program keretében támogatott projekt folytatását képezi, vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódik, és ez az adatlapon bemutatásra került. 0 pont adható, amennyiben a fejlesztés nem a as időszakban közösségi forrásból finanszírozott operatív program keretében támogatott projekt folytatását képezi, vagy ahhoz közvetlenül nem kapcsolódik, vagy ez az adatlapon nem került bemutatásra. 4. A fejlesztés keretében biztosított az igényelt támogatás hatékony és eredményes felhasználásása pont adható, ha a fejlesztés keretében a felhívásban megjelölt önállóan támogatható tevékenységek közül legfeljebb 2 valósul meg a projekt keretében. 1 pont adható, ha a fejlesztés keretében a felhívásban megjelölt önállóan támogatható tevékenységek közül 3 valósul meg a projekt keretében. 2 pont adható, ha a fejlesztés keretében a felhívásban megjelölt önállóan támogatható tevékenységek közül 4 valósul meg a projekt keretében. 3 pont adható, ha a fejlesztés keretében a felhívásban megjelölt önállóan támogatható tevékenységek közül legalább 5 megvalósul a projekt keretében. 5. Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez Értékelési szempont Adható pontszám Magyarázat 1. A fejlesztés a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. Korm. rendelet szerinti kedvezményezett járásban valósul meg pont adható, ha a fejlesztés a 290/2014. Korm. rendelet szerint nem kedvezményezett járásban valósul meg. 1 pont adható, ha a fejlesztés a 290/2014. Korm. rendelet szerint "Kedvezményezett" járásban valósul meg. 2 pont adható, ha a fejlesztés a 290/2014. Korm. rendelet szerint "Fejlesztendő" járásban VAGY "Természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett térségben" VAGY "Komplex programmal fejlesztendő" járásban valósul meg. Amennyiben a beruházás több kategóriát is érint, akkor csak a legmagasabb érintett kategóriának megfelelő pontszám adható Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez Értékelési szempont Adható pontszám Magyarázat A fejlesztés új munkahely(ek)et teremt, és ez a projektben releváns indikátor célértékek meghatározásával alátámasztásra került pont adható, ha a fejlesztés közvetlenül nem teremt új munkahelyet. 2 pont adható, ha a fejlesztés közvetlenül legalább 1 új munkahelyet teremt, és ez az adatlapon bemutatásra került.

60

61

62 4. sz. melléklet VESZPRÉM MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA 2.0 Veszprém Megyei Önkormányzat Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Telefon: +36 (88) , Fax: +36 (88) Honlap:

63 Veszprém megye Integrált Területi Programja Cím Verzió 2.0 Megyei közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó határozat száma és dátuma: Finanszírozó operatív program: Érintett földrajzi terület: Veszprém megye Integrált Területi Programja [határozat száma és megnevezése] [határozat megjelenésének dátuma] [dokumentum hivatkozási száma, dátuma] [határozat száma és megnevezése] [határozat megjelenésének dátuma] Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Veszprém megye ITP felelős szervezet: ITP felelős szervezet kapcsolattartó: Veszprém Megyei Önkormányzat Dr. Imre László megyei jegyző Telefon: 88/ Mellék: 162 ITP felelős szervezet címe: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. 2

64 Veszprém megye Integrált Területi Programja Tartalomjegyzék Bevezető A Területi Kiválasztási Kritériumok Az ITP célrendszere és integráltsága Az ITP külső és belső területi kapcsolatrendszerének vizsgálata Az ITP forrásallokációja A keretösszegek felhasználási módok szerinti megosztása TOP-1. prioritás TOP-2. prioritás TOP-3. prioritás TOP-4. prioritás TOP-5. prioritás Az ITP indikátorvállalásai Az ITP ütemezése Mellékletek

65 Veszprém megye Integrált Területi Programja Bevezető Az ITP alapadatai: a) az ITP megnevezése Veszprém megyei Integrált Területi Program b) az ITP-t végrehajtó területi szereplő megnevezése: Veszprém megye c) az ITP teljes 7 éves forráskerete 45,17 milliárd Ft A térségi gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatás erősítését célzó Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) lehetőséget biztosít a területi szereplők igényei és szükségletei alapján meghatározott fejlesztések megvalósítására. A megyék számára az 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján rendelkezésre álló TOP forráskeret felhasználását a megyék területfejlesztési koncepciói és programjai alapozzák meg. Ezen programok, illetve területi stratégiák fókusza ugyanakkor meghaladja a TOP forrásokból megvalósítható célok és beavatkozások körét. A forrásfelhasználás hatékonnyá tétele érdekében szükségessé vált tehát egy olyan dokumentum elkészítése, amely a helyi igényekkel összhangban a rendelkezésre álló TOP forráskeretek felhasználásának szerkezetét, elvárt eredményeit és ütemezését támasztja alá a as költségvetési időszakra vonatkozóan. Ez a dokumentum az Integrált Területi Program (továbbiakban: ITP). Az ITP dokumentum a célok megjelölését, ill. a TOP forráskeret felosztását megelőzően tartalmazza a TOP esetében alkalmazandó Területi Kiválasztási Eljárásrend (továbbiakban TKR) eszközeként értelmezhető Területi Kiválasztási Kritérium Rendszert, amely megalapozza és így lehetővé teszi a megvalósításra szánt beavatkozások (fejlesztési elképzelések) kiválasztását. A területi kiválasztási rendszerről és az azt magában foglaló ITP-ről a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről rendelkezik. A TOP hét prioritástengelye közül az első öt prioritástengely forrásainak felhasználására egyedül a megyéknek van lehetősége. A 6. prioritás a fenntartható városfejlesztés jegyében a megyei jogú városokat segíti, míg a 7. prioritás a CLLD források felhasználásáról egy speciális eszköz által gondoskodik. A Veszprém megyei ITP célrendszerét a területi tervezés korábbi szakaszaiban elkészült megyei területfejlesztési koncepció és program kitűzött céljai határozzák meg, emellett elsődleges szempont a TOP-ban rögzített egyedi célkitűzésekhez való hozzájárulás. Az ITP fentiekhez való kapcsolódását a 2. fejezet mutatja be részletesen. 4

66 Veszprém megye Integrált Területi Programja A Veszprém megye területfejlesztési dokumentumait megalapozó helyzetfeltáró és értékelő dokumentumok szeptember és február között elkészültek. A Veszprém Megyei Közgyűlés 62/2013 (XII.19.) számú határozatával a Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepciót elfogadta. Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlése 383/2013 (XII.19.) számú határozatával egyetértett a Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepcióval. A megyei területfejlesztési program, annak részeként a stratégiai program és az operatív program szeptember 25-én került elfogadásra a 47/2014. (IX. 25.) közgyűlési határozattal. A területfejlesztési koncepcióhoz és a programhoz egyaránt elkészült a környezeti értékelés valamint a társadalmi gazdasági hatásvizsgálat. A megyei önkormányzat az egész tervezési folyamat alatt hangsúlyt helyezett az érdemi partnerség biztosítására. A partnerség megalapozására május 31-én megalakult a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium. A kollégium létrehozásának célja a megyei önkormányzat területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatai ellátásának segítése, a szereplők együttműködésének megteremtése volt. A Kollégium állandó tagja a megyei önkormányzat, a megyei kormányhivatal, Veszprém MJV önkormányzata, a Pannon Egyetem, a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, a megyei kereskedelmi és iparkamara, valamint a Balaton Fejlesztési Tanács. A megyei területfejlesztési dokumentumok készítése, illetve megalapozása során a Veszprém Megyei Önkormányzat vezetésével számos területi, elsősorban járási fórum is megrendezésre került az elmúlt években. Az ITP 2.0 elkészítése a Veszprém Megyei Önkormányzat feladata, melyhez a Közép- Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, illetve a Területfejlesztési Szakmai Kollégium is segítséget nyújtott. 5

67 Veszprém megye Integrált Területi Programja 1. A Területi Kiválasztási Kritériumok A hazai jogszabályalkotás a kiválasztási kritériumrendszer szükségességét a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet - a programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről keretében rögzítette. Eszerint: 54. (4) Területi kiválasztási eljárásrendben kell dönteni a főváros, a megye és a megyei jogú város integrált területi programja keretében támogatandó projektek támogatási kérelmeiről a területi programok esetén, ahol a program a területi kiválasztási eljárásrend alkalmazását írja elő. 57. (1) A területi szereplők a monitoring bizottság által jóváhagyott kiválasztási szempontrendszer alapján elkészítik az Integrált Területi Programokat (a továbbiakban: ITP) és benyújtják a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter részére. Ebből adódóan a megye feladata egy Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer megalkotása, majd benyújtása az Irányító Hatóság felé. Az IH által meghatározott kritériumokat minden területi szereplő egyaránt figyelembe veszi. A kritériumokat maga az IH terjeszti a Monitoring Bizottság elé, a területi szereplőnek nincs lehetősége ezeken módosítani. 6

68 Veszprém megye Integrált Területi Programja Az IH által meghatározott, kötelező Területi Kiválasztási Rendszer kritériumok: Sorszám I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. Kritérium megnevezése Illeszkedés a TOP céljaihoz Szakmai indokoltság, igény és kihasználtság Indíthatósága / előkészítettség Kockázatok Projekt komplexitása Hatás Fenntarthatóság Tartalmi magyarázat A kiválasztás kritériuma, a TOP valamely konkrét céljához/céljaihoz való szoros illeszkedés és a kapcsolódó indikátorokhoz való hozzájárulás. A kiválasztás kritériuma a beavatkozás indokoltsága. Szükséges a szakmai alátámasztás, indoklás és/ vagy igényfelmérés és kihasználtsági terv. A kiválasztás kritériuma, hogy mennyire előkésztett és indítható a projekt. Az előkészítettsége egyben megalapozottságot és garanciát is jelent pl. a vállalt indikátorértékek teljesítésére és a költségigényekre vonatkozóan. A kiválasztás kritériuma, hogy a megvalósíthatóság és a működtetés milyen kockázatokat hordoz. A kiválasztás kritériuma, hogy a beavatkozás mennyire képes hozzájárulni működőképes rendszerek létrehozásához. A kiválasztás kritériuma, hogy mekkora földrajzi területen, illetve hogy milyen számú érintett körben váltja ki a beavatkozás a hatását. Kiválasztási kritérium a beavatkozás eredményeként megvalósuló produktum társadalmi, környezeti és leginkább pénzügyi fenntarthatósága. 7

69 Veszprém megye Integrált Területi Programja Veszprém megye az 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján meghatározott Integrált Területi Program forráskeretének felhasználásához az alábbi saját Területi Kiválasztási Rendszer kritériumokat kívánja figyelembe venni és elfogadásra előterjeszteni a Monitoring Bizottság felé. Sorszám Kritérium megnevezése Tartalmi magyarázat Alkalmazás II.1. Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz A kiválasztás kritériuma, a megye területfejlesztési programjához és az adott témában megjelenített indikátorokhoz való hozzájárulás. IGEN / NEM II.3. Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez A kritérium bevezetése az adott földrajti területen belüli bárminemű egyensúlytalanságot hivatott kiküszöbölni. IGEN / NEM II.6. Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez A kritérium bevezetése a foglalkoztatottsági helyzet javulását támogatja. IGEN / NEM 8

70 Veszprém megye Integrált Területi Programja A kritériumok kiválasztásának indoklása: Sorszám Kritérium megnevezése Szöveges magyarázat Alaphelyzet: A kritérium a megye sajátosságokat erősíti és hozzájárul a megye jellegzetes karaktereinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez. II.1. Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz Veszprém megye területfejlesztési dokumentumai a jövőkép kapcsán az elsődleges célok között fogalmazzák meg, hogy a helyi erőforrások széleskörű kihasználásával erősödik a gazdaság úgy az ipari ágazatok, mint a mezőgazdaság, illetve a szolgáltatások vonatkozásában, valamint erősödik a gazdaság térségi beágyazottsága, nő a versenyképessége. A Területfejlesztési Koncepció 3. átfogó célja is tartalmazza a megye és települései fejlesztésének gazdasági alapjainak megteremtését, a térszerkezet tudatos alakítását, versenyképességet segítő szerkezetfejlesztést, a várostérségek összehangolt fejlesztését. Ezen túl a Stratégiai Program elsődleges horizontális célként fogalmazza meg a hatékonyságra való törekvés a fejlesztések megvalósítása során. A fentiekből következően olyan projektek megvalósítása, illetve támogatása indokolt, mely a megyei fejlesztések során összehangoltan, harmonikusan és fenntarthatóan, a meglevő térszerkezet rendszerét építő módon hasznosító, a környező makroregionális kapcsolatokban aktívan részt vevő gazdasági, társadalmi és területi térszerkezet megteremtését elősegíti. A kritérium alkalmazása hozzájárul a komplex fejlesztések megvalósításához figyelembe véve a megye által megfogalmazott célok elérését. 9

71 Veszprém megye Integrált Területi Programja Illeszkedő megyei program cél(ok): Területfejlesztési Koncepció Jövőkép Területfejlesztési Koncepció 3. átfogó cél Stratégiai Program Horizontális cél A Veszprém megyei Területfejlesztési Programban, valamint az Integrált Területi Programban meghatározott célok illeszkednek az OFTK-ban megnevezett 5 nemzeti prioritáshoz, illetve az azokhoz kapcsolódó fejlesztési tématerületekhez. II.3. Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez Alaphelyzet: A kritérium bevezetése az adott földrajzi területen belüli bárminemű egyensúlytalanságot hivatott kiküszöbölni. Veszprém megyén belül jelentősek a területi különbségek. Ezek csökkentése kiemelt cél, amely a megye területfejlesztési dokumentumaiban megfogalmazott jövőképben is hangsúlyosan jelenik meg: Olyan terület ahol az indokolatlan egyenlőtlenségek mérséklődnek. A megyei Területfejlesztési Koncepció 3. átfogó célja pedig A térszerkezet tudatos alakítása, versenyképességet segítő szerkezetfejlesztés, a várostérségek összehangolt fejlesztése, tehát a belső területi kiegyenlítéshez való hozzájárulásra a megye rendkívül nagy hangsúlyt fektet, ezért indokolt ennek megjelenítése a kiválasztási kritériumok között is. A területi különbségek csökkentése, területi harmónia megteremtése a Stratégiai Program horizontális céljai között is szerepel. A kritérium alkalmazása hozzájárul a területi kiegyenlítődéshez, akár az elmaradott területek közvetlen fejlesztésével, akár a fejlettebb 10

72 Veszprém megye Integrált Területi Programja térségek gazdasági szerepkörének erősítésével, amely közvetve a kedvezőtlenebb helyzetű térségekre is pozitívan hat. Illeszkedő megyei program cél(ok): Területfejlesztési Koncepció Jövőkép Területfejlesztési Koncepció 1. átfogó cél Stratégiai Program Horizontális cél A kritérium illeszkedik az OFTK-ban megnevezett nemzeti prioritásokhoz, illetve az azokhoz tartozó fejlesztési tématerületekhez. (Így pl. az OFTK-ban nevesített fejlesztési tématerületek közül megemlíthető a területi integráció, területfejlesztés; befogadó és gyarapodó társadalom; vidéki térségek, vidéki gazdaság és közösségek.) II.6. Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez Alaphelyzet: A kritérium bevezetése a foglalkoztatottsági helyzet javulását támogatja. A területi egyenlőtlenségekkel párhuzamosan a munkaerőpiaci helyzet is eltérő a megye egyes térségeiben. Emiatt a megyei területfejlesztési dokumentumok is elérendő célként fogalmazzák meg, hogy nő a foglalkoztatás, az aktív korú lakosság minden rétege és a tenni kívánók számára esély lesz a munkavállalásra, illetve a megélhetést biztosító önfoglalkoztatásra. A foglalkoztatás növelése nem csupán a megyei Stratégiai Program horizontális céljai között jelenik meg, hanem a Területfejlesztési Koncepció három átfogó célja közül kettő is hangsúlyt fektet rá, hiszen nem csak a gazdasági növekedést és a versenyképességet támogatja, hanem a megélhetés feltételeinek javítását szolgáló gazdaságfejlesztésnek is alapjául szolgál. Ebből következően olyan fejlesztések támogatása indokolt, melyek közvetlenül hozzájárulnak a munkahelyek 11

73 Veszprém megye Integrált Területi Programja számának növeléséhez, ezáltal közvetve a foglalkoztatottság és a vásárlóerő növeléséhez, így mindenképpen indokolt a szempont megjelenítése a kiválasztási kritériumok között. Illeszkedő megyei program cél(ok): Területfejlesztési Koncepció Jövőkép Területfejlesztési Koncepció 1. és 3. átfogó cél Stratégiai Program 1. prioritástengely A kritérium illeszkedik az OFTK második nemzeti prioritásához (Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a tudástársadalom felé). 12

74 Veszprém megye Integrált Területi Programja 2. Az ITP célrendszere és integráltsága Veszprém megye Területfejlesztési Programja a területfejlesztési koncepcióban meghatározott átfogó és stratégiai célok figyelembevételével, azok megvalósulása szolgálatában 4 prioritástengelyt határozott meg. Ezek a megye leginkább problematikus és leginkább fejlesztendő kulcsterületeire fókuszálnak. M1. prioritás: A térségi és a helyi gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás bővítése a megye hagyományos foglalkoztató központjaiban, illetve vidéki térségeiben M2. prioritás: A sajátos területi-természeti erőforrás, agroökológiai és turisztikai potenciálok kiaknázása, fenntartható erőforrás gazdálkodás M3. prioritás: A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a helyi és térségi közlekedési infrastruktúra fejlesztése M4. prioritás: A lakosság életminőségének javítása, a diszkrimináció mentesség, valamint a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításával. A helyi közösségek fejlesztése A megyei területfejlesztési program 4 prioritásából kiindulva, illeszkedve a TOP beruházási prioritásaihoz tartozó egyedi célkitűzésekhez Veszprém megye Integrált Területi Programja 6 célkitűzést határoz meg. A Veszprém megyei ITP célkitűzései ITP-1. Önkormányzati gazdasági területek fejlesztése és elérhetőségük javítása ITP-2. Élhető, vonzó települések megteremtése és a munkavállalást ösztönző infrastruktúra fejlesztése ITP-3. Leszakadó városi területek megújítása és hátrányos helyzetűeket támogató programok megvalósítása. ITP-4. Természeti adottságokra és kulturális örökségre épülő turizmus fejlesztése ITP-5. Az energiahatékonyság növelése és a helyi erőforrások fenntartható használatának elősegítése ITP-6. A Veszprém megyén belüli területi egyenlőtlenségek csökkentése komplex fejlesztések megvalósításával Az ITP-1. cél komplex módon támogatja az önkormányzati iparterületek, inkubátorházak, a helyi gazdaságfejlesztéshez szükséges önkormányzati háttérinfrastruktúra fejlesztését, valamint ezekhez kapcsolódóan az elérhetőség javítását, így az M1 és M3 célokhoz egyaránt hozzájárul. Az ITP-2. cél megvalósításával a Veszprém megyében élők és a betelepülni szándékozók szempontjából egyaránt vonzó, élhető települések jönnek létre, melyekben korszerű infrastruktúra támogatja a munkába álló, vagy már dolgozó kisgyermekes szülőket. A célkitűzés ugyanakkor támogatja az életszínvonal emelését a 13

75 Veszprém megye Integrált Területi Programja foglalkoztatottak és családtagjaik egészségügyi és szociális alapellátásának minőségi javításával, valamint a fenntartható közlekedési módok helyi megvalósításának támogatásával egyaránt. Az ITP-2. megvalósítása az előzőek alapján az M3 és M4 prioritástengelyekhez kapcsolódik. A Veszprém megyei ITP a települések vonzóvá tétele mellett a leszakadó településrészek megújítására, valamint a hátrányos helyzetűek és az integrált programokba bevonandók támogatására, a helyi közösségek fejlesztésére is kiemelt hangsúlyt fektet. Az ITP-3. cél ezért a leromlott, szegregált városi területek megújítása mellett a hátrányos helyzetű, alacsonyan képzett és tartósan munkanélküli csoportok képzését, támogatását szolgáló programok megvalósítását is biztosítja, így a településkép javításán túl a helyi foglalkoztatottsági szint növeléséhez, és a helyi közösségek megerősítéséhez is hozzájárul. A célkitűzés ily módon a megyei területfejlesztési program M1 és M4 prioritásából vezethető le. Veszprém megye területfejlesztési dokumentumainak meghatározó eleme a turizmus helyi adottságokra épülő fejlesztése Az M2 prioritásban megfogalmazott turizmusfejlesztés a megyében kiemelten kezelendő, ezért az ITP-ben önálló célként jelenik meg. Az ITP-4. cél a megye természeti adottságaira és a gazdag kulturális örökségre épülő turisztikai fejlesztések megvalósítását szolgálja, melyek egyrészt közvetlenül is hozzájárulnak a megye gazdaságának erősítéséhez, másrészt kiegészítik a többi ITP cél keretében megvalósuló, a helyi gazdaságot támogató és a települések élhetőségét fenntarthatóan biztosító beruházásokat. Az ITP-5. cél a területfejlesztési program M2 prioritásának másik hangsúlyos elemét, az energiahatékonyság javítását szolgálja. Az ITP célja a helyi gazdaság erősítésével és az élhető települések megteremtésével egyidejűleg a fenntarthatóság biztosítása és a helyi erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás megteremtésének elősegítése. A célkitűzés révén önkormányzati épületek energiahatékonyságának növelése a működési, fenntartási költségek csökkenthetők, az így felszabaduló források a többi ITP cél megvalósítására fordíthatók. A csapadékvíz megfelelő elvezetése, illetve minél nagyobb arányú helyi hasznosítása az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás mellett a vonzó és élhető települések megteremtéséhez is hozzájárul. Veszprém megyében jelentősek a belső területi egyenlőtlenségek, az ország belső perifériáinak egy része itt található. A 290/2014. Korm. rendelet a devecseri, a pápai és a sümegi járásokat is kedvezményezett térségekként nevesíti. Az önálló ITP-6. cél ezért ezekben a térségekben kiemelten támogatja az ITP előbbi céljaihoz, valamint a megyei területfejlesztési program prioritásaihoz és a TOP egyedi célkitűzéseihez kapcsolódó fejlesztések megvalósítását, melyet az ITP egyes intézkedések esetében a forrásfelhasználási módok között való nevesítéssel is támogat. 14

76 Veszprém megye Integrált Területi Programja Az ITP-célok fentiekben bemutatott integráltságát, kapcsolódási pontjait, illetve a célkitűzések közötti szinergikus hatásokat az alábbi ábra foglalja össze. Az ITP célkitűzéseinek integráltsága Veszprém megye Integrált Területi Programjában a területi aspektus a célok szintjén is hangsúlyosan jelenik meg, hiszen az ITP-6. cél kifejezetten a megyén belüli hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatására koncentrál. Ez a térség ráadásul egy megyehatárokon átnyúló összefüggő belső periféria, kiemelt fejlesztése ezáltal szinergikus hatást biztosít az érintett szomszédos megyék, Zala, Vas és Győr-Moson- Sopron kapcsolódó fejlesztéseihez. A területi aspektus ezen felül elsősorban a forrásfelhasználási módok kapcsán erős az ITP-ben, mely számos intézkedés kapcsán határoz meg egy minimum arányt, melyet a megye valamely kiemelt célterületének fejlesztésére szükséges fordítani. Ilyen cél egyrészt a kevésbé fejlett területek, így a vidéki térségek vagy a hátrányos helyzetű 15

77 Veszprém megye Integrált Területi Programja járások fejlesztése, másrészt turizmus kapcsán a több megyét érintő BKÜ területének kiemelt támogatása. Az ITP célkitűzései biztosítják a szoros kapcsolatot a megyei területfejlesztési program prioritástengelyei és a TOP beruházási prioritásaihoz tartozó 11 egyedi célkitűzés között. A TOP egyedi célkitűzései 1.A A vállalkozások munkahelyteremtő képességének ösztönzése, a helyi gazdaság működését segítő helyi-térségi feltételek biztosításával 1.B A turizmus területi adottságaiban rejlő endogén potenciál kibontakoztatása a foglalkoztatás elősegítése érdekében 1.C A munkahelyek elérhetőségének javítása, a munkavállalók mobilitásának segítése a közlekedési feltételek fejlesztésével 1.D Kisgyermekesek munkaerőpiacra történő visszatérése a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által 2.A Vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a népesség megtartása településfejlesztési beavatkozásokkal 3.A Fenntartható közösségi mobilitás elősegítése 3.B A települési önkormányzatok energiahatékonyságának javítása és a megújuló energiaforrások részarányának növelése 4.A Önkormányzati közszolgáltatások hozzáférhetőségének és minőségének fejlesztése 4.B/5.B A leromlott városi területeken a jobb életlehetőségekkel rendelkező hátrányos helyzetű személyek számának növelése 5.A A foglalkoztathatóság javítása és a helyben, a helyi és térségi gazdasági szereplők által foglalkoztatottak számának növelése 5.C Helyi szintű társadalmi párbeszéd és helyi identitás erősödése Az ITP-1. cél az önkormányzati gazdasági területek fejlesztése és elérhetőségük javítása révén komplexen járul hozzá az 1.A és 1.C célkitűzések megvalósulásához. Az ITP-2. cél több olyan cél komplex megvalósítását szolgálja, melyek a TOP-ban különböző prioritásokhoz kapcsolódnak. Az élhető, vonzó települések megteremtése és a munkába állást segítő infrastruktúra fejlesztése így hozzájárul az 1.D, a 2.A, a 3.A és a 4.A egyedi célkitűzések megvalósulásához, lehetővé téve integrált települési, térségi fejlesztések megvalósulását. Az ITP-3. cél szintén több egyedi célkitűzés integrált módon való megvalósulását segíti elő, a leszakadó térségek megújítása és a hátrányos helyzetűek támogatása a TOP 4.B/5.B mellett az 5.A és az 5.C célkitűzéseihez is illeszkedik. 16

78 Veszprém megye Integrált Területi Programja A megyei területfejlesztési dokumentumok egyik leghangsúlyosabb elemére épülő ITP- 4. cél közvetlenül kizárólag a TOP 1.B egyedi célkitűzéséhez kapcsolódik, de a helyi gazdaság erősítése révén közvetetten hozzájárul más célok megvalósulásához is. Az energiahatékonyság növelését és a helyi erőforrások fenntartható használatát elősegítő ITP-5. cél a TOP két prioritásának egyedi célkitűzését integrálja, a 2.A és a 3.B célokhoz egyaránt kapcsolódik. Az ITP-6. cél a Veszprém megyében meglévő belső területi egyenlőtlenségek csökkentésére irányul, ily módon a TOP összes egyedi célkitűzéséhez közvetlenül is kapcsolódik. Az ITP-célok kapcsolódása a megyei területfejlesztési program prioritásaihoz és a TOP egyedi célkitűzéseihez 17

79 Veszprém megye Integrált Területi Programja Az ITP-célok illeszkedése a megyei területfejlesztési program prioritásaihoz és a TOP egyedi célkitűzéseihez* Veszprém megyei ITP céljai A TOP egyedi célkitűzései 1.A 1.B 1.C 1.D 2.A 3.A 3.B 4.A 4.B 5.B 5.A 5.C A megyei területfejlesztési program prioritástengelyei M1 ITP-1 ITP-1 ITP-3 ITP-3 ITP-3 M2 ITP-4 ITP-5 ITP-5 M3 ITP-2 ITP-2 ITP-2 ITP-2 M4 ITP-2 ITP-2 ITP-2 ITP-2 ITP-3 ITP-3 ITP-3 *Megjegyzés: Az ITP-6. cél komplexitása révén a prioritástengelyek és az egyedi célkitűzések mindegyikéhez kapcsolódik. Az OFTK 5 nemzeti prioritást jelöl meg: - Patrióta gazdaság, kis- és középvállalati bázison, nagyvállalati partnerségen - Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a tudástársadalom felé - Útban az erőforrás- és energiahatékonyság, illetve az energiafüggetlenség felé - Népesedési és közösségi fordulat - Területi integráció, térségi és helyi fejlesztések a helyi gazdaság bázisán. Az OFTK-ban megnevezett nemzeti prioritásokhoz, illetve az azokhoz tartozó fejlesztési tématerületekhez szorosan kapcsolódnak a Veszprém megye Területfejlesztési Programjában, valamint az Integrált Területi Programjában meghatározott célok. A kapcsolódó tématerületek közé sorolhatók az alábbiak: - Elérhetőség, a megújuló közösségi közlekedés és tranzitgazdaság; - Életképes vidék, bővülő agrár- és élelmiszer-gazdaság; - Az energia-hatékonyság, fenntartható erőforrás-gazdálkodás; - Klíma- és környezetvédelem - Befogadó és gyarapodó társadalom; - Gyermekvállalás ösztönzése, népesedési kihívások kezelése; - Területi integráció, területfejlesztés; - Vidéki térségek, vidéki gazdaság és közösségek. 18

80 Veszprém megye Integrált Területi Programja Az ITP külső és belső területi kapcsolatrendszerének vizsgálata Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának céljaiból kiindulva, illeszkedve a TOP beruházási prioritásaihoz tartozó egyedi célkitűzésekhez a megyeszékhely Integrált Területi Programja 5 célkitűzést határoz meg. 1. Önkormányzati gazdasági területek fejlesztése és elérhetőségük javítása 2. Élhető, vonzó település megteremtése 3. A munkába állást segítő infrastruktúra fejlesztése 4. Természeti adottságokra és kulturális örökségre épülő turizmus fejlesztése 5. Az energiahatékonyság növelése és a helyi erőforrások fenntartható használatának elősegítése A fenti célok teljes mértékben összhangban állnak a Veszprém megyei ITP-ben meghatározott célokkal, így a as időszakban biztosítottan egymáshoz kapcsolódó, egymást erősítő fejlesztések valósulhatnak meg a megye és a megyeszékhely területén. Az ITP-célok kapcsolódása Veszprém MJV ITP célrendszeréhez M1 M2 M3 M4 ITP-1 ITP-2 ITP-3 ITP-4 ITP-5 ITP-6 MJV ITP-1 MJV ITP-2 MJV ITP-3 MJV ITP-4 MJV ITP-5 19

81 Veszprém megye Integrált Területi Programja A hat szomszédos megye (Somogy, Zala, Vas, Győr-Moson-Sopron, Komárom- Esztergom, Fejér) Integrált Területi Programjainak elsődleges célja egyrészt szintén a TOP intézkedéseihez kapcsolódó egyedi célkitűzésekhez való hozzájárulás, így a területi ITP-k összhangja ebből a szempontból biztosított. Másrészt minden megyei ITP az adott megye területfejlesztési dokumentumaiban feltárt fejlesztési szükségletekre is figyelemmel van, így természetesen a területfejlesztési programokban rögzített célok, illetve prioritások is hangsúlyosan jelennek meg. A Veszprém megyei ITP célkitűzései a szomszédos megyék területfejlesztési programjainak számos célkitűzésével, prioritásával szoros kapcsolatban vannak, illetve azok egyikének sem mondanak ellent. Somogy megye Területfejlesztési Programjának 7 prioritása közül a Veszprém megyei ITP célkitűzései elsősorban az alábbiakhoz járulnak hozzá. 3. Somogy megye turisztikai potenciáljának erősítése 5. A fenntartható gazdálkodást és erőforrás felhasználást, valamint a megye lakosságának életminőség javítását támogató környezetgazdálkodási beruházások támogatása 6. A helyi közösségek megerősödését és a helyi értékek megőrzését szolgáló fejlesztések támogatása 7. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés Zala megye Területfejlesztési Programja 7 prioritást határoz meg, ezek közül a Veszprém megyei ITP célrendszere 6-hoz kapcsolódik. 2. Helyi értékekre épülő versenyképes gazdaság megteremtése 3. Oktatási, képzési és közszolgáltatási fejlesztések a társadalmi kohézió és a gazdaság erősítése érdekében 4. Integrált programok a szegénység és kirekesztettség kezelésére és a fiatalok elvándorlásának mérséklése érdekében 5. Integrált környezetvédelmi programok a következő generációk életesélyeinek megtartása és a környezeti szempontból fenntartható fejlődés érdekében 6. A városi szövet és a települési épített környezet fenntartható fejlesztése 7. Összehangolt infrastrukturális fejlesztések a területi kohézió erősítése érdekében Vas megye Gazdaságfejlesztési Fókuszú Területfejlesztési Programja 7 prioritást határozott meg, ezek közül a Veszprém megyei ITP elsősorban 5-höz kapcsolódik. 3. Turizmus Prioritás 4. Energia-hatékonyság Prioritás 5. Emberi Erőforrás Fejlesztési Prioritás 6. Egészséges Környezet Prioritás 7. Közlekedés Fejlesztési Prioritás 20

82 Veszprém megye Integrált Területi Programja A Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program 6 prioritást rögzít, melyek közül a Veszprém megyei ITP 3-hoz, de különösképp a 6. prioritáshoz kapcsolódik. 3. A megye és települései elérhetőségének javítása 4. A környezet megújítása, a kultúra támogatása, az életminőség javítása 5. A megye- és országhatáron átnyúló együttműködés fejlesztése Komárom-Esztergom megye Területfejlesztési Stratégiai és Operatív Programja 6 prioritást határozott meg, a Veszprém megyei ITP ezek közül 5-höz egyértelműen kapcsolódik. 2. megyei turisztikai program 3. stabil, versenyképes, diverzifikálódó gazdaság 4. fokozódó társadalmi aktivitás, befogadás és kreativitás 5. biztonságos környezet, gyógyuló tájak 6. otthon a XXI. században Fejér megye területfejlesztési programja 9 területi és 7 horizontális prioritást rögzít. A Veszprém megyei ITP célkitűzései ezek közül elsősorban 5 5 területi és horizontális prioritáshoz kapcsolódnak. T3. A társadalmi degradációval veszélyeztetett kiürülő kistelepüléseken és alvótelepüléseken a helyi közösségek erősítése T4. Országos közlekedési csomópontokhoz köthető közlekedési és logisztikai fejlesztések T5. A pólusok és a turisztikailag preferált térségekben az épített környezet megóvása, az összehangolt településfejlesztések megvalósítása T7. A versenyképes ipari pólusok és alközpontok pozíciójának növelése a versenyképes szereplők támogatásával és a hálózatosodó helyi gazdaság ösztönzésével T8. A megye turisztikai centrumaiban integrált turisztikai fejlesztések megvalósítása H1. A stratégiai vízkészletek megőrzése és racionális használata H2. Társadalmi befogadás erősítése H3. Munkaerő piaci mobilitás támogatása H4. A természeti és épített környezet megóvása H5. Közszolgálati önkormányzati minimum-szint teljesítése Az Integrált Területi Program a TOP végrehajtásához kapcsolódó területi szintű dokumentum, ugyanakkor nem csak ehhez az OP-hoz kapcsolódik, hiszen az ebben rögzített célkitűzésekhez illeszkedő helyi fejlesztések adott esetben más, ágazati OP keretében megvalósuló beruházáshoz is kapcsolódhatnak, azokat kiegészíthetik. Ez elsősorban az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program esetében releváns, 21

83 Veszprém megye Integrált Területi Programja hiszen az IKOP számos, a as időszakban megvalósítandó nagyprojektet nevesít. Ezek közül Veszprém megyét, így közvetve az ITP-t az alábbiak érintik. 8-as főút Várpalota elkerülő 83-as főút M1-Pápa között települések elkerülése és rekonstrukció 3. Az ITP forrásallokációja A közötti programozási időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról szóló 1702/2014. Korm. határozat 2. melléklete Veszprém megye részére 45,17 milliárd Ft-os keretösszeget határoz meg. TOP-1. prioritás A TOP 1. prioritása kapcsán Veszprém megye számára rendelkezésére álló forrás nagysága 16,828 milliárd Ft. A megye területfejlesztési dokumentumaiban rögzített hangsúlyok, valamint az ITP megalapozása során feltárt helyi fejlesztési igények alapján Veszprém megye a keret, illetve a prioritások közötti megosztás módosítását javasolta. A TOP-1.1 intézkedéshez OP-arányos keretösszege 6,467 milliárd Ft, melynek teljes lehívása az ITP-t megalapozó helyi fejlesztési igények alapján nem biztosított. Több település nem tud önerőt biztosítani a gazdaságfejlesztési projektekhez, illetve a fejleszteni kívánt területek számos esetben nincsenek többségi önkormányzati tulajdonban. Az OP-arányos forrásnagysághoz tartozó kimeneti indikátor-célértékek elérése a feltárt igények alapján bizonytalan, ezért az 1.1. intézkedés keretösszegének 3,470 milliárd Ft-ra való csökkentését javasolta a területi szereplő. Az Irányító Hatóság a területi szereplők által benyújtott javaslatok alapján Veszprém megye számára a vizsgált intézkedésben rendelkezésre álló keretet 6,390 milliárd Ft-ban határozta meg. A TOP-1.2 intézkedéshez OP-arányos keretösszege 4,034 milliárd Ft, melyet jelentősen meghaladó igényekről bír tudomással a megyei önkormányzat. Veszprém megye Területfejlesztési Stratégiai és Operatív Programjában hangsúlyos szerepet kapott a turizmus fejlesztése. A megye természeti és épített értékeire alapozó turizmusfejlesztés országos szinten egyedülállóvá teszi Veszprém megyét. Az országos turisztikai palettán a Balaton és Balaton-felvidék kiemelt célterület. A Bakony történeti helyeivel (várak, kastélyok, kúriák, egyházi és világi építészeti értékek) és természeti értékeivel potenciális turisztikai attrakciók helyszíne. Ezek indokolt és szükséges fejlesztéséhez a forrást Veszprém megye számára biztosítani kell. Emellett figyelembe kell venni azt is, hogy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területére fejlesztési forrást a Kormány az Operatív Programokon keresztül biztosít. (A BKÜ 72 Veszprém megyei települést foglal magába.) Fontos szem előtt tartani, hogy a turisztikai ágazatban foglalkoztatottak aránya a megye 22

84 Veszprém megye Integrált Területi Programja adottságainak köszönhetően jóval magasabb, mint az ország többi megyéjében. Az ITPt megalapozó felmérések alapján is jelentős a helyi, a TOP célkitűzéseihez illeszkedő turisztikai fejlesztési igények nagysága. A fentiekből következően az 1.2. intézkedés keretösszegének 8,700 milliárd Ft-ra való emelését javasolta a területi szereplő. Az Irányító Hatóság a területi szereplők által benyújtott javaslatok alapján Veszprém megye számára az intézkedés esetében rendelkezésre álló keretet 4,095 milliárd Ft-ban határozta meg. A TOP arányainak megfelelően a 1.3. intézkedésre jutó forrás nagysága Veszprém megyében 2,892 milliárd Ft, melyet az ITP a feltárt helyi fejlesztési igények és a megyei területfejlesztési programban foglaltak alapján nem módosít. Az 1.4. intézkedés keretében fejlesztendő vagy létrehozandó, 0-3 évesek elhelyezését biztosító férőhelyek OP-arányos célértéke a megyei adottságokhoz, illetve a feltárt helyi fejlesztési igényekhez mérten rendkívül magas. A megyében 2013-ban (Veszprém várossal együtt) összesen 1272 bölcsődei férőhely működött, azaz az OP-arányos, több mint 622 új férőhely rendkívül erőteljes kapacitásnövelést jelentene, és kérdésessé tenné ezen új intézmények fenntarthatóságát (azok működtetése a fenntartó önkormányzatokra is jelentős terhet róna). Ezzel párhuzamosan Veszprém városban OP-arányosan legalább 127 új (bölcsődei és családi napközis) férőhelyet kellene létrehozni, azaz a megyei férőhelyek száma kb. 60%-kal emelkedne. Emellett a nagyobb városok jelzései szerint nincs számottevő várólista a bölcsődékben. Veszprém megyében az ITP-t megalapozó felmérések alapján elsősorban a 3-6 évesek elhelyezését biztosító férőhelyek fejlesztésére és létrehozására mutatkozik jelentős igény. A fentiek értelmében az 1.2. intézkedés keretösszegének 1,735 milliárd Ft-ra való csökkentését javasolta a területi szereplő. Az Irányító Hatóság a területi szereplők által benyújtott javaslatok alapján Veszprém megye számára a vizsgált intézkedésben rendelkezésre álló keretet 3,451 milliárd Ft-ban határozta meg. TOP-2. prioritás A TOP arányainak megfelelően a 2.1. intézkedésre jutó forrás nagysága Veszprém megyében 8,358 milliárd Ft, melyet az ITP a feltárt helyi fejlesztési igények és a megyei területfejlesztési programban foglaltak alapján nem módosít. TOP-3. prioritás A TOP 3. prioritása kapcsán 11,367 milliárd Ft áll Veszprém megye rendelkezésére. A TOP arányainak megfelelően a 3.1. és 3.2. intézkedésekre jutó forrás nagysága Veszprém megyében 4,257 és 7,110 milliárd Ft, melyet az ITP a feltárt helyi fejlesztési igények és a megyei területfejlesztési programban foglaltak alapján nem módosít. 23

85 Veszprém megye Integrált Területi Programja TOP-4. prioritás A TOP 4. prioritása kapcsán 3,545 milliárd Ft áll Veszprém megye rendelkezésére. Veszprém megye területfejlesztési koncepciójában, majd a területfejlesztési programjában is kiemelt szerepet kap a lakosság életminőségének javítása, a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításával. 2. Átfogó célként jelenik meg a lakosság életminőségének javítása, jól léte biztosítása, a társadalom fejlesztése, ehhez szorosan kapcsolódva a stratégiai célok között pedig rögzítik az egészséges társadalom megteremtése. A megyei területfejlesztési program a fent nevezett cél egyik beavatkozási tevékenységeként nevezi meg az új és jobb minőségű szolgáltatások biztosítását az idősödő népesség számára (szociális ellátás, egészségügy, kultúra, közlekedés, akadálymentes környezet, közbiztonságot erősítő elemek az épített környezet kialakításában, stb.). Az ITP-t megalapozó felmérés a megye településein jelentős igényt tárt fel az egészségügyi (TOP-4.1) és valamennyivel kevesebbet a szociális alapszolgáltatások (TOP-4.2) fejlesztésére. Ugyanakkor nem mutatkozik elég igény szociális városrehabilitáció (TOP-4.3) megvalósítására, melyhez rendkívül magas OP-arányos indikátorok és a szigorú akcióterületi lehatárolások társulnak. Ennek értelmében Veszprém megye a 4.1. intézkedés keretének 1,825 milliárd Ft-ra, míg a TOP-4.2 intézkedés keretének 1,169 milliárd Ft-ra való emelését javasolta. Ezzel párhuzamosan a szociális városrehabilitációra (TOP-4.3) OP-arányosan megszabott 1,310 milliárd Ftos keretet javasolta 0,500 milliárd Ft-ra csökkenteni. Az Irányító Hatóság a területi szereplők által benyújtott javaslatok alapján Veszprém megye számára a TOP-4.1 intézkedésben 1,254 milliárd Ft-ban, a 4.2-es intézkedésnél 0,981 milliárd Ft-ban, a 4.3- as intézkedésnél pedig 1,310 milliárd Ft-ban határozta meg a rendelkezésre álló keretet. TOP-5. prioritás A TOP 5. prioritása kapcsán 5,073 milliárd Ft áll Veszprém megye rendelkezésére, melyből az 5.1 intézkedésre 3,748 milliárd Ft, az 5.2. és 5.3. intézkedésekre jutó forrás nagysága pedig 0,488 és 0,837 milliárd Ft. Az ITP a feltárt helyi fejlesztési igények és a megyei területfejlesztési programban foglaltak alapján nem módosítja az intézkedések kereteit. Az intézkedésenként meghatározott változtatásokat az 1. és 2. melléklet foglalja össze. 24

86 Veszprém megye Integrált Területi Programja A megyei TOP-keretösszeg intézkedések közötti megoszlása (a prioritás százalékában) 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, TOP szerint Végleges arányok szerint A keretösszegek felhasználási módok szerinti megosztása Az egyes intézkedéseken belül a valós igények szerint meghatározott forráskeret négy formában használható fel. A megye az adott intézkedés/konstrukció esetében támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető keretösszegen felül meghatározhat egy keretet a megye kiemelt fejlesztési célterületére, a megye kiemelt fejlesztési céljaira, vagy kiemelt kedvezményezetti csoportra vonatkozóan. Veszprém megye az egyes intézkedések esetében a megyei területfejlesztési dokumentumokban foglaltak, valamint a as programidőszak előkészítése során feltárt helyi fejlesztési elképzelések alapján az alábbiak szerinti forrásfelhasználási módokat jeleníti meg integrált területi programjában. 25

87 Veszprém megye Integrált Területi Programja TOP-1. prioritás TOP-1.1. intézkedés Veszprém megye Területfejlesztési Programjának 1. prioritása a térségi és a helyi gazdaság fejlesztésére, a megye hagyományos foglalkoztató központjaiban, illetve vidéki térségeiben a foglalkoztatás bővítésére fókuszál. Ehhez kapcsolódva az ITP első célként az önkormányzati gazdasági területek fejlesztését és elérhetőségük javítását tűzi ki. A kedvezményezett járások besorolásáról 290/2014. Korm. rendelet a devecseri, a pápai és a sümegi járásokat kedvezményezett járásként nevesíti. A területi egyenlőtlenségek mérséklése érdekében Veszprém megye a TOP-1.1. intézkedéshez kapcsolódóan rendelkezésre álló keret 20%-át a fent megnevezett három kedvezményezett járás részére különíti el. (Az arány kb. 1,3 milliárd Ft-ot jelent, melyből kb. 0,5 milliárd Ft a helyi gazdaságfejlesztésre fordítható, a többi pedig az iparterületek, vagy inkubátorházak fejlesztésére.) Az ITP-t megalapozó felmérések szerint nincs kimagasló mennyiségű fejlesztési igény, több településen nincs önkormányzati többségi tulajdonban a fejleszteni kívánt terület, illetve a regionális támogatási térképben rögzített 35%-os intenzitáshoz szükséges önrész biztosítása sok esetben nehézségekbe ütközik. TOP-1.2. intézkedés A megyei területfejlesztési program második prioritásaként szerepel a sajátos területitermészeti erőforrás, agroökológiai és turisztikai potenciálok kiaknázása, fenntartható erőforrás gazdálkodás. Az ITP célkitűzései között önállóan jelenik meg a természeti adottságokra és kulturális örökségre épülő turizmus fejlesztése, hiszen Veszprém megyében a turizmusnak kiemelkedő szerepe van, melyet alátámaszt az ITP-t megalapozó felmérések során jelzett szerteágazó fejlesztési igények, elképzelések halmaza. Emellett figyelembe kell venni azt is, hogy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén fejlesztési forrás lehívására a Kormány 1334/2014.(VI.6.) Korm. határozata értelmében több Operatív Programon keresztül nyílik lehetőség. A BKÜ-t alkotó települések közül 72 Veszprém megyében található. A fentiekből következően az ITP az intézkedés keretösszegének 20%-át a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet, mint a megye kiemelt fejlesztési célterületének részére különíti el. A fennmaradó 80%-ot minden más, az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplő által igényelhető keretösszegként határozza meg Veszprém megye. A BKÜ részére elkülönített 20%-os arány természetesen csak egy minimumot jelent, hiszen a fennmaradó 80%-ból a megye többi településével együtt a BKÜ területén lévők is pályázhatnak. A Veszprém Megyei Önkormányzat által javasolt forrásnövelést az IH az 26

88 Veszprém megye Integrált Területi Programja országos igények ismeretében nem hagyta jóvá. A megye egész területén hangsúlyos szerepet kap a turizmus, valamint a megye a hátrányos helyzetű területek számára különösen nem kívánja korlátozni a forráshoz jutás lehetőségét. A fentiek értelmében Veszprém megye nem tartja szükségesnek a BKÜ részére elkülönített 20%-os minimum emelését. TOP-1.3. intézkedés Az intézkedés keretében megvalósuló projektek a TOP céljaihoz is illeszkedve hozzájárulnak a helyi gazdasági térségek elérhetőségének javításához, a mobilitás támogatásához, ily módon kapcsolódnak a megyei területfejlesztési program 1. prioritásához, valamint az ITP első célkitűzéséhez is. A gazdaságfejlesztést célzó prioritásokon belül meghatározott intézkedések célterülete a megye egészére kiterjed, a gazdaság teljes vertikumát felkarolva. Ebből, valamint a felmerült, szerteágazó helyi fejlesztési igényekből következően az ITP az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető keretösszegen kívül nem jelöl ki más forrásfelhasználási módot. TOP-1.4. intézkedés Veszprém megye Területfejlesztési Programja önálló intézkedés keretében foglalkozik a lakosság életminőségének javításával. Ennek keretében cél a bölcsődékhez, családi napközikhez, illetve az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése. Az ITP szintén önálló célként nevezi meg az élhető, vonzó települések megteremtését, és a munkába állást segítő infrastruktúra fejlesztését. Ezen intézmények megújítása, férőhelybővítése az egész megyét érintően kiemelt cél, így az ITP az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető keretösszegen kívül nem jelöl ki más forrásfelhasználási módot. 27

89 Veszprém megye Integrált Területi Programja A TOP-1. prioritás esetében meghatározott felhasználási módok aránya intézkedésenként (százalék) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Minden megyén belüli jogosult számára pályázható Kedvezményezetti csoport Fejlesztési cél Földrajzi célterület A TOP-1. prioritás esetében meghatározott felhasználási módok nagysága intézkedésenként (milliárd Ft) Minden megyén belüli jogosult számára pályázható Kedvezményezetti csoport Fejlesztési cél Földrajzi célterület 28

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/249-11/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. szeptember 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. szeptember 17-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/249-5/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/26-9/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/71-2/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 10/2014. (IX.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 10/2014. (IX.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 10/2014. (IX.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/182-11/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/271-15/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosításáról SOMOGY MEGYE JEGYZŐJE SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE Ügyiratszám: SMÖ/319-2/215. ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 215. évi költségvetési rendeletének módosításáról Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/211-3/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. május 7.

MEGHÍVÓ 2015. május 7. MEGHÍVÓ 2015. május 7. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. május 7-én (csütörtök) 9 00 órai kezdettel rendkívüli munkaülést tart. Az ülés helye: Lesenceistvánd, Kossuth u. 91. Kultúr-tárház

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2015. június 18.

MEGHÍVÓ. 2015. június 18. MEGHÍVÓ 2015. június 18. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-án (csütörtökön) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/26-7/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (LIII.) évfolyam 9. szám 2015. október 9. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETE 13/2015. (X. 9.) önkormányzati rendelet:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Ügyiratszám: 02/266-8/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: elnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2014. július 16. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 225 XXIV. (LII.) évfolyam 4. szám 2014. július 16. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXIV. (LII.) évfolyam 6. szám 2014. szeptember 30. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETE 10/2014. (IX. 30.) önkormányzati

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/94-20/2013. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2016. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2016. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2016. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat költségvetéséről szóló 8/2015.(XII.12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/308-7/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/65-7/2012. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 8/2016. (II.15.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Bács-Kiskun

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról (a 6/2015.(III.2) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 10/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

ab) munkaadókat terhelő járulékok

ab) munkaadókat terhelő járulékok Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 10-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/151-2/2014. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2014. (XII. 3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2014. (XII. 3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2014. (XII. 3.) számú önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Bács-Kiskun

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXIII. (LI.) évfolyam 4. szám 2013. szeptember 20. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI 13/2013. (IX. 20.) önkormányzati

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 31/2015. (V.20.) MNÖ határozatot Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat évi költségvetésének módosítása

HATÁROZAT. Szám: 31/2015. (V.20.) MNÖ határozatot Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat évi költségvetésének módosítása VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT...... HATÁROZAT Szám: 31/2015. (V.20.) MNÖ határozatot Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetésének módosítása A Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetéséről

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 2/2014. (II.21.) MNÖ határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása

HATÁROZAT. Szám: 2/2014. (II.21.) MNÖ határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT...... HATÁROZAT Szám: 2/2014. (II.21.) MNÖ határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása A Veszprém Megyei Német Önkormányzat

Részletesebben

Eredeti előirányzat B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Eredeti előirányzat B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. melléklet a /2017. ( ) önkormányzati rendelethez Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi költségvetése bevételei rovatszám -csoport, kiemelt előírányzat megnevezése Vas Megyei Vas

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/10/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat 2014.

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/102-12/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 24. napján tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 24. napján tartandó rendkívüli ülésére Szám: 105-140 /2016. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 24. napján tartandó rendkívüli ülésére Előterjesztés tárgya: A Nemesvámosi Közös Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kétvölgy Községi Önkormányzat február 9.-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

E L Ő T E R J E S Z T É S Kétvölgy Községi Önkormányzat február 9.-én tartandó képviselő-testületi ülésére. E L Ő T E R J E S Z T É S Kétvölgy Községi Önkormányzat 2016. február 9.-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Kétvölgy Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésnek módosítására. Tisztelt

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/137-24/2016. Sürgős minősítésű indítvány E L Ő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 25-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat 2014.

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc. Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.hu 3. napirendi pont Ügyiratszám: 16-65/2015. Előterjesztő: Németh

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

(2) A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(2) A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XII.17. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 287. MELLÉKLET : 1db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2016. (.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. december 19-én (csütörtök) 11.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. december 19-én (csütörtök) 11.00 órai kezdettel munkaülést tart. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 19-én (csütörtök) 11.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt napirendek: 1. A Veszprém

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/151-15/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

5/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE

5/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A 2015. évi 7/2015. (IX. 29.) költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 2.) 2. oldal önkormányzati rendelet önkormányzati rendelet

Részletesebben

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 377 887 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Működési mérleg. Fejlesztési mérleg. Finanszírozási bevételek

Működési mérleg. Fejlesztési mérleg. Finanszírozási bevételek 1.sz. melléklet Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege 2011. évi CXCV. Törvény 23. (2) bekezdés BEVÉTELEK KIADÁSOK Működési mérleg Megyei önkormányzat feladatai

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének IV. negyedévi módosítása Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Baloghné Komlósi Ilona Véleményező bizottság: Gazdasági Osztály

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2015. október 7.

MEGHÍVÓ. 2015. október 7. MEGHÍVÓ 2015. október 7. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. október 7-én (szerda) 9 30 órai kezdettel rendkívüli munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Egry József terem

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-11-2/2014. Sorszám: 4. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján tartandó ülésére

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

MÉRLEG. 1. melléklet az.../2015. (II...) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG. 1. melléklet az.../2015. (II...) önkormányzati rendelethez MÉRLEG 1. melléklet az.../215. (II.....) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és költségvetési szerve 215. évi költségvetése bevételei és kiadásai A/Bevételek Működési, fenntartási bevételek a Önkormányzat

Részletesebben

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőszölnök Község Önkormányzata 2016. február 11-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 14/676-26/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/102-13/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: tarsulas@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/98-13/2015. ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 344. MELLÉKLET : 1db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2016. (.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/36/10/2016. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. június 29-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI Elfogadva a./2016. (VIII.31.) Kt. határozattal Mór, 2016. augusztus 31. Tartalomjegyzék - 1. melléklet Mór

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

Előterjesztés Bicske Város Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztés Bicske Város Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Előterjesztés Bicske Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról 1. előterjesztés száma: 122/2016 2. Előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 3. előterjesztést készítésében közreműködő

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege - 4 - A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat költségvetésének összevont pénzügyi mérlege 1. sz. melléklet a 3/2015. (V.6.) sz. önkormányzati rendelethez mód. 2014.12.31. teljesítés mód. 2014.12.31. teljesítés

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. Tel.: 82/501-201 Fax: 82/312-634 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/620/2014. ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/100 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/100 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/100 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 23-i nyilvános ülésére. Tárgy: Tapolca Város Német Nemzetiségi

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. november 27-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. november 27-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. november 27-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. (Megyeháza, Egry József terem I. emelet) Javasolt

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2013. (X. 07.) sz. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2013. (X. 07.) sz. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2013. (X. 07.) sz. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Vas Megye Önkormányzata 2013. évi összevont 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben