Közhasznúsági jelentés Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége 2010.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közhasznúsági jelentés Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége 2010."

Átírás

1 Közhasznúsági jelentés Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége Tartalom I. A szervezet alapadatai II. A KÖTHÁLÓ Szövetség számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról IV. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás V. A cél szerinti juttatások kimutatása VI. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól és egyéb szervektől kapott támogatás mértékének kimutatása VII. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása VIII. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója I. A szervezet alapadatai Elnevezés: KÖTHÁLÓ SZÖVETSÉG Képviselő: F. Nagy Zsuzsanna Székhely: 8200 Veszprém, Rákóczi utca 3. I/2. Levelezési cím: 3525 Miskolc, Kossuth utca 13. Adószám: Közhaszn. fokozat: Közhasznú szervezet Alapszabály kelte: A bejegyzés kelte: A tev.megkezd.kelte: Cégjegyzék száma: Pk.T /2002/2271 Statisztikai számjel: II. A KÖTHÁLÓ Szövetség számviteli beszámolója Számviteli beszámoló A Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata Szövetség évben gazdálkodásáról a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 19. (3) bekezdésének megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A részletes kimutatást a jelentés 1. sz. melléklete tartalmazza, amely az egyszerűsített mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból áll. III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A 2010-es évben kapott támogatások, bevételek részletezése: A támogatás forrása Ft Az Országgyűléstől kapott támogatás: 0 NCA pályázatokból kapott támogatás összesen:

2 NCA-DP-09-B számú pályázat: NCA-DP-09-A számú pályázat: NCA-CIV-08-F számú pályázat: visszafizetés történt NCA-ORSZ KEOP pályázat: Környzeti és Vízügyi Minisztérium: Solar Day pályázat: Visegrádi Alap: Egyéb szervezettől kapott támogatás ( NCTA-2008) Költségvetési szervtől kapott támogatás: ( Munkabér és bérlettámogatás) Helyi, települési önkormányzatoktól: 0 Adományok, egyéb támogatók: 0 SZJA 1%-ából befolyt összeg: 0 Tagdíjak: Az alapító dokumentumban meghatározott tevékenységből származó bevétel : Kamatbevételek: Vállalkozásból származó bevételek: 0 Egyéb bevételek: Támogatás és bevétel összesen : A költségvetési támogatások felhasználása főbb költség nemenként Megnevezés év Anyagköltségek Igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások költségei Anyagjellegű ráfordítások összesen A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma 6 fő volt. Megnevezés 2010.év Főállásúak munkabére Személyi jellegű egyéb ráfordítások Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások összesen

3 A szervezet év folyamán Ft értékű tárgyi eszközt vásárolt én a tárgyi eszközök nettó értéke Ft volt. Megnevezés 2010.év Terv szerinti értékcsökkenési leírás Használatba vételkor azonnal elsz. écs Értékcsökkenési leírás összesen év során a tagi kölcsönök több mint a 40 %-át sikerült visszafizetni. A kötelezettségek állománya állapot szerint. Megnevezés Kölcsön összege Fizetett kamat Összes tartozások Visszafizetett összeg Össszes kötelezettség IV. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A szervezet tárgyi eszközei én 35 db 2,5 x 2,5 m sátor ponyva és vázszerkezettel 3 db elekroszmog teszter 1 db irodabútor 19 db levél alakú nyitott polcos asztal 20 db Lenovo Thinkpad laptop 14 db laptop és kiegészítői 3 db zajszíntmérő 14 db kerékpár utánfutó 17 db Nokia hálózatfüggetlen mobiltelefon 26 db Ms Office 2003 Szoftver Megnevezés 2009.év 2010.év C.Saját tőke I. Induló tőke II. Tőkeváltozás III. Lekötött tartalék IV. Tárgyévi eredmény kh. tev.ből V. A cél szerinti juttatások kimutatása A Szervezet november hónapban Ft. támogatást nyújtott a Csalán Egyesületnek Vörösiszap Katasztrófa címén. Az E-Misszió Egyesület Ft-ot, az Esztergomi Környezetvédelmi Egyesület Ft-ot, és a Levegő Munkacsoport Ft. támogatást kapott a KÖTHÁLÓ szervezettől év vége felé VI. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke Az állami költségvetésből (országgyűlés) támogatást nem kaptunk. Tárgyévben szervezetünk összesen Ft támogatást kapott különböző címen. 3

4 Ebből Ft NCA működési támogatás, Ft NCA-DP-09-B, Ft NCA-DP-09-A azonosító számú pályázati támogatás volt én Ft-ot vissza kellett fizetnünk az NCA-CIV-08-F számú pályázatra. Megkaptuk a KEOP pályázat utolsó részfinanszírozását is ami Ft. A Környezeti és Vízügyi Minisztériumtól Ft támogatást kaptunk. A sikeresen megpályázott Solar Day pályázat első finanszírozása is megérkezett októberében ami Ft. A Visegrádi Alaptól megérkezett az utolsó részfinanszírozás is ami Ft volt február hónapban megkaptuk az Ökotárs Alapítványtól az NCTA-2008-Z azonosító számú pályázat utolsó részösszegét is ami Ft. Tárgyévben az Észak- Magyarországi Regionális Munkaügyi Központtól munkabér és bérlet támogatás révén Ft-ot kaptunk. Helyi, települési Önkormányzatoktól és egyéb támogatóktól sem kaptunk támogatást. Adományt és egyéb támogatást sem kapott az Szervezet. A felajánlott SZJA 1%-a 189 Ft volt, amit a Szervezet nem kért kiutalásra az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivataltól évben a befolyt tagdíjak összege Ft. A Szervezet számlázott bevételei elérte az Ft-ot. A Szervezet lekötött bankbetétei után Ft-ot kapott. A Raiffeisen Bank Nyrt.-nél vezetett bankszámla tartozását, ami Ft volt a bank átvállalta, így ez az összeg a kimutatásban bevételként van feltüntetve. VII. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege A tárgyévben a vezető tisztségviselők sem pénzbeli, sem természetbeni juttatásban nem részesültek. VIII. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója A Kötháló 18 tagszervezete 2010-ben is erején felül működtette a környezeti tanácsadó nonprofit szolgáltatást. Együttműködésünk keretében 2010-ben két alkalommal Fórumot, egyszer Tanácsadó Testületet, két alkalommal tanácsülést hívtunk össze, (rész, vagy teljes állásban) az elnök, titkár, asszisztens, kommunikációs nemzetközi koordinátor segítette a Kötháló tagszervezetinek munkáját. Az Aarhusi munkacsoportban, az Országos Környezetvédelmi Tanácsban, a Svájci Alap civil delegáltjaként képviseljük a Köthálót és/vagy a mozgalmat. A tanácsadó irodák 2010 évi minőségfejlesztési beszámolója szerint kevés iroda tudta működését kimondottan környezeti tanácsadásra kapott/nyert pénzekkel biztosítani, többnyire a szemléletformáló és oktatási programok tevékenységei révén egészítették ki a szükséges humán és működési kiadásokat. A nehézségek ellenére, tagszervezeteinknél néhány kivételtől eltekintve meg tudták tartani a képzett és tapasztalt környezeti tanácsadókat, és/vagy segítséget (önkéntesek) biztosítottak munkájuk ellátáshoz. A tanácsadás minősége 14 szervezetnél javult, kettőnél stagnált, míg kettőnél kis mértékben csökkent. Jelentősen emelte a lakossági elérések számát a tanácsadó napok és nagyrendezvényeken (fesztiválok, városnapok, stb.) való köthálós standolás. A környezeti jogok érvényesítéséhez országszerte 38 alkalommal járultak hozzá tanácsadóink. A szervezetek beszámolói szerint tevékenységükhöz nagy segítséget nyújtott a köthálós lista közösségi használata, valamint a színvonalas és érdekes közös képzések (környezetjogi, ügyfélszolgálati munka, felzárkózó képzések, és Solar Days megbeszélések) amelyek nagyban hozzájárultak az egyes szervezetek közötti kapcsolat fejlesztéséhez, kölcsönös ismerkedéshez. Remek lehetőséget adott a színvonalas megjelenéshez a Kötháló által beszerzett installációk, kiadványok, eszközök. Két országos témavizsgálatot végeztünk a szelektív gyűjtés szerves anyag tartalmának kezelése (komposztálás) és avarégetés témakörében. Sokat segített az emberekkel való kommunikációban az utcai és internetes ökolábnyom számítás. Hírek, ügyek, segítségkérés-nyújtás a levelező listán és a skypon is folyamatos. Ebben eltérő aktivitást mutatnak a szervezetek. Nagy segítséget jelent az akadálymentesített honlapunkon kialakított intranetes felület. Külső monitor folyamatosan 4

5 ellenőrizte a tanácsadó irodák működésének minőségét és helyszíni ellenőrzést végzett. Együttműködéseinket bővítettük a közösségi információszolgáltatással foglalkozó együttműködési hálózatokkal (Infokoalíció), az Autisták Országos Szövetsége és a Majorháló országos szövetség számára a majorságok zöldítésében tevékenykedtünk, s az ökolábnyom internetes program és kiadványaink rendelkezésre bocsátásával közreműködtünk a Tükörben a Világ országos kiállítás megrendezésében. Szakmai együttműködésünk folyamatos a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Hivatalával. Az ECE-vel (Európai Környezeti Tanácsadók Szövetsége) és a Solar Day három éves kampány megvalósulása érdekében 17 partnerrel működünk együtt az European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF) projektben. A SOSNA Ökológiai Központtal (Szlovákia), valamint a Zöld Székelyfölddel (Románia) együttműködő szervezetként szorosabbá vált a munkakapcsolat. A Kossuth Rádió, Neo Rádió, Club Rádió, Lánchíd Rádió, Tudatos vásárlók készítettek interjúkat köthálós tevékenységünkről. A futó kampányaink, ill. az ökolábnyom számító internetes programunk révén jelentősen megnőtt honlapunk látogatottsága A honlapon országos és 7 települési környezetvédelmi információi kerültek feldolgozásra. Miskolc, március 30. F. Nagy Zsuzsanna elnök Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata 5

6 1. számú melléklet Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója év Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata Szövetség egyéb szervezet megnevezése 8200 Veszprém, Rákóczi u. 3. címe Keltezés: MISKOLC, március az egyéb szervezet vezetője (képviselője) 6

7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata Szövetség Az egyéb szervezet címe: 8200 Veszprém, Rákóczi u. 3. Sorszám KETTŐS KÖNYVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉV Adatok e Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései a b c d E Tárgyév 1. A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 6. B. Forgóeszközök ( sorok) I. KÉSZLETEK 8. II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 10. IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások 12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSZESEN ( sor) D. Saját tőke ( sorok) I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 15. II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYDSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 20. E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ( sorok) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: MISKOLC, március Az egyéb szervezet vezetője (képviselője) 7

8 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata Szövetség Az egyéb szervezet címe: 8200 Veszprém, Rákóczi u. 3. Sorszám KETTŐS KÖNYVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉV Adatok e Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b C d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól 4. b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól 6. d) társadalombiztosítótól 7. e) egyéb, ebből 1% SZJA Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele 13. C. Összes bevétel (A. + B.) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 21. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 8

9 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata Szövetség Az egyéb szervezet címe: 8200 Veszprém, Rákóczi u. 3. KETTŐS KÖNYVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉV. Adatok e Ft-ban Sorszám helyesbítései Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b C d E 28. F. Összes ráfordítás (D.+E.) G. Adózás előtti eredménye (B.-E.) 30. H. Adófizetési kötelezettség 31. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) 32. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 33. A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Ebből: - megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások C. Továbbutalási céllal kapott támogatások 41. D. Továbbutalt támogatás Keltezés: MISKOLC, március Az egyéb szervezet vezetője 9

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége. Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége. Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A KÖTHÁLÓ

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011 Statisztikai számjel: Bejegyzés száma: 1 8 1 1 4 5 1 7 9 4 9 9 5 6 9 1 16.PK.6. 512/24/2.9277 A vállalkozás megnevezése: Segítőszándék Alapítvány A vállalkozás címe: 147. Budapest, Battyhyány utca 11/a.

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: 18188837-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3.

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. 1 2 4 5 9 4 1 8 9 0 0 1 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3., 1-463-3970 2013.

Részletesebben

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 1 2 P K 6 0 0 1 1 2 0 0 5 3 Bírósági végzés száma 1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2015. május 4. Tartalomjegyzék: I. Számviteli beszámoló II. III. IV. Költségvetési

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okány, 2012. február 18. Petri László elnök A Okányi Horgász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2012 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Nagykanizsa, 2012. május T a r t a l o m 1. A Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület számviteli beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés

Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés Készítette: Wünsch Kft. 2012.02.18. Virtuális Plébánia Alapítvány 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 38/a 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012.

Részletesebben

Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója. Nagy-Szivárvány Alapítvány. 1149. Budapest, Báróczy utca 15/a.

Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója. Nagy-Szivárvány Alapítvány. 1149. Budapest, Báróczy utca 15/a. 2. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója Statisztikai számjel: 1 8 0 6 7 5 9 4 9 1 3 3 5 6 9 0 1 Bejegyzés száma: 5222 Nagy-Szivárvány Alapítvány 2011. év

Részletesebben

DAMASZKUSZI ÚT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2011. év

DAMASZKUSZI ÚT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2011. év DAMASZKUSZI ÚT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. év Kelt: Veresegyház, 2012. március 26. 1 TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Részletesebben

HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évi 1 Tartalom 1. Számviteli beszámoló - egyéb szervezetek közhasznú

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012 Profilantrop a Kultúrantropológia Társadalmi Hasznosításáért Egyesület székhely: 1137 Budapest, Szent István krt. 26. 3/25. adószám:18125191141 közhasznúsági fokozat: közhasznú

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

Magyar NetGombász Közhasznú Egyesület 1142 Budapest, Dorozsmai u. 9/c. 2010. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar NetGombász Közhasznú Egyesület 1142 Budapest, Dorozsmai u. 9/c. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Magyar NetGombász Közhasznú Egyesület 1142 Budapest, Dorozsmai u. 9/c. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. február 26. Mezei György elnök 1 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Magyar NetGombász Közhasznú

Részletesebben