Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 15-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 15-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv"

Átírás

1 Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 15-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 13/2015.(IV.15.) 14/2015.(IV.15.) 15/2015.(IV.15.) 16/2015.(IV.15.) 17/2015.(IV.15.) 18/2015.(IV.15.) 19/2015.(IV.15.) 20/2015.(IV.15.) 21/2015.(IV.15.) 22/2015.(IV.15.) Rendelet száma 10/2015.(IV.16.) 11/2015.(IV.16.) 12/2015.(IV.16.) 13/2015.(IV.16.) 14/2015.(IV.16.) 15/2015.(IV.16.) 16/2015.(IV.16.) 17/2015.(IV.16.) 18/2015.(IV.16.) 19/2015.(IV.16.) Tárgy Belső ellenőri éves jelentés elfogadása Polgárőr Egyesület 2014 beszámolójának elfogadása Mini Manó Óvoda alapító okirat módosítás Szoc. Gyerekjóléti Társulási megállapodás Közbeszerzési terv elfogadása Településszerkezeti Terv módosítása Horgásztó bérleti díja Polgármester költségtérítésről való lemondása évre Alpolgármester költségtérítésről lemondása évre Gulyás Norbert útburkolat javítás kérelme Az önkormányzati vagyonról, és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet A évi költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet mód. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet A közművesítési hozzájárulásról szóló rendelet A szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet A település köztisztaságának biztosításáról szóló rendelet Helyi Építési Szabályzat módosításáról szóló rendelet Az önkormányzati vagyonról, és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet Petőfibánya, április 15. Juhászné Barkóczy Éva Polgármester Dr. Gyirán Viktor Jegyző 52

2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 15-én megtartott soros, nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelenlévő képviselők: Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri szoba Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester Dr. Csillag Imre Juhász Péter Nagy Katalin Ruzsom Lajos Tanácskozási joggal résztvevők: Javasolt napirendek: Dr. Gyirán Viktor, jegyző Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi vezető főtanácsos Martinkovics Sándorné, óvodavezető Ludvigné Dévai Ilona, óvodavezető helyettes Pásztor Sándor, Polgárőr Egyesület elnöke 1. Zárszámadás Petőfibánya Községi Önkormányzat évi gazdálkodásáról 2. Jelentés a belső ellenőrzés éves összefoglalójáról 3. Rendőrség, Polgárőrség beszámolója 4. Indítványok, bejelentések, egyebek Köszönti a jelenlévőket, köszönti az óvoda képviselőit. A jelenléti ívből megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 tagja közül jelen van 6 fő. Tomecz László képviselő úr nem jelezte távolmaradását. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes. Ezzel megnyitja az ülést. Javasolja, a napirendi pontokat a kiküldött meghívó szerint elfogadásra. Kéri, hogy aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal az elhangzott javaslatot egyhangúlag elfogadta. 53

3 I. NAPIREND ZÁRSZÁMADÁS PETŐFIBÁNYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Az első napirendi pont a zárszámadás. Mindenki megkapta a beszámolót és a mellékleteket. A zárszámadásról szóló beszámolót a pénzügyi bizottság megtárgyalta. Átadom a szót Ruzsom Lajosnak, mint a pénzügyi bizottság elnökének. Ruzsom Lajos, képviselő A testület a 3/2014.(II.20.) önkormányzati rendeletével fogadta el az önkormányzat és intézményei évi költségvetését ezer Ft főösszeggel. A költségvetés végrehajtása során az év közben bekövetkezett változások alapján a bevételi és kiadási előirányzat ezer Ft-ra módosult. A teljesítés alakulása a bevételi oldalon: e Ft, ez 98,0 %-ot jelent, a kiadási oldalon: eft, ez 89,0 %-ot jelent. Aki olvasta a kiküldött anyagot, tapasztalhatta, hogy a készletbeszerzéseknél volt olyan, hogy a 60%-ot sem érte el a teljesülés, ez jelentős spórolást jelent. A bizottság a beszámolót megtárgyalta, és elfogadásra javasolja, a szöveges részben feltüntetett összegekkel. Ami látszik még a beszámolóban, hogy a helyi adóbevételeknél plusz teljesülések voltak. Ez leginkább az adós kolleganő munkájának köszönhető. Dr. Gyirán Viktor, jegyző A cégekkel való tárgyalásaink eredményeként további bevételek várhatóak, éppen a napokban érkezett meg 3 millió forint az adószámlákra. Van-e kérdés, javaslat? Mindenki megnézte a kiküldött mellékleteket, minden tételesen le van írva. Senkinek nincs kérdése a zárszámadással kapcsolatban? Tegyetek fel kérdéseket, világosak legyenek az adatok, nehogy később azt mondják, hogy rosszul gazdálkodtunk. Amennyiben nincs kérdés, vélemény, mielőtt elfogadjuk a zárszámadást, előtte el kell fogadni az önkormányzati vagyonról szóló rendeletet. Ez a kiküldött anyag 11. oldalán van és a kataszteri napló alapján készült. Van-e ezzel kapcsolatos kérdés? Amennyiben nincs. Aki az önkormányzati vagyonról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendelet-tervezettel egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. A Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja a javaslatot, egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadta, és a következő rendeletet hozta. Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015.(IV.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 8/2012. (II.11.) önkormányzati rendelete módosítására Petőfibánya Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ában foglaltak végrehajtására, a zárszámadáshoz 54

4 kapcsolódó vagyonkimutatással való összhang megteremtése érdekében, a vagyonmódosulások átvezetésére az önkormányzati vagyonról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 8/2012.(II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja. 1. A R sz. mellékletei helyébe e rendelet 1-3. sz. mellékletei lépnek. 2. Ez a rendelet én lép hatályba és án hatályát veszti. K.m.f. Juhászné Barkóczy Éva Polgármester Dr. Gyirán Viktor Jegyző 1.számú melléklet az önkormányzati vagyonról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 8/2012. (II.11.) önkormányzati rendeletéhez Az önkormányzat forgalomképtelen vagyontárgyai felsorolásáról i állapot Sorszám Megnevezés Helyrajzi szám 1. Piac-tér Közpark (Ifjúság út) 150/1. Ifjúság út 155. Ifjúság út 145. Közkert - Ifjúság út 146. Beépítetlen terület Ifjúság út 143. Beépítetlen terület Ifjúság út 142. Ifjúság út 139. Ifjúság út Iskola út 168. Iskola úti járda 168. Iskola út Beépítetlen terület (Ifjúság út) Fenyőfa út Apci út közötti összekötő út 218. Fazekas M. úti járda 100. Fazekas M. út felújítása Közút ( Bartók B. út) Közterület (Fenyőfa út külterület összekötő) Puskin-köz

5 9. Saját használatú út (Iparterület) 365/ Petőfi Sándor szobra (Petőfi tér) 381. Közpark (Petőfi tér) 381. Petőfi tér járda Bánya út járda 383. Bánya út 383. Bánya út közvilágítás 365/ Mária út Közút (Mária út Lehel út között) Temető kerítés, burkolt út Temetőhöz vezető közút 0117/ Saját használatú út (Hegy felé) Szabadság úti járda 56. Szabadság út Fenyőfa út, járda 258. Fenyőfa út Liszt Ferenc úti parkoló 280. Liszt Ferenc út járda 280. Közterület (Liszt F. út) Selyp kerékpárút Dobó- Jókai út összekötő 358. Dobó út Deák Ferenc út Hársfa út Dózsa Gy. út 159. Dózsa Gy. úti járda 159. Közterület (Dózsa Gy út) Apci út Apci út járda Tárna út járda 308. Közterület (Tárna út) Lehel út Sporttelepi út- és térburkolat Hegyalja úti járda 91. Hegyalja út 91. Hegyalja úti járda 99. Hegyalja út Víztörő Akácfa út 297. Akácfa út járda 297. Petőfi S. út 297. Közkert (Akácfa út) 298. Akácfa út közterület burkolat Jókai út Betonburkolatú tér (Bánya út) Selypi úti járda Hatvani út Selypi úti vízelvezető árok és buszmegálló leálló sáv Felújítás Bánya út és Tárna út közötti 56

6 lépcsőfeljárók + orvosi rendelők 38. Saját használatú út (Zagyvaszántói víztározó felé) 0108/2 39. Saját használatú út (Zagyvaszántói víztározó felé) 0108/3 40. Közkert (buszmegálló mögötti park) Közterület (Lehel út) Közkert (Hatvani úti garázstelek) Közterület (Mária út) Közterület (Dobó I. út) Közterület (Jókai út) Saját használatú út (Iparterület) 365/ Közpark (Iparterület) Közterület (Puskin utca) Jókai garázssor előtti tér Közpark (Sport út) Közkert (Sport út) Sport út Közkert, Sporttelepi út Közkert (Sporttelep) Közpark (alagút teteje) Közkert (Akácfa út) Közpark (Műv Ház és Tárna u.között) Közút, Földút (Deák F. út) Közpark (Deák út fölött) 295/ Árok Közkert (Liszt F út és árok között) 272/ Árok (Liszt F. út 12 mögött) Árok (Fenyőfa út ) 260/ Közterület (Iskola út) Közkert (Iskola úti garázssor előtti tér) Közkert (Ifjúság út Dózsa Gy. út sarok) Közpark (Játszóház, Játszótér) Közkert (Ifjúság út) Közkert (Ifjúság út) Közkert (Ifjúság úti garázsoknál) Gyalogút (Hársfa út vége) Közterület (Szabadság úti ABC) Közút (Apci út Hegyalja útig) Saját használatú út(fenyőfa út vége Vízmű felé) Saját használatú út (Lőrinci VÍZMŰ) 0316/ Közút (Lőrinci közig.ter.) Saját használatú út (Lőrinci) 0112/ Közterület (Akácfa u.) Anyagbánya (Lőrinci) 0312/ Szemétlerakó telep (térítésmentes átvétel MNV Zrt-től) Ivóvíz- és szennyvíz (vízmű) vagyon (térítésmentes átvétel Heves Megyei Vízmű Zrt-től)

7 2.számú melléklet az önkormányzati vagyonról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 8/2012. (II.11.) önkormányzati rendeletéhez Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyontárgyai felsorolásáról i állapot Sorszám Megnevezés Helyrajzi szám 1. Garázs és udvar 342/ Szennyvízhálózat bővítése Petőfibánya Buszmegálló Rózsaszentmártoni úton Kolombárium Urnafal Kolombárium Kolombárium Bánya úti közvilágítási hálózat bővítése 165/ Sport út, Ifjúság út közvilágítás bővítése Szökőkút Temetői közvilágítás Petőfibánya új iskola Petőfibánya (bölcsöde) óvoda 315/ Petőfibánya ravatolozó Petőfibánya új óvoda Petőfibánya buszváró Piac kerítés Gyermekorvosi rendelő, kerítés Játszótéri játékok Játszóház, kerítés Ifjúság úti közvilágítás Csatorna Vaskerítés Villamos energia földkábel számú melléklet az önkormányzati vagyonról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 8/2012. (II.11.) önkormányzati rendeletéhez Az önkormányzat vállalkozói vagyonba tartozó forgalomképes ingó és ingatlan vagyontárgyai, vagyonértékű jogai és pénzeszközei körébe tartozó vagyontárgyak felsorolásáról i állapot Ingatlanok: 58

8 - Lakás és nem lakás célú bérlemény: 1. Akácfa út 1. hrsz.: védőnő, családsegítő tul.hányad: 1561/ Liszt F. út 2. hrsz.: lh. /MATÁV/ tul.hányad: 174/ Lövészklub tul.hányad: 120/ Sport út 5. hrsz.: lh. 1.em. 13.a. tul.hányad: 68/ Deák F. út 8. hrsz.: lh. 01.em. 2.a. tul.hányad: 855/ Mária út 2 hrsz.: Postahivatal tul.hányad: 170/ Jókai út 3. hrsz.: lh. 0.em. 2.a. tul.hányad: 114/ Petőfi S. út 1. hrsz.: lh. 1.em. 4.a. tul.hányad: 705/ lh. 0.em. 1.a. tul.hányad: 867/ Liszt F. út 8. hrsz.: fogászati rendelő tul.hányad: 373/ háziorvosi rendelő tul.hányad: 831/ Idegen épületen végzett felújítás hrsz.: Egyéb ingó vagyontárgyak ( lásd: Polgármesteri Hivatal és intézményeinek leltárkimutatása, állványrendszer) - Számítástechnikai- és egyéb gépek, berendezések - Járművek - Földterület - Szoftverek - Rövid lejáratú betétek - Pénzeszközök, követelések - Vagyonértékű jog ( Bányavagyon Hasznosító Kft.-től) A 16. oldalon jön a évi költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet. /Felolvassa a rendelet-tervezetet/ Ruzsom Lajos, képviselő A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a módosításokkal együtt elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Van-e kérdés, vélemény? Amennyiben nincs kérdés, vélemény. Aki a évi költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet-tervezettel egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. A Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja a javaslatot, egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadta, és a következő rendeletet hozta. Petőfibánya Község Önkormányzata 11/2015.(IV.16.) rendelete a évi költségvetési gazdálkodásról 59

9 1. (1) Petőfibánya Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi gazdálkodásról szóló beszámolót a jegyzőkönyv mellékletét képező szöveges előterjesztés és sz. mellékletei szerint megtárgyalta és elfogadja. (2) A Képviselő-testület az előterjesztés alapján a évi zárszámadást eft bevétellel eft kiadással eft egyenleggel hagyja jóvá, illetve fogadja el. 2. (1) Jelen rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba. K.m.f. Juhászné Barkóczy Éva Polgármester Dr. Gyirán Viktor Jegyző Következik a 17. oldalon található évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet. Amint láthatjátok, a zárszámadás és a költségvetési főösszegek nem egyeznek. Ez egy technikai dolog, a betét megszűnése és a hitel rulírozó jellegű működésének könyvelése miatt van. Itt tehát csak technikailag könyvelünk, ebből van a kb. 300 mft-os eltérés a zárszámadás és a költségvetési főösszeg között. Itt a költségvetési rendelet-tervezetben a technikai könyveléseket kiszűrve láthatjátok az összegeket. Ruzsom Lajos, képviselő A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Van-e kérdés, vélemény? Amennyiben nincs kérdés, vélemény. Aki a évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezettel egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. A Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja a javaslatot, egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadta, és a következő rendeletet hozta. Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete módosítására 60

10 Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. -a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottakat, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján a évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosítására a következőket rendeli el. 1. (1) A R. 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. A Képviselő-testület december 31-i fordulónappal az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit évi költségvetésének a) kiadási főösszegét ezer forintban, b) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A R. 6. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Működési kiadások előirányzata összesen: eft Ebből: a) személyi juttatások: eft b) munkaadókat terhelő járulékok: eft c) dologi jellegű kiadások: eft d) ellátottak pénzbeli juttatása: eft e) egyéb működési célú kiadások: eft (3) A R. 7. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 7. (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai összesen: eft A beruházási és felújítási kiadásokból: a) a beruházások előirányzata: eft, b) a felújítások előirányzata: eft. (4) A R. 7. (4) bekezdését követően a III. rész szövege helyébe a következő rendelkezés lép, illetve az (5) bekezdést követő két mondat (6) és (7) bekezdésként szerepel: (5) A költségvetési kiadások és bevételek különbözetének (költségvetési hiány) összege: eft. 61

11 (5) A R. 8. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 8. (1) Az általános és céltartalék előirányzatok: a) általános tartalék: eft, b) céltartalék 0 eft 2. (1) A R. 1. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép. (2) A R. 2. számú melléklete helyébe a 2. számú melléklet lép. (3) A R. 4. számú melléklete helyébe a 4. számú melléklet lép. (4) A R. 6. számú melléklete helyébe a 6. számú melléklet lép. (5) A R. 7. számú melléklete helyébe a 7. számú melléklet lép. (6) A R. 16. számú melléklete helyébe a 16. számú melléklet lép. 3. (1) Ez a rendelet én lép hatályba és án hatályt veszti. K.m.f. Juhászné Barkóczy Éva polgármester Dr. Gyirán Viktor jegyző Februárban elfogadtuk a évi költségvetési rendeletet. A költségvetésbe eredeti előirányzatként került bele a bérkompenzáció, amit valójában pótelőirányzatként kellett volna betervezni. Így a költségvetési főösszeg eft-ra változik. A másik, ami miatt a költségvetési rendeletet módosítani kell, hogy én még bele lettem tervezve a létszámba, pedig már társadalmi megbízatású polgármesterként látom el a feladatomat. Ezért a létszámot csökkenteni kell 51 főre. Ezek azok a módosítások, amik ki lettek az előterjesztésben küldve. De van még egy módosító javaslat. A belső ellenőrökkel átbeszéltük a szabályzatainkat, ők azt javasolták, hogy mivel az önkormányzatnak jogszabály szerint korlátozottan lehet pénztári készpénzkifizetéseket eszközölni, szabályozza le a testület ezt egy rendeletben. Ugyanis az nem életszerű, hogy egyáltalán nincs készpénzkifizetés. Van olyan segélyezett, akinek nincs folyószámlája, vagy például a brigádnak előleget kell kifizetni. Nem lehet mindent átutalással megoldani. Felolvasom a módosító javaslatot: Készpénzállományt érintő kifizetésként lehet elszámolni a fizetési számlára befizetett készpénzt, ezt ugye a pénztáros leviszi és befizeti a bankba. A közfoglalkoztatottak részére bérkifizetést: nem minden közfoglalkoztatottnak van bankszámlája és nem is kötelezhetem arra, hogy nyisson egyet. A szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzéseket, például ha 62

12 elromlik egy zár és sürgősen ki kell cserélni. Kiküldetési, reprezentációs kiadásokat, egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítését: ez például valamilyen javítási költség, amit ki kell fizetni a javítást elvégző vállalkozónak. A társadalom- és szociálpolitikai juttatások: ezek a segélyek kifizetése, amiről már beszéltem, például temetési vagy gyermekszületési támogatás. A vásárlási és üzemanyag előleget: ez folyamatosan így megy, felveszi a brigád és elszámolnak vele. A kiküldetést általában utalni szoktuk, de előfordulhat, hogy készpénzben kérik, mert azonnal szükségük van rá. Ezeket a módosításokat a belső ellenőrzés javasolja. Általában arra törekszünk, hogy csak kis számban történjen készpénzkifizetés. Ruzsom Lajos, képviselő A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet az imént hallott módosító javaslattal együtt. Van-e kérdés, vélemény? Amennyiben nincs kérdés, vélemény, aki az előbbiekben ismertetett módosításokkal együtt a évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezettel egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. A Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja a javaslatot, egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadta, és a következő rendeletet hozta. Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015.(IV.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete módosítására Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. -a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottakat, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján a évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosítására a következőket rendeli el. 1. (1) A R. 3. (1) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A képviselő-testület az önkormányzat beleértve a költségvetési szerveit évi költségvetésének a) kiadási főösszegét ezer forintban, b) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A R. 8. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 8. (4) Az általános és céltartalék előirányzatokból: a) általános tartalék: 0 eft, b) céltartalék eft. 63

13 (3) A R. 10. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 10. (1) A képviselő-testület az önkormányzat összlétszám-előirányzatát: a) 51 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és b) 51 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg. (4) A R. 12. (5) bekezdését követően az alábbi (6) bekezdés kerül a rendeletbe: 12. (6) A készpénzállományt érintő kifizetésként lehet elszámolni: a) a fizetési számlára befizetett készpénzt, b) a közfoglalkoztatottak részére bérkifizetést, c) a szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzéseket, d) kiküldetési, reprezentációs kiadásokat, e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítését, f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat, g) megbízási díjakat, h) vásárlási és üzemanyag előleget. 2. (1) A R. 1. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép. (2) A R. 2. számú melléklete helyébe a 2. számú melléklet lép. (3) A R. 10. számú melléklete helyébe a 10. számú melléklet lép. 3. (1) Ez a rendelet én lép hatályba és án hatályon kívül kerül. K.m.f. Juhászné Barkóczy Éva polgármester Dr. Gyirán Viktor jegyző II. NAPIREND JELENTÉS A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÉVES ÖSSZEFOGLALÓJÁRÓL A következő napirendi pont a belső ellenőri jelentés. Szép anyagot küldtek. Kérdés, vélemény? Ruzsom Lajos, képviselő Olvastam a kiküldött anyagban, hogy a belső ellenőrzés azt javasolta a konyhának, hogy a korcsoportonkénti tápanyag- és energiaszükséglet figyelembevételével állapítsák meg a felhasználható norma mértékét. Az a kérdésem, hogyan áll a konyha ezzel? Martinkovics Sándorné, óvodavezető Amikor az ellenőrzés volt, akkor még nem lépett életbe az új szabályozás. Azóta új, bővített programmal dolgozunk, tehát ez rendben van. Folyamatosan készül az új élelmezési szabályzat, ez április végéig meglesz. 64

14 Ruzsom Lajos, képviselő A másik belső ellenőri javaslat a brigáddal kapcsolatos. Kérik, hogy az SZMSZ-ben szabályozzuk, milyen adminisztrációs munkát kell végezniük. Dr. Gyirán Viktor, jegyző Az SZMSZ-ben benne van, hogy a karbantartók munkáját a Polgármester szabályozza egy külön szabályzatban. Annyit szeretnék megjegyezni, hogy annyi adminisztrációs munkát kívánnak a karbantartóktól, nemcsak a belső ellenőrzés, hanem más ügyekből kifolyólag is, hogy a négy főből kettő egész nap csak adminisztrálna. Eddig is vezették, hogy hol kátyúztak, hogy milyen az időjárás, hogy mit csinálnak a közfoglalkoztatottak. Vezetik, hogy mikor kellett havat lapátolni. Többet már nem várhatunk el ezektől az emberektől. Van-e kérdés, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban? Ha nincs kérdés, javaslat, aki egyetért és elfogadja a 29. oldalon lévő határozati javaslatot, azt kérem, kézfelnyújtással jelezze. A Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag elfogadta 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 13/2015.(IV.15.) Képviselő-testületi határozat A Képviselő-testület a Polgármester által a évi zárszámadással együtt előterjesztett, a VINCENT AUDITOR Kft, mint belső ellenőrzéssel megbízott cég által az Önkormányzat és intézményei belső ellenőrzéséről és a megtett intézkedésekről készített, a jegyzőkönyv mellékletét képező Belső ellenőri éves összefoglaló jelentés -t elfogadja. Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a határozatról a VINCENT AUDITOR Kft-t értesítse. III. NAPIREND RENDŐRSÉG, POLGÁRŐRSÉG BESZÁMOLÓJA Következő napirendi pontunk a rendőrség és a polgárőrség beszámolójának megtárgyalása. Dr. Gyirán Viktor, jegyző A rendőrség jelezte felém, hogy nem tudnak a mai ülésen megjelenni, ezért kérik, hogy az ő beszámolójukat ne tárgyalja most a testület, majd csak a következő rendes testületi ülésen. Akkor a Polgárőr Egyesület beszámolóját tárgyaljuk meg. Köszöntöm Pásztor Sándort, mint a Polgárőr Egyesület elnökét. Tartalmas, részletes beszámolót írt az egyesület évi munkájáról. Szeretném, ha kérdezne a testület. 65

15 Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester Én megköszönöm a munkájukat! Minden rendezvény, ahol nagy tömegek vannak jelen, ők mindig segítenek. Egyes rendezvények önálló lebonyolítói is. Sándorék nagyon jól megszervezték a kerékpáros ügyességi versenyt is. Jó tudni, hogy van, akihez forduljunk, ha gond van. Sándor szeretne szóbeli kiegészítést tenni a beszámolóhoz? Pásztor Sándor, Polgárőr Egyesület elnöke Hamarosan, május 2-án lesz kerékpár ügyességi verseny. Illetve azzal egészítem ki a beszámolót, hogy van egy függőben lévő pályázatunk beadva. Egy terepjáróra pályázunk az MVH keretein belül. Jó lenne, ha sikerülne! A lovas polgárőrség szervezése megakadt, de úgy néz ki, hogy hamarosan megoldódik ez a gond is. Augusztusban lesz egy sport-gyermektábor. 50 polgárőrgyermek nyaralhat a sportcentrumban. A pénz megvan hozzá, a szervezés van még hátra Ft-ba kerül a részvevőknek az ötnapos tábor, a fennmaradó költséget az országos és megyei polgárőr szövetség fizeti. Dr. Csillag Imre, képviselő Mennyi az éves összköltségvetés? Pásztor Sándor, Polgárőr Egyesület elnöke Az éves bevételeink több részből állnak egyrészt van az önkormányzat támogatása, másrészt van egy BM támogatás, ami a tavalyi évben Ft volt. Illetve vannak még az adó 1%-ok és magántámogatások is. Az éves bevételünk kb Ft körül lesz az idén. A költségvetés túlnyomó része az üzemanyagköltségre megy el. Lassan de biztosan azért a fejlesztések is haladnak. Köszönöm szépen az önkormányzat nevében a munkátokat! Tényleg minden rendezvényen részt vesztek, Mindenszentek alkalmával is segíteni szoktatok a temetőnél. Illetve a mindennapokban is mindig számíthatunk a polgárőrségre. Amennyiben nincs több hozzászólás, kérdés. A 36. oldalon van a határozati javaslat, aki elfogadja, kérem kézfelnyújtással jelezze. A Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja a javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta a következő határozatot: 14/2015.(IV.15.) Képviselő-testületi határozat A Képviselő-testület a Petőfibányai Polgárőr Egyesület, mint támogatott szervezet évi tevékenységéről és az önkormányzati támogatás felhasználásáról adott beszámolóját elfogadja. Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a Polgárőr Egyesületet a határozatról értesítse. 66

16 IV. NAPIREND INDÍTVÁNYOK, BEJELENTÉSEK, EGYEBEK Következik a lejárt idejű határozatokról szóló beszámoló. Kérdés? Nagy Katalin, képviselő A Liszt Ferenc út egyirányúsításánál megnéztétek, hogy ki lehet-e kanyarodni a Deák útról a Liszt Ferenc útra? Az utolsó parkolóhelynél majd felfestjük a megállni tilos jelzést, hogy ki tudjanak a nagyobb autók is kanyarodni. Dr. Csillag Imre, képviselő Véleményem szerint egy új ívet kell kialakítani, hogy jobban ki lehessen kanyarodni a Deák útról. A táblák már megvannak, akkor ezt pedig megnézzük. Van-e még kérdés, vélemény a beszámolóval kapcsolatban? Amennyiben nincs, akkor kérem a beszámolót számozás nélküli határozattal elfogadni. A Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal a beszámolót számozás nélküli határozattal elfogadta. Következő a tájékoztatás a jogszabályi változásokról, kérem ennek a tudomásulvételét. /A testület a tájékoztatást tudomásul vette./ A következő téma a közművesítési hozzájárulás meghatározása. Anno mikor a településen elkezdődött a közművesítés, voltak néhányan, akik nem kötöttek rá a csatornára. Mivel környezetvédelmi okokból a talajterhelési díjat nagyon megemelték, most szeretnének rákötni a csatornára. De a vízmű csak akkor engedélyezi, ha a kérelmező már befizette az önkormányzatnak a közművesítési hozzájárulást és erről az önkormányzat igazolást állít ki. A pénzügyi bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet. Átadom a szót Ruzsom Lajosnak, a pénzügyi bizottság elnökének. Ruzsom Lajos, képviselő A bizottság hétfőn megtárgyalta a közművesítési hozzájáruláshoz kapcsolódó rendelettervezetet és a következőket javasolja a testületnek elfogadásra. A közművesítés díja Ft legyen, amit részletfizetéssel is ki lehet egyenlíteni. Az igazolást az önkormányzat csak az utolsó részlet megfizetése után adja ki évvel ezelőtt ez a díj Ft volt, így ha az arányokat nézzük, ez az ár még kedvező is. A környező településekhez képest is jóval kisebb ez az ár. A talajterhelési díj átlagos évi díja Ft. 67

17 Nekem van még egy megjegyzésem, itt nem kell áfát fizetni, tehát csak a Ft-ot kell kifizetni annak, aki csatlakozni akar. Van-e más javaslat, vagy kérdés? Nagy Katalin, képviselő Hány főt érint? fő az, aki még talajterhelési hozzájárulást fizet. Ebből egy család az, aki önhibáján kívül nem tud rákötni a csatornára, illetve nagyon nagy költség lenne a rákötés. Van-e más kérdés, javaslat? Amennyiben nincs, aki a megbeszélt módosításokkal együtt egyetért a közművesítési hozzájárulásról szóló rendelet-tervezettel, kérem, kézfelnyújtással jelezze. A Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja a javaslatot, egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadta, és a következő rendeletet hozta. Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015.(IV.16.) rendelete a közművesítési hozzájárulásról Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 28. (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed a Petőfibánya Község közigazgatási területén lévő valamennyi közművekkel érintett ingatlan tulajdonosaira, tényleges használóira. (2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed azokra a víziközmű-hálózatokra, amelyek kiépítését Petőfibánya Község Önkormányzata saját elhatározásából, vagy az érdekeltek együttműködésével már megvalósította, vagy valósítja meg. Értelmező rendelkezések 2. E rendelet alkalmazásában: a) Átlagos vízfogyasztás: mértéke lakóegységenként (lakóház, illetve lakás) 1 m3/nap b) Érdekelt: a vízgazdálkodásról szóló LVII. törvény 1. sz. melléklet 6. pontjába meghatározott személy. c) Érdekeltségi egység: a külön jogszabály szerinti egy helyrajzi számmal rendelkező ingatlan vagy önálló rendeltetési egység. d) Lakossági célú érdekeltségi egység: beépített vagy be nem épített ingatlan minden olyan célú használata, amely nem minősül gazdasági célú használatnak; e) Érdekeltségi terület: azok a területek, amelyeken Petőfibánya Községi Önkormányzat tulajdonát képező víziközmű-hálózatra rácsatlakozó ingatlanok találhatók, amelyeknek más víziközmű-hálózattal összeköttetésük még nincs. f) Ivóvíz-bekötővezeték: a évi CCIX. törvény pontjában meghatározottak. 68

18 g) Ivóvíz-törzshálózat: a évi CCIX. törvény pontjában meghatározott dolog. h) Közművesítési hozzájárulás: az ingatlan ivóvízzel történő ellátottságának, szennyvízelvezetésének kiszolgálása érdekében a víziközmű-hálózatra történő utólagos rácsatlakozás engedélyezéséhez az igénylő által fizetendő pénzösszeg. i) Közvetlenül érintett ingatlan: önálló helyrajzi számmal rendelkező olyan telek, amelynek a víz és szennyvízellátását biztosító törzshálózat és bekötővezetékének telekhatárig történő kiépítéséről az Önkormányzat gondoskodik. j) Lakossági felhasználó: a évi CCIX. törvény pontjában meghatározott felhasználó. k) Szennyvíz törzshálózat: a évi CCIX. törvény pontjában meghatározottak. l) Utólagos csatlakozó: aki a víziközmű-hálózat megvalósításakor a költségekhez bármely oknál fogva korábban nem járult hozzá. m) Víziközmű: a évi CCIX. törvény pontjában meghatározottak. n) Víziközmű-fejlesztés: a évi CCIX. törvény pontjában meghatározott fejlesztés. o) Víziközmű-hálózat: az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet pontjában meghatározottak. p) Víziközmű-szolgáltató: az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet pontjában meghatározott szolgáltató. Petőfibánya Község közigazgatási területén a víziközmű szolgáltatást a Heves Megyei Vízmű Zrt. látja el. Általános rendelkezések 3. (1) Az Önkormányzat az általa megvalósított víziközmű-hálózat megvalósítási költségeit e rendeletben meghatározott szabályok szerint az érdekeltekre közművesítési hozzájárulás formájában áthárítja. (2) A fejlesztés által érintett ingatlanok tulajdonosai vagy használói közművesítési hozzájárulást kötelesek fizetni: a) az újonnan megépülő ivóvíz, szennyvíz-törzshálózat kiépítéséért vagy b) az Önkormányzat által korábban megvalósított víziközmű-hálózatra történő utólagos rácsatlakozásért. (3) Nem kell közművesítési hozzájárulást fizetni: a) a meglévő bekötővezeték felújítása, karbantartása, cseréje, rekonstrukciója esetén; b) d) az önkormányzati telekértékesítést követően, amennyiben az építési telek eladási árába a víziközmű-hálózatra történő rácsatlakozás hozzájárulásának mértéke dokumentáltan beszámításra került, és az adásvételi szerződésben rögzített kapacitási igényhez képest a tényleges kapacitás nem növekszik, c) ha az adott érdekeltségi egység vonatkozásában a víziközmű-hálózatra történő csatlakozásért a hozzájárulást korábban megfizették és a megfizetést - hitelt érdemlően - igazolni tudják, valamint d) azoknak a nem lakossági felhasználóknak, akik a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény 69. -ának hatálya alá tartoznak. Közművesítési hozzájárulás 69

19 4. (1) A közművesítési hozzájárulás összege: forint. (2) Amennyiben az ingatlanon növekszik a közüzemi ivóvíz- vagy szennyvíz törzshálózatot igénybevevő lakóegységek száma, azt az érdekelt köteles a Polgármesteri Hivatal felé jelezni. Ebben az esetben a már meglévő és a létrejövő lakóegységek számának különbözetét a Polgármesteri Hivatal az érdekelt felé érvényesíti. 5. (1) A víziközmű-hálózatra történő rácsatlakozási költségeket (tervezés, kivitelezés, vízmérő felszerelés stb.) a közművesítési hozzájárulás nem tartalmazza. (2) A víziközmű-hálózatra rácsatlakozni lakossági felhasználó esetén a jegyző által kiadott, e rendelet 1. melléklete szerinti igazolás birtokában lehet. (3) A közművesítési hozzájárulás megfizetésével szerzett ellátási jogosultság nem személyhez, hanem az érdekeltségi egységhez kötődik, a jogosultság az új tulajdonosra, használóra átruházható. (4) A hozzájárulást az ingatlannak - a fizetési kötelezettséget előíró határozat meghozatalának időpontjában - az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonosának, illetve az ingatlan használójának, bérlőjének kell megfizetnie, közös tulajdon esetén a tulajdoni hányadok szerint. (5) Amennyiben a hozzájárulás költségeinek megfizetését az ingatlan használója vagy bérlője vállalja fel, úgy a bérleti, használói jogviszonyt az érdekeltnek szerződéssel igazolnia kell. 6. (1) A lakossági felhasználó a meglévő víziközmű-hálózatra történő utólagos rácsatlakozást a Polgármesteri Hivatalnál e rendelet 2. melléklete szerinti kérelem kitöltésével és a tervezett rácsatlakozás jóváhagyott és engedélyezett műszaki tervdokumentációjának benyújtásával kezdeményezheti. (2) A kivitelezés megkezdése előtt szükséges az alábbi dokumentumok beszerzése: 7. a) az érintett ingatlan tulajdonosainak hozzájáruló nyilatkozata, b) e rendelet 1. melléklete szerinti igazolás, c) a közterület felbontásához közútkezelői hozzájárulás. A közművesítési hozzájárulás megfizetésének szabályai (1) Amennyiben az érdekelt a hozzájárulást korábban nem fizette meg, a Polgármester a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény szabályai alapján határozatban dönt a közművesítési hozzájárulás e rendelet szerinti összege megfizetésének módjáról és határidejéről. 70

20 (2) Az érdekelt a hozzájárulás összegét a határozat jogerőre emelkedését követő 90 napon belül köteles megfizetni az önkormányzat költségvetési számlájára. A 90 napos határidőben történő megfizetés alól mentesül az, aki a (3) bekezdés szerinti részletfizetési kedvezményben részesül. (3) A polgármester méltányosságból maximum 12 havi kamatmentes részletfizetést engedélyezhet a kötelezett kérelmére, amelyet a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell benyújtani. (4) Amennyiben a részletfizetés engedélyezésre kerül, úgy a kötelezett az utolsó részlet megfizetését követően a jegyző által kiadott, e rendelet 1. melléklete szerinti igazolás alapján kezdeményezheti a víziközmű-hálózatra történő rácsatlakozást. (5) Amennyiben a kötelezett a részleteket a megadott határidőig nem fizeti meg, a hátralék teljes összege adók módjára behajtható köztartozásnak minősül. (6) Az elkészült víziközmű-hálózatra történő rácsatlakozás üzembehelyezését az érdekeltnek a víziközmű-szolgáltatónál kell kezdeményeznie. Záró rendelkezések 8. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. K.m.f. Juhászné Barkóczy Éva Polgármester Dr. Gyirán Viktor Jegyző A következő téma a 48. oldalon található a szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelettervezet. Dr. Gyirán Viktor, jegyző A lakhatási támogatásnál a bizottság hatásköréből átkerülne a polgármester hatáskörébe a döntés. A rendelet mindent leszabályoz, nem kell bizottsági ülés a döntéshez. Illetve a rendelet 7. (6) bekezdése hatályon kívül kerül, túl szigorú az a szabályozás miszerint: a rendkívüli települési támogatásra nem jogosult az, akinek a részére havonta utalandó lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez megállapított települési támogatás van megállapítva. Rendkívüli élethelyzetbe kerülhetnek olyanok is, akiknek lakhatási támogatás van megállapítva. Helyette a bizottsági ülésen az a javaslat fogalmazódott meg, idézem: Akinek az önkormányzattal fennálló közfoglalkoztatása a munkáltató részéről történő rendkívüli felmondással szűnt meg, az nem jogosult a települési és rendkívüli települési támogatásra a felmondás napjától számított egy évig. Ezt a módosítási javaslatot az élet hozta. Ruzsom Lajos, képviselő 71

1. A R. 1.- 3. sz. mellékletei helyébe e rendelet 1.-3. sz. mellékletei lépnek. 2. Ez a rendelet 2012.04.19-én lép hatályba. K.m.f.

1. A R. 1.- 3. sz. mellékletei helyébe e rendelet 1.-3. sz. mellékletei lépnek. 2. Ez a rendelet 2012.04.19-én lép hatályba. K.m.f. Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 8/2012. (II.11.) önkormányzati

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 2-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 2-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 2-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (IV.15.) önkormányzati RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról r Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról HATÁROZAT-TERVEZET Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Petőfibánya Község Önkormányzata. 9/2008. (IV. 09.) rendelete

Petőfibánya Község Önkormányzata. 9/2008. (IV. 09.) rendelete Petőfibánya Község Önkormányzata 9/2008. (IV. 09.) rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 24/2003. (XI. 27.) önkormányzati rendelete módosítására

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án tartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án tartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án tartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 3/2015. JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 14/2015.(V.29.) számú rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 14/2015.(V.29.) számú rendelettel) Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő vízi-közmű hálózatokhoz történő utólagos csatlakozás engedélyezésének feltételeiről

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2015.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS BABILON ÉPÍTÉSZ IRODA BT. 5300 Karcag, Kiss Antal u. 4. T.sz.:10/2016 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Elfogadva: Zagyvarékas Község Önkormányzata.../2016

Részletesebben

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 4.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. könyve c. határozatok:41/2013. (IV. 4.) számú határozat d. rendeletek:

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA 2016. június KÉSZÍTTETTE: PILISVÖRÖSVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2014.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása. Tsz.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása. Tsz. Tsz.: 88-300048/2013 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri

Részletesebben

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2015.(X.29.) sz. önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 23/2010. (VIII.26.) sz. rendelettel módosított 11/2005. (IV.14.) számú

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztés száma: 196/2014. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-án tartandó nyílt ülésére 5. Napirendi pont: Tárgy: a 2013. évi pénzügyi

Részletesebben

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat 2014. február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 19-én 15.00 órakor

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 26-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 26-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 26-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának

Budapest Józsefváros Önkormányzatának Budapest Józsefváros Önkormányzatának 31/2003. (V.16.) ök. sz. rendelete a helyi város-rehabilitációs terület kijelöléséről és a területen a rehabilitáció megvalósításáról szóló 32/2001.(X.26.) sz. önk.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 88-92/2013. (IX. 13.) számú határozat. d. rendeletek:

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről JEGYZŐKÖNYV 1 Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 16-ai üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.március

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

J A V A S L A T. az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására

J A V A S L A T. az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Dolniczky Lászlóné vezető-főtanácsos J A V A S L A T az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

51/2016. (XII.12.) 46/2009. (XII.21.)

51/2016. (XII.12.) 46/2009. (XII.21.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 51/2016. (XII.12.) önkormányzati rendelete Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) önkormányzati

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 1.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-én 18.00

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 1/ 2017. BESENYSZÖG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1/2008. (II. 04.) számú

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 5/05.(III.05.)

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III.

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III. . A helyi építési szabályzat módosítása (tervezet) BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III. 17.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 2/2016. (I.29.)

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 19-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 19-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 19-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Pénzügyi Bizottsága Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 713-2/2016. iktatószám 2. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 28-án de: 9,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulási Tanács tanácsüléséről

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 01-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 01-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 01-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása ELŐ TERJESZTÉS

4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása ELŐ TERJESZTÉS 4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Bánk község településrendezési eszközei módosításával összefüggő döntésekre (beérkezett vélemények

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 15/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet Told Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 7/2014., c.) határozatai:39-41., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló az

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 11/ 2016. RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5/2015. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve 5 5 5

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 4. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu Ügyiratszám: 16-48/2015. Előterjesztő: Németh Balázs polgármester Előkészítette:

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 9/2013., c.) határozatai: 61-64., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Az önkormányzat

Részletesebben

2. A HÉSZ 17. (1) bekezdés az alábbi táblázattal egészül ki: Gksz-7 jelű építési övezet

2. A HÉSZ 17. (1) bekezdés az alábbi táblázattal egészül ki: Gksz-7 jelű építési övezet Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015.(X.27.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 4/2002.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kápolnásnyék Község

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 3.-án 16 óra 30 perckor

Részletesebben

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről.

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 1. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 25-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2013. (III.25.)

1. napirendi pont: Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2013. (III.25.) JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 17-én, 9.00 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. sz. alatt, az

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 21-én tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 21-én tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 21-én tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43. (2) bekezdés szerinti példány az egyeztetés résztvevőinek.

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43. (2) bekezdés szerinti példány az egyeztetés résztvevőinek. É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2016. 06. 08. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 338-21/2016. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL A Képviselő-testület 8 igen szavazattal

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművesítési hozzájárulásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművesítési hozzájárulásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművesítési hozzájárulásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 21-én megtartott soron következő képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 21-én megtartott soron következő képviselő-testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 21-én megtartott soron következő képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Boldog István polgármester Kecskés Mihályné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u / , fax: 92/

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u / , fax: 92/ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19. 92/502-106, fax: 92/311-4 74 Email: inayor@zalaegerszeg.hu napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Zalaegerszeg Megyei Jogú Város

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben