PÁLYÁZAT a debreceni Tóth Árpád Gimnázium intézményvezetői feladatainak ellátására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT a debreceni Tóth Árpád Gimnázium intézményvezetői feladatainak ellátására"

Átírás

1 PÁLYÁZAT a debreceni Tóth Árpád Gimnázium intézményvezetői feladatainak ellátására Pályázat kiírója: Emberi Erőforrások Minisztere Pályázó: Fenyősné Kircsi Amália Márta Debrecen, 2015.

2 TARTALOM BEVEZETŐ GONDOLATOK... 4 SZEMÉLYES INDÍTTATÁS... 4 PÁLYÁZATOMRÓL... 5 HELYZETELEMEZÉS... 7 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 7 Az iskola fenntartója... 7 Intézményi Alapdokumentumok... 7 Képzési rend... 8 AZ ISKOLAKÖZÖSSÉG A nevelőtestület Munkaközösségek Szakmai munka értékelése Az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítők A diákok Beiskolázás Nemzetközi Érettségi Program Arany János Tehetséggondozó Program Sajátos nevelési igényű tanulók Közösségi élet A szülők EREDMÉNYEINK Tanulmányi helyzet Érettségi eredmények Felvételi eredmények A kompetenciamérés eredményei Versenyeredmények Sport a TÁG-ban Rangsorok TÁRGYI FELTÉTELEK Az épület és működtetője Szakmai felszereltség

3 Informatikai felszereltség AZ ISKOLA KÜLSŐ KAPCSOLATRENDSZERE VEZETŐI PROGRAM LEGFONTOSABB CÉLKITŰZÉSEK A SZEMÉLYI FELTÉTELEKKEL KAPCSOLATOS TERVEK A nevelőtestület Oktató-nevelő munkát közvetlenül segítők A SZERVEZETI KULTÚRA FEJLESZTÉSE Az iskolavezetés A Pedagógiai Tanács OKTATÁSSAL, NEVELÉSSEL KAPCSOLATOS TERVEK Képzési rend, beiskolázás Tanulmányi munka Tanórán kívüli nevelés, tehetséggondozás Közösségi élet Arany János Tehetséggondozó Program Iskolai adminisztráció TÁRGYI ESZKÖZÖK FEJLESZTÉSE Az épület Szakmai eszközök Informatikai eszközök ÖSSZEGZÉS

4 BEVEZETŐ GONDOLATOK Az Emberi Erőforrások Miniszterének a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján február 27-én meghirdetett pályázatára kívánom benyújtani a jelentkezésemet a Tóth Árpád Gimnázium intézményvezetői (magasabb vezetői) munkakörének betöltésére. A pályázati kiírás értelmében az intézményvezető legfontosabb feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása a kinevezés és a megszüntetés kivételével és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe. Személyes indíttatás A legnagyobb hiba, amit elkövethetünk az, hogy nem teszünk semmit, mert azt hisszük, hogy csak keveset tehetünk. Sydney Smith augusztus 1-től az SZMSZ szerinti helyettesítési rend alapján, intézményvezetőhelyettesként láttam el a Tóth Árpád Gimnázium intézményvezetői feladatait, miután Szilágyi Szabolcs váratlanul lemondott a magasabb vezetői beosztásáról. A megbízás időtartama többszöri hosszabbítás eredményeként július 31-ig szólt. Időközben az Emberi Erőforrások Minisztere pályázatot írt ki a magasabb vezetői feladatok ellátására, amely azonban eredménytelen volt. Így augusztus 16-tól megbízott intézményvezetőként látom el a feladatot, megbízásom augusztus 15-ig szól. Ezt megelőzően 9 évig dolgoztam igazgatóhelyettesként. Így, bár rendelkeztem tapasztalatokkal az iskolavezetés terén, hatalmas kihívás volt egyidejűleg megfelelni az intézményvezetői és a helyettesi feladatok ellátásának. Intézményvezető-helyettes kollégáim támogató hozzáállása, és helyettesi feladataim egy részének átvállalása átsegített ezen az időszakon. 4

5 Ebben a tanévben lehetőséget kaptam egy harmadik intézményvezető-helyettesi megbízására. Cseh Miklós kollégára esett a választás, akinek személyisége, hozzáállása, munkabírása, a nevelőtestület tagjaival kialakított jó kapcsolata azt igazolja, hogy alkalmas a feladat ellátására. A pedagógiai és adminisztratív munkát segítő kreatív ötleteivel új színt hozott az iskolavezetésbe. Azzal, hogy az iskolavezetés ismét 4 tagúvá vált, az operatív feladatmegoldáson túl ebben a tanévben már több idő maradt arra, hogy a szakmai munkával foglalkozzam, hogy az iskola jövőjéről gondolkodjak. Ez pedig nagyon inspiráló számomra. Az iskola iránti elkötelezettségem és lelkesedésem, az intézményvezetői feladatokban rejlő lehetőségek, és kollégáim folyamatos biztatása és kitartása adta az erőt ahhoz, hogy ismét pályázzak a Tóth Árpád Gimnázium intézményvezetői feladatainak ellátására. Pályázatomról Napjainkban a jövő nemzedékének oktatását, nevelését ellátó, felvállaló intézményeknek, köztük a Tóth Árpád Gimnáziumnak is, rendkívül sokrétű feladatot kell ellátniuk. Igazodniuk kell a változó társadalmi, gazdasági, oktatáspolitikai körülményekhez, ugyanakkor létfontosságú az is, hogy megőrizzék tradícióikat, tovább vigyék iskolájuk hosszú évtizedeken át kialakult, kikristályosodott értékeit. Az iskoláknak hangsúlyozottan fel kell vállalniuk nevelési intézmény voltukat, azt, hogy nem csupán magas színvonalú, az európai normákhoz igazodó oktatást nyújtanak tanulóiknak, hanem alapvető emberi, morális értékeket is közvetítenek feléjük. A Tóth Árpád Gimnázium esetén is a legfontosabb cél, hogy munkánk eredményeként a gimnáziumot sikeresen elvégzők megállják a helyüket a felsőoktatásban, és kellő neveltségi szinttel rendelkező, önmagukkal, környezetükkel, munkájukkal szemben igényes felnőttekké váljanak. Az iskola nevelőtestülete rendelkezik azokkal az emberi, szakmai értékekkel, felkészültséggel és szaktudással, amelyek ehhez szükségesek. Pályázatomban először áttekintem, hogy mi az, ami a fent említett célok közül a gimnázium eddigi történetében már megvalósult, majd számba veszem azokat a feladatokat, amelyeket rövidebb, illetve hosszabb távon, az iskola dolgozóinak 5

6 egyetértésével és segítségével - mint az intézmény vezetője -, a jövőben meg szeretnék valósítani. Ennek a munkának természetesen összhangban kell lennie a társadalmi elvárásokkal, az oktatást érintő jogszabályokkal, a fenntartó által megfogalmazott elvárásokkal, valamint az iskola érvényben lévő Pedagógiai Programjával és Szervezeti és Működési Szabályzatával. 6

7 HELYZETELEMEZÉS Általános jellemzők Az 1956-ban alapított Tóth Árpád Gimnázium Debrecen egyik legnépszerűbb és legszínvonalasabb középiskolája. Ezt az érettségi eredmények, a kompetenciamérés eredményei, az országos szintű elismerések, valamint a végzett diákok sikerei támasztják alá. A kiváló tehetséggondozó munkát pedig a számtalan versenyeredmény bizonyítja. Változatos képzési rend alapján négy és öt évfolyamos osztályokban tanulhatnak a diákok. Az iskola alapfeladata az általános műveltséget megalapozó, közép- és emelt szintű érettségire, a felsőoktatási tanulmányok megkezdésére felkészítő gimnáziumi képzés. Az iskola fenntartója A Tóth Árpád Gimnázium fenntartója alapításától kezdve december 31-ig a Debreceni Városi Tanács, majd Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata volt január 1-jén az iskola állami fenntartásba került. Fenntartónk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) Debreceni Tankerülete. A Tankerület vezetője, Pappné Gyulai Katalin Igazgató Asszony az iskola pedagógusainak és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dolgozóinak munkáltatója. A Tankerület látja el az iskola szakmai felügyeletét, a munkaügyi és a gazdasági feladatok egy részét. A KLIK viseli az iskola szakmai működésével kapcsolatos anyagi terheket is. Intézményi alapdokumentumok Az iskola alapító okiratát január 1-én a Szakmai Alapdokumentum váltotta fel, mely a KLIK Szervezeti és Működési Szabályzatának a részét képezi. Az elmúlt egy évben a Szakmai Alapdokumentumban lényeges változás nem történt. A Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend és a Pedagógiai Program a 2013-as évben jelentősen módosult a jogszabályi változások következtében. 7

8 Pedagógiai Programunkban az új Nemzeti Alaptantervre épülő Kerettanterveket adaptáltuk iskolánkra a jogszabály adta lehetőségeknek megfelelően. A szabadon tervezhető tanórákat úgy használtuk fel, hogy a képzési rendünket ne kelljen megváltoztatnunk, biztosítani tudjuk az egyes tagozatokon a kiemelt tantárgyak emelt szintű képzését. Az új program bevezetésére a 9. évfolyamon szeptember 1-jén került sor. A tapasztalatok birtokában, valamint a jogszabályváltozások következtében, 2014-ben és 2015-ben kisebb korrekciókra volt szükség az alapdokumentumokban. A legújabb módosítások jelenleg véleményezés alatt állnak. Amennyiben a folyamatban lévő módosításokkal együtt a Pedagógiai Programot, a Szervezeti és Működési Szabályzatot és a Házirendet a fenntartó jóváhagyja, az új dokumentumok szeptember 1-én lépnek hatályba. A korábbi szabályzatok közül továbbra is érvényben van a Gyakornoki Szabályzat, az Esélyegyenlőségi Terv, az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv, az Iratkezelési Szabályzat és Irattári Terv, az Adatkezelési Szabályzat, valamint az Informatikai Stratégiai Terv. Képzési rend A jelenleg érvényben lévő képzési rendet 2007-ben alakítottuk ki. A képzési rend módosításának legfontosabb újítása a nyelvi előkészítő osztályok bevezetése volt. A nyelvi előkészítő bevezetésére 2008-tól fokozatosan került sor, jelenleg 3 ilyen osztályt iskolázunk be évente. A nyelvi előkészítőt úgy vezettük be, hogy összességében a gimnáziumi osztályok száma ne változzon. Így fokozatosan kivezetésre került a képzési rendből a haladó angol német és a haladó német angol négy évfolyamos képzés. Az idei tanévben másodszor nem indítottunk ilyen csoportokat, ez azt jelenti, hogy a képzési szerkezet átalakítása jelenleg is folyamatban van, 2016-ra fejeződik be. A képzési rendünk átalakulása az elmúlt években: 2008-ban beindult a 11-es tagozatkódú haladó német angol nyelvi előkészítő és a 12-es tagozatkódú haladó angol német nyelvi előkészítő csoport ben megszűnt a 03-as tagozatkódú haladó angol olasz tagozat és a 04-es biológia tagozat. Ugyanekkor beindult a 15-ös biológia-kémia nyelvi előkészítő csoport. 8

9 5 ÉVES NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ 5 ÉVES KÉPZÉS 4 ÉVES KÉPZÉS 2010-ben megszűnt a 08-as humán osztály és beindult a 18-as humán nyelvi előkészítő osztály ban megszűnt a 01-es tagozatkódú haladó német angol és a 02-es tagozatkódú haladó angol német csoport. Ugyanekkor néhány tagozat megnevezését megváltoztattuk, hogy egyértelművé tegyük, mely tantárgyakat tanítjuk emelt szinten az adott csoportban ban beindult a Nemzetközi Érettségi Program iskolánkban ben már nem történt változás, így jelenleg a képzési rendünk a következő: A CSOPORT MEGNEVEZÉSE BIOLÓGIA- KÉMIA KÓD LÉTSZÁM FŐ IDEGEN NYELVEK ÉS HETI ÓRASZÁMUK 3 ÓRA ANGOL (ÉVFOLYAMSZINTEN) 3 ÓRA VÁLASZTHATÓ IDEGEN NYELV: NÉMET, LATIN, OLASZ, SPANYOL, OROSZ (ÉVFOLYAMSZINTEN) MATEMATIKA- FIZIKA MATEMATIKA- INFORMATIKA MATEMATIKA- TÖRTÉNELEM FŐ FŐ FŐ 3 ÓRA ANGOL (ÉVFOLYAMSZINTEN) 3 ÓRA VÁLASZTHATÓ IDEGEN NYELV: NÉMET, LATIN, OLASZ, SPANYOL, OROSZ (ÉVFOLYAMSZINTEN) 3 ÓRA ANGOL (ÉVFOLYAMSZINTEN) 3 ÓRA VÁLASZTHATÓ IDEGEN NYELV: NÉMET, LATIN, OLASZ, SPANYOL, OROSZ (ÉVFOLYAMSZINTEN) 3 ÓRA ANGOL (ÉVFOLYAMSZINTEN) 3 ÓRA VÁLASZTHATÓ IDEGEN NYELV: NÉMET, LATIN, OLASZ, SPANYOL, OROSZ (ÉVFOLYAMSZINTEN) ARANY JÁNOS TEHETSÉG- GONDOZÓ FŐ 7 ÓRA ANGOL vagy NÉMET (KÉSŐBB 5 ÓRA) 2 ÓRA VÁLASZTHATÓ IDEGEN NYELV: NÉMET, OLASZ, ANGOL (KÉSŐBB 3 ÓRA) NYEK HALADÓ NÉMET FŐ 5 ÓRA HALADÓ NÉMET 13 ÓRA KEZDŐ ANGOL (KÉSŐBB 5 ÓRA) NYEK HALADÓ ANGOL FŐ 5 ÓRA HALADÓ ANGOL 13 ÓRA KEZDŐ NÉMET vagy OLASZ vagy SPANYOL NYEK BIOLÓGIA- KÉMIA FŐ 5 ÓRA HALADÓ ANGOL (ÉVFOLYAMSZINTEN) 13 ÓRA KEZDŐ NÉMET vagy OLASZ vagy SPANYOL NYEK MAGYAR- TÖRTÉNELEM FŐ 5 ÓRA HALADÓ ANGOL (ÉVFOLYAMSZINTEN) 13 ÓRA KEZDŐ NÉMET vagy OLASZ vagy SPANYOL Az első nyelvi előkészítős osztály, a tavalyi tanévben érettségizett 37 fővel. A diákok nyelvvizsgaeredményei imponálóak: 58 középfokú és 10 felsőfokú nyelvvizsga született, ez 184 %-os lefedettséget jelent. Az eredmények, valamint a nyelvi előkészítőre évről 9

10 évre jelentkező nyolcadikosok számának növekedése alapján a nevelőtestület úgy ítélte meg, a nyelvi előkészítős képzés iskolánkban sikeres, a képzési rendünkben továbbra is helye van. Előreláthatóan nem okoz problémát, hogy a nyelvi előkészítő indításának feltételeként előírt nyelvvizsgák számát teljesítsük. Képzési rendünk sajátossága az évfolyamszintű nyelvoktatás. A belépő évfolyamon az első nyelv tudásszintjét mérjük, és ennek megfelelően osztjuk csoportokra a diákokat. A második idegen nyelvet pedig a diákok szabadon választhatják meg az alábbiak közül: német, latin, olasz, spanyol, orosz. Sajnos orosz csoportot érdeklődés hiányában évek óta nem tudunk indítani. A városban egyedülálló módon a nyelvi előkészítőn is biztosítjuk a szabad nyelvválasztást a német az olasz és a spanyol nyelv közül. Az iskola nevelőtestülete a hagyományos gimnáziumi oktatás-nevelés mellett speciális feladatokat is ellát. Ezek az alábbiak: - Az iskola akadálymenteségéből következően, a városban elsőként tudtunk fogadni mozgáskorlátozott diákokat. Rajtuk kívül a tanulási nehézségekkel, dyslexiával, dysgraphiaval küzdő tanulók oktatását is felvállaljuk éve működik iskolánkban az Arany János Tehetséggondozó Program, mely a kistelepüléseken elő, hátrányos helyzetű diákokat karolja fel, segíti őket az érettségi bizonyítvány, a nyelvvizsga, az ECDL bizonyítvány megszerzésében ban indult a kétéves Nemzetközi Érettségi Diploma Program, melyet sikeresen elvégezve, diákjaink Nemzetközi Érettségi Bizonyítványt szerezhetnek ben nyitotta meg kapuit iskolánkban a TÁG-TUDOR Öveges Laboratórium, melyben 25 iskolával együttműködve az általános iskolások élményszerű, kísérletközpontú természettudományos oktatására kaptunk lehetőséget. 10

11 Az iskolaközösség A nevelőtestület A pedagógus álláshelyek száma intézményünkben 86,5. Ebből 2,5 álláshelyet a főállásban máshol foglalkoztatott, intézményünkbe áttanító kollégák foglalnak el. 0,5 álláshelyet tölt be az iskolapszichológus. Főállásban az iskolában dolgozó pedagógusok számára tehát 83,5 álláshely van, ebből 0,5 betöltetlen, 82-en teljes munkaidőben, 2 fő pedig félállásban dolgozik. Jelenleg hárman vannak GYES-en, a helyettesítésük megoldott. Minden pedagógus rendelkezik a munkájának ellátásához szükséges végzettséggel. Jelenleg a tantestület tagjai és az iskolavezetés kiegyensúlyozott munkát végez. Köszönhető ez annak, hogy az idei tanévben bekövetkező feladatbővülésekhez a Debreceni Tankerület biztosította a megfelelő létszámot. Az új feladataink a következők voltak: - A mindennapos testnevelés bevezetésével nőtt a testnevelés órák száma, így 0,5 fővel növelhettük a testnevelők számát. - A Nemzetközi érettségi Programban új osztály indult, ennek ellátására a Debreceni Tankerület újabb 1,5 álláshelyet biztosított, és lehetőséget kaptuk a kiválasztott kollégák továbbképzésére is. - A október 1-jén átadásra került természettudományos laboratóriumban dolgozó kollégák helyettesítésére a projektidőszakban 3, a fenntartási időszakban 1 pedagógus álláshelyet kaptunk. Ez biztosítja, hogy a laborvezető 0,5 állásban ellássa a szervezési feladatokat, a két szaktanár pedig megtartsa a foglalkozásokat az általános iskolásoknak. A tanulói létszám 1085 fő. Az egy tanerőre jutó tanulók száma 12,7 fő, ami magasabb, az országos átlagnál, mely 2012-ben 10,7 volt. Ez a szám az elmúlt években némileg csökkent a Köznevelési Törvény által előírt alacsonyabb osztálylétszámok, valamint a speciális feladatok (IB, Öveges Laboratórium) ellátása érdekében kapott álláshelyek következtében. 11

12 A pedagógusok munkahatékonysága, eredményessége, motiváltsága jó. Ezt tükrözik az tanulók által elért érettségi eredmények, a tanulmányi és versenyeredmények. A Köznevelési Törvény a pedagógusok kötelező óraszámát a korábbi 22 óra helyett ra módosította. Intézményünkben a teljes állásban foglalkoztatott pedagógusok esetén az egy főre jutó átlagos óraszám: 24. Vannak olyan munkaközösségek, ahol órára jön ki az átlagos óraszám, míg egyes esetekben (például az olasz-spanyol esetén) óra körül alakul a tanárok neveléssel-oktatással lekötött munkaideje. Bár törekszünk az órák egyenletes elosztására, a szakos ellátottság miatt ez nem teljesen valósítható meg. Az egyéb iskolai feladatok szétosztásánál igyekszünk ezt figyelembe venni. Hiányzás esetén a hiányzó pedagógust helyettesíteni kell. Egy kolléga egy nap maximum 2, egy héten maximum 6 órát helyettesíthet. A tanári hiányzások kezelésére minden tanév elején munkaközösségenként helyettesítési rendszert dolgozunk ki. Mindent megteszünk azért, hogy szakórák ne maradjanak el, de tartós hiányzás esetén ez jelentős többletterhet ró az adott munkaközösség tagjaira. Örülnénk, ha beindulna a Köznevelési Törvényben szereplő tankerületi helyettesítési rendszer. A Köznevelési Törvény értelmében hetente 32 órát kell benntartózkodniuk a pedagógusoknak az iskolában. A 32 óra idejét, és a feladattal való megtöltését az iskola intézményvezetője rendeli el. Ez az elrendelés félévente történik, de szükség esetén módosítjuk azt. A kötött munkaidő nyilvántartására - a Tankerület útmutatása alapján - saját sablont fejlesztettünk ki. A 32 órás benntartózkodás bevezetése az iskola pedagógusainak életében nem hozott jelentős változást. A tantárgyfelosztásban szereplő óráikon túl eddig is nagyon sok szakkört, versenyfelkészítést, érettségire való felkészítést tartottak, ezt igazolják az elmúlt évek eredményei. A pedagógusok egy-egy OKTV döntő előtt, vagy egy iskolai ünnepélyre való felkészülés során többet tartózkodnak benn az iskolában. Az intézményvezető feladata, hogy ezeket figyelembe véve, törekedjen az egyenletes munkamegosztás kialakítására. Munkaközösségek A nevelőtestület tagjai munkaközösségekbe tömörülnek. Az iskolában működő munkaközösségek a következők: magyar nyelv és irodalom dráma és tánc mozgóképkultúra történelem földrajz ének-zene vizuális kultúra 12

13 angol nyelv német nyelv latin nyelv olasz nyelv spanyol nyelv matematika fizika informatika biológia kémia testnevelés osztályfőnöki Iskolánkban a munkaközösségek nem csak szakmai együttműködést jelentenek. Mivel a tanári szobánk kicsi, a pedagógusok szertárakban, tanári dolgozókban foglalnak helyet. Általában egy munkaközösség tagjai egy vagy két helyiséget használnak. Ez lehetőséget biztosít a szaktárgyi, szakmai munka mindennapi megbeszélésére, ugyanakkor a munkaközösség tagjai között erős összetartás alakul ki. A szakmai munka tekintetében ösztönző ez a fajta elrendezés, a tanári szobánk elsősorban közösségi térként funkcionál, ahol a kollégák szünetekben találkozhatnak, informálódhatnak. A közösségépítést segítettük elő a teakonyha eredeti funkciójának visszaállításával, itt időnként olyan kollégák is összefutnak, és beszélgetni kezdenek, akik egyébként ritkán találkoznak. A munkaközösségek a vezetőiket maguk választják meg. A munkaközösség-vezetők hetente egy alkalommal találkoznak az iskolavezetés tagjaival a Pedagógiai Tanács ülésén. Ez a tanácskozás mindkét fél számára fontos az információáramlás szempontjából. Az iskolavezetés tagjainak alkalmuk van az elvégzendő feladatokat megbeszélni a kollégákkal, akik továbbítják ezeket a munkaközösség tagjai felé. Ugyanakkor a munkaközösség-vezetők közvetítik a kollégák álláspontját az iskolát érintő kérdésekben. Természetesen havi rendszerességgel vagy ha indokolt, gyakrabban nevelőtestületi ülésen beszéljük meg a feladatainkat. A feladatelosztás is részben munkaközösségi szinten zajlik. A munkaközösségek az év eleji ülésen tervezik meg a szaktárgyukból adódó feladatok egyenletes elosztását. Ilyen feladatok a nem közlönyös tanulmányi versenyek felügyelete, esetleg feladatlapjainak összeállítása, a nyolcadikosok számára szervezett szakkörök tartása és verseny szervezése, a helyettesítések elosztása, az iskolai ünnepségek szervezése. 13

14 Szakmai munka értékelése, életpályamodell A tantestület szakmailag felkészült, biztos szaktárgyi és módszertani tudással rendelkezik. Törekszenek a szaktárgyuk legújabb eredményeinek megismerésére a korszerű pedagógiai módszerek és technikai berendezések alkalmazására. A Tóth Árpád Gimnáziumban mindenki teljesítette a 277/1997-es Kormányrendelet által előírt 7 évente kötelező pedagógus továbbképzést. Pedagógus szakvizsgával vagy tudományos fokozattal 29 fő rendelkezik, ez a tantestület 35 %-a. Közülük 22 kollégának volt lehetősége arra, hogy a portfólióját feltöltve 2015 január 1- től Pedagógus II. fokozatba lépjenek. Mindannyian éltek a lehetőséggel. Egy kolléga - sikeres PÉM vizsgát követően - szaktanácsadói megbízást kapott. Ő január 1-től Mesterpedagógusi fokozatba lépett. További két kolléga esetén folyamatban van a PSZE-PÉM továbbképzés és vizsga. Ők sikeres vizsgát követően január 1-től léphetnek Mesterpedagógusi fokozatba ben intézményünkben 10 kolléga kérte, hogy bekerüljön a 2015-ös minősítési tervbe. Ők november 30-ig feltöltötték a portfóliójukat. Jelenleg arra várunk, hogy megtörténjen a minősítésük időpontjának kijelölése ben sor került egy kolléga Gyakornoki minősítésére. Mivel munkaviszonya szeptember 1. előtt keletkezett, a minősítést az intézmény Gyakornoki Szabályzata alapján végeztük el. A kolléga szeptember 1-től Pedagógus I. fokozatba lépett. A gimnázium tanárai rendszeresen felkérést kapnak az emelt szintű érettségi vizsgabizottságokba kérdező tanári vagy elnöki feladatok ellátására, a középszintű érettségi vizsgákon érettségi elnöki teendők ellátására. A május-júniusi vizsgák során kolléga lát el ilyen jellegű feladatot. A szakmai felkészültséget jelzi az is, hogy a tehetséggondozás területén kiemelkedő eredményeket érünk el. Az országos tanulmányi versenyek döntőiben rendszeresen megtalálhatóak tanulóink. Az eredményeket részletesen a diákokról szóló fejezetben ismertetem. A pedagógusok szakmai munkájának értékelése az intézményvezető egyik legfontosabb feladata. Ez a korábbi években az Intézményi Minőségirányítási Program alapján történt, amely alapján az értékelés egy szakmai önértékelésből, az óralátogatások tapasztalataiból 14

15 és a tanulók által elektronikusan kitöltött kérdőívek kiértékeléséből állt össze. Mivel az IMIP a jogszabályok megváltozása miatt megszűnt, így a belső értékelési rendszert jelenleg dolgozzuk ki. A nevelőtestület döntése értelmében az értékelési rendszer a korábbi IMIP alapján készül, és az SZMSZ mellékletét képezi. Az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítők Intézményünkben jelenleg 10 főt foglalkoztatunk nem pedagógus munkakörben. 3 iskolatitkárunk van, az igazgatási ügyekért, a tanulói ügyekért és a munkaügyért felelős titkár. 1 gazdasági ügyintéző alkalmazunk az AJTP keret terhére, aki a Munka Törvénykönyve hatálya alá eső alkalmazottként végzi munkáját. 1 rendszergazda felügyeli a számítógépparkot. 5 laboráns dolgozik még iskolánkban. Közülük 1 főnek a munkaköri leírásában mentálhigiénés, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok is szerepelnek. Munkájára egy ilyen nagy intézményben az iskolapszichológus mellett is - szükség van. Szakvizsgázott pedagógus, így a jogszabály értelmében hamarosan rá is vonatkozik a pedagógus életpályamodell. 1 fő oktatástechnikusi feladatokat lát el, a stúdió működtetéséért, a rendezvények technikai hátterének biztosításáért, az aktív táblák, projektorok, nyomtatók, fénymásolók kezeléséért felel. 1 fő jelenleg eljárói, és egyéb technikai feladatokat lát el, szeptembertől pedig úszómesteri feladatokat is ellát majd, mivel az uszodánk előreláthatólag szeptembertől újra üzemel. További 2 laboránsunk közül az egyik a 17 emelt szintű csoport biológiai és kémiai kísérleteinek előkészítéséért felel, míg a másik feladata az Öveges Laboratóriumban a kísérletek előkészítése, az eszközök gondozása. A diákok Iskolánkban jelenleg 1085 diák tanul 35 osztályban. Az iskola létszáma az elmúlt években egyenletes volt, a kismértékű a csökkenés a Köznevelési Törvény által meghatározott alacsonyabb maximális osztálylétszámnak köszönhető. 10 osztályban a fenntartó engedélyével a létszám meghaladja a törvényi maximumot. 15

16 Beiskolázás Egy középiskola teljesítményének fontos fokmérője a beiskolázás, vagyis hogy hányan jelentkeznek az iskolába, és közülük hányan választják azt ténylegesen. A beiskolázás elősegítése érdekében az alábbiakat tesszük: - Minden évben november elején nyílt napot szervezünk a nyolcadikosok számára, ahol bepillanthatnak az iskola életébe. - Matematikából, fizikából, biológiából, kémiából szakköröket szervezünk a nyolcadikos diákok számára, ahol az adott tudományterület iránt igyekszünk felkelteni az érdeklődésüket. - Angol nyelvből, német nyelvből, magyar irodalomból, történelemből, matematikából, fizikából, biológiából és kémiából versenyt szervezünk a nyolcadikosoknak, ahol a legjobbak 100 %-os szóbeli eredményt nyerhetnek. Az elmúlt években az egyes tagozatra jelentkezők számát a lenti táblázatban láthatjuk. Egy diák átlagosan két tagozatot jelöl meg intézményünkben. Különösen gyakori az átjelentkezés a hasonló típusú tagozatok, például a biológia-kémia tagozat és a NYEK biológia-kémia között. Tagozat NYEK haladó német (17 fő) NYEK haladó angol (35 fő) biológia-kémia (35 fő) NYEK biológia-kémia (17 fő) reál-műszaki informatika (35 fő) reál-informatika (17 fő) NYEK humán (35 fő) reál-közgazdasági (17 fő) AJTP (35 fő) Összes jelentkezés Megállapítható, hogy az elmúlt három évben a hozzánk jelentkező tanulók száma nőtt, annak ellenére, hogy a városban az általános iskolát elvégzők száma folyamatosan csökken. Az idei tanévben az egyes tagozatokra általában 2-4-szeres volt a túljelentkezés. Beiskolázási gondjaink nincsenek. Különösen népszerű a biológia-kémia tagozat és a haladó angol nyelvi előkészítő 16

17 Nemzetközi Érettségi Program A Nemzetközi Érettségi Program Kósa Lajos polgármester úr kezdeményezésére két éves előkészítő munkát és az akkreditációt követően szeptember 1-jén indult be intézményünkben. A KLIK Debreceni Tankerülete mindenben támogatja a programot, mely Kelet-Magyarországon egyedülálló. Az első évfolyamon 2013-ban 15 diák, ben 11 diák kezdte meg a tanulmányait. A program oktatási nyelve az angol. A diákok 3 tantárgyat emelt szinten, 3-at pedig középszinten tanulnak. A program gazdag tartalmának megismeréséhez nagy lelkesedéssel kezdtek hozzá mind a tanárok, mind a diákok. Ezek után szomorúan vettük tudomásul, hogy az Oktatási Hivatal az egyébként Magyarországon 20 éve gond nélkül futó programot felülvizsgálta, és 6 tantárgy esetén úgy találta, hogy az IB emelt szintű érettségije nem felel meg a magyar emelt szintű érettséginek. Ez a döntés a már ide járó, most érettségiző diákokat is hátrányosan érinti. A döntés következtében ezeknek a kiváló diákoknak nehezebbé válik a magyar felsőoktatásba való bejutás. A program bevezetése messze túlmutat néhány igen kiváló diák speciális képzésén. Azért jött létre, hogy a Kelet-Magyarországon dolgozó külföldi szakemberek gyerekeinek az angol nyelvű oktatását megoldja. Természetesen egy ilyen képzés fenntartásához szükség van a magyar diákokból álló bázisra, ez csappant meg 2014-ben az emelt szintű érettségi el nem ismerésével. A program sorsát Pappné Gyulai Katalin tankerületi igazgató asszony is a szívén viseli. Folyamatosan egyeztet, tárgyal, így abban bízunk, hogy helyreáll a nemzetközi érettségi megfelelő szinten való elismerése. A következő tanévre is 11 diák jelentkezett, nyelvi készségük megfelelő, a tantárgyi felvételijük elbírálása folyamatban van. A programba ebben a tanévben 4 új kolléga kapcsolódott be. A tankerület biztosította a szükséges továbbképzések elvégzéséhez az anyagi fedezetet. A pedagógusokra a program jelentős többletterheket ró a magyartól eltérő tananyag és módszertani megközelítés miatt. A város által biztosított forrásból ebben a tanévben lehetőségünk nyílt ennek a többletmunkának a szerény anyagi elismerésére től kezdődően a Debrecen Megyei Jogú város vállalta, hogy folyamatosan biztosít forrást a program dologi kiadásainak fedezetére. Ez, és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által biztosított támogatás megnyugtatóan rendezi a program anyagi helyzetét. 17

18 Arany János Tehetséggondozó Program Intézményünk 2000 óta vesz részt a Gulyás Pál Kollégiummal közösen a programban. A program fő célkitűzése, hogy a hátrányos helyzetű, kistelepülésen vagy városi peremkerületben lakó diákokat felsőfokú tanulmányok végzésére készítse fel. Amikor a program felvállalása mellett döntöttünk, megmutatkozott a nevelőtestület szociális érzékenysége. Ugyanakkor ezekben az osztályokban, csoportokban újszerű módszerekre, másfajta tanári megközelítésre is szükség van. Minden évben fel tudunk venni megfelelő számú diákot, ám sokszor kell küzdenünk a motiváció hiányával. Így az egyes csoportokban végzett munka inkább nevezhető felzárkóztatásnak, hátránykompenzációnak, mint tehetséggondozásnak. A motiváció előmozdítása érdekében a kollégium a közelmúltban egy ösztönző rendszert dolgozott ki, ami reményeink szerint előrelépést eredményez. Ebben az ösztönzőrendszerben helyet kaptak a tanulmányi eredmények, az iskolában végzett tevékenységek, a nyelvvizsga, az ECDL vizsga is. A nevelőtestületben jelenleg is zajlik egy polémia arról, mi okozza a motiválatlanságot. Az AJTP-ben magas óraszámban tanítók, illetve az osztályfőnökök arra jutottak, hogy ennek részben az elszigeteltség az oka. Az AJTP-s tanulók alig találkoznak tanítási órán más osztályba járókkal, mivel nem vesznek részt az évfolyamszintű nyelvoktatásban. Jelenleg sok érv szól amellett, hogy ezen ne változtassunk, például az eltérő óraszámok, ám a megoldáskeresés, az együttgondolkodás elkerülhetetlen. Sajátos nevelési igényű tanulók Iskolánk az első olyan középfokú oktatási intézménye volt Debrecennek, amely mozgássérültek számára akadálymentes. Átadása óta szinte alig volt olyan év, amikor nem tanult nálunk kerekesszékes diák. Jelenleg is van egy ilyen diákunk. Amikor átadták az épületet, büszkék voltunk rá, hogy lehetőséget biztosíthatunk számukra. Közülük már végzett pedagógus is van. Ám hamarosan rájöttünk, sokkal többről van szó, minthogy néhány diák iskoláztatását megoldjuk. Óriási nevelő ereje van ezeknek a diákoknak. Toleranciára, a másság elfogadására, az emberi méltóság tiszteletére tanítják diáktársaikat. Azok az osztályok, ahová mozgássérült diák jár, mindig kiváló közösségek. Az idén szívszorító és megható pillanatok részesei lehettünk a szalagavatón, amikor azt láttuk, hogyan táncoltatják meg mozgássérült társukat a 12. e osztály tanulói. 18

19 Az akadálymentesség kapcsán került be az alapító okiratunkba (ma szakmai alapdokumentum) a saját nevelési igényű diákokkal való foglalkozás. Ám nemcsak mozgássérültek, hanem dyslexia-val, dysgraphia-val küzdő diákok oktatásával is foglalkozunk. Ennek a feladatnak az ellátásában utazó gyógypedagógus segíti munkánkat. Vállalkozunk továbbá beilleszkedési, tanulási, magatartási problémákkal küzdő diákok oktatására. Az ő fejlesztésüket differenciált foglalkozás keretében szakképzett fejlesztő pedagógus végzi. Közösségi élet Fontos feladatunk, hogy egy-egy osztály, csoport tagjai megfelelő módon együttműködve elfogadó, összetartó közösségeket hozzanak létre. Az osztályközösségek tudatos formálása elsősorban az osztályfőnöki órán, illetve az osztályok által szervezett programokon történik. Valamivel nagyobb közösség jön létre a testvérosztály rendezvények alkalmával. Vannak olyan alkalmak, például a közös terepgyakorlatok, amikor az azonos specializációjú diákok között alakul ki együttműködés. Az iskolai programok és rendezvények pedig az egész iskola közösségét építik. Ilyenek elsősorban az évnyitó, az évzáró, a hagyományos karácsonyi ünnepségünk, a nemzeti ünnepeinkről való megemlékezés, a szalagavató, a ballagás, a szülők-nevelők találkozója és a szülők által szervezett bál. Új színfolt a közösségi élet terén az idei tanévben 3 alkalommal összehívott iskolagyűlés. A közösségépítés szellemében jelentkeztünk tavaly a Rotary futásra, ahol sikerült az iskolaközösség 80 %-át mozgósítanunk, és ezzel egy életmentő készüléket nyertünk el. A diákok közösségi életének szervezett formája valósul meg a Diákönkormányzat keretein belül. A Diákönkormányzat testületébe minden osztály 1 főt, az ODB-titkárt delegál. A Diákönkormányzat operatív vezetését a Diáktanács látja el. A Diáktanács elnökét a Diákönkormányzat testülete választja meg. A Diákönkormányzat által szervezett legfontosabb események: a Diákönkormányzati nap (ennek szervezésébe az utóbbi időben egy-egy osztály is bekapcsolódik), az elsősavató és a diákbál. 19

20 A szülők Az iskolánkba járó diákok szüleinek nagy része felelősséget érez gyermekének tanulmányi előmenetele iránt. Sajnos azonban tapasztaljuk, hogy a szülői értekezleteken és a fogadóórákon az szülők részvétele az elmúlt néhány évben csökkenő tendenciát mutat. A szülők aktivitását nagyban befolyásolja, hogy milyen az osztály jellege. Leginkább az AJTP-s osztályokba járó tanulók szüleinél tapasztalunk alacsony részvételt, amit részben indokol, hogy itt minden tanuló vidéki. Évente 3 alkalommal tartunk szülői értekezletet és 2 alkalommal szaktanári fogadóórát. Ezeken kívül az osztályfőnök vagy a szülők bármikor kezdeményezhetik szülői értekezlet összehívását, és a szaktanárokkal való megbeszélésre is előzetes egyeztetés után bármikor sor kerülhet. A szülők osztályonként Szülői Munkaközösséget hoznak létre. Ezek vezetői alkotják a Szülői Választmányt. A Szülői Választmány tagjai elnököt választanak maguk közül. A Szülői Választmánynak az iskolai életet befolyásoló döntésekben véleményezési joga van, és minden alkalommal élnek is ezzel a jogukkal. A Szülői Választmány évente általában 4-5 alkalommal ülésezik. A szülők az alapítványon keresztül igyekeznek az iskolának anyagi támogatást is nyújtani. Eredményeink Tanulmányi helyzet A Tóth Árpád Gimnázium tanulmányi átlaga egyenletesen jó. Az iskola átlaga évek óta 4,2-4,4 között alakul. Az elmúlt évek eredményét az alábbi táblázat mutatja: Tanév 2010/ / / / / félév Osztályozott tanulók száma Iskolaátlag 4,36 4,34 4,29 4,30 4,27 20

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT 2013 KÉSZÍTETTE: SZABÓ ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Szabó István Sándor Születési hely és idő: Kecskemét,

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Pályázat. a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására. Készítette: Schultz Zoltán. Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200

Pályázat. a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására. Készítette: Schultz Zoltán. Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200 Pályázat a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására Készítette: Schultz Zoltán Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200 88/781-078 20/473-9174 schultz.zoltan@chello.hu 1. Bevezetés, pályázat Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Intézményvezetői Pályázat. Szabó Zoltán Ervinné

Intézményvezetői Pályázat. Szabó Zoltán Ervinné Intézményvezetői Pályázat 2014 Pályázat A Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások

Részletesebben

Pályázat. Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű. Szakközépiskola és Szakiskola

Pályázat. Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű. Szakközépiskola és Szakiskola Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Pályázat A Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Szakiskola intézményvezetői állására Készítette: Dr. Újj Anna Mária Középiskolai

Részletesebben

1.1 Köszöntő 1.2 Alapító okirat 1.3 Az iskola története 1.4 Helyzetelemzés 1.5 Személyi feltételek 1.6 Beiskolázási tervünk

1.1 Köszöntő 1.2 Alapító okirat 1.3 Az iskola története 1.4 Helyzetelemzés 1.5 Személyi feltételek 1.6 Beiskolázási tervünk 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.1 Köszöntő... 4 1.2 Alapító okirat... 5 1.3 Az iskola története... 9 Gimnázium és szakközépiskola... 9 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat... 13 Szakmai Szolgáltató... 14 1.4 Helyzetelemzés...

Részletesebben

Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására Készítette: Tóthné Détári Gabriella

Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására Készítette: Tóthné Détári Gabriella Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására 2014. Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Bevezetés... 4 1... AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 6 1.1 Az iskola arculata... 6 1.2 Hagyományaink, ünnepeink, iskolánk sajátos arculata... 8 1.3 Az

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Budapest II. kerületi Áldás Utcai Általános Iskola intézményvezetői megbízatására 2015-2020. Készítette: Süveges-Szabó Marianna Éva

PÁLYÁZAT. a Budapest II. kerületi Áldás Utcai Általános Iskola intézményvezetői megbízatására 2015-2020. Készítette: Süveges-Szabó Marianna Éva PÁLYÁZAT a Budapest II. kerületi Áldás Utcai Általános Iskola intézményvezetői megbízatására 2015-2020. Készítette: Süveges-Szabó Marianna Éva Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. 2014/15. tanévi. munkájának igazgatói értékelése

Tatabányai Árpád Gimnázium. 2014/15. tanévi. munkájának igazgatói értékelése A Tatabányai Árpád Gimnázium 2014/15. tanévi munkájának igazgatói értékelése A Tatabányai Árpád Gimnázium 2014/15. tanévi munkájának igazgatói értékelését a nevelőtestülete 2015. június 30-án elfogadta.

Részletesebben

A Karinthy Frigyes Gimnázium pedagógiai programja

A Karinthy Frigyes Gimnázium pedagógiai programja BEVEZETÉS Az iskola bemutatása A Karinthy Frigyes Gimnázium pedagógiai programja A Karinthy Frigyes Gimnázium tantestülete és tanulóifjúsága az iskola alapítása óta egyre magasabb szintű feladatok teljesítését

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A kiírt álláshely betöltésére jelentkezem. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások a pályázat mellékletében találhatók

PÁLYÁZAT. A kiírt álláshely betöltésére jelentkezem. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások a pályázat mellékletében találhatók PÁLYÁZAT Az Emberi Erőforrások Minisztere a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdetett a Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium intézményvezető

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mórahalmi Tankerülete

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mórahalmi Tankerülete Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mórahalmi Tankerülete Pályázat az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola CSÓLYOSPÁLOSI TAGINTÉZMÉNYE tagintézmény-vezető

Részletesebben

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL SZÉP JÖVŐT ÉPÍTHETÜNK GYERMEKEINKNEK. / KÖLCSEY

Részletesebben

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM... 3 I. Helyzetelemzés... 4 II. Alapelvek és célok... 7 III. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok... 15

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 7., 9. ÉVFOLYAM

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 7., 9. ÉVFOLYAM A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 7., 9. ÉVFOLYAM Bevezetés... 3 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5 1.1 Az iskola arculata... 5 1.2 Hagyományaink, ünnepeink, iskolánk sajátos arculata...

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA

INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA PÁLYÁZAT A M O N O R I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA Készítette: Marunák Ferenc általános iskolai tanár, igazgató 2200 Monor, Ady E. út

Részletesebben

PÁLYÁZAT ROZMAN EDIT AZONOSÍTÓ SZÁM: 2015.06.19. KÉSZÍTETTE: ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁR KÖZOKTATÁSI VEZETŐ TATA, 2015.03.30.

PÁLYÁZAT ROZMAN EDIT AZONOSÍTÓ SZÁM: 2015.06.19. KÉSZÍTETTE: ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁR KÖZOKTATÁSI VEZETŐ TATA, 2015.03.30. PÁLYÁZAT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE ÁLTAL A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ 1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A. ALAPJÁN KIÍRT TATAI VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA

Részletesebben

Pályázat a. Kempelen Farkas Gimnázium. intézményvezetői beosztás ellátására

Pályázat a. Kempelen Farkas Gimnázium. intézményvezetői beosztás ellátására Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Személyügyi Főosztály 1051 Budapest, Nádor u. 32. 2015.06.14 Pályázat a Kempelen Farkas Gimnázium intézményvezetői beosztás ellátására Budapest, 2015. március 24. 1223

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT A HAJDÚSZOBOSZLÓI A HŐGYES ENDRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA

VEZETŐI PÁLYÁZAT A HAJDÚSZOBOSZLÓI A HŐGYES ENDRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA VEZETŐI PÁLYÁZAT A HAJDÚSZOBOSZLÓI A HŐGYES ENDRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA Hajdúszoboszló, 2013. május 23. pályázó Tartalom MOTIVÁCIÓS LEVÉL... 4 I. HELYZETÉRTÉKELÉS...

Részletesebben

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Tartalomjegyzék NEVELÉSI PROGRAM... 5 I. Helyzetelemzés... 7 II. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt Pályázat a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására Készítette: Németh Zsolt Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ Tisztelt Miniszter Úr! Alulírott, Németh Zsolt megpályázom a

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

Pályázat a Budapest XVI. Kerületi Szerb Antal Gimnázium meghirdetett intézményvezetői állására

Pályázat a Budapest XVI. Kerületi Szerb Antal Gimnázium meghirdetett intézményvezetői állására Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja

Részletesebben

Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola

Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola Pályázat 2014. Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására TARTALOM Pályázati nyilatkozat... 4 Önéletrajz... 5 Helyzetelemzés... 8 Rövid iskolatörténeti

Részletesebben

Helyzetértékelés és Vezetői program

Helyzetértékelés és Vezetői program Helyzetértékelés és Vezetői program a Zrínyi Miklós Gimnázium igazgatói álláspályázatához Készítette: Edényi László Budapest, 2012. február 10. Mottó: Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG Készült a Képviselő-testület 2012. május 30-i ülésére! Tárgy: Az Arany János Altalános Iskola magasabb vezetőjének,

Részletesebben

Pedagógiai program 2014. Jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Pedagógiai program 2014. Jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2014. 33 Pedagógiai program Jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium 3300 Eger, Ifjúság út 2. Tel: 36-324-909, Fax: 36-324-808 Mail: eszeg@eszeg.sulinet.hu

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T. PÁLYÁZÓ: Laskovicsné Terzics Edit A KISKUNHALASI KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA

P Á L Y Á Z A T. PÁLYÁZÓ: Laskovicsné Terzics Edit A KISKUNHALASI KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA P Á L Y Á Z A T A KISKUNHALASI KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA PÁLYÁZÓ: Laskovicsné Terzics Edit VEZETŐI HITVALLÁS Nem elég elindulni, de mást is hívni

Részletesebben