PÁLYÁZAT a debreceni Tóth Árpád Gimnázium intézményvezetői feladatainak ellátására

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT a debreceni Tóth Árpád Gimnázium intézményvezetői feladatainak ellátására"

Átírás

1 PÁLYÁZAT a debreceni Tóth Árpád Gimnázium intézményvezetői feladatainak ellátására Pályázat kiírója: Emberi Erőforrások Minisztere Pályázó: Fenyősné Kircsi Amália Márta Debrecen, 2015.

2 TARTALOM BEVEZETŐ GONDOLATOK... 4 SZEMÉLYES INDÍTTATÁS... 4 PÁLYÁZATOMRÓL... 5 HELYZETELEMEZÉS... 7 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 7 Az iskola fenntartója... 7 Intézményi Alapdokumentumok... 7 Képzési rend... 8 AZ ISKOLAKÖZÖSSÉG A nevelőtestület Munkaközösségek Szakmai munka értékelése Az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítők A diákok Beiskolázás Nemzetközi Érettségi Program Arany János Tehetséggondozó Program Sajátos nevelési igényű tanulók Közösségi élet A szülők EREDMÉNYEINK Tanulmányi helyzet Érettségi eredmények Felvételi eredmények A kompetenciamérés eredményei Versenyeredmények Sport a TÁG-ban Rangsorok TÁRGYI FELTÉTELEK Az épület és működtetője Szakmai felszereltség

3 Informatikai felszereltség AZ ISKOLA KÜLSŐ KAPCSOLATRENDSZERE VEZETŐI PROGRAM LEGFONTOSABB CÉLKITŰZÉSEK A SZEMÉLYI FELTÉTELEKKEL KAPCSOLATOS TERVEK A nevelőtestület Oktató-nevelő munkát közvetlenül segítők A SZERVEZETI KULTÚRA FEJLESZTÉSE Az iskolavezetés A Pedagógiai Tanács OKTATÁSSAL, NEVELÉSSEL KAPCSOLATOS TERVEK Képzési rend, beiskolázás Tanulmányi munka Tanórán kívüli nevelés, tehetséggondozás Közösségi élet Arany János Tehetséggondozó Program Iskolai adminisztráció TÁRGYI ESZKÖZÖK FEJLESZTÉSE Az épület Szakmai eszközök Informatikai eszközök ÖSSZEGZÉS

4 BEVEZETŐ GONDOLATOK Az Emberi Erőforrások Miniszterének a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján február 27-én meghirdetett pályázatára kívánom benyújtani a jelentkezésemet a Tóth Árpád Gimnázium intézményvezetői (magasabb vezetői) munkakörének betöltésére. A pályázati kiírás értelmében az intézményvezető legfontosabb feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása a kinevezés és a megszüntetés kivételével és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe. Személyes indíttatás A legnagyobb hiba, amit elkövethetünk az, hogy nem teszünk semmit, mert azt hisszük, hogy csak keveset tehetünk. Sydney Smith augusztus 1-től az SZMSZ szerinti helyettesítési rend alapján, intézményvezetőhelyettesként láttam el a Tóth Árpád Gimnázium intézményvezetői feladatait, miután Szilágyi Szabolcs váratlanul lemondott a magasabb vezetői beosztásáról. A megbízás időtartama többszöri hosszabbítás eredményeként július 31-ig szólt. Időközben az Emberi Erőforrások Minisztere pályázatot írt ki a magasabb vezetői feladatok ellátására, amely azonban eredménytelen volt. Így augusztus 16-tól megbízott intézményvezetőként látom el a feladatot, megbízásom augusztus 15-ig szól. Ezt megelőzően 9 évig dolgoztam igazgatóhelyettesként. Így, bár rendelkeztem tapasztalatokkal az iskolavezetés terén, hatalmas kihívás volt egyidejűleg megfelelni az intézményvezetői és a helyettesi feladatok ellátásának. Intézményvezető-helyettes kollégáim támogató hozzáállása, és helyettesi feladataim egy részének átvállalása átsegített ezen az időszakon. 4

5 Ebben a tanévben lehetőséget kaptam egy harmadik intézményvezető-helyettesi megbízására. Cseh Miklós kollégára esett a választás, akinek személyisége, hozzáállása, munkabírása, a nevelőtestület tagjaival kialakított jó kapcsolata azt igazolja, hogy alkalmas a feladat ellátására. A pedagógiai és adminisztratív munkát segítő kreatív ötleteivel új színt hozott az iskolavezetésbe. Azzal, hogy az iskolavezetés ismét 4 tagúvá vált, az operatív feladatmegoldáson túl ebben a tanévben már több idő maradt arra, hogy a szakmai munkával foglalkozzam, hogy az iskola jövőjéről gondolkodjak. Ez pedig nagyon inspiráló számomra. Az iskola iránti elkötelezettségem és lelkesedésem, az intézményvezetői feladatokban rejlő lehetőségek, és kollégáim folyamatos biztatása és kitartása adta az erőt ahhoz, hogy ismét pályázzak a Tóth Árpád Gimnázium intézményvezetői feladatainak ellátására. Pályázatomról Napjainkban a jövő nemzedékének oktatását, nevelését ellátó, felvállaló intézményeknek, köztük a Tóth Árpád Gimnáziumnak is, rendkívül sokrétű feladatot kell ellátniuk. Igazodniuk kell a változó társadalmi, gazdasági, oktatáspolitikai körülményekhez, ugyanakkor létfontosságú az is, hogy megőrizzék tradícióikat, tovább vigyék iskolájuk hosszú évtizedeken át kialakult, kikristályosodott értékeit. Az iskoláknak hangsúlyozottan fel kell vállalniuk nevelési intézmény voltukat, azt, hogy nem csupán magas színvonalú, az európai normákhoz igazodó oktatást nyújtanak tanulóiknak, hanem alapvető emberi, morális értékeket is közvetítenek feléjük. A Tóth Árpád Gimnázium esetén is a legfontosabb cél, hogy munkánk eredményeként a gimnáziumot sikeresen elvégzők megállják a helyüket a felsőoktatásban, és kellő neveltségi szinttel rendelkező, önmagukkal, környezetükkel, munkájukkal szemben igényes felnőttekké váljanak. Az iskola nevelőtestülete rendelkezik azokkal az emberi, szakmai értékekkel, felkészültséggel és szaktudással, amelyek ehhez szükségesek. Pályázatomban először áttekintem, hogy mi az, ami a fent említett célok közül a gimnázium eddigi történetében már megvalósult, majd számba veszem azokat a feladatokat, amelyeket rövidebb, illetve hosszabb távon, az iskola dolgozóinak 5

6 egyetértésével és segítségével - mint az intézmény vezetője -, a jövőben meg szeretnék valósítani. Ennek a munkának természetesen összhangban kell lennie a társadalmi elvárásokkal, az oktatást érintő jogszabályokkal, a fenntartó által megfogalmazott elvárásokkal, valamint az iskola érvényben lévő Pedagógiai Programjával és Szervezeti és Működési Szabályzatával. 6

7 HELYZETELEMEZÉS Általános jellemzők Az 1956-ban alapított Tóth Árpád Gimnázium Debrecen egyik legnépszerűbb és legszínvonalasabb középiskolája. Ezt az érettségi eredmények, a kompetenciamérés eredményei, az országos szintű elismerések, valamint a végzett diákok sikerei támasztják alá. A kiváló tehetséggondozó munkát pedig a számtalan versenyeredmény bizonyítja. Változatos képzési rend alapján négy és öt évfolyamos osztályokban tanulhatnak a diákok. Az iskola alapfeladata az általános műveltséget megalapozó, közép- és emelt szintű érettségire, a felsőoktatási tanulmányok megkezdésére felkészítő gimnáziumi képzés. Az iskola fenntartója A Tóth Árpád Gimnázium fenntartója alapításától kezdve december 31-ig a Debreceni Városi Tanács, majd Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata volt január 1-jén az iskola állami fenntartásba került. Fenntartónk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) Debreceni Tankerülete. A Tankerület vezetője, Pappné Gyulai Katalin Igazgató Asszony az iskola pedagógusainak és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dolgozóinak munkáltatója. A Tankerület látja el az iskola szakmai felügyeletét, a munkaügyi és a gazdasági feladatok egy részét. A KLIK viseli az iskola szakmai működésével kapcsolatos anyagi terheket is. Intézményi alapdokumentumok Az iskola alapító okiratát január 1-én a Szakmai Alapdokumentum váltotta fel, mely a KLIK Szervezeti és Működési Szabályzatának a részét képezi. Az elmúlt egy évben a Szakmai Alapdokumentumban lényeges változás nem történt. A Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend és a Pedagógiai Program a 2013-as évben jelentősen módosult a jogszabályi változások következtében. 7

8 Pedagógiai Programunkban az új Nemzeti Alaptantervre épülő Kerettanterveket adaptáltuk iskolánkra a jogszabály adta lehetőségeknek megfelelően. A szabadon tervezhető tanórákat úgy használtuk fel, hogy a képzési rendünket ne kelljen megváltoztatnunk, biztosítani tudjuk az egyes tagozatokon a kiemelt tantárgyak emelt szintű képzését. Az új program bevezetésére a 9. évfolyamon szeptember 1-jén került sor. A tapasztalatok birtokában, valamint a jogszabályváltozások következtében, 2014-ben és 2015-ben kisebb korrekciókra volt szükség az alapdokumentumokban. A legújabb módosítások jelenleg véleményezés alatt állnak. Amennyiben a folyamatban lévő módosításokkal együtt a Pedagógiai Programot, a Szervezeti és Működési Szabályzatot és a Házirendet a fenntartó jóváhagyja, az új dokumentumok szeptember 1-én lépnek hatályba. A korábbi szabályzatok közül továbbra is érvényben van a Gyakornoki Szabályzat, az Esélyegyenlőségi Terv, az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv, az Iratkezelési Szabályzat és Irattári Terv, az Adatkezelési Szabályzat, valamint az Informatikai Stratégiai Terv. Képzési rend A jelenleg érvényben lévő képzési rendet 2007-ben alakítottuk ki. A képzési rend módosításának legfontosabb újítása a nyelvi előkészítő osztályok bevezetése volt. A nyelvi előkészítő bevezetésére 2008-tól fokozatosan került sor, jelenleg 3 ilyen osztályt iskolázunk be évente. A nyelvi előkészítőt úgy vezettük be, hogy összességében a gimnáziumi osztályok száma ne változzon. Így fokozatosan kivezetésre került a képzési rendből a haladó angol német és a haladó német angol négy évfolyamos képzés. Az idei tanévben másodszor nem indítottunk ilyen csoportokat, ez azt jelenti, hogy a képzési szerkezet átalakítása jelenleg is folyamatban van, 2016-ra fejeződik be. A képzési rendünk átalakulása az elmúlt években: 2008-ban beindult a 11-es tagozatkódú haladó német angol nyelvi előkészítő és a 12-es tagozatkódú haladó angol német nyelvi előkészítő csoport ben megszűnt a 03-as tagozatkódú haladó angol olasz tagozat és a 04-es biológia tagozat. Ugyanekkor beindult a 15-ös biológia-kémia nyelvi előkészítő csoport. 8

9 5 ÉVES NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ 5 ÉVES KÉPZÉS 4 ÉVES KÉPZÉS 2010-ben megszűnt a 08-as humán osztály és beindult a 18-as humán nyelvi előkészítő osztály ban megszűnt a 01-es tagozatkódú haladó német angol és a 02-es tagozatkódú haladó angol német csoport. Ugyanekkor néhány tagozat megnevezését megváltoztattuk, hogy egyértelművé tegyük, mely tantárgyakat tanítjuk emelt szinten az adott csoportban ban beindult a Nemzetközi Érettségi Program iskolánkban ben már nem történt változás, így jelenleg a képzési rendünk a következő: A CSOPORT MEGNEVEZÉSE BIOLÓGIA- KÉMIA KÓD LÉTSZÁM FŐ IDEGEN NYELVEK ÉS HETI ÓRASZÁMUK 3 ÓRA ANGOL (ÉVFOLYAMSZINTEN) 3 ÓRA VÁLASZTHATÓ IDEGEN NYELV: NÉMET, LATIN, OLASZ, SPANYOL, OROSZ (ÉVFOLYAMSZINTEN) MATEMATIKA- FIZIKA MATEMATIKA- INFORMATIKA MATEMATIKA- TÖRTÉNELEM FŐ FŐ FŐ 3 ÓRA ANGOL (ÉVFOLYAMSZINTEN) 3 ÓRA VÁLASZTHATÓ IDEGEN NYELV: NÉMET, LATIN, OLASZ, SPANYOL, OROSZ (ÉVFOLYAMSZINTEN) 3 ÓRA ANGOL (ÉVFOLYAMSZINTEN) 3 ÓRA VÁLASZTHATÓ IDEGEN NYELV: NÉMET, LATIN, OLASZ, SPANYOL, OROSZ (ÉVFOLYAMSZINTEN) 3 ÓRA ANGOL (ÉVFOLYAMSZINTEN) 3 ÓRA VÁLASZTHATÓ IDEGEN NYELV: NÉMET, LATIN, OLASZ, SPANYOL, OROSZ (ÉVFOLYAMSZINTEN) ARANY JÁNOS TEHETSÉG- GONDOZÓ FŐ 7 ÓRA ANGOL vagy NÉMET (KÉSŐBB 5 ÓRA) 2 ÓRA VÁLASZTHATÓ IDEGEN NYELV: NÉMET, OLASZ, ANGOL (KÉSŐBB 3 ÓRA) NYEK HALADÓ NÉMET FŐ 5 ÓRA HALADÓ NÉMET 13 ÓRA KEZDŐ ANGOL (KÉSŐBB 5 ÓRA) NYEK HALADÓ ANGOL FŐ 5 ÓRA HALADÓ ANGOL 13 ÓRA KEZDŐ NÉMET vagy OLASZ vagy SPANYOL NYEK BIOLÓGIA- KÉMIA FŐ 5 ÓRA HALADÓ ANGOL (ÉVFOLYAMSZINTEN) 13 ÓRA KEZDŐ NÉMET vagy OLASZ vagy SPANYOL NYEK MAGYAR- TÖRTÉNELEM FŐ 5 ÓRA HALADÓ ANGOL (ÉVFOLYAMSZINTEN) 13 ÓRA KEZDŐ NÉMET vagy OLASZ vagy SPANYOL Az első nyelvi előkészítős osztály, a tavalyi tanévben érettségizett 37 fővel. A diákok nyelvvizsgaeredményei imponálóak: 58 középfokú és 10 felsőfokú nyelvvizsga született, ez 184 %-os lefedettséget jelent. Az eredmények, valamint a nyelvi előkészítőre évről 9

10 évre jelentkező nyolcadikosok számának növekedése alapján a nevelőtestület úgy ítélte meg, a nyelvi előkészítős képzés iskolánkban sikeres, a képzési rendünkben továbbra is helye van. Előreláthatóan nem okoz problémát, hogy a nyelvi előkészítő indításának feltételeként előírt nyelvvizsgák számát teljesítsük. Képzési rendünk sajátossága az évfolyamszintű nyelvoktatás. A belépő évfolyamon az első nyelv tudásszintjét mérjük, és ennek megfelelően osztjuk csoportokra a diákokat. A második idegen nyelvet pedig a diákok szabadon választhatják meg az alábbiak közül: német, latin, olasz, spanyol, orosz. Sajnos orosz csoportot érdeklődés hiányában évek óta nem tudunk indítani. A városban egyedülálló módon a nyelvi előkészítőn is biztosítjuk a szabad nyelvválasztást a német az olasz és a spanyol nyelv közül. Az iskola nevelőtestülete a hagyományos gimnáziumi oktatás-nevelés mellett speciális feladatokat is ellát. Ezek az alábbiak: - Az iskola akadálymenteségéből következően, a városban elsőként tudtunk fogadni mozgáskorlátozott diákokat. Rajtuk kívül a tanulási nehézségekkel, dyslexiával, dysgraphiaval küzdő tanulók oktatását is felvállaljuk éve működik iskolánkban az Arany János Tehetséggondozó Program, mely a kistelepüléseken elő, hátrányos helyzetű diákokat karolja fel, segíti őket az érettségi bizonyítvány, a nyelvvizsga, az ECDL bizonyítvány megszerzésében ban indult a kétéves Nemzetközi Érettségi Diploma Program, melyet sikeresen elvégezve, diákjaink Nemzetközi Érettségi Bizonyítványt szerezhetnek ben nyitotta meg kapuit iskolánkban a TÁG-TUDOR Öveges Laboratórium, melyben 25 iskolával együttműködve az általános iskolások élményszerű, kísérletközpontú természettudományos oktatására kaptunk lehetőséget. 10

11 Az iskolaközösség A nevelőtestület A pedagógus álláshelyek száma intézményünkben 86,5. Ebből 2,5 álláshelyet a főállásban máshol foglalkoztatott, intézményünkbe áttanító kollégák foglalnak el. 0,5 álláshelyet tölt be az iskolapszichológus. Főállásban az iskolában dolgozó pedagógusok számára tehát 83,5 álláshely van, ebből 0,5 betöltetlen, 82-en teljes munkaidőben, 2 fő pedig félállásban dolgozik. Jelenleg hárman vannak GYES-en, a helyettesítésük megoldott. Minden pedagógus rendelkezik a munkájának ellátásához szükséges végzettséggel. Jelenleg a tantestület tagjai és az iskolavezetés kiegyensúlyozott munkát végez. Köszönhető ez annak, hogy az idei tanévben bekövetkező feladatbővülésekhez a Debreceni Tankerület biztosította a megfelelő létszámot. Az új feladataink a következők voltak: - A mindennapos testnevelés bevezetésével nőtt a testnevelés órák száma, így 0,5 fővel növelhettük a testnevelők számát. - A Nemzetközi érettségi Programban új osztály indult, ennek ellátására a Debreceni Tankerület újabb 1,5 álláshelyet biztosított, és lehetőséget kaptuk a kiválasztott kollégák továbbképzésére is. - A október 1-jén átadásra került természettudományos laboratóriumban dolgozó kollégák helyettesítésére a projektidőszakban 3, a fenntartási időszakban 1 pedagógus álláshelyet kaptunk. Ez biztosítja, hogy a laborvezető 0,5 állásban ellássa a szervezési feladatokat, a két szaktanár pedig megtartsa a foglalkozásokat az általános iskolásoknak. A tanulói létszám 1085 fő. Az egy tanerőre jutó tanulók száma 12,7 fő, ami magasabb, az országos átlagnál, mely 2012-ben 10,7 volt. Ez a szám az elmúlt években némileg csökkent a Köznevelési Törvény által előírt alacsonyabb osztálylétszámok, valamint a speciális feladatok (IB, Öveges Laboratórium) ellátása érdekében kapott álláshelyek következtében. 11

12 A pedagógusok munkahatékonysága, eredményessége, motiváltsága jó. Ezt tükrözik az tanulók által elért érettségi eredmények, a tanulmányi és versenyeredmények. A Köznevelési Törvény a pedagógusok kötelező óraszámát a korábbi 22 óra helyett ra módosította. Intézményünkben a teljes állásban foglalkoztatott pedagógusok esetén az egy főre jutó átlagos óraszám: 24. Vannak olyan munkaközösségek, ahol órára jön ki az átlagos óraszám, míg egyes esetekben (például az olasz-spanyol esetén) óra körül alakul a tanárok neveléssel-oktatással lekötött munkaideje. Bár törekszünk az órák egyenletes elosztására, a szakos ellátottság miatt ez nem teljesen valósítható meg. Az egyéb iskolai feladatok szétosztásánál igyekszünk ezt figyelembe venni. Hiányzás esetén a hiányzó pedagógust helyettesíteni kell. Egy kolléga egy nap maximum 2, egy héten maximum 6 órát helyettesíthet. A tanári hiányzások kezelésére minden tanév elején munkaközösségenként helyettesítési rendszert dolgozunk ki. Mindent megteszünk azért, hogy szakórák ne maradjanak el, de tartós hiányzás esetén ez jelentős többletterhet ró az adott munkaközösség tagjaira. Örülnénk, ha beindulna a Köznevelési Törvényben szereplő tankerületi helyettesítési rendszer. A Köznevelési Törvény értelmében hetente 32 órát kell benntartózkodniuk a pedagógusoknak az iskolában. A 32 óra idejét, és a feladattal való megtöltését az iskola intézményvezetője rendeli el. Ez az elrendelés félévente történik, de szükség esetén módosítjuk azt. A kötött munkaidő nyilvántartására - a Tankerület útmutatása alapján - saját sablont fejlesztettünk ki. A 32 órás benntartózkodás bevezetése az iskola pedagógusainak életében nem hozott jelentős változást. A tantárgyfelosztásban szereplő óráikon túl eddig is nagyon sok szakkört, versenyfelkészítést, érettségire való felkészítést tartottak, ezt igazolják az elmúlt évek eredményei. A pedagógusok egy-egy OKTV döntő előtt, vagy egy iskolai ünnepélyre való felkészülés során többet tartózkodnak benn az iskolában. Az intézményvezető feladata, hogy ezeket figyelembe véve, törekedjen az egyenletes munkamegosztás kialakítására. Munkaközösségek A nevelőtestület tagjai munkaközösségekbe tömörülnek. Az iskolában működő munkaközösségek a következők: magyar nyelv és irodalom dráma és tánc mozgóképkultúra történelem földrajz ének-zene vizuális kultúra 12

13 angol nyelv német nyelv latin nyelv olasz nyelv spanyol nyelv matematika fizika informatika biológia kémia testnevelés osztályfőnöki Iskolánkban a munkaközösségek nem csak szakmai együttműködést jelentenek. Mivel a tanári szobánk kicsi, a pedagógusok szertárakban, tanári dolgozókban foglalnak helyet. Általában egy munkaközösség tagjai egy vagy két helyiséget használnak. Ez lehetőséget biztosít a szaktárgyi, szakmai munka mindennapi megbeszélésére, ugyanakkor a munkaközösség tagjai között erős összetartás alakul ki. A szakmai munka tekintetében ösztönző ez a fajta elrendezés, a tanári szobánk elsősorban közösségi térként funkcionál, ahol a kollégák szünetekben találkozhatnak, informálódhatnak. A közösségépítést segítettük elő a teakonyha eredeti funkciójának visszaállításával, itt időnként olyan kollégák is összefutnak, és beszélgetni kezdenek, akik egyébként ritkán találkoznak. A munkaközösségek a vezetőiket maguk választják meg. A munkaközösség-vezetők hetente egy alkalommal találkoznak az iskolavezetés tagjaival a Pedagógiai Tanács ülésén. Ez a tanácskozás mindkét fél számára fontos az információáramlás szempontjából. Az iskolavezetés tagjainak alkalmuk van az elvégzendő feladatokat megbeszélni a kollégákkal, akik továbbítják ezeket a munkaközösség tagjai felé. Ugyanakkor a munkaközösség-vezetők közvetítik a kollégák álláspontját az iskolát érintő kérdésekben. Természetesen havi rendszerességgel vagy ha indokolt, gyakrabban nevelőtestületi ülésen beszéljük meg a feladatainkat. A feladatelosztás is részben munkaközösségi szinten zajlik. A munkaközösségek az év eleji ülésen tervezik meg a szaktárgyukból adódó feladatok egyenletes elosztását. Ilyen feladatok a nem közlönyös tanulmányi versenyek felügyelete, esetleg feladatlapjainak összeállítása, a nyolcadikosok számára szervezett szakkörök tartása és verseny szervezése, a helyettesítések elosztása, az iskolai ünnepségek szervezése. 13

14 Szakmai munka értékelése, életpályamodell A tantestület szakmailag felkészült, biztos szaktárgyi és módszertani tudással rendelkezik. Törekszenek a szaktárgyuk legújabb eredményeinek megismerésére a korszerű pedagógiai módszerek és technikai berendezések alkalmazására. A Tóth Árpád Gimnáziumban mindenki teljesítette a 277/1997-es Kormányrendelet által előírt 7 évente kötelező pedagógus továbbképzést. Pedagógus szakvizsgával vagy tudományos fokozattal 29 fő rendelkezik, ez a tantestület 35 %-a. Közülük 22 kollégának volt lehetősége arra, hogy a portfólióját feltöltve 2015 január 1- től Pedagógus II. fokozatba lépjenek. Mindannyian éltek a lehetőséggel. Egy kolléga - sikeres PÉM vizsgát követően - szaktanácsadói megbízást kapott. Ő január 1-től Mesterpedagógusi fokozatba lépett. További két kolléga esetén folyamatban van a PSZE-PÉM továbbképzés és vizsga. Ők sikeres vizsgát követően január 1-től léphetnek Mesterpedagógusi fokozatba ben intézményünkben 10 kolléga kérte, hogy bekerüljön a 2015-ös minősítési tervbe. Ők november 30-ig feltöltötték a portfóliójukat. Jelenleg arra várunk, hogy megtörténjen a minősítésük időpontjának kijelölése ben sor került egy kolléga Gyakornoki minősítésére. Mivel munkaviszonya szeptember 1. előtt keletkezett, a minősítést az intézmény Gyakornoki Szabályzata alapján végeztük el. A kolléga szeptember 1-től Pedagógus I. fokozatba lépett. A gimnázium tanárai rendszeresen felkérést kapnak az emelt szintű érettségi vizsgabizottságokba kérdező tanári vagy elnöki feladatok ellátására, a középszintű érettségi vizsgákon érettségi elnöki teendők ellátására. A május-júniusi vizsgák során kolléga lát el ilyen jellegű feladatot. A szakmai felkészültséget jelzi az is, hogy a tehetséggondozás területén kiemelkedő eredményeket érünk el. Az országos tanulmányi versenyek döntőiben rendszeresen megtalálhatóak tanulóink. Az eredményeket részletesen a diákokról szóló fejezetben ismertetem. A pedagógusok szakmai munkájának értékelése az intézményvezető egyik legfontosabb feladata. Ez a korábbi években az Intézményi Minőségirányítási Program alapján történt, amely alapján az értékelés egy szakmai önértékelésből, az óralátogatások tapasztalataiból 14

15 és a tanulók által elektronikusan kitöltött kérdőívek kiértékeléséből állt össze. Mivel az IMIP a jogszabályok megváltozása miatt megszűnt, így a belső értékelési rendszert jelenleg dolgozzuk ki. A nevelőtestület döntése értelmében az értékelési rendszer a korábbi IMIP alapján készül, és az SZMSZ mellékletét képezi. Az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítők Intézményünkben jelenleg 10 főt foglalkoztatunk nem pedagógus munkakörben. 3 iskolatitkárunk van, az igazgatási ügyekért, a tanulói ügyekért és a munkaügyért felelős titkár. 1 gazdasági ügyintéző alkalmazunk az AJTP keret terhére, aki a Munka Törvénykönyve hatálya alá eső alkalmazottként végzi munkáját. 1 rendszergazda felügyeli a számítógépparkot. 5 laboráns dolgozik még iskolánkban. Közülük 1 főnek a munkaköri leírásában mentálhigiénés, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok is szerepelnek. Munkájára egy ilyen nagy intézményben az iskolapszichológus mellett is - szükség van. Szakvizsgázott pedagógus, így a jogszabály értelmében hamarosan rá is vonatkozik a pedagógus életpályamodell. 1 fő oktatástechnikusi feladatokat lát el, a stúdió működtetéséért, a rendezvények technikai hátterének biztosításáért, az aktív táblák, projektorok, nyomtatók, fénymásolók kezeléséért felel. 1 fő jelenleg eljárói, és egyéb technikai feladatokat lát el, szeptembertől pedig úszómesteri feladatokat is ellát majd, mivel az uszodánk előreláthatólag szeptembertől újra üzemel. További 2 laboránsunk közül az egyik a 17 emelt szintű csoport biológiai és kémiai kísérleteinek előkészítéséért felel, míg a másik feladata az Öveges Laboratóriumban a kísérletek előkészítése, az eszközök gondozása. A diákok Iskolánkban jelenleg 1085 diák tanul 35 osztályban. Az iskola létszáma az elmúlt években egyenletes volt, a kismértékű a csökkenés a Köznevelési Törvény által meghatározott alacsonyabb maximális osztálylétszámnak köszönhető. 10 osztályban a fenntartó engedélyével a létszám meghaladja a törvényi maximumot. 15

16 Beiskolázás Egy középiskola teljesítményének fontos fokmérője a beiskolázás, vagyis hogy hányan jelentkeznek az iskolába, és közülük hányan választják azt ténylegesen. A beiskolázás elősegítése érdekében az alábbiakat tesszük: - Minden évben november elején nyílt napot szervezünk a nyolcadikosok számára, ahol bepillanthatnak az iskola életébe. - Matematikából, fizikából, biológiából, kémiából szakköröket szervezünk a nyolcadikos diákok számára, ahol az adott tudományterület iránt igyekszünk felkelteni az érdeklődésüket. - Angol nyelvből, német nyelvből, magyar irodalomból, történelemből, matematikából, fizikából, biológiából és kémiából versenyt szervezünk a nyolcadikosoknak, ahol a legjobbak 100 %-os szóbeli eredményt nyerhetnek. Az elmúlt években az egyes tagozatra jelentkezők számát a lenti táblázatban láthatjuk. Egy diák átlagosan két tagozatot jelöl meg intézményünkben. Különösen gyakori az átjelentkezés a hasonló típusú tagozatok, például a biológia-kémia tagozat és a NYEK biológia-kémia között. Tagozat NYEK haladó német (17 fő) NYEK haladó angol (35 fő) biológia-kémia (35 fő) NYEK biológia-kémia (17 fő) reál-műszaki informatika (35 fő) reál-informatika (17 fő) NYEK humán (35 fő) reál-közgazdasági (17 fő) AJTP (35 fő) Összes jelentkezés Megállapítható, hogy az elmúlt három évben a hozzánk jelentkező tanulók száma nőtt, annak ellenére, hogy a városban az általános iskolát elvégzők száma folyamatosan csökken. Az idei tanévben az egyes tagozatokra általában 2-4-szeres volt a túljelentkezés. Beiskolázási gondjaink nincsenek. Különösen népszerű a biológia-kémia tagozat és a haladó angol nyelvi előkészítő 16

17 Nemzetközi Érettségi Program A Nemzetközi Érettségi Program Kósa Lajos polgármester úr kezdeményezésére két éves előkészítő munkát és az akkreditációt követően szeptember 1-jén indult be intézményünkben. A KLIK Debreceni Tankerülete mindenben támogatja a programot, mely Kelet-Magyarországon egyedülálló. Az első évfolyamon 2013-ban 15 diák, ben 11 diák kezdte meg a tanulmányait. A program oktatási nyelve az angol. A diákok 3 tantárgyat emelt szinten, 3-at pedig középszinten tanulnak. A program gazdag tartalmának megismeréséhez nagy lelkesedéssel kezdtek hozzá mind a tanárok, mind a diákok. Ezek után szomorúan vettük tudomásul, hogy az Oktatási Hivatal az egyébként Magyarországon 20 éve gond nélkül futó programot felülvizsgálta, és 6 tantárgy esetén úgy találta, hogy az IB emelt szintű érettségije nem felel meg a magyar emelt szintű érettséginek. Ez a döntés a már ide járó, most érettségiző diákokat is hátrányosan érinti. A döntés következtében ezeknek a kiváló diákoknak nehezebbé válik a magyar felsőoktatásba való bejutás. A program bevezetése messze túlmutat néhány igen kiváló diák speciális képzésén. Azért jött létre, hogy a Kelet-Magyarországon dolgozó külföldi szakemberek gyerekeinek az angol nyelvű oktatását megoldja. Természetesen egy ilyen képzés fenntartásához szükség van a magyar diákokból álló bázisra, ez csappant meg 2014-ben az emelt szintű érettségi el nem ismerésével. A program sorsát Pappné Gyulai Katalin tankerületi igazgató asszony is a szívén viseli. Folyamatosan egyeztet, tárgyal, így abban bízunk, hogy helyreáll a nemzetközi érettségi megfelelő szinten való elismerése. A következő tanévre is 11 diák jelentkezett, nyelvi készségük megfelelő, a tantárgyi felvételijük elbírálása folyamatban van. A programba ebben a tanévben 4 új kolléga kapcsolódott be. A tankerület biztosította a szükséges továbbképzések elvégzéséhez az anyagi fedezetet. A pedagógusokra a program jelentős többletterheket ró a magyartól eltérő tananyag és módszertani megközelítés miatt. A város által biztosított forrásból ebben a tanévben lehetőségünk nyílt ennek a többletmunkának a szerény anyagi elismerésére től kezdődően a Debrecen Megyei Jogú város vállalta, hogy folyamatosan biztosít forrást a program dologi kiadásainak fedezetére. Ez, és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által biztosított támogatás megnyugtatóan rendezi a program anyagi helyzetét. 17

18 Arany János Tehetséggondozó Program Intézményünk 2000 óta vesz részt a Gulyás Pál Kollégiummal közösen a programban. A program fő célkitűzése, hogy a hátrányos helyzetű, kistelepülésen vagy városi peremkerületben lakó diákokat felsőfokú tanulmányok végzésére készítse fel. Amikor a program felvállalása mellett döntöttünk, megmutatkozott a nevelőtestület szociális érzékenysége. Ugyanakkor ezekben az osztályokban, csoportokban újszerű módszerekre, másfajta tanári megközelítésre is szükség van. Minden évben fel tudunk venni megfelelő számú diákot, ám sokszor kell küzdenünk a motiváció hiányával. Így az egyes csoportokban végzett munka inkább nevezhető felzárkóztatásnak, hátránykompenzációnak, mint tehetséggondozásnak. A motiváció előmozdítása érdekében a kollégium a közelmúltban egy ösztönző rendszert dolgozott ki, ami reményeink szerint előrelépést eredményez. Ebben az ösztönzőrendszerben helyet kaptak a tanulmányi eredmények, az iskolában végzett tevékenységek, a nyelvvizsga, az ECDL vizsga is. A nevelőtestületben jelenleg is zajlik egy polémia arról, mi okozza a motiválatlanságot. Az AJTP-ben magas óraszámban tanítók, illetve az osztályfőnökök arra jutottak, hogy ennek részben az elszigeteltség az oka. Az AJTP-s tanulók alig találkoznak tanítási órán más osztályba járókkal, mivel nem vesznek részt az évfolyamszintű nyelvoktatásban. Jelenleg sok érv szól amellett, hogy ezen ne változtassunk, például az eltérő óraszámok, ám a megoldáskeresés, az együttgondolkodás elkerülhetetlen. Sajátos nevelési igényű tanulók Iskolánk az első olyan középfokú oktatási intézménye volt Debrecennek, amely mozgássérültek számára akadálymentes. Átadása óta szinte alig volt olyan év, amikor nem tanult nálunk kerekesszékes diák. Jelenleg is van egy ilyen diákunk. Amikor átadták az épületet, büszkék voltunk rá, hogy lehetőséget biztosíthatunk számukra. Közülük már végzett pedagógus is van. Ám hamarosan rájöttünk, sokkal többről van szó, minthogy néhány diák iskoláztatását megoldjuk. Óriási nevelő ereje van ezeknek a diákoknak. Toleranciára, a másság elfogadására, az emberi méltóság tiszteletére tanítják diáktársaikat. Azok az osztályok, ahová mozgássérült diák jár, mindig kiváló közösségek. Az idén szívszorító és megható pillanatok részesei lehettünk a szalagavatón, amikor azt láttuk, hogyan táncoltatják meg mozgássérült társukat a 12. e osztály tanulói. 18

19 Az akadálymentesség kapcsán került be az alapító okiratunkba (ma szakmai alapdokumentum) a saját nevelési igényű diákokkal való foglalkozás. Ám nemcsak mozgássérültek, hanem dyslexia-val, dysgraphia-val küzdő diákok oktatásával is foglalkozunk. Ennek a feladatnak az ellátásában utazó gyógypedagógus segíti munkánkat. Vállalkozunk továbbá beilleszkedési, tanulási, magatartási problémákkal küzdő diákok oktatására. Az ő fejlesztésüket differenciált foglalkozás keretében szakképzett fejlesztő pedagógus végzi. Közösségi élet Fontos feladatunk, hogy egy-egy osztály, csoport tagjai megfelelő módon együttműködve elfogadó, összetartó közösségeket hozzanak létre. Az osztályközösségek tudatos formálása elsősorban az osztályfőnöki órán, illetve az osztályok által szervezett programokon történik. Valamivel nagyobb közösség jön létre a testvérosztály rendezvények alkalmával. Vannak olyan alkalmak, például a közös terepgyakorlatok, amikor az azonos specializációjú diákok között alakul ki együttműködés. Az iskolai programok és rendezvények pedig az egész iskola közösségét építik. Ilyenek elsősorban az évnyitó, az évzáró, a hagyományos karácsonyi ünnepségünk, a nemzeti ünnepeinkről való megemlékezés, a szalagavató, a ballagás, a szülők-nevelők találkozója és a szülők által szervezett bál. Új színfolt a közösségi élet terén az idei tanévben 3 alkalommal összehívott iskolagyűlés. A közösségépítés szellemében jelentkeztünk tavaly a Rotary futásra, ahol sikerült az iskolaközösség 80 %-át mozgósítanunk, és ezzel egy életmentő készüléket nyertünk el. A diákok közösségi életének szervezett formája valósul meg a Diákönkormányzat keretein belül. A Diákönkormányzat testületébe minden osztály 1 főt, az ODB-titkárt delegál. A Diákönkormányzat operatív vezetését a Diáktanács látja el. A Diáktanács elnökét a Diákönkormányzat testülete választja meg. A Diákönkormányzat által szervezett legfontosabb események: a Diákönkormányzati nap (ennek szervezésébe az utóbbi időben egy-egy osztály is bekapcsolódik), az elsősavató és a diákbál. 19

20 A szülők Az iskolánkba járó diákok szüleinek nagy része felelősséget érez gyermekének tanulmányi előmenetele iránt. Sajnos azonban tapasztaljuk, hogy a szülői értekezleteken és a fogadóórákon az szülők részvétele az elmúlt néhány évben csökkenő tendenciát mutat. A szülők aktivitását nagyban befolyásolja, hogy milyen az osztály jellege. Leginkább az AJTP-s osztályokba járó tanulók szüleinél tapasztalunk alacsony részvételt, amit részben indokol, hogy itt minden tanuló vidéki. Évente 3 alkalommal tartunk szülői értekezletet és 2 alkalommal szaktanári fogadóórát. Ezeken kívül az osztályfőnök vagy a szülők bármikor kezdeményezhetik szülői értekezlet összehívását, és a szaktanárokkal való megbeszélésre is előzetes egyeztetés után bármikor sor kerülhet. A szülők osztályonként Szülői Munkaközösséget hoznak létre. Ezek vezetői alkotják a Szülői Választmányt. A Szülői Választmány tagjai elnököt választanak maguk közül. A Szülői Választmánynak az iskolai életet befolyásoló döntésekben véleményezési joga van, és minden alkalommal élnek is ezzel a jogukkal. A Szülői Választmány évente általában 4-5 alkalommal ülésezik. A szülők az alapítványon keresztül igyekeznek az iskolának anyagi támogatást is nyújtani. Eredményeink Tanulmányi helyzet A Tóth Árpád Gimnázium tanulmányi átlaga egyenletesen jó. Az iskola átlaga évek óta 4,2-4,4 között alakul. Az elmúlt évek eredményét az alábbi táblázat mutatja: Tanév 2010/ / / / / félév Osztályozott tanulók száma Iskolaátlag 4,36 4,34 4,29 4,30 4,27 20

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Továbbképzési program

Továbbképzési program AVASTETŐI ÁLTALÁNOS, MAGYAR - ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Továbbképzési program 2008. szeptember 1-2013. augusztus 31. Továbbképzési program a 2008. szeptember

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév Gimnáziumi felvételi tájékoztató 2017/2018. tanév Miért érdemes gimnáziumunkat választani? Jó hangulatú iskola. Értéket közvetítő hagyományok, rendezvények, sportolási lehetőségek (úszás, kézilabda, szertorna).

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2015. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA HESZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2642 Nógrád, Vasút sor 9. OM: 032274 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév mely készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TANÉVRE

A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TANÉVRE A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A 2012 2013. TANÉVRE A személyi feltételekben fontos változás, hogy Kissné Szucsich Éva tanárnő nyugdíjba vonulása után az iskola nem alkalmazott

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 10. fejezete előírja az oktatási intézményeknek, hogy mely adatokat kell közérdekűnek tekinteni és közzétételi listában megjeleníteni. 1.

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2017/2018-as tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító:

Kedves Tanuló! A 2017/2018-as tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

A szakmai munkaközösségek véleménye Kis Gábor intézményvezetői pályázatáról

A szakmai munkaközösségek véleménye Kis Gábor intézményvezetői pályázatáról A szakmai munkaközösségek véleménye Kis Gábor intézményvezetői A magyar nyelv és irodalom, mozgóképkultúra és médiaismeret, ének, rajz munkaközösség véleménye Kis Gábor intézményvezetői A pályázat formai

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2016/

Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2016/ Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2016/2017. www.bolyai-starjan.sulinet.hu http://www.felvi.hu I. Emelt szintű előkészítők Célja: - az utolsó két évfolyamon heti plusz két órában az emelt szintű

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. a 229/2012. Kormány rendelet 23. -a alapján

KÖZZÉTÉTELI LISTA. a 229/2012. Kormány rendelet 23. -a alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012. Kormány rendelet 23. -a alapján (1) a) A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató : 2016. október 28-tól olvasható a következő linken: http://www.mig.hu/hu/felveteli/ (1)

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2014. április 24. Az kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai Köznevelési törvény A hatályba lépés fontosabb dátumai 2012. szeptember 1. Ekkor lép hatályba a nemzeti köznevelésről szóló törvény, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre.

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1.

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2016. Székesfehérvár, 2016. szeptember 1. 1 Gyakornoki szabályzat Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Jogszabályi háttér A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Beiskolázási Tájékoztatója

Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Beiskolázási Tájékoztatója Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Beiskolázási Tájékoztatója 6060 Tiszakécske, Erkel fasor 10. Telefon: 76/441-255, Fax: 76/440-063 OM azonosító:

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma:

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma: Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma: 029743 Cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8. Telefonszám: 62/548-936 Fax: 62/548-936 E-mail: rmgszeged@gmail.com Honlap: www.radnoti-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium Felvételi tájékoztató a 2016/17 os tanévre Az iskola mottója : Legfontosabb adatok Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium e mail.: honlap: OM azonosító: 036723 "A míveletlen föld csak gazt terem, A lélek

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását Legmagasabb iskolai végzettség Szakképzettség 2011/2012. tanévben tanított tantárgy angol nyelv

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL április 23.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL április 23. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2015. április 23. A kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

N a p t á r i t e r v 2008/2009.

N a p t á r i t e r v 2008/2009. N a p t á r i t e r v 2008/2009. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 1. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2009. június 15. (hétfő). A tanítási napok száma száznyolcvan nap. A szorgalmi idő első

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Főiskola tanító tanító főiskola 5 Főiskola 6 Főiskola magyar és irodalom,

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

A Neumann János Középiskola és Kollégium a 2014/2015. tanévet is sikerrel zárta

A Neumann János Középiskola és Kollégium a 2014/2015. tanévet is sikerrel zárta A János Középiskola és Kollégium a 2014/2015. tanévet is sikerrel zárta A fenntartói értékelés témái: Tanulmányi eredmények Érettségi vizsgákról János Középiskola és Kollégium nyelvvizsga eredményei Továbbtanulás

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2017/ https://www.oktatas.hu

Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2017/ https://www.oktatas.hu Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2017/2018. www.bolyai-starjan.sulinet.hu http://www.felvi.hu https://www.oktatas.hu www.felvi.hu Hol tanuljak tovább? I. Emelt szintű előkészítők Célja: - az

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: http://szig.sopron.hu

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Gimnázium 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához S. Végzettsége Szakképzettsége 1. egyetem magyar nyelv és

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben