(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(11) Lajstromszám: E 006 486 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA"

Átírás

1 !HU T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E (22) A bejelentés napja: (96) Az európai bejelentés bejelentési száma: EP (97) Az európai bejelentés közzétételi adatai: EP A (97) Az európai szabadalom megadásának meghirdetési adatai: EP B (1) Int. Cl.: A61K 39/39 ( ) (87) A nemzetközi közzétételi adatok: WO PCT/SE 03/ (30) Elsõbbségi adatok: SE (72) Feltalálók: MOREIN, Bror, S-7 91 Uppsala (SE); LÖVGREN BENGTSSON, Karin, S-76 3 Uppsala (SE) (73) Jogosult: Isconova AB, Uppsala (SE) (74) Képviselõ: dr. Svingor Ádám, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda KFt., Budapest (4) Iscom elõállítása és alkalmazása HU T2 A leírás terjedelme 18 oldal (ezen belül 6 lap ábra) Az európai szabadalom ellen, megadásának az Európai Szabadalmi Közlönyben való meghirdetésétõl számított kilenc hónapon belül, felszólalást lehet benyújtani az Európai Szabadalmi Hivatalnál. (Európai Szabadalmi Egyezmény 99. cikk (1)) A fordítást a szabadalmas az 199. évi XXXIII. törvény 84/H. -a szerint nyújtotta be. A fordítás tartalmi helyességét a Magyar Szabadalmi Hivatal nem vizsgálta.

2 A találmány tárgyköre A találmány tárgyát képezi készítmény, amely legalább két iscom komplexbõl vagy iscom-mátrix komplexbõl álló keveréket tartalmaz, amelyben mindkét komplex tartalmaz egy Quillaja Saponaria Molinából származó szaponinfrakciót, továbbá a készítmény immunmodulátorként vagy adjuvánsként történõ alkalmazása immunizáláshoz alkalmazandó formulákban, ezen belül oltóanyagokban. Különösen a találmány tárgyát képezi a quillaja-szaponin tisztított, félig tisztított vagy meghatározott frakcióinak alkalmazása olyan oltóanyagokban, amelyek adjuvánsként iscomot vagy iscom-mátrixot tartalmaznak. A találmány szerinti szaponinpreparátumok alkalmazása olyan termékeket eredményez, amelyek fokozott tolerálhatósággal és fokozott immunogenicitással rendelkeznek. A preparátumok alkalmazhatók immunogenicitás beállítására szolgáló eljárásokban, fokozott ellenõrzéssel a gyulladásos, túlérzékenységi és allergiás reakciók felett A technika állása A quillaja-szaponinok immunstimuláló tulajdonságai régóta jól ismertek (Ramon, 1926) és az 190¹es évektõl kezdve alkalmaznak szabad formában, vagy idõnként Al(OH) 3 -dal kombináltan quillaja-szaponinokat a kereskedelmi forgalomban kapható oltóanyagokban (Dalsgaard, 1978; Ma és munkatársai, 1994; Espinet, 191). Morein és munkatársai a hagyományos szabad formákkal összehasonlítva a quillaja-szaponinok egy lényegesen hatékonyabb alkalmazását írták le ben: az ISCOM (iscom) technológiát (EP , EP B1 és EP B1 számú iratok), majd néhány évvel késõbb az ISCOM-mátrix technológiát (Lövgren és Morein, 1988, EP B1 számú irat). Az iscom technológia alkalmazásával az oltóanyag-antigéneket egy 40 nm méretû, quillaja-szaponinokból, koleszterinbõl és foszfolipid(ek)bõl álló komplexbe építik be. Az ISCOM-mátrix technológia a quillaja-szaponin-koleszterin-foszfolipid komplexet az antigén(ek)hez kevert, ahhoz nem asszociált formában alkalmazza. Mindkét technológia csökkenti vagy megszünteti a quillaja-szaponinok hemolitikus aktivitását, amely tulajdonság lokális mellékhatásokat okoz és növeli a quillaja-szaponin preparátumok össztoxikusságát (Bomfod és munkatársai, 1992). A quillaja-szaponin preparátumok felületaktív glikozidok heterogén keverékei, és a jósolt és konzisztens adjuvánsaktivitással rendelkezõ gyártási tételek megtalálása és meghatározása terén jelentkezõ komoly problémák egy Quillaja Saponaria Molina elnevezésû homogén frakció izolálásához és jellemzéséhez vezettek (Dalsgaard, 1974). Késõbb kimutatták, hogy ez a frakció egy sor rokon szerkezetet tartalmaz, amelyeket reverz fázisú HPLC-vel (Kensil, 1988, 1991; Kensil, 1990, EP B2, EP B1 számú iratok) frakciók/csúcsok formájában tovább tisztítottak. E tisztítást nemcsak az motiválta, hogy könnyen jellemezhetõ és meghatározható, homogén szaponinfrakciókat állítsanak elõ, hanem az is, hogy meghatározzanak egy kevésbé toxikus terméket. Az akut toxikusság és mellékhatások nagy problémát jelentettek a quillaja-szaponinok oltóanyag-preparátumokban történõ állatorvosi és különösen humán alkalmazásaiban is. E célokat csak részben tudták sikeresen elérni, bár a tisztított frakciókat, például a QA 21¹et (EP B2 számú irat), és az A és C¹frakció kombinációit (WO 96/11711 számú irat, Isotec szabadalom) a Quillaja Saponaria Moliná -val összehasonlítva kémiailag meghatározták, de még mindig okoztak bizonyos mértékû toxikusságot és mellékhatásokat. Annak ellenére, hogy az A¹frakció látszólag nem volt toxikus, egy 70% A¹frakciót és 30% C¹frakciót tartalmazó keverék nem vagy csak alig volt kevésbé toxikus, mint a Quillaja Saponaria Molina C¹frakciója 100%-ban. A találmány kidolgozásához vezetõ munka során azt is kimutattuk, hogy a különféle quillaja-szaponin frakciók nemcsak, hogy eltérõ toxikusságot mutattak, de immunmoduláló tulajdonságaik is különbözõek voltak (Johansson és munkatársai, EP B2 sz. irat). E frakciók kombinálásával különféle immunmoduláló kapacitásokat kaptunk, például Th1 felé irányító vagy Th2 felé irányító kapacitást. Azonban kívánatos azoknak a mellékhatások csökkentése, amelyek korlátozzák a tolerálható formulákban alkalmazható egyes frakciók mennyiségét. A találmány összefoglalása A találmány a quillaja-szaponin legalább két, tisztított csúcsának vagy meghatározott frakciójának külön entitásként (részecskeként) történõ alkalmazására vonatkozik, iscomban vagy iscom-mátrixban. Vagyis e frakciókat nem ugyanabban az iscom vagy iscom-mátrix részecskében kombináljuk össze, és különféle töltetû részecskéket keverünk össze az immunizálóformula elõállításához. Meglepetésünkre kiderült, hogy Quillaja Saponaria Molina különbözõ frakcióit tartalmazó iscomokból vagy iscom-mátrixokból álló keveréknek alacsonyabb a toxikussága, mint amikor a Quillaja Saponaria Molina-frakciókat ugyanabba az iscom vagy iscom-mátrix részecskébe építjük be. Például az A¹frakció mátrix és a C¹frakció mátrix keveréke, vagy az A¹frakció mátrix vagy a C¹frakció mátrix önmagában történõ alkalmazása jelentõs mértékben kevésbé volt toxikus egerekben, mintha ugyanazokat a frakciókat ugyanabba az iscom-mátrixba építettük volna be (4. példa, 1. táblázat). Emellett könnyebb beállítani az immunogenicitást vagy immunmoduláló tulajdonságokat, és jelentõs mértékben gyarapodnak az olyan, fejlettebb oltóanyag-formulák elõállítására szolgáló lehetõségek, amelyek a célfaj és az oltóanyag-antigének igényei/szükségletei szerint is optimalizáltak. Az egerek különösen érzékenyek a quillaja-szaponinokra és a túladagolás 4 napon, vagy gyakran 24 órán belül halálhoz vezet. Ezért egereket alkalmaztunk a találmány szerint elõállított formulák toxikus hatásainak és immunogenicitásának monitorozására. A quillaja-szaponinok iránti érzékenység terén óriási különbségek vannak a fajok között, ami jelzi, hogy a tolerálható formulák elõállításához szükséges a fajra történõ optimalizálás, de emellett az optimális immunogenicitású oltóanyag-for- 2

3 mulák elõállításának irányítására is. A lovak például nem pusztulnak el a nagy dózisú quillaja-szaponintól, de szabad Quillaja Saponaria Molina, Quillaja Saponaria Molinából készített iscom vagy iscom-mátrix vagy Quillaja Saponaria Molina kevert frakcióinak beinjekciózását követõen láz és lokális mellékhatások alakulhatnak ki. A találmány részletes ismertetése A találmány tárgyát képezi készítmény, amely legalább két iscom komplex keverékét tartalmazza, amelyben mindegyik komplex lényegében egy Quillaja Saponaria Molinából származó szaponinfrakciót tartalmaz. Az iscom komplex lehet iscom-mátrix komplex vagy iscom komplex. Az iscom legalább két glikozidot, legalább egy lipidet és legalább egyféle típusú antigént tartalmaz. A lipid legalább egy szterin, így például koleszterin és adott esetben foszfatidil-kolin. A komplex tartalmazhat még egy vagy több egyéb immunmoduláló (adjuvánsaktív) anyagot is, és elõállítása az EP B1, az EP B1 vagy az EP B1 számú iratban leírtak szerint történhet. Az iscom-mátrix legalább egy glikozidot és legalább egy lipidet tartalmaz. A lipid legalább egy szterin, így például koleszterin és adott esetben foszfatidil-kolin. Az iscom komplex tartalmazhat még egy vagy több egyéb immunmoduláló (adjuvánsaktív) anyagot is, amely nem feltétlenül szaponin, és elõállítása az EP B1 számú iratban leírtak szerint történhet. A találmány szerinti készítmény tartalmazhat vagy csak iscom vagy csak iscom-mátrix komplexeket, vagy tartalmazhatja iscom komplexek és iscom-mátrix komplexek valamilyen keverékét is. Különbözõ olyan iscom és/vagy iscom-mátrix komplexek keverhetõk össze, amelyekben a Quillaja Saponaria Molina különbözõ szaponinfrakcióit alkalmazták. A találmány tárgyát képezi továbbá legalább két olyan iscom komplex vagy iscom-mátrix komplex keverékének immunmoduláló gyógyászati termék elõállítására történõ alkalmazása, amelyek mindegyike egy Quillaja Saponaria Molinából származó szaponinfrakciót tartalmaz. A találmány egy másik szempontja legalább két olyan, 1. igénypont szerinti iscom komplex vagy iscommátrix komplex keverékének oltóanyag elõállítására történõ alkalmazását jelenti, amelyek mindegyike lényegében egy Quillaja Saponaria Molinából származó szaponinfrakciót, és legalább egy antigént tartalmaz. A találmány egy további szempontja legalább két olyan, 1. igénypont szerinti iscom-mátrix komplex keverékének adjuváns elõállítására történõ alkalmazását jelenti, amelyek mindegyike lényegében egy Quillaja Saponaria Molinából származó szaponinfrakciót tartalmaz. A találmány szerinti iscom-mátrixba beépített vagy ahhoz kapcsolódó immunogén bármilyen kémiai entitás lehet, ami immunválaszt képes indukálni egy egyedben, így például (többek között) emberben vagy más állatban, ezen belül többek között humorális és/vagy sejtközvetített immunválaszt baktériumokkal, vírusokkal, mikoplazmákkal vagy más mikroorganizmusokkal szemben. A specifikus immunogén lehet fehérje vagy peptid, vagy szénhidrát, poliszacharid, lipopoliszacharid vagy lipopeptid; vagy lehet ezek bármely kombinációja is. A specifikus immunogén közelebbrõl lehet natív fehérje vagy fehérjefragmens, vagy szintetikus fehérje vagy fehérjefragmens vagy peptid; lehet natív glikoprotein, glikopeptid, lipoprotein, lipopeptid, nukleoprotein, nukleopeptid; lehet peptid-peptid konjugátum; vagy lehet rekombináns nukleinsav-expressziós termék. Ilyen immunogéneket említ az EP B1 számú irat és ide tartoznak többek között azok, amelyek képesek immunválaszt kiváltani vírusos vagy bakteriális hepatitisz, influenza, diftéria, tetanusz, szamárköhögés, kanyaró, mumpsz, rubeola, polio, pneumococcus, herpesz, légúti óriássejtes vírus, hemofiliás influenza, chlamydia, varicella-zoster vírus, veszettség vagy humán immundeficienciavírus ellen. Az antigének beépíthetõk iscomba, vagy hozzákapcsolhatók iscomhoz vagy iscom-mátrixhoz vagy összekeverhetõk iscommal és/vagy iscom-mátrixszal. Iscomok vagy iscom-mátrixok bármilyen keveréke alkalmazható. Egy vagy több antigén is alkalmazható, továbbá szállító ( transport ) vagy utas ( passanger ) antigén is alkalmazható, ahogy az az EP (PCT/SE97/00289) számú bejelentésben szerepel. Az alkalmazott lipidek közé tartoznak különösen a bejelentõ EP B1 számú szabadalmában, és különösen annak 3. oldalán, valamint EP B1 számú szabadalmában, a 7. oldal soraiban leírtak. Különösen szterineket, így például koleszterint és foszfolipideket, így például foszfatidil-etanol-amint és foszfatidil-kolint alkalmaznak. A sejtkötõ komponensekhez kötõdni képes lipidtartalmú receptorok, így például a glikolipidek, ezen belül a koleratoxin receptora, amely a GM1-gangliozid, valamint fukózhoz kötött vércsoport-antigének is alkalmazhatók. A sejtkötõ komponensek ezután mint nyálkahártyához irányító molekulák mûködhetnek és hozzákötõdhetnek a lipidtartalmú anyagokhoz úgy, hogy egyszerûen hozzákeverjük õket ezeket tartalmazó komplexekhez. Ilyen receptorokat tartalmazó iscom komplexeket és receptorokat ismertet a WO 97/30728 számú irat. Az egy Quillaja Saponaria Molinából származó szaponinfrakció kifejezést a leírásban és az igénypontokban a Quillaja Saponaria egy félig tisztított vagy meghatározott szaponinfrakciójának vagy egy lényegében tiszta frakciójának általános leírására alkalmazzuk. Fontos, hogy a frakció nem tartalmaz annyi egyéb frakciót, amely negatívan befolyásolná azokat a jó eredményeket, amelyeket akkor kapunk, ha lényegében egyetlen frakciót tartalmazó iscomok vagy iscom-mátrixok keverékét alkalmazzuk. Ha kívánatos, a szaponinpreparátum tartalmazhat kis mennyiségben, például legfeljebb 40 tömeg%-ban, így például legfeljebb 30 tömeg%-ban, legfeljebb 2 tömeg%-ban, legfeljebb 20 tömeg%-ban, legfeljebb 1 tömeg%-ban, legfeljebb 3

4 10 tömeg%-ban, legfeljebb 7 tömeg%-ban, legfeljebb tömeg%-ban, legfeljebb 2 tömeg%-ban, legfeljebb 1 tömeg%-ban, legfeljebb 0, tömeg%-ban, legfeljebb 0,1 tömeg%-ban egyéb vegyületeket, így például más szaponinokat vagy más adjuváns anyagokat is. A találmány szerinti szaponinfrakciók lehetnek a WO 96/11711 számú iratban ismertetett A¹, B¹ és C¹frakciók, az EP számú iratban ismertetett B3¹, B4¹ és B4b-frakciók, az EP B2 számú iratban ismertetett QA1 22 frakciók, a Q¹VAC (Nor- Feed AS, Dánia), vagy a Quillaja Saponaria Molina Spikoside (Isconova AB, Ultunaallén 2B, 76 1, Uppsala, Svédország). Alkalmazhatók az EP B2 sz. iratban közölt QA¹ és 22 frakciók, és különösen a QA-7, 17, 18 és 21. Elõállításuk az EP B2 számú iratban, különösen annak 6. oldalán, valamint 8. és 9. oldalán az 1. példában leírtak szerint történik. A WO 96/11711 számú iratban ismertetett A¹, B¹ és C¹frakciót a nyers vizes Quillaja Saponaria Molina kivonat lipofil frakciójának kromatográfiás elválasztásával, és a lipofil frakció kinyerése érdekében 70%¹os vizes acetonitrilben történõ elúciójával állítják elõ. A lipofil frakciót ezután félpreparatív HPLC-vel választják el, savas vízben 2 60% acetonitrilgradienst alkalmazó elúcióval. A leírásban A¹frakció -nak vagy QH A -nak nevezett frakció az a frakció vagy annak a frakciónak felel meg, amely körülbelül 39% acetonitrilnél eluálódik. A leírásban B¹frakció -nak vagy QH B -nek nevezett frakció az a frakció vagy annak a frakciónak felel meg, amely körülbelül 47% acetonitrilnél eluálódik. A leírásban C¹frakció -nak vagy QH C -nek nevezett frakció az a frakció vagy annak a frakciónak felel meg, amely körülbelül 49% acetonitrilnél eluálódik. A különbözõ Quillaja Saponaria Molina-frakciókat tartalmazó iscom vagy iscom-mátrix komplexek kombinálásával olyan preparátumokat állíthatunk elõ, amelyek kevésbé toxikusak. Az is kiderült, hogy a készítmények hatása receptorközvetítettnek látszik, azaz a komplexeket felismerõ antigénprezentáló sejteken (APC) lévõ receptorokhoz kapcsolódik. Így azután, ha két különbözõ Quillaja Saponaria Molina frakciót ugyanabba az iscom komplexbe építünk be, akkor ez a komplex kötõdhet az 1. frakcióval szemben affinitással rendelkezõ receptorokhoz és a 2. frakcióval szemben affinitással rendelkezõ receptorokhoz is, azaz a receptorok két halmazához is. Ha azonban a frakciók külön iscom részecskékben vagy iscom-mátrix részecskékben vannak, mindegyik részecske a neki megfelelõ receptor(ok)hoz kötõdik és csak azokra a receptorokra korlátozódik, amelyekkel szemben affinitással rendelkezik. Amikor ugyanaz a részecske az APC¹n lévõ receptorok két halmazát is stimulálja, ez erõs hatásokat válthat ki, ami mellékhatásokhoz vezet. Emellett a különbözõ fajokban eltérõ lehet az a mód, ahogy a komplexek a receptorokon keresztül a hatásukat kifejtik. Ezért aszerint, hogy mit tartalmaznak a Quillaja Saponaria Molina különbözõ frakciói közül, az iscom komplexek bármilyen tömeg%¹os kombinációja alkalmazható A találmány szerinti szaponinpreparátumok alkalmazása olyan termékeket eredményez, amelyek fokozott tolerálhatósággal és fokozott immunogenicitással rendelkeznek. A preparátumok alkalmazhatók immunogenicitás beállítására, ezen belül a gyulladásos, túlérzékenységi és allergiás reakciók feletti fokozott ellenõrzésre szolgáló eljárásokban. Az ilyen típusú beállítás fajfüggõ lehet és kihathat a toxikusságra, tolerálhatóságra és immunogenicitásra. A Quillaja Saponaria Molina szaponinok szubfragmenseinek bármilyen aránya alkalmazható. Emellett a Quillaja Saponaria Molina-szubfragmenseinek bármilyen kombinációja is alkalmazható. Így tehát két vagy több szubfragmenst építhetünk be egy-egy iscom vagy iscom-mátrix komplexbe és alkalmazhatjuk õket a találmány szerinti keverékben. Elõnyösen olyan iscom és/vagy iscom-mátrix keverékeket alkalmazunk, amelyekben a Quillaja Saponaria Molina-frakciót és a Quil C frakciót külön-külön építjük be különbözõ iscom komplexekbe vagy mátrixba. Ahogy azt már említettük, aszerint, hogy mit tartalmaznak a Quillaja Saponaria Molina A¹, illetve C¹frakciója közül, a különbözõ iscom komplexek bármilyen tömeg%¹os kombinációja alkalmazható. A keverék tartalmazhatja 0,1 99,9 tömeg%-ban, 9 tömeg%-ban, tömeg%-ban, 1 8 tömeg%-ban, tömeg%-ban, 2 7 tömeg%-ban, tömeg%-ban, 3 6 tömeg%-ban, tömeg%-ban, 4 tömeg%-ban, tömeg%-ban, 0¹0 tömeg%-ban, 4 tömeg%-ban, tömeg%-ban, 6 3 tömeg%-ban, tömeg%-ban, 7 2 tömeg%-ban, tömeg%-ban, 8 1 tömeg%-ban, tömeg%-ban, 9 tömeg%-ban a Quillaja Saponaria Molina (leírásban definiált) A¹frakcióját tartalmazó iscom komplexeket, a 100 tömeg% fennmaradó részét pedig minden intervallum esetében a Quillaja Saponaria Molina (leírásban definiált) C¹frakcióját tartalmazó iscom komplexek adják, az alapján számítva, hogy az iscom komplexek mennyit tartalmaznak a Quillaja Saponaria Molina A és C¹frakciójából összesen. A keverék tartalmazhatja 7 99, tömeg%-ban az A¹frakciót, és 0, 2 tömeg%-ban a C¹frakciót. A keverék elõnyösen tömeg%-ban tartalmazza az A¹frakciót, és 1 10 tömeg%-ban a C¹frakciót. Egy különösen elõnyös preparátum körülbelül tömeg%- ban tartalmazza az A¹frakciót és körülbelül 2 9 tömeg%-ban a C¹frakciót, különösen körülbelül tömeg%-ban az A¹frakciót és körülbelül 4 8 tömeg%-ban a C¹frakciót, az alapján számítva, hogy az iscom komplexek mennyit tartalmaznak a Quillaja Saponaria Molina A és C¹frakciójából összesen. A fent említett összes intervallum alkalmazható a Quillaja Saponaria Molina bármely frakcióinak bármely kombinációjához, bármely típusú humán vagy állatfajnak beadandó formulában. Az állatfajokra, amelyeknek a találmány szerinti formulák beadhatók, példák a házi kedvencek, így például a macskák, a kutyák, a lovak, a madarak, így például papagájok, és a gazdaságilag fontos fajok, így például a szarvasmarhafélék, például szarvasmarhafajok, a sertések, a juhok, és a kecskék. 4

5 Elõnyösen több mint 0 tömeg% C¹frakciót alkalmazunk bármely más frakcióval, és különösen az A¹frakcióval képzett bármely kombinációban. Így tehát 0, 99, tömeg% C¹t és 0, 49, tömeg% A¹t alkalmazhatunk. Ha a leírásban ismertetettek szerint állítjuk elõ a Quillaja Saponaria Molina A¹, B¹ és C¹frakcióját, akkor mindegyik meghatározható tulajdonságokkal rendelkezõ, kémiailag rokon vegyületek egy-egy csoportját vagy családját képviseli. A kromatográfiás körülmények, amelyek között ezeket kinyerjük, olyanok, hogy az elúciós profil és biológiai aktivitás terén nagymértékben konzisztens a gyártási tételek közötti reprodukálhatóság. A találmány tárgyát képezi továbbá oltóanyag-készítmény, amely aktív komponensként tartalmaz vagy (i) egy, a leírásban általánosságban ismertetett immunogén iscomot, vagy (ii) egy, a leírásban általánosságban ismertetett iscom-mátrixot és legalább egy immunogént, egy vagy több gyógyászatilag elfogadható hordozóval és/vagy hígítószerrel együtt. Az ilyen oltóanyag formulázása technikában jártas szakember számára jól ismert. A megfelelõ gyógyászatilag elfogadható hordozók és/vagy hígítószerek közé tartozik minden hagyományos oldószer, diszpergáló közeg, töltõanyag, szilárd hordozó, vizes oldat, bevonat, baktériumellenes és gombaellenes szer, izotóniás és felszívódáskésleltetõ szer és hasonló. Az ilyen közegek és szerek gyógyászatilag aktív anyagokhoz történõ alkalmazása a technikában jól ismert, és például a következõ szakirodalomban található: Remington s Pharmaceutical Sciences, 18. kiadás, Mack Publishing Company, Pennsylvania, Amerikai Egyesült Államok. Kivéve, ha bármelyik hagyományos közeg vagy szer inkompatibilis az aktív hatóanyaggal, a találmány szerinti gyógyászati készítményekben történõ alkalmazásuk is a találmány tárgyát képezi. A készítményekbe kiegészítõ aktív hatóanyagok is beépíthetõk. A találmány szerinti iscom vagy iscom-mátrix komplex, amely lényegében egy Quillaja Saponaria Molinából származó frakciót tartalmaz, beadható keverékként vagy külön-külön ugyanazon a beadási helyen vagy különbözõ beadási helyeken keresztül, ugyanakkor vagy eltérõ idõpontokban. A Quillaja Saponaria Molina különbözõ frakciói alkalmazhatók a különféle iscom komplexekben és mátrix komplexekben, és a különféle készítményekben. A találmány tárgyát képezik továbbá legalább két részbõl álló reagenskészletek, amelyekben mindegyik rész egy iscom komplexet vagy iscom-mátrix komplexet tartalmaz úgy, hogy mindegyik komplex egy Quillaja Saponaria Molinából származó szaponin frakciót tartalmaz. A Quillaja Saponaria Molina különbözõ frakciói alkalmazhatók a különféle iscom komplexekben és mátrix komplexekben, és a különféle részekben lévõ különféle készítményekben. A találmány szerinti készítmény vagy részekbõl álló reagenskészlet tartalmazhat még legalább egy olyan egyéb adjuvánst is, amely nem a Quillaja Saponaria Molina valamely frakciója. Az adjuvánsok az iscom és/vagy iscom-mátrix komplexekhez keverhetõk, vagy a komplexekbe beépíthetõk Az iscomba és iscom-mátrixba beépíthetõ ilyen egyéb adjuvánsok lehetnek például bármilyen, a kívánt immunmoduláló hatással rendelkezõ adjuvánsok, akár természetesek, akár szintetikusak, például muramil-dipeptid- (MDP) származékok, így például zsírsavakkal szubsztituált MDP, az MDP treonilanalógjai; DDA, polanionok, így például dextrán-szulfát, és lipopoliszacharidok, például (a Quil A¹tól eltérõ) szaponinok. [ Future prospects for vaccine adjuvants, Warren, H. S., CRC Crit. Rev. Immunol. 8: 2, (1988); Characterisation of a non-toxic monophosphoryl lipid A, Johnson, A. G. és munkatársai, Rev. Infect. Dis. 9:, (1987); Developmental status of synthetic immunomodulators, Berendt, M. J. és munkatársai, Year Immunol (198); Immunopotentiating conjugates, Stewart-Tull, D. E., Vaccine, 3: 1,40 44 (198)]. A beadás megkönnyítése és a dózisok egységessége érdekében különösen elõnyös a készítményeket dózisegységként formulázni. A leírás szerinti értelemben a dózisegységforma olyan fizikailag diszkrét egységeket jelent, amelyek egységes dózisként kerülnek kialakításra a kezelendõ humán alanyok számára úgy, hogy mindegyik egység azt az elõre meghatározott mennyiségû aktív hatóanyagot tartalmazza, amely a számítások szerint a kívánt terápiás hatást produkálja, továbbá a szükséges gyógyászati hordozót és/vagy hígítószert. A találmány egy másik szempontja szerint a találmány tárgyát képezi eljárás immunválasz kiváltására vagy indukálására egy egyedben, azzal jellemezve, hogy immunológiailag hatásos mennyiségben beadunk az egyednek egy, a leírásban általánosságban ismertetett oltóanyag-készítményt. Ahogy korábban említettük, az egyed lehet ember vagy más állat, ezen belül haszonállatok (például juh, tehén vagy ló), laboratóriumi tesztállatok (például egér, patkány, nyúl, tengerimalac), házi kedvencek (például kutya vagy macska) vagy vadon élõ állatok. Az immunológiailag hatásos mennyiség azt a mennyiséget jelenti, amely a kívánt immunválasz legalább részleges eléréséhez, vagy az adott kezelt állapot kialakulásának késleltetéséhez, progressziójának gátlásához, vagy kialakulásának vagy progressziójának teljes leállításához szükséges. Ez a mennyiség a kezelendõ egyed egészségi és fizikai állapotától, a kezelendõ egyed rendszertani csoportjától, az egyed immunrendszerének antitesttermelõ kapacitásától, a kívánt védelem fokától, az oltóanyag formulázásától, az orvosi helyzet értékelésétõl és egyéb releváns tényezõktõl függõen változik. A mennyiség várhatóan egy viszonylag széles tartományba esik majd, amelyet rutinkísérletekkel meg lehet határozni. A leírásban és az azt követõ igénypontokban a tartalmaz szó, továbbá különféle változatai, így például a tartalmazza vagy tartalmazó szavak magukban foglalják azt a jelentést, hogy benne van az adott komponens vagy komponenscsoport, de nem jelentik más komponensek vagy komponenscsoportok kizárását, kivéve ha a szövegkörnyezet mást igényel.

6 A találmányt az alábbi ábrák szemléltetik, amelyek közül: Az 1. ábra az A¹, B¹ és C¹frakció HPLC-vel történõ elõállítását mutatja. A 2. ábra, ahogy a szövegben ismertettük, influenzavírus-micellákkal szembeni, antigénspecifikus antitestválaszokat mutatja, amit ELISA-val (log titer) teszteltünk az IgG1 (A) és IgG2a (B) alosztályokban. A 2. táblázatban, azaz az 1 8. csoportokban ismertetett oltóanyag-formulákkal a 0. és a 4. héten (nõstény NMRI) egereket immunizáltunk. Az egereket a 3. és a 6. héten kivéreztettük. Az antitestes válaszokat a 6. héten gyûjtött vérbõl teszteltük. A 3. ábra a sejtközvetített immunválaszt mutatja, amelyet a 2. ábránál ismertetett immunizálás után 6 héttel gyûjtött lépsejtek IL (A) és IFN¹ (B) citokintermeléseként mértünk in vitro, influenzavírus micellákkal történõ stimulálást követõen, ahogy az a szövegben szerepel. A 4. ábra azt mutatja, hogy a mátrixban nagy dózisban (0 g) lévõ QHC toxikus, míg a QHA ISCOM-MÁTRIX-ban nem toxikus, ha Balb/C egerekben az antitestes válasz fokozása érdekében OVA-hoz adjuk (lásd a szövegben). Mindkét formula fokozza az OVA-val szembeni antigénspecifikus antitestes válaszokat, amit a második immunizálás után 3 héttel teljes IgG-válaszként (A) és az IgG2a alosztályban (B) ELISA-val mérünk. Az. ábra a QHA és QHC-mátrixok szinergisztikus hatásait mutatja, miután Balb/C egerekben az antitestes válaszok fokozása érdekében OVA-hoz adtuk (lásd a szövegben). A QHA és QHC-mátrix dózisa az alábbiak szerint változott: az 1. csoportban nulla A, nulla C; a 2. csoportban 0,3 g A, nulla C; a 3. csoportban 0,3 g A+2 g C; a 4. csoportban 10 g A, nulla C; az. csoportban 10 g A,2 g C.Az OVA dózisa 10 g volt. Csoportonként 8 egér volt, amelyeket 4 hetes idõközzel szubkután úton kétszer immunizáltunk a megfelelõ formulával. Az antitesttitereket ELISA-val mértük a következõkkel szemben: A. Összes IgG 3 héttel az elsõ immunizálás után B. IgG2a 2 héttel a második immunizálás után C. IgG1 2 héttel a második immunizálás után A 4. és. csoport között erõsen szignifikáns (p<0,0001) különbség mutatkozott. A leírásban említett összes hivatkozás a leírás részét képezi. A találmányt most az alábbi, az oltalmi kört nem korlátozó példákkal szemléltetjük példa: Ouillaja Saponaria Molina szubfragmens szaponinok elõállítása Nyers Quillaja Saponaria Molina-kivonat A¹, B¹ és C¹frakcióvá tisztítása. Nyers Quillaja-kéreg kivonat egy vizes oldatát (0, g/ml) sep-pak oszlopon (Waters Associates, MA) elõkezeljük. Az elõkezelés során a feltöltött sep-pak oszlopot savas vízben oldott 10%¹os acetonitrillel átmossuk, hogy ezzel eltávolítsuk a hidrofil anyagokat. A lipofil anyagokat, és ezen belül a QH A¹t, QH B¹t és QH C¹t ezután 70%¹os vizes acetonitrillel eluáljuk. A sep-pak oszlopról lejövõ lipofil frakciót ezután félpreparatív HPLC-oszlopon (CT-sil, mm, ChromTech, Svédország) választjuk el. A minta oszlopon keresztül történõ elúciójához savas vízben 2 60%¹os acetonitrilgradienst alkalmazunk. Az elválasztás során három frakciót gyûjtünk a HPLC-oszlopról. A három frakció bepárlása utána kapott maradék a QH A, QH B és QH C. A QH A, QH B és QH C elnevezésû frakciókat ezután körülbelül 39%, 47%, illetve 49% acetonitrillel eluáljuk. A pontos elúciós profilt és körülményeket az 1. ábra mutatja. 2. példa: Az iscom-mátrix elõállítása Anyagok Koleszterin, például Sigma C 803 Foszfatidil-kolin (tojáseredetû), például Sigma P 36 MEGA 10 (Bachem AG, Svájc) Quillaja-szaponin A és C¹frakció (WO számú szabadalom) 0,22 m¹es steril szûrõk (Acrodisc) PBS (10 mm foszfátpuffer 10 mm sóoldatban, ph=6,8 7,4) Slide-A-Lyzer kazetták, molekulatömeg-határ: (Pierce) MEGA 10 (törzsoldat) Készítsünk 20 tömeg%¹os törzsoldatot úgy, hogy 2,0 g száraz, szilárd MEGA 10-hez 8 ml desztillált vizet adunk, Az oldást óvatos melegítéssel végezzük (30 0 C). Szûrjük át 0,22 nm¹es steril szûrõn, adagoljuk szét és tároljuk 20 C¹on. Lipidkeverék (1 mg/ml) Oldjunk fel 100 mg koleszterint és 100 mg foszfatidil-kolint 10 ml 20%¹os MEGA 10-ben. A lipidek C¹on, lassú kevertetés mellett oldódnak fel. Szûrjük át 0,22 nm¹es steril szûrõn, adagoljuk szét és tároljuk 20 C¹on. Fagyasztás után a lipidkeveréket 40 C¹ra kell melegíteni, amíg átlátszóvá nem válik. Az összes oldatot temperáljuk 24±1 C¹on. Szaponin-törzsoldatok (100 mg/ml) 1,0 g Quillaja Saponaria Molina frakció (A vagy C, steril vízben oldva. Az aliquotokat tartsuk 20 C¹on lefagyasztva.) Szûrjük át 0,22 nm¹es steril szûrõn, adagoljuk szét és tároljuk 20 C¹on. A különféle iscom-mátrix preparátumokat az 1. táblázatban vázoltak szerint készítjük el. 6

7 A keverékeket az alábbi módon állítjuk elõ. Mérjünk 2 ml PBS¹t egy 0 ml¹es Falcon-csõbe. 1. Adjuk hozzá a lipidkeveréket és alaposan keverjük össze. 2. Adjuk hozzá a szaponint és alaposan keverjük össze. 3. Adjunk hozzá PBS¹t úgy, hogy a végtérfogat 12,0 ml legyen, és alaposan keverjük össze. 4. Inkubáljuk 30 percig.. Töltsük be a Slide-A-Lyzer¹be. 6. Dializáljuk 4 2 liter PBS-sel szemben (24±1 C) (48 60 óráig). 7. Pipettázzuk ki a Slide-A-Lyzer-bõl és szûrjük át 0,22 nm¹es steril szûrõn. Az iscom-mátrix kialakulását negatív festéses elektronmikroszkópiával ellenõriztük, és HPLC-vel meghatároztuk a quillaja-szaponin kapott koncentrációját. 1. táblázat Elõállítás Lipidkeverék Quillaja-szaponin PBS Mennyiség (mg) Térfogat ( l) Mennyiség (mg) Térfogat ( l) Térfogat (ml) A-mátrix ,0+8,72 C-mátrix ,0+8, mátrix ,0+8,78 3. példa: PR 8 fehérjemicellák elõállítása 1. Hígítsunk PR 8 monomerekbõl (1, mg/ml) 12 mg¹ot PBS-sel úgy, hogy a végkoncentráció 1,0 mg/ml legyen. 2. Szûrjük át 0,22 nm¹es steril szûrõn. 3. Töltsük be a Slide-A-Lyzer¹be. 4. Dializáljuk 4 2 liter PBS-sel szemben (24±1 C) (48 60 óráig).. Pipettázzuk ki a Slide-A-Lyzer-bõl. 4. példa: Immunizálási vizsgálat Ezt a példát azért végeztük el, hogy összehasonlító vizsgálatban megmutassuk, hogy a keverék mátrixrészecskék alkotta iscom-mátrix minimális mértékû mellékhatásokat vált ki. A részecskék egyik halmaza egyetlen szaponinként QHA¹t tartalmaz, a részecskék másik halmaza egyetlen szaponinként QHC¹t tartalmaz, és a 2. példa szerint állítottuk elõ õket. Ennek a formulának az a neve, hogy mátrix részecskék keverékével. Az összehasonlítást egy, a WO 96/11711 számú szabadalomban leírtak szerint végezzük, azaz mindegyik részecske QHA¹t és QHC¹t is tartalmaz, például olyan arányban, hogy 70% QHA és 30% QHC. Ennek az a neve, hogy mátrix mindennel egy részecskében Balb/C egereket a 0. és 42. napon mátrix részecskék keverékével típusú iscom-mátrix formulával kevert 1 g (a 3. példában leírtak szerint elõállított) PR8-micellával immunizáltunk, majd összehasonlítottuk mátrix mindennel egy részecskében típusú iscom-mátrix formulával, vagy 100% QHA¹t vagy a 100% QHC¹t tartalmazó iscom-mátrixszal, ahogy az a 2. táblázatban szerepel. Azokat a csoportokat, amelyekben az egerek több mint 0%¹a elpusztult vagy elfogadhatatlan mellékhatásoktól szenvedett a kezelés miatt, leselejteztük és kizártuk a további vizsgálatokból. Az 1 7. csoportokban az 6. napon, azaz két héttel az emlékeztetõ oltás beadását követõen, minden egértõl szérummintákat vettünk. A szérumokat az IgG1 (A) és az IgG2a (B) alosztályba tartozó antigénspecifikus antitestekkel szûrtük. Az ábrán a 8. csoport a beoltatlan egereket jelenti. Az eredményeket a 2. ábrán mutatjuk be. A második véreztetés után csoportonként két egérbõl kivettük a lépet (2., 4.,., 6. és 7. csoport). A lépsejteket ezután in vitro PR8-micellákkal stimuláltuk, majd mértük az IL (A) és az IFN¹ (B) antigénspecifikus indukcióját. Az ábrán a 8. csoport a beoltatlan egereket jelenti. Az eredményeket a 3. ábrán mutatjuk be. 2. táblázat Balb/C egereket a 0. és 42. napon a mátrix részecskék keverékével típusú iscom-mátrix formulával (1., 2. és 3. MlXcsoport) immunizáltunk, majd összehasonlítottuk a mátrix mindennel egy részecskében típusú iscom-mátrixszal (7., 8., 9., 10. és 11. CONV-csoport), vagy 100% QHA¹t (4. és. csoport) vagy 100% QHC¹t tartalmazó (6. és 12. csoport) iscom-mátrixszal. A csoport száma Mennyiség ( g) A:C (arány) MIX/CONV Az egerek száma Elpusztultak száma/összes :20 MIX 8 2/ :8 MIX 8 0/ :4 MIX 8 0/8 7

(11) Lajstromszám: E 006 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006418T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 418 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 76746 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 295 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 295 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004295T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 295 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 761516 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 571 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 571 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007571T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 571 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 787138 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 312 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 312 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004312T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 312 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 702722 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 600 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 600 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008600T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 600 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 7442 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 967 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 967 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004967T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 967 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 113191 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 186 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 186 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004186T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 186 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 711387 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 240 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 240 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000072T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 2 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 81010 (22) A bejelentés napja: 04.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 805 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 805 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000080T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 80 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 7361 (22) A bejelentés napja: 06.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 568 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 568 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000768T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 68 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 841087 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 218 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 218 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008218T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 218 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 77992 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 800 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (1)

(11) Lajstromszám: E 005 800 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (1) !HU00000800T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 800 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 814242 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 604 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 604 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000034T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 4 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 726262 (22) A bejelentés napja: 03.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 555 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 555 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008555T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 555 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 124334 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 698 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 698 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004698T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 698 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 813821 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 779 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 779 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006779T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 779 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 78327 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 806 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 806 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006806T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 806 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 808013 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 802 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 802 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003802T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 802 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 798326 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 331 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 331 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003331T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 331 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 723782 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 073 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 073 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006073T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 073 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 780370 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 601 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 601 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008601T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 601 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 707434 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 069 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 069 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008069T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 069 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 729768 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 829 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 829 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007829T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 829 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 2874 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 313 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 313 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007313T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 313 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 70877 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Aktív immunizálásra a Streptococcus pneumoniae által okozott invazív pneumococcus betegség megelőzésére 50 éves és idősebb felnőtteknél.

Aktív immunizálásra a Streptococcus pneumoniae által okozott invazív pneumococcus betegség megelőzésére 50 éves és idősebb felnőtteknél. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Prevenar 13 szuszpenziós injekció Pneumococcus poliszacharid konjugált vakcina (13-valens, adszorbeált). 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Egy 0,5 ml-es adag tartalmaz: Pneumococcus

Részletesebben

A komplementrendszer szerepe EAE-ben (Experimental Autoimmune Encephalomyelitis), a sclerosis multiplex egérmodelljében.

A komplementrendszer szerepe EAE-ben (Experimental Autoimmune Encephalomyelitis), a sclerosis multiplex egérmodelljében. A komplementrendszer szerepe EAE-ben (Experimental Autoimmune Encephalomyelitis), a sclerosis multiplex egérmodelljében Terényi Nóra Témavezető: Prof. Erdei Anna ELTE TTK, Immunológiai Tanszék Budapest,

Részletesebben

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 19 20 Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetõ...25 1.1. Elõzmények...25 1.2. Általános alapelvek...27 2. Expozícióbecslés...29 2.1. Bevezetõ...29 2.1.1. A mért

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 339 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 339 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003339T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 339 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 814028 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 845 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 845 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000684T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 84 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 749867 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE BYDUREON 2 mg por és oldószer retard szuszpenziós injekcióhoz 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 2 mg exenatid injekciós üvegenként. A segédanyagok

Részletesebben