DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 9. szám május 13. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 68/2008. (III. 20.) Ö.h. Kölcsey Ferenc ösztöndíj adományozásáról /2008. (III. 20.) Ö.h. Debrecen Város Sajtódíja adományozásáról /2008. (III. 20.) Ö.h. Debrecen Város Díszpolgára cím tárgyévben kiadható számának megemeléséről /2008. (III. 20.) Ö.h. Díszpolgári cím, Pro Urbe és Mecénás díj adományozásáról /2008. (IV. 24.) Ö.h. Kerékpáros Infrastruktúra Fejlesztés támogatásáról és a KÖZOP keretében meghirdetett pályázati felhívásokra pályázatok benyújtásáról és saját forrás biztosításáról /2008. (IV. 24.) Ö.h. Kezdeményezésről az önkormányzat nemzetbiztonsági védelmének megszüntetése érdekében /2008. (IV. 24.) Ö.h. Beszámoló Debrecen Megyei Jogú Város közbiztonságának évi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról 1177

2 75/2008. (IV. 24.) Ö.h. Az Önkormányzata évi zárszámadásáról, a pénzmaradvány megállapításáról szóló 9/2008. (II. 29.) rendelet végrehajtásához szükséges döntések elfogadásáról /2008. (IV. 24.) Ö.h. Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. létrehozásáról /2008. (IV. 24.) Ö.h. A Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal) tárgyú nagyprojekt pályázatának benyújtásáról és saját forrás biztosításáról szóló 4/2008. (I. 31.) határozat módosításáról /2008. (IV. 24.) Ö.h. A DEBMUT Zrt-ben lévő önkormányzati tulajdonú részvénycsomag értékesítéséről /2008. (IV. 24.) Ö.h. A 7624 hrsz-ú, Debrecen, Thaly K. u. 4. szám alatti ingatlan kisajátítási ügyéről /2008. (IV. 24.) Ö.h. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár elhelyezésére szolgáló, Debrecen, Piac utca 20. szám alatt található ingatlanrész térítésmentes használatba adásáról /2008. (IV. 24.) Ö.h. A Debrecen, Piac u. 28/C. sz. alatti irodahelyiség árverés nélküli bérbeadásáról a Debrecen - Mikepércs Kistérségi Iroda elhelyezése céljából /2008. (IV. 24.) Ö.h. A piac csarnok épületének és a működtetéshez szükséges ingó vagyontárgyaknak a Debreceni Közterület- Felügyelet részére történő bérbeadásáról /2008. (IV. 24.) Ö.h. A Debrecen, Blaháné u. 4. sz. alatti tetőtéri műterem bérbeadásáról /2008. (IV. 24.) Ö.h. Az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetője által benyújtott törvényességi észrevételek megtárgyalásáról /2008. (IV. 24.) Ö.h. A MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Társaság évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyásáról és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról /2008. (IV. 24.) Ö.h. A DEHUSZ Kht évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyásáról és a közhasznúsági jelentésének elfogadásáról /2008. (IV. 24.) Ö.h. A DVSC Futball Szervező Zrt évi számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyásáról 1311

3 89/2008. (IV. 24.) Ö.h. A DVSC Utánpótlás Nevelő Kft évi számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyásáról /2008. (IV. 24.) Ö.h. A DVSC Kézilabda Kft évi számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyásáról /2008. (IV. 24.) Ö.h. Debrecen TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ és Oktatási Szolgáltató Közhasznú Társaság évi közhasznú éves beszámolójának jóváhagyásáról és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról /2008. (IV. 24.) Ö.h. Intézményi férőhelyek csökkentéséről Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Házában /2008. (IV. 24.) Ö.h. Támogató nyilatkozat elfogadásáról a Nemzetközi Érettségi Szervezethez való csatlakozás érdekében, a nemzetközi érettségi vizsgának a Fazekas Mihály Gimnáziumban történő bevezetése céljából /2008. (IV. 24.) Ö.h. Pályázat kiírásáról magasabb vezetői beosztás ellátására a Hunyadi János Általános Iskolában /2008. (IV. 24.) Ö.h. Közhasznúsági szerződés kötéséről a Debrecen Kézilabda Sportjáért Alapítvánnyal /2008. (IV. 24.) Ö.h. Egyes gyermekvédelmi és szociális intézmények alapító okiratainak módosításáról /2008. (IV. 24.) Ö.h. A kulturális intézmények alapító okiratainak módosításáról /2008. (IV. 24.) Ö.h. A 4. számú fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó megállapodás módosításáról /2008. (IV. 24.) Ö.h. Az 5. számú fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó megállapodás módosításáról /2008. (IV. 24.) Ö.h. A 6. számú fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó megállapodás módosításáról /2008. (IV. 24.) Ö.h. A 10. számú fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó megállapodás módosításáról /2008. (IV. 24.) Ö.h. A 43. számú fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó megállapodás módosításáról /2008. (IV. 24.) Ö.h. Bírósági ülnök megbízatásának megszűnéséről (kivonat) /2008. (IV. 24.) Ö.h. Szociális ellátásra irányuló fellebbezések elbírálásáról (kivonat) 1486

4 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 68/2008. (III. 20.) határozata A Közgyűlés a Kulturális Bizottság előterjesztésére, az évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése, valamint az évi CXL. törvény 76. (1) bekezdése és (2) bekezdésének h) pontja alapján, 211/2006. (VII. 10.) Ö.h-ra tekintettel 1./ Kölcsey Ferenc ösztöndíjat adományoz a Debreceni Kodály Kórus részére, Kocsár Miklós szerzői estjének megvalósítására, új mű bemutatására. 2./ Felkéri a Kulturális Osztály és a Titkárság vezetőjét, hogy a Város Napja alkalmából tartandó ünnepi Közgyűlésen történő díjátadás előkészületeit tegyék meg. Határidő: azonnal Felelős: a Kulturális Osztály vezetője a Titkárság vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 69/2008. (III. 20.) határozata A Közgyűlés a Kulturális Bizottság előterjesztésére az 53/1997. (XII. 20.) Kr. számú rendelet 5/B. (1) bekezdése, valamint a 12. (2) bekezdése alapján 1./ Debrecen Város Sajtódíja elismerést adományoz R. Simor Katalin részére. 2./ Felkéri a Kulturális Osztály és a Titkárság vezetőjét, hogy a Debrecen Város Napja alkalmából tartandó ünnepi Közgyűlésen történő díjátadás előkészületeit tegyék meg. Határidő: azonnal Felelős: a Kulturális Osztály vezetője a Titkárság vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

5 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 70-1/2008. (III. 20.) Ö.h. A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 53/1997. (XII. 20.) Kr. rendelet 3. (2) bekezdése alapján a Debrecen Város Díszpolgára cím adományozása tekintetében a tárgyévben kiadható címek számát eggyel megemeli. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 70/2008. (III. 20.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés c) pontja, valamint az 53/1997. (XII. 20.) Kr. számú rendelet 3. -a, 5. -a, 5/A. -a alapján, tekintettel a 9/2008. (II. 29.) Ö.r. 12. (7) bekezdésére 1./ Debrecen Város Díszpolgára címet adományoz Dr. Orosz István Dr. Péterffy Árpád részére, részére, Debrecen Város Pro Urbe díja elismerést adományoz Boda István Dezső Zsigmond részére, részére, Debrecen Város Mecénása díjat adományoz Horváth Sándor Pocsai József Attila részére, részére. 2./ Felkéri a Titkárság, valamint a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a Város Napja alkalmából tartandó ünnepi Közgyűlésen történő díjátadás előkészületeit tegyék meg. Határidő: azonnal Felelős: a Titkárság vezetője és a Kulturális Osztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

6 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 72/2008. (IV. 24.) határozat A Közgyűlés a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére, az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése alapján 1./ pályázatot nyújt be a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által az 1,2,3 számjegyű utak mentén közlekedésbiztonsági célú önálló kerékpárutak építéséhez és dokumentálhatóan 10 évnél régebben épült, a jelenlegi Útügyi Műszaki Előírásnak (továbbiakban ÚME) nem megfelelő szélességű, rossz állapotban levő, engedélyköteles kerékpárút szélesítés és burkolat megerősítés tervezéséhez és engedélyeztetéséhez kapcsolódó támogatás elnyeréséhez. a) 35. sz. főút mellett a Böszörményi út/vezér utcai csomóponttól a Böszörményi út/ Füredi u. csomópontjáig terjedő m hosszú szakasz E Ft beruházási összköltségre becsült megépítéséhez 80%, azaz E Ft támogatás elnyerésére 20%, azaz E Ft saját forrás biztosításával. b) 48. sz. főút mentén a kb m hosszú meglevő kerékpárút szélesítésének, burkolat megerősítésének tervezési munkáira 8-8,5 millió forintra becsült tervezési díjához kapcsolódó 50%-os mértékű támogatás elnyerésére 4,0-4,25 millió forint önrész biztosításával. 2./ Pályázatot nyújt be a KÖZOP programban meghirdetett 1,2,3 számjegyű utak külterületén létesítendő kerékpárút, a Debrecen - Pallag bekötő út csatlakozásig kb. 6 km hosszú szakasz megtervezésére és engedélyeztetésére, és biztosítja a pályázatban elvárt 20%-os önrészt, azaz E Ft-ot, 7,2 millió forint becsült költség figyelembe vételével. 3./ Felkéri a Titkárság és a Városfejlesztési Főosztály vezetőit a pályázatok előkészítésére és benyújtására, felhatalmazza a polgármestert a pályázatok aláírására. Határidő: GKM pályázati kiírásoknál a pályázat beadása vagy első fordulóban (2008. május 14-ig) vagy második fordulóban (2008. július 31-ig). KÖZOP kiírás esetén május 15. után Felelős: a pályázatok elkészítéséért és benyújtásáért: a Titkárságvezető és, a Városfejlesztési Főosztály vezetője, a pályázatok aláírásáért: a polgármester 4./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az 1-2./ pontban meghatározott fejlesztéshez szükséges saját forrást a pályázatok sikere esetén DMJV Önkormányzata évi költségvetésébe tervezze be. Határidő: a évi költségvetés tervezése Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

7 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 73/2008. (IV. 24.) határozat A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére, az évi LXV. törvény 101. (1) bekezdésének c.) pontja alapján 1./ úgy dönt, hogy az önkormányzati alapjogok védelme érdekében az erre irányuló megkeresés esetén sem kíván az önkormányzat nemzetbiztonsági védelmére megállapodást kötni a nemzetbiztonsági szolgálattal. 2./ Felterjesztéssel él a miniszterelnökhöz, és kezdeményezi a 3002/2004., valamint az azt módosító valamennyi kormányhatározatból összhangban a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló évi CXXV. törvénnyel a nemzetbiztonsági kockázat hiánya miatt, az önkormányzatoknak a központi államhatalmi és kormányzati tevékenység szempontjából kiemelt fontosságúvá minősítésének visszavonását. 3./ Felkéri a polgármestert, hogy az 1-2./ pontban foglalt döntésekről a miniszterelnököt tájékoztassa. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 74/2008. (IV. 24.) határozata A Közgyűlés a Debreceni Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése és az évi XXXIV. törvény 8. (4) bekezdése alapján 1./ elfogadja Debrecen Megyei Jogú Város közbiztonságának évi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót.

8 2./ Felkéri a Debreceni Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjét, hogy Debrecen Megyei Jogú Város közbiztonságának évi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: április 30. Felelős: a Debreceni Rendőrkapitányság vezetője 3./ Felkéri a Debreceni Rendőrkapitányság vezetőjét, hogy tegyen intézkedéseket a következő területeken és szeptember 30-ig adjon tájékoztatást a Közgyűlésnek ezek eredményeiről. - Állítsák helyre a belváros korábbi közbiztonságát, a polgároknak és a városba látogatóknak, hogy bűncselekmények elszenvedése nélkül legyen lehetőségük újra sétálni a nap bármely szakában, a belvárosban, a Nagytemplom és más neves középületeink környezetében. - Számolják fel a nagyerdei övezet veszélyeztetett övezeteiben a tiltott kéjelgés minden formáját, szűnjön meg az ott lakó és oda pihenni járó polgárok zaklatása. Jelezze Kapitány Úr, hogy a várostól és polgáraitól milyen együttműködést kíván e területen a zéró tolerancia érvényesítéséhez. - Tegyen intézkedéseket a szükséges helyeken a térfigyelő rendszerek kiterjedtebb használatára és a meglévő rendszer hatékonyabb működtetésére. - Kezdeményezze fővárosi minta alapján azonnal bevezethető grafiti akciócsoport létrehozását. - A legutóbbi napok jótékony tapasztalatai alapján is: a városban egyre gyakrabban jelentkező és elnyúló forgalmi torlódások kezelése érdekében növelje a forgalomirányító rendőrök bevetését a kellő pontokon és időben. - Tegyen intézkedéseket a kertségekben egyre nagyobb méreteket öltő bűncselekmények megelőzésére, hatékony üldözésére. - Tegyen javaslatot Alezredes Úr közös fellépésre, pályázati együttműködésre a várossal és az egyetemmel európai uniós források elnyerése érdekében a rendőri munka feltételeinek javítása céljából. Határidő: szeptember 30. Felelős: a Debreceni Rendőrkapitányság vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

9 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 75/2008. (IV. 24.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1), a évi XXXVIII. törvény 82. -a, 97. (2) bekezdése, a 12/2005. (IV. 29.) Kr. rendelet 6., a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 5. (4) bekezdés, továbbá a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján 1./ felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat évi zárszámadásáról, a pénzmaradvány megállapításáról szóló 17/2008. (IV. 30.) rendelet hatályba lépésével egyidejűleg értesítse a költségvetési intézményeket, és a Polgármesteri Hivatal érintett osztályait a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester 2./ Javasolja a polgármesternek, hogy a Hatvani István Általános Iskola, valamint az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola igazgatóit figyelmeztesse a évi kiadási előirányzat túllépése miatt. Felkéri az Újkerti Nevelési Oktatási Központ, valamint a Povolny Ferenc Szakképző Iskola igazgatóját, hogy saját hatáskörében mint a gazdasági szervezet irányítói vizsgálják meg, hogy történt-e egyéb kötelezettségszegés. 3./ Jóváhagyja a évi zárszámadás adatai alapján a 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal (közhasznú társaságokkal) kötött szerződéseket (támogatásokat) a 31. számú mellékletben foglalt kimutatás szerint. 4./ A lakásalap évi felhasználását E Ft bevételi teljesítéssel, valamint E Ft kiadási teljesítéssel elfogadja. (23. számú melléklet) 5./ A Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzésének működtetéséről szóló Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentést tudomásul veszi. (24. számú melléklet) 6./ A évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. (25. számú melléklet) 7./ Az Önkormányzat december 31-i fordulónappal készült vagyonkimutatásról és vagyonértékelésről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. (26, 27, 28, 29, 30. számú mellékletek) Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

10 23. számú melléklet Lakásalap évi felhasználása Ezer Ft-ban Sor-szám Megnevezés Eredeti előirányzat (Felhasználási cél) Felhasználási cél teljesítése Teljesítés %-a 1. Áthúzódó kötelezettségekre ,28 2. Társasházak felújítási alap képzése ,89 3. Első lakáshoz jutók támogatása ,86 4. Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása ,44 5. Lakóingatlanok vásárlása, építése, közművesítése, lakásépítési telek vásárlása, kialakítása, közművesítése ,97 6. Cívis Ház Rt. részére bonyolítási díj ,80 7. ISPA szennyvízprogram ,00 8. Bankköltség ,93 9. Tartalék ,00 Betétlekötés - 0 0,00 Összesen: ,13 Lakásalap évi bevétele Ezer Ft-ban Sorszám cél teljesítése Felhasználási Felhasználási cél Megnevezés 1. Nyitó egyenleg Kamatbevétel Lakásértékesítés, részletfizetés Lejárt betét kamata Összesen: ( ) Teljesítés: Záró egyenleg:

11 24. számú melléklet Éves, éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés DMJV Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. sz. rendelete szerint belső ellenőrzés keretében kerül végrehajtásra a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92. -ában, és a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendeletben foglaltakra alapozva az alábbi ellenőrzési feladat: A polgármesteri hivatalnál és az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokra vonatkozóan belső ellenőrzés végzése. Az önkormányzati fenntartású, az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél pénzügyi-gazdasági ellenőrzés végzése. Az önkormányzati tulajdonú költségvetési támogatásban részesülő társaságok, közalapítványok működésének pénzügyi-tulajdonosi ellenőrzése. Az önkormányzat által a város költségvetéséből nyújtott támogatások rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése a kedvezményezett szerveknél 1 M Ft és 1 M Ft feletti támogatások esetében. A fenti összetett ellenőrzési feladatot DMJV Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztálya látja el. Az osztály funkcionális (feladatköri és szervezeti) függetlensége a fenti jogszabályoknak megfelelve a hivatal szervezeti rendjében biztosított, az Ellenőrzési Osztály tevékenységét közvetlenül a Jegyzőnek alárendelve végzi. Az Ellenőrzési Osztály feladatát évben is belső ellenőrzési terv alapján látta el, melyet a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményezése mellett a képviselő-testület tárgyévet megelőzően 260/2006. (XI.23.) Ö.h. határozatával jóváhagyott. 1. A tervfeladatok teljesítésének értékelése, a tervtől való eltérés és a terven felüli ellenőrzések indokai Az éves ellenőrzési terv elvégzendő feladatként 13 hivatali belső ellenőrzést, 4 önállóan gazdálkodó intézménynél (részben önállóan gazdálkodó intézményekkel együtt 38) pénzügyi, gazdasági ellenőrzést, 4 témában további intézményeket és társaságokat érintő ellenőrzést, továbbá 4 önkormányzati társaság esetében tulajdonosi-pénzügyi ellenőrzést tartalmazott, ezen kívül 69, a város költségvetéséből 1 M Ft és e feletti támogatásban részesült szervezet került a tervben kijelölésre a támogatások rendeltetésszerű felhasználását illetően. A 4 önállóan gazdálkodó intézmény helyett 3-ban került sor a terv szerinti ellenőrzés lefolytatására. Egy tervezett önálló intézménynél, a Csokonai Színháznál az ellenőrzés ütemezett időszakában az intézménynél történt gazdálkodási problémák miatt önkormányzati biztos kirendelésére került sor. Tekintettel az intézményi gazdálkodásra vonatkozóan az önkormányzati biztos intézménynél betöltött szerepére (ellenőrzés is), a fenntartói pénzügyi-gazdasági ellenőrzést a pénzügyi vezetéssel egyeztetve célszerű volt évre átütemezni.

12 A tervezett 4 önkormányzati tulajdonú társaságnál az ellenőrzés megtörtént. Az egy-egy témát érintő ellenőrzések így: a évi állami normatív hozzájárulás elszámolásához szolgáltatott alapadatok helyszíni felülvizsgálata az intézményeknél (54 intézmény); a évi állami normatív hozzájárulás lehívásához az intézményi adatközlés felülvizsgálata a beküldött adatok alapján (99 intézmény); az önkormányzat tulajdonában lévő, az intézmény által használt ingatlanvagyon és az intézmény alapító okiratában megjelölt alaptevékenység összhangjának vizsgálata (9 intézmény 10 óvoda) helyszíni vizsgálata szintén megtörtént. Szerepelt még a évi tervben, hogy az osztály részt vesz a Pénzügyi Osztály munkatársaival együtt az intézményi tervezett költségvetések és a támogatott társaságok üzleti tervének felülvizsgálatában. Mivel a tervezés időszaka átcsúszott elejére, és az Ellenőrzési Osztály megkezdte a évre tervezett normatíva ellenőrzést a évi elszámoláshoz illetve a zárszámadáshoz kapcsolódóan, a feladat végrehajtására már nem kerülhetett sor. Terven felül került végrehajtásra 2 intézményt érintő ellenőrzés, melyet bejelentésre (intézményvezetői, szülői) Halász D. János alpolgármester úr kezdeményezett, és DMJV Jegyzője rendelte el. Ezen kívül az osztály 8 intézményt érintően biztosított ellenőri felügyeletet intézményvezetői, gazdaságvezetői, munkakör illve feladat átadás-átvételénél az illetékes szakosztályok vezetőinek (egy esetben intézmény) kérésére, annak szabályos pénzügyi lebonyolítása érdekében. Külön utóellenőrzés az Ifjúság u. Óvoda és részben önállóan gazdálkodó intézményeinél, valamint két kollégiumnál (Gulyás P., Hatvani I.) került betervezésre. Mindhárom végrehajtásra megtörtént. A támogatott szervezetek ellenőrzésével összefüggésben elmondható, hogy a 69 ellenőrzési tervbe ütemezett ellenőrzés helyett összesen 73 valósult meg a következők szerint. Egy tervben szereplő szervezet nem került helyszíni ellenőrzésre, a Debreceni Jégcsarnok Kft., mivel ténylegesen engedményezett összegben részesült DMJV Önkormányzattól engedményezési szerződések alapján, három szervezetet, mint engedményezőt érintve. Öt támogatott szervezetnél terven felül került végrehajtásra az ellenőrzés, melyet az Ellenőrzési Osztály vezetője kezdeményezett. Erre azért volt szükség, mivel a tervezés időszakában az összes ellenőrzésbe vonható támogatott szervezet még nem volt ismert, a támogatottak teljes listája év végével vált ismertté. Így évben néhány szervezetet pótlólag kellett bevonni az ellenőrzötti körbe. A hivatalt érintő 13 belső ellenőrzésből 6 ellenőrzés történt meg. Ezen kívül tervben nem szereplő vizsgálatként 3 ellenőrzést végzett el a belső ellenőrzés. Az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának vezetőjének megkeresésére Jegyző úr rendelt el vizsgálatot a hivatal Szociális Osztályán egy határozat késedelmes postázásának oka kapcsán. Ugyancsak jegyzői elrendeléssel végzett el az Ellenőrzési Osztály két további soron kívüli vizsgálatot, a évi területi és országos kisebbségi választás, és a június 24-én megtartott időközi helyi önkormányzati képviselő választás pénzügyi elszámolásának utóellenőrzése tárgyában, melynek eredményét a vonatkozó jogszabály szerint a Területi Választási Irodához kellett továbbítani. A hivatalnál az elmaradt belső ellenőrzéseket személyi feltételek hiánya okozta, elsősorban tartós távollét (GYED) miatt. A meghiúsult vizsgálatok évben ismételten ütemezésre kerültek.

13 Az ellenőrzések teljesítését az ellenőrzés alá vont intézmények, társaságok, egyéb szervezetek és hivatali szervezeti egységek részletezését, valamint az intézményvezetői, gazdaságvezető munkakör illetve feladat átadás-átvételben érintett intézmények felsorolását az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák. 2. Az ellenőrzések személyi feltételeinek helyzete, az ellenőrzés minősége Az Ellenőrzési Osztály létszáma 13 fő. Ebből az ellenőrök száma 11 fő. A 11 főből 2 fő belső ellenőr a hivatal belső ellenőrzési feladatait látja el, 9 fő revizor önkormányzati intézmények, társaságok, és egyéb támogatott szervezetek esetében végez ellenőrzést. A éves ellenőrzési terv 11 fő ellenőri kapacitásra alapozva került összeállításra. Végrehajtásra 9 fővel került 1 fő revizor és 1 fő belső ellenőr tartós távollét (GYED, GYES) miatt. Az átmenetileg üres álláshelyeket nem sikerült megfelelő szakemberrel betölteni. Az ellenőri kapacitás jelenleg sem teljes, határozott időre szólóan még egy gyermeke gondozása miatt tartósan távollévő revizor helyettesítését kell megoldani továbbra is. Az elvégzett munka minőségét az ellenőrök megfelelő felkészültsége, az ellenőrzés lefolytatásához összeállított program (melyben megjelölt részletes feladat az ellenőrzés fő vezérfonala) az ellenőrzések szakszerű, programhoz igazodó végrehajtása, a megállapítások helytállóságának megfelelő alátámasztása, a tett és elfogadott hasznosítható javaslatok jelentik. Erre az osztály feladata végrehajtása során folyamatosan törekszik. Az osztály jelenlegi munkatársainak szakmai felkészültsége a feladatellátással összhangban jónak ítélhető évben az osztályon 2 fő szerzett a meglévő szakirányú felsőfokú iskolai végzettsége mellé további ugyancsak szakirányú felsőfokú szakképzettséget (2 fő költségvetési ellenőri), illetve 1 fő jogi tanulmányait évben kezdte el, és jelenleg is folytatja tanulmányait. A munka minőségét e mellett szakmai önképzéssel, az alkalmazott jogszabályok és egyéb rendelkezések naprakész ismeretével, szakmai továbbképzésekkel, az osztályon belüli szakmai konzultációkkal, a vonatkozó információk időben történő biztosításával tovább lehet növelni. 3. Az ellenőrzések tárgyi feltételeinek helyzete Az osztály számára a munkavégzés tárgyi feltételei alapvetően biztosítottak voltak. Az ellenőrzések jogszabályi hátterét az informatikai úton elérhető jogszabályok, egyéb jogforrások és előírások (pl.: CD jogtár, önkormányzati rendelettár, határozattár stb.), valamint különféle papír-alapú adathordozók biztosították, az internet hozzáférés minden munkatárs számára biztosított. A jogszabályok értelmezéséhez szakirányú kiadványok is segítették az ellenőrök munkavégzését, melyet a hivatal szintén folyamatosan biztosít az osztály számára (például: Saldo Kiadványok) évben a tárgyi feltételek tovább javultak, az ellenőrök technikai felszereltsége csak nem teljes. A cél az, hogy minden munkatársnak legyen számítógépe, mely ma már elengedhetetlen munkaeszköz kell, hogy legyen ezen a munkaterületen is. A nyomtatóval való ellátottságot bár az szintén javult továbbra is bővíteni szükséges az osztályon.

14 4. Az ellenőrzéseket segítő egyéb tényezők Az ellenőrzési munkát segítette a polgármesteri vezetés is, valamint a hivatal Jegyzője, Aljegyzője. A munkát ugyancsak segítették a vizsgált intézmények, társaságok, szervezetek, a hivatal érintett főosztályai, osztályai, csoportjai. A kért adatok az ellenőrök részére határidőben rendelkezésre álltak, kivételt jelentett egy támogatott szervezet, a Debreceni Városi Egyetemi Kosárlabda Rt. Itt már a kapcsolatfelvétel, továbbá a könyvelést végzők táppénzes állománya, s a munkaviszonyuk megszüntetése is gondot okozott az ellenőrzés számára. Továbbá az Rt-nél az ellenőrzés idején indult meg a felszámolási eljárás is. A különböző számlák, szerződések, megállapodások keresése és egyeztetése a helyszíni ellenőrzés időigényét a tervezetthez képest ugyancsak nagymértékben meghosszabbította. 5. Az ellenőrzéseket akadályozó egyéb tényezők Az ellenőrzéseket akadályozó egyéb tényező nem merült fel. 6. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai 6.1. Pénzügyi-gazdasági intézményi ellenőrzések (típusa szerint: rendszerellenőrzés) Pénzügyi-gazdasági ellenőrzés keretében évben 3 önállóan gazdálkodó intézmény az Újkerti Nevelési-Oktatási Központ Általános Iskola, Diákotthon és Óvoda és 15 részben önállóan gazdálkodó intézménye, a Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus és 5 részben önállóan gazdálkodó intézménye, valamint a Povolny F. Szakképző Iskola és 13 részben önállóan gazdálkodó intézménye került ellenőrzésre. Ezekben az intézményekben a pénzügyi-gazdasági ellenőrzés mely január 1-jétől közel kétéves időszakot fogott át feladata volt annak megállapítása, hogy a feladatellátás és gazdálkodás szervezettsége és szabályozottsága megfelelő-e; a bevételek körének és mértékének meghatározása, beszedése, nyilvántartása jogszerű-e, és hozzájárul-e az eredményes gazdálkodáshoz; az erőforrásokkal (munkaerő, tárgyi és pénzeszközök) való gazdálkodás szabályszerű, hatékony és eredményese. Megfelelő-e az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás gyakorlata; a bizonylati elv, bizonylati fegyelem, gazdálkodási jogkörök érvényesülése biztosított-e; a számviteli rend megfelelően került-e kialakításra, továbbá az abban foglaltak és a gyakorlat közötti összhang megvalósult-e; a gazdálkodás szabályszerűségét biztosító kontrollok hatékonyan segítették-e a végrehajtást; az előző pénzügyi-gazdasági ellenőrzés által feltárt hiányosságok felszámolására tett intézkedéseket végrehajtották-e. Az együtt gazdálkodó intézmények esetében a részben önállóan gazdálkodó részjogkörrel rendelkező intézmények gazdasági feladatait megállapodás alapján az önállóan gazdálkodó teljes jogkörrel rendelkező intézmény végzi, mely saját költségvetési előirányzatai felett és a hozzárendelt intézmények meghatározott előirányzatai felett jogosult rendelkezni. Az intézmények pénzügyi-gazdasági tevékenységének rendszerellenőrzését elvégezve gazdasági egységenként az alábbiak kerültek összegzésképpen megállapításra.

15 Újkerti Nevelési-Oktatási Központ Általános Iskola, Diákotthon és Óvoda gazdasági egységnél: Az intézmény működési rendjét és gazdálkodását meghatározó szabályzatokkal rendelkezett. A feladatellátás és a gazdálkodás szervezettsége az előző vizsgált időszakhoz viszonyítva javult. A szabályozások minőségét azonban kedvezőtlenül befolyásolta, hogy több szabályzata (SZMSZ, Ügyrend, Számviteli politika, Eszközök és források értékelési Szabályzata, valamint a Pénz- és értékkelezési Szabályzat) a gyakorlathoz, a helyi viszonyokhoz és a jogszabályi változásokhoz igazítottan csak részben került kiegészítésre, illetve módosításra. A többszöri jogszabályi és szervezeti változások miatt a módosításukat, és egységessé tételüket indokoltnak tartotta az ellenőrzés. A gazdasági szervezet dolgozói személyre szabott munkaköri leírással rendelkeztek, azonban az egyes munkakört betöltő dolgozók feladata, hatásköre és felelőssége néhány esetben hiányosan került rögzítésre. Az intézmények egységszinten a vizsgált időszakban közel négy milliárd forinttal gazdálkodtak. A bevételek és kiadások tervezése során a jogszabályi előírásokat és a fenntartó irányelvét az intézmények általánosságban betartották. A tervezéshez készült szöveges indoklás az egységhez tartozó öt intézménynél az egyes bevételi jogcímekhez kapcsolódóan bérleti díj, továbbszámlázott szolgáltatás azonban nem került megfelelő számításokkal alátámasztásra. Az intézmény tervezett bevétele egységszinten a vizsgált időszak lezárt évében 100,16 %-ra teljesült. A bevételek megállapítása, beszedése az alaptevékenységgel összefüggő bevételek vonatkozásában szabályosan történt. A bérleti díjak (garázs, büfé és a szolgálati lakás szemétdíjai) megállapításánál azonban nem jártak el megfelelő gondossággal, ami bevételkiesést eredményezett. A bevételekhez kapcsolódó számlázás és alkalmazott nyilvántartási rendszer megfelelő volt, lehetőséget adott a havi egyeztetések elvégzéséhez, ami az ellenőrzött intézmények esetében biztosított volt. Az alapfokú művészetoktatásban részt vevők térítési- és tandíj megállapítása a képzést végző 3 intézményben szabályosan történt. Az intézmények bevételeiket pályázatokkal igyekeztek kiegészíteni, melyet az eszközfelszereltség javítására fordítottak. A keletkezett hátralékok behajtására a szükséges intézkedéseket megtették. A túlfizetéseket a következő időszakok befizetéseinél figyelembe vették, melyek étkezési és művészetoktatási térítési díjakból keletkeztek. Az adósok állományáról az analitikus nyilvántartást vezették, és a főkönyvi könyveléssel történő egyeztetése biztosított volt. Az együttgazdálkodó intézmények kiadási előirányzata együttessen a módosított előirányzathoz képest (függő, átfutó kiadások nélkül) a vizsgált időszak lezárt évében 99,11 %-ra teljesült. Az előirányzat-módosításokat (felügyeleti, saját hatáskörű) szabályosan végezték el. A többlet előirányzatok felhasználása a megjelölt feladatokra történt. Az előirányzatokról és az abban bekövetkezett változásokról az analitikus nyilvántartás vezetése pontos és követhető volt, azonban a havi pénzforgalmi adatokhoz történő egyeztetéshez javasolta a revízió göngyölített módszert alkalmazni. Az ellenőrzött időszakban a kiadási előirányzatok betartásra kerültek, ezen belül a személyi juttatásoknál és járulékoknál mutatkozó éven belüli túllépés nagyrészt a fenntartó megszorító intézkedésével volt összefüggésben, melynek kompenzálása az érintett öt intézménynél megtörtént. A dologi kiadásoknál az ellenőrzött esetekben indokolatlan kifizetést nem állapított meg az ellenőrzés. A megállapítások azt mutatták, hogy a dologi kiadásokra biztosított összeg az intézményeknél az alapvető működéshez volt csak elegendő. Jelentősebb fejlesztést a jogszabály által előírt minimális eszközfelszereltség biztosításához és a

16 felújításokra, beruházásra lebontott pótelőirányzatok biztosítottak. Ezek felhasználásával kapcsolatban kifogás nem merült fel. Az intézmények pénzmaradványa szabályosan került kimutatásra. A fenntartó által jóváhagyott összeg rendeltetésszerű felhasználását az intézmények biztosították. A személyi juttatásokkal való gazdálkodás a meghatározott létszámkeret és a hozzá rendelt kiemelt előirányzat felhasználásával általában a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt. A revízió a mintavételül választott 124 fő személyi anyagának, illetve besorolásának ellenőrzése során két fő esetében tapasztalt szabálytalanságot, melyek a további szakképesítés miatti illetménynövekedés odaítélésére vonatkoztak. Egy főnél az illetménynövekedés visszavonásáról még az ellenőrzés ideje alatt intézkedés történt. Az előző pénzügyi-gazdasági ellenőrzés során kifogásolt esetekben további 30 főnél utóellenőrzés keretében a revízió vizsgálatot végzett, s megállapította, hogy a szabálytalanságok, illetve hiányosságok megszüntetésére minden kifogásolt dolgozónál intézkedtek. Az illetménypótlékok mértékének megállapítását a jogszabályoknak megfelelően végezték. A túlmunka, helyettesítés és műszakpótlék megállapítása és elszámolása során a szúrópróbaszerűen ellenőrzött esetekben az intézmények helyesen jártak el. A 13. havi, illetve az egyhavi külön juttatás, felmentés, végkielégítés, jubileumi jutalom megállapítása és kifizetése a jogszabályi előírásoknak megfelelt. A megbízási díjak jogosan kerültek kifizetésre. A megbízási szerződések alaki és tartalmi szempontból megfelelőek voltak. A létszám- és bérnyilvántartását a revízió pontosnak és megbízhatónak ítélte. A befektetett eszközök állományának jelentősebb változását a beszerzések, felújítások, térítésmentes átvételek, továbbá a selejtezések befolyásolták. Ezen eszközöknél az értékcsökkenések elszámolásához kapcsolódóan a kifogásolt esetekben VTSZ szám feltüntetésének hiányát kifogásolta az ellenőrzés. Javasolta, hogy a jövőben a vásárolt féleségek számláin a VTSZ szám feltüntetését meg kell követelni, mert ez a szám szolgáltat alapot az értékcsökkenési leírási kulcs meghatározásához. Egyéb esetekben azok szabályosan történtek. Az állományváltozások dokumentálását szabályosan végezték. A kisértékű tárgyi eszköz és a raktári készletek egyeztetése havi rendszerességgel megtörtént, melynek nyoma a nyilvántartásokon fellelhető volt. A selejtezési tevékenységet kisebb észrevétel mellett szabályosan végezték. A szabályozás és gyakorlat összhangja biztosított volt. A leselejtezett vagyontárgyak nyilvántartásból történő kivezetéséről, megsemmisítéséről, elszállíttatásáról gondoskodtak. A tételes vizsgálatra kiemelt bizonylatok során tapasztaltak alapján a felújítási és külső szolgáltatási szerződésen alapuló munkavégzéssel kapcsolatos bizonylatolást összességében a revízió megfelelőnek találta. A belső karbantartási tevékenységet azonban az ellenőrzött 5 intézmény közül csak egy iskolában (Gönczy P. Általános Iskola) tartotta megfelelőnek és kellően dokumentáltnak. A leltározási tevékenységet általánosságban az ellenőrzés szabályszerűnek és megfelelően bizonylatoltnak minősítette. Azonban az erre vonatkozó belső szabályozás kiegészítését és pontosítását tartotta szükségesnek a jogszabályi előírásokkal összhangban. A továbbiakban felhívta a figyelmet arra, hogy a belső ellenőr a leltározás során az elkövetkezendő időszakban leltárellenőrként nem végezzen feladatot. A házipénztár kialakítása, biztonságos működése, a személyi és tárgyi feltételek biztosítása összességében megfelelőnek volt minősíthető. A pénzkezelés gyakorlata, dokumentáltsága, az előlegek folyósítása szabályosan történt. Csupán a Pénz- és értékkelezési szabályzat, továbbá a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásának kiegészítésére tett javaslatot a revízió. Gépjárművel az együttgazdálkodó intézmények közül két intézmény rendelkezett (UNOK, Gönczy P. Általános Iskola). A rendelkezésre álló 3 gépjármű üzemanyag-fogyasztásának elszámolása, s az ezzel kapcsolatos dokumentálás szabályosan történt. A korrekciós tényezők helyesen kerültek alkalmazásra. Az UNOK-nál az alacsony kihasználtságra és a gépjármű

17 rossz műszaki állapotára figyelemmel a Mazda típusú személygépkocsi értékesítését javasolta a revízió. A bizonylati rendet és fegyelmet, valamint a számviteli előírásokat az ellenőrzés által észrevételezett néhány kivételtől eltekintve betartották. Az alapbizonylatok számszerűen helyes adatokat tartalmaztak, s tartalmukban a pénzforgalom indokoltságát alátámasztották, így indokolatlan kifizetés nem történt. A gyakorlatban a gazdálkodási jogkörök érvényesítése, s a szakmai teljesítések igazolása az észrevételezett néhány esetet kivéve szabályosan történt. A beszámolási és mérlegkészítési kötelezettségének az intézmény eleget tett. A mérleg hármas egyezősége főkönyv, analitika, leltár biztosított volt. Az aktív, passzív pénzügyi elszámolások összegei szabályosan kerültek kimutatásra. A számlarendnek megfelelő könyvelés a kiemelt esetekben a számlatükör számláinak alkalmazásával, helyesen történt. A belső kontrollok működésével kapcsolatban megállapította az ellenőrzés, hogy a FEUVE rendszer szabályozása hiányos volt, s csak az újbóli észrevétel után került módosításra. A még előfordult hibák, hiányosságok pedig a munkafolyamatba épített ellenőrzés további javítását tették szükségessé. A belső ellenőrzésre vonatkozó szabályozás (kézikönyv) konkretizálása, illetve kiegészítése az ellenőrzés ideje alatt megtörtént. A belső ellenőrök által végzett ellenőrzések megállapításai tényfeltáróak voltak, amelyek segítették az intézmények munkáját. Az ellenőrzéshez kapcsolódó iratok, dokumentációk, ezek nyilvántartása megfelelt az előírásoknak. Az utóellenőrzés, mely az előző pénzügyi-gazdasági rendszerellenőrzés megállapításaira tett intézkedések végrehajtását vizsgálta felül, megállapította, hogy a gazdasági munka két kifogásolt területén nem kerültek a hiányosságok teljes körűen felszámolásra, ezek pótlásáról az ellenőrzés idején gondoskodtak. Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus gazdasági egységnél: A gazdasági egységnél végzett rendszerellenőrzés tapasztalataira alapozva megállapította a revízió, hogy elkészítették a működésüket és gazdálkodásukat meghatározó kötelezően előírt szabályzatokat, valamint a szabályos működéshez szükséges belső szabályzatokat. Ezek közül néhány szabályzatot az ellenőrzés nem tartott teljes körűnek, kiegészítésüket javasolta (intézmények SZMSZ-ei, gazdasági szervezet működését szabályozó Ügyrend, Önköltségszámítási Szabályzat), illetve javasolta még elkészíteni a Bizonylati Szabályzatot. Ez szabályzat elkészítése ugyan nem kötelező, de az Ügyrendjük is utalt rá, valamint a feladatok és a hozzájuk kapcsolódó bizonylatok sokrétűsége is indokolta. Az intézmények munkavállalói rendelkeztek munkaköri leírásokkal, de azokat több esetben hiányosnak tartotta a revízió és szükségesnek ítélte az átdolgozásukat. A gazdasági egység a vizsgált időszakban közel egy milliárd forinttal gazdálkodott. Az ellenőrzött időszakban az intézmények bevételi és kiadási előirányzatukat a fenntartó által kiadott irányelveknek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően tervezték, kivéve 3 intézményt (Tourinform, MEZON, Könyvtár), ahol a bevételi előirányzat tervezése nem volt teljes körű, illetve nem a megfelelő jogcím vonatkozásában történt. Az együttgazdálkodó intézmények működési bevételei együttesen 118,55 %-ra teljesültek, úgy, hogy 3 intézmény (Kórus, Könyvtár és a Mezon) bevételi terve nem teljesült, melyet a Művelődési Központ, a Közösségi Ház és a Tourinform jelentős többletbevétele kompenzált. A revízió a bevételek mértékének megállapítását, beszedését, nyilvántartását ellenőrizve megállapította, hogy azok néhány esetet kivéve szabályosan történtek. A Közösségi Ház a tagdíjakkal kapcsolatos analitikus nyilvántartást nem vezetett, így a revízió nem tudott meggyőződni arról, hogy az érintettek minden hónapban eleget tettek-e fizetési

18 kötelezettségüknek. A bérbeadások esetében a kedvezményes bérleti díjakat kifogásolta a revízió. Több esetben az intézmények által megállapított önköltség nem térült meg, így nem feleltek meg az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 9. (5)-(6) bekezdésében foglalt előírásoknak. Az intézmények bevételi hátralékának (fellépti díj, jegybevétel, jegyjutalék, bérleti díj) beszedése érdekében a szükséges intézkedéseket megtették. A Kórusnál jelentkezett több éve fennálló jegybevétel követelés, melynek behajthatatlan követelésként való leírását kezdeményezte az intézmény. A gazdasági egység a vizsgált időszak lezárt évében módosított kiadási előirányzatát 94,5 %- ra teljesítette. Ezen belül a kiemelt előirányzataikat nem lépték túl. Az intézmények azokra a feladatokra, melyeket elemi költségvetésük nem tartalmazott, pótelőirányzatban részesültek. Ezt minden esetben az előirányzat-módosító határozatban megjelölt feladatra használták fel. A saját hatáskörű előirányzat-módosítások indokoltak voltak, azokat szabályosan végezték. Az előirányzatokról vezetett nyilvántartás megfelelő és naprakész volt. A rendszerellenőrzés keretében került sor az intézmények részére évben külön céljelleggel juttatott támogatások felülvizsgálatára. Megállapítást nyert, hogy a támogatott intézmények (Zenekar, Művelődési Központ, Könyvtár, Mezon, Közösségi Ház) elszámolását képező bizonylatok a célnak megfelelő felhasználást bizonyítottak. Könyvviteli nyilvántartásukban elkülönítetten került rögzítésre a támogatás összege és a felhasználást igazoló bizonylatok. A támogatás fel nem használt részét a fenntartó előirányzat-módosító határozattal elvonta az intézménytől (Mezon). Az egységnél a kiadások jelentős hányadát, járulékokkal együtt több mint 80 %-át személyi juttatások tették ki a vizsgált időszakban. A személyi juttatással történő gazdálkodást a revízió néhány kivételtől eltekintve jogszerűnek ítélte. A rendszeres személyi juttatás ellenőrzéséhez 56 fő került szúrópróbaszerűen kiválasztásra, közülük 2 fő esetében besorolásmódosítást, 1 főnél a további szakképesítés miatti illetménynövekedés csökkentését, továbbá 2 fő esetében az alkalmazási okirat módosítását javasolta a revízió. A különböző pótlékok megállapítása és mértéke megfelelt a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A műszakpótlék folyósításánál és a túlmunka kifizetésénél szabályszerűen, a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény előírásai szerint jártak el. A kereset-kiegészítésben részesülő dolgozók részére határozatban állapították meg a többletfeladatokat. Az ellenőrzött időszakban jutalom kifizetésére a Zenekarnál és a Kórusnál került sor, melynek forrása központi keret és pályázati pénzösszeg volt. Jubileumi jutalom kifizetések jogosan és szabályosan történtek. A külföldi napidíj kezelésével kapcsolatosan tárt fel a revízió szabálytalanságot. Mértékét nem a Közgyűlés által elfogadott 242/2003. (XII. 18.) Kh. határozat 1. pontjában leírtaknak megfelelően állapították meg és szabályozták le. A külföldi tartózkodás időtartama 11 fő esetében helytelenül lett megállapítva. A napidíj valutában történt kifizetésénél helytelen árfolyammal számoltak. Megbízási díj kifizetés mind saját, mind külső munkavállaló részére történt. A megbízási szerződések tartalma nem minden esetben volt pontos, a feladatellátás ideje és a díjazás nem minden esetben volt összhangban. A létszám- és bérnyilvántartást vizsgálva rögzítette az ellenőrzés, hogy annak vezetése naprakész volt, amely megfelelő információt szolgáltatott az intézményvezetők és a gazdaságvezető számára. A dologi kiadásokra vonatkozóan indokolatlan kifizetés nem került megállapításra. Az intézmények a közgyűlési döntéssel jóváhagyott pénzmaradványukat a jóváhagyásnak megfelelve használták fel.

19 A gazdasági egységben a befektetett eszközállomány nyilvántartása szabályosan történt. A Kórus kivételével valamennyi intézményben volt állományváltozás a vizsgált időszakban. A vagyonnövekedés nagyobb arányban az ingatlanok felújításából és telephely-bővülésből keletkezett. Ezek számviteli nyilvántartásba vételét szabályosan végezték el. Az intézményeket érintően a kisértékű tárgyi eszközök és készletek a beszerzést követően költségként kerültek elszámolásra. A selejtezési tevékenységet vizsgálva megállapította az ellenőrzés, hogy a gyakorlat és a szabályozás összhangja nem volt teljes körűen biztosított, mivel a feleslegessé vált tárgyakat már selejtezés előtt értékesítették, de azokat a selejtezési jegyzőkönyv is tartalmazta. A felújítási, karbantartási tevékenység vizsgálatánál a külső szolgáltatókkal végzett tevékenységek szúrópróbaszerű ellenőrzésekor kisebb adminisztrációs hiányosságot állapított meg az ellenőrzés. Az intézményen belüli karbantartási tevékenység bizonylatolása is kifogásolható volt. A karbantartási naplók adattartalma hiányos volt, az elvégzett munka nem került folyamatos ellenőrzésre, különös figyelemmel az anyagfelhasználásra. A leltározást az egység megfelelően szabályozta, és azzal összhangban végezték el, biztosítva ezzel az intézményi vagyon pontos számbavételét. A házipénztár megfelelően működött. A pénz- és értékkezelés rendje teljes körűen szabályozott, a pénzkezelés gyakorlata pontos, követhető volt. A gazdálkodási jogkörök gyakorlása általában megfelelt a követelményeknek. Az előleg felvételt és az azzal történt elszámolást szabályosan végezték. Szükségletet meghaladó, indokolatlan mértékű összeg nem került felvételre, az ellenőrzött esetekben az elszámolási határidő is betartásra került. A szigorú számadású nyomtatványok kezelése megfelelt a szabályozásnak, azonban nyilvántartásuk kiegészítésre szorult. A gépjármű-üzemeltetés ellenőrzése során a revízió megállapította, hogy az üzemanyagelszámolás esetében nem volt biztosított a szabályozás és a gyakorlat összhangja. Az egységben egy intézmény (Könyvtár) rendelkezik személygépkocsival. Az üzemanyagfogyasztás elszámolásánál a megtakarítással és túlfogyasztással járó pénzügyi eljárást tartotta szükségesnek az ellenőrzés a szabályozáshoz igazítani. A számviteli előírások, bizonylati elv, bizonylati fegyelem vonatkozásában kerültek megállapításra kisebb hiányosságok. A mérleg-főkönyv-analitika-leltár egyezősége a vizsgált időszakban fenn állt, de észrevételezte a revízió, hogy a mérlegben az egyéb rövid lejáratú követelések között nem került kimutatásra az intézmény által visszaigényelt általános forgalmi adó. A belső kontrollrendszer működését ellenőrizve megállapítást nyert, hogy a FEUVE rendszer nem teljes körűen felelt meg az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 145/A-C. -ában foglaltaknak, mivel nem tartalmazott iránymutatást a szabálytalanságokkal kapcsolatos eljárásokat illetően, melyet pótolni tartott szükségesnek az ellenőrzés. A belső ellenőrzési tevékenység vizsgálata folyamán a revízió megállapította, hogy a vonatkozó jogszabályok és a belső szabályzatok előírásainak teljes körű betartására is nagyobb gondot kell fordítani. Az előző pénzügyi-gazdasági rendszerellenőrzés által feltárt hibák, hiányosságok kijavításának utóellenőrzése során megállapította a revízió, hogy az néhány esetben nem történt meg teljes körűen, ezeken a területeken ismételt intézkedést tartott szükségesnek. Povolny F. Szakképző Iskola gazdasági egységnél: A gazdasági egység szabályozottságát vizsgálva megállapította az ellenőrzés, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészítették a kötelezően előírt szabályzatokat, valamint a szabályos működéshez szükséges belső szabályzatokat is. A szabályzatokat az ellenőrzés nem tartott teljes körűnek, és a gyakorlati munkavégzéshez igazodónak, (kifogásolt

20 intézményi SZMSZ-ek, gazdasági szervezet Ügyrendje, Számlarendje, Eszközök és források értékelési Szabályzata, Önköltségszámítási, Pénzkezelési, Gépjármű-üzemeltetési szabályzatok, Tanműhely működési rendje -Povolny-), és átdolgozásukat javasolta. A dolgozók munkaköri leírásait minősítve megállapította az ellenőrzés, hogy annak többsége alaki és tartalmi szempontból nem felelt meg a követelményeknek. Itt szintén javaslatot tett átdolgozásukra, illetve arra, hogy minden munkaköri leírásnak fellelhetőnek kell lennie a személyi anyagokban. A gazdasági egység a vizsgált időszakban közel öt milliárd forinttal gazdálkodott. Az ellenőrzött időszakban az intézmények a bevételi és kiadási előirányzatuk tervezésénél a központi és a helyi előírásokat követték, de egyes esetekben a jogcímek tervezésénél nem jártak el kellő részletezettséggel. Az ellenőrzött időszak lezárt évében az intézmények együttes működési bevétele 115,36 %-ra teljesült. Az intézmények közül a fenntartó által előírt működési bevételt 5 intézmény nem teljesítette, a többi 9 intézmény esetében jelentős többletbevétel keletkezett. A revízió a bevételek mértékének megállapítását, beszedését, nyilvántartását ellenőrizve megállapította, hogy azok többségében nem a hatályos jogszabályi előírások szerint történtek. (Lakbér, bérleti szerződésekben megállapított összegek, engedélyek hiánya, önköltségszámítással történő alátámasztása, étkezési térítési díjak, felnőtt képzés és a második szakképesítés megszerzéséhez kapcsolódó térítési díjkedvezmények, tanműhelyi értékesítés önköltségének ellenőrizhetetlensége és kiszámlázásának hiánya.) A Povolny Ferenc Szakképző Iskolában működő tanműhelyhez kapcsolódóan is szabálytalanságokat állapított meg, itt felmerült a felelősség kérdése is. Az intézmények költségvetésüket átvett pénzeszközökkel egészítették ki, javítva ezzel önfinanszírozó képességüket, melynek nagy része szakképzési hozzájárulásból származott, kisebb része pályázati összegként jelentkezett. A szakképzési hozzájárulások analitikus nyilvántartását az ellenőrzött esetekben általában megfelelőnek találta a revízió, a pályázati összegként befolyt bevételekről szintén. Ezekről pályázatonként és intézményenként elkülönítve nyilvántartást vezet a gazdasági egység. Az intézmények bevételi hátraléka a vizsgált időszakban terem bérbeadásokból, SODEXHO által térítendő bérleti díj hátralékból, szolgálati lakás és étkezési térítési díj hátralékból adódott. Behajtásukra intézkedések történtek. Az együttgazdálkodó intézmények kiadási előirányzatai a módosított előirányzathoz képest (függő, átfutó kiadások nélkül) a vizsgált időszak lezárt évében 93,44 %-ra teljesültek. Az előirányzat-módosításokat (felügyeleti, saját hatáskörű) szabályosan végezték el. A többlet előirányzatok felhasználása a megjelölt feladatokra történt. Az előirányzatokról és az abban bekövetkezett változásokról az analitikus nyilvántartás vezetése pontos és követhető volt. Az ellenőrzött időszakban a kiadási előirányzatok betartásra kerültek, ezen belül a személyi juttatásoknál és járulékoknál mutatkozó túllépés a dologi kiadások terhére történt (Brassai, Irinyi). A személyi juttatásokkal való gazdálkodás a meghatározott létszámkeret és a hozzárendelt kiemelt előirányzat felhasználásával néhány esetet kivéve a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelt. A rendszeres személyi juttatások ellenőrzéséhez 140 fő került szúrópróbaszerűen kiválasztásra, melyből 6 fő esetében átsorolást, 4 fő esetében alkalmazási okirat módosítását, 5 fő esetében a további szakképesítés miatti illetménynövekedés visszavonását javasolta a revízió. A különböző pótlékok megállapításánál is voltak észrevételek, a személyi anyagokból pedig több dokumentum hiányzott (iskolai végzettséget, szakképzettséget, továbbképzést igazoló bizonyítvány- és oklevél másolatok, várakozási idő csökkentését elrendelő határozatok, címpótlékok odaítéléséről szóló határozatok stb.). A túlmunka, helyettesítés és műszakpótlék megállapítása és elszámolása során a szúrópróbaszerűen ellenőrzött esetekben a műszakpótlék megállapítása és kifizetése, a túlmunka elszámolása, az órakedvezmény megállapítása nem

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 9. szám 2009. május 29. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 78/2009. (IV. 30.) Ö.h. A

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 8. szám 2007. május 11. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 59/2007. (IV. 19.) Ö.h. Beszámoló Debrecen

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 9. szám 2012. április 26. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 9. szám 2012. április 26. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 9. szám 2012. április 26. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés

2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés IV-77/4594/2013. sz. határozat 1. számú melléklet 2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása I/1. A 2012. évi ellenőrzési tervben foglalt feladatok

Részletesebben

É S. 1. sz. melléklet

É S. 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet É V E S E L L E N Ő R Z É S I É S É V E S Ö S S Z E F O G L A L Ó E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2010. évi belső ellenőrzési kötelezettségének

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről Zárszámadás B.) része SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Belső ellenőrzése Ikt. szám: 18/2014. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Aljegyzője részére Helyben ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről 1. A BELSŐ

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről A Belső Ellenőrzési Osztály és feladatellátásának általános bemutatása A 2011.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/79-11/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről 0565 2005. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS a Zala Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Zala Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Zala Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről 0546 2005. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2010. április 1-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2009. évi ellenőrzési tapasztalatokról Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Részletesebben

Ifj.dr.Sallay József Ügyvédi Iroda 1055 Budapest Kossuth tér 18. fszt. Tel: 237-06-24; Fax: 237-06-23 e-mail: sb.ui@chello.hu

Ifj.dr.Sallay József Ügyvédi Iroda 1055 Budapest Kossuth tér 18. fszt. Tel: 237-06-24; Fax: 237-06-23 e-mail: sb.ui@chello.hu Ifj.dr.Sallay József Ügyvédi Iroda 1055 Budapest Kossuth tér 18. fszt. Tel: 237-06-24; Fax: 237-06-23 e-mail: sb.ui@chello.hu JELENTÉS BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI IRODA JOGI ÉS SZABÁLYSZERŰSÉGI

Részletesebben

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006.

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006. JELENTÉS a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről 0650 2006. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0355 2003. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

1LJ. számú előterjesztés

1LJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 1LJ. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-Testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

v v-\. ll'- ~vács Róbert Tárgy: Javaslat összefoglaló jelentés elfogadására a 2010. évben végzett önkormányzati Tisztelt Képviselő-testület!

v v-\. ll'- ~vács Róbert Tárgy: Javaslat összefoglaló jelentés elfogadására a 2010. évben végzett önkormányzati Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Tárgy: Javaslat összefoglaló jelentés elfogadására a 2010. évben végzett önkormányzati belső ellenőrzésekről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

JELENTÉS a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről 0554 2005. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó

Részletesebben

JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0527 2005. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012.05.03 i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012.05.03 i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 99/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012.05.03 i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés 2011. Előterjesztő: Készítette: Előzetesen

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...3

Részletesebben

/~t9. ~ cedo (.c~ I} / I 'ÍJ F? ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - ole.h - 'e f~ ...?~...:~ '.-... Dr. Kovács Ferenc polgármester

/~t9. ~ cedo (.c~ I} / I 'ÍJ F? ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - ole.h - 'e f~ ...?~...:~ '.-... Dr. Kovács Ferenc polgármester NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 Ügyiratszáma: 5123-6/2012/XI. Ügyintéző: Lengyelné Petris Erika ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0507 2005. február 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről

JELENTÉS. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről JELENTÉS Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről 1038 2011. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság

Részletesebben

JELENTÉS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről 0528 2005. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

egyszerű szavazattöbbséget igényel!

egyszerű szavazattöbbséget igényel! PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1133/2010. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

Tárgy: 2012. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és az összefoglaló ellenőrzési jelentés Melléklet: 2 db

Tárgy: 2012. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és az összefoglaló ellenőrzési jelentés Melléklet: 2 db Szentes Város Polgármesterétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Ikt. szám: U-24627/2013. Témafelelős: Polyák Sándorné Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: 2012. évre vonatkozó éves

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Piliscsaba. 13106 2013. október

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Piliscsaba. 13106 2013. október JELENTÉS az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Piliscsaba 13106 2013. október Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0026-040-038/2013. Témaszám: 1065 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 27-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 27-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 27-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...4 Beszámoló a

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. március 31. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben