DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 9. szám május 13. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 68/2008. (III. 20.) Ö.h. Kölcsey Ferenc ösztöndíj adományozásáról /2008. (III. 20.) Ö.h. Debrecen Város Sajtódíja adományozásáról /2008. (III. 20.) Ö.h. Debrecen Város Díszpolgára cím tárgyévben kiadható számának megemeléséről /2008. (III. 20.) Ö.h. Díszpolgári cím, Pro Urbe és Mecénás díj adományozásáról /2008. (IV. 24.) Ö.h. Kerékpáros Infrastruktúra Fejlesztés támogatásáról és a KÖZOP keretében meghirdetett pályázati felhívásokra pályázatok benyújtásáról és saját forrás biztosításáról /2008. (IV. 24.) Ö.h. Kezdeményezésről az önkormányzat nemzetbiztonsági védelmének megszüntetése érdekében /2008. (IV. 24.) Ö.h. Beszámoló Debrecen Megyei Jogú Város közbiztonságának évi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról 1177

2 75/2008. (IV. 24.) Ö.h. Az Önkormányzata évi zárszámadásáról, a pénzmaradvány megállapításáról szóló 9/2008. (II. 29.) rendelet végrehajtásához szükséges döntések elfogadásáról /2008. (IV. 24.) Ö.h. Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. létrehozásáról /2008. (IV. 24.) Ö.h. A Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal) tárgyú nagyprojekt pályázatának benyújtásáról és saját forrás biztosításáról szóló 4/2008. (I. 31.) határozat módosításáról /2008. (IV. 24.) Ö.h. A DEBMUT Zrt-ben lévő önkormányzati tulajdonú részvénycsomag értékesítéséről /2008. (IV. 24.) Ö.h. A 7624 hrsz-ú, Debrecen, Thaly K. u. 4. szám alatti ingatlan kisajátítási ügyéről /2008. (IV. 24.) Ö.h. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár elhelyezésére szolgáló, Debrecen, Piac utca 20. szám alatt található ingatlanrész térítésmentes használatba adásáról /2008. (IV. 24.) Ö.h. A Debrecen, Piac u. 28/C. sz. alatti irodahelyiség árverés nélküli bérbeadásáról a Debrecen - Mikepércs Kistérségi Iroda elhelyezése céljából /2008. (IV. 24.) Ö.h. A piac csarnok épületének és a működtetéshez szükséges ingó vagyontárgyaknak a Debreceni Közterület- Felügyelet részére történő bérbeadásáról /2008. (IV. 24.) Ö.h. A Debrecen, Blaháné u. 4. sz. alatti tetőtéri műterem bérbeadásáról /2008. (IV. 24.) Ö.h. Az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetője által benyújtott törvényességi észrevételek megtárgyalásáról /2008. (IV. 24.) Ö.h. A MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Társaság évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyásáról és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról /2008. (IV. 24.) Ö.h. A DEHUSZ Kht évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyásáról és a közhasznúsági jelentésének elfogadásáról /2008. (IV. 24.) Ö.h. A DVSC Futball Szervező Zrt évi számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyásáról 1311

3 89/2008. (IV. 24.) Ö.h. A DVSC Utánpótlás Nevelő Kft évi számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyásáról /2008. (IV. 24.) Ö.h. A DVSC Kézilabda Kft évi számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyásáról /2008. (IV. 24.) Ö.h. Debrecen TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ és Oktatási Szolgáltató Közhasznú Társaság évi közhasznú éves beszámolójának jóváhagyásáról és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról /2008. (IV. 24.) Ö.h. Intézményi férőhelyek csökkentéséről Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Házában /2008. (IV. 24.) Ö.h. Támogató nyilatkozat elfogadásáról a Nemzetközi Érettségi Szervezethez való csatlakozás érdekében, a nemzetközi érettségi vizsgának a Fazekas Mihály Gimnáziumban történő bevezetése céljából /2008. (IV. 24.) Ö.h. Pályázat kiírásáról magasabb vezetői beosztás ellátására a Hunyadi János Általános Iskolában /2008. (IV. 24.) Ö.h. Közhasznúsági szerződés kötéséről a Debrecen Kézilabda Sportjáért Alapítvánnyal /2008. (IV. 24.) Ö.h. Egyes gyermekvédelmi és szociális intézmények alapító okiratainak módosításáról /2008. (IV. 24.) Ö.h. A kulturális intézmények alapító okiratainak módosításáról /2008. (IV. 24.) Ö.h. A 4. számú fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó megállapodás módosításáról /2008. (IV. 24.) Ö.h. Az 5. számú fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó megállapodás módosításáról /2008. (IV. 24.) Ö.h. A 6. számú fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó megállapodás módosításáról /2008. (IV. 24.) Ö.h. A 10. számú fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó megállapodás módosításáról /2008. (IV. 24.) Ö.h. A 43. számú fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó megállapodás módosításáról /2008. (IV. 24.) Ö.h. Bírósági ülnök megbízatásának megszűnéséről (kivonat) /2008. (IV. 24.) Ö.h. Szociális ellátásra irányuló fellebbezések elbírálásáról (kivonat) 1486

4 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 68/2008. (III. 20.) határozata A Közgyűlés a Kulturális Bizottság előterjesztésére, az évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése, valamint az évi CXL. törvény 76. (1) bekezdése és (2) bekezdésének h) pontja alapján, 211/2006. (VII. 10.) Ö.h-ra tekintettel 1./ Kölcsey Ferenc ösztöndíjat adományoz a Debreceni Kodály Kórus részére, Kocsár Miklós szerzői estjének megvalósítására, új mű bemutatására. 2./ Felkéri a Kulturális Osztály és a Titkárság vezetőjét, hogy a Város Napja alkalmából tartandó ünnepi Közgyűlésen történő díjátadás előkészületeit tegyék meg. Határidő: azonnal Felelős: a Kulturális Osztály vezetője a Titkárság vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 69/2008. (III. 20.) határozata A Közgyűlés a Kulturális Bizottság előterjesztésére az 53/1997. (XII. 20.) Kr. számú rendelet 5/B. (1) bekezdése, valamint a 12. (2) bekezdése alapján 1./ Debrecen Város Sajtódíja elismerést adományoz R. Simor Katalin részére. 2./ Felkéri a Kulturális Osztály és a Titkárság vezetőjét, hogy a Debrecen Város Napja alkalmából tartandó ünnepi Közgyűlésen történő díjátadás előkészületeit tegyék meg. Határidő: azonnal Felelős: a Kulturális Osztály vezetője a Titkárság vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

5 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 70-1/2008. (III. 20.) Ö.h. A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 53/1997. (XII. 20.) Kr. rendelet 3. (2) bekezdése alapján a Debrecen Város Díszpolgára cím adományozása tekintetében a tárgyévben kiadható címek számát eggyel megemeli. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 70/2008. (III. 20.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés c) pontja, valamint az 53/1997. (XII. 20.) Kr. számú rendelet 3. -a, 5. -a, 5/A. -a alapján, tekintettel a 9/2008. (II. 29.) Ö.r. 12. (7) bekezdésére 1./ Debrecen Város Díszpolgára címet adományoz Dr. Orosz István Dr. Péterffy Árpád részére, részére, Debrecen Város Pro Urbe díja elismerést adományoz Boda István Dezső Zsigmond részére, részére, Debrecen Város Mecénása díjat adományoz Horváth Sándor Pocsai József Attila részére, részére. 2./ Felkéri a Titkárság, valamint a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a Város Napja alkalmából tartandó ünnepi Közgyűlésen történő díjátadás előkészületeit tegyék meg. Határidő: azonnal Felelős: a Titkárság vezetője és a Kulturális Osztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

6 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 72/2008. (IV. 24.) határozat A Közgyűlés a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére, az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése alapján 1./ pályázatot nyújt be a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által az 1,2,3 számjegyű utak mentén közlekedésbiztonsági célú önálló kerékpárutak építéséhez és dokumentálhatóan 10 évnél régebben épült, a jelenlegi Útügyi Műszaki Előírásnak (továbbiakban ÚME) nem megfelelő szélességű, rossz állapotban levő, engedélyköteles kerékpárút szélesítés és burkolat megerősítés tervezéséhez és engedélyeztetéséhez kapcsolódó támogatás elnyeréséhez. a) 35. sz. főút mellett a Böszörményi út/vezér utcai csomóponttól a Böszörményi út/ Füredi u. csomópontjáig terjedő m hosszú szakasz E Ft beruházási összköltségre becsült megépítéséhez 80%, azaz E Ft támogatás elnyerésére 20%, azaz E Ft saját forrás biztosításával. b) 48. sz. főút mentén a kb m hosszú meglevő kerékpárút szélesítésének, burkolat megerősítésének tervezési munkáira 8-8,5 millió forintra becsült tervezési díjához kapcsolódó 50%-os mértékű támogatás elnyerésére 4,0-4,25 millió forint önrész biztosításával. 2./ Pályázatot nyújt be a KÖZOP programban meghirdetett 1,2,3 számjegyű utak külterületén létesítendő kerékpárút, a Debrecen - Pallag bekötő út csatlakozásig kb. 6 km hosszú szakasz megtervezésére és engedélyeztetésére, és biztosítja a pályázatban elvárt 20%-os önrészt, azaz E Ft-ot, 7,2 millió forint becsült költség figyelembe vételével. 3./ Felkéri a Titkárság és a Városfejlesztési Főosztály vezetőit a pályázatok előkészítésére és benyújtására, felhatalmazza a polgármestert a pályázatok aláírására. Határidő: GKM pályázati kiírásoknál a pályázat beadása vagy első fordulóban (2008. május 14-ig) vagy második fordulóban (2008. július 31-ig). KÖZOP kiírás esetén május 15. után Felelős: a pályázatok elkészítéséért és benyújtásáért: a Titkárságvezető és, a Városfejlesztési Főosztály vezetője, a pályázatok aláírásáért: a polgármester 4./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az 1-2./ pontban meghatározott fejlesztéshez szükséges saját forrást a pályázatok sikere esetén DMJV Önkormányzata évi költségvetésébe tervezze be. Határidő: a évi költségvetés tervezése Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

7 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 73/2008. (IV. 24.) határozat A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére, az évi LXV. törvény 101. (1) bekezdésének c.) pontja alapján 1./ úgy dönt, hogy az önkormányzati alapjogok védelme érdekében az erre irányuló megkeresés esetén sem kíván az önkormányzat nemzetbiztonsági védelmére megállapodást kötni a nemzetbiztonsági szolgálattal. 2./ Felterjesztéssel él a miniszterelnökhöz, és kezdeményezi a 3002/2004., valamint az azt módosító valamennyi kormányhatározatból összhangban a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló évi CXXV. törvénnyel a nemzetbiztonsági kockázat hiánya miatt, az önkormányzatoknak a központi államhatalmi és kormányzati tevékenység szempontjából kiemelt fontosságúvá minősítésének visszavonását. 3./ Felkéri a polgármestert, hogy az 1-2./ pontban foglalt döntésekről a miniszterelnököt tájékoztassa. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 74/2008. (IV. 24.) határozata A Közgyűlés a Debreceni Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése és az évi XXXIV. törvény 8. (4) bekezdése alapján 1./ elfogadja Debrecen Megyei Jogú Város közbiztonságának évi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót.

8 2./ Felkéri a Debreceni Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjét, hogy Debrecen Megyei Jogú Város közbiztonságának évi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: április 30. Felelős: a Debreceni Rendőrkapitányság vezetője 3./ Felkéri a Debreceni Rendőrkapitányság vezetőjét, hogy tegyen intézkedéseket a következő területeken és szeptember 30-ig adjon tájékoztatást a Közgyűlésnek ezek eredményeiről. - Állítsák helyre a belváros korábbi közbiztonságát, a polgároknak és a városba látogatóknak, hogy bűncselekmények elszenvedése nélkül legyen lehetőségük újra sétálni a nap bármely szakában, a belvárosban, a Nagytemplom és más neves középületeink környezetében. - Számolják fel a nagyerdei övezet veszélyeztetett övezeteiben a tiltott kéjelgés minden formáját, szűnjön meg az ott lakó és oda pihenni járó polgárok zaklatása. Jelezze Kapitány Úr, hogy a várostól és polgáraitól milyen együttműködést kíván e területen a zéró tolerancia érvényesítéséhez. - Tegyen intézkedéseket a szükséges helyeken a térfigyelő rendszerek kiterjedtebb használatára és a meglévő rendszer hatékonyabb működtetésére. - Kezdeményezze fővárosi minta alapján azonnal bevezethető grafiti akciócsoport létrehozását. - A legutóbbi napok jótékony tapasztalatai alapján is: a városban egyre gyakrabban jelentkező és elnyúló forgalmi torlódások kezelése érdekében növelje a forgalomirányító rendőrök bevetését a kellő pontokon és időben. - Tegyen intézkedéseket a kertségekben egyre nagyobb méreteket öltő bűncselekmények megelőzésére, hatékony üldözésére. - Tegyen javaslatot Alezredes Úr közös fellépésre, pályázati együttműködésre a várossal és az egyetemmel európai uniós források elnyerése érdekében a rendőri munka feltételeinek javítása céljából. Határidő: szeptember 30. Felelős: a Debreceni Rendőrkapitányság vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

9 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 75/2008. (IV. 24.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1), a évi XXXVIII. törvény 82. -a, 97. (2) bekezdése, a 12/2005. (IV. 29.) Kr. rendelet 6., a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 5. (4) bekezdés, továbbá a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján 1./ felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat évi zárszámadásáról, a pénzmaradvány megállapításáról szóló 17/2008. (IV. 30.) rendelet hatályba lépésével egyidejűleg értesítse a költségvetési intézményeket, és a Polgármesteri Hivatal érintett osztályait a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester 2./ Javasolja a polgármesternek, hogy a Hatvani István Általános Iskola, valamint az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola igazgatóit figyelmeztesse a évi kiadási előirányzat túllépése miatt. Felkéri az Újkerti Nevelési Oktatási Központ, valamint a Povolny Ferenc Szakképző Iskola igazgatóját, hogy saját hatáskörében mint a gazdasági szervezet irányítói vizsgálják meg, hogy történt-e egyéb kötelezettségszegés. 3./ Jóváhagyja a évi zárszámadás adatai alapján a 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal (közhasznú társaságokkal) kötött szerződéseket (támogatásokat) a 31. számú mellékletben foglalt kimutatás szerint. 4./ A lakásalap évi felhasználását E Ft bevételi teljesítéssel, valamint E Ft kiadási teljesítéssel elfogadja. (23. számú melléklet) 5./ A Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzésének működtetéséről szóló Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentést tudomásul veszi. (24. számú melléklet) 6./ A évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. (25. számú melléklet) 7./ Az Önkormányzat december 31-i fordulónappal készült vagyonkimutatásról és vagyonértékelésről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. (26, 27, 28, 29, 30. számú mellékletek) Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

10 23. számú melléklet Lakásalap évi felhasználása Ezer Ft-ban Sor-szám Megnevezés Eredeti előirányzat (Felhasználási cél) Felhasználási cél teljesítése Teljesítés %-a 1. Áthúzódó kötelezettségekre ,28 2. Társasházak felújítási alap képzése ,89 3. Első lakáshoz jutók támogatása ,86 4. Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása ,44 5. Lakóingatlanok vásárlása, építése, közművesítése, lakásépítési telek vásárlása, kialakítása, közművesítése ,97 6. Cívis Ház Rt. részére bonyolítási díj ,80 7. ISPA szennyvízprogram ,00 8. Bankköltség ,93 9. Tartalék ,00 Betétlekötés - 0 0,00 Összesen: ,13 Lakásalap évi bevétele Ezer Ft-ban Sorszám cél teljesítése Felhasználási Felhasználási cél Megnevezés 1. Nyitó egyenleg Kamatbevétel Lakásértékesítés, részletfizetés Lejárt betét kamata Összesen: ( ) Teljesítés: Záró egyenleg:

11 24. számú melléklet Éves, éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés DMJV Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. sz. rendelete szerint belső ellenőrzés keretében kerül végrehajtásra a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92. -ában, és a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendeletben foglaltakra alapozva az alábbi ellenőrzési feladat: A polgármesteri hivatalnál és az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokra vonatkozóan belső ellenőrzés végzése. Az önkormányzati fenntartású, az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél pénzügyi-gazdasági ellenőrzés végzése. Az önkormányzati tulajdonú költségvetési támogatásban részesülő társaságok, közalapítványok működésének pénzügyi-tulajdonosi ellenőrzése. Az önkormányzat által a város költségvetéséből nyújtott támogatások rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése a kedvezményezett szerveknél 1 M Ft és 1 M Ft feletti támogatások esetében. A fenti összetett ellenőrzési feladatot DMJV Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztálya látja el. Az osztály funkcionális (feladatköri és szervezeti) függetlensége a fenti jogszabályoknak megfelelve a hivatal szervezeti rendjében biztosított, az Ellenőrzési Osztály tevékenységét közvetlenül a Jegyzőnek alárendelve végzi. Az Ellenőrzési Osztály feladatát évben is belső ellenőrzési terv alapján látta el, melyet a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményezése mellett a képviselő-testület tárgyévet megelőzően 260/2006. (XI.23.) Ö.h. határozatával jóváhagyott. 1. A tervfeladatok teljesítésének értékelése, a tervtől való eltérés és a terven felüli ellenőrzések indokai Az éves ellenőrzési terv elvégzendő feladatként 13 hivatali belső ellenőrzést, 4 önállóan gazdálkodó intézménynél (részben önállóan gazdálkodó intézményekkel együtt 38) pénzügyi, gazdasági ellenőrzést, 4 témában további intézményeket és társaságokat érintő ellenőrzést, továbbá 4 önkormányzati társaság esetében tulajdonosi-pénzügyi ellenőrzést tartalmazott, ezen kívül 69, a város költségvetéséből 1 M Ft és e feletti támogatásban részesült szervezet került a tervben kijelölésre a támogatások rendeltetésszerű felhasználását illetően. A 4 önállóan gazdálkodó intézmény helyett 3-ban került sor a terv szerinti ellenőrzés lefolytatására. Egy tervezett önálló intézménynél, a Csokonai Színháznál az ellenőrzés ütemezett időszakában az intézménynél történt gazdálkodási problémák miatt önkormányzati biztos kirendelésére került sor. Tekintettel az intézményi gazdálkodásra vonatkozóan az önkormányzati biztos intézménynél betöltött szerepére (ellenőrzés is), a fenntartói pénzügyi-gazdasági ellenőrzést a pénzügyi vezetéssel egyeztetve célszerű volt évre átütemezni.

12 A tervezett 4 önkormányzati tulajdonú társaságnál az ellenőrzés megtörtént. Az egy-egy témát érintő ellenőrzések így: a évi állami normatív hozzájárulás elszámolásához szolgáltatott alapadatok helyszíni felülvizsgálata az intézményeknél (54 intézmény); a évi állami normatív hozzájárulás lehívásához az intézményi adatközlés felülvizsgálata a beküldött adatok alapján (99 intézmény); az önkormányzat tulajdonában lévő, az intézmény által használt ingatlanvagyon és az intézmény alapító okiratában megjelölt alaptevékenység összhangjának vizsgálata (9 intézmény 10 óvoda) helyszíni vizsgálata szintén megtörtént. Szerepelt még a évi tervben, hogy az osztály részt vesz a Pénzügyi Osztály munkatársaival együtt az intézményi tervezett költségvetések és a támogatott társaságok üzleti tervének felülvizsgálatában. Mivel a tervezés időszaka átcsúszott elejére, és az Ellenőrzési Osztály megkezdte a évre tervezett normatíva ellenőrzést a évi elszámoláshoz illetve a zárszámadáshoz kapcsolódóan, a feladat végrehajtására már nem kerülhetett sor. Terven felül került végrehajtásra 2 intézményt érintő ellenőrzés, melyet bejelentésre (intézményvezetői, szülői) Halász D. János alpolgármester úr kezdeményezett, és DMJV Jegyzője rendelte el. Ezen kívül az osztály 8 intézményt érintően biztosított ellenőri felügyeletet intézményvezetői, gazdaságvezetői, munkakör illve feladat átadás-átvételénél az illetékes szakosztályok vezetőinek (egy esetben intézmény) kérésére, annak szabályos pénzügyi lebonyolítása érdekében. Külön utóellenőrzés az Ifjúság u. Óvoda és részben önállóan gazdálkodó intézményeinél, valamint két kollégiumnál (Gulyás P., Hatvani I.) került betervezésre. Mindhárom végrehajtásra megtörtént. A támogatott szervezetek ellenőrzésével összefüggésben elmondható, hogy a 69 ellenőrzési tervbe ütemezett ellenőrzés helyett összesen 73 valósult meg a következők szerint. Egy tervben szereplő szervezet nem került helyszíni ellenőrzésre, a Debreceni Jégcsarnok Kft., mivel ténylegesen engedményezett összegben részesült DMJV Önkormányzattól engedményezési szerződések alapján, három szervezetet, mint engedményezőt érintve. Öt támogatott szervezetnél terven felül került végrehajtásra az ellenőrzés, melyet az Ellenőrzési Osztály vezetője kezdeményezett. Erre azért volt szükség, mivel a tervezés időszakában az összes ellenőrzésbe vonható támogatott szervezet még nem volt ismert, a támogatottak teljes listája év végével vált ismertté. Így évben néhány szervezetet pótlólag kellett bevonni az ellenőrzötti körbe. A hivatalt érintő 13 belső ellenőrzésből 6 ellenőrzés történt meg. Ezen kívül tervben nem szereplő vizsgálatként 3 ellenőrzést végzett el a belső ellenőrzés. Az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának vezetőjének megkeresésére Jegyző úr rendelt el vizsgálatot a hivatal Szociális Osztályán egy határozat késedelmes postázásának oka kapcsán. Ugyancsak jegyzői elrendeléssel végzett el az Ellenőrzési Osztály két további soron kívüli vizsgálatot, a évi területi és országos kisebbségi választás, és a június 24-én megtartott időközi helyi önkormányzati képviselő választás pénzügyi elszámolásának utóellenőrzése tárgyában, melynek eredményét a vonatkozó jogszabály szerint a Területi Választási Irodához kellett továbbítani. A hivatalnál az elmaradt belső ellenőrzéseket személyi feltételek hiánya okozta, elsősorban tartós távollét (GYED) miatt. A meghiúsult vizsgálatok évben ismételten ütemezésre kerültek.

13 Az ellenőrzések teljesítését az ellenőrzés alá vont intézmények, társaságok, egyéb szervezetek és hivatali szervezeti egységek részletezését, valamint az intézményvezetői, gazdaságvezető munkakör illetve feladat átadás-átvételben érintett intézmények felsorolását az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák. 2. Az ellenőrzések személyi feltételeinek helyzete, az ellenőrzés minősége Az Ellenőrzési Osztály létszáma 13 fő. Ebből az ellenőrök száma 11 fő. A 11 főből 2 fő belső ellenőr a hivatal belső ellenőrzési feladatait látja el, 9 fő revizor önkormányzati intézmények, társaságok, és egyéb támogatott szervezetek esetében végez ellenőrzést. A éves ellenőrzési terv 11 fő ellenőri kapacitásra alapozva került összeállításra. Végrehajtásra 9 fővel került 1 fő revizor és 1 fő belső ellenőr tartós távollét (GYED, GYES) miatt. Az átmenetileg üres álláshelyeket nem sikerült megfelelő szakemberrel betölteni. Az ellenőri kapacitás jelenleg sem teljes, határozott időre szólóan még egy gyermeke gondozása miatt tartósan távollévő revizor helyettesítését kell megoldani továbbra is. Az elvégzett munka minőségét az ellenőrök megfelelő felkészültsége, az ellenőrzés lefolytatásához összeállított program (melyben megjelölt részletes feladat az ellenőrzés fő vezérfonala) az ellenőrzések szakszerű, programhoz igazodó végrehajtása, a megállapítások helytállóságának megfelelő alátámasztása, a tett és elfogadott hasznosítható javaslatok jelentik. Erre az osztály feladata végrehajtása során folyamatosan törekszik. Az osztály jelenlegi munkatársainak szakmai felkészültsége a feladatellátással összhangban jónak ítélhető évben az osztályon 2 fő szerzett a meglévő szakirányú felsőfokú iskolai végzettsége mellé további ugyancsak szakirányú felsőfokú szakképzettséget (2 fő költségvetési ellenőri), illetve 1 fő jogi tanulmányait évben kezdte el, és jelenleg is folytatja tanulmányait. A munka minőségét e mellett szakmai önképzéssel, az alkalmazott jogszabályok és egyéb rendelkezések naprakész ismeretével, szakmai továbbképzésekkel, az osztályon belüli szakmai konzultációkkal, a vonatkozó információk időben történő biztosításával tovább lehet növelni. 3. Az ellenőrzések tárgyi feltételeinek helyzete Az osztály számára a munkavégzés tárgyi feltételei alapvetően biztosítottak voltak. Az ellenőrzések jogszabályi hátterét az informatikai úton elérhető jogszabályok, egyéb jogforrások és előírások (pl.: CD jogtár, önkormányzati rendelettár, határozattár stb.), valamint különféle papír-alapú adathordozók biztosították, az internet hozzáférés minden munkatárs számára biztosított. A jogszabályok értelmezéséhez szakirányú kiadványok is segítették az ellenőrök munkavégzését, melyet a hivatal szintén folyamatosan biztosít az osztály számára (például: Saldo Kiadványok) évben a tárgyi feltételek tovább javultak, az ellenőrök technikai felszereltsége csak nem teljes. A cél az, hogy minden munkatársnak legyen számítógépe, mely ma már elengedhetetlen munkaeszköz kell, hogy legyen ezen a munkaterületen is. A nyomtatóval való ellátottságot bár az szintén javult továbbra is bővíteni szükséges az osztályon.

14 4. Az ellenőrzéseket segítő egyéb tényezők Az ellenőrzési munkát segítette a polgármesteri vezetés is, valamint a hivatal Jegyzője, Aljegyzője. A munkát ugyancsak segítették a vizsgált intézmények, társaságok, szervezetek, a hivatal érintett főosztályai, osztályai, csoportjai. A kért adatok az ellenőrök részére határidőben rendelkezésre álltak, kivételt jelentett egy támogatott szervezet, a Debreceni Városi Egyetemi Kosárlabda Rt. Itt már a kapcsolatfelvétel, továbbá a könyvelést végzők táppénzes állománya, s a munkaviszonyuk megszüntetése is gondot okozott az ellenőrzés számára. Továbbá az Rt-nél az ellenőrzés idején indult meg a felszámolási eljárás is. A különböző számlák, szerződések, megállapodások keresése és egyeztetése a helyszíni ellenőrzés időigényét a tervezetthez képest ugyancsak nagymértékben meghosszabbította. 5. Az ellenőrzéseket akadályozó egyéb tényezők Az ellenőrzéseket akadályozó egyéb tényező nem merült fel. 6. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai 6.1. Pénzügyi-gazdasági intézményi ellenőrzések (típusa szerint: rendszerellenőrzés) Pénzügyi-gazdasági ellenőrzés keretében évben 3 önállóan gazdálkodó intézmény az Újkerti Nevelési-Oktatási Központ Általános Iskola, Diákotthon és Óvoda és 15 részben önállóan gazdálkodó intézménye, a Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus és 5 részben önállóan gazdálkodó intézménye, valamint a Povolny F. Szakképző Iskola és 13 részben önállóan gazdálkodó intézménye került ellenőrzésre. Ezekben az intézményekben a pénzügyi-gazdasági ellenőrzés mely január 1-jétől közel kétéves időszakot fogott át feladata volt annak megállapítása, hogy a feladatellátás és gazdálkodás szervezettsége és szabályozottsága megfelelő-e; a bevételek körének és mértékének meghatározása, beszedése, nyilvántartása jogszerű-e, és hozzájárul-e az eredményes gazdálkodáshoz; az erőforrásokkal (munkaerő, tárgyi és pénzeszközök) való gazdálkodás szabályszerű, hatékony és eredményese. Megfelelő-e az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás gyakorlata; a bizonylati elv, bizonylati fegyelem, gazdálkodási jogkörök érvényesülése biztosított-e; a számviteli rend megfelelően került-e kialakításra, továbbá az abban foglaltak és a gyakorlat közötti összhang megvalósult-e; a gazdálkodás szabályszerűségét biztosító kontrollok hatékonyan segítették-e a végrehajtást; az előző pénzügyi-gazdasági ellenőrzés által feltárt hiányosságok felszámolására tett intézkedéseket végrehajtották-e. Az együtt gazdálkodó intézmények esetében a részben önállóan gazdálkodó részjogkörrel rendelkező intézmények gazdasági feladatait megállapodás alapján az önállóan gazdálkodó teljes jogkörrel rendelkező intézmény végzi, mely saját költségvetési előirányzatai felett és a hozzárendelt intézmények meghatározott előirányzatai felett jogosult rendelkezni. Az intézmények pénzügyi-gazdasági tevékenységének rendszerellenőrzését elvégezve gazdasági egységenként az alábbiak kerültek összegzésképpen megállapításra.

15 Újkerti Nevelési-Oktatási Központ Általános Iskola, Diákotthon és Óvoda gazdasági egységnél: Az intézmény működési rendjét és gazdálkodását meghatározó szabályzatokkal rendelkezett. A feladatellátás és a gazdálkodás szervezettsége az előző vizsgált időszakhoz viszonyítva javult. A szabályozások minőségét azonban kedvezőtlenül befolyásolta, hogy több szabályzata (SZMSZ, Ügyrend, Számviteli politika, Eszközök és források értékelési Szabályzata, valamint a Pénz- és értékkelezési Szabályzat) a gyakorlathoz, a helyi viszonyokhoz és a jogszabályi változásokhoz igazítottan csak részben került kiegészítésre, illetve módosításra. A többszöri jogszabályi és szervezeti változások miatt a módosításukat, és egységessé tételüket indokoltnak tartotta az ellenőrzés. A gazdasági szervezet dolgozói személyre szabott munkaköri leírással rendelkeztek, azonban az egyes munkakört betöltő dolgozók feladata, hatásköre és felelőssége néhány esetben hiányosan került rögzítésre. Az intézmények egységszinten a vizsgált időszakban közel négy milliárd forinttal gazdálkodtak. A bevételek és kiadások tervezése során a jogszabályi előírásokat és a fenntartó irányelvét az intézmények általánosságban betartották. A tervezéshez készült szöveges indoklás az egységhez tartozó öt intézménynél az egyes bevételi jogcímekhez kapcsolódóan bérleti díj, továbbszámlázott szolgáltatás azonban nem került megfelelő számításokkal alátámasztásra. Az intézmény tervezett bevétele egységszinten a vizsgált időszak lezárt évében 100,16 %-ra teljesült. A bevételek megállapítása, beszedése az alaptevékenységgel összefüggő bevételek vonatkozásában szabályosan történt. A bérleti díjak (garázs, büfé és a szolgálati lakás szemétdíjai) megállapításánál azonban nem jártak el megfelelő gondossággal, ami bevételkiesést eredményezett. A bevételekhez kapcsolódó számlázás és alkalmazott nyilvántartási rendszer megfelelő volt, lehetőséget adott a havi egyeztetések elvégzéséhez, ami az ellenőrzött intézmények esetében biztosított volt. Az alapfokú művészetoktatásban részt vevők térítési- és tandíj megállapítása a képzést végző 3 intézményben szabályosan történt. Az intézmények bevételeiket pályázatokkal igyekeztek kiegészíteni, melyet az eszközfelszereltség javítására fordítottak. A keletkezett hátralékok behajtására a szükséges intézkedéseket megtették. A túlfizetéseket a következő időszakok befizetéseinél figyelembe vették, melyek étkezési és művészetoktatási térítési díjakból keletkeztek. Az adósok állományáról az analitikus nyilvántartást vezették, és a főkönyvi könyveléssel történő egyeztetése biztosított volt. Az együttgazdálkodó intézmények kiadási előirányzata együttessen a módosított előirányzathoz képest (függő, átfutó kiadások nélkül) a vizsgált időszak lezárt évében 99,11 %-ra teljesült. Az előirányzat-módosításokat (felügyeleti, saját hatáskörű) szabályosan végezték el. A többlet előirányzatok felhasználása a megjelölt feladatokra történt. Az előirányzatokról és az abban bekövetkezett változásokról az analitikus nyilvántartás vezetése pontos és követhető volt, azonban a havi pénzforgalmi adatokhoz történő egyeztetéshez javasolta a revízió göngyölített módszert alkalmazni. Az ellenőrzött időszakban a kiadási előirányzatok betartásra kerültek, ezen belül a személyi juttatásoknál és járulékoknál mutatkozó éven belüli túllépés nagyrészt a fenntartó megszorító intézkedésével volt összefüggésben, melynek kompenzálása az érintett öt intézménynél megtörtént. A dologi kiadásoknál az ellenőrzött esetekben indokolatlan kifizetést nem állapított meg az ellenőrzés. A megállapítások azt mutatták, hogy a dologi kiadásokra biztosított összeg az intézményeknél az alapvető működéshez volt csak elegendő. Jelentősebb fejlesztést a jogszabály által előírt minimális eszközfelszereltség biztosításához és a

16 felújításokra, beruházásra lebontott pótelőirányzatok biztosítottak. Ezek felhasználásával kapcsolatban kifogás nem merült fel. Az intézmények pénzmaradványa szabályosan került kimutatásra. A fenntartó által jóváhagyott összeg rendeltetésszerű felhasználását az intézmények biztosították. A személyi juttatásokkal való gazdálkodás a meghatározott létszámkeret és a hozzá rendelt kiemelt előirányzat felhasználásával általában a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt. A revízió a mintavételül választott 124 fő személyi anyagának, illetve besorolásának ellenőrzése során két fő esetében tapasztalt szabálytalanságot, melyek a további szakképesítés miatti illetménynövekedés odaítélésére vonatkoztak. Egy főnél az illetménynövekedés visszavonásáról még az ellenőrzés ideje alatt intézkedés történt. Az előző pénzügyi-gazdasági ellenőrzés során kifogásolt esetekben további 30 főnél utóellenőrzés keretében a revízió vizsgálatot végzett, s megállapította, hogy a szabálytalanságok, illetve hiányosságok megszüntetésére minden kifogásolt dolgozónál intézkedtek. Az illetménypótlékok mértékének megállapítását a jogszabályoknak megfelelően végezték. A túlmunka, helyettesítés és műszakpótlék megállapítása és elszámolása során a szúrópróbaszerűen ellenőrzött esetekben az intézmények helyesen jártak el. A 13. havi, illetve az egyhavi külön juttatás, felmentés, végkielégítés, jubileumi jutalom megállapítása és kifizetése a jogszabályi előírásoknak megfelelt. A megbízási díjak jogosan kerültek kifizetésre. A megbízási szerződések alaki és tartalmi szempontból megfelelőek voltak. A létszám- és bérnyilvántartását a revízió pontosnak és megbízhatónak ítélte. A befektetett eszközök állományának jelentősebb változását a beszerzések, felújítások, térítésmentes átvételek, továbbá a selejtezések befolyásolták. Ezen eszközöknél az értékcsökkenések elszámolásához kapcsolódóan a kifogásolt esetekben VTSZ szám feltüntetésének hiányát kifogásolta az ellenőrzés. Javasolta, hogy a jövőben a vásárolt féleségek számláin a VTSZ szám feltüntetését meg kell követelni, mert ez a szám szolgáltat alapot az értékcsökkenési leírási kulcs meghatározásához. Egyéb esetekben azok szabályosan történtek. Az állományváltozások dokumentálását szabályosan végezték. A kisértékű tárgyi eszköz és a raktári készletek egyeztetése havi rendszerességgel megtörtént, melynek nyoma a nyilvántartásokon fellelhető volt. A selejtezési tevékenységet kisebb észrevétel mellett szabályosan végezték. A szabályozás és gyakorlat összhangja biztosított volt. A leselejtezett vagyontárgyak nyilvántartásból történő kivezetéséről, megsemmisítéséről, elszállíttatásáról gondoskodtak. A tételes vizsgálatra kiemelt bizonylatok során tapasztaltak alapján a felújítási és külső szolgáltatási szerződésen alapuló munkavégzéssel kapcsolatos bizonylatolást összességében a revízió megfelelőnek találta. A belső karbantartási tevékenységet azonban az ellenőrzött 5 intézmény közül csak egy iskolában (Gönczy P. Általános Iskola) tartotta megfelelőnek és kellően dokumentáltnak. A leltározási tevékenységet általánosságban az ellenőrzés szabályszerűnek és megfelelően bizonylatoltnak minősítette. Azonban az erre vonatkozó belső szabályozás kiegészítését és pontosítását tartotta szükségesnek a jogszabályi előírásokkal összhangban. A továbbiakban felhívta a figyelmet arra, hogy a belső ellenőr a leltározás során az elkövetkezendő időszakban leltárellenőrként nem végezzen feladatot. A házipénztár kialakítása, biztonságos működése, a személyi és tárgyi feltételek biztosítása összességében megfelelőnek volt minősíthető. A pénzkezelés gyakorlata, dokumentáltsága, az előlegek folyósítása szabályosan történt. Csupán a Pénz- és értékkelezési szabályzat, továbbá a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásának kiegészítésére tett javaslatot a revízió. Gépjárművel az együttgazdálkodó intézmények közül két intézmény rendelkezett (UNOK, Gönczy P. Általános Iskola). A rendelkezésre álló 3 gépjármű üzemanyag-fogyasztásának elszámolása, s az ezzel kapcsolatos dokumentálás szabályosan történt. A korrekciós tényezők helyesen kerültek alkalmazásra. Az UNOK-nál az alacsony kihasználtságra és a gépjármű

17 rossz műszaki állapotára figyelemmel a Mazda típusú személygépkocsi értékesítését javasolta a revízió. A bizonylati rendet és fegyelmet, valamint a számviteli előírásokat az ellenőrzés által észrevételezett néhány kivételtől eltekintve betartották. Az alapbizonylatok számszerűen helyes adatokat tartalmaztak, s tartalmukban a pénzforgalom indokoltságát alátámasztották, így indokolatlan kifizetés nem történt. A gyakorlatban a gazdálkodási jogkörök érvényesítése, s a szakmai teljesítések igazolása az észrevételezett néhány esetet kivéve szabályosan történt. A beszámolási és mérlegkészítési kötelezettségének az intézmény eleget tett. A mérleg hármas egyezősége főkönyv, analitika, leltár biztosított volt. Az aktív, passzív pénzügyi elszámolások összegei szabályosan kerültek kimutatásra. A számlarendnek megfelelő könyvelés a kiemelt esetekben a számlatükör számláinak alkalmazásával, helyesen történt. A belső kontrollok működésével kapcsolatban megállapította az ellenőrzés, hogy a FEUVE rendszer szabályozása hiányos volt, s csak az újbóli észrevétel után került módosításra. A még előfordult hibák, hiányosságok pedig a munkafolyamatba épített ellenőrzés további javítását tették szükségessé. A belső ellenőrzésre vonatkozó szabályozás (kézikönyv) konkretizálása, illetve kiegészítése az ellenőrzés ideje alatt megtörtént. A belső ellenőrök által végzett ellenőrzések megállapításai tényfeltáróak voltak, amelyek segítették az intézmények munkáját. Az ellenőrzéshez kapcsolódó iratok, dokumentációk, ezek nyilvántartása megfelelt az előírásoknak. Az utóellenőrzés, mely az előző pénzügyi-gazdasági rendszerellenőrzés megállapításaira tett intézkedések végrehajtását vizsgálta felül, megállapította, hogy a gazdasági munka két kifogásolt területén nem kerültek a hiányosságok teljes körűen felszámolásra, ezek pótlásáról az ellenőrzés idején gondoskodtak. Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus gazdasági egységnél: A gazdasági egységnél végzett rendszerellenőrzés tapasztalataira alapozva megállapította a revízió, hogy elkészítették a működésüket és gazdálkodásukat meghatározó kötelezően előírt szabályzatokat, valamint a szabályos működéshez szükséges belső szabályzatokat. Ezek közül néhány szabályzatot az ellenőrzés nem tartott teljes körűnek, kiegészítésüket javasolta (intézmények SZMSZ-ei, gazdasági szervezet működését szabályozó Ügyrend, Önköltségszámítási Szabályzat), illetve javasolta még elkészíteni a Bizonylati Szabályzatot. Ez szabályzat elkészítése ugyan nem kötelező, de az Ügyrendjük is utalt rá, valamint a feladatok és a hozzájuk kapcsolódó bizonylatok sokrétűsége is indokolta. Az intézmények munkavállalói rendelkeztek munkaköri leírásokkal, de azokat több esetben hiányosnak tartotta a revízió és szükségesnek ítélte az átdolgozásukat. A gazdasági egység a vizsgált időszakban közel egy milliárd forinttal gazdálkodott. Az ellenőrzött időszakban az intézmények bevételi és kiadási előirányzatukat a fenntartó által kiadott irányelveknek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően tervezték, kivéve 3 intézményt (Tourinform, MEZON, Könyvtár), ahol a bevételi előirányzat tervezése nem volt teljes körű, illetve nem a megfelelő jogcím vonatkozásában történt. Az együttgazdálkodó intézmények működési bevételei együttesen 118,55 %-ra teljesültek, úgy, hogy 3 intézmény (Kórus, Könyvtár és a Mezon) bevételi terve nem teljesült, melyet a Művelődési Központ, a Közösségi Ház és a Tourinform jelentős többletbevétele kompenzált. A revízió a bevételek mértékének megállapítását, beszedését, nyilvántartását ellenőrizve megállapította, hogy azok néhány esetet kivéve szabályosan történtek. A Közösségi Ház a tagdíjakkal kapcsolatos analitikus nyilvántartást nem vezetett, így a revízió nem tudott meggyőződni arról, hogy az érintettek minden hónapban eleget tettek-e fizetési

18 kötelezettségüknek. A bérbeadások esetében a kedvezményes bérleti díjakat kifogásolta a revízió. Több esetben az intézmények által megállapított önköltség nem térült meg, így nem feleltek meg az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 9. (5)-(6) bekezdésében foglalt előírásoknak. Az intézmények bevételi hátralékának (fellépti díj, jegybevétel, jegyjutalék, bérleti díj) beszedése érdekében a szükséges intézkedéseket megtették. A Kórusnál jelentkezett több éve fennálló jegybevétel követelés, melynek behajthatatlan követelésként való leírását kezdeményezte az intézmény. A gazdasági egység a vizsgált időszak lezárt évében módosított kiadási előirányzatát 94,5 %- ra teljesítette. Ezen belül a kiemelt előirányzataikat nem lépték túl. Az intézmények azokra a feladatokra, melyeket elemi költségvetésük nem tartalmazott, pótelőirányzatban részesültek. Ezt minden esetben az előirányzat-módosító határozatban megjelölt feladatra használták fel. A saját hatáskörű előirányzat-módosítások indokoltak voltak, azokat szabályosan végezték. Az előirányzatokról vezetett nyilvántartás megfelelő és naprakész volt. A rendszerellenőrzés keretében került sor az intézmények részére évben külön céljelleggel juttatott támogatások felülvizsgálatára. Megállapítást nyert, hogy a támogatott intézmények (Zenekar, Művelődési Központ, Könyvtár, Mezon, Közösségi Ház) elszámolását képező bizonylatok a célnak megfelelő felhasználást bizonyítottak. Könyvviteli nyilvántartásukban elkülönítetten került rögzítésre a támogatás összege és a felhasználást igazoló bizonylatok. A támogatás fel nem használt részét a fenntartó előirányzat-módosító határozattal elvonta az intézménytől (Mezon). Az egységnél a kiadások jelentős hányadát, járulékokkal együtt több mint 80 %-át személyi juttatások tették ki a vizsgált időszakban. A személyi juttatással történő gazdálkodást a revízió néhány kivételtől eltekintve jogszerűnek ítélte. A rendszeres személyi juttatás ellenőrzéséhez 56 fő került szúrópróbaszerűen kiválasztásra, közülük 2 fő esetében besorolásmódosítást, 1 főnél a további szakképesítés miatti illetménynövekedés csökkentését, továbbá 2 fő esetében az alkalmazási okirat módosítását javasolta a revízió. A különböző pótlékok megállapítása és mértéke megfelelt a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A műszakpótlék folyósításánál és a túlmunka kifizetésénél szabályszerűen, a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény előírásai szerint jártak el. A kereset-kiegészítésben részesülő dolgozók részére határozatban állapították meg a többletfeladatokat. Az ellenőrzött időszakban jutalom kifizetésére a Zenekarnál és a Kórusnál került sor, melynek forrása központi keret és pályázati pénzösszeg volt. Jubileumi jutalom kifizetések jogosan és szabályosan történtek. A külföldi napidíj kezelésével kapcsolatosan tárt fel a revízió szabálytalanságot. Mértékét nem a Közgyűlés által elfogadott 242/2003. (XII. 18.) Kh. határozat 1. pontjában leírtaknak megfelelően állapították meg és szabályozták le. A külföldi tartózkodás időtartama 11 fő esetében helytelenül lett megállapítva. A napidíj valutában történt kifizetésénél helytelen árfolyammal számoltak. Megbízási díj kifizetés mind saját, mind külső munkavállaló részére történt. A megbízási szerződések tartalma nem minden esetben volt pontos, a feladatellátás ideje és a díjazás nem minden esetben volt összhangban. A létszám- és bérnyilvántartást vizsgálva rögzítette az ellenőrzés, hogy annak vezetése naprakész volt, amely megfelelő információt szolgáltatott az intézményvezetők és a gazdaságvezető számára. A dologi kiadásokra vonatkozóan indokolatlan kifizetés nem került megállapításra. Az intézmények a közgyűlési döntéssel jóváhagyott pénzmaradványukat a jóváhagyásnak megfelelve használták fel.

19 A gazdasági egységben a befektetett eszközállomány nyilvántartása szabályosan történt. A Kórus kivételével valamennyi intézményben volt állományváltozás a vizsgált időszakban. A vagyonnövekedés nagyobb arányban az ingatlanok felújításából és telephely-bővülésből keletkezett. Ezek számviteli nyilvántartásba vételét szabályosan végezték el. Az intézményeket érintően a kisértékű tárgyi eszközök és készletek a beszerzést követően költségként kerültek elszámolásra. A selejtezési tevékenységet vizsgálva megállapította az ellenőrzés, hogy a gyakorlat és a szabályozás összhangja nem volt teljes körűen biztosított, mivel a feleslegessé vált tárgyakat már selejtezés előtt értékesítették, de azokat a selejtezési jegyzőkönyv is tartalmazta. A felújítási, karbantartási tevékenység vizsgálatánál a külső szolgáltatókkal végzett tevékenységek szúrópróbaszerű ellenőrzésekor kisebb adminisztrációs hiányosságot állapított meg az ellenőrzés. Az intézményen belüli karbantartási tevékenység bizonylatolása is kifogásolható volt. A karbantartási naplók adattartalma hiányos volt, az elvégzett munka nem került folyamatos ellenőrzésre, különös figyelemmel az anyagfelhasználásra. A leltározást az egység megfelelően szabályozta, és azzal összhangban végezték el, biztosítva ezzel az intézményi vagyon pontos számbavételét. A házipénztár megfelelően működött. A pénz- és értékkezelés rendje teljes körűen szabályozott, a pénzkezelés gyakorlata pontos, követhető volt. A gazdálkodási jogkörök gyakorlása általában megfelelt a követelményeknek. Az előleg felvételt és az azzal történt elszámolást szabályosan végezték. Szükségletet meghaladó, indokolatlan mértékű összeg nem került felvételre, az ellenőrzött esetekben az elszámolási határidő is betartásra került. A szigorú számadású nyomtatványok kezelése megfelelt a szabályozásnak, azonban nyilvántartásuk kiegészítésre szorult. A gépjármű-üzemeltetés ellenőrzése során a revízió megállapította, hogy az üzemanyagelszámolás esetében nem volt biztosított a szabályozás és a gyakorlat összhangja. Az egységben egy intézmény (Könyvtár) rendelkezik személygépkocsival. Az üzemanyagfogyasztás elszámolásánál a megtakarítással és túlfogyasztással járó pénzügyi eljárást tartotta szükségesnek az ellenőrzés a szabályozáshoz igazítani. A számviteli előírások, bizonylati elv, bizonylati fegyelem vonatkozásában kerültek megállapításra kisebb hiányosságok. A mérleg-főkönyv-analitika-leltár egyezősége a vizsgált időszakban fenn állt, de észrevételezte a revízió, hogy a mérlegben az egyéb rövid lejáratú követelések között nem került kimutatásra az intézmény által visszaigényelt általános forgalmi adó. A belső kontrollrendszer működését ellenőrizve megállapítást nyert, hogy a FEUVE rendszer nem teljes körűen felelt meg az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 145/A-C. -ában foglaltaknak, mivel nem tartalmazott iránymutatást a szabálytalanságokkal kapcsolatos eljárásokat illetően, melyet pótolni tartott szükségesnek az ellenőrzés. A belső ellenőrzési tevékenység vizsgálata folyamán a revízió megállapította, hogy a vonatkozó jogszabályok és a belső szabályzatok előírásainak teljes körű betartására is nagyobb gondot kell fordítani. Az előző pénzügyi-gazdasági rendszerellenőrzés által feltárt hibák, hiányosságok kijavításának utóellenőrzése során megállapította a revízió, hogy az néhány esetben nem történt meg teljes körűen, ezeken a területeken ismételt intézkedést tartott szükségesnek. Povolny F. Szakképző Iskola gazdasági egységnél: A gazdasági egység szabályozottságát vizsgálva megállapította az ellenőrzés, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészítették a kötelezően előírt szabályzatokat, valamint a szabályos működéshez szükséges belső szabályzatokat is. A szabályzatokat az ellenőrzés nem tartott teljes körűnek, és a gyakorlati munkavégzéshez igazodónak, (kifogásolt

20 intézményi SZMSZ-ek, gazdasági szervezet Ügyrendje, Számlarendje, Eszközök és források értékelési Szabályzata, Önköltségszámítási, Pénzkezelési, Gépjármű-üzemeltetési szabályzatok, Tanműhely működési rendje -Povolny-), és átdolgozásukat javasolta. A dolgozók munkaköri leírásait minősítve megállapította az ellenőrzés, hogy annak többsége alaki és tartalmi szempontból nem felelt meg a követelményeknek. Itt szintén javaslatot tett átdolgozásukra, illetve arra, hogy minden munkaköri leírásnak fellelhetőnek kell lennie a személyi anyagokban. A gazdasági egység a vizsgált időszakban közel öt milliárd forinttal gazdálkodott. Az ellenőrzött időszakban az intézmények a bevételi és kiadási előirányzatuk tervezésénél a központi és a helyi előírásokat követték, de egyes esetekben a jogcímek tervezésénél nem jártak el kellő részletezettséggel. Az ellenőrzött időszak lezárt évében az intézmények együttes működési bevétele 115,36 %-ra teljesült. Az intézmények közül a fenntartó által előírt működési bevételt 5 intézmény nem teljesítette, a többi 9 intézmény esetében jelentős többletbevétel keletkezett. A revízió a bevételek mértékének megállapítását, beszedését, nyilvántartását ellenőrizve megállapította, hogy azok többségében nem a hatályos jogszabályi előírások szerint történtek. (Lakbér, bérleti szerződésekben megállapított összegek, engedélyek hiánya, önköltségszámítással történő alátámasztása, étkezési térítési díjak, felnőtt képzés és a második szakképesítés megszerzéséhez kapcsolódó térítési díjkedvezmények, tanműhelyi értékesítés önköltségének ellenőrizhetetlensége és kiszámlázásának hiánya.) A Povolny Ferenc Szakképző Iskolában működő tanműhelyhez kapcsolódóan is szabálytalanságokat állapított meg, itt felmerült a felelősség kérdése is. Az intézmények költségvetésüket átvett pénzeszközökkel egészítették ki, javítva ezzel önfinanszírozó képességüket, melynek nagy része szakképzési hozzájárulásból származott, kisebb része pályázati összegként jelentkezett. A szakképzési hozzájárulások analitikus nyilvántartását az ellenőrzött esetekben általában megfelelőnek találta a revízió, a pályázati összegként befolyt bevételekről szintén. Ezekről pályázatonként és intézményenként elkülönítve nyilvántartást vezet a gazdasági egység. Az intézmények bevételi hátraléka a vizsgált időszakban terem bérbeadásokból, SODEXHO által térítendő bérleti díj hátralékból, szolgálati lakás és étkezési térítési díj hátralékból adódott. Behajtásukra intézkedések történtek. Az együttgazdálkodó intézmények kiadási előirányzatai a módosított előirányzathoz képest (függő, átfutó kiadások nélkül) a vizsgált időszak lezárt évében 93,44 %-ra teljesültek. Az előirányzat-módosításokat (felügyeleti, saját hatáskörű) szabályosan végezték el. A többlet előirányzatok felhasználása a megjelölt feladatokra történt. Az előirányzatokról és az abban bekövetkezett változásokról az analitikus nyilvántartás vezetése pontos és követhető volt. Az ellenőrzött időszakban a kiadási előirányzatok betartásra kerültek, ezen belül a személyi juttatásoknál és járulékoknál mutatkozó túllépés a dologi kiadások terhére történt (Brassai, Irinyi). A személyi juttatásokkal való gazdálkodás a meghatározott létszámkeret és a hozzárendelt kiemelt előirányzat felhasználásával néhány esetet kivéve a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelt. A rendszeres személyi juttatások ellenőrzéséhez 140 fő került szúrópróbaszerűen kiválasztásra, melyből 6 fő esetében átsorolást, 4 fő esetében alkalmazási okirat módosítását, 5 fő esetében a további szakképesítés miatti illetménynövekedés visszavonását javasolta a revízió. A különböző pótlékok megállapításánál is voltak észrevételek, a személyi anyagokból pedig több dokumentum hiányzott (iskolai végzettséget, szakképzettséget, továbbképzést igazoló bizonyítvány- és oklevél másolatok, várakozási idő csökkentését elrendelő határozatok, címpótlékok odaítéléséről szóló határozatok stb.). A túlmunka, helyettesítés és műszakpótlék megállapítása és elszámolása során a szúrópróbaszerűen ellenőrzött esetekben a műszakpótlék megállapítása és kifizetése, a túlmunka elszámolása, az órakedvezmény megállapítása nem

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 190/2014.(XII.1) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervjavaslat i belső i terv Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja sor szá m 1. Település Ellenőrzött szerv Ellenőrizendő folyamatok Ambrózfalva

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Vincent Auditor Kft.

Vincent Auditor Kft. Gondolatébresztő ellenőrzési témák a teljesség igénye nélkül: 1. Étkezési térítési díjak beszedésének ellenőrzése, étkezés nyilvántartás vizsgálata Célja: annak megállapítása, hogy az étkezési térítési

Részletesebben

Beszámoló. a 2010. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól

Beszámoló. a 2010. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól Beszámoló a 2010. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól Előterjesztő: Polgármester Készítette: Belső ellenőrzési csoport Ózd, 2011. április 21. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Eplény Községi Önkormányzatnál 2011. évben végrehajtott ellenőrzésekről Előadó: Fiskál

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Ikt.szám: 5048-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2013. évre Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

JEGYZŐ JAVASLAT A 2011. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JEGYZŐ JAVASLAT A 2011. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata JEGYZŐ JAVASLAT A 2011. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Benkó Péter Laborczné Simon Ildikó Budai Gyula belső ellenőrök Előterjesztő:

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2005. év

Szöveges beszámoló 2005. év Szöveges beszámoló 2005. év Intézményünknek a TMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona Máza az eltelt 12 hónap során a felügyeleti szerv biztosította a pénzügyi fedezetet, ezen kívül a munkaügyi központtól kapott

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatósága gazdálkodással összefüggő feladataira Martonvásár,

Részletesebben

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES KOCKÁZATELEMZÉS A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2391-2/2011. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 9. szám 2009. május 29. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 78/2009. (IV. 30.) Ö.h. A

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek: INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített 14207 számú, az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése Budapest Főváros IV. kerület Újpest című jelentéshez. Az ellenőrzés

Részletesebben

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése EL TERJESZTÉS Tárgya: ellen rzési jelentés Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz Tisztelt Képvisel -testület! A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. (10) bekezdése alapján a polgármester

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/81/2013/I Üi.: Kalmár Endre Makó Város Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: 2013.i Belső Ellenőrzési Terv módosítása Melléklet: 1 db módosított

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 5-i ülésének 2. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 5-i ülésének 2. napirendi pontjához Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 5-i ülésének 2. napirendi pontjához KŐSZEG KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére

Előterjesztés. a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS JEGYZŐJE Előterjesztés a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2009. évi Éves Belső Ellenőrzési Tervére Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő testület a 183/2013. (XI.28.) Kt. határozatával hagyta jóvá a 2014. évi belső ellenőrzési tervet. Az ellenőrzési terv elfogadásakor az előterjesztésben jeleztük,

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

A legjobb az, ha a nagy problémákkal már akkor foglalkozunk, amikor még kicsik. (Vető József)

A legjobb az, ha a nagy problémákkal már akkor foglalkozunk, amikor még kicsik. (Vető József) Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Beszámoló a Gazdasági Ellátó Szervezetnél 2013 évben végzett belső ellenőrzések által feltárt hibák javításáról Pusztainé Nádházi Ibolya 2014. május 14. A

Részletesebben

A legjobb az, ha a nagy problémákkal már akkor foglalkozunk, amikor még kicsik. (Vető József)

A legjobb az, ha a nagy problémákkal már akkor foglalkozunk, amikor még kicsik. (Vető József) Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Beszámoló a Gazdasági Ellátó Szervezetnél 2013 évben végzett belső ellenőrzések által feltárt hibák javításáról Pusztainé Nádházi Ibolya 2014. május 14. A

Részletesebben

1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása napirend BESZÁMOLÓ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál és intézményeinél 2013. évben végzett belső ellenőrzések tapasztalatairól Tisztelt Közgyűlés! A költségvetési szervek belső

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján

ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2010.11.22 A napirendet

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás;

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás; 8. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Budapest Főváros XVI, Kerületi Német Nemzetiségi önkormányzat"

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE Számviteli kézikönyvek KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE 2011 Budapest, 2011 Szerző: Szamkó Józsefné Lektor: Lilliné Fecz Ildikó ISBN 978 963 638 389 3 ISSN 1787 7342 Kiadja a SALDO

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére Ikt.szám: 5254-12015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2016. évre Előterjesztő:

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése Szentgotthárd Város Önkormányzata képviselő - testületének 6/2007.(III.01.) sz. rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelményeiről Módosítva

Részletesebben

2. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. október 14-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Az előterjesztést

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Intézményi Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzés 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., E-mail: vinati2@t-online.hu Tel. szám: 514-772, 20-823-98-47, 823-98-02 Iktatószám:

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Benkó Péter Laborczné Simon Ildikó Budai Gyula belső ellenőrök Előterjesztő:

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S 183/2007. (XI. 8.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprémi Petőfi Színház és a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala közötti a munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 6/2010. ( III.18. ) rendelete AbádszalókVáros Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának, mellékleteinek és szöveges indoklásának meghatározásáról

Részletesebben

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Ikt.szám: 10.202-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: a i Hivatal SZMSZ-ének módosítása, létszám átcsoportosítás Az előterjesztést

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentés

2009. évi közhasznúsági jelentés Alapítva: 1986 M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET Székhely: 1221 Budapest Leányka u. 34. III/21. Adószám: 19004909-2-43 Telefon/Fax: (1) 229-3542 Levélcím: Segítő Kéz Iroda

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmáról, a mellékleteiről és a szöveges indokolásról Kisújszállás Város Önkormányzatának

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerve és munkaszervezete

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerve és munkaszervezete J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott költségvetési szerve és munkaszervezete 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására Előterjesztő: Székhely település polgármestere

Részletesebben

1. A vállalkozási tevékenység

1. A vállalkozási tevékenység SZMSZ 3 A vállalkozási feladatok és közhasznú, vagy gazdasági társaságban részvételnek a részletes felsorolása, a feladatok forrásai 1. A vállalkozási tevékenység 1.1. A szerv vállalkozási tevékenységet

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

4. NAPIRENDI PONT ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűlésnek. az Ellenőrző Bizottság 2012. évi tevékenységéről. Budapest, 2013. március

4. NAPIRENDI PONT ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűlésnek. az Ellenőrző Bizottság 2012. évi tevékenységéről. Budapest, 2013. március MAGYAR-OROSZ MŰVELŐDÉSI ÉS BARÁTI TÁRSASÁG ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉS a Közgyűlésnek az Ellenőrző Bizottság 2012. évi tevékenységéről Budapest, 2013. március ELŐTERJESZTÉS az Ellenőrző Bizottság

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény

Részletesebben

1. melléklet SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

1. melléklet SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testülnek - Sárospatak Város Önkormányzata évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére 9. napirendi pont Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2015. évi belsőellenőrzési tervének előkészítésére Előterjesztő: Kósa

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 7/2009.(III.30.),

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y Ki e melkedően közhaszn ú szervezet 1 2 21 Budapest L eá nyk a u 34. 3/21. Telefon / Fax: 1/229-3542 A kuratórium elnöke: Kovács Zoltán 2010. évi közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagjainál belső ellenőrzés

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagjainál belső ellenőrzés Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzésének 2015. évi munkaterve 2. számú melléklet I. Intézményellenőrzések 1. Intézmények kockázatelemzés alapján 1.1. Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ 2014.

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2009.március 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM Az államháztartáson kívüli forrás átadásárólátvételéről 2. oldal 6/2015. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 2015. július 1.

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-ülésére Tárgy: Belső ellenőrzési terv 2014. évi végrehajtásáról jelentés Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Juhos Józsefné belső ellenőr Sorszám: III/3 Döntéshozatal módja: Egyszerű többség Véleményező bizottság:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás 2014. évi

Részletesebben

Határidő: azonnal Felelős: polgármester

Határidő: azonnal Felelős: polgármester ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010. évi költségvetési rendeletében elkülönített támogatási

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Napirend: Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. április 24 -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Község Önkormányzat szabályszerűségi ellenőrzési jelentése a 2011.

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése Általános rész A Magyar Kórházszövetség 1931-ben alakult, működési területe Magyarország. Székhelye: 1113 Budapest, Ibrahim u. 19. Elnök és képviselője:

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. A rendelet célja 1.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. A rendelet célja 1. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról Pécs M. J. Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben