Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a évi számviteli törvény szerinti beszámolóhoz

12 Tartalomjegyzék 1. Általános rész oldal 1.1. A vállalkozás bemutatása oldal 1.2. Számviteli politika ismertetése oldal 1.2.a. A részvénytársaságnál alkalmazott értékelés eljárások oldal 1.2.b. Az amortizációs politika bemutatása oldal 1.2.c. Alapítás-átszervezetés és a kísérleti fejlesztés költs. elszámolása oldal 1.2.d. Az értékvesztés elszámolásnak rendje oldal 1.2.e. Céltartalékok képzése oldal 1.2.f. Szokásos és rendkívüli tételek elkülönítésének szempontjai oldal 1.2.g. A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése oldal 2. Az eredmény-kimutatás főbb sorainak szöveges elemzése (eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítése) oldal 2.1. Bevételek elemzése oldal Értékesítés nettó árbevétele oldal Az értékesítés nettó árbevétele oldal Egyéb bevételek alakulása oldal Aktivált saját teljesítmények értékének részletezése oldal 2.2. Költségek elemzése oldal A költségek költségnemenkénti alakulása oldal Kutatás, kísérleti fejlesztés oldal Egyéb ráfordítások részletezése oldal 2.3. A pénzügyi eredmény elemzése oldal 2.4. A rendkívüli eredmény elemzése oldal A rendkívüli bevételek és ráfordítások részletezése oldal Támogatási program keretében folyósított illetve elszámolt összegek támogatásonként oldal 2.5. Az eredménykimutatásból a kapcsolt vállalkozásokkal elsz. összegek oldal 2.6. A társasági adó megállapításánál a módosító tételek ismertetése oldal 3. A társaság vagyoni helyzete, mérleghez kapcsolódó kiegészítések oldal 3.1. A mérleghez kapcsolódó általános kiegészítések oldal A nem hasonlítható adatok tételes ismertetése és indoklása oldal 3.2. Eszköz, forrás összetétel, fő mérlegsoronként oldal Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének, valamint értékcsökkenési leírásának alakulása mérlegtételenként oldal Elszámolt értékcsökkenési leírás, leírási módonként oldal Tárgyi eszköz terven felüli értékcsökkenés elszámolás és visszaírás oldal Üzleti vagy cégérték leírása oldal A meghatározó jelentőségű tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának megváltozásából adódó eredménymódosulás oldal Készletalakulás részletezése, veszélyes hulladék mennyiségének alakulása oldal Követelések részletezése oldal A bevételek és a költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásának részletezése oldal A saját tőke üzleti éven belüli változása oldal 1

13 A lekötött tartalék jogcímenkénti bemutatása oldal A céltartalék képzés és felhasználás részletezése oldal Kötelezettségek bemutatása oldal Öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettség oldal Zálogjoggal biztosított kötelezettségek oldal Kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettségek oldal Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása oldal 3.3. Cash flow elemzése oldal 3.4. A társaság pénzügyi likviditási helyzetének elemzése oldal 3.4. A befektetett pénzügyi eszközök alakulása oldal 4. Humánerőforrás, gazdálkodás, munkaügy oldal 4.1. Létszám, átlagkereset, keresettömeg oldal 4.2. Üzletvezetés, igazgatóság, felügyelő bizottság oldal 4.3. Személyi jellegű ráfordítások összetétele oldal 5. Beruházások, fejlesztések oldal 6. Környezetvédelem oldal 6.1. A részvénytársaság környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenysége évben oldal Levegőtisztaság-védelem oldal 6.2. A földtani közeg és a felszín alatti vizek védelme oldal 6.3. Hulladékgazdálkodás oldal 6.3. A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök bruttó értékének évi alakulása oldal 6. Egyéb témakörök oldal 7.1. Mérleg fordulónapja utáni változás oldal 7.1. A részvénytársaság részvényeinek bemutatása oldal 7.1. Jelentős üzleti események oldal Mellékletek: 1.számú: Társaságonkénti egyedi vizsgálat a évi konszolidálás alóli mentesítéshez 2. számú: A társaság vagyoni, pénzügyi, hatékonysági, jövedelmi helyzetét bemutató mutatók számítási módja 3. számú: A Nógrád Volán Zrt. autóbusz motorállomány állapota 4. számú: A Nógrád Volán Zrt. autóbusz-állományának megoszlása a beépített motorok füstemissziós minősítése alapján 5. számú: Kimutatás a NÓGRÁD VOLÁN Zrt évben teljesített környezetvédelmi kármentesítési feladatairól 6. számú: Hulladékok nyilvántartása 7/a. számú: Az autóbusz-állomány megoszlása típusok szerint 7/b. számú: Az autóbusz-állomány megoszlása típusok szerint 8. számú: A Nógrád Volán Zrt. autóbusz-állományának korfája 9/a. számú: Az autóbusz-állomány megoszlása típusok szerint 9/b. számú: Az autóbusz-állomány megoszlása típusok szerint 10. számú: A Nógrád Volán Zrt. autóbusz-állományának korfája 2

14 1. Általános rész 1.1. A vállalkozás bemutatása A NÓGRÁD VOLÁN Zrt január 1-től részvénytársasági formában működik, a Nógrád Volán állami vállalat jogutódjaként. A társaság tulajdonosi összetétele a következő: Névérték Tulajdonosi részarány Megnevezés XII XII XII XII.31. E Ft % Magyar Állam (MNV Zrt.) ,5 98,5 Dolgozók ,5 1,5 ÖSSZESEN ,0 100,0 A részvénytársaság alaptőkéje db egyenként Ft névértékű és kibocsátási értékű névre szóló teljes jogú (törzs) részvényre, továbbá db egyenként Ft névértékű és kibocsátási értékű névre szóló dolgozói részvényre oszlik évben dolgozói részvény bevonást 660 e Ft értékben jegyzett be a cégbíróság. A törzsrészvények értékpapír letéti számlán történő nyilvántartását szerződés alapján a KELER Elszámolóház és Értéktár Zrt. biztosítja. A Nógrád Volán Zártkörűen Működő Részvénytársaság bejegyzett székhelye: Salgótarján, Rákóczi út főbb telephelyei az alábbiak: Balassagyarmat, Szügyi út 63. Bátonyterenye, Béke út A vállalkozás képviseletére, a beszámoló aláírására jogosult személy: Uti Csaba Mihály vezérigazgató lakcíme: 3000 Hatvan, Peresi utca 16. A társaságnál a jogszabályi előírásoknak megfelelően hó 1-től a könyvvizsgálatot a SIGNATOR AUDIT Könyvvizsgáló Kft Veszprém, Radnóti tér 2. végzi /ügyvezető igazgató: Olma Frigyes bejegyzett könyvvizsgáló/. A választott könyvvizsgáló: Olma Frigyes (tagsági szám: ). A könyvvizsgálat díja évben 2625 e Ft, egyéb szolgáltatást társaságunknak a cég nem végzett. A könyvviteli szolgáltatásért felelős: Pálné Jancsi Eszter gazdasági igazgató, kamarai tag könyvvizsgáló (jelenleg szüneteltető), 3104 Salgótarján, Csehov út 10. Tagsági szám: A részvénytársaság alapvető feladata a menetrendszerű helyi és helyközi személyszállítási tevékenység bonyolítása január 1-től a helyközi közlekedésben a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal, a helyi közlekedésben pedig a salgótarjáni, balassagyarmati, bátonyterenyei önkormányzatokkal kötött közszolgáltatói szerződések, VII. 1-től Budapest tömegközlekedésében a Budapesti Közlekedési Vállalattal kötött alvállalkozói szerződés szerint vettünk részt, ez utóbbi feladat április 30-ával megszűnt. Cél: az Alapszabályban meghatározott közszolgáltató tevékenység egyre magasabb szinten történő ellátása, az alap és melléktevékenységek bővítése, szem előtt tartva a gazdálkodás egyensúlyát. 3

15 A vállalkozás tevékenységi köre: alaptevékenység: melléktevékenységek: menetrendszerű egyéb szárazföldi személyszállítás ipari szolgáltatás ingatlan bérbeadás kereskedelem A társaság tevékenységét szabályozó speciális jogszabály az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló évi XXXIII. törvény, amely a beszámoló készítésének időpontjában már nem volt hatályos, helyette től a évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról lépett életbe. Piaci helyzet Autóbuszközlekedés A piaci helyzet értékelésénél a menetrend szerinti autóbusz-közlekedés esetén a megkötött közszolgáltatási szerződések esetleges módosításai, a teljesítményigény változások, ezek bevételek alakulására gyakorolt hatása, a gazdasági környezet alakulása a főbb tényezők. A bázishoz viszonyítva a menetrend szerinti helyközi autóbusz közlekedésben a hasznos futás összességében kis mértékben nőtt. Az 1,8 %-os növekedést az is befolyásolja, hogy április 30-án lejárt a DI-CAM Kft.-vel kötött 6 db IRISBUS ARES típusú autóbuszok bérlésére vonatkozó szerződés. Társaságunk ezt követően kisebb befogadó képességű saját 50 ülőhelyes eszközökkel végzi az a1020- as Salgótarján-Budapest vonal üzemeltetését. További teljesítménynövekedést okozott, hogy a megrendelő Balassagyarmat-Budapest viszonylatban ütemes menetrendet vezetett be. A társasági helyi járati hasznos km-teljesítmény a bázishoz viszonyítva, közel 25%-al csökkent, tekintettel arra, hogy február 04-től a salgótarjáni helyi járati menetrend szerinti közlekedésben éves szinten átlagosan 30%-os teljesítménycsökkentésre került sor, valamint január 07-től éves szinten 17,5%-os hasznos km-teljesítmény csökkenés valósult meg a balassagyarmati helyi járati közlekedés vonatkozásában is. Fentiek mellett még két alkalommal április 01-én és július 01-én került sor a salgótarjáni helyi járati menetrend módosítására, azonban ezen módosítások a kmteljesítmény szinten tartásával kerültek végrehajtásra. A menetrend módosítások a Közszolgáltatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően az érintett önkormányzatokkal egyeztetve kerültek végrehajtásra április 30-án - a BKV Zrt.-vel és években kötött alvállalkozási szerződések megszűnésének következtében - a Budapesten szolgálatot teljesítő 29 db Volvo Localo autóbusz társaságunk helyközi közlekedést ellátó üzletágaihoz történő áthelyezése megtörtént. Az autóbuszokból 10 db a balassagyarmati, 19 db a salgótarjáni személyszállítási üzletághoz került. A tevékenység megszűnése miatt csoportos létszámleépítés történt, ami közel 110 főt érintett. Az autóbusz-közlekedésből származó árbevétel a bázisszintű időarányos árbevételhez képest, évben jelentősen visszaesett. Ebben meghatározó tényező a BKV Zrt-nél végzett alvállalkozói tevékenység április 30-val történő megszűnése, amely megközelítőleg 740 millió Ft bevételkiesést eredményezett az évben. Az autóbusz-közlekedés teljes vertikumában történt bevételi volumen csökkenés, előzőn túl a szociálpolitikai menetdíj támogatás csökkenő összegére vezethető vissza, amit a fix összegű dotáció mértékének csökkentése okozott a helyközi forgalomban. A helyi járati közlekedésnél megközelítőleg 69 millió Ft, a helyközi közlekedésnél megközelítőleg 295 millió Ft az elmaradás. A realizált szociálpolitikai menetdíj támogatás összege 336,5 millió Ft-tal marad el a éves szociálpolitikai menetdíj támogatás összegétől. 4

16 A melléktevékenység (egyéb tevékenység) árbevételének visszaesésében a gázolaj eladási tevékenység megszűntetése játszik döntő szerepet, de az egyéb tevékenységek bevételei is csökkentek, amely összefügg a megyét sújtó gazdasági recesszióval. Kapcsolt vállalkozások bemutatása Leányvállalati, társult és egyéb vállalkozások bemutatása Megnevezés, székhely Leány Autó Help Kft. Balassagyarmat, Szűgyi út 63. Salgókontrol Kft. Salgótarján, Rákóczi út Alfa Travel Kft. Salgótarján, Rákóczi út Befektetett eszközök Jegyzett tőke e Ft Saját tőke Tulajdoni hányad (%) Névérték Könyv szerinti érték Nettó árbev. e Ft Átl. áll. létszám (fő) Leány Autó Help Kft. Balassagyarmat 86, ,0 Salgókontrol Kft. Salgótarján 80, ,0 Alfa Travel Kft. Salgótarján 100, A Panorámabusz Kft. végelszámolása án befejeződött, a társaság a cégjegyzékből törlésre került A számvitel politika ismertetése évtől a társaság az MNV Zrt. mint fő tulajdonos kezdeményezésére a Volán vállalatokra kidolgozott egységes számviteli politikát alkalmaz. A vállalkozásnál olyan számviteli rendszer funkcionál, amelynek alapján megbízható és valós információt tartalmazó éves beszámoló állítható össze, és a vezetői döntések számára is alkalmas információs bázisul szolgál. Az üzleti év időtartama a részvénytársaságnál megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja. Társaságunk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit január 1-től a Nógrád Volán Zrt a Libra6i integrált rendszert keretein belül végzi az adatfeldolgozást. A főkönyvi könyvelés a Mérleg modulban történik. A Mérleg modul funkciója, hogy az egyes analitikus alrendszerekben, illetve a mérleg modulban lekönyvelt (rögzített) tételeket összefogja, a modulból történő lekérdezés során a gazdálkodásról egységes, valós és teljes körű képet nyújtson a rendszerben rögzített adatok alapján. A Mérleg, mint a Libra6i integrált gazdálkodási rendszer egyik modulja folyamatos és állandó kapcsolatot tart fenn a rendszeren belül működő többi alrendszerrel. Az alrendszerekből érkező adatokat a rögzítést követően bármely Mérleg modulból nyerhető táblában, listában lekérdezhetjük és adott tételre vonatkozóan megtekinthető a könyvelési tétel és az alapbizonylata is. A Mérleg alrendszerbe kerülnek tehát azok a könyvelési tételek, amelyeket az analitikus alrendszerek 5

17 készítenek, és itt kerülnek rögzítésre az ún. vegyes és fél automatikus könyvelési tételek. A Nógrád Volán Zrt jelenleg a következő alrendszereket használja a MÉRLEG alrendszeren kívül: - LIKVID modul a pénzügyi kapcsolatok (bank, pénztár, vevő, szállító és egyéb pénzügyi kapcsolatok) nyilvántartására. - ÁLLÓ modul a tárgyi eszközök nyilvántartására, - HUMÁN modul a jövedelem elszámolással, jövedelem adózással, munkaerő gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartások kezelésére, - SZERVIZ modul a járműkarbantartással kapcsolatos folyamatok rögzítésére, - KÉSZLET modul a készletgazdálkodással, raktári forgalmazással, kezeléssel kapcsolatos nyilvántartások kezelésére, - KASSZA modul a pénztári pénzmozgások rögzítésre, - CASH-CENTER modul a banki kapcsolatok, pénzmozgások nyomon követésére, - SZÁMLÁZ modul vevői számlák készítésére. A MÉRLEG modullal könyvelési szempontból négy alrendszer áll közvetlen kapcsolatban a LIKVID, ÁLLÓ, HUMÁN, KÉSZLET modulokban történik könyvelési adatrögzítés. A költségeket elsődlegesen a 6. költséghelyek, általános költségek és 7. tevékenységek költségei számlaosztály, másodlagosan, pedig az 5. költségnemek számlaosztály számláin könyveljük. Vállalkozásunk Éves beszámolót és Üzleti jelentést készít. Konszolidált beszámoló készítési kötelezettség A Nógrád Volán Zrt. konszolidációs számviteli politikája alapján konszolidációs éves beszámoló készítési kötelezettségét az alábbi mutatók figyelembevételével teljesíti. Leányvállalatokra egyedileg értékelendő mutatók és értékhatárok: Fentieket alátámasztó mutatók a következő: - A számviteli törvény 117. (1) bekezdése alapján az anyavállalatnak nem kell az üzleti évről összevont (konszolidált) éves beszámolót készítenie, ha az üzleti évet megelőző két egymást követő- üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértékeket: a) a mérleg főösszeg millió forintot, b) az éves nettó árbevétel millió forintot, c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 250 főt. - A mutatóértékek meghatározásánál az anyavállalat és leányvállalatainak, valamint közös vezetésű vállalkozásainak konszolidálás előtt összesített adatait kell figyelembe venni. A közös vezetésű vállalkozás adatait a tőkerészesedés mértékében kell figyelembe venni. - A leányvállalatot nem kell a konszolidált éves beszámolóba teljes körűen bevonni, ha az éves beszámoló enélkül is megbízható és valós képet ad vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetről. Amennyiben több leányvállalat megfelel ennek az előfeltételnek, akkor együttesen kell elbírálni, hogy az összevont éves beszámolóból való kihagyásuk sem torzítja az anyavállalat és egyéb leányvállalatai együtteséről kialakuló megbízható és valós összképet. A következetesség elve alapján az alábbiakban rögzítjük, hogy melyek azok a mutatók és hozzájuk tartozó határértékek, amelyek teljesülése esetén a leányvállalat mentesítése nem befolyásolja az éves beszámoló megbízható és valós összképét. 6

18 Jegyzett tőke aránya = Leányvállalat = % anyavállalat Saját tőke aránya = Leányvállalat = % anyavállalat Mérleg főösszeg aránya = Leányvállalat = % anyavállalat Éves nettó árbev. aránya = Leányvállalat = % anyavállalat Személyi jellegű = Leányvállalat = % ráfordítások aránya anyavállalat A mutatókat az üzleti évet megelőző két egymást követő- üzleti évre vonatkozóan kell kimutatni. Ha az öt mutató %-ban kifejezett értékéből három mutató értéke nem haladja meg az 5 %-ot a leányvállalat nem jelentős minősítésű, s ezért konszolidálás alól mentesíthető. Mentesítés esetén az anyavállalat éves beszámolója kiegészítő mellékletében be kell mutatni: - Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítési kötelezettség esetén a kötelezettség meglétét és módszerének megjelölését. - Mentesítés esetén tájékoztatást kell adni, ha az anyavállalat a Számviteli törvény mentesítési lehetőségei alapján nem készít az üzleti évről konszolidált éves beszámolót. A Nógrád Volán Zrt. az MNV Zrt. évközi beszámolóra vonatkozó iránymutatása alapján I-III. negyedévről konszolidációs évközi beszámolót nem készít. A mérleget a számviteli törvény 1. sz. mellékletének A változata szerint készítjük el, az un. mérlegszerű elrendezéssel, a két oldal (eszközök, források) automatikus egyezőségének ellenőrzésével, amely az eszközöket fordított likviditási sorrendben, a forrásokat fordított lejárati sorrendben mutatja be. A mérleg, a számviteli törvény szerinti tagoláson túl tovább nem részletezett. Az arab számmal jelzett tételeket egy-egy csoporton belül nem vonjuk össze, mint ahogy azokat az arab számmal jelzett sorokat sem hagyjuk el, amelyeknél adat sem a tárgyévben, sem az előző évben nem szerepel. Az üzleti év mérleg szerinti eredményét az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye, a pénzügyi műveletek eredménye (a kettő együtt a szokásos vállalkozási eredmény) és a rendkívüli eredmény együttes összegéből (adózás előtti eredmény) az adófizetési kötelezettség levonásával (összevontan adózott eredmény), az osztalékra, részesedésre, a kamatozó részvények kamatára igénybe vett eredménytartalékkal növelt, a jóváhagyott osztalékkal, részesedéssel, a kamatozó részvények kamatával csökkentett összegben kell meghatározni. Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét az üzleti évben elszámolt értékesítés nettó árbevételének és az értékesítés közvetlen költségei, az értékesítés közvetett költségei különbözetének, valamint az egyéb bevételek és az egyéb ráfordítások különbözetének összevont értékeként, forgalmi költség eljárással állapítjuk meg. 7

19 Az eredmény-kimutatást a számviteli törvény 3. sz. melléklet A változata szerint készítjük el, az un. lépcsőzetes elrendezéssel. Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye az üzleti évben elszámolt értékesítés nettó árbevételének, az eszközök között állományba vett saját teljesítmények értékének, az egyéb bevételeknek, valamint az üzleti évben elszámolt anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás és egyéb ráfordítások együttes összegének különbözeteként, összköltség eljárással is kimutatásra kerül. Az eredmény-kimutatást a számviteli törvény 2. sz. melléklet A változata szerint is elkészítjük, az un. lépcsőzetes elrendezéssel. Az eredmény-kimutatás, a számviteli törvény szerinti tagoláson túl tovább nem részletezett. Az arab számmal jelzett tételeket egy-egy csoporton belül nem vonjuk össze, mint ahogy azokat az arab számmal jelzett sorokat sem hagyjuk el, amelyeknél adat sem a tárgyévben, sem az előző évben nem szerepel. A mérleg egyes tételeihez kapcsolódóan meghatározott azon - az üzleti év mérlegfordulónapját követő - időpont, amely időpontig a megbízható és valós vagyoni helyzet bemutatásához szükséges értékelési feladatokat el lehet, és el kell végezni. A mérlegkészítés időpontja az üzleti év mérleg fordulónapját követő 2. hónap 15. napja, esetünkben az üzleti évet követő év február hó 15. napja. Ezt követően csak a záró könyvvizsgálat által előírt helyesbítő könyvelések kerülnek rögzítésre. Az éves beszámoló a magyar számviteli törvénnyel összhangban, a bekerülési költség elvének alkalmazásával készült. Az éves beszámoló adatai a megjegyzett kivételektől eltekintve ezer forintban értendők. A társaság a számviteli törvény és a gazdasági társaságokról szóló törvény előírásai szerint végzi tevékenységét. A Számviteli Politika keretében önálló szabályzatként került elkészítésre - az Eszközök és a Források Értékelési Szabályzata, - a Számlarend, Számlakeret-tükör, - a Bizonylati Rend, - az Eszközök és a Források Leltárkészítési és Leltározási Szabályzata, - az Eszközök és a Források Selejtezési Szabályzata, - a Pénzkezelési Szabályzat, - az Önköltségszámítási Szabályzat Az értékhelyesbítés, értékelési tartalékképzés lehetőségével nem él a társaság. A társaság rögzítette számviteli politikájában, hogy a vállalkozás folytatásának elvéből kiindulva biztosítani kell a (teljesség, valódiság, világosság, folytonosság, összemérés, következetesség, óvatosság, bruttó elszámolás, egyedi értékelés, az időbeli elhatárolás, a tartalom elsődlegessége a formával szemben, a lényegesség és a költség-haszon összevetés) számviteli alapelvek érvényesülését. Lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a felhasználók döntéseit. A tárgyévet megelőző évekre vonatkozó, már közzétett éves beszámolót módosításokkal kiegészítve akkor teszi ismételten közzé a társaság, ha az ellenőrzés, az önellenőrzés olyan jelentősebb összegű hibákat tárt fel, amelyek a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetre vonatkozó megbízható és valós képet a saját tőkeváltozáson keresztül lényegesen befolyásolják, és így a már közzétett adatok megtévesztők. Ennek megfelelően a saját tőke 20 %-át meghaladó tételeket minősíti lényegesnek a társaság. 8

20 Az ellenőrzés, önellenőrzés során jelentősebb összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során ugyanazon évet érintő megállapított hibák hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérleg főösszeg 2 százaléka meghaladja az 500 millió forintot, akkor az 500 millió forintot. A jelentős összegű hibákat a mérlegben és az eredmény-kimutatásban külön oszlopban kell kimutatni. Ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke értékét legalább 20 százalékkal megváltoztatja (növeli vagy csökkenti), tehát a saját tőke értékét lényegesen megváltoztatja, lényeges mértékű hibának kell tekinteni, mert a már korábban közzétett - a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó - adatok megtévesztők voltak. 1.2.a. A részvénytársaságnál alkalmazott értékelés eljárások ESZKÖZÖK Befektetett eszközök értékelése Immateriális javak Az immateriális javakat bekerülési értéken, illetve ezen bekerülési értéknek az elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírással csökkentett, a terven felüli értékcsökkenési leírás visszaírt összegével növelt, könyv szerinti értékén, az immateriális javakra adott előleget az átutalt - a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó - összegben, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értékén kell kimutatni. A mérlegbe az immateriális javak nettó értékkel (a beszerzési ár csökkentve a tervezett és terven felüli értékcsökkenéssel) kerülnek felvételre. Immateriális javak vonatkozásában az értékcsökkenés elszámolásánál a bruttó érték alapján történő lineáris módot alkalmazza a részvénytársaság. Az értékcsökkenés elszámolása a használatbavétel üzembe helyezés, illetve aktiválás napjától kezdődően történik. Tárgyi eszközök A tárgyi eszközt és beruházást a bekerülési értékének az elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírással csökkentett, a terven felüli értékcsökkenési leírás visszaírt összegével növelt könyv szerinti értékén, a beruházásokra adott előleget az átutalt - a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó - összegben, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értékén kell kimutatni. Beruházás: a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység (szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás, üzembe helyezés, továbbá mindaz a tevékenység, amely a tárgyi eszköz beszerzéséhez hozzákapcsolható, ideértve a tervezést, az előkészítést, a lebonyolítást, a hitel igénybevételt, a biztosítást is); beruházás a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység is, az előbbiekben felsorolt, e tevékenységhez hozzákapcsolható egyéb tevékenységekkel együtt. Beruházásnak minősülnek a meglévő tárgyi eszközzel kapcsolatos alábbi tevékenységek is: Bővítés az a tevékenység, amellyel az eszköznek az alapterületét, a kapacitását, a teljesítőképességét növelik. Például ingatlannál emeletráépítés, számítógépnél memóriabővítés stb. Ezeknek jellemzője, hogy az eredeti tárgyi eszköz lényegét tekintve változatlanul használható, azonban az eszközhöz kapcsolódóan új részek 9

21 jelennek meg, amelyekkel egységes egészként (egy eszközként jelenik meg a nyilvántartásban) működik tovább a tárgyi eszköz. Ebben az esetben a bővítés bekerülési értéke növeli az eszköz bruttó értékét. Rendeltetés megváltoztatás, átalakítás az a tevékenység, amellyel az eszközt más tevékenységek végzésére teszik alkalmassá. Az eszköz mérete, kapacitása nem, csak a használata változik (például irodából termelőegység, üdülőből szálloda vagy fordítva stb.). Az átalakítás jelenthet olyan tevékenységet is, amelynek hatására nem változik az eszköz rendeltetése. Az eszközök rendeltetésük megváltoztatásának, átalakításának bekerülési értéke növeli az eszköz bruttó értékét. Az élettartamnak, teljesítőképességnek közvetlen növelését eredményezi az a tevékenység, amely az eszköz hasznos élettartamát, vagy a teljesítményét növeli oly módon, hogy ténylegesen nem bővíti az eszközt. Ezen tevékenységeknek jellemzője, hogy az eszköz eredeti részegységeinek cseréjével, átalakításával érik el az eszköz élettartamának, teljesítőképességének növelését. Ezen tevékenység jellemzője továbbá, hogy közvetlenül növeli az eszköz élettartamát, teljesítőképességét és nem időszakonként visszatérő tevékenység. Az eszközök élettartamának, teljesítőképességének növelését eredményező tevékenység bekerülési értéke növelni fogja az eszköz bruttó értékét. Beruházásnak minősül mindaz a tevékenység, amely új tárgyi eszköz megszerzéséhez, illetve az állományban lévő tárgyi eszközök bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához hozzákapcsolható. Amennyiben használatba vételkor a végleges bizonylatok (pl. szállítói számlák) még nem állnak rendelkezésre, úgy az adott eszköz értékét a már meglévő dokumentumok (szerződés, piaci információ, jogszabályi előírás) alapján kell meghatározni. Az így meghatározott érték és a ténylegesen számlázott vagy később módosított fizetendő (kivetett) összeg közötti különbözettel a beszerzési értéket a végleges bizonylatok kézhezvétele időpontjában kell módosítani, ha a különbözet összege az adott eszköz értékét jelentősen módosítja. Értékelési szabályzatunkban a jelentős különbözet összegét az adott eszköz bekerülési értékének 5%-át meghaladó összegben határoztuk meg. A számviteli törvény szerint a meglévő tárgyi eszközökön végzett beruházás beszerzési költségeivel is, a felújítás költségeivel is növelni kell a tárgyi eszközök értékét, míg a karbantartás költségeit a tárgyév ráfordításai között kell elszámolni. Ebből következően a tárgyi eszközökön beruházásonként, illetve a tárgyi eszközökhöz egyedileg hozzárendelt felújításként elszámolt összeg, az értékcsökkenési leírás elszámolásával hosszabb időtartam alatt jelenik meg a tevékenység költségei között. Az összemérés számviteli alapelvéből következően, valamely ráfordítást csak akkor lehet több év alatt elszámolni, ha a ráfordításból a jövőben gazdasági előnyök származnak, és így a ráfordítások fedezete hosszabb idő alatt megtérül. A tárgyi eszközök bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, átalakításához, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növeléséhez kapcsolódó munkákkal kapcsolatban felmerült összegek szintén értéknek minősülnek és a meglévő tárgyi eszköz bruttó értékét növelik (hozzáírás). A fenti munkák használatbavételét követően megjelenő tárgyi eszköz nem egyezik meg azzal a tárgyi eszközzel, amely a hozzáírás előtt volt, ennek megfelelően az új tárgyi eszközre meg kell tervezni (újra kell tervezni) az értékcsökkenést, a hasznos élettartam, a várható maradványérték, a tevékenységre jellemző körülmények stb. figyelembevételével. Ez a tervezett értékcsökkenés változtatás nem a leírás változtatása, mely a számviteli törvény 53. (5) bekezdés témakörébe tartozik. A rendeltetés megváltoztatása az eszköz mérlegtételek közötti (tárgyi eszközökön belül) átsorolását is szükségessé teheti. Felújítás: az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll, az előállított termékek minősége 10

22 vagy az adott eszköz használata jelentősen javul és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak. Felújítás a korszerűsítés is, ha az a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli. A tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti. Nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egy időben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától. Felújítás hatása az eszközértékre Felújításnak minősülnek az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő tevékenységek. A felújítás mindig egy konkrét tárgyi eszközhöz kapcsolódik. A tárgyi eszköz bruttó értéke a felújítás hatására a felújítás bekerülési értékével növekedni fog (hozzáírás). A felújítás használatbavételét követően megjelenő tárgyi eszköz nem egyezik meg azzal a tárgyi eszközzel, amely a hozzáírás előtt volt, ennek megfelelően az új értékű tárgyi eszközre meg kell tervezni (újra kell tervezni) az értékcsökkenést, a hasznos élettartam, a várható maradványérték, a tevékenységre jellemző körülmények stb. figyelembevételével. Abban az esetben, ha korszerű technika kicserélésével a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növelik, akkor a felújítás bekerülési értéket növelőként kell elszámolni, a kicserélt részegységet piaci értéken (esetleg hulladékértéken) kell a vásárolt készletek között állományba venni a bruttó érték egyidejű csökkentésével. Karbantartás: a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást is és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi. Az ilyen célú ráfordításokat a tárgyidőszaki fenntartási költségek közt kell elszámolni Befektetett pénzügyi eszközök A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetést - függetlenül attól, hogy az a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel bekerülési értéken, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt, könyv szerinti értéken kell kimutatni. A társaság befektetett eszközök közé tartozó értékpapírral nem rendelkezett I-III. negyedévben. Forgóeszközök értékelése Készletek értékelése A mérlegben a készleteket bekerülési értéken, illetve az elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt, könyv szerinti értéken, a készletekre adott előleget az átutalt - a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó - összegben, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt, könyv szerinti értéken kell kimutatni. 11

23 Vásárolt készletek értékelése Vásárolt készleteknél (anyag, áru) az értékbeni nyilvántartás a FIFO módszer alapján történik. A készletcsökkenés elszámolása úgy történik, hogy a legrégebbi beszerzés kerül először kiadásra. A készletekről a részvénytársaság évközben folyamatos értékbeni és mennyiségi nyilvántartást vezet. Az év végi készletérték leltározással kerül alátámasztásra. Fajlagosan kisértékű készletek Fajlagosan kis értékűnek tekintjük azokat a készleteket, amelyeknek a könyv szerinti értéke a kialakított készletcsoportokon belül (főkönyvi számlánként) nem haladja meg az adott készletcsoporthoz tartozó készletek könyv szerinti értékének 5 %-t. Saját termelésű készletek értékelése Saját termelésű készleteknél (befejezetlen termelés, félkész és késztermék, állatok) előállítási költség a Sztv. 51. szerinti előállítási költség (közvetlen önköltség). A társaság a saját műhelyben raktárra javított alkatrészeket, fődarabokat saját termelésű készletként kezeli. A saját termelésű készletek előállítási költségen értékelődnek. Részletes szabályozás az Eszközök és Források Értékelési Szabályzatában és az Önköltségszámítási Szabályzatban található. Év végén a befejezetlen leltár felvételével a tényleges befejezetlen állomány önköltsége meghatározásra kerül. Az év közben könyvelt felhasználási költségadatok korrigálása az előzőek figyelembevételével megtörtént. Az értékvesztés elszámolásánál a vásárolt készletekre vonatkozó szabályok alkalmazandók Követelések értékelése A követelést (ideértve a hitelintézetekkel, a pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a pénzeszközöket, a kölcsönként, az előlegként adott összegeket is) - függetlenül attól, hogy az a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel - az elfogadott, az elismert összegben, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt, könyv szerinti értéken kell kimutatni. Vevőnként, adósonként kisösszegű követelések értéke Kis összegű követelésnek tekintjük azokat a követeléseket, amelyek esetében a végrehajtás költségeinek háromszorosát nem haladja meg a követelés összege. A társaság a követelések összevont minősítési lehetőségével nem él, minden követelést egyedileg értékel. Behajthatatlan követelések esetében aránytalan költség Behajthatatlan követelések esetében maximum a végrehajtás költségeinek háromszorosában határozzuk meg azt az értéket amikor a végrehajtással kapcsolatos költségek már nincsenek arányban a követelésből várhatóan megszerezhető összeggel 12

24 Behajthatatlan a követelés, ha: amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy a talált fedezet a követelést csak részben fedezi (amennyiben a végrehajtás közvetlenül nem vezetett eredményre és a végrehajtást szüneteltetik, az óvatosság elvéből következően a behajthatatlanság - nemleges foglalási jegyzőkönyv alapján - vélelmezhető), amelyet a hitelező a csődeljárás, a felszámolási eljárás, az önkormányzatok adósságrendezési eljárása során egyezségi megállapodás keretében elengedett, amelyre a felszámoló által adott írásbeli igazolás (nyilatkozat) szerint nincs fedezet, amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet, amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni, amelynél a végrehajtással kapcsolatos költségek (maximum a követelés háromszorosa) nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével (a végrehajtás veszteséget eredményez vagy növeli a veszteséget), amelynél az adós nem lelhető fel, mert a megadott címen nem található és a felkutatása "igazoltan" (cégbírósági igazolása az ismeretlen cégről) nem járt eredménnyel, amelyet bíróság előtt érvényesíteni nem lehet, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült. A mérlegben behajthatatlan követelést nem lehet kimutatni. A részben vagy egészében behajthatatlan követelést legkésőbb a mérlegkészítéskor - a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján - az üzleti év hitelezési veszteségeként le kell írni. Értékpapírok értékelése A forgóeszközök közé tartozó értékpapírok között, az eladásra vásárolt, illetve egyéb módon beszerzett hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, valamint a visszavásárolt saját részvények, üzletrészek, továbbá az eladásra vásárolt, illetve egyéb módon átmeneti időre megszerzett, tagsági jogokat megtestesítő értékpapírok (részvények, üzletrészek, és egyéb értékpapírok) kerülnek kimutatásra. A mérlegben beszerzési áron szerepelnek, XII. 31-i záró egyenleg: 0 Pénzeszközök értékelése A mérlegben a pénztár, csekkek értékeként az üzleti év mérleg fordulónapján a pénztárban lévő forintpénzkészlet értékét, a valutakészlet átszámított forintértékét, az elektronikus pénzeszközök értékét, a kapott csekkek értékét kell kimutatni. A mérlegben a bankbetétek értékeként az üzleti év mérleg fordulónapján a hitelintézetnél elhelyezett forintbetét bankkivonattal egyező értékét, továbbá a devizaszámlán lévő deviza bankkivonattal egyező értékének átszámított forintértékét kell kimutatni, függetlenül attól, hogy azokat belföldi vagy külföldi hitelintézetben helyezték el. Aktív időbeli elhatárolások értékelése Aktív időbeli elhatárolásként elkülönítetten kell a mérlegben kimutatni az üzleti év fordulónapja előtt felmerült olyan összegeket, amelyek költségként, ráfordításként (ide értve a halasztott ráfordításokat is) csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el (pl. az előre fizetett bérleti díj, lízing, folyóiratok előre történő fizetése), valamint az olyan járó árbevételeket, kamat és egyéb bevételeket, amelyek csak a mérleg fordulónapja után lehet 13

25 számlázni, a mérleg fordulónapja után fog megjelenni tényleges pénzbevételként, de az elszámolási időszakot illeti meg (pl. utólag esedékes bérleti díj, veszteségtérítés, stb.) Az aktív időbeli elhatárolások között halasztott ráfordításként elszámoljuk a devizaszámlán meglévő devizakészlettel nem fedezett, külföldi pénzértékre szóló - beruházáshoz (a beruházással megvalósuló tárgyi eszközhöz), vagyoni értékű joghoz kapcsolódó - hiteltartozások, devizakötvény-kibocsátásból származó - beruházáshoz (a beruházással megvalósuló tárgyi eszközhöz), vagyoni értékű joghoz kapcsolódó - tartozások esetén a tárgyévben, a mérlegfordulónapi értékelésből adódóan - a 60. (2) bekezdésében foglaltakból következően - keletkezett és a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között elszámolt - árfolyamnyereséggel nem ellentételezett - árfolyamveszteség teljes összegét a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításainak a csökkentésével (nem realizált árfolyamveszteség). A hiteltartozások, devizakötvény-kibocsátásból származó tartozások törlesztésekor - az előző időszakokban elhatárolt halmozott összegből - a törlesztőrészletre jutó - halasztott ráfordításként kimutatott - nem realizált veszteséget megszüntetjük, a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításainak a növelésével (realizált árfolyamveszteség). A halasztott ráfordításként kimutatott árfolyamveszteséget - a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításakénti elszámolással - meg kell szüntetni, ha a külföldi pénzértékre szóló hiteltartozást, a devizakötvény-kibocsátásból származó tartozást teljes összegében visszafizették, illetve a devizahitellel, a devizakötvény-kibocsátással finanszírozott tárgyi eszközt, vagyoni értékű jogot értékesítették, vagy más jogcímen az állományból kivezették. A halasztott ráfordításként kimutatott árfolyamveszteséget - a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításakénti elszámolással - csökkenteni kell az érintett devizakötelezettség után az egyes üzleti évekre elszámolt árfolyamnyereségnek megfelelő összeggel is. A társaság a számviteli politikájában foglaltaknak megfelelően év közben, és XII. 31-én rendezte a törlesztéseknek és a futamidő változásnak megfelelően a deviza alapú pénzügyi lízing kötelezettséghez kapcsolódó árfolyamveszteség elhatárolást. FORRÁSOK A mérlegben forrásként, a saját tőkét, a céltartalékokat, a kötelezettségeket és a passzív időbeli elhatárolásokat kell szerepeltetni. A saját tőke értékelése A saját tőkeként a számviteli törvény meghatározása szerint csak olyan tőkerészt szabad kimutatni, amelyet a tulajdonos (a tag) bocsátott a vállalkozó rendelkezésére, vagy amelyet a tulajdonos (a tag) az adózott eredményéből hagyott a vállalkozónál. Itt kell kimutatni az értékhelyesbítésekkel azonos összegű értékelési tartalékot. A saját tőke a jegyzett, de még be nem fizetett tőkével csökkentett jegyzett tőkéből, a tőketartalékból, az eredménytartalékból, a lekötött tartalékból, az értékelési tartalékból és a tárgyév mérleg szerinti eredményéből tevődik össze. Céltartalék értékelése A számviteli törvény szerint az adózás előtti eredmény terhére céltartalékot kell képezni a szükséges mértékben azokra a múltbeli, illetve folyamatban lévő ügyekből származó harmadik felekkel szembeni fizetési kötelezettségekre, ide értve különösen a jogszabályban meghatározott garanciális kötelezettséget, a korengedményes nyugdíjat, a végkielégítés miatti fizetési kötelezettséget, a környezetvédelmi kötelezettséget, amely a mérleg forduló napjáig rendelkezésre álló információk szerint várhatóan, vagy bizonyosan felmerülnek, de összegük, vagy esedékességük időpontja még bizonytalan, és a szükséges fedezet más 14

26 módon nem biztosított. Továbbá céltartalék képezhető a várható jelentős jövőbeni költségekre (környezetvédelemmel, átszervezéssel stb. kapcsolatos költségek). A társaság XII. 31-én is céltartalékot oldott fel, az időbelileg elhatárolt árfolyamveszteség számviteli törvényben meghatározott aktualizált futamidő arányos összegének és a év végén képzett, meglévő céltartalék állomány különbözetének megfelelően. A fentiek szerint képzett céltartalékokat a mérlegben könyv szerinti értékkel kell szerepeltetni. Kötelezettségek értékelése A kötelezettségek a számviteli törvény szerint azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifizetett elismert tartozások, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönző által már teljesített, a vállalkozó által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, pénznyújtáshoz valamint a kincstári vagyont képező eszközök kezelésbe vételéhez kapcsolódnak.. A kötelezettségek lehetnek: hátrasorolt, hosszú és rövid lejáratúak. A kötelezettségek a mérlegben attól függően, hogy azok: - belföldi pénzértékre (forintra) szóló kötelezettségek vagy - külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek, külön kezelendők. A forintban kimutatott kötelezettségeket a nyilvántartás szerinti értékkel kell a mérlegben kimutatni. A pénzügyi lízinggel kapcsolatos kötelezettségként a szerződés szerinti kamatot nem tartalmazó összeget, illetve a törlesztett részletekkel csökkentett összeget kell a mérlegben kimutatni. Passzív időbeli elhatárolások értékelése A passzív időbeli elhatárolások között kell elkülönítetten a mérlegben kimutatni: a) a mérleg fordulónapja előtt befolyt, elszámolt bevételt, amely a mérleg fordulónapja utáni időszak árbevételét, bevételét képezi (pl. előre fizetett bérleti díjak stb.), b) a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költséget, ráfordítást, amely csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban merül fel, kerül számlázásra (pl. a fordulónap után érkezett, de a tárgyévet érintő energia-, posta stb. számlák), c) a mérleg fordulónapja és elkészítésének időpontja között a társasággal szemben érvényesített, benyújtott, a mérleggel lezárt üzleti évhez kapcsolódó kártérítési igényt, késedelmi kamatot, az ebben az időszakban ismertté vált kártérítést, bírósági költséget, d) a mérleggel lezárt üzleti évhez kapcsolódó, a jóváhagyásra jogosult testület által megállapított, kötelezettségként még ki nem mutatott prémiumot, jutalmat, azok járadékát, e) a kötelezettségek (a ráfordítások) ellentételezésére visszafizetési kötelezettség nélkül kapott pénzügyileg rendezett támogatás összegéből az üzleti évben költséggel, ráfordítással nem ellentételezett összeget. A passzív időbeli elszámolásokat a mérlegben könyv szerinti értékkel kell szerepeltetni. A valuta-és devizatételek értékelése (árfolyam különbözetek elszámolása) Az eszközök, illetve források között megjelenő következő tételek értékelését jelenti: a valutapénztárban lévő valutakészlet, a deviza számlán lévő devizakészlet, a külföldi pénzértékre szóló befektetett pénzügyi eszközök, a külföldi pénzértékre szóló értékpapírok értéke, a külföldi pénzértékre szóló követelések értéke, a külföldi szállítónak devizában adott előleg értéke, 15

27 a külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értéke (ideértve különösen a devizaalapú pénzügyi lízingkötelezettséget is), a külföldi vevőtől devizában kapott előlegek értéke A külföldi pénzértékre szóló eszközöket és kötelezettségeket a bekerülés (illetve a szerződés szerinti teljesítés) napjára vonatkozó a számviteli törvényben rögzített árfolyamokból választott devizaárfolyamon kell a könyvviteli nyilvántartásba felvenni. A számviteli törvény szerint választható árfolyamok: 1. A választott hitelintézet által meghirdetett devizavételi és devizaeladási árfolyam átlaga 2. MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyam 3. Választott hitelintézet által meghirdetett devizavételi árfolyam 4. Választott hitelintézet által meghirdetett devizaeladási árfolyam A 3. és 4. eset választásakor ezek hatását a kiegészítő mellékletben indokolni kell. Speciális esetek: 5. Valuta szabadpiaci árfolyama (csak a hitelintézet és MNB által nem jegyzett és nem konvertibilis valuták esetében) 6. Forintban megfizetett összeg alapján számított árfolyam (forintért vásárolt valuta, deviza esetében). Ez utóbbi esetben a többi felsorolt árfolyam nem választható. Társaságunk a valutakészlet, a devizaszámlán lévő deviza, a külföldi pénzértékre szóló követelés, befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír (együtt: külföldi pénzértékre szóló eszköz), illetve kötelezettség forintértékének meghatározásakor a valutát, a devizát, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon (középárfolyam) számítja át forintra. A valutapénztárba bekerülő valutakészletet, a devizaszámlára kerülő devizát, a külföldi pénzértékre szóló követelést, befektetett pénzügyi eszközt, értékpapírt, illetve kötelezettséget a bekerülés napjára, illetve a szerződés szerinti teljesítés napjára vonatkozó előző pontok szerinti devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell a könyvviteli nyilvántartásba felvenni, kivéve a forintért vásárolt valutát, devizát, amelyet a fizetett összegben kell felvenni (eladási árfolyam), és amelynél a ténylegesen fizetett forint alapján kell a nyilvántartásba vételi árfolyamot meghatározni. Az árfolyam-különbözet elszámolása: A mérlegben a valutapénztárban lévő valutakészletet, a devizaszámlán lévő devizát, továbbá a külföldi pénzértékre szóló év végén minősített minden követelést, befektetett pénzügyi eszközt, értékpapírt, illetve kötelezettséget az üzleti év mérleg fordulónapjára vonatkozó a valuta és deviza tételek értékelésénél leírt devizaárfolyamon (MNB középárfolyamon) átszámított forintértéken kell kimutatni. 1.2.b. Az amortizációs politika bemutatása A hasznos élettartam, a maradványérték és az amortizáció elszámolásának módszere Az immateriális javaknak, a tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési (beszerzési, illetve előállítási) értékét azokra az évekre kell felosztani, amelyekben ezeket az eszközöket előreláthatóan használni fogják. 16

28 Hasznos élettartam Az az időszak, amely alatt eszközt rendeltetésszerűen használják, ezért az eszközt a gazdálkodó időarányosan vagy teljesítményarányosan az eredmény terhére elszámolja: a) hasznos élettartam az az időszak, amely alatt az amortizálható eszközt a gazdálkodó a várható fizikai elhasználódás (műszakok száma, tevékenységre jellemző körülmények, az eszköz fizikai jellemzői), erkölcsi avulás (technológiai változások, termékek iránti kereslet), az eszköz használatával kapcsolatos jogi és egyéb korlátozó tényezők figyelembevételével várhatóan használni fogja, vagy b) hasznos élettartam az a megtermelhető darabszám, elvégezhető teljesítmény vagy egyéb egységszám figyelembevételével meghatározott időszak, amely időszak alatt a gazdálkodó az előbbieket várhatóan elő tudja állítani az amortizálható eszköz felhasználásával. (számviteli törvény 3..(2) bekezdés 5. pont) Hasznos élettartam (időarányos leírásnál) Hasznos élettartamnak nevezzük azt az időszakot, amely alatt az eszközt rendeltetésszerűen használják, ezért az eszközt a gazdálkodó időarányosan az eredmény terhére elszámolja. Az amortizálható eszköz hasznos élettartama alatt általában azt az időszakot kell érteni, amely ideig az amortizálható eszköz a vállalkozó tevékenységét szolgálja. A tárgyi eszközök (kivéve a tenyészállatok és az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok) hasznos élettartama alatt a várható fizikai elhasználódás (kopás), technikai avulás stb. figyelembevételével meghatározott olyan élettartamot kell érteni, amely ideig az eszközt a gazdálkodó várhatóan használni fogja. Hasznos élettartam (teljesítményarányos leírásnál) Teljesítményarányos leírás esetén hasznos élettartamnak nevezzük azt az időszakot, amely időszak alatt a gazdálkodó az amortizálható eszköz felhasználásával az előírt, elvárt szolgáltatást, teljesítményt stb. várhatóan el tudja végezni. A teljesítményarányos leírás alapján meghatározott hasznos élettartam a tényleges igénybevételtől függően megváltozhat a használat folyamán, ennek várható hossza csak közelítően határozható meg az eszköz használatbavételekor. A hasznos élettartam egybeeshet a műszaki-gazdasági élettartammal (az eszköz teljes elhasználódási ideje). A technológiai célt szolgáló eszközök esetén általában a két élettartam megegyezik. Azokban az esetekben tér el (rövidebb) a hasznos élettartam a műszakigazdasági élettartamtól, ha a gazdálkodó az eszköz használatbavételekor vélelmezi, hogy az eszközt (például személygépkocsit) nem használja a teljes fizikai elhasználódásig (kiselejtezésig). Ezekben az esetekben mindenképpen szükséges az eszköz maradványértékének a megállapítása is. Ha a hasznos élettartam azonos a műszakigazdasági élettartammal, akkor a maradványérték összege megegyezhet a hulladékértékkel, ami a számviteli politika szabályozása alapján nem jelentősnek minősül. Maradványérték A rendeltetésszerű használatbavétel, az üzembe helyezés időpontjában a rendelkezésre álló információk alapján, a hasznos élettartam függvényében az eszköz meghatározott, a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható értéke. Nulla lehet a maradványérték, ha annak értéke valószínűsíthetően nem jelentős. (számviteli törvény 3. (4) bekezdés 6. pont) A hasznos élettartam és a maradványérték szorosan összefüggő kategóriák. A maradványérték a hasznos élettartam nagyságától függően más és más lehet. Általában nem jelentős, tehát nulla, ha a hasznos élettartam azonos a műszaki-gazdasági élettartammal. 17

29 A társaság vonatkozásában jelentős maradványértéknek tekintendő a hasznos élettartam végén várható maradványérték meghatározásánál: - Épületek esetén a bekerülési érték 5 %-a. - Építmények esetén a bekerülési érték 5 %-a, ha a 100 ezer Ft-ot meghaladja, - Autóbuszok kivételével valamennyi jármű esetén a bekerülési érték 10 %-a. - Újonnan beszerzett autóbuszok esetén a bekerülési érték 5 %-a, használtan beszerzett autóbuszok esetén a bekerülési érték 10 %. - Műszaki és egyéb gépek, berendezések (a járművek kivételével) esetén a bekerülési érték 10 %, ha a 100 ezer Ft-ot meghaladja. - A 200 ezer Ft alatti tárgyi eszközöknél a maradványérték nem értelmezhető. Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez (bruttó értékhez) viszonyított arányát, az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása, az adott vállalkozási tevékenységre jellemző körülmények figyelembevételével kell megtervezni, és azokat a nyilvántartásokon történő rögzítést követően a rendeltetésszerű használatbavételtől, az üzembe helyezéstől kell alkalmazni. Az üzembe helyezést hitelt érdemlő módon dokumentálni kell. Tárgyi eszközök felújítása esetén a felújítás értékét a könyv szerinti bruttó értékre kell ráaktiválni, és az így módosított érték alapján kell az értékcsökkenési leírást meghatározni. Az értékcsökkenést, az értékcsökkenési leírás elszámolását attól az időponttól kell megkezdeni, amikor a tárgyi eszköz üzembe helyezése, használatba vétele megtörtént. A társaság amortizációt a napi állomány után számol el. Az immateriális javak hasznos élettartama Az immateriális javak hasznos élettartamát a következő táblázat foglalja össze: Megnevezés Hasznos élettartam Leírási kulcs Üzleti, vagy cégérték 5 év 20 % Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 év 20 % Alapítás átszervezés aktivált értéke Ebből ISO minősítő rendszer bevezetése 5 év minősített időszak 20 % Szellemi termékek 3 év 33% Vagyoni értékű jogok 5 év 20 % Az ISO minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatban a rendszer bevezetésének költségei aktiválásra kerülnek, melyek esetén a hasznos időtartam megegyezik a minősített időszakkal. Az ismétlődő auditokkal kapcsolatos kiadások a folyóköltségek között számolandók el, időarányosan, azon időszak alatt, amire az audit vonatkozik. Immateriális javak esetén a társaság maradványértéket nem állapít meg. Az immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése A társaság az immateriális javak terv szerinti értékcsökkenését a használati időn belül lineárisan határozza meg. Az értékcsökkenést a használatba vételtől, a birtokba lépéstől kezdődően havonta napokra - számolja el a társaság. Tárgyi eszközök hasznos élettartama és értékcsökkenése elszámolásának rendje A társaságnál az elhasználódási időtartamok (várható használati idők), és ehhez kapcsolódóan a leírási kulcsok az alábbiak szerint kerültek meghatározásra: A társaság az egyenletesen elhasználódó eszközök esetén lineáris leírást alkalmaz. 18

30 Megnevezés Hasznos Leírási kulcs élettartam Ingatlanok Épületek Hosszú élettartamú szerkezetből 50 év 2 % Közepes élettartamú szerkezetből 33,3 év 3 % Rövid élettartamú szerkezetből 16,7 év 6 % Környezetvédelmi célú épületek 25 év 4 % Bérbeadott épületek 20 év 5 % Építmények Ipari építmény 50 év 2 % Üzemanyag tartály 20 év 5 % Elektromos vezeték (távközlési hálózat vezetékei is) 12,5 év 8 % Kőolaj-, földgáz és gázvezeték 16,7 év 6 % Gőzvezetékek 10 év 10 % Egyéb más vezetékek 33,3 év 3 % Műszaki és egyéb gépek, berendezések, felszerelések Járművek, kivéve az autóbuszokat 5 év 20 % Ügyviteltechnikai eszközök 3 év 33 % programvezérlésű szerszámgépek, számvezérlésű gépek, berendezések 3 év 33 % általános rendeltetésű számítástechnikai gépek, berendezések 3 év 33 % Jegykiadó gépek (számítógép alapú jegykiadó gépek) 3 év 33% Környezetvédelmet szolgáló berendezése 3 év 33 % Bérbeadott gépek, berendezések 3 év 33 % Hulladéktároló 5 év 20 % Egyéb gépek, berendezések 6,9 év 14,5 % Ft alatti immateriális javak és tárgyi eszközök azonnali leírás Ft közötti tárgyi eszköz 2 év 50 % Autóbuszok esetén a társaság lineáris leírási módszert alkalmaz. Újonnan beszerzett autóbuszok esetében a hasznos élettartam 10 év, maradványérték 5 %. Használtan beszerzett autóbuszok esetében a várható élettartam egyedileg kerül meghatározásra a konkrét műszaki állapot, kilométer telítettség, a gyártási év, és a használtsági fok alapján. Ezen autóbuszoknál is a bekerülési érték 10 %-ában állapítjuk meg a maradványértékét, de jelentősnek csak akkor minősítjük, ha az 500 ezer Ft-ot meghaladja. A társaság tulajdonában levő autóbuszon amennyiben felújítás történik (ráaktiválás), a felújítást követő hasznos élettartamot maximum 5 évben jelöljük meg, ez esetben a maradványértéket nem állapítunk meg. A január 1. előtt beszerzett autóbuszok esetében a járműrekonstrukciós programra hivatkozva a hasznos élettartam és maradvány érték elszámolásának előzőekben rögzített szabályait alkalmazza a társaság. Nem szabad terv szerinti értékcsökkenést elszámolni a képzőművészeti alkotásnál, a régészeti leletnél, műemléki védettségű épületnél, üzleti vagy cégértéknél, valamint az olyan kép- és hangarchívumnál, illetve egyéb gyűjteménynél, egyéb eszköznél, amely értékéből a használat során sem veszít, illetve amelynek értéke különleges helyzetéből, egyedi mivoltából adódóan évről évre nő. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásának tilalma vonatkozik a földterület, a telek (kivéve a bányaművelésre, veszélyes hulladék tárolására igénybe vett földterület, telek), az erdő 19

31 bekerülési értékére, illetve az üzembe nem helyezett beruházásokra. Ezekre az eszközökre tervszerinti értékcsökkenés nem, viszont terven felüli értékcsökkenés elszámolható. Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszköznél elszámolni akkor, ha a) az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ide nem értve a beruházást) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke; b) a szellemi termék, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert a szellemi termék, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan; c) a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető. Tartósnak tekinthető, ha 1 éven túli, jelentősnek, ha az eredeti beszerzési érték 20 %-át meghaladó mértékű. Az értékcsökkentését olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült vagy hiányzik, azt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni. Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél. Amennyiben a leírások miatt az eszközök könyv szerinti értéke alacsonyabb ezen eszközök eredeti bekerülési értékénél és az alacsonyabb értéken való értékelés okai már nem, illetve csak részben állnak fenn, a leírásokat meg kell szüntetni, a megbízható és valós összkép érdekében az eszközt piaci értékére, legfeljebb a terv szerinti értékcsökkenés figyelembe vételével meghatározott nettó értékére vissza kell értékelni Ft alatti eszközök elszámolási módjának megválasztása A számviteli törvény lehetőséget ad arra, hogy a 100 ezer Ft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok, szellemi termékek beszerzési, előállítási értékét a használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk. A társaság él ezzel a lehetőséggel, és alkalmazza az elszámolásnak ezt a módját a tárgyi eszközök, a vagyoni értékű jogok, valamint a szellemi termékek minden típusára és csoportjára, mely az előbbi feltételeknek megfelel. A tulajdonosi érdekek és a vagyon védelme szempontjából a kis értékben nyilvántartott immateriális javak és tárgyi eszközök az analitikus nyilvántartásban mindaddig kimutatásra kerülnek, míg kiselejtezésükre vagy értékesítésükre nem kerül sor. Amennyiben az eszköz használata, rendeltetése megváltozik, mert az eszköz a tevékenységet, a működést már nem szolgálja vagy fordítva, akkor azok besorolását meg kell változtatni, a befektetett eszközt át kell sorolni a forgóeszközök közé vagy fordítva. Ha a vállalkozás szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszköznél, az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményben (hasznos élettartamban, bekerülési értékben, maradványértékben) lényeges változás következik be, akkor az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenési leírás megváltoztatható, de az eredményre gyakorolt számszerűsített hatását a kiegészítő mellékletben be kell mutatni. 20

32 1.2.c. Alapítás-átszervezés és a kísérleti fejlesztés költségeinek elszámolása Alapítás-átszervezés költségeinek elszámolása A társaság alapítás-átszervezés aktivált értékeként számolja el a vállalkozási tevékenység indításával, jelentős bővítésével, átalakításával, átszervezésével kapcsolatosan felmerült külső vállalkozók által számlázott, és a saját tevékenység során felmerült közvetlen költségeket, amelyek az alapítás-átszervezés befejezését követően a tevékenység során a bevételekben várhatóan megtérülnek. A társaság döntése értelmében aktiválásra kerül az ISO minősítő rendszer bevezetése is. A minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatban a későbbiekben felmerülő költségek azokra az évekre számolandók el időarányosan, amelyekre a minősítés vonatkozik. Kísérleti fejlesztés költségeinek elszámolása A társaság a jövőben hasznosítható, a kísérleti fejlesztés eredményének jövőbeni hasznosításakor az árbevételben megtérülő, a kísérleti fejlesztés eredménye érdekében felmerült olyan számlázott összeget és a saját tevékenység során felmerült - az 51. szerinti - közvetlen önköltségbe tartozó költségeket, amelyek aktiválható termékben - szellemi termék, tárgyi eszköz, készlet - nem vehetők számításba, mivel a létrehozott termék piaci - várható piaci - árát meghaladják kísérleti fejlesztés aktivált értékeként számolja el. 1.2.d. Az értékvesztés elszámolásnak rendje A számviteli törvény kötelezően előírja az értékvesztés elszámolását egyes eszközfajtáknál abban az esetben, ha azok piaci értéke (megítélése) alacsonyabb a mérlegkészítéskor, mint a nyilvántartás szerinti értéke. Értékvesztést kell elszámolni: a gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetéseknél, a hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapírnál, a külföldi pénzértékre szóló, tulajdoni részesedést jelentő befektetésnél, illetve hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnál, az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél, vásárolt és saját termelésű készleteknél. Befektetések és értékpapírok értékvesztése A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetésnél- függetlenül attól, hogy az a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel értékvesztést kell elszámolni, a befektetés könyv szerinti értéke és piaci értéke közötti veszteségjellegű különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. A gazdasági társaságban lévő tulajdonosi részesedést jelentő befektetés piaci értékének meghatározásakor figyelembe kell venni a gazdasági társaság tartós (legalább 1 éven keresztül történő) piaci megítélését, a gazdasági társaság saját tőkéje és a jegyzett tőkéje, illetve a befektetés könyv szerinti értéke és névértéke arányát. Társaságunknál értékvesztést kell elszámolni a gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetésnél, ha legalább 1 éven keresztül a gazdasági társaság saját 21

33 tőke/jegyzett tőke aránya 10 %-kal kisebb, mint a befektetés könyv szerinti értéke/befektetés névértékének aránya. Az értékvesztést a piaci érték szintjéig kell elszámolni. A hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapírnál függetlenül attól, hogy az a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel értékvesztést kell elszámolni, ha a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír könyv szerinti értéke és (felhalmozott) kamatot nem tartalmazó piaci értéke közötti különbözet veszteségjellegű, tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. Amennyiben a mérlegfordulónapi értékelés során megállapítást nyert, hogy a befektetések és értékpapírok mérlegkészítéskori piaci értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a befektetés könyv szerinti értéke, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. Az értékvesztés visszaírásával a befektetés könyv szerinti értéke nem haladhatja meg a befektetés beszerzési értékét. Az értékvesztés elszámolásának és visszaírásának tekintetében jelentősnek minősül, ha a piaci érték és könyv szerinti érték különbözete meghaladja a könyv szerinti érték 20 %-át, tartósnak, ha 1 éven túl fennáll. Követelések értékvesztése Az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés napjáig pénzügyileg nem rendezett követelések esetében a vevő, az adós minősítése alapján (ideértve a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az előlegként adott összegeket, továbbá a bevételek aktív időbeli elhatárolása között lévő követelésjellegű tételeket is) értékvesztést kell elszámolni a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti veszteségjellegű különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. Tartósnak tekinthető a követelés könyv szerinti értéke és várhatóan megtérülő összege közötti veszteségjellegű különbözet, ha a követelés kiegyenlítésére a fizetési határidőt követő 60 napon belül nem került sor. Jelentősnek akkor tekinthető a veszteségjellegű különbözet, ha meghaladja a követelés eredeti bekerülési értékének a 20%-át, vagy az 50 ezer Ft-ot. A határidőn túli követelésekre, a rendelkezésre álló információk alapján egyedi elbírálás szerint kell az értékvesztést megállapítani és elszámolni. Amennyiben más információ nem áll rendelkezésre, csak a fizetési késedelem, akkor az alábbi értékvesztéseket kell elszámolni. Időintervallum Értékvesztés %-a nap 25 % nap 50 % nap 80 % 361 nap felett 100 % Amennyiben egy vevőnél több különböző lejáratú követelés is van, akkor az értékvesztés elszámolásakor a legmagasabb %-kal számoljuk el az értékvesztést. Amennyiben a vevő, az adós minősítése alapján a követelés várhatóan megtérülő összege jelentősen (legalább 20%-kal) meghaladja a követelés könyv szerinti értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. Az értékvesztés 22

34 visszaírásával a követelés könyv szerinti értéke nem haladhatja meg az eredeti bekerülési értéket. Az értékvesztés visszaírását az üzleti év mérleg fordulónapjára vonatkozó értékelés keretében kell végrehajtani. Vásárolt és saját termelésű készletek Ha a vásárolt készlet (anyag, áru) bekerülési (beszerzési), illetve könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci értéke, akkor azt a mérlegben a tényleges piaci értéken, ha pedig a saját termelésű készlet (befejezetlen termelés, félkész és késztermék, állat) bekerülési (előállítási), illetve könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert és várható eladási ára, akkor azt a mérlegben a még várhatóan felmerülő költségekkel csökkentett, várható támogatásokkal növelt eladási áron számított értéken kell kimutatni, a készlet értékét a különbözetnek értékvesztéskénti elszámolásával kell csökkenteni. A készletek bekerülési, illetve könyv szerinti értéke akkor tekinthető jelentősen magasabbnak, mint a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci értéke (illetve várható eladási ára), ha azt legalább 20%-kal meghaladja. Tartós az előzőekben megfogalmazott eltérésről akkor beszélhetünk, ha a készletek bekerülési, illetve könyv szerinti értéke legalább 1 éven keresztül meghaladja a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci értéket (várható eladási árat). Az értékvesztés elszámolása a fajlagosan kis értékű készleteknél a könyv szerinti érték arányában történik. Ezen készleteknél a könyv szerinti érték 30%-át kell értékvesztésként elszámolni az értékvesztés elszámolásához szükséges feltételek fennállása esetén. A Számviteli törvény szerint értékvesztésként el kell számolni a vásárolt készletek beszerzési árát, könyv szerinti értékét, vagy annak egy részét, illetve a saját termelésű készletek előállítási árat csökkentő azon tételeket is, melyek akkor következnek be, ha a készlet - a vonatkozó előírásoknak, minőségi követelményeknek (szabvány, szakmai előírás, szállítási szerződés szerinti feltételek stb.) nem felel meg; - az eredeti rendeltetésének nem felel meg; - megrongálódott, felhasználhatósága bizonytalan; - feleslegessé vált, értékesítése kétséges. Ezekben az esetekben a készlet értékét addig a mértékig kell csökkenteni, hogy a készlet használhatóságának, értékesíthetőségének megfelelő a mérlegkészítéskor ismert vagy érvényesíthető piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben a készlet piaci értéke jelentősen és tartósan meghaladja könyv szerinti értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. Az értékvesztés visszaírásával a készlet könyv szerinti értéke nem haladhatja meg az eredeti bekerülési értéket. Az értékvesztés visszaírását az üzleti év mérleg fordulónapjára vonatkozó értékelés keretében kell végrehajtani. 1.2.e. Céltartalékok képzése Céltartalékként kell kimutatni az olyan passzívákat, amellyel a társaság: az óvatosság és az összemérés elvéből kiindulva, pontosítja az eredményt, valósabbá teszi a saját tőkét, fedezetet teremt a tárgyidőszakból eredő, de a következő év(ek)ben várhatóan jelentkező kötelezettségekre, költségekre és ráfordításokra. A számviteli törvény előírásai szerint a céltartalék képzése részben kötelező, részben pedig lehetőség. 23

35 Jogcímei: 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre Fogalma: olyan ráfordítások, amelyek harmadik féllel kapcsolatban, várhatóan, vagy bizonyosan felmerülnek a jövőben, múltbeli, vagy folyamatban lévő ügyletekből származnak, s azokra a szükséges fedezetet a vállalkozó más módon nem biztosította. Az ilyen címen felmerülő céltartalék képzése kötelező. Fajtái: Garanciális kötelezettségre képzett céltartalék Függő kötelezettségre képzett céltartalék kezességvállalás opciós ügyletek garanciavállalás nem valódi penziós ügyletek váltókezesi kötelezettség le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos várható kötelezettség stb. Biztos jövőbeni kötelezettségre képzett céltartalék határidős ügyletekből következő fizetési kötelezettség swap ügyletek határidős része miatti fizetési kötelezettség stb. Korengedményes nyugdíj miatt képzett céltartalék Végkielégítés miatt képzett céltartalék Környezetvédelmi kötelezettségre képzett céltartalék Stb. 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre Fogalma: olyan költségek, amelyek valószínűsíthetően, várhatóan (tehát nem biztosan), időszakonként ismétlődően, jelentős összegben, a mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló információk alapján felmerülnek, de összegük, vagy felmerülésük időpontja bizonytalan, és nem sorolhatók a passzív időbeli elhatárolások közé. Az ilyen címen felmerülő céltartalék képzése nem kötelező, ez csak lehetőség. Fajtái: Fenntartási (pl. épület-fenntartási) díjak Átszervezési költségek Környezetvédelmi költségek. Ez a céltartalék a szokásos üzleti tevékenység rendszeresen és folyamatosan felmerülő költségeire nem képezhető! 24

36 3. Egyéb céltartalék Fogalma: Az előzőeken kívül eső, más címen képzett céltartalék. Ezek között lehet kötelezően előírt és önálló elhatározás alapján képzett céltartalék is. Fajtái: A társaság a devizaszámlán meglévő devizakészlettel nem fedezett, külföldi pénzértékre szóló - beruházáshoz (beruházással megvalósuló tárgyi eszközhöz), vagyoni értékű joghoz kapcsolódó - hiteltartozások, továbbá devizakötvény kibocsátásából származó - beruházáshoz (beruházással megvalósuló tárgyi eszközhöz), vagyoni értékű joghoz kapcsolódó - tartozások nem realizált árfolyamveszteségét a Sztv 33. (2) bekezdése szerint halasztott ráfordításként számolja el, ezért az üzleti év végén az így elhatárolt halmozott összegnek a hitelfelvételtől eltelt időtartam és a hitel figyelembe vehető futamideje arányában számított hányadának megfelelő összegű céltartalékot mutat ki. Amennyiben az előző üzleti év végéig ilyen címen képzett céltartalék ennél kevesebb, illetve több, a különbözettel a tárgyévben kell a céltartalékot növelni az egyéb ráfordításokkal szemben, illetve csökkenteni az egyéb bevételekkel szemben. A számításnál figyelembe vett futamidő nem lehet hosszabb, mint a hitel futamideje, illetve mint a hitellel finanszírozott tárgyi eszköz, vagyoni értékű jog várható - amortizációnál figyelembe vett - élettartama, ha a hitel futamideje hosszabb. Ha a halasztott ráfordításként kimutatott árfolyamveszteséget a 33. (3) bekezdése szerint meg kell szüntetni, akkor a (4) bekezdés szerint képzett céltartalék is megszüntetendő. Külön kormányrendelet által szabályozott céltartalék. 1.2.f. Szokásos és rendkívüli tételek elkülönítésének szempontjai Egyéb bevételek és ráfordítások minősítési szempontjai Egyéb bevételek az olyan, az értékesítés nettó árbevételének részét nem képező bevételek, amelyek a rendszeres tevékenység (üzletmenet) során keletkeznek, és nem minősülnek sem a pénzügyi műveletek bevételeinek, sem rendkívüli bevételnek, amennyiben az a tárgyévhez, vagy a tárgyévet megelőző üzleti év(ek)hez kapcsolódik és azt a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezték. Nem feltétel a pénzügyi rendezés, ha a számviteli törvény, illetve más jogszabály eltérően rendelkezik. Az egyéb bevételek között kell elszámolni: az alábbi tételeket, amennyiben azok a tárgyévhez és a tárgyévet megelőző évhez kapcsolódnak és azokat a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezték: káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételeket, a kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések összegét, a behajthatatlannak minősített - és az előző üzleti év(ek)ben hitelezési veszteségként leírt - követelésekre kapott összeget, a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére - visszafizetési kötelezettség nélkül - belföldi vagy külföldi gazdálkodótól, illetve természetes személytől, valamint államközi szerződés vagy egyéb szerződés alapján külföldi szervezettől kapott támogatás, juttatás összegét, a termékpálya-szabályozáshoz kapcsolódó, terméktanácsok által fizetett termékpályaszabályozás összegét Az egyéb bevételek között kell kimutatni még: a képzett céltartalék összegének felhasználását (csökkenését, megszűnését); 25

37 a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére - visszafizetési kötelezettség nélkül - az adóhatóságtól, jogszabály által meghatározott szervezettől megkapott, illetve az üzleti évhez kapcsolódóan a mérlegkészítés időpontjáig - a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően - igényelt (járó) támogatás, juttatás összegét; az eredeti követelést engedményezőnél (eladónál) az átruházott (engedményezett) követelésnek az engedményes által elismert értékét a követelés átruházásakor; a biztosító által fizetett, illetve a mérlegkészítés időpontjáig elfogadott, visszaigazolt - tárgyévi, illetve a tárgyévet megelőző üzleti évi káreseményhez kapcsolódó - összeget; a követelés eredeti jogosultjánál - ha a követelésre korábban értékvesztést számolt el - a követelés könyv szerinti értékét meghaladóan realizált összeget. a halasztott bevételként elszámolt, időbelileg elhatárolt összegből a kapcsolódó költségek, ráfordítások ellentételezésére megszüntetett összeget. nyereségjellegű kerekítési különbözetet, az immateriális jószág, a tárgyi eszköz közvetlen értékesítéséből, továbbá az immateriális jószág, a tárgyi eszköz átadásából származó bevételt az értékesítéskor, az átadáskor. az üzleti évhez kapcsolódó, szerződésen alapuló - konkrét termékhez, anyaghoz, áruhoz, szolgáltatásnyújtáshoz közvetve kapcsolódó, nem számlázott - utólag kapott (járó) engedmény szerződés szerinti összegét. Egyéb bevételt csökkentő tételként kell elszámolni az előző pont szerint értékesített és a szerződés szerinti feltételek teljesítésének későbbi meghiúsulása miatt visszavett a két időpont között használt eszköz visszavételkori értékét. Egyéb bevételként kell elkülönítetten kimutatni az értékvesztések visszaírt összegeit (ideértve az immateriális javak, a tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értékcsökkenésének visszaírt összegét, továbbá a követelések bekezdése, a készletek bekezdése szerint visszaírt értékvesztésének összegét), valamint a kereskedelmi áruk nyereségjellegű leltárértékelési különbözetének összegét. A társaság egyéb bevételként mutatja ki a helyközi autóbusszal végzett közszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban felmerült, bevételekkel nem fedezett, indokolt költségek ellentételezésére a társaságot előzetes adatok alapján megillető, de csak a közszolgáltatási szerződésben meghatározott eljárásrend alapján később véglegessé váló költségtérítés összegét. Az elszámolás előjeltől függően az aktív vagy a passzív időbeli elhatárolásokkal szemben történik. A társaság egyéb bevételként számolja el az előző éveket érintő veszteségtérítés összegét is, amit az adott év veszteségtérítésétől elkülönítve, külön főkönyvi számon kell kimutatni. A megbízható és valós összkép követelménye alapján a halasztott bevételként elszámolt, időbelileg elhatárolt fejlesztési célra kapott, pénzügyileg rendezett támogatás véglegesen átvett pénzeszközök összegét a fejlesztés során megvalósított eszköz bekerülési értékének, illetve bekerülési értéke arányos részének költségkénti, illetve ráfordításkénti elszámolásakor az egyéb bevételekkel szemben kell megszüntetni. Ezt az eljárást a társaság a szabályzat hatálybalépésétől, minden korábban halasztott bevételként elszámolt támogatás feloldásánál alkalmazza. Egyéb ráfordítások az olyan, az értékesítés nettó árbevételéhez közvetlenül vagy közvetetten nem kapcsolódó kifizetések és más veszteség jellegű tételek, amelyek a rendszeres tevékenység (üzletmenet) során merülnek fel, és nem minősülnek sem a pénzügyi műveletek ráfordításainak, sem rendkívüli ráfordításnak. 26

38 Az egyéb ráfordítások között kell elszámolni: az üzleti év mérlegfordulónapja előtt bekövetkezett, a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált káreseményekkel kapcsolatos - a le nem vonható általános forgalmi adót is magában foglaló - kifizetéseket, elszámolt, fizetendő összegeket; a fizetett, illetve a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, elszámolt, fizetendő, a mérlegfordulónap előtti időszakhoz kapcsolódó bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések összegét; a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére - visszafizetési kötelezettség nélkül - belföldi vagy külföldi gazdálkodónak - az üzleti évhez kapcsolódóan - adott támogatás, juttatás összegét; a termékpálya-szabályozáshoz kapcsolódó, terméktanácsok javára teljesített - az üzleti évhez kapcsolódó - befizetések összegét; az államháztartás egyes alrendszereivel (a központi kormányzat, az elkülönített állami pénzalapok, a helyi önkormányzatok, a társadalombiztosítás költségvetéseivel), az Európai Unió különböző pénzügyi alapjaival (pénzügyi forrásaival) elszámolt - a bekerülési érték részét nem képező, illetve a költségek között el nem számolható - adók, díjak, illetékek, hozzájárulások tárgyévre bevallott, fizetett, illetve (határozat alapján) fizetendő összegét; a külföldön, külföldi telephelyen fizetett, fizetendő nyereségadó összegét; az üzleti évben képzett céltartalék összegét, a képzett céltartalékot növelő összeget; a behajthatatlan követelésnek az üzleti évben leírt összegét; az immateriális jószág, a tárgyi eszköz közvetlen értékesítésekor azok könyv szerinti értékét; a hiányzó, illetve a tárgyévben megsemmisült, az állományból kivezetett vásárolt és saját termelésű készlet könyv szerinti értékét; az eredeti követelést engedményezőnél (eladónál) az átruházott (engedményezett) követelésnek a könyv szerinti értékét a követelés átruházásakor, veszteségjellegű kerekítési különbözetet. az üzleti évhez kapcsolódó, szerződésen alapuló - konkrét termékhez, anyaghoz, áruhoz, szolgáltatásnyújtáshoz közvetve kapcsolódó, nem számlázott utólag adott engedmény szerződés szerinti összegét. Az egyéb ráfordítások között elkülönítetten kell kimutatni: az értékvesztés összegét, ideértve az immateriális javak, a tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értékcsökkenésének összegét, a követelések, a készletek szerint elszámolt értékvesztésének összegét; a kereskedelmi áruk veszteségjellegű leltárértékelési különbözetének összegét; a termeléshez, a tevékenységhez, a szolgáltatáshoz, az értékesítéshez kapcsolódó - a saját termelésű készlet költségei között el nem számolt - adók és adójellegű tételek összegét. Rendkívüli tételek minősítési szempontjai A rendkívüli eredmény a rendkívüli bevételek és a rendkívüli ráfordítások különbözete. A számviteli törvény szerint a rendkívüli bevételek és rendkívüli ráfordítások függetlenek a vállalkozási tevékenységtől, a vállalkozás rendszeres üzemmenetén kívül esnek, szokásos vállalkozási tevékenységgel nem állnak közvetlen kapcsolatban. A rendkívüli bevételek között kell kimutatni: a tulajdonosnál (a tagnál) a gazdasági társaságba bevitt vagyontárgyak létesítő okiratban, annak módosításában meghatározott értékét; a gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén (a felszámolás, a végelszámolás befejezésekor), az erről szóló határozat jogerőre emelkedésekor a megszűnt részesedés (részvények, üzletrészek, 27

39 vagyoni betétek) ellenében kapott eszközök vagyonfelosztási javaslat szerinti értékének és az átvett kötelezettségek megállapodás szerinti értékének különbözetét, amennyiben a kapott eszközök értéke a több; az átalakult gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) - a gazdasági társaság átalakulása esetén - az átalakulással létrejött gazdasági társaságban szerzett részesedés bekerülési értékeként a megszűnt részesedésre jutó - a jogelőd gazdasági társaság végleges vagyonmérlege szerinti - saját tőke összegét (kiválás esetén a kiválással létrejött gazdasági társaság végleges vagyonmérlege szerinti saját tőke összegét); a külső tulajdonosnál (tagnál) - a gazdasági társaság beolvadása esetén - az átvevő (beolvasztó) gazdasági társaságban szerzett részesedés bekerülési értékeként a megszűnt részesedésre jutó - a jogelőd gazdasági társaság végleges vagyonmérlege szerinti - saját tőke összegét; a gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a gazdasági társaság jegyzett tőkéjének leszállításakor, ha a tőkeleszállítás tőkekivonás útján valósul meg, a bevont részesedés (részvény, üzletrész, vagyoni betét) névértékének fejében átvett (járó) eszközök értékét; a visszavásárolt saját részvény, saját üzletrész, a visszaváltható részvény bevonása esetén, azok névértékét; a tartozásátvállalás során harmadik személy által - ellentételezés nélkül - átvállalt kötelezettség szerződés (megállapodás) szerinti összegét, továbbá a hitelező által elengedett, valamint az elévült kötelezettség összegét, ha ahhoz beszerzett eszköz nem kapcsolódik; a visszafizetési kötelezettség nélkül (nem a költségek ellentételezésére belföldi vagy külföldi gazdálkodótól, természetes személytől, szerződés alapján külföldi szervezettől) kapott, véglegesen átvett pénzeszközök összegét a térítés nélkül kapott (igénybe vett) szolgáltatások piaci illetve jogszabály eltérő rendelkezése esetén a jogszabály szerinti értékét. A rendkívüli bevételek között kell elszámolni, de halasztott bevételként időbelileg el kell határolni: az elengedett kötelezettség összegét, ha az beszerzett eszközhöz kapcsolódik; a fejlesztési célra - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott, pénzügyileg rendezett támogatás véglegesen átvett pénzeszközök összegét; a térítés nélkül átvett eszközök, továbbá az ajándékként, a hagyatékként kapott, a többletként fellelt eszközök piaci - illetve jogszabály eltérő rendelkezése esetén a jogszabály szerinti - értékét; a tartozásátvállalás során harmadik személy által - ellentételezés nélkül - átvállalt kötelezettség szerződés (megállapodás) szerinti összegét, ha az beszerzett eszközhöz kapcsolódik. A társaság a rendkívüli bevételek között elszámolt ezen összegeket a fejlesztési célra kapott támogatások esetében jelentősnek minősíti és mivel a megbízható és valós összkép követelménye azt indokolja, a megszüntetést az egyéb bevételekkel szemben számolja el (számviteli törvény 86. (5)). A rendkívüli ráfordítások között kell kimutatni: a tulajdonosnál (a tagnál) az alapításkor, a jegyzett tőke emelésekor a gazdasági társaságba bevitt vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értékét; a visszavásárolt saját részvény, a saját üzletrész, a visszaváltható részvény bevonása esetén, azok visszavásárlási (nyilvántartás szerinti) értékét; a tulajdonosnál (a tagnál) a gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén (a felszámolás, a végelszámolás befejezésekor) az erről szóló határozat jogerőre emelkedésekor a jogelőd gazdasági társaságban lévő megszűnt részesedésének 28

40 (részvényeinek, üzletrészeinek, vagyoni betéteinek) nyilvántartás szerint (könyv szerinti) értékét, valamint a megszűnés miatt a megszűnt részesedés (részvények, üzletrészek, vagyoni betétek) ellenében kapott eszközök vagyonfelosztási javaslat szerinti értékének és az átvett kötelezettségek megállapodás szerinti értékének különbözetét, amennyiben a kapott eszközök értéke a kevesebb; az átalakult gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a gazdasági társaság átalakulása esetén az átalakult gazdasági társaságban lévő megszűnt részesedésének (részvényeinek, üzletrészeinek, vagyoni betéteinek) nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékét; a külső tulajdonosnál (tagnál) a gazdasági társaság beolvadása esetén a jogelőd gazdasági társaságban lévő megszűnt részesedésének (részvényeinek, üzletrészeinek, vagyoni betéteinek) nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékét; a tulajdonosnál (a tagnál) a gazdasági társaság jegyzett tőkéjének leszállításakor, ha a tőkeleszállítás tőkekivonás útján valósul meg, a bevont részesedések (részvények, üzletrészek, vagyoni betétek) nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékét. a térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értékét, a térítés nélkül nyújtott szolgáltatások bekerülési értékét, a felszámított, az átvevő által meg nem térített általános forgalmi adóval növelt összegben, valamint - a behajthatatlannak nem minősülő - elengedett követelés könyv szerinti értékét; a tartozásátvállalás során - ellentételezés nélkül - átvállalt kötelezettség szerződés (megállapodás) szerinti összegét, a tartozást átvállalónál; a visszafizetési kötelezettség nélkül átadott, pénzügyileg rendezett, véglegesen átadott pénzeszközök összegét. Nem tartoznak ide a költségek, ráfordítások ellentételezésére belföldi vagy külföldi gazdálkodónak, az üzleti évhez kapcsolódóan visszafizetési kötelezettség nélkül átadott támogatások, juttatások. A rendkívüli ráfordítások között kell elszámolni, de halasztott ráfordításként időbelileg el lehet határolni - az összemérés számviteli alapelv érvényesülése érdekében - a vállalkozó által megvalósított (megszerzett) és jogszabályi rendelkezés alapján az üzemeltetőnek térítés nélkül (visszaadási kötelezettség nélkül) átadott olyan eszköz (beruházás) nyilvántartás szerinti értékét, amelyet a jövőbeni vállalkozási tevékenysége érdekében valósított (szerzett) meg. Kapott támogatások minősítése, elszámolásának szempontjai A társaság gazdálkodásában a különböző támogatások - a gazdálkodás körülményeiből fakadóan - jelentős szerepet játszanak. Szociálpolitikai menetdíj támogatás elszámolása Az aktuális törvényi szabályozásnak megfelelően igényelt szociálpolitikai menetdíj támogatás a számviteli törvény előírásainak megfelelően az árbevétel részét képezi. A támogatás a kapcsolódó díjbevétel elszámolási időszakára kell árbevételként elszámolni. Az éves tanulóbérletek esetén a díjbevétel elszámolásával összhangban passzív időbeli elhatárolást kell végrehajtani. Működési támogatások elszámolása A társaság az egyéb bevételek között számolja el az önkormányzatoktól költségek és ráfordítások ellentételezésére - visszafizetési kötelezettség nélkül kapott - működési hozzájárulás összegét a pénzügyi teljesítéstől függetlenül. A teljesség elvének érvényesülése érdekében a beszámolási időszakra az aktív időbeli elhatárolásokkal szemben kell elszámolni a mérleg fordulónapját követően a mérleg készítés időpontjáig befolyt a beszámolási időszak veszteségeire tekintettel folyósított támogatások összegét is. Egyéb bevételek között kell kimutatni a normatív támogatás költségvetési részét és a helyközi közlekedés veszteség térítésének összegét. 29

41 Egyéb bevételként kell elszámolni továbbá egyéb olyan támogatásokat is, melyeknek felhasználása járműfenntartási költségként, illetőleg egyéb költségként, ráfordításként kerül elszámolásra /pl. környezetvédelmi alapból kapott támogatás/. Fejlesztési támogatások elszámolása A fejlesztési célra, illetve a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódóan nem a költségek, ráfordítások ellentételezésre - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott juttatások összegeit, valamint a véglegesen átvett pénzeszközöket a rendkívüli bevételek között kell elszámolni a pénzügyi teljesítéssel egyidejűleg. Itt kell elszámolni az autóbusz rekonstrukció keretében kapott költségvetési támogatást, valamint az önkormányzatoktól autóbuszok beszerzésére és felújítására kapott fejlesztési támogatás összegét is. Az elszámolt támogatás összegét a belőle megvalósuló fejlesztés költségként történő elszámolásának időszakára el kell határolni és a passzív időbeli elhatárolások között kell szerepeltetni. Az önkormányzattól hiteltörlesztés formájában kapott fejlesztési támogatás összegét a pénzügyi teljesítés időpontjától és összegétől függetlenül a támogatás szerződés szerinti teljes összege alapján a megvalósuló beruházás költség elszámolás időszakára kell rendkívüli bevételként elszámolni. A rendkívüli bevételek között kell elszámolni azon - egyéb forrásból kapott - támogatások összegét is, amelyekből megvalósuló tárgyi eszköz beszerzés, felújítás aktiválásra kerül /pl. a környezetvédelmi alapból kapott támogatás/. Az utólagosan folyósított (pl. pályázati úton nyert) támogatás összegéből az előzetesen már amortizált eszközhöz kapcsolódó fejlesztési támogatás időarányos összegét a pénzügyi folyósítás időpontjában kell elszámolni rendkívüli bevételként. A nem konkrét eszközbeszerzéshez kapott fejlesztési támogatásokat teljes egészében a pénzügyi teljesítés időpontja szerint kell rendkívüli bevételként elszámolni. A fejlesztési célra kapott támogatások halasztott bevételként kimutatott összegének - mivel azt minden esetben jelentősként kezeljük, valamint a megbízható és valós összkép követelménye azt indokolja megszüntetését az egyéb bevételek között kell elszámolni. Egyéb támogatások Ide tartoznak a kamattámogatások, amelyek elszámolása attól függ, hogy az a működéssel vagy fejlesztéssel kapcsolatban keletkezik. Elszámolását lásd az előző pontokban 1.2.g. A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése A számviteli alapelvektől évi beszámolójában a társaság a következők miatt tért el az MNV Zrt. a Kontrolling Igazgatóságával egyeztetett igénynek megfelelően: A társaság valós képet tükröző vagyoni helyzetének bemutatása érdekében a éves bevételek és ráfordítások alapján az NFM elszámolási metodika szerint számított értéknek megfelelően szerepelteti a helyközi autóbusz közlekedés veszteség térítésének összegét. Az Egyéb bevételek között költség ellentételezésre kapott összeg elszámolásának a feltétele a mérlegkészítés napjáig történő pénzügyi rendezés illetve más jogszabály ettől eltérően is rendelkezhet (Szv. tv. 77. (3). Tekintettel arra, hogy ebben az esetben az egyik feltétel sem áll fenn, de az összemérés elvének történő megfelelés érdekében a tv. 4. (4) bekezdése alapján a könyvvizsgáló egyetértése és ilyen tartalmú nyilatkozata mellett a törvény előírásaitól ettől el lehet térni a megbízható és valós összkép elérése érdekében. 30

42 2. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS FŐBB SORAINAK SZÖVEGES ELEMZÉSE (eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések) ezer Ft-ban Megnevezés tény tény Index % Bázishoz Értékesítés nettó árbevétele ,1% Aktivált saját teljesítmények ért ,3% Egyéb bevételek ,3% Anyag jellegű ráfordítások ,3% Személyi jellegű ráfordítások ,7% Értékcsökkenési leírás ,2% Egyéb ráfordítások ,6% Üzemi tevékenység eredménye ,5% Pénzügyi eredmény ,9% Szokásos vállalk. eredmény ,7% Rendkívüli eredmény ,7% Adózás előtti eredmény ,6% Adófizetési kötelezettség 0 0 0,0% Adózott eredmény ,6% Mérleg szerinti eredmény ,6% A társaság mérleg szerinti eredménye éves szinten eft nyereség, amely előző évhez viszonyítva eft-os eredménynövekedést mutat. Az eredmény növekedés döntően az üzleti eredmény előző évinél kedvezőbb alakulásából adódik, de a pénzügyi eredmény szintjén is csökkent a veszteség. Az üzleti tevékenység szintjén a társaság eft nyereséget produkált, amely az előző évhez viszonyítva eft javulást jelent. A szokásos vállalkozási eredmény szintjén eft a nyereség, amely a bázis szintnél eft-tal kedvezőbb. A rendkívüli eredmény 118 eft-tal csökkent. A nem hasonlítható adatok tételes ismertetése és indoklása Az autóbusz állomány amortizációs kulcsának én történő visszamenőleges változtatása szükségessé teszi az összehasonlíthatóság érdekében az amortizációs költségeknél és a (támogatásból megvalósított beszerzések esetén) egyéb bevételeknél az alábbi korrekciók végrehajtását: e Ft Megnevezés év év Tényleges Korrekció Korrigált Tényleges Korrekció Korrigált Amortizáció Egyéb bevétel Ha az értékcsökkenési leírás elszámolásában nem történt volna változás évben, az amortizáció költsége évben e Ft-tal alacsonyabb lenne. Az egyéb bevételben megjelenő többlet amortizáció elszámoláshoz kapcsolódó fejlesztési támogatás hatására az egyéb bevételben évben e Ft növekedés volna tapasztalható. 31

43 A évben elszámolt előző éveket érintő amortizációs többletköltség eft, a kapcsolódó támogatásból történt beszerzésekkel összefüggő egyéb bevételtöbblet eft. A helyi önkormányzatokkal év decemberében kötött megállapodások szerint a és az azt megelőző évekre vonatkozóan képződött veszteség egy része is megtérítésre kerül Salgótarján és Bátonyterenye városok vonatkozásában. Salgótarjánban eft. az összeg, amely decemberében utalásra került, Bátonyterenye esetében eft., melynek utalása ütemezetten több évben fog megtörténni. Az összegeket könyveinkben évre rögzítettük, mint önkormányzati támogatást egyéb bevételként. Az összeg ( eft.) kiszűrésével az egyéb bevétel és az eredmény az alábbiak szerint alakul. e-ft ban Megnevezés év év tényleges tényleges korrekció korrigált Egyéb bevétel Mérleg szerinti eredmény A mérleg szerinti eredmény évben az előző évekre vonatkozó önkormányzati támogatások kiszűrésével eft. veszteség volna a eft. nyereséggel szemben évben jogerőssé váltak a évben lefolytatott APEH ellenőrzés megállapításai, amely 2006., és éveket érintették. A jogerős határozat társaságunk terhére Ft. adókülönbözetet, Ft. adóbírságot és Ft. késedelmi pótlékot állapított meg évben előzőek miatt e Ft céltartalék képzés történt, mely évben feloldásra került. Az adókülönbözet adónemenkénti és évenkénti megbontása: 32

44 Megnevezés év év év Összesen Megjegyzés Általános forgalmi adó egyéb személyi jell.ráf ajándék karóra - igénybe vett szolgáltatás el nem ismert szaktanácsad. - rendkívüli ráfordítás leszállópálya bérbeadás Eredményt érintő áfa összes: Bérjárulékok el nem ismert szgk.használat - egészségbizt.járulék nyugdíjbizt.járulék munkaadói árulék szakképzési hozzájárulás Egyéb ráfordítás innovációs járulék el nem ismert tev.számlázás Összesen eredményt érint: Mindösszesen: Az adókülönbözetek figyelembevételével, kiszűrésével a év eredmény kimutatásának sorai a következők szerint alakulnak: Megnevezés év 2011.év tényleges korrekció korrigált Egyéb személyi jellegű ráfordítás Igénybe vett szolgáltatás Bérjárulék Egyéb ráfordítás Üzemi eredmény Rendkívüli ráfordítás Bevételek elemzése A társaság éves összes bevétele meghaladta az 5,5 milliárd Ft-ot, ezen belül a nettó árbevétel 3 milliárd Ft-ot képvisel évhez viszonyítva az elért 5.529,8 millió Ft-os bevétel a évi bevételnél 6 %-kal alacsonyabb. A bevétel szerkezetét, összetételét a következő tábla mutatja: Megnevezés év év Index % EFt Mo % EFt Mo % Bázishoz Autóbuszközlekedés bevétele , ,7 72,2 Egyéb tevékenység bevétele , ,2 41,6 Egyéb bevételek , ,1 137,3 Pénzügyi műveletek bevétele , ,9 458,4 Rendkívüli bevételek 25 0, , ,0 Összesen , ,0 91,6 A tény adatokban a bázishoz viszonyítva csökkent az alaptevékenység (autóbusz-közlekedés) nettó árbevételének aránya. A bevétel szinte teljes összege (98,1 %) az üzleti tevékenységből képződik, ezen belül 14,5 %-kal csökkent az autóbusz közlekedési tevékenység aránya. Ezen belül a menetrend szerinti és a BKV Zrt. alvállalkozói tevékenységből befolyt bevételi volumen szűkül. 33

45 A pénzügyi bevételek részaránya 1,5 %-kal nőtt Az összes bevételnél mutatkozó 491,4 M Ft-os csökkenés összegéből: - az autóbusz-közlekedés területén 1.114,6 M Ft csökkenés, - az egyéb tevékenység területén 90,9 M Ft csökkenés, - az egyéb bevételeknél 631,1 M Ft növekedés, - a pénzügyi bevételeknél 78,6 M Ft növekedés, - a rendkívüli bevételeknél 4,4 M Ft növekedés jelenik meg 34

46 A bevétel megoszlása főbb tevékenységenként évi adatok alapján. Bevétel megoszlás év 0,4% 0,0% 9,1% Helyi járati árbevétel 28,8% Helyközi járat Szerződéses járat árbevétel 2,4% 40,0% Különjárat árbevétel BKV alvállalkozó Egyéb tevékenység árbevétele Egyéb bevételek Pénzügyi művelet bevételei 18,9% 0,2% 0,3% Rendkívüli bevétel 35

47 A bevétel megoszlása főbb tevékenységenként évi adatok alapján. Bevétel megoszlás év 2,0% 0,1% 8,5% Helyi járati árbevétel Helyközi járat Szerződéses járat árbevétel 43,0% 37,8% Különjárat árbevétel BKV alvállalkozó Egyéb tevékenység árbevétele Egyéb bevételek Pénzügyi művelet bevételei 1,2% 6,9% 0,4% 0,1% Rendkívüli bevétel 36

48 A menetrend szerinti személyszállítás nettó árbevételének alakulása e Ft Megnevezés Időszak Utas által Fogyasztói Nettó fizetett árkieg. * árbevétel Helyi járati közlekedés év év Különbség Index % 87,2 86,7 87,0 Helyközi közlekedés év év Különbség Index % 101,2 71,4 87,3 Menetrend szerinti közlekedés év év Különbség Index % 98,3 73,8 87,3 *Megjegyzés: től szociálpolitikai menetdíj támogatás A menetrendszerinti személyszállításban évihez viszonyítva az utas által fizetett bevétel 1,7 %-os csökkenése mellett a fogyasztói árkiegészítés összege csökkent 26,2 %-kal Értékesítés nettó árbevétele A nettó árbevétel tevékenységenkénti nagyságrendjeit a következő táblázat tartalmazza: e Ft Megnevezés Bázis Tény Index év év Bázishoz Alaptevékenység ,2 Ipari szolgáltatás ,4 Kereskedelmi tevékenység ,1 Egyéb tevékenység ,5 Összesen , Az értékesítés nettó árbevétele kizárólag belföldről származott és forintban realizálódott. A társaság exporttámogatásban nem részesült. 37

49 Egyéb bevételek alakulása Megnevezés év év e Ft Index Bázishoz Céltartalék feloldás ,1% Veszteségkiegyenlítés ,9% Káreseményekkel kapcs.bevétel ,9% Kapott késedelmi kamat, bírság ,8% Biztosítótól kapott kártérítés ,5% Pótdíj bevételek ,3% Értékesített tárgyi eszköz árbevétele ,0% Önkormányzattól kapott támogatás ,7% Vevő által megfizetett ÁFA ,0% Munkaidő kedvezmény ellentétel ,0% Behajthatalan követelésre befolyt ö ,0% Követelések visszaírt értékvesztése ,0% Halasztott bevétel ,6% Revízió és önrev.miatti adóbev ,0% Leltár többlet ,6% TB kifizetőhelyi jutalék ,0% Utólag kapott pü-leg rendezett eng ,0% Kerekítési különbözet, egyéb ,0% Összesen: ,3% évhez képest 37,3 %-kal magasabb a éves egyéb bevétel. Jelentős a növekedés az önkormányzatoktól kapott támogatások, a helyközi veszteségtérítés és a céltartalék feloldás vonatkozásában. A halasztott bevételek alakulásában, döntően a én bevezetett új amortizációs kulcsokhoz kapcsolódó támogatás hatása jelenik meg. Többlet mutatkozik a kapott késedelmi kamat, kötbér, bírság térítés tekintetében. Az Egyéb bevételek között költség ellentételezésre kapott összeg elszámolásának a feltétele a mérlegkészítés napjáig történő pénzügyi rendezés illetve más jogszabály ettől eltérően is rendelkezhet (Szv. tv. 77. (3). Tekintettel arra, hogy ebben az esetben az egyik feltétel sem áll fenn, de az összemérés elvének történő megfelelés érdekében a tv. 4. (4) bekezdése alapján a könyvvizsgáló egyetértése és ilyen tartalmú nyilatkozata mellett a törvény előírásaitól el lehet térni, a megbízható és valós összkép elérése érdekében. Tárgyi eszköz értékesítés összehasonlítása: Megnevezés Bázis Tény e Ft Index Bázishoz Egyéb ráfordítás (tárgyi eszköz értékesítés nettó ért.) 0 0 0,0% Egyéb bevétel (tárgyi eszk. ért. bevétele) ,0% Értékesítés eredménye ,0% A év tárgyi eszköz értékesítésen belül számítástechnikai eszközök eladására került sor. 38

50 Aktivált saját teljesítmények értékének részletezése Megnevezés év év e Ft Index Bázishoz Saját term. készlet áll. vált. 0 0 Saját előállítású eszk.akt.ért ,3% Aktivált saját telj.ért.össz ,3% A saját vállalkozásban végzett alkatrész és fődarab javítások értékeit mutatja a táblázat Költségek elemzése A költségek költségnemenkénti alakulása Megnevezés év év Index Bázishoz Anyagköltség ,6% Igénybe vett szolgált ,1% Egyéb szolgáltatás ,4% ELÁBÉ ,5% Közvetített szolgált ,0% Anyag jell. ráfordítás ,3% Bérköltség ,8% Személyi jell.egy. kif ,9% Bérjárulékok ,0% Személyi jell.ráf.össz ,7% Értékcsökk. leírás ,2% Ktg-ek, ráford. összesen ,9% e Ft Költségmegoszlási százalék: Megnevezés év év Index % Anyag jellegű ráfordítás 50,5 51,9 102,8 Személyi jellegű ráfordítás 36,7 39,1 106,5 Értékcsökkenési leírás 12,8 9,0 70,3 Összesen 100,0 100,0 100 A éves időszakhoz viszonyítva évben nőtt az összköltségen belül az anyag jellegű ráfordítások és a személyi jellegű ráfordítások aránya. Az értékcsökkenési leírás aránya viszont a év elején (az autóbuszok leírási idejének csökkenésével) visszamenőlegesen elszámolt amortizációt is tartalmazó összeghez viszonyítva jelentősen csökkent. 39

51 Az értékesítés költségeinek bemutatása Megnevezés év év e Ft Index Bázishoz Értékesítés közvetlen önköltsége ,6% ELÁBÉ ,5% Eladott közvetített szolg. értéke ,0% Értékesítés közvetlen költségei ,2% Értékesítési, forgalmazási ktg-ek ,6% Igazgatási költségek ,9% Egyéb általános költségek 0 0 0,0% Értékesítés közvetett költségei ,7% Kutatást, kísérleti fejlesztést tárgyévben saját vállalkozásban nem végzett a társaság és külső cégnek sem történt ilyen címen befizetés. A éves szinten számított innovációs járulék befizetési kötelezettségünk eft-ra alakult Egyéb ráfordítások részletezése Megnevezés év év Index Bázishoz Ért.imm.javak, tárgyi e.ny.t.é ,0% Káresem.kapcs.ráfordítás 4 0 0,0% Birságok, büntetések ,3% NAV birság ,6% Cégautóadó ,6% Gépjárműadó ,9% Innovációs járulék ,4% Adó revízió alapján innov. jár ,0% Környezetterhelési díj ,0% Le nem vonható ÁFA ,6% Pénzügyi revízió miatti ÁFA ,0% Készlet selejt, leltárkülönb ,7% Építményadó ,0% Támogatások ,1% Céltartalék képzés kötel-re ,0% Céltartalék képz.nem real.á.f.v ,0% Készletek értékvesztése ,0% Követelések elsz.ért.veszt ,0% Tárgyi eszk. terven felüli écs ,9% Hitelezési veszteség ,4% Kerekítési különbözet, egyéb ,5% Egyéb csökkentő tétel ,0% Egyéb ráfordítás összesen ,6% e Ft Az egyéb ráfordítás csökkenésében a céltartalék képzési kötelezettség csökkenése játszik döntő szerepet évben a várható létszámleépítések, a NAV ellenőrzés megállapításának és a forint árfolyamatának kedvezőtlen alakulása jelentős céltartalék képzési kötelezettséggel járt évben ilyen irányú kötelezettségeink nem voltak. 40

52 Értékvesztés mérlegtételenként e Ft Megnevezés Nyitó érték Tárgyévi értékv.növ. Tárgyévi értékv.csökk. Visszaírt értékv. Záró érték Anyagkészlet Vevő követelés Egyéb követelés Tárgyi ek. terven felüli écs Részesedések értékveszt Összesen A pénzügyi eredmény elemzése e Ft Megnevezés év év Index bázishoz Kapott osztalék ,0% Deviza, valuta kltek átvált-nak árf.nyer ,0% Egyéb kapott kamat és kam.jell.bev ,9% Külf-i pénzért-re sz. eszk.köt. árf.nyer ,1% Pénzügyi művel.bevételei összesen: ,4% Fizetendő kamat és kamat jell. ráf ,4% Részesedés értékvesztése ,2% Pénzügyi műv.egyéb ráfordításai (árf veszt) ,1% Pénzügyi műv.ráfordításai összesen: ,6% Pénzügyi műveletek eredménye ,9% A pénzügyi bevételek lényegesen nőttek előző évhez viszonyítva, ami a Ft árfolyam időszak végi ( i), számunkra kedvező alakulásával függ össze. A devizában fennálló kötelezettségek év közbeni törlesztéséhez kapcsolódó korábbi években elhatárolt árfolyamveszteség feloldás okozza döntően a pénzügyi ráfordítások növekedését. A pénzügyi eredmény még mindig jelentős veszteséget mutat, de éves adathoz viszonyítva kedvezőbben alakult. 41

53 2.4. A rendkívüli eredmény elemzése Rendkívüli bevételek és ráfordítások részletezése e Ft Megnevezés év év Index Bázishoz Megszűnt részesedés ell. kap. eszk ,0% Dolg. részvény bevonás bevét ,0% Átvett, többl. fellelt eszk.ért ,0% Elengedett kötelezettség 0 0 0,0% Beruház-hoz kapott fejl. tám ,0% Veszteségkiegyenlítés előző év után 0 0 0,0% Végleg. nem fejlesztési célú p. eszk ,0% Rendkívüli bevétel összesen: % Megszűnt rész. ny. tart. sz. ért ,0% Végleges fejl. célú pénz ,2% Végleges pénzeszköz átadás 0 0 0,0% Előző évi ktgvet. tám. visszafizetés 0 0 0,0% Dolg. részvény bev. ráfordítás ,0% Elengedett követelés ,2% Rendkívüli ráfordítás összesen ,9% Rendkívüli eredmény ,72% A 3800 e Ft könyv szerinti értékben nyilvántartott Panorámabusz Kft án cégjegyzékből törlésre került, a vagyon felosztás alapján e Ft társaságunkhoz utalásra került. A magánszemélyek felé az elengedett követeléshez kapcsolódó rendkívüli tétel hatása évben 218 e Ft veszteséget eredményezett. A évi dolgozói részvénybevonás értéke 660 e Ft A támogatási program keretében kapott, folyósított, illetve elszámolt összegek támogatásonként. Az elkülönített állami pénzalapokból kapott támogatások: Megnevezés év év Ezer Ft Vissza nem térítendő támogatások Szakképzési alapból fejlesztési célú eszközbeszerzésre 0 0 kapott támogatás (lekötött tartalékba helyezve) ÉMOP támogatás elszámolás alapján ÉMOP támogatás előleg Összesen:

54 2.5. Az eredmény-kimutatásból a kapcsolt vállalkozásokkal elszámolt összegek Leányvállalatoknak (Auto-Help Kft-nek, Alfa Travel Kft-nek és Salgókontrol Kft-nek) számlázott nettó árbevétel és egyéb bevétel. Ügylet megnevezése XII. 31. Egyéb bevételből kapott kártérítések Ingatlan bérbeadás Autóbusz bérbeadás - Tovább számlázott közüzemi díjak és egyéb szolg Tovább számlázott licenc és egyéb jogdíjak Ügyviteli szolgáltatás Járműjavítás, karbantartás 186 Menetjegy eladás 69 Gázolaj értékesítés Különjárati biztosítás Leányvállalatoknak számlázott árbevétel össz Leányvállalatoktól (Auto-Help Kft-től, Salgókontrol Kft-től és Alfa Travel Kft-től) igénybe vett szolgáltatások, felújítások. Ügylet megnevezése XII. 31. Járművekhez kapcsolódó igénybe vett szolgált Ingatlanokhoz kapcsolódó igénybe vett szolg Közúti ellenőrzési díj Leányvállalatoktól igénybe vett szolgáltatás össz A társasági adó megállapításánál az értékelés következtében alkalmazandó - módosító tételek ismertetése. A számviteli és az adózás alapjául szolgáló eredmény kapcsolata, a társasági adó összegének meghatározása. Társasági adó megállapítás normál menet: Megnevezés év (e Ft) XII. 31. (e Ft) Adózás előtti eredmény Az adózás előtti eredményt csökkentő tételek Adózás előtti eredményt növelő tételek Társasági adó alapjául szolgáló nyereség Társasági adókulcs 19 % 10% Tárgyévi társasági adó 0 0 Adókedvezmény 0 0 Tárgyévi társasági adó kötelezettség

55 Társasági adóalap meghatározás jövedelem, nyereség minimum szerint. Megnevezés év (e Ft) Összes bevétel ELÁBÉ, közvetített szolgáltatás Adóalap Nyereség minimum szerint társ. adó (az alap 2 %-a) Az adózás előtti eredményt csökkentő tételek: Megnevezés év év Ezer Ft Az előző évek elhat. veszteségéből adóévben leírt összeg - - Céltartalék felhaszn. bevételként elsz. összege, előző évi célt. rend Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege és az eszközök kivezetésekor a számított nyilv. érték) Környezetvédelemre képzett céltartalék - - Fejlesztési tartalék - - Sztv bek. 10/a. p. szerint behajthatatlan értékvesztés - - Adóévben visszaírt értékvesztés összege Előző évben elszámolt behajthatatlan követelésre bef. össz Önellenőrzés bevétele Kapott osztalék, részesedés összege Alapítványra és közérdekű kötelezettségvállalásra átadott pénzösszeg - 87 Szakmunkás tanulók után tanulónként havonta ,- Ft Munkanélküliek foglalkoztatása esetén befizetett TB járulék - - Behajthatatlan követelés a befizetés 20%-a, 365 napon túli - - A számviteli törvény elveitől való eltérés hatása Összesen: Az adózás előtti eredményt növelő tételek: Megnevezés év év Ezer Ft Várható kötelezettségre céltartalék ráfordítása A számviteli törvény alapján költségként elszámolt értékcsökkenési leírás és terven felüli értékcsökkenési leírás, illetve nyilvántartásból való kivezetéskor a ráfordításként elszámolt összeg Adóbírság, késedelmi pótlék Adóévben követelésre elszámolt értékvesztés összege Adóellenőrzéssel, önellenőrzéssel megállapított ráfordítás elszámolt összege Behajthatatlan követelés leírás címén ráfordításként - - elszámolt összeg Ráfordításként elszámolt, visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, eszközátadás Elengedett követelés kapcsolt vállalkozásnál - - Előző évi értékvesztés elismert része - - Nem a vállalkozás érdekében felmerült költség A számviteli törvény elveitől való eltérés hatása Összesen: A társasági adó számításánál a kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak miatt módosításra nem került sor mivel a szokásos piaci értékhez viszonyított eltérés ezt nem indokolja. 44

56 A Nógrád Volán Zrt-nek a számított adó alapja évben nem éri el a jövedelem (nyereség) minimum összegét eft-ot és úgy dönt, hogy az adózás rendjéről szóló törvény 91/A (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot tesz, és nem a jövedelem (nyereség) minimum alapján határozza meg fizetendő adóját. 3. TÁRSASÁG VAGYONI HELYZETE, MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 3.1. A mérleghez kapcsolódó általános kiegészítések A nem hasonlítható adatok tételes ismertetése és indoklása A mérleghez kapcsolódóan nem összehasonlítható tételek nem találhatók Eszköz, forrás összetétel főbb mérlegsoronként Eszközök alakulása e Ft Megnevezés év év Index % Befektetett eszköz ,9% Immateriális javak ,5% Tárgyi eszközök ,3% Befektetett pénzügyi eszköz ,3% Forgó eszközök ,7% Készletek ,1% Követelések ,5% Értékpapírok 0 0 0,0% Pénzeszközök ,5% Aktív időbeli elhatárolások ,8% Eszközök összesen: ,3% Megnevezés év év Index Megoszlási % Bázishoz Befektetett eszköz 60,09% 55,27% 92,0% Immateriális javak 0,53% 0,40% 75,5% Tárgyi eszközök 59,16% 54,67% 92,4% Befektetett pénzügyi eszköz 0,40% 0,20% 50,0% Forgóeszközök 12,84% 14,56% 113,4% Készletek 2,30% 1,59% 69,1% Követelések 10,31% 8,66% 84,0% Értékpapírok 0,00% Pénzeszközök 0,23% 4,31% 1873,9% Aktív időbeli elhatárolások 27,07% 30,17% 111,5% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 100,00% 100,00% 100,0% 45

57 Az eszköz érték évben 0,4 millárd Ft-tal csökkent a következő fő okok miatt: - A befektetett eszközök értéke 421,4 millió Ft-tal csökkent alapvetően azért, mert az elszámolt amortizáció meghaladta az időszaki beruházások összegét. A beruházások fő jellemzői a következők voltak 1 db használt autóbusz beszerzésre került sor ÉMOP pályázati támogatás mellett a korszerű utas tájékoztató rendszer kiépítésével kapcsolatos beruházási részteljesítés jelent meg a befejezetlen beruházásokban: - A forgó eszközök értéke 27,8 millió Ft-tal magasabb az induló értéknél, a következők miatt Az ÉMOP pályázati támogatás fel nem használt és bank betétben lekötött része jelentősen növelte a pénzeszköz állományt. a BKV Zrt-nél végzett feladat megszűnése következtében a vevő követelések közel 108 millió Ft-os nagyságrendben csökkentek, javítva a likviditást a BKV-s tevékenység befejezése következtében kevesebbet készletezett a társaság, mind gázolajból, mind pedig járműalkatrészből - Az aktív időbeli elhatárolások 35,8 millió Ft-tal nőttek, a halasztott ráfordítás és a deviza kötelezettség kapcsolódó csökkenését meghaladó bevétel elhatárolás (veszteségtérítés) növekedése miatt. Az eszközök összetétele az előző évhez viszonyítva módosult. A befektetett eszközök aránya az összes eszközállományon belül csökkent 4,8%-kal 55,3%-ra. A forgó eszközök aránya nőtt 1,8 %-kal. Az aktív időbeli elhatárolások aránya 3,1 %-kal nőtt, amely a veszteségtérítés elszámolásával van összefüggésben. Az eszközök értéke összességében 7,7 %-kal csökkent. A tárgyi eszközök állománya 14,7 %- kal csökkent, amely az autóbuszok amortizációjával függ össze évben 1 db használt autóbusz beszerzést eszközölt a társaság. Források alakulása e Ft Megnevezés év év Index Bázishoz Saját tőke ,9% Jegyzett tőke ,0% Tőketartalék ,6% Eredménytartalék ,2% Lekötött tartalék ,0% Mérleg szerinti eredmény ,6% Céltartalékok ,1% Kötelezettségek ,1% Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 0,0% Hosszú lejár. kötelezettségek ,1% Rövid lejáratú kötelezettségek ,8% Passzív időbeli elhatárolás ,9% Források összesen: ,3% 46

58 Megnevezés év év Index Bázishoz Saját tőke 29,70% 34,39% 115,8% Jegyzett tőke 34,96% 37,86% 108,3% Tőketartalék 17,14% 18,67% 108,9% Eredménytartalék -20,06% -25,91% 129,2% Lekötött tartalék 3,84% 2,45% 63,8% Mérleg szerinti eredmény -6,18% 1,32% -21,4% Céltartalékok 7,84% 4,17% 53,2% Kötelezettségek 56,42% 51,43% 91,2% Hátrasorolt kötelezettségek 0,00% 0,00% 0,0% Hosszú lejár. kötelezettségek 16,80% 13,30% 79,2% Rövid lejáratú kötelezettségek 39,62% 38,13% 96,2% Passzív időbeli elhatárolás 6,04% 10,01% 165,7% Források összesen: 100,00% 100,00% 100,0% A források 7,7 %-os csökkenése, a saját tőke 6,9 %-os növekedése a céltartalékok 50,9 %-os, a kötelezettségek 15,9 %-os csökkenése, a passzív időbeli elhatárolások 52,9 %-os növekedése mellett következett be. A céltartalék csökkenése a várható létszámleépítésekkel kapcsolatos költségekre és a NAV ellenőrzés megállapításaira évben képzett céltartalék feloldásával, illetve a deviza kötelezettségekkel összefüggő forint árfolyam kedvező alakulásával függ össze. A kötelezettségeken belül nőtt a rövid lejáratú kötelezettségek aránya a hosszú lejáratú kötelezettségekkel szemben, amely a pénzügyi lízing kötelezettség csökkenő állományával és az adó kötelezettségek csökkenésével függ össze. A passzív elhatárolás növekedését az ÉMOP-os támogatásból megvalósuló utastájékoztatási rendszer korszerűsítésére kapott támogatás okozza. A mérleg főbb sorainak szöveges elemzése Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének, valamint értékcsökkenési leírásának alakulása mérlegtételenként. Az immateriális javak bruttó értékének évi alakulása e Ft Bruttó érték Megnevezés Nyitó állomány Növekedés Csökkenés Átsorolások Záró állomány Alapítás, átszervezés akt. ért Kísérlet fejlesztés akt.ért Vagyoni értékű jogok Immateriális javak bruttó értéke összesen

59 Az immateriális javak halmozott értékcsökkenésének évi alakulása e Ft A társaság vagyoni értékű jogként a számítógépes programokhoz kapcsolódó licenc díjakat, a telefonok üzemeltetésével összefüggő használati díjat és a szoftverek bérleti jogának értékét számolja el. Az immateriális javak bruttó értéke a tárgyévi szoftver bérleti jog beszerzésekkel, a halmozott értékcsökkenés pedig a tárgyévben elszámolt értékcsökkenéssel növekedett. Az immateriális javak értékcsökkenésének elszámolási módja nem változott az előző évhez képest. A társaság az immateriális javaknál értékhelyesbítést nem számolt el. A tárgyi eszközök bruttó értékének évi alakulása Halmozott értékcsökkenés Megnevezés Nyitó állomány Növekedés Csökkenés Átsorolások Záró állomány Alapítás, átszervezés akt. ért Kísérletfejlesztés akt.ért Vagyoni értékű jogok Immateriális javak ért.csökk összesen Nettó érték e Ft Bruttó érték Megnevezés Nyitó állomány Növekedés Csökkenés Átsorolások Záró állomány Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki ber., gépek, járműv Egyéb berend., felsz., járműv Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök bruttó értéke összesen A tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének évi alakulása e Ft Halmozott értékcsökkenés Megnevezés Nyitó állomány Növekedés Terven felüli Hull. érték Csökkenés Átsorolás Záró állomány Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki ber., gépek, járműv. Egyéb berend., felsz., járműv. Beruházások, felújítások Tárgyi eszközök értékcsökk. összesen Nettó érték

60 Tárgyi eszköz megoszlása 49

61 50

62 A társaság december 31-én e Ft értékű ingatlannal és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű joggal rendelkezett, melynek összetétele az alábbi: - telek e Ft - saját épületek e Ft - bérbevett ingatlanon aktív. beruházás e Ft - autóbusz pályaudvarok e Ft - autóbusz javító műhelyek e Ft - egyéb építmények e Ft - jóléti ingatlanok e Ft - ingatlanhoz kapcs. vagyoni értékű jogok e Ft A műszaki berendezések, gépek, járművek értéke e Ft, ami a vállalkozási tevékenységet közvetlenül szolgáló autóbuszok és kapcsolódó műszaki (tachnográf, hírközlő, jegykiadó) berendezések értékét foglalja magában év műszaki fejlesztésként 1 db használt autóbusz beszerzés történt társaságunknál a (VASI VOLÁN Zrt-től). A Salgótarján helyi üzletágnál (33 SZH) került állományba. Az egyéb berendezések, felszerelések, járművek értéke e Ft, ami a következőkből tevődik össze: - üzemi berendezések, felszerelések e Ft - teher gépjárművek e Ft - vegyes rendeltetésű gépjárművek e Ft - személygépjárművek e Ft - irodai berendezések, felszer., eszközök 889 e Ft - hírközlő berendezések (irodai) 6 e Ft - számítástechnikai berendezések (irodai) e Ft - egyéb irodai berendezések, felszerelések - - képzőművészeti alkotások 6 e Ft A társaság dec. 31-ig összesen e Ft értékű beruházást helyezett üzembe, melyből 459 e Ft az immateriális jószág e Ft az ingatlanok e Ft a műszaki berendezések e Ft az egyéb berendezések között került üzembe helyezésre. Értéknövelő beruházásként összesen eft-ot számolt el a társaság, amely 1 db autóbusz felújítását jelenti. A befejezetlen beruházások december 31. záró állománya e Ft, amelynek tételei: Megnevezés Összeg (Ft) Korszerű forg.szervezés és utastájékoztatás (ÉMOP pályázat) szoftver Szellemi termék összesen Műszaki berendezések, gépek, járművek 0 Korszerű forg.szervezés és utastájékoztatás (ÉMOP pályázat) egyéb gép, berendezés Egyéb gépek, berendezések Összesen:

63 Lízingelt eszközök bemutatása A társaság 33 db autóbuszt és 1 db haszongépjárművet üzemeltetett pénzügyi lízingszerződés keretében év folyamán Megnevezés (azonosító) autóbuszok Rendszám Első esedékesség Utolsó esedékesség nyitó TZP05 GN líz.sz. JUX TZP05 GN líz.sz. JUX TZP05 GN líz.sz. JUX TZP05 GN líz.sz. JUX TZP05 GN líz.sz. JUX TZP05 GN líz.sz. JUX TZP05 GN líz.sz. JUX TZP05 GN líz.sz. JUX TZP05 GN líz.sz. JUX TZP05 GN líz.sz. JUX TZP05 GN líz.sz. JUX TZP05 GN líz.sz. JUX TZP05 GN líz.sz. JUX TZP05 GN líz.sz. JUX TZP06 GN líz.sz. FLH TZP06 GN líz.sz. FLH TZP06 GN líz.sz. FLH TZP06 GN líz.sz. FLH TZP06 GN líz.sz. KHZ Utolsó esedékesség záró TZP06 GN líz.sz. KLN TZP06 GN líz.sz. KLN TZP06 GN líz.sz. KLN TZP06 GN líz.sz. KLN TZP06 GN líz.sz. KLN TZP06 GN líz.sz. FLR TZP06 GN líz.sz. FLR TZP07 NZ líz.sz. KJR TZP08 GN líz.sz. KXM TZP08 GN líz.sz. KXM TZP08 GN líz.sz. KXM TZP08 GN líz.sz. KXM TZP08 GN líz.sz. KXM TZP08 GN líz.sz. KXM Haszongépjármű TZP08 D líz.sz. LHV Az FLR-871 és az FLR-872 autóbusz Iveco, a többi pedig VOLVO típusú jármű. Az LHV-874 forgalmi rendszámú haszongépjármű OPEL-Vivaro típus. Az FLR-871 és az FLR-872 Iveco autóbusz lízing szerződés ával lejárt től az FLH, a JUX és a KHZ jelű autóbuszok (19 db) lízingszerződése ig meghosszabbodik. Az FLR Elszámolt értékcsökkenési leírás évben leírási módonként. 52

64 Megnevezés Lineáris Összesen Degresszív Terv szerinti Előző év 100 e Ft alatti Össz. Terven felüli Visszaírás Alapítás-átszerv. akt. értéke Kísérleti fejl. akt. értéke Vagyoni értékű jogok Üzleti vagy cégérték Immateriális javak összesen Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb Berendezések, felszerelések, járművek Befejezetlen beruházások Tárgyi eszközök összesen ÖSSZESEN e Ft Tárgyi eszköz terven felüli értékcsökkenés elszámolás és a visszaírás, értékhelyesbítés bemutatása mérlegtételek szerinti bontásban. A társaság a tárgyi eszközökre értékhelyesbítést nem számolt el, terven felüli értékcsökkenés elszámolás Ft értékű beruházás selejtezés Üzleti vagy cégérték leírásra nem került sor évben A meghatározó jelentőségű tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának megváltozásából adódó eredmény módosulás ismertetése. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolási módja nem változott az előző évhez képest Készlet alakulás részletezése, veszélyes hulladék mennyiségének alakulása Készlet alakulás részletezése e Ft Készletek Megnevezés Nyitó Záró Növekedés Csökkenés állomány állomány Fenntartási anyagok, alkatrészek Fődarabok Gumiabroncsok Üzemanyagok Nyomtatványok, irodaszerek Egyéb anyag Összesen /anyag/ Összesen /áru/ KÉSZLETEK ÖSSZESEN

65 2012. év során a társaság a készletekre 3193 e Ft értékben számolt el értékvesztést. A készlet selejtezés értéke 2488 e Ft volt. A leltártöbblet értéke 3650 e Ft, amely évben felhasználásra került. Leltárhiány 27 e Ft értékben volt. A készletek mobilitás szerinti alakulása XII XII. 31. Mozgás időintervallum Készletérték Megoszlási Készletérték Megoszlási E Ft % E Ft % 0 30 nap , , nap , , nap , , nap , , napon túl , ,52 ÖSSZESEN , ,0 A társaság től a Libra6i integrált ügyviteli rendszerben végzi a készletkönyvelést. A veszélyes hulladékok nyitó és záró készletének mennyiségi és értékadatai, a veszélyes hulladékok mennyiségének és értékének tárgyévi növekedése és csökkenése a vonatkozó jogszabály (102/1996. VII.12. Korm. rend.) szerinti veszélyességi osztályok alapján a 5. sz. melléklet szerint alakult Követelések részletezése (vevőkövetelés) Megnevezés XII XII. 31. Határidőn belüli követelések Határidőn túli követelések nap közötti nap közötti nap közötti nap közötti nap közötti napon túl ÖSSZESEN A határidőn túli követelésekből e Ft a mérlegkészítés napjáig befolyt. Egyéb követelések részletezése e Ft Megnevezés XII XII. 31. Munkavállalók lakásépítési tartozása Munkaváll. illetmény előlege (OMB) Munkavállalókkal szembeni kártérítés Dolgozók ruha tartozása 0 Munkavállalók beszerzési előleg elszámolás 0 0 Kilépett dolgozók tartozása Fogyasztói árkiegészítés kiutalási igény Veszteségtérítési igény Gázolaj jövedéki adó visszatérítés Apa szabadság elszámolás Műszaki vizsga díjjal kapcsolatos elszámolás Adott előleg szolgáltatás miatt 0 0 Biztosító kártérítés elszámolása Adott kaució Bevétel évek között elszámolás (önkormányzati támogatás) Egyéb pénzügyi elszámolások (vh előleg) 83 0 Előző évhez kapcsolódó áthúzódó bevétel Egyéb elszámolások (kötbér,bírság,társvolán,menetr.) Egyéb követelés értékvesztés 0 0 ÖSSZESEN e Ft 54

66 Követelések értékvesztése Megnevezés Követelés eredeti értéke Halmozott értékvesztés előző év végén Tárgyévben elszámolt értékvesztés növekedés Tárgyévben elszámolt értékvesztés csökkenés Visszaírt értékvesztés Halmozott értékvesztés tárgyév végén Követelés jelen értéken Vevő követelés Egyéb követelés Kapcsolt vállalkozások közül év végén a részvénytársaságnak nyitott követelése volt: - a Salgókontrol Kft-vel szemben 317 e Ft. - az AUTÓ-HELP Kft-vel szemben 762 e Ft A társaság évben értékvesztést számolt el 961 e Ft értékben a S.T.GUMI-C Kft-vel 1747 e Ft értékben Benedek Árpád Nógrád marcali vállalkozóval, 473 e Ft értékben a Szilágyi Bt-vel szembeni követelésre. Behajthatatlan követelésként leírásra került 773 e Ft kilépett dolgozói tartozás. Részletezés név szerint: - Hajdú László Ft. - Ámit József Ft. - Ottmár Zsolt Ft. - Lux Jenő Ft. - Lunárcsek Gyula Ft. - Kovács András Ft. - Galgóczi Sándor Ft. - Inoka Károly Ft. - Dömök Tamás Ft. - Juhász Gábor Ft - Naszvadi Sándor Ft - Kaszanyiczki Boldizsár Ft - Torda Attila Ft - Sopronyi István Ft - Sándor Gábor Ft - Fajta Tibor Ft - Gál József Ft - Molnár János Ft - Kis Gyula Ft Összesen: Ft. Értékpapírok Záró állomány december 31-én 0 Ft. e Ft A bevételek és a költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásának részletezése. Aktív időbeli elhatárolások e Ft Megnevezés XII XII. 31. Bevételek aktív időbeli elhatárolása Kapott kamatok 34 0 Ezen Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak - 0 belül: Veszteségtérítés miatti időbeli elhat Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Ezen belül: Újságok, szaklapok előfizetése Bérleti díj (ingatlan/gép) Többlet kötelezettség elhatárolása Egyéb Halasztott ráfordítások ÖSSZESEN

67 A bevételek aktív időbeli elhatárolásán belül a helyközi autóbusz-közlekedés veszteségtérítéséhez kötődő elszámolás eft-ot tesz ki, amelyből évhez kapcsolható eft, míg évhez eft. Az NFM által megadott és évek helyközi autóbusz-közlekedést érintő veszteségtérítés összege és a már folyósított veszteségtérítési előleg különbsége az egyéb bevételek és az aktív időbeli elhatárolások között került kimutatásra, mert a Társaság még további veszteségtérítés igénylésére lesz jogosult. Az Egyéb bevételek között költség ellentételezésre kapott összeg elszámolásának a feltétele a mérlegkészítés napjáig történő pénzügyi rendezés illetve más jogszabály ettől eltérően is rendelkezhet (Szv. tv. 77. (3). Tekintettel arra, hogy ebben az esetben az egyik feltétel sem áll fenn, de az összemérés elvének történő megfelelés érdekében a tv. 4. (4) bekezdése alapján a könyvvizsgáló egyetértése és ilyen tartalmú nyilatkozata mellett a törvény előírásaitól ettől el lehet térni a megbízható és valós összkép elérése érdekében. Az elhatárolás összegét évre a következők szerint határoztuk meg: Megnevezés e Ft évre az NFM séma alapján jóváhagyott kompenzáció összege A közszolgáltatási szerződés záradéka alapján folyósított évi költségtérítés Bevételek aktív időbeli elhatárolása évi helyközi veszteségtérítés miatt Az elhatárolás hatását az alábbi tábla szűri ki: Megnevezés 2011.év tény tény korrekció korrigált Aktív időbeli elhatárolás Eszközök összesen: Mérleg szerinti eredmény Forrás összesen: Egyéb bevétel Mérleg szerinti eredmény: A helyközi közlekedés veszteségtérítési előlegének rendszerében a társaság az igényelhető teljes támogatásnak csak egy részét kapja meg. Az utólagos elszámolással érkező támogatás aránya magas, melyet az alábbi táblázat is mutat. Megnevezés év tény év e Ft-ban M.o. % e Ft-ban M.o. % Veszteségtérítési előleg , ,8 Veszteségtérítés utólagos elszámolással , ,2 Veszteségtérítés összesen , ,0 56

68 A saját tőke üzleti éven belüli változása A saját tőke a év során az alábbiak szerint változott: Megnevezés Jegyzett tőke Jegyzett, de még be nem fizet. tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény e Ft-ban Saját tőke összesen január 1-i egyenleg Növekedés Csökkenés évi eredmény Kerekítési különbözet december 31-i egyenleg A társaság jegyzett tőkéje év folyamán dolgozói részvénybevonás miatt 660 e Ft-tal csökkent. A társaság tőketartaléka év folyamán e Ft-tal nőtt a évi szakképzési támogatás lekötött tartalékból történő feloldásával. Az eredménytartalék összege e Ft-tal nőtt az árfolyam veszteség időbeli elhatárolásához kapcsolódó lekötött tartalékból történő visszavezetéssel, e Ft-tal a kísérleti fejlesztés amortizációjának megfelelő összeg lekötött tartalékból történő visszavezetésével, e Ft-tal az ALFA TRAVEL Kft. saját tőke alakulása miatti pótbefizetés visszafizetésével. Az eredménytartalék összege e Ft-tal csökkent az előző évi veszteség miatt. A mérleg szerinti eredmény e Ft-os nyeresége növeli a saját tőke összegét. A lekötött tartalék összege csökkent: - az eredménytartalékba átvezetett árfolyamveszteséghez kapcsolódó aktív időbeli elhatárolás visszakönyvelés e Ft összegével. - az eredménytartalékba átvezetett aktivált kísérleti fejlesztés elszámolt amortizációjához kapcsolódó e Ft-os összeggel. - Tőketartalékba visszavezetés e Ft szakképzés miatt 57

69 Lekötött tartalék jogcímenkénti bemutatása Szakképzési Alapból kapott támogatás: év e Ft év e Ft év e Ft év 0 e Ft Összesen: e Ft Nem realizált árfolyamveszteség miatti lekötött tartalék év eft. Aktivált kísérleti fejlesztés le nem írt összege miatti lekötött tartalék eft. A társaság a évet e Ft mérleg szerinti nyereséggel zárta A céltartalék képzés és felhasználás részletezése XII. 31. XII. 31. Megnevezés E Ft E Ft Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék jövőbeni költségekre - - Egyéb céltartalék Összesen: évben a folytatódó környezetvédelmi kármentesítésekhez eljárásokhoz kapcsolódóan eft. céltartalék feloldás történt: - Balassagyarmat Műszaki Telep e Ft - Salgótarján Központi telep 104 e Ft A Balassagyarmati Műszaki Telephelyen kialakítandó monitoring rendszer engedélyezése a tervdokumentáció elkészítése a műszaki szakterület véleménye alapján e Ft új céltartalék képzést indokol. Céltartalék feloldás történt a Nemzeti Adó és Vámhivatal határozatában foglaltak alapján a év végén megképzett eft céltartalék teljes összegére. A határozatban foglaltakat a társaság évben könyveiben rögzítette. További céltartalék feloldás történt a BKV-s feladat megszűnéséhez, illetve a salgótarjáni helyi járat átszervezéséhez kapcsolódó létszámleépítések várható költségeire, (végkielégítés, felmondási bér és járulékaik) év végén megképzett eft céltartalék teljes összegére. A feladat megszűnéssel, átszervezéssel kapcsolatos költségek évben elszámolásra kerültek. Céltartalék feloldás történt a számviteli törvényben foglaltak szerint év végén történt árfolyamnyereség elszámoláshoz kapcsolódóan eft összegben. Így az árfolyamveszteséghez kapcsolódó céltartalék állomány december 31-én e Ft. 58

70 A feloldott és képzett céltartalék állományt évre vonatkozóan az alábbi táblázat részletezi: Megnevezés Céltartalék nyitó állomány I. 1. Céltartalék feloldás I- IV. n.év Céltartalék képzés I- IV. n.év e Ft-ban Céltartalék záró állomány Céltartalék várható kötelezettségekre környezetvédelmi kötelezettségekre = Bgy.műszaki t. tényfeltárás és tervdok = St. Központi telep kármentesítés =Bgy Műszaki Tel. monitoring r. eng. terv egyéb szerződésekből adódó 0 0 kötelezettségek - NAV ellenőrzés első fokú határozat alapján Várható létszámleépítés költségeire Egyéb céltartalék elhatárolt árfolyamveszteségre Céltartalék összesen: Kötelezettségek bemutatása A pénzügyi lízing kötelezettségek futamidő és devizanem szerinti alakulása XII. 31-én: A pénzügyi lízing típusa Éven belül Egy év és öt év között E Ft Öt éven túl fizetendő E Ft Deviza nem CHF Kamatláb E Ft % Devizaalapú CHF 3 havi CHF LIBOR A kölcsön és hitelállomány futamidő és devizanem szerinti alakulása XII. 31-én: A kölcsön és hitel típusa Forintalapú kölcsön Volánbusz Forintalapú hitel ERSTE Bank Éven belül Mindösszesen: Egy év és öt év között E Ft Öt éven túl fizetendő E Ft Deviza nem USD, DEM, HUF, CHF Kamatláb E Ft havi BUBOR + 2,0% havi BUBOR+ 3,5% A fentieken kívül e Ft forgóeszköz hitelkeret állt rendelkezésre ig, melyből igénybevétel én nem volt. Hosszúlejáratú kötelezettségek 32 db jármű beszerzéséhez kapcsolódó pénzügyi lízing. A XII. 31-i mérleg fordulónapi értékelés előtt a kötelezettség záró állománya e Ft (3.050 echf) volt. A december 31-én érvényes forint árfolyamra (241,06 Ft/CHF) átszámított összeg és a könyvekben nyilvántartott kötelezettség közötti eltérést a számviteli törvény és a Zrt. számviteli politikájában foglaltak szerint év zárását megelőzően rendezni kellett. Ezért % 59

71 e Ft árfolyamnyereség elszámolására került sor, mely csökkentette a kötelezettség állományát. A társaság nehéz pénzügyi helyzete miatt a fennálló lízing kötelezettség átütemezésre került, a futamidő 19 db autóbusz esetében ig részben meghosszabbodott. Az átértékelés utáni e Ft pénzügyi lízingből egy éven belül visszafizetendő e Ft, amely átsorolásra került a rövidlejáratú kötelezettségek közé. Hosszúlejáratú kötelezettségben maradt: e Ft. Az árfolyamnyereséggel csökkentettük a korábbi évben felhalmozott és a törlesztésekre jutó összegekkel csökkentett árfolyamveszteség elhatárolt összegét. Az eltelt futamidővel arányos céltartalék feloldásra is sor került, és ehhez kapcsolódóan rendeztük a lekötött tartalékot is. A január 1-én fennálló kölcsöntartozás (2 db személygépkocsi finanszírozása) e Ft-os összegéből évben törlesztésre került a teljes e Ft-os összeg. Rövidlejáratú kötelezettségek A kölcsön hitelállomány alakulását az alábbi táblázat rögzíti: Megnevezés Nyitó Felvét Törlesztés év végi átsorolás e Ft-ban Záró Rövidlejáratú kölcsönök Kölcsön járműbeszerzéshez (szgk.) Rövidlejáratú hitelek Rövidlejáratú bank hitel A társaság jelzáloggal terhelt kötelezettségeit a pontnál részletezi: A részvénytársaságnál váltó tartozás, kötvény-kibocsátásból eredő támogatás, alapítókkal szembeni kötelezettség, egyéb hosszúlejáratú kötelezettség, és a kapott összegnél nagyobb összegű visszafizetendő kötelezettség, nem keletkezett. Szállítási és egyéb kötelezettségek (hitel és kölcsön nélkül) e Ft-ban Megnevezés XII XII. 31. Vevőtől kapott előleg Szállítók Rövidlej. kapcs. vállalk. szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek SZJA kötelezettség egyéb adófizetési köt általános forg.adó köt helyi adófizetési köt szakképzési hozzáj Ezen - munkabérfizetési köt belül: - TB fizetési köt magánnyugdíjpénztár munkavállal. kapcs. köt egyéb CIB és egyéb lízing ÖSSZESEN A társaságnál konszignációs készletként kezelt készletek értéke: e Ft. Letétbe helyezett saját dolgozói részvény értéke 1290 e Ft. Az érték nélkül nyilvántartott vagyontárgyak között eredeti értékét tekintve jelentős tétel nincs. 60

72 Öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettsége a társaságnak nincs Zálogjoggal biztosított kötelezettségek Jelzálog terhek XII. 31-én: e Ft. Ebből: - Ingatlan jelzálogteher e Ft értékben - Ingó jelzálogteher e Ft értékben Erste Bank Nyrt. 8 db autóbusz OTP Bank Nyrt. 10 db autóbusz jelzáloggal terhelt ingatlanok részletezése: e Ft e Ft Helyrajzi szám Megnevezés 4099 Salgótarján központi telephely Bank javára bejegyezve e Ft e Ft e Ft = e Ft 3149/2 Balassagyarmat műszaki telephely Bank javára bejegyezve e Ft A jelzálog jogosultja az Erste Bank Nyrt e Ft folyószámla hitelkeret miatt, az OTP Bank Nyrt e Ft bankgarancia biztosítása miatt A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségek e Ft-ban Megnevezés XII XII. 31. Auto-Help Kft Szállítói kötelezettségek Salgó-kontrol Kft leányvállalatok Panoráma-busz Kft. V. A felé Alfa Travel Kft Összesen kötelezettség kapcs. vállalkozással szemb Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának részletezése. Passzív időbeli elhatárolások e Ft-ban Megnevezés XII XII. 31. Bevételek passzív időbeli elhatárolása Autóbuszközl. árbevétele Ezen belül Szociálpolitikai menetdíj támogatás Egyéb Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Késedelmi kamat Közüzemi díjak, telefon,egyéb igénybe vett Ezen belül: szolgáltatások Hitelek után fizetendő kamat Vezetői prémium és közterhei Halasztott bevételek (fejlesztési támogatás bevételként el nem számolható része) ÖSSZESEN

73 A XII. 31-i halasztott bevételek ( e Ft) részletezése a következő: - költségvetésből kapott támogatás e Ft - önkormányzattól kapott támogatás e Ft - MNV Zrt-től kapott támogatás e Ft - ÉMOP-os pályázat támogatás e Ft - térítésmentes átvétel (autóbuszok) e Ft 3.3. Cash flow elemzése CASH FLOW-KIMUTATÁS e Ft-ban Megnevezés Tény Tény I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (Működési cash flow) 1-13 sorok 1. Adózás előtti eredmény +, Előző évek eredményváltozása 3. Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás +, Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +, Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +, Szállítói kötelezettség változása +, Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása +, Passzív időbeli elhatárolások változása +, Vevőkövetelés változása +, Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +, Aktív időbeli elhatárolások változása +, Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow) sorok 15. Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (Finanszírozási cash flow) sorok 18. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele Hitel és kölcsön felvétel Hosszúlejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett 362 bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő -660 értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszúlejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszúlejáratú kötelezettség változása - IV. Pénzeszközök változása (+,-I.+,-II +,-III. sorok) Pénzeszközök az időszak elején Pénzeszközök az időszak végén Pénzeszközök változása

74 3.4. A társaság valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének értékelése Sorsz. Megnevezés 2011.év év Index % Vagyoni helyzet vizsgálata 1. Befektetett eszközök aránya % 60,08 55,27 91,99 2. Forgóeszközök aránya % 12,84 14,56 113,40 3. Legfontosabb eszközcsoportok aránymutatója % 21,37 26,35 123,30 4. Eladósodottság mutatója % 190,02 149,56 78,71 5. Eladósodási fok % 65,52 51,43 78,50 6. A befektetett eszközök fedezettségének vizsgálata % 77,37 86,29 111,53 7. Tárgyi eszközök leírtsági mutatója % 57,71 64,74 112,18 8. Tárgyi eszközök fedezettsége mutató % 50,19 62,90 125,32 9. Tárgyi eszközök hatékonysága mutató % 151,58 126,30 83, Tőkefeszültségi mutató % 190,02 149,56 78, Tőke önfinanszírozás % 88,37-71,54-80, Működésbiztonsági aránymutató % 117,31 125,09 106, Saját tőke aránya % 29,69 34,39 115, Saját tőke és befektetett eszközök aránya % 49,42 62,22 125, Működő tőke és összes forrás aránya % 32,04 30,62 95, Saját tőke jegyzett tőke arány % 84,93 90,82 106,94 Pénzügyi helyzet vizsgálata 1/a. Készpénz likviditási ráta 0,58 11, ,28 1/b. Likviditási gyorsráta 26,61 34,01 127,81 1/c. Likviditási ráta 100,72 117,31 116,47 2. Hitel fedezettségi mutató 26,03 22,71 87,25 3. Vevő állomány aránya a szállító állományhoz 49,89 6,54 13,11 4. A pénzügyi helyzet elemzése a forgótőke alakulásával 90,21-68,53-75,97 5. Tőkejövedelmezőség 0,00 0,00 0,00 6. Nettó eladósodottság 155,28 124,39 80,11 7. Beruházások önfinanszírozása 198, , ,99 Hatékonyság vizsgálata 1/a. 1 főre vetített nettó árbevétel eft ,70 1/b. 1 főre vetített bruttó termelési érték eft ,26 1/c. 1 főre vetített hozzáadott érték eft ,38 1/d. 1 főre vetített nettó termelési érték eft ,97 2/a. Tárgyi eszközre vetített nettó árbevétel % 151,58 126,30 83,32 2/b. Tárgyi eszközre vetített bruttó termelési érték % 213,76 226,11 105,78 2/c. Tárgyi eszközre vetített hozzáadott érték % 107,93 115,38 106,90 2/d. Tárgyi eszközre vetített nettó termelési érték % 81,19 96,18 118,46 3. Az eszközök megtérülésének vizsgálata % 145,92 122,72 84,10 4. Az erőforrás felhasználások hatékonyság vizsgálata % 74,21 79,16 106,67 5. Eszközhatékonyság vizsgálata % 210,48 223,67 106,27 6. Tőkehatékonyság vizsgálata % 425,90 359,50 84,41 Jövedelmezőség vizsgálata 1. Árbevétel arányos üzemi eredmény % -1,89 7,04-372,49 2. Költségszint alakulás (összes költség) % 101,34 96,07 94,80 3/a. Az értékesítés közvetlen költség szintje % 113,31 135,86 119,90 3/b. Az értékesítés közvetett költség szintje % 24,48 32,60 133,17 4/a. Tőkearányos szokásos vállalkozási eredmény % -20,81 3,84-18,45 4/b. Tőkearányos adózás előtti eredmény % -20,81 3,82-18,36 5. Az alaptőke jövedelmezősége (adózott eredmény) % -17,68 3,47-19,63 6. Létszámarányos jövedelmezőség (üz.eredm.) eft/fő ,66 63

75 A társaság jellemzően eszközigényes tevékenységet végez, ennek megfelelően az eszközök 55,3 %-át a befektetett eszközök teszik ki, melyen belül a tárgyi eszközök aránya a meghatározó. Az előző évhez viszonyítva a befektetett eszközök aránya 60,1 %-ról 55,3 %-ra csökkent, amely összefügg az immateriális javak, tárgyi eszközök amortizáció elszámolásával, illetve a befektetett pénzügyi eszközök állományának csökkenésével A forgóeszközök aránya 1,7%-al nőtt. A saját tőke befektetett eszköz arány az előző évhez képest javult, a saját forrás a befektetett eszközök forrásában 49,4 %-ról 62,2 %-ra nőtt. A társaság tőkeellátottságát kifejező saját tőke aránya mutató a év végi értékhez viszonyítva nőtt, a források 34,4 %-a a saját forrás. A saját tőke jegyzett tőkéhez viszonyított aránya előző évhez képest javult, nőtt, a évi nyereséges gazdálkodás miatt. Jelenleg 90,8 %, vagyis a saját tőke közel 10%-al alacsonyabb a jegyzett tőke szintjétől. A társaság likviditási mutatói többségében kedvezőtlenek, egész évben likviditási gondokkal küzdött a társaság. Az év végi állapot előző évhez viszonyítva kedvezőbb képet mutat. Ez összefügg az év végén megkötött önkormányzati támogatás, az ERSTE bankkal kötött hitel és a társvolánnal kötött kölcsön megállapodásokkal, illetve az ezek alapján év decemberében utalt pénzösszegekkel. A hitel-fedezettségi mutató 3,3 %-kal csökkent. A követelések a rövidlejáratú kötelezettségek 22,7 %-át fedezik. A társaság eladósodottságát kifejező mutató javult év végéhez képest, de még mindig kedvezőtlen. Az eladósodottság mutatójának alakulását nagymértékben befolyásolja a veszteség térítés rendszerének utólagos finanszírozás jellege, amely likviditási problémát okozott az év folyamán. A társaság jövedelmi helyzetét kifejező mutatók évhez viszonyítva a nyereséges gazdálkodás miatt javultak. A mérleg szerinti eredmény évben e Ft nyereség, a évi e Ft veszteséggel szemben. Az élőmunka termelékenységi illetve az eszközhatékonysági mutatók értékelve évhez képest általánosan javultak. Kivéve a tisztán nettó árbevétel alakulásához kapcsolódó mutatók. A teljes munkaidős létszámnál 14,8 %-os a csökkenés a évi 639,9 fővel szemben 545,5fő a évi átlagos teljes munkaidős létszám. A mutatók számításánál alkalmazott képleteket a 2. sz. melléklet tartalmazza. 64

76 3.5. A befektetett pénzügyi eszközök alakulása Társaság részesedéseinek alakulása Leányvállalati és egyéb vállalkozásokban a társaság részesedése az alábbi: Megnevezés december év után Tulajdoni hányad (%) Névérték Könyv szerinti érték Piaci érték e Ft-ban A részesedésre Járó osztalék jutó adózás utáni eredmény Leány Autó Help Kft. Bgyarmat 86, Salgókontrol Kft. Starján 80, Panoráma-Busz Kft. S.tarján 99, végelszámolás alatt Alfa Travel Kft S.tarján 100, pótbefizetés szükséges év Leány Autó Help Kft. Bgyarmat 86, Salgókontrol Kft. Starján 80, Panoráma-Busz Kft. V.A. S.tarján Cégjegyzékből törölve Alfa Travel Kft S.tarján * 100, * Megjegyzés: Az ALFA TRAVEL Kft.-nél értékvesztés elszámolás ével negatív sajtá tőke miatt 5000 e Ft értékben. 65

77 4. HUMÁNERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS, MUNKAÜGY 4.1. Létszám, átlagkereset, keresettömeg TÁRSASÁGI ÁLLOMÁNYCSOPORTONKÉNTI KERESET, LÉTSZÁM, ÁTLAGKERESET I-XII. hó Állománycsoport Béralap (eft) Létszám (fő) Átlagkereset (Ft/hó) I n d e x % Bázis Terv Tény Bázis Terv Tény Bázis Terv Tény Béralap Létszám Átlagkereset B.-hoz T.-hez B.-hoz T.-hez B.-hoz T.-hez Autóbuszvezető össz ,7 342,7 336, ,5 98,5 83,8 98,2 110,4 100,3 -ebből helyközi , ,4 246,9 257,0 253, ,6 98,6 102,5 98,5 108,9 100,2 helyi , ,0 69,1 57,0 55, ,4 96,2 79,7 96,7 107,1 99,5 BKV , ,6 85,7 28,7 28, ,8 102,0 33,0 98,6 114,6 103,4 FORG.ÚT.ÖSSZ ,7 342,7 336, ,5 98,5 83,8 98,2 110,4 100,3 Karbantartó munkás ,0 77,7 76, ,4 97,8 89,6 98,1 106,4 99,7 Egyéb munkás ,9 14,0 14, ,5 101,5 97,3 103,6 108,4 98,0 MUNKÁS ÖSSZ ,9 91,7 90, ,7 98,3 90,8 98,9 106,5 99,4 FIZIKAI ÖSSZ ,6 434,4 427, ,3 98,4 85,2 98,3 109,6 100,1 NEM FIZIKAI ,3 122,7 118, ,5 98,4 85,5 96,4 111,7 102,1 TELJ. M. IDŐS ,9 557,1 545, ,9 98,4 85,2 97,9 110,1 100,5 Részmunkaidős karb ,0 1,0 1, ,2 96,7 100,0 100,0 107,2 96,7 Részmunkai.autóbuszv ,6 2,0 1, ,2 97,4 25,8 85,0 125,1 114,5 Részmunkai szellemi ,2 1,3 1, ,8 123,1 900,0 138,5 117,6 88,9 Megbiz. tiszteletdíj ,6 107,6 Felmondási bér ,5 Ipari tanuló ,4 121,4 BÉRKÖLTSÉG ÖSSZ ,7 561,4 550,0 95,7 98,7 84,9 98,0 Időbeli elhatárolás Számviteli ö..bérköltség

78 4.2. Üzletvezetés, igazgatóság, felügyelő bizottság Az üzletvezetés (ügyvezetés), az igazgatóság és a felügyelő bizottság és években az alábbi díjazásban részesült: Megnevezés év év Különbség Ügyvezetés Igazgatóság Felügyelő Bizottság Az ügyvezetés elmúlt évhez viszonyított díjazásának növekedését döntően az okozta, hogy törzsgárda juttatás fizetésére került sor 2012 évben. Az év során az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai számára a társaság sem előleget, sem hitelt, sem kölcsönt nem folyósított, így az év végén e vezető tisztségviselők nem tartoztak a társaságnak. Az ügyvezetés az év során prémium előlegben nem részesült, bérelőleg folyósítás, egyéb előleg, hitel, kölcsön folyósítás részükre nem történt Személyi jellegű ráfordítások összetétele év Állománycsoport Átl. állományi létszám (fő) Bérköltség (e Ft.) Személyi jellegű egyéb (e.ft.) Járulékok (e.ft) Személyi jellegű ráfordítás össz. (e.ft) Autóbuszvezető 336, Karbantartó munkás 76, Egyéb munkás 14, Szellemi foglalkoz. 118, Telj.mi.ben fogl.ö. 545, Részmunkaidős 4, Egyéb Összesen Időbeli elhatárolás Számviteli bér ktg

79 5. BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK A társaság tárgyévi üzembe helyezett beruházásainak adatai műszaki összetétel, valamint pénzügyi forrás összetétel szerint. e Ft-ban Megnevezés Beruházás Műszaki összetétel Pénzügyi forrás összege Tartalom Összeg Saját erő MNV.Zrt. támogatás NSZFI szakképzési ÉMOP-os pályázat támogatás Immateriális javak 459 Új beszerzés Ingatlan és kapcs Új beszerzés vagyonértékű jogok Műsz. gép, ber., jármű Használt beszerz Felújítás Értéknövelő Ebből: autóbusz Használt beszerz Felújítás Értéknövelő Egyéb gép, ber., jármű 3050 Új beszerzés Használt beszerz ÖSSZESEN

80 6. KÖRNYEZETVÉDELEM 6.1. A részvénytársaság környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenysége évben Levegőtisztaság-védelem Helyhez kötött légszennyező pontforrások A társaságunk területén található helyhez kötött légszennyező pontforrások száma 5 db. A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a légszennyezés mértéke éves bejelentési kötelezettségünknek március 31-ig a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére eleget tettünk Mobil légszennyező pontforrások Az autóbuszok, mint mobil légszennyező pontforrások tekintetében a károsanyag-kibocsátás szempontjából minősített motorok összetétele az 3. sz. melléklet szerint változott évben. A társaság autóbusz állományának, a beépített motorok emissziós minősítése szerinti megoszlását a 4. sz. mellékletben lévő táblázat szemlélteti A földtani közeg és a felszín alatti vizek valamint a felszíni vizek védelme A társaságunk telephelyeit érintő, 2012.évben elvégzett környezetvédelmi munkákat (5.sz. melléklet) támogatás nélkül, teljes egészében saját forrásból finanszíroztuk. A munkák teljesítésére kifizetett nettó összeg: ,- Ft. Valamennyi környezetvédelmi feladat teljesítése hatósági kötelezés miatt vált szükségessé. A munkák elvégzésére - vállalkozási szerződés alapján - az Öko-Agro-Tour Kft. kapott megbízást. Összefoglalóan az alábbi környezetvédelmi kármentesítési munkák valósultak meg. Salgótarjáni telephely Csapadékvíz elvezető hálózat olajszeparátora és a volt kültéri hordós olajtároló környezetében monitoring rendszer (9 db talajvíz monitoring kút) üzemeltetése. Vízszintmérés, mintavétel, minták vizsgálata összes alifás szénhidrogén (TPH-GC), benzol és alkilbenzolok (BTEX), policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) és arzén komponensekre, és talajvíz monotoring jelentés elkészítése, tisztított csapadékvíz vizsgálata lebegő anyagtartalom és olajtartalom (SZOE) komponensre. Üzemanyagtöltő állomás és földalatti tartálypark környezetében monitoring rendszer (8 db talajvíz monitoring kút) üzemeltetése. Vízszintmérés, mintavétel, minták vizsgálata TPH-GC és BTEX komponensekre, talaj monitoringozása (talaj mintavétel 2 pontban, pontonként 2 mélységtartományban, vizsgált komponensek: TPH-GC, BTEX. Összevont talaj- és talajvíz monitoring jelentés elkészítése. Telephely Ny-i kerítése mentén lévő felszíni szikkasztó árok környezetében 1 db monitoring kút üzemeltetése (vízszintmérés, mintavétel, minta elemzése, vizsgált komponens: TPH-GC és általános vízkémiai paraméterek), talaj monitoringozása (talaj mintavétel 3 pontban, pontonként 3 mélységtartományban, vizsgált komponens: TPH-GC), talaj-monitoring jelentés, talajvíz monitoring jelentés elkészítése. 69

81 Telephelyi szennyvízcsatorna városi közcsatornába történő 2 csatlakozási pontján szennyvíz biokémiai vizsgálata. szociális A salgótarjáni központi telephelyünk 4 részterületére vonatkozóan a környezetvédelmi munkákra fordított nettó összeg: ,-Ft. Bátonyterenyei telephely Volt földalatti tartálypark és a volt kültéri gépkocsi alvázmosó környezetében monitoring rendszer (5 db talajvíz monitoring kút) üzemeltetése (vízszintmérés, mintavétel, minták elemzése, vizsgált komponensek: TPH-GC, BTEX és általános vízkémia), monitoring jelentés elkészítése. Nettó költség: Ft. Balassagyarmati telephely 6.3. Hulladékgazdálkodás Részvénytársaságunk környezetvédelmi tevékenységének egyik legfontosabb feladata a keletkezett veszélyes- és nem veszélyes hulladékok előírás szerinti kezelése, ártalmatlanítása. A évben keletkezett, illetve elszállított hulladékokról készült nyilvántartás a 6.sz. mellékletben látható. Az előző éves hulladék bejelentést az idén határidőre elkészítettük, és megküldtük az illetékes hatóság részére A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök bruttó értékének évi alakulása Megnevezés e Ft-ban Földalatti tartálypark környezetében részletes tényfeltárás elvégzése (gépi talajfúrás 5 pontban, feltáró kutak kialakítása, talaj és talajvíz mintavétel, minták elemzése, vizsgált komponens TPH- GC), tényfeltárási, beavatkozási és monitoring tervdokumentáció elkészítése. Nettó költség: ,-Ft. Bruttó érték Nyitó Átsorolások állomány Záró Növekedés Csökkenés állomány Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki ber., gépek, járműv. Egyéb berend., felsz., járműv Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök bruttó értéke összesen

82 A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének évi alakulása Halmozott értékcsökkenés Megnevezés Nyitó Növekedés Átsorolások Záró állomány Csökkenés állomány Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki ber., gépek, járműv. Egyéb berend., felsz., járműv Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök értékcsökkenése összesen Nettó érték összesen e Ft-ban A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök között a társaság a veszélyes hulladéktárolókat, szennyvíztisztító, üzemanyag-ellátó rendszereket, egyéb tárolókat, konténereket, kipufogógáz összetételét mérő gázelemző, zajszintmérő készülékeket, és porlasztó beállító, porelszívó füstgáz elszívó berendezéseket tart nyilván. 7. EGYÉB TÉMAKÖRÖK 7.1. Mérleg fordulónapja utáni változások A éves beszámolóra lényeges hatást gyakorló változások a mérleg fordulónapja után nem történtek A részvénytársaság részvényeinek bemutatása XII. 31-i állapot I. Törzsrészvények db 1000 Ft/db, azaz egyezer 00/100 forint/darab névértékű törzsrészvény. Értékük összesen: Ft. II. Dolgozói részvények A dolgozói részvények névre szóló, általános szavazati- és osztalékjogot biztosító részvények. A dolgozói részvények a részvénytársaság munkavállalói és nyugdíjasai között szabadon, korlátozás nélkül átruházhatók, a névre szóló részvények átruházására vonatkozó szabályok megtartásával. A dolgozói részvények kezelésének és forgatásának szabályzata (IG.37/2008.(VI.27.) számú határozat) tartalmazza. 71

83 2003. évtől évig e Ft értékű dolgozói részvény bevonás történt, ennek évenkénti alakulása: év 910 e Ft év 710 e Ft év e Ft év e Ft év 250 e Ft év 570 e Ft év 630 e Ft év 260 e Ft év. 120 e Ft Összesen: e Ft évben dolgozói részvénybevonás 660 e Ft értékben történt. C sorozatú névre szóló dolgozói részvények: db, azaz kettőezer-hétszáznegyvenöt darab, egyenként Ft névértékű, névre szóló dolgozói részvény, összesen Ft értékben. Összes részvény: db törzs Ft névértékű Ft db dolgozói Ft névértékű Ft. Összesen részvény: Ft Jelentős üzleti események Személyszállítási szakterületen: január 01-től a helyközi autóbusz-közlekedésben 1,6%-os tarifa emelés történt január 01-től a balassagyarmati helyi járati közlekedésben átlagosan 5,6%-os tarifa emelés történt, valamint január 07-től éves szinten 17,5%-os hasznos kmteljesítmény csökkenés valósult meg január 01-től megszüntetésre került a regisztrációs jegy a helyközi közlekedésben, január 01-től az Áfa kulcs 27%-ra növekedett, február 04-től a salgótarjáni helyi járati menetrend szerinti közlekedésben éves szinte átlagosan 30%-os teljesítménycsökkentésre került sor, valamint február 01-től átlagosan 5,7%-os tarifa emelés valósult meg március 01-től a Palóc Nagykereskedelmi Kft-vel - 22 boltra kiterjedően, menetjegy és bérletjegy értékesítésre egyaránt - Bizományi szerződés került megkötésre április 01-től módosításra került társaságunk Szervezeti és Működési Szabályzata, mely során a salgótarjáni személyszállítási üzletág feladatává vált a helyközi, távolsági menetrend szerinti és szabadáras, és Bátonyterenye helyi személyszállítása mellett a Salgótarján helyi járati menetrend szerinti közlekedés ellátása, illetve az ehhez kapcsolódó ügyviteli teendők végzése április 01-től és július 01-től a salgótarjáni helyi járati közlekedés vonatkozásában menetrend-módosításra került sor. A km-teljesítmény szinten tartásával kerültek a menetrendi módosítások végrehajtásra április 30-án a BKV Zrt.-vel és években kötött alvállalkozási szerződések megszűnésének következtében a budapesti személyszállítási üzletág 98 fős összlétszámának, valamint ezzel összefüggésben 11 fő műszaki karbantartó munkaviszonya került felmondásra. A Budapesten szolgálatot teljesítő 29 db Volvo Localo autóbusz társaságunk két üzletágához történő áthelyezése megtörtént. Az autóbuszokból 10 db a balassagyarmati, 19 db a salgótarjáni személyszállítási üzletághoz került. 72

84 Társaságunknál szintén április 30-án lejárt a DI-CAM Kft.-vel kötött 6 db IRISBUS ARES típusú autóbuszok bérlésére vonatkozó szerződés. Társaságunk ezt követően saját eszközökkel végzi az 1020-as vonal üzemeltetését től módosul 121/2012.(VI.26.) Korm. Rendelet - a kedvezményes és díjmentes személyszállítási tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vehető szociálpolitikai menetdíjtámogatás mértéke. Salgótarjánban a kedvezményes utazások után igénybe vehető szociálpolitikai menetdíj támogatás maradt 2030 Ft/db, a díjmentes utazások után igénybe vehető támogatás mértéke: 120 Ft/fő/településre módosult én lépett életbe a személyszállítási szolgáltatásokról szóló évi XLI. törvény, amely az 1370/2007/EK rendelettel együttesen alkalmazandó. Hatályát vesztette ezzel egy időben a évi XXXIII., valamint a fogyasztói árkiegészítésről szóló évi LXXXVII. törvény szeptember 1-től módosításra került a helyközi közforgalmú menetrend szerinti autóbusz-közlekedés ellátására kötött Közszolgáltatási Szerződés, mely tartalmazza már az új díjszabást is december 09-től az 1020 Salgótarján M3 Budapest autóbuszvonalon kiegészítő jegy váltása kötelező bérletes utazások kivételével decemberében aláírásra került a től érvényes Salgótarján, Bátonyterenye, Balassagyarmat önkormányzataival a helyi járati közlekedésre vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítása. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött szerződés változatlan menetrenddel és tarifával került megkötésre, Bátonyterenyén től 17%-os járatleállítást, február 01-től kb. 5%-os tarifaemelést tartalmazott a szerződésmódosítás. A balassagyarmati közszolgáltatási Szerződés 2 évre szóló módosítása már tartalmazza től a 23%-os km-teljesítmény csökkentést és februrá 01-től 5,2%-os tarifa emelést. Salgótarján és Bátonyterenye város vonatkozásában aláírásra került a veszteségtérítésre vonatkozó Megállapodás Műszaki szakterületen Az Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP) keretében indított és folyamatban lévő pályázatok ÉMOP jelű pályázat Társaságunk az ÉMOP jelű, Korszerű forgalomszervezési és utastájékoztatási rendszer térségi bevezetése című projekt megvalósítása során - a közbeszerzési eljárás lezárását követően június 10-én szerződést írt alá a Swarco Traffic Hungária Kft.-vel és az Info*Sys Kft.-vel. A Vállalkozási Szerződést a dinamikus megállóhelyi kijelző-rendszer egységek telepítésére, a GPS alapon működő jármű- és flottakövető rendszer kiépítésére, a jármű követését lehetővé tevő eszközbeszerzésre, a rendszereket működtető szoftverek és hardverek beszerzésére, telepítésére, valamint a kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére kötöttük. A Vállalkozási Szerződésben megjelölt, január 06-ai teljesítési határidőre a vállalkozók nem fejezték be a projekt megvalósítását, így társaságunk a közreműködő szervezettel együttműködve póthatáridőt tűzött ki. 73

85 ÉMOP jelű pályázat A Nógrád Volán Zrt. a meghirdetett ÉMOP Közösségi közlekedés fejlesztése című felhívás alapján április 10-én benyújtotta pályázati anyagát Menetrend szerinti helyközi közösségi közlekedés telematikai és infrastrukturális fejlesztése a Nógrád Volán Zrt.-nél címmel. Társaságunk az alábbi projekt tevékenységek megvalósítását tervezi: Rétság autóbusz állomáson utasforgalmi épület építése forgalomirányítás és dinamikus utastájékoztatási rendszer megvalósításával. Füvesítés, utcabútor, fasor telepítése. Közösségi kerékpáros közlekedési rendszer (KKKR) kialakítása a megye két legnagyobb forgalmú központjaiban, Balassagyarmaton és Salgótarjánban. Megállóhelyi utastájékoztatási rendszerek továbbfejlesztése a fontosabb közlekedési csomópontokban. Fedélzeti dinamikus vizuális és audiovizuális utastájékoztatási rendszerek továbbfejlesztése. Elektronikus jegy- és bérletrendszer kialakítása. Pályázatunkat a hivatalosan közreműködő szervezet április 13-án befogadta, majd április 19-én hiánypótlásra felszólító dokumentumot küldött, 15 munkanapon belüli teljesítési határidővel. A hiánypótlásra rendelkezésre álló határidő alatt, április 27-én kaptuk kézhez a közreműködő szervezet tájékoztatását a pályázati kiírás döntés-előkészítési folyamatának felfüggesztéséről. A hiánypótlási dokumentációnkat - a felfüggesztés ellenére határidőben, 2012.május 04- én teljesítettük, postai úton benyújtottuk. Értékelő bizottsági döntés szerint a támogatáshoz szükséges követelményeknek a pályázat megfelelt, de a projekt forráshiány miatt elutasításra került, azonban tartaléklistáról támogatható Közbeszerzési eljárások Őrzés-védelemi, takarítási feladatok ellátása A társaságunk az őrzés-védelmi, takarítási feladatok ellátására nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását kezdeményezte, amelynek lebonyolításával az OKFON Zrt.-t bízta meg. Az ajánlattételi határidő július 27., a szerződéskötés tervezett időpontja augusztus 29-e volt. Az őrzés-védelmi résznél az egyik ajánlattevő előzetes vitarendezést, majd döntőbizottsági eljárást kezdeményezett. A döntőbizottság részben helyt adott az ajánlattevő jogorvoslati kérelmének és az eljárást lezáró döntést megsemmisítette. Hiánypótlás és újra értékelést követően a bíráló bizottság ismételten meghozta az eljárást lezáró döntését, azonban az ajánlattevő ismételten jogorvoslati kérelmet nyújtott be az eljárást lezáró döntés ellen. A Közbeszerzési Döntőbizottság ezt február 11-ei határozatában elutasította. Az eljárás ezzel a szerződéskötési szakaszba lépett. A takarítási résznél az eljárás eredménytelen volt, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárásban folytatjuk a legmegfelelőbb ajánlattevő kiválasztását. 74

86 Villamos energia-kereskedő kiválasztása a évre A évre - a tulajdonosi jogokat gyakorló - MNV Zrt. a volumenekből adódó kedvezmények kihasználása érdekében egységesen bonyolította le a villamos energia-kereskedő kiválasztását, nyílt közbeszerzési eljárás keretében. Az ajánlati felhívás december 15-én jelent meg a TED-en (Tenders Electronic Daily; Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához c. kiadvány online változata). Az eredményes eljárást lezáró szerződés aláírására február 24-án került sor. A nyertes ajánlattevő esetünkben az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. lett. A szerződés a március 1-jétől december 31-éig terjedő időszakra szólt. Villamos energia-kereskedő kiválasztása a évre A évre vonatkozóan - a volumenekből adódó kedvezmények kihasználása érdekében - ismét egységesen bonyolította le a villamos energia-kereskedő kiválasztását a tulajdonosi jogokat gyakorló MNV Zrt. A nyílt közbeszerzési eljárás lebonyolítását az OKFON Zrt.-t végezte el. Az ajánlati felhívás július 26.-án jelent meg a TED-en. A nyertes ajánlattevő esetünkben ismét az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. lett, amellyel a szerződés november 19-én lett aláírva január 01-jétől december 31-éig terjedő időszakra. Földgáz beszerzés A gázévre (2012. július 01-jétől július 01-jéig) vonatkozóan - a villamos energia beszerzéshez hasonlóan - a földgáz beszerzést is közösen bonyolítottuk le az MNV Zrt. szervezésében, nyílt közbeszerzési eljárás keretében. Az ajánlati felhívás március 14-án jelent meg a TED-en. Társaságunk esetében a GDF SUEZ Energia Kereskedelmi Zrt. lett a nyertes ajánlattevő, akivel a szerződés június 7-én került aláírásra. Kötelező gépjármű-felelősség és CASCO biztosítások A kötelező gépjármű-felelősség a CASCO biztosítások területén is - hasonlóan az energia vásárláshoz - a tulajdonos MNV Zrt. bonyolította le egységesen a beszerzéseket nyílt közbeszerzési eljárás keretében, 48 hónapra vonatkozóan. Az ajánlati felhívás október 11- án jelent meg a TED-en. Az eljárás társaságunkra vonatkozó része azonban eredménytelen lett. Ezt követően társaságunk - az MNV Zrt. közreműködésével - a Reticulum Insurance Biztosítási Alkusz Kft.-vel szerződést kötött. A kft. kiválasztotta a legjobb ajánlatokat adó biztosítókat, mely alapján egyéves szerződést kötöttünk a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás vonatkozásában az Allianz Hungária Zrt.-vel, a CASCO biztosításra a Groupama Garancia Biztosító Zrt.-vel. A szerződések összértéke nem érte el a közbeszerzési értékhatárt. Szállítási szerződés üzemanyag beszerzésre Az üzemanyag ellátás érdekében - szintén a volumenek összeadódásából eredő kedvezmények kihasználásának érdekében - a Volán társaságok döntő többsége egységesen írt ki meghívásos eljárást a Volánbusz Zrt. vezetésével. Az ajánlati felhívás október 30-án jelent meg a TED-en. A tankautós szállítás esetében a MOL Nyrt. lett a nyertes, azonban a kártyás tankolások esetében az eljárás eredménytelenül zárult le társaságunk esetében, ezért a szerződés nyújtotta lehetőség alapján - a kártyás tankolásoknál - a szerződést meghosszabbítottuk március 31-ig. 75

87 A társasági járműállomány változásai A évben társaságunknál nem került sor új autóbusz beszerzésére. Az üzleti tervünkben, a saját, illetve egyéb forrás hiánya miatt nem kalkuláltunk járműbeszerzéssel. Ugyanakkor az év elején keletkező váratlan autóbusz meghibásodás szükségessé tette 1 db helyi kivitelű csuklós autóbusz cseréjét, melyet a Vasi Volán Zrt.-től vásárolt, 1 db Ikarus típusú 22 év 4 hónap életkorú autóbusz beszerzésével oldottunk meg. Az autóbusz bekerülési értéke nettó 500 eft-ra adódott február 4-től 1 db kivételével, kivonásra kerültek a lízingelt autóbuszok a salgótarjáni helyi járati üzletágtól. A pótlás nélkül áthelyezett autóbuszok a salgótarjáni helyközi üzletághoz kerültek. A Nógrád Volán Zrt szeptember 1-jétől április 30-ig a Salgótarján-Budapest viszonylat feladatainak ellátására 6 db Irisbus SFR 116 típusú autóbuszt bérelt a DI-CAM Kft.-től május 1-jétől a 6 db autóbusz kikerült a társaságunk állományából, a 1020-as viszonylat járatait a továbbiakban saját autóbuszokkal végezzük május 1-jével lejárt a BKV Zrt.-vel kötött alvállalkozási szerződésünk, ezért a budapesti személyszállítási üzletágunkat megszüntettük. A tevékenység megszüntetésének eredményeként a 29 db Volvo Alfa Localo típusú autóbusz áthelyezésre került a salgótarjáni (19 db) és a balassagyarmati (10 db) helyközi személyszállítási üzletágakhoz. Az üzleti tervben megfogalmazott 5 db autóbusz karosszéria felújításból csak egy Ikarus E95.52 típusú, 13 év 6 hónap életkorú autóbusz felújítása valósult meg Az autóbusz állomány összetétele A évre vonatkozó induló autóbusz-állomány összetételt az 1/a és 1/b sz., a korfát és az átlagéletkort a 2. sz., a záró autóbusz-állomány összetételt a 3/a és 3/b sz., a záró korfát és az átlagéletkort pedig a 4. sz. mellékletben szerepeltetjük Műszaki életkor Az átépítések, felújítások alapján képzett autóbusz-állomány műszaki életkora a évben az alábbiak szerint alakult. dátum állomány db helyközi helyi egyéb átl. műsz. életkor 11 év 2 hónap állomány 36 db átl. műsz. életkor 10 év 7 hónap állomány 29 db átl. műsz. életkor 5 év 7 hónap db * 11 év 2 hónap 28 db 13 év 9 hónap 0 db - * A 191 db helyközi autóbuszból - a korábbiakban a BKV Zrt-nél alvállalkozásban üzemeltetett járművek áthelyezésének következtében - 29 db magas életkorú és futásteljesítményű leállításra került. Az üzemelő 162 db helyközi jármű átlagos műszaki életkora az év végén 10 év 4 hónap volt. Salgótarján, május 15. Úti Csaba vezérigazgató 76

88 1. sz. melléklet NÓGRÁD VOLÁN ZRT SALGÓTARJÁN Társaságonkénti egyedi vizsgálat a évi konszolidálás alóli mentesítéshez Társaság neve: AUTÓ-HELP Gépjármű Javító-Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: Balassagyarmat, Szügyi út 63. szám Fő tevékenységi köre: gépjárműjavítás Cégjegyzék szám: Nógrád Volán Zrt. részesedése: 86,4 % Sorsz. Megnevezés Autó-help Kft Nógrád Volán Zrt Arány % 2011.év eft év eft év eft év eft év 2012.év 1. Jegyzett tőke arány ,45 0,45 2. Saját tőke arány ,21 3,17 3. Mérleg főösszeg arány ,40 1,70 4. Éves nettó árbevétel arány ,49 7,51 5. Személyi jellegű ráf. arány ,92 5,35 A fenti értékhatárok figyelembevételével a társaság a teljes körű konszolidálásba vonás alól évben mentesíthető, mivel a számviteli politikában rögzítettek szerint öt mutató közül négy megfelel a mentesíthetőség kritériumának, vagyis egymást követő két évben nem haladja meg az 5 %-ot. 77

89 Társaságonkénti egyedi vizsgálat a évi konszolidálás alóli mentesítéshez Társaság neve: SALGÓKONTROL Közlekedési Szolgáltató és Ellenőrző Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: Salgótarján, Rákóczi út Tevékenységi köre: egyéb szárazföldi szállítást segítő tevékenység Cégjegyzék szám: Nógrád Volán Zrt. részesedése: 80,00 % Sorsz. Megnevezés Salgókontrol Kft Nógrád Volán Zrt Arány % 2011.év eft év eft év eft év eft év 2012.év 1. Jegyzett tőke arány ,03 0,03 2. Saját tőke arány ,23 0,22 3. Mérleg főösszeg arány ,17 0,15 4. Éves nettó árbevétel arány ,76 0,75 5. Személyi jellegű ráf. arány ,15 0,92 A fenti értékhatárok figyelembevételével a társaság a teljes körű konszolidálásba vonás alól évben mentesíthető, mivel a számviteli politikában rögzítettek szerint öt mutató közül mind az öt megfelel a mentesíthetőség kritériumának, vagyis egymást követő két évben nem haladja meg az 5 %-ot. 78

90 Társaságonkénti egyedi vizsgálat a évi konszolidálás alóli mentesítéshez Társaság neve: ALFA_TRAVEL Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: Salgótarján, Rákóczi út Tevékenységi köre: gépjárműkölcsönzés Cégjegyzék szám: Nógrád Volán Zrt. részesedése: 100,00% Sorsz. Megnevezés Alfa Travel Kft Nógrád Volán Zrt Arány % 2011.év eft év eft év eft év eft év 2012.év 1. Jegyzett tőke arány ,18 0,18 2. Saját tőke arány ,19-12,20 3. Mérleg főösszeg arány ,22 15,34 4. Éves nettó árbevétel arány ,49 8,85 5. Személyi jellegű ráf.arány ,20 0,21 A fenti értékhatárok figyelembevételével a társaság a teljes körű konszolidálásba vonás alól évben mentesíthető, mivel a számviteli politikában rögzítettek szerint öt mutató közül három megfelel a mentesíthetőség kritériumának, vagyis egymást követő két évben nem haladja meg az 5 %-ot. 79

91 2. sz. melléklet A társaság vagyoni, pénzügyi, hatékonysági, jövedelmi helyzetét bemutató mutatók számítási módja: A mérleg alapján a vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzete elemezhető tárgyévi és bázis adatok összehasonlításával. (Hivatkozás: Szt. 1. sz. melléklet, A változat szerint) Vagyoni helyzet vizsgálata 1. Befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök = Összes eszköz Mérleg A. sor Mérleg A. + B. + C. sor = Befektetett eszközök aránya 2. Forgóeszközök aránya Forgóeszközök = Összes eszköz Mérleg B. + C. sor Mérleg A. + B. + C. sor = Forgóeszközök aránya 3. Legfontosabb eszközcsoportok aránymutatója Forgóeszközök Befektetett eszközök = Mérleg B. sor Mérleg A. sor 4. Eladósodottság mutatója 5. Eladósodási fok Összes kötelezettség Mérleg F. sor = Saját tőke Mérleg D. sor Idegen tőke Mérleg F. sor = Összes tőke Mérleg D.+ F. sor 6. A befektetett eszközök fedezettségének vizsgálata Saját tőke + Idegen tőke Mérleg D. + F. I. + II. sor = Befektetett eszközök Mérleg A. sor 7. Tárgyi eszközök leírtsági mutatója Tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenése = Tárgyi eszközök bruttó értéke Tárgyi eszközök leírtsági mutatója 8. Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke Tárgyi eszközök = Mérleg D sor Mérleg A/II. sor 80

92 9. Tárgyi eszközök hatékonysága Nettó árbevétel Eredménykimutatás I. sor = Tárgyi eszközök nettó értéke Mérleg A/II. sor 10.. Tőkefeszültségi mutató 11. Tőke önfinanszírozás Idegen tőke Mérleg F sor = Saját tőke Mérleg D sor Eredményből képzett saját tőke Mérleg D/IV. sor + VII. sor = Saját tőke Mérleg D sor 12. Működésbiztonsági aránymutató Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettség Mérleg D sor +F./I. és II. sor = Rövid lejáratú kötelezettségek Mérleg F./III sor 13. Saját tőke aránya Saját tőke Összes forrás = Mérleg D. sor Mérleg D. + E. + F. + G. sor = Saját tőke aránya 14. Saját tőke és a befektetett eszközök aránya Saját tőke Befektetett eszközök = Mérleg D sor Mérleg A sor 15. Működő tőke és az összes forrás aránya Működő tőke Mérleg D./1 II. + III + IV. sor = Összes forrás Mérleg források összesen Pénzügyi helyzet vizsgálata 1. Likviditási mutatók Készpénz likviditási ráta: Likviditási gyorsráta: Le nem kötött pénzeszközök Mérleg B. IV. sor = Rövidlejáratú kötelezettségek Mérleg F. III. sor Pénzeszközök+Követelések+Forgatási célú értékpapírok Mérleg B.IV. + B.II. + B. III. sor = Rövidlejáratú kötelezettségek Mérleg F. III. sor 81

93 Likviditási ráta: Forgóeszközök + Aktív időbeli elhatárolások Mérleg B. + C. sor = Rövidlejáratú kötelezettségek Mérleg F. III. sor 2. Hitel fedezettségi mutató Követelések Rövidlejáratú kötelezettségek = Mérleg B. II. sor Mérleg F. III. sor 3. Vevőállomány aránya a szállítóállományhoz Vevőállomány = Szállítóállomány Mérleg B. II. 1. sor Mérleg F. III. 4. sor 4 A pénzügyi helyzet elemzése a forgótőke alakulásával Forgó tőke = + Forgóeszközök értéke Rövidlejáratú kötelezettségek 5.Tőkejövedelmezőség Forgó tőke = Forgó tőke aránya a saját tőkéhez Saját tőke Fizetett osztalék Eredmény kimutatás 23. sor = Jegyzett tőke Mérleg D./I. II. sor 6.Nettó eladósodottság Kötelezettség Követelések Mérleg F. B./II. sor = Saját tőke Mérleg D. sor 7. Beruházások önfinanszírozása Cash flow mutató Beruházások ráfordítása Cash flow mutató: adózás előtti eredmény + értékcsökkenés Hatékonyság vizsgálata Az eredmény-kimutatás alapján (továbbiakban: EK) a vállalkozás jövedelemhelyzetének elemzése tárgyévi és bázis adatok alapján. (Hivatkozás: Szt. 2. sz. melléklet, A változat szerint) 82

94 Az elemző mutatók számításához szükséges: + értékesítés nettó árbevétel EK: I. sor ± aktivált saját teljesítmények értéke EK: II. sor + egyéb bevételek EK: III. sor = összes (bruttó) termelési érték EK:I.+II.+III.sor anyagjellegű ráfordítások EK: IV. sor = anyagmentes termelési érték (hozzáadott érték) EK: I.+II.+III.-IV. sor értékcsökkenési leírás EK: VI. sor = nettó termelési érték EK: I.+II.+III.-IV.-VI. sor 1. A nettó árbevétel, a bruttó termelési érték, a hozzáadott érték, valamint a nettó termelési érték egy főre vetített (átlagos statisztikai létszám) adatai az élőmunka hatékonyságának bemutatását szemléltetik. 2. Az eszközhatékonyság mutatóinak számításához a fenti felsorolás adatait a kérdéses eszközök adataival elosztott hányadosa adja. Különösen fontos a tárgyi eszközök hatékonyságának kimutatása 3. Az eszközök megtérülésének vizsgálata Hozzáadott érték Tárgyi eszközök Értékesítés nettó árbevétele Tárgyi eszközök + Készletek átlagos értéke 4. Az erőforrás-felhasználások hatékonysága vizsgálata Komplex hatékonyság Nettó termelési érték 0,15 Eszközérték + 1,8 Bérköltség 5. Eszközhatékonyság vizsgálata Bruttó termelési érték Befektetett eszközök 6. Tőkehatékonyság vizsgálata Bruttó termelési érték Saját tőke Jövedelmezőség vizsgálata 1. Árbevételarányos üzemi eredmény Üzemi eredmény Értékesítés nettó árbevétele 83

95 2. Költségszintek alakulása Összes költség Bruttó termelési érték 3. Az értékesítés költségszintjei Értékesítés közvetlen és/vagy közvetett költsége Értékesítés nettó árbevétele 4. Tőkearányos szokásos / adózás előtti vállalkozási eredmény Szokásos vállalkozási eredmény Saját tőke Adózás előtti eredmény Saját tőke 5. Az alaptőke jövedelmezőségét az adózott eredmény, illetve a fizetendő osztalék viszonylatában lehet érzékeltetni Adózott eredmény Jegyzett tőke 6. Létszámarányos jövedelmezőség Üzemi tevékenység eredmény Átlagos statisztikai létszám 84

96 3. sz. melléklet A társasági autóbusz motorállomány december 31-i állapota: Euro 0 Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 összesen 25 db 53 db 43 db 67 db 37 db 225 db A társasági autóbusz motorállomány december 31-i állapota: Euro 0 Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 összesen 25 db 53 db 43 db 61 db 37 db 219 db 85

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

. Kiegészítő melléklet a 2009. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóhoz . 1 Tartalomjegyzék 1. Peremfeltételek, üzletpolitikai célok (általános kiegészítések) 1. oldal 1.1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

Az Egyesület bejegyzett székhelye :1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Iratőrzés helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Az Egyesület bejegyzett székhelye :1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Iratőrzés helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 1. A SPORTEGYESÜLET ISMERTETÉSE Az Egyesület bejegyzett székhelye :1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Iratőrzés helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 2. SZÁMVITELI POLITIKA a) Az elszámolás alapja

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft Adószám: 12167191-2-13 Közösségi adószám: HU12167191 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-149998 Kiegészítő melléklet Forcont Kft. 2015. Fordulónap: 2015. december

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei:

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: 1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: A/ bármely cég választhatja, ha két egymást követő üzleti évben, a fordulónapi adatok alapján három mutatóérték közül bármely kettő

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány A tevékenységét 2010-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége:. A vállalkozás közhasznú alapitványként működik, a törzstőke nagysága 200 ezer Ft. Székhelye: 7100 Szekszárd Rákóczi utca 41. A társaság

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 7342 Mágocs Szabadság u.39. Adószám: 25372508-1-02 Cégjegyzékszám: 02-09-081782 KSH: 25372508749057202 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Mágocs, 2016.04.30 A közzétett adatok

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rivalda Stúdió Közh.Nonp. Kft 1055 Budapest Stollár Béla utca 12/C KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2016. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31. A beszámoló

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET BISZK - Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara 2015.évi egyszerűsített beszámolójához I. Általános rész A Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara az 1995.évi CXIV. törvény által létrehozott

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET 8800 NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a 2000. C. számú törvénnyel módosított változata 2001. január 01-től hatályos, ennek megfelelően az Egyesület

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóhoz Tartalomjegyzék 1. Általános rész 3. oldal 1.1. A vállalkozás bemutatása 3. oldal 1.2. Számviteli politika ismertetése 5.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Magyar Ügyvédi Kamara

Magyar Ügyvédi Kamara Magyar Ügyvédi Kamara Adószám: 19025788-1-41 Székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 8. SZÁMVITELI POLITIKA 2010. A MÜK köztestület, mely a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szempontjából egyéb szervezetnek

Részletesebben

II. ELŐADÁS A SZÁMVITEL VAGYONFELFOGÁSA

II. ELŐADÁS A SZÁMVITEL VAGYONFELFOGÁSA Számvitel alapjai II. ELŐADÁS A SZÁMVITEL VAGYONFELFOGÁSA Dr. Pál Tibor 2015.09.20. A vállalkozás vagyona Kettős vetület 1. Az újratermelési folyamat mely szakaszában van a vagyon? 2. Honnan származik

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2009. december 31. Törökbálint, 2010. március 15. P.H. Hámori

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

5. A mérleg és eredmény kimutatás.

5. A mérleg és eredmény kimutatás. A számviteli politika elkészítését a Számviteli Törvény írja elő. Meglétét az Adóhivatal ellenőrzi bármely adónem ellenőrzéséhez kapcsolódóan. A szabályzat elkészítéséhez nagymértékben bele kell vonni

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben