JELENTÉS A TERÉZVÁROSI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT ZRT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, ÉV, ÉV)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS A TERÉZVÁROSI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT ZRT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV)"

Átírás

1 Gyöngy-Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft JELENTÉS A TERÉZVÁROSI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT ZRT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, ÉV, ÉV)

2 Budapest, október 15. 2

3 JELENTÉS A TERÉZVÁROSI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT ZRT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, ÉV, ÉV) TARTALOMJEGYZÉK I. Feladat-meghatározás II. Általános rész, cégjogi helyzet, tevékenységi kör, profil III. Pénzügyi-gazdasági átvilágítás megállapításai 1. A társaság vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzete a 2006., és december 31- i fordulónapra vonatkoztatott beszámolók, üzleti tervek, egyéb információk alapján 2. Jogi átvilágítás 3. Összefoglalás, megállapítások 4. Könyvvizsgálói jelentés az átvilágításról MELLÉKLETEK 1. Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. mérlege (2006.XII.31., 2007.XII.31., 2008.XII.31.) 2. Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. eredmény-kimutatása (2006. év, év, év.,) 3. Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt eszközök változása (2006.XII.31., 2007.XII.31., 2008.XII.31.) 4. Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt források változása (2006.XII.31., 2007.XII.31., 2008.XII.31.) 5. Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. eredmény-kimutatásváltozása (2006. év, év, év.,) 6. Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. cash-flowkimutatás változása (2006. év, év, év.,) 7. Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt vagyoni, jövedelmi és likviditási helyzetet jellemző mutatók (2006.XII.31., 2007.XII.31., 2008.XII.31.) 8. Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt cégkivonata 9. Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt gazdálkodási mutatók 10. Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt saját bevételek 11. Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt ingatlanhasznosítás és értékesítés (tőketartalékos) 12. Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt saját tulajdonú ingatlanok hasznosítása és értékesítése 13. Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt céltartalékképzés Budapest, október 15. 3

4 I. FELADATMEGHATÁROZÁS A jelentés a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt (a továbbiakban: Társaság) pénzügyi-gazdasági átvilágításáról és ezzel összefüggésben a társaság pénzügyi és adózási pozíciójának a vizsgálatáról készült a Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) megbízásából - képviseletében Verók István, polgármester, mint Megbízó - és a Gyöngy-Audit Kft, képviseli Tóth Ágnes (1034 Budapest, Bécsi út 163.), mint Megbízott közötti szerződés alapján. A társaság egy személyes tulajdonosa, az Önkormányzat kívánja a társaság valós vagyoni-adózási helyzetét feltárni, a megkötött szerződések jogszerűségét tisztázni. A szerződés szerint a feladat elvégzési határideje: október 15. Az átvilágítás során többek között a következő főbb jogszabályok normatíváinak érvényesülését vizsgáltuk: a számvitelről szóló módosított évi C. törvény (Szt.), a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (Gt). A pénzügyi-gazdasági átvilágítást az átvilágítási megbízásokra vonatkozó nemzetközi könyvvizsgálati standarddal összhangban hajtottuk végre. Az évközi pénzügyi információk átvilágítása- elsősorban a pénzügyi és számviteli dolgokért felelős személyektől történő információkérésből, valamint elemző és egyéb átvilágítási eljárások alkalmazásából áll. Az átvilágítás lényegesen kisebb hatókörű, mint a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban végzett könyvvizsgálat, és ennek következtében nem teszi lehetővé számunkra, hogy valamennyi olyan jelentős ügyről tudomást szerezzünk, amelyet egy könyvvizsgálat során esetleg azonosítanánk. Az átvilágítás alapját a Társaság 2006., és évi beszámolója képezte: II. ÁLTALÁNOS RÉSZ, CÉGJOGI HELYZET, TEVÉKENYSÉGI KÖR, PROFIL A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt alakulását január 01-én kezdeményezték, a bejegyzés ugyanezen időponttól hatályos. Cégjegyzékszáma: Székhelye: 1064 Budapest, Rózsa u Főbb tevékenységkörei: saját tulajdonú, illetve bérelt ingatlanok bérbeadása és üzemeltetése 4

5 Vezető tisztségviselő szeptemberébrn: Cégben jelentős befolyással bíró személyek: Fabriczki András, elnök-vezérigazgató Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata A Társaság működési formája: nonprofit zrt Bejegyzett könyvvizsgáló: PreCONT Audit Kft, Huszár Klára A társaság egy személyes tulajdonosa Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata. A társaság jelenlegi Cégbíróságon bejegyzett törzstőkéje és tulajdonosi struktúrája az alábbi: Tulajdonos megnevezése Alaptőke névértéke (e Ft.) Tulajdoni hányad (%) Budapest Főváros VI. Kerület ,00 Terézváros Önkormányzata Egyéb 0 0,00 Részesedés összesen ,00 A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. tevékenységének általános áttekintése A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt január 1-jén jött létre a korábbi IKVból átalakult TERÉP Önkormányzati Vállalat jogutódjaként. A cég alaptevékenysége az önkormányzat tulajdonában álló lakó- és vegyes rendeltetésű épületek kezelése, hasznosítása, az önkormányzat ingatlanainak elidegenítésében való közreműködés, az önkormányzati intézmények beruházási, felújítási és karbantartási munkáinak ellátása, a felek között fennálló Vagyonkezelési Megbízási szerződésben foglaltaknak megfelelően. A Vagyonkezelő feladata továbbá az előzőekkel összefüggő háttértevékenységek és egyes kapcsolódó tevékenységek ellátása, ezek közül a legfontosabbak a jogi tevékenységi, valamint a pénzügyi-elszámolási feladatok lebonyolítása. A Zrt július 1.-je óta működik nonprofit cégként. Célja az önkormányzat által meghatározott feladatok leghatékonyabb végrehajtása, az önkormányzat ez irányú bevételeinek maximalizálása. Az alapfeladatok volumene a tárgyidőszakban folyamatosan csökkent az elidegenítések hatására, viszont az ellátandó tevékenységek köre kibővült új feladatokkal: a közúthálózat karbantartási feladataival; a Hunyadi téri Vásárcsarnok és Piac üzemeltetése-fenntartási feladataival; a Dunabogdányi Gyermeküdülő és Balatonmáriafürdői Gyermeküdülő és Oktatási ház üzemeltetési-karbantartási feladataival; az intézményi gazdálkodás egyes részfeladataival. A korábban a feladatot más önkormányzati konstrukcióban ellátó dolgozók többségét a feladattal együtt át kellett venni. A létszám racionalizálása folyamatosan zajlik. 5

6 Az előzőekben említett alapfeladat volumen csökkenés miatt, a megbízó-tulajdonos önkormányzat elvárásainak megfelelően megkezdődött és folyamatosan zajlik a cég működésének, feladat-megközelítésének átalakítása. A hagyományos megközelítés már nem bizonyul kellően hatékonynak az ingatlanhasznosítások területén: a nagyszámú típusügyeket felváltották a bonyolultabb, egyedibb megközelítést igénylő ügyek. Ennek oka ismét az elidegenítések hatásában keresendő: az egyszerűen megoldható ügyek már lezárultak, visszamaradtak a nagy időigényű, bonyolult problémákkal terhelt ingatlanok. További feladat a rentábilis működés feltételeinek biztosíthatósága érdekében a cég meglévő kapacitásainak, tapasztalatainak, helyismeretének harmadik fél számára történő hasznosítása. A harmadik féllel kötendő szerződésekből realizálható árbevételek hosszabb távon az önkormányzati költséghányad csökkenését eredményezhetik. A Vagyonkezelő Zrt. feladatait az önkormányzat a Képviselő-testület által jóváhagyott éves költségvetésében szereplő költségvetési előírások keretei között látja el. Helyi specialitásként kiemelendő, hogy a Vagyonkezelő Zrt. a műszaki fenntartással, felújítással kapcsolatos szerződéseket a saját nevében köti meg, míg a feladatok körét és volumenét az önkormányzat költségvetése határozza meg, továbbá a finanszírozást is a költségvetés biztosítja. A fentiekből következően a cég mint megbízott lebonyolító végzi az előzőekben részletezett feladatok ellátásával összefüggő pénzügyi-számviteli feladatokat, vezeti az előírt nyilvántartásokat, teljesíti a kötelezettségeket, szolgáltatja az előírt adatsorokat a Megbízó önkormányzat számára. Ezek tartalmát, formáját, gyakoriságát az önkormányzat határozta és határozza meg, teljesítését és megfelelőségét folyamatosan ellenőrzi. Ezektől elkülönítetten kerül kezelésre a cég saját pénzügyi-számviteli rendszere, a vonatkozó jogszabályi előírások értelmében. A Társaság elsősorban a saját tulajdonú, illetve önkormányzati tulajdonú, üzemeltetésre átadott (elsősorban bérlakások és nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérbeadásával és üzemeltetésével, illetve saját tulajdonú ingatlanok értékesítésével foglalkozik. A Társaság az Önkormányzat nevében és javára köti meg a bérleti szerződéseket, a vagyonkezelésből és bérbeadásból, illetve ehhez kapcsolódóan egyéb jogcímen befolyt bevétel és az abból eredő valamennyi követelés az Önkormányzat bevétele, illetve követelése. 6

7 Az önkormányzati megbízásból végzett, illetve a saját elszámolású tevékenységek pénzforgalmi bevételei, illetve elszámolt nettó árbevétele a vizsgált időszakban: Év Önkormányzati bevétel Értékesítés nettó árbevétel év: e Ft, e Ft, év: e Ft, e Ft, év: e Ft e Ft. A Társaság a vizsgált időszak végén hitellel nem rendelkezett, önkormányzati támogatásban nem részesült. A Társaság Önkormányzattal kapcsolatos elszámolásainak egyenleg (követeléskötelezettség az Önkormányzattal szemben) az egyes években a következő: Követelés Kötelezettség év: e Ft e Ft, év: e Ft e Ft, 2008.év: e Ft e Ft. III. PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI ÁTVILÁGÍTÁS MEGÁLLAPÍTÁSAI A. A TÁRSASÁG VAGYONI HELYZETÉNEK VÁLTOZÁSAI A Társaság pénzügyi-jövedelmi, valamint vagyoni helyzetének vizsgálata keretében három év adatait vizsgáltuk (2006. év, év, év) az 1., 2., 3., 4. és 5. számú mellékletben részletezettek szerint. Kiemelt figyelmet fordítottunk az erőforrásokkal történő gazdálkodásra, valamint az önkormányzat, az egyéb önkormányzati társaságok és a társaság gazdasági-pénzügyi kapcsolataira: egymással szembeni követelések, kötelezettségek (önkormányzati megbízás alapján végzett tevékenység miatti követelés és kötelezettség, vevő követelés, tagi kölcsön, tőketartalékos apport, stb), 1.1.Eszközök: Az eszközök mellékletben részletezett értéke és összetétele a következő: 7

8 Eszközök A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolás Eszközök összesen Befektetett eszközök: Immateriális javak és tárgyi eszközök: Az immateriális javak és a tárgyi eszközök összetétele és változása a következő: Immateriális javak összesen Ingatlanok Műszaki gép, berendezés Egyéb gép, berendezés Beruházás Beruházásra adott előleg Tárgyi eszközök összesen Az Önkormányzat a Társaságot Vagyonkezelési Szerződésben rögzített szabályok szerint a tulajdonában lévő ingatlanok üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával és értékesítésének lebonyolításával bízta meg. Ezen ingatlankör az Önkormányzat könyveiben szerepel, az ezzel kapcsolatos bevételek és kiadások a Társaság saját bevételeitől és kiadásaitól elkülönítve kezeli. A Társaság a bérleti szerződések alapján kiszámlázza, beszedi az önkormányzati lakások, helyiségek, a Hunyadi téri csarnok és piac bérleti díjait valamint a tovább számlázott közüzemi díjakat. Ezen bevételek a Társaság elkülönített számlájára futnak be, amely fedezetét jelenti az ezen ingatlankörhöz kapcsolódó üzemeltetési, karbantartási munkáknak. Az ezt meghaladó feladatokra lakóház-felújítás, intézményi karbantartás és felújítás az Önkormányzat elfogadott költségvetés alapján biztosítja a havi bontású likviditási terv szerint a fedezet. Ezen ingatlanok üzemeltetési és felújítási költségeihez az Önkormányzat biztosítja a fentiek szerint a fedezetet. 8

9 A nem a Társaság tulajdonában levő ingatlanok értékesítésének kiszámlázása az Önkormányzat nevében és adószámára történik. A bevételt havonta átutalják az Önkormányzatnak. A tárgyi eszközökkel történő gazdálkodás másik lényeges szegmense a saját tulajdonú ingatlanok valamint az Önkormányzattól a tőketartalék javára átvett ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, amelyek már megjelennek a Társaság könyveiben és mérlegében is. A tőketartalékba átvett ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokkal történő gazdálkodás specialitása, hogy ezek az eszközök ugyanúgy a Társaság könyveiben jelennek meg és kerülnek elszámolásra, mint a saját tulajdonú ingatlanok. Ezen ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok amortizációja is a Társaságnál kerül elszámolásra, így annak nagyságáról és bérleti díjat befolyásoló tényezőjéről ismerettel rendelkezik a Társaság. Az Önkormányzat által a Társaság tőketartaléka javára átadott ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok a tőketartalék változásánál kerül bemutatásra, míg a hasznosítás és értékesítés az eredmény-kimutatásnál. Az elszámolási rend szerint a tőketartalékban szereplő ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog bekerülés kori értéke a Zrt.-t illeti meg, tehát a tőketartalék összege nem változik csak formát vált (ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogból pénzeszköz lesz), a fennmaradó vételár oszlik meg a %-os arányban, amely az eredmény kimutatásban jelenik meg. A tőketartalékos és a saját ingatlannal történő gazdálkodás főbb mutatói a vizsgált időszakban a következők voltak jellemzők: Hasznosított saját ingatlan (db) Nettó bérleti díj (saját, e Ft) Hasznosított tőketartalékos ingatlan (db) Nettő bérleti díj (tőketartalékos, e Ft) A vizsgált időszakban az év végén befejezetlen beruházás nem volt Gép-, berendezés-beszerzés Ingatlanberuházás, -felújítás Beruházás összesen Befektetett pénzügyi eszközök A Társaság könyveiben egyre csökkenő mértékű befektetett pénzügyi eszközt tart nyilván. 9

10 Tartós részesedés Egyéb tartósan adott kölcsön Beruházás összesen A befektetett pénzügyi eszközöket kisebb részt még a VI. kerületi IKV dolgozóinak adott hosszú lejáratú kölcsön elsősorban lakásépítési - jelenítette meg. A vizsgált időszakban dolgozói lakáskölcsön folyósítás nem történt. Az állomány jelentősebb része pedig a Szondi utca 57. és a Munkácsy u. 33. alatti lakók kiköltöztetése miatt a Társaság által az Önkormányzat helyett - a bérelt lakásokért fizetett kaució értékével egyezik meg: 531 e Ft Forgóeszközök: Készletek: A forgóeszközök kategóriájába tartozó készletek összetétele és változása: Anyagok Késztermékek 0 0 Áruk Egyéb Készletek összesen A készletek értéke nem számottevő. A év végi állomány a Szondi utcai tetőtérbeépítések tanulmányterv-kiadásait jeleníti meg Követelések: A forgóeszközök kategóriájába tartozó követelések összetétele és változása: Vevők Követelés kapcsolt váll- sal szemben Egyéb követelés Követelések összesen A vevőállomány számottevően nem változott: Saját vevők Önkormányzat halmozódás Értékvesztés Vevők összesen A vizsgált időszak végéig a saját vevők kapcsán viszonylag jelentős %-os értékvesztés került elszámolásra. Az elszámolt értékvesztések zöme a és a 10

11 2002. évben kötött bérleti szerződések alapján keletkezett kintlévőségekkel kapcsolatban vált szükségessé. Az értékvesztéseknek nagyságrendileg a fele már a vizsgált időszakot megelőzően került elszámolásra, melyet a jogi dokumentumokkal igazolhatóan lefolytatott követelés behajtási erőfeszítések eredménytelensége indokolt. A kapcsolt vállalkozással, a tulajdonos, Terézváros Önkormányzatával szembeni kint levőségek és követelések - jelentős hullámzás mellett - számottevően emelkedtek. A Társaság, mint az Önkormányzat 100 %-ban tulajdonában lévő Társaság, mindenkor csak annyi megbízási díjnak megfelelő összeget hív le az Önkormányzattal szemben fennálló követeléséből, amennyi a kiegyensúlyozott és folyamatos működéséhez szükséges. Az önkormányzati megrendelések állománytömegének ingadozása, illetve azok műszaki és pénzügyi teljesítésének évek között időben áthúzódó mennyisége eredményezi a követelésállomány hullámzását és mennyiségi változását Önkormányzati elszámolás Egyéb követ. kapcs.váll.-sal szemben Önkorm-tal szembeni bttó követelés Értékvesztés Önkorm-tal szembeni nettó követelés A kapcsolt vállalkozáshoz köthető tételek az önkormányzati megbízásból végzett tevékenységeknél, azok bevételeinél és kiadásainál kerülnek bemutatásra. Az egyéb kapcsolt vállalkozással szembeni követelés (Önkormányzat) az Önkormányzat által a Társaság tulajdonába adott 6 db, nem lakás céljára szolgáló - tőketartalékba helyezendő- ingatlan cégbírósági bejegyzésének meghiúsulása miatt követelésként elszámolt összeg. Az egyéb követelések fő összetevői a következők Dolgozókkal szembeni követelés Egyéb pénzügyi elszámolás Közterhek Ispánki Lászlóval szembeni követelés Értékvesztés Ispánki László követ.miatt Egyéb követelés Egyéb követelés összesen

12 Az Ispánki Lászlóval kapcsolatos követelés részletei a jogi átvilágítás keretében kerülnek bemutatásra. A követelésekkel kapcsolatos hitelezési veszteség a következő: Önkorm-tal sz. köv. hitelezési veszt Egyéb hitelezési veszteség Követelés hitelez. veszt. összesen Pénzeszközök: A pénzeszközök összege és összetétele a következőképpen alakult: Pénztár (Önkormányzattal kapcsolatos) Bankbetét (Önkorm-tal kapcsolatos) Önkormányzat összesen Az önkormányzati pénzeszközök mennyiségének az alakulása, figyelembe véve az önkormányzattal szembeni követelésállománynak előző oldalon bemutatott változását, ami változó likviditási pozíciót jelez Pénztár (Társaság) Bankbetét (Társaság) Pénzeszközök összesen A pénzeszközök állománya két év alatt megduplázódott, és megközelítette a 122 M Ft-ot. A Zrt. pénzeszköz állományának több éven keresztüli, már a vizsgált időszakot is megelőző folyamatos növekedése pedig azt a célt szolgálta, hogy az ingatlanfejlesztési tevékenység piacán a Társaság meg tudjon jelenni. Az ehhez szükséges önrész felhalmozása (tartalékolása) mutatkozik meg a pénzeszközállomány növekedésében, amelynek a forrása a Társaság más vagyonelemeinek értékesítése. 1.2.Források A források értéke és összetétele az alábbi: 12

13 Források D. Saját tőke I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I.. Hátra sorolt kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolás Források összesen Saját tőke: A jegyzett tőke a cégbíróságon bejegyzett törzstőke összegét tartalmazza, e Ft összegben. A év végi eredménytartalék a Társaság működése során felhalmozott mérleg szerinti eredmény összegét tartalmazza e Ft összegben. A tőketartalék összege az önkormányzat képviselőtestülete döntéseinek megfelelő pótbefizetés, illetve hasznosítási jog apport értékének megfelelő változásokkal módosított állományi érték. A tőketartalék a vizsgált időszakban a képviselőtestületi döntések tükrében - a következők szerint alakult: Induló érték Terézváros Kft beolvadása Pótbefizetés (38/2004. KT-határozat) Nyitó tőketartalék összesen Hasznosítási jog (38/2007 KT-határozat) Tulajdonjog (91/2007 KT-határozat) Tulajdonjog (átvezetés követelésre) Hasznosítási jog (295/2007 KT-határoz.) Negatív eredm. rendezése (10/2008-Ig) Hasznosítási jog (243/2007 KT-határoz.) Hasznosítási jog (346/2007 KT-határoz.) Tőketartalék (záró) összesen

14 Az időszak végi mérleg szerinti eredmények a következők: Mérleg szerinti eredmény A mérleg szerinti eredmény alakulását a jövedelmezőségi helyzet vizsgálata keretében mutatjuk be Céltartalékok: Céltartalékok a várható kötelezettségekre: A várható kötelezettségekre képzett céltartalékok -13/1 sz. mellékletben részletezett - összege és változása: év év év év Nyitó Képzés Felhasználás Záró Céltartalékok a jövőbeni költségekre: A jövőbeni költségekre képzett céltartalékok -13/2 sz. mellékletben részletezett - összege és változása: év év év év Nyitó Képzés Felhasználás Záró A Társaság dinamikusan reagált céltartalék képzési és felhasználási gyakorlatában a külső környezet változásaira, illetve az általa ellátandó feladatok megvalósításához szükséges források megtervezésére. A évi beszámolóban az összes megképzett céltartalékon belül 69,34 m Ft, (a jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalékon belül 52,84 m Ft) más, a Társaság gazdálkodásában bekövetkezett vagy tervezett gazdasági eseményekkel volt kapcsolatos. Céltartalék képzés összegéből 21 m Ft volt tőketartalékos helyiségek karbantartása címén megképzett rész ben, és további 15 m Ft ban. A vizsgált időszak elején a jövőbeni költségre képzett összeg 9,1 m Ft, az időszak végén 88,84 m Ft, a fenti táblázatban részletezettek szerint. 14

15 Kötelezettségek: Hosszúlejáratú kötelezettség: A hosszú lejáratú kötelezettségek összege és változása: Tagi kölcsön Beruházási, fejlesztési hitel Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettség össz Hosszú lejáratúi kötelezettségekkel a Társaság nem rendelkezett Rövid lejáratú kötelezettség: A rövid lejáratú kötelezettségek jelentős hullámzáson mentek keresztül, amely elsősorban a szállítói állományváltozásnak köszönhető. A kötelezettségek összege és változása a következő: Rövid lejáratú kölcsön Rövid lejáratú hitel Szállítók Rövid lej. kötelez. kapcsolt váll. sz Egyéb rövid lejáratú kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettség összesen A szállítóállomány hullámzása a következő partnerekhez köthető, összetétele a következő: Szállítók Kapcsolt vállalkozás (Önkormányzat) Halmozódás kiszűrése (Önkormányzat) Szállítók összesen A rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben összege és összetétele a következő: Egyéb kötel. kapcs.váll(önkormányzat) Rövid lejáratú kölcsön Egyéb kötelezettség Rövid lejáratú kötelez. kapcs. váll Az egyéb kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség (Önkormányzat) az Önkormányzat által a Társaság tulajdonába adott 6 db, nem lakás céljára szolgáló - 15

16 tőketartalékba helyezendő- ingatlan cégbírósági bejegyzésének meghiúsulása miatt követelésként, illetve költségoldalon (értékcsökkenés, egyéb költségek) kötelezettségként elszámolt összeg. Az egyéb kötelezettségek a közterhekkel kapcsolatos kötelezettségeket fedik le Jövedelem-elszámolás Munkavállalókkal szembeni kötelez Óvadék Közterhek Egyéb rövid lejáratú kötelezettség Az egyes adónemek adó-folyószámla szerinti egyenlegei i és ai fordulónappal a következők: Társasági adó Személyi jövedelemadó Áfa Rehabilitációs hozzájárulás Egészségbiztosítási alap Nyugdíjbiztosítási alap 0 0 Késedelmi pótlék 0 0 Munkaadói járulék Munkavállalói járulék Egészségügyi hozzájárulás Innovációs járulék Különadó Bírság, mulasztási bírság, önell. pótlék 0 0 Adóhatósági illeték Magánnyugdíj-pénztárak 0 0 Egyéb 0-34 Adó-, járulék-kötelezettség összesen (+ = tartozás, - túlfizetés) Az összes adó- és járulékkötelezettség egyenlege a évben e Ft, míg hó 28-án e Ft volt, amely túlfizetést jelenít meg. Az Önkormányzattal szembeni kötelezettségek alakulása és összetétele: Önkormányzati szállító Halmozódás miatt Tőketartalékos ingatlan meghiúsulása Egyéb Önkormányzattal sz.kötelez. össz

17 Az Önkormányzat vevőként és szállítóként halmozódást jelent a Társaság mérlegében. Ezek kiszűrése a vizsgált években a következő tételeket jelent a vevők és a szállítók körében: Halmozódás m. semlegesítés: vevő Halmozódás m. semlegesítés: szállító Egyenleg (+ = követel, - = tartozik) Passzív időbeli elhatárolás A passzív időbeli elhatárolások főbb tényezői a következők Prémium, jutalom és járulékai Közműdíjak Korengedményes nyugdíj Egyéb költség, ráfordítás Passzív időbeli elhatárolás összesen B. A TÁRSASÁG JÖVEDELMI HELYZETE 1. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye és az üzleti terv teljesülése: év év év Terv Tény Terv Tény Terv Tény Nettó árbevétel Aktivált saját teljes. értéke Egyéb bevétel Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Üzemi tevék. eredménye A saját és a tőketartalék javára átvett ingatlanokkal kapcsolatos vagyoni értékű jogokkal érintett ingatlanokkal folytatott gazdálkodás számottevő jelentőségű a Társaság jövedelmezőségében. Az üzemi-üzleti eredmény hullámzása, végső soron csökkenése a személyi jellegű ráfordítások számottevő emelkedése (+ 50 M Ft) és az árbevételek lényegében változatlan szintje mellett következett be. A év őszén a Vagyonkezelési Megbízási Szerződés módosítása keretében történt nagymértékű feladatbővülés, amely a személyi kiadások változása mögött áll. (Önkormányzati üdülők üzemeltetése (Dunabogdány, Balatonmáriafürdő, Hárshegyi tábor), oktatási rendszerből kivont használaton kívüli intézmények (Szív u. iskola, Hegedű u. Iskola, 17

18 Lovag u.-i Iskola) műszaki üzemeltetése, Hunyadi téri piac üzemeltetése, kerületi kezelésű közutak, részben önálló intézmények adatrögzítési és pénzforgalmi feladatainak ellátása került a Társasághoz.) A feladatbővülés és a lényegében változatlan árbevétel a Társaság költséghatékonyságának a növekedését jelzi Értékesítés árbevétele és aktivált teljesítmények: Az éves nettó Vagyonkezelési Szerződés szerinti - árbevételek összege és megoszlása a 10. sz. mellékletben részletezettek alapján a következő: év év év Terv Tény Terv Tény Terv Tény Bonyolítási díjból sz. nettó árbev Apport és saját helyiség bérl. díj Egyéb szolgáltatás árbevétele Közvetített szolgáltatás árbev Egyéb nettó árbevétel Egyéb bevétel Nettó árbev. és egyéb bevét A nettó árbevétel tényleges teljesítménye minden évben meghaladja az üzleti tervben meghatározott értéket. A bonyolítási díjból származó nettó árbevétel összetevői a következők: év év év Összeg (M Ft) Terv Tény Terv Tény Terv Tény Kezelés-üzemeltetés-karbantart 71,08 69,59 66,25 74,97 127,83 125,48 Önkorm. tulajdon képviselete 18,51 17,87 16,70 19,70 30,39 30,40 Egyéb tulajdonosi engedélyezés 5,10 5,06 4,54 7,76 18,16 18,16 Ingatlanok állag-felülvizsgálata ,55 3,55 Lakóép. és intézm. felújítások 28,00 23,23 25,69 12,66 19,11 16,52 Intézményi karbantartás 21,00 22,25 21,00 20,79 23,94 21,24 Helyiségek bérbeadás 10,23 10,05 10,62 9,66 10,69 10,69 Bérleti díj beszedése 33,32 27,91 33,60 29,00 28,00 32,05 Helyiség bérleti díjak emelése 28,00 27,84 22,10 36,93 9,00 10,81 Társasház-alapítás, -elidegenítés 86,16 134,96 124,71 138,48 88,35 81,54 Pályázatos értékesítés 2,92 0 1,50 23,22 4,50 93,23 Jogi feladatok ellátása 19,69 24,04 20,04 28,43 27,40 33,45 Adatszolgáltatás 2,34 2,32 2,08 5,00 14,55 14,55 Nyilvántartás, könyvelés, p.ügy 34,26 88,97 72,79 119,79 50,48 57,26 Nagymező u. ideiglenes helyreáll , Címjegyzék-javaslat 3,40 2,91 3,31 3, Tájékoztató Iroda működtetése 11,90 11,79 11,58 8, Kiegészítő adminisztratív feladat 5,52 5,52 4,51 3,04 12,88 12,88 Bonyolítási díjból sz.nettó árb. 381,43 468,82 441,02 546,34 468,83 561,81 Az Önkormányzat és a Társaság közötti vagyonkezelési feladatok díjait vagyonkezelési szerződés tartalmazza. A fenti árbevétel-struktúra e szerződés 18

19 szerinti csoportosításban és értékekkel tartalmazza az összes bonyolítási díj árbevételét. A évi árbevétel a főként könyvelés, nyilvántartási feladat valamint a társasházalapítás számottevő növekedése következtében haladja meg az üzleti tervben előirányzottat. A évi árbevétel a könyvelés, nyilvántartási feladat valamint a pályázatos ingatlanértékesítés teljesítménye haladja meg jelentősen az üzleti terv számait. A évi nettó árbevétel elsősorban a pályázatos ingatlanértékesítés számottevő növekedése következtében haladja meg az üzleti tervben előirányzottat. A nettó árbevétel megoszlása a következő: év év év Részarány (%) Bonyolítási díjból származó nettó árbev. 32,1 37,6 37,1 Apport és saját helyiség bérleti díja 3,0 3,4 3,5 Egyéb szolgáltatás árbevétele 1,3 1,9 2,5 Közvetített szolgáltatás árbevétele 63,6 57,1 56,9 Nettó árbevétel összesen A nettó árbevételen belül a nem termelő tevékenység (közvetített szolgáltatások) a vizsgált években rendre 63,6 %, 57,1 % illetve 56,9 %- os arányt képviselnek. A bonyolítási díj a Vagyonkezelési Megbízási Szerződésben szabályozott, amely szerződés az Önkormányzat, mint megrendelő és a Társaság, mint szállító között, partneri alapon jön létre. A bérleti díj bevétel közvetlenül az Önkormányzatnál kerül elszámolásra, ennek csak az analitikáját vezeti a Társaság, ez nem szerepel a Társaság főkönyvi könyvelésben. 1.2 Ráfordítások költség-nemenként: Az eredmény-kimutatásban bemutatott költség-nemenkénti költségstruktúra a következő: év év év Közvetített szolgáltatás Egyéb anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Költség-nemenkénti költség összes Az anyagjellegű és egyéb szolgáltatásokon belül a szolgáltatások volumene, értéke. 19

20 Anyagjellegű szolgáltatások év év év Üzemépület fenntartási költsége Szakértői díjak Jogi képviselet Apport helyiség közös költsége Takarítás, szemétszállítás Értékbecslés Hirdetés, reklám Gondnoki tevékenység Egyéb máshova nem sorolt szolgáltatás Számviteli szolgáltatás Egyéb Anyagjellegű szolgáltatások összes Az anyagjellegű szolgáltatások - fenti összetételben - a közvetített szolgáltatás nélküli nettó árbevétel mintegy %- ának megfelelő értéket tesznek ki évente. A szakértői díjak mértéke egyedül a évben tér el az addig szokásos - egyébként szerény - mértéktől. Az igazgatósági határozatokból kitűnik, hogy az igazgatóság döntése alapján a Társaság ebben az évben a teljes Önkormányzati intézményhálózat műszaki felmérését elvégeztette, (építészeti, gépészeti stb. szempontból) a rövid és középtávú karbantartási kiadások és a hosszú távú felújítási kiadások tervezhetősége céljából. A kiadás tehát egyszeri, és a Társaság alapfeladatainak jobb ellátását, magasabb szintű tervezhetőségét, az Önkormányzati kiadások tervezhetőségének a támogatását szolgálja hosszú távon. A Jogi képviselet költségei a vizsgált időszakban 18 %-al csökkentek (ami reálértékben még magasabb csökkenést takar). A költségek nemcsak a Társaság, hanem -megbízás alapján- az összes, a Zrt. által Önkormányzat nevében folytatott per jogi költségeit tartalmazzák, mind az általunk, mind az ellenünk indított perek tekintetében, valamint az adott év bérlős ingatlan elidegenítésének jogi költségeit is. Ez összesen 369 db folyamatban lévő peres eljárást jelent, amelyek nagyságrendjét mutatja, hogy csak a díjhátralékos és kiürítési perek perértéke augusztusában e Ft. Ügytípusok/ darabszámok: Darab Társaság tőketart-ban szereplő díjhátr.-os helyiségügyek 17 Önkormányzati tulajdonban lévő díjhátralékos helyisé 121 Önkormányzati tulajdonban lévő díjhátralékos lakásügyek 166 Bérleti díj emeléssel kapcsolatos perek önkorm-i tul.képv 6 Önkormányzat képviseletében indított egyéb perek 11 Önkormányzat ellen indított peres eljárások 36 Társaság ellen indított perek 9 Társaság saját nevében indított eljárások 3 Összesen

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Szombathely-Olad Plató Viziközmü Társulat 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. JÚNIUS Adószám: 19011211-2-13 Bejegyzõ szerv: Fõvárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70. Közhasznúsági

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Főkönyvi kivonat - nem részletezett

Főkönyvi kivonat - nem részletezett 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 12 INGATLANOK ÉSINGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONI JOGOK 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK 95821154,00 6287982 32941334,00

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Balaton Park 2000. Non profit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Győr u. 21. Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 106. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 Cégjegyzék száma: Cg. 14 09 309324 Balaton Park 2000.

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft Jászberény, Szelei út 2.

Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft Jászberény, Szelei út 2. Adószám: 14328880-2-16 Cégbíróság: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 16-09-010113 Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 5100 Jászberény, Szelei út 2.

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 18111703-9133-529-01 Bírósági végzés száma: 10559 Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság I./ Általános összefoglalás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A kiegészítő melléklet a Társaság 2008. január

Részletesebben

12EB / :07. Cégadatok (A) Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft

12EB / :07. Cégadatok (A) Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft lektronikus Beszámoló Portál 1 / 5 2017.02.28. 8:07 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve:

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Statisztikai számjel: 14460706-8621-572-05 Cégjegyzék szám: 05-09-016257

Statisztikai számjel: 14460706-8621-572-05 Cégjegyzék szám: 05-09-016257 Statisztikai számjel: 14460706-8621-572-05 Cégjegyzék szám: 05-09-016257 A vállalkozás megnevezése: vállalkozás címe: Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft 3910.Tokaj,Bodrogkeresztúri út 1544/1

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve (Vezetői összefoglaló) Miskolc, 2014. március 19. Üzleti Terv 2014 - Tagvállalat Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 07. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

10EB of :20. Cégadatok (A)

10EB of :20. Cégadatok (A) 1 of 5 18.09.2016 11:20 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 10EB-02 Cégjegyzékszáma: 01-09-918616

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 11 i ülésére

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 11 i ülésére Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 11 i ülésére Tisztelt Képviselők! Az Vaszar Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának elfogadásának megelőzően szükséges

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI E. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2011. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2012. április 20 Ling Béla ügyvezető igazgató Kiegészítő Melléklet a 2011. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben