A KEG Nyrt. AUDITÁLT ÉVES JELENTÉSE 2009.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KEG Nyrt. AUDITÁLT ÉVES JELENTÉSE 2009."

Átírás

1 A KEG Nyrt. AUDITÁLT ÉVES JELENTÉSE 2009.

2 I. Általános megállapítások I/1.) Gazdasági környezet, az energiaágazat helyzete A 2009-es évet az elhúzódó globális gazdasági válság határozta meg, a gazdasági élet minden egyes területén visszaesés volt tapasztalható. Magyarországon 2009-ben az ipari termelés volumene 17,7%-kal alacsonyabb volt, mint 2008-ban. Az ipari termelés az elızı év azonos idıszakához viszonyítva 2009 decemberében 1%-kal nıtt, munkanaphatástól megtisztítva viszont 1,4%-kal csökkent. Az elızı hónaphoz képest a szezonálisan és munkanaptényezıvel is kiigazított ipari termelési index decemberben 5,8%-kal mérséklıdött. A volumenindex az elmúlt két évben az alábbiak szerint alakult: (Elızı év azonos idıszaka = 100%) január 107,1 77,6 február 114,0 71,1 március 103,2 84,4 április 112,6 72,9 május 104,0 77,9 június 100,8 81,4 július 101,2 80,7 augusztus 95,0 80,4 szeptember 101,3 85,2 október 94,5 87,0 november 89,4 93,2 december 80,7 101,0 100,0 82,3 2

3 VOLUMENINDEX ALAKULÁSA január február március április május június július augusztus szeptember október november december január február március április május június július augusztus szeptember október november december Volumen index 100% Az ipari termelés volumenadataival szoros összhangot mutat a GDP alakulása (KSH IV.- elızetes) (Elızı év azonos idıszaka = 100%) Év\Negyedév I. II. III. IV. I-II. I-III. I-IV ,8 101,7 100,4 97,6 101,8 101,3 100, ,4 93,2 92,9 94,7 93,8 93,5 93,8 GDP ALAKULÁSA I. II. III. IV. I. II. III. IV Tény 100% A gazdasági teljesítménnyel arányosan volt megfigyelhetı a hazai gazdaság energiafelhasználásának alakulása, amely az év nagyobb részében mintegy 10 % körül maradt el a megelızı év azonos szintjétıl az éves átlagot azonban a hideg december feljavította -8 %-ra! 3

4 (2008 azonos idıszaka = 100%) Energiafelhasználás [PJ] Index [%] Január ,1 95,5 Február ,7 92,0 Március ,0 88,0 Április ,0 83,8 Május ,0 85,7 Június ,0 89,0 Július ,7 90,7 Augusztus ,2 93,2 Szeptember ,0 88,6 Október ,0 94,4 November ,6 95,6 December ,8 103,5 Év összesen ,1 92,3 HAZAI GAZDASÁG ENERGIA FELHASZNÁLÁSA [PJ] január február március április május június július augusztus szeptember október november december január február március április május június július augusztus szeptember október november december

5 HAZAI ÖSSZES ENERGIAFELHASZNÁLÁS [PJ] 1 140, , , , , , , ,00 980, HAZAI GAZDASÁG ENERGIA FELHASZNÁLÁSA [%] január február március április május június július augusztus szeptember október november december január február március április május június július augusztus szeptember október november december Index[%] 100% A magyar LPG piac évre érvényes fontosabb jellemzıi az alábbiak: - Hét LPG forgalmazó birtokolja a piacot, melyek közül egynek van termelése (MOL) és mindösszesen négynek palacktöltı üzeme. A forgalom közel 40%-a palackban realizálódik, ahol nagyfokú avultsága ellenére továbbra is az alumínium gázpalack a piacvezetı. - A forgalomba bekerült elfekvı palackok miatt megnıtt a felújítási költséghányad, ami palackonként meghaladja a 2400 Ft-ot. Ez arra készteti a forgalmazókat, hogy vizsgálják az esetleges váltást. - A Magyar PB Gázipari Egyesület (MPE) a Pénzvilág címő portálon közzé tett szándéka szerint 2013-ban szándékozik más típusú palackokkal megjelenni. 5

6 - A KEG Nyrt. továbbra is az egyetlen acél, biztonsági szelepes palackforgalmazó (Stafétagáz család), amellyel újabb tömegrendezvények kiszolgálásának jogát szereztük meg. - Az ellátásbiztonság kérdése (az, hogy januárban még a Suzuki autógyárat is leállították a gázhiány miatt) elıtérbe helyezte a szintetikus gáz (SNG) rendszerek iránti érdeklıdést, amely potenciálisan növelheti az LPG iránti igényt. - A tartósan magas energiaárak rákényszerítik a fogyasztókat, hogy költségeiket új megoldásokkal csökkentsék. Az SNG-vel megvalósítható csúcslevágás a lekötési díjak jelentıs csökkentését teszi lehetıvé számos nagyvállalat számára, miközben teljes alternatívát is jelenthet földgáz kimaradás esetére. - Az autógáz térhódításának egyik átmeneti akadálya, hogy a magyar jogszabály alkotók késnek az EU mélygarázsra vonatkozó szabályozásának rendeletbe iktatásával. Így a parkolóházak, valamint a magánszemélyek ebbıl adódó félelme akadályozza a térnyerést, miközben a Skoda megjelent gázüzemő típusaival. I/2.) Megállapítások a KEG Nyrt évi gazdálkodásáról A beszámolási idıszakot az elhúzódó gazdasági válság hatásai jellemezték. Az export és tartályos üzletág forgalmát meghatározó ipari felhasználás a sokéves tapasztalattal összhangban visszaszorult, a háztartások jövedelmeinek zsugorodása következtében mérséklıdött a lakossági fogyasztás is. Ezzel egy idıben jelentısen emelkedtek az alapanyag beszerzéssel kapcsolatos költségek, amit a földgázkitermelés és a finomítói kapacitások visszafogása és ezzel a fajlagos költségek növekedése magyarázhat. A KEG Nyrt. célja kapacitásainak mind teljesebb kihasználása mellett a kereskedelmi kapcsolatok volumenének erıteljes bıvítése volt. A cég mindkét fı üzletágában növelte a volument. 6

7 ÉRTÉKESÍTÉS VOLUMENE Tartályos Palackos ÖSSZ ÉRTÉKESÍTÉS HAVONKÉNT ALAKULÁSA augusztus szeptember november december A forgalom a legnagyobb mértékben a tartályos üzletágban bıvült. Ennek legfontosabb győjtıelemei: A TIG Zrt. stratégiai készleteinek feltöltésében való szerepvállalás A 2008 utolsó hónapjában beindult exportforgalom bıvítése Autógáz töltıállomások üzemanyag ellátása Ipari-mezıgazdasági fogyasztók ellátása A tartályos értékesítés évi megoszlását a következı diagram szemlélteti: 7

8 TARTÁLYOS ÉRTÉKESÍTÉSMEGOSZLÁSA % 58% 12% 12% Főtési Export Autógáz Tig A kapacitáskihasználásra és a piacnövelésre vonatkozó törekvés teljesítésének ára a válság által meghatározott idıszakban az értékesítési fajlagosok visszaesése, a jövedelmezıség átmeneti romlása volt. Az egységárak jelentıs visszaesése árán azonban sikerült a piaci kapcsolatok erózióját a kiélezett versenyhelyzetben is megakadályozni. ÉRTÉKESÍTÉSI FAJLAGOSOK ALAKULÁSA Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Tartályos Palackos 8

9 A KEG Nyrt mőködésében a tavalyi év meghatározó jelentıségő volt, a vázoltakon túl több szempontból is: 2008 novemberében a KEG Zrt. nyilvánosan mőködı részvénytársasággá alakult át, majd 2009 májusában a Társaság részvényei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktızsde Részvények B kategóriájába. A Budapesti Értéktızsde Zrt. határozata alapján a KEG Nyrt. részvényei a BUMIX kosárba kerültek október 9-i határnappal tıkeemelést hajtottunk végre. A tranzakció eredményeként jegyzett tıkénk eft-ról eft-ra emelkedett. A tıkebevonás mintegy 278 mft szabad fejlesztési forrást biztosított a vállalkozásnak. A forrás felhasználására a folyamatban lévı, MAG-Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt által pályázati forrással is támogatott töltıüzemi beruházásnál, a laboratóriumi háttér megerısítésénél, illetve a vasúti lefejtı kapacitás bıvítésénél kerül sor. Jelenleg a Társaság alaptıkéje a január 12-i alaptıke-emelés következtében cégjegyzékbe bejegyzetten ,- Ft, majd március 31-én újabb alaptıke-emelésre került sor, mellyel összefüggésben a jegyzett tıke ,- Ft-ra nıtt, ez utóbbi tıke-emelés cégeljárása jelenleg folyamatban van. Újjászerveztük kereskedelmi hálózatunkat. Ennek fontos elemeként 51%-os tulajdonosi részesedéssel megalapítottuk a regionális palackos értékesítést segítı miskolci székhelyő KEG Integra Kft-t melynek feladata a KEG Nyrt. által eddig le nem fedett területek bekapcsolása az értékesítésbe. Elvégeztettük az ISO 9001:2008 minıségirányítási és ISO 14001:2004 környezetirányítási rendszer felülvizsgálati auditját. A felülvizsgálatot az SGS Hungária Kft október 2-án végezte. Az auditok sikeresek voltak így mindkét rendszer tanúsítványát meghosszabbították. (ISO 9001-et november 6-ig, ISO et október 27-ig.) Fokoztuk aktivitásunkat a logisztikai szolgáltatások területén. Törekvéseinknek jó irányt ad a Termofarm Kft. részére végzett, többéves múltra visszatekintı bérpalackozás, a TIGgel fenntartott, 2008 óta tartó, valamint a MOL-lal 2009-ben megkezdett tárolási együttmőködés. Folytatódott a KEG Nyrt. által több éve promotált szintetikus gázrendszerrel kapcsolatos projektek térnyerése (SNG), amellyel megkezdıdött a szabványtól eltérı gázlencsék feljavítása, illetve a korszerő energiagazdálkodás és biztonságnövelés kapcsán a földgáz csúcsok levágása. Tekintettel arra, hogy a évi földgáz áremelések a kiegészítı díjakkal bizonyos fogyasztói kategóriában a propán-bután (LPG) gázt versenyképessé tették, így továbbra is az SNG gyorsuló általános használatára számítunk. Ez mind a háttértárolás, mind a tartályos értékesítés tekintetében jó növekedési kilátásokat biztosít. Megkezdtük db/hó kapacitású karusszeles töltıüzemünk kialakítását. A beruházásnál felhasználjuk a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében elnyert vissza nem térítendı támogatást. Bıvítettük export teljesítményünket. Értékesítéseinket az energiafelhasználási csúcs idıszakokban január-február illetve szeptember-november - tudtuk realizálni. A fent ismertetett legfontosabb események részben már jelentkeznek a vállalat gazdálkodási eredményeiben, részben viszont a jövıbeni fejlıdési potenciált alapozzák meg, így a mutatókban majd a következı években vehetık számításba. Az eredmények részletes vizsgálatát megelızıen bemutatjuk a KEG Nyrt. legfıbb gazdálkodási mutatóit: Tételek megnevezése (e Ft-ban) Index Mérleg fıösszeg ,9% Saját tıke ,3% Értékesítés nettó árbevétele ,1% 9

10 Üzleti tevékenység eredménye Mérleg szerinti eredmény II/1.) A KEG Nyrt árbevételei, mőködési bevételei A KEG Nyrt. árbevétele a kedvezıtlen gazdasági környezet ellenére is meg tudta ırizni növekvı tendenciáját. A bıvülés egyértelmően a volumenhatás eredményének tudható be, a piaci részesedés növelése érdekében az árazás terén kellett súlyos áldozatokat hozni. A bevételek döntı hányada (94,2%) a belföldi forgalomból adódik. Az árbevételen belül meghatározó az áruértékesítés, a szolgáltatásokból származó bevétel arányának növelése a következı évek feladata lesz. Az árbevétel képzıdésének legfontosabb területe a palackos üzletág, innen származik a forgalom 46,4%-a. Az Nyrt. gazdálkodásának 2009 évi alakulására ennek az üzletágnak a jellemzıi voltak a legnagyobb hatással. A már említett piacbıvítı intézkedések következtében az elızı évivel összehasonlítva 6,2%-os volumenbıvülés ellenére az árbevétel tömege 19,0%-kal zsugorodott. A legnagyobb dinamikát a főtési ágazat produkálta. Az árbevétel 35,7%-kal haladta meg az elızı évit. Az export teljesítmény az elızı évihez képest 57,9%-os növekedést mutatott, de a teljes értékesítési rendszeren belül ezzel is csak 5,8%-os részarányt képvisel. A KEG Nyrt. stratégiájának fontos eleme az export részarányának jelentıs növelése. A vállalatcsoporton belül és stratégiai partnercégek (pl. Alpha-Vet Kft.) körében megkezdıdött a beszerzési-eladási szinergiák erısítése a kölcsönösen elınyös üzleti lehetıségek feltárásával, bár ennek árbevétel-növelı hatása jelentısebb összegben a jövıben jelentkezik majd. Értékesítés árbevételének üzletágak közötti megoszlása 6% 2% 8% 38% 46% Autógáz Főtési Palackos Export Solgáltatások 10

11 Autógáz Főtési Staféta 5 kg ,5 kg kg kg midi motorikus kg-os palack Egyéb anyag kg midi palack ,5 kg palack kg motorikus palack 103 Staféta töltet kg-os palack Bérl.díj Telkefon tovább számla 646 Vill.energia tovább szla 460 Egyéb Szolg Tárolási díj PB logisztikai bevétel Továbbszámlázott szolg. 204 Export értékesítés Export áru értékesítés Export szolg.ért. 485 Összesen: II/2.) A KEG Nyrt költségei és ráfordításai: A KEG Nyrt költségszerkezetében meghatározó súllyal jelentkeznek az árubeszerzés költségei. A költségelem a évihez hasonlítva 2,3%-os növekedést mutatott, ami az értékesítés árbevételének dinamikájával összehasonlítva arra mutat rá, hogy a beszerzési politika a jövedelmezıséget kedvezı irányba mozdította el. A évi 60,5%-os árbevételhez viszonyított költségarányt 2009-ben 59 %-ra sikerült visszaszorítani. Ebben meghatározó szerepe volt az import beszerzéseknek. A ráfordítások második legsúlyosabb eleme a személyi ráfordításoké. A évihez képest tapasztalható 26,7%-os növekményt az új, jelentıs volumennövekményt célzó mőködéshez, illetve jelentıs fejlesztési elképzelések megvalósításához kialakított szervezeti struktúra magyarázza. A költségcsoportban alkalmazott ráfordítások volumen oldalon már 2009-ben is hasznosultak, jövedelmezıség szempontjából a következı idıszakban kell, hogy hatékonyak legyenek. Feladatunk, hogy elsısorban a forgalmi adatok növelésével, de a szerkezeti racionalizálási lehetıségeket is szem elıtt tartva, a személyi jellegő ráfordítások arányát a 15,8%-os árbevétel arányos szintrıl a múlt évi 13,1% alá, hosszabb távon a 10% környezetébe szorítsuk. 11

12 Az igénybevett szolgáltatások körében már érvényesültek a 2008 végétıl foganatosított intézkedések hatásai. Ezek eredményeként a költségcsoport ráfordításai 5,8%-kal mérséklıdtek. További tartalékokat látunk a ki- és beszállítás megszervezésében, és az értékesítési hálózat mőködtetésében. A költségcsoport bevételarányos 13,0%-os fajlagosát 9-10% közötti értéken látjuk elérhetınek. Az elszámolt értékcsökkenés 25,8%-kal növekedett. Ezt a bıvülést év második félévében üzembe helyezett tároló kapacitás, és kiegészítı berendezései magyarázzák. Jelentısen, 34,5%-kal mérséklıdtek egyéb ráfordításaink. A költségcsoportot zömmel önkormányzattal, illetve hatóságokkal szembeni elszámolások teszik ki. Legjelentısebb eleme a motorikus gázok forgalmazásával összefüggésben felmerülı jövedéki adó. Jelentıs költségelem a fejlesztések, és a mőködés finanszírozásával kapcsolatban felvett hitelekkel összefüggésben fizetendı kamat. Az 5,8%-os bıvülést részben a mőködési hitelkeret korábbiaknál intenzívebb kihasználása, részben pedig az általános bankok általi kamatemelés érvényesítése magyarázza. A bevételarányos felhasználás gyakorlatilag nem változott, 7,0% centrumában mutatott 0,03%-os növekedést. A pénzügyi mőveletek eredményében mutatkozó 12,4%-os javulás elsıdlegesen árfolyamhatásoknak köszönhetı, az ezzel kapcsolatos tudatosság közel 14 mft-tal ellentételezte kamatkiadásainkat. II/3.) A KEG Nyrt. eredményének vizsgálata A év során foganatosított mőködési és szervezeti változások célja a tevékenység és a forgalom számottevı bıvítésének elıkészítése volt. Az ezzel kapcsolatos költségek értelemszerően azonnal jelentkeztek, a fejlesztések eredményei azonban a késıbbiekben mutatkoznak meg a KEG Nyrt. gazdálkodásában. Az alkalmazott költségmegtakarító intézkedések csak részben tudták ellentételezni a jövedelmezıségre gyakorolt kedvezıtlen hatást. Másrészt a már ismertetett piaci viszonyok elsıdlegesen a palackos üzletágban árleszorító hatással voltak, vagyis a bevételek növelése oldaláról korlátozták a KEG Nyrt. lehetıségeit. A két hatás együttesen vezetett oda, hogy az üzemi szintő eredmény jelentısen zsugorodott. Az IFRS elıírásai szerint a tızsdei bevezetéssel kapcsolatos ráfordításokat költségként kell elszámolni. Ennek megfelelıen a mérleg szerinti eredményt korrigálja az alapítás átszervezés aktivált értéke -ként kimutatott eft. A mérleg szerinti eredmény ennek megfelelıen eft. Az EBIT mutató értéke a fentieknek megfelelıen a évi eft értékrıl eft-ra mérséklıdött. A pénzügyi mőveletek eredményének alakulásában a fizetendı kamatok mértéke volt meghatározó. Ezt csak kis mértékben (14 mft) tudtuk kedvezı irányba eltéríteni az árfolyamhatások kihasználásával. Egyéb követelések között a Ganz-Acélszerkezeti Kft-vel szembeni kárigényünket szerepeltetjük. IV. Összegzés, jövıbeni kilátások, tervek Folytatódik a KEG Nyrt. által több éve promotált szintetikus gázrendszerrel kapcsolatos projektek térnyerése (SNG), amellyel megkezdıdött a szabványtól eltérı gázlencsék feljavítása, illetve a korszerő energiagazdálkodás és biztonságnövelés kapcsán a földgáz csúcsok levágása. Tekintettel arra, hogy a évi földgáz áremelések a kiegészítı díjakkal bizonyos fogyasztói kategóriában a propán-bután (LPG) gázt versenyképessé 12

13 tették, így továbbra is az SNG gyorsuló általános használatára számítunk. Ez mind a háttértárolás, mind a tartályos értékesítés tekintetében jó növekedési kilátásokat biztosít. A palackos gázforgalmazás területén tovább folytatjuk a nagy biztosító társaságokkal együttmőködve indított akciót az elfekvı alumínium palackok kivonására, illetve a depozit rendszer bevezetésével biztonsági szelepes Stafétagázra illetve extrakönnyő acélpalackra történı cseréjére. Ennek eredményeként tovább szélesedett a korszerő, kiemelt biztonsági tulajdonságokkal rendelkezı palackokat használók köre. Az alumínium palackok minısítését jól mutatja az a közlemény, melyben a Magyar PB Gázipari Egyesület tudatta, hogy 2014-re az alumínium palackot más rendszerrel váltja fel! Ez jelentıs piaci és üzleti elınyt biztosíthat a már piacon lévı Stafétagáz családnak, ahol a Jumbo palackok versenytárs nélkül olyan új innovatív területeken és technikákban jelentek meg, mint a mezıgazdasági fagymentesítés és a téli kátyúzás, valamint a bevezetés alatt álló extrakönnyő palackcsaládnak, amely a lakosság és a vendéglátás körében számít kedvezı fogadtatásra elsı félévében befejezzük folyamatban lévı beruházásaink legfontosabb elemét, és üzembe helyezzük a havi palack töltésére képes új karusszeles töltıüzemet. A befejezetlen beruházások állományát terveink szerint a év elsı félévében kívánjuk aktiválni. Erısítjük akvizíciós jelenlétünket újjászervezett kereskedelmi hálózatunk fontos elemén a regionális palackos értékesítést segítı miskolci székhelyő KEG Integra Kft-n keresztül melynek feladata a KEG Nyrt által eddig le nem fedett területek bekapcsolása az értékesítésbe. Stratégiai kérdésként kezeljük logisztikai szolgáltatásaink körének és volumenének további bıvítését. Törekvéseinknek jó irányt ad a Termofarm Kft. részére végzett, többéves múltra visszatekintı bérpalackozás, a TIG-gel fenntartott, 2008 óta tartó, valamint a MOL-lal 2009-ben megkezdett tárolási együttmőködés. Folytatjuk tárgyalásainkat annak érdekében, hogy exporttevékenységünket a Balkán irányában jelentısen bıvíteni tudjuk. Ezzel összefüggésben tervezzük új, dél-dunántúli technológiai központ kialakítását. Folytatjuk a múlt évben megkezdett, mőködési költségek elemzésén alapuló költségmegtakarítási intézkedéseket. Felülvizsgáljuk és optimalizáljuk saját mőködésünk költségeit (gépkocsi használat, kommunikáció, adminisztráció), illetve szerzıdéses kapcsolatainkat (szállítás, karbantartás stb.), szervezeti átalakításokat hajtottunk/hajtunk végre a foglalkoztatással kapcsolatos költségek mérséklése céljából (ld i közleményt). 13

14 V. A társaság pénzügyi beszámolói A. Az anyavállalat és a konszolidálásba bevont leányvállalatok bemutatása KEG Közép-euróapi Gázterminál Nyrt. (anyavállalat) A cégcsoport internetes honlapjának címe: Az anyavállalat fıtevékenysége: Gázkereskedelem A cégcsoportba tartozó társaságok: A KEG Nyrt. által tulajdonolt társaságok én (E FT): Leányvállalat neve Anyavállalat tulajdoni hányada Jegyzett tıke összege A leányvállalat székhelye KEG Integra Kft. 0, Miskolc, Eperjesi út 15. I/7. A könyvelés és beszámoló készítés a helyi hatályos törvények és számviteli elıírások alapján történik. Az IFRS szabályainak való megfelelés érdekében a helyi beszámolók módosítására került sor. Jelen beszámoló a KEG Nyrt. cégcsoport pénzügyi helyzetét és tevékenységének, illetve pénzforgalmának eredményét, saját tıke változását mutatja be. A KEG Nyrt. elıször 2009-ben készít a Nemzetközi Jelentéskészítési Standardok szerint, azaz az IFRS szerint konszolidált éves beszámolót. A KEG Nyrt. az összehasonlító idıszak biztosítása érdekében elkészítette a évi éves beszámolók alapján a magyar számviteli elıírások szerinti konszolidált éves beszámolóját és átforgatta az IFRS szabályok szerint. A konszolidált mérleg fordulónapja: Az üzleti év a naptári évvel azonos. Mérlegkészítés idıpontja: A Társaságok könyvvezetési módja: Kettıs könyvvitel A könyvvezetés pénzneme: a konszolidálásba bevont vállalkozások funkcionális pénznemének megfelelı (HUF) a konszolidált éves beszámoló E FT-ban készült. A beszámolót összeállította: Molnár Csaba A konszolidált éves beszámoló aláírására jogosult: Matyók György 14

15 A.1 KEG Nyrt. (anyavállalat) A Társaság tulajdonosai, tulajdonosi hányadaik én: Tulajdonos neve Tulajdonosi részesedés aránya Tulajdonos székhelye, címe Phylaxia Holding Nyrt 59,92% 1113 Budapest, Bocskai u Pet-Invest 4,08% 1194 Budapest, Hoflerr u Capi-Tall LLC 6,01% Dr. Martin Luther King Street N, Saint Petersburg, FL. US Euro-General Kft. 1,22% 9026 Gyır, Vízmő u. 2 Kirib-Investments 9,02% Egyéb 19,75% Összesen: 100% A Társaság ügyvezetıje: Dr. Steier József Matyók György A Társaság székhelye: 2545 Dunaalmás, 0704/35 A Társaság cégjegyzék száma: A Társaság adószáma: A.2 KEG Integra Kft. A Társaság tulajdonosai, tulajdonosi hányadaik én: Tulajdonos neve Tulajdonosi részesedés aránya Dr. Martin Luther King Street N, Saint Petersburg, FL. US Tulajdonos székhelye, címe KEG Nyrt. 51,00% 2545 Dunaalmás, 0704/35 Kovács Béla 20,00% 3528 Miskolc, Kisfaludy u 63 Rinyu Ferenc György 20,00% 3515 Miskolc, Kiskötı u 20 Várföldi Béla 9,00% 3534 Miskolc, Elıhegy u. 2 Összesen: 100% A Kft szeptember 21-én alakult, október 12-én jegyezte be a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság mint Cégbíróság. A Társaság ügyvezetıje: A Társaság székhelye: Várföldi Béla A Társaság cégjegyzék száma: A Társaság adószáma: A Társaság Telephelye: 3526 Miskolc, Eperjesi út 15. I/7. nincs 15

16 KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti konszolidált eredmény kimutatás december 31.-ével végzıdı évre (adatok E Ft-ban) december december 31. Árbevétel Egyéb mőködési bevétel Összes mőködési bevétel Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenés és értékvesztés Egyéb mőködési költségek és ráfordítások Aktivált saját teljesítmények értéke Összes mőködési költség Üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi mőveletek bevételei Pénzügyi mőveletek ráfordításai Pénzügyi mőveletek vesztesége Adózás elıtti eredmény Nyereségadó Idıszak eredménye Anyavállalati részvényeseket megilletı egy részvényre jutó eredmény (forint)

17 KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti konszolidált mérleg december 31.-ével végzıdı évre (adatok E Ft-ban) ESZKÖZÖK Befektetett eszközök december december 31. Immateriális javak Goodwill Tárgyi eszközök Egyéb részesedés Halasztott adókövetelés Befektetett eszközök összesen Forgó eszközök Készletek Vevık és egyéb rövid lejáratú követelések Tényleges adókövetelések Értékesíthetı pénzügyi eszközök Pénzeszközök Forgó eszközök összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK Saját tıke Jegyzett tıke Eredménytartalék Egyéb tartalékok Adott idıszaki eredmény Nem ellenırzı érdekeltség Saját tıke összesen Hosszú lejáratú kötelezettségek Hitelek és kölcsönök Hosszú lejáratú kötelezettség összesen Rövid lejáratú kötelezettségek Hitelek és kölcsönök rövid lejáratú része Szállítókkal szembeni és egyéb kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettség összesen FORRÁSOK ÖSSZESEN

18 Cash flow kimutatás Megnevezés Alapeltérés 2009 Leányvállalatok beszerzése dec. 31. I. Szokásos tevékenységbıl származó pénzeszköz-változás (Mőködési cash flow, sorok) (39 313) 0 (39 313) Adózás elıtti eredmény (64 860) (64 860) Mérleg-eredmény árfolyam különbözete 0 Fizetett, fizetendı adó (1 884) (1 884) Konszolidálásból adódó társ. adó kül. 0 0 Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás + 0 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + 0 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + (529) (529) Kapott osztalék - 0 Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása - (10 391) (10 391) Passzív id.beli vált Aktív id beli vált. (4 534) (4 534) Vevıkövetelés változása Forgóeszközök (vevıkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása + ( ) ( ) Halasztott adó változása 0 II. Befektetési tevékenységbıl származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, sorok) ( ) ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése - ( ) ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak eladása Leányvállalatok és egyéb befektetések beszerzése Leányvállalat és egyéb befektetés értékesítésébıl származó bevétel 0 Akvizíciók következtében átvett pénzeszköz 0 Kapott osztalék, részesedés + 0 III. Pénzügyi mőveletekbıl származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, sorok) Részvénykibocsátás, tıkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesítı értékpapír kibocsátásának bevétele Hitel és kölcsön felvétele

19 20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tıkekivonás (tıkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítı értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú ejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása + (osztalék) 0 IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) B. A számviteli politika lényeges elemei: Az éves beszámoló összeállítása során alkalmazott legfontosabb számviteli elvek a következık: A KEG Nyrt. konszolidált éves beszámolója a Nemzetközi Számviteli Szabványok Bizottsága (IASB) által kiadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal (IFRS) összhangban készült. B.1. A konszolidáció alapja: A konszolidált pénzügyi beszámoló a KEG Nyrt. és az általa ellenırzött leányvállalat pénzügyi beszámolóit tartalmazza. Leányvállalati akvizíció esetén, a leányvállalat eszközei és kötelezettségei megszerzéskori piaci értéken kerülnek a konszolidált beszámolóba. A külsı tulajdonosok részesedése a leányvállalatok piaci értéken szereplı eszközeibıl, kötelezettségeibıl a külsı tulajdonost tulajdoni hányada alapján megilletı résszel azonos. Goodwill abban az esetben keletkezik, ha a megszerzett leány-, közös vezetéső-, vagy társult vállalkozás piaci értéken értékelt eszközeinek és kötelezettségeinek összege alatta marad a megszerzett részesedés ellenértékeinek. A goodwill a konszolidált mérlegben immateriális eszközként kerül kimutatásra. Az év folyamán megszerzett vagy értékesített leányvállalatok eredményét a megszerzés idıpontjától, vagy az értékesítés idıpontjáig tartalmazza a beszámoló. B.11 Alkalmazott konszolidálási módszerek Teljeskörő bevonás: A teljeskörően bevonásra kerülı társaság egyedi éves beszámolója mérlegének és eredménykimutatásának tételei a teljes körő konszolidáció során összevonásra kerülnek az anyavállalat egyedi éves beszámolójával. A teljes körő bevonás módszerei közül az anyavállalat a teljes teljes körő bevonást alkalmazza, azaz az adatok teljes összevonását. 19

20 A tıkekonszolidációba teljes körően bevont vállalkozás: Társaság megnevezése Bevonás elsı éve Bevonás dátuma 1. KEG Integra Kft B.13 Teljes körő konszolidációs feladatok Adósságkonszolidáció: Az azonos jogcímen a tagvállalatok egymással szemben keletkezett követeléseinek és kötelezettségeinek kiszőrése történik a lényegesség és gazdaságosság elvét szem elıtt tartva. Bevételek és ráfordítások konszolidációja: A tagvállalatok egymással szembeni üzleti kapcsolataiból származó bevételeket és ráfordításokat a konszolidált eredménykimutatásból kiszőrésre kerülnek. Közbensı eredmény konszolidáció: Azon eszközöket, amelyek a konszolidálásba bevont vállalkozások egymás közötti szállításaiból származnak a konszolidált mérlegben olyan értékre kell helyesbíteni, amellyel a konszolidálásba bevont vállalkozások egyedi mérlegébe beállíthatók lettek volna, ha a bevont vállalkozások együttesen, jogilag is egyetlen vállalkozást képeznének, azaz eszközeiket bekerülési értéken kell szerepeltetni a lényegesség elvét szem elıtt tartva. Másrészrıl az eszközöket a konszolidált mérlegben egységesen értékelve kell bemutatni. Tıkekonszolidáció: A teljes körő konszolidáció során a teljesen bevont tagvállalatok saját tıkéjét teljes körően kiszőrjük az anyavállalat részesedésével szemben, valamint a külsı tulajdonosokra jutó saját tıke részt elkülönítve mutatjuk ki. B.2 Az árbevétel, valamint az eszközök és források értékelése A mérleg tételek értékelésénél a cégcsoport a vállalkozás folytatásának és az egyedi értékelés elvét tartja szem elıtt. Árbevétel Az értékesítési tranzakciók árbevétele a szállítási szerzıdések kondícióinak megfelelı teljesítésekor jelenik meg. Az árbevétel nem tartalmazza az általános forgalmi adót. Valamennyi egyéb bevétel és ráfordítás az összemérés elve alapján a megfelelı idıszakban kerül elszámolásra. A KEG Nyrt. csoport számviteli politikája szerint a kiszámlázott bevételek befolyásának kockázatát vizsgálni kell. Amennyiben a bevételek befolyásának kockázata jelentıs mértékő, a bevételként való elszámolás nem engedhetı meg. 20

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ez a Tájékoztató a Tıkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény ( Tpt. ), a 2003/71/EK irányelvnek a tájékoztatóban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történı beépítése, a tájékoztatók

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója. 2010. november

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója. 2010. november A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója 2010. november 1 I. A TÁRSASÁG CÉGADATAI A Társaság neve: KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A Társaság

Részletesebben

Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2012. ÉMÁSZ Nyrt. 1

Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2012. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2012. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2012. ÉMÁSZ Nyrt. 2 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2012. ÉMÁSZ Nyrt. 3 Mérlegbeszámoló kiegészítı

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009/2010. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009/2010. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009/2010. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2011. január 26. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2009/2010.

Részletesebben

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt. Éves beszámoló 2010. december 31.

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt. Éves beszámoló 2010. december 31. AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt. Éves beszámoló 2010. december 31. 1 1 9 5 1 7 6 6 6 5 2 3 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 2 6 1 Cégjegyzékszám AEGON Magyarország Befektetési

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2011. évi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2011. évi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2011. évi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2011. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítı melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó Vagyonkezelı

Részletesebben

TİZSDEI ÉVES JELENTÉS 2004. Gyır, 2005. április 26.

TİZSDEI ÉVES JELENTÉS 2004. Gyır, 2005. április 26. TİZSDEI ÉVES JELENTÉS 2004 Gyır, 2005. április 26. Tartalomjegyzék Felelısségvállaló nyilatkozat A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt 2004. évi beszámolója A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt 2004. évi MSzSz szerinti

Részletesebben

Önkormányzati Egészségügyi Holding Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

Önkormányzati Egészségügyi Holding Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Önkormányzati Egészségügyi Holding Zártkörően Mőködı Részvénytársaság a 2010. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Debrecen, 2011. június 07. Dr. Ónodi-Szőcs Zoltán igazgatóság

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2012. évi konszolidált beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2012. évi konszolidált beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2012. évi konszolidált beszámolója á é é á á ő é é ő ü ü ő ő á ó é Á á é Ő á ó É A PANNoN VÁLTÓ NYRT. és leányvállalatai lfrs szabványok szerint elkészített, konszolidá pénzügyi beszámolója

Részletesebben

VISONKA Nyrt. 2011.évi, EU IFRS szerinti konszolidált, auditált beszámolója

VISONKA Nyrt. 2011.évi, EU IFRS szerinti konszolidált, auditált beszámolója TARTALOMJEGYZÉK Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 3 Konszolidált mérleg 5 Konszolidált átfogó eredménykimutatás 6 A konszolidált saját tıke változása kimutatás 7 Konszolidált Cash Flow kimutatás

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 I/A. A TÁRSASÁG ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 2 1. A társaság bemutatása... 2 2. A számviteli politika bemutatása... 7 2.3. A piaci értéken történı értékelés

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2012. december 31.

Éves Beszámoló. 2012. december 31. Éves Beszámoló 2012. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés Határozat az adózott eredmény felhasználásáról Statisztikai számjel: 1169 3062

Részletesebben

Jelentés a könyvvizsgálat végrehajtásáról

Jelentés a könyvvizsgálat végrehajtásáról 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-40 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jelentés a könyvvizsgálat végrehajtásáról konszolidált cégcsoport Az üzleti

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009.

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. 2009. Miskolc, 2010. 03. 16. Cserép János vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 I/A. A TÁRSASÁG ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 2 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 2 2. A SZÁMVITELI POLITIKA

Részletesebben

2 0 1 1. Éves beszámoló

2 0 1 1. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés GYİR-SZOL ZRT. Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

A 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ

A 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság A 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Ormándi Sándor vezérigazgató Budapest, 2013. március 1. 1. Általános rész 1.1.

Részletesebben

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2011.évi. IFRS szerint konszolidált, auditált jelentése Externet Telekommunikációs és Internetszolgáltató Nyrt. KONSZOLIDÁLT MÉRLEG (az IAS/IFRS

Részletesebben

RFV-Sárospatak Nonprofit Kft. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Éves beszámoló. 2010. július 31.

RFV-Sárospatak Nonprofit Kft. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Éves beszámoló. 2010. július 31. 13299839403011305 Statisztikai számjel 05-09-014489 Cégjegyzék száma RFV-Sárospatak Nonprofit Kft 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Éves beszámoló 2010. július 31. Keltezés:2010 november 08. a vállalkozás

Részletesebben

A 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ

A 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság A 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Kovács Zsolt vezérigazgató Budapest, 2015. február 20. 1. Általános rész 1.1.

Részletesebben

A 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ

A 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság A 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Kovács Zsolt vezérigazgató Budapest, 2014. február 27. 1. Általános rész 1.1.

Részletesebben

KEG Nyrt. Oldal: 2 Adószám: Cégjegyzék szám:

KEG Nyrt. Oldal: 2 Adószám: Cégjegyzék szám: Oldal: 2 Adószám: Cégjegyzék szám: 11927095-2-11 11-10-001604 Éves beszámoló mérlege - "A" A mérleg fordulónapja: 2013. december 31. 1000HUF Elz év Tárgyév ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök

Részletesebben

FILANTROP. Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

FILANTROP. Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság FILANTROP Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a i éves beszámolóhoz 2 A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.) A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve: FILANTROP

Részletesebben

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T 2010.január 01.-2010. december 31. Budapest, 2011. május 27. ---------------------------------------

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt.

KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT, AUDITÁLT BESZÁMOLÓJA A 2010. DECEMBER 31-ÉVEL LEZÁRULT ÉVR L 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA SZÁMVITELI POLITIKÁJA

A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA SZÁMVITELI POLITIKÁJA 3. verzió A Budapesti Mőszaki Fıiskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Mőködési Rend 16. függelék 1. melléklet A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA SZÁMVITELI POLITIKÁJA BUDAPEST,

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés ALDBERG INVESTMENT Kft. Az üzleti év:

Könyvvizsgálói jelentés ALDBERG INVESTMENT Kft. Az üzleti év: Könyvvizsgálói jelentés Az üzleti év: 2009. január 1. - 2009. december 31. 1/13 KSH SZÁM: 13771670-6612-113-01 CÉGJEGYZÉK: 01-09-872368 ssz Megnevezés / E Ft 2008.12.31. Ellenırzés 2009.12.31. 1 A BEFEKTETETT

Részletesebben