A KEG Nyrt. AUDITÁLT ÉVES JELENTÉSE 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KEG Nyrt. AUDITÁLT ÉVES JELENTÉSE 2009."

Átírás

1 A KEG Nyrt. AUDITÁLT ÉVES JELENTÉSE 2009.

2 I. Általános megállapítások I/1.) Gazdasági környezet, az energiaágazat helyzete A 2009-es évet az elhúzódó globális gazdasági válság határozta meg, a gazdasági élet minden egyes területén visszaesés volt tapasztalható. Magyarországon 2009-ben az ipari termelés volumene 17,7%-kal alacsonyabb volt, mint 2008-ban. Az ipari termelés az elızı év azonos idıszakához viszonyítva 2009 decemberében 1%-kal nıtt, munkanaphatástól megtisztítva viszont 1,4%-kal csökkent. Az elızı hónaphoz képest a szezonálisan és munkanaptényezıvel is kiigazított ipari termelési index decemberben 5,8%-kal mérséklıdött. A volumenindex az elmúlt két évben az alábbiak szerint alakult: (Elızı év azonos idıszaka = 100%) január 107,1 77,6 február 114,0 71,1 március 103,2 84,4 április 112,6 72,9 május 104,0 77,9 június 100,8 81,4 július 101,2 80,7 augusztus 95,0 80,4 szeptember 101,3 85,2 október 94,5 87,0 november 89,4 93,2 december 80,7 101,0 100,0 82,3 2

3 VOLUMENINDEX ALAKULÁSA január február március április május június július augusztus szeptember október november december január február március április május június július augusztus szeptember október november december Volumen index 100% Az ipari termelés volumenadataival szoros összhangot mutat a GDP alakulása (KSH IV.- elızetes) (Elızı év azonos idıszaka = 100%) Év\Negyedév I. II. III. IV. I-II. I-III. I-IV ,8 101,7 100,4 97,6 101,8 101,3 100, ,4 93,2 92,9 94,7 93,8 93,5 93,8 GDP ALAKULÁSA I. II. III. IV. I. II. III. IV Tény 100% A gazdasági teljesítménnyel arányosan volt megfigyelhetı a hazai gazdaság energiafelhasználásának alakulása, amely az év nagyobb részében mintegy 10 % körül maradt el a megelızı év azonos szintjétıl az éves átlagot azonban a hideg december feljavította -8 %-ra! 3

4 (2008 azonos idıszaka = 100%) Energiafelhasználás [PJ] Index [%] Január ,1 95,5 Február ,7 92,0 Március ,0 88,0 Április ,0 83,8 Május ,0 85,7 Június ,0 89,0 Július ,7 90,7 Augusztus ,2 93,2 Szeptember ,0 88,6 Október ,0 94,4 November ,6 95,6 December ,8 103,5 Év összesen ,1 92,3 HAZAI GAZDASÁG ENERGIA FELHASZNÁLÁSA [PJ] január február március április május június július augusztus szeptember október november december január február március április május június július augusztus szeptember október november december

5 HAZAI ÖSSZES ENERGIAFELHASZNÁLÁS [PJ] 1 140, , , , , , , ,00 980, HAZAI GAZDASÁG ENERGIA FELHASZNÁLÁSA [%] január február március április május június július augusztus szeptember október november december január február március április május június július augusztus szeptember október november december Index[%] 100% A magyar LPG piac évre érvényes fontosabb jellemzıi az alábbiak: - Hét LPG forgalmazó birtokolja a piacot, melyek közül egynek van termelése (MOL) és mindösszesen négynek palacktöltı üzeme. A forgalom közel 40%-a palackban realizálódik, ahol nagyfokú avultsága ellenére továbbra is az alumínium gázpalack a piacvezetı. - A forgalomba bekerült elfekvı palackok miatt megnıtt a felújítási költséghányad, ami palackonként meghaladja a 2400 Ft-ot. Ez arra készteti a forgalmazókat, hogy vizsgálják az esetleges váltást. - A Magyar PB Gázipari Egyesület (MPE) a Pénzvilág címő portálon közzé tett szándéka szerint 2013-ban szándékozik más típusú palackokkal megjelenni. 5

6 - A KEG Nyrt. továbbra is az egyetlen acél, biztonsági szelepes palackforgalmazó (Stafétagáz család), amellyel újabb tömegrendezvények kiszolgálásának jogát szereztük meg. - Az ellátásbiztonság kérdése (az, hogy januárban még a Suzuki autógyárat is leállították a gázhiány miatt) elıtérbe helyezte a szintetikus gáz (SNG) rendszerek iránti érdeklıdést, amely potenciálisan növelheti az LPG iránti igényt. - A tartósan magas energiaárak rákényszerítik a fogyasztókat, hogy költségeiket új megoldásokkal csökkentsék. Az SNG-vel megvalósítható csúcslevágás a lekötési díjak jelentıs csökkentését teszi lehetıvé számos nagyvállalat számára, miközben teljes alternatívát is jelenthet földgáz kimaradás esetére. - Az autógáz térhódításának egyik átmeneti akadálya, hogy a magyar jogszabály alkotók késnek az EU mélygarázsra vonatkozó szabályozásának rendeletbe iktatásával. Így a parkolóházak, valamint a magánszemélyek ebbıl adódó félelme akadályozza a térnyerést, miközben a Skoda megjelent gázüzemő típusaival. I/2.) Megállapítások a KEG Nyrt évi gazdálkodásáról A beszámolási idıszakot az elhúzódó gazdasági válság hatásai jellemezték. Az export és tartályos üzletág forgalmát meghatározó ipari felhasználás a sokéves tapasztalattal összhangban visszaszorult, a háztartások jövedelmeinek zsugorodása következtében mérséklıdött a lakossági fogyasztás is. Ezzel egy idıben jelentısen emelkedtek az alapanyag beszerzéssel kapcsolatos költségek, amit a földgázkitermelés és a finomítói kapacitások visszafogása és ezzel a fajlagos költségek növekedése magyarázhat. A KEG Nyrt. célja kapacitásainak mind teljesebb kihasználása mellett a kereskedelmi kapcsolatok volumenének erıteljes bıvítése volt. A cég mindkét fı üzletágában növelte a volument. 6

7 ÉRTÉKESÍTÉS VOLUMENE Tartályos Palackos ÖSSZ ÉRTÉKESÍTÉS HAVONKÉNT ALAKULÁSA augusztus szeptember november december A forgalom a legnagyobb mértékben a tartályos üzletágban bıvült. Ennek legfontosabb győjtıelemei: A TIG Zrt. stratégiai készleteinek feltöltésében való szerepvállalás A 2008 utolsó hónapjában beindult exportforgalom bıvítése Autógáz töltıállomások üzemanyag ellátása Ipari-mezıgazdasági fogyasztók ellátása A tartályos értékesítés évi megoszlását a következı diagram szemlélteti: 7

8 TARTÁLYOS ÉRTÉKESÍTÉSMEGOSZLÁSA % 58% 12% 12% Főtési Export Autógáz Tig A kapacitáskihasználásra és a piacnövelésre vonatkozó törekvés teljesítésének ára a válság által meghatározott idıszakban az értékesítési fajlagosok visszaesése, a jövedelmezıség átmeneti romlása volt. Az egységárak jelentıs visszaesése árán azonban sikerült a piaci kapcsolatok erózióját a kiélezett versenyhelyzetben is megakadályozni. ÉRTÉKESÍTÉSI FAJLAGOSOK ALAKULÁSA Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Tartályos Palackos 8

9 A KEG Nyrt mőködésében a tavalyi év meghatározó jelentıségő volt, a vázoltakon túl több szempontból is: 2008 novemberében a KEG Zrt. nyilvánosan mőködı részvénytársasággá alakult át, majd 2009 májusában a Társaság részvényei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktızsde Részvények B kategóriájába. A Budapesti Értéktızsde Zrt. határozata alapján a KEG Nyrt. részvényei a BUMIX kosárba kerültek október 9-i határnappal tıkeemelést hajtottunk végre. A tranzakció eredményeként jegyzett tıkénk eft-ról eft-ra emelkedett. A tıkebevonás mintegy 278 mft szabad fejlesztési forrást biztosított a vállalkozásnak. A forrás felhasználására a folyamatban lévı, MAG-Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt által pályázati forrással is támogatott töltıüzemi beruházásnál, a laboratóriumi háttér megerısítésénél, illetve a vasúti lefejtı kapacitás bıvítésénél kerül sor. Jelenleg a Társaság alaptıkéje a január 12-i alaptıke-emelés következtében cégjegyzékbe bejegyzetten ,- Ft, majd március 31-én újabb alaptıke-emelésre került sor, mellyel összefüggésben a jegyzett tıke ,- Ft-ra nıtt, ez utóbbi tıke-emelés cégeljárása jelenleg folyamatban van. Újjászerveztük kereskedelmi hálózatunkat. Ennek fontos elemeként 51%-os tulajdonosi részesedéssel megalapítottuk a regionális palackos értékesítést segítı miskolci székhelyő KEG Integra Kft-t melynek feladata a KEG Nyrt. által eddig le nem fedett területek bekapcsolása az értékesítésbe. Elvégeztettük az ISO 9001:2008 minıségirányítási és ISO 14001:2004 környezetirányítási rendszer felülvizsgálati auditját. A felülvizsgálatot az SGS Hungária Kft október 2-án végezte. Az auditok sikeresek voltak így mindkét rendszer tanúsítványát meghosszabbították. (ISO 9001-et november 6-ig, ISO et október 27-ig.) Fokoztuk aktivitásunkat a logisztikai szolgáltatások területén. Törekvéseinknek jó irányt ad a Termofarm Kft. részére végzett, többéves múltra visszatekintı bérpalackozás, a TIGgel fenntartott, 2008 óta tartó, valamint a MOL-lal 2009-ben megkezdett tárolási együttmőködés. Folytatódott a KEG Nyrt. által több éve promotált szintetikus gázrendszerrel kapcsolatos projektek térnyerése (SNG), amellyel megkezdıdött a szabványtól eltérı gázlencsék feljavítása, illetve a korszerő energiagazdálkodás és biztonságnövelés kapcsán a földgáz csúcsok levágása. Tekintettel arra, hogy a évi földgáz áremelések a kiegészítı díjakkal bizonyos fogyasztói kategóriában a propán-bután (LPG) gázt versenyképessé tették, így továbbra is az SNG gyorsuló általános használatára számítunk. Ez mind a háttértárolás, mind a tartályos értékesítés tekintetében jó növekedési kilátásokat biztosít. Megkezdtük db/hó kapacitású karusszeles töltıüzemünk kialakítását. A beruházásnál felhasználjuk a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében elnyert vissza nem térítendı támogatást. Bıvítettük export teljesítményünket. Értékesítéseinket az energiafelhasználási csúcs idıszakokban január-február illetve szeptember-november - tudtuk realizálni. A fent ismertetett legfontosabb események részben már jelentkeznek a vállalat gazdálkodási eredményeiben, részben viszont a jövıbeni fejlıdési potenciált alapozzák meg, így a mutatókban majd a következı években vehetık számításba. Az eredmények részletes vizsgálatát megelızıen bemutatjuk a KEG Nyrt. legfıbb gazdálkodási mutatóit: Tételek megnevezése (e Ft-ban) Index Mérleg fıösszeg ,9% Saját tıke ,3% Értékesítés nettó árbevétele ,1% 9

10 Üzleti tevékenység eredménye Mérleg szerinti eredmény II/1.) A KEG Nyrt árbevételei, mőködési bevételei A KEG Nyrt. árbevétele a kedvezıtlen gazdasági környezet ellenére is meg tudta ırizni növekvı tendenciáját. A bıvülés egyértelmően a volumenhatás eredményének tudható be, a piaci részesedés növelése érdekében az árazás terén kellett súlyos áldozatokat hozni. A bevételek döntı hányada (94,2%) a belföldi forgalomból adódik. Az árbevételen belül meghatározó az áruértékesítés, a szolgáltatásokból származó bevétel arányának növelése a következı évek feladata lesz. Az árbevétel képzıdésének legfontosabb területe a palackos üzletág, innen származik a forgalom 46,4%-a. Az Nyrt. gazdálkodásának 2009 évi alakulására ennek az üzletágnak a jellemzıi voltak a legnagyobb hatással. A már említett piacbıvítı intézkedések következtében az elızı évivel összehasonlítva 6,2%-os volumenbıvülés ellenére az árbevétel tömege 19,0%-kal zsugorodott. A legnagyobb dinamikát a főtési ágazat produkálta. Az árbevétel 35,7%-kal haladta meg az elızı évit. Az export teljesítmény az elızı évihez képest 57,9%-os növekedést mutatott, de a teljes értékesítési rendszeren belül ezzel is csak 5,8%-os részarányt képvisel. A KEG Nyrt. stratégiájának fontos eleme az export részarányának jelentıs növelése. A vállalatcsoporton belül és stratégiai partnercégek (pl. Alpha-Vet Kft.) körében megkezdıdött a beszerzési-eladási szinergiák erısítése a kölcsönösen elınyös üzleti lehetıségek feltárásával, bár ennek árbevétel-növelı hatása jelentısebb összegben a jövıben jelentkezik majd. Értékesítés árbevételének üzletágak közötti megoszlása 6% 2% 8% 38% 46% Autógáz Főtési Palackos Export Solgáltatások 10

11 Autógáz Főtési Staféta 5 kg ,5 kg kg kg midi motorikus kg-os palack Egyéb anyag kg midi palack ,5 kg palack kg motorikus palack 103 Staféta töltet kg-os palack Bérl.díj Telkefon tovább számla 646 Vill.energia tovább szla 460 Egyéb Szolg Tárolási díj PB logisztikai bevétel Továbbszámlázott szolg. 204 Export értékesítés Export áru értékesítés Export szolg.ért. 485 Összesen: II/2.) A KEG Nyrt költségei és ráfordításai: A KEG Nyrt költségszerkezetében meghatározó súllyal jelentkeznek az árubeszerzés költségei. A költségelem a évihez hasonlítva 2,3%-os növekedést mutatott, ami az értékesítés árbevételének dinamikájával összehasonlítva arra mutat rá, hogy a beszerzési politika a jövedelmezıséget kedvezı irányba mozdította el. A évi 60,5%-os árbevételhez viszonyított költségarányt 2009-ben 59 %-ra sikerült visszaszorítani. Ebben meghatározó szerepe volt az import beszerzéseknek. A ráfordítások második legsúlyosabb eleme a személyi ráfordításoké. A évihez képest tapasztalható 26,7%-os növekményt az új, jelentıs volumennövekményt célzó mőködéshez, illetve jelentıs fejlesztési elképzelések megvalósításához kialakított szervezeti struktúra magyarázza. A költségcsoportban alkalmazott ráfordítások volumen oldalon már 2009-ben is hasznosultak, jövedelmezıség szempontjából a következı idıszakban kell, hogy hatékonyak legyenek. Feladatunk, hogy elsısorban a forgalmi adatok növelésével, de a szerkezeti racionalizálási lehetıségeket is szem elıtt tartva, a személyi jellegő ráfordítások arányát a 15,8%-os árbevétel arányos szintrıl a múlt évi 13,1% alá, hosszabb távon a 10% környezetébe szorítsuk. 11

12 Az igénybevett szolgáltatások körében már érvényesültek a 2008 végétıl foganatosított intézkedések hatásai. Ezek eredményeként a költségcsoport ráfordításai 5,8%-kal mérséklıdtek. További tartalékokat látunk a ki- és beszállítás megszervezésében, és az értékesítési hálózat mőködtetésében. A költségcsoport bevételarányos 13,0%-os fajlagosát 9-10% közötti értéken látjuk elérhetınek. Az elszámolt értékcsökkenés 25,8%-kal növekedett. Ezt a bıvülést év második félévében üzembe helyezett tároló kapacitás, és kiegészítı berendezései magyarázzák. Jelentısen, 34,5%-kal mérséklıdtek egyéb ráfordításaink. A költségcsoportot zömmel önkormányzattal, illetve hatóságokkal szembeni elszámolások teszik ki. Legjelentısebb eleme a motorikus gázok forgalmazásával összefüggésben felmerülı jövedéki adó. Jelentıs költségelem a fejlesztések, és a mőködés finanszírozásával kapcsolatban felvett hitelekkel összefüggésben fizetendı kamat. Az 5,8%-os bıvülést részben a mőködési hitelkeret korábbiaknál intenzívebb kihasználása, részben pedig az általános bankok általi kamatemelés érvényesítése magyarázza. A bevételarányos felhasználás gyakorlatilag nem változott, 7,0% centrumában mutatott 0,03%-os növekedést. A pénzügyi mőveletek eredményében mutatkozó 12,4%-os javulás elsıdlegesen árfolyamhatásoknak köszönhetı, az ezzel kapcsolatos tudatosság közel 14 mft-tal ellentételezte kamatkiadásainkat. II/3.) A KEG Nyrt. eredményének vizsgálata A év során foganatosított mőködési és szervezeti változások célja a tevékenység és a forgalom számottevı bıvítésének elıkészítése volt. Az ezzel kapcsolatos költségek értelemszerően azonnal jelentkeztek, a fejlesztések eredményei azonban a késıbbiekben mutatkoznak meg a KEG Nyrt. gazdálkodásában. Az alkalmazott költségmegtakarító intézkedések csak részben tudták ellentételezni a jövedelmezıségre gyakorolt kedvezıtlen hatást. Másrészt a már ismertetett piaci viszonyok elsıdlegesen a palackos üzletágban árleszorító hatással voltak, vagyis a bevételek növelése oldaláról korlátozták a KEG Nyrt. lehetıségeit. A két hatás együttesen vezetett oda, hogy az üzemi szintő eredmény jelentısen zsugorodott. Az IFRS elıírásai szerint a tızsdei bevezetéssel kapcsolatos ráfordításokat költségként kell elszámolni. Ennek megfelelıen a mérleg szerinti eredményt korrigálja az alapítás átszervezés aktivált értéke -ként kimutatott eft. A mérleg szerinti eredmény ennek megfelelıen eft. Az EBIT mutató értéke a fentieknek megfelelıen a évi eft értékrıl eft-ra mérséklıdött. A pénzügyi mőveletek eredményének alakulásában a fizetendı kamatok mértéke volt meghatározó. Ezt csak kis mértékben (14 mft) tudtuk kedvezı irányba eltéríteni az árfolyamhatások kihasználásával. Egyéb követelések között a Ganz-Acélszerkezeti Kft-vel szembeni kárigényünket szerepeltetjük. IV. Összegzés, jövıbeni kilátások, tervek Folytatódik a KEG Nyrt. által több éve promotált szintetikus gázrendszerrel kapcsolatos projektek térnyerése (SNG), amellyel megkezdıdött a szabványtól eltérı gázlencsék feljavítása, illetve a korszerő energiagazdálkodás és biztonságnövelés kapcsán a földgáz csúcsok levágása. Tekintettel arra, hogy a évi földgáz áremelések a kiegészítı díjakkal bizonyos fogyasztói kategóriában a propán-bután (LPG) gázt versenyképessé 12

13 tették, így továbbra is az SNG gyorsuló általános használatára számítunk. Ez mind a háttértárolás, mind a tartályos értékesítés tekintetében jó növekedési kilátásokat biztosít. A palackos gázforgalmazás területén tovább folytatjuk a nagy biztosító társaságokkal együttmőködve indított akciót az elfekvı alumínium palackok kivonására, illetve a depozit rendszer bevezetésével biztonsági szelepes Stafétagázra illetve extrakönnyő acélpalackra történı cseréjére. Ennek eredményeként tovább szélesedett a korszerő, kiemelt biztonsági tulajdonságokkal rendelkezı palackokat használók köre. Az alumínium palackok minısítését jól mutatja az a közlemény, melyben a Magyar PB Gázipari Egyesület tudatta, hogy 2014-re az alumínium palackot más rendszerrel váltja fel! Ez jelentıs piaci és üzleti elınyt biztosíthat a már piacon lévı Stafétagáz családnak, ahol a Jumbo palackok versenytárs nélkül olyan új innovatív területeken és technikákban jelentek meg, mint a mezıgazdasági fagymentesítés és a téli kátyúzás, valamint a bevezetés alatt álló extrakönnyő palackcsaládnak, amely a lakosság és a vendéglátás körében számít kedvezı fogadtatásra elsı félévében befejezzük folyamatban lévı beruházásaink legfontosabb elemét, és üzembe helyezzük a havi palack töltésére képes új karusszeles töltıüzemet. A befejezetlen beruházások állományát terveink szerint a év elsı félévében kívánjuk aktiválni. Erısítjük akvizíciós jelenlétünket újjászervezett kereskedelmi hálózatunk fontos elemén a regionális palackos értékesítést segítı miskolci székhelyő KEG Integra Kft-n keresztül melynek feladata a KEG Nyrt által eddig le nem fedett területek bekapcsolása az értékesítésbe. Stratégiai kérdésként kezeljük logisztikai szolgáltatásaink körének és volumenének további bıvítését. Törekvéseinknek jó irányt ad a Termofarm Kft. részére végzett, többéves múltra visszatekintı bérpalackozás, a TIG-gel fenntartott, 2008 óta tartó, valamint a MOL-lal 2009-ben megkezdett tárolási együttmőködés. Folytatjuk tárgyalásainkat annak érdekében, hogy exporttevékenységünket a Balkán irányában jelentısen bıvíteni tudjuk. Ezzel összefüggésben tervezzük új, dél-dunántúli technológiai központ kialakítását. Folytatjuk a múlt évben megkezdett, mőködési költségek elemzésén alapuló költségmegtakarítási intézkedéseket. Felülvizsgáljuk és optimalizáljuk saját mőködésünk költségeit (gépkocsi használat, kommunikáció, adminisztráció), illetve szerzıdéses kapcsolatainkat (szállítás, karbantartás stb.), szervezeti átalakításokat hajtottunk/hajtunk végre a foglalkoztatással kapcsolatos költségek mérséklése céljából (ld i közleményt). 13

14 V. A társaság pénzügyi beszámolói A. Az anyavállalat és a konszolidálásba bevont leányvállalatok bemutatása KEG Közép-euróapi Gázterminál Nyrt. (anyavállalat) A cégcsoport internetes honlapjának címe: Az anyavállalat fıtevékenysége: Gázkereskedelem A cégcsoportba tartozó társaságok: A KEG Nyrt. által tulajdonolt társaságok én (E FT): Leányvállalat neve Anyavállalat tulajdoni hányada Jegyzett tıke összege A leányvállalat székhelye KEG Integra Kft. 0, Miskolc, Eperjesi út 15. I/7. A könyvelés és beszámoló készítés a helyi hatályos törvények és számviteli elıírások alapján történik. Az IFRS szabályainak való megfelelés érdekében a helyi beszámolók módosítására került sor. Jelen beszámoló a KEG Nyrt. cégcsoport pénzügyi helyzetét és tevékenységének, illetve pénzforgalmának eredményét, saját tıke változását mutatja be. A KEG Nyrt. elıször 2009-ben készít a Nemzetközi Jelentéskészítési Standardok szerint, azaz az IFRS szerint konszolidált éves beszámolót. A KEG Nyrt. az összehasonlító idıszak biztosítása érdekében elkészítette a évi éves beszámolók alapján a magyar számviteli elıírások szerinti konszolidált éves beszámolóját és átforgatta az IFRS szabályok szerint. A konszolidált mérleg fordulónapja: Az üzleti év a naptári évvel azonos. Mérlegkészítés idıpontja: A Társaságok könyvvezetési módja: Kettıs könyvvitel A könyvvezetés pénzneme: a konszolidálásba bevont vállalkozások funkcionális pénznemének megfelelı (HUF) a konszolidált éves beszámoló E FT-ban készült. A beszámolót összeállította: Molnár Csaba A konszolidált éves beszámoló aláírására jogosult: Matyók György 14

15 A.1 KEG Nyrt. (anyavállalat) A Társaság tulajdonosai, tulajdonosi hányadaik én: Tulajdonos neve Tulajdonosi részesedés aránya Tulajdonos székhelye, címe Phylaxia Holding Nyrt 59,92% 1113 Budapest, Bocskai u Pet-Invest 4,08% 1194 Budapest, Hoflerr u Capi-Tall LLC 6,01% Dr. Martin Luther King Street N, Saint Petersburg, FL. US Euro-General Kft. 1,22% 9026 Gyır, Vízmő u. 2 Kirib-Investments 9,02% Egyéb 19,75% Összesen: 100% A Társaság ügyvezetıje: Dr. Steier József Matyók György A Társaság székhelye: 2545 Dunaalmás, 0704/35 A Társaság cégjegyzék száma: A Társaság adószáma: A.2 KEG Integra Kft. A Társaság tulajdonosai, tulajdonosi hányadaik én: Tulajdonos neve Tulajdonosi részesedés aránya Dr. Martin Luther King Street N, Saint Petersburg, FL. US Tulajdonos székhelye, címe KEG Nyrt. 51,00% 2545 Dunaalmás, 0704/35 Kovács Béla 20,00% 3528 Miskolc, Kisfaludy u 63 Rinyu Ferenc György 20,00% 3515 Miskolc, Kiskötı u 20 Várföldi Béla 9,00% 3534 Miskolc, Elıhegy u. 2 Összesen: 100% A Kft szeptember 21-én alakult, október 12-én jegyezte be a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság mint Cégbíróság. A Társaság ügyvezetıje: A Társaság székhelye: Várföldi Béla A Társaság cégjegyzék száma: A Társaság adószáma: A Társaság Telephelye: 3526 Miskolc, Eperjesi út 15. I/7. nincs 15

16 KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti konszolidált eredmény kimutatás december 31.-ével végzıdı évre (adatok E Ft-ban) december december 31. Árbevétel Egyéb mőködési bevétel Összes mőködési bevétel Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenés és értékvesztés Egyéb mőködési költségek és ráfordítások Aktivált saját teljesítmények értéke Összes mőködési költség Üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi mőveletek bevételei Pénzügyi mőveletek ráfordításai Pénzügyi mőveletek vesztesége Adózás elıtti eredmény Nyereségadó Idıszak eredménye Anyavállalati részvényeseket megilletı egy részvényre jutó eredmény (forint)

17 KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti konszolidált mérleg december 31.-ével végzıdı évre (adatok E Ft-ban) ESZKÖZÖK Befektetett eszközök december december 31. Immateriális javak Goodwill Tárgyi eszközök Egyéb részesedés Halasztott adókövetelés Befektetett eszközök összesen Forgó eszközök Készletek Vevık és egyéb rövid lejáratú követelések Tényleges adókövetelések Értékesíthetı pénzügyi eszközök Pénzeszközök Forgó eszközök összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK Saját tıke Jegyzett tıke Eredménytartalék Egyéb tartalékok Adott idıszaki eredmény Nem ellenırzı érdekeltség Saját tıke összesen Hosszú lejáratú kötelezettségek Hitelek és kölcsönök Hosszú lejáratú kötelezettség összesen Rövid lejáratú kötelezettségek Hitelek és kölcsönök rövid lejáratú része Szállítókkal szembeni és egyéb kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettség összesen FORRÁSOK ÖSSZESEN

18 Cash flow kimutatás Megnevezés Alapeltérés 2009 Leányvállalatok beszerzése dec. 31. I. Szokásos tevékenységbıl származó pénzeszköz-változás (Mőködési cash flow, sorok) (39 313) 0 (39 313) Adózás elıtti eredmény (64 860) (64 860) Mérleg-eredmény árfolyam különbözete 0 Fizetett, fizetendı adó (1 884) (1 884) Konszolidálásból adódó társ. adó kül. 0 0 Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás + 0 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + 0 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + (529) (529) Kapott osztalék - 0 Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása - (10 391) (10 391) Passzív id.beli vált Aktív id beli vált. (4 534) (4 534) Vevıkövetelés változása Forgóeszközök (vevıkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása + ( ) ( ) Halasztott adó változása 0 II. Befektetési tevékenységbıl származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, sorok) ( ) ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése - ( ) ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak eladása Leányvállalatok és egyéb befektetések beszerzése Leányvállalat és egyéb befektetés értékesítésébıl származó bevétel 0 Akvizíciók következtében átvett pénzeszköz 0 Kapott osztalék, részesedés + 0 III. Pénzügyi mőveletekbıl származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, sorok) Részvénykibocsátás, tıkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesítı értékpapír kibocsátásának bevétele Hitel és kölcsön felvétele

19 20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tıkekivonás (tıkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítı értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú ejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása + (osztalék) 0 IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) B. A számviteli politika lényeges elemei: Az éves beszámoló összeállítása során alkalmazott legfontosabb számviteli elvek a következık: A KEG Nyrt. konszolidált éves beszámolója a Nemzetközi Számviteli Szabványok Bizottsága (IASB) által kiadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal (IFRS) összhangban készült. B.1. A konszolidáció alapja: A konszolidált pénzügyi beszámoló a KEG Nyrt. és az általa ellenırzött leányvállalat pénzügyi beszámolóit tartalmazza. Leányvállalati akvizíció esetén, a leányvállalat eszközei és kötelezettségei megszerzéskori piaci értéken kerülnek a konszolidált beszámolóba. A külsı tulajdonosok részesedése a leányvállalatok piaci értéken szereplı eszközeibıl, kötelezettségeibıl a külsı tulajdonost tulajdoni hányada alapján megilletı résszel azonos. Goodwill abban az esetben keletkezik, ha a megszerzett leány-, közös vezetéső-, vagy társult vállalkozás piaci értéken értékelt eszközeinek és kötelezettségeinek összege alatta marad a megszerzett részesedés ellenértékeinek. A goodwill a konszolidált mérlegben immateriális eszközként kerül kimutatásra. Az év folyamán megszerzett vagy értékesített leányvállalatok eredményét a megszerzés idıpontjától, vagy az értékesítés idıpontjáig tartalmazza a beszámoló. B.11 Alkalmazott konszolidálási módszerek Teljeskörő bevonás: A teljeskörően bevonásra kerülı társaság egyedi éves beszámolója mérlegének és eredménykimutatásának tételei a teljes körő konszolidáció során összevonásra kerülnek az anyavállalat egyedi éves beszámolójával. A teljes körő bevonás módszerei közül az anyavállalat a teljes teljes körő bevonást alkalmazza, azaz az adatok teljes összevonását. 19

20 A tıkekonszolidációba teljes körően bevont vállalkozás: Társaság megnevezése Bevonás elsı éve Bevonás dátuma 1. KEG Integra Kft B.13 Teljes körő konszolidációs feladatok Adósságkonszolidáció: Az azonos jogcímen a tagvállalatok egymással szemben keletkezett követeléseinek és kötelezettségeinek kiszőrése történik a lényegesség és gazdaságosság elvét szem elıtt tartva. Bevételek és ráfordítások konszolidációja: A tagvállalatok egymással szembeni üzleti kapcsolataiból származó bevételeket és ráfordításokat a konszolidált eredménykimutatásból kiszőrésre kerülnek. Közbensı eredmény konszolidáció: Azon eszközöket, amelyek a konszolidálásba bevont vállalkozások egymás közötti szállításaiból származnak a konszolidált mérlegben olyan értékre kell helyesbíteni, amellyel a konszolidálásba bevont vállalkozások egyedi mérlegébe beállíthatók lettek volna, ha a bevont vállalkozások együttesen, jogilag is egyetlen vállalkozást képeznének, azaz eszközeiket bekerülési értéken kell szerepeltetni a lényegesség elvét szem elıtt tartva. Másrészrıl az eszközöket a konszolidált mérlegben egységesen értékelve kell bemutatni. Tıkekonszolidáció: A teljes körő konszolidáció során a teljesen bevont tagvállalatok saját tıkéjét teljes körően kiszőrjük az anyavállalat részesedésével szemben, valamint a külsı tulajdonosokra jutó saját tıke részt elkülönítve mutatjuk ki. B.2 Az árbevétel, valamint az eszközök és források értékelése A mérleg tételek értékelésénél a cégcsoport a vállalkozás folytatásának és az egyedi értékelés elvét tartja szem elıtt. Árbevétel Az értékesítési tranzakciók árbevétele a szállítási szerzıdések kondícióinak megfelelı teljesítésekor jelenik meg. Az árbevétel nem tartalmazza az általános forgalmi adót. Valamennyi egyéb bevétel és ráfordítás az összemérés elve alapján a megfelelı idıszakban kerül elszámolásra. A KEG Nyrt. csoport számviteli politikája szerint a kiszámlázott bevételek befolyásának kockázatát vizsgálni kell. Amennyiben a bevételek befolyásának kockázata jelentıs mértékő, a bevételként való elszámolás nem engedhetı meg. 20

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója 2009. május

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója 2009. május A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója 2009. május I. A Társaság cégadatai: A Társaság neve: KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A Társaság rövidített

Részletesebben

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november I. A Társaság cégadatai: A Társaság neve: KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A Társaság

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10.

A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10. A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelı NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetıség: 061

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben Kiegészítı melléklet 1. sz. melléklete Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben ezer Ft-ban Jogcím Immateriális javak Ingatlanok Mőszaki berendezések

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Befektetıi kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Befektetıi kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási idıszak: 2010.01.01-2010.06.30.

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2007. ÉV 2008. ÁPRILIS 30. 1. Általános kiegészítések A pénztár mőködési formája: kiegészítı egészségpénztár Alapítás idıpontja: 1999. november

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KSH számjel: 14476464-9499-113-14 Cégjegyzék szám: 14 09 308489 Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2008. évi egyszerősített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2 012. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ S e l l y e, 2013.április 25. Összeállította: Czipor

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 PORTER SEC KFT Cégjegyzékszáma: 01 09 992450

Részletesebben

2010.év Éves beszámoló

2010.év Éves beszámoló 12733673 4677 113 13 A vállalkozás megnevezése: METALEX 2001 Hulladékkereskedelmi KFT Telephely címe, telefonszáma:1214 Budapest, Rózsa u.17. Tel: 277-0355 2010.év Éves beszámoló Budapest, 2011.05.27.

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész 1 1. A társaság bemutatása I. Általános rész Székhely: 1135 Budapest, Fáy u. 81-83. Cégjegyzék-szám: 9pk60649/1997/9 Statisztikai szám: 18086869-9311-521-01 Tevékenységi körök: TEÁOR Tevékenység megnevezése

Részletesebben

2006. I. félév Befektetıi kapcsolattartó: Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2100 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 270-9571

2006. I. félév Befektetıi kapcsolattartó: Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2100 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 270-9571 Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2100 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 270-9571 2006. 01.01.- 12.31 Befektetıi TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Cégjegyzék száma Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG

Cégjegyzék száma Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG DBH Investment Kockázati Tıkealap-kezelı Zrt. a vállalkozás neve 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2010.01.01-2010.12.31. üzleti évrıl. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2009. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2010. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2009. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND

ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND 1055 Bp., Kossuth L. tér 11. fszt. * 1385 Bp., Pf.: 824. * Tel: 301-0210 301-4888 301-4884 301-4891 * Fax: 301-4890

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló. Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft üzleti év Budapest, Városház u Tel:

Éves beszámoló. Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft üzleti év Budapest, Városház u Tel: 0 1 _ 0 9 _ 9 1 8 7 1 5 Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft 1055. Budapest, Városház u. 9-11. Tel: 486-3300 Éves beszámoló 2009 üzleti év 0 1 _ 0 9 _ 9 1 8 7 1 5 1 1 1 A. Befektetett eszközök (2.+10.+18.

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság Z-Broadband Ingatlanfejlesztı és -Hasznosító Zártkörő Részvénytársaság 1143 Budapest, Ilka utca 31. A mérleg fordulónapja: A mérleg fajtája: 2009. június 30.

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását!

1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását! 1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását! Mérleg Eredmény Cash Flow Eszközök Forrás Költ- Ssz. Gazdasági

Részletesebben

A ÉVI EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

A ÉVI EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 1 A Mátrafüredi Plébánia Felújításáért Alapítvány 3200 Gyöngyös, Orczy utca 8. III/15. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2 I. Általános rész 1. A Társaságra vonatkozó alapinformációk

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató KHT. 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Cégjegyzékszám: 06-14-000119 Kiegészítı melléklet a évi egyszerősített éves beszámolóhoz A Kht. 2004.

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG MÉRLEG KSH: 10043093-6419-122-02 Cg.: 02 02 000142 Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014 2015 a. b. d. e. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010.

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010. Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633 Közhasznú jelentés 2010. év a) számviteli beszámoló, auditált beszámoló b) a költségvetési támogatás

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt I. félévi jelentése (nem auditált)

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt I. félévi jelentése (nem auditált) A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. 29. I. félévi jelentése (nem auditált) I. A TÁRSASÁG CÉGADATAI A Társaság neve: KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A Társaság rövidített

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KSH 23560220900457208 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2012.01.03. Szilasi Péter Tamás

Részletesebben

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete 18236741-9001-529-01 Statisztikai számjel 18236741-1-43 Adószám Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete Kiegészítő melléklet a 2013. évi egyszerűsített beszámolóhoz Budapest, 2014. május 25. a Egyesület

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület Kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület 2011. évi egyszerősített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

A Diákhitel Központ Zrt évi éves gyorsjelentése

A Diákhitel Központ Zrt évi éves gyorsjelentése A Diákhitel Központ Zrt. 2007. évi éves gyorsjelentése A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Bevezetési és Forgalombantartási Szabályokról címő szabályzata alapján a Diákhitel Központ

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. adószám: 22265434-2-02 Cégjegyzék szám: 02-09-074143 Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Szegedi Erõmû Kft., Szeged ,00 100,00 L

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Szegedi Erõmû Kft., Szeged ,00 100,00 L Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok A gyorsjelentés teljes szövege megtekinthetõ a Magyar Tõkepiac 2002. május 13-i számában, a Budapesti Értéktõzsde hivatalos honlapján (www.bet.hu), valamint

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Gyorsjelentése A 2007. I. félév pénzügyi helyzetérıl és teljesítményérıl Társaság neve: CSEPEL HOLDING Nyrt. Telefon: 278-5800 Társaság címe: 1211 Bp.,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben