M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 2. Tájékoztató a Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség évi tevékenységéről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 2. Tájékoztató a Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi tevékenységéről."

Átírás

1 M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete május 22-én /csütörtök/ órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre meghívom. Napirend előtt: A polgármester beszámol a két ülés között történt jelentősebb eseményekről, tett intézkedésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. N A P I R E N D: 1. Beszámoló Sárvár város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról. Előadó: Fekete Géza rendőr alezredes, kapitányságvezető 2. Tájékoztató a Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség évi tevékenységéről. Előadó: Kovács Levente tűzoltó alezredes, kirendeltség-vezető 3. Beszámoló Sárvár Város tűzvédelmi helyzetéről és a Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság évi tevékenységéről. Előadó: Pintér Richárd tűzoltó százados, tűzoltóparancsnok 4. A Sárvári Gyógyfürdő Kft.: a) Mérlegbeszámolójának jóváhagyása. (Az előterjesztés külön állományként található a zárt ülés anyagai között.) b) Beszerzési és közbeszerzési szabályzatának jóváhagyása. c) évi közbeszerzési tervének jóváhagyása. d) évi közbeszerzéseiről szóló statisztikai összegzés jóváhagyása. Előadó: Vancsura Miklós ügyvezető igazgató 5. A Sárvár Távhő Kft.: a) Mérlegbeszámolójának jóváhagyása. (Az előterjesztés külön állományként található a zárt ülés anyagai között.) b) évi közbeszerzéseiről szóló statisztikai összegzés jóváhagyása. Előadó: Takó László ügyvezető igazgató

2 6. A Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft.: a) Mérlegbeszámolójának jóváhagyása. (Az előterjesztés külön állományként található a zárt ülés anyagai között.) b) évi közbeszerzéseiről szóló statisztikai összegzés jóváhagyása. c) A Sárvári Zöld Pont Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés és hulladékszállítási szerződés módosítása. Előadó: Pintér László ügyvezető igazagtó 7. A Sárvári Média Műsorszolgáltató és Lapkiadó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséhez szükséges döntések: a) A számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása. (Az előterjesztés külön állományként található a zárt ülés anyagai között.) b) A jegyzett tőke ,- Ft ra történő felemelése. c) Döntés a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről. d) A helyi közművelődésről szóló 15/2013. (V.27.) önkormányzati rendelet módosítása. e) A közhasznú jogállás évi CLXXV. tv.- ben szabályozott feltételeinek való megfelelés. f) Az új alapító okirat elfogadása. g) Eljárási teendők. Előadó: dr. Szijártó Valéria jegyző 8. Az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok ügyvezető igazgatói díjazásának felülvizsgálata. Előadó: Kondora István polgármester 9. Az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok felügyelő bizottsági tagjai tiszteletdíjának felülvizsgálata. Előadó: Kondora István polgármester 10. Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról és a pénzmaradvány felhasználásáról. (Az előterjesztés külön állományként található.) Előadó: Kondora István polgármester 11. Sárvár város településrendezési eszközeinek módosítása eljárást megindító döntés. Előadó: Kondora István polgármester

3 12. A III. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés jóváhagyása. Előadó: Kondora István polgármester 13. Sárvár város Önkormányzatának évi közbeszerzéseiről szóló statisztikai összegezés jóváhagyása. Előadó: dr. Szijártó Valéria jegyző 14. Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel kötendő szolgáltatói szerződés jóváhagyása. Előadó: Kondora István polgármester 15. Bérleti szerződés kötése a Telenor Magyarország Zrt-vel. Előadó: Kondora István polgármester 16. A Sárvár, Ady u. 12. sz. alatti (hrsz. 166.) ingatlan telekrészének értékesítése. Előadó: Kondora István polgármester 17. Tulajdonosi hozzájárulás a Sárvár, Magyari István u. 11. szám alatti társasházi ingatlan (hrsz. 1964) tetőtere beépítéséhez. Előadó: Kondora István polgármester 18. Vételi ajánlat a VASIVÍZ ZRt. részvények megvásárlására. (Az előterjesztés később kerül fel a honlapra) Előadó: Kondora István polgármester 19. Virágos Sárvárért környezetszépítő verseny meghirdetése. Előadó: Máhr Tivadar alpolgármester 20. Az óvodai csoportok maximális létszáma átlépésének engedélyezése. Előadó: Máhr Tivadar alpolgármester 21. Egyebek. Napirend után: Kérdések, bejelentések.

4 Zárt ülés: 1. A Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola igazgatói pályázatának véleményezése. (A pályázat külön állományként található a zárt ülések anyagai között.) Előadó: Máhr Tivadar alpolgármester 2. Önkormányzati kitüntetések adományozása (Pedagógus-nap, Semmelweis nap, Szociális munka napja alkalmából.) (A melléklet külön állományként található a zárt ülések anyagai között.) Előadó: Kondora István polgármester 3. A Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. Hulladék szállítás, kezelés tárgyú közbeszerzési eljárásában az eljárást lezáró döntés jóváhagyása. (Helyszíni kiosztás.) Előadó: Kondora István polgármester 4. A Sárvári Gyógyfürdő Kft. ajánlatkérő Csúszdapark fejlesztés tárgyú közbeszerzési eljárásában az eljárást lezáró döntés jóváhagyása. (Helyszíni kiosztás.) Előadó: Kondora István polgármester Sárvár, május 15. /: Kondora István :/ Polgármester

5 Tartalomjegyzék BESZÁMOLÓ 7 JELENTÉS 9 AZ ÁTRUHÁZOTT ÉS SAJÁT HATÁSKÖRBEN HOZOTT ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSI DÖNTÉSEKRŐL NAPIRENDI PONT BESZÁMOLÓ SÁRVÁR VÁROS KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL, ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL NAPIRENDI PONT TÁJÉKOZTATÓ A SÁRVÁRI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL NAPIRENDI PONT BESZÁMOLÓ SÁRVÁR VÁROS TŰZVÉDELMI HELYZETÉRŐL ÉS A SÁRVÁRI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL NAPIRENDI PONT A SÁRVÁRI GYÓGYFÜRDŐ KFT.: 48 A/ MÉRLEGBESZÁMOLÓJÁNAK JÓVÁHAGYÁSA. 48 4/B BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATÁNAK JÓVÁHAGYÁSA. 51 4/C ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSA. 60 4/D2013. ÉVI KÖZBESZERZÉSEIRŐL SZÓLÓ STATISZTIKAI ÖSSZEGZÉS JÓVÁHAGYÁSA NAPIRENDI PONT A SÁRVÁR TÁVHŐ KFT.: 78 /A MÉRLEGBESZÁMOLÓJÁNAK JÓVÁHAGYÁSA. 78 5/B ÉVI KÖZBESZERZÉSEIRŐL SZÓLÓ STATISZTIKAI ÖSSZEGZÉS JÓVÁHAGYÁSA NAPIRENDI PONT A SÁRVÁRI ZÖLD PONT NONPROFIT KFT.: 96 /A MÉRLEGBESZÁMOLÓJÁNAK JÓVÁHAGYÁSA. 96 6/B ÉVI KÖZBESZERZÉSEIRŐL SZÓLÓ STATISZTIKAI ÖSSZEGZÉS JÓVÁHAGYÁSA. 98 6/C A SÁRVÁRI ZÖLD PONT KFT.-VEL KÖTÖTT KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ÉS HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA NAPIRENDI PONT ELŐTERJESZTÉS A SÁRVÁRI MÉDIA MŰSORSZOLGÁLTATÓ ÉS LAPKIADÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGNAK A PTK. RENDELKEZÉSEIVEL ÖSSZHANGBAN ÁLLÓ TOVÁBBMŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DÖNTÉSEKRŐL: 114 7/A NAPIRENDI PONT SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI BESZÁMOLÓ JÓVÁHAGYÁSA /B NAPIRENDI PONT DÖNTÉS A JEGYZETT TŐKE ,- FT RA TÖRTÉNŐ FELEMELÉSÉRŐL 127 7/C NAPIRENDI PONT DÖNTÉS A PTK. RENDELKEZÉSEIVEL ÖSSZHANGBAN ÁLLÓ TOVÁBBMŰKÖDÉSÉRŐL /D NAPIRENDI PONT SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSRŐL SZÓLÓ 15/2013. (V.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA /E NAPIRENDI PONT KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA /F NAPIRENDI PONT AZ ÚJ ALAPÍTÓ OKIRAT ELFOGADÁSA. 140

6 7/G NAPIRENDI PONT ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ FELHATALMAZÁSA AZ ELJÁRÁSI FELADATOK INTÉZÉSÉRE NAPIRENDI PONT AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ALAPÍTOTT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓI DÍJAZÁSÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA NAPIRENDI PONT AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ALAPÍTOTT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGJAI TISZTELETDÍJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA NAPIRENDI PONT ÖNKORMÁNYZATI RENDELETALKOTÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS A PÉNZMARADVÁNY FELHASZNÁLÁSÁRÓL. (AZ ELŐTERJESZTÉS KÜLÖN ÁLLOMÁNYKÉNT TALÁLHATÓ.) NAPIRENDI PONT SÁRVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ DÖNTÉS NAPIRENDI PONT A SÁRVÁR III. SZÁMÚ HÁZI GYERMEKORVOSI KÖRZET ELLÁTÁSÁRA KÖTENDŐ NAPIRENDI PONT SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI KÖZBESZERZÉSEIRŐL SZÓLÓ STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS JÓVÁHAGYÁSA NAPIRENDI PONT NEMZETI MOBILFIZETÉSI ZRT.-VEL KÖTENDŐ SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA NAPIRENDI PONT BÉRLETI SZERZŐDÉS KÖTÉSE A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT-VEL NAPIRENDI PONT A SÁRVÁR, ADY U. 12. SZ. ALATTI (HRSZ. 166.) INGATLAN TELEKRÉSZÉNEK ÉRTÉKESÍTÉSE NAPIRENDI PONT TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS A SÁRVÁR, MAGYARI ISTVÁN U. 11. SZÁM ALATTI TÁRSASHÁZI INGATLAN (HRSZ. 1964) TETŐTERE BEÉPÍTÉSÉHEZ NAPIRENDI PONT VÉTELI AJÁNLAT A VASIVÍZ ZRT. RÉSZVÉNYEK MEGVÁSÁRLÁSÁRA. (AZ ELŐTERJESZTÉS KÉSŐBB KERÜL FEL A HONLAPRA) NAPIRENDI PONT VIRÁGOS SÁRVÁRÉRT KÖRNYEZETSZÉPÍTŐ VERSENY MEGHIRDETÉSE NAPIRENDI PONT AZ ÓVODAI CSOPORTOK MAXIMÁLIS LÉTSZÁMA ÁTLÉPÉSÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE. 256

7 Beszámoló a képviselő-testület április 24-i ülése óta történt jelentősebb eseményekről Egy tucatnyi sportágban, körülbelül nyolcszáz vállalkozó kedvű sportbarát tette próbára magát az idei városi sportnapon. A Mozdulj Sárvár! programsorozat keretén belül megrendezett sporthétvége április én zajlott. Április 27-én Szent György napi borversenyt szerveztek a Nádasdy-várban. Április én megtörtént az általános iskolákba történő beiratkozás. A Nádasdy Tamás Általános Iskolába 59 gyermeket írattak be a szülők, itt 2 első osztály indul szeptemberben. A Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskolában szeptembertől 2 első osztály indul, összesen 29 gyermekkel. A Szent László Katolikus Általános Iskola tájékoztatása alapján az intézménybe a következő tanévre beiratkozott első osztályosok száma: 50, ez 2 osztály indítását jelenti. Április én zajlott Sárváron az óvodai beíratás. Fenti napokon a Vármelléki Óvodába 76 gyermek, a Petőfi Úti Óvodába 51 gyermek felvételét kérelmezték a szülők. A felvételi kérelem elbírálásáról május 30-ig döntenek az óvodavezetők, melyről a szülőket írásban értesítik. Április 30-án Sárváron is elballagtak a végzős diákok. A Tinódi Gimnázium 5 osztályából 144 diák, a Barabás Szakközépiskola 7 végzős osztályából 140 diák vett búcsút az iskolapadtól. Április 30-án újabb, nem csak turistákat csalogató látványossággal bővült a sárvári Csónakázó-tó. A gyermekjátszótér mellett ezentúl a felnőttek is erősíthetik izmaikat a tucatnyi fitneszgépen. A felnőtt játszótér olyan hasznos időtöltést kínál, ami az egészségtudatos életmód felé orientál és egy tökéletes közösségteremtő lehetőség. Magyar rekord született Sáváron április 30-án! Mintegy félezer ember vett részt a sárvári májusfa - állítási rekordkísérletben, amelynek keretében 25 májusfát állítottak fel a várparkban. Egészségklub április 30-áre szervezte a könyvtárba Sonnleitner Károly A homloklebeny: az agy koronája című előadását április 30-án volt a megnyitója a sárvári Nádasdy-vár Folyosó Galériájába Börner Ildikó és Bráder Tamás festőművészek Stílusok találkozása című kiállításának. A május elsejei program hagyományosan a sárvári fúvósok városi ébresztőjével kezdődött. A rendezvények délután kettő órától a várban folytatódtak. A majálist a szervezők a Méhek Napjának rendezvényével is összekötötték. A város civil szervezetei a sárvári várudvaron mutatták be tevékenységüket. A szervezők a majálison kézműves foglakozásokat, játszóházi programokat is kínáltak a gyermekeknek. A várudvar színpadán sárvári művészeti-, és sportegyesületek adtak műsort. Első alkalommal rendezték meg Sárváron a május 2-3-án a Nyitnikék fesztivált. Pénteken délután kettő órakor az arborétumban kezdődtek a programok. Volt kertészeti bemutató, közös, családi mandala-virágszőnyegkészítés, tai chi bemutató és teakóstoló. A pénteki napot a Sárvári Vonósok arborétumi koncertje zárta. A program szombaton folytatódott kertészetek, virágboltok, dísznövényüzletek kitelepülésével, borozgatással, helyi termékek vásárával, ehető virágok kóstolásával.

8 2014. május 4-én volt a megnyitója a sárvári Nádasdy-vár Galeria Arcis kiállítótermébe Rasperger József grafikusművész Időrendben című kiállításának. Immár negyedik alkalommal rendezte meg Születés ünnepe rendezvény- sorozatát a Sárvári Járási Népegészségügyi Intézet. Programjukat idén is az édesanyák ünneplésének napjához, Anyák napjához közel szervezték meg május 5-9. között. A Nagy Háború kitörésének 100. évfordulója alkalmából kiállítás nyílt május 9-én Benkő Sándor fotóriporter Doberdóban készült fotóiból, melyhez több kísérő esemény is csatlakozott. A Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében május 11-én a zeneiskola nagytermébe, Ferge Béla tartott kreatív zenei előadást. Sárvár, május 15. Kondora István sk.

9 JELENTÉS a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 57/2014. /III.27./ számú határozatában a képviselő-testület elhatározta, hogy Dr. Markovics Zsuzsanna 9600 Sárvár, Batthyány u. 3. szám alatti lakos azon vételi ajánlatát, melyet a Sárvár, Batthyány u. 3. 1/2. szám alatti 140/A/3 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú bérlakás - a határozat mellékletét képező alaprajzon megjelölt - 9 m2 méter alapterületű helyiségrészének ,- Ft vételáron történő megvásárlására terjesztett elő, elfogadja. Az adásvétellel, a társasházi alapító okirat módosítással valamint az építési munkálatokkal járó valamennyi költség Dr. Markovics Zsuzsannát terheli. Az adásvételi szerződést és a társasházi alapító okiratot 30 napon belül kell előterjeszteni. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a társasházi szerződés a társasházi alapító okirat valamint az adásvételi szerződés aláírására. Az adásvételi szerződés aláírásra került án. A társasháztulajdont alapító okirat módosítása folyamatban van. A vételár május 7-én megfizetésre került. 58/2014. /III.27./ számú határozatában a képviselő-testület elhatározta, hogy Zsákai Károly 9600 Sárvár, Petőfi u. 25. szám alatti lakos által a 3136/4/A/5 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú, általa bérelt - így elővásárlási jogával érintett helyiségre benyújtott vételi ajánlatát Ft vételár mellett elfogadja. A képviselő-testület 30 napos határidőt állapít meg az adásvételi szerződés Sárvár város Önkormányzata részre történő megküldésére. Az adásvételhez kapcsolódó valamennyi költséget a vevő viseli. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a határozatnak megfelelő adásvételi szerződés valamint a szükséges jognyilatkozatok aláírására. A képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2013. (II.18.) önkormányzati rendelet soron következő módosításakor a rendeletből és ezzel egyidejűleg az önkormányzat vagyonkimutatásából-nyilvántartásából is törölje az ingatlant. Az adásvételi szerződés aláírásra került én. A vételár április 18-án megfizetésre került. 78/2014. (III.27.) számú határozatában a képviselő-testület április re tűzte ki az óvodai beíratás időpontját. Fenti időpontokban a Vármelléki Óvodába 76 gyermek, a Petőfi Úti Óvodába 51 gyermek felvételét kérelmezték a szülők. A felvételi kérelem elbírálásáról május 31-ig döntenek az óvodavezetők, melyről a szülőket írásban értesítik. Sárvár, május 15. dr. Szijártó Valéria sk.

10 TÁJÉKOZTATÓ az átruházott és saját hatáskörben hozott előirányzat-módosítási döntésekről I. Átruházott hatáskörben hozott döntések: 1. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.17.) számú rendelet 16.. (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra esetenként és intézményenként vagy feladatonként e Ft összeg erejéig, 2. a rendelet 16.. (2) bekezdése értelmében a képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak előirányzat-módosítási és a kiadásai előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát esetenként és intézményenként vagy feladatonként e Ft összeg erejéig a Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságra ruházta át, 3. a rendelet 6.. (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület a céltartalékok között a Nádasdy-Vár felújítási keretére (9. melléklet felhalmozási célú céltartalék 1. pont) tervezett előirányzatáról való döntést a polgármesterre ruházta át. Az e hatáskörökben február 16-a és április 30-a között hozott döntések a következők: 1. Sárvár város Önkormányzata évi költségvetésébe - GPS készülék beszerzése Sárvár város Önkormányzata évi költségvetésébe - húsvéti utalványok előirányzatának kiegészítése Sárvár város Önkormányzata évi költségvetésébe - látványtérkép szerzői jog Sárvár város Önkormányzata évi költségvetésébe - állami ingatlan-nyilvántartási térkép adatbázis használati jog Összesen: az önkormányzat általános tartalékának előirányzata terhére. Sárvár város Önkormányzata évi költségvetésébe - támogatási kölcsön nyújtása Sárvár város Önkormányzata évi költségvetésébe - Sárvár, Kossuth tér 5. külső homlokzat-felújítás támogatása Összesen: előző években képződött költségvetési maradvány terhére. 74 e Ft 913 e Ft 483 e Ft e Ft e Ft e Ft 406 e Ft e Ft

11 2. 61/2014. (II. 16.) számú bizottsági határozat Sárvár város Önkormányzata évi költségvetésébe - önkormányzati bérlakás bérlő általi ráfordítás megtérítése 64/2014. (II. 16.) számú bizottsági határozat Városgazdálkodás évi költségvetésébe - Sárvár, Batthyány u. 29. közüzemi számláinak megtérítése 65/2014. (II. 16.) számú bizottsági határozat Városgazdálkodás évi költségvetésébe - Sárvár, Móricz Zs. u. 4. közüzemi számláinak megtérítése 135/2014. (III. 13.) számú bizottsági határozat Sárvár város Önkormányzata évi költségvetésébe - Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Non-profit Kft. tagdíj 139/2014. (III. 13.) számú bizottsági határozat Sárvár város Önkormányzata évi költségvetésébe - Sárvár, Batthyány u. 52. homlokzat-felújítás támogatása Összesen: előző években képződött költségvetési maradvány terhére. 86/2014.(II. 24.) számú bizottsági határozat Sárvár város Önkormányzata évi költségvetésébe - Sárvár, Nádasdy u. 29. bontási kiadásai 88/2014. (II. 27.) számú bizottsági határozat Sárvár város Önkormányzata évi költségvetésébe - virágágyások talaj előkészítési és ültetési munkái 89/2014.(II. 27.) számú bizottsági határozat Sárvár város Önkormányzata évi költségvetésébe - fűnyírási és kaszálási feladatok ellátása 144/2014.(III. 13.) számú bizottsági határozat Városgazdálkodás évi költségvetésébe - önkormányzati bérlakások közüzemi díjhátralékai Összesen: az önkormányzat általános tartaléka terhére. 250 e Ft 534 e Ft 241 e Ft e Ft 180 e Ft e Ft 760 e Ft e Ft e Ft 230 e Ft e Ft 3. Nádasdy-Vár Művelődési Központ és Könyvtár évi költségvetésébe - Nádasdy-Vár belső útjának felújítása az önkormányzat céltartaléka terhére e Ft. II. Saját hatáskörben hozott döntések: Az önkormányzat a évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 17.) számú rendelet 15.. (1)-(6) bekezdése tartalmazza az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek évi költségvetési előirányzatainak saját hatáskörű módosítására vonatkozó szabályozást. E rendelet 15.. (7) bekezdése szerint a saját hatáskörben hozott

12 átcsoportosításokról az intézmények a felügyeleti szervet kötelesek 60 napon belül értesíteni, és erről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az e hatáskörökben február 18-a és április 30-a között hozott döntések a következők: 1. Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: önállóan működő költségvetési szerv: átcsoportosítás oka: Városgazdálkodás Gondozási és Családsegítő Központ bevételi kiesés Kiemelt előirányzat/kiadásnem megnevezése előirányzat növekedése előirányzat csökkenés dologi kiadás e Ft személyi juttatások e Ft munkáltatót terhelő járulékok 627 e Ft Összesen: e Ft e Ft Sárvár, május 15. (: K o n d o r a István :)

13 1. napirendi pont Beszámoló Sárvár város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról. RENDŐRKAPITÁNYSÁG SÁRVÁR 9600 Sárvár Ady E. u. 3 Pf.:30 BM 03-26/44-30, városi: 06-95/ BM 03-26/44-95, városi:06-95/ Szám: 18040/1271/3/2014. ált. B E S Z Á M O L Ó Sárvár város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Engedjék meg, hogy beszámoljak a évi bűnügyi, közbiztonsági és közlekedési helyzetről, értékeljem a Sárvári Rendőrkapitányság (továbbiakban: Rendőrkapitányság) munkáját, elért eredményeit. A Rendőrkapitányság személyi állománya a 2013-as évben is arra törekedett, hogy városunk magas színvonalú közrendjét, közbiztonságát megőrizze, a személy- és vagyonbiztonságot a jogkövető lakosság számára garantálja. A város, illetve vonzáskörzete turisztikai, idegenforgalmi jellegéből adódó fokozott elvárások egyértelműen meghatározták számunkra azon kihívásokat, amelyeknek meg kellett felelnünk. Prioritásként kezeltük a fentieken túlmenően a magán- és köztulajdon vagyonbiztonságát, az idősek és az egyedül élők esetében a sértetté válás minimalizálását, a frekventált területek fokozott rendőri ellenőrzését. Az elvégzett munkáknak köszönhetően nőtt a helyi lakosság biztonságérzete. Örömmel jelenthetem, hogy leszámolásos jellegű cselekmények, fegyveres rablások, pénzintézet elleni támadások, a köznyugalmat súlyosan megzavaró bűncselekmények városunkban az elmúlt évben sem történtek. A helyi kisebbség számára is biztosítottuk a nyugodt életkörülményeket, sérelmükre atrocitást nem követtek el. A helyi fokozott elvárásoknak megítélésem szerint minőségében megfeleltünk, elöljáróink tavalyi évi munkánkat kiegyensúlyozottnak, eredményesnek, jó színvonalúnak értékelték.

14 Szakembergárdánk erőfeszítéseit az önkormányzatok előtti beszámolók során a helyi közélet szereplői pozitívan értékelték, és a jogkövető lakosságtól is hasonló visszajelzések érkeztek. Az év során Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumokat tartottunk. E konzultációs jellegű rendezvényeken megfogalmazott észrevételek és közbiztonsági tárgyú javaslatok a napi munkában hasznosításra kerültek, a kölcsönös párbeszédhez elengedhetetlen személyes kapcsolatok tovább erősödtek. A napi munkavégzés során vezetőtársaim a közterületi jelenlét növelése érdekében törekedtek a megfontoltabb szolgálatszervezésre, és a rendelkezésünkre álló eszközök eredménycentrikus, célirányos és költségtakarékos felhasználására. A tavalyi évre kitűzött céljaink megvalósulását az alábbiak szerint értékelem: Munkatársaim tevékenységük során továbbra is a vagyon elleni jogsértések, és az erőszakos, garázda jellegű jogsértések megakadályozására, felderítésére fektették a legnagyobb hangsúlyt. Egyre több esetben tapasztaljuk, hogy a lakóközösségben élők jobban odafigyelnek értékeikre, a másik tulajdonára. Itt említeném meg, hogy elmúlt évben kollégáim sikeresen realizáltak egy betörői kört, akik javarészt a város területén illetve annak vonzáskörzetében tevékenykedtek. Számlájukra írható több betöréses lopás, valamint az előző években történt két rablás elkövetése is. Törekedtünk a folyamatos közterületi jelenlét megteremtésére, a főbb idegenforgalmi célterületek fokozott ellenőrzésre, a bűnös szándékkal ide érkezők kiszűrésére, a jogsértések megelőzésére. Kollégáim kellő határozottsággal, ugyanakkor a jogkövető állampolgárok vonatkozásában kulturáltan és kellő humánummal intézkedtek, állampolgári bejelentés, illetve panasz rendőri intézkedésre vonatkozóan e tekintetben nem érkezett. A közlekedésbiztonság terén sikerült a korábban elért eredményeket stabilizálni, a halálos kimenetelű balesetek tekintetében javítani. A veszélyeztetett útszakaszokra fókuszáltuk erőinket, ellenőrzéseink elsősorban a balesetek megelőzését, illetve az ittas vezetők kiszűrését szolgálták. A társhatóságokkal és az egyéb társadalmi szervezetekkel való együttműködésünket továbbra is példaértékűnek értékelem. A polgárőrséggel fenntartottuk azt a hatékony együttműködést, mely érezhetően tovább erősítette városunk közbiztonságának stabilitását. A nagyszabású helyi rendezvények biztosításában közreműködtek, jelzéseikkel és észrevételeikkel folyamatosan segítették szakembergárdánkat, elsősorban a tulajdon elleni jogsértések felderítésében. Bűn- és baleset megelőzés tekintetében kollégáim minden lehetséges fórumot igénybe vettek, ahol a lakosságot széles körben tájékoztatták az aktuális problémákról illetőleg a különböző elkövetői magatartások elleni védekezésről, a jogszabályok változásairól. Napjaink elvárásának megfelelő kulturált ügyfélfogadásra törekedtünk, ügyintézéseink során a szakszerűséget és az emberközpontúságot tekintettük prioritásnak.

15 A tavalyi évben is minden erőnkkel azon voltunk, hogy elért eredményeinket megtartsuk, és városunk jó hírnevét a közbiztonság garantálásával is öregbítsük. I. A közbiztonsági helyzet értékelése 1. Sárvár város bűnügyi helyzete, a bűnüldöző munka A regisztrált bűncselekmények számának alakulása. Rendőrkapitányságunk működési területén az ismertté vált bűncselekmények száma ENYÜBS országos adatai alapján a évben 747 volt, ami 3,7 %-os csökkenés az előző évihez képest. Az ismertté vált bűncselekmények 53,15 %-át, 397-et Sárvár városában követték el A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya. A Rendőrkapitányság illetékességi területén a 100 ezer lakosra vetített bűncselekmények száma a évben 1913,6, amely mutató alapján Rendőrkapitányságunk illetékességi területe megyénkben a közepesen fertőzöttek közé sorolható. Ez az arányszám hosszabb távon kiegyenlítődve állandóságot mutat A regisztrált bűncselekmények számának alakulása egyes településtípusok vonatkozásában. A Rendőrkapitányság illetékességi területén a évben elkövetett jogsértések 53,15 %-át Sárváron követték el, míg a korábbi évben ez a szám 53,18 % volt. A két érték állandóságot mutat, nagyságrendje arányban áll a városnak a járásban betöltött szerepével, a lakosság számával és az intézmények, kereskedelmi egységek és vendéglátóhelyek számarányával. Az elmúlt évben a bűncselekmények száma Sárvár városban 13 esettel kevesebb volt, mint az előző évben. A jövőre nézve is igényként jelentkezik úgy a Rendőrség, mint a lakosság részéről, hogy Sárváron a fenti számokba növekedés ne következzen be, elsődleges törekvésünk, hogy a csökkenő trendet megőrizzük A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények számának alakulása. A lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló közterületen elkövetett bűncselekmények száma a évben 103, míg a évben 87 volt. Ezek a számok az elmúlt öt évet tekintve 117 és 87 között mozogtak, így a növekedés nem jelez trendfordulót, de indokolja, hogy fokozottan kövessük figyelemmel a káros folyamatokat A város területén regisztrált kiemelt bűncselekmények számának alakulása. A bűnözés összetételében és szerkezetében lényeges változás nem történt az elmúlt időszakban. Az elkövetett bűncselekmények nagyobb részét továbbra is a vagyon elleni jogsértések teszik ki. Sárváron továbbra is a vagyon elleni cselekmények vannak többségben, aminek döntő hányadát a lopás teszi ki, amelynek száma a tárgyévben jelentősen csökkent(172-ről 150-re) A lakásbetörések száma a lopás számához hasonlóan csökkenést mutat.(27-ről 20-ra) Elmondható, hogy eme két kategória befolyásolja legfőképp a lakosság szubjektív biztonságérzetét, kollégáimmal azon vagyunk, hogy ezt a számot próbáljuk évről évre csökkenteni.

16 Sárvár városban a rablások száma az előző évhez viszonyítva csökkenést mutat. A bázisévben két esetben, míg a 2013-as évben nem rendeltünk el nyomozást ilyen bűncselekmény miatt. A lakosságot irritáló garázda magatartások száma minimálisan ugyan, de csökkent 24-ről 23-ra. Az alkoholos befolyásoltság e cselekményeknél még mindig meghatározó szerepet játszik. A testi sértések száma szinte stagnálást mutat (kilencről tízre emelkedett), azonban a súlyos testi sértés vonatkozásában 50%-os csökkenés mutatkozik (hatról háromra). Megemlíteném Sárvár vonatkozásában, hogy a évben, három esetben kezdeményeztünk eljárást jármű önkényes elvétele miatt. Ebből két esetben sikeresen realizáltuk a cselekmény elkövetőjét, egy helyi fiatal férfit, akinek számlájára még több vagyon elleni bűncselekmény elkövetése is felróható volt. Itt azonban nem mehetünk el amellett, hogy a fenti deliktumok esetében a sértettek hanyagsága nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a sérelmükre elkövessék a bűncselekményeket. Mindhárom esetben megállapítást nyert, hogy a gépjárművek nyitott állapotban voltak az indító kulcsot és a gépkocsi iratait a tulajdonos a járműben hagyta, jelentősen megkönnyítve ezzel az elkövetők tevékenységét. A kábítószerrel visszaélés bűncselekmények száma stagnálást mutat. A bűnözés ezen vállfaja városunkban nem mondható jelentősnek, az még mindig egy szűk, általunk ismert fogyasztói réteghez köthető. A büntetőeljárások során lefoglalt ún. herbál anyag a szakértői vizsgálatok megállapításai alapján nem tartalmazott olyan mértékben kábító hatású összetevőt, amely elérte volna a hatályos normákban foglalt alapértéket. A kemény drogok vonatkozásában területünk fertőzöttsége nem számottevő. A 2013-as évben sikeresen realizáltunk egy termesztőt, aki a Rendőrkapitányság illetékességi területén található, családi házának pincéjében alakított ki termesztésre alkalmas helyet. A sikeres realizálást követően a jelentős mennyiségre tekintettel az eljárás lefolytatására a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság rendelkezett hatáskörrel, így az ügyet átadtuk számukra. Visszaélés kábítószerrel bűncselekmény miatt (terjesztői magatartás) nem indítottunk eljárást. Fontos előrelépésként értékeljük, hogy a gyermekkorú és fiatalkorú tettesek által elkövetett deliktumok előző évekre jellemző súlyossága, brutalitása csökkent, amely pozitív irányú tendencia fenntartása a évben is prioritást élvez tevékenységünkben A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények áttekintése. Meg kell említeni, hogy az internet egyre szélesebb körű használatával megszaporodtak az annak segítségével elkövetett jogsértések, jellemzően csalások. A 2013-as évben sikeresen fejeztünk be egy ilyen jellegű nyomozást, amelyben az elkövető 84 esetben tévesztette meg jóhiszemű vásárlóit az ország területén. Idegenforgalmunk, lakosságunk nyugalma feltétlenül megköveteli, hogy a legveszélyeztetettebb területek folyamatos rendőri ellenőrzés alá essenek, aminek eleget is tettünk. Célunk, hogy továbbra is megakadályozzuk az utazó bűnözők térnyerését.

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 23-án /csütörtök/ 16.00 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart,

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. április 17-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. április 17-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. április 17-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.szeptember 25-én (kedd) 14 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

MEGHÍVÓ. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.szeptember 25-én (kedd) 14 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.szeptember 25-én

Részletesebben

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről VÁCI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 2600 Vác, Zrínyi utca 7. Levélcím: 2601 Vác, Pf. 266 Tel: 27/501-955, BM: 03-30-3510 E-mail: latorovszkyg@pest.police.hu Szám: 13100-233/2015. ált. Ö N K O R M Á N Y Z AT

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések: 92/2015. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.évi CLXII. tv.

Részletesebben

:7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf: 124 : 74/501-155, BM: 23/36-10, Fax: 23/36-90 :pilisig@tolna.police.hu. Beszámoló

:7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf: 124 : 74/501-155, BM: 23/36-10, Fax: 23/36-90 :pilisig@tolna.police.hu. Beszámoló RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD :7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf: 124 : 74/501-155, BM: 23/36-10, Fax: 23/36-90 :pilisig@tolna.police.hu Szám: 17010-753/2014. ált. A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente

Részletesebben

I. A BŰNÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE...5 1. A bűnügyi helyzet struktúrája...5 1.1. A regisztrált bűncselekmények száma és aránya...5 1. 2.

I. A BŰNÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE...5 1. A bűnügyi helyzet struktúrája...5 1.1. A regisztrált bűncselekmények száma és aránya...5 1. 2. ,20 ÓZDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 3601 Ózd, Jászi Oszkár út 2. Pf.: 112 Tel: (48) 570-071, BM tel:(31) 52-40, Fax.: (48) 570-071/52-85 e-mail: drvargal@borsod.police.hu Szám: 05070/901-2013. ált. B E

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB nyílt ülés Képviselő-testület egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁGI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Részletesebben

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó Képviselő-testületi

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 1-jei rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 1-jei rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 1-jei rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

NYIL V ÁNOS ÜLÉS napirendje

NYIL V ÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz. : l 571/2015. Előadó: Belanka Zsolt Mell: 1 db beszámoló Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/277/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 04-i nyilvános ülésére Tárgy: A Rendőrkapitányság tájékoztatója Tapolca közrendjéről, közbiztonságáról

Részletesebben

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-én (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó Képviselő-testületi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 88/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2011. MÁRCIUS 31-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. ELŐ TERJESZTÉS

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. ELŐ TERJESZTÉS Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. Szám: 02/79-35/2007. ELŐ TERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Tárgy: Veszprém Megyei

Részletesebben

BEVEZETÉS I. VEZETÉS-IRÁNYÍTÁS

BEVEZETÉS I. VEZETÉS-IRÁNYÍTÁS BEVEZETÉS Miskolc Megyei Jogú Város az Észak-Kelet Magyarországi régió meghatározó központja, még mindig jelentős ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi központ, s mint szívesen hivatkozunk rá, immár autópályán

Részletesebben

Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház

Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház Szám: 09030-0/ 1366-1/2013. ált. Jóváhagyom: Dr.Gyurosovics József r.dandártábornok rendőrségi főtanácsos címzetes főiskolai docens megyei főkapitány BESZÁMOLÓ HAJDÚHADHÁZ

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 22-én (csütörtök) 16.00 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 453-3/2014.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 940-4/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló Baranya megye 2006. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság

Részletesebben

+TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

+TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE +TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 53-13/2012.

Részletesebben

Rendõrkapitányság 2005. évi beszámolója, az

Rendõrkapitányság 2005. évi beszámolója, az GYŐRI RENDŐRKAPITÁNYSÁG * 9024 Győr, Zrínyi út 54. ((96) 520-000 ( BM: (21) 10-55 ( Fax: (96) 520-000/10-57 e-mail: hollos@orfk.b-m.hu idegenforgalmi Szám:321-21-2/2006. ált. Rendõrkapitányság Tárgy: A

Részletesebben

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről SZÉKESFEHÉRVÁRI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 3. Telefon: 22/541-600 BM telefon: 22/2331 Fax: 22/2333 szekesfehervarrk@fejer.police.hu Szám: 07010/ 8111 /2013.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 30-án (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2015. április 30-án (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 4787/2015. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. április 30-án (csütörtök) 18.00 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY : 8300 Tapolca, Ady Endre utca 2. 8301 Tapolca Pf.: 125 : +36/87/412-322 Fax:+36/87/412-322 E-mail cím : horvathjozseftapolca@veszprem.police.hu Szám:19040/

Részletesebben

BŰNÜGYI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE

BŰNÜGYI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE Bevezető BEVEZETŐ A Mátészalkai Rendőrkapitányság a rendőrség számára az Alkotmányban meghatározott bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladatai 890,91 km2, 92,3/fő/km2 népsűrűségű

Részletesebben

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 6400-Kiskunhalas, Mártírok útja 25., Pf.: 3. : 06-77/423-255 BM : 03-33/68-10, Fax: 03-33/69-48 E mail:molnárl@bacs.police.hu Szám: 03060-6301/2014. Ált.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ FEHÉRGYARMAT RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 4900Fehérgyarmat Kiss E út 4-6. Tel. BM: (03/32)67-20 Városi: (06/44)364-211 Fax.

BESZÁMOLÓ FEHÉRGYARMAT RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 4900Fehérgyarmat Kiss E út 4-6. Tel. BM: (03/32)67-20 Városi: (06/44)364-211 Fax. RENDŐRKAPITÁNYSÁG FEHÉRGYARMAT 4900Fehérgyarmat Kiss E út 4-6. Tel. BM: (03/32)67-20 Városi: (06/44)364-211 Fax. BM: (03/32)67-39 Száma: 0/146-2009.ált. BESZÁMOLÓ a Fehérgyarmati Rendőrkapitányság 2008.

Részletesebben