M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 2. Tájékoztató a Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség évi tevékenységéről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 2. Tájékoztató a Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi tevékenységéről."

Átírás

1 M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete május 22-én /csütörtök/ órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre meghívom. Napirend előtt: A polgármester beszámol a két ülés között történt jelentősebb eseményekről, tett intézkedésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. N A P I R E N D: 1. Beszámoló Sárvár város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról. Előadó: Fekete Géza rendőr alezredes, kapitányságvezető 2. Tájékoztató a Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség évi tevékenységéről. Előadó: Kovács Levente tűzoltó alezredes, kirendeltség-vezető 3. Beszámoló Sárvár Város tűzvédelmi helyzetéről és a Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság évi tevékenységéről. Előadó: Pintér Richárd tűzoltó százados, tűzoltóparancsnok 4. A Sárvári Gyógyfürdő Kft.: a) Mérlegbeszámolójának jóváhagyása. (Az előterjesztés külön állományként található a zárt ülés anyagai között.) b) Beszerzési és közbeszerzési szabályzatának jóváhagyása. c) évi közbeszerzési tervének jóváhagyása. d) évi közbeszerzéseiről szóló statisztikai összegzés jóváhagyása. Előadó: Vancsura Miklós ügyvezető igazgató 5. A Sárvár Távhő Kft.: a) Mérlegbeszámolójának jóváhagyása. (Az előterjesztés külön állományként található a zárt ülés anyagai között.) b) évi közbeszerzéseiről szóló statisztikai összegzés jóváhagyása. Előadó: Takó László ügyvezető igazgató

2 6. A Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft.: a) Mérlegbeszámolójának jóváhagyása. (Az előterjesztés külön állományként található a zárt ülés anyagai között.) b) évi közbeszerzéseiről szóló statisztikai összegzés jóváhagyása. c) A Sárvári Zöld Pont Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés és hulladékszállítási szerződés módosítása. Előadó: Pintér László ügyvezető igazagtó 7. A Sárvári Média Műsorszolgáltató és Lapkiadó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséhez szükséges döntések: a) A számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása. (Az előterjesztés külön állományként található a zárt ülés anyagai között.) b) A jegyzett tőke ,- Ft ra történő felemelése. c) Döntés a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről. d) A helyi közművelődésről szóló 15/2013. (V.27.) önkormányzati rendelet módosítása. e) A közhasznú jogállás évi CLXXV. tv.- ben szabályozott feltételeinek való megfelelés. f) Az új alapító okirat elfogadása. g) Eljárási teendők. Előadó: dr. Szijártó Valéria jegyző 8. Az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok ügyvezető igazgatói díjazásának felülvizsgálata. Előadó: Kondora István polgármester 9. Az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok felügyelő bizottsági tagjai tiszteletdíjának felülvizsgálata. Előadó: Kondora István polgármester 10. Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról és a pénzmaradvány felhasználásáról. (Az előterjesztés külön állományként található.) Előadó: Kondora István polgármester 11. Sárvár város településrendezési eszközeinek módosítása eljárást megindító döntés. Előadó: Kondora István polgármester

3 12. A III. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés jóváhagyása. Előadó: Kondora István polgármester 13. Sárvár város Önkormányzatának évi közbeszerzéseiről szóló statisztikai összegezés jóváhagyása. Előadó: dr. Szijártó Valéria jegyző 14. Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel kötendő szolgáltatói szerződés jóváhagyása. Előadó: Kondora István polgármester 15. Bérleti szerződés kötése a Telenor Magyarország Zrt-vel. Előadó: Kondora István polgármester 16. A Sárvár, Ady u. 12. sz. alatti (hrsz. 166.) ingatlan telekrészének értékesítése. Előadó: Kondora István polgármester 17. Tulajdonosi hozzájárulás a Sárvár, Magyari István u. 11. szám alatti társasházi ingatlan (hrsz. 1964) tetőtere beépítéséhez. Előadó: Kondora István polgármester 18. Vételi ajánlat a VASIVÍZ ZRt. részvények megvásárlására. (Az előterjesztés később kerül fel a honlapra) Előadó: Kondora István polgármester 19. Virágos Sárvárért környezetszépítő verseny meghirdetése. Előadó: Máhr Tivadar alpolgármester 20. Az óvodai csoportok maximális létszáma átlépésének engedélyezése. Előadó: Máhr Tivadar alpolgármester 21. Egyebek. Napirend után: Kérdések, bejelentések.

4 Zárt ülés: 1. A Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola igazgatói pályázatának véleményezése. (A pályázat külön állományként található a zárt ülések anyagai között.) Előadó: Máhr Tivadar alpolgármester 2. Önkormányzati kitüntetések adományozása (Pedagógus-nap, Semmelweis nap, Szociális munka napja alkalmából.) (A melléklet külön állományként található a zárt ülések anyagai között.) Előadó: Kondora István polgármester 3. A Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. Hulladék szállítás, kezelés tárgyú közbeszerzési eljárásában az eljárást lezáró döntés jóváhagyása. (Helyszíni kiosztás.) Előadó: Kondora István polgármester 4. A Sárvári Gyógyfürdő Kft. ajánlatkérő Csúszdapark fejlesztés tárgyú közbeszerzési eljárásában az eljárást lezáró döntés jóváhagyása. (Helyszíni kiosztás.) Előadó: Kondora István polgármester Sárvár, május 15. /: Kondora István :/ Polgármester

5 Tartalomjegyzék BESZÁMOLÓ 7 JELENTÉS 9 AZ ÁTRUHÁZOTT ÉS SAJÁT HATÁSKÖRBEN HOZOTT ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSI DÖNTÉSEKRŐL NAPIRENDI PONT BESZÁMOLÓ SÁRVÁR VÁROS KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL, ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL NAPIRENDI PONT TÁJÉKOZTATÓ A SÁRVÁRI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL NAPIRENDI PONT BESZÁMOLÓ SÁRVÁR VÁROS TŰZVÉDELMI HELYZETÉRŐL ÉS A SÁRVÁRI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL NAPIRENDI PONT A SÁRVÁRI GYÓGYFÜRDŐ KFT.: 48 A/ MÉRLEGBESZÁMOLÓJÁNAK JÓVÁHAGYÁSA. 48 4/B BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATÁNAK JÓVÁHAGYÁSA. 51 4/C ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSA. 60 4/D2013. ÉVI KÖZBESZERZÉSEIRŐL SZÓLÓ STATISZTIKAI ÖSSZEGZÉS JÓVÁHAGYÁSA NAPIRENDI PONT A SÁRVÁR TÁVHŐ KFT.: 78 /A MÉRLEGBESZÁMOLÓJÁNAK JÓVÁHAGYÁSA. 78 5/B ÉVI KÖZBESZERZÉSEIRŐL SZÓLÓ STATISZTIKAI ÖSSZEGZÉS JÓVÁHAGYÁSA NAPIRENDI PONT A SÁRVÁRI ZÖLD PONT NONPROFIT KFT.: 96 /A MÉRLEGBESZÁMOLÓJÁNAK JÓVÁHAGYÁSA. 96 6/B ÉVI KÖZBESZERZÉSEIRŐL SZÓLÓ STATISZTIKAI ÖSSZEGZÉS JÓVÁHAGYÁSA. 98 6/C A SÁRVÁRI ZÖLD PONT KFT.-VEL KÖTÖTT KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ÉS HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA NAPIRENDI PONT ELŐTERJESZTÉS A SÁRVÁRI MÉDIA MŰSORSZOLGÁLTATÓ ÉS LAPKIADÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGNAK A PTK. RENDELKEZÉSEIVEL ÖSSZHANGBAN ÁLLÓ TOVÁBBMŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DÖNTÉSEKRŐL: 114 7/A NAPIRENDI PONT SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI BESZÁMOLÓ JÓVÁHAGYÁSA /B NAPIRENDI PONT DÖNTÉS A JEGYZETT TŐKE ,- FT RA TÖRTÉNŐ FELEMELÉSÉRŐL 127 7/C NAPIRENDI PONT DÖNTÉS A PTK. RENDELKEZÉSEIVEL ÖSSZHANGBAN ÁLLÓ TOVÁBBMŰKÖDÉSÉRŐL /D NAPIRENDI PONT SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSRŐL SZÓLÓ 15/2013. (V.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA /E NAPIRENDI PONT KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA /F NAPIRENDI PONT AZ ÚJ ALAPÍTÓ OKIRAT ELFOGADÁSA. 140

6 7/G NAPIRENDI PONT ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ FELHATALMAZÁSA AZ ELJÁRÁSI FELADATOK INTÉZÉSÉRE NAPIRENDI PONT AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ALAPÍTOTT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓI DÍJAZÁSÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA NAPIRENDI PONT AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ALAPÍTOTT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGJAI TISZTELETDÍJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA NAPIRENDI PONT ÖNKORMÁNYZATI RENDELETALKOTÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS A PÉNZMARADVÁNY FELHASZNÁLÁSÁRÓL. (AZ ELŐTERJESZTÉS KÜLÖN ÁLLOMÁNYKÉNT TALÁLHATÓ.) NAPIRENDI PONT SÁRVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ DÖNTÉS NAPIRENDI PONT A SÁRVÁR III. SZÁMÚ HÁZI GYERMEKORVOSI KÖRZET ELLÁTÁSÁRA KÖTENDŐ NAPIRENDI PONT SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI KÖZBESZERZÉSEIRŐL SZÓLÓ STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS JÓVÁHAGYÁSA NAPIRENDI PONT NEMZETI MOBILFIZETÉSI ZRT.-VEL KÖTENDŐ SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA NAPIRENDI PONT BÉRLETI SZERZŐDÉS KÖTÉSE A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT-VEL NAPIRENDI PONT A SÁRVÁR, ADY U. 12. SZ. ALATTI (HRSZ. 166.) INGATLAN TELEKRÉSZÉNEK ÉRTÉKESÍTÉSE NAPIRENDI PONT TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS A SÁRVÁR, MAGYARI ISTVÁN U. 11. SZÁM ALATTI TÁRSASHÁZI INGATLAN (HRSZ. 1964) TETŐTERE BEÉPÍTÉSÉHEZ NAPIRENDI PONT VÉTELI AJÁNLAT A VASIVÍZ ZRT. RÉSZVÉNYEK MEGVÁSÁRLÁSÁRA. (AZ ELŐTERJESZTÉS KÉSŐBB KERÜL FEL A HONLAPRA) NAPIRENDI PONT VIRÁGOS SÁRVÁRÉRT KÖRNYEZETSZÉPÍTŐ VERSENY MEGHIRDETÉSE NAPIRENDI PONT AZ ÓVODAI CSOPORTOK MAXIMÁLIS LÉTSZÁMA ÁTLÉPÉSÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE. 256

7 Beszámoló a képviselő-testület április 24-i ülése óta történt jelentősebb eseményekről Egy tucatnyi sportágban, körülbelül nyolcszáz vállalkozó kedvű sportbarát tette próbára magát az idei városi sportnapon. A Mozdulj Sárvár! programsorozat keretén belül megrendezett sporthétvége április én zajlott. Április 27-én Szent György napi borversenyt szerveztek a Nádasdy-várban. Április én megtörtént az általános iskolákba történő beiratkozás. A Nádasdy Tamás Általános Iskolába 59 gyermeket írattak be a szülők, itt 2 első osztály indul szeptemberben. A Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskolában szeptembertől 2 első osztály indul, összesen 29 gyermekkel. A Szent László Katolikus Általános Iskola tájékoztatása alapján az intézménybe a következő tanévre beiratkozott első osztályosok száma: 50, ez 2 osztály indítását jelenti. Április én zajlott Sárváron az óvodai beíratás. Fenti napokon a Vármelléki Óvodába 76 gyermek, a Petőfi Úti Óvodába 51 gyermek felvételét kérelmezték a szülők. A felvételi kérelem elbírálásáról május 30-ig döntenek az óvodavezetők, melyről a szülőket írásban értesítik. Április 30-án Sárváron is elballagtak a végzős diákok. A Tinódi Gimnázium 5 osztályából 144 diák, a Barabás Szakközépiskola 7 végzős osztályából 140 diák vett búcsút az iskolapadtól. Április 30-án újabb, nem csak turistákat csalogató látványossággal bővült a sárvári Csónakázó-tó. A gyermekjátszótér mellett ezentúl a felnőttek is erősíthetik izmaikat a tucatnyi fitneszgépen. A felnőtt játszótér olyan hasznos időtöltést kínál, ami az egészségtudatos életmód felé orientál és egy tökéletes közösségteremtő lehetőség. Magyar rekord született Sáváron április 30-án! Mintegy félezer ember vett részt a sárvári májusfa - állítási rekordkísérletben, amelynek keretében 25 májusfát állítottak fel a várparkban. Egészségklub április 30-áre szervezte a könyvtárba Sonnleitner Károly A homloklebeny: az agy koronája című előadását április 30-án volt a megnyitója a sárvári Nádasdy-vár Folyosó Galériájába Börner Ildikó és Bráder Tamás festőművészek Stílusok találkozása című kiállításának. A május elsejei program hagyományosan a sárvári fúvósok városi ébresztőjével kezdődött. A rendezvények délután kettő órától a várban folytatódtak. A majálist a szervezők a Méhek Napjának rendezvényével is összekötötték. A város civil szervezetei a sárvári várudvaron mutatták be tevékenységüket. A szervezők a majálison kézműves foglakozásokat, játszóházi programokat is kínáltak a gyermekeknek. A várudvar színpadán sárvári művészeti-, és sportegyesületek adtak műsort. Első alkalommal rendezték meg Sárváron a május 2-3-án a Nyitnikék fesztivált. Pénteken délután kettő órakor az arborétumban kezdődtek a programok. Volt kertészeti bemutató, közös, családi mandala-virágszőnyegkészítés, tai chi bemutató és teakóstoló. A pénteki napot a Sárvári Vonósok arborétumi koncertje zárta. A program szombaton folytatódott kertészetek, virágboltok, dísznövényüzletek kitelepülésével, borozgatással, helyi termékek vásárával, ehető virágok kóstolásával.

8 2014. május 4-én volt a megnyitója a sárvári Nádasdy-vár Galeria Arcis kiállítótermébe Rasperger József grafikusművész Időrendben című kiállításának. Immár negyedik alkalommal rendezte meg Születés ünnepe rendezvény- sorozatát a Sárvári Járási Népegészségügyi Intézet. Programjukat idén is az édesanyák ünneplésének napjához, Anyák napjához közel szervezték meg május 5-9. között. A Nagy Háború kitörésének 100. évfordulója alkalmából kiállítás nyílt május 9-én Benkő Sándor fotóriporter Doberdóban készült fotóiból, melyhez több kísérő esemény is csatlakozott. A Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében május 11-én a zeneiskola nagytermébe, Ferge Béla tartott kreatív zenei előadást. Sárvár, május 15. Kondora István sk.

9 JELENTÉS a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 57/2014. /III.27./ számú határozatában a képviselő-testület elhatározta, hogy Dr. Markovics Zsuzsanna 9600 Sárvár, Batthyány u. 3. szám alatti lakos azon vételi ajánlatát, melyet a Sárvár, Batthyány u. 3. 1/2. szám alatti 140/A/3 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú bérlakás - a határozat mellékletét képező alaprajzon megjelölt - 9 m2 méter alapterületű helyiségrészének ,- Ft vételáron történő megvásárlására terjesztett elő, elfogadja. Az adásvétellel, a társasházi alapító okirat módosítással valamint az építési munkálatokkal járó valamennyi költség Dr. Markovics Zsuzsannát terheli. Az adásvételi szerződést és a társasházi alapító okiratot 30 napon belül kell előterjeszteni. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a társasházi szerződés a társasházi alapító okirat valamint az adásvételi szerződés aláírására. Az adásvételi szerződés aláírásra került án. A társasháztulajdont alapító okirat módosítása folyamatban van. A vételár május 7-én megfizetésre került. 58/2014. /III.27./ számú határozatában a képviselő-testület elhatározta, hogy Zsákai Károly 9600 Sárvár, Petőfi u. 25. szám alatti lakos által a 3136/4/A/5 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú, általa bérelt - így elővásárlási jogával érintett helyiségre benyújtott vételi ajánlatát Ft vételár mellett elfogadja. A képviselő-testület 30 napos határidőt állapít meg az adásvételi szerződés Sárvár város Önkormányzata részre történő megküldésére. Az adásvételhez kapcsolódó valamennyi költséget a vevő viseli. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a határozatnak megfelelő adásvételi szerződés valamint a szükséges jognyilatkozatok aláírására. A képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2013. (II.18.) önkormányzati rendelet soron következő módosításakor a rendeletből és ezzel egyidejűleg az önkormányzat vagyonkimutatásából-nyilvántartásából is törölje az ingatlant. Az adásvételi szerződés aláírásra került én. A vételár április 18-án megfizetésre került. 78/2014. (III.27.) számú határozatában a képviselő-testület április re tűzte ki az óvodai beíratás időpontját. Fenti időpontokban a Vármelléki Óvodába 76 gyermek, a Petőfi Úti Óvodába 51 gyermek felvételét kérelmezték a szülők. A felvételi kérelem elbírálásáról május 31-ig döntenek az óvodavezetők, melyről a szülőket írásban értesítik. Sárvár, május 15. dr. Szijártó Valéria sk.

10 TÁJÉKOZTATÓ az átruházott és saját hatáskörben hozott előirányzat-módosítási döntésekről I. Átruházott hatáskörben hozott döntések: 1. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.17.) számú rendelet 16.. (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra esetenként és intézményenként vagy feladatonként e Ft összeg erejéig, 2. a rendelet 16.. (2) bekezdése értelmében a képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak előirányzat-módosítási és a kiadásai előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát esetenként és intézményenként vagy feladatonként e Ft összeg erejéig a Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságra ruházta át, 3. a rendelet 6.. (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület a céltartalékok között a Nádasdy-Vár felújítási keretére (9. melléklet felhalmozási célú céltartalék 1. pont) tervezett előirányzatáról való döntést a polgármesterre ruházta át. Az e hatáskörökben február 16-a és április 30-a között hozott döntések a következők: 1. Sárvár város Önkormányzata évi költségvetésébe - GPS készülék beszerzése Sárvár város Önkormányzata évi költségvetésébe - húsvéti utalványok előirányzatának kiegészítése Sárvár város Önkormányzata évi költségvetésébe - látványtérkép szerzői jog Sárvár város Önkormányzata évi költségvetésébe - állami ingatlan-nyilvántartási térkép adatbázis használati jog Összesen: az önkormányzat általános tartalékának előirányzata terhére. Sárvár város Önkormányzata évi költségvetésébe - támogatási kölcsön nyújtása Sárvár város Önkormányzata évi költségvetésébe - Sárvár, Kossuth tér 5. külső homlokzat-felújítás támogatása Összesen: előző években képződött költségvetési maradvány terhére. 74 e Ft 913 e Ft 483 e Ft e Ft e Ft e Ft 406 e Ft e Ft

11 2. 61/2014. (II. 16.) számú bizottsági határozat Sárvár város Önkormányzata évi költségvetésébe - önkormányzati bérlakás bérlő általi ráfordítás megtérítése 64/2014. (II. 16.) számú bizottsági határozat Városgazdálkodás évi költségvetésébe - Sárvár, Batthyány u. 29. közüzemi számláinak megtérítése 65/2014. (II. 16.) számú bizottsági határozat Városgazdálkodás évi költségvetésébe - Sárvár, Móricz Zs. u. 4. közüzemi számláinak megtérítése 135/2014. (III. 13.) számú bizottsági határozat Sárvár város Önkormányzata évi költségvetésébe - Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Non-profit Kft. tagdíj 139/2014. (III. 13.) számú bizottsági határozat Sárvár város Önkormányzata évi költségvetésébe - Sárvár, Batthyány u. 52. homlokzat-felújítás támogatása Összesen: előző években képződött költségvetési maradvány terhére. 86/2014.(II. 24.) számú bizottsági határozat Sárvár város Önkormányzata évi költségvetésébe - Sárvár, Nádasdy u. 29. bontási kiadásai 88/2014. (II. 27.) számú bizottsági határozat Sárvár város Önkormányzata évi költségvetésébe - virágágyások talaj előkészítési és ültetési munkái 89/2014.(II. 27.) számú bizottsági határozat Sárvár város Önkormányzata évi költségvetésébe - fűnyírási és kaszálási feladatok ellátása 144/2014.(III. 13.) számú bizottsági határozat Városgazdálkodás évi költségvetésébe - önkormányzati bérlakások közüzemi díjhátralékai Összesen: az önkormányzat általános tartaléka terhére. 250 e Ft 534 e Ft 241 e Ft e Ft 180 e Ft e Ft 760 e Ft e Ft e Ft 230 e Ft e Ft 3. Nádasdy-Vár Művelődési Központ és Könyvtár évi költségvetésébe - Nádasdy-Vár belső útjának felújítása az önkormányzat céltartaléka terhére e Ft. II. Saját hatáskörben hozott döntések: Az önkormányzat a évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 17.) számú rendelet 15.. (1)-(6) bekezdése tartalmazza az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek évi költségvetési előirányzatainak saját hatáskörű módosítására vonatkozó szabályozást. E rendelet 15.. (7) bekezdése szerint a saját hatáskörben hozott

12 átcsoportosításokról az intézmények a felügyeleti szervet kötelesek 60 napon belül értesíteni, és erről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az e hatáskörökben február 18-a és április 30-a között hozott döntések a következők: 1. Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: önállóan működő költségvetési szerv: átcsoportosítás oka: Városgazdálkodás Gondozási és Családsegítő Központ bevételi kiesés Kiemelt előirányzat/kiadásnem megnevezése előirányzat növekedése előirányzat csökkenés dologi kiadás e Ft személyi juttatások e Ft munkáltatót terhelő járulékok 627 e Ft Összesen: e Ft e Ft Sárvár, május 15. (: K o n d o r a István :)

13 1. napirendi pont Beszámoló Sárvár város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról. RENDŐRKAPITÁNYSÁG SÁRVÁR 9600 Sárvár Ady E. u. 3 Pf.:30 BM 03-26/44-30, városi: 06-95/ BM 03-26/44-95, városi:06-95/ Szám: 18040/1271/3/2014. ált. B E S Z Á M O L Ó Sárvár város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Engedjék meg, hogy beszámoljak a évi bűnügyi, közbiztonsági és közlekedési helyzetről, értékeljem a Sárvári Rendőrkapitányság (továbbiakban: Rendőrkapitányság) munkáját, elért eredményeit. A Rendőrkapitányság személyi állománya a 2013-as évben is arra törekedett, hogy városunk magas színvonalú közrendjét, közbiztonságát megőrizze, a személy- és vagyonbiztonságot a jogkövető lakosság számára garantálja. A város, illetve vonzáskörzete turisztikai, idegenforgalmi jellegéből adódó fokozott elvárások egyértelműen meghatározták számunkra azon kihívásokat, amelyeknek meg kellett felelnünk. Prioritásként kezeltük a fentieken túlmenően a magán- és köztulajdon vagyonbiztonságát, az idősek és az egyedül élők esetében a sértetté válás minimalizálását, a frekventált területek fokozott rendőri ellenőrzését. Az elvégzett munkáknak köszönhetően nőtt a helyi lakosság biztonságérzete. Örömmel jelenthetem, hogy leszámolásos jellegű cselekmények, fegyveres rablások, pénzintézet elleni támadások, a köznyugalmat súlyosan megzavaró bűncselekmények városunkban az elmúlt évben sem történtek. A helyi kisebbség számára is biztosítottuk a nyugodt életkörülményeket, sérelmükre atrocitást nem követtek el. A helyi fokozott elvárásoknak megítélésem szerint minőségében megfeleltünk, elöljáróink tavalyi évi munkánkat kiegyensúlyozottnak, eredményesnek, jó színvonalúnak értékelték.

14 Szakembergárdánk erőfeszítéseit az önkormányzatok előtti beszámolók során a helyi közélet szereplői pozitívan értékelték, és a jogkövető lakosságtól is hasonló visszajelzések érkeztek. Az év során Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumokat tartottunk. E konzultációs jellegű rendezvényeken megfogalmazott észrevételek és közbiztonsági tárgyú javaslatok a napi munkában hasznosításra kerültek, a kölcsönös párbeszédhez elengedhetetlen személyes kapcsolatok tovább erősödtek. A napi munkavégzés során vezetőtársaim a közterületi jelenlét növelése érdekében törekedtek a megfontoltabb szolgálatszervezésre, és a rendelkezésünkre álló eszközök eredménycentrikus, célirányos és költségtakarékos felhasználására. A tavalyi évre kitűzött céljaink megvalósulását az alábbiak szerint értékelem: Munkatársaim tevékenységük során továbbra is a vagyon elleni jogsértések, és az erőszakos, garázda jellegű jogsértések megakadályozására, felderítésére fektették a legnagyobb hangsúlyt. Egyre több esetben tapasztaljuk, hogy a lakóközösségben élők jobban odafigyelnek értékeikre, a másik tulajdonára. Itt említeném meg, hogy elmúlt évben kollégáim sikeresen realizáltak egy betörői kört, akik javarészt a város területén illetve annak vonzáskörzetében tevékenykedtek. Számlájukra írható több betöréses lopás, valamint az előző években történt két rablás elkövetése is. Törekedtünk a folyamatos közterületi jelenlét megteremtésére, a főbb idegenforgalmi célterületek fokozott ellenőrzésre, a bűnös szándékkal ide érkezők kiszűrésére, a jogsértések megelőzésére. Kollégáim kellő határozottsággal, ugyanakkor a jogkövető állampolgárok vonatkozásában kulturáltan és kellő humánummal intézkedtek, állampolgári bejelentés, illetve panasz rendőri intézkedésre vonatkozóan e tekintetben nem érkezett. A közlekedésbiztonság terén sikerült a korábban elért eredményeket stabilizálni, a halálos kimenetelű balesetek tekintetében javítani. A veszélyeztetett útszakaszokra fókuszáltuk erőinket, ellenőrzéseink elsősorban a balesetek megelőzését, illetve az ittas vezetők kiszűrését szolgálták. A társhatóságokkal és az egyéb társadalmi szervezetekkel való együttműködésünket továbbra is példaértékűnek értékelem. A polgárőrséggel fenntartottuk azt a hatékony együttműködést, mely érezhetően tovább erősítette városunk közbiztonságának stabilitását. A nagyszabású helyi rendezvények biztosításában közreműködtek, jelzéseikkel és észrevételeikkel folyamatosan segítették szakembergárdánkat, elsősorban a tulajdon elleni jogsértések felderítésében. Bűn- és baleset megelőzés tekintetében kollégáim minden lehetséges fórumot igénybe vettek, ahol a lakosságot széles körben tájékoztatták az aktuális problémákról illetőleg a különböző elkövetői magatartások elleni védekezésről, a jogszabályok változásairól. Napjaink elvárásának megfelelő kulturált ügyfélfogadásra törekedtünk, ügyintézéseink során a szakszerűséget és az emberközpontúságot tekintettük prioritásnak.

15 A tavalyi évben is minden erőnkkel azon voltunk, hogy elért eredményeinket megtartsuk, és városunk jó hírnevét a közbiztonság garantálásával is öregbítsük. I. A közbiztonsági helyzet értékelése 1. Sárvár város bűnügyi helyzete, a bűnüldöző munka A regisztrált bűncselekmények számának alakulása. Rendőrkapitányságunk működési területén az ismertté vált bűncselekmények száma ENYÜBS országos adatai alapján a évben 747 volt, ami 3,7 %-os csökkenés az előző évihez képest. Az ismertté vált bűncselekmények 53,15 %-át, 397-et Sárvár városában követték el A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya. A Rendőrkapitányság illetékességi területén a 100 ezer lakosra vetített bűncselekmények száma a évben 1913,6, amely mutató alapján Rendőrkapitányságunk illetékességi területe megyénkben a közepesen fertőzöttek közé sorolható. Ez az arányszám hosszabb távon kiegyenlítődve állandóságot mutat A regisztrált bűncselekmények számának alakulása egyes településtípusok vonatkozásában. A Rendőrkapitányság illetékességi területén a évben elkövetett jogsértések 53,15 %-át Sárváron követték el, míg a korábbi évben ez a szám 53,18 % volt. A két érték állandóságot mutat, nagyságrendje arányban áll a városnak a járásban betöltött szerepével, a lakosság számával és az intézmények, kereskedelmi egységek és vendéglátóhelyek számarányával. Az elmúlt évben a bűncselekmények száma Sárvár városban 13 esettel kevesebb volt, mint az előző évben. A jövőre nézve is igényként jelentkezik úgy a Rendőrség, mint a lakosság részéről, hogy Sárváron a fenti számokba növekedés ne következzen be, elsődleges törekvésünk, hogy a csökkenő trendet megőrizzük A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények számának alakulása. A lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló közterületen elkövetett bűncselekmények száma a évben 103, míg a évben 87 volt. Ezek a számok az elmúlt öt évet tekintve 117 és 87 között mozogtak, így a növekedés nem jelez trendfordulót, de indokolja, hogy fokozottan kövessük figyelemmel a káros folyamatokat A város területén regisztrált kiemelt bűncselekmények számának alakulása. A bűnözés összetételében és szerkezetében lényeges változás nem történt az elmúlt időszakban. Az elkövetett bűncselekmények nagyobb részét továbbra is a vagyon elleni jogsértések teszik ki. Sárváron továbbra is a vagyon elleni cselekmények vannak többségben, aminek döntő hányadát a lopás teszi ki, amelynek száma a tárgyévben jelentősen csökkent(172-ről 150-re) A lakásbetörések száma a lopás számához hasonlóan csökkenést mutat.(27-ről 20-ra) Elmondható, hogy eme két kategória befolyásolja legfőképp a lakosság szubjektív biztonságérzetét, kollégáimmal azon vagyunk, hogy ezt a számot próbáljuk évről évre csökkenteni.

16 Sárvár városban a rablások száma az előző évhez viszonyítva csökkenést mutat. A bázisévben két esetben, míg a 2013-as évben nem rendeltünk el nyomozást ilyen bűncselekmény miatt. A lakosságot irritáló garázda magatartások száma minimálisan ugyan, de csökkent 24-ről 23-ra. Az alkoholos befolyásoltság e cselekményeknél még mindig meghatározó szerepet játszik. A testi sértések száma szinte stagnálást mutat (kilencről tízre emelkedett), azonban a súlyos testi sértés vonatkozásában 50%-os csökkenés mutatkozik (hatról háromra). Megemlíteném Sárvár vonatkozásában, hogy a évben, három esetben kezdeményeztünk eljárást jármű önkényes elvétele miatt. Ebből két esetben sikeresen realizáltuk a cselekmény elkövetőjét, egy helyi fiatal férfit, akinek számlájára még több vagyon elleni bűncselekmény elkövetése is felróható volt. Itt azonban nem mehetünk el amellett, hogy a fenti deliktumok esetében a sértettek hanyagsága nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a sérelmükre elkövessék a bűncselekményeket. Mindhárom esetben megállapítást nyert, hogy a gépjárművek nyitott állapotban voltak az indító kulcsot és a gépkocsi iratait a tulajdonos a járműben hagyta, jelentősen megkönnyítve ezzel az elkövetők tevékenységét. A kábítószerrel visszaélés bűncselekmények száma stagnálást mutat. A bűnözés ezen vállfaja városunkban nem mondható jelentősnek, az még mindig egy szűk, általunk ismert fogyasztói réteghez köthető. A büntetőeljárások során lefoglalt ún. herbál anyag a szakértői vizsgálatok megállapításai alapján nem tartalmazott olyan mértékben kábító hatású összetevőt, amely elérte volna a hatályos normákban foglalt alapértéket. A kemény drogok vonatkozásában területünk fertőzöttsége nem számottevő. A 2013-as évben sikeresen realizáltunk egy termesztőt, aki a Rendőrkapitányság illetékességi területén található, családi házának pincéjében alakított ki termesztésre alkalmas helyet. A sikeres realizálást követően a jelentős mennyiségre tekintettel az eljárás lefolytatására a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság rendelkezett hatáskörrel, így az ügyet átadtuk számukra. Visszaélés kábítószerrel bűncselekmény miatt (terjesztői magatartás) nem indítottunk eljárást. Fontos előrelépésként értékeljük, hogy a gyermekkorú és fiatalkorú tettesek által elkövetett deliktumok előző évekre jellemző súlyossága, brutalitása csökkent, amely pozitív irányú tendencia fenntartása a évben is prioritást élvez tevékenységünkben A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények áttekintése. Meg kell említeni, hogy az internet egyre szélesebb körű használatával megszaporodtak az annak segítségével elkövetett jogsértések, jellemzően csalások. A 2013-as évben sikeresen fejeztünk be egy ilyen jellegű nyomozást, amelyben az elkövető 84 esetben tévesztette meg jóhiszemű vásárlóit az ország területén. Idegenforgalmunk, lakosságunk nyugalma feltétlenül megköveteli, hogy a legveszélyeztetettebb területek folyamatos rendőri ellenőrzés alá essenek, aminek eleget is tettünk. Célunk, hogy továbbra is megakadályozzuk az utazó bűnözők térnyerését.

17 Területünkön nincs, és eddig nem is volt jelen a szervezett bűnelkövetés. A bűncselekmények többsége az előző évekkel egyezően kisebb súlyú cselekmény. 2. A bűnüldöző munka értékelése A nyomozáseredményességi mutató alakulása. A 2013-as év eredményessége nem csak a tavalyi évhez képest, hanem az elmúlt öt év eredményességét vizsgálva is kiemelkedőnek mondható, 44,8 %-ról 62,1 %-ra növekedett A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója. E mutatót a közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozása során 51,7 %-ról szintén jelentősen, 62,6 %-ra javítottuk Az eljárásokban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója. A nyomozáseredményesség a testi sértések esetében 80,95 %, kiskorú veszélyeztetése bűncselekménye tekintetében 66,67 % volt. A garázdaság miatt folytatott nyomozások 81,4 %-át eredményesen fejeztük be, önbíráskodás miatt nem folytattunk eljárást. A lopások miatt indított büntetőeljárások 33,09 %-át, míg a lakásbetörések miatt folytatott nyomozások 36,11 %-át szintén eredményesen fejeztük be. Az orgazdaság bűncselekménye esetében 87,5 %-os eredményességgel zártunk. A sértetti jogok érvényesülésére eljárásaink során kiemelt figyelmet fordítottunk. 3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok. A közrendvédelmi alosztályon belül három fős szabálysértés előkészítő csoport folytatja le az eljárásokat. A lefolytatott tulajdon elleni szabálysértési eljárások túlnyomó része az ötvenezer forintot meg nem haladó kárértékű lopás, csalás és rongálás volt. A rangsorban ezeket követi a jogtalan elsajátítás, a sikkasztás és egyéb kategória. A Rendőrkapitányság a évben 200 esetben folytatott előkészítő eljárást (bolti lopáson kívül) tulajdon elleni szabálysértések elkövetése miatt. Ugyanezen szabálysértések miatt a évben összesen 187 eljárás indult. Az elkövetési magatartásokat tekintve a tulajdon elleni szabálysértések esetében szinte csak szándékos elkövetési magatartás fordult elő. A sértettek többsége felnőttkorú. Kisebb számban fordulnak elő fiatalkorúak, akiktől jellemzően mobiltelefont lopnak el. A sértettek felvilágosítást kapnak az áldozatsegítő program lehetőségeiről, továbbá átadjuk nekik a Vas Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata Áldozatsegítő Osztályának tájékoztatóját.

18 A tulajdon elleni szabálysértések elkövetőinek 65% -a felnőttkorú férfi, 30%-a felnőttkorú nő, 5%-a pedig fiatalkorú magyar állampolgár. A fiatalkorú elkövetők száma túlreprezentált a mobiltelefon készülékek eltulajdonítása, illetve jogtalan elsajátítása esetén. A nők által elkövetett cselekmények szinte kizárólag bolti és egyéb lopások, rongálás egy esetben fordult elő, amikor a hosszú éveken keresztül tartott harag, jószomszédi viszony következménye volt a szabálysértés elkövetése. Az általunk vizsgált csalás szabálysértések esetében csak férfi elkövetők kerültek felderítésre. Az internetes vásárláshoz kapcsolódó csalásokat üzletszerűségük miatt többnyire büntetőeljárás keretében nyomozzuk. A bolti lopások száma nem számottevő a tulajdon elleni szabálysértések körében. Mivel felelősségre vonásuk ritkán marad el, városunkban az ilyen jellegű lopások száma az elmúlt hónapokban csökkenő tendenciát mutat. A vizsgált tulajdon elleni szabálysértések többségében az eltulajdonított tárgy mobiltelefon készülék, kerékpár, élelmiszer, kozmetikum, szeszes ital. Az illetékességi területünkön élőállat lopás ez idáig nem fordult elő, termény- és növénylopás miatt néhány esetben intézkedtünk. A falopás a téli időszakhoz köthető cselekmény, számuk elenyésző volt. A tulajdon elleni szabálysértések elkövetőinek többsége vagyonnal, jövedelemmel nem vagy csak szerény mértékben rendelkező személyek, illetve olyan fiatalok, akik tetteiknek következményeit nem, vagy nem kellő mértékben (pl. jogtalan elsajátítás esetén) ismerik fel. A bolti lopások kivételével a tulajdon elleni szabálysértések felderítési eredményessége 36,61 % volt, ami a megye kapitányságai közül a legmagasabb mutatószám. Az eljárásokat hátráltató tényezők a sértetti gondatlanság, a nyomszegény helyszín, valamint az észlelésig, majd a Rendőrségre történő bejelentésig eltelt hosszú idő voltak. 4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások. A Rendőrkapitányság illetékességi területén összesen 79 személyi sérüléses közlekedési baleset történt a korábbi 65-tel szemben, a sérültek száma 106 fő, ami 2012-ben 89 fő volt. Halálos kimenetelű közlekedési baleset két esetben történt, mely során két fő vesztette életét, 2012-ben három esetben négy fő hunyt el. A súlyos balesetek száma 40, amelyben 44 fő szenvedett nyolc napon túli sérüléseket. Az előző, 2012-es évben 18 esetben 29 fő szenvedett ilyen sérülést. A könnyű sérüléssel járó balesetek száma 37, melyek során 60 fő szenvedett nyolc napon belüli sérüléseket. A 2012-es évben 44 esetben, 56 fő szenvedett könnyű sérülést. Az anyagi kárral járó esetek száma 163-ról 181-re változott. Sárvár város közigazgatási területén 2012-ben és 2013-ban nem történt halálos kimenetelű közlekedési baleset. Az értékelt időszakban 16 esetben 18 fő szenvedett személyi sérüléses közlekedési balesetet, míg 2012-ben 15 esetben 17 fő. A súlyos sérüléssel járó balesetek száma 2012-ben három esetben három főt, míg 2013-ban nyolc esetben nyolc főt érintett. Könnyű sérüléssel járó balesetet 2012-ben 12 esetben 14 fő, míg 2013-ban nyolc esetben tíz fő szenvedett. A sérülés nélküli, de anyagi kárral járó esetek száma 44-ről 57-re emelkedett. Egyértelműen behatárolható baleseti gócpontok nincsenek. A városban jellemzőek a kisebb koccanások, a súlyosabb esetek pedig a külterületeken történnek.

19 5. Az illegális migráció helyzete. Magyarország december 21.-i schengeni csatlakozását követően a határellenőrzés a belső határokon, így az osztrák határszakaszon is megszűnt. A Rendőrkapitányság illetékességi területe nem érintett államhatárral. Területünkön nem tapasztalható az illegális migráció jelenléte, ennek ellenére a fokozott ellenőrzési akciókban részt veszünk, ezen belül kiemelten ellenőrizzük 8-as, 84-es és 86-os főutak forgalmát. Sárvár térségében illegális migráció felfedésére nem került sor. II. A rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok 1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága. A közterületen egész évben vezényléses szolgálati időrendszerben biztosítottuk a folyamatos rendőri jelenlétet, valamint a reagáló képességet. Illetékességi területünk bűnügyi és közbiztonsági szempontból veszélyeztetett településeit rendszeresen és visszatérően ellenőriztük. Amennyiben a helyi körzeti megbízott nem teljesített szolgálatot, akkor a gépkocsizó járőrrel, közlekedési járőrökkel biztosítottuk a rendőri jelenlétet. Rendszeresen értékeltük az illetékességi terület bűnügyi és közbiztonsági helyzetét és a veszélyeztetett helyek, időszakok figyelembe vételével terveztük a szolgálat szükség szerinti megerősítését, amihez hozzájárultak a körzeti megbízottak és a szolgálatparancsnokok is. Az idegenforgalmi szempontból jelentős területnek mondható Sárvár városa, Szajk és a Nickműgát, amelyek visszatérő rendőri ellenőrzések alá vonására intézkedtünk. A külföldiek és turisták által látogatott területeken a rendőri jelenlétet igyekeztünk folyamatos jelleggel fenntartani. Ezeken a helyeken több esetben kerültek szervezésre akciók, fokozott ellenőrzések, abból a célból, hogy a felbukkanó bűnözőket, bűnözői csoportokat kiszűrjük, távol tartsuk. 2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata. Területünkön a közterületek, közösségi életterek és nyilvános helyek közrendje, közbiztonsága szilárd. A közterületen az állandó rendőri jelenlét biztosított. A szolgálatot ellátó rendőri állomány intézkedési készsége és aktivitásuk színvonala az elvárásoknak és a követelményeknek megfelelő. A bejelentésekre az azonnali reagáló képesség a Rendőrkapitányság teljes illetékességi területén minden esetben biztosított volt. Az egyenruhás állomány az illetékességi területünkön 115 főt elfogott, 168 személyt előállított bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt, biztonsági intézkedéssel 88 embernek nyújtott segítséget. A rendőri intézkedések során lőfegyver használatra nem került sor. Az elrendelt 163 elővezetésből 92 eredményesen végrehajtásra került, 88 büntető- és 523 szabálysértési feljelentést kezdeményeztünk, 1094 fővel szemben szabtunk ki helyszíni bírságot, 99 esetben volt pozitív eredményű az alkoholszonda alkalmazása.

20 A járőr állomány intézkedési készsége, aktivitása számadataiban hasonló az előző évhez. Rendőreink az alacsony átlagéletkor ellenére jogszerűen, törvényesen intézkedtek, olyan állampolgári panasz nem fordult elő, amikor a rendőrt el kellett volna marasztalni. 3. A veszélyeztetett települések helyzetének bemutatása. Értékelésünk szerint sikeresen eleget tettünk a közbiztonság és a közrend további erősítését elősegítő bűnügyi és rendészeti intézkedések egységes megtételére készített intézkedési tervben előírtaknak és a schengeni övezethez tartozásból adódó kötelezettségeinknek. A fokozott közterületi ellenőrzések, amelyek végrehajtásába néhány esetben a Készenléti Rendőrség bevetési csoportjai is bevonásra kerültek, pozitívan hatottak városunk és környékének közrendjére, az itt élők biztonságérzetére. A működési területen található településeket az elvégzett közbiztonsági és bűnügyi elemzések alapján a veszélyeztetettnek nem tekinthető kategóriába soroltuk. Havonta felülvizsgáljuk döntésünket. Megállapítható, hogy Sárváron a közterületek rendje stabil, a lakosság közbiztonság érzete jó. 4. A rendezvénybiztosítások. A jelentősebb csoportokat, tömegeket vonzó rendezvények rendőri biztosítását végrehajtottuk (sitkei koncert, Simon-Júdás vásár, történelmi fesztivál). Egyetlen rendezvényen sem kellett rendbontás miatt csapaterőt igénybe venni, rendőri intézkedést kezdeményezni. E rendezvényeken egyéb vonatkozású intézkedést sem kellett foganatosítani. A fentieket befolyásolja az is, hogy a rendezvények rendjének fenntartásában magán biztonsági szolgálatok is közreműködtek. Az együttműködés velük jó színvonalú, ezt igazolja az a tény, hogy rendkívüli esemény egyik biztosítási feladat végrehajtása során sem volt. A végrehajtott biztosításokba szinte minden esetben bevontuk a polgárőrséget is. Megítélésem szerint az együttműködés konstruktív, a feladatok összehangolt végrehajtása pedig eredményes volt. A biztosítások során rendkívüli esemény nem történt. Városunk hagyományos kulturális- és sport rendezvényei az elmúlt évben is rendbontás nélkül kerültek lebonyolításra. A népszerű és kedvelt programok rendjére Rendőrkapitányságunk a polgárőr szervezettel karöltve megkülönböztetett figyelmet fordított. Kiemelendő, hogy ezen alkalmakkor a pihenő, szórakozó személyek biztonsága garantált volt. Fontosnak tartjuk, hogy mindenki jó érzésekkel és biztonságosan térhessen haza, azok a pozitív benyomások maradjanak meg, amelyek később a visszatérésre ösztönöznek. E gondolat jegyében végzett munkánkkal szolgáljuk a város turisztikai és idegenforgalmi céljait. 5. Az esetleges rendkívüli, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok. Védelmi-igazgatási feladatainkat a helyi Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel és a Járási Hivatallal egyeztetve láttuk el. Kiemelt feladatként jelentkezett az év elején kialakult rendkívüli időjárás következménye miatt adódott tevékenység végrehajtása, melyet jó szinten kezeltük. Segítettük a hófúvásokban elakadt járművek mentését, a járhatatlanná vált útszakaszok zárását, a kamion forgalomkorlátozást, a forgalom irányítását. A Rába megemelkedő vízszintje miatt biztonsági intézkedéseket és forgalomkorlátozást hajtottunk végre.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. május

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról Gyulai Rendőrkapitányság 5700 Gyula, Béke sugárút 51. Pf.:67. Tel: 06-66/361-644 Fax: 06-66/361-644 e-mail: gyula.rk@bekes.police.hu Ügyszám: 04030/2089/2012/ ált. Tisztelt Képviselő-testület! T Á J É

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület!

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület! Ügyszám: 14050/1058/2013. ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY Cím: 7500 Nagyatád Zrínyi u.7. / Pf.:14. Tel :82/553-210 / BM: 03-23/55-11 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu T Á J É K

Részletesebben

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22.

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22. Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes 217. február 22. Az Egri Rendőrkapitányság megítélése az önkormányzati felmérések alapján 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 3,99 4,18 4,3 214. év 215. év 216. év

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

1 32 9 658 9 924 7 962 5 82 5 139 22 958 23 591 25 763 21 21 19 639 14 891 24,9 2, 17,1 24,2 25,4 31,6 36 12 41 983 46 726 32 621 31 319 26 551 2 928 3 392 3 753 2 678 2 566 2 165 Összes bűncselekmény

Részletesebben

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015.

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015. 1 Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 215. VI. Hogyan minősíti összességében a településen végzett rendőri tevékenységet? kérdésre adott válaszok megoszlása (értékelési skála 1 5) 211 2,96% 18,65%

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 14050/2017/2014/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt"

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2014. május

Részletesebben

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr!

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: Nyílt Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr! RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 880 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/71-00 / BM: 03-23/27-2 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 1050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy:

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években Tájékoztató az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a 2004-2008. években 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Szám: A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Készült: az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet 2. 18. pontja

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 1. 78/2011./IV.28./ számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 14-i ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2010. évi tevékenységéről Előterjesztő:

Részletesebben

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu Ügyszám: 19060/6298-1/2014. ált. Az Ajkai Rendőrkapitányság beszámolója Halimba község

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 96 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 216. május 12-én

Részletesebben

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében Kiss Csaba r. alezredes ORFK- Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály vezetője, ORFK OBB főtitkára A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

Részletesebben

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Makói Rendőrkapitányság. 2010. évi munkájáról

B E S Z Á M O L Ó. a Makói Rendőrkapitányság. 2010. évi munkájáról Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police.hu Szám: 06040/910-1/2011.ált. B E S Z Á M O L Ó a Makói

Részletesebben

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY : 8300 Tapolca, Ady Endre utca 2. 8301 Tapolca Pf.: 125 : +36/87/412-322 Fax:+36/87/412-322 E-mail cím : horvathjozseftapolca@veszprem.police.hu Szám:19040/

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz.

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz. E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a 2.sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló Ordacsehi közbiztonsági helyzetéről Előadó: Dr.

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére Tárgy: i Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2011. évi tevékenységéről

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó SOPRONI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E H-9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 5. Telefon/Telefax: 0036-99-314-048 BM Telefon: (21)-46-40, (21)-46-41, BM Telefax: (21)-46-07 E-mail: sopronrk@gyor.police.hu

Részletesebben

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma HEVES MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3300 Eger, Eszterházy tér2. Telefon: (36) 522-111/11-95, BM: 31/11-95 A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó R e n d ő r k a p i t á n y s á g Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs S z a r v a s 55 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 BM:3/33/5-7 Fax: 5-7 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

KOZÁRMISLENY VÁROS ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL

KOZÁRMISLENY VÁROS ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL RENDŐRKAPITÁNYSÁG PÉCS KAPITÁNYSÁGVEZETŐ B E S Z Á M O L Ó KOZÁRMISLENY VÁROS. ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL Cím:

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/4-20/2016 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Részletesebben

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police. 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2015.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Pilis város

B E S Z Á M O L Ó. Pilis város PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 2200 Monor, Kossuth L. utca 86., : 29/410-367, BM : 30-322 Levelezési cím : 2200 Monor, Pf. 5. E-mail: monorrk@pest.police.hu Szám:13050/453-10/2015.

Részletesebben

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2014.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

1. Sárvár, Alkotmány u. 53. II. emelet 9. szám (hrsz: 1339/2/A/9) alatt található ingatlan értékesítése

1. Sárvár, Alkotmány u. 53. II. emelet 9. szám (hrsz: 1339/2/A/9) alatt található ingatlan értékesítése SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf. 78. Fax.: 95/323-555, Tel.:95/ 320-265, Tx 37-417 ELŐTERJESZTÉS Előterjesztés az elővásárlási joggal nem érintett Sárvár, 1339/2/A/9 hrsz-ú, Sárvár,

Részletesebben

Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police.

Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police. Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police.hu Szám: 17020/900/2014.-ált. Beszámoló Hőgyész közbiztonsági helyzetéről,

Részletesebben

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének Előterjesztő: Tárgy: Polgármester A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját

Részletesebben

Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője

Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője A polgárőrség szerepe a közrend biztosításában, a bűncselekmények megelőzésében a tanyás térségben Szarvason. A rendszerváltáskor jelentős gazdasági

Részletesebben

HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013. április

HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013. április VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

A gyermekek közlekedés-biztonságával kapcsolatos ORFK-OBB kampányok, programok

A gyermekek közlekedés-biztonságával kapcsolatos ORFK-OBB kampányok, programok Berzai Zsolt r. őrnagy kiemelt főreferens ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály Tel.: +36-1-443-5690 berzaizs@orfk.police.hu A gyermekek közlekedés-biztonságával

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/468-1/2011/I. Üi.: Dr. Debrey Attila/Kovács Gábor Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A gyermekek védelmére

Részletesebben

'LGJ. számú előterjesztés

'LGJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 'LGJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a térfigyelő rendszer működésének gyakorlati tapasztalatairól szóló tájékoztatóról

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Képviselő-testület 2015. I. félévi

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a Tájékoztató az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a 2003-2007. években BUDAPEST 2008. év Kiadja: a Legf bb Ügyészség Számítástechnika-

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf. 78. Fax.: 95/320-230, Tel.:95/ 523-100 M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 27-én /szerdán/ 16.00 órai kezdettel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Hajdúnánási Rendőrkapitányság

Hajdúnánási Rendőrkapitányság Hajdúnánási Rendőrkapitányság 48 Hajdúnánás, Dorogi út 78. Tel.: 52/57-5 Fax.: 52/57-51 BM tel.: 32/53- Fax.: 32/53-21 e-mail: vinczeig@hajdu.police.hu Szám: 96-/23-3/215. ált. B E S Z Á M O L Ó Polgár

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 2. Fedezetbiztosítás önkormányzati beruházásokhoz. (Az előterjesztések hétfőn kerülnek fel a honlapra.

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 2. Fedezetbiztosítás önkormányzati beruházásokhoz. (Az előterjesztések hétfőn kerülnek fel a honlapra. M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 13-án /csütörtökön/ 15.30 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ rendkívüli

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Érkezett feljelentések száma Szekszárd (ügyforgalmi) 32 31 3 29 28 27 26 25 3137 375 36 38 2778 28 29 21 211 212 Nyomozás elrendelések száma Szekszárd (ügyforgalmi)

Részletesebben

I. Dombóvár Város Képviselő-testületének évi munkaterve

I. Dombóvár Város Képviselő-testületének évi munkaterve 1 I. Dombóvár Város Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve A képviselőtestületi rendes ülések 1. napirendi pontja: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01

A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01 A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01 Szolgálati ágak A rendőrség szolgálati tagozódása szolgálatok szakszolgálatok Szolgálati ágak a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési bűnügyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zádori János polgármester. Fűri Ferenc Gászné Bősz Bernadett Dr. Hutvágner Rozália László Miklós Tóth Györgyi

JEGYZŐKÖNYV. Zádori János polgármester. Fűri Ferenc Gászné Bősz Bernadett Dr. Hutvágner Rozália László Miklós Tóth Györgyi JEGYZŐKÖNYV Készült: Pécsvárad Város Képviselő-testületének 2015. május 11-én tartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak: Meghívottak: Benkő László Fűri Ferenc Gászné Bősz Bernadett

Részletesebben

Szarvasi Rendőrkapitányság BESZÁMOLÓ. Ecsegfalva község évi közbiztonságának helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről

Szarvasi Rendőrkapitányság BESZÁMOLÓ. Ecsegfalva község évi közbiztonságának helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről Szarvasi Rendőrkapitányság Száma: 060/2509116.Ált. A beszámolót előterjesztésre alkalmasnak tartom: 7 Ityan Sandor. ez~ des rendőrségi főt~ ~ os kapitányság. ~ ~. BESZÁMLÓ 15. évi közbiztonságának helyzetéről,

Részletesebben

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 1 BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 2 B E V E Z E T É S A Balatonalmádi Rendőrkapitányság az elmúlt

Részletesebben

6600 43. 42. 63/561-311, 63/561-330 BM 33/42-80 BM

6600 43. 42. 63/561-311, 63/561-330 BM 33/42-80 BM SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu Szám: 06050/1254/2015

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőr Egyesület beszámolója a 2015. évi tevékenységéről

Részletesebben

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó Szám: 19040-938/2012 ált. TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG :8300 Tapolca, Ady Endre utca 2., 8301 Tapolca, Pf.:125. +36/87/412-322, Fax: +36/87/412-322 e-mail: rauszi@veszprem.police.hu Jóváhagyom: Rausz István

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 6400-Kiskunhalas, Mártírok útja 25., Pf.: 3. : 06-77/423-255 BM : 03-33/68-10, Fax: 03-33/69-48 E mail:molnárl@bacs.police.hu Szám: 03060-6301/2014. Ált.

Részletesebben

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015.

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendészeti Szabályzat 3. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. A szabályzat hatálya Kiterjed a Javítóintézet minden dolgozójára, és növendékére.

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ÉVI

PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ÉVI 1 EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2016. ÉVI MUNKATERVE Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2016. évi Munkatervét

Részletesebben

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi munkatervére Január A napirendi pont címe: Bóbita Óvoda Intézmény vezetői pályázat elbírálása A napirendi pont

Részletesebben

VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület. 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület. 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: várpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Bevezetés. I. Vezetés-irányítás. II. A bűnügyi helyzet értékelése

Bevezetés. I. Vezetés-irányítás. II. A bűnügyi helyzet értékelése Bevezetés A Várpalotai Rendőrkapitányság az Országos Rendőr-főkapitányság és a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság célkitűzéseinek, utasításainak, továbbá a saját munkatervében meghatározottaknak megfelelően

Részletesebben

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok:

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/. (II.17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Pályázati lehetőségeket kell felkutatni a) község útjainak

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Hajdúnánás, 2014. április 17. Dr. Vincze István r. alezredes rendőrségi tanácsos mb. kapitányságvezető

B E S Z Á M O L Ó. Hajdúnánás, 2014. április 17. Dr. Vincze István r. alezredes rendőrségi tanácsos mb. kapitányságvezető Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Hajdúnánás Rendőrkapitányság 4080 Hajdúnánás, Bocskai út 26-28. Tel.: 52/570-050 Fax.: 52/570-051 BM tel.: 32/53-00 Fax.: 32/53-21 e-mail: vinczeig@hajdu.police.hu

Részletesebben

54/2015. /IV.23./ számú képviselő-testületi határozat. /: dr. Szijártó Valéria :/ jegyző

54/2015. /IV.23./ számú képviselő-testületi határozat. /: dr. Szijártó Valéria :/ jegyző a képviselő-testület 2015. április 23-i ülésének könyvéből 54/2015. /IV.23./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi MUNKATERVE A munkaterv célja: - meghatározni a legfontosabb feladatoknak az éves végrehajtását, melyet a Képviselőtestület a nagyközség

Részletesebben

Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma évek statisztikai kimutatása Bonyhádi Rendőrkapitányág

Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma évek statisztikai kimutatása Bonyhádi Rendőrkapitányág Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma 2-2. évek statisztikai kimutatása Biztonsági intézkedések száma 2-2. évek statisztikai kimutatása 4 4 3 3 2 2 9 2. év 2. év 22. év

Részletesebben

Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről

Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről A bűnmegelőzés és az áldozattá válás megelőzése elsősorban állami,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET szeptember 21-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET szeptember 21-ei ülésére Ferencvárosi Önkormányzat Iktató szám: 199/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-ei ülésére Tárgy: Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány beszámolója Előterjesztő: Készítette: Előzetesen

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E 1 SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselő-testület a 79/2015.(VI.29.) KT határozatával 2 M U N K A T E R V 2015. július 1-től

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESÜLET 2016. március 30-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 30.

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESÜLET 2016. március 30-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 30. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESÜLET 2016. március 30-i rendes ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 30. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Az előterjesztést készítette: Gállné

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről. Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba jegyző

Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről. Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba jegyző Előterjesztés Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 21-i ülésére Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba

Részletesebben

Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07

Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07 Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07 Szám: 09010/ /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Uzonyi Attila r. ezredes kapitányságvezető

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A kisebbségi önkormányzati testület egyhangú szavazással Kila Béla testületi tagot választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek.

JEGYZŐKÖNYV. A kisebbségi önkormányzati testület egyhangú szavazással Kila Béla testületi tagot választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek. Cigány Helyi Kisebbségi Önkormányzat 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sárvár Város Cigány Helyi Kisebbségi Önkormányzata 2011. június 7-én (csütörtökön) 10.00 órai kezdettel a Sárvári

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése i X. kerületi Rendőrkapitányság?nnQ < P n i c Vezetője.{""L^l?. * 1102, Harmat u. 6-8. 3 1475, Pf. 31. S 36 (1) 263-7200 /50-100 Főváros

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 2 I. fejezet Általános rendelkezések Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képvsielőtestület)

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai. 14/2015. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat

2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai. 14/2015. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat 2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai 12/2015. (II. 10.) Jegyzőkönyv hitelesítők: Mekler Andrea, dr. Bóna Balázs 13/2015. (II. 10.) Napirendi pontok elfogadása 14/2015.

Részletesebben

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A kezdetek. 1999: a kormány elkötelezi magát az áldozatok teljesebb körű védelme mellett (1074/1999.

Részletesebben

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 2200 Monor, Kossuth L. utca 86., : 29/410-367, BM : 30-322 Levelezési cím : 2200 Monor, Pf. 5. E-mail: monorrk@pest.police.hu Szám:

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D

M E G H Í V Ó N A P I R E N D M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 01-én /csütörtök/ 16.00 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ rendkívüli

Részletesebben

Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriumának Elnökétől

Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriumának Elnökétől Ügyszám: 2421-2/2014. Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriumának Elnökétől Javaslat a Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány 2013. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására Tisztelt

Részletesebben

Tanácsnok E L Ő T E R J E S Z T É S

Tanácsnok E L Ő T E R J E S Z T É S Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tanácsnok E L Ő T E R J E S Z T É S A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. kerületi Rendőrkapitánysága és a Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata közötti együttműködési

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 1/2015. (I. 29.) az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2/2015. (I. 26.) Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.)

Részletesebben