KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, MÁJUS 24.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. MÁJUS 24."

Átírás

1 FÖLDES KÖZMŰ KFT FÖLDES, Debreceni u. 26. sz. : (54) ; Iktatószám: 3052/ E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Közmű Kft évi mérlegbeszámolójára Készítette: Molnárné Vincze Piroska könyvelő KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, MÁJUS 24.

2 Tisztelt Képviselő-testület! Mellékelten csatoljuk a év Egyszerűsített Mérleg és Eredmény kimutatását, a évről készült könyvvizsgálói jelentést, és Kiegészítő mellékleteit. Kérjük a Képviselő-testületet a mérlegbeszámoló elfogadására. Földes, Molnárné Vincze Piroska könyvelő

3

4

5

6

7

8 Cég neve: FÖLDES KÖZMŰ KFT Adószám: Cégjegyzék szám: KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET év Földes, május 18. Ügyvezető

9 A Számviteli Törvény előírásainak megfelelően a kiegészítő mellékletben szöveges magyarázatokon és számszerű adatokon keresztül mutatjuk be a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét a évi mérleg és eredmény-kimutatás alapján. 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ a. Működési forma: Korlátolt felelősségű társaság b. Az alakulás időpontja: c. Tevékenységi kör: víztermelés, szennyvízkezelés d. Piaci helyzet: - Főbb értékesítési területek: - - Főbb beszerzési források: - 2. A SZÁMVITELI POLITIKA FŐ VONÁSAI a. Célok ismertetése A társaság gazdasági érdekei az eredmény meghatározásánál a megbízható és valós összkép biztosításán belül - a törvény keretei között - az eredmény minimalizálását várják el a számviteltől, mely célkitűzést a számviteli politika kialakításánál figyelembe vettük. b. Alkalmazott értékelési eljárások Az eszközöket és kötelezettségeket leltározással, egyeztetéssel ellenőriztük. Tekintettel arra, hogy évközben a készletekről nem készült analitikus nyilvántartás, így azokat fordulónapi tényleges leltárfelvétellel fajtánként és csoportosítva felmértük majd értékeltük. Eszközök értékelése A befektetett eszközöket és forgóeszközöket beszerzési, illetve előállítási költségen értékeltük, csökkentve a terv szerinti és a terven felüli értékcsökkenés, valamint az értékvesztési leírásokkal. Az immateriális javakat beszerzési, illetve előállítási költségen, az értékcsökkenési leírással csökkentve értékeltük. A tárgyi eszközök mérlegben szereplő értékét az analitikus nyilvántartásokból a mérleg fordulónapján meglévő értékükön határoztuk meg, mely a beszerzési, illetve előállítási költségek terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírással csökkentett összege.

10 A vásárolt készleteket a mérlegben FIFO elv szerinti áron értékeltük, amely azt jelenti, hogy a leltár szerinti zárókészletet a legutolsó vásárlások beszerzési árai alapján vettük számításba. A követeléseket a mérlegben bekerülési, azaz könyv szerinti értékben szerepeltetjük, mely szabály alól a devizában fennálló követelések kivételt képeznek. A behajthatatlannak minősített követeléseket hitelezési veszteségként leírtuk. A peresített követelések a mérlegben nem szerepelnek. A pénztárban lévő készpénz összegét a pénztárkönyvvel egyezően vettük fel a mérlegbe. A bankbetétek értékét a mérleg fordulónapján a bankkivonatokkal egyező értékben állítottuk be a mérlegbe. c. Az értékcsökkenés elszámolása A terv szerinti értékcsökkenést negyedévenként az üzembe helyezés időpontjától lineárisan számoltuk el a kiselejtezés, illetve az értékesítés időpontjáig. A terven felüli értékcsökkenést akkor számolunk, ha a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) - értéke tartósan lecsökkent, - feleslegessé vált, - megrongálódott vagy megsemmisült. Az érték csökkentését olyan mértékig hajtjuk végre, hogy a tárgyi eszköz a használhatóságnak megfelelő piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Az amortizációs normákat a társasági adótörvényben meghatározott leírási kulcsoknak megfelelően alakítottuk ki. d. A 100 e Ft beszerzési érték alatti tárgyi eszközök elszámolása A 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközöket a használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben kell elszámolni. e. Alkalmazott eredmény-kimutatás Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítottuk meg. f. Rendkívüli tételek elkülönítése Szokásos mértéket meghaladó, eredményt csökkentő tételek (rendkívüli ráfordítások): - hitelezési veszteségeknél a 200 e Ft feletti összegek,

11 - káreseményeknél az 100 e Ft feletti, - bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések összegénél az 50 e Ft-ot meghaladó összeg. 3. A VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET ALAKULÁSA A Társaság a évet 2279 e Ft mérleg szerinti nyereséggel zárta. a. A következőkben néhány, a vagyoni-pénzügyi helyzetet és a jövedelmezőséget jellemző mutató található Sorsz. Megnevezés év év 1 Tartósan befektetett eszközök aránya befektetett eszközök / összes eszközök (%) 0,1 0,5 2 Forgóeszközök aránya forgóeszközök / összes eszközök (%) 99, Saját tőke aránya saját tőke / összes forrás (%) Az eladósodás alakulása Idegen tőke / saját tőke (%) ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés év év Változás (%) 5 A forgótőke alakulása Forgó tőke rövid lejáratú kötelezettségek ,2 Összes saját forgótőke ,8 Sorsz. Megnevezés év év 6 A befektetett eszközök fedezettsége saját tőke / befektetett eszközök (%) Likviditási gyorsráta pénzeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek ,7 8 Likviditási mutató I. pénzeszközök+követelések/ rövid lej ,1 kötelezettségek 9 Likviditási mutató II. forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek ,7 10 Árbevétel arányos nyereség üzemi eredmény / nettó árbevétel (%) 1,13 3,01

12 b. A jövedelem helyzet vizsgálata ezer Ft-ban Megnevezés év év Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevétel Összes bevétel Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 Bruttó termelési érték Anyagjellegű ráfordítások Anyagmentes termelési érték (HOÉ) Értékcsökkenés Nettó termelési érték

13 c. A pénzügyi helyzetet az alábbiakban szemléltetjük Sorsz. Megnevezés Értéke eft-ban 01 Működés adózott nyeresége Amortizáció Eredménytartalék Céltartalék képzés 0 05 Céltartalék felhasználás 0 06 Eredménytartalék felhasználás 0 07 Tárgyi eszközök eladásának nyilvántartási értéke 0 08 Jegyzett tőke 3000 Összes pótlás és fejlesztés forrása Kötelezettségek Rövidlejáratú hitelek 0 szállítók 3836 Munkavállalói járulék 0 Munkaadói járulék 0 Magán nyugdíj tagdíj 0 Egészségügyi hozzájár 4 Szakképzési 389 hozzájárulás Szja 25 Nyugdij bizt. jár 483 Iparűzési adó 373 Egészségbizt. Jár. 299 Egyéb kötelezettségek 1422 Jövedelme elszámolási 1137 szla ÁFA 1031

14 II. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 1. AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK BRUTTÓ ÉRTÉKÉNEK, VALAMINT ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁSÁNAK ALAKULÁSÁT AZ ALÁBBI TÁBLÁZATBAN MUTATJUK BE. Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének változása ezer Ft-ban Megnevezés Nyitó érték Változás Záró érték I. Immateriális javak összesen Vagyoni értékű jogok - Üzleti vagy cégérték - Szellemi termékek Kísérleti fejlesztés aktivált értéke - Alapítás-átszervezés aktivált értéke II. Tárgyi eszközök összesen Ingatlanok - Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések és felszerelések Beruházások - Beruházásokra adott előlegek III. TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A tárgyévben (teljes munkaidőben) foglalkoztatott munkavállalók: ezer Ft-ban Megnevezés Létszám Bérköltség Egyéb Összesen kifizetés Fizikai foglalkoztatottak Szellemi foglalkoztatottak Összesen

15 A Felügyelő Bizottság jelentése a Földes Közmű Kft 2011 évi Éves beszámolójának illetve 2012 évi Üzleti tervének ellenőrzéséről. Jegyzőkönyv Készült: én 18 órakor, a Földes Debreceni utca 26 sz. helyiségben a Földes Közmű Kft Felügyelő Bizottságának ülésén. Jelen vannak: Csótó Andrásné- Felügyelőbizottsági tag Gaálné Karacs Irén- Felügyelőbizottsági tag Roza Pálné- Felügyelőbizottság elnöke Napirendek: 1. A Földes Közmű Kft 2011 évi Éves Beszámolójának vizsgálata. 2. A Földes Közmű Kft 2012 évi költségvetésének az ügyvezető javadalmazásának vizsgálata Megállapítható: a Felügyelő Bizottság határozatképes, a án küldött meghívón közölt, fenti napirendi pontokat, határozathozatal nélkül elfogadja. 1. A 2011 évről a beszámoló elkészült, az adatok rendelkezésre álltak, a könyvelés lezárta a 2011 évet. Átvizsgáltuk a lekönyvelt forgalmi adatokat, főkönyvi kivonatot, az egyszerűsített éves beszámoló mérlegét és az eredmény-kimutatását. A főkönyvi adatok helyességét és a kimutatás összegző adatait is ellenőriztük.. Az adatok a valóságnak megfelelnek. A kft 2011 évet e Ft mérleg szerinti eredménnyel zárta. Osztalék kifizetés nem volt. A mérlegfőösszeg eft. Saját tőke e Ft 62.56%. 2. A Földes Közmű Kft 2012 évi előzetes pénzügyi terve a várható bevételek a kiadások és kötelezettségek felmérésén alapulva készült. Megállapítható hogy az elmúlt évek tapasztalatából kiindulva a kft feladatainak megfelelően 2012 évre reális költségvetési tervet készített. A kft ügyvezetőjének javadalmazási kérelmét a Felügyelő Bizottság indokoltnak tartja

16 1/2010/ FB Határozat. A Felügyelő Bizottság a Földes Közmű Kft 2011 évi Éves beszámolóját, a 2012 évre készült pénzügyi tervet, valamint a kft ügyvezetőjének javadalmazási kérelmét a Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra javasolja. Földes, Gaálné Karacs Irén FB tag. Csótó Andrásné FB tag. Roza Pálné FB Tag

17 Földes Közmű Kft. Felügyelő-Bizottsága Tisztelt Képviselő-testület! A Földes Közmű Kft. Javadalmazási Szabályzata értelmében az Űgyvezető személyi alapbérét a Képviselő-testület évente legalább egy alkalommal, a mérlegbeszámoló megtárgyalása alkalmával felülvizsgálja és határozatban dönt annak módosításáról, vagy változatlanul hagyásáról. A Javadalmazási Szabályzat rendelkezik az esetleges prémium kifizetéséről is. A Felügyelő Bizottság az Űgyvezetővel történt megbeszélés és a Kft. gazdálkodásának megismerése után az alábbiak elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: A Földes Közmű Kft. Ügyvezetőjének személyi alapbérét április 01-től Ft-ban, azaz kettőszázkilencvenezer forintban javasoljuk megállapítani. Az Ügyvezető saját tulajdonú gépkocsiját használja hivatalos célokra, ezért részére havonta 500 km átalány elszámolásának elfogadását javasoljuk. A Földes Közmű Kft évgazdálkodását és gazdasági célkitűzéseinek megvalósulását figyelembe véve 3 havi munkabérnek megfelelő prémium, vagy jutalom kifizetését javaslunk. Indoklás: Az Ügyvezető munkabére 2011 évben Ft volt január 01-től a Földes Közmű Kft. dolgozóinak a Kormány által elvárt béremelés, miatt 9,4 %-os bérfejlesztés valósult meg. Ez a magas emelés azért is volt fontos, mert 2012 második félévétől már valószínűleg egy új Cég alkalmazásában fognak dolgozni a Földes Közmű Kft. dolgozói és nem lesz lehetősége az ügyvezetőnek a bérük rendezésére. A fentiek miatt az ügyvezető munkabérét is javasoljuk hasonló mértékben bruttó Ft-ban megállapítani. Az ügyvezetővel történt megbeszélésen az ügyvezető elmondta, hogy 1994-óta prémiumot nem kapott. A Kft évi gazdálkodását és az eddig elért eredményeket figyelembe véve javasoljuk Testületnek, hogy az ügyvezetőnek munkája elismeréseként 3 havi munkabérének megfelelő prémium, vagy jutalom kifizetéséről hozzon határozatot Földes, május 21. Roza Pálné Földes Közmű Kft. Felügyelő Bizottság Elnöke

18 A Képviselő-testület FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2011. (V.24.) Kt. számú H A T Á R O Z A T - T E R V E Z E T E a Földes Közmű Kft évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról a Földes Közmű Kft évi mérlegbeszámolóját a Felügyelő Bizottság véleményére és a Könyvvizsgálói jelentésben foglaltakra tekintettel a határozat melléklete szerint e l f o g a d j a. Utasítja Tóth Imrét a Földes Közmű Kft. ügyvezetőjét, hogy a mérlegbeszámolóval kapcsolatos további hivatalos teendőket végezze el és a határidők pontos betartásáról tájékoztassa a Képviselő-testületet. Határidő: azonnal Felelős: Tóth Imre Földes Közmű Kft. ügyvezetője Földes, május 24. Jeneiné Egri Izabella s.k. polgármester Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2005. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2005. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2005. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ JAVÍTOTT Budapest, 2006. november 30. vállalkozás vezetője (képviselője) 1 BALLA AUDIT KFT. K I E G É

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 18932825-6910-131-19 Cégjegyzék száma: Cég adószáma: 18932825-2-19 Vállalkozás megnevezése: Dr Szikora Márta Ügyvédi Iroda Vállalkozás címe: 8100 Várpalota Fehérvári utca 8 Kiegészítő

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132 HAJDÚ RENT Kft 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-015132 KSH: 14354429-6820-113-09 ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő melléklet szerkesztő

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-9319-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Budapest, 2012. április

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Cég adószáma: 13920410-2-15 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F.

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Statisztikai számjel: 23314115-3600-113-17 Cégjegyzék száma.17-09-008567 2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Keltezés: A vállalkozás vezetője 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Készült: Szekszárdon, 2015.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához I. Általános tudnivalók A kiegészítő melléklet a Re-Kom Nonprofit Kft 2012. január 01.-től 2012.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A MIVIKÖ Miskolc Kft. 2014. 01. 01. 2014. 12. 31. közötti üzleti év záró mérlegéhez

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A MIVIKÖ Miskolc Kft. 2014. 01. 01. 2014. 12. 31. közötti üzleti év záró mérlegéhez Adószám: 14281598-2-05 Cégbíróság: BAZ Megyei Bíróság Cégjegyzék száma: 05 09 015502 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MIVIKÖ Miskolc Kft. 2014. 01. 01. 2014. 12. 31. közötti üzleti év záró mérlegéhez Fordulónap:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 18458776-2-06 Szentesi Vízilabda Klub 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. Telefon: 63/400-146 Kiegészítő melléklet 2013. január 1. 2013. december 31. Dátum: Szentes, 2014. május 29. 2 I. Általános

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft. 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. december 31. Készült: Szekszárd, 2013. március 22. 1 I._Általános kiegészítés A vállalkozás bemutatása A SÁRKÖZ-VÍZ

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft S z e g e d Kiss Ernő u. 3. Kiegészítő melléklet a 2010. évi mérleghez S z e g e d, 2011. március 31. Zelena András ügyvezető igazgató I/A. A vállalkozás és a számviteli

Részletesebben

2012. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2012. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2012. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] Statisztikai számjele: 14625651-4110-572-07 Cégjegyzék

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Tudás-Vár Nonprofit Kft. 2009.január 01-től 2009.december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARACSKA Hirják András Péter 2010. április 30. ügyvezető igazgató 2 A. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1. A vállalkozás rövid bemutatása a./ Működési forma: Korlátolt

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft. 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. december 31. Készült: Szekszárd, 2014. április 30. 1 I._Általános kiegészítés A vállalkozás bemutatása A SÁRKÖZ-VÍZ

Részletesebben

Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklete A kiegészítő melléklet a Ferencvárosi Szociális

Részletesebben

PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 8400. Ajka, Móra Ferenc u. 26. Kiegészítő melléklet A 2009. évi Éves beszámoló -hoz

PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 8400. Ajka, Móra Ferenc u. 26. Kiegészítő melléklet A 2009. évi Éves beszámoló -hoz PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 8400. Ajka, Móra Ferenc u. 26. Kiegészítő melléklet A 2009. évi Éves beszámoló -hoz 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános jellegű kiegészítések 1.1. Céginformációs adatok 1.2.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Adószám: 18061488-1-42 Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási időszak: Budapest, 2013. 05.07. 2012. jan.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. D. ép. I.em. Adószám: 14354429-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-015132 KSH: 14354429-6820-113-09 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. évi éves beszámolóhoz Debrecen, 2014.03.31. Készült

Részletesebben

IR&D Közhasznú Nonprofit Kft Cím: 2094 Nagykovácsi, Templomkert utca 8. Adószám: 14704707-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-127609 KSH szám: 14704707-7219-113-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2009. évi egyszerűsített

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda. 2014 évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda. 2014 évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda 2014 évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához A kiegészítő mellékletet az alábbi szerkezettel és a számviteli törvényben előírt

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Kiemelten Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2014. április 10. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben