Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága május 21-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. május 21-i ülésére"

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Sz.:354-4/2009. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága május 21-i ülésére Tárgy: Az Orfű Pécsi-tó Kht. taggyűlési napirendi pontjainak véleményezése A Kht. ügyvezető igazgatója május 29-re összehívta a Társaság évi rendes taggyűlését, amelynek napirendjén főképpen az ilyenkor szükséges napirendi pontok szerepelnek (2008. évi mérleg, közhasznúsági jelentés, a Felügyelő Bizottság tájékoztatója, a könyvvizsgálói jelentés, valamint a évi üzleti terv). Mivel a közhasznú társaságoknak június 30- ig át kell alakulniuk, az erről szóló előterjesztés is szerepel a napirendek között. (A meghívó valamint a napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések mellékelve.) A taggyűlés első négy napirendi pontja szorosan kapcsolódik egymáshoz, így célszerű ezeket együtt tárgyalni. A Társaság egyszerűsített éves beszámolóját a könyvvizsgálói jelentés szerint a számviteli törvényben foglaltak és az érvényes számviteli elvek szerint készítették el, és a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható, valós képet ad. A Társaság a évet eft veszteséggel zárta. Már a évi üzleti terv is utalt arra, hogy a Társaság jelen állapotában az alapításkori célok megvalósítására csak részben alkalmas, a korábbi negatív tendenciák fokozottan jelennek meg. Ezek a megállapítások sajnálatos módon igaznak bizonyultak, a Kht. gazdálkodása annyira törékeny, hogy az árfolyamváltozásból eredő veszteséget már nem tudta kezelni. A beszámoló mérlege, eredmény-kimutatása, kiegészítő melléklete, a Közhasznúsági jelentés, valamint a évi gazdálkodásáról készített üzleti jelentés tartalmas, kellően részletes, a Kht évi gazdálkodásáról, vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzetéről, annak alakulásáról és az azt befolyásoló gazdasági folyamatokról és körülményekről kielégítő tájékoztatást nyújt, így ezek elfogadását javasolom. A évi üzleti terv kapcsán megállapítható, hogy a jelenlegi feltételek között érdemi változás nem képzelhető el. A korábbi negatív tendenciák a évi üzleti tervben fokozottan jelennek meg, amit az ügyvezető úgy foglal össze, hogy a társaság további vegetálásra alkalmas, fejleszthető állapotba kerül. Várhatóan a pénzügyi ellehetetlenülést sikerül elkerülnie, de ettől több nem várható tőle. Az éves beszámolók alkalmával, illetőleg ezt követően a taggyűlésen a tagok ismételten szembesülnek ezzel a leépülési folyamattal, de úgy tűnik nincs eszközük a változtatáshoz. Mivel az ügyvezetés csak az adottságoknak és a lehetőségeknek megfelelő üzleti tervet tud előterjeszteni, javaslom, hogy a taggyűlésen a Baranya Megyei Önkormányzat képviselője annak elfogadása mellett szavazzon.

2 2 A 6. napirendi pont keretében dönteni kell a nonprofit Kft-vé történő átalakulásról. A formaváltásra azért van szükség, mert közhasznú társaság június 30. után nem működhet. Az átalakulás lényegében technikai kérdés, a társsági szerződés érdemi rendelkezései, a közhasznú jelleg, hatásköri, működési szabályok, vezető tisztségviselők stb. változatlanok, így javaslom elfogadását. Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága felkéri a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyt, hogy az Orfű Pécsi-tó Kht május 29-i taggyűlésén igen szavazatával támogassa az 1-6. napirendi pontok évi mérleg jóváhagyása, 2. Közhasznúsági jelentés jóváhagyása, 3. FB tájékoztatója a évi gazdálkodásról, 4. Könyvvizsgálói jelentés jóváhagyása, évi üzleti terv elfogadása, 6. A Társaság átalakulás nonprofit Kft-vé megszavazását. A Bizottság felkéri a Közgyűlés elnökét, hogy gondoskodjon a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletének ellátásáról. Határidő: május 29. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke május 18. Pávkovics Gábor sk. a Bizottság elnöke

3 M E G H Í V Ó Tisztelt:..! Úr részére Az Orfű Pécsi-tó Kht. tisztelettel meghívja a taggyűlésére. Időpontja: május óra. Helye: Orfű Pécsi-tó Kht Pécs, Perczel M. u. 2. Javasolt napirendi pontok: évi mérleg jóváhagyása. Előterjesztő: Kerécz Tamás évi Közhasznúsági jelentés jóváhagyása Előterjesztő: Kerécz Tamás 3. Felügyelő Bizottság tájékoztatója a évi gazdálkodásról Előterjesztő: Szabó Tamás 4. Könyvvizsgálói jelentés jóváhagyása. Előterjesztő: Böhmné Sárkány Irén évi terv. Előterjesztő: Kerécz Tamás 6. Az Orfű Pécsi-tó Kht. átalakulása Nonprofit Kft.-vé. 7. Egyebek. Pécs, május 7. Tisztelettel: Kerécz Tamás ügyvezető igazgató

4 Beszámoló a 2008-ben végzett közhasznú tevékenységről A közhasznú társaságot Baranya Megye Önkormányzata, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és Orfű Község Önkormányzata alapította május 1. dátummal ben a Kht-ba tőkeemeléssel tagként belépett Abaliget és Magyarhertelend Községek Önkormányzata. A Kht. alapfeladata a Pécsi-tó üzemeltetése, vízkezelése, vízvédelme, mely közhasznú tevékenység. Ezen alapfeladathoz kapcsolódóan lehetőségeihez mérten tevékenysége kiterjed a Pécsi-tó környezete- Abaliget Orfű Magyarhertelend térsége környezetfejlesztésére, turisztikai vonzerejének növelésére. A társaság működési költségeit részben alapítói támogatásból, részben saját bevételeiből fedezi. A fejlesztéseket pályázati forrásokból valósítja meg. A Kht. a tevékenységét, - mely egyrészt vagyonkezelés, másrészt térségfejlesztés 1 teljes munkaidős két részmunkaidős és egy megbízásos jogviszonyú alkalmazottal látta el. 1 fő ügyvezető (megbízásos munkaviszonyban) 2 fő adminisztrátor (részmunkaidőben) 1 fő tóőr A Kht. a évre kitűzött feladatait az üzleti tervének megfelelően maradéktalanul elvégezte. A folyamatos ingatlan karbantartási, környezetgondozási feladatok (fűnyírás, fák gallyazása, kaszálás, nádaratás, szemét összeszedése, partvédelem javítása, stb.). a megkötött vállalkozási szerződések illetve a Mecsek Gyöngyszemei a Jakab-hegytől a Völgységig projekt keretében kerültek megoldásra. A Kht. a rábízott vagyonelemeket gondosan kezelte, ingatlanfejlesztések aktiválására 2008-ban került sor ( 401 mft-t meghaladó értékben): Tekeresi tanösvény és kerékpárút Abaligeti tó körny. rehabilitációja Napszentély Pécsi - tó kotrás Sétány és partvédelem Barátúri erdei iskola Abaliget színpad Parkoló (reptér) Strand Támfal A Kht. a szakmai tevékenységén kívül képviseltette magát Abaliget és Orfű települések társadalmi, közösségi életében. A közösségi tevékenység rendezvények szervezésében való segítségnyújtásban, azokon való részvételben, pénzügyi támogatásban, civil szervezetek támogatásában nyilvánult meg. Kiadványok és kiállítások vonatkozásában a Kht. nem önállóan szerepel, hanem a térségben turizmussal, foglalkozó vállalkozókkal, cégekkel, társulásokkal, önkormányzatokkal közösen jelenik meg. A Kht. a tevékenységéről folyamatosan tájékoztatja a települési újságokban és a Dunántúli Naplóban a lakosokat. Az ügyvezető, ha meghívást kapott részt vett a községek közmeghallhatási fórumain, ünnepi

5 rendezvényein, alkalmanként az önkormányzat ülésein. Jó együttműködés alakult ki az érintett települések polgármestereivel. A Kht lezárta a Mecsek Gyöngyszemei ROP 1,1,1 pályázat gesztori teendőit, az millió Forint értékű beruházásból 367 millió Forintnyi a Kht közvetlen megvalósításában jött létre, Mivel a projektek többségét kistelepülések valósították meg nem volt fedezet a többlet önerő biztosításához, ezért a Kht, az alprojekt gazdák és a Pécsi Vízmű Zrt, kezességvállalása mellett 148 Ft tízéves futamidejű hitelt vett fel a CIB Bank Zrt-től. A Kht gesztorként ebből a hitelből finanszírozta a többlet önerőt. A hitel visszafizetése átadott pénzeszköz illetve, támogatás formájában történik negyedéves bontásban, az alprojekt gazdák, a Kht tulajdonosai illetve a pénzügyi partnerek részéről. A hitel forint egyenértéke 2008, december 31-én e Ft. A 2008 nyarán kibontakozó gazdasági-válság kapcsán leértékelődött Forint közel 8 m Ft árfolyam veszteséget okozott, amelyet a Kht elszámolt, így 2008 évi gazdálkodása veszteségessé vált. A kht, saját hitel állománya, amelyet a tulajdonosok kezessége fedez2008 december 31-én: Abaliget Orfű Magyarhertelend BMÖ Kht összesen A Kht. tevékenysége során a évben e Ft közhasznú bevételt realizált, amit teljes egészében a közhasznú tevékenység megvalósítására használt fel. A Kht évi közhasznú eredménye (-) 1211 e Ft. A gazdálkodás adatait részletesen bemutatjuk a közhasznú eredmény kimutatásban. Kiemelt tételek: Vagyongazdálkodás adatai: Megnevezés Változás Jegyzett tőke 3 000, ,- 0,- Eredménytartalék Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye 0, Munkavállalók bér és létszámadatai: Megnevezés Átlagos stat. létszám Bérköltség Személy jell. egyéb kiadás Fizikai Szellemi Összesen A tiszteletdíj kifizetésére a háromfős felügyelő bizottság tagjai részére került sor 600 e Ft bruttó értékben.

6 A Kht. az alábbi összegeket kapta bevételként illetve Működési támogatásként: Megnevezés Bevétel (eft) Baranya Megyei Önkormányzata Orfű önkormányzata 4692 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 6349 Támogatás 2007-tu-ddt Magyarszék önkormányzata 470 Szászvár önkormányzata 536 Magyarhertelend önkormányzata 669 Baranya csatorna 81 Orfű önkormányzata 1275 Komló város önkormányzata 2180 Magyaregregy önkormányzata 277 Baja önkormányzata Város önkormányzata 29 Magyarhertelend önkormányzata 1067 Abaliget önkormányzata 373 Szegedi Karszt 575 Környezetünkért közalapitvány 303 Kelet Mecsek egyesület 44 Követelések visszaírt értékvesztése 304 Kerekítési különbözet 3 Összesen A működési támogatásként kapott összegekkel a Kht az adományozók illetve a ROP 1,1,1 irányítóhatóság felé tételesen elszámolt, A társaság kezelésére bízott ingatlanok kezelése kapcsán megjelenő feladatok megoldására 2008-ban tett intézkedések: az ABALIGETI 1-es tó vize szennyezett fürdésre alkalmatlan, a szerves anyagok bedúsulása miatt a növényzet túl burjánzott, már esztétikai problémát is okoz a kialakult helyzet. A tó kotrása egy-három éven belül elkerülhetetlen. A tavak túlfolyó vizét, valamint a csapadékot elvezető rendszer elhanyagolt elkerülhetetlen a felújítása. A Pécsi Tó utoljára ben volt kotorva. Az 1998-ban készített tanulmány szerint mintegy m3 hordalék-iszapot kellene eltávolítani rövid időn belül. A tó vize szerves anyagokkal túl terhelt.. Az utóbbi 3-5 évben nyaranta az alga képződés fürdésre alkalmatlanná tette a tavat. A Pécsi Tó partvédelmi berendezéseinek felújítása elkerülhetetlen, a sétány állapota elfogadhatatlan A Kht. a ROP keretében valamennyi feladatot megoldotta Az ORFÜI strand leépülőben van. Fizetővendég száma fő alá csökkent. A műszaki berendezések nem csak erkölcsileg, hanem fizikailag is avultak. Az ANTSZ már bezáratta volna, a nem megfelelő víz minőség miatt, ha nem a Komlóvíz Kft. üzemeltetné. A 2002-ben készült fürdő-fejlesztési terv nem alkalmas a térség jellegéhez igazodó megoldására a problémáknak. Az ingatlanon jogilag és fizikailag egybeépítetten van jelen a községi vízmű és a strand - csak megosztási vázlatrajz készült a szétválasztáskor, a szolgalmi-jogok rendezetlenek, a közművek egybe építettek.) A BMÖ mint tulajdonos 2008-ban sikeres pályázatot nyújtott be a strand fejlesztése

7 érdekében. A Kht a BMÖ-től és az Orfű-i Önkormányzattól kapott támogatásból biztosította a strand 2008 évi üzemeltetését, majd októberben átadta azt a tulajdonosnak. A társaság, az alapításakor meghatározott célok jelentős részének megvalósítására jelen állapotában csak részben alkalmas: A gondjaira bízott közhasznok tartós állag megőrzéséhez nem rendelkezik pénztőkével, sem olyan eszköz-rendszerrel, ami lehetővé tenné a pályázati úton történő pénzszerzést. A térség-fejlesztési feladatokat felvállalta, de szervezni csak részben tudja a Kht. tőke hiányában. A tulajdonosok által biztosított működési támogatás a korábbi 10,4 m Ft-ról 2007-ben 2,75 m Ft-ra, csökkent a Kht a működésképtelenség határára jutott, ezért 2008 elején drasztikus létszám leépítést hajtott végre. Pécs, május 02. Kerécz Tamás ügyvezető igazgató A beszámolási szabályok 19. (1) A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. (2) A közhasznúsági jelentés elfogadása a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik. (3) A közhasznúsági jelentés tartalmazza: a) a számviteli beszámolót; b) a költségvetési támogatás felhasználását; c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; d) a cél szerinti juttatások kimutatását; e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét; f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. (4) A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. (5) A közhasznú szervezet köteles a (2) bekezdés szerinti közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni. (6) A (3) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés az éves beszámoló készítésének kötelezettségére, letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó számviteli szabályok alkalmazását nem érinti. 20. A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

8 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2007/ december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév tásai a b c d e 1 A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 Vagyoni értékű jogok 6 Szellemi termékek 7 Üzleti vagy cégérték 8 Immateriális javakra adott előlegek 9 Immateriális javak értékhelyesbítése 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 12 Műszaki berendezések, gépek, járművek 13 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 14 Tenyészállatok 15 Beruházások, felújítások 16 Beruházásokra adott előlegek 17 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 20 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21 Egyéb tartós részesedés 22 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23 Egyéb tartósan adott kölcsön 24 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26 Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalalatokból 28 társult vállalkozásokból Keltezés: PÉCS, P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

9 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2007/ december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 29 B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK Anyagok 32 Befejezetlen termelés és félkész termékek 33 Növendék-, hízó- és egyéb állatok 34 Késztermékek 35 Áruk 36 Készletekre adott előlegek 37 II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 39 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 40 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 41 Váltókövetelések 42 Egyéb követelések 43 Konszolidációból adódó (számított) társasági adó követelés 44 III. ÉRTÉKPAPÍROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban 46 Egyéb részesedés 47 Saját részvények, saját üzletrészek 48 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 49 IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek 51 Bankbetétek 52 C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása 54 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 55 Halasztott ráfordítások 56 Eszközök összesen Keltezés: PÉCS, P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

10 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) MÉRLEG Források (passzívák) 2007/ december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 57 D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE 59 ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 60 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 61 III. TŐKETARTALÉK 62 IV. EREDMÉNYTARTALÉK 63 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 64 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 65 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 66 VIII. LEÁNYVÁLLALATI SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁS (±) 67 IX. KONSZOLIDÁCIÓ MIATTI VÁLTOZÁSOK (±) adósságkonszolidálás különbözetéből 69 közbenső eredmény különbözetéből 70 X. KÜLSŐ TAGOK (MÁS TULAJDONOSOK) RÉSZESEDÉSE 71 E. Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre 73 Céltartalék a jövőbeni költségekre 74 Egyéb céltartalék 75 F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 78 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 79 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 80 Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból Keltezés: PÉCS, P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

11 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) MÉRLEG Források (passzívák) 2007/ december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév tásai a b c d e 81 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 83 Átváltoztatható kötvények 84 Tartozások kötvénykibocsátásból 85 Beruházási és fejlesztési hitelek 86 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 87 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 88 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 89 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 90 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök 92 ebből: az átváltoztatható kötvények 93 Rövid lejáratú hitelek 94 Vevőktől kapott előlegek 95 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 96 Váltótartozások 97 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 98 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 99 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 100 Konszolidálásból adódó (számított) társasági adó tartozás 101 G. Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása 103 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 104 Halasztott bevételek 105 Források összesen Keltezés: PÉCS, P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

12 M É R L E G "A" ORFÜ PÉCSI TÓ KHT Cégjegyzék: Időszak: KSH - szám: Előző év 1000 Ft Módosítás 1000 Ft Tárgyév 1000 Ft E S Z K Ö Z Ö K A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok 0 0 IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N F O R R Á S O K D. Saját tőke I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0 III. Tőketartalék 0 0 IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék 0 0 VI. Értékelési tartalék 0 0 VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok 0 0 F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N PÉCS, Cégszerű aláírás

13 EREDMÉNYKIMUTATÁS 2008 Összköltség "A" ORFÜ PÉCSI TÓ KHT Cégjegyzék: Időszak: KSH - szám: Előző év 1000 Ft Módosítás 1000 Ft Tárgyév 1000 Ft I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) II. Aktivált saját teljesítmények értéke ( ) III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV V-VI-VII) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+-A+-B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás előtti eredmény (+-C+-D) XII. Adófizetési kötelezettség 0 0 F. Adózott eredmény (+-E-XII) G. Mérleg szerinti eredmény (+-F+22-23) PÉCS, Cégszerű aláírás

14 Orfű Pécs-Tó Kht Üzleti jelentés az Orfű Pécsi Tó Kht évi gazdálkodásáról A Kht. a 2008-os évet nehéz gazdasági helyzetben kezdte meg. A e Ft-os pénzkészlet a ROP elszámolásához kapcsolódott a Kht. saját pénzeszköze 800 e Ft volt. A ROP önerőtartozása miatt 148,300,986 Ft a bérleti díjak meg nem fizetése miatt a kintlévőség 9,118,897 Ft. összesen eft, A Kht. a kezelésére bízott ingatlanokat bérbe adás útján hasznosította 80%-ban közép és hosszú lejáratú, nem vagy csak jogi úton módosítható szerződések keretében. A társaság a gondjaira bízott közhasznok működési fenntartási feladatait csak az állapotuk folyamatos romlása mellett képes fenntartani (kivéve a ROP pályázatba bevontakat.) mivel a működési támogatásokkal együtt sem fedezik a bevételek a saját működési költségeit. A Kht. helyzete érdemben nem volt javítható. (Mivel a saját bevételek értéke alig több, mint a fele a költségeknek, és mindkét tényező jellemzően az inflációhoz igazodva változtatható illetve változik.) A társaság a évi tervében kitűzött általános célkitűzéseknek eleget tett. A BMÖ 2008, szeptembertől az Orfű-i strandot kivonta a Kht kezeléséből, - a kezelésbe adási szerződés módosítása elmaradt -. (A strandra vonatkozó valamennyi terv és tanulmány átadásra került a BMŐ apparátusának az elszámolás azonban szintén elmaradt.) A Kht. kezelésére bízott ingatlanok összetételében és mennyiségében további változás nem történt. A napi feladatok ellátásán túl az alábbi konkrét célkitűzések szerepeltek: Az Abaliget-i tavak környezetének rehabilitációja a Pécsi tó részleges kotrása. Pécsi tó keleti partjának partvédelme és a sétány felújítása. Tekeresi sétány kiépítése. a Barátúri erdei iskola megvalósítása. a Magyarhertelendi Napszentély megvalósítása. a ROP keretében megvalósult, A projekt teljes lezárására 2008 júliusában kerülhetett sor. Borbála program sikeres befejezése, megtörtént a program 2008 január 19-én zárult A nyolcfős brigád 2006-ban az Orfű-i Önkormányzat számára közterület gondozási feladatokat és a helyi vállalkozók számára bozótirtási feladatokat végzett. A Kht feladatai közül velük végeztettük el a területek parkgondozási feladatait. A keletkezett bevételek fedezték a kiadásokat. Előkészítés alatt álló pályázatok közül az Orfű Pécs kerékpárút beadásra került a Baranyai élménykörút kiemelt projekt keretében A társaság helyzetét bonyolította, hogy a kezelésére bízott ingatlanok közül: A Pécsi tó ingatlanjogi rendezésére vonatkozó tárgyalások folynak. A Pécsi Tó-ra mint ingatlanra, társ-tulajdonosként be van jegyezve egy vendéglős. (1989-ben még a Baranya megyei vízmű járult hozzá.) A kivásárlás 22-27mFt kifizetésével lehetséges-. A tulajdonos apportállta saját Kft-jába az ingatlant. A bérleti díjat majd a területhasználati díjat nem fizeti. Az új tulajdonossal a helyzet rendezéséig nem kötöttünk bérleti szerződést. Az Abaligeti Camping az épület állomány felújításra szorul, az ingatlan határán húzódó Önkormányzati tulajdonú árok. tisztításra szorul Az Abaligeti gyógy-szálló az épület állomány felújításra szorul 1

15 Orfű Pécs-Tó Kht A társaság, az alapításakor meghatározott célok jelentős részének megvalósítására jelen állapotában csak részben alkalmas: A gondjaira bízott közhasznok tartós állag megőrzéséhez nem rendelkezik pénztőkével, sem olyan eszköz-rendszerrel, ami lehetővé tenné a pályázati úton történő pénzszerzést. A térség-fejlesztési feladatokat felvállalta, de csak részben tudja szervezni a Kht. tőke hiányában. A térségnek nincs egységes rendezési terve, Az elmúlt évek során készített, fejlesztést célzó tanulmányok megvalósítása megkezdődött. (Mikro-ökológiai minta térség programja stb.) A Kht. azonban nem képes önálló finanszírozási programot megvalósítani. A Mecsek-Hegyhát Önkormányzati Társulással kialakuló együttműködés keretében a Kht. részt vesz a kistérségi marketing feladatok szervezésében. Ami megvalósult 2008-ban: Kiemelt feladat volt a ROP 1,1,1 pályázat utó gondozása, ami 5 évre szóló kötelezettség. A pécsi-tó strandjának kijavíttatása megvalósult 2008, április végén. A BMÖ 30 mft beruházási támogatása mellett. A nyári szezonra való megnyitás különlegesen nehéz helyzetet teremtett, mivel a korábbi üzemeltető távozott, egyetlen szezonra pedig szinte lehetetlen volt vállalkozót találni. A strand működésének hasznát élvező Orfű-i vállalkozók bevonása a probléma megoldásába csak részben sikerült. A Komló-Víz kft, kitúrása, jelentős többlet költséget okozott, amit Kht nem tudott biztosítani, a BMÖ (26 m Ft) és az Orfű-i Önkormányzat (10 mft) támogatása volt szükséges. A Komló-Víz Kft továbbra is követeli a 2007 évi elszámolás kapcsán kimutatott veszteségének megtérítését. (3,08 m Ft) Az alapító okiratban meghatározott célok megvalósítása érdekében célszerű megváltoztatni a működtetés filozófiáját.. A gondjaira bízott közhasznok tartós állag megőrzéséhez nem rendelkezik pénztőkével, sem olyan eszköz-rendszerrel, ami lehetővé tenné a pályázati úton történő pénzszerzést. A térség-fejlesztési feladatokat felvállalta, de szervezni csak részben tudja a Kht. tőke hiányában. A Mecsek-Hegyháti Önkormányzatok Társulásával kialakuló együttműködés keretében a Kht. megkezdte a kistérségi marketing feladatok szervezését. A feladatot, hogy a pénzügyi ellehetetlenülést elkerülje a Kht. sikerült megvalósítani. Az alapító okiratban meghatározott célok megvalósítása érdekében célszerű megváltoztatni a működtetés filozófiáját. A évi terv tejesítése számadatainak bemutatása Árbevétel: eft, ebből a kezelésbe kapott ingatlanok kapcsán bérleti díj bevételek: eft. (A csónak és stég bérleti díjak az infláció mértékével emelkedtek.) A borbála program megszűntével, és a létszám leépítés miatt, a bevétel növelési lehetőségek megszűntek a Kht-nál. 2

16 Orfű Pécs-Tó Kht Csak a tevékenységi kör bővítésével lehetséges az érdemi változtatás a bevételek összetételében és mennyiségében. Egyéb bevételek: e Ft (kiegészítő mellékletben részletezve). Működési támogatások: Baranya Megyei Önkormányzat: eft Rendkívüli bevétel: e Ft (Az elhatárolt támogatások értékcsökkenés elszámolásához kapcsolódó visszaírásából következik ROP 1.1.1) Kiadások: A munkaerő költség csökkenése a Borbála pályázathoz és a létszám leépítéshez kapcsolódik. (9 fő került elbocsátásra.) A működtetési költségek csökkentek a folyamatban lévő pályázatok kapcsolódó költségei csökkenése, valamint a Borbála program megszűnése miatt. Az egyéb költségek és ráfordítások csökkenése a ROP1,1,1 elszámolásaival, a vissza nem igényelhető ÁFA-val, valamint a folyamatban lévő peres ügyekkel és a tervezetten benyújtásra kerülő pályázatokkal függ össze. Az értékcsökkenés 10-szeres növekedése a ROP beruházások következménye. A társaság pénzügyi helyzete jelentősen átstrukturálódott. A folyó kötelezettségek mértéke jelentősen csökkent, ami a ROP 1,1,1 kapcsolódó elszámolások következménye. A záró pénzkészletből, (17,8 m Ft) a ROP 1,1,1 hez kapcsolódó (17 m Ft) 2009 januári kifizetés fedezete a fennmaradó 800 e Ft januári fizetések és működési költség fedezetére elegendő. A Magyarhertelendi Önkormányzat 2008 II. negyedéve óta nem fizeti a törlesztő részleteket. A Kht csőd helyzetbe kerülhet amennyiben nem, történik beavatkozás. A társaság (-) eFt eredménnyel zárja a 2008-es évet, ami a saját tőke csökkenését idézi elő, és a 8,2 m FT-s árfolyam veszteség következménye. További költség-csökkentés feltételei nem adottak. A pénzügyi helyzet további romlása érdemi beavatkozás nélkül elkerülhetetlen. Az eredmény kimutatás havi alakulását bemutató diagrammok adatai jól szemléltetik a bevételek szezonalítását, valamint azt, hogy a Kht. a Baranya Megyei Önkormányzat, és a Pécs MJ Városi Önkormányzat működési támogatása nélkül működésképtelenné fog válni a jövőben. Azt a feladatot, hogy a pénzügyi ellehetetlenülést elkerülje a Kht. sikerült megvalósítani. Pécs, április 28. Kérem az üzleti jelentés tudomásul vételét: Kerécz Tamás ügyvezető 3

17 ORFÜ PÉCSI TÓ KHT 7621 PÉCS PERCZEL U.2. Adószám: Cégjegyzékszám: KSH: KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET évi egyszerűsített éves beszámolóhoz PÉCS, Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő melléklet szerkesztő programjával

18 Kiegészítő melléklet ORFÜ PÉCSI TÓ KHT Általános rész Az ORFÜ PÉCSI TÓ KHT tevékenységét 1998-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége: víztermelés, - kezelés, - elosztás közhasznú tevékenység. A vállalkozás közhasznú társaságként működik, a törzstőke nagysága 3000 ezer Ft. Székhelye: 7621 PÉCS PERCZEL U.2. A társaság tulajdonosai belföldi jogi személyek. A társaság tagjainak adatai: Név Székhely Baranya Megyei Önkormányzat Pécs, Rákóczi u.34. Orfű Község Önkormányzata Orfű Széchenyi tér 1. Pécs MJ Város Önkormányzata Pécs, Széchenyi tér 1. Abaliget Község Önkormányzata 7678 Abaliget, Kossuth u.87. Magyarhertelend Önkormányzata 7394 Magyarhertelend, Kossuth l.u. Aláírásra jogosultak: Képviseletre jogosultak: Név Székhely Kerécz Tamás 7800 Siklós, Zenthe tér 23. Név Székhely Kerécz Tamás 7800 Siklós, Zenthe tér 23. A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése megbízott külső szolgáltató feladata. A külső szolgáltató neve, elérhetősége: S.B. Vadit KFt 7700 Mohács, Szabadság utca 18. Regisztrált mérlegképes könyvelő neve: Otterbein Tünde Regisztrációs száma: A vállalkozásnál a könyvvizsgálat kötelező. A beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló ellenőrizte. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy: Böhmné Sárkány Irén (7627 Pécs Kispiricsizma dülő 52) Az üzleti évről szóló beszámoló könyvvizsgálatáért a könyvvizsgáló Ft + áfa díjat számított fel. A könyvvizsgáló részére az üzleti évben egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásért, adótanácsadói szolgáltatásért, és egyéb nem könyvvizsgálói szolgáltatásért díj kifizetése nem történt. A mérlegkészítés pénzneme Ft. A mérlegkészítés időpontja Készítette: S.B. VADIT KFT, Szederkény 2

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132 HAJDÚ RENT Kft 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-015132 KSH: 14354429-6820-113-09 ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő melléklet szerkesztő

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. D. ép. I.em. Adószám: 14354429-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-015132 KSH: 14354429-6820-113-09 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. évi éves beszámolóhoz Debrecen, 2014.03.31. Készült

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Magyar Credit Management Szövetség 1112 Budapest, Eper utca 33. Adószám: 18208605-1-43 Nyilvántartási száma: 14175 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő mellékletszerkesztő

Részletesebben

Általános rész. A Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. tevékenységét 2010-ben kezdte meg.

Általános rész. A Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. tevékenységét 2010-ben kezdte meg. Általános rész A tevékenységét 2010-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége: 9102'08 Múzeumi tevékenység (főtevékenység) 6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése. Mindkét tevékenység

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Költségvetési, Gazdasági és

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz 1065 Budapest Nagymező utca 22-24. Adószám: 21114146-2-42 Társaságjegyzékszám: 01-09-917942 KSH: 21114146900157101 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2012. február 29. Általános

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Tel./Fax E-mail Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft +36 52 558 928 turizmus@hajduszoboszlo.hu H-4201 Hajdúszoboszló, Pf.: 178 www.hajduszoboszlo.hu Társaság megnevezése: Hajdúszoboszlói Turisztikai

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009.SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009.SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009.SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 354-9/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Az Orfű Pécsi-tó Nonprofit Regionális Fejlesztő és Üzemeltető

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2014. december 31. adatok E Ft-ban

A EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2014. december 31. adatok E Ft-ban 23702033-9001-572-02 Statisztikai számjel 02-09-078213 Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2014. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel 04-10-001614 --------------------------------------- cégjegyzék száma DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt a vállalkozás

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

Hajdú Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Debrecen KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: a Számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény előírásai alapján Debrecen, 2014. május 15.

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 21893335-2-11 Tatabányai Törvényszék Cégbírósága 11-09-013060 Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2500 Esztergom, Imaház utca

Részletesebben

IR&D Közhasznú Nonprofit Kft Cím: 2094 Nagykovácsi, Templomkert utca 8. Adószám: 14704707-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-127609 KSH szám: 14704707-7219-113-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2009. évi egyszerűsített

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A. A vállalkozás és a számviteli politika bemutatása 1. A vállalkozás ismertetése A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény preambulumában meghatározott elvek

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Egyszerűsített Eves Beszámoló

Egyszerűsített Eves Beszámoló 1 9 3 8 3 5 7 8-9 4 9 9-5 6 9-1 9 Bakony és Balaton Keleti Kapuja egyesület Berhida 8181. Veszprémi u. l.-3. r Egyszerűsített Eves Beszámoló 29. január 1.- 29. december 31. 29 Kelt Berhida, 21. május 2.

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 1 1 5 5 3 8 4 9-4 9 3 1-1 1 4-0 9 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013.12.31. Statisztikai számjel 0 9-1 0-0 0 0 2 3 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése DKV Debreceni Közlekedési Zrt. A vállalkozás

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Kiegészítő

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja 2005. évi 14. szám 2005. június 16. 2005. június 16. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A

Részletesebben