Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft"

Átírás

1 Adószám: Cégjegyzék száma: Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft 2030 Érd, Alsó u. 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01 december 31. Érd, április 30. A vállalkozás felelős vezetője: Zsirkai László

2 Általános rész 1. Cégismertető A Kft alapítási időpontja: A társaság törzstőkéje: ,-Ft, azaz hárommillió forint, amely készpénz. ( től évközi beszámoló alapján) A társaság képviselői: A társaság ügyvezetője: az ügyvezető Zsirkai László (An: Verba Mária, Lakcím: 2030 Érd, Felső u. 17) Határozott időre. Jogviszony vége: A társaság székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1. A társaság fő tevékenysége: 6420 Vagyonkezelés (holding) Tag: Tulajdonos: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó u. 1.) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata A kft felügyelő bizottságot működtet: Tagok: 1. Percz Antal (An: Jáger Mária) 2. Bada Zoltán (An: Kőváry Éva Ilona) 2. Borsitzky Kálmán (An: Kovács Aranka) 2. Számviteli politika A Kft kettős könyvvitelt vezet, egyszerűsített éves beszámolót készít. A beszámolót december 31-i fordulónappal kell elkészíteni és legkésőbb a tárgyévet követő május 31-ig letétbe kell helyezni a Cégbíróságnál. Az éves beszámoló elkészítéséhez zárlati időpontként a tárgyévet követő március 31. napját határoztuk meg. A társaság eredménykimutatásának módja az összköltség eljárással készített eredménykimutatás. Az Egyszerűsített éves beszámoló "A" típusú.

3 Könyvviteli szolgáltatás A Kft Könyvelését és munkaügyi teendőit a Reál Adó '96 Kft végzi. (2030 Érd Platánfa u. 9.) A könyvelés a Kulcs Soft Nyrt program alkalmazásával, a munkaügyi feladatokat a Kulcs-Soft Bérelszámoló és munkaügyi program használatával. A szolgáltatást nyújtó Kft ügyvezetője adó-szaktanácsadó, Mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkezik. Az ügyvezető és az alkalmazottja is regisztrált Mérlegképes könyvelő. A könyvviteli szolgáltatás irányításáért, vezetéséért felelős személy től: Neve: Pauliné Kóródi Anikó Reg.szám: Címe: 1118 Budapest, Tűzkő u. 4. A társaság könyvvizsgálója: MoBaudit Bt 1214 Budapest, Vörösvári út 31. Nyilvántartási szám: Képviseletre jogosult neve: Molnár Zoltán (kamarai tagsági szám: ) A Kft számviteli politikája összhangban van a Számviteli törvény, és a Társasági adótörvény előírásaival. Értékelési módok: Az export-import tevékenységek devizában kimutatott forint értékét az MNB által közzétett, a szerződés szerinti teljesítés napján érvényes deviza átlagárfolyamon határozzuk meg. Az Egyszerűsített éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások: Aktívák és Passzívák: A mérlegben a vagyontárgyakat beszerzési áron, az elszámolt értékcsökkenéssel és értékvesztéssel csökkentett összegben értékeljük. Az amortizáció elszámolásának módja: Az értékcsökkenés és az értékcsökkenési leírás elszámolásának módja nem tér el a Társasági Adóról szóló törvényben felsoroltaktól. Értékcsökkenés elszámolása évente egyszer, év végén történik. Az Immateriális javaknál a számviteli törvény szerint megállapítható értékcsökkenési leírás vonható le. a százezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti értékű tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költsége a használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben, a kétszázezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatt, valamint a Társasági adótörvény 2. számú melléklet B fejezetének 1. pontja szerint 33%-os norma alá sorolt gépek, berendezések, felszerelések beszerzési, vagy előállítási költsége a számviteli törvény szerint megállapított értékcsökkenési leírással egyezően számoljuk el. 3

4 Készletértékelés Év közben az árubeszerzéseket, valamint az alvállalkozói teljesítményeket közvetlenül elszámoljuk költségként, és év végén a leltárkészlet értékével korrigáljuk a tényleges értékre. A Beszerzési költség: - az engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt vételár, - a szállítási költségekkel együtt - a beszerzéshez kapcsolódó adó - vámköltség - az eszközök beszerzéséhez szorosan kapcsolódó illetékek - az előzetesen felszámított, de le nem vonható általános forgalmi adó - a jogszabályon alapuló hatósági díjak - az eljárási illetékek. Jelentős összegű hibák értelmezése: Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változási abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérleg főösszegének 2 %-át, vagy ha a mérleg főösszeg 2%-ka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor a 1 millió forint. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra. Követelések és Kötelezettségek A Belföldi követeléseket és kötelezettségeket a könyv szerinti értékben illetve vevő-szállító nyilvántartás szerinti értékben mutatjuk ki. 3. Leltározási szabályzat Az év végi záráshoz évente egyszer az eszközökre és a forrásokra vonatkozóan teljes körűen végezzük el. A leltár készítésének napja a tárgyév utolsó napja. A leltározás ellenőrzését az ügyvezető végzi. Leltározás az alábbi Mérleg sorokra terjed ki: o A Befektetett eszközök, tárgyi eszközök leltározása a mennyiségi felvétellel o A Készletek mennyiségi és értékbeni felmérése o A Követelések leltározása egyeztetés alapján. A követelést az adósokkal egyeztetett értékben szabad csak kimutatni és a leltárba felvenni. o A Bankszámlák leltározása a bankkivonatokkal való egyeztetést jelenti. A bankkivonatok esetleges hiányának pótlása fénymásolat kérése alapján történik. o A Készpénzállomány leltározása a december havi pénztári egyeztetés során történik. o A Saját tőke leltári egyeztetése a könyv szerinti értéken történik. o A Kötelezettségek közül a könyvelésben lekönyvelt tételeknél a leltározás a könyv szerinti értékkel való egyeztetést jelenti. 4. Selejtezési szabályzat A selejtezésről eszközfajtánként selejtezési jegyzőkönyvet kell felvenni. A selejtezésért az ügyvezető a felelős. A jegyzőkönyvet minden esetben az ügyvezető írja alá. Selejtezésre a munkafolyamat során, szükség esetén kerül sor. 4

5 5. Pénzkezelési szabályzat A társaság köteles a házipénztárban tartani a bankszámláról készpénzfizetés céljára felvett, továbbá a házipénztárba készpénzben befizetett összegeket. Pénztári elszámolásra a számviteli törvény bizonylati előírásainak megfelelő okmányok fogadhatók el. A házipénztár pénzkészlete minden hónap utolsó napjára vonatkozóan egyeztetésre kerül a könyvelésben kimutatott pénzkészlettel. A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. 5

6 6. Részletező adatok Vagyoni pénzügyi helyzet, a jövedelmezőség alakulása 1. Mérlegtételek alakulása Azon. Megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév Abszolút %-os változás 01. A. Befektetett eszközök ( sor) ,35% 02. I. Immateriális javak ( sorok) 04. II. Tárgyi eszközök ( sorok) ,35% 06. III. Befektetett pénzügyi eszközök ( sorok) B. Forgó eszközök ( sorok) ,27% 09. I. Készletek II. Követelések ,39% 11. III. Értékpapírok 12. IV. Pénzeszközök ,00% 13. C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,63% 15. D. Saját tőke ,26% 16. I. Jegyzett tőke ,00% 18. II. Jegyzett de még be nem fizetett tőke 19. III. Tőketartalék 20. IV. Eredménytartalék ,12% 21. V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék 23. VII. Mérleg szerinti eredmény ,91% 24. E. Céltartalék 25. F. Kötelezettségek ,85% 26. I. Hátrasorolt kötelezettségek 27. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek ,43% 29. G. Passzív időbeli elhatárolás ,37% 30. FORRÁSOK ÖSSZESEN ,63% A mérlegadatok változását bemutató táblázat, a mérleg szerkezetének megfelelően. 6

7 A mérleghez kapcsolódó kiegészítések: 2. Eszközök összetétele és annak változása Azon. Megnevezés Előző év Tárgyév Abszolút %-os Összetétel változás Előző év Tárgyév 01. A. Befektetett eszközök ( sor) ,35% 27,86% 51,31% 02. I. Immateriális javak ( sorok) 0,00% 0,00% 04. II. Tárgyi eszközök ( sorok) ,35% 27,86% 51,31% III. Befektetett pénzügyi eszközök ( sorok) 0,00% 0,00% 08. B. Forgó eszközök ( sorok) ,27% 68,63% 48,51% 09. I. Készletek ,73% 0,00% 10. II. Követelések ,39% 11,08% 19,18% 11. III. Értékpapírok 0,00% 0,00% 12. IV. Pénzeszközök ,00% 14,81% 29,33% 13. C. Aktív időbeli elhatárolások ,26% 3,51% 0,18% 14. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,63% 100,00% 100,00% A táblázat az eszközök megoszlását és részarányait mutatja be mindkét időszakra. 3. Eszközök értékcsökkenése Ft-ban Megnevezés Bruttó érték Tárgyévi écs Halmozott écs Nettó érték Immateriális javak 11 Összesen: Ingatlanok és kapcs. VÉJ hrsz ingatlanon végz. Beruházás hrsz Intellomanitka beruházás hrsz vagyonkezelői jog /A hrsz Diósdi út 14/A vagyonkezelői jog Összesen: Műszaki gépek, berendezések 141 Pályavonalazó gép

8 Központi hajszárító Husdvama fűnyíró Víz alatti porszívó Összesen: Egyéb berendezés 143 Apple Iphone 4S Online pénztárgép Samsung Laptop Samsung Laptop Samsung Laptop Samsung Laptop Euro 150 Pénztárgép Ubiquity acess point Apple imac led vezérlőhöz Shuttle Barabone i3 monitor Asztali pc Samsung Smart Led kijelző Dell NE Projektor Páncélszekrény Számítógép Pénztárgép 2. Aréna Reklámtábla 5000* Összesen: e Ft alatti Összesen: Mindösszesen: A táblázat az eszközök értékcsökkenését, bruttó és nettó értékét mutatja be. 8

9 4. Források összetételének alakulása (e Ft) Azon. Megnevezés Előző Tárgy Abszolút %-os Összetétel Abszolút év év változás Előző év Tárgyév változás oka 15. D. Saját tőke ,26% 3,50% 8,78% 16. I. Jegyzett tőke ,00% 0,50% 1,59% II. Jegyzett de még 18. be nem fizetett tőke 0,00% 0,00% 19. III. Tőketartalék 0,00% 0,00% 20. IV. Eredménytartalék ,12% 0,01% -0,27% Jegyzett tőke emelés eredménytartalékból Előző évi eredmények, és évközi jegyzett tőke emelés miatt Vagyonkezelő az értékcsökkenésnek megfelelő mértékű LT képzése 21. V. Lekötött tartalék ,00% 2,67% 4,26% VI. Értékelési 22. tartalék 0,00% 0,00% VII. Mérleg szerinti 23. eredmény ,91% 0,32% 3,20% Tárgyévi nyereség miatt 24. E. Céltartalék 0,00% 0,00% 25. F. Kötelezettségek ,85% 85,63% 62,69% 26. I. Hátrasorolt kötelezettségek 0,00% 0,00% 27. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek ,55% 28,31% 52,23% 28. III. Rövid lejáratú kötelezettségek ,43% 57,32% 10,46% 29. G. Passzív időbeli elhatárolás ,37% 10,87% 28,53% 30. FORRÁSOK ÖSSZESEN ,63% 100,00% 100,00% A táblázat a források megoszlását és részarányait mutatja be mindkét időszakra. 9

10 5. Eredménykimutatás adatainak változása (e Ft) Azon. Megnevezés Előző év Tárgyév Absolut %-os változás I. Értékesítés nettó árbevétele ,77% II. Aktivált saját teljesítmények 0 III. Egyéb bevételek ,71% IV. Anyagjellegű ráfordítások ,41% V. Személyi jellegű ráfordítások ,40% VI. Ertékcsökkenési leírás ,30% VII. Egyéb ráfordítások ,64% A. ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE ,49% VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ,89% IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE ,89% C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY ,21% X. Rendkívüli bevételek ,00% XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ,00% E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ,03% XII. Adófizetési kötelezettség ,18% F. ADÓZOTT EREDMÉNY ,91% G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ,91% A táblázat az eredménykimutatás adatait mutatja be. 6. Vagyoni, jövedelmezőségi mutatók Mutató neve Számítás módja Előző év Tárgyév Tőkeellátottság Saját tőke / összes forrás = 3,50% 8,78% Források aránya Kötelezettségek / Saját tőke = 2449,28% 714,08% Saját tőke és Bef.eszközök aránya Saját tőke / Befektetett eszközök = 12,55% 17,11% Befektetett eszk. Aránya Befektetett eszk. / Összes eszköz = 27,86% 51,31% Forgó eszk. Aránya Forgó eszk. / Rövid lejáratú kötelezettségek = 119,72% 463,89% Likviditási mutató Forgó eszk. / Rövid lejáratú kötelezettségek = 1,20 4,64 Árbevétel arányos jövedelem Adózás előtti er. / Összes bevétel = 0,54% 1,64% Eszközarányos jövedelem Adózás előtti er. / Összes eszköz = 0,45% 3,57% Vagyonarányos jövedelem Adózás előtti er. / Saját tőke = 12,80% 40,62% Eszköz megtérülési mutató Értékesítés nettó árbevétele / Eszközök összesen = 0,82 2,18 10

11 Tájékoztató adatok: A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagon statisztikai állományi létszámát mutatja be az alábbi táblázat: 7. Létszámadatok részletezése Állománycsoport Átlagos létszám (fő) Bérköltség (e Ft) Szellemi Fizikai Összesen: Követelések részletezése Követelések alakulása Összeg (Ft) Vevők: Összesen: Adók, egyéb követelések: Munkavállalóknak folyósított előleg Társasági adó Innovációs járulék Iparűzési adó Álltalános forgalmi adó Összesen: Követelések mindösszesen: Pénzeszközök részletezése Pénzeszközök alakulása Összeg (Ft) Tanuszoda központi pénztár Tanuszoda házipénztár Aréna kiskassza Aréna házi pénztár Elszámolási betétszámla Raiffeisen Bank Elszámolási betétszámla OTP Bank Elszámolási betétszámla K&H Bank Kamatozó betétszámla Összesen:

12 10. Aktív időbeli elhatárolások részletezése Aktív időbeli elhatárolás Összeg (Ft) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Bankbetét kamata Költségek, ráfordítások elhatárolása Biztonság technikai ügyelet Biztosítási díj Összesen: Kötelezettségek részletezése Kötelezettségek alakulása Összeg (Ft) Hosszú lejáratú kötelezettségek hrsz vagyonkezelői joga Érd, Diósdi út 16 vagyonkezelői joga Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: Rövid lejáratú kötelezettségek Szállítók: Összesen: Egyéb kötelezettségek SZJA Egészségügyi hozzájárulás Szociális hozzájárulási adó Keresetelszámolási számla Nyugdíjbiztosítási járulék Egészségbiztosítási járulék Szakképzési hozzájárulás Összesen: Rövid lej. Köt. összesen:

13 12. Passzív időbeli elhatárolás alakulása Passzív időbeli elhatárolás Összeg (Ft) Bevételek passzív időbeli elhatárolása januári bevételek Költségek passzív időbeli elhatárolása 2014-évi költség számlák elhatárolása Halasztott bevételek Érd Város Önkormányzatától felújításra kapott összeg elhatárolása Intellomantika bérleti díj elhatárolt összege Összesen: A közgyűlés felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy a beszámolót a Céginformációs irodának közzétételre megküldje. Érd, április 30. Zsirkai László (ügyvezető) 13

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-9319-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Budapest, 2012. április

Részletesebben

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2005. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2005. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2005. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ JAVÍTOTT Budapest, 2006. november 30. vállalkozás vezetője (képviselője) 1 BALLA AUDIT KFT. K I E G É

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 23969973-2-05 Cégbíróság: B.A.Z. Megyei Cégbíróság Cégjegyzék szám: 05-09-024327 3515 Miskolc - Egyetemváros, Egyetem utca 2. 2013 Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013. január

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolója

PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolója A PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolója Budapest, 2012. április 8. Juhász Márton ügyvezető igazgató

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft. 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. december 31. Készült: Szekszárd, 2013. március 22. 1 I._Általános kiegészítés A vállalkozás bemutatása A SÁRKÖZ-VÍZ

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

Adószám: 11088640-2-06 Cégbíróság: Cégjegyzék szám: Csongrád Megyei Bíróság Cégbírósága 06-09-002643 CSONGRÁD MEGYEI KEGYELETI KFT. 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 1. Kiegészítő melléklet 2013.

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai szám: 11683991-6810-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046538 Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. 1022 Budapest, Bég utca 3-5. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. évi Éves beszámolóhoz 1 1. A vállalkozás

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Adószám: 18061488-1-42 Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási időszak: Budapest, 2013. 05.07. 2012. jan.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 18932825-6910-131-19 Cégjegyzék száma: Cég adószáma: 18932825-2-19 Vállalkozás megnevezése: Dr Szikora Márta Ügyvédi Iroda Vállalkozás címe: 8100 Várpalota Fehérvári utca 8 Kiegészítő

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Név: Concerto Akadémia Nonprofit Kft Cím: 1094 Budapest, Páva utca.10-12. Kiegészítő melléklet a Concerto Akadémia Nonprofit Kft 2014.12.31-i egyszerűsített éves beszámolójához Kiegészítő melléklet 2014.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához I. Általános tudnivalók A kiegészítő melléklet a Re-Kom Nonprofit Kft 2012. január 01.-től 2012.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Regia Civitas Szálloda és Fürdő Beruházó és Üzemeltető Kft 2008. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójához - 1 I. Általános rész 1. Vállalkozás bemutatása A társaság 2007. szeptember

Részletesebben

Tevékenységet lezáró Egyszerűsített Éves Beszámoló 2015. március 31.

Tevékenységet lezáró Egyszerűsített Éves Beszámoló 2015. március 31. 1 3 5 5 8 0 9 1 9 0 0 1 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3-0 9-1 0 4 6 2 0 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Budajenői Vízművek Kft. A vállalkozás címe: 2093 Budajenő, hrsz. 06/2 Tevékenységet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. 2013. december 3l.

Kiegészítő melléklet. 2013. december 3l. Adószám: 1 9 0 1 0 2 7 2 2 4 3 Fővárosi Bíróság nyilvántatási száma: 14. Bejegyző határozat száma: 12. Pk. 60 057/1997/4 Magyar Olimpiai Bizottság 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51. www.mob.hu Kiegészítő

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Kiegészítő

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Tudás-Vár Nonprofit Kft. 2009.január 01-től 2009.december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 22677536-9319 - 572-01 Statisztikai számjel 01-09 - 938607 Cégjegyzékszám HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 01.01-12.31. Könyvvizsgáló

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 21893335-2-11 Tatabányai Törvényszék Cégbírósága 11-09-013060 Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2500 Esztergom, Imaház utca

Részletesebben

Egyszerűsített Éves Beszámoló a 2014. üzleti évről

Egyszerűsített Éves Beszámoló a 2014. üzleti évről 1 3 5 5 8 0 9 1 9 0 0 1 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3-0 9-1 0 4 6 2 0 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Budajenői Vízművek Kft. A vállalkozás címe: 2093 Budajenő, hrsz. 06/2 Egyszerűsített

Részletesebben