Üzleti és stratégiai tervezés. Porter-féle értéklánc modell. Vállalati tevékenységek (1)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012.02.26. Üzleti és stratégiai tervezés. Porter-féle értéklánc modell. Vállalati tevékenységek (1)"

Átírás

1 Üzleti és stratégiai tervezés Dr. Takácsné dr. habil György Katalin Károly Róbert Fıiskola 1 Porter-féle értéklánc modell Támogató tevékenységek és tényezık A vállalkozás infrastruktúrája Emberi erıforrás menedzsment Technológia (termék) fejlesztés Erıforrás ellátás (beszerzés) Befelé irányuló logisztika Termelés (átalakítás) Kifelé irányuló logisztika Elsıdleges tevékenységek Marketing és értékesítés Értékesítést követı szolgáltatások Profit Vállalati tevékenységek (1) Elsıdleges tevékenységek (termelési folyamat és realizálása) logisztika termelés marketing és értékesítés értékesítés utáni szolgáltatások 1

2 Vállalati tevékenységek (2) Támogató tevékenységek tervezés (termelési folyamatok, mőszaki fejlesztés stb.) pénzügyek (pénz- és hitelgazdálkodás) emberi erıforrás gazdálkodás innováció információ gazdálkodás beszerzı tevékenység termelés és értékesítés irányítása elszámolás, nyilvántartás (számvitel) Eredmény mérésre szolgáló kategóriák (1) Tervezési folyamatban (általában): Fedezeti hozzájárulás = Termelési érték változó költség FH = TÉ K v Nettó jövedelem = Termelési érték összes költség NJ = TÉ K ö Bruttó jövedelem = Nettó jövedelem + munkabér BJ = TÉ K ö + munkabér Eredmény mérésre szolgáló kategóriák (2) Lezárt gazdasági (év) ciklus után: Üzemi tevékenység eredménye ± Pénzügyi mőveletek eredménye = Szokásos vállalkozói eredmény ± rendkívüli eredmény = Adózás elıtti eredmény -adó = Adózás utáni eredmény -osztalék = Mérleg szerinti eredmény 2

3 Az igazi kérdés nem az, mennyit javultál tegnapi Önmagadhoz képest, hanem hogy milyen jól teszed a dolgod versenytársaidhoz képest. Donald Kress Jóval azelıtt kezdj kutat ásni, mielıtt szomjas lennél. Kínai közmondás A tervezés módszertana A jó stratégia, vagyis a jó tervezés segít megválaszolni az alábbi kérdéseket: Helyzet meghatározás (hol tartunk?) Célmeghatározás (hová szeretnénk eljutni?) Programok megfogalmazása ( hogyan érhetjük el céljainkat?) Értékelés, ellenırzés, visszacsatolás (jó úton járunk?) Tervezés valamilyen kívánatosnak tartott jövıbeli állapot felvázolását, valamint az annak elérését lehetıvé tevı út (utak) és feltételek (eszközök) meghatározását jelenti mindig több lehetıség közötti választás, tehát döntés, amely sajátos a tervezés jól elhatárolhatóan megelızi a cselekvést a tervezési problémák nem bonthatók szét egymástól független részekre a tervezés egységes döntési folyamatként, a döntések sorozataként fogható fel a tervezés olyan tevékenység, amely a kívánt jövıbeli állapot eléréséhez szükséges cselekvést megelızı döntések együttesét tartalmazza

4 A tervezés általános célkitőzései a terv a mőködést és a fejlesztést elhatározó döntések alapja a mőködés (az irányítás és a végrehajtás) programja az ellenırzés dokumentuma Tervezési szemléletek kielégítı tervezés: elfogadható szintre törekszik optimalizáló tervezés: lehetı legjobb megoldás elérése a cél kell hozzá mind a terv cél, mind a tervezési modellek kvantitatív megfogalmazása operáció kutatási módszerek adaptív tervezés elsıdleges a tervezés során az alkalmazkodási képesség kialakítása passzív adaptáció: a rendszer az új környezetben legyen képes hatékonyan mőködni aktív adaptáció: a rendszer a környezetét is megváltoztatja egyben stratégiai tervezés a fentieken túlmenıen a versenytársakhoz való aktív vagy passzív alkalmazkodás szükségessége alakítja ki VÁLLALAT VEZETÉSI SZEMLÉLETEK Termeléscentrikus 1. A termelési igényeket tekinti elsıdlegesnek 2. Meglévı gyártmányok és technológiák fejlesztése 3. Késın veszi tekintetbe a piaci igényeket, azokra késın reagál. 4. Az önköltség az elsıdleges, annak alakulására helyezi a hangsúlyt. szemlélet súlypontjai Értékesítés- (piac-) centrikus 1. A piac igényeibıl indul ki. 2. Új gyártmányok fejlesztése. 3. A vásárlói igényeket mindinkább érvényesíti. 4. A piaci ár, az elérhetı árbevétel érdekli. 5. A meglévı piacok magatartását tekinti alapvetı célnak 6. Rugalmatlan, merev, konzervatív vezetési szerkezet és vezetési stílus jellemzi. 5. Új fogyasztók, felhasználók szerzésére törekszik. 6. Rugalmas, alkalmazkodó vezetési stílus jellemzi. 4

5 A tervezés általános folyamata Információgyőjtés Prognóziskészítés (a kiszámítható információk változása alapján) Tervvariánsok készítése Döntés (választás a tervvariánsok közül) Végrehajtás Visszacsatolás SMART CÉLOK SPECIFIC pontos, meghatározott MEASURABLE - mérhetı AGREED- megállapodáson alapuló, mellyel minden érdekelt egyetért, közös a cél elérésében végzett munka. REALISTIC valósághő, világos TIME-BASED idıhöz kötött, idıbeosztással rendelkezı, a cél elérésének tervezett ideje, az egyes lépésekre szánt idı világosan meghatározásra kerül. Pl.: a turizmusban SMART- cél lehet a turisták számának növelése, a turisták egy bizonyos idıszakon belüli költésének növelése. Miért fontos az üzleti terv készítése? A gazdasági életben az üzleti terv elkészítése az egyik lehetséges tervezési módszer. Keretet ad a vállalkozás hosszú és rövid stratégiájának a kialakításához. Segít meghatározni a vállalkozás céljai eléréséhez szükséges eszközöket, módszereket. 15 5

6 Cél: Tervezési terület: Ki lesz a felhasználó? A vállalkozás portfoliójának tevékenységi köreinek kialakítása, módosítása Portfolió módosítás, tevékenység változtatás tıke emeléssel A vállalkozás üzletfeleinek, partnereinek a tájékoztatása Idegen forrás elérése (forgóeszköz és fejlesztési hitelek, támogatások) Marketing terv; Termelési, technológiai terv; Eredmény és jövedelmezıség; Marketing terv, Eredmény terv, Pénzügyi terv, Szervezeti terv Marketing terv; Termelési, technológiai terv Teljes üzleti terv, Hitelkérelmi pályázat Jelenlegi vezetés és üzlettársak Új potenciális üzlettársak, tıkebefektetık Vevık, szállítók Hitelezık, pénzintézetek, támogatást folyósítók 16 A tervezés szükségességnek a felismerése A vállalati célrendszer legfıbb tényezıje: az eredmény orientáltság. A tervezéssel az alábbi célokat kívánják a (beruházók, tulajdonosok, cég vezetık, vállalkozók) elérni: 1. A fogyasztói igények kielégítésének új, a korábbinál magasabb minıségő módja. 2. A vállalat piaci pozíciójának javulása. 3. A vállalat számára a maximális eredmény elérése. 4. A tulajdonosok magasabb jövedelemigényének a kielégítése (profit orientáltság / osztalékpolitika). 5. Hosszú távú, a vállalat fennmaradását és gazdasági stabilitását meghatározó stratégia kialakítása ALTERNATÍVÁK KIALAKÍTÁSA 5. EGY ALTERNATÍVA KIVÁLASZTÁSA, DÖNTÉS 3. INFORMÁCIÓK GYŰJTÉSE, ÉRTÉKELÉSE 2. AKADÁLYOK TISZTÁZÁSA 1. A CÉL MEGHATÁROZÁSA 6. TERV VÉGREHAJTÁSA 7. EREDMÉNYEK ÉRÉKELÉSE 8. ÚJ CÉL KITŰZÉSE 6

7 Példák a jól és rosszul megfogalmazott célokra Nem jó célmeghatározás Megjegyzés Jó célmeghatározás A cél a profit maximalizálása. Célunk, hogy növeljük az eladás mértékét és az abból származó bevételt. Célunk, hogy 15%- kal növeljük a hirdetési kiadásokat. Célunk, hogy az iparág legnyereségesebb vállalata legyünk. Mennyi is az a maximum? A célról nem dönthetı el, elérték-e vagy sem. Nincsen határidı. Mennyi legyen?a cél 2 területre is vonatkozik. Az eladás növelése árcsökkenés útján is elérhetı, az viszont csökkenti a bevételt. Nincs határidı. A hirdetés tevékenység és nem eredmény. Az ezzel kapcsolatos célt mint az eredményként létrejövı plusz eladást kell megfogalmazni. Nem elég specifikus. Miben mérjük a nyereséget? Nem világos, hogy elérhetı- e a cél. A profitcél ebben az évben 125 millió Ft elérése. Ebben a püi. évben az eladás- Ból származó bevételt 96M Ftról 112M Ft- ra kell növelni úgy, hogy közben az egységárnak el kell érnie a 240 Ft/ db-ot. Célunk,hogy a hirdetési kiadások 15%-os növelésével piaci részesedésünket 12%-ról 19%-ra növeljük a jövı év végéig. 2éven belül el akarjuk érni,hogy az iparág legjövedelmezıbb vállalatai között legyünk 12%-os adózás utáni vagyonarányos nyereséggel. A beruházás finanszírozása Belsı forrás - Vagyon átrendezése révén (eszközök értékesítése, hatékonyság növelése pl.:követelések gyorsabb behajtása) - Forgalmi bevételbıl (amortizáció) - Nyereség visszaforgatás (pozitív mérleg szerinti eredmény) Külsı forrás Bevonható tulajdonosi tıke (részvénykibocsátás, törzstıke emelés) Vállalati kötvény kibocsátás Banki hitel Tulajdonosi kölcsön Állami támogatás (kamattámogatás, vissza nem térítendı támogatás, támogatott hitel, adókedvezmény) 20 A beruházások makro-gazdasági (nemzetgazdasági) szempontból Beruházás kategóriák: Termelı beruházás Alap-, kapcsolódó beruházás Nem termelı beruházás Infrastrukturális beruházás 21 7

8 A beruházások mikro-gazdasági (vállalati) szempontból Beruházás Investment - Vállalkozást létesítı - Piacot formáló - Bıvítı - Átállási Innovation - Vállalkozást fenntartó - Piaci viszonyokhoz hozzáigazító - Pótló - Diverzifikációs 22 Beruházási döntés meghozatalának folyamata (1) 1. A piaci kérdések vizsgálata, a piac elemzése A keresleti tényezık meghatározása (vevık) A kínálati tényezık meghatározása (versenytársak) Az árra ható tényezık (ár-érték arány) Marketing stratégia kialakítása 2. Termelési kapacitás létesítési, mőszaki elemzés Termelési folyamatok elemzése (alapanyagok, technológia, minıségbiztosítás, folyamat szervezés, szállítás) Üzemeltetés körülményei (termelési folyamatok átfutási ideje, munkavégzés körülményei, környezetvédelem) 23 Beruházási döntés meghozatalának folyamata (2) 3. Költségek elemzése Költségnemek szerint (anyag, bér, adók, értékcsökkenés) Termelési volumennel való összefüggés szerint (változó-, fix költségek) 4. Pénzügyi számítások (finanszírozási kérdések) 5. Kockázati elemzések (természeti tényezık, mőszaki hibák, szervezési hibák, piaci kockázatok) 6. Érzékenyességi vizsgálatok (fedezeti pont elemzések, valószínőség számítási eljárások, szimulációs modell) 24 8

9 Az üzleti terv felépítése I. Bevezetı Vezetıi összefoglaló, mely ismerteti a vállalkozást, a tevékenységi célokat és a finanszírozás módját. Ágazati elemzés (az ágazat gazdasági tevékenységének a jellemzıi) 25 Az üzleti terv felépítése II. Mőködési, termelési terv: Ipar, mezıgazdasági termelés esetében ismertetni kell a termékelıállítási folyamatot, gépigényt, alap és anyagigényt, a lehetséges szállítók körét. Szolgáltató tevékenység esetén kereskedelmi terv készítése szükséges a készletgazdákodásra, raktározásra vonatkozóan. 26 Az üzleti terv felépítése III. Marketing terv A termék, szolgáltatás forgalmazása Árpolitika, árképzés Értékesítési csatorna Reklám Jövedelmezıség (a reklámra fordított többletköltsége, térüljön meg az általa elért többlet árbevételben), mint marginális közgazdasági kategória! Szervezeti terv A vállalkozás jogi formái (1997. évi CXLIV. tv. A Gazdasági társaságokról) A szervezeti egységek és kapcsolataik. 27 9

10 Az üzleti terv felépítése IV. Pénzügyi terv Az értékesítésekbıl származó bevételek és az ezekhez tartozó költségek vizsgálata Az általános költségek Biztosítások költségei A felvett hitelek kamatai Adó (Adópolitika kialakítása: a nyereségadó ismeretében kiszámítható a tervezett nettó eredmény évi LXXXI. tv. A Társasági és osztalékadóról) Cash-flow kimutatás (pénzforgalmi egyenleg = tényleges pénzbevételek tényleges kiadások) Elızetes mérleg és eredménykimutatás (2000. évi C. tv. a Számvitelrıl) 28 Az üzleti terv felépítése V. Kockázati elemzések (természeti tényezık, tervezési hibák, mőszaki hibák, piaci kockázatok, adminisztrációs hibák) Érzékenység vizsgálatok (fedezeti pont elemzések, valószínőségszámítási eljárások, szimulációs modellek) Beruházás gazdaságossági számítások (NPV, IRR, MI, TRM módszerek alkalmazása) Mellékletek, hatósági igazolások, tervrajzok, szakértıi vélemények, és minden egyéb olyan okirat, mely szükséges az adott üzleti tervhez. 29 A bevezetı oldal tartalma A vállalat / vállalkozás neve címe (a cégbíróságon bejegyzett vállalkozó esetén a vállalkozói igazolványban szereplı székhely szerinti cím) A vállalatvezetı / vállalkozóz neve címe és telefonszáma A szükségek finanszírozás összege Kijelentı nyilatkozat az üzleti terv kezelésérıl, mivel az üzleti titkot képez. Dátum 30 10

11 Vezetıi összefoglaló Az üzleti terv fıbb pontjainak a bemutatása A vállalkozás rövid bemutatása A szükséges finanszírozás A piac felvevıképessége Annak indoklása, hogy miért számíthat sikerre az üzlet (Ezt a fejezetet az üzleti terv kidolgozása után érdemes elkészíteni) 31 Ágazati elemzés I. Világ és a hazai gazdaság általános helyzetének rövid, a vállalkozást érintı bemutatása (makroökonómiai mutatók alkalmazása GDP, GNP, munkanélküliségi ráta) Az ágazat kilátásainak és lehetıségeinek ismertetése, a múltbéli trendek és eredmények értékelése Az ágazat gazdasági tevékenységeinek a vizsgálata (az ágazati jellemzık hatása a mőködésre) Az ágazat gazdasági tevékenységébe történı belépés korlátjai (állami szabályok, tıkehiány, új eloszlási csatornák megszervezése, a piacon uralkodó elfogultság) 32 Ágazati elemzés II. Az ágazat gazdasági tevékenységébıl történı kilépés korlátjai Az ágazati költségstruktúra Az ágazat vertikális integrációs lehetıségei Az ágazat piaci mőködésének a sajátosságai (versenytársak rövidtávú céljai, erıs és gyenge pontjai) SWOT elemzés Az üzletági portfolió elemzése 33 11

12 Mőködési, termelési terv I. A termelési folyamatok bemutatása: Készletgazdálkodás, készletezési rendszer mőködése Az anyagszállítás, anyagmozgatás technikai lebonyolításának módja A tárolási feltételek és raktározási módok bemutatása Folyamatszervezési megoldások Az adott tevékenységi körhöz tartozó szők keresztmetszet meghatározása 34 Mőködési, termelési terv II. A személyi állomány ismertetése (feladatok szerint csoportosítva) Munkaerıigény, munkatermelékenység Munkavégzés körülményei Üzemeltetési tényezık elemzése A termelési folyamatok átfutási ideje Környezetvédelmi követelmények kielégítése Üzembiztonság, tőzvédelmi rendszer, (a biztonságos üzem megléte) 35 Mőködési, termelési terv III. Az állandó és változó költségek meghatározása az adott tervévre, tervévekre Az árbevételek számbavételezése, értékelése Az árbevételek és költségek táblázatos összegzése az egyes évekre lebontva 36 12

13 Marketing terv I. MARKETING MIX ELEMEI A termék tulajdonsága (Product) A termék bemutatása (termék életciklus vizsgálat) A márkanév meghatározása Csomagolás Árpolitika (Price) Az árpolitikai célok meghatározása Az ár-érték arány megléte fontos kritérium A keresleti tényezıkre ható makrogazdasági és egyéb változások A kínálatra ható változások Az áralakulásra ható változások A versenyre ható változások 37 Marketing terv II. Az értékesítési csatorna (Place) Meghatározni, hogy a termelı és a fogyasztó között lévı térbeni és idıbeni különbséget hogyan kívánja áthidalni Közvetítı kereskedık Közvetítı ügynökségek Spekulatív közvetítık, kereskedık Feldolgozók Vállalati jellemzık Környezeti jellemzık Értékesítés ösztönzés (Promotion) Reklám Vásárlásösztönzés Közönségkapcsolatok (Public Relation) Személyes eladás 38 A marketing A marketing tartalma; a marketingstratégia A kielégítendı fogyasztói szükséglet - Szegmentálás - Célpiacválasztás - Pozicionálás A versenystratégia megválasztása a marketinghadviselés A marketing mix - Termékpolitika (Product) - Árpolitika (Price) - Értékesítési utak politikája (Place) - Kommunikációs politika (Promotion) 39 13

14 Vállalati környezet Kulturális Politikai Tudás - technológiai Pénzügyi Gazdasági Vállalat Elosztási csatornák Verseny Jogi, szabályozási Fogyasztói 40 Gazdasági tényezık jövedelem kiadások (szerkezete is) relatív árak, árolló Egyéni jellemzık (személyes) demográfiai jellemzık személyes tulajdonságok értékrend életstílus Döntéshozatal döntési helyzet felismerése szükséglet kielégítés alternatívái alternatívák elemzése Döntési kritérium meghatározása döntés (választás) Társadalmi kulturális tényezık háztartás társadalmi osztály foglalkoztatottság / munkanélküliség Piaci tényezık termék (P) Elosztás (P) ár (P) Ösztönzés (P) 41 Meglévı stratégia Belsı elemzés Erısségek (S) & Gyengeségek (W) Külsı elemzés Lehetıségek (O) & Veszélyek (T) Kulcs elemek (kritikus pontok) Alternatívák Új stratégiák Tervezési folyamat Bevezetés 42 14

15 Push vs. Pull stratégiák (Innováció!) Push stratégia Kereslet generálás Marketing kommunikáció Marketing kommunikáció Termékfejlesztés Marketing kommunikáció Piackutató Közvetítı Kiskereskedı Fogyasztó Pull stratégia Marketing kommunikáció Piackutató Közvetítı Kiskereskedı Fogyasztó Forrás: Hágen (2010) alapján 43 Szervezeti terv I. A tulajdonosi forma bemutatása (1997. évi CXLIV. tv. a gazdasági társaságokról) Társasági szerzıdés, alapító okirat, alapszabály (gazdasági társaság cégneve, székhelye, a gt. tagjaira vonatkozó adatok, gt. tevékenységi köre, a társaság jegyzett tıkéje, a jegyzett tıke rendelkezésre bocsátásának módját és idejét, vezetı tisztségviselık neve és címe, a gt. Idıtartamát, ha határozott idıre jön létre) A gazdasági társaság cégbírósági bejegyzése (cégjegyzés) A törvényes mőködés biztosítékai (FB, könyvvizsgáló, cégbíróság) Az egyes gazdasági társaságokra vonatkozó szabályok (Kkt, Bt, Kv, Kft, Rt) 44 Szervezeti terv II. A vezetı hatásköre A vezetı szakmai háttere A munka és felelısség megosztás (szervezeti és mőködési szabályzat) Szervezeti forma meghatározása (funkcionális, mátrix, divizionális szervezet) 45 15

16 Vállalkozási formák a magyar gazdaságban 1. Vállalati (vállalkozási) formák 2. Elsıdlegesen nem profitorientált célú szervezetek 3. Egyéni vállalkozás Vállalati (vállalkozási) formák 1. Állami vállalat (Ptk. Szabályozza) 2. Gazdasági társaságok (1997.évi CXLIV tv.) 1. Jogi személyiség nélküli társaságok 1. Közkereseti társaság KKT. 2. Betéti társaság BT. 2. Jogi személyiséggel rendelkezı társaságok 1. Közös vállalat KKV. 2. Korlátolt felelısségő társaság KFT. 3. Részvénytársaság RT. 3. Egyesülés (1997.évi CXLIV tv. kapcsolódó vállalkozás) 4. Szövetkezet (1992.évi I. tv.) Elsıdlegesen nem profitorientált célú szervezetek 1. Költségvetési szerv 2. Egyesület 3. Alapítvány 4. Non profit Kft. 5. Közalapítvány 6. Köztestület (1993.évi CXII tv. a Ptk, az egyesülés jogáról szóló tv, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997.évi CLVI. tv. szabályozza) 48 16

17 3. Egyéni vállalkozás 1997.évi CXXXVII tv. 49 A gazdasági társaságok közös szabályai Jogi személy, mint cég A gazdasági társaság alapítása A gazdasági társaság alapításának cégbírósági bejegyzése Az elıtársaság A gazdasági társaság vezetı tisztségviselıi A gazdasági társaság megszőnése A gazdasági társaságok átalakulása A gazdasági társaságok egyesülése A gazdasági társaságok szétválása 50 A gazdasági szervezet 1. A szervezet kialakítása 1. Munkakör 2. Hatáskör 3. Felelısségi kör 4. Szervezeti egység 5. Termelési egység 2. A szervezeti egységek közötti kapcsolatok 1. Függelmi kapcsolat 2. Fegyelmi kapcsolat 3. Szakmai kapcsolat 4. Funkcionális kapcsolat 3. A szervezeti formák jellemzıi 1. A lineáris szervezet 2. A funkcionális szervezet 3. A kombinált szervezeti forma 4. Divizionális szervezet 5. Mátrix szervezet 51 17

18 Pénzügyi terv A pénzügyi stratégia meghatározása (befektetési, finanszírozási) Jövedelmi helyzet bemutatása Vagyoni helyzet, tıkeerısség bemutatása A pénzforgalom adatainak elırejelzése (árbevételek, költségek szintjén történı elemzések) Az eredménykimutatás elırejelzése (összköltség, forgalmi költség eljárás) A mérleg elırejelzése Cash-flow kimutatás Fedezeti pont elemzés A pénzügyi mutatók számítása (vagyoni helyzet, tıke erısség, likviditás) 52 A finanszírozási aranyszabályok érvényesülése Banki aranyszabály Pénzügyi aranyszabály Kockázatkiegyenlítési aranyszabály Paritási aranyszabály Arányossági aranyszabály 53 Pénzügyi stratégia Befektetési stratégia (Tıkeköltségvetés) Finanszírozási stratégia (Pénzeszköz költségvetése) Hosszú távú bef. döntések (ingatlan, tárgyi eszk. stb.) Rövid távú bef. döntések (értékpapír, részvény stb.) A vállalkozás pénztıkeszükségletének a biztosítása Cash-flow optimalizálás 54 18

19 A vállalat pénzáramai 55 A pénzáram (cash-flow) 1 A pénzáramot egy adott idıszakra vonatkozólag a következıképpen számíthatjuk ki: Az adózás utáni tiszta nyereség + Értékcsökkenési leírás Készletváltozás Vevıállomány változás I. Tartós passzíva változás Szállítóállomány változás = Pénzáram a folyó mőködésbıl 56 A pénzáram (cash-flow) 2 Pénzáram a folyó mőködésbıl + Értékesített tárgyi eszközök + Tartós befektetések (pl. részvények) értékesítése - Vásárolt tárgyi befektetések - Új befektetések II. = Pénzáram befektetésekbıl 57 19

20 A pénzáram (cash-flow) 3 Pénzáram befektetésekbıl Felvett hosszú távú hitelek - Osztalékfizetés + Részvény- (kötvény) kibocsátás - Hosszú lejáratú hitelek törlesztése - Saját értékpapír visszavásárlása = Pénzáram pénzügyi tevékenységbıl III. Teljes pénzáram = I. + II. + III. 58 A pénzügyi terv tényezıi, példákkal az egyes tényezık belsı összetevıire 59 A pénzügyi tevékenység tartalma Pénzügyi stratégia - vállalatértékelés - befektetési stratégia - finanszírozási stratégia A vállalat pénzügyi rendszerének mőködése - elemzés - tervezés Befektetés és finanszírozás - az eszközstruktúra és tényezıi - a finanszírozás tényezıi > forrásösszetétel > az eszközök és források összhangja > finanszírozási formák - kockázat és kezelése Költséggazdálkodás 60 20

21 A vállalat pénzügyi funkciója 61 Pénzügyi mutatók számítása I. Vagyoni helyzet értékelése 62 Pénzügyi mutatók számítása II. Likviditási helyzet értékelése 63 21

22 Pénzügyi mutatók számítása III. Jövedelmezıség alakulásának értékelése 64 A kockázati tényezık csoportosítása jellegük szerint (1) Természeti tényezık: talajviszonyok, geológiai körülmények, idıjárás, árvíz stb. Tervezési hibák: hiányok vagy téves információ, becslési hibák, túlzott követelmények, nem eléggé átfontolt döntéshozatal stb. Szervezési hibák: a szervezet felkészületlensége, nem megfelelı szakképzettségő személyek alkalmazása stb. Mőszaki jellegő hibák: a kivitelezés mőszaki hibái, gépek berendezések hiányosságai, energiafelhasználás túlzott mértéke stb. 65 A kockázati tényezık csoportosítása jellegük szerint (2) Üzemeltetési tényezık: anyagbeszerzés nehézségei, nem megfelelı a minıség, munkaerıhiány stb. Piaci kockázatok: a kereslet elmaradása a feltételezettıl, árak kedvezıtlen alakulása, új versenytársak fellépése stb. Pénzügyi tényezık: a költség elıirányzatok túllépése, a saját forrásoknak a számítottnál kedvezıtlenebb alakulása, a külsı források igénybevételének nehézségei stb. Igazgatási tényezık: az állami elıírások, szabályok megváltozása, import export korlátozások stb. Politikai tényezık: politikai zavarok, változások stb

23 Expanziós beruházás Olyan beruházások, amelyek a vállalat outputjainak a bıvítésére irányulnak: A gyártott vagy értékesített termékek, szolgáltatások volumenének növelése. Az árbevételt, forgalmat növelı választékbıvítés, minıségjavítás. A termelési szolgáltatási profi szélesítése, új üzletág bevezetése Teljes profil, vagy piacváltás. 67 Expanziós beruházás megvalósítható: 1. Addicionális bıvítés a meglévı gyárban, telephelyen. (pl.: új üzem létesítése a meglévık mellé, azok változatlanul hagyásával) 2. Kapacitást bıvítı rekonstrukciók a meglévı üzemek megújítása, a gépek berendezések egy részének nagyobb teljesítı képességőekkel való kicserélése. 3. Teljesen új üzem gyár létesítése új telephelyen. (zöldmezıs beruházás) 68 Beruházás gazdasági tevékenység reál befektetés mőszaki tevékenység gazdasági tevékenység megtérül-e? pénzügyi tevékenység - finanszírozás innováció megjelenési formája termelés növelés (szinten tartás) feltételrendszere 23

24 Beruházás - költségcsoportosítás fejlesztési költségek beruházási költség beszerzési elıkészítési megvalósítási igazgatási tartós forgóeszköz szükséglet költsége egyéb költségek (illeték, biztosítás, hatósági díj) A beruházási költsége és a befektetési igény kidolgozási folyamata A termelési, szolgáltatási fıfolyamatok létesítményeinek állóeszköz beruházási költségei + A kiegészítı létesítmények állóeszköz beruházási költségei (raktározás anyagmozgatás, minıségellenırzése, közlekedés stb.) + Az igazgatási és szociális létesítmények = Létesítmények beruházási költségei összesen + A beruházás elıkészítésének és megvalósításának általános költségei (tervek, tanulmányok, talajvizsgálatok, tereprendezése, próbaüzemelési veszteség) = Szőkebben vett beruházás költség elıirányzata + Tartalék elıirányzatok (a mőszaki részletek pontosítása során adódó költség többlete, ártartalék, járulékos pénzügyi terhek, pl.: hatósági díjak, illetékek) + tartós forgóeszköz szükséglet) = A teljes beruházási költség elıirányzat 71 Beruházás-gazdaságossági vizsgálatok célja adott tıkebefektetés racionalitásának vizsgálata tıke megtérülés vizsgálata életképesség változatok közötti választás kockázatosság vizsgálata Kérdés: mikor lesz jó a számítás? 24

25 Mire kell figyelni a beruházás-gazdaságosság számításakor? üzembe helyezési idıszak hossza üzemeltetési idı hossza éves árbevétel és költségek tervezése élettartam alatti kapacitás kihasználtság tervezése és változása pénz idıérték helyes megválasztása értékcsökkenési leírási idı hossza, módja mutatószám rendszer - érzékenységvizsgálat Beruházás-gazdaságossági számítások statikus költség összehasonlító módszer nyereség összehasonlító módszer megtérülési idı nyereségráta számítás forgási sebesség gyors kizár pontatlan nem valós Beruházás-gazdaságossági számítások dinamikus nettó jelenérték mutató (NPV) belsı kamatláb (IRR) hozam-költség arány mutatók (BCR 1, BCR 2 ) (forgási mutató, jövedelmezıségi mutató) megtérülési idı (DUR) pontos valós - megbízható 25

26 A beruházás gazdaságossági számítások célja A döntéshozók számára olyan információt nyújtsanak, melyek megalapozottak, és reálisak. A kockázatot feltárva több cselekvési alternatíva közül segítse döntéshozatalt. Szolgáltasson alapot a pénzügyileg is megvalósítható fejlesztési koncepciónak. 76 A beruházás gazdaságossági számításokkal szemben támasztott követelmények (alapelvek): 1. A számításokat azon a szinten végezzék, ahol az információk rendelkezésre állnak. 2. Az árak, amellyel a bevételeket és ráfordításokat számítják feleljenek meg a valóságnak. 3. A kalkulált eredmény legyen összhangban a piaci értékítélettel. 4. A számításokban jussanak kifejezésre a tıkebefektetık, vagy a nemzetgazdaság által alátámasztott érdekeltségi követelmények. 5. A számítások legyenek dinamikus jellegőek, azonban játszanak szerepet a kockázati tényezık. 77 Beruházás gazdaságossági számítások rendszerezései Beruházás gazdaságossági számítások Statikus számítások - Költség összehasonlító elemzés - Jövedelmezıséget összehasonlító számítások - Megtérülési ráta (return on capital) - Megtérülési idı számítás- Tıkeérték módszerek Nettó jelenérték (NPV) Jövıérték számítás (NFV) Dinamikus számítások Kamatláb módszerek - Belsı kamatláb (IRR) - Kritikus kamatláb eljárások (TRM, vagyonjövedelmezıség, Baldwin és MAPI eljárások) - Dinamikus megtérülési idı (payback period) - Dinamikus forgási mutató (discounted cash flow) 78 26

27 A nettó jelenérték számítási metodikája NPV = + C n t t i= 1 (1 + r) C 0 Ahol: C 0 = a befektetési összeg (negatív elıjellel) t = az évek száma r = Kalkulatív kamatláb C t = az adott év hozama 79 IRR számítási metodikája NPV = C n t t i= 1 (1 + IRR) C 0 Ahol: NPV = 0 (!) C 0 = a befektetési összeg (negatív elıjellel) t = az évek száma IRR = belsı kamatláb C t = az adott év hozama 80 A eset: B eset: A-B beruházási alternatívák IRR = 17% (az adatok eft-ban) IRR = 8,6% NPV = ,35 NPV = ,98 A beruházás B beruházás Év Beruházási ktg (C 0) Bevétel (b t) Mőködési ktg (k t) C t (b t-k t) Beruházási ktg (C 0) Bevétel (b t) Mőködési ktg (k t) C t (b t-k t)

28 A-B beruházási alternatívák (az adatok E Ft-ban) A beruházás B beruházás Év Beruházási ktg (C 0) Bevétel (b t) Mőködési ktg (k t) C t (b t-k t) Beruházási ktg (C 0) Bevétel (b t) Mőködési ktg (k t) C t (b t-k t) Hitelkérelmi és hitelértékelési folyamat lépései Tárgyalás az ügyféllel a hitelkérelem benyújtásának feltételérıl Meglévı ügyfél, vagy hiteldokumentáció Ügyféllel korábban bonyolított ügyletek áttekintése Elızetes kérelem benyújtása Elıminısítés Elfogadható Elfogadhatatlan Részletes hitelkérelem és mellékletei Hiteljavaslat részleteinek kidolgozása, a kockázatok feltárása Kérelem lezárása, elutasítása Az ügyfél nem fogadja el a javasolt feltétel és kondíció rendszert Elızetes hitelnyújtási kondíciók ismertetése az ügyféllel a hiteljavaslat alapján Döntés-elıkészítı anyagok összeállítása Az ügyfél elfogadja a javaslatot Döntés a hitel odaítélhetıségérıl Elfogadhatatlan Árképzés, feltétel- és kondíciórendszer meghatározása Kérelem elutasítása Engedélyezés 83 Pályázathoz szükséges dokumentumok 1. A beruházás telephelye szerinti önkormányzat nyilatkozata 2. Hatósági engedélyek 3. Banki igazolások (saját erı, hitel) 4. Pályázatban szereplı adatok igazolása 5. Foglalkoztatási kötelezettségvállalásról szóló nyilatkozat 6. Jelzálog nyilatkozat a biztosíték meglétérıl 7. A térségi integrációs programokhoz szükséges dokumentumok 8. Beruházási költségek fıösszesítıje 9. Építési költségek összesítıje 10. Fejlesztési pénzeszközök átadásának összesítıje 11. Gépek, berendezések összesítıje 12. Egyéb költségek összesítıje 13. Tulajdoni viszonyok igazolása 14. Aláírási címpéldány, cégbírósági végzés, vállalkozói engedély 15. Termékek, szolgáltatások értékesítési lehetıségeinek a bemutatása 16. Források és azok felhasználása (Cash-flow) 17. Utolsó éves mérlegbeszámoló vagy vállalkozói adóbevallás 18. Munkaügyi központ információs betétlapja 84 28

29 A stratégia tervezés, mint vezetési mód: sajátos probléma kezelési stílus szisztematikus döntéshozatal, elemzés és szervezés célja a lehetıségek és veszélyek feltárása, a gyenge és erıs pontok alapján alternatív megoldások felkutatása megfelelı alternatíva kiválasztása, megvalósítása és ellenırzése (menedzsment kontroll) tanulni a megvalósítás folyamatából A stratégiai meghatározottság Csak akkor nem halunk meg, ha jó dolgokat csinálunk. Ha nem jó dolgokat csinálunk, akkor csak a lassú, vagy gyors halál között választhatunk. A legnagyobb kockázattal járó stratégia ma a tétlenség Wind Main,

Pénzügyi ismeretek részéhez készíttetett segédanyag

Pénzügyi ismeretek részéhez készíttetett segédanyag A Közbeszerzések Tanácsa által a közbeszerzési referens szakképesítés (OKJ 54 343 03 0000 00 00) Közbeszerzési vonatkozású gazdasági és pénzügyi tevékenység szakmai követelménymoduljának Pénzügyi ismeretek

Részletesebben

TERVEZÉS /VÁZLAT/ Gyengeségek Azok a belső tényezők, amelyek a vállalatot hátrányba hozzák a piacon.

TERVEZÉS /VÁZLAT/ Gyengeségek Azok a belső tényezők, amelyek a vállalatot hátrányba hozzák a piacon. TERVEZÉS /VÁZLAT/ A tervezés általános folyamata - Információ gyűjtés - Prognózis készítés ( a kiszámítható információk változása alapján) - Tervvariánsok készítése - Döntés ( választás a tervvariánsok

Részletesebben

Vállalkozás-gazdaságtan példatár

Vállalkozás-gazdaságtan példatár TÓTH GÁBOR Vállalkozás-gazdaságtan példatár 2009. Tartalomjegyzék I. Vállalkozási formák, a vállalat és környezete Igaz-hamis kérdések... 4. o. Relációanalízis... 11. o. Többszörös választás...13. o. Megoldások...

Részletesebben

SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ

SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ FENNTARTHATÓSÁG? SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ "Mindenkinek vannak álmai, azonban az álmodozókat az különbözteti meg a sikeresektől, hogy utóbbiak tudják, a hogyant, és végrehajtják a mikéntet"

Részletesebben

GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA

GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA LEKTOR DR. BIRÓ ZOLTÁN 1 TARTALOM Bevezetés 4 I. Üzleti vállalkozás 6 A. A vállalat tevékenységi rendszere 6 1. A vállalkozási tevékenység általános

Részletesebben

Bevezetés a vállalkozások világába

Bevezetés a vállalkozások világába Bevezetés a vállalkozások világába Írta és szerkesztette Fejes Miklós 2008 Minden jog fenntartva! Ezen kiadvány sem egyben, sem részleteiben nem sokszorosítható, nem másolható a szerzı engedélye nélkül!

Részletesebben

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT Szent István Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságelemzési és Módszertani Intézet Gazdasági- és Informatikai Tanszék A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FEJLİDÉSÜK

Részletesebben

E G Y VÁLLALKOZÁS MEGALAPÍTÁSÁNAK KEZDETI LÉPÉSEI

E G Y VÁLLALKOZÁS MEGALAPÍTÁSÁNAK KEZDETI LÉPÉSEI E G Y VÁLLALKOZÁS MEGALAPÍTÁSÁNAK KEZDETI LÉPÉSEI T é m a v e z e t ı : K é s z í t e t t e : d r. S z i l á g y i E n i k ı H o r v á t h G e r g ı T a m á s e g y e t e m i t a n á r s e g é d g a z

Részletesebben

2. A gazdasági szféra felépítése

2. A gazdasági szféra felépítése 1.Vállalat célja, környezete A vállalat célja: önmaga fenntartása, illetve növekedése érdekében jövedelem szerzése; jövedelem a vállalkozás tulajdonosainak és alkalmazottainak valamint a felhasznált erıforrások,

Részletesebben

Marketing és PR ismeretek

Marketing és PR ismeretek Marketing és PR ismeretek Czéhmester Eszter A szak- és felnıttképzés rendszerének fejlesztése a Savaria TISZK-hez csatlakozott szombathelyi partneriskolákban (TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0001) Elıszó Ez a füzet

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) a Közép-Magyarországi Operatív Program. Fenntartható életmód és fogyasztás

ÚTMUTATÓ a Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) a Közép-Magyarországi Operatív Program. Fenntartható életmód és fogyasztás ÚTMUTATÓ a Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) elkészítéséhez a Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható életmód és fogyasztás c. pályázati konstrukció B komponens: A fenntartható életmódot és az

Részletesebben

A gazdaság. A termelési tényezők korlátosak, vagyis szűken állnak rendelkezésre, a javak helyettesítési és kiegészítő viszonyban állnak egymással.

A gazdaság. A termelési tényezők korlátosak, vagyis szűken állnak rendelkezésre, a javak helyettesítési és kiegészítő viszonyban állnak egymással. 1 A gazdaság A gazdaság magában foglalja a fizikai és szellemi javakat, valamint szolgáltatásokat, gazdasági tevékenységeket, illetve mindezek kölcsönhatásos kapcsolatait. Állapot és folyamat egyben (statikus

Részletesebben

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bernáth Julianna. Az üzleti tervezés lényege, az üzleti terv készítésének célja, tartalma. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Bernáth Julianna. Az üzleti tervezés lényege, az üzleti terv készítésének célja, tartalma. A követelménymodul megnevezése: Bernáth Julianna Az üzleti tervezés lényege, az üzleti terv készítésének célja, tartalma A követelménymodul megnevezése: Vállalkozások menedzselése A követelménymodul száma: 2658-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Herczeg Adrienn

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Herczeg Adrienn DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Herczeg Adrienn Debrecen 2009 DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI INTÉZET IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS-

Részletesebben

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLİ ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA Doktori (PhD) értekezés Készítette: Horváth Zoltán Gödöllı 2010. A doktori

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2009 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2009 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Cégnév /három egység/: a) vezérnév (azonosításra szolgál) b) alaptevékenység c) társasági forma

Cégnév /három egység/: a) vezérnév (azonosításra szolgál) b) alaptevékenység c) társasági forma Mi szükséges egy üzleti vállalkozás sikeréhez? Potenciális üzleti lehetőség Tőke (befektetés) Vállalkozói készség - vállalkozó Kockázatvállalás Reális üzleti terv Vállalkozzunk-e? Az alternatívák számbavétele

Részletesebben

EXPORT TERV. SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 MICROCER KFT. MICROCER D.O.O. Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011. Good neighbours creating common future

EXPORT TERV. SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 MICROCER KFT. MICROCER D.O.O. Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011. Good neighbours creating common future Good neighbours creating common future SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 EXPORT TERV MICROCER KFT. MICROCER D.O.O Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011 The project is co-financed by the European Union through

Részletesebben

Marketing logisztika

Marketing logisztika 2 Dankó László MSc. MA. PhD. CSc. Marketing logisztika a II. évfolyamos marketing szakos - értékesítés szakirányos MA közgazdász hallgatók számára Miskolc, 2009. 3 Szerkesztette: Dr. Dankó László PhD.

Részletesebben

A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata (Különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra)

A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata (Különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA PÉNZÜGYI ALPROGRAM A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata

Részletesebben

2. Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t, mint vállalkozási formát! Melyiket, milyen esetben érdemes létrehozni?

2. Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t, mint vállalkozási formát! Melyiket, milyen esetben érdemes létrehozni? 1 Vállalkozási formák 1. Mi szükséges egy üzleti vállalkozás sikeréhez? Potenciális üzleti lehetőség Tőke (befektetés) Vállalkozói készség - vállalkozó Kockázatvállalás Reális üzleti terv 2. Hasonlítsa

Részletesebben

3. A kis- és középvállalkozások innovációs tevékenysége

3. A kis- és középvállalkozások innovációs tevékenysége 3. A kis- és középvállalkozások innovációs tevékenysége 3.1. Elméleti megalapozás és a szükséges fogalmak 3.1.1. Az innovációs fogalomkör Az innováció meghatározására a szakirodalomban számos kísérlet

Részletesebben

HOGYAN LEHETÜNK SIKERESEBBEK EURÓPÁBAN?

HOGYAN LEHETÜNK SIKERESEBBEK EURÓPÁBAN? VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HOGYAN LEHETÜNK SIKERESEBBEK EURÓPÁBAN? Projekttervezés és pályázatkészítés Budapest, 2004. 2 VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE PROJEKTTERVEZÉS

Részletesebben

Rutin és egyéb feladatok

Rutin és egyéb feladatok Rutin és egyéb feladatok Szóbeli vizsga kérdés vázlatok Dr Gısi Zsuzsanna 5. tétel Ön egy sportvállalkozás indítását tervezi. Sportszervezetek Sportszervezetek Sportegyesületek a sporttörvényben megállapított

Részletesebben

Nemzetközi marketing

Nemzetközi marketing . Dr. Dankó László Ph.D. CSc. Nemzetközi marketing a IV. évfolyamos nappali tagozatos közgazdász, a II. évfolyamos közgazdász kiegészítıs és a posztgraduális közgazdász hallgatók számára Miskolc, 1998.

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 6.000.000 DARAB, EGYENKÉNT 10 FT NÉVÉRTÉKŐ, NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE RÉSZVÉNY

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. stratégiájának elemzése Belső konzulens neve és beosztása:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék 4

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék 4 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 4 Bevezetés 7 1. Információ, információrendszer 11 1.1. Az információ és a szervezet kapcsolata 11 1.2. Az információrendszerek kialakulása 19 1.2.1. Az

Részletesebben