Üzleti és stratégiai tervezés. Porter-féle értéklánc modell. Vállalati tevékenységek (1)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012.02.26. Üzleti és stratégiai tervezés. Porter-féle értéklánc modell. Vállalati tevékenységek (1)"

Átírás

1 Üzleti és stratégiai tervezés Dr. Takácsné dr. habil György Katalin Károly Róbert Fıiskola 1 Porter-féle értéklánc modell Támogató tevékenységek és tényezık A vállalkozás infrastruktúrája Emberi erıforrás menedzsment Technológia (termék) fejlesztés Erıforrás ellátás (beszerzés) Befelé irányuló logisztika Termelés (átalakítás) Kifelé irányuló logisztika Elsıdleges tevékenységek Marketing és értékesítés Értékesítést követı szolgáltatások Profit Vállalati tevékenységek (1) Elsıdleges tevékenységek (termelési folyamat és realizálása) logisztika termelés marketing és értékesítés értékesítés utáni szolgáltatások 1

2 Vállalati tevékenységek (2) Támogató tevékenységek tervezés (termelési folyamatok, mőszaki fejlesztés stb.) pénzügyek (pénz- és hitelgazdálkodás) emberi erıforrás gazdálkodás innováció információ gazdálkodás beszerzı tevékenység termelés és értékesítés irányítása elszámolás, nyilvántartás (számvitel) Eredmény mérésre szolgáló kategóriák (1) Tervezési folyamatban (általában): Fedezeti hozzájárulás = Termelési érték változó költség FH = TÉ K v Nettó jövedelem = Termelési érték összes költség NJ = TÉ K ö Bruttó jövedelem = Nettó jövedelem + munkabér BJ = TÉ K ö + munkabér Eredmény mérésre szolgáló kategóriák (2) Lezárt gazdasági (év) ciklus után: Üzemi tevékenység eredménye ± Pénzügyi mőveletek eredménye = Szokásos vállalkozói eredmény ± rendkívüli eredmény = Adózás elıtti eredmény -adó = Adózás utáni eredmény -osztalék = Mérleg szerinti eredmény 2

3 Az igazi kérdés nem az, mennyit javultál tegnapi Önmagadhoz képest, hanem hogy milyen jól teszed a dolgod versenytársaidhoz képest. Donald Kress Jóval azelıtt kezdj kutat ásni, mielıtt szomjas lennél. Kínai közmondás A tervezés módszertana A jó stratégia, vagyis a jó tervezés segít megválaszolni az alábbi kérdéseket: Helyzet meghatározás (hol tartunk?) Célmeghatározás (hová szeretnénk eljutni?) Programok megfogalmazása ( hogyan érhetjük el céljainkat?) Értékelés, ellenırzés, visszacsatolás (jó úton járunk?) Tervezés valamilyen kívánatosnak tartott jövıbeli állapot felvázolását, valamint az annak elérését lehetıvé tevı út (utak) és feltételek (eszközök) meghatározását jelenti mindig több lehetıség közötti választás, tehát döntés, amely sajátos a tervezés jól elhatárolhatóan megelızi a cselekvést a tervezési problémák nem bonthatók szét egymástól független részekre a tervezés egységes döntési folyamatként, a döntések sorozataként fogható fel a tervezés olyan tevékenység, amely a kívánt jövıbeli állapot eléréséhez szükséges cselekvést megelızı döntések együttesét tartalmazza

4 A tervezés általános célkitőzései a terv a mőködést és a fejlesztést elhatározó döntések alapja a mőködés (az irányítás és a végrehajtás) programja az ellenırzés dokumentuma Tervezési szemléletek kielégítı tervezés: elfogadható szintre törekszik optimalizáló tervezés: lehetı legjobb megoldás elérése a cél kell hozzá mind a terv cél, mind a tervezési modellek kvantitatív megfogalmazása operáció kutatási módszerek adaptív tervezés elsıdleges a tervezés során az alkalmazkodási képesség kialakítása passzív adaptáció: a rendszer az új környezetben legyen képes hatékonyan mőködni aktív adaptáció: a rendszer a környezetét is megváltoztatja egyben stratégiai tervezés a fentieken túlmenıen a versenytársakhoz való aktív vagy passzív alkalmazkodás szükségessége alakítja ki VÁLLALAT VEZETÉSI SZEMLÉLETEK Termeléscentrikus 1. A termelési igényeket tekinti elsıdlegesnek 2. Meglévı gyártmányok és technológiák fejlesztése 3. Késın veszi tekintetbe a piaci igényeket, azokra késın reagál. 4. Az önköltség az elsıdleges, annak alakulására helyezi a hangsúlyt. szemlélet súlypontjai Értékesítés- (piac-) centrikus 1. A piac igényeibıl indul ki. 2. Új gyártmányok fejlesztése. 3. A vásárlói igényeket mindinkább érvényesíti. 4. A piaci ár, az elérhetı árbevétel érdekli. 5. A meglévı piacok magatartását tekinti alapvetı célnak 6. Rugalmatlan, merev, konzervatív vezetési szerkezet és vezetési stílus jellemzi. 5. Új fogyasztók, felhasználók szerzésére törekszik. 6. Rugalmas, alkalmazkodó vezetési stílus jellemzi. 4

5 A tervezés általános folyamata Információgyőjtés Prognóziskészítés (a kiszámítható információk változása alapján) Tervvariánsok készítése Döntés (választás a tervvariánsok közül) Végrehajtás Visszacsatolás SMART CÉLOK SPECIFIC pontos, meghatározott MEASURABLE - mérhetı AGREED- megállapodáson alapuló, mellyel minden érdekelt egyetért, közös a cél elérésében végzett munka. REALISTIC valósághő, világos TIME-BASED idıhöz kötött, idıbeosztással rendelkezı, a cél elérésének tervezett ideje, az egyes lépésekre szánt idı világosan meghatározásra kerül. Pl.: a turizmusban SMART- cél lehet a turisták számának növelése, a turisták egy bizonyos idıszakon belüli költésének növelése. Miért fontos az üzleti terv készítése? A gazdasági életben az üzleti terv elkészítése az egyik lehetséges tervezési módszer. Keretet ad a vállalkozás hosszú és rövid stratégiájának a kialakításához. Segít meghatározni a vállalkozás céljai eléréséhez szükséges eszközöket, módszereket. 15 5

6 Cél: Tervezési terület: Ki lesz a felhasználó? A vállalkozás portfoliójának tevékenységi köreinek kialakítása, módosítása Portfolió módosítás, tevékenység változtatás tıke emeléssel A vállalkozás üzletfeleinek, partnereinek a tájékoztatása Idegen forrás elérése (forgóeszköz és fejlesztési hitelek, támogatások) Marketing terv; Termelési, technológiai terv; Eredmény és jövedelmezıség; Marketing terv, Eredmény terv, Pénzügyi terv, Szervezeti terv Marketing terv; Termelési, technológiai terv Teljes üzleti terv, Hitelkérelmi pályázat Jelenlegi vezetés és üzlettársak Új potenciális üzlettársak, tıkebefektetık Vevık, szállítók Hitelezık, pénzintézetek, támogatást folyósítók 16 A tervezés szükségességnek a felismerése A vállalati célrendszer legfıbb tényezıje: az eredmény orientáltság. A tervezéssel az alábbi célokat kívánják a (beruházók, tulajdonosok, cég vezetık, vállalkozók) elérni: 1. A fogyasztói igények kielégítésének új, a korábbinál magasabb minıségő módja. 2. A vállalat piaci pozíciójának javulása. 3. A vállalat számára a maximális eredmény elérése. 4. A tulajdonosok magasabb jövedelemigényének a kielégítése (profit orientáltság / osztalékpolitika). 5. Hosszú távú, a vállalat fennmaradását és gazdasági stabilitását meghatározó stratégia kialakítása ALTERNATÍVÁK KIALAKÍTÁSA 5. EGY ALTERNATÍVA KIVÁLASZTÁSA, DÖNTÉS 3. INFORMÁCIÓK GYŰJTÉSE, ÉRTÉKELÉSE 2. AKADÁLYOK TISZTÁZÁSA 1. A CÉL MEGHATÁROZÁSA 6. TERV VÉGREHAJTÁSA 7. EREDMÉNYEK ÉRÉKELÉSE 8. ÚJ CÉL KITŰZÉSE 6

7 Példák a jól és rosszul megfogalmazott célokra Nem jó célmeghatározás Megjegyzés Jó célmeghatározás A cél a profit maximalizálása. Célunk, hogy növeljük az eladás mértékét és az abból származó bevételt. Célunk, hogy 15%- kal növeljük a hirdetési kiadásokat. Célunk, hogy az iparág legnyereségesebb vállalata legyünk. Mennyi is az a maximum? A célról nem dönthetı el, elérték-e vagy sem. Nincsen határidı. Mennyi legyen?a cél 2 területre is vonatkozik. Az eladás növelése árcsökkenés útján is elérhetı, az viszont csökkenti a bevételt. Nincs határidı. A hirdetés tevékenység és nem eredmény. Az ezzel kapcsolatos célt mint az eredményként létrejövı plusz eladást kell megfogalmazni. Nem elég specifikus. Miben mérjük a nyereséget? Nem világos, hogy elérhetı- e a cél. A profitcél ebben az évben 125 millió Ft elérése. Ebben a püi. évben az eladás- Ból származó bevételt 96M Ftról 112M Ft- ra kell növelni úgy, hogy közben az egységárnak el kell érnie a 240 Ft/ db-ot. Célunk,hogy a hirdetési kiadások 15%-os növelésével piaci részesedésünket 12%-ról 19%-ra növeljük a jövı év végéig. 2éven belül el akarjuk érni,hogy az iparág legjövedelmezıbb vállalatai között legyünk 12%-os adózás utáni vagyonarányos nyereséggel. A beruházás finanszírozása Belsı forrás - Vagyon átrendezése révén (eszközök értékesítése, hatékonyság növelése pl.:követelések gyorsabb behajtása) - Forgalmi bevételbıl (amortizáció) - Nyereség visszaforgatás (pozitív mérleg szerinti eredmény) Külsı forrás Bevonható tulajdonosi tıke (részvénykibocsátás, törzstıke emelés) Vállalati kötvény kibocsátás Banki hitel Tulajdonosi kölcsön Állami támogatás (kamattámogatás, vissza nem térítendı támogatás, támogatott hitel, adókedvezmény) 20 A beruházások makro-gazdasági (nemzetgazdasági) szempontból Beruházás kategóriák: Termelı beruházás Alap-, kapcsolódó beruházás Nem termelı beruházás Infrastrukturális beruházás 21 7

8 A beruházások mikro-gazdasági (vállalati) szempontból Beruházás Investment - Vállalkozást létesítı - Piacot formáló - Bıvítı - Átállási Innovation - Vállalkozást fenntartó - Piaci viszonyokhoz hozzáigazító - Pótló - Diverzifikációs 22 Beruházási döntés meghozatalának folyamata (1) 1. A piaci kérdések vizsgálata, a piac elemzése A keresleti tényezık meghatározása (vevık) A kínálati tényezık meghatározása (versenytársak) Az árra ható tényezık (ár-érték arány) Marketing stratégia kialakítása 2. Termelési kapacitás létesítési, mőszaki elemzés Termelési folyamatok elemzése (alapanyagok, technológia, minıségbiztosítás, folyamat szervezés, szállítás) Üzemeltetés körülményei (termelési folyamatok átfutási ideje, munkavégzés körülményei, környezetvédelem) 23 Beruházási döntés meghozatalának folyamata (2) 3. Költségek elemzése Költségnemek szerint (anyag, bér, adók, értékcsökkenés) Termelési volumennel való összefüggés szerint (változó-, fix költségek) 4. Pénzügyi számítások (finanszírozási kérdések) 5. Kockázati elemzések (természeti tényezık, mőszaki hibák, szervezési hibák, piaci kockázatok) 6. Érzékenyességi vizsgálatok (fedezeti pont elemzések, valószínőség számítási eljárások, szimulációs modell) 24 8

9 Az üzleti terv felépítése I. Bevezetı Vezetıi összefoglaló, mely ismerteti a vállalkozást, a tevékenységi célokat és a finanszírozás módját. Ágazati elemzés (az ágazat gazdasági tevékenységének a jellemzıi) 25 Az üzleti terv felépítése II. Mőködési, termelési terv: Ipar, mezıgazdasági termelés esetében ismertetni kell a termékelıállítási folyamatot, gépigényt, alap és anyagigényt, a lehetséges szállítók körét. Szolgáltató tevékenység esetén kereskedelmi terv készítése szükséges a készletgazdákodásra, raktározásra vonatkozóan. 26 Az üzleti terv felépítése III. Marketing terv A termék, szolgáltatás forgalmazása Árpolitika, árképzés Értékesítési csatorna Reklám Jövedelmezıség (a reklámra fordított többletköltsége, térüljön meg az általa elért többlet árbevételben), mint marginális közgazdasági kategória! Szervezeti terv A vállalkozás jogi formái (1997. évi CXLIV. tv. A Gazdasági társaságokról) A szervezeti egységek és kapcsolataik. 27 9

10 Az üzleti terv felépítése IV. Pénzügyi terv Az értékesítésekbıl származó bevételek és az ezekhez tartozó költségek vizsgálata Az általános költségek Biztosítások költségei A felvett hitelek kamatai Adó (Adópolitika kialakítása: a nyereségadó ismeretében kiszámítható a tervezett nettó eredmény évi LXXXI. tv. A Társasági és osztalékadóról) Cash-flow kimutatás (pénzforgalmi egyenleg = tényleges pénzbevételek tényleges kiadások) Elızetes mérleg és eredménykimutatás (2000. évi C. tv. a Számvitelrıl) 28 Az üzleti terv felépítése V. Kockázati elemzések (természeti tényezık, tervezési hibák, mőszaki hibák, piaci kockázatok, adminisztrációs hibák) Érzékenység vizsgálatok (fedezeti pont elemzések, valószínőségszámítási eljárások, szimulációs modellek) Beruházás gazdaságossági számítások (NPV, IRR, MI, TRM módszerek alkalmazása) Mellékletek, hatósági igazolások, tervrajzok, szakértıi vélemények, és minden egyéb olyan okirat, mely szükséges az adott üzleti tervhez. 29 A bevezetı oldal tartalma A vállalat / vállalkozás neve címe (a cégbíróságon bejegyzett vállalkozó esetén a vállalkozói igazolványban szereplı székhely szerinti cím) A vállalatvezetı / vállalkozóz neve címe és telefonszáma A szükségek finanszírozás összege Kijelentı nyilatkozat az üzleti terv kezelésérıl, mivel az üzleti titkot képez. Dátum 30 10

11 Vezetıi összefoglaló Az üzleti terv fıbb pontjainak a bemutatása A vállalkozás rövid bemutatása A szükséges finanszírozás A piac felvevıképessége Annak indoklása, hogy miért számíthat sikerre az üzlet (Ezt a fejezetet az üzleti terv kidolgozása után érdemes elkészíteni) 31 Ágazati elemzés I. Világ és a hazai gazdaság általános helyzetének rövid, a vállalkozást érintı bemutatása (makroökonómiai mutatók alkalmazása GDP, GNP, munkanélküliségi ráta) Az ágazat kilátásainak és lehetıségeinek ismertetése, a múltbéli trendek és eredmények értékelése Az ágazat gazdasági tevékenységeinek a vizsgálata (az ágazati jellemzık hatása a mőködésre) Az ágazat gazdasági tevékenységébe történı belépés korlátjai (állami szabályok, tıkehiány, új eloszlási csatornák megszervezése, a piacon uralkodó elfogultság) 32 Ágazati elemzés II. Az ágazat gazdasági tevékenységébıl történı kilépés korlátjai Az ágazati költségstruktúra Az ágazat vertikális integrációs lehetıségei Az ágazat piaci mőködésének a sajátosságai (versenytársak rövidtávú céljai, erıs és gyenge pontjai) SWOT elemzés Az üzletági portfolió elemzése 33 11

12 Mőködési, termelési terv I. A termelési folyamatok bemutatása: Készletgazdálkodás, készletezési rendszer mőködése Az anyagszállítás, anyagmozgatás technikai lebonyolításának módja A tárolási feltételek és raktározási módok bemutatása Folyamatszervezési megoldások Az adott tevékenységi körhöz tartozó szők keresztmetszet meghatározása 34 Mőködési, termelési terv II. A személyi állomány ismertetése (feladatok szerint csoportosítva) Munkaerıigény, munkatermelékenység Munkavégzés körülményei Üzemeltetési tényezık elemzése A termelési folyamatok átfutási ideje Környezetvédelmi követelmények kielégítése Üzembiztonság, tőzvédelmi rendszer, (a biztonságos üzem megléte) 35 Mőködési, termelési terv III. Az állandó és változó költségek meghatározása az adott tervévre, tervévekre Az árbevételek számbavételezése, értékelése Az árbevételek és költségek táblázatos összegzése az egyes évekre lebontva 36 12

13 Marketing terv I. MARKETING MIX ELEMEI A termék tulajdonsága (Product) A termék bemutatása (termék életciklus vizsgálat) A márkanév meghatározása Csomagolás Árpolitika (Price) Az árpolitikai célok meghatározása Az ár-érték arány megléte fontos kritérium A keresleti tényezıkre ható makrogazdasági és egyéb változások A kínálatra ható változások Az áralakulásra ható változások A versenyre ható változások 37 Marketing terv II. Az értékesítési csatorna (Place) Meghatározni, hogy a termelı és a fogyasztó között lévı térbeni és idıbeni különbséget hogyan kívánja áthidalni Közvetítı kereskedık Közvetítı ügynökségek Spekulatív közvetítık, kereskedık Feldolgozók Vállalati jellemzık Környezeti jellemzık Értékesítés ösztönzés (Promotion) Reklám Vásárlásösztönzés Közönségkapcsolatok (Public Relation) Személyes eladás 38 A marketing A marketing tartalma; a marketingstratégia A kielégítendı fogyasztói szükséglet - Szegmentálás - Célpiacválasztás - Pozicionálás A versenystratégia megválasztása a marketinghadviselés A marketing mix - Termékpolitika (Product) - Árpolitika (Price) - Értékesítési utak politikája (Place) - Kommunikációs politika (Promotion) 39 13

14 Vállalati környezet Kulturális Politikai Tudás - technológiai Pénzügyi Gazdasági Vállalat Elosztási csatornák Verseny Jogi, szabályozási Fogyasztói 40 Gazdasági tényezık jövedelem kiadások (szerkezete is) relatív árak, árolló Egyéni jellemzık (személyes) demográfiai jellemzık személyes tulajdonságok értékrend életstílus Döntéshozatal döntési helyzet felismerése szükséglet kielégítés alternatívái alternatívák elemzése Döntési kritérium meghatározása döntés (választás) Társadalmi kulturális tényezık háztartás társadalmi osztály foglalkoztatottság / munkanélküliség Piaci tényezık termék (P) Elosztás (P) ár (P) Ösztönzés (P) 41 Meglévı stratégia Belsı elemzés Erısségek (S) & Gyengeségek (W) Külsı elemzés Lehetıségek (O) & Veszélyek (T) Kulcs elemek (kritikus pontok) Alternatívák Új stratégiák Tervezési folyamat Bevezetés 42 14

15 Push vs. Pull stratégiák (Innováció!) Push stratégia Kereslet generálás Marketing kommunikáció Marketing kommunikáció Termékfejlesztés Marketing kommunikáció Piackutató Közvetítı Kiskereskedı Fogyasztó Pull stratégia Marketing kommunikáció Piackutató Közvetítı Kiskereskedı Fogyasztó Forrás: Hágen (2010) alapján 43 Szervezeti terv I. A tulajdonosi forma bemutatása (1997. évi CXLIV. tv. a gazdasági társaságokról) Társasági szerzıdés, alapító okirat, alapszabály (gazdasági társaság cégneve, székhelye, a gt. tagjaira vonatkozó adatok, gt. tevékenységi köre, a társaság jegyzett tıkéje, a jegyzett tıke rendelkezésre bocsátásának módját és idejét, vezetı tisztségviselık neve és címe, a gt. Idıtartamát, ha határozott idıre jön létre) A gazdasági társaság cégbírósági bejegyzése (cégjegyzés) A törvényes mőködés biztosítékai (FB, könyvvizsgáló, cégbíróság) Az egyes gazdasági társaságokra vonatkozó szabályok (Kkt, Bt, Kv, Kft, Rt) 44 Szervezeti terv II. A vezetı hatásköre A vezetı szakmai háttere A munka és felelısség megosztás (szervezeti és mőködési szabályzat) Szervezeti forma meghatározása (funkcionális, mátrix, divizionális szervezet) 45 15

16 Vállalkozási formák a magyar gazdaságban 1. Vállalati (vállalkozási) formák 2. Elsıdlegesen nem profitorientált célú szervezetek 3. Egyéni vállalkozás Vállalati (vállalkozási) formák 1. Állami vállalat (Ptk. Szabályozza) 2. Gazdasági társaságok (1997.évi CXLIV tv.) 1. Jogi személyiség nélküli társaságok 1. Közkereseti társaság KKT. 2. Betéti társaság BT. 2. Jogi személyiséggel rendelkezı társaságok 1. Közös vállalat KKV. 2. Korlátolt felelısségő társaság KFT. 3. Részvénytársaság RT. 3. Egyesülés (1997.évi CXLIV tv. kapcsolódó vállalkozás) 4. Szövetkezet (1992.évi I. tv.) Elsıdlegesen nem profitorientált célú szervezetek 1. Költségvetési szerv 2. Egyesület 3. Alapítvány 4. Non profit Kft. 5. Közalapítvány 6. Köztestület (1993.évi CXII tv. a Ptk, az egyesülés jogáról szóló tv, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997.évi CLVI. tv. szabályozza) 48 16

17 3. Egyéni vállalkozás 1997.évi CXXXVII tv. 49 A gazdasági társaságok közös szabályai Jogi személy, mint cég A gazdasági társaság alapítása A gazdasági társaság alapításának cégbírósági bejegyzése Az elıtársaság A gazdasági társaság vezetı tisztségviselıi A gazdasági társaság megszőnése A gazdasági társaságok átalakulása A gazdasági társaságok egyesülése A gazdasági társaságok szétválása 50 A gazdasági szervezet 1. A szervezet kialakítása 1. Munkakör 2. Hatáskör 3. Felelısségi kör 4. Szervezeti egység 5. Termelési egység 2. A szervezeti egységek közötti kapcsolatok 1. Függelmi kapcsolat 2. Fegyelmi kapcsolat 3. Szakmai kapcsolat 4. Funkcionális kapcsolat 3. A szervezeti formák jellemzıi 1. A lineáris szervezet 2. A funkcionális szervezet 3. A kombinált szervezeti forma 4. Divizionális szervezet 5. Mátrix szervezet 51 17

18 Pénzügyi terv A pénzügyi stratégia meghatározása (befektetési, finanszírozási) Jövedelmi helyzet bemutatása Vagyoni helyzet, tıkeerısség bemutatása A pénzforgalom adatainak elırejelzése (árbevételek, költségek szintjén történı elemzések) Az eredménykimutatás elırejelzése (összköltség, forgalmi költség eljárás) A mérleg elırejelzése Cash-flow kimutatás Fedezeti pont elemzés A pénzügyi mutatók számítása (vagyoni helyzet, tıke erısség, likviditás) 52 A finanszírozási aranyszabályok érvényesülése Banki aranyszabály Pénzügyi aranyszabály Kockázatkiegyenlítési aranyszabály Paritási aranyszabály Arányossági aranyszabály 53 Pénzügyi stratégia Befektetési stratégia (Tıkeköltségvetés) Finanszírozási stratégia (Pénzeszköz költségvetése) Hosszú távú bef. döntések (ingatlan, tárgyi eszk. stb.) Rövid távú bef. döntések (értékpapír, részvény stb.) A vállalkozás pénztıkeszükségletének a biztosítása Cash-flow optimalizálás 54 18

19 A vállalat pénzáramai 55 A pénzáram (cash-flow) 1 A pénzáramot egy adott idıszakra vonatkozólag a következıképpen számíthatjuk ki: Az adózás utáni tiszta nyereség + Értékcsökkenési leírás Készletváltozás Vevıállomány változás I. Tartós passzíva változás Szállítóállomány változás = Pénzáram a folyó mőködésbıl 56 A pénzáram (cash-flow) 2 Pénzáram a folyó mőködésbıl + Értékesített tárgyi eszközök + Tartós befektetések (pl. részvények) értékesítése - Vásárolt tárgyi befektetések - Új befektetések II. = Pénzáram befektetésekbıl 57 19

20 A pénzáram (cash-flow) 3 Pénzáram befektetésekbıl Felvett hosszú távú hitelek - Osztalékfizetés + Részvény- (kötvény) kibocsátás - Hosszú lejáratú hitelek törlesztése - Saját értékpapír visszavásárlása = Pénzáram pénzügyi tevékenységbıl III. Teljes pénzáram = I. + II. + III. 58 A pénzügyi terv tényezıi, példákkal az egyes tényezık belsı összetevıire 59 A pénzügyi tevékenység tartalma Pénzügyi stratégia - vállalatértékelés - befektetési stratégia - finanszírozási stratégia A vállalat pénzügyi rendszerének mőködése - elemzés - tervezés Befektetés és finanszírozás - az eszközstruktúra és tényezıi - a finanszírozás tényezıi > forrásösszetétel > az eszközök és források összhangja > finanszírozási formák - kockázat és kezelése Költséggazdálkodás 60 20

21 A vállalat pénzügyi funkciója 61 Pénzügyi mutatók számítása I. Vagyoni helyzet értékelése 62 Pénzügyi mutatók számítása II. Likviditási helyzet értékelése 63 21

22 Pénzügyi mutatók számítása III. Jövedelmezıség alakulásának értékelése 64 A kockázati tényezık csoportosítása jellegük szerint (1) Természeti tényezık: talajviszonyok, geológiai körülmények, idıjárás, árvíz stb. Tervezési hibák: hiányok vagy téves információ, becslési hibák, túlzott követelmények, nem eléggé átfontolt döntéshozatal stb. Szervezési hibák: a szervezet felkészületlensége, nem megfelelı szakképzettségő személyek alkalmazása stb. Mőszaki jellegő hibák: a kivitelezés mőszaki hibái, gépek berendezések hiányosságai, energiafelhasználás túlzott mértéke stb. 65 A kockázati tényezık csoportosítása jellegük szerint (2) Üzemeltetési tényezık: anyagbeszerzés nehézségei, nem megfelelı a minıség, munkaerıhiány stb. Piaci kockázatok: a kereslet elmaradása a feltételezettıl, árak kedvezıtlen alakulása, új versenytársak fellépése stb. Pénzügyi tényezık: a költség elıirányzatok túllépése, a saját forrásoknak a számítottnál kedvezıtlenebb alakulása, a külsı források igénybevételének nehézségei stb. Igazgatási tényezık: az állami elıírások, szabályok megváltozása, import export korlátozások stb. Politikai tényezık: politikai zavarok, változások stb

23 Expanziós beruházás Olyan beruházások, amelyek a vállalat outputjainak a bıvítésére irányulnak: A gyártott vagy értékesített termékek, szolgáltatások volumenének növelése. Az árbevételt, forgalmat növelı választékbıvítés, minıségjavítás. A termelési szolgáltatási profi szélesítése, új üzletág bevezetése Teljes profil, vagy piacváltás. 67 Expanziós beruházás megvalósítható: 1. Addicionális bıvítés a meglévı gyárban, telephelyen. (pl.: új üzem létesítése a meglévık mellé, azok változatlanul hagyásával) 2. Kapacitást bıvítı rekonstrukciók a meglévı üzemek megújítása, a gépek berendezések egy részének nagyobb teljesítı képességőekkel való kicserélése. 3. Teljesen új üzem gyár létesítése új telephelyen. (zöldmezıs beruházás) 68 Beruházás gazdasági tevékenység reál befektetés mőszaki tevékenység gazdasági tevékenység megtérül-e? pénzügyi tevékenység - finanszírozás innováció megjelenési formája termelés növelés (szinten tartás) feltételrendszere 23

24 Beruházás - költségcsoportosítás fejlesztési költségek beruházási költség beszerzési elıkészítési megvalósítási igazgatási tartós forgóeszköz szükséglet költsége egyéb költségek (illeték, biztosítás, hatósági díj) A beruházási költsége és a befektetési igény kidolgozási folyamata A termelési, szolgáltatási fıfolyamatok létesítményeinek állóeszköz beruházási költségei + A kiegészítı létesítmények állóeszköz beruházási költségei (raktározás anyagmozgatás, minıségellenırzése, közlekedés stb.) + Az igazgatási és szociális létesítmények = Létesítmények beruházási költségei összesen + A beruházás elıkészítésének és megvalósításának általános költségei (tervek, tanulmányok, talajvizsgálatok, tereprendezése, próbaüzemelési veszteség) = Szőkebben vett beruházás költség elıirányzata + Tartalék elıirányzatok (a mőszaki részletek pontosítása során adódó költség többlete, ártartalék, járulékos pénzügyi terhek, pl.: hatósági díjak, illetékek) + tartós forgóeszköz szükséglet) = A teljes beruházási költség elıirányzat 71 Beruházás-gazdaságossági vizsgálatok célja adott tıkebefektetés racionalitásának vizsgálata tıke megtérülés vizsgálata életképesség változatok közötti választás kockázatosság vizsgálata Kérdés: mikor lesz jó a számítás? 24

25 Mire kell figyelni a beruházás-gazdaságosság számításakor? üzembe helyezési idıszak hossza üzemeltetési idı hossza éves árbevétel és költségek tervezése élettartam alatti kapacitás kihasználtság tervezése és változása pénz idıérték helyes megválasztása értékcsökkenési leírási idı hossza, módja mutatószám rendszer - érzékenységvizsgálat Beruházás-gazdaságossági számítások statikus költség összehasonlító módszer nyereség összehasonlító módszer megtérülési idı nyereségráta számítás forgási sebesség gyors kizár pontatlan nem valós Beruházás-gazdaságossági számítások dinamikus nettó jelenérték mutató (NPV) belsı kamatláb (IRR) hozam-költség arány mutatók (BCR 1, BCR 2 ) (forgási mutató, jövedelmezıségi mutató) megtérülési idı (DUR) pontos valós - megbízható 25

26 A beruházás gazdaságossági számítások célja A döntéshozók számára olyan információt nyújtsanak, melyek megalapozottak, és reálisak. A kockázatot feltárva több cselekvési alternatíva közül segítse döntéshozatalt. Szolgáltasson alapot a pénzügyileg is megvalósítható fejlesztési koncepciónak. 76 A beruházás gazdaságossági számításokkal szemben támasztott követelmények (alapelvek): 1. A számításokat azon a szinten végezzék, ahol az információk rendelkezésre állnak. 2. Az árak, amellyel a bevételeket és ráfordításokat számítják feleljenek meg a valóságnak. 3. A kalkulált eredmény legyen összhangban a piaci értékítélettel. 4. A számításokban jussanak kifejezésre a tıkebefektetık, vagy a nemzetgazdaság által alátámasztott érdekeltségi követelmények. 5. A számítások legyenek dinamikus jellegőek, azonban játszanak szerepet a kockázati tényezık. 77 Beruházás gazdaságossági számítások rendszerezései Beruházás gazdaságossági számítások Statikus számítások - Költség összehasonlító elemzés - Jövedelmezıséget összehasonlító számítások - Megtérülési ráta (return on capital) - Megtérülési idı számítás- Tıkeérték módszerek Nettó jelenérték (NPV) Jövıérték számítás (NFV) Dinamikus számítások Kamatláb módszerek - Belsı kamatláb (IRR) - Kritikus kamatláb eljárások (TRM, vagyonjövedelmezıség, Baldwin és MAPI eljárások) - Dinamikus megtérülési idı (payback period) - Dinamikus forgási mutató (discounted cash flow) 78 26

27 A nettó jelenérték számítási metodikája NPV = + C n t t i= 1 (1 + r) C 0 Ahol: C 0 = a befektetési összeg (negatív elıjellel) t = az évek száma r = Kalkulatív kamatláb C t = az adott év hozama 79 IRR számítási metodikája NPV = C n t t i= 1 (1 + IRR) C 0 Ahol: NPV = 0 (!) C 0 = a befektetési összeg (negatív elıjellel) t = az évek száma IRR = belsı kamatláb C t = az adott év hozama 80 A eset: B eset: A-B beruházási alternatívák IRR = 17% (az adatok eft-ban) IRR = 8,6% NPV = ,35 NPV = ,98 A beruházás B beruházás Év Beruházási ktg (C 0) Bevétel (b t) Mőködési ktg (k t) C t (b t-k t) Beruházási ktg (C 0) Bevétel (b t) Mőködési ktg (k t) C t (b t-k t)

28 A-B beruházási alternatívák (az adatok E Ft-ban) A beruházás B beruházás Év Beruházási ktg (C 0) Bevétel (b t) Mőködési ktg (k t) C t (b t-k t) Beruházási ktg (C 0) Bevétel (b t) Mőködési ktg (k t) C t (b t-k t) Hitelkérelmi és hitelértékelési folyamat lépései Tárgyalás az ügyféllel a hitelkérelem benyújtásának feltételérıl Meglévı ügyfél, vagy hiteldokumentáció Ügyféllel korábban bonyolított ügyletek áttekintése Elızetes kérelem benyújtása Elıminısítés Elfogadható Elfogadhatatlan Részletes hitelkérelem és mellékletei Hiteljavaslat részleteinek kidolgozása, a kockázatok feltárása Kérelem lezárása, elutasítása Az ügyfél nem fogadja el a javasolt feltétel és kondíció rendszert Elızetes hitelnyújtási kondíciók ismertetése az ügyféllel a hiteljavaslat alapján Döntés-elıkészítı anyagok összeállítása Az ügyfél elfogadja a javaslatot Döntés a hitel odaítélhetıségérıl Elfogadhatatlan Árképzés, feltétel- és kondíciórendszer meghatározása Kérelem elutasítása Engedélyezés 83 Pályázathoz szükséges dokumentumok 1. A beruházás telephelye szerinti önkormányzat nyilatkozata 2. Hatósági engedélyek 3. Banki igazolások (saját erı, hitel) 4. Pályázatban szereplı adatok igazolása 5. Foglalkoztatási kötelezettségvállalásról szóló nyilatkozat 6. Jelzálog nyilatkozat a biztosíték meglétérıl 7. A térségi integrációs programokhoz szükséges dokumentumok 8. Beruházási költségek fıösszesítıje 9. Építési költségek összesítıje 10. Fejlesztési pénzeszközök átadásának összesítıje 11. Gépek, berendezések összesítıje 12. Egyéb költségek összesítıje 13. Tulajdoni viszonyok igazolása 14. Aláírási címpéldány, cégbírósági végzés, vállalkozói engedély 15. Termékek, szolgáltatások értékesítési lehetıségeinek a bemutatása 16. Források és azok felhasználása (Cash-flow) 17. Utolsó éves mérlegbeszámoló vagy vállalkozói adóbevallás 18. Munkaügyi központ információs betétlapja 84 28

29 A stratégia tervezés, mint vezetési mód: sajátos probléma kezelési stílus szisztematikus döntéshozatal, elemzés és szervezés célja a lehetıségek és veszélyek feltárása, a gyenge és erıs pontok alapján alternatív megoldások felkutatása megfelelı alternatíva kiválasztása, megvalósítása és ellenırzése (menedzsment kontroll) tanulni a megvalósítás folyamatából A stratégiai meghatározottság Csak akkor nem halunk meg, ha jó dolgokat csinálunk. Ha nem jó dolgokat csinálunk, akkor csak a lassú, vagy gyors halál között választhatunk. A legnagyobb kockázattal járó stratégia ma a tétlenség Wind Main,

3. A tervezés. A tervezés

3. A tervezés. A tervezés 3. A tervezés A tervezés a vezetés egyik funkciója, a szervezet céljainak meghatározása, a célhoz vezetı utak, és a szükséges erıforrások számbavétele, a szükséges tevékenységek sorának meghatározása idıhorizontja

Részletesebben

Környezetelemzés módszerei

Környezetelemzés módszerei MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Környezetelemzés módszerei Dr. Musinszki Zoltán A vállalkozás és környezete Közgazdasági

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17.

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. HR módszerek m alkalmazása a Rába JármJ rmőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. A Rába R csoport Alapítva 1896 Fı adatok (IFRS) 2008 (auditált) 2009 FC Rába Futómő Kft. Rába RábaJármőipari Holding Nyrt.*

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv ÜZLETI TERV vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv 1 Rövid leírása a cégnek, a várható üzletmenet összefoglalása. Az üzleti terv céljai szerint készülhet: egy-egy ötlet

Részletesebben

6. modul. Stratégia, marketingtervezés

6. modul. Stratégia, marketingtervezés 6. modul Stratégia, marketingtervezés Készítette: Bokányiné Boda Gyöngyi AZ ISKOLAMARKETING STRATÉGIÁJA Stratégia: adott célok érdekében módszerek és feladatok összehangolása, a megvalósítási út kidolgozása.

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár Gábor Dénes Fıiskola www.gdf.hu e-mail: tasnadi@gdf.hu Magyar Tudomány Napja - 2008 1 Tartalom Bevezetés Fogalom

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények

Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények dr. Márkus Csaba Igazgató, Deloitte Zrt. Szeged, 2009. október 20. Tartalomjegyzék 2 Footer A támogatások megváltozott szerepe

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY 1. Vállalkozások a nemzetgazdaságban 2. A vállalkozói döntések, a vállalkozóvá válás folyamata 3. A vállalkozás fıbb jellemzıi, elemei 4. A vállalkozás szervezetének strukturális

Részletesebben

ziesedése az informáci

ziesedése az informáci NKTH Innotárs program KKVENT_8 Kis- és s középvk pvállalkozások esélyei a nemzetköziesed ziesedı tudásgazdas sgazdaságok gok korában Magyar KKV-k k nemzetköziesed ziesedése az informáci ciótechnológiai

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

Mikroökonómia - 7. elıadás

Mikroökonómia - 7. elıadás Mikroökonómia - 7. elıadás A TERMELÉSI TÉNYEZİK (ERİFORRÁSOK) PIACA 1 A termelési tényezık piaca elsıdleges tényezık - munka - természeti erıforrások másodlagos tényezık - termelt tıkejavak - pénz, értékpapír

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing A fogalom 1. vállalati tevékenység piaca szolgáltatások 2. filozófia Szemléletmód A vállalat

Részletesebben

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT.

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT. A stratégiai tervezés módszertana Koplányi Emil elearning Igazgatóság Educatio KHT. 1 Tartalom 1. A stratégiai tervezés szerepe a szaktanácsadói munkában 2. Stratégiai tervezés alapjai 3. Küldetés (misszió),

Részletesebben

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer A rendszer kidolgozásának alapja, hogy a vonatkozó szakirodalomban nem volt található olyan eljárás, amely akkor is megbízható megoldást ad a kockázatok

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. adószám: 22265434-2-02 Cégjegyzék szám: 02-09-074143 Statisztikai

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI Történelmi áttekintés Római Birodalom: Marcus Terentius Varro: Logisticon c. mőve A római hadseregben a logistas-ok biztosították a hadtápellátást. Középkor: Baron de

Részletesebben

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete 18236741-9001-529-01 Statisztikai számjel 18236741-1-43 Adószám Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete Kiegészítő melléklet a 2013. évi egyszerűsített beszámolóhoz Budapest, 2014. május 25. a Egyesület

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére.

E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére. Ügyiratszám: 08-8/102-5/2010 Dátum: 2011. április 8. Ügyintézı: Baracsi László Tárgy: A PÉTÁV Kft. 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása Melléklet: CD-n kiküldve E L İ T E R J E S Z T É

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

Üzleti terv. Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi.

Üzleti terv. Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi. Üzleti terv Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi. Felhasználói: Belső vagy külső használatra, Időtáv: rövid táv (egy év)vagy középtáv

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány Kiegészítı melléklet I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Zöld Folyosó Közalapítvány Székhelye: 8708 Somogyfajsz Kossuth u. 62 Az alapítás idıpontja: 1995. augusztus 1. A mőködés megkezdésének

Részletesebben

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi projektmenedzsment Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi pályázatok: miben más? Hosszú elıkészítés, egyeztetés Partnerek száma 10-15 is lehet Kommunikáció

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2663-06/2 Vállalkozási stratégia kidolgozásának bemutatása, meghatározott vállalkozási tevékenység és

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2009. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2010. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2009. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban

A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban Csermely Ágnes Államadósság és Gazdasági Növekedés A Költségvetési Tanács munkáját támogató szakmai konferencia 2012. Május 15. 2 Trend

Részletesebben

Az RFH Csoport Tagja Oldal: 2 / 5

Az RFH Csoport Tagja Oldal: 2 / 5 Elıminısítı lap 1. ALAPINFORMÁCIÓK (Kérem, értelemszerően töltse ki az adatlapot!) A társaság neve: Székhelye: Telephely: Adószáma: Cégjegyzékszáma: Alapítás idıpontja: Kapcsolattartó adatai: Neve: Beosztása:

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Társaságok pénzügyei kollokvium

Társaságok pénzügyei kollokvium udapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar udapesti Intézet Továbbképzési Osztály Társaságok pénzügyei kollokvium F Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 55 60 pont

Részletesebben

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része Definiciók Európa e-gazdaságának fejlıdése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Az E-gazdaság fejlıdése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET - 1 - Éjféli Kiáltás Misszó Egyesület Egyszerősített éves beszámolójának kiegészítı melléklete KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Éjféli Kiáltás Misszó Egyesület éves egyszerüsített éves beszámolójához Budapest, 2012.06.01.

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. 2010 év

Kiegészítı melléklet. 2010 év 18352144919933103 Statisztikai számjel VADASKERT TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY Kiegészítı melléklet A Számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerősített éves beszámolójához 2010 év Kecskemét,

Részletesebben

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1.

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1. ÜZLETI TERV Vállalkozás/vállalkozó neve A vállalkozás adatai 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője 1.2.1. Név 1.2.2. Születés helye és ideje.. 1.2.4. Anyja neve 1.3.

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

A vállalkozások pénzügyi döntései

A vállalkozások pénzügyi döntései A vállalkozások pénzügyi döntései A pénzügyi döntések tartalma A pénzügyi döntések típusai A döntés tárgya szerint A döntések időtartama szerint A pénzügyi döntések célja Az irányítás és tulajdonlás különválasztása

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Gyır, 2010. január 17. Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Dr. Poór József egyetemi tanár, CMC HSZOSZ elnöke Változni, de hogyan Fred,

Részletesebben

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1968-06 Gazdálkodási feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A vállalkozások létesítésével,

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Gazdasági és vezetési

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

Megnevezés 2009 2010

Megnevezés 2009 2010 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2007 2008

Megnevezés 2007 2008 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2006 2007

Megnevezés 2006 2007 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért. 2011. december 31.

Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért. 2011. december 31. Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért 2011. december 31. 1. WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért Egyszerősített éves beszámoló

Részletesebben

Mikroökonómia - 8. elıadás

Mikroökonómia - 8. elıadás Mikroökonómia - 8. elıadás VÁLLALATOK A NEMZETKÖZI PIACOKON 1 HOGYAN VISELKEDIK EGY NEMZETKÖZI KAPCSOLATOKRA TÖREKVİ VÁLLALAT? PIAC: - gazdasági szereplık - szokások - kultúra, nyelv - jogrendszer, piaci

Részletesebben

Suliprogram. Vizsgakövetelmények

Suliprogram. Vizsgakövetelmények Suliprogram Vizsgakövetelmények az Egységes Európai Gazdasági Oklevél - EBC*L (angolul: European Business Competence* License, németül: Wirtschaftsführerschein ) vizsgához 2006. TÉMAKÖR: Mérleg összeállítás

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató KHT. 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Cégjegyzékszám: 06-14-000119 Kiegészítı melléklet a évi egyszerősített éves beszámolóhoz A Kht. 2004.

Részletesebben

ERP projektek gazdasági. esettanulmány ny egy mobil kiegészítés értékelésérőlrtékel

ERP projektek gazdasági. esettanulmány ny egy mobil kiegészítés értékelésérőlrtékel ERP projektek gazdasági gi értékelése: rtékelése: esettanulmány ny egy mobil kiegészítés értékelésérőlrtékel Rózsa TündeT egyetemi tanárseg rsegéd Debreceni Egyetem AMTC AVK GAIT Kutatásom Gazdaságossági

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium F Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes 19 26

Részletesebben

Ötlet / Cégértékelés

Ötlet / Cégértékelés Ötlet / Cégértékelés Fókusz, Módszerek, Eszközök Tisztelet & Teljesítmény Motiváció Az érték meghatározása minden befektetés szükséges elıfeltétele Sokszor érzelmi síkra terelıdik, de léteznek az objektív

Részletesebben

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények A mikroökonómia és makroökonómia eltérése: Bevezetés s a piacgazdaságba gba Alapfogalmak, piaci egyensúly Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények Makroökonómia:

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A SIÓFOKI FELSİOKTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY 2009. január 1 2009. december 31-ig terjedı idıszakról Siófok, 2010. május. 24. Készítette: Dr. Sárdi Csilla 1/1 1 Tartalomjegyzék A közalapítvány

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

Dr. Szántó Szilvia. Marketingkörnyezet

Dr. Szántó Szilvia. Marketingkörnyezet Dr. Szántó Szilvia Marketingkörnyezet Az előadás témái 1./ Marketingkörnyezet jellemzése 2./ A mikrokörnyezet alkotóelemei 3./ A makrokörnyezet jellemzése Marketingkörnyezet Azok a külső tényezők és erők,

Részletesebben

Elemzések, fundamentális elemzés

Elemzések, fundamentális elemzés Elemzések, fundamentális elemzés Előadó: Mester Péter elemző peter.mester@quaestor.hu CÉL Bármilyen fundamentális elemzés is akad a kezünkbe, értsük és megértsük TARTALOM A fundamentális elemzés alapjai

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

Projekttervezés alapjai. Kósa András László 2011. július 25-28. Közéletre Nevelésért Alapítvány

Projekttervezés alapjai. Kósa András László 2011. július 25-28. Közéletre Nevelésért Alapítvány Projekttervezés alapjai Kósa András László 2011. július 25-28. Közéletre Nevelésért Alapítvány Szelídi-tó A stratégiai tervezés folyamata Külső környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai célok

Részletesebben

Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ

Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ CATCH-MR Dissemination Workshop Budapest, 2011. május 9. Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ Kerényi László Sándor fıosztályvezetı Budapesti Közlekedési Központ Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13.

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13. Az innováció folyamata és eredményei Pécs, 2009.10.13. 1 A BIOKOM Kft. 1994. december 1: Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat Pécsi Kertészeti és Parképítı Vállalatot Pécsi Közterületfenntartó

Részletesebben

"HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év

HUNCUTKA Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év 18676415-1-13 Statisztikai számjel vagy adószám Cím: 2013,Pomáz,József Attila u.4. "HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve (Vezet i összefoglaló) Miskolc, 2015. 05.06 Üzleti Terv 2015 MIKOM Kft. Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre ható f bb

Részletesebben

Gulyás Olivér. Befektetés a megújuló energiába Magyarországon 2012. Zöld energia projektek finanszírozási lehetıségei

Gulyás Olivér. Befektetés a megújuló energiába Magyarországon 2012. Zöld energia projektek finanszírozási lehetıségei Befektetés a megújuló energiába Magyarországon 2012 Zöld energia projektek finanszírozási lehetıségei Gulyás Olivér gulyas.oliver@mkb.hu Hungarian Investment and Trade Agency 2012. Szeptember 27. Bevezetés

Részletesebben

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió SIKERES INKUBÁTORHÁZAK KELET-MAGYARORSZÁGON VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT NYÍREGYHÁZA Elıadó: Zsukk István inkubátorház igazgató Kaposvár, 2009. június 17. A PRIMOM ALAPÍTVÁNY KEZDETEK

Részletesebben

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20.

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20. Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról Székesfehérvár, 2009. április 20. A Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008.

Részletesebben

SZÁMVITEL SZÓBELI TÉTELSOR

SZÁMVITEL SZÓBELI TÉTELSOR SZÁMVITEL SZÓBELI TÉTELSOR TÉTELHÚZÓS VIZSGA BA alapszak (Pénzügy és számvitel) 2012. november Az immateriális javak fogalma, csoportjai, szerepük a vállalkozásoknál. Az immateriális javak helye a mérlegben.

Részletesebben

Balázs Árpád. 2014. május 22.

Balázs Árpád. 2014. május 22. Mesterségem címere: pénzügyi vezető Balázs Árpád 2014. május 22. Pénzügyi vezető Bevezetés Befektetési döntések Finanszírozási döntések Osztalék politikai döntések Pénzügyi kockázatok Kérdések Szereplők

Részletesebben

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás az XXX Kft., mint EZ és a YYY Kft., mint AZ között létrejött ILYEN szerzıdés tárgyában DÁTUM KOLCHIS Kft. 2 6 1. A kapcsolt vállalkozások azonosító

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát.

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát. A pénzeszközökben bekövetkezett változás kimutatása a változást előidéző vállalati tevékenység szerinti bontásban cash flow (PÉNZÁRAMLÁS) kimutatás A tényleges pénzmozgások figyelembe vétele 1. Szokásos

Részletesebben

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata:

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: 1. Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: - A szükséglet, az igény, a kereslet és kínálat összefüggései - A piac fogalma és alapösszefüggései - A piacok résztvevői

Részletesebben

A JÖVİ IT SZERVEZETE. Technológia által vezérelt változó környezet, dr.antal Erzsébet managing partner Nobel Management Consulting

A JÖVİ IT SZERVEZETE. Technológia által vezérelt változó környezet, dr.antal Erzsébet managing partner Nobel Management Consulting A JÖVİ IT SZERVEZETE Technológia által vezérelt változó környezet, változó igény az IT szervezetek felé dr.antal Erzsébet managing partner Nobel Management Consulting Nyomtatás elterjedése :50év 0 év Nyomtatás

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató-

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató- EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet -Ügyféltájékoztató- I. TÁMOGATÁS CÉLJA A támogatás célja, hogy a mezıgazdasági termékek feldolgozásának,

Részletesebben

Pelletgyártási, felhasználási adatok

Pelletgyártási, felhasználási adatok Construma Építőipari Szakkiállítás Budapest 2011. április 08. Pelletgyártási, felhasználási adatok Pannon Pellet Kft Burján Zoltán vállalkozási vezető Pelletgyár létesítés I. A BERUHÁZÁSI CÉLOK, KÖRNYEZET

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását!

1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását! 1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását! Mérleg Eredmény Cash Flow Eszközök Forrás Költ- Ssz. Gazdasági

Részletesebben

BDO Magyarország Tanácsadó Kft. AKCIÓTERV

BDO Magyarország Tanácsadó Kft. AKCIÓTERV AKCIÓTERV a SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMYÁNYZATA által végrehajtott kötvény kibocsátásból a RAIFFEISEN BANK Zrt.-nél óvadékban lévő pénzösszegek kiengedéséhez szükséges önkormányzati program megvalósítására

Részletesebben