TÁJÉKOZTATÓ. a BITFORINT KÖTVÉNY zártvégű diszkont zártkörű forgalomba hozatalához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ. a BITFORINT KÖTVÉNY zártvégű diszkont zártkörű forgalomba hozatalához"

Átírás

1 1 TÁJÉKOZTATÓ a BITFORINT KÖTVÉNY zártvégű diszkont zártkörű forgalomba hozatalához A Tájékoztató lezárásának dátuma:

2 I. Összefoglaló 2 Jelen összefoglaló a kötvény kibocsátási programtájékoztató bevezető része. A kötvények tekintetében befektetői döntést csak a kötvény kibocsátási programtájékoztató egésze ismeretében lehet meghozni. A Global Mesh Zrt. (székhelye: 6792, Zsombó Kossuth L. utca 75., a továbbiakban: Kibocsátó vagy Társaság) zártkörű kötvénykibocsátás megszervezését és lebonyolítását valamint forgalmazását önmaga látja el, mint forgalmazó. A továbbiakban Forgalmazó. Jelen kötvény zártkörű és zártvégű forgalomba hozatallal történik kiadásra. Tekintettel arra, hogy a forgalomba hozatal következtében a kibocsátó Global Mesh Zrt. hiteltartozásainak összege meghaladja saját tőkéjének összegét, továbbá jelen tájékoztató összeállítását a Global Mesh Zrt. forgalmazó közreműködése nélkül végezte el, ezért a kötvény a szokásostól eltérő kockázatot jelent a befektetők számára. Jelen Tájékoztató a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) előírásai szerint tájékoztatja a befektetőket a Kibocsátó vagyoni, pénzügyi és eredményhelyzetéről, az ajánlattétel részleteiről, továbbá más, a törvényben előírt információval szolgál. A MNB a Tájékoztató jóváhagyása során a Tájékoztatóban szereplő adatok valódiságát nem vizsgálja, azért felelősséget nem vállal. A Kibocsátó és mint Forgalmazó felelősségével kapcsolatban a Tpt. alábbi rendelkezései az irányadóak: 29. (1) bekezdés: Az értékpapír tulajdonosának a tájékoztató félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó, a forgalmazó ( ) felel. A magyarországi gyors jogi és gazdasági változásokból következő sajátos körülmények miatt a vállalkozás kockázatában és a Kibocsátó ügyeiben a Tájékoztató lezárása után változások következhetnek be. A Kibocsátó, mint Forgalmazó felhívja a kötvényekbe befektetni szándékozók figyelmét, hogy jelen Tájékoztató információit, adatait, kockázati tényezőit részletesen vizsgálják meg. Befektetésük előnyeit és kockázatait maguknak kell mérlegelniük. A Tájékoztató adatairól egyetlen személy sem nyilatkozhat a Tájékoztatóban foglaltaktól eltérően. Az ilyen nyilatkozatot úgy kell tekinteni, hogy azt a Kibocsátó min a Forgalmazó nem hagyta jóvá, azaz nem hiteles. A Tájékoztató önmagában nem tekinthető ajánlatnak. Olyan természetes és jogi személyek, akiknek erre nincs jogosítványuk, a Tájékoztatót üzleti ajánlatként nem használhatják fel. A jelen kötvénykibocsátásra a hatályos magyar jogszabályok az irányadók. A közölt adatok, a hivatkozott mérlegek a Kibocsátó alapító dokumentumaiból illetve más okirataiból ellenőrizhetőek a Társaság székhelyén. hogy a Bitforint kötvény forgalomba hozatala befektetők szempontjából a szokásostól eltérő kockázatú, mivel forgalomba hozatal következtében a kibocsátó, Global Mesh Zrt. hiteltartozásainak összege jelentősen meghaladja saját tőkéjének

3 A kötvény kamatai változtatásának joga és az azt követő visszavásárlási kötelezettség további kockázati tényezőt jelent, amely a hosszú futamidőből eredő kockázat csökkentése érdekében a Társaság a kötvénykibocsátás során vállalt visszavásárlási garanciával együtt esetleges nagy összegű, egy időpontra eső kötelezettséget jelent, amely a Társaság likviditását súlyosan érintheti! 3 Felhívjuk a figyelmet arra, hogy jelen összefoglaló a tájékoztató bevezető része. A helyes befektetési döntést csak a tájékoztató egészének ismeretében lehet meghozni! Ha a tájékoztatóban foglalt információkkal kapcsolatban keresetindításra kerül sor, előfordulhat, hogy az EU tagállamok nemzeti jogszabályai alapján a felperes befektetőnek kell viselnie a bírósági eljárás megindítását megelőzően a tájékoztató fordításának költségeit. Az összefoglaló tartalmáért felelősséget vállaló személyt, illetve az összefoglaló fordítását végző személyt kártérítési felelősség terheli a befektetőknek okozott kárért abban az esetben, ha az összefoglaló félrevezető, pontatlan, vagy nincs összhangban a tájékoztató más elemeivel. A kibocsátó rövid jellemzése, főbb mutatók 1. A Társaság elnevezése, székhelye, telephelyei A Társaság elnevezése: Global Mesh Zártkörűen Működő Részvénytársaság A Társaság főtevékenysége: TEÁOR 4791 '08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem Székhelye: 6792, Zsombó Kossuth L. utca 75. A Társaságot az alapítók jogelőd nélkül, határozatlan időre hozták létre. A Társaság törzstőkéje: , Ft azaz húszmillió forint. A tagok (tulajdonosok) adatai: Hunnia Ingatlanbefektetési Ház Zrt. 2. A kibocsátó rövid jellemzése, főbb mutatók A Global Mesh Zrt én alakult húszmillió forint értékű váltóértékpapírral és nulla forint készpénzzel. A befektetők azzal a céllal alapították a társaságot, hogy a társasághoz tartozó leányvállalatok irányítását illetve koordinálását továbbá vállalkozásfejlesztését biztosítsák. A kockázatot mérsékli a cégvezetés jelentős szakmai tapasztalata valamint, hogy a befektetni kívánt piacon, az európai unióhoz viszonyítva, viszonylag kevés versenytárssal rendelkező és fejlődő piacba kíván befektetni, olyan termékekbe melynek a megszerzési ára alacsonyabb a termék belső értékénél.

4 3. A zártkörű forgalomba hozatal A kötvénykibocsátásból befolyó összegből a Társaság finanszírozni kívánja egyfelől a start up vállalkozásfejlesztés tevékenységét, másfelől diverzifikálni kívánja forrásai összetételét. A hosszú lejáratú kötvények kibocsátása a Társaság likviditását jobban tervezhetővé teszi, tekintettel a Kibocsátó által lebonyolítani kívánt ügyletek átlagos futamidejére (50 év). 4 Kibocsátó: Global Mesh Zrt. Jegyzési hely: 6723 Szeged, Bakai Nándor úr 8 Jegyzési időszak: A Bitforint kötvény, zártkörű, diszkont, zártvégű kibocsátású Kötvények darabszáma, névértéke: minimum 1db azaz egy darab, maximum 300 db azaz háromszáz darab, egyenként Ft azaz egyszázezer forintnévértékű, névre szóló kötvény. A kibocsátandó kötvények minimális összes névértéke , Ft azaz százezer forint,maximális összes névértéke pedig , Ft azaz harmincmillió forint. A kötvények egy sorozatban kerülnek kibocsátásra, minimum 1db maximum 300.db feltételekhez kötött lejáratkori visszaváltási garanciával kibocsátott kötvény. A kötvények futamideje: 50 év. A kötvények lejárata: Forgalomba hozatali árfolyam a névérték 6,255% a. A fenti összegzést a Tájékoztatóban található részletesebb információkból emeltük ki.

5 II. Értékpapírjegyzék 5 1. Kockázati tényezők 1.1. A magyar gazdaság helyzetéből fakadó kockázati tényezők Az államháztartás egyensúlytalanságát megszüntetni kívánó gazdasági lépések egyik következménye lehet az ismét meglóduló infláció. Az általános forint kamatszint a szakértők egybehangzó véleménye szerint még 2014 közepéig növekedhet vagy stagnálhat, majd az államháztartás egyensúly felé való elmozdulásának függvényében ismét csökkenhet. Az infláción túl a gazdaság szereplőinek általános pénzügyi pozíció romlása említhető meg a kiigazító intézkedések további várható következményeként. Az állami elvonás szintje érzékelhetően növekedni fog, ami a kis és közepes vállalkozások számára fokozottan jelentkező teherként nyilvánul meg. A kisebb vállalkozások egy része valószínűleg nem fogja tudni kigazdálkodni a megnövekedett állami terheket, így ezek a vállalkozások tönkremennek, vagy befejezik tevékenységüket. A lakossági szférában a családok jövedelmi pozíciója várhatóan romlik; a költségvetési szférából történő elbocsátások valamint a tevékenységüket befejező vállalkozások következményeként a munkanélküliség növekedése prognosztizálható. Mindez negatívan befolyásolja a lakossági ügyfélkör fizetési potenciálját Ágazati szintű kockázati tényezők A piac szereplőinek száma folyamatosan nő, a fizetőképes vevői kör pedig inkább csökken, a konkurenciaharc erősödik. Egyes versenytársak veszteségek árán is hajlandóak nagyobb piachoz jutni, ami az árak indokolatlan mértékű letörését eredményezheti A Társaságra jellemző kockázati tényezők Kétes kintlévőségek. Ezeknek az elkerülése céljából a Társaság legalább nagy vonalakban elemzi a leendő ügyfelek likviditását, hitelképességét és fizetőkészségét, és ezek fenntartását egyéb biztosítékok által garantált szerződések rendszere révén igyekszik biztosítani. A Társaság a projekt során nagyszámú ügyfelet tudhat magáénak, emiatt kicsi a valószínűsége, hogy az esedékes díjak nemfizetése miatt egyszerre kell felmondani a kötvény Tájékoztató szerződéseket. A meghiúsult ügyleteket általában nem teljes veszteségként kell elszámolni, hiszen a birtokba vett ingatlanokat a Társaság értékesíti. Az egyéb ügyletekhez képest további biztonságot jelent, hogy egy ingatlant nem lehet ellopni, kisebb valószínűséggel éri baleset (elemi kár), illetve az ingatlanoknak a nominális értéke általában növekszik, ellentétben például a gépjárművek nagy többségével. További kockázati tényező, hogy a Társaság által kibocsátandó kötvények összes névértéke , Ft

6 azaz harmincmillió forint, míg a Társaság saját tőkéje ennél az összegnél kevesebb. 6 hogy a kötvény forgalomba hozatala a befektetők szempontjából a szokásostól eltérő kockázatú, mivel a forgalomba hozatal következtében a Kibocsátó hiteltartozásainak összege meghaladja saját tőkéjének Valamint a Global Mesh Zrt. jelenleg még nem rendelkezik lezárt pénzügyi évvel, amely a kockázati tényezőt fokozza. Ez alapján nincs garancia arra, hogy a Kibocsátó által választott üzleti stratégia sikeres lesz. A kötvény kamatai változtatásának joga és az azt követő visszavásárlási kötelezettség további kockázati tényezőt jelent, amely a hosszú futamidőből eredő kockázat csökkentése érdekében a Társaság a kötvénykibocsátás során vállalt visszavásárlási garanciával együtt esetleges nagy összegű, egy időpontra eső kötelezettséget jelent, amely a Társaság likviditását súlyosan érintheti! Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kötvény tájékoztatójának összeállítását a kibocsátó forgalmazó közreműködése nélkül végezte el, ezért a tájékoztatóval kapcsolatban fennálló felelősség kizárólag a Kibocsátót terheli. Az adóhatóság és más hatóság jogosult a Társaság tevékenységét vizsgálni és egy esetleges jövőbeni vizsgálat megállapítása jelentős kiadást eredményezhet a Társaság számára. A kötvényre jellemző kockázatok: A kötvény fix kamatozású zártvégű. A változó a zártvégű kibocsátásból eredő befektetői kockázatok a szokásostól eltérő mértékűek. A Bitforint kötvény zártkörű és zártvégű kibocsátású. A kötvények magánszemély tulajdonosai esetén a kapott kamat után adót kell fizetni, mely adó mértéke a jövőben kedvezőtlenül is változhat. Amennyiben a minimális kibocsátási mennyiséget nem jegyzi le a befektetők, akkor a kibocsátás meghiúsul, amely az addigi befizetések tekintetében a visszafizetés későbbi ideje miatt kamatveszteséget jelenthet. A jegyzési időszak korábbi lezárásának lehetősége miatt felhívjuk a befektetők figyelmét arra, hogy a kötvények ellenértékét időben biztosítsák, mivel a banki átutalási idők miatti késedelem meghiúsíthatja az esetleges jegyzést. hogy a Bitforint kötvény forgalomba hozatala a befektetők szempontjából a szokásostól eltérő kockázatú, mivel a forgalomba hozatal következtében a kibocsátó Global Mesh Zrt. hiteltartozásainak összege jelentősen meghaladja saját tőkéjének A kötvény kamatai változtatásának joga és az azt követő visszavásárlási kötelezettség további kockázati tényezőt jelent, amely a hosszú futamidőből eredő

7 kockázat csökkentése érdekében a Társaság által a kötvénykibocsátás során vállalt visszavásárlási garanciával együtt esetleges nagy összegű, egy időpontra eső kötelezettséget jelent, amely a Társaság likviditását súlyosan érintheti! Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Bitforint kötvény tájékoztatójának összeállítását a kibocsátó forgalmazó közreműködése nélkül végezte el, ezért a tájékoztatóval kapcsolatban fennálló felelősség kizárólag a Kibocsátót terheli. 7 Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Bitforint kötvény lejárat előtt nem fizet kamatot és nem törleszt tőkét, a kötvény kamat és tőke visszafizetési időpontja: Felelős személyek Az értékpapírjegyzék elkészítéséért, az abban szereplő információkért a Global Mesh Zrt.(székhelye: Zsombó, Kossuth u. 75.) viseli a felelősséget. A felelős személyek nyilatkozata: Az elvárható gondosság mellett, a lehető legjobb tudásunk szerint a tájékoztatóban szereplő információk megfelelnek a tényeknek, nem hallgatnak el és nem mellőzik azon körülmények bemutatását, amelyek a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak és befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket, továbbá a Tájékoztató nem tartalmaz félrevezető adatot, téves következtetés levonására alkalmas csoportosítást, elemzést, amely a befektetés megalapozott megítéléséhez szükséges. Zsombó, Global Mesh Zrt. Képviseli: Simon József vezérigazgató

8 3. Kulcsfontosságú információk 3.1. Nyilatkozat Az esetlegesen érintett személyek részéről a kibocsátásban közvetlen érdekeltség nem áll fenn. A Kibocsátó véleménye szerint működő tőkéje elegendő a szükségleteihez. A Kibocsátó megítélése szerint tőkésítettsége elegendő. A Kibocsátónak nincs tudomása a tőkeforrások bármely olyan korlátozásáról, mely közvetve vagy közvetlenül jelentősen befolyásolja a Kibocsátó üzleti tevékenységét Az ajánlattétel oka és a bevétel felhasználása: A Hunnia Ingatlanbefektetési Ház Zrt. taggyűlése a Társaság ingatlanforgalmazási tevékenységének finanszírozása és forrásszerkezetének diverzifikálása céljából úgy határozott, hogy zártkörű kötvénykibocsátás útján gyűjt további forrásokat. A kötvényjegyzésből befolyt összegeket, annak nagyságától függően elsősorban a Társaság saját ingatlanforgalmazási tevékenységének finanszírozására kívánja felhasználni. 4. A Bitforint kötvényre vonatkozó információk A Global Mesh Zrt. 01/ számú határozatában úgy döntött, hogy a Társaság start up tevékenységének finanszírozása, valamint forrásszerkezetének diverzifikálása céljából folyamán minimum Ft, azaz százezer forint,, maximum Ft azaz harminc millió forint összes névértékben ötven éves lejáratú, dematerializált, zártvégű diszkont, névre szóló zártkörűkötvényt bocsát ki. A Bitforint kötvény zártkörű kibocsátású. A zártkörűforgalomba hozatal adatai az alábbiak: Kibocsátó: Global Mesh Zártkörűen működő részvénytársaság. (székhelye: 6792 Zsombó, Kossuth L. utca 75.) Forgalmazó: Global Mesh Zártkörűen működő részvénytársaság. (székhelye: 6792 Zsombó, Kossuth L. utca 75.) A kibocsátás célja: A Kibocsátó ingatlanforgalmazási tevékenységének finanszírozása, valamint forrásszerkezetének diverzifikálása. A kibocsátás tervezett volumene: a kibocsátás minimális volumene 1 darab, egyenként , Ft névértékű, maximális volumene 300 darab, egyenként

9 , Ft névértékű névre szóló változó kamatozású kötvény. A kibocsátás maximális összes névértéke , Ft azaz harmincmillió forint Irányadó jog: a magyar jog A kötvények fajtája, osztálya, sorozata, névértéke, darabszáma, sorszáma: A kötvény neve: Bitforint kötvény ISIN azonosító: HU Típus: névre szóló, fixkamatozású, zártvégű dematerializált értékpapír; Névérték: , Ft azaz százezer forint; Darabszám: minimum 1darab, maximum 300 darab; Sorszámozás: A kibocsátás alapjául szolgáló jogszabályok: A tőkepiacról szóló évi CXX. törvény, valamint az Európai Bizottság 809/2004/EK számú rendelete Kötvények realizálása A kötvények dematerializált formában kerülnek előállításra a Központi Elszámoló házas Értéktár Zrt nél (1075 Budapest, Asbóth u ) A kibocsátás pénzneme: Magyar forint (HUF) Sorrendiség A kibocsátott kötvényeket a Kibocsátó nem rendeli semmilyen fennálló vagy jövőbeli kötelezettsége alá A kötvényhez tartozó jogok A kötvénytulajdonos a futamidő végi esedékességkor jogosult a kötvény névértékére és a kötvény kamatára. A kötvényen alapuló követelés nem évül el A kötvényen alapuló kötelezettségek teljesítésének tervezett pénzügyi fedezete A Kibocsátó jogszabályon alapuló terhelési, illetve elidegenítési tilalom alá nem eső teljes vagyona, így különösen a folyamatban lévő, illetve tervezett infrastruktúra, valamint beruházási célú fejlesztésekből származó pénzbevételek A kötvények kamatozása: A kötvények zártvégű és fix kamatozásúak, éves tőkésítéssel oly módon, hogy től kezdődően minden év december 31 én kerül sor a kamatok tőkésítésére, így a Kibocsátó lejárat előtt sem kamatot sem tőkét nem fizet. Az induló kamatláb évi 5,7%azazöt egész hét tized százalék.

10 Kamat és tőkefizetés: az egy kötvényre jutó lejáratkori tőke és kamatfizetés esedékessége 0, e. A kifizetés a kötvénytulajdonos által megjelölt bankszámlára való átutalással történik Kötvényvásárlás módja A kötvény ellenértékének megfizetése történhet egy összegben, valamint részletekben, oly módon, hogy a részleteket a futamidő alatt a kötvény vásárlási szerződés aláírását követően az első befizetett részlet és a kötvény lejárati napját megelőző 12. hónap napjáig kell befizetni évente egyenlő részletekben Kamatprémium megállapodás A részletfizetési mutatóérték száma a Global Mesh Zrt. által meghatározott, a szerződő részletfizetési kultúrájának a mérésére szolgáló szám, amely azt fejezi ki, hogy a kötvénytulajdonos a jövőben az általa vállalt részletfizetést milyen pontossággal teljesítette. Az értékszám növekedésének üteme a folyamatos részletfizetések időpontjától és összegétől függ. A kötvénytulajdonos amennyiben a kötvényellenértékét részletben törleszti, úgy tudomásul veszi, hogy a kamatprémiumra akkor tart igényt, ha a kötvény részletfizetési mutató eléri a minimum részletfizetési mutató értéket. A minimum részletfizetési mutató érték: 14 A kötvény részletfizetési mutatójának kiszámítása: ÖK Értékszám: = SZÖ Ahol: ÖK= Összes kamat SZÖ= Szerződéses összeg Lejárat és törlesztés A kötvények zártvégűek, futamideje: 50 év. A lejárat napja egységesen A kötvény és kamatai esedékességkori megfizetéséért a Kibocsátó teljes vagyonával felel. Beválthatósági garancia: a Kibocsátó jétől kezdődően a kötvényeket a befektetőktől 30 napos határidővel visszavásárolja, ha a kötvénytulajdonos eladási szándékát a Kibocsátó székhelyén írásban bejelenti. A kifizetés a kötvénytulajdonos által megjelölt bankszámlára való átutalással történik. A beválthatósági garancia miatti visszavásárlás a tőkének a visszavásárlás időpontjáig számított felhalmozott kamatokkal növelt értékén történik. A lejáratkori visszaváltás a tőkének a lejárat időpontjáig számított felhalmozott kamatokkal növelt értékén történik.

11 4.12. Várható hozam A kötvény várható hozama a Kibocsátó taggyűlése által meghatározott kamatlábnak megfelelően fog alakulni Kötvénytulajdonosok képviselete A kötvénytulajdonosok bármilyen okból felmerülő esetleges képviselete a kötvénytulajdonosok felelősségi körébe tartozik Kibocsátás időpontja A jegyzési időszak első napja: , utolsó napja A jegyzés korábban is lezárható, a jegyzés lezárásának feltételeit lásd az 5. pontban Átruházhatóság A kötvényeket a tulajdonosok korlátozás nélkül átruházhatják Adózás A magánszemély kötvénytulajdonosok esetén a személyi jövedelemadóról szóló többször módosított évi CXVII. törvény 65. a (1) bekezdésének b) pontja szerint a nyilvánosan kibocsátott kötvény kamata kamatjövedelemnek minősül. A kibocsátás időpontjában a kamatjövedelem után az adó mértéke ugyanezen törvényhely (2) bekezdése alapján 20 százalék. A forrásadó levonásának felelősségét a kibocsátó magára vállalja. A gazdálkodó szervezet befektetők az évi. LXXXI. Törvény társasági adóról szóló szabályai szerint adóznak a kötvényből származó jövedelmük után. 5. Az ajánlattétel feltételei A kibocsátás tervezett volumene: a kibocsátás minimális volumene 10 darab, egyenként , Ft névértékű, maximális volumene 300 darab, egyenként , Ft névértékű névre szóló változó kamatozású kötvény. A kibocsátás maximális összes névértéke , Ft. A jegyzési időszak első napja: február. 14 napja A jegyzés az alábbi feltételekkel azonnal lezárható: a jegyzési időszakból legalább 3 (három) banki nap eltelt, a jegyzés korábbi lezárásáról a lezárás előtt Kibocsátó hirdetményben tájékoztatja a befektetőket, a minimális volumen lejegyzésre került.

12 Forgalomba hozatali (kibocsátási) árfolyam: a névérték 6,255% a. A kötvény megszerzésére jogosultak: bármely devizabelföldi magán és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, korlátozás nélkül. 12 Jegyzési hely: 6723 Szeged, Bakai Nándor út 8 A jegyzés során a fizetés módja: a kötvények értékesítése átutalással, illetve a Kibocsátó által elismert követelés beszámításával történik. A magán és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok kötvényjegyzése a jegyzési ív aláírásával és a jegyzett összeg egyidejű, készpénz formájában való befizetésével, vagy a kijelölt bankszámlára való készpénzbefizetést igazoló Budapest Bank Nyrt. bizonylatának bemutatásával, vagy a beszámításra vonatkozó nyilatkozat megtételével és a különbözet egyidejű, készpénz formájában való befizetésével történik. Átutalással történő vásárlás esetén a fizetést a Kibocsátó számlájára (számlaszám: Budapest Bank ,) kell teljesíteni. Átutalással történő jegyzés esetén a jegyzéskor a jegyzési helyen át kell adni az átutalást tanúsító bizonylat másolatát. A hitelintézetek jegyzése a jegyzési ív aláírásával történik, s a jegyzett összeget két banki napon belül történő jóváírással utalják át a Kibocsátó kijelölt számlájára. Számlaszám: BudapestBank Az értékesítéssel párhuzamosan a kötvénytulajdonosok részére az értékesítési helyen az azzal még nem rendelkező személyek részére értékpapírszámlát nyitnak. Ezen az értékpapírszámlán kerül elhelyezésre a megvásárolt kötvény mennyisége, ahonnan az szabadon áttranszferálható. Az értékpapírszámla nyitásának és vezetésének költségei a kötvény megvásárlóját terhelik. Allokáció: a jegyzések idősorrend szerint kerülnek elfogadásra. Idősorrend szerint minden jegyző megkapja a teljes mennyiséget mindaddig, amíg a jegyzések összege kisebb, mint , Ft. Annak a jegyzőnek a jegyzése, akinek a jegyzésével az összes lejegyzett mennyiség meghaladja a , Ft ot, csak részben kerül elfogadásra úgy, hogy az ily módon lejegyzett összmennyiség , Ft legyen. Az ezután jegyzők jegyzése nem kerül elfogadásra. Értesítés, tájékoztatás: a Kibocsátó a jegyzés lezárását követő 5 napon belül a jegyzés eredményéről a Magyar Tőkepiac című napilapban megjelenő hirdetmény útján tájékoztatja a kötvények tulajdonosait, illetve evvel egy időben azt a

13 Felügyeletnek bejelenti. Ezt követően a Kibocsátó a Magyar Tőkepiac című napilapban megjelenő hirdetmények útján tájékoztatja a kötvények tulajdonosait. Amennyiben a kibocsátás meghiúsul, a befizetett összeget, illetve az allokáció során el nem fogadott összeget Kibocsátó 7 napon belül kamat és levonásmentesen visszafizeti. A kötvény kiadása: mivel a kötvény dematerializált formában kerül előállításra, ezért fizikailag nem kerül kiadásra. A lejegyzett kötvények 5 napon belül kerülnek jóváírásra a befektetők értékpapírszámláján. A kötvénymennyiségről a Forgalmazó állít ki letéti igazolást. 13 Bíróságok: Kibocsátó a nem magánszemély kötvénytulajdonosok esetére a Pénz és Tőkepiaci Állandó Választott bíróság, magánszemély kötvénytulajdonosok esetére pedig a Csongrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét köti ki. A Kibocsátó a folyamatban lévő vele szemben vagy általa indított perek tekintetében az alábbi tájékoztatást adja: A Kibocsátónak folyamatban lévő peres ügyei nincsenek. Tőzsdei bevezetés: a Kibocsátó nem tervezi a kötvények tőzsdei bevezetését. 6. Kiegészítő információk A Társaság célkitűzéseinek bemutatása a regisztrációs okmány 6. pontjában található. A Tájékoztató összeállításában Tanácsadó, szakértő nem működött közre, továbbá az nem tartalmaz harmadik féltől származó információkat. A Kibocsátás tekintetében nincs jegyzési garanciavállalás A kötvénykibocsátásból befolyó összegből a Társaság finanszírozni kívánja egyfelől újonnan indítandó ingatlanforgalmazási tevékenységét, másfelől diverzifikálni kívánja forrásai összetételét A kibocsátás becsült összköltsége várhatóan összes névérték 2% a. A Kibocsátó tudomása szerint nincs olyan személy vagy Társaság, akinek szándékában áll, az összes névérték 5% nál nagyobb kötvénycsomag lejegyzése.

14 III. Regisztrációs okmány Felelős személyek A regisztrációs okmány elkészítéséért, az abban szereplő információkért a Global Mesh Zrt.(székhelye: Zsombó, Kossuth u.75.) viseli a felelősséget. A felelős személyek nyilatkozata: Az elvárható gondosság mellett, a lehető legjobb tudásunk szerint a tájékoztatóban szereplő információk megfelelnek a tényeknek, nem hallgatnak el és nem mellőzik azon körülmények bemutatását, amelyek a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak és befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket, továbbá a Tájékoztató nem tartalmaz félrevezető adatot, téves következtetés levonására alkalmas csoportosítást, elemzést, amely a befektetés megalapozott megítéléséhez szükséges. Zsombó, Global Mesh Zrt. Képviseli: Simon József

15 2. A Társaság könyvvizsgálója A jelenleg hatályos törvény szerint nem rendelkezik a Global Mesh Zrt. külön bejegyzett könyvvizsgálóval Eredmény kimutatás Jelenleg még nem rendelkezik a Global Mesh Zrt egy lezárt évvel. 4. Kockázati tényezők A kockázati tényezők részletezése az Értékpapírjegyzék 1. pontjában található. 5. A Kibocsátó bemutatása 5.1. A Kibocsátó története és fejlődése Előzmények A Global Mesh Zrt. t kelt társasági szerződéssel alapították. Az alapításkori törzstőke Ft azaz húszmillió forint volt. Az alapítók alaptevékenységként a TEÁOR Csomagküldő, internetes kiskereskedelem határozták meg. A Társaság tulajdonosai perspektívát látnak a digitális internetes kereskedelemben, ezért a tevékenység elindítása mellett döntöttek. A Társaság elnevezése, székhelye A Társaság elnevezése: Global Mesh Zrt. Székhelye:6792 Zsombó, Kossuth u. 75. A Társaság működésére irányadó jog: a magyar jog. A társaság jogállása. A Társaság a évi IV. tv. szerint működő korlátolt felelősségű társaság. A Társaság önálló jogi személy, amely saját cégnevében jogokat és kötelezettségeket szerezhet, így különösen szerződést köthet, pert indíthat és perelhető. A Társaság a Tőkepiaci Törvény szerinti nyilvános kibocsátó. A Társaság által korábban kibocsátott kötvények bemutatása a 8.3 pontban található. A Társaság alapítása A Társaságot az alapítók jogelőd nélkül, határozatlan időre hozták létre. A jelenlegi tulajdonosok adatait a társasági szerződés részletesen tartalmazza. A Társaság alapításkori törzstőkéje: Ft azaz húszmillió forint, Ft értékben értékpapírrés 0Ft étékben készpénz. A tagok (tulajdonosok) adatai A Társaság főtevékenysége: TEÁOR Csomagküldő, internetes kiskereskedelem Hunnia Ingatlanbefektetési Ház Zrt Zsombó, Kossuth u 75.

16 Cégjegyzékszám: A Társaság egyes adatai Név: Global Mesh Zrt. Székhely:6792 Zsombó Kossuth L.u.75. Levelezési cím:6792 Zsombó Kossuth L. u. 75. Telefon: (+36) Telefax: (+36) Alapítás dátuma: Működés időtartama: határozatlan Cégbejegyzés helye: Magyarország Bejegyző bíróság: Csongrád Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: Számlavezető bank: Budapest Bank Bankszámlaszám: Befektetések A Global Mesh Zrt. nek nincs aktív befektetése. 6. Üzleti tevékenység áttekintése 6.1.Fő tevékenységi körök A tevékenység térbeli eloszlása: A Global Mesh Zrt. az alábbi városokban tervezi új fiókok nyitását: Budapest, Kecskemét, Székesfehérvár, Győr, Zalaegerszeg, Kaposvár, Pécs. Az üzletkötési folyamat aktív részét az ajánlatadástól a szerződés lezárásáig (beleértve a bizonylatolást is) a telephely és a fióktelepek fogják végezni, míg a székhelyen folyik a könyvelés, a hatóságokkal való kapcsolattartás, valamint a fióktelepeken folytatott tevékenység összehangolása és ellenőrzése. 6.2.Legfontosabb piacok A Társaság legfontosabb piacát a magyarországi lakossági piac jelenti, de nem elhanyagolható a kisvállalati szegmens aránya sem. Külföldi megjelenést a belátható jövőben nem tervez a Társaság. 6.3.Versenyhelyzet értékelése A Global Mesh Zrt 6.1. pontban részletezett, tervezett ingatlanforgalmazási tevékenysége az általános piaci helyzet alapján jelenleg nehezen megítélhető. Támpontot pusztán az adhat, hogy a Társaság alapítói az közötti időszakban már folytatott ingatlanforgalmazási tevékenységet, így az alapvető piaci ismeretek a Társaság birtokában vannak. Ennek alapján elmondható, hogy elsősorban a városi lakóingatlanok piacán tervezi a Társaság a piacra lépést, de a fővárosi agglomeráció és a Balaton környéki régió bizonyos szegmensei is szóba jöhetnek, mint az ingatlanforgalmazási tevékenység célpontjai.

17 7. Szervezeti felépítés 7.1.A Társaság testületei és vezetői A Társaság vezetését, testületeit a társasági szerződés mutatja be részletesen, amely dokumentum jelen Tájékoztató 1. számú mellékletét képezi. A Társaság testületeinek, vezetőszerveinek jogállását, feladat és hatáskörét a évi IV. tv. (új Gt.), valamint a társasági szerződés tartalmazza A taggyűlés A taggyűlés a társaság legfőbb szerve, amely dönthet más szerv hatáskörébe tart kérdésekben is. A taggyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. A törzstőke legalább egytized részét képviselő tagok írásban bármikor kérhetik a taggyűlés összehívását. A taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést, a pótbefizetés elrendelése és visszatérítése, osztalékelőleg fizetésének elhatározása, üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelés tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat, a magához vont üzletrész tagok általi megvásárlásának elhatározása, az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valami az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása, a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása, olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával köt, az alapításért felelős tagok, az ügyvezetők és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése, a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása, a társasági szerződés módosítása. elővásárlási jog gyakorlása a társaság által, az elővásárlásra jogosult személy kijelölése, az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadás, eredménytelen árverésesetén döntés az üzletrészről, a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése,

18 az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása, a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása, törzstőke emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása, és az elsőbbségi jog gyakorlására jogosult kijelölése, törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása, törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása, mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 18 A taggyűlést az elnök vezeti. A taggyűlés elnökét a taggyűlés esetenként választ A szavazati jog terjedelme: A szavazati jog terjedelme a tagok törzsbetéteinek nagyságához kötődik úgy, hogy a törzsbetét minden tízezer forintja egy szavazatra jogosít. A szavazatok megoszlása: Tag neve: Törzsbetét (Ft) Szavazat (db) Hunnia Ingatlanbefektetési Ház Zrt (Ft) (db) törzsrészvény Összesen: (Ft) (db) Határozathozatal a taggyűlésen: A taggyűlés határozatait a 2006.évi IV tv. vonatkozó rendelkezései szerint hozza A vezérigazgató A vezérigazgató a jogszabályok és a társasági szerződés keretei között önállóan szervezi és irányítja a társaság működését és gazdálkodását. Képviseli a társaságot bíróságok és más hatóságok, valamint harmadik személy előtt. Dönt és intézkedik minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály, vagy a társasági szerződés nem utal más szerv határkörébe. A vezérigazgató különösen köteles: a társaság tagjairól nyilvántartást vezetni, a taggyűlésnek fenntartott ügyekben javaslatát a tagság elé terjeszteni, a gazdasági tervet, a társaság mérlegét és a vagyonkimutatást elkészíteni és ezeket a taggyűlés elé terjeszteni,

19 az erre jogosult szervek által végzett vizsgálatokból eredően szükségessé váló intézkedéseket megtenni, gondoskodni a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, a társaság dolgozói felett a munkáltatói jogokat a jogszabályok és a jelen társasági szerződés rendelkezései szerint gyakorolni, a társaság kezelésében lévő vagyon védelemről, gazdaságos és eredményes felhasználásáról, továbbá gyarapításáról gondoskodni, a tagoknak megadni mindazt a felvilágosítást, amelyre tulajdonosi jogaik gyakorlása érdekében szükségük van. bejelenteni a cégbírósághoz a társaság alapítását, a társasági szerződés módosítását, a cégjegyzékbe bejegyzett jogok, tények és adatok valamint ezek változását a társaság üzleti titkait megőrizni A könyvvizsgáló A jelenleg érvényben lévő gazdasági törvény alapján a Global Mesh Zrt. nek nincs regisztrált könyvvizsgálója. A kötvények kiadását követően 30 napon belül lesz megbízott regisztrált könyvvizsgálója, aki az alábbiak szerint fog működni. A könyvvizsgáló nem része a Társaság szervezetének, független szakértő személy, aki feladatát, a Társaság könyvvitelének ellenőrzését a Társaságtól kapott megbízás alapján látja el. A könyvvizsgáló a Társaság könyveit bármikor megtekintheti, a Társaság pénztárát, értékpapír állományát, szerződéseit és bankszámláit bármikor megvizsgálhatja, az ügyvezetőktől és a Társaság alkalmazottaitól mindazokat a felvilágosításokat és adatokat megkövetelheti, amelyekre feladatainak teljesítése érdekében szüksége van. A könyvvizsgáló a taggyűlés elé terjesztett minden jelentést különösen a mérleget és az eredmény kimutatást megvizsgál abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak e, illetve megfelelnek e a jogszabályok előírásainak. Ha a könyvvizsgáló tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy olyan tényről, amely a vezető tisztségviselőknek a felelősségét vonja maga után, köteles erről a taggyűlést tájékoztatni, és annak döntését kérni. Ha a taggyűlés a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, erről a Cégbíróságot közvetlenül értesíti Jogi képviselő A jogi képviselő nem része a Társaság szervezetének, külső jogi tanácsadóként, képviselőként vesz részt a Társaság munkájában. Feladatai különösen: a) A Társaság megalakításával kapcsolatos teendők ellátása, b) A Társaság harmadik féllel szembeni jogi képviseletének ellátása, c) Tanácsadás a Társaság jogi problémáinak megoldásában.

20 8. A Kibocsátó eszközeinek és forrásainak bemutatása 8.1.Tárgyi eszközök bemutatása adatok ezer Ft-ban Megnevezés 2013 Irodai gépek, berendezések 0 Immateriális javak (saját fejlesztésű szoftver) 0 Tárgyi eszközök összesen Követelések bemutatása adatok ezer Ft-ban Megnevezés 2013 Váltó követelés Követelés összesen Tőkeforrások bemutatása adatok ezer Ft-ban Megnevezés 2013 Saját tőke Sajáttőke összesen A pénzügyi helyzet és az üzleti eredmény bemutatása 9.1.Alaptőke, tőketartalékok és céltartalékok változása A Global Mesh Zrt jegyzett tőkéje Ft azaz húszmillió forint,amely nem változott. 9.2.Beruházások és a likviditási helyzet elemzése A Global Mesh Zrt. nek folyamatban lévő beruházása nincs. A Global Mesh Zrt. nek hiteltartozása nincs. 9.3.A likviditási helyzet elemzéséhez a következő mutatókat használjuk: rövidtávú likviditási mutató: (20.755/ )x100= 0,60 % (B/F.III.) likviditási mutató: (20.755/ )x100= 0,60 % (B/F) Hitelfedezetségi mutató: (18.497/ )x100= 0,53 %(B.II./F.III.) A társaság tevékenységének jövedelmezősége megfelelő. A társaság azt tervezi, hogy újabb,10éves lejáratú kötvényt bocsát ki, és ebből finanszírozza kötelezettségeit.

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ a DETERMIN 31 KÖTVÉNY nyilvános forgalomba hozatalához Tekintettel arra, hogy a forgalomba hozatal következtében a kibocsátó Determin- Plusz Kft. hiteltartozásainak összege jelentősen

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy a Tájékoztatóval kapcsolatosan a Kibocsátó és a Forgalmazó felelőssége nem egyetemleges, továbbá a kötvények forgalomba hozatala következtében a Kibocsátó hiteltartozásainak

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ AZ OPTISOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKAI, PÉNZTÁRSZOLGÁLTATÓ, KÖNYVELŐ ÉS OKTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 215 700 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŰ "A" SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT

Részletesebben

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓ RFV REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI, BERUHÁZÓ, TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓ RFV REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI, BERUHÁZÓ, TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Jelen alaptájékoztatók alapján forgalomba hozandó Kötvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére elérhetők.

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó 70 milliárd forint keretösszegű Kibocsátási Program, megnevezése: QUAESTOR Kötvényprogram

Részletesebben

Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság által kibocsátásra kerülő minimum 50.000 darab, maximum 200.000 darab 10 forint

Részletesebben

PLOTINUS HOLDING NYRT.

PLOTINUS HOLDING NYRT. Jelen Alaptájékoztató alapján forgalomba hozandó Kötvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére elérhetők.

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A PLOTINUS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000.000,- FT, AZAZ ÖTSZÁZMILLIÓ FORINT ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A PLOTINUS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000.000,- FT, AZAZ ÖTSZÁZMILLIÓ FORINT ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ Jelen Összevont Tájékoztató alapján forgalomba hozandó Kötvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére

Részletesebben

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓ Jelen alaptájékoztatók alapján forgalomba hozandó Kötvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére elérhetők.

Részletesebben

BTEL KÖTVÉNYPROGRAM 2011-2012 ELNEVEZÉSŰ

BTEL KÖTVÉNYPROGRAM 2011-2012 ELNEVEZÉSŰ Jelen alaptájékoztatók alapján forgalomba hozandó Kötvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére elérhetők.

Részletesebben

Tájékoztató. A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Tájékoztató. A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tájékoztató A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 13.536.000 darab 100 forint névértékű "A" sorozatú névre szóló dematerializált törzsrészvényének Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP

ALAPTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP ZÁRTVÉGŰ BEFEKTETÉSI JEGYEINEK KIBOCSÁTÁSI PROGRAM KERETÉBEN TÖRTÉNŐ NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ÉS TŐZSDEI

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ az econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 6.710.000 darab, 100,-Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, korábban tőkeemelés keretei

Részletesebben

MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA

MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest Váci utca 38. Telefon: 268-7834,

Részletesebben

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A 2006. április 25-i közgyűlés 9/2006.04.25. számú határozatával a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadott Alapszabály

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ FIGYELMEZTETÉS: Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy a Tájékoztatóval kapcsolatosan a Kibocsátó, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy és a Forgalmazó felelőssége

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 2011. augusztus 30.

TÁJÉKOZTATÓ. 2011. augusztus 30. TÁJÉKOZTATÓ A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369), mint Kibocsátó által korábban kibocsátott, 17.106.600 darab, 5 forint névértékű, névre

Részletesebben

Összevont Tájékoztató

Összevont Tájékoztató Összevont Tájékoztató A Nordtelekom Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 202 680 darab 1000 Forint értékű A sorozatú névre szóló dematerializált törzsrészvényének a Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

Alaptájékoztató. K&H Bank Nyrt. 100 milliárd Forint keretösszegű 2007. évi Kötvényprogramjáról. Kibocsátó és forgalmazó: K&H Bank Nyrt.

Alaptájékoztató. K&H Bank Nyrt. 100 milliárd Forint keretösszegű 2007. évi Kötvényprogramjáról. Kibocsátó és forgalmazó: K&H Bank Nyrt. Alaptájékoztató A K&H Bank Nyrt. 100 milliárd Forint keretösszegű 2007. évi Kötvényprogramjáról Kibocsátó és forgalmazó: K&H Bank Nyrt. Budapest, 2007. január 8. 1 1 A Kötvényprogram összefoglalója...

Részletesebben

BUDAPEST GARANTÁLT BEFEKTETÉSI ALAP

BUDAPEST GARANTÁLT BEFEKTETÉSI ALAP A BUDAPEST GARANTÁLT SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Rt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Rt. Székhely: 1138

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 6.320.000 darab, 50,-Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, zártkörűen kibocsátott törzsrészvényének

Részletesebben

Összevont Tájékoztató. Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Összevont Tájékoztató. Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Összevont Tájékoztató Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 259.830 db 1.000,- forint névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvényének Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetéséről

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörűen. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörűen. Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. évi 30.000.000.000,- Ft, azaz Harmincmilliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához Program Szervező, Vezető Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008 2009. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL

ALAPTÁJÉKOZTATÓ ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008 2009. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL ALAPTÁJÉKOZTATÓ AZ ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008 2009. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY NYRT. FORGALMAZÓ: ERSTE BEFEKTETÉSI

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy a Tájékoztatóval kapcsolatosan a Kibocsátó, az Eladó Részvényesek (Ajánlattevők) és a Forgalmazó felelőssége nem egyetemleges; a Társaságnak csak egyetlen lezárt

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: Miskolc, 3508, Szirmai u. 2/a; Cg. 05-10-000421; Kibocsátó ) által korábban kibocsátott, 256.756 darab, 250 forint névértékű, névre szóló,

Részletesebben

Alaptájékoztató (Mellékletek nélkül)

Alaptájékoztató (Mellékletek nélkül) Egységes szerkezetbe foglalt a PSZÁF által nem jóváhagyott Alaptájékoztató (Mellékletek nélkül) az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 12 milliárd forint keretösszegű

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 12.945.337 darab, 200,-Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, korábban tőkeemelés keretei között zártkörűen kibocsátott

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H jövő autói származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H jövő autói származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H jövő autói származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Magyar Nemzeti Bank által kiadott engedély száma: H-KE-III-593/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési

Részletesebben

Alaptájékoztatók HVB JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Alaptájékoztatók HVB JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Alaptájékoztatók HVB JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG összesen 50.000.000.000 forint keretösszegű Jelzáloglevél Program alapján kibocsátott Jelzáloglevelek tőzsdei bevezetésére és nyilvános

Részletesebben