TÁJÉKOZTATÓ. a BITFORINT KÖTVÉNY zártvégű diszkont zártkörű forgalomba hozatalához

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ. a BITFORINT KÖTVÉNY zártvégű diszkont zártkörű forgalomba hozatalához"

Átírás

1 1 TÁJÉKOZTATÓ a BITFORINT KÖTVÉNY zártvégű diszkont zártkörű forgalomba hozatalához A Tájékoztató lezárásának dátuma:

2 I. Összefoglaló 2 Jelen összefoglaló a kötvény kibocsátási programtájékoztató bevezető része. A kötvények tekintetében befektetői döntést csak a kötvény kibocsátási programtájékoztató egésze ismeretében lehet meghozni. A Global Mesh Zrt. (székhelye: 6792, Zsombó Kossuth L. utca 75., a továbbiakban: Kibocsátó vagy Társaság) zártkörű kötvénykibocsátás megszervezését és lebonyolítását valamint forgalmazását önmaga látja el, mint forgalmazó. A továbbiakban Forgalmazó. Jelen kötvény zártkörű és zártvégű forgalomba hozatallal történik kiadásra. Tekintettel arra, hogy a forgalomba hozatal következtében a kibocsátó Global Mesh Zrt. hiteltartozásainak összege meghaladja saját tőkéjének összegét, továbbá jelen tájékoztató összeállítását a Global Mesh Zrt. forgalmazó közreműködése nélkül végezte el, ezért a kötvény a szokásostól eltérő kockázatot jelent a befektetők számára. Jelen Tájékoztató a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) előírásai szerint tájékoztatja a befektetőket a Kibocsátó vagyoni, pénzügyi és eredményhelyzetéről, az ajánlattétel részleteiről, továbbá más, a törvényben előírt információval szolgál. A MNB a Tájékoztató jóváhagyása során a Tájékoztatóban szereplő adatok valódiságát nem vizsgálja, azért felelősséget nem vállal. A Kibocsátó és mint Forgalmazó felelősségével kapcsolatban a Tpt. alábbi rendelkezései az irányadóak: 29. (1) bekezdés: Az értékpapír tulajdonosának a tájékoztató félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó, a forgalmazó ( ) felel. A magyarországi gyors jogi és gazdasági változásokból következő sajátos körülmények miatt a vállalkozás kockázatában és a Kibocsátó ügyeiben a Tájékoztató lezárása után változások következhetnek be. A Kibocsátó, mint Forgalmazó felhívja a kötvényekbe befektetni szándékozók figyelmét, hogy jelen Tájékoztató információit, adatait, kockázati tényezőit részletesen vizsgálják meg. Befektetésük előnyeit és kockázatait maguknak kell mérlegelniük. A Tájékoztató adatairól egyetlen személy sem nyilatkozhat a Tájékoztatóban foglaltaktól eltérően. Az ilyen nyilatkozatot úgy kell tekinteni, hogy azt a Kibocsátó min a Forgalmazó nem hagyta jóvá, azaz nem hiteles. A Tájékoztató önmagában nem tekinthető ajánlatnak. Olyan természetes és jogi személyek, akiknek erre nincs jogosítványuk, a Tájékoztatót üzleti ajánlatként nem használhatják fel. A jelen kötvénykibocsátásra a hatályos magyar jogszabályok az irányadók. A közölt adatok, a hivatkozott mérlegek a Kibocsátó alapító dokumentumaiból illetve más okirataiból ellenőrizhetőek a Társaság székhelyén. hogy a Bitforint kötvény forgalomba hozatala befektetők szempontjából a szokásostól eltérő kockázatú, mivel forgalomba hozatal következtében a kibocsátó, Global Mesh Zrt. hiteltartozásainak összege jelentősen meghaladja saját tőkéjének

3 A kötvény kamatai változtatásának joga és az azt követő visszavásárlási kötelezettség további kockázati tényezőt jelent, amely a hosszú futamidőből eredő kockázat csökkentése érdekében a Társaság a kötvénykibocsátás során vállalt visszavásárlási garanciával együtt esetleges nagy összegű, egy időpontra eső kötelezettséget jelent, amely a Társaság likviditását súlyosan érintheti! 3 Felhívjuk a figyelmet arra, hogy jelen összefoglaló a tájékoztató bevezető része. A helyes befektetési döntést csak a tájékoztató egészének ismeretében lehet meghozni! Ha a tájékoztatóban foglalt információkkal kapcsolatban keresetindításra kerül sor, előfordulhat, hogy az EU tagállamok nemzeti jogszabályai alapján a felperes befektetőnek kell viselnie a bírósági eljárás megindítását megelőzően a tájékoztató fordításának költségeit. Az összefoglaló tartalmáért felelősséget vállaló személyt, illetve az összefoglaló fordítását végző személyt kártérítési felelősség terheli a befektetőknek okozott kárért abban az esetben, ha az összefoglaló félrevezető, pontatlan, vagy nincs összhangban a tájékoztató más elemeivel. A kibocsátó rövid jellemzése, főbb mutatók 1. A Társaság elnevezése, székhelye, telephelyei A Társaság elnevezése: Global Mesh Zártkörűen Működő Részvénytársaság A Társaság főtevékenysége: TEÁOR 4791 '08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem Székhelye: 6792, Zsombó Kossuth L. utca 75. A Társaságot az alapítók jogelőd nélkül, határozatlan időre hozták létre. A Társaság törzstőkéje: , Ft azaz húszmillió forint. A tagok (tulajdonosok) adatai: Hunnia Ingatlanbefektetési Ház Zrt. 2. A kibocsátó rövid jellemzése, főbb mutatók A Global Mesh Zrt én alakult húszmillió forint értékű váltóértékpapírral és nulla forint készpénzzel. A befektetők azzal a céllal alapították a társaságot, hogy a társasághoz tartozó leányvállalatok irányítását illetve koordinálását továbbá vállalkozásfejlesztését biztosítsák. A kockázatot mérsékli a cégvezetés jelentős szakmai tapasztalata valamint, hogy a befektetni kívánt piacon, az európai unióhoz viszonyítva, viszonylag kevés versenytárssal rendelkező és fejlődő piacba kíván befektetni, olyan termékekbe melynek a megszerzési ára alacsonyabb a termék belső értékénél.

4 3. A zártkörű forgalomba hozatal A kötvénykibocsátásból befolyó összegből a Társaság finanszírozni kívánja egyfelől a start up vállalkozásfejlesztés tevékenységét, másfelől diverzifikálni kívánja forrásai összetételét. A hosszú lejáratú kötvények kibocsátása a Társaság likviditását jobban tervezhetővé teszi, tekintettel a Kibocsátó által lebonyolítani kívánt ügyletek átlagos futamidejére (50 év). 4 Kibocsátó: Global Mesh Zrt. Jegyzési hely: 6723 Szeged, Bakai Nándor úr 8 Jegyzési időszak: A Bitforint kötvény, zártkörű, diszkont, zártvégű kibocsátású Kötvények darabszáma, névértéke: minimum 1db azaz egy darab, maximum 300 db azaz háromszáz darab, egyenként Ft azaz egyszázezer forintnévértékű, névre szóló kötvény. A kibocsátandó kötvények minimális összes névértéke , Ft azaz százezer forint,maximális összes névértéke pedig , Ft azaz harmincmillió forint. A kötvények egy sorozatban kerülnek kibocsátásra, minimum 1db maximum 300.db feltételekhez kötött lejáratkori visszaváltási garanciával kibocsátott kötvény. A kötvények futamideje: 50 év. A kötvények lejárata: Forgalomba hozatali árfolyam a névérték 6,255% a. A fenti összegzést a Tájékoztatóban található részletesebb információkból emeltük ki.

5 II. Értékpapírjegyzék 5 1. Kockázati tényezők 1.1. A magyar gazdaság helyzetéből fakadó kockázati tényezők Az államháztartás egyensúlytalanságát megszüntetni kívánó gazdasági lépések egyik következménye lehet az ismét meglóduló infláció. Az általános forint kamatszint a szakértők egybehangzó véleménye szerint még 2014 közepéig növekedhet vagy stagnálhat, majd az államháztartás egyensúly felé való elmozdulásának függvényében ismét csökkenhet. Az infláción túl a gazdaság szereplőinek általános pénzügyi pozíció romlása említhető meg a kiigazító intézkedések további várható következményeként. Az állami elvonás szintje érzékelhetően növekedni fog, ami a kis és közepes vállalkozások számára fokozottan jelentkező teherként nyilvánul meg. A kisebb vállalkozások egy része valószínűleg nem fogja tudni kigazdálkodni a megnövekedett állami terheket, így ezek a vállalkozások tönkremennek, vagy befejezik tevékenységüket. A lakossági szférában a családok jövedelmi pozíciója várhatóan romlik; a költségvetési szférából történő elbocsátások valamint a tevékenységüket befejező vállalkozások következményeként a munkanélküliség növekedése prognosztizálható. Mindez negatívan befolyásolja a lakossági ügyfélkör fizetési potenciálját Ágazati szintű kockázati tényezők A piac szereplőinek száma folyamatosan nő, a fizetőképes vevői kör pedig inkább csökken, a konkurenciaharc erősödik. Egyes versenytársak veszteségek árán is hajlandóak nagyobb piachoz jutni, ami az árak indokolatlan mértékű letörését eredményezheti A Társaságra jellemző kockázati tényezők Kétes kintlévőségek. Ezeknek az elkerülése céljából a Társaság legalább nagy vonalakban elemzi a leendő ügyfelek likviditását, hitelképességét és fizetőkészségét, és ezek fenntartását egyéb biztosítékok által garantált szerződések rendszere révén igyekszik biztosítani. A Társaság a projekt során nagyszámú ügyfelet tudhat magáénak, emiatt kicsi a valószínűsége, hogy az esedékes díjak nemfizetése miatt egyszerre kell felmondani a kötvény Tájékoztató szerződéseket. A meghiúsult ügyleteket általában nem teljes veszteségként kell elszámolni, hiszen a birtokba vett ingatlanokat a Társaság értékesíti. Az egyéb ügyletekhez képest további biztonságot jelent, hogy egy ingatlant nem lehet ellopni, kisebb valószínűséggel éri baleset (elemi kár), illetve az ingatlanoknak a nominális értéke általában növekszik, ellentétben például a gépjárművek nagy többségével. További kockázati tényező, hogy a Társaság által kibocsátandó kötvények összes névértéke , Ft

6 azaz harmincmillió forint, míg a Társaság saját tőkéje ennél az összegnél kevesebb. 6 hogy a kötvény forgalomba hozatala a befektetők szempontjából a szokásostól eltérő kockázatú, mivel a forgalomba hozatal következtében a Kibocsátó hiteltartozásainak összege meghaladja saját tőkéjének Valamint a Global Mesh Zrt. jelenleg még nem rendelkezik lezárt pénzügyi évvel, amely a kockázati tényezőt fokozza. Ez alapján nincs garancia arra, hogy a Kibocsátó által választott üzleti stratégia sikeres lesz. A kötvény kamatai változtatásának joga és az azt követő visszavásárlási kötelezettség további kockázati tényezőt jelent, amely a hosszú futamidőből eredő kockázat csökkentése érdekében a Társaság a kötvénykibocsátás során vállalt visszavásárlási garanciával együtt esetleges nagy összegű, egy időpontra eső kötelezettséget jelent, amely a Társaság likviditását súlyosan érintheti! Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kötvény tájékoztatójának összeállítását a kibocsátó forgalmazó közreműködése nélkül végezte el, ezért a tájékoztatóval kapcsolatban fennálló felelősség kizárólag a Kibocsátót terheli. Az adóhatóság és más hatóság jogosult a Társaság tevékenységét vizsgálni és egy esetleges jövőbeni vizsgálat megállapítása jelentős kiadást eredményezhet a Társaság számára. A kötvényre jellemző kockázatok: A kötvény fix kamatozású zártvégű. A változó a zártvégű kibocsátásból eredő befektetői kockázatok a szokásostól eltérő mértékűek. A Bitforint kötvény zártkörű és zártvégű kibocsátású. A kötvények magánszemély tulajdonosai esetén a kapott kamat után adót kell fizetni, mely adó mértéke a jövőben kedvezőtlenül is változhat. Amennyiben a minimális kibocsátási mennyiséget nem jegyzi le a befektetők, akkor a kibocsátás meghiúsul, amely az addigi befizetések tekintetében a visszafizetés későbbi ideje miatt kamatveszteséget jelenthet. A jegyzési időszak korábbi lezárásának lehetősége miatt felhívjuk a befektetők figyelmét arra, hogy a kötvények ellenértékét időben biztosítsák, mivel a banki átutalási idők miatti késedelem meghiúsíthatja az esetleges jegyzést. hogy a Bitforint kötvény forgalomba hozatala a befektetők szempontjából a szokásostól eltérő kockázatú, mivel a forgalomba hozatal következtében a kibocsátó Global Mesh Zrt. hiteltartozásainak összege jelentősen meghaladja saját tőkéjének A kötvény kamatai változtatásának joga és az azt követő visszavásárlási kötelezettség további kockázati tényezőt jelent, amely a hosszú futamidőből eredő

7 kockázat csökkentése érdekében a Társaság által a kötvénykibocsátás során vállalt visszavásárlási garanciával együtt esetleges nagy összegű, egy időpontra eső kötelezettséget jelent, amely a Társaság likviditását súlyosan érintheti! Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Bitforint kötvény tájékoztatójának összeállítását a kibocsátó forgalmazó közreműködése nélkül végezte el, ezért a tájékoztatóval kapcsolatban fennálló felelősség kizárólag a Kibocsátót terheli. 7 Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Bitforint kötvény lejárat előtt nem fizet kamatot és nem törleszt tőkét, a kötvény kamat és tőke visszafizetési időpontja: Felelős személyek Az értékpapírjegyzék elkészítéséért, az abban szereplő információkért a Global Mesh Zrt.(székhelye: Zsombó, Kossuth u. 75.) viseli a felelősséget. A felelős személyek nyilatkozata: Az elvárható gondosság mellett, a lehető legjobb tudásunk szerint a tájékoztatóban szereplő információk megfelelnek a tényeknek, nem hallgatnak el és nem mellőzik azon körülmények bemutatását, amelyek a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak és befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket, továbbá a Tájékoztató nem tartalmaz félrevezető adatot, téves következtetés levonására alkalmas csoportosítást, elemzést, amely a befektetés megalapozott megítéléséhez szükséges. Zsombó, Global Mesh Zrt. Képviseli: Simon József vezérigazgató

8 3. Kulcsfontosságú információk 3.1. Nyilatkozat Az esetlegesen érintett személyek részéről a kibocsátásban közvetlen érdekeltség nem áll fenn. A Kibocsátó véleménye szerint működő tőkéje elegendő a szükségleteihez. A Kibocsátó megítélése szerint tőkésítettsége elegendő. A Kibocsátónak nincs tudomása a tőkeforrások bármely olyan korlátozásáról, mely közvetve vagy közvetlenül jelentősen befolyásolja a Kibocsátó üzleti tevékenységét Az ajánlattétel oka és a bevétel felhasználása: A Hunnia Ingatlanbefektetési Ház Zrt. taggyűlése a Társaság ingatlanforgalmazási tevékenységének finanszírozása és forrásszerkezetének diverzifikálása céljából úgy határozott, hogy zártkörű kötvénykibocsátás útján gyűjt további forrásokat. A kötvényjegyzésből befolyt összegeket, annak nagyságától függően elsősorban a Társaság saját ingatlanforgalmazási tevékenységének finanszírozására kívánja felhasználni. 4. A Bitforint kötvényre vonatkozó információk A Global Mesh Zrt. 01/ számú határozatában úgy döntött, hogy a Társaság start up tevékenységének finanszírozása, valamint forrásszerkezetének diverzifikálása céljából folyamán minimum Ft, azaz százezer forint,, maximum Ft azaz harminc millió forint összes névértékben ötven éves lejáratú, dematerializált, zártvégű diszkont, névre szóló zártkörűkötvényt bocsát ki. A Bitforint kötvény zártkörű kibocsátású. A zártkörűforgalomba hozatal adatai az alábbiak: Kibocsátó: Global Mesh Zártkörűen működő részvénytársaság. (székhelye: 6792 Zsombó, Kossuth L. utca 75.) Forgalmazó: Global Mesh Zártkörűen működő részvénytársaság. (székhelye: 6792 Zsombó, Kossuth L. utca 75.) A kibocsátás célja: A Kibocsátó ingatlanforgalmazási tevékenységének finanszírozása, valamint forrásszerkezetének diverzifikálása. A kibocsátás tervezett volumene: a kibocsátás minimális volumene 1 darab, egyenként , Ft névértékű, maximális volumene 300 darab, egyenként

9 , Ft névértékű névre szóló változó kamatozású kötvény. A kibocsátás maximális összes névértéke , Ft azaz harmincmillió forint Irányadó jog: a magyar jog A kötvények fajtája, osztálya, sorozata, névértéke, darabszáma, sorszáma: A kötvény neve: Bitforint kötvény ISIN azonosító: HU Típus: névre szóló, fixkamatozású, zártvégű dematerializált értékpapír; Névérték: , Ft azaz százezer forint; Darabszám: minimum 1darab, maximum 300 darab; Sorszámozás: A kibocsátás alapjául szolgáló jogszabályok: A tőkepiacról szóló évi CXX. törvény, valamint az Európai Bizottság 809/2004/EK számú rendelete Kötvények realizálása A kötvények dematerializált formában kerülnek előállításra a Központi Elszámoló házas Értéktár Zrt nél (1075 Budapest, Asbóth u ) A kibocsátás pénzneme: Magyar forint (HUF) Sorrendiség A kibocsátott kötvényeket a Kibocsátó nem rendeli semmilyen fennálló vagy jövőbeli kötelezettsége alá A kötvényhez tartozó jogok A kötvénytulajdonos a futamidő végi esedékességkor jogosult a kötvény névértékére és a kötvény kamatára. A kötvényen alapuló követelés nem évül el A kötvényen alapuló kötelezettségek teljesítésének tervezett pénzügyi fedezete A Kibocsátó jogszabályon alapuló terhelési, illetve elidegenítési tilalom alá nem eső teljes vagyona, így különösen a folyamatban lévő, illetve tervezett infrastruktúra, valamint beruházási célú fejlesztésekből származó pénzbevételek A kötvények kamatozása: A kötvények zártvégű és fix kamatozásúak, éves tőkésítéssel oly módon, hogy től kezdődően minden év december 31 én kerül sor a kamatok tőkésítésére, így a Kibocsátó lejárat előtt sem kamatot sem tőkét nem fizet. Az induló kamatláb évi 5,7%azazöt egész hét tized százalék.

10 Kamat és tőkefizetés: az egy kötvényre jutó lejáratkori tőke és kamatfizetés esedékessége 0, e. A kifizetés a kötvénytulajdonos által megjelölt bankszámlára való átutalással történik Kötvényvásárlás módja A kötvény ellenértékének megfizetése történhet egy összegben, valamint részletekben, oly módon, hogy a részleteket a futamidő alatt a kötvény vásárlási szerződés aláírását követően az első befizetett részlet és a kötvény lejárati napját megelőző 12. hónap napjáig kell befizetni évente egyenlő részletekben Kamatprémium megállapodás A részletfizetési mutatóérték száma a Global Mesh Zrt. által meghatározott, a szerződő részletfizetési kultúrájának a mérésére szolgáló szám, amely azt fejezi ki, hogy a kötvénytulajdonos a jövőben az általa vállalt részletfizetést milyen pontossággal teljesítette. Az értékszám növekedésének üteme a folyamatos részletfizetések időpontjától és összegétől függ. A kötvénytulajdonos amennyiben a kötvényellenértékét részletben törleszti, úgy tudomásul veszi, hogy a kamatprémiumra akkor tart igényt, ha a kötvény részletfizetési mutató eléri a minimum részletfizetési mutató értéket. A minimum részletfizetési mutató érték: 14 A kötvény részletfizetési mutatójának kiszámítása: ÖK Értékszám: = SZÖ Ahol: ÖK= Összes kamat SZÖ= Szerződéses összeg Lejárat és törlesztés A kötvények zártvégűek, futamideje: 50 év. A lejárat napja egységesen A kötvény és kamatai esedékességkori megfizetéséért a Kibocsátó teljes vagyonával felel. Beválthatósági garancia: a Kibocsátó jétől kezdődően a kötvényeket a befektetőktől 30 napos határidővel visszavásárolja, ha a kötvénytulajdonos eladási szándékát a Kibocsátó székhelyén írásban bejelenti. A kifizetés a kötvénytulajdonos által megjelölt bankszámlára való átutalással történik. A beválthatósági garancia miatti visszavásárlás a tőkének a visszavásárlás időpontjáig számított felhalmozott kamatokkal növelt értékén történik. A lejáratkori visszaváltás a tőkének a lejárat időpontjáig számított felhalmozott kamatokkal növelt értékén történik.

11 4.12. Várható hozam A kötvény várható hozama a Kibocsátó taggyűlése által meghatározott kamatlábnak megfelelően fog alakulni Kötvénytulajdonosok képviselete A kötvénytulajdonosok bármilyen okból felmerülő esetleges képviselete a kötvénytulajdonosok felelősségi körébe tartozik Kibocsátás időpontja A jegyzési időszak első napja: , utolsó napja A jegyzés korábban is lezárható, a jegyzés lezárásának feltételeit lásd az 5. pontban Átruházhatóság A kötvényeket a tulajdonosok korlátozás nélkül átruházhatják Adózás A magánszemély kötvénytulajdonosok esetén a személyi jövedelemadóról szóló többször módosított évi CXVII. törvény 65. a (1) bekezdésének b) pontja szerint a nyilvánosan kibocsátott kötvény kamata kamatjövedelemnek minősül. A kibocsátás időpontjában a kamatjövedelem után az adó mértéke ugyanezen törvényhely (2) bekezdése alapján 20 százalék. A forrásadó levonásának felelősségét a kibocsátó magára vállalja. A gazdálkodó szervezet befektetők az évi. LXXXI. Törvény társasági adóról szóló szabályai szerint adóznak a kötvényből származó jövedelmük után. 5. Az ajánlattétel feltételei A kibocsátás tervezett volumene: a kibocsátás minimális volumene 10 darab, egyenként , Ft névértékű, maximális volumene 300 darab, egyenként , Ft névértékű névre szóló változó kamatozású kötvény. A kibocsátás maximális összes névértéke , Ft. A jegyzési időszak első napja: február. 14 napja A jegyzés az alábbi feltételekkel azonnal lezárható: a jegyzési időszakból legalább 3 (három) banki nap eltelt, a jegyzés korábbi lezárásáról a lezárás előtt Kibocsátó hirdetményben tájékoztatja a befektetőket, a minimális volumen lejegyzésre került.

12 Forgalomba hozatali (kibocsátási) árfolyam: a névérték 6,255% a. A kötvény megszerzésére jogosultak: bármely devizabelföldi magán és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, korlátozás nélkül. 12 Jegyzési hely: 6723 Szeged, Bakai Nándor út 8 A jegyzés során a fizetés módja: a kötvények értékesítése átutalással, illetve a Kibocsátó által elismert követelés beszámításával történik. A magán és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok kötvényjegyzése a jegyzési ív aláírásával és a jegyzett összeg egyidejű, készpénz formájában való befizetésével, vagy a kijelölt bankszámlára való készpénzbefizetést igazoló Budapest Bank Nyrt. bizonylatának bemutatásával, vagy a beszámításra vonatkozó nyilatkozat megtételével és a különbözet egyidejű, készpénz formájában való befizetésével történik. Átutalással történő vásárlás esetén a fizetést a Kibocsátó számlájára (számlaszám: Budapest Bank ,) kell teljesíteni. Átutalással történő jegyzés esetén a jegyzéskor a jegyzési helyen át kell adni az átutalást tanúsító bizonylat másolatát. A hitelintézetek jegyzése a jegyzési ív aláírásával történik, s a jegyzett összeget két banki napon belül történő jóváírással utalják át a Kibocsátó kijelölt számlájára. Számlaszám: BudapestBank Az értékesítéssel párhuzamosan a kötvénytulajdonosok részére az értékesítési helyen az azzal még nem rendelkező személyek részére értékpapírszámlát nyitnak. Ezen az értékpapírszámlán kerül elhelyezésre a megvásárolt kötvény mennyisége, ahonnan az szabadon áttranszferálható. Az értékpapírszámla nyitásának és vezetésének költségei a kötvény megvásárlóját terhelik. Allokáció: a jegyzések idősorrend szerint kerülnek elfogadásra. Idősorrend szerint minden jegyző megkapja a teljes mennyiséget mindaddig, amíg a jegyzések összege kisebb, mint , Ft. Annak a jegyzőnek a jegyzése, akinek a jegyzésével az összes lejegyzett mennyiség meghaladja a , Ft ot, csak részben kerül elfogadásra úgy, hogy az ily módon lejegyzett összmennyiség , Ft legyen. Az ezután jegyzők jegyzése nem kerül elfogadásra. Értesítés, tájékoztatás: a Kibocsátó a jegyzés lezárását követő 5 napon belül a jegyzés eredményéről a Magyar Tőkepiac című napilapban megjelenő hirdetmény útján tájékoztatja a kötvények tulajdonosait, illetve evvel egy időben azt a

13 Felügyeletnek bejelenti. Ezt követően a Kibocsátó a Magyar Tőkepiac című napilapban megjelenő hirdetmények útján tájékoztatja a kötvények tulajdonosait. Amennyiben a kibocsátás meghiúsul, a befizetett összeget, illetve az allokáció során el nem fogadott összeget Kibocsátó 7 napon belül kamat és levonásmentesen visszafizeti. A kötvény kiadása: mivel a kötvény dematerializált formában kerül előállításra, ezért fizikailag nem kerül kiadásra. A lejegyzett kötvények 5 napon belül kerülnek jóváírásra a befektetők értékpapírszámláján. A kötvénymennyiségről a Forgalmazó állít ki letéti igazolást. 13 Bíróságok: Kibocsátó a nem magánszemély kötvénytulajdonosok esetére a Pénz és Tőkepiaci Állandó Választott bíróság, magánszemély kötvénytulajdonosok esetére pedig a Csongrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét köti ki. A Kibocsátó a folyamatban lévő vele szemben vagy általa indított perek tekintetében az alábbi tájékoztatást adja: A Kibocsátónak folyamatban lévő peres ügyei nincsenek. Tőzsdei bevezetés: a Kibocsátó nem tervezi a kötvények tőzsdei bevezetését. 6. Kiegészítő információk A Társaság célkitűzéseinek bemutatása a regisztrációs okmány 6. pontjában található. A Tájékoztató összeállításában Tanácsadó, szakértő nem működött közre, továbbá az nem tartalmaz harmadik féltől származó információkat. A Kibocsátás tekintetében nincs jegyzési garanciavállalás A kötvénykibocsátásból befolyó összegből a Társaság finanszírozni kívánja egyfelől újonnan indítandó ingatlanforgalmazási tevékenységét, másfelől diverzifikálni kívánja forrásai összetételét A kibocsátás becsült összköltsége várhatóan összes névérték 2% a. A Kibocsátó tudomása szerint nincs olyan személy vagy Társaság, akinek szándékában áll, az összes névérték 5% nál nagyobb kötvénycsomag lejegyzése.

14 III. Regisztrációs okmány Felelős személyek A regisztrációs okmány elkészítéséért, az abban szereplő információkért a Global Mesh Zrt.(székhelye: Zsombó, Kossuth u.75.) viseli a felelősséget. A felelős személyek nyilatkozata: Az elvárható gondosság mellett, a lehető legjobb tudásunk szerint a tájékoztatóban szereplő információk megfelelnek a tényeknek, nem hallgatnak el és nem mellőzik azon körülmények bemutatását, amelyek a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak és befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket, továbbá a Tájékoztató nem tartalmaz félrevezető adatot, téves következtetés levonására alkalmas csoportosítást, elemzést, amely a befektetés megalapozott megítéléséhez szükséges. Zsombó, Global Mesh Zrt. Képviseli: Simon József

15 2. A Társaság könyvvizsgálója A jelenleg hatályos törvény szerint nem rendelkezik a Global Mesh Zrt. külön bejegyzett könyvvizsgálóval Eredmény kimutatás Jelenleg még nem rendelkezik a Global Mesh Zrt egy lezárt évvel. 4. Kockázati tényezők A kockázati tényezők részletezése az Értékpapírjegyzék 1. pontjában található. 5. A Kibocsátó bemutatása 5.1. A Kibocsátó története és fejlődése Előzmények A Global Mesh Zrt. t kelt társasági szerződéssel alapították. Az alapításkori törzstőke Ft azaz húszmillió forint volt. Az alapítók alaptevékenységként a TEÁOR Csomagküldő, internetes kiskereskedelem határozták meg. A Társaság tulajdonosai perspektívát látnak a digitális internetes kereskedelemben, ezért a tevékenység elindítása mellett döntöttek. A Társaság elnevezése, székhelye A Társaság elnevezése: Global Mesh Zrt. Székhelye:6792 Zsombó, Kossuth u. 75. A Társaság működésére irányadó jog: a magyar jog. A társaság jogállása. A Társaság a évi IV. tv. szerint működő korlátolt felelősségű társaság. A Társaság önálló jogi személy, amely saját cégnevében jogokat és kötelezettségeket szerezhet, így különösen szerződést köthet, pert indíthat és perelhető. A Társaság a Tőkepiaci Törvény szerinti nyilvános kibocsátó. A Társaság által korábban kibocsátott kötvények bemutatása a 8.3 pontban található. A Társaság alapítása A Társaságot az alapítók jogelőd nélkül, határozatlan időre hozták létre. A jelenlegi tulajdonosok adatait a társasági szerződés részletesen tartalmazza. A Társaság alapításkori törzstőkéje: Ft azaz húszmillió forint, Ft értékben értékpapírrés 0Ft étékben készpénz. A tagok (tulajdonosok) adatai A Társaság főtevékenysége: TEÁOR Csomagküldő, internetes kiskereskedelem Hunnia Ingatlanbefektetési Ház Zrt Zsombó, Kossuth u 75.

16 Cégjegyzékszám: A Társaság egyes adatai Név: Global Mesh Zrt. Székhely:6792 Zsombó Kossuth L.u.75. Levelezési cím:6792 Zsombó Kossuth L. u. 75. Telefon: (+36) Telefax: (+36) Alapítás dátuma: Működés időtartama: határozatlan Cégbejegyzés helye: Magyarország Bejegyző bíróság: Csongrád Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: Számlavezető bank: Budapest Bank Bankszámlaszám: Befektetések A Global Mesh Zrt. nek nincs aktív befektetése. 6. Üzleti tevékenység áttekintése 6.1.Fő tevékenységi körök A tevékenység térbeli eloszlása: A Global Mesh Zrt. az alábbi városokban tervezi új fiókok nyitását: Budapest, Kecskemét, Székesfehérvár, Győr, Zalaegerszeg, Kaposvár, Pécs. Az üzletkötési folyamat aktív részét az ajánlatadástól a szerződés lezárásáig (beleértve a bizonylatolást is) a telephely és a fióktelepek fogják végezni, míg a székhelyen folyik a könyvelés, a hatóságokkal való kapcsolattartás, valamint a fióktelepeken folytatott tevékenység összehangolása és ellenőrzése. 6.2.Legfontosabb piacok A Társaság legfontosabb piacát a magyarországi lakossági piac jelenti, de nem elhanyagolható a kisvállalati szegmens aránya sem. Külföldi megjelenést a belátható jövőben nem tervez a Társaság. 6.3.Versenyhelyzet értékelése A Global Mesh Zrt 6.1. pontban részletezett, tervezett ingatlanforgalmazási tevékenysége az általános piaci helyzet alapján jelenleg nehezen megítélhető. Támpontot pusztán az adhat, hogy a Társaság alapítói az közötti időszakban már folytatott ingatlanforgalmazási tevékenységet, így az alapvető piaci ismeretek a Társaság birtokában vannak. Ennek alapján elmondható, hogy elsősorban a városi lakóingatlanok piacán tervezi a Társaság a piacra lépést, de a fővárosi agglomeráció és a Balaton környéki régió bizonyos szegmensei is szóba jöhetnek, mint az ingatlanforgalmazási tevékenység célpontjai.

17 7. Szervezeti felépítés 7.1.A Társaság testületei és vezetői A Társaság vezetését, testületeit a társasági szerződés mutatja be részletesen, amely dokumentum jelen Tájékoztató 1. számú mellékletét képezi. A Társaság testületeinek, vezetőszerveinek jogállását, feladat és hatáskörét a évi IV. tv. (új Gt.), valamint a társasági szerződés tartalmazza A taggyűlés A taggyűlés a társaság legfőbb szerve, amely dönthet más szerv hatáskörébe tart kérdésekben is. A taggyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. A törzstőke legalább egytized részét képviselő tagok írásban bármikor kérhetik a taggyűlés összehívását. A taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést, a pótbefizetés elrendelése és visszatérítése, osztalékelőleg fizetésének elhatározása, üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelés tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat, a magához vont üzletrész tagok általi megvásárlásának elhatározása, az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valami az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása, a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása, olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával köt, az alapításért felelős tagok, az ügyvezetők és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése, a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása, a társasági szerződés módosítása. elővásárlási jog gyakorlása a társaság által, az elővásárlásra jogosult személy kijelölése, az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadás, eredménytelen árverésesetén döntés az üzletrészről, a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése,

18 az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása, a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása, törzstőke emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása, és az elsőbbségi jog gyakorlására jogosult kijelölése, törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása, törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása, mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 18 A taggyűlést az elnök vezeti. A taggyűlés elnökét a taggyűlés esetenként választ A szavazati jog terjedelme: A szavazati jog terjedelme a tagok törzsbetéteinek nagyságához kötődik úgy, hogy a törzsbetét minden tízezer forintja egy szavazatra jogosít. A szavazatok megoszlása: Tag neve: Törzsbetét (Ft) Szavazat (db) Hunnia Ingatlanbefektetési Ház Zrt (Ft) (db) törzsrészvény Összesen: (Ft) (db) Határozathozatal a taggyűlésen: A taggyűlés határozatait a 2006.évi IV tv. vonatkozó rendelkezései szerint hozza A vezérigazgató A vezérigazgató a jogszabályok és a társasági szerződés keretei között önállóan szervezi és irányítja a társaság működését és gazdálkodását. Képviseli a társaságot bíróságok és más hatóságok, valamint harmadik személy előtt. Dönt és intézkedik minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály, vagy a társasági szerződés nem utal más szerv határkörébe. A vezérigazgató különösen köteles: a társaság tagjairól nyilvántartást vezetni, a taggyűlésnek fenntartott ügyekben javaslatát a tagság elé terjeszteni, a gazdasági tervet, a társaság mérlegét és a vagyonkimutatást elkészíteni és ezeket a taggyűlés elé terjeszteni,

19 az erre jogosult szervek által végzett vizsgálatokból eredően szükségessé váló intézkedéseket megtenni, gondoskodni a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, a társaság dolgozói felett a munkáltatói jogokat a jogszabályok és a jelen társasági szerződés rendelkezései szerint gyakorolni, a társaság kezelésében lévő vagyon védelemről, gazdaságos és eredményes felhasználásáról, továbbá gyarapításáról gondoskodni, a tagoknak megadni mindazt a felvilágosítást, amelyre tulajdonosi jogaik gyakorlása érdekében szükségük van. bejelenteni a cégbírósághoz a társaság alapítását, a társasági szerződés módosítását, a cégjegyzékbe bejegyzett jogok, tények és adatok valamint ezek változását a társaság üzleti titkait megőrizni A könyvvizsgáló A jelenleg érvényben lévő gazdasági törvény alapján a Global Mesh Zrt. nek nincs regisztrált könyvvizsgálója. A kötvények kiadását követően 30 napon belül lesz megbízott regisztrált könyvvizsgálója, aki az alábbiak szerint fog működni. A könyvvizsgáló nem része a Társaság szervezetének, független szakértő személy, aki feladatát, a Társaság könyvvitelének ellenőrzését a Társaságtól kapott megbízás alapján látja el. A könyvvizsgáló a Társaság könyveit bármikor megtekintheti, a Társaság pénztárát, értékpapír állományát, szerződéseit és bankszámláit bármikor megvizsgálhatja, az ügyvezetőktől és a Társaság alkalmazottaitól mindazokat a felvilágosításokat és adatokat megkövetelheti, amelyekre feladatainak teljesítése érdekében szüksége van. A könyvvizsgáló a taggyűlés elé terjesztett minden jelentést különösen a mérleget és az eredmény kimutatást megvizsgál abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak e, illetve megfelelnek e a jogszabályok előírásainak. Ha a könyvvizsgáló tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy olyan tényről, amely a vezető tisztségviselőknek a felelősségét vonja maga után, köteles erről a taggyűlést tájékoztatni, és annak döntését kérni. Ha a taggyűlés a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, erről a Cégbíróságot közvetlenül értesíti Jogi képviselő A jogi képviselő nem része a Társaság szervezetének, külső jogi tanácsadóként, képviselőként vesz részt a Társaság munkájában. Feladatai különösen: a) A Társaság megalakításával kapcsolatos teendők ellátása, b) A Társaság harmadik féllel szembeni jogi képviseletének ellátása, c) Tanácsadás a Társaság jogi problémáinak megoldásában.

20 8. A Kibocsátó eszközeinek és forrásainak bemutatása 8.1.Tárgyi eszközök bemutatása adatok ezer Ft-ban Megnevezés 2013 Irodai gépek, berendezések 0 Immateriális javak (saját fejlesztésű szoftver) 0 Tárgyi eszközök összesen Követelések bemutatása adatok ezer Ft-ban Megnevezés 2013 Váltó követelés Követelés összesen Tőkeforrások bemutatása adatok ezer Ft-ban Megnevezés 2013 Saját tőke Sajáttőke összesen A pénzügyi helyzet és az üzleti eredmény bemutatása 9.1.Alaptőke, tőketartalékok és céltartalékok változása A Global Mesh Zrt jegyzett tőkéje Ft azaz húszmillió forint,amely nem változott. 9.2.Beruházások és a likviditási helyzet elemzése A Global Mesh Zrt. nek folyamatban lévő beruházása nincs. A Global Mesh Zrt. nek hiteltartozása nincs. 9.3.A likviditási helyzet elemzéséhez a következő mutatókat használjuk: rövidtávú likviditási mutató: (20.755/ )x100= 0,60 % (B/F.III.) likviditási mutató: (20.755/ )x100= 0,60 % (B/F) Hitelfedezetségi mutató: (18.497/ )x100= 0,53 %(B.II./F.III.) A társaság tevékenységének jövedelmezősége megfelelő. A társaság azt tervezi, hogy újabb,10éves lejáratú kötvényt bocsát ki, és ebből finanszírozza kötelezettségeit.

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG Minimum 10.000.000 össznévértékű, névre szóló jelzáloglevelek forgalomba hozatala az 1.000.000.000.000 Ft keretösszegű

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. október 7. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2014-2015. évi

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 22.

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 22. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. március 22. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 4.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2009-2010. évi

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 25.

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 25. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. február 25. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011.

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 4.

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 4. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. március 4. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011. évi

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK december 3.

VÉGLEGES FELTÉTELEK december 3. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. december 3. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 10.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011.

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK június 10.

VÉGLEGES FELTÉTELEK június 10. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. június 10. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000,- euró össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2013-2014. évi

Részletesebben

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt.

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. FIGYELMEZTETÉS: A Tájékoztató jelen Kiegészítésével kapcsolatosan a Kibocsátó, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy és a Forgalmazó felelőssége nem egyetemleges. A

Részletesebben

IRODALOMJEGYZÉK 1) http://www.doingbusiness.org/rankings [2015. február 4.] 2) http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/pdf/text.pdf [2015. június 15.] 176. oldal 3) http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=maculopapularis_ki%c3%bct%c3%a9s&a

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat Alulírott alapító, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítja

Részletesebben

A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: március 24-től visszavonásig

A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: március 24-től visszavonásig A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: 2016. március 24-től visszavonásig 1. Áttekintés - A Raiffeisen Bank Zrt. kötvényprogramjai és a kibocsátott kötvények típusai...

Részletesebben

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 11.) Határozza meg az értékpapírok fogalmát, fajtáit, főkönyvi nyilvántartásának és értékelésének szabályait! Ismertesse az értékpapírok analitikus nyilvántartását! Mutassa be az értékpapírokhoz (váltó,

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 5. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 5. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 5. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ~ 1 ~ ALAPÍTÓ OKIRAT A Fejér Megyei Önkormányzat alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Részletesebben

Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez

Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

1. Kibocsátó: FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1082 Budapest Üllői út 48. 2. (i) Sorozat megjelölése:

1. Kibocsátó: FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1082 Budapest Üllői út 48. 2. (i) Sorozat megjelölése: FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ a DETERMIN 31 KÖTVÉNY nyilvános forgalomba hozatalához Tekintettel arra, hogy a forgalomba hozatal következtében a kibocsátó Determin- Plusz Kft. hiteltartozásainak összege jelentősen

Részletesebben

Tájékoztató és bemutatkozó prezentáció

Tájékoztató és bemutatkozó prezentáció Tájékoztató és bemutatkozó prezentáció Forgalmazó: Gratum Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. Cégjegyzék szám: 01-10-047531 Adószám: 24119968-2-41 Értékpapír számlavezető

Részletesebben

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog Dr. Szalay András munkajogász A jog: tenger. Nem kimerni kell, hanem hajózni rajta. I. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok közös jellemzői

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Értékpapírok I. 65. lecke Értékpapír fogalma Jogi: meghatározott

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. október 5. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2011-2012. évi

Részletesebben

2014.03.20 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 3.500.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2014.03.20 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 3.500.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2014.03.20 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 3.500.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2013-2014. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve:... Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! A tájékoztatás célja

Tisztelt Ügyfelünk! A tájékoztatás célja Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk Önt tájékoztatni arról, hogy a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. ( Alapkezelő ) elhatározása szerint az általa kezelt nyilvános, nyíltvégű Raiffeisen Ingatlan

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS. a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról

POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS. a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról Készítette: Lakatos Sándorné ügyvezető igazgató Dr. Hricsovinyi István társasági jogi képviselő

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

Hirdetmény és Végleges Feltételek (Nyilvános Ajánlattétel)

Hirdetmény és Végleges Feltételek (Nyilvános Ajánlattétel) Hirdetmény és Végleges Feltételek (Nyilvános Ajánlattétel) A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043028, cégbejegyzés: 2003.12.04., székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

2015.06.19 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2015.06.19 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2015.06.19 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2014-2015. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

Útmutató kockázati tőkealapok kezelési szabályzatának, valamint a kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásához

Útmutató kockázati tőkealapok kezelési szabályzatának, valamint a kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásához Útmutató kockázati tőkealapok kezelési szabályzatának, valamint a kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásához Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi

Részletesebben

minimum 10.000 darab minimum 10.000 darab

minimum 10.000 darab minimum 10.000 darab FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. (6) Felhalmozott kamat: január 24-én a felhalmozott kamat 1,4063%, azaz Kötvényenként 140,63 Forint január 21.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. (6) Felhalmozott kamat: január 24-én a felhalmozott kamat 1,4063%, azaz Kötvényenként 140,63 Forint január 21. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. január 17. MKB Bank Zrt. minimum 100.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB VII. Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a 200.000.000.000 forint keretösszegű

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 Cégkivonat 2011.10.27. -i hatállyal 1 Általános adatok Cégjegyzékszám:

Részletesebben

A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9.

A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9. A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9. Vagyonegyesítő társaságok Korlátolt felelősségű társaság ( Kft.) Részvénytársaság: Nyilvános alapítsású Rt. ( NyRt.) Zártalapítású (ZRt.) Az Rt. lehet:

Részletesebben

73/2011. (IV. 28.) MÖK

73/2011. (IV. 28.) MÖK 73/2011. (IV. 28.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. a mellékelt Alapító Okirat szerint megalapítsa

Részletesebben

CSENTERICS ügyvédi iroda

CSENTERICS ügyvédi iroda CSENTERICS ügyvédi iroda ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, INFORMÁCIÓK 1.1. A társaság teljes magyar elnevezése: 1.2. A társaság külföldi elnevezése nem kötelező elem (szerződésminta

Részletesebben

ISMERTETŐ A MAGYAR NEMZETI BANK ÁLTAL KIBOCSÁTANDÓ KÖTVÉNYEK FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ A MAGYAR NEMZETI BANK ÁLTAL KIBOCSÁTANDÓ KÖTVÉNYEK FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ A MAGYAR NEMZETI BANK ÁLTAL KIBOCSÁTANDÓ KÖTVÉNYEK FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐT A MAGYAR NEMZETI BANK MINT KIBOCSÁTÓ TESZI KÖZZÉ, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET TÁJÉKOZTASSA

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. július 9-ei I. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE amely létrejött egyrészről Név: Székhely: számlaszám: adóazonosító / adószám: mint megbízó (a továbbiakban: Kibocsátó), másrészről a

Részletesebben

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2014.12.03 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 8.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2014-2015. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

Forgalomba hozatali árfolyam: május ,9042% május ,9179% május ,9316%

Forgalomba hozatali árfolyam: május ,9042% május ,9179% május ,9316% 2007. május 22. KERESKEDELMI ÉS HITELBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. évi 100.000.000.000 Ft keretösszegű Kötvényprogramja keretében Maximum 506.250 USD. össznévértékű, névre szóló Kötvények

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK november 23.

VÉGLEGES FELTÉTELEK november 23. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2012. november 23. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2012-2013.

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK szeptember 16.

VÉGLEGES FELTÉTELEK szeptember 16. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. szeptember 16. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 5.000.000,- euró össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2014-2015.

Részletesebben

FAKTORING KÉRELEM ADATLAP

FAKTORING KÉRELEM ADATLAP Az adatokat a fent jelzett fordulónapi adatok szerint, ezer Ft-ban kérjük megadni! Kérjük minden sor kitöltését, a nemleges válaszok ill. nulla érték jelölését is. I. Általános adatok A Társaság neve:

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 8.

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 8. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2013. február 8. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2012-2013. évi

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Székhely: 1147 Budapest, Telepes u. 53. Cégjegyzékszám: 01-10-043104 Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Rendkívüli tájékoztatás A NUTEX Nyrt közleménye

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

Módosító javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések napirendi ponthoz

Módosító javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések napirendi ponthoz Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott részvényes, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP _OJK_2017/I AZ OTP BANK NYRT FORINT KERETÖSSZEGŰ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP _OJK_2017/I AZ OTP BANK NYRT FORINT KERETÖSSZEGŰ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLŐ MINIMUM 1.000.000 FT ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ OTP _OJK_2017/I FIX KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

1/7. Kibocsátási Program alapján) 1 3. Össznévérték: (i) Sorozat: Minimum ,- forint

1/7. Kibocsátási Program alapján) 1 3. Össznévérték: (i) Sorozat: Minimum ,- forint Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó, FHB Nyrt. vagy Bank

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Balaton Park 2000. Non profit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Győr u. 21. Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 106. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 Cégjegyzék száma: Cg. 14 09 309324 Balaton Park 2000.

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

A FŐ JELLEMZŐK ÖSSZEFOGLALÁSA

A FŐ JELLEMZŐK ÖSSZEFOGLALÁSA A FŐ JELLEMZŐK ÖSSZEFOGLALÁSA Ezt az összefoglalást úgy kell olvasni, mint ennek a Jegyzési Felhívásnak a bevezetőjét, és a RAAM EUROPE kötvényekbe történő befektetéssel kapcsolatos döntésnek a teljes

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű Részvénytársaság A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőkével) alakul. Nyrt.: nyilvánosan működik az a részvénytársaság,

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum USD össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum USD össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2016.02.23. ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 1.000.000 USD össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2015-2016. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Értékpapírok II. 66. lecke Csekk Fogalma: a csekk kibocsátója

Részletesebben

kötvényekről EXTRA Egy percben a

kötvényekről EXTRA Egy percben a EXTRA Egy percben a kötvényekről Szeretne befektetni? A befektetések egyik lehetséges formája a kötvény. Tudjon meg többet a kötvényekről! Olvassa el tájékoztatónkat! BEFEKTETÉSEK kérdésekben segít ez

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Alaptájékoztató. K&H Bank Zrt. 100 milliárd Forint keretösszegű 2009. évi Kötvényprogramjáról. Kibocsátó és forgalmazó: K&H Bank Zrt.

Alaptájékoztató. K&H Bank Zrt. 100 milliárd Forint keretösszegű 2009. évi Kötvényprogramjáról. Kibocsátó és forgalmazó: K&H Bank Zrt. Alaptájékoztató A K&H Bank Zrt. 100 milliárd Forint keretösszegű 2009. évi Kötvényprogramjáról Kibocsátó és forgalmazó: K&H Bank Zrt. Budapest, 2009. május 4. Az Alaptájékoztató PSZÁF engedély száma: EN-III/KK-1/2009.

Részletesebben

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA.

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043691641912205 Cg.: 05-02-000266 Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Minimum 100.000.000,- Forint Minimum 100.000.000,- Forint

Minimum 100.000.000,- Forint Minimum 100.000.000,- Forint FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP 2008. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az

Részletesebben

A vállalati pénzügyi döntések fajtái

A vállalati pénzügyi döntések fajtái A vállalati pénzügyi döntések fajtái Hosszú távú finanszírozási döntések Befektetett eszközök Forgóeszközök Törzsrészvények Elsőbbségi részvények Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek

Részletesebben

HIRDETMÉNY. darabonként 1 amerikai dollár névértékű, névre szóló, A sorozatú Befektetési Jegyeit.

HIRDETMÉNY. darabonként 1 amerikai dollár névértékű, névre szóló, A sorozatú Befektetési Jegyeit. HIRDETMÉNY Az Alapkezelő, OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. és a Forgalmazó, OTP Bank Nyrt. a MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsának 2016. október 14-én kelt, H-KE-III-715/2016. sz. engedélye alapján

Részletesebben

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i)

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i) A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE Benyújtandó 4 példányban! példány Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szervezőjének (a továbbiakban Szervező) neve (cégneve):. székhelye:. ir. sz. levelezési címe: ir. sz. Az ügyben

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA

MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA A MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Fejezet: A TÁRSASÁG ADATAI 1.1 A társaság cégneve: (a továbbiakban: MNB) Magyar Nemzeti Bank Az MNB cégnevét a cégjegyzékbe a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001.

Részletesebben

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is KSH: 10044427641912209 Cg.: 09-02-000061 Biharkeresztesi Takarékszövetkezet ZÁRÓMÉRLEG adatok: ezer Ft-ban Sor szám M e g n e v e z és 2010. év 2011. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások beruházási hitel igényléséhez

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások beruházási hitel igényléséhez 1 A hiteligénylő megnevezése: 2 Székhelye: Telephelye(i: Telefon: 3 A társaságot jegyzők neve(i: 4 Tevékenység kezdete: 5 Társasági szerződés kelte Cégbejegyzés dátuma: Cégbejegyzés száma: Hiteligénylő

Részletesebben

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A már nem értékesíthető betéti konstrukciók részben szereplő termékekre új betétlekötési megbízás nem adható. 1. Akciós 0,60%-os uró Betét

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

OTP REÁL FUTAM VI. ALAP

OTP REÁL FUTAM VI. ALAP HIRDETMÉNY Az Alapkezelő, OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. és a Forgalmazó, OTP Bank Nyrt. a MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsának 2016. november 8-án kelt, H-KE-III-780/2016. sz. engedélye alapján

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 6.500.000.000,- Ft, azaz hatmilliárd ötszázmillió forint össznévértékő, névre szóló, DK2009/01 elnevezéső Kötvénye nyilvános Forgalomba

Részletesebben

H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI

H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI Hpt. 279.. 15. bekezdés értelmében tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket, hogy a hirdetményben

Részletesebben