Albert Einstein Az időnek egyetlen oka van: minden nem történhet egyszerre.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Albert Einstein Az időnek egyetlen oka van: minden nem történhet egyszerre."

Átírás

1 2014-es üzleti év zárása figyelemmel a társasági adó bevallására Már megint eltelt egy év Albert Einstein Az időnek egyetlen oka van: minden nem történhet egyszerre. Az adófizetési kötelezettség meghatározása ± Adózás előtti eredmény ± Korrekciós tételek Szt. és a társasági adó kapcsolata Kiemelések Társasági adó alapja De a nyereségminimum is lehet! Adóalap adómérték (10/19%) Társasági adó - Adókedvezmények (kiemelések) Adófizetési kötelezettség 1

2 Nyereségminimum szerinti adózás Adózás előtti eredmény és az adóalap < Elábévalés a közvetített szolgáltatások értékével csökkentett összes bevétel 2 %-a Választás Nyilatkozat Nyereségminimum az adóalap A választást a bevallás borítólapján jelölni kell! A szabály alkalmazásának kötelezettsége alól vannak kivételek, és további bevételt növelő és csökkentő tételek. (6. ) Ne feledjük: adóalap növelő a tagi kölcsön növekmény 50 %-a! Tagi kölcsön napi átlagos állománya - Adóévet megelőző adóév utolsó napján fennálló tagi kölcsön összege 50 % 4. Nyereségminimum szerinti adózás 2

3 2014-es üzleti év zárása Társasági adó bevallása 1. Az új Ptk-val kapcsolatos számviteli kérdések a évi beszámoló felhasználásával A kft-k új jegyzett tőke követelményének teljesítése Új PTK számviteli összefüggései Kft 3 millió Ft-os jegyzett tőke követelményének teljesítése Külső vagyoni hozzájárulással (követelés is) vagy Jegyzett tőkén felüli saját tőke terhére (kapcsolódó szabály: osztalék fizetési korlát) Legkésőbb: ig. 3

4 1. Az új Ptk-val kapcsolatos számviteli kérdések a évi beszámoló felhasználásával A kft-k új jegyzett tőke követelményének teljesítése Sztv. 35. (4) bekezdés szerint a vállalkozóknál az alaptőke, a törzstőke, az alapítói vagyon, a vagyoni betét felemelése, illetve leszállítása miatti jegyzett tőke-változást a cégjegyzékbe való bejegyzés alapján, a bejegyzés időpontjával kell a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni. Külső apporttal Példa Példa tulajdonosi követelésből történő jegyzett tőke emelésre Tőkeemelés ázsióval, tagi kölcsönből 4. Jegyzett tőke /4. Jegyzett, de Egyéb követelések 4. Tagi kölcsön E: Tőketartalék A jegyzett tőke változását a cégbírósági bejegyzés napjával kell könyvelni Akkor is, ha a cégbírósági bejegyzés visszamenőleges hatályú 1: Követelés apportálása a tőkeemelésről szóló döntés időpontjában 2: Jegyzett tőke emelése a cégbírósági bejegyzéssel egyidejűleg 3: Az ázsió elszámolása a cégbírósági bejegyzéssel egyidejűleg 4: Összevezetés a cégbírósági bejegyzéssel egyidejűleg 4

5 1. Az új Ptk-val kapcsolatos számviteli kérdések a évi beszámoló felhasználásával A kft-k új jegyzett tőke követelményének teljesítése Az Szt a(1) bekezdése alapján a jegyzett tőkének a jegyzett tőkén felüli saját tőke terhére történő emelésére akkor és oly mértékben kerülhet sor, ha a legutolsó beszámolóval lezárt üzleti év mérlegében, illetve a 21. szerinti közbenső mérlegben kimutatott -osztalékként, részesedésként, illetve osztalékelőlegként figyelembe nem vett -adózott eredmény (mérleg szerinti eredmény), szabad tőketartalék, szabad eredménytartalék arra fedezetet nyújt, és a tőkeemelést követően a jegyzett tőke összege nem haladja meg a lekötött tartalékkal, továbbá az értékelési tartalékkal csökkentett saját tőke összegét. Jegyzett tőkén felüli saját tőke terhére Példa Példa tőkeemelésre jegyzett tőkén felüli saját tőke terhére Törzstőkén felüli vagyonból történő tőkeemelés számviteli elszámolása. Cégjegyzékbe történt bejegyzés napjával, a cégkivonattal alátámasztottan: T 413 Eredménytartalék vagy T 412 Tőketartalék Adózási kérdés magánszemélynél: K 411 Jegyzett tőke SZJA tv. 77. (2) bekezdés bb) alpont szerint nem bevétel a tőkeemelés időpontjával, elidegenítéskor viszont a teljes összeg jövedelem. 5

6 1. Az új Ptk-val kapcsolatos számviteli kérdések a évi beszámoló felhasználásával A kft-k betéti társasággá való átalakulása (a évi beszámoló felhasználásának lehetősége) F O N T O S 2. A évi zárás kiemelt feladatai a beszámoló tükör a vállalkozás működéséről Az egyes vagyonelemek értékelése, beszámolóban való megjelenítése alapvetően meghatározza a beszámoló információtartalmának hasznosíthatóságát. A vagyontárgyak mérlegértékén túl befolyásolja a jövedelemtermelő képességről alkotott képet is. 6

7 Devizás mérlegtételek fordulónapi értékelése Az értékelő munkálatok utolsó mozzanata. Ezt megelőzően minden más értékelési teendőt /értékvesztés, visszaírás/ el kell végezni től megszűnt a fordulónapi értékelésből adódó árfolyamkülönbözet minősítésének kötelezettsége. (jelentős, nem jelentős) A devizás mérlegtételeket fordulónapi választott árfolyamon átszámított forintértéken kell kimutatni! Devizás mérlegtételek fordulónapi értékelése Mit kell átértékelni? Mérleghez kapcsolódó Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó Eszközök Források Ráfordítások Bevételek Valutapénztár Devizabetét Devizára szóló követelések Vevő Váltó Egyéb Adott előlegek Tartósan adott kölcsönök Bevételek AIE Devizalapú forintkövetelések Értékpapírok és részesedések Kötelezettségek Vevőktől kapott előlegek PIE Devizalapú forint kötelezettségek Felmerült költségek Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Árbevételek Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Év végén: mérlegértékelés Év végén : nincs értékelés 7

8 Devizás mérlegtételek fordulónapi értékelése A devizás mérlegtételeket fordulónapi választott árfolyamon átszámított forintértéken kell kimutatni! Az értékelés lépései (módszere) 1. Könyv szerinti érték /kialakult érték/ 2. Fordulónapi érték /választott árfolyamon számított érték/ 3. +/- Árfolyamkülönbözet/tételenként, számlánként/ 4. Az Összevont árfolyamkülönbözet megállapítása ÁK elszámolás Nettó módon Ha az összevont árfolyamkülönbözet veszteség Pü-i műv. egyéb ráf. Ha az összevont árfolyamkülönbözet nyereség Pü-i műv. egyéb bev. Kivétel Bekerülési értékben kerülő ÁK Devizás mérlegtételek fordulónapi értékelése Árfolyamveszteség elhatárolásának bővítése Devizakészlettel nem fedezett, árfolyamnyereséggel nem ellentételezett devizában fennálló forgóeszközhitelek esetén is lehet élni a fordulónapi árfolyamveszteség időbeli elhatárolásának lehetőségével. Elhatárolás esetén céltartalékot kell képezni a hitel felvételétől eltelt idő és a hitel futamideje arányában. Ebben az estben sem minősül visszafizetésnek, ha a hitel devizanemét megváltoztatják. Tehát a devizanem megváltoztatása miatt nem kell az elhatárolt árfolyamveszteséget feloldani. A szabály 2012-re is alkalmazható! 8

9 Devizás mérlegtételek fordulónapi értékelése Az ÁFA tv. szerint az ÁFA kötelezettség forintra történő átszámítása Deviza eladási árfolyamon vagy előzetes bejelentés esetén MNB árfolyamon Mikori árfolyamon? A fizetendő adó megállapításakor Közösségen belüli beszerzéskor, előleg esetében, valamint ha az adófizetésre a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő a kötelezett (60. ) A számla kibocsátásakor 58. -ban említett esetekben (részletfizetés vagy határozott idejű elszámolás) A teljesítéskor(egyéb esetekben) A vámhatározat szerinti napon(termék importja esetén) Devizás mérlegtételek fordulónapi értékelése 1.) Valutával kifizetett ügyletek az eszköz, illetve a szolgáltatás bekerülési értéke saját döntés alapján a valuta könyv szerinti árfolyamán is meghatározható 2.) Számviteli törvény és az áfa törvény miatti eltérő árfolyamok a külföldi pénzértékre szóló ügyletek forintosításánál saját döntés alapján alkalmazható az áfa törvény szerinti árfolyam is, de a követelés illetve kötelezettség bekerülésének napja a számvitelben nem változik meg A lehetőségek alkalmazása esetén is van fordulónapi értékelési kötelezettség! 9

10 Devizás mérlegtételek fordulónapi értékelése A fordulónapi értékelésből adódó nem realizált árfolyamveszteség időbeli elhatárolása Nem kötelező, csak lehetőség (számviteli politika) Milyen esetben élhetünk a lehetőséggel? Mikor élhetünk a lehetőséggel? Ha külföldi pénzértékre szólóberuházáshoz, vagyoni értékű joghoz kapcsolódó hitel-, vagy devizakötvény-kibocsátásból származó tartozásunk van. Ha a tartozás devizaszámlán meglévő devizakészlettel nem fedezett, az árfolyamveszteség pedig árfolyamnyereséggel nem ellentételezett. Mikor és mennyit kell feloldani az időbeli elhatárolásból? Ha a tartozás törlesztésre kerül Ha a tartozást visszafizetik Ha az eszközt az állományból kivezetik Ha a tartozáshoz kapcsolódóan az üzleti évben árfolyamnyereséget számoltak el Arányosan Az egészet Az egészet Az elszámolt árfolyamnyereség összegét 12. Devizás mérlegtételek fordulónapi értékelése A fordulónapi értékelésből adódó nem realizált árfolyamveszteség időbeli elhatárolása Milyen következménye van még az időbeli elhatárolásnak? Mennyi céltartalékot kell kimutatni? Céltartalékot és lekötött tartalékot kell képezni. A használatba vételtőleltelt időtartam és a hitel futamideje (vagy a hitellel finanszírozott tárgyi eszköz, vagyoni értékű jog várható élettartama, ha az rövidebb a hitel futamidejénél) arányában számított hányadának megfelelő összegű céltartalékot kell kimutatni. Mennyi lekötött tartalékot kell kimutatni? Az időbeli elhatárolások között kimutatott nem realizált árfolyamveszteség és az erre képzett céltartalék különbözetét a eredménytartalékból kell lekötni. Az elszámolásból adódó eredménynövekedést ne lehessen kivenni osztalék formájában vagy más módon. 10

11 Devizás mérlegtételek fordulónapi értékelése A fordulónapi értékelésből adódó nem realizált árfolyamveszteség időbeli elhatárolása 4. Devizás kötelezettség 8. Pü-i műveletek ráfordítása 3. Halasztott ráfordítás (AIE) Céltartalékok 8. Egyéb ráfordítások Egyéb bevételek 6 4. Lekötött tartalék 4. Eredménytartalék Könyvelés az ismertetett feltételek alapján 1: árfolyamveszteség elszámolása 2: Időbeli elhatárolás 3: Céltartalék képzése 4: Lekötött tartalék képzése 5: Időbeli elhatárolás feloldása 6: Céltartalék feloldása 7: Lekötött tartalék feloldása Devizás mérlegtételek fordulónapi értékelése Kérdés Tartós bérlet esetén a fordulónapi értékelés során kell-e árfolyam-különbözettel számolni? Válasz Igen, de természetesen csak abban az esetben, ha azt devizaalapú szerződés támasztja alá, és a bérbevevőnél kötelezettség, a bérbeadónál pedig követelés szerepel a tartós bérlethez kapcsolódóan. 11

12 Devizás mérlegtételek fordulónapi értékelése Kérdés Hogyan kell eljárni, ha a devizás kötelezettség pénzneme szerződésmódosítás keretében megváltozik? Válasz A régi pénznemet könyv szerinti árfolyamon ki kell vezetni, az új pénznemet pedig a bekerüléskori választott árfolyamon állományba kell venni. Természetesen a keletkező árfolyam-különbözetet el kell számolni! A pénznemváltás nem minősül visszafizetésnek, ezért az elhatárolt árfolyamveszteség összegét nem kell feloldani. A feloldásra az új pénznem törlesztésének arányában kerül majd sor. Devizás mérlegtételek fordulónapi értékelése Halasztott ráfordításban lévő devizaátértékelési veszteség fokozatos feloldási lehetősége hitel visszafizetés esetén [177. (38)] 33. (3) szerinti halasztott ráfordítás hitel-visszafizetés esetén, döntés alapján 3 egyenlő részletben is feloldható közötti, lejárat előtti, egyösszegű hitel-visszafizetésre alkalmazható! 12

13 Devizahitel kiváltása forinthitellel és a hozzá kapcsolódó elhatárolt árfolyamveszteség kezelése példán keresztül bemutatva Példa december 31-én euró hitele volt a vállalkozásnak. Könyv szerinti Ft értéke E Ft. Elhatárolt veszteség 210 E Ft, erre képzett céltartalék 90 E Ft. Lekötött tartalék 120 E Ft szeptemberben E Ft kedvezményes kamatozású (MNB forrásból) Ft hitelt vett fel, melyből a devizahitelt visszafizette. A gazdasági események évi elszámolása: A devizahitel kivezetése könyv szerinti értéken T 45. Rövid lejáratú hitelek K 479. Technikai számla E Ft A Ft hitel állományba vétele T 479. Technikai számla K 45. Rövid lejáratú hitelek E Ft Árfolyam-különbözet elszámolása T 87. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása K 479. Technikai számla 90 E Ft Példamegoldás folytatása Az elhatárolt árfolyamveszteség 1/3-ának feloldása (2100eFt : 3 = 700eFt) T 87. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása K 39. Halasztott ráfordítások 70 E Ft A kapcsolódó céltartalék teljes összegének feloldása (hitel futamideje a visszafizetés miatt nulla, ezért az arányszám is nulla) T 42. Céltartalék K 96. Egyéb bevételek 90 E Ft Lekötött tartalék számítása (elhatárolt veszteség és a céltartalék különbözetében): 140 E Ft 0 = 140 E Ft. Nyitó lekötött tartalék 120 E Ft, ezért zárlat keretében 20 E Ft lekötött tartalékot kell képezni. T 413. Eredménytartalék K 414. Lekötött tartalék 20E Ft Látható, hogy 2014-ben több céltartalék oldódik fel, mint a feloldott árfolyamveszteség összege, így 2014-ben a feloldásokból nyereség fog keletkezni. A évekre továbbvitt elhatárolt veszteségre viszont nincs céltartalék, csak lekötött tartalék. A társasági adóalapnak része minden ráfordítás és minden bevétel (a céltartalék feloldása is). 13

14 Céltartalékok Az adott időszak eredményét pontosítják! A pontosításra azért van szükség, mert a képzés jogcíme múltbeli vagy folyamatban lévő tevékenységből ered. Csak a fordulónapon fennálló, mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált eseményekre képezhető. Céltartalék a várható kötelezettségekre (a képzés kötelező) Folyamatosan felmerülő költségekre nem lehet Céltartalék a jövőbeni költségekre (a képzés lehetőség) Egyéb céltartalék Jogszabályban meghatározott garanciális kötelezettség, függő kötelezettség, biztos (jövőbeni) kötelezettség, korengedményes nyugdíj, végkielégítés miatti fizetési kötelezettség, környezetvédelmi kötelezettség, Fenntartási, átszervezési, környezetvédelmi (nem jogszabályon alapuló) Nem realizált árfolyamveszteség időbeli elhatárolása miatt Elszámolása: Képzés: egyéb ráfordítás Felhasználás: egyéb bevétel Adózás előtti eredményt módosító tétel a társasági adóban Céltartalékok Ptk. szerinti szavatossági kötelezettség Gazdasági esemény Céltartalék Nem céltartalék Átszervezés miatt elbocsátott dolgozóknak fizetendő végkielégítés Korábbi évektől lényegesen eltérő ki nem fizetett szabadságra járó bérek és közterhei Vevőknek utólag adott engedmény Fordulónap előtti időszakhoz kapcsolódó peres ügyek várható kártérítési összege Mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, fordulónap előtti időszakhoz kapcsolódó bírságok Bérbevett szerszámok nagyjavítása (karbantartása) Szállodai szobák 5 évente történő felújítása (nem beruházás) VK VK VK VK JK JK X X JK: jövőbeni költségekre, VK: várható kötelezettségekre 14

15 Céltartalékok Kérdés Bizonyos időközönként (5-10 év) jelentkező jelentős összegű karbantartási munkák költségeit el lehet-e határolni? A karbantartási költségek nem határolhatók el. Annak az évnek az eredményét terhelik, amely évben felmerülnek től a céltartalékképzés intézménye lehet a megoldás az eredményhatás egyenletességének biztosítása érdekében. Fontos az is, hogy a jövőbeni költségek fedezetét az adott vállalkozás hány év alatt kívánja megteremteni. Céltartalék miatti korrekciók Adóalapot növelő A várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék Adóalapot csökkentő A várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék felhasználása Kivéve A Diákhitel Központ Rt. által kormányrendeletben előírt céltartalék képzés és felhasználás összegét Az Szt. 41. (4) bekezdésben szabályozott céltartalék (nem realizált árfolyamveszteség időbeli elhatárolása miatti céltartalék) 15

16 Nem realizált árfolyamkülönbözet miatti korrekciók Adóalapot növelő A befektetett devizáseszközök és hosszúlejáratú kötelezettségek fordulónapi értékelésébőlszármazó árfolyamveszteség összege Adóalapot csökkentő A befektetett devizáseszközök és hosszúlejáratú kötelezettségek fordulónapi értékelésébőlszármazó árfolyamnyereség összege Az eszköz befektetett pénzügyi eszközökből történő kivezetésekor, illetve a kötelezettség könyvekből történő kivezetésekor az adóalapnál ellentétes irányú adóalap módosítást kell végrehajtani. Példa: Tartós részesedés árfolyamnyeresége: 500 E Ft Hosszú lejáratú kötelezettség árfolyamvesztesége: 100 E Ft Adóalapot növel: 100 E Ft Adóalapot csökkent: 500 E Ft A korrekció alkalmazása csak lehetőség! A tartós részesedés befektetett pénzügyi eszközök közül történő kivezetésének adóévében adóalapot növel: 500 E Ft A kötelezettség könyvekből történő kivezetésének adóévében adóalapot csökkent: 100 E Ft. Követelések Követelések Külső fél által elfogadott, elismert jogszerű fizetési igények Fajtái értéke forintban devizában Mérlegstruktúrához igazodva Vevő, váltó, egyéb Külön mérlegsoron a kapcsolt és az egyéb részesedési viszonyban állókkal szembeni és a valós értékelés értékelési különbözetei! értékelés Jogszerűség Elismertség Szerződésen és/vagy jogszabályon alapul Pl.: értékesítés, kölcsön Pl.: bíróság által megítélt, költségvetéssel szembeni 16

17 Követelések Egyenlegértesítők kiküldése Sok félreértés kerülhető el! Behajthatatlan követelés Értékvesztés és visszaírás Követelések A végrehajtás során nincs (elég) fedezet Egyezségi megállapodásban elengedett (csőd és felszámolási eljárás esetén) A felszámoló írásbeli nyilatkozata alapján nincs fedezet Nem lehet eredményesen érvényesíteni (magas végrehajtási költség, az adós igazoltan nem lelhető fel) Behajthatatlan (Tényét és mértékét bizonyítani kell!) Bíróság előtt nem érvényesíthető Adóalapot növel! A felszámolás befejezésekor az átvett eszköz nem nyújt rá fedezetet Elévült 17

18 Követelések Adóalapot növel! Értékvesztés Az óvatosság elvének egyik gyakorlati megnyilvánulása A mérlegkészítéskor ismert információk alapján a várható veszteségjellegű különbözetre kell képezni, ha az tartós és jelentős összegű! Csak fordulónapon meglévő követeléshez kapcsolódhat Meghatározása történhet Adóalapot csökkent! Értékvesztés visszaírása Egyedi minősítéssel Csoportosan Adósonkéntegyüttesen kisösszegű követelésekre a nyilvántartási érték százalékában is meghatározható. Számviteli politika! Maximum az elszámolt értékvesztés összegéig, ha a várhatóan megtérülő érték jelentősen meghaladja a könyv szerinti értéket. A visszaírásra is csak a fordulónapon kerülhet sor. Követelések Adóalapot növelő Követelésre ráfordításként elszámolt értékvesztés összege Adóalapot csökkentő Követelésre visszaírt értékvesztés összege A korrekciót a hitelintézet és a pénzügyi vállalkozás a pénzügyi szolgáltatásból, befektetési szolgáltatásból származó követelésére, a befektetési vállalkozó a befektetési szolgáltatásából származó követelésére nem alkalmazhatja. (náluk az értévesztés elismert ráfordítás) 18

19 Követelések Adóalapot növelő Behajthatatlannak nem minősülő, elengedett követelés összege, ha kapcsolt vállalkozásának engedi el. Adóalapot csökkentő Nem növeli tehát az adóalapot, ha magánszeméllyel szemben fennálló követelés kerül elengedésre (még akkor sem, ha a magánszeméllyel kapcsolt vállalkozási viszonyban áll) külföldi személlyel vagy magánszemélynek nem minősülő belföldi személlyel szembeni követelés kerül elengedésre, amelyekkel nem állunk kapcsolt vállalkozási viszonyban Követelések Adóalapot növelő Vegyük észre: 70 behajthatatlanná vált követelésből ráfordításként 60 egységet már 2012-ben elszámoltunk. Még 10 egységet kell elszámolni ráfordításként, ami viszont elismert ráfordítás. Adóalapot csökkentő A követelés bekerülési értékéből a behajthatatlanná vált rész, legfeljebb a nyilvántartott értékvesztés összegéig ban 311 E: ben behajthatatlanná vált: E:60 E: Adóalapot növelő: 60 Adóalapot csökkent: 60 19

20 Követelések 315 Adóalapot növelő A könyv szerinti értéket meghaladó bevételt egyéb bevételként kell elszámolni. Vegyük észre: az adóalapot 60 egységgel ugyan csökkenthetjük, de az adózás előtti eredményt 30 egységgel az egyéb bevételként történő elszámolás miatt - növeljük ban 86 E: Adóalapot növelő: 60 Adóalapot csökkent: 60 Adóalapot csökkentő A követelés átruházásakor, kiegyenlítésekor, beszámításakor elszámolt bevétel, legfeljebba nyilvántartott értékvesztés összegéig ben befolyt: E:60 E: Követelések Követelések értékvesztése, behajthatatlanná válása A 365 napon túl lejárt követelés bekerülési értékének 20 százalékával már a adóévben is csökkenthető volt az adóalap, legfeljebbazonban a nyilvántartott értékvesztésösszegéig. (új behajthatatlan követelés) Követelés átruházása, kiegyenlítése, beszámítása során a teljes bevétellel csökkenthető az adóalap, de legfeljebb a nyilvántartott értékvesztés összegéig. Példa:100 egységnyi követelés után elszámolt értékvesztés 60 egység. Kiegyenlítés 70 egység. Adóalap csökkentő 60 egység. Nyilvántartott értékvesztés A követelésre korábban = elszámolt adóalap növelőként - fegyelembe vett értékvesztés az adóalapnál már levonásként figyelembe vett rész. 20

21 Követelések Követelések értékvesztése, behajthatatlanná válása Kérdés Kell-e önrevíziózni, ha a behajthatatlannak minősülő követelést csak a következő üzleti évben írják le? (számolják el egyéb ráfordításként) Válasz: igen. A beszámolónak a mindenkori valós vagyoni helyzetet kell tükröznie! Kérdés Az adott vevő részére különböző teljesítési időpontokkal és fizetési határidőkkel több számla került kiállításra. Az értékvesztés összegének meghatározása történhet-e az egyes számlák fizetési határidőinek minősítésével? Válasz: Nem. Az adóst kell minősíteni! A fizetési határidő nem minősítési ismérv az értékvesztés elszámolásakor. Az értékvesztés tehát a vevő minden számlájára vonatkozik. Késedelmi kamat, behajtási költségátalány a Ptk-val összefüggésben Hatályát veszti az Szt. 44. (1) bekezdés c) pontjában a késedelmi kamatot, " szöveg; 44. (1) Passzív időbeli elhatárolásként kell elkülönítetten kimutatni c) mérleg fordulónapja és elkészítésének időpontja között a vállalkozóval szemben érvényesített, benyújtott, ismertté vált, a mérleggel lezárt üzleti évhez kapcsolódó kártérítési igényt, késedelmi kamatot, kártérítést, bírósági költséget,. 21

22 6:155. (2) Ha vállalkozások közötti szerződés esetén a kötelezett, szerződő hatóságnak szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződése esetén a szerződő hatóság fizetési késedelembe esik, köteles a jogosultnak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget megfizetni. E kötelezettség teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól; a kártérítésbe azonban a behajtási költségátalány összege beszámít. A behajtási költségátalányt kizáró, vagy azt negyven eurónál alacsonyabb összegben meghatározó szerződési kikötés semmis A behajtási költségátalány polgári jogi és adójogi (illetve számviteli) megítélése (Forrás: Számviteli szempontból tehát a behajtási költségátalány tartozásnak minősül, azt kötelezettségként szükséges a kötelezett könyveiben rögzíteni. Erre nem csak abban az esetben van szükség, ha a jogosult azt önként történő teljesítés hiányában ténylegesen követelte az adóstól, tekintettel arra, hogy a fizetési kötelezettség a jogszabály alapján a késedelembeesés tényével beáll. 22

23 Gyakorlati szempontok Behajtási költségátalány elszámolása A járó költségtérítési átalány elszámolása Pénzügyi rendezéskor kapcsolódó tétel Befolyáskor Felmerüléskor Befolyáskor, ha a fordulónap és a mérlegkészítés időpontja között kerül rá sor Elengedéskor Elévüléskor 086 Gyakorlati szempontok Behajtási költségátalány elszámolása A fizetendő költségtérítési átalány elszámolása Elengedéskor, elévüléskor Felmerüléskor 38 Pénzügyi rendezéskor 23

24 Az adott/kapott engedmények rendszere Szerződésen, megállapodáson alapulnak. Az adott/kapott engedmények rendszere Bevétel csökken, áfát az engedménnyel csökkentett összegre kell felszámítani. Az értékesítésről kiállított számlában Beszerzés, ráfordítás csökken, áfa az engedménnyel csökkentett alapra felszámított összeg. Bevétel, áfa csökken Utólag, helyesbítő számlában Beszerzés, ráfordítás, áfa csökken A teljesítés időpontja számvitelben: Általában: Kivétel: az eredeti teljesítési időpont szavatossági igény érvényesítése: megismeréskor termék visszaszállítása: a visszavétel időpontja Áfában: önellenőrizni nem kell! 24

25 Az adott/kapott engedmények rendszere Utólag, nem számlázott engedmény Kimutatásának nem feltételea mérlegkészítés időpontjáig történő pénzügyi rendezés Könyvviteli elszámolása Szerződés alapján, ha meghatározható a mérlegkészítés időpontjáig 4. Egyéb röv. lej. köt. 8. Egyéb ráfordítások 9. Egyéb bevételek 3. Egyéb követelések Üzleti évhez kapcsolódóan az utólag adott (fizetendő) engedmény miatti kötelezettség elszámolása Üzleti évhez kapcsolódóan az utólag kapott (járó) engedmény miatti követelés elszámolása Vigyázat: időbeli elhatárolás nem lehet! Az áfa elszámolást nem érinti! Az adott/kapott engedmények rendszere Határidőn belüli fizetésre tekintettel adott/kapott engedmények (skontó) Nem a késedelmi kamattal arányos részt, hanem az ellenérték 3 %-át meg nem haladó részt lehet pénzügyi műveletek egyéb bevételeként, illetve pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaként elszámolni. A szabály 2012-re is alkalmazható! 25

26 Az adott/kapott engedmények rendszere Fizetési határidőn belül történt pénzügyi rendezés esetén Az ellenérték 3 %-át meg nem haladó rész: pénzügyi műveletek egyéb bevételei/ráfordításai A 3 % feletti összeg lehet Elengedett követelés Ha eleve csökkentett összeget fizet a szerződő fél (skontó) Adóalap növelő, ha kapcsolt vállalkozásnak minősülő külföldi személlyel vagy magánszemélynek nem minősülő belföldi kapcsolt vállalkozásának engedi el (8. (1) h.) Véglegesen átadott pénzeszköz A szerződő fél teljes összeget fizet, de utólag megkapja a megfizetett összeg engedmény szerinti részét Nem adóalap növelő:ha rendelkezik az előírt tartalmú nyilatkozattal és az engedményt nem külföldi személy vagy külföldi illetőségű részére nyújtja Az adott/kapott engedmények rendszere Határidőn belüli fizetésre tekintettel adott/kapott engedmények (skontó) Elszámolás az engedményt adónál Elszámolás az engedményben részesülőnél 3. Vevő Szállító E: E: Példa elengedett követelésre az új szabály szerint Számlázott ellenérték 100 egység. Fizetési határidő: 30 nap. Megállapodás szerinti késedelmi kamat: 24 %. 3 napon belüli fizetés esetén csak 95 egységet kell fizetni. Nem a késedelmi kamattal arányos 1,8 összeg, hanem 3 % számolható el Elengedett követelés Elengedett tartozás 26

27 Az adott/kapott engedmények rendszere Határidőn belüli fizetésre tekintettel adott/kapott engedmények (skontó) Példa véglegesen átadott pénzeszközre az új szabály szerint Számlázott ellenérték 100 egység. Fizetési határidő: 30 nap. 3 napon belüli fizetés esetén 5 egység engedménynek megfelelő összeget az eladó átutal. Nem a késedelmi kamattal arányos 1,8 összeg, hanem 3 % számolható el. Elszámolás az engedményt adónál Elszámolás az engedményben részesülőnél 3. Vevő Szállító E: E: Véglegesen átadott pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszköz Az adott/kapott engedmények rendszere Ha mennyiségi engedményről van szó Ha a bizonylaton csak mennyiségben, érték nélkül szerepel Ha a bizonylaton mennyiségben és értékkel is szerepel Térítés nélküli átvétel Szállítói tartozás és követelés az egyéb bevétellel szemben 27

28 Közvetett pénz-visszatérítési akció keretében adott/kapott engedmény elszámolása Új előírás az ÁFÁ-ban 2014-től a közvetett pénzvisszatérítésre (77. (4) bekezdés) Eladó értékesítés Közbenső szereplő értékesítés Vevő pénzvisszatérítés Jogcím:közvetett pénzvisszatérítés, ha a közbenső szereplő által a vevő részére teljesített ügylet belföldön adóköteles és a visszatérítendő összeg nem haladja meg az előírt összeget (77. ) Feltétel:az eladó rendelkezzen a közbenső szereplő által a vevő részére kibocsátott számla másolati példányával és a pénz átutalásáról vagy készpénz kifizetéséről szóló bizonylattal, melynek a vevő adatait és az adólevonásra vonatkozó tájékoztatását kell tartalmaznia (78. ) Elszámolási időszak Az engedményt nyújtónál: legkorábban amikor a pénzt a vevőnek visszatéríti (153/B. ) Az engedményben részesülőnél: amikor a pénzt a vevő az eladótól megkapja (153/C. ) Közvetett pénz-visszatérítési akció keretében adott/kapott engedmény elszámolása 1. Példa Egyéb ráfordítás 1969 Ft Kereskedő (1) Egyéb bevétel 1969 Ft Vásárló Bútorgyár 5db termék vásárlása esetén a bútorgyár 500 Ft-ot térít vissza darabonként Kereskedő (2) Kereskedő (3) Pénz 2500 Ft 500 Ft/db < 1000 Ft/db Számla másolat A visszatérített összeg kisebb legyen, mint 1000 Ft/db Adóalap-csökkentés címén figyelembe vehető összeg: 2500/1,27 = 1969 Ft 28

29 Közvetett pénz-visszatérítési akció keretében adott/kapott engedmény elszámolása 2. Példa Az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti feltételekkel egy sörgyár 5 %-os visszatérítést ad az étteremnek. Az étterem a kereskedőtől vásárolt forint értékű sörgyár által gyártott terméket. Megoldás, könyvelési tételek: Az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti pénz-visszatérítés Ft x 0,05 = Ft, amely az áfát is tartalmazza. a) a sörgyárnál: T 8. Egyéb ráfordítás Ft T 4. Előzetes áfa Ft K 3. Elszámolási betét Ft b) az étteremnél: T 3. Elszámolási betét Ft K 9. Egyéb bevétel K 4. Fizetendő áfa Ft Ft Tőkevédelmi szabályok Figyelése csak Kft.-nél és Rt.-nél 1. Ha két egymást követő teljes üzleti évben A saját tőke Ptk. 3:133. (2) < Kötelezően előírt jegyzett tőke Amennyiben a második év beszámolójának elfogadásától számított három hónapon belül nem gondoskodunk a szükséges saját tőke biztosításáról, akkor a határidő lejártát követő hatvan napon belül el kell határozni az átalakulást vagy rendelkezni kell a megszűnésről, ha közbenső mérleg alapján nem áll helyre a saját tőke helyzete. 29

30 Tőkevédelmi szabályok 2. Kft. esetén, ha veszteséges gazdálkodás miatt a saját tőke Ptk. 3:189. (1)-(3) ½ jegyzett tőke és az ügyvezető tudomására jutott, akkor haladéktalanul össze kell hívni a taggyűlést, ahol rendelkezni kell az aránytalanság megszüntetéséről, átalakulásról vagy megszűnésről. A meghozott határozatot 3 hónapon belül végre is kell hajtani. Az aránytalanság megszüntetésének lehetőségei Pótbefizetés Tőkeemelés ázsióval Jegyzett tőke leszállítása Ha három hónapon belül az összehívására okot adókörülmény változatlanul fennáll, kötelező a leszállítás. 3. Rt. esetén, ha veszteséges gazdálkodás miatt a saját tőke a saját tőke Tőkevédelmi szabályok Ptk. 3:270. (1)-(3) vagy < 2/3 jegyzett tőke minimális jegyzett tőke és az igazgatóság tudomására jutott, akkor 8 napon belül össze kell hívni a közgyűlést (határozathozatalt kezdeményezni), ahol határozatot kell hozni az aránytalanság megszüntetéséről, átalakulásról vagy megszűnésről. A meghozott határozatot követő 3 hónapon belül a saját tőke még mindig kisebb az alaptőke kétharmadánál, akkor az alaptőkét kötelező leszállítani. Az aránytalanság megszüntetésének lehetőségei Pótbefizetés Tőkeemelés ázsióval Jegyzett tőke leszállítása 30

31 A saját tőke biztosításának lehetőségei Vagyonvesztés esetén a szükséges saját tőke biztosítása (illetve a saját tőke jegyzett tőke arányának javítása) történhet: tőkebevonással együtt járó tőkeemeléssel, a tagok általi pótbefizetésteljesítésével (ez a megoldás kizárólag Kft.. esetében lehetséges), értékhelyesbítés alkalmazásával és a jegyzett tőke tőketartalékkal, illetve az eredménytartalékkal szemben történő leszállításával. Előleg: amíg el nem számolunk vele kötelezettség Támogatások Kapott támogatások Ha normatíva alapjánigényelt a támogatás: a bevétel elszámolásának feltétele a határozat Formái Az elszámolás módja szerint Saját tőkével szemben Jogszabályban tételesen meghatározott Célja szerint Eredménnyel szemben Fejlesztési célra Működési költségek fedezetére Támogatott szerint Fogalmi meghatározás alapján Határozott cél megjelölése nélkül Dokumentumai, az elszámolás bizonylatai Hitel: feltételek fennállása esetén a támogatások megelőlegezése hitelből Támogatási szerződés, szerződések, számlák, igazolások, kifizetéseket igazoló bizonylatok. 31

32 Támogatások Kapott támogatások Nem minősül kapott támogatásnak A kapott engedmény (számlában, utólag, scontó) A konkrét megrendelés ellenértéke A kapott kölcsön, a pótbefizetés Sajátos támogatások Adókedvezmény formái, elszámolásuk Adómentesség Jogszabály részlegesen, vagy teljesen kivételt enged az általános adókötelezettség alól Pl.: közhasznú szervezetek Adókedvezmény Tao (csak analitika) Kedvezményes adókulcs alkalmazása Végleges adóalap-csökkentő tételek (Lekötött tartalék) Támogatások Kapott támogatások Tőketartalékba, illetve az eredménytartalékba helyezett támogatás csak jogszabály alapján, a pénzügyi rendezéskor kell elszámolni, feltételek nem teljesítése esetén az esetlegesen visszafizetendő összeget a lekötött tartalékba kell átvezetni visszafizetése tőketartalék terhére Az eredmény javára elszámolt támogatás Ha az költségeket, ráfordításokat fedez, illetve az árbevételt egészíti ki Költséget, ráfordítást fedez Az egyéb bevételek között kell elszámolni (mikor lehet a bevételt időben elhatárolni?) Elszámolásának feltétele, hogy az üzleti évhez kapcsolódjon és a mérlegkészítés időpontjáig megtörténjen a pénzügyi rendezés adóhatóság, jogszabályban meghatározott szervezet részére De benyújtott támogatási igény esetén nem feltétel, hogy a mérlegkészítés időpontjáig megtörténjen a pénzügyi rendezés Árbevételt egészít ki: ha az üzleti évhez kapcsolódóan igényelt, el kell számolni a pénzügyi teljesítéstől függetlenül. 32

33 Támogatások Kérdés El lehet-e határolni a pályázathoz kapcsolódóan felmerülő költségeket, ha a pályázat eredménye csak a következő évben válik ismertté? Ha a pályázati támogatás költséget ráfordítást fedez: Az egyéb bevételek között kell elszámolni (mikor lehet a bevételt időben elhatárolni?) Elszámolásának feltétele, hogy az üzleti évhez kapcsolódjon és a mérlegkészítés időpontjáig megtörténjen a pénzügyi rendezés. Adóhatóság, jogszabályban meghatározott szervezet részére benyújtott támogatási igény esetén nem feltétel, hogy a mérlegkészítés időpontjáig megtörténjen a pénzügyi rendezés. A költség elhatárolására nincs lehetőség! Támogatások Kapott támogatások Az eredmény javára elszámolt támogatás Ha az fejlesztési célt szolgál a pénzügyi rendezéskor kell elszámolni, halasztott bevétel és feloldása, feltételek nem teljesítése esetén az esetlegesen visszafizetendő összeget rendkívüli ráfordításként számoljuk el. Ha nem pénzben kapott a támogatás (térítésmentesen kapott eszköz, illetve igénybe vett szolgáltatás, tartozásátvállalás, kötelezettség-elengedés) rendkívüli bevételként kell elszámolni, halasztott bevétel és feloldása, ha eszközhöz kapcsolódik Ha kamattámogatás egyéb bevételként kell elszámolni, ha a mérlegkészítésig befolyik pénzmozgáskor rendkívüli bevétel Ha egyéb célt szolgál a támogatás 33

34 Támogatások Hogyan kell feloldani a fejlesztési célú támogatás időbeli elhatárolását? Válasz: a támogatás elhatárolt összegének és a megvalósítotteszköz nettó értékének arányában. 48 %-os fejlesztési célú támogatást nyertünk maximum 48 egység értékben. A megvalósított fejlesztés bekerülési értéke 120 egység. A támogatás kettő részletben került folyósításra: 2013-ban 12 egység, 2014-ben 36 egység. Az üzembe helyezésre október elsején került sor ban elszámolt értékcsökkenés 20 egység, ben elszámolt értékcsökkenés 24 egység. Határozza meg, hogy mennyi időbeli elhatárolást kell feloldani 2013-ban és 2014-ben! Időbeli elhatárolás feloldása 2013-ban Eszköz E: : kapott fejlesztési támogatás 2013-ban 20 2: kapott fejlesztési támogatás időbeli elhatárolása 2013-ban 3: amortizáció 2013-ban 4: időbeli elhatárolás feloldása 2013-ban: (12 120) 20 = 2 egység 3 Időbeli elhatárolás feloldása 2014-ben Eszköz 11,04 E: , E: : kapott fejlesztési támogatás 2014-ben 24 2: kapott fejlesztési támogatás időbeli elhatárolása 2014-ben 3: amortizáció 2014-ben 4: időbeli elhatárolás feloldása 2014-ben: (46 100) 24 = 11,04 egység Vegyük észre, hogy a további években az arányszám (46 100) = 46 % már nem fog változni! Ha az eszközt a következő évben ben értékesítenénk, akkor (34,96 76) = 46 % és 46 % 76 = 34,96 egység kerülne feloldásra. A passzív időbeli elhatárolások számlának nem maradna egyenlege. Hogyan járjunk el, ha a támogatott eszköz után az adott üzleti évben költséget számolunk el és a támogatást csak a következő üzleti évben kapjuk meg? Ebben az esetben az arányszámot a megkapott támogatás üzleti évében határozzuk meg: a passzív időbeli elhatárolás összegét osztjuk a támogatott eszköz könyv szerinti értékével (nettó értékével). Az arányszám a későbbiekben már nem változik. A támogatott eszközön -üzembe helyezés után -végzett értéknövelő munka (ráaktiválás) nem befolyásolja az elszámolást. Nincs köze a támogatáshoz! 3 34

35 Támogatások Halasztott bevételként kezelendő rendkívüli tételek Térítés nélküli átvétel A térítés nélkül átvett eszközök és a térítés nélkül kapott (igénybe vett) szolgáltatások piaci, jogszabály eltérő rendelkezése esetén a jogszabály szerinti értékétrendkívüli bevételként kell elszámolni. A bevétel teljes összegét halasztott bevételként kell kimutatni! A halasztott bevételt a térítés nélkül átvett eszközérték után elszámolt költség, ráfordítás összegében kell feloldani, általában a rendkívüli bevétellel szemben. 4. Halasztott bevételek Rendkívüli bevételek 1-3. Eszközök 5-8. Költség, ráfordítás Példa: térítés nélkül átvett eszköz 100 egység, üzleti évben elszámolt költség,ráfordítás 20 egység. (Bevételre jutó arányos rész 20 egység!!!) 4 Az igénybe vett szolgáltatás általában azonnal költségként kerül elszámolásra, ezért elhatárolásra nincs szükség. / (52-98) Készletszámla közbeiktatásával. / Ha a szolgáltatás az eszköz bekerülési részét képezi, az előzőek szerint kell eljárni. Támogatások Halasztott bevételként kezelendő rendkívüli tételek Elengedett kötelezettség Annál a gazdálkodónál akinél a kötelezettséget átvállalják, elengedik rendkívüli bevételként számolandó el a szerződés szerinti időponttal. Ha a gazdasági események meglévő eszközökhöz kapcsolódnak halasztott bevételként kell kezelni az eszközértéknek megfelelő összeget. A halasztott bevételt az eszközérték után elszámolt költség, ráfordítás összegében kell feloldani, általában a rendkívüli bevétellel szemben. 4. halasztott bevételek 9. Rendkívüli bevételek 4. Kötelezettség 1-3. Eszközök E. 200 E Költség, ráfordítás Példa: ha az átvállalt (200) kötelezettséghez 100 eszközérték kapcsolódik és 20 az eszközökkel kapcsolatosan az üzleti évben 20 költség,ráfordítás elszámolása valósul meg. 35

36 Támogatások Halasztott bevételként kezelendő rendkívüli tételek A halasztott bevételként kezelendő rendkívüli tételek esetén azt láttuk, hogy az időbeli elhatárolás feloldására a rendkívüli bevétellel szemben került sor. Ha a megbízható és valós összkép követelménye azt indokolja, akkor lehetőség van az időbeli elhatárolást feloldani az egyéb bevételekkel, illetve a pénzügyi műveletek bevételeivel szemben is. Ezzel biztosítottá válik az elszámolt költség, ráfordítás és a bevételként elszámolt időbeli elhatárolás azonos eredmény-kategóriának való megfeleltetése. 4. Halasztott bevételek Rendkívüli bevételek 1-3. Eszközök 5-8. Költség, ráfordítás Ha a költség, ráfordítás a szokásos vállalkozási eredményt rontja, akkor az ezzel összefüggésben feloldott bevétel a szokásos vállalkozási eredményt növelje. (Eredmény-kategóriának való megfeleltetés!) 4 9. Egyéb bevételek Pü-i műv. bevételei 20 Támogatások Adott támogatások Formái Az elszámolás módja szerint Célja szerint Támogatott szerint Dokumentumai, az elszámolás bizonylatai Lásd kapott támogatásoknál! 36

37 Támogatások Adott támogatások Nem minősül adott támogatásnak Az adott engedmény (számlában, utólag, scontó) A konkrét megrendelés költségei Az adott kölcsön, a pótbefizetés átutalt összege A természetes személy részére adott támogatás formái, sajátosságai A céljától, a juttató személyétől függően adóköteles, összevonandó jövedelem, vagy adómentes juttatás. (személyi jellegű egyéb kifizetés) Támogatások Adott támogatások egyéb ráfordítás, ha a fordulónapig kifizetett Az eredmény terhére elszámolt támogatás Ha az költségeket, ráfordításokat fedez Ha az fejlesztési célt szolgál rendkívüli ráfordítás, a pénzügyi rendezés üzleti évében rendkívüli ráfordítás Ha nem pénzben nyújtott a támogatás Térítésnélkül átadott eszköz és nyújtott szolgáltatás, átvállalt tartozás, elengedett követelés rendkívüli ráfordítás, az át nem hárított áfa is üzemeltetőnek térítés nélkül átadott eszközök esetén halasztott ráfordítás lehet az átvállalt tartozások abban az évben terhelhetik az eredményt, amelyben a pénzügyi rendezés megtörtént (addig halasztott ráfordítás) rendkívüli ráfordítás Ha azt egyéb célból adták Adomány 37

38 Térítés nélküli átadás Társasági adóban: adóalapot csökkent a számított nyilvántartás szerinti érték adóalapot növel a könyv szerinti érték Juttatásban részesülő nyilatkozatával rendelkezik nem rendelkezik Elismert ráfordítás Nem elismert ráfordítás, adóalapot növel Adománynak minősül [Tao tv. 4. 1a.] Ha az adományozó rendelkezik a szükséges adományozási igazolásokkal Elismert ráfordítás és adóalap csökkentő a ráfordítás 20, illetve 50 százaléka Támogatások Egyéb rendkívüli tételek (rendkívüli ráfordítások) Ellentételezés nélkül átvállalt kötelezettség (tartozásátvállalás) 4. Egyéb kötelezettségek 8. Rendkívüli ráfordítások 3. Halasztott ráfordítások Pénzügyi teljesítés Átvállalt Halasztott tartozás ráfordítás AIE feloldása a pénzügyi teljesítésnek megfelelő összegben A gazdasági esemény csak a kifizetett összeg erejéig terhelheti a vállalkozás eredményét!! Visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, véglegesen átadott pénzeszköz 3. Pénzeszközök 8. Rendkívüli ráfordítások A gazdasági eseményt csak a pénzmozgással egyidejűleg szabad elszámolni az eredmény terhére. A költségek ráfordítások ellentételezésére adott támogatásokat egyéb ráfordításként kell elszámolni!! 38

39 Támogatások Behajthatatlannak nem minősülő elengedett követelés Fő szabály Növeli az adózás előtti eredményt Kivéve Látvány-csapatsport támogatásának társaságiadó-kedvezménye Látvány-csapatsport támogatás 2013-as évközi szigorítása! A es támogatási időszakra benyújtott, új sportfejlesztési programok támogatására vonatkozóan. Támogatás + kiegészítő sportfejlesztési támogatástis fizetni kell annak a sportági szakszövetségnek, vagy sportköztestületnek amelynek a sportágát támogatja. A kiegészítő sportfejlesztési támogatásösszege az eredeti támogatási összeg 10/19 %-ának legalább 75 %, ami nem elismert ktg! 39

40 Az osztalék jóváhagyásának szabályai Működő tőke A mérleg szerinti saját tőke, csökkentve a visszavásárolt saját részvények és üzletrészek könyv szerinti értékével. Jegyzett tőkén felüli vagyoni fedezet Saját tőke - Jegyzett tőke - Lekötött tartalék - Értékelési tartalék VAGY Tőketartalék + Eredménytartalék + Mérleg szerinti eredmény -Jegyzett, de be nem fizetett tőke Korrigált saját tőke Saját tőke - Értékelési tartalék - Lekötött tartalék Saját tőke védelmét biztosító kiemelt paragrafusok a számviteli törvény alapján A tárgyévi adózott eredmény, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményakkor fizethető ki osztalékként, részesedésként, a kamatozó részvény tulajdonosának kamatként, ha a lekötött tartalékkal, továbbá az értékelési tartalékkal csökkentett saját tőke összege az osztalék, a részesedés, a kamatozó részvény kamatának figyelembevétele (kifizetése) után sem csökken a jegyzett tőke összege alá. Mindezek alapján: ST LT ÉT -OSZTALÉK JT Korrigált saját tőke OSZTALÉK JT Még egyszerűbben : OSZTALÉK J, de. + TT + ET + ADÓZOTT eredmény 40

41 Tervezett osztalék meghatározása Alapja: Jegyzett tőke ( ) Jegyzett, de be nem fizetett tőke Fontos! A társaságot a saját üzletrész/részvény után osztalék nem illeti meg. A saját üzletrészre eső osztalékot az osztalékra jogosult tagok között törzsbetéteik arányában kell felosztani.a saját részvényre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell -részvényeik névértékének arányában - számításba venni. Osztalék, osztalékelőleg fizetése Fizetés feltétele? Kinek? Hogyan? Miből? Mennyi? Fizetés feltétele? A legfőbb szerv jóváhagyása, valamint az eredmény-kimutatásban és a mérlegben való szerepeltetés. Kinek? Az osztalékról szóló döntés időpontjában a tagjegyzékben szereplő tulajdonosnak, kivéve, ha a létesítő okirat ettől eltérő időpontot határoz meg. Hogyan? Pénzbeli és nem pénzbeli juttatással 41

42 Pénztől eltérő eszközben kiadott osztalék elszámolásának szabálya [39. (2a)] Ha az osztalékként előírt kötelezettség teljesítése nem pénzben történik, akkor az eszközkiadásra az értékesítés szabályait kell alkalmazni (létesítő okirat) Már a üzleti évre is alkalmazható volt Osztalék, osztalékelőleg fizetése Mennyi? Osztalékfizetési korlát alapján Rendelkezésre álló forrás alapján ± Tárgyévi adózott eredmény - Jegyzett,de még be nem fizetett tőke Tőketartalék ± Eredménytartalék Maximális osztalék Megnevezés Tárgyévi adózott eredmény Eredménytartalék Maximális osztalék a két maximális összeg közül a kisebbik szám Ha a tulajdonosok az osztalékot %-ban határozzák meg, akkor a működő tőke százalékát kell kiszámítani. Ezt követően kell vizsgálni, hogy a felvenni kívánt osztalék kifizethető-e. Működő tőke Jegyzett tőke - Jegyzett, de még be nem fizetett tőke - Visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 42

43 Az osztalék forrása Megnevezés 1. eset 2. eset 3. eset Adózott eredmény Eredménytartalék Összes forrás Példa (osztalék számítás) Megnevezés 1. eset 2. eset 3. eset 4. eset Tervezett osztalék 1 6 maximális osztalék 9 Összes forrás Maximális osztalék az osztalékfizetési korlát alapján Maximális osztalék Kifizetésre kerülő osztalék KAPCSOLÓDÓ könyvviteli elszámolás: Eredménytartalék igénybe vétele osztalékhoz T 413. Eredménytartalék - K 493. Adózott eredmény elszámolási számla Osztalék elszámolása T 493. Adózott eredmény elszámolási számla - K 4. Osztaléktartozás 43

44 Immateriális javak, tárgyi eszközök értékelésének szabályai Bekerülési érték Előállítási költség Ehhez kapcsolódik Beszerzési érték - terv szerinti értékcsökkenés - értékvesztés -terven felüli értékcsökkenés + értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés visszaírása Az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes összege Immateriális javak, tárgyi eszközök értékelésének szabályai Ha az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig a számla, a megfelelő bizonylat nem érkezik meg, akkor a rendelkezésre álló információk alapján kell a bekerülési értéket meghatározni. A meghatározott érték és a tényleges érték eltérhet egymástól Ha az eltérés jelentős az eszköz bekerülési értékét kell módosítani. (Ha még megvan) Ha az eltérés nem jelentős a különbözetet egyéb bevételként vagy egyéb ráfordításként kell elszámolni. A módosítás nem visszamenőleges hatályú! Példa: ingatlanvásárlás esetén a vagyonátruházási illeték 44

45 Immateriális javak, tárgyi eszközök értékelésének szabályai Nem része a bekerülési értéknek A levonható ÁFA A bevétel arányában megosztott le nem vonható ÁFA A folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemelést szolgáló javítási, karbantartási költségek Az erdőnevelési, erdőfenntartási, erdőfelújíítási munkák költségei Saját előállításhoz kapcsolódó igazgatási, és egyéb általános költségek Immateriális javak, tárgyi eszközök értékelésének szabályai A terv szerinti értékcsökkenési leírást meg kell tervezni! A tervezés során figyelemmel kell lenni a várható használati időre az elhasználódásra a maradványértékre A tervezett leírás megváltoztatható ha az értékcsökkenés megtervezésekor figyelembe vett körülményekben lényeges változás következik be de a terven felüli értékcsökkenés elszámolása, illetve annak visszaírása is eredményezheti Terv szerinti értékcsökkenés: Hasznos élettartam: Maradványérték: a hasznos élettartam alatt a maradványértékkel csökkentett bekerülési érték után. az az időszak, amely alatt az eszközt az eredmény terhére elszámoljuk. az üzembe helyezés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható érték. Nulla lehet a maradványérték, ha annak értéke valószínűsíthetően nem jelentős. 45

46 Immateriális javak, tárgyi eszközök értékelésének szabályai Terven felüli leírás, visszaírás Szokatlan esemény miatt feleslegessé válás megrongálódás megsemmisülés hiány esetén, ha értéke tartósan lecsökken, rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan Év közben is Piaci értéken történő értékelés miatt Fordulónapon meglévő eszköz mérlegkészítéskor ismert piaci értéke tartósan és jelentősen alacsonyabb, mint a könyv szerinti értéke Visszaírás: Egyéb ráfordítás Maximum a terven felüli leírás összegéig, ha a terven felüli leírás feltételei már nem állnak fenn. Csak a következő év fordulónapján meglévő eszközöknél. Év közben tehát nem lehet visszaírás. Egyéb ráfordítás Visszaírás nincs Egyéb bevétel Átsorolás a készletek közé: ha az eszközt rendeltetésszerűen nem használjuk.. Nem használt tárgyi eszközök minősítése Ha az eszköz használata, rendeltetése a besorolást követően megváltozik, akkor az átsorolást legkésőbb a mérlegkészítés időszakában a fordulónapra vonatkozóan kell végrehajtani. 46

47 Tao. tv. szerinti értékcsökkenés Adóalapot növelő Az Szt. alapján elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés összege ésaz eszköz állományból történő kivezetésekor a könyv szerinti értéke. Adóalapot csökkentő A Tao-tv. szerint érvényesített terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés összege ésaz eszköz állományból történő kivezetésekor a számított nyilvántartás szerinti értéke. Átsorolás esetén a könyv szerinti értéket csökkenteni kell a készletre vett hulladék értékével Átsorolás esetén a számított nyilvántartási értéket csökkenteni kell a készletre vett hulladék értékével Tao. tv. szerinti értékcsökkenés Adóalapot növelő Az Szt. alapján elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés összege ésaz eszköz állományból történő kivezetésekor a könyv szerinti értéke. Adóalapot csökkentő A Tao-tv. szerint érvényesített terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés összege ésaz eszköz állományból történő kivezetésekor a számított nyilvántartás szerinti értéke. Tao tv. szerinti értékcsökkenési leírás: a maradványértékkel nem kell számolni, a teljes bekerülési érték után kell érvényesíteni korrekcióként alkalmazni kell, de több lehetőség biztosítása esetén akár adóévenként választhat a lehetőségekből alacsonyabb leírási kulcs is választható a mellékletben foglaltaktól, de a leírási kulcs nem lehet alacsonyabb, mint a számvitelben alkalmazott 47

48 Példa a Tao tv. szerinti értékcsökkenési leírás érvényesítésére Az adózó 2000 E Ft bekerülési értékű új gépet helyezett üzembe január 1-jén. Leírási kulcs 25 %, maradványérték 500 E Ft. Hogyan alakulhat az adóalap 2013-ban az értékcsökkenési leírás érvényesítésével összefüggésben. adatok: E Ft-ban Megnevezés 50 % 1. sz. mell. 9. pont 33 % 2. sz. mell. 25% 1. sz. mell. 5/a. pont Pl.: 28 % 1. sz. mell. 5/a. pont AEE Csökkentő Növelő Adóalap Az adózónak 2014-ben lehetősége van a 2013-ban érvényesített összeg megváltoztatására. Választhat például 2014-re 30 % mértéket. Tao. tv. szerinti értékcsökkenés Adóalapot növelő Az Szt. alapján elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés összegeésaz eszköz állományból történő kivezetésekor a könyv szerinti értéke. Adóalapot csökkentő A Tao-tv. szerint érvényesített terv szerinti értékcsökkenés összege ésaz eszköz állományból történő kivezetésekor a számított nyilvántartás szerinti értéke. A terven felüli értékcsökkenés adóévben visszaírt összege. Tao tv. az Szt. szerinti terven felüli értékcsökkenési leírást elismeri (1. sz. mell. 10 és 10/a pont), tehát nem kapcsolódik hozzá növelő tétel, ha az adóév utolsó napján állományban lévő vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető a kísérleti fejlesztés révén megvalósult tevékenységet korlátozzák vagy megszüntetik ha az eszközre (kivéve a beruházást) nem számolható el vagy nem szabad elszámolni terv szerinti leírást ha az eszköz megrongálódása (ideértve a beruházást is) elháríthatatlan külső ok miatt következett be. A felsorolt esetekben a terven felüli értékcsökkenés visszaírt összege természetesen nem csökkenti az adóalapot. 48

49 Készletek Az értékelés és a nyilvántartás kapcsolata Értékben és mennyiségben sem vezet nyilvántartást Fordulónappal kötelező a leltározás és az értékelés Hiány nem értelmezhető Csak értékben vezet nyilvántartást Leltározási kötelezettség van Hiány nem értelmezhető Csak mennyiségben vezet nyilvántartást Leltározási kötelezettség nincs A hiány értelmezhető Mennyiségben és értékben is vezet nyilvántartást Leltározási kötelezettség nincs A hiány értelmezhető Legalább háromévente tényleges mennyiségi felvétellel leltározni kell! Készletek A vásárolt és a saját termelésű készletek minősítése A minőségi előírásoknak nem felel meg megfelel le kell értékelni piaci haszonanyag vagy hulladékérték alapulvételével Piaci értéken P < K teljes értékű készlet Könyv szerinti értéken P > K Értékvesztés egyéb ráfordítás Értékvesztés visszaírása egyéb bevétel, ha a fenti tendenciák megfordulnak Felértékelni tilos 49

50 Készletek Alvállalkozói teljesítés vagy közvetített szolgáltatás? A vállalkozás szolgáltatás értékesítés B vállalkozás szolgáltatás értékesítés C vállalkozás A szolgáltatást B vállalkozó nem a saját tevékenységéhez veszi igénybe, hanem változatlan formában továbbszámlázza azt. A vevője is és egyben szállítója (nyújtója) is a szolgáltatásnak. B és C viszonylatában a szerződésnek tartalmaznia kell a közvetítés lehetőségét, a számlának pedig a közvetítés tényét. A továbbszámlázás nem feltétlenül változatlan áron történik. A közvetített szolgáltatások nem azonosak az alvállalkozói teljesítményekkel. Minden feltételeknek megfelelő szolgáltatás lehet közvetített, de nem minden alvállalkozói teljesítés minősül közvetített szolgáltatásnak. Alvállalkozói teljesítések A szerződés és a számla tartalmazza..???? Közvetített szolgáltatások Készletek Kérdés Tekinthető-e közvetített szolgáltatásnak az E- útdíj? Az utat használó saját nevében és saját javára veszi igénybe a szolgáltatást. A közvetített szolgáltatásnak nagyon fontos tartalmi eleme a szolgáltatás változatlan formában történő nyújtása. A közvetített szolgáltatás fogalma tehát nem teljesül. Válasz: nem 50

51 Készletek Kinek kell a nyilvántartásában szerepeltetni a következő készleteket? Idegen helyen tárolt készletek Bizományba átvett készletek Bizományba átadott készletek Nem számlázott szállítások Úton lévő készletek Mindig a tulajdonosnak A tovább nem számlázott alvállalkozói számlákat és a közvetített szolgáltatásokat a vásárolt készletek között kell szerepeltetni. A befejezetlen termelésnek minősül a befejezetlen szolgáltatás! Készletek Értékesítési céllal beszerzett, átmenetileg használatba vett eszközöket az áruk között kell kimutatni. Ha az áru a fordulónapon még megvan és értéke a használat miatt csökkent értékvesztést kell elszámolni. Például: autókereskedők által használt bemutató autók. A különbözet tartósnak minősül akkor is, ha az értékkülönbözet véglegesnek minősül, de az éves időtartamot meghaladóan fennálló kritérium nem értelmezhető. 51

52 Kötelezettségek Kötelezettségek A vállalkozó által elismert, elfogadott tartozások csoportosítása értéke forintban devizában Hátrasorolt, hosszú lejáratú és rövid lejáratú Külön mérlegsoron a kapcsolt és az egyéb részesedési viszonyban állókkal szembenit! értékelés A vevőtől kapott előleget áfával növelt összegben kell szerepeltetni! Adófolyószámla egyeztetése! Egyenlegértesítők visszaigazolása! Átsorolások! A hátrasorolt kötelezettségeket nem szabad átsorolni! Kötelezettségek Kérdés Hogyan kell elszámolni a vevőtől kapott előleg áfatartalmát? Válasz 9. Bevételek 254 2a Teljesítés 3. Vevők a 4. Kapott előleg Összevezetés 3. Pénzeszközök 1a 127 Kapott pénz 4. Fizetendő ÁFA 1b 3. Egyéb követelés b ÁFA Teljesítés áfája 3b ÁFA visszavezetése 52

53 Kötelezettségek Kérdés Korábbi évekről áthúzódó szállítói tartozás kivezethető-e a könyvekből, ha azok kiegyenlítését a szállító már több éve nem kérte? Válasz A leltárban szereplő adatok valódiságáról meg kell győződni. A kötelezettségeknél ez azt jelenti, hogy a szállítóval egyeztetni kell. Ha a szállító nem keresi meg az adóst, akkor az adósnak kell megkeresni a szállítót. A szállítói kötelezettség tehát csak akkor vezethető ki a könyvekből, ha írásbeli dokumentum bizonyítja, hogy a szállító: nem létezik (nem lelhető fel) cégjogilag megszűnt a kötelezettséget elengedte kötelezettsége elévült Kötelezettségek Kérdés Át kell-e értékelni a külföldi pénzértékre szóló kötelezettséget az elengedés napjára vonatkozó árfolyamra? Válasz Külföldi pénzértékre szóló kötelezettség elengedése esetén a könyv szerinti értéket kell kivezetni és elszámolni rendkívüli bevételként. A számviteli törvény nem rendelkezik arról, hogy az adott estben a kötelezettséget az elengedés napjára vonatkozó árfolyamra át kell értékelni. 53

54 Kötelezettségek elengedése Kérdés 2013-ban a magánszemély által elengedett osztalék milyen következménnyel jár(hat) a társaságnál? Válasz Ajándékozási illeték fizetésével. Az elengedett osztalék rendkívüli bevételként elszámolt összege csökkenti a társasági adó alapját, a társaság részéről elengedett követelés pedig akkor sem növeli az adóalapot, ha kapcsolt vállalkozásának engedte el. Változás: január 1-jétől a magánszemély által elengedett osztalék sem jár illetékfizetési kötelezettséggel. Könyvvizsgálati kötelezettségben bekövetkezett változások Kötelező könyvvizsgálat alóli mentesülés szabályainak módosítása [155. (5a)] Kötelező a könyvvizsgálat a következő évtől, ha a tárgyév fordulónapján több, mint 10 mft, 60 napja lejárt, art. szerinti köztartozása van A kötelező könyvvizsgálat árbevételi értékhatára 300 millió forintra nő [155. (3)] üzleti évtől 200 mft-ról 300 mft-ra nő Könyvvizsgálati megbízás esetleges felmondását a közfelügyeleti hatóságnak be kell jelenteni [155/A. (2)] Elsőként a üzleti év fordulónapján kell minősíteni Ekkor a cégjegyzék könyvvizsgálóra vonatkozó adatait is töröltetni kell 54

55 Adóalap-módosító tételek 2012-re is Bejelentett immateriális jószág (4. 5/a. pont) Jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág szerzése, előállítása, ha az adózó a szerzést, előállítást követő 60 napon belül az adóhatóságnak bejelenti. Értékesítésének nyeresége, az apportálás nyeresége csökkenti az adóalapot. A kivezetésekor elszámolt veszteség (az átalakulás miatti elszámolást kivéve) növeli az adóalapot. Ha az adózó az értékesítést, apportálást megelőző egy éven túl szerezte. Immateriális jószág értékesítésének feltételes mentessége A be nem jelentett, jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág értékesítésének, apportálásának nyeresége csökkenti az adóalapot, ha lekötött tartalékként a nyereség összegét kimutatjuk és három adóéven belül jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág szerzésére fordítjuk. Az adóalap csak akkor csökkenthető, ha a megelőző adóévben nem alkalmazták a feltételes mentességet. Devizaáttérés Forintról devizára Devizáról Forintra Devizáról devizára Alapfogalmak: régi pénznem: amiről áttérünk új pénznem: amire áttérünk harmadik pénznem: a régi és az új pénznemen kívüli pénznem Át kell számítani a mérlegben szereplő tételeket (átszámítási különbözet keletkezik) Feladatok Az áttérés napját követő 5. hónap utolsó napjáig beszámoló, (könyvvizsgálat, adóbevallás) Az áttérést követő nappal e mérleg alapján kell a könyveket megnyitni Az átszámítási különbözetek rendezése A nyereség jellegű különbözet: tőketartalék nő Veszteség jellegű különbözet: eredménytartalék csökken növelő Adóalap korrekció csökkentő Ha az átszámított jegyzett tőke eltér a cégbíróságon bejegyzett összegtől, akkor a pozitív különbözet a tőketartalékot növeli, a negatív különbözet a tőketartalékot csökkenti, annak pozitív összegéig, azt meghaladóan pedig az eredménytartalékot csökkenti. Ez az adóalapot nem módosítja!! 55

56 Iskolarendszerű szakképzésben résztvevő tanuló foglalkoztatása Adóalapot növelő A tanulószerződéssel kapcsolatos követelményeket a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény XIII. fejezete, az együttműködési megállapodást pedig a törvény XIV. fejezete tartalmazza. Adóalapot csökkentő Az iskolarendszerű szakképzésben közreműködő adózónál tanulónként minden megkezdett hónap után havonta az adóév első napján érvényes minimálbér (2013-ban Ft) 24 százaléka 12 százaléka Ha a gyakorlati képzést jogszabályban meghatározott tanulószerződés alapján végzi Ha a gyakorlati képzést az iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján végzi Szociális hozzájárulási adó Adóalapot növelő Feltételek: 1. Az adó költségkénti elszámolása 2. A munkanélküli alkalmazása óta és azt megelőző 6 hónapon belül azonos munkakörben foglalkoztatott más munkavállaló munkaviszonyát rendes felmondással nem szüntette meg 3. A korábban munkanélküli magánszemély az alkalmazását megelőző 6 hónapon belül nála nem állt munkaviszonyban Adóalapot csökkentő A foglalkoztatás ideje alatt, de legfeljebb 12 hónapon át a szakképző iskolai tanuló folyamatos továbbfoglalkoztatása, a korábban munkanélküli személy, a szabadulást követő 6 hónapon belül alkalmazott, pártfogó felügyelet hatálya alatt álló után befizetett szociális hozzájárulási adó feltételekkel. Korábban munkanélküli személy: évi IV. törvényben meghatározott álláskereső. 56

57 K + F tevékenység [7. (1) t és (17-18) bek] Alapkutatás, alkalmazott kutatás és a kísérleti fejlesztés A felmerülés adóévében Közvetlen költsége Adóalap csökkentő Aktiválás esetén az adóévben elszámolt értékcsökkenési leírás A tevékenységhez kapott támogatás csökkenti a lehetőséget Költségvetési szervtől, külföldről igénybe vett K + F is feljogosít a kettős kedvezmény (költség, adóalap csökkentés) igénybevételére A közvetlen költség háromszorosával (de legfeljebb 50 millió forinttal) csökkenthető az adóalap, ha az adózó szerződés alapján felsőoktatási intézmény, MTA által alapított kutatóintézettel közösen végzi a tevékenységet. Fogalmát 2012-től a számviteli törvény helyett a évi CXXXIV. törvény (innovációs tv.) határozza meg. Ellenőrzések könyvviteli elszámolása, beszámolóban való szerepeltetése Hibák (és hibahatások) minősítése Jelentős összegű hiba Ha évenként és együttesen az eredményre, saját tőkére gyakorolt hatásának előjeltől független összege - meghaladja a számviteli politikában rögzített mértéket, értéket, de a rögzített érték nem lehet nagyobb a mérlegfőösszeg 2 %-ánál, illetve 1 millió forintnál. Az előjeltől független összeg értelmezése Beszámolóban Következmény Elkülönítés El nem számolt bevétel El nem számolt adóráfordítás -160 Saját tőkét érintő hatás +840 Összesített hatás 2000 Ezt kell viszonyítani a mérlegfőösszeghez! Könyvvitelben 3 oszlopos mérleg és eredménykimutatás (Középső oszlop adatokat tartalmaz) A KM-ben évenkénti részletezés Szintetikában Analitikában Szintetikában és analitikában 57

58 Ellenőrzések könyvviteli elszámolása, beszámolóban való szerepeltetése adatok E Ft Sorszám A tétel megnevezése év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 12 D. Saját tőke Három oszlopos mérleg és 13 I. JEGYZETT TŐKE eredménykimutatás esetén a mérleg tárgyév 14 II. oszlopa tartalmazza, az eredménykimutatás JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) tárgyév oszlopa pedig nem tartalmazza a 15 III. TŐKETARTALÉK középső oszlopban szereplő adatokat. 16 IV. EREDMÉNYTARTALÉK X 17 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 18 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 19 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY X 20 E. Céltartalékok 21 F. Kötelezettségek 22 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 23 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 24 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 25 G. Passzív időbeli elhatárolások Zárás előtt a középső oszlopban szereplő mérleg szerinti eredményt ne felejtsük átvezetni az eredménytartalékba! 26 Források összesen Ellenőrzések könyvviteli elszámolása, beszámolóban való szerepeltetése Hibák (és hibahatások) minősítése Nem jelentős összegű hiba Ha nem minősül jelentős összegűnek Következmény Két oszlopos mérleg és eredménykimutatás A tárgyév adatai között szerepel az előző év(ek) hatása is Eredményre gyakorolt hatás esetén adóalap korrekció kapcsolódik hozzá! Célszerű az elkülönített nyilvántartás a korrekciós tételek könnyebb megállapítása érdekében 58

59 Ellenőrzések könyvviteli elszámolása, beszámolóban való szerepeltetése Nem jelentős összegű hiba [7. (1) bekezdés u) pont, 8. (1) bekezdés p) pont), 8. (8) bekezdés 2014-tőla társasági adóhatását önellenőrzéssel nem kötelező helyesbíteni, ha az adózó javára mutatkozik az eltérés és a hibával érintett adóévi adóalapja meghaladja a nem jelentős összegű hiba összegét. Ebben az esetben tehát nem szükséges önellenőrzéssel helyesbíteni a korábbi évek adóalapját, így nem merül fel adóalap-korrekciós tétel sem. Ellenőrzések könyvviteli elszámolása, beszámolóban való szerepeltetése Az ellenőrzések könyvviteli elszámolása Kérdés: mikor és hogyan könyveljünk? Mikor??? Adóellenőrzéskor a határozat jogerőssé válásának napján Önellenőrzés esetén a nyilvántartásba vétel napján Ha a fenti időpontok a fordulónap és a mérlegkészítés időpontja közé esnek a fordulónapra számoljuk el a gazdasági eseményeket Hogyan könyveljünk??? a beszámolóval lezárt időszakra vonatkozó megállapításokat a jogkövetkezményeket 59

60 Ellenőrzések könyvviteli elszámolása, beszámolóban való szerepeltetése Az ellenőrzések könyvviteli elszámolása Kérdés: mikor és hogyan könyveljünk? Hogyan könyveljünk??? a beszámolóval lezárt időszakra vonatkozó megállapításokat: a rosszul könyvelt tételeket könyveljük vissza, majd könyveljük le úgy, ahogyan azt helyesen kellett volna. a terheket: b: az ellenőrzés befejezésének napja h: a határozat jogerőssé válásának napja b1 h1 b2 h2 Időbeli elhatárolás b3 h3 b4 h4 Céltartalék lehet F M b5 h5 Nincs teendő Önellenőrzésnél: nincs határozathozatal napja, csak befejezés napja. (b1, b3, b5) Bírság Adóalapot növelő Jogerős határozatban megállapított bírság, továbbá az Art. és Tb. törvények szerinti jogkövetkezmények ráfordításként elszámolt összege (kivéve az önellenőrzési pótlékot) Adóalapot csökkentő Jogerős határozatban megállapított bírság, továbbá az Art. és Tb. törvények szerinti jogkövetkezmények elengedése miatt a bevételként elszámolt összeg. 60

61 További adóalapot növelő és csökkentő tételek (kiemelések) Veszteségelhatárolás Csak a számított adóalap 50 százalékáig érvényesíthető Példa: Megoldás: Előző évek elhatárolt vesztesége: Tárgyévi adóalap veszteségelhatárolás nélkül: 2013-ban elhatárolható veszteség: 2013-ban továbbvihető veszteség: E Ft E Ft E Ft E Ft Nem változott: a veszteségelhatárolásból a korábban keletkezett összeget kell felhasználtnak tekinteni. 61

62 Veszteségelhatárolás Csak a számított adóalap 50 százalékáig érvényesíthető Ez a szabály nem vonatkozik a 2004 előtt keletkezett veszteségelhatárolásra. (Ezekre az elhatárolásokra átmeneti szabályok vonatkoznak) Példa: Megoldás: Előző évek elhatárolt vesztesége: Ebből: évi 3000 E Ft, évi 7000 E Ft. Tárgyévi adóalap veszteségelhatárolás nélkül: 2013-ban elhatárolható veszteség: évi 3000 E Ft éviből 1000 E Ft ( ) 50 százaléka 2013-ban továbbvihető veszteség: E Ft E Ft E Ft E Ft Veszteségelhatárolás Veszteségelhatárolás mezőgazdasági ágazatban sorolt adózó esetén Visszamenőleges elhatárolás esetén nem haladhatja meg az adóévi adózás előtti eredményének 30 százalékát Példa: Megoldás: évi adózás előtti eredmény E Ft évi elhatárolt veszteség E Ft évi adóalap E Ft évi adóalap E Ft 2012-ben kigazdálkodható veszteség: E Ft ( ,3 = -3000, de csak 2000 lehet) 2011-ben kigazdálkodható veszteség: E Ft ( ,3 = -3000) Továbbvihető veszteség: = E Ft 62

63 Veszteségelhatárolás Elhatárolt veszteség Csak a számított adóalap 50 százalékáig érvényesíthető Változás Egyezséggel lezárt csődeljárás és felszámolási eljárás esetén a szabályozás kiegészült. Veszteségelhatárolás 50 százaléka re is! Az egyezség keretében elengedett kötelezettség rendkívüli bevételként elszámolt, időbelileg el nem határolt összegének a fele Így az egyezségre tekintettel elengedett kötelezettségből származó rendkívüli bevétel teljes összege ellentételezhető a korábbi években felhalmozott veszteséggel. Az egyezséggel összefüggésben tehát társaságiadó-fizetési kötelezettség nem keletkezik. Veszteségelhatárolás Átalakulás esetén Jogutód akkor határolhatja el a jogelőd veszteségét, ha a többségi befolyással rendelkező tag személye nem változik és a jogutód két évig a jogelőd által folytatott legalább egy tevékenységből bevételt, árbevételt szerez tól (17. (8), (9)) nem kell e feltételt teljesíteni, ha az adózó az átalakulást követő 2 adóéven belül jogutód nélkül megszűnik, továbbá, ha a jogelőd tevékenysége kizárólag vagyonkezelésre irányult. 63

64 Bejelentett részesedés Adóalapot növelő A bejelentett részesedéssel kapcsolatosan elszámolt veszteség ideértve az értékvesztést is (az átalakulás miatti elszámolást kivéve) növeli az adóalapot. Adóalapot csökkentő A bejelentett részesedés értékesítésének nyeresége, az apportálás nyeresége, továbbá a visszaírt értékvesztés csökkenti az adóalapot. Legalább 30 százalékos részesedés szerzése esetén, ha azt a szerzést követő 60 napon belül bejelentik, feltéve, hogy az eszközt legalább egy éven át folyamatosan mutatta ki a könyveiben. (az egy évet a bejelentés napjától kell számítani) Változás 2013-tól: ha a bejelentett részesedés kivezetéséhez üzleti vagy cégérték kivezetése is kapcsolódik, akkor a ráfordítás összegével módosítani kell az adóalap korrekció összegét. Adóalap-módosító tételek Tulajdonosi részesedésre visszaírt értékvesztés Nem a vállalkozás tevékenysége érdekében felmerült költség: a Ptk-ban előírt saját tőke/jegyzett tőke arány vagy a veszteség fedezetét szolgáló tőkeemelés miatti tulajdoni részesedésre elszámolt értékvesztés összege. A január elsejétől az ilyen részesedésekre visszaírt értékvesztés adóalap-csökkentő tétel. Eddig ez nem volt szabályozva!! Műemlék helyreállításának kedvezménye Felújításának költsége adóalap-csökkentő tételként vehető figyelembe A kedvezmény csak a tárgyi eszközt nyilvántartó adózónál érvényesíthető Mi tekintendő műemléknek? Lásd: évi LXIV. törvény 7. (8 és 10 pont) 64

65 Adóalap-módosító tételek Termőföldből átminősített ingatlan Az átminősítést követő 5 adóévig, ha a termőföldet a tulajdonos 5 adóéven belül szerezte (értékesítés esetén magas haszon realizálható) Adóalap növelő: (elért jövedelem szokásos eredmény) 2 Példa: Bekerülési érték: 100 Eladási ár: 1000 Tulajdonban tartás napjainak száma: 40 Megoldás: Elért jövedelem: = 900 Szokásos eredmény: 100 0, = 12 Adóalap növelő: (900 12) 2 = 1776 Vegyük észre, hogy a szokásos eredmény (12) 10 %-kal, a maradék ( = 888) pedig 30 %-kal adózik! Szokásos eredmény = bekerülési érték 0,3 % tulajdonban tartás napjai Változások a társasági adózásban Adóalap-módosító tételek Termőföldből átminősített ingatlanvagyon Az ingatlanvagyont tulajdonában tartó társaság: átminősített ingatlan értéke >mint a korrigált eszközérték 75 %-a Korrigált eszközérték: a fordulónapi mérlegben kimutatott eszközök értéke csökkentvea követelések, értékpapírok, pénzeszközök értékével tagjánál Adóalap növelő: (részesedésen elért jövedelem szokásos eredmény) 2 Szokásos eredmény = részesedés bekerülési értéke 0,3 % tulajdonban tartás napjai 65

66 Adóalap-módosító tételek Bejelentett immateriális jószág (4. 5/a. pont) Jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág szerzése, ha az adózó a szerzést követő 60 napon belül az adóhatóságnak bejelenti. Értékesítésének nyeresége, az apportálás nyeresége csökkenti az adóalapot. A kivezetésekor elszámolt veszteség (az átalakulás miatti elszámolást kivéve) növeli az adóalapot. Ha az adózó az értékesítést, apportálást megelőző egy éven túl szerezte. Immateriális jószág értékesítésének feltételes mentessége A be nem jelentett, jogdíjbevételre jogosító immateriális jószágértékesítésének, apportálásának nyeresége csökkenti az adóalapot, ha lekötött tartalékként a nyereség összegét kimutatjuk és három adóéven belül jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág szerzésére fordítjuk. Támogatás, tartós adomány Kapott igazolás alapján csökkenti az adóalapot: a közhasznú besorolással rendelkező szervezetnek nyújtott támogatás 20 százaléka A Magyar Kármentő Alapnak A Nemzeti Kulturális Alapnak A felsőoktatási intézménynek felsőoktatási támogatási megállapodás alapján nyújtott támogatás 50 százaléka A közhasznú szervezettel kötött tartós adományozási szerződés keretében nyújtott támogatás további 20 százaléka Az igénybevett kedvezmény együttes összege nem haladhatja meg az adózás előtti eredmény összegét. Az adóalap csökkentés az adózót már a tartós adományozású szerződés megkötése adóévében is megilleti. 66

67 Adóalapot módosító tételek Kisvállalkozói kedvezmény [7. (1) bekezdés zs) pont, 7. (11) (12) bekezdés) Bővült az igénybevétel lehetősége: a korábban még használatba nem vett szoftvertermékek felhasználási jogának bekerülési értékével Nem változott: az adóévben az összes kisvállalkozói kedvezmény címén igénybe vett összeg nem haladhatja meg az adózás előtti eredményt, és nem lehet több 30 millió forintnál. Létszámnövelési kedvezmény Az adóév első napján mikrovállalkozásnak minősülő adózónál a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma előző adóévhez viszonyított növekményének és az adóév első napján érvényes havi minimálbér adóévre számított összegének szorzatát. Az alkalmazás feltétele, hogy a megelőző adóévben a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma legfeljebb 5 fő és az adózónak az adóév utolsó napján nem volt az állami és/vagy önkormányzati adóhatóságnál fennálló nettó adótartozása. A létszámot 2 tizedesjegy pontossággal kell meghatározni. azon személyek figyelembe vétele nélkül, akik az alkalmazást megelőzően, de legkorábban január 1. és december 31. között az adózó kapcsolt vállalkozásánál álltak munkaviszonyban, munkaviszony jellegű jogviszonyban, személyesen közreműködő tagsági jogviszonyban, vagy tevékenységüket az adózó kapcsolt vállalkozásának minősülő egyéni vállalkozóként végezték. Az érvényesített kedvezmény adóértéke (de minimis) támogatásnak minősül. 67

68 Fejlesztési tartalék Adó évente döntési lehetőség az adózás előtti eredmény 50 % erejéig, maximum 500 M Ft fejlesztési tartalék képzésére. Feltétel:mérleg fordulónapon legyen az eredménytartalék terhére, a lekötött tartalék javára kimutatva a mérlegben. Tartalmában:előre hozott társasági adótörvény szerinti értékcsökkenés A képzés évét követő 4 adóévben fel kell használni beruházásra, a fel nem használt összeg után késedelmi pótlék fizetési kötelezettség. Fejlesztési tartalék igénybevétele beruházáshoz A fejlesztési tartalék képzése döntés, melyet dokumentálni kell. A képzést a mérleg-fordulónappal a főkönyvi könyvelésben az eredménytartalék csökkenéseként, lekötött tartalék növekedésként rögzíteni kell. (eredménytartalék emiatt átmehet mínuszba) Nagyságát a tárgyévi adózás előtti eredmény határozza meg. A Tao tv. szabálya és a számviteli törvény beruházás fogalma alapján a megképzett fejlesztési tartalékot -több éven át tartó beruházás esetén -az egyes adóévek beruházási értékének (részösszegének) megfelelően kell feloldani. Fejlesztési tartalék képzés és felhasználás önellenőrzésének számviteli kérdései. Jogutód fejlesztési tartalék felhasználásának elszámolása. Jogutód nélküli megszűnéshez kapcsolódó fejlesztési tartalékkal kapcsolatos szabályok. ( Tao tv. 16. (1) bekezdés b) pont 68

69 Mire nem használható fel a fejlesztési tartalék Nem pénzbeli, vagyoni hozzájárulásként átvett eszközre (apport), Térítés nélkül átvett eszközre, Olyan tárgyi eszközzel kapcsolatban elszámolt beruházásra, amelyre terv szerinti értékcsökkenési leírást nem lehet elszámolni, kivéve a műemlék, illetve a helyi egyedi védelem alatt álló épületet, építményt Fejlesztési tartalék felhasználás feltételei A tárgyi eszköz megvalósítás pénzügyi feltételei nincsenek meghatározva A felhasználás elszámolásának nem feltétele az eszköz üzembe helyezése A fejlesztési tartalék terhére beszerzett, előállított tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírás elszámolása az általános számviteli szabályok szerint történik, a számviteli politika előírásainak megfelelően Amennyiben az eszköz bekerülési értéke nagyobb, mint a fejlesztési tartalékként elszámolt összeg, adóalap csökkentésként csak a kettő közötti különbözet számolható el, míg növelő tételként a teljes Szt. szerinti értékcsökkenés jelenik meg a használati idő alatt Fejlesztési tartalék terhére beszerzett eszköz értékcsökkenése Bekerülési érték 50 M Ft. Fejlesztési tartalék 20 M Ft. Écs 2 % Idő Szt. tv. Tao tv. 1.év 1 M Ft 1 M Ft 2.év 1 M Ft 1 M Ft 30. év 1 M Ft 1 M Ft 30 M Ft 30 M Ft 31. Év 1 M Ft év 1 M Ft 0 69

70 A vállalkozás érdekében el nem ismert költségek köre Tao-tv. 3. számú melléklet A/ fejezet A támogatások és az adomány elhatárolása (változás már 2012-től) Társasági adóalanyok az adomány összegét annak vizsgálata nélkül számolhatják el ráfordításként, hogy a támogatott adózás előtti eredménye negatív volt-e. Az adományozott által kiállított igazolással azonban az adózónak rendelkeznie kell!! Nem adomány eseténa juttatásban részesülő félnek nem kell a beszámolót megküldeni, elegendő lesz anyilatkozat:az adózás előtti eredménye a juttatás miatti bevétel nélkül sem lett volna negatív. Nem kell vizsgálni az adózás előtti eredmény alakulását a támogatottnál Ha a támogatást közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezet nyújtja A juttatás jogszabályi rendelkezésen alapul Adomány: Tao. tv. 4. 1/a. pont A vállalkozás érdekében el nem ismert költségek köre Tao-tv. 3. számú melléklet A/ fejezet Azok a költségként, ráfordításként elszámolt összegek, amelyek nincsenek összefüggésben a vállalkozási, a bevételszerző tevékenységgel. Néhány kiemelés A K + F közvetlen költsége, ha az a vállalkozási, bevételszerző tevékenységhez nem kapcsolódik A KIVA hatálya alátartozó adózó részére nyújtott támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, ellenérték nélkül átvállalt kötelezettség, a juttatással összefüggésben ráfordításként elszámolt áfa A kiegészítő sportfejlesztési támogatás ráfordításként elszámolt összege Ellenőrzött külföldi társaságnak juttatott ellenérték ráfordításként elszámolt összege, ha az adózó nem bizonyítja, hogy a kiadás a vállalkozási tevékenységét szolgálta 70

71 De minimis támogatások Fajtái Nyilvántartási kötelezettség Adatszolgáltatás De minimis támogatások Közvetlen támogatás Támogatásról szóló döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes MNB árfolyamon Fajtái Adórendszeren belüli támogatás Átszámítás euróra Az adóbevallással érintett üzleti év utolsó napján érvényes MNB árfolyamon Nyilvántartása 3 egymást követő adóévben mennyi lehet? Fő szabály: nem haladhatja meg a 200 ezer eurót. Közúti szállítási tevékenységet végző vállalkozás esetén a 100 ezer eurót. 71

72 De minimis támogatások, adatszolgáltatás Igénybevétel jogcíme a tao. tv. alapján Mezőgazdasági csoportmentességi támogatás 1 De minimis támogatás 2 Általános csoportmentességi támogatás 3 AI. AII. Az AI.és AII.sorok egyidejű kitöltésére lehetőség nincs! Igénybevétel napja Közvetlen támogatás esetén:támogatásról szóló döntést tartalmazó okirat kelte Adórendszeren belüli támogatás esetén:a bevallás benyújtásának napja NAV sajtótájékoztatója alapján Adókedvezmények alakulása a kedvezmények típusa szerint (Mrd Ft) 72

73 Az adókedvezményeket érintő változások december 31.-ét követően: tárgyi eszköz beszerzése, előállítása céljából pénzügyi intézménytől felvett hitel után az adóévben megfizetett kamat %-áig, de legfeljebb 6 millió forintig adókedvezmény vehető igénybe. Az igénybe vett adókedvezmény összege - az adózó választásától függően - továbbra is: de minimis támogatásnak csoportmentességi rendelet szerinti támogatásnak mezőgazdasági rendelet szerinti támogatásnak minősül. Az adókedvezményeket érintő változások Látvány-csapatsport támogatása Labdarúgás Kézilabda Jégkorong Kosárlabda Vízilabda A támogatási igazolásbanszereplő összegig a támogatás éve és az azt követő 3 6. naptári évben lezárulóadóév adójából -legfeljebb az adóévi fizetendő adó 70 százalékáig adókedvezmény vehető igénybe. 73

74 Az adókedvezményeket érintő változások Látvány-csapatsport támogatása Látvány-csapatsport támogatás 2013-as évközi szigorítása! A es támogatási időszakra benyújtott, új sportfejlesztési programok támogatására vonatkozóan. Támogatás + kiegészítő sportfejlesztési támogatástis fizetni kell annak a sportági szakszövetségnek, vagy sportköztestületnek amelynek a sportágát támogatja. A kiegészítő sportfejlesztési támogatásösszege az eredeti támogatási összeg 10/19 %-ának legalább 75 %, ami nem elismert ktg! as támogatási időszak esetén még lehetett a régi szabályok szerint támogatást adni (2013. június 30-áig)!!! Látvány-csapatsport támogatása Az adókedvezmény igénybevételének feltételei: Támogatási igazolás Pénzügyi teljesítés A feltételek együttes teljesülésére van szükség 8 napon belül a megfizetés tényének bejelentése a NAV-hoz A bejelentés elmulasztása esetén igazolási kérelem benyújtásának nincs helye, az adókedvezmény elveszik. Lényeg: a támogatással elérhető adóelőny százalékról 2,5-4,75 százalékra csökkent! 74

75 Az adókedvezményeket érintő változások Látvány-csapatsport támogatása Pótlólagos kiegészítő támogatás Ha túllépjük az 500 M-s adóalapot, de csak a 10 %-os adómérték után fizettük meg a kiegészítő támogatást, akkor az adóévet követő 90 napon belül a támogatás legalább 7 %-ának megfelelő összeget kell befizetni. A szponzori vagy támogatási szerződés egy eredeti példányát 8 napon belül az országos sportági szakszövetségnek meg kell küldeni, ha a kiegészítő sportfejlesztési támogatás jogosultja nem az országos sportági szakszövetség. Előadó-művészeti szervezetek és a filmalkotás támogatásának társaságiadó-kedvezménye [22. (2), 4-5 bekezdés, 29/T. és a 29/V. (3) bekezdés] a támogatási igazolás tartalmáról A törvényi előírás részletesen rendelkezik a társaságiadó-kedvezmény igénybevételéről a támogatási igazolás kiállítására jogosult szervezetekről A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréhez hasonló szabályok alkalmazása (kiegészítő támogatás, adóalap növelés, érvényesítés időtartama) 75

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Számviteli törvény című előadás

Számviteli törvény című előadás Számviteli törvény 2014. című előadás Előadó: Botka Erika okleveles könyvvizsgáló, MSZSZE főtitkára Főbb témakörök: 2013. évközi törvény változások Kapcsolt vállalkozások Végelszámolás Devizás ügyletek

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Devizás ügyletek a. számvitelben

Devizás ügyletek a. számvitelben Devizás ügyletek a Devizás tételek számviteli kezelése számvitelben Devizás tételek számviteli kezelése Mérleghez kapcsolódó Eszközök Pénzeszközök Követelések Értékpapírok és részesedések Devizában adott

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök Pénzügyi számvitel V. előadás Követelések, pénzeszközök A követelés fogalma jogszerű teljesített elfogadott, elismert pénzben kifejezett, kifejezhető FIZETÉSI IGÉNY Tágan értelmezve A számviteli szempontból

Részletesebben

Számviteli törvény módosítása

Számviteli törvény módosítása Dr. Gróf Gabriella Évközi módosítás: 2012. évi CXLVI. törvény 2012. évi CLXXVIII. törvény Szabályok hatályba lépése 2013. 01, 01., de a rendelkezések jelentős része 2012-re is alkalmazható Mikrogazdálkodói

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R. Források

GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R. Források MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R P É N Z Ü G Y I É S S Z Á M V I T E L I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Források MÉRLEG,... év... A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15 1. FEJEZET / BEVEZETÉS 11 2. FEJEZET / ÁLLOMÁNYBAVÉTELI ÉRTÉKEK 13 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok 13 2.2 A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek 15 2.2.1 Az eszközök bekerülési értéke 15

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Eredménykimutatás II.

Eredménykimutatás II. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése V. előadás Eredménykimutatás II. Egyéb bevételek ráfordítások

Részletesebben

2. Eredménykimutatás egyéb bevétel, egyéb ráfordítás

2. Eredménykimutatás egyéb bevétel, egyéb ráfordítás 4.. Eredménytartalék 4.. Lekötött tartalék 40.000.000 1 Beruházás 4.. Kötelezettség 40.000.000 A költségnemek, egyéb bevételek és ráfordítások 2015. évi gyakorlati kérdései 2. Eredménykimutatás egyéb bevétel,

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei:

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: 1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: A/ bármely cég választhatja, ha két egymást követő üzleti évben, a fordulónapi adatok alapján három mutatóérték közül bármely kettő

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

Pénzügyi számvitel. V. Előadás Követelések, pénzeszközök

Pénzügyi számvitel. V. Előadás Követelések, pénzeszközök Pénzügyi számvitel V. Előadás Követelések, pénzeszközök A követelés fogalma jogszerű teljesített elfogadott, elismert pénzben kifejezett, kifejezhető FIZETÉSI IGÉNY Tágan értelmezve A számviteli szempontból

Részletesebben

Beruházásokhoz kapcsolódó mérlegfordulónapi nem realizált árfolyamveszteség szabályai

Beruházásokhoz kapcsolódó mérlegfordulónapi nem realizált árfolyamveszteség szabályai Beruházásokhoz kapcsolódó mérlegfordulónapi nem realizált árfolyamveszteség szabályai I. Választás évében A. Főbb szabályok Az aktív időbeli elhatárolások között halasztott ráfordításként elszámolható

Részletesebben

Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása

Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása Előadó: Vadász Iván Budapest, 2016. november 18. Tartalom: Ingyenesség fogalma Számviteli változások Időbeli elhatárolások Térítés nélkül átadott eszközök Tartozásátvállalás

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályait

Részletesebben

A/ A tulajdonos változást az utolsó közzétett beszámoló adatai alapján kell könyvelni a Kft-nél.

A/ A tulajdonos változást az utolsó közzétett beszámoló adatai alapján kell könyvelni a Kft-nél. 11/ "A" társaság (anya), melynek tagjai 25-25%-ban 2 magánszemély és 25-25%-ban két társaság. Az "A" társaság 100%-os tulajdonosa "B" társaságnak (leány). Mindkét társaság ingatlan tulajdonnal rendelkezik.

Részletesebben

Az időbeli elhatárolások mérlegtételei. Követelés jellegű, pénzbevétel lesz.

Az időbeli elhatárolások mérlegtételei. Követelés jellegű, pénzbevétel lesz. Zárási teendők 2010. Előadó: dr. Adorján Csaba egyetemi adjunktus Témakörök: Számviteli törvény 2011-es (2010-es) változásai. Időbeli elhatárolások Céltartalék képzés Év végi értékelés Értékvesztés, terven

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Eredménykimutatás II.

Eredménykimutatás II. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése V. előadás Eredménykimutatás II. Egyéb bevételek ráfordítások

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: /2015. MK/HU KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. március 17. 08 óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és fm.

Részletesebben

Kompkonzult Kft SZÁMVITEL május 6.

Kompkonzult Kft SZÁMVITEL május 6. Kompkonzult Kft SZÁMVITEL 2014 2014. május 6. 1 Beszámoló, könyvvezetés 2 lehet USD is csak az 5. üzleti évet követően változtatható devizás értékelésre az Európai Központi Bank árfolyama is választható,

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Társasági adó 2013. évi változásai

Társasági adó 2013. évi változásai Társasági adó 2013. évi változásai a 2012. évi CLXXVIII. törvény alapján S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft. FOGALMI VÁLTOZÁSOK 1 Bejelentett immateriális jószág 4. 5/a.

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VI. előadás Cash-flow kimutatás Számviteli törvény 88. (6)

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Számviteli aktualitások 2015. Vállalkozási szakterület

Számviteli aktualitások 2015. Vállalkozási szakterület (számviteli témakör) Forrás Akadémia GriffSoft Informatikai Zrt. 1041 Budapest, Görgey Artúr utca 69-71. Telefon: +36-1/450-2200, +36-62/549-100 Fax: +36-1/239-0056, +36-62/401-417 Web: www.griffsoft.hu

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-260/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. december 08. 15.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-11/2016. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2016. február 17. 15.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

MOHL. Mohl Gergely. Saját tőke. (TK 321.-360.o.) 2009. február 10.-11. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html

MOHL. Mohl Gergely. Saját tőke. (TK 321.-360.o.) 2009. február 10.-11. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html Mohl Gergely Saját tőke (TK 321.-360.o.) 2009. február 10.-11. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html I. Jegyzett tőke Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. Jegyzett, de még (-) III.

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Számviteli változások 2014. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló

Számviteli változások 2014. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló Számviteli változások 2014 Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló Releváns jogszabályok egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló 2013.

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Pénzügyi számvitel VI. előadás. Értékpapírok

Pénzügyi számvitel VI. előadás. Értékpapírok Pénzügyi számvitel VI. előadás Értékpapírok Az értékpapír fogalma Forgalomképes Okirat, amely megtestesíti a benne foglalt jogot Átruházása a jog átruházását is jelenti Nyomdai úton előállítható, vagy

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

MINTA ZÁRTHELYI DOLGOZAT II. Számvitel 2" c. tárgyból

MINTA ZÁRTHELYI DOLGOZAT II. Számvitel 2 c. tárgyból MINTA ZÁRTHELYI DOLGOZAT II. " c. tárgyból -2- Tesztkérdések (Több helyes válasz is lehetséges!) 20 pont 1. A konkrét termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz nem kapcsolódóan adott nagyvevői engedmény

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

A kapcsolt vállalkozásokat érinti: ha nem kívánják a Tao. tv. előírásai szerint az adózás előtti eredményt módosítani a különbözettel módosíthatják

A kapcsolt vállalkozásokat érinti: ha nem kívánják a Tao. tv. előírásai szerint az adózás előtti eredményt módosítani a különbözettel módosíthatják A kapcsolt vállalkozásokat érinti: ha nem kívánják a Tao. tv. előírásai szerint az adózás előtti eredményt módosítani a különbözettel módosíthatják az ügylet eredeti ellenértékét = a beszerzési értéket

Részletesebben

Magyar Asztronautikai Társaság. Kiegészítő melléklet a évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Magyar Asztronautikai Társaság. Kiegészítő melléklet a évi egyszerűsített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A Magyar Asztronautikai Társaság (a továbbiakban Társaság"), melynek székhelye 1044 Budapest, Ipari Park utca 10. főtevékenységként szakmai érdekképviseletet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Mérlegképes továbbképzés 2013

Mérlegképes továbbképzés 2013 Mérlegképes továbbképzés 2013 A könyvviteli zárlat korrekciós, helyesbítő és rendező tételei 2. rész: Értékpapírok, Pénzeszközök, Saját tőke, Kötelezettségek, Céltartalékok, Időbeli elhatárolások, Devizás

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft Adószám: 12167191-2-13 Közösségi adószám: HU12167191 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-149998 Kiegészítő melléklet Forcont Kft. 2015. Fordulónap: 2015. december

Részletesebben