ZWACK UNICUM LIKRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYRT. ÉVES RENDES KÖZGYLÉS JEGYZKÖNYV. Budapest, június 28.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZWACK UNICUM LIKRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYRT. ÉVES RENDES KÖZGYLÉS JEGYZKÖNYV. Budapest, 2012. június 28."

Átírás

1 ZWACK UNICUM LIKRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYRT. ÉVES RENDES KÖZGYLÉS JEGYZKÖNYV Budapest, június 28. 1

2 JEGYZKÖNYV Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Mköd Részvénytársaság (1095 Budapest, Soroksári út 26.) június 28-i éves rendes közgylése Közgylés helye: Közgylés elnöke: Jegyzkönyvvezet: Szavazatszámlálók: Jegyzkönyv hitelesítk: Hotel Mercure Buda 1013 Budapest, Krisztina krt Zwack Sándor, az Igazgatóság elnöke Stampfer Nagy Barbara Guttengéber György és Varga Zoltán Csorba Sándor (Diageo Holdings Netherlands B.V.) és Hans Dieter Melwisch (PZHAG) Zwack Sándor úr szeretettel köszöntötte a közgylés résztvevit, majd bemutatta az elnöki asztalnál ülket. Felkérte dr. Szecskay András urat a közgylés levezetésére. Dr. Szecskay úr megállapította, hogy a Társaság évi rendes közgylésének összehívása a jogszabályokban és az Alapszabályban elírtaknak megfelelelen megtörtént. (a) a Közgylés összehívására vonatkozó hirdetmény közzététele megtörtént; (b) a részvényesek képviseli meghatalmazásukat szabályszeren igazolták. A meghatalmazottak a vonatkozó törvényben foglaltaknak megfelel nyilatkozatokat megtették; (c) a közgylésen a Társaság által kibocsátott szavazásra jogosító 2 millió db törzsrészvénybl részvény képviselje jelent meg, amely 76,83 %-os tulajdonrészt képvisel és így a közgylés határozatképes. A vendégek és a sajtó képviselinek jelenlétéhez a részvényesek hozzájárultak. Dr. Szecskay András tájékoztatta a részvényeseket, hogy a szavazás lebonyolítása ismételten elektronikus szavazással, a HC Linear közremködésével történik. Felkérte Guttengéber György urat a szavazó berendezés használatának és a szavazás rendjének ismertetésére. Guttengéber György tájékoztatta a szavazókat, hogy az egyedi sorszámmal ellátott szavazó berendezés a tulajdoni hányadnak megfelel szavazatot generál. A határozatok mellett az IGEN szavazatok vannak, a NEM és a TARTÓZKODÁS ellenszavazatnak minsül. A szavazó berendezés megfelel mködésének ellenrzése érdekében próbaszavazást tartottak, amely során a hibátlan mködésrl megbizonyosodtak. Dr. Szecskay úr tájékoztatta a résztvevket, a közgylésrl hanganyag készül oly céllal, hogy a jegyzkönyv készítéséhez az esetleges elhallásokat késbb reprodukálni lehessen. Dr. Szecskay András felkérte és javasolta Zwack Sándor urat a közgylés levezet elnöki teendinek ellátására, Guttengéber György és Varga Zoltán urakat a szavazatok összeszámolására, Stampfer Nagy Barbarát a jegyzkönyv vezetésére, Hans Dieter Melwisch urat, a PZHAG képviseljét valamint Csorba Sándor urat a Diageo Holdings Netherlands 2

3 B.V. részvényes képviseljét pedig a jegyzkönyv hitelesítésére. A javasolt személyekkel kapcsolatban eltér indítvány, ellenvetés nem volt, a javasolt személyekre külön szavazást senki nem kért. Dr. Szecskay András ismertette a közgylési határozattervezetet és a javasolt személyek tekintetében szavazásra tette fel a kérdést. 1/ közgylési határozat (1. sz. szavazólap) A Közgylés a június 28-i évi rendes közgylés levezet elnökévé Zwack Sándor urat, szavazatszámlálóivá Guttengéber György és Varga Zoltán urakat, jegyzkönyvvezetjévé Stampfer Nagy Barbarát, a jegyzkönyv hitelesítivé pedig Hans Dieter Melwisch urat, a PZHAG részvényes képviseljét, valamint Csorba Sándor urat, a Diageo Holdings Netherlands B.V. részvényes képviseljét megválasztotta. Szavazati arány: 98,84% Leadott szavazatok száma: Szavazatok által képviselt alaptke részesedés 76,29 % Határozat melletti igen szavazat: Határozat elleni nem szavazat: 53 Tartózkodás: Dr. Szecskay András úr ismertette a Közgylés napirendjét, mely megegyezett a közzétett hirdetményben és a kiküldött meghívóban ismertetett napirenddel. Az els négy pont összevont tárgyalását javasolta, hiszen ezek szorosan összefüggnek egymással, az esetlegesen felmerül kérdéseket kérte a 4. pont végén feltenni. (1) AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁMOLÓJA A ÁPRILIS 1-TL MÁRCIUS 31-IG TARTÓ ÜZLETI ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL, AZ ÉVES BESZÁMOLÓ ISMERTETÉSE Dr. Szecskay András felkérte Frank Odzuck vezérigazgató urat a március 31-én végzd üzleti év gazdálkodásáról szóló éves beszámoló ismertetésére. Frank Odzuck vezérigazgató úr ismertette a Társaság április 1-tl március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására vonatkozó részletes Igazgatósági beszámolót. Ezt követen Guttengéber György úr, a Társaság controlling vezetje ismertette a Társaság április 1-tl március 31-ig tartó üzleti évi Éves Beszámolóját, illetve az annak részét képez mérleget és eredménykimutatást. A részvényesek az Éves jelentést nyomtatott formában kézhez kapták. (2) A KÖNYVVIZSGÁLÓ JELENTÉSE A PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. nevében Róka Nikoletta könyvvizsgáló ismertette a Zwack Unicum Nyrt. magyar számviteli szabályok szerint elkészített

4 március 31-i mérlegének és a április 1-tl március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásának könyvvizsgálói jelentését. A PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. partnere Hegedsné Szcs Márta ismertette a nemzetközi számviteli szabályok szerint elkészített könyvvizsgálói jelentést. Mindkét jelentésben megállapítást nyert, hogy a mind a magyar, mind a nemzetközi beszámoló megbízható és valós képet ad a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérl, így azokat elfogadásra javasolták a Közgylésnek. (3) A FELÜGYEL BIZOTTSÁG JELENTÉSE, AMELY MAGÁBAN FOGLALJA AZ AUDIT BIZOTTSÁG JELENTÉSÉT IS Dr. Hubertine Underberg-Ruder asszony, a Felügyel Bizottság elnöke ismertette a Felügyel Bizottság jelentését, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is. A Felügyel Bizottság és az Audit Bizottság elemezte és egyhangúlag jóváhagyásra javasolta a közgylés számára az Igazgatóság által elkészített éves beszámolót. A Felügyel Bizottság egyetértett az osztalékra vonatkozó javaslattal, a Felels Társaságirányítási jelentéssel, és jóváhagyásra terjesztette a közgylés elé. Dr. Hubertine Underberg-Ruder asszony az Igazgatóságnak, a vezetségnek és minden dolgozónak köszönetet mondott, amiért a válság ellenére is jelents eredményt ért el a Társaság. (4) A FELELS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉS JÓVÁHAGYÁSA Dr. Szecskay András ismertette a BÉT ajánlásai alapján elkészített Felels Társaságirányítási Jelentést. A határozati javaslatok ismertetése eltt Dr. Szecskay András felkérte a részvényeseket, hogy az Igazgatóság beszámolójával, a mérleggel és eredménykimutatással, illetve a Felügyel Bizottság és a könyvvizsgáló jelentésével vagy a Felels Társaságirányítási Jelentéssel kapcsolatos kérdéseiket és észrevételeiket tegyék meg. Ezután következett a határozatok meghozatala: Dr. Szecskay András szavazásra tette fel a határozati javaslatot az Igazgatóság beszámolójának elfogadása tárgyában. 2/ közgylési határozat (2. sz. szavazólap) A Közgylés elfogadta a Társaság Igazgatóságának a Társaság április 1-tl március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését. Szavazati arány: 99,97% Leadott szavazatok száma: Szavazatok által képviselt alaptke részesedés 76,70 % 4

5 Határozat melletti igen szavazat: Határozat elleni nem szavazat: 67 Tartózkodás: 470 Dr. Szecskay András szavazásra tette fel a határozati javaslatot a könyvvizsgáló beszámolójának elfogadása tárgyában. 3/ közgylési határozat (3. sz. szavazólap) A Közgylés elfogadta a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft., mint a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság április 1-tl március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására és a vonatkozó Éves Beszámolójára vonatkozó jelentését. Szavazati arány: 99,87% Leadott szavazatok száma: Szavazatok által képviselt alaptke részesedés 76,62 % Határozat melletti igen szavazat: Határozat elleni nem szavazat: 361 Tartózkodás: Dr. Szecskay András szavazásra tette fel a határozati javaslatot a Felügyel Bizottság beszámolójának - amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is - elfogadása tárgyában. 4/ közgylési határozat (4. sz. szavazólap) A Közgylés elfogadta a Társaság Felügyel Bizottságának a Társaság április 1-tl március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését, mely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is. Szavazati arány: 99,95% Leadott szavazatok száma: Szavazatok által képviselt alaptke részesedés 76,73 % Határozat melletti igen szavazat: Határozat elleni nem szavazat: 425 Tartózkodás: 405 Dr. Szecskay András szavazásra tette fel a határozati javaslatot a Felels Társaságirányítási Jelentés elfogadása tárgyában. 5

6 5/ közgylési határozat (5. sz. szavazólap) A Közgylés elfogadta a Társaság Igazgatóságának, a Felügyel Bizottság által jóváhagyott - a Társaság április 1-tl március 31-ig tartó üzleti évével kapcsolatos - Felels Társaságirányítási Jelentését. Szavazati arány: 99,86% Leadott szavazatok száma: Szavazatok által képviselt alaptke részesedés 76,69 % Határozat melletti igen szavazat: Határozat elleni nem szavazat: 81 Tartózkodás: (5) HATÁROZAT A ÁPRILIS 1-TL MÁRCIUS 31-IG TARTÓ ÜZLETI ÉVI ADÓZOTT EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁRÓL Dr. Szecskay András felkérte Dr. Rudolf Kobatsch urat, ismertesse az igazgatóság javaslatát az eredmény felhasználására. Dr. Rudolf Kobatsch bejelentette, hogy az Igazgatóság a Társaság adózott eredményébl Ft (azaz egymilliárdnyolcszázharmincegymillió-ötszázezer Ft) osztalék kifizetését javasolja. Ez részvényenként bruttó 900 Ft-nak felel meg. Guttengéber György ismertette az osztalék kifizetésére és az adó levonására vonatkozó szabályokat. Az adó mértéke a magánszemélyek esetében 16 %, kivétel ez alól a Tartós Befektetési Számlán tartott osztalék, ebbl nem kerül levonásra adó. Jogi személyek 0 %-kal adóznak. Dr. Szecskay András felkérte a részvényeseket, hogy az eredmény felhasználására vonatkozó kérdéseiket és észrevételeiket tegyék meg. Hozzászólás, kérdés nem volt. Dr. Szecskay András úr kérte, hogy a részvényesek szavazataikat az eredmény felosztására vonatkozó javaslat jóváhagyása tárgyában tegyék meg. 6/ közgylési határozat (6. sz. szavazólap) A Közgylés jóváhagyta a Társaság Igazgatósága által elterjesztett eredmény-felosztási javaslatot, amely alapján a Társaság az adózott eredménybl Ft (azaz egymilliárd-nyolcszázharmincegymillió-ötszázezer Ft) osztalék kifizetését határozta el, azzal, hogy a fennmaradó Ft az eredménytartalékba kerül. A Közgylés meghagyta az Igazgatóságnak, hogy gondoskodjék az osztalék részvényarányos kifizetésérl a Társaság Részvénykönyvében augusztus 17-én nyilvántartott részvényesek részére. Az osztalékfizetés augusztus 27-én kezddik. Szavazati arány: 98,86% 6

7 Leadott szavazatok száma: Szavazatok által képviselt alaptke részesedés 76,72 % Határozat melletti igen szavazat: Határozat elleni nem szavazat: 21 Tartózkodás: (6) A ÁPRILIS 1-TL MÁRCIUS 31-IG TARTÓ ÜZLETI ÉVI MÉRLEGET MAGÁBAN FOGLALÓ ÉVES BESZÁMOLÓ JÓVÁHAGYÁSA Dr. Szecskay András úr ismertette a határozattervezetet, mely a Társaság március 31-én végzd üzleti évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli elírások alapján elkészített Éves Beszámoló jóváhagyására vonatkozik. Dr. Szecskay András úr kérte, hogy a részvényesek szavazataikat a fenti határozat tárgyában tegyék meg. A szavazást követen Szecskay András úr ismertette a szavazás eredményét. 7/ közgylési határozat (7. sz. szavazólap) A Közgylés jóváhagyta a Társaság április 1-tl március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli elírások alapján elkészített éves beszámolóját, amely tartalmazza a április 1-tl március 31-ig tartó üzleti évi auditált mérleget egyez eft mérlegfösszeg eszköz és forrásoldallal, valamint az eredménykimutatást eft mérleg szerinti eredménnyel, az alábbi f adatokkal: MÉRLEG: ZWACK UNICUM NYRT. Eszközök: ezer Ft Befektetett eszközök ebbl: Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök ebbl: Készletek Követelések Értékpapírok 0 Pénzeszközök Aktív idbeli elhatárolások Eszközök összesen Források: Saját tke ebbl: Jegyzett tke Tketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény

8 Céltartalékok Kötelezettségek Passzív idbeli elhatárolások Források összesen EREDMÉNYKIMUTATÁS: ezer Ft Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmény értéke Egyéb bevételek Anyagjelleg ráfordítások Személyi jelleg ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi mveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli eredmény Adózás eltti eredmény Adózott eredmény Fizetett osztalék Mérleg szerinti eredmény Szavazati arány: 99,92% Leadott szavazatok száma: Szavazatok által képviselt alaptke részesedés 76,73 % Határozat melletti igen szavazat: Határozat elleni nem szavazat: 435 Tartózkodás: 765 (7) A ZWACK UNICUM NYRT ÁPRILIS 1-TL MÁRCIUS 31-IG TARTÓ ÜZLETI ÉVI, A NEMZETKÖZI SZÁMVITELI STANDARDOK (IFRS) SZERINTI BESZÁMOLÓJÁNAK JÓVÁHAGYÁSA Dr. Szecskay András úr kérte, hogy a részvényesek szavazataikat a fenti határozat tárgyában tegyék meg. A szavazást követen Szecskay András úr ismertette a szavazás eredményét. 8/ közgylési határozat (8. sz. szavazólap) A Közgylés jóváhagyta a Zwack Unicum Nyrt április 1-tl március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására vonatkozó, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) alapján készített beszámolóját az alábbi f adatokkal: Mérleg: Zwack Unicum Nyrt. 8

9 Eszközök: millió Ft Befektetett eszközök ebbl: Tárgyi eszközök Immateriális javak 123 Göngyölegek 25 Részesedések 18 Hosszú lejáratú követelések 39 Halasztott adóaktíva 140 Forgóeszközök ebbl: Készletek Vevk és egyéb követelések Pénzeszközök Eszközök összesen Források: Saját tke ebbl: Jegyzett tke Tketartalék 165 Eredménytartalék Hosszú lejáratú kötelezettségek 320 ebbl: egyéb kötelezettségek 320 céltartalékok 0 Rövid lejáratú kötelezettségek ebbl: szállítók és egyéb kötelezettségek céltartalékok 54 Források összesen

10 Eredménykimutatás: millió Ft Nettó árbevétel jövedéki adó után Mködési költségek és ráfordítások ebbl: Anyagköltség és anyagjelleg ráfordítások Személyi jelleg ráfordítások Értékcsökkenési leírás 666 Egyéb mködési költségek és ráfordítások Egyéb mködési bevételek 822 Üzemi eredmény Nettó pénzügyi eredmény 279 Adózás eltti eredmény Társasági adó 472 Adózott eredmény Szavazati arány: 99,91% Leadott szavazatok száma: Szavazatok által képviselt alaptke részesedés 76,71 % Határozat melletti igen szavazat: Határozat elleni nem szavazat: 435 Tartózkodás: 999 A szavazást követen Dr. Szecskay úr a következ napirendi pont tárgyalására tért át. (8) A IGAZGATÓSÁG ÉS A FELÜGYEL BIZOTTSÁG TAGJAI DÍJAZÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA Dr. Szecskay András a Felügyel Bizottság és az Igazgatóság tagjai díjazásának megállapítására olvasta fel az Igazgatóság javaslatát, ami az elz éves rendes közgylésen jóváhagyott összeghez képest egységesen 100 ezer Ft/f összeggel emelt díjazást tartalmaz. A szavazást követen Szecskay András úr ismertette a szavazás eredményét. 9/ közgylési határozat (9. sz. szavazólap) A Közgylés jóváhagyta az Igazgatóság és a Felügyel Bizottság tagjainak díjazását a április 1-tl március 31-ig tartó évre az alábbiak szerint: Igazgatóság elnöke: Igazgatóság elnökhelyettese: Igazgatóság tagjai: Felügyel Bizottság elnöke: Felügyel Bizottság elnökhelyettese: 3,4 MFt 2,8 MFt 2,2 MFt 3,4 MFt 2,8 MFt 10

11 Felügyel Bizottság tagjai: 2,2 MFt Szavazati arány: 99,72% Leadott szavazatok száma: Szavazatok által képviselt alaptke részesedés 76,72 % Határozat melletti igen szavazat: Határozat elleni nem szavazat: 959 Tartózkodás: (9) IGAZGATÓSÁGI, FELÜGYEL ÉS AUDIT BIZOTTSÁGI TAGOK VÁLASZTÁSA Dr. Szecskay András tájékoztatta a közgylés résztvevit, hogy az igazgatósági és felügyel bizottsági tagok körében személyi változások történtek. Dr. Rudolf Kobatsch úr június 27-i hatállyal lemondott igazgatósági tagságáról, hogy a jövben a Felügyel Bizottságban végezzen aktív tevékenységet. Dr. Szecskay András úr kérte, hogy a részvényesek szavazataikat a határozati javaslat tárgyában tegyék meg. A szavazásokat követen Szecskay András úr ismertette a szavazás eredményét. 10/ közgylési határozat (10. sz. szavazólap) A Közgylés tudomásul vette Dr. Rudolf Kobatsch úr (anyja neve: Eleonore Kobatsch szül. Reisinger; lakcím: A-3021 Pressbaum, Hauptstrasse 63, Ausztria) lemondását az Igazgatóságban betöltött tagságáról június 27-i hatállyal. A közgylés Dr. Rudolf Kobatsch úr részére az igazgatósági tagságával kapcsolatban a felmentvényt megadta. Szavazati arány: 99,95% Leadott szavazatok száma: Szavazatok által képviselt alaptke részesedés 76,70 % Határozat melletti igen szavazat: Határozat elleni nem szavazat: 337 Tartózkodás: 418 Dr. Szecskay András bejelentette, hogy a Peter Zwack & Consorten HAG az Igazgatóság új tagjaként Wolfgang Spiller urat jelöli, majd felkérte dr. Rudolf Kobatsch urat az új tag bemutatására. Dr. Rudolf Kobatsch megköszönte, hogy elfogadták lemondását és megadták neki a felmentvényt, majd bemutatta Wolfgang Spiller urat. Wolfgang Spiller úr 1967-ben született Bécsben, osztrák állampolgár és Bécs közelében él. Spiller úr a bécsi egyetemen üzletgazdaságtanból szerezte diplomáját. A pénzügyi ágazatban 11

12 kezdte munkásságát, majd 11 évet töltött egy nagy nemzetközi vállalat pénzügyi és kereskedelmi igazgatóságán. Spiller úr dolgozott Bécsben, Varsóban, Londonban és Frankfurtban is. A Schlumberger AG bécsi kirendeltségén 5 évvel ezeltt kezdte a munkásságát, jelenleg a pénzügyi vezérigazgató-helyettesi pozíciót tölti be. Mi a Schlumbergernél meg vagyunk gyzdve arról, hogy Spiller úr nagyon pozitív szerepet tölthet be a Zwack Unicum Nyrt. igazgatóságában. Dr. Szecskay András megköszönte a bemutatást, nem lévén kérdés illetve megjegyzés, szavazásra tette fel a határozati javaslatot. 11/ közgylési határozat (11. sz. szavazólap) A Közgylés az igazgatóság tagjává választotta Wolfgang Spiller urat (anyja neve: Ilse Althaler, lakcíme: 2380 Perchtoldsdorf, Herzogbergstrasse 18, Ausztria) a június 28-tól július 31-ig terjed idtartamra. Szavazati arány: 98,67% Leadott szavazatok száma: Szavazatok által képviselt alaptke részesedés 76,66 % Határozat melletti igen szavazat: Határozat elleni nem szavazat: Tartózkodás: A szavazás lezárulta után dr. Szecskay András jelezte, hogy Gerd Peskes úr június 27-i hatállyal lemondott felügyel bizottsági és ezzel együtt audit bizottsági tagságáról. Gerd Peskes úr a részvénytársaság megalakulása óta segítette a Felügyel Bizottság munkáját. Dr. Hubertine Underberg-Ruder asszony személyes érintettségét fejtette ki Peskes úr lemondásával kapcsolatban. Mint említette, 12 éves kora óta ismeri mind t, mind Zwack Péter urat. Kiemelte, hogy a 25 éve a cégnél dolgozó Gerd Peskes úr nélkül ma nem lenne Zwack Unicum Nyrt., ha munkáját nem kezdi el a cég érdekében már jóval a Zwack Unicum megalakulása eltt. Példa értéknek nevezte Peskes úr megoldás-orientált munkáját, szerteágazó tudását. Gondolkodásmódja és tevékenysége is a hosszú távú célok megvalósítását tükrözte. Célirányosan, az értékek szem eltt tartásával dolgozott mindig. Rámutatott, hogy ezt a példát kell követnünk mindannyiunknak, akik a Zwack Unicum Nyrtnél dolgozunk. Végül elköszönt Gerd Peskes úrtól és köszönetet mondott neki az elmúlt 25 év munkájáért. Dr. Szecskay András úr kérte, hogy a részvényesek szavazataikat Gerd Peskes úr lemondásának elfogadása tárgyában tegyék meg. A szavazásokat követen Szecskay András úr ismertette a szavazás eredményét. 12

13 12/ közgylési határozat (12. sz. szavazólap) A Közgylés tudomásul vette Gerd Peskes úr (anyja neve: Luise Peskes szül. Holterman; lakcím: D-4300 Essen-Bredeney 17, Im Riek, Németország) lemondását a felügyel és ezzel együtt az audit bizottságokban betöltött tagságáról június 27-i hatállyal. A közgylés Gerd Peskes úr részére a felügyel és audit bizottsági tagságával kapcsolatban a felmentvényt megadta. Szavazati arány: 99,96% Leadott szavazatok száma: Szavazatok által képviselt alaptke részesedés 76,65 % Határozat melletti igen szavazat: Határozat elleni nem szavazat: 24 Tartózkodás: 609 Rory John O Keeffe úr egyéb elfoglaltsága miatt június 27-i hatállyal lemondott Felügyel bizottsági tagságáról. Dr. Szecskay András úr kérte, hogy a részvényesek szavazataikat Rory John O Keeffe lemondásának elfogadása tárgyában tegyék meg. A szavazásokat követen dr. Szecskay András úr ismertette a szavazás eredményét. 13/ közgylési határozat (13. sz. szavazólap) A Közgylés tudomásul vette Rory John O Keeffe úr (anyja neve: Ursula Ann Desmond; lakcím: Unit 221, Roskina, Angelovo Village, Krasnogorsky Region, Moscow, Russia, ) lemondását a Felügyel Bizottságban betöltött tagságáról június 27-i hatállyal. A közgylés Rory John O Keeffe úr részére a felügyel bizottsági tagságával kapcsolatban a felmentvényt megadta. Szavazati arány: 99,94% Leadott szavazatok száma: Szavazatok által képviselt alaptke részesedés 76,64 % Határozat melletti igen szavazat: Határozat elleni nem szavazat: 129 Tartózkodás: 830 Dr. Rudolf Kobatsch úr a jövben nem igazgatósági, hanem felügyel bizottsági tagként fogja segíteni a Társaság igazgatóságának munkáját. Dr. Szecskay András úr kérte, hogy a részvényesek szavazataikat Dr. Rudolf Kobatsch úr Felügyel bizottsági taggá választásának tárgyában tegyék meg. A szavazásokat követen Szecskay András úr ismertette a szavazás eredményét. 13

14 14/ közgylési határozat (14. sz. szavazólap) A Közgylés a felügyelbizottság tagjává választotta Dr. Rudolf Kobatsch urat (anyja neve: Eleonore Kobatsch szül. Reisinger; lakcím: A-3021 Pressbaum, Hauptstrasse 63, Ausztria) a június 28-tól július 31-ig terjed idtartamra. Szavazati arány: 99,95% Leadott szavazatok száma: Szavazatok által képviselt alaptke részesedés 76,54 % Határozat melletti igen szavazat: Határozat elleni nem szavazat: 165 Tartózkodás: 641 A Diageo Holdings Netherlands B.V. a Felügyel Bizottság új tagjaként Stephen Charles Morley urat jelöli. Jamie Anderson bemutatta Stephen Charles Morley urat, aki már korábban, a közötti idszakban is tevékenykedett a Zwack Felügyel Bizottságában. Stephen Charles Morley úr jelenleg a Diageo Oroszország és Kelet-Európa ügyvezet igazgatója. Már 30 éve a Diageonál dolgozik, korábban dél-amerikai, ázsiai és afrikai területeken látott el hasonló feladatokat. vezette a Johnny Walker Keep Walking kampányát, valamit vezetje volt a Whiskey és Luxus Italok Divíziójának. Anderson úr kérte a részvényeseket, hogy köszöntsék újra Morley urat a Zwacknál. Dr. Szecskay András úr kérte, hogy a részvényesek szavazataikat Stephen Charles Morley úr Felügyel bizottsági taggá választásának tárgyában tegyék meg. A szavazásokat követen Szecskay András úr ismertette a szavazás eredményét. 15/ közgylési határozat (15. sz. szavazólap) A Közgylés a felügyelbizottság tagjává választotta Stephen Charles Morley urat (anyja neve: Jill Eames, lakcíme: Oakdene, Oaklane, Seven Oaks, Kent, Egyesült Királyság, TN131UH) a június 28-tól július 31-ig terjed idtartamra. Szavazati arány: 98,82% Leadott szavazatok száma: Szavazatok által képviselt alaptke részesedés 76,60 % Határozat melletti igen szavazat: Határozat elleni nem szavazat: 186 Tartózkodás: Dr. Rudolf Kobatsch úr június 28-i hatállyal a Felügyel Bizottság tagjaként végez aktív tevékenységet, a Társaság igazgatósága az Audit bizottsági munkára is felkéri. 14

15 Dr. Szecskay András úr kérte, hogy a részvényesek szavazataikat a Dr. Rudolf Kobatsch úr Audit bizottsági taggá választásának tárgyában tegyék meg. A szavazásokat követen Szecskay András úr ismertette a szavazás eredményét. 16/ közgylési határozat (16. sz. szavazólap) A Közgylés az audit bizottság tagjává választotta Dr. Rudolf Kobatsch urat (anyja neve: Eleonore Kobatsch szül. Reisinger; lakcím: A-3021 Pressbaum, Hauptstrasse 63, Ausztria) a június 28-tól július 31-ig terjed idtartamra. Szavazati arány: 99,95% Leadott szavazatok száma: Szavazatok által képviselt alaptke részesedés 76,61 % Határozat melletti igen szavazat: Határozat elleni nem szavazat: 532 Tartózkodás: 280 (10) A KÖNYVVIZSGÁLÓ VÁLASZTÁSA ÉS DÍJAZÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA A Társaság könyvvizsgálatát a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. végzi évek óta. A Társaság elégedett a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. munkájával, ezért az Igazgatóság a további bizalom jeleként a megbízás meghosszabbítását és Róka Nikoletta, mint személyében is felels könyvvizsgáló valamint a személyében felels könyvvizsgáló helyettesítésére - tartós távolléte esetére - kijelölt helyettes könyvvizsgálóként Szabados Szilvia újraválasztását javasolja a július 31-ig terjed idtartamra. Dr. Szecskay András úr kérte, hogy a részvényesek szavazataikat a fenti határozati javaslat tárgyában tegyék meg. A szavazást követen Szecskay András úr ismertette a szavazás eredményét. 17/ közgylési határozat (17. sz. szavazólap) A Közgylés a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-t (címe: H-1077 Budapest, Wesselényi utca 16., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: , természetes személy könyvvizsgáló: Róka Nikoletta, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: ; a személyében felels könyvvizsgáló helyettesítésére - tartós távolléte esetére - kijelölt helyettes könyvvizsgáló: Szabados Szilvia, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: ) a Társaság könyvvizsgálójaként újraválasztotta a július 31-ig terjed idtartamra. A közgylés felhatalmazást adott az Igazgatóság részére, hogy a szerzdést a könyvvizsgálóval megkösse. Szavazati arány: 98,77% Leadott szavazatok száma: Szavazatok által képviselt alaptke részesedés 76,57 % Határozat melletti igen szavazat:

16 Határozat elleni nem szavazat: 676 Tartózkodás: A következ határozati javaslat a könyvvizsgáló díjázásának megállapítására vonatkozik. A Közgylés a április 1-tl március 31-ig terjed üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálói teendk ellátásáért forint + ÁFA összegben javasolja a PricewaterhouseCoopers Kft. (székhelye: H-1077 Budapest, Wesselényi utca 16., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: ,) könyvvizsgálói díjazását megszavazni, amely magában foglalja a április 1-tl március 31-ig terjed üzleti évi éves beszámoló magyar számviteli törvény és a nemzetközi sztenderdek (IFRS) szerinti auditálását is. Dr. Szecskay András úr kérte, hogy a részvényesek szavazataikat a fenti határozati javaslat tárgyában tegyék meg. A szavazást követen Szecskay András úr ismertette a szavazás eredményét. 18/ közgylési határozat (18. sz. szavazólap) A Közgylés a április 1-tl március 31-ig terjed üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálói teendk ellátásáért forint + ÁFA összegben jóváhagyta a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (székhelye: H-1077 Budapest, Wesselényi utca 16., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: ,) könyvvizsgálói díjazását, amely magában foglalja a április 1-tl március 31-ig terjed üzleti évi éves beszámoló magyar számviteli törvény és a nemzetközi sztenderdek (IFRS) szerinti auditálását is. Szavazati arány: 98,71% Leadott szavazatok száma: Szavazatok által képviselt alaptke részesedés 76,59 % Határozat melletti igen szavazat: Határozat elleni nem szavazat: Tartózkodás: (11) AZ IGAZGATÓSÁG FELHATALMAZÁSA AZ ALAPTKE FELEMELÉSÉRE VISSZAVÁLTHATÓ LIKVIDÁCIÓS ELSBBSÉGI RÉSZVÉNYEK KIBOCSÁTÁSA ÚTJÁN Az Igazgatóság javasolja a tisztelt Közgylésnek, hogy adjon felhatalmazást a Társaság igazgatóságának az alaptke felemelésére június 28. napjától számított öt (5) évig egy vagy több részletben, összesen legfeljebb darab (ideértve a jelenleg kibocsátott visszaváltható likvidációs elsbbségi részvényeket is), kizárólag visszaváltható likvidációs elsbbségi részvény zártkör kibocsátása útján. A legmagasabb összeg, amellyel az Igazgatóság összesen (azaz akár egy, akár több részletben) felemelheti a Társaság alaptkéjét Ft azaz kettszázmillió forint (ideértve a már kibocsátott visszaváltható likvidációs elsbbségi részvények által képviselt 16

17 alaptkét is). A visszaváltható likvidációs elsbbségi részvények kibocsátási ára azok névértéke, azaz Ft (egyezer forint) lehet. Az Igazgatóság szükség szerint legyen jogosult a jelen határozati javaslat szerinti alaptke-emeléssel(ekkel) kapcsolatban a jegyzési elsbbséget kizárni illetve korlátozni. Az Igazgatóság ezen alaptke felemelési jogát csak akkor gyakorolhatja, ha rendelkezésre áll a Felügyelbizottság elzetes írásbeli hozzájárulása. Az Igazgatóság a Közgylés felhatalmazását kérte arra is, hogy a nevezett részvények jövbeli kibocsátása során a részvényesek részvény jegyzéssel kapcsolatos elsbbségi jogát az igazgatóság kizárhassa ill. korlátozhassa. A likvidációs elsbbségi részvényeket továbbra is a menedzsment ösztönzésére szeretné felhasználni a Társaság. Fentiekhez több részvényesi hozzászólás is érkezett: Részvényesi kérdés: Az elterjesztésben Ön úgy indított, hogy alaptke emelés lesz, ugyanakkor a befejez mondatban azt mondta, hogy a 2007-ben jóváhagyott keret megújítása. Ez azt jelenti, hogy akkor ezt a keretet valamikor meg kellett volna újítani, errl viszont nincs tudomásom. Dr. Szecskay András válasza: A keret megsznt magától, mivel az idtartam letelt, mely idtartam rendelkezésére állt az igazgatóságnak, hogy az 5 év alatt ilyen mértékben emelje fel nem közgylési, hanem igazgatósági határozattal az alaptkét. Erre egy alkalommal sor került, akkor a részvénycsomagban a társaság három vezet tisztségviselje volt jogosult az akkor kibocsátott részvénycsomagra. Ezt a keretet az idtartam lejártára tekintettel kell megújítani illetve a felhatalmazást kell megadni az igazgatóságnak, ami felhatalmazás nem jelent mást, minthogy az igazgatóság a legjobb belátása és döntése szerint határoz arról, ha szükségesnek látja, hogy felemeli e az alaptkét és ennek keretében kibocsátja e azt a részvénycsomagot, ami ugyancsak a menedzsment ösztönzésére vonatkozik. Tehát ez egy elvi felhatalmazás, hogy ne kelljen ennek érdekében közgylést összehívni, hanem ebben a kérdésben az igazgatóság legyen jogosult dönteni. Remélem, hogy a válaszom kielégít volt a feltett kérdésre vonatkozóan, de ha szükséges közgylés után szívesen elmondom részletesebben is. Részvényesi kérdés: Melyik mérlegsoron jelentkezik ez a kivezetés? Hányas mérlegsoron és melyik évben? Guttengéber György válasza: Azt hiszem, félre tetszik érteni, kivezetésrl nincs szó. 5 éve született egy teljesen hasonló határozat ez egy elvi lehetséget adott azon praktikus okokból, hogy az igazgatóságnak ne kelljen közgylést összehívni ezen részvénykibocsátás miatt. Határozott idre, 5 évre szólt ez a felhatalmazás, összesen db-ra, melybl darab lett kibocsátva. Most ugyanennek az elvi lehetségnek a meghosszabbítása történik, nincs mit kivezetni. Mérleget ez akkor fog érinteni, ha az igazgatóság úgy dönt, hogy lehetséget ad új részvény jegyzésére. Ekkor a jegyzett tke annyival fog megemelkedni, amennyirl igazgatósági határozat születik. annyival lehet megemelni a jegyzett tkét, amihez a likvidációs többségi részvény lesz, tehát szavazati joggal nem jár, csak osztalékra jogosít. Részvényesi kérdés: Ha most tkét emel, tkét nem lehet emelni könyvelés nélkül? Dr. Szecskay András válasza: Asszonyom, bocsásson meg hogy félbeszakítom, nem emelünk most tkét, egy elvi felhatalmazást ad a közgylés az igazgatóság részére, ha az igazgatóság él ezzel a lehetséggel az elkövetkezend 5 évben, akkor ezt határozati 17

18 formában a társaság közleményeiben tájékoztatni fogja a részvényeseket, ma csak egy elvi felhatalmazásról dönt a közgylés. Részvényesi kérdés: A jövben is a könyvelési szabályok szerint ez hol fog mutatkozni? Guttengéber György válasza: Ha megtörténik a tkeemelés, akkor a jegyzett tkéje a cégnek ennyivel meg fog emelkedni és természetesen az érintett igazgatók akik lejegyzik a részvényeket meg fogják vásárolni ezeket a részvényeket, azaz a névértékét kifizetik a részvényeknek, ennyivel a pénzeszközei is emelkedni fognak a Társaságnak. Ez a folyamata, így történt egyébként a darab kibocsátásakor is. Dr. Szecskay András megköszönte a részvényesek kérdéseit melyek tisztázása érthetbbé tette a társaság szándékait - és kérte, hogy a részvényesek szavazataikat a fenti határozati javaslat tárgyában tegyék meg. A szavazást követen Szecskay András úr ismertette a szavazás eredményét. 19/ közgylési határozat (19. sz. szavazólap) A Társaság közgylése felhatalmazta a Társaság Igazgatóságát, hogy június 28. napjától számított öt (5) évig jogosult a Társaság alaptkéjét egy vagy több részletben, összesen legfeljebb darab (ideértve a jelenleg kibocsátott visszaváltható likvidációs elsbbségi részvényeket is), kizárólag visszaváltható likvidációs elsbbségi részvény zártkör kibocsátása útján felemelni. A legmagasabb összeg, amellyel az Igazgatóság összesen (azaz akár egy, akár több részletben) felemelheti a Társaság alaptkéjét Ft azaz kettszázmillió forint (idértve a már kibocsátott visszaváltható likvidációs elsbbségi részvények által képviselt alaptkét is). A visszaváltható likvidációs elsbbségi részvények kibocsátási ára azok névértéke, azaz Ft (egyezer forint) lesz. Az Igazgatóság szükség szerint jogosult a jelen határozat szerinti alaptke-emeléssel(ekkel) kapcsolatban a jegyzési elsbbséget kizárni illetve korlátozni. Az Igazgatóság ezen alaptke felemelési jogát csak akkor gyakorolhatja, ha rendelkezésre áll a Felügyelbizottság elzetes írásbeli hozzájárulása. Szavazati arány: 99,87% Leadott szavazatok száma: Szavazatok által képviselt alaptke részesedés 76,62 % Határozat melletti igen szavazat: Határozat elleni nem szavazat: Tartózkodás: 685 (12) HATÁROZAT A VISSZAVÁLTHATÓ LIKVIDÁCIÓS ELSBBSÉGI RÉSZVÉNYEKKEL KAPCSOLATOS JEGYZÉSI ELSBBSÉG KIZÁRÁSÁRÓL Dr. Szecskay András kérte, hogy a részvényesek szavazataikat a visszaváltható likvidációs elsbbségi részvényekre vonatkozóan a részvényesek jegyzési elsbbségi jog gyakorlásának kizárása tárgyában tegyék meg. A szavazást követen Szecskay András úr ismertette a 18

19 szavazás eredményét. 20/ közgylési határozat (20. sz. szavazólap) A Közgylés az Igazgatóság írásbeli elterjesztése alapján az Igazgatóság által a fenti 19/ közgylési határozatban foglalt felhatalmazás alapján zártkören kibocsátandó, valamennyi visszaváltható likvidációs elsbbségi részvényekkel kapcsolatban a jegyzési elsbbségi jog gyakorlását kizárta. Szavazati arány: 99,91% Leadott szavazatok száma: Szavazatok által képviselt alaptke részesedés 76,55 % Határozat melletti igen szavazat: Határozat elleni nem szavazat: 798 Tartózkodás: 583 (13) AZ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA ÉS KIEGÉSZÍTÉSE A gazdasági társaságokról szóló törvény újabb módosítása ez évben is szükségessé tette a Társaság Alapszabályának módosítását. Dr. Szecskay András úr ismertette a változásokat, majd a határozati javaslatot. Az Alapszabály 5.13 pontjában a jogszabállyal összhangba kell hozni a részvények tzsdérl történ kivezetésével kapcsolatos rendelkezéseket. A Társaság természetesen nem készül kivezetni részvényeit a Budapesti Értéktzsdérl. A Társasági törvény újabb pontosítása folytán kiegészül az Alapszabály azzal a már a jelen közgylésen is alkalmazott szabállyal, hogy a közgylésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a közgylés kezd napját megelz második munkanapon budapesti id szerint 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza. Az Audit Bizottságra vonatkozó szabályok egy részét eddig a tkepiaci törvény tartalmazta. Most ezek a szabályok gyakorlatilag változatlan formában átkerültek a társasági törvénybe, ezért szükséges, hogy az Alapszabály is összhangba kerüljön ezzel. Az Alapszabály (A) mellékletében a személyi változások mellett az igazgatósági tagok születési helye és ideje is feltüntetésre kerül. Mindezeken kívül, a fenti 19/ közgylési határozatba foglalt felhatalmazás folytán módosítani azaz aktualizálni kell az Alapszabály pontját, amely a korábbi, a mai napon lejáró, egyébként azonos tartalmú felhatalmazást tartalmazta. A szavazásokat követen Szecskay András úr ismertette a szavazás eredményét. 21/ közgylési határozat (21. sz. szavazólap) 19

20 A Közgylés jóváhagyta a Társaság Alapszabályának módosítását a közgylési jegyzkönyv mellékletét képez 1/A és 1/B. sz. Függelékben foglaltak szerint. Szavazati arány: 99,82% Leadott szavazatok száma: Szavazatok által képviselt alaptke részesedés 76,54 % Határozat melletti igen szavazat: Határozat elleni nem szavazat: Tartózkodás: 593 (14) A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY JÓVÁHAGYÁSA A 14. napirendi pontban a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyására tett az Igazgatóság javaslatot. Dr. Szecskay András úr kérte, hogy a részvényesek szavazataikat a fenti határozati javaslat tárgyában tegyék meg. A szavazást követen Szecskay András úr ismertette a szavazás eredményét. 22/ közgylési határozat (22. sz. szavazólap) Az Igazgatóság elterjesztése alapján a Közgylés jóváhagyta a fenti közgylési határozatokban foglalt módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a Közgylési Jegyzkönyv 2/A és 2/B. sz. Függelékei szerinti tartalommal (amely tartalmaz minden korábbi módosítást is). Szavazati arány: 99,99% Leadott szavazatok száma: Szavazatok által képviselt alaptke részesedés 76,55 % Határozat melletti igen szavazat: Határozat elleni nem szavazat: 41 Tartózkodás: 154 A fenti határozatokat a Társaság június 28-án Budapesten megtartott évi rendes közgylése jóváhagyta. A közgylés minden olyan napirendi pontban meghozta az érvényes határozatot, ahol az szükséges volt, ezért Dr.Szecskay András úr megköszönte a részvényesek közremködését és felkérte a részvényeseket esetleges kérdéseik, észrevételeik megtételére. 20

A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai. A Zwack Unicum Nyrt. 2011.június 29-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok:

A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai. A Zwack Unicum Nyrt. 2011.június 29-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok: A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai A Zwack Unicum Nyrt. 2011.június 29-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok: 1/2011. 06. 29. közgylési határozat A Közgylés a 2011.

Részletesebben

A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai. A Zwack Unicum Nyrt. 2014.június 26-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok:

A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai. A Zwack Unicum Nyrt. 2014.június 26-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok: A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai A Zwack Unicum Nyrt. 2014.június 26-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok: 1/2014. 06. 26. közgylési határozat A Közgylés a 2014.

Részletesebben

A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai. A Zwack Unicum Nyrt. 2015.június 25-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok:

A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai. A Zwack Unicum Nyrt. 2015.június 25-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok: A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai A Zwack Unicum Nyrt. 2015.június 25-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok: 1/2015. 06. 25. közgylési határozat A Közgylés a 2015.

Részletesebben

ZWACK UNICUM LIKRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYRT. ÉVES RENDES KÖZGYLÉS JEGYZKÖNYV. Budapest, 2014. június 26., 10 óra

ZWACK UNICUM LIKRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYRT. ÉVES RENDES KÖZGYLÉS JEGYZKÖNYV. Budapest, 2014. június 26., 10 óra ZWACK UNICUM LIKRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYRT. ÉVES RENDES KÖZGYLÉS JEGYZKÖNYV Budapest, 2014. június 26., 10 óra JEGYZKÖNYV Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Mköd Részvénytársaság (1095

Részletesebben

ZWACK UNICUM LIKRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYRT. ÉVES RENDES KÖZGYLÉS JEGYZKÖNYV. Budapest, 2013. június 27.

ZWACK UNICUM LIKRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYRT. ÉVES RENDES KÖZGYLÉS JEGYZKÖNYV. Budapest, 2013. június 27. ZWACK UNICUM LIKRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYRT. ÉVES RENDES KÖZGYLÉS JEGYZKÖNYV Budapest, 2013. június 27. 1 JEGYZKÖNYV Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Mköd Részvénytársaság (1095 Budapest,

Részletesebben

ZWACK UNICUM LIKRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYRT. ÉVES RENDES KÖZGYLÉS JEGYZKÖNYV. Budapest, június 30.

ZWACK UNICUM LIKRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYRT. ÉVES RENDES KÖZGYLÉS JEGYZKÖNYV. Budapest, június 30. ZWACK UNICUM LIKRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYRT. ÉVES RENDES KÖZGYLÉS JEGYZKÖNYV Budapest, 2009. június 30. 0 JEGYZKÖNYV Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Mköd Részvénytársaság 2009. június

Részletesebben

ZWACK UNICUM LIKŐRIPARI ÉS KERESKEDELMI RT. ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS JEGYZŐKÖNYV. Budapest, 2006. június 29.

ZWACK UNICUM LIKŐRIPARI ÉS KERESKEDELMI RT. ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS JEGYZŐKÖNYV. Budapest, 2006. június 29. ZWACK UNICUM LIKŐRIPARI ÉS KERESKEDELMI RT. ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS JEGYZŐKÖNYV Budapest, 2006. június 29. 1 JEGYZŐKÖNYV Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Részvénytársaság 2006. június 29-i éves rendes

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

Tájékoztató a Zwack Unicum Nyrt. 2009-2010-es üzleti éves eredményeirl

Tájékoztató a Zwack Unicum Nyrt. 2009-2010-es üzleti éves eredményeirl Tájékoztató a Zwack Unicum Nyrt. 2009-2010-es üzleti éves eredményeirl A Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága jóváhagyta a menedzsment beszámolóját a Társaság 2009-2010-es üzleti éves tevékenységérl. A Társaság

Részletesebben

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló K Ö Z Z É T É T E L A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) Igazgatósága, a 2015. március 25. napján

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4.

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4. MEGHÍVÓ A BorsodChem Rt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., a továbbiakban: a Társaság ) Igazgatósága a Társaság 2003. évi rendes közgyűlését 2003. április 30-án 10 00 órára hívja össze A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT: ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE

KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT: ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT: ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE A KÖZGYLÉS IDPONTA: 2016. június 28. 10.00 HELYSZÍNE: Larus Étterem és Rendezvényközpont 1124 Budapest, Csörsz u. 18/b. A Zwack Unicum Nyrt.

Részletesebben

HATÁROZATOK. 1/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat

HATÁROZATOK. 1/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2015. április 28-i évi rendes közgyűlésen

Részletesebben

HATÁROZATOK. 1/ Közgyűlési határozat. 2/ Közgyűlési határozat

HATÁROZATOK. 1/ Közgyűlési határozat. 2/ Közgyűlési határozat RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2016. április 26-i évi rendes közgyűlésen

Részletesebben

Idközi vezetségi beszámoló a Zwack Unicum Nyrt. 2009-2010-es üzleti évének I-III. negyedéves eredményeirl

Idközi vezetségi beszámoló a Zwack Unicum Nyrt. 2009-2010-es üzleti évének I-III. negyedéves eredményeirl Idközi vezetségi beszámoló a Zwack Unicum Nyrt. 2009-2010-es üzleti évének I-III. negyedéves eredményeirl A Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága jóváhagyta a menedzsment beszámolóját a Társaság 2009-2010-es

Részletesebben

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ TERVEZET!!! RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2016. április 26-i évi rendes

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2013. április 25-n 9.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Corinthia Aquincum Hotel (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.) Közgyűlés

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. ÁPRILIS 20-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 15. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2009.

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÁPRILIS 20-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2012.

Részletesebben

Féléves jelentés a Zwack Unicum Nyrt es üzleti évének I. féléves eredményeirl

Féléves jelentés a Zwack Unicum Nyrt es üzleti évének I. féléves eredményeirl Féléves jelentés a Zwack Unicum Nyrt. 2008-2009-es üzleti évének I. féléves eredményeirl A Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága jóváhagyta a menedzsment beszámolóját a Társaság 2008-2009-es üzleti évének I.

Részletesebben

A Csepel Holding Nyrt évi mérleg- és eredménykimutatásának f bb adatai a következ k:

A Csepel Holding Nyrt évi mérleg- és eredménykimutatásának f bb adatai a következ k: A CSEPEL HOLDING NYILVÁNOSAN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG hirdetménye a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az igazgatóság, valamint a felügyel bizottság jelentése lényeges adatainak, az összehívás

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2006. 04. 07-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Helyszín: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban

Részletesebben

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők: A MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., a továbbiakban Társaság ) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2015. április 28-i éves

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2015. április 23. napján 10.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2015.04.23.

Részletesebben

Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése

Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése Adószám: 18067460-2-41 Statisztikai számjel: 18067460-7310-529-01 Székhely: 1012 Budapest, Attila út 123. 1.sz. melléklet: közhasznú egyszersített éves

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

Gyorsjelentés a Zwack Unicum Nyrt. 2007-2008-as üzleti évének eredményeirl

Gyorsjelentés a Zwack Unicum Nyrt. 2007-2008-as üzleti évének eredményeirl Gyorsjelentés a Zwack Unicum Nyrt. 2007-2008-as üzleti évének eredményeirl A Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága jóváhagyta a menedzsment beszámolóját a Társaság 2007-2008-as üzleti évének tevékenységérl.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a GrEnergie Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Korábbi nevén Kreditjog Nyrt) (székhely: 1137 Budapest, Carl Lutz rakpart 29. Kláris Irodahajó., a továbbiakban:

Részletesebben

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2013. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

4/2008/KGY számú határozat: A Közgyûlés elfogadta az Igazgatóság éves beszámolóját a társaság évi

4/2008/KGY számú határozat: A Közgyûlés elfogadta az Igazgatóság éves beszámolóját a társaság évi A BUDAPEST Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188., cégjegyzékszám: 01-10-041037) közzéteszi, hogy a 2008 április 24-én megtartott évi rendes közgyûlésén az alábbi határozatok születtek: 1/2008/KGY

Részletesebben

A ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

A ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI KÖZLEMÉNY Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1082 Budapest, Üllői út 48., cégjegyzékszám: 01-10-043638; a továbbiakban: Társaság ) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A közgyűlés helyszíne: Verseg-Fenyőharaszt Kastélyszálló

JEGYZŐKÖNYV. A közgyűlés helyszíne: Verseg-Fenyőharaszt Kastélyszálló JEGYZŐKÖNYV a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Részvénytársaság (székhely: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.) 2003. április 23-i évi rendes, megismételt közgyűléséről A közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-164/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. május 26. 15.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

Közlemény. Szavazati jogok száma a Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt nél én:

Közlemény. Szavazati jogok száma a Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt nél én: Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelően az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás időpontjában meglévő részvények

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016

A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A TÁRSASÁG) IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016 A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016. ÁPRILIS 18. NAPJÁRA ÖSSZEHÍVOTT RENDES KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2008. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2014. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2014. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2014. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére ELŐTERJESZTÉS 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére 1. napirendi pont Tárgy: Az Igazgatótanács jelentése a 2014. évi üzleti tevékenységről Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan

Részletesebben

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25.

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25. Jegyzőkönyv a FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyrt. 2013. éves rendes közgyűléséről 2013. április 25. Helyszín: Időpont: Jelen vannak: Közgyűlés módja: Közgyűlés: 1037 Budapest,

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

KÖZLEMÉNY KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

KÖZLEMÉNY KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ KÖZLEMÉNY Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság /1132 Budapest, Váci út 20./ ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőket, hogy a 2006. március 7-én közzétett, a Társaság 2006. április 21-ére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT: ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE

KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT: ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT: ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE A KÖZGYLÉS IDPONTA: 2014. június 26. 10.00 HELYSZÍNE: Larus Étterem és Rendezvényközpont 1124 Budapest, Csörsz u. 18/b. 1 A Zwack Unicum

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) 2016. április 28. napján 10.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2016.04.28.

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM NYRT ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI

A MAGYAR TELEKOM NYRT ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI A MAGYAR TELEKOM NYRT. 2016. ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI Budapest 2016. április 12. A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV amely készült a Cg. 16-10-001759 számon bejegyzett EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (5000 Szolnok, Szapáry út 18.) 2010. április

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) 2005. május 17. napjának 10 órájára meghirdetett,

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT: ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE

KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT: ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT: ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE A KÖZGYLÉS IDPONTA: 2015. június 25. 10.00 HELYSZÍNE: Larus Étterem és Rendezvényközpont 1124 Budapest, Csörsz u. 18/b. A Zwack Unicum Nyrt.

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: /2015. MK/HU KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. március 17. 08 óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és fm.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság (1031 Budapest, Záhony utca 7., Cg.: 01-20-000002, a továbbiakban Társaság ) 2016. évi rendes közgyűlésének

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. * * *

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. * * * Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1055 Budapest, Honvéd u. 20/A., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT: ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE

KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT: ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT: ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE A KÖZGYLÉS IDPONTA: 2013. június 27. 10.00 HELYSZÍNE: Hotel Mercure Buda 1013. Budapest, Krisztina krt. 41-43. 1 A Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben