ZWACK UNICUM LIKRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYRT. ÉVES RENDES KÖZGYLÉS JEGYZKÖNYV. Budapest, június 28.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZWACK UNICUM LIKRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYRT. ÉVES RENDES KÖZGYLÉS JEGYZKÖNYV. Budapest, 2012. június 28."

Átírás

1 ZWACK UNICUM LIKRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYRT. ÉVES RENDES KÖZGYLÉS JEGYZKÖNYV Budapest, június 28. 1

2 JEGYZKÖNYV Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Mköd Részvénytársaság (1095 Budapest, Soroksári út 26.) június 28-i éves rendes közgylése Közgylés helye: Közgylés elnöke: Jegyzkönyvvezet: Szavazatszámlálók: Jegyzkönyv hitelesítk: Hotel Mercure Buda 1013 Budapest, Krisztina krt Zwack Sándor, az Igazgatóság elnöke Stampfer Nagy Barbara Guttengéber György és Varga Zoltán Csorba Sándor (Diageo Holdings Netherlands B.V.) és Hans Dieter Melwisch (PZHAG) Zwack Sándor úr szeretettel köszöntötte a közgylés résztvevit, majd bemutatta az elnöki asztalnál ülket. Felkérte dr. Szecskay András urat a közgylés levezetésére. Dr. Szecskay úr megállapította, hogy a Társaság évi rendes közgylésének összehívása a jogszabályokban és az Alapszabályban elírtaknak megfelelelen megtörtént. (a) a Közgylés összehívására vonatkozó hirdetmény közzététele megtörtént; (b) a részvényesek képviseli meghatalmazásukat szabályszeren igazolták. A meghatalmazottak a vonatkozó törvényben foglaltaknak megfelel nyilatkozatokat megtették; (c) a közgylésen a Társaság által kibocsátott szavazásra jogosító 2 millió db törzsrészvénybl részvény képviselje jelent meg, amely 76,83 %-os tulajdonrészt képvisel és így a közgylés határozatképes. A vendégek és a sajtó képviselinek jelenlétéhez a részvényesek hozzájárultak. Dr. Szecskay András tájékoztatta a részvényeseket, hogy a szavazás lebonyolítása ismételten elektronikus szavazással, a HC Linear közremködésével történik. Felkérte Guttengéber György urat a szavazó berendezés használatának és a szavazás rendjének ismertetésére. Guttengéber György tájékoztatta a szavazókat, hogy az egyedi sorszámmal ellátott szavazó berendezés a tulajdoni hányadnak megfelel szavazatot generál. A határozatok mellett az IGEN szavazatok vannak, a NEM és a TARTÓZKODÁS ellenszavazatnak minsül. A szavazó berendezés megfelel mködésének ellenrzése érdekében próbaszavazást tartottak, amely során a hibátlan mködésrl megbizonyosodtak. Dr. Szecskay úr tájékoztatta a résztvevket, a közgylésrl hanganyag készül oly céllal, hogy a jegyzkönyv készítéséhez az esetleges elhallásokat késbb reprodukálni lehessen. Dr. Szecskay András felkérte és javasolta Zwack Sándor urat a közgylés levezet elnöki teendinek ellátására, Guttengéber György és Varga Zoltán urakat a szavazatok összeszámolására, Stampfer Nagy Barbarát a jegyzkönyv vezetésére, Hans Dieter Melwisch urat, a PZHAG képviseljét valamint Csorba Sándor urat a Diageo Holdings Netherlands 2

3 B.V. részvényes képviseljét pedig a jegyzkönyv hitelesítésére. A javasolt személyekkel kapcsolatban eltér indítvány, ellenvetés nem volt, a javasolt személyekre külön szavazást senki nem kért. Dr. Szecskay András ismertette a közgylési határozattervezetet és a javasolt személyek tekintetében szavazásra tette fel a kérdést. 1/ közgylési határozat (1. sz. szavazólap) A Közgylés a június 28-i évi rendes közgylés levezet elnökévé Zwack Sándor urat, szavazatszámlálóivá Guttengéber György és Varga Zoltán urakat, jegyzkönyvvezetjévé Stampfer Nagy Barbarát, a jegyzkönyv hitelesítivé pedig Hans Dieter Melwisch urat, a PZHAG részvényes képviseljét, valamint Csorba Sándor urat, a Diageo Holdings Netherlands B.V. részvényes képviseljét megválasztotta. Szavazati arány: 98,84% Leadott szavazatok száma: Szavazatok által képviselt alaptke részesedés 76,29 % Határozat melletti igen szavazat: Határozat elleni nem szavazat: 53 Tartózkodás: Dr. Szecskay András úr ismertette a Közgylés napirendjét, mely megegyezett a közzétett hirdetményben és a kiküldött meghívóban ismertetett napirenddel. Az els négy pont összevont tárgyalását javasolta, hiszen ezek szorosan összefüggnek egymással, az esetlegesen felmerül kérdéseket kérte a 4. pont végén feltenni. (1) AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁMOLÓJA A ÁPRILIS 1-TL MÁRCIUS 31-IG TARTÓ ÜZLETI ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL, AZ ÉVES BESZÁMOLÓ ISMERTETÉSE Dr. Szecskay András felkérte Frank Odzuck vezérigazgató urat a március 31-én végzd üzleti év gazdálkodásáról szóló éves beszámoló ismertetésére. Frank Odzuck vezérigazgató úr ismertette a Társaság április 1-tl március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására vonatkozó részletes Igazgatósági beszámolót. Ezt követen Guttengéber György úr, a Társaság controlling vezetje ismertette a Társaság április 1-tl március 31-ig tartó üzleti évi Éves Beszámolóját, illetve az annak részét képez mérleget és eredménykimutatást. A részvényesek az Éves jelentést nyomtatott formában kézhez kapták. (2) A KÖNYVVIZSGÁLÓ JELENTÉSE A PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. nevében Róka Nikoletta könyvvizsgáló ismertette a Zwack Unicum Nyrt. magyar számviteli szabályok szerint elkészített

4 március 31-i mérlegének és a április 1-tl március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásának könyvvizsgálói jelentését. A PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. partnere Hegedsné Szcs Márta ismertette a nemzetközi számviteli szabályok szerint elkészített könyvvizsgálói jelentést. Mindkét jelentésben megállapítást nyert, hogy a mind a magyar, mind a nemzetközi beszámoló megbízható és valós képet ad a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérl, így azokat elfogadásra javasolták a Közgylésnek. (3) A FELÜGYEL BIZOTTSÁG JELENTÉSE, AMELY MAGÁBAN FOGLALJA AZ AUDIT BIZOTTSÁG JELENTÉSÉT IS Dr. Hubertine Underberg-Ruder asszony, a Felügyel Bizottság elnöke ismertette a Felügyel Bizottság jelentését, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is. A Felügyel Bizottság és az Audit Bizottság elemezte és egyhangúlag jóváhagyásra javasolta a közgylés számára az Igazgatóság által elkészített éves beszámolót. A Felügyel Bizottság egyetértett az osztalékra vonatkozó javaslattal, a Felels Társaságirányítási jelentéssel, és jóváhagyásra terjesztette a közgylés elé. Dr. Hubertine Underberg-Ruder asszony az Igazgatóságnak, a vezetségnek és minden dolgozónak köszönetet mondott, amiért a válság ellenére is jelents eredményt ért el a Társaság. (4) A FELELS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉS JÓVÁHAGYÁSA Dr. Szecskay András ismertette a BÉT ajánlásai alapján elkészített Felels Társaságirányítási Jelentést. A határozati javaslatok ismertetése eltt Dr. Szecskay András felkérte a részvényeseket, hogy az Igazgatóság beszámolójával, a mérleggel és eredménykimutatással, illetve a Felügyel Bizottság és a könyvvizsgáló jelentésével vagy a Felels Társaságirányítási Jelentéssel kapcsolatos kérdéseiket és észrevételeiket tegyék meg. Ezután következett a határozatok meghozatala: Dr. Szecskay András szavazásra tette fel a határozati javaslatot az Igazgatóság beszámolójának elfogadása tárgyában. 2/ közgylési határozat (2. sz. szavazólap) A Közgylés elfogadta a Társaság Igazgatóságának a Társaság április 1-tl március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését. Szavazati arány: 99,97% Leadott szavazatok száma: Szavazatok által képviselt alaptke részesedés 76,70 % 4

5 Határozat melletti igen szavazat: Határozat elleni nem szavazat: 67 Tartózkodás: 470 Dr. Szecskay András szavazásra tette fel a határozati javaslatot a könyvvizsgáló beszámolójának elfogadása tárgyában. 3/ közgylési határozat (3. sz. szavazólap) A Közgylés elfogadta a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft., mint a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság április 1-tl március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására és a vonatkozó Éves Beszámolójára vonatkozó jelentését. Szavazati arány: 99,87% Leadott szavazatok száma: Szavazatok által képviselt alaptke részesedés 76,62 % Határozat melletti igen szavazat: Határozat elleni nem szavazat: 361 Tartózkodás: Dr. Szecskay András szavazásra tette fel a határozati javaslatot a Felügyel Bizottság beszámolójának - amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is - elfogadása tárgyában. 4/ közgylési határozat (4. sz. szavazólap) A Közgylés elfogadta a Társaság Felügyel Bizottságának a Társaság április 1-tl március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését, mely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is. Szavazati arány: 99,95% Leadott szavazatok száma: Szavazatok által képviselt alaptke részesedés 76,73 % Határozat melletti igen szavazat: Határozat elleni nem szavazat: 425 Tartózkodás: 405 Dr. Szecskay András szavazásra tette fel a határozati javaslatot a Felels Társaságirányítási Jelentés elfogadása tárgyában. 5

6 5/ közgylési határozat (5. sz. szavazólap) A Közgylés elfogadta a Társaság Igazgatóságának, a Felügyel Bizottság által jóváhagyott - a Társaság április 1-tl március 31-ig tartó üzleti évével kapcsolatos - Felels Társaságirányítási Jelentését. Szavazati arány: 99,86% Leadott szavazatok száma: Szavazatok által képviselt alaptke részesedés 76,69 % Határozat melletti igen szavazat: Határozat elleni nem szavazat: 81 Tartózkodás: (5) HATÁROZAT A ÁPRILIS 1-TL MÁRCIUS 31-IG TARTÓ ÜZLETI ÉVI ADÓZOTT EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁRÓL Dr. Szecskay András felkérte Dr. Rudolf Kobatsch urat, ismertesse az igazgatóság javaslatát az eredmény felhasználására. Dr. Rudolf Kobatsch bejelentette, hogy az Igazgatóság a Társaság adózott eredményébl Ft (azaz egymilliárdnyolcszázharmincegymillió-ötszázezer Ft) osztalék kifizetését javasolja. Ez részvényenként bruttó 900 Ft-nak felel meg. Guttengéber György ismertette az osztalék kifizetésére és az adó levonására vonatkozó szabályokat. Az adó mértéke a magánszemélyek esetében 16 %, kivétel ez alól a Tartós Befektetési Számlán tartott osztalék, ebbl nem kerül levonásra adó. Jogi személyek 0 %-kal adóznak. Dr. Szecskay András felkérte a részvényeseket, hogy az eredmény felhasználására vonatkozó kérdéseiket és észrevételeiket tegyék meg. Hozzászólás, kérdés nem volt. Dr. Szecskay András úr kérte, hogy a részvényesek szavazataikat az eredmény felosztására vonatkozó javaslat jóváhagyása tárgyában tegyék meg. 6/ közgylési határozat (6. sz. szavazólap) A Közgylés jóváhagyta a Társaság Igazgatósága által elterjesztett eredmény-felosztási javaslatot, amely alapján a Társaság az adózott eredménybl Ft (azaz egymilliárd-nyolcszázharmincegymillió-ötszázezer Ft) osztalék kifizetését határozta el, azzal, hogy a fennmaradó Ft az eredménytartalékba kerül. A Közgylés meghagyta az Igazgatóságnak, hogy gondoskodjék az osztalék részvényarányos kifizetésérl a Társaság Részvénykönyvében augusztus 17-én nyilvántartott részvényesek részére. Az osztalékfizetés augusztus 27-én kezddik. Szavazati arány: 98,86% 6

7 Leadott szavazatok száma: Szavazatok által képviselt alaptke részesedés 76,72 % Határozat melletti igen szavazat: Határozat elleni nem szavazat: 21 Tartózkodás: (6) A ÁPRILIS 1-TL MÁRCIUS 31-IG TARTÓ ÜZLETI ÉVI MÉRLEGET MAGÁBAN FOGLALÓ ÉVES BESZÁMOLÓ JÓVÁHAGYÁSA Dr. Szecskay András úr ismertette a határozattervezetet, mely a Társaság március 31-én végzd üzleti évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli elírások alapján elkészített Éves Beszámoló jóváhagyására vonatkozik. Dr. Szecskay András úr kérte, hogy a részvényesek szavazataikat a fenti határozat tárgyában tegyék meg. A szavazást követen Szecskay András úr ismertette a szavazás eredményét. 7/ közgylési határozat (7. sz. szavazólap) A Közgylés jóváhagyta a Társaság április 1-tl március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli elírások alapján elkészített éves beszámolóját, amely tartalmazza a április 1-tl március 31-ig tartó üzleti évi auditált mérleget egyez eft mérlegfösszeg eszköz és forrásoldallal, valamint az eredménykimutatást eft mérleg szerinti eredménnyel, az alábbi f adatokkal: MÉRLEG: ZWACK UNICUM NYRT. Eszközök: ezer Ft Befektetett eszközök ebbl: Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök ebbl: Készletek Követelések Értékpapírok 0 Pénzeszközök Aktív idbeli elhatárolások Eszközök összesen Források: Saját tke ebbl: Jegyzett tke Tketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény

8 Céltartalékok Kötelezettségek Passzív idbeli elhatárolások Források összesen EREDMÉNYKIMUTATÁS: ezer Ft Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmény értéke Egyéb bevételek Anyagjelleg ráfordítások Személyi jelleg ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi mveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli eredmény Adózás eltti eredmény Adózott eredmény Fizetett osztalék Mérleg szerinti eredmény Szavazati arány: 99,92% Leadott szavazatok száma: Szavazatok által képviselt alaptke részesedés 76,73 % Határozat melletti igen szavazat: Határozat elleni nem szavazat: 435 Tartózkodás: 765 (7) A ZWACK UNICUM NYRT ÁPRILIS 1-TL MÁRCIUS 31-IG TARTÓ ÜZLETI ÉVI, A NEMZETKÖZI SZÁMVITELI STANDARDOK (IFRS) SZERINTI BESZÁMOLÓJÁNAK JÓVÁHAGYÁSA Dr. Szecskay András úr kérte, hogy a részvényesek szavazataikat a fenti határozat tárgyában tegyék meg. A szavazást követen Szecskay András úr ismertette a szavazás eredményét. 8/ közgylési határozat (8. sz. szavazólap) A Közgylés jóváhagyta a Zwack Unicum Nyrt április 1-tl március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására vonatkozó, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) alapján készített beszámolóját az alábbi f adatokkal: Mérleg: Zwack Unicum Nyrt. 8

9 Eszközök: millió Ft Befektetett eszközök ebbl: Tárgyi eszközök Immateriális javak 123 Göngyölegek 25 Részesedések 18 Hosszú lejáratú követelések 39 Halasztott adóaktíva 140 Forgóeszközök ebbl: Készletek Vevk és egyéb követelések Pénzeszközök Eszközök összesen Források: Saját tke ebbl: Jegyzett tke Tketartalék 165 Eredménytartalék Hosszú lejáratú kötelezettségek 320 ebbl: egyéb kötelezettségek 320 céltartalékok 0 Rövid lejáratú kötelezettségek ebbl: szállítók és egyéb kötelezettségek céltartalékok 54 Források összesen

10 Eredménykimutatás: millió Ft Nettó árbevétel jövedéki adó után Mködési költségek és ráfordítások ebbl: Anyagköltség és anyagjelleg ráfordítások Személyi jelleg ráfordítások Értékcsökkenési leírás 666 Egyéb mködési költségek és ráfordítások Egyéb mködési bevételek 822 Üzemi eredmény Nettó pénzügyi eredmény 279 Adózás eltti eredmény Társasági adó 472 Adózott eredmény Szavazati arány: 99,91% Leadott szavazatok száma: Szavazatok által képviselt alaptke részesedés 76,71 % Határozat melletti igen szavazat: Határozat elleni nem szavazat: 435 Tartózkodás: 999 A szavazást követen Dr. Szecskay úr a következ napirendi pont tárgyalására tért át. (8) A IGAZGATÓSÁG ÉS A FELÜGYEL BIZOTTSÁG TAGJAI DÍJAZÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA Dr. Szecskay András a Felügyel Bizottság és az Igazgatóság tagjai díjazásának megállapítására olvasta fel az Igazgatóság javaslatát, ami az elz éves rendes közgylésen jóváhagyott összeghez képest egységesen 100 ezer Ft/f összeggel emelt díjazást tartalmaz. A szavazást követen Szecskay András úr ismertette a szavazás eredményét. 9/ közgylési határozat (9. sz. szavazólap) A Közgylés jóváhagyta az Igazgatóság és a Felügyel Bizottság tagjainak díjazását a április 1-tl március 31-ig tartó évre az alábbiak szerint: Igazgatóság elnöke: Igazgatóság elnökhelyettese: Igazgatóság tagjai: Felügyel Bizottság elnöke: Felügyel Bizottság elnökhelyettese: 3,4 MFt 2,8 MFt 2,2 MFt 3,4 MFt 2,8 MFt 10

11 Felügyel Bizottság tagjai: 2,2 MFt Szavazati arány: 99,72% Leadott szavazatok száma: Szavazatok által képviselt alaptke részesedés 76,72 % Határozat melletti igen szavazat: Határozat elleni nem szavazat: 959 Tartózkodás: (9) IGAZGATÓSÁGI, FELÜGYEL ÉS AUDIT BIZOTTSÁGI TAGOK VÁLASZTÁSA Dr. Szecskay András tájékoztatta a közgylés résztvevit, hogy az igazgatósági és felügyel bizottsági tagok körében személyi változások történtek. Dr. Rudolf Kobatsch úr június 27-i hatállyal lemondott igazgatósági tagságáról, hogy a jövben a Felügyel Bizottságban végezzen aktív tevékenységet. Dr. Szecskay András úr kérte, hogy a részvényesek szavazataikat a határozati javaslat tárgyában tegyék meg. A szavazásokat követen Szecskay András úr ismertette a szavazás eredményét. 10/ közgylési határozat (10. sz. szavazólap) A Közgylés tudomásul vette Dr. Rudolf Kobatsch úr (anyja neve: Eleonore Kobatsch szül. Reisinger; lakcím: A-3021 Pressbaum, Hauptstrasse 63, Ausztria) lemondását az Igazgatóságban betöltött tagságáról június 27-i hatállyal. A közgylés Dr. Rudolf Kobatsch úr részére az igazgatósági tagságával kapcsolatban a felmentvényt megadta. Szavazati arány: 99,95% Leadott szavazatok száma: Szavazatok által képviselt alaptke részesedés 76,70 % Határozat melletti igen szavazat: Határozat elleni nem szavazat: 337 Tartózkodás: 418 Dr. Szecskay András bejelentette, hogy a Peter Zwack & Consorten HAG az Igazgatóság új tagjaként Wolfgang Spiller urat jelöli, majd felkérte dr. Rudolf Kobatsch urat az új tag bemutatására. Dr. Rudolf Kobatsch megköszönte, hogy elfogadták lemondását és megadták neki a felmentvényt, majd bemutatta Wolfgang Spiller urat. Wolfgang Spiller úr 1967-ben született Bécsben, osztrák állampolgár és Bécs közelében él. Spiller úr a bécsi egyetemen üzletgazdaságtanból szerezte diplomáját. A pénzügyi ágazatban 11

12 kezdte munkásságát, majd 11 évet töltött egy nagy nemzetközi vállalat pénzügyi és kereskedelmi igazgatóságán. Spiller úr dolgozott Bécsben, Varsóban, Londonban és Frankfurtban is. A Schlumberger AG bécsi kirendeltségén 5 évvel ezeltt kezdte a munkásságát, jelenleg a pénzügyi vezérigazgató-helyettesi pozíciót tölti be. Mi a Schlumbergernél meg vagyunk gyzdve arról, hogy Spiller úr nagyon pozitív szerepet tölthet be a Zwack Unicum Nyrt. igazgatóságában. Dr. Szecskay András megköszönte a bemutatást, nem lévén kérdés illetve megjegyzés, szavazásra tette fel a határozati javaslatot. 11/ közgylési határozat (11. sz. szavazólap) A Közgylés az igazgatóság tagjává választotta Wolfgang Spiller urat (anyja neve: Ilse Althaler, lakcíme: 2380 Perchtoldsdorf, Herzogbergstrasse 18, Ausztria) a június 28-tól július 31-ig terjed idtartamra. Szavazati arány: 98,67% Leadott szavazatok száma: Szavazatok által képviselt alaptke részesedés 76,66 % Határozat melletti igen szavazat: Határozat elleni nem szavazat: Tartózkodás: A szavazás lezárulta után dr. Szecskay András jelezte, hogy Gerd Peskes úr június 27-i hatállyal lemondott felügyel bizottsági és ezzel együtt audit bizottsági tagságáról. Gerd Peskes úr a részvénytársaság megalakulása óta segítette a Felügyel Bizottság munkáját. Dr. Hubertine Underberg-Ruder asszony személyes érintettségét fejtette ki Peskes úr lemondásával kapcsolatban. Mint említette, 12 éves kora óta ismeri mind t, mind Zwack Péter urat. Kiemelte, hogy a 25 éve a cégnél dolgozó Gerd Peskes úr nélkül ma nem lenne Zwack Unicum Nyrt., ha munkáját nem kezdi el a cég érdekében már jóval a Zwack Unicum megalakulása eltt. Példa értéknek nevezte Peskes úr megoldás-orientált munkáját, szerteágazó tudását. Gondolkodásmódja és tevékenysége is a hosszú távú célok megvalósítását tükrözte. Célirányosan, az értékek szem eltt tartásával dolgozott mindig. Rámutatott, hogy ezt a példát kell követnünk mindannyiunknak, akik a Zwack Unicum Nyrtnél dolgozunk. Végül elköszönt Gerd Peskes úrtól és köszönetet mondott neki az elmúlt 25 év munkájáért. Dr. Szecskay András úr kérte, hogy a részvényesek szavazataikat Gerd Peskes úr lemondásának elfogadása tárgyában tegyék meg. A szavazásokat követen Szecskay András úr ismertette a szavazás eredményét. 12

13 12/ közgylési határozat (12. sz. szavazólap) A Közgylés tudomásul vette Gerd Peskes úr (anyja neve: Luise Peskes szül. Holterman; lakcím: D-4300 Essen-Bredeney 17, Im Riek, Németország) lemondását a felügyel és ezzel együtt az audit bizottságokban betöltött tagságáról június 27-i hatállyal. A közgylés Gerd Peskes úr részére a felügyel és audit bizottsági tagságával kapcsolatban a felmentvényt megadta. Szavazati arány: 99,96% Leadott szavazatok száma: Szavazatok által képviselt alaptke részesedés 76,65 % Határozat melletti igen szavazat: Határozat elleni nem szavazat: 24 Tartózkodás: 609 Rory John O Keeffe úr egyéb elfoglaltsága miatt június 27-i hatállyal lemondott Felügyel bizottsági tagságáról. Dr. Szecskay András úr kérte, hogy a részvényesek szavazataikat Rory John O Keeffe lemondásának elfogadása tárgyában tegyék meg. A szavazásokat követen dr. Szecskay András úr ismertette a szavazás eredményét. 13/ közgylési határozat (13. sz. szavazólap) A Közgylés tudomásul vette Rory John O Keeffe úr (anyja neve: Ursula Ann Desmond; lakcím: Unit 221, Roskina, Angelovo Village, Krasnogorsky Region, Moscow, Russia, ) lemondását a Felügyel Bizottságban betöltött tagságáról június 27-i hatállyal. A közgylés Rory John O Keeffe úr részére a felügyel bizottsági tagságával kapcsolatban a felmentvényt megadta. Szavazati arány: 99,94% Leadott szavazatok száma: Szavazatok által képviselt alaptke részesedés 76,64 % Határozat melletti igen szavazat: Határozat elleni nem szavazat: 129 Tartózkodás: 830 Dr. Rudolf Kobatsch úr a jövben nem igazgatósági, hanem felügyel bizottsági tagként fogja segíteni a Társaság igazgatóságának munkáját. Dr. Szecskay András úr kérte, hogy a részvényesek szavazataikat Dr. Rudolf Kobatsch úr Felügyel bizottsági taggá választásának tárgyában tegyék meg. A szavazásokat követen Szecskay András úr ismertette a szavazás eredményét. 13

14 14/ közgylési határozat (14. sz. szavazólap) A Közgylés a felügyelbizottság tagjává választotta Dr. Rudolf Kobatsch urat (anyja neve: Eleonore Kobatsch szül. Reisinger; lakcím: A-3021 Pressbaum, Hauptstrasse 63, Ausztria) a június 28-tól július 31-ig terjed idtartamra. Szavazati arány: 99,95% Leadott szavazatok száma: Szavazatok által képviselt alaptke részesedés 76,54 % Határozat melletti igen szavazat: Határozat elleni nem szavazat: 165 Tartózkodás: 641 A Diageo Holdings Netherlands B.V. a Felügyel Bizottság új tagjaként Stephen Charles Morley urat jelöli. Jamie Anderson bemutatta Stephen Charles Morley urat, aki már korábban, a közötti idszakban is tevékenykedett a Zwack Felügyel Bizottságában. Stephen Charles Morley úr jelenleg a Diageo Oroszország és Kelet-Európa ügyvezet igazgatója. Már 30 éve a Diageonál dolgozik, korábban dél-amerikai, ázsiai és afrikai területeken látott el hasonló feladatokat. vezette a Johnny Walker Keep Walking kampányát, valamit vezetje volt a Whiskey és Luxus Italok Divíziójának. Anderson úr kérte a részvényeseket, hogy köszöntsék újra Morley urat a Zwacknál. Dr. Szecskay András úr kérte, hogy a részvényesek szavazataikat Stephen Charles Morley úr Felügyel bizottsági taggá választásának tárgyában tegyék meg. A szavazásokat követen Szecskay András úr ismertette a szavazás eredményét. 15/ közgylési határozat (15. sz. szavazólap) A Közgylés a felügyelbizottság tagjává választotta Stephen Charles Morley urat (anyja neve: Jill Eames, lakcíme: Oakdene, Oaklane, Seven Oaks, Kent, Egyesült Királyság, TN131UH) a június 28-tól július 31-ig terjed idtartamra. Szavazati arány: 98,82% Leadott szavazatok száma: Szavazatok által képviselt alaptke részesedés 76,60 % Határozat melletti igen szavazat: Határozat elleni nem szavazat: 186 Tartózkodás: Dr. Rudolf Kobatsch úr június 28-i hatállyal a Felügyel Bizottság tagjaként végez aktív tevékenységet, a Társaság igazgatósága az Audit bizottsági munkára is felkéri. 14

15 Dr. Szecskay András úr kérte, hogy a részvényesek szavazataikat a Dr. Rudolf Kobatsch úr Audit bizottsági taggá választásának tárgyában tegyék meg. A szavazásokat követen Szecskay András úr ismertette a szavazás eredményét. 16/ közgylési határozat (16. sz. szavazólap) A Közgylés az audit bizottság tagjává választotta Dr. Rudolf Kobatsch urat (anyja neve: Eleonore Kobatsch szül. Reisinger; lakcím: A-3021 Pressbaum, Hauptstrasse 63, Ausztria) a június 28-tól július 31-ig terjed idtartamra. Szavazati arány: 99,95% Leadott szavazatok száma: Szavazatok által képviselt alaptke részesedés 76,61 % Határozat melletti igen szavazat: Határozat elleni nem szavazat: 532 Tartózkodás: 280 (10) A KÖNYVVIZSGÁLÓ VÁLASZTÁSA ÉS DÍJAZÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA A Társaság könyvvizsgálatát a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. végzi évek óta. A Társaság elégedett a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. munkájával, ezért az Igazgatóság a további bizalom jeleként a megbízás meghosszabbítását és Róka Nikoletta, mint személyében is felels könyvvizsgáló valamint a személyében felels könyvvizsgáló helyettesítésére - tartós távolléte esetére - kijelölt helyettes könyvvizsgálóként Szabados Szilvia újraválasztását javasolja a július 31-ig terjed idtartamra. Dr. Szecskay András úr kérte, hogy a részvényesek szavazataikat a fenti határozati javaslat tárgyában tegyék meg. A szavazást követen Szecskay András úr ismertette a szavazás eredményét. 17/ közgylési határozat (17. sz. szavazólap) A Közgylés a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-t (címe: H-1077 Budapest, Wesselényi utca 16., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: , természetes személy könyvvizsgáló: Róka Nikoletta, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: ; a személyében felels könyvvizsgáló helyettesítésére - tartós távolléte esetére - kijelölt helyettes könyvvizsgáló: Szabados Szilvia, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: ) a Társaság könyvvizsgálójaként újraválasztotta a július 31-ig terjed idtartamra. A közgylés felhatalmazást adott az Igazgatóság részére, hogy a szerzdést a könyvvizsgálóval megkösse. Szavazati arány: 98,77% Leadott szavazatok száma: Szavazatok által képviselt alaptke részesedés 76,57 % Határozat melletti igen szavazat:

16 Határozat elleni nem szavazat: 676 Tartózkodás: A következ határozati javaslat a könyvvizsgáló díjázásának megállapítására vonatkozik. A Közgylés a április 1-tl március 31-ig terjed üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálói teendk ellátásáért forint + ÁFA összegben javasolja a PricewaterhouseCoopers Kft. (székhelye: H-1077 Budapest, Wesselényi utca 16., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: ,) könyvvizsgálói díjazását megszavazni, amely magában foglalja a április 1-tl március 31-ig terjed üzleti évi éves beszámoló magyar számviteli törvény és a nemzetközi sztenderdek (IFRS) szerinti auditálását is. Dr. Szecskay András úr kérte, hogy a részvényesek szavazataikat a fenti határozati javaslat tárgyában tegyék meg. A szavazást követen Szecskay András úr ismertette a szavazás eredményét. 18/ közgylési határozat (18. sz. szavazólap) A Közgylés a április 1-tl március 31-ig terjed üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálói teendk ellátásáért forint + ÁFA összegben jóváhagyta a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (székhelye: H-1077 Budapest, Wesselényi utca 16., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: ,) könyvvizsgálói díjazását, amely magában foglalja a április 1-tl március 31-ig terjed üzleti évi éves beszámoló magyar számviteli törvény és a nemzetközi sztenderdek (IFRS) szerinti auditálását is. Szavazati arány: 98,71% Leadott szavazatok száma: Szavazatok által képviselt alaptke részesedés 76,59 % Határozat melletti igen szavazat: Határozat elleni nem szavazat: Tartózkodás: (11) AZ IGAZGATÓSÁG FELHATALMAZÁSA AZ ALAPTKE FELEMELÉSÉRE VISSZAVÁLTHATÓ LIKVIDÁCIÓS ELSBBSÉGI RÉSZVÉNYEK KIBOCSÁTÁSA ÚTJÁN Az Igazgatóság javasolja a tisztelt Közgylésnek, hogy adjon felhatalmazást a Társaság igazgatóságának az alaptke felemelésére június 28. napjától számított öt (5) évig egy vagy több részletben, összesen legfeljebb darab (ideértve a jelenleg kibocsátott visszaváltható likvidációs elsbbségi részvényeket is), kizárólag visszaváltható likvidációs elsbbségi részvény zártkör kibocsátása útján. A legmagasabb összeg, amellyel az Igazgatóság összesen (azaz akár egy, akár több részletben) felemelheti a Társaság alaptkéjét Ft azaz kettszázmillió forint (ideértve a már kibocsátott visszaváltható likvidációs elsbbségi részvények által képviselt 16

17 alaptkét is). A visszaváltható likvidációs elsbbségi részvények kibocsátási ára azok névértéke, azaz Ft (egyezer forint) lehet. Az Igazgatóság szükség szerint legyen jogosult a jelen határozati javaslat szerinti alaptke-emeléssel(ekkel) kapcsolatban a jegyzési elsbbséget kizárni illetve korlátozni. Az Igazgatóság ezen alaptke felemelési jogát csak akkor gyakorolhatja, ha rendelkezésre áll a Felügyelbizottság elzetes írásbeli hozzájárulása. Az Igazgatóság a Közgylés felhatalmazását kérte arra is, hogy a nevezett részvények jövbeli kibocsátása során a részvényesek részvény jegyzéssel kapcsolatos elsbbségi jogát az igazgatóság kizárhassa ill. korlátozhassa. A likvidációs elsbbségi részvényeket továbbra is a menedzsment ösztönzésére szeretné felhasználni a Társaság. Fentiekhez több részvényesi hozzászólás is érkezett: Részvényesi kérdés: Az elterjesztésben Ön úgy indított, hogy alaptke emelés lesz, ugyanakkor a befejez mondatban azt mondta, hogy a 2007-ben jóváhagyott keret megújítása. Ez azt jelenti, hogy akkor ezt a keretet valamikor meg kellett volna újítani, errl viszont nincs tudomásom. Dr. Szecskay András válasza: A keret megsznt magától, mivel az idtartam letelt, mely idtartam rendelkezésére állt az igazgatóságnak, hogy az 5 év alatt ilyen mértékben emelje fel nem közgylési, hanem igazgatósági határozattal az alaptkét. Erre egy alkalommal sor került, akkor a részvénycsomagban a társaság három vezet tisztségviselje volt jogosult az akkor kibocsátott részvénycsomagra. Ezt a keretet az idtartam lejártára tekintettel kell megújítani illetve a felhatalmazást kell megadni az igazgatóságnak, ami felhatalmazás nem jelent mást, minthogy az igazgatóság a legjobb belátása és döntése szerint határoz arról, ha szükségesnek látja, hogy felemeli e az alaptkét és ennek keretében kibocsátja e azt a részvénycsomagot, ami ugyancsak a menedzsment ösztönzésére vonatkozik. Tehát ez egy elvi felhatalmazás, hogy ne kelljen ennek érdekében közgylést összehívni, hanem ebben a kérdésben az igazgatóság legyen jogosult dönteni. Remélem, hogy a válaszom kielégít volt a feltett kérdésre vonatkozóan, de ha szükséges közgylés után szívesen elmondom részletesebben is. Részvényesi kérdés: Melyik mérlegsoron jelentkezik ez a kivezetés? Hányas mérlegsoron és melyik évben? Guttengéber György válasza: Azt hiszem, félre tetszik érteni, kivezetésrl nincs szó. 5 éve született egy teljesen hasonló határozat ez egy elvi lehetséget adott azon praktikus okokból, hogy az igazgatóságnak ne kelljen közgylést összehívni ezen részvénykibocsátás miatt. Határozott idre, 5 évre szólt ez a felhatalmazás, összesen db-ra, melybl darab lett kibocsátva. Most ugyanennek az elvi lehetségnek a meghosszabbítása történik, nincs mit kivezetni. Mérleget ez akkor fog érinteni, ha az igazgatóság úgy dönt, hogy lehetséget ad új részvény jegyzésére. Ekkor a jegyzett tke annyival fog megemelkedni, amennyirl igazgatósági határozat születik. annyival lehet megemelni a jegyzett tkét, amihez a likvidációs többségi részvény lesz, tehát szavazati joggal nem jár, csak osztalékra jogosít. Részvényesi kérdés: Ha most tkét emel, tkét nem lehet emelni könyvelés nélkül? Dr. Szecskay András válasza: Asszonyom, bocsásson meg hogy félbeszakítom, nem emelünk most tkét, egy elvi felhatalmazást ad a közgylés az igazgatóság részére, ha az igazgatóság él ezzel a lehetséggel az elkövetkezend 5 évben, akkor ezt határozati 17

A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai. A Zwack Unicum Nyrt. 2014.június 26-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok:

A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai. A Zwack Unicum Nyrt. 2014.június 26-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok: A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai A Zwack Unicum Nyrt. 2014.június 26-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok: 1/2014. 06. 26. közgylési határozat A Közgylés a 2014.

Részletesebben

KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT: ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE

KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT: ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT: ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE A KÖZGYLÉS IDPONTA: 2014. június 26. 10.00 HELYSZÍNE: Larus Étterem és Rendezvényközpont 1124 Budapest, Csörsz u. 18/b. 1 A Zwack Unicum

Részletesebben

KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT. ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE

KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT. ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT. ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE A KÖZGYLÉS IDPONTJA: 2009. június 30. 10.00 HELYSZÍNE: Hotel Mercure Buda 1013.Budapest, Krisztina krt. 41-43. 1 A Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága

Részletesebben

A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai. A Zwack Unicum Nyrt. 2015.június 25-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok:

A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai. A Zwack Unicum Nyrt. 2015.június 25-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok: A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai A Zwack Unicum Nyrt. 2015.június 25-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok: 1/2015. 06. 25. közgylési határozat A Közgylés a 2015.

Részletesebben

A Társaság 2012. június 28. napján tartott éves rendes közgylése 5/2012.06.28. sz. határozatával jóváhagyta a jelen jelentést.

A Társaság 2012. június 28. napján tartott éves rendes közgylése 5/2012.06.28. sz. határozatával jóváhagyta a jelen jelentést. JELENTÉS A FELELS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL A BUDAPESTI ÉRTÉKTZSDE ZRT. ÁLTAL KÖZZÉTETT FELELS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI AJÁNLÁSOK ( AJÁNLÁSOK ) ALAPJÁN A Zwack Unicum Nyrt. (a Társaság ) Felügyel Bizottsága

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Szent István tér 11.) 2011. április 18-án megtartott évi rendes közgyűlésén helye: Hotel

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy profitban pozitív évet zártunk! Ez az eredmény annál is inkább figyelemreméltó, hogy egy olyan gazdasági környezetben sikerült elérnünk, ahol a

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, Édesapám a stafétabotot már évekkel ezelőtt átadta a vállalat élén, mégis mind emberileg, mind a Zwack Unicum Nyrt. szempontjából fájdalmas a halála. Legendás tisztessége és embersége

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, Igazán örülök annak, hogy a tavalyi évhez hasonlóan ismét eredményes évet zártunk és a vállalat sikereiről számolhatunk be Önöknek! A prémium magyar márkáink: Unicum, Fütyülős és

Részletesebben

Peter Zwack & Consorten HAG Underberg AG ZU Spiritouosen Gmbh

Peter Zwack & Consorten HAG Underberg AG ZU Spiritouosen Gmbh TARTALOM TISZTELT RÉSZVÉNYESEK 1 A ZWACK UNCICUM CSOPORT TULAJDONOSI STRUKTÚRÁJA 2 FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT 4 PÉNZÜGYI NAPTÁR 4 ZWACK UNICUM RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS 5 MEGJEGYZÉSEK

Részletesebben

2015. április 16-i. éves rendes Közgyűlésének. előterjesztései

2015. április 16-i. éves rendes Közgyűlésének. előterjesztései A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. (RÁBA Nyrt.) 2015. április 16-i éves rendes Közgyűlésének előterjesztései Győr, 2015. március 25. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Libri-Shopline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Libri-Shopline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Libri-Shopline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Előterjesztések és határozati javaslatok a 2014. április 29-én tartandó éves rendes közgyűlés számára Budapest, 2014. április 7. A Libri-Shopline

Részletesebben

Közgyűlése. A Magyar Távközlési Részvénytársaság évi rendes. a szavakon túl. 2004. április 28. 11.00 óra

Közgyűlése. A Magyar Távközlési Részvénytársaság évi rendes. a szavakon túl. 2004. április 28. 11.00 óra A Magyar Távközlési Részvénytársaság évi rendes Közgyűlése 2004. április 28. 11.00 óra Matáv Székház, Budapest I., Krisztina krt. 55. a szavakon túl A Matáv Rt. 2004. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK ÍRÁSOS DOKUMENTUMAI

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. az EGIS Gyógyszergyár Rt. (székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.)

JEGYZŐKÖNYV. az EGIS Gyógyszergyár Rt. (székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) JEGYZŐKÖNYV az EGIS Gyógyszergyár Rt. (székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) 2004. január 30-án, a Grand Hotel Hungaria konferenciatermében (1074 Budapest, Rákóczi út 90.) tartott éves rendes

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v készült a PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı Nyilvánosan mőködı részvénytársaság (1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülıpart 102. elsı emelet I/B.; cg.: 01-10- 042842.)

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. A beszámolót a FuturAqua Nyrt. 2014. április 30-án tartott közgyűlése 12/2014.

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. 2015. április 23-án tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai

A Danubius Hotels Nyrt. 2015. április 23-án tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai A Danubius Hotels Nyrt. 2015. április 23-án tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai Budapest, 2015. április 1. TARTALOM KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ 1. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: Közgyűlési

Részletesebben

88. (1) A vállalkozás valós vagyoni és pénzügyi helyzetének, mködése eredményének megbízható és valós bemutatása

88. (1) A vállalkozás valós vagyoni és pénzügyi helyzetének, mködése eredményének megbízható és valós bemutatása Kiegészít melléklet a 2000. évi C. A számvitelrl szóló törvény szerint 88. (1) A vállalkozás valós vagyoni és pénzügyi helyzetének, mködése eredményének megbízható és valós bemutatása Kinizsi Bank Pénzügyek

Részletesebben

Eves beszámoló 2011. I - üzleti évröl VOLAN. statisztikai számjel. cegjegyzek száma. a vállalkozás megnevezese Körös Volãn Autóbuszközlekedési Zrt.

Eves beszámoló 2011. I - üzleti évröl VOLAN. statisztikai számjel. cegjegyzek száma. a vállalkozás megnevezese Körös Volãn Autóbuszközlekedési Zrt. statisztikai számjel ri cegjegyzek száma a vállalkozás megnevezese Körös Volãn Autóbuszközlekedési Zrt. a váliakozás cime,telefonszáma 5600 Békéscsaba Szarvasi Ut 103. Tel.: 661523-400 Eves beszámoló F

Részletesebben

2011. gazdasági év ÉVES BESZÁMOLÓ

2011. gazdasági év ÉVES BESZÁMOLÓ A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) 2011. gazdasági év ÉVES BESZÁMOLÓ Az magyar számviteli szabályok szerint készített egyedi (anyavállalati)

Részletesebben

Az Igazgatóság jelentése a 2002. évről A Felügyelő Bizottság jelentése a 2002. évről. Részvények dematerializációjával kapcsolatos előterjesztés

Az Igazgatóság jelentése a 2002. évről A Felügyelő Bizottság jelentése a 2002. évről. Részvények dematerializációjával kapcsolatos előterjesztés ÉDÁSZ Rt. 2003. április 25-i közgyűlése Tartalomjegyzék: Közgyűlési meghívó Közgyűlési határozatok tervezete Az Igazgatóság jelentése a 2002. évről A Felügyelő Bizottság jelentése a 2002. évről Független

Részletesebben

KEG Nyrt. Oldal: 2 Adószám: Cégjegyzék szám:

KEG Nyrt. Oldal: 2 Adószám: Cégjegyzék szám: Oldal: 2 Adószám: Cégjegyzék szám: 11927095-2-11 11-10-001604 Éves beszámoló mérlege - "A" A mérleg fordulónapja: 2013. december 31. 1000HUF Elz év Tárgyév ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - Az Igazgatóságból: Váradi Ernő az Igazgatóság elnöke Teimel Gézáné igazgatósági tag vezérigazgató, Teimel Balázs igazgatósági tag

JEGYZŐKÖNYV. - Az Igazgatóságból: Váradi Ernő az Igazgatóság elnöke Teimel Gézáné igazgatósági tag vezérigazgató, Teimel Balázs igazgatósági tag 1 JEGYZŐKÖNYV amely készült a PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt.-nél 2008. április 23-án 16 órakor megtartott (9027 Győr, Kandó Kálmán u. l.) a PANNON-FLAX NyRt. éves rendes közgyűléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! AMIKOR EZEKET A BEVEZETÕ SOROKAT ÍROM, ALIG NÉHÁNY HÓNAP VÁLASZT EL ANNAK A NAP- NAK A TIZENÖTÖDIK ÉVFORDULÓJÁTÓL, AMIKOR HAZATÉRÉSEM UTÁN 1989-BEN MEGALAKULT A ZWACK UNICUM BUDAPEST

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A PHYLAXIA PHARMA NYRT.

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A PHYLAXIA PHARMA NYRT. Ez a Tájékoztató a Tkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény ( Tpt. ), a 2003/71/EK irányelvnek a tájékoztatóban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történ beépítése, a tájékoztatók

Részletesebben

A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok

A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok Társaság neve: Quaestor Értékpapír Rt. Telefon: 06-1-302-50-10 Társaság címe: 1054 Budapest, Báthori u. 4. Telefax: 03-1-312-02-90 Ágazati besorolás: Befektetési szolgáltató E-mail cím: info@quaestor.hu

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM NYRT. FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE

A MAGYAR TELEKOM NYRT. FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE A MAGYAR TELEKOM NYRT. FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE Jóváhagyta a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága 2014. február 27-én 2/9 (2014.02.27.) sz. határozatával és a Felügyelő Bizottság 2014. március

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014 KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014 Konszolidált üzleti jelentés A Társaság rövid bemutatása Cégnév: Rövidített cégnév: NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság NUTEX Nyrt Székhely: 1147.

Részletesebben