Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) Fax: (06-92)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930"

Átírás

1 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) Fax: (06-92) FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Fiskola Pénzügyi és Számviteli Fiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete Könyvtárának online szakdolgozat-archívumából származik. A szerzi és egyéb jogok a dokumentum szerzjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerz vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az megkötései felülbírálják az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak a felels azért, hogy ennek a dokumentumnak az elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzi jogait. Az archívum üzemelteti fenntartják maguknak azt a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének lehetségét illeten, akkor töröljék azt az online szakdolgozattár állományából. Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthet, de csak saját célokra, nem-kereskedelmi jelleg alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelel hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerz/tulajdonos engedélyét kell kérni. Ennek a copyright szövegnek a dokumentumban mindig benne kell maradnia. A szakdolgozat szerzje a dokumentumra vonatkozóan az alábbi felhasználási engedély-nyilatkozatot tette: Alulírott, a Budapesti Gazdasági Fiskola Pénzügyi és Számviteli Fiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete végzs hallgatója kijelentem, hogy fent nevezett oktatási intézmény, oktatási és tudományos, non-profit célokra számítógépes hálózaton (pl. interneten) vagy egyéb számítógépes adathordozón közzéteheti az intézménynél benyújtott szakdolgozatomat. Jelen nyilatkozat a hatályos szerzi jogszabályok értelmében nem kizárólagos, idtartamra nem korlátozott felhasználási engedély. A felhasználás, terjesztés a kutatást végz felhasználók számára, magáncélra ideértve a másolatkészítés lehetségét is - történhet úgy, hogy az a felhasználó(k) jövedelemszerzése vagy jövedelemfokozása célját közvetve sem szolgálhatja és nem-kereskedelmi jelleg alkalmazásokhoz is csak változtatások nélkül és a forrásra való megfelel hivatkozással használható. A szerzi és tulajdonosi jogok, valamint az üzleti célú felhasználási lehetségek továbbra is fent nevezett szerzt illetik. Hozzájárulok, hogy azonos feltételekkel a fenti felhasználási, terjesztési jogokat az oktatási intézmény harmadik személyre elssorban az Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárára ruházhassa át. Kijelentem, hogy nyilatkozatommal csak saját valós jogaimat gyakoroltam, így ez a gesztusom mások jogviszonyát és érdekeit nem csorbítja szakdolgozatommal kapcsolatban.

2 BUDAPESTI GAZDASÁGI FISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSA Küls szakmai konzulens: Pulay Lászlóné Operatív konzulens: Kárászné dr. Rácz Lídia Loósz Imre Számvitel szak Vállalkozási számvitel szakirány 2003

3 Tartalomjegyzék Elszó 1. Az átalakulásról általánosságban 1.1. Az átalakulás általános szabályai és formái 1.2. Az átalakulás elhatározásának fbb lépései 1.3. Az átalakulás formái 2. Az átalakulás folyamata és számviteli feladatai 2.1. Az átalakulás folyamata 2.2. Az átalakulás számviteli feladatai A vagyonmérleg-tervezet elkészítése A végleges vagyonmérlegek A vagyonleltár-tervezet és a végleges vagyonleltár elkészítésének folyamata A jogutód társaság tkeszerkezete Az átalakulással kapcsolatos számviteli elszámolások Az átalakulás során felmerül könyvvizsgálati feladatok 3. Átalakuláshoz kapcsolódó kötelezettségek és tennivalók 3.1. Átalakulás számviteli és adózási kérdései 3.2. APEH iránymutatások az átalakulásra vonatkozóan 4. Az AGRIGIGHEN Kkt. átalakulása 5. Mellékletek

4 El-szó Szakdolgozatom témájának a gazdasági társaságok átalakulását választottam. Választásom azért esett erre a témára, mivel gyakorlatomat könyvelirodánál töltöttem. Itt tartózkodásom els napjaiban kaptam konzulensemtl az információt, hogy egyik ügyfelük közkereseti társaságból szeretne korlátolt felelsség: társasággá átalakulni. Mivel e témához kapcsolódó ismereteim még éltek emlékezetemben és nem jutottak a h:t mélyén megbúvó óvodás kori süti sorsára, melyet elfeledtek, úgy határoztam, hogy megpróbálok felnni eme feladat elvégzéséhez szükséges szintre és nekilátok a dolgozat megírásának. Elhatározásomban persze az önös érdekeket is szem eltt tartottam, gondolván, hogy nem sok ember vállalkozik e téma feldolgozására, mivel a fellelhet irodalom e témakörbl kevés és azokat sem eresztették éppen b lére. Hogy dolgozatom hogyan sikerült annak megítélése nem az én reszortom, az inkább a konzulenseimre bízom. Remélem, hogy az elkövetkez oldalakkal sikerül áttekinthet képet festenem a hazánkban érvényben lev szabályozásról, valamint az átalakulás folyamatát értheten tárom fel a tudásra szomjazó olvasó eltt.

5 1. Az átalakulásról általánosságban 1.1. Az átalakulás általános szabályai és formái A gazdasági társaságok átalakulásának szabályait az évi CXLIV. törvény VII. fejezete tartalmazza. E törvény szerint átalakulásnak minsülnek a következ esetek: Átalakulás más társasági formává Szétválás, úgymint különválás és kiválás Egyesülés, ami lehet beolvadás és összeolvadás Átalakulás közhasznú társasággá Speciális eset: egyéni cégként bejegyzett egyéni vállalkozó átalakulása kizárólag egyszemélyes korlátolt felelsség: társasággá vagy részvénytársasággá Felmerülhetnek olyan esetek, amelyek kizárják a gazdaság társaság átalakulását. Ezekrl a törvény a következeket mondja ki: Nem alakulhat át azon gazdasági társaság, amely felszámolás alatt vagy végelszámolás alatt áll. Amíg a tagok nem bocsátották tejes egészében a gazdasági társaság rendelkezésére a társasági szerzdésben rögzített vagyoni hozzájárulásukat, addig nem dönthetnek az adott társaságnál annak átalakulásáról. Vannak azonban olyan esetek, amikor a vállalatnak kötelessége dönteni az átalakulásról. Ezen gazdasági társaságok azok, melyek a Sztv. szabályai szerint készített beszámolójának adatai alapján az egymást követ két évben nem rendelkeznek a társasági formára kötelezen elírt jegyzett tkének megfelel összeg: saját tkével, és nem gondoskodtak a második év beszámolójának elfogadását követ három hónapon belül a szükséges saját tke biztosításáról. Az átalakulásnál mindig célszer: figyelembe venni, hogy csak olyan társasággá alakuljon át, amelynek a törvényben nincs elírás jegyzett tkéjének minimumára vagy az elírásnak az átalakulással eleget tud tenni.

6 Minden egyes esetben az átalakulásról a gazdasági társaság legfbb szerve jogosult dönteni. Ezekrl is a törvény határoz, mely szerint az egyes cégformáknál a következk a legfbb szervek: Betéti és közkereseti társaságnál a tagok gy:lése Egyesülésnél a tagokból álló igazgató tanács Közös vállalatnál az igazgató tanács Korlátolt felelsség: társaságnál a taggy:lés Részvénytársaságnál a közgy:lés 1.2. Az átalakulás elhatározásának f-bb lépései Az átalakulásról két alkalommal köteles a társaság döntéseket hozni. Az els döntés során a vezet tisztségviselk valamint a felügyel bizottság tagjainak elterjesztése alapján a döntést hozó szerv a következ teendket végzi el: Felméri, hogy a tagok az átalakulási szándékkal egyetértenek-e Informálódik, hogy a tagok közül ki akar a jogutód társaságnak is a tagja lenni Dönt a jogutód gazdasági társaság formájáról Meghatározza azt a fordulónapot, amelyre a vezet tisztségviselknek el kell készítenie az átalakuló és az átalakulással létrejöv gazdasági társaság vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetét, a társasági szerzdés tervezetét, valamint az elszámolási tervezetet azon tagokkal, akik nem kívánnak a jogutód gazdasági társaságnak tagjai lenni. A vagyonmérleg tervezet fordulónapjától számított három hónapon belül a döntést hozó szerv köteles határozni arról, hogy elfogadja-e a tervezeteket, kivéve azt az esetet, amikor a vagyonmérleg tervezetként elfogadható a számviteli törvény szerinti beszámoló mérlege abban az esetben, ha annak fordulónapja az átalakulásra vonatkozó döntés idpontját maximum hat hónappal elzi meg. Az átalakulás elhatározásáról a döntést hozó szerv tájékoztatja a társaságnál m:köd érdekképviseleti szerveket.

7 Törvényi elírás alapján a társaság köteles a nyilvánosságot tájékoztatni a Cégközlöny egymást követ két lapszámában közzétett közleménnyel az átalakulási tervezetek elfogadásától számított nyolc napon belül. A közleménynek a következeket kell tartalmaznia: Átalakuló társaság nevét és székhelyét Jogutód gazdasági társaság formáját, nevét, székhelyét Társasági szerzdés megkötésének illetve az alapító okirat elfogadásának napját Az átalakuló és az átalakulással létrejött gazdasági társaság vagyonmérleg tervezetének fbb adatait, kiemelve ezek közül a saját tke és a jegyzett tke összegét Ezen tervezetek jegyzett tkéjének megoszlását pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulásra Jogutód tevékenységét, vezet tisztségviselinek nevét és lakhelyét Hitelezknek szóló felhívást A törvény a következ szabályokat fogalmazza meg a jogutód gazdasági társaság jogaira, valamint kötelezettségeire: - nem m:ködhet eltársaságként - az átalakuló társaság által az illetékes hatóságokhoz benyújtott és ügyintézés alatt álló hatósági engedély iránt kérelemnek jogosultja a jogutód gazdasági társaság lesz, amennyiben megfelel a hatósági engedély feltételeinek. Ezen okból kifolyólag az átalakulás tényét a hatósági szervnek is be kell jelenteni. - Jogutód gazdasági társaságot megilletik a jogeld jogai és terhelik annak kötelezettségei, ahová beletartozik a munkavállalókkal szemben vállalt kötelezettségek is, melyek a kollektív szerzdésben lettek rögzítve. - Át kell venni a társasági szerzdésbe azonos tartalommal az egyes tagoknak biztosított külön jogokat, elnyöket, eltekintve azoktól a tagoktól, akik ezen elnyökrl és jogokról lemondtak írásban. A jogutód gazdasági társaság formájára választott társasági formától függen elírások lépnek életbe. Mivel tanulmányomban csak Kft szerepel, ezért nem

8 kívánok a többi társasági formával foglalkozni, csak a témához kapcsolódóval. Tehát korlátolt felelsség: társasággá alakulás esetén az alábbi elírásokat kell alapul venni: A jogutód vagyonleltár tervezetében azokat a vagyontárgyakat meg kell jelölni, amelyek a saját tkének a mérleg fösszeghez viszonyított aránya alapján a jogutód jegyzett tkéjét fogják képezni. Nem kell alkalmazni a törzstkét érint pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulás arányára vonatkozó elírásokat Az átalakulás formái Az átalakulás formái az alábbiak lehetnek. Átalakulásnak minsül Ez lehet Átalakulás más társasági formává Szétválás Kiválás Különválás Egyesülés Beolvadás Összeolvadás Átalakulás közhasznú társasággá Speciális eset 1. ábra: Átalakulás formái Átalakulás más társasági formává történhet: - a könyvvezetési rendszer megváltoztatásával - a könyvvezetési rendszer megváltoztatása nélkül

9 Az egyesülés lehet: - beolvadás, melynek során a beolvadó gazdasági társaság megsz:nik és ezzel vagyona a jogutód gazdasági társaságra száll át, azaz a beolvasztóra úgy, hogy eközben a beolvasztónak társasági formája nem változik meg - összeolvadás, melynek során az egyesül gazdasági társaságok megsz:nnek és vagyonuk a jogutódra száll át. A szétválás lehet: - különválás, amikor a szétváló gazdasági társaság megsz:nik és vagyona az átalakulással létrejött jogutód gazdasági társaságokra száll át. - Kiválás, mely esetben a szétváló gazdasági társaság változatlan formában m:ködik tovább, míg a kiváló tagok a kivitt vagyonnal egy új társaságot hoznak létre.

10 2. Az átalakulás folyamata és számviteli feladatai 2.1. Az átalakulás folyamata Az átalakulás esetében a vállalkozás folytatásának elve nem érvényesíthet, a szervezeti változásokhoz kapcsolódó vagyonértékelés nem múltbéli áron, hanem átalakuláskori piaci értéken történhet. Ez a vagyonértékelés eredményezheti az eszközök felértékelését, illetve leértékelését is. Az átalakulásnál fontos felmérni az átalakuló gazdasági társaság vagyonát, amelynek értéke a reális vagyonértéket kell, hogy tükrözze. Az átalakulás minden esetben az átalakulási terv szerint történik, amelyben rögzítésre kerül az átalakulással elérni kívánt cél, a tagok szándéknyilatkozata, az új gazdasági társaság társasági szerzdésének tervezete, az átalakulással létrejött jogutód gazdasági társaság formájától függen a vagyoni hozzájárulás összege és az egyes tagokra jutó vagyonhányad, valamint minden olyan elírás, amelyet a törvény elír, és amelyeket a tagok szükségesnek tartanak. A gazdasági társaságok átalakulása több lépésbl álló feladat, mely esetben mindig figyelembe kell venni az aktuális törvényeket, úgymint a gazdasági társaságokról szóló törvényt és a számvitelrl szóló törvényt. Az alábbi ábrával az átalakulással kapcsolatos feladatokat demonstrálom idsorrendben:

11 végleges vagyonmérlegek, illetve beszámolók letétbe helyezése 2. ábra: Az átalakulás folyamata 2.2. Az átalakulás számviteli feladatai els" döntés az átalakulásról vagyonleltár-tervezetek, vagyonmérlegtervezetek elkészítése második döntés az átalakulásról átalakulás közzététele átalakulási dokumentumok cégbírósághoz való benyújtása esetleges hiánypótlás felhívás alapján cégbírósági bejegyzés végleges vagyonmérlegek, illetve a megsz)n" társaságoknál a tevékenységet lezáró beszámoló, adatbevallás elkészítése átalakulás miatti számviteli nyilvántartások rendezése Mivel a számviteli törvény meghatározza, hogy az átalakulás számviteli bizonylata a könyvvizsgáló által hitelesített vagyonmérleg, ezért szükséges, hogy az átalakulni kívánó jogeld gazdasági társaságnak elkészítsék a vagyonleltár és vagyonmérleg tervezetét, valamint végleges vagyonmérlegét és vagyonleltárát. A számviteli törvény kimondja, hogy az átalakuló társaságnak kötelessége az átalakulásról szóló döntés megalapozásához és az átalakulás napjával vagyonleltárral alátámasztott vagyonmérleget készíteni, amely az átalakulással létrejöv gazdasági társaság vagyonának megállapításához szükséges. A kimutatások elkészítésénél a számviteli beszámoló készítésére vonatkozó elírásokat kell figyelembe venni kiegészítve ket a számviteli törvény sajátos szabályaival is, melyeket a 41/F 4-> 9 bekezdése és a 41/G-> 41/L paragrafusok tartalmaznak. Megállapíthatjuk, hogy a számviteli feladatok a vagyonleltár és a vagyonmérleg tervezet elkészítéséhez, a könyvvizsgálathoz és a végleges

12 vagyonleltár és vagyonmérleg elkészítéséhez kapcsolódnak. A számviteli feladatokat az alábbi alfejezetekben szeretném kifejteni A vagyonmérleg tervezet elkészítése Az átalakulás cégbírósági bejegyzésének elengedhetetlen feltétele a vagyonmérleg tervezet elkészítése, amelyet vagyonleltár tervezettel kell alátámasztani. A vagyonmérleg tervezet fordulónapja az átalakulás elhatározásakor - vagyis az els döntéskor a legfbb döntéshozó szerv által kijelölt nap. Abban az esetben, ha a számviteli beszámoló hat hónapnál nem régebbi, akkor annak mérlegének fordulónapját is figyelembe lehet venni. Persze ebben az esetben elengedhetetlen, hogy a vagyonmérleg tervezet megegyezzen a mérleggel és ekkor a vagyon sem kerülhet átértékelésre, hiszen azt már a mérlegnél elvégezték. A vagyonmérleg tervezetet az azonos fordulónapi leltárral és a teljes analitikus nyilvántartással, valamint a fkönyvi kivonattal kell alátámasztani. A vagyonmérleg tervezet az átalakuló és az átalakulással létrejöv gazdasági társaságoknál nem egyezik meg. Az átalakuló gazdasági társaság vagyonmérlege a következ adatokat tartalmazza: Az eszközök és források könyv szerinti értékét Az átértékelési különbözetet A vagyonleltár szerinti értéket, amely az elz kett összegeként kerül beállításra Különválás és kiválás esetén a vagyonértékelés szerinti értéket meg kell bontani a gazdasági társaság legfbb szerve által meghatározott módon, hogy a jogutód társaság (ok) vagyonmérlegét el tudjuk készíteni. Az átalakulással létrejöv gazdasági társaság vagyonmérlege tartalmazza: A jogeld gazdasági társaságok vagyonértékelés szerinti értékét, melyet beolvadás és összeolvadás esetén társaságonként megbontásban kell felt:ntetni

13 Az eltéréseket és a különbözeteket. A jogutód gazdasági társaság vagyonát, amely az elz kett összegeként jelenik meg. A jogeld gazdasági társaság vagyonmérleg tervezete megegyezik a számviteli beszámoló mérlegével mind szerkezetileg és felépítésileg. Vannak bizonyos eltérések, amelyeket a törvény is rögzít. Eszerint a vagyonmérleg tervezet saját tkéje csak a jegyzett tkét, a tketartalékot és az eredménytartalékot tartalmazhatja. Ebbl adódik, hogy az értékelési tartalékot ki kell vezetni, a mérleg szerinti eredményt pedig át kell vezetni az eredménytartalékba. A törvényi elírások betartása mellett a vagyonmérleg tervezetet legalább háromoszlopos formában kell elkészíteni, úgymint könyv szerinti érték, átértékelési különbözet és végül a vagyonértékelés szerinti érték. A vagyonmérleg tervezetek általános sémái megtalálhatóak a mellékletben. A jogutód gazdasági társaság vagyonmérleg tervezete ennél több oszlopot tartalmaz. Itt a jogeld gazdasági társaság vagy társaságok vagyonértékelés szerinti vagyonát, a különbözeteket, a rendezéseket és a jogutód gazdasági társaság vagyonát kell szerepeltetni. A rendezés oszlopban a saját tke átrendezésébl adódó tételeket kel kimutatni. A saját tke elemeit át kell rendezni, ha azt jogszabály írja el vagy azt a gazdasági társaság saját maga határozza el. Ettl eltéren a különbözet oszlopba kell beállítani a kiválással létrejöv társaságnál az átértékelési különbözeteket, a meglév tagok pótlólagos vagyoni hozzájárulását a társasági szerzdés szerinti értéken, az átalakulással egyidej:leg kilép tagok részére kiadásra kerül vagyon értékét, az átalakulással egyidej:leg belép tagok által beadott vagyoni hozzájárulás társasági szerzdés szerinti értékét, valamint egyesülés esetén a létrejöv gazdasági társaság jegyzett tkéjének meghatározása során figyelembe nem vehet részesedések értékét a jogeld vagyonmérleg tervezete szerinti értéken és a jogeld vagyonmérleg tervezeteiben kimutatott egymással szemben fennálló követelések és kötelezettségek összegét.

14 Az átalakuló gazdasági társaság dönt abban, hogy a számviteli törvény szerinti beszámolójában kimutatott eszközöket és kötelezettségeket a vagyonmérleg tervezetben könyv szerinti értéken mutatja ki vagy piaci értéke. Piaci értéken azt kell értenünk, hogy eszközeit és kötelezettségeit átértékeli. Vannak esetek, amikor az átértékeléssel nem élhet a gazdasági társaság. Nem élhet vele beolvadás esetén a beolvasztó gazdasági társaság, kiválás esetén a változatlan formában továbbm:köd gazdasági társaság. A könyv szerinti érték meghatározásakor nem szabad figyelembe venni és alkalmazni az eszközök értékhelyesbítésére és az értékelési tartalék képzésére vonatkozó szabályokat. Ha korábban a társaság élt a piaci értékelés lehetségével, akkor a könyveiben kimutatott értékhelyesbítés összegét az értékelési tartalékkal szemben ki kell vezetni az átalakulással egyidej:leg. A vagyonértékelésnek két változata lehet. Az els esetben a gazdasági társaság az eszközöket piaci értéken értékeli, amely esetben a vagyonmérleg tervezetbe felveheti azokat az eszközöket is, amelyeket a számviteli törvény szerinti beszámoló mérlegében értékkel nem szerepelhetnek, de a gazdasági társaság tulajdonában vannak. Ezek jellemzen a kis érték: tárgyi eszközök, melyek nincsenek elhasználódva, valamint az január elseje eltt térítés nélkül átvett eszközök. Az egyes kötelezettségek értékét a társaság az elfogadott, illetve várható összegben veszi figyelembe a kötelezettségek között, vagy pedig idbeli elhatárolásként állítja be. A társaság a cég saját tkéjének értékét számítással határozza meg úgy, hogy az eszközök piaci értéke és a kötelezettségek reális értéke közti különbözetet veszi figyelembe. A második esetben a vagyonértéket az üzleti értékelés, vagyis a jövedelemtermel képesség módszerével állapítják meg. Ekkor az egyes kötelezettségek értékét az elfogadott, illetve a várható összegben veszik figyelembe a kötelezettségek között, vagy pedig idbeli elhatárolásként. Az eszközök értékét a piaci értékelés módszerével határozzák meg. Ez úgy történik, hogy megvizsgálják az egyes vagyoni elemeket, hogy azok mekkora megtérülést tudnak biztosítani,

15 mekkora a jelenértéke a várható élettartalmuk során elállított hasznuknak. Ezt követen az eszközök és a források értéke közti eltérés kerül megállapításra. Ha ezen eltérés pozitív - vagyis az eszközök értéke nagyobb, mint a források értéke -, akkor az eszközöket le kell értékelni, mivel a törvény tiltja a negatív üzleti vagy cégérték kimutatását. Ha viszont az eltérés negatív, ebben az esetben a különbözet üzleti vagy cégérték lesz, melyet az immateriális javak közé kell beállítani. Az átértékelési különbözet a vagyonértékeléssel megállapított érték és a könyv szerinti érték különbözete, ami eljelétl függen lehet pozitív vagy negatív is. Ha a vagyonmérleg tervezet átértékelési különbözet oszlopában kimutatott átértékelési különbözet összege pozitív, akkor a vagyont felértékelték, tehát annak összegével a tketartalék összegét kell megemelni. Ha viszont az összevont átértékelési különbözet negatív eljel:, akkor a vagyont leértékelték, tehát ezen összeggel a tketartalék összegét kell csökkenteni. Itt meg kell említeni, hogy amennyiben a tketartalék nem fedezi a negatív eljel: átértékelési különbözetet, akkor a tketartalékot meghaladó összeggel az eredménytartalékot kell csökkenteni, mivel a tketartalék nem lehet negatív, de az eredménytartalék ezzel szemben igen. Azon gazdasági társaságoknál a vagyonmérleg tervezetben szerepl els és harmadik oszlopbeli adatok megegyeznek, melyek az átértékelés lehetségével nem éltek. A törvény szerint a vagyonmérleg tervezet vagyonértékelés szerinti érték oszlopában szerepl saját tkéjének csak a jegyzett tke, a tketartalék és az eredménytartalék lehetnek a részei. Éppen ezen ok miatt a vagyonmérleg tervezet készítésekor át kell vezetni az eredménytartalékba a mérleg szerinti eredményt, és meg kell sz:ntetni az értékhelyesbítések és az értékelési tartalék összegét, melyeket egymással szemben kell kivezetni. Az átalakulással létrejöv gazdasági társaság vagyonmérleg tervezetének els oszlopában az átalakuló gazdasági társaságok vagyonmérleg tervezeteinek harmadik

16 oszlopbeli értékadatait kell szerepeltetni. A második oszlopban a különbözeteket kell felt:ntetni. Ezek az alábbiak lehetnek: Az átalakulással egyidej:leg belép új tagok vagyoni hozzájárulása társasági szerzdés szerinti értéken eszköz növekedésként és saját tke növekedésként kimutatva. A meglév tagok pótlólagos vagyoni hozzájárulását társasági szerzdés szerinti értéken eszköz növekedésként és saját tke növekedésként kimutatva. Az átalakulással egyidej:leg kilép tagok kiadásra kerül vagyon értékét eszköz csökkenésként és kötelezettség csökkenésként vagyonmérleg tervezet szerinti értékben, valamint saját tke csökkenésként kimutatva, ahol a saját tkébl járó rész a tagnak járó eszközök és kötelezettségek közti különbözet. Kiválással létrejöv társaságnál az átértékelési különbözetet. Egyesülés esetén a jogutód gazdasági társaság jegyzett tkéjének meghatározása során figyelembe nem vehet részesedések értékét a jogeld vagyonmérleg tervezete szerinti értéken eszköz csökkenésként és jegyzett tke csökkenésként a részesedés névértékét, majd a vagyonmérleg tervezet szerinti érték és a névérték különbségét az eljeltl függen eszköz növekedésként és eredménytartalék növekedésként vagy eszköz csökkenésként és eredménytartalék csökkenésként kell kimutatni. Egyesülés esetén a jogeld gazdasági társaságok vagyonmérleg tervezeteiben kimutatott egymással szemben fennálló követelések és kötelezettségek összegét követelés és kötelezettség csökkenésként kell kimutatni, ezek különbözetét pedig a saját tkét kell módosítani. A harmadik oszlopban azokat az összegeket kell szerepeltetni, amelyek a saját tke átrendezésébl adódó jogszabályi elírások illetve tulajdonosi döntések alapján kerülnek beállításra. Az utolsó oszlopban az elz három oszlop adatainak összege kerül beállításra. A saját tke elemeinek átrendezése fölött nem szabad elsiklani, mivel ezekre külön jogszabályok is vonatkoznak. Fontos megemlíteni azért is, mivel több féle

17 átrendezend feladat van, melyeket érdemes bvebben is kifejteni. Tehát a saját tke elemeinek átrendezésére sor kerülhet abban az esetben, amikor a jogeldök vagyonadatai és a különbözetek alapján kialakított saját tke egyes elemeinek értékétl a felek a társasági szerzdésben eltérnek vagy az eltérést a törvény elírja. Ebben az esetben a kialakított saját tke megoszlását a társasági szerzdésben meghatározott megoszláshoz kell igazítani. A vagyonmérleg tervezetben a jogutód gazdasági társaság vagyonán belül a saját tke részei csak pozitív eljel:ek lehetnek. A negatív eljel: tkeelemet a pozitív eljel: tkeelem terhére meg kell emelni. A vagyonmérleg tervezetben a saját tke megoszlásánál is érvényesülnie kell annak a szabálynak, mely kimondja, hogy a jegyzett tke értéke nem lehet magasabb a meghatározott tételekkel csökkentett saját tke értékénél. Ezt hívjuk a szabadrendelkezés: saját tke vizsgálatának. A meghatározott tételek a következk lehetnek: az aktivált alapítás, átszervezés még le nem írt értéke, a lekötött tketartalék, a lekötött eredménytartalék. A vagyonmérleg tervezetben a saját tkén belül az eredménytartalék értékét úgy kell megállapítani, hogy az fedezetet nyújtson a vagyonmérleg tervezet fordulónapja és az átalakulás napja között várhatóan bekövetkez veszteségekre, az átalakulással közvetlenül összefüggen keletkez társasági adófizetési kötelezettségre, és az alapítás, átszervezés aktivált értékébl még le nem írt összegre. Korlátolt felelsség: társasággá, részvénytársasággá vagy közhasznú társasággá való átalakulás esetén a jegyzett tkén felüli vagyonként kell figyelembe venni a jogutód gazdasági társaság vagyonán belül azoknak a vagyontárgyaknak a saját tke és a vagyonmérleg tervezet mérleg fösszege arányában számított értékét, amelyek a jegyzett tkénél nem vehetek figyelembe, mert nem forgalomképesek, vagy átruházásukhoz harmadik személy hozzájárulása szükségeltetik. Ebben az esetben a jegyzett tke eszközfedezettségét kell vizsgálni. A 3. melléklettel szeretnék segítséget nyújtani a tervezetben bekövetkez változások szemléltetéséhez.

18 A végleges vagyonmérlegek Az átalakulással létrejött társaság a cégbejegyzés napját követ napon kezdi el tevékenységét, ezen a napon nyitja meg nyilvántartásait. Ahhoz, hogy az átalakuló gazdasági társaságok zárni tudják a nyilvántartásaikat, illetve a létrejöv társaságok meg tudják nyitni azokat, fel kell mérni átalakulással érintett társaságok vagyonát. Ehhez el kell készíteni az átalakuló és az átalakulással létrejött társaság végleges vagyonmérlegét, végleges vagyonleltárát. A végleges vagyonmérleg és vagyonleltár összeállításának specialitásait az alábbi pontokban fejtem ki: Az átalakuló és az átalakulással létrejött társaságoknak is el kell készítenie, függetlenül attól, hogy az átalakulás során megsz:nnek, vagy tovább m:ködnek. A cégbírósági bejegyzés napjára készítendek. Az átalakulással megsz:n társaságok tevékenységet lezáró beszámolót készítenek és ennek a beszámolónak a mérlege alapján készítend az átalakuló társaság végleges vagyonmérlege. A végleges vagyonmérlegek felépítése ugyanolyan, mint a vagyonmérlegtervezeteké. Beolvadás esetén az átvev társaság, illetve kiválás esetén az a társaság, akibl kiválnak a végleges vagyonmérleg:ek a cégbírósági bejegyzés napjára, mint fordulónapra, a fordulónapi értékelés szabályai szerint, zárás nélkül, a folyamatos könyvelés során állítják össze. Ez a vagyonmérleg ugyanúgy készül, mint a vagyonmérleg-tervezet. A végleges vagyonmérlegben az átértékelés hatása ugyanúgy megjelenik, mint a vagyonmérleg-tervezetben. Az itt megjelen pozitív átértékelési különbözet lesz a társasági adóalapot növel. Ha az átalakulással létrejött társaság végleges vagyonmérlegében kimutatott saját tke eltér a vagyonmérleg-tervezetben kimutatott saját tkétl, akkor a különbözettel a változás tartalmának és eljelének megfelelen a

19 tketartalékot, illetve az eredménytartalékot kell módosítani. Ha a tketartalék emiatt negatívvá válna, akkor a tketartalék pozitív összegéig a tketartalékot, azt meghaladóan az eredménytartalékot kell csökkenteni. Az átalakulással létrejött társaság végleges vagyonmérlegét is vagyonleltárral kell alátámasztani. A végleges vagyonleltárban korlátolt felelsség: társasággá, közhasznú társasággá, vagy részvénytársasággá való átalakulás esetén el kell különíteni azokat az eszközöket, amelyek a saját tkének a mérleg fösszeghez viszonyított arányos értéke alapján a jogutód gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezet szerinti jegyzett tkéjét képezik. Amennyiben ezen eszközök értéke nem éri el a társaság vagyonmérleg-tervezet szerinti jegyzett tkéjét, akkor a jegyzett tkét le kell szállítani. A jegyzett tkét abban az esetben is le kell szállítani, ha az átalakulással létrejött társaság végleges vagyonmérlegében, a lekötött tartalékkal csökkentett, illetve a jegyzett, de még be nem fizetett tkével növelt saját tke összege nem éri el a vagyonmérleg-tervezet szerinti jegyzett tke összegét, mely a cégbíróságon is jegyezve van. A végleges vagyonmérlegeket, végleges vagyonleltárokat is kell könyvvizsgálóval ellenriztetni, ez lesz az átalakulás számviteli dokumentuma. A végleges vagyonmérlegeket, végleges vagyonleltárakat a cégbírósági bejegyzés napját követ 90 napon belül kell mind az átalakuló társaságra, mind az átalakulással létrejött társaságra a cégbíróságon letétbe helyezni. Ezekhez a dokumentumokhoz csatolni kell a könyvvizsgálói záradékot is. A vagyonmérleg-tervezetben a tkekivonás és a tkebevonás hatásait a tervnek megfelelen kellett figyelembe venni. Ezzel szemben a végleges vagyonmérlegben a ténylegesen kialakult értéket kell figyelembe venni. Az ebbl következ eltéréseket az alábbi táblázat szemlélteti:

20 A vagyonmérleg-tervezetben T"kekivonás Az átadandó eszközök értéke az eszközöket csökkenti. Jegyzett t"ke csökken a névértékkel. A névérték és az átadandó eszközérték különbsége t"ketartalék, illetve eredménytartalék változás (arányosan). T"keemelés A vagyoni hozzájárulás az eszközök értékét növeli ( az ázsiót is ). Jegyzett t"ke n" a névértékkel. Alapt"kén felüli vagyoni hozzájárulás t"ketartalékot növel. A végleges vagyonmérlegben Az átadandó eszközök értéke a kötelezettséget növeli. Jegyzett t"ke csökken a névértékkel. A névérték és az átadandó eszközérték különbsége t"ketartalék, illetve eredménytartalék változás (arányosan). A rendelkezésre bocsátott vagyoni hozzájárulás a kötelezettségeket csökkenti ( ázsiót is ). A rendelkezésre nem bocsátott pénzbeli vagyoni hozzájárulás a jegyzett, de még be nem fizetett t"ke értékét növeli. Jegyzett t"ke n" a névértékkel. Alapt"kén felüli vagyoni hozzájárulás t"ketartalékot növel. 3. ábra: Tkeemelés és tkekivonás a,,különbözetek,, oszlopban A vagyonmérleg-tervezetben a társaságtól megváló taggal történ elszámolással kapcsolatban azt kell bemutatni, hogy a megállapodás szerint milyen eszközt vagy kötelezettséget adnak át a kilép tagnak. Ezt az összeget kell szerepeltetni az eszközöknél csökkenésként a megfelel mérlegtételben. A végleges vagyonmérleg a cégbírósági bejegyzés napjára ténylegesen kialakult helyzetet mutatja. Mivel a társaságtól megváló taggal a cégbírósági bejegyzést követen lehet csak elszámolni, emiatt a neki járó eszközök értékét kötelezettségként kell szerepeltetni a végleges vagyonmérlegben. A vagyonmérleg-tervezetben az újonnan belép tulajdonosok, illetve a meglév tulajdonosok alaptke emelésével kapcsolatban azt kell bemutatni, hogy a társasági szerzdés szerint milyen pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást vállaltak a tulajdonosok. Itt figyelembe kell venni az alaptkén felüli vagyoni hozzájárulást is, mely a tketartalékot növeli. Ezeket az összegeket kell szerepeltetni az eszköz növekedéseként a megfelel mérlegtételekben. A végleges vagyonmérleg a cégbírósági bejegyzés napjára ténylegesen kialakult helyzetet mutatja. Az alaptke emeléssel kapcsolatban a tulajdonosok már korábban (az átalakulási dokumentumok cégbíróságra való benyújtása eltt) a társaság rendelkezésére bocsátották a nem pénzbeli hozzájárulást, a pénzbeli

A gazdasági társaságok átalakulásnak jogi szabályozása

A gazdasági társaságok átalakulásnak jogi szabályozása Mhely 143 DR. SUTUS IMRE A gazdasági társaságok átalakulásnak jogi szabályozása Az Országgylés az 1997. évi CXLIV. törvénnyel megalkotta a gazdasági társaságokról szóló új törvényt, s egyúttal hatályon

Részletesebben

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2005. január 31. vállalkozás vezetje (képviselje) 1 BALLA AUDIT KFT. K I E G É S Z Í T M E L L

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. május 30-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. május 30-i ülésére EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELNÖKE PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. május 30-i ülésére Tárgy: A Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő

Részletesebben

Gazdasági társaságok átalakulásának könyvvizsgálata. Előadó: dr. Adorján Csaba

Gazdasági társaságok átalakulásának könyvvizsgálata. Előadó: dr. Adorján Csaba Gazdasági társaságok átalakulásának könyvvizsgálata Előadó: dr. Adorján Csaba egyetemi adjunktus A fordulónapra készített mérleg összeállítása során érvényesül a vállalkozás folytatásának elve, összeállításának

Részletesebben

Esettanulmány. Átalakulásra - társasági forma váltása

Esettanulmány. Átalakulásra - társasági forma váltása Esettanulmány Átalakulásra - i forma váltása A TIFFOSI Kft. átalakul részvénygá. A kft. üzletrészekből 80%-os részesedése van a FINIVEST Zrt.-nek (könyv szerinti értéke 16 000 eft), 20%-os részesedése

Részletesebben

IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI

IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI Pénzügyi és Könyvszakértő Kft Székhely: 1026 Budapest, Bimbó út 182. Telefon+Fax: 209-9373, Fax: 466-8409 Web: http://www.correct.hu/ e-mail: correct@correct.hu IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI

Részletesebben

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.)

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.) HELYI IPARZÉSI ADÓBEVALLÁS 2004. adóévrl... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg0 ipar0zési tevékenység utáni adókötelezettségrl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS 1 EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pécsi Kreatív Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság cégjegyzékszáma: 02-09-066283 képviseli: Hadobás Béla ügyvezető mint átvevő társaság (továbbiakban:

Részletesebben

TERVEZET EGYESÜLÉSI TERV

TERVEZET EGYESÜLÉSI TERV EGYESÜLÉSI TERV Amely létrejött egyrészről a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése: Miskolc Holding Zrt.) Székhely: 3530 Miskolc Petőfi u.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

MOHL. Mohl Gergely. Saját tőke. (TK 321.-360.o.) 2009. február 10.-11. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html

MOHL. Mohl Gergely. Saját tőke. (TK 321.-360.o.) 2009. február 10.-11. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html Mohl Gergely Saját tőke (TK 321.-360.o.) 2009. február 10.-11. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html I. Jegyzett tőke Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. Jegyzett, de még (-) III.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

SZIKI Gyermekfejleszt Turisztikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft 6781 Domaszék, Tanya 918. 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SZIKI Gyermekfejleszt Turisztikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft 6781 Domaszék, Tanya 918. 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS TARTALOM 1., 2012. évi számviteli beszámoló 2., Kiegészít melléklet 3., 2012. évben kapott támogatások felhasználása 4., 2012. évben közhasznú tevékenység keretében nyújtott

Részletesebben

Mérlegfordulónap: Nagyságrend: ezer forint

Mérlegfordulónap: Nagyságrend: ezer forint A 2008.06.30-ai nappal beolvadással megsz n UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár Magánnyugdíjpénztári ágazatának 2008. évközi végleges vagyonmérlegér l közzétett adatok Mérlegfordulónap: 2008.06.30

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparzési adóról állandó jelleg iparzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparzési adóról állandó jelleg iparzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparzési adóról állandó jelleg iparzési tevékenység esetén Flap 2010. adóévben SÁROSD önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrl (Benyújtandó

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

Érkezett: 2015 DEC 0 8.

Érkezett: 2015 DEC 0 8. Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága i.3ciy:vi t 0' I O 1 a \P Érkezett: 2015 DEC 0 8. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javasla t benyújtás a Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére

Részletesebben

A pénztárak számviteli kormányrendeleteinek változásai

A pénztárak számviteli kormányrendeleteinek változásai A pénztárak számviteli kormányrendeleteinek változásai Szűcs József főosztályvezető-helyettes dátum Az előadás rövid tartalma Minden pénztártípust érintő változás Nyugdíjpénztárakat érintő változás Önkéntes

Részletesebben

Csodalámpa Óhaj Sóhaj Kívánságteljesít Alapítvány

Csodalámpa Óhaj Sóhaj Kívánságteljesít Alapítvány 1. AZ ALAPÍTVÁNY ISMERTETÉSE A Csodalámpa Óhaj-Sóhaj Kívánságteljesít Alapítvány 2003. április 14-én jött létre. A bejegyzéssel egyidben az Alapítvány közhasznú minsítést is kapott. Alapítója: Patzauer

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSA AZ ÚJ PTK.

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSA AZ ÚJ PTK. Pénzügyi és Könyvszakértő Kft Székhely: 1026 Budapest, Bimbó út 182. Telefon+Fax: 209-9373, Fax: 466-8409 Web: http:/// e-mail: correct@correct.hu A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSA AZ ÚJ PTK. Alapján

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a A Pécsi Fesztiválszervező Nonprofit Kft (beolvadó társaság) és a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft (befogadó társaság) átalakulási eljárás során történő vagyon összevonásának

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

SAJÁTOS BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGEK

SAJÁTOS BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGEK SAJÁTOS BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGEK Felszámolási eljárás, végelszámolás és az átalakulások számviteli és könyvvizsgálati sajátosságai röviden Készítette: Ferenczi Szilvia FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS A felszámolás

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet

E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet amely létrejött egyrészről a E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye: Tatabánya Csaba u. 19., statisztikai

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója Különadó 2007 A 2006. július 10-én elfogadott adótörvény alapján magánszemélyeknek és vállalkozásoknak különadót, hitelintézeteknek járadékot kell fizetniük. Magánszemély adóalapja, adója Elírás 2007.

Részletesebben

Számviteli feladatok speciális esetekben

Számviteli feladatok speciális esetekben Számviteli feladatok speciális esetekben Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna a kisvállalati adózás szakértője Mai témáink Végelszámolás Kényszertörlési eljárás számviteli feladatai Átalakulás 1 A végelszámolás

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 2/C társaság. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET évi beszámolóhoz

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 2/C társaság. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET évi beszámolóhoz RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 2/C társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi beszámolóhoz I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

A 2014. május 6-i és 2014. május 28-i közgyűlési, Alapítói Határozatok

A 2014. május 6-i és 2014. május 28-i közgyűlési, Alapítói Határozatok A SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyvezetésének 2013. év CLXXVI. tv. 24. (2) bek. (Kivonat az egyesülési tervből) A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI.

Részletesebben

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei:

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: 1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: A/ bármely cég választhatja, ha két egymást követő üzleti évben, a fordulónapi adatok alapján három mutatóérték közül bármely kettő

Részletesebben

FÖVOSZ. Társadalmi szervezetek egyszer sített beszámolója

FÖVOSZ. Társadalmi szervezetek egyszer sített beszámolója 19654683-2-42 Adószám 1106. Bp. Jászberényi út 24-36 Társadalmi szervezetek egyszer sített beszámolója 2011. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Keltezés: 2012. április 17. a tásadalmi

Részletesebben

A vállalkozás címe: 5100.JÁSZBERÉNY,FERENCESEK TERE 3. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 18830792-9133-569-16

A vállalkozás címe: 5100.JÁSZBERÉNY,FERENCESEK TERE 3. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 18830792-9133-569-16 Tisztelt felhasználó! Ön a következ Excel munkafüzetlapokon a számvitelrl szóló 2000. évi C. törvény szerinti ketts könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszersített éves beszámoló mérlegeit és eredménykimutatásait

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN 9.

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN 9. ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN 9. 1 2015. Január 8. TÉMAKÖRÖK: 1. Számviteli változások 2014. évre - Áhsz. Módosítások - 38/2013. NGM rendeletet érint módosítások 2. Az egyes rlapok egyez ségei

Részletesebben

6. számú MELLÉKLET A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI HITELESÍTŐ ZÁRADÉKOT ALÁTÁMASZTÓ INFORMÁCIÓK. PA Audit Kft / Tóth Péter bejegyzett könyvvizsgáló

6. számú MELLÉKLET A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI HITELESÍTŐ ZÁRADÉKOT ALÁTÁMASZTÓ INFORMÁCIÓK. PA Audit Kft / Tóth Péter bejegyzett könyvvizsgáló 6. számú MELLÉKLET A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI HITELESÍTŐ ZÁRADÉKOT ALÁTÁMASZTÓ INFORMÁCIÓK 1. oldal I. Előzmények - A feladat meghatározása Átalakulási vagyonmérleg-tervezetek felülvizsgálatáról az Észak-magyarországi

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET 8800 NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a 2000. C. számú törvénnyel módosított változata 2001. január 01-től hatályos, ennek megfelelően az Egyesület

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

Az átalakulással kapcsolatos számviteli feladatok bemutatása az MB - Miskolc Kft és Eurovan Miskolc Kft egyesülési példáján keresztül

Az átalakulással kapcsolatos számviteli feladatok bemutatása az MB - Miskolc Kft és Eurovan Miskolc Kft egyesülési példáján keresztül Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel intézeti tanszék Az átalakulással kapcsolatos számviteli feladatok bemutatása az MB - Miskolc Kft és

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R. Források

GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R. Források MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R P É N Z Ü G Y I É S S Z Á M V I T E L I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Források MÉRLEG,... év... A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Beruházásokhoz kapcsolódó mérlegfordulónapi nem realizált árfolyamveszteség szabályai

Beruházásokhoz kapcsolódó mérlegfordulónapi nem realizált árfolyamveszteség szabályai Beruházásokhoz kapcsolódó mérlegfordulónapi nem realizált árfolyamveszteség szabályai I. Választás évében A. Főbb szabályok Az aktív időbeli elhatárolások között halasztott ráfordításként elszámolható

Részletesebben

SZÁMVITELI SAJÁTOSSÁGOK CÍMŰ TANTÁRGY HÁZI DOLGOZATA TÁVOKTATÁS TAGOZAT GAZDÁLKODÁSMENEDZSMENT SZAK KÉSZÍTETTE: NEPTUN KÓD: 2014/2015. 2.

SZÁMVITELI SAJÁTOSSÁGOK CÍMŰ TANTÁRGY HÁZI DOLGOZATA TÁVOKTATÁS TAGOZAT GAZDÁLKODÁSMENEDZSMENT SZAK KÉSZÍTETTE: NEPTUN KÓD: 2014/2015. 2. SZÁMVITELI SAJÁTOSSÁGOK CÍMŰ TANTÁRGY HÁZI DOLGOZATA TÁVOKTATÁS TAGOZAT GAZDÁLKODÁSMENEDZSMENT SZAK KÉSZÍTETTE: NEPTUN KÓD: 2014/2015. 2. FÉLÉV 1 1. feladat: Alapítás Az A vállalkozás új vállalkozást hoz

Részletesebben

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Előterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Rendkívüli Közgyűlése részére Tárgy: A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság véleménye a társaság átalakulásáról Budapest, 2009. június 29. A társaság Felügyelő

Részletesebben

Társasági adó Társasági adó Társasági adó 2012 Könyvelő Budapest - Smart Balance webhelyen lett közzétéve (http://www.smartbalance.

Társasági adó Társasági adó Társasági adó 2012 Könyvelő Budapest - Smart Balance webhelyen lett közzétéve (http://www.smartbalance. Társasági adó 2012 Társasági adó 2012 Pollák Márton: +36 30 332 5119 1. oldal (összes: 23) Társasági adókulcs Társasági adó 2012 2012-ben nem változik az adókulcs. Továbbra is a pozitív adóalap 500 millió

Részletesebben

A saját tőke számvitele

A saját tőke számvitele A saját tőke számvitele című előadás Előadó: Botka Erika okl. könyvvizsgáló, MSZSZE főtitkár Főbb témakörök: Jegyzet tőke Tőketartalék Lekötött tartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Értékelési

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

BUK 15EB-02 ELEKTRONIKUS ŰRLAP

BUK 15EB-02 ELEKTRONIKUS ŰRLAP BUK 15EB-02 ELEKTRONIKUS ŰRLAP BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA 1998. évi XI. törvény 68. (8)-(10) Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS. a évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosításához

KIEGÉSZÍTÉS. a évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosításához KIEGÉSZÍTÉS a 2015. évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosításához 1 Tisztelt Közgyűlés! A 2015. évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosításának elkészítése után beérkező

Részletesebben

Az Igazgatóság beszámolója az Egyesülési terv tervezetéről.

Az Igazgatóság beszámolója az Egyesülési terv tervezetéről. ELŐTERJESZTÉS a HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 2015. május 18-án tartandó Küldöttgyűlésének 11. napirendi pontjához Az Igazgatóság beszámolója az Egyesülési terv tervezetéről. HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

Összefoglaló feladat a Saját tőke témakörből

Összefoglaló feladat a Saját tőke témakörből Összefoglaló feladat a Saját tőke témakörből A VÁGJUNK BELE Rt-t 2004-ben alapították. A társaság alaptőkéje 100.000.000 Ft, amelynek 60 %-a apport, 40 %-a pénzbeli hozzájárulás. Az apport megoszlása:

Részletesebben

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó Adózási alapismeretek 4. konzultáció Társasági adó A törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági és osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Vállalkozásbarát Könyvelő, Oktató és Szolgáltató Betéti Társaság

Vállalkozásbarát Könyvelő, Oktató és Szolgáltató Betéti Társaság Vállalkozásbarát Könyvelő, Oktató és Szolgáltató Betéti Társaság 1075 Budapest, Wesselényi utca 4. IV. emelet 27. Telefon: 9 00 17 00 : 341 02 02, fax: 413 17 16 e-mail: tomcsanyi.erzsebet@t-online.hu

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

A szétválás módja: kiválás a Gt. 86.. (1) bek. alapján

A szétválás módja: kiválás a Gt. 86.. (1) bek. alapján A Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróságon Cg. 02-10-060289 cégjegyzékszámon bejegyzett Pécs Holding Város Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., adószáma: 12568011-2-02)

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1031 Budapest, Váci Mihály tér 1. Kiegészítő melléklet a 2013. évi beszámolóhoz 1 I. Általános rész A társaság bemutatása Cég rövid neve Rendszervíz Plusz Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Cég teljes neve

Részletesebben

Számviteli törvény módosítása

Számviteli törvény módosítása Dr. Gróf Gabriella Évközi módosítás: 2012. évi CXLVI. törvény 2012. évi CLXXVIII. törvény Szabályok hatályba lépése 2013. 01, 01., de a rendelkezések jelentős része 2012-re is alkalmazható Mikrogazdálkodói

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

Az átalakulás eredmény hatásai

Az átalakulás eredmény hatásai Az átalakulás eredmény hatásai I. ÁTALAKULÓ TÁRSASÁGOKNÁL (SZT tv.) KÖZVETLEN átalakuláskori eredményhatás nincs, nem lehet! VAGYONMÉRLEG(EK)-ben (különbözeteknél rendezendő az eltérés) KÖZVETETT átalakulást

Részletesebben

Személyes közreműködői díj kiegészítése és adóterhei 2010. január 1-jétől A gazdasági társaságoknál a tulajdonosok gyakran személyes közreműködésük

Személyes közreműködői díj kiegészítése és adóterhei 2010. január 1-jétől A gazdasági társaságoknál a tulajdonosok gyakran személyes közreműködésük Személyes e és adóterhei. január 1-jétől A gazdasági társaságoknál a tulajdonosok gyakran személyes közreműködésük után nem munkabért, hanem személyes at, tagi jövedelmet vesznek fel.. január 1-jétől megváltoztak

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

SZÉTVÁLÁSI TERV I. PREAMBULUM

SZÉTVÁLÁSI TERV I. PREAMBULUM SZÉTVÁLÁSI TERV I. PREAMBULUM Magyarország Kormánya az 1061/2016. (II.25.) határozatában (a továbbiakban: Kormányhatározat) döntött a Budapest környéki elővárosi közlekedés egységessége érdekében szükséges

Részletesebben

2012. a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért. SOMOS Alapítvány. 1118 Budapest Sasadi út 70. üzleti évrol

2012. a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért. SOMOS Alapítvány. 1118 Budapest Sasadi út 70. üzleti évrol Nyilvántartási szám: 7219 közhasznú alapítvány SOMOS Alapítvány a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért 1118 Budapest Sasadi út 70. Egyszerusített éves beszámoló 2012. üzleti évrol Keltezés: Budapest.

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Eredménykimutatás II.

Eredménykimutatás II. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése V. előadás Eredménykimutatás II. Egyéb bevételek ráfordítások

Részletesebben

A zárlat célja. A zárlat folyamata, szükségessége Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XII. ea. Zárlat és éves beszámoló.

A zárlat célja. A zárlat folyamata, szükségessége Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XII. ea. Zárlat és éves beszámoló. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Számvitel alapjai XII. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 A zárlat célja Általánosan:

Részletesebben

Copyright Menedzser Praxis Kft Minden jog fenntartva.

Copyright Menedzser Praxis Kft Minden jog fenntartva. Copyright Menedzser Praxis Kft. 2010. Minden jog fenntartva. Lekötött tartalék szerepe a saját tőke keretein belül Lekötött tartalék fogalma A lekötött tartalékban kimutatott tőkeértéket szabadon a gazdálkodó

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése

Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése Adószám: 18067460-2-41 Statisztikai számjel: 18067460-7310-529-01 Székhely: 1012 Budapest, Attila út 123. 1.sz. melléklet: közhasznú egyszersített éves

Részletesebben

DRV Mélyépítő és Szolgáltató Kft.

DRV Mélyépítő és Szolgáltató Kft. Átalakulási Közlemény A Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u.7. ) Közgyűlése, első alkalommal a 2/2012. (XII.28.) számú határozatában, ezzel

Részletesebben

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék A zárlat célja Üzleti számvitel XXIII. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 u Általánosan:

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Egyesülési szerződés

Egyesülési szerződés 2.sz. Melléklet Egyesülési szerződés amely létrejött egyrészről: Pécsi Városgondozási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: 02-09-072429 Székhelye: 7622 Pécs, Edison utca 30,36. képviseli:

Részletesebben

AO 155/2 1/11. Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:. Az adóhatóság azonosító száma:.

AO 155/2 1/11. Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:. Az adóhatóság azonosító száma:. AO 155/2 1/11 HELYI IPARZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévrl Zalaegerszeg önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg iparzési tevékenység utáni adókötelezettségrl Az adóhatóság tölti ki!

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2010.12.31 fordulónapi beszámolójához Bejegyzés dátuma: 2007. május 31. Társaság megnevezése: FONAVITA Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása VII. Fejezet Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása 1. A könyvviteli zárási feladatok A Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén

Részletesebben