Vállalkozásbarát Könyvelő, Oktató és Szolgáltató Betéti Társaság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalkozásbarát Könyvelő, Oktató és Szolgáltató Betéti Társaság"

Átírás

1 Vállalkozásbarát Könyvelő, Oktató és Szolgáltató Betéti Társaság 1075 Budapest, Wesselényi utca 4. IV. emelet 27. Telefon: : , fax: GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKAT KÖNYVELŐK KLUBJÁNAK SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓJÁBÓL KIEMELT RÉSZ TARTALOMJEGYZÉK Szellemi termékek könyvelése oldal Sajátos egyszerűsített éves beszámoló január 1-jétől oldal Behajthatatlan követelés a számvitelben és a társasági adóról szóló törvényben oldal Elbirtokolt ingatlan könyvelése oldal Fizetett kamat utáni adózás előtti eredményt növelő tétel a társasági adónál oldal Szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettség oldal Korlátolt felelősségű társaságok saját tőke hiánya és megoldási lehetőségei oldal Előzetesen felszámított adó megosztása oldal Korlátolt felelősségű társaságok saját tőke hiánya és megoldási lehetőségei Saját tőke hiánya keletkezik, ha a gazdasági társaság egymást követő két üzleti évben nem rendelkezik a társasági formájára kötelezően előírt jegyzett tőkének megfelelő összegű saját tőkével, továbbá, ha a korlátolt felelősségű társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent. A társaság tagjainak a szükséges saját tőkét biztosítaniuk kell. Ha nem gondoskodnak a saját tőkéről, a gazdasági társaság köteles elhatározni más gazdasági társasággá való átalakulását, vagy rendelkeznie kell jogutód nélküli megszűnéséről. A gazdasági társaságokról szóló évi törvény a korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozó, saját tőke hiányról szóló alábbi rendelkezéseket tartalmazza. 1. A saját tőke hiánya keletkezik a gazdasági társaságokról szóló törvény szerint, ha a gazdasági társaság a számviteli törvény szerinti beszámolójában foglaltak alapján egymást követő két teljes üzleti évben nem rendelkezik a társasági formájára kötelezően előírt jegyzett tőkének megfelelő összegű saját tőkével. A korlátolt felelősségű társaságoknál kötelezően előírt jegyzett tőke összege forint. 1

2 A saját tőke hiánya esetén a társaság tagjainak a második év számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásától számított három hónapon belül a szükséges saját tőkét biztosítaniuk kell. Ha nem gondoskodnak a saját tőke biztosításáról, a gazdasági társaság köteles e határidő lejártát követő hatvan napon belül elhatározni más gazdasági társasággá való átalakulását, vagy rendelkeznie kell jogutód nélküli megszűnéséről. Az átalakulás során olyan társasági formát kell választani, amely esetében a törvény a jegyzett tőke legkisebb összegét nem határozza meg, vagy az olyan mértékű, amelynek a gazdasági társaság az átalakulással eleget tud tenni. Ez esetben a korlátolt felelősségű társaság például betéti társasággá alakulhat át. 2. A saját tőke hiánya keletkezik a gazdasági társaságokról szóló törvény szerint akkor is, ha a korlátolt felelősségű társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent. Ekkor az ügyvezető haladéktalanul köteles, a szükséges intézkedések megtétele céljából, összehívni a taggyűlést. A tagoknak határozniuk kell különösen a pótbefizetés előírásáról vagy ha ennek lehetőségét a társasági szerződés nem tartalmazza a törzstőke más módon való biztosításáról, illetve a törzstőke leszállításáról, mindezek hiányában a társaságnak más társasággá történő átalakulásáról, illetve jogutód nélküli megszüntetéséről. A határozatokat legkésőbb három hónapon belül végre kell hajtani. Saját tőke hiányának megoldási lehetőségei Saját tőke hiányának megoldása pótbefizetés teljesítésével A saját tőke hiánya megoldható pótbefizetés teljesítésével, amelyet pénzátadással egyidejűleg a lekötött tartalékban kell helyezni. Ezzel a saját tőke hiánya csökken, vagy meg is szűnhet. Pótbefizetést akkor teljesíthetnek a tulajdonosok, ha azt vállalták és a társasági szerződés tartalmazza annak a lehetőségét. A pótbefizetés konkrét összegéről taggyűlési határozatnak kell születnie. A pótbefizetés összegét vissza kell fizetni a tulajdonosoknak, ha arra lehetőség nyílik. A pótbefizetést annak kell visszafizetni, aki a visszafizetéskor a tagjegyzékben szerepel. Saját tőke hiányának megoldása beolvadással, összeolvadással Az azonos tulajdonosi körrel rendelkező cégcsoportban a saját tőke hiánya megszüntethető beolvadással, összeolvadással is. Ennek feltétele, hogy az egyik cégnek a pozitív eredménytartaléka nagyobb legyen, mint a másik negatív eredménytartaléka. Amennyiben a cégek összevont eredménytartaléka negatív marad, abban az esetben is megoldható a pozitív eredménytartalék biztosítása átértékeléssel, jegyzett tőke emelésével összekötött tőketartalék emelésével, vagy jegyzett tőke leszállításával eredménytartalékba. Az átalakulási folyamatban kettőnél több cég is részt vehet, egyesülhet. Az átalakulási folyamatban a beolvadással, összeolvadással létrejövő vállalkozás eredménytartalékának pozitívnak kell lennie. Esettanulmány: Egy Kft. beolvad egy másik Kft-be 1. A Beolvadó Kft. szoftvereinél Ft, befektetési célú részvényeinél Ft értékhelyesbítést tart nyilván. Az értékhelyesbítések az átalakuláskor is a piaci értékre egészítik ki az eszközök nyilvántartás szerinti értékét. Az értékhelyesbítést és az értékhelyesbítés értékelési tartalékát a Beolvadó Kft. mérlege átalakuláskor nem tartalmazhatja, emiatt a Beolvadó Kft. azokat megszüntette. A Beolvadó Kft. az eszközeit piaci értéken értékeli. Az ingatlanok értéke Ft-tal, árukészletei Ft-tal, forgatási célú részvényei Ft-tal érnek többet nyilvántartási, könyv szerinti értéküknél. A Beolvadó Kft. számviteli politikájában rögzített módon a kisértékű tárgyi eszközöket, továbbá a vagyoni értékű jogokat és szellemi termékeket használatba vételkor egyösszegben elszámolják költségként. Ezen eszközök közül nullára leírt eszközök között szerepelnek tárgyi eszközök, amelyeknek a piaci értéke Ft. 2. A Beolvadó Kft. követelései között szerepel Ft értékben az Átvevő Kft-vel szembeni deviza alapú követelés. Az Átvevő Kft. rövid lejáratú kötelezettségei között a Beolvadó Kft-vel szembeni kötelezettség Ft értékben szerepel. Az eltérést az okozta, hogy a két Kft. közül az egyik a nem realizált árfolyamkülönbséget jelentősnek, a másik nem jelentősnek minősítette. 2

3 3. Az átalakulás során döntöttek veszteségrendezési céllal a tőketartalék eredménytartalékkal szembeni felhasználásáról. 4. Az átalakulás során döntöttek a jegyzett tőke leszállításáról is a szükséges mértékben, eredménytartalékkal szemben. 5. Az átalakulással létrejövő társaság a jogszabályi előírásoknak megfelelően az átértékelési különbözetet terhelő, 16%-os mértékű társasági adó és 4%-os mértékű különadó összegének megfelelő lekötött tartalékot képzett. Várható vagyonvesztésre további Ft lekötött tartalékot képeztek. 1. Beolvadó társaság vagyonmérleg tervezete Sorszám Átértékelési különbözet Könyv szerinti érték Vagyonértékelés szerinti összeg a b c d e 01. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK / II. TÁRGYI ESZKÖZÖK * III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK / B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK / II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK / IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN D. Saját tőke ( ± ±20. sor) I. JEGYZETT TŐKE ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 15. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE ( ) 16. III. TŐKETARTALÉK / IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 20. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 21. E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 24. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN * 03. sor = ( ) 16. sor (átértékelési különbözet) = =

4 Átalakulással létrejövő társaság vagyonmérleg tervezetének összeállítása Sorszám Jogelődnél vagyonértékelés szerinti érték Különbözetek Rendezés Átalakulással Beolvadó Kft. Átvevő Kft. Összesen létrejövő Kft. vagyonértékelés szerinti értéken kelés szerinti vagyona könyv (1+2) vagyonértészerinti értéke értéke a b c d e f g h 01. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK / III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN D. Saját tőke ( ± ±20. sor) I. JEGYZETT TŐKE / ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 15. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE ( ) 16. III. TŐKETARTALÉK / IV. EREDMÉNYTARTALÉK / 320 3/ / / V. LEKÖTÖTT TARTALÉK *5/ VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 20. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 21. E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK / G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN *Lekötött tartalék Átértékelési különbözet 16%-os mértékű társasági adója = ,16 = Átértékelési különbözet 4%-os mértékű különadója = ,4 = Várható vagyonvesztésre képzett lekötött tartalék Megjegyzés: El kell készülnie az Átvevő társaság vagyonmérleg tervezetének is, amelyben az Átvevő Kft. vagyonának könyv szerinti értéken kell szerepelnie (2. oszlop adatai alapján). 4

5 Saját tőke hiányának megoldása a jegyzett tőke emelésével A saját tőke hiánya megoldható tőketartalék növelésével egybekötött jegyzett tőke emelésével is. A jegyzett tőke emelésének cégbírósági bejegyzési dátumán kell a jegyzett tőke és a tőketartalék növekedését könyvelni. Ezzel a saját tőke hiánya csökken, vagy megszűnik. A tőketartalék növekedésének az alapbizonylata a cégbírósági határozat mellett a tőkeemelésről szóló taggyűlési határozat. Az alábbiakban a Hiányos Kft. saját tőke részletében a augusztus 22-ei cégbírósági határozat dátumán könyvelt Ft jegyzett tőke és Ft tőketartalék emelésének hatását láthatjuk. A tőkeemeléssel megszűnt a saját tőke hiánya. A Hiányos Kft. saját tőkéje december 31-ei és augusztus 22-ei dátumokon: Sor Előző év(ek) szám korrekciója a b c d e 57. D. Saját tőke ( ± ± 67. sor) I. JEGYZETT TŐKE ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 60. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE ( ) 61. III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 64. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK ( sor) Értékhelyesbítés értékelési tartalékra Valós értékelés értékelési tartalékra 67. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Saját tőke hiányának megoldása tulajdonosi kölcsön elengedésével A saját tőke hiánya megoldható tulajdonosi kölcsön elengedésével is. A rendkívüli bevételként könyvelt elengedett összeg eredményágon bekerül a saját tőkébe, amellyel növekszik a saját tőke értéke. Ezzel a saját tőke hiánya csökken, vagy meg is szűnhet. Az évközben könyvelt kötelezettség elengedése a rendkívüli bevételek között szerepel az év végi zárásig és csak a mérleg fordulónapján kerül be a mérleg szerinti eredménybe és ezzel a saját tőkébe. Csak ekkor csökkenti, vagy szünteti meg a saját tőke hiányát. Az elengedett kötelezettség miatt azonban jelentős összegű adófizetési kötelezettség keletkezhet január 1-jétől nem csökkenti az adózás előtti eredményt az eredeti jogosult által elengedett kötelezettség miatt az adóévben bevételként elszámolt összeg. Az elengedett kötelezettség legnagyobb adóterhe a január 1-jétől hatályba lépett illetékfizetési kötelezettség miatt keletkezik, amelynek a mértéke elérheti a 40%-ot is, legkisebb mértéke 21 %. A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló évi LXXVII. törvény módosította az illetékekről szóló törvényt. A törvényt július 8-án hirdették ki a 95. számú Magyar Közlönyben. Ebben további mentességek szerepelnek az ajándékozási illeték alól, amelyek hatályba léptek július 9-én. Ezek között szerepel a követelés gazdálkodó szervezetek közötti ajándékozás ideértve a követelés-elengedést és a tartozásátvállalást is útján történő megszerzése is. Ebből következően az elengedett tulajdonosi kölcsön után nem kell illetéket fizetni, ha az elengedő tulajdonos gazdálkodó szervezet. 5

6 Saját tőke hiányának megoldása tulajdonosi kölcsönből emelt saját tőkével A saját tőke hiánya megoldható a évi IV. törvény 13. -ának (2) bekezdése alapján tulajdonosi kölcsönnel, mint nem pénzbeli vagyoni betéttel történő tőkeemeléssel is. A jegyzett tőke emelésével egyidejűleg a tőketartalékot is érdemes növelni. A jegyzett tőke emelésének cégbírósági bejegyzési dátumával kell a jegyzett tőke és a tőketartalék növekedését könyvelni. Ezzel a saját tőke hiánya csökken, vagy meg is szűnhet. A tőketartalék növekedés alapbizonylata a cégbírósági határozat mellett a tőke emeléséről szóló taggyűlési határozat. A nem pénzbeli betétként szolgáltatott tulajdonosi kölcsönt az egyéb követelések között kell könyvelni a jegyzett, de be nem fizetett tőke számlával szemben. A jegyzett tőke emeléséről szóló cégbírósági határozat dátumával kell könyvelni a jegyzett tőke és a tőketartalék növekedését a jegyzett, de be nem fizetett tőke számlával szemben. A tulajdonossal szemben fennálló egyéb követelést és a tulajdonossal szembeni kölcsöntartozást kompenzálási jegyzőkönyv alapján meg kell szüntetni. Az alábbiakban a Hiányos Kft. saját tőke részletében a augusztus 23-ai cégbírósági határozat dátumán könyvelt Ft jegyzett tőke és Ft tőketartalék emelésével megszűnt a saját tőke hiánya. A Hiányos Kft. saját tőkéje december 31-ei és augusztus 23-ai dátumokon: Sor Előző év(ek) szám korrekciója a b c d e 57. D. Saját tőke ( ± ± 67. sor) I. JEGYZETT TŐKE ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 60. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE ( ) 61. III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 64. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK ( sor) Értékhelyesbítés értékelési tartalékra Valós értékelés értékelési tartalékra 67. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Saját tőke hiányának megoldása értékhelyesbítés alkalmazásával A saját tőke hiánya megszűnhet értékhelyesbítés alkalmazásával is. Az értékhelyesbítés könyvelésével együtt könyveljük az értékhelyesbítés forrását az értékelési tartalékot, amellyel növekszik a saját tőke értéke. Ezzel a saját tőke hiánya csökken, vagy meg is szűnhet. Az értékhelyesbítés csak a mérleg fordulónapján könyvelhető, alkalmazásának a lehetőségét a számviteli politikának tartalmaznia kell és könyvvizsgálónak igazolnia kell annak helyességét. Az értékhelyesbítés összegének megállapításánál nem a mérleg fordulónapján, hanem a számviteli politika szerinti mérlegkészítés napján érvényes piaci értéket kell figyelembe venni. Az értékhelyesbítés könyvelését követően az érintett eszközök piaci értéken szerepelnek a könyvelésben. Az értékhelyesbítés összegét évente, a mérleg készítésekor felül kell vizsgálni, amelynek következtében annak értéke vagy nő, vagy csökken, s az is előfordulhat, hogy nem változik. Ezzel változhat a saját tőke értéke, a saját tőke hiánya is. 6

7 A saját tőke hiányának megszüntetése a jegyzett tőke leszállításával A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény a alapján fennálló saját tőke hiánya megszüntethető a jegyzett tőke leszállításával is. A jegyzett tőke leszállítását az eredménytartalékban elhelyezve, belső saját tőkerendezést követően csökkenthető, illetve megszüntethető a saját tőke hiánya. A jegyzett tőke leszállításával a jegyzett tőke csökkenést és egyben az eredménytartalék növekedését a cégbírósági bejegyzés dátumának a napjával kell könyvelni. A Hiányos Kft december 31- ei mérlegfordulónappal készült mérlegében a saját tőke hiány megállapításra kerül a évi IV. törvény a alapján, mivel a saját tőke FT- os összege nem éri el a jegyzett tőke 50 %-át szeptember 10-ei cégbírósági határozat dátumán könyvelt Ft jegyzett tőke leszállítás az eredménytartalékba kerül. Ezzel megszűnt a saját tőke hiánya. A Hiányos Kft. saját tőkéje december 31-ei és szeptember 10-ei dátumokon: Sorszám Előző év(ek) korrekciója a b c d e 57. D. Saját tőke ( ± ± 67. sor) I. JEGYZETT TŐKE ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 60. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE ( ) 61. III. TŐKETARTALÉK 62. IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 64. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK ( sor) Értékhelyesbítés értékelési tartalékra Valós értékelés értékelési tartalékra 67. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Gt. 51. (1) Ha a gazdasági társaság a számviteli törvény szerinti beszámolójában foglaltak alapján egymást követő két teljes üzleti évben nem rendelkezik a társasági formájára kötelezően előírt jegyzett tőkének megfelelő összegű saját tőkével és a társaság tagjai (részvényesei) a második év számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásától számított három hónapon belül a szükséges saját tőke biztosításáról nem gondoskodnak, a gazdasági társaság köteles e határidő lejártát követő hatvan napon belül elhatározni más gazdasági társasággá való átalakulását, vagy rendelkeznie kell jogutód nélküli megszűnéséről. (2) Az átalakulás során olyan társasági formát kell választani, amely esetében a törvény a jegyzett tőke legkisebb összegét nem határozza meg, vagy az olyan mértékű, amelynek a gazdasági társaság az átalakulással eleget tud tenni. Gt (1) A taggyűlést ha törvény vagy a társasági szerződés másként nem rendelkezik az ügyvezető hívja össze. (2) E törvényben vagy a társasági szerződésben meghatározott eseteken kívül a taggyűlést akkor is össze kell hívni, ha az a társaság érdekében egyébként szükséges. Az ügyvezető haladéktalanul köteles, a szükséges intézkedések megtétele céljából, összehívni a taggyűlést, ha tudomására jut, hogy a) a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent, vagy b) a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve, ha vagyona tartozásait nem fedezi. (3) A (2) bekezdésben megjelölt esetekben a tagoknak határozniuk kell különösen a pótbefizetés előírásáról vagy ha ennek lehetőségét a társasági szerződés nem tartalmazza a törzstőke más módon való biztosításáról, illetve a törzstőke leszállításáról, mindezek hiányában a társaságnak más társasággá történő átalakulásáról, illetve jogutód nélküli megszüntetéséről. A határozatokat legkésőbb három hónapon belül végre kell hajtani. 7

8 Vállalkozásbarát Könyvelő, Oktató és Szolgáltató Betéti Társaság 1075 Budapest, Wesselényi utca 4. IV. emelet 27. Telefon: : , fax: Tájékoztató a évi gazdasági társaságok könyvelőklubjáról Előadások 2011-ben szombati napokon január április október február június november március szeptember december 10. A klub helyszíne: ELTE Bölcsészettudományi Kar, Gólyavár. Cím: 1088 Budapest, Múzeum körút 4. Részvételi díj: Ft + áfa/év, amelyet átutalással (számlaszám: ), vagy készpénzben az irodánkban (1075 Budapest, Wesselényi u. 4. IV. em. 27., munkanapokon 9-17 óra között) lehet megfizetni. Az átutaláson: a befizető nevénél, címénél a számlát kérőt (vevőt) pontosan kérem feltüntetni, a befizetés jogcíménél, illetve a közleményben pedig a klubtag nevét. A számlát a klubkártyával együtt a klubfoglalkozásokon, vagy az irodánkban át lehet venni, illetve kérésre ajánlott levélben kerül kiküldésre. A jelentkezéseket érkezési sorrendben, a teljes díjtétel megfizetése esetén fogadjuk el, Tomcsányi Erzsébet 1075 Budapest, Wesselényi utca 4. IV. e. 27. címen, vagy a es és a os fax számokon. A könyvelőklub szakmai tájékoztató anyaga önállóan is megrendelhető, amelyet a klubot követően postázunk. A klubtag, vagy a könyvelőklub anyagát megrendelő igénybe vehet a jogszabály változásokról szóló külön előadásoknál, alkalmanként bruttó ,-Ft kedvezményt. A könyvelőklub szakmai tájékoztató anyagát egy évre Ft + áfa összegért lehet megrendelni. Név: Értesítési cím: Otthoni telefon: Munkahelyi, vagy mobil telefon: Számlát kérő (munkahely) neve: Számlát kérő címe: Jelentkezési lap a évi könyvelőklubba, illetve megrendelő a szakmai tájékoztató anyaghoz* * Választását kérem aláhúzni! A tájékoztatóban lévő feltételeket elolvastam és elfogadom. Dátum: Cégszerű aláírás: P.H. KÉREM NYOMTATOTT BETŰVEL, OLVASH ATÓAN KITÖLTENI! 8

KÖNYVELŐKLUB SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓJÁBÓL KIEMELT RÉSZEK

KÖNYVELŐKLUB SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓJÁBÓL KIEMELT RÉSZEK Vállalkozásbarát Könyvelő, Oktató és Szolgáltató Betéti Társaság 1075 Budapest, Wesselényi utca 4. IV. emelet 27. Telefon: 341 02 02 fax: 413 17 16 www.tomcsanyierzsebet.hu e-mail: tomcsanyi.erzsebet@t-online.hu

Részletesebben

Személyes közreműködői díj kiegészítése és adóterhei 2010. január 1-jétől A gazdasági társaságoknál a tulajdonosok gyakran személyes közreműködésük

Személyes közreműködői díj kiegészítése és adóterhei 2010. január 1-jétől A gazdasági társaságoknál a tulajdonosok gyakran személyes közreműködésük Személyes e és adóterhei. január 1-jétől A gazdasági társaságoknál a tulajdonosok gyakran személyes közreműködésük után nem munkabért, hanem személyes at, tagi jövedelmet vesznek fel.. január 1-jétől megváltoztak

Részletesebben

KÖNYVELŐKLUB GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKAT KÖNYVELŐK KLUBJÁNAK SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓJÁBÓL KIEMELT RÉSZ

KÖNYVELŐKLUB GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKAT KÖNYVELŐK KLUBJÁNAK SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓJÁBÓL KIEMELT RÉSZ Vállalkozásbarát Könyvelő, Oktató és Szolgáltató Betéti Társaság 1075 Budapest, Wesselényi utca 4. IV. emelet 27. Telefon: 9 00 17 00 : 341 02 02 fax: 413 17 16 www.tomcsanyierzsebet.hu e-mail: tomcsanyi.erzsebet@t-online.hu

Részletesebben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSA AZ ÚJ PTK.

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSA AZ ÚJ PTK. Pénzügyi és Könyvszakértő Kft Székhely: 1026 Budapest, Bimbó út 182. Telefon+Fax: 209-9373, Fax: 466-8409 Web: http:/// e-mail: correct@correct.hu A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSA AZ ÚJ PTK. Alapján

Részletesebben

Rezsabek Angéla SAJÁT TŐKE PROBLÉMÁK AZ ÚJ PTK. TÜKRÉBEN

Rezsabek Angéla SAJÁT TŐKE PROBLÉMÁK AZ ÚJ PTK. TÜKRÉBEN 1 SAJÁT TŐKE PROBLÉMÁK AZ ÚJ PTK. TÜKRÉBEN 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL 3:161. [A törzstőke és a törzsbetét fogalma és mértéke] (1) A törzsbetét a tag vagyoni hozzájárulása. A tagok törzsbetétei

Részletesebben

GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK

GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK 2014. 1 GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK 1990. évi C. törvény a helyi adókról = Htv. 2006. évi IV.törvény a gazdasági társaságokról = Gt. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

A saját tőke elhelyezkedése a mérleg két típusában. Eszközök A típusú mérleg Források B típusú mérleg

A saját tőke elhelyezkedése a mérleg két típusában. Eszközök A típusú mérleg Források B típusú mérleg Pénzügyi számvitel Saját tőke 1 Saját tőke, céltartalékok Egy cég stabilitását, likviditását, erejét, biztonságát, komolyságát elsősorban a saját tőke nagysága jelzi. A saját tőke elhelyezkedése a mérlegben

Részletesebben

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2015.április VII. évfolyam 4. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2015.április VII. évfolyam 4. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2015.április VII. évfolyam 4. szám Tartalom A hónap témája Felkészülés a 2014-es üzleti év zárása II. rész Olvasói kérdések Eszközbeszerzésre kapott támogatás

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2013.április V. évfolyam 4. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2013.április V. évfolyam 4. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2013.április V. évfolyam 4. szám Tartalom In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

Az átalakulás eredmény hatásai

Az átalakulás eredmény hatásai Az átalakulás eredmény hatásai I. ÁTALAKULÓ TÁRSASÁGOKNÁL (SZT tv.) KÖZVETLEN átalakuláskori eredményhatás nincs, nem lehet! VAGYONMÉRLEG(EK)-ben (különbözeteknél rendezendő az eltérés) KÖZVETETT átalakulást

Részletesebben

- Lőszervizsgáló Kft. 1031 Budapest, Gyöngysor utca 6.

- Lőszervizsgáló Kft. 1031 Budapest, Gyöngysor utca 6. Kiegészítő Melléklet - Polgári Kézilőfegyver és Lőszervizsgáló Kft. - Lőszervizsgáló Kft. 1031 Budapest, Gyöngysor utca 6. AZ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Kiegészítő Melléklet

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG Társasági formaváltás számviteli feladatai a Szepetneki Zöld Mező Szövetkezet példáján keresztül Belső konzulens: Simonné Romsics Erika Külső

Részletesebben

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31.

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31. FEVITA HUNGARY Zrt. Kiegészítő melléklet 2013. december 31. A vállalkozás neve: FEVITA HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. Jegyzett tőke nagysága: 933

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

Kell e félnünk egy vállalati átalakulástól?

Kell e félnünk egy vállalati átalakulástól? Kell e félnünk egy vállalati átalakulástól? Dr. Fekete Zsuzsa Molnár Andrea Palotai Kinga 2011. január 26. Tartalom Általános bemutatkozás Mazars kik vagyunk? Átalakulások közös szabályai Mi az átalakulás?

Részletesebben

Törvények pénzügyi és számviteli hatása 2014 évben

Törvények pénzügyi és számviteli hatása 2014 évben Törvények pénzügyi és számviteli hatása 2014 évben I. Reklámadó (nemcsak) a médiaszolgáltatók szemével II. III. IV. Új PTK kontra Szt.:Törzstőke emelés saját tőke arány PTK: Lízing fogalom bevezetése Behajtási

Részletesebben

Tevékenységet lezáró Egyszerűsített Éves Beszámoló 2015. március 31.

Tevékenységet lezáró Egyszerűsített Éves Beszámoló 2015. március 31. 1 3 5 5 8 0 9 1 9 0 0 1 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3-0 9-1 0 4 6 2 0 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Budajenői Vízművek Kft. A vállalkozás címe: 2093 Budajenő, hrsz. 06/2 Tevékenységet

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. 11. 04.

TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. 11. 04. TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA Budapest, 2013. 11. 04. A SZÁMLAREND TARTALMAZZA: - Minden alkalmazásra kijelölt számla számlajelét (

Részletesebben

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2013.július V. évfolyam 7. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2013.július V. évfolyam 7. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2013.július V. évfolyam 7. szám Tartalom In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÉS AZ EGYÉB SZERVEZETEK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEIRŐL SZÓLÓ KORMÁNYRENDELET 2015

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÉS AZ EGYÉB SZERVEZETEK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEIRŐL SZÓLÓ KORMÁNYRENDELET 2015 A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÉS AZ EGYÉB SZERVEZETEK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEIRŐL SZÓLÓ KORMÁNYRENDELET 2015. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI A Számviteli törvényt (2000. évi C. tv.) és a

Részletesebben

Olvasói kérdések - 2013: Kapcsolt vállalkozás megítélése

Olvasói kérdések - 2013: Kapcsolt vállalkozás megítélése 1 Olvasói kérdések - 2013: Kapcsolt vállalkozás megítélése Ha van egy A anyavállalat, annak egy B és egy C leányvállalata (a B és a C között semmilyen egyéb részesedési viszony nincs, csak közös az anyavállalatuk),

Részletesebben

Egyszerűsített Éves Beszámoló a 2014. üzleti évről

Egyszerűsített Éves Beszámoló a 2014. üzleti évről 1 3 5 5 8 0 9 1 9 0 0 1 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3-0 9-1 0 4 6 2 0 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Budajenői Vízművek Kft. A vállalkozás címe: 2093 Budajenő, hrsz. 06/2 Egyszerűsített

Részletesebben

Tevékenységi zárómérleg

Tevékenységi zárómérleg MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 Tevékenységi zárómérleg 2015.01.09. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolója

PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolója A PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolója Budapest, 2012. április 8. Juhász Márton ügyvezető igazgató

Részletesebben

Hajdú Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Debrecen KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: a Számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény előírásai alapján Debrecen, 2014. május 15.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

HÍRLEVÉL (Egyesületi tagok kérdései)

HÍRLEVÉL (Egyesületi tagok kérdései) 1 HÍRLEVÉL (Egyesületi tagok kérdései) Tisztelt Egyesületi tag! Tájékoztatásul megküldjük hírlevelünk következő számát, amely az eddig beérkezett tagjaink által feltett kérdéseket és az ezekre adott szakmai

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben