E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2014.június VI. évfolyam 6. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2014.június VI. évfolyam 6. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat"

Átírás

1 E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2014.június VI. évfolyam 6. szám Tartalom A hónap témája Az új Ptk. számviteli összefüggései I.rész Olvasói kérdések Tárgyi eszköz karbantartása Jegyzett tőke leszállítása Munkáltatói lakáscélú támogatás könyvelése Követelés végleges elengedése Támogatási előleg Kft. nevére elszámolható költségek Egyéni vállalkozóra vonatkozó számlanyitási kötelezettségek Építőipari eszközök besorolása Vállalkozásnak adott tagi kölcsön Kiegészítő fizetés elszámolása Külföldről kapott jóváíró számla Értékcsökkenési leírás alapja Engedményezési szerződés esetén követelés értéke Negatív adóalap esetén számviteli teendők Tagi kivét Vegyen részt rövid felmérésünkben! Tisztelt Ügyfelünk! aival komoly segítséget ad nekünk ahhoz, hogy a kiadványban csak olyan témák szerepeljenek, amelyek az Ön munkáját segítik. A kérdőív kitöltése körülbelül 5 percet vesz igénybe: https://www.surveymonkey.com/s/e-szamvitel Behajtási költségátalány Fejlesztési tartalék elszámolása Áttérés éves beszámolóra Szerző: Botka Erika a Magyar Számviteli Szakemberek Egyesületének főtitkára Tisztelt Előfizetőnk! Szakmai folyóiratunk előfizetéséhez INGYENES TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁS is jár! Számvitellel kapcsolatos kérdését az címen tudja feltenni Botka Erikának. Kérem, hogy az tágyába írják bele, hogy E-számvitel. Honlapunkról a Segédletek közül töltheti le a szerkeszthető dokumentummintát, az Excel-alapú segédleteket. Az Ön felhasználóneve: eszamvitel Az Ön jelszava: eszv219 A kézirat lezárásának dátuma: május 25. 1

2 Az új Ptk. és a számvitel összefüggései! Melyek a könyvelőket érintő legfőbb változások? A 2014-es évben törvényerőre emelkedett új Polgári Törvénykönyv a számvitel területét sem hagyta érintetlenül, így a Számviteli törvény változásai mellett - már két jogszabályi területről érkeznek szabályozások. Néhány a változások közül: A transzferár idei szabályozásai, valamint a devizában történő könyvvezetés képezik a számviteli törvényi változások zászlóshajóit, de mostantól a vezetőnek figyelemmel kell követnie a felelősségvállalásra vonatkozó előírásokat, az osztalék fizetésének főbb változásait, valamint a társasági jog új előírásait és a késedelmes fizetés miatti költségátalány elszámolásait is. A Fórum Média Kiadó Számviteli változások 2014 c. 4 kreditpontra akkreditált, félnapos előadásával Ön időt és pénzt spórolhat meg, miközben Botka Erikával, az E-számvitel c. szakmai folyóiratunk szerzőjével veheti át a 2014-es év legfontosabb változásait. Számviteli változások 2014 Intenzív, akkreditált képzés a számvitel és az új Ptk. összefüggéseiről Részletes információkért kattintson a honlapra vagy amennyiben jelentkezni szeretne, keresse ügyfélszolgálatunkat a es telefonszámon. A hónap témája Az új Ptk. számviteli összefüggései I. rész Kft 3 millió Ft-os jegyzett tőke követelményének teljesítése A Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: új Ptk.) 3:161. -a (4) bekezdésének az előírása alapján a kft jegyzett tőkéje nem lehet 3 millió Ft-nál kevesebb. Az átmeneti rendelkezések alapján az új Ptk. hatálybalépésekor a cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság az új Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről dönteni, és a legfőbb szervi határozatot a cégbírósághoz benyújtani. A gazdasági társaságnak az új Ptk. rendelkezéseit a döntés időpontjától, ennek hiányában korlátolt felelősségű társaság esetén március 15- étől kell alkalmaznia, ezt követően létesítő okirata nem tartalmazhat az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban nem álló rendelkezést. Ezen szabályokból következően azon kft-knek, ahol a jegyzett tőke összege 3 millió Ft alatt van, legkésőbb március 15-ig a 3 millió Ft-os jegyzett tőkét biztosítaniuk kell, kivéve, ha egyéb okok miatt társasági szerződést módosítanak, mert akkor a társasági szerződés módosításával a 3 millió Ft-os jegyzett tőke követelményt is teljesíteni kell. A jegyzett 3 millió Ft-ra történő megemelése történhet külső vagyoni hozzájárulás teljesítésével, illetve jegyzett tőkén felüli saját tőke (tőketartalék, eredménytartalék) terhére. Az új Ptk. 3:198. -a tartalmazza a törzstőke új törzsbetétek teljesítésével történő felemelésének szabályait. E szerint, ha valamennyi tag teljes egészében szolgáltatta a törzsbetétjét, a tagok legalább háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozatukkal elhatározhatják a törzstőke újabb vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával történő felemelését. 2

3 A határozatnak tartalmaznia kell a) a törzstőkeemelés mértékét; b) annak meghatározását, hogy milyen összetételű és értékű vagyoni hozzájárulásokkal kell teljesíteni a törzstőkeemelést; c) nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás esetén ennek tárgyát és értékét, továbbá azt, hogy ennek teljesítésére mely személy jogosult; d) azoknak a személyeknek a megjelölését, akik a pénzbeli hozzájárulások teljesítésére jogosultak abban az esetben, ha az elsőbbségi joggal rendelkezők nem vállalják a pénzbeli hozzájárulások teljes összegének szolgáltatását, továbbá a kijelölt személyeknek a törzstőkeemelésben való részvételi arányát; és e) a vagyoni hozzájárulások teljesítési idejét. A törzstőke vagyoni hozzájárulások teljesítésével való emelése során a vagyoni hozzájárulások teljesítésének módjára, esedékességére, a késedelem jogkövetkezményeire, a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékéért viselt felelősségre vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell. Jegyzett tőke emelése külső vagyoni hozzájárulás teljesítésével Az új Ptk. 3:99. -ának előírása szerint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként követelés is szolgáltatható, ha azt az adós elismerte, vagy az jogerős bírósági határozaton alapul. A tag munkavégzésre, személyes közreműködésre vagy szolgáltatásra irányuló kötelezettségvállalása nem lehet nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás. Így az új Ptk. előbb hivatkozott előírása alapján a tagi hitel, kölcsönkövetelés is nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként apportálható a társaságba, ha elismert a követelés. Így azon kft.-knél, ahol van tagi hitel, kölcsön, ott célszerű lehet, hogy a kft. tulajdonosa a tagi hitel, kölcsön követelés apportálásával teljesítse a 3 millió Ft-os új jegyzett tőke követelményt. Így, ha a követelés elegendő összegű, akkor nem kell külön pénzbeli vagy egyéb nem pénzbeli hozzájárulással jegyzett tőkét emelni. Sok esetben jellemző, hogy azon kft.-knél, ahol tagi hitel, kölcsön van, ott veszteséges gazdálkodás folyik. Így, ha a fennálló tagi hitel, kölcsön összege lehetőséget ad arra, akkor a következő évek esetleges veszteséges gazdálkodásának a fedezetére célszerű ázsiós tőkeemelést végrehajtani, és a követelés egy részét a jegyzett tőke emelésével egyidejűleg tőketartalékba helyezni. Amennyiben tagi hitel, kölcsön követelés kerül apportálásra, akkor a társasági szerződés módosításával egyidejűleg célszerű a tulajdonosnak az apportot rendelkezésre bocsátania. A számviteli törvény ide vonatkozó előírásai nem változtak, a jegyzett tőke emelését a cégbírósági bejegyzéssel egyidejűleg lehet elszámolni. Mivel a jegyzett tőke emelésével új üzletrész keletkezik, ezért a követeléssel történő jegyzett tőkeemelés ellenértékes ügyletnek minősül követelés fejében üzletrészt (részesedést) kap a tulajdonos, ezért a tőkeemelést ajándékozási illeték nem terheli. A tagi kölcsönből történő jegyzett tőke emelés elszámolása az alábbiak szerint történik. 1. A tagi kölcsön rendelkezésre bocsátásának elszámolása: T 36. Egyéb követelések (kft.-vel szemben) K 33. Jegyzett, de be nem fizetett tőke 2. A tulajdonos által átadott követeléssel egyidejűleg a kft.-nek önmagával szemben áll fenn tartozása, elszámolása: T 45. Tagi kölcsönkötelezettség K 479. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek kft.-vel szemben 3. A jegyzett tőke emelésének elszámolása a cégbírósági bejegyzéskor: T 33. Jegyzett, de be nem fizetett tőke K 411. Jegyzett tőke 4. Amennyiben a követelésből a tőketartalékba is helyeznek, akkor a cégbírósági bejegyzéssel egyidejűleg a tőketartalék növekedésének elszámolása: T 33. Jegyzett, de be nem fizetett tőke K 412. Tőketartalék 5. A cégbírósági bejegyzéssel egyidejűleg a kft. saját magával szembeni követelésének-tartozásának összevezetése (beszámítás): T 479. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek kft.-vel szemben K 36. Egyéb követelések (kft.-vel szemben) 3

4 Jegyzett tőke emelése jegyzett tőkén felüli saját tőke (tőketartalék, eredménytartalék) terhére Az új Ptk. 3:201. -a (1) bekezdésének az előírása alapján a társaság a tagok legalább háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozatával a törzstőkét a törzstőkén felüli vagyonából akkor emelheti fel, ha a felemelt törzstőke nem haladja meg a társaság saját tőkéjét, és a társaság előző üzleti évre vonatkozó beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege szerint a társaság rendelkezik olyan törzstőkén felüli vagyonnal, amely törzstőke emelésére fordítható. A törzstőke felemelésének fedezetét a társaság hat hónapnál nem régebbi fordulónappal készült beszámolója vagy közbenső mérlege alapján kell igazolni. A számviteli törvény 40. -a (1) bekezdésének az előírása változatlan, azaz a jegyzett tőkének a jegyzett tőkén felüli saját tőke terhére történő emelésére akkor és oly mértékben kerülhet sor, ha a legutolsó beszámolóval lezárt üzleti év mérlegében, illetve a közbenső mérlegben kimutatott osztalékként, részesedésként, kamatozó részvény kamataként, illetve osztalékelőlegként figyelembe nem vett adózott eredmény (mérleg szerinti eredmény), szabad tőketartalék, szabad eredménytartalék arra fedezetet nyújt és a tőkeemelést követően a jegyzett tőke összege nem haladja meg a lekötött tartalékkal, továbbá az értékelési tartalékkal csökkentett saját tőke összegét. az így szerzett részesedést elkülönítetten kell a magánszemélynek nyilvántartania, és ha pl. a magánszemély az így megszerzett üzletrészt a későbbiekben eladja, akkor a jövedelem számításakor az üzletrész megszerzésére fordított értéket nem vehet figyelembe, azaz a teljes eladási ár jövedelem lesz. Azt viszont senki sem tudja garantálni, hogy ez az adómentes tőkeemelés a következő években is megmarad (korábbi években volt már az Szja tv.-nek olyan előírása, mely szerint az ilyen tőkeemelést jövedelemnek tekintette a magánszemélynél és a tőkeemeléshez kapcsolódóan az adót meg kellett fizetni). Mivel a évi beszámoló elfogadások május 31-ig megtörténnek és a kft.-knél általában az üzleti év a naptári évvel egyezik meg, a hivatkozott új Ptk. szabály alapján június 30-áig kezdeményezik a jegyzett tőke emelését, akkor a saját tőke (eredménytartalék) összegének dokumentálására a évi beszámoló is megfelelő. Ha június 30-a után történik meg az eredménytartalékból a jegyzett tőke emelése, akkor már a könyvelőnek a fedezetvizsgálathoz közbenső mérleget kell összeállítania, illetve, ha a kft.-nél kötelező a könyvvizsgálat, akkor a közbenső mérleget is könyvvizsgálóval kell ellenőriztetni. A jegyzett tőke emelésének elszámolása a cégbírósági bejegyzéssel egyidejűleg: T 412. Tőketartalék T 413. Eredménytartalék K 411. Jegyzett tőke Azoknak a kft.-knwk, amelyek nyereségesen működtek megelőző években, így van szabad eredménytartalékuk, célszerű a jegyzett tőkét eredménytartalék terhére megemelni. Aki ezzel a lehetőséggel kívánja a jegyzett tőke követelményt teljesíteni, annak javasolt függetlenül attól, hogy 2016-ig kell a 3 millió Ft-os jegyzett tőkét biztosítani, hogy még ebben az évben hajtsa végre a tőkeemelést (a tagi kölcsön követelésből történő jegyzett tőkeemelésnél viszont nincs ilyen sürgető idő). Ennek a magánszemély tulajdonosoknál van jelentősége, mert a jelenleg hatályos Szja. tv. 77/A. (2) bekezdés bb) alpontja szerint a saját tőke terhére történő tőkeemelésnél a magánszemélynek nem keletkezik bevétele, így nem merül fel adófizetési kötelezettség. Az Szja. tv. 77/A. (4) bekezdésének az előírása szerint 4

5 Olvasói kérdések Tisztelt Előfizetőnk! Szakmai folyóiratunk előfizetéséhez INGYENES TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁS is jár! Számvitellel kapcsolatos kérdését az forum-media.hu címen tudja feltenni Botka Erikának. Tárgyi eszköz karbantartása : Egy Kft évben vásárolt egy tehergépkocsit, melynek bekerülési értéke Ft. Hírlap és csomagszállítással foglalkozik ban elkezdett fuvarozással is foglalkozni, ami nagyon igénybe vette ezt a tehergépkocsit. A javítási, karbantartási költség Ft lett év végére (motorcsere, hűtőcsere, generátor stb.). Szinte minden hónapban el kellett vinni a szervizbe. Annak ellenére, hogy ezek a költségek ilyen magasak, karbantartási, javítási költségként el lehet-e számolni őket? A számviteli törvény karbantartás, felújítás fogalma független attól, hogy a felmerült javítási költségek mekkorák. A számviteli törvény 3. -a (4) bekezdése 9. pontjának az előírása alapján a rendeltetésszerű használat érdekében elvégzett javítási munkák karbantartásnak minősülnek a felmerült összegtől függetlenül, így azokat költségként kell elszámolni. Jegyzett tőke leszállítása Külföldi tulajdonos magyar leányvállalatában tőkét szállít le az alábbiak szerint: eredeti jegyzett tőke: egység új jegyzett tőke: 100 egység tőketartalékba helyezés 500 egység (a későbbi veszteségek fedezetére) tőkekivonás: egység A cégbíróság bejegyezte a tőkeleszállítást a fentiek szerint. A cégbírósági bejegyzéstől függetlenül helyes-e, ha a tőkekivonás és tőketartalékba helyezés egy lépésben történik. A magyar számviteli törvény ezt megengedi-e, könyvelhető-e a cégbírósági bejegyzés alapján a két tétel? Amennyiben a jegyzett tőke leszállítására vonatkozó tulajdonosi határozat szerint a tőkeleszállítás veszteségrendezési célokat és tőkekivonást is tartalmaz, azt lehet egyszerre könyvelni, csak nem a kérdésben leírtak szerint. Ha a tőkeleszállítás későbbi veszteségrendezési célból történik, akkor a tőkeleszállítás cégbírósági bejegyzésével egyidejűleg ezt az összeget (500) a számviteli törvény 38. -a (7) bekezdésének az előírása alapján lekötött tartalékba kell elszámolni, nem a tőketartalék javára. A tőkekivonást is cégbírósági bejegyzéssel egyidejűleg kell elszámolni, viszont a tőkekivonás összege csak akkor lehet 1 400, ha a társaságnak nincs pozitív tőketartaléka és/vagy eredménytartaléka. Ha van, akkor annak az arányos része is megilleti a tulajdonost, azt is ki kell számára adni [számviteli törvény 36. -a (2) bekezdésének c) pontja és 37. -a (2) bekezdésének f) pontja]. Munkáltatói lakáscélú támogatás könyvelése Megjelent az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól szóló 15/2014. (IV.3.) NGM rendelet. Amennyiben a méltányolható lakásigény a rendelkezésnek megfelel, hogyan kell könyvelni a cég könyveiben a munkavállaló által korábban felvett hitel törlesztését? A társasági adó tv. szerint elismert költségnek minősül? A kérdésben szereplő juttatást a számviteli törvény 3. -a (7) bekezdése 3. pontjának előírása alapján, mint magánszemélynek adott juttatást személyi jellegű egyéb kifizetésként kell elszámolni (a számviteli törvény előírása szerint minden magánszemélynek adott juttatást, ami nem minősül bérköltségnek, illetve vállalkozói díjnak, azt személyi jellegű egyéb kifizetésként kell elszámolni). Az így elszámolt költség a Tao. tv. 3. számú melléklete B/3. pontjának az előírása alapján 5

6 vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek minősül, azzal nem kell a társasági adóalapot megnövelni. Követelés végleges elengedése Társaságunk évben értékvesztést számolt el vevőkövetelésre ban ugyanezt a követelést véglegesen elengedtük. Hogyan kell kezelni ezt a követelést a számvitelben, illetve az adóalap megállapításakor? A 2013-ban elengedett követelést könyv szerinti értékén (értékvesztéssel csökkentett értékén) kell a könyvekből kivezetni. A kérdésből nem derül ki, hogy a vevő jogi személy vagy magánszemély, mert ez befolyásolja a számviteli elszámolást és az ehhez kapcsolódó adózást is. Ha jogi személlyel szemben engedték el a követelést, akkor a számviteli törvény 86. -a (7) bekezdés a) pontjának az előírása alapján az értékvesztéssel csökkentett összegben kerül a rendkívüli ráfordítások között elszámolásra. Az így elszámolt veszteséggel a Tao. tv. 8. -a (1) bekezdés h/2) pontja alapján nem kell a társasági adóalapot megnövelni abban az esetben, ha nem kapcsolt vállalkozásnak engedik el a követelését. Amennyiben magánszemélynek engedik el a követelést, akkor azt a számviteli törvény 3. -a (7) bekezdése 3. pontjának előírása alapján, mint magánszemélynek adott juttatást személyi jellegű egyéb kifizetésként kell elszámolni. Az így költségként elszámolt összeggel a Tao. tv. 8. -a (1) bekezdés h/1) pontja alapján szintén nem kell a társasági adóalapot megnövelni, viszont az Szja tv. 5. -a (3) bekezdésének az előírása szerint a magánszemélynek jövedelme keletkezik (kivéve, ha az Szja tv. 1. számú mellékletében külön nevesített adómentes elengedésről van szó). Támogatási előleg Az elmúlt években a területalapú támogatásra december hónapban előleget kaptak a cégek, a következő év január hónapban megérkezett a végleges határozat és a támogatás különbözet is. A májusban beadott támogatás kérelmekre októberben előleg érkezett, előlegről szóló határozattal együtt, január hónapban érkezett pénz határozat nélkül, és április 7-8-án érkezett egy újabb összeg és ekkor érkezett április 1-jei dátummal határozat is, mely arról szól, hogy először előlegfizetés volt, utána részfizetés és a maradék az utalványozásra kerülő összeg. A kérdésem az, hogy ha a mérlegkészítés időpontja az ilyen cégnél március 31-e, akkor semmit sem könyvelek, ez jó-e, illetve a másik, hogyha a cég szeretné a támogatást a évi beszámolóban szerepeltetni, akkor, ha a számviteli politikájába a mérlegkészítés időpontját kitoljuk és a kiegészítő mellékletbe írunk róla az elég-e? Amennyiben a határozat dátuma április 1. de a cég mérlegkészítési időpontja március 31-e, akkor 2013-ra nem számolhatja el bevételként a támogatást, a megkapott előleget kötelezettségként kell 2013-ra kimutatnia. Ha el akarja a cég a támogatást számolni 2013-ra bevételként, akkor mérlegkészítési időpontot kell változtatnia, ki kell azt tolnia, ebben az esetben a határozatban szereplő teljes összeget, mint igényelt támogatás be kell állítani bevételbe 2013-ra. Viszont a mérlegkészítés időpontjának a változtatását valóban be kell mutatni a kiegészítő mellékletben, valamint ennek az eredményre gyakorolt hatását is. Kft. nevére elszámolható költségek Egy kft. székhelye a tulajdonos lakásában van bejegyezve, a tulajdonos főállásban a cégben dolgozik, az irodája a nappali egyik sarkában van kialakítva. Az a kérdés, hogy ilyen esetben milyen költségek, milyen arányban számolhatók el a cégben (pl. rezsiköltségek, dísznövények stb.)? A számláknak kinek a nevére kell szólniuk? Alapelv, hogy bármilyen költség a kft. nevére szóló számla alapján számolható el. A kft. nevére szóló számlák alapján is azonban tudni kell védeni, hogy azok kizárólag a kft. tevékenységét szolgálják (ez pl. nehezen képzelhető el dísznövény beszerzése tekintetében). A rezsiköltségek is, mint rezsiköltség a kft. nevére szóló számlák alapján számolhatók el, de ebben az esetben a közüzemi díjak tekintetében a kft. a szerződő fél. Ha 6

7 a magánszemély nevére szólnak a közüzemi számlák, akkor a kft. csak költségtérítésként tudja a magánszemélynek a díjakat kifizetni, de ebben az esetben a kifizetett költségtérítést személyi jellegű egyéb kifizetésként kell elszámolni. Hogy milyen költségtérítés kerüljön kifizetésre, azt a fogyasztásnak megfelelő vetítési alapok alapján lehet csak megosztani pl. fűtést az iroda légköbmétere arányában, villanyszámlát az irodai berendezések névleges fogyasztása alapján, vízdíj megosztására tevékenység ismerete hiányában nem tudok vetítési alapot (ha nem meghatározható, akkor nem lehet elszámolni). Egyéni vállalkozóra vonatkozó számlanyitási kötelezettségek Egyéni vállalkozók bankszámla nyitási kötelezettségével kapcsolatban szeretném a segítségét kérni. Annak utánanéztem, hogy ha egy egyéni vállalkozó ÁFA fizetésére kötelezett, illetve ha EVA-s akkor köteles pénzforgalmi bankszámlával rendelkezni. A kérdésem az lenne, hogy azok az egyéni vállalkozók, akiknek tehát kötelező pénzforgalmi bankszámlával rendelkezniük azoknak: 1) Kötelező-e olyan bankszámlával rendelkezniük, amelyen csak a vállalkozásukkal kapcsolatos pénzügyeiket intézik, vagy elegendő, hogy ha van egy pénzforgalmi bankszámlájuk, amelyen mind a személyes, mind a vállalkozás pénzügyeit intézik? 2) Kötelező-e vállalkozási bankszámlát nyitniuk az egyéni vállalkozóknak vagy elegendő lakossági bankszámlát? Az Art a (2) bekezdésének előírása szerint az egyéni vállalkozónak ha áfa fizetésre kötelezett, illetve, ha EVA fizetésére kötelezett legalább egy belföldi bankszámlával kell rendelkeznie. Az Art a (3) bekezdésének előírása szerint a pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adóalany köteles pénzforgalmi számlaszerződést kötni, pénzforgalmát pénzforgalmi számlán bonyolítani. Ezen szabályokból következik, hogy az egyéni vállalkozónak, mint vállalkozó kell bankszámlát nyitnia, ezen kell a vállalkozásával kapcsolatos pénzforgalmat bonyolítania, nem elegendő a magánszemély lakossági bankszámlája. Építőipari eszközök besorolása Egy építőipari cég az építkezéseknél a betonozáshoz több zsaluzás előkészítéséhez mobil elemből álló zsalurendszert épít ki. A zsaluzáshoz használt fémből készült elemek szétszedhetőek, több építkezéshez felhasználhatóak, különböző méretűek, folyamatosan bővíthető az elem szám. Időszakosan a javításuk is szükséges. em, hogy számvitelileg a zsalukat hogyan vegyük nyilvántartásba, milyen eszközként kezeljük? Abban az esetben, ha egyedileg, elemenként vesszük nyilvántartásba, akkor az kis értékű tárgyi eszköznek minősül. A mobil zsalu éven túl szolgálja a vállalkozási tevékenységet, ezért az tárgyi eszköznek minősül. A mobil zsalu elemeit önálló tárgyi eszközként kell nyilvántartani, mert szétszedhető, más elemekkel társítható, stb. Így ha egy elem 100e Ft alatti bekerülési értékű, akkor az építőipari cég dönthet úgy is, hogy azt használatbavételkor kis értékű tárgyi eszközként egy összegben elszámolja terv szerinti értékcsökkenési leírásként. Vállalkozásnak adott tagi kölcsön Vállalkozásnak adott tagi kölcsön utáni kamatot milyen jövedelemnek kell tekinteni akkor, ha a kölcsönt adó tagok magánszemélyek és teljes munkaidős munkaviszonyban alkalmazottak is a cégben? Mikor és milyen adót, ill. járulékokat kell levonni tőlük, illetve a cégnek megfizetni a kamatból származó jövedelem után? A kérdés megválaszolásánál az Szja tv a (1) bekezdésének az előírásából kell kiindulni. A hivatkozott törvényi előírás tételesen felsorolja, hogy mit lehet kamatjövedelemként figyelembe venni. Ezek között nincs felsorolva a tagi kölcsön kamata. Az (1) bekezdés f) pontja utolsó bekezdésének előírása szerint, az ott nem szereplő, illetve azoknak a feltételeknek meg nem felelő kamatként megszerzett jövedelem adókötelezettségének jogcímét a szerződő felek között fennálló jogviszony alapján kell meghatározni. A kér- 7

8 désben leírt tényállás szerint a tagok a vállalkozásnál munkaviszonyban vannak, így a vállalkozás által kifizetett kamat munkaviszonyból származó egyéb jövedelemnek minősül, amely után a magánszemély nyugdíjjárulékot, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot, valamint személyi jövedelemadót, a vállalkozás pedig 27%-os szociális hozzájárulási adót fizet. Kiegészítő fizetés elszámolása Bérfeladás könyvelése során merült fel az alábbi kérdés. Ha az órabéres dolgozó betegszabadságon van munkaszüneti napon, akkor arra neki a távolléti díj 70%-a jár, de nem számít betegszabadságnak., hogy a szabályos számviteli elszámolás szerint 54. számlacsoportba vagy az 55. számlacsoportba kell-e könyvelni a bérfeladáskor? A számviteli törvény 79. -a (2) bekezdésének előírása szerint számvitelben azt kell bérköltségként elszámolni, ami a statisztikai elszámolások szerinti keresetnek felel meg. A KSH munkaügyi statisztikai útmutatója a munkaszüneti napra fizetett távolléti díjat ha e napon nem dolgozott a dolgozó a kiegészítő fizetésbe sorolja be. A kiegészítő fizetés viszont a kereset része, így a kérdésben szereplő távolléti díjat az 54-es számlaosztályban bérköltségként kell elszámolni. Külföldről kapott jóváíró számla Külföldről kapott jóváíró/módosító számlával kapcsolatban szeretném a segítségét kérni. A külföldről kapott számláinkon jellemzően csak egy dátum szerepel, a számla kiállítás dátuma. Az alábbi esetben szeretném a segítségét kérni: - cégünk kap egy több terméket tartalmazó számlát március 14-ei dátummal, - az áru raktári bevételezése során azonban kiderül, hogy 2 db termékkel kevesebb érkezett az egyik fajta áruból, - a szállító elismeri a hibát és kiállít egy negatív számlát részünkre március 25-ei dátummal. Milyen árfolyamot kell használni a könyvelésben, amikor a negatív (március 25-ei) számla rögzítjük? Az eredeti számla árfolyamát vagy a március 25-ei választott árfolyamot? Amennyiben nem a darabszámban hibázott a szállító, hanem például az egyik terméket rossz áron számlázta ki és azért küld negatív számlát a részünkre, akkor is ugyanúgy kell eljárni az árfolyam tekintetében? A számviteli törvény előírása alapján ugyanúgy kell eljárni mindkét esetben. A számviteli törvény 60. -a (1) bekezdésének az előírása alapján a devizában fennálló kötelezettségeket a szerződés szerinti teljesítés időpontjára vonatkozó, a számviteli politikában rögzített árfolyamon kell forintosítani (azaz nem lehet a számla kiállítás dátuma szerinti árfolyammal forintosítani). Ha a teljesítés napjára vonatkozóan helyesbítés következik be, akkor a helyesbítéseket is az eredeti teljesítés napjára vonatkozó árfolyammal kell forintosítani. [Ez a szabály a számviteli törvény 73. -a (2) bekezdése b) pontjának az előírásából vezethető le, mely szerint a teljesítés időpontjában már fennálló, megismerhető, a szerződés szerinti feltételektől való eltérések miatti engedményeket az eredeti teljesítés időpontjára vonatkozóan kell elszámolni, ebből következően az ezen a napon érvényes árfolyammal kell forintosítani.] Értékcsökkenési leírás alapja Amennyiben van egy nem kis értékű tárgyi eszköz, amelynek nettó értéke már nulla, úgy egy tárgyévi értéknövelő beruházás utáni értékcsökkenés alapja az eredeti bekerülési érték + az értéknövelő beruházás öszszege. Például: eredeti bekerülés érték: halmozott terv szerinti értékcsökkenés: Szt. szerinti leírási kulcs 20% értéknövelő tárgyévi beruházás: Tárgyévi értékcsökkenés: ( ) 20% / 365 nap tárgyévi arányos napok száma. Az értékcsökkenési leírást mindig a bruttó érték alapján kell elszámolni, ami jelen esetben az értéknövelő beruházás értékével megnövelt bruttó érték. Ráaktiválás esetén viszont új üzembe helyezés valósul meg, ahol 8

9 a végzett munka tartalmától függően megnövekedhet a tárgyi eszköz élettartama, megváltozhat a maradványértéke, stb., így a terv szerint értékcsökkenése is. Ez pedig kulcsos módszernél azt jelentheti, hogy a tárgyi eszköz leírási kulcsa a ráaktiválás után megváltozik, megváltozhat. Engedményezési szerződés esetén követelés értéke Ügyfelünk rendelkezésünkre bocsájtott egy Engedményezési szerződést. A szerződés szerint ügyfelünk az engedményes. A szerződés alapján az engedményező teljes körűen követelést engedményez az engedményesre, vételár ellenében. A vételár az engedményezett követelés értékének 1%-a. A szerződés szerint a követelés érvényesítésére az engedményes jogosult. Mi a szabályos főkönyvi könyvelés a szerződés szerinti vételár-, és az engedményezett követelés nyilvántartási értéke esetén? A vásárolt követelést az egyéb követelések között vételáron kell állományba venni, ami a kérdésben leírtak alapján a követelés értékének az 1%-a. A követelés névértékét (100%-os értékét) is ki kell mutatni, azt azonban csak a követeléshez kapcsolódó analitikában lehet. Ha a későbbiekben erre a vásárolt követelésre a könyv szerinti értéket (vételárat) meghaladóan folyik be pénz, akkor a vételárat meghaladó összeget a pénzügyi műveletek egyéb bevételeként kell elszámolni, befolyáskor [számviteli törvény 84. -a (7) bekezdésének m) pontja]. Negatív adóalap esetén számviteli teendők Nem régóta foglalkozom kettős könyveléssel, a kérdésem a következőre vonatkozik. A kft. negatív adózás előtti eredményéből a korrekciós tényező hatására negatív marad az adóalap. Hogyan kell elhatárolni, hogy a jövőben csökkenteni tudjam vele az eredményemet, és hogyan kell kontírozni? Ha van rá mód, akkor példán keresztül legyen szíves elmagyarázni! Számviteli szempontból nem értelmezhető a negatív adóalap elhatárolása, így azt könyvelni sem lehet. A kft. negatív mérleg szerinti eredményét és nem a negatív adóalapot nyitást követően az eredménytartalékba át kell vezetni és más könyvelési teendő nincs. A negatív adóalap a társasági adótörvényhez kapcsolódó fogalom, így az csak a társasági adóbevallást érinti. A társasági adóbevallás adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek 01. sorának a) oszlopa tartalmaz a még fel nem használt negatív adóalapra vonatkozóan tájékoztató adatot. A következő évi társasági adóbevallásban kell majd szerepeltetni azt a negatív adóalapot, amit még a következő évi adóbevallásnál sem tudott adóalap csökkentő tételként a kft felhasználni. Tagi kivét Van egy bt., melynél a beltag magánszemély személyes közreműködés jogcímen (tagi kivét) bruttó 118e Ft-ot vesz ki, mely után megfizeti a járulékokat. A kérdésem az lenne, hogy amennyiben a beltag magánszemély katás egyéni vállalkozást hozna létre, a járulékfizetés hogyan fog alakulni a bt.-ben, valamint az egyéni vállalkozásban? A bt.-nél megfizeti a 118e Ft-ot, mint katás egyéni vállalkozónak pedig a havi 25e Ft-ot kellene megfizetnie? Ha a magánszemély a bt.-ben főállású biztosítottként megfizeti a járulékokat, akkor katás egyéni vállalkozóként már nem főállású kisadózónak minősülhet, így egyéni vállalkozóként a 25e Ft-os adótételt fizetheti. A kérdéssel azonban nem itt van a probléma. A magánszemély két helyen nem lehet korlátlanul felelős személy, így ha a bt.-ben beltag, akkor egyéni vállalkozóként is nem működhet. Csak abban az esetben válthatna egyéni vállalkozóvá, hogyha a bt.-ben kültag lenne. 9

10 Behajtási költségátalány Az alábbi behajtási költségátalány elszámolásával kapcsolatos kérdésünk merült fel. A 40 EUR költségátalányt milyen árfolyamon kell elszámolni, illetve a határidő utáni napon mint követelés elő is kell írni? Az aznapi árfolyamon (választott) és mint devizaalapú követelés év végén át is kell értékelni? Ha előírjuk, akkor az első kifizetéskor keletkezik pénzügyileg realizált árfolyam-különbözet. Kiegyenlítéskor a késedelmi kamat vagy a behajtási költségátalány elsőbbrendű? A 40 EUR-os költségátalány Ft-ban fennálló követeléskötelezettség, az nem minősül devizás, vagy devizaalapú Ft-os tételnek. Ez a régi és az új Ptk. szabályaiból is következik. Az új Ptk. 6:155. -a (2) bekezdésének előírása alapján a 40 EUR-os költségátalányt a késedelembe esés napi MNB árfolyamon és nem a számviteli politikában választott árfolyamon kell forintra átszámolni, az így meghatározott Ft összeget kell megfizetni (megjegyzem a régi Ptk-nak is ilyen tartalmú szabályozása volt). A Ptk. szabályozásából következik, hogy a fizetési határidőt követő napon a felek között a követelés-kötelezettség beáll, azt könyvelni is kell. A járó átalányt mivel azt csak befolyáskor lehet egyéb bevételként elszámolni, a 0. számlaosztályban indokolt követelésként kimutatni. A másik félnél a fizetendő költségátalányt felmerüléskor az egyéb ráfordításokkal szemben kötelezettségként ki kell mutatni. Mivel a költségátalány Ft-ban fennálló követelés-kötelezettség, így annak pénzügyi rendezésekor árfolyamkülönbözet nem merülhet fel, illetve ezeket a követeléseket, kötelezettségeket mérlegfordulónapon nem lehet, mint devizás, vagy deviza alapú Ft-os tételeket átértékelni. Az új Ptk. 6:46. -ának előírása szerint, ha a pénztartozás teljesítéseként fizetett összeg az egész tartozás kiegyenlítésére nem elegendő, azt ha a jogosult eltérően nem rendelkezett, és egyértelmű szándéka sem ismerhető fel, elsősorban a költségekre, majd a kamatokra és végül a tőketartozásra kell elszámolni. Ebből következően eltérő megállapodás hiányában kiegyenlítéskor először a költségátalány folyik be, ezt követően a késedelmi kamat, majd a maradék összeg a tőketartozás rendezése. Fejlesztési tartalék elszámolása A könyvvizsgálónkkal történt egyeztetés során a fejlesztési tartalék terhére pótaktiválás esetében az alábbi problémát találta. Veszek egy eszközt: Bruttó érték e Ft Fejlesztési tartalék: 3000e Ft Számviteli tv. és Tao. tv. szerinti leírási kulcs: 20 %. Üzembe helyezéskor fejlesztési tartalék felhasználás: 3.000eFt. 1. évben Tao. tv. szerinti écs: ,2 = 4000e Ft - göngyölt halmozott écs: 7000e Ft. 2. évben Tao. tv. szerinti écs: ,2 = 4000e Ft - göngyölt halmozott adat: e Ft. 3. évben pótaktiválás történik 5000e Ft fejlesztési tartalékból. Ezáltal a számviteli tv. szerinti alap e Ft e Ft = Ft lesz és a Tao. tv. szerinti alap szintén ennyi így tehát: 3. évben: - felhasznált fejlesztési tartalék: 5000e Ft - Tao. tv. szerinti écs: ,2= 5000e Ft 4. évben: Tao. tv. szerinti écs: ,2 = 5000e Ft de már csak 4000e Ft maradt mert: = évben Tao. tv. szerinti écs: 0e Ft A könyvvizsgáló véleménye szerint ez nem elfogadható, a pótaktiválás esetén a számviteli tv. szerinti alap bruttó érték+pótaktiválás fejlesztési tartalékból, a Tao. tv. szerinti alapnak viszont az eredeti bruttó értéknek kellene maradnia. A fenti példa alapján: Üzembe helyezéskor fejlesztési tartalék felhasználás: 3000e Ft. 1. évben: Tao. tv. szerinti écs: ,2 = 4000e Ft - göngyölt halmozott adat: 7000e Ft. 2. évben: Tao. tv. szerinti écs: ,2 = 4000e Ft - göngyölt halmozott adat: e Ft. 3. évben pótaktiválás 5 000e Ft fejlesztési tartalékból. Ezáltal a számviteli tv. szerinti alap e Ft e Ft = e Ft lesz, a Tao. tv. szerinti alapnak viszont továbbra is e Ft-nak kellene lenni. 3. évben tehát: - felhasznált fejlesztési tartalék: 5000e Ft - Tao. tv. szerinti écs ,2 = 4000e Ft. 4. évben Tao. tv. szerinti écs: ,2 = 4000e Ft. 5. évben Tao. tv. szerinti écs: 1 000e Ft. Összesen: =

11 A Tao. tv. mindig a számviteli törvény szerinti bruttó értéket kezeli (Tao. tv. 1. számú mellékletének 12. pontja) ezért a megküldött példa alapján a tárgyi eszköz program algoritmusának a következőnek kellene lennie: Bruttó érték e Ft. Fejlesztési tartalék: 3 000e Ft. Számviteli tv. és Tao. tv. szerinti leírási kulcs: 20%. Üzembe helyezéskor fejlesztési tartalék felhasználás: 3 000e Ft. 1. évben: Tao. tv. szerinti écs: ,2 = 4000e Ft - göngyölt halmozott adat: 7000e Ft. 2. évben: Tao. tv. szerinti écs: ,2 = 4000e Ft - göngyölt halmozott adat: e Ft. 3. évben: pótaktiválás 5000e Ft fejlesztési tartalékból. Ezáltal a számviteli tv. szerinti alap e Ft e Ft = e Ft lesz és a Tao. tv. alap szintén ennyi, tehát: 3. évben: - felhasznált fejlesztési tartalék: 5000e Ft - Tao. tv. szerinti écs: ,2 = 5000e Ft, göngyölített halmozott adat e Ft (feltételezve, hogy január 1-jén történt az aktiválás). 4. évben: Tao. tv. szerinti écs: ,2 = 5000e Ft lenne, de már csak 4000e Ft maradt, ezért adóalap csökkentő 4000e Ft. 5. évben: Tao. tv. szerinti écs: 0e Ft. Áttérés éves beszámolóra Mikor kell a vállalkozásnak áttérni éves beszámolóra, vagyis melyik két évet kell vizsgálni évi beszámoló elkészítésekor? A évi mérleg-fordulónapi adatokat vagy pedig a évi adatokat? A válasz röviden az, hogy a kérdésben felsorolt évek közül egyiket sem. Az egyszerűsített éves beszámolóról az éves beszámolóra való áttérésre a számviteli törvény 97. -a (1) bekezdése tartalmaz előírást. Eszerint, ha az egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozó a számviteli törvény 9. -a (2) bekezdése szerinti három mutatóérték közül bármelyik kettőnek a határértékét túllépi két egymást követő üzleti évben, akkor a második évi beszámoló elkészítését követő évtől éves beszámolót köteles készíteni. Ez azt jelenti, hogy csak a negyedik üzleti évről készített beszámoló formája lesz éves beszámoló, a harmadik üzleti évről még egyszerűsített éves beszámoló készíthető. A kérdésben konkrétan nem szerepelnek adatok, így a kérdés általában válaszolható meg. Ha 2013-as üzleti év beszámoló készítési kötelezettségét kell elbírálni, akkor a évi beszámolóadatok alapján történik az elbírás. Ha és évben sem tudta a cég az egyszerűsített éves beszámolóhoz kapcsolódó mutatóértékeket teljesíteni, akkor a 2011-es beszámolót 2012-ben készítette a cég, így az azt követő évtől, azaz 2013-tól kell éves beszámolót készítenie. In-house szeminárium! Ha szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról az adó- és számviteli törvények elismert szakértőitől? Jelentkezzen az címen, a témakör vagy akár az előadó megnevezésével, és kérjen ajánlatot kihelyezett előadás megtartására! E-számvitel című szakmai folyóiratunkban közzétett jogi szakcikkek és az egyes esetekre, kérdésekre adott válaszok Olvasóink adózási, számviteli tájékoztatásában kívánnak segíteni. A kérdésekre adott válaszok szerzőnknek a rendelkezésre álló információk alapján kialakított egyéni szakmai véleményét tükrözik. A teljes tényállás ismeretében személyesen nyújtandó jogi tanácsadás eltérő szakmai véleményhez vezethet, ezért az értelmezésbeli különbözőségekért Kiadónk felelősséget nem vállal. E-számvitel VI évfolyam hatodik szám, június Kiadja a Fórum Média Kiadó Kft Bp. Váci út 91/a Tel.: Fax: Felelős kiadó: Győrfi Nóra, ügyvezető igazgató Termékmenedzser: Varga Szabolcs HU ISSN Előfizethető a kiadónál. Hirdetések felvétele: Tel.: , Fax: , Internet: Nyomdai kivitelezés: Prime Rate Kft.

12 A Fórum Média Kiadó új, átfogó szolgáltatása: Munkaügyi, bérgazdálkodási és társadalombiztosítási audit! Kiadónk egy egyedülálló szolgáltatást bocsát útjára, amelyet munkáltatók figyelmébe ajánlunk. A szolgáltatás kivételes jellege a problémák komplex kezelésében, a kérdések munkajogi, adó- és társadalombiztosítási szempontból való egyidejű megközelítésében és megoldásában áll. Munkajogász szakértőink a megbízók egyedi igényei szerint teljes munkajogi átvilágítást végeznek, amely során a munkaügyi dokumentáció átvizsgálásán és a hatályos jogszabályi előírásokhoz igazításán túl adótanácsadóink közreműködésével bérgazdálkodási tervet készítenek, amely segítségével a munkáltatók jelentős összegeket takaríthatnak meg. Szakértőink a problémás esetek megfelelő jogi kezelését és a megbízóink kérése szerint elkészített munkaügyi iratminták elkészítését követően, azok megfelelő alkalmazása érdekében utánkövetést is végeznek, amelynek keretében megválaszolják kérdéseiket és szakmai támogatást nyújtanak az átmeneti időszakban. Miért érdemes igénybe venni a szolgáltatásunkat? Az idén már negyedik alkalommal módosul a Munka Törvénykönyve. Az új Ptk. márciusi hatályba lépése is számos változást hoz a munka világában. Az újdonságok között elmélyült jogi tudás és speciális gyakorlati tapasztalat nélkül nem könnyű eligazodni. Munkajogász-ügyvédekből és adótanácsadókból álló szakértői csapatunk ebben nyújt a munkáltatók számára szakmai támogatást. Új, átfogó szolgáltatásunk a munkáltatók bérgazdálkodásának a racionalizálására, a jogszabályok által biztosított lehetőségek maximális kiaknázására fókuszál, amely komoly versenyelőnyt jelenthet a szolgáltatást igénybe vevő társaságoknak. Szolgáltatásunk színvonalára a szakértőink magas szintű jogi és közgazdasági tudása, valamint a sok éves tanácsadói és peres tapasztalata a garancia. A szolgáltatásunkról részletesebben honlapon tájékozódhat, amennyiben kérdése van, írjon a címre! 12

A saját tőke számvitele

A saját tőke számvitele A saját tőke számvitele című előadás Előadó: Botka Erika okl. könyvvizsgáló, MSZSZE főtitkár Főbb témakörök: Jegyzet tőke Tőketartalék Lekötött tartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Értékelési

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Devizás ügyletek a. számvitelben

Devizás ügyletek a. számvitelben Devizás ügyletek a Devizás tételek számviteli kezelése számvitelben Devizás tételek számviteli kezelése Mérleghez kapcsolódó Eszközök Pénzeszközök Követelések Értékpapírok és részesedések Devizában adott

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

Számviteli törvény című előadás

Számviteli törvény című előadás Számviteli törvény 2014. című előadás Előadó: Botka Erika okleveles könyvvizsgáló, MSZSZE főtitkára Főbb témakörök: 2013. évközi törvény változások Kapcsolt vállalkozások Végelszámolás Devizás ügyletek

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft Adószám: 12167191-2-13 Közösségi adószám: HU12167191 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-149998 Kiegészítő melléklet Forcont Kft. 2015. Fordulónap: 2015. december

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

Számviteli változások 2014. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló

Számviteli változások 2014. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló Számviteli változások 2014 Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló Releváns jogszabályok egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló 2013.

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

A/ A tulajdonos változást az utolsó közzétett beszámoló adatai alapján kell könyvelni a Kft-nél.

A/ A tulajdonos változást az utolsó közzétett beszámoló adatai alapján kell könyvelni a Kft-nél. 11/ "A" társaság (anya), melynek tagjai 25-25%-ban 2 magánszemély és 25-25%-ban két társaság. Az "A" társaság 100%-os tulajdonosa "B" társaságnak (leány). Mindkét társaság ingatlan tulajdonnal rendelkezik.

Részletesebben

Számviteli aktualitások 2015. Vállalkozási szakterület

Számviteli aktualitások 2015. Vállalkozási szakterület (számviteli témakör) Forrás Akadémia GriffSoft Informatikai Zrt. 1041 Budapest, Görgey Artúr utca 69-71. Telefon: +36-1/450-2200, +36-62/549-100 Fax: +36-1/239-0056, +36-62/401-417 Web: www.griffsoft.hu

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév Elméleti kérdések 1. A 3171 A Külföldi vevő számla egyenlege 100e DEV 200 Ft/DEV árfolyamon,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1031 Budapest, Váci Mihály tér 1. Kiegészítő melléklet a 2013. évi beszámolóhoz 1 I. Általános rész A társaság bemutatása Cég rövid neve Rendszervíz Plusz Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Cég teljes neve

Részletesebben

A kapcsolt vállalkozásokat érinti: ha nem kívánják a Tao. tv. előírásai szerint az adózás előtti eredményt módosítani a különbözettel módosíthatják

A kapcsolt vállalkozásokat érinti: ha nem kívánják a Tao. tv. előírásai szerint az adózás előtti eredményt módosítani a különbözettel módosíthatják A kapcsolt vállalkozásokat érinti: ha nem kívánják a Tao. tv. előírásai szerint az adózás előtti eredményt módosítani a különbözettel módosíthatják az ügylet eredeti ellenértékét = a beszerzési értéket

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15 1. FEJEZET / BEVEZETÉS 11 2. FEJEZET / ÁLLOMÁNYBAVÉTELI ÉRTÉKEK 13 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok 13 2.2 A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek 15 2.2.1 Az eszközök bekerülési értéke 15

Részletesebben

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 18111703-9133-529-01 Bírósági végzés száma: 10559 Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság I./ Általános összefoglalás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A kiegészítő melléklet a Társaság 2008. január

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12.

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam BA Név:

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 2/C társaság. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET évi beszámolóhoz

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 2/C társaság. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET évi beszámolóhoz RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 2/C társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi beszámolóhoz I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rivalda Stúdió Közh.Nonp. Kft 1055 Budapest Stollár Béla utca 12/C KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2016. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31. A beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete

Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 8083 Csákvár, Vöröskapu u. 14. Adószám: 22608912-2-07 Cg. 07-09-018111 Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete 2011. év Csákvár,

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: /2015. MK/HU KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. március 17. 08 óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és fm.

Részletesebben

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei:

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: 1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: A/ bármely cég választhatja, ha két egymást követő üzleti évben, a fordulónapi adatok alapján három mutatóérték közül bármely kettő

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA Frissített verzió, 2011. július A Nemzetgazdasági Minisztérium feltételes adómegállapítási határozatának összefoglalója

Részletesebben

Behajtási költségátalány könyvvizsgálói szemmel

Behajtási költségátalány könyvvizsgálói szemmel BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelő KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: barama.kft @ t-online.hu Honlap: www.barama.uw.hu Behajtási költségátalány könyvvizsgálói

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-164/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. május 26. 15.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

1. feladat Aktív időbeli elhatárolások

1. feladat Aktív időbeli elhatárolások 1. feladat Aktív időbeli elhatárolások l. A vállalkozás október 1-jén 9 hónapos futamidejű diszkont kincstárjegyet vásárolt. Az értékpapír névértéke 200.000 Ft, kibocsátási árfolyama 92 %. 2. Egyik külföldi

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Eredménykimutatás II.

Eredménykimutatás II. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése V. előadás Eredménykimutatás II. Egyéb bevételek ráfordítások

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

1. feladat. Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Mérlegfőösszeg. Mérlegfőösszeg. változatlan, eszközök összetétel változik

1. feladat. Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Mérlegfőösszeg. Mérlegfőösszeg. változatlan, eszközök összetétel változik 1. feladat Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Gazdasági esemény Mérlegfőösszeg nő Mérlegfőösszeg csökken Mérlegfőösszeg változatlan, eszközök összetétel változik Mérlegfőösszeg változatlan, források

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a BJO NP Kft. 2013. január 1-jétől 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

News Flash. Október, Korlátolt felelősségű társaságok osztalékfizetési szabályai Magyarországon

News Flash. Október, Korlátolt felelősségű társaságok osztalékfizetési szabályai Magyarországon News Flash Október, 2016 Korlátolt felelősségű társaságok osztalékfizetési szabályai Korlátolt felelősségű társaságok osztalékfizetési szabályai A személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján, a korlátolt

Részletesebben

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályait

Részletesebben

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Art-Pack 2000 Kft éves beszámolója részeként a 2000.C. számviteli törvény (sztv.) alapján. Cégjegyzék szám: 11-09-014018 Statisztikai

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-260/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. december 08. 15.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti

Részletesebben

Az Egyesület bejegyzett székhelye :1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Iratőrzés helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Az Egyesület bejegyzett székhelye :1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Iratőrzés helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 1. A SPORTEGYESÜLET ISMERTETÉSE Az Egyesület bejegyzett székhelye :1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Iratőrzés helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 2. SZÁMVITELI POLITIKA a) Az elszámolás alapja

Részletesebben

ÉRDI SPORT Szolgáltató Kft Érd, Ercsi út KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

ÉRDI SPORT Szolgáltató Kft Érd, Ercsi út KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET ÉRDI SPORT Szolgáltató Kft 2030. Érd, Ercsi út 34. 14998177-2-13 14998177-9319-113-13 13-09-133410 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Érd, 2013. május 13... ügyvezető Az

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

SZIGORLATI MINTAPÉLDA III.

SZIGORLATI MINTAPÉLDA III. SZIGORLATI MINTAPÉLDA III. 1. feladat 2005-ben az ALFA Kft egyik tulajdonosa (az OMEGA Bt, amely 9.000.000 Ft-os értéken mutatja ki befektetését a könyveiben) kilép a Kft-ből. Ennek rendezése tőkekivonással

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 23953545-9329-572-02 Statisztikai számjel 02-09-079034 Cégjegyzék száma Pécsi Fesztiválszervező Nonprofit Kft 7621 Pécs Széchenyi tér 1 Egyszerűsített éves beszámoló 2014 A beszámolót összeállította: Pintérné

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2010.12.31 fordulónapi beszámolójához Bejegyzés dátuma: 2007. május 31. Társaság megnevezése: FONAVITA Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Gólem Színház Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2014. december 31.-i fordulónappal elkészített egyszerűsített éves beszámolójához Budapest, 2015. június 01. I. Általános kiegészítések 1.) Szervezet

Részletesebben

Feladatgyűjtemény és munkafüzet a könyvvezetési ismeretekhez

Feladatgyűjtemény és munkafüzet a könyvvezetési ismeretekhez 1 Baloghné Gáspár Anikó - Kardos Barbara Miklósyné Ács Klára - Siklósi Ágnes Sisa Krisztina - Veress Attila Feladatgyűjtemény és munkafüzet a könyvvezetési ismeretekhez Budapest, 2007 2 Szerzők: Baloghné

Részletesebben

HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2.

HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2. III. évfolyam PSZ szak Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2. LEADÁSI HATÁRIDŐ: NOV. 27. 2015/2016. I. félév PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány

Részletesebben

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VI. előadás Cash-flow kimutatás Számviteli törvény 88. (6)

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2009. december 31. Törökbálint, 2010. március 15. P.H. Hámori

Részletesebben

SZÁMVITELI SAJÁTOSSÁGOK CÍMŰ TANTÁRGY HÁZI DOLGOZATA TÁVOKTATÁS TAGOZAT GAZDÁLKODÁSMENEDZSMENT SZAK KÉSZÍTETTE: NEPTUN KÓD: 2014/2015. 2.

SZÁMVITELI SAJÁTOSSÁGOK CÍMŰ TANTÁRGY HÁZI DOLGOZATA TÁVOKTATÁS TAGOZAT GAZDÁLKODÁSMENEDZSMENT SZAK KÉSZÍTETTE: NEPTUN KÓD: 2014/2015. 2. SZÁMVITELI SAJÁTOSSÁGOK CÍMŰ TANTÁRGY HÁZI DOLGOZATA TÁVOKTATÁS TAGOZAT GAZDÁLKODÁSMENEDZSMENT SZAK KÉSZÍTETTE: NEPTUN KÓD: 2014/2015. 2. FÉLÉV 1 1. feladat: Alapítás Az A vállalkozás új vállalkozást hoz

Részletesebben

Határozati javaslat melléklete

Határozati javaslat melléklete Határozati javaslat melléklete I. Számviteli beszámoló Általános rész A MUNKÁCSY-TRILÓGIÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY tevékenységét 2001-ben kezdte meg. A közalapítvány célja kulturális tevékenység, a kulturális

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN 9.

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN 9. ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN 9. 1 2015. Január 8. TÉMAKÖRÖK: 1. Számviteli változások 2014. évre - Áhsz. Módosítások - 38/2013. NGM rendeletet érint módosítások 2. Az egyes rlapok egyez ségei

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Csoportos Egészségbiztosításra és (Euró Alapú) Kiegészítő Egészségbiztosításra vonatkozó, 2012-ben hatályos adózási,

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben