A Reader s Digest Association, Inc. etikai, jogi és üzleti magatartási irányelvei ( Etikai Kódex )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Reader s Digest Association, Inc. etikai, jogi és üzleti magatartási irányelvei ( Etikai Kódex )"

Átírás

1 A Reader s Digest Association, Inc. etikai, jogi és üzleti magatartási irányelvei ( Etikai Kódex ) Kedves Kollégák! A Reader s Digest Association, Inc. etikussága, feddhetetlensége és korrektsége az egész világon ismert: ez az az alap, amelyen létrehozzuk termékeinket és építjük cégünket. Részvényeseink, ügyfeleink és alkalmazottaink bizalmukat helyezték a Reader s Digest Association, Inc-be, így mindannyiunk számára fontos, hogy a legmagasabb szintű viselkedési normákhoz tartsuk magunkat. Kultúránk jellemzői, mint például a Gyorsaság, Felelősségre Vonhatóság, Őszinteség és Elkötelezettség, valamint intézményi irányelveink szabják meg tevékenységünk irányításának útját. Ezek között találhatók a globális pénzügyi irányelvek, az információ-biztonsági és elfogadható felhasználási irányelv, valamint az emberi erőforrásokkal kapcsolatos irányelvek, gyakorlatok és eljárások. Míg a FACE tulajdonságok üzleti tevékenységünk sikeres folytatásában segítenek nekünk, addig az irányelvek pontosan meghatározott útmutatóul szolgálnak a tekintetben, hogyan viselkedjünk az üzleti életben. A Társaság Etikai, jogi és üzleti magatartási irányelvei (amelyek Etikai Kódex néven is ismertek) egyes legfontosabb céges értékeinket testesítik meg. Üzleti tevékenységeinket világszerte, sokféle különböző gazdasági, társadalmi és politikai környezetben következetességgel és feddhetetlenséggel kell irányítanunk. Mindannyiunk felelőssége, hogy megismerjük a Kódexet, megértsük azt, és a benne foglalt előírásoknak megfelelően tevékenykedjünk. A cég életében alapvető fontossággal bír a becsületesség és a feddhetetlenség. A körülményektől függetlenül tőlünk mindig is idegenek maradnak a törvénysértő és etikátlan gyakorlatok. Ha olyan helyzettel kerül szembe, amelyben a kódex értelmezése nem egyértelmű, vagy annak megsértését gyanítja, akkor konzultáljon közvetlen vezetőjével vagy felettesével, a vezető jogtanácsossal, a pénzügyi igazgatóval, a humánpolitikai igazgatóval vagy velem telefonszámot lehet felhívni. A FACE jelzők szorosan kapcsolódnak az Etikai Kódexhez: Gyors (Fast) Az irányelvek mindennemű megsértését haladéktalanul jelenteni kell. Felelősségre Vonható (Accountable) Saját magatartásáért vállalja a felelősséget, Őszinte (Candid) Ha kérdései vagy aggályai vannak, kérdezzen! 1

2 Elkötelezett (Engaged) Legyen bátor; cselekedjen helyesen; kötelezze el magát az építő változtatás mellett! Nagyon büszke vagyok a cégünkre, valamint az általunk képviselt etikára és értékekre. Tudom, hogy számíthatok Önre annak fontossága felismerésében, hogy magáénak érezze alapelveinket és szokásainkat. Üdvözlettel: Mary G. Berner, elnök-vezérigazgató június 25. ALKALMAZOTTI FELELŐSSÉG Az ezekben az irányelvekben foglaltaknak a betartásáért a Reader's Digest Association, Inc. és világszerte minden leányvállalatának (a "Társaság") minden egyes alkalmazottja felelősséggel tartozik. Azok az alkalmazottak, akiknek tudomására jutnak olyan tények, amelyek ezen irányelvek bármelyikének vagy a Társaság által bármely törvénynek, szabálynak vagy rendelkezésnek a megsértését jelentik, kötelesek az ügyet jelenteni a vezérigazgatónak, a vezető jogtanácsosnak, a pénzügyi igazgatónak vagy a humánpolitikai igazgatónak. Helytelen vagy törvénybe ütköző viselkedést nem lehet azt állítva indokolni, hogy a viselkedést magasabb beosztású személy rendelte el, hagyta szándékosan figyelmen kívül vagy hagyta hallgatólagosan jóvá. Beosztásától függetlenül, senki sem jogosult arra, hogy egy alkalmazottat az ezen irányelvek, más, vállalati irányelvek vagy bármely törvény vagy rendelkezés megsértését megvalósító cselekedet elkövetésére utasítson. Tilos bármely alkalmazottnak megtorlásban részesítenie másik alkalmazottat azért, mert az jóhiszeműen jelentette fentiek potenciális megsértését. Jogsértést bejelentő személyek nem kezdhetnek önállóan nyomozásba. Az alkalmazottaktól elvárt, hogy teljes mértékben együttműködjenek a Társaság vagy annak bármely képviselője által végzett minden vizsgálatban. Az ezen irányelvekben foglaltak betartását a legjobban úgy lehet elérni, hogyha minden kétellyel annak teljes és azonnali eloszlatása érdekében a Társaság megfelelő emberéhez fordulunk. Amennyiben olyan helyzet adódik, ahol egy alkalmazott nem bizonyos abban, hogy ő vagy egy másik alkalmazott megsértett egy irányelvet, vagy olyan helyzet jutott a tudomására, amelyet esetleg egy irányelv tilt, vagy bizonytalan abban, hogy egy adott helyzetben hogyan kellene helyesen cselekednie, akkor az alkalmazottnak beszélnie kell közvetlen felettesével vagy vezetőjével, a vezérigazgatóval, a vezető jogtanácsossal, a pénzügyi igazgatóval, az auditációs igazgatóval vagy a humánpolitikai igazgatóval. Az alkalmazottaktól elvárjuk, hogy tisztességesen és becsületesen járjanak el a Társasággal bonyolított valamennyi tranzakció tekintetében, és, hogy védjék és támogassák a Társaság sokat követelő etikai normáit. Jóllehet a törvények és rendelkezések esetleg félreérthetők és nehezen értelmezhetők lehetnek, mégis minden alkalmazottnak jóhiszeműen törekednie kell arra, hogy ne csak a törvény betűjét, hanem annak szellemét és szándékát is kövesse. Bármilyen törvénnyel vagy rendelkezéssel kapcsolatos kérdéssel a jogi osztályhoz kell fordulni. 2

3 Értelmezés / Kivételek Az ezeknek az irányelveknek az értelmezésével kapcsolatos kérdésekkel a vezető jogtanácsoshoz, a humánpolitikai igazgatóhoz vagy a pénzügyi igazgatóhoz kell fordulni. Az ezen irányelvek alóli kivételeket a vezető jogtanácsosnak, a humánpolitikai igazgatónak és a pénzügyi igazgatónak írásban kell jóváhagynia. Ők, saját belátásuk szerint, egy üggyel fordulhatnak az Reader's Digest Association, Inc. Igazgatótanácsának (az "Igazgatótanács") Elnökéhez. A vezérigazgatót vagy a Társaságot irányító Végrehajtó Bizottság bármely tagját érintő kivételeket az Igazgatótanács Elnökének kell jóváhagynia. Amennyiben ezt törvény vagy rendelkezés írja elő, az igazgatókat vagy vezető tisztségviselőket érintő kivételeket haladéktalanul nyilvánosságra kell hozni. ÜZLETI ETIKA Olyan vállalati magatartást kell folytatnunk, illetve olyan eredményeket kell elérnünk, amelyeknek köszönhetően mi és utódaink büszkén vallhatjuk magunkat a Reader's Digest munkatársainak, és amelyek továbbra is versenyelőnyt jelentenek számunkra. A Társaság irányelvei közé tartozik, hogy tisztségviselői és alkalmazottai a Társaság üzletvitelével kapcsolatos tevékenységük során a legmagasabb üzleti és személyes magatartási normákat kövessék, ideértve: 1. tevékenységeik során a becsületességet és nyíltságot; 2. a vonatkozó valamennyi jogszabály, előírás és szabályzat szellemének és betűjének a betartását (függetlenül néhány különleges vonatkozó jogszabálynak a jelen Kódexben történő taglalásától); 3. a személyes érdekek és a Társaság érdekei közötti ellentétek, illetve az ilyen érdekellentétek látszatának is az elkerülését; 4. a Társaság jó hírnevének a megőrzését; és 5. az olyan tevékenységek kerülését, amelyek rossz fényt vethetnek a Társaságra. Az üzleti etikai kérdések az alábbiakat foglalják magukban: (1) Érdekellentét A Társaság alkalmazottainak kerülniük kell személyes érdekeik és a Társaság érdekeinek ütközését. Konfliktushelyzet alakulhat ki, amikor egy alkalmazott olyan cselekedeteket visz végbe, vagy olyasmikben érdekelt, amik megnehezítik, hogy elfogultság nélkül és hatékonyan végezze vállalati munkáját. Az alábbi példák a kerülendő konfliktustípusokat mutatják be: a. Egyetlen alkalmazott sem rendelkezhet olyan tulajdonosi, pénzügyi vagy egyéb érdekeltséggel, amely a Társaság bármely beszállítójához, ügyfeléhez vagy versenytársához kötődik. Nem sérti ezt az irányelvet, ha egy alkalmazott egy nyilvános forgalmazású részvényeket kibocsátó társaságban kevesebb, mint egy százaléknyi érdekeltségnek a jóhiszemű tulajdonosa. 3

4 b. Alkalmazottak nem törekedhetnek arra, hogy beosztásuknál fogva tudomásukra jutott bizalmas információkból vagy üzleti lehetőségekből hasznot húzzanak. c. A Társaság részére különleges szolgáltatást (mint például marketing, adatfeldolgozási vagy szerkesztői szolgáltatást) nyújtó alkalmazottak konkurens társaság számára hasonló szolgáltatást nem nyújthatnak. d. Alkalmazottak a Társaság nevében nem folytathatnak üzleti tevékenységet rokonukkal vagy velük egy háztartásban élő személlyel, vagy olyan társasággal, amelynek ilyen személy a tisztségviselője, igazgatója vagy jelentős arányban tulajdonosa, vagy amelyben az ilyen személy befolyásos beosztással rendelkezik, illetve olyan körülmények között, amelyekben valószínűsíthető, hogy az ilyen személy közvetlenül hasznot húz az ügyletből. Abban az esetben, ha egy alkalmazott tudomására jut, hogy egy ilyen személy vagy társaság üzleti kapcsolatba lépett a Társasággal, vagy annak ilyet felkínált, az alkalmazottnak az alábbiak szerint kell jelentenie: o egy alkalmazottnak az ilyen esetet a vezető jogtanácsosnak, a humánpolitikai igazgatónak vagy a pénzügyi igazgatónak kell jelentenie; o a Végrehajtó Bizottság tagjának az ilyen esetet az Igazgatótanács Elnökének kell jelentenie. Továbbá az alkalmazott nem vehet részt az üzleti kapcsolat mérlegelésében, jóváhagyásában, az ezzel kapcsolatos tárgyalásokban vagy ennek lebonyolításában. e. Alkalmazottak nem folytathatnak üzleti tevékenységet a Társaság nevében olyan más jogi személlyel, amelyben személyes érdekeltséggel rendelkeznek, illetve olyan társasággal, amelynek az adott személy tisztségviselője, igazgatója vagy jelentős részben tulajdonosa, vagy amelyben az adott személy befolyással járó beosztással rendelkezik, illetve olyan körülmények között, amelyekben az adott személy nagy valószínűséggel közvetlen hasznot húzhat az ügyletből anélkül, hogy a kapcsolatról felettesét tájékoztatná, illetve tőle arra vonatkozóan engedélyt kapna. f. Egyetlen alkalmazott sem gyakorolhat közvetlen vagy közvetett ellenőrzést, irányítást, vagy adhat tanácsot rokon vagy vele egy háztartásban élő, vagy más olyan alkalmazott vonatkozásában, akihez az ilyen egyént személyes érdekek fűzik.. g. Egyetlen alkalmazott sem engedheti meg magának személyes kapcsolat kialakítását másik alkalmazottal legyen az rokonság vagy más eredménye annak érdekében, hogy kötelezettségei alól mentesüljön. h. Egyetlen alkalmazott sem törekedhet arra, hogy meg nem engedett módon másik alkalmazottat befolyásoljon annak érdekében, hogy alkalmazza az adott alkalmazott rokonát vagy olyan személyt, akihez személyes érdekek fűzik, illetve, hogy megteremtse az ilyen alkalmazás feltételeit. i. Egyetlen alkalmazott sem lehet tagja más társaság igazgatótanácsának (kivéve non-profit szervezetekét vagy teljes mértékben az alkalmazott családja tulajdonában lévő üzleti vállalkozásét) humánpolitikai igazgató (vagy, a Végrehajtó Bizottság tagjai esetében a vezérigazgató, és, a vezérigazgató esetében az Igazgatótanács Elnökének) engedélye nélkül. 4

5 j. Egyetlen alkalmazott sem tevékenykedhet beszállító, ügyfél vagy versenytárs igazgatójaként, tisztségviselőjeként, partnereként, alkalmazottjaként, ügynökeként vagy tanácsadójaként. k. Ügyfelektől, beszállítóktól vagy olyan egyéb személyektől, akikkel a Társaság üzleti kapcsolatban áll (vagy szeretne állni) az igazgatók és alkalmazottak, valamint rokonaik és a velük egy háztartásban élő személyek nem kaphatnak olyan ajándékokat, juttatásokat, adományokat, kölcsönöket, kedvezményeket vagy szívességeket, amelyek számukra egyébként nem lennének hozzáférhetők, kivéve (I) az alkalmi vendéglátást vagy az olyan kis értékű ajándékokat, amelyek megfelelnek az érintett országban és szakmában elfogadott üzleti gyakorlatnak, és (II) a pénzintézetektől az akkor érvényes feltételekkel felvett kölcsönöket. Az "ajándék", "kölcsön", "szívesség" és "juttatás" kifejezéseket az itt leírtakban a legtágabb értelemben kell érteni. Minden olyan kifejezett vagy burkolt ígéretre vonatkoznak, amely formától függetlenül bármilyen érték rendelkezésre bocsátására vonatkozik, történjen az pénz, vagyontárgy vagy szolgáltatás alakjában, ideértve a létesítmények vagy a személyzet használatát is. l. Személyes célból az alkalmazottak nem használhatják a Társaság vagyontárgyait, pénzeszközeit, létesítményeit, személyzetét, információit vagy egyéb forrásait. m. Jelen Kódex szempontjából a "rokon" kifejezés alá tartoznak a gyerekek, szülők, testvérek, házastársak, élettársak, a házastárs hozzátartozói, az örökbefogadás révén létrejött és "mostoha" rokonság, valamint a házassággal szerzett rokoni kapcsolatok. (2) Érdekütközések látszata A személyes haszonszerzés és a Társaság érdekei ütközésének akár csak a látszata is rombolja azt a hitet és bizalmat, amelyen a Társaság jó hírneve nyugszik. Egy ilyen konfliktusnak a látszata éppoly romboló hatással lehet a Társaság jó hírnevére nézve, mint egy valós ellentét. Valamennyi alkalmazottnak időről időre tárgyilagosan meg kell vizsgálnia saját cselekedeteit, és meg győződnie arról, hogy vajon egy józan gondolkodású, elfogulatlan megfigyelő egy ügyfél, egy beszállító, egy részvénytulajdonos, egy ismerős, egy külső szemlélő vagy a kormány egy megbízottja okkal hihetné-e, hogy a Társaságnál az üzletvitel ahelyett, hogy az érdem és az üzleti megfontolások figyelembevételével folyna, a kivételezés, a barátság, a családi kapcsolatok alapján vagy ajándékozás függvényében zajlik, illetve, hogy a Társaság forrásai egy alkalmazott személyes tevékenységének támogatására állnak rendelkezésre. (3) Kereskedelmi- és állami kapcsolatok Az ügyfelekkel, beszállítókkal, versenytársakkal, alkalmazottakkal és állami tisztségviselőkkel fenntartott kapcsolatok a tisztességes bánásmódra, és a minőségben, árban és szolgáltatásokban megnyilvánuló versenyre, valamint a vonatkozó törvényeknek és rendelkezéseknek a betartására kell, hogy alapuljanak. Tilos ajándékot, kölcsönt adni, vagy szívességet tenni termékek vagy szolgáltatások eladása, vagy üzleti, munkaügyi vagy állami döntések befolyásolása érdekében. Hasonlóképpen, olyan kifizetést, amire a Társaság nem adott engedélyt, nem lehet közvetlenül egy tisztségviselő, alkalmazott, rokon, ügynök, bróker, kereskedelmi társaság, tanácsadó vagy egyéb olyan harmadik fél révén teljesíteni, aki számára a Társaság ilyen célból pénzösszegeket bocsát rendelkezésre vagy térít, illetve, aki a Társaságtól olyan körülmények között kap pénzösszegeket, amelyek abbéli aggodalomra adnak okot, hogy a természetes vagy jogi személy az ilyen pénzek egy részét törvényellenesen esetleg 5

6 hasonló célra fordítja. Az alábbiak szerint tilos ajándékot, kölcsönt adni, vagy szívességet tenni: 1. külföldi vagy hazai állami tisztségviselőnek bármilyen célzattal, ideértve bármilyen, a Társaságot érintő törvény vagy rendelkezés beiktatásának vagy értelmezésének befolyásolását; 2. bármilyen harmadik félnek azzal a szándékkal, hogy az összeget végül egy állami tisztségviselőnek fizesse ki; 3. bármilyen ügynöknek vagy közvetítőnek, aki az állami tisztségviselőkkel vagy hatóságokkal való kapcsolattartásban a Társaságot képviseli, kivéve, ha a képviselet célját és a kifizetendő összeget a vezérigazgató vagy a pénzügyi igazgató és a vezető jogtanácsos írásban jóváhagyja; 4. másik társaság olyan alkalmazottjának, aki a másik társaságnak a Társasággal bonyolított bármilyen üzleti tranzakciójával kapcsolatos döntését közvetlenül vagy közvetve befolyásolni képes; (e) olyan harmadik félnek, aki a Társaság részére vagy annak nevében nem szállít árut, vagy nem teljesít szolgáltatást; vagy (f) bármilyen törvény megsértése esetén. Ez az irányelv nem hivatott eleve kizárni a szerény vendéglátást, ajándékokat vagy jutalmakat, ha azok: (a) megfelelnek a vonatkozó törvénynek, az elfogadott üzleti gyakorlatoknak és az adott ország etikai normáinak, (b) ha ennek kitudódása nem hozza kellemetlen helyzetbe a Társaságot, (c) ha megfelelően rögzítésre kerülnek a Társaság könyveiben és nyilvántartásaiban, és (d) azokat az alábbi célok egyikéből adják: 1. a vezetőség által jóváhagyott és ezekkel az irányelvekkel összhangban lévő kereskedelmi és marketing programok; vagy 2. állami tisztségviselők által az Egyesült Államok területén kívül végzett szokványos, az adott országban elfogadott üzleti gyakorlatnak megfelelő kormányzati tevékenység lehetővé tétele vagy előmozdítása. Szokványos kormányzati tevékenységnek minősül az olyan tevékenység, amelyet állami alkalmazottak szokványosan és rendszeresen végeznek engedélyek vagy jogosítványok kiadásakor, olyan hivatalos iratok, mint például a vízumok vagy munkamegrendelések feldolgozásakor, rendőri védelem biztosításakor, postai küldemények átvételekor és kézbesítésekor, telefonos szolgáltatás biztosításakor, elektromos áram és víz szolgáltatásakor, vagy egyéb, szokványos jellegű, üzleti műveletek lebonyolításával összefüggő szolgáltatások biztosításakor; nem tartozik azonban ezek közé az új üzleti megrendelés odaítélésével vagy a már élő üzleti tevékenység folytatásával vagy az állami adókkal, illetékekkel vagy visszatérítésekkel kapcsolatosan elnyert kedvező elbánással összefüggésben biztosított vendéglátás, ajándék vagy jutalom. (4) Rokonok foglalkoztatása A Társaságnál az egyének alkalmazása és előléptetése megkülönböztetés nélkül történik, számos olyan tényező figyelembevételével, mint például az egyén képességei és gyakorlata, valamint a Társaság üzleti szükségletei. A Társaság irányelvei közé tartozik annak biztosítása, hogy munkahelyünk tisztességes legyen, és mentes a részrehajlás látszatától. 6

7 A Társaság a legjobb tehetségeket kívánja magához vonzani, ami magában foglalhatja az alkalmazásban lévő személyek rokonait is, az azokkal egy háztartásba élőket és más olyan személyeket, akikhez az alkalmazottak személyesen kötődnek. Általában véve az ilyen személyek alkalmasak a foglalkoztatásra. Mindazonáltal, az ilyen személyek nem alkalmasak olyan beosztások betöltésére, ahol az alkalmazásban álló személy olyan beosztást töltene be, amely befolyással lenne az adott személy alkalmazásának feltételeire (pl. munkaköri megbízások, javadalmazás, stb.), az illető teljesítményének értékelésére, illetve, ha az ilyen alkalmazástól egyébként ésszerűen azt lehetne várni, hogy érdekütközéshez fog vezetni. Továbbá a Végrehajtó Bizottság tagjainak rokonai, és azok a személyek, akik velük egy háztartásban élnek nem alkalmasak a Társaságnál való alkalmazásra. (5) Vállalati lehetőségek Anélkül, hogy az ilyen lehetőséget először a Társaság részére felajánlanák, az alkalmazottaknak tilos saját részükre személyesen kihasználni azokat a lehetőségeket, amelyek ténylegesen a Társasághoz kötődnek, vagy amelyekre vállalati vagyontárgyak, információk vagy beosztások révén derül fény. Ennek megfelelően eredeti cikket, könyvet vagy egyéb, olyan típusú munkát, amit a Társaság is kiadhat, egyetlen szerkesztő sem adathat ki vagy ajánlhat fel kiadásra külső kiadónak anélkül, hogy az ilyen cikket, könyvet vagy egyéb munkát először a Társaság számára ajánlaná fel kiadásra. A humánpolitikai igazgató és a vezető jogtanácsos előzetes jóváhagyása nélkül (vagy a vezérigazgató esetében az Igazgatótanács Fizetési Bizottságának, vagy a Végrehajtó Bizottság tagjai esetében az Igazgatótanács Elnökének előzetes jóváhagyása nélkül) egyetlen alkalmazott sem kaphat a Társaság részére nyújtott különleges szolgáltatásért az olyan rendes fizetéstől és/vagy prémiumtól eltérő juttatást, mint amilyen az ilyen alkalmazottat az általános üzletvitel során megilletné. (6) Nyilvántartások pontossága Fontos, hogy a Társaság könyveinek, nyilvántartásainak és pénzügyi kimutatásainak helyessége, pontossága és megbízhatósága folyamatosan biztosított legyen. Egyetlen tranzakciót sem szabad azzal a szándékkal nyilvántartásba venni, hogy az megtévesztő módon kerüljön dokumentálásra vagy rögzítésre, és egyetlen ügylet vonatkozásában sem megengedett hamis vagy fiktív dokumentációt vagy könyvelési tételt rögzíteni. Hasonlóképpen, minden pénzt, eszközt és tranzakciót pontosan nyilván kell tartani a megfelelő könyvekben. Amennyiben egy alkalmazottnak aggályai vagy panaszai vannak a Társasággal kapcsolatos, megkérdőjelezhető könyvelési kérdéseket illetően, akkor arra biztatjuk őket, hogy ezekkel az aggályaikkal vagy panaszaikkal (névtelenül, bizalmasan vagy másként) a vezérigazgatóhoz, a pénzügyi igazgatóhoz, a vezető jogtanácsoshoz, a főkönyvelőhöz vagy az auditációs igazgatóhoz forduljanak. Az alkalmazottak a megkérdőjelezhető könyvelési és auditációs ügyekkel kapcsolatos aggályaikat a Társaság intranetes honlapjain található kapcsolattartási információk felhasználásával, vagy a telefonszám felhívásával jelezhetik. (7) Politikai támogatás Az alkalmazottak saját elhatározásuk szerint vehetnek részt politikai tevékenységekben. Mindazonáltal, az ilyen tevékenységek nem kelthetik azt a látszatot, mintha azokat a Társaság nevében folytatnák, vagy más módon nem veszélyeztethetik a Társaság függetlenségét vagy feddhetetlenségét, vagy az alkalmazottat feladatainak elvégzésében, illetve nem kelthetik ennek látszatát. 7

8 A Társaság számára törvénybe ütköző bármi módon támogatni az Egyesült Államok szövetségi választási irodájának jelöltjeit. Hasonló tiltások vagy politikai támogatásra vonatkozó rendelkezések más igazságszolgáltatási rendszerekben is létezhetnek. Egyetlen alkalmazott sem nyújthat politikai támogatást a Társaság nevében vagy annak javára az Igazgatótanács engedélye nélkül. (8) Kifogástalan bánásmód Minden egyes alkalmazottnak törekednie kell arra, hogy a Társaság ügyfeleit, beszállítóit, versenytársait és alkalmazottait kifogástalan bánásmódban részesítse. Elfogadhatatlan dolog tisztességtelen módon kihasználni bárkit is kivételezett helyzetben megszerzett információk eltitkolása, az ezekkel való visszaélés révén, illetve lényeges tények félremagyarázásával vagy másképpen. (9) A Társaság vagyontárgyainak védelme és használata Valamennyi alkalmazott köteles a Társaság vagyontárgyait óvni, és azok hatékony felhasználását biztosítani. A lopás, gondatlanság és pazarlás közvetlen kihatással vannak a Társaság jövedelmezőségére. A Társaság valamennyi vagyontárgyát csak törvényes üzleti célokra lehet felhasználni. MEGFELELÉS A VERSENY- VAGY TRÖSZTELLENES TÖRVÉNYEKNEK Sok országban léteznek trösztellenes vagy versenytörvények. Míg hatáskörük eltérő, céljuk elsősorban a versenytársak közötti titkos megállapodáson alapuló piaci viselkedés és a piaci erővel történő kollektív vagy egyéni visszaélés elleni fellépés. Ezeknek a törvényeknek a betartása segíti a Társaságot abban az eltökéltségében, hogy energikusan és tisztességesen vegyen részt a versenyben, és megakadályozza, hogy a Társaságot és az egyes alkalmazottakat potenciálisan súlyos büntetések sújtsák. A Társaság alapelve, hogy a műveleteire vonatkozó valamennyi trösztellenes és versenytörvénynek megfeleljen, és, hogy kerülje a közös, a versenyszellemmel ellentétes gyakorlatokat, valamint a piaci erővel való visszaélést. Minden, a trösztellenes és versenytörvényekkel kapcsolatos kérdéssel a jogi osztályhoz kell fordulni. KAPCSOLATOK AZ ÜGYFELEKKEL ÉS FOGYASZTÓKKAL Világszerte kivívott jó hírnevünk védelme és az ügyfelekkel és potenciális fogyasztókkal fennálló kapcsolatok ápolása és javítása életbevágóan fontos a Társaság számára. A Társaság termékeinek minősége és megbízhatósága, valamint ezek tisztességes és gondos tálalása az ügyfelek és potenciális fogyasztók felé kulcsfontosságú eleme ezeknek a kapcsolatoknak. A Társaság alapelve, hogy biztosítani kell ügyfél- és fogyasztói kapcsolatainak folyamatosságát, mégpedig az alábbiak által: 1. olyan termékeket kell ajánlani, amelyek megfelelnek a vonatkozó állami szabványoknak vagy a Társaság által ennél esetleg magasabbra tett mércének; és 2. biztosítani kell minden, a Társaság által termékeink és szolgáltatásaink minőségére és más jellemzőire vonatkozóan tett kijelentések hitelességét és pontosságát. 8

9 A TÁRSASÁGRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ KÖZREADÁSA ÉS TITKOSSÁGA ÉS A BENNFENTES KERESKEDÉS A Társaság érdeke nyíltan és hitelt érdemlően kommunikálni a részvénytulajdonosokkal, alkalmazottakkal és más, a Társaságban érdekelt állami- és magáncsoportokkal és intézményekkel, és reagálni az üzletvitelét és ügyeit érintő információk közzétételére vonatkozó valós igényekre. Mindazonáltal, a Társaságra vonatkozó információk engedély nélküli közreadása vagy saját haszon- vagy előnyszerzés céljából történő felhasználása ideértve a Társaság értékpapírjaival (köztük a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal) való szabálytalan kereskedést is nem áll a Társaság, annak értékpapír-tulajdonosai vagy alkalmazottai érdekében, és, következésképpen, tilos. (1) Az információknak a Társaság által történő közreadása A Társaság a megfelelő információkat egy program keretében teszi közzé sajtóközlemények és egyéb nyilvános bejelentések révén. Más, olyan állami igazságszolgáltatási rendszerek törvényei, ahol a Társaság tevékenységet folytat, további vagy ezektől eltérő pénzügyi vagy egyéb jellegű információ közreadását is előírhatják. Az ilyen jellegű felkéréseket a pénzügyi igazgatóhoz és/vagy a vezető jogtanácsoshoz kell irányítani. Csak a Globális Kommunikációs Osztály által erre felhatalmazott szóvivők nyilatkozhatnak a Társaság nevében a hírközlő szerveknek, és csak a Befektetői Kapcsolatok Osztálya által erre felhatalmazott szóvivők nyilatkozhatnak a Társaság nevében befektetőknek és a pénzvilág képviselőinek. A Társaság kinnlevő adósságainak finanszírozásáról szóló dokumentumok szerint a Társaság köteles különböző időszakos jelentéseket és dokumentumokat elhelyezni az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletének irattárában, illetve ilyen jelentéseket és dokumentumokat másként közzétenni. A Társaság alapelvei közé tartozik, hogy: a. a Felügyeletnél elhelyezett vagy annak benyújtott jelentésekben és dokumentumokban és egyéb, a Társaság által nyilvánosságra hozott közleményekben teljes körű, tárgyilagos, pontos, időszerű és közérthető nyilatkozatokat adjon; és b. megakadályozza olyan, a Társaságra vonatkozó információk engedély nélküli közreadását vagy felhasználását, amelyek bizalmas jellegűek vagy kizárólagosan a Társaságra tartoznak ideértve minden olyan, nem a nyilvánosságra tartozó információt is, amelynek közreadása a versenytársak számára hasznos vagy a Társaság vagy annak ügyfelei számára káros lehet. Kizárólagosan a Társaságra tartozó információ alatt olyan, a Társaság által kialakított vagy összeállított információt kell érteni, amely a Társaság számára előnyt biztosít versenytársaival szemben. A kizárólagosan a Társaságra tartozó információk közé tartozik többek között minden olyan üzleti, pénzügyi, marketing, tervezési vagy műszaki információ, általános tudásanyag vagy adat, amelyet nem tettek közzé, nem hoztak nyilvánosságra vagy egyéb módon nem jutott a szakma tudomására. Ezzel a témával kapcsolatban a Társaságnak a Kizárólagos Információkra vonatkozó Irányelvei adnak további iránymutatást. (2) Megfelelés a bennfentes kereskedésre vonatkozó elveknek A Társaság irányelvei és a törvény tiltja, hogy alkalmazottak "lényeges, a nyilvánosságra nem tartozó" információkra támaszkodva a Társaság értékpapírjaival kereskedjenek, vagy ilyen információkat másoknak kiszolgáltassanak ("ötletadás"). A Társaság irányelvei és a törvény szintén tiltja, hogy az olyan alkalmazott, aki a Társaság számára folytatott 9

10 munkavégzése során lényeges, a nyilvánosságra nem tartozó, bármely más társaságra vonatkozó információ birtokába jut, ennek a társaságnak az értékpapírjaival kereskedjen, és az ilyen információt másoknak kiszolgáltassa. Minden, ezzel az irányelvvel kapcsolatos kérdéssel a vezető jogtanácsoshoz vagy a vállalati titkárhoz kell fordulni. (a) A bennfentes kereskedéssel kapcsolatos alapvető tudnivalók A bennfentes kereskedés magában foglalja a "lényeges", egyben "a nyilvánosságra nem tartozó" információk alapján értékpapírokkal történő kereskedést vagy mások ebbéli segítését. 1. "Lényeges" információ az olyan információ, amelytől indokoltan várható, hogy befolyásolja egy jelentős befektető döntését arról, hogy értékpapírt vásároljon, eladjon vagy megtartson. Lehetetlenség felsorolni minden olyan információtípust, amely "lényegesnek" minősülhet. Példaként lehet említeni az olyan információkat, amelyek a Társaság bevételére és egyéb pénzügyi eredményeire és előrejelzéseire, az osztalékra, a működésre vonatkozó fontos fejleményekre, fúziókra, üzletszerzésre és vagyonjog átszállására, nyilvános és magánforgalmú értékpapírokra tett ajánlatokra, perrel való fenyegetésre vagy folyamatban lévő perre és a vezetésben bekövetkezett rendkívüli fejleményekre vonatkoznak. 2. Az információ mindaddig "nem tartozik a nyilvánosságra", amíg ténylegesen nem került ki a piacra. Az információt mindaddig "nem a nyilvánosságra tartozónak" lehet minősíteni, amíg azt a Társaság a SEC-nek nem jelenti, vagy nem szerepel a Társaság sajtóközleményében, vagy fel nem került a Társaság honlapjára. (b) Bennfentes kereskedésért járó büntetések A bennfentes kereskedésért járó büntetések szigorúak, mind az ilyen törvénytelen magatartást tanúsító egyének, mind pedig a Társaság vonatkozásában. A büntetések magukban foglalják az elmaradt hasznot, az akár egymillió dollárig terjedő pénzbírságot és/vagy egyéb büntetőjogi szankciókat, ideértve a szabadságvesztés büntetést is. Továbbá a jelen irányelveknek egy alkalmazott által történő bármilyen megszegése a Társaság által indított fegyelmi eljárást vonhatja maga után, ami magában foglalhatja a foglalkoztatás megszüntetését is. (c) A bennfentes kereskedés elkerülése Amennyiben Ön esetleg belső információkkal rendelkezik, tegye fel magának az alábbi kérdéseket, még mielőtt értékpapírokkal kezdene kereskedni: 1. Lényeges az információ? 2. Már nyilvánosságra hozták az információt? Ha Ön úgy gondolja, hogy az információ lényeges, és nem tartozik a nyilvánosságra, akkor: 1. ne vásárolja meg vagy adja el saját vagy mások nevében az értékpapírokat; 2. ne szolgáltassa ki az információt más alkalmazottaknak azokon kívül, akiknek munkaköri kötelezettségeikkel összefüggésben az információt ismerniük kell; 3. ne szolgáltassa ki az információt olyanoknak, akik nem a Társaság alkalmazottai; és 10

ÜZLETI VISELKEDÉSI ÉS ETIKAI SZABÁLYZAT

ÜZLETI VISELKEDÉSI ÉS ETIKAI SZABÁLYZAT ÜZLETI VISELKEDÉSI ÉS ETIKAI SZABÁLYZAT Üzenet a vezérigazgatótól A Belden munkatársai részére: Igazán büszke vagyok arra, hogy megismertethetem Önökkel a Belden Üzleti Viselkedési és Etikai Szabályzatát.

Részletesebben

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe Tartalomjegyzék Az elnök-vezérigazgató üzenete... 3 Bevezetés... 3 A Kódex személyi hatálya... 4 Felülről jövő megerősítés... 4 Útmutatás kérése és aggályok közlése... 4 A törvények és jogszabályok betartása...

Részletesebben

B ECSÜLETESSÉGEN ALAPULÓ VEZETÉS. Etika V ÁLLALATI MAGATARTÁSI ÚTMUTATÓ

B ECSÜLETESSÉGEN ALAPULÓ VEZETÉS. Etika V ÁLLALATI MAGATARTÁSI ÚTMUTATÓ B ECSÜLETESSÉGEN ALAPULÓ VEZETÉS Globálisetikai Etika kódex V ÁLLALATI MAGATARTÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELNÖKI IRODÁBÓL....................................................... 3 2 A KÓDEX HASZNÁLATA......................................................

Részletesebben

A mi. alapelveink. Cargill etikai kódex

A mi. alapelveink. Cargill etikai kódex A mi alapelveink Cargill etikai kódex A szó kötelez. mindig is ez az irányelv vezérelte üzleti tevékenységünket. Bevezető Tartalomjegyzék John MacMillan, Sr., 1923. Elnök-vezérigazgatónk üzenete... 2 Erőforrások...

Részletesebben

BD üzleti etikai kódex amódosított és átdolgozott változat, 2014. szeptember 23.

BD üzleti etikai kódex amódosított és átdolgozott változat, 2014. szeptember 23. BD üzleti etikai kódex amódosított és átdolgozott változat, 2014. szeptember 23. Helping all people live healthy lives Kedves Munkatársaink! Munkakörnyezetünk folyamatosan, gyors ütemben változik. A vállalatok

Részletesebben

MetLife Magatartási Kódex

MetLife Magatartási Kódex MetLife Magatartási Kódex A jelen Magatartási Kódexben szereplő MetLife és Társaságunk kifejezés a MetLife Inc. céget és annak összes leányvállalatát jelenti. A Leányvállalat bármely olyan leányvállalatot,

Részletesebben

Üzleti magatartási kódex. Egységes. honeywell

Üzleti magatartási kódex. Egységes. honeywell Üzleti magatartási kódex Egységes honeywell Vezérigazgatónk levele Kedves Munkatársaink! Miközben a Honeywell folyamatosan növekszik, töretlenül összpontosítanunk kell céljainkra, valamint elkötelezetten

Részletesebben

Tisztelt Kollégák! Mike Corbat Vezérigazgató

Tisztelt Kollégák! Mike Corbat Vezérigazgató Etikai kódex 2013 Tisztelt Kollégák! Az elmúlt 200 évben erős kapcsolatokat építettünk ki ügyfeleinkkel, részvényeseinkkel és a közösségekkel oly módon, hogy kiváló szolgáltatásokat nyújtottunk, és a legmagasabb

Részletesebben

A megfelelőség és hitelesség alapelvei a SYKES-nál

A megfelelőség és hitelesség alapelvei a SYKES-nál Sykes Enterprises, Incorporated A megfelelőség és hitelesség alapelvei a SYKES-nál Módosítva: 2012. augusztus Amit minden SYKES alkalmazottnak tudnia kell. Tartalomjegyzék Az elnök-vezérigazgató levele...

Részletesebben

Üzleti magatartási kódex

Üzleti magatartási kódex Üzleti magatartási kódex Tartalom Bevezetés 1 Feddhetetlenségünk védelme 2 Alkalmazhatóság és megfelelőség 2 Cégfelvásárlások 2 Kisebbségi érdekeltségek, vegyes és társult vállalkozások 2 A Kódex megsértései

Részletesebben

ALCOA ETIKAI KÓDEX. Tegye azt, ami helyes!

ALCOA ETIKAI KÓDEX. Tegye azt, ami helyes! ALCOA ETIKAI KÓDEX Tegye azt, ami helyes! Alcoa 390 Park Avenue New York, NY 10022-4608 USA Klaus Kleinfeld elnök-vezérigazgató Kedves Munkatársunk! Mellékelten megtalálja az Alcoa üzleti magatartási

Részletesebben

Üzletviteli Szabályzat. Az Aranyívek ígérete

Üzletviteli Szabályzat. Az Aranyívek ígérete Üzletviteli Szabályzat Az Aranyívek ígérete Üzleti tevékenységünk teljes egésze azon alapul, hogy etikusak, becsületesek és megbízhatóak vagyunk. A jó hírnév megteremtése időbe telik. Nem propagandaterjesztők

Részletesebben

Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe

Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe 2014. január 1. 2014. január 1. 2. oldal Tisztelt Munkatársunk! Örömmel adom át Önnek a Birla Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexének

Részletesebben

Globális etikai kódex

Globális etikai kódex Céltudatos teljesítmény Globális etikai kódex 3 Levél elnök-vezérigazgatónktól 4 A PepsiCo által képviselt értékek A teljesítményünk hátterében álló cél 5 Megfelelő üzletvitel 5 A kódexszel kapcsolatos

Részletesebben

A 168. Értékei és Elvárásai. integritás elkötelezettség. felelősségteljes vállalkozói szellem erkölcsi bátorság

A 168. Értékei és Elvárásai. integritás elkötelezettség. felelősségteljes vállalkozói szellem erkölcsi bátorság A 168 Értékei és Elvárásai integritás elkötelezettség felelősségteljes vállalkozói szellem erkölcsi bátorság Kedves Munkatársak! Frank C. Sullivan, az RPM alapítója, 1947 A nagyapám az RPM-et egy alapvető

Részletesebben

Etika kérdése. A Borealis etikai irányelve

Etika kérdése. A Borealis etikai irányelve Etika kérdése A Borealis etikai irányelve 2 Etika kérdése Bevezetés magatartásforma, amelyet függetlenül attól, hogy hol végzi munkáját, vagy hogy milyen háttérrel rendelkezik, valamennyi alkalmazottunk

Részletesebben

MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT

MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT Élet értékeink mentén Gondoskodás Globális csapatmunka Folyamatos fejlődés A legmagasabb etikai normák fenntartása ÜZENET AZ IGAZGATÓTANÁCS ELNÖKÉTŐL, ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓNKTÓL AColgate-Palmolive

Részletesebben

A PMI viselkedési kézikönyve

A PMI viselkedési kézikönyve A PMI viselkedési kézikönyve A Philip Morris International törvénytisztelő és tisztességes magatartásról szóló kézikönyve Tisztesség Helyes cselekvés Mielőtt cselekednél, kérdezz Törvényes, amit teszel?

Részletesebben

A Nestlé csoport üzleti etikai kódexének helyi alkalmazása

A Nestlé csoport üzleti etikai kódexének helyi alkalmazása A Nestlé csoport üzleti etikai kódexének helyi alkalmazása Bevezető Célkitűzés A Nestlé üzletvitelét a vállalat megalapítása óta az erkölcsi integritás, a becsületesség, a tisztességes üzletvitel és a

Részletesebben

Irányelveink 5. Megfelelési felelősségünk 6. A szabályszegések bejelentése 7. A társadalom felelős tagjaként vállalt kötelezettségeink 8

Irányelveink 5. Megfelelési felelősségünk 6. A szabályszegések bejelentése 7. A társadalom felelős tagjaként vállalt kötelezettségeink 8 Üzleti etikai kódex áttekintés a vállalatcsoporton belüli és a részvényesekhez, illetve más, érdekeltséggel bíró személyekhez fűződő viszonyrendszerünket szabályozó alapvető irányelvekről és utasításokról.

Részletesebben

Etikai és magatartási kódex

Etikai és magatartási kódex Sojitz Group Etikai és magatartási kódex Working with integrity. Building trust. Üzenet a Sojitz Corporation vezérigazgatójától Kedves munkatársaink! Vállalatunk már több mint egy évszázada megingathatatlan

Részletesebben

A jelen Magatartási kódex hatályon kívül helyezi az Avon 2008-ban készült Etikai Kódexét. MAGATARTÁSI KÓDEX. 3. oldal

A jelen Magatartási kódex hatályon kívül helyezi az Avon 2008-ban készült Etikai Kódexét. MAGATARTÁSI KÓDEX. 3. oldal MAGATARTÁSI KÓDEX A mi értékeink, a mi kódexünk Az Avon hosszú ideje az alábbi öt alapvető érték mentén működik: bizalom, tisztelet, hit, alázatosság és tisztesség. Az Avon munkavállalóiként ezen értékek

Részletesebben

BP Etikai kódex. A mi kódexünk. Az, amiben hiszünk

BP Etikai kódex. A mi kódexünk. Az, amiben hiszünk A mi kódexünk Az, amiben hiszünk 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 5 Miről szól a Kódexünk? 7 A Kódexünk négy alapon nyugszik 9 Zéró tolerancia a megtorlással kapcsolatban 10 Az Etikai és Megfelelőségi osztály

Részletesebben

A Monsanto Üzleti Viselkedési Szabályzata

A Monsanto Üzleti Viselkedési Szabályzata javítani az életkörülményeket többet termelni többet megőrizni javítan nyeket többet termelni többet megőrizni javítani az életkörülményeke bbet megőrizni javítani az életkörülményeket többet termelni

Részletesebben

A BORSODCHEM CSOPORT ETIKAI KÓDEXE

A BORSODCHEM CSOPORT ETIKAI KÓDEXE A BORSODCHEM CSOPORT ETIKAI KÓDEXE A BORSODCHEM CSOPORT ETIKAI KÓDEXE 2015. JÚNIUS Jóváhagyta, Jiansheng Ding elnök-vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ELŐSZÓ...6 2. BEVEZETÉS...7 3. AZ ETIKAI KÓDEX FOGALMA,

Részletesebben

Olyan innovatív gyógyszerek felfedezése, kifejlesztése és forgalmazása, amelyek segítenek a betegeknek a súlyos betegségek leküzdésében.

Olyan innovatív gyógyszerek felfedezése, kifejlesztése és forgalmazása, amelyek segítenek a betegeknek a súlyos betegségek leküzdésében. ÜZLETI MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI NORMÁK 2010 Olyan innovatív gyógyszerek felfedezése, kifejlesztése és forgalmazása, amelyek segítenek a betegeknek a súlyos betegségek leküzdésében. Olyan innovatív gyógyszerek

Részletesebben

Üzleti magatartási és etikai kódex

Üzleti magatartási és etikai kódex Mylan Globális Megfelelőség Üzleti magatartási és etikai kódex EMEA Region - magyar Mylan Globális Megfelelőség 2010 június Üzleti magatartási és etikai kódex Alapvető koncepciók és értékek Küldetésünk

Részletesebben

Etikai és Feddhetetlenségi Szabályzat Útmutató a Visteon alkalmazottainak

Etikai és Feddhetetlenségi Szabályzat Útmutató a Visteon alkalmazottainak Etikai és Feddhetetlenségi Szabályzat Útmutató a Visteon alkalmazottainak Jövőképünk Vásárlóinkat partnerként segítjük a világ legjobb járműveinek megépítésében. Autóiparban szerzett tudásunkat olyan alkatrészek,

Részletesebben

Cégünk felelős üzleti gyakorlat szabályzata

Cégünk felelős üzleti gyakorlat szabályzata CSL Limited Cégünk felelős üzleti gyakorlat szabályzata 2013. július Tartalomjegyzék > < Előző oldal Tartalomjegyzék Következő oldal > Cégünk felelős üzleti gyakorlat szabályzata Ügyfélközpontúság. Innováció.

Részletesebben

Etikai Kódex ENI. 2008. április

Etikai Kódex ENI. 2008. április Etikai Kódex ENI 2008. április 1 Etikai Kódex Jóváhagyta az Eni S.p.A. Igazgatósága 2008. március 14-én A szöveg az olasz nyelvű hivatalos etikai kódex fordítása. A két verzió közötti bármilyen probléma

Részletesebben