A Reader s Digest Association, Inc. etikai, jogi és üzleti magatartási irányelvei ( Etikai Kódex )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Reader s Digest Association, Inc. etikai, jogi és üzleti magatartási irányelvei ( Etikai Kódex )"

Átírás

1 A Reader s Digest Association, Inc. etikai, jogi és üzleti magatartási irányelvei ( Etikai Kódex ) Kedves Kollégák! A Reader s Digest Association, Inc. etikussága, feddhetetlensége és korrektsége az egész világon ismert: ez az az alap, amelyen létrehozzuk termékeinket és építjük cégünket. Részvényeseink, ügyfeleink és alkalmazottaink bizalmukat helyezték a Reader s Digest Association, Inc-be, így mindannyiunk számára fontos, hogy a legmagasabb szintű viselkedési normákhoz tartsuk magunkat. Kultúránk jellemzői, mint például a Gyorsaság, Felelősségre Vonhatóság, Őszinteség és Elkötelezettség, valamint intézményi irányelveink szabják meg tevékenységünk irányításának útját. Ezek között találhatók a globális pénzügyi irányelvek, az információ-biztonsági és elfogadható felhasználási irányelv, valamint az emberi erőforrásokkal kapcsolatos irányelvek, gyakorlatok és eljárások. Míg a FACE tulajdonságok üzleti tevékenységünk sikeres folytatásában segítenek nekünk, addig az irányelvek pontosan meghatározott útmutatóul szolgálnak a tekintetben, hogyan viselkedjünk az üzleti életben. A Társaság Etikai, jogi és üzleti magatartási irányelvei (amelyek Etikai Kódex néven is ismertek) egyes legfontosabb céges értékeinket testesítik meg. Üzleti tevékenységeinket világszerte, sokféle különböző gazdasági, társadalmi és politikai környezetben következetességgel és feddhetetlenséggel kell irányítanunk. Mindannyiunk felelőssége, hogy megismerjük a Kódexet, megértsük azt, és a benne foglalt előírásoknak megfelelően tevékenykedjünk. A cég életében alapvető fontossággal bír a becsületesség és a feddhetetlenség. A körülményektől függetlenül tőlünk mindig is idegenek maradnak a törvénysértő és etikátlan gyakorlatok. Ha olyan helyzettel kerül szembe, amelyben a kódex értelmezése nem egyértelmű, vagy annak megsértését gyanítja, akkor konzultáljon közvetlen vezetőjével vagy felettesével, a vezető jogtanácsossal, a pénzügyi igazgatóval, a humánpolitikai igazgatóval vagy velem telefonszámot lehet felhívni. A FACE jelzők szorosan kapcsolódnak az Etikai Kódexhez: Gyors (Fast) Az irányelvek mindennemű megsértését haladéktalanul jelenteni kell. Felelősségre Vonható (Accountable) Saját magatartásáért vállalja a felelősséget, Őszinte (Candid) Ha kérdései vagy aggályai vannak, kérdezzen! 1

2 Elkötelezett (Engaged) Legyen bátor; cselekedjen helyesen; kötelezze el magát az építő változtatás mellett! Nagyon büszke vagyok a cégünkre, valamint az általunk képviselt etikára és értékekre. Tudom, hogy számíthatok Önre annak fontossága felismerésében, hogy magáénak érezze alapelveinket és szokásainkat. Üdvözlettel: Mary G. Berner, elnök-vezérigazgató június 25. ALKALMAZOTTI FELELŐSSÉG Az ezekben az irányelvekben foglaltaknak a betartásáért a Reader's Digest Association, Inc. és világszerte minden leányvállalatának (a "Társaság") minden egyes alkalmazottja felelősséggel tartozik. Azok az alkalmazottak, akiknek tudomására jutnak olyan tények, amelyek ezen irányelvek bármelyikének vagy a Társaság által bármely törvénynek, szabálynak vagy rendelkezésnek a megsértését jelentik, kötelesek az ügyet jelenteni a vezérigazgatónak, a vezető jogtanácsosnak, a pénzügyi igazgatónak vagy a humánpolitikai igazgatónak. Helytelen vagy törvénybe ütköző viselkedést nem lehet azt állítva indokolni, hogy a viselkedést magasabb beosztású személy rendelte el, hagyta szándékosan figyelmen kívül vagy hagyta hallgatólagosan jóvá. Beosztásától függetlenül, senki sem jogosult arra, hogy egy alkalmazottat az ezen irányelvek, más, vállalati irányelvek vagy bármely törvény vagy rendelkezés megsértését megvalósító cselekedet elkövetésére utasítson. Tilos bármely alkalmazottnak megtorlásban részesítenie másik alkalmazottat azért, mert az jóhiszeműen jelentette fentiek potenciális megsértését. Jogsértést bejelentő személyek nem kezdhetnek önállóan nyomozásba. Az alkalmazottaktól elvárt, hogy teljes mértékben együttműködjenek a Társaság vagy annak bármely képviselője által végzett minden vizsgálatban. Az ezen irányelvekben foglaltak betartását a legjobban úgy lehet elérni, hogyha minden kétellyel annak teljes és azonnali eloszlatása érdekében a Társaság megfelelő emberéhez fordulunk. Amennyiben olyan helyzet adódik, ahol egy alkalmazott nem bizonyos abban, hogy ő vagy egy másik alkalmazott megsértett egy irányelvet, vagy olyan helyzet jutott a tudomására, amelyet esetleg egy irányelv tilt, vagy bizonytalan abban, hogy egy adott helyzetben hogyan kellene helyesen cselekednie, akkor az alkalmazottnak beszélnie kell közvetlen felettesével vagy vezetőjével, a vezérigazgatóval, a vezető jogtanácsossal, a pénzügyi igazgatóval, az auditációs igazgatóval vagy a humánpolitikai igazgatóval. Az alkalmazottaktól elvárjuk, hogy tisztességesen és becsületesen járjanak el a Társasággal bonyolított valamennyi tranzakció tekintetében, és, hogy védjék és támogassák a Társaság sokat követelő etikai normáit. Jóllehet a törvények és rendelkezések esetleg félreérthetők és nehezen értelmezhetők lehetnek, mégis minden alkalmazottnak jóhiszeműen törekednie kell arra, hogy ne csak a törvény betűjét, hanem annak szellemét és szándékát is kövesse. Bármilyen törvénnyel vagy rendelkezéssel kapcsolatos kérdéssel a jogi osztályhoz kell fordulni. 2

3 Értelmezés / Kivételek Az ezeknek az irányelveknek az értelmezésével kapcsolatos kérdésekkel a vezető jogtanácsoshoz, a humánpolitikai igazgatóhoz vagy a pénzügyi igazgatóhoz kell fordulni. Az ezen irányelvek alóli kivételeket a vezető jogtanácsosnak, a humánpolitikai igazgatónak és a pénzügyi igazgatónak írásban kell jóváhagynia. Ők, saját belátásuk szerint, egy üggyel fordulhatnak az Reader's Digest Association, Inc. Igazgatótanácsának (az "Igazgatótanács") Elnökéhez. A vezérigazgatót vagy a Társaságot irányító Végrehajtó Bizottság bármely tagját érintő kivételeket az Igazgatótanács Elnökének kell jóváhagynia. Amennyiben ezt törvény vagy rendelkezés írja elő, az igazgatókat vagy vezető tisztségviselőket érintő kivételeket haladéktalanul nyilvánosságra kell hozni. ÜZLETI ETIKA Olyan vállalati magatartást kell folytatnunk, illetve olyan eredményeket kell elérnünk, amelyeknek köszönhetően mi és utódaink büszkén vallhatjuk magunkat a Reader's Digest munkatársainak, és amelyek továbbra is versenyelőnyt jelentenek számunkra. A Társaság irányelvei közé tartozik, hogy tisztségviselői és alkalmazottai a Társaság üzletvitelével kapcsolatos tevékenységük során a legmagasabb üzleti és személyes magatartási normákat kövessék, ideértve: 1. tevékenységeik során a becsületességet és nyíltságot; 2. a vonatkozó valamennyi jogszabály, előírás és szabályzat szellemének és betűjének a betartását (függetlenül néhány különleges vonatkozó jogszabálynak a jelen Kódexben történő taglalásától); 3. a személyes érdekek és a Társaság érdekei közötti ellentétek, illetve az ilyen érdekellentétek látszatának is az elkerülését; 4. a Társaság jó hírnevének a megőrzését; és 5. az olyan tevékenységek kerülését, amelyek rossz fényt vethetnek a Társaságra. Az üzleti etikai kérdések az alábbiakat foglalják magukban: (1) Érdekellentét A Társaság alkalmazottainak kerülniük kell személyes érdekeik és a Társaság érdekeinek ütközését. Konfliktushelyzet alakulhat ki, amikor egy alkalmazott olyan cselekedeteket visz végbe, vagy olyasmikben érdekelt, amik megnehezítik, hogy elfogultság nélkül és hatékonyan végezze vállalati munkáját. Az alábbi példák a kerülendő konfliktustípusokat mutatják be: a. Egyetlen alkalmazott sem rendelkezhet olyan tulajdonosi, pénzügyi vagy egyéb érdekeltséggel, amely a Társaság bármely beszállítójához, ügyfeléhez vagy versenytársához kötődik. Nem sérti ezt az irányelvet, ha egy alkalmazott egy nyilvános forgalmazású részvényeket kibocsátó társaságban kevesebb, mint egy százaléknyi érdekeltségnek a jóhiszemű tulajdonosa. 3

4 b. Alkalmazottak nem törekedhetnek arra, hogy beosztásuknál fogva tudomásukra jutott bizalmas információkból vagy üzleti lehetőségekből hasznot húzzanak. c. A Társaság részére különleges szolgáltatást (mint például marketing, adatfeldolgozási vagy szerkesztői szolgáltatást) nyújtó alkalmazottak konkurens társaság számára hasonló szolgáltatást nem nyújthatnak. d. Alkalmazottak a Társaság nevében nem folytathatnak üzleti tevékenységet rokonukkal vagy velük egy háztartásban élő személlyel, vagy olyan társasággal, amelynek ilyen személy a tisztségviselője, igazgatója vagy jelentős arányban tulajdonosa, vagy amelyben az ilyen személy befolyásos beosztással rendelkezik, illetve olyan körülmények között, amelyekben valószínűsíthető, hogy az ilyen személy közvetlenül hasznot húz az ügyletből. Abban az esetben, ha egy alkalmazott tudomására jut, hogy egy ilyen személy vagy társaság üzleti kapcsolatba lépett a Társasággal, vagy annak ilyet felkínált, az alkalmazottnak az alábbiak szerint kell jelentenie: o egy alkalmazottnak az ilyen esetet a vezető jogtanácsosnak, a humánpolitikai igazgatónak vagy a pénzügyi igazgatónak kell jelentenie; o a Végrehajtó Bizottság tagjának az ilyen esetet az Igazgatótanács Elnökének kell jelentenie. Továbbá az alkalmazott nem vehet részt az üzleti kapcsolat mérlegelésében, jóváhagyásában, az ezzel kapcsolatos tárgyalásokban vagy ennek lebonyolításában. e. Alkalmazottak nem folytathatnak üzleti tevékenységet a Társaság nevében olyan más jogi személlyel, amelyben személyes érdekeltséggel rendelkeznek, illetve olyan társasággal, amelynek az adott személy tisztségviselője, igazgatója vagy jelentős részben tulajdonosa, vagy amelyben az adott személy befolyással járó beosztással rendelkezik, illetve olyan körülmények között, amelyekben az adott személy nagy valószínűséggel közvetlen hasznot húzhat az ügyletből anélkül, hogy a kapcsolatról felettesét tájékoztatná, illetve tőle arra vonatkozóan engedélyt kapna. f. Egyetlen alkalmazott sem gyakorolhat közvetlen vagy közvetett ellenőrzést, irányítást, vagy adhat tanácsot rokon vagy vele egy háztartásban élő, vagy más olyan alkalmazott vonatkozásában, akihez az ilyen egyént személyes érdekek fűzik.. g. Egyetlen alkalmazott sem engedheti meg magának személyes kapcsolat kialakítását másik alkalmazottal legyen az rokonság vagy más eredménye annak érdekében, hogy kötelezettségei alól mentesüljön. h. Egyetlen alkalmazott sem törekedhet arra, hogy meg nem engedett módon másik alkalmazottat befolyásoljon annak érdekében, hogy alkalmazza az adott alkalmazott rokonát vagy olyan személyt, akihez személyes érdekek fűzik, illetve, hogy megteremtse az ilyen alkalmazás feltételeit. i. Egyetlen alkalmazott sem lehet tagja más társaság igazgatótanácsának (kivéve non-profit szervezetekét vagy teljes mértékben az alkalmazott családja tulajdonában lévő üzleti vállalkozásét) humánpolitikai igazgató (vagy, a Végrehajtó Bizottság tagjai esetében a vezérigazgató, és, a vezérigazgató esetében az Igazgatótanács Elnökének) engedélye nélkül. 4

5 j. Egyetlen alkalmazott sem tevékenykedhet beszállító, ügyfél vagy versenytárs igazgatójaként, tisztségviselőjeként, partnereként, alkalmazottjaként, ügynökeként vagy tanácsadójaként. k. Ügyfelektől, beszállítóktól vagy olyan egyéb személyektől, akikkel a Társaság üzleti kapcsolatban áll (vagy szeretne állni) az igazgatók és alkalmazottak, valamint rokonaik és a velük egy háztartásban élő személyek nem kaphatnak olyan ajándékokat, juttatásokat, adományokat, kölcsönöket, kedvezményeket vagy szívességeket, amelyek számukra egyébként nem lennének hozzáférhetők, kivéve (I) az alkalmi vendéglátást vagy az olyan kis értékű ajándékokat, amelyek megfelelnek az érintett országban és szakmában elfogadott üzleti gyakorlatnak, és (II) a pénzintézetektől az akkor érvényes feltételekkel felvett kölcsönöket. Az "ajándék", "kölcsön", "szívesség" és "juttatás" kifejezéseket az itt leírtakban a legtágabb értelemben kell érteni. Minden olyan kifejezett vagy burkolt ígéretre vonatkoznak, amely formától függetlenül bármilyen érték rendelkezésre bocsátására vonatkozik, történjen az pénz, vagyontárgy vagy szolgáltatás alakjában, ideértve a létesítmények vagy a személyzet használatát is. l. Személyes célból az alkalmazottak nem használhatják a Társaság vagyontárgyait, pénzeszközeit, létesítményeit, személyzetét, információit vagy egyéb forrásait. m. Jelen Kódex szempontjából a "rokon" kifejezés alá tartoznak a gyerekek, szülők, testvérek, házastársak, élettársak, a házastárs hozzátartozói, az örökbefogadás révén létrejött és "mostoha" rokonság, valamint a házassággal szerzett rokoni kapcsolatok. (2) Érdekütközések látszata A személyes haszonszerzés és a Társaság érdekei ütközésének akár csak a látszata is rombolja azt a hitet és bizalmat, amelyen a Társaság jó hírneve nyugszik. Egy ilyen konfliktusnak a látszata éppoly romboló hatással lehet a Társaság jó hírnevére nézve, mint egy valós ellentét. Valamennyi alkalmazottnak időről időre tárgyilagosan meg kell vizsgálnia saját cselekedeteit, és meg győződnie arról, hogy vajon egy józan gondolkodású, elfogulatlan megfigyelő egy ügyfél, egy beszállító, egy részvénytulajdonos, egy ismerős, egy külső szemlélő vagy a kormány egy megbízottja okkal hihetné-e, hogy a Társaságnál az üzletvitel ahelyett, hogy az érdem és az üzleti megfontolások figyelembevételével folyna, a kivételezés, a barátság, a családi kapcsolatok alapján vagy ajándékozás függvényében zajlik, illetve, hogy a Társaság forrásai egy alkalmazott személyes tevékenységének támogatására állnak rendelkezésre. (3) Kereskedelmi- és állami kapcsolatok Az ügyfelekkel, beszállítókkal, versenytársakkal, alkalmazottakkal és állami tisztségviselőkkel fenntartott kapcsolatok a tisztességes bánásmódra, és a minőségben, árban és szolgáltatásokban megnyilvánuló versenyre, valamint a vonatkozó törvényeknek és rendelkezéseknek a betartására kell, hogy alapuljanak. Tilos ajándékot, kölcsönt adni, vagy szívességet tenni termékek vagy szolgáltatások eladása, vagy üzleti, munkaügyi vagy állami döntések befolyásolása érdekében. Hasonlóképpen, olyan kifizetést, amire a Társaság nem adott engedélyt, nem lehet közvetlenül egy tisztségviselő, alkalmazott, rokon, ügynök, bróker, kereskedelmi társaság, tanácsadó vagy egyéb olyan harmadik fél révén teljesíteni, aki számára a Társaság ilyen célból pénzösszegeket bocsát rendelkezésre vagy térít, illetve, aki a Társaságtól olyan körülmények között kap pénzösszegeket, amelyek abbéli aggodalomra adnak okot, hogy a természetes vagy jogi személy az ilyen pénzek egy részét törvényellenesen esetleg 5

6 hasonló célra fordítja. Az alábbiak szerint tilos ajándékot, kölcsönt adni, vagy szívességet tenni: 1. külföldi vagy hazai állami tisztségviselőnek bármilyen célzattal, ideértve bármilyen, a Társaságot érintő törvény vagy rendelkezés beiktatásának vagy értelmezésének befolyásolását; 2. bármilyen harmadik félnek azzal a szándékkal, hogy az összeget végül egy állami tisztségviselőnek fizesse ki; 3. bármilyen ügynöknek vagy közvetítőnek, aki az állami tisztségviselőkkel vagy hatóságokkal való kapcsolattartásban a Társaságot képviseli, kivéve, ha a képviselet célját és a kifizetendő összeget a vezérigazgató vagy a pénzügyi igazgató és a vezető jogtanácsos írásban jóváhagyja; 4. másik társaság olyan alkalmazottjának, aki a másik társaságnak a Társasággal bonyolított bármilyen üzleti tranzakciójával kapcsolatos döntését közvetlenül vagy közvetve befolyásolni képes; (e) olyan harmadik félnek, aki a Társaság részére vagy annak nevében nem szállít árut, vagy nem teljesít szolgáltatást; vagy (f) bármilyen törvény megsértése esetén. Ez az irányelv nem hivatott eleve kizárni a szerény vendéglátást, ajándékokat vagy jutalmakat, ha azok: (a) megfelelnek a vonatkozó törvénynek, az elfogadott üzleti gyakorlatoknak és az adott ország etikai normáinak, (b) ha ennek kitudódása nem hozza kellemetlen helyzetbe a Társaságot, (c) ha megfelelően rögzítésre kerülnek a Társaság könyveiben és nyilvántartásaiban, és (d) azokat az alábbi célok egyikéből adják: 1. a vezetőség által jóváhagyott és ezekkel az irányelvekkel összhangban lévő kereskedelmi és marketing programok; vagy 2. állami tisztségviselők által az Egyesült Államok területén kívül végzett szokványos, az adott országban elfogadott üzleti gyakorlatnak megfelelő kormányzati tevékenység lehetővé tétele vagy előmozdítása. Szokványos kormányzati tevékenységnek minősül az olyan tevékenység, amelyet állami alkalmazottak szokványosan és rendszeresen végeznek engedélyek vagy jogosítványok kiadásakor, olyan hivatalos iratok, mint például a vízumok vagy munkamegrendelések feldolgozásakor, rendőri védelem biztosításakor, postai küldemények átvételekor és kézbesítésekor, telefonos szolgáltatás biztosításakor, elektromos áram és víz szolgáltatásakor, vagy egyéb, szokványos jellegű, üzleti műveletek lebonyolításával összefüggő szolgáltatások biztosításakor; nem tartozik azonban ezek közé az új üzleti megrendelés odaítélésével vagy a már élő üzleti tevékenység folytatásával vagy az állami adókkal, illetékekkel vagy visszatérítésekkel kapcsolatosan elnyert kedvező elbánással összefüggésben biztosított vendéglátás, ajándék vagy jutalom. (4) Rokonok foglalkoztatása A Társaságnál az egyének alkalmazása és előléptetése megkülönböztetés nélkül történik, számos olyan tényező figyelembevételével, mint például az egyén képességei és gyakorlata, valamint a Társaság üzleti szükségletei. A Társaság irányelvei közé tartozik annak biztosítása, hogy munkahelyünk tisztességes legyen, és mentes a részrehajlás látszatától. 6

7 A Társaság a legjobb tehetségeket kívánja magához vonzani, ami magában foglalhatja az alkalmazásban lévő személyek rokonait is, az azokkal egy háztartásba élőket és más olyan személyeket, akikhez az alkalmazottak személyesen kötődnek. Általában véve az ilyen személyek alkalmasak a foglalkoztatásra. Mindazonáltal, az ilyen személyek nem alkalmasak olyan beosztások betöltésére, ahol az alkalmazásban álló személy olyan beosztást töltene be, amely befolyással lenne az adott személy alkalmazásának feltételeire (pl. munkaköri megbízások, javadalmazás, stb.), az illető teljesítményének értékelésére, illetve, ha az ilyen alkalmazástól egyébként ésszerűen azt lehetne várni, hogy érdekütközéshez fog vezetni. Továbbá a Végrehajtó Bizottság tagjainak rokonai, és azok a személyek, akik velük egy háztartásban élnek nem alkalmasak a Társaságnál való alkalmazásra. (5) Vállalati lehetőségek Anélkül, hogy az ilyen lehetőséget először a Társaság részére felajánlanák, az alkalmazottaknak tilos saját részükre személyesen kihasználni azokat a lehetőségeket, amelyek ténylegesen a Társasághoz kötődnek, vagy amelyekre vállalati vagyontárgyak, információk vagy beosztások révén derül fény. Ennek megfelelően eredeti cikket, könyvet vagy egyéb, olyan típusú munkát, amit a Társaság is kiadhat, egyetlen szerkesztő sem adathat ki vagy ajánlhat fel kiadásra külső kiadónak anélkül, hogy az ilyen cikket, könyvet vagy egyéb munkát először a Társaság számára ajánlaná fel kiadásra. A humánpolitikai igazgató és a vezető jogtanácsos előzetes jóváhagyása nélkül (vagy a vezérigazgató esetében az Igazgatótanács Fizetési Bizottságának, vagy a Végrehajtó Bizottság tagjai esetében az Igazgatótanács Elnökének előzetes jóváhagyása nélkül) egyetlen alkalmazott sem kaphat a Társaság részére nyújtott különleges szolgáltatásért az olyan rendes fizetéstől és/vagy prémiumtól eltérő juttatást, mint amilyen az ilyen alkalmazottat az általános üzletvitel során megilletné. (6) Nyilvántartások pontossága Fontos, hogy a Társaság könyveinek, nyilvántartásainak és pénzügyi kimutatásainak helyessége, pontossága és megbízhatósága folyamatosan biztosított legyen. Egyetlen tranzakciót sem szabad azzal a szándékkal nyilvántartásba venni, hogy az megtévesztő módon kerüljön dokumentálásra vagy rögzítésre, és egyetlen ügylet vonatkozásában sem megengedett hamis vagy fiktív dokumentációt vagy könyvelési tételt rögzíteni. Hasonlóképpen, minden pénzt, eszközt és tranzakciót pontosan nyilván kell tartani a megfelelő könyvekben. Amennyiben egy alkalmazottnak aggályai vagy panaszai vannak a Társasággal kapcsolatos, megkérdőjelezhető könyvelési kérdéseket illetően, akkor arra biztatjuk őket, hogy ezekkel az aggályaikkal vagy panaszaikkal (névtelenül, bizalmasan vagy másként) a vezérigazgatóhoz, a pénzügyi igazgatóhoz, a vezető jogtanácsoshoz, a főkönyvelőhöz vagy az auditációs igazgatóhoz forduljanak. Az alkalmazottak a megkérdőjelezhető könyvelési és auditációs ügyekkel kapcsolatos aggályaikat a Társaság intranetes honlapjain található kapcsolattartási információk felhasználásával, vagy a telefonszám felhívásával jelezhetik. (7) Politikai támogatás Az alkalmazottak saját elhatározásuk szerint vehetnek részt politikai tevékenységekben. Mindazonáltal, az ilyen tevékenységek nem kelthetik azt a látszatot, mintha azokat a Társaság nevében folytatnák, vagy más módon nem veszélyeztethetik a Társaság függetlenségét vagy feddhetetlenségét, vagy az alkalmazottat feladatainak elvégzésében, illetve nem kelthetik ennek látszatát. 7

8 A Társaság számára törvénybe ütköző bármi módon támogatni az Egyesült Államok szövetségi választási irodájának jelöltjeit. Hasonló tiltások vagy politikai támogatásra vonatkozó rendelkezések más igazságszolgáltatási rendszerekben is létezhetnek. Egyetlen alkalmazott sem nyújthat politikai támogatást a Társaság nevében vagy annak javára az Igazgatótanács engedélye nélkül. (8) Kifogástalan bánásmód Minden egyes alkalmazottnak törekednie kell arra, hogy a Társaság ügyfeleit, beszállítóit, versenytársait és alkalmazottait kifogástalan bánásmódban részesítse. Elfogadhatatlan dolog tisztességtelen módon kihasználni bárkit is kivételezett helyzetben megszerzett információk eltitkolása, az ezekkel való visszaélés révén, illetve lényeges tények félremagyarázásával vagy másképpen. (9) A Társaság vagyontárgyainak védelme és használata Valamennyi alkalmazott köteles a Társaság vagyontárgyait óvni, és azok hatékony felhasználását biztosítani. A lopás, gondatlanság és pazarlás közvetlen kihatással vannak a Társaság jövedelmezőségére. A Társaság valamennyi vagyontárgyát csak törvényes üzleti célokra lehet felhasználni. MEGFELELÉS A VERSENY- VAGY TRÖSZTELLENES TÖRVÉNYEKNEK Sok országban léteznek trösztellenes vagy versenytörvények. Míg hatáskörük eltérő, céljuk elsősorban a versenytársak közötti titkos megállapodáson alapuló piaci viselkedés és a piaci erővel történő kollektív vagy egyéni visszaélés elleni fellépés. Ezeknek a törvényeknek a betartása segíti a Társaságot abban az eltökéltségében, hogy energikusan és tisztességesen vegyen részt a versenyben, és megakadályozza, hogy a Társaságot és az egyes alkalmazottakat potenciálisan súlyos büntetések sújtsák. A Társaság alapelve, hogy a műveleteire vonatkozó valamennyi trösztellenes és versenytörvénynek megfeleljen, és, hogy kerülje a közös, a versenyszellemmel ellentétes gyakorlatokat, valamint a piaci erővel való visszaélést. Minden, a trösztellenes és versenytörvényekkel kapcsolatos kérdéssel a jogi osztályhoz kell fordulni. KAPCSOLATOK AZ ÜGYFELEKKEL ÉS FOGYASZTÓKKAL Világszerte kivívott jó hírnevünk védelme és az ügyfelekkel és potenciális fogyasztókkal fennálló kapcsolatok ápolása és javítása életbevágóan fontos a Társaság számára. A Társaság termékeinek minősége és megbízhatósága, valamint ezek tisztességes és gondos tálalása az ügyfelek és potenciális fogyasztók felé kulcsfontosságú eleme ezeknek a kapcsolatoknak. A Társaság alapelve, hogy biztosítani kell ügyfél- és fogyasztói kapcsolatainak folyamatosságát, mégpedig az alábbiak által: 1. olyan termékeket kell ajánlani, amelyek megfelelnek a vonatkozó állami szabványoknak vagy a Társaság által ennél esetleg magasabbra tett mércének; és 2. biztosítani kell minden, a Társaság által termékeink és szolgáltatásaink minőségére és más jellemzőire vonatkozóan tett kijelentések hitelességét és pontosságát. 8

9 A TÁRSASÁGRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ KÖZREADÁSA ÉS TITKOSSÁGA ÉS A BENNFENTES KERESKEDÉS A Társaság érdeke nyíltan és hitelt érdemlően kommunikálni a részvénytulajdonosokkal, alkalmazottakkal és más, a Társaságban érdekelt állami- és magáncsoportokkal és intézményekkel, és reagálni az üzletvitelét és ügyeit érintő információk közzétételére vonatkozó valós igényekre. Mindazonáltal, a Társaságra vonatkozó információk engedély nélküli közreadása vagy saját haszon- vagy előnyszerzés céljából történő felhasználása ideértve a Társaság értékpapírjaival (köztük a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal) való szabálytalan kereskedést is nem áll a Társaság, annak értékpapír-tulajdonosai vagy alkalmazottai érdekében, és, következésképpen, tilos. (1) Az információknak a Társaság által történő közreadása A Társaság a megfelelő információkat egy program keretében teszi közzé sajtóközlemények és egyéb nyilvános bejelentések révén. Más, olyan állami igazságszolgáltatási rendszerek törvényei, ahol a Társaság tevékenységet folytat, további vagy ezektől eltérő pénzügyi vagy egyéb jellegű információ közreadását is előírhatják. Az ilyen jellegű felkéréseket a pénzügyi igazgatóhoz és/vagy a vezető jogtanácsoshoz kell irányítani. Csak a Globális Kommunikációs Osztály által erre felhatalmazott szóvivők nyilatkozhatnak a Társaság nevében a hírközlő szerveknek, és csak a Befektetői Kapcsolatok Osztálya által erre felhatalmazott szóvivők nyilatkozhatnak a Társaság nevében befektetőknek és a pénzvilág képviselőinek. A Társaság kinnlevő adósságainak finanszírozásáról szóló dokumentumok szerint a Társaság köteles különböző időszakos jelentéseket és dokumentumokat elhelyezni az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletének irattárában, illetve ilyen jelentéseket és dokumentumokat másként közzétenni. A Társaság alapelvei közé tartozik, hogy: a. a Felügyeletnél elhelyezett vagy annak benyújtott jelentésekben és dokumentumokban és egyéb, a Társaság által nyilvánosságra hozott közleményekben teljes körű, tárgyilagos, pontos, időszerű és közérthető nyilatkozatokat adjon; és b. megakadályozza olyan, a Társaságra vonatkozó információk engedély nélküli közreadását vagy felhasználását, amelyek bizalmas jellegűek vagy kizárólagosan a Társaságra tartoznak ideértve minden olyan, nem a nyilvánosságra tartozó információt is, amelynek közreadása a versenytársak számára hasznos vagy a Társaság vagy annak ügyfelei számára káros lehet. Kizárólagosan a Társaságra tartozó információ alatt olyan, a Társaság által kialakított vagy összeállított információt kell érteni, amely a Társaság számára előnyt biztosít versenytársaival szemben. A kizárólagosan a Társaságra tartozó információk közé tartozik többek között minden olyan üzleti, pénzügyi, marketing, tervezési vagy műszaki információ, általános tudásanyag vagy adat, amelyet nem tettek közzé, nem hoztak nyilvánosságra vagy egyéb módon nem jutott a szakma tudomására. Ezzel a témával kapcsolatban a Társaságnak a Kizárólagos Információkra vonatkozó Irányelvei adnak további iránymutatást. (2) Megfelelés a bennfentes kereskedésre vonatkozó elveknek A Társaság irányelvei és a törvény tiltja, hogy alkalmazottak "lényeges, a nyilvánosságra nem tartozó" információkra támaszkodva a Társaság értékpapírjaival kereskedjenek, vagy ilyen információkat másoknak kiszolgáltassanak ("ötletadás"). A Társaság irányelvei és a törvény szintén tiltja, hogy az olyan alkalmazott, aki a Társaság számára folytatott 9

10 munkavégzése során lényeges, a nyilvánosságra nem tartozó, bármely más társaságra vonatkozó információ birtokába jut, ennek a társaságnak az értékpapírjaival kereskedjen, és az ilyen információt másoknak kiszolgáltassa. Minden, ezzel az irányelvvel kapcsolatos kérdéssel a vezető jogtanácsoshoz vagy a vállalati titkárhoz kell fordulni. (a) A bennfentes kereskedéssel kapcsolatos alapvető tudnivalók A bennfentes kereskedés magában foglalja a "lényeges", egyben "a nyilvánosságra nem tartozó" információk alapján értékpapírokkal történő kereskedést vagy mások ebbéli segítését. 1. "Lényeges" információ az olyan információ, amelytől indokoltan várható, hogy befolyásolja egy jelentős befektető döntését arról, hogy értékpapírt vásároljon, eladjon vagy megtartson. Lehetetlenség felsorolni minden olyan információtípust, amely "lényegesnek" minősülhet. Példaként lehet említeni az olyan információkat, amelyek a Társaság bevételére és egyéb pénzügyi eredményeire és előrejelzéseire, az osztalékra, a működésre vonatkozó fontos fejleményekre, fúziókra, üzletszerzésre és vagyonjog átszállására, nyilvános és magánforgalmú értékpapírokra tett ajánlatokra, perrel való fenyegetésre vagy folyamatban lévő perre és a vezetésben bekövetkezett rendkívüli fejleményekre vonatkoznak. 2. Az információ mindaddig "nem tartozik a nyilvánosságra", amíg ténylegesen nem került ki a piacra. Az információt mindaddig "nem a nyilvánosságra tartozónak" lehet minősíteni, amíg azt a Társaság a SEC-nek nem jelenti, vagy nem szerepel a Társaság sajtóközleményében, vagy fel nem került a Társaság honlapjára. (b) Bennfentes kereskedésért járó büntetések A bennfentes kereskedésért járó büntetések szigorúak, mind az ilyen törvénytelen magatartást tanúsító egyének, mind pedig a Társaság vonatkozásában. A büntetések magukban foglalják az elmaradt hasznot, az akár egymillió dollárig terjedő pénzbírságot és/vagy egyéb büntetőjogi szankciókat, ideértve a szabadságvesztés büntetést is. Továbbá a jelen irányelveknek egy alkalmazott által történő bármilyen megszegése a Társaság által indított fegyelmi eljárást vonhatja maga után, ami magában foglalhatja a foglalkoztatás megszüntetését is. (c) A bennfentes kereskedés elkerülése Amennyiben Ön esetleg belső információkkal rendelkezik, tegye fel magának az alábbi kérdéseket, még mielőtt értékpapírokkal kezdene kereskedni: 1. Lényeges az információ? 2. Már nyilvánosságra hozták az információt? Ha Ön úgy gondolja, hogy az információ lényeges, és nem tartozik a nyilvánosságra, akkor: 1. ne vásárolja meg vagy adja el saját vagy mások nevében az értékpapírokat; 2. ne szolgáltassa ki az információt más alkalmazottaknak azokon kívül, akiknek munkaköri kötelezettségeikkel összefüggésben az információt ismerniük kell; 3. ne szolgáltassa ki az információt olyanoknak, akik nem a Társaság alkalmazottai; és 10

11 4. gondoskodjon az információ megőrzéséről és az ahhoz történő hozzáférés korlátozásáról annak érdekében, hogy meg lehessen akadályozni az információ véletlen kiszivárgását. Amennyiben kérdései merülnének fel, vegye fel a kapcsolatot a vezető jogtanácsossal vagy a Társaság titkárával. ALKALMAZOTTI KAPCSOLATOK A Társaság üzleti vállalkozásai jövedelmezőségének növekedése alkalmazottaink valamennyi képességének fejlesztésétől és hatékony felhasználásától függ. A Társaság humánpolitikai irányelvei, gyakorlatai és eljárásai sokat tartalmaznak a Társaságnak az alkalmazotti kapcsolatokra vonatkozó irányelvei közül. Az alábbiakban számos lényeges irányelv összefoglalása található. (1) Foglalkoztatáspolitikai irányelvek A Társaság alapelve, hogy alkalmazottai részére: a. részrehajlás, megkülönböztetés vagy zaklatás nélkül biztosítsa a foglalkoztatási feltételeket (mint például a fizetést, juttatásokat és a fejlődési, valamint előrelépési lehetőségeket); és b. biztosítsa az egészséges, veszélytelen és biztonságos munkakörülményeket azáltal, hogy igazodik a vonatkozó állami szabványokhoz vagy a Társaság által ennél esetleg magasabbra tett mércéhez. (2) Alkalmazási feltételek A Társaság minden alkalmazottat annak saját elhatározása alapján alkalmaz, kivéve bizonyos, az Egyesült Államok területén kívül eső helyeket, ahol a "saját elhatározás alapján történő alkalmazás" státust nem ismerik el. KÖRNYEZETVÉDELEM A Társaság alapelvei közé tartozik, hogy védje a környezetet azáltal, hogy eleget tesz a vonatkozó jogszabályokban és rendelkezésekben foglalt követelményeknek, vagy a Társaság által esetleg magasabb szinten meghatározott normáknak, és, hogy megakadályozza vagy megszüntesse az olyan körülményeket, amelyek veszélyt jelenthetnek a környezetre nézve. A környezetvédelemre vonatkozóan előírt normák megsértése súlyos büntetést vonhat maga után mind a Társaság, mind pedig az egyes alkalmazottak tekintetében. EZEN IRÁNYELVEK KEZELÉSE (1) Megfelelés az irányelveknek Minden alkalmazottnak évente alá kell írnia egy nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy megértette ezen irányelvek mindegyikét, ezeket önmagára nézve kötelezőnek ismeri el, nem folytat olyan magatartást, amelyet ezek az irányelvek tiltanak, és nem tud ezeknek az irányelveknek a megsértéséről, illetve potenciális megsértéséről. 11

12 (2) Fegyelmi eljárás Ezen irányelvek közül bármelyiknek a megsértése fegyelmi eljárást vonhat maga után, amely akár olyan szigorú következményekkel is járhat, mint a foglalkoztatás megszüntetése. (3) Felettesi felelősség Minden, felettesi beosztásban dolgozó alkalmazott felelősséggel tartozik azért, hogy beosztottjai folyamatosan tisztában legyenek ezekkel az irányelvekkel és azzal, hogy ezek betartása milyen fontossággal bír. Mint minden alkalmazott esetében, ha egy felettes tudomására jut a Kódexben foglaltak bármilyen megsértése vagy potenciális megsértése, köteles ezt a jelen Kódex nyitó bekezdésében ("Alkalmazotti Felelősség") foglaltak szerint jelenteni. (4) Alkalmazás, megvalósítás és megfelelés Ezek az irányelvek a Társaság valamennyi alkalmazottjára vonatkoznak, ideértve a leányvállalatokét, az üzemeltetési részlegekét és a társult jogi személyekét is. Amennyiben egy, a Társaság tevékenységi területén működő igazságszolgáltatási rendszer helyi törvényei esetleg ellentmondásban vannak ezeknek az irányelveknek bármelyikével, akkor a törvényi követelményeknek kell elsőbbséget biztosítani. Ezekben az irányelvekben olyan változtatást végrehajtani, ami ahhoz lehet szükséges, hogy ezek megfeleljenek a törvényi követelményeknek, csak a vezető jogtanácsos előzetes hozzájárulásával lehet. Ezek az irányelvek kiegészítik és nem helyettesítik a Társaság és leányvállalatai összes többi irányelvét és eljárásmódját. Ennek a füzetnek a példányait a Társasághoz való belépéskor minden alkalmazott meg kell, hogy kapja. Annak érdekében, hogy mindenki ismerje és értse ezeket az irányelveket, a vállalati tisztségviselőknek, az osztályvezetőknek és ügyvezető igazgatóknak biztosítaniuk kell, hogy ezeknek az irányelveknek a tartalmát beosztottjaik rendszeresen, évente legalább egyszer maguk között megvitassák. 12

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Az ANY Biztonsági Nyomda Etikai Kódexe... 4 2.1. Az Etikai Kódex alapelvei... 4 2.2. Az Etikai Kódex hatálya... 4 3. Az ANY Biztonsági

Részletesebben

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A feddhetetlenség a legfontosabb. Úgy kell dolgoznunk a mindennapok során, hogy megfeleljünk azoknak a legmagasabb szintű etikai normáknak, amelyek elvárhatók

Részletesebben

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizernél régóta fennálló szabályozás tiltja a megvesztegetést és korrupciót az Egyesült Államokban és külföldön végzett üzleti

Részletesebben

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi.

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi. MAGATARTÁSI KÓDEX 2 ELŐSZÓ Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi. Elkötelezettek vagyunk a fair, átlátható és tisztességes tényleges verseny

Részletesebben

DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT

DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT 1 / 4 Tisztelt alvállalkozónk: A Sapa egy számos területen tevékenykedő nemzetközi ipari vállalatcsoport. A Sapa üzleti tevékenységében mélyen

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe Szerkesztette Grafikai koordináció Vállalati Kommunikáció Jóváhagyta Assicurazioni Generali S.p.A. Igazgatósága Milánó, 2011. december 16. Bevezető Az elmúlt

Részletesebben

ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV

ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV a HÁTTÉR: Az Alcoa Inc. ( Alcoa ) és vezetése elkötelezett amellett, hogy világszerte összes tevékenységét etikusan, a vonatkozó jogszabályok betartásával végezze.

Részletesebben

DÁTUM: június 11. VONATKOZÓ IRÁNYELV ALKALMAZOTTAK

DÁTUM: június 11. VONATKOZÓ IRÁNYELV ALKALMAZOTTAK ELJÁRÁS SZÁMA: CP-103 OLDALSZÁM: 1/6 TÁRGY: ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRE DÁTUM: 2015. június 11. VONATKOZÓ IRÁNYELV ALKALMAZOTTAK KIBOCSÁTOTTA: A. I. dupont ALKALMAZÁS: ÖSSZES TELEPHELY JÓVÁHAGYVA: M.H. Mitchell

Részletesebben

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata ELŐSZÓ Az adományszervezők számos területen, különböző országokban, és különböző körülmények között dolgoznak, de van néhány alapvető, közös értékük

Részletesebben

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX 6. kiadás 2009 04 08 Synergon Informatika Nyrt. vezérigazgató

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt.

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. ETIKAI KÓDEX 9027 Győr, Martin u. 1. Postacím: 9002 Győr, Pf.: 50 Telefon: 06-96-622 600 Fax: 06-96-624 909 E-mail: raba@raba.hu www.raba.hu Tartalomjegyzék A kódex hatálya...3

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. Összeférhetetlenségi szabályzat

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. Összeférhetetlenségi szabályzat UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Összeférhetetlenségi szabályzat 1.1 Jelen dokumentum az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Kuratóriumának jóváhagyásával jött létre 2012. szeptember 6-án. Cél 2.1 Jelen

Részletesebben

Célok. A munkatársaknak az alábbi alapelvek szerint kell eljárniuk:

Célok. A munkatársaknak az alábbi alapelvek szerint kell eljárniuk: A BÉFLEX ZRT. ÜZLETI ETIKAI KÓDEXE Célok A Béflex megalapítása óta a becsületesség, a tisztességes üzletvitel és a hatályos jogszabályok maradéktalan betartása jellemzi. A Béflex munkatársak támogatják

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika Összeférhetetlenségi politika Az igazgatói utasítás hatályba léptető határozatának száma: 2012/12/1. 2014/03/31. A hatályba lépés dátuma: Módosítást hatályba léptető határozat száma: Módosítás hatályba

Részletesebben

Megfelelőségi és etikai Forródrót

Megfelelőségi és etikai Forródrót Megfelelőségi és etikai Forródrót A CRH-nál mindannyian egyetértünk abban, hogy soha sincs jó üzleti ok arra, hogy a rossz dolgot tegyük. Ha valamilyen jogszabályba ütköző, etikátlan vagy veszélyes dolgot

Részletesebben

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı CIA CLUB A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában Budapest, 2010 március 3. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı Belsı Ellenırökre vonatkozó etikai szabályok

Részletesebben

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX AJÁNDÉKOKRÓL ÉS SZÓRAKOZÁSRÓL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX AJÁNDÉKOKRÓL ÉS SZÓRAKOZÁSRÓL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX AJÁNDÉKOKRÓL ÉS SZÓRAKOZÁSRÓL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ AJÁNDÉKOKRÓL ÉS SZÓRAKOZÁSRÓL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ Üzleti ajándékok felajánlása vagy az ehhez való hozzájutás gyakran a megfelelő mód

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

Bennfentes kereskedelemre vonatkozó globális szabályzat. Szabályzat címe: Szabályzat áttekintése/leírása. Molson Coors Brewing Company szabályzata

Bennfentes kereskedelemre vonatkozó globális szabályzat. Szabályzat címe: Szabályzat áttekintése/leírása. Molson Coors Brewing Company szabályzata Szabályzat tulajdonosa/kapcsolatta rtó: (Csak pozíciócím): Szabályzat jóváhagyója: (Csak pozíciócím): kereskedelemre vonatkozó globális 11 október 2016 Helyettes jogtanácsos Globális jogi igazgató Szabályzat

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

HU 1 HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE

HU 1 HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE HU HU HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE E magatartási kódex számos olyan alapelvet határoz meg, amelyek mellett az egyes közvetítők saját felelősségükre önkéntes alapon elkötelezhetik magukat. A

Részletesebben

A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe

A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe A Smiths Group globális vállalatként a világ minden táján ügyfelekkel, részvényesekkel és beszállítókkal áll kapcsolatban. Ezek az érdekelt felek, valamint az

Részletesebben

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007 Alpiq Csepeli Vállalatcsoport I ntegrált irányelvek Beszerzési Politika Irányelvek száma IPO / PRO / 001 Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1 Kapcsolódó irányelvek Alpiq Etikai Elvek; IPO/HR/001; Kapcsolódó

Részletesebben

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX MEGVESZTEGETÉSRŐL ÉS HELYTELEN KIFIZETÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX MEGVESZTEGETÉSRŐL ÉS HELYTELEN KIFIZETÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX MEGVESZTEGETÉSRŐL ÉS HELYTELEN KIFIZETÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ MEGVESZTEGETÉSRŐL ÉS HELYTELEN KIFIZETÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ A Magna tiltja az összes üzleti tevékenységében minden

Részletesebben

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását.

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. Etikai Kódex Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. A bels ellen rzés olyan független, objektív bizonyosságot adó eszköz

Részletesebben

Etikai Szabályzat. Bevezetés

Etikai Szabályzat. Bevezetés Bevezetés Etikai Szabályzat Jelen szabályzatban az SIG-ra vonatkozó hivatkozások ugyanúgy vonatkoznak az ATCI és ATC vállalatokra is. A SIG Rt.-nek számos meghatározó alapelve és értéke van, amelyeket

Részletesebben

A PPG GLOBÁLIS KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELVEI

A PPG GLOBÁLIS KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELVEI PPG-alkalmazottként Öntől is elvárjuk, hogy elolvassa és betartsa a PPG globális korrupcióellenes irányelveit. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van az irányelvekkel vagy saját megfelelőségi kötelezettségeivel

Részletesebben

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE Tisztelt munkavállalóink! Az elmúlt 80 év során a Knauf családi vállalkozásból az építőanyag-ipar egyik nemzetközi vezető szereplőjévé vált. Üzleti vállalkozásunk sikerének elengedhetetlen

Részletesebben

A Compass Group Etikai Kódexe

A Compass Group Etikai Kódexe A Compass Group Etikai Kódexe 1.2. kiadás A Compass Group etikai kódexe és az ENSZ Global Compact programja Mivel vállalatunk világszinten vezető szerepet tölt be ezen a területen, a legmagasabb szintű

Részletesebben

A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE

A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE Etikai kódexe Budapest, 2000. szeptember 2 A Magyar Acél- és Fémkereskedők Egyesületének Etikai kódexe 1. Általános rendelkezések 1.1. Bevezetés A Magyar Acél-

Részletesebben

Irányelvek a Schindler Magatartás Kódexhez

Irányelvek a Schindler Magatartás Kódexhez www.hu.schindl er.com Schindler Hungária Kft. Irányelvek a Schindler Magatartás Kódexhez Oldal 1/6 Ezek az Irányelvek szerves részét képezik a Magatartás Kódexnek, és segítenek annak megértésében mit is

Részletesebben

Ezen Magatartási szabályzat szerint kell eljárnunk

Ezen Magatartási szabályzat szerint kell eljárnunk Üzleti tevékenységünk minden területén a legmagasabb szintű etikai normák szerint dolgozunk Kivételes teljesítményünket etikus magatartással ötvözzük Márkanevünket tisztességre kell alapoznunk ahhoz, hogy

Részletesebben

DACHSER Üzletszabályzat

DACHSER Üzletszabályzat DACHSER Üzletszabályzat 1. Előszó A Dachser minden tevékenységének alapja a kötelező erejű szabályozások és a szabad akaratunkból vállalt kötelezettségek betartása mind országos, mind pedig nemzetközi

Részletesebben

KORRUPCIÓELLENES POLITIKA ÉS MEGFELELÉSI KÉZIKÖNYV

KORRUPCIÓELLENES POLITIKA ÉS MEGFELELÉSI KÉZIKÖNYV KORRUPCIÓELLENES POLITIKA ÉS MEGFELELÉSI KÉZIKÖNYV KORRUPCIÓELLENES POLITIKA ÉS MEGFELELÉSI KÉZIKÖNYV Coca-Cola Hellenic Bottling Company A.G. Turmstrasse 26, CH-6300, Zug, Switzerland T +41 41 726 01

Részletesebben

KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK. Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról

KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK. Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról Fegyelmi vétség Kkt. 174.. 174.. (1) Fegyelmi vétséget követ el az a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég, aki/amely a)

Részletesebben

Magatartási kódex. SCA Magatartási kódex 1

Magatartási kódex. SCA Magatartási kódex 1 Magatartási kódex SCA Magatartási kódex 1 Vezérigazgatói üzenet Kedves Munkatársaim! A higiéniai és erdészeti ter- vállalata vagyunk, ezért üz- ségteljesen, a ránk vonatkozó nünk. A Magatartási kódex ehhez

Részletesebben

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX MAN CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX) BESZÁLLÍTÓK ÉS ÜZLETI PARTNEREK SZÁMÁRA -1- TARTALOMJEGYZÉK Előszó..2 1. A társaság felelőssége.3 2. Átlátható üzleti kapcsolatok 3 3. Tisztességes piaci magatartás..4

Részletesebben

A BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM ETIKAI SZABÁLYZATA

A BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM ETIKAI SZABÁLYZATA BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM, KOLOZSVÁR Str. Mihail Kogălniceanu / Farkas utca. 1., 400084 Kolozsvár Tel. (00)40-264-405300*; 405301; 405302; 405322 e-mail: staff@staff.ubbcluj.ro A BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

A 1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. A 3.5. 3.6. 3.6.1. A 3.6.2. A 3.6.3. 3.6.4. 3.6.5. 3.7.

A 1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. A 3.5. 3.6. 3.6.1. A 3.6.2. A 3.6.3. 3.6.4. 3.6.5. 3.7. ETIKAI KÓDEX ~ 2 ~ Tartalom 1. Az Etikai Kódex célja, személyi hatálya... 3 1.1. Az Etikai Kódex célja... 3 1.2. Az Etikai Kódex hatálya... 3 2. A Hungaropharma Zrt. értékrendje... 3 2.1. Etikus üzleti

Részletesebben

A Kék könyv. A Pfizer üzleti magatartással kapcsolatos irányelveinek összefoglalója

A Kék könyv. A Pfizer üzleti magatartással kapcsolatos irányelveinek összefoglalója A Kék könyv A Pfizer üzleti magatartással kapcsolatos irányelveinek összefoglalója Az integritás segít elnyerni a szolgálatainkat igénybe vevő emberek bizalmát és tiszteletét. Kedves Munkatársunk! A Pfizernél

Részletesebben

Üzleti magatartási és etikai kódex

Üzleti magatartási és etikai kódex Hatálybalépés napja: 2008.02.28. Hatályát vesztı szabályozás kelte: 2004.10.26. Jóváhagyta: Igazgatótanács CÉLKITŐZÉS KÓDEX Annak biztosítása, hogy a Mine Safety Appliances Company ("MSA") üzleti gyakorlata

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat

Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat 1 Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat A szabályzat célja A csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat útmutatást ad az alkalmazottaknak és a szerződéses partnereknek, beszállítóknak, alvállalkozóknak,

Részletesebben

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Hatályos: 2005. december 15-től. Tartalom 1. A szabályzat célja 2. A szabályzat hatálya 3. A szabályzat ereje 4. Speciális szabályok 5. A szabályzat

Részletesebben

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat 2011 Április Szállítói Etikai Szabályzat BEVEZETÉS A magas etikai színvonalon folytatott üzleti tevékenység alapvető fontosságú a Sodexo számára. Ennek tükrében jött létre a Szállítói Etikai Szabályzat,

Részletesebben

A Nestlé csoport üzleti etikai kódexének helyi alkalmazása

A Nestlé csoport üzleti etikai kódexének helyi alkalmazása A Nestlé csoport üzleti etikai kódexének helyi alkalmazása Bevezető Célkitűzés A Nestlé üzletvitelét a vállalat megalapítása óta az erkölcsi integritás, a becsületesség, a tisztességes üzletvitel és a

Részletesebben

A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA

A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA 2015. JÚNIUS Jóváhagyta, Jiansheng Ding elnök-vezérigazgató A SZABÁLYZAT CÉLJA A BorsodChem Csoport

Részletesebben

A PLANINVEST BRÓKER ZRT. (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.)

A PLANINVEST BRÓKER ZRT. (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.) A PLANINVEST BRÓKER ZRT. (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.) ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA KESZTHELY 2008. Érvényes : 2008. február 1-tıl A Planinvest Bróker Zrt. jelen szabályzatot az ügyfél

Részletesebben

Vesztegetésellenes szabályzat

Vesztegetésellenes szabályzat Vesztegetésellenes szabályzat Bevezetés Az RPC Group Plc (a Társaság ) a zéró tolerancia elvét alkalmazza a vesztegetés és a korrupció ellen üzleti tevékenységeiben az egész világon, a közületi és a magánszektorban

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MAGYAR CEMENT-, BETON- ÉS MÉSZIPARI SZÖVETSÉG ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYZAT

MAGYAR CEMENT-, BETON- ÉS MÉSZIPARI SZÖVETSÉG ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYZAT MAGYAR CEMENT-, BETON- ÉS MÉSZIPARI SZÖVETSÉG ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYZAT 1 Bevezetés A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség (továbbiakban Szövetség) stratégiai céljait szigorú etikai és jogi elvárásoknak

Részletesebben

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei Bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás tilalma Tilos a bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás. Bennfentes kereskedelem: a) a bennfentes

Részletesebben

MAGATARTÁSKÓDEX 2012. MÁJUS

MAGATARTÁSKÓDEX 2012. MÁJUS ILPEA - - Kft. 5100 Jászberény, Ipartelep út 3. : 5101 Jászberény. Pf.: 202. : 57/515-150 fax: 57/515-152 E-mail: profext@profext.hu Internet: www.profext.hu MAGATARTÁSKÓDEX 2012. MÁJUS Jóváhagyta az Industrie

Részletesebben

Iránymutatások és ajánlások

Iránymutatások és ajánlások Iránymutatások és ajánlások Iránymutatások és ajánlások a hitelminősítő intézetekről szóló rendelet hatályáról 17 June 2013 ESMA/2013/720. Kelt: 2013. június 17. ESMA/2013/720 Tartalom I. Hatály 4 II.

Részletesebben

Magatartási kódex. .1 Tennivalók

Magatartási kódex. .1 Tennivalók Magatartási kódex Magatartási kódex A jelen dokumentum tartalmazza azokat a szabályokat, amelyeket az igazgatóknak, könyvvizsgálóknak, menedzsereknek, a Pirelli Csoport alkalmazottjainak, és általában

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata. 2009. június

A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata. 2009. június A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata 2009. június 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA A BorsodChem Csoport az Etikai kódexben leírtaknak megfelelően elkötelezett a tisztességes és jogszerű működést biztosító

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 18. napjától

Hatályos: 2014. december 18. napjától 21/2014. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai Kódex K8. számú melléklet Ügyfél-tájékoztató a Takarékbank Zrt. által alkalmazott etikai előírásokról Hatályos: 2014. december 18. napjától 1. Az Etikai Kódex

Részletesebben

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK Meggyőződésünk, hogy az üzlet csak olyan társadalmakban lehet sikeres, ahol védik és tiszteletben tartják az emberi jogokat. Elismerjük, hogy az üzleti

Részletesebben

5.sz. melléklet Üzleti magatartás

5.sz. melléklet Üzleti magatartás 5.sz. melléklet Üzleti magatartás Útmutató a tisztességes üzleti tranzakciókhoz Tartalom I. Bevezetés 4 Megfelelő üzleti magatartás 5 1.1. Célkitűzések és témák 5 1.2. A megfelelő üzleti magatartás meghatározása

Részletesebben

AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI

AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI HUNTSMAN AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI* Módosítva: 2005. február 10. *Az Üzleti magatartás irányelveiben a Huntsman és a Vállalat kifejezések a Huntsman LLC, a Huntsman

Részletesebben

Globális etikai kódex

Globális etikai kódex Globális etikai kódex Céltudatos teljesítmény Globális etikai kódex 3 Levél elnök-vezérigazgatónktól 4 A PepsiCo által képviselt értékek A teljesítményünk hátterében álló cél 5 Megfelelő üzletvitel 5 A

Részletesebben

Nyilatkozat. Alulírott,...(név) részvényes.... (lakcím/székhely)

Nyilatkozat. Alulírott,...(név) részvényes.... (lakcím/székhely) Nyilatkozat Alulírott,.....(név) részvényes...... (lakcím/székhely) kijelentem, hogy azon részvényekkel, amelyek vonatkozásában jelen nyilatkozat megtételével egyidejűleg tulajdonjogom részvénykönyvbe

Részletesebben

Holcim Hungária Zrt.

Holcim Hungária Zrt. Üzletviteli és etikai szabályzat Holcim Hungária Zrt. Tartalom 1. Bevezetés 1 2. Definíciók 1 2.1. Üzletviteli szabályzat 1 2.2. Érintett és érdekelt felek 1 2.3. Vállalati Társadalmi Felelôsségvállalás

Részletesebben

Vesztegetés és korrupció elleni szabályzat (ajándékozást és vendéglátást is beleértve)

Vesztegetés és korrupció elleni szabályzat (ajándékozást és vendéglátást is beleértve) Vesztegetés és korrupció elleni szabályzat (ajándékozást és vendéglátást is beleértve) A Royal Mail Group szigorú zéró toleranciát alkalmaz a vesztegetéssel és korrupcióval kapcsolatban. Jelen szabályzat

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA 1. Az Összeférhetetlenségi politika célja Jelen szabályzat célja az AXA Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Társaság) prudens működésének biztosítása,

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata 2009. június 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA Az Etikai Vonal működésének részletes leírása, a felelősség és hatáskörök egyértelmű rögzítése, a bejelentett panaszok

Részletesebben

United Technologies Corporation. Üzleti ajándék a szállítóktól

United Technologies Corporation. Üzleti ajándék a szállítóktól United Technologies Corporation Üzleti ajándék a szállítóktól BevezetŒ A UTC az árukat és a szolgáltatásokat azok érdeme alapján vásárolja meg, törekedve a legjobb értékre és a szállítóival való állandó

Részletesebben

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET A TÁRSASÁG 2005 ÁPRILIS 28 29. - i KÖZGYŰLÉSÉRE A jelen előterjesztésben

Részletesebben

Hatályos: december 12.

Hatályos: december 12. 23/2015. számú közvetlen hatályú Igazgatósági Szabályzat a Takarékbank Zrt-vel összevont alapú felügyelet alá tartozó Társaság és a Takarékbank Zrt. részére. 23/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai

Részletesebben

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. )

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. ) NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ("Nyereményjáték Szabályzat") vonatkozik a LUMILL Kft. (székhelye: 7630 Pécs, Buzsáki u. 9., cégjegyzékszáma: 02-09- 070077) által üzemeltetett

Részletesebben

Kyäni internetes adatkezelési irányelvek

Kyäni internetes adatkezelési irányelvek Kyäni Internet Privacy Policy-10.10-HU-EU Kyäni internetes adatkezelési irányelvek A Kyäni, Inc. és annak kapcsolt vállalkozásai (együttesen a Kyäni), valamint ezek leányvállalatai elkötelezettek a Disztribútorok

Részletesebben

Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról

Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról Hatálybalépés napja: 2012. szeptember 01. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

Alulírott,...(név) részvényes. ... (lakcím/székhely) adóazonosító jel...

Alulírott,...(név) részvényes. ... (lakcím/székhely) adóazonosító jel... Kérjük, a kitöltött nyilatkozatot a következő címre küldje el! Címzett: KELER Zrt. 1075 Budapest, Asbóth u. 9-11. NYILATKOZAT (magánszemélyek részére) Alulírott,........(név) részvényes...... (lakcím/székhely)

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 18. napjától

Hatályos: 2014. december 18. napjától 21/2014. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai Kódex KM9. számú melléklet Ügyfél-tájékoztató az etikai előírásokról Hatályos: 2014. december 18. napjától 1. Az Etikai Kódex célja A Takarékbank Zrt., a Takarékbank

Részletesebben

Összeférhetetlenségi nyilatkozat (természetes személy esetén)

Összeférhetetlenségi nyilatkozat (természetes személy esetén) Összeférhetetlenségi nyilatkozat (természetes személy esetén) a Rábaközi Takarékszövetkezettel esetleg fennálló, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.),

Részletesebben

A Raiffeisen Bank Zrt. összeférhetetlenségi politikája Az összeférhetetlenségi politika elsődleges céljai

A Raiffeisen Bank Zrt. összeférhetetlenségi politikája Az összeférhetetlenségi politika elsődleges céljai A Raiffeisen Bank Zrt. összeférhetetlenségi politikája Az összeférhetetlenségi politika elsődleges céljai A jelen összeférhetetlenségi politika elsődleges céljai: - az adott befektetési szolgáltatási tevékenység

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

Szakál Ferenc Pál NPK Országos Elnökségi Tag

Szakál Ferenc Pál NPK Országos Elnökségi Tag Szakál Ferenc Pál NPK Országos Elnökségi Tag Nkt. 63/I. (4): A Kar tagjának kötelessége, hogy megtartsa a Kar működésére vonatkozó, e törvényben, az Alapszabályban és az Etikai Kódexben rögzített szabályokat.

Részletesebben

Összeférhetetlenségi politika

Összeférhetetlenségi politika Összeférhetetlenségi politika Szabályzatot jóváhagyta: Döntés száma: Hatálybalépés dátuma: Igazgatóság. IG. Határozat 2008. Általános szabályok 1. A pénzügyi eszközök piacáról szóló 2004/39/EK irányelv

Részletesebben

A. Az Irányelv hatálya alá tartozó személyek ( Érintett személyek )

A. Az Irányelv hatálya alá tartozó személyek ( Érintett személyek ) 1/8. I. CÉL Ez a bennfentes kereskedelemről szóló Irányelv ( Irányelv ) útmutatót ad a Modine Manufacturing Company (a Vállalat ) értékpapír-tranzakcióihoz és a Vállalatról, valamint a Vállalat üzleti

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről szóló átláthatósági

Részletesebben

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 3 1.1 Az Informatikai Biztonsági Politika célja... 3 1.1.1 Az információ biztonság keret rendszere... 3 1.1.2

Részletesebben

HUNGÁRIA KOMODOR KLUB

HUNGÁRIA KOMODOR KLUB HUNGÁRIA KOMODOR KLUB Fegyelmi és Etikai Szabályzata TERVEZET Elfogadva: A Hungária Komondor Klub /továbbiakban HKK/ Taggyűlése a HKK Alapszabályában megfogalmazott hatásköre alapján az alábbi Fegyelmi

Részletesebben

A Maschinenring Magyarország Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A Maschinenring Magyarország Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A Maschinenring Magyarország Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) szabályozza a Maschinenring Magyarország Kft. (Székhely: 2870 Kisbér, Kossuth

Részletesebben

Magatartási kódex. www.gw-world.com

Magatartási kódex. www.gw-world.com Magatartási kódex www.gw-world.com Stand 07/12 DO_01_01_003_ZEN HU Előszó A Gebrüder Weiss (GW) olyan családi vállalkozás, mely generációk óta felelősséget vállal az etikai értékekért és azok közvetítéséért

Részletesebben

TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről. cégszerű megnevezés:... (székhelye: nyilvántartást vezető cégbíróság neve:...

TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről. cégszerű megnevezés:... (székhelye: nyilvántartást vezető cégbíróság neve:... TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről cégszerű megnevezés:.......... (székhelye:........., nyilvántartást vezető cégbíróság neve:......., cégjegyzék száma:........., adószám:......, képviselő

Részletesebben

TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3.

TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3. TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3. PANASZBEJELENTÉS KIVIZSGÁLÁSÁNAK SZABÁLYZATA SZ-22 KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: HÁRSFA GYULÁNÉ ÁPOLÁSI IGAZGATÓ A DOKUMENTÁCIÓ KÓDJA:

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE HATÁLY A Xerox Corporation és leányvállalatai. ÖSSZEFOGLALÓ Az alábbi levél leírja cégünk üzleti etikai irányelveit, amelyek betartását a Xerox megkövetel dolgozóitól, amíg ők a Xeroxnak és leányvállalatainak

Részletesebben

Plus500CY Ltd. Összeférhetetlenségi Nyilatkozat

Plus500CY Ltd. Összeférhetetlenségi Nyilatkozat Plus500CY Ltd. Összeférhetetlenségi Nyilatkozat Az Összeférhetetlenségi Nyilatkozat összefoglalása 1. Bevezetés 1.1. Az Összeférhetetlenségi Nyilatkozat ismerteti, hogy a Plus500CY Ltd. ( Plus500 vagy

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FINEXT Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság BENNFENTES INFORMÁCIÓKRÓL ÉS NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉRŐL ILLETVE A BENNFENTES KERESKEDELEM TILALMÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA Igazgatóság a 3/2010 (február

Részletesebben

A nemzeti lottótársaság által kitûzött értékrend és ennek megvalósítását segítô magatartási normák gyûjteménye

A nemzeti lottótársaság által kitûzött értékrend és ennek megvalósítását segítô magatartási normák gyûjteménye A nemzeti lottótársaság által kitûzött értékrend és ennek megvalósítását segítô magatartási normák gyûjteménye Tartalom, Elôszó tartalom ELÔSZÓ 2 PREAMBULUM 3 I. A SZERENCSEJÁTÉK ZRT. MINT TÁRSASÁG VÁLLALÁSAI,

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Kiadja a Magyar Posta Zártkör en M köd Részvénytársaság. A kiadásért felel: a Magyar Posta vezérigazgatója

ETIKAI KÓDEX. Kiadja a Magyar Posta Zártkör en M köd Részvénytársaság. A kiadásért felel: a Magyar Posta vezérigazgatója KÓDEX ETIKAI 2015 Kiadja a Magyar Posta Zártkör en M köd Részvénytársaság A kiadásért felel: a Magyar Posta vezérigazgatója 2 Bevezet A Magyar Posta nemzeti közszolgáltatóként 1867 óta lát el postai tevékenységet.

Részletesebben

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI SIKA EGY VILÁGSZINTŰ BESZÁLLÍTÓ ALAPELVEI ÉS HAGYOMÁNYAI Több mint 100 évvel ezelőtt a jövőbe látó feltaláló, Kaspar Winkler megalapította Svájcban a Sikát, mely mára sikeres

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.10. COM(2014) 138 final 2014/0078 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Seychelle-szigetek lobogója alatt közlekedő halászhajók számára az Európai Unió joghatósága alá

Részletesebben