Fogaras Informatikai és Marketing Kft. Környezeti jelentés tájékoztató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fogaras Informatikai és Marketing Kft. Környezeti jelentés tájékoztató"

Átírás

1 Fogaras Informatikai és Marketing Kft. Környezeti jelentés tájékoztató GOP jelű pályázatban vállalt környezeti fenntarthatósági szempontokat is figyelembe véve a ig terjedő időszakra

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés A környezeti jelentés definíciója és fontossága... 5 (Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Hogyan készítsünk környezeti jelentést) A Fogaras Kft. bemutatása A cég környezetpolitikája A vállalkozás tevékenysége alapján felmerülő környezeti hatások és azok kezelési alternatívái Hatások Kezelési alternatívák Energiafelhasználás Hulladékkezelés Környezeti kommunikáció Környezeti teljesítménymutatók Környezeti teljesítménymutatók összehasonlító táblázata Célok, programok Nyilvánosság számára aktuális környezeti információkhoz való hozzáférés rendszeres és kötelező mértéken felüli biztosítása BAT technológiákat önkéntesen alkalmazunk A fejlesztés hozzájárul a tájképi/településképi/természeti/ kulturális/építészeti érték vagy értékek megőrzéséhez Környezetvédelmi/fenntarthatósági felelős kijelölése Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél Fajlagos vízfelhasználás csökkentése teljes vízfelhasználás Fajlagos energiafelhasználás csökkentése teljes energiafelhasználás tükrében Hasznosításra átadott hulladék arányának növelése összes hulladék mennyisége (t) Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának csökkentése Összes hulladék mennyisége (t) Fajlagos szennyvízkibocsátás csökkentése összes szennyvíz (t) /18

3 6.11. Egészségmegőrző munkahelyi feltételek javítása (világítás, ergonómia, beltéri levegőminőség stb.) érdekében vagy a jogszabályi előírásokon felül munkaegészségügyi és biztonsági tárgyi eszköz beszerzés Tömegközlekedést használó (támogatott) munkavállalók, kedvezményezettek számának növelése a helyi munkavállalók arányának szinten tartásával Helyben (max. kistérségi szinten) rendelkezésre álló energia használata teljes energiafelhasználás Újrahasznosított papír használat az irodai munka során A társadalmi bizalom szintjének növelése Anyag-, energia- és erőforráshatékonyság növelése Befejezésül Forrásanyagok /18

4 1. Bevezetés Tisztelt Olvasó! Cégünk első környezeti jelentését olvassa, amely elsősorban általános tájékoztató. Elkészítésére azért vállalkoztunk, mert úgy gondoljuk, hogy jó minőségű, megbízható munkához az informatikai környezettel és profillal rendelkező cégek teljesítménye is hozzátartozik. Ezt nemcsak a hatóságok, hanem a közvélemény is elvárja. A Fogaras Kft. megbízható, jó munkájára alapozza a jövőjét, versenyképességének javulását és bevételeinek növelését. A környezeti jelentés egy kommunikációs eszköz, mellyel szeretnénk megszólítani a nyilvánosságot és példát mutatni elkötelezettségünkkel; egyben bizonyítani, hogy a fenntartható fejlődéssel párhuzamosan együtt lehet élni, lehet vele tervezni és abból profitálni is. Vállaljuk és elfogadjuk azon társadalmi szerepünket, hogy csökkentenünk kell nem csak magánszemélyként, hanem együttműködő vállalkozásként is a felesleges szennyezőanyag-, hulladékkibocsájtásainkat. Folyamatosan rohanó világunkban egyre inkább rövidebb távú célok motiválnak, ezek a célok nem szolgálják a hosszú távú konzekvens értékteremtést, csakis a rövidtávú profitálást célozzák meg, melyek nem feltétlen szolgálják környezetünk, környezetegészségünk, természetes illetve természet közeli rendszereink védelmét. Ezért magunkat ellenőrizve és mások által ellenőrizhetővé téve környezeti hatásaink csökkentését megcélzó tevékenységeinket, létrehoztuk környezeti jelentésünket. 4/18

5 2. A környezeti jelentés definíciója és fontossága A környezeti jelentés olyan kommunikációs eszköz, melynek segítségével a vállalat számot adhat környezeti teljesítményéről a vállalat érintettjei számára. Beszámol arról, milyen erőfeszítéseket tesz a tevékenysége által kiváltott környezeti problémák megoldására és milyen eredménnyel. A környezeti jelentés közzétételével bizonyítja, hogy felelősen igyekszik ellátni társadalmi szerepét, és aktívan törekszik környezeti teljesítményének a javítására. Ezen túlmenően jelentős szerepet játszik a környezeti problémák megoldásában, mivel a jelentés elkészítése során óhatatlanul fel kell tárni a környezeti hatások kialakulásához vezető folyamatokat, és a felmerült környezeti problémák lehetséges kezelési módját. Minden szervezetnek vannak környezeti hatásai. Ez a hatás lehet közvetlen, azaz közvetlenül egy adott szervezet működése idézi elő a hatást például: - a termelés során elhasznált erőforrások, - a kibocsátott szennyezés, - az előidézett zaj vagy - a megtermelt hulladék révén. Fentiek mellett környezeti hatása van például a munkaerő munkába történő utazásának, vagy a munkatársak üzleti útjainak is. Az üzleti utak számlájára jelentős mennyiségű széndioxid és illékony szerves anyag kibocsátás írható, a gépjárművek a városokban a légszennyezés mellett zsúfoltságot és zajt is okoznak. Adott szervezet működése által kiváltott közvetlen hatás talán a kitermelő, az energetikai és a nehézipar esetében a leginkább szembetűnő, de bizonyos fokig még az irodákat vagy üzlethelyiségeket "üzemeltető" ingatlan vállalkozások is hatással vannak a környezetükre. Ez utóbbi szervezetek esetében azonban inkább a közvetett környezeti hatások a fontosak. A szervezet közvetett környezeti hatása az a hatás, amelyet nem a szervezet működése, hanem például az általa felhasznált energia, nyersanyag vagy a beszerzett félkész vagy késztermékek előállítása során keletkezik, illetve amelyet az általa előállított termékek váltanak ki használatuk vagy felhasználásuk során, vagy használatuk után, hulladék formájában. Közvetve tehát minden szervezet működése kedvezőtlen környezeti hatásokkal jár. Minthogy minden szervezet tevékenysége környezeti hatással jár, minden szervezetnek fontos érdeke fűződik hozzá, hogy környezeti teljesítményét javítsa, s eredményeiről környezetének számot adjon. (Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Hogyan készítsünk környezeti jelentést) 5/18

6 3. A Fogaras Kft. bemutatása (Általános információ a vállalatról (telephelyek, dolgozói létszám, forgalom, termékek és szolgáltatások, fő termelési eljárások, a tevékenység általános környezeti kapcsolata) A "FOGARAS" Kft ben alakult magánvállalkozás. A cég székhelye jelenleg: 6726 Szeged, Tambura utca 25. telephelye: 6726 Szeged, Réce u. 15. A cég változásai: Alapítás; kert apportálása; informatikai eszközök apportálása; székhelyváltoztatás; részleges tulajdonosváltás, székhelyváltoztatás részleges tulajdonosváltás; profiltisztítás; székhely- és telephelyváltozás székhely- és telephelyváltozás, tevékenységi körök aktualizálása telephely változás A cég tevékenysége a speciális informatikai szakértés köré csoportosult, piaci helyzete emiatt az adott témakörben egyedülálló volt mindig. Az átalakulás során munkatársai kvalifikációi, munkajogi státuszai megváltoztak: korábban adminisztrátori, tanári, közgazdasági munkakörök betöltése volt a döntő, ma nagyobb projektekhez (Távoktatási-, Piaci beléptető és parkoló rendszer, Adatbiztonsági rendszer és felügyelet projekt) kapcsolódó fejlesztő-, programozói-, alvállalkozói kapcsolatok jellemzik a céget. Főbb projektek: Földhivatalok számítógépesítése - Adatgyűjtés és továbbítási rendszer tanulmány - Phare program Számítógépes távoktatási rendszer szakértői anyag készítése a Jog- és Államtudományi Karon Képzési, továbbképzési stratégiai fejlesztési terv és megvalósíthatósági tanulmány, Magyar Honvédség Vezérkara, távoktatási fejezet /18

7 Intelligens Régió - Operatív Program szakértő, DARFT. Elektronikus kertészeti terménykereskedelmi rendszer létesítési feltételeinek vizsgálata a Dél- Alföldi Régióban - tanulmány GPS rendszerek oktatása távoktatás módszereivel - tanulmány készítése a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Kar számára. A Szegedi Nagybani Piac beléptető rendszerének online követési rendszere - vezetői döntéstámogatási és ellenőrzései rendszer - szakértő , a Szegedi Mars téri piac beléptető és parkoló rendszere - szakértés Nagy értékű szoftverfejlesztő cégek adatbiztonsági tanácsadása Elektronikus Terménykereskedelmi Tőzsde kialakítása A cég lehetőségei: (és emiatt stratégiai tervei) speciális adatbázis szolgáltatások, adatbiztonsági szolgáltatások, speciális távadatátviteli rendszerek szakértése, kiépítései. Dolgozók létszáma és megoszlása: Nő: 1 fő Férfi: 2 fő A Kft. nettó árbevétele 2009-ben: eFt 7/18

8 4. A cég környezetpolitikája Az elmúlt évtizedek egyik legfontosabb felismerése, hogy a környezetvédelem nem tekinthető a társadalom különálló, elszigetelt szektorának. A környezeti problémák ugyanis szinte minden szakterületet érintenek az egyes gazdasági ágazatoktól a külpolitikán át a tudományokig. A környezetvédelemnek ezért meg kell jelennie minden szaktevékenységben, s ennek tükröződnie kell az irányítási-intézményi struktúrákban is. A környezetvédelem hosszú távú gondolkodást, távlatos politikát igényel, benne a stratégiai döntéseknek jóval nagyobb hangsúlyt kell kapniuk, mint más szakterületek esetében. A környezetromlás megállítása, hosszabbtávon az állapot javítása olyan stratégiát igényel, amely a társadalom egészének közös érdekeit képviseli. Feladata, hogy a rövidtávú gazdasági előnyökkel szemben a természeti erőforrásoknak a fenntartható fejlődést biztosító ésszerű hasznosításáért lépjen fel. Az ökológiai stabilitás megőrzését szolgálja az ökonómiai érdekek gyakori túlsúlyával szemben. A feladatok sorában nem szabad megfeledkezni arról, hogy döntő fontosságú az egyén szerepvállalása. A stratégiának őt is meg kell céloznia, hogy növelje a környezet minőség iránti igényeit és egyúttal visszaadja a hitét abban, hogy érdemes és lehetséges a jövő alakításának részesévé válnia. (Dr. Szalay Zoltán: KÖRNYEZETPOLITIKA ) Az, hogy a Fogaras Kft informatikai mikrovállalkozás és ezért nem tekinthető nagyfogyasztónak, az még nem jelenti, hogy az energiafogyasztása és káros anyag kibocsájtása mellett eltekinthetünk. A Fogaras Kft. célja, hogy a munkája a környezeti teljesítményével összhangban legyen. A Kft. igyekszik megtalálni a kivitelezhető párhuzamot informatikai, információtechnológiai- és a környezetbiztonsági munkáját képző elvárásokkal. Irodai tevékenységei során arra törekszik, hogy az output halmazt képező felhasznált anyagok mennyiségét csökkentse egy kisvállalkozás mértékével arányos mennyiségre. Input anyagok beszerzésénél pedig törekszik a környezetbarátabb technológiák felhasználására, vásárlására. 8/18

9 5. A vállalkozás tevékenysége alapján felmerülő környezeti hatások és azok kezelési alternatívái 5.1. Hatások Azokat a káros környezeti hatásokat, melyeket a Fogaras Kft. működése során befolyásolhat, illetve felhalmozhat, igyekszik számon tartani, értékkel és dimenziókkal ellátni, és ezeket az értékeket szinten tartani vagy lecsökkenteni. A cégnek a működése során elsősorban közvetlen környezeti hatásokkal kell számolnia, melyek közvetlenül vagy akár közvetett formában is okozhatnak károsodást a környezetünkre. A felhasznált energia, nyersanyag vagy a beszerzett termékek váltanak ki használatuk vagy felhasználásuk során - elsősorban papírhulladék formájában illetve az autó használata során káros környezeti hatásokat. Lehetséges káros hatások: Közvetlen hatások: ózonréteg károsítása, globális felmelegedés, savasodást okozó gázok ökoszisztémát pusztító hatása, egészségügyi kérdések. a. Levegőszennyezés - gázok, nehézfémek, más anyagok kibocsátása. Hatások: ózonréteg károsítása, globális felmelegedés, savasodást okozó gázok ökoszisztémát pusztító hatása, egészségügyi kérdések. b. Vízszennyezés - fizikai, kémiai, biológiai anyagok kibocsátása, amelyek valamilyen hatást gyakorolnak a víz fizikai tulajdonságaira (átlátszóság, szín, hőmérséklet) kémiai és biológiai paramétereire. c. Szilárd és egyéb hulladék hulladék keletkezésének megelőzése, újrahasznosítása, a szilárd és egyéb hulladék szállítása és elhelyezése során keletkező környezetkárosítások, különös tekintettel a veszélyes hulladékok által okozott károkra d. Természeti erőforrások és nyersanyagok használata - beleértve az energiahordozók felhasználását is e. Helyi kérdések - zaj, rezgés, szag, por, látvány, esztétikai hatások, stb. f. A szállítással és a közlekedéssel kapcsolatos problémák Közvetett környezeti hatások g. a termékhez kapcsolódó hatások: a termékek tervezésével, csomagolásával, szállításával, a belőle keletkező hulladék kezelésével kapcsolatos hatások, h. tőkebefektetések, hitelezések, biztosítások környezeti hatása i. új piacok hatása j. különböző jellegű szolgáltatások összetétele és igénybevétele 9/18

10 k. az adminisztratív és tervezési döntések hatásai l. a termékskála hatásai m. a szerződéses partnerek, alvállalkozók és beszállítók környezeti teljesítménye n. környezeti tudatosságra gyakorolt hatása 10/18

11 5.2. Kezelési alternatívák Energiafelhasználás Energiafelhasználásunk alapját képező elektronikai eszköztárunk csökkentése érdekében beszerzéseink során törekszünk új környezetbarátabb technológiák bevezetésére. Ilyenek például: a kisebb fogyasztású monitorok LCD-s technológiák környezetbarát égők alacsonyfogyasztású laptopok LED-es technogiák környezetbarát nyomtatók Hulladékkezelés Általunk okozott környezeti hatásaink összességét tekintve a legnagyobb általunk befolyásolt tényező a hulladékkeletkezés. Törekszünk arra, hogy szelektíven gyűjtsük a papíranyagot és a szerves anyagot. Lehetőség szerint újrahasznosított nyomtatópapírt vásárolunk Környezeti kommunikáció A környezeti jelentés maga egy környezeti kommunikációs eszköz, ezzel a jelentéssel szeretnénk létrehozni évente egy olyan kommunikációs tartalmat mely évről évre nyomon követhető lesz Környezeti teljesítménymutatók Olyan folyamat, amelynek célja a szervezet környezeti teljesítményével kapcsolatos irányítási döntések megkönnyítése mérőszámok kiválasztásával, adatok gyűjtésével és elemzésével, az információnak a környezeti teljesítmény kritériumaival való összehasonlító értékelésével, jelentéssel és közléssel, valamint e folyamat időszakonkénti átvizsgálásával és fejlesztésével. 11/18

12 levegőszenny. vízszenny. hulladékk. földhasználat, talajszennyezés erőforrások, nyersanyagok helyi környezet közlekedés, szállítás körny. Baleset biodiverzitás körny.tudatosság A Fogaras Kft. Környezeti jelentése 5.3. Környezeti teljesítménymutatók összehasonlító táblázata Környezeti hatások Hatás fontosságának értékelése Tevékenység Tevékenység környezeti szempontból fontos eleme a b c d e f g h i j A környezeti hatások rövid jellemzése A hatás súlya (pontszá m 1-5) A hatás fölötti kontroll lehetősé ge (pontszá m 1-5) A fontossá got mérő mutatós zám (14. x 15.) A vállalkozás tevékenységeinek összesített hatásai Irodai munka Energiafelhasz nálás Papírfelhasz nálás Személyes energiafelha sználás x x x x x Szemétfelhalmozás x x x A vállalkozás tevékenységeinek részletezett hatásai Irodában lévő fűtés és áramhasználat Energiafelhasz nálás Autóhasznál -at x x x A telephelyhez vezető utak igénybevétele, ebből származó zaj Energiafelhasz nálás Fűtéshasznál -at x x Irodában lévő fűtés energiatakarékossága Energiafelhasz nálás Fűtéshasznál -at x x x x Irodában lévő fűtés levegőszennyezése Energiafelhasz nálás Irodai eszközök használata x x Irodában lévő elektronikai eszközök ózonszennyezése Irodai munka Munkaeszkö z használat x Irodában lévő elektronikai eszközök fogyasztása Irodai munka Munkaeszkö z használat x x Veszélyesnek minősülő anyagok tárolása Energiafelhasz nálás Nyomtatás x x x x x x x Kimerülő erőforrások igénybevétele; Erdők, biomassza; Papírgyártás során levegő és vízszennyezés Irodai munka Papírhasznál at x x x x Kimerülő erőforrások igénybevétele; Erdők, biomassza; Papírgyártás során levegő és vízszennyezés Irodai munka Mosogatósz er használat x x x x A lefolyt mosószeres víz közvetlenül vagy közvetetten kijuthat az élővilágba feldolgozottságtól függően /18

13 6. Célok, programok Tevékenységeinket környezetvédelmi szempontból rendszeresen felülvizsgáljuk és további célkitűzéseket fogalmazunk meg. A célok teljesülését nyomon követjük év végén benyújtott GOP jelű pályázati vállalásainkkal összhangban a korábbi eredmények megtartása mellett - új célkitűzéseket is megfogalmaztunk a környezeti terhelések hatásainak csökkentésére és a környezettudatos menedzsment hatékonyságának növelésére. Ezek egy része a környezeti jelentés készítésének időpontjára már megvalósult. A as célkitűzéseink 2009-ben is aktuálisak: 6.1. Nyilvánosság számára aktuális környezeti információkhoz való hozzáférés rendszeres és kötelező mértéken felüli biztosítása. MEGVALÓSULT A pályázati projektben tett vállalásnak megfelelően a nyilvánosság számára aktuális környezeti információkhoz való hozzáférés rendszeres és kötelezőmértéken felüli biztosítása céljából elkészítettük első környezeti jelentésünket. Ez az érdekelt feleknek nyújt információt a szervezet környezeti teljesítményével és hatásaival kapcsolatban. Külsőkommunikációs eszközünk a honlapon történő megjelentetés. A vezetőség a vállalást folyamatosan fenntartja, a környezeti jelentését évente el fogja készíteni BAT technológiákat önkéntesen alkalmazunk FOLYAMATOS Az IPPC új, alapvető követelménye az Elérhető Legjobb Technika (BAT: Best Available Techniques) bevezetése és alkalmazása. A BAT meghatározása az évi LIII. törvény ban található. Eszerint a BAT összefoglalóan mindazon technikák, beleértve a technológiát, a tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából. A Legjobb Elérhető Technikák körébe tartozó megoldások kiépítésére kell törekedni (lásd.: LED technológiák beépítése,) az energiatakarékos technológiák kiépítését és energetikailag hatékony rendszerek kiépítését szükséges megoldani ( a meglévő irodai és termelési rendszerek keretein belül ) valamint az ésszerű és környezettudatos használatra kell törekedni (áramtalanítás munkaidőn túl, csak a szükséges mértékű hőszabályozás, nappali fény használata, stb.) A Fogaras Kft. a pályázattal összefüggésben is vállalta BAT technológia alkalmazását a projekt megvalósítása során, melyet az alábbiak szerint teljesített is. 13/18

14 Az informatikai eszközökkel végzett kereskedelem mivel ez a termény szállítását megelőzően rögzíti az üzletkötést a felesleges szállításoktól mentesít. Ez utóbbi kifejezetten jellemző a jelenleg működtetett nagybani piacokra A fejlesztés hozzájárul a tájképi/településképi/természeti/ kulturális/építészeti érték vagy értékek megőrzéséhez. MEGVALÓSULT Az Elektronikus kertészeti terménykereskedelmi rendszer beszerzése, továbbítása és nyilvános működtetése című pályázati projekt az alábbiak miatt hozzájárult biológiai és táji/természeti értékek megőrzéséhez: a. A nagyüzemi zöldség- és gyümölcstermesztés bizonyos mérethatár alatt gazdaságtalan. Következik ez abból, hogy a termesztés nagyüzemi jellegéből fakadóan a szállítás viszonylag nagy távolságú, mely fix költségként minden esetben beépül valamely zöldség vagy gyümölcstermesztés technológiájába. Ebből az következik, hogy csak jól artikulált, legfeljebb néhány gyümölcs vagy zöldség fajta termesztése és forgalmazása gazdaságos nagyüzemi termesztésben. Egy elektronikus rendszer, mely a szállításokat megelőzően szűk mozgásterű környezetben képes a termények adásvételét lebonyolítani a szállítási távolság lényeges csökkentése révén, alacsonyabb költségszinten épül be a termény árába, így az még kisebb mennyiség esetében és ebből fakadóan több féle-fajta esetében még mindig rentábilis. b. Egy elektronikus rendszerhez kis mennyiségekkel is kapcsolódnia lehet, így lényegesen nagyobb termelői kör és ezzel együtt termesztett fajta körnek nyílik piaci lehetősége Környezetvédelmi/fenntarthatósági felelős kijelölése. TERVBEN A Fogaras Kft.-nek még nincs kijelölt környezetvédelmi felelőse Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél FOLYAMATOS A pályázatban létrehozott Elektronikus kertészeti terménykereskedelmi rendszer előnyben részesítette a környezeti szempontokat. A nagyüzemi technológia nem feltétlen kizárásos támogatásával, vagyis a versenysemlegesség biztosításával koncentrált nagyüzemi termesztés által csak gazdaságosan, csak a műtrágyát és koncentrált növényi védőszereket használni képes nagyüzemi termesztés mellett a kisüzemi önfenntartó biológiai eredetű trágyázás és növényvédelem is teret tud nyerni. A kisüzemi gazdálkodás sokkal inkább képes a saját környezetének természetes eredetű anyagait (fa, növényi hulladék) felhasználni a nagyüzemi termesztés nehezen lebomló épületgépészeti és építő anyagai (beton, fémek) helyett. 14/18

15 6.6. Fajlagos vízfelhasználás csökkentése teljes vízfelhasználás TERVBEN Abból kiindulva hogy a Fogaras Kft. informatikai szolgáltatásokat nyújt, a vízfelhasználás fő forrása ebben a mikrokörnyezetben nem ipari jellegű, tehát nem nagy mennyiségekről kell beszélni. Jelen esetben a vízfelhasználás elsősorban kommunális eredetű. A Kft. fajlagos vízfelhasználása a 2009-es évben továbbra is 5 m3 volt. A Fogaras Kft. a pályázattal összefüggésben projektfenntartási időszak legvégére vállalta, hogy a fajlagos vízfelhasználását 5m3-ről 4,5 m3-re csökkenti Fajlagos energiafelhasználás csökkentése teljes energiafelhasználás tükrében FOLYAMATOS A központi világítótestekben, az egyéni megvilágításokban a nagyobb élettartalmú, jobb hatásfokú energiatakarékos izzók alkalmazása a cél, melynek érdekében például kompakt, valamint a nevezett minősítéssel biro fénycsöveket, világítótesteket szerzünk be és használunk a hagyományos izzók helyett. A Kft. fajlagos energiafelhaszánlása a tőzsde rendszer üzemeltetése kapcsán 2009-es évben továbbra is 1 kwh volt. A Fogaras Kft. a pályázattal összefüggésben projektfenntartási időszak legvégére vállalta, hogy a fajlagos energiafelhasználást 1 kwh-ról 0,7 kwh-ra csökkenti Hasznosításra átadott hulladék arányának növelése összes hulladék mennyisége (t) TERVBEN A napi működés során keletkező papír hulladék, mint újrahasznosítható hulladék egy részének gyűjtése évek óta szelektív módon történik. A Kft. hasznosításra átadott hulladéka a 2009-es évben továbbra is 2,5 t volt A Fogaras Kft. a pályázattal összefüggésben projektfenntartási időszak legvégére vállalta, hogy a hasznosításra átadott hulladék arányát 2,5 t-ról 2 t-ra csökkenti Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának csökkentése Összes hulladék mennyisége (t) TERVBEN A Fogaras Kft. a pályázattal összefüggésben projektfenntartási időszak legvégére vállalta, hogy az ártalmatlanításra kerülő hulladék arányát 2,5 t-ról 2 t-ra csökkenti. A Kft. ártalmatlanításra kerülő hulladéka a 2009-es évben továbbra is 2,5 t volt. 15/18

16 6.10. Fajlagos szennyvízkibocsátás csökkentése összes szennyvíz (t) TERVBEN A Fogaras Kft. a pályázattal összefüggésben projektfenntartási időszak legvégére vállalta, hogy a fajlagos szennyvízkibocsátást 5 t-ról 4 t-ra csökkenti. A Kft. fajlagos szennyvízkibocsátása a 2009-es évben továbbra is 5 t volt Egészségmegőrző munkahelyi feltételek javítása (világítás, ergonómia, beltéri levegőminőség stb.) érdekében vagy a jogszabályi előírásokon felül munkaegészségügyi és biztonsági tárgyi eszköz beszerzés TERVBEN A Fogaras Kft. a pályázattal összefüggésben projektfenntartási időszak legvégére vállalta, hogy az egészségmegőrző munkahelyi feltételek javítására 1 eft/fő összeget költ Tömegközlekedést használó (támogatott) munkavállalók, kedvezményezettek számának növelése a helyi munkavállalók arányának szinten tartásával. MEGVALÓSULT A Fogaras Kft. a környezetszennyezés csökkentése érdekében a pályázattal összefüggésben projektfenntartási időszak legvégére vállalta, hogy legalább 1 fő munkavállalót támogat, hogy a helyi tömegközlekedéssel közlekedjen. A Kft. a munkatársait arra ösztönzi, hogy ne csak a munkába járáskor használja a tömegközlekedést, hanem akár egyéb (saját) ügyeinek intézésére is. A es év végén a Fogaras Kft. 2 alkalmazottját is támogatta tömegközlekedés igénybevétele tekintetében Helyben (max. kistérségi szinten) rendelkezésre álló energia használata teljes energiafelhasználás TERVBEN A Fogaras Kft. a pályázattal összefüggésben projektfenntartási időszak legvégére vállalta, hogy a helyben rendelkezésre álló energia használatát 1 kwh -ról 0,7 kwh-ra csökkenti. A Kft. helyben rendelkezésre álló energiafelhasználása a 2009-es évben továbbra is 1 kwh volt. 16/18

17 6.14. Újrahasznosított papír használat az irodai munka során FOLYAMATBAN A Fogaras Kft. a munkahelyi papírfelhasználás során újrahasznosított papírt is felhasznál. Az első újrahasznosított papír vásárlása júniusában megtörtént. A Kft. célja, hogy az újrahasznosított papír aránya elérje a teljes papírfelhasználás 35%-át A társadalmi bizalom szintjének növelése FOLYAMATOS A szervezettel kapcsolatos társadalmi bizalom növelése érdekében Fogaras Kft. es panaszkezelés megvalósítása mellett kötelezte el magát Anyag-, energia- és erőforráshatékonyság növelése FOLYAMATOS Az épületekben elhelyezett energia-felhasználó készülékek takarékos működtetése céljából az irodák gazdaságosabb és környezetkímélőbb működtetése érdekében a Fogaras Kft. munkatársai az irodában található minden olyan használaton kívüli irodatechnikai berendezést, amelyet nem használnak készenléti üzemmódra kapcsolnak, illetve körültekintőbben működtetnek. 7. Befejezésül Reméljük, hogy a környezeti jelentésünkkel nemcsak felkeltettük a környezeti jelentés készítése iránti igényt, hanem útmutatóul szolgáltunk a jelentés összeállításához. Úgy gondoljuk, hogy ez a műfaj nem feltétlenül igényli a külső szakemberek (környezetmérnökök, környezetvédelmi mérnökök, természetvédelmi mérnök) bevonását. Egy a vállalkozását jól ismerő, környezeti értékek iránt alapfokon érdeklődő üzletember és munkatársai adatszolgáltatásai segítségével tökéletesen - megfelelő szervezéssel és koordinációval természetesen el tud készíteni egy környezetvédelmi jelentést. 17/18

18 8. Forrásanyagok ntes_ddkovizig.pdf 18/18

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG KÖRNYEZETI JELENTÉS 2008. ÉV KÉSZÍTETTE: MENDER KRISZTINA OKL.

DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG KÖRNYEZETI JELENTÉS 2008. ÉV KÉSZÍTETTE: MENDER KRISZTINA OKL. DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG KÖRNYEZETI JELENTÉS 2008. ÉV KÉSZÍTETTE: MENDER KRISZTINA OKL. KÖRNYEZETKUTATÓ PÉCS, 2009. MÁRCIUS TARTALOMJEGYZÉK I. A KÖRNYEZETI JELENTÉS... 3 II.

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG KÖRNYEZETI JELENTÉS 2011. ÉV DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG KÖRNYEZETI JELENTÉS 2011. ÉV Készítette: Istvándi-Feil Nóra okl. környezetmérnök Ellenőrizte: Schubert József

Részletesebben

Fenntarthatósági terv Samsonite Hungária Bőrönd Kft.

Fenntarthatósági terv Samsonite Hungária Bőrönd Kft. Fenntarthatósági terv Samsonite Hungária Bőrönd Kft. 2014-2015. BEVEZETŐ... 4 A TERV CÉLJA ÉS ALAPVETŐ KERETEI... 4 A FENNTARTHATÓSÁGI TERV HATÁLYA... 5 IDŐBELI... 5 TÁRGYI... 5 SZEMÉLYI... 5 KÜLDETÉSÜNK

Részletesebben

Fenntarthatósági jelentés Samsonite Hungária Bőrönd Kft.

Fenntarthatósági jelentés Samsonite Hungária Bőrönd Kft. Fenntarthatósági jelentés Samsonite Hungária Bőrönd Kft. 2010. IGAZGATÓI LEVÉL... 4 BEVEZETŐ... 6 A JELENTÉS CÉLJA ÉS ALAPVETŐ KERETEI... 6 A JELENTÉS HATÁLYA... 6 AZ ÉRINTETTEK BEVONÁSA... 7 KÜLDETÉSÜNK

Részletesebben

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg FENNTARTHATÓSÁGI ÚTMUTATÓ NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG 2007.. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg Tartalomjegyzék AZ

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013. AZ ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉSE A 2013-AS ÉVRŐL Készítette: Fábik Éva környezetvédelmi megbízott Ellenőrizte: Váradi Zsolt osztályvezető

Részletesebben

19. célterület. I.em.

19. célterület. I.em. I Somberek Körjegyzőség szervezetfejlesztése ÁROP 1.A.2/A 2008 0228 19. célterület A környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése Folyamatleírás Készítette: SKC Consulting Kft. H 1031 Budapest Monostori

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) 2009. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 6 STRATÉGIAI ALAPOK ÉS KERETEK... 7 1. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS HELYZETE ÉS ÁTFOGÓ CÉLJAI...

Részletesebben

MUNKAANYAG 2005. április

MUNKAANYAG 2005. április Környezeti Fenntarthatósági Útmutató EU támogatásokra pályázók és értékelõk számára MUNKAANYAG 2005. április Tartalom AZ ÚTMUTATÓ CÉLJA I. RÉSZ: A KÖRNYEZETI SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSE MINT HORIZONTÁLIS

Részletesebben

A fenntartható fejlődés koncepciójának beépítése az ügyészség stratégiájába jó hatással van az ügyészség társadalmi megítélésére is.

A fenntartható fejlődés koncepciójának beépítése az ügyészség stratégiájába jó hatással van az ügyészség társadalmi megítélésére is. Tartalom Bevezetés... 3 Szójegyzék... 4 I. Környezettudatos menedzsment, jelentés és tervezés... 5 II/A. Környezeti menedzsment eszközök... 5 A Fenntarthatósági Felelős, a Fenntarthatósági Munkacsoport,

Részletesebben

Környezetvédelmi stratégiák

Környezetvédelmi stratégiák Környezetvédelmi stratégiák A környezet védelmével kapcsolatban a nemzetközi és hazai szakirodalomban egyaránt az egyik leggyakrabban alkalmazott elképzelés a fenntartható fejlodés gondolata, melynek elveit

Részletesebben

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 8.

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 8. Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 8. KÖRNYEZETMENEDZSMENT- Dr. Tenk, Antal Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 8.: KÖRNYEZETMENEDZSMENT- Dr. Tenk, Antal Lektor: Dr. Héjj, Botond Ez

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei

A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei Köztisztasági Egyesülés Nem iskolai rendszerben történő hulladékgazdálkodási ismeretek terjesztését célzó szakmai tájékoztató füzetek A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei 1. sz. füzet 1

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: a Képviselő-testület 2013. szeptember 17-i ülése ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzat környezeti teljesítményértékelésének elfogadására

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011

ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011 CSONGRÁD VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE (FELGYŐ, TÖMÖRKÉNY, CSANYTELEK) HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2010-2015 ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011 KÉSZZÜLLTT:: A CSONGRÁDII KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MEGBÍZZÁSÁBÓLL

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM A Fenntartható életmódot és ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok c. konstrukciójához Kódszám: KMOP-2010-3.3.4/A A

Részletesebben

Az Országos Széchényi Könyvtár Fenntarthatósági Terve

Az Országos Széchényi Könyvtár Fenntarthatósági Terve Az Országos Széchényi Könyvtár Fenntarthatósági Terve Készült: Budapest, 2009. január 14. TARTALOM PREAMBULUM...3 HELYZETFELMÉRÉS...4 I. KÖRNYEZETTUDATOS MENEDZSMENT ÉS TERVEZÉS...5 I./A Környezeti menedzsment

Részletesebben

MUNKAANYAG. Wölfling Anna. A vegyipar egyes speciális területére vonatkozó környezetvédelem. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Wölfling Anna. A vegyipar egyes speciális területére vonatkozó környezetvédelem. A követelménymodul megnevezése: Wölfling Anna A vegyipar egyes speciális területére vonatkozó környezetvédelem A követelménymodul megnevezése: Vegyipari alapmodul feladatok A követelménymodul száma: 1228-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey Ákos

Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey Ákos Az anyag a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0089 téma keretében készült a Pannon Egyetemen. Környezetmérnöki Tudástár Sorozat szerkesztő: Dr. Domokos Endre XVIII. kötet Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey

Részletesebben

Herczeg MártonM. herczegm@rec.org. gtudományi Egyetem. Budapesti Műszaki M. H 1111 Budapest, Stoczek u. 2.

Herczeg MártonM. herczegm@rec.org. gtudományi Egyetem. Budapesti Műszaki M. H 1111 Budapest, Stoczek u. 2. KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK 2006. őszi félévf Herczeg MártonM herczegm@rec.org St. épület 420. Budapesti Műszaki M és s Gazdaságtudom gtudományi Egyetem Környezetgazdaságtan gtan Tanszék H 1111 Budapest,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Szám: 04/96-2/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

Duna Aszfalt Kft. Fenntarthatósági jelentés

Duna Aszfalt Kft. Fenntarthatósági jelentés Duna Aszfalt Kft. Fenntarthatósági jelentés Tartalomjegyzék I. A vállalatcsoport bemutatása 3 1.1. Jövőkép és küldetés 4 1.2. Felelős vállalatirányítás 5 1.3. Felelős foglalkoztatás 5 1.3.1. A kistérségben

Részletesebben

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális települési és ipari hulladékgazdálkodás Buruzs Adrienn, Széchenyi István

Részletesebben

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5.

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5. Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5. Környezetgazdálkodás Alapjai Dr. Tenk, Antal Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5.: Környezetgazdálkodás Alapjai Dr. Tenk, Antal Lektor: Dr. Héjj,

Részletesebben

2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 2011. SZEPTEMBER 1 2 TARTALOM: Tartalom:... 3 Összefoglaló... 4 1 Bevezetés... 7 2 A környezettechnológia

Részletesebben