Fogaras Informatikai és Marketing Kft. Környezeti jelentés tájékoztató

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fogaras Informatikai és Marketing Kft. Környezeti jelentés tájékoztató"

Átírás

1 Fogaras Informatikai és Marketing Kft. Környezeti jelentés tájékoztató GOP jelű pályázatban vállalt környezeti fenntarthatósági szempontokat is figyelembe véve a ig terjedő időszakra

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés A környezeti jelentés definíciója és fontossága... 5 (Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Hogyan készítsünk környezeti jelentést) A Fogaras Kft. bemutatása A cég környezetpolitikája A vállalkozás tevékenysége alapján felmerülő környezeti hatások és azok kezelési alternatívái Hatások Kezelési alternatívák Energiafelhasználás Hulladékkezelés Környezeti kommunikáció Környezeti teljesítménymutatók Környezeti teljesítménymutatók összehasonlító táblázata Célok, programok Nyilvánosság számára aktuális környezeti információkhoz való hozzáférés rendszeres és kötelező mértéken felüli biztosítása BAT technológiákat önkéntesen alkalmazunk A fejlesztés hozzájárul a tájképi/településképi/természeti/ kulturális/építészeti érték vagy értékek megőrzéséhez Környezetvédelmi/fenntarthatósági felelős kijelölése Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél Fajlagos vízfelhasználás csökkentése teljes vízfelhasználás Fajlagos energiafelhasználás csökkentése teljes energiafelhasználás tükrében Hasznosításra átadott hulladék arányának növelése összes hulladék mennyisége (t) Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának csökkentése Összes hulladék mennyisége (t) Fajlagos szennyvízkibocsátás csökkentése összes szennyvíz (t) /18

3 6.11. Egészségmegőrző munkahelyi feltételek javítása (világítás, ergonómia, beltéri levegőminőség stb.) érdekében vagy a jogszabályi előírásokon felül munkaegészségügyi és biztonsági tárgyi eszköz beszerzés Tömegközlekedést használó (támogatott) munkavállalók, kedvezményezettek számának növelése a helyi munkavállalók arányának szinten tartásával Helyben (max. kistérségi szinten) rendelkezésre álló energia használata teljes energiafelhasználás Újrahasznosított papír használat az irodai munka során A társadalmi bizalom szintjének növelése Anyag-, energia- és erőforráshatékonyság növelése Befejezésül Forrásanyagok /18

4 1. Bevezetés Tisztelt Olvasó! Cégünk első környezeti jelentését olvassa, amely elsősorban általános tájékoztató. Elkészítésére azért vállalkoztunk, mert úgy gondoljuk, hogy jó minőségű, megbízható munkához az informatikai környezettel és profillal rendelkező cégek teljesítménye is hozzátartozik. Ezt nemcsak a hatóságok, hanem a közvélemény is elvárja. A Fogaras Kft. megbízható, jó munkájára alapozza a jövőjét, versenyképességének javulását és bevételeinek növelését. A környezeti jelentés egy kommunikációs eszköz, mellyel szeretnénk megszólítani a nyilvánosságot és példát mutatni elkötelezettségünkkel; egyben bizonyítani, hogy a fenntartható fejlődéssel párhuzamosan együtt lehet élni, lehet vele tervezni és abból profitálni is. Vállaljuk és elfogadjuk azon társadalmi szerepünket, hogy csökkentenünk kell nem csak magánszemélyként, hanem együttműködő vállalkozásként is a felesleges szennyezőanyag-, hulladékkibocsájtásainkat. Folyamatosan rohanó világunkban egyre inkább rövidebb távú célok motiválnak, ezek a célok nem szolgálják a hosszú távú konzekvens értékteremtést, csakis a rövidtávú profitálást célozzák meg, melyek nem feltétlen szolgálják környezetünk, környezetegészségünk, természetes illetve természet közeli rendszereink védelmét. Ezért magunkat ellenőrizve és mások által ellenőrizhetővé téve környezeti hatásaink csökkentését megcélzó tevékenységeinket, létrehoztuk környezeti jelentésünket. 4/18

5 2. A környezeti jelentés definíciója és fontossága A környezeti jelentés olyan kommunikációs eszköz, melynek segítségével a vállalat számot adhat környezeti teljesítményéről a vállalat érintettjei számára. Beszámol arról, milyen erőfeszítéseket tesz a tevékenysége által kiváltott környezeti problémák megoldására és milyen eredménnyel. A környezeti jelentés közzétételével bizonyítja, hogy felelősen igyekszik ellátni társadalmi szerepét, és aktívan törekszik környezeti teljesítményének a javítására. Ezen túlmenően jelentős szerepet játszik a környezeti problémák megoldásában, mivel a jelentés elkészítése során óhatatlanul fel kell tárni a környezeti hatások kialakulásához vezető folyamatokat, és a felmerült környezeti problémák lehetséges kezelési módját. Minden szervezetnek vannak környezeti hatásai. Ez a hatás lehet közvetlen, azaz közvetlenül egy adott szervezet működése idézi elő a hatást például: - a termelés során elhasznált erőforrások, - a kibocsátott szennyezés, - az előidézett zaj vagy - a megtermelt hulladék révén. Fentiek mellett környezeti hatása van például a munkaerő munkába történő utazásának, vagy a munkatársak üzleti útjainak is. Az üzleti utak számlájára jelentős mennyiségű széndioxid és illékony szerves anyag kibocsátás írható, a gépjárművek a városokban a légszennyezés mellett zsúfoltságot és zajt is okoznak. Adott szervezet működése által kiváltott közvetlen hatás talán a kitermelő, az energetikai és a nehézipar esetében a leginkább szembetűnő, de bizonyos fokig még az irodákat vagy üzlethelyiségeket "üzemeltető" ingatlan vállalkozások is hatással vannak a környezetükre. Ez utóbbi szervezetek esetében azonban inkább a közvetett környezeti hatások a fontosak. A szervezet közvetett környezeti hatása az a hatás, amelyet nem a szervezet működése, hanem például az általa felhasznált energia, nyersanyag vagy a beszerzett félkész vagy késztermékek előállítása során keletkezik, illetve amelyet az általa előállított termékek váltanak ki használatuk vagy felhasználásuk során, vagy használatuk után, hulladék formájában. Közvetve tehát minden szervezet működése kedvezőtlen környezeti hatásokkal jár. Minthogy minden szervezet tevékenysége környezeti hatással jár, minden szervezetnek fontos érdeke fűződik hozzá, hogy környezeti teljesítményét javítsa, s eredményeiről környezetének számot adjon. (Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Hogyan készítsünk környezeti jelentést) 5/18

6 3. A Fogaras Kft. bemutatása (Általános információ a vállalatról (telephelyek, dolgozói létszám, forgalom, termékek és szolgáltatások, fő termelési eljárások, a tevékenység általános környezeti kapcsolata) A "FOGARAS" Kft ben alakult magánvállalkozás. A cég székhelye jelenleg: 6726 Szeged, Tambura utca 25. telephelye: 6726 Szeged, Réce u. 15. A cég változásai: Alapítás; kert apportálása; informatikai eszközök apportálása; székhelyváltoztatás; részleges tulajdonosváltás, székhelyváltoztatás részleges tulajdonosváltás; profiltisztítás; székhely- és telephelyváltozás székhely- és telephelyváltozás, tevékenységi körök aktualizálása telephely változás A cég tevékenysége a speciális informatikai szakértés köré csoportosult, piaci helyzete emiatt az adott témakörben egyedülálló volt mindig. Az átalakulás során munkatársai kvalifikációi, munkajogi státuszai megváltoztak: korábban adminisztrátori, tanári, közgazdasági munkakörök betöltése volt a döntő, ma nagyobb projektekhez (Távoktatási-, Piaci beléptető és parkoló rendszer, Adatbiztonsági rendszer és felügyelet projekt) kapcsolódó fejlesztő-, programozói-, alvállalkozói kapcsolatok jellemzik a céget. Főbb projektek: Földhivatalok számítógépesítése - Adatgyűjtés és továbbítási rendszer tanulmány - Phare program Számítógépes távoktatási rendszer szakértői anyag készítése a Jog- és Államtudományi Karon Képzési, továbbképzési stratégiai fejlesztési terv és megvalósíthatósági tanulmány, Magyar Honvédség Vezérkara, távoktatási fejezet /18

7 Intelligens Régió - Operatív Program szakértő, DARFT. Elektronikus kertészeti terménykereskedelmi rendszer létesítési feltételeinek vizsgálata a Dél- Alföldi Régióban - tanulmány GPS rendszerek oktatása távoktatás módszereivel - tanulmány készítése a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Kar számára. A Szegedi Nagybani Piac beléptető rendszerének online követési rendszere - vezetői döntéstámogatási és ellenőrzései rendszer - szakértő , a Szegedi Mars téri piac beléptető és parkoló rendszere - szakértés Nagy értékű szoftverfejlesztő cégek adatbiztonsági tanácsadása Elektronikus Terménykereskedelmi Tőzsde kialakítása A cég lehetőségei: (és emiatt stratégiai tervei) speciális adatbázis szolgáltatások, adatbiztonsági szolgáltatások, speciális távadatátviteli rendszerek szakértése, kiépítései. Dolgozók létszáma és megoszlása: Nő: 1 fő Férfi: 2 fő A Kft. nettó árbevétele 2009-ben: eFt 7/18

8 4. A cég környezetpolitikája Az elmúlt évtizedek egyik legfontosabb felismerése, hogy a környezetvédelem nem tekinthető a társadalom különálló, elszigetelt szektorának. A környezeti problémák ugyanis szinte minden szakterületet érintenek az egyes gazdasági ágazatoktól a külpolitikán át a tudományokig. A környezetvédelemnek ezért meg kell jelennie minden szaktevékenységben, s ennek tükröződnie kell az irányítási-intézményi struktúrákban is. A környezetvédelem hosszú távú gondolkodást, távlatos politikát igényel, benne a stratégiai döntéseknek jóval nagyobb hangsúlyt kell kapniuk, mint más szakterületek esetében. A környezetromlás megállítása, hosszabbtávon az állapot javítása olyan stratégiát igényel, amely a társadalom egészének közös érdekeit képviseli. Feladata, hogy a rövidtávú gazdasági előnyökkel szemben a természeti erőforrásoknak a fenntartható fejlődést biztosító ésszerű hasznosításáért lépjen fel. Az ökológiai stabilitás megőrzését szolgálja az ökonómiai érdekek gyakori túlsúlyával szemben. A feladatok sorában nem szabad megfeledkezni arról, hogy döntő fontosságú az egyén szerepvállalása. A stratégiának őt is meg kell céloznia, hogy növelje a környezet minőség iránti igényeit és egyúttal visszaadja a hitét abban, hogy érdemes és lehetséges a jövő alakításának részesévé válnia. (Dr. Szalay Zoltán: KÖRNYEZETPOLITIKA ) Az, hogy a Fogaras Kft informatikai mikrovállalkozás és ezért nem tekinthető nagyfogyasztónak, az még nem jelenti, hogy az energiafogyasztása és káros anyag kibocsájtása mellett eltekinthetünk. A Fogaras Kft. célja, hogy a munkája a környezeti teljesítményével összhangban legyen. A Kft. igyekszik megtalálni a kivitelezhető párhuzamot informatikai, információtechnológiai- és a környezetbiztonsági munkáját képző elvárásokkal. Irodai tevékenységei során arra törekszik, hogy az output halmazt képező felhasznált anyagok mennyiségét csökkentse egy kisvállalkozás mértékével arányos mennyiségre. Input anyagok beszerzésénél pedig törekszik a környezetbarátabb technológiák felhasználására, vásárlására. 8/18

9 5. A vállalkozás tevékenysége alapján felmerülő környezeti hatások és azok kezelési alternatívái 5.1. Hatások Azokat a káros környezeti hatásokat, melyeket a Fogaras Kft. működése során befolyásolhat, illetve felhalmozhat, igyekszik számon tartani, értékkel és dimenziókkal ellátni, és ezeket az értékeket szinten tartani vagy lecsökkenteni. A cégnek a működése során elsősorban közvetlen környezeti hatásokkal kell számolnia, melyek közvetlenül vagy akár közvetett formában is okozhatnak károsodást a környezetünkre. A felhasznált energia, nyersanyag vagy a beszerzett termékek váltanak ki használatuk vagy felhasználásuk során - elsősorban papírhulladék formájában illetve az autó használata során káros környezeti hatásokat. Lehetséges káros hatások: Közvetlen hatások: ózonréteg károsítása, globális felmelegedés, savasodást okozó gázok ökoszisztémát pusztító hatása, egészségügyi kérdések. a. Levegőszennyezés - gázok, nehézfémek, más anyagok kibocsátása. Hatások: ózonréteg károsítása, globális felmelegedés, savasodást okozó gázok ökoszisztémát pusztító hatása, egészségügyi kérdések. b. Vízszennyezés - fizikai, kémiai, biológiai anyagok kibocsátása, amelyek valamilyen hatást gyakorolnak a víz fizikai tulajdonságaira (átlátszóság, szín, hőmérséklet) kémiai és biológiai paramétereire. c. Szilárd és egyéb hulladék hulladék keletkezésének megelőzése, újrahasznosítása, a szilárd és egyéb hulladék szállítása és elhelyezése során keletkező környezetkárosítások, különös tekintettel a veszélyes hulladékok által okozott károkra d. Természeti erőforrások és nyersanyagok használata - beleértve az energiahordozók felhasználását is e. Helyi kérdések - zaj, rezgés, szag, por, látvány, esztétikai hatások, stb. f. A szállítással és a közlekedéssel kapcsolatos problémák Közvetett környezeti hatások g. a termékhez kapcsolódó hatások: a termékek tervezésével, csomagolásával, szállításával, a belőle keletkező hulladék kezelésével kapcsolatos hatások, h. tőkebefektetések, hitelezések, biztosítások környezeti hatása i. új piacok hatása j. különböző jellegű szolgáltatások összetétele és igénybevétele 9/18

10 k. az adminisztratív és tervezési döntések hatásai l. a termékskála hatásai m. a szerződéses partnerek, alvállalkozók és beszállítók környezeti teljesítménye n. környezeti tudatosságra gyakorolt hatása 10/18

11 5.2. Kezelési alternatívák Energiafelhasználás Energiafelhasználásunk alapját képező elektronikai eszköztárunk csökkentése érdekében beszerzéseink során törekszünk új környezetbarátabb technológiák bevezetésére. Ilyenek például: a kisebb fogyasztású monitorok LCD-s technológiák környezetbarát égők alacsonyfogyasztású laptopok LED-es technogiák környezetbarát nyomtatók Hulladékkezelés Általunk okozott környezeti hatásaink összességét tekintve a legnagyobb általunk befolyásolt tényező a hulladékkeletkezés. Törekszünk arra, hogy szelektíven gyűjtsük a papíranyagot és a szerves anyagot. Lehetőség szerint újrahasznosított nyomtatópapírt vásárolunk Környezeti kommunikáció A környezeti jelentés maga egy környezeti kommunikációs eszköz, ezzel a jelentéssel szeretnénk létrehozni évente egy olyan kommunikációs tartalmat mely évről évre nyomon követhető lesz Környezeti teljesítménymutatók Olyan folyamat, amelynek célja a szervezet környezeti teljesítményével kapcsolatos irányítási döntések megkönnyítése mérőszámok kiválasztásával, adatok gyűjtésével és elemzésével, az információnak a környezeti teljesítmény kritériumaival való összehasonlító értékelésével, jelentéssel és közléssel, valamint e folyamat időszakonkénti átvizsgálásával és fejlesztésével. 11/18

12 levegőszenny. vízszenny. hulladékk. földhasználat, talajszennyezés erőforrások, nyersanyagok helyi környezet közlekedés, szállítás körny. Baleset biodiverzitás körny.tudatosság A Fogaras Kft. Környezeti jelentése 5.3. Környezeti teljesítménymutatók összehasonlító táblázata Környezeti hatások Hatás fontosságának értékelése Tevékenység Tevékenység környezeti szempontból fontos eleme a b c d e f g h i j A környezeti hatások rövid jellemzése A hatás súlya (pontszá m 1-5) A hatás fölötti kontroll lehetősé ge (pontszá m 1-5) A fontossá got mérő mutatós zám (14. x 15.) A vállalkozás tevékenységeinek összesített hatásai Irodai munka Energiafelhasz nálás Papírfelhasz nálás Személyes energiafelha sználás x x x x x Szemétfelhalmozás x x x A vállalkozás tevékenységeinek részletezett hatásai Irodában lévő fűtés és áramhasználat Energiafelhasz nálás Autóhasznál -at x x x A telephelyhez vezető utak igénybevétele, ebből származó zaj Energiafelhasz nálás Fűtéshasznál -at x x Irodában lévő fűtés energiatakarékossága Energiafelhasz nálás Fűtéshasznál -at x x x x Irodában lévő fűtés levegőszennyezése Energiafelhasz nálás Irodai eszközök használata x x Irodában lévő elektronikai eszközök ózonszennyezése Irodai munka Munkaeszkö z használat x Irodában lévő elektronikai eszközök fogyasztása Irodai munka Munkaeszkö z használat x x Veszélyesnek minősülő anyagok tárolása Energiafelhasz nálás Nyomtatás x x x x x x x Kimerülő erőforrások igénybevétele; Erdők, biomassza; Papírgyártás során levegő és vízszennyezés Irodai munka Papírhasznál at x x x x Kimerülő erőforrások igénybevétele; Erdők, biomassza; Papírgyártás során levegő és vízszennyezés Irodai munka Mosogatósz er használat x x x x A lefolyt mosószeres víz közvetlenül vagy közvetetten kijuthat az élővilágba feldolgozottságtól függően /18

13 6. Célok, programok Tevékenységeinket környezetvédelmi szempontból rendszeresen felülvizsgáljuk és további célkitűzéseket fogalmazunk meg. A célok teljesülését nyomon követjük év végén benyújtott GOP jelű pályázati vállalásainkkal összhangban a korábbi eredmények megtartása mellett - új célkitűzéseket is megfogalmaztunk a környezeti terhelések hatásainak csökkentésére és a környezettudatos menedzsment hatékonyságának növelésére. Ezek egy része a környezeti jelentés készítésének időpontjára már megvalósult. A as célkitűzéseink 2009-ben is aktuálisak: 6.1. Nyilvánosság számára aktuális környezeti információkhoz való hozzáférés rendszeres és kötelező mértéken felüli biztosítása. MEGVALÓSULT A pályázati projektben tett vállalásnak megfelelően a nyilvánosság számára aktuális környezeti információkhoz való hozzáférés rendszeres és kötelezőmértéken felüli biztosítása céljából elkészítettük első környezeti jelentésünket. Ez az érdekelt feleknek nyújt információt a szervezet környezeti teljesítményével és hatásaival kapcsolatban. Külsőkommunikációs eszközünk a honlapon történő megjelentetés. A vezetőség a vállalást folyamatosan fenntartja, a környezeti jelentését évente el fogja készíteni BAT technológiákat önkéntesen alkalmazunk FOLYAMATOS Az IPPC új, alapvető követelménye az Elérhető Legjobb Technika (BAT: Best Available Techniques) bevezetése és alkalmazása. A BAT meghatározása az évi LIII. törvény ban található. Eszerint a BAT összefoglalóan mindazon technikák, beleértve a technológiát, a tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából. A Legjobb Elérhető Technikák körébe tartozó megoldások kiépítésére kell törekedni (lásd.: LED technológiák beépítése,) az energiatakarékos technológiák kiépítését és energetikailag hatékony rendszerek kiépítését szükséges megoldani ( a meglévő irodai és termelési rendszerek keretein belül ) valamint az ésszerű és környezettudatos használatra kell törekedni (áramtalanítás munkaidőn túl, csak a szükséges mértékű hőszabályozás, nappali fény használata, stb.) A Fogaras Kft. a pályázattal összefüggésben is vállalta BAT technológia alkalmazását a projekt megvalósítása során, melyet az alábbiak szerint teljesített is. 13/18

14 Az informatikai eszközökkel végzett kereskedelem mivel ez a termény szállítását megelőzően rögzíti az üzletkötést a felesleges szállításoktól mentesít. Ez utóbbi kifejezetten jellemző a jelenleg működtetett nagybani piacokra A fejlesztés hozzájárul a tájképi/településképi/természeti/ kulturális/építészeti érték vagy értékek megőrzéséhez. MEGVALÓSULT Az Elektronikus kertészeti terménykereskedelmi rendszer beszerzése, továbbítása és nyilvános működtetése című pályázati projekt az alábbiak miatt hozzájárult biológiai és táji/természeti értékek megőrzéséhez: a. A nagyüzemi zöldség- és gyümölcstermesztés bizonyos mérethatár alatt gazdaságtalan. Következik ez abból, hogy a termesztés nagyüzemi jellegéből fakadóan a szállítás viszonylag nagy távolságú, mely fix költségként minden esetben beépül valamely zöldség vagy gyümölcstermesztés technológiájába. Ebből az következik, hogy csak jól artikulált, legfeljebb néhány gyümölcs vagy zöldség fajta termesztése és forgalmazása gazdaságos nagyüzemi termesztésben. Egy elektronikus rendszer, mely a szállításokat megelőzően szűk mozgásterű környezetben képes a termények adásvételét lebonyolítani a szállítási távolság lényeges csökkentése révén, alacsonyabb költségszinten épül be a termény árába, így az még kisebb mennyiség esetében és ebből fakadóan több féle-fajta esetében még mindig rentábilis. b. Egy elektronikus rendszerhez kis mennyiségekkel is kapcsolódnia lehet, így lényegesen nagyobb termelői kör és ezzel együtt termesztett fajta körnek nyílik piaci lehetősége Környezetvédelmi/fenntarthatósági felelős kijelölése. TERVBEN A Fogaras Kft.-nek még nincs kijelölt környezetvédelmi felelőse Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél FOLYAMATOS A pályázatban létrehozott Elektronikus kertészeti terménykereskedelmi rendszer előnyben részesítette a környezeti szempontokat. A nagyüzemi technológia nem feltétlen kizárásos támogatásával, vagyis a versenysemlegesség biztosításával koncentrált nagyüzemi termesztés által csak gazdaságosan, csak a műtrágyát és koncentrált növényi védőszereket használni képes nagyüzemi termesztés mellett a kisüzemi önfenntartó biológiai eredetű trágyázás és növényvédelem is teret tud nyerni. A kisüzemi gazdálkodás sokkal inkább képes a saját környezetének természetes eredetű anyagait (fa, növényi hulladék) felhasználni a nagyüzemi termesztés nehezen lebomló épületgépészeti és építő anyagai (beton, fémek) helyett. 14/18

15 6.6. Fajlagos vízfelhasználás csökkentése teljes vízfelhasználás TERVBEN Abból kiindulva hogy a Fogaras Kft. informatikai szolgáltatásokat nyújt, a vízfelhasználás fő forrása ebben a mikrokörnyezetben nem ipari jellegű, tehát nem nagy mennyiségekről kell beszélni. Jelen esetben a vízfelhasználás elsősorban kommunális eredetű. A Kft. fajlagos vízfelhasználása a 2009-es évben továbbra is 5 m3 volt. A Fogaras Kft. a pályázattal összefüggésben projektfenntartási időszak legvégére vállalta, hogy a fajlagos vízfelhasználását 5m3-ről 4,5 m3-re csökkenti Fajlagos energiafelhasználás csökkentése teljes energiafelhasználás tükrében FOLYAMATOS A központi világítótestekben, az egyéni megvilágításokban a nagyobb élettartalmú, jobb hatásfokú energiatakarékos izzók alkalmazása a cél, melynek érdekében például kompakt, valamint a nevezett minősítéssel biro fénycsöveket, világítótesteket szerzünk be és használunk a hagyományos izzók helyett. A Kft. fajlagos energiafelhaszánlása a tőzsde rendszer üzemeltetése kapcsán 2009-es évben továbbra is 1 kwh volt. A Fogaras Kft. a pályázattal összefüggésben projektfenntartási időszak legvégére vállalta, hogy a fajlagos energiafelhasználást 1 kwh-ról 0,7 kwh-ra csökkenti Hasznosításra átadott hulladék arányának növelése összes hulladék mennyisége (t) TERVBEN A napi működés során keletkező papír hulladék, mint újrahasznosítható hulladék egy részének gyűjtése évek óta szelektív módon történik. A Kft. hasznosításra átadott hulladéka a 2009-es évben továbbra is 2,5 t volt A Fogaras Kft. a pályázattal összefüggésben projektfenntartási időszak legvégére vállalta, hogy a hasznosításra átadott hulladék arányát 2,5 t-ról 2 t-ra csökkenti Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának csökkentése Összes hulladék mennyisége (t) TERVBEN A Fogaras Kft. a pályázattal összefüggésben projektfenntartási időszak legvégére vállalta, hogy az ártalmatlanításra kerülő hulladék arányát 2,5 t-ról 2 t-ra csökkenti. A Kft. ártalmatlanításra kerülő hulladéka a 2009-es évben továbbra is 2,5 t volt. 15/18

16 6.10. Fajlagos szennyvízkibocsátás csökkentése összes szennyvíz (t) TERVBEN A Fogaras Kft. a pályázattal összefüggésben projektfenntartási időszak legvégére vállalta, hogy a fajlagos szennyvízkibocsátást 5 t-ról 4 t-ra csökkenti. A Kft. fajlagos szennyvízkibocsátása a 2009-es évben továbbra is 5 t volt Egészségmegőrző munkahelyi feltételek javítása (világítás, ergonómia, beltéri levegőminőség stb.) érdekében vagy a jogszabályi előírásokon felül munkaegészségügyi és biztonsági tárgyi eszköz beszerzés TERVBEN A Fogaras Kft. a pályázattal összefüggésben projektfenntartási időszak legvégére vállalta, hogy az egészségmegőrző munkahelyi feltételek javítására 1 eft/fő összeget költ Tömegközlekedést használó (támogatott) munkavállalók, kedvezményezettek számának növelése a helyi munkavállalók arányának szinten tartásával. MEGVALÓSULT A Fogaras Kft. a környezetszennyezés csökkentése érdekében a pályázattal összefüggésben projektfenntartási időszak legvégére vállalta, hogy legalább 1 fő munkavállalót támogat, hogy a helyi tömegközlekedéssel közlekedjen. A Kft. a munkatársait arra ösztönzi, hogy ne csak a munkába járáskor használja a tömegközlekedést, hanem akár egyéb (saját) ügyeinek intézésére is. A es év végén a Fogaras Kft. 2 alkalmazottját is támogatta tömegközlekedés igénybevétele tekintetében Helyben (max. kistérségi szinten) rendelkezésre álló energia használata teljes energiafelhasználás TERVBEN A Fogaras Kft. a pályázattal összefüggésben projektfenntartási időszak legvégére vállalta, hogy a helyben rendelkezésre álló energia használatát 1 kwh -ról 0,7 kwh-ra csökkenti. A Kft. helyben rendelkezésre álló energiafelhasználása a 2009-es évben továbbra is 1 kwh volt. 16/18

17 6.14. Újrahasznosított papír használat az irodai munka során FOLYAMATBAN A Fogaras Kft. a munkahelyi papírfelhasználás során újrahasznosított papírt is felhasznál. Az első újrahasznosított papír vásárlása júniusában megtörtént. A Kft. célja, hogy az újrahasznosított papír aránya elérje a teljes papírfelhasználás 35%-át A társadalmi bizalom szintjének növelése FOLYAMATOS A szervezettel kapcsolatos társadalmi bizalom növelése érdekében Fogaras Kft. es panaszkezelés megvalósítása mellett kötelezte el magát Anyag-, energia- és erőforráshatékonyság növelése FOLYAMATOS Az épületekben elhelyezett energia-felhasználó készülékek takarékos működtetése céljából az irodák gazdaságosabb és környezetkímélőbb működtetése érdekében a Fogaras Kft. munkatársai az irodában található minden olyan használaton kívüli irodatechnikai berendezést, amelyet nem használnak készenléti üzemmódra kapcsolnak, illetve körültekintőbben működtetnek. 7. Befejezésül Reméljük, hogy a környezeti jelentésünkkel nemcsak felkeltettük a környezeti jelentés készítése iránti igényt, hanem útmutatóul szolgáltunk a jelentés összeállításához. Úgy gondoljuk, hogy ez a műfaj nem feltétlenül igényli a külső szakemberek (környezetmérnökök, környezetvédelmi mérnökök, természetvédelmi mérnök) bevonását. Egy a vállalkozását jól ismerő, környezeti értékek iránt alapfokon érdeklődő üzletember és munkatársai adatszolgáltatásai segítségével tökéletesen - megfelelő szervezéssel és koordinációval természetesen el tud készíteni egy környezetvédelmi jelentést. 17/18

18 8. Forrásanyagok ntes_ddkovizig.pdf 18/18

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

Környezeti fenntarthatóság

Környezeti fenntarthatóság Környezeti fenntarthatóság Cél: konkrét, mérhető fenntarthatósági szempontok vállalása, és/vagy meglévő jó gyakorlatok fenntartása. 5 FŐ CÉLKITŰZÉS I. A környezeti követelmények elfogadása és megtartása

Részletesebben

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE?

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO 14001 SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? Bárczi István a Fenntarthatósági Divízió vezetője 2014. szeptember 23. A KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÚJABB KAPCSOLÓDÁSI

Részletesebben

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17.

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17. HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM Budapest, 2014. június 17. Bevezetés A szervezetek mőködésük és szolgáltatásaik révén felelısek

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál.dr. Makai Martina főosztályvezető VM Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály 1 Környezet és Energia Operatív Program 2007-2013 2007-2013

Részletesebben

Tippek a Zöld Iroda Program megv g aló l s ó ít í ásho h z o 2009. szeptember 30.

Tippek a Zöld Iroda Program megv g aló l s ó ít í ásho h z o 2009. szeptember 30. Tippek a Zöld Iroda Program megvalósításhoz 2009. szeptember 30. A KÖVET dióhéjban Kiemelkedően közhasznú egyesület Tudatformálás: képzések, céglátogatások, tapasztalatcserék, kiállítások; EU-s és magyar

Részletesebben

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Őri István GREENFLOW CORPORATION Zrt. Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Fenntarthatóság-fenntartható fejlődés Megelőzés-prevenció Tisztább

Részletesebben

Adjon zöld utat irodai megtakarításainak!

Adjon zöld utat irodai megtakarításainak! Adjon zöld utat irodai megtakarításainak! - Zöld Iroda Program - Lontayné Gulyás Mónika Green IT konferencia 2010. szeptember 22. A KÖVET dióhéjban Kiemelkedően közhasznú egyesület Tudatformálás: képzések,

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. Vezetői összefoglaló Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. A következő oldalakon vázlatosan összefoglaljuk a projektet érintő főbb jellemzőket és

Részletesebben

KTÉ Környezeti Teljesítmény Értékelésének bevezetése

KTÉ Környezeti Teljesítmény Értékelésének bevezetése BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5527 Bucsa, Kossuth tér 6. Tel.: (06) 66-585-520; Fax: (06) 66-585-521 KTÉ Környezeti Teljesítmény Értékelésének bevezetése ÁROP-1.A.2/A-2008-0040 azonosító jelű pályázathoz

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az IPPC irányelv, Integrált szennyezés-megelőzés és csökkentés. 113.lecke

Részletesebben

ISO 14000-es szabványrendszer

ISO 14000-es szabványrendszer ISO 14000-es szabványrendszer Szabvány Jele Hazai jelzet Szabvány címe ISO 14001 MSZ EN ISO 14001:2005 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási irányelvek ISO 14004 MSZ EN

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzat környezeti teljesítmény értékelése

Téglás Város Önkormányzat környezeti teljesítmény értékelése Téglás Város Önkormányzat környezeti teljesítmény értékelése Hatások értékelése Bevezetés Téglás Város Önkormányzata elkötelezett a fenntartható fejlődés gondolatisága és gyakorlata mellett, ezért vállalta,

Részletesebben

Az Országos Széchényi Könyvtár Fenntarthatósági Terve

Az Országos Széchényi Könyvtár Fenntarthatósági Terve Az Országos Széchényi Könyvtár Fenntarthatósági Terve Készült: Budapest, 2009. január 14. TARTALOM PREAMBULUM...3 HELYZETFELMÉRÉS...4 I. KÖRNYEZETTUDATOS MENEDZSMENT ÉS TERVEZÉS...5 I./A Környezeti menedzsment

Részletesebben

A Westel Mobil Rt. környezetvédelmi tevékenysége és eredményei

A Westel Mobil Rt. környezetvédelmi tevékenysége és eredményei A Westel Mobil Rt. környezetvédelmi tevékenysége és eredményei Pónya Gábor TQM menedzser (000) 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 124 225 Westel: A piacvezető Előfizetők számának alakulása 363 547

Részletesebben

A környezetvédelem szerepe

A környezetvédelem szerepe A környezetvédelem szerepe Szerepek a környezetvédelemben 2010. június 17. 7. Tisztább Termelés Szakmai Nap TÖRTÉNETE Az emberi tevékenység hatásai a történelem során helyi, térségi, országos, majd ma

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS azonosító száma: TÁMOP3.4.38/2296 A (fő)kedvezményezett neve: Avastetõi Általános, MagyarAngol Két Tanítási Nyelvû skola és Alapfokú Mûvészetoktatási 1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁS JELENTÉS 1. Jelentés azonosító

Részletesebben

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok Természetes környezet A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok 1 Környezet természetes (erdő, mező) és művi elemekből (város, utak)

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

A környezeti szabályozás célja, feladatai. A szabályozás alapkövetelményei. A szabályozás alapkövetelményei 2. A közvetlen szabályozás eszközei

A környezeti szabályozás célja, feladatai. A szabályozás alapkövetelményei. A szabályozás alapkövetelményei 2. A közvetlen szabályozás eszközei ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE Környezeti szabályozás, környezetvédelmi stratégiák A környezeti szabályozás célja, feladatai Közvetett vagy gazdasági szabályozás A környezetvédelem térnyerése a vállalati gyakorlatban

Részletesebben

- Fenntarthatósági szempontok érvényesítése a pályázatokban -

- Fenntarthatósági szempontok érvényesítése a pályázatokban - - Fenntarthatósági szempontok érvényesítése a pályázatokban - A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 2. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Jelentés azonosító adatai: A jelentés tárgyát képező időszak kezdő dátuma 2013.09.26 A jelentés

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld közbeszerzésről szóló tájékoztatójának kivonata

A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld közbeszerzésről szóló tájékoztatójának kivonata A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld közbeszerzésről szóló tájékoztatójának kivonata A zöld közbeszerzésről néhány szóban Mit jelent a zöld közbeszerzés? A zöld közbeszerzés a közszféra olyan beszerzési

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda. Fenntarthatósági terv

Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda. Fenntarthatósági terv Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda Fenntarthatósági terv 1 1. Preambulum Őrizd meg a rád bízott kincset! (1Tim 6,20) A Magyarországi Református Egyház elkötelezett a környezeti felelősség,

Részletesebben

Zöld rendezvényszervezés

Zöld rendezvényszervezés Zöld rendezvényszervezés A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld rendezvényekről szóló tájékoztatója A zöld rendezvények néhány szóban A zöld rendezvények erősítik, demonstrálják a házigazda szervezet fenntarthatóság

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE Takáts Attila HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE (ahogyan én látom) MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST, 2010 Tartalomjegyzék Előszó...11 Bevezetés...13 1. Környezetvédelmi alapok...17 1.1. Ember és környezet kapcsolata...17

Részletesebben

á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Nyári á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Új szervezeteink HU-000016: Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. HU-000017:

Részletesebben

A GreenLabelsPurchase projekt keretében készült beszerzési útmutatók

A GreenLabelsPurchase projekt keretében készült beszerzési útmutatók A GreenLabelsPurchase projekt keretében készült beszerzési útmutatók Éri Vilma, Környezettudományi Központ Energiatudatos beszerzés szakmai fórum 2008. február 14., Budapest Az környezettudatos/energiatudatos

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő azonosító száma: ÉAOP-4.1.1/2F-2f-29-28 3. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Jelentés azonosító adatai: A jelentés tárgyát képező

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Tájékoztató. A pályázati kiírás elsősorban az baromfitartó gazdaságok telephelyeinek korszerűsítésére irányul.

Tájékoztató. A pályázati kiírás elsősorban az baromfitartó gazdaságok telephelyeinek korszerűsítésére irányul. Tájékoztató Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, Ügyfeleinket, hogy megjelent a Baromfitartó telepek korszerűsítése pályázati felhívás! A pályázati kiírás elsősorban az baromfitartó gazdaságok telephelyeinek

Részletesebben

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás 2009 Dr Farkas Hilda Főosztályvezető, címzetes egyetemi docens KÖRNYEZETVÉDELEM A környezet védelme egyre inkább gazdasági szükségszerűség. Stern Jelentés Környezetvédelem

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 09/23/10 1 DECENTRALIZÁLT KISERŐMŰVEK Villamosenergia-rendszer általában: hatékony termelés és

Részletesebben

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem Globális környezeti problémák és fenntartható fejlődés modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI

Részletesebben

Zöld rendezvényszervezés

Zöld rendezvényszervezés zöld beszerzé s ökocímkék környezetmene dzsment zöld rendezvény Zöld rendezvényszervezés A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft zöld rendezvényekről szóló tájékoztatójának kivonata A zöld rendezvények néhány szóban

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

Mintacím szerkesztése

Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) bemutatása Budapest, 2012. május 16. Az Mintacím OHÜ külső szerkesztése működési modellje Nemzetgazdasági

Részletesebben

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április Kék bolygónk a legkritikusabbnak ígérkező évszázadba lép. Mindeddig bolygónkat a természeti erők kormányozták 4,5 milliárd éven át. Ha tetszik, ha nem, bolygónk fenntartása kezünkbe hull, és sajnos mi

Részletesebben

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA TARTALOM I. HAZAI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 1. KEHOP, GINOP 2014-2020 2. Pályázatok előkészítése II. ENERGIA HATÉKONY VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEK

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

IPARI PARK VAGY LOGISZTIKAI KÖZPONT? Debreceni Logisztikai Konferencia október 02.

IPARI PARK VAGY LOGISZTIKAI KÖZPONT? Debreceni Logisztikai Konferencia október 02. IPARI PARK VAGY LOGISZTIKAI KÖZPONT? Debreceni Logisztikai Konferencia 2009. október 02. Ipari parkok ahogy kezdődött Első hazai IP-k: 90-es évek Jellemzők: Spontaneitás Multinacionális vállalatok + HÖK

Részletesebben

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6.

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. A tanulmány az NFGM megbízásából készült Miért? (NFFT Jövőkereső) Mindezekre tekintettel halaszthatatlan, hogy a magyar társadalom körében széleskörű

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP Huba Bence igazgató KvVM Fejlesztési Igazgatóság KEOP Operatív Program szintű forrásallokációja Természetvédelem 3% Energiahatékonyság 3% MEF 4% Fenntartható

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek Dr. Boross Norbert Kommunikációs igazgató ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport Miért van szükség az energiahatékonyságra? Minden változáshoz,

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT

Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT Dr. Petrus József Csaba vezető-tanácsos Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért felelős Államtitkárság

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Állattartó telepek korszerűsítése

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Állattartó telepek korszerűsítése PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Állattartó telepek A támogatás célja: A Felhívás alapvető célja az állattartó gazdaságok versenyképességének javítása, az ágazat foglalkoztatotti számának növelése és a hozzáadott

Részletesebben

Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával

Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával Projekt bemutatása ELSŐ MAGYAR ENERGIATÁROLÁSI KLASZTER NONPROFIT KFT. V e z e t ő p a r t n e r

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1. 2012. április 11.

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1. 2012. április 11. Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1 2012. április 11. Az új termékdíjas törvény Az új koncepció céljai: Egyablakos rendszer kiépítése Átlátható Számonkérhető Nyomon követhető

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 Rekultivációs programok Huba Bence igazgató Szombathely, 2010. 05. 11.

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) (KM002_1) 11. Fenntartható erőforrásgazdálkodás és fejlődés 2007/2008-as tanév I. félév Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék Fenntartható fejlődés a fenntartható fejlődés

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 02. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 02. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 02 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Vállalati hulladékgazdálkodás fogalma A vállalati hulladékgazdálkodás a vállalat tevékenysége során keletkező

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

Fenntartható fejlődés szakkör

Fenntartható fejlődés szakkör Fenntartható fejlődés szakkör Környezetbarát termékek Az újrahasznosítás lehetőségei 3-4. foglalkozás 2010.03.11. 2 1.Mit értünk környezetbarát terméken? Környezetbarát Termék védjegy Környezetbarát Termék

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Környezetvédelmi akcióprogramok az Európai Unióban (1-5. akcióprogramok)

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya 1.

A rendelet célja és hatálya 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (IV.23.) önkormányzati rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

EU Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer (EMAS III.) 3. EMAS KEREKASZTAL (2009. május 29.) EMAS EMAS I. rendelet (1993.) Új szabályozási megközelítés: önkéntes eszköz Alternativa a szokásos

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

KÖRNYEZETI CÉLOK ÉS PROGRAMOK

KÖRNYEZETI CÉLOK ÉS PROGRAMOK Cél: a környezettudatos magatartás elmélyítése Előirányzat Az oktatók körében a szemlélet tudatosítása (oktatói értekezletek keretében félévenként legalább két alkalommal) Az oktatási tevékenység környezeti

Részletesebben

A környezetvédelmi jog szabályozási módszerei, szabályozási típusok, jogágak, alapfogalmak. dr. Gajdics Ágnes szeptember 6.

A környezetvédelmi jog szabályozási módszerei, szabályozási típusok, jogágak, alapfogalmak. dr. Gajdics Ágnes szeptember 6. A környezetvédelmi jog szabályozási módszerei, szabályozási típusok, jogágak, alapfogalmak dr. Gajdics Ágnes 2016. szeptember 6. A környezetjog rendszere, szabályozási módszerei A környezetjog sajátosságai,

Részletesebben

Cégátvilágítás. A sikeres pályázati felkészülés kulcsa

Cégátvilágítás. A sikeres pályázati felkészülés kulcsa A sikeres pályázati felkészülés kulcsa 1. Alapítás éve: 2000 2. Céljai: Elősegítse a Dél-Alföldi Régióban az információ technológia szolgáltatásainak elterjesztését, megismertetését, részt vegyen a fejlesztésekben

Részletesebben

A decentralizált megújuló energia Magyarországon

A decentralizált megújuló energia Magyarországon A decentralizált megújuló energia Magyarországon Közpolitikai gondolatok Őri István Green Capital Zrt. Bevált portugál gyakorlatok konferencia Nyíregyháza 2010. június 4. Miről fogok beszélni? A portugál-magyar

Részletesebben

Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása

Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása Pályázat kódja Keretösszeg Támogatási összeg VP3-4.2.2-16 40 Mrd Ft Maximum 200 millió Ft Intenzitás 40 50% Pályázók köre Területi

Részletesebben

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012 WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 28-212 Mosonmagyaróvár, 27.november 22. 1. A Kft. általános leírása Neve és címe : WAHL Hungária Finommechanikai Kft. 92 Mosonmagyaróvár Barátság

Részletesebben

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból Dr. Ivelics Ramon PhD. irodavezetı-helyettes Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Hulladékgazdálkodás

Részletesebben

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr Smarter cities okos városok Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely Gazdaságfejlesztési Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés című pályázati konstrukció összefoglalása (GOP-2009-2.1.4./K) Alapvető cél A konstrukció célja, hogy a vállalkozások technológiai

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE AJÁNLÁSOK FENNTARTHATÓSÁGI TERVHEZ SZAKÉRTŐI TANULMÁNY

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE AJÁNLÁSOK FENNTARTHATÓSÁGI TERVHEZ SZAKÉRTŐI TANULMÁNY VIAD ORO K ÖZIGAZGATÁSFEJLESZTÉSI T ANÁCSADÓ ÉS S ZOLGÁLTATÓ KFT. 8230 B ALATONFÜRED, V AJDA J. U. 33. +36 (30) 555-9096 AROP. PALYAZAT@ YAHOO. COM DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Szövetség az Italoskartonért és a Környezetvédelemért (The Alliance for Beverage Cartons & the Environment)

Szövetség az Italoskartonért és a Környezetvédelemért (The Alliance for Beverage Cartons & the Environment) Szövetség az Italoskartonért és a Környezetvédelemért (The Alliance for Beverage Cartons & the Environment) - Az italoskarton gyűjtés és újrahasznosítás európai perspektívája Katarina Molin Főigazgató

Részletesebben

Energia menedzsment tanúsítói szemmel

Energia menedzsment tanúsítói szemmel Energia menedzsment tanúsítói szemmel Bárczi István Környezetvédelmi divízióvezető 2012. november 7. XXI. Magyar Minőség Hét Cégünkről Vizsgálat, ellenőrzés és tanúsítás 140 országban, kb. 60.000 munkatárssal,

Részletesebben

Az, hogy olyan innovatív technológiai megoldásokkal szolgáljuk partnereinket, amelyek biztosítják a jogszabályokban előírt követelmények betartása

Az, hogy olyan innovatív technológiai megoldásokkal szolgáljuk partnereinket, amelyek biztosítják a jogszabályokban előírt követelmények betartása Az, hogy olyan innovatív technológiai megoldásokkal szolgáljuk partnereinket, amelyek biztosítják a jogszabályokban előírt követelmények betartása mellett, a hatékony és költségtakarékos megoldások megtalálását.

Részletesebben

A benchmarking fogalma

A benchmarking fogalma Benchmarking Dr. Koczor Zoltán 1 A fogalma Összevetésként használt szervezet Felhasznált erőforrások ESZKÖZÖK CÉLOK Belső folyamatszabályozás Dr. Koczor Zoltán 2 1 A célja Értékelnünk kell a jelenlegi

Részletesebben

TisztaShow SZAKMAI NAP. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon. Budapest, október

TisztaShow SZAKMAI NAP. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon. Budapest, október TisztaShow SZAKMAI NAP Budapest, 2016. október 21-22. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon Barta Géza Róbert ügyvezető Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. Csak egy módon indulhatunk

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

Bevezető kérdés. Mitől felelős egy vállalat, egy vállalkozás? Mi jut eszükbe, ha meghallják a felelős vállalat kifejezést? 2013.09.23.

Bevezető kérdés. Mitől felelős egy vállalat, egy vállalkozás? Mi jut eszükbe, ha meghallják a felelős vállalat kifejezést? 2013.09.23. Mitől felelős egy vállalat, egy vállalkozás? dr. Győri Zsuzsanna KÖVET Egyesület 2013. szeptember 19. Bevezető kérdés Mi jut eszükbe, ha meghallják a felelős vállalat kifejezést? 1 Felelősség a közjóért

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Vándorffy István:Logisztikai és a környezet 2011. március Logisztikai területek Raktározás és a környezet Szállítás és környezet Inverz logisztika

Részletesebben

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc Légszennyezés Molnár Kata Környezettan BSc Száraz levegőösszetétele: oxigén és nitrogén (99 %) argon (1%) széndioxid, héliumot, nyomgázok A tiszta levegő nem tartalmaz káros mennyiségben vegyi anyagokat!

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

Az ásványgyapot új generációja

Az ásványgyapot új generációja Az ásványgyapot új generációja Egy selymes tapintású, kristálytiszta, nem éghető hő- és hangszigetelő ásványgyapot az URSA-tól PureOne az ásványgyapot új generációja URSA az Ön partnere elkötelezett a

Részletesebben

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György A VCA/SCC biztonsági, egészség- és környezetvédelmi ellenőrző listája a beszállítók és alvállalkozók SHE (safety, health, environment) értékelési és

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY DRASZTIKUS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS A FORDNÁL

SAJTÓKÖZLEMÉNY DRASZTIKUS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS A FORDNÁL SAJTÓKÖZLEMÉNY DRASZTIKUS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS A FORDNÁL A Ford közzétette 14. Fenntarthatósági Jelentését, amelyben a vállalat kiemeli, hogy 2000 és 2012 között a globális gyártóüzemekben 37

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? 1 fólia Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása.

Részletesebben

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Készítette: Gódor Amelita Kata, PhD hallgató Enyedi György

Részletesebben

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Qualidat Kft. Együttműködésben az ÉMI TÜV SÜD-del Tartalomjegyzék Bevezetés A feladatok Projektmenedzsment

Részletesebben