A Kadarkúti-Nagybajomi Kistérség fejlesztési és együttműködési kapacitásának megerősítése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kadarkúti-Nagybajomi Kistérség fejlesztési és együttműködési kapacitásának megerősítése"

Átírás

1 Kadarkúti-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás 7530 Kadarkút, Petőfi S. u. 2. A Kadarkúti-Nagybajomi Kistérség fejlesztési és együttműködési kapacitásának megerősítése 2. Modul: Fejlesztési Bizottság tagjai A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP /C

2 A képzés felépítése ÁROP 1.1.5/C program bemutatása Térségfejlesztés Tárgyalástechnikai ismeretek

3 Leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztató programjai Nem mondunk le senkiről Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben ÁROP /B (Projektcsomag) A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP /C (Hatékonyságfejlesztés) Képzési programok (Felkészítés) Kistérségi koordinációs hálózat (Kapacitás)

4 A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP /C A program célja: olyan kistérségi szintű fenntartható térségfejlesztési kapacitás megalapozása vagy megerősítése, amely biztosítja a kistérséget érintő fejlesztések eredményességét, s ezáltal a közjó helyben élők által is érzékelhető növelését, végső soron a leghátrányosabb helyzetből való kitörést Feladatok: Térségfejlesztési kapacitást biztosítása Ismeretátadás Fejlesztési eszközöket a tervezéstől a hatáselemzésig kézben tartó humán kapacitás biztosítása Köz és magánszférában, valamint civil szervezetekben tevékenykedő szereplők közötti együttműködések ösztönzése

5 TÉRSÉGFEJLESZTÉS Új Magyarország program

6 Programcél: Versenyképesség és foglalkoztatás: -Humán erőforrás -Infrastruktúra -Partnerség

7 Fejlesztési program elemei: Helyzetelemzés SWOT elemzés Stratégia Programstruktúra Költségvetés Intézmények Operatív Programok

8 Horizontális politika: a fenntarthatóság az esélyegyenlőség a társadalmi/gazdasági/környezeti biztonság a gyermek- és ifjúságpolitika területiség

9 Fejlesztési célok: a versenyképes gazdaság a megújuló, egészséges társadalom, az élhető környezet, a területi kohézió

10 Fejlesztési célok: VERSENYKÉPES GAZDASÁG Vállalkozás barát környezet kialakítása Vállalkozás barát környezet kialakítása Humán erőforrás fejlesztése, képzése Infrastruktúra fejlesztése Adó- és közterhek mérséklése Új munkahelyteremtést ösztönző rendszer működtetése

11 Megújuló társadalom: A tudásalapú, folyamatos megújulásra képes humán erőforrás: tartós foglalkoztatás biztosítása folyamatos képzés, fejlődés lehetőségének biztosítása a munkaképes lakosság részére innovatív programok

12 Az élhető környezet: a környezet, a táj és a kulturális értékek megóvása takarékos környezetgazdálkodás, a lakosság környezeti tudatosságának növelése a környezetbiztonság növelése a megújuló energiaforrások feltárása és alkalmazásának kiterjesztése.

13 Területi kohézió: Települések kapcsolatrendszerének kialakítása, fejlesztése Kistérségek területi integráltsága, fenntartható működés biztosítása Régiókba való integrálódás erősítése

14 A környezet fejlesztése: Egészséges, tiszta települések Vizek, természeti értékeink kezelése Megújuló energia és energiahatékonyság fejlesztése A környezet fejlesztése, a tájökológiai szemlélet erősítése

15 Térségi intézményrendszer: Kistérségi társulások LEADER Területfejlesztő Ügynökségek HVI IKSZT KAMARÁK Helyi Szervezetek

16 KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSEK: MUNKAHELYTEREMTŐ BERUHÁZÁSOK INFRASTRUKTÚRA KÖRNYEZETVÉDELEM TURIZMUS ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁS

17 Az Új Magyarország programjának stratégiai célrendszere Közösségi célok Horizontális politikák Új Magyarország Növekedés Foglalkoztatásbővítés Fenntarthatóság Esélyegyenlőség Biztonság Gyermek- és ifjúságpolitika Területiség Középtávú célok Versenyképes gazdaság Megújuló társadalom Élhető környezet Területi kohézió Fejlesztési tengelyek Területfejlesztés Gazdasági versenyképesség javítása Emberi erőforrások fejlesztése Környezet fejlesztése Kormányzási hatékonyság növelése Prioritási tengelyek/operatív programok

18 1. fejlesztési tengely - A gazdaság versenyképességének javítása Prioritási tengelyek: az innovatív, tudásalapú gazdaság kialakítása a kkv-k jövedelemtermelő képességének javítása az üzleti környezet fejlesztése az IKT-szektor fejlesztése a versenyképes gazdaság emberi erőforrásainak biztosítása.

19 2. fejlesztési tengely Az emberi erőforrások fejlesztése Prioritási tengelyek: A munkaerőpiaci részvétel növelése Alkalmazkodás a változásokhoz Ennek fő eszköze az egész életen át tartó tanulás Oktatás, képzés A társadalmi összetartozás erősítése A népesség egészségi állapotának javítása A humán infrastruktúra fejlesztése: oktatási, egészségügyi, szociális és kulturális fizikai beruházások Az oktatási-képzési infrastruktúra elsősorban nem mennyiségi, hanem minőségi fejlesztésre szorul Az emberi erőforrások fejlesztésének területi dimenziója

20 3. fejlesztési tengely A környezet fejlesztése Prioritási tengelyek: Egészséges, tiszta települések Vizeink és természeti értékeink jó kezelése Környezetügy mint gazdasági hajtóerő A megújuló energia és energiahatékonyság fejlesztése A környezet fejlesztésének kiemelt területi dimenziói Területenként más-más feladatok előtérbe helyezése a tájökológiai szemlélet erősítése

21 4. fejlesztési tengely Területfejlesztés Prioritási tengelyek: A regionális versenyképesség növelése érdekében decentralizált fejlesztések A dél-dunántúli régió magas környezeti minőségű modellrégióvá kíván válni Országos koordinációt igénylő integrált fejlesztési területek Balaton Tisza-térség Duna-térség Termálvizek Európai területi együttműködés

22 5. fejlesztési tengely A kormányzás hatékonyságát növelése Prioritási tengely: az igazgatási rendszer korszerűsítése és az információs társadalom kiteljesítése Az igazgatási rendszer korszerűsítése A kormány közigazgatás-korszerűsítési programja mentén, a közigazgatási kapacitás növelése terén az alábbi prioritások fogalmazhatók meg: - a politikaalkotás azon belül kiemelten a jogalkotás és végrehajtás társadalmi eredményességének javítása; - magasabb szervezeti teljesítmény elérése, a szolgáltatások minőségének növelése; - a humán erőforrás felkészültségének javítása, továbbá - a szubszidiaritás, decentralizáció érvényesítése Az információs társadalom kiteljesítése - a lakosság bevonása az információs társadalomba - a közszolgáltatások hatékonyságának növelése az elektronikus közigazgatáson és elektronikus közszolgáltatásokon keresztül - a digitális esélyegyenlőség növelése - az e-demokrácia és a civil társadalom erősítése - biztonságnövelés, kockázatcsökkentés IKT-eszközökkel

23 Az Új Magyarország programjának végrehajtásához kapcsolódó intézményrendszer bemutatása A as programozási időszakban, az uniós rendeletekkel összhangban az Új Magyarország programja végrehajtásával az alábbi intézmények foglalkoznak: Közösségi Támogatások Koordinációs Szervezete Irányító Hatóságok Közreműködő szervezetek Monitoring bizottságok Audit hatóság Igazoló hatóság.

24 Ágazati programok

25 Regionális programok

26 A STRUKTURÁLIS POLITIKA KIHÍVÁSAI AZ ÚJ TAGÁLLAMOKBAN Fel kell ismerni, hogy a régiók strukturális nehézségei hatnak a legnegatívabban a versenyképességre és a növe-kedési potenciálra Hosszú távú fejlesztési stratégiát kell kidolgozni a kompa-ratív előnyöknek megfelelően El kell kerülni a befektetések túlzott fővárosi koncentrá-cióját, elő kell segíteni új növekedési pólusok kialakulását Segíteni kell a regionális szintű programmenedzsment, programtervezés és végrehajtás adminisztratív hátterének erősödését

27 Összegzés Előre jelezhető az egyenlőtlenségek növekedése Szükséges a hatalommegosztás A területfejlesztési politika leggyengébb elemei a régiók A kohézió jövője a decentralizációs stratégiákon múlik A jövőbeli fejlődés kulcsai az autonóm régiók

28 Tárgyalástechnikai ismeretek

29 A tárgyalás fogalma A tárgyalás a kommunikáció egy válfaja A tárgyalás az egyik legpuhább érdekérvényesítő technika A tárgyalás egy olyan szituáció, ahol a két fél között nincs hatalmi különbség, de van eltérő érdek, kölcsönös függés. (Mastenbrook) Túl nagy erőfölény esetén sokszor nincs szükség tárgyalásra, elegendő a közlés.

30 Mire jó a tárgyalás? Ellenérdekeltségű felek közötti érdekharmonizáció kidolgozására Konfliktusok megelőzésére Meglévő konfliktusok megoldására Két egymással ellentétes tárgyalástípusról beszélhetünk: a versenytárgyalásról, idegen szóval kompetitív tárgyalásról, együttműködő tárgyalásról, amit kooperatív tárgyalásnak is neveznek.

31 A tárgyalás feltételei: minimum 2 érdekeltségű fél ellentétes érdek (pl.: eladó / vevő ) azonos érdek ( megállapodás eltérő szükségletek, igényeket egymáson keresztül tudják kielégíteni ( egymásra utaltság tárgyalási helyzetben a felek erőviszonya ne legyen döntően eltérő

32 Tárgyalási ÉRDEK (válasz a Miért?-re): Mi az én érdekem? ( Miért akarom átcsoportosítani a költségvetést? ne kelljen késedelmi kamatot fizetnem) Az a szükséglet, melynek kielégítéséhez kell a másik fél is Ami motiválja a pozíciót/ ajánlatot

33 Tárgyalási POZÍCIÓ (válasz a Mit?-re) Mit szeretnék? Mit ajánlok? Az ajánlat, amit teszek a másik félnek Cél: szükségletek kielégítése (pl.: Ne kelljen késedelmi kamatot fizetni.)

34 Tárgyalási CÉL Meghatározza a tárgyalási stratégiát és a taktikát: Stratégia: teljes értékű, hosszú távú cél Taktika: kis lépések sorozata, amellyel megvalósítjuk a stratégiát 2 fajta CÉL van: Versengő (alacsony részvételi szintű kapcsolat) Együttműködő (magas részvételi szintű kapcsolat)

35 Eltérő tárgyalástípusok: Pozícióvédő/ versengő a felek erősen ellentétes pozícióból indulnak ki mindkét fél maximális haszonra törekszik álláspontjaikat nem hajlandók megváltoztatni elrejtik az információkat rövid távú haszonszerzésre törekszenek zéró összegű játék ( amennyit veszít az egyik fél, annyit nyer a másik ) maximális haszonszerzési lehetőség bizalmat nem kell kiépíteni gyors Érdekfeltáró/ együttműködő a felek az érdekek, szükségletek feltárására törekednek nem a konkrét haszon, hanem a szükségletek kielégítése a fontos nem ragaszkodnak az álláspontjukhoz, minden lehetséges megoldási módot megvizsgálnak megosztják az információkat hosszú távú együttműködésre törekszenek nem zéróösszegű játszma ( külső erőforrás ) gyakrabban fordul elő lassúbb

36 A tárgyalási folyamat szakaszai: 1. Felkészülés (információgyűjtés) 2. Megnyitás (4T) 3. Igények elmondása, ajánlatok megadása 4. Egyezkedés/ alkudozás 5. Megoldás/ megállapodás 6. Lezárás/ befejezés 7. Utógondozás

37 A Felkészülés szakasza: (információgyűjtés ) tárgyalási célok meghatározása érdekek, pozíciók tisztázása hatalmi viszonyok átgondolása bizalom mértéke alsó felső határ meghatározása tárgyalási egyezség legjobb alternatívájának ( TELA ) átgondolása napirend összeállítása tárgyalás ütemezése, időkeret tárgyalási anyagok összeállítása ( prezentáció )

38 A TELA szerepe a felkészülésben: (Tárgyalásos Egyezség Legjobb Alternatívája) A TELA t a felkészülés szakaszában át kell gondolni milyen lehetőségeim vannak, ha a tárgyalás nem sikerül A jó TELA határozza meg elsősorban a tárgyalási erőt Veszély: túlbecslés, alábecslés ( lehet visszautasítok egy olyan ajánlatot, amit el kellett volna fogadni ) Információt kell szerezni a másik fél lehetőségeiről is Például: ha tudom, hogy az egyik félnek kapacitáshiánya van egy projekt megvalósításához, magabiztosabban kínálok arányaiban lényegesen kevesebb forrást a csökkentett indikátorok megvalósításáért

39 A Tárgyalás megnyitásának szakasza: Interakció kezdete, felek találkoznak Légkör megteremtése, barátságos kezdés, zavartalan feltételek Tilalmak: Semleges témákról ajánlott beszélgetni, nem rögtön az üzletről! Nem mondhatok rosszat saját cégről, konkurenciáról! Fontos helyén kezelni a BIZALOM kérdését: Legyünk teljes mértékben megbízhatóak, de soha ne bízzunk meg teljesen a másikban Teljesítsük ígéreteinket Osszuk meg egymással információinkat Adjuk meg a szükséges referenciákat Individualista kultúrákban kevésbé fontos a bizalom (USA, Észak- Európa) Kollektivista kultúrákban fontos ( Arab, Dél Európa, Dél Amerika )

40 A 4T fontossága a tárgyalás megnyitási szakaszában: 1. Téma: amiről tárgyalunk 2. Terv: napirend, témák sorrendje (A fontos téma középre kerüljön!) 3. Tempó: időkeret, ütemezés 4. Többiek: bemutatása (ültetés; névjegykártyák)

41 Igények/ ajánlatok/ érvelés: A TEH módszer: Tulajdonság Előny Haszon: Tulajdonság: A termékhez kötődő objektív jellemző Előny: Mindazon jellemzők, amelyek ugyan kötődnek tulajdonságként a termékhez, de már az ügyfél szempontjából specifikusak és kiemelhetők Haszon: Az ügyfél szükségletéhez kapcsolódó, egyéni A vevő nem terméket, szolgáltatást vásárol, hanem valamilyen szükségletét akarja kielégíteni A vevő előnyöket, hasznokat vásárol Haszonkategóriák: nyugalom, biztonság, kényelem, jóérzés, presztízs, időmegtakarítás, pénzmegtakarítás, siker, védem a környezetemet, egészség.

42 A kérdések szerepe a tárgyalásban: A jó kérdezés előnyei: eszköz a tárgyalás irányítására aktivizálni lehet a partnert meg lehet tudni a másik kompetenciáját (= mire van felhatalmazva) ötleteket lehet adni ( mi lenne, ha?) segít a gondolatok, a tárgyalás lezárásában a partner döntésre bírásával eszköz a finom kritizálásra

43 Leggyakoribb kérdésfajták: 1. Nyitott kérdések: széles körű válaszra adnak lehetőséget, nehéz egy szavas választ adni minél részletesebb információt adjon át mi a véleménye arról? Mit gondol.? motivációt tár fel 2. Zárt kérdések: tényfeltáró, rövid, tömör ( igen/nem) Hol? Mikor? Ki? nyitott kérdések után alkalmazzuk, ha vannak még hiányos információk 4. Alternatív kérdések: választási lehetőséget ad a partnernek csak az alternatívából választhat Kávét vagy teát. 5. Ötletadó kérdések: elgondolkodjon egy új szemponton Mi lenne, ha.? 6. Szuggesztív: bizonyos megoldást sugalmazunk, befolyásoljuk a partnert Ugye? 3. Visszajelző kérdések: lehetőség az elhangzottak ellenőrzésére Tehát? Ha jól értettem?

44 Nem mindegy, hogy kérdezünk! Kérdések sorrendje: 1, nyitott kérdés teljes ajánlati csomag megismerése 2, zárt kérdés pontosítjuk a tényeket Tölcséres információgyűjtés: 1, általános kérdések 2, specifikus kérdések

45 Hallgatni arany! A csend ( hallgatás ) fontossága: fontos taktikai eszköz lehet a csend ( barátságos, barátságtalan) szerepe kultúránként változik (Japán, Kína, Korea fontos a csend, meditatív kultúrák) elbizonytalanítói lehet annak, aki nem szokott hozzá Aktív hallgatás: ki kell fejeznem, hogy érdekel és fontos, amit a másik mond bólogatás, visszajelzés, hogy figyelek figyelmesen végighallgatom biztatni az ajánlat kifejtésére ( folytassa ) nem félbeszakítani koncentrálni időnként összegezni tisztázatlan pontokra rákérdezni

46 Konfliktuskezelési módok: 1. Versengő 2. Elkerülő 3. Alkalmazkodó 4. Kompromisszumkereső 5. Problémamegoldó Ismerd meg önmagad! Vajon, te hogyan kezeled a konfliktusos helyzeteket? (Kérdőív kitöltése)

47 Milyen az eredményes tárgyalópartner? Ön- és emberismerettel rendelkezik Hatékonyan és tudatosan kommunikál verbálisan és nem verbálisan is (figyel a testbeszédre, rejtett jelentésekre) Képes meggyőzni másokat Nyerő-nyerő helyzet létrehozására törekszik Asszertív és együttműködő

48 A tárgyalástechnika megtanulható! de az eredményért gyakorolni kell!!! Köszönöm a figyelmet!

TAMOP 2.4.5-12/7 2012-0062 ÜZLETVITEL A GYAKORLATBAN AZ ILPEA MUNKATÁRSAINAK 10.MODUL

TAMOP 2.4.5-12/7 2012-0062 ÜZLETVITEL A GYAKORLATBAN AZ ILPEA MUNKATÁRSAINAK 10.MODUL TAMOP 2.4.5-12/7 2012-0062 ÜZLETVITEL A GYAKORLATBAN AZ ILPEA MUNKATÁRSAINAK 10.MODUL Tárgyalástechnika Tárgyalástechnika Tárgyalás definíciója, tárgyalási típusok (5-6-7)Nyolcfázisú tárgyalási modell

Részletesebben

Környezeti és fenntarthatósági javaslatok

Környezeti és fenntarthatósági javaslatok Kedves NFH! Mellékelve küldöm az NSRK-UMP-ről készült szövegszerű javaslatokat tartalmazó véleményt, amelyet a Magyar Természetvédők Szövetsége, a Levegő Munkacsoport és a Független Ökológiai Központ készített.

Részletesebben

TOLNA MEGYE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2009-2011. (2003. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT AKTUALIZÁLÁSA)

TOLNA MEGYE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2009-2011. (2003. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT AKTUALIZÁLÁSA) TOLNA MEGYE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2009-2011. (2003. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT AKTUALIZÁLÁSA) Programvezető: Tóth Ferenc Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, volt ügyvezető

Részletesebben

A II. Nemzeti Fejlesztési Terv (2007-2013)

A II. Nemzeti Fejlesztési Terv (2007-2013) A II. Nemzeti Fejlesztési Terv (2007-2013) Átfogó célok: a foglalkoztatás bővítése a tartós növekedés feltételeinek megteremtése Horizontális politikák: fenntarthatóság o környezeti fenntarthatóság (pl.

Részletesebben

A ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA (EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT)

A ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA (EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT) A ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA (EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT) KÉSZÜLT A MALOM FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM A ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉGBEN CÍMŰ PROJEKTHEZ, AMELY A HELYI ÉS HATÁRON ÁTNYÚLÓ

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás. 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY. Pécs, 2009. szeptember

A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás. 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY. Pécs, 2009. szeptember A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY Pécs, 2009. szeptember 1 Tartalomjegyzék 1. A KUTATÁSI FELADAT... 3 1.1 A KUTATÁS CÉLJA... 3 1.2 A KUTATÁS

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei 97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról Az Országgyűlés a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján elfogadja a területi folyamatok

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

97/2005.(XII.25.) OGY határozata

97/2005.(XII.25.) OGY határozata Az Országgyűlés 97/2005.(XII.25.) OGY határozata az Országos Területfejlesztési Koncepcióról Az Országgyűlés a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján elfogadja

Részletesebben

AZ ABAI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS STRATÉGIAI PROGRAMJA. (Vizsgálati fázis)

AZ ABAI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS STRATÉGIAI PROGRAMJA. (Vizsgálati fázis) AZ ABAI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS STRATÉGIAI PROGRAMJA (Vizsgálati fázis) Abai kistérség fejlesztési koncepciója és stratégiai programja Készült a Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Rt. gondozásában

Részletesebben

Háttéranyag a V/965. számú politikai vitához

Háttéranyag a V/965. számú politikai vitához A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA V/965/1 Háttéranyag a V/965. számú politikai vitához Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Harmadik olvasat, partnerségi egyeztetés utáni

Részletesebben

A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018

A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018 A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018 Készült: a Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása megbízásából a Pannon Projekt Kft.-ben Szombathely, 2008. szeptember 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés (Kovács P.) 4.

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés (Kovács P.) 4. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés (Kovács P.) 4. 2. Partnerség az Európai Unióban (Farsang Z.) 7. 2.1. A partnerség elve 7. 2.2. A partnerség megjelenése a szabályozásban 8. 2.3. A partnerség szintjei 9. 2.4.

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

CIVIL KONTROLL MANKÓ. Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve. Nagyrév, 2011.

CIVIL KONTROLL MANKÓ. Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve. Nagyrév, 2011. CIVIL KONTROLL MANKÓ Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve Nagyrév, 2011. A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával jött létre.

Részletesebben

Az Új Magyarország programja

Az Új Magyarország programja A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Az Új Magyarország programja (1. olvasat) Partnerségi egyeztetési változat: A stratégia meghatározása 2006. február 28. (2006. március 9-én frissítve) Változat: UMP 1.10v3

Részletesebben

A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN

A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN 2006. március Szerkezeti összefoglaló: I. Tartalmi összefoglaló II. A kulturális ágazat területei és fejlesztési irányai, céljai 1. Átfogó

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Második olvasat) Előszó Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007 2013. Foglalkoztatás és növekedés

Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007 2013. Foglalkoztatás és növekedés A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés (Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete) A magyar Kormány elfogadta 2006. október 25-én Előszó

Részletesebben

A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései

A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései Kiértékelő tanulmány Magyarország Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 EU Compass HUHR/1001/2.1.1/0004/03

Részletesebben

TOLNA MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

TOLNA MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA TOLNA MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) 2014-2020 Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. és az MSB Fejlesztési

Részletesebben

Projekttervezés és projektciklus-menedzsment ismeretek a közigazgatásban

Projekttervezés és projektciklus-menedzsment ismeretek a közigazgatásban Projekttervezés és projektciklus-menedzsment ismeretek a közigazgatásban Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: DR. KOVÁCS KATALIN Budapest, 00. SZERZŐK: I-IV. ÉS VI-VIII. FEJEZET: DR.

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

HVS Tervezési Útmutató

HVS Tervezési Útmutató Módosított változat Készült az ÚMVP Irányító Hatóság (FVM) megbízásából 2008-03-28 HVS Tervezési Útmutató Segédlet az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok és a Helyi Vidékfejlesztési Irodák

Részletesebben

INNOVÁCIÓ- MENEDZSMENT

INNOVÁCIÓ- MENEDZSMENT INNOVÁCIÓ- MENEDZSMENT 4. INNOVÁCIÓ FINANSZÍROZÁS 1 Szerzők: dr. Nagy Sándor Gyula Miklós Gábor Budapesti Corvinus Egyetem 2 TARTALOMJEGYZÉK - 4. INNOVÁCIÓ FINANSZÍROZÁS 4.1 FEJLESZTÉSPOLITIKA AZ EURÓPAI

Részletesebben

PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ JAVASLATTEVŐ FÁZIS II. kötet Egyeztetési anyag 2013. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.1 A TERÜLETFEJLESZTÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK, VALAMINT TERVEZÉSI

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata

Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata 2013. november Készült az ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámű Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban

Részletesebben