Illés Ivánné Gyulai László Lauf László. A vállalkozásfinanszírozás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Illés Ivánné Gyulai László Lauf László. A vállalkozásfinanszírozás"

Átírás

1 Illés Ivánné Gyulai László Lauf László A vállalkozásfinanszírozás alapjai Budapest, 2013 Vállalkozásfinanszirozás_2013_1-3.indb :29:35 PM

2 Szerzők: Illés Ivánné (3., , 7. fejezet) Gyulai László (1., 2., , 5., , fejezet) Lauf László ( fejezet) Lektorálta: Sztanó Imréné dr. ISBN ISSN Javított kiadás Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős kiadó: dr. Bokor Pál a SALDO Zrt. vezérigazgatója A SALDO Kiadó az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének tagja A Saldo Kiadó valamennyi kiadványa szerzői jogvédelem alatt áll. E kiadvány bármely részének sokszorosítása, bármilyen adatrendszerben való tárolása (papír, elektronikus stb.) a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos! Vállalkozásfinanszirozás_2013_1.indd :35:33 PM

3 TARTALOM ELŐSZÓ A VÁLLALKOZÁSFINANSZÍROZÁS ALAPVETŐ JELLEMZŐI A finanszírozás lényege, fontosabb formái A belső és külső források főbb típusai A források osztályozása lejárat szerint, a pénz időértéke A megjelenítés keretei Az illeszkedési elv és a finanszírozási stratégiák A tartós forgóeszköz-lekötés Az illeszkedési elv A finanszírozási stratégiák A főbb finanszírozási technikák hatásmechanizmusa A jegyzett tőke rendelkezésre bocsátása A bankhitel felvét Kötvény kibocsátás Kereskedelmi hitel igénybevétele Technikai hitelek Lízingbevétel Faktoring Váltó leszámítolás Váltó forgatás A vagyon átrendezése Kapott támogatások A VÁLLALKOZÁSOK FEJLŐDÉSI SZAKASZAI A vállalkozás növekedési pályája Az egyes szakaszok finanszírozási jellemzői FORGÓTŐKE MENEDZSMENT A forgótőke menedzsment fogalomrendszere A forgóeszközök körforgása A nettó forgótőke és a működés finanszírozási szükséglete A folyó működés finanszírozási szükségletére ható tényezők A működés szezonalitásának hatása a finanszírozási szükséglet és a nettó forgótőke szintjére A vállalkozás növekedésének hatása a finanszírozási szükséglet és a nettó forgótőke szintjére Lehet-e negatív a forgótőke? A forgótőke politika hatása a vállalkozás hozamára és kockázatára A forgóeszközök szintjének szerepe A finanszírozási szerkezet szerepe A rövidtávú likviditás mérése A likviditási kockázat számszerűsítése Vállalkozásfinanszirozás_2013_1.indd :53:11 PM

4 Strukturális likviditási problémák Készletgazdálkodás A készletek szerepe és főbb jellemzői Készlet-menedzselési technikák A készletekkel kapcsolatos költségek A gazdaságos rendelési mennyiség modellje A klasszikus EOQ modell Optimális rendelési időpontok, szállítási határidővel Az EOQ modell és az érzékenységi elemzés Mennyiségi diszkont Az optimális biztonsági készlet A készletszintre ható főbb tényezők Az EOQ modelltől a fejlett készlettervezési eljárásokig A vállalkozás hitelezési politikája A követelések keletkezése A kereskedelmi hitellel kapcsolatos elméletek A vállalati hitelezési politika kialakítása A fizetési feltételek meghatározása A fizetési feltételek változtatása A hitelezési kockázat felmérése és kezelése A hitelben történő értékesítés pénzügyi megítélése A hitelezési kockázat mérséklésének főbb módszerei A követelések beszedése A hitelezési politika hatékonyságának elemzése A vállalatok pénzgazdálkodása A pénztartás jelentősége A tranzakciós célú pénzállomány optimális szintje A Baumol modell A Miller-Orr modell A Stone modell Just in time a pénzgazdákodásban A BERUHÁZÁSOK GAZDASÁGOSSÁGA ÉS KOCKÁZATA A beruházás fogalma és életgörbéje Az értékcsökkenés és az értékcsökkenési leírás Mi okozza az értékcsökkenést? Az értékcsökkenés elszámolása A beruházások gazdaságossága A pénzáramok becslésének szabályai A beruházási pénzáramok szerkezete Statikus beruházás gazdaságossági számítások Dinamikus beruházás gazdaságossági számítások Beruházási javaslatok értékelése speciális döntési helyzetekben Eltérő méretű, egymást kölcsönösen kizáró projektek értékelése Eltérő élettartamú és kezdő tőkeszükségletű beruházási javaslatok értékelése A beruházások kockázatának értékelése Fedezeti pont számítás Vállalkozásfinanszirozás_2013_1.indd :53:12 PM

5 4.4.2 Érzékenységi elemzés Szcenárió (forgatókönyv) elemzés Monte Carlo szimuláció A reálopciók és a döntési fa A reálopciók módszere Döntési fa elemzési módszer A PÉNZÜGYI TERV ÖSSZEÁLLÍTÁSA A pénzügyi terv alapvető jellemzői A terv felépítése, időhorizontja. A gördülő tervezési technika Az éves tervezés főbb sajátosságai Az éves státusz összeállítása Az eszköz oldal tervezése Befektetett eszközök A készletek A követelések Értékpapírok Pénzeszközök A meglévő források tervezése A saját tőke A finanszírozásba vonható adózott eredmény Céltartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek A pótlólagos hitelszükséglet felmérése Az eredményterv Az üzemi tevékenység eredményének tervezése Az adózás előtti eredmény tervszámainak kidolgozása Az eredményből képződő forrás számbavétele Az éves likviditási terv elkészítése A bevételek tervezése A folyó működéssel kapcsolatos kiadások tervszámai Az eredményt nem érintő kiadások tervszámai A forráshiány (vagy felesleg) felmérése A pénzügyi és számviteli adózott eredmény összehasonlítása Az éves cash flow terv A rövidtávú finanszírozás tervezés ESETTANULMÁNY AZ ÉVES FINANSZÍROZÁSI TERV ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA A PÓTLÓLAGOS FORRÁSSZÜKSÉGLET BIZTOSÍTÁSA A nyers terv értékelése A lehetséges intézkedések rendszerezése Beavatkozási lehetőségek az eszközök körében Beavatkozási lehetőségek a forrás oldalon Finanszírozás bankhitellel A bankhitelek osztályozása a finanszírozás tárgya szerint Vállalkozásfinanszirozás_2013_1.indd :53:12 PM

6 6.2.2 A hitelezés folyamata A hitel forrásköltsége Projektfinanszírozás Finanszírozás kötvény kibocsátással A lízing A lízing fajták rövid jellemzése Beruházzunk vagy lízingeljünk? Faktoring A faktoring ügylet A faktoring, mint szolgáltatás A kereskedelmi hitel Technikai források Saját tőke Finanszírozás támogatásból A VÁLLALATI TŐKESZERKEZET ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA A tőkeszerkezettel kapcsolatos fogalmak A tőkeszerkezet A tőkeáttétel fogalma és főbb típusai Működési tőkeáttétel Pénzügyi (finanszírozási) tőkeáttétel Kombinált tőkeáttétel Tőkeszerkezeti döntések és a pénzügyi tőkeáttétel A pénzügyi tőkeáttétel hatása a tulajdonosok jövedelmére és a saját tőke hozamára A pénzügyi tőkeáttétel hatása a tulajdonosok kockázatára EBIT-EPS elemzés Tőkeszerkezeti döntések és az adózás Tőkeszerkezeti döntések és a pénzügyi nehézségek A pénzügyi nehézségek fogalma és költségei A pénzügyi nehézségek költségeit befolyásoló tényezők Az adósság szerkezetének megtervezése Fix vagy változó kamatozású adósság? Rövid vagy hosszú lejáratú adósság? Forint- vagy devizahitel? Bankhitel vagy kötvény A tőkeszerkezetre vonatkozó főbb elméletek Modigliani és Miller elméleti tételei Választásos elmélet (Trade-off Theory) Hierarchia elmélet (Pecking Order Theory, POT) sz. függelék sz. függelék Fogalomtár Felhasznált irodalom Tárgymutató Vállalkozásfinanszirozás_2013_1.indd :53:12 PM

7 Előszó Rejtő Jenő szerint az előszó egy könyvnek az a része, melyen az olvasó és az író egyaránt szeret hamar túlesni. Legyen hát rövid. A rendszerváltást követően a korábbi mintegy hétezer állami vállalat helyén új vállalkozások százezrei keletkeztek. Az első generációs vállalkozók jellemzően szakmájukat jól ismerő szakemberek. Gazdálkodási ismereteik azonban sokszor korlátozottak, hézagosak. A vállalkozás finanszírozására vonatkozó ismeretek hiányosságai az erős piaci verseny viszonyai között ma már nemcsak a profitkilátásokat gyengítik, de a cég bukásához is vezethetnek. Bár erre vonatkozó statisztika nem áll rendelkezésünkre, a külföldi tapasztalatok alapján jó okunk van feltételezni, hogy a kudarcok tetemes része a gazdálkodási ismeretek elégtelen színvonalával is kapcsolatba hozható. Mi tartozik a vállalkozásfinanszírozás körébe? Sajnos dinamikusan változó világunkban nem könnyű a pénzügyek ezen részterületének határvonalait meghúzni. A finanszírozáshoz szükséges források és a finanszírozott eszközök érték-egyezősége arra sarkal, hogy a vizsgálódás körét valamilyen szinten az eszközigényt alakító tényezőkre is kiterjesszük, miközben a források rendszerezett bemutatása is elegendően nagy feladat. Másfelől a finanszírozás időben végbemenő, erősen összetett folyamat, mely a tervezéstől a végrehajtáson keresztül az utólagos értékelésig tevékenység-elemek gyakorlatilag végtelen, és időben változó halmazát alkotja. Mi fér el ebből a halmazból egy alapvetően piaci igények kielégítésére született, de a kapcsolódó oktatási szükségleteket is tekintetbe vevő szakkönyvben? Az előzőekben felvetett kérdésekre a szerzők megpróbáltak ha nem is vitathatatlan, de szakmaiságában korrekt választ adni úgy, hogy az mind a gyakorló szakember, mind a gazdasági képzés igényét kielégítse, ugyanakkor a kezdő érdeklődőket se riassza el a finanszírozás érdekes és színes világának tanulmányozásától. a Szerzők 7 Vállalkozásfinanszirozás_2013_1-3.indb :29:35 PM

8 Kedves Olvasó! Könyvünk mint minden szakkönyv egészében olvasva átfogó képet igyekszik nyújtani a választott témáról, adott esetben a vállalkozásfinanszírozás alapjairól. Azonban a művet úgy terveztük, hogy az egyes fejezetek önállóan is használható ismeretekhez juttassák az Olvasót. Ha tehát valakit például csak a lízing, mint finanszírozási lehetőség érdekel, a számára szükséges információkat úgy is megszerezheti, hogy nem kell közben átrágnia magát a mű egészén. Az ilyen irányú keresést a tartalomjegyzéken kívül az egyes témák közötti kapcsolatot leíró lábjegyzetek hivatottak elősegíteni. Vállalkozásfinanszirozás_2013_1-3.indb :29:35 PM

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI Budapest, 2007 Szerző: Illés Ivánné Belső lektor: Dr. Szebellédi István BGF-PSZFK Intézeti Tanszékvezető Főiskolai Docens ISBN 978 963 638 221 6 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2159-06 Üzletfinanszírozási és adózási gyakorlati feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése:

Részletesebben

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak.

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak. 1. tétel Fogalmazza meg a vállalkozások finanszírozási tevékenységének lényegét! Ismertesse a vállalkozás-finanszírozás alapvető formáit, a belső és külső finanszírozás főbb módozatait! Ismertesse az egyes

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZİ SZAKIRÁNY

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZİ SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZİ SZAKIRÁNY Zalaegerszeg, 2011. JAVASOLT ZÁRÓVIZSGA TANTÁRGYAK Tantárgy neve Modul Kredit Vállalkozástan C 6 Projektmenedzsment D.2 3

Részletesebben

Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz

Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz Dr. Túróczi Imre Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2006. Vállalati pénzügyek és adózási alapok Tantárgyi kalauz Ez a kalauz az alábbi tankönyvekhez készült:

Részletesebben

Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés

Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés 55 343 01 0010 55 04 Pénzügyi szakügyintéző elágazás 2010.

Részletesebben

PÉNZ PÉNZÜGYI ÖSSZEFÜGGÉSEK Gondolkodjunk együtt

PÉNZ PÉNZÜGYI ÖSSZEFÜGGÉSEK Gondolkodjunk együtt PÉNZ PÉNZÜGYI ÖSSZEFÜGGÉSEK Gondolkodjunk együtt Budapest, 2006 2 Pénz pénzügyi összefüggések Szerző: Gyulaffy Béláné dr. Berényi Mária PhD. AVS. Tanszékvezető Lektor: Dr. Balogh László PhD. Tanszékvezető

Részletesebben

Pénzügyminisztérium. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés. 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás Ú T M U T A T Ó

Pénzügyminisztérium. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés. 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás Ú T M U T A T Ó Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás 2010.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2005-06 Bankszakmával kapcsolatos feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A szakmai

Részletesebben

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR Szakképesítés OKJ azonosító száma: 55 3441 01 Érvényes: 2010. május 3-tól Banki szakügyintéző tételsor 2010. 1. Bankrendszerek felépítése,

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési rendszerek

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK

Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK Budapest, 2007 Szerzők: Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Lektorálta: Vladár Ferencné Dr. Simon Szilvia ISBN 978

Részletesebben

Számvitel Tanszék témakörei

Számvitel Tanszék témakörei INTEGRÁLT SZÁMONKÉRÉS KÉRDÉSEK BSC tételsor Számvitel Tanszék témakörei 1. A számvitel helye, szerepe, fogalma (tárgya, jellemzői, részei). A számvitel nemzetközi gyakorlata. A számviteli szabályozás Magyarországon.

Részletesebben

Követelménymodulok 11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása/pénzügyi alapfeladatok 11506-12 Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok

Követelménymodulok 11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása/pénzügyi alapfeladatok 11506-12 Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Pénzügyi feladatok Követelménymodulok 11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása/pénzügyi alapfeladatok 11506-12 Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kiss Gerzson. A hitelfelvétel előnyei és kockázati tényezői. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Kiss Gerzson. A hitelfelvétel előnyei és kockázati tényezői. A követelménymodul megnevezése: Kiss Gerzson A hitelfelvétel előnyei és kockázati tényezői A követelménymodul megnevezése: Munkavállalással és a vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek A követelménymodul száma: 0981-06

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 344 02 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Mérlegképes

Részletesebben

Cégnév /három egység/: a) vezérnév (azonosításra szolgál) b) alaptevékenység c) társasági forma

Cégnév /három egység/: a) vezérnév (azonosításra szolgál) b) alaptevékenység c) társasági forma Mi szükséges egy üzleti vállalkozás sikeréhez? Potenciális üzleti lehetőség Tőke (befektetés) Vállalkozói készség - vállalkozó Kockázatvállalás Reális üzleti terv Vállalkozzunk-e? Az alternatívák számbavétele

Részletesebben

VÁLLALATI PÉNZÜGYEK 1

VÁLLALATI PÉNZÜGYEK 1 1 VÁLLALATI PÉNZÜGYEK KÖTELEZŐ IRODALOM: Bozsik S.- Süveges G.- Szemán J.: Vállalati pénzügyek Miskolci Egyetemi Kiadó 2013 Segédletek: Képletgyűjtemény Diszkonttényező táblázat Annuitás táblázat 2 1.

Részletesebben

bevétel tervezhető a mérlegmódszer alapján is, ha a tervezett vevői záró állomány adata (a mérleg tervből /státuszból/) és az eredményterv árbevétel

bevétel tervezhető a mérlegmódszer alapján is, ha a tervezett vevői záró állomány adata (a mérleg tervből /státuszból/) és az eredményterv árbevétel 11. tétel Ismertesse a likviditási terv összeállításának célját, a terv felépítését, és az eredménytervvel összehasonlítva a főbb sajátosságait! Részletesen mutassa be a pénzbevételek prognosztizálásának

Részletesebben

A sikeres vállalkozás pénzgazdálkodása és pénzügyi tervezése

A sikeres vállalkozás pénzgazdálkodása és pénzügyi tervezése Dr. Nagy Imre Zoltán A sikeres vállalkozás pénzgazdálkodása és pénzügyi tervezése A sikeres vállalkozás pénzgazdálkodása és pénzügyi tervezése Dr. Nagy Imre Zoltán Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági

Részletesebben

Francsovics István. A mezőgazdasági vállalkozások. forrásszerkezetének összefüggései

Francsovics István. A mezőgazdasági vállalkozások. forrásszerkezetének összefüggései Francsovics István A mezőgazdasági vállalkozások forrásszerkezetének összefüggései Agrárközgazdaságtani és Vidékfejlesztési Tanszék Témavezető: Dr. Módos Gyula Francsovics István 1 BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

Részletesebben

VII. BERUHÁZÁSOK (8 óra)

VII. BERUHÁZÁSOK (8 óra) VÁLLALATI PÉNZÜGYEK VII. BERUHÁZÁSOK (8 óra) Összeállította: Naár János okl. üzemgazdász, okl. közgazdász-tanár, mesterpedagógus 1 1. Beruházásokkal kapcsolatos fogalmak Beruházás: tárgyi eszköz beszerzésére,

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 61 344 02 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Mérlegképes

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési program. Vállalkozási ügyintéző (OKJ 52 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési program. Vállalkozási ügyintéző (OKJ 52 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől Tomori Pál Főiskola Kalocsa Képzési program Vállalkozási ügyintéző () Érvényes: 2012 szeptemberétől A képzési program használatát felnőttképzési formában a Tomori Pál Főiskolán engedélyezem: Kalocsa, 2012.

Részletesebben

A MODUL TANANYAGA PÉNZÜGYI GAZDASÁGI ELEMZÉS

A MODUL TANANYAGA PÉNZÜGYI GAZDASÁGI ELEMZÉS Erasmus Multilateral Projects Virtual campuses A projekt referenciaszáma: 134350-LLP-1-2007-1-HU-ERASMUS-EVC A projekt címe: Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu ( SMEdigcamp ) Ez a kiadvány

Részletesebben

GAZDASÁGI ESEMÉNYEK KONTÍROZÁSA A-TÓL Z-IG

GAZDASÁGI ESEMÉNYEK KONTÍROZÁSA A-TÓL Z-IG GAZDASÁGI ESEMÉNYEK KONTÍROZÁSA A-TÓL Z-IG Budapest, 2010 Szerzők: Dr. Siklósi Ágnes Veress Attila Lektorálta: Dr. Sztanó Imre ISBN 978 963 638 353 4 Második, átdolgozott kiadás Kiadja a SALDO Pénzügyi

Részletesebben

ENELFA Entrepreneurship by E-Learning For Adults Vállalkozási ismeretek felnőttek részére e-learning útján

ENELFA Entrepreneurship by E-Learning For Adults Vállalkozási ismeretek felnőttek részére e-learning útján ENELFA Entrepreneurship by E-Learning For Adults Vállalkozási ismeretek felnőttek részére e-learning útján Leonardo da Vinci Innováció Transzfer projekt A projekt száma: 2011-1-HU1-LEO05-03632 Főpályázó:

Részletesebben

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 343 01 2. A szakképesítés megnevezése: Üzleti szakügyintéző

Részletesebben

Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása

Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása Tartalomjegyzék Küldetés... 5 Célok.... 5 Bevezető... 5 A pénzügyi irányítás lényege... 6 A vállalat pénzügyi politikája... 13 A vállalat pénzügyi vezetésének

Részletesebben