Környezetvédelmi partnerségi együttműködés EGYÜTTMŰKÖDÉSI EGYEZMÉNY KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÖS PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA CÉLJÁBÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezetvédelmi partnerségi együttműködés EGYÜTTMŰKÖDÉSI EGYEZMÉNY KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÖS PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA CÉLJÁBÓL"

Átírás

1 SZATMÁR MEGYEI TANFELGYELŐSÉG Tanfelügyelő Prof. SASARAN MARIANA PISKOLTI ÁLTALÁNOS ISKOLA POLGÁRMESTERI HIVATALA SZATMÁR MEGYE ÉRENDRÉD KÖZSÉG SZATMÁR MEGYE IKSZ. 1360/ IKSZ: 1360/ ECO JUNIOR Környezetvédelmi partnerségi együttműködés PISKOLT 2013 EGYÜTTMŰKÖDÉSI EGYEZMÉNY AZ ECO JUNIOR KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÖS PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA CÉLJÁBÓL Együttműködő felek I Partner: Piskolti Általános Iskola

2 II Partner: Érendréd község Polgármesteri Hivatala III Partner: Szatmár Megyei Környezetvédelmi Ügynökség Jelen egyezmény aláírásával a partnerek elkötelezik magukat, hogy a munkatervet, a meghatározott határidők szerint, valamint a rájuk háruló felelősségeket tiszteletben tartsák. PISKOLTI ÁLTALÁNOS ISKOLA POLGÁRMESETRI HIVATALA Igazgató, Prof. Dutescu Diana ÉRENDRÉD KÖZSÉG Polgármester, Papp Tibor SZATMÁR MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYNÖKSÉG Békéssy Erzsébet, igazgató ECO JUNIOR Környezetvédelmi partnerségi együttműködés 1. A PROJEKT RÖVID LEÍRÁSA Projekt címe: ECO JUNIOR Helyszínek: Piskolt és Érendréd községek, Szatmár megye

3 A projekt végrehajtásának időszaka: a es tanév második féléve (meghosszabbítási lehetőséggel) Résztvevő partnerek Piskolti Általános Iskola Érendréd község Polgármesteri Hivatala Szatmár Megyei Környezetvédelmi Ügynökség Célcsoport: Források: közvetlen kedvezményezettek: - 21 tanuló a Piskolti Általános Iskola II osztályából -16 tanuló a Piskolti Általános Iskola VII osztál - az ECO BIZOTTSÁG tanulói a a Piskolti Általános Iskolából Közvetett kedvezményezettek: a gyereke szülei Tanügyi káderek a helyi közösség a. Dologi: pannók, szemetes zsákok, egyszer használatos kesztyűk, seprűk, gereblyék, tájékoztató anyagok (könyvek, leporellók, CD-k, stb.), számítógép, videovetítő, fénymásoló papír, színes kartonok és ceruzák, akvarellek, poszterek, szórólapok stb.) b. Pénzügyi: szponzorálások, saját pénzalapok. A PROJEKT CSAPAT: Projekt irányító UIFALUSI ALINA tanár TRINC LAURA, elemi iskolai tanár DUTESCU DIANA, tanár 2. MEGALAPOZÁS A szólás, amely szerit megvan az otthon eltöltött hét éve nem szorul különösebben részletes magyarázatra. Mindannyian tudatában vagyunk, hogy a magatartásunk, a környezetünkben levő

4 összes dologhoz való viszonyulásunk a legfiatalabb évektől kezdve alakul. Kezdetben a szülők, majd később a pedagógusok igyekszenek bennünket megismertetni különböző szabályokkal és erkölcsi értékekkel. Hozzáértésük, hogy ezeket az üzeneteket hozzánk eljuttassák határozza meg azt a szintet, hogy milyen mértékben leszünk nyitottak a világ megismerésére. A filozófusok nem hiába állították, hogy minden rossz okozója a nem tudás. Ebben az összefüggésben, a környezetvédők azt állítják, hogy a természet lerombolódásának egyik fő oka, sajnálatos módon, a lakosság alacsony környezetismereti kultúrájának szintje, illetve egyenesebben, hiányzik az otthon eltöltött hét év, vagyis a jólneveltség. Bármennyire is tűnik túlzottnak ez a kijelentés, mégis igaz és nem mehetünk el Mellette szó nélkül. Egyébként, nem vagyunk sem az első, sem az utolsók, aki ezt a témát felhozzák, ezzel együtt társadalmunkban sajnálatos dolgok történnek a környezetvédelem területén. Az emberek elszórják a hulladékot ott, ahol ez eszükbe jut, továbbra is meggondolatlanul irtják az erdőket, olyan vegyszereket alkalmaznak, amelyeknek hatásairól sokszor fogalmuk sincs stb. Sokkal ésszerűbb és hatékonyabb lenne, ha megtalálnák azokat az optimális megoldásokat és tevékenységeket, amelyek a környezettudatos nevelés területén hozna megoldásokat, és érne el eredményeket. Amennyiben a azt akarjuk, hogy a környezettudatos nevelés elvetett magvai termőre forduljanak, akkor ezt elsősorban a gyerekekkel kell kezdeni, mivel egy régi, román közmondás szerint a fa csemete korában egyenesíthető. Mindezek mellett a gyerekek fontos célcsoportja a környezettudatos nevelésnek abból a szempontból is, hogy ők lesznek a jövőben a természeti erőforrások gazdálkodói, ezeknek fogyasztói, és ténylegesen és gyökeresen befolyásolhatják akár szüleiket is és a közösségük többi tagját a környezeti problémákkal szembeni magatartásukban. Egyfelől a környezettudatos nevelés a tanulók tájékoztatását a környezetükkel kapcsolatos tudnivalók elsajátítását jelenti. A tanulók megtanulják, hogy hogyan működik a föld, milyen következményei lehetnek a környezetrombolásnak, így tudatosítva bennük, hogy mi a saját szerepük a környezeti problémák előidézésében és megoldásában. Másfelől, a környezettudatos nevelés növeli a közvélemény érzékenységét a környezetvédelem iránt, hozzásegíti a tanulókat, hogy értékeljék és tisztázzák magukban a környezetük iránti érzelmeiket, és azt a módot, hogy annak problémáit hogyan kezeljék. Továbbá a környezettudatosságra való nevelés gyakorlati is, mert helyes viselkedésmódra sarkall, amely a környezetkárosító hatásokat jelentősen csökkenti. Végezetül, a környezettudatosságra való nevelés a honpolgári képességeket nyomatékosítja, amelyek arra irányulnak, hogy cselekedjenek projekteket készítsenek és hajtsák is végre azokat, nyomást gyakorolva a helyi tanácsokra, a hatóságokra, nemzetközi szervezetekre. Fontos, hogy a tanárok, tanítók érzékeltessék a közvéleménnyel a létező környezeti problémák megoldásának szükségességét. Sokan a tanulók közül és családjaik is közvetlenül felelősek lehetnek a tanulmányozott környezeti problémában. Például, tegyük fel, hogy az egyik szülő

5 olyan gyárban dolgozik, amely szennyezheti a légkört és a vizet. Falusi környezetben tegyük fel van olyan családtag, amelyik orvvadászatba/halászatba fogott, vagy illegális erdőirtásban vesz részt. Egy ilyen helyzet sem rettenthet el bennünket, hogy beszéljünk a környezeti problémákról, de óvatosan kell kezelni és kerülni kell a vádaskodást, meg kell találni az optimális módot a problémák felvetésére. Egy jó környezettudatos nevelési program arra kell vezesse a tanulókat, hogy a közösséghez tartozónak érezzék magukat, olyan polgároknak, akik a közösség felmerülő környezeti problémáiba be tudnak avatkozni, ugyanakkor olyan értékrendet képes kialakítani, amely befolyásolja az élet területén minden cselekvésüket, köztük a környezet megóvását is. Köztudott, hogy az ember gyorsabban tanul a saját hibáiból, mint a másokéból, de amikor viszont a helyre kell hozni egy mások által elkövetett hiba következményeit, akkor ez a szemlélet megfordul. Az a gyerek, amelyik elsajátítja és beleivódik a környezet védelmének fontossága, ezt fogja terjeszteni az életben jellemének és baráti környezete hozzáállásának mértékében, amennyiben azok ezt értékelik. Az ÖKO ház, a szomszédos Érendréden lehetővé teszi környezetvédelmi tevékenységek széleskörű lebonyolításának megkezdését, amelyek számára kiváló helyszínt biztosít, hogy a környezetvédelem iránt elkötelezettek ismereteiket bővíthessék, személyiségüket ez irányba továbbfejlesszék, valamint egyéni felelősségérzetre nevelhessenek. A javasolt tevékenységek a környezet értékeihez való pozitív viselkedésmódot fejlesztik, erősítik azt a képességet, hogy az egyén a rendelkezésre álló eszközökkel és források felhasználásával fellépjen a környezetvédelmi normák érvényesítése érdekében. 3. CÉLKITŰZÉSEK Alap és specifikus képességek kialakítása és fejlesztése: - tájékoztatási és kapcsolati képességek; - sokoldalú kommunikációs képességek; - kritikai és igazoló képességek; - részvételi és együttműködési képességek; - kreatív és megvalósítói képességek mint a környezetbarát magatartás érzelmi alapokon nyugvó beavatkozási alapja. Egy megfelelő nevelési keret megteremtése, valamint egy olyan kiképző közösség létrehozása, amelyik hosszú távon fenntartja és biztosítja a környezetvédelmi nevelés folyamatát, amelynek gyakorlati összetevői vannak és a fiatalok aktív beavatkozása felé irányít; A jelenlegi megítélés megváltoztatása, amely szerint a környezetvédelem csupán a hatóságok felelőssége; Az egyéni szerepvállalásunk tudatosítása a környezeti problémák megoldásában és csökkentésében

6 . 4. Környezettudatos viselkedésmód és öntudat kialakítása, egy olyan folyamat elindítása, amelyik kedvező közvéleményt alakít ki a környezetvédelem területén, amely a társadalom tartós fejlődését biztosítja, szem előtt tartva, hogy a a gyerekek lesznek annak az egészséges környezetnek a haszonélvezői, amelyet most kialakítanak maguknak 5. JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 1. Az egészséges környezet - az iskola körüli tér megtisztítása. 2. SOS- a Természet segítségünket kéri - rajz, fotó, díszítő elemekből készült kiállítás rendezése 3. Egy diák, egy virág, egy napsugár! környezetvédelmi üzenetek készítése és terjesztése. 4. Interaktív leckék, az alapokkal való megismerkedés céljából a Környezetvédelem ABCje 5. Fedezzük fel a természet titkait - kirándulás a természetbe, látogatások 6. Környezetbarát üdvözlőlapok, dísztárgyak készítése 7. Nevelő célú anyagok kidolgozása 8. Környezetvédelmi videók bemutatása 6. EREDMÉNYEK A tervezett környezettudatos nevelési programok egyik célja, hogy a tanulók kritikai és kreatív gondolkodásmódját és készségét fejlessze. Egy mai tanulónak, aki egy szép napon egy helyi önkormányzat tanácsosa lehet, mérlegelnie kell tudni a választási lehetőségek között, alternatívákat kell majd találnia, kell tudjon kommunikálni, a közösségi problémákat helyesen felvetni, kell tudnia elemezni a polgárok javaslatait, és dönteni. Ugyanúgy egy tanulónak, aki majd földtulajdonossá válik tudnia kell majd, hogy hogyan használja természeti erőforrásait helyesen. A projekt célkitűzéseinek elérését követő konkrét eredmények: A tanulók aktív részvétele a tevékenységekben, a kapott információk terjesztése a közösség tagjai között; A célcsoportok előfutárai lesznek az iskolán kívüli tevékenységeknek A tanulók hozzászoktatása a környezet védelmének fontosságához. 7. A TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSNEK GARFIKONJA JAVASOLT TEVÉKENYSÉG KIVITELEZÉS MÓDJA IDŐSZAK FELELŐSOK

7 9. Interaktív leckék, az alapokkal való megismerkedés céljából a Környezetvédelem ABC-je 1. Az egészséges környezet 10. SOS- a Természet segítségünket kéri rajz, fotó, díszítő elemekből készült kiállítás rendezése Egy diák, egy virág, egy napsugár! környezetvédelmi üzenetek készítése és terjesztése Fedezzük fel a természet titkait - kirándulsás a természetbe, látogatások Környezetvédelmi videók bemutatása 5. Rövidfilm bemutató, munkafüzetek Interaktív játékok rendezés Alapfogalmak megismertetése Az érendrédi ÖKOház meglátogatása Az iskola környékének megtisztítása Csoportmunka, adott téma kidolgozására; Kiállítás a két község iskolásai által készített tárgyakból az érendrédi ÖKOházban Környezetvédelmi üzenetek készítése és terjesztése Piskolton és Érendréden Kirándulás a természetbe (a két község környékén) Megfigyelések végzése. A természeti elemek és a szennyezés. Gyakorlati alkalmazások. Látogatás az ÖKOházban, természeti témájú videók megtekintése 2014.,február A projekt teljes időtartama alatt 2014., március Az iskola képviselői A Környezetvédelmi Ügynökség képviselői. Az iskola képviselői résztvevő tanulók , április Az iskola képviselői résztvevő tanulók. Az érendrédi Polgármesteri Hivatal képviselői 2014., április 2014., májusjúnius résztvevő tanulók. résztvevő tanulók , június Az iskola képviselői A Környezetvédelmi Ügynökség képviselői 14. Nevelő célú anyagok kidolgozása Cikkek megjelentetése az iskola újságokban, és a web-lapon. A projekt kiértékelése A projekt teljes időtartama alatt résztvevő pedagógusok és tanulók

8 6. MONITORING ÉS KIÉRTÉKELÉS: A tevékenységek mediatizálása (sjtóban, WEB-lapon, iskolában, és a az ÖKÖ-ház honlapján, Prémiumok, diplomák átadása Megbeszélés/A tevékenységek kiértékelő jelentése 6.A PROJEKT FOLYAMATOSSÁGA Azt szeretnénk, ha a projekt pozitív példája lenne az intézmények és a civil szervezetek közti együttműködésnek, és végül kedvező képet alakítson ki mind az országban, mind pedig az Európai Unióban A felhalmozott tapasztalatok ennek a projektnek a végrehajtása során, valamint a tanügyi káderek környezettudatos nevelésre való kiképzése biztosítja a projekt folytatásának feltételeit, az információk terjesztését, a folytonosság következtében, évről-évre, továbbá a tanulók generációi a megszerzett információk sokszorosítóivá válnak..

Az Almási Utcai Általános Iskola környezeti nevelési programja

Az Almási Utcai Általános Iskola környezeti nevelési programja Az Almási Utcai Általános Iskola környezeti nevelési programja 2004. március MAKÓ Tartalomjegyzék I. Jövőkép-alapelvek és célok 2 Az iskola jövőképe 2 Alapelvek 2 Célok 2 II. Törvényi háttér, szabályzók

Részletesebben

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium környezeti nevelési programja

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium környezeti nevelési programja A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium pedagógiai programjának 4. sz. melléklete A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium környezeti nevelési programja 1. A jogszabályi háttér A Közoktatási törvény 2003. évi módosítása

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM A világ erőforrásai elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki szükségleteit, de nem elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki mohóságát. 1. JÖVŐKÉP Mahatma Gandhi Napjainkban

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM PP 2. sz. melléklete 2013 KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM Szentlőrinci Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Szentlőrinci

Részletesebben

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 2 Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Czippán Katalin,

Részletesebben

Záró tanulmány. ÖNKÉNTESÜL(L)ÉS Önkéntes Központ Üllésen TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0059. I. A szervezet rövid bemutatása, adatai

Záró tanulmány. ÖNKÉNTESÜL(L)ÉS Önkéntes Központ Üllésen TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0059. I. A szervezet rövid bemutatása, adatai I. A szervezet rövid bemutatása, adatai Szervezet neve: MÁTRIX Közhasznú Alapítvány Székhely: 6720 Szeged, Roosevelt tér 5. Postacím: 6701 Szeged, P.F.: 929. Internet: www.matrixalapitvany.hu E-mail: info@matrixalapitvany.hu

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

Légy természetes! VáltozásSegítõ Szolgálat

Légy természetes! VáltozásSegítõ Szolgálat Levélcím: 6701 Szeged Pf. 913.; E-mail: eletharmonia@gmail.com; Tel.: 70/558-6704; 70/315-9793 Honlap: www.eletharmonia.hu Tartalom: Miért lehet fontos programunk az Ön számára? Mi a projekt célja? Kikre

Részletesebben

Környezeti nevelési program

Környezeti nevelési program Környezeti nevelési program Már a 2003-os NAT szerint is A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos magatartásának életvitelének kialakítását annak érdekében, hogy a

Részletesebben

Nevelési Kutatási és Ifjúsági Minisztérium. Szakirányítók: Adelina Iacob Pető Csilla

Nevelési Kutatási és Ifjúsági Minisztérium. Szakirányítók: Adelina Iacob Pető Csilla Nevelési Kutatási és Ifjúsági Minisztérium Szakirányítók: Adelina Iacob Pető Csilla Jelen anyagot a Nevelési Kutatási és Ifjúsági Minisztérium 2730/03.12.2007.-es Miniszteri Rendelet által finanszírozta

Részletesebben

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Segédlet az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Kiadó: Szerkesztette: Oktatási Minisztérium Czippán Katalin, Mathias Anna, KFPT Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programigazgatóság;

Részletesebben

Budapest, 2012. június 30. - 1 -

Budapest, 2012. június 30. - 1 - Budapest, 2012. június 30. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Részletesebben

Pedagógiai program. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai

Pedagógiai program. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Pedagógiai program Tartalomjegyzék: Iskolánkról Nevelési program I. Pedagógiai alapelveink II. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai III. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Környezeti nevelési program 5. számú melléklet TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskolai környezeti nevelés törvényi háttere... 4 2. Helyzetelemzés, helyzetkép...

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG 1 1. Előzmények Iskolánkban jelentős hagyományai vannak a környezeti nevelésnek. Az 1990-es évek végén a SOROS Alapítvány Környezeti Nevelési

Részletesebben

Mérk-Vállaj ÁMK Környezetnevelési program

Mérk-Vállaj ÁMK Környezetnevelési program Mérk-Vállaj ÁMK Környezetnevelési program A Nevelési Program jellemzői: Törvényességi kötelezettség: minden intézményben szükséges (iskola, kollégium) A KEN program a helyi tanulásfejlesztési célokat támogatja

Részletesebben

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve 1. sz. melléklet Az Úri Szent Imre Általános Iskola helyi tanterve 1. Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1 4. évfolyamon a 2013. szeptember 1-jétől érvényes kerettantervek

Részletesebben

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, Tarczy Lajos Általános Iskola Székhely: 8500 Pápa, Jókai u. 18. Tel./Fax: 89/324-350 Telephely: 8500 Pápa, Jókai u. 37. E-mail: tarczy@papa.hu; tarczy1@tarczy-papa.sulinet.hu Honlap: www.tarczypapa.hu

Részletesebben

A Szolnoki Sportcentrum Kft. részvétele, szerepe a környezettudatos szemlélet kialakításában a szolnoki óvodákban és általános iskolákban.

A Szolnoki Sportcentrum Kft. részvétele, szerepe a környezettudatos szemlélet kialakításában a szolnoki óvodákban és általános iskolákban. A természet hatalmas, az ember parányi.ezért aztán az ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel, mennyire érti meg, és hogyan használja fel erőit saját hasznára. Szent-Györgyi

Részletesebben

Környezeti nevelési program

Környezeti nevelési program 10 b.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Környezeti nevelési program OM azonosító: 031202 1. A KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM ALAPJAI A bölcs ember törvénye az: a természet

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 0 13. DEBRECENI ADY ENDRE GIMNÁZIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 0 13. DEBRECENI ADY ENDRE GIMNÁZIUM 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 082001 egységkódú intézménye A DEBRECENI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLET KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 1. A KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉNEK ALAPJAI

PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLET KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 1. A KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉNEK ALAPJAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 1. A KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉNEK ALAPJAI 1.1 Az iskolai környezeti nevelés törvényi háttere 1.1.1 Az Alkotmány környezetvédelemmel kapcsolatos paragrafusai: 8.

Részletesebben

KLIK Kecskeméti Tankerület Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

KLIK Kecskeméti Tankerület Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 KLIK Kecskeméti Tankerület Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 I. Tartalomjegyzék II. ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 III. PEDAGÓGIAI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 1. Az intézmény adatai... 3 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások... 4 2. Személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

Fiatalok lendületben program Fiatalok Európáért - Ifjúsági cserék

Fiatalok lendületben program Fiatalok Európáért - Ifjúsági cserék Fiatalok lendületben program Fiatalok Európáért - Ifjúsági cserék Pályázó: Tokod Nagyközség Önkormányzata (Magyarország) Projektpartnerek: Merke Ifjúsági és Kulturális Egyesület (Románia, Homoródalmás)

Részletesebben

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február

Részletesebben

Környezeti nevelési program

Környezeti nevelési program II. melléklet Környezeti nevelési program 1. A környezeti nevelés célja A környezeti nevelés célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos magatartásának kialakulását, fejlessze az ezzel kapcsolatos

Részletesebben

Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola. Pedagógiai Program 2013.

Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola. Pedagógiai Program 2013. Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola 2013. 2 Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola P e d agógia i P ro g ra m 2013. március 3 TARTALOMJEGYZÉK AZ ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

Az egészséges és kiegyensúlyozott fejlœdésért

Az egészséges és kiegyensúlyozott fejlœdésért Az egészséges és kiegyensúlyozott fejlœdésért Gyermekek és felnœttek közösen lépnek akcióba! Módszertani útmutató www.shapeupeurope.net Az iskola és a közösség az egészséges és kiegyensúlyozott fejlődés

Részletesebben

SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2300 RÁCKEVE, SZENT ISTVÁN TÉR 22. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2300 RÁCKEVE, SZENT ISTVÁN TÉR 22. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2300 RÁCKEVE, SZENT ISTVÁN TÉR 22. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalomjegyzék I. Hivatalos adatok... 3 II. Bevezető rész... 4 1. A pedagógiai program törvényi háttere

Részletesebben