A MAGYAR SZOCIÁLDEMOKRÁCIA ÉS A XXI. SZÁZAD KIHÍVÁSA. Vitaanyag

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR SZOCIÁLDEMOKRÁCIA ÉS A XXI. SZÁZAD KIHÍVÁSA. Vitaanyag"

Átírás

1 A MAGYAR SZOCIÁLDEMOKRÁCIA ÉS A XXI. SZÁZAD KIHÍVÁSA Vitaanyag

2 HÚSZ ÉV UTÁN A SZOCIALISTÁK VILÁGUNKRÓL, NEMZETÜNKRŐL Húsz évvel a rendszerváltás után, sok év kormányzással a hátunk mögött, a világgazdasági, és hazai gazdasági recesszió idején, valamint az elmúlt évtizedekben uralkodó ideológia, gazdaságszemlélet megrendülésének pillanatában minden felelős szellemi, politikai áramlat kötelessége a helyzetértékelés és az útkeresés. Mi, magyar szocialisták azért is tesszük ezt, hogy egyrészt segítsünk a társadalomnak megérteni ezt az új helyzetet, másrészt erőt kell adnunk a nehéz, szükséges döntések meghozatalához, ahhoz, hogy a válságkezelést ne csak a stabilitás szempontjai, hanem egy új fejlődési pálya kialakításának igényei határozzák meg. Jövőkép nélkül csak sodródhatunk, és csak a túlélésre játszhatunk. Ez elfogadhatatlan magatartás, különösen attól, aki politizál, és aki vezetni akar. Nem vállalkozunk az elmúlt időszak teljes áttekintésére, értékelésére. Az már nyilvánvaló, hogy változtatni kell az eddig alkalmazott stratégián. Önmérsékletet, és az eddiginél hatékonyabb, jobban érzékelhető szolidaritást kell kérnünk a magyar társadalomtól. Világos az is, hogy ha sikerül megtalálnunk az új utat, akkor is hosszabb idő kell a valóban fenntartható növekedés megvalósításához, az emberek életminőségének általános javulásához. Ebből azonban éppen az következik, hogy nem várhatunk. Nem bízhatjuk másra ügyünket. Vállalnunk kell a vitát, mert ezzel tesszük közössé a közös ügyet, ezzel szabadítjuk fel, hozzuk mozgásba társadalmunk, szellemi életünk energiáit. Húsz év után meg kell beszélnünk, mi is történt, történik velünk, milyen úton járjunk, milyen cselekvési irányokat válasszunk. I. HOL TART A VILÁG ÉS EURÓPA 2008-BAN? 1. Az emberi társadalom és környezete Minden eddiginél nagyobb méretű az emberiség beavatkozása a természeti folyamatokba. Egyre nyilvánvalóbb viszont, hogy e képessége birtokában az emberiség megbontotta bolygónk egyensúlyát. Fenyeget a klímaváltozás és a természeti erőforrások kimerülése. Eddig az emberiség kisebb-nagyobb zökkenőkkel, néha súlyos véráldozatokkal, de úrrá tudott lenni a maga által előidézett válságokon. Előbb-utóbb sikerült rátalálni új erőforrásokra, sikerült megszelídíteni az 1

3 önpusztító erőket. Ez azonban soha nem ment könnyen, és főleg nem történt automatikusan, konfliktusok nélkül. Nagy tévedés volt és lenne azt hinni, hogy az emberiség rábízhatja magát, sorsát a piaci mechanizmusokra, a piac önkorrekciós képességére. Ma a fő kérdés, hogy hamarabb sikerül-e megtalálni a fenntartható növekedés pályáját, mint ahogy a természeti erőforrások kimerülnek, mielőtt az éghajlati viszonyok tartósan kedvezőtlenné válnak? 2. A verseny és a növekedés dilemmái További probléma, hogy nem csak az idő a versenytársunk. Egymással is versenyeznek az egyének, az egyes társadalmi csoportok, a vállalatok, a nemzetek, a régiók. A lemaradás veszélyének és a felzárkózás elmulasztásának terhe nyomasztja mind az egyént, mind a nemzetet. Mai világunkban egyszerre van jelen a megszerzett gazdagság, a kor kínálta életminőség megőrzésének vágya, feszültsége és a túlélési ösztön, a megkapaszkodás kétségbeesett erőfeszítése. A globalizáció újrapozícionálta a világot, a régiókat, a nemzeteket, a társadalmakat, ha nem is a régi módon, de újratermelte, sőt esetenként növelte a fejlettségbeli különbségeket is, gazdagabbá tette a gazdagokat és megnövelte a szegények, kiszolgáltatottak számát. Szétterülnek a technológiai forradalom vívmányai, de a felzárkózni igyekvőknek meg kell fizetniük ennek költségeit, miközben a szociális biztonság megőrzése is egyre többe kerül. Hiszen mind több emberről kell gondoskodni a világ nagy részében, köztük olyanokról, főképp fiatalokról, akik nem képesek értelmes, méltó munkával bekapcsolódni a társadalmi termelés folyamatába. Nem kétséges, a technológia megújítása, a környezetvédelem, a struktúraváltás, az elhalasztott társadalmi szükségletek kielégítése, a biztonság megőrzése mind jogos elvárás, de komoly költségekkel jár. Alacsony gazdasági növekedés mellett ezek az igények csak rangsorolva, részben csak egymás rovására elégíthetőek ki. Mi az előbbre való: az esőerdők pusztításának megállítása, vagy a bankok, a válságágazatok megmentése a fejlett országokban? Ilyen és ehhez hasonló kérdések sokasága vár válaszra. Érthető, ha a fejlett országok vezetői úgy érvelnek, hogy akkor tudnak erőforrásokat átcsoportosítani a fejlődő világba, ha újraindul a növekedés. Az is nyilvánvaló azonban, és éppen az előző évtizedek tapasztalatai alapján, hogy a dolog nem ilyen egyszerű. Újfajta együttműködésre van tehát szükség a nemzetek és a régiók, a kultúrák között. 2

4 3. Nemzetközi biztonság Csakhogy a mai világrend még a régi. Hiába omlott össze a kelet-európai államszocializmus, a nemzetközi élet csatornái ugyanazok, intézményeinek működése alig változott az elmúlt években. Erős az aggodalom attól, hogy új szereplők lépnek be a nukleáris térbe, valós veszélyt jelent a terrorizmus. Változnak a gazdasági-katonai erőviszonyok. Ebből következően nem várható el egyetlen államtól vagy egyetlen katonai szövetségtől sem, hogy önmaga feleljen a világ biztonságáért. Nehezen megkerülhető, hogy a legnagyobb lélekszámú, növekvő gazdasági teljesítményű, jelentős haderővel rendelkező országok ennek megfelelő arányos részt kapjanak a nemzetközi szervezetekben, politikában. Nagy a félelem attól, hogy olyan helyi háborúk törnek ki, amelyeknek következményei globálisak lesznek. Biztonsági problémát jelent az általános eladósodás, a nemzetközi pénzmozgások hektikussága, kezelhetetlensége, a nemzeti államok ezekkel kapcsolatos kiszolgáltatottsága. Az ilyen fenyegetettséggel szemben nem a bezárkózás a jó válasz, hanem a nemzetközi szabályozás, a regionális együttműködés bővítése és az eladósodás mértékének csökkentése. 4. Az Európai Unió: a nemzetek együttélésének modellje Az Európai Unió nem csak az itt élőknek jelent értéket. Szabadságra, szolidaritásra, emberhez méltó életre, nemek közötti egyenlőségre, a kisebbségek védelmére, egymás kultúrájának elfogadására nem csak az európai embereknek van szükségük. Az unió nem a nemzetek rovására fejlődik, erősödik, hanem velük és általuk. Figyelemre méltó, bár természetesen nem érdek nélküli az unió a pénzügyi válság leküzdésében megmutatott hozzáállása, segítőkészsége. Mindemellett, ha Európa nem akar válságövezetté válni, ha példát akar mutatni a globális problémák megoldására, akkor keresnie kell a hatékonyabb együttműködés módjait, a nagyvállalatok, a pénzvilág ellenőrzésének lehetőségeit. Érdemes elgondolkoznunk azon, hogy a lisszaboni stratégia: az életminőség megőrzése és az a cél, hogy Európa a világ legfejlődőképesebb régiójává váljon ténylegesen feltételezi-e egymást. Időszerű-e még a geopolitikai hangsúly: továbbra is a világ régiói közötti verseny jelölje ki a megoldásra váró feladatok rangsorát? Tényleg a növekedés gyorsítása maradjon a fő cél, vagy a fenntartható növekedés feltételeinek megteremtése lépjen a helyére? 3

5 Szerintünk, magyar szocialisták szerint az európai parlamenti választások jó alkalmat kínálnak e kérdések megvitatására az európai társadalmakkal, a választókkal. Már csak azért is, mert e közös témák felvetése enyhítheti a nemzeti kormányzó erőkre nehezedő társadalmi nyomást, hogy mindent tegyenek meg a gazdasági növekedés újraindítására, a pénzügyi szféra stabilizálása után mihamarabb pörgessék fel a reálgazdaságot, a fogyasztást. A választók akár azt is mondhatják: a globális problémák megoldása ne legyen az ő gondjuk, ne a kis nemzeteké, ne a kisebb közösségeké, az egyes egyéneké és így tovább. Természetesen nem azonos a felelőssége egy nagy országnak és egy kicsinek, egy nagyvállalat vezetőjének és munkásának, de mindenkinek megvan, meg kell, hogy legyen a maga szerepe a közös gondok leküzdésében. 5. Válság és ideológia Néhány hónap alatt nagyot változott világunkban az ideológiai színtér. A világ közvéleménye azt láthatja, hogy a neoliberalizmus legbuzgóbb hívei most államosítanak. Az élet megcáfolta a tételt, miszerint a globalizált kapitalizmus képes a válságmentes fejlődésre, a szabaddá tett piac kijavítja önmagát. Persze akadnak olyanok ma is, akik szerint a bajok forrása továbbra is az állam a maga nehézkességével, szociális kötelezettségeivel. Sőt, akadnak olyanok is, akik azt állítják: nem kell mentőöv a bajba jutott bankoknak, nagyvállalatoknak közép- és kisvállalatoknak, mert összeomlásuk gyorsítja a kívánatos szerkezetváltozást, és megfontoltabb fogyasztói, befektetői döntésekre kényszerít. Így a kevésbé szennyező és energiaigényes technológiák és termékek felé fordul majd a kereslet. Kétségtelen, el kellene kerülni, hogy a mentőcsomagok a felelőtlenül gazdálkodókon segítsenek, hogy továbbra is ott folytatódjanak a dolgok, ahol a válság kitörésekor abbamaradtak. Igazolva láthatják magukat a globalizáció fundamentalista, nemzeti-konzervatív kritikusai is, mondhatják: lám, nem szabad a dolgokat kiengedni a nemzeti elitek, a nemzeti állam keretei közül, mert akkor ellenőrizhetetlenné válnak a folyamatok; nem szabad a dolgok természetes rendjét megbontani, mert annak romlás, katasztrófa lesz a vége. Világos azonban, hogy globális problémák nem oldhatóak meg a nemzetek összefogása nélkül. Kérdés az is: vajon képesek lennének-e a határaik mögé zárkózó nemzetek arra, hogy óriási embertömeg számára elviselhető életkörülményeket, emberhez méltó feltételeket, beleszólási lehetőséget teremtsenek a közös ügyekbe? Mára világosan látható, hogy alapvető változások folynak a világgazdaságban, gyökeres változás előtt és közben van az egész világ. A válság alapvető oka az elmúlt majd négy évtizednyi időszak kapitalizmusának deregulált pénzügyi működésében áll, ez képezte alapját annak a neoliberális 4

6 korszaknak, amelynek a válság véget vetett. Egyértelmű az is, hogy egyetlen állam sincs abban a helyzetben, hogy a világméretű válságot és recessziót akárcsak önmaga számára egyedül képes legyen orvosolni. Államok és államszövetségek globális egyeztetetésére és összefogására van szükség ahhoz, hogy a válságból mielőbb és eredményesen megtaláljuk a kivezető utat. Államok és nemzetközi szervezetek összefogása és egyeztetett stratégiája nélkül ennek a kiútnak a megtalálása valószínűtlen és lehetetlen. Ennek a nemzetközi méretű összefogásnak, a globális és összehangolt stratégia kidolgozásának kezdeményezője ugyanakkor lehet vagy lehetnek egyes országok. Az MSZP fontosnak és lehetségesnek tartja, hogy Magyarország a kezdeményezők között legyen, s aktív diplomáciával azok közé tartozzon, akik a válság megoldásához a nemzetközi méretű együttműködését szorgalmazzák. 6. Válság és szociáldemokrácia A globalizáció számos baloldali kritikusa mindig vitatkozott a neoliberalizmussal, a harmadik utas szociáldemokráciával, amiért nem elég gyanakvó a kapitalizmussal, a piaccal, az elituralommal szemben. E baloldali kritikusok azonban hibáznak akkor, ha nem látják a szociáldemokrácia szerepét a széles tömegek érdekeinek védelmében, az oktatás kiszélesítésében, a beleszólási lehetőségek bővítésében, a demokratikus politikai rendszerek erősítésében. Nem könnyű új szintézist teremteni a demokratikus baloldalon, és nem egyszerű az új stratégia kidolgozása. Nem úgy állnak a dolgok, hogy elegendő lenne visszatérni a már történelmileg bevált receptekhez. A fő nehézséget az jelenti, hogy a neoliberális gazdaságpolitika kifulladása, kudarca nem vezet vissza a keynesi keresletösztönzés, adócsökkentés teljes rehabilitációjához. Ma sem a világ, sem a nemzetgazdaság nem ugyanolyan körülmények, feltételek között működik, mint a 20. század középső harmadában. A gazdasági, költségvetési egyensúly megőrzése ma még fontosabb, mint korábban. Nem kétséges: az állam gazdaságpolitikai, ellenőrző szerepének növekednie kell, de el kell kerülni, hogy ez a bürokratikus irányítási módszerek visszaállítását jelentse. A globalizált kapitalizmus mai problémáit nem lehet a felelőtlen hitelezésre vagy a pénzvilág és a reálgazdaság közötti ismétlődően bekövetkező diszharmóniára egyszerűsíteni. Nem lehet elfeledkezni az óriási vagyoni, jövedelmi különbségek szerepéről, a fogyasztás manipulálásáról, a nagyvállalatok erőfölényéről, politikai befolyásáról. Az ellensúlyok leépítése, az államok eszköztelensége gyengíti a kollektív munkavállalói, gazdasági és szociális jogok képviseletének lehetőségeit a félperifériás országokban és a fejlődő világban. 5

7 Nagy tanulság, hogy a szociáldemokrácia nem mondhat le a rendszerkritikáról. Kötelessége a tőke működésének, a kapitalizmus válságpotenciáljának elemzése. Nem létezik baloldali társadalompolitika baloldali gazdaságpolitika nélkül. Ez pedig nemzetközi egyeztetést, együttműködést és az uniós normákkal összhangban lévő nemzeti szintű fejlesztést kell, hogy jelentsen. 7. A baloldal és a nemzet A globalizáció új kihívások elé állította a nemzeteket, az országokat. Leegyszerűsítés lenne csak a nemzetközi tőke és a nemzeti társadalmak, a nemzeti keretekbe szoruló munkaerő közötti ellentétről beszélni. Az óriás vállalati termelésnek is megvan a maga nemzeti, illetve nagyhatalmi karaktere és mára az egyes nemzetek is átitatódtak egymás kultúrájával, mássá tette őket az egyetemes érintkezés. Sokan állítják: lejárt a nemzetállamok kora, a nemzetgazdaság megszűnt, mint önálló alapokon nyugvó, belső arányokon keresztül működő és irányítható egész. Ezért nincs jó alkupozícióban az a nemzetállam, amely nem rendelkezik belső forrásokkal, innovációs energiákkal, mert egyedül nem diktálhat a nemzetközi nagyvállalatoknak. Sok igazság van ezekben a megállapításokban. Egyszerre következik belőlük annak szükségessége, hogy a nemzetek összefogjanak a számukra kedvezőbb nemzetközi gazdasági játékszabályok kialakítása érdekében, és eközben ragaszkodjanak önállóságukhoz, kultúrájukhoz. Ez nem jelenthet visszafordulást a haladástól, lemondást az együttműködésben rejlő energiákról. Nem jó irányba akarja vezetni a nemzetet, aki vissza akarja zárni történelmébe, a múlt határai közé, aki nem akarja kultúrája részévé tenni más népek értékeit, aki fél a kapcsolatoktól. A nemzethez többféle identitás ápolásával, azok egyidejű vállalásával lehet tartozni, csatlakozni. A nemzet elsősorban nem származási, etnikai egység, hanem kulturális és politikai közösség: önként vállalt sorsközösség. Nekünk, szocialistáknak mindemellett nem egyszerűen hagyományaink, kultúránk védelme miatt kell a nemzetünket képviselnünk, formálnunk, hanem teljesítenünk kell a szolidaritás követelményét is. Szolidárisnak kell lennünk a nemzetünk részét képező határon túli magyarokkal. Szolidárisnak kell lennünk azokkal is, akik kiszorulnak a társadalomból, és kétségbeesésükben a nemzethez fordulnak segítségért. Vigyáznunk kell arra, hogy ne rendüljön meg biztonságérzetük, jövőbe vetett hitük. Fel kell őket vérteznünk a kultúrával, hogy megvédhessék magukat, hogy esélyt szerezhessenek a felemelkedésre. A nemzet az a közösség, amely keretet, otthont jelenthet a teljes, a kor szintjén lehetséges emberi életet élni akarók számára. A nemzet az a tér, határon innen és határon túl, amely élővé, kölcsönössé teszi a kapcsolatot az egyetemes emberi és az egyes ember között. 6

8 II. HOL TART MAGYARORSZÁG? 1. Helyünk a világban Sok tényező határozza meg az egyes nemzetek helyét, helyzetét a világban. Ezek legfontosabbja saját teljesítményük, elsősorban, de nem kizárólagosan, ettől függ helyi értékük a világgazdaságban, és a világpolitikában. Látjuk azonban, hogy nem a kis országok határozzák meg a fejlődés irányát, saját stratégiájuk kialakításakor figyelembe kell venniük a nagyhatalmak, a meghatározó gazdasági régiók várható magatartását. Magyarországnak célszerű együtt mozognia az Európai Unióval, igazodnia az ott elfogadott politikához, szabályokhoz, normákhoz. Ez elengedhetetlen, de nem elégséges feltétele a magyar gazdaság megerősítésének, új esélyekhez juttatásának. Hazánk része Európának, amely erősebb vele, mint nélküle. Magyarországnak a fejlett világon, Európán belül van módja megoldást találni a fejlődési problémákra, a viszonylagos fejletlenségből fakadó nehézségeire. Számíthat a tagországok támogatására, szolidaritására, ha bajba kerül, de ennél többet nem várhat el tőlük. Így tehát nincs más lehetőségünk, mint szembenéznünk önmagunkkal, felmérni helyzetünket és lehetőségeinket. 2. Rövid összegzés húsz évünkről A magyar társadalom, a politikai erők és a szellemi élet szereplőinek jelentős teljesítménye volt a békés átmenet, a politikai rendszerváltás. Magyarország a kilencvenes években nem kis erőfeszítések, áldozatok árán, de három nagy feladatot megoldott. Sikerült leküzdenie az akkori gazdasági válságot, befejeznie a gazdasági rendszerváltást és végül, de nem utolsó sorban csatlakoznia az euro-atlanti államok gazdasági, politikai és katonai szövetségéhez. Ezzel széleskörű nemzetközi elismerést vívott ki magának. Mindez azért volt lehetséges, mert hazánknak voltak bizonyos előnyei a régió többi országához képest, és ha kisebb-nagyobb ingadozásokkal is, de a vezető politikai erők képesek voltak a gyors és határozott cselekvésre. Az előnyök közé tartozott az ország nemzetközi elismertsége, az hogy széleskörű gazdasági, politikai, és kulturális kapcsolatok ápolt a Nyugattal. Nem kisebb jelentőséggel bírt a reformok során szerzett tapasztalat, a menedzseri és technokrata réteg erőssége, a viszonylag képzett és olcsónak mondható munkaerő, a fejlett infrastruktúrával rendelkező hazai régiók viszonylag magas száma. Részben ennek, részben a külföldi tőke 7

9 terjeszkedési törekvéseinek köszönhetően az átalakulás gyorsan lezajlott. Gyorsan, de nem ár, nem szenvedés és nem messzire ható következmények nélkül. A legnagyobb ár, amelyet meg kellett fizetnünk: a nagymértékű munkanélküliség, ami rengeteg szenvedést vont maga után. A legsúlyosabb következmény: a társadalom alsó és középső csoportjainak védekező reflexe; nagy tömegek menekültek be a szociális állam védőszárnyai alá és a feketegazdaságba. Mindez azzal is járt, hogy a rendszerváltás nem járt együtt a társadalmi viszonyok letisztulásával. További, de nem csak hazánkra jellemző velejárója lett a világgazdaságba történő integrálódásnak, hogy megkettőződött a gazdaság. Az egyik oldalon a nagyobbrészt külföldi tulajdonú, exportra termelő nagyvállalatok és bedolgozói körük, a másikon a hazai, állami és önkormányzati megrendelésektől függő közép- és kisvállalati szektor és az egyéni kényszervállalkozók hada, az alulképzett munkavállalók tömege. Többek között ebből a helyzetből következik a szüntelen kiszorítósdi és a terjedő korrupció. Míg a magyar társadalom nem jelentéktelen egyik része zsákutcába jutott, a másik ki tudta használni a lehetőségeket, és rákapcsolódott a globalizációs, integrációs áramlatra. Így nemcsak a gazdaság vált ketté, hanem vele a magyar társadalom is. Ezek a kettősségek viszont nem javítják, hanem rontják a magyar gazdaság versenyképességét és összteljesítményét. Ilyen körülmények között csak egyre nagyobb költséggel, egyre korszerűtlenebb eljárásokkal, eszközökkel és módszerekkel őrizhető meg a társadalmi béke, a szociális biztonság. Csoda-e, ha a politikai életet is végzetes megosztottság, önpusztító szembenállás jellemzi? Sokan a politikát teszik felelőssé a gazdasági fejlődés lelassulásáért, a társadalom kettészakadásáért. Biztos, hogy részben igazuk van. Nem teljes azonban a kép, ha nem mutatunk rá a politikai életben zajló folyamatok gazdasági-társadalmi hátterére. A gazdasági és társadalmi szempontból legelőnyösebb megoldások felkutatására és megvalósítására irányuló szándékot és energiát gyakran keresztezték, olykor fel is morzsolták a politikai konfliktusok, hatalmi harcok. Ezért, míg a magyar társadalom egy része ki tudta használni a lehetőségeket, rákapcsolódott a globalizációs, integrációs áramlatokra, megtalálta a helyét a magas versenyképességű, innovatív szférában, a high-tech világában, addig a társadalom nem jelentéktelen hányada zsákutcába jutott. 8

10 III. TEENDŐINKRŐL 1. A változtatás kényszere a magyar gazdaság és társadalom működésében Mondhatnánk, hogy az előzőekben leírtak igazak a mai helyzetre is. Igen, de ez a kép nem kielégítő, ha a helyzetet az előttünk lévő feladat szempontjából tekintjük. Ez a feladat nem lehet más, mint a fenntartható növekedési pálya feltételeinek kialakítása, a lakosság aktivitási rátájának, a foglalkoztatottság szintjének jelentős mértékű megemelése. Mindezt a parancsoló igényt mi, szociáldemokraták egy igazságosabb társadalom megteremtésének igényével együtt képviseljük. Nemcsak azért nem folytatható a mai gazdasági és politikai gyakorlat, mert nem hozzáad lehetőségeinkhez, hanem elvesz belőlük. Nem pusztán azért kell bevált társadalmi túlélési stratégiákat felülvizsgálnunk, mert hosszabb távon akadályozzák a fejlődést. Azért kell változtatnunk, mert nem számíthatunk arra, hogy azok a növekedési tényezők, amelyek a közelmúltban fejlődésünket formálták, a közeljövőben is hasonló mennyiségben a rendelkezésünkre állnak. Nem lehet számítani a külföldi működő tőke eddigi méretű beáramlására, és ha lehetne, akkor sem várható, hogy az fordulatot hajtana végre a foglalkoztatás területén. Különösen akkor nem, ha nem tudunk felkészültebb, tanultabb munkaerőt kínálni számára. Nagyfokú leegyszerűsítés lenne a magyar gazdaság gondjait csak az államháztartási kiadások nagyságával és a magas adókkal magyarázni. Az elmúlt évtizedek tapasztalatai és a világhelyzet valószínűsíthető fejlődési irányának ismeretében nagy hiba lenne csak a tőkebeáramlástól várni a megoldást. Mint ahogy illúzió lenne azt hinni, hogy a kis- és középvállalkozások amúgy mindenképpen szükséges segítése önmagában elég lehet a fenntartható növekedés feltételeinek megteremtéséhez. A belső megtakarítás, a felhalmozás, a beruházások növelése nélkül nem várható fordulat a magyar gazdaság fejlődésében. Ezért a jövőben a befektetések ütemének gyorsabban kell nőnie a fogyasztásnál. Tovább fokozza a nehézséget, hogy mindezt alacsony gazdasági növekedés mellett és a fenntarthatósági és környezetvédelmi szempontokra tekintettel kell megoldanunk. Még további nehezítő körülmény, hogy a fordulat feltételezi az oktatásra, a kutatásra fordított költségek emelését. Mindez szerkezeti, intézményi átalakulást igényel, hiszen a többletpénzek nem a kevéssé hatékony struktúrák, termelési szerkezetek és intézmények finanszírozását kell, hogy szolgálják. Mindez érdeksérelmekkel is jár. 9

11 2. A politikai részvétel: demokrácia Alkalmas-e a magyar politika, a politikai rendszer a konfliktusok kezelésére, a fordulathoz szükséges erőösszpontosításra? Felkészültek-e politikusaink a bonyolult helyzetek kezelésére, a kemény intézkedések elfogadtatására a társadalommal? Kezdjük a kérdés könnyebben megválaszolható részével. Politikai rendszerünk, ha nem is tökéletes, de alkalmas a konfliktuskezelésre. Annak kell lennie, hiszen, ha nem lenne az, akkor engednünk kellene a demokráciából. Jöjjön a reformdiktatúra? Nem. Célszerűbb e helyett híveket szerezni az átalakításnak, cselekvő többséget szervezni a változásokat akarókból. E többség állhat akár a tisztességes baloldaliak és konzervatívok összefogásából. Már csak azért is, mert mint a példák sokasága mutatja: nem lehet erős politikai ellenszélben reformokat elfogadtatni egy a biztonságát, a szegényes, de legalább áttekinthető status quót féltő társadalommal szemben. Az előttünk álló feladat nagysága mutatja meg, hogy nem folytatható a megszokott politikai gyakorlat. De nem csak a politikusoknak, a pártoknak kell önvizsgálatot tartaniuk. Ezt kell tennie a magyar értelmiségnek, az állampolgároknak is. Igazuk volt-e vagy van-e, ha csak a szavazatukkal vállalnak felelősséget és kifelejtik magukat a közéletből, a politikai pártokból? A szakértők, az állampolgárok közéleti szerepvállalása módot adna az állami, önkormányzati munka szakszerűségének javítására is, mert a pártoknak nem kellene az apparátusokra terhelni második, harmadik sorban küzdő, dolgozó embereiket. Ilyen esetben nem jobb-e a részvételen, a civil kurázsi és a professzió egyensúlyán alapuló tömegeket mozgató demokrácia az elkülönültségét önmutogatással, egymás lejáratásával és manipulált népszavazásokkal leplezni igyekvő elituralomnál? Ez esetben a politikai vezetők joggal számíthatnának az apparátusok lojalitására. A szociáldemokraták kötelessége közüggyé tenni a közös ügyeket. 3. Új politikai kultúra A politikai, s főként a pártpolitikai életben egymás legitimitásának megkérdőjelezése nem erősíti, hanem gyengíti a közbizalmat. A minimális egyetértés hiánya, az ígéretek egymásra halmozása, egymás akadályozása a cselekvésben, az ellenőrzés, a kritika helyett a kormányzás akadályozása lerontja a politika hatékonyságát, eredményességét. Mi, szocialisták azt gondoljuk: ez a magatartás elsősorban nem ránk, hanem a mai magyar jobboldal legerősebb pártjára jellemző. Ezzel együtt az eredmények elmaradásáért, azért, hogy nem enyhülnek a gazdasági, társadalmi és politikai feszültségek, mi, szocialisták felelősek vagyunk. 10

12 Előre akkor léphetünk, ha elfogadjuk a realitásokat, nem gyanúsítjuk egymást rossz szándékkal és figyelünk arra, hogy helyén, erejének, jelentőségének megfelelően kezeljük politikai ellenfeleinket. Meg nem engedhető luxus a két részre szakadt gazdaság, társadalom és kultúra. Egy szolidáris társadalom, egy egységessé szervezett gazdaság, egy a jövőn vitatkozó és nem a múltba néző, sokféle erőtől duzzadó politikai élet, sokszínű, kultúrájukat őrző, folyamatosan gazdagító közösségek hálózata tesz ki egy nemzetet. Ideje összeillesztenünk a részeket, nehogy véglegesen és végzetesen elszakadjanak egymástól. Ez nem önfeladást feltételez tőlünk, hanem tiszteletet, türelmet egymás és alázatot a közös ügyek iránt. Csak az elfogadás, befogadás és a tiszteleten alapuló vita révén lesz elfogadható vagy legalábbis értelmezhető képünk a jövőről. Szélsőséggel azonban nincs együttműködés. Demokratikus erő szélsőséggel, szélsőséges irányzattal, párttal bármely irányból jöjjön is az nem működik, nem működhet együtt. A szélsőjobboldal új alakot öltött. Agresszív, erőszakos és provokál. Ha a Köztársaság most gyengének mutatja magát, akkor pár év múlva már nem lesz mit megvédeni. Az erőszakos kisebbség terrorizálni fogja a békés többséget. * * * Nehéz évek vannak mögöttünk és állnak előttünk. Egy a jelenlegi helyzetébe bele nem nyugvó, de szolidáris magyar társadalom képes lehet a feladatok megoldására, a nehéz időszak rövidítésére, a terhek könnyítésére, igazságos elosztására. Ilyen háttérrel a magyar állam könnyebben képviselheti a nemzeti érdekeket a nemzetközi fórumokon, a külpolitikában, a kétoldalú, a jószomszédi kapcsolatokban. A MAGYAR SZOCIÁLDEMOKRÁCIA CÉLJA: NEMZETÜNK FELEMELKEDÉSE I. MI A SZOCIÁLDEMOKRÁCIA? Az elmúlt másfél évszázad az emberi társadalom, gazdaság és kultúra soha nem látott óriási fejlődését hozta meg. E hatalmas átalakulás eszmei motorja két nagy eszme: a demokrácia és a szociális gondolat. A kettő a legszorosabban összefügg egymással. A demokrácia azt jelenti, hogy az egész társadalmat érintő dolgokban az egész társadalom akarata döntsön, és ehhez megteremti az intézményes feltételeket. 11

13 A szocializmus minimális értelme: minden embert tekintsünk társnak (latinul: szociusz), az egyik ember ne legyen a régi mondás szerint a másiknak farkasa, hogy érvényesüljenek a többség érdekei. A kettő nem mindig jár együtt. Lehetnek és vannak olyan demokráciák, ahol az erősebb jobban érvényesül, a szociális igazságosság nem valósul meg. És hosszú ideig szocializmusnak neveztek egy olyan rendszert, amely diktatúrával akarta megvalósítani az egyenlőséget. A szociáldemokráciának az a lényege, hogy a demokráciát és a szociális igazságot (mi ezt nevezzük szocializmusnak) együtt, és csakis együtt akarja szolgálni. II. A SZOCIÁLDEMOKRÁCIA ÉRTÉKEI A modern társadalom értékrendszerét ugyanebben az időben az értékek két nagy csoportja határozta meg. Az egyik hagyományos, voltaképpen minden társadalomra érvényes: nyugalom jólét biztonság. A másik a francia forradalomban került középpontba: a szabadság egyenlőség testvériség. (Ezen nem változtat, hogy az egyenlőséghez most gyakran hozzátesszük az igazságosságot, a testvériséget pedig szolidaritásnak nevezzük.) A különböző politikai mozgalmak mást és mást emelnek ki. A szociáldemokráciát az jellemzi, hogy a felsorolt értékeket egyenlő súlyúnak tekinti, együtt akarja szolgálni és megvalósítani. Szabadságot és egyenlőséget akar mindenkinek a testvéri szolidaritás érvényesítésével. III. AZ EURÓPAI SZOCIÁLDEMOKRÁCIA MA A világ azonban az elmúlt évtizedekben újabb hatalmas átalakuláson ment keresztül a tudományos és technikai forradalom következtében. Átalakult a termelés, a munka, a tudás, a javakhoz és a kultúrához való hozzáférés lehetősége, az élet milyensége és minősége, a társadalom szerkezete és működése. Ez új problémákat hozott és változásokat jelentett a társadalmi és a gazdasági élet, valamint az állam viszonyában, jellegében, ennek következtében pedig valamennyi politikai irányzat, párt programjában, és magatartásában. A problémát az jelenti, hogy a gazdasági és a társadalmi élet végső soron természetesen egymást erősítik, javítják a köznapi élet szintjén azonban sokszor gyengíthetik is egymást. A modern gazdaság ereje, termelőképessége, befolyása ugrásszerűen emelkedik, de ugyanannyi érték megtermeléséhez egyre kevesebb emberi munkát igényel. Súlyos társadalmi válságot okozhat, ha az állammá szervezett társadalomnak nincs elég ereje ahhoz, hogy a gazdasági fejlődés 12

14 eredményeit eljuttassa a társadalomhoz. Ha viszont az állam túl sokat von el a társadalom számára, az beszűkíti a gazdaságot. A mérték elve A szociáldemokrácia ebben is a mértéket keresi. A társadalmat képviseli a gazdaság, a gazdaságot a társadalom irányába. Keresi, vagy legalább meg akarja közelíteni azt a helyes arányt, amely mindkettőnek hasznára jár. Megteremti, és a modern fejlődés vívmányai alapján folyamatosan újrateremti a fenntartható gazdasági fejlődés lehetőségeit, de ugyanakkor biztosítja, hogy annak eredményei a társadalom minden tagjához eljussanak. Ez a mai szociáldemokrácia lényege. IV. A NEMZETI FELEMELKEDÉS ÚTJA Négy nagy kérdésben azonban még nem haladtuk meg a múlt zsákutcás fejlődéséből fakadó korlátainkat. 1. A magyar társadalomnak nagyobb része van súlyos, vagy nehéz helyzetben, mint a fejlett európai társadalmakban. Reális számítás szerint a lakosság csaknem egynegyede él tartósan, szinte kimozdíthatatlan súlyos körülmények között, másik egynegyede pedig köztes állapotban, a továbblépés reménye nélkül. 2. Gazdasági előrelépésünket is súlyos ellentmondások nehezítik. Az állami, köz-gazdasági és köz-társadalmi viszonyok még mindig nagymértékben őrzik a zsákutcás, félfeudális múlt hibáit. Rossz a közteherviselés rendszere: túlságosan nagy az adó de túl kevesen adóznak. Gyengék a kis- és középvállalatok (sok köztük az álpiaci). Minden európai mértéken felüli a fekete és szürkegazdaság aránya. Ezért és az előző pontban tárgyalt társadalmi helyzet következtében túlságosan nagyok a szociális kiadások, az állam paternalista adakozása. 3. Túlságosan kiterjedt, szétszórt, lomha, és nem elég hatékony a közigazgatási rendszer, folytatni kell az egészségügyi és az oktatási rendszer átalakítását, ki kell szélesíteni a kulturális rendszert. 4. A három baj egymást erősíti. Az államnak kell a mértéket megtalálnia, de csak akkor tudja, ha egyiktől sem szigetelődik el, és ha meg tudja szerezni a társadalom támogatását. A társadalom jelentős része azonban nem érti a változás igazi értelmét és hasznát, nem készült fel a reformokra, és ezt a hatalmukat a paternalista politikai erők jól ki tudják használni. 13

15 Az elmúlt 18 évben az egymást váltó kormányok nem voltak képesek kikerülni az adakozás és a megszorítás rossz kettősségének csapdájából. Nekünk kellett megtenni azt az elkerülhetetlen lépést, hogy az állami költségvetés elviselhetetlen mértékű hiányától megszabaduljunk, és olyan állami gazdálkodást teremtsünk, amely lehetővé teszi a további fejlődést. Az Európai Unió minden országa eszerint járt el, a vezető gazdaságok is. Mi ezt úgy tettük meg, hogy e művelet következtében ezt az elmaradott rétegek kevésbé érezték meg, mint az Uniós országok átlagában. Így akarjuk folytatni. Az egész társadalom érdeke, hogy továbblépjünk. AZ ÁLLAM SZEREPE I. EGY ROSSZ VITA: KIS ÁLLAM, VAGY NAGY ÁLLAM Az elmúlt két évtizedben különösen a közép- és kelet-európai rendszerváltozások után az állam szerepe bár különböző intenzitással mégis viták középpontjába került. Az államszocializmus eltűnésével hosszabb időn keresztül az a felfogás vált egyre inkább meghatározóvá, amely szerint az állam szerepe a társadalmi, a politikai és mindenekelőtt a gazdasági életben csökken, illetve csökkenteni kell. Túlsúlyba került az a teoretikus vélemény és politikai gyakorlat, amely szerint a piac önszabályozása, önkorrekciós képessége olyan alapvető jellegzetesség, amely a zavarokat, a problémákat megoldja. Ez a domináns vélemény a gazdasági fellendülés és a prosperitás idején minden kétséget kizáróan azt hozta, hogy a piacgazdaság és a globalizált világ gazdasági, ebből fakadóan foglalkoztatási problémáit nem állami beavatkozás, hanem a piac önkorrekciós képessége fogja megoldani, ha ilyen jellegű problémák egyáltalán globális méretekben felmerülnek. A piac szerepének növekedése, az önkorrekciós képesség hangsúlyozása egyértelműen az állami szerepvállalás csökkentését, az állami szerep korlátozását indukálta. A politika világában egy, a lényeget eltakaró vita bontakozott ki az állam méretéről és feladatairól, ez az úgynevezett kis állam kontra nagy állam vita. Többségében látszólagos, a bürokráciával, az állami intézményhálózattal, az állami foglalkoztatottak számával foglalkozó disputa könnyen érthető volt, ám felszínes képet nyújtott a valódi dilemmáról. A kapitalizmus évszázados történetében 2008 őszével új fejezet kezdődött. A válság azonban nemcsak bajt, hanem lehetőségeket is jelent, mert társadalmi megújuláshoz vezethet. Az as nagy világválság Amerikában előbb gazdaságpolitikai fordulatot, majd a II. világháború után a jóléti állam és a parlamentáris tömegdemokrácia virágkorát hozta el. Nem 14

16 tagadható, hogy Európában a fasizmus térnyerése, borzalmas pusztításai, majd a helyreállítási periódus után következhetett csak el a jóléti állam és a plurális demokrácia aranykora. A gazdaságpolitikai fordulat lényege az volt, hogy a politikusok felvállalták, a polgárok pedig elfogadták a jóval magasabb adózási szintet, amiért cserébe az állam vállalta az egészségről, az öregségről, az oktatásról, a közlekedésről, a közellátásról és a közkultúráról való gondoskodást, vagyis minden eddiginél magasabb életszínvonalat, jobb életminőséget biztosított. A jóléti állam jóléti ideológusai versenyben voltak a kelet-európai paternalista államszocializmusok tervezőivel. Ennek is része van abban, hogy a rendszerváltáskor nagyra nőtt, pazarló, hatékonytalan államot, súlyos államadósságterheket és egy ugyancsak drága, ugyanakkor kishatásfokú, de mégis biztonságot nyújtó szociális rendszert örököltünk. II. ERŐS, HATÉKONY, CSELEKVŐKÉPES ÁLLAMOT A 70-es évekre a jóléti állam finanszírozása kérdésessé vált. Erre a helyzetre adott válasz volt egyfelől a piac mindenhatóságába vetett hit, az önszabályozás kizárólagosságának hirdetése, az éjjeliőr állam eszméje. A jóléti állam finanszírozási gondjait egy monetarista, neokonzervatívneoliberális közgazdasági ellenforradalom kívánta megoldani, amely Reagan és Thatcher nevével fémjelezve, lényegében leépítette a korábbi állami gazdaságpolitikát. Nem késett sokáig a harmadik út új baloldalának Blair-i, Schröder-i válasza sem: a jóléti állam eszköztárát aktív munkaerő-piaci politikával, a szociális ellátórendszer reformjaival, valamint a humántőkébe és az infrastruktúrába való befektetésekkel bővítette ki. A rendszerváltozás választott útja a gazdaságban a szabályozott szociális piacgazdaság, a társadalomban pedig a parlamentáris demokrácia útja. Ebben a felfogásban a tőkét és a piacot használnunk kell. Nem öncélúan, hanem, hogy biztonságot és jólétet teremtsen. A napjainkban dúló pénzügyi-gazdasági válság mindent megváltoztatott. Egyfajta intellektuális arrogancia szükséges ahhoz, hogy a történtek után kétségbe vonják az állam szabályozó és felügyelő szerepét, és hangsúlyozzák a korlátozásmentes piac önszabályozó tökéletességét. Ugyanők azok, akik egyébként elvárnák, hogy az állam az adófizetők pénzén feltőkésítse, újrafinanszírozza a tönkrement pénzügyi intézményrendszert és a válságágazatokat. A modern szociáldemokrácia éppen a válság következtében kap újabb esélyt arra, hogy irányt szabjon a gazdasági és társadalmi folyamatoknak. A modern európai szociáldemokrácia állama 15

17 szakít a pazarló, nem hatékony funkciókat is magába foglaló államfelfogással. A modern szociáldemokrácia állama a szabályozó, szolgáltató, fejlesztő állam. III. GLOBÁLIS ÉS LOKÁLIS A szociáldemokráciának sohasem volt valamiféle egységes modellje, mégis mindig erős volt a szándék a közös politikára, a hasonló gyakorlati megoldásokra. A globalizációs folyamatok hatásaként a szociáldemokratáknak kezdeményezniük kell a transznacionális tőke és a nemzetközi pénzügyek nemzeti kereteken túlnövő ellenőrzését. A globalizáció következő korszakában alapvető módosításokra lesz szükség a világgazdaság több összefüggő területén. A gazdaság szabályozását hozzá kell illeszteni az internetkorszak valóságához. Szabályozni kell a pénzpiaci szereplők játékterét, átláthatóvá és ellenőrizhetővé kell tenni a pénz- és tőkemozgások világrendszerét. A világ ma lényegében egyetlen gazdasági rendszert alkot. Még a legnagyobb országok növekedése is elválaszthatatlan a világtrendektől. Ezért helyesek azok a javaslatok, amelyek a szabályozó és ellenőrző intézmények működését is globális szintre kívánják emelni. Mindezek alapján, ha a következő években észnél vagyunk, az átláthatóság és a felelősségvállalás új kombinációja jöhet létre, amely jóléthez és biztonsághoz, a demokrácia és az egyéni szabadság kiterjesztéséhez vezethet. A modern szociáldemokrácia a munka és a termelőtőke közötti megállapodásokban, új munkahelyek megteremtésében és a szociális körülmények javításában érdekelt. Nem békülhetünk meg azzal, hogy a rendszerváltás utáni szerkezeti váltások következtében százezrek hullottak ki a magyar társadalomból. Meg kell találnunk az eszközöket mihamarabbi reintegrációjukra, a jelenlegi válság vélhetően pusztító szociális hatásainak minimalizálására. Erőfeszítéseinket arra összpontosítjuk, hogy minél kevesebb munkahely szűnjön meg és minél kevesebb munkanélkülivé váló, helyzetükben ellehetetlenülő család szoruljon ki a lehetséges munkahelyekhez közeleső településekről. Elsősorban a kis- és középvállalkozásoktól és nem a multiktól várhatjuk új munkahelyek teremtését és a meglévők megvédését. Hitellehetőségeket teremtünk, garanciákat nyújtunk, új piacok megtalálását kell segítenünk. Szakítanunk kell azzal a felfogással, amely kizárólag a magasabb hozzáadott értéket előállítani képes munkahelyek megteremtésének fontosságát hangsúlyozza. Természeti adottságainkat, kincseinket, a földet és a vizet felhasználva újraértékeljük az alacsonyabb hozzáadott értékű munkák jelentőségét. Az agrárgazdaság, a környezetgazdaság és az élelmiszertermelés reneszánsza jöhet el, kialakulhat a modern szövetkezeti szektor. A gyors lépések után hamarosan meg kell egyeznünk az adó- és 16

18 járulékreformok, az önkormányzati és közigazgatási rendszer, a szociális ellátások igazságos átalakításáról. IV. A BIZTONSÁG ÉS A TUDÁS ÁLLAMA A magyarországi rendszerváltozás után a társadalom, de mindenekelőtt a politikai élet államfóbiában élt. A korábbi államcentrikus berendezkedéssel szembeni averzió nem egy területen olyan alapvető intézkedéseket, hosszabb távon is meghatározó törvényeket hozott, amelyek még ha jó szándék hozta is létre őket túlkapások. A szinte átláthatatlanná váló közigazgatási decentralizáció, a döntéshozatali szintek kiismerhetetlensége nem abba az irányba vittek, hogy állam és gazdaság harmonikus partneri viszonyt alakítson ki, hanem a demokratikus központi hatalom gyengülését, a demokratikus helyi hatalom meg nem erősödését hozta. Az állam sok esetben megkérdőjelezhetetlenül hozzátartozó feladatokat sem tudott a kívánt és elvárt szinten teljesíteni, míg a lokális demokratikus hatalomgyakorlás a túlzott szétaprózottság és a beszűkülő lehetőségek miatt volt képtelen átvenni azokat. Az új szociáldemokrácia államfelfogása szerint az állam folyamatos és egyik legfontosabb feladata az emberek, a közösségek, a társadalom számára a biztonság megteremtése és megvédése. Helyes és ma is vállalható korszerű szociáldemokrata felfogás volt az a nézet-együttes, amely a magyar baloldal tevékenységének középpontjába a jogbiztonság, közbiztonság, létbiztonság hármasának együttesét helyezte. Az állam megvédi polgárait, fenntartja a közrendet és működteti a közintézményeket. Mindezt új biztonsági kockázatok közepette kell felvállalnia. Vegyük tudomásul, hogy polgártársaink már régen nem az elnyomó és mindenható államtól félnek, hanem a közrend hiányától, a káosztól. Persze nem tekintélyuralomról, hanem egy normális, a magánéletet békén hagyó, nyugatias működésű államról van szó. A szociális piacgazdaság, a szabad civiltársadalom és a szabályozó állam csak egymást kiegészítve, együttműködve, harmonikusan működhet kielégíthetően. Aki úgy gondolja, hogy a válságból annak elmúlta után úgy lehet mindent folytatni, ahogy oda bejutottunk, vagyis a közösségeknek és az államnak nincs más dolga, mint biztosítani a túlélést, el fog bukni. A válság kikényszeríti a szükséges alkalmazkodóképességet, és megfelelő helyzetfelismeréssel ez a kényszer szülte szükség előnnyé válhat. Az előny lehetősége nem más, mint a struktúraváltozás szükségessége. A modern államfelfogás épp ennek a gyakorlatnak a nélkülözhetetlen előfeltétele. A globalizáció második korszaka a megszerzett tudás és a tudás helyes felhasználásának korszaka. A globalizáció második korszakában az előrejutás és az 17

19 érvényesülés alapja a tudás. Ezért Magyarország a válság szülte kényszert akkor tudja előnnyé változtatni és saját előnyére váltani, ha a korszerű államfelfogást alkalmazva struktúraváltozást hajt végre, és kialakított új struktúrájának középpontjába a tudást állítja. A magyar szociáldemokrácia ajánlata Magyarországnak ezért a struktúraváltás: oktatás, kultúra, innováció, és a modern környezettudatosság. A LEGBIZTOSABB JÖVŐKÉP I. EGYENLŐ ESÉLYEKET A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG MINDEN RÉGIÓJÁBAN, MINDEN TELEPÜLÉSÉN! A XXI. század a tudás korszakát hozta el. A gazdaság felértékelte az információt. Ma az érvényesül, aki versenytársainál több, jobb, frissebb ismerettel rendelkezik. A Magyar Szocialista Párt olyan Magyarországot kíván, ahol minden gyermeknek lehetősége van kibontakoztatni a benne rejlő tehetséget. Egy gyermek sem szenvedhet hiányt a tanulásban hátrányos anyagi körülményei miatt! A jövő Magyarországa, a tudásra, megbecsülésre és fejlődésre alapozott Köztársaság egyformán megbecsül minden iskolát. Közmegbecsülés és közfigyelem tárgyává kell tenni minden olyan intézményt, ami az emberek szellemi fejlődéséért, boldogulásáért tenni kíván. Az iskolában sem érhet senkit hátrányos megkülönböztetés. Az elmúlt időszakban több olyan eszme próbált visszatérni a történelem süllyesztőjéből, melyeket a jóérzés, a polgári gondolkodás és a demokrácia győzelme megtagadásra és feledésre ítélt. Az emberi jogok, a Köztársaság alkotmányban rögzített alapeszményei, és a társadalom szétszakíthatatlansága mellett elkötelezett összes erőnek egyet kell értenie abban, hogy az oktatásban a kirekesztő gondolatok semmilyen formában nem tolerálhatóak. II. ÚJ TUDÁS Magyarországon a közoktatás sokféle nehézséggel küszködik. A nehézségek egy része az oktatási rendszer szerkezetével, egy része pedig az oktatott anyaggal magával kapcsolatos. Az egyik legsúlyosabb probléma, hogy az iskolák teljesítménye nagyon eltérő. A megoldás hosszú távú tervezést, előretekintő és megfontolt, választási ciklusokon átívelő együttműködést kíván. Az oktatásnak mindig aktuális kihívásokkal kell szembenéznie, az adott kor kérdéseire kell felelnie, de 18

20 korszerűsége nem az állandó átalakításoktól, hanem a nyitott alapállástól függ. Az iskola nem lehet kizárólag a mechanikus tudásátadás-tudásátvétel helyszíne, hanem a szó eredeti és legnemesebb értelmében a nevelés színtere kell, hogy legyen. Ezért az oktatási célok mellett azokkal egyenrangú fontosságúként tekintünk a nevelési célokra. Stabilitásra, kiszámíthatóságra van szükség az oktatásban A tanulók érdekei azt diktálják, hogy stabilitásra, egyetértésre, a hosszú távú szempontok érvényesítésére törekedjünk. Egy rossz rendszernek sok a kárvallottja, a kapkodásnak viszont kizárólag kárvallottai vannak. Kevés az a terület, ahol a magyar politika már megmutatta, képes az orránál távolabb látni. Az oktatás ilyen. A közoktatás és a felsőoktatás korszerűsítése kormányokon átívelve szolgálja a haza jól felfogott érdekét. Még több együttműködésre van szükség. A magyar szociáldemokrácia számára modellértékű a finn oktatás, melynek sikeres kialakítása ugyanúgy pártérdekek feletti együttműködés mentén, hosszú éveken át zajlott, ahogy azt a magyar oktatás modernizálásával kapcsolatban elképzeljük. Nyitottak vagyunk a párbeszédre mindenkivel, aki céljának a nyitott, demokratikus, prosperáló Magyarország eszményét tekinti. A felelősség óriási: ha minden párt másfelé indul, egy egész ország fog utat veszíteni. A tanári hivatás legyen életcél, a tanári életpálya legyen mintaadó! A magyar oktatás problémáit nem csak a költségvetési források szűkössége okozza. Nem volt választásunk, a rendszerváltás után a magyar felsőoktatás kapuit szélesre kellett tárni, hogy a társadalom megfeleljen a piac olthatatlan diplomásmunkavállaló-igényének. Ugyanakkor ennek a kedvező folyamatnak a kedvezőtlen mellékterméke az lett, hogy a fiatalok érdeklődése új területek felé fordult, divatszakok emelkedtek ki, melyek sokszor nem felelnek meg sem a piaci szereplők, sem a társadalom hosszú távú igényeinek. A népszerűség pedig nagyon sok kiváló fiatalt vonzott ezekre a szakokra onnan, ahol igazán szükség lenne rájuk. 19

Politikák és ideológiák versenyében

Politikák és ideológiák versenyében Eloszó Mi vár egy gyakorló politikusra fôként, ha miniszterelnök az esszéisták, publicisták, politológusok világába tett kirándulásán? Egyáltalán: dolga-e az átruccanás mások mûfajába? Gyanakvásra, kétkedésre

Részletesebben

Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira

Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira Ma Magyarország meghatározó élménye a bizonytalanság. A napról-napra: átalakuló világgazdasági feltételek mellett ezt erősítik

Részletesebben

Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Vitairat az európai újraegyesítésrôl

Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Vitairat az európai újraegyesítésrôl Európa a jövônk, Magyarország a hazánk Vitairat az európai újraegyesítésrôl 2002 Az ezredforduló lehetôsége és felelôssége A szovjet uralom alól felszabadulva, a polgári demokrácia megteremtésével Magyarországnak

Részletesebben

A fenntartható jövő, a befogadó társadalom és a megújuló demokrácia stratégiája

A fenntartható jövő, a befogadó társadalom és a megújuló demokrácia stratégiája A fenntartható jövő, a befogadó társadalom és a megújuló demokrácia stratégiája A Lehet Más a Politika választási programja 2010 Szerkesztette: Rauschenberger Péter. Az egyes szakpolitikai területek programalkotását

Részletesebben

Nemzeti modernizáció, összetartó közösség

Nemzeti modernizáció, összetartó közösség Mesterházy Attila miniszterelnök-jelölt Nemzeti modernizáció, összetartó közösség Ajánlat a demokratikus oldal programjára Tisztelt Honfitársaim! A Magyar Szocialista Párt miniszterelnök-jelöltjeként a

Részletesebben

Megegyezés. Magyarország megújításának lehetséges irányáról

Megegyezés. Magyarország megújításának lehetséges irányáról Megegyezés Magyarország megújításának lehetséges irányáról Az alábbi írás javaslat Magyarországnak arra, hogy merre menjen a következő években. Cselekvést szolgáló terv, de több annál. Azt is bemutatom,

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója 1. melléklet a /2012. (..) OGY határozathoz A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024 Elfogadta és az Országgyűlés elé terjesztését

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV VITAIRAT

ÚJ SZÉCHENYI TERV VITAIRAT ÚJ SZÉCHENYI TERV VITAIRAT A TALPRA ÁLLÁS ÉS FELEMELKEDÉS FEJLESZTÉSPOLITIKAI PROGRAMJA 2010. JÚLIUS 28. 1 2 TARTALOM AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV 1. Tíz év után... 2 2. Tíz év után újra Széchenyi Terv... 5 3.

Részletesebben

N E M Z E T I Ü G Y E K P O L I T I K Á J A

N E M Z E T I Ü G Y E K P O L I T I K Á J A N E M Z E T I Ü G Y E K P O L I T I K Á J A 2 0 1 0 Tartalom Ajánlások... 7 Mádl Ferenc volt köztársasági elnök... 8 Járai Zsigmond korábbi MNB-elnök, pénzügyminiszter... 9 Kopp Mária egyetemi tanár...10

Részletesebben

a te JÖVŐD a te HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA JÖVŐD

a te JÖVŐD a te HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA JÖVŐD a te JÖVŐD a te HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA JÖVŐD AZ EGYÜTT A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA ÉS A PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT VÁLASZTÁSI PROGRAMJA HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA ELŐSZÓ a

Részletesebben

JÖVŐD HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA

JÖVŐD HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA a te JÖVŐD HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA a te JÖVŐD HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA AZ EGYÜTT A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA ÉS A PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT VÁLASZTÁSI PROGRAMJA ELŐSZÓ a

Részletesebben

A Szolidaritás Mozgalom Programja - Alapvetések

A Szolidaritás Mozgalom Programja - Alapvetések A Szolidaritás Mozgalom Programja - Alapvetések 2012. október 2013. július A Magyar Szolidaritás Mozgalom (SZOLIDARITÁS) céljai: - A lehető legszélesebb társadalmi összefogással, az emberek aktív, felelősségteljes

Részletesebben

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Tanulmány 2009. szeptember Állami Számvevőszék Kutató Intézete Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI.

Részletesebben

Fokozatváltás a felsőoktatásban

Fokozatváltás a felsőoktatásban Fokozatváltás a felsőoktatásban A teljesítményelvű felsőoktatás fejlesztésének irányvonalai Fokozatváltás a felsőoktatásban A teljesítményelvű felsőoktatás fejlesztésének irányvonalai Tartalom A felsőoktatás

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Fenntartható fejlődési stratégiák Tananyag döntéshozók számára III. rész Tartalomjegyzék Gyulai Iván: A Fenntartható Fejlődés Fenntartható fejlődési stratégiák Bevezetés...3

Részletesebben

LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG

LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG A KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK PROGRAMJA A SZABAD ÉS IGAZSÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT 2004 2006 1 LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG! A KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK PROGRAMJA A SZABAD ÉS IGAZSÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT

Részletesebben

Köszöntöm a kedves Olvasót!

Köszöntöm a kedves Olvasót! TARTALOMJEGYZÉK 6 Alapértékeink 9 Gazdaságpolitika 20 Fenntartható vidék 27 Alkotmányos rend 36 Jogállamiság 48 Szlovákiai magyar nemzetpolitikai stratégia 56 Mélyszegénységi- és romapolitika 66 Ruszin

Részletesebben

M a Magyarország a lehetõségek országa. Ateljes

M a Magyarország a lehetõségek országa. Ateljes MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTÉRIUMA Tények Magyarországról www.kum.hu LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG! A Gyurcsány Ferenc vezette kormány programja a szabad és igazságos Magyarországért (2004 2006) CSELEKVÕ KORMÁNYZÁS

Részletesebben

Vessünk véget a rombolásnak!

Vessünk véget a rombolásnak! Vessünk véget a rombolásnak! Javaslatok a magyar közoktatás, felsőoktatás és a kultúra modernizációjára A Fidesz KDNP-kormány mindennapi intézkedései, törvénytervezetei, nyilatkozatai terén sok a rögtönzés,

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója NFFS 2012 2.0 2011.10.20. TERVEZET! A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója (Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012) Tervezet 2.0 2011. október 20. Társadalmi vitára készült

Részletesebben

Európai Magyarországot!

Európai Magyarországot! Európai Magyarországot! Demokráciát, biztonságot, fejlődést! a Demokratikus Koalíció programja 2013 /Tervezet/ Kongresszus, Budapest, 2013. január 26. Bevezető A magyar fiatalok csomagolnak. Ki már a bőröndbe

Részletesebben

Globális világproblémák. Dr. Hajnal Klára

Globális világproblémák. Dr. Hajnal Klára Globális világproblémák Dr. Hajnal Klára 1. A problémarendszer megjelenése Történelmi fejlődésünk a XX. század utolsó évtizedeire létrehozta a termelőerők fejlettségének olyan szintjét, amely a munkamegosztás

Részletesebben

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében ÖKO-FERR Hulladékkezelést Koordináló Közhasznú Nonprofit Kft. Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében (beszámoló jelentés) Készítette: M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.

Részletesebben

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tartalom Bevezetés... 3 A világ, amiben élünk... 4 Globális válaszok a problémákra... 7 Miért

Részletesebben

Európai Magyarországot!

Európai Magyarországot! Európai Magyarországot! Demokráciát, biztonságot, fejlődést! a Demokratikus Koalíció programja 2013 Kongresszus, Budapest, 2013. január 26. Bevezető A magyar fiatalok csomagolnak. Ki már a bőröndbe pakol,

Részletesebben

A MOST-HÍD párt programja

A MOST-HÍD párt programja A MOST-HÍD párt programja A program alaptézisei A HÍD az együttműködés, a nyitottság, a tisztesség pártja, a felelősség és szabadság pártja A HÍD a magyarok és szlovákok, magyarok és magyarok, valamint

Részletesebben

Stratégiai kutatások Magyarország 2015 VISSZA AZ ALAPOKHOZ!

Stratégiai kutatások Magyarország 2015 VISSZA AZ ALAPOKHOZ! Stratégiai kutatások Magyarország 2015 VISSZA AZ ALAPOKHOZ! Jelen kötet a Miniszterelnöki Hivatal Magyar Tudományos Akadémia Stratégiai Kutatások 2005 megállapodás keretében került finanszírozásra. Stratégiai

Részletesebben

SZÉLL KÁLMÁN TERV ÖSSZEFOGÁS AZ ADÓSSÁG ELLEN

SZÉLL KÁLMÁN TERV ÖSSZEFOGÁS AZ ADÓSSÁG ELLEN SZÉLL KÁLMÁN TERV ÖSSZEFOGÁS AZ ADÓSSÁG ELLEN 1 Tartalomjegyzék A magyarok munkájából ne mások gazdagodjanak!...5 Bevezetés...6 A feladat... 10 Széll Kálmán Terv... 13 1. Adósság és felelősség... 13 2.

Részletesebben

MEGÚJÍTOTT SZABADELVŰ

MEGÚJÍTOTT SZABADELVŰ - V I T A I R A T - MEGÚJÍTOTT SZABADELVŰ ÉS SZOCIÁLIS PIACGAZDASÁG MAGYARORSZÁGON 2008 A tanulmány elkészítésében részt vettek Boér Zoltán Botos Balázs Csordás László Domokos László Eőry Edit Gerendás

Részletesebben

JÖVÔKÉP. Megújított szabadelvû és szociális piacgazdaság Magyarországon

JÖVÔKÉP. Megújított szabadelvû és szociális piacgazdaság Magyarországon JÖVÔKÉP Megújított szabadelvû és szociális piacgazdaság Magyarországon 2009 Megújított szabadelvû és szociális piacgazdaság Magyarországon Jövôkép sorozat 1. 75-ök vitairata A tanulmányt szerkesztette:

Részletesebben