Pályázat és intézményvezetői program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázat és intézményvezetői program"

Átírás

1 Pályázat és intézményvezetői program A Budapest XIX. kerületi Ady Endre Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására Budapest Készítette: Hornok István mb. igazgató

2 Pályázat és intézményvezetői program Az Emberi Erőforrások Miniszterének a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/A. -a alapján, a honlapon meghirdetett pályázati kiírás alapján a Budapest XIX. Kerületi Ady Endre Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására pályázom. 1. Motiváció augusztus 1. óta megbízott igazgatóként látom el az intézményvezetés feladatait. Megbízásom július 31-éig szól. Az új köznevelési törvény megjelenése óta dinamikus változások indultak meg a magyar köznevelésben. Az iskola átalakításának folyamatában új attitűdök kialakítását elkezdtem. Célom, hogy minden a változásokban érintett szereplő harmonikusan együttműködő részvételét biztosítsam. Látom a teendőket, a helyemet ebben a munkában és látom a kitörési pontokat is. Két elsős osztályt tudunk indítani a 2013/2014-es tanévben, így értékes és felelős munka végzésére lesz lehetősége tanítóinknak, tanárainknak. Az új törvény objektíven kívánja mérni a tan és szakfelügyeleti rendszerén át pedagógiai munka színvonalát, az intézmények működését - az ennek való megfelelést és felkészülést fontos feladatnak tartom, amelyhez a KLIK részéről sok segítséget kapunk. Láthatóan az igazgatói feladatkör lényegesen átalakul. Amikor elvállaltam a vezetést, érezhető volt a változás szelleme, mára szinte orkánszerűvé vált a dinamikus átalakulás fejlődése. Elkezdtem az új tantárgy a hittan/ erkölcstan tantárgy beillesztését a törvénynek megfelelően az intézmény tantárgyfelosztásába és nagy figyelmet fordítottam a mindennapos testnevelés felmenő rendszerű megvalósítására. Olyan vezető kívánok lenni, aki támogatja a változásokat és fontosnak tartom a nevelés-oktatás felelős munkáját végző tanárok beillesztését a most felállítandó Pedagógus Karba. Az elmúlt közel egy év során jelentős változtatásokat hajtottam végre. Nyugodt és kiegyensúlyozott légkört teremtettem a tantestület körében. Sikeresen megoldottam az iskolai konyhában dolgozók feszült munkahelyi hangulatát személyi és munkaköri változtatások során. Szigorítottam az intézményben a taneszközök nyilvántartási rendszerét, és újra szabályoztam kiadásuk, kezelésük és leltározásuk, az anyagi fegyelem helyzetét. A változások kedvezően befolyásolták az intézmény szervezeti életét. Javult a fegyelem és emelkedett pedagógiai munkánk színvonala. Szeretném megszilárdítani és továbbfejleszteni az elért eredményeket, melyhez az intézményvezetői beosztás elnyerésére benyújtom pályázatomat. 2.Helyzetelemzés, erőforrások 2.1. Az iskola bemutatása, környezete, sajátosságai Az intézmény fenntartója: a KLIK. Budapest 19. Tankerülete. Az intézmény működtetője: Budapest XIX. kerület Önkormányzata. Intézményünk nyolc évfolyamos általános iskola, amelyben az általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés-oktatás folyik, lehetővé téve a tanulók érdeklődésének, képességeinek és tehetségének megfelelő középiskolai, ill. szakiskolai továbbtanulását, pályaválasztását. 2

3 A Nemzeti Alaptantervre épülő Kerettanterv, a helyi tantervek ismeret rendszere, jelentősen hozzájárul a sokoldalúan fejlett és harmonikus személyiség kialakításához, bővítve a tanulók általános műveltségi szintjét. Az intézmény alaptevékenysége az általános iskolai nevelés-oktatás, a napköziotthoni ellátás biztosítása, valamint a művészeti nevelés keretében emelt szintű ének-zene tanítás, néptánc, angol nyelv és informatika tanítása. Az iskola arculatát meghatározzák haladó hagyományai, az 51 éve működő ének-zenei tagozat, a 24 éve oktatott néptánc, a rajz- és képzőművészeti nevelés. Fokozott érdeklődés övezi az idegen nyelv és a számítástechnika oktatását. Az Ady Endre Általános Iskola a működését, a vezetését meghatározó alapdokumentumokkal rendelkezik. Így Alapító okirattal, a 2007-ben elkészített, és a nevelőtestület által elfogadott és a fenntartó által jóváhagyott, legitim Pedagógiai Program alapján dolgozunk. A helyi Pedagógiai Program, a Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend a Magyarország Alaptörvényében foglaltaknak megfelelően a 2011.évi CXC törvény a Nemzeti köznevelésről és ennek kapcsán a feladatokról szóló 110/2012. (VI.4) Korm. Rendelet, a Nemzeti alaptantervről és az intézmények működésére vonatkozó 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet alapján március 31-ig módosításra került. Az új Alapító okirat kiadása folyamatban Az iskola története Az Ady Endre Általános Iskola Budapest XIX. kerületében, Kispesten, a lakótelep és a hagyományos kertes, családi házas településrész határmezsgyéjén, az Ady Endre úton található. Közlekedés szempontjából jól megközelíthető minden kispesti és szomszéd kerületben lakó számára. A Kispest központjában 1911-től működő iskolánk már 101 éve szolgálja a kispestieket. Jelentős oktatástörténeti értékeket őrizve. Épületünk eredetileg is oktatási céllal készült. A demográfiai csúcs idején, egy 10 tantermes szárnnyal abban ebédlővel, valamint sportudvarral egészült ki. (Itt kapott helyet 1995-től ig a kerületi Művészeti Iskola - 5 tanteremben.) Az 1962 óta működő ének-zene tagozat fővárosi és országos szinten is elismert. Az utóbbi években norvég, dán, osztrák, lengyel, japán, amerikai tanárok és diákok látogattak el hozzánk eredményes módszereink tanulmányozása céljából. A képzéshez 1989-ben néptánc oktatás, majd tíz évvel később a képzőművészeti nevelés kapcsolódott ben összevonásra kerültek az Ady Endre és a Kertvárosi Általános Iskolák, Folytatódik az eredményesen működő emelt szintű angol nyelv és számítástechnika oktatás. Az elmúlt években Kispest Önkormányzata felújította az intézmény épületét, ezzel külsejét tekintve, európai szintű, kulturált, korszerű feltételeket teremtett számunkra. Büszkék vagyunk rá, hogy az összevont intézményben végzett korábban. többek között Bárdy György színművész, Puskás Ferenc, Détári Lajos, Horváth Ferenc és Tóth Mihály labdarúgók, valamint Sóki Zsolt motorversenyző is. Iskolánkban oktatott id. Somorjai József zeneszerző és zenepedagógus, a kispesti ének zeneoktatás megteremtője. 3

4 Küldetésnyilatkozatunk : Értékrendünket - a demokrácia, a humanizmus, nemzeti értékeink tisztelete, hagyományaink megőrzése az európai és a világ más népeinek egyetemes kultúráját figyelembe véve - határozzuk meg. Adottságainkat kihasználva, valamint az intézmény vonzerejét növelve feladatunknak tekintjük, hogy igényes szakmai munkával, szoros kapcsolatban a diákokkal és szüleikkel, a meglévő technikai felszereltség folyamatos fejlesztése mellett biztosítsuk a nevelő-oktató munka hatékonyságát. Nevelő munkánk során előtérbe kerülnek: a hazafias nevelés, hazaszeretetre nevelés, haladó nemzeti hagyományaink ápolása, az idősek tisztelete, segítése, a családi életre nevelés, az erkölcsös életmódra nevelés, tolerancia mások iránt, az egyenlő bánásmód - mindenkit megillet - alapelve, a vallásos meggyőződés tisztelete, a környezet óvása és védelmének kérdései. Miért ajánljuk iskolánkat? Szent-Györgyi Albert szavaival egyetértve a mi véleményünk szerint is: Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog Tárgyi feltételek: Iskolánkban 18 tanteremben, 10 szaktanteremben folyik a nevelő-oktató munka. Az alsó tagozatosok az új szárnyban tanulnak, minden osztálynak saját tanterme van. Rendszerint ugyanott töltik a délutáni foglalkozási időt is A felső tagozatos osztályok számára szaktantermekben folyik a nevelés - oktatás. A 189 négyzetméteres tornaterem mellett egy kis tornatermünk is van, ahol a kerületi beiskolázású gyógytestnevelés működik. Az iskolához egy nagyobb és egy kisebb sportudvar tartozik. Az elmúlt években javult a szaktantermek (számítástechnika, biológia, ének, rajz, életvitel) felszereltsége, jó minőségű AV eszközök, számítógépek kerültek beszerzésre. A beszerzéshez rendszeresen igénybe veszünk pályázati segítséget is. 4

5 A közelmúltban került sor az épület nyílászáróinak cseréjére. Ez előnyösen megváltoztatta az intézmény külső megjelenését, azonban a belső rekonstrukcióra és a rég közművek felújítására és cseréjére szükség van. Konyhánk műszaki fejlesztéseként - takarékos előző évi gazdálkodásunk révén - mosogatógépet vásároltunk, mellyel könnyítettük a személyzet munkáját és jelentős lépést tettünk higiénia további javítása érdekében. Folyamatos feladat a szakleltárak anyagainak, eszközeinek felújítása, bővítése. Az iskola bútorainak jelentős része kicserélésre került, így a diákok és tanárok egyaránt kulturált körülmények között tevékenykedhetnek. Az intézmény tűzvédelmi eszközökkel felszerelt, vagyonvédelmi szempontból rendelkezik ugyan riasztórendszerrel, azonban a bejáratnál zsiliprendszerű ellenőrzőáteresztő kapu kiépítése lenne célszerű (portásfülke). Könyvtárunkban több mint kötet könyvet (beleértve a tankönyveket is) illetve elektronikus adathordozókat is használhatnak az érdeklődők Humán erőforrások: A tanulók jellemzői Tanuló létszámunk a 2012/2013 -as tanévben 297 fő. Iskolánkban 16 tanulócsoport működik, 8 alsós és 8 felsős osztály. Alsó tagozaton minden évfolyamon egy napközis és egy iskolaotthonos osztályt működtetünk. Az iskola mikrokörnyezete, kerületi viszonylatban tipikus. Befogadunk lakótelepi és családi házas környezetből érkező tanulókat is. A környező településekről is beiratkozott hozzánk néhány tanuló. A tanulói közösség jelenlegi összetétele: Hátrányos helyzetű tanuló: 87 fő (29 %) Halmozottan hátrányos helyzetű: 31 fő (10 %) Veszélyeztetett tanuló: 136 fő (46 %) Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül: 84 fő (28 %) SNI tanuló: 18 fő (6 %) Logopédiai, vagy más fejlesztő foglalkozásra jogosult (szakértői véleménnyel): 75 fő (25 %) Közétkeztetésben résztvevők száma: 180 tanuló 100 %-os támogatásban részesül (ingyenes): 85 tanuló 50%-os támogatásban részesül: 21 tanuló Az esélyegyenlőség megteremtése egyre nagyobb feladatot ró az iskola pedagógusaira. 5

6 A nevelő-oktató munkát végzők Iskolánkban minden pedagógus rendelkezik a megfelelő szakirányú végzettséggel és szakképzettséggel. Az intézmény január 1-vel átkerült a KLIK fenntartása alá. A nevelő munkát végzők és a közvetlenül segítők is a KLIK állományába kerültek. A munkát egy igazgató és két igazgatóhelyettes irányítja. 37 pedagógus álláshely került betöltésre, 2 álláshely jelenleg betöltetlen. 2 iskolatitkár és 1 pedagógiai asszisztens dolgozik intézményünkben. Nevelő munkánkat félállású gyermekvédelmi felelős és teljes állású könyvtáros segíti. A Nevelési Tanácsadó két fejlesztő pedagógusa, egy logopédusa, valamint az EGYMI utazó gyógypedagógusai és logopédusai végzik a szükséges fejlesztést. A pedagógusok közül 15 fő, 10 évnél régebben dolgozik iskolánkban. Az évek során 18 fő kapott állami kitüntetést, 23 fő pedig kerületi szintű elismerésben részesült. A kerület szakmai életében részt vesz a testület 2 fő kerületi szakmai munkaközösségvezető került megbízásra nevelő testületünkből: sportszervező testnevelés szakos kollégánk személyében, illetve egy történelem szakos kollégánk látja cl a kerületi gyermekvédelmi koordinátori teendőket. Kollégáink 6 munkaközösségben dolgoznak. Az iskolában folyó programok és iskolán kívüli tevékenységek megvalósítása érdekében rendszeresen nyújtunk be pályázatokat. Az elnyert összegekkel a szülők illetve az intézmény terheit csökkentjük A nevelő-oktatók munkát segítők Az alkalmazottak száma 12 fő. (1 fő gondnok, 3 konyhai dolgozó, 4 takarító, 2 portás, karbantartó) A technikai személyzet január 1-től továbbra is, a működtető Kispest Önkormányzata Gazdasági Ellátó Szervezetének állományához tartozik. Nevelő-oktató munka A tankerület által biztosított tantárgyfelosztás keretóra száma: -alsó tagozat: 410 óra -felső tagozat: 416 óra -összesen: 826 óra 2.5. Szakmai helyzetelemzés: A 2012/2013-as tanévtől: -z 1. és 5. osztályban a 2007-ben elfogadott NAT módosítás szerint, de 5 testnevelési órával tanítunk - 2., 3., 4., 6., 7. és 8. osztályokban a 2007-ben elfogadott NAT módosítás szerint felmenő rendszerben folyik az oktatás. 6

7 A 2013/2014-es tanévtől: - 1. és 5. osztályban bevezetésre kerül az új Kerettanterv és a 6. osztályokban a NAT módosítás és emelt testnevelés, a 3., 4.,7.,8., osztályokban pedig a módosított NAT szerint. A 2014/2015-ös tanévtől: ,5.,6., osztályokban az új Kerettanterv szerint, a 3. és a 7. osztályokban a NAT módosítás emelt testnevelés szerint tanítunk. A 2015/2016-os tanévtől: az 1.,2.,3.,5.,6.,7. osztályokban az új Kerettanterv, a 4. és 8. osztályokban a NAT módosítás szerinti emelt testneveléssel tanítunk. A 2016/2017-es tanévtől: - minden évfolyamon az új Kerettanterv szerint tanítunk. Emelt szintű oktatás : ének-zene első évfolyamtól angol nyelv a negyedik évfolyamtól Specialitásaink : angol nyelv első évfolyamtól (az emelt szint előkészítéseként bontott csoportban); informatika első évfolyamtól választható tantárgyként (bontott csoportban); néptánc tanítás 1-4. osztályig a.b osztályokban; 5. évfolyamtól szakkörben művészeti nevelés (énekkar. néptánc. képzőművészet. kézműves tevékenység); sport gyógytestnevelés Kiemelt területek: egészséges életvitelre nevelés biztonságos közlekedésre nevelés tehetség gondozás lassabban haladó tanulók felzárkóztatása Eredményeink, hagyományaink: Tanulmányi és egyéb versenyeken kiemelkedő helyezést érnek el tanulóink: angol nyelv, rajz, helyesírás, vers és prózamondó, mesemondó, ének. tánc, biológia, matematika, könyvtárhasználat, életvitel- technika, közlekedési ismeretek, polgári védelem stb. területeken. Angol nyelvből, 7-8. osztályos tanulóink egy része sikeres alapfokú nyelvvizsgát tesz. Sportágak közül főleg a labdajátékokban, atlétikában, küzdő sportokban, sakkversenyeken kiemelkedő sikereket értünk el. Az iskola önálló arculatának szimbólumai kialakultak : Ady-hét Ady-emléklap, oklevél Aranytoll pályázat Mikulás karácsonyi hangverseny iskolakóstolgató foglalkozások fogadás a tehetséges tanulók és szüleik részére rajzkiállítás óvodások és iskolánk tanulói számára Ady-plakett adományozása Az év tanára cím adományozása múzeumi nap Luca-nap farsang kirándulás népdalverseny gyermeknap 7

8 a költészet ünnepe (versmondó verseny) ballagás alapítványi bál (igény szerint) megemlékezünk a Nemzeti Összetartozás Napjáról megemlékezések világnapokról (zene - állatok - Föld) sportnap bolond ballagás 2.6. Tanórán és iskolán kívüli foglalkozások : napközi és iskolaotthon az 1-4. évfolyamon, 5. osztályokból összevont napközis csoport tanulószoba osztályokból, szakkörök (differenciálás, képességfejlesztés, tehetséggondozás), színház- és hangverseny látogatás énekkar könyvtár sportkörök tanfolyamok szervezése igény szerint hittan táborok, erdei iskola szervezése túrák. tanulmányi kirándulások szervezése, A Pedagógiai Program a képzési ciklus egészére vonatkozó szakmai, stratégiai program, mely meghatározza a nevelés-oktatás, a tanítás-tanulás folyamatának helyi pedagógiai elveit, értékeit, tartalmait, gyakorlatát és működési feltételeit. Az intézmény éves munkaterve tartalmazza az adott tanévre vonatkozó aktuális teendőket havi felbontásban. A Kollektív Szerződés jelenleg átdolgozás alatt áll, szakszervezeti bizalmi képviseli a munkavállalók érdekeit az intézményben. A vezetést segítve, a következő szervezetek működnek: Szülői Szervezet, Közalkalmazotti Tanács, Diákönkormányzat. 3. Az intézmény külső kapcsolatai: - Fenntartóval, működtetővel - Elő - Tér Alapművészeti Iskolával - Móra EGYMI - vel - Vöröskereszttel - Nevelési Tanácsadóval - Kispesti Művelődési Otthonnal - Nemzeti Egészség Védő Intézettel - Wekerle Gyermekházzal és Könyvtárral - Családsegítő és Gyermekjóléti - Szabó Ervin Könyvtárral Szolgálattal - Óvodákkal - Gyámügyi Hatósággal - XIX. Ker.-i Rendőrkapitánysággal - Művészeti Intézményekkel - Orvosi, egészségügyi szolgálattal - Környezetvédők Szövetségével - Más oktatási intézményekkel - Magyar Zeneiskolák Szövetségével - Katasztrófa és Polgárvédelemmel - Logopédiai Intézettel - Magyar Gyula Kertészeti Szki.és Szkk-val 8

9 4. Az intézmény gazdálkodása: Alapelv a törvényesség, az átláthatóság és a takarékosság elveinek biztosítása a gazdálkodás területén. A fenntartó által biztosított költségvetés alapján történik az iskola takarékos gazdálkodása, előzetes egyeztetés mellett. A működtetéshez a kerületi önkormányzat biztosít fedezetet. Az intézmény pénzügyi autonómiája csökkenő tendenciát mutat. Anyagi támogatásra számíthatunk a Tehetséges és Rászoruló Gyermekekért Alapítvány -tól, és esetenként a Cilinder Alapítvány nyújt segítséget a hátrányos helyzetű gyermekeknek. Az említett forrásokon kívüli lehetőségek keresésével, szponzorok felkutatásával egészítheti ki az iskola gazdálkodásának anyagi kereteit. 5. VEZETŐI PROGRAM Általános célok, jövőkép Stratégiai célként az alábbiakat fogalmazom meg: az intézmény stabil, kiegyensúlyozott működésének szervezése, menedzselése, iskola marketing megvalósítása, megfelelés a változó társadalmi igényeknek - sikerorientáltság a feladatok megvalósításában - nyugodt, nyílt, demokratikus munkahelyi légkör biztosítása - az iskola pedagógiai programjában meghatározott célok megvalósításának érdekében minden kolléga számára lehetővé tenni a szakmai fejlődést az intézmény tárgyi feltételeinek megőrzése, további gazdagítása, fejlesztése a szükséges helyeken - az eszközök fejlesztése kövesse a programok fejlődését, segítse elő azok megvalósulását - a szülőkkel, partnereinkkel való nyílt konstruktív együttműködés - az óvoda és sz iskola közötti kapcsolat további erősítése, az érintkezési pontok gazdagítása - az iskola elismertségének növelése - az intézmény szakmai kapcsolatainak erősítése - az iskolai diákönkormányzat munkájának fokozott segítése - hagyományőrzés, programfejlesztés - a tanítási-tanulási folyamat eredményességének elősegítése az egységes és differenciált tanulásszervezés további megvalósításával. Az iskola jövőképe Az iskola piacképes szolgáltató intézménykénti működése, amely megvalósítja és megalapozza tanulóink tudásának ismereti, jártassági és készségszintű fejlesztését. Felkészíti őket, hogy bárhol a világon bátor és vállalkozó szellemű önmegvalósításra képes elsősorban a nyelvi kommunikációs felkészítésünk alapján nyitott, őszinte az új iránt fogékony emberként tevékenykedjenek. Legyenek aktívak és életvidámak, konfliktusmegoldók. Őrizzék és ápolják magyarságtudatukat a hagyományok tiszteletén keresztül. 9

10 5. 2. A feladatok megfogalmazása Személyi feltételek, szervezetfejlesztés: A megkezdett folyamatokat szükséges továbbfejleszteni. Folyamatosan reagálnia kell a tantestületnek a környezet változásaira, az iskolahasználók bővülő igényeire. Természetesen nem hagyhatók figyelmen kívül a kollégák egyéni elképzelései, de ezeknek az elgondolásoknak is kapcsolódniuk kell az iskola mindenki által ismert és elfogadott pedagógiai programjában kitűzött nevelési és oktatási célokhoz. (Néhány nevelési-oktatási cél: egészséges életmódra való törekvés; helyes önértékelés; más népek hagyományainak, kultúrájának a megismerése; a környezetvédelem fontossága; korszerű, tudományos igényű ismeretek nyújtása, felzárkóztatás, tehetséggondozás kiemelten a művészetek területén) Pedagógiai programot speciális művészeti iskolai programmal kívánom bővíteni, tehát a pedagógusok képzési tervének elkészítésekor ezt is figyelembe kell venni. Az intézményben kiemelten fontosnak érzem a kollégák közötti kapcsolatok erősítését, olyan alkalmak teremtését, ahol a munkatársak találkozhatnak, beszélgethetnek, jobban megismerhetik egymás munkáját, egyéniségét. Ilyen alkalmak lehetnek például: a szakmai kirándulások, belső továbbképzések, bemutatóórák és a közös ünnepek. Ahhoz, hogy a szervezetet fejleszteni lehessen, fontosnak tartom a közeljövőben a tanulók, a pedagógusok és a szülők körében elégedettségi szintfelmérést elvégezését, brain - storningok szervezését. A diákönkormányzat munkáját sokkal nagyobb mértékben ki kell használnunk a különböző rendezvények megszervezésében, lebonyolításában. Kívánatos, hogy az iskola minden programján ott legyenek képviselőik (akár a zsűri tagjaként), hogy gyűléseiken, az iskolagyűléseken elmondhassák tapasztalataikat, kifejezhessék véleményüket. Elvárható, hogy a diákönkormányzatot segítő tanár az iskola minél több rendezvényén ott legyen, ezzel is segítve az iskola vezetőségének munkáját az egyes pedagógusok, munkaközösségek reális értékelésében, munkájuk elismerésében Nevelő-oktató munka : Az általános műveltség megalapozása mellett gyermekcentrikus módon biztosítjuk az idegen nyelvi tudáshoz való hozzájutást, a tanulmányi idő teljes hossza alatt. A művészet értésére és kifejezésére tanítjuk diákjainkat. Az általános iskolákban meg kell kezdeni a tanulók felkészítését az élethosszig tartó tanulásra. Olyan tudás megszerzésére van szükség, amely alkalmazható, felhasználható, bővíthető, alakítható, azaz újabb tudások megszerzésére, önképzésre ösztönzi a diákokat. Nemcsak az alsó, hanem a felső tagozaton is kiemelten kell kezelni az értő olvasás, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztését. A családi nevelés hiányosságainak pótlása az eltérő szociális körülményekből érkezők számára, esélyegyenlősség biztosítása. Az óvodából az iskolába történő átmenet megkönnyítésére, valamint a tanulólétszám növelése érdekében, tovább kell bővíteni a kapcsolatot az óvodák és az iskola között. (Ovi - balett iskolai szervezésével, Mikulás, Betlehemezés, ovis rajzverseny keretében ) Október végén, november elején fel kell venni a kapcsolatot a kerület óvodáival. A szülőknek tudniuk kell, hogy kik lesznek az elsős tanítók. 10

11 A felső tagozatnak építenie kell az alsó tagozatosok munkájára, ugyanakkor az alsó tagozatnak fel kell készítenie a gyerekeket a felső tagozatra. Ez csak az együttműködő, az egymás munkáját megbecsülő, kölcsönös bizalomra épülő tantestületben lehetséges. Sem az alsó, sem a felső tagozat munkáját nem lehet alábecsülni. Erősíteni kell a kapcsolatot, hogy az átmenet a 4. és az 5. osztály között minél gördülékenyebb legyen. Segítsék egymást az alsós és felsős kollégák. Ennek egyik formája lehet a hospitálás. Kívánatos, hogy a leendő ötödikes osztályfőnök ismerje azt a negyedikes osztályt, amelyiknek az osztályfőnöke lesz. Célszerű részvétele az osztály különböző rendezvényein, a kirándulásokon. A szülőknek tudniuk kell, hogy kik lesznek az ötödikes osztályfőnökök. Megvalósítható ötlet, hogy az első osztályok a tanítás kezdeti időszakában, eltérő tanítási renddel működjenek. Szeptember november a beszoktatás időszaka. Ebben az időben nem kellene ragaszkodnunk a 45 perces órákhoz, gyakrabban tarthatnának szüneteket. Elképzelésem, hogy az angolt mindenféleképpen, a magyar nyelv és irodalmat, valamint a matematikát nívócsoportos bontásban tanítsuk a felső tagozaton az 5. évfolyamtól. Újabban ismét felmerül a német nyelv tanulása iránti igény. Jól felkészült nyelvtanárral rendelkezünk. A tisztaság és a fegyelem javítása érdekében cselekednünk kell! Ezeket a feladatokat be kell emelnünk a következő tanév fő célkitűzései közé Programfejlesztés, partneri kapcsolatok : A partneri igények és az iskolahasználók igényei alapján szükséges a lehetőségek bővítése. Sokszínűvé kell tenni az iskolát. Ha egy iskola sokszínű, úgy vonzóvá teszi azt, stabillá válhat, sőt emelkedhet tanulóinak a létszáma. Az intézményben az ének-zene emelt óraszámban történő oktatása évtizedek óta hagyomány. Emelt óraszámban a b osztályok tanulják az éneket. A normál tantervű osztályokban is vannak olyan tehetséges gyerekek, akik szívesen bekapcsolódnának az iskolai kórus munkájába. A következő tanévben a Zenei Világnap alkalmából nevet választunk az alsós és felsős kórusunknak. Az órarend megfelelő kialakításával ezt lehetővé kell tenni számukra. Távlati terveim között szerepel, hogy az iskola arculatát speciális művészeti programmal bővítsem, meghagyva az eddig is kiválóan működő néptáncot és tűzzománc szakkört. E program új területei a következők lennének: drámapedagógia, képzőművészet, kortárstáncok. A program egy része az első osztálytól, míg a másik része ötödik osztálytól kerülne bevezetésre. Alsó tagozaton kiemelt helyet kapna a rajz. A felső tagozaton indulna a kézművesség és igény esetén a kortárstánc. A program komoly délutáni elfoglaltságokat jelenthet a gyermekeknek. Több év távlatában gondolkodva a rajzot is taníthatnánk emelt óraszámban, csoportbontásban az énekkel, felkutatva a tehetségeket és lehetőséget biztosítva számukra az igazi kibontakozásra. A külföldi kapcsolatok bővítése érdekében szeretnénk kiépíteni egy stabil külföldi kapcsolatot óta Kispest lengyel testvérvárosa Krzesowice. A 700 éves kis város Krakkótól 25 km-re nyugatra található. A városkában működik a Jozef Bem 10 évfolyamos általános iskola, 11

12 amellyel felvesszük a kapcsolatot és nyaranta 1-1 osztálynyi diák táboroztatásával hosszú távú csereprogramot alakítunk ki. Erősíteni kívánom iskolai szinten a Lengyel-Magyar történelmi barátságot. Meghívásra az országos és határon túli néptánc találkozókon részt veszünk a Kis Sziporka és Nagy Sziporka tánccsoportunkkal. Felkészítőjük Neuwirth Annamária Prima Primisszimadíjas néptánc tanár. A Szülői Szervezettel szorosabb együttműködésre van szükség. Támogatása nélkül nem lehet igazán sikeres egy iskola! Célom, hogy az iskolai életbe határozottan és konkrétan bevonjam a szülőket. Ez most jól megvalósult az iskolai Öko kerti program során. A szülői szervezet önálló rendezvények szervezésével és lebonyolításával, a tantestület segítő partnere lehetne. Az osztályokból gyakrabban kellene összehívni a képviselőket. Ezeken az értekezleteken fontos, hogy az iskola megfelelően tájékoztassa a képviselőket az iskolában történt dolgokról, változásokról, és ezekről kikérje a véleményüket, javaslataikat, ötleteiket Tárgyi feltételek, környezet : Fontos feladat az iskola folyamatos szépítése, rendbe tartása, az elavult eszközök cseréje. A kulturált környezethez, az esztétikai neveléshez, a higiéniához szorosan kapcsolódik a vizesblokkok állapota. Különös tekintettel a régi épületszárnyra, cserélni kell a burkolatokat, az elválasztókat, új mosdók és WC-k felszerelése is szükséges. Ugyanezeket a feladatokat kell elvégezni a tornatermi öltözők zuhanyozóiban is. A sportudvarok védőhálóinak magassága nem megfelelő. Nagyon sok probléma megelőzhető lenne a szomszédokkal, ha legalább a kétszeresére emelhetnénk ezek magasságát. Az alsó udvaron sziklakertet alakítottunk ki. A folyosókon, sok helyen lehullott a csempe, ezeket mielőbb pótoltatni szükséges. A könyvtár még vonzóbbá tehető azzal, ha ott folyóiratokat is olvashatnak a gyerekek és a pedagógusok. A könyvtár számára több érdekes folyóiratot rendelhetnénk meg, melyhez számítok az alapítványok anyagi támogatására Vezetési stílus, struktúra: Fontosnak tartom a legmodernebb vezetéstudományi ismeretek, elméletek megismerését, azok tudatos, tervszerű alkalmazását a helyi vezetési gyakorlatban. Az intézményi vezetést lineáris módon strukturálva, a törzskari vezetési módszerrel kiegészítve tartom hatékonynak Elsősorban a szervezeti kultúra fejlesztését tartom fontosnak. Támogatom a szubkultúrák kialakulását, amelyek jól szolgálhatják ötleteikkel az intézményi innováció megvalósulását. A szervezet működése során lényeges kérdésnek tartom a közösség előtt álló feladatok hatékony elvégzése érdekében a - hierarchián alapuló irányítás, szervezés és koordináció során - a képességeknek, szaktudásnak és tapasztalatoknak adekvát munkamegosztás kialakítását. A közösség konfliktus és nehézségtűrő képességének figyelemmel kísérése során 12

13 a felmerülő problémákat helyben kell és lehet diplomatikus hozzáállás mellett, tárgyalásos úton, az érdekek egyeztetésével megoldani. Kiemelt feladatnak tekintem az iskola régi jó hírnevének visszaállítását, a kerület nevelési oktatási intézményei sorában korábban elfoglalt méltó helyének rekonstrukcióját. Úgy vélem, hogy hiteles külső imaget csak stabil belső arculat kialakításával lehet alátámasztani. Ennek érdekében fontos kérdés az intézményi demokratizmus fejlesztése, a munkatársak jogainak biztosítása - érzékenyen reagálva - szociális, esetenként magánéleti problémáikra. Ezt egységes követelményrendszer kialakításával tartom megvalósíthatónak. Az intézmény alapfokú nevelési-oktatási feladatainak hatékony végrehajtása érdekében törekszem a tantestület állandóságának, összetételének és stabilitásának biztosítására, a fluktuáció elkerülésére, a kitűnő szakemberek megtartására. A tanítás-tanulás komplex folyamatában a minőséget biztosítani, szolgáltatni csak nyugodt, kiegyensúlyozott, a személyiségüket kibontakoztatni tudó, kezdeményező tanárokkal lehet. A közösség összekovácsolásával, jó közérzet, munkamorál és hangulat megteremtésével biztosítható a hatékony és sikeres pedagógiai tevékenység. Öröm tapasztalni, hogy kollégáim nagy része mosolygósan érkezik reggel az intézménybe és a fárasztó munkanap után ugyanúgy, a jól végzett munka élményével távozik! Ezért és kizárólag ezért érdemes vezetőnek lenni! Természetesen a feladatok rendszeres és visszatérő ellenőrzésén, értékelésén kívül, figyelmet kell fordítani a kiemelkedő munka, az innovatív tevékenység elismerésére, a szakmai előmenetel támogatására. A vezetési struktúrában nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy a vezetés egy összetett folyamat, melyben a döntés-előkészítés fázisába a vezető egyszemélyi felelőssége mellett másokat is szükséges bevonni Vezetési elvek, kommunikáció: Fontos és elengedhetetlen tényező a vezetési struktúrában, hogy az igazgató, az igazgatóhelyettesek, a munkaközösség-vezetők és az iskolatitkárok között kialakuljon a kommunikáció hatékony rendszere, folyamatos és megfelelő legyen az információáramlás, ne forduljon elő az információ csere hiánya. Kollégáim számára pontos munkaköri leírást kell készítenem, amelyből egyértelmű számukra feladatuk a szervezeti életen belül. A célmeghatározás mentén legalább olyan fontos a feladatok végrehajtása során az elvárások konkrét megfogalmazása a mérhető teljesítmény érdekében. A vezető számára fontos feladat a szükséges eszközök, tárgyi és immateriális feltételek biztosítása. Követelményt támasztani csupán a feltételek biztosítása és a hatékony támogató segítség egységének megvalósulása esetén lehet. Az Iskola irányításában a demokratikus elvek megvalósítására törekszem. Remélem, hogy sok kollégában találok partnerre ennek megvalósításához. 13

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013.

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013. Ady Endre Általános Iskola Pedagógiai program 2013. Jóváhagyta: Hornok István - 0 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 6 ISKOLÁNK ARCULATA, KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK 7 Az iskola környezete,

Részletesebben

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Pályázat a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Helyzetelemzés 5 2.1. Személyi feltételek 5 2.2. Tanulói adatok

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné PÁLYÁZAT a intézményvezetői beosztásának ellátására Terbe Ákosné Kiskunfélegyháza, 2015. március 31. 2. oldal PÁLYÁZATI NYILATKOZAT Alulírott Terbe Ákosné pályázatot nyújtok be a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására Készítette: Tóthné Détári Gabriella

Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására Készítette: Tóthné Détári Gabriella Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására 2014. Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T. PÁLYÁZÓ: Laskovicsné Terzics Edit A KISKUNHALASI KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA

P Á L Y Á Z A T. PÁLYÁZÓ: Laskovicsné Terzics Edit A KISKUNHALASI KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA P Á L Y Á Z A T A KISKUNHALASI KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA PÁLYÁZÓ: Laskovicsné Terzics Edit VEZETŐI HITVALLÁS Nem elég elindulni, de mást is hívni

Részletesebben

PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ

PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0037 PÁLYÁZAT ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 037313 Az iskola székhelye: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Telefon,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG Készült a Képviselő-testület 2012. május 30-i ülésére! Tárgy: Az Arany János Altalános Iskola magasabb vezetőjének,

Részletesebben

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL SZÉP JÖVŐT ÉPÍTHETÜNK GYERMEKEINKNEK. / KÖLCSEY

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T. Ábrányi Emil Általános Iskola Igazgatói állásának betöltéséhez

P Á L Y Á Z A T. Ábrányi Emil Általános Iskola Igazgatói állásának betöltéséhez P Á L Y Á Z A T Ábrányi Emil Általános Iskola Igazgatói állásának betöltéséhez 1 Igazgatói pályázat 1. Tartalom 2. Vezetői hitvallás 2. 1. Az intézményvezetés, stratégiai célok, részcélok, azok Koherenciája

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Az Emberi Erőforrások Minisztere által. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/A. alapján meghirdetett

PÁLYÁZAT. Az Emberi Erőforrások Minisztere által. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/A. alapján meghirdetett PÁLYÁZAT Az Emberi Erőforrások Minisztere által a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/A. alapján meghirdetett Mindszenti Általános Iskola Intézményvezetői munkakör betöltésére

Részletesebben

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA Nevelési Terv Helyi Tanterv Általános Iskola 2010. 2376 H E R N Á D F Ő ÚT 1 5 0. 2 3 7 8 P U S Z T A V A C S B É K E T É R 1 8. Nevelési Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői munkakörének ellátására

PÁLYÁZAT. a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői munkakörének ellátására PÁLYÁZAT a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői munkakörének ellátására Készítette: Tanosné Horváth Márta 2012. Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 1. Szakmai

Részletesebben

Pedagógiai Program (Elfogadva 2013. március 30.) Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskola

Pedagógiai Program (Elfogadva 2013. március 30.) Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskola Pedagógiai Program (Elfogadva 2013. március 30.) Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskola TARTALOMJEGYZÉK Küldetésnyilatkozat I. Iskolánk bemutatása Történetünk Legfontosabb jellemzőink, adottságaink Tárgyi

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA

INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA PÁLYÁZAT A M O N O R I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA Készítette: Marunák Ferenc általános iskolai tanár, igazgató 2200 Monor, Ady E. út

Részletesebben

Pályázat. A Budapest XXI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola intézményvezető beosztás ellátására. Készítette: Mikus Judit. 2015.

Pályázat. A Budapest XXI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola intézményvezető beosztás ellátására. Készítette: Mikus Judit. 2015. Pályázat A Budapest XXI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Mikus Judit 2015. március Alulírott Mikus Judit az Emberi Erőforrások Minisztere által kiírt,

Részletesebben

Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1.

Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. OM 037323 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS ADATOK... 5 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1. Tárgyi feltételeink... 7 2. Gazdálkodásunk...

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG III JSJOÍ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG Készült a Képviselő-testület 2012. május 30-i ülésére! Tárgy: A Hermán Ottó Általános Iskola magasabb

Részletesebben

2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére. Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2.

2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére. Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2. 2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2. Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Budapest XIX. Tankerülete

Részletesebben

H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 2030 Érd, Túr ut ca 5-7. PEDAGÓGIAI PROGRAM

H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 2030 Érd, Túr ut ca 5-7. PEDAGÓGIAI PROGRAM Tel.:/Fax: 06 23 375 230 E-mail: h unyadi.erd@h awk.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Tel.:/Fax: 06 23 375 230 E-mail: h unyadi.erd@h awk.hu A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 037324 MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító: 2015-06-14

Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító: 2015-06-14 Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Központi Jogi és Személyügyi Főosztály 1051 Budapest, Nádor u. 32. Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító:

Részletesebben

SZILÁDY ÁRON ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SÁGVÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZILÁDY ÁRON ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SÁGVÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM SZILÁDY ÁRON ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SÁGVÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1.BEVEZETÉS... 6 1.1. Küldetésnyilatkozat... 7 1.2. A feladatellátás feltételei... 7 1.3. Rövid történelmi

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

1 Pedagógiai Program

1 Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető gondolatok... 4. Jogi státusz... 5. Legitimáció... 5. Jövőképünk... 8. Intézményi Pedagógiai Program 2013... 9. 1. Iskola bemutatása... 11. 2. Tárgyi feltételek...

Részletesebben

Domokos Pál Péter Általános Iskola

Domokos Pál Péter Általános Iskola PÁLYÁZAT a Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119 Budapest, Sopron út 50. intézményvezetői beosztás betöltésére Azonosító szám: 2015-06-14 Budapest, 2015.03.28. Készítette: Kovácsné Tapolcsányi Júlia

Részletesebben

SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. Módosítások

SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. Módosítások SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben