Pályázat és intézményvezetői program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázat és intézményvezetői program"

Átírás

1 Pályázat és intézményvezetői program A Budapest XIX. kerületi Ady Endre Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására Budapest Készítette: Hornok István mb. igazgató

2 Pályázat és intézményvezetői program Az Emberi Erőforrások Miniszterének a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/A. -a alapján, a honlapon meghirdetett pályázati kiírás alapján a Budapest XIX. Kerületi Ady Endre Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására pályázom. 1. Motiváció augusztus 1. óta megbízott igazgatóként látom el az intézményvezetés feladatait. Megbízásom július 31-éig szól. Az új köznevelési törvény megjelenése óta dinamikus változások indultak meg a magyar köznevelésben. Az iskola átalakításának folyamatában új attitűdök kialakítását elkezdtem. Célom, hogy minden a változásokban érintett szereplő harmonikusan együttműködő részvételét biztosítsam. Látom a teendőket, a helyemet ebben a munkában és látom a kitörési pontokat is. Két elsős osztályt tudunk indítani a 2013/2014-es tanévben, így értékes és felelős munka végzésére lesz lehetősége tanítóinknak, tanárainknak. Az új törvény objektíven kívánja mérni a tan és szakfelügyeleti rendszerén át pedagógiai munka színvonalát, az intézmények működését - az ennek való megfelelést és felkészülést fontos feladatnak tartom, amelyhez a KLIK részéről sok segítséget kapunk. Láthatóan az igazgatói feladatkör lényegesen átalakul. Amikor elvállaltam a vezetést, érezhető volt a változás szelleme, mára szinte orkánszerűvé vált a dinamikus átalakulás fejlődése. Elkezdtem az új tantárgy a hittan/ erkölcstan tantárgy beillesztését a törvénynek megfelelően az intézmény tantárgyfelosztásába és nagy figyelmet fordítottam a mindennapos testnevelés felmenő rendszerű megvalósítására. Olyan vezető kívánok lenni, aki támogatja a változásokat és fontosnak tartom a nevelés-oktatás felelős munkáját végző tanárok beillesztését a most felállítandó Pedagógus Karba. Az elmúlt közel egy év során jelentős változtatásokat hajtottam végre. Nyugodt és kiegyensúlyozott légkört teremtettem a tantestület körében. Sikeresen megoldottam az iskolai konyhában dolgozók feszült munkahelyi hangulatát személyi és munkaköri változtatások során. Szigorítottam az intézményben a taneszközök nyilvántartási rendszerét, és újra szabályoztam kiadásuk, kezelésük és leltározásuk, az anyagi fegyelem helyzetét. A változások kedvezően befolyásolták az intézmény szervezeti életét. Javult a fegyelem és emelkedett pedagógiai munkánk színvonala. Szeretném megszilárdítani és továbbfejleszteni az elért eredményeket, melyhez az intézményvezetői beosztás elnyerésére benyújtom pályázatomat. 2.Helyzetelemzés, erőforrások 2.1. Az iskola bemutatása, környezete, sajátosságai Az intézmény fenntartója: a KLIK. Budapest 19. Tankerülete. Az intézmény működtetője: Budapest XIX. kerület Önkormányzata. Intézményünk nyolc évfolyamos általános iskola, amelyben az általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés-oktatás folyik, lehetővé téve a tanulók érdeklődésének, képességeinek és tehetségének megfelelő középiskolai, ill. szakiskolai továbbtanulását, pályaválasztását. 2

3 A Nemzeti Alaptantervre épülő Kerettanterv, a helyi tantervek ismeret rendszere, jelentősen hozzájárul a sokoldalúan fejlett és harmonikus személyiség kialakításához, bővítve a tanulók általános műveltségi szintjét. Az intézmény alaptevékenysége az általános iskolai nevelés-oktatás, a napköziotthoni ellátás biztosítása, valamint a művészeti nevelés keretében emelt szintű ének-zene tanítás, néptánc, angol nyelv és informatika tanítása. Az iskola arculatát meghatározzák haladó hagyományai, az 51 éve működő ének-zenei tagozat, a 24 éve oktatott néptánc, a rajz- és képzőművészeti nevelés. Fokozott érdeklődés övezi az idegen nyelv és a számítástechnika oktatását. Az Ady Endre Általános Iskola a működését, a vezetését meghatározó alapdokumentumokkal rendelkezik. Így Alapító okirattal, a 2007-ben elkészített, és a nevelőtestület által elfogadott és a fenntartó által jóváhagyott, legitim Pedagógiai Program alapján dolgozunk. A helyi Pedagógiai Program, a Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend a Magyarország Alaptörvényében foglaltaknak megfelelően a 2011.évi CXC törvény a Nemzeti köznevelésről és ennek kapcsán a feladatokról szóló 110/2012. (VI.4) Korm. Rendelet, a Nemzeti alaptantervről és az intézmények működésére vonatkozó 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet alapján március 31-ig módosításra került. Az új Alapító okirat kiadása folyamatban Az iskola története Az Ady Endre Általános Iskola Budapest XIX. kerületében, Kispesten, a lakótelep és a hagyományos kertes, családi házas településrész határmezsgyéjén, az Ady Endre úton található. Közlekedés szempontjából jól megközelíthető minden kispesti és szomszéd kerületben lakó számára. A Kispest központjában 1911-től működő iskolánk már 101 éve szolgálja a kispestieket. Jelentős oktatástörténeti értékeket őrizve. Épületünk eredetileg is oktatási céllal készült. A demográfiai csúcs idején, egy 10 tantermes szárnnyal abban ebédlővel, valamint sportudvarral egészült ki. (Itt kapott helyet 1995-től ig a kerületi Művészeti Iskola - 5 tanteremben.) Az 1962 óta működő ének-zene tagozat fővárosi és országos szinten is elismert. Az utóbbi években norvég, dán, osztrák, lengyel, japán, amerikai tanárok és diákok látogattak el hozzánk eredményes módszereink tanulmányozása céljából. A képzéshez 1989-ben néptánc oktatás, majd tíz évvel később a képzőművészeti nevelés kapcsolódott ben összevonásra kerültek az Ady Endre és a Kertvárosi Általános Iskolák, Folytatódik az eredményesen működő emelt szintű angol nyelv és számítástechnika oktatás. Az elmúlt években Kispest Önkormányzata felújította az intézmény épületét, ezzel külsejét tekintve, európai szintű, kulturált, korszerű feltételeket teremtett számunkra. Büszkék vagyunk rá, hogy az összevont intézményben végzett korábban. többek között Bárdy György színművész, Puskás Ferenc, Détári Lajos, Horváth Ferenc és Tóth Mihály labdarúgók, valamint Sóki Zsolt motorversenyző is. Iskolánkban oktatott id. Somorjai József zeneszerző és zenepedagógus, a kispesti ének zeneoktatás megteremtője. 3

4 Küldetésnyilatkozatunk : Értékrendünket - a demokrácia, a humanizmus, nemzeti értékeink tisztelete, hagyományaink megőrzése az európai és a világ más népeinek egyetemes kultúráját figyelembe véve - határozzuk meg. Adottságainkat kihasználva, valamint az intézmény vonzerejét növelve feladatunknak tekintjük, hogy igényes szakmai munkával, szoros kapcsolatban a diákokkal és szüleikkel, a meglévő technikai felszereltség folyamatos fejlesztése mellett biztosítsuk a nevelő-oktató munka hatékonyságát. Nevelő munkánk során előtérbe kerülnek: a hazafias nevelés, hazaszeretetre nevelés, haladó nemzeti hagyományaink ápolása, az idősek tisztelete, segítése, a családi életre nevelés, az erkölcsös életmódra nevelés, tolerancia mások iránt, az egyenlő bánásmód - mindenkit megillet - alapelve, a vallásos meggyőződés tisztelete, a környezet óvása és védelmének kérdései. Miért ajánljuk iskolánkat? Szent-Györgyi Albert szavaival egyetértve a mi véleményünk szerint is: Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog Tárgyi feltételek: Iskolánkban 18 tanteremben, 10 szaktanteremben folyik a nevelő-oktató munka. Az alsó tagozatosok az új szárnyban tanulnak, minden osztálynak saját tanterme van. Rendszerint ugyanott töltik a délutáni foglalkozási időt is A felső tagozatos osztályok számára szaktantermekben folyik a nevelés - oktatás. A 189 négyzetméteres tornaterem mellett egy kis tornatermünk is van, ahol a kerületi beiskolázású gyógytestnevelés működik. Az iskolához egy nagyobb és egy kisebb sportudvar tartozik. Az elmúlt években javult a szaktantermek (számítástechnika, biológia, ének, rajz, életvitel) felszereltsége, jó minőségű AV eszközök, számítógépek kerültek beszerzésre. A beszerzéshez rendszeresen igénybe veszünk pályázati segítséget is. 4

5 A közelmúltban került sor az épület nyílászáróinak cseréjére. Ez előnyösen megváltoztatta az intézmény külső megjelenését, azonban a belső rekonstrukcióra és a rég közművek felújítására és cseréjére szükség van. Konyhánk műszaki fejlesztéseként - takarékos előző évi gazdálkodásunk révén - mosogatógépet vásároltunk, mellyel könnyítettük a személyzet munkáját és jelentős lépést tettünk higiénia további javítása érdekében. Folyamatos feladat a szakleltárak anyagainak, eszközeinek felújítása, bővítése. Az iskola bútorainak jelentős része kicserélésre került, így a diákok és tanárok egyaránt kulturált körülmények között tevékenykedhetnek. Az intézmény tűzvédelmi eszközökkel felszerelt, vagyonvédelmi szempontból rendelkezik ugyan riasztórendszerrel, azonban a bejáratnál zsiliprendszerű ellenőrzőáteresztő kapu kiépítése lenne célszerű (portásfülke). Könyvtárunkban több mint kötet könyvet (beleértve a tankönyveket is) illetve elektronikus adathordozókat is használhatnak az érdeklődők Humán erőforrások: A tanulók jellemzői Tanuló létszámunk a 2012/2013 -as tanévben 297 fő. Iskolánkban 16 tanulócsoport működik, 8 alsós és 8 felsős osztály. Alsó tagozaton minden évfolyamon egy napközis és egy iskolaotthonos osztályt működtetünk. Az iskola mikrokörnyezete, kerületi viszonylatban tipikus. Befogadunk lakótelepi és családi házas környezetből érkező tanulókat is. A környező településekről is beiratkozott hozzánk néhány tanuló. A tanulói közösség jelenlegi összetétele: Hátrányos helyzetű tanuló: 87 fő (29 %) Halmozottan hátrányos helyzetű: 31 fő (10 %) Veszélyeztetett tanuló: 136 fő (46 %) Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül: 84 fő (28 %) SNI tanuló: 18 fő (6 %) Logopédiai, vagy más fejlesztő foglalkozásra jogosult (szakértői véleménnyel): 75 fő (25 %) Közétkeztetésben résztvevők száma: 180 tanuló 100 %-os támogatásban részesül (ingyenes): 85 tanuló 50%-os támogatásban részesül: 21 tanuló Az esélyegyenlőség megteremtése egyre nagyobb feladatot ró az iskola pedagógusaira. 5

6 A nevelő-oktató munkát végzők Iskolánkban minden pedagógus rendelkezik a megfelelő szakirányú végzettséggel és szakképzettséggel. Az intézmény január 1-vel átkerült a KLIK fenntartása alá. A nevelő munkát végzők és a közvetlenül segítők is a KLIK állományába kerültek. A munkát egy igazgató és két igazgatóhelyettes irányítja. 37 pedagógus álláshely került betöltésre, 2 álláshely jelenleg betöltetlen. 2 iskolatitkár és 1 pedagógiai asszisztens dolgozik intézményünkben. Nevelő munkánkat félállású gyermekvédelmi felelős és teljes állású könyvtáros segíti. A Nevelési Tanácsadó két fejlesztő pedagógusa, egy logopédusa, valamint az EGYMI utazó gyógypedagógusai és logopédusai végzik a szükséges fejlesztést. A pedagógusok közül 15 fő, 10 évnél régebben dolgozik iskolánkban. Az évek során 18 fő kapott állami kitüntetést, 23 fő pedig kerületi szintű elismerésben részesült. A kerület szakmai életében részt vesz a testület 2 fő kerületi szakmai munkaközösségvezető került megbízásra nevelő testületünkből: sportszervező testnevelés szakos kollégánk személyében, illetve egy történelem szakos kollégánk látja cl a kerületi gyermekvédelmi koordinátori teendőket. Kollégáink 6 munkaközösségben dolgoznak. Az iskolában folyó programok és iskolán kívüli tevékenységek megvalósítása érdekében rendszeresen nyújtunk be pályázatokat. Az elnyert összegekkel a szülők illetve az intézmény terheit csökkentjük A nevelő-oktatók munkát segítők Az alkalmazottak száma 12 fő. (1 fő gondnok, 3 konyhai dolgozó, 4 takarító, 2 portás, karbantartó) A technikai személyzet január 1-től továbbra is, a működtető Kispest Önkormányzata Gazdasági Ellátó Szervezetének állományához tartozik. Nevelő-oktató munka A tankerület által biztosított tantárgyfelosztás keretóra száma: -alsó tagozat: 410 óra -felső tagozat: 416 óra -összesen: 826 óra 2.5. Szakmai helyzetelemzés: A 2012/2013-as tanévtől: -z 1. és 5. osztályban a 2007-ben elfogadott NAT módosítás szerint, de 5 testnevelési órával tanítunk - 2., 3., 4., 6., 7. és 8. osztályokban a 2007-ben elfogadott NAT módosítás szerint felmenő rendszerben folyik az oktatás. 6

7 A 2013/2014-es tanévtől: - 1. és 5. osztályban bevezetésre kerül az új Kerettanterv és a 6. osztályokban a NAT módosítás és emelt testnevelés, a 3., 4.,7.,8., osztályokban pedig a módosított NAT szerint. A 2014/2015-ös tanévtől: ,5.,6., osztályokban az új Kerettanterv szerint, a 3. és a 7. osztályokban a NAT módosítás emelt testnevelés szerint tanítunk. A 2015/2016-os tanévtől: az 1.,2.,3.,5.,6.,7. osztályokban az új Kerettanterv, a 4. és 8. osztályokban a NAT módosítás szerinti emelt testneveléssel tanítunk. A 2016/2017-es tanévtől: - minden évfolyamon az új Kerettanterv szerint tanítunk. Emelt szintű oktatás : ének-zene első évfolyamtól angol nyelv a negyedik évfolyamtól Specialitásaink : angol nyelv első évfolyamtól (az emelt szint előkészítéseként bontott csoportban); informatika első évfolyamtól választható tantárgyként (bontott csoportban); néptánc tanítás 1-4. osztályig a.b osztályokban; 5. évfolyamtól szakkörben művészeti nevelés (énekkar. néptánc. képzőművészet. kézműves tevékenység); sport gyógytestnevelés Kiemelt területek: egészséges életvitelre nevelés biztonságos közlekedésre nevelés tehetség gondozás lassabban haladó tanulók felzárkóztatása Eredményeink, hagyományaink: Tanulmányi és egyéb versenyeken kiemelkedő helyezést érnek el tanulóink: angol nyelv, rajz, helyesírás, vers és prózamondó, mesemondó, ének. tánc, biológia, matematika, könyvtárhasználat, életvitel- technika, közlekedési ismeretek, polgári védelem stb. területeken. Angol nyelvből, 7-8. osztályos tanulóink egy része sikeres alapfokú nyelvvizsgát tesz. Sportágak közül főleg a labdajátékokban, atlétikában, küzdő sportokban, sakkversenyeken kiemelkedő sikereket értünk el. Az iskola önálló arculatának szimbólumai kialakultak : Ady-hét Ady-emléklap, oklevél Aranytoll pályázat Mikulás karácsonyi hangverseny iskolakóstolgató foglalkozások fogadás a tehetséges tanulók és szüleik részére rajzkiállítás óvodások és iskolánk tanulói számára Ady-plakett adományozása Az év tanára cím adományozása múzeumi nap Luca-nap farsang kirándulás népdalverseny gyermeknap 7

8 a költészet ünnepe (versmondó verseny) ballagás alapítványi bál (igény szerint) megemlékezünk a Nemzeti Összetartozás Napjáról megemlékezések világnapokról (zene - állatok - Föld) sportnap bolond ballagás 2.6. Tanórán és iskolán kívüli foglalkozások : napközi és iskolaotthon az 1-4. évfolyamon, 5. osztályokból összevont napközis csoport tanulószoba osztályokból, szakkörök (differenciálás, képességfejlesztés, tehetséggondozás), színház- és hangverseny látogatás énekkar könyvtár sportkörök tanfolyamok szervezése igény szerint hittan táborok, erdei iskola szervezése túrák. tanulmányi kirándulások szervezése, A Pedagógiai Program a képzési ciklus egészére vonatkozó szakmai, stratégiai program, mely meghatározza a nevelés-oktatás, a tanítás-tanulás folyamatának helyi pedagógiai elveit, értékeit, tartalmait, gyakorlatát és működési feltételeit. Az intézmény éves munkaterve tartalmazza az adott tanévre vonatkozó aktuális teendőket havi felbontásban. A Kollektív Szerződés jelenleg átdolgozás alatt áll, szakszervezeti bizalmi képviseli a munkavállalók érdekeit az intézményben. A vezetést segítve, a következő szervezetek működnek: Szülői Szervezet, Közalkalmazotti Tanács, Diákönkormányzat. 3. Az intézmény külső kapcsolatai: - Fenntartóval, működtetővel - Elő - Tér Alapművészeti Iskolával - Móra EGYMI - vel - Vöröskereszttel - Nevelési Tanácsadóval - Kispesti Művelődési Otthonnal - Nemzeti Egészség Védő Intézettel - Wekerle Gyermekházzal és Könyvtárral - Családsegítő és Gyermekjóléti - Szabó Ervin Könyvtárral Szolgálattal - Óvodákkal - Gyámügyi Hatósággal - XIX. Ker.-i Rendőrkapitánysággal - Művészeti Intézményekkel - Orvosi, egészségügyi szolgálattal - Környezetvédők Szövetségével - Más oktatási intézményekkel - Magyar Zeneiskolák Szövetségével - Katasztrófa és Polgárvédelemmel - Logopédiai Intézettel - Magyar Gyula Kertészeti Szki.és Szkk-val 8

9 4. Az intézmény gazdálkodása: Alapelv a törvényesség, az átláthatóság és a takarékosság elveinek biztosítása a gazdálkodás területén. A fenntartó által biztosított költségvetés alapján történik az iskola takarékos gazdálkodása, előzetes egyeztetés mellett. A működtetéshez a kerületi önkormányzat biztosít fedezetet. Az intézmény pénzügyi autonómiája csökkenő tendenciát mutat. Anyagi támogatásra számíthatunk a Tehetséges és Rászoruló Gyermekekért Alapítvány -tól, és esetenként a Cilinder Alapítvány nyújt segítséget a hátrányos helyzetű gyermekeknek. Az említett forrásokon kívüli lehetőségek keresésével, szponzorok felkutatásával egészítheti ki az iskola gazdálkodásának anyagi kereteit. 5. VEZETŐI PROGRAM Általános célok, jövőkép Stratégiai célként az alábbiakat fogalmazom meg: az intézmény stabil, kiegyensúlyozott működésének szervezése, menedzselése, iskola marketing megvalósítása, megfelelés a változó társadalmi igényeknek - sikerorientáltság a feladatok megvalósításában - nyugodt, nyílt, demokratikus munkahelyi légkör biztosítása - az iskola pedagógiai programjában meghatározott célok megvalósításának érdekében minden kolléga számára lehetővé tenni a szakmai fejlődést az intézmény tárgyi feltételeinek megőrzése, további gazdagítása, fejlesztése a szükséges helyeken - az eszközök fejlesztése kövesse a programok fejlődését, segítse elő azok megvalósulását - a szülőkkel, partnereinkkel való nyílt konstruktív együttműködés - az óvoda és sz iskola közötti kapcsolat további erősítése, az érintkezési pontok gazdagítása - az iskola elismertségének növelése - az intézmény szakmai kapcsolatainak erősítése - az iskolai diákönkormányzat munkájának fokozott segítése - hagyományőrzés, programfejlesztés - a tanítási-tanulási folyamat eredményességének elősegítése az egységes és differenciált tanulásszervezés további megvalósításával. Az iskola jövőképe Az iskola piacképes szolgáltató intézménykénti működése, amely megvalósítja és megalapozza tanulóink tudásának ismereti, jártassági és készségszintű fejlesztését. Felkészíti őket, hogy bárhol a világon bátor és vállalkozó szellemű önmegvalósításra képes elsősorban a nyelvi kommunikációs felkészítésünk alapján nyitott, őszinte az új iránt fogékony emberként tevékenykedjenek. Legyenek aktívak és életvidámak, konfliktusmegoldók. Őrizzék és ápolják magyarságtudatukat a hagyományok tiszteletén keresztül. 9

10 5. 2. A feladatok megfogalmazása Személyi feltételek, szervezetfejlesztés: A megkezdett folyamatokat szükséges továbbfejleszteni. Folyamatosan reagálnia kell a tantestületnek a környezet változásaira, az iskolahasználók bővülő igényeire. Természetesen nem hagyhatók figyelmen kívül a kollégák egyéni elképzelései, de ezeknek az elgondolásoknak is kapcsolódniuk kell az iskola mindenki által ismert és elfogadott pedagógiai programjában kitűzött nevelési és oktatási célokhoz. (Néhány nevelési-oktatási cél: egészséges életmódra való törekvés; helyes önértékelés; más népek hagyományainak, kultúrájának a megismerése; a környezetvédelem fontossága; korszerű, tudományos igényű ismeretek nyújtása, felzárkóztatás, tehetséggondozás kiemelten a művészetek területén) Pedagógiai programot speciális művészeti iskolai programmal kívánom bővíteni, tehát a pedagógusok képzési tervének elkészítésekor ezt is figyelembe kell venni. Az intézményben kiemelten fontosnak érzem a kollégák közötti kapcsolatok erősítését, olyan alkalmak teremtését, ahol a munkatársak találkozhatnak, beszélgethetnek, jobban megismerhetik egymás munkáját, egyéniségét. Ilyen alkalmak lehetnek például: a szakmai kirándulások, belső továbbképzések, bemutatóórák és a közös ünnepek. Ahhoz, hogy a szervezetet fejleszteni lehessen, fontosnak tartom a közeljövőben a tanulók, a pedagógusok és a szülők körében elégedettségi szintfelmérést elvégezését, brain - storningok szervezését. A diákönkormányzat munkáját sokkal nagyobb mértékben ki kell használnunk a különböző rendezvények megszervezésében, lebonyolításában. Kívánatos, hogy az iskola minden programján ott legyenek képviselőik (akár a zsűri tagjaként), hogy gyűléseiken, az iskolagyűléseken elmondhassák tapasztalataikat, kifejezhessék véleményüket. Elvárható, hogy a diákönkormányzatot segítő tanár az iskola minél több rendezvényén ott legyen, ezzel is segítve az iskola vezetőségének munkáját az egyes pedagógusok, munkaközösségek reális értékelésében, munkájuk elismerésében Nevelő-oktató munka : Az általános műveltség megalapozása mellett gyermekcentrikus módon biztosítjuk az idegen nyelvi tudáshoz való hozzájutást, a tanulmányi idő teljes hossza alatt. A művészet értésére és kifejezésére tanítjuk diákjainkat. Az általános iskolákban meg kell kezdeni a tanulók felkészítését az élethosszig tartó tanulásra. Olyan tudás megszerzésére van szükség, amely alkalmazható, felhasználható, bővíthető, alakítható, azaz újabb tudások megszerzésére, önképzésre ösztönzi a diákokat. Nemcsak az alsó, hanem a felső tagozaton is kiemelten kell kezelni az értő olvasás, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztését. A családi nevelés hiányosságainak pótlása az eltérő szociális körülményekből érkezők számára, esélyegyenlősség biztosítása. Az óvodából az iskolába történő átmenet megkönnyítésére, valamint a tanulólétszám növelése érdekében, tovább kell bővíteni a kapcsolatot az óvodák és az iskola között. (Ovi - balett iskolai szervezésével, Mikulás, Betlehemezés, ovis rajzverseny keretében ) Október végén, november elején fel kell venni a kapcsolatot a kerület óvodáival. A szülőknek tudniuk kell, hogy kik lesznek az elsős tanítók. 10

11 A felső tagozatnak építenie kell az alsó tagozatosok munkájára, ugyanakkor az alsó tagozatnak fel kell készítenie a gyerekeket a felső tagozatra. Ez csak az együttműködő, az egymás munkáját megbecsülő, kölcsönös bizalomra épülő tantestületben lehetséges. Sem az alsó, sem a felső tagozat munkáját nem lehet alábecsülni. Erősíteni kell a kapcsolatot, hogy az átmenet a 4. és az 5. osztály között minél gördülékenyebb legyen. Segítsék egymást az alsós és felsős kollégák. Ennek egyik formája lehet a hospitálás. Kívánatos, hogy a leendő ötödikes osztályfőnök ismerje azt a negyedikes osztályt, amelyiknek az osztályfőnöke lesz. Célszerű részvétele az osztály különböző rendezvényein, a kirándulásokon. A szülőknek tudniuk kell, hogy kik lesznek az ötödikes osztályfőnökök. Megvalósítható ötlet, hogy az első osztályok a tanítás kezdeti időszakában, eltérő tanítási renddel működjenek. Szeptember november a beszoktatás időszaka. Ebben az időben nem kellene ragaszkodnunk a 45 perces órákhoz, gyakrabban tarthatnának szüneteket. Elképzelésem, hogy az angolt mindenféleképpen, a magyar nyelv és irodalmat, valamint a matematikát nívócsoportos bontásban tanítsuk a felső tagozaton az 5. évfolyamtól. Újabban ismét felmerül a német nyelv tanulása iránti igény. Jól felkészült nyelvtanárral rendelkezünk. A tisztaság és a fegyelem javítása érdekében cselekednünk kell! Ezeket a feladatokat be kell emelnünk a következő tanév fő célkitűzései közé Programfejlesztés, partneri kapcsolatok : A partneri igények és az iskolahasználók igényei alapján szükséges a lehetőségek bővítése. Sokszínűvé kell tenni az iskolát. Ha egy iskola sokszínű, úgy vonzóvá teszi azt, stabillá válhat, sőt emelkedhet tanulóinak a létszáma. Az intézményben az ének-zene emelt óraszámban történő oktatása évtizedek óta hagyomány. Emelt óraszámban a b osztályok tanulják az éneket. A normál tantervű osztályokban is vannak olyan tehetséges gyerekek, akik szívesen bekapcsolódnának az iskolai kórus munkájába. A következő tanévben a Zenei Világnap alkalmából nevet választunk az alsós és felsős kórusunknak. Az órarend megfelelő kialakításával ezt lehetővé kell tenni számukra. Távlati terveim között szerepel, hogy az iskola arculatát speciális művészeti programmal bővítsem, meghagyva az eddig is kiválóan működő néptáncot és tűzzománc szakkört. E program új területei a következők lennének: drámapedagógia, képzőművészet, kortárstáncok. A program egy része az első osztálytól, míg a másik része ötödik osztálytól kerülne bevezetésre. Alsó tagozaton kiemelt helyet kapna a rajz. A felső tagozaton indulna a kézművesség és igény esetén a kortárstánc. A program komoly délutáni elfoglaltságokat jelenthet a gyermekeknek. Több év távlatában gondolkodva a rajzot is taníthatnánk emelt óraszámban, csoportbontásban az énekkel, felkutatva a tehetségeket és lehetőséget biztosítva számukra az igazi kibontakozásra. A külföldi kapcsolatok bővítése érdekében szeretnénk kiépíteni egy stabil külföldi kapcsolatot óta Kispest lengyel testvérvárosa Krzesowice. A 700 éves kis város Krakkótól 25 km-re nyugatra található. A városkában működik a Jozef Bem 10 évfolyamos általános iskola, 11

12 amellyel felvesszük a kapcsolatot és nyaranta 1-1 osztálynyi diák táboroztatásával hosszú távú csereprogramot alakítunk ki. Erősíteni kívánom iskolai szinten a Lengyel-Magyar történelmi barátságot. Meghívásra az országos és határon túli néptánc találkozókon részt veszünk a Kis Sziporka és Nagy Sziporka tánccsoportunkkal. Felkészítőjük Neuwirth Annamária Prima Primisszimadíjas néptánc tanár. A Szülői Szervezettel szorosabb együttműködésre van szükség. Támogatása nélkül nem lehet igazán sikeres egy iskola! Célom, hogy az iskolai életbe határozottan és konkrétan bevonjam a szülőket. Ez most jól megvalósult az iskolai Öko kerti program során. A szülői szervezet önálló rendezvények szervezésével és lebonyolításával, a tantestület segítő partnere lehetne. Az osztályokból gyakrabban kellene összehívni a képviselőket. Ezeken az értekezleteken fontos, hogy az iskola megfelelően tájékoztassa a képviselőket az iskolában történt dolgokról, változásokról, és ezekről kikérje a véleményüket, javaslataikat, ötleteiket Tárgyi feltételek, környezet : Fontos feladat az iskola folyamatos szépítése, rendbe tartása, az elavult eszközök cseréje. A kulturált környezethez, az esztétikai neveléshez, a higiéniához szorosan kapcsolódik a vizesblokkok állapota. Különös tekintettel a régi épületszárnyra, cserélni kell a burkolatokat, az elválasztókat, új mosdók és WC-k felszerelése is szükséges. Ugyanezeket a feladatokat kell elvégezni a tornatermi öltözők zuhanyozóiban is. A sportudvarok védőhálóinak magassága nem megfelelő. Nagyon sok probléma megelőzhető lenne a szomszédokkal, ha legalább a kétszeresére emelhetnénk ezek magasságát. Az alsó udvaron sziklakertet alakítottunk ki. A folyosókon, sok helyen lehullott a csempe, ezeket mielőbb pótoltatni szükséges. A könyvtár még vonzóbbá tehető azzal, ha ott folyóiratokat is olvashatnak a gyerekek és a pedagógusok. A könyvtár számára több érdekes folyóiratot rendelhetnénk meg, melyhez számítok az alapítványok anyagi támogatására Vezetési stílus, struktúra: Fontosnak tartom a legmodernebb vezetéstudományi ismeretek, elméletek megismerését, azok tudatos, tervszerű alkalmazását a helyi vezetési gyakorlatban. Az intézményi vezetést lineáris módon strukturálva, a törzskari vezetési módszerrel kiegészítve tartom hatékonynak Elsősorban a szervezeti kultúra fejlesztését tartom fontosnak. Támogatom a szubkultúrák kialakulását, amelyek jól szolgálhatják ötleteikkel az intézményi innováció megvalósulását. A szervezet működése során lényeges kérdésnek tartom a közösség előtt álló feladatok hatékony elvégzése érdekében a - hierarchián alapuló irányítás, szervezés és koordináció során - a képességeknek, szaktudásnak és tapasztalatoknak adekvát munkamegosztás kialakítását. A közösség konfliktus és nehézségtűrő képességének figyelemmel kísérése során 12

13 a felmerülő problémákat helyben kell és lehet diplomatikus hozzáállás mellett, tárgyalásos úton, az érdekek egyeztetésével megoldani. Kiemelt feladatnak tekintem az iskola régi jó hírnevének visszaállítását, a kerület nevelési oktatási intézményei sorában korábban elfoglalt méltó helyének rekonstrukcióját. Úgy vélem, hogy hiteles külső imaget csak stabil belső arculat kialakításával lehet alátámasztani. Ennek érdekében fontos kérdés az intézményi demokratizmus fejlesztése, a munkatársak jogainak biztosítása - érzékenyen reagálva - szociális, esetenként magánéleti problémáikra. Ezt egységes követelményrendszer kialakításával tartom megvalósíthatónak. Az intézmény alapfokú nevelési-oktatási feladatainak hatékony végrehajtása érdekében törekszem a tantestület állandóságának, összetételének és stabilitásának biztosítására, a fluktuáció elkerülésére, a kitűnő szakemberek megtartására. A tanítás-tanulás komplex folyamatában a minőséget biztosítani, szolgáltatni csak nyugodt, kiegyensúlyozott, a személyiségüket kibontakoztatni tudó, kezdeményező tanárokkal lehet. A közösség összekovácsolásával, jó közérzet, munkamorál és hangulat megteremtésével biztosítható a hatékony és sikeres pedagógiai tevékenység. Öröm tapasztalni, hogy kollégáim nagy része mosolygósan érkezik reggel az intézménybe és a fárasztó munkanap után ugyanúgy, a jól végzett munka élményével távozik! Ezért és kizárólag ezért érdemes vezetőnek lenni! Természetesen a feladatok rendszeres és visszatérő ellenőrzésén, értékelésén kívül, figyelmet kell fordítani a kiemelkedő munka, az innovatív tevékenység elismerésére, a szakmai előmenetel támogatására. A vezetési struktúrában nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy a vezetés egy összetett folyamat, melyben a döntés-előkészítés fázisába a vezető egyszemélyi felelőssége mellett másokat is szükséges bevonni Vezetési elvek, kommunikáció: Fontos és elengedhetetlen tényező a vezetési struktúrában, hogy az igazgató, az igazgatóhelyettesek, a munkaközösség-vezetők és az iskolatitkárok között kialakuljon a kommunikáció hatékony rendszere, folyamatos és megfelelő legyen az információáramlás, ne forduljon elő az információ csere hiánya. Kollégáim számára pontos munkaköri leírást kell készítenem, amelyből egyértelmű számukra feladatuk a szervezeti életen belül. A célmeghatározás mentén legalább olyan fontos a feladatok végrehajtása során az elvárások konkrét megfogalmazása a mérhető teljesítmény érdekében. A vezető számára fontos feladat a szükséges eszközök, tárgyi és immateriális feltételek biztosítása. Követelményt támasztani csupán a feltételek biztosítása és a hatékony támogató segítség egységének megvalósulása esetén lehet. Az Iskola irányításában a demokratikus elvek megvalósítására törekszem. Remélem, hogy sok kollégában találok partnerre ennek megvalósításához. 13

14 Feladatomnak fogom tekinteni az intézmény szakmai és gazdasági vezetését, az erőforrások hatékony kihasználását, a folyamatok, a feladatok megvalósulásának ellenőrzését, az eredményesség elősegítését és ösztönzését, a nyugodt és őszinte, kiegyensúlyozott munkahelyi légkör biztosítását. Célom, hogy valamennyien segítsük egymás munkáját. Legyünk képesek bizalommal fordulni egymás felé, ismerjük és alkalmazzuk a nyílt kommunikációt, természetesnek véve azt. A nyíltság nem nélkülözheti a másik tiszteletben tartását, a tapintatot, a kellő jóhiszeműséget. Vezetőként ismernem és tudnom kell, hogy kollégáim miben tehetségesek, melyek azok az egyéni értékek, amelyek a mindennapok során nem feltétlenül kerülnek elő. Ezeknek az értékeknek, többleteknek a megtapasztalása, meglátása alapján vonhatom be kollégáimat a különböző munkákba és kibontakoztathatom tehetségüket. Munkatársaim többletmunkáját értékelve, legalapvetőbb elismerésként a pedagógus közösség előtti szóbeli dicséretét tartom. További elismerési formák: - Az év kiváló tanára, mely a pedagógus közösség javaslata alapján adományozható oklevél és vásárlási utalvány átadásával. (Az alapítványok támogatásával.) - - Az anyagi elismerést a kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés keretében valósítom meg bevonva az iskolai munkaközösség vetetőket, szakszervezeti bizalmit annak korrekt megítéléséhez. Vezetőként nemcsak a feladatok delegálását és megvalósításuk ellenőrzését, értékelését fogom feladatomnak tekinteni, hanem sokkal inkább a tervezési, döntési, ellenőrzési feladatok megosztását is. - Az ellenőrzési feladatok megosztásánál ügy tervezem, hogy az igazgatóhelyettesekkel és a munkaközösség-vezetőkkel félévenként legalább egyszer látogassunk végig minden kollégát a tanítási órákon. - űaz iskola tantestülete képes a vezetői programban leírt feladatokat megoldani, a javasolt távlati fejlesztéseket, célkitűzéseket egyéni adottságaik alapján, saját ötleteitekkel gazdagítva véghezvinni. Egy jól felkészült tantestület - amilyen az iskola tantestülete is - nem riad meg a feladatoktól, a kihívásoktól, hanem céltudatosan véghezviszi azokat. Bizalommal építek kollégáim szaktudására, kikérve véleményüket, felhasználva tapasztalataikat! 14

15 Követendő példának tartom G. W. Allport Az előítélet (Gondolat, Bp. 1997) című műve alapján a következő modellt, amely a jó vezető tulajdonságait hangsúlyozza: - határozott, követelménytámasztó - rugalmas gondolkodású - előítéletektől mentes - a frusztrációt, ambivalenciát elviselő - empatikus - nem felelősségáthárító - humorérzékkel rendelkező - önbizalommal bíró, de reálisan önértékelő, megközelíthető személyiség A pedagógusok megítélésének tényezői: - szakmai felkészültség - hozzáadott értékek - általános műveltség - együttműködés a közösségi munkában - különleges képességek - szakmai elhivatottság, elkötelezettség - tehetség elismerés - teherbírás, terhelhetőség 5.4. Fejlesztési elképzelések Szakmai fejlesztések Kiemelt feladatnak tekintem a művészeti nevelés komplexitásának biztosítását, az ének-zene tagozatos általános iskola cím visszaszerzését. Jómagam is tanultam zeneelméletet, szolfézst, játszom hangszeren, valamint részt vettem kórusban tanáraink ez irányú szakmai igényét. - így különösen átérzem e cél fontosságát - és rendkívül tehetséges ének-zene Jó lehetőségnek tartom az épületben működő zeneiskolával való együttműködés fokozását, amely diákjaink számára további hangszeres képzési lehetőséget biztosíthat. Az nevelés-oktatás területén középpontba állítom az egészséges életmódra, életvitelre és a tudatos környezetvédelemre történő nevelést. Magam is elkötelezett híve vagyok a környezetvédelemnek. A szakmai kibontakozás érdekében fontos a versenykiírások figyelemmel kisérése, amelynek segítségével tehetséges diákjaink hozzáértő tanárok segítségével felkészülhetnek és részt vehetnek a különböző műveltségi, sport és tantárgyi vetélkedődön. A nevelő-oktató munka fejlesztése során korszerű mérésmetodikai módszerek alkalmazása válik célszerűvé, melyek valós, reális helyzetértékelést jelentenek a diagnosztizáló, formatív ill. szummatív mérések során. Mérésmetodikai alapelvként a validitást (érvényesség), reabilitást (megbízhatóságot) és az objektivitást tartom megbízható tényezőnek. 15

16 A Pedagógiai Programban az összetett oktatási, nevelési célok megvalósításánál, a pedagógiai eljárások alkalmazásánál fontos feladatnak tartom: - az első évfolyamos tanulók tanév eleje képességvizsgálatának (elemzésének) végrehajtását az iskolai szintű tantárgyi mérési feladatok lebonyolítását az alapfokú nevelés-oktatás első szakaszának végén (negyedik évfolyam), valamint az alapfokú nevelés- oktatás befejező szakaszának elején (ötödik évfolyam) és végén (nyolcadik osztályban). Ezen mérések összehasonlító tapasztalatai jelentősen fejleszthetik alkalmazott pedagógiai módszereink színvonalát, elősegíthetik a hatékonyságnövelő stratégiák kidolgozását Tárgyi fejlesztések: A 2013/2014-es tanévtől befogadjuk épületünkbe a Kispesti Pedagógiai Szakszolgáltató Intézményt. Már korábban is, és most ismét kezdeményezem a Minden szaktanterembe számítógépet! akciót, amely biztosítja a nevelésben-oktatásban részt vevő tanárok és tanulók számára a gép lehetőségeinek kihasználását, megkönnyítve órai munkájukat, az értékelést. Energiatakarékossági szempontból indokoltnak tartom a számítástechnika szaktanteremben álló nagy fogyasztású asztali gépek lecserélését a kisebb fogyasztású laptopokra, és a vezeték nélküli hálózati rendszer kiépítését. Kívánatosnak tartom az iskolarádió beindításához szükséges feltételek megteremtését a direkt és azonnali információáramlás biztosítására. Célom az állandó iskolatörténeti kiállítás kialakítása (a századik évfordulóhoz kötődő alkalmi jellegű létrehozása nevemhez kötődik) Az Öko-kert kialakítása és a sziklakert megépítése jelentősen javította az iskola külső megjelenését, kulturált körülményeket teremtve a napközis csoportok szabadidejének és a tanórák közti szünetek egészségesebb eltöltésére ben elnyertük az Örökös Ökoiskola címet, amely kötelez bennünket. A következő tanév során további négy ágyást alakítunk ki tanulóink és szüleik bevonásával. 16

17 Felidézem Szilágyi Julika 1.b osztályos tanuló szavait: de jó játék a munka! Távlati cél - tankonyha kialakítása - a technika-életvitel tárgyhoz kötődve, amely kerületi szinten is szakmai elismerést válthatna ki. A játszóudvar eszközeinek korszerűsítése, javítása - balesetvédelmi szempontból - különösen sürgető feladat hasonlóképpen a sportpályán lévő kapuk, palánkok rögzítéséhez! Tovább fokozható a gyermekek biztonsága az alsó és felső udvar univerzális gumi lapokkal történő borításával. Távlati cél egy műfüves labdarugó pálya kialakítása az iskolánkban is. Az intézmény belső elhelyezési körülményeit folyamatosan javítani kívánom, például: - a tornaterem öltözőinek vizesblokkjait, - a konyhai öltözőt és vizesblokkját, - a fő- és a hátsó lépcsőházat, - a tetőhéjalást (cserepezést), - a tetőszerkezet biztonságát, - a lépcsők biztonságos állagát, - a tornatermek sportszereinek állapotát, - a fali csempék hiányosságainak mielőbbi pótlását. Megemlítem még, hogy a nagyobb iskolai rendezvények pl. Ady-bál, ballagás, discoprogramok zavartalan lebonyolítása érdekében és az eddigi rossz tapasztalatok miatt ad-hock jelleggel őrző-védő szolgálat munkáját venném igénybe Emberi kapcsolatok fejlesztése A tanár-diák viszony lényeges eleme az iskolai közérzetnek, ezért gyakran szükséges a DÖK véleményének megismerése, természetesen partnerként kezelve a tanulókat. A kötelezettségek számon kérése mellett biztosítani kell a diákjogok maradéktalan érvényesülését! A korábbi esztendőkben rendkívül sikeresek voltak a tantestületi és dolgozói kirándulások. A szabadidő közös eltöltését természetesen minden kényszer nélkül kell megszerezni. A pályakezdő kollégák segítségét a tapasztalt kollégák bevonásával kell biztosítani. Lényeges feladat gondjaik állandó, segítő jellegű figyelemmel kísérése. Ugyanúgy gondoskodni kell a nyugdíj előtt álló vagy arra készülő munkatársak problémáinak megoldásáról is. Számomra sokat jelent az iskola régi tanáraival, munkatársaival való kapcsolattartás, legalább évente egyszeri találkozás, ahol feleleveníthetjük közös élményeinket, megoszthatjuk új tapasztalatainkat. Ezzel is kifejezve az egymás iránti törődést! Vallom Csát Magdolna gondolatai nyomán, hogy a sikeresen működő szervezetek sikereinek titkát elsősorban a tudatosan és gondosan kidolgozott eredményorientált stratégiában és a kidolgozó valamint, a megvalósításon őrködő, jövőorientált vállalkozó szellemű vezetésben kell keresni. Mindez megvalósítható a célokat felvállaló és igazi együttműködő közösség keretében. 17

18 Zárásként idézem az intézmény bejáratánál elhelyezett emléktábla szövegét: Ha élet tölti be az iskolát, Az élet is derűs iskola lesz. Ady Endre A költő, iskolánk névadója szellemében igyekeztem pályázati anyagomat összeállítani. Remélem, valóban az tükröződik, hogy mennyire fontosnak érzem mind a diákok és szüleik, mind a tanárok szemszögéből az iskolai belső élet pezsgő atmoszférájának kialakítását! Bízva pályázatom kedvező elbírálásában, maradok tisztelettel: Budapest, május 25. Hornok István mb. igazgató Pályázatomhoz segítséget nyújtottak: Sivók Zoltán főtanácsos Török Ilona az iskola korábbi igazgató Drippey László igazgató mindazon kollégák akik megírására késztettek 18

19 Tartalomjegyzék 1. Motiváció: 2. Helyzetelemzés, erőforrások 2.1. Az iskola bemutatása, környezete, sajátosságai 2.2. Az iskola története 2.3. Tárgyi feltételek 2.4. Humán erőforrások Tanulók jellemzői A nevelő-oktató munkát végzők A nevelő-oktató munkát segítők 2.5. Szakmai helyzetelemzés Specialitásaink Kiemelt területek Eredményeink hagyományaink 2.6. Tanórán és iskolán kívüli foglalkozások 3. Az intézmény külső kapcsolatai 4. Az intézmény gazdálkodása 5. Vezetői program 5.1. Általános célok, jövőkép 2.2. A feladatok megfogalmazása Személyi feltételek szervezetfejlesztés Nevelő-oktató munka Partneri kapcsolatok, programfejlesztés Tárgyi feltételek, környezet 5.3. Vezetési stílus, struktúra Vezetési elvek, kommunikáció 5.4. Fejlesztési elképzelések Szakmai fejlesztés Tárgyi fejlesztés Emberi kapcsolatok fejlesztése 6. Zárás 19

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Oktatási kínálatunkról

Oktatási kínálatunkról Oktatási kínálatunkról Az általános iskolák honlapjaira elsõsorban ismerõsök (jelenlegi és volt diákok, szülõk) ugranak be" néhány futó pillanatra, hogy körülkémleljenek, történt-e valami érdemleges utolsó

Részletesebben

Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA. Tárgy: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól. Tisztelt Képviselőtestület!

Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA. Tárgy: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól. Tisztelt Képviselőtestület! Ady Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8181 B e r h i d a, Kossuth u. 11. OM azonosító: 037124 / (88) 586-680 /fax: (88) 455-184 /fax: (88) 455-608 E-mail: adyiskola@ altisk-berhida.sulinet.hu

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 28. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezető A 2014/2015-es tanévben a munkaközösségnek 10 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Projekt előrehaladási jelentés

Projekt előrehaladási jelentés Projekt előrehaladási jelentés Projektazonosító szám: Pályázat címe: Köznevelés az iskolában Intézmény neve: Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola OM-azonosító: 032339 Időszak, amire a beszámoló

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Dunaegyházi Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola 6323 Dunaegyháza Iskola u. 1. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet alapján 1. Felvételi

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Budapest XIX. kerület 2010. június 24.. igazgató I. Partner igény és elégedettség vizsgálatok A Gábor

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 3001-2 /2012. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012.

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2012/2013-as tanévre Petőfiszállás, 2012. augusztus A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. A közoktatásról

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján. Végzettség Szakok Munkaköre Tanított tantárgyak. EKF: magyar, igazgató, tanár

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján. Végzettség Szakok Munkaköre Tanított tantárgyak. EKF: magyar, igazgató, tanár Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA HESZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2642 Nógrád, Vasút sor 9. OM: 032274 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév mely készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái A napközi otthoni, tanulószobai ellátás, és az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások kérelmezésének rendje a) Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Felsős Munkaközösség

Felsős Munkaközösség Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola VERPELÉT Felsős Munkaközösség MUNKATERV 2016/2017. tanév A Felsős Munkaközösség tagjai: A pedagógus neve: Tantárgyai, feladata: Osztályok:

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései Készítette: Kozák András köznevelési szakértő Tanulói terhelhetőségi küszöbszám Az egyes évfolyamokra a kerettantervben megállapított

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola munkaterve

Tóvárosi Általános Iskola munkaterve Tóvárosi Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév Tantestületi értekezleten a tantestület egyhangúlag elfogadta. Székesfehérvár, 2013. augusztus 30. Szücsné Sajtos Katalin igazgató 2013/2014-es tanév

Részletesebben

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő Az iskola neve: BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskola címe: 8 Budapest, Lakatos út. Az iskola OM azonosítószáma: 9 KLIK: 9 Tanév megnevezése: /7. pedagógusok által ellátott

Részletesebben

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ Jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

A szakmai munkaközösségek véleménye Kis Gábor intézményvezetői pályázatáról

A szakmai munkaközösségek véleménye Kis Gábor intézményvezetői pályázatáról A szakmai munkaközösségek véleménye Kis Gábor intézményvezetői A magyar nyelv és irodalom, mozgóképkultúra és médiaismeret, ének, rajz munkaközösség véleménye Kis Gábor intézményvezetői A pályázat formai

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben