Fenntartható fejlődés és jelentősége a vállalati politikában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fenntartható fejlődés és jelentősége a vállalati politikában"

Átírás

1 Fenntartható fejlődés és jelentősége a vállalati politikában 13/10/08 Prof. Guy Turchany 1

2 Ipari társadalom A. Smith : a morális érzelmek elmélete szerint a munka a forrása minden növekedésnek. A munkamegosztás elősegíti az ipari fejlődést és a termelés növekedését. A szabad kereskedelem és a konkurencia a társadalom alapelvei. L. Walras : Az áruk értéke azok hasznosságától függ és megteremti az általános egyensúlyt az ár és az árucsere között. V. Pareto : «a gazdasági optimum» elmélete egy tiszta és ideális piacon. A vevők logikus és nem logikus cselekedetei a piacon. A maximális megelégedettség elmélete. vagyis : C I = E + (I f2 + I R ) ahonnan : C I az ipari társadalom, E energia (Einstein meghatározása értelmében), I f funkcionális információ és I R szabályozó információ. 13/10/08 Prof. Guy Turchany 2

3 Környezettudatos társadalom R. Carson : «Néma tavasz» (Environmental Protection Agency EPA). Club de Rome és L. Meadows : «a növekedés határai» UNEP ENSZ Környezeti Bizottsága : Brundtland Bizottság EMAS, ISO és ECO- LABEL Agenda 2000 : új európai mezőgazdaság politika vagyis : C K = E + (I f + I R ) ahonnan : C K a környezettudatos társadalom, E energia (Einstein meghatározása értelmében), I f funkcionális információ és I R szabályozó információ. 13/10/08 Prof. Guy Turchany 3

4 Történelmi háttér. "A végső állapot a kezdetről is mesél" A fenntartható fejlődés gondolatának kialakulása 1962 R. Carson «Néma Tavasz» 1972 Római Klub 1972 ENSZ Környezeti Bizottság Stockholm 1972 EPF Zürich 1976 Seveso 1983 New York Környezet és Fejlődés Világbizottsága 1985 "Responsible Care 1989 Basel-i egyezmény 1992 Rio 1992 EU 5. Programja "A fenntarthatóság felé 1993 Az Európai Unió Alapító Szerződése (Maastricht-i szerződés), EMAS, Eco-label 1996 Agenda és Local Agenda ENSZ konferencia KYOTO Európai Környezetvédelmi Keretprogram A mi jövőnk a mi választásunk 2002 Johannesburg 13/10/08 Prof. Guy Turchany 4

5 Fenntartható társadalom A fenntartható fejlődés elmélete és elvei : Figyelem és gondoskodás az életközösségekről. Az ember életminőségének javítása. A biodiverzitás megőrzése. Az életet támogató rendszerek megőrzése. A megújuló erőforrások folyamatos felhasználhatóságának biztosítása. A Föld eltartó képessége által meghatározott kereteken belül maradás Meg kell változtatni az emberek attitűdjét és magatartását. Lehetővé kell tenni, hogy a közösségek gondoskodjanak a saját környezetükről. Vagyis : C DD = (I f + I R2 ) - E ahonnan : C K a fenntartható társadalom, E energia (Einstein meghatározása értelmében), I f funkcionális információ és I R szabályozó információ. 13/10/08 Prof. Guy Turchany 5

6 Néhány meghatározás, hogy tisztán lássunk. A fenntartható fejlődés új fogalom és elsősorban az ember belső szellemi fölemelkedését értjük alatta. Itt az embert nem mind általános definíciót használjuk, hanem az európai Atyák filozófiája a perszonalizmusra vonatkoztatva. A személy ellentétben az egyénnel nem a magunkra való túlzott összpontosítás, hanem egy olyan életforma, amely megvalósulásában a másik az elsőrendű. A te az ami magammal megismertet, és bennem az ént kifejezi. A személy nem tárgy! A gazdaságot az ember szolgálatába. A gazdaságnak nagy erőfeszítések árán, gyökeres újraszerveződésen kell átmennie, annak érdekében, hogy biztosítsa mindannyiunk számára azt a szükséges jóléti minimumot és létbiztonságot. Úgy tartja a francia mondás, hogy éhes gyomor süket füleket eredményez! De azt se felejtsük el, hogy a teli has úgyszintén. Mit is értünk kultúra alatt? A kultúra az emberen belüli rend, amely ellenáll a homo sapiens belső rendezetlenségének, entrópiájának. A kultúra tartalma ezért elsősorban információk, elvek, ismeretek, értékek, tradíciók, műveltség, vélemény és ezekhez hasonlók. A kultúra alapján tudunk eligazodni abban, hogy mik a fontos értékek és normák az életben. A kultúra rosszul megfogalmazott jelentése az úgynevezett magas kultúra, amely a tanulással, művelődéssel kapcsolatos területeket képviseli. 13/10/08 Prof. Guy Turchany 6

7 Mit is értünk civilizáció alatt? A civilizáció az ember által alkotott eszközök koherens rendszere. A civilizáció tartalma ezért elsősorban gépek, szervezetek, úthálózatok, gazdaság, média, politikai berendezkedések stb. és ezek összekapcsolódása. A közkeletű nézet szerint, amint egyes törzsek elegendő erőforrás- és élelem-felesleget állítottak elő ahhoz, hogy egy hadsereget is ellássanak, az adott civilizációk képessé váltak leigázni a más életformát választó szomszédos kultúrákat. A civilizációkat a birodalmak látványos terjeszkedését értjük. A civilizációt tehát nem köthetjük kizárólag egyetlen kultúrához. Ismereteink szerint Európa volt az a kontinens, amely döntött e fogalom kisajátítása mellett. Először úgy, hogy a saját eszmei áramlatait és tárgyi civilizációját a többi kultúrkör fölé helyezte, másodszor úgy, hogy a felvilágosodás óta törvényszerűnek tekintette saját, úgyszólván korlátlan kibontakozását. Öko-környezeti szempontból a civilizációt azért kritizálható, mert kizsákmányolja az ökológiai környezetet. Az intenzív mezőgazdaság és a városi terjeszkedés a civilizációkat az élőlények és az élőhelyek eltiprása felé tereli. Ezt gyakran gyarmatosító növekedésnek is nevezik. A nézet támogatói szerint a hagyományos kultúrák nagyobb harmóniában éltek a természettel, mint a civilizációk, az emberek inkább együttműködtek a természettel, semmint leigázták volna. 13/10/08 Prof. Guy Turchany 7

8 Mit is értünk fejlődés alatt? A fejlődés a kultúrák és a civilizációk átstrukturálása bizonyos értékek és érdekek nyomására. A fejlődés ezért tartalmilag elsősorban a felfogások, a tradíciók, a szervezetek, a politikai rendszerek stb. belső átalakulása. A fejlődés (développement) fogalma franciául a «kicsomagol, kibont, lerántja a leplet, kicsírázik» (désenvelopper) fogalmakhoz nyúlik vissza. Ebből kifolyólag a gondolatmenetbe be kell «iktatnunk» a «csíra» fogalmát, ami arra késztet minket hogy terveinkben ne hagyjuk figyelmen kívül a kibontakoztásból következő gondolat menetet. Ebből kifolyólag négy kérdés merül fel : 1. Van-e emberi fejlődés gazdasági növekedés nélkül? A gazdasági növekedést ellehet -e képzelni a technikai fejlődés nélkül? Miért kell, hogy a fejlődés fenntartható legyen? 2. Etika, erkölcs, szellemiség és a fenntartható fejlődés jövőképe? Mikor és miért fontos a lelki tényező? 3. Az emberi fejlődés és a demokratikus államforma elválaszthatatlanok? Vagy teljes ellentét van a két koncepció között? 4. Harminc év kutatása, konferenciái, politikája, projektjei, stb. kudarca után lehet-e még hihető "fenntartható fejlődésről» beszélni? 13/10/08 Prof. Guy Turchany 8

9 Mit is értünk növekedés alatt? A növekedés a kultúrák és civilizációk egyes összetevőinek, elemeinek mennyiségi szaporodása. A növekedés tartalmilag ezért elsősorban az egyes ismeretek, értékek, gépek, utak stb. számának emelkedése. A növekedés mértéke arányos a mennyiség nagyságával. Az exponenciálisan növekvő mennyiségek változását exponenciális függvény írja le. A növekedés határai a Római Klub eszméjében. 13/10/08 Prof. Guy Turchany 9

10 Emberközeli gazdasági növekedés. 13/10/08 Prof. Guy Turchany 10

11 Térbeli fejlődési célok 13/10/08 Prof. Guy Turchany 11

12 1960 óta éves lebontásban hány Földre van szükség ahhoz, hogy előteremtsük az emberiség által felhasznált forrásokat, és kezeljük az így keletkezet szennyezőanyag-kibocsátásokat. A JÖVŐ MÁR NEM AZ,.. AMI LEHETETT VOLNA, HA AZ EMBEREK HASZNÁLTÁK VOLNA JÓZAN ESZÜKET,ÉS LEHETŐSÉGEIKET IS JOBBAN KIHASZNÁLTÁK VOLNA. DE A JÖVŐ MÉG MINDÉG AZZÁ VÁLHAT, AMIT AKARUNK, HA A REALITÁSOKON ÉS AZ ÉSSZERŰSÉGEN BELÜL MARADUNK. Aurelio Peccei. 13/10/08 Prof. Guy Turchany 12

13 A 21. Század vállalati stratégiája A vállalati politika összetevői : Vállalati kultúra : Kik vagyunk? Mit akarunk? Mi kell a sikerhez? Vállalati stratégia: Mi a küldetésünk? Mik a céljaink?milyenek a környezeti feltételek? Mi a megfelelő-e viselkedés? Milyen a taktika? Milyen intézkedések és lépések szükségese? Vállalati struktúra: Melyik a legjobb stílus, a legjobb út? 13/10/08 Prof. Guy Turchany 13

14 A 21. Század vállalati stratégiája A fenntartható fejlődés versenystratégiai modelljei : Stratégiai orientáció és Stratégiai hovafordítás Védekező Támadó Szervezet A piac uralásának stratégiája (clean) A differenciálás ökológiai stratégiája ("progress") Piac A költség ökológia stratégiája ("efficience") A ökológiai piacfejlesztési stratégia ("innovation") 13/10/08 Prof. Guy Turchany 14

15 Példa egy villamos energia stratégiai elemzéséről a fenntartható fejlődés szempontjából (Svájc). Az elemzés három lépése : 1. Villanytermelés és fogyasztás, helyzetkép és hatásvizsgálat. 2. Választási lehetőségek. 3. A lehetőségek értékelése a fenntartható fejlődés szempontjából. 1. Villanytermelés és fogyasztás, helyzetkép és hatásvizsgálat. Egy hatásvizsgálat esetén nem mellőzhetünk egyetlen paramétert sem és abból kell kiindulnunk, hogy ha a legjobb elképzelés a kw ó nem valósul meg, sőt mi több az energia fogyasztás nem vissza esik, hanem nő, akkor mi lesz ennek a következménye. 13/10/08 Prof. Guy Turchany 15

16 2. Választási lehetőségek. 1. Az energiahatékonyság növelése 2. A vízierőmű 3. Megújuló energiák 4. Energia import 5. Gáz kombinált ciklusú erőművek 6. Atomerőművek 3. A lehetőségek értékelése a fenntartható fejlődés szempontjából. Kutúra Társadalom Környezet Gazdaság A helyi kultúrákhoz való illeszkedés és azok által való elfogadottság. Világnézeti összeférhetőség. Társadalmi érzékenység. Szokásjog. Más... Belső- és külső biztonság. Politikai hatások. Szociális tolerancia. A tájba való illeszkedés. Egészségre való hatás. Munkahely teremtés a régióban és nemzeti szinten. A kockázatok társadalmi értékelése és elfogadottsága. Más... Természeti források igénybevétele. Klímaváltozás. Az ökológiai rendszerre való hatás. Az ökológiai sokféleség megőrzése. Környezeti elemekre (víz, levegő stb.) való hatás. Környezetbiztonság. Hulladék keletkezés. Veszélyes hulladékok. Más... Az ágazat teljesítő képessége. A vásárlóra gyakorolt hatás. A nemzeti politikához való kapcsolódás. Hatása a vállalat, vagy szektor gazdasági teljesítményére, hírnevére. A befektetés megtérésének ideje. Más... 13/10/08 Prof. Guy Turchany 16

17 Klasszikus gazdaságossági számítások. Egy kilowatt óra költsége Mint azt már fentebb jeleztem a megújuló energiák kevésbé alkalmasak a nagyipari termelésre. Éppen ebből kifolyólag igen előnyösek társadalmi szempontból és egy későbbi tanulmányban ezt fogjuk összehasonlítani 13/10/08 Prof. Guy Turchany 17

18 A döntési paraméterek paraméterek áttekintése a fenntartható fejlődés szempontjából. A munkahelyteremtési lehetőségek összehasonlítása 13/10/08 Prof. Guy Turchany 18

19 Egy részlet tanulmányban a mutatókat az ökológiai károsodása szempontjából dolgoztuk ki és csak az ökológiai környezet mérgező anyagoktól való károsodását egy kilowatt termelése kor, vettük számításba. 13/10/08 Prof. Guy Turchany 19

20 Példánkban csak az ismert balesetekkel és azok hatásával foglalkoztunk. 13/10/08 Prof. Guy Turchany 20

21 Indikátorok. Társadalmi indikátorok Munkanélküliek aránya Jövedelemmegoszlás Oktatás-képzés aránya a GDP-ben Egy főre jutó lakóterület nagysága Gazdasági indikátorok Egy lakosra jutó energia-felhasználás Megújuló energiák aránya Közösségi fejlesztések aránya a GDP-ben Adósságszolgálati ráta a GDP-hez viszonyítva Környezeti-ökológiai indikátorok Egy főre jutó vízfelhasználás Üvegházgáz-kibocsátás nagysága Ózonkárosító anyagok felhasználásának nagysága Újrahasznosított hulladékok aránya Veszélyes hulladékok aránya Környezetszanálást igénylő területek nagysága Radioaktív hulladékok termelési mutatója 13/10/08 Prof. Guy Turchany 21

22 A fenntartható fejlődéshez vezető átmenet. De akkor mi az ami oda vezet? Bátorságot és világos gondolkodást igényel, ha az ember egy megállapodott rendszerrel dacol. De meg lehet tenni. A fenntartható fejlődéshez forradalmához vezető út A jövőkép alkotás. A jövőkép tettek nélkül teljesen haszontalan és gyenge. A cselekvés jövőkép nélkül viszont céltalan és gyönge. Néhány ilyen a tejesség igénye nélkül : fenntarthatóság, hatékonyság, jólét, szépség és közösség mint a társadalom legfontosabb érdekei és a kultúra alapjai stabil népesség és biztonság mindeni számára munkahelyek melyek méltók az emberekhez vezetők, akik őszinték, tisztelettudók, intelligensek, és jobban érdekli őket a társadalom java mint hogy megnyerjék a választásokat egy gazdaság mely eszköz és nem végcél hatékony és megújuló energia rendszerek, ökoszisztémák megőrzése olyan média mely hűen tükrözi a társadalmi és annak érdekei sokféleségét kulturális hálózatok a fenntartható fejlődés megvalósítására igazmondás és becsület tanulás ami azt jelenti, hogy hajlandók vagyunk lassan haladni, kipróbálni, információkat gyűjteni. szeretet. Prof. Guy Turchany 22

ELEKTRONIKUS KIADVÁNY A KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENT. szeptember. augusztus ugusztus-szeptember. XVII. évfolyam

ELEKTRONIKUS KIADVÁNY A KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENT. szeptember. augusztus ugusztus-szeptember. XVII. évfolyam ELEKTRONIKUS KIADVÁNY A KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENT KKENTÉSÉÉRT Összhangban az európai akkreditálási szabályokkal A KÖRNYEZETMINŐSÉG NÖVELÉSÉÉRT XVII. évfolyam 8-9. szám,, 2008. augusztus ugusztus-szeptember

Részletesebben

A területfejlesztés új szemléletű irányai a fenntartható fejlődés érdekében. Kaleta Jánosné

A területfejlesztés új szemléletű irányai a fenntartható fejlődés érdekében. Kaleta Jánosné A területfejlesztés új szemléletű irányai a fenntartható fejlődés érdekében Kaleta Jánosné Címválasztás oka Aktualitása Internet A területfejlesztés nélkül elképzelhetetlen a jövő fejlesztés, eddigi gyakorlat

Részletesebben

Elviselhető Elviselhet fejl ődés Zöld va Zöld lam ire va lló o ló kt kta kt tá ttás?

Elviselhető Elviselhet fejl ődés Zöld va Zöld lam ire va lló o ló kt kta kt tá ttás? Elviselhető fejlődés és Zöld valamire való oktatás tá? Prof. Guy Turchany 1 Denis de Rougemont Az emberiséget érő legnagyobb bajok félreértések következményei, ellentétben a pártos vita véleményével, mely

Részletesebben

Van-e fenntartható urbanisztika, történelmi háttér, kérdések és megoldások.

Van-e fenntartható urbanisztika, történelmi háttér, kérdések és megoldások. Van-e fenntartható urbanisztika, történelmi háttér, kérdések és megoldások. Vagy elhagyjuk azt a hajót amely a nem fenntartható fejlődés felé vette az irányt és a Föld Charta felhívására fenntartható életvitelnek

Részletesebben

Területfejlesztés. Dr. h.c. Guy TURCHANY. Prof. Guy Turchany

Területfejlesztés. Dr. h.c. Guy TURCHANY. Prof. Guy Turchany Dr. h.c. Guy TURCHANY Prof. of Town and country planning, Environmental management and Sustainable Development. Member of the Executive Committee of the International University of Sustainable Development

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben

Környezetirányítási szakért ő szakirányú továbbképzés. Környezeti Menedzsment és audit.

Környezetirányítási szakért ő szakirányú továbbképzés. Környezeti Menedzsment és audit. oldal : 1 Környezetirányítási szakért ő szakirányú továbbképzés. Környezeti Menedzsment és audit. oldal : 2 TARTALOMJEGYZÉK. Vállat környezet irányítási és audit rendszerei. 1. Nemzetközi szabványozás

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉST SZOLGÁLÓ

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉST SZOLGÁLÓ A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉST SZOLGÁLÓ SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMOKNÁL TANULMÁNY Budapest, 2010. február Készült a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium megbízásából

Részletesebben

KÖRNYEZETBIZTONSÁG A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS EURÓPAI UNIÓS FELFOGÁSÁBAN

KÖRNYEZETBIZTONSÁG A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS EURÓPAI UNIÓS FELFOGÁSÁBAN KÖRNYEZETBIZTONSÁG A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS EURÓPAI UNIÓS FELFOGÁSÁBAN Dr. Damjanovich Imre KKEKF Intézet udományos igazgató A fenntartható fejlődés az elmúlt húsz évben népszerű szlogenné

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT SZÁSZ Tibor Debreceni Egyetem, AMTC Műszaki Kar Műszaki Menedzsment és Vállalkozási Tanszék 4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4. tibor.szasz@econ.unideb.hu

Részletesebben

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Európai Atelier 70 Kft. BME Környezetgazdaságtan Tsz. Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Készült a Belügyminisztérium megbízásából Témavezetők : Dr. Szlávik

Részletesebben

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tartalom Bevezetés... 3 A világ, amiben élünk... 4 Globális válaszok a problémákra... 7 Miért

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Tananyag döntéshozók számára I. rész Az első rész bemutatja: I. A fenntartható fejlődéshez kapcsolódó gondolkodás változását, és azt a folyamatot, amely a koncepció

Részletesebben

Területfejlesztés. Club of Sustainable Development

Területfejlesztés. Club of Sustainable Development Guy TURCHANY Prof. of Town and country planning, Environmental management and Sustainable Development. Member of the Executive Committee of the International University of Sustainable Development UIDD.

Részletesebben

Bevezetés. Fenntartható környezet- és erőforrásgazdálkodás. Természet Társadalom- Gazdaság. Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka

Bevezetés. Fenntartható környezet- és erőforrásgazdálkodás. Természet Társadalom- Gazdaság. Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka Fenntartható környezet- és erőforrásgazdálkodás I. rész (2011. október 21.) Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka tanszékvezető főiskolai docens Regionális és Környezetgazdaságtan Tanszék E-mail: hcsafor@ektf.hu

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója 1. melléklet a /2012. (..) OGY határozathoz A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024 Elfogadta és az Országgyűlés elé terjesztését

Részletesebben

Jövőkereső. a Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak

Jövőkereső. a Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak Jövőkereső a Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak ISBN 978 963 9848 3 6 Felelős kiadó: a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Titkára Felelős szerkesztő: Dr. Schmuck

Részletesebben

Regionális és környezetgazdaságtan Dr. Csete, Mária

Regionális és környezetgazdaságtan Dr. Csete, Mária Regionális és környezetgazdaságtan Dr. Csete, Mária Regionális és környezetgazdaságtan Dr. Csete, Mária Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Dr. Csete Mária Kézirat lezárva: 2011. január 31. Készült

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója NFFS 2012 2.0 2011.10.20. TERVEZET! A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója (Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012) Tervezet 2.0 2011. október 20. Társadalmi vitára készült

Részletesebben

Kérdések és válaszok a fenntartható fejlődésről

Kérdések és válaszok a fenntartható fejlődésről Kérdések és válaszok a fenntartható fejlődésről Írta: Gyulai Iván Ez a kidvány a Nemzeti Civil Alap Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Szakkollégiuma támogatásával készült. Kiadja a Magyar

Részletesebben

Globális világproblémák. Dr. Hajnal Klára

Globális világproblémák. Dr. Hajnal Klára Globális világproblémák Dr. Hajnal Klára 1. A problémarendszer megjelenése Történelmi fejlődésünk a XX. század utolsó évtizedeire létrehozta a termelőerők fejlettségének olyan szintjét, amely a munkamegosztás

Részletesebben

AZ ÉRTÉKEK VÁLTOZÁSÁNAK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS TRENDJÉNEK HATÁSA A HAZAI ÉLELMISZERFOGYASZTÁSRA

AZ ÉRTÉKEK VÁLTOZÁSÁNAK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS TRENDJÉNEK HATÁSA A HAZAI ÉLELMISZERFOGYASZTÁSRA Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola AZ ÉRTÉKEK VÁLTOZÁSÁNAK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS TRENDJÉNEK HATÁSA A HAZAI ÉLELMISZERFOGYASZTÁSRA

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Fenntartható fejlődési stratégiák Tananyag döntéshozók számára III. rész Tartalomjegyzék Gyulai Iván: A Fenntartható Fejlődés Fenntartható fejlődési stratégiák Bevezetés...3

Részletesebben

TÁRNOK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL LOCAL AGENDA 21 (LA 21) FENNTARTHATÓSÁGI TERVE, PROGRAMJA

TÁRNOK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL LOCAL AGENDA 21 (LA 21) FENNTARTHATÓSÁGI TERVE, PROGRAMJA TÁRNOK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL LOCAL AGENDA 21 (LA 21) FENNTARTHATÓSÁGI TERVE, PROGRAMJA 2014. évi FELÜLVIZSGÁLAT 2014 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 4 Összegezés 5 1. A Local Agenda

Részletesebben

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február

Részletesebben

1 International Council for Local Environmental Initiatives a helyi környezeti kezdeményezések elősegítésére

1 International Council for Local Environmental Initiatives a helyi környezeti kezdeményezések elősegítésére Tartalomjegyzék Összegzés... 2 1. A fenntarthatóság lokális programja /Local Agenda 21/ lényege, jelentősége... 4 1.1 A Local Agenda 21 dimenziói... 5 1.2 Az önkormányzat szerepe a Local Agenda 21 folyamatában...

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója NFFS 2012 3.1 2012.03.13. TERVEZET! A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója (Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012) Tervezet 3.1 2011. március 13. A társadalmi vita javaslatait

Részletesebben

A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai vonatkozásai

A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai vonatkozásai Nyugat-magyarországi Egyetem ERDŐMÉRNÖKI KAR Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia (K3) Program Doktori (PhD) értekezés A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai

Részletesebben

Magyar Tudomány, 2001/12. Láng István. Stockholm - Rió - Johannesburg. Lesz-e új a nap alatt a környezetvédelemben?

Magyar Tudomány, 2001/12. Láng István. Stockholm - Rió - Johannesburg. Lesz-e új a nap alatt a környezetvédelemben? Magyar Tudomány, 2001/12 Láng István Stockholm - Rió - Johannesburg Lesz-e új a nap alatt a környezetvédelemben? Rachel Carson (1907-1964) amerikai írónő 1962-ben publikálta a Néma tavasz című könyvét,

Részletesebben

19. célterület. I.em.

19. célterület. I.em. I Somberek Körjegyzőség szervezetfejlesztése ÁROP 1.A.2/A 2008 0228 19. célterület A környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése Folyamatleírás Készítette: SKC Consulting Kft. H 1031 Budapest Monostori

Részletesebben