Környezeti elemek védelme III. Vízvédelem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezeti elemek védelme III. Vízvédelem"

Átírás

1 GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezeti elemek védelme III. Vízvédelem KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

2 A víz, mint megújuló erıforrás 31. Lecke

3 A víz körforgásának szerepe A víz a hidroszférában állandó körforgásban, mozgásban van. A Föld különbözı terei, mint egy hatalmas desztilláló készülék elemei mőködnek, és gondoskodnak a csapadékvíz részleges megtisztításáról. A desztillált víz már a légkörben szennyezıdni kezd. Nem mindegy azonban, hogy milyen anyagokkal és milyen mértékben szennyezıdik. Minden ami légszennyezı, elıbb, vagy utóbb víz- és talajszennyezıvé válik. A víz és talajvédelem ezért a levegıvédelemmel kell, hogy kezdıdjön.

4 A víz fontossága Víz az élet hajtóereje, nélküle élet nem is volna lehetséges a Földön Vegetációt meghatározó faktorok közül legfontosabb a csapadék Az emberi test naponta 3 liter vizet igényel Az öblítıs WC egy húzásra kb. 20 l vizet ürít Az USA egy fıre esı vízfogyasztása 1990-ben 5450 liter/nap ennek negyede felszín alatti vizekbıl származik Magyarországon a felszín alatti vizek részesedése az ivóvízellátásban meghaladja a 90%-ot Hazánkban a napi tényleges felszín alatti víztermelés 1,4 millió m 3

5 Felszín alatti vízbázisaink

6 Hideg és meleg karsztvizeink

7 Magyarország hévíz kútjai

8 Vizeink szennyezıdés érzékenysége

9 Vizeink sérülékenysége

10 Vízkészlet gazdálkodásunk számokban Felszín alatti vízkészletek (MGSZ, OKTVF alapján) Termálvíz termelés Hidegvíz termelés Összes termelés: 54,5 Mm 3 /év 815 Mm 3 /év 900 Mm 3 /év Utánpótlódás az Alföldön (Major Pál) Beszivárgás Párolgási veszteség Növekmény 106 mm/év 87 mm/év 19 mm/év

11 Felszín közeli vízbázisaink monitoring hálózata

12 Felszín alatti vízbázisaink monitoring hálózata

13 Magyarország vízmérlege Összes felszín alatti víztermelés: 930 millió m 3 = 9,3*10 8 m 3 Magyarország területe: 93 ezer km 2 = 9,3*10 10 m 2 Termelés/Terület: 9,3*10 8 m 3 / 9,3*10 10 m 2 = 1*10-2 m = 10 mm Utánpótlódás évente: 20 mm Vízkivétel évente: 10 mm

14 Kérdések a leckéhez A víz körforgása Vízkészlet gazdálkodásunk fontosabb számai Magyarország vízmérlege

15 KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!

16 GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezeti elemek védelme III. Vízvédelem KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

17 A Föld vízkészletei és körforgásuk 32. Lecke

18 A Föld vízkészlete Teljes vízkészlet: ,610 km 3 felszín alatti vízkészlet 1,7% gleccserek és állandó hó (édes) 1,7% világtengerek 96,5% Forrás: Hamza I. légköri víz, tavak és lápok, vízfolyások, biológiai víz, talajnedvesség, felszín alatti jég 0,1%

19 Az édesvízkészlet 2,53 % felszín alatti jég 0,9% tavak 0,3% légköri víz, vízfolyások, biológiai víz, talajnedv. 0.0% gleccserek és állandó hótakaró 68,7% felszín alatti édesvíz 30,1% Forrás: Hamza I.

20 A vízfolyv zfolyásmedrekben levı víz Ausztrália és Óceánia 1,2% Európa 3,8% Ázsia 26,7% Forrás: Hamza I. Dél- Amerika 47,3% Afrika 9,2% Észak- Amerika 12%

21 Forrás: Hamza I.

22 A víz körforgásának menete Kipárolgás (ET) az óceán felszínérıl, szilárd felületekrıl, és növényekrıl (a párolgó víz sómentes) A légköri kondícióknak megfelelıen felemelkedik, szállítódik, majd kicsapódik (felhıképzıdés) A légkörbıl a csapadék visszahullik az óceánokba vagy a szárazföldre Egy része azonnal raktározódik mint hó és jég, vagy víz a tavakban, más része felszíni majd mederbeli elfolyásokkal elszállítódik A felszínen áramló víz egy része beszivárog a talajba (3 fázisú zóna) A víz beszivárgó részét közvetlenül felveszik a növények, más része eléri a talajvizet (telített, vagy 2 fázisú zóna), vagy a mélyebb víztartó rétegeket. A telített zóna vize a felszín alatt áramlik, míg felszínre nem ér, mint forrás, vagy táplál mocsarat, tavat, folyót, vagy óceánt A víz körforgásába magmatikus vizek is bekapcsolódhatnak, ill. szubdukció során az óceáni eredető víz a magma részévé válhat Minden vízhasználat a természetes vízkörforgás részét képezi, ezért takarékosan és felelısen kell bánni a vizkészleteinkkel.

23 A párolgp rolgás s folyamata Forrás: Hamza I.

24 Párologás kifejezések Párolgás (E, evaporáció) kádpárolgás párolgás szabad vízfelületrıl párolgás kopár talajfelületrıl párolgás tó és jég felületrıl párolgás a növényzet felületérıl (intercepció) párolgás burkolt (utak, háztetık) felületérıl párolgás talajvízbıl Viszonyítási (referencia) párolgás (párolgás kopár talajú liziméterbıl) Potenciális evaporáció (PE, lehetséges párolgás) Evapotranszspiráció (ET) Potenciális evapotranszspiráció (PET) (lehetséges evapotranszspiráció) evapotranszspiráció vízfelület + növény evapotranszspiráció talaj + növény viszonyítási evapotranszspiráció (növénnyel borított talaj) Forrás: Hamza I.

25 Transzspiráció Párolgás Hozzáfolyás vízgyőjtıkbıl Elfolyás más vízgyőjtıkbe A felszíni lefolyás s keletkezésének folyamata Csapadék Felszíni tározódás (intercepció, teknıtározás) Párolgás Kapilláris emelkedés Terepfelszín Három fázisú Telített talajzóna Beszivárgás Átszivárgás (talajvízutápótlódás) Mélybe szivárgás Terpfelszíni lefolyás Hipodermikus lefolyás Talajvíz lefolyás Közvetett Késleltetett A lefolyás fı útjai Közvetlen lefolyás Bázis lefolyás Összes lefolyás a vízfolyásban (vízhozam) A lefolyás vízfolyásba érkezésének két idıpontja Forrás: Hamza I.

26 Kérdések a leckéhez A Föld vízkészletei Párolgás kifejezések A felszíni lefolyás tényezıi

27 KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!

28 GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezeti elemek védelme III. Vízvédelem KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

29 A lefolyások számítása 33. Lecke

30 Az összes lefolyás s a vízfolyv zfolyásban (vízhozam) - közvetlen lefolyás - felszín n alatti hozzáfoly folyás - felszín n alatti lefolyás - alapvízhozam A magyar hidrológiai gyakorlat három h összetevıt t különbk nböztet meg: -felszíni lefolyás - felszínk nközeli hozzáfoly folyás - mélységi vizekbıl l való víztáplálás Forrás: Hamza I.

31 A lefolyásk sképzıdés s folyamata A felszíni lefolyás s kialakulását t befolyásolj solják: - meteorológiai jellemzık - talaj jellemzık - talajt borító növényzetnyzet - emberi tevékenys kenységek - domborzati jellemzık Forrás: Hamza I.

32 ahol F q Az évi átlagos lefolyt víztv ztérfogat (V): V = F q : a vízgyv zgyőjtı terület nagysága ga : a fajlagos lefolyás A fajlagos lefolyás s sokévi átlaga (q): q = f ( c t 0 ) ahol c t 0 : a csapadék k sokévi átlaga, : a havi középhk phımérsékletek és s a havi csapadékösszegek sokévi átlagából l számított súlyozott átlaghımérséklet

33 A szivárgás alapegyenlete A szivárgást írja le Telített vagy telítetlen közegben Permanens vagy nem permanens esetben Alapja: A folyadékok tömegmegmaradása (kontinuitása) Szivárgást leíró alapösszefüggés Forrás: Hefop

34 Szivárgás alapegyenlete telített közeg, permanens eset A vizsgált térrészbe be- és kilépı vízhozamok ( tömegfluxusok ) egyenlısége: ( ρv ) ( ρv ) x y ( ρv z ) + + = 0 x y z ahol ρ az áramló folyadék sőrősége és v x, v y és v z a szivárgási sebességvektor komponensei. Forrás: Hefop v i a Darcy törvénybıl megismert intenzitás (átlagos lineáris térfogati sebesség, r a folyadék sőrősége, akkor rv i tömegáramlási sőrőség vagy tömegfluxus i irányban. A kiáramló tömegfluxus a beáramló és a változás összege.

35 Szivárgás alapegyenlete telített közeg, permanens eset A vizsgált térrészbe be- és kilépı vízhozamok egyenlısége: ( ρv ) ( ρv ) x y ( ρv z ) + + = 0 x y z ρ folyadéksőrőség állandó ρ Folyadéksőrőség kiemelhetı ρ folyadéksőrőség változó lánc-szabály : ρ i v i >> ρ v i i ahol i a szivárgás x, y vagy z iránya Mind összenyomható, mind összenyomhatatlan folyadék esetére Forrás: Hefop v x x + v y y + v z z = 0

36 Szivárgás alapegyenlete telített közeg, permanens eset Felhasználva a Darcy-törvényt: Izotróp közegre (k x =k y =k z ) 0 z v y v x v z y x = z h k z y h k y x h k x z y x = z h y h x h = + + (Laplace- egyenlet) Forrás: Hefop

37 Szivárgás alapegyenlete telített közeg, nem permanens eset Nem permanens szivárgás vizsgálatához szükséges közegjellemzık: Fajlagos tárolási tényezı (S s ) Tárolási tényezı (S) Fajlagos hozam (S y ) (Marton L.: fajlagos vízleadás) Levezetéshez szükséges paraméterek: ρ folyadék-sőrőség, µ folyadék-viszkozitás, β folyadék-kompresszibilitás, n közeg hézagtérfogat e közeg hézagtényezıje, α közeg-kompresszibilitás K áteresztıképesség Forrás: Hefop

38 A Föld F vízkv zkészleteinek megújul julási periódusai Hidroszféra ra részr Megújul julási idı Világtenger év Felszínalatti vízv év Talajnedvesség 1 év Állandó fagyott talajok felszín n alatti jege év Sarki jégpj gpáncél és állandó hótakaró év Hegyi gleccserek év Tavak 17 év Mocsarak 5 év Vízfolyások vize 16 nap Biológiai vízv néhány ny óra Légköri vízv 8 nap

39 Általános alakja Vízháztartási mérlegm rlegekek Σ T I + Σ T Q = T S = S(t 2 ) - S(t 1 ) A hidroszféra ra egész szére, hosszú átlagban: A világtengerekre: Szárazf razföldre: P = Cs P = Cs + L f + L fa Cs = P + L f + L fa stalan területekre: Cs = P leges vízgyüjtı területre: Cs = P + L f - L h + B - H fa + S Lefolyástalan ter Egy tetszıleges Forrás: Hamza I.

40 A KárpK rpát t medence hegy- és s vízrajzav

41 Pocsolya térkép A Kárpát-medence vízrajza a lecsapolások elıtt

42 Magyarország domborzata és vizei

43 Kérdések a leckéhez A lefolyások számítása A beszivárgás tényezıi Vízháztartási mérlegek

44 KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!

Hidrogeológia alapfogalmak. www.hidrotanszek.hu

Hidrogeológia alapfogalmak. www.hidrotanszek.hu Hidrogeológia alapfogalmak www.hidrotanszek.hu Követelmények Minden gyakorlaton részt kell venni Minden gyakorlatról jegyzőkönyvet kell készíteni Zárthelyit csak az írhat aki minden jegyzőkönyvet leadott

Részletesebben

Vízgazdálkodás. mezőgazdasági, kertész-, tájépítész- és erdőmérnök- hallgatók részére. Szerkesztette: Vermes László

Vízgazdálkodás. mezőgazdasági, kertész-, tájépítész- és erdőmérnök- hallgatók részére. Szerkesztette: Vermes László Vízgazdálkodás mezőgazdasági, kertész-, tájépítész- és erdőmérnök- hallgatók részére Szerkesztette: Vermes László Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó Budapest 1997 1 Megjelent a Művelődési és Közoktatási Minisztérium

Részletesebben

MIKLÓS VÍZMINŐSÉGVÉDELEM

MIKLÓS VÍZMINŐSÉGVÉDELEM Széchenyi István Egyetem Építési és Környezetmérnöki Intézet Környezetmérnöki Tanszék ZSENI ANIKÓ - Dr. BULLA MIKLÓS VÍZMINŐSÉGVÉDELEM Győr, 2002. Széchenyi István Egyetem Építési és Környezetmérnöki Intézet

Részletesebben

VÍZGAZDÁLKODÁS TANULÁSI SEGÉDLET KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS JELÖLTEKNEK

VÍZGAZDÁLKODÁS TANULÁSI SEGÉDLET KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS JELÖLTEKNEK VÍZGAZDÁLKODÁS TANULÁSI SEGÉDLET KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS JELÖLTEKNEK VÍZGAZDÁLKODÁS... 1 1. A VÍZGAZDÁLKODÁS TÁRGYA... 5 1.1. A vízgazdálkodás feladata... 5 2. HIDROLÓGIA... 6 2.1. A hidrológia tudományterületei:...

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS VARGA BALÁZS

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS VARGA BALÁZS DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS VARGA BALÁZS KESZTHELY 2009 PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR Növény- és Környezettudományi Intézet ÁLLAT- ÉS AGRÁRKÖRNYEZET-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Környezettudományok Tudományág Iskolavezetı:

Részletesebben

5. Vízvédelem. Környezetvédelem. Széchenyi István Egyetem

5. Vízvédelem. Környezetvédelem. Széchenyi István Egyetem Környezetvédelem 5. Vízvédelem 2014/2015. tanév II. félév Buruzs Adrienn egyetemi tanársegéd buruzs@sze.hu SZE AHJK Környezetmérnöki Tanszék 1 8. Hét Kató Dániel: Vízvédelem A vízburok jelentősége 9. Hét

Részletesebben

Környezeti elemek védelme III. Vízvédelem

Környezeti elemek védelme III. Vízvédelem GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezeti elemek védelme

Részletesebben

Édesvízért folyó konfliktusok a világban és kialakulásuk lehetőségei Magyarországon

Édesvízért folyó konfliktusok a világban és kialakulásuk lehetőségei Magyarországon Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Genetikai Tanszék Édesvízért folyó konfliktusok a világban és kialakulásuk lehetőségei Magyarországon Készítette: Szalkay Csilla Témavezetők: Takács-Sánta

Részletesebben

SZÓ a hazai terv f részei a Duna, a Ti- sza, a Dráva és a Balaton vízgy -területére készülnek milyen ügyek kerüljenek a tervek súlypontjába?

SZÓ a hazai terv f részei a Duna, a Ti- sza, a Dráva és a Balaton vízgy -területére készülnek milyen ügyek kerüljenek a tervek súlypontjába? VITAANYAG Magyarország jelentıs vízgazdálkodási kérdéseirıl A Víz Keretirányelv 14. cikke és a 221/2004 (VII. 21.) Kormányrendelet 19. -a szerinti társadalmi részvétel és konzultáció dokumentuma Írásbeli

Részletesebben

A Balaton felszínközeli klímája

A Balaton felszínközeli klímája Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Meteorológiai Tanszék A Balaton felszínközeli klímája Készítette: Révész Beáta meteorológus hallgató Témavezetı: Ács Ferenc egyetemi docens Budapest,

Részletesebben

Vízminőségvédelem km18

Vízminőségvédelem km18 Vízminőségvédelem km18 2004/2005es tanév I. félév 1. rész Dr. Zseni Anikó egyetemi adjunktus, SZE, MTK, ÉKI, Környezetmérnöki Tanszék A víz nélkülözhetetlen biológiailag : ivóvízként, táplálékban higiénia:

Részletesebben

forrásvíz földfelszín alatti víz gyógyvíz hévíz karsztvíz talajvíz termálvíz természetes

forrásvíz földfelszín alatti víz gyógyvíz hévíz karsztvíz talajvíz termálvíz természetes víz dihidrogén-monoxid hidrogén hidroxid csapadék vízcsepp eső hó havas eső pára felhő harmat vízgőz nedvesség nyirkosság köd dér zúzmara jég gleccser jégtábla jégfolyó jéghegy tó tenger óceán patak ér

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM. (Tantárgy kód: FCNBKOV)

KÖRNYEZETVÉDELEM. (Tantárgy kód: FCNBKOV) KÖRNYEZETVÉDELEM (Tantárgy kód: FCNBKOV) NEGYEDIK RÉSZ: VÍZMINŐSÉGVÉDELEM MI A VÍZ? A VÍZ MEGJELENÉSI FORMÁI VÍZKÉSZLETEK VÍZHASZNÁLAT VÍZMINŐSÉG VÍZSZENNYEZÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS KÉK BOLYGÓ FÖLD AZ EGYETLEN

Részletesebben

MOLNÁR FERENC VÍZGAZDÁLKODÁS TESZTEK HIDROLÓGIAI ÉS HIDRAULIKAI SZÁMÍTÁSOK PETRISZK TISZK

MOLNÁR FERENC VÍZGAZDÁLKODÁS TESZTEK HIDROLÓGIAI ÉS HIDRAULIKAI SZÁMÍTÁSOK PETRISZK TISZK MOLNÁR FERENC VÍZGAZDÁLKODÁS TESZTEK HIDROLÓGIAI ÉS HIDRAULIKAI SZÁMÍTÁSOK PETRISZK TISZK 2012 ELŐSZÓ A jegyzet a környezetvédő technikus hallgatók számára készült. Az I. rész a vízgazdálkodás alapfogalmait

Részletesebben

2-15. jelő, Berettyó vízgyőjtı

2-15. jelő, Berettyó vízgyőjtı A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 2-15. jelő, közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2009. március

Részletesebben

A globális klímaváltozás lehetséges hatásai a Föld vízháztartására és hazánk vízügyi helyzetére

A globális klímaváltozás lehetséges hatásai a Föld vízháztartására és hazánk vízügyi helyzetére A globális klímaváltozás lehetséges hatásai a Föld vízháztartására és hazánk vízügyi helyzetére A víz (H 2 O) az egyik legfontosabb anyag a Földön. Az élethez is nélkülözhetetlen. A földi vízkészlet döntő

Részletesebben

BMEEOVVAT25 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

BMEEOVVAT25 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPOK H I D R O L Ó G I A I. BMEEOVVAT25 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése HEFOP/2004/3.3.1/0001.01

Részletesebben

BALATON RÉSZVÍZGYŐJTİ

BALATON RÉSZVÍZGYŐJTİ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT BALATON RÉSZVÍZGYŐJTİ közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, 2009. augusztus TARTALOM BEVEZETİ...1 A vízgyőjtı-gazdálkodási

Részletesebben

VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag

VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag Készítette: Székely Erzsébet és Piliszky Zsuzsanna, Nők a Balatonért Egyesület 9. Felhasználás: Kizárólag a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának belső továbbképzése

Részletesebben

HÉVÍZ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓJA

HÉVÍZ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓJA HÉVÍZ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓJA KÉSZÍTETTE: BALATONI INTEGRÁCIÓS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2009. Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 Helyzetértékelés aktualizálása...

Részletesebben

Vízellátás - csatornázás tantárgy programja. Tartalomjegyzék

Vízellátás - csatornázás tantárgy programja. Tartalomjegyzék Vízellátás - csatornázás tantárgy programja Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 1 IRODALOMJEGYZÉK A TANANYAG ELSİ RÉSZÉHEZ 4 A VÍZELLÁTÁS CSATORNÁZÁS TÁRGY PROGRAMJA 5 A tananyag 1. része 5 A tananyag 2. része

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010.

Részletesebben

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezetgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC A vízzel kapcsolatos környezeti problémák II. 7. elıadás

Részletesebben

ECOLOGIAI MOZAIKOK 7. kötet Plósz Sándor

ECOLOGIAI MOZAIKOK 7. kötet Plósz Sándor ECOLOGIAI MOZAIKOK 7. kötet Plósz Sándor Országos vízkészlet-gazdálkodási koncepció, Duna-Tiszaközi homokhátságról, Klímaváltozásról, és a szélenergiáról 2007. Föld az őrbıl. Ugye látod, hogy az egyenlítı

Részletesebben

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM Dr. Buzás Kálmán Dr. Budai Péter Horváth Adrienn BME Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék 2012 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A városi környezet jellemzıi, a város okozta környezeti

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása. VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A víz élet, gondozzuk közösen! DRÁVA RÉSZVÍZGYŐJTİ

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása. VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A víz élet, gondozzuk közösen! DRÁVA RÉSZVÍZGYŐJTİ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A víz élet, gondozzuk közösen! DRÁVA RÉSZVÍZGYŐJTİ közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, 2010. április TARTALOM

Részletesebben

1. A vízmolekula tulajdonságai

1. A vízmolekula tulajdonságai 1. A vízmolekula tulajdonságai A természettudósok a vizet sokáig az egyszerű anyagok közé sorolták. Szerkezeti felépítését csak a XVIII. sz második felében sikerült tisztázni. Henry Cavendish angol kémikus

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tájékoztató FELSZÍN ALATTI VIZEINK II. KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tájékoztató FELSZÍN ALATTI VIZEINK II. KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Tájékoztató FELSZÍN ALATTI VIZEINK II. KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM TÁJÉKOZTATÓ FELSZÍN ALATTI VIZEINK II. A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM MEGBÍZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLÍTOTTA

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT TISZA RÉSZVÍZGYŐJTİ

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT TISZA RÉSZVÍZGYŐJTİ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT TISZA RÉSZVÍZGYŐJTİ közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, 2009. augusztus TARTALOM BEVEZETİ...1 A vízgyőjtı-gazdálkodási

Részletesebben

VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TERV POLGÁRI VÉDELMI PROGRAM

VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TERV POLGÁRI VÉDELMI PROGRAM Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. 8315 Gyenesdiás, Gödörházy u. 60. E-mail: varsasbt@freemail.hu Telefon/Fax: 83/ 316-943; 30/ 291-7182, 30/ 4516-927 VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TERV POLGÁRI VÉDELMI PROGRAM

Részletesebben