Környezettudatosság a 2010/2011. tanévi fővárosi 9. évfolyamos tanulók körében a kérdőíves vizsgálat eredményeinek elemzése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezettudatosság a 2010/2011. tanévi fővárosi 9. évfolyamos tanulók körében a kérdőíves vizsgálat eredményeinek elemzése"

Átírás

1 E L E M Z É S Környezettudatosság a 2010/2011. tanévi fővárosi 9. évfolyamos tanulók körében a kérdőíves vizsgálat eredményeinek elemzése január

2 Összeállította Török József Lövei Mária Lektorálta Südi Ilona

3 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés A mérés célja A mérés résztvevői A mérés tartalma A kérdőív bemutatása Az adatgyűjtés lebonyolítása Eredmények Környezettudatosság...5 A környezetvédelemmel kapcsolatos általános iskolai aktivitás...5 A környezet állapota, a környezetvédelem fontossága, magatartásformák...7 Állásfoglalás, vélemények, ismeretek Biodiverzitás Ismeretek és értékrend Összegzés Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 2

4 1. BEVEZETÉS november között második alkalommal került sor a fővárosi fenntartású középfokú oktatási intézmények 9. évfolyamos tanulói körében a környezettudatosság kérdőíves vizsgálatára A mérés célja Az első vizsgálat környezettudatosságra vonatkozó megállapításainak 1 megerősítése mellett arra a kérdésre is választ kerestünk a vizsgálat során, milyen mélységűek a középfokra lépő tanulók ismeretei a biodiverzitásra vonatkozóan A mérés résztvevői Az első vizsgálat reprezentativitási szempontjainak megtartásával, de más érintett iskolák kiválasztásával alakítottuk ki a mintát (1. táblázat), melybe a képzéstípus arányait visszaadó, a fővárosi 9. évfolyamosok létszámának mintegy 10%-át kitevő, iskolánkénti egész osztályok tanulói kerültek. 1. táblázat. A minta összetételének képzéstípusonkénti megoszlása. Képzéstípus Fő Aránya Gimnázium % Szakközépiskola % Szakiskola % Összesen % Az így kialakított minta válaszai lehetőséget biztosítanak a fővárosi középfokú oktatási intézmények tanulóira vonatkozó megállapítások megtételére. További elemzési lehetőséget jelent a tanulók neme, lakóhelye és általános iskolai tanulmányi előmenetele (2. táblázat), valamint családja gazdasági ellátottsága (3. táblázat), mely szempontok szerinti reprezentativitásra a minta már nem bizonyult alkalmasnak. 2. táblázat. A minta megoszlása nem, lakóhely és általános iskolai rendűség szerinti bontásban. Nem Lakóhely Tanulmányi előmenetel Fő Aránya fiú % lány % nincs válasz 2 0% Budapest % Vidék % nincs válasz 1 0% gyenge 29 3% közepes % jó % jeles % nincs válasz 6 1% Összesen % 1 Az első vizsgálat összefoglalója és elemzése URL: január 6-ai megtekintés. Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 3

5 3. táblázat. A tanulók megoszlása egyes ellátottsági mutatók mentén. A tanuló otthonában található Fő Aránya számítógép % lexikon % szótár % telefon % előfizetés % autó % internet-hozzáférés % tanulást segítő szoftverek % 1.3. A mérés tartalma A kérdőív első négy oldala a környezettudatosság három dimenzióját (ismeretek, értékrend és részvételi szándék), utolsó két oldala a biodiverzitás két vetületét (ismeretek és értékrend) vizsgálja A kérdőív bemutatása Az önkitöltős, részben zárt kérdéseket tartalmazó kérdőív 23 kérdést tartalmaz a következő megoszlásban: 1-4. kérdés: a tanuló családi hátterére vonatkozik kérdés: a környezetvédelemmel kapcsolatos, általános iskolai aktivitásra kérdezünk kérdés: a környezet állapotára, a környezetvédelem fontosságára, magatartásformákra vonatkozik kérdés: a környezeti állapottal, fenntarthatósággal kapcsolatos állásfoglalást, véleményt, ismeretekre alapozott, globális gazdasági, társadalmi és természeti problémák rangsorolását várja a tanulóktól kérdés: a biodiverzitásra vonatkozó ismeretekre és értékrendre kérdez rá Az adatgyűjtés lebonyolítása A 2010/2011. tanévi mérési naptárban 2 jelzett időintervallumban, a mintába beválasztott öszszes érintett intézményben egységes útmutató szerint, az intézmény által kiválasztott időpontban történt a kérdőívek kitöltése. Az intézményi adatgyűjtés lebonyolításáról előre megadott szempontok szerinti jegyzőkönyv készült, melyet az intézményvezető és a mérésvezető aláírásával hitelesített. Az intézményi mérésvezető irányította a konkrét adatgyűjtés lebonyolítását, készítette fel az intézményi felmérésvezetőket, akik a kérdőív kitöltésével kapcsolatos kérdéseiket neki tehették fel, és ő tartotta a kapcsolatot az MFPI-vel. Az intézmények a kérdőíveket a mintába kiválasztott tanulók létszámának megfelelő mennyiségben sokszorosítva kapták meg. 2 URL: január 6-ai megtekintés. Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 4

6 2. EREDMÉNYEK 2.1. Környezettudatosság A vizsgálat résztvevői 45 különböző tantárgyat jelöltek meg kedvencként, közülük az első tíz legnépszerűbbet jelenítettük meg az 1. ábrán. 1. ábra. A tantárgyak kedveltségének megoszlása. A környezettudatosság és a fajok biológiai sokszínűsége szempontjából legfontosabb tantárgy 5%-os kedveltséggel 6. és 7. helyen található a felsorolásban. A tantárgyak kedveltség vonatkozásában nem állapítható meg különbség a két (2008., 2010.) vizsgálat tanulói között. A környezetvédelemmel kapcsolatos általános iskolai aktivitás A tanulók 33 különböző tanórát nevesítettek, amelyeken a környezetvédelem témájával foglalkoztak. A listát, melynek 1%-nál magasabb átlagú tárgyait a 2. ábra mutatja, az a két tantárgy vezeti, amelynek kapcsán a legtermészetesebb módon kerülhet a téma szóba. Nincs tapasztalható különbség a két vizsgálat eredményeiben a tekintetben, mely órákon, milyen arányban foglalkoztak a környezetvédelem kérdésével. A környezettudatos szemléletformálás gyakorlati terepe az erdei iskola. Ilyen programon általános iskolásként a tanulók 57%-a részt vett, és ebben a vonatkozásban a két évvel korábbi mintában a gimnazisták javára tapasztalt előny eltűntével elenyészőek az eltérések képzéstípus szerint. Szembeötlő azonban, hogy a kéttannyelvű osztályok tanulói között az átlagot jócskán meghaladó az erdei iskolát jártak aránya (3. ábra). Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 5

7 2. ábra. A leggyakrabban megjelölt tanórák megoszlása, amelyeken a környezetvédelem témájával foglalkoztak. 3. ábra. Az eredi iskolás programon részt vett tanulók aránya nyelvoktatás, illetve szakképzés szerinti bontásban. Nem változott tendenciában, csupán arányaiban a fővárosi tanulók magasabb erdei iskolai részvétele általános iskolás korában, és a vidéki általános iskolában végzetteknek jelen vizsgálat szerint is csupán a fele részesült ebben a programban. A környezetvédelmi programokban való részvétel arányaiban szintén nem változott az előző vizsgálathoz képest (4. ábra). Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 6

8 4. ábra. A környezetvédelmi programokban való részvétel megoszlása. Továbbra is a papírgyűjtés a leggyakrabban megszervezett program, nem változott a szemétgyűjtésben és a környezetvédelmi versenyekben részt vettek aránya, ám 10 százalékponttal többen vannak azok, akik projektek formájában foglalkoztak témával. A környezet állapota, a környezetvédelem fontossága, magatartásformák A két évvel korábbi vizsgálat eredményével szinte egybevágóan, a tanulók 86%-a tartja a környezet védelmét fontos vagy nagyon fontos ügynek. E két kategóriában csökkent a szakiskolások aránya azok javára, akik nem tudják a kérdést megítélni. A jelenség mélyebb vizsgálatára nyílik mód, ha megtekintjük a válaszokat képzéstípus, nyelvoktatás, illetve szakképzés szerinti bontásban (5. ábra). 5. ábra. A környezetvédelem fontosságának megítélése képzéstípusonkénti bontásban. Az előrehozott szakképzésben tanulók nagyobb arányban tartják a környezetvédelem kérdését nagyon fontosnak, mint a gimnazisták, azonban mindkét szakiskolai csoportban 20% feletti a bizony- Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 7

9 talanok aránya szemben a középiskolások közötti legmagasabb normál nyelvoktatási jellegű szakközépiskolás 11%-kal. Arányaiban nem, pontos értékeiben pedig nem számottevően változott a környezetvédelemről való tájékozódás forrása a tanulók körében. Kiugróan magas a tévé és rádió hatása, az iskola és a nyomtatott sajtó, a család és a szóróanyagok, és legfőképp a kortárscsoportok messze e mögött állnak. A jelenség természetesen nem mutat egységes képet képzéstípusonként, nyelvoktatás jellege illetve szakképzés szerinti bontásban (6. ábra). 6. ábra. A környezetvédelmi kérdésekről való tájékozódás forrásai iskolatípusonként nyelvoktatás és szakképzés szerinti megoszlásban. A normál nyelvoktatásban részesülő gimnazisták válaszai mutatják a leginkább egysíkú, kizárólag a televízióra-rádióra és a nyomtatott sajtóra alapuló tájékozódási mintázatot, míg a kéttannyelvű gimnáziumok tanulóinak és az előrehozott szakképzésben részt vevőknek a leginkább széles a tájékozódási alapja. Mindkét utóbbi csoport, valamint a kéttannyelvű szakközépiskolások esetén is szembetűnő, hogy a környezetvédelem baráti körben beszédtémaként egyáltalán nem jelenik meg. Jelentős eltérést tapasztaltunk a környezetvédelem ügyét befolyásoló tényezők fontosságának megítélését illetően a két évvel korábbi véleményekhez képest. Csupán a hazai és nemzetközi példák megismerésének negyedik helyezése maradt meg, a korábbi kutatási technológiai elsőség a lista aljára került, míg a listazáró politikai döntések nagymértékben felértékelődtek (7. ábra). 7. ábra. A környezetvédelem ügyéhez hozzájáruló tényezők fontossága. (1 - a legfontosabb, 5 - a legkevésbé fontos). Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 8

10 A válaszadók által megnevezhető egyéb tevékenységek között legnagyobb arányban a tudatosítás eszközei (figyelemfelhívás, szelektív hulladékgyűjtők, több kuka kihelyezése, felhívások, beszélgetések, pályázatok) álltak. Valamelyest csekélyebb számban neveztek meg tevékeny részvételt kívánó hozzáállást (szelektív hulladékgyűjtés, mozgósítás, tüntetés). Mindössze páran soroltak fel kényszerítő eszközöket (tiltás, büntetés, megvonás), fejlesztésen alapuló megoldásokat (hibrid autók, megújuló energiaforrások, környezetbarát csomagolóanyagok), és csupán egy-egy említést kapott az ösztönzés és az eszköztelenség. A környezetvédelem tekintetében ártalmas magatartásformák között a személyes, tudatos viselkedés szerepének erősödését látjuk a tanulók válaszainak megoszlásában (8. ábra). Szemben a két évvel ezelőtti vizsgálattal, az akkori utolsó három viselkedésforma (lehetőségek hiánya, megszokás, egoizmus) most az első három helyre került, míg az akkori első (hanyagság) a tanulók mostani megítélése szerint a legkevésbé ártalmas. 8. ábra. A környezetre ártalmas magatartásformák. (1 a leginkább ártalmas, 5 a legkevésbé ártalmas) Környezetvédelmi akcióban való részvételi szándékukról, az akció tematikájáról is megkérdeztük a tanulókat. A legnagyobb arányban ismert, tanult vagy hallott szlogeneket írtak le, tevékeny részvételi szándékukat jelentős arányban jelezték. Esetlegesen aktív részvételt, ötletet és elutasítást nagyjából egyenlő arányban tapasztaltunk. Állásfoglalás, vélemények, ismeretek A személyes szerepvállalás konkrétumaira rátérve azt kérdeztük meg a tanulóktól, milyen gyakran végeznek egyes környezetvédelemmel, környezetkíméléssel kapcsolatos tevékenységeket (9. ábra). Az eredmények sorrendiségükben teljes mértékben egybevágnak a két évvel korábban tapasztaltakkal. A környezetvédelem kérdésének magasabb szintű szemléletét állításokkal való egyetértés formájában vizsgáltuk (4. táblázat). A globális válaszok sorrendjének vonatkozásában nem, pusztán számszerű értékeiben mutatkozik a korábbi vizsgálathoz képest eltérés. Leginkább az összefogás fontosságában, valamint az egyéni felelősségben látják a megoldás kulcsát a tanulók, és nem vélik úgy, hogy pusztán financiális okai vannak a megoldhatóságuknak. Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 9

11 9. ábra. Egyes, a környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységek gyakorisága. (1 - soha, 5 - mindig) 4. táblázat. A környezetvédelemmel kapcsolatos állításokkal egyetértők aránya. A környezetvédelemre adható globális válaszok Egyetértők aránya Szükség van nemzetközi összefogásra a természet értékeinek megóvására. 96 % Mindennapi tevékenységeink is hatással vannak a környezet állapotára. 95 % A környezeti gondok megoldásának kulcsa az okok ismeretén kívül, a felelősség és a cselekvés. 92 % A környezeti gondok megoldásának kulcsa az okok ismerete. 73 % Az együttérzés növelésével a közös gondok is megoldhatók. 73 % A környezeti problémákat az oldja meg, aki okozza. 38 % A környezeti problémák megoldása csak pénz kérdése. 14 % A környezetet érintő gondok súlyosságát ötfokú skálán jelölték meg a tanulók (10. ábra). 10. ábra. A környezetet érintő gondok súlyosságának megítélése. (1 - a legnagyobb probléma, 5- egyáltalán nem probléma) Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 10

12 Jelentős átrendeződést a két évvel korábbi vizsgálathoz képest nem eredményezett a válaszok összesítése, bár az éhínség, a járványok, és a szegénység súlyosságát kisebbnek, talajszennyezését és az ivóvíz biztosításáét nagyobbnak ítélték a vizsgálatban részt vevők. Irodalmi idézet kapcsán kértük a tanulókat annak végiggondolására, mely rutinszerű cselekvéseiknek lehet hatása a környezet állapotára. A jellemzően az iskolatípus szerint szétváló válaszok visszatérő eleme a rend fenntartása, a nem-szemetelés, a szelektív hulladékgyűjtés, melyek a válaszadók környezettudatosságának bizonyos fokú szintjére engednek következtetni. A környezetvédelmi programokban való aktív bevonódás részvételi arányai a két év adatainak egybevetése mellett egyáltalán nem változtak, azonban jelentős attitűdkülönbségeket tapasztalhatunk a válaszok finomabb bontásának vizsgálata során (11. ábra). 11. ábra. Egyes környezetvédelemmel foglalkozó programokon való részvételi szándék megoszlása képzéstípus, nyelvoktatás és szakképzés jellege szerinti bontásban. A legaktívabb részvételi hajlandóság a kirándulás iránt jelent meg, ezt a befogadással járó kiállítás követi. Előadáson még a kiállításnál is nagyobb arányban vennének a normál szakközépiskolások részt, és a kéttannyelvű, főképp szakközépiskolás osztályok tanulóinak legalább fele fórumon, beszélgetésen is szívesebben foglalkozna a témával. Az egyéb tevékenységek között közel azonos arányban soroltak fel figyelemfelhívó célú (a versenyektől a kiállításokon át a tüntetésig terjedő) és tevőleges (fizikai munkát és a szemétgyűjtést is magába foglaló) tevékenységeket, de akadtak, akik további ismeretszerző, sőt olyanok is, akik felvállaltan semmilyen ezirányú tevékenységben nem szeretnének részt venni Biodiverzitás Ismeretek és értékrend A kérdőív új eleme volt a fajok sokszínűségére, a veszélyeztetett fajokra vonatkozó rész. A vonatkozó ismeretek iránti vizsgálódás fontosságát alátámasztja, hogy a válaszadók kétharmada nem hallott még a biodiverzitásról (12. ábra). Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 11

13 12. ábra. A Hallottál-e már a biodiverzitásról? kérdésre adott válaszok megoszlása. A biológiai sokféleség megőrzésének fontosságát az emberiség jövője szempontjából iskolatípusonként jellemző mintázat mentén ítélik meg a tanulók (13. ábra). 13. ábra. A biológiai sokféleség megőrzésének fontossága iskolatípusonkénti bontásban. A szemléletformálás az adatok alapján még távolról sem tekinthető lezártnak, és épp a szakiskolások körében mutatkozik e téren a legtöbb tennivaló. Az állat- és növényfajok veszélyeztetettségének okait nyílt kérdéssel vizsgáltuk. Válaszaik, melyek jól látszanak megragadni a jelenséget a maga komplexitásában, jellemzően három csoportba sorolhatók: az ember természetátalakító tevékenysége (útépítés, mezőgazdaság-területfoglalás, vegyszeres kezelés, vadászat, élőhelyek elfoglalása-építkezés, víz-, levegő-, talajszennyezés), globális felmelegedés (független az embertől, emberi tevékenység hatására, vízhiány), túlnépesedés. Mindemellett összességében azt is reálisan becsülték meg a tanulók, mekkora mértékű erőfeszítés szükséges ahhoz, hogy a beállítódásunk megváltozzék a biodiverzitás megőrzése érdekében (14. ábra). Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 12

14 14. ábra. Az emberi szokások és magatartás megváltoztatásának esélyei az ökológiai egyensúly fenntartása érdekében. A növény- és állatfajok sokféleségének megtartásában az emberi tevékenység egyes tényezőinek változatos hatáserősséget tulajdonítanak a tanulók (15. ábra). Jó kiindulópontként szolgálhat a téma megbeszéléséhez, kidolgozandó taneszközökhöz a válaszok megoszlása, melyre az egyes tevékenységformák végletes megítélése a jellemző. 15. ábra. Az emberi tevékenység határa a fajok sokszínűségére. Végezetül a fajok sokszínűségére vonatkozó állításokkal való egyetértés formájában vizsgáltuk meg a tanulók vélekedését (16. ábra). Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 13

15 16. ábra. A fajok sokszínűségére vonatkozó állításokra adott válaszok. (1 - egyáltalán nem ért egyet, 5 - teljes mértékben egyetért) Az óvatos, centrális tendenciát mutató, szélsőségektől tartózkodó válaszok az egyes állítások mentén kidolgozandó, természettudományos alapokon nyugvó ismeretek kialakításának szükségességét vetik fel. Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 14

16 3. ÖSSZEGZÉS Jelen vizsgálat a környezettudatosságra vonatkozó kérdések túlnyomó többsége vonatkozásában megerősítette a korábban tapasztaltakat. A tanulók ez irányú általános iskolai tapasztalataiban nem állapíthattunk meg számottevő eltérést. A környezet állapotát, a környezetvédelem fontosságát illető kérdésekben is megegyezik a tanulók véleménye a korábbi vizsgálatban tapasztalattal, a környezetvédelem ügyét befolyásoló tényezők fontosságának megítélését és az ártalmas magatartásformákat illetően azonban jelentős eltérések mutatkoztak, melyek további vizsgálódást indokolnak a területen. Egybevágnak a tanulói válaszok a korábbi vizsgálat eredményeivel a személyes szerepvállalás, a kérdéskör globális szemlélete és a programokban való részvétel vonatkozásában, ugyanakkor a környezetet érintő gondok megítélésében kismértékű változást tapasztaltunk. A kérdőíven új elemként megjelenő, biodiverzitásra vonatkozó kérdésekre adott válaszok alapján pusztán a kifejezést nem ismerték eddig a tanulók, az általa lefedett tartalmakat illetően rendelkeznek többé-kevésbé természettudományos ismereteken alapuló ismeretekkel, beállítódásuk, vélekedéseik azok finomításával a kívánt irányba hangolhatók. A tanulók aktivitásra, részvételre, további tájékozódásra való nyitottsága lehetőséget biztosít a témában való kreatív elmélyedés, proaktív részvétel iskolai, osztály vagy szakköri formában történő megtervezésére, melyből az egyénen, közösségén túl mindenki profitálhat. Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 15

A 2008. és 2009. évi bemeneti mérés eredményei új csoportosítási szempontok szerint

A 2008. és 2009. évi bemeneti mérés eredményei új csoportosítási szempontok szerint E L E M Z É S A 28. és 29. évi bemeneti mérés eredményei új csoportosítási szempontok szerint 1. rész Teljesítmények 21. november Összeállította Südi Ilona Lektorálta Török József Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI

FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI 2015.07.07. A téma A kérdésfelvetés és a kutatás bemutatása:

Részletesebben

SEGÉDLET A 2009/2010. TANÉVI 10. ÉVFOLYAMOS ISKOLAJELENTÉSÉNEK ÉRTELMEZÉSÉHEZ KÖVETŐ TÖRTÉNELEM- ÉS IDEGENNYELV-MÉRÉS

SEGÉDLET A 2009/2010. TANÉVI 10. ÉVFOLYAMOS ISKOLAJELENTÉSÉNEK ÉRTELMEZÉSÉHEZ KÖVETŐ TÖRTÉNELEM- ÉS IDEGENNYELV-MÉRÉS Ú T M U T A T Ó SEGÉDLET A 2009/2010. TANÉVI 10. ÉVFOLYAMOS KÖVETŐ TÖRTÉNELEM- ÉS IDEGENNYELV-MÉRÉS ISKOLAJELENTÉSÉNEK ÉRTELMEZÉSÉHEZ 2010. október A 2009/2010. tanévi követő mérés eredményeiről egyetlen

Részletesebben

Pályaválasztók a Pályaválasztási Kiállításokon

Pályaválasztók a Pályaválasztási Kiállításokon 1 Pályaválasztók a Pályaválasztási Kiállításokon A Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi központ Pályaválasztási Kiállításokat rendezett Székesfehérváron (2009. november 5-7.) és Dunaújvárosban (november

Részletesebben

A 2014/2015-ös tanévi célnyelvi mérés országos jelentésének elemzése

A 2014/2015-ös tanévi célnyelvi mérés országos jelentésének elemzése A 2014/2015-ös tanévi célnyelvi mérés országos jelentésének elemzése EBESI ARANY JÁNOS MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4211 Ebes, Széchenyi tér 5. OM azonosító:

Részletesebben

A környezettudatosság felmérése a környezetvédelmi program alapozásához Szekció előadás

A környezettudatosság felmérése a környezetvédelmi program alapozásához Szekció előadás A környezettudatosság felmérése a környezetvédelmi program alapozásához Szekció előadás Pintérné Nagy Edit Nyugat-Magyarországi Egyetem Kooperációs Kutató Központ Nonprofit Kft. 2011. május 24. A környezeti

Részletesebben

Éghajlatváltozás Budapest és Pest megye

Éghajlatváltozás Budapest és Pest megye Éghajlatváltozás Budapest és Pest megye Környezettudatossági felmérés A Magyar Természetvédők Szövetsége részére 2 Éghajlatváltozás következményeinek spontán ismerete 2010 2009 N=291 N=270 *TERMÉSZETI

Részletesebben

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása Minőségirányítási csoport Szülői kérdőív feldolgozása 2010-11 Egyesített rövid távú cél: 4. Szülőkkel való kapcsolattartás feltérképezése A megvalósítás módja: Kérdőíves megkérdezés a szülői elégedettség

Részletesebben

mérés.info A Mérés-értékelési Osztály hírei 2011. április CÍM 1088 Budapest, Vas utca 8-10. HONLAP www.fppti.hu

mérés.info A Mérés-értékelési Osztály hírei 2011. április CÍM 1088 Budapest, Vas utca 8-10. HONLAP www.fppti.hu mérés.info A Mérés-értékelési Osztály hírei 2011. április CÍM 1088 Budapest, Vas utca 8-10. HONLAP www.fppti.hu Ha a tükörben nem azt látod, amit látni szeretnél, ne a tükröt hibáztasd! A tükrök szerepe

Részletesebben

SEGÉDLET A 2009/2010. TANÉVI BEMENETI MÉRÉS ISKOLAJELENTÉS ÉRTELMEZÉSÉHEZ

SEGÉDLET A 2009/2010. TANÉVI BEMENETI MÉRÉS ISKOLAJELENTÉS ÉRTELMEZÉSÉHEZ Ú T M U T A T Ó SEGÉDLET A 2009/2010. TANÉVI BEMENETI MÉRÉS ISKOLAJELENTÉS ÉRTELMEZÉSÉHEZ 2009. december A 2009/2010. tanévi bemeneti mérés eredményeiről egyetlen Iskolajelentést kap az iskola. Ez egy

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Az önkéntesség jellemzői kutatások fényében. Gyorgyovich Miklós

Az önkéntesség jellemzői kutatások fényében. Gyorgyovich Miklós Az önkéntesség jellemzői kutatások fényében Gyorgyovich Miklós Áttekintett kutatások az önkéntesség tükrében Ifjúság2008 gyorsjelentés (2008) A magyar önkéntesek motivációinak kutatása (2009) A NIS első

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenyét

Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenyét 1204 Budapest, Török Flóris u. 89. és fax: 283-0624 283-0858 www.eotvos-szki.sulinet.hu Versenykiírás 2015/2016. tanév Hagyományainknak megfelelően, ebben az évben is szeretnénk megrendezni a Budapest

Részletesebben

A 2009/2010. tanévi fővárosi 10. évfolyamos kompetenciaalapú angol és német nyelvi követő mérések eredményeinek elemzése

A 2009/2010. tanévi fővárosi 10. évfolyamos kompetenciaalapú angol és német nyelvi követő mérések eredményeinek elemzése E L E M Z É S A 2009/2010. tanévi fővárosi 10. évfolyamos kompetenciaalapú angol és német nyelvi követő mérések eredményeinek elemzése 2011. szeptember Összeállította Török József Lektorálta Morvay Zsuzsanna

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI LIPPAI EDIT, MAJER ANNA, VERÉB SZILVIA,

Részletesebben

A partneri elégedettség és igény elemzése

A partneri elégedettség és igény elemzése Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja A partneri elégedettség és igény elemzése (szülők és tanulók) 211 Készítette: MICS 1 Bevezetés A mérés amely egyéb, mint a kísérletező személy kölcsönhatása

Részletesebben

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén Budapest jelenleg kevésbé kormányellenes vagy borúlátó, mint az ország egésze. A fővárosban is többségben vannak azok, akik kormányváltást szeretnének, de arányuk

Részletesebben

FIT - jelentés 2011. Kompetenciamérés a SIOK Vak Bottyán János Általános Iskolában

FIT - jelentés 2011. Kompetenciamérés a SIOK Vak Bottyán János Általános Iskolában FIT - jelentés 2011. Kompetenciamérés a SIOK Vak Bottyán János Általános Iskolában 1. Létszámadatok: A 2011-es kompetenciamérésben, a 6.évfolyamosok közül 64, míg a nyolcadik évfolyamosok közül 76 tanuló

Részletesebben

Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010.

Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010. Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010. Készítette: Scsureczné Pór Magdolna minőségirányítási vezető 1 1. A mérés előzményei Októberben a Partneri igény és elégedettségmérés végrehajtásáért

Részletesebben

TÖRÖK JÓZSEF. Az idegen nyelvi longitudinális mérés tapasztalatai

TÖRÖK JÓZSEF. Az idegen nyelvi longitudinális mérés tapasztalatai TÖRÖK JÓZSEF Az idegen nyelvi longitudinális mérés tapasztalatai 2007/2008. tanév bemenet 2008/2009. tanév követés A vizsgált időszak A longitudinális vizsgálat célja bemeneti mérés 9. évfolyam kezdetén

Részletesebben

FELVÉTELI, avagy hogyan jelentkezzünk sikeresen középiskolába 2014/2015 Információs és Tájékoztatási Osztály

FELVÉTELI, avagy hogyan jelentkezzünk sikeresen középiskolába 2014/2015 Információs és Tájékoztatási Osztály FELVÉTELI, avagy hogyan jelentkezzünk sikeresen középiskolába 2014/2015 Törvényi változások 2012. szeptember 1. Törvény a nemzeti köznevelésről Törvény a szakképzésről Törvény a nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

Oktatói munka hallgatói véleményezése. 2016/2017-es tanév I. félév. Testnevelő tanárok

Oktatói munka hallgatói véleményezése. 2016/2017-es tanév I. félév. Testnevelő tanárok 2. számú melléklet Oktatói munka hallgatói véleményezése 2016/2017-es tanév I. félév Testnevelő tanárok A Nemzeti Közszolgálati Egyetem szellemi műhelyként az ország meghatározó felsőoktatási intézménye.

Részletesebben

Az Országos kompetenciamérés

Az Országos kompetenciamérés Az Országos kompetenciamérés Az OKM 2006 FIT-jelentés szoftver Balázsi Ildikó Értékelési Központ Visszajelzés Visszajelzés az iskoláknak és fenntartóiknak saját eredményeikről és az országos eredményekről

Részletesebben

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése A 2008. évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése Bevezetés A közoktatásért felelős minisztérium megbízásából 2008-ban hatodik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre.

Részletesebben

P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I

P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I SZÜLŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I T E V É K E N Y S É G, P Á L Y A I R Á N Y Í T Á S EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KESZTHELY 2 0 1 1-2 0 1 2 Készítette:

Részletesebben

Oktatói munka hallgatói véleményezése. Testnevelő tanárok

Oktatói munka hallgatói véleményezése. Testnevelő tanárok Oktatói munka hallgatói véleményezése Testnevelő tanárok A Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási struktúrájában fontos szerepet játszik a testi nevelés is. Mindezt több tény is alátámasztja: az emre való

Részletesebben

TANULJUNK ÉLNI, GONDOL KODNI ZÖLDÜL

TANULJUNK ÉLNI, GONDOL KODNI ZÖLDÜL TANULJUNK ÉLNI, GONDOL KODNI ZÖLDÜL Egész tanévet átfogó környezetvédelmi program Önálló innováció: Egész tanévet átfogó környezetvédelmi program A program felelősei: Erdei Lászlóné Máté Melinda Érintettek:

Részletesebben

sorszám végzettség végzettség szintje tanított tantárgy 1. horvát, orosz főiskola horvát 2. horvát, orosz főiskola horvát

sorszám végzettség végzettség szintje tanított tantárgy 1. horvát, orosz főiskola horvát 2. horvát, orosz főiskola horvát A pedagógusok iskolai végzettsége és az általuk tanított tantárgyak a 2016/2017-es tanévben: sorszám végzettség végzettség szintje tanított tantárgy 1. horvát, orosz horvát 2. horvát, orosz horvát 3. tanító

Részletesebben

2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE

2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 33 2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE A kérdőívet összeállította Bugyi Község Önkormányzata és a Völgyzugoly Műhely Kft. A kérdőívek önkitöltős módszer

Részletesebben

Beszámoló az IKT munkaközösség 2011/2012-es tanév végén végzett méréséről Készült: Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola

Beszámoló az IKT munkaközösség 2011/2012-es tanév végén végzett méréséről Készült: Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Beszámoló az IKT munkaközösség 2011/2012-es tanév végén végzett méréséről Készült: Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola A mérésről Munkaközösségünk mérést végzett a felsős tanulók (5.a,

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata

Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata Készítette: Czafrangó Ágnes Fiatal Diplomások a Környezet Védelméért Alsónémedi bemutatása Budapest Alsónémedi általános jellemzői

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat

Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Statisztika I. Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat Boros Daniella OIPGB9 Kereskedelem és marketing I. évfolyam BA,

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA - ÖKOISKOLA PROGRAM - Papírgyűjtés. - témanap beszámoló -

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA - ÖKOISKOLA PROGRAM - Papírgyűjtés. - témanap beszámoló - KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA - ÖKOISKOLA PROGRAM - Papírgyűjtés - témanap beszámoló - Mindig a holnapban reménykedünk, a holnap viszont valószínűleg tőlünk remél egyet-mást. Ernst R. Hauschka A

Részletesebben

FELVÉTELI A KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁKBAN A 2010/2011. TANÉVBEN

FELVÉTELI A KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁKBAN A 2010/2011. TANÉVBEN FELVÉTELI A KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁKBAN A 2010/2011. TANÉVBEN 1 Alapelvek Szabad iskolaválasztás a tanuló részéről A középfokú iskolák igazgatói törvényben biztosított döntési jogának érvényesülése Informatikai

Részletesebben

6., 8. és 10. évfolyam matematika eredményei

6., 8. és 10. évfolyam matematika eredményei Melléklet: Mérési eredmények táblázatai Az eredményeket táblázatok formájában jelenítettük meg, hogy segítsük az adatok értelmezését és a pontos értékek megismerését. 6., 8. és 10. évfolyam matematika

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek IV VI. fejezet a KOLLÉGIUMOK számára Dátum:... Készítette:......

Részletesebben

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei Észak-magyarországii Regiionálliis Munkaügyii Központ Egrii Regiionálliis Kiirendelltsége Heves megye középfokú oktatásii iintézményeiiben végzett fellmérés eredményeii 2007. év Heves megye középfokú oktatási

Részletesebben

mérés.info A Mérés-értékelési Osztály hírei március CÍM 1088 Budapest, Vas utca HONLAP

mérés.info A Mérés-értékelési Osztály hírei március CÍM 1088 Budapest, Vas utca HONLAP mérés.info A Mérés-értékelési Osztály hírei 2011. március CÍM 1088 Budapest, Vas utca 8-10. HONLAP www.fppti.hu 18. szám 2011. március 2 Alapkompetenciákra épülő tananyagfejlesztés A mérések szerepe az

Részletesebben

A 2014/2015-ös tanévi idegen nyelvi mérés országos jelentésének elemzése

A 2014/2015-ös tanévi idegen nyelvi mérés országos jelentésének elemzése A 2014/2015-ös tanévi idegen nyelvi mérés országos jelentésének elemzése EBESI ARANY JÁNOS MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4211 Ebes, Széchenyi tér 5. OM azonosító:

Részletesebben

BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA

BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA ELŐDISKOLÁINK FÉNYES TÁNCSICS SZIGETI KOSSUTH A Budai Középiskola születése 2004 Táncsics Mihály Angol Kéttannyelvű Gimnázium Kossuth Lajos Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Környezet-tudatosság a közép- és nagyvállalatok körében

Környezet-tudatosság a közép- és nagyvállalatok körében Kutatás a Sun Microsystems Kft. részére Környezet-tudatosság a közép- és nagyvállalatok körében Lőrincz Vilmos 2007 GKIeNET Kft. A felmérésről Bázis: az 50 fő feletti magyar vállalatok, mintegy 5300 cég

Részletesebben

A évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója

A évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója A 2012. évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója készítette: Humánpolitikai és Szervezetfejlesztési Igazgatóság 2012. december 2/8 Bevezetés Az elmúlt évhez hasonlóan a Humánpolitikai

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

TISZTELT SZÜLŐK! 4. ÉVFOLYAMOS TANULÓK!

TISZTELT SZÜLŐK! 4. ÉVFOLYAMOS TANULÓK! TISZTELT SZÜLŐK! 4. ÉVFOLYAMOS TANULÓK! A kiértékelt feladatlapok megtekintése Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A környezettudatosságra épülő intézményfejlesztés lehetőségei és megvalósításának tapasztalatai egy fővárosi, összetett képzésű profilú öko-középiskolában Házlinger György, igazgató 1 2 Than Károly Ökoiskola

Részletesebben

Matematika feladatbank I. Statisztika. és feladatgyűjtemény középiskolásoknak

Matematika feladatbank I. Statisztika. és feladatgyűjtemény középiskolásoknak Matematika feladatbank I. Statisztika Elméleti összefoglaló és feladatgyűjtemény középiskolásoknak ÍRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Dugasz János 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dugasz János Tartalom Bevezető 7 Adatok

Részletesebben

A 2010/2011. tanévi fővárosi 9. évfolyamos kompetenciaalapú bemeneti angol és német nyelvi mérések eredményeinek elemzése

A 2010/2011. tanévi fővárosi 9. évfolyamos kompetenciaalapú bemeneti angol és német nyelvi mérések eredményeinek elemzése E L E M Z É S A 2010/2011. tanévi fővárosi 9. évfolyamos kompetenciaalapú bemeneti angol és német nyelvi mérések eredményeinek elemzése 2011. április Kákonyi Lucia és Török József elemzésének felhasználásával

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Országos kompetencia-mérés Létszámadatok

Országos kompetencia-mérés Létszámadatok A mérésben résztvevő tanulók száma: Országos kompetencia-mérés. Létszámadatok : 71fő (mérésre jogosult 77 fő), azaz a mérésre jogosultak kb. 8-a részt vett a mérésben. (CSH-index-szel rendelkezik 61 fő)

Részletesebben

Használói elégedettségvizsgálat 2015.

Használói elégedettségvizsgálat 2015. Használói elégedettségvizsgálat 2015. Könyvtárunk MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszerének megfelelően látogatóink könyvtárhasználati szokásait és elégedettségét vizsgáltuk kérdőív segítségével.

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2011. Avasi Gimnázium 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM azonosító: 029264 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2011. Avasi Gimnázium 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM azonosító: 029264 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2011 8. évfolyam :: 6 évfolyamos gimnázium Avasi Gimnázium 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 6 évfolyamos gimnáziumi képzéstípusban a 8. évfolyamon

Részletesebben

A 15-29 éves fiatalok véleménye a környezettudatosság anyagi hatásairól Kutatás a Lélegzet Alapítvány számára. 2010. május 26.

A 15-29 éves fiatalok véleménye a környezettudatosság anyagi hatásairól Kutatás a Lélegzet Alapítvány számára. 2010. május 26. A 1- éves fiatalok véleménye a környezettudatosság anyagi hatásairól Kutatás a Lélegzet Alapítvány számára 2010. május 26. A fiatalok véleménye a környezetvédelem jelentőségéről százalék A környezetvédelem

Részletesebben

A 2002/2003-AS TANÉVBEN SZERVEZETT

A 2002/2003-AS TANÉVBEN SZERVEZETT A 22/23-AS TANÉVBEN SZERVEZETT PRÓBAÉRETTSÉGI SZAKMAI TANULSÁGAI OKI Követelmény- és Vizsgafejlesztő Központ Budapest, 24. március A 22/23-AS TANÉVBEN SZERVEZETT PRÓBAÉRETTSÉGI SZAKMAI TANULSÁGAI Köszönetnyilvánítás

Részletesebben

Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából

Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából 1 Modell dokumentálása, eredmények disszeminációja Kutatás, felmérés, értékelés Adaptáció, alkalmazás A szakmai modellprogramok kialakításának és adaptációjának

Részletesebben

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei Iránytű Közéleti Barométer Kutatásunk 2000 fős reprezentatív mintára épül. A feldolgozott adatok a megyei és fővárosi nem- és korösszetétel,

Részletesebben

A 2010/2011. tanévi fővárosi 9. évfolyamos kompetenciaalapú bemeneti könyvtárhasználati ismeretek mérés eredményeinek elemzése

A 2010/2011. tanévi fővárosi 9. évfolyamos kompetenciaalapú bemeneti könyvtárhasználati ismeretek mérés eredményeinek elemzése E L E M Z É S A 2010/2011. tanévi fővárosi 9. évfolyamos kompetenciaalapú bemeneti könyvtárhasználati ismeretek mérés eredményeinek elemzése 2011. május Murányi Adrienn elemzésének felhasználásával Összeállította

Részletesebben

JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Minőségbiztosítási beszámoló a szülők és a tanulók körében végzett partneri mérésekről

JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Minőségbiztosítási beszámoló a szülők és a tanulók körében végzett partneri mérésekről JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségbiztosítási beszámoló a szülők és a tanulók körében végzett partneri mérésekről 2009/2010 TARTALOMJEGYZÉK SZÜLŐK... 3 1. A kérdőívek kiosztásának és kitöltésének sikeressége...

Részletesebben

SÜDI ILONA. Bemeneti pillanatkép a 2010/2011. tanévi kilencedikesekről OKM FIT változások

SÜDI ILONA. Bemeneti pillanatkép a 2010/2011. tanévi kilencedikesekről OKM FIT változások SÜDI ILONA Bemeneti pillanatkép a 2010/2011. tanévi kilencedikesekről OKM FIT változások SÜDI ILONA Bemeneti pillanatkép a 2010/2011. tanévi kilencedikesekről 2 SÜDI ILONA Bemeneti pillanatkép a 2010/2011.

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakiskola

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakiskola FIT-jelentés :: 2013 10. évfolyam :: Szakiskola Száraznád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyógypedagógiai Szakmai Szolgáltató

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs kultúrája

Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs kultúrája Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Projekt záró workshop TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Program Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs

Részletesebben

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 8. évfolyam :: 8 évfolyamos gimnázium

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 8. évfolyam :: 8 évfolyamos gimnázium FIT-jelentés :: 2012 8. évfolyam :: 8 évfolyamos gimnázium Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 3300 Eger, Csiky Sándor u. 1. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 8 évfolyamos

Részletesebben

Telephelyi kérdőív. Országos kompetenciamérés

Telephelyi kérdőív. Országos kompetenciamérés Telephelyi kérdőív Országos kompetenciamérés 2015 Tisztelt Tanárnő/Tanár Úr! Az Országos kompetenciamérés elemzésében komoly kiegészítő adatokat jelentenek az intézményi jellemzőkről szerzett információk.

Részletesebben

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola FIT-jelentés :: 2015 10. évfolyam :: Szakközépiskola Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola 7900 Szigetvár, Rákóczi utca 18. Létszámadatok A telephely létszámadatai

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Globális klímaváltozás

Globális klímaváltozás Három hetet meghaladó iskolai projekt Globális klímaváltozás Okok - következmények - megoldások Készítette: H. Fazekas Erika, Kaszt Erika, Lakatos Ferenc, Zalai Edina A három hetet meghaladó iskolai projekt

Részletesebben

Szükség van-e kamarai nyilvántartásra?

Szükség van-e kamarai nyilvántartásra? Felmérés az iparkamarai szolgáltatásokról és díjakról kutatási jelentés A felmérés A Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatok Országos Egyesülete 2015 március 3-a és 18-a között online felmérést

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség Diplomás Pályakövető Rendszer Motiváció és elégedettség A Diplomás Pályakövető Rendszerhez kapcsolódó kérdőívvel minden tanév második félévében megkeressük az Egyetem aktuális hallgatói állományát. Az

Részletesebben

2014-2015 és. 2015-2016-os tanév. intézmény egység vezető helyettes. felsős munkaközösség vezető

2014-2015 és. 2015-2016-os tanév. intézmény egység vezető helyettes. felsős munkaközösség vezető Csornai Általános Iskola És Alapfokú Művészeti Iskola ÖKO iskolai munkaterve 2014-2015 és 2015-2016-os tanév Az ÖKO iskolai munkacsoport tagjai: - tanító intézmény egység vezető helyettes Szabóné Varga

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014

ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014 ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014 Készítette: Mujzer Richárd ÖKOiskola vezető Győr, 2013. szeptember 5. Ha majd kivágtad az utolsó fát, megmérgezted az utolsó folyót, és kifogtad az utolsó halat, rádöbbensz,

Részletesebben

Pályázatírás könytárosoknak

Pályázatírás könytárosoknak Pályázatírás könytárosoknak Könyvtár finanszírozás Fenntartó Saját bevételek Szponzorálás Adományok pályázatok Készen van-e a könyvtár a pályázatra? Ismeri-e a használók igényeit? Vannak-e céljai és elképzelései?

Részletesebben

A közösségszervezés szerepe a vidéki gazdasági társulások létrejöttében

A közösségszervezés szerepe a vidéki gazdasági társulások létrejöttében A közösségszervezés szerepe a vidéki gazdasági társulások létrejöttében A Erdélyben Ilyés Ferenc 6. szekció: Közösségvezérelt helyi fejlesztés, agrár- és vidékfejlesztés Az előadás során érintett témák

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 8. évfolyam :: Általános iskola

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 8. évfolyam :: Általános iskola FIT-jelentés :: 2013 8. évfolyam :: Általános iskola Babits Mihály Gimnázium és Karithy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1048 Budapest, Hajló utca 2-8 Létszámadatok A telephely

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2011. Rózsakerti Általános Iskola 1223 Budapest, Rákóczi u. 16. OM azonosító: 035200 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2011. Rózsakerti Általános Iskola 1223 Budapest, Rákóczi u. 16. OM azonosító: 035200 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2011 8. évfolyam :: Általános iskola Rózsakerti Általános Iskola 1223 Budapest, Rákóczi u. 16. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 8. évfolyamon

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2012. Szent Imre Katolikus Általános Iskola 6792 Zsombó, Móra Ferenc utca 8. OM azonosító: 201629 Telephely kódja: 001

FIT-jelentés :: 2012. Szent Imre Katolikus Általános Iskola 6792 Zsombó, Móra Ferenc utca 8. OM azonosító: 201629 Telephely kódja: 001 FIT-jelentés :: 2012 8. évfolyam :: Általános iskola Szent Imre Katolikus Általános Iskola 6792 Zsombó, Móra Ferenc utca 8. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Az Olimpiai Mozgalom és a környezetvédelem

Az Olimpiai Mozgalom és a környezetvédelem Az Olimpiai Mozgalom és a környezetvédelem Schmitt Pál A Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja Magyar Edzők Társasága Fenntartható fejlődés 1. A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés Készítette: Gáthy Péterné Siófok, 2012. április 9. minőségügyi vezető 1 1. Tanulási környezet A telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján az épületünk jó állagú.

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2012. Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 7754 Bóly, Rákóczi u. 2/a OM azonosító: 027445 Telephely kódja: 001

FIT-jelentés :: 2012. Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 7754 Bóly, Rákóczi u. 2/a OM azonosító: 027445 Telephely kódja: 001 FIT-jelentés :: 2012 10. évfolyam :: Szakiskola Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 7754 Bóly, Rákóczi u. 2/a Létszámadatok A telephely létszámadatai a szakiskolai képzéstípusban

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. SZEPTEMBER 2015. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.857 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2)

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) Kommunikációs Főigazgatóság KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY Brüsszel, 2013. február 14. Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) A FOGLALKOZÁSI KATEGÓRÁKRA ÖSSZPONTOSÍTVA Ez a foglalkozási kategóriák

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2011 Telephelyi jelentés 10. évfolyam :: Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

FIT-jelentés :: 2011 Telephelyi jelentés 10. évfolyam :: Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola FIT-jelentés :: 2011 10. évfolyam :: Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola 4200 Hajdúszoboszló, Gönczy P. u. 17. Létszámadatok A telephely létszámadatai a szakközépiskolai képzéstípusban a 10. évfolyamon

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2011. Pázmány Péter Utcai Óvoda és Általános Iskola 7634 Pécs, Pázmány Péter u. 27. OM azonosító: 027246 Telephely kódja: 005

FIT-jelentés :: 2011. Pázmány Péter Utcai Óvoda és Általános Iskola 7634 Pécs, Pázmány Péter u. 27. OM azonosító: 027246 Telephely kódja: 005 FIT-jelentés :: 2011 8. évfolyam :: Általános iskola Pázmány Péter Utcai Óvoda és Általános Iskola 7634 Pécs, Pázmány Péter u. 27. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban

Részletesebben

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014.

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 36 óra Készítette: 2013. szeptember 1. ------------------------------------- Dr. Halász Mátyásné Ellenőrizte:.. munkaközösség-vezető

Részletesebben

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés A Jó Állam Véleményfelmérés bemutatása Demeter Endre Nemzeti Közszolgálati Egyetem JÓ ÁLLAM VÉLEMÉNYFELMÉRÉS CÉLJAI Hiányzó

Részletesebben

Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenye. Versenyszabályzat

Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenye. Versenyszabályzat 1204 Budapest, Török Flóris u. 89. és fax: 283-0624 283-0858 www.eotvos-szki.sulinet.hu Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenye Versenyszabályzat A verseny kiírója: Eötvös

Részletesebben