Sztochasztikus folyamatok a gazdaságban (előadás vázlat)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sztochasztikus folyamatok a gazdaságban (előadás vázlat)"

Átírás

1 Sztochasztikus folyamatok a gazdaságban (előadás vázlat) Sinkovicz Péter PhD hallgató S t t

2 Sinkovicz Peter

3 BEVEZETÉS Statisztikai alapfogalmak Események valószínűségének értelmezése Adattípusok Kísérlettervezés, buktatók Sztochasztikus folyamatok áttekintése Sztochasztikus folyamatok Stacionárius folyamatok Markov folyamatok Chapman-Kolmogorov-egyenlet Homogén Markov folyamatok Az állapotok osztályozása 5 Definíciók Bolyongás során felmerülő alapkérdések 6 DISZKRÉT IDEJŰ MARKOV FOLYAMATOK Diszkrét idejű Markov folyamatok dinamikája 7 Dinamika megadása Chapman-Kolmogorov egyenlet ezen a nyelven P (n) mátrix analitikus meghatározása Egyensúlyi eloszlás 0 Egyensúlyi eloszlás meghatározása Átlagos visszatérési idő Google PageRank Elérési valószínűség, átlagos elérési idő Bevezető példa Definíció Elérési valószínűség meghatározásának módja Átlagos elérési idő meghatározásának módja RÉSZVÉNYPIAC EGYSZERŰ MODELLJE Alapfogalmak 5 Értékpapír jellemzése Portfólió választás a Markowitz-féle modellben 6 A Markowitz-féle modell feltevései Portfólió választás i

4 3 Egy adott portfólió szimmetrikus mozgása a tőzsdén 8 Első lépés analízis Bolyongás várható ideje Egy adott portfólió aszimmetrikus mozgása a tőzsdén 0 Bolyongás várható ideje Konklúzió 3 DIFFÚZIÓS FOLYAMATOK Diffúziós folyamatok leírása 5 Fokker-Planck egyenlet Speciális diffúziós folyamatok 7 Wiener folyamat Ornstein-Uhlenbeck folyamat Langevin egyenlet 3 Langevin egyenlet és a Fokker-Planck egyenlet Langevin egyenlet általánosítása több változós esetre Diffúziós folyamat konstrukciója adott stacionárius eloszláshoz 33 Egyváltozós eset Többváltozós eset DISZKRÉT IDEJŰ MASTER EGYENLET EGÉSZ VÁLTOZÓKRA Master egyenlet származtatása 35 Infinitezimális idő alatti átmeneti valószínűség Master egyenlet származtatása Részletes egyensúly 36 3 Bolyongás végtelen láncon 37 A bolyongás diffúzitása p i meghatározása Végtelen határeset Kontinuum limesz APPENDIX A. Appendix: Indikátorfüggvény formalizmus 4 Tulajdonságai ii

5 Sinkovicz Péter

6 Sinkovicz

7 Előszó Az előadás alap valószínűségi fogalmakra épül melyekről egy jó áttekintés ad a [] könyv. Témáját négy nagyobb szerkezeti egység képzi; Az első részben a diszkrét idejű Markov folyamatok átmeneti mátrixos és első lépés analízises formalizmusaival ismerkedünk meg, melyek pontosabb elméleti háttere a [-6] irodalombakban részletesebben kibontakozik. A második gondolati egységben betekintést kaphatunk a tőzsdepiac elemi folyamataiba, ehhez a témakörhöz jó áttekintést adnak a [7-9] könyvek. A harmadik részben néhány speciális diffúz folyamatot tekint át, melyek megtalálhatóak a [0] könyvben. Majd az előadás utolsó témája a Master egyenlet konstrukciója egy adott gazdasági folyamathoz. A jegyzet a Markov Monte Carlo módszerek rövid ismertetésével válna teljessé, azonban az idő rövidsége miatt ez a téma kimaradt, viszont egy jó áttekintést ad ebben a témakörben a következő két hivatkozás [-]. Továbbá szeretném kiemelni Szám Anita hallgatómat, aki lelkesen és megbízhatóan segített a jegyzet bedigitalizálásában. Irodalomjegyzék [] Prékopa András: Valószínűségelmélet [] J. R. Norris: Markov Chains [3] J. R. Norris: Markov Chains lecture note [4] Aldous, D. and J. Fill: Markov Chains lecture note [5] B. Rozovskii, M. Yor: Stochastic Modelling and Applied Probability [6] Fazekas István: Markov-láncok és alkalmazásaik [7] R. E. Shreve: Stochastic Calculus for Finance I-II [8] M. J. Steele: Stochastic Calculus and Financial Applications [9] P. Jorion: Financial Risk Manager Handbook [0] W. Gardiner: Handbook of Stochastic Methods for Physics, Chemistry and the Natural Sciences [] Charles J. Geyer: Introduction to Markov Chain Monte Carlo [] W. R. Gilks, S. Richardson: Markov Chain Monte Carlo in Practice iii

8 Sinkovicz Péter

9 Bevezetés Statisztikai alapfogalmak Események valószínűségének értelmezése Véletlen folyamatok esetén a (megismételhető) kísérletek kimeneteinek a valószínűségeit azonosíthatjuk a mérések során tapasztalt relatív gyakoriságaikkal: kedvező elemi események száma lehetséges elemi esetek száma p(a Ω) := k A n = Az így definiált valószínűség kielégíti a valószínűségi axiómákat: 0 p(a Ω) p(ω) = (egymást páronként kizáró események valószínűsége összeadódik) Adattípusok Az adatok nem mások, mint a kísérletek lehetséges kimenetei. Csoportosíthatjuk lehetséges kimenetei: Kvalitatív adatok (lehetséges értékei számok) a) Diszkrét adatok (megszámlálhatóan végtelen számosságú) b) Folytonos adatok (megszámlálhatatlanul végtelen számosságú /intervallum adatok/) Kvantatív adatok (melyek értékei nem számok) és szintjük szerint is:. Normális szintű: Az ilyen típusú adatokat nem lehet sorba rendezni (pl.: igen/nem/talán). Ordinális szintű: Sorba lehet rendezni, de a különbségnek nincs értelme (pl.: egyetemek sorrendje) 3. Intervallum szintű: Van értelme a különbségnek, de nincs nulla pont, ami valaminek a hiányára utal 4. Arányszintű: Van nulla pont is (pl.: vízállás) Kísérlettervezés, buktatók Ügyelnünk kell arra, hogy a kísérletezés során ne torzuljanak az adatok, azaz valóban a mért populációt jellemezzék. A típushibák elkerülése érdekében a következőket kell szem előtt tartanunk: Statisztikai hamisítás: Tilos rossz, hamis adatot a többi közé keverni, hogy igazoljuk a feltevésünket Túl kis elemszámú minta nem ad reális képet a teljes populációról Az ábrák torzíthatnak, a számokat nézzük Elemi eseményekből építkezzünk Ismernünk kell a teljes eseményteret

10 Sztochasztikus folyamatok áttekintése Sztochasztikus folyamatok Legyen x(t) egy valószínűségi változó (Ω halmazon értelmezett tetszőleges függvény), melyet időnként megmérünk. A mérés során az x(t n ),..., x(t ) adatsort kapjuk, ahol t n < t n <... < t. Több kísérlet elvégzése után, vagy elméleti jóslatból definiálhatunk egy valószínűségi sűrűséget: p n (x, t ;...; x n, t n ) mely megadja, hogy mekkora annak a valószínűsége, hogy t i -ben (x i, x i +dx i ) intervallumon belül lesz a mérési eredmény, azaz P(x (x, x + dx ),..., x n (x n, x n + dx n )) p n (x, t ;...; x n, t n )dx,..., dx n Ezen valószínűségi leírásban x(t)-t sztochasztikus valószínűségi változónak tekintjük, ha rendelkezik a következő két tulajdonsággal: Normáltság pn (x, t ;...; x n, t n )dx ;...; dx n Komplementaritás pn (x, t ;...; x i, t i ;...; x n, t n )dx i = p n (x, t ;...; x i, t i ;...; x n, t n ) Az x(t) valószínűségi változóink jellemzésére bevezethetjük a következő mennyiségeket: momentumok várhatóérték: < x(t) > E[x(t)] := dx xp (x, t) n. momentum: < x n (t) > E[x n (t)] := dx x n p (x, t) korrelációs függvények n. korrelációs függvény: E[x (t )...x n (t n )] = dx... dx n x ;...; x n p n (x, t ;...; x n, t n ) Stacionárius folyamatok A stacionárius folyamatok invariánsak az időeltolásra, azaz nem fejlődnek az időben, így egyensúlyi állapotként értelmezhetőek: p stac (x, t) p stac (x, t ) t, t p stac = p (x) Markov folyamatok Definiáljuk a p stac (x, t; x, t ) p stac (x t + t; x, t + t) t p stac (x, t; x, t ) = p stac (x, x, t t ) P(x, t x, t ;...; x n, t n ) = p n(x t ;...;x n t n ) p n (x t ;...;x n t n ) feltételes valószínűséget, mely megadja, hogy mekkora valószínűséggel mérünk x -et t -ben, ha előtte t, x ;...; t n, x n n db esemény bekövetkezett. Ezen feltételes valószínűség segítségével definiálhatjuk a Markov folyamatokat. Egy sztochasztikus folyamatot Markovinak tekintünk, ha P(x, t x, t ;...; x n, t n ) P(x t x t ) összefüggés fennáll, azaz a rendszernek nincs hosszútávú memóriája, csak a közvetlenül őt megelőző eseménytől függ.

11 Chapman-Kolmogrov-egyenlet A p n valószínűség felépíthető a feltételes valószínűségek segítségével: p n (x, t ;...; x n, t n ) = P(x t x t ;...; x n t n )p n (x t ;...; x n t n ) = P(x t x t )p n (x, t ;...; x n t n ) = = P(x t x t )P(x t x 3, t 3 ;...; x n, t n )p n (x 3 t 3 ; x n, t n ) =... = = P(x t x t )P(x t x 3 t 3 )... P(x n t n x n t n )p (x n, t n ) mely n=3 esetén a Chapman-Kolmogorov egyenletre vezet: p 3 (x t ; x t ; x 3 t 3 ) = P(x t x t )P(x t x 3 t 3 )p (x 3 t 3 ) p (x, t ; x 3 t 3 ) = dx P(x t x t )P(x t x 3 t 3 )p (x 3 t 3 ) P(x t x 3 t 3 )p (x 3 t 3 ) = p (x 3 t 3 ) dx P(x t x t )P(x t x 3 t 3 ) P(x t x 3 t 3 ) = dx P(x t x t )P(x t x 3 t 3 ) azaz az x 3 t 3 pont úgy függ az x t ponttól, hogy valószínűségi értelemben kiátlagolunk az összes benső x t pontra: x x x3 t t3 t t x 3 t 3 x t átmenet valószínűségét úgy kapjuk meg, hogy statisztikusan kiátlagolunk az összes útra. Homogén Markov folyamatok Egy Markov folyamat homogén, ha: P(x t x t ) = P(x t t x ) (időeltolásra invariáns), ebből még nem következik, hogy ez egy stacionárius folyamat, hiszen akkor stacionárius, ha p (x, t) = p stac (x), azaz nincs időfüggés. Ergodikus Markov folyamatnak nevezzük az olyan Markov-folyamatokat, ahol lim P(x, t t x ) = p stac (x) 3

12 melyből és a Chapman-Kolmogrov egyenlet alapján: lim p (x, t) = lim t t = p stac (x) dx P(xt x )p (x,0) = azaz tetszőleges eloszlás a stacionárius állapotba tart, ha t -be. A diffúz folyamatok olyan homogén Markov folyamatok, ahol ( ) dx lim P(xt x ) p (x,0) = p stac (x) t v(x )t + ϑ(t) n = (x x ) n P(x, t x )dx = σ(x )t + ϑ(t) n = Ø n > mely integrál-egyenletrendszer megoldását azonnal leolvashatjuk dx p (x,0) = P(x, t x ) e (x x +v(x )t) σ (x )t Gauss-eloszlást követ A megoldásokat v(x ) és σ(x ) szerint tovább csoportosíthatóak (lsd. később). 4

13 3 Az állapotok osztályozása Ettől a ponttól kezdve diszkrét idejű bolyongásokkal foglalkozunk úgy, hogy a mérést stroboszkópikusan és egyenközűen végezzük. Definíciók A kísérlet lehetséges kimenetelét rendezzük gráfba. Például: kockadobás Minden él /6 valószínűséggel következik be annak a valószínűsége, hogy i dobása után j-t dobjak = /6 i, j {,...,6} A j állapotot az i állapotból elérhetőnek nevezzük (i j), ha valamely n > 0 időlépésre: P( j, n t i) 0 továbbá az i és j állapotok kölcsönösen elérhetőek (i j), ha i j és j i. Egy i állapotot lényegesnek nevezünk, ha az i-ből elérhető állapotokból vissza lehet térni i-be, ellenkező esetben i lényegtelen állapot. Az állapotok egy A halmazát zártnak nevezzük, ha i A állapot esetén: P i ( j, t i) = egy időlépés után A-ban maradunk. j A Egy zárt halmazt lényegesnek nevezünk, ha nincs valódi zárt részhalmaza. Egy Markov lánc irreducibilis, ha a teljes állapottér minimális zárt halmaz. Továbbá egy Markov-lánc akkor és csakis akkor irreducibilis, ha az egész állapottere egyetlen lényeges osztályt alkot (azaz minden állapot minden állapotból elérhető i j i, j) Láttuk, hogy az ergodikus Markov-folyamatok a p stac (i)-be tartanak, azonban ez a határérték nem biztos, hogy létezik. pl.: P(i t j) = δ i, j i, j {,} azaz az () és a () állapot közt oszcillál a rendszer. Ergodikus Markov-lánc, ha aperiodikus (létezik p stac (i)), irreducibilis és véges valószínűséggel visszatalál a kiindulási pontba. 5

14 4 Bolyongás során felmerülő alapkérdések Első átlagos visszatérési idő Például: A sakktáblán véletlenszerűen bolyong egy huszár. Átlagosan hány lépés után tér vissza a kezdőpontba? Átlagos fedési idő Például: Kisgyerek zsírkrétázik az aszfalton. Átlagosan hány órát kell kint hagyni, hogy az egész utcát lefedje? Relaxációs idő Például: Átlagosan mennyit kell keverni a paklit, hogy elveszítse a memóriáját? Monte-Carlos módszerek 6

15 Diszkrét idejű Markov folyamatok Diszkrét idejű Markov folyamatok dinamikája Dinamika megadása Egy időlépés valószínűségét jelöljük a következőképpen: P i (x t+ t ) P(x t+ t x t = i) ahol x t+ t a t + t időben a "részecske" helyzete a G(V, E) gráfon (azaz a rendszer állapota), ha ez a j-edik rácspont akkor tömören: a p ji átmeneti mátrix tulajdonságai: p ji 0 i, j V p ji = (sztochasztikus mátrix) j V p ji = P i (x t+ t = j) i, j V λ = (λ i : i V ) valószínűségi eloszlás, ha λ i = és λ i 0, i V -re i Ezen elemek segítségével a következőképpen definiálhatjuk a dinamikát egy λ 0 kezdeti eloszlásból: P λ (x t= t = j) P λ (x = j) = i V λ i p ji... P λ (x n = j) = λ i p (n) ji i V Például: időjóslás: Megfigyelések alapján ha ma esett akkor holnap p = 0.7 valószínűséggel nem esik és q 0 = 0.3 valószínűséggel esik. Hasonlóan, ha ma nem esett, akkor p = 0.6 valószínűséggel nem esik és q = 0.4 valószínűséggel esik. p p,, p, p, ahol nem esik és esik, így a rendszer átmeneti mátrixa [ ] [ ] p, p, P = = p, p, és a kezdeti valószínűségi eloszlásunk (mai nap időjárása) a következő: ( λ ) ( ) λ 0 = 0 esik λ = 0 0 nem esik Melyen a két nap múlvai állapot meghatározásához az átmeneti mártixot kétszer kell hatatnunk: [ ][ ]( ) [ ]( ) ( ) P λ 0 = = = tehát 0.37 valószínűséggel esni fog két nap múlva. 7

16 Chapman-Kolmogorov egyenlet ezen a nyelven Az előző példa rámutatott arra, hogy az n lépéses folyamat átmeneti mátrixa: P (n) = p (n) ji hatványa. Így a Chapman-Kolmogorov egyenlet: p (n+m) = P (n) ji ki p(m) jk k V ami igazából a mátrix szorzás kiírása. P (n) mátrix analitikus meghatározása Például: Két pontú markov lánc a P mátrix n-edik p p,, p, p, mely átmeneti mátrixát parametrizálhatjuk a következő képpen: határozzuk meg P sajátértékeit: [ ] α λ β det α β λ [ ] [ ] p, p, α β P = = p, p, α β = ( α λ)( β λ) αβ = α λ β + αβ + λβ + λ λ + λα αβ = = λ λ + (α + β)λ + ( α β) = 0 melynek megoldásai: λ = és λ = α β. Így az átmeneti mátrix a következő alakra hozható (bázistranszformációval): ( ) ( ) λ 0 P = U U UU = 0 ===== P u = U 0 λ 0 ( α β) n U melyből (P (n) ) = U U +U ( α β) n U legyen A = U U és B = U U. Mivel P0 =,így p (0) A + B másrészt P = P, így p () = α = A + B( α β) melyből A és B meghatározható: A = hasonlóképpen a többi mátrixelem is meghatározható β P n α+β + α β ( α β)n α+β = α α ( α β)n α α+β α+β β α+β és B = α α+β α+β β α+β α+β + β α+β ( α β)n ( α β)n n β α+β α α+β β α+β α α+β = 8

17 Például: Három pontú Markov lánc: p 3, 3 3 p, 3 p, p, p 3, mely a következő átmeneti mátrixot definiálja: melynek sajátértékei: λ i =,± i, a 0 0 P = 0 ( ) i n ( ) n ± = e ±in π = ( 0 azonossággal átalakítható az átmeneti mátrix elemei, például: felhasználva, hogy p (0) =, p() Recept: N pontú markov lánc ( i = A + B ( = A + p (n) ) ε...ε N sajátértékek meghatározása (ε = lesz) ) Ha a sajátértékek különböznek: ) n [ cos( n π ) ( ± i sin n π )] ) n + C ( i ) n = ) n [ B cos( n π ) ( + C sin n π )] = 0 és p() = 0 A,B,C meghatározható: p (n) = 5 + ( ) n [ 4 5 cos( n π ) 5 sin( n π )] n 5 p (n) i j = a + a ε n a nε n N ha az l-edik sajátérték k-szor ismétlődik, akkor azokat a tagokat helyettesíthetjük a következővel: (b 0 + b n b k n k )ε n l 3) A komplex sajátértékek párban jönnek (így kevesebb konstanst kell illesztenünk). 9

18 Egyensúlyi eloszlás Π = (Π i : i V ) valószínűségi eloszlás egyensúlyi eloszlás, ha: PΠ = Π hiszen ekkor a dinamikában nem fejlődik Például: két rácspontú példa p, p, p, p, mely átmeneti mátrixa: [ ] α β P = α β amit hatványozva határértékben eljutunk az egyensúlyi eloszlásokhoz P n lim n β α+β α α+β β α+β α α+β [ ] Π Π = Π Π tehát például α = β határesetben: Π = ( Π Π ) Π = p = α + β ( ) p = p ( ) β α ( ) Egyensúlyi eloszlás meghatározása Például: három rácspontú példa p 3, 3 3 p, 3 p, p, p 3, Mely átmeneti mátrixa 0 0 P = 0 0 ( ) 5 lim n ( ) 5 ( ) 5 0

19 Ezek azonban a következőképpen is meghatározhatók: Π = Π 3 Π = Π + Π megoldása Π 3 = Π + Π 3 Átlagos visszatérési idő Π = /5 Π = /5 Π 3 = /5 (Π + Π + Π 3 = ) Az m i átlagos visszatérési idő megadja, hogy átlagosan hány időlépés után érünk vissza a kiindulási i pontba. Az egyensúlyi eloszlásból meghatározható az egyes rácspontok visszatérési értékét: m i = π i ahol m i = E i (T i ) és E i ( ) olyan várhatóérték amihez a t = 0-ból i-be indított bolyongáshoz tartozik Például: két rácspontú gráf: Legyen α = β = p, ekkor E (az az idő ami alatt visszatér) = np(n időpontban tért vissza) = ( p) + p ( p) n n Google PageRank n=0 = = p + n= (m + ) p ( p) m = p + p (n + ) ( p) n = m= = p + p ( p) n + p n( p) n = p + p ( p) n = n= = p + p ( p) m m=0 } {{ } mértani sor Három szempont szerint kell optimalizálni a kereső motort: kereső megtalálja ami szeretne megfelelő reklámok legyenek reklámból származó bevétel maximalizálása n= } {{ } p "mértani sor" = p + p p = Toy modell erre az esetre: Legyen a web egy G = (V, E) gráf, ahol V a vertexek (itt: a weboldalak) és E a linkek halmaza (kapcsolatok). Az átmeneti valószínűség meghatározható egy lapról a kapcsolódóakra: p i j = { L(i) N az L(i) hivatkozásai közül egyenletesen választ egyet n= ha L(i)=0, akkor random választ egy lapot az összes közül Tovább finomíthatjuk ezt a modellt, hiszen lehet hogy nem a honlapról ágazik el, hanem bezárja, és nyit egy másikat: p i j = α p i j + ( α) N így valószínűséggel lép tovább. Az egyensúlyi eloszlása a rendszernek (Π) arányos azzal, hogy mennyi időt töltenek ott az emberek, azaz ha π i > π j akkor i weboldal "fontosabb" mint a j. PΠ = Π meghatározása nehéz lim n P n = (Π,Π...) ami gyorsan konvergál (gyorsabb mint a s.é. egyenlet megoldása). n=

20 3 Elérési valószínűség, átlagos elérési idő Bevezető példa Kétpontú gráf: p, p, p, mely átmeneti mátrixa: P = ( ) p 0 p Az egyes rácspontból indulva a kettesben való elnyelődés valószínűsége: P (-be jutás) = P ( elérése az n-edik lépésben) = ( p) n p = p ( p) n = n= = p [( p) ] ( p) = p p = Az egyes rácspontból a kettesen való elnyelődés várható ideje: E (-esbe jutás ideje) = np( elérése az n. lépésben) = n= n= n= n( p) n p = p d d p Mely első lépés analízissel meghatározható: legyen f = P (-be jutás) ekkor n= ( p) n = p( ) = p p f = ( p)p (-be jutás x = = először az -ben marad) + pp (-be jutás x = átment) = ( p)f + p n=0 amiből f = adódik és g = E (-esbe jutás ideje) = + ( p)g + p 0 amiből g = p Definíció Elérési ideje egy A V halmaznak: H A = inf{n 0 : x n A} Elérési valószínűség: f A i = P i (H A < ) Átlagos elérési idő: q A i = E i (H A ) = n< np i (H A = n) + " P(H A = )" Elérési valószínűség meghatározásának módja A f A = (f A i : i V ) elérési valószínűség az a; nem negatív, minimális megoldása a f A f A i = ha i A i = p ji f A ha i A j j egyenletrendszernek. A minimális megoldás azt jelenti, hogy ha x és f megoldások akkor x i f i x -re

21 Bizonyítás: a) f A i megoldja az említett egyenletet Ha x 0 = i A, akkor H A = 0 (nulla lépés alatt ott van) f A i = Ha x 0 A, akkor H A f A = P i i (H A < ) = P i (H A <, x = j) P i (H A < x = j) P j V j V } {{ } i (x = j) f A j } {{ } j-t érintve i-ből A-ba megy b) minimális megoldás Legyen x egy tetszőleges megoldás, ahol f A = x i i = i A-ra, így = } {{ } p ji p ji f A j j x i = p ji x j = p ji x j + p ji x j = p ji + p ji x j = p ji + ( p ji p k j x k + ) p k j x k = j j A j A j A j A j A j A k A k A = P i (x A) + P i (x A, x A) + p ji p k j x k =... = P i (x A) +P } {{ } i (x A, x A) + j,k A elsőre odament P i (x A,..., x n A, x n A) + p } {{ } j i p j j... p jn j n x jn { j} n.-re ment oda x i P i (H A n) x i lim n P i (H A n) = P i (H A < ) = f i Átlagos elérési idő meghatározásának módja A g A = (g A i : i V ) átlagos elérési idő az a; nem negatív, minimális megoldása a g A i = 0 i A g A i = + j p ji g A j i A egyenletrendszernek. (Bizonyítása hasonló, mint az elérési valószínűségnél látott). 3

22 Sinkovicz Peter

23 Részvénypiac egyszerű modellje Alapfogalmak Értékpapír: vételár ellenében szabadon átruházható Értékpiac: értékpapírok adásvételének színtere Árfolyam: az az ár, amennyiért az értékpapír egy egységét megvásárolhatjuk Időhorizont: Ha a piac diszkrét, egyenközű t időlépésekre osztható, akkor t a befektetések időhorizontja. Értékpapír jellemzése Az értékpapírok jövőbeli értékét, árfolyamát véletlenszerűnek tekinthetjük. Jelölje S(t) sztochasztikus változó egy adott értékpapír t időpontban vett árfolyama, melyhez a p n (s t ;...; s n t n ) valószínűségi sűrűség tartozik, így az egységnyi időlépés alatt szerzett egységnyi nyereség: X(t, t) = S(t + t) S(t) mely relatív megváltozása a hozam vagy lineáris hozam: r(t, t) = S(t+ t) S(t) S(t) exponenciális trend pl. kamatos kamat r(t, t) log = log S(t+ t) S(t) log r ahol r(t, t) log az úgynevezett logaritmikus hozam. 5

24 Portfólió választás a Markowitz-féle modellben A Markowitz-féle modell feltevései A Markowitz-féle modell az üzleti világra a következő egyszerűsítő feltevéseket teszi: A befektetők árelfogadóak: A piac szereplői nem befolyásolják a piacot az üzleteikkel (a forgalomban lévő részvényekhez képest kis tételben való kereskedés esetén jó közelítés, azonban a portfólió nyereségének realizációja tömeges eladáshoz vezet) Értékpapírok tetszőlegesen oszthatóak: nagy portfólióra jó közelítés Nincsenek tranzakciós költségek: sem időben sem pénzben Az árfolyamok stacionárius és normális eloszlásúak: azaz elegendő az átlagukat és szórásukat megadnunk, a centrális határeloszlás tétele miatt kb. jó közelítés A befektetések kockázatát a hozamuk szórásával mérjük: azaz a kockázat a befektetési periódus végén realizált hozam bizonytalansága. Azonban a kockázatát definiálása közel sem egyértelmű, ezt példázóan néhány fontos szempont amit figyelembe kell vennünk a kockázat definiálása során: Diverzifikációs elv: olyan kockázati mérték kell, mely több részvényre való szétosztott befektetésre kisebb Robosztusság: Kis zavarral szembeni ellenállás Összehasonlíthatósag: Valahogy össze kell tudnunk hasonlítani a különböző formájú befektetéseket Szokás megkülönböztetni a kockázatokat forrásaik szerint: (a) piaci kockázat (árfolyam ingadozás) (b) hitelkockázat (fizetésképtelenné válás) (c) működési kockázat (emberi hiba, csalás) A befektetők racionálisak: a vizsgált időtávon belül a legkisebb kockázat mellett a legnagyobb hozamot szeretnek (azonban hosszú távú befektetés során nem zavaró, ha az elején rosszul teljesít a befektetés) Portfólió választás Legyen N darab különböző fajta értékpapír a piacon, melyek árfolyamai S i (t) : i {,..., N}. Ekkor portfóliónak nevezzük a befektető egyes értékpapírjaiból meglévő w i (adott részvény-kombináció) mennyiségek összességét. Tehát a portfólió értéke: Y (t) = N w i S i (t) W S(t) melyből a portfólió megváltozásának értéke (nem váltunk csomagot), azaz a nyereségünk: i= X(t) = Y (t + t) Y (t) = N w i X i (t) ahol X i (t) = S i (t + t) S i (t). A Markowitz-modell feltevése miatt elegendő pusztán a portfólió átlagával és szórásával foglalkoznunk: i= µp := σ p := N w i µ i i= N σ i j w i w j i, j= ahol µ i = E[x i ] részvény várhatóértéke és σ i j = E[x i x j ] E[x i ]E[x j ] kovariancia mátrix. 6

25 A befektetőnk racionális, ha: azonos (µ p = µ p ) várható hozamok közül azt részesíti előnyben, melynek kisebb a szórása azaz a p, p portfóliók közül p -et válassza, ha σ p < σ p azonos szórás esetén a nagyobb várhatóértékűt választja Tehát a kedvező portfólió megtalálásához a következő optimalizációs feladatot kell megoldanunk:. min w R N. 3. N i j= σ i j w i w j N w i µ i = µ rögzített hozam mellett keressük a minimális portfóliót i= N w i = nem fektetünk be vagy vonunk ki részvényt a játék során i= mely Lagrange multiplikátoros formalizmussal megoldható: ahol a ( ) megoldásra utal és w i (µ) = N j= λ (µ) = C B µ AC B σ i j [λ (µ) + η (µ)µ i ] η (µ) = A µ B AC B A = N i j= σ i j a µ hozam melletti portfólió kockázata pedig: σ (µ) := Optimalizációs feladat vizualizációja: Μ N i, j= B = N i j= σ i j µ j σ i j w i (µ)w j (µ) C = N i j= σ i j µ iµ j A AC B (µ B A ) + A B A A Σ besatírozott terület: lehetséges portfóliók (a. és 3. egyenletet kielégítik, de nincsen minimalizálva a kockázat) határportfóliók: optimalizációs feladat szélsőértékei (kékkel és lilával jelölt portfóliók) hatékony portfóliók: optimalizációs feladat megoldásai (kékkel jelölt portfóliók) 7

26 3 Egy adott portfólió szimmetrikus mozgása a tőzsdén Vegyük a következő gazdasági modellt: legyen x = {x i : i < } véletlen változók halmaza, mely a következő eloszlást mutatja: P(x i = ) = P(x i = ) = / (pl. pénzérme dobás) jelölje S 0 a játékos kezdeti tőkéje, mely az n. lépésben S n = S 0 + x + x x n, tehát M n = S n S 0 a játékos nyeresége (egyetlen portfólióval foglalkozunk,hiszen kiválasztottuk a legjobbat) Feltehetjük azt a kérdést, hogy mekkora annak a valószínűsége, hogy nyer A egységet, mielőtt B-t vesztene? A kérdés megválaszolásához vezessük be a τ := min{n 0 : M n = A vagy M n = B} időt, lépésszámot mely egészen addig fut, míg vagy S n = A nyereség vagy M n = B bukás bekövetkezik, így arra hajtunk tehát, hogy meghatározzuk a következőt P(S τ = A S 0 = 0) ahol az S 0 = 0 kezdeti feltétel arra utal, hogy a kezdő árfolyamhoz képest viszonyítjuk a mozgást. Első lépés analízis Elemi körökből, időlépésekből építjük fel a játékos pénzmozgását, úgy, hogy egy lépést ismételünk a játék végéig, addig amíg B < S n < A feltétel még nem teljesül. Legyen f (k) := P(S τ = A S 0 = k) B k A annak a feltételes valószínűsége, hogy ha k tőkénk van, akkor τ-ban nyerünk A-t. A már tanultak alapján f (k) kifejezhető a gráf szomszédos elemein vett értékével: f (k) = f (k ) + f (k + ) B k A mely egyenletetrendszert kell megoldanunk az f (A) = és f ( B) = 0 kezdeti feltételekkel. Ehhez a kapott egyenletet vezessük vissza rekurzió segítségével, majd oldjuk meg: legyen f ( B + ) α ekkor ) α = f ( B + ) = f ( B + ) + } {{ } f ( B + + ) α = f ( b + ) ) α = f ( B + ) = f ( B + ) + } {{ } f ( B + + ) α 3α = f ( B + 3)... j) jα = f ( B + j) ahol az α értékét az f (A) = kezdeti feltételből illeszthetjük: = f (A) = (A + B)α Tehát a keresett feltételes valószínűség: α = A + B f (0) = P(τ idő alatt elérüjük A-t, de még mielőtt elérnénk B-t S 0 = 0) f ( B + B) = B A + B 8

27 Bolyongás várható ideje A várható idő pontosabb meghatározása előtt meg kell bizonyosodnunk arról hogy a folyamatunk valóban véges ideig tart. Ezt indikátor függvény (A. Appendix) segítségével beláthatjuk. Induljunk ki a következő triviális algebrai állításból τ d ((k )(A + B) < τ k(a + B)) k d (A + B) d ((k )(A + B) < τ) mivel ez az összefüggés minden k-ra teljesül, így a -ra is teljesül: k τ d ((k )(A + B) < τ k(a + B)) k= } {{ } ((k )(A + B) < τ k(a + B)) τ d k= } {{ } a szumma olyan k-ra megy ahol (k )N<τ kn, és N=A+B azaz k < τ N k így k csak egy értéket vehet fel (többre nem teljesül az egyenlőtlenség), tehát ez k d (A + B) d ((k )(A + B) < τ) k= τ d k d (A + B) d ((k )(A + B) < τ) k= mindkét oldal várhatóértékét véve: τ d k d (A + B) d P((k )(A + B) < τ) k= } {{ } annak a valószínűsége, hogy (k-)(a+b) lépésből egyszer sem nyert, azaz ezt úgy becsülhetjük, hogy (A+B) lépésből egyszer sem nyertünk (k-)-szer:-p ahol p= (A+B) annak a valószínűsége, hogy pont A-t nyerünk egyféleképpen mivel a jobb oldal korlátos, így a bal oldal is. Első lépés analízis Jelölje g(k) = τ S 0 = k annak a bolyongásnak a várható idejét amit az S 0 = k-ból indítunk. Ez is kifejezhető a szomszédos gráfpontokbeli értékeivel g(k) = g(k ) + g(k + ) + ez esetben a két kezdeti feltétel g( B) = 0 = g(a) (mindkét esetben nulla a bolyongási idő, hisz vagy a nyerés vagy a vesztés miatt kiszálltunk). Vegyük észre, hogy az előző egyenlet átírható egy Laplace egyenletté: ahol melynek megoldása: így g(k ) = B < k < A g(k ) = g(k) g(k ) g(k ) = g(k + ) g(k) + g(k ) g(k) = (k A)(k + B) τ S 0 = g(k = 0) = A B 9

28 4 Egy adott portfólió aszimmetrikus mozgása a tőzsdén Legyen P(x i = ) = p és P(x i = ) = p = q ahol (p + q = ). Ekkor egy lépés után: melyet a következő differenciálegyenletbe írhatunk át: melyből: ) f (k + ) = ( q p ) f (k) ) f (k + ) = ( q p ) f (k + ) = ( q p ) f (k)... j) f (k + j) = ( q p ) j f (k) f (k) = p f (k + ) + q f (k ) 0 = p{f (k + ) f (k)} q{f (k) f (k )} f (k) = ( q ) f (k ) p ezt az előző egyenlettel analóg módon rekurzívan megoldatjuk, legyen megint és használjuk fel az α = f ( B) = f ( B + ) f ( B) = f ( B + ) } {{ } f (k) = k+b f ( j B) = j=0 f (k) kioltják egymást azonosságot így: f (k) = k+b j=0 f ( j B) = k+b melyben szereplő α-t az f (A) = kezdeti feltétel rögzíti f (k = 0) adja megint a kereset valószínűséget: j=0 f (0) = P(S n = A S 0 = 0) = ( ) q j k+b p f ( B) = α = α ( ) q A+B p q p j=0 q p ( q ( q p )A+B p )B q p = ( q p ) j = α ( q p ) k+b ( q p )B ( q p )A+B q p 0

29 Bolyongás várható ideje Megint be kéne látnunk, hogy τ véges, de ezt most nem tesszük meg, hanem rögtön megoldjuk az első lépés analízis egyenleteit g(k) = pg(k + ) + qg(k ) + mely a következő inhomogén lineáris differenciálegyenletre vezet ( ) q g(k) = g(k ) p p a probléma g( B) = 0 = g(a) kezdeti feltételekkel rendelkezik. homogén rész megoldása g(k) = ( q p ) g(k ) = ( q )[g(k) g(k )] p a megoldás alakja: ( q g(k) = α + β p melyet vissza írva azt kapjuk: ( ) [ q k+ ( ) ] [ q k ( ) q k+ ( ) ] q k g(k + ) g(k) = α + β α + β = β = p p p p ( ) [ ( ) q q k ( ) ] q k = β p p p inhomogén egyenlet megoldása, az állandók variálása helyett c k alakban keressük a megoldást: c (k + ) c k = q p (ck c(k )) p c = q p a kettő összegéből (lineáris kombinációjából) előáll a megoldás: g(k) = a kezdeti feltételek rögzítik az α, β konstansok értékét: ) k k q p + α + β( q p )k g(k = B) = B q p + α + β( q p ) B = 0 α = B q p β( q p ) B g(k = A) = A q p + α + β( q p )A = 0 α = A q p β( q p ) A+B q p = β(( q p ) B ( q p )A ) ebből a bolyongás várhatóértéke: g(k = 0) = + α + β = B q p A+B q p ( ( q p ) B ( q )(( q p )A p ) B ) = B q p A+B q p ( q p )B ( q p )A+B

Jelek és rendszerek - 1-2.előadás

Jelek és rendszerek - 1-2.előadás Jelek és rendszerek - 1-2.előadás Bevezetés, rendszeranaĺızis az időtartományban Mérnök informatika BSc (lev.) Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet

Részletesebben

n = 1,2,..., a belőlük készített részletösszegek sorozata. Tekintsük az S n A n

n = 1,2,..., a belőlük készített részletösszegek sorozata. Tekintsük az S n A n Határeloszlástételek és korlátlanul osztható eloszlások. I. rész Az alapvető problémák megfogalmazása. A valószínűségszámítás egyik alapvető feladata a következő kérdés vizsgálata: Legyen ξ 1,ξ 2,... független

Részletesebben

5. Lineáris rendszerek

5. Lineáris rendszerek 66 MAM43A előadásjegyzet, 2008/2009 5 Lineáris rendszerek 5 Lineáris algebrai előismeretek Tekintsük az a x + a 2 x 2 = b 5 a 2 x + a 22 x 2 = b 2 52 lineáris egyenletrendszert Az egyenletben szereplő

Részletesebben

k=1 k=1 találhatjuk meg, hogy az adott feltétel mellett az empirikus eloszlás ennek az eloszlásnak

k=1 k=1 találhatjuk meg, hogy az adott feltétel mellett az empirikus eloszlás ennek az eloszlásnak Nagy eltérések elmélete. A Szanov tétel. Egy előző feladatsorban, a Nagy eltérések elmélete; Független valós értékű valószínűségi változók feladatsorban annak az eseménynek a valószínűségét vizsgáltuk,

Részletesebben

Kockázati modellek (VaR és cvar)

Kockázati modellek (VaR és cvar) Kockázati modellek (VaR és cvar) BSc Szakdolgozat Írta: Kutas Éva Matematika BSc Alkalmazott matematikus szakirány Témavezet Mádi-Nagy Gergely egyetemi adjunktus Operációkutatási Tanszék Eötvös Loránd

Részletesebben

A HOZAMGÖRBE DINAMIKUS BECSLÉSE

A HOZAMGÖRBE DINAMIKUS BECSLÉSE Budapesti CORVINUS Egyetem A HOZAMGÖRBE DINAMIKUS BECSLÉSE PH.D. ÉRTEKEZÉS Kopányi Szabolcs András Budapest, 2009 Kopányi Szabolcs András A HOZAMGÖRBE DINAMIKUS BECSLÉSE BEFEKTETÉSEK ÉS VÁLLALATI PÉNZÜGYEK

Részletesebben

24. Valószínűség-számítás

24. Valószínűség-számítás 24. Valószínűség-számítás I. Elméleti összefoglaló Események, eseménytér A valószínűség-számítás a véletlen tömegjelenségek vizsgálatával foglalkozik. Azokat a jelenségeket, amelyeket a figyelembe vett

Részletesebben

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus Az szám Szakdolgozat Készítette: Csuka Anita Matematika Bsc, matematikai elemző szakirány Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus ELTE TTK, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék Eötvös Loránd

Részletesebben

Reichenbachi közös-ok zárt rendszerek. - tudományfilozófia TDK dolgozat -

Reichenbachi közös-ok zárt rendszerek. - tudományfilozófia TDK dolgozat - Reichenbachi közös-ok zárt rendszerek - - Bevezetés Az ok, okozat, okság háromság mindig is sokat foglalkoztatta a filozófiát; amilyen nagy tisztelettel magasztalták egyesek, olyan mély lenézéssel illették

Részletesebben

feltételek esetén is definiálják, tehát olyan esetekben is, amikor a hagyományos, a

feltételek esetén is definiálják, tehát olyan esetekben is, amikor a hagyományos, a A Valószínűségszámítás II. előadássorozat hatodik témája. ELTÉTELES VALÓSZÍNŰSÉG ÉS ELTÉTELES VÁRHATÓ ÉRTÉK A feltételes valószínűség és feltételes várható érték fogalmát nulla valószínűséggel bekövetkező

Részletesebben

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória)

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) ARANY DÁNIEL MATEMATIKAI TANULÓVERSENY 013/014-ES TANÉV Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) Feladatok és megoldások A verseny az NTP-TV-13-0068 azonosító számú pályázat alapján a Nemzeti Tehetség

Részletesebben

Euler kör/út: olyan zárt/nem feltétlenül zárt élsorozat, amely a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza

Euler kör/út: olyan zárt/nem feltétlenül zárt élsorozat, amely a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza 1) Euler körök és utak, ezek létezésének szükséges és elégséges feltétele. Hamilton körök és utak. Szükséges feltétel Hamilton kör/út létezésére. Elégséges feltételek: Dirac, és Ore tétele. Euler kör/út:

Részletesebben

OPERÁCIÓKUTATÁS. No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS

OPERÁCIÓKUTATÁS. No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS OPERÁCIÓKUTATÁS No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS Budapest 2002 Komáromi Éva: LINEÁRIS PROGRAMOZÁS OPERÁCIÓKUTATÁS No.2 Megjelenik az FKFP 0231 Program támogatásával a Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

9. TÖBBVÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEK DIFFERENCIÁLSZÁMITÁSA. 9.1 Metrika és topológia R k -ban

9. TÖBBVÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEK DIFFERENCIÁLSZÁMITÁSA. 9.1 Metrika és topológia R k -ban 9. TÖBBVÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEK DIFFERENCIÁLSZÁMITÁSA 9.1 Metrika és topológia R k -ban Definíció. A k-dimenziós euklideszi térnek nevezzük és R k val jelöljük a valós számokból alkotott k-tagú x = (x 1, x

Részletesebben

LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE*

LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE* A LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE* BARTUS TAMÁS A tanulmány azt vizsgálja, hogy logisztikus regressziós modellek értelmezésére jobban alkalmasak-e a marginális hatások (feltételes valószínűségek

Részletesebben

Tudományos Diákköri Dolgozat

Tudományos Diákköri Dolgozat Tudományos Diákköri Dolgozat GÁSPÁR MERSE ELŽD VÉGTELEN ELLENÁLLÁSHÁLÓZATOK SZÁMÍTÁSA Témavezet k: Cserti József Dávid Gyula Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest,. október 3. Tartalomjegyzék El szó 3.

Részletesebben

KALKULUS II. PÉLDATÁR

KALKULUS II. PÉLDATÁR Lajkó Károly KALKULUS II. PÉLDATÁR mobidiák könyvtár Lajkó Károly KALKULUS II. PÉLDATÁR mobidiák könyvtár SOROZATSZERKESZTŽ Fazekas István Lajkó Károly KALKULUS II. PÉLDATÁR Programozó és programtervez

Részletesebben

16. Sorozatok. I. Elméleti összefoglaló. A sorozat fogalma

16. Sorozatok. I. Elméleti összefoglaló. A sorozat fogalma 16. Sorozatok I. Elméleti összefoglaló A sorozat fogalma Sorozatnak nevezzük az olyan függvényt, amelynek értelmezési tartománya a pozitív egész számok halmaza. Számsorozat olyan sorozat, amelynek értékkészlete

Részletesebben

A kvantummechanika alapegyenletei és egyes filozófiai vonatkozásai

A kvantummechanika alapegyenletei és egyes filozófiai vonatkozásai A kvantummechanika alapegyenletei és egyes filozófiai vonatkozásai Tartalom Bevezetés Fogalmak és jelölések 3 A fény kvantumos természete 8 A Bohr féle atommodell 10 A részecskék hullámtermészete 11 A

Részletesebben

véletlen vektorokból álló sorozatok, amelyeknek a kovariancia mátrixai

véletlen vektorokból álló sorozatok, amelyeknek a kovariancia mátrixai 1. A probléma megfogalmazása. KÁLMÁN-FÉLE SZŰRŐK E jegyzet témája az úgynevezett Kálmán-féle szűrők vizsgálata. A feladat a következő. Adott egy x(0),x(1),..., több változós (együttesen) normális, más

Részletesebben

4. Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész

Részletesebben

II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben)

II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben) 1 II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben) BEVEZETÉS Az alcímben hivatkozott hosszabb tanulmány 1 megalapozta a tömegtársadalmak mechanikáját

Részletesebben

A defaultráta, a nemteljesítési valószínűség és a szabályozás egyéb követelményei

A defaultráta, a nemteljesítési valószínűség és a szabályozás egyéb követelményei 2008. HETEDIK ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1 MADAR LÁSZLÓ A defaultráta, a nemteljesítési valószínűség és a szabályozás egyéb követelményei Bár a defaultráta, illetve a nemteljesítési valószínűség fogalmai egy ideje

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16 1. kiadás 2004. szeptember EA-4/16 EA útmutató a mennyiségi vizsgálatok

Részletesebben

MAROSSY ZITA A SPOT VILLAMOSENERGIA-ÁRAK ELEMZÉSE STATISZTIKAI ÉS ÖKONOFIZIKAI ESZKÖZÖKKEL

MAROSSY ZITA A SPOT VILLAMOSENERGIA-ÁRAK ELEMZÉSE STATISZTIKAI ÉS ÖKONOFIZIKAI ESZKÖZÖKKEL MAROSSY ZITA A SPOT VILLAMOSENERGIA-ÁRAK ELEMZÉSE STATISZTIKAI ÉS ÖKONOFIZIKAI ESZKÖZÖKKEL Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszék Témavezető: Csekő

Részletesebben

Malárics Viktor A szám fraktál

Malárics Viktor A szám fraktál Malárics Viktor A szám fraktál π e Tér és idő a mozgásból származnak. Tartalomjegyzék: 1. Bevezető a hetedik részhez 4 2. Számok, és a Pi szám 6 2. 1. Az osztály szintű szám fogalom...7 2. 2. Pi hasonmások

Részletesebben

P, NP, NP-C, NP-hard, UP, RP, NC, RNC

P, NP, NP-C, NP-hard, UP, RP, NC, RNC P, NP, NP-C, NP-hard, UP, RP, NC, RNC 1 Az eddig vizsgált algoritmusok csaknem valamennyien polinomiális idejuek, azaz n méretu bemeneten futási idejük a legrosszabb esetben is O(n k ), valamely k konstanssal.

Részletesebben

Befektetések kockázatának mérése*

Befektetések kockázatának mérése* Befektetések kockázatának mérése* Bugár Gyöngyi PhD, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docense E-mail: bugar@ktk.pte.hu Uzsoki Máté, a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatója E-mail: uzsoki.mate@gmail.com

Részletesebben

25. előadás: BIZONYTALANSÁG

25. előadás: BIZONYTALANSÁG 25. előadás: BIZONYTALANSÁG Kertesi Gábor Muraközy Balázs Varró László Varian 12. fejezete átdolgozva 25.1 Bevezető A bizonytalanság az élet velejárója. A jövő nem látható előre. Gazdasági döntéseinket

Részletesebben

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható.

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható. 1. feladat. 013 pontosan egyféleképpen írható fel két prím összegeként. Mennyi ennek a két prímnek a szorzata? 40 Megoldás: Mivel az összeg páratlan, ezért az egyik prímnek párosnak kell lennie, tehát

Részletesebben