XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM SZEPTEMBER 28. T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ"

Átírás

1 XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM SZEPTEMBER 28. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 189/2007.(IX.28.) sz. határozat MMIK igazgató-helyettese kinevezésével kapcsolatos egyetértésrõl /2007.(IX.28.) sz. határozat Megyei aljegyzõ felmentésérõl /2007.(IX.28.) sz. határozat Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi intézmény igazgatójának kinevezésérõl /2007.(IX.28.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelõ Kft. ügyvezetõjének megválasztásáról 819 ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 18/2007. (VII.30.) sz. rendelet A megyei szakosított szociális intézményi ellátásokról szóló többször módosított 10/1994. (IX. 27.) sz. rendeletének módosításáról 19/2007. (VII.30.) sz. rendelet A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetésérõl alkotott 1/2007.(II.16.) számú rendeletének módosításáról 20/2007. (VII.30.) sz. rendelet A Vas Megyei Önkormányzat vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 10/2007. (VI. 8.) sz. rendeletének módosításáról KÖZGYÛLÉSI HATÁROZATOK 168/2007.(IX.28.) sz. határozat A közgyûlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrõl, eseményekrõl szóló beszámoló elfogadásáról /2007.(IX.28.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési elõirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról /2007.(IX.28.) sz. határozat Vagyongazdálkodási gazdasági társaság létrehozásáról /2007.(IX.28.) sz. határozat A Szombathelyi Határõr Igazgatóság tevékenységérõl szóló tájékoztató tudomásul vételérõl /2007.(IX.28.) sz. határozat Az E-ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. tevékenységérõl szóló tájékoztató tudomásulvételérõl 855

2 SZEPTEMBER /2007.(IX.28.) sz. határozat 174/2007.(IX.28.) sz. határozat A Savaria Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht. mûködésérõl szóló beszámoló tudomásulvételérõl A Savaria Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht. társasági szerzõdésének módosításáról és felügyelõ bizottsági tagok delegálásról /2007.(IX.28.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat I félévi gazdálkodásának tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról 176/2007.(IX.28.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat I félévi gazdálkodásának tapasztalatairól szóló könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról 177/2007.(IX.28.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház, Egyetemi Oktatókórház gazdálkodásáról, pénzügyi helyzetérõl szóló beszámoló elfogadásáról /2007.(IX.28.) sz. határozat Az állami gondoskodásból kikerült nagykorúvá vált fiatalok lakáshoz jutását segítõ pályázat támogatásáról /2007.(IX.28.) sz. határozat A megyei közgyûlés intézményeinél végrehajtott létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésérõl /2007.(IX.28.) sz. határozat 181/2007.(IX.28.) sz. határozat 182/2007.(IX.28.) sz. határozat 183/2007.(IX.28.) sz. határozat A Szalafõ Pityerszer 468 hrsz-ú vendéglõ megnevezésû ingatlan értékesítésre történõ kijelölésérõl A Mesteri Termal Kft-ben lévõ 300 ezer Ft névértékû üzletrész megvásárlásáról Óvodai nevelési feladatok ellátására létrejött társulási megállapodás megszüntetésérõl Vas megye biztonságos települése cím adományozására pályázat kiírásáról /2007.(IX.28.) sz. határozat A Vas Megyei Polgárõr Szervezetek Szövetségével közös Vas Megye Biztonsági Programjának megvalósulását elõsegítõ pályázat kiírásáról /2007.(IX.28.) sz. határozat 186/2007.(IX.28.) sz. határozat A Vas Megyei Sportigazgatóság Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosításáról Vas Megye Közgyûlésének Elismerõ Oklevele kitüntetés adományozásáról /2007.(IX.28.) sz. határozat Közösségi célú alapítvány támogatásáról /2007.(IX.28.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház, Egyetemi Oktatókórház Zártkörûen Mûködõ Nonprofit Részvénytársaság alapító okiratának módosításáról 862

3 2007. SZEPTEMBER KÖZLEMÉNYEK Tájékoztató a Szombathelyi Határõr Igazgatóság tevékenységérõl 863 Tájékoztató az E. ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. tevékenységérõl, különös tekintettel a fogyasztói bekötések ellátására, az áramkimaradások kezelésére, a települések közvilágítási rendszerének karbantartására, üzemeltetésére 868 Beszámoló a Vas Megyei Önkormányzat I félévi gazdálkodásának tapasztalatairól 871 Pályázati felhívás Vas Megye Biztonságos Települése Cím elnyerésére 919 SZEMÉLYI RÉSZ A megyei közgyûlés 189/2007.(IX.28.) sz. határozata MMIK igazgató-helyettese kinevezésével kapcsolatos egyetértésrõl A közgyûlés Parais Istvánnak, a Megyei Mûvelõdési és Ifjúsági Központ szakmai igazgató helyettesévé történõ kinevezésével egyetért. Felelõs: Határidõ: a közgyûlés elnöke ( az értesítésért) azonnal A megyei közgyûlés 190/2007.(IX.28.) sz. határozata megyei aljegyzõ felmentésérõl A közgyûlés dr. Kovács Valéria aljegyzõt e munkakörébõl felmenti, egyúttal közszolgálati jogviszonyát a Ktv (1) bek. d.) pontja alapján március 31-i hatállyal felmentéssel megszünteti. A munkavégzési kötelezettség alól január 1-i hatállyal mentesíti. Felelõs: Határidõ: a megyei fõjegyzõ azonnal (felmentési okirat elkészítésére) A megyei közgyûlés 191/2007.(IX.28.) sz. határozata Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi intézmény igazgatójának kinevezésérõl A közgyûlés Horváth Arturt az Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézmény Gencsapáti igazgatójává október 1-i hatállyal 5 éves idõtartamra kinevezi. Felelõs: Határidõ: a közgyûlés elnöke (az értesítésért) azonnal A megyei közgyûlés 193/2007.(IX.28.) sz. határozata a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelõ Kft. ügyvezetõjének megválasztásáról A közgyûlés Kiskos Ferencet január 1-i hatállyal, öt éves idõtartamra megválasztja a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelõ Kft. ügyvezetõjévé. Felelõs: a közgyûlés elnöke Határidõ: január 1.

4 SZEPTEMBER 28. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK A Vas Megyei Önkormányzat Közgyûlésének 18/2007. (IX. 28.) számú rendelete a megyei szakosított szociális intézményi ellátásokról szóló többször módosított 10/1994. (IX. 27.) sz. rendeletének módosításáról A Vas Megyei Önkormányzat Közgyûlése a megyei szakosított szociális intézményi ellátásokról szóló többször módosított 10/1994. (IX. 27.) számú rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 1. A R. 1. számú melléklete helyébe az alábbi új 1. számú melléklet lép: Vas Megye Önkormányzatának Közgyûlése fenntartásában mûködõ ápolást-gondozást nyújtó szakosított szociális intézmények 1.) Név: Vas Megyei Idõskorúak Szociális Intézete Acsád Cím: 9746 Acsád, Semmelweis Ignác tér 1. Szakosított ellátási formák: alapfunkció: idõskorúak ápolása-gondozás, kiegészítõ funkciók: pszichiátriai betegek ápolása-gondozása, szenvedélybetegek ápolása-gondozása, mozgásfogyatékosok ápolása-gondozása. Férõhelyek száma: 407 (ezen belül 292 fõ idõskorú, 30 fõ pszichiátriai beteg, 65 fõ szenvedélybeteg, 20 fõ mozgásfogyatékos). 2.) Név: Vas Megyei Idõsek Otthona Táplánszentkereszt Cím: 9761 Táplánszentkereszt, Táncsics Mihály u. 22. Szakosított ellátási formák: alapfunkció: idõskorúak ápolása-gondozás, kiegészítõ funkció: mozgásfogyatékosok ápolása-gondozása. Férõhelyek száma: 110 (ezen belül 90 fõ idõskorú, 20 fõ mozgásfogyatékos). 3.) Név: Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc Cím: 9931 Ivánc, Kossuth Lajos u. 1. Szakosított ellátási formák: alapfunkció: felnõttkorú értelmi fogyatékosok ápolása-gondozása, kiegészítõ funkció: idõskorúak ápolása-gondozása. Férõhelyek száma: 230 (ezen belül 195 fõ felnõttkorú értelmi fogyatékos, 35 fõ idõskorú).

5 2007. SZEPTEMBER ) Név: Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely Cím: 9700 Szombathely, Gagarin u. 5. Szakosított ellátási formák: alapfunkció: látásfogyatékosok vakok és gyengénlátók ápolása-gondozása, kiegészítõ funkciók: idõskorúak ápolása-gondozása, pszichiátriai betegek ápolása-gondozása, mozgásfogyatékosok ápolása-gondozása. Férõhelyek száma: 185 (ezen belül 55 fõ látásfogyatékos, 95 fõ idõskorú, 15 fõ pszichiátriai beteg, 20 fõ mozgásfogyatékos). 5.) Név: Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál Cím: 9632 Sajtoskál, Rákóczi Ferenc u. 1. Szakosított ellátási formák: alapfunkció: pszichiátriai betegek ápolása-gondozása, kiegészítõ funkciók: nincs. Férõhelyek száma: ) Név: Vas Megyei Idõsek Otthona Hegyfalu Cím: 9631 Hegyfalu, Kossuth L. u. 2. Szakosított ellátási formák: alapfunkció: idõskorúak ápolása-gondozása, kiegészítõ funkció: nincs. Férõhelyek száma: ) Név: Vas Megyei Idõsek Otthona Vasvár Cím: 9800 Vasvár, Petõfi S. u. 14. Szakosított ellátási formák: alapfunkció: idõskorúak ápolása-gondozása, kiegészítõ funkció: nincs. Férõhelyek száma: 100 (ezen belül 40 férõhely emelt szintû ellátást biztosít). 2. A R. 2. számú melléklete helyébe az alábbi új 2. számú melléklet lép:

6 SZEPTEMBER számú melléklet A Vas Megyei Önkormányzat Közgyûlésének fenntartásában mûködõ ápolást és gondozást nyújtó intézményekben fizetendõ térítési díjak: Napi intézményi térítési díj Havi intézményi térítési díj Vas Megyei Idõskorúak Szociális Intézete Acsád Nyugdíjasok Kõszegi Otthona Kõszeg, Kálvária u Nyugdíjasok Kõszegi Otthona Kõszeg, Munkácsy u Nyugdíjasok Peresznyei Otthona Kõszegpatyi Mentálhigiénés Otthon Vas Megyei Idõsek Otthona Hegyfalu Vas Megyei Idõsek Otthona Táplánszentkereszt Vas Megyei Idõsek Otthona 2200 Vasvár Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál pszichiátriai betegek lakóotthon Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc értelmi fogyatékosok részlege Idõskorúak részlege Lakóotthon I Szivárvány Lakóotthon (Lakóotthon II.) Lakóotthon III Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely Nyugdíjasok Hegyháti Otthona Oszkó A Vas Megyei Idõsek Otthona Vasvár átlagot meghaladó, emeltszintû elhelyezést és szolgáltatásokat biztosító részlegében az intézményi elhelyezéskor fizetendõ egyszeri hozzájárulás összege: 1 férõhelyes szoba esetén: Ft 2 férõhelyes szoba esetén: Ft/fõ E rendelet október 1-én lép hatályba, egyben a megyei közgyûlés 6/2007.(III. 30.) sz. rendelete hatályát veszíti. Szombathely, szeptember 28. Dr. Kun László sk. megyei fõjegyzõ Kovács Ferenc sk. a közgyûlés elnöke

7 2007. SZEPTEMBER Vas megyei Önkormányzat Közgyûlésének 19/2007. (IX. 28.) számú rendelete a Vas megyei Önkormányzat évi költségvetésérõl alkotott 1/2007. (II.16.) számú rendelete módosításáról A Vas megyei Közgyûlés a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv., a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CXXVII. tv., és az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény alapján Vas megye Önkormányzatának évi költségvetésérõl és annak végrehajtási feladatairól az alábbi rendeletet /továbbiakban: R/ alkotja: A költségvetés bevételei A közgyûlés az önkormányzat évi költségvetésének bevételi elõirányzatát 20, E Ft-ról 21, E Ft-ra módosítja. 2. A bevételi elõirányzaton belüli forrásokat jogcímenként a R. 1. sz. mellékletének A/ pontja tartalmazza. 2.. A tervezett bevételeket címenként, alcímenként /költségvetési szervenként/ és forrásonként a R. 2. sz. melléklete tartalmazza A költségvetés bevételi elõirányzatából mûködési célokat szolgáló forrás a 17, E Ft-ról 17, E Ft-ra, a felhalmozási feladatok finanszírozására számításba vehetõ bevétel 3, E Ft-ról 3, E Ft-ra módosul. 2. Az 1/ pontban rögzített források a R. 1/A. számú mellékletében szerepelnek A közgyûlés a költségvetési szervek részére 4, E Ft felügyeleti szervi támogatást biztosított, melyet 4, E Ft-ra módosít, melybõl 4, E Ft mûködési, E Ft felhalmozási célokat szolgál. 2. A felügyeleti szervi támogatásokat költségvetési szervenként a R. 2. sz. melléklete tartalmazza. A költségvetés kiadásai A közgyûlés az önkormányzat évi költségvetésének kiadási elõirányzatát 21, E Ft-ról 21, E Ft-ra módosítja 2. A kiadási elõirányzaton belül intézmény típusonként a kiemelt elõirányzatokat a R. 1. számú mellékletének B/ pontja tartalmazza. 3. Az 1. pontban rögzített kiadási elõirányzaton belül a kiemelt elõirányzatok a következõk: Személyi juttatások elõirányzata 7, E Ft-ról 7, E Ft-ra Munkaadókat terhelõ járulékok 2, E Ft-ról 2, E Ft-ra Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 7, E Ft-ról 7, E Ft-ra Speciális célú támogatások E Ft-ról E Ft-ra Felújítási elõirányzat E Ft-ról E Ft-ra Beruházási elõirányzat 1, E Ft-ról 2, E Ft-ra Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások E Ft-ról E Ft-ra Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése E Ft-ról E Ft-ra Hitelek E Ft E Ft

8 SZEPTEMBER 28. Pénzforgalom nélküli kiadások: Tartalékok E Ft-ról E Ft-ra Mûködési tartalék: céltartalék E ált.tartalék E Fejlesztési tartalék: céltart E ált.tartalék: E Költségvetési kiadási elõirányzat összesen 21, E Ft-ról 21, E Ft-ra módosítja. 6.. A R. 5. /3/ bekezdésében szereplõ kiemelt elõirányzatokat címenként, alcímenként /költségvetési szervenként/ a R. 3. számú melléklete tartalmazza Az önkormányzat felhalmozási kiadási elõirányzata 3, E Ft-ról 3, E Ft-ra módosul, melyet költségvetési szervenként, feladatonként és célonként a R. 5. sz. melléklete tartalmazza. 2. Az 1. pontban rögzített felhalmozási kiadási elõirányzatból a felhalmozási célú kiadás 2, E Ft-ról 3, E Ft-ra módosul a fejlesztési hitel utáni kamattörlesztés E Ft az ÁFA befizetési kötelezettség E Ft. 8.. A közgyûlés az önkormányzati hivatal 1. mûködési kiadásait E Ft-ról E Ft-ra módosítja /ebbõl: a Vas megyei területi kisebbségi önkormányzatok elõirányzata E Ft/, melyet feladatonkénti bontásban a R. 4. sz. mellékletében rögzít. 2. felhalmozási kiadásait 1, E Ft-ról 1, E Ft-ra módosítja, melyet a R. 5. sz. mellékletének A/ pontjában szereplõ célokra használ fel 9.. A közgyûlés az önkormányzat pénzforgalom nélküli kiadásait /tartalékait/ E Ft-ról módosítja. Ebbõl: a mûködési céltartalék E Ft (E: intézmény: E Ft), a mûködési általános tartalékképzés E Ft-ról E Ft-ra, a fejlesztési céltartalék E Ft-ról, E Ft-ra változik, a fejlesztési általános E Ft E Ft-ra 10.. A közgyûlés 1. a költségvetési szervek létszámkeretét az R. 7. sz. melléklete szerint rögzíti. 2. az összlétszámból a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak számát 276 fõben határozza meg 3. az önkormányzati hivatal létszámából a tisztségviselõk létszámát 3 fõben, a köztisztviselõk létszámát /8 órás foglalkoztatásra átszámítva 40,4 fõben, közszolgálati és munkaviszonyban állók létszámát 7 fõben rögzíti. 4. Az egyes költségvetési szervek létszámkeretét a R. 7. sz. melléklete tartalmazza. Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba Szombathely, szeptember 28. Dr. Kun László sk. Kovács Ferenc sk. megyei fõjegyzõ a közgyûlés elnöke

9 2007. SZEPTEMBER

10 SZEPTEMBER 28.

11 2007. SZEPTEMBER

12 SZEPTEMBER 28.

13 2007. SZEPTEMBER

14 SZEPTEMBER 28.

15 2007. SZEPTEMBER

16 SZEPTEMBER 28.

17 2007. SZEPTEMBER

18 SZEPTEMBER 28.

19 2007. SZEPTEMBER

20 SZEPTEMBER 28.

21 2007. SZEPTEMBER

22 SZEPTEMBER 28.

23 2007. SZEPTEMBER

24 SZEPTEMBER 28.

25 2007. SZEPTEMBER

26 SZEPTEMBER 28.

27 2007. SZEPTEMBER

28 SZEPTEMBER 28.

29 2007. SZEPTEMBER Vas Megye Önkormányzata Közgyûlésének 20/2007. (IX. 28.) sz. rendelete A megyei önkormányzat vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 10/2007. (VI. 8.) sz. rendelete módosításáról Vas Megye Önkormányzatának Közgyûlése a megyei önkormányzat vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 10/2007. (VI. 8.) sz. rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 1.. A R sz. melléklete helyébe e rendelet 1-2. sz. melléklete lép. 2.. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit december 1-tõl kell alkalmazni. Szombathely, szeptember 28. Dr. Kun László sk. Kovács Ferenc sk. megyei fõjegyzõ a közgyûlés elnöke

30 SZEPTEMBER 28.

31 2007. SZEPTEMBER

32 SZEPTEMBER 28.

33 2007. SZEPTEMBER

34 SZEPTEMBER 28.

35 2007. SZEPTEMBER

36 SZEPTEMBER 28.

37 2007. SZEPTEMBER

38 SZEPTEMBER 28. KÖZGYÛLÉSI HATÁROZATOK A megyei közgyûlés 168/2007.(IX.28.) sz. határozata a közgyûlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrõl, eseményekrõl szóló beszámoló elfogadásáról A közgyûlés: 1. az elõzõ ülés óta történt fontosabb döntésekrõl, eseményekrõl szóló beszámolót elfogadja; 2. jóváhagyja a közgyûlés elnökének egyes közoktatási intézmények átszervezésével kapcsolatban kiadott az elõterjesztéssel egyezõ tartalmú szakvéleményét. A megyei közgyûlés 169/2007.(IX.28.) sz. határozata a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési elõirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról A közgyûlés a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési elõirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói véleményt elfogadja. A közgyûlés: A megyei közgyûlés 170/2007.(IX.28.) sz. határozata vagyongazdálkodási gazdasági társaság létrehozásáról 1. a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelõ Kft. alapító okiratát az elõterjesztéssel egyezõ tartalommal jóváhagyja; 2. a megyei önkormányzat és a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelõ Kft. között kötendõ vagyonkezelõi szerzõdés-tervezetet az elõterjesztéssel egyezõ tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza elnökét annak aláírására; 3. a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelõ Kft. Felügyelõ Bizottsága tagjainak számára és személyeire vonatkozó javaslatról a novemberi ülésén dönt; 4. felkéri a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelõ Kft. megválasztott ügyvezetõjét és a felügyelõ bizottságát, hogy a könyvvizsgáló szervezetre, illetve személyére január 15-ig tegyen javaslatot. Felelõs: Határidõ: a közgyûlés elnöke (a dokumentumok aláírásáért) azonnal, illetve november 30, beszámolásra: január 30. A közgyûlés: A megyei közgyûlés 171/2007.(IX.28.) sz. határozata a Szombathelyi Határõr Igazgatóság tevékenységérõl szóló tájékoztató tudomásul vételérõl 1. köszönetét fejezi ki a Szombathelyi Határõr Igazgatóság teljes személyi állományának a magas színvonalú, több évtizedes, áldozatos munkájáért, mellyel biztosították a Magyar Köztársaság államhatárának rendjét, valamint hozzájárultak a magyar állampolgárok közrend-közbiztonságához fûzõdõ érdekeinek biztosításához;

39 2007. SZEPTEMBER reményét fejezi ki, hogy a határõrségi és rendõrségi integráció során a Vas megyei kötõdésû és a megye érdekeit eddig is szolgáló, a határõrség és a rendõrség jelenlegi kötelékében dolgozó személyi állomány továbbra is szolgálni tudja az új szervezetben hazánk és szûkebb területén a megye lakosságának biztonságát. Felelõs: Határidõ: a közgyûlés elnöke azonnal A megyei közgyûlés 172/2007.(IX.28.) sz. határozata az E-ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. tevékenységérõl szóló tájékoztató tudomásulvételérõl A közgyûlés: 1. megismerte az E-ON Észak-Dunántúli Áramszolgáltató ZRt tájékoztatóját, a fogyasztó bekötések ellátására, az áramkimaradások kezelésére, a települések közvilágítási rendszerének karbantartására és üzemeltetésére vonatkozóan; 2. kéri a szolgáltatót, hogy fordítson kiemelt figyelmet a települések által jelzett problémák megoldására, s adjon konkrét választ közvetlenül a települési önkormányzatoknak a felvetett problémákra; év õszén ismét napirendre tûzi az E-ON Észak-Dunántúli Áramszolgáltató ZRt tájékoztatóját. Felelõs: a közgyûlés elnöke ( az értesítésért) Határidõ: azonnal, illetve október 31. A közgyûlés: A megyei közgyûlés 173/2007.(IX.28.) sz. határozata a Savaria Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht. mûködésérõl szóló beszámoló tudomásulvételérõl 1. a Savaria Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht. ügyvezetõjének beszámolóját tudomásul veszi; 2. a társaság évi mûködését E forinttal támogatja. Felelõs : Határidõ: a közgyûlés elnöke (az értesítésért) azonnal A közgyûlés: A megyei közgyûlés 174/2007.(IX.28.) sz. határozata a Savaria Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht. társasági szerzõdésének módosításáról és felügyelõ bizottsági tagok delegálásról 1. a SAVARIA TISZK Kht. társasági szerzõdését az elõterjesztéssel egyezõ tartalommal módosítja; 2. felhatalmazza elnökét a szerzõdés aláírásra; 3. a SAVARIA TISZK Kht. Felügyelõ Bizottságába tagnak május 31-ig terjedõ idõtartamra Mészáros Árpádot és Pózvai Ferencet delegálja. Felelõs: Határidõ: a közgyûlés elnöke azonnal

40 SZEPTEMBER 28. A megyei közgyûlés 175/2007.(IX.28.) sz. határozata a Vas Megyei Önkormányzat I félévi gazdálkodásának tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról A közgyûlés: 1. az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az elõterjesztéssel egyezõ tartalommal elfogadja, 2. a megyei önkormányzat költségvetésében meglévõ pénzügyi hiányra, valamint a prognosztizálható illeték bevételi kiesésre tekintettel kötelezi a megyei közgyûlés elnökét, hogy a költségvetési szervekkel együttmûködve dolgozzon ki javaslatot a évi intézményi költségvetési támogatási szinthez viszonyítottan a támogatás átlagban 8-10 %-kal történõ csökkentésére, s ezen intézkedések kerüljenek beépítésre a évi költségvetési koncepcióba. Felelõs: Határidõ: a közgyûlés elnöke 1. pontra azonnal 2. pontra költségvetési koncepció elõkészítése, 2007.október 15. A megyei közgyûlés 176/2007.(IX.28.) sz. határozata a Vas Megyei Önkormányzat I félévi gazdálkodásának tapasztalatairól szóló könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról A közgyûlés az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló könyvvizsgálói véleményt elfogadja. A megyei közgyûlés 177/2007.(IX.28.) sz. határozata a Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház, Egyetemi Oktatókórház gazdálkodásáról, pénzügyi helyzetérõl szóló beszámoló elfogadásáról A közgyûlés a Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház, Egyetemi Oktatókórház gazdálkodásáról, pénzügyi helyzetérõl szóló beszámolót elfogadja. Felelõs: Határidõ: a közgyûlés elnöke azonnal A megyei közgyûlés 178/2007.(IX.28.) sz. határozata az állami gondoskodásból kikerült nagykorúvá vált fiatalok lakáshoz jutását segítõ pályázat támogatásáról A közgyûlés a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által az állami gondoskodásból november 1-je elõtt nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatására kiírt pályázathoz Ft összegû megyei önrészt biztosít a megyei önkormányzat évi költségvetésében szereplõ nagykorúvá vált fiatalok lakáshoz jutását segítõ célú elõirányzat terhére. Felelõs: Határidõ: a közgyûlés elnöke azonnal

41 2007. SZEPTEMBER A közgyûlés: A megyei közgyûlés 179/2007.(IX.28.) sz. határozata a megyei közgyûlés intézményeinél végrehajtott létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésérõl 1. a feladatellátás racionálisabb megszervezése érdekében végrehajtott létszámcsökkentési döntése miatti kötelezettségek teljesítéséhez a központi költségvetésbõl évre egyszeri hozzájárulást igényel az alábbiak szerint: I. A megyei közgyûlés 1/2007.( II. 16.) számú a Vas megyei önkormányzat évi költségvetésérõl szóló - rendeletében az alábbi intézményeknél elrendelt létszámcsökkentés többletkiadásaira: 1. Rumi Óvoda, Fejlesztõ és Általános Iskola, Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola Gyermek és Diákotthon Rum 1 fõ könyvelõ, 1 fõ takarító, 1fõ gyógypedagógus, l fõ gyermekgondozó munkakör megszüntetése, 2. Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Szombathely 2 fõ könyvtáros, l fõ ügyintézõ, 1 fõ kisegítõ munkakörök megszüntetése, 3. Vas megyei Múzeumok Igazgatósága Szombathely 1 fõ szakmunkás munkakör megszüntetése, 4. Szombathelyi Képtár 1 fõ egyéb ügyintézõ munkakör megszüntetése. II-III. A Vas megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház, Egyetemi Oktatókórház Szentgotthárd: l fõ gazdasági igazgatóhelyettes, l fõ számviteli osztályvezetõ-helyettes, l fõ számviteli nyilvántartó, l fõ számviteli ügyintézõ, l fõ könyvelõ, l fõ leltárellenõrzési csoportvezetõ, l fõ bérügyi csoportvezetõ, l fõ anyaggazdálkodási csoportvezetõ, 2 fõ portás, l fõ személygépkocsivezetõ, 2 fõ raktáros, 2 fõ telefonkezelõ 10 fõ takarítónõ, l fõ kõmûves, 2 fõ betanított munkás, l fõ kertész, l fõ szakács, 3 fõ konyhalány, l fõ élelmezésvezetõ, l fõ kartonozó, l fõ orvosírnok, l fõ adminisztrátor, 2 fõ szülésznõ, l fõ röntgenasszisztens, 2 fõ csoportvezetõ asszisztens, l fõ osztályvezetõ asszisztens, 2 fõ anaesthesiológus asszisztens, 2 fõ általános asszisztens, l fõ gyógyszertári asszisztens, 2 fõ fiziótherápiás asszisztens, 1 fõ mûtõs, 1 fõ szakgyógyszerész, 10 fõ ápoló, 3 fõ osztályvezetõ ápoló, 2 fõ diplomás ápoló, l fõ gyógytornász, 2 fõ gyógymasszõr, 10 fõ fõorvos, 3 fõ vezetõ fõorvos, l fõ általános orvos, 3 fõ szakorvos, 4 fõ adjunktus, 2 fõ mûtõssegéd, l fõ beteghordozó, 2 fõ segédgondozó, l fõ humánpolitikai osztályvezetõ, l fõ gazdasszony munkakör megszüntetése miatti többletkiadására (összesen 98 fõ); 2. igazolja, hogy az önkormányzat más költségvetési szerveinél meglévõ üres álláshelyeken, az elõreláthatólag megüresedõ álláshelyeken, vagy tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál az érintett munkavállalók munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli - foglalkoztatására nincs lehetõség; 3. vállalja, hogy a megszûntetett álláshelyeket 5 évig nem állítják vissza, kivéve, ha a jogszabályokból adódó többlet feladatok ezt indokolttá teszik; 4. a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CLIII. Törvény 5. számú mellékletének 10. pontja szerinti pályázat keretében a jelenlegi pályázatban érintett munkavállalók után nem részesült támogatásban. Felelõs: a közgyûlés elnöke (a pályázat benyújtására) Határidõ: október 1.

42 SZEPTEMBER 28.

43 2007. SZEPTEMBER A megyei közgyûlés 180/2007.(IX.28.) sz. határozata a Szalafõ Pityerszer 468 hrsz-ú vendéglõ megnevezésû ingatlan értékesítésre történõ kijelölésérõl A közgyûlés: 1. a Szalafõ Pityerszer 468 hrsz-ú vendéglõ megnevezésû ingatlant nyilvános pályázati eljárással értékesítésre kijelöli; 2. az ingatlan legalacsonyabb eladási árát Ft bruttó összegben határozza meg. Felelõs: Határidõ: a közgyûlés elnöke azonnal A megyei közgyûlés 181/2007.(IX.28.) sz. határozata a Mesteri Termal Kft-ben lévõ 300 ezer Ft névértékû üzletrész megvásárlásáról A közgyûlés: 1. megvásárolja a Savaria Tourist Kft-tõl a Mesteri Termal Kft.-ben lévõ 10%-os, 300 ezer Ft névértékû üzletrészét Ft-ért; 2. felhatalmazza elnökét a mellékelt üzletrész átruházási szerzõdés aláírására. Felelõs: Határidõ: a közgyûlés elnöke azonnal ÜZLETRÉSZ ÁTRUHÁZÁSI SZERZÕDÉS amely létrejött egyrészrõl a Savaria Tourist Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., székhelye: 9700 Szombathely, Király u. 1., képviseletében: Királyné Kerék Anikó ügyvezetõ, mint eladó (továbbiakban: Eladó), másrészrõl Vas Megye Önkormányzatának Közgyûlése, székhelye: 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1., képviseletében: Kovács Ferenc a Vas Megyei Közgyûlés elnöke, mint vevõ (továbbiakban: Vevõ) között az alábbi feltételek mellett: 1) A Szerzõdõ Felek rögzítik, hogy a Vas Megyei Bíróság, mint Cégbíróság által vezetett Cégjegyzékbe szám alatt bejegyzett 9551 Mesteri, Kossuth u. 49. szám alatti székhelyû MESTERI TERMAL Strandfürdõ Üzemeltetõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaságban (továbbiakban: Mesteri Termál Kft.) a Vas Megyei Bíróság, mint Cégbíróság által Cg cégjegyzékszám alatt nyilvántartott Eladó Ft névértékû üzletrésszel rendelkezik. Az Eladó mellett a Mesteri Termal Kft-nek a Büki Gyógyfürdõ Zrt Ft és Mesteri Község Önkormányzata is Ft névértékû üzletrésszel tagja. 2) Az Eladó a jelen szerzõdés 1. pontjában feltûntetett üzletrészét Ft-ért (azaz háromszázezer forintért) eladja a Vevõnek, amit a Vevõ ezen vételárért megvásárol és a vételárat az elõvásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozatok kézhezvételét követõ nyolc banki napon belül egy összegben átutalja az Eladónak. 3) A Szerzõdõ Felek tisztában vannak azzal, hogy a Mesteri Termal Kft-nek a jelen szerzõdés 1. pontjában feltûntetett további tagjait az adásvétellel átruházni kívánt üzletrészre elõvásárlási jog illeti meg. 4) A Szerzõdõ Felek tudomással bírnak arról is, hogy az üzletrésznek a Vevõre történõ átruházásához a taggyûlés egyhangú határozata szükséges.

44 SZEPTEMBER 28. 5) Az Eladó az üzletrész tulajdonjogát a teljes vételár kiegyenlítéséig fenntartja, a tulajdonjog a teljes vételár kifizetésével egyidejûleg száll át a Vevõre. Az Eladó ezt követõen külön nyilatkozattal hozzájárul a cégbírósági változás-bejegyzési eljárás lefolytatásához. 6) A Szerzõdõ Felek feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kijelentik, hogy jelen üzletrész átruházási szerzõdésben foglaltak mind egészében, mind részleteiben szerzõdéskötési akaratukkal teljességgel egyezõek. Az okirat szövegezése, tartalma számukra mindenben megfelel, minden olyan kérdésre nézve és úgy tartalmaz szabályozást, melyet Szerzõdõ Felek a maguk részérõl írásba kívántak foglalni. Mindezekre tekintettel az okiratot jóváhagyólag aláírják. 7) Jelen üzletrész átruházási szerzõdés által nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályokban kiváltképpen a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényben, illetve a Ptk-ban foglaltak az irányadóak. 8) A Szerzõdõ Felek rögzítik, hogy jelen adásvétel a Vas Megyei Közgyûlés jóváhagyásával válik érvényessé, a közgyûlési határozat kivonata jelen szerzõdés mellékletét képezi. Szombathely, szeptember Királyné Kerék Anikó ügyvezetõ az Eladó képviselõje Kovács Ferenc a közgyûlés elnöke a Vevõ képviselõje Záradék: Vas Megye Közgyûlése a szeptember 28-án kelt 181/2007. (IX. 28.) számú határozattal az üzletrész átruházási szerzõdést jóváhagyta. Szombathely, szeptember 28. Kovács Ferenc a Vas Megyei Közgyûlés elnöke A megyei közgyûlés 182/2007.(IX.28.) sz. határozata óvodai nevelési feladatok ellátására létrejött társulási megállapodás megszüntetésérõl A közgyûlés a Vas Megyei Önkormányzat, valamint Gencsapáti Község Önkormányzata között december 29. napján létrejött óvodai nevelési feladatok közös ellátására vonatkozó társulási megállapodást közös megegyezéssel megszünteti. Felelõs: Határidõ: a közgyûlés elnöke (az értesítésért) azonnal A közgyûlés pályázatot ír ki: A megyei közgyûlés 183/2007.(IX.28.) sz. határozata Vas megye biztonságos települése cím adományozására pályázat kiírásáról 1. Vas Megye Biztonságos Települése cím adományozására az elõtejesztéssel egyezõ tartalommal; Ft-ot biztosít a címmel járó pénzjutalomra a évi költségvetés Bûnmegelõzési és Közbiztonsági célú elõirányzat terhére. Felelõs: Határidõ: a közgyûlés elnöke azonnal

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS 7. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 37/2006. (II.16.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntető díjak

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁRCIUS 30. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 37/2007. (II. 16.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntető

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2005. NOVEMBER 25. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 215/2005. (XI.25.) sz. határozat Pénzügyi bizottsági tag lemondásának elfogadásáról,

Részletesebben

T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 29/2008. (II. 15.) sz. határozat A Mesteri Termal Kft. Felügyelı Bizottságába

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2007. FEBRUÁR 16. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 217/2006.(XII.15.) sz. határozat A megyei közgyűlés pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási

Részletesebben

2009. július 3. 9. szám. Tartalomjegyzék. Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ

2009. július 3. 9. szám. Tartalomjegyzék. Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 2009. július 3. 9. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 65/2009. (VI. 18.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 6. szám 2010. március 3. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 27/2010. (II. 18.) Ö.h. Előzetes kötelezettségvállalás

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2011. MÁRCIUS 31-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. JÚNIUS 25. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. JÚNIUS 25. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. JÚNIUS 25. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 142/2011. (VI. 25.) sz. határozat A körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium intézményvezetıi

Részletesebben

XIX. évfolyam 3. szám 2009. június 24. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XIX. évfolyam 3. szám 2009. június 24. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XIX. évfolyam 3. szám 2009. június 24. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ Z-1/2009. (VI. 19.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Szabó Róbert Kérte, hogy a megjelentek egyperces néma főhajtással emlékezzenek a kommunizmus áldozataira.

Jegyzőkönyv. Szabó Róbert Kérte, hogy a megjelentek egyperces néma főhajtással emlékezzenek a kommunizmus áldozataira. Jegyzőkönyv Készült: 2011. február 25-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László,

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2001. február hó 1. 2. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 1/2001. (I.30.) Kgy. Ted Pinney emlékének megörökítése 3 RENDELET 1/2001.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/412-2/2004. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának beszámolója

Részletesebben

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 30. oldal 50/2008. (XII.19.) rendelet a helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz. Jelen voltak: Ambrus Zoltán, Asztalos Dezsőné,

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.szeptember 25-én (kedd) 14 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

MEGHÍVÓ. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.szeptember 25-én (kedd) 14 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.szeptember 25-én

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem / Uram!

Tisztelt Hölgyem / Uram! C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVI. évfolyam 10. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2005. december 8. Tisztelt Hölgyem / Uram! A Ceglédi Viziközmû Társulat Szervezõbizottsága

Részletesebben

KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ. 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában.

KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ. 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában. 34/2008. (IV. 25.) határozat A Közgyűlés Elnökének kuratóriumi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 1416-3/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. szeptember 20-án (csütörtökön)

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 131-6/2007. MELLÉKLETEK: - DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehjatásáról,

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2008. február 28. 3. szám R E N D E L E T E K 7/2008. (II.29.) sz. önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelete a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2014. január 27-én megtartott rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2014. január 27-én megtartott rendes üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám: 301/ 20-8 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. január 27-én megtartott rendes üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 9. szám 2012. április 26. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 9. szám 2012. április 26. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 9. szám 2012. április 26. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

egyszerű szavazattöbbséget igényel!

egyszerű szavazattöbbséget igényel! PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1133/2010. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. 2014. évi tevékenységéről 1. melléklet Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2014. évi tevékenységéről Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. december 18-i ülésére Készítette: Dr. Gaál

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-28/2011 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben