XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM SZEPTEMBER 28. T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ"

Átírás

1 XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM SZEPTEMBER 28. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 189/2007.(IX.28.) sz. határozat MMIK igazgató-helyettese kinevezésével kapcsolatos egyetértésrõl /2007.(IX.28.) sz. határozat Megyei aljegyzõ felmentésérõl /2007.(IX.28.) sz. határozat Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi intézmény igazgatójának kinevezésérõl /2007.(IX.28.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelõ Kft. ügyvezetõjének megválasztásáról 819 ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 18/2007. (VII.30.) sz. rendelet A megyei szakosított szociális intézményi ellátásokról szóló többször módosított 10/1994. (IX. 27.) sz. rendeletének módosításáról 19/2007. (VII.30.) sz. rendelet A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetésérõl alkotott 1/2007.(II.16.) számú rendeletének módosításáról 20/2007. (VII.30.) sz. rendelet A Vas Megyei Önkormányzat vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 10/2007. (VI. 8.) sz. rendeletének módosításáról KÖZGYÛLÉSI HATÁROZATOK 168/2007.(IX.28.) sz. határozat A közgyûlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrõl, eseményekrõl szóló beszámoló elfogadásáról /2007.(IX.28.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési elõirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról /2007.(IX.28.) sz. határozat Vagyongazdálkodási gazdasági társaság létrehozásáról /2007.(IX.28.) sz. határozat A Szombathelyi Határõr Igazgatóság tevékenységérõl szóló tájékoztató tudomásul vételérõl /2007.(IX.28.) sz. határozat Az E-ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. tevékenységérõl szóló tájékoztató tudomásulvételérõl 855

2 SZEPTEMBER /2007.(IX.28.) sz. határozat 174/2007.(IX.28.) sz. határozat A Savaria Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht. mûködésérõl szóló beszámoló tudomásulvételérõl A Savaria Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht. társasági szerzõdésének módosításáról és felügyelõ bizottsági tagok delegálásról /2007.(IX.28.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat I félévi gazdálkodásának tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról 176/2007.(IX.28.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat I félévi gazdálkodásának tapasztalatairól szóló könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról 177/2007.(IX.28.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház, Egyetemi Oktatókórház gazdálkodásáról, pénzügyi helyzetérõl szóló beszámoló elfogadásáról /2007.(IX.28.) sz. határozat Az állami gondoskodásból kikerült nagykorúvá vált fiatalok lakáshoz jutását segítõ pályázat támogatásáról /2007.(IX.28.) sz. határozat A megyei közgyûlés intézményeinél végrehajtott létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésérõl /2007.(IX.28.) sz. határozat 181/2007.(IX.28.) sz. határozat 182/2007.(IX.28.) sz. határozat 183/2007.(IX.28.) sz. határozat A Szalafõ Pityerszer 468 hrsz-ú vendéglõ megnevezésû ingatlan értékesítésre történõ kijelölésérõl A Mesteri Termal Kft-ben lévõ 300 ezer Ft névértékû üzletrész megvásárlásáról Óvodai nevelési feladatok ellátására létrejött társulási megállapodás megszüntetésérõl Vas megye biztonságos települése cím adományozására pályázat kiírásáról /2007.(IX.28.) sz. határozat A Vas Megyei Polgárõr Szervezetek Szövetségével közös Vas Megye Biztonsági Programjának megvalósulását elõsegítõ pályázat kiírásáról /2007.(IX.28.) sz. határozat 186/2007.(IX.28.) sz. határozat A Vas Megyei Sportigazgatóság Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosításáról Vas Megye Közgyûlésének Elismerõ Oklevele kitüntetés adományozásáról /2007.(IX.28.) sz. határozat Közösségi célú alapítvány támogatásáról /2007.(IX.28.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház, Egyetemi Oktatókórház Zártkörûen Mûködõ Nonprofit Részvénytársaság alapító okiratának módosításáról 862

3 2007. SZEPTEMBER KÖZLEMÉNYEK Tájékoztató a Szombathelyi Határõr Igazgatóság tevékenységérõl 863 Tájékoztató az E. ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. tevékenységérõl, különös tekintettel a fogyasztói bekötések ellátására, az áramkimaradások kezelésére, a települések közvilágítási rendszerének karbantartására, üzemeltetésére 868 Beszámoló a Vas Megyei Önkormányzat I félévi gazdálkodásának tapasztalatairól 871 Pályázati felhívás Vas Megye Biztonságos Települése Cím elnyerésére 919 SZEMÉLYI RÉSZ A megyei közgyûlés 189/2007.(IX.28.) sz. határozata MMIK igazgató-helyettese kinevezésével kapcsolatos egyetértésrõl A közgyûlés Parais Istvánnak, a Megyei Mûvelõdési és Ifjúsági Központ szakmai igazgató helyettesévé történõ kinevezésével egyetért. Felelõs: Határidõ: a közgyûlés elnöke ( az értesítésért) azonnal A megyei közgyûlés 190/2007.(IX.28.) sz. határozata megyei aljegyzõ felmentésérõl A közgyûlés dr. Kovács Valéria aljegyzõt e munkakörébõl felmenti, egyúttal közszolgálati jogviszonyát a Ktv (1) bek. d.) pontja alapján március 31-i hatállyal felmentéssel megszünteti. A munkavégzési kötelezettség alól január 1-i hatállyal mentesíti. Felelõs: Határidõ: a megyei fõjegyzõ azonnal (felmentési okirat elkészítésére) A megyei közgyûlés 191/2007.(IX.28.) sz. határozata Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi intézmény igazgatójának kinevezésérõl A közgyûlés Horváth Arturt az Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézmény Gencsapáti igazgatójává október 1-i hatállyal 5 éves idõtartamra kinevezi. Felelõs: Határidõ: a közgyûlés elnöke (az értesítésért) azonnal A megyei közgyûlés 193/2007.(IX.28.) sz. határozata a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelõ Kft. ügyvezetõjének megválasztásáról A közgyûlés Kiskos Ferencet január 1-i hatállyal, öt éves idõtartamra megválasztja a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelõ Kft. ügyvezetõjévé. Felelõs: a közgyûlés elnöke Határidõ: január 1.

4 SZEPTEMBER 28. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK A Vas Megyei Önkormányzat Közgyûlésének 18/2007. (IX. 28.) számú rendelete a megyei szakosított szociális intézményi ellátásokról szóló többször módosított 10/1994. (IX. 27.) sz. rendeletének módosításáról A Vas Megyei Önkormányzat Közgyûlése a megyei szakosított szociális intézményi ellátásokról szóló többször módosított 10/1994. (IX. 27.) számú rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 1. A R. 1. számú melléklete helyébe az alábbi új 1. számú melléklet lép: Vas Megye Önkormányzatának Közgyûlése fenntartásában mûködõ ápolást-gondozást nyújtó szakosított szociális intézmények 1.) Név: Vas Megyei Idõskorúak Szociális Intézete Acsád Cím: 9746 Acsád, Semmelweis Ignác tér 1. Szakosított ellátási formák: alapfunkció: idõskorúak ápolása-gondozás, kiegészítõ funkciók: pszichiátriai betegek ápolása-gondozása, szenvedélybetegek ápolása-gondozása, mozgásfogyatékosok ápolása-gondozása. Férõhelyek száma: 407 (ezen belül 292 fõ idõskorú, 30 fõ pszichiátriai beteg, 65 fõ szenvedélybeteg, 20 fõ mozgásfogyatékos). 2.) Név: Vas Megyei Idõsek Otthona Táplánszentkereszt Cím: 9761 Táplánszentkereszt, Táncsics Mihály u. 22. Szakosított ellátási formák: alapfunkció: idõskorúak ápolása-gondozás, kiegészítõ funkció: mozgásfogyatékosok ápolása-gondozása. Férõhelyek száma: 110 (ezen belül 90 fõ idõskorú, 20 fõ mozgásfogyatékos). 3.) Név: Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc Cím: 9931 Ivánc, Kossuth Lajos u. 1. Szakosított ellátási formák: alapfunkció: felnõttkorú értelmi fogyatékosok ápolása-gondozása, kiegészítõ funkció: idõskorúak ápolása-gondozása. Férõhelyek száma: 230 (ezen belül 195 fõ felnõttkorú értelmi fogyatékos, 35 fõ idõskorú).

5 2007. SZEPTEMBER ) Név: Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely Cím: 9700 Szombathely, Gagarin u. 5. Szakosított ellátási formák: alapfunkció: látásfogyatékosok vakok és gyengénlátók ápolása-gondozása, kiegészítõ funkciók: idõskorúak ápolása-gondozása, pszichiátriai betegek ápolása-gondozása, mozgásfogyatékosok ápolása-gondozása. Férõhelyek száma: 185 (ezen belül 55 fõ látásfogyatékos, 95 fõ idõskorú, 15 fõ pszichiátriai beteg, 20 fõ mozgásfogyatékos). 5.) Név: Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál Cím: 9632 Sajtoskál, Rákóczi Ferenc u. 1. Szakosított ellátási formák: alapfunkció: pszichiátriai betegek ápolása-gondozása, kiegészítõ funkciók: nincs. Férõhelyek száma: ) Név: Vas Megyei Idõsek Otthona Hegyfalu Cím: 9631 Hegyfalu, Kossuth L. u. 2. Szakosított ellátási formák: alapfunkció: idõskorúak ápolása-gondozása, kiegészítõ funkció: nincs. Férõhelyek száma: ) Név: Vas Megyei Idõsek Otthona Vasvár Cím: 9800 Vasvár, Petõfi S. u. 14. Szakosított ellátási formák: alapfunkció: idõskorúak ápolása-gondozása, kiegészítõ funkció: nincs. Férõhelyek száma: 100 (ezen belül 40 férõhely emelt szintû ellátást biztosít). 2. A R. 2. számú melléklete helyébe az alábbi új 2. számú melléklet lép:

6 SZEPTEMBER számú melléklet A Vas Megyei Önkormányzat Közgyûlésének fenntartásában mûködõ ápolást és gondozást nyújtó intézményekben fizetendõ térítési díjak: Napi intézményi térítési díj Havi intézményi térítési díj Vas Megyei Idõskorúak Szociális Intézete Acsád Nyugdíjasok Kõszegi Otthona Kõszeg, Kálvária u Nyugdíjasok Kõszegi Otthona Kõszeg, Munkácsy u Nyugdíjasok Peresznyei Otthona Kõszegpatyi Mentálhigiénés Otthon Vas Megyei Idõsek Otthona Hegyfalu Vas Megyei Idõsek Otthona Táplánszentkereszt Vas Megyei Idõsek Otthona 2200 Vasvár Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál pszichiátriai betegek lakóotthon Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc értelmi fogyatékosok részlege Idõskorúak részlege Lakóotthon I Szivárvány Lakóotthon (Lakóotthon II.) Lakóotthon III Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely Nyugdíjasok Hegyháti Otthona Oszkó A Vas Megyei Idõsek Otthona Vasvár átlagot meghaladó, emeltszintû elhelyezést és szolgáltatásokat biztosító részlegében az intézményi elhelyezéskor fizetendõ egyszeri hozzájárulás összege: 1 férõhelyes szoba esetén: Ft 2 férõhelyes szoba esetén: Ft/fõ E rendelet október 1-én lép hatályba, egyben a megyei közgyûlés 6/2007.(III. 30.) sz. rendelete hatályát veszíti. Szombathely, szeptember 28. Dr. Kun László sk. megyei fõjegyzõ Kovács Ferenc sk. a közgyûlés elnöke

7 2007. SZEPTEMBER Vas megyei Önkormányzat Közgyûlésének 19/2007. (IX. 28.) számú rendelete a Vas megyei Önkormányzat évi költségvetésérõl alkotott 1/2007. (II.16.) számú rendelete módosításáról A Vas megyei Közgyûlés a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv., a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CXXVII. tv., és az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény alapján Vas megye Önkormányzatának évi költségvetésérõl és annak végrehajtási feladatairól az alábbi rendeletet /továbbiakban: R/ alkotja: A költségvetés bevételei A közgyûlés az önkormányzat évi költségvetésének bevételi elõirányzatát 20, E Ft-ról 21, E Ft-ra módosítja. 2. A bevételi elõirányzaton belüli forrásokat jogcímenként a R. 1. sz. mellékletének A/ pontja tartalmazza. 2.. A tervezett bevételeket címenként, alcímenként /költségvetési szervenként/ és forrásonként a R. 2. sz. melléklete tartalmazza A költségvetés bevételi elõirányzatából mûködési célokat szolgáló forrás a 17, E Ft-ról 17, E Ft-ra, a felhalmozási feladatok finanszírozására számításba vehetõ bevétel 3, E Ft-ról 3, E Ft-ra módosul. 2. Az 1/ pontban rögzített források a R. 1/A. számú mellékletében szerepelnek A közgyûlés a költségvetési szervek részére 4, E Ft felügyeleti szervi támogatást biztosított, melyet 4, E Ft-ra módosít, melybõl 4, E Ft mûködési, E Ft felhalmozási célokat szolgál. 2. A felügyeleti szervi támogatásokat költségvetési szervenként a R. 2. sz. melléklete tartalmazza. A költségvetés kiadásai A közgyûlés az önkormányzat évi költségvetésének kiadási elõirányzatát 21, E Ft-ról 21, E Ft-ra módosítja 2. A kiadási elõirányzaton belül intézmény típusonként a kiemelt elõirányzatokat a R. 1. számú mellékletének B/ pontja tartalmazza. 3. Az 1. pontban rögzített kiadási elõirányzaton belül a kiemelt elõirányzatok a következõk: Személyi juttatások elõirányzata 7, E Ft-ról 7, E Ft-ra Munkaadókat terhelõ járulékok 2, E Ft-ról 2, E Ft-ra Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 7, E Ft-ról 7, E Ft-ra Speciális célú támogatások E Ft-ról E Ft-ra Felújítási elõirányzat E Ft-ról E Ft-ra Beruházási elõirányzat 1, E Ft-ról 2, E Ft-ra Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások E Ft-ról E Ft-ra Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése E Ft-ról E Ft-ra Hitelek E Ft E Ft

8 SZEPTEMBER 28. Pénzforgalom nélküli kiadások: Tartalékok E Ft-ról E Ft-ra Mûködési tartalék: céltartalék E ált.tartalék E Fejlesztési tartalék: céltart E ált.tartalék: E Költségvetési kiadási elõirányzat összesen 21, E Ft-ról 21, E Ft-ra módosítja. 6.. A R. 5. /3/ bekezdésében szereplõ kiemelt elõirányzatokat címenként, alcímenként /költségvetési szervenként/ a R. 3. számú melléklete tartalmazza Az önkormányzat felhalmozási kiadási elõirányzata 3, E Ft-ról 3, E Ft-ra módosul, melyet költségvetési szervenként, feladatonként és célonként a R. 5. sz. melléklete tartalmazza. 2. Az 1. pontban rögzített felhalmozási kiadási elõirányzatból a felhalmozási célú kiadás 2, E Ft-ról 3, E Ft-ra módosul a fejlesztési hitel utáni kamattörlesztés E Ft az ÁFA befizetési kötelezettség E Ft. 8.. A közgyûlés az önkormányzati hivatal 1. mûködési kiadásait E Ft-ról E Ft-ra módosítja /ebbõl: a Vas megyei területi kisebbségi önkormányzatok elõirányzata E Ft/, melyet feladatonkénti bontásban a R. 4. sz. mellékletében rögzít. 2. felhalmozási kiadásait 1, E Ft-ról 1, E Ft-ra módosítja, melyet a R. 5. sz. mellékletének A/ pontjában szereplõ célokra használ fel 9.. A közgyûlés az önkormányzat pénzforgalom nélküli kiadásait /tartalékait/ E Ft-ról módosítja. Ebbõl: a mûködési céltartalék E Ft (E: intézmény: E Ft), a mûködési általános tartalékképzés E Ft-ról E Ft-ra, a fejlesztési céltartalék E Ft-ról, E Ft-ra változik, a fejlesztési általános E Ft E Ft-ra 10.. A közgyûlés 1. a költségvetési szervek létszámkeretét az R. 7. sz. melléklete szerint rögzíti. 2. az összlétszámból a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak számát 276 fõben határozza meg 3. az önkormányzati hivatal létszámából a tisztségviselõk létszámát 3 fõben, a köztisztviselõk létszámát /8 órás foglalkoztatásra átszámítva 40,4 fõben, közszolgálati és munkaviszonyban állók létszámát 7 fõben rögzíti. 4. Az egyes költségvetési szervek létszámkeretét a R. 7. sz. melléklete tartalmazza. Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba Szombathely, szeptember 28. Dr. Kun László sk. Kovács Ferenc sk. megyei fõjegyzõ a közgyûlés elnöke

9 2007. SZEPTEMBER

10 SZEPTEMBER 28.

11 2007. SZEPTEMBER

12 SZEPTEMBER 28.

13 2007. SZEPTEMBER

14 SZEPTEMBER 28.

15 2007. SZEPTEMBER

16 SZEPTEMBER 28.

17 2007. SZEPTEMBER

18 SZEPTEMBER 28.

19 2007. SZEPTEMBER

20 SZEPTEMBER 28.

21 2007. SZEPTEMBER

22 SZEPTEMBER 28.

23 2007. SZEPTEMBER

24 SZEPTEMBER 28.

25 2007. SZEPTEMBER

26 SZEPTEMBER 28.

27 2007. SZEPTEMBER

28 SZEPTEMBER 28.

29 2007. SZEPTEMBER Vas Megye Önkormányzata Közgyûlésének 20/2007. (IX. 28.) sz. rendelete A megyei önkormányzat vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 10/2007. (VI. 8.) sz. rendelete módosításáról Vas Megye Önkormányzatának Közgyûlése a megyei önkormányzat vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 10/2007. (VI. 8.) sz. rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 1.. A R sz. melléklete helyébe e rendelet 1-2. sz. melléklete lép. 2.. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit december 1-tõl kell alkalmazni. Szombathely, szeptember 28. Dr. Kun László sk. Kovács Ferenc sk. megyei fõjegyzõ a közgyûlés elnöke

30 SZEPTEMBER 28.

31 2007. SZEPTEMBER

32 SZEPTEMBER 28.

33 2007. SZEPTEMBER

34 SZEPTEMBER 28.

35 2007. SZEPTEMBER

36 SZEPTEMBER 28.

37 2007. SZEPTEMBER

38 SZEPTEMBER 28. KÖZGYÛLÉSI HATÁROZATOK A megyei közgyûlés 168/2007.(IX.28.) sz. határozata a közgyûlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrõl, eseményekrõl szóló beszámoló elfogadásáról A közgyûlés: 1. az elõzõ ülés óta történt fontosabb döntésekrõl, eseményekrõl szóló beszámolót elfogadja; 2. jóváhagyja a közgyûlés elnökének egyes közoktatási intézmények átszervezésével kapcsolatban kiadott az elõterjesztéssel egyezõ tartalmú szakvéleményét. A megyei közgyûlés 169/2007.(IX.28.) sz. határozata a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési elõirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról A közgyûlés a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési elõirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói véleményt elfogadja. A közgyûlés: A megyei közgyûlés 170/2007.(IX.28.) sz. határozata vagyongazdálkodási gazdasági társaság létrehozásáról 1. a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelõ Kft. alapító okiratát az elõterjesztéssel egyezõ tartalommal jóváhagyja; 2. a megyei önkormányzat és a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelõ Kft. között kötendõ vagyonkezelõi szerzõdés-tervezetet az elõterjesztéssel egyezõ tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza elnökét annak aláírására; 3. a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelõ Kft. Felügyelõ Bizottsága tagjainak számára és személyeire vonatkozó javaslatról a novemberi ülésén dönt; 4. felkéri a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelõ Kft. megválasztott ügyvezetõjét és a felügyelõ bizottságát, hogy a könyvvizsgáló szervezetre, illetve személyére január 15-ig tegyen javaslatot. Felelõs: Határidõ: a közgyûlés elnöke (a dokumentumok aláírásáért) azonnal, illetve november 30, beszámolásra: január 30. A közgyûlés: A megyei közgyûlés 171/2007.(IX.28.) sz. határozata a Szombathelyi Határõr Igazgatóság tevékenységérõl szóló tájékoztató tudomásul vételérõl 1. köszönetét fejezi ki a Szombathelyi Határõr Igazgatóság teljes személyi állományának a magas színvonalú, több évtizedes, áldozatos munkájáért, mellyel biztosították a Magyar Köztársaság államhatárának rendjét, valamint hozzájárultak a magyar állampolgárok közrend-közbiztonságához fûzõdõ érdekeinek biztosításához;

39 2007. SZEPTEMBER reményét fejezi ki, hogy a határõrségi és rendõrségi integráció során a Vas megyei kötõdésû és a megye érdekeit eddig is szolgáló, a határõrség és a rendõrség jelenlegi kötelékében dolgozó személyi állomány továbbra is szolgálni tudja az új szervezetben hazánk és szûkebb területén a megye lakosságának biztonságát. Felelõs: Határidõ: a közgyûlés elnöke azonnal A megyei közgyûlés 172/2007.(IX.28.) sz. határozata az E-ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. tevékenységérõl szóló tájékoztató tudomásulvételérõl A közgyûlés: 1. megismerte az E-ON Észak-Dunántúli Áramszolgáltató ZRt tájékoztatóját, a fogyasztó bekötések ellátására, az áramkimaradások kezelésére, a települések közvilágítási rendszerének karbantartására és üzemeltetésére vonatkozóan; 2. kéri a szolgáltatót, hogy fordítson kiemelt figyelmet a települések által jelzett problémák megoldására, s adjon konkrét választ közvetlenül a települési önkormányzatoknak a felvetett problémákra; év õszén ismét napirendre tûzi az E-ON Észak-Dunántúli Áramszolgáltató ZRt tájékoztatóját. Felelõs: a közgyûlés elnöke ( az értesítésért) Határidõ: azonnal, illetve október 31. A közgyûlés: A megyei közgyûlés 173/2007.(IX.28.) sz. határozata a Savaria Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht. mûködésérõl szóló beszámoló tudomásulvételérõl 1. a Savaria Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht. ügyvezetõjének beszámolóját tudomásul veszi; 2. a társaság évi mûködését E forinttal támogatja. Felelõs : Határidõ: a közgyûlés elnöke (az értesítésért) azonnal A közgyûlés: A megyei közgyûlés 174/2007.(IX.28.) sz. határozata a Savaria Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht. társasági szerzõdésének módosításáról és felügyelõ bizottsági tagok delegálásról 1. a SAVARIA TISZK Kht. társasági szerzõdését az elõterjesztéssel egyezõ tartalommal módosítja; 2. felhatalmazza elnökét a szerzõdés aláírásra; 3. a SAVARIA TISZK Kht. Felügyelõ Bizottságába tagnak május 31-ig terjedõ idõtartamra Mészáros Árpádot és Pózvai Ferencet delegálja. Felelõs: Határidõ: a közgyûlés elnöke azonnal

40 SZEPTEMBER 28. A megyei közgyûlés 175/2007.(IX.28.) sz. határozata a Vas Megyei Önkormányzat I félévi gazdálkodásának tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról A közgyûlés: 1. az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az elõterjesztéssel egyezõ tartalommal elfogadja, 2. a megyei önkormányzat költségvetésében meglévõ pénzügyi hiányra, valamint a prognosztizálható illeték bevételi kiesésre tekintettel kötelezi a megyei közgyûlés elnökét, hogy a költségvetési szervekkel együttmûködve dolgozzon ki javaslatot a évi intézményi költségvetési támogatási szinthez viszonyítottan a támogatás átlagban 8-10 %-kal történõ csökkentésére, s ezen intézkedések kerüljenek beépítésre a évi költségvetési koncepcióba. Felelõs: Határidõ: a közgyûlés elnöke 1. pontra azonnal 2. pontra költségvetési koncepció elõkészítése, 2007.október 15. A megyei közgyûlés 176/2007.(IX.28.) sz. határozata a Vas Megyei Önkormányzat I félévi gazdálkodásának tapasztalatairól szóló könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról A közgyûlés az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló könyvvizsgálói véleményt elfogadja. A megyei közgyûlés 177/2007.(IX.28.) sz. határozata a Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház, Egyetemi Oktatókórház gazdálkodásáról, pénzügyi helyzetérõl szóló beszámoló elfogadásáról A közgyûlés a Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház, Egyetemi Oktatókórház gazdálkodásáról, pénzügyi helyzetérõl szóló beszámolót elfogadja. Felelõs: Határidõ: a közgyûlés elnöke azonnal A megyei közgyûlés 178/2007.(IX.28.) sz. határozata az állami gondoskodásból kikerült nagykorúvá vált fiatalok lakáshoz jutását segítõ pályázat támogatásáról A közgyûlés a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által az állami gondoskodásból november 1-je elõtt nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatására kiírt pályázathoz Ft összegû megyei önrészt biztosít a megyei önkormányzat évi költségvetésében szereplõ nagykorúvá vált fiatalok lakáshoz jutását segítõ célú elõirányzat terhére. Felelõs: Határidõ: a közgyûlés elnöke azonnal

41 2007. SZEPTEMBER A közgyûlés: A megyei közgyûlés 179/2007.(IX.28.) sz. határozata a megyei közgyûlés intézményeinél végrehajtott létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésérõl 1. a feladatellátás racionálisabb megszervezése érdekében végrehajtott létszámcsökkentési döntése miatti kötelezettségek teljesítéséhez a központi költségvetésbõl évre egyszeri hozzájárulást igényel az alábbiak szerint: I. A megyei közgyûlés 1/2007.( II. 16.) számú a Vas megyei önkormányzat évi költségvetésérõl szóló - rendeletében az alábbi intézményeknél elrendelt létszámcsökkentés többletkiadásaira: 1. Rumi Óvoda, Fejlesztõ és Általános Iskola, Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola Gyermek és Diákotthon Rum 1 fõ könyvelõ, 1 fõ takarító, 1fõ gyógypedagógus, l fõ gyermekgondozó munkakör megszüntetése, 2. Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Szombathely 2 fõ könyvtáros, l fõ ügyintézõ, 1 fõ kisegítõ munkakörök megszüntetése, 3. Vas megyei Múzeumok Igazgatósága Szombathely 1 fõ szakmunkás munkakör megszüntetése, 4. Szombathelyi Képtár 1 fõ egyéb ügyintézõ munkakör megszüntetése. II-III. A Vas megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház, Egyetemi Oktatókórház Szentgotthárd: l fõ gazdasági igazgatóhelyettes, l fõ számviteli osztályvezetõ-helyettes, l fõ számviteli nyilvántartó, l fõ számviteli ügyintézõ, l fõ könyvelõ, l fõ leltárellenõrzési csoportvezetõ, l fõ bérügyi csoportvezetõ, l fõ anyaggazdálkodási csoportvezetõ, 2 fõ portás, l fõ személygépkocsivezetõ, 2 fõ raktáros, 2 fõ telefonkezelõ 10 fõ takarítónõ, l fõ kõmûves, 2 fõ betanított munkás, l fõ kertész, l fõ szakács, 3 fõ konyhalány, l fõ élelmezésvezetõ, l fõ kartonozó, l fõ orvosírnok, l fõ adminisztrátor, 2 fõ szülésznõ, l fõ röntgenasszisztens, 2 fõ csoportvezetõ asszisztens, l fõ osztályvezetõ asszisztens, 2 fõ anaesthesiológus asszisztens, 2 fõ általános asszisztens, l fõ gyógyszertári asszisztens, 2 fõ fiziótherápiás asszisztens, 1 fõ mûtõs, 1 fõ szakgyógyszerész, 10 fõ ápoló, 3 fõ osztályvezetõ ápoló, 2 fõ diplomás ápoló, l fõ gyógytornász, 2 fõ gyógymasszõr, 10 fõ fõorvos, 3 fõ vezetõ fõorvos, l fõ általános orvos, 3 fõ szakorvos, 4 fõ adjunktus, 2 fõ mûtõssegéd, l fõ beteghordozó, 2 fõ segédgondozó, l fõ humánpolitikai osztályvezetõ, l fõ gazdasszony munkakör megszüntetése miatti többletkiadására (összesen 98 fõ); 2. igazolja, hogy az önkormányzat más költségvetési szerveinél meglévõ üres álláshelyeken, az elõreláthatólag megüresedõ álláshelyeken, vagy tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál az érintett munkavállalók munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli - foglalkoztatására nincs lehetõség; 3. vállalja, hogy a megszûntetett álláshelyeket 5 évig nem állítják vissza, kivéve, ha a jogszabályokból adódó többlet feladatok ezt indokolttá teszik; 4. a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CLIII. Törvény 5. számú mellékletének 10. pontja szerinti pályázat keretében a jelenlegi pályázatban érintett munkavállalók után nem részesült támogatásban. Felelõs: a közgyûlés elnöke (a pályázat benyújtására) Határidõ: október 1.

42 SZEPTEMBER 28.

43 2007. SZEPTEMBER A megyei közgyûlés 180/2007.(IX.28.) sz. határozata a Szalafõ Pityerszer 468 hrsz-ú vendéglõ megnevezésû ingatlan értékesítésre történõ kijelölésérõl A közgyûlés: 1. a Szalafõ Pityerszer 468 hrsz-ú vendéglõ megnevezésû ingatlant nyilvános pályázati eljárással értékesítésre kijelöli; 2. az ingatlan legalacsonyabb eladási árát Ft bruttó összegben határozza meg. Felelõs: Határidõ: a közgyûlés elnöke azonnal A megyei közgyûlés 181/2007.(IX.28.) sz. határozata a Mesteri Termal Kft-ben lévõ 300 ezer Ft névértékû üzletrész megvásárlásáról A közgyûlés: 1. megvásárolja a Savaria Tourist Kft-tõl a Mesteri Termal Kft.-ben lévõ 10%-os, 300 ezer Ft névértékû üzletrészét Ft-ért; 2. felhatalmazza elnökét a mellékelt üzletrész átruházási szerzõdés aláírására. Felelõs: Határidõ: a közgyûlés elnöke azonnal ÜZLETRÉSZ ÁTRUHÁZÁSI SZERZÕDÉS amely létrejött egyrészrõl a Savaria Tourist Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., székhelye: 9700 Szombathely, Király u. 1., képviseletében: Királyné Kerék Anikó ügyvezetõ, mint eladó (továbbiakban: Eladó), másrészrõl Vas Megye Önkormányzatának Közgyûlése, székhelye: 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1., képviseletében: Kovács Ferenc a Vas Megyei Közgyûlés elnöke, mint vevõ (továbbiakban: Vevõ) között az alábbi feltételek mellett: 1) A Szerzõdõ Felek rögzítik, hogy a Vas Megyei Bíróság, mint Cégbíróság által vezetett Cégjegyzékbe szám alatt bejegyzett 9551 Mesteri, Kossuth u. 49. szám alatti székhelyû MESTERI TERMAL Strandfürdõ Üzemeltetõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaságban (továbbiakban: Mesteri Termál Kft.) a Vas Megyei Bíróság, mint Cégbíróság által Cg cégjegyzékszám alatt nyilvántartott Eladó Ft névértékû üzletrésszel rendelkezik. Az Eladó mellett a Mesteri Termal Kft-nek a Büki Gyógyfürdõ Zrt Ft és Mesteri Község Önkormányzata is Ft névértékû üzletrésszel tagja. 2) Az Eladó a jelen szerzõdés 1. pontjában feltûntetett üzletrészét Ft-ért (azaz háromszázezer forintért) eladja a Vevõnek, amit a Vevõ ezen vételárért megvásárol és a vételárat az elõvásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozatok kézhezvételét követõ nyolc banki napon belül egy összegben átutalja az Eladónak. 3) A Szerzõdõ Felek tisztában vannak azzal, hogy a Mesteri Termal Kft-nek a jelen szerzõdés 1. pontjában feltûntetett további tagjait az adásvétellel átruházni kívánt üzletrészre elõvásárlási jog illeti meg. 4) A Szerzõdõ Felek tudomással bírnak arról is, hogy az üzletrésznek a Vevõre történõ átruházásához a taggyûlés egyhangú határozata szükséges.

44 SZEPTEMBER 28. 5) Az Eladó az üzletrész tulajdonjogát a teljes vételár kiegyenlítéséig fenntartja, a tulajdonjog a teljes vételár kifizetésével egyidejûleg száll át a Vevõre. Az Eladó ezt követõen külön nyilatkozattal hozzájárul a cégbírósági változás-bejegyzési eljárás lefolytatásához. 6) A Szerzõdõ Felek feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kijelentik, hogy jelen üzletrész átruházási szerzõdésben foglaltak mind egészében, mind részleteiben szerzõdéskötési akaratukkal teljességgel egyezõek. Az okirat szövegezése, tartalma számukra mindenben megfelel, minden olyan kérdésre nézve és úgy tartalmaz szabályozást, melyet Szerzõdõ Felek a maguk részérõl írásba kívántak foglalni. Mindezekre tekintettel az okiratot jóváhagyólag aláírják. 7) Jelen üzletrész átruházási szerzõdés által nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályokban kiváltképpen a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényben, illetve a Ptk-ban foglaltak az irányadóak. 8) A Szerzõdõ Felek rögzítik, hogy jelen adásvétel a Vas Megyei Közgyûlés jóváhagyásával válik érvényessé, a közgyûlési határozat kivonata jelen szerzõdés mellékletét képezi. Szombathely, szeptember Királyné Kerék Anikó ügyvezetõ az Eladó képviselõje Kovács Ferenc a közgyûlés elnöke a Vevõ képviselõje Záradék: Vas Megye Közgyûlése a szeptember 28-án kelt 181/2007. (IX. 28.) számú határozattal az üzletrész átruházási szerzõdést jóváhagyta. Szombathely, szeptember 28. Kovács Ferenc a Vas Megyei Közgyûlés elnöke A megyei közgyûlés 182/2007.(IX.28.) sz. határozata óvodai nevelési feladatok ellátására létrejött társulási megállapodás megszüntetésérõl A közgyûlés a Vas Megyei Önkormányzat, valamint Gencsapáti Község Önkormányzata között december 29. napján létrejött óvodai nevelési feladatok közös ellátására vonatkozó társulási megállapodást közös megegyezéssel megszünteti. Felelõs: Határidõ: a közgyûlés elnöke (az értesítésért) azonnal A közgyûlés pályázatot ír ki: A megyei közgyûlés 183/2007.(IX.28.) sz. határozata Vas megye biztonságos települése cím adományozására pályázat kiírásáról 1. Vas Megye Biztonságos Települése cím adományozására az elõtejesztéssel egyezõ tartalommal; Ft-ot biztosít a címmel járó pénzjutalomra a évi költségvetés Bûnmegelõzési és Közbiztonsági célú elõirányzat terhére. Felelõs: Határidõ: a közgyûlés elnöke azonnal

XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ

XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 189/2007.(IX.28.) sz. határozat MMIK igazgató-helyettese kinevezésével

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének 12/ 2010. (VI. 10.) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének 12/ 2010. (VI. 10.) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 12/ 2010. (VI. 10.) rendelete Abádszalók Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 10/2010. (IV.15.) rendeletével módosított 1/2010. (II.11.) rendeletének

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. június 25. XX. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 3 III. Közgyűlési határozatok 5 IV. Közlemények, hirdetmények 7 2 I. Személyi

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 2. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. FEBRUÁR 12. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETE ZMJVK 6/2013. (II.12.) ÖR. a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(II.10.)

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 14-i rendkívüli ülésén 147/2015.(V.14.) számon a következő határozatot hozta

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 14-i rendkívüli ülésén 147/2015.(V.14.) számon a következő határozatot hozta 2015. május 14-i rendkívüli ülésén 147/2015.(V.14.) számon 147/2015.(V. 14.) SZÁMÚ HATÁROZATA A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 1./ Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 101/2009. (IX. 24.) önkormányzati testületi határozat elfogadja a polgármesteri jelentést azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzat csatlakozik Tetétlen Önkormányzatának kezdeményezéséhez, és támogatja

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 9-én tartott rendkívüli üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 9-én tartott rendkívüli üléséről készített jegyzőkönyvből 95/2011. (VIII.09.) számú képviselő-testületi határozat Garay János Általános Iskola és AMI alapító okiratának módosítása 1.) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szekszárd Megyei

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. január 25-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. január 25-ei ülésén hozott határozataiból: 1/2012. (I. 25.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2012. január 25-ei ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) megalkotta az 5/2014. (IV.1.) önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Határozati javaslatok:

Határozati javaslatok: Tárgy: Előkészítésben részt vesz: Szent Lázár Alapítvány kérelmének elbírálása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezetőhelyettes,

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

36/2008. (III. 27.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 20-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 20-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 20-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 2000. évi költségvetési rendelet módosítása A közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

KIVONAT. Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának 2011. június 22-i ülésének jegyzőkönyvéből:

KIVONAT. Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának 2011. június 22-i ülésének jegyzőkönyvéből: Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. KIVONAT Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának 2011. június 22-i ülésének jegyzőkönyvéből: 24/2011. (VI. 22.) Ceglédi Többcélú

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT könyvéből. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Al 1. A Közgyűlés tudomásul veszi a Polgármester tájékoztatóját, hogy az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 51.134/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról.

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja:

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja: A Tolna Megyei Önkormányzat 11/2007. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Tolna megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

153/2011. (VIII. 16.) MÖK

153/2011. (VIII. 16.) MÖK 153/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-73/2011.ikt.sz. 6. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

Részletesebben

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között;

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között; BGBl. III - Ausgegeben am 18. April 2008 - Nr. 42 1 von 5 MEGÁLLAPODÁS az Osztrák Köztársaság Kormánya, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között Dolga Vason Rendészeti Együttműködési

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről

Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről Ágasegyháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 609-12/2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-32/2015. I. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2015. március 12-ei rendes nyílt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 24/2015.

Részletesebben

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 23. számú napirend J A V A S L A T EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2006. II. negyedévi feladattervére A Tisztségviselők

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-7/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

436/2011. (XI. 17.) számú Képviselő-testületi Határozat

436/2011. (XI. 17.) számú Képviselő-testületi Határozat üléséről készült könyvéből: 436/2011. (XI. 17.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ (4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről Budapest Főváros X. kerület Alpolgármestere j(; t. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből 2014. február 12-én megtartott ülése könyvéből 17/2014. (II. 12.) sz. NORMATÍV Kth. 2014. február 12-én megtartott képviselő-testületi ülés napirendje Normatív Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 2. Fedezetbiztosítás önkormányzati beruházásokhoz. (Az előterjesztések hétfőn kerülnek fel a honlapra.

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 2. Fedezetbiztosítás önkormányzati beruházásokhoz. (Az előterjesztések hétfőn kerülnek fel a honlapra. M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 13-án /csütörtökön/ 15.30 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ rendkívüli

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése,az

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

Országos Rendőrfőkapitányság

Országos Rendőrfőkapitányság Országos Rendőrfőkapitányság Határrendészeti Helyzetkép 215.VIII. Magyar III./ 1. Határrendészeti szakterület intézkedéseinek összetétele III./ 2. Illegális migrációhoz kapcsolódó cselekmények III./ 3.

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.27. ) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tápiószentmárton Nagyközség

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu 22-116/2014. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2013. május 24. XXIII. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2. 2 I. Közgyűlési határozatok 42/2013. (V.24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés a 2013.

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 13/2014. számú Társulási Tanácsi határozat: A Társulási Tanács a 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 1. A Társulási Tanács a 2014. évi költségvetés

Részletesebben

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete Alapító Okirat Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított

Részletesebben

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére.

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. . napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról. Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Országos Rendőrfőkapitányság

Országos Rendőrfőkapitányság Országos Rendőrfőkapitányság Határrendészeti Helyzetkép 215.VII. Magyar III./ 1. Határrendészeti szakterület intézkedéseinek összetétele III./ 2. Illegális migrációhoz kapcsolódó cselekmények III./ 3.

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009.(IX.14.) 8/2009.(XII.08.) rendeletekkel módosított 1/2009.(III.02.) rendelete

Részletesebben

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat rendkívüli ülésének könyvéből: 1/2015. (I. 13.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának a DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosító számú, Dél-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés Napirend előtt: 2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés 1/2015. (I.19.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mai rendkívüli

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése Szentgotthárd Város Önkormányzata képviselő - testületének 6/2007.(III.01.) sz. rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelményeiről Módosítva

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 7/2009.(III.30.),

Részletesebben

Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete

Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete Az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005.(II.15.) rendeletének módosításáról Hajdúbagos község

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

Kivonat Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 12. napján tartott rendkívüli üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 12. napján tartott rendkívüli üléséről készített jegyzőkönyvből 48/2011. (V.12. ) képviselő-testületi határozat a KEOP 1.2.0/09-11-2011.-0004 kódszámú pályázat keretében szükséges önerő biztosításáról 1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolna

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y Ügyiratszám: 2654-2/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42)

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 6/2010. ( III.18. ) rendelete AbádszalókVáros Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának, mellékleteinek és szöveges indoklásának meghatározásáról

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS Dorog Város Képviselő-testületének 2014. december 12

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére 8. napirendi pont Tárgy: Javaslat a Civilház - Integrált Közösségi Szolgáltató Tér költségvetési szerv megszüntetésére

Részletesebben