Orosházi. Jövõbe tekintõ templomablakok. Másfél éves munka végére értek most, így egységessé vált a templom belsõ képe

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Orosházi. Jövõbe tekintõ templomablakok. Másfél éves munka végére értek most, így egységessé vált a templom belsõ képe"

Átírás

1 Élet Orosházi XIII. évfolyam 13. szám INGYENES VÁROSI HETILAP március 28., péntek Jövõbe tekintõ templomablakok A katolikus templom szentélyének mára minden díszablaka elkészült, Kovács Keve János üvegtervezõ iparmûvész alkotásának ünnepélyes átadását pénteken tartották. Boldvai Antal esperes örömmel fogadta az eseményen megjelenteket. Az orosházi Rotary Club tagjainak szervezõmunkáját, a Guardian Orosháza bõkezûségét és a PET-BAU Bt. munkásainak szakértelmét dicsérik az elkészült ablakok. 4 2 Kátyú a kerékpárúton DAREH pro és kontra Szekérhúzás FOTÓK: KECSKEMÉTI KRISZTINA Vasárnap délelõtt érkezett városunkba kerékpáros kísérõivel Aranyi László szekérhúzó, aki húsvéttól pünkösdig tervezett Guinnessrekordkísérlete során 400 kg-os szekerét körbehúzza az országon. A túrával a rekord mellett a 61 éves szegedi sportember szeretné felhívni Magyarország figyelmét a drogmentes, sportos életformára. A szekérhúzást Németh Béla polgármester is kipróbálta. -cséjé- Másfél éves munka végére értek most, így egységessé vált a templom belsõ képe A hat ablakból kettõt több mint tíz éve, szintén a Budapesten élõ mûvész készített. Másfél éves munka végére értek most, így egységessé vált a templom belsõ képe. A korábban készült ablakok realisztikus ábrázolásmódját ma már nem lehetett követni mondja az alkotó, ezért a mai elvárásoknak megfelelõ mintázat került a kész munkákra. (Több mint 30 terv készült a hosszú engedélyeztetési folyamat alatt.) Allegorikus és dekoratív elemek sorakoznak az ablakokon, a modern vallási ikonográfiának megfelelõen. A szenvedéstörténet után, amely minden katolikus templomban megtalálható, az új képek kicsit felemelik a fejünket hangsúlyozza Boldvai Antal. Bízzunk abban, hogy valami történik a halál után. A négy ábrázolt téma: Jézus föltámadása, mennybemenetele, a Szentlélek elküldése és Szûz Mária megdicsõülése. Ezek a magyar emberek tekintetét is reménységgel kell, hogy eltöltsék, mert szükségünk van az abszolút jövõbe való tekintésre is, az abszolút omegába. Ne legyünk elkeseredettek, mert van egy isteni világ, ahonnan jöttünk, és ahová tartunk. Sajátos magyar vonatkozása van az ólmozott, szitázott színes ablakoknak: a rajtuk látható írás az egykor a Margit-szigeten mûködõ Veszíts el egy könyvet! Kata olvassa a könyvemet! Márhogy az elveszített könyvemet. Nem az én könyvem volt, hanem a könyvtáré. A könyvtárnak ajánlották fel, hogy veszíttesse el. Akár velem. Miért? Hogy Önök, Te, a Katák megtalálják. És olvassák. A Szalmalángot (Janikovszky Éva) buszon találta Kata, de a figyelmesek találhatnak elveszített könyveket telefonfülkében, váróteremben, kávézóban, kocsmában, és ki tudja, még hol. Bennük pedig egy kis ragasztott cédula, ami a játékról értesít és a szabályokról. A könyvtár blogján pedig nyomon követhetjük a könyvek sorsát. A Justh Zsigmond Városi Könyvtár egyik olvasója adta az ötletet, hogy játékot indítsanak, így próbálják népszerûsíteni az olvasást. Buzai Csaba könyvtáros kezébe vette a szervezést, és kollégáival együtt jeles támogatókat is szereztek az akcióhoz. Vámos Miklós, Vitray Tamás, Kiss Ottó, Grecsó Krisztián, Závada Pál üdvözölte a kezdeményezést, volt, aki dedikált könyvet is felajánlott. A város könyvesboltjai közül is voltak, amelyek csatlakoztak (így jutott most Katához a Szalmaláng). Kata olvassa a könyvemet. Ha Ön is szeretné, hogy a kedves, de csak a polcon porosodó könyvét más is olvassa, veszítse el! Játsszunk, és olvassunk! Remek ötlet, pompás szórakozás. Szerdán este már Vácott örültek egy Durell-kötetnek, mások csak szeretnének megtalálni egy-egy elveszített könyvet. Nemcsak Orosházán, az egész országban találni belõlük. Bij FOTÓ: KECSKEMÉTI KRISZTINA apácazárdában íródott ima, és magyarázatának felnagyított mása. Ezáltal a régi korok imádkozó, imát másoló emberének is rajta van a kéznyoma. B.Imre J Tanárverõk Képek és versek a szeretetrõl Bolondos április Élcsapatok elõtt az élen Zûrös ügyek az SZDSZ-ben Az SZDSZ háza táján áll a bál, hangos a sajtó a tavalyi elnökválasztás körüli botránytól, szaporodnak az álküldöttek, fogyatkozik a párt ügyvivõ testülete, többen tisztújítást követelnek, ami a párt egészére kihathat. Talán ideje a nagytakarításnak, hiszen a szabályokat semmibe vevõkre és áltagokra nem tarthat igényt az SZDSZ, bármennyire is liberális. Kiss Attilát, az SZDSZ orosházi elnökét kérdeztük a történtekrõl. A média szenzációt csinált ebbõl az ügybõl, miközben 2006 tavaszán a Fideszben is történt ugyanilyen esemény, de azt nem kapta fel a média, annak nem lettek személyi következményei, nálunk lesznek. A személyi változás azt jelenti, hogy akik akár egyéni akcióban, akár szervezetten részt vettek ebben, azoknak a politikai és személyi következtetéseket le kell vonni, ahogy az Új Generáció egyik prominense lemondott minden tisztségérõl és kilépett a pártból. Tehát, akik ebben bármilyen szinten részt vettek, azoknak le kell mondani minden SZDSZben vállalt tisztségükrõl, a legcélszerûbb az lenne, ha elhagynák a pártot. (Folytatás a 3. oldalon) Az Orosházi Városi TV adásait a következõ idõpontokban láthatják a Csaba TV csatornáján: hétfõ 21:35, kedd 17:55 és csütörtök 20:30. Az aktuális adást megtekinthetik a illetve a weboldalon, a helyi médiában.

2 2 ÖNKORMÁNYZAT/AKTUÁLIS március 28., péntek Fogadóórák Németh Béla polgármester: minden hónap elsõ hetének keddjén óráig. Dr. Dancsó József alpolgármester: minden hónap második hetének keddjén óráig. Molnár Béla alpolgármester: minden hónap harmadik hetének keddjén óráig. Hegedûsné dr. Hegedûs Mária címzetes fõjegyzõ: minden hónap negyedik hetének keddjén óráig. Változás! Németh Béla polgármester fogadónapja április 1- jén az eddig szokásos 13 óra helyett 16 órától kezdõdik. Üléseznek Orosháza város képviselõ-testülete április 2-án, szerdán tartja soros ülését. Délelõtt 9 órai kezdettel a Városháza I. emeleti nagytanácskozó termében nyilvános ülés keretében döntenek arról, hogy a Dr. Hampel Ferenc Díj Orosháza Egészségügyéért alapítását fedezethiány miatt ideiglenesen felfüggesztik. Zárt ülés keretében döntenek az Orosháza Díszpolgára cím, az Orosháza Városért kitüntetõ cím és Orosháza Város Sportjáért kitüntetés adományozásáról. Rendkívüli zárt ülésen pedig az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdõ Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi állásfoglalásról tárgyalnak. Anyakön akönyvi hírek Megérkeztekeztek Bánki-Horváth György és Révész Adrienn Klára fia: Gergely; Darabos János és Sárközi Anikó fia: Ákos, Verók Attila és Györki Ildikó Margit fia: Csaba Házasság ságot t kötött Nagy Mihály és Bába Zsuzsanna Irén Eltávoztak közülünk Hoffmann Jánosné Hári Margit (1920); Szabó Sándor (1912); Süle László Mihály (1920) Traffipax Április 3-án reggel 6 órától 5- én reggel 6 óráig mérnek Orosházán. Az orosházi önkormányzat ingyenesen hívható zöldszáma: (80) Kényszerû díjemelések Az MSZP orosházi frakciójának elnöke, Varga Zoltán sajtótájékoztatót tartott szerdán, melynek témája a közüzemi szolgáltatások ügye volt. Komoly közüzemidíj-emelésekre számíthat ugyanis a lakosság, és várhatóan szociális alapon sem lesz kivétel, tehát mindenkire vonatkozik majd a szemétszállítási díj tételének 30%-os, a szennyvízdíj 19%-os és a vízdíj 20% feletti emelése. Miért rendült meg a bizalom? A közelmúltban tartotta lakossági fórumát Rákóczitelepen dr. Dancsó József. Országos és helyi témákról egyaránt szó esett. A parlamenti képviselõ és alpolgármester felhívta a figyelmet a változékony pénzpiaci helyzetre, illetve annak veszélyeire, hangsúlyozva, hogy hazánk az utóbbi idõben a csõd szélén állt. A nyugtalanító helyzetet a nagy világgazdasági válság jelenségeihez hasonlította. Az egészségüggyel kapcsolatban is kifejtette nézetét, mely szerint az állami szféra kivonulása a biztosítás területérõl semmi jóra nem vezethet. Félõ ugyanis, hogy a profitérdekelt biztosítók nem az egyes embert, hanem a hasznot tartják majd szem elõtt. A szerényebb anyagi körülményekkel rendelkezõ, potenciális betegekkel valószínûleg csak alapszerzõdést kötnek a biztosítók, mely azonban nem fedezi az esetleges speciális kezeléseket. A kormánynak Adás a templomból Az emelések nem hozhatók összefüggésbe a kormány megszorító intézkedéseivel, hiszen Békés megyében ezek az intézmények önkormányzati tulajdonban vannak. Eddig a díjak emelése alig haladta meg az inflációt, most viszont nagyon magas emelés történt, melyet Németh Béla polgármester elõterjesztésére szavaztak meg, aki korábban mindig az ingyenes szemétszállítás mellett érvelt mondta Varga Zoltán tavaszán az akkori testület mûködése alatt alakult meg a DAREH (Dél-alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás), amely mintegy kilencven önkormányzat tagságával igyekezett megoldást találni a hulladékhelyzet rendezésére. Varga szerint azonban az önkormányzati választások után (2006 õszén) leállt az a folyamat, érdemi döntések nem születtek, és ebben Németh Bélának óriási felelõssége van. Ezért kellett a társulás élérõl meneszteni a polgármestert és Molnár Béla alpolgármestert megbízni, aki azonban nincs könnyû helyzetben a megváltozott jogi szabályozás és a társulásból kilépett települések miatt. Ennek ellenére gyors, a lakosokra nézve is kedvezõ megoldást kell találni, mivel 2009 nyara után nem lehet a városi lerakót tovább üzemeltetni. ideje olyan irányba tartani, amire valóban felhatalmazást kapott szavazóitól mondta. Az országos ügyek után helyi témákat ismertetett a képviselõ. Felvázolta azokat a tavaly novemberi eseményeket, melyek elindították az MDF és a Fidesz helyi képviselõi közötti kapcsolat megromlásának folyamatát, ami végül finoman szólva az együttmûködés megakadásához vezetett. Ennek tükrében ismertette a Fidesz nézõpontját többek közt a költségvetési vitáról és a Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdõ Zrt. körüli viharos perrõl, annak markánsan eltérõ értelmezésérõl is. Ismertette, hogy a frakció háta mögött folytatott tárgyalások, a polgármester félrevezetõ tájékoztatásai, heves hangulatú megbeszélések miatt rendült meg a bizalom. Ezért nem tudták támogatni Németh Bélát, sem Gyopárosfürdõ másfél milliárdos pályázata, sem A Kossuth rádió az orosházi evangélikus templomból sugározta nagypénteki istentiszteleti adását március 21-én. A rádióközvetítés miatt kissé átalakított szolgálatból azért most sem hiányzott a bevonulóének, melyet most kivételesen a helyükön ülve énekeltek el a hívek. Deák László lelkész hangsúlyozta, nagy lehetõség volt ez a közvetítés arra, hogy Isten szavai minél több emberhez eljussanak. Az igehirdetésben a kereszthalál fontosságára hívta fel a figyelmet. Emlékezzünk a vérzõ Istenre! Meg kell látnunk, hogy mi magunk vagyunk az igazi bûnösei a nagypénteki eseményeknek. Ugyanakkor örömünnep is ez a nap, hiszen Jézus szenvedésébõl a szeretet sugárzik. Domenico Fetti 17. századi festõ töviskoszorús Jézus képe alá a következõ feliratot írta: Ezt tettem én érted, mit tettél te értem? Ezeket a szavakat kell megfontolnunk, s látnunk, Jézus megmentett minket, így tanuljunk meg a keresztbõl élni. A rádió adását a gyülekezet tagjaiból álló Credo zenekar elõadása színesítette. A délelõtti istentiszteletet követõen délután az evangélikus iskola diákjai adták elõ a passiótörténetet. A hagyománnyá vált elõadásban idén Deák Gabriella segítette a növendékek munkáját. Birkás Mónika A képviselõ úgy véli, az elvesztegetett idõ miatt kellett olyan kényszerintézkedéseket hozni, melyek súlyosan érintik az orosháziakat és kihatnak a térségre is. Elmondása szerint a szocialisták partnerek a megoldás keresésében, a szelektív hulladékgyûjtés szorgalmazását és az elszállítandó szemét mennyiségének csökkentését tekintik hosszabb távon is kiútnak. Az Orosházi Élet hasábjain múlt héten megjelent polgármesteri szavakat visszautasította a politikus. Németh Béla körül megfagyott a levegõ, és koalíciós partnere kivonult mögüle, most mindenféle mondvacsinált ürüggyel vádolja azokat a képviselõket, akik az itt élõk érdekeit szem elõtt tartva próbálnak a városért tenni. Az MSZP továbbra is aggódik azért, hogy Orosháza merre halad, mert ezzel a vezetési stílussal még jobban le fogunk maradni hangsúlyozta a frakcióvezetõ. M. K. az Alföld Szálló kapcsán, illetve az eredeti költségvetéssel kapcsolatban sem. Ez utóbbiról elmondta, koncepciójában volt elhibázott, ezért a város érdekeit szem elõtt tartva szakmai csoport dolgozta ki a szükséges módosításokat, melyet aztán a testület egyhangúlag elfogadott. Ezek után rátért a múlt heti ülésre, ahol az Orosháza- Gyopárosi Gyógyfürdõ Zrt. felügyelõ bizottságának jelentését tárgyalták a képviselõk. Mivel ez zárt ülés volt, részletekkel nem szolgálhatott, de annyit elárult, hogy a város tulajdonosi jogának képviselõjeként már lépéseket is tett a tulajdonostársakkal való egyeztetések elindítására. Ennek eredményeirõl remélhetõleg az április 2-i rendkívüli közgyûlésen már be is tud számolni az érintetteknek. (A zárt ülésen elfogadott határozatról elõzõ lapszámunkban beszámoltunk.) M. K. Húsvét után Az ünnep lázában általában elsiklunk afölött, hogy hányan vannak, akiknek ilyenkor is a munka jelenti az egyetlen programot. Õk nem tudnak ekkor sem a családdal maradni, vagy elutazni a rokonokhoz. A rendõrök például a kötelezõ szolgálaton túl ellenõriztek is a közutakon, néhány megtévedt úrvezetõ nagy szomorúságára. Dolgoztak a benzinkutasok, a tûzoltók, a tömegközlekedés is mûködött, termeltek a gyárak, ahol három mûszakban kell hétköznap és ünnepnap is teljesíteni. És vigyáztak a betegekre a kórházakban az orvosok, a nõvérek és a laboránsok is. Hogy gyógyuljanak, mert ez az õ hivatásuk. Ezúton is köszönet mindannyiuknak. (az) DAREH pro és kontra Óraátállítás A hét végén egy órával kevesebbet alhatunk, hiszen szombatról vasárnapra virradóra hajnal 2 órakor 3-ra kell átállítani az órákat. Magyarországon 1980 óta alkalmazzák évrõl évre a nyári idõszámítást, amelynek az a célja, hogy energiát spóroljunk meg. A nyári-téli idõszámítást jelenleg egy 1996-os kormányrendelet szabályozza, amelyet az unió tagállamaiban érvényes szabályhoz igazítottak. Eszerint a nyári idõszámítás minden év március utolsó vasárnapján kezdõdik és október utolsó vasárnapjáig tart, ban március 30-tól október 26-ig. Szakemberek jelenleg kétségeiket hangoztatják afelõl, hogy az óraátállítás eléri-e eredeti célját, vagyis az energia-megtakarítást. Amerikai kutatók három éven át mérték hétmillió háztartás áramfogyasztását, az energiafogyasztás azonban nem csökkent az átállítás után. Korábban az 5-10%-os megtakarítás legnagyobb része abból fakadt, hogy az ipari áramfogyasztás még jelentõs volt, a közvilágítást elég volt egy órával késõbb bekapcsolni. Ez a rendszer azonban mára sokkal rugalmasabb, és a lámpák ki-be kapcsolását a sötétedéshez lehet közvetlenül hozzárendelni. Az éjszaka hossza pedig független attól, Molnár Béla területért felelõs alpolgármestert arról kérdeztük, hogy mi az oka a közüzemi díjak nagymértékû, csaknem 20%-os emelésének, melyrõl Varga Zoltán (MSZP) sajtótájékoztató keretében számolt be. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy milyen feladatok várnak a DAREH-re. Érdeklõdéssel hallom ezeket a kiragadott adatokat. Ha megnézzük a vízdíjat, akkor éves szinten 8,6%-os (inflációt követõ) emelésre számíthatnak az orosháziak, mely a vízdíj két elemének (alapdíj és az elhasznált vízmennyiség után fizetett vízdíj) átlagát figyelembe véve alakul ki. Igaz, az elhasznált víz után fizetett díj jelentõsen emelkedett, de az alapdíj nem. A DAREH feladataival kapcsolatban elmondhatom, hogy összegyûjtöttük a tagtelepülések hulladéklerakóival kapcsolatos adatokat, és haladunk tovább a kitûzött célok felé. Közvetlenül beadás elõtt álló pályázataink vannak, és dolgozunk a hulladékgazdálkodási rendszer több dél-alföldi nagytelepülését is érintõ problémáin. Nehéz a dolgom mondta Molnár Béla, mert komoly lemaradásai voltak a társulásnak az elmúlt idõszakban, de nem tisztem a múltat boncolgatni. Tavaly október óta vagyok a DAREH elnöke, úgy gondolom, azóta sikerült a folyamatokat felgyorsítanom és haladunk a vállalt irányba. Vannak, akik politikai megfontolásból igyekeznek a rendszert széthúzni, de a településvezetõk egyre felelõsebben gondolkoznak és megértik, hogy csak nagy társulásban lehet a felmerülõ kérdésekre megoldást találni és kihasználni a pályázati lehetõségeket zárta le az alpolgármester a beszélgetést. A DAREH két munkatársától megtudhattuk, hogy 2007 októbere óta mûködõképes elnökséggel dolgozik a társulás, mely élni kíván a kiírt pályázati lehetõségekkel is. Ezért megpályázták a KEOP csomagot, mellyel az elhagyott lerakók rekultivációját lehet megoldani uniós és állami forrásból. Ez a társulás 88 tagjából csaknem mindenkit érint. A 10 milliárdot meghaladó összköltségû pályázat két ütemben valósul meg, az elsõt most, március 31-én adják be, a második ütemre várhatóan egy hónap múlva kerül sor. A pályázat része a megvalósíthatósági tanulmány, melyet a DAREH munkaszervezete elkészített, és jövõ héten a város honlapján megtekinthetik az érdeklõdõk. Egyéb pályázatok elõkészítése is folyamatban van, s a szennyvízhálózat problémáival is foglalkoznak az érintettek, akik munkájuk eredményeként egyrészt a DAREH szerepének megerõsödését remélik, másrészt arra törekednek, hogy a tagtelepülések lakossága számára minél kedvezõbb hulladékkezelési díjtételeket tudjanak kialakítani. ch hogy az óra éppen mit mutat. Emellett a fogyasztási szokások megváltoztak, az emberek többet néznek tévét, és elterjedtek a légkondicionálók is. A fûtést általában termosztát szabályozza a beállított hõmérséklet szerint, aminek szintén nincs köze ahhoz, hogy hány óra van. Régen azért is volt jelentõsége, hogy télen egy órával késõbb lehetett kelni, mert akkor ennyivel késõbb kapcsolták be a fûtést az emberek. Ezek a tények alapjaiban megváltoztatták az 5-10 éve még jelentõs energia-megtakarítással járó nyári idõszámítás elõnyeit és hátrányait. Ráadásul amerikai megfigyelések bizonyítják, hogy az óraátállítást követõ hetekben több a figyelmetlen sofõr, mert az átállítás megzavarja az emberek biológiai óráját, amitõl álmosabbak, fáradtabbak, adott esetben ingerlékenyebbek lesznek. Ezekkel az elméletekkel kapcsolatban azonban még senki sem tudott felmutatni bizonyítékot. (És még nem esett szó a gyerekekrõl, akiknek egy órával korábban kell felkelniük.) Az óraátállítást viszont csak egységesen lehetne eltörölni, mert a szakemberek szerint az országokon átívelõ vonat- és légi közlekedésben káoszt okozna, ha például Európában országonként eltérnének az óraátállítást illetõen. BIJ OROSHÁZI ÉLET Ingyenes hetilap. Lapalapító: Orosháza Város Önkormányzata. Megjelenik: Orosházán és környékén példányban. Terjeszti Tóth Ágnes egyéni vállalkozó (70) Felelõs kiadó és fõszerkesztõ: Varga Zoltán. Felelõs szerkesztõ: Gubucz Katalin. Szerkesztõség: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4 6., tel.: (68) /190 és 163-as mellék, fax: (68) , oroshaza.hu. Kiadja a Média Kft., Nyomda: Lapcom Lapkiadó és Nyomdaipari Kft. kivitelezésében, 6725 Szeged, Kálvária sgt Tel.: (62) ISSN

3 KÖZÉLET/VÉLEMÉNY március 28., péntek 3 Hazugsággal szerzett kenyér? (Reagálás az MSZP sajtótájékoztatójáról az egyik megyei internetes újságban megjelent tudósításra.) Néhány ténnyel mindenképpen cáfolnom kell a mindig tüzelõ, de tölteni elfelejtkezõ Varga Zoltán frakcióvezetõ vagdalózásait. A 2006-os választásokat követõen a Dél-alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak, a DAREH-nek nem elnöke, csupán ügyvivõje, tehát nem teljes jogkörrel felruházott vezetõje voltam, mivel több kistérség (pl. a makói, békési) az önkormányzati választásokat követõen csak nagy késéssel delegáltak új küldötteket a társulás elnökségébe. Mint ügyvivõnek, jogilag sem volt lehetõségem a napi ügymeneten túli döntésekre. Miután a társulás elnöksége a hiányzó delegáltakkal kiegészült, október 10-én a társulás taggyûlése így már elnököt választhatott Molnár Béla személyében. A szakmai folytonosság pedig Határtalan mûvészet A Kulturális Kapcsolatok Egyesülete és Arad város március 28-án, pénteken 14 órakor ünnepi keretek között nyitja meg a VI. Mûvészet Határtalanul konferenciát, melynek helyszíne a Mûvészetek Háza lesz. A megnyitón Bognár Levente Arad polgármestere és Gonda Géza egyesületi elnök is köszöntõt mond, majd elõadások sora következik. Szó esik többek közt arról, hogy Arad milyen szerepet vállal a határokon átnyúló kulturális programok fejlõdésében, de beszélnek a város építészetérõl, a mûvészek szerepérõl és a kardoskúti Fehér-tó madárvilágáról is. A konferencia helyszínén fotókiállítást tekinthetnek meg az érdeklõdõk április 9-ig. A kiállítás keretében hazai és határon túli fotómûvészek mutatják be a régió szépségeit, megörökítve a természeti, kulturális és emberi értékeket. A Mûvészet Határtalanul projekt elnevezésével is utal céljára, vagyis, hogy a társadalmi és kulturális együttmûködés egyén és közösség között ne szorítkozzon határok közé, hanem a mûvészet segítségével hívja életre, illetve építse tovább a személyes és szakmai kapcsolatokat egyaránt. E cél megvalósításának lehetnek tanúi azok, akik pénteken ellátogatnak a Mûvészetek Házába. m Értékeink Fény és árnyék, szegénység és gazdagság, egyszerûség és pompa, vallásos és világi Orosházi alkotók az értékrendek mentén. A mûvelõdési ház színházterme elõtti folyosórészen minden kiállító két-két munkája látható április 22-éig. Baráthné Hopka Ágnes, Felföldiné a mai napig biztosított, hiszen a témafelelõs korábbi alpolgármester, Jusztin Balázs 2006 októbere óta segíti Molnár Béla alpolgármestert szakmai munkájában. Molnár Béla október 10-én történt DAREH elnökké választása elõtt is mint helyettesem, a hulladékgazdálkodás szakmai felelõse volt. Mindez természetesen a jegyzõkönyvekbõl egyértelmûen megállapítható. Igaz, erre Varga Zoltánnak csak akkor lett volna szüksége, ha tényszerû szeretett volna maradni. Amennyiben mégis meggondolná magát egy soron következõ egyeztetés alkalmával, amire volt már példa, Molnár Béla úr szívesen rendelkezésére bocsátja valamennyi okiratot. Hogy is szól a bibliai példabeszéd? Ízlik az embernek a hazugsággal szerzett kenyér, de végül kaviccsal lesz tele a szája. Németh Béla polgármester FOTÓ: KECSKEMÉTI KRISZTINA Tóth Erika, Horváth Csilla, Kruzslicz Zsolt, Mihályné Nyerges Krisztina, Nagyné Sinka Erzsébet, Raffai Róbert és Tompa Margit a különbözõségek és hasonlóságok, értékrendbeli különbségek szemléltetésére állította össze ezt a tárlatot. Ajánlom figyelmükbe. -biju- Elnök? Több értesülés szerint személyi változások várhatóak a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács (DARFT) vezetõ pozícióiban. A hírek szerint Balogh László leköszönése után az elnöki székbe Varga Zoltán, a DARFT társelnöke, országgyûlési képviselõ, az orosházi MSZP frakcióvezetõje ül majd. Erre kívántunk választ kapni, ezért megkérdeztük Varga Zoltánt, aki rövid, kitérõ választ adott: Ezek csak mendemondák. A regionális tanácsnak van egy választott elnöke, akinek személye azonban nemcsak a tanács döntésétõl függ, hanem a területfejlesztésért felelõs miniszternek is van ebbe beleszólása. A tanács és a miniszter közös döntése, hogy ki lehet a regionális tanács elnöke, jelenleg azonban a kérdés nem aktuális. Húsvéti tûzesetek Sok tennivalót hozott húsvét ünnepe idén az orosházi tûzoltóknak. A szeles idõjárás több helyen okozott károkat. Tótkomlóson még az ünnepeket megelõzõen, március 22-én szombaton lakóépületek tetõszerkezeteit rongálta meg az erõs szél, illetve fákat döntött ki. Az orosházi tûzoltó-parancsnokság munkatársai segítséget nyújtottak a helyreállítások során. Ugyanezen a napon Orosházán egy halálesethez riasztották az orosházi tûzoltókat. Egy fiatalember belefulladt a Zöldfa utcai csapadékvíz-elvezetõ árokba. Húsvét hétfõjén már a reggeli Lakcímke A következõ év elejétõl az ingatlanok adásvételénél kötelezõ lesz energetikai tanúsítványt kiállítani. Március elején, a Nemzetközi Energiatakarékossági Világnapon a lakosság felkészítését szolgáló kampány indult, amelyben jelentõs részt vállalt az Energia Klub. A Lakcímke elnevezésû kampány során az ország hat nagyvárosában nyújtanak ingyenes tanácsadást arra vonatkozóan, mi a teendõ a törvény hatálybalépése után, illetve arról is, hogyan tehetjük energiatakarékosabbá lakásunkat. Az unió elvárásának megfelelõen vezetik be a törvényt, amely a lakások adásvételére amolyan zöld kártya kiváltását teszi kötelezõvé. órákban riasztást kaptak a lánglovagok, mert Nagyszénáson, illetve körzetében több fát kidöntött a szél. Szintén az idõjárás okozott károkat az Orosháza és Kaszaper közötti útszakasz nagyfeszültségû vezetékrendszerében, amikor a szél olyan erõsen hozta mozgásba a kábeleket, hogy néhány tartóoszlop kidõlt. Az esti órákban szinte párhuzamosan kellett mentést, illetve helyreállítást végezni, amikor fél hét tájban egy közúti balesethez, illetve a Képessy József utcán a villanyvezetékrõl faág eltávolításához hívták az orosházi tûzoltókat. Törköly József Az igazolás megmutatja, hogy az adott ingatlanban milyen hatékonyan hasznosul az energia. Mégpedig úgy, hogy a mosó- és hûtõgépeknél már ismert kategóriák szerint, A+tól I-ig címkézi a családi házakat és lakásokat. A kedvezõbb minõsítésû lakcímke növeli az adott ingatlan értékét. A C tanúsítványú lakást például télen kevesebb pénzbõl lehet fûteni, mint a H jelzésût, ráadásul nyári kánikula idején sem melegszik fel annyira. A tanúsítvány nemcsak osztályozza a lakásokat, hanem szaktanácsot is tartalmaz, hogy milyen átalakítással, mennyi ráfordítással csökkenthetõ az energiafelhasználás. Lejegyezte: Imre J. Szépség 40 felett Elemzés Szili Katalin, az Országgyûlés elnöke a napokban foglalkozott az elmúlt idõszak tanárveréseivel. Szabó Zoltánhoz, a parlament oktatási bizottságának elnökéhez fordult, hogy tekintsék át a problémát, nézzék meg, helyesek-e a jogszabályok, kell-e javítani a diákság erkölcsi nevelésén. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete üdvözli az indítványt, és kész aktívan részt vállalni a helyzet elemzésében, az okok feltárásában, a megoldások keresésében. Hiller István oktatási miniszter szakértõi munkabizottságot hozott létre az iskolák biztonságával kapcsolatos javaslatok kidolgozására. Az érintett szakemberek többsége úgy véli, csak társadalmi összefogással lehet elõrelépni. Az Orosházi Nagycsaládosok Egyesülete és a Petõfi Mûvelõdési Központ szervezésében április 5-én délután elsõsorban a 40 év feletti nõk számára szépségnapot tartanak. Az egyik kozmetikai cég kampányának részeként Szily Nóra tévés mûsorvezetõ is Orosházára látogat. Vele délután 3 órakor lesz egy beszélgetés a koncertteremben, de már kora délutántól kozmetikai, mentálhigiénés, fodrászati, kézápolási és divattanácsok várják az érdeklõdõ hölgyeket (délután 5 óráig). Az akcióhoz ugyanis csatlakoztak helyi szakemberek, vállalkozók, hogy ingyenes tanácsadással szolgálják A szépség nem ismer korhatárt jelmondatot. Tanárverõk Megvertek egy idõs fizikatanárt. A hír már nem is annyira sokkoló. Sajnos! Nem az elsõ eset, és vélhetõen nem is az utolsó. Ami újszerû benne, hogy nem egy eldugott falucska apró iskolájában történt az eset, hanem a fõvárosban. Ezúttal nem felbõszült szülõk csoportja inzultált egy védtelen pedagógust, hanem az egyik diák. Egy másik meg leköpte a tanárnõjét. Hát itt tartunk. Vajon milyen felnõtt lesz az ilyen gyerekbõl? Alig hinném, hogy tiszteli majd a tekintélyt, a törvényt, hogy szem elõtt tartja a közösség érdekét. Inkább lesz deviáns, a társadalom peremén élõ ember. Talán most még lehetne segíteni rajta, ha idõben elcsattanna az a bizonyos makarenkói pofon. Ami nem feltétlenül fizikai bántalmazás kell hogy legyen, hisz a fegyelmezésnek számtalan eszköze van. Bár lassan egyiket sem alkalmazhatják a pedagógusok. Meg van kötve a kezük. Korosabb ismerõseimmel beszélgetve mindegyik elõhoz egy-egy történetet. Ki a körmöst emlegeti, ki a kokit, ki a megszégyenítéssel büntetõ tanárt. A többség utólag hálával illeti egykor szigorúnak tartott nevelõjét. Felnõtt fejjel úgy véli, egyáltalán nem ártott neki, sõt, használt a kemény kéz módszere. Sokan szülõként is vallják: néha kell az erõsebb hang vagy a legyintés. Különben elszalad a ló a kamaszodó csemetével. A tanári pálya az utóbbi években igencsak vesztett népszerûségébõl. Ennek sok oka van. Egyik az alacsony jövedelem. Idõs barátom édesapja vidéki tanítóként még eltartotta nem is akárhogyan négytagú családját. Próbálja meg ezt ma egy általános iskolai tanár! Alighanem éhen halnának. Igaz, akkoriban nemcsak anyagi, hanem társadalmi megbecsülés is övezte a falu lámpásait. Õk birtokolták a kincsnek számító tudást, amelyet lelkiismeretesen tovább is adtak. Nemcsak ismereteket közvetítettek, hanem életre szóló erkölcsi példával is szolgáltak. Tény, hogy felhígult ez a szakma. Gyakran a tanár viselkedése is hagy kivetnivalót. De ez nem ok arra, hogy megalázzák, megverjék. Humánusabb módszer még idõben eltanácsolni a pályáról, ha alkalmatlan rá. Hisz úgyis egyre kevesebb pedagógusra lesz szükség sajnos! Kevés a gyerek, nincs pénz, bezárnak a kisiskolák, a városi intézményeket összevonják. Olykor egy-egy pofon is elcsattan És mindannyiunk arca belepirul. Gubucz Katalin Zûrös ügyek az SZDSZ-ben (Folytatás az 1. oldalról) Számíthatunk tisztújításra? A múlt héten még nem foglalt állást ebben az Ügyvivõi Testület, végül a politikai morál ezt megkívánta. A héten az ÜT és a frakció egy közös ülésen úgy határozott, javasolja az Országos Tanácsnak, hogy rendkívüli küldöttgyûlést hívjon össze. (Az SZDSZ alapszabálya szerint ezt csak a tanács teheti meg.) A tanács április 5- én dönt arról, hogy összehív-e egy rendkívüli küldöttgyûlést, ahol a jelen pillanatban nyilvántartott és az elnökválasztáson is részt vett küldöttek döntenek a tisztújítás kérdésérõl. Ha erre sor kerül, az végigfut az egész párton, alapszervezeti szinttõl, a megyén, küldötteken keresztül az országos vezetésig. Kiknek volt annyira fontos Kóka gyõzelme, hogy a csalást is vállalták? Sem Fodor Gábor, sem Kóka János, sem az elnökjelöltek csapata nem szervezett ilyet, és nem is tudott róla. Ezek az esetek általában helyi ügyek, ahol néhány önjelölt próféta bármilyen eszközt legitimnek vélt felhasználni azért, hogy szimpatizánsa elõnyhöz jusson. Elhatárolódom ettõl, Orosházán, elnökségem ideje alatt minden rendben, szabályosan ment, és ez így is marad. Sajnos, két tehetséges és agilis politikus sározódik be ebben a történetben, holott erre egyikük sem szolgált rá. A párton belül megromolhat emiatt a viszony a tagok közt? Azok között, akik eljutnak odáig, hogy ilyen eszközökhöz nyúljanak, megromolhat. Józanul gondolkodó szabad demokraták között elképzelhetetlennek tartom. Mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy az országos politikai közhangulat itt Orosházán, az én legitimitási területemen semmiképp ne következzen be. A két koalíciós párt között feszültté vált a viszony, ennek két legismertebb eleme Horn Gábor elszólása és az egészségügyi törvényrõl való eltérõ vélekedés. Horn Gábor kiszólását én is szerencsétlennek tartom, de a dolog háttere, hogy egyszerûen kommentált egy eseménysort egy felfokozott hangulatban. Ezzel együtt nevében itt Orosházán mint SZDSZ elnök, elnézést kérek a szocialistáktól. A reformról idejekorán beszélgetünk. Pontos adatokat még nem lehet tudni. Az SZDSZ-nek van egy alapvetõ elképzelése, az MSZP-nek, ha jól tudom, több is. Az egyeztetések folyamatban vannak, várhatóan egy hónapon belül megszületik egy kompromiszszumon alapuló megoldás. Április 5-én lesz az Országos Tanács ülése, melyen én is részt veszek, ezután már többet tudok mondani errõl a témáról. ch

4 4 MINDENNAPJAINK március 28., péntek Kátyú a kerékpárúton A gyergyói havasokban, a Bucsin tetõn Mozimérleg Nemrégen adtuk hírül, hogy mozielõadások lesznek Orosházán, most pedig a tapasztalatokról is beszámolhatunk. Az elmúlt két hónap tapasztalata azt mutatja, hogy a mûvelõdési ház színháztermébe leginkább a családi mozikra ülnek be. Takácsné Manczur Gabriella megbízott ügyvezetõ elmondta, az eddigi tapasztalatok alapján a legtöbb jegy az animációs filmekre kelt el. Különösen kedvelt a családi jegy, ahol egy felnõtt és három gyermek, vagy két felnõtt és két gyermek kedvezõ áron tekintheti meg az Az odesszai sétálóutcán, háttérben egy reklám-tehénnel Úgy tûnik, pillanatnyilag kátyúba került az expedíció, de bármelyik pillanatban jöhet a megváltó hír: megvan a vízum. De még nincs. Lénárt Léna Ferenc és Berta István Ukrajnában várnak hétfõ óta arra, hogy hozzájussanak az orosz vízumhoz. Odesszában fogy a pénzünk panaszolja Léna. Hideg van, alig 1 fok, havas esõ, ónos esõ, az emberek nem segítenek. Tegnap elütöttek, szerencsére nem sérültem meg. Benéztem a kocsiba, piás üveg volt nála. Borzasztó. Várunk, minden pillanatban útra készen. A nagykövetségen dolgoznak az ügyön, de akkor is rossz ez a várakozás. Az internetes oldalon Gézabá nyugodtabb. Vásároltak, igaz nehezen, orosz térképet, felfedezik a várost. A ruha jól szuperál, nem ázik át. Erdélyben segítõkészek voltak az emberek, talán nem is kellett ennivalóra költeniük: mindig akadt valaki, aki megvendégelte õket. Az idõjárás azonban zord volt: a hegyekben hó, a Kárpátokban még tél van. Moldávia szegénységérõl is beszámolnak, majdnem mindennap hihetetlen történeteket lehet olvasni róluk a internetes oldalon: Cimislea, reggeli a fõtéren: ruszli. Lénát majdnem lekapcsolta a KGB, mert fotózott és beszélt a diktafonjára. Egész nap erõs szembeszél, és minden út felfelé vezet. Zaimban egy vallásos családnál kaptunk szállást és vacsorát. Délután ötkor, imádkozás után kaptunk vacsorát, és nem volt semmi sör vagy innivaló, csak baracklé... (március 22.) Palancaban (Moldávia) egy épülõ szállodában 1960 elõadást. Szeretnénk a lehetõségekhez képest mindig a legújabb filmeket vetíteni, de azok a mozik, ahol a hét minden napján van filmvetítés, természetesen elõnyt élveznek. Emiatt ki kell várnunk a sorunkat. A mûvelõdési központban a jövõben is azokon a hétvégéken tudunk vetíteni, amikor a nagyterem szabad, ez határozza meg a vetítéseink számát. Áprilisban három elõadás lesz: Asterix az olimpián (spanyol), illetve két új magyar film: a Casting minden és a 9 és fél randi. Könyvtársarok körül abbahagyták jutányosan, 10 $-ért ketten szálltunk meg. Hideg van a szobában, a lehelet simán látszik, és a víz is jéghideg, de fedél van a fejünk felett. (március 23.) Ma pihenõnapot tartottunk, Odesszában tekeregtünk, megnéztük a kikötõt, a Francia bulvárnak nevezett körutat, ahol a 30-as éveket idézõ, egykor csodálatos rezidenciák követik egymást. Fejlõdõ város, tele új, épülõ toronyházzal. Az orosz konzulátus mellett egy autószalonban megcsodáltuk Sztálin utolsó szolgálati ZIM autóját és egy 1960-as kiadású gyári állapotú Volgát. (március 25.) Legfrissebb információink szerint még egy-két napig maradnak ukrán területen. Az orosz hatóságok azt szervezik, hogyan tudnának kíséretet biztosítani a kazah határig, ami 800 km-es távolság. Ez az út mintegy 10 napig tart majd. Lejegyezte. B. I. J. A honlapon megtalálható az Orosházi Élet Benczúr Pál kitüntetése A hivatásos haderõ elismertségének növelésében a társadalmi szervezetek, egyesületek is szerepet vállalnak, többek közt a honvédelmi nevelés, hagyományõrzés terén. Idén március 15-én 83-an részesültek elismerésben azok közül, akik hosszabb ideje kiemelkedõ munkájukkal segítik a honvédelem ügyét. Köztük volt Benczúr Pál nyugállományú ezredes is. Megkapta a gyönyörû antik fegyvert, az ún. Simonyi coltot, mely egy újonnan alapított kitüntetés. Munkám, életutam elismeréseként kaptam mondta, mivel 34 éven át voltam az orosházi fegyveres erõk testülete nyugdíjasklubjának elnöke. Életem során több kitüntetésben és számtalan más elismerésben is részesültem, de erre vagyok a legbüszkébb, mert elõször adták át ezt a muzeális értékû díjat ben születtem Nagyszénáson, 21 éves koromban soroztak be katonának, és Kiskunhalasra kerültem tüzérnek áprilisában a Vajdaságba vittek minket, júliusban pedig már a fronton voltam, tábori tüzérként. A Don-kanyar után eljutottunk egészen Sztálingrádig, ott alig két hónap alatt 500 ezernél is több ember halt meg. Többségüket nem az oroszok lõtték agyon, hanem vagy megfagytak, vagy éhen haltak. Én leleményes voltam, mert gyûjtöttem a cigarettát és a német katonákkal elcseréltem konzervre meséli Pali bácsi, majd odasúgja, megesett, hogy halott orosz katonákról vette le a kevésbé véres holmit, hogy ne fagyjon meg. Két évig szolgált a fronton, ahol súlyos légnyomást kapott. A háború során rengetegen meghaltak, de én átvészeltem, ez csak a szerencsén és a leleményességen múlott. Hazatérve megnõsült. Feleségével, Somogyi Margittal 65 éve házasok. Nagy a család, két gyermek és öt unoka mellett hamarosan megszületik a harmadik dédunoka is végén jelentkeztem az új demokratikus hadseregbe, ezért jelenleg nemzeti ellenálló vagyok meséli életútját nyarán tartalékos tiszti kiképzést kaptam, majd hadnaggyá avattak, és különbözõ iskolák elvégzése után 1951-ben fõhadnaggyá léptettek elõ. Késõbb a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián 1 éves magasabb iskolát végeztem, és Kiskunfélegyházára küldtek ezredparancsnoknak, akkor már õrnagy voltam ban helyõrségparancsnokként közel 800 emberem volt. A hadsereg az akkori események hatására nagyjából széjjelzüllött, de az én ezredem egyben maradt sorolja, ezért Szegedre és Kecskemétre is küldtem rendfenntartókat után az alakulatot feloszlatták és Nyíregyházára kerültem. Az ezredes az ország több pontján is állomásozott, végül hazai tájon, Orosházán lett parancsnok, innen 1974-ben, 40 éves szolgálati idõvel vonult nyugdíjba. Ez azonban nem jelentette a hasznos és tevékeny élettõl való elfordulást. Pali bácsit megválasztották a fegyveres erõk testülete nyugdíjasklubjának elnökévé. Ezt a tisztet egészen az idei év februárjáig töltötte be. Talán azért éltem meg ezt a szép kort, mert kerültem az egészségre káros dolgokat és mindig sportoltam, optimistán álltam az élet kérdéseihez, és nem engedtem, hogy a politika határozza meg a munkámat. Tettem a kötelességem, szolgáltam a hazámat, és mindig tisztelettel, becsülettel viseltettem mások iránt. ch Pályázati felhívás közmûvelõdési célú támogatásr tásra Orosháza Város Önkormányzata pályázatot hirdet a városban mûködõ bejegyzett civil szervezetek (alapítványok, egyesületek) részére. A pályázat célja az Önkormányzat közmûvelõdési rendeletében meghatározott feladatellátás támogatása, különös tekintettel a hagyományõrzõ és hagyományteremtõ programokra. A civil szervezetek anyagi támogatására a költségvetés ebben az évben 5 millió Ft-ot biztosított. Ez az összeg kerül szétosztásra a pályázók között. Az elmúlt évben pályázó civil szervezetek megkapták a pályázati felhívást és az adatlapot postai úton. Akihez ez nem jutott el, Orosháza város honlapján megtalálja letölthetõ formában, illetve a polgármesteri hivatal portáján mindennap munkaidõben átveheti a szükséges nyomtatványokat, s ebbõl értesülhet a pályázati feltételekrõl. A pályázat benyújtásának határideje: április 7. (hétfõ), 12 óra. Kedves Olvasó! Szeretne-e részt venni egy kisebb idõutazáson? Olyan kiránduláson, amelyben a múlt század magyar filmes alkotásai közé kalauzoljuk el? Érdeklik-e az elsõ világháború kezdetének magyar filmhíradói? Talán újra megnézné a Magyar Televízió Önök kérték címû mûsorának múlt keddi adását? A Justh Zsigmond Városi Könyvtárban mindezt megteheti a Köz-Pont internetes teremben, ahol ingyenesen hozzáférhet a Nemzeti Audiovizuális Archívum (NA- VA) tartalmához. Az archívum (mely az országos földfelszíni terjesztésû televíziók m1, m2, Duna Tv, RTL Klub TV2 és rádiók Bartók, Petõfi, Kossuth - magyar gyártású vagy magyar vonatkozású mûsorait gyûjti) célja éppen az, hogy a hazai mozgóképkultúra értékeit megõrizze és a nyilvánosságnak közvetítse. A oldalon a fentieken túl megtekinthetõk a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem 1955 és 1976 között készült vizsgafilmjei is. A könyvtár az Internet Fiesta program keretében március 28-án 14 órakor rövid elõadást tart helyi pedagógusok részére a Nemzeti Audiovizuális Archívum oktatási célú használatának lehetõségeirõl. Törköly József

5 2008. március 28., péntek Sok év óta ismerjük egymást, innen a tegezõdés. Sokszor volt közös témánk az irodalom, a képzõmûvészet, Orosháza mûvészeti élete. Balogh Örse fest, verseket ír. Volt eddig öt egyéni kiállítása, kilenc kollektív, más festõkkel együtt. Megjelent két könyve, legutóbbi a Hétköznapok fekete históriája, Orosháza régmúlt bûneseteinek válogatott gyûjteménye, errõl beszélgetett pár hete olvasóival egy Mélyen Szántó Estén a múzeumban. Alapító tagja az Alkotó Mûvészek és Írók Országos Szövetségének, munkásságát 2006-ban Kristály Oklevéllel ismerték el. Kevesen tudják, hogy a ház helyén, ahol az otthona van, a múlt század húszas-harmincas éveiben futballpálya volt. Mi most az egyik tizenhatos táján lehetünk, de hát kit zavar ez? Tudós pszichológusok mondják, hogy az ember személyisége 8 éves koráig kialakul. Hogy aztán mi lesz belõle, nagyrészt a jó szerencse dolga. Te is rajzoltál, írogattál kiskorodban? Állandóan rajzoltam, a nõvéreim pedig játszottak közben. Nagyobbacska voltam már, amikor megszerettem a vízfestéket, a színeket, és ha úgy sikerült egy festményem, ahogy elképzeltem, boldog voltam. Az írogatás naplóírással kezdõdött 13 éves koromban, azóta sem hagytam abba. Hétszáz oldalnál tartok. Nemrég beleolvastam: mi minden is történt velem és körülöttem a hidasi általános iskolában! (Akkor ott laktunk, kétéves koromban települtek át a szüleim a Dunántúlra.) 1986-ban írtam az elsõ, igazi verset. Kikerülhetetlen volt, egyszerûen éreztem, hogy írnom kell. AKTUÁLIS Képek és versek a szeretetrõl 1999-ben jelent meg elsõ verseskönyved a Helios Kiadónál, a Hazajöttem. A mottóban azt írod: Okosabb egy szál gyertyát gyújtani, mint átkozni a nagy sötétséget. Kínai mondás, ha jól tudom, és bizonyára nagy igazság van benne. Miért ezt választottad? Küldetésben vagyunk Mert úgy gondoltam, hogy nekem a verseimmel kell egy-egy gyertyafényt lobbantani, hogy égjen, sugározza a szeretetet. Mert a szeretetnél nincsen fontosabb, mert hiszek abban, hogy küldetésben vagyunk, és a fõ dolgunk az, hogy ne tagadjuk meg az érzéseinket. A Behúnyt szemmel címû versemben írom: Ülök, mint behúnyt szemû látnok/ érzékeimmel tapogatom a világot,/ Domboldalon az öreg házat,/ a nyitott zsalugáter szárnyat,/ a téglával kirakott gang hosszát Az itthoni, orosházi tájat. Tavaszünnep A Czina Sándor iskolában sokéves hagyomány, hogy a tanulók a tavasz beköszöntét a március 15-i ünnepi iskolagyûlést követõen Mûvészeti Szemlével ünneplik. Erre a rendezvényre minden osztály lelkesen készül. A mûsor igen színes minden évben: vers, próza, ének, tánc és különbözõ jelenetek teszik érdekessé, hangulatossá a versengéssel egybekötött elõadást. A megmérettetést követõen a legjobbak a szülõknek rendezett gálamûsoron is elõadhatják produkcióikat. Ebben a tanévben ezt a programot március 20-án rendezték meg, melyen a szülõk szép számban vettek részt. A rendezvényen megjelent Kisné Bor Emília, az összevont intézmény igazgatóhelyettese, valamint Horváth János, a szülõi közösség elnöke is. A kisebbek rövidebb, játékosabb mûsorszámokkal, míg a nagyobbak komolyabb, hosszabb elõadásokkal készültek. Az estébe nyúló mûsoron 16 produkciót láthatott a közönség, s szinte valamennyi osztály képviseltette magát. Parasztház Pesten A közelmúltban egy igazi alföldi parasztházat vittek a fõvárosba a Szántó Kovács János területi múzeum munkatársai. Pontosabban annak belsõ berendezését biztosították az országos Leader Expón, ahol a hét régió között bemutatkozott a Dél- Alföld is. Az Európai Unió vidékfejlesztési projektje keretében kaptak felkérést arra, hogy a szakmai hátteret biztosítsák a Hajdú-völgy akciócsoport standjának elkészítéséhez. A konyha- és a szobabelsõ a múzeum, valamint egy dobozi gyûjtõ tulajdonában lévõ tárgyak felhasználásával vált olyanná, hogy a látogatók jókedvûen ültek le a lócára, a kemencepadkára, és élvezték a parasztház otthonos hangulatát. A sikeres bemutatkozás után a múzeum szakemberei bíznak abban, hogy ez a kapcsolat számos más lehetõséget is jelenthet számukra. -reju- A képeid, akárha a verseid olvasnám, tele vannak kérdésekkel: merre, hogyan? Tele felhívással a szépre, jóra, örömre. Kapsz ezekre válaszokat? Sokszor és sok alkalommal. Ilyen alkalom volt a múzeumi est is, ahol ugyan egy helytörténeti könyvrõl volt szó, de elvittem három képemet is, kapcsolni a rémes-régi históriákhoz. Felmutatni, hogy az élet mégiscsak szép, és meg kell látni azt. Sok érdekes bejegyzés olvasható a kiállítási albumomban is. Ilyen: Képeid tiszta színei lelked tisztaságát tükrözik. Aláírás: Rezes Molnár Anna festõmûvész. A híres, egykor orosházi gimnáziumi mûvésztanár leánya. Van egy festményed, az a címe, hogy az Isten kertje. Amikor elõször láttam, úgy gondoltam, hogy ez a kép egy nagy lakodalmas menet, a boldogságról éneklõ virágokkal. Hogy a szeretet képi megjelenítése. Mondj még valamit a szeretetrõl szóban is! Ugye, nem felejtettük el, hogy ilyen is van? Lehetetlen elfelejteni. Az én egész életem a szeretetrõl szól. Ha bántottak, szeretettel viszonoztam. Már említettem: hiszem azt, hogy életünk minden idõszakában, eseményében küldetésben vagyunk. Ez a küldetés a szeretetrõl szól, és nem a véletlenek játéka. Nem volt véletlen az sem, hogy 42 évesen kezdtem el verseket írni, és nem sokkal késõbb tudatosan festeni. Hogy a világ jobb legyen, én versekkel és képekkel szolgálom Férjed, Verasztó Antal író, helytörténész, mit szól mindezekhez? Mondhatnád, hogy kérdezzem meg õt, de hát most Balogh Örse a beszélgetõpartnerem. Számomra nélkülözhetetlen a véleménye, akár egy új képrõl vagy versrõl van szó. Persze, õ is így van ezzel, és számít arra, hogy én mit mondok a mûveire. Egyszóval: nagyon jól megvagyunk, mi ebben élünk. Mostanában hogyan telnek a napjaid? Verseket írsz, festesz, témákat keresel? Mire készülsz? Az elmúlt félév arról szólt, hogy összerendeztem a verseim, számítógépre vittük, válogattuk. Közben verseket is írok, az újak címe: Nyári reggel, Dallamok, Körtefa, Álomkép. Rám jellemzõek. Tervezem, hogy festek egy nagy virágsorozatot, stilizáltakat, kissé absztrakt beütéssel, olyan képeket, mint a Virágháló volt a városházi kiállításomon tavaly tavasszal. Sárga, piros, kék virágokat. Mi legyen a zárógondolat ebben a beszélgetésben? Ha van kedved hozzá, fogalmazd meg légy szíves! Legyen az, hogy találkozásaink az életben útjelzõ táblák, hogy a gonosz ember is figyelmeztet valamire, amit tudnom kell. Miért haragudnék rá? Az az õ küldetése, az enyém pedig a szeretet. Azt kell beteljesítenem. Sass Ervin Nyári színház Egyedül nem megy ez lehetne az egyik mottója minden szabadtéri rendezvény szervezõjének. Az ilyen nyári rendezvény egyeseknek öröm, másoknak üröm, de türelemmel, megértéssel tompíthatók ezek az ellentétek. Az Orosháza Fesztivál szervezõi együttmûködést kérnek azoktól, akik a nyári rendezvények helyszíneinek közelében laknak. Igyekeznek kárpótolni a családokat azzal, hogy június 28-a és július 12-e között az Árpád-kertben ingyenes játszóházat és alkalmi játszóteret is felállítanak. Az Orosháza Fesztivál idén újra kínál szabadtéri színházat is a város lakóinak. A vendégjátékok szórakoztató, könnyed vígjátékok lesznek, olyan fellépõkkel, akiket az országos médiából ismernek a helyiek, esetleg korábbi szerepeikben itt, Orosházán is láthatták õket a nézõk. Camoletti: Anna csak egy van címû vígjátékában Tahi- Tóth László, Voith Ági, Csõre Gábor, Sztankay Orsolya és Csepregi Éva játszik. A Házasságlevél (Ephraim Kishon) címûben Besenczy Árpád és Fehér Anna játsszák a fõbb szerepeket. A Mindent bele címû elõadásban a nézõk Kautzky Armandot, Ivancsics Ilonát és Farkasházy Rékát láthatják a fõbb szerepekben. A Padlás címû musicalt a Sziget Színház elõadásában nézhetik meg az orosháziak, a Békés Megyei Jókai Színház pedig a legkisebbeknek játssza el A kolozsvári bíró címû zenés mesét. Az elõadások helyszíne a József Attila iskola nagy udvara lesz, ahová egy 450 férõhelyes nézõteret építenek. A belépõket április közepétõl 2000 Ft körüli összegért válthatják meg az érdeklõdõk. IJ Fehérvasárnap A fehérvasárnap, a húsvét utáni elsõ vasárnap szorosan a húsvét ünnepköréhez tartozik. Nevét eredetileg onnan kapta, hogy a nagyszombaton keresztelt katekumenek (felnõtt hitújoncok) ekkor vetették le fehér ruhájukat. Keresztszüleik ilyenkor megvendégelték õket. Késõbb, amikor már az újszülötteket is megkeresztelték, ezen a napon történt hazánkban a házasok, illetõleg a házasulandók között a leendõ keresztkomák, keresztszülõk kiszemelése. A magyarság körében több hagyományõrzõ tájunkon legújabb idõkig élõ komálás, komatálküldés, mátkálás ennek az ókeresztény liturgikus képzetkörnek laikussá vált maradványa. Szinte minden népnél megtaláljuk, a Balkánon még napjainkban is a testvérré fogadás különbözõ fokozatait és változatait. Lényege az, hogy nem vérrokon legények vagy leányok, vagy ritkábban legények és leányok különbözõ szertartások közben egész életükre testvérül fogadják egymást. Halálig ragaszkodnak egymáshoz, mindenben segítik egymást, jobban mint édestestvérüket. Ez a szokás a kereszténységgel sem szûnt meg. A lelki rokonság keresztszülék és keresztgyermekek, továbbá kereszttestvérek között ennek az átlelkiesítése. A komatálküldés hagyományát ma már inkább csak az ország egyes részein, Dunántúlon, fõleg Somogy és Zala megyében és a palócoknál ismerik. A komatál- vagy mátkatálküldést fõként fiatal lányok gyakorolták, de elõfordult az is, hogy leány fiúnak küldte, vagy fiúk egymásnak küldték. A komatálat küldõk egymást testvérré fogadták, sírig tartó barátságot kötöttek, s ezután magázták Tájékoztatás 5 és komának; a lányok pedig mátkának nevezték egymást. A komatál tartalma tájanként változott, de nem hiányzott belõle a húsvéti tojás, a kalács, a kis üveg ital. Az ajándékot kapó kivett a tálból egy húsvéti tojást, s helyette két másikat rakott oda cserébe; más helyeken az egész tálat elvette, s helyébe egy másik tálat küldött. A komatál átadása énekelt, mondott köszöntõ kíséretében történt. Máshol a nagyobb lányok, a legtöbb helyen a hímes tojást házhoz küldik kiszemelt leánytársuknak. Egy-két kisebb lány viszi el a tojásokat fehérbe öltözve, a kisebbek koszorúval a fejükön, koszorús, pántlikás bottal a kezükben. A mátkatálba egy üveg bort és néhány tojást tesznek. Az üvegre perecet akasztanak. A megtisztelt leány a tojásokból kettõt vesz el és egyet ad helyettük, vagy megfordítva. Ha ugyananynyit adnának vissza, az nem volna mátkálás, hanem csak kicserélés. A mátkázás megbecsülése volt az egész háznak. Sírig tartott, és kedves volt hallani, amikor öregasszonyok is mátkámozták egymást. A halott asszonyt mátkája nyújtóztatta ki. Mint mondogatta ilyenkor: együtt estûdtünk, együtt vëradtunk, vagyis este, reggel együtt voltunk valamikor. (Forrás: Bálint Sándor: Karácsony, húsvét, pünkösd) Az évi LXXIX. Közoktatásról szóló törvény bekezdés elõírása szerint tájékoztatásként közlöm, hogy az Orosházi Evangélikus Általános Iskola és Gimnázium feladatainak ellátásához igénybe vett normatív hozzájárulás a teljes intézményi költségvetés 55,17 százalékát fedezi. Az Orosházi Evangélikus Egyházközség, mint fenntartó testület nevében: Ribár János igazgató lelkész, esperes

6 6 HIRDETÉSEK március 28., péntek BALOGH LAJOS és MATULA ILON ONA 50. házassági évfordulója alkalmából sok szeretettel gratulál Rózsika, Jancsi, Katikáék és Hajnikáék MÉRETES- és GYÓGYCIPÕ- GYÁRTÁS es méretig NÕI, FÉRFI-, GYEREKCIPÕ több színben és fazonban rendelhetõ, akár hozott minta vagy fotó alapján is. RENDELHETÕ: papucs, szandál, félcipõ, bokacipõ, bakancscsizma, pincércipõ, western- és íjászcsizma Méretfelvevõ hely: Orosháza, Kossuth u MARIKA DIVATÁR TÁRU (a Bonetti fagyizó mellett) Minden szombaton 9 12 óráig. MÉRETESCIPÕ Kft. Gyomaendrõd, Blaha L. u. 12/1. Telefon: (30) F ehér Béla fényképész digitális portrémûterme Orosháza, Kossuth u. 25. Nyitva: hétfõtõl péntekig: de.: 8 10-ig, du.: ig Tel.: (20) Orosházi Hangszerbolt Thék Endre utca 32. (68) Csak új hangszerek forgalmazása, a legjobb árakon! Akusztikus gitárok ,- Ft-tól, elektromos gitárok ,- Ft-tól, gitárállványok 3.500,- Ft, hegedû tokkal, vonóval ,-Ft, mikrofonok 6.500,- Ft-tól, húrok 1.200,- Ft-tól, trombita ,- Ft-tól. Óriási kottaválaszték! Napról napra bõvülõ árukészlet! KA KA FEJES PÉTER ASZTAL ALOSMESTER vállalja: - egyedi nyílászárók, - helyhez tervezett bútorok és - lépcsõk készítését. TAEKWONDO! önvédelmi és harcmûvészeti oktatás Orosházán! FEJES ANIKÓ (30) Hajléktalan embertársaink megsegítését támogassa adója 1%-ával Adószámunk: Köszönjük! Együtt egymásért Hajléktalan emberekért és csoportokat segítõ közhasznú alapítvány Orosháza, Szabó Dezsõ utca Orosháza, Csengeri utca (20) Az Ön részérõl csak egy gesztus, de nekünk sokat jelent! Amennyiben úgy gondolja, hogy a fúvószenekar megérdemli a támogatást, kérjük, ajánlja fel adója 1%-át. Orosházi Fúvószenekari Egyesület Adószámunk: Köszönjük! KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Tied a csend, a nyugalom Mienk a könny, a fájdalom Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik DAJKA LAJOS sírjára koszorút, virágot helyeztek, jelenlétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család 166 éve e az utazók szolgálatában tában! MEGFIZETHETÕ ÉS SOKOLDALÚ! REPÜLÕS AJÁNLATAINK: Tunézia (fp) Ft/fõ; Tunézia/Djerba (fp) Ft/fõ; Egyiptom/Hurghada (fp) Ft/fõ; Egyiptom/Sharm El Sheikh (fp) Ft/fõ; Marokkó (fp) Ft/fõ; Bulgária (r) Ft/fõ; Málta (r) Ft/fõ; Ciprus (fp) Ft/fõ. (A járulékos költségek külön fizetendõk!) AUTÓBUSZOS AJÁNLATAINK: Görögország-Oh-ról (öe) Ft/fõ; Görögország-Szegedrõl (öe) Ft/fõ; Bulgária-Bcs-ról (öe) Ft/fõ; Spanyolország-Bp-rõl (öe) Ft/fõ. BELFÖLDI AJÁNLATAINK: Visegrád (r) Ft/fõ/5 éj; Szilvásvárad (r) Ft/fõ/5 éj; Hévíz (r) Ft/fõ/4 éj; Zalakaros (r) Ft/fõ/4 éj; Harkány (r) Ft/fõ/5 éj; Bogács (r) Ft/fõ/5 éj; Balatonfüred (fp) Ft/fõ/5 éj; Siófok (fp) Ft/fõ/5 éj; Balatonföldvár (fp) Ft/fõ/5 éj; Balatonszemes (fp) Ft/fõ/5 éj; Tiszabecs (r) Ft/fõ/5 éj; Tiszaújváros (r) Ft/fõ/5 éj; Gyomaendrõd (r) Ft/fõ/5 éj; Bánk (r) Ft/fõ/5 éj. IRODÁNK A 2008-AS NYÁRI KATALÓGUSOK SZÉLES VÁLASZTÉKÁVAL VÁRJA AZ UTAZNI VÁGYÓKAT! TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSAINK: Autóbusztranszfer Orosházáról Ferihegyre, Népligetbe és vissza, mindennap 3 idõpontban: csak Ft/fõ/út! GARANTÁLT INDULÁS! Utasbiztosítások kötése; repülõjegyek, nemzetközi autóbuszjegyek értékesítése. ÜDÜLÉSI CSEKK ELFOGADÁSA! A KIFT-92 Utazási Irodát megtalálja OROSHÁZÁN, a Gyõry Vilmos tér 2. alatt, a taxiállomásnál. Tel.: 68/ , Fax: 68/ AZ RST VILLAMOSSÁGI ÜZLET (Szõlõ városrészben) VÁRJA A MAGÁNÉPÍTKEZÕKET, KÖZÜLETEKET, SZERELÕIPARI VÁLLALKOZÓKAT! villanyszerelési anyagok lámpatestek, ipari szerelvények VAGYONVÉDELMI és MEGFIGYELÕ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE Orosháza, Szent István utca 27. ÉRINTÉSVÉDELMI, TÛZVÉDELMI, VILLÁMVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT KÉSZÍTÉSE JEGYZÕKÖNYVVEL. Rendelje meg üzletünkben lakása, családi háza villanyszerelési anyagát, és igényelje villanyszerelési szolgáltatásunkat is, mely MSZ EN ISO 9001:2001 minõsítéssel bír. Cégünk hivatalos DÉMÁSZ-partner. Telefon: (30) Telefon/fax: efon/fax: (68) Üzletünk nyitvn yitva a tartása: H P: 8 17-ig, Szo: 8 12-ig UGALMASSÁG EGÍTÕKÉSZSÉG UDATOSSÁG /- KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Köszönetet mondunk mindazoknak, akik özv.. FEKETE IMRÉNÉ temetésén megjelentek, sírjára elhozták a kegyelet virágait, mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család SÍRKÕKÉSZÍTÉS CSISZOL OLT SÍREMLÉKEK FÉNYEZETT KIVITELBEN IS! A K C I Ó! április 30-ig 3 megrendelt endelt síremlék emlékeketet még évi árak akon készítem el! 1 személyes es mûkõ síremlék Ft-tól 2 személyes es mûkõ síremlék Ft-tól Komplett gránit sírker eretek etek Ft-tól Érdeklõdni: Sánta Péter mûkõkészítõ. Telefon: (30) Hívásra ingyen házhoz megyek! KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton mondunk köszönetet mindazon rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, volt munkatársaknak, volt tanítványoknak, mindazoknak, akik ismerték, szerették és SÜLE LÁSZLÓ ny. szakközépiskolai mûhelyfõnök temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön köszönetet mondunk dr. Dani Gyõzõ háziorvosnak segítõkész, lelkiismeretes munkájáért. A gyászoló család KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik SÁRKÖZI SÁNDOR temetésén megjelentek sírjára koszorút, virágot helyeztek. Mély gyászunkkal együtt éreztek. A gyászoló család Orosháza, Báthori u. 9. A ravatalozó mellett. Tel.: (20) A Vásárhelyi úti temetõnél NYITVA VASÁR- ÉS ÜNNEPNAPON IS, EGÉSZ NAP REGGEL 7 ÓRÁTÓL! (68) A koszorúkiszállítás vidékre is ingyenes! KA Apróhirdetés Ház ELADÓ. Orosháza, Oláh István utca 8. Érdeklõdni: (70) Mezõkovácsházán 3 szobás ház, 2700 m 2 -es telken sürgõsen eladó! (20) Felújított, földszinti, 2 szobás lakás eladó. Azonnal beköltözhetõ. (30) Alga alapú wellness és táplálékkiegészítõ termékekrõl életmód és üzleti elõadás hetente. (30) RAU UNIMAT 8,4 kombinátor, SPC 6-os vetõgép mûtrágyaszóróval, gyûrûshenger, simahenger jó állapotban eladók. Érdeklõdni: (30) os telefonszámon. Mindenféle mezõgazdasági munkát vállalunk, földet bérelünk és veszünk Kaszaper környékén. Személyi, vagyonõr tanfolyam indul Nagyszénáson, Mezõhegyesen, Orosházán, 55 ezer Ft. (30) Nyárfa utcában ház eladó. (30) Kölcsey utcában 2 szobás lakás eladó. (30)

7 2008. március 28., péntek Megkérdeztük Balczó Zsolt szakács Szerintem a tanárok kezébe valami eszközt kéne adni. - Manapság inkább a gyerekek jogairól beszélünk. Igen, ez túlsúlyba került. Minden gyereknek vannak jogai, de kötelességei is. Szülõként hogy fogadná, ha a gyermeke a pedagógustól nyaklevest kapna? Annak nem örülnék, de valamivel fegyelmezni kéne. Szülõként hogy fegyelmez? Szóval. A testi fenyítésnek nem vagyok híve. Nem kell idáig eljutni, azt gondolom. Sokan a pedagógusok alkalmasságát is felvetik. Ebben is lehet valami, de a szülõk sem partnerek. Nem azt nézik, hogy mit csinált a gyerek, hanem egybõl a pedagógusnak esnek. Ujfalussy István amatõr festõmûvész kiállítása nyílik március 30-án, vasárnap 11 órakor az evangélikus egyház közösségi termében. A kiállítást megnyitja Koszorús Oszkár helytörténész, egyházfelügyelõ. Az Árpád-kori Gádoros temploma címmel tart elõadást Rózsa Zoltán a Szántó Kovács János múzeumban a következõ Mélyen Szántó Esték keretén belül április 2-án, szerdán 17 órától. A filmklub következõ vetítése április 4-én, 17 órakor lesz. A film címe: Amerikai história X. AKTUÁLIS/VÉLEMÉNY Mi a véleménye az iskolai durvaságról? Lázár Mónika gyesen lévõ anya Tenni kéne valamit, az biztos. De hogy mit, arról fogalmam sincs. Amikor én iskolába jártam, még nem volt ilyen. Hogy tartottak rendet akkor? Szerintem akkor nem voltak ennyire durvák a gyerekek. Eszünkbe sem jutott, hogy bántsuk a tanárt. Szülõként mit vár az iskolától ebben az ügyben? Valamit tenni kell, mert az én gyerekemet is megverheti egy másik. Ön szerint vannak eszközei a tanárnak? Nem is tudom. Mert elõfordul, hogy a szülõ megy felháborodva, hogy jaj, az én gyerekemet bántották. Holott az õ gyereke verekedett. Lehet, hogy még a tanár jár rosszul. Pro gramajánló Nyuszik és bárányok Húsvéti játszóház volt múlt pénteken a gyerekkönyvtárban a mûvelõdési ház és a Nagycsaládosok Egyesülete szervezésében. A kicsik és a nagyobb gyerekek húsvéti figurákat vágtak ki színes papírból, és üvegmatricákat festettek így várták az ünnepet Ugye,, tudja már Ön is? ÉVA TURI = OLCSÓ ELEGANCIA! Mindezt megtalálja: Orosháza, Thököly u. 4. sz. alatt! Új holland áruk érkeztek 650,- Ft/kg-os áron on! ÉVA TURI és a FLÓRA VIRÁGÜZLET Szél Dávid tanuló Hallottam az esetrõl. Szerintem a tanároknak nincs joguk ahhoz, hogy megfelelõen neveljék a gyerekeket. Nem tudnak ellene tenni. Tudják ezt a gyerekek? Igen, tudják, és ezzel vissza is élnek, szerintem. Mennyire tapasztalod a környezetedben, hogy durvák a gyerekek? Szerencsére a mi iskolánkban nem ilyen durva a helyzet, de a visszaszólás és a szemtelenség itt is mûködik. A szülõk tudnak errõl? Nem, ez olyan kismértékû, hogy nem tudnak róla. (Nem értesítik õket.) Ez nem vezethet durvább dolgokhoz? A mi iskolánkban biztosan nem. Nem tudom elképzelni. Az Asterix az olimpián címû filmet vetítik április 4-én, 19 órai kezdettel a Petõfi Mûvelõdési Központban. Jegyárak: felnõtteknek 500 Ft, gyermekeknek 300 Ft. Tavaszi kreatív játszóházat rendeznek április 5-én, szombaton 9-tõl 12-ig a Petõfi Mûvelõdési Központ és a Nagycsaládosok Egyesülete közös szervezésében. Bolondos este címmel Nagy Krisztina énekmûvész és tanítványai mûsorát tekinthetik meg április 5-én, szombaton 18 órától a PMK-ban. A vidék helyzete a tavaszi munkák kezdetén címmel tart elõadást dr. Ángyán József országgyûlési képviselõ és dr. Budai Gyula, a Magosz szövetségi igazgatója április 11-én, pénteken 18 órától Nagyszénáson. Bundás héthónapos szuka kutya. Közepes termetû, eleven, nagyon barátságos, kisgyermek mellett is biztonsággal tartható. Szikháti menhelyünkön több mint száz kutya várja leendõ új gazdáját. Kérjük, látogasson el menhelyünkre, és fogadjon örökbe egy igazi hûséges társat. Internetes oldalunkon bõvebben olvashat a gazdira váró kutyákról, Ekéné Nagy Edit pedagógus Ma sokkal durvábbak a gyerekek, mint régebben. Talán azért, mert tudatosul bennük a szülõk támogatásával, hogy mihez van joguk, és a kötelességekrõl elfeledkeznek. Milyen eszközökre lenne szükség a változtatáshoz? Nem fizikai fenyítésre gondolok. Például az elsõ csúnya visszaszólás esetén már komolyan lépni kellene. Ne merje a gyerek az órai munkára azt mondani, hogy: nem. Délután bent lehessen tartani, ha nincs kész a leckéje. Mennyire számít a pedagógus személyisége? Nagyon sokat jelent. Ahol érzik a gyerekek a gyengeséget, ott sok mindent meg mernek tenni. Aki szigorú és következetes, ott nem. Cigánybál Orosháza Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata szeretettel és tisztelettel várja a lakosságot az április 11-én, pénteken 17 órától tartandó cigánybálra a Pacsirta u. 8. szám alatt (Pártok Háza). Belépõ 1000 Ft, mely a vacsorát tartalmazza. A zenérõl a CKÖ gondoskodik. Jegyek elõvételben kaphatók, érdeklõdni Simondán Gusztávnál lehet az alábbi telefonszámon: (30) (Múlt heti lapszámunkban tévesen jelent meg a bál idõpontja. A tévedésért elnézést kérünk!) Kéregetés felsõfokon Valaki nemrégiben mesélte, hogy nem tudja miért, de a lejmolók, kéregetõk rögtön kiszúrják. Õ pedig elég jó balek ahhoz, hogy küzdelem nélkül adjon. Általában forintot. Ám vannak igazi profik, akik ilyenkor vérszemet kapnak, és rögtön emelik az összeget. Egyikük drága fõnökömnek szólítja, és a kétszáz után kér még ötszázat, mert a gyógyszerét nem tudja kiváltani Egy másik rászoruló mindig éhezik, és valami harapnivalóhoz szeretne jutni némi készpénz által a vasútállomáson. Fellázadtam folytatja az örökös adakozó. A múltkor az éhezõnek hirtelen ötlettõl vezérelve felajánlottam két szendvicsembõl az egyiket. A válasz meglepõ volt: õ nem szívesen venné el bárkitõl is jogos élelmiszeradagját. Inkább máshol próbálkozik. A lényeg: azóta békén hagy. Sokan vagyunk úgy, hogy szívesen segítünk. Csak azt nehéz néha eldönteni, hogy akinek adunk, valóban rászorul-e, vagy csak baleknak néz bennünket. (VZ) Kutyaszorítóban Bolondos nap 7 Április elseje a bolondok napja. Eredete nem ismert, de ezen a napon egymás beugratása Európa-szerte szokás. Április bolondjának nevezik azt, akit április 1-jén tréfásan rászednek, a bolondját járatják vele, aztán kinevetik. Ezek a mókák igen széles skálán mozognak, az egyszerû tréfáktól a durva átverésekig, és mindig fontos, hogy ismerjük a balekot, nehogy megbántsuk. A néphagyomány szerint április elsején kellett a futónövényeket (babot, dinnyét, tököt) ültetni, hogy hosszúra nõjenek. Különbözõ tréfák, adomák maradtak fenn ezzel a nappal kapcsolatban. A BBC Panorama címû hírmûsorában 1957-ben bejelentették, hogy a gyenge tél és a rettegett spagetti zsizsik kiirtásának köszönhetõen a helyi parasztok legnagyobb örömére nagyon jó volt a svájci spagettitermés. A hírt egy televíziós bejátszás kísérte, ahol a svájci parasztok a fákról húzzák le a hatalmas spagetti szálakat. A híradást követõen nézõk tömege érdeklõdött a csatornánál arról, hogyan kell spagettifát ültetni. A jövõ heti bolondos programok egyike lehet Orosházán szombaton este (április 5., 18 óra) Nagy Krisztina énekmûvész és tanítványai, illetve a vendég fúvószenekar zenés mûsora. A musicalrészletek, könnyûzenei dalok biztosítják a kikapcsolódást, a sok fiatal fellépõ és szüleik izgalommal várják a bolondos estét. Közel harminc énekes mutatkozik be az egyéniségének megfelelõ darabbal, egyedül vagy csoportosan mutatva be ismert zeneszámokat. A rendezvény bevételébõl az augusztusban bemutatandó István, a király rockopera létrejöttét támogatják. B.I.J. Lovas küldöttség Az Orosházi Lovas Egyesület küldöttsége a napokban a szerbiai Despotovó lovasainak meghívására érkezett a Vajdaságba. Részt vettek a meghívó egyesület évnyitó közgyûlésén és az azt követõ vacsorán. Mint Kulik Ferenc, a küldöttség vezetõje elmondta, a látogatás elsõ számú célja, a határ két oldalán élõk sportbarátságának és együttmûködésének erõsítése volt. Ennek jegyében jutalmazták serleggel a tavalyi év ifjúsági hajtóját, és szóltak néhány kedves mondatot a közgyûlésen. Popin Boriszlav, a Despotovoi Lovas Klub elnöke lapunknak elmondta, hogy a két egyesület között már négyéves a kapcsolat. Sajnos, nagyon megnehezíti mindkét oldal dolgát a határ, illetve a millió betartandó szabály, hogy lovakkal is részt tudjanak venni egymás versenyein. Az orosháziak nálunk mindig szívesen látott vendégek, úgy a versenypályán, mint a fehér asztal mellett mondta. Egyetértek az önök polgármesterével, hogy az egymás mellett élõ népeknek barátságban, egymást és egymás kultúráját tisztelve kell együtt élni. Mi és az orosházi barátaink e gondolat jegyében alakítjuk a kapcsolatainkat. Nagyon remélem, hogy Szerbia minél hamarabb tagja lehet az EU-nak és akkor sokat, jókat versenyzünk majd egymással. A közgyûlést követõ vacsorán a már Orosházán is megcsodált tamburazenekar gondoskodott a jó hangulatról. Sajnos az étel, s bor mellett, s a zenének hanginál nem feledhettünk csapot, papot, mint Csokonai, hisz másnap többeket várt a munka úgyhogy kissé fáradtan, de jókedvûen, a hajnali órákban ért haza a delegáció. -jé- Támogassák helyben Gyorshajtók Az orosházi rendõrkapitányság húsvétkor fokozott ellenõrzést hajtott végre a városban és környékén. Ittas jármûvezetés miatt mindössze egy esetben tettek bûnügyi feljelentést, 15 alkalommal történt szabálysértés, és 78-szor szabtak ki helyszíni bírságot. Leggyakrabban Elõnyösebb formában lehetne támogatni az Orosházi Mentõállomást, ha központi jellegû gyûjtési akciók helyett az orosházi polgárok felajánlásai helyben kerülnének felhasználásra tájékoztatta lapunkat Kovács Tibor állomásvezetõ mentõtiszt, utalva egy jelenleg is folyó gyûjtési akcióra, melyben a Reménysugár a Beteg Gyermekekért Alapítvány gyûjtést folytat az Országos Mentõszolgálat állomásai számára. Az alapítvány és az OMSZ között létrejött szerzõdés március 31-ig van életben. Ha bárkit megkeresnek telefonon az alapítványtól, jó ha tudjuk, valóban létezik kapcsolat a Reménysugár, illetve az OMSZ között. Mi kedvezõbb megoldásnak tartjuk, ha a helyi polgárok önkéntes felajánlásaikat az orosházi állomás Gyors, Korszerû Életmentés Alapítványa számára fizetik be, hiszen ezzel egyértelmûen a helyi mentõállomás munkáját támogatják. Törköly J. a sebesség túllépése, ittas jármûvezetés és a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt jártak el a rend õrei. Az ünnep alatt mûködött a traffipax is, segítségével 41 esetben szûrték ki a gyorshajtókat, egy alkalommal szabálysértési feljelentést is tettek. A hosszú hétvégén egy személyi sérüléssel és egy anyagi kárral járó baleset történt.

8 8 SPORT március 28., péntek A Cegléd elõzött Cegléd Orosháza FC 2-0 (1-0) NB II-es labdarúgómérkõzés, Cegléd, 500 nézõ. V.: Takács (Bendik, Kulcsár Judit). Orosháza: Juric - Kerekes, Szabó N., Futaki, Lupsa (Fekete Z., 73.) - Lengyel (Ábel, 46.), Elekes, Kerepeczki, Buza (Pardi, 73.) - Petneházi, Lovas. Vezetõedzõ: Belvon Attila. Sárga lap: Nagy G. a 32., Kerekes a 33., Tóth M. a 44., Lovas a 70., Barna a 82. percben. A forduló elõtt egy pont volt a különbség a két csapat között, s bár a házigazdák az OFC mögött álltak a tabellán, a meccs rajtja vitathatatlanul az övék volt, hiszen a 6. percben megszerezték a vezetést. Kecskeméti végzett el szabadrúgást, lövését Juric még kitolta a jobb pipából, azonban a kipattanó Buzás elé került, aki közelrõl lõtt a jobb alsó sarokba, 1-0. Az Orosháza némi mezõnyfölényben futballozott, a lehetõségekkel azonban nem sikerült élni. A második félidõ ugyanolyan pocsékul kezdõdött, mint az elsõ: az 50. percben Kecskeméti szabadrúgásból ívelt az orosházi kapu elé, Buzás pedig zavartalanul fejelt a hálóba, 2-0. Az OFC nem adta fel a küzdelmet, azonban Belvon Attila csapatának nem csak a Cegléddel, de a játékvezetõ egyik asszisztensével is meggyûlt a baja, aki az orosháziak két gólját is érvénytelenítette. Jó: Elekes, Lovas. Belvon Attila: Rúgtunk két szabályos gólt, de volt egy hölgy, aki másként gondolkodott errõl. bcs Bajai aranyak Baján rendezték meg a 2008-as kyokushin karate nyílt fesztivált az IKO Kyokushinkai Szervezet rendezésében. A viadalra öt ország Szlovákia, Lengyelország, Ausztria, Hollandia és Magyarország közel kétszáz versenyzõje nevezett, így mások mellett a Tokyo Dojo Orosháza legjobbjai is. A gyerektõl a felnõtt utánpótláson át a felnõtt elsõ és másodosztályig A, B és C kategóriában mérték öszsze tudásukat a karatékák tudtuk meg Koltai Gábor 2 danos karatemestertõl, a Tokyo Dojo Orosháza mesterétõl. Egyesületünk tizenegy versenyzõt delegált a fesztiválra, és több szép eredményt is elértünk. Ennek ellenére nem vagyok maradéktalanul elégedett, ARCHÍV FOTÓ hiszen több fiatal teljesítményén meglátszott, hogy ez volt az év elsõ versenye számukra. A tavasszal még három nagyobb megmérettetés vár ránk, Gyõrött, Szekszárdon, majd Bécsben, illetve közben a felnõttek számára a Holland bajnokság, és május végén az Európa-bajnokság. Eredmények. Felnõtt A kategória. -90 kg: 1. Koltai Gábor. +90 kg: 1. Orbán Tibor. C kategória. +80 kg: 1. Szûcs Roland. Ifjúsági. Lányok. Nehézsúly: 1. Arany Gabriella. Fiú. Nehézsúly. 3. Tószeczki Attila. Középsúly: 3. Antali Armand. Serdülõ. Nehézsúly: 3. Sárközi Attila. Gyerek. I. kategória. Középsúly: 2. Deák Szabolcs. Gyerek III. Nehézsúly: 3. Deák Tamás. B. Cs. Verseny után és elõtt Élcsapatok elõtt az élen Az Orosháza FC 1997-es korosztályos csapata nyerte meg a 3. Zavadszky Gábor-emléktornát, melyet Budapesten rendeztek meg a hétvégén a Rákosmenti TK pályáján, ott, ahol a fiatalon elhunyt válogatott futballista elkezdte labdarúgó pályafutását. A tornára öt csapat kapott meghívást, az orosháziak annak köszönhették a lehetõséget, hogy tavaly a Bene Ferenc-emléktornáról már gyõztesként utazhattak haza. Budapest válogatottja ellen 3-0-ra gyõztünk az elsõ mérkõzésen, utána következett a Ferencváros, ahol 1-0-ra nyertünk, a Vácot 4-0-ra vertük meg, majd legvégül az RTK-t, az MTK fiókcsapatát is legyõztük 2-0-ra, azaz százszázalékos teljesítménnyel, 10-0-s gólkülönbséggel nyertük meg a kupát sorolta a legfontosabbakat a kicsik edzõje, Keresztes István. Ráadásul tõlünk került ki a torna legjobb kapusa Kovács Ábel személyében, valamint orosházi lett a gólkirály is, Szemenyei István 5 góllal végzett az élen. Ezeket a különdíjakat, valamint az aranyérmeket is Lipcsei Péter és Dragoner Attila, az FTC játékosai adták át. Mennyire lepte meg csapata jó teljesítménye? Úgy látszik, a fiúkra jó hatással van a budapesti környezet, hiszen a Bene Ferencemléktornáról is mindig jó eredményekkel jöttünk haza, ám most a felkészülésünk nem volt a legideálisabb, így nem is éreztem százszázalékosnak a csapatot. Viszont mindenki nagyon nagy lelkesedéssel játszott, és a rengeteg munka, valamint a csapaton belüli fegyelem meghozta a gyümölcsét. Milyen tornák várnak a fiatalokra a közeljövõben? A télen mindössze három teremtornán vettünk részt, két gyõzelmünk volt, és egyszer a második helyen végeztünk. Az elmúlt idõszakban már a május 22-én, Ausztriában megrendezendõ nagy tornára készültünk, ahová 20 csapat kapott meghívást, többek között mi is. Nyáron már 10+1-es, nagypályás tornákon veszünk majd részt például Debrecenben, valamint az orosházi Gyopáros kupán augusztusban hiszen õsztõl nagypályás bajnokságban indulunk majd. Buzai Csaba Aranyhomok Kecskeméten rendezték meg a hétvégén a hagyományos Aranyhomok búvárúszó versenyt, melyre tizenegy csapat mintegy százhúsz versenyzõje nevezett. A viadalon résztvettek az orosházi Eötvös DPSE búvárúszói is a betegség miatt távollévõ Dimák Dávid kivételével. Eredmények. Felnõtt. Nõk. 50 méter búvárúszás: 2. Károlyi Csilla 19, méter uszonyos gyors: 1. Károlyi Cs. 52, méter felszíni úszás: 1. 1,44,06. Fiúk. 50 méter búvár: 4. Károlyi Szabolcs 18, méter gyors: 7. Károlyi Sz. 51, méter felszíni: 7. Károlyi Sz. 1,48,92. b. Sensei Zsiga Zsolt és tanítványai is részt vettek a bajai kyokushin karatefesztiválon. Sikeres versenyrõl számoltak be, elsõként a mestert kérdeztük: 14 fõvel indultunk, és 10 érmet sikerült szereznünk, köztük olyanoknak is, akiknek nincs még rutinjuk a versenyzésben. Három aranyat, két ezüstöt és öt bronzot. Azt hiszem ez az eredmény magáért beszél. Hamarosan kezdõdik az Európa-bajnokság? Március 30-án utazunk Hágába, a nyílt Kyokushin Európa-bajnokságra, melyet minden évben megrendeznek, és minden kyokushin világszervezet nevezheti versenyzõit. Öt versenyzõvel indulunk. A nehézsúlyban a tavalyi bronzérmes Hajdú Dezsõ mellett Kovács Zoltán és Tóth Richárd, 80 kilóban Olasz Attila, 70 kilóban pedig Kiss Péter képviseli Orosházát. Úgy gondolom, hogy mindhárom súlycsoportban éremre esélyesek a fiúk, de a legnehezebbek között Hajdú Dezsõt szeretném a döntõben látni. Most pedig következzék a bajai viadal két aranyos versenyzõje, Kovács Zoltán és ifj. Zsiga Zsolt. Zoli, milyen volt számodra a hétvégi verseny? Elég kemény. Öt induló volt a felnõtt nehézsúlyban, ebbõl hárommal küzdöttem. A döntõben a kb. 2 méter magas osztrák bajnokot sikerült legyõzni. Örülök, hiszen fontos állomása volt ez a hétvége az Eb-felkészülésnek is. Mit vársz magadtól Hágában? Sárga övesként megyek, de remélem meg tudom állni a helyem a fekete övesek közt is. Életem elsõ Európabajnokságán jó lenne valahol a dobogó közelében végezni. Ennek érdekében napi kettõket edzek. Délelõtt erõnléti, délután pedig karateedzéssel készülök. Zsolti, úgy tudom Baján semmit sem bíztál a véletlenre és a bírókra. Igen. Sajnos két hete a Diákolimpián kicsit elkönynyelmûsködtem a dolgokat, és ezt most semmiképp sem akartam újra elkövetni. Jól tudtam koncentrálni, és sikerült minden meccset ipponnal, idõ elõtt befejeznem. Azt hiszem, ez lesz a követendõ taktika május 12-én, a Diákolimpia nagy döntõjében is. Amikor versenyen vagytok, akkor édesapád megszólítása apu vagy Sensei? Sensei! De nemcsak versenyen, edzésen is. -cséjé- Eredmények. Gyermek kategóriában: Nagy Nikolett 3., Takács Tamás 3., Bertók Balázs 3. Serdülõ: Szelezsán Ádám 2. Ifjúsági kategória: Ifj. Zsiga Zsolt 1. Felnõtt C kategória: 80kg Dér Tamás 1., 70kg Novák István 2., +80kg B kategória: Kovács Zoltán 1., Kiss Márton 3. VAKKANTÓ kutya-, macskaeledel és -felszerelés bolt Orosháza, Töhötöm utca, az Asztalos pékséggel szemben Nyitva tartás: H P: 8 18 SZ: 8 12 Három bronz Az elmúlt hétvégén ismét több versenyen is szõnyegre léptek az Orosházi Spartacus Birkózó Klub sportolói. Szombathelyen rendezték meg a Haladás Force Kupa nemzetközi ifjúsági szabadfogású válogató versenyt, ahol 54 kg-ban Kránicz Adrián bronzérmet szerzett. Ugyanitt a felnõttek mezõnyében a 74 kg-os súlycsoportban Börcsök László sérülése miatt visszalépett, így kénytelen volt beérni az ötödik helyezéssel. A 84 kgos Szabó Mihály ugyancsak a felnõttek között a dobogó legalsó fokára állhatott. A XIII. Ludnay József nemzetközi ifjúsági serdülõ kötöttfogású birkózó-emlékversenyen serdülõ korcsoportban az 53 kg-os Sepeczán János az ötödik helyen végzett, míg a 72 kgos súlycsoportban Mátyási Tamás bronzérmet szerzett. buzai Feljutottak Páratlanul szépre sikeredett az orosházi asztaliteniszezõ hölgyek hétvégéje: az Asztalitenisz SE Orosháza NB I-es csapata a Siketek SC-t, az NB II-es csapat pedig a Vecsést verte meg, így jóval a bajnokság vége elõtt már mindkét csapat kiharcolta a feljutást a magasabb osztályba. A vezetõedzõ Bogdánffy Csaba a nagyok gyõzelmérõl elmondta: az Orosháza magabiztosan hozta a kötelezõt. Az NB II-es gárdából az NB I-ben elõször játéklehetõséghez jutó dr. Nagy Olga segítette ki az elsõ csapatot. A jövõrõl szólva a vezetõedzõ elmondta: a következõ szezonban mindkét csapat osztályt vált, így a városnak lesz egy Extra-ligás és egy NB I-es csapata, sõt, a legfiatalabbakat az NB II-be nevezi az egyesület. Siketek SC Asztalitenisz SE Orosháza I. 3:15 NB I-es nõi asztaliteniszmérkõzés, Budapest. Orosházi gyõztesek: Fórizs, Haraszti, Tóth K. 4-4, dr. Nagy O. 1, a Haraszti, Tóth K. és a Fórizs, dr. Nagy O. páros. buzai Fájó vereség Az Orosháza-Gyopárosfürdõ KSC kézilabdás lányai szombaton a sereghajtó Csorváshoz látogattak, és 12 9-es félidõt követõen arányú vereséget szenvedtek a kiesési rangadón. Marton Richárd edzõ: Rendkívül pontatlanul játszottunk, rengeteg volt a hiba, különösen a második félidõben. Sem a lövõszázalékunk, sem a védekezésünk nem érte el az elvárható szintet. -jé- Sporthírek Rákóczi Vasas-OMTK - Kaszaper 0-1 (0-1) Megyei I. osztályú labdarúgó-mérkõzés, Rákóczitelep, 200 nézõ. V.: Gyekiczki. Rákóczi: Ökrös - Debreczeni, Pásztor, Papp L. (Nagy R.), Vincze, Boros, Simon, Széll (Egri), Lovas, Lövei, Baranyai. Edzõ: Kvasznovszky József. G.: Péli a 13. percben. Jó: Pásztor, Papp L. Kvasznovszky József: A hozzáállásunk, a játékunk miatt nagyon szégyellem magam, remélem, nem vagyok ezzel egyedül. A Magyar Birkózó Szövetség a napokban készítette el a klubok összesített rangsorát. A nyolcvanhárom egyesületet magában foglaló országos lista élén a Diósgyõri Birkózó Club található, az Orosházi Spartacus Birkózó Klub 429 megszerzett ponttal a tavalyihoz képest kilenc helyet elõre lépve a tizenkettedik, az Orosházi Birkózó Club pedig 18 ponttal öt helyet javítva a hatvanhetedik helyen végzett. Sportmûsor Kézilabda NB I/B-s férfi bajnoki mérkõzés: Orosháza FKSE Miskolc. Orosháza, március 29., 16:00 és 18:00. NB I/B-s nõi bajnoki mérkõzés: Orosháza-Gyopárosfürdõ KSC Hajdúnánás Termál SC. Orosháza, március 30., 15:00 és 17:00. Labdarúgás NB II-es bajnoki mérkõzés: Orosháza FC Baktalórántháza FC. Orosháza, március 29., 15:00. Megyei I. osztályú bajnoki mérkõzés: Kondorosi TE OMTK Rákóczi Vasas SE. Kondoros, március 29., 13:00 és 15:00. II. osztályú utánpótlás bajnoki mérkõzések: Orosháza FC Kecskeméti TE (B). Rákóczitelep, március 29., 10:00 (U17), 12:00 (U19). Hódmezõvásárhely FC Orosháza FC. Hódmezõvásárhely, március 29., 10:00 (U13), 12:00 (U15). Megyei serdülõ bajnoki mérkõzés: OMTK Rákóczi Vasas SE Orosháza FC. Rákóczitelep, március 30., 10:00. és 17:00. Kispályás labdarúgás: A kispályás labdarúgó-bajnokság sorsolás szerinti soros mérkõzései a város kispályáin hétköznap 17:00 és 21:00 óra között. Utánpótlás OFC (serdülõ) Nagyszénás SE (serdülõ) 13:0. Góllövõk: Puhala B. és Rácz M. 3-3, Vidákovics M. 2, Fehér L., Gulyás R., Ludányi P., Palocz T. és Albert L. 1-1 OMTK Rákóczi Vasas (ifi) Kaszaper (ifi) 2:1. Góllövõk: Marton L. és Fejes Gy OFC (U15) Gyulai Termál FC (U15) 0:6. OFC (U13) Gyulai Termál FC (U13) 4:0. Góllövõk: Márki M. 3 és Juhász Á. 1 OMTK Rákóczi Vasas (serdülõ) Mezõhegyes SE (serdülõ) 0:4

Orosházi. Elballagtak a városból is? mostani, sokkal inkább a korábbi

Orosházi. Elballagtak a városból is? mostani, sokkal inkább a korábbi Élet Orosházi XIV. évfolyam 25. szám INGYENES VÁROSI HETILAP 2009. június 19., péntek Elballagtak a nyolcadikosok múlt szombaton, ezen a héten pedig a város majdnem minden diákja kézhez kapta bizonyítványát.

Részletesebben

Orosházi. onságos os az élet. magunkat? kérdeztük a megyei fõkapitányt. Úgy gondolom, hogy itt békében és biztonságban élhet

Orosházi. onságos os az élet. magunkat? kérdeztük a megyei fõkapitányt. Úgy gondolom, hogy itt békében és biztonságban élhet Élet Orosházi XIV. évfolyam 10. szám INGYENES VÁROSI HETILAP 2009. március 6., péntek Vidékünkön biztonság onságos os az élet Jól teljesített 2008-ban az Orosházi Rendõrkapitányság. Nyugodt évet zártak,

Részletesebben

Orosházi. volt váratlan a felmondás. Két évvel ezelõtt megegyeztünk

Orosházi. volt váratlan a felmondás. Két évvel ezelõtt megegyeztünk Élet Orosházi XIV. évfolyam. szám INGYENES VÁROSI HETILAP 9. február., péntek Kitartani a végek ekenen Az idei évi költségvetési rendeletet mutatta be dr. Dancsó József alpolgármester csütörtök reggel.

Részletesebben

Orosházi. Konzumkultúra helyett igazit!

Orosházi. Konzumkultúra helyett igazit! Élet Orosházi XIV. évfolyam 4. szám INGYENES VÁROSI HETILAP 2009. január 23., péntek Megyei szintû rendezvény helyszíne volt a mûvelõdési ház nagyterme szerdán este, amikor a kultúra állt ünneplésünk középpontjában.

Részletesebben

Orosházi. Peches ember ne menjen a jégre!

Orosházi. Peches ember ne menjen a jégre! Élet Orosházi XIV. évfolyam 2. szám INGYENES VÁROSI HETILAP 2009. január 9., péntek Peches ember ne menjen a jégre! Az egykori sláger szövegével ellentétben Orosházán nemcsak a pechesek, hanem egyelõre

Részletesebben

a vállalkozások jókora hasznából lehetne fedezni. A temetõket üzemeltetõ evangélikus egyház igazgatólelkésze, Orosházának kötelezõ közteme- Kártyaügy

a vállalkozások jókora hasznából lehetne fedezni. A temetõket üzemeltetõ evangélikus egyház igazgatólelkésze, Orosházának kötelezõ közteme- Kártyaügy Orosházi Élet XIV. évfolyam 44. szám INGYENES VÁROSI HETILAP 2009. október 30., péntek Temetõi körkép kép a búcsú ára Halottak napja közeledtével kényes, mindenkit érintõ témát járt körbe lapunk. A képviselõk

Részletesebben

Paksi Hírnök. Az igazi haza az Idõé, nem a Földé

Paksi Hírnök. Az igazi haza az Idõé, nem a Földé A cannes-i vörös szõnyeg is hevert már a lába elõtt, de megmaradt Pakson, paksinak. Most jelenik meg legújabb lemeze a Heaven Street Sevennek, melynek alapító tagja Orbán Gyula. Írásunk a 19. oldalon Paksi

Részletesebben

Békéscsabán szívhez szóló, és példaértékûen méltóságteljes

Békéscsabán szívhez szóló, és példaértékûen méltóságteljes Méltóságteljes ünnep Fórum Jaminában Új jegyzõ Békéscsabán 418 lakás lesz korszerûbb Párbeszéd az ifjúsággal XVII. évfolyam 5. szám 2007. március 29. A hónap mûtárgya Száz éve történt FOTÓ: VERESS ERZSI

Részletesebben

Paksi Hírnök. Tisztes polgárok. Elfogadták a költségvetést. Óriásberuházás. indul jövõre

Paksi Hírnök. Tisztes polgárok. Elfogadták a költségvetést. Óriásberuházás. indul jövõre Afrikától a háziorvosi székig: dr. Ságh Beáta Portrénk a 15. oldalon Fotó: Molnár Gyula Paksi Hírnök Az írás megmarad. XVIII. ÉVF. 6. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2009. MÁRCIUS 20. Tisztes polgárok fotók: Molnár

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

PAKSI HÍRNÖK. Formabontó külsõ, bõvülõ tartalom. Várjuk szeretettel paksi fiókunkban! Intézze kényelmesen, olcsón bankügyeit!

PAKSI HÍRNÖK. Formabontó külsõ, bõvülõ tartalom. Várjuk szeretettel paksi fiókunkban! Intézze kényelmesen, olcsón bankügyeit! PAKSI HÍRNÖK XVI. ÉVF. 4. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2007. FEBRUÁR 23. Formabontó külsõ, bõvülõ tartalom A múlt év decemberében elkezdõdött az új képtárépület kivitelezése. Az önkormányzat megbízásából a Dunacenter

Részletesebben

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben.

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson P o l g á r m e s t e r i vehet részt 2009. április 25-én 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyházán az Ifjúság utca 4. szám alatt, a Pékség 2 közelében,

Részletesebben

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.)

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) XVIII. évfolyam 38. szám 2006. november 16. Q Megjelenik: 21.000 példányban 140 év (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) 2 Krónika november

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám

Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Steinbach József lett az új dunántúli református

Részletesebben

A tartalomból: Eötvös József-emlékplakett az önkormányzatnak... 6. Nyárvégi beszélgetés Hölvényi Györggyel...13

A tartalomból: Eötvös József-emlékplakett az önkormányzatnak... 6. Nyárvégi beszélgetés Hölvényi Györggyel...13 A TIHANYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2008. augusztus II. évfolyam 9. szám A száguldó cirkusz Tihanyban összeállításunk a 4. oldalon Fotó: IFJ. CZÉGAI LÁSZLÓ A tartalomból: Tihany díszpolgára: Dr. Korzenszky Richárd............

Részletesebben

Sikeres utánpótlás-nevelés

Sikeres utánpótlás-nevelés XIX. ÉVFOLYAM 23. SZÁM ANGYALFÖLD-ÚJLIPÓTVÁROS-VIZAFOGÓ 2013. DECEMBER 5. media13.hu naponta friss hírek Hírnök online a TV13 mûsorai A TV13 mûsorai már digitálisan is Ifjúsági sportolók köszöntése Egyre

Részletesebben

Munkácsy Kecskeméten. www.kecskemetilapok.hu. POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft. ALAPÍTVA 1868-BAN www.kecskemetilapok.

Munkácsy Kecskeméten. www.kecskemetilapok.hu. POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft. ALAPÍTVA 1868-BAN www.kecskemetilapok. CIV. évfolyam, 6. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Az érintettek a Farkas P.-ügyrõl Ezúttal a hangfelvételekben és cikkekben szereplõ személyeket, és a legilletékesebb

Részletesebben

Vastaps a vasdiplomásnak Írásunk az 5. oldalon. ,,Termelj otthon! Cikkünk a 8. oldalon. Keresik a tehetséges labdarúgópalántákat

Vastaps a vasdiplomásnak Írásunk az 5. oldalon. ,,Termelj otthon! Cikkünk a 8. oldalon. Keresik a tehetséges labdarúgópalántákat FÓRUM 22. évfolyam 11. szám O Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Ötvenöt évvel 56 után Ünnepi tudósításunk a 2. oldalon Vastaps a vasdiplomásnak Írásunk az 5. oldalon,,termelj otthon!

Részletesebben

Jótékonysági bál XIII.

Jótékonysági bál XIII. Ára: 150,-Ft 16 RIMÓCI ÚJSÁG A Stinky Sox csapat a Tél Kupán XIII. Cserni Balázs, Jusztin Bálint, Rádi Balázs, Mócsány Roland, Laczkó Péter, Csizmadia Ádám, Jusztin Gábor, Cserni Zsolt Jótékonysági bál

Részletesebben

Emberek, utak, kapcsolatok

Emberek, utak, kapcsolatok XVIII. évfolyam 6. szám 2006. február 16. Q Megjelenik: 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu Q Emberek, utak, kapcsolatok Megnyílt a Thúry György Múzeum új állandó kiállítása Emberek, utak,

Részletesebben

Egykor a Tûzvirágban kezdte, most a Mûvészetek Palotájában Bornemissza Gergelyként perdül táncra Appelshoffer János. Portrénk a 19.

Egykor a Tûzvirágban kezdte, most a Mûvészetek Palotájában Bornemissza Gergelyként perdül táncra Appelshoffer János. Portrénk a 19. Egykor a Tûzvirágban kezdte, most a Mûvészetek Palotájában Bornemissza Gergelyként perdül táncra Appelshoffer János. Portrénk a 19. oldalon Paksi Hírnök Az írás megmarad. XVII. ÉVF. 24. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN

Részletesebben

Személyes vélemény. Képviselõi fogadóóra minden hónap második hétfõjén 15-17 óráig a Polgámesteri Hivatalban. 2011. május Balatonkenesei Hírlap 3

Személyes vélemény. Képviselõi fogadóóra minden hónap második hétfõjén 15-17 óráig a Polgámesteri Hivatalban. 2011. május Balatonkenesei Hírlap 3 2011. május Balatonkenesei Hírlap 3 Tisztelt Újságolvasók! Az elmúlt hónap fontosabb történéseirõl kívánok néhány mondat erejéig tájékoztatást nyújtani az itt élõ és érdeklõdõ embereknek. A Széchenyi utca

Részletesebben

A strandért indított harcot a BÖÉE

A strandért indított harcot a BÖÉE XVIII. évfolyam 8. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Megújult Borhetek Megnyílott a Badacsonyi Borhetek rendezvénysorozat július 19-én, az alsó bazársornál felállított színpadon.

Részletesebben

Pándi Tükör. II. Pándi Meggyfesztivál ÚJ! Önkormányzati hírek 4. Balatoni nyár 7. Elismerés 15. Angol tanfolyam indulhat! 23.

Pándi Tükör. II. Pándi Meggyfesztivál ÚJ! Önkormányzati hírek 4. Balatoni nyár 7. Elismerés 15. Angol tanfolyam indulhat! 23. ÚJ! Pándi Tükör 1941 Lokális közéleti- és kulturális lap 2011. október XX. évfolyam / 3., 78. szám ŐSZ Angol tanfolyam indulhat! 23. 1275 1992 28 oldal Ára: 100 forint www.pand.hu Kiadja: Pánd Községi

Részletesebben

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP XIX. évfolyam 43. szám 2007. december 6. Százötven éves a Keri Nagyszabású, egy hetes programmal, százötven körös váltófutással, iskolatörténeti kiállítással, szakmai nappal,

Részletesebben

PAKSI HÍRNÖK. Hajszálon múlt az óvodák léte. Kedvezõ devizahitelek. Hitelek 5,5% éves hiteldíjtól (THM 6,07%-tól)

PAKSI HÍRNÖK. Hajszálon múlt az óvodák léte. Kedvezõ devizahitelek. Hitelek 5,5% éves hiteldíjtól (THM 6,07%-tól) PAKSI HÍRNÖK XVI. ÉVF. 11. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2007. JÚNIUS 1. Hajszálon múlt az óvodák léte Bezárja az önkormányzat a Kereszt utcai óvodát. A döntést miután egyszer már elhalasztották rendkívüli ülésen

Részletesebben

Papp László néptáncoktató halálának 15. évfordulója

Papp László néptáncoktató halálának 15. évfordulója XVII. évfolyam 38. szám z 2005. november 17. z Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu A TÁNCOLTATÓ Papp László néptáncoktató halálának 15. évfordulója alkalmából jubileumi emlékestet

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 100 éves az Észak-balatoni vasút Az Észak-balatoni vasútvonal 100. éves fennállásának évfordulója alkalmából érkezõ nosztalgia

Részletesebben

Megszentelt várakozás

Megszentelt várakozás CIII. évfolyam, 42. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Szeretetbõl segítenek Az önkéntességnek számtalan példája ismert világszerte. De nem kell olyan messzire

Részletesebben

Gondolatok a könyvtárban ÍRÁSUNK A 10. OLDALON

Gondolatok a könyvtárban ÍRÁSUNK A 10. OLDALON FEJER www.fejerlap.hu LAP2007. Az önkormányzat számára is évről évre visz- 2 szatérő ünnep a végzősök útra bocsátása, a ballagás. A közgyűlés elnökének köszöntőjét lapunkban olvashatják. 10 Együttes ülést

Részletesebben