Mercz Árpádot köszöntik a díszpolgárok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mercz Árpádot köszöntik a díszpolgárok"

Átírás

1 BUDAFOK TÉTÉNY XVI. ÉVFOLYAM 8. SZ ÁPRILIS 18. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Mercz Árpádot köszöntik a díszpolgárok Papp Tibor felvétele Elküldték a nyerészkedõ bonyolítót Áttörés a Tûzliliom utcában Hatvanszázalékos, csaknem hárommilliós megtakarítást értek el a kapcsolódó költségeket illetõen az egyik Tûzliliom utcai társasház közös képviselõi azzal, hogy szerzõdést bontottak Bajnok Zsolt Economy cégével, s helyette egy másik céget bíztak meg a közbeszerzés intézésével és a mûszaki ellenõrzéssel. Szabolcs Attila polgármester elõzõleg többször egyértelmûen figyelmeztette a Tûzlilom utcai Panel Plusz Program illetékeseit, hogy tûrhetetlen a kapcsolódó költségek 11,87 százalékos aránya, s hogy legfeljebb ötszázalékos arányú lehet a pályázatírás, a közbeszerzés és az ellenõrzés költsége a teljes pályázati értéken belül. A polgármester rámutatott arra, hogy a közpénzekkel minden választott képviselõnek takarékosan kell bánnia, s ezért elfogadhatatlan, hogy az önkormányzat finanszírozza az Economy nyerészkedését. A társasháznak mindamellett ki kellett fizetnie a pályázatírás költségeit. A Tûzliliom utca szám lakói külsõ nyílászárók cseréjére, a homlokzat hõszigetelésére és a fûtési rendszer korszerûsítésére pályáztak. A Tûzliliom utcában ez csak az elsõ lépés a helyes irányban hiszen a Rózsakert Lakásszövetkezet megaprogramjában a kapcsolódó költségek még mindig csaknem 90 milliót tesznek ki. Április 11-én, századik születésnapja alkalmából köszöntötték fel az otthon lakói és a gondozók, valamint természetesen a családtagok Varga Gyulánét. Eperjes Károly a budafoki evangélikusoknál Pénzmosoda Budafokon az aprókért Iskolai agresszió: két gyerek veri a harmadikat Frontális karambol, a Párhuzamos úton Kerek évfordulót ünnepeltek április 4-én a Lics-család pincéjében: a Budafok-Tétény Múlt Jelen Jövõ Asztaltársaság és a Klauzál Gábor Társaság immár ötödik éve ünnepi esten látja vendégül a kerületi díszpolgárok egyre bõvülõ körét. Cikkünk a 4. oldalon folytatódik. Virágcsokor az ünnepeltnek Bözsi néni születésnapjára eljött Szabolcs Attila polgármester és a polgármesteri hivatal több munkatársa.

2 2 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó április 18. Fidesz Polgári Összefogás Képviselõcsoport Az oktatás jövõjéért A kormány szétesett, a tíz évig együttkormányzó baloldali pártok egymásnak estek. A reformnak nevezett megszorítások következtében a közszolgáltatások színvonala tovább romlott, a gazdasági fejlõdés leállt. Az eddig kormányzó erõk vad, de meddõ ötletelésbe fogtak, hogyan tovább. Láthatóan fogalmuk sincs, mit is akarnak. A társadalom egyértelmû elutasítása és kifejezett bizalmatlansága ellenére még két évig akarnak bennünket boldogítani. Mindeközben a kerületben a Fidesz Polgári Összefogás zavartalanul kormányoz, végrehajtja programját. A április 17-i testületi ülésen fontos döntéseket hoz meg a képviselõ-testület. A nagy port felvert tanárverések is rávilágítottak arra, hogy a balliberális kormányzás elmúlt hat éve alatt is mennyire csökkent a tanárok és az iskola tekintélye, mozgástere. Bár nálunk ilyen atrocitásra nem került sor, a baljós tendenciák, az agresszió növekedése nem torpantak meg a kerület határán. Ezeket a jelenségeket a kerületben vissza akarjuk szorítani! Ennek egyik eszköze lehet, ha a kerületi iskolákban pszichológusok segítik a pedagógusokat és a diákokat a konfliktushelyzetek megoldásában. Ezt igénylik az intézményvezetõk is. A kerületi Gyermekjóléti Központnak, a Nevelési Tanácsadónak, a gyermekvédelmi jelzõhálózatnak is az eddigieknél szorosabban együtt kell mûködnie az iskolákkal. A kerületi gyermekvédõk konferenciáján is szembe kellett nézni azzal, hogy nõ a munkanélküliség, egyre több család küzd megélhetési gondokkal. A résztvevõk megfogalmazták azt az igényt, hogy a megelõzés kapjon nagyobb szerepet a gyermekvédelemben. Ezért is fontos intézkedés, hogy a kerületben eddig is kiválóan mûködõ óvodák egységes szakmai irányítás alá kerülnek. Ezzel nemcsak megtakarításra nyílik lehetõség, hanem a késõbbi tanulási és viselkedési problémák megelõzése, a nagyon fontos iskola-elõkészítés az eddiginél is jobban elõtérbe kerülhet. Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény létrehozásával errõl is döntenek a képviselõk a sajátos nevelési igényû gyermekek nevelése, oktatása az egész kerületben egységes elvek és módszertan szerint történhet. Egy kerületi önkormányzat nem tudja helyrehozni, amit a kormány elrontott de amit lehet, azt megtesszük! MSZP-frakció A április 17-ei testületi ülések anyagából úgy tûnik, a kerületi önkormányzat idén nem kívánja támogatni a Panel Plusz Programot. Bár az elõzõ testületi ülésen döntés született, mely szerint a évi pénzmaradvány egy részét erre fordítanánk. Mára ez szertefoszlani látszik, mivel a pénzmaradvány (ami egyébként nem kevés összeg) nagyobb részt pályázatokra lett elkülönítve. Sajnálatosnak tartjuk, hogy ebbõl a pénzbõl egyetlen fillért sem fordít az önkormányzat társasházi lakások felújítására. Tudjuk, hogy ez a program komoly pénzügyi terhekkel jár, a kerület lakóinak mégis fontos lenne. A program meghirdetése óta elõször fordul elõ, hogy a kerület lakói nem kapnak támogatást a lakásuk korszerûsítésére, felújítására. Az önkormányzatnak nemcsak szavakkal kellene támogatni a kerületi lakók érdekeit, hanem tettekkel is. Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata április október között heti két alkalomra, naponta óra között kerületi lakos gondnokot keres a Barlanglakás Emlékmúzeumba. Érdeklõdni lehet a /226-os telefonszámon a Polgármesteri Kabinetben Bakos Erika kabinetvezetõnél. 1% A Színes Ceruzák Alapítvány a évi adók 1%-ából befolyt összeget az Árpád iskola javára ajánlotta fel, melybõl a nyelvoktatás feltételeit és a számítástechnikai felszereltséget fejlesztették. Adószám: Támogatásukat köszönjük! Holokauszt emléknap A Holokauszt emléknap alkalmából a Budai Nagy Antal Gimnáziumban elõadást tartott Chava Baruk, a jeruzsálemi Yad Vasem Intézet képviselõje, Dittel Szilvia a holokauszt dokumentációs központ munkatársa, valamint Schuman Yvonn, az oktatási minisztérium képviselõje április 16. a holokauszt magyar áldozatainak emléknapja. Azokra a honfitársainkra emlékezünk ezen a napon, akiket a nácizmus zászlaja alatt 64 évvel ezelõtt megfosztottak jogaiktól, vagyonuktól, emberi méltóságuktól, végül pedig az életüktõl is és 1945 között több mint félmillió magyarországi zsidó esett áldozatul a munkaszolgálatnak, a német nácik és magyar cinkosaik által megszervezett deportálásoknak, a magyar hatóságok brutalitásának, a halálmeneteknek, az auschwitzi gázosításoknak, a tömegkivégzéseknek, a koncentrációs táborok szörnyû körülményeinek május 15. és július 9. között a holokauszt legnagyobb deportálási akciójának keretében mintegy 430 ezer embert deportáltak ezer kivételével Auschwitz-Birkenauba. A holokauszt áldozataira emlékezve április 16-án idén is elindult az Élet Menete. A évi megemlékezés a Dohány utcai Zsinagóga elõtti téren kezdõdött, ahonnan az elmúlt évhez hasonlóan fáklyákkal vonultak a Cipõk a Dunaparton szobor kompozícióhoz, emlékezni azokra, akiket a nyilasok ben a jeges Dunába lõttek. A mintegy áldozat emlékére 600 fehér virágot szórtak a megemlékezõk a folyóba.

3 2008. április 18. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 3 Százéves dédmamát ünnepeltek a Szent Bernát-házban Varga Gyuláné rengeteg virágcsokrot és kedves ajándékokat kapott, s a centenáriumi tortából mindenkinek bõven jutott. Kíváncsi volt a szép eseményre több tévéstáb, fotóriporter és újságíró is. Verõcei Gábor atya szép beszéddel, Szent Pál igéjével köszöntötte az ünnepeltet, akinek egészségére pezsgõvel koccintottak. Bátran ihatott mindenki, hiszen alkoholmentes kölyökpezsgõt szolgáltak fel. Bözsi néni a polgármesterrel hosszasan elbeszélgetett. Elmondta, hogy gyengén lát, de mint kitûnt viszonylag jól hallja, amit mondanak neki. Fõképp arra volt kíváncsi, hogy hány százéves van rajta kívül a kerületben. Szabolcs Attila elmondta, hogy õ a negyedik, akit felköszönt. Az otthonban egyébként rövidesen újabb századik születésnap várható. Bözsi néninek két gyermeke, három unokája és hét dédunokája van, s az õ körükben a hét végén tartják meg az ünnepet. A dédmamát aki két éve a Szent Bernát-ház lakója rendszeresen hazaviszik a nagyobb ünnepekre. Papp Tibor felvétele Eperjes Károly Budafokon Hitvalló körútja keretében ellátogatott a budafoki evangélikus templomba Eperjes Károly színmûvész. A zsúfolásig megtelt templomban a hívek nagy érdeklõdéssel hallgatták a mélyen vallásos, katolikus mûvész elõadását, amelyben ószövetségi példázatokat és az evangélium egy fontos példapeszédét, azaz a tékozló fiú történetét, és jelenkori történéseket állított párhuzamba. Központi gondolata volt egy ismert József Attila idézet: az Isten itt állt a hátam mögött, s én megkerültem érte a világot. Solymár Gábor evangélikus lelkész meleg szavakkal köszönte meg a látogatást és az elõadást.

4 4 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó április 18. Díszpolgárok a Lics-pincében Papp Tibor felvételei Idén a díszpolgárok már maguk tehettek javaslatot a legújabb tagra, Mercz Árpád hírneves borászra, aki a többiek nevében is meghatottan köszönte meg a fogadtatást, a befogadást. A hagyományoknak megfelelõen a tavalyi díszpolgár adta át a szimbolikus vándorbotot Árpi bácsinak. Priska József Tamás 1956 veteránja ebbõl az alkalomból elmondta saját versét is az ünnep és az új díszpolgár tiszteletére. A költemény címe tréfás és az alkalomhoz illõ volt: A muslica éneke. Ott voltak az idõsebb és a fiatalabb díszpolgárok, többen közülük több pályán is kiemelkedõ tevékenységet végeztek, illetve végeznek. Mészáros Péter, a találkozók egyik fõ szervezõje díszpolgárságuk idõrendjében olvasta fel a neveket: Munkácsy Károly testnevelõ tanár, szobrász volt a 95-ös díjazott, õt követte Nemes László zenepedagógus, a Zeneiskolák Szövetségének nyugalmazott elnöke, dr. Gazdag László nyugalmazott iskolaigazgató, a Promontorium Borlovagrend nagymestere, dr. Kárpáti Zoltán sebész fõorvos, az örökifjú Pelikán Imre építész, a Donáthegyi emlékhely létrehozója. Dr. Köteles György professzor 2003 díszpolgára volt, rá egy évre Garbóci László helytörténész lett a kitüntetett. Mészáros Pétert, a Zöld Jövõ Környezetvédelmi Egyesület elnökét, a hazai zöldmozgalom jeles személyiségét utóbb külön méltatták, hiszen saját magát nem említette a évi díjazott. Sorra üdvözölte a díszpolgárokat Karsay Ferenc alpolgármester, aki kocsival érkezett, ezért csak jelképesen koccinthatott a díszpolgárokkal és a házigazdákkal. Nem lehetett jelen a díszpolgártalálkozón Kolonics György kenus olimpiai bajnokunk, Atlanta és Sidney aranyérmese. Nem vehetett részt a jeles ünnepen Jandó Jenõ zongoramûvész, valamint dr. Szincsák József építész és operaénekes sem. A találkozón megemlékeztek a 2004-es posztumusz díszpolgárokról, Bogdányi Gyuláról és Katona Péterrõl, akiket szociális munkásságuk elismeréseként tüntettek ki, valamint a ban elhunyt Böröczky Imrérõl, akit a kertvárosi kultúra elõmozdításáért 1999-ben díjaztak. A díszpolgárok társasága évrõl évre bõvül, már nem lehetne elég nagy kerekasztalt keríteni, egymás mellett hosszú sorban vannak a terített asztalok. Ahogy múlik az idõ, egyre vidámabb a hangulat: Mercz Árpi bácsi például csak a 18 éves hölgyeket köszöntötte, igaz, rögtön hozzáfûzte, hogy a nõk, amint az közismert, 18 éves koruk után nem öregszenek egy napot sem. Egyúttal verses jó tanáccsal is szolgált: Ha a bort fogyasztod, mindent hamar megtalálsz benne, barátságot, jókedvet, szerelmet, virtust, egyetlen van nagyon elrejtve benne, a mérték. Erre aligha kellett figyelmeztetni a vendégeket, hiszen nemes borokat szolgáltak fel nekik, s az ilyen értékes borokat csak kortyolgatni lehet. BWGY

5 2008. április 18. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 5 Leégtek a TehénParádé mûalkotásai A TehénParádé budafoki raktárépületében eddig tisztázatlan eredetû tûz ütött ki. Az elmúlt két év közel húsz alkotása - köztük a közönségdíjas Rubicow - semmisült meg, az esetet még a tûzoltóság és a rendõrség vizsgálja. A mûtehenek megosztják a közvéleményt: sokan lelkesednek értük, mások viszont provokációnak tartják, ha mûanyag tehén mutatja a farát a híveknek a Bazilikánál. A tûz áldozata lett a többi között a 2006-os kiállítás kedvence Dobos Andrea és Kóczián Veronika Rubiktehene, valamint Kiss Gergely Mozgásérült tehene, a 2007-es év tehenei közül pedig Oszvald Tamás Braille-írással készített Érintettsége és Kozicz Szabolcs Ezt a cirkuszt nagyon unom címû munkája is. Csikós Gergõ, a TehénParádé szervezõje elmondta: "Értetlenül állunk az eset elõtt. Egyelõre még nem tudjuk, baleset, vagy szándékos gyújtogatás történt-e, a tûzoltóság és a rendõrség megkezdte az eset kivizsgálását. Akárhogy is, elszomorító dolog ez. Hosszú hónapok munkája van egyegy alkotás elkészülte mögött és jelentõs anyagi kárunk is keletkezett. Pénzéhes aligátorok Különös pénzmosoda Budafokon Az aligátorokról kevés jót lehet hallani: vérszomjasak, kiszámíthatatlanok, még Molnár Gábort, a híres vadászt is megtámadták. A budatétényi Tropicarium két hüllõje merõben más természetû: nagyon lusták, halat esznek és elég gyakran aprópénzt is. A két hüllõ már nagykorú, évesek, egyenként 3,5 méter hosszúak, Mississippibõl érkeztek Budatéténybe. A közönség külföldiek, hazaiak, kicsik és nagyok szívesen dobálnak pénzt nekik. Budatétényben fõként azért hajigálnak érméket az aligátorokhoz, hogy végre megmozduljanak. Ezek az állatok ugyanis nem szívesen kelnek fel, ha egyszer jól belakmároztak halakkal gondozóik kezébõl esznek, kifekszenek a medence szélére, s akár napokig is elhevernek. A bámészkodók egy ideig várnak, aztán célba veszik õket különbözõ pénzérmékkel, hátha arra felriadnak. Volt eset mondja Farkasdi Károly, a kiállítás tulajdonosa, hogy egészen beborította a hüllõk hátát a sok aprópénz, olyan kiadós volt a szieszta és a dobálás. A medencét idõrõl idõre leengedik, és összegyûjtik a rengeteg aprópénzt. Az érmék igencsak megviseltek, látszik, hogy többnyire megjárták az aligátorok emésztõrendszerét, vagy csak elrozsdásodtak a medence alján. Farkasdi úr elmeséli, hogy az elsõ tropicariumot Svédországban nyitotta meg. Ott bármilyen állapotban voltak az érmék, jótékonysági célra átvette a bank. Nem így itthon panaszolta a kiállítás tulajdonosa nem hajlandók bevenni a rongáltnak számító pénzeket. Sokan, sokféle eszközzel próbáltak segíteni a problémán: súrolással, ecettel, sósavval, drótkefével, smirglivel. Végül egy laboratóriumban kísérleteztek ki egy módszert a pénzmosásra: krómkénsavban áztatták az érmeket, s ekkor halványan elõtûnt az írás és az ábra. Utána többszöri öblítés és szárítás következett, de akkor még mindig vegyesen voltak a pénzek: magyar és külföldi, lejáró egy- és kétforintos, valamint néha százasok is. Végül az evangélikus gyülekezet fiataljai Solymár Gábor lelkész irányításával megoldották a problémát. Egyházuk meghirdette az Aprókkal az aprókért mozgalmat, hogy a leadott pénzbõ egyházil óvodák épülhessenek. Egy hétvégén szétválogatták az aligátorokat megjárt, majd gondosan letisztított érméket. Összesen mintegy harminckilónyi magyar apró gyûlt össze, s rengeteg külföldi. A budafoki gyülekezet elõkelõ helyen végzett a pénzgyûjtésben, s ebben persze nem kis szerepe volt Farkasdi úrnak és két aligátorának. Még rengeteg aligátorrágta pénz maradt, tehát ha van valakinek használható ötlete, írjon nekünk. Állítólag segít, ha megjáratják egy betonkeverõben a homokkal kevert pénzt. Egyébként a legjobban a hrivnja tûri a megpróbáltatásokat, az ukrán pénzen alig látszik meg az aligátorkaland.

6 6 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó április 18. Golf-klub a Tétényi fennsíkon Amúlt hétvégén mintegy ötven sportoló részvételével szezonnyitó versenyt tartottak a Highland golfpályán, amelynek helyén néhány éve még betonroncsok tömegét, égig érõ gizgazokat, szemetet láthattak az idetévedõ turisták. Igazán nem remélte senki sem, hogy egyhamar eltüntethetik a kiselejtezett panel-elemeket, amelyeket annak idején itt halmoztak fel. Ma már megvalósult az álom: az egykori betonroncsok helyén 36 hektáron smaragdzöld gyepet alakítottak ki a Highland, vagyis magyarul a Fennsík Klub területén. A szombat-vasárnap megtartott nyílt napon mintegy hatszázan látogattak ki a pályára, sokan próbálkoztak a golfütõkkel, ismerkedtek az eddig inkább csak külföldön népszerû sporttal. A teraszról a gyakorlópályát lehet látni, a domboldalon túl kezdõdik csak a három kilométeres, kilenclyukú versenypálya. Ragyogó kilátás, klubszékház és étterem várja a Magyarországon egyelõre még nem túl elterjedt sport, a golfozás szerelmeseit. Tavaly nyitotta meg kapuit a pálya, a fõváros egyetlen ilyen létesítménye, ahol a jövõben a szervezõk reményei szerint már családostul látogatnak ki a tehetséges helyi fiatalok is. Révész Tamás, a Highland Golf Club&Academy igazgatója bízik abban, hogy rövid idõn belül elterjed a pálya híre, s egyre többen elkezdenek majd golfozni. Szerinte a golf semmivel sem drágább, mint a síelés, ami rövid idõ alatt Magyarországon is tömegeket tudott megmozgatni. A helyi iskolákban is meghirdetik majd a golf-oktatást, s remélik, hogy a bemutatón felfedeznek rejtett tehetségeket, akikbõl igazi versenyzõt nevelhetnek. Ismét Születés Hete a kerületben Atavalyi sikereken felbuzdulva május elején, idén második alkalommal is megrendezték kerületünkben a Születés Hete rendezvénysorozatot. Önkormányzatunk polgármestere és alpolgármestere ismét fõ támogatói a rendezvénynek. Mint azt a szervezõktõl megtudtuk, a programok összeállításánál fontos szempont volt az önkormányzati intézmények bevonása védõnõi szolgálat, bölcsõde, óvoda, nevelési tanácsadó, gyermekjóléti szolgálat, lehetõséget adva ezzel a várandós, kisgyermekes szülõknek arra, hogy megismerjék a kerületi szakembereket, valamint lehetõséget adni a szakembereknek, hogy megoszthassák egymással tudásukat.a Születés Hete egy olyan alkalom, amikor az ország sok településén, Budapest sok kerületében egy hétig az érdeklõdõk könnyen megtalálhatják azokat az információkat, elõadókat, beszélgetõpartnereket, filmeket, kiadványokat, amelyek segíthetnek tájékozódni a várandóssággal, szüléssel, születéssel kapcsolatban. A rendezvénysorozat célja, hogy a várandósok és családjuk minél szélesebb körû tájékoztatást kapjanak választási lehetõségeikrõl, a hazai ellátás hagyományos és újszerû alternatíváiról, az informált döntést elõsegítõ kutatási eredményekrõl és a nemzetközi egészségügyi szervezetek ajánlásairól. Az ország különbözõ pontjain bábák, szülésznõk, szülész orvosok, dúlák, védõnõk, szülésfelkészítõk, pszichológusok, homeopaták, gyógytornászok, mentálhigiénés szakemberek, szoptatási tanácsadók találkoznak várandósokkal, hogy számukra a lehetõ legtöbb információt átadják, és segítsenek abban, hogy a várandósság ideje ne szorongással, bizonytalansággal teli idõszak legyen. A programsorozat részeként a klasszikus és alternatív módszerek hívei, civil szervezetek és az intézményes ellátórendszer tagjai és a különbözõ szakmai mûhelyek képviselõi is találkoznak egymással, hogy tapasztalataikat kicseréljék óta minden évben egy hét arról szól, hogy ne csak ez az egy hét szóljon a várandósságról, szülésrõl, születésrõl, hanem minden érintett család, amikor szüksége van erre, folyamatosan tájékozódhasson, választ kaphasson a kérdéseire. Országos nyitónap május 4-én óráig lesz az Aranytíz Mûvelõdési Központban (1051 Budapest V. ker., Arany János u. 10.) Részletek: A kerületi programokról részletesen következõ számunkban olvashatnak. S. V.

7 2008. április 18. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 7 Gyermeki agresszió Az utóbbi hetekben a tévének, rádiónak és számos sajtóterméknek szinte minden nap témát szolgáltatott a tanárt bántalmazó diák kapcsán a gyermeki agresszivitás. Utánajártunk, mi a helyzet ezen a téren kerületünkben. Rothbart Erika, a Nevelési Tanácsadó egyik pszichológusa több mint tizenöt éve foglalkozik a hozzá irányított, problémás gyerekekkel. A város központjában lakó, de Budafokon dolgozó szakember nem lát különbséget a belvárosi és peremkerületi gyerekek iskolában megnyilvánuló agresszivitása között. Mindnyájan ugyanabban a társadalomban élünk. Sajnos, a mindennapok utcai történései kapcsán, a televízióban nap mint nap jelenlevõ erõszakos megnyilvánulások által hozzáedzõdtünk az agresszióhoz, az szinte beépült az életünkbe ami nagyon nagy baj, hiszen már szinte észre se vesszük a jelenlétét. A hétköznapjaink nem kiszámíthatóak, olyan jelenségekkel élünk együtt, amilyenekkel egykét évtizede nem találkoztunk. Az iskolában is más problémák jelennek meg, mint tíz, húsz éve, hiszen a társadalomban végbemenõ folyamatok az iskolában csapódnak le. Persze a gyerekek is változtak, de csak annyiban, amennyiben a szülõk által biztosított háttér és az a közeg, amiben élni kénytelenek, teljesen megváltozott. Amikor egy társadalomban értékválságról beszélünk, annak meglétét az iskolában is érzékeljük beszél a mai viszonyokról a pszichológus, majd rátér a közvéleményt erõsen felháborító, konkrét esemény értékelésére. A tanárt fenyegetõ, majd megütõ diák történetében mindenkinek megvan a maga szerepe, felelõssége. Az aktív résztvevõnek éppúgy, ahogy a felvételt készítõnek vagy azoknak, akik csak szemlélõként vettek részt az eseményekben. Mégsem gondolom, hogy leegyszerûsíthetnénk a dolgot arra, hogy ilyenek ezek a mai fiatalok. A gyerek provokálta a fizika szakos pedagógust, majd egyre tágabb határokat szabott magának arra várva, hogy a férfi tegyen valamit, állítsa le, viselkedésének szabjon gátat. A felvételt megnézve, ez nem történt meg, sõt, az osztály is átlépett minden korlátot, és az egész közösség szemben állt az amúgy jólelkû, szelíd, nagy tudású tanáremberrel, aki nem tudta kezelni az adott helyzetet. Rothbart Erika véleménye szerint a provokációt semmilyen körülmények között nem szabad figyelmen kívül hagyni, a kialakult szituációra azonnal reagálni kell. A gyerekeknek szükségük van keretekre, normákra és szabályokra, mert attól érzik magukat biztonságban. Nehéz helyzetben vannak a pedagógusok mondta, mert sok esetben nincs eszközük az ilyen viselkedés megfékezésére, hiányzik a megfelelõ családi háttér, sokszor, mint ebben az esetben is, az igazgató vagy az iskolapszichológus segítsége. A tavaszi szünet elõtt az egyik kerületi iskolában egy gyerek úgy megverte társát, hogy az belsõ vérzéssel, életveszélyes állapotban került a kórház intenzív osztályára. Kurdi Magdolna, a Nevelési Tanácsadó másik pszichológusa ennek ellenére úgy véli, nem ez a jellemzõ manapság. A gyerekek egymás ellen irányuló erõszakos magatartása a fizikai károkozáson túl gyakran kiabálásban, veszekedésben, káromlásban jelenik meg, sõt, egyre gyakoribbak a technikai eszközökkel történõ, személyiséget sértõ visszaélések, ami számára is újnak számít. Többször találkoztam mobiltelefonnal elkövetett agresszióval. Például két gyerek veri a harmadikat, míg a negyedik rögzíti a telefonján, majd körbeküldi az osztályban, sõt, nem ritkán felteszi az internetre is. Olyan súlyos személyiségzavaros lány is járt nálam, aki a barátnõjét vette fel telefonjával, miközben az a vécén a dolgát végezte. A felvételt megmutatta az osztálytársainak és jót nevetett rajta. Szomorú, hogy az osztályából Kurdi Magdolna psichológus munka közben senki nem lépett fel ez ellen. A 13 éves lány határtartási problémák miatt került hozzám, az órákon durván beszólt, nem dolgozott, felállt, kiment, nem fogadta el az alapvetõ iskolai szabályokat. Beszélgetéseink során kiderült, hogy nagyon elszigetelten él, valós kapcsolatai nincsenek, édesanyja folyamatos és beteges kontroll alatt tartja, számonkéri mikor eszik, mikor megy vécére stb. Ez a hetedikes minden idejét chateléssel töltötte, és az interneten keresztül életének legintimebb részleteibe is beengedte az idegeneket. Így nem csoda, hogy nála nem alakult ki az intim szféra tiszteletben tartása, és e miatt tettének súlyát sem tudta megérteni. TAMÁS ANGÉLA (A következõ számban folytatjuk) feszített víztükrû medencék angol nyelv már az oviban kis létszámú csoportok szótagolva olvasás gimnasztika, labdajátékok logopédus és pszichológus Agresszió (a latin agressio szóból, jelentése: támadás) minden olyan viselkedésforma, amelynek célja másnak sérelmet vagy kárt okozni. A másik élõlény elleni erõszakos cselekményben valósul meg, de tárgyakra (rombolás), illetve az elkövetõre saját magára is (önagresszió) irányulhat. Agressziónak nevezünk minden olyan szándékos cselekvést, amelynek indítéka, hogy nyílt vagy szimbolikus formában valakinek vagy valaminek kárt, sérelmet vagy fájdalmat okozzon. (Ranschburg Jenõ, gyermekpszichológus) KAMARAERDEI KEREKERDÕ BÖLCSÕDE, ÓVODA ÉS ISKOLA Gyönyörû, hathektáros parkos környezetben szeretetteljes, biztonságérzetet adó bölcsõdei, óvodai és iskolai nevelés! zongoraiskola informatika sok-sok játék síelés mûfüves focipálya KRESZ-park MÉG JELENTKEZHETSZ ISKOLAI OSZTÁLYAINKBA! 1112 Bp., Kamaraerdei út Tel.: ,

8 8 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó április 18. A hónap mûvésze Ócsai Károly szobrász Tavaly kezdõdött a kerület mûvészeit bemutató sorozat a Városházán, amelynek aztán az ügyfélszolgálat és a hivatal felújítása, átépítése idõ elõtt véget vetett. Mûvészek viszont élnek közöttünk szép számmal, és tevékenységük bemutatása még mindig az önkormányzat szívügye. Így aztán e lap hasábjain igyekszünk továbbra is megismertetni önöket egy-egy kerületünkben élõ mûvész munkásságával. Ócsai Károly szobrász, éremmûvész és mûvészpedagógus idén ünnepli 70. születésnapját, amely alkalomból bekerült a Napút Kiadó évente megjelenõ jeles hetveneseket, csupa híres embert, Kossuthdíjasokat, olimpiai bajnokokat, ismert mûvészeket, közéleti szereplõket bemutató kalendáriumába. A mûvésszel egy csöndes, napsütéses vasárnap délutánra beszéltük meg a találkozót. Otthonába, amely egyben kitûnõ terepet biztosít az alkotásnak is. A fák között megbúvó családi ház nemcsak otthon, hanem mûterem is egyben. A kertben posztamensek sora, rajta a mûvész alkotásai. Kõbõl, fából, bronzból. Hét évtized nem kis idõ. Tapasztalat. Jó és rossz. Minden belefér. Jut ebbõl is, abból is. Én magam mindig felnézek azokra, akik a mûvészetekben legyen az zene, képzõmûvészet, vagy irodalom maradandót alkotnak. Olyat, amelyet még évtizedek, évszázadok múlva is õriznek az utódok. Ócsai Károly alkotásai is ilyenek, hiszen azon felül, hogy tanítványai viszik tovább mesterük szellemét, köztéri mûvei, alkotásai mind maradandó értékek. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a rengeteg országos pályázaton és kiállításon nyert díjak sokasága, melyek közül az egyik legrangosabb a MAOE Millenniumi Fõdíja a VI. Országos Szobrászrajz Biennálén vagy a ban odaítélt Munkácsy-díj. Rögtön meg is fogalmazódik bennem a legrosszabb kezdõ kérdés, amit újságíró egy interjú elején feltehet: Mindig szobrász szeretett volna lenni? Édesapám mérnökember volt, de korán meghalt, így édesanyámban volt egy olyan ambíció, hogy én is mérnök legyek. Látszott bennem a mûvészi hajlam, amire azt mondták, építésznek az a legjobb. Tanáraim pedig inkább a festészetre kapacitáltak, tehát a két végletet próbálták belém oltani. Az egzakt mérnöki gondolkodást és a szabad festészetet. De már tízéves koromban eldõlt, hogy szobrász leszek. Elõbb festészetet tanultam Szentiványi Lajostól, majd szobrászatot Bokros Birman Dezsõtõl és Somogyi Józseftõl ban a Corvin közben fegyveresen részt vett az utcai harcokban, amelyért késõbb számos kitüntetést kapott ( Honvédelemért emlékkereszt, 56-os Emlékérem, Pro Fidaelia I. Emlékérem), valamint 1996-ban elkészítette a Tabánban felállított monumentális 56-os obeliszket. Bár Újpesten született, több mint harminc éve él a kerületben, ebben a házban pontosan harminc éve. (Úgy látszik, a jeles évfordulók éve ez.) Ideköti minden. Az elmúlt évtizedek alkotási folyamatai, a munkája, az élete ig kerületi önkormányzati képviselõ volt, valamint az akkori Kulturális Bizottság alelnöke. Közben 10 évig dolgozott pedagógusként a Nádasdy Mûvészeti Iskolában. Tanítványai a mai napig szívesen emlékeznek Károly bácsira. Nemrég kaptam egy kedves levelet volt tanítványomtól, aki egy sikeres reklámcég vezetõje. Nagyon jólesik hallani olyanokról, akik vitték valamire, és még mindig merítenek abból, amit annak idején tõlem tanultak. Végül is ez a tíz év 1986 és 2006 között egy sikeres idõszak volt, hiszen a gyerekeim rengeteg versenyt nyertek és számtalan oklevelet kaptam. Felneveltem egy generációt, amelyik egy sikeres társaság volt, ezt már nem lehetett volna még egyszer megismételni. Ócsai Károly több tucat köztéri alkotása található szerte az országban. Ebbõl kerületünkben elvileg három. Gyakorlatilag kettõ, hiszen az 1989-ben készült Héjanász, amely a Városháza házasságkötõ termét díszítette, az azóta felújított terembe nem került vissza. Sorsa ismeretlen. A bronzból készült Kossuth-dombormû a mai napig az iskola falát díszíti, míg a nagytétényi honvédemlékmû szintén a kerületi megemlékezések állandó helyszíne. Pedig nem volt egyszerû és fájdalommentes a születése. Hosszú és rögös út vezetett annak idején a honvédemlékmû felállításához március 28-án Bartos Mihály helytörténész a helyi városvédõk támogatását elnyerve, írásbeli kezdeményezést tett a tétényi csata emlékmûvének felállítására. Az akkori helyi vezetés támogatta az ötletet és már április 27-én összehívták az Emlékmûbizottság alakuló ülését. Ugyanezen a nyáron meg is jelent a kerületben élõ és dolgozó mûvészek számára az emlékmû megálmodására szóló pályázati felhívás, amelyre kilenc pályamû érkezett. A munkákat a lakosság részére a mûvelõdési házban állították ki, hiszen az eredeti elképzelés szerint a helyi polgárok szava is döntõ a szoborterv végleges kiválasztásánál. A lakossági szavazáson Ócsai Károly szobrászmûvész Kokárda jeligéjû alkotása kapta magasan a legtöbb szavazatot. Ellentétben a Budapest Galéria hivatalos bírálóbizottságának véleményével És itt kezdõdött az emlékmû igazi kálváriája. Az országos közhangulat és a társadalmi-politikai változások nem kedveztek a szobor ügyének. A pénz az adományokból lassan gyûlt, majd 1991-ben kezdõdtek újra az egyeztetések. Kerület, fõváros, Budapest Galéria, Képzõ- és Iparmûvészeti Lektorátus és még sokan mások. Végül 1994 októberében úgy tûnt, minden a helyére került és a mûvész is megkezdhette a munkát, bár az eredeti terv azóta komoly átalakuláson ment keresztül. Így március 15-én 11 órakor 7 évvel az ötlet papírra vetését követõen ünnepélyes keretek között felavatták Ócsai Károly: Tétényi csata címû emlékmûvét. A beszélgetés végén még néhány fotó erejéig lemegyünk a mûterembe, ahol sok egyéb munkája mellett megvan még a honvédemlékmû eredetijének makettje, József Attila síremlékének terve, érmek sokasága, papírrelifek és papírplasztikák, fa- és kõszobrok, tervek. Egy rendkívül sokoldalú mûvész életének állomásai. Nem vagyok mûértõ kritikus vagy mûvészettörténész, de azt én is meg tudom állapítani, hogy Ócsai Károly mûvészete nem könnyen behatárolható. Egy életrajzi írásban azt olvastam róla, hogy idézem: intellektuális beállítottságú, a szobrászi kifejezés új lehetõségeit keresõ alkotó, konstruktív építésû munkáiban a plasztikai formák önelvûségébõl, illetve a megformálás ritmusából adódó vizuális hasonlatkeltés problémái foglalkoztatják. Gyakran a kultúrtörténetbõl, az irodalomból és a mûvészetekbõl merített motívumainak korszerû értelmezését és kifejezését keresi. Úttörõ megoldásokkal találkozhatunk érmészetében is. Remélem, a meghatározásokkal õ maga is egyetért, bár egy szabadon gondolkodó és alkotó mûvészt behatárolni badarság lenne, különösen ha életmûve csak fele olyan színes mint Ócsai Károlyé. SCHOLTZ VIKTÓRIA

9 2008. április 18. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 9 Homlokráncok Mostanában elég sok okunk adódik ráncolni a homlokunkat a szaporodó gondok, ijesztõ jelenségek szaporodása kapcsán. Durvul a közélet, a közbeszéd, a belpolitikai és gazdasági helyzet. Az erõszakos bûncselekmények ijesztõ mértéket öltöttek, megszaporodtak a tettlegességek, rongálások a betörések elkövetési módjával, az elkövetõk gátlástalanságával együtt. Szûkebb lakókörnyezetem utóbbi heteiben történt, hogy egy új Skodának éjszaka mindkét elsõ gumiját szétvágták, a hátsó szélvédõt és a jobb elsõ ajtó üvegét betörték, a rádiót kitépték és elvitték. Innen ötven méterre egy hatgyerekes család kertjébe mérgezett ételt dobtak, reggelre mindkét kutyájuk elpusztult. Hat kisgyerek által használt udvarra, az utcáról, bedobva a mérget! Emberek, hol élünk? Néhány nap múlva kinézett az immár kutya nélküli kertre a tulajdonos, és három kapucnis fiatalt látott, akik az ott lévõ használaton kívül helyezett, de jó állapotú kisbuszokat és az ott parkoló személyautót vizsgálgatták. Leleplezõdésük után elrohantak a maguk mögött nyitva hagyott tolókapun át és beugrottak a kicsivel arrébb várakozó kocsijukba. Amennyiben övék az az autó. Lámpát nem kapcsoltak föl, a rendszám nem látszott. A barátomnak Nagytéténybõl fújták meg a felújított, újrafényezett kocsiját, az autószerelõ ismerõsöm mûhelye elõtt álló, javításra otthagyott kocsinak pedig mind a négy alufelnijét lopták le, persze gumistól, persze éjszaka. Igaz, hogy évekkel ezelõtt, de a barossi közösségi házzal szemben lévõ ház lezárt kapuján bementek, a lezárt garázsból pedig ellopták az idõs ismerõsöm dédelgetett és szintén lezárt Ladáját. Engem is szegénnyé tettek, amikor egyetlen vagyonkámat, egyben szükséges közlekedési eszközömet eltulajdonították még a belvárosi lakásom elõl, ami persze soha nem lett meg, ezért is költöztem családi házas környezetbe, mint ahol fölnõttem. Ma már lazultak az emberi kapcsolatok, nemigen törõdnek a másik érdekével, tulajdonával. De a tulajdon védelmével civil összefogással is muszáj törõdni, még ha a másé is, hiszen csak akkor van veszélyeztetve a másé, legközelebb meg a miénk. A szembe szomszédommal évekkel ezelõtt megalakítottuk a Szom. Figy. Szolg. nevû véd- és dacszövetséget. Ez a szomszédot figyelõ szolgálat az alkalmilag szükségessé váló kutyaetetéstõl a kukák kölcsönös kitételéig magában foglalja egymás értékeinek kölcsönös figyelését és szükség szerinti védelmét. Mintha Amerikában lennénk, ott szokás az ilyesmi. Sok szokásuk nem szimpatikus, de ez igen. Meg a tulajdon védelmének ottani joga, nevezetesen, ha valakit a sajátomban találok, mielõtt megtámadna vagy megszökne, erõszakkal hatékonyan vissza lehet tartani. FÜRJ Sok a szemét Figyeljék meg, mennyivel többen vannak, akik szemetelnek, mint azok, akik összeszedik azt. Fõként háztartási szemetet a zöld területekrõl, ahová külön el kell hordani ahelyett, hogy a kukába tennék. Az anyukám azt mondta annak idején, nem az a szégyen, ha foltos, hanem, ha koszos és rongyos. Mármint a ruha, ami akkortájt jutott. A fõvárossal is ez az egyik gond: hogy ötvanhatos géppisztolysorozatok nyoma látszik a vakolaton? Még érdekes is a nyugati filmeseknek. De az, hogy koszos, szemetes, mindenkit lehangol. A város peremén, ahol élek (lopás J. A.-tól) minden üdítõ zöldet elrondít a szemét. Ledniczky Sándor képviselõ felhívására a Nagytétényi út végén, a Hotel Aquarius elõtt gyülekeztek az akció résztvevõi, köztük a Fény Gyermekei, a Magyar Esszénus egyház tagjai, majd kesztyût húzva és szemetes zsákot ragadva átmentek a széles, bokros, az ellenkezõ oldalon fekvõ területre és minden teketória nélkül elkezdték zsákokba gyûjteni a kidobált hulladékot. Mátrai Máriát kérdeztük, miért pont õk teszik ezt meg? Bárki megteheti, mondta, nyilvánosan meg lett hirdetve ez a szemétgyûjtési akció is, õk el is jöttek, a város minden pontjáról. Amikor itt rend lesz, mennek a ZÁRKIRÁLY BT. ZÁR, LAKAT, VASALAT 1027 Bp., Margit krt. 54. T/F: Bp., Fehérvári út 24. T/F: Nyitva: h-p: 9-18, szo: éve az önök biztonságáért! + SZOLGÁLTATÁSAINK: KULCSMÁSOLÁS: lakás, autó, speciális és mágnes ZÁRBETÉTEK ÁTKÓDOLÁSA EGYFORMA ZÁRLATÚ és FÕKULCSOS rendszerek HEVEDERZÁRAK SZERELÉSE: egyedi méret is SZOMBATONKÉNT 10%! nagytétényi Duna-partra, ott folytatják, bár ott az idén már nem elõször takarítanak. Meggyõzõdésük, hogy a gyerekeik, unokáik létfeltételeit szolgálja, ha nem borít be mindent a kosz, a mocsok. Hogy élhetõ maradjon a Föld, mindenkinek ki kéne venni a részét a környezet védelmébõl. A szemétgyûjtõknek ott, ahol szemét van, a többieknek meg mindenhol azáltal, hogy nem szemetelnek. Egyszer megérjük, hogy az lesz a kirívó, ha valaki eldobja a hulladékát, de rászólnak: el tetszett ejteni valamit És szégyellni fogja magát! FÜRJ RÉZ és KRÓMÁRUK POSTALÁDÁK SZÉFEK 20%

10 10 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó április 18. Amikor a fényképész és a grafikus találkozik Hogy mi történik akkor? Ennek lehettünk szemtanúi március 26-án. Ekkor nyílt ugyanis meg Hegedûs Hajnalka grafikus és Nagy Hedvig fényképész kiállítása a Budai Sport Általános Iskolában. Kerületünk mûvészei egy képkeretezõben találkoztak évekkel ezelõtt. Azóta nemcsak barátság alakult ki köztük, hanem elkezdtek közösen dolgozni is. A kiállítás érdekessége abban rejlik, hogy egy alkotás megjelent fotón és grafikaként is. A közös kiállítás ugyanis pont emiatt jött létre. Bemutatni, hogy a grafikus fotóról dolgozik, s így egymásnak lételemei. A többnyire emberközpontú képeket tartalmazó kiállítás szemlélteti, hogy míg a fotós a valóságot ábrázolja, a grafika változtathat azon. Azaz, a mûvész egyéni látásmódját is beleviheti az alkotásba. Rigó Mária festõmûvész a kiállítás megnyitóján elmondta, hogy az alkotásnak az a lényege, hogy szóljon hozzánk. Így elérte célját, elgondolkodtató látni a valóságot és annak grafikai mását, mely színesebb Egy kerületi és egy ljubljanai mûvész alkotásai kör tagjai, idegenvezetõként õ mutatta be szülõföldjét. Barátság szövõdött közte és a nagytétényiek között, meghívták, s kiállították mûveit. Bakó Károllyal viszont csak a megnyitó elõtti napon találkozott a ljubljanai mûvész. Közös vonás a két alkotóban az állatok gyakori szerepeltetése mûveikben: Herman Lászlónál a keresztény jelkép, a halak utalnak az emberek sorsára, Bakó Károly pedig legszívesebben lovakat ábrázol. A kiállítást április 27-ig 8 12, illetve óra között tekinthetik meg az érdeklõdõk. SZENTMIKLÓSSY ÉVA Ritka pillanat az, amikor meszszi földrõl érkezõ mûvész mutatkozik be kerületünkben, s örömteli az is, amikor kerületi mûvész tárja elénk alkotásait. Most kettõs örömben lehetett részünk: a Szelmann-házban a szlovéniai Herman László festõmûvész és a XXII. kerületi Bakó Károly grafikus közös tárlata nyílt meg április 12-én. Lászlóné Varga Éva, a Nagytétényi Polgári Kör elnöke és a Nyugdíjas Dalkör köszöntötte az érdeklõdõket. A mûvészek bemutatkozó beszédei és maga a megnyitó is rövid, de tartalmas volt. Választ kaphattunk többek között arra, hogy miként jöhetett létre ez a kettõs tárlat. Herman Lászlóval egy utazás során ismerkedtek meg a polgári Európa legnagyobb utazásszervezõjének kiemelt partnereként értékesítjük a TUI, GULET, MAGIC LIFE és TERRA REISEN által kínált utazásokat. Ajánljuk a hazai utazásszervezõk útjait, last minute ajánlatait. Repülõjegyek, városlátogatások, autóbérlés, utasbiztosítások. A részletekrõl érdeklõdjön a Camponában lévõ irodánkban! Bp. XXII., Nagytétényi u Tel.: 06 (1) Eng. sz.: 02077/2000

11 2008. április 18. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 11 Nádasdy-napok a mûvészetek jegyében Kétévente rendezik meg a Nádasdy-napok rendezvénysorozatát, amelyet az iskola a névadó Nádasdy Kálmán és felesége, Birkás Lilian emlékének ajánl. A megnyitó április 11-én a költészet napján volt, ahol Szabolcs Attila polgármester, mint a rendezvénysorozat fõvédnöke tartott beszédében elmondta: Az iskola 22 éve 1986-ban vette fel a Nádasdy Kálmán nevet és az azóta eltelt idõ bizonyította, hogy az iskola tevékenysége és szellemisége méltó névadójához. A fuvola tanszak növendékeinek rövid bemutatója után a névadó fia, dr. Nádasdy Ádám köszöntötte kedves szavakkal a jelenlévõket. Olyan sokszínû ez az iskola, amilyen sokszínû maga a mûvészet is és ugyanolyan szépen él és virágzik, mint a természet is most tavasszal. Az iskola szerteágazó oktatási tevékenységei közül most a képzõmûvészet kapott kiemelt figyelmet, hiszen az alkalom egyben a Varázslat címû képzõmûvészeti pályázat megnyitója és díjátadó ünnepsége volt. Dr. Nádasdy Ádám, aki nagylelkû támogatója az édesapjáról elnevezett alapítványnak a következõ szavakkal méltatta az iskola tevékenységét és tisztelgett a névadó emlékének: Nagyon jól illik ez a sokszínûség édesapám, Nádasdy Kálmán egyéniségéhez. Õ is több mûvészeti ágban volt otthon. Mindenhez volt szeme és füle, mindenrõl volt véleménye. Fiatal korában zenésznek készült. Jól zongorázott és tenor énekhangja volt, amely azonban a profi énekléshez kevésnek bizonyult Olyan ember volt, aki számos dologra tudott egyszerre figyelni, viszont nem volt egy olyan területe az elõadó mûvészetnek, amelyben elég jónak ítéltetett. Így találta meg azt a pályát, amire igazán alkalmas volt. Rendezõ lett. Olyan ember, aki mindent lát, és mindent átfog a szemével, a fantáziájával. Mint az építészetben a tervezõ. A téglákat nem õ rakja, a márványt nem õ faragja, a tornyot nem õ emeli, de õ látja legjobban a lehetõségeket, és õ tudja legjobban öszszehangolni a többiek munkáját. Nádasdy Kálmán szépen megtalálta a neki legalkalmasabb pályát, pedig 20 éves kora elõtt eszébe sem jutott, hogy rendezõ legyen. A sokszínûség volt Nádasdy egyik vezetõ elve. Õ maga is sok mindent csinált élete folyamán. Rendezett filmet, operát, de prózai színházat is az akkor Nemzetiben. Fiatal korában a háború elõtt kórust vezetett, majd a háború után tanított a Színmûvészeti Fõiskolán. Dr. Nádasdy Ádám köszöntõjének végén némi útravalóval szolgált a gyerekeknek: Figyeljétek meg magatokat, tegyétek próbára képességeiteket és így majd megtaláljátok az életben a nektek alkalmas helyet. Örülök, hogy itt lehetek ezen a napon és átnyújthatom a díjakat a legkiválóbb ifjú mûvészeknek. Az iskola képzõmûvészeti tanszakára 257 tanuló jár, amelybõl pályázatot 132 gyermek készített és ebbõl 24-en kaptak díjat a megnyitón. A kiállításon egyébként összesen 230 pályamû látható. A díjak átadása után az ütõ tanszak növendékei utcazenével szolgáltattak kitûnõ aláfestést a kiállítás megtekintéséhez. S. V. Képes vagyok rá gála 16 éve volt az elsõ ilyen gála. Azóta nagyjából csak a név ugyanaz, a tartalom sokat változott. Mint azt Nagyné Bitter Ilona, a Rózsakerti Általános Iskola igazgatónõje elmondta, a gyerekeknek annak idején volt egy füzetük Képes vagyok rá címmel, amely akár az iskola programjának mottója is lehet, hiszen a pedagógusok azt keresik, mire képes egy-egy nebuló, mi van benne mélyen elrejtve. Április 11-én a Klauzál Gábor Budafok- Tétény Mûvelõdési Házban aztán mindannyian megmutathatták mire képesek. Idén több vezérfonala is volt a rendezvénynek. Egyrészt abból indultak ki, hogy minden gyerek szeret játszani és mozogni, így mindenki színpadra kerülhetett, aki akart. A hátteret pedig maga a dátum, a költészet napja adta. A több mint két órás mûsor visszatérõ verse volt Nagy László: Az én szívem játszik címû költeménye, de minden mûsorszámot egyegy versidézet elõzött meg. A rendkívül színes programban a gyerekek megmutathatták mennyire színes egyéniségek, milyen szerteágazó tehetségek. Volt vers, mese, ének és tánc, báb, bohócok és tornászok. A megérdemelt siker természetesen nem maradt el. Teltház és vastaps volt a jutalom! S. V.

12 12 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó április 18. Szolgálatban a polgárõrség Baleset a Párhuzamos utcában Március 12-én délután hívtak fel a polgárõrök, hogy éjjeli szolgálatot teljesítenek. Invitáltak, hogy tartsak velük. Ekkor még nem tudtuk, hogy milyen eseménydús éjjel van elõttünk. 22 óra elõtt néhány perccel jelezték, hogy balesetet biztosítanak, így nem érnek oda a megbeszélt találkozási helyre. Ezért én mentem a baleset helyszínére, a Párhuzamos úthoz, ahol két gépkocsi ütközött frontálisan. Egy Opel Vectra és egy Peugeot Partner utasai szenvedtek balesetet, de szerencsére halálos áldozat nem volt. Itt a helyszínelés biztonságát a polgárõrök segítették elõ: a forgalmat átirányították a szomszédos utakra. Megdöbbenve tapasztaltam az autósok értetlen viselkedését: mintha az autók forgalmi értéke fordítottan aránylott volna vezetõjük helyzetfelismerõ képességéhez. A Dózsa György utca alján lévõ körforgalomban két polgárõr is állt, mégis volt autós, aki szabálytalanul a menetiránnyal szemben próbált behajtani. A Bartók Béla út alján több ember nem értette, hogy a baleset ellenére miért is kell kerülniük. Hozzáteszem, a környéket nem ismerõ vezetõknek az elkerülés útvonalát is elmagyarázták. A polgárõrökön fényvisszaverõ mellény volt, szakszerûen használták a lámpát, de több autós ennek ellenére csak nehezen találta meg a fékpedált. Miután a rendõrség befejezte munkáját, és az úttestre kiömlõ veszélyes anyagokat is feltisztították, majd megnyitották az útszakaszt. rendõrök beavatkozását, akár a polgárõrök jelenlétét kívánná meg. Eltûnõdöm, hogy ezek a polgárõrök fõállás, család és egyéb elfoglaltság mellett járõröznek, s gyakran egy köszönöm sem jut nekik. SZENTMIKLÓSSY ÉVA Eltûnt gyermekek Erdõkertesen, holttest egy Wartburgban? Míg a polgárõrök a forgalmat irányították, máris érkezett is a következõ kérés. Erdõkertesre hívták kerületünk önkénteseit is, ahol két kisgyerek tûnt el. Sajnos ennek a kérésnek nem tudtak eleget tenni, hiszen a rendõröknek is szükségük volt a munkájukra a zavartalan helyszínelés lefolytatásához. Nem sokkal ezután a rendõrség kapott egy bejelentést, mely szerint a Szepesi utcában egy parkoló autóban hullát találtak. Megdöbbentem. Elindultunk a helyszínre a polgárõrökkel. Kiderült, hogy a gépkocsi tulajdonosa biztonsági okokból egy bábut helyezett jármûvébe, nehogy azt gondolják az arra járók, hogy egy gazdátlan autó áll az utcában. Persze ez nagy megnyugvás volt mindenkinek, nincs holttest. Megjegyzem, a gépkocsiban fekvõ, pokrócba bugyolált bábu tényleg kísérteties mása volt egy embernek. Járõrözés és a lakossági észrevételek Éjjel egy óra körül a kerület utcáit jártuk. A polgárõrök saját autóikkal járõröztek a kerületi utakon. Nem mondhatnám, hogy csendesek voltak az utcák. Látszik, hogy itt a jó idõ, szívesebben mozgolódnak az emberek. Lakossági bejelentés érkezett, hogy a Liszt Ferenc utcában fel-alá száguldozik egy autó, így nem tudnak az ott lakók zavartalanul pihenni. Volt, aki a rendõrséget hívta, volt, aki a polgárõrséget. Nos, az autót megtaláltuk, az út szélén parkolt, de száguldozó tulajdonosával nem sikerült találkoznunk. Persze nem minden éjszaka ennyire mozgalmas. Mindenki annak örülne, ha nem történne semmi, illetve semmi olyan szokatlan, ami akár a

13 2008. április 18. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 13 Ha egy munka beindul Ma Magyarországon elég ritka az a helyzet, amikor valami az ígért határidõ elõtt elkészül. Még akkor is, ha komoly harcok elõzték meg azt, hogy a munka egyáltalán elkezdõdjék, vagy olyan irányba haladjon, ahogy az elvárható. Lapunk már több alkalommal adott hírt a kerületünket érintõ M0 M6 szakasz zajfalának építésérõl. Ahogy arról korábban tájékoztatást adtunk, a fal az eredeti 3 méteres magasság helyett 5 méteresre készül. Ugyan az építõk által vállalt határidõ ez év május 31-e, április közepén szinte már a teljesen kész állapotról tudunk beszámolni. Az eredetileg 980 méteres szakasz 90%-ával elkészültek a szakemberek, csupán két olyan kisebb rész van már, ahol nem épült meg a fal. Az egyik a Bartók Béla gyalogos aluljárónál van, a másik pedig az a kis rész, ahol a teherautók kijárnak a pályára. A munkások a február végi építkezés megkezdését követõen nem tétlenkedtek, hétvégén is folyamatosan dogoztak, így csak kicsit meglepõ, hogy a munka elõbb készül el, mint azt várták a zajtól szenvedõ lakók. Hogy további jó hírekkel szolgáljunk, dr. Szakács Ferenctõl (fõként az õ kitartó levelezésének hála, hogy egyáltalán elindult a megfelelõ méretû zajfalak építése) megtudtam, hogy a növényzetet is pótolják. Az építkezés miatt ugyanis ki kellett vágni a fákat és bokrokat. Már csak arra várnak a kertészek, hogy az építõk átadják a területet, aztán az eredeti május 31-i határidõt tartva beültetik a zajfal mögötti részt fákkal és bokrokkal, hogy ezzel is tovább enyhítsék a lakókra zúduló immár csökkentett zajt. Mindent összevetve, örömhírt adni arról, hogy ilyen jól alakulnak a dolgok, s az emberek lassan visszakapják a csendesebb lakókörnyezetet. A tényleges átadásról még beszámolunk egy késõbbi számunkban. dtb.

14 14 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó április 18. GEBE Víz-, gáz-, fûtésszerelés, duguláselhárítás , MOGYORÓSI Vízvezeték-szerelõ E.K. KFT. Bojlerjavítás, -csere, vízkõtelenítés. Mindenféle vízvezeték-szerelési munka gyors elvégzése! : , MEGOLDÁS DÉLBUDA GYORSSZERVÍZ Lakásán minden típusú HÁZTARTÁSI GÉP javítása garanciával! , , AUTOMATA- MOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciával, Energomat, Minimat, Zanussi, Whirlpool, stb. Hétvégén is! : TÉTÉNY TEHER Költöztetés-, irodák-, páncél-, konténeres sittszállítás : mobil: INTERNET Számítógép-használat oktatása kezdõ csoportban a Móricz Zs. körtéri iskola számítógéptermében vagy magánórákon. Az elsõ két óra ingyenes bemutatkozóóra! Tel.: , Antialkoholista, megbízható csapat szobafestést, mázolást, tapétázást, hideg-meleg burkolást, kõmûvesmunkát, gipszkartonozást, víz-, villanyszerelést, hõszigetelést, parkettázást, ácsmunkát vállal szükség szerinti nagytakarítással! Tel./fax: , BÍZZA RÁNK A NEHEZÉT! Engedje meg, hogy cégünk az alábbi munkák elvégzését ajánlja figyelmébe megbízható és pontos teljesítéssel: alap és pincetömb kiemelés, csatornázás teljes kivitelezését, medencék és kerti tavak ásását, bontást és teljes tereprendezést teljes talajcserét, termõföld, sóder, homok szállítását, kerti térburkolatok lerakását, garanciával! Kérje ingyenes ajánlatunkat! Tel.: , Akár 40%-kal csökkentheti fûtésszámláját dryvit szigeteléssel! - Külsõ homlokzati hõszigetelõ-rendszerek kivitelezése budafoki referenciákkal. - Ingyenes helyszíni felmérés, árajánlat-készítés. - Társasházak részére vállaljuk a Panel Plusz Program keretei közt meghirdetett munkálatok komplett kivitelezését elõkészítési munkálatokkal együtt. Bõvebb információért kérem hívja az alábbi telefonszámokat! Telefon: , , MATEMATIKA-, ANGOLTANÍTÁST vállal egyetemet végzett tanár JAKAB LAJOS 1224 Bp., Mátyás kir. u (egész nap), (este). GÉPELÉS! Levelek, szakdolgozatok, diplomamunkák, kisebb-nagyobb terjedelmû szövegek stb. számítógépes gépelését vállalom, nyomdaipari végzettséggel. Tel.: KERTGONDOZÁS-KERTÉPÍTÉS Ültetés, füvesítés, gyepgondozás, gyomirtás, fakivágás, sövénynyírás, gallyazás, hatékony növényvédelem kertészmérnöktõl. Tel.: , Állásajánlat átképzéssel! Stabil anyagi egzisztenciára vágyók részére felvételt hirdet nemzetközi pénzügyi szolgáltató rt. Munkakörök: tanácsadó-értékesítõ, állományápoló, vállalati tanácsadó, hiteltanácsadó, -értékesítõ. Kiss Béláné: , Budafoki fogstúdió és fogtechnika. Fogsorok, hidak készítése és javítása, fogfehérítés, érzékenység és fájdalommentes ultrahangos módszerrel (SoniwhiteII), Zircon fémmentes koronák (fémallergiások részére), Walplast törhetetlen fogsorok. Mozgáskorlátozottakhoz házhoz megyünk. Teljes fogászati háttér biztosított. Király Csaba fogtechnikus, cím: 1222 Mezõ u.13. Tel.: Mûanyagipari alapanyagok kereskedelmével foglalkozó cég XXII. kerületi raktárába keres munkatársat: LAPSZABÁSZGÉP KEZELÉSÉRE Szakmai tapasztalat elõny. A fényképes önéletrajzokat a címre várjuk. Multinacionális cég XXII. kerületi irodájába keres érettségivel rendelkezõ, dinamikus, kommunikatív értékesítési munkatársat. Jelentkezni a es számon lehet. TAVASZI NYÁRI minõségi használt ruházat NAGYTÉTÉNYBEN (Nagytétényi út 303., az Angeli utcával szemben) Várjuk vásárlóinkat! MEGHÍVÓ! Szeretettel meghívjuk Önt és családját, ismerõseit és barátait a Buda Fitness Tétény sportcentrumba, ahol áprilistól új szolgáltatásokkal várjuk Minden korosztály számára hasznos és érdekes programokat kínálunk. Új szolgáltatásaink: Brain Gym (csütörtök ) mindenkinek, de elsõsorban az iskolás korosztálynak, gerinctorna izomkontrollal (kedd ) és Do-In önmasszázs (szerda ) mindenkinek, aki szeretné frissen tartani energiáit, IDEÁ- LIS TESTegyenSÚLY óráit (hétfõ ) azoknak ajánljuk, akik súlyfölöslegüktõl vagy egyéb függõségeiktõl szeretnének megszabadulni. Az elsõ óra ingyenes! Buda Fitness Tétény: 1222 Budapest, Völgy u Tel.: , Könyvelés: bt-k, kft-k, egyéni vállalkozók teljes körû könyvelése, magánszemélyeknek adóbevallás Budapest, Donga u. 9. Tel./fax.: , Kozmetikus elhelyezkedne itt, a kerületben fõként délelõttre. Tel.: Kiskereskedõknek: EU-ból származó új, márkás, kiváló minõségû ruházati termékek, fürdõruhák kivételesen kedvezõ áron kaphatók nagykereskedésünkben. Tel.: A XXII. kerületi önkormányzat lapja Megjelenik kéthetente Fõszerkesztõ: B. Walkó György Kiadja: a Polgármesteri Kabinet vezetõje Munkatársak: Hajnal Éva, Kenesei Gábor Szerkesztõség címe: 1221 Budapest, Városház tér 11. Telefon/fax: A lap számai olvashatók: Hirdetésfelvétel: Ügyfélszolgálati Iroda pénztárában (Városház tér 11.) Telefon: /108 mellék, illetve: Sprint Kft Budapest, Újpesti rkp. 7. Tel.: Terjesztõ: Nagy Mária Telefon: 06 (20) Nyomdai elõállítás: Ringier Nyomda HARBOR PARK 1225 Budapest Campona u. 1. Tel: Felelõs vezetõ: Bertalan László nyomda igazgató

15 2008. április 18. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 15 Programajánló Baross Gábor Telepi Polgári Kör Budapest XXII. ker., XVI. u , csütörtök 9 óra: zenés májusfaállítás a Kõbányász Parkban, vezeti: Sümegi János 2., péntek : zenés nõi kondicionáló torna, vezeti: Zsámbokiné Vágner Ildikó gyógytestnevelõ 6., kedd 16 óra: nyugdíjasklub, vezeti: Bíró Mihályné. Egészségügyi tornát tartja: Zsámbokiné Vágner Ildikó gyógytestnevelõ 7., szerda 18 óra: Polgári Kör közgyûlése, vezetõség választása : zenés nõi kondicionáló torna, vezeti: Zsámbokiné Vágner Ildikó gyógytestnevelõ 8., csütörtök 17 óra: fotóklub, vezeti: Kutas Endre. 18 óra: Ki mit gyûjt klub, vezeti: dr. Rácz István. 18 óra: zenés kondicionáló torna, vezeti: Sümegi János 9., péntek : zenés nõi kondicionáló torna 13., kedd 16 óra: nyugdíjasklub, egészségügyi torna 14., szerda : zenés nõi kondicionáló torna, vezeti: Zsámbokiné Vágner Ildikó. 18 óra: Barossi Rovó Társaság összejövetele (rovásírás története, a rovásírás tanítása) vezeti: Molnár Pál 15., csütörtök 17 óra: öreg cserkészek találkozója, vezeti: Simon László. 18 óra: zenés kondicionáló torna. Belépés díjtalan A Polgári Kör ifjúsági tagozata minden vasárnap szórakoztató táncestet tart óra között. Jelentkezõket vár: ifj. Hámori Gyula. A Polgári Kör ifjúsági zenekara, a TOS CREM minden vasárnap a pince klubszobájában próbát tart óra között. Vezeti: Házy Gergely. A Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesülete székháza 1222 Budapest, Tóth József utca 45., telefon: , fax: Aktuális programjainkról, egyesületünk életérõl, a velünk összefüggõ eseményekrõl tájékozódhatnak a honlapunkon: de felvehetik velünk a kapcsolatot az címen is. Elõzetesek: kirándulások bel- és külföldön Alföldi kirándulás Délvidéki kirándulás Indulás: július 1-jén 6 órakor a Városház térrõl, érkezés: július 7-én este. Program: 1. nap: Szabadka, Zenta, Õbecse, Törökbecse. 2. nap: Császár-tó, Elemér, Újvidék. 3. nap: Nagybecskerek, Tarcal hegység, Doroszló, Zombor. 4. nap: Nándorfehérvár, Zimony, Kevevára. 5. nap: Szendrõ, Versec, Bel-Crkva. 6. nap: Galambóc, Nagy és Kis Kazán Szoros, Vaskapu erõmû, Orsova hajózás a Dunán. 7. nap: Herkulesfürdõ, Lugos, Temesvár, Nagyszentmiklós, Nagycsanád. A kirándulásokra jelentkezni lehet Bozsó Gy. Zsoltnénál hétköznap 16 óra után, személyesen vagy a es telefonszámon. Klubjaink Asztrológia: minden hétfõn óra. Bridzsklub kezdõknek, haladóknak: minden csütörtökön 17 órakor. Egyesületi Nyugdíjas Klub: minden szerdán óra között. Erkel Ferenc Mûvész Klub, Promontor Dalárda: minden héten csütörtökön óra. Sakk-kör: minden kedden óra között. Turisztikai és Gyalogtúra Klub: minden hónap utolsó szerdáján óra között. Tanfolyamaink Aerobic: szerdán és pénteken Budafoki Kempo Karate Klub: kezdõknek és haladóknak minden hétfõn óra között, csütörtökön , pénteken Hastánctanfolyam: minden hétfõn és szerdán Hathajóga-tanfolyam: a testi és lelki béke megteremtése, stresszoldás korhatár nélkül, minden hétfõn óra, csütörtökön Játékos mozgáskoordinációt fejlesztõ torna óvodásoknak: mindennap óra. Tanfolyamvezetõ: Szabó Csilla fejlesztõpedagógus, mozgásterapeuta. Nõi alakformáló torna minden korosztály számára kedden , csütörtökön Törpördög-Tánc-Tanoda: mûvészi torna balett alapokkal I. kedden és pénteken , balett II. hétfõn és csütörtökön Tanfolyamvezetõ Somogyi Dóra. Mûvészi torna balett alapokkal II. minden hétfõn és csütörtökön tõl 17 óráig. Tanfolyamvezetõ: Perényi Nóra. Tánciskola, versenytánc: tánciskola kezdõ vasárnap 16 17, haladó vasárnap Versenytánc holiday: szerdán Standard és latin-amerikai: szerdán és pénteken , vasárnap Nagytétényi Polgári Kör Szelmann-ház (Nagytétényi út 312.) Tel.: , Állandó programok Alkotóház kezdõknek: ápr. 25-én gyöngyfûzés. Áprilisban két alkalommal képkeretezõ tanfolyam lesz, jelentkezni Szárazné Becze Annánál a os számon lehet. Bélyeggyûjtõ Klub: p.: , v.: Csáfordi Lajos. Shaolin kungfu: h. és sze.: , v.: Kovács Géza. Jazzbalett: k.: , sze.: , p.: , v.: Bánhidi Petra. Versenytánc: cs.: , p.: , szo.: , Nyugdíjasklub: h.: Tétény Rex Asztaltársaság: cs.: Családi Vasárnap: minden hónap 2. vasárnapján 14 órától. Cserkészek összejövetele: minden hónap 1. hétfõjén. Kártyások Klubja: minden h. és cs óráig. Minden hónap elsõ vasárnapján 16 órától Fúvósparty, Schantz Tivadar vezetésével. Minden csütörtökön 17 és 18 óra között Papp Gyula rendõr, körzeti megbízott tart félfogadást a Nagytétényi út 312. szám alatt. Rózsavölgyi Közösségi Ház 1221 Bp., Ady Endre út 25., tel.: VÁLTOZÁS! Tisztelt érdeklõdõk! Az április 19., szombat délelõttre hirdetett és bejelentett Országház-látogatás programját a Parlamentbõl visszamondták. Helyette szeptember 13-ára kaptunk idõpontot. Köszönjük eddigi jelentkezésüket és megértésüket. Reméljük, õsszel nem lesz akadálya a program megvalósulásának. Április 19., szombat 16 órától Rózsák, gyöngyvirágok a Rózsavölgyi Nótakör szeretettel várja vendégeit táncos nótadélutánjára: vidám nóták, népszerû operettdalok és jókedv, büfé várja a szórakozni vágyókat! Belépõ: 600 Ft/fõ Április 25., péntek 19.30: Táncház fiataloknak, felnõtteknek, játszik a Szilvórium zenekar Április 26., szombat: Egyesületi Klubnap 15 óra: a Dohnányi E. Szimfonikus Zenekar gyermekhangversenye 17 óra: a rózsavölgyi alkotómûvészek klubja, kiállítása. Készülünk a közösségi ház érdekében tartandó májusi árverésre! 18 óra: Rózsavölgyi Esték Atilla nyomában vendégünk: Lánszky Imre professzor. Belépõ: 500 Ft/fõ E L Õ A D Ó E S T Lélektánc Vedres Csaba (zongora, ének) és Gyermán Júlia (hegedû) zenész házaspár koncertje. Április 26. szombat Mûsoron javarészt Vedres Csaba szerzeményei Vedres Csaba tíz évesen kezdett zongorázni tanulni. A gimnáziumban mégis rockegyüttest alapított, és gitározott. Az érettségi után klasszikus zeneszerzést tanult a Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskolában, de közben progresszív rockzenekaraival a zongora-fuvola-cselló felállástól egészen a techno-hatásokkal tûzdelt kemény zenékig kísérletezett mindennel, ami hatott rá. A Váci Egyházmegyei Kántorképzõ elvégzése után kántorként is dolgozott. Nõs, négy gyermek apja. Három együttesével, feleségével és szólóban több mint húsz kazettát, lemezt és CD-t töltött meg szerzeményeivel februárja óta meghívott elõadóként tart elõadásokat a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Esztétika-filológia tanszékén a könnyûzene esztétikája illetve XX. századi zeneesztétikai és zeneelméleti rendszerek címmel. 14 éves korában tette fel elõször a kérdést: mi a különbség könnyûzene és komolyzene között? Kielégítõ választ erre azóta sem kapott. Viszont azóta is keresi... Cím: Budapest, XXII. ker. Mûvelõdés u. 37/a.Jegyrendelés: Jegyár: Ft, diák és nyugdíjas: Ft, családi: Ft

16 16 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó április 18. Rádiós bál április 25-én este 7 órakor az Ipartestület Székházának Ezüst Platán termében (1221 Budapest, Mária Terézia u. 60.) tartjuk a budafoki Csillaghang Rádió elsõ jótékonysági estjét. Mûsor: Gál Csaba Boogie és Walkó Csaba Tombola, Karaoke Madarak zenekar A belépõjegy ára 2900 Ft, amely tartalmazza a welcome drink és a vacsora árát. Belépõjegyek rendelhetõk: -ben: telefonon: (üzenetrögzítõ van) Személyesen elõvételben megvásárolhatók: minden hétköznap között a Rádió stúdiójában Budafokon a Kölcsey u. 2. szám alatt Szeretettel várunk minden érdeklõdõt! Meghívó Tisztelettel meghívja önt és kedves barátait április 26-án 17 órakor Gy. Kamarás Kata keramikus, a Népmûvészet mestere a Kerámiaparkba (1224 Bp., Bartók Béla u Tel.: ) Megnyitja dr. Szily Imre Balázs építész, építészettörténész Közremûködnek: Császár Angéla és Erdélyi György színmûvészek, Gyurkovits Tamás gitáros Reméljük, hogy ismét jókat beszélgetünk majd az est folyamán!

17 2008. április 18. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 17 Közrendvédelem A szálak az országhatárig nyúlnak! Illegális módon raktak le hulladékot egy budafoki cég telephelyén. Az április 1-jei helyszíni szemle során a hatósági szakemberek veszélyes hulladékok garmadáját találták, egyebek mellett lejárt szavatosságú gyógyszereket, orvosi ampullákat, alkáli elemeket. Az egészségügyi társhatóságokat a rendõrség értesítette a házkutatásról, majd hamarosan elszállították a veszélyes hulladékoktat. A bûncselekmény felderítése során a Békés megyei Okány községbe jutott a hatóság, ahol újabb 15 tonna veszélyes hulladékot találtak. A cégnek nem volt tárolási engedélye, ezért ellene hulladékgazdálkodás megsértése miatt indult eljárás. A további eljárást a BRFK folytatja. Továbbra is kelendõ az Opel! Opel Astra típusú személygépkocsit loptak el a Hûség utcában április 2-án. Késõbb Szigetszentmiklóson találták meg a rendõrjárõrök az eltulajdonított jármûvet. Másnap a Vöröskereszt utcából kötöttek el egy Opel Corsát. A lopási kár forint. A hûséges ebek idõben jeleztek Ugyanezen a napon betörtek az egyik Sárkány utcai házba. A bejelentést tevõ házlakó éjjel fél egykor arra ébredt, hogy a kutyák ugatnak. A földszintre sietve arra lett figyelmes a sértett, hogy a teraszajtó nyitva van. A kutyái elijesztették az elkövetõt, aki így dolgavégezetlenül távozott. A rongálási kár 5000Ft. Újabb trükkös lopás Három kreolbõrû férfi csöngetett be április 4-én egy idõs asszonyhoz azzal a szándékkal, hogy nyugdíjkedvezményre jogosító okiratot szándékoznak vele aláíratni. A gyanútlan idõs lakó beengedte az elkövetõket, majd az egyikük kérésre vízért ment ki a konyhába. Miután visszajött hûlt helyét találta a trükkös tolvajoknak. A párnája alól forintja és személyigazolványa tûnt el. A rendõrségnek elmondta a néni, hogy a három elkövetõ közül kettõ már ismerõs volt a számára, mivel néhány héttel azelõtt vasért jöttek volna hozzá, de akkor még nem engedte be õket a házába. Ne felejtsük az autóban értékeinket! Gépkocsi feltörés történt Nagytétényben, az Angeli úton, a temetõ melletti parkolóban, április 6-án. A tulajdonos mindössze 45 percre hagyta magára az autóját. Az elkövetõk többek között Sony márkájú rádiómagnót és kettõ zsák ruhanemût vittek el. A rongálási kár forint, a lopási érték, pedig forint. Felhívjuk a figyelmet arra hogy senki se hagyja értékeit a gépjármûvekben látható helyen! KERTÉSZ LÁSZLÓ TOBORZÁS évben a rendészeti szakközépiskolák államilag elismert rendõr szakképesítést adó érettségire épülõ kétéves tagozatos szakképzésre várják a jelentkezõket. A rendészeti szakközépiskolába jelentkezõk élethivatást is választanak! Jelentkezés feltételei: 18. életév betöltése, magyar állampolgárság, állandó bejelentett belföldi lakóhellyel rendelkezik, büntetlen elõélet, eredményes érettségivel rendelkezik. Az érdeklõdõket kapitányságunkon várjuk. Bõvebb felvilágosítás: dr. Szalayné Rugg Andrea r. fõhadnagy asszonynál. Jelentkezési határidõ: május 31. Velem történt: A pelenka kommandó Megint olyasmi történt velem, ami megdöbbent és elgondolkodtat. Tényleg így mûködnek a dolgok, vagy ez csak egy egyedülálló eset? Mert beszélhetünk jogokról, esélyegyenlõségrõl meg mindenrõl, ha nem dobhatom ki a gyerekem pelenkáját a gyermekorvosi rendelõben. Történt ugyanis, hogy kisebbik még bölcsõdés korú, pelenkás gyermekem néhány hete megbetegedett. El is indultunk a budafoki gyermekorvosi rendelõbe, de mire végeztünk, sajnos megtörtént a baleset. Tele lett a pelus. Van is pelenkázó, úgyhogy gyorsan lecseréltük a lecserélni valót. Jómagam mindig hordok szagmentesítõ nejlonzacskót a pakkban, bele is csomagoltam a használt pelenkát és dobnám a billenõs fedelû szemetesbe, amikor a kartonozóban ülõ hölgy villogó szemekkel közli, meg ne próbáljam. Csak nem gondolom, hogy õk majd ürítgetik itt a szemetest egy-egy pelenka után. Akkor mit csináljunk? Vigyük haza? Akár. Vagy kifele menet bedobják a villamosmegállóban lévõ narancssárga szemetesbe volt a válasz. Na ez aztán a megoldás. A döbbenettõl nem nagyon tudtam megszólalni, így szépen hazavittük a csomagot. Ráadásul még én éreztem magam kínosan, hogy egyáltalán megfordult a fejemben ilyen balga ötlet, hogy megpróbálom a szemetesbe dobni, ami oda való. Hát lehet, hogy én látom furcsán a világot, de nekem természetes lenne, hogy egy gyermekrendelõben ahol naponta jó néhány tucat pelenkás megfordul biztosítva legyen a használt pelenkák kidobása és ne kelljen a villamosmegállóba vinni. S. V.

18 18 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó április 18. Aknaszlatina - az összefogás példája Elõzõ számunkban riportban számoltunk be arról, hogy március 15. alkalmából a kárpátaljai Aknaszlatinán ünnepélyesen felavatták a restaurált és áthelyezett világháborús obeliszket. Most újabb képeket kaptunk a szép eseményrõl, valamint az emlékoszlopról is. Megkaptuk az adományozók listáját is, amit örömmel közlünk, hiszen Budafok-Tétény valóban szép példáját adta annak, hogy miként lehet segíteni a határon túli emlékek, a történelmi emlékezet fennmaradását. Az aknaszlatinai világháborús emlékmû restaurálását jelentõs hozzájárulással támogatta több kerületi lakos és cég is. Az adakozók listája: Az aknaszlatinai emlékmûavatás helyi támogatói: Szervezetek: Budafok-tétény XXII. kerület Önkormányzat Bogó Ágnes Nagytétényi Ember és Érdekvédõ, Környezetvédelmi. Egyesület Bakos Faipari Egyéni Cég Lics László és neje, Lics Pincészet Személyek: Nagy Sándor Szabolcs Attila polgármester Szalay CsabaDr. Grófné Domokos Mária Pokornyi Endréné PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A VAX XXII. Zrt. pályázatot hirdet közel 300 fõ alkalmazottal kapcsolatos munkaügyi, bérszámfejtési, társadalombiztosítási teendõk ellátására külsõ vállalkozók részére. Fõbb feladatok: a munkaügy területén: be- és kilépõ dolgozók iratanyagának elkészítése, munkaszerzõdések készítése, kötelezõ tájékoztató anyagok kiadása, dolgozók határidõben történõ ki- és bejelentése, munkaviszony megszüntetésénél szükséges anyagok adatlapok, stb. elkészítése, szabadság-nyilvántartások vezetése, a bérelszámolás területén: bérszámfejtés (fizetendõ bérek meghatározása, nyilatkozatok kezelése, adójóváírások, kedvezmények stb.), béren kívüli juttatások számfejtése, bérek munkavállaló bankszámlájára utalása, bérszámfejtési lapok továbbítása dolgozók részére, fizetendõ közterhek összegének megállapítása, bérfeladás készítése könyvelés részére, havi, negyedéves, féléves adó- és járulékbevallások készítése elektronikusan és papíralapon, önkéntes és magánnyugdíjpénztárak részére utalandó összegekrõl adatszolgáltatás megküldése megbízó részére, szükséges bevallások elkészítése, jövedelemigazolások elkészítése, éves szja bevallások elkészítése munkavállalók kérése esetén, adatszolgáltatások továbbítása dolgozók részére, a társadalombiztosítás területén: beteglapok továbbítása, táppénz számfejtése, családi pótlék számfejtése, nyugdíjazással kapcsolatos teendõk ellátása, szolgálati idõ megkérése stb. Elvárások: bérszámfejtés, munkaügy, társadalombiztosítás, adózás jogszabályainak naprakész követése, megfelelõ számítástechnikai háttér, pontos, határidõre történõ munkavégzés, folyamatos kapcsolattartás megbízóval, jó kommunikációs képesség, önálló munkavégzés. Elõnyt jelent: személyes kapcsolat fenntartása céljából megbízott területi közelsége, közlekedés szempontjából jól megközelíthetõ telephely. A feladat ellátására vonatkozó pályázati anyagot, a vállalási díj megjelölésével május 15-ig kérjük megküldeni az alábbi postacímre: VAX XXII. Zrt Budapest, Kereszt u. 2.

19 2008. április 18. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 19 Mûvészeti ösztöndíjak Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata nyílt pályázatot hirdet a kerületben élõ fiatal elõadómûvészek, valamint zene-, képzõ- és iparmûvészek számára azzal a céllal, hogy évente három tehetséges fiatal mûvész pályakezdését megkönnyítse, illetve a kerülethez való kötõdésüket erõsítse. Az ösztöndíj idõtartama: 12 hónap. Az ösztöndíj összege: kategóriánként havi bruttó Ft, mely összeg adóköteles. Pályázati feltételek: pályázhat mindenki, aki diplomát szerzett valamely felsõfokú mûvészetoktatási intézményben, illetve aki a pályázat kiírásának idején ezen intézmények valamelyikének éves hallgatója. A pályázat felsõ korhatára 35 év. A pályázónak a pályázat kiírása elõtt minimum 1 éves állandó XXII. kerületi lakóhelybejelentõvel kell rendelkeznie. Zenei kategória: saját elõadású zenemûvel vagy saját szerzeményt tartalmazó 1 db kazettával vagy CD-vel lehet pályázni. További feltételek: az ösztöndíj ideje alatt közremûködés 3 kerületi koncerten vagy 1 önálló koncert adása a kerületben. Zeneszerzõk esetében 2 önálló vokális és hangszeres mû komponálása kerületi együttesek számára. Képzõ- és iparmûvész kategória: minimum 2 elkészült mû bemutatásával vagy konkrét tervekkel, vázlattal és ezek mûleírásával lehet pályázni. Az ösztöndíj lejárta után a pályázatot elnyert mûvész kiállításon szerepel a kerületben, melynek anyagából egy munkát a kerület számára felajánl egy leendõ közgyûjtemény javára. Elõadómûvészi kategória: színészek, ének- és táncmûvészek számára. A pályázónak 1, minimum 20 perces saját produkciót tartalmazó videokazettát kell benyújtania. További feltétel, hogy az ösztöndíj ideje alatt a nyertes pályázónak fel kell lépnie kerületi rendezvényeken vagy önálló estet kell adnia a kerületben. Minden pályázónak a pályázati kérelemhez csatolnia kell a megszerzett diploma másolatát vagy a hallgatói jogviszony igazolását és a szakmai önéletrajzot. Az ösztöndíj idõtartama alatt az ösztöndíjat elnyertektõl elvárás, hogy nyilvános szereplésükön, illetve katalógusokban, kiállításokon feltüntessék az ösztöndíjat adományozó nevét. A pályázat elbírálásáról a Budafok- Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottsága dönt a szakmai zsûri véleménye alapján. A döntés ellen fellebbezni nem lehet. A pályázat benyújtásának határideje: május óra. A pályázat elbírálásának várható idõpontja: május 13. A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: Fekete Márta közmûvelõdési referens. Telefon: Cím: 1221 Budapest, Városház tér 11. A pályázatok ugyanerre a címre nyújthatók be. A borítékra kérjük ráírni: Mûvészeti ösztöndíj. Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala pályázatot ír ki humánpolitikai ügyintézõ munkakör betöltésére Betöltendõ munkakör: a pályázat elbírálását követõen humánpolitikai ügyintézõi beosztásba nevezik ki a nyertes pályázót, ügyintézõi besorolással, néhány hónapos betanulási idõszakot követõen a várhatóan nyáron megüresedõ irodavezetõi feladatok ellátására kaphat megbízást, fõosztályvezetõ-helyettesi besorolással. Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség, egyetemi szintû humán szervezõ szakképzettség vagy fõiskolai szintû szakképzettség és személyügyi szervezõ szakképesítés, számítástechnikai felhasználói alapismeretek (Word, Excel). A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: közigazgatási szakvizsga, hasonló területen szerzett közigazgatási, illetve vezetõi gyakorlat, teljesítményértékelésben és motivációs rendszerek alkalmazásában szerzett tapasztalat. A pályázat tartalmazza: a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okirat másolatát, a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetését. Illetmény, egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról szóló, módosított évi XXIII. törvény, valamint a helyi önkormányzati rendelet és az egységes közszolgálati szabályzat alapján. A pályázat benyújtásának határideje: április 23. A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázati határidõt követõ 15 napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen azonnal. Érdeklõdni lehet: a /120, 229-es telefonszámon, a Személyzeti és Munkaügyi Irodánál. A pályázatot a polgármesteri hivatal Személyzeti és Munkaügyi Irodájához címzett ben vagy levélben lehet benyújtani: cím: cím: 1221 Budapest, Városház tér 11. Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata Polgármesteri Hivatala pályázatot ír ki magasépítési mûszaki ellenõr munkakör betöltésére Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség, egyetemi vagy fõiskolai szintû mûszaki felsõoktatásban szerzett szakképzettség, valamint magas- és mélyépítési mûszaki ellenõri jogosultság, számítástechnikai felhasználói alapismeretek (Word, Excel), B kategóriás gépjármûvezetoi jogosítvány. A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: közigazgatási szakvizsga, hasonló területen szerzett közigazgatási tapasztalat, egyéb mûszaki ellenõri jogosultság, tervezõi jogosultság. A pályázat tartalmazza: a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okirat másolatát, a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetését. Illetmény, egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról szóló, módosított évi XXIII. törvény, valamint a helyi önkormányzati rendelet és az egységes közszolgálati szabályzat alapján kerül megállapításra. A pályázat benyújtásának határideje: április 25. A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázati határidõt követõ 15 napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen azonnal. Érdeklõdni lehet: a /120, 229-es telefonszámon a Személyzeti és Munkaügyi Irodán. A pályázatot a polgármesteri hivatal Személyzeti és Munkaügyi Irodájához címzett en vagy levélben lehet benyújtani, cím: cím: 1221 Budapest, Városház tér 11.

20 20 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó április 18.

Kerületi zarándokok Csíksomlyón

Kerületi zarándokok Csíksomlyón BUDAFOK TÉTÉNY XVI. ÉVFOLYAM 10. SZ. 2008. MÁJUS 16. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Kerületi zarándokok Csíksomlyón

Részletesebben

BUDAFOK-TÉTÉNY XVIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM. Mandátumátadás a Városházán

BUDAFOK-TÉTÉNY XVIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM. Mandátumátadás a Városházán BUDAFOK-TÉTÉNY XVIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2010. MÁJUS 20. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Mandátumátadás a Városházán

Részletesebben

Akikre büszkék lehetünk

Akikre büszkék lehetünk BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 6. SZ. 2006. MÁRCIUS 31. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E A polgármester válaszol 3 4 7

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

Ünnepélyes beiktatás és eskütétel Schmitt Pál köztársasági elnök október 11-én ünnepi

Ünnepélyes beiktatás és eskütétel Schmitt Pál köztársasági elnök október 11-én ünnepi BUDAFOK-TÉTÉNY XVIII. ÉVFOLYAM 20. SZÁM 2010. OKTÓBER 21. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Ünnepélyes beiktatás és eskütétel

Részletesebben

Országzászlót avattak Nagytétényben

Országzászlót avattak Nagytétényben BUDAFOK-TÉTÉNY XVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2009. OKTÓBER 30. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Országzászlót avattak Nagytétényben

Részletesebben

Erdélyi diákok élményei a fõvárosban

Erdélyi diákok élményei a fõvárosban BUDAFOK TÉTÉNY XVI. ÉVFOLYAM 22. SZ. 2008. NOVEMBER 14. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Erdélyi diákok élményei a fõvárosban

Részletesebben

Boldog nõnapot kívánunk!

Boldog nõnapot kívánunk! BUDAFOK-TÉTÉNY XVII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. MÁRCIUS 6. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Boldog nõnapot kívánunk! Elõtérben

Részletesebben

A Promontor-udvarba költözött az okmányiroda Akadálymentesített, korszerû ügyfélszolgálat

A Promontor-udvarba költözött az okmányiroda Akadálymentesített, korszerû ügyfélszolgálat BUDAFOK-TÉTÉNY XIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2011. ÁPRILIS 21. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E A Promontor-udvarba költözött

Részletesebben

Finisben a szennyvíztisztító kivitelezése

Finisben a szennyvíztisztító kivitelezése LXI. évfolyam 13. szám 2009. április 3. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb április 10-én. Június 7-én lesznek az európai parlamenti választások Június 7-ére írta ki a magyarországi európai parlamenti

Részletesebben

Városházi Híradó. Fotó: Papp Tibor

Városházi Híradó. Fotó: Papp Tibor A jövőre alapoznak Új plébános Budafokon Korszerű hulladékudvar Akadálymentes iskola Még tart az alapozás a sportegyesületeinknél, amelyek nagy hangsúlyt fektetnek az utánpótlás nevelésére. továbbiak a

Részletesebben

Érkeznek a fesztiválkonvoj álomautói

Érkeznek a fesztiválkonvoj álomautói BUDAFOK-TÉTÉNY XVII. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2009. AUGUSZTUS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Érkeznek a fesztiválkonvoj

Részletesebben

Méltóságteljes megemlékezés 56-ról

Méltóságteljes megemlékezés 56-ról BUDAFOK TÉTÉNY XVI. ÉVFOLYAM 21. SZ. 2008. OKTÓBER 31. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Méltóságteljes megemlékezés 56-ról

Részletesebben

Városházi Híradó. Sorsok és énekek Sebestyén Márta művészeti fesztiválunk vendége volt

Városházi Híradó. Sorsok és énekek Sebestyén Márta művészeti fesztiválunk vendége volt szeretet hídja Kitelepítettek, hősök Balázs Fecó partija z utolsó kapitány Negyedszer tartottak Szeretethíd elnevezéssel református önkéntes napot gyermekek részvételével. (továbbiak a 4. oldalon) második

Részletesebben

Trianon-évforduló: emlékezés a turulmadárnál

Trianon-évforduló: emlékezés a turulmadárnál BUDAFOK TÉTÉNY XVI. ÉVFOLYAM 12. SZ. 2008. JÚNIUS 13. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Trianon-évforduló: emlékezés a

Részletesebben

Városházi Híradó. Varázslatos győzelem!

Városházi Híradó. Varázslatos győzelem! Tánccsoda a Kossuthtal A mentősök szava Dohnányi-jubileum Mészáros Csaba 1979-2013 Fergeteges tánckoreográfiákkal kápráztatták el a közönséget a Kossuth iskola diákjai az alapítványi műsorukon. (10. oldal)

Részletesebben

Tisztújítás a sportegyesületben

Tisztújítás a sportegyesületben Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXX. évfolyam 1. szám 2015. január 23. Alig néhány centiméteres hó hullott január első napjaiban.

Részletesebben

XXI. évfolyam 1. szám 2013. január 15. Megjelenik: kéthetente. 4 milliárdot nyert Józsefváros. Folytatódik a Magdolna negyed fejlesztése

XXI. évfolyam 1. szám 2013. január 15. Megjelenik: kéthetente. 4 milliárdot nyert Józsefváros. Folytatódik a Magdolna negyed fejlesztése XXI. évfolyam 1. szám 2013. január 15. Megjelenik: kéthetente 4 milliárdot nyert Józsefváros Folytatódik a Magdolna negyed fejlesztése BERUHÁZÁS Újabb 4 milliárd forintot nyert Józsefváros kerületfejlesztésre

Részletesebben

SZENTENDRE 30. ÉS VIDÉKE DÍSZPOLGÁRUNK: SZAMOS LÁSZLÓ. KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP +36 26 505 120 WWW.SZEVI.HU UJSAG@SZEVI.

SZENTENDRE 30. ÉS VIDÉKE DÍSZPOLGÁRUNK: SZAMOS LÁSZLÓ. KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP +36 26 505 120 WWW.SZEVI.HU UJSAG@SZEVI. KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP +36 26 505 120 WWW.SZEVI.HU UJSAG@SZEVI.HU ÁRA: 158 Ft SZENTENDRE ÉS VIDÉKE ALAPÍTVA 1899-BEN ÚJRAALAPÍTVA 1987-BEN MEGJELENIK PÉNTEKEN XXIV. ÉVFOLYAM 30. SZÁM 2010. AUGUSZTUS

Részletesebben

Aláírták az uniós szerződést

Aláírták az uniós szerződést KÖZBIZTONSÁG Térfigyelő-kamerák 2010-ben is tovább bővül a kispesti térfigyelő-kamerák száma, az önkormányzat Városüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottsága januári ülésén újabb elektronikus szemek felszereléséről

Részletesebben

Paksi Hírnök. Megújul a dunakömlõdi stáció. Pro Urbe díjat kapott Juhász Sándor. Az írás megmarad.

Paksi Hírnök. Megújul a dunakömlõdi stáció. Pro Urbe díjat kapott Juhász Sándor. Az írás megmarad. A közbiztonság közös ügyünk interjú a város rendõrkapitányával 6. oldal Afrikába készül a fiatal doktornõ 11. oldal Hogy volt: a Paksi Halászcsárda 13. oldal Az ismeretlen dalszerzõ 14. oldal Jó napot,

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 18. szám szeptember 25.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 18. szám szeptember 25. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 18. szám szeptember 25. www.budapest16.hu 3 Az Önkormányzat rendet akar, nem büntetést

Részletesebben

Éjjel-nappal vigyáznak értékeinkre Mobil konténerépületben az új rendõrõrs

Éjjel-nappal vigyáznak értékeinkre Mobil konténerépületben az új rendõrõrs XX. évfolyam 14. szám 2012. július 31. Megjelenik: kéthetente Éjjel-nappal vigyáznak értékeinkre Mobil konténerépületben az új rendõrõrs BERUHÁZÁS Célegyenesben az Európa Belvárosa Program Újabb uniós

Részletesebben

Ballagás. Érettségi. Megkezdõdtek a ballagási ünnepségek a város középiskoláiban.

Ballagás. Érettségi. Megkezdõdtek a ballagási ünnepségek a város középiskoláiban. XVIII. évfolyam 18. szám 2006. május 11. Megjelenik: 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu Ballagás Megkezdõdtek a ballagási ünnepségek a város középiskoláiban. A polgármesteri hivataltól kapott

Részletesebben

Városházi Híradó. Kardozó pszichológus. A látványkoncert mesterei. Wittner Mária előadása. Buzánszky a Cziffra-házban.

Városházi Híradó. Kardozó pszichológus. A látványkoncert mesterei. Wittner Mária előadása. Buzánszky a Cziffra-házban. Hulladékkommandó A látványkoncert mesterei Wittner Mária előadása Buzánszky a Cziffra-házban Lapzártánkig tizennyolc feljelentés született az illegális szemetelők ellen a rendőrségen a hulladékkommandó

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

ÚJ SZERTÁR ÜNNEPI KÖNYVHÉT 2005. PROGRAMAJÁNLAT. XVII. évfolyam 20. szám 2005. május 26. Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.

ÚJ SZERTÁR ÜNNEPI KÖNYVHÉT 2005. PROGRAMAJÁNLAT. XVII. évfolyam 20. szám 2005. május 26. Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa. XVII. évfolyam 20. szám 2005. május 26. Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu ÚJ SZERTÁR Ünnepélyes keretek között május 20- án felavatták a Nagykanizsai Tûzoltóparancsnokság pályázat

Részletesebben

Gyáli. Újság. Advent Gyálon. Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyáli. Újság. Advent Gyálon. Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. december Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Puskás Katalin és Bácsi Péter megyei kitüntetést kapott December 4-én, a Pesti Vármegyeházán tartotta megyenapi ünnepségét

Részletesebben

Farsangi bálok szezonja kerületünkben

Farsangi bálok szezonja kerületünkben BUDAFOK-TÉTÉNY XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2009. FEBRUÁR 20. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Farsangi bálok szezonja kerületünkben

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ. Klaudia a japánok kedvence INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN!

ÚJPESTI NAPLÓ. Klaudia a japánok kedvence INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2012. november 8., VI. évf., 37. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA WWW.UJPEST.HU Klaudia a japánok kedvence Az újpesti Kozma Klaudia Japánban

Részletesebben