szél-járás irodalom irodalom - barangoló barangoló képzõmûvészet szél-járás III. évfolyam 1. szám 2010 március

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "szél-járás irodalom irodalom - barangoló barangoló képzõmûvészet szél-járás III. évfolyam 1. szám 2010 március"

Átírás

1 szél-járás III. évfolyam 1. szám 2010 március Görföl Jenõ fõszerkesztõ (Pozsony) Balassa Tamás (Mosonmagyaróvár) Böröndi Lajos (Feketeerdõ) Deák Ernõ (Bécs) Ferenczy Klára (Baden bei Wien) Farkas István (Mosonmagyaróvár) Smuk András (Bécs) Tuba László (Mosonmagyaróvár) Végh László (Somorja) Varga György (Dunasziget) Vida István (Mosonmagyaróvár) Szerkesztõség: Bratislava - Pozsony, Námestie 1. Mája 10/ 12, Brati slava. Mosonmagyaróvár, Piarista Általános Iskola és Középiskola, Fõ u Wien - Bécs, Schwedenplatz, 2/I/8. Levélcím: A-1011 Wien, Postfach A Pro Patria Honismereti Sz övetség megbízásából kiadja: BmegB Lap-és Könyvkiadó, 9211 Feketeerdõ, Erdõalja u. 11. E- mail: Felelõs kiadó: Böröndi Lajos. Számlaszám: Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet: Elõfizethetõ a fenti bankszámlára való utalással, elõzetes vagy utólagos számlázással. Egy szám ára: 600 Ft, Szlovákiában1,50 euró. Elõfizetési díj egy évre: 2400 Ft, Szlovákiában (6 euró), Ausztriában és Szlovéniában 10 euró. ISSN: Készült a Duna Takarék (Halászi), a Rajkai Takarékszövetkezet (Rajka) és a Palatia Kft. (Gyõr) támogatásával. Megjelenik a Palatia Nyomda és Kiadó Kft. gondozásában (9026 Gyõr, Viza u. 4. ). Felelõs vezetõ: Radek József ügyvezetõ igazgató. Görföl Jenõ Elmúlt egy év 3 Madár János Érted égek (vers) 3 Többnemzetiségû régiónk európai szószólója az Európai Néppárt Régiónk szülötte az Európai Parlamentben (Mészáros Alajos egyetemi tanár) 4 Kerék Imre Hommage á Matisse, Jöhet villogó szerszámaival, Közelítõ tél (versek) 6 S. Benedek András Itthontalanul (Hátrahagyott versek Sárándi József ajánlásával) 8 Sárközi Sándor Könnyes, paprikás népmese 14 Mészely József Sorok Márton Áronnak, odaátra 16 Böröndi Lajos rigók a hóban (vers) 17 Madár János Egyszál idõben (vers) 17 Gál Sándor Az igen és a nem között (Részlet Zdiarszky László irodalom a Rák hava címû készülõ kötetbõl) 18 Miért Húsvét a keresztények legnagyobb ünnepe? 20 irodalom - barangoló Németh Gyula Csoda, Húsvét elõtt 22 Gál Sándor Belsõ tájak 23 barangoló Böröndi Lajos - Görföl Jenõ Szabadka szépet álmodott 25 képzõmûvészet Angyal Sándor A mûvész is ember (Beszélgetés Lipcsey Györggyel) 30 Ferenczy Klára Arnulf Rainer Múzeum Badenben 34 Huszár Ágnes Zoboralji színek (A zsérei népviselet Simek Viktor festészetében) 36 Száraz Pál Pasztell (Simek Viktor festménye alá) 35 Száraz Erzsébet Szülõföldem, Zoboralja (Simek Viktor könyvérõl) 38 Németh Gyula Tûzvirág (Nemzetközi Zománcmûvészeti Seregszemle Naszvadon) 39 1

2 színház Neszméri Sándor... Hát õk a Dráfiék 40 Böröndi Lajos Fekete-fehér (A Kölyök Óváron) 45 fotómûvészet A fény és árnyék játéka (Bemutatjuk Kalmár Mária fotográfust) 48 Jakubecz László Párolgás (Vers) 48 honismeret Lengyel Tünde Vérfürdõ Csejtén? 50 Reznák Erzsébet Kossuth-ünnep Cegléden 55 Fellinger Károly A jókai öreg cidrusfa 57 közmûvelõdés Kálóczy Katalin A piros esernyõ oltalmában 59 Duka Zólyomi Árpád Kultúránk napján 61 Varga Sándor Bemutatkozik a horvátországi Magyar Egyesületek Szövetsége 63 szélfúvás Hornyák István Csemadok ünnep a szenci járásban 67 Neszméri Csilla Muravidéki tájakon 68 Polák Margit Mátyusföld új múzeuma 70 Sipos Anna Népi textíliák a nagybiccsei Thurzó-palotában 72 Görföl Jenõ Pereden felújították Ürge Alajos síremlékét 74 Angyal Sándor Múlt és jelen táncosai együtt ünnepeltek 74 Görföl Jenõ Mesés emberek 76 Varga Sándor Disznóvágás a horvátországi Pélmonostoron 78 Az Atelier vendégei voltunk 79 könyvismertetés Otthontalanul az itthontalanságban - Böröndi Lajos: A páva szeme Sárándi József Számkivetettségben az anyanyelvhazában 80 Mészely József Külsõ és belsõ viharnak kitéve 81 A felszívódás veszélye (Kufstein X.) 83 Köszönjük dr. Hegyi Pál (Celldömölk) anyagi támogatását! 2

3 Elmúlt egy év Görföl Jenõ S hozott mindenfélét. Ami számunkra öröm volt benne, az, hogy kedvezõ volt a szél-járás fogadtatása. Amiben bíztunk, ám azért tartottunk is tõle. Jól tudtuk, hogy a lelkes szerkesztõi gárda megléte nem elég. Szerzõk sokasága is kell, meg olyan olvasói törzsgárda, amely képes és hajlandó együttgondolkodni a térség, a mi esetünkben Burgenland, Mátyusföld, Csallóköz, Szigetköz régió (ha használhatom ezt a divatos kifejezést) közös dolgairól. A térség lakóinak együttmûködésérõl, azt is mondhatnám egymásrautaltságáról, a Kárpát-medence egyéb régióihoz fûzõdõ kapcsolatai kibõvítésének lehetõségérõl. Mert errõl lenne szó, ez volna a cél. Mi szerény lehetõségeink arányában ezt szeretnénk szolgálni. A lapot útjára indító írásomnak is ez volt a témája. Mert a köldöknézésen túl a kitekintés is célunk és feladatunk. Az év vége felé visszautasítottam egy kérdõíves közvéleménykutatásban való részvételt, mint kérdezett. A végsõ elhatározást az a kérdés váltotta ki belõlem, amely azt firtatta, hol szeretnék élni. S mint lehetséges válasz a történelmi Magyarország is szerepelt. Amit persze nyugodtan nevezhetünk Kárpátmedencének, nem hiába vörös posztó ez egyes (nincsenek is kevesen) politikusnak mondott személyek szemében. Számomra ugyanis ez lett volna a kézenfekvõ válasz, más egyébben nem is gondolkodtam. Megmagyarázni a választ azonban nem volt lehetõség. A rossz értelemben vett nemzetiek és liberálisok e válasz kapcsán örültek és átkoztak volna (mindkét oldalon én a mai Szlovákia területén élek). Holott sem a félreértelmezett liberalizmusnak, sem a nemzeti színût evõ s álmodó csoportnak nem voltam s nem is leszek tagja. Meggyõzõdésem azonban, hogy az elmúlt évszázadok közös állama (ezt területileg is gondolom) tette elsõsorban lehetõvé a térség gazdasági prosperitását, s a romokon a késõbbi nemzetté vagy nemzetekké válást. Az a földrajzi alakulat, a Kárpát-medence, ahol ez az ország létezett, ugyanis együttmûködésre volt, van ítélve. Azok, akiket érdek fûzött felbomlasztásához, jól tudták mit kell tenniük. Nemzetiségi és gazdasági ellentéteket kell kiváltaniuk, hogy (bízzunk benne: ne örökre) lemaradjunk. Legyünk elfoglalva azzal, ki volt itt korábban, ki hányas busszal érkezett, s mit talált itt. S ki kit zsákmányolt ki. Folytatott agy- és gazdasági erõelszívást. Az elõttünk álló év is bõvelkedik majd jelentõs, létünket nagyban meghatározó eseményben. Olyanokban, amelyek alapos elõkészítést, átgondolt lebonyolítást és megfontolt szereplõket feltételeznek. Felkészült szereplõket, s nem percemberkéket. Akik képesek a kedvezõ eredmény elérése érdekében évekig, évtizedekig a névtelenségbe burkolózva csendesen végezni a dolgukat. Bírva elviselni azt, hogy nevüket csak a ház elkészülte után áldják majd a majdani lakók, mint kitûnõ tervezõét, építészét, kivitelezõét. A földön maradva: magunknak valamivel jobb évet szeretnék. Valamivel, nem sokkal, de évrõl-évre több olvasót, több támogatót, több olyan elõrelátó önkormányzatot, polgármestert és civil szervezeti vezetõt, aki az elsõ jelzésre felfogta lapunk jelentõségét és magáénak tekinti ügyét. Madár János Érted égek Házamra, hazámra tavaszodik az ág. Mint a márciusi zászló, lobog velem az ég. Csillagok emelnek, a föld rám dõl. Porszemrõl beszélek, a megváltó egészrõl. Görföl Jenõ: Elmúlt egy év 3

4 Többnemzetiségû régiónk európai szószólója az Európai Néppárt A megújuló Európai Unió motorja Az európai konzervatív és kereszténydemokrata pártokat tömörítõ Európai Néppárt (EPP ) meghatározó tényezõje az Európai Uniónak. A 27 országból 74 pártot tömörítõ közösség adja az Európai Parlament legerõsebb frakcióját. Az Európai Tanácsban 13 tagállam vezetõ néppárti, a 754 fõs parlamentben 265 néppárti képviselõ ül. Néppárti az EP elnöke is, a konzervatív lengyel Jerzy Buzek, de ennek a tömörülésnek a tagpártja jelölte az Európai Bizottság tavaly szeptemberben újraválasztott elnökét, a portugál José Manuel Barroso-t is. Sõt kereszténydemokrata politikus az Európai Unió elsõ elnöke, Herman Van Rompuy is. Szlovákiából az MKP, az SDKÚ-DS és a KDH a tagja az Európai Néppártnak, Romániából többek közt az RMDSZ, Magyarországról a FIDESZ-MPSZ és a KDNP. A decemberi bonni kongresszuson, amelynek házigazdája a tömörülés legerõsebb pártjának vezetõje, Angela Merkel német kancellár volt, újraválasztották elnöki tisztségébe Wilfried Martenst, a belgiumi kereszténydemokrata és flamand párt politikusát. Martens 1990 óta tölti be az elnöki posztot, a 10 alelnök egyike Orbán Viktor, a FIDESZ-MPSZ elnöke, akit decemberben szintén újraválasztott a kongresszus. Az Európai Néppárt konzervatív és keresztény beállítottságának köszönhetõen kevésbé változékony értékrendet képvisel kontinensükön és az Európai Unióban, mint a többi nagy politikai tömörülés. Míg korábban az európai szociáldemokrata és liberális pártszövetségek számítottak az egyetemes emberi jogok és szabadságjogok élharcosának és legfõbb védelmezõjének, mára a kocka fordult. Az Európai Néppárt védi a legkövetkezetesebben az alapvetõ értékeket, az emberi jogokat, beleértve a kisebbségi népcsoportok jogait. Nem rajtuk múlott, hogy az Európai Unió mûködésének új alapelveit lefektetõ dokumentumokba elõbb az Alkotmányszerzõdésbe, majd a Lisszaboni Szerzõdésbe etikai és kulturális hivatkozási alapként nem került be a zsidó-keresztény hagyománykör és értékrend, hiszen saját programjában az EPP és annak minden tagszervezete ezt az eszmeiséget vallja. Ebbõl fakadóan a társadalmi együttélésben is toleranciát és szolidaritást hirdet, amely az egyéni felelõsségvállalás részének tekinti a közösségért és a rászorulókért, az elesettekért érzett, cselekvõ felelõsséget is. A december eleji kongresszuson az Európai Néppárt tagszervezetei a közelmúlt és a jövõ kérdéseivel foglalkoztak, ennek tükrében határozták meg teendõiket. Felidézték a kelet-közép-európai térségben lezajlott rendszerváltást, amely lehetõvé tette, hogy a vasfüggönnyel kettészelt Európa újraegyesüljön. A tizenötök európai közössége mára a huszonhetek Európai Uniójává vált, de a közben eltelt húsz év új kihívásokkal szembesítette a szövetséget, benne a néppártokat is. Nem csupán az öreg kontinens, hanem a világ nagy kérdéseire kell megoldást, felelõs választ találni. Megújuló Európára van szükség ezt az elvárást több felszólaló megfogalmazta a bonni tanácskozáson. A megújulásban kulcsszerepet játszhat a Lisszaboni Szerzõdés, amely egyértelmûbbé, átláthatóbbá és hatékonyabbá teheti az Európai Unió intézményi mûködését. El kell nyerni hozzá mind a 27 tagország támogatását, akkor is, ha ez bizonyos nemzeti vagy nemzetinek vélt külön érdekek háttérbe szorításával jár. A jelen legnagyobb gyakorlati feladatára, a gazdasági válság megfékezésére is válaszolni akarnak a néppártok. A válságkezelésrõl szóló dokumentumuk a legfontosabb teendõnek a munkahelyteremtést, annak támogatását tartja. Ez vezethet újra növekedéshez. A pénzügyi és gazdasági válságból való kilábalás csak a szociális piacgazdaság elvei alapján és annak megszilárdításával valósítható meg. Több felszólaló, köztük Angela Merkel is azt hangsúlyozta: egy újabb krízis megakadályozása érdekében a keresztény értékek még határozottabb képviseletére van szükség. Ennek kell áthatnia a pénzvilág és a gazdasági élet szereplõinek magatartását, hogy tisztességes viszonyokon nyugvó, értékteremtõ legyen a munka, amelybõl meg is lehet 4 Többnemzetiségû régiónk európai szószólója az Európai Néppárt

5 élni, és amelynek köszönhetõen a régóta emlegetett fenntartható fejlõdés valóra váltásához is közelebb juthat az emberiség. Az Európai Néppárt távlatos gondolkodásának más jeleit is tapasztalhattuk már. Kiugró példája ennek a kisebbségi jogokról a bonni kongresszuson elfogadott határozat, amely jórészt az MKP és az RMDSZ munkájának köszönhetõ. A szinte egyhangúlag megszavazott határozat kimondja, hogy a kisebbségekhez tartozóknak joguk van saját nyelvüket használni, anyanyelvükön tanulni, mûvelõdni. A kisebbségi nyelvek és kultúrák éppúgy részét képezik az európai kulturális örökségnek, mint a többségi nyelvek és kultúrák. Nincs különbség kis és nagy nemzetek, illetve a többség és kisebbség nyelve és kultúrája között. Elvárásként fogalmazza meg azt is, hogy a kisebbségeket hatékonyan vonják be az õket érintõ ügyek intézésébe és általában a demokrácia folyamatába. A határozat megfogalmazza azt az igényt is, hogy ezzel a kérdéssel európai bizottsági szinten foglalkozzon az unió, és az emberi jogokért felelõs biztos tevékenységi körét bõvítsék vele. Az Európai Unióban eddig a nemzeti kisebbségek helyzetének kérdésköre nemkívánatos téma volt. Áttörésként kell hát értékelni az Európai Néppárt kisebbségi jogi határozatát. Ezzel az EPP a konzervatív-kereszténydemokrata párttömörülés nyitott meg újra egy olyan kaput, amely a harmonikus Európához vihet közelebb mindannyiunkat. Régiónk szülötte az Európai Parlamentben Mészáros Alajos egyetemi tanár Az Európai Parlamentnek két magyar nemzetiségû képviselõje van Szlovákiából. Baue r Edit aki már a második megbízatási idõszakát tölti itt és Mészáros Alajos professzor, akit tavaly nyáron választottak képviselõvé az MKP színeiben. Személyében a tapasztalt politikus, Bauer Edit mellé gazdag nemzetközi-szakmai és diplomáciai tudással bíró ember került. Mészáros Alajos egyetemi tanár, az Európai Parlament képviselõje Pozsonypüspökin született 1952-ben. Pozsonyban a Duna utcai magyar gimnáziumban érettségizett, majd a Szlovák Mûszaki Eg yetem Vegyészmérnöki Karának automatizáció szakán szerzett mérnöki oklevelet. Utána tanársegédként dolgozott, az osztott paraméterû rendszerek szabályozására szakosodva, 1983-ban a tudományok kandidátusa lett. Az adaptív rendszervezérlés kérdésérõl írta meg 1994-ben a docensi munkáját, majd új utakat keresve, 2005-ben tudományos teljesítményével és a mesterséges neurális hálózatok folyamatszabályozási alkalmazása terén elért eredményeivel elnyerte az egyetemi tanári címet óta a Szlovák Mûszaki Egyetem a munk ahelye. Tanít, kutat, angol nyelvtudásának köszönhetõen ben a rektori hiva tal igazgatója, majd tanszékvezetõ tanár lett ban az egyetem a külföldi diákok részére létrehozott egy angol nyelven oktató intézetet, amelynek Mészáros Alajos az alapítója és az igazgatója. Munkásságával nemzetközi sikereket ért el, elõadóként, kutatóként dolgozott Budapest, Birmingham, Zürich, Róma, Dublin, Nancy, Porto, Athén és Bécs egyetemein, a szakmai szervezetek közül többek közt tagja a New York-i Tudományos Akadémiának, az Európai Biotechnológiai Szövetségnek és az Európai Vegyészmérnöki Szövetségnek is. Politikai munkát Mészáros Ala jos a rendszerváltá s elõtt nem végzett, a demokrácia beköszöntével azonban maga is úgy érezte, az értelmiséginek kötelessége bekapcsolódnia a racionális szlovákiai magyar érdekképviselet létrehozásába, majd munkájába. A helyi politikában kezdett, innen jutott el az MKP járási, megyei és országos képviseleti testületeibe ben Szlovákia svédországi nagykövete volt, ahol gazdasági és tudományos-oktatási kapcsolatokat igyekezett kiépíteni. Most az Európai Parlament néppárti frakciójának égisze alatt az Ipari, Kutatási és Energiaügyi, valamint a Jogi Bizottság tagja. Az elõbbiben civil szaktudását tudja k amatoztatni, az utóbbiban az európai jogrend összehangolását segítheti, s ezzel a különbözõ régiók együttmûködéséhez szükséges közös törvényi alapok kimunkálásában vállal részt, szórványvidéken élõ kisebbségi magyarként pedig ahhoz is hozzájárul, hogy az Európai Unió felzárkóztatási és egyenrangúsító törekvéseibõl a soknemzetiségû határ menti régiók se maradjanak ki. 5 Régió nk szülötte az Európai Parlamentben

6 irodalom szél-járás Kerék Imre HOMMAGE Á MATISSE Matisse, a képeidrõl sz épség és nyugalom árad cicomátlanul, tisztán fölfénylõ íriszünkbe: rózsaszín-húsú nõk és paradicsomi tájak, pálmák, forró föveny a tenger sugaras tükre. Új színeket álmodtál, milyeneket sose láttunk, s a vonal visszakapta jussát a léthez tõled; a holt anyag törvényét feloldottad s világunk egysz erre súl ytalan-könnyû és lebegõ lett. Lányok és fiúk táncát, szerelmi gyönyörükbe fúló csókjaikat s az évszakok örvénylését, kristály-havat a kiboml ó tavaszi fát virágzón, közel és távol fényét egy fókuszpontba gyûjtve: ecsetedhez juházik a magasság s a mélység, s megbéklyóztad örökre az Idõt palettádon. JÖHET VILLOGÓ SZERSZÁMAIVAL a körte megrohad mind kútba ugrott a nyár sárga füvek közt csorba pléhedény tûnõdik az idõ levél pörög a fákról eres paraszttenyér madarak torkát betömte vattacsomókkal a köd ablakomban kényes darázs dünnyög gyümölcstõl jóllakottan hegyek közé süllyedt a Nap õz-szemû erdõ a sötét jöhet hûvösen vi llogó szerszámaival a tél szép lesz ha majd jászola mellõl a tavasz csikaját eloldja 6 Kerék Imre versei

7 irodalom KÖZELÍTÕ TÉL (Változat Berz senyi versére) Hervad már ligetünk. Lombok aranylanak: rõt kincs-garmada, mit szertekuszál a szél. Villanydrót fonalán fecske-zsinat zsibong, készülvén a Nagy Útra már. Vadszõlõ levelén vérszínû rozsdafolt. Rózsák ejtegetik földre a szirmukat, bólintgatva fejük. Árva rigó kutat árny-tartó lugasom körül. Fonnyadt szilvaszemek, tömpe barack után. Tõkéim csupaszok mind, venyigéiket Már nem dongja körül csíkos-arany darázs. A szüret dala csöndbe holt. Oh, a szárnyas idõ hirtelen elrepül. Nézzük kékbe-tûnõ röpte-ívét együtt, kedves, sejtve, mi vár még ezután reánk. Minden csak jelenés, tudod. Nézzük hát derüsen, hogy hamar elvirít tavaszunk koszorú-bimbaja Int az õsz: ízleljük piruló, zsenge gyümölcseit, nektárját, amíg élhetünk! Kerék Imre a Somogy megyei Háromfán született június 29-én. A Pécsi Tanárképzõ Fõiskolán magyar, orosz és rajz szakos tanári diplomát szerzett ben a Somogyi Néplapnál újságíró, majd Sávolyon, Fertõszéplakon és Sopronban tanított, jelenleg is itt él. Elsõ önálló kötete 1977-ben Zöld parázs címmel jelent meg ben Radnóti-, 1995-ben Kormos István-díjat, majd 2003-ban József Attila-díjat kapott. Virágvölgy címmel 2002-ben a gyõri Hazánk Kiadó adta ki összegyûjtött verseit. Legutóbbi kötete Dombos út címen ugyancsak itt jelent meg 2009-ben. 7

8 irodalom szél-járás S. Benedek András ITTHONTALANUL Hátramadt versek Levélváltás Kedves Stumpfné, Rozsnyay Lívia, szívszorító érzés tudomásul vennem, hogy András befejezte földi pályafutását. Fogadja Ön is, leánya is fájdalomcsillapító együttérzésemet. Kihagyom az ilyenkor szokásos közhelyeket. Inkább néhány eml éktöredéket vetek papírra. Utol jára január 16-án, Nagy G áspár Farkasréti búcsúztatóján találkoztunk. Akkor dedik álta nekem régi barátsággal Itthontalanul címû verses kötetét. Zsiványtanyámon ol vastam ronggyá opuszát. Nem éppen terjedelmes, d e annál érzelmesebb levélben fejeztem ki átlagon felüli tetszésemet, s ha jól tévedek, mell ékeltem hozzá Birtokviszony címû kötetemet. Ennyiben maradtunk. Most, hogy végérvényessé vált András távozásának botránya, valamely sorvadó agylebenyem mélyérõl elõtolakszik egy as közös akciónk emléke-eredménye. Akkoriban a tatabányai Új Forrás antológia szerkesztõ munkatársaként folytattam bûnös üzelmeket a határon i nneni és túli magyar szép s csúnya irodalommal. Kitaláltam az antológiába a Szomszédságban rovatot. Szomszédolásaink áldozatai lettek a (cseh)szlovákiai magyar kortárs költõk-írók-kritikusok, az erdélyiek szintúgy. Volt és írt a Komárom megyei Dolgozók Lapjánál (ma 24 óra) egy Kárpátaljáról áttelepült publicista, akivel tûrhetõen jó kapcsolatban álltam: Györke Zoltánnak hívták. Sokat beszélt odaát maradt íróbarátairól. Kértem, vegye fel a fonalat velük és (a Balla László vezérelte moszkovita társaság teljes mellõzésével) a tehetséges igazak mûveib õl közöljünk i rodalmi összeállítást az Új Forrásban. A manõver sikerült, s az antológia 1973-as elsõ, áprili si, költészetnapi számában napvilágot látott a válogatás. A Farkasréti temetõ szabadtéri várócsarnokában derült ki, a közölt szépirodalmat András gyûjtötte be a szerzõktõl, il letve õ szerkesztette meg. K iss Ferenc irodalomtörténész barátunk, aki maga is kárpátaljai illetõségû, villámgyorsan produkálta az elõljáró szót. Nem volt kockázatmentes harminchat éve sem a szomszédolás. Rajtunk kívül a Tiszatájban Ilia Mihály mívelte ezt az i rodalom-és politikatörténeti jelentõségû jó szokást. Már ameddig hagyta a mi ndenhez értõ politikai rendõrség. Apropó! Fábián László sz ovjet katonai egyenruhában feszít a bély egméretû fényképen. Még rangjelzése is látszik. Elég volt ez ahhoz, hogy közlésünkkel hadititkot sértsünk. A szovjet külügy jegyzékben tiltakozott a magyarnál. Néhai Payer István fõszerkesztõt és engem behívattak a Kulturális Mini sztérium Irodalmi Fõosztályára, ahol röhögtetõ dörgedelmek között megkaptuk elsõ fegyelminket. Ha valamire, erre a fegyelmire ma is büszke vagyok. Ilyen idõket éltünk. Kedves Lívia Asszony, ne haragudjék, hogy kissé bõ lére eresztettem mondókámat. Gondoltam ugyanis, ez abszurd végkifejleten András is mosolyog a túl, a más, a fene-sem-tudja-milyen ODAÁ-ton. Tisztelettel köszönti és kezeit csókolja híve: Sárándi József, Leányvár, IX S. B enedek András hátrahagyott versei

9 irodalom Kedves Sárándi József! Elõször is elnézést kérek a hosszú hallgatásért. A temetés után, mikor hazatértem az üres lakásba, az Ön levele adott örömöt, a nagyon is jó stílusa és a küldeménye. Ugyanis ebbõl az antológiából ismertem meg Bénit. Mert az otthoniaknál csak egyszerûen Béni volt. A tág l átókörû, az éleslátású és elméjû, a folyton tevékenykedõ, a semmitõl vissz a nem ri adó, de mégis megfontolt, nagyon kedves és örömöt kisugárzó, jólelkû, segítõkész ezermesterem immár csak fényképrõl bíztat, hogy amit csak tudok, teljesítsem - a nyomdokain. Vele jó volt együtt dolgozni. Ha írt, csak a laikus véleményemet hallhatta, mégis kikérte. Ha fizikai munka volt (présház, faház építése, kertmûvelés Únyban, könyvespolc vagy más bútor készítése), nos, mindig az vezérelte, az öreg dolgokat hogyan lehet felhasználni, megmenteni. Az egész életszemléletét a szellemi és tárgyi értékek, a kultúránk megismerése, megõrzése irányította. Több emberre méretezett jóságos, idõnként harcos küzdelem vol t az élete: rész ben a sz ülõföl djéért, Kárpátal jáért, az ottmaradókért, s részben a többi magyarért és nemzetiségekért is. Oly tartalmas élete volt, amit csak csodálni lehet, utánozni nehéz, inkább lehetetlen. Az Itthontalanul utáni versei igen súlyosak, elküldöm, s bíztató mosolyát is. Üdvözlettel és tisztelettel: Lívia Bp nov. 21. Templomot, hazát Makovecz Imrének Jó egy-két évezrede már, hogy gyilkosok közt élünk, békénk békétlen, megrabolt. Ideje már építenünk templ omot, ideje már építenünk jászolt. Elvész, ki eladja talpalatnyi földjét, hisz egyetlen rög a haza maga. Futnak majd, kik vitatják e törvényt! Mienk a gyom is, s mienk a búza magva. Munkára hát építõmesterek! Segít majd a Föld, a gyors patakok, folyók a zord hegyek és végtelen terek, mint testvéreink adnak követ, fát, hitet. S ha felépül végre az ezredéves szentély, melynek tervét történelmünk rejti, indulhatunk majd a megkésett bérért, visszanyerjük az elperel t hazát. 9

10 irodalom szél-járás Corvin köz 2006 E kis tér ma itt Rákos mezeje, Fölsorakoznak a hadak mind. Elõl Lél népe, vassal veretve, Majd Muhi tépett serege. Várna és Mohács diadalmas Vesztesei közt ott Temesvár Büszke kapitánya s a hatalmas Erdélyt veszejtõ fejedel em. Ide vezet a jó kurucok útja, Itt van Ung szép fõkapitánya, És a nagy fejedelem, ki már tudja, Lator, áruló mindig adatik. Csalhat c sapdába török vagy Tököl, Lesz, aki megõrzi a zászlót, S a gazok közt ott lobog, tündököl A pipacsok gyûrött ruhája. Hiába verettünk a harangszóra Fél évszázada véres pecsétet. Európa kész a hizelgõ bókra, Majd i ktat mint tartós letétet. Ma Gertrud az úr és késik Endre. Ritterek tiporják szent ligetünket, S a lágerek álsz ent lovagrendje Gumibottal vereti Tiborcot. De templom e ház, s nem pogány bálvány. Átlõtt homlokán a tövis keresztje. Jobbján a dárdával átvert sárkány, Balján vérnöszõ moszkál medve. Míg a vén földrész, mint sárló kanca Révülten a danse macabre-ot járja, Csak itt tiszta a nemzet arca, Véres, csonkolt corpusunk felett. Elhangzott Debrecenben, a Kossuth téren, október 23-án 10

11 irodalom Vers, romlott idõben Nagy Gazsinak Itt már felrobbant az X bomba, Mely csak embert öl s megóvja Holt javainkat, míg porunkat A szélbe szórja. A Föld is halott, élõ társunk Ma teremtés elõtti jégtömb. Csak az ég ragyog s borít ránk Fényernyõt féltõn. Köröttünk, virtuális fényben Ócska, hazug show pereg, Mímel ve álmot, valóságot, Sikert, életet. S mi, kiknek a szíve tiszta és Szabad a lelkünk, mára Elmérgedt sebekkel állunk itt, Sorsunkra várva. A kódexíró kopott pultján, Lassan elfogy az utolsó fény. Mécsbe menti lepergõ könnyét és Leí rja a törvényt. Te már tudod, mi csak reméljük, Hogy szánt utat nekünk az Úr, S kicsirázik még az élet Vérzõn, konokul. Mondd, fáj e még az elrabolt Otthon, a lelkünkbe nõtt seb, És hogy ragyog e még Jékely Szemében a könnycs epp? 11

12 irodalom szél-járás Birodalmi aszály Füstködön át perzsel a nap, Elhal, porba öltöz ik a szegfûvirág. Beléd marnak, mint korcs ebek, a véres levelû labodák. Sebesre szárad szomjas szájunk. Nincs ereje már az aratóbornak. Horpadt szívünkön, átlõtt bádogpajzson rõt r endõrlovak tipornak. Csak hisszük, hogy elvetett csontjaink riadva harcra kelnek. Nem kül d Kelet új vajdát, fejedelmet, ha már csak a holtak menetelnek. Nem lehet hittel csodára várni, hol a haza naponta megaláz. Térdre borultak templomaink és beomlott a titkolt imaház. Ha a megváltó idõ elmaradt legyél te a csoda, Ö nmagad. Mint vérzõ, csonkol t szarvú szarvasok, riasszuk az alvó õrhadat. A hit Rómába menekül Miután a verdiktet kimondták, Barabásnak jó prédát kívántak, A Királyt Rómára bízták, a barbárokra, s maguk dolguk után láttak. Hisz piacnap volt és zárásidõ, József már elindult Aritmétriába, Estére hazatér minden zsidó, s az ártatlan vér bélyegét lemossák. Bûneikért ez este nem mondanak imát, hisz a Judás-pénzbõl mindenki kapott. Az egyetlen, ki meglátta Isten fiát a barbár százados volt, a római. Õ már tudta, nem csak a templom, de a Föld kárpitja hasadt meg. Átsejlik ezentúl az izzó hasadékon a nemz edékek sorát megrontó pokol.. 12

13 irodalom Aki a Tiszán nõtt fel Vári Fábián Lászlónak Aki a Tiszán nõtt fel s látta a római révet Hol óbolgár erõd pöröl játszó szigetekkel, Vagy a sodródó porondba vermel ha a késõ tavasz meghozza a tengert. A vén folyó ma vért és halált érez Nyaláb felõl, hol kard vár a lázadó pórra. Törött a kupa s az asztal véres hol dúlt Farkas dühét oldja a borba. S az ember, kit rossz tutaj vetett partra épített vázos házat, vasfából, cserélt meszet a bilkei szekeressel s nevelt gyereket, nagyvíz i dején a gorondon. Most ébren figyel, mert hadak gyülekeznek, Zsoldosok jönnek és poroszkálnak a parton. Elõveszi s élezi jó homokkövön A nádfedelébe rejtett kardot. Mert itt lesz a harc, az ezeréves révnél, innen indul a jó kuruc hódításra és halálra. Gyülekeznek hát a lovasok s a ruszin talpasok, Míg a töröksíp rákezd fojtott dallamára. Itt tépi ki majd a habzó tajték kezébõl A rozsdás szablyát a turulmadár, Mert fegyver kellett és hit. Mint mai is, mikor E kuruc föld új fejedelemre vár július S. (Stumpf) Benedek András február 1-jén szül etett Munkácson babtista lelkész fiaként májusában a családot a helyi katonai hatóságok 36 órás határidõvel kiutasították az ún.kiemelt városból, s lakásukat elkobozták. Beregszászba költöztek. A beregszászi Kossuth Lajos Középiskola elvégzése után 1965-ben felvételt nyert az ungvári egyetemre m agyar tanár szakra ban létrehozta az egyetemi írócsoportot, s ez év õszén megindult a kb. 20 példányban, írógéppel sokszorosított Együtt ben a Kárpáti Igaz Szó szerkesztõje, a mûvelõdési rovat munkatársa tõl a Kárpáti Könyvkiadóban dolgozott vezetõ szerkesztõként ben szerzett diplomát az Ungvári Állami Egyetem Filológiai Karának Magyar Nyelv-és Irodalmi Tanszékén. Kováts Vilmossal együtt írt tanulmánya (Magyar irodalom Kárpát-Ukrajnában, Tiszatáj, sz.) a helyi kiskirályokat érzékenyen érintette, így kettejük és a Forrás Stúdió többi tagjának a helyzete ellehetetlenült. A fiatalokat azonnal elvitték katonának távoli tájakra. Leszerelése után állása - utasításra - megszûnt. Házasságkötése révén (1974) 1975-ben álláshoz jutott, utazó fényképész lett. Politikai nyomásra és családegyesítési célból 1976-ban áttelepült Magyarországra. Budapesten elõbb a Könyvtártudományi és Módszertani Központban, majd az Országos Idegennyelvû Köynvtárban dolgozott. Számtalan, a kárpátaljai magyar mûvelõdés helyzetérõl írt kiadványa mellett két verseskötete látott napvi lágot: Régi versek (1995) és Itthontalanul (2006) szeptember 8-án hunyt el. 13

14 irodalom szél-járás Sárközi Sándor Könnyes, paprikás népmese A mesélõ kitörölte a könnycseppet meg a kontaktlencsét a szemébõl... Mesét írni! Túl kerek, szabályos persze nem lehet, annyira azért nem rózsaszirmos a helyzet... Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy falu. Élt itt mindenféle család, mindenfél e portákk al, nagyhangú csal ádfõkkel s a falu határában lévõ birtokokkal. Az egyik rendszeretõ, pedáns portákat alakított ki, a másik meg kóborolt, ekhós szekerekkel és mosdatlan purdékkal. A harmadik a gulyást szerette, sok paprikával, a negyedik viszont a puliszkára esküdött. Voltak jól megtermett, szõkehajúak, kékszemûek. Meg tulipánkedvelõk. Meg csatornán túli ak. De azok vol tak a legszerencsésebbek, akik a falu melletti kis tó mellett laktak, s élvezhették a dolce vitát. Sokan fel is keresték a kacsaúsztatót, hogy nyaralásképp, ráérõsen legalább belelógathassák lábukat a langyos vízbe, s közben mobil on elmondhassák tapasztalataikat, hadd pukkadjanak a többiek... A családok - és különösen a fiatalság - sokat összejártak. Szólt a nóta, dobogott a padló! És folyt a lé. De az sem volt lebecsülendõ szórakozás, amikor ordítozva egymásnak estek. És folyt a vér. Ilyenkor aztán nagy bõszen át is rendezték a porták közti kerítéseket. S volt, aki diadalmasan vigyorgott, míg a másik csak lógatta az orrát. A mulya! A legjobban viszont a nagy vonulásokat szerették, különösen az erõs családok fiai (a királynõ hajósai, meg a bikakergetõk, a belcanto-sok, a kakaskodók, sajtevõk...), a távoli csábos városok felé, és jó nagy darabokat szereztek is azok birtokaiból. A csóró feketékébõl, a harcias bronzszínûekébõl, meg ami még adódott. Zsírosodott a falu... Õ lett a legerõsebb tengeren és pusztán! Kellene már egy fõhõs, Béláim 1! Élt az egyik portán egy özvegyasszony a gyermekeivel. Nem voltak õshonosak a faluban, amint a többi család sem. Az asszony takaros teremtés volt, és bár többször is megözvegyült, mindig talált újabb kérõt. Kedvelték a gulyást meg a paprikást, és már annyi volt a gyermek, mint szitán a lik. Önérzetes, hetyke, derék paprikakedvelõ család volt. A fiúk sokszor fel is kerekedtek szerencsét próbálni, a lányok meg szolgálni, és össze és v issza is házasodtak a szomszédokkal, folyt a gancalé! És ez sokszor meg is határozta a tudatot... Még utóbb is költõ lesz belõlem. 2 Vagy szivarvégszedõ. Jöjjön most a nagy trauma. A l egutóbbi nagy verekedések alkalmával már nagyon dühösek voltak egymásra a falu lakói. Az újonnan vonulgatni kezdõ kékszemûekre meg aztán különösen! Õk lettek a bûnbakok! Jól meg is rugdosták egymást. Bele is roggyant a falu. Csak úgy röpködtek a V1-ek, V2-k és a sztálinorgonák. Volt mit szagolni... Aztán meg siratni: Sag mir, wo die Blumen sind... 3 Miután jól elbántak a kékszemûekkel, át is rendezték a kerítéseket a maradék (igen derék) falubelieknek meg a Környék Szörnyeinek szájaíze szerint, úgy hogy arról koldult mindenki. Fõleg az özvegyasszony. Ehették a fiai a kerítésen túl a puliszkát, meg a knédlit, meg a scsít... Pisloghattak egymásra! Meg még azt se. De most jön még a java! A faluközeli erdõben lakott ugyanis az Acélorrú Atyuska-Bábuska. Meg a késõbbi löttyedt-tokás reinkarnációi, generalisszimuszai. Micsoda cuppanós csókokat tudtak adni az újonnan odaállított fõgazdáknak! Nem szájra, szájba! Aztán meg tarkóba. Mármint a lövést, ha ficánkoltak. Övék volt az erdõ! Csóré nép volt, kancsuka alatt nevelt, vodkában pácolt. No szóval, az acél 4 orrú atyuska buzgó helyi fõ- és algazdákkal, no meg semmirekellõkkel - szép alaposan lefestette magának míniummal, vörös alapozóval a fél falut (áldott legyen érte az a drága neve!)... Fel is magasodott alaposan a hatalmuk: bálsój, velíkij, velicsájsij! 5 A falu másik fele meg lett az ellenség! Jó kis móka! Persze azért titokban õket irigyelte mindenki... No Bélák, gondolkodjunk! Az özvegyasszony gyermekei bizony nem találkozhattak egymással. Sem az édesanyjukkal. Csak romantikus 14 Sárközi Sándor: Könnnyes, paprikás népmese

15 irodalom vágyaik voltak a királykisasszonyok i ránt. Titokban a Szabad Európát hallgatták, nyilvánosan meg a bábuska szónoklatait... S tanulták bõszen az idegen nyelveket. De legalább voltak álmaik. E gy illatos szappan!! Szigorú ellenõrzés mell ett olykor átkelhettek a kerítésen, de azt is megemlegették. Közben s okat kellett tapsoln iuk a tapstereken, egyesülgettek a v ilág proletárjaival, építgették a vívmányokat, lobogtatták a zászlókat, siratták a holokausztot 6, és itták az egyre ócskább lõrét... A régi értékek átértékelõdtek és lassan-gyorsan le is koptak. Igencsak megszûkültünk az emberségben 7 Voltak, akik nagyon elnémultak. Miként az Isten. Neki is be kellett fogni a száját! Jó edzõterep volt ehhez a Duna-delta vagy Szi béria... Málenyki j robot, a gaz osztályell enségeknek! Mert kiderült, hogy egyre több az ell enség, még kerítésen belül i s! Éberen kezdték kutatni. K ifizetõdõ, jó állásfajta lett a kutatóé. Mármint a házk utatóé. Meg a besu-su-súgva kutatóé... Õk még a tóhoz is elmehettek, lábat l ógászni, marlbo rot szív ni a campari mellé. Szép, rendezett világ volt. Suum cuique 8. Azt hittük, nem is lesz már vége. Csekájunk! 9 Váratlan fordulat. De aztán egyre jobban l ekopott a mínium. Nem volt már pénz arra sem, hogy újrafessék. Csak az öntudat lobogott, de likas volt a gatya. Meg a tundrabugyi. A vasorrú bábuska nagyon szomorúska volt. Visszavonta az ideiglenesen öröklakásokban lakó csapatai t. A falu továrisos fele sz omorkodott: vége lesz a dolce vitá-nak? A csórébb fele meg örült: hej, most aztán végre dõl majd nekünk is a lé, a háváj! Félre puliszka, félre paprika! Továris, konyec! (Azok lettek csak az igazán szomorúak...) Hujjujjuj, örült a tavon túli másik nagyerdõben az Óriás Bigmeki, dörzsölte a tenyerét, mégiscsak õ lett a legerõsebb! A fõtökös! Az álm ok országából végre a világ ura! Örömében jól meg is pöckölte a rozsdásorrú bábuska orrát. Ám nem sokszor. Fáj(l)t. Bi ll Gates is Bush... Eljött a Világkonszernek Világuralma! S ehhez Világpiacok kellettek, balekok! Az egyre szaporodó, ám felesl eges Áruvi lágdömpingnek! Megint rendezgettek egy sort. Mint a játszogató kispajtások. Még azt i s megengedték, hadd játsszon a másik. Hadd tologasson. Ki gondolta volna, hogy ennyi önállósulni akaró család van? S hogy ennyire utálják egymást! Végkifejlet, Bélák! Szép új világ. A falubeliek persze hamar alkalmazkodtak az új helyzethez (még a rozsdásorrú bábuska is). Le a tundrabugyit, fel az adidast! Le a kolhozzal, éljenek a kft-k! Le az államszocializmussal ( nana! ), éljen a szabadság ( nanana! )! Brévnyuvõrd, vagy valami hasonló, Béla!! Bénáskodtunk, de nagyon, pedig változtatni kell ett voln a. Rendet tenni. Kicserélni a pelenkát. De maradt a pisi-kaki, és csíp és mar. Azóta is szagoljuk. Node privatizáltunk! Mármint a tehetõsebbek... Úniósodtunk! Azt mindenkinek lehetett. Úgy hírlett, hogy ez lenne a Jótündér! (Nana...nana 10...) Elérzékenyülve jöttek egymáshoz látogatóba az özvegyasszony gyermekei. (Közben az i deges fõvadászok megerõsítették egymást, hogy itt kerítésmódosításról soha szó nem lesz! Never! Jamais! Nyikágdá nyé! Niciodata! Nikdy! Nikada! Úttörõ becsületszavukra. Ami nem kis nagyképûség. Tõlük.) Jöttek a nagytestvérek (persze kisországiak) és a kistestvérek (a nemrég kreált, nagyszájú országokb ól). Mutogattuk a lekonyult bajszú határõröknek a szabad igazolványt. Meg ha nem látták, egyebet is... A kistesók közül sokan anyjuk szoknyája mellé költöztek, mások maradtak, ismét mások szerteszéledtek. A vonulások és költözések és menekül ések szép évsz ázada. Mindannyian vágytak persze az édes, anyai ölelésre, de a maman ritkán rendezett vendégséget. Nem fõzött jól megpaprikázott gulyást nyálcsorgató gyermekeinek. Írt olykor egy-két nyelvtörõ sms-t az otthoniaknak meg a távoliaknak, s vetett egy-két göncöt neki k... Aztán meg új alsónemût vett fel, l evazelinozta a füleit 11, s gazdag multi-szeretõi kényét-kedvét és pénzét l este. Bár csak vécésnéni vol t már náluk. Üc sörgött a kicsiny, higi énikus helyiségek elõtt, meggyet magozott, barack ot szopogatott meg gordonkázott. S közben gyûjtötte a pénzt a tálkába... Így aztán, az édesjóanyjuk híján, híján, híján... (Szedd össze magad, Béla!) az özvegyasszony fiai (a felkapaszkodók, a lepusztultak meg a harsogók) egyre i nkább csak ujjal mutogattak egymásra. Került vádaskodnivaló bõven s kölcsönösen. Elvesztek az illúziók... Mint a kékszemûeknél az oszik és a weszik No, kisbéla! Itt a vége. Induljunk. A legkisebb fiú újból elindul, szerencsét próbálni. Hamubasült bigmeket tesz a tarisznyájába, s kiáll az útkeresztezõdésre. Váoo. Nagy a világ és globális. Megpályázzon egy ösztöndíjat? Vagy menjen egyet az El Caminón 13, 15

16 irodalom szél-járás kicsit tök(élet)ösödni? Vár. Mobilozgat. Szotyizik. A mesélõ kitárja az ablakot, kitörli a könnycseppet meg a kontaktlencsét a szemébõl, és nézi, nézi a holdat a Hargita felett... Fel-felvonít... Persze még kell gyakorolnia. (Milyen nagy dolog, ha valaki tud még szégyenkezni... Talán már csak ez az egyedüli tisztességes magatartás, amit a szép új világban tanúsíthatunk... Vagy van egyéb?) 1 Tiszteletlen ám tiszteletteljes lopás Schwajda György szövegkönyvírótól (A legényanya, 1989, rendezte Garas Dezsõ) - 2 Kassák Lajos: A ló meghal, a madarak kirepülnek, 1922, in: Összes versei, Magvetõ, Budapest, 1969, 197.o. - 3 Marlene Dietrich dala a világháború után, 1955-bõl - 4 Nem birom már türtõztetni magam, s a nyelvileg kevéssé kimûvelteknek el kell áruljam, az acélost oroszul sztálinnak mondják. - 5 Nagy, hatalmas, leghatalmasabb. - 6 Errõl azért érdekeseket ír Norman G. Finkelstein: A holokauszt-ipar, gondolatok a zsidó szenvedés tõkésítésérõl c. mûvében, Kairosz Kiadó, Budapest, Bessenyei György: Magyarság (1778) c. röpiratának ( nagyon megszûkültünk a magyarságba ) modernizált, korszerû változata. - 8 Kinek, ami jár - 9 A modern nyelvek közt ismeretlen, kárpátalji-magyar nyelvû kifejezés, jelentése: Ácsi! - 10 Emile Zola hasonló címû regénye (Nana, 1915). Nem jótündérrõl Kassák Lajos: A ló meghal, a madarak kirepülnek, 1922, in: Összes versei, Magvetõ, Budapest, 1969, 197.o A kelet- és nyugatnémetek Paulo Coelho: A zarándoklat, Athenaeum 2000 Könyvkiadó, Mészely József Sorok Márton Áronnak, odaátra Szentté avatásod pápai döntés még nem hitelesíti, de erdélyi magyar néped, áldásos életû püspöki lényed már rég szentként tiszteli. Nemrég Csíkszeredában emel tek hitük ol talmára és dic sõségére egy áttört harangtornyú templomot, mely nek késlekedõ sz entté avatásod híján óhajtott névadója bár nem lehettél, néped oly védõszentet választott, a lángoló szívû Szent Ágostont, akinek augusztus végi ünnepnapja épp a te születésnapodat idézi, és egyben szeretett édesapádnak is a nevenapját. Így szeretné néped jelezni a világnak, hogy áldásos életû püspöki lényed, sugárzó szell emed szentté avatását tovább nem- elnapolva végleg lez árta. 16 Mészely József verse

17 irodalom Böröndi Lajos rigók a hóban (Kányádi Sándornak) fölizzó parázs a táj aztán elhamvad belefullad a télbe de ráégett már belül az emlékezet érzékeny szövetére egymásra fényképezett képek Kolozsvár, Zenta, Szabadka zsíros Bácska Kosztolányi jut eszembe róla mennyi kép fényt kapott emlék múlt idõ kútja filmvetítés a szem mögött rigók a hóban színük fekete mintha lenne egy szál cérna ami az egészet fogja tartja Zenta, január 17. Madár János Egyszál idõben Bomló arccal állunk az egyszál idõben. Évek múlnak bogárban, fában, kõben. Sziklák gyógyítgatják a hegyek hajszálereit. Lüktet a lét édes vize, forrása fényt és fényt terít. Ragyogtat bennünket az elfogyó föld. Romlatlan hazádat a tûztõl örököld! Mert feloldozást csak égõ, tiszta homlokod adhat. Tiszta szótlanságod, ha nyelved megmaradhat. 17 Böröndi Lajos és Madár János verse

18 irodalom szél-járás Gál Sándor Az igen és a nem között (Részlet a Rák évada címû készülõ kötetbõl) I. Bizony, lanyhul a szorgalmam. Reggeli terveimet rendre halasztgatom, a majd késõbb kimondatlan, bár tudott frázisával. És még csak megalkuvásnak sem érzem döntésemet. Persze, i gazolást sem keresek rá, mert ezen a világon senki nek sem tartozom elhatározásaim végett fellõsséggel. Ma és itt maga a felelõsség is egészem abszurdnak tûnik. Kint esik az esõ, s a februári sötétben minden a saját idejét éli. II. A konyhában ülök és hallgatom ahogy az óra percegi a másodperceket. A mért, vagy mérhetõ idõt. Sokat gondolkodtam és írtam az elmúlt évtizedekben az idõrõl. Próbáltam közelíteni hozzá több oldalról. Ám arra az egyszerû kérdésre, hogy mi az idõ lényege nincs elfogadható válaszom. Az az egységes rendszer, amit az idõrõl az embe r megalkotott és használ, csupán az emberi földi dimenzióban érvényes. Mert például a mi naprendszerünkön kívül mit kezdhetünk egy másodpercünkkel, vagy egy napunkkal?! Ami nekünk szinte örökkévalóságnak tûnik, a mindenség terein jelölhetetlen, s így használhatatlan is. Ha ez így van, akkor miért bír olyan jel entõséggel, ahogy mi ezt megéljük? S miért tartjuk számon, ha igazából se haszna, se értelme nincs?! III. Valamikor réges-régen írtam le, hogy gondolkodni annyit jelent, mint lázadni. Mostanában ez a vélekedés mintha kezdene megváltozni bennem. Mégpedig oly módon, hogy a mindenkori gondolkodás a ma, most- a nyugal om megtalál ásának és megtartásának a lehetõsége. A változás feltehetõen azzal az élettapasztalattal hozható összefüggésbe, amely egy meghatározott életkoron túl jelenik meg az emberben. Amikor már nem a változtatást hozó lázadásé a szerep, hanem a megélt ismeretek birtoklásáé és következetes használatáé. Azonban ha jobban belegondolok, lehetséges, hogy ez a l egnagyobb lázadása öregségemnek! Megtartani minden megtarathatót, amíg lehet, s ahogy lehet. Hát i gen! Megint csodásan rám esteledett... IV. Tisztában vagyok azzal, hogy bármi megtörténhet velem, s a nap bármelyik pillanatában. Ma délután is oly hirtelen jött a rosszullét, hogy alig tudtam eljutni az ágyig. Buta szédülés, hõhullámok, s nyomukban az ömlõ veríték. S percek alatt olyan gyengeség szakadt rám, hogy mozdulni is alig tudtam. Mintha hirtelen nehéz ólomcsizmát húztak volna a lábaimra. Egyebek mellett ettõl válik kockázatossá mondjuk az autóvezetés. Mert egy ilyen hirtelen szédülési roham vezetés közben rosszul is végzõdhet, hiszen nincs semmi biztosíték arra, hogy a helyzet ura tudok lenni /maradni?/. Lassan halmozottan hátrányos helyzetbe kerülök a holnapot ill etõen. Ismét hidegre fordult az idõ, havazik. 18 Gál Sándor: Az igen és a nem között

19 irodalom V. Valami módon minden nap az elõzõ folytatása. Amibõl az következik, hogy minden külön nap egy összefüggõ láncolat része. Olyan megszakíthatatlan egység, amelynek nincs se kezdete, se vége. S azt hiszem, ideje sincs, bár az ember mégis csak méri, órában, percben, mikor hogy. VI. A téli világ tovább tart. De ez február dolga. Az én dolgom meg az, hogy mindezt túléljem. Minden nap külön történelmét, s hogy folyamatosan mindezzel meg is kell küzdenem. VII. Hány féle formában változatban jön vissza a múlt, a történelem - az én történelmem? Azt hiszem, az idõ múlásával vagy elõreheladásával a tapasztalatok újabb és újabb összefüggéseket és értelmezési lehetõségeket vetnek a felszínre. És ettõl színesednek meg az egykori események és élmények újra meg újra. Tehát nem ismétlõdik semmi, hanem a létezõ tágul bennem és velem az idõben, s nyer más dimenziót. Valamit, ami egyre tisztább, s egyre inkáb csakis az enyém! VIII. Lehetséges, hogy az emberben a szellemi és a testi immunrendszer nem egységes. Lehetséges, hogy amit a szellem még képes voln a kivédeni, azt a szervezet föladja? Vagy a kettõ együtt közö sen csalja meg az emberi értelmet, valami remény-félét táplálva a ki védhetetlen elõtt is? Néha azt hiszem, hogy a halált tudom, s nem az életet! IX. Pontosan öt hónappal ezelõtt operálták ki az elrákosodott gyomromat. Azóta egyvégtében igyekszem összeszedni magamat, s úgy tûnik nem kilátástalan ez irányú igyekezetem. Más kérdés, hogy végül milyen sz inten stabilizálódik a testi és a szellemi kondícióm. De már azzal is kiegyeznék, ha a jelenlegi helyzet hosszabb távon megmaradna, ha nem fordulna rosszabbra. Mert ma már inkább az idõrõl idõre visszatérõ rohamaim az aggasztóbbak. Az elromlott érrendszer jelentheti a komolyabb veszedelm et. Minden megtörténhet, tudom ezt, ha nem is beszélek róla. X. Amikor nem történik semmi, csak eljön a reggel, a dél, s rá a korai sürvedés, ezt a nem történést miként lehet tárgyiasítani?! Ugyan hányadszor próbálok választ talál ni erre az újra és újra elém bukó kérdésre? És: miért érzem úgy, hogy ennek az eseménytelenségnek nincs története. Nem l ehetséges, hogy maga a nemtörténés az, ami bennem, vagy rajtam kívül mégis csak megtörténik? Vannak napok vannak olyan életszakaszok amelyeknek ez a legfõbb jellemzõje. S most, ahogy ezt lelírtam, mégis csak megtörtént valami. Ami lehet, hogy fontos, de lehet hogy nem az. Feltehetõen mindez értelmezés kérdése csupán, s nem érdemes vele foglalkozni. Vagy elfogadja az ember, vagy nem. Az egészben az lehet a lényeg, ami az igen és a nem között feszül... Uramisten! Micso da sötétség!... 19

20 irodalom szél-járás Zdiarszky László Miért Húsvét a keresztények legnagyobb ünnepe? A kiváló magyar hittudós: Gál Ferenc, egyik a keresztény életrõl szóló tanítását így fejezte be: Ugye senki sem ülne fel olyan repülõre, amelyrõl elõre tudja, hogy az le fog zuhanni. Senki sem ülne fel olyan hajóra, amelyrõl elõre tudja, hogy az el fog süllyedni. Ha pedig Jézus, az Isten Fia eljött erre a földre: emberré lett, vállalva a földi élet minden örömét és terhét, akkor ez a földi élet nem zuhanó repülõ vagy süllyedõ hajó. Ennek olyan távlata van, amit még az Isten Fiának is érdemes volt vállalnia! Gál Ferencnek ez a tanítása tulajdonképpen húsvét ünnepének a lényegére is utal. Az ember számára nem a szenvedés a legnehezebb, sõt nem is a halál. Hiszen nagy célokért képesek vagyunk súlyos szenvedéseket vagy akár a halált is vállalni. Vértanúk megszámlálhatatlan sokasága mutatja, hogy az ember az igazságért vagy nagy célok védelmében még az életét is képes feláldozni, odaadni. Ami igazán nehéz az ember számára, az a reménytelenség és kil átástalanság. Amikor nem l átjuk az életünk értelmét és minden elhomályosodik körülöttünk. Céltalanul, remény nélkül élni, az nem is igazi emberi élet. Húsvétkor Kri sztus feltámadását, ezzel az ember megváltását ünnepeli a keresztény világ. Annak tudatában ünnepel, hogy a megváltás nem a szenvedéstõl és nem is a földi haláltól való megváltást jelenti. Az ember halálakor nem elsikkad, nem elveszik az élete, hanem mindaz, ami igaz és jó volt benne, az teljesedik ki és hozza meg a maga jó gyümölcsét. - Persze, ez nem könnyen elképzelhetõ igazság. Mint ahogyan ha tapasztalatból nem ismernénk már - a búzaszemrõl sem tudnák elképzelni, hogy milyen nagyszerû búzaszál bontakozik majd ki belõle. A feltámadás - ehhez hasonlóan - számunkra még elk épzelhetetlen módon megvalósuló átalakulása az életnek. Úgy vagyunk ezzel az igazsággal, mint a születésétõl fogva vak ember a színekkel: tudja õ is a színek létezését, de elképzelni nem tudja azokat. Pontosan tudja, hogy piros jelzésre nem tanácsos átmenni a zebrán, mert abból nagy bajok adódhatnak, a zöld szí n pedig azt jelzi, hogy most nincs veszély. De elképzelni sem a piros, sem a zöld színt nem tudja: azt csak a tapasztalatból ismerik fel a látók is. Amikor Jézus feltámadt - vallják teljes hittel a keresztények, - feltámadásával nem ebbe a földi életbe lépett vissza, hanem elõre lépett abba az örök életbe, amire az Isten úgy teremtette az embert, hogy a földi élet lezárulásával a most még a képzeletünket meghaladó módon bontakozzon ki az élete. Errõl a valójában másik létrendrõl bármilyen meggyõzõen is tett tanúságot a feltámadt Krisztus, mi most még nem tudjuk elképzelni, ez majd csak a megtapasztalásban lesz nyilvánvalóvá. Szent Pál így ír errõl (1Kor 15,35-sk.) Azt kérdezhetné valaki, hogyan támadnak föl a halottak? Milyen testtel jönnek majd elõ? S így felel: Amit elvetsz, nem kel életre, hacsak elõbb meg nem hal. Amit vetsz, nem a növény, mely csak késõbb fejlõdik ki belõle, hanem a puszta mag, például a búzaszem, vagy más egyéb. Isten pedig testet ad neki tetszése szerint, mégpedig minden magnak a neki megfelelõ testet. Majd így folytatja: Ha van érzéki test, van szellemi is. Ezért, amint hordoztuk a földi ember képét, úgy hordozni fogjuk a mennyeinek képét is. Szent Pál ezzel a példájával arra is utal, hogy valójában kevéssé ismerjük még ezt a világot is, amelyben most élünk. Hiszen bármennyit megismertünk is már az anyagvilág törvényeibõl, annak lényegérõl és további lehetõségeirõl mindig is csak keveset tudunk. Egy évszázaddal ezelõtt az anyagvilágnak a mai informatikában már megszokottá vált lehetõségeit legfeljebb csak fantazmagóriának tartottuk, és most sem tudjuk feltérképezni a jövõ században feltáruló i smereteket és lehetõségeket. Shakespeare így adta Hamlet ajkára ezt az i gazságot: 20 Zdiarszky László. Miért a Húsvét a keresztények legnagyobb ünnepe?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27.

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Szakmai beszámoló Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával (pályázati azonosító:

Részletesebben

Shy: Napfoltjaim. Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0

Shy: Napfoltjaim. Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0 Shy: Napfoltjaim Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0 2011 "A világ nem attól szép, hogy süt a NAP, hanem attól, hogy ezt nem csak a szemünkkel láthatjuk." Előrevetített árnyék Előszó Dragon György tollából...

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom,

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom, DOBERDÓ JAJ! Ha kimegyek a doberdói harctérre, Feltekintek a csillagos nagy égre, Csillagos ég, merre van a magyar hazám, Merre sirat engem az édesanyám? Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

IGE. rovat. Lelki percek

IGE. rovat. Lelki percek A nyíradonyi Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola lapja I. évfolyam, 1. szám Nyíradony, 2011. október Lelki percek Papp Miklós lelki igazgató rovata Ha azt mondod egy embernek: milyen nagyszerű

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

KOVÁCS GÁBOR PIROS BÁBU. 100 homokszem-vers

KOVÁCS GÁBOR PIROS BÁBU. 100 homokszem-vers KOVÁCS GÁBOR PIROS BÁBU 100 homokszem-vers KOVÁCS GÁBOR PIROS BÁBU Elektronikus változat Fedélterv és grafika: Kovács Gábor KOVÁCS GÁBOR PIROS BÁBU 100 homokszem-vers Kovács Gábor, 2012 ELŐSZÓ A Piros

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Válogatott verseim Christin Dor 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Valami Valami váratlan, Valami ismeretlen, Valami, ami magához vonz. Valami érzéki, Valami felülmúlhatatlan, Valami, ami megbabonáz.

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

e-book BORÍTÓ: Arts Factor Design Stúdió

e-book BORÍTÓ: Arts Factor Design Stúdió e-book BORÍTÓ: Arts Factor Design Stúdió ALL RIGHTS RESERVED CyberBooks Kiadó 2004 2 L. B. Paul AGYHANG posztmodern megavers 3 agyhang 4 Hol vagytok percek? Hol vagytok órák? Hol vagytok napok? Hol vagytok

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

Hedwig Courths-Mahler. Szigethercegnõ

Hedwig Courths-Mahler. Szigethercegnõ Hedwig Courths-Mahler Szigethercegnõ 2. kiadás A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Hedwig Courths-Mahler: Die Inselprinzessin Bastei-Verlag Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG Bergisch Gladbach

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04.

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal, lejött hozzátok Abban a pillanatban szólalt meg ez a dal a cédé lejátszómon, amikor belekezdtem ebbe az írásba az angyalokról.

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Dmitrij Alekszandrovics Prigov. Moszkva és a moszkvaiak (1982)

Dmitrij Alekszandrovics Prigov. Moszkva és a moszkvaiak (1982) Dmitrij Alekszandrovics Prigov Moszkva és a moszkvaiak (1982) (részletek) Előhang Lássuk be, hogy a Pétervár- (Leningrád-) témát az orosz költészet kellő mélységében és adekvát módon még nem aknázta ki

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

A Verslista kiadványa PDF-ben 2015.

A Verslista kiadványa PDF-ben 2015. Dezső Ilona Anna: Rózsáim A Verslista kiadványa PDF-ben 2015. A VERSLISTA KIADVÁNYA RÓZSÁIM Gősi Vali: Rózsa terem (Átirat: Mamának, egyre erősödő szeretettel, égi születésnapjára) Bársonyos, meleg érintésedről

Részletesebben

ART08 2010 12 30 Lelkednek sem Art egy kis táplálék 2010. 12. 20. hétfő

ART08 2010 12 30 Lelkednek sem Art egy kis táplálék 2010. 12. 20. hétfő ART08 2010 12 30 Lelkednek sem Art egy kis táplálék 2010. 12. 20. hétfő (Előzetesen írtam!) Ezt a színházat megelőlegezem magunknak, mert csak hétfőn kerül rá sor. Én azonban nagyon rosszul vagyok, még

Részletesebben

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el Vérfolyásos hívő Róm 12:1 Kérlek titeket testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára élő, szent, és neki tetsző áldozatul, ez legyen a ti ésszerű, igeszerű istentiszteletetek, 12:2

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig!

Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig! 1 Vezérőrnagy Úr! Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig! Több, mint tíz hónappal ezelőtt ezzel a jelmondattal fogadott bennünket a vezérkari tanfolyam,

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit.

A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit. FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit. (József Attila) A rendszerváltozás veszteseinek

Részletesebben

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem.

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. XIV Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. Az ősz, a szív: véres két árny. Sokat jártam az emberek között, ifjú vagyok, csendes

Részletesebben

Szolgáló. Szabadságra születve

Szolgáló. Szabadságra születve Szabadságra születve A szabadság, mint fogalom, mint emberi érték él évezredek óta társfogalmakkal egyetemben ereinkben. A szabadság önmagában hordoz minden igaz értéket, így a békességet, szeretetet,

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idei évben rendhagyó beszélgetésre került sor az Ő is móriczos diák volt interjú keretében. Az íróként, költőként, illetve műfordítóként tevékenykedő Mezey Katalint s lányát,

Részletesebben

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Segitő jogász Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Dr. Mészáros József nyugalmazott ezredes hetven esztendősen is aktívan dolgozik. 1958 óta vesz részt a büntetés-végrehajtásra vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról

Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról FAZEKAS TIBORC hungarológus (Hamburg) 1. Az elmúlt másfél évtizedben Magyarországon és az ország közvetlen környezetében valóban nagyon sok alapvető körülmény változott

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Terbe Rezső. Élem az álmom - A jövő naplója

Terbe Rezső. Élem az álmom - A jövő naplója Terbe Rezső Élem az álmom - A jövő naplója 2100. január 1. Elhatároztam, hogy naplót írok. Úgy érzem, hogy most boldog vagyok. Ugyanakkor a teljes történet megértéséhez hozzátartozik az is, hogy csak pár

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Minap kurtán-furcsán váratlanul elment

Minap kurtán-furcsán váratlanul elment I A Remény illata Minap kurtán-furcsán váratlanul elment közülünk Eszes Tamás (Isten nyugosztalja) a Véderő egykori főparancsnoka, ma-holnap én, azután Te következel. Vagy fordítva. A lényegen nem változtat.

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak Feladatlap lókedvelő könyvbarátoknak Összegyűjthető 56 / Név: Iskola, osztály:. Lakcím:. Elérhetőség: mail, telefon Beküldés határideje: 2012. április 13. Cím: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Gyermekkönyvtár

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

Budai Református Egyházközség. Advent

Budai Református Egyházközség. Advent Budai Református Egyházközség 2013 Advent ...meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség

Részletesebben

Bányászat a szépirodalomban

Bányászat a szépirodalomban Bányászat a szépirodalomban Ajánló bibliográfia a József Attila XII. Nemzeti vers- énekelt vers- és prózamondó verseny résztvevői számára Gyűjtötte a József Attila Megyei és Városi Könyvtár Tájékoztató

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

1. Jaj, most vagyok csak igazán árva, sárgaház sahja, kékség királya, most vagyok én csak igazán árva: görbe fának is egyenes lángja!

1. Jaj, most vagyok csak igazán árva, sárgaház sahja, kékség királya, most vagyok én csak igazán árva: görbe fának is egyenes lángja! Utassy József Mikor az agyban téboly trónol Holtpont 1. Jaj, most vagyok csak igazán árva, sárgaház sahja, kékség királya, most vagyok én csak igazán árva: görbe fának is egyenes lángja! 2. Mint ama nagy,

Részletesebben

Akinek élénk a képzelete, és maga elé idéz egy boldog pillanatot, és majdnem jó neki, nos, ő arra is képes, hogy eget építsen pokolra.

Akinek élénk a képzelete, és maga elé idéz egy boldog pillanatot, és majdnem jó neki, nos, ő arra is képes, hogy eget építsen pokolra. II. A KÉPZELET Akinek élénk a képzelete, maga elé idézhet egy-egy boldog pillanatot, és ha éppen itt áll mellettem, és az útvesztőkbe kémlel, nem lát mást, csak kupoláról kupolára szálló galambokat. De

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Batsányi János: A látó

Batsányi János: A látó Batsányi János: A látó Vídulj, gyászos elme! megújul a világ, S előbb, mint e század végső pontjára hág. Zengj, hárfa! Hallgasson ma minden reája, Valakinek kedves nemzete s hazája; S valaki a magyar változó

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat:

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat: 1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: Ez a kancsal fény már a lélekben készülődő robbanás felé utal, annak közelségét jelzi (Kiss Ferenc) Mutassa be az öntudatlan lázadás gesztusát Kosztolányi Dezső

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK 2013. márciusi kiadás MéTa kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Fotók: Qaradah Szimonetta Nyomtatás: Nemzeti Védelmi Szolgálat Tartalomjegyzék: Szerintük mit jelent. Szerinted mit

Részletesebben

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Benedek Elek Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren túl, a hármas üveghegyen is túl, túlonnan túl Megálljatok csak, nem jól kezdettem Hát: volt egyszer

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

Részletesebben

Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége:

Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége: TÁMOP: Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége: Elért pontszám: 1 Ismerd meg a somogyi írókat, költőket! Berzsenyi Dániel 1.forduló Beküldési határidő: 2012. február

Részletesebben

A teljes 180: Andy Esche, személyes bizonyságtétele MissingPets.com alapítója 1. A nevem Andy Esche, missingpets.com alapítója. 2.

A teljes 180: Andy Esche, személyes bizonyságtétele MissingPets.com alapítója 1. A nevem Andy Esche, missingpets.com alapítója. 2. A teljes 180: Andy Esche, személyes bizonyságtétele MissingPets.com alapítója 1. A nevem Andy Esche, missingpets.com alapítója. 2. Az én-m élet folyamán Isten adta nekem két látomás, hogy segítsen az embereknek.

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

BALLADA A GERINC- TELENEKRÕL

BALLADA A GERINC- TELENEKRÕL NÉMETH DEZSÕ BALLADA A GERINC- (ÚT) TELENEKRÕL LANT Bár füllentetlen verseim rímel- csengõvel nem szerszámozott ír-dongók, mégis a panorámával keretezett anyád, aki paradicsomót kötve gorniuszozott a kecskekörmös

Részletesebben

SZKB104_15. Fordulópontok a barátságban

SZKB104_15. Fordulópontok a barátságban SZKB104_15 Fordulópontok a barátságban TANULÓI FORDULÓPONTOK A BARÁTSÁGBAN 4. ÉVFOLYAM 145 D1 Gyurkovics Tibor: Rád nem lehet számítani Jenő nem tud futballozni. De mindig odajön. Beveszem a hármas csapatba,

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 1Krón. 16,8 Kedves Testvérem!

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó!

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó! ELŐSZÓ Íme, megint folytatom az egyetlen művet, új hullámban verem felétek a végtelen titkú tengert. Élnék ezer esztendeig: nem mondhatnám meg minden titkát. Írnék ezer esztendeig: nem mutathatnám meg

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben