Az antropologizált múzeum

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az antropologizált múzeum"

Átírás

1 Az antropologizált múzeum

2

3 Az antropologizált múzeum Közgyűjtemények átalakulása az ezredfordulón Ébli Gábor TYPOTEX KIADÓ 2005

4 Válogatott írások sorozat A kötetet a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Nemzeti Kulturális Alapprogram, a Top Trade Kft. és a Zoboki, Demeter és Társai Építésziroda támogatta Lektorálta Radnóti Sándor Ébli Gábor, Typotex, 2005 ISBN Témakör: muzeológia Kedves Olvasó! Önre gondoltunk, amikor a könyv előkészítésén munkálkodtunk. Kapcsolatunkat szorosabbra fűzhetjük, ha belép a Typoklubba, ahonnan értesülhet új kiadványainkról, akcióinkról, programjainkról, és amelyet a címen érhet el. Honlapunkon megtalálhatja az egyes könyvekhez tartozó hibajegyzéket is, mert sajnos hibák olykor előfordulnak. Kiadja a Typotex Kiadó, az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének tagja. Felelős kiadó: Votisky Zsuzsa Szerkesztette és tördelte: Leiszter Attila A borítót a berlini Altes Museum kupolaterme fotójának felhasználásával Tóth Norbert tervezte Terjedelem: 21,25 (A/5) ív Készült a Naszály Print Kft. nyomdájában Felelős vezető: Hemela Mihályné

5 Tartalom Előszó 1 MÚZEUMOK ÉS TÁRSADALMI KÖRNYEZETÜK 1 Az antropologizált múzeum 13 2 Érték-e az ellentmondás? Ismeret és megismerés a múzeumban 28 3 Nemzetállam kultúrállam A múzeum mint a társadalmi nyilvánosság tere 47 4 A múzeum mint a felejtés helye 58 5 A múzeum mint társadalmi lelkiismeret 74 6 Él-e a modern művészet a múzeumon kívül? A múzeumi diskurzus mai irányairól 91 7 Múzeum és pénz Kultúra és ökonómia találkozása a boncasztalon? Avantgárd, modern és kortárs A huszadik századi művészet múzeumi besorolásáról Évforduló után Merre tovább, hazai múzeumkutatás? Mitől a közé egy gyűjtemény? 172

6 6 TARTALOM 2 ESETTANULMÁNYOK 11 A kultúrpolitika művészete: Berlin Régi képtár, modern magángyűjtemény, kortárs művészeti központ: Madrid Változó állandó kiállítások Londonban Amerikai múzeum Európában: Guggenheim Bilbao Múzeumi ablak Európára: Szentpétervár Modern művészet és aboriginal art: Ausztrália Nyugati művészet, keleti múzeum: Tokió közgyűjteményei A műtárgy maga: Jankovich Miklós gyűjteményeinek mai múzeumi értelmezése Múzeum és magángyűjtés: a kilencvenéves Ernst Múzeum Kié az emlékezés? A holokauszt múzeumi reprezentációjáról 306 Felhasznált irodalom 317 A tanulmányok eredeti megjelenési helye 337

7 Előszó MÚZEUMBA JÁRNI IZGALMAS, MARADANDÓ élmény de szükséges-e erről elméleti igényű, elemző könyvet írni? A gyűjtemények szövevényes története, és mai, gyakran színpadias kiállításuk kérdései régről vonzottak, ám csak egy nagyon erős külföldi tapasztalás adta meg a lökést ahhoz, hogy erről írjak is. Doktori képzésem részeként, Fulbright-ösztöndíjasként egy évet töltöttem New Yorkban, ahol nyilvánvalóvá vált számomra, a múzeumok látványos sikereinél csupán a mögöttük meghúzódó ellentmondások markánsabbak, s ez a kettősség az ezredforduló kultúrájának egyik legsokrétűbb jelensége. PhD-disszertációmmal (1999) azonban hamar elégedetlen lettem. Minél több szakemberrel beszéltem, annál inkább kitűnt, száraz, elméleti levezetéseim köszönő viszonyban sem állnak a közgyűjtemények valós működésével. Az idegen szavakkal terhelt, belterjes stílus is csak akadályozta, hogy gondolataim olvasókra leljenek. Kezdtem gyanítani, azért bújok a szakkifejezések mögé, mert a felvetett problémákra sokkal árnyaltabb válaszok indokoltak. Le kellett mondani a hangzatos, de sematikus kijelentésekről, s minél több oldalról, közérthető nyelven körüljárni egyegy dilemmát. Míg például a kísérleti fizika tárgyalásához alighanem nélkülözhetetlen a szaknyelv, ma már egyértelműen hiszem, hogy számos hasonló, fölöslegesen kódolt kulturális kérdésen túl a múzeumnak még a legfilozofikusabb kérdései is egyként érthetően tálalhatóak a szakma és a képzett értelmiségi közönség számára.

8 8 ELŐSZÓ Jelen kötet ezen öt éves szemléletváltásom alatt született tanulmányokból és előadásokból válogat. Az első rész bölcseleti igényű elemzésekből épül fel. Áttekinti a nyugati múzeumi diskurzust, továbbviszi egy-egy szálát, s rendre összeveti gyakorlati példákkal. A második rész esettanulmányokat vonultat fel. Ösztöndíjak segítségével alkalmam nyílt néhány múzeumi központban hosszabban, illetve több alkalommal körülnézni; saját benyomásaimat, az ottani kollégák véleményét és a szakirodalmat fontam egybe beszámolókká. Mindkét rész kiemelt célja a hazai múzeumi közeg jelenségeinek legalább részleges beágyazása a nemzetközi összefüggésekbe. Mivel idehaza csak most születik a korszerű múzeumi közbeszéd, ehhez nem minden ponton könnyű, de éppen ezért annál fontosabb kapcsolódni. Ezt elősegítendő állítottam össze a széles merítésű bibliográfiát is, hiszen az érdemi vitához alapfeltétel lenne a külhoni források ismerete. Esztéta hátteremnél fogva a vizsgálatok középpontjában művészeti gyűjtemények állnak. A múzeum azonban mind történetében, mind mai fejlődésében csak a különböző gyűjtemények kölcsönhatásában értelmezhető helyesen. Ezért törekedtem a történeti, néprajzi és más anyagok szempontjainak érvényesítésére is. A leíró részek gyakran vezetnek normatív következtetésekhez. A véleményalkotás a kultúra egyik legfontosabb velejárója. Egy műtárgyról, kiállításról, múzeumi épületről, a múzeumi vezetés gazdasági lépéseiről, sőt akár etikai vállalhatóságáról természetes nyilvánosan beszélni. A vélemény megosztása másokkal része az élmény feldolgozásának. A kultúra ezáltal közösséget teremt; a múzeum elvben a civil társadalom aktív köztere. A vita segíthet legjobban elkerülni a dogmatikus ítéletalkotást is. A cél ugyanis nem valamely végleges igazság megtalálása a múzeumi világ dilemmáiról, hanem a folytonos, élő diszkusszió. Szándékom szerint jelen kötetben még a kifejezetten normatív megállapítások is elég nyitottak ahhoz, hogy e közbeszéd élénkítéséhez járuljanak hozzá. ***

9 ELŐSZÓ 9 A kötetben minden korábban megjelent tanulmány vagy elhangzott előadás módosított formában szerepel. Hol rövidítettem, hol kiegészítettem a szövegeket; igyekeztem kiszűrni az ismétléseket, néhol több írást összevontam. A könyv végén megadom az írások eredeti megjelenési helyét. Köszönöm a publikációkat kritikájukkal előmozdító főszerkesztők különösen Andrási Gábor (Műértő), P. Szűcs Julianna (Mozgó Világ) és Wessely Anna (BUKSz) segítségét. Az írások megszületését támogatta a Kállai Ernő Műkritikusi Ösztöndíj, a Soros Alapítvány, a British Council, az ausztrál kormány ösztöndíja, és az MTA Művészettörténeti Intézete, ahol 2002 óta dolgozom. Köszönöm Beke László igazgatónak és Pataki Gábor igazgatóhelyettesnek, hogy múzeumi kutatásomat minden tekintetben segítették. A külföldi szakembereken túl számos hazai kolléga többek között Basics Beatrix (Magyar Nemzeti Múzeum), Bodó Sándor (Budapest Történeti Múzeum), Frazon Zsófia (Néprajzi Múzeum), Geskó Judit (Szépművészeti Múzeum), Zwickl András (Magyar Nemzeti Galéria) és Vámos-Lovay Zsuzsanna (Iparművészeti Múzeum) osztotta meg velem kritikai észrevételeit. A közelmúltban idehaza megjelent két múzeumi tanulmánykötet szerzője, Fejős Zoltán és György Péter beszélgetéseinkben szintén igen sok hasznos ötletet adott. A legnagyobb hálával Radnóti Sándornak tartozom, aki emberileg és szakmailag egyaránt mindig előrevivő kritikával támogatta munkámat: egykori témavezetőmként a még meglehetősen nehézkes első közelítéseimet a múzeumi diskurzushoz ugyanúgy, mint e kötet szakmai lektoraként. Nagyon köszönöm a szerkesztő, Leiszter Attila és a kiadó munkatársainak konstruktív segítségét. Külön köszönet illeti a kötet anyagi támogatóit, akik minimális adminisztráció mellett, gyorsan és készségesen segítettek. Ébli Gábor

10

11 1 Múzeumok és társadalmi környezetük

12

13 1 Az antropologizált múzeum SEMMI SEM IDEGEN TŐLEM, AMI EMBERI egyre inkább ez az alapállás jellemzi a nemzetközi múzeumi munkát. A múzeumok mindig is széles merítésre törekedtek: akár a kora újkori cabinet de curieux hagyományából, akár a modern világkiállítások és általában a kulturális exhibicionizmus sikeréből eredeztetjük az elmúlt kétszáz évben befutott pályájukat, a természeti és civilizációs jelenségek egyre szélesedő tárházaiként értelmezhetjük őket. 1 De mostani tárgyéhségük részben új tényezőkkel magyarázható, s új kérdéseket vet fel. A hajdani széles merítést a felvilágosodás univerzalizmusa motiválta. A gyűjtemények mint az enciklopédia projektjének tárgyi megfelelői épültek ki. Éppen ezért több szempontból szakosodtak is. Munkamegosztást alakítottak ki egymás között, elhatárolva gyűjtési területüket. Ez megjelent építészeti elrendezésükben úgy Bécsben a Kunsthistorisches, illetve a Naturhistorisches Museum elhelyezésében a Maria-Theresien-Platz két oldalán, mint később például Washingtonban a Smithsonian Institution és a National Gallery párosában, és a képviselt tudományterületek poroszos fegyelmű felosztásában például a berlini Múzeum-sziget intézményei között. A múzeumok a racionalizmusba vetett hiten alapultak, az ember azon vélt és vágyott képességén, hogy rendszerezni tudja az őt körülvevő és az őbelőle fakadó jelenségeket és tárgyakat, s ezzel mintegy uralja is világukat. Ez a heroikus taxonómiai kísérlet az ember mint a teremtés koronája gondolatá egyik utolsó nagy manifesztációja volt.

14 14 MÚZEUMOK ÉS TÁRSADALMI KÖRNYEZETÜK Az elmúlt évtizedek azonban éppen azzal szembesítették e törekvést, hogy a tipologizálás, a jelenségek egymástól hermetikusan elzárt csoportokba sorolása mesterséges, s nemigen tartható. A minél pontosabb klasszifikáció ugyan rendszertanilag tudományos érték, de valójában csak teljessé teszi a múzeum amúgy elkerülhetetlen dekontextualizációs hatását. Az egyes múzeumi tételeket kiemeli nemcsak eredeti, hanem még a gyűjteménybe való bekerülési közegükből (magángyűjtemény, háztartás, más tárgyakkal alkotott funkcionális együttes, szimbolikus háló), s így sterilizálja azokat. Noha naivitás lenne ezek után megkísérelni a visszatérést a reneszánsz vagy barokk kuriozitások laza, szigorú csoportosítási kényszer nélküli közvetlenségébe, a tárgyak közötti kapcsolat újrafelfedezése és bemutatása ma egyre több múzeum számára kulcsfontosságú lett. Gyűjteményi csoportok és korábban már büszkén önállósult múzeumi intézmények kezdenek újra közeledni egymáshoz. A reduktív meghatározások helyet adnak a kölcsönhatásoknak. 2 Ezzel párhuzamosan meglazulni látszik egy másik elhatárolási szempont is, amely valaha a múzeumi munka alapjának tűnt. Revízió alá került a múzeumi érték fogalma. Minden expanziójuk ellenére ugyanis a múzeumok hagyományosan a minőség bírájaként jelentek meg, s egyik fő feladatuk az értékes elválasztása (volt) a talmitól. A szépművészetek terén például kifejezetten ízlésdiktátori szerepet vindikáltak maguknak egy negyedszázaddal ezelőttig. A történeti kollekciók alapjában művelődéstörténeti szerveződésűek voltak, azaz a magaskultúra ideá(l)jából visszavetítve rekonstruálták egy-egy nemzet fejlődésmenetét. Tömegkultúra és magas műveltség elkülönítése valójában egyszerre volt tényezője és következménye a múzeumi szelekciónak. A néprajzi szerzeményekben is erős volt a funkcionalitáshoz képest magasabb rendűnek vélt esztétikai szempont, amint az iparművészeti anyagok történeti részének nem egyszer kincstári bemutatását a grand art (szépművészeti) kollekciók iránt táplált versenyszellem fűtötte. Általában a múzeumi gyűjtemények legfőbb értéke az idő, az elmúlt, a letisztultságot ígérő idő, a történeti távlat volt. Egy régmúlt tárgy már csak a szenioritás elve alapján is rangosabb volt akár még a szebb vagy a ritkább mai

15 AZ ANTROPOLOGIZÁLT MÚZEUM 15 megfelelőjénél. A múzeum az alapvető elgondolásában (számos, de mégis egyedi és eseti kivétel elismerése mellett is) a kulturális konzervativizmus eszméjén nyugodott: egy hajdani aranykor emlékeit kell megőrizni a hanyatló jövőnek. A pluralizált múzeum Ez a kissé egyoldalú antik érték -központúság sokoldalú kritika tárgya lett az elmúlt évtizedekben. Felmerült, hogy az érték kategóriája mindig is önkényesen, partikuláris nézőpontok kiterjesztésével kerül meghatározásra, s hogy ezek a hierarchiák nemcsak nem az egyedül lehetségesek, hanem időben változnak is. Egy tárgy lehet adott szempontból értékes, más szempontból kevésbé nemes. Most felismerjük bizonyos értékeit, míg más attribútumok majd utódainknak szúrnak csak szemet. A szempontok között különösen módosult a készítés, a használat és a szimbolikus konnotációk súlya egyértelműen az utóbbiak, azaz a tudományosan kevésbé megfogható és leírható, a tárgy fizikai valójához nemigen köthető, ám szubjektív és társadalmilag rétegzett, sőt dinamikusan változó tényezők javára. A kultúra szélesebb hozzáférhetőségét és élvezetét hirdetők azt is kinyilvánították, hogy a válogatott magas értékek tárháza inkább nyomasztja és távol tartja a hétköznapi látogatókat. A posztmodern előtérbe helyezte a mulandóságot az örökérvényűség, a multivalenciát az egyértékűség helyett. S ahogyan a kultúrában is a piaci logika kezd érvényesülni, a fogyasztói magatartás kiszolgálása irányítja egyre inkább a kiállításokat, s a mögöttük meghúzódó szerzeményezési és feldolgozói munkát. Az értékek képviselete ugyan szerencsére nem került ki a múzeumok fókuszából, de a tradicionális besorolások elsőbbsége megszűnt, s az értékek azonosítása és közvetítése komplex feladattá vált. A múzeumi munka két alapvető elhatárolása vált ezzel viszonylagossá. Korábban a tárgyak múzeumba kerülésének soklépcsős folyamatát az határozta meg, hogy átesnek-e a kanonizált értékrend szűrőjén, majd az irányította őket a szakgyűjteményi elhelyezés felé, hogy miként voltak a rendszerbe illeszthetőek. A közelmúlt ezt a kettős szelekciót relativizálta. Lénye-

16 16 MÚZEUMOK ÉS TÁRSADALMI KÖRNYEZETÜK gesen kitágította, gyakorlatilag végtelenre nyitotta a múzeumi elhelyezésre pályázó tárgyak körét, s azokat lehetőleg minél kevésbé lokalizálja klasszifikációs tekintetben. Éppen az összetettségüket, a minden mással való összefüggésüket domborítja ki, szinte virtuálisan megsokszorozná őket, hogy egyszerre több gyűjteményi egységbe legyenek besorolhatóak és több kontextusban bemutathatóak. A múzeum szervező elve egyre inkább az emberközpontúság lesz. Nem a világon és tárgyain uralkodó emberé, hanem az azokkal számtalan formációban együtt élő, s ennek a történetileg különböző, és a jelenbe nyúló változatait a maga teremtette múzeumokban bemutató emberé. A múzeum fő témája az ember és a környezetének tárgyai között meghúzódó, igen összetett viszony. Ha a dolgokat és a tárgyakat életvilágukba visszahelyezni nem is tudjuk, a múzeum küldetése egyre inkább a köztük és az ember közötti kétirányú kapcsolat elemzése. A tárgy csak ürügy, alkalom lesz az emberi lét rétegzettségének megidézésére. A tárgyakat az emberi használat és elsajátítás szemüvegén keresztül nézzük, az embernek pedig a bemutatott tárgyai tartanak tükröt. A tárgyaira fensőbbséggel lenéző, azok utólagos, múzeumi életét manipuláló ember helyett ez a dolgokhoz és a jelenségekhez való viszonyát önkritikusan értelmező ember magatartása. Ennek lett helyszíne az antropologizált múzeum, gyökeresen megváltoztatva a közgyűjteményi tevékenységet. A változások eredményeként történeti, művészeti, néprajzi és más gyűjtemények egymást kiegészítve, egy holisztikus kultúra-fogalom felé közeledve dolgoznak. A kultúra egyre kevésbé mint normatív értékkategória, a polgári Bildung hozadékaként felhalmozódó Kultur, hanem inkább mint gyűjtőfogalom jelenik meg. Ez a legtágabban értelmezett civilizációs magatartási rutinokat öleli fel. Helsinkiben megnyílt a Kultúrák Múzeuma, Göteborgban adják át a történetileg svédországi gyűjteményekben felhalmozódott etnológiai anyagok bemutatására szolgáló Világ Kultúráinak Múzeumát, Marseille-ben nyílik a Mediterrán Civilizációk Múzeuma, Párizsban épül a Civilizációk Múzeuma. Az elnevezésekben a nyugati kultúra primátusának leáldozására utaló többes szám már magától értetődik. Mivel e múzeumi programok centrumában a jelenségcsoportok kapcsolatá-

17 AZ ANTROPOLOGIZÁLT MÚZEUM 17 nak közvetítése áll, maholnap azon sem lepődhetünk meg, ha az esetleg túl elitistának tartott kultúra helyett végül majd a kommunikáció kifejezés lesz használatos. S ha már időközben kommunikációból nemcsak diplomázni, hanem doktorálni is lehet, talán valóban fel is töltődik majd e fogalom annyira, hogy a jelentés (átvitelének) tudománya legyen; s így a múzeumok tartalmasan lehetnek a conditio, illetve communicatio humana vizsgálatának helyszínei. A mai múzeumi boom igazi újdonsága tehát nem annyira extenzitásának mértéke, azaz annak korlátlansága, hiszen ezt megelőlegezte már a Bouvard és Pécuchet flaubert-i figuráinak tragikomikus fikciója, hanem azon integrativitásra törekvése, hogy a tételek izolációja helyett ember és világa összetettségét mutassa meg. Tárgyak, jelenségek és dokumentációjuk Amennyiben így emberi helyzetek szimbolikus üzenetei állnak figyelmünk középpontjában, akkor ezeknek megőrzésére csupán a tárgyak gyűjtése nyilvánvalóan nem is elégséges. Ez a magyarázata egy másik, szintén túlhasznált, de jó esetben szintén tartalommal feltölthető latin szó, az információ mai múzeumi karrierjének. Artefaktumok mellett ugyanis egyre inkább adatokat, adalékokat, környezeti tényezőket, megfigyeléseket gyűjtünk. Egy-egy kollekció értékét növekvő mértékben a hozzá rendelkezésre álló információ határozza meg. Ez visszamenőleg is igaz, s ez emelte ki a múzeumi adat-, fotó-, irat-, hanganyag- és egyéb tárakat a feledés homályából. Minden olyan korábbi gyűjtés, amelyhez gazdag seddig jobbára fel nem dolgozott információs anyag társul, az újrafelfedezés tárgya lett, úgy a gyűjteményre magára nézve, mint tudományhermeneutikai szempontból, az akkori múzeumi szemléletet a megértés, értelmezés egy állomásának tekintve. A múzeumi levéltárak előretörése Magyarországon is megfigyelhető: a Nemzeti Galéria vagy az Iparművészeti Múzeum adattárainak szakemberei módszertanilag is a hazai muzeológia megújítói, s áttörést jelent, hogy végre a Szépművészeti Múzeum adattára is kutatható lett. Ez a szempont egyúttal felértékeli a kortárs-gyűjtést, hiszen itt nemcsak a tárgy, hanem a járulékos ismeretanyag is első kéz-

18 18 MÚZEUMOK ÉS TÁRSADALMI KÖRNYEZETÜK ből szerezhető meg. A jelenkutatás kibontakozása egyike a mai komplex múzeumi változásoknak. Újfent nem csupán arról van szó, hogy kiterjesszük a múzeum figyelmét az időskála mentén a jelen felé, hanem hogy mai kulturális és életviteli produktumokat mai szempontok alapján gyűjtsünk és dolgozzunk fel. Sőt, e mai tényezők hatást gyakorolnak a múzeum történeti anyagait érintő tudományos és kiállítási munkára is. Itt a múzeumi tevékenység egy érdekes paradoxonára derül fény: amenynyiben az alapításkori törzsgyűjtemények kiegészítéseként, aktualizálásaként zajlik a mai kulturális, fogyasztási, civilizációs tárgyak és jelenségek gyűjtése, akkor valójában a múlt kategóriái szerint szemléljük a jelent. Ez esetben a múzeum száz vagy százötven évvel ezelőtti felépítése, szempontjai szűrik a máról alkotott képünket, tehát a múzeum mint időgép a szándékolt hatásával éppen ellentétesen működik. Míg azt várhatnánk, hogy a múzeum átmenekítse a múltat a jelenbe, ténylegesen rátelepíti a múlt tudati állapotát a mára, s nem a jelen szűrőjén keresztül vizsgálja a múltat, hanem a múlt kategóriáiba erőlteti bele a jelent. Ez a rákfenéje a törzsgyűjtemények automatikus kiterjesztésének a jelen felé, ami helyett részben a jelen szempontjainak érvényesítésére lenne szükség. Nem véletlen, hogy a múzeumok a látványos időszaki kiállításokon túl gyűjteményi szinten nemigen tudnak mit kezdeni a kortárs területekkel, mert azok csak erőszakoltan illeszthetőek a klasszikus részekhez. Megváltoztak maguk a jelenségek, amint a látásunk, közelítésünk is hozzájuk. Az ebből adódó feszültséget inkább hagyni kellene termékenyen előtörni. Vállalni kellene a gyűjteményi részek különbözőségét, s hagyni párbeszédüket érvényesülni. Mindebből már csak egy lépés annak belátása is, hogy a klasszikus gyűjteményi részek minősége, szempontjai, összetétele sem homogén, s azok értékét, jelentőségét is ennek megfelelően folyamatosan újra lehet gondolni. A jelen különbözőségének elfogadása és beépítése a múzeumi rendszerbe utat nyithat a múzeumi múlt rétegzettségének felismeréséhez. Az intézmény története és gyűjteményi anyaga nem egy statikusan értékelt monolitikum, hanem élő nyersanyag, amelyből a mindenkori jelen más-más tanulságokat mozgósíthat. A múzeum fókusza tárgyak helyett összefüggésekre, s az állapotok helyett a folyamatokra helyeződik át.

19 AZ ANTROPOLOGIZÁLT MÚZEUM 19 Ez a helyzet választás elé állítja a múzeumokat. Ha ragaszkodnak hagyományos kereteikhez, akkor gyakorlatilag magukat muzealizálják, s tárgyaik bemutatása mellett egyre inkább az lesz fő jellemzőjük, hogy egy XIX. vagy XX. századi szemléletmódot közvetítenek a XXI. században ennek minden előnyével és hátrányával. Míg ha hajlanak a reflexióra, és saját intézményük és tudományterületük folyamatos historiográfiai szemléletét elegyítik a gyűjteményi, feldolgozási és kiállítási tevékenységgel, akkor egy olyan komplex gondolkodási központtá válhatnak, amely a tudományos és a szélesebb közönség számára is éppen a szempontok egymásra vetítése révén lehet visszatérően izgalmas. Egy ilyen múzeum az ismereteink időértékét közvetíti, s a tudományos és köznevelői munkát mint a nyilvános diszkusszió folyamatát jeleníti meg. Az ilyen múzeumi tudás vagy ismeret nem valamely végérvényes megállapítás, hanem maga a kérdésről való folyamatos és közös gondolkodás. Az intézménytörténeti és módszertani tudatosság ugyanakkor nem cél, csak eszköz. Különösen a művészeti múzeumokban riasztó az a kilátás, hogy esetleg egy-egy műtárgy provenienciája fontosabb lesz magánál a tárgynál, vagy a kiállítási tételek szinte csak szemléltetik a felvonultatott dokumentumokat. Tárgy, dokumentáció és szemléltetés egyensúlyára kell törekedni, felmérve annak felelősségét, hogy kvalitásos tárgyak egy növekvő hányadát eredetiben ma már csak a múzeum tárja a nagyközönség elé. Emiatt válik egyre fontosabbá a bemutatás módja, a kiállításrendezés is, hiszen összetett feladat a különböző szakmai és edukatív szempontok vizuális összekapcsolása. A látogató-központúság jegyében nő az involvációra törő, a közönséget a kiállítás részévé tevő vagy legalábbis aktív párbeszédre serkentő szcenográfia súlya. A kiállítások tulajdonképpen a múzeum két adottságának épület és gyűjtemény aktualizálására szolgálnak színpadias eszközökkel. A tárgyak gyűjtésében és kezelésében ez rugalmasságot és sokszínűséget vár el a muzeológustól. Hiszen a látogató életvilága, mindennapi tapasztalata számára kell majd a tárgyat beszédessé tenni s ehhez már megszerzésekor és feldolgozásakor is minél több megszólalási formáját kell tudni értékelni, felmérni, előrevetíteni. A kurátor legfőbb képessége a tárgyak poliszémiájának felismerése lesz. Míg hagyományosan a Julien

20 20 MÚZEUMOK ÉS TÁRSADALMI KÖRNYEZETÜK Greimas-féle szemiotikai háló formájában jól ismert osztályozás segítette a tájékozódást az autentikus tárgyak művészeti vagy kulturális besorolásában azok egyedi vagy sorozat-, illetve egyéni vagy közösségi jellege szerint, ma az autentikusság fogalma is jócskán árnyaltabb. Akár a fogyasztás tömegtárgyainak múzeumba nyomulása, akár egyes avantgárd művészi programok hatásaként, az autentikusság belső elhatárolásai kétségesek. Tudós döntések mellett problémaérzékenységre van szükség. Az a jó tárgy, amely ellenáll a tipológiai vagy stiláris besorolásnak, s kezelőjét és kiállítási szemlélőjét egyaránt tűnődésre készteti. Ennek megfelelően a szakemberektől elvárt képzettség nem csupán mélységi, hanem interdiszciplináris is, és a humaniórák és a művészetek ismerete mellett megköveteli a társadalomtudományos jártasságot. A szakterület ismerete mellett a szociológia vagy a kulturális antropológia kérdésfeltevéseinek elsajátítása ma a múzeumi fogékonyság része. Ha a már így is túlhajszolt muzeológus szemében mindez tehernek is tűnhet, valójában nagy lehetőség. Esély arra a típusú múzeumra, amelyet a hajdani avantgárd a művészetek laboratóriumaként, s nem temetőjeként, az innovatív antropológusok pedig, Claude Lévi-Strauss nyomán, a terepmunka folytatásaként, változó kísérleti elrendezések helyszíneként álmodtak meg. Egy ilyen program nyilvánvalóan nem a szakmai minőségből ad alább, hanem azt csak másként, szofisztikáltabban értelmezi. Célja, hogy tudományosan és közösségi, ismeretterjesztő jellegében is élővé, hitelessé tegye a múzeumot. 3 Egy budapesti példa Mindezek a változások szakterületenként, országonként, intézményenként különböző ritmusban és prioritásokkal zajlanak világszerte. A hazai közegben is számos múzeum igyekszik egyes elemek meghonosítására. Úttörőnek számít a Néprajzi Múzeum, amely már tárgyából fakadóan is alkalmas annak jellemzésére, miként mozdul egy intézmény az antropológiai szemlélet felé. Az a hagyományos népi kultúra, illetve archaikus civilizációs anyag, amelynek fenyegetettsége a modernizáció által életre hívta a Múzeumot (1872), lassan helyet ad a

21 AZ ANTROPOLOGIZÁLT MÚZEUM 21 tárgykultúra egy modernebb, részben urbánusabb megközelítésének, amely radikálisan kitágítja, s részben a jelen felé fordítja a Múzeum figyelmét. Eközben fény derül a folklór fogalmainak az eddig véltnél jóval árnyaltabb rétegzettségére is, amint az egyetemes primitív tárgyak szimbolizmusa is világszerte gyökeres átértékelésen esik át. Jól látható, hogy a mai jelenségek felé való nyitás és a modern megközelítésmódok adaptálása jótékony újragondolásra serkenti a klasszikus anyaggal foglalkozókat is. Ez az újrafelfedezés nemhogy nem fenyegeti a törzsgyűjteményeket, hanem folyamatos megújuláshoz segíti azokat, feloldva az eddig sugallt statikusságukat. Érdemes elgondolkodni, mit jelent például az olyan, sokáig abszolutizált múzeumi kívánalmak, mint az eredetiség és a múlt megőrzése, szempontjából a Múzeum egy becses hosszúfurulyáján a felirat: Jónás Vendel készítette Ostfi-aszonfán 1872-dik évben ha azt a Múzeum igazgató őre, Xántus János az évi bécsi világkiállítás magyar kézműipari részlege számára vásárolta. Az ilyen reflexió a Múzeum szakterületeinek kritikai tudománytörténetét is előre viszi, hiszen a népi és az egzotikus kultúrát részben éppen az iránta megnyilvánuló tudományos érdeklődés teremtette meg önálló kategóriaként. Sőt, ez a teremtés egyben értékmeghatározás is volt. Amennyire a muzealizálás beemelte a nép fogalmát a nemzet nemesi alapú, s lassan polgári kiterjesztésű felfogásába, úgy a rendszertani besorolás rögzítette is annak viszonylagosan inferior helyét e hierarchiában. Míg ez a századfordulón színvonalas népszerűséget kölcsönzött a modernizálódó társadalom szignifikáns más -át bemutató Múzeumnak, mára talán inkább korlátozza a Múzeumnak a látogatókra gyakorolt vonzerejét, hiszen a társadalomnak egy adott, s egyre inkább múlttá váló problémakörére szakosítja a kiállításokat. Ezzel szemben a Múzeum mai elképzelései a tematikus, részben kortárs és potenciálisan a társadalom egészére kiterjedő kutatásokról fontos nyitást jelentenek. Ennek átgondolásában kulcsszerep juthat az egyetemes gyűjteményeknek is. Talán nem véletlen, hogy a Múzeum harmadik igazgatója, Semayer Vilibáld 1902-ben úgy találta, a nemzetközi gyűjteményt magában foglaló szobák padlója az év végén teljesen sárosra van koptatva, a hazai gyűjtemény szobái ellenben

22 22 MÚZEUMOK ÉS TÁRSADALMI KÖRNYEZETÜK simák, fényesek. Amennyire Clifford Geertz és James Clifford gondolatai nyomán akkor működik jól egy antropológiai kiállítás, ha a látogatók számára közel hozza a tőlük távolit, s eltávolítja, azaz más, szokatlan megközelítésben mutatja be a saját kultúrát, úgy vélhetően a másság megtapasztalása az igazi vonzerő a közönség számára. Ugyanakkor ez nem feltétlenül a földrajzi másság kérdése, hanem a szemléletmódoké: tud-e a Múzeum olyan etnográfiai kérdéseket feltenni, amelyek kimozdítanak bennünket a saját kultúránkat érintő sztereotípiáinkból is? Nem véletlen, hogy a Múzeum munkáját évek óta a Peter Sloterdijk által a belső etnológia ötletével fémjelzett program irányítja, amely nem az identitás doktriner megerősítésére, hanem éppen a (belső) idegenséggel való szembesítésre, az elfogadottból való kizökkentésre, a meghökkentésre törekszik. Ennek fényében különösen érthető, hogy a jelenkutatási program három javasolt tematikus iránya közül az egyik a romológia és az interetnikai feszültségek. Ennek megvalósításában a Múzeum tevőlegesen is kulcsszerepet juttat mindazon elemeknek, például kiállítástörténeti tanulságoknak, mai rendezési technikáknak és a módszertani reflexiónak, amelyek révén munkatársai felismerik és kihasználják azt az adottságot és kihívást, hogy sem kutatási tárgyuk, sem eljárásuk nem állandó, hanem történetileg változó. Egy ilyen élő organizmus sikere távlatilag azt testesítheti meg nemzeti és egyetemes, múlt és jelen, esztétikai és funkcionális, értékes és kétséges, valamint munkájában a szakmai és az ismeretterjesztő kategóriáinak folytonos és kölcsönös egymásra vonatkoztatásával, amit egy múzeum leginkább nyújthat a modern embernek. Számtalan párhuzamos időben és szerepben élünk, s ennek feldolgozásában az adja a legnagyobb segítséget, ha a kulturális intézmények maguk is felvállalják és közvetítik e komplexitást. 4 Privatizált múzeumok? Miközben a múzeumi diskurzus elméleti és kritikai éle sokat tesz a múzeumok mai feladatainak pontosításáért, egyre markánsabban jelentkezik az a gyakorlatias szempont is, hogy a múzeumok működő intézmények, azaz a hangzatos programo-

23 AZ ANTROPOLOGIZÁLT MÚZEUM 23 kat a gyakorlatban meg is kell valósítsák. S ma már nem csupán az amerikai modellben tartja magát az állam egyre távolabb a kultúra teljes körű finanszírozásától, hanem világszerte megfigyelhető a szellemi javak piacosodása. Ez több tekintetben példáula látogatóbarátság, a szélesebb közönség számára való szolgáltatás révén egybeesik a szakmai elképzelésekkel. Ám egy sor másik ponton inkább ellentét húzódik meg a szakmai és az új praktikus elvárások között. 5 A finanszírozási reformok fő iránya, hogy a múzeumok csak az alapműködésükhöz szükséges összeget kapják állami vagy önkormányzati fenntartójuktól, míg a kutatási, kiállítási vagy más projektekre maguk pályáznak különböző alapokhoz és a privát szféra szponzoraihoz. Az igazgatók egyre kevésbé szakterületüknek élnek, inkább menedzserek, akik a politikai és gazdasági életben lobbiznak és amolyan pénzfelhajtóként (fundraiser) működnek. Egyes kiállítások vagy más, önálló projektek (épületfelújítás, digitális katalogizálás, általában az információs technológia fejlesztése, könyvkiadás) gyakorlati, adminisztrációs feladatait a főbb munkatársaknak adják tovább. Az igazgató ekkor már csak koordinálja az egyes projekteket, míg a munkatársak összességében hármas elvárással szembesülnek: legyenek szakmailag kiválóak, tudják ezen ismereteket a nagyközönség számára fogyaszthatóan megjeleníteni a kiállításokon, és mutassanak fel rugalmas, találékony, egyszersmind felelős középvezetői képességeket. A muzeológus ma ezért tudományos, köznevelői és gazdasági tekintetben egyaránt jártas személy kell legyen. Ez a komplex elvárás az európai országok közül már szinte elfogadott adottság Hollandiában, Nagy-Britanniában és Ausztriában; újabban Franciaország mozdul ebbe az irányba. A szakmai munka nyilvánvalóan sérül ennek nyomán, ám alig maradt olyan zömmel legalább részben magánalapítványi fenntartású, viszonylag kis méretű, elit küldetésű múzeum, amelyik az elmúlt két-három évtized alatt megváltozott társadalmi környezetben fenntarthatna egy hagyományosabb, zártabb munkát. 6 Ezek a változások igen összetetten jelentkeznek a kelet-európai közegben. Számos múzeum aranykorát élte a nyolcvanas években. A régi rendszer mai szemmel nézve nagyvonalú finanszírozása még működött, miközben az ideológiai kontroll

ÉL-E A MODERN MÛVÉSZET A MÚZEUMON KÍVÜL?

ÉL-E A MODERN MÛVÉSZET A MÚZEUMON KÍVÜL? ÉL-E A MODERN MÛVÉSZET A MÚZEUMON KÍVÜL? A MÚZEUMI DISKURZUS MAI IRÁNYAIRÓL Kezd megélénkülni a XX. századi mûvészet hazai kiállítási és múzeumi világa. A pécsi Modern Képtár újabb része nyílt meg, készül

Részletesebben

Magyar Múzeumok A Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület folyóirata

Magyar Múzeumok A Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület folyóirata Magyar Múzeumok A Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület folyóirata Szerkesztőbizottság: Kócziánné Szentpéteri Erzsébet Selmeczi Kovács Attila Szatmári Imre Várkonyi Gábor Wollák Katalin Főszerkesztő:

Részletesebben

Ú mint új muzeológia. A hétköznapokban szeretünk mindent, ami új. A hétköznapokban utálunk mindent, ami új. FRAZON ZSÓFIA

Ú mint új muzeológia. A hétköznapokban szeretünk mindent, ami új. A hétköznapokban utálunk mindent, ami új. FRAZON ZSÓFIA Ú mint új muzeológia FRAZON ZSÓFIA A hétköznapokban szeretünk mindent, ami új. A hétköznapokban utálunk mindent, ami új. A legfurcsább az, hogy mindkét mondat igaz. Amikor használati tárgyainkról gondolkodunk,

Részletesebben

A KOLLEKCIÓ POÉTIKÁJA GYŰJTÉS ÉS MUZEALIZÁLÁS TOLNAI OTTÓ MŰVEIBEN

A KOLLEKCIÓ POÉTIKÁJA GYŰJTÉS ÉS MUZEALIZÁLÁS TOLNAI OTTÓ MŰVEIBEN SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR IRODALOMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MODERN MAGYAR IRODALOM ALPROGRAM NOVÁK ANIKÓ A KOLLEKCIÓ POÉTIKÁJA GYŰJTÉS ÉS MUZEALIZÁLÁS TOLNAI OTTÓ MŰVEIBEN (DOKTORI

Részletesebben

TOLL KÁNTOR LAJOS Önképünk európai tükörben...80

TOLL KÁNTOR LAJOS Önképünk európai tükörben...80 KORUNK FÓRUM KULTÚRA TUDOMÁNY HARMADIK FOLYAM XXIII/8. 2012. AUGUSZTUS TARTALOM MADARAS SZIDÓNIA Mûvelt piacolás vagy piacos mûveltség? Kulturális marketingkontûrök...........................................3

Részletesebben

Dominóból Rubik-kocka

Dominóból Rubik-kocka FEJÔS ZOLTÁN Tekerjünk rajta egyet, gondolkodjunk el a történtekrõl! Túl vagyunk tizenkét kortárs témájú kiállításon, amelyek ugyan egy idõben, együtt nem voltak láthatók, mert egymást követték, majd új

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ A NÉPI KULTÚRA SZÍNREVITELE A SZABADTÉRI MÚZEUMOKBAN A SZENTENDREI SKANZEN PÉLDÁJA SZABÓ ZSUZSANNA

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ A NÉPI KULTÚRA SZÍNREVITELE A SZABADTÉRI MÚZEUMOKBAN A SZENTENDREI SKANZEN PÉLDÁJA SZABÓ ZSUZSANNA DOKTORI DISSZERTÁCIÓ A NÉPI KULTÚRA SZÍNREVITELE A SZABADTÉRI MÚZEUMOKBAN A SZENTENDREI SKANZEN PÉLDÁJA SZABÓ ZSUZSANNA 2010 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ SZABÓ

Részletesebben

Magyar Múzeumok A Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület folyóirata

Magyar Múzeumok A Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület folyóirata Magyar Múzeumok A Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület folyóirata Szerkesztőbizottság: Kócziánné Szentpéteri Erzsébet Selmeczi Kovács Attila Szatmári Imre Várkonyi Gábor Wollák Katalin A szerkesztőbizottság

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS ÚJ MÓDSZEREK ÉS ESZKÖZÖK SZABADTÉRI MÚZEUMOK ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSAINAK LÉTREHOZÁSÁRA

DOKTORI ÉRTEKEZÉS ÚJ MÓDSZEREK ÉS ESZKÖZÖK SZABADTÉRI MÚZEUMOK ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSAINAK LÉTREHOZÁSÁRA DOKTORI ÉRTEKEZÉS ÚJ MÓDSZEREK ÉS ESZKÖZÖK SZABADTÉRI MÚZEUMOK ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSAINAK LÉTREHOZÁSÁRA Nagyné Batári Zsuzsanna DEBRECENI EGYETEM Bölcsészettudományi Kar Debrecen, 2012. 1 AZ ÉRTEKEZÉS CÍME

Részletesebben

Magyar Múzeumok A Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület folyóirata

Magyar Múzeumok A Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület folyóirata Magyar Múzeumok A Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület folyóirata Szerkesztőbizottság: Kócziánné Szentpéteri Erzsébet Selmeczi Kovács Attila Szatmári Imre Várkonyi Gábor Wollák Katalin Főszerkesztő:

Részletesebben

Múzeumandragógiai a gyakorlatban

Múzeumandragógiai a gyakorlatban Múzeumandragógiai a gyakorlatban Szerkesztette: Juhász Erika, Szabó József Lektor: Márkus Edina, Szabó Irma Debreceni Egyetem TEK BTK NI Andragógia Tanszék DEBRECEN 2013 2 MÚZEUMANDRAGÓGIA A GYAKORLATBAN

Részletesebben

Felelôsség és siker. A tranzakcióanalízis mint döntésmenedzselés. Szerkesztette Járó Katalin. HÁTTÉR Kiadó Budapest Alapítva 1987-ben

Felelôsség és siker. A tranzakcióanalízis mint döntésmenedzselés. Szerkesztette Járó Katalin. HÁTTÉR Kiadó Budapest Alapítva 1987-ben Felelôsség és siker A tranzakcióanalízis mint döntésmenedzselés Szerkesztette Járó Katalin HÁTTÉR Kiadó Budapest Alapítva 1987-ben Antal Sándor, Cekova Diana, Chrenóczy-Nagy Judit, F. Várkonyi Zsuzsa,

Részletesebben

LÁTOGATÓBARÁT ÉS MARKETINGSZEMLÉLET A HAZAI MÚZEUMOKBAN, FÓKUSZBAN A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM

LÁTOGATÓBARÁT ÉS MARKETINGSZEMLÉLET A HAZAI MÚZEUMOKBAN, FÓKUSZBAN A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Levelező tagozat Public Relations szakirány LÁTOGATÓBARÁT ÉS MARKETINGSZEMLÉLET A HAZAI MÚZEUMOKBAN, FÓKUSZBAN A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM Készítette:

Részletesebben

Művelés, írás, tudomány

Művelés, írás, tudomány Művelés, írás, tudomány a művészettörténet-tudomány helyzete, 1996 2011 Marosi ernő Bevezető megjegyzés Mivel a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományok Osztálya Művészettörténeti Tudományos

Részletesebben

06-frida.qxd 2006. 08. 04. 11:08 Page 1 III. RÉSZTVEVÕ MEGFIGYELÉS

06-frida.qxd 2006. 08. 04. 11:08 Page 1 III. RÉSZTVEVÕ MEGFIGYELÉS 06-frida.qxd 2006. 08. 04. 11:08 Page 1 III. RÉSZTVEVÕ MEGFIGYELÉS 06-frida.qxd 2006. 08. 04. 11:08 Page 2 06-frida.qxd 2006. 08. 04. 11:08 Page 395 Vörös Miklós és Frida Balázs Az antropológiai résztvevõ

Részletesebben

A MÚZEUMI KULTÚRAKÖZVETÍTÉS VÁLTOZÓ VILÁGA

A MÚZEUMI KULTÚRAKÖZVETÍTÉS VÁLTOZÓ VILÁGA A MÚZEUMI KULTÚRAKÖZVETÍTÉS VÁLTOZÓ VILÁGA A múzeumi kultúraközvetítés pedagógiai és andragógiai szempontú vizsgálata Koltai Zsuzsa Is ko la kul tú ra-köny vek 41. Sorozatszerkesztő: Géczi János A MÚZEUMI

Részletesebben

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 144 Jakab György A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 A cikk a TÁMOP 3.1.1 6.2.3 elemi projekt fenti című kutatási eredményeiből közöl

Részletesebben

Határmunkálatok a tudományban

Határmunkálatok a tudományban Határmunkálatok a tudományban Tudománytörténet és Tudományfilozófia 2010. VII. évfolyam II. kötet Szerkesztõk: Kutrovátz Gábor, Láng Benedek, Zemplén Gábor A sorozatban eddig megjelent: Csörgõ Zoltán,

Részletesebben

A KULTURÁLIS MARKETING SAJÁTOSSÁGAI

A KULTURÁLIS MARKETING SAJÁTOSSÁGAI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁG SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI MARKETING SZAKIRÁNY A KULTURÁLIS MARKETING SAJÁTOSSÁGAI A MILLENÁRIS MARKETINGSTRATÉGIÁJÁNAK ELEMZÉSE

Részletesebben

A múlt reprezentációjának három döntõ

A múlt reprezentációjának három döntõ TANULMÁNYOK GYÁNI GÁBOR Nemzet, kollektív emlékezet és public history A múlt reprezentációjának három döntõ módjáról (csatornájáról) és egymáshoz fûzõdõ kapcsolatukról szólok a következõkben. Mélyen meggyökeresedett

Részletesebben

A JÓTÉKONYSÁG VÁLLALATI STRATÉGIÁJA

A JÓTÉKONYSÁG VÁLLALATI STRATÉGIÁJA A JÓTÉKONYSÁG VÁLLALATI STRATÉGIÁJA Vállalati adományok Vállalati adományozás Nonprofit szektor Vállalati jótékonyság Vállalatok társadalmi felelôssége Vállalati támogatás Nonprofit szervezetek Civil szervezetek

Részletesebben

A JÓTÉKONYSÁG VÁLLALATI STRATÉGIÁJA

A JÓTÉKONYSÁG VÁLLALATI STRATÉGIÁJA A JÓTÉKONYSÁG VÁLLALATI STRATÉGIÁJA Vállalati adományok Vállalati adományozás Nonprofit szektor Vállalati jótékonyság Vállalatok társadalmi felelôssége Vállalati támogatás Nonprofit szervezetek Civil szervezetek

Részletesebben

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak 8. FEJEZET A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak Molnár György A mai, gyorsan változó oktatási rendszerben alapvető fontosságú a pedagógiával kapcsolatos alapfogalmak helyes és egységes értelmezése,

Részletesebben

Jávor Anna: Johann Lucas Kracker

Jávor Anna: Johann Lucas Kracker SZEMLE 171 Jávor Anna: Johann Lucas Kracker EGY KÉSÔ BAROKK FESTÔ KÖZÉP-EURÓPÁBAN Enciklopédia Kiadó, Budapest, 2004. 296 + 210 + 67 old., 7900 Ft Fontos, a kitekintés és a további feldolgozások szempontjából

Részletesebben

Csapó Benõ Neveléstudományi Tanszék, Pedagógiai és Pszichológiai Intézet, SZTE. A Magyar Pedagógia feladata a neveléstudomány fejlesztésében

Csapó Benõ Neveléstudományi Tanszék, Pedagógiai és Pszichológiai Intézet, SZTE. A Magyar Pedagógia feladata a neveléstudomány fejlesztésében Iskolakultúra 2005/4 Csapó Benõ Neveléstudományi Tanszék, Pedagógiai és Pszichológiai Intézet, SZTE A Magyar Pedagógia feladata a neveléstudomány fejlesztésében konferencia A Magyar Tudományos Akadémián

Részletesebben

2 0 0 9 _ 1 0. I S S N 1 2 1 6-8 8 9 0 8 8 0 F t. k o r t á r s m ű v é s z e t i f o l y ó i r a t B u d a p e s t

2 0 0 9 _ 1 0. I S S N 1 2 1 6-8 8 9 0 8 8 0 F t. k o r t á r s m ű v é s z e t i f o l y ó i r a t B u d a p e s t 2 0 0 9 _ 1 0 I S S N 1 2 1 6-8 8 9 0 8 8 0 F t k o r t á r s m ű v é s z e t i f o l y ó i r a t B u d a p e s t 2 0 0 9 / 1 0 MAGYARORSZÁG Baranyay András Fotómunkák / Photoworks VINTAGE GALÉRIA www.vintage.hu

Részletesebben

FEDEZD FEL! MÚZEUMOK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁS SZOLGÁLATÁBAN

FEDEZD FEL! MÚZEUMOK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁS SZOLGÁLATÁBAN FEDEZD FEL! MÚZEUMOK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁS SZOLGÁLATÁBAN Szerkesztő: Maria Xanthoudaki Szerzők: Etienne Bolmont és Francis Colson Jef van den Bosch Filip Cremers Felföldi Zita és Holler Judit Pilar

Részletesebben

Alfred North Whitehead: A természet fogalma

Alfred North Whitehead: A természet fogalma 42 BUKSZ 2010 Alfred North Whitehead: A természet fogalma Ford. Szabados Levente, Typotex Kiadó, Bp., 2007. 201 old., 2900 Ft Whiteheaddel kapcsolatban két dolgot azt is lehet mondani, két könyvet szoktak

Részletesebben

Kultúra és kreativitás: kulturális klaszterek Magyarországon

Kultúra és kreativitás: kulturális klaszterek Magyarországon Kultúra és kreativitás: kulturális klaszterek Magyarországon Kiadja a Pannon Klassz Közösség Kulturális Klaszter http://pannonklaszter.hu Szerkesztő: Weinreich László Pécs, 2012. A tanulmányok minden joga

Részletesebben

A Soros Alapítvány képzőművészeti támogatásai Magyarországon

A Soros Alapítvány képzőművészeti támogatásai Magyarországon Nagy Kristóf A Soros Alapítvány képzőművészeti támogatásai Magyarországon A nyolcvanas évek második felének tendenciái A tanulmány a szerző szakdolgozatának átdolgozott változata: Nagy Kristóf (2013):

Részletesebben