AZ OLASZ TANSZÉKEN KÉSZÜLT ÉS EGYÉB, ITALIANISZTIKÁHOZ KAPCSOLÓDÓ SZAKDOLGOZATOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ OLASZ TANSZÉKEN KÉSZÜLT ÉS EGYÉB, ITALIANISZTIKÁHOZ KAPCSOLÓDÓ SZAKDOLGOZATOK"

Átírás

1 AZ OLASZ TANSZÉKEN KÉSZÜLT ÉS EGYÉB, ITALIANISZTIKÁHOZ KAPCSOLÓDÓ SZAKDOLGOZATOK Nyelvészet: Baranya Krisztina: I segnali discorsivi nell'italiano = Társalgási elemek az olasz nyelvben Témavezető: Somogyi Judit; Drégeli Krisztina: I manoscritti di Pietro Metastasio nella Biblioteca Nazionale di Budapest = Pietro Metastasio kéziratai az Országos Széchenyi Könyvtárban Témavezető: Domokos György; Fluck Daniella:Il codice Zichy = A Zichy kódex Témavezető: Domokos György; Kása Dóra: Elementi dialettali nel linguaggio studentesco di Messina =Dialektális elemek a messinai diáknyelvben Témavezető: Domokos György; Kőszeghyné Szénási Ágnes: Prestiti germanici bellici nell'italiano = Germán hadi jövevényszavak az olasz nyelvben Témavezető: Domokos György; Kőszegi Annamária: Analisi degli spagnolismi dei Gridari milanesi = A Gridari milanesi spanyol jövevényszavainak elemzése Témavezető: Domokos György ; Kun Dorottya: A tabarchino dialektus múltja és jelene Témavezető: Foirenzo Toso; Nagy Marianna: Le caratteristiche linguistiche del dialetto veneziano del Trecento : l'analisi morfologica dei documenti guiridici di Lio Mazor tra = A XIV. századi velencei dialektus nyelvi jellegzetességei : az közötti időszak Lio Mazori periratainak morfológiai elemzése Petrovszki Lajszki Brigitta: I nomi di mestiere nel sardo = Mesterségnevek a szárd nyelvben Témavezető: Domokos György; Radó Eszter: Prestiti inglesi ed americani della politica nella stampa italiana = Angol és amerikai eredetű jövevényszavak az olasz politikai sajtóban Témavezető: Fábián Zsuzsanna;

2 Szalay Ágnes: Il giovanilese = A diáknyelv Témavezető: Hegyi Ágota; 2000/2001. Szirmay Krisztina: Proposta per un dizionario ungherese italiano delle valenze verbali : verbi che cominicano con la lettera "B" = Javaslat egy magyar olasz igei vonzatszótár elkészítéséhez : "B" betűvel kezdődő igék Témavezető: Fábián Zsuzsanna; Szuja Andrea: Elementi francesi nella traduzione della Storia del San Gradale = Gallicizmusok a Storia del San Gradale toszkán fordításában Tomor Csilla: La vita di un nome in alcune lingue europee : Giovanni, János, John = Egy név élete néhány európai nyelvben : Giovanni, János, John Témavezető: Fábián Zsuzsanna; Török Krisztina: A korzikai nyelv Témavezető: Domokos György; Vida Máté: La lingua del Codice dantesco di Budapest= A budapesti Dante kódex nyelve Témavezető: Domokos György ; Vrábel Krisztina: Il sistema verbale nella grammatica di Leon Battista Alberti e di Leonardo Salviati = Leon Battista Alberti és Leonardo Salviati nyelvtanának igerendezése Témavezető: Somogyi Judit; Irodalom: Andics Katalin: Astratezza e concretezza nei personaggi dell'aminta di Tasso = A szereplők korba ágyazottsága és konkrétumoktól független vonásai Tasso Amintájában Témavezető: Acél Zsuzsa; Babics Zsófia: Giovanni Boccaccio: Geneologia deorum : Istenek és hősök ábrázolása Boccaccio művében Témavezető: Acél Zsuzsanna; Csókay György: Comico e pessimismo nella "Secchia rapita" di Alessandro Tassoni = Komikum és pesszimizmus Alessandro Tassoni "Secchia rapita" című művében Témavezető: Acél Zsuzsa; Dózsa Andrea: "Muratori spirituale" : la via verso il trattato Della regolata devozione de'cristiani = A spirituális Muratori : út a Della regolata devozione de'cristiani című traktátus felé Témavezető Acél Zsuzsanna;

3 Dudás Barbara: György lovag és a nősténysárkány = Il cavaliere Giorgo e la dragonessa Témavezető: Acél Zsuzsanna; Giardina Bálint: Brunetto Latini, Il Tesoretto e lo sviluppo della panoramica allegoricodidattica toscana nei secoli XIII e XIV = Brunetto Latini, Tesoretto című műve és a toszkán allegorikus didaktikus irodalom fejlődése a XII. XIV. században Témavezető: Acél Zsuzsanna; Gyurácz Németh László: Guido Cavalcanti e i problemi della traduzione = Guido Cavalcanti és a műfordítás problémái Témavezető: Király Erzsébet; Haász Gabriella: L'illusione come soluzione del conflitto nelle commedie di Eduardo De Filippo = Az illúzió mint konfliktusmegoldás Eduardo De Filippo komédiáiban Témavezető: Acél Zsuzsanna; Horváthné Bednárik Otília: Il commento a Dante di Cristoforo Landino e s suoi modelli = Cristoforo Landino Dante kommentárja és modelljei Témavezető: Király Erzsébet; Hudson Szandra Judit: Due simboli: il deserto foresta e il locus amoenus nel Tristano Riccardiano = Két szimbólum: a sivatag erdő és a kert a Tristano Riccardianóban Témavezető: Acél Zsuzsanna; Keresztfalvi Zsuzsanna: Un'opera vivace nel rigido barocco : influssi su Lo cunto de li cunti di Gian Battista Basile = Egy élettől pezsgő mű a rideg barokkban : hatások Gian Battista Basile Lo cunto de li cunti című művére Témavezető Acél Zsuzsanna; Kóczián Lilla: Il racconto "fantastico" in Dino Buzzati Témavezető: Hoffmann Béla; 2000/2001. Kovács Adrienn: Le figure femminili del Trecentonovelle di Franco Sacchetti = Franco Sacchetti Trecentonovelle című művének női alakjai Témavezető Acél Zsuzsanna; Krivácsi Anikó: Il topos della prova nell'orlando innamorato di Matteo Maria Bioardo = A próbatétel toposza Matteo Maria Boiardo Orlando innamoratójában Témavezető: Erzsébet Király; Major Ágota: Babits Mihály Isteni színjáték fordításának genezise Témavezető Domokos György; Moravcsik Zsuzsanna: Il fantastico nell'opera di Igino Ugo Tarchetti = A fantasztikum szerepe Igino Ugo Tarchetti életművében Témavezető: Acél Zsuzsanna;

4 Nagy Karolin: La narrativa del gioco : il bar sotto il mare di Stefano Benni = A játék narratívája : Bár a tenger mélyén írta Stefano Benni Témavezető: Mátyus Norbert, lektor: Michele Sita; Pertorini Dániel: La rivolta di Masaniello nella letteratura italiana del Novecento = A Masaniello féle felkelés visszhangja a XX. századi olasz irodalomban Témavezető: Acél Zsuzsanna; Ráth Sarolta: La stratificazione sociale nel 'Novelino' di Masuccio Salernitano= A társadalmi rétegződés Masuccio Salernitano 'Novellino' jában Témavezető: Acél Zsuzsa; Sápi Ákos: Silvio D'Arzo: Casa d'altri : Anlisi del racconto Témavezető: Hoffmann Béla; Stella Szonja: Cecco Angiolieri e la scuola comico realistica = Cecco Angiolieri és a komikus realisták Témavezető: Acél Zsuzsanna; Széll Szilvia: I promessi sposi di Alessandro Manzoni nello specchio della critica letteraria : lacaretterizzazione dei personaggi= Alessandro Manzoni Jegyesek című regényének elemzése az irodalomkritika tükrében : a szereplők jellemzése Témavezető: Acél Zsuzsanna; Szilágyi Mónika: Il doppio aspetto di Laura nel Triumphus Mortis di Francesco Petrarca = Laura kettős alakja Francesco Petrarca Triumphus Mortis ában Témavezető: Acél Zsuzsanna; Szőcs Eszter: Ugo Foscolo: Ultime lettere di Jacopo Ortis Témavezető: Hoffmann Béla; Vakarcs Mónika: Il retroterra di un canto leopardiano : la formazione del canto Alla sua donna e i suoi rapporti nell'opera leopardiana = Egy Leopardi vers háttere : a Hölgéhez című vers kialakulása és kapcsolatai Leopardi életművében Témavezető:Domokos György; Kultúrtörténet: Andreides Gábor: Gioacchino Murat e la sua idea dell'unificazione italiana = Gioacchino Murat és az olasz egyesítés gondolata Témavezető: Hajnóczi Gábor; Antal Beatrix: "Sua fedlisima molge insino ala morte" : le lettere di Aurora Formentini a suo marito Ádám Batthyány = Aurora Formentini levelei férjéhez Bátthyány Ádámhoz 4

5 Brassai Renáta Gabriella: Magyar olasz iparművészeti és építészeti kapcsolatok a két világháború között Témavezető: Ernyey Gyula; (nem olasz szakon készült) Érdi Krausz Erika: Domenico Fontana e l'obelisco Vaticano = Domenico Fontana és a vatikáni obeliszk Témavezető: Hajnóczi Gábor; Fábián Noémi Kinga: La formazione umana e la transformazione della societa nello specchio del periodico Il Caffé ( ) : il teatro settecentesco e Il Caffé= Az emberi fejlődés és a társadalom átalakulása az Il Caffé ( ) című folyóirat tükrében : a korabeli színház bemutatása az Il Caffé ban Témavezető: Acél Zsuzsanna ; Gabay Erzsébet: La formazione del periodo delle novitá a Firenze : la presentazione della novitá dell'architettura di Filippo Brunelleschi in base all'opera di Antonio da Tuccio Manetti Gábor Szilvia: L' arricchimento dei fiorentini nei secoli XIII. e XIV. = A firenzei polgárok meggazdagodása a XIII. és XIV. században Témavezető: Paál Zsuzsanna; Gável András: Il Libro degli scrutini della casa di Podolin (1642)= Szavazások könyve, rendi históriák Podolinban (1642) Témavezető: Domokos György; Haraszti Andrea: Raffaello e l'antichita nella lettera a Leone X = Raffaello és az antikvitás a X. Leo pápának írt levél alapján Témavezető: Hajnóczi Gábor; Hellényi Andrea: L' umilta nell'attivita apostolica di San Filippo Neri = Az alázat Néri Szent Fülöp apostoli tevékenységében Hőgye Adrián: A tűzfegyverek dominánssá válásának első hatásai az erődítésre avagy Az erődépítés elveinek megszületése Itáliában a XV. század közepétől a XVI. század derekáig Témavezető: Domokos György; Kapocs Timea: Un fondatore italiano in Ungheria =Egy itáliai várépítő Magyarországon Témavezető: Tima Renáta;

6 Kárpáti Viktória: Il rapporto Lucrezia Borgia e Pietro Bembo ricavato alla loro corrispondenza = Lucrezia Borgia és Pietro Bembo kapcsolata levelezésük tükrében Témavezető: Acél Zsuzsanna; Kárpáti Viktória: La Comunita Regina Pacis = A Regina Pacis Közösség Témavezető: Paál Zsuzsanna; Keglovich Rita: Báthory Zsigmond fejedelem két korabeli olasz levél tükrében Témavezető: Zimányi Vera; (nem olasz szakon készült) Keglovich Rita: Prigionieri ungheresi in Sicilia nella prima guerra T Témavezető Hajnóczi Gábor; Kertesy Tünde Judit: Il teatro dialettale di Cori Témavezető: Michele Sta; Locskay Mercédesz: La situazione sociale della donna Fiorentina e la sua dote nel Rinascimento = A firenzei nők társadalmi helyzete és hozományuk a XIV XV. században Témavezető: Paál Zsuzsanna; Nagy István: Petralia Sottana Il folklore di un paese siciliano : tesi di laurea = Petralia Sottana Egy szicíliai falu folklórja : szakdolgozat Témavezető: Paál Zsuzsanna; Németh Melinda: La morte del Carnevale : comparazione italo ungherese = A farsáng temetése : olasz magyar összehasonlítás Témavezető: Paál Zsuzsanna; Olbert Mariann: Vignola il teorico : Iacopo Barozzi da Vignola: Regola delli cinque ordini d'architettura= A teoretikus Vignola : Iacopo Barozzi da Vignola: Regola delli cinque ordini d'architettura Témavezető: Takács József; Orosz Norbert: Ritratti d epoca: cenni storici sui fotoritratti degli anni Trenta di Ghitta Carell e i suoi contemporanei Témavezető: Michele Sita; Pehartz Zsuzsanna: Egy magyar királynő 1635 ös lorétói zarándoklata Témavezető: Domokos György, Dr. Provazikné Tóth Eszter: Dante ősnyomtatványok Témavezető: Domokos György; Rácz Tibor: A Brenta folyó szabályozása a XV. században Témavezető: Domokos György;

7 Ruskó András: Galieo [!] e i gesuiti = Galilei és a jezsuiták Témavezető: Maria Bruna Romito; Sütő Szende: Olasz emigráció Témavezető Hajnóczi Gábor; Schuszter Anna: I nomi propri di persona nei detti italiani, messi in comparazione con le loro varianti ungheresi e milanesi : uno studio filologico culturale = Személynevek az olasz szólásokban és közmondásokban, valamint ezek megfelelői a magyar nyelvben és a milánói dialektusban : filológiai és kulturális egybevetés Témavezető: Fábián Zsuzsanna; Sversits Ágnes: La recezione del trattato Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria nell'area tedesca = Cesare Beccaria A bűnökről és bűntetésekről című értekezésének fogadtatása német nyelterületen Témavezető Acél Zsuzsanna; Szentirmai Máté: Mentalita cosmica e pieta nella medicina popolare : aglio: l'antibiotico popolare = Kozmikus szemlélet és jámborság a népi gyógyászatban : a fokhagyma, mint népi antibiotikum Témavezető: Paál Zsuzsanna; Szentirmai Máté: Pasolini Máté Evangéliuma Témavezető Oláh Miklós; (nem olasz szakon készült) Szlavikovszky Beáta: Olasz magyar kulturális kapcsolatok a két világháború között Témavezető: Hajnóczi Gábor; Szőnyi Tamás: Studi di diritto e studenti ungheresi a Bologna : storia e elementi di cultura nei rapporti italo ungheresi dalla nascita all'affermazione dell'universitá, nei secoli XII XIV = Magyar diákok és a bolognai egyetemen [!] : magyar olasz kapcsolatok története és kulturális elemei az egyetem megszületésétől a megszilárdulásáig, XII XIV. század Témavezető: Paál Zsuzsanna ; Taskó Erzsébet: Írni, olvasni, eladni : Olaszország az es években : irodalomszociológiai elemzés Témavezető: Thimár Attila; (nem olasz szakon készült) Taskó Erzsébet: Pietro Paleocapa e la regolazione del Tibisco = Pietro Paleocapa és a Tisza szabályozása Tóth Benedek: Internazionalismo proletario o via italiana al socialismo? : le reazioni del Partito Comunista Italiano alla rivoluzione Ungherese del 1956 = Proletár 7

8 internacionalizmus vagy szocializmusba vezető olasz út? : az Olasz Kommunista Párt reakciói az 1956 os magyar forradalomra Témavezető: Hajnóczi Gábor; Tóth József: L' attivita di Padre Gellért Békés in Italia = Békés Gellért atya olaszországi tevékenysége Témavezető Hajnóczi Gábor; Vágó Katalin: Giovanni Paolo Lomazzo művészetfilozófiája Témavezető: Lautner Péter (nem olasz szakon készült) Vágó Katalin: La teoria d'arte di Giovanni Paolo Lomazzo = Giovanni Paolo Lomazzo művészetelmélete Témavezető: Hajnóczi Gábor; Vágó Katalin: Piero di Cosimo: Krisztus a kereszten : a luccai Volto Santo egy reneszánsz műalkotáson Témavezető Kovács Imre és Tátrai Vilmos; (nem olasz szakon készült) Vízkelety József: È possibile una traduzione migliore di quella di Babits? Le traduzioni ungheresi della Divina Commedia: Mihály Babits e i suoi seguaci Témavezető: Mátyus Norbert; Zaránd Kornél: La fortuna di Petőfi in Italia = Petőfi sikere Olaszországban Témavezető: Katulicné Acél Zsuzsa ; Módszertan: Bartáné Győrfi Marianna: L'uso dei warmer nell'insegnamento della lingua italiana = A bemelegítő játékok használata az olasz nyelv tanításában Témavezető: Polákovits Nándor; Bihari Andrea: Il sistema scolastico italiano e le caratteristiche dei metodi nell'insegnamento delle scuole secondarie superiori; differenze rispetto a quelli ungheresi in base alle esperienze prese in una scuola secondaria superiore italiana = Az olasz oktatási rendszer és a középiskolai tanítási módszerek jellegzetességei; eltérések a magyar gyakorlathoz képest egy olasz szakközépiskolában szerzett tapasztalatok alapján Témavezető: Kótzián Tamás; Nagy Ágnes: Il gioco come fattore della motivazione nell'insegnamento di lingua italiana = A játék mint motiváló tényező az olasz nyelv oktatásban Témavezető: Kótzián Tamás Szűcs Eszter: Due possibilita' nell'insegnamento della lingua italiana analisi comparativa di due manuali = Két lehetőség az olasz nyelv oktatásában két nyelvkönyv összehasonlító elemzése Témavezető: Kotzián Tamás;

9 Tímár Sarolta: Teoria e prassi nella pedagogia di Maria Montessori = Elmélet és gyakorlat Maria Montessori pedagógiájában Témavezető: Kótzián Tamás;

Magyar történeti kutatások a Vatikánban. Hungarian Historical Researches in the Vatican

Magyar történeti kutatások a Vatikánban. Hungarian Historical Researches in the Vatican Magyar történeti kutatások a Vatikánban Hungarian Historical Researches in the Vatican bibliotheca historiae ecclesiasticae universitatis catholicae de petro pázmány nuncupatae series i: collectanea vaticana

Részletesebben

I Convegno MTA BTK FI e CISUECO. All ombra della Grande Guerra. Incroci fra Italia e Ungheria: storia, letteratura, cultura

I Convegno MTA BTK FI e CISUECO. All ombra della Grande Guerra. Incroci fra Italia e Ungheria: storia, letteratura, cultura I Convegno MTA BTK FI e CISUECO All ombra della Grande Guerra. Incroci fra Italia e Ungheria: storia, letteratura, cultura (Budapest, 11-12 giugno 2015) Organizzato dall Istituto di Filosofia del Centro

Részletesebben

NYELV: OLASZ SZINT: B1 ALAPFOK OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE

NYELV: OLASZ SZINT: B1 ALAPFOK OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE Kód: NYELV: OLASZ SZINT: B1 ALAPFOK OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 1. Terjedelem: 1709 n A feladat elkészítésére ajánlott idő: 30 perc Olvassa el a következő szöveget, és válaszoljon az alábbi kérdésekre magyarul!

Részletesebben

A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szlavikovszky Beáta. Fejezetek a magyar olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945 között

A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szlavikovszky Beáta. Fejezetek a magyar olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945 között Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Szlavikovszky Beáta Fejezetek a magyar olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945

Részletesebben

raktári katalógus - Pesti Forrás Antikvárium Oldal 1

raktári katalógus - Pesti Forrás Antikvárium Oldal 1 Pesti Forrás Antikvárium, 1062 Budapest, Aradi utca 28. www.pestiforras.hu Raktáron lévő könyvek katalógusa. A táblázat hetente egyszer frissül. Amennyiben valamelyik tételt megvásárolná kérem, hogy előtte

Részletesebben

SZÓBELI MEGHALLGATÁS IDŐPONTJAI. FEBRUÁR 26-án, CSÜTÖRTÖKÖN 13.15-kor,

SZÓBELI MEGHALLGATÁS IDŐPONTJAI. FEBRUÁR 26-án, CSÜTÖRTÖKÖN 13.15-kor, SZÓBELI MEGHALLGATÁS IDŐPONTJAI A felvételi beosztásban a 25. február 19-én reggel 10 óráig beérkezett jelentkezési lapok tulajdonosai szerepelnek. FEBRUÁR 26-án, CSÜTÖRTÖKÖN 13.15-kor, FEBRUÁR 27-én,

Részletesebben

Állam- és Jogtudományi Kar

Állam- és Jogtudományi Kar A 2013. évi SZTE Szakos Érdekvédelmi Képviseleti Tagok választásának eredménye Állam- és Jogtudományi Kar Név Évfolyam/Szak Kapott szavazatok Kendrusz Gábor Dávid MKTB 25 Árva-Tóth Bianka MKTB 22 Forrai

Részletesebben

FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1. A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve

FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1. A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1 A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 2 FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 3 Gyöngyös 2009 FAI_2009_6.qxd

Részletesebben

Meghajtom térdemet az Atya elo tt (Ef 3,14) A Schönstatt Család falinaptára Ozsvári Csaba ötvösmu vész alkotásaival illusztrálva

Meghajtom térdemet az Atya elo tt (Ef 3,14) A Schönstatt Család falinaptára Ozsvári Csaba ötvösmu vész alkotásaival illusztrálva Meghajtom térdemet az Atya elo tt (Ef 3,14) A Schönstatt Család falinaptára Ozsvári Csaba ötvösmu vész alkotásaival illusztrálva 2011 Halkul az élet, elernyed a gond, szelíden jön az álom. Kisfiam alszik,

Részletesebben

április 13 - május 21.

április 13 - május 21. I SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 2015 április 13 - május 21. PROGRAM Fővédnökök: Prof. Dr. Szabó Gábor a Szegedi Tudományegyetem rektora Dr. Botka László Szeged Megyei Jogú Város polgármestere Védnökök: Prof.

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

ACCESSUS AD JANUM. A mûértelmezés hagyományai Janus Pannonius költészetében

ACCESSUS AD JANUM. A mûértelmezés hagyományai Janus Pannonius költészetében ACCESSUS AD JANUM A mûértelmezés hagyományai Janus Pannonius költészetében JANKOVITS LÁSZLÓ ACCESSUS AD JANUM A mûértelmezés hagyományai Janus Pannonius költészetében BALASSI KIADÓ, BUDAPEST TARTALOM

Részletesebben

Budapest Futofesztival NATO Futas 2013. oktober 6. Budapest EREDMENYEK 10 KM FERFI EGYENI EREDMENYEK. HELY RSZ NÉV IDŐ Perc/km

Budapest Futofesztival NATO Futas 2013. oktober 6. Budapest EREDMENYEK 10 KM FERFI EGYENI EREDMENYEK. HELY RSZ NÉV IDŐ Perc/km 10 KM FERFI EGYENI 1 3391 Rezessy Gergely 31:37 3:10 2 3872 Sági József 31:52 3:12 3 3996 Radics Csaba 32:08 3:13 4 4283 Jenkei Péter 32:18 3:14 5 4246 Pach Péter Pál 33:26 3:21 6 3341 Khoór Bence 34:06

Részletesebben

Karácsonyi gondolatok

Karácsonyi gondolatok ÁLDÁS BÉKESSÉG XVIII. évf. 1. sz. A Kiskunlacházi Református Egyházközség lapja 2011. december Karácsonyi gondolatok A Református Egyházközség ünnepi alkalmai és idõpontjai: 2011. december 18. 10 óra Advent

Részletesebben

Monizmus, dualizmus vagy pluralizmus? Összehasonlító-történeti elmélkedések a bona fidesről **

Monizmus, dualizmus vagy pluralizmus? Összehasonlító-történeti elmélkedések a bona fidesről ** Földi András * Monizmus, dualizmus vagy pluralizmus? Összehasonlító-történeti elmélkedések a bona fidesről ** Tisztelt Igazgató Úr! Tisztelt Akadémikus Úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mindenekelőtt nagyon

Részletesebben

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról.

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról. III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly 2735. Ráklépésben : ötven év születésnapi versei / Ács Károly. - Újvidék: Forum Könyvkiadó ; Családi Kör, 1995. (Újvidék: Forum nyomda). - 101 p.; 20 cm ISBN 86-323-0255-8

Részletesebben

Beszámoló a 2012. április 23. és 2012. június 25. közötti római és vatikáni kutatások eredményéről

Beszámoló a 2012. április 23. és 2012. június 25. közötti római és vatikáni kutatások eredményéről Beszámoló a 2012. április 23. és 2012. június 25. közötti római és vatikáni kutatások eredményéről 1. Név Alulírott, dr. Bak Borbála 2012. április 23. és 2012. június 25. között a Klebelsberg Kunó- Ösztöndíj

Részletesebben

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 4.8.7.

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 4.8.7. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 4.8.7. darabszintű jegyzék Nagy Töhötöm Sándor jezsuita szerzetes, szabadkőműves, közíró római hagyatékának digitális iratmásolata (1940-) 1964-1978 A hagyaték

Részletesebben

III. EGYES SZERZŐK. ÁCS Károly. ARANY János

III. EGYES SZERZŐK. ÁCS Károly. ARANY János III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly 2664. A szót, az igazit : emlékeztetőül nak / BORDÁS Győző. = HN, márc. 13., 10. sz., 16-17. p. ARANY János 2670. A két Arany : összehasonlító tanulmányok. Szerkesztette:

Részletesebben

JA FELADATRA KÉSZÜLNI KELL

JA FELADATRA KÉSZÜLNI KELL JA FELADATRA KÉSZÜLNI KELL NEMZETI TÉKA Sorozatszerkesztõ KÉGLI FERENC MONOK ISTVÁN ja feladatra jkészülni kell A cigányság kulturális beilleszkedése és a közkönyvtár k Szerkesztette ANAGY ATTILA APÉTERFI

Részletesebben

Dalotti Domonkos 2092 BudakesziSzéchenyi I. Ált. IskolaKozma Knáb J. u. 60. Sarolta 3. 25

Dalotti Domonkos 2092 BudakesziSzéchenyi I. Ált. IskolaKozma Knáb J. u. 60. Sarolta 3. 25 név elért pontszám Herczku Péter 4400 NyíregyházaApáczai Cs. J. Gyakorló Erdő Belme sor Iskola 7. Gabriella 3. és dr 50 Kanyuk Jánosné Szatvári Máté 4400 NyíregyházaApáczai Cs. J. Gyakorló Erdő Belme sor

Részletesebben

Közlemények. Bán Imre Emlékezete

Közlemények. Bán Imre Emlékezete Közlemények Bán Imre Emlékezete KÖZLEMÉNYEK A DEBRECENI TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNETÉBŐL III. BÁN IMRE EMLÉKEZETE SOROZATSZERKESZTŐ: HOLLÓSI GÁBOR SZERKESZTETTE: FAZAKAS GERGELY TAMÁS HOLLÓSI GÁBOR TECHNIKAI

Részletesebben

"Jó tanuló - jó sportoló" - 2014

Jó tanuló - jó sportoló - 2014 III. korcsoport 1 Kóti Bernadett Velence Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási nyelvű baptista Általános Iskola kajak 2 Tóth Zita Budapest Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nalvű Általános Iskola Alpesi

Részletesebben

VII. DOMAINE GRÓF ZICHY UTCAI FUTÓVERSENY

VII. DOMAINE GRÓF ZICHY UTCAI FUTÓVERSENY I. korcsoport fiú 1 126 Döbrösy Álmos Szent József Kat. Ált. 00:03:51 00:00:00 00:03:51 2 180 Bräutigam Csanád Kajdacs 00:03:57 00:00:05 00:03:57 3 416 SZűcs Donát Babits 00:04:01 00:00:09 00:04:01 4 131

Részletesebben

ANGOL. Kassai Úti Általános és Kéttannyelvű Iskola Által meghirdetett angol nyelvi mesevetélkedő

ANGOL. Kassai Úti Általános és Kéttannyelvű Iskola Által meghirdetett angol nyelvi mesevetélkedő Tanuló neve Bobaly Balázs, Csatári Alina, Dajka Viktória, Boncsér Bálint, Dzsubák Máté, Papp Bercel Tanuló osztálya 4.a, 4.b Tantárgy megnevezése Helyezés Szint Felkészítő tanár angol ANGOL Kassai Úti

Részletesebben

II. KERESZTÉNY SZÍNHÁZI FESZTIVÁL. 2015. május 15-23.

II. KERESZTÉNY SZÍNHÁZI FESZTIVÁL. 2015. május 15-23. II. KERESZTÉNY SZÍNHÁZI FESZTIVÁL 2015. május 15-23. A fesztivál védnökei: dr. BOLBERITZ PÁL atya dr. HOPPÁL PÉTER kulturális államtitkár, EMMI HELYSZÍNEK: Újszínház Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz

Részletesebben

KOLOZSVÁRI BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM ERDÉLYI TUDOMÁNYOS INTÉZET VÉG-VÁRAD VÁRA ÍRTA BALOGH JOLÁN

KOLOZSVÁRI BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM ERDÉLYI TUDOMÁNYOS INTÉZET VÉG-VÁRAD VÁRA ÍRTA BALOGH JOLÁN KOLOZSVÁRI BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM ERDÉLYI TUDOMÁNYOS INTÉZET VÉG-VÁRAD VÁRA ÍRTA BALOGH JOLÁN KOLOZSVÁR, 1947 MINERVA IRODALMI ÉS NYOMDAI MŰINTÉZET R.-T. Erdélyi Tudományos Intézet Kolozsvár, Arany János-u.

Részletesebben

Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Irodalom Tankönyv Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kiadvány megfelel az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet 5. sz. melléklet: Kerettanterv a gimnáziumok 5 12. évfolyama számára 5.2.01. továbbá a 6. sz.

Részletesebben

MÉG EGYSZER AZ ITÁLIAI KÖLTÉSZET ÉS ZENE LISZTRE GYAKOROLT HATÁSÁRÓL *

MÉG EGYSZER AZ ITÁLIAI KÖLTÉSZET ÉS ZENE LISZTRE GYAKOROLT HATÁSÁRÓL * 259 T ANULMÁNY Rossana Dalmonte MÉG EGYSZER AZ ITÁLIAI KÖLTÉSZET ÉS ZENE LISZTRE GYAKOROLT HATÁSÁRÓL * A Benedetto sia l giorno Petrarca- szonett 1. A nyelv problémája Liszt életrajzírói részletekbe menôen

Részletesebben

I. NAP KÖZÉPFUTAM EREDMÉNYEK

I. NAP KÖZÉPFUTAM EREDMÉNYEK MSTERS ORSZÁGOS BJNOKSÁG Időjárás: Derült, erős ellen oldal szél I. NP KÖZÉPFUTM EREDMÉNYEK 13. FT x KözépF1: 1:55 KisD: 16:6 KözépF: 13:00 Döntő: 16:33 1:55 1. Középfutam Beérkezés: 13:05 Idő Helyezés

Részletesebben