Pécsi Közigazgatási Szolgáltató Központ létrehozására irányuló megvalósíthatósági tanulmány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pécsi Közigazgatási Szolgáltató Központ létrehozására irányuló megvalósíthatósági tanulmány"

Átírás

1 Pécsi Közigazgatási Szolgáltató Központ létrehozására irányuló megvalósíthatósági tanulmány Pécs,

2 A tanulmányt a JuridEco Zrt. készítette a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Kft. megbízásában. A tanulmány elkészítésében közreműködtek: Dr. Rappai Gábor Dr. Pintér Éva Dr. Lóránd Balázs Csapi Vivien Vadász Krisztina Csuport Mariann Varga Edina Fodor Péter Heindl Kristóf Koch Péter Tamás Miklós Rácz Gábor 2

3 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló A tanulmány elkészítésekor alkalmazott módszertan A projekt háttere Gazdasági alapadatok Társadalmi- környezeti alapadatok Jogszabályi- szakpolitikai háttér Helyzetértékelés Funkciók, folyamatok Stakeholder elemzés, érintettek elemzése Ideális közszolgáltató központ jellemzői Pécsi Közigazgatási Szolgáltató Központ (PKSZK) és Magasház problematikájára kidolgozott és a későbbiekben vizsgált változatok Kockázatok szcenáriónként Beruházás nélküli változat...45 I. Magasház változat (I.A.-I.B. változat)...47 III. IV. változat - Új ház építésével (Magasház helyszínén vagy más helyszínen)...5 V. változat: Bérlemény más helyszínen...53 VI. változat: E-közigazgatás verzió Megvizsgált intézmények Változatok műszaki részletezése, gazdasági, társadalmi, környezetei hatásainak vizsgálata, cselekvési ütemtervek Beruházás nélküli változat I. változat MAGASHÁZ változat (I.A. I.B.) II. változat Több emelet visszabontása, felújítás, bővítés - lakóház változat III. változat ÚJ-HÁZ változat a Magasház helyén IV. változat ÚJ-HÁZ változat más helyen V. Változat: Bérlemény

4 5.7. VI. változat: E-közigazgatási alternatíva A változatok pénzügyi elemzése I. változat MAGASHÁZ változat (I.A. I.B.) II. változat Több emelet visszabontása, felújítás, bővítés (lakóház) változat III. változat ÚJ-HÁZ változat a Magasház helyén IV. változat ÚJ-HÁZ változat más helyen E-közigazgatás Összegzés A megvalósítás lehetséges jogi-finanszírozási konstrukciója

5 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A közösségi szolgáltatások színvonalának emelése kormányzati és önkormányzati szándék szerint alapvető feladat az elkövetkező esztendőkben. Az Országgyűlés a jó állam kialakítása keretében, a területi államigazgatási szervezetrendszer működésének egységessé és hatékonyabbá tétele, ezáltal a területi államigazgatási feladatellátás fejlődése és színvonalának növelése, valamint az ügyfél-centrikus területi államigazgatás megvalósítása érdekében alkotta meg a 21. évi CXXVI. törvényt, ezzel létrehozva a fővárosi és a megyei kormányhivatalok rendszerét. A kormánymegbízott által vezetett fővárosi és megyei kormányhivatal a jogszabályoknak és a Kormány döntéseinek megfelelően összehangolja és elősegíti a kormányzati feladatok területi végrehajtását. A területi államigazgatás szervezeti integrációja 211. január 1.-jével kezdődően a 288/21. (XII. 21.) Korm. rendelet és az 1191/21. (IX.14.) Korm. határozat alapján valósul meg, jelenleg 17 szakigazgatási szervre (funkcióra) terjed ki. A Kormányhivatal szakigazgatási szerveinek száma változhat, tovább bővülhet. A már zajló közigazgatási reform harmadik, illetve negyedik lépéseként, várhatóan 213. évtől megvalósul a járási hivatalok rendszerének felállítása, mely felváltja a jelenlegi kistérségi rendszert. A közigazgatás átalakítása során a jegyzők szerepe is megváltozik. Jelenleg zajlik a Belügyminisztériummal az állami és önkormányzati feladat- és hatáskörök szétválasztásáról szóló egyeztetés. A járások az állami hatósági feladatok ellátását fogják végezni, továbbá a polgármesteri hivatalban dolgozó jegyzők feladatait is integrálják. Az új önkormányzati törvény legkésőbb 212. január 1-jéig készül el. A Kormányablak (jelenleg 3 ügykörben jár el) a 213- ban tervezett egyablakos ügyintézés alapja. A végső cél, hogy minden, az állam által végzett hatósági ügyet a Kormányablakban lehessen majd intézni, vagy kezdeményezni. Mindezzel párhuzamosan Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata esetében is felmerült az igény, hogy az állampolgárok ügyeiket lehetőség szerint egy helyen, egységesen, méltó körülmények között intézhessék, esetlegesen az adott helyszínen más kiegészítő szolgáltatások (pl. közjegyző, ügyvéd, tervező iroda, földmérő) is igénybe vehetők legyenek. Az önkormányzati funkciók közül célszerű lenne bevonni az egységesítési folyamatba a Polgármesteri Hivatal hatósági ügyintézését, más ügyfélforgalmat lebonyolító szervezeti egységeit, a városi közüzemi szolgáltatást végző gazdasági társaságok ügyfélszolgálatait, igény esetén az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok irodáit. A kormányzati és önkormányzati szándék együttes megvalósítása érdekében felmerült a Pécsi Közigazgatási Szolgáltató Központ (PKSzK) létrehozásának gondolata. Jelen megvalósíthatósági tanulmányban áttekintjük a PKSzK elhelyezkedése, rátelepített funkciói szempontjából eddig felmerült, reális alternatívákat, pénzügyi megtérülési számításokat, illetve társadalmigazdaságossági hatásvizsgálatokat készítünk annak érdekében, hogy a döntéshozók ki tudják választani a jelenlegi információs bázison optimális megoldást. Pécs város meglévő adottságait figyelembe véve kézenfekvő volt a felvetés, hogy amennyiben az előzőek alapján szükségessé válik egy integrált szolgáltató központ létrehozása, melynek alapterület-igénye igen jelentős, célszerű lenne megvizsgálni, hogy a Pécsett több évtizede tájsebként megjelenő neuralgikus pont, a Magasház-probléma is megoldható-e ezen projekt keretében. A két problémakör kapcsolódását szemlélteti az ábra (melyet a későbbiekben viszonyítási alapként még felhasználunk): 5

6 ? Látnunk kell, hogy a jelenlegi helyzet (elaprózott intézményi struktúra, több helyen megjelenő funkciók, valamint felújításra váró, lakatlan Magasház) egyik kitűzött célt sem teljesíti, ugyanakkor nem állítható az sem egyértelműen, hogy a minden szempontból ideális megoldás a Magasház területén létesülő szolgáltató központ. A tanulmány elején le kell szögeznünk, hogy Pécsett ma is jelen vannak azok a szolgáltatások, melyek ideális esetben integrálandók, a jogszabályokban előírt feladatvégzés többé-kevésbé zökkenőmentesen zajlik. Az integrációval, illetve a szolgáltató központ esetleges Magasházba költöztetésével az alábbi haszontöbblet azonosítható: A vizsgálat kezdeti fázisában beazonosítottuk azokat az intézményeket és gazdasági társaságokat, melyek érintettek lehetnek egy esetleges költözésben, és személyes interjúk keretében igyekeztünk megismerni a véleményüket, annak érdekében, hogy az esetlegesen alapvetően halálra ítélt (a potenciális használók által kizárt) koncepciókat rögtön az elején kizárjuk. (Az interjúk összefoglaló megállapításai az anyag későbbi részében, illetve a Függelékben megtalálhatók.) Annak ellenére, hogy néhány potenciálisan érintett szereplő aggályát fejezte ki a szervezetintegrációval kapcsolatban, illetve egyes hivatalok, cégek jellegüknél, tárgyi eszköz infrastruktúrájuknál fogva nem lehetnek érintettjei egy 6

7 összeköltözésnek, kijelenthető, hogy a meghatározó intézményi szereplők megvalósíthatónak látják az integrációt. Megvizsgáltuk a projekt érintettjeinek (stakeholderek) értelmezhető viszonyulását, illetve projekt-befolyásolási képességét, melyet az alábbi stakeholder-mátrixszal szemléltethetünk: Befolyásolási képesség Magas Közepes Alacsony Viszonyulás a projekthez Támogató Semleges Blokkoló Pécs Politikai Civil Önkormányzata, szervezetek, szervezetek, a Közigazgatási és érintett környék Igazságügyi szervezetek lakossága Minisztérium vezetői és Potenciális ügyfelek, vállalkozók és lakosság, Pécs Holding, érintett önkormányzati és állami szervezetek, munkavállalói Szakszervezetek, érdekképviseletek, közszolgáltató szervezetek nem önkormányzati tulajdonosai, engedélyező hatóságok Lakásszövetkezetek, pénzintézetek, posta A mátrix alapján azonosíthatóak azok az érdekcsoportok (a szürkén jelzett mezőkben), amelyek kezelése mindenképpen szükséges a projekt során, ezek a politikai szervezetek, érintett szervezetek vezetői, érintett szervezetek munkatársai, civil szervezetek, környék lakossága. Nem képezi részét jelen megvalósíthatósági tanulmányát tárgyát, de elöljáróban szükséges elmondani, hogy a fenti érintettek meggyőzése csak erőteljes, jól átgondolt kommunikációs stratégiával valósítható meg. Összegyűjtöttük a teljes projekt esetén felmerült területigényt, az alábbi kimutatás ezt, illetve ennek szakaszolási lehetőségeit tartalmazza: Intézmény/Hivatal/Táraság Jelenlegi alapterület (m 2 ) Szükséges alapterület (m 2 ) Kormányhivatal Önkormányzati hivatalok Önkormányzati cégek érintett része Mindösszesen

8 A fenti kimutatásból kitűnik, hogy ideális esetben a létrejövő Pécsi Közigazgatási Szolgáltató Központnak mintegy 16 ezer m 2 iroda-alapterülettel kellene rendelkeznie, amely a fenti táblázatban az elválasztó vonalak mentén szakaszolva a funkciók csökkentésével nyilván mérsékelhető Megítélésünk szerint az elaprózódás nem csökken szignifikánsa, ha a létrejövő integrált szolgáltató központ nem tartalmaz legalább 6 m 2 irodafelületet, így ennél kisebb projektekkel nem foglalkoztunk. Mindezek alapján a megvalósíthatósági tanulmány az alábbi szcenáriókat vizsgálta Szcenárió. Beruházás nélkül I.A I.B II. III. IV. "Full" verzió szerelőszintekkel + lepényépület Minden 2. szint + lepényépület 12 szintig bontás, lakóépület Új Ház - Magasház helyén Új ház - Más helyen V. Bérlemény VI. E-közigazgatás Rövid leírás Valamennyi jelenlegi hivatal, intézmény a helyén marad, a párhuzamos tevékenységek felszámolására törekedve A Magasház épületének felújítása. Pécsi Közigazgatási Szolgáltató Központ (PKSZK) funkciójának ellátása felújított 25 emeleten. A Magasház épületének felújítása, minden második födém kibontásával 12 szinten megvalósuló Pécsi Közigazgatási Szolgáltató Központ. Magasház visszabontása 12 szintig, lakóház funkció meghagyása. (PKSZK nem megoldott!) Magasház teljes bontása, helyén Új Ház építése PKSZK funkcióra Más helyszínen történő PKSZK építés. (Nem oldja meg a Magasház problémát!) A funkciók egy részének bérleményben történő ellátása. (Nem oldja meg a Magasház problémát! A verziót csak kiegészítő megoldásként alkalmazhatjuk más szcenáriók mellett, ugyanis elégséges szabad bérelhető alapterület nem áll rendelkezésre a városban.) A fizikai integráció helyett szolgáltatási integráció, e közigazgatási eszközökkel (Nem oldja meg a Magasház problémát!) A fenti beruházási verziók részletes(ebb) leírását a tanulmány főszövege, illetve a Mellékletek tartalmazzák. Áttekintettük a fenti projekt-verziók pénzügyi (beruházás-gazdaságossági), gazdasági-társadalmi és környezeti hatásait, illetve a projektek finanszírozhatóságát. A tanulmányban részletesen bemutatott feltételek mentén, több állapotparaméter-kombináció mellett is elvégeztük az egyes változatok beruházás-gazdaságossági elemzését is. A változatok egyrészről a korábban bemutatott beruházási szcenáriók, másrészt a Kormányhivatal helyigényének különböző mértékű kielégítésére, illetve a hivatallal szemben elért bérleti konstrukció alapján különböznek. Ez utóbbi szempontból három változatot vizsgáltunk (könnyen átlátható módon mindez csak a beruházási forgatókönyvek egy részének megtérülési mutatóit érinti): 8

9 Kormányhivatal 1 m 2 -en helyezkedik el, bérleti díjat fizet, melynek összege 8,5 /m2/hó ( A változat) Kormányhivatal 12 6 m 2 -en helyezkedik el, bérleti díjat fizet, melynek összege 8,5 /m2/hó ( B változat) Kormányhivatal 12 6 m 2 -en helyezkedik el, ingyenes használati joggal, vagyis nem fizet bérleti díjat ( C változat) A pénzügyi megtérülés vizsgálatában döntő szerepet játszó nettó jelenérték (NetPresentValue) mutatóra vonatkozó összefoglaló adatainkat tartalmazza az alábbi táblázat 1 : Változat A változat (MFt) B változat (MFt) C változat (MFt). Beruházás nélkül I.A I.B "Full" verzió szerelőszintekkel + lepényépület Minden 2. szint + lepényépület II. 12 szintig bontás, lakóépület III. Új Ház - Magasház helyén IV. Új ház - Más helyen Még a legfelületesebb szemlélő sem lepődhet meg azon, hogy valamennyi megoldás negatív megtérülést mutat, hiszen az intézményüzemeltetés költségei (irodahasználat, stb.) minden változatban és hosszú távon is messze meghaladják a tisztán a közigazgatási szolgáltatások ellentételezéséből eredő bevételeket. A változatok közötti különbség abból adódik, hogy eltérő méretű beruházást kell (lehet) megvalósítani, amely eltérő pótlólagos bevételt képes generálni. (A bevételek, illetve költségek típusait, alakulások előrejelzéséhez használt paramétereket a részletes anyag tartalmazza.) Láthatjuk, hogy a C változat, azaz a Kormányhivatal bérleti díja nélkül kalkulált eset gyakorlatilag kigazdálkodhatatlan, így ezzel a későbbiekben nem is foglalkozunk. Az egyes változatokra vonatkozó nettó jelenértékek az egyes változatokban mintegy 1 milliárd forintos sávban mozognak, vagyis a 3 éves időhorizonton vizsgált nettó pénzáramok diszkontált értékeinek között ennyi a maximális különbség. A beruházást is tartalmazó változatok közül legnagyobb nettó jelenértékkel egy más helyen felépítendő integrált szolgáltató központ-projekt rendelkezik, a legkisebbel a Magasház teljes bontását követő új, funkcionális épület létrehozása. A tisztán pénzügyi megtérülés alapján képzett rangsort nyilvánvalóan befolyásolják egyéb, nem feltétlenül forintosítható extern hatások is, valamint célszerűnek látszott az egyes változatok finanszírozhatóságának vizsgálata is. Az egyes változatok gazdasági-társadalmi hatásainak vizsgálata során Likert-skálán (-3 +3 intervallumon) értékeltük szcenáriók városképre, városgazdálkodásra, foglalkoztatásra és munkakörülményekre, demográfiai trendekre, üzleti lehetőségekre, lakossági elégedettségre és esélyegyenlőségre gyakorolt hatását. A környezeti tényezők között számba vettük a projektek 1 Az e-közigazgatást feltételező megoldás esetén olyan mértékű a bizonytalanság, hogy ennek beruházásgazdaságossági megítélésére nem vállalkoztunk, megítélésünk szerint középtávon (3-5 év) nem releváns alternatíva. A beruházás nélküli változat esetében sántít a beruházás-gazdaságossági kifejezés, ezen esetekben a felmerült költség cash flow jelenértékét tüntettük fel. Mivel a tisztán bérleménnyel nem oldható meg a PKSZK elhelyezése, ezért ezen szcenárióra nem készítettünk ilyen jellegű számítást. 9

10 levegőminőségre, zajterhelésre, hulladékgazdálkodásra, élővilágra, illetve épített környezetre gyakorolt hatását. Az egyes indikátor-értékeket additív módon összegezve nyerjük az alábbi táblázatot 2 : Szcenárió Gazdasági-társadalmi hatások Környezeti hatások közvetlen közvetett közvetlen közvetett. Beruházás nélkül I.A I.B II. III. "Full" verzió szerelőszintekkel + lepényépület Minden 2. szint + lepényépület 12 szintig bontás, lakóépület Új Ház - Magasház helyén IV. Új ház - Más helyen V. Bérlemény 11 5 VI. E-közigazgatás A táblázatból kiolvashatjuk, hogy gazdasági-társadalmi, illetve környezeti hatások eredője valamennyi beruházást feltételező szcenárió esetében meghaladja változatás nélküli állapot alapján keletkező összhatást. Nem meglepő módon a legkedvezőbbnek a Magasház-probléma megoldását is tartalmazó változatok tűnnek, ennél kevesebb, de még mindig jelentős mértékű pozitívum szól a máshol létrehozott, vagy akár bérelt integrált szolgáltató központ mellett is. (Ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tisztán bérleményben, vagy e-közigazgatással való megoldás jelen pillanatban nem releváns alternatíva.) Mindez annyit jelent, hogy noha a beruházást is tartalmazó alternatívák pozitív externáliái nem számszerűsíthetők, ám vélelmezhetően elérik, vagy akár meg is haladhatják a pénzügyi kalkulációkban keletkező negatív jelenértéket. Áttekintettük az Önkormányzat folyó költségvetési pozícióját is, vagyis megvizsgáltuk a projektváltozatok elindításának, és végig vitelének finanszírozhatóságát is. Az Önkormányzat folyó költségvetése tekintetében az alábbi, egyszerűsített 3 egyenlet definiálható: 2 Mivel a II. változatnál Közigazgatási Szolgáltató Központ nem jön létre, azaz a kitűzött cél nem teljesül, a feladat nem valósul meg teljes mértékben, így hatásvizsgálatot a változatra nem készítettünk (nem lenne reálisan összevethető a többi szcenárióval). 3 A költségvetési pozíció bemutatásakor nem számolunk a beruházási kiadásokkal, hiszen ezek vagy egy projektcégnél jelentkeznek, vagy megfelelő pályázati lehetőségek esetén teljes egészében pótlólagos beruházási forrásokból finanszírozódnak (ilyen források nélkül az Önkormányzat biztosan nem vállalhatja fel a projektet). 1

11 + Iparűzési adó + Építményadó + Felhagyott ingatlanok bevételei (értékesítés, bérbeadás) + Jelenlegi bérlemények elmaradt bérleti díjai + Jelenlegi ingatlanok elmaradt üzemeltetési és karbantartási költségei + BEVÉTELEK ÉS MEGTAKARÍTÁSOK ÖSSZESEN - Fizetendő bérleti díjak - Fizetendő üzemeltetési költségek - KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN = NETTÓ KÖLTSÉGVETÉSI POZÍCIÓ A 21-es év adatait figyelembe véve, anélkül, hogy a felhagyott ingatlanokból származó bevételekkel számolnánk a bevételek és megtakarítások összesen mintegy nettó 18 millió forintot tesznek ki (adók ~5 MFt, megtakarított bérleti díjak ~22 MFt, megtakarított intézményüzemeltetés ~15 MFt), vagyis ez az összeg áll rendelkezésre a létrejövő integrált szolgáltató központ folyamatos működtetésének finanszírozására. Összefoglalva: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának döntésre kell jutnia abban a tekintetben, hogy kíván-e bekapcsolódni egy integrált közigazgatási szolgáltató központ létrehozását megcélzó projektbe. A döntés meghozatalához két szempont vizsgálatára van elengedhetetlenül szükség: 1. A folyamatosan rendelkezésre álló szabad, illetve a projekt következtében felszabaduló források elégségesek-e az újonnan létrejövő, modernizáltságából adódóan a jelenleginél vélhetően kisebb folyó költséggel működő központ üzemeltetéséhez? 2. Az egyértelműen megjelenő, ám externália jellegükből adódóan nehezen számszerűsíthető pozitív társadalmi-gazdasági és környezeti hatások milyen mértékű negatív jelenérték-többletet képesek ellensúlyozni? (Könnyen belátható, hogy amennyiben az előző kérdésre nemleges a válasz, úgy a második kérdés okafogyottá válik.) Abban az esetben, ha az Önkormányzat az integrált központ létrehozása mellett dönt, illetve kiválasztja az indítandó beruházási alternatívát (vagy legalább leszűkíti azok körét), szükséges a tanulmányban felvázolt jogi konstrukciók közötti választás is, vagyis eldöntendő, hogy az Önkormányzat saját (vagy a Pécs Holdingon keresztül kvázi saját), illetve kisebb vagy nagyobb részben általa is tulajdonolt projektcégen keresztül kívánja megvalósítani a beruházást. 11

12 2. A TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSEKOR ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN A megvalósíthatósági tanulmány célja, szerepe Megvizsgálja és meghatározza, hogy mely önkormányzati funkciók költöztethetőek egy közigazgatási szolgáltató központba, és melyek esetében szükséges, hogy a jelenlegi helyükön maradjanak. Megvizsgálja, hogy az átköltözés, egységes elhelyezés kapcsán mely önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok lehetnek érintettek. Felméri, hogy az államigazgatás területi, ún. dekoncentrált szervei milyen számban, és milyen területigénnyel költözhetnének az új irodaingatlanba, figyelembe véve a jogszabályi hátteret. Megvizsgálja, hogy mekkora elhelyezési igénnyel kell, érdemes számolni az önkormányzati szervek, illetve az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok kapcsán, és ebből adódóan mekkora terület állhat rendelkezésre az ún. kiegészítő (üzleti) szolgáltatást végzők - közjegyzők, ügyvédek, posta, stb. -, illetve az épületbe irodaműködtetési céllal bérelni szándékozó egyéb harmadik személyek, piaci bérlők számára, és ezen irodafelületek milyen feltételekkel hasznosíthatóak. Megvizsgálja, hogy az önkormányzati funkciók, és önkormányzati tulajdonú cégek átköltözésével felszabaduló - önkormányzati, illetve céges tulajdonú - ingatlanok közül melyek, és milyen feltételek mellett hasznosíthatóak a jövőben. Megvizsgálja, hogy az új elhelyezési területen, az új építések esetében alkalmazandó szabványok miatt bekövetkező fajlagos területnövekedés és egyéb szolgáltatási többlet mekkora építési és üzemeltetési többletet eredményez a jelenlegi elhelyezéshez képest. Megvizsgálja az ingatlanon történő tulajdonszerzés, birtokszerzés módját és annak lehetséges finanszírozását, illetve a minderre vonatkozó legalkalmasabb jogi és pénzügyi konstrukciókat. Megbecsüli, hogy a korszerű, energiatakarékos, egységes elhelyezés milyen fajlagos, illetve abszolút mértékű költségcsökkentést jelenthet a jelenlegi elhelyezési viszonyokhoz képest. Megbecsüli a projekt költségeit, így a jelenlegi épület bontását, valamint az új építés esetében felmerülő összes költséget. A megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez felhasznált inputok, források A tanulmány elkészítéséhez az alábbi inputok álltak rendelkezésre: Pécs megyei jogú város településfejlesztési koncepciója Pécsi Építési Szabályzat 12

13 A helyi közösségi közlekedés hálózati és menetrendi felülvizsgálata és fejlesztése Pécsett (MT) Kelet-nyugati közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett (MT) Észak-déli közösségi közlekedési folyosó kialakítása Pécsett (MT) Földalatti parkolók létesítésének lehetőségeit feltárandó, közterületek vizsgálata a Magasház környezetében A Pécsi Magasház IMS szerkezet megerősítésének építési engedélyezési-, és kiviteli terve A pécsi 25 emeletes Magasház hasznosítási pályázata Mélyinterjúk, saját felmérések A megvalósíthatósági tanulmány elkészítése során alkalmazott módszerek A tanulmány teljes mértékben megfelel a Megrendelő azon elvárásának, mely szerint a tanulmány elkészítéséhez kötelező néhány ismert tervezési, módszertani technika alkalmazása: SWOT analízis, mely alkalmas a fejlesztés szűkebb környezetének és elemi feltételeinek adottságainak a leírására, Érintett-elemzés (stakeholder analízis), mely alkalmas annak vizsgálatára és bemutatására, hogyan lehet a projekteken keresztül a legszélesebb célcsoporti kört kedvező hatásban részesíteni, Partnerség-elemzés segítségével a projekt számára partnereken keresztül a lehető legnagyobb külső szakértői és támogatói kört lehet felsorakoztatni, Indikátorok, olyan jelzőszámok, amelyek segítségével a célkitűzés konkrét megvalósulásának adott szintjét lehet szemléltetni, Cselekvési ütemterv, a terv tartalmazza a projekt megvalósításának fő lépéseit, hozzárendeli a megvalósítás szükséges időkereteit, Gazdasági-társadalmi haszonelemzés, melynek célja annak megállapítása, hogy a beruházás mennyire hasznos a közösség számára, Kockázatok elemzése, célja azon kedvezőtlen események meghatározása, amelyek a beruházás megvalósíthatósági feltételeit befolyásolhatják, Üzemeltetés, működtetés, közcélú beruházások esetében nyilvánvaló, hogy a legnagyobb probléma a hatékony üzemeltetés, erre különösen nagy figyelmet kell fordítani. 13

14 3. A PROJEKT HÁTTERE A Pécsi kistérség Baranya megye és egyben a Dél-Dunántúl központi kistérsége. Területe 471 km 2, a megye területének 12,9%-a. A kistérség összlakossága fő, ennek 85%-a él Pécsett. Pécs városa az ország délnyugati szélén, a horvát határ közelében található. Délebbi fele sík, míg az északi része a Mecsek hegység déli lankáira kúszik fel, és völgyeibe nyúlik be. Pécs földrajzi helyzete klimatikus szempontból kiemelkedően kedvező a még ma is jelentősen erdősült terület határán. A város délről nyitott, északról védi a Mecsek vonulata, amely dél felől, a Pécsi-síkság átlag méter közötti magasságából hirtelen emelkedik 4-6 méter magasságig. A településrészek átlagosan 2 25 m magasságig kúsznak fel a hegy lejtőire. A Mecseket több völgy tagolja, amelyeknek nagy szerepe van a meleg klímájú vízfelületek nélküli város légkörének javításában. A Mecsekről leérkező vizeket az ÉK-DNY irányban futó Pécsi-víz gyűjti össze és vezeti a Fekete-vízbe, mely a Drávába torkollik GAZDASÁGI ALAPADATOK Jövedelmi helyzet Mivel kistérségi és települési szinten GDP adatok nem állnak rendelkezésre, ezért Pécs megyéjében, valamint az ország egészében elfoglalt helyzetét az egy főre jutó személyi jövedelemadó-alapon keresztül vizsgáltuk meg. A megye kistérségeinek egy főre jutó személyi jövedelemadó-alapja szerint a megye legfejlettebb területének a megyeszékhely és térsége számít, amit jól mutat, hogy mind 1996-ban, mind 24-ben egyedül Pécs és környéke haladta meg az országos kistérségi átlagot, míg az összes többi Baranya megyei térség jóval elmaradt attól. A megyén belül jelentős jövedelmi polarizáltság figyelhető meg. Baranya megyében egyedül a Pécsi, illetve a Pécsváradi kistérségek érik el a fejlődő kategóriát, az összes többi a felzárkózó, stagnáló, ill. lemaradó csoportba esik. A Pécsi térségnek viszonylag előnyös helyzete azonban nem jelent bizakodásra okot: gazdaságában továbbra sincsenek jelen az ország gyorsan fejlődő területeit fejlődésben tartó gazdasági ágazatok, továbbra sem tudott kilépni fejletlen berendezkedéséből. A térség egészének lemaradását mutatatja, hogy az egész Dél-Dunántúli régióban nem található dinamikusan fejlődő térség, szemben az ország többi régiójával, nincsen ugyanis olyan régiója Magyarországnak a vizsgáltan kívül, ahol legalább egy térség ne érné el ezt a kategóriát. Az APEH adatai alapján 29-ben a Dél-Dunántúli Régióban az 1 adófizetőre jutó fizetendő adó 34 ezer Ft/fő, Baranya megyében ugyanez a szám 352 ezer Ft/fő, az országos átlag ezzel szemben 457 ezer Ft/fő. Helyi vállalkozások száma és összetétele A térség gazdasági helyzetét tekintve a vállalkozások túlnyomó része Pécsre koncentrálódik. Pécs térségének gazdasága a rendszerváltás után alapvetően megváltozott (bányák bezárása, hagyományos ágazatok eltűnése, stb.), a szerkezetváltás pedig nem járt új, erős gazdasági alapok kiépülésével. 14

15 A helyi vállalkozások összetételét az alábbi ábrák szemléltetik: 15

16 A Pécsett működő vállalkozások száma 28-ban volt, ami több mint kétezres növekedés az ezredforduló idejéhez képest. A vállalkozások nemzetgazdaságankénti összetételében a mezőgazdaság szerepe marginális, az összes vállalkozásnak csupán 1,3%-a tevékenykedett ezen a területen 28-ban. Az ipar részaránya 15,9%, amely jóval alacsonyabb az ország egészét jellemző értéknél. A vállalkozások 82,9%-a a szolgáltatások területén tevékenykedett ebben az évben. Ipar Baranya megye a rendszerváltást megelőző évtizedekben a jelentős iparral rendelkező megyék közé tartozott. Ebben nyilvánvalóan szerepe volt a bányászatnak, a KGST piacokra termelő feldolgozóiparnak, ezen belül különösen az élelmiszeriparnak és a textiliparnak. A rendszerváltást követően ezek az ágazatok leépültek, a régi kapacitásokon legfeljebb néhány kisés középvállalkozás jött létre. Ennek eredménye lett, hogy a 9-es évek végére Baranya (Pécset is beleszámítva) az ipari termelés területén a sor végére került az országban. Pécs város és Baranya megye gazdasága szempontjából fontos szerepet töltenek be az iparban működő vállalkozások, dinamizáló szerepük azonban csekély. Nem tekinthetők klasszikusan innovatívnak, inkább teherhordók. A jövőbeni fejlődés lehetőségét a ma még jelentőséggel alig bíró újszerű, nem tradicionális, a lakosság életminőségét javító ágazatokban, mint a környezetipar, egészségipar és kulturális ipar területén kereshetünk. Ezek létjogosultságát a nemzetközi trendek is igazolják. Kereskedelem Pécsett a 28. évben kiskereskedelmi üzlet működött, melyből 375 élelmiszer jellegű üzlet és áruház, 325 ruházati szaküzlet volt. Egy évvel korábban még 2.88 üzletet tartottak nyilván, a változás elhanyagolható. Az összetételben következett be kismértékű átrendeződés, csökkent a ruházati és cipő szaküzletek száma, növekedett a gépjárműalkatrész értékesítéssel foglalkozó üzletek száma. Pécsett megtalálható az üzletek szinte minden típusa, a bevásárlóközpontoktól (Árkád, Pláza) a nagyáruházakig (Tesco, Interspar, Metro), illetve a szakáruházaktól (BauMax, Praktiker, Electro World, Kika stb.) az egyszemélyes kisboltokig. A kiskereskedelem területén megfigyelhető a bevásárlóközpontok megnyitásának hatására 16

17 (jelentős részben a Belváros közeli Árkád miatt) a Belváros kiskereskedelmi üzlethálózatának visszaesése figyelhető meg. Idegenforgalom Ez az ágazat mind Pécs, mind Baranya megye gazdaságában fontos szerepet tölt be. Jelentősége a jövőben várhatóan tovább növekedik. Pécsett a kereskedelmi szálláshelyek kapacitása 29-ben 3.61 db volt. A magánszálláshelyek száma nagyságrendekkel kevesebb (25-ben 287 db). 24-hez képest a kereskedelmi szálláshelyek száma majdnem a felére csökkent (6.1 db). A városba látogató vendégek száma, illetve az itt eltöltött vendégéjszakák száma is átlagosan 1-15%-kal csökkent 24. évhez képest, miközben az egyébként sem hosszú átlagos tartózkodási idő is rövidült. Pécs idegenforgalmának kétségtelenül egyik legnagyobb problémája, hogy a vendégek csak rövid ideig tartózkodnak itt. Ennek két oka van. Egyrészt a vendégek jelentős száma egy-egy program, rendezvény, konferencia miatt látogat Pécsre; másrészt kevés a város kínálata. A kulturális, illetve természeti kínálat 2-3 napig nyújt csak újat az idelátogatóknak. Hosszabb idejű üdülésre pedig nem alkalmas a város, ehhez sem természetes fürdőhellyel, sem gyógy- és termálvízzel nem rendelkezik. Az ágazatot sújtja az is, hogy a szálláshelyek között alacsony a szállodai szobák aránya, és azok komfortossága is viszonylag alacsony szintű. Ennek ellenére a tavalyi év során az EKF rendezvénysorozatai és nagy volumenű beruházásai miatt a látogatószám nagymértékben növekedett. A KSH előzetes statisztikai adatai szerint ugyanis 21-ben az Európa Kulturális Fővárosa címet viselő Pécsett a tavalyi évben a belföldi vendégéjszakák száma közel 13%-kal, a külföldi vendégéjszakák száma pedig közel 75%-kal emelkedett a kereskedelmi szálláshelyeken, ami összességében 28%-os növekedést eredményezett. Az EKF-projekt nélkül ilyen nagymértékű, az országos átlagot jelentősen meghaladó növekedés elképzelhetetlen lett volna, ráadásul abban az évben, amikor a gazdasági válságból való kilábalás még csak épphogy megkezdődött. Mindez számokban: Pécsett 21-ben összesen vendégéjszakát töltöttek el a vendégek a kereskedelmi szálláshelyeken. Ebből belföldi vendégéjszaka , külföldi pedig volt. A külföldiek körében legnépszerűbb magyar települések rangsorában Pécs a 29. évi helyezéséhez képest 1 helyet előre lépve, 21-ben már a 12. helyen szerepel. Baranya megyében ugyanebben az időszakban a vendégéjszakák száma összesen 8,6%-kal nőtt, ami azt mutatja, hogy a kulturális fővárosi projekt nem csak a városban, hanem közvetlen és közvetett környezetében is éreztette hatását. Az ugyancsak jelentős forgalmat bonyolító magánszálláshelyek adatait csak 211 nyarán teszi közzé a KSH. A K+F helyzete A városban a PTE jelenti a K+F tevékenység legfontosabb bázisát. Az egyetem szervezetén kívül az akadémiai szférát csak néhány kutatóintézet, például a pécsi országos központtal működő MTA Regionális Kutatások Központja, vagy az FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete jelenti. Az alapkutatások városi összehangolásában az MTA Pécsi Akadémiai Bizottsága játszik szerepet. Elhanyagolhatóan kicsi ugyanakkor a nyilvántartott vállalati kutatóhelyek száma, nem csak Pécsett, hanem az egész régióban alacsony a saját fejlesztést folytató, innovatív vállalkozások száma. A másik súlyos hiányosság, hogy a korábbi erőfeszítések ellenére (ilyen volt például a PTE Dél-Dunántúli Kooperációs Kutatási Központja, amely közel sem teljes mértékben váltotta be a hozzá fűzött reményeket) a tudományos és a gazdasági szféra kapcsolata továbbra is 17

PÉCS Megyei Jogú Város Önkormányzata

PÉCS Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉCS Megyei Jogú Város Önkormányzata I. BEVEZETÉS...6 II. HELYZETELEMZÉS...7 II.1. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN...7 II.1.1. Pécs az országos településhálózatban...7 II.1.1.1.

Részletesebben

Pécsi Kreatív Ipari SWOT elemzés

Pécsi Kreatív Ipari SWOT elemzés Pécsi Kreatív Ipari SWOT elemzés "This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 2010. augusztus-szeptember 1 Pécs Kreatív Ipari SWOT elemzés Készítette: EURES

Részletesebben

SWOT ELEMZÉS. A kreatív ipar helyzete Pécsett. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

SWOT ELEMZÉS. A kreatív ipar helyzete Pécsett. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. SWOT ELEMZÉS A kreatív ipar helyzete Pécsett This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Pécs Kreatív Ipari SWOT elemzés Készítette: EURES Consulting Kft,

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. Elfogadta: Igal Város Önkormányzata Képviselő-testületi határozat száma: 144/2012. (X/26.) 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 5 1.1.

Részletesebben

Nyíregyháza: az emberarcú város

Nyíregyháza: az emberarcú város Nyíregyháza: az emberarcú város A belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán Tervezet! /1. verzió/ 2009. január 6. Készítette: Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Egerben az elmúlt belül. Eger

Egerben az elmúlt belül. Eger II. A VÁROS EGÉSZÉREE VONATKOZÓ HELYZETÉRTÉKELÉS II.1. GAZDASÁGI, ÁGAZATI JELLEMZŐK Eger ágazati jellemzői Eger városa és az egri kistérség gazdasága fejlettnek és a régión belül versenyképesnek tekinthető,

Részletesebben

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 Verzió: KMOP_070629.doc Oldalszám összesen: 152 TARTALOM 1. VEZETŐI

Részletesebben

TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV. Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén

TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV. Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. Helyzetértékelés...

Részletesebben

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 1 Baranya megyei szakképzésfejlesztési stratégia Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság A BMFKB által 2013. július 8-án elfogadott, végleges változat 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Megyei

Részletesebben

II. HELYZETÉRTÉKELÉS... 47

II. HELYZETÉRTÉKELÉS... 47 II. HELYZETÉRTÉKELÉS II. HELYZETÉRTÉKELÉS... 47 II.1. Gazdasági helyzet...49 II.1.1. Vállalkozások helyzete...49 II.1.2. Ágazati szerkezet...52 II.1.3. K+F...54 II.1.4. Idegenforgalom...57 II.1.5. A helyi

Részletesebben

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok. Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.hu NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2020 (Magyarország

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. (Telefon: 62/566-007 Telefax: 62/420-080 E-mail: alelnok@csongrad-megye.

CSONGRÁD MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. (Telefon: 62/566-007 Telefax: 62/420-080 E-mail: alelnok@csongrad-megye. 15 CSONGRÁD MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. (Telefon: 62/566-007 Telefax: 62/420-080 E-mail: alelnok@csongrad-megye.hu) Ügyiratszám: 1063-11/2010. Témafelelős: Makhult Zoltán Tárgy:

Részletesebben

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 2007HU162PO001 TARTALOM 1 BEVEZETÉS...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 2 HELYZETELEMZÉS... 6 3 STRATÉGIA... 41 4. PRIORITÁSI

Részletesebben

Pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci esélyei a Déldunántúli. Kutatási zárótanulmány

Pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci esélyei a Déldunántúli. Kutatási zárótanulmány Pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci esélyei a Déldunántúli régióban 2025-ig Kutatási zárótanulmány Pécsi Tudományegyetem Pécs, 2014. Készült a Közösen a jövő munkahelyeiért Alapítvány támogatásával Kutatásvezető:

Részletesebben

IGAL VÁROS TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA (2012-2017) Igal Város Önkormányzata részére 2012-09-30

IGAL VÁROS TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA (2012-2017) Igal Város Önkormányzata részére 2012-09-30 TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2012-2017) Igal Város Önkormányzata részére 2012-09-30 0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...1 HELYZETELEMZÉS...4 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...5 1.1. A program készítését

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM 2007HU161PO003 2007-2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 1.1 A régió általános jellemzői...

Részletesebben

PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013. 2009. április

PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013. 2009. április PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 2009. április KÉSZÜLT PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 Készítette: PESTTERV

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Adalékok Kecskemét gazdasági programjához. I. Helyzetértékelés

MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Adalékok Kecskemét gazdasági programjához. I. Helyzetértékelés MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete Adalékok Kecskemét gazdasági programjához I. Helyzetértékelés Kecskemét 2005 Készült a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából

Részletesebben

CSENGER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Egyeztetési változat. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

CSENGER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Egyeztetési változat. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 CSENGER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Egyeztetési változat Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 CSENGER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült:

Részletesebben

ÚJKÍGYÓS FEJLESZTÉSI AKCIÓTERVE

ÚJKÍGYÓS FEJLESZTÉSI AKCIÓTERVE ÚJKÍGYÓS FEJLESZTÉSI AKCIÓTERVE HELYZETELEMZÉS, PROJEKTLELTÁR, PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július ÚJKÍGYÓS FEJLESZTÉSI AKCIÓTERVE Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt. 1013 Budapest,

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS)

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) - Nádudvar - Nyíregyháza 2010. Készítette: Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft. 1. Összefoglaló... 5 1.1. A város egészének helyzetelemzése... 5 1.2. Városrészi

Részletesebben

Balatonhenye Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonhenye Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonhenye Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. december Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

PÁSZTÓ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PÁSZTÓ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készítette: Terra Studio Kft. 4 plusz Építész Stúdió Kft. 2008. június PÁSZTÓ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készítette: Terra Studio Kft.

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI MEGYESZÉKHELYEK TÁRSADALMA ÉS GAZDASÁGA

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI MEGYESZÉKHELYEK TÁRSADALMA ÉS GAZDASÁGA KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI MEGYESZÉKHELYEK TÁRSADALMA ÉS GAZDASÁGA GYŐR 2008. március Központi Statisztikai Hivatal Győri Igazgatósága, 2008 ISBN 978-963-235-167-4

Részletesebben

Kisköre Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Készítette: EURO-PROFESSIONAL KFT. 1. oldal

Kisköre Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Készítette: EURO-PROFESSIONAL KFT. 1. oldal Készítette: EURO-PROFESSIONAL KFT. 1. oldal AHOL A TISZA VIZE MINDIG SELYMESEN SIMOGAT INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA (Az adatgyűjtés lezárva: 2013. január 29.) KÉSZÍTETTE: EURO-PROFESSIONAL KFT.

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 362/ 2013 (VI.27.) határozatával elfogadva TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 1. Jogszabályi háttér bemutatása...

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város. Integrált Városfejlesztési Stratégia. 2013. január (3.sz. módosítás)

Pécs Megyei Jogú Város. Integrált Városfejlesztési Stratégia. 2013. január (3.sz. módosítás) Pécs Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégia 2013. január (3.sz. módosítás) Tartalom 1 Vezetői Összefoglaló...7 2 Helyzetelemzés... 19 2.1 A város szerepének meghatározása a településhálózatban...

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE 2007-2013 Munkaváltozat 1. verzió (társadalmi egyeztetésre) 2008. április 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Vezetői összefoglaló

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2014-2019) Enese Község Önkormányzata

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2014-2019) Enese Község Önkormányzata HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2014-2019) Enese Község Önkormányzata 2014-04. 0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (HE)... 4 BEVEZETÉS... 4 A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben