Kockázati folyamatok (jegyzet TEMPUS AC-JEP ) Michaletzky György Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kockázati folyamatok (jegyzet TEMPUS AC-JEP-13358-98) Michaletzky György Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest"

Átírás

1 Kockázati folyamatok (jegyzet TEMPUS AC-JEP ) Michaletzky György Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék

2 Tartalom 1. Bevezetés 3 2. Kockázati modellek Egyedi kockázati modellek Összetett kockázati modellek Összetett Poisson-eloszlás Összetett Poisson-kockázatok kompozíciója és felbontása Összetett negatív binomiális modell Kockázati folyamatok alapvető modelljei Az összetett Poisson-folyamat A Poisson-folyamat dekompozíciója Születési folyamatok Összetett kárnagyság és kárgyakoriság modellek Eloszlások approximációja Összetett eloszlások meghatározása rekurzióval A klasszikus rizikófolyamat A csődvalószínűségre vonatkozó Cramer-féle integrálegyenlet A csődvalószínűség aszimptotikus viselkedése A csődvalószínűség aszimptotikus viselkedése kiemelkedő e- gyedi károk esetén A Cramer-egyenlet megoldása speciális eloszlások esetén Az R Lundberg-kitevő becslése A csőd súlyosságának elemzése A csőd súlyosságának elemzése kiemelkedő egyedi károk esetén Martingálok alkalmazása Fordított martingálok alkalmazása Kockázati folyamatok felújítási modelljei A csődvalószínűségre vonatkozó integrálegyenlet A csődvalószínűség aszimptotikus viselkedése A csődvalószínűség aszimptotikus viselkedése kiemelkedő károk esetén

3 7. Általánosabb kockázati folyamatok Cox-folyamatok A csőd valószínűsége függő növekményű folyamatokban A csőd valószínűsége véges időintervallumon Függelék Poisson-eloszlás Binomiális eloszlás Geometriai eloszlás Negatív binomiális eloszlás Logaritmikus eloszlás Exponenciális eloszlás Gamma-eloszlás Pareto-eloszlás Lognormális eloszlás Eloszlások transzformáltjai Generátorfüggvény Momentumgeneráló függvény, Laplace-transzformált

4 1. Bevezetés Jelen jegyzet az ELTE TTK matematikus szakán már évek óta folyó biztosításmatematikai órák anyagának a József Attila Tudományegyetem Bolyai Intézete által vezetett TEMPUS project alatt a JATE, KLTE, BKE és ELTE között létrejött együttműködése segítségével továbbfejlesztett változata. Ez a kötet csak a kockázati modellekkel, kockázati folyamatokkal kapcsolatos részt öleli fel, ennek megfelelően nem célja az, hogy az alapfogalmaktól elindulva vezessen be a biztosításmatematikába. Anyaga azonban jóval bővebb, mint egy egyféléves, heti két órás tárgy során lefedhető anyagrész. Olyan matematikai modelleket tárgyalunk ebben a jegyzetben, melyek segítségével többé-kevésbé jól modellezhetőek egy biztosítási ügylet, egy biztosítóintézet működése során felmerülő pénzügyi tranzakciók. Hangsúlyozni kell azonban, hogy csak többé-kevésbé, hiszen az e modellekben alkalmazott feltevések egy részére kifejezetten azért van szükség, hogy a kapott folyamatok matematikailag kezelhetőek legyenek. Ezzel párhuzamosan, jóllehet az alább bevezetendő matematikai objektumok mögött mindig valamilyen biztosításmatematikai fogalom, probléma van, többnyire nem utalunk expliciten erre a háttérre. Ez a nem matematikus olvasó számára nehézzé teheti az itt tárgyalt problémák megoldása során bemutatott módszerek alkalmazását, sőt megkérdőjelezheti azok fontosságát is. Azonban mivel jegyzetet és nem monográfiát akartunk írni mindenképpen kellett valamilyen kompromisszumot találni. Végezetül még egy megjegyzés. Számos helyen szükségünk lesz különböző fogalmakra, tételekre a valószínűségszámításból, a sztochasztikus folyamatok elméletéből, matematikai statisztikából. Ezért néhány helyen megszakítva a biztosításmatematikai modellek tárgyalását közbeiktattunk olyan részeket, melyek ezek elméletét idézik fel többnyire bizonyítás nélkül. A bevezetést egy biztosítási paradoxonnal zárjuk, mely megtalálható Székely G. [36] könyvében, és amely jól példázza, hogy a biztosítási ügyletben különböző szemlélettel részt vevő partnerek mindegyike jól járhat. Tegyük fel, hogy U tőkénk b-szeresét biztosítjuk ( < b < 1) valamely p valószínűségi esemény ellen. A díj a tőke c-szerese. Vizsgáljuk meg, hogy mi történik n év után. Célunk persze az, hogy úgy válasszuk meg b és c értékét, hogy minél több pénzünk maradjon az n. év után is. Fontos kérdés azonban eldöntenünk, hogy milyen értelemben akarjuk ezt a véletlentől függő mennyiséget maxi- 3

5 malizálni. Természetesnek tűnne azt gondolnunk, hogy a várható értéket vizsgáljuk. Ez azonban csak akkor a megfelelő mérőszám, ha számtalan biztosítási ügyletben veszünk részt, és ezekből szeretnénk átlagosan minél több hasznot húzni. Most azonban csak egyetlen ügyletről van szó (a gyakorlatban egyetlen ügyfél ritkán köt 4-5 biztosításnál többet, így akkor sem szabad a várható értékek alapján összehasonlítani a különböző lehetőségeket), ezért a pillanatnyi tőkénket, annak hosszú távon felvett értékét kell alapul vennünk. Matematikailag fogalmazva, ha az X 1, X 2,... X n valószínűségi változók adják meg, hogy az egyes években bekövetkezett a káresemény vagy sem, azaz független azonos eloszlású valószínűségi változók, és P (X i = ) = 1 p, P (X i = 1) = p, akkor, ha nincs biztosításunk U k+1 = U k (1 bx k ), ahol U k jelöli tőkénk értékét a k. év után. Azaz U n = U n (1 bx k ). 1 Mivel E[ln(1 bx k )] = p ln(1 b), ezért a nagy számok törvénye alapján aszimptotikusan 1 valószínűséggel U n U(1 b) np. Ugyanakkor, ha van biztosításunk, az n. év után U(1 c) n a maradék tőkénk. Tehát nagy n esetén számunkra akkor előnyös biztosítás, ha U(1 b) np < U(1 c) n. A biztosítóintézet számára mivel nagyszámú kötvénnyel dolgozik az átlagos nyereség-veszteség a mérvadó, ezért számára előnyös a biztosítás, ha c > bp. Tehát mindkét fél számára a saját szempontjából elfogadható a biztosítás, ha bp < c < 1 (1 b) p. Mivel a jobb oldalon álló mennyiség nagyobb, mint bp, ezért megválasztható c értéke úgy, hogy mindkét egyenlőtlenség teljesüljön. (Vegyük észre, hogy ebben az egyszerű példában az alkalmas b, p, c értékek nem függenek a tőke nagyságtól, U-tól, és n-től sem.) Még egyszer hangsúlyozzuk, hogy csak azért lehet mindkét fél számára előnyös a biztosítás, mert másféle kritériumok alapján döntik el, hogy mi előnyös számukra, mi nem. 4

6 2. Kockázati modellek Az ún. klasszikus kockázati modellekben az egyes biztosítóintézetek működése során fellépő pénzforgalom három fontos elemét különböztetik meg. A biztosító által az egyes károk kapcsán kifizetett összeg, a biztosítottak által befizetett díj és a biztosítóintézet kezdeti tőkéje. Mivel általában a jövőben bekövetkező károk időpontja és nagysága előre pontosan nem meghatározható, ezért sztochasztikus elemeket tartalmazó modell segítségével tanulmányozzuk viselkedését. A biztosítóintézet számára (bizonyos szempontból a biztosított számára is) gyakorta nem a kár tényleges nagysága, hanem a bejelentett kár értéke a fontos. Ezt kárigénynek nevezzük. Jelölje Z 1, Z 2,... egy biztosítóhoz egymás után befutó kárigényekkel kapcsolatos kifizetések nagyságát. E jegyzetben a későbbiekben gyakorta a kárkifizetés nagysága helyett röviden és némiképpen pontatlanul kárnagyságot fogunk mondani. Ha azonban szükségünk van arra, hogy ezt a két fogalmat elkülönítsük, akkor Z mindig a konkrét kifizetés nagyságát jelöli majd. Legyen F j (z) a Z j eloszlásfüggvénye, Q j pedig az eloszlása. Modelljeinkben többnyire feltesszük, hogy ezek egymástól független, azonos eloszlású valószínűségi változók. Ezek olyan feltételek, amelyek a gyakorlatban csak ritkán teljesülnek. Ezért megvizsgáljuk majd, hogyan lehet ezeket a feltételeket nem teljesítő valószínűségi változók függvényeinek eloszlását approximálni függetlenek függvényeivel Egyedi kockázati modellek Az ún. egyedi kockázati modellekben minden egyes egyed (kötvény, biztosítás) esetén csak egyetlen kárnagyságot (kárértéket) vizsgálunk (mely lehet több kárból származó összegkár). Ha n egyed van a portfólióban, akkor az n S = Z i i=1 írja le a teljes veszteséget (kifizetést). Független valószínűségi változók esetén az összeg valószínűségi változó eloszlását a szóban forgó eloszlások konvolúciójának nevezzük. (Jele: Q 1 Q 2 Q n.) Azonos eloszlású valószínűségi változók esetén konvolúció 5

7 hatványról beszélünk. (Jele: Q ( n).) Az összeg valószínűségi változó eloszlását gyakran igen bonyolult kiszámolni. Azonban speciális esetben alkalmazni lehet a későbbiekben tárgyalandó Panjer-féle rekurziót. Tudjuk, hogy véges várható értékű valószínűségi változók esetén a várható értékek összeadódnak, ha ezenfelül még a szórásnégyzetük is véges, akkor korrelálatlanság (speciálisan függetlenség) esetén a szórásnégyzet is additív, végezetül, ha a változóink (sztochasztikusan) függetlenek, akkor karakterisztikus függvényeik, Laplace-transzformáltjaik szorzódnak. Számos esetben pozitív valószínűsége van annak, hogy egy adott kötvényhez nem kapcsolódik káresemény, vagy pedig káresemény ugyan bekövetkezik, azonban a hozzá tartozó kifizetés nagysága nulla, azaz q j = P (Z j > ) < 1. Ekkor Z j eloszlását fel lehet írni két eloszlás keverékeként, az egyik az azonosan értékre koncentrált eloszlás ennek súlya 1 q j, a másik a Z j feltételes eloszlása a Z j > feltétel mellett. Ha δ jelöli a pontra koncentrált eloszlást és R j a feltételes eloszlást, akkor Q j = (1 q j )δ + q j R j. Az 4.. fejezetben lesz jelentősége Q j fenti előállításának. Ebben az esetben az egyes összeadandók várható értéke szórásnégyzete pedig E Qj = q j E Rj, D 2 Q j = q j D 2 R j + q j (1 q j )E 2 R j. A momentumgeneráló függvényre az L Qj (z) = (1 q j ) + q j L Rj (z) összefüggés teljesül. Vezessük be a p j = 1 q j jelölést. Példa Tegyük fel, hogy a kárkifizetés nagyságát megadó Z 1, Z 2,..., Z n szigorúan pozitív értékű valószínűségi változók eloszlása valamilyen paraméteres eloszláscsaládhoz tartozik, amely család rendelkezik azzal a tulajdonsággal, hogy független összegre zárt, és ekkor a paraméterek összeadódnak. Adjunk az S = n j=1 Z j eloszlására közelítő formulát. 6

8 Jelölje Z j eloszlását R(θ j ). Ekkor S momentumgeneráló függvénye L S (z) = = = n [ 1 qj + q j L R(θj )(z) ] = j=1 ( n n p j j=1 j=1 n n p j 1 + j=1 j=1 1 + q j p j L R(θj )(z) q j p j L R(θj )(z) + ) = n n q j q k L R(θj +θ j=1 k=1 p j p k )(z) +... k alakban írható, ahol L R(θ) (z) jelöli az R(θ) eloszlás momentumgeneráló függvényét. A momentumgeneráló függvény invertálása után kapjuk, hogy n n q Q S = p j j n n q j q k δ + R(θ j ) + R(θ j + θ k ) j=1 j=1 p j p j p k j=1 k=1 Ha a q j számok értéke kicsiny, akkor elhagyva a többszörös összegeket tartalmazó tagokat, kielégítő közelítést kaphatunk. A példa feltételét kielégítő eloszláscsalád például a Gamma-eloszlás, ha paraméterként a szabadságfokot tekintjük Összetett kockázati modellek Az összetett kockázati modellekben minden egyes egyedhez több káresemény tartozhat, ezek száma, N, maga is valószínűségi változó (melynek értékei nemnegatív egész számok). Továbbá feltesszük, hogy az egyes károkkal kapcsolatos kifizetések nagyságának eloszlása azonos. Feltesszük, hogy az összeadandók számát megadó valószínűségi változó független a kárkifizetések nagyságát megadó Z i, i = 1, 2,... sorozattól. Ha a Z i változók azonos eloszlásúak, véges várható értékkel, és N várható értéke is véges, akkor az összeg várható értéke N S = Z i i=1 E(S) = E(N)E(Z). 7

9 Ha ezenfelül a szórásnégyzetek is végesek, és a Z i sorozat elemei egymástól függetlenek, akkor D 2 (S) = E(N)D 2 (Z) + D 2 (N)E(Z) 2. S karakterisztikus függvényét, Laplace-transzformáltját úgy kaphatjuk meg (a független, azonos eloszlású esetben), ha N generátorfüggvényébe behelyettesítjük a Z i valószínűségi változók közös karakterisztikus függvényét, ill. Laplace-transzformálját. Jóllehet S eloszlását többnyire igen bonyolult kiszámolni, formálisan fel lehet írni, mint a Z i eloszlása konvolúcióhatványainak keverékeként. Azaz, ha Q S jelöli S eloszlását, Q Z az összeadandók közös eloszlását, akkor Q S = P (N = k)q ( k) Z, ahol Q ( ) = δ. k= 2.3. Összetett Poisson-eloszlás Fontos speciális eset, amikor N eloszlása Poisson-eloszlás, melynek paramétere legyen λ, a Z i, i = 1, 2,... sorozat független azonos eloszlású valószínűségi változókból áll, melyek függetlenek N-től is. Ekkor S eloszlása az ún. összetett Poisson-eloszlás. Jele: Poisson(λ, Q) [ahol Q = Q Z jelöli a Z i mennyiségek közös eloszlását]. Így tehát Q S = k= λ k k! e λ Q ( k). S momentumgeneráló függvénye L S (x) = E(e xs ) felírható Z i megfelelő függvénye L Z (x) = E(e xz ) segítségével az alábbi alakban L S (x) = e λ(l Z(x) 1). A várható érték és szórásnégyzet ennek megfelelően E(S) = λe(z) D 2 (S) = λe(z 2 ). Abban az esetben, ha az egyes kárnagyságokat leíró összeadanadók maguk is pozitív egész értékű változók, akkor az összetett Poisson-eloszlás elemei rekurzívan meghatározhatóak. Ezt mutatja be az alábbi tétel. 8

10 Tétel 2.1 Tegyük fel, hogy Z, Z 1, Z 2,... független, azonos eloszlású valószínűségi változók, melyek értékei pozitív egész számok. Legyen N tőlük független, λ paraméterű Poisson-eloszlású valószínűségi változó. Ekkor az S = N k=1 Z j eloszlása az alábbi rekurzióval adható meg: P (S = k) = λ k jp (Z = j)p (S = k j), k = 1, 2,..., (2.1) k j=1 ahol P (S = ) = e λ. Bizonyítás: A Poisson-eloszlás elemei eleget tesznek az alábbi összefüggésnek: kp (N = k) = λp (N = k 1). Megszorozva mindkét oldalt az L Z (z) k 1 L Z(z) mennyiséggel és összegezve k szerint kapjuk, hogy kp (N = k)l Z (z) k 1 L Z(z) = λ P (N = k 1)L Z (z) k 1 L Z(z). k=1 Mivel L S (z) = k= P (N = k)l Z (z) k, ezért az előző egyenlet k=1 L S(z) = λl Z(z)L S (z) alakban is írható. A momentumgeneráló függvényről visszatérve az eloszlásokra és kihasználva, hogy Z értékei pozitív egész számok, kapjuk, hogy k kp (S = k) = λ jp (Z = j)p (S = k j). j=1 A (2.1) összefüggés a később, a 4.4 tételben tárgyalandó Panjer-rekurzió speciális esete Összetett Poisson-kockázatok kompozíciója és felbontása Ebben a részben megmutatjuk, hogy bizonyos természetes műveletek nem vezetnek ki az összetett Poisson-eloszlások köréből. Először azt vizsgáljuk, hogy mi történik, ha több olyan portfóliót, melyek eloszlása külön-külön összetett Poisson-eloszlás, összeöntünk. Ezután pedig egy adott összetett Poisson-eloszlásból az egyes kárkifizetések nagysága szerint csoportosított értékekből származó eloszlást vizsgáljuk meg. Látni fogjuk, hogy mindkét esetben az eredmény ismét összetett Poisson-eloszlás lesz. 9

11 Tétel 2.2 (Összetett Poisson-eloszlások aggregálása) Vegyünk független, összetett Poisson-eloszlású valószínűségi változókat, melyek paraméterei rendre (λ j, Q j ), j = 1,..., n. Legyenek ezek S 1, S 2,..., S n. Ekkor az S = S S n változó eloszlása Poisson(λ, Q), ahol n λ = λ j, Q = 1 j=1 λ n λ j Q j. j=1 Bizonyítás: A függetlenség miatt S momentumgeneráló függvénye n n L S (z) = L Sj (z) = exp λ j (L Qj (z) 1) = j=1 j=1 n = exp λ λ j λ L Q j (z) 1, j=1 n λ j bizonyítva a kívánt állítást, hiszen j=1 λ L Q j (z) a 1 nj=1 λ λ j Q j eloszlás momentumgeneráló függvénye. Vegyük észre, hogy az 1 nj=1 λ λ j Q j eloszlás nem más, mint a Q j eloszlások keveréke. Tehát S eloszlása úgy is interpretálható, hogy az egyes összeadandókat az alábbi szabály szerint alakítjuk ki. Először a λ j súlyoknak λ megfelelően megválasztjuk, hogy melyik Z sorozatból választjuk a következő elemet, majd a kapott sorozat sorrendben következő elemét vesszük. Tétel 2.3 (Összetett Poisson-eloszlás dekompozíciója) Tekintsünk o- lyan Z 1, Z 2,... valószínűségi változókat, melyek függetlenek, azonos Q eloszlásúak, továbbá függetlenek az N λ paraméterű Poisson-eloszlású változótól. Legyenek az A 1, A 2,..., A m R halmazok diszjuntak. Tegyük fel, hogy Q(A j ) >, j = 1,..., m. Ekkor az N N k = χ {Zj A k }, k = 1, 2..., m j=1 valószínűségi változók független, λq(a k ) paraméterű Poisson-eloszlású változók. Továbbá az N S k = Z j χ {Zj A k }, k = 1, 2..., m j=1 1

12 változók egymástól független, összetett Poisson-eloszlásúak. Bizonyítás: Feltehetjük, hogy teljesül a Q( m j=1a j ) = 1 feltétel, hiszen egyébként kiegészíthetnénk az A 1,..., A m rendszert az uniójuk komplementerével. Ekkor az (N 1,..., N m ) változók együttes eloszlása így írható: P (N 1 = k 1,..., N n = k m ) = P (N 1 = k 1,..., N n = k m N = k)p (N = k) = = k! k 1!k 2!... k m! Q(A 1) k1 λk km Q(A m ) k! e λ = [ m (λq(aj )) k ] j e λq(a j), j=1 k j! ahol k = k 1 + k k m, bizonyítva az első állítást. A második állítás bizonyításához vezessük be a Z 1 változó Z 1 A j feltétel melletti feltételes eloszlására a Q j jelölést. Azaz Q j (B) = P (Z 1 B A j ). Ekkor rendre feltételes valószínűségeket tekintve, az (N 1,..., N m, S 1,..., S m ) változók együttes eloszlása így írható: P (N 1 = k 1,... N m = k m, S 1 B 1,..., S m B m ) = P (S 1 B 1,..., S m B m ) = = λk k! e λ k! k 1! k m! Q(A 1) k1 Q(A m ) k m = m Q ( k 1) 1 (B 1 ) Q ( km) m (B m ) = { m j=1 j=1 k j = e λq(a j) (λq(a j)) k j k j! Összegezve N 1,..., N m lehetséges értékei szerint kapjuk, hogy e λq(a j) (λq(a j)) k j k j! Q ( k j) j (B j ) Q ( k j) } j (B j ). (2.2) A fenti kifejezésben az egyes tényezők a Q j mértékek konvolucióhatványainak Poisson-eloszlás szerint vett keverékét írják le. Ez pedig éppen az összetett Poisson-eloszlás egy lehetséges jellemzése. 11.

13 Mivel az együttes eloszlás szorzatra bomlik, tehát teljesül a függetlenség, továbbá a peremeloszlások (λq(a j ), Q j ) paraméterű összetett Poisson-eloszlások. Az állítás szerint tehát, ha összetett Poisson-eloszlás írja le a portfólióból származó összkár eloszlását, akkor az egyes káreseményeket nagyságuk szerint csoportosítva és az egyes csoportokon belül külön tekintve az összkár értékét, ismét összetett Poisson-eloszlásokat kapunk. Ez a tulajdonság igen hasznos az olyan esetekben, amikor a károknak nagyságuk szerinti osztályozására van szükség Összetett negatív binomiális modell Tegyük fel, hogy valamely rögzített időintervallumban bekövetkező káresemények száma adott paraméterű, Poisson-eloszlású valószínűségi változó. Azonban a paraméter függhet a különböző körülményektől. Ha együttesen kívánjuk szemlélni az így keletkező kárszámeloszlást, melyben a különböző körülményeket eltérő súllyal akarjuk figyelembe venni, akkor Poisson-eloszlások keveréke adódik. Legyen tehát rögzített θ paraméterérték mellett N eloszlása θ paraméterű Poisson-eloszlás. Tegyük fel, hogy θ maga is valószínűségi változó, melynek eloszlása R. Jelölje az R eloszlás várható értékét µ R, szórásnégyzetét σ 2 R. Ekkor a keverékeloszlás várható értéke µ R, szórásnégyzete pedig µ R + σ 2 R. Tehát míglen a Poisson-eloszlás esetén a várható érték és a szórásnégyzet megegyezik, Poisson-eloszlások keveréke esetén a várható érték a triviális esettől eltekintve mindig kisebb, mint a szórásnégyzet. Ha a keverő mérték Gamma-eloszlás, akkor a keverék eloszlása negatív binomiális lesz. Valóban, a generátorfüggvény e θ(z 1) λα θ α 1 Γ(α) e λθ dθ = = λ α (λ (z 1)) α = ( 1 1 ) α λ (z 1), amely a negatív binomiális eloszlás generátorfüggvénye. Ha a kárnagyságok eloszlása független a θ paramétertől, akkor az összetett Poisson-eloszlások Gamma-eloszlás szerinti keveréke összetett negatív binomiális eloszlás lesz. 12

14 Negatív binomiális, illetve összetett negatív binomiális eloszláshoz más módon is eljuthatunk. Tegyük fel, hogy valamely biztosítási fajta során a biztosítási eseményeket Poisson-eloszlású valószínűségi változó adja meg, azonban minden biztosítási esemény során a károk száma véletlen mennyiség, melyet független, logaritmikus eloszlású valószínűségi változók írnak le. Ha ezeket M 1, M 2,... jelölik, a biztosítási események számát pedig N, akkor a károk teljes száma N j=1 M j lesz. Ekkor, kihasználva, hogy a logaritmikus eloszlás generátorfüggvénye log (1 z(1 p)) log p az adódó eloszlás generátorfüggvénye G(z) = { ( )} log (1 z(1 p)) exp λ 1 = log p = { } λ 1 z(1 p) log p = p, amely ismét a negatív binomiális eloszlás ge- ahol β = 1 p és r = λ p nerátorfüggvénye. = {1 β(z 1)} r, log p, 3. Kockázati folyamatok alapvető modelljei Gyakorta az idő függvényében vizsgáljuk az összkár értékét, ekkor modellünkben a kárszámot megadó N változó az idő függvénye, azaz sztochasztikus folyamat. Jelölje ezt N t, t. Ez másképpen a kárigényfolyamat. Ekkor az összkár is az idő függvénye, N t S t = Z i. i=1 Ez az ún. kárfolyamat. A kockázati tartalék leírásának másik két fontos eleme a díjbevételt megadó P t folyamat és a kezdeti tőke értéke. Azaz U t = u + P t S t, 13

15 ahol tehát P t u a kezdeti tőke értéke a díjbevétel értéke a [,t] időintervallumban S t a kárfolyamat. U t másképpen az ún. rizikófolyamat. (Megjegyzendő, hogy a rizikófolyamat fenti definíciójában a költségeket nem vettük figyelembe.) Megjegyezzük, hogy már eddig is, de később is számtalanszor fogjuk használni a kockázat kifejezést. A közgazdasági szakirodalomban számos definíciója szerepel ennek. (Lásd pl. [28].) Ebben a jegyzetben nem kísérlünk meg valamilyen új meghatározását adni ennek a hallatlanul fontos fogalomnak, a kockázat szó jelzőként szerepel csak. A szó hétköznapi jelentéstartalmát kihasználva kockázati folyamatról, kockázati tartalékról, kockázati modellekről beszélünk. E jegyzetben feltesszük, hogy u értéke állandó, nem függ a véletlentől Az összetett Poisson-folyamat Klasszikus rizikófolyamatról beszélünk abban az esetben, ha P t = ct, ahol c állandó N t λ paraméterű Poisson-folyamat Z i, i = 1, 2,... függetlenek és azonos eloszlásúak. Poisson-folyamat esetében, ha a paraméter λ, az N t N s (s t) növekmények Poisson-eloszlásúak, melynek paramétere λ(t s), azaz P (N t N s = k) = (λ(t s))k e λ(t s), k =, 1,... k! Ugyanakkor diszjunkt időintervallumokhoz tartozó növekmények különböző időtartamokban bekövetkező káresemények számai egymástól függetlenek. Másképpen: a folyamat független növekményű. N =. Ekkor az S t folyamat, amely tehát a független, azonos eloszlású Z j valószínűségi változók Poisson-tagszámú összege, ún. összetett Poisson-folyamat. 14

16 Gyakorta homogén Poisson-folyamatnak nevezik a fenti N t folyamatot, hangsúlyozva, hogy a növekmények eloszlásának paramétere csak az időtartam hosszától függ. Inhomogén Poisson-folyamatról beszélünk abban az esetben, ha a növekmények egymástól függetlenek, Poisson-eloszlásúak, azonban a megfelelő paramétert egy λ t monoton növekvő függvény adja meg az alábbi módon: N t N s eloszlása λ t λ s paraméterű Poisson-eloszlás. [Később találkozni fogunk ennek általánosításával, mikor a káresemények számát megadó Poisson-folyamat paramétere másképpen intenzitása maga is a véletlen függvénye, azaz sztochasztikus folyamat. Az így kapott folyamat az ún. Cox-folyamat.] Mivel vizsgálódásaink központi témája a rizikófolyamat viselkedése lesz, ezért kicsit tovább időzünk az e folyamattal kapcsolatos fontos definícióknál, konstrukcióknál. A rizikófolyamat t pillanatbeli értéke, N t, a [, t] időintervallumon bekövetkezett káresemények számát adja meg, így ezen folyamat értéke, mely tehát nemnegatív egész szám, csak ugrásszerűen, (azaz nem folytonosan) változhat. Bizonyos enyhe feltételek mellett megmutatható, hogy véges intervallumon csak véges sok ugrás következhet be (ami természetes elvárás a kárfolyamat esetében), ezért úgymond a folyamat trajektóriái tiszta ugró függvények. Az egyes ugrások között eltelt időtartamok maguk is valószínűségi változók, jelölje őket ζ 1, ζ 2,.... Az n. ugrás időpontja legyen τ n. Tehát τ n = n i=1 ζ i. Homogén Poisson-folyamat esetén ζ i eloszlása exponenciális eloszlás, melynek paramétere megegyezik a Poisson-folyamat paraméterével. Tehát P (ζ i > x) = e λx. Ennek megfelelően τ n eloszlása Gamma-eloszlás, melynek rendje n, paramétere ugyancsak λ. Ha csak annyit teszünk fel, hogy a ζ 1, ζ 2,... változók függetlenek és azonos eloszlásúak, akkor N t, t ún. felújítási folyamat. Az ehhez kapcsolódó kockázati folyamatok vizsgálata a 6.. részben történik. Könnyen megmutatható, hogy ha az N t folyamat trajektóriái tiszta ugró függvények, melyekben az ugrások nagysága 1, és az egyes ugrások között eltelt időtartamok egymástól független, λ paraméterű exponenciális eloszlású valószínűségi változók, N =, akkor N t λ paraméterű Poisson-folyamat. Az alábbi tétel jól mutatja, hogy a fentinél látszólag enyhébb feltételek is biztosítják már azt, hogy a folyamat Poisson-folyamat legyen. 15

17 Tétel 3.4 Ha az N t folyamat sztochasztikusan folytonos, trajektóriái tiszta ugró függvények, melyben az ugrások nagysága 1 értékű, a folyamat növekményei egymástól függetlenek, N =, akkor a folyamat Poisson-folyamat. Bizonyítás: (A folyamatot sztochasztikusan folytonosnak nevezzük, ha bármely ɛ > esetén P ( N s N t > ɛ), ha s t, minden rögzített t mellett.) Könnyen megmutatható, hogy véges intervallumon a sztochasztikus folytonosság maga után vonja a sztochasztikus egyenletesen folytonosságot. Azaz tekintsük a folyamatot egy [, T ] intervallumon, T <. Legyen most ɛ > tetszőleges szám. Ekkor bármely τ > esetén létezik olyan pozitív δ > szám (mely persze függhet ɛ, τ, T értékétől), hogy bármely s, t [, T ], s t < δ esetén P ( N t N s > ɛ) < τ. Azaz konkrétan fogalmazva, ha a vizsgálandó véges hosszú időperiódusban bárhol tekintünk is egy igen pici időintervallumot, akkor nagy valószínűséggel nem történik káresemény abban az intervallumban. Rögzítsünk most egy T < számot, és tekintsük a folyamatot a [, T ] intervallumon. Azt kell megmutatnunk az N t folyamatról, hogy az N t N s valószínűségi változó eloszlása Poisson-eloszlás. Ehhez először a keresett Poisson-eloszlás paraméterét határozzuk meg. Mivel λ-paraméterű Poissoneloszlásban a valószínűsége éppen e λ, ezért az P (N t N s = ) valószínűségeket vizsgáljuk először. A folyamat sztochasztikusan egyenletesen folytonos a [, T ] intervallumon, ezért létezik olyan δ > érték, hogy P (N t N s = ) >, ha s t < δ. Tetszőleges t > s számokat választva a [, T ] intervallumból, elég nagy n érték mellett ( t s /n) < δ, ezért a folyamat független növekményűségét használva n P (N t N s = ) = P (N ti N ti 1 = ) >, ahol s = t < t 1 < < t n = t, és t i t i 1 = t s. Legyen tehát n i=1 λ t = logp (N t = ). Mivel {N s = } {N t = }, ha s < t, ezért λ t t monoton növő függvénye. Másfelől {N s = } {N t N s = } = {N t = }, ha s < t, így λ t λ s = logp (N t N s = ). 16

18 Az N t folyamat sztochasztikus folytonosságából következik, hogy λ t folytonos függvénye t-nek. Az kell megmutatnunk, hogy P (N t N s = k) = (λt λs)k e (λ t λ s ). Vegyük k! az [s, t] intervallum egy egyre finomodó felosztássorozatát. s = t n, < t n,1 < < t n,n = t, max i (t n,(i+1) t n,i ). Legyen Y n,k = N tn,k N tn,(k 1). Először igazoljuk, hogy és n P (Y n,k = 1) λ t λ s, k=1 n P (Y n,k > 1). k=1 (Ez utóbbi lényegében az ún. ritkasági feltétel kicsiny időintervallumokon lényegében csak két eset van, vagy nincsen ugráspont, vagy pontosan egy ugráspont van.) Vegyük észre, hogy λ t λ s = logp ( k Y n,k = ) = k log(1 P (Y n,k 1)) = = k P (Y n,k 1)[1 + O(max k P (Y n,k 1))]. Így tehát P (Y n,k 1) λ t λ s. k Ugyanakkor a {max k Y n,k > 1} események monoton zsugorodva az üres halmazhoz tartanak, tehát lim P (max k Y n,k > 1) =. De a {max k Y n,k > 1} eseményt szétbontva aszerint, hogy melyik kis intervallumon következik be az első ugrás, kapjuk, hogy P (max k Y n,k > 1) = = n k 1 P (Y n,j 1)P (Y n,k > 1) k=1 j=1 n n P (Y n,k > 1) P (Y n,j 1) = k=1 j=1 n P (Y n,k > 1)(1 P (max j Y n,j > 1)). k=1 17

19 Tehát n P (Y n,k > 1). k=1 A P (N t N s = k) = (λt λs)k e (λt λs) összefüggést indukcióval fogjuk k! igazolni. Az {N t N s = k} eseményt, tehát amikor k ugrás van az (s, t] intervallumon, bontsuk fel aszerint, hogy melyik részintervallumon következik be először ugrás, és az milyen nagyságú. Mivel azon valószínűségek összege is, hogy a kicsiny részintervallumok valamelyikén egynél több ugrás következik be, -hoz tart, így elég arra szorítkoznunk, mikor az első növekmény értéke 1. Azaz P (N t N s = k) = n = lim P (N tn,j 1 N s = )P (Y n,j = 1)P (N t N tn,j = k 1) = n j=1 n = lim P (N t N tn,j = k 1)[P (N tn,j 1 N s = ) P (N tn,j N s = )] = n k=1 = t s P (N t N v = k 1)d v e (λv λs) = (λ t λ s ) k e (λt λs), k! az indukciós feltevést használva. Hasonlóképpen lehet karakterizálni az összetett Poisson-folyamatot is. Bizonyítás nélkül mondjuk ki az alábbi tételt. Tétel 3.5 Ha az S t, t folyamat sztochasztikusan folytonos, független növekményű, az ugyanolyan hosszúságú időintervallumhoz tartozó növekmények azonos eloszlásúak, a folyamat trajektóriái tiszta ugró függvények, S =, akkor a folyamat összetett Poisson-folyamat. Vegyük észre a fenti két tétel közötti lényeges különbséget. A második tételben nem tesszük fel, hogy az ugrások nagysága 1, viszont fel kell tennünk, hogy a növekmények eloszlása csak az időtartam függvénye. Ez talán nem túlságosan meglepő, ha belegondolunk abba, hogy a tétel állítása azt is tartalmazza, hogy az összetett Poisson-folyamat definíciójában szereplő összeadandók egymástól független, azonos eloszlású valószínűségi változók. 18

20 A Poisson-folyamat dekompozíciója Megmutatjuk, hogy a 2.3 tétel általánosabban, Poisson-folyamatokra is igaz. Tekintsük az S t = N t j=1 Z j, t összetett Poisson-folyamatot. Tetszőleges A R esetén nézhetjük, hogy hány olyan káresemény történt a [, t] időintervallumon, melyben a kár értéke az A halmazba esett. Az így kapott N t Nt A = χ {Zi A} (3.1) i=1 folyamat az eredeti N t folyamat ritkítása, hiszen bizonyos, az eredeti kárigényfolyamatban meglévő időpontokat, ugráspontokat most nem veszünk figyelembe kiritkítjuk a folyamatot. Ha a Z i valószínűségi változók független, azonos eloszlásúak, melyek az N t kárigényfolyamattól is függetlenek, és p = P (Z i A), akkor az N t folyamat minden egyes ugrását egymástól függetlenül p valószínűséggel tartjuk meg mikor Z i értéke A-ba esik, és 1 p valószínűséggel elhagyjuk. Tétel 3.6 Ha az N t folyamat λ paraméterű homogén Poisson-folyamat, melyet p valószínűséggel ritkítunk, akkor a kapott N (p) t folyamat λp paraméterű Poisson-folyamat lesz. Bizonyítás: Mivel az eredeti folyamatban is az ugrások nagysága mindig 1 volt, ezért ez a tulajdonság a ritkítás után is megmarad. Így elég az ugrások között lévő időtartam eloszlását vizsgálni. Jelölje az első ugrás időpontját ξ. Ekkor ξ értéke korábbi ugrások között eltelt időtartamok összege hiszen bizonyos korábbi ugráspontokat most elhagytunk, mégpedig annak valószínűsége, hogy pontosan k darab exponenciális eloszlású valószínűségi változót kelljen összeadnunk, éppen (1 p) (k 1) p, hiszen k 1 korábbi káreseményt most nem veszünk figyelembe, viszont a k.-at már igen. Tehát x P (ξ < x) = (1 p) (k 1) λ k z k 1 p k=1 (k 1)! e λz dz = x (λz(1 p)) k 1 = λp e λz dz = k=1 (k 1)! x = λpe λpz dz. 19

n = 1,2,..., a belőlük készített részletösszegek sorozata. Tekintsük az S n A n

n = 1,2,..., a belőlük készített részletösszegek sorozata. Tekintsük az S n A n Határeloszlástételek és korlátlanul osztható eloszlások. I. rész Az alapvető problémák megfogalmazása. A valószínűségszámítás egyik alapvető feladata a következő kérdés vizsgálata: Legyen ξ 1,ξ 2,... független

Részletesebben

k=1 k=1 találhatjuk meg, hogy az adott feltétel mellett az empirikus eloszlás ennek az eloszlásnak

k=1 k=1 találhatjuk meg, hogy az adott feltétel mellett az empirikus eloszlás ennek az eloszlásnak Nagy eltérések elmélete. A Szanov tétel. Egy előző feladatsorban, a Nagy eltérések elmélete; Független valós értékű valószínűségi változók feladatsorban annak az eseménynek a valószínűségét vizsgáltuk,

Részletesebben

feltételek esetén is definiálják, tehát olyan esetekben is, amikor a hagyományos, a

feltételek esetén is definiálják, tehát olyan esetekben is, amikor a hagyományos, a A Valószínűségszámítás II. előadássorozat hatodik témája. ELTÉTELES VALÓSZÍNŰSÉG ÉS ELTÉTELES VÁRHATÓ ÉRTÉK A feltételes valószínűség és feltételes várható érték fogalmát nulla valószínűséggel bekövetkező

Részletesebben

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus Az szám Szakdolgozat Készítette: Csuka Anita Matematika Bsc, matematikai elemző szakirány Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus ELTE TTK, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék Eötvös Loránd

Részletesebben

4. Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész

Részletesebben

Reichenbachi közös-ok zárt rendszerek. - tudományfilozófia TDK dolgozat -

Reichenbachi közös-ok zárt rendszerek. - tudományfilozófia TDK dolgozat - Reichenbachi közös-ok zárt rendszerek - - Bevezetés Az ok, okozat, okság háromság mindig is sokat foglalkoztatta a filozófiát; amilyen nagy tisztelettel magasztalták egyesek, olyan mély lenézéssel illették

Részletesebben

véletlen vektorokból álló sorozatok, amelyeknek a kovariancia mátrixai

véletlen vektorokból álló sorozatok, amelyeknek a kovariancia mátrixai 1. A probléma megfogalmazása. KÁLMÁN-FÉLE SZŰRŐK E jegyzet témája az úgynevezett Kálmán-féle szűrők vizsgálata. A feladat a következő. Adott egy x(0),x(1),..., több változós (együttesen) normális, más

Részletesebben

Tudományos Diákköri Dolgozat

Tudományos Diákköri Dolgozat Tudományos Diákköri Dolgozat GÁSPÁR MERSE ELŽD VÉGTELEN ELLENÁLLÁSHÁLÓZATOK SZÁMÍTÁSA Témavezet k: Cserti József Dávid Gyula Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest,. október 3. Tartalomjegyzék El szó 3.

Részletesebben

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória)

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) ARANY DÁNIEL MATEMATIKAI TANULÓVERSENY 013/014-ES TANÉV Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) Feladatok és megoldások A verseny az NTP-TV-13-0068 azonosító számú pályázat alapján a Nemzeti Tehetség

Részletesebben

Euler kör/út: olyan zárt/nem feltétlenül zárt élsorozat, amely a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza

Euler kör/út: olyan zárt/nem feltétlenül zárt élsorozat, amely a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza 1) Euler körök és utak, ezek létezésének szükséges és elégséges feltétele. Hamilton körök és utak. Szükséges feltétel Hamilton kör/út létezésére. Elégséges feltételek: Dirac, és Ore tétele. Euler kör/út:

Részletesebben

5. Lineáris rendszerek

5. Lineáris rendszerek 66 MAM43A előadásjegyzet, 2008/2009 5 Lineáris rendszerek 5 Lineáris algebrai előismeretek Tekintsük az a x + a 2 x 2 = b 5 a 2 x + a 22 x 2 = b 2 52 lineáris egyenletrendszert Az egyenletben szereplő

Részletesebben

OPERÁCIÓKUTATÁS. No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS

OPERÁCIÓKUTATÁS. No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS OPERÁCIÓKUTATÁS No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS Budapest 2002 Komáromi Éva: LINEÁRIS PROGRAMOZÁS OPERÁCIÓKUTATÁS No.2 Megjelenik az FKFP 0231 Program támogatásával a Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

16. Sorozatok. I. Elméleti összefoglaló. A sorozat fogalma

16. Sorozatok. I. Elméleti összefoglaló. A sorozat fogalma 16. Sorozatok I. Elméleti összefoglaló A sorozat fogalma Sorozatnak nevezzük az olyan függvényt, amelynek értelmezési tartománya a pozitív egész számok halmaza. Számsorozat olyan sorozat, amelynek értékkészlete

Részletesebben

P, NP, NP-C, NP-hard, UP, RP, NC, RNC

P, NP, NP-C, NP-hard, UP, RP, NC, RNC P, NP, NP-C, NP-hard, UP, RP, NC, RNC 1 Az eddig vizsgált algoritmusok csaknem valamennyien polinomiális idejuek, azaz n méretu bemeneten futási idejük a legrosszabb esetben is O(n k ), valamely k konstanssal.

Részletesebben

LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE*

LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE* A LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE* BARTUS TAMÁS A tanulmány azt vizsgálja, hogy logisztikus regressziós modellek értelmezésére jobban alkalmasak-e a marginális hatások (feltételes valószínűségek

Részletesebben

KALKULUS II. PÉLDATÁR

KALKULUS II. PÉLDATÁR Lajkó Károly KALKULUS II. PÉLDATÁR mobidiák könyvtár Lajkó Károly KALKULUS II. PÉLDATÁR mobidiák könyvtár SOROZATSZERKESZTŽ Fazekas István Lajkó Károly KALKULUS II. PÉLDATÁR Programozó és programtervez

Részletesebben

II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben)

II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben) 1 II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben) BEVEZETÉS Az alcímben hivatkozott hosszabb tanulmány 1 megalapozta a tömegtársadalmak mechanikáját

Részletesebben

A HOZAMGÖRBE DINAMIKUS BECSLÉSE

A HOZAMGÖRBE DINAMIKUS BECSLÉSE Budapesti CORVINUS Egyetem A HOZAMGÖRBE DINAMIKUS BECSLÉSE PH.D. ÉRTEKEZÉS Kopányi Szabolcs András Budapest, 2009 Kopányi Szabolcs András A HOZAMGÖRBE DINAMIKUS BECSLÉSE BEFEKTETÉSEK ÉS VÁLLALATI PÉNZÜGYEK

Részletesebben

24. Valószínűség-számítás

24. Valószínűség-számítás 24. Valószínűség-számítás I. Elméleti összefoglaló Események, eseménytér A valószínűség-számítás a véletlen tömegjelenségek vizsgálatával foglalkozik. Azokat a jelenségeket, amelyeket a figyelembe vett

Részletesebben

25. előadás: BIZONYTALANSÁG

25. előadás: BIZONYTALANSÁG 25. előadás: BIZONYTALANSÁG Kertesi Gábor Muraközy Balázs Varró László Varian 12. fejezete átdolgozva 25.1 Bevezető A bizonytalanság az élet velejárója. A jövő nem látható előre. Gazdasági döntéseinket

Részletesebben

Jelek és rendszerek - 1-2.előadás

Jelek és rendszerek - 1-2.előadás Jelek és rendszerek - 1-2.előadás Bevezetés, rendszeranaĺızis az időtartományban Mérnök informatika BSc (lev.) Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet

Részletesebben

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT A 2012. MÁJUS-JÚNIUSI ÉRETTSÉGI FELADATSOR ÉS AZ EGYES FELADATOK MÉRÉSMETODIKAI VIZSGÁLATA A TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MATEMATIKA KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT Tartalom KÖZÉPSZINT...

Részletesebben

Mai és régi idők tenisze

Mai és régi idők tenisze Mai és régi idők tenisze A nem teljesen kitöltött páros összehasonlítás mátrixok egy alkalmazása Temesi József, Csató László, Bozóki Sándor Kivonat A többtényezős döntési módszertan egyik fontos eszköze

Részletesebben

9. TÖBBVÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEK DIFFERENCIÁLSZÁMITÁSA. 9.1 Metrika és topológia R k -ban

9. TÖBBVÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEK DIFFERENCIÁLSZÁMITÁSA. 9.1 Metrika és topológia R k -ban 9. TÖBBVÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEK DIFFERENCIÁLSZÁMITÁSA 9.1 Metrika és topológia R k -ban Definíció. A k-dimenziós euklideszi térnek nevezzük és R k val jelöljük a valós számokból alkotott k-tagú x = (x 1, x

Részletesebben

Üzleti kapcsolatok modellezése

Üzleti kapcsolatok modellezése Közgazdasági Szemle, LVII. évf., 2010. július augusztus (677 699. o.) GELEI ANDREA DOBOS IMRE KOVÁCS ERZSÉBET Üzleti kapcsolatok modellezése Ebben a tanulmányban az ellátási láncok egyik építőelemét, az

Részletesebben

A defaultráta, a nemteljesítési valószínűség és a szabályozás egyéb követelményei

A defaultráta, a nemteljesítési valószínűség és a szabályozás egyéb követelményei 2008. HETEDIK ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1 MADAR LÁSZLÓ A defaultráta, a nemteljesítési valószínűség és a szabályozás egyéb követelményei Bár a defaultráta, illetve a nemteljesítési valószínűség fogalmai egy ideje

Részletesebben

A kvantummechanika alapegyenletei és egyes filozófiai vonatkozásai

A kvantummechanika alapegyenletei és egyes filozófiai vonatkozásai A kvantummechanika alapegyenletei és egyes filozófiai vonatkozásai Tartalom Bevezetés Fogalmak és jelölések 3 A fény kvantumos természete 8 A Bohr féle atommodell 10 A részecskék hullámtermészete 11 A

Részletesebben

Fourier-sorok. néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól. Vizsgán. k=1. 1 k = j.

Fourier-sorok. néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól. Vizsgán. k=1. 1 k = j. Fourier-sorok Bevezetés. Az alábbi anyag a vizsgára való felkészülés segítése céljából készült. Az alkalmazott jelölések vagy bizonyítás részletek néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól.

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16 1. kiadás 2004. szeptember EA-4/16 EA útmutató a mennyiségi vizsgálatok

Részletesebben

A MATEMATIKAI ANALÍZIS TÖRTÉNETE A 17-18. SZÁZADBAN

A MATEMATIKAI ANALÍZIS TÖRTÉNETE A 17-18. SZÁZADBAN A MATEMATIKAI ANALÍZIS TÖRTÉNETE A 17-18. SZÁZADBAN Szakdolgozat Készítette: Lukács Mónika Szak: Matematika Bsc Tanári szakirány Témavezető: Besenyei Ádám, egyetemi tanársegéd Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai

Részletesebben