TWD INVESTMENTS TANÁCSADÓ ÉS KERESKEDELMI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1021 BUDAPEST, BUDAKESZI ÚT 51/D FÉLÉVES JELENTÉS ÉV - I.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TWD INVESTMENTS TANÁCSADÓ ÉS KERESKEDELMI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1021 BUDAPEST, BUDAKESZI ÚT 51/D FÉLÉVES JELENTÉS 2015. ÉV - I."

Átírás

1 Statisztikai számjel Cégjegyzék szám TWD INVESTMENTS TANÁCSADÓ ÉS KERESKEDELMI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1021 BUDAPEST, BUDAKESZI ÚT 51/D FÉLÉVES JELENTÉS ÉV - I. FÉLÉV augusztus 19. napján TWD Investments Nyrt.

2 Tartalom 1 A KIBOCSÁTÓ CÉGADATAI A KIBOCSÁTÓ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A KIBOCSÁTÓ 5%-OT MEGHALADÓ TULAJDONOSAINAK VÁLTOZÁSAI A KIBOCSÁTÓ PÉNZÜGYI ADATAI MÉRLEGADATOK EREDMÉNYKIMUTATÁS VEZETŐSÉGI JELENTÉS A VÁLLALKOZÁS ÜZLETI KÖRNYEZETE Afrika Sierra Leone Ingatlanpiaci szereplők Egészségügyi helyzet Sierra Leone-ban A VÁLLALKOZÁS CÉLJAI ÉS STRATÉGIÁJA A VÁLLALKOZÁS FŐBB ERŐFORRÁSAI ÉS KOCKÁZATAI, AZ EZEKKEL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK ÉS BIZONYTALANSÁGOK PEREK ÉS EGYÉB FÜGGŐBEN LÉVŐ ELJÁRÁSOK A VÁLLALKOZÁS AZ FÉLÉVES JELENTÉS IDŐSZAKÁBAN ELÉRT EREDMÉNYEI ÉS KILÁTÁSAI Feltételes tőkeemelések Éves rendes közgyűlés Leányvállalat alapítása Kőnig Művek Kft A KIBOCSÁTÓ KÖZZÉTÉTELI GYAKORLATA A TRANSWORLD DIAMOND ZRT., A TWDSL INTEGRATION LTD. ÉS A TWD GATE KFT A TELJESÍTMÉNY MÉRÉSÉNEK MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI MUTATÓI, ILLETVE JELZŐI Pénzügyi mutatószámok A KIBOCSÁTÓ NYILATKOZATAI

3 A TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Kibocsátó) a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (a továbbiakban: BÉT) Bevezetési és Forgalombantartási Szabályokról szóló szabályzata, valamint a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet alapján elkészítette és ezúton közzéteszi a I. félévére vonatkozó féléves jelentését. 1 A Kibocsátó cégadatai A Kibocsátó cégneve: TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A Kibocsátó rövidített neve: TWD Investments Nyrt. A Kibocsátó székhelye: H-1021 Budapest, Budakeszi út 51/d A Kibocsátó cégjegyzékszáma: A Kibocsátó adószáma: A Kibocsátó tevékenységének időtartama: határozatlan A Kibocsátó jogi formája: nyilvánosan működő részvénytársaság A Kibocsátó alaptőkéje: ,- Ft Hatályos alapszabály kelte: május 29. Üzleti év: a naptári évvel megegyező A részvények ISIN kódja: HU A Kibocsátó telefonszáma: A Kibocsátó központi elektronikus levélcíme: A Kibocsátó honlapja: A hirdetmények közzétételének helye: A Kibocsátó a szabályozott információkra vonatkozó hirdetményeit a BÉT honlapján, az A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által üzemeltetett honlapon, valamint saját honlapján, a weboldalon jelenteti meg, továbbá megküldi legalább egy, a befektető számára hozzáférhető, honlappal rendelkező média szerkesztőségének, illetve ha a vonatkozó jogszabály kifejezetten így rendelkezik, akkor a Kibocsátó hirdetménye közzétételre kerül a Cégközlönyben is. 2 A Kibocsátó szervezeti felépítése Igazgatóság: Dámosy Zsolt (elnök), Borbély Tibor, Révész Tamás Felügyelőbizottság: Sebe Artúr (elnök), Dr. Szelei Flóra Léda, Berényi László Auditbizottság: Berényi László (elnök), Dr. Szelei Flóra Léda, Sebe Artúr A Kibocsátó könyvvizsgálója: Audit-Service Kft. (H-1022 Budapest, Bimbó út 3. I. emelet 5. Cg.: ) A Kibocsátó könyvvizsgálatáért felelős személy: Serényi Iván (MKVK tagszám: ), Minősítések: [Pénztári (EPT003607), IFRS (IFRS000037), Pénzügyi intézményi (E /95), Költségvetési (KM000697)] 1 3 A Kibocsátó 5%-ot meghaladó tulajdonosainak változásai A Kibocsátó 5%-ot meghaladó részesedéssel rendelkező részvényesei a KELER Zrt. által elkészített, április 20. napi közgyűléshez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetése alapján 2 :

4 Név Letétkezelő Mennyiség (db) Részesedés 3 (%) Részesedés 4 (%) TWDSL Integration Limited nem ,76 30,76 AS European Interfood Kft. nem ,65 Rounder Investment Kft. nem ,46 10,44 Varga Margit nem ,33 Összesen ,20 41,20 A félév során a Kibocsátó a tulajdonosi megfeleltetések során fokozottan figyelte az 5% feletti tulajdonosainak a Kibocsátó részvényeiből álló részvényállományát, továbbá a részvényesek Tpt ában foglalt tájékoztatási kötelezettségét. Amennyiben a Kibocsátó tájékoztatási hiányosságot észlelt részvényesei részéről, illetve jelentős mértékű tulajdonosi szerkezet változást érzékelt, felszólította a mulasztó részvényeseket tájékoztatásuk pótlására, illetve az eseményekről tájékoztatta a nyilvánosságot is. 4 A Kibocsátó pénzügyi adatai 4.1 Mérlegadatok Mérleg (ezer Ft) Forrás K39082/2014 Forrás K45277/2015 Forrás 2.sz.mell. Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások Közvetlen részesedés 4 Közvetett részesedés. Tekintettel arra, hogy AS European Interfood Kft., Rounder Investment Kft. valamint Varga Margit úgy nyilatkoztak, hogy a közöttük létrejött együttműködési megállapodás alapján a TWD Investments Nyrt.-vel kapcsolatos ügyekben együttműködve, összehangoltan járnak el, így a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény 5. (1) bekezdés 100. pontja alapján összehangoltan eljáró személyeknek minősülnek. 4

5 Eszközök összesen Saját tőke Jegyzett tőke Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék 0 0 Mérleg szerinti eredmény Céltartalékok Kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Források összesen Eredménykimutatás Eredménykimutatás (ezer Ft) Forrás K106593/2013 Forrás K85988/2014 Forrás 3.sz. mell. Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás

6 Egyéb ráfordítások Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény A Kibocsátó fontosnak tartja tájékoztatni a befektetőket arról, hogy a Kibocsátó korábbi vezetőségei által készített, de a jelenlegi vezetőség által újra nem könyveltetett, historikus mérlegekben és eredménykimutatásokban található adatok valóságtartalmát a Kibocsátó jelenlegi vezetősége nem tudta vizsgálni, azért felelősséget arra vonatkozóan nem vállal. 5 Vezetőségi jelentés 5.1 A vállalkozás üzleti környezete Afrika Afrika a maga km 2 -nyi területével Földünk harmadik legnagyobb kontinense, a Föld szárazföldi területeinek 20,3%-át fedi le Mezőgazdaság Afrikában a nagy kiterjedésű sivatagok, esőerdők a mezőgazdasági termelést csak kis területen teszik lehetővé. A kontinens kb. 6%-át művelik meg és ez foglalkoztatja a kereső lakosság több mint felét. A mezőgazdaság nem tud lépést tartani a lakosság számának gyors növekedésével, mivel a földművelés és az állattenyésztés módszerei az évszázadok során alig változtak. Az egy lakosra jutó élelmiszer-mennyiség így évről évre folyamatosan csökken. A tendenciát erősíti a jelentős népességnövekedés is. A gazdálkodási mód jellemzően kétféle: egymás mellett megtalálható a kezdetleges, kézi erővel végzett földművelés a többnyire egy-egy növény (kakaó, kávé, olajpálma, stb.) termesztésére szakosodott ültetvényes gazdálkodás. A száraz szavannák és félsivatagok vidékén a nomád 6

7 pásztorkodás terjedt el. Az állatok száma gazdagságot is jelent, az állomány ésszerűtlen növelése adott területen túllegeltetéshez vezethet Ipar Az afrikai országok bányászata a fejlett világ megnövekedett szükségleteinek köszönhetően felgyorsult. Az ásványkincsek felkutatása, kitermelése jórészt külföldi vállalatok irányításával történik. A bányák legnagyobb része kivitelre termel. A feldolgozóipar a világon itt a legfejletlenebb és a lakosságnak csak kis részét foglalkoztatja. Afrika területe ásványkincsekben gazdag. Egyes bányakincsek előfordulása világviszonylatban is számottevő. Afrikában található a Föld vízenergia készletének 25%-a, de a vízerőművek megépítése, működtetése még a jövő feladatai közé tartozik. A kontinens országai függetlenné válásuk után sem tudtak megfelelően iparosodni. Fejletlen, vagy teljesen hiányzik az ásványkincseket feldolgozó nehézipar. A lakosság alapvető közszükségleteinek ellátásában a hagyományos kézműipar játszik fontos szerepet Népesség Afrika több mint egymilliárd fős lakosságának 45%-a 15 éven aluli, a népszaporulat folyamatosan növekszik. A népesség 30%-a lakik városokban és ez az arány évente 3-4%-kal nő Sierra Leone Gazdaság A több mint 12 éve lezárult külső agresszió óta Sierra Leone gazdasága töretlenül és gyorsan növekszik. A gazdaság növekedése a 2013-as évben elérte a 20%-t, mely jelentős részben a bányászati szektor növekedésének, valamint a közlekedés, energiatermelés és egészségügyi infrastruktúra-fejlesztésbe irányuló befektetéseknek köszönhető. A növekedés kulcsfontosságú faktora a külföldi tulajdonban lévő bányacégek vasérckitermelése. A kormányzat egyik fő törekvése a mezőgazdasági termelés reformja, mely sikeressége esetén nagy hatással lehet a foglalkoztatottság szintjére, valamint az átlagos jövedelem növekedésére. A kormányzat bátorítja a külföldi tőke által finanszírozott mezőgazdasági beruházások megvalósítását. Ugyanakkor a rövid és középtávú növekedést több tényező is korlátozhatja, úgy, mint a bizonytalan energia helyzet, avagy a biztonságos ivóvízhez való hozzáférés hiánya. A gazdasági kilátásokat illetően a legnagyobb rizikófaktort a világpiaci nyersanyagárak változásának veszélye, valamint középtávon a vasércbányászat intenzitása jelenthetik, mely 2014 év során komoly gondokat okozott Sierra Leone-ban. A vasérc világpiaci ára jelentős árcsökkenést volt kénytelen elszenvedni, így két komolyabb vasérckitermelő vállalat is válságos helyzetbe került. Az így kialakult gazdasági helyzetet csak tovább rontotta a 2014-es év elején megjelenő Ebola vírus, mely az egész 2014-es gazdasági évre rányomta bélyegét. Az IMF tanulmánya szerint 5 a Világbank 2014 év eleji GDP előrejelzéseihez képest (11.3%), már 2014 augusztus közepén 8%-ra csökkentette a várható gazdasági bővülést az Ebola vírus hatásait figyelembe véve, mely végül a Világbank adatai szerint 6 7% lett. A Világbank 2015-ben további 2 százalékpontos negatív hatást jelez előre az Ebola okán és összességében - 12,8%-os GDP csökkenést vetít előre. Ugyanakkor e tekintetben nagy szórást mutatnak az előrejelzések, tekintettel például az African Economic Outlook -2,5%-os előrejelzésére teljes tanulmány: 7

8 Sarkalatos probléma a folyamatos, megbízható, megfelelő minőségű energiaellátás, mely jelentős gátja a gazdasági fejlődésnek. A hozzáférés alacsony (7% körüli a városokban), illetve számos vidéki területen egyáltalán nem elérhető. A kormányzat kutatja a jelentősebb külföldi forrásokat, melyek segítségével az elkövetkező három-öt évben növelni tudja a termelést. Egy Egyesült Államokbeli cég nemrégiben írt alá finanszírozási és fejlesztési megállapodást a Bumbuna vízi erőmű projekt második ütemének megvalósítására. A projekt célja a jelenlegi 50 MW-os kapacitás 250 MW-ra növelése 2017-ig. A projekt PPP konstrukcióban valósul meg, a kormányzat reményei szerint egyfajta mintát adva a további infrastruktúra fejlesztésekhez. Egyébiránt a kormányzat célja 12 további energiaszolgáltatói szerződés megkötése, melyek eredményeképpen az ország energiatermelő képessége 750MW-ra nő, a következő öt folyamán. Az Addax Energy 32MW-ot előállító, hatalmas cukornád ültetvény szomszédságában található etanol üzeme szintén kapcsolódik majd az országos hálózathoz, ahogy teszik ezt további PPP egységek is. Kiemelkedő jelentőségű, hogy a külföldi tulajdonú bányászati is cégek szívesen fektetnek be az energia hálózat fejlesztésébe, hozzásegítve ezzel a kormányzatot ambiciózus céljainak elérésében. Fentieken túlmenően Sierra Leone 102 millió dolláros pénzügyi támogatást kapott 8 a Nemzetközi Pénzügyi Alaptól (IMF) adósságkönnyítés formájában tekintettel az Ebola okozta súlyos károkra. Néhány fontosabb gazdasági mutató: 9 Makrogazdasági mutatók reál GDP növekedés (%) 6 15, ,5 lakosság (millió fő) 5,86 5,98 6,09 6,21 6,36 átlagos éves infláció (%) 16,9 12,9 10,3 7,3 9,4 államadósság a GDP %-ban 40,2 28,9 19,5 18 n/a GDP (USD milliárd) 2,93 3,78 4,92 4,89 n/a egy főre jutó GNI, PPP (USD) központi költségvetés hiánya a GDP %-ban -6,9-5,6-2,1-1,2-3,2 folyó fizetési mérleg -65,1-22,0-37,3-35,6-33, ra a Világbank 8,4%-os, míg 2017-re 8,9%-os GDP bővülésre számít 12 Sierra Leone-ban, ezzel szemben a Szub-szaharai övezetre vonatkozóan csupán 4,6%-os és 5,0%-os gazdasági bővülést prognosztizál Politika Sierra Leone államformája alkotmányos demokrácia. Az államfőt és egyben miniszterelnököt, Ernest Bai Koromat a november 17-én tartott választásokon, melyet a nemzetközi független megfigyelők is minden szempontból törvényesnek és demokratikusnak deklaráltak, már második 5 éves periódusra választotta meg népe. 58,7%-os szavazati többséggel előzte meg a második helyezett Julius Maada-t, akinek a szavazatok 37,4%-át sikerült megszereznie. A 112 fős parlamentbe 69 képviselőt delegált az elnököt is soraiban tudó APC (All People's Congress), és 43 mandátummal rendelkezik az SLPP (Sierra Leone People's Party) Előrejelzés a teljes évrevontkozóan

9 Az ország négy adminisztratív régióra és 14 politikai kerületre van osztva. A kormány, mint végrehajtó hatalom felügyeli a törvényhozást és az igazságszolgáltatást. A kabinetben az Elnök által kinevezett miniszterek dolgoznak, akik mandátumát a Parlament hagyja jóvá. Az elnök és a kormány eltökélt szándéka az ország fejlődésének stabil pályára állítása. A törekvések fókuszába az ország, külföldi tőke számára vonzóvá tételét állították. Ennek érdekében számos intézkedést tettek - külön kormányzati ügynökség koordinálja és segíti az országba befektetni szándékozók üzleti tevékenységét. Az adórendszerbe számos ösztönző elemet építettek be, a befektetett vagyon védelmét pedig az alkotmányba is belefoglalták. A Világbank "doing business" listáján a befektetők védelme kategóriában az ország 2014-ben az igen előkelő 22. helyen áll. (Magyarország ebben a kategóriában 2014-ben a 128.) Ingatlanpiaci szereplők Kína az utóbbi években dollár milliárdokat fektet az afrikai országok gazdaságába. A földrész kínai gyarmatosítása egészen elképesztő méreteket ölt. A távol-keleti nagyhatalom már több tucat országgal kötött átfogó kereskedelmi megállapodást. Sierra Leone-ban 2014-ben kizárólag a vasérc importjára 2 milliárd USD értékű megállapodás született az ország és Kína között. Az üzleti kapcsolatok fejlesztésére meglévő közös igényt jól jellemzi, hogy Sierra Leone kínai nagykövetsége Shanghai-ban független kereskedelmi irodát nyitott, azért hogy tevékenységét decentralizálja, így hatékonyan vonzza a kínai beruházásokat és kereskedelmi lehetőségeket az országba. A Kibocsátó által tervezett ingatlanprojekt kapcsán is számolni kell a kínai konkurenciával, mivel a kínai székhelyű Henan Guoji Industry and Development Company Ltd. 14 helyi leányvállalatának a GUOJI Property Development Company (Sierra Leone) Ltd.-nek legjelentősebb beruházása, Freetown nyugati végében, a Lumley Beach-en, mintegy m2-es terület beépítése. A West African Sunshine lakópark és irodasor teljes beruházását a kínai cég finanszírozza, a földterületet pedig a társadalombiztosító 30%-os tulajdonrész fejében ingyen bocsátotta a kivitelező partner rendelkezésére. A kivitelezési munkálatok első fázisa 2007 februárjában kezdődött és a park mai állapotát családi házakkal, egy apartman házzal és irodákkal 2009 májusában érte el. A fejlesztés újabb fázisa 2013-ban indult el, jelenleg újabb apartman házak építésén dolgoznak, mégpedig úgy, hogy a lakások már az építés folyamata alatt értékesítésre kerülnek. A lakópark a freetowni kínálat egyik legszínvonalasabb darabja. Minősége azonban kellőképpen jellemzi a helyi helyzeteket. Még a lakóingatlanok belső terei kellően tágasak és elrendezésük is kielégítő, addig a felhasznált építőanyagok, kiegészítők minősége a közepest sem éri el. Ez az igénytelenség végigvonul a falak, a nyílászárók, a burkolatok (fali, padló, tető) megépítésén éppúgy, mint a bútorok, függönyök, szőnyegek a vonatkozásában is. A csodás tengerparti elhelyezkedés ellenére tehát az igen magas bérleti díjat fizető bérlők felemás érzéssel élhetnek ingatlanjaikban. Egy ipari park és két különböző freetown-i helyszínen megvalósuló lakópark nagyszabású tervével jelentkezett 2014 tavaszán a libanoni befektetőkhöz köthető Trillium Holding 15. Harminc db modern, kifejezetten exkluzív luxusvillát kívánnak építeni egy közel m 2 nagyságú, óceán melletti területen a fővárostól délre, egy másik szintén tengerparti fekvésű, m 2 -es telken pedig 18 db, mindent igényt kielégítő villát valamint négy darab, 7 emeletes 20 lakásos 13 Forrás:

10 apartmanházat terveznek. Az apartmanházak érdekessége, hogy a 6 és 7 emeleten kétszintes apartmanok jönnek létre, saját medencével és tetőterasszal. Nem hivatalos információk szerint a Trillium Holding 450 millió USA dollárt kíván befektetni Sierra Leone-ban Egészségügyi helyzet Sierra Leone-ban Kibocsátó számos alakommal tájékoztatta a nyilvánosságot Sierra Leone egészségügyi helyzetéről, különösen a tavaszán kitört Ebola-járványra való tekintettel, melynek rövid összefoglalóját az alábbiakban teszi közzé Kibocsátó. A vírus először 2013 decemberében Guinea-ban bukkant fel, majd viszonylag gyorsan, két hónap alatt átterjedt a szomszédos országok, Libéria és Sierra Leone lakosságára. Ezt követően egy-egy betegen keresztül 2014 második felében világszerte több országban i is felbukkant a vírus, így Maliban, Nigériában, Szenegálban, az Egyesült Államok öt államában, Spanyolországban, Olaszországban, Svédországban, Nagy-Britanniában, Svájcban, Németországban, Franciaországban, Hollandiában. Az Egészségügyi Világszervezet június 9-i állapotjelentése szerint 16 eddig mindösszesen fertőzéses megbetegedést regisztráltak a járvány kitörése óta, mely halálos áldozatot követelt, a halálozási arány 40,96%-os szintet ért el. Ezen statisztikai adatokkal egyidejűleg ki kell hangsúlyozni, hogy a nyugat-afrikai országok elmaradott infrastruktúrája, a válsághelyzet esetén alkalmazandó kommunikációs stratégia kidolgozatlansága miatt pontos adatokat még az Egészségügyi Világszervezet felmérései sem tudnak nyújtani, azok csupán közelítő értékeknek tekinthetőek, azonban a tendenciát jól mutatják. A halál okát sok esetben már csak azért is nehéz meghatározni, mert a malária is hasonló tüneteket produkálhat, mint az Ebola, de ezen eseteket a nyugat-afrikai országok egészségügyi szervei képtelenek külön kezelni. A három, leginkább érintett országban (Guinea, Libéria és Sierra Leone) a halálozási arány 71% körül alakul, ami igen magasnak tekinthető az eddigi járványok között. Guinea-ban az utóbbi 15 hétben megbetegedést regisztráltak naponta, míg Libériában az utóbbi hat hétben érezhetően visszaesett a fertőzések száma. Annak ellenére, hogy Sierra Leone-ban is csökken a vírus terjedési sebessége, a nyugati országrész éppen ezekben a hetekben kell, hogy szembe nézzen az eddigi legnagyobb fertőzési hullámmal. Sierra Leone Egészségügyi Minisztériumának a tájékoztató készítésekor kiadott június 9-i jelentése szerint május 23 és január 3. között 8,636 fertőzést regisztráltak, míg a gyanús esetek száma elérte a 3,985 főt. További 287 főt tekint a minisztérium feltételezhetően fertőzöttnek. A ténylegesen Ebolában elhunyt áldozatok száma 3,549 főre emelkedett 2015 június elejére, míg a feltételezhetően vírusfertőzés okozta halálesetek száma 208 főre nőtt. 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% -1.00% Vírus terjedési sebessége Növekedési ütem 16 [2015. június 12.] 10

11 A járvány 2014 év végi időszakban felgyorsuló terjedésének legnagyobb vesztese az ún. Western- Urban terület, melyhez az ország fővárosa, Freetown is tartozik. Ezen a területen több, mint 1 millióan laknak, így érthető, hogy itt pusztított a legnagyobb mértékben a vírus. A megbetegedések 25%-át ezen a területen regisztrálták, míg a halálesetek 21%-a is itt következett be. Kono megyében, a Kibocsátó partner vállalatának telephelyén, viszonylagos a nyugalom. Az 557 ezer lakost számláló megyében 254 megbetegedést és 186 halálos áldozatot számoltak össze az egészségügyi alkalmazottak, ami azt jelenti, hogy ugyan a lakosra jutó megbetegedések aránya alacsonyabb (országos 12 fővel szemben 3,6 fő), a halálozási ráta sajnos jóval magasabb (országos 41%-kal szemben 73%). A Sierra Leone lakosságát a kialakult egészségügyi helyzet mellett az éhínség is sújtotta. A kormányzat időszakos karanténnal próbálta megállítani az Ebola vírus terjedését, azonban a mezőgazdasági terményekkel és egyéb élelmiszerrel amúgy is gyengén ellátott és karantén alá vont kerületekről rendre kitörtek az emberek, hogy élelmet szerezzenek maguknak és családjuknak második felében dél-afrikai, kínai, USA, olasz, nigériai és kanadai támogatással 11 laboratóriumot állítottak fel, ahova folyamatosan érkeztek a vérminták, melyből egy teszt során viszonylag gyorsan kiszűrhetőek voltak a pozitív minták. A laboratóriumok felállítása mellett az Egyesült Államok fegyver nélküli katonát vezényelt a vírus által leginkább fertőzött Guineaba 17, hogy ott egy logisztikai központot felállítva, a vírus terjedésének megakadályozására felépítsék azt a bázist, ahonnan kiindulva fel tudják venni a harcot a halálos kórral. A misszió keretében 17 kórházat létesítettek, intézményenként betegággyal. Miközben az Európai Unió is támogatja az Ebola elleni küzdelmet Nyugat-Afrikában, az ENSZ felszólította az összes érintett országot, hogy engedjék el a három legérintettebb ország, így Sierra Leone államadósságát is. Az Egyesült Államok is támogatta 18 a kezdeményezést, így javaslatuk szerint az IMF által nyújtott hitelek negyedét azonnal el is engedték (100 millió dollár értékben) % Halálozási arány 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% Halálozási május június között Sierra Leone-ban 17 [2015. február 4.]és [2015. február 4.] 18 [2015. február 4.] 11

12 Fenti erőfeszítéseknek köszönhetően a vírus terjedését az egészségügyi alkalmazottak sikeresen szorították vissza. Míg a szomszédos Libériában a Nemzetközi Egészségügyi Szervezet immáron Ebola-mentes országnak minősítette, addig Sierra Leone sincs már messze ettől a státusztól tekintettel arra, hogy naponta "már csak csupán" 1-1 új megbetegedést regisztrálnak és olykor napokig nem is jelentenek a laboratóriumokból pozitív tesztmintát. A vírus sajátosságából fakadóan 42 napnak kell eltelnie újabb regisztrált megbetegedés nélkül ahhoz, hogy az ország hivatalosan is Ebola-mentes lehessen. Vonatkozási időszakon kívüli, ámbár Kibocsátó által a Sierra Leone-i egészségügyi helyzet szempontjából fontosnak tartott információról tájékoztatta a nyilvánosságot az Egészségügyi Világszervezet. Figyelemre méltó előrelépést értek el kutatók az Ebola elleni védőoltás kísérleteiben. Az Egészségügyi Világszervezet július 31-én közölte, hogy egy guineai kísérlet sikeresnek bizonyult. A teszt során négyezer embert oltottak be, akik Ebolás betegekkel álltak kapcsolatban, és mind a négyezer embernél teljes védettséget nyújtott a vakcina. Az elmúlt másfél évben több mint embert ölt meg a vírus Nyugat-Afrikában. Fentieken túlmenően Sierra Leone elnöke, Dr. Ernest Bai Koroma, valamint Sierra Leone Egészségügyi Minisztériuma augusztus 11-én bejelentették a több, mint 1 éve kihirdetett rendkívüli állapot enyhítését az alábbiak szerint: 1) nyilvános gyűlések engedélyezése 2) mindennemű sporteseményen való részvétel 3) éjszakai bárok, éttermek, mozik és bárok nyitva tartása 4) piacok és kereskedelmi központok nyitva tartása (a szigorítás vasárnapra vonatkozóan továbbra is érvényben van) 5) motorok reggel 6 és éjfél közötti közlekedését Fentiekről Kibocsátó augusztus 12-én tájékoztatta 19 a nyilvánosságot. 5.2 A vállalkozás céljai és stratégiája A Kibocsátó korábban megfogalmazott céljai és stratégiája változatlan, a részvényesi érték növelését célul tűző tevékenysége arra figyelemmel került meghatározásra, hogy nem kizárólag a magyarországi gazdasági eseményekhez, társadalmi igényekhez kapcsolódik, hanem számol a globális gazdasági változásokkal, esetleges kedvezőtlen folyamatokkal, amelyek alapvetően módosíthatják a magyarországi gazdasági helyzetet, ezen keresztül pedig a Kibocsátó üzleti lehetőségeit és profittermelő képességét. A nemzetközi gazdasági információk és folyamatok nem feltétlenül iparágak, hanem földrajzi elhelyezkedés alapján mutatnak egyértelmű növekedési perspektívát, belépési pontot. Ez magával hozza azt a paradigmaváltást, hogy olyan szolgáltató, kereskedelmi és fejlesztési célú vállalkozássá kell tenni a Kibocsátót, mely nem egy termékre, szolgáltatásra vagy iparágra, hanem egy földrajzilag elkülöníthető régión belül ezek sokaságára támaszkodik. A Kibocsátó által kiválasztott földrajzi régió a jövőbeli legfejlődőképesebb területek közül Afrika, illetve ezen belül is Sierra Leone. A Kibocsátó tevékenysége az Európai Unió és Nyugat-Afrika, illetve ezen belül is Magyarország és Sierra Leone közötti kereskedelmi, tudományos-technológiai, energetikai, mezőgazdasági, ipari és

13 szolgáltatói szektorbéli kapcsolatok fejlesztése akár közvetlen befektetések, akár tanácsadói vagy közvetítő jellegű szolgáltatások nyújtása révén. A Kibocsátó tevékenysége azt a stratégiai célt szolgálja, hogy a Kibocsátó a kiaknázható nyersanyagkészletek, termőterület és sok más szempont alapján szükségképpen intenzív növekedésre ítélt afrikai gazdaság és az Európai Unió közötti üzleti kapcsolatokat kialakítsa, fejlessze és fenntartsa és ezáltal egy proaktív, piacépítő szereplővé váljon. Ez alapot adhat majd arra, hogy a Kibocsátó egy óriási méretű üzleti lehetőség értelemszerűen apró haszonélvezőjeként a Kibocsátó méretéhez képest értelmezhető és (tőke) vonzó profittermelő vállalkozássá váljon. A Kibocsátó partnercégeinek tevékenységei mellett (bányászat és nehézgép kölcsönzés) a Kibocsátó a közeljövőben további iparágakban, illetve tevékenységi körökben rejlő lehetőségeket is szeretné kiaknázni. 5.3 A vállalkozás főbb erőforrásai és kockázatai, az ezekkel kapcsolatos változások és bizonytalanságok A Kibocsátó évi éves jelentésében a teljesség igénye nélkül bemutatott főbb erőforrások és kockázatok, illetve az ezekkel kapcsolatos bizonytalanságok továbbra is fennállnak 20. Kibocsátó a nyugat-afrikai térséget sújtó Ebola járványt kiemelt kockázatként kezelte és jelenleg is kezeli, azonban értékelése szerint a megbetegedések száma és kockázata még nem indokolta az elfogadott stratégia felülbírálását, illetve megváltoztatását, sőt. A beszámolással érintett időszakban kimondottan pozitív jelek mutatkoztak az Ebola-járvány elleni küzdelem terén. A év utolsó negyedévében naponta átlagosan 58 fő betegedett meg, míg első negyedévére Sierra Leone kormányzata, nemzetközi segítséggel sikeresen vissza tudta szorítani a járvány terjedését átlagosan napi 11 főre. További bíztató jelként értékeli Kibocsátó a tényt, mely szerint a félév utolsó heteiben már mindösszesen csak heti 2-3 megbetegedést regisztrált Sierra Leone Egészségügyi Minisztériuma (lásd es pont) Az Ebola-járvány okozta egészségügyi helyzet romlása visszavetette a gazdasági fejlődést is és komoly társadalmi és szociális problémákat okozott, melyekről Kibocsátó a évi éves jelentésében, valamint a évi Időközi vezetőségi beszámolójában már említést tett. Ennek okán Kibocsátó fokozott figyelemmel kíséri a betegséggel kapcsolatos fejleményeket, illetve Sierra Leone gazdaságában beálló változásokat A Kibocsátóra vagy annak ágazatára jellemző sajátos kockázatokkal kapcsolatos alapvető információk A Kibocsátó stratégiájából és a tervezett növekedés gyorsaságából fakadó kockázatok Kibocsátó üzleti stratégiájával egy, a szokványostól igen eltérő utat választott. Tervei szerint stratégiai partnerekkel szövetkezve egy időben indítana el egy sor egymástól független vállalkozást, projektet Sierra Leone-ban. Amennyiben a Kibocsátó üzleti várakozásai teljes mértékben megvalósulnak, a Kibocsátó huzamosabb időn keresztül csak értéket teremt és vagyont halmoz fel. Ez az eredménykimutatás(ok)ban bevételként nem, csak vagyongyarapodásként jelenhet meg. A Kibocsátó tervei szerint a Kibocsátó részvényeit, illetve pénzügyi termékeit vásárló befektetők a Kibocsátó vagyonnövekedése miatt komoly árfolyamnyereségre számíthatnak, de nem adható 20 Erőforrások: információ, fizikai források, emberi erőforrások, hírnév, elismertség; Kockázatok: ország és régiós kockázat, likviditási kockázat, stratégiai kockázat, reputációs kockázat, információs kockázat, elemi csapások kockázata, további befektetői kockázatok, stb. 13

TWD INVESTMENTS TANÁCSADÓ ÉS KERESKEDELMI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1021 BUDAPEST, BUDAKESZI ÚT 51/D ÉVES JELENTÉS 2014

TWD INVESTMENTS TANÁCSADÓ ÉS KERESKEDELMI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1021 BUDAPEST, BUDAKESZI ÚT 51/D ÉVES JELENTÉS 2014 Statisztikai számjel 22604695-6810-114-01 Cégjegyzék szám 01-10-046598 TWD INVESTMENTS TANÁCSADÓ ÉS KERESKEDELMI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1021 BUDAPEST, BUDAKESZI ÚT 51/D ÉVES JELENTÉS 2014

Részletesebben

TWD INVESTMENTS TANÁCSADÓ ÉS KERESKEDELMI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1021 BUDAPEST, BUDAKESZI ÚT 51/D

TWD INVESTMENTS TANÁCSADÓ ÉS KERESKEDELMI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1021 BUDAPEST, BUDAKESZI ÚT 51/D Statisztikai számjel 22604695-6810-114-01 Cégjegyzék szám 01-10-046598 TWD INVESTMENTS TANÁCSADÓ ÉS KERESKEDELMI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1021 BUDAPEST, BUDAKESZI ÚT 51/D IDŐKÖZI VEZETŐSÉGI

Részletesebben

TWD INVESTMENTS TANÁCSADÓ ÉS KERESKEDELMI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU- 1021 BUDAPEST, BUDAKESZI ÚT 51/D ÉVES JELENTÉS 2013

TWD INVESTMENTS TANÁCSADÓ ÉS KERESKEDELMI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU- 1021 BUDAPEST, BUDAKESZI ÚT 51/D ÉVES JELENTÉS 2013 Statisztikai számjel 22604695-6810- 114-01 Cégjegyzék szám 01-10- 046598 TWD INVESTMENTS TANÁCSADÓ ÉS KERESKEDELMI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU- 1021 BUDAPEST, BUDAKESZI ÚT 51/D ÉVES JELENTÉS

Részletesebben

Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság által kibocsátásra kerülő minimum 50.000 darab, maximum 200.000 darab 10 forint

Részletesebben

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓ RFV REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI, BERUHÁZÓ, TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓ RFV REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI, BERUHÁZÓ, TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Jelen alaptájékoztatók alapján forgalomba hozandó Kötvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére elérhetők.

Részletesebben

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓ Jelen alaptájékoztatók alapján forgalomba hozandó Kötvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére elérhetők.

Részletesebben

BTEL KÖTVÉNYPROGRAM 2011-2012 ELNEVEZÉSŰ

BTEL KÖTVÉNYPROGRAM 2011-2012 ELNEVEZÉSŰ Jelen alaptájékoztatók alapján forgalomba hozandó Kötvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére elérhetők.

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 12.945.337 darab, 200,-Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, korábban tőkeemelés keretei között zártkörűen kibocsátott

Részletesebben

Információs összefoglaló

Információs összefoglaló Jelen Információs Összefoglaló alapján Nyilvános Értékesítésre felajánlandó részvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ az econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 6.710.000 darab, 100,-Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, korábban tőkeemelés keretei

Részletesebben

Összevont Tájékoztató. Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Összevont Tájékoztató. Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Összevont Tájékoztató Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 259.830 db 1.000,- forint névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvényének Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetéséről

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ AZ OPTISOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKAI, PÉNZTÁRSZOLGÁLTATÓ, KÖNYVELŐ ÉS OKTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 215 700 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŰ "A" SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A PLOTINUS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000.000,- FT, AZAZ ÖTSZÁZMILLIÓ FORINT ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A PLOTINUS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000.000,- FT, AZAZ ÖTSZÁZMILLIÓ FORINT ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ Jelen Összevont Tájékoztató alapján forgalomba hozandó Kötvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére

Részletesebben

Tájékoztató. A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Tájékoztató. A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tájékoztató A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 13.536.000 darab 100 forint névértékű "A" sorozatú névre szóló dematerializált törzsrészvényének Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

PLOTINUS HOLDING NYRT.

PLOTINUS HOLDING NYRT. Jelen Alaptájékoztató alapján forgalomba hozandó Kötvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére elérhetők.

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ BIOMEDICAL COMPUTER TECHNOLOGIES NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ BIOMEDICAL COMPUTER TECHNOLOGIES NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ BIOMEDICAL COMPUTER TECHNOLOGIES NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8.055.000 DARAB, EGYENKÉNT 100.- FT NÉVÉRTÉKŰ, NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT A SOROZATÚ TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A BUDAPESTI

Részletesebben

az Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

az Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Összevont tájékoztató az Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1.396.520 darab 980 forint névértékű "A" sorozatú névre szóló dematerializált törzsrészvényének Budapesti Értéktőzsdére történő

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 6.320.000 darab, 50,-Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, zártkörűen kibocsátott törzsrészvényének

Részletesebben

Budapest, 2014. április 30. ... A KEG Nyrt. Igazgatótanácsának Elnöke

Budapest, 2014. április 30. ... A KEG Nyrt. Igazgatótanácsának Elnöke A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. évi anyavállalati és IFRS szerint konszolidált, üzleti jelentése és vezetőségi jelentése Budapest, 2014. április 30....... A KEG

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ FIGYELMEZTETÉS: Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy a Tájékoztatóval kapcsolatosan a Kibocsátó, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy és a Forgalmazó felelőssége

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ HYBRIDBOX MÉDIAINFORMATIKAI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ HYBRIDBOX MÉDIAINFORMATIKAI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ HYBRIDBOX MÉDIAINFORMATIKAI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 10.200.000 DARAB, EGYENKÉNT 50.- FT NÉVÉRTÉKŰ, NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT A SOROZATÚ TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A BUDAPESTI

Részletesebben

EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE

EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE 2015. MÁJUS 27. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 ÜZLETI

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: Miskolc, 3508, Szirmai u. 2/a; Cg. 05-10-000421; Kibocsátó ) által korábban kibocsátott, 256.756 darab, 250 forint névértékű, névre szóló,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 2011. augusztus 30.

TÁJÉKOZTATÓ. 2011. augusztus 30. TÁJÉKOZTATÓ A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369), mint Kibocsátó által korábban kibocsátott, 17.106.600 darab, 5 forint névértékű, névre

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy a Tájékoztatóval kapcsolatosan a Kibocsátó, az Eladó Részvényesek (Ajánlattevők) és a Forgalmazó felelőssége nem egyetemleges; a Társaságnak csak egyetlen lezárt

Részletesebben

Összevont tájékoztató. a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Összevont tájékoztató. a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Összevont tájékoztató a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1.637.500 darab 100 forint névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvényének a Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

Alaptájékoztató. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.)

Alaptájékoztató. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) Alaptájékoztató OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) 300.000.000.000 forint keretösszegű V. Jelzáloglevél Program Az OTP Jelzálogbank Zrt. (a "Kibocsátó")

Részletesebben

Alaptájékoztató. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.)

Alaptájékoztató. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) Alaptájékoztató OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) 300.000.000.000 forint keretösszegű V. Jelzáloglevél Program Az OTP Jelzálogbank Zrt. (a "Kibocsátó")

Részletesebben

Alaptájékoztató. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.)

Alaptájékoztató. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) Alaptájékoztató OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) 300.000.000.000 forint keretösszegű VI. Jelzáloglevél Program Az OTP Jelzálogbank Zrt. (a

Részletesebben

econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése

econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS I. A 2007. év I-IV. negyedéveinek főbb eseményei

Részletesebben