TWD INVESTMENTS TANÁCSADÓ ÉS KERESKEDELMI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1021 BUDAPEST, BUDAKESZI ÚT 51/D FÉLÉVES JELENTÉS ÉV - I.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TWD INVESTMENTS TANÁCSADÓ ÉS KERESKEDELMI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1021 BUDAPEST, BUDAKESZI ÚT 51/D FÉLÉVES JELENTÉS 2015. ÉV - I."

Átírás

1 Statisztikai számjel Cégjegyzék szám TWD INVESTMENTS TANÁCSADÓ ÉS KERESKEDELMI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1021 BUDAPEST, BUDAKESZI ÚT 51/D FÉLÉVES JELENTÉS ÉV - I. FÉLÉV augusztus 19. napján TWD Investments Nyrt.

2 Tartalom 1 A KIBOCSÁTÓ CÉGADATAI A KIBOCSÁTÓ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A KIBOCSÁTÓ 5%-OT MEGHALADÓ TULAJDONOSAINAK VÁLTOZÁSAI A KIBOCSÁTÓ PÉNZÜGYI ADATAI MÉRLEGADATOK EREDMÉNYKIMUTATÁS VEZETŐSÉGI JELENTÉS A VÁLLALKOZÁS ÜZLETI KÖRNYEZETE Afrika Sierra Leone Ingatlanpiaci szereplők Egészségügyi helyzet Sierra Leone-ban A VÁLLALKOZÁS CÉLJAI ÉS STRATÉGIÁJA A VÁLLALKOZÁS FŐBB ERŐFORRÁSAI ÉS KOCKÁZATAI, AZ EZEKKEL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK ÉS BIZONYTALANSÁGOK PEREK ÉS EGYÉB FÜGGŐBEN LÉVŐ ELJÁRÁSOK A VÁLLALKOZÁS AZ FÉLÉVES JELENTÉS IDŐSZAKÁBAN ELÉRT EREDMÉNYEI ÉS KILÁTÁSAI Feltételes tőkeemelések Éves rendes közgyűlés Leányvállalat alapítása Kőnig Művek Kft A KIBOCSÁTÓ KÖZZÉTÉTELI GYAKORLATA A TRANSWORLD DIAMOND ZRT., A TWDSL INTEGRATION LTD. ÉS A TWD GATE KFT A TELJESÍTMÉNY MÉRÉSÉNEK MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI MUTATÓI, ILLETVE JELZŐI Pénzügyi mutatószámok A KIBOCSÁTÓ NYILATKOZATAI

3 A TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Kibocsátó) a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (a továbbiakban: BÉT) Bevezetési és Forgalombantartási Szabályokról szóló szabályzata, valamint a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet alapján elkészítette és ezúton közzéteszi a I. félévére vonatkozó féléves jelentését. 1 A Kibocsátó cégadatai A Kibocsátó cégneve: TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A Kibocsátó rövidített neve: TWD Investments Nyrt. A Kibocsátó székhelye: H-1021 Budapest, Budakeszi út 51/d A Kibocsátó cégjegyzékszáma: A Kibocsátó adószáma: A Kibocsátó tevékenységének időtartama: határozatlan A Kibocsátó jogi formája: nyilvánosan működő részvénytársaság A Kibocsátó alaptőkéje: ,- Ft Hatályos alapszabály kelte: május 29. Üzleti év: a naptári évvel megegyező A részvények ISIN kódja: HU A Kibocsátó telefonszáma: A Kibocsátó központi elektronikus levélcíme: A Kibocsátó honlapja: A hirdetmények közzétételének helye: A Kibocsátó a szabályozott információkra vonatkozó hirdetményeit a BÉT honlapján, az A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által üzemeltetett honlapon, valamint saját honlapján, a weboldalon jelenteti meg, továbbá megküldi legalább egy, a befektető számára hozzáférhető, honlappal rendelkező média szerkesztőségének, illetve ha a vonatkozó jogszabály kifejezetten így rendelkezik, akkor a Kibocsátó hirdetménye közzétételre kerül a Cégközlönyben is. 2 A Kibocsátó szervezeti felépítése Igazgatóság: Dámosy Zsolt (elnök), Borbély Tibor, Révész Tamás Felügyelőbizottság: Sebe Artúr (elnök), Dr. Szelei Flóra Léda, Berényi László Auditbizottság: Berényi László (elnök), Dr. Szelei Flóra Léda, Sebe Artúr A Kibocsátó könyvvizsgálója: Audit-Service Kft. (H-1022 Budapest, Bimbó út 3. I. emelet 5. Cg.: ) A Kibocsátó könyvvizsgálatáért felelős személy: Serényi Iván (MKVK tagszám: ), Minősítések: [Pénztári (EPT003607), IFRS (IFRS000037), Pénzügyi intézményi (E /95), Költségvetési (KM000697)] 1 3 A Kibocsátó 5%-ot meghaladó tulajdonosainak változásai A Kibocsátó 5%-ot meghaladó részesedéssel rendelkező részvényesei a KELER Zrt. által elkészített, április 20. napi közgyűléshez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetése alapján 2 :

4 Név Letétkezelő Mennyiség (db) Részesedés 3 (%) Részesedés 4 (%) TWDSL Integration Limited nem ,76 30,76 AS European Interfood Kft. nem ,65 Rounder Investment Kft. nem ,46 10,44 Varga Margit nem ,33 Összesen ,20 41,20 A félév során a Kibocsátó a tulajdonosi megfeleltetések során fokozottan figyelte az 5% feletti tulajdonosainak a Kibocsátó részvényeiből álló részvényállományát, továbbá a részvényesek Tpt ában foglalt tájékoztatási kötelezettségét. Amennyiben a Kibocsátó tájékoztatási hiányosságot észlelt részvényesei részéről, illetve jelentős mértékű tulajdonosi szerkezet változást érzékelt, felszólította a mulasztó részvényeseket tájékoztatásuk pótlására, illetve az eseményekről tájékoztatta a nyilvánosságot is. 4 A Kibocsátó pénzügyi adatai 4.1 Mérlegadatok Mérleg (ezer Ft) Forrás K39082/2014 Forrás K45277/2015 Forrás 2.sz.mell. Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások Közvetlen részesedés 4 Közvetett részesedés. Tekintettel arra, hogy AS European Interfood Kft., Rounder Investment Kft. valamint Varga Margit úgy nyilatkoztak, hogy a közöttük létrejött együttműködési megállapodás alapján a TWD Investments Nyrt.-vel kapcsolatos ügyekben együttműködve, összehangoltan járnak el, így a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény 5. (1) bekezdés 100. pontja alapján összehangoltan eljáró személyeknek minősülnek. 4

5 Eszközök összesen Saját tőke Jegyzett tőke Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék 0 0 Mérleg szerinti eredmény Céltartalékok Kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Források összesen Eredménykimutatás Eredménykimutatás (ezer Ft) Forrás K106593/2013 Forrás K85988/2014 Forrás 3.sz. mell. Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás

6 Egyéb ráfordítások Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény A Kibocsátó fontosnak tartja tájékoztatni a befektetőket arról, hogy a Kibocsátó korábbi vezetőségei által készített, de a jelenlegi vezetőség által újra nem könyveltetett, historikus mérlegekben és eredménykimutatásokban található adatok valóságtartalmát a Kibocsátó jelenlegi vezetősége nem tudta vizsgálni, azért felelősséget arra vonatkozóan nem vállal. 5 Vezetőségi jelentés 5.1 A vállalkozás üzleti környezete Afrika Afrika a maga km 2 -nyi területével Földünk harmadik legnagyobb kontinense, a Föld szárazföldi területeinek 20,3%-át fedi le Mezőgazdaság Afrikában a nagy kiterjedésű sivatagok, esőerdők a mezőgazdasági termelést csak kis területen teszik lehetővé. A kontinens kb. 6%-át művelik meg és ez foglalkoztatja a kereső lakosság több mint felét. A mezőgazdaság nem tud lépést tartani a lakosság számának gyors növekedésével, mivel a földművelés és az állattenyésztés módszerei az évszázadok során alig változtak. Az egy lakosra jutó élelmiszer-mennyiség így évről évre folyamatosan csökken. A tendenciát erősíti a jelentős népességnövekedés is. A gazdálkodási mód jellemzően kétféle: egymás mellett megtalálható a kezdetleges, kézi erővel végzett földművelés a többnyire egy-egy növény (kakaó, kávé, olajpálma, stb.) termesztésére szakosodott ültetvényes gazdálkodás. A száraz szavannák és félsivatagok vidékén a nomád 6

7 pásztorkodás terjedt el. Az állatok száma gazdagságot is jelent, az állomány ésszerűtlen növelése adott területen túllegeltetéshez vezethet Ipar Az afrikai országok bányászata a fejlett világ megnövekedett szükségleteinek köszönhetően felgyorsult. Az ásványkincsek felkutatása, kitermelése jórészt külföldi vállalatok irányításával történik. A bányák legnagyobb része kivitelre termel. A feldolgozóipar a világon itt a legfejletlenebb és a lakosságnak csak kis részét foglalkoztatja. Afrika területe ásványkincsekben gazdag. Egyes bányakincsek előfordulása világviszonylatban is számottevő. Afrikában található a Föld vízenergia készletének 25%-a, de a vízerőművek megépítése, működtetése még a jövő feladatai közé tartozik. A kontinens országai függetlenné válásuk után sem tudtak megfelelően iparosodni. Fejletlen, vagy teljesen hiányzik az ásványkincseket feldolgozó nehézipar. A lakosság alapvető közszükségleteinek ellátásában a hagyományos kézműipar játszik fontos szerepet Népesség Afrika több mint egymilliárd fős lakosságának 45%-a 15 éven aluli, a népszaporulat folyamatosan növekszik. A népesség 30%-a lakik városokban és ez az arány évente 3-4%-kal nő Sierra Leone Gazdaság A több mint 12 éve lezárult külső agresszió óta Sierra Leone gazdasága töretlenül és gyorsan növekszik. A gazdaság növekedése a 2013-as évben elérte a 20%-t, mely jelentős részben a bányászati szektor növekedésének, valamint a közlekedés, energiatermelés és egészségügyi infrastruktúra-fejlesztésbe irányuló befektetéseknek köszönhető. A növekedés kulcsfontosságú faktora a külföldi tulajdonban lévő bányacégek vasérckitermelése. A kormányzat egyik fő törekvése a mezőgazdasági termelés reformja, mely sikeressége esetén nagy hatással lehet a foglalkoztatottság szintjére, valamint az átlagos jövedelem növekedésére. A kormányzat bátorítja a külföldi tőke által finanszírozott mezőgazdasági beruházások megvalósítását. Ugyanakkor a rövid és középtávú növekedést több tényező is korlátozhatja, úgy, mint a bizonytalan energia helyzet, avagy a biztonságos ivóvízhez való hozzáférés hiánya. A gazdasági kilátásokat illetően a legnagyobb rizikófaktort a világpiaci nyersanyagárak változásának veszélye, valamint középtávon a vasércbányászat intenzitása jelenthetik, mely 2014 év során komoly gondokat okozott Sierra Leone-ban. A vasérc világpiaci ára jelentős árcsökkenést volt kénytelen elszenvedni, így két komolyabb vasérckitermelő vállalat is válságos helyzetbe került. Az így kialakult gazdasági helyzetet csak tovább rontotta a 2014-es év elején megjelenő Ebola vírus, mely az egész 2014-es gazdasági évre rányomta bélyegét. Az IMF tanulmánya szerint 5 a Világbank 2014 év eleji GDP előrejelzéseihez képest (11.3%), már 2014 augusztus közepén 8%-ra csökkentette a várható gazdasági bővülést az Ebola vírus hatásait figyelembe véve, mely végül a Világbank adatai szerint 6 7% lett. A Világbank 2015-ben további 2 százalékpontos negatív hatást jelez előre az Ebola okán és összességében - 12,8%-os GDP csökkenést vetít előre. Ugyanakkor e tekintetben nagy szórást mutatnak az előrejelzések, tekintettel például az African Economic Outlook -2,5%-os előrejelzésére teljes tanulmány: 7

8 Sarkalatos probléma a folyamatos, megbízható, megfelelő minőségű energiaellátás, mely jelentős gátja a gazdasági fejlődésnek. A hozzáférés alacsony (7% körüli a városokban), illetve számos vidéki területen egyáltalán nem elérhető. A kormányzat kutatja a jelentősebb külföldi forrásokat, melyek segítségével az elkövetkező három-öt évben növelni tudja a termelést. Egy Egyesült Államokbeli cég nemrégiben írt alá finanszírozási és fejlesztési megállapodást a Bumbuna vízi erőmű projekt második ütemének megvalósítására. A projekt célja a jelenlegi 50 MW-os kapacitás 250 MW-ra növelése 2017-ig. A projekt PPP konstrukcióban valósul meg, a kormányzat reményei szerint egyfajta mintát adva a további infrastruktúra fejlesztésekhez. Egyébiránt a kormányzat célja 12 további energiaszolgáltatói szerződés megkötése, melyek eredményeképpen az ország energiatermelő képessége 750MW-ra nő, a következő öt folyamán. Az Addax Energy 32MW-ot előállító, hatalmas cukornád ültetvény szomszédságában található etanol üzeme szintén kapcsolódik majd az országos hálózathoz, ahogy teszik ezt további PPP egységek is. Kiemelkedő jelentőségű, hogy a külföldi tulajdonú bányászati is cégek szívesen fektetnek be az energia hálózat fejlesztésébe, hozzásegítve ezzel a kormányzatot ambiciózus céljainak elérésében. Fentieken túlmenően Sierra Leone 102 millió dolláros pénzügyi támogatást kapott 8 a Nemzetközi Pénzügyi Alaptól (IMF) adósságkönnyítés formájában tekintettel az Ebola okozta súlyos károkra. Néhány fontosabb gazdasági mutató: 9 Makrogazdasági mutatók reál GDP növekedés (%) 6 15, ,5 lakosság (millió fő) 5,86 5,98 6,09 6,21 6,36 átlagos éves infláció (%) 16,9 12,9 10,3 7,3 9,4 államadósság a GDP %-ban 40,2 28,9 19,5 18 n/a GDP (USD milliárd) 2,93 3,78 4,92 4,89 n/a egy főre jutó GNI, PPP (USD) központi költségvetés hiánya a GDP %-ban -6,9-5,6-2,1-1,2-3,2 folyó fizetési mérleg -65,1-22,0-37,3-35,6-33, ra a Világbank 8,4%-os, míg 2017-re 8,9%-os GDP bővülésre számít 12 Sierra Leone-ban, ezzel szemben a Szub-szaharai övezetre vonatkozóan csupán 4,6%-os és 5,0%-os gazdasági bővülést prognosztizál Politika Sierra Leone államformája alkotmányos demokrácia. Az államfőt és egyben miniszterelnököt, Ernest Bai Koromat a november 17-én tartott választásokon, melyet a nemzetközi független megfigyelők is minden szempontból törvényesnek és demokratikusnak deklaráltak, már második 5 éves periódusra választotta meg népe. 58,7%-os szavazati többséggel előzte meg a második helyezett Julius Maada-t, akinek a szavazatok 37,4%-át sikerült megszereznie. A 112 fős parlamentbe 69 képviselőt delegált az elnököt is soraiban tudó APC (All People's Congress), és 43 mandátummal rendelkezik az SLPP (Sierra Leone People's Party) Előrejelzés a teljes évrevontkozóan

9 Az ország négy adminisztratív régióra és 14 politikai kerületre van osztva. A kormány, mint végrehajtó hatalom felügyeli a törvényhozást és az igazságszolgáltatást. A kabinetben az Elnök által kinevezett miniszterek dolgoznak, akik mandátumát a Parlament hagyja jóvá. Az elnök és a kormány eltökélt szándéka az ország fejlődésének stabil pályára állítása. A törekvések fókuszába az ország, külföldi tőke számára vonzóvá tételét állították. Ennek érdekében számos intézkedést tettek - külön kormányzati ügynökség koordinálja és segíti az országba befektetni szándékozók üzleti tevékenységét. Az adórendszerbe számos ösztönző elemet építettek be, a befektetett vagyon védelmét pedig az alkotmányba is belefoglalták. A Világbank "doing business" listáján a befektetők védelme kategóriában az ország 2014-ben az igen előkelő 22. helyen áll. (Magyarország ebben a kategóriában 2014-ben a 128.) Ingatlanpiaci szereplők Kína az utóbbi években dollár milliárdokat fektet az afrikai országok gazdaságába. A földrész kínai gyarmatosítása egészen elképesztő méreteket ölt. A távol-keleti nagyhatalom már több tucat országgal kötött átfogó kereskedelmi megállapodást. Sierra Leone-ban 2014-ben kizárólag a vasérc importjára 2 milliárd USD értékű megállapodás született az ország és Kína között. Az üzleti kapcsolatok fejlesztésére meglévő közös igényt jól jellemzi, hogy Sierra Leone kínai nagykövetsége Shanghai-ban független kereskedelmi irodát nyitott, azért hogy tevékenységét decentralizálja, így hatékonyan vonzza a kínai beruházásokat és kereskedelmi lehetőségeket az országba. A Kibocsátó által tervezett ingatlanprojekt kapcsán is számolni kell a kínai konkurenciával, mivel a kínai székhelyű Henan Guoji Industry and Development Company Ltd. 14 helyi leányvállalatának a GUOJI Property Development Company (Sierra Leone) Ltd.-nek legjelentősebb beruházása, Freetown nyugati végében, a Lumley Beach-en, mintegy m2-es terület beépítése. A West African Sunshine lakópark és irodasor teljes beruházását a kínai cég finanszírozza, a földterületet pedig a társadalombiztosító 30%-os tulajdonrész fejében ingyen bocsátotta a kivitelező partner rendelkezésére. A kivitelezési munkálatok első fázisa 2007 februárjában kezdődött és a park mai állapotát családi házakkal, egy apartman házzal és irodákkal 2009 májusában érte el. A fejlesztés újabb fázisa 2013-ban indult el, jelenleg újabb apartman házak építésén dolgoznak, mégpedig úgy, hogy a lakások már az építés folyamata alatt értékesítésre kerülnek. A lakópark a freetowni kínálat egyik legszínvonalasabb darabja. Minősége azonban kellőképpen jellemzi a helyi helyzeteket. Még a lakóingatlanok belső terei kellően tágasak és elrendezésük is kielégítő, addig a felhasznált építőanyagok, kiegészítők minősége a közepest sem éri el. Ez az igénytelenség végigvonul a falak, a nyílászárók, a burkolatok (fali, padló, tető) megépítésén éppúgy, mint a bútorok, függönyök, szőnyegek a vonatkozásában is. A csodás tengerparti elhelyezkedés ellenére tehát az igen magas bérleti díjat fizető bérlők felemás érzéssel élhetnek ingatlanjaikban. Egy ipari park és két különböző freetown-i helyszínen megvalósuló lakópark nagyszabású tervével jelentkezett 2014 tavaszán a libanoni befektetőkhöz köthető Trillium Holding 15. Harminc db modern, kifejezetten exkluzív luxusvillát kívánnak építeni egy közel m 2 nagyságú, óceán melletti területen a fővárostól délre, egy másik szintén tengerparti fekvésű, m 2 -es telken pedig 18 db, mindent igényt kielégítő villát valamint négy darab, 7 emeletes 20 lakásos 13 Forrás:

10 apartmanházat terveznek. Az apartmanházak érdekessége, hogy a 6 és 7 emeleten kétszintes apartmanok jönnek létre, saját medencével és tetőterasszal. Nem hivatalos információk szerint a Trillium Holding 450 millió USA dollárt kíván befektetni Sierra Leone-ban Egészségügyi helyzet Sierra Leone-ban Kibocsátó számos alakommal tájékoztatta a nyilvánosságot Sierra Leone egészségügyi helyzetéről, különösen a tavaszán kitört Ebola-járványra való tekintettel, melynek rövid összefoglalóját az alábbiakban teszi közzé Kibocsátó. A vírus először 2013 decemberében Guinea-ban bukkant fel, majd viszonylag gyorsan, két hónap alatt átterjedt a szomszédos országok, Libéria és Sierra Leone lakosságára. Ezt követően egy-egy betegen keresztül 2014 második felében világszerte több országban i is felbukkant a vírus, így Maliban, Nigériában, Szenegálban, az Egyesült Államok öt államában, Spanyolországban, Olaszországban, Svédországban, Nagy-Britanniában, Svájcban, Németországban, Franciaországban, Hollandiában. Az Egészségügyi Világszervezet június 9-i állapotjelentése szerint 16 eddig mindösszesen fertőzéses megbetegedést regisztráltak a járvány kitörése óta, mely halálos áldozatot követelt, a halálozási arány 40,96%-os szintet ért el. Ezen statisztikai adatokkal egyidejűleg ki kell hangsúlyozni, hogy a nyugat-afrikai országok elmaradott infrastruktúrája, a válsághelyzet esetén alkalmazandó kommunikációs stratégia kidolgozatlansága miatt pontos adatokat még az Egészségügyi Világszervezet felmérései sem tudnak nyújtani, azok csupán közelítő értékeknek tekinthetőek, azonban a tendenciát jól mutatják. A halál okát sok esetben már csak azért is nehéz meghatározni, mert a malária is hasonló tüneteket produkálhat, mint az Ebola, de ezen eseteket a nyugat-afrikai országok egészségügyi szervei képtelenek külön kezelni. A három, leginkább érintett országban (Guinea, Libéria és Sierra Leone) a halálozási arány 71% körül alakul, ami igen magasnak tekinthető az eddigi járványok között. Guinea-ban az utóbbi 15 hétben megbetegedést regisztráltak naponta, míg Libériában az utóbbi hat hétben érezhetően visszaesett a fertőzések száma. Annak ellenére, hogy Sierra Leone-ban is csökken a vírus terjedési sebessége, a nyugati országrész éppen ezekben a hetekben kell, hogy szembe nézzen az eddigi legnagyobb fertőzési hullámmal. Sierra Leone Egészségügyi Minisztériumának a tájékoztató készítésekor kiadott június 9-i jelentése szerint május 23 és január 3. között 8,636 fertőzést regisztráltak, míg a gyanús esetek száma elérte a 3,985 főt. További 287 főt tekint a minisztérium feltételezhetően fertőzöttnek. A ténylegesen Ebolában elhunyt áldozatok száma 3,549 főre emelkedett 2015 június elejére, míg a feltételezhetően vírusfertőzés okozta halálesetek száma 208 főre nőtt. 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% -1.00% Vírus terjedési sebessége Növekedési ütem 16 [2015. június 12.] 10

11 A járvány 2014 év végi időszakban felgyorsuló terjedésének legnagyobb vesztese az ún. Western- Urban terület, melyhez az ország fővárosa, Freetown is tartozik. Ezen a területen több, mint 1 millióan laknak, így érthető, hogy itt pusztított a legnagyobb mértékben a vírus. A megbetegedések 25%-át ezen a területen regisztrálták, míg a halálesetek 21%-a is itt következett be. Kono megyében, a Kibocsátó partner vállalatának telephelyén, viszonylagos a nyugalom. Az 557 ezer lakost számláló megyében 254 megbetegedést és 186 halálos áldozatot számoltak össze az egészségügyi alkalmazottak, ami azt jelenti, hogy ugyan a lakosra jutó megbetegedések aránya alacsonyabb (országos 12 fővel szemben 3,6 fő), a halálozási ráta sajnos jóval magasabb (országos 41%-kal szemben 73%). A Sierra Leone lakosságát a kialakult egészségügyi helyzet mellett az éhínség is sújtotta. A kormányzat időszakos karanténnal próbálta megállítani az Ebola vírus terjedését, azonban a mezőgazdasági terményekkel és egyéb élelmiszerrel amúgy is gyengén ellátott és karantén alá vont kerületekről rendre kitörtek az emberek, hogy élelmet szerezzenek maguknak és családjuknak második felében dél-afrikai, kínai, USA, olasz, nigériai és kanadai támogatással 11 laboratóriumot állítottak fel, ahova folyamatosan érkeztek a vérminták, melyből egy teszt során viszonylag gyorsan kiszűrhetőek voltak a pozitív minták. A laboratóriumok felállítása mellett az Egyesült Államok fegyver nélküli katonát vezényelt a vírus által leginkább fertőzött Guineaba 17, hogy ott egy logisztikai központot felállítva, a vírus terjedésének megakadályozására felépítsék azt a bázist, ahonnan kiindulva fel tudják venni a harcot a halálos kórral. A misszió keretében 17 kórházat létesítettek, intézményenként betegággyal. Miközben az Európai Unió is támogatja az Ebola elleni küzdelmet Nyugat-Afrikában, az ENSZ felszólította az összes érintett országot, hogy engedjék el a három legérintettebb ország, így Sierra Leone államadósságát is. Az Egyesült Államok is támogatta 18 a kezdeményezést, így javaslatuk szerint az IMF által nyújtott hitelek negyedét azonnal el is engedték (100 millió dollár értékben) % Halálozási arány 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% Halálozási május június között Sierra Leone-ban 17 [2015. február 4.]és [2015. február 4.] 18 [2015. február 4.] 11

12 Fenti erőfeszítéseknek köszönhetően a vírus terjedését az egészségügyi alkalmazottak sikeresen szorították vissza. Míg a szomszédos Libériában a Nemzetközi Egészségügyi Szervezet immáron Ebola-mentes országnak minősítette, addig Sierra Leone sincs már messze ettől a státusztól tekintettel arra, hogy naponta "már csak csupán" 1-1 új megbetegedést regisztrálnak és olykor napokig nem is jelentenek a laboratóriumokból pozitív tesztmintát. A vírus sajátosságából fakadóan 42 napnak kell eltelnie újabb regisztrált megbetegedés nélkül ahhoz, hogy az ország hivatalosan is Ebola-mentes lehessen. Vonatkozási időszakon kívüli, ámbár Kibocsátó által a Sierra Leone-i egészségügyi helyzet szempontjából fontosnak tartott információról tájékoztatta a nyilvánosságot az Egészségügyi Világszervezet. Figyelemre méltó előrelépést értek el kutatók az Ebola elleni védőoltás kísérleteiben. Az Egészségügyi Világszervezet július 31-én közölte, hogy egy guineai kísérlet sikeresnek bizonyult. A teszt során négyezer embert oltottak be, akik Ebolás betegekkel álltak kapcsolatban, és mind a négyezer embernél teljes védettséget nyújtott a vakcina. Az elmúlt másfél évben több mint embert ölt meg a vírus Nyugat-Afrikában. Fentieken túlmenően Sierra Leone elnöke, Dr. Ernest Bai Koroma, valamint Sierra Leone Egészségügyi Minisztériuma augusztus 11-én bejelentették a több, mint 1 éve kihirdetett rendkívüli állapot enyhítését az alábbiak szerint: 1) nyilvános gyűlések engedélyezése 2) mindennemű sporteseményen való részvétel 3) éjszakai bárok, éttermek, mozik és bárok nyitva tartása 4) piacok és kereskedelmi központok nyitva tartása (a szigorítás vasárnapra vonatkozóan továbbra is érvényben van) 5) motorok reggel 6 és éjfél közötti közlekedését Fentiekről Kibocsátó augusztus 12-én tájékoztatta 19 a nyilvánosságot. 5.2 A vállalkozás céljai és stratégiája A Kibocsátó korábban megfogalmazott céljai és stratégiája változatlan, a részvényesi érték növelését célul tűző tevékenysége arra figyelemmel került meghatározásra, hogy nem kizárólag a magyarországi gazdasági eseményekhez, társadalmi igényekhez kapcsolódik, hanem számol a globális gazdasági változásokkal, esetleges kedvezőtlen folyamatokkal, amelyek alapvetően módosíthatják a magyarországi gazdasági helyzetet, ezen keresztül pedig a Kibocsátó üzleti lehetőségeit és profittermelő képességét. A nemzetközi gazdasági információk és folyamatok nem feltétlenül iparágak, hanem földrajzi elhelyezkedés alapján mutatnak egyértelmű növekedési perspektívát, belépési pontot. Ez magával hozza azt a paradigmaváltást, hogy olyan szolgáltató, kereskedelmi és fejlesztési célú vállalkozássá kell tenni a Kibocsátót, mely nem egy termékre, szolgáltatásra vagy iparágra, hanem egy földrajzilag elkülöníthető régión belül ezek sokaságára támaszkodik. A Kibocsátó által kiválasztott földrajzi régió a jövőbeli legfejlődőképesebb területek közül Afrika, illetve ezen belül is Sierra Leone. A Kibocsátó tevékenysége az Európai Unió és Nyugat-Afrika, illetve ezen belül is Magyarország és Sierra Leone közötti kereskedelmi, tudományos-technológiai, energetikai, mezőgazdasági, ipari és

13 szolgáltatói szektorbéli kapcsolatok fejlesztése akár közvetlen befektetések, akár tanácsadói vagy közvetítő jellegű szolgáltatások nyújtása révén. A Kibocsátó tevékenysége azt a stratégiai célt szolgálja, hogy a Kibocsátó a kiaknázható nyersanyagkészletek, termőterület és sok más szempont alapján szükségképpen intenzív növekedésre ítélt afrikai gazdaság és az Európai Unió közötti üzleti kapcsolatokat kialakítsa, fejlessze és fenntartsa és ezáltal egy proaktív, piacépítő szereplővé váljon. Ez alapot adhat majd arra, hogy a Kibocsátó egy óriási méretű üzleti lehetőség értelemszerűen apró haszonélvezőjeként a Kibocsátó méretéhez képest értelmezhető és (tőke) vonzó profittermelő vállalkozássá váljon. A Kibocsátó partnercégeinek tevékenységei mellett (bányászat és nehézgép kölcsönzés) a Kibocsátó a közeljövőben további iparágakban, illetve tevékenységi körökben rejlő lehetőségeket is szeretné kiaknázni. 5.3 A vállalkozás főbb erőforrásai és kockázatai, az ezekkel kapcsolatos változások és bizonytalanságok A Kibocsátó évi éves jelentésében a teljesség igénye nélkül bemutatott főbb erőforrások és kockázatok, illetve az ezekkel kapcsolatos bizonytalanságok továbbra is fennállnak 20. Kibocsátó a nyugat-afrikai térséget sújtó Ebola járványt kiemelt kockázatként kezelte és jelenleg is kezeli, azonban értékelése szerint a megbetegedések száma és kockázata még nem indokolta az elfogadott stratégia felülbírálását, illetve megváltoztatását, sőt. A beszámolással érintett időszakban kimondottan pozitív jelek mutatkoztak az Ebola-járvány elleni küzdelem terén. A év utolsó negyedévében naponta átlagosan 58 fő betegedett meg, míg első negyedévére Sierra Leone kormányzata, nemzetközi segítséggel sikeresen vissza tudta szorítani a járvány terjedését átlagosan napi 11 főre. További bíztató jelként értékeli Kibocsátó a tényt, mely szerint a félév utolsó heteiben már mindösszesen csak heti 2-3 megbetegedést regisztrált Sierra Leone Egészségügyi Minisztériuma (lásd es pont) Az Ebola-járvány okozta egészségügyi helyzet romlása visszavetette a gazdasági fejlődést is és komoly társadalmi és szociális problémákat okozott, melyekről Kibocsátó a évi éves jelentésében, valamint a évi Időközi vezetőségi beszámolójában már említést tett. Ennek okán Kibocsátó fokozott figyelemmel kíséri a betegséggel kapcsolatos fejleményeket, illetve Sierra Leone gazdaságában beálló változásokat A Kibocsátóra vagy annak ágazatára jellemző sajátos kockázatokkal kapcsolatos alapvető információk A Kibocsátó stratégiájából és a tervezett növekedés gyorsaságából fakadó kockázatok Kibocsátó üzleti stratégiájával egy, a szokványostól igen eltérő utat választott. Tervei szerint stratégiai partnerekkel szövetkezve egy időben indítana el egy sor egymástól független vállalkozást, projektet Sierra Leone-ban. Amennyiben a Kibocsátó üzleti várakozásai teljes mértékben megvalósulnak, a Kibocsátó huzamosabb időn keresztül csak értéket teremt és vagyont halmoz fel. Ez az eredménykimutatás(ok)ban bevételként nem, csak vagyongyarapodásként jelenhet meg. A Kibocsátó tervei szerint a Kibocsátó részvényeit, illetve pénzügyi termékeit vásárló befektetők a Kibocsátó vagyonnövekedése miatt komoly árfolyamnyereségre számíthatnak, de nem adható 20 Erőforrások: információ, fizikai források, emberi erőforrások, hírnév, elismertség; Kockázatok: ország és régiós kockázat, likviditási kockázat, stratégiai kockázat, reputációs kockázat, információs kockázat, elemi csapások kockázata, további befektetői kockázatok, stb. 13

14 garancia arra nézve, hogy a befektetők - ugyanilyen alaposan elemezve a fundamentumokat értékelik a Kibocsátó vagyonfelhalmozását, és nem fordulnak el a rövidtávú bevételek elmaradása miatt a Kibocsátótól és annak termékeitől. Utóbbi esetben a Kibocsátó projektjei könnyen finanszírozhatatlanná válnának A projektek piacképességének kockázata A Kibocsátó alapos megfontolás után hozza meg döntéseit egy adott projekt elindításáról. A szükséges alaposság és megfontoltság ellenére előfordulhat, hogy a projekt sikeressége a valóságban nagyban eltér a tervezettől. Az ingatlanfejlesztési projektet például véve, amíg egy európai lakópark fejlesztését meg tudja előzni egy sor független ingatlanszakértő által készített tanulmány, piaci elemzés kiértékelése, addig Kibocsátó tudomása szerint Freetownra ilyen tanulmány nem készült. A Kibocsátó tehát maga állított össze egy ingatlantükröt, felmérve a főváros ingatlanhelyzetét, de ez a tükör nyilvánvalóan nem lehet olyan pontos, mint egy adott területre elkészített sokadik, a világ legkomolyabb ingatlancégei által elkészített összeállítás. Ennek megfelelően kockázatot jelenthet a Kibocsátó ingatlanprojektje számára, hogy Kibocsátó valóban a tervezett árakon és a tervezett kihasználtsági mutatókkal tudja-e kiadni az általa építendő luxusingatlanokat Kibocsátó stratégiaváltásából eredő kockázat A Kibocsátó az elsődleges célországának kiválasztott Sierra Leone 2014-es, az Ebola járványból eredő problémái miatt stratégiájának kiegészítésére, adott esetben megváltoztatására is kényszerülhet. A Kibocsátó korábban kizárólag az afrikai országot tekintette üzleti célpontjának. A 2014-ben kitört Ebola epidémia azonban célországot tulajdonképpen megbénította, és ezáltal Kibocsátót tervezett projektjeinek szüneteltetésére, eltolására kényszerítette. Kibocsátó nem nézi tétlenül ezt a folyamatot, hanem stratégiájának fő irányvonala mellett annak kiegészítésével próbál reagálni a megváltozott helyzethez, azaz az eredeti célterületen kívül, pld. Magyarországon is kereshet üzleti lehetőségeket. Amennyire ez a terjeszkedés pozitív eredményekhez is vezethet, annyira kockázatot is jelenthet olyan formában, hogy a befektetők számára Kibocsátó egy teljesen világos és egyértelmű üzleti stratégiával rendelkező, Sierra Leonéban gazdálkodó és a nyugatafrikai régióra koncentráló vállalatból egy, a kényszer diktálta módon többféle régióra és projektekre fókuszáló vállalkozássá válhat és ezzel a befektetők bizalmának csökkenését is kénytelen lehet elkönyvelni Peres ügyek kockázata A Kibocsátó korábbi vezetőségeinek 21 mulasztásai okán több peres és nemperes eljárást örökölt, illetve indított meg. Mivel az eljárások még részben nem zárultak le, illetve azok kimenetele jelenleg nem becsülhető meg teljes biztonsággal, az is előfordulhat, hogy a szóban forgó perek lezárultával a Kibocsátónak jelentős fizetési kötelezettsége keletkezhet 22, amely a tervezett projektek finanszírozását, illetve a Kibocsátó általános működését is jelentősen veszélyeztetheti. Az említett peres és nemperes eljárásokról a Kibocsátó rendszeres és rendkívüli tájékoztatásaival több esetben is informálta közvéleményt, így biztosítva a releváns jogszabályokban megkövetelt transzparenciát Politikai és gazdasági jellegű kockázatok Célországot érintő politikai kockázat 21 A Kibocsátó korábbi vezetőségeinek tevékenysége a szeptember 30-a előtti időszakra volt tehető, amikor a Kibocsátó neve még Kreditjog Nyrt. illetve később GrEnergie Nyrt. volt. 22 A legnagyobb kockázatot a Pénzügyi Szervezetek Felügyeletének két határozata jelenti, melyek vesztes perek esetén összesen akár ,- forint plusz késedelmi kamat kiadást is eredményezhetnek a Kibocsátónak. 14

15 A Kibocsátó megállapította meg, hogy számára az úgynevezett ország-kockázat mértéke elfogadható. Sierra Leone politikai helyzete, parlamenti demokráciája kifejezetten stabil. Az Alkotmányban meghatározott módon zajlanak a politikai választások a legkisebb konfliktusok nélkül. Ez a politikai stabilitás nagymértékben hozzájárul a külföldi tőke beáramlásához és az ország gazdasági fejlődéséhez. Amennyiben ez a stabil politika rendszer bármilyen előre nem látható okból kifolyólag negatívan változna, az ország elvesztené helyzeti előnyét és a külföldi befektetők kivonulása egy láncreakciót indíthatna el, amely a Kibocsátó projektjeit különösen negatívan érintené. Ez a Kibocsátó számára kockázatot jelenthet Célországot érintő gazdasági kockázat Kibocsátó projektjeinek döntő többségét várhatóan Sierra Leone-ban valósítja meg, ahol egy projekt megvalósulása gyakran nem egyezik meg az előre tervezettel, szemben egy európai környezetben zajló projekttel. Vonatkozik ez a projektekhez szükséges alapvető áruk beszerzésére, illetve például az akadozó áramellátásra is. Ezek az eshetőségek fontos folyamatok elhúzódásához vezethetnek, illetve elkerülésük például a szükségesnél nagyobb raktárkészlet tartásával, avagy saját generátor üzemeltetésével - komoly plusz költségekkel terhelik meg a projekteket és rontják le azok profitabilitását Országok közötti logisztikai kockázat Kibocsátó projektjeinek döntő többségét várhatóan Sierra Leonéban valósítja meg, de ezeket Magyarországon tervezi, és nagyobb részt onnan is felügyeli. A projektek lebonyolításánál kockázatot jelent a két ország közti távolság, illetve a logisztikai rendszerben rejlő veszélyek. Nem tervezhető alkatrész-meghibásodások a célországban használt gép esetén többhetes kiesést jelentenek, mellyel például európai használat esetén Kibocsátónak nem kellene számolnia, ráadásul egy ilyen alkatrészpótlás rendkívüli költsége igen negatívan érintheti az adott projekt profitabilitását. Szintén megemlítendő, hogy a körülményes szállítási lehetőségek megnehezítik a projektek tervezését, illetve a szállítók részéről gyakorta előforduló késések a projektekben komoly csúszásokhoz vezethetnek Technológiai kockázat Kibocsátó a Sierra Leone-ban megvalósítandó projektek döntő többségében abban látja piaci előnyét, hogy a helyi viszonyoknál, megszokott standardoknál sokkal magasabb színvonalú termékekkel, szolgáltatásokkal kíván piacra lépni. Noha ez a stratégia hatalmas versenyelőnyt biztosít Kibocsátó számára, ki kell emelni az ebben a stratégiában rejlő kockázatot is. A Kibocsátó ingatlanfejlesztését tekintve az említett stratégia olyan termékek használatát pld. műanyag nyílászárók, különleges szaniterek, kilincsek, avagy azok beépítéséhez szükséges szerszámok stb. jelenti, melyek akár a beépítésen dolgozóknak, akár az azt használóknak idegenek, ezért szokatlanok, így esetleges helytelen használatuk meghibásodáshoz vezethet. Ilyen termékek pótlása viszont ismételten csak az országon kívülről elsősorban Európából történhet, ami komoly csúszásokhoz és pótköltségekhez vezethet és pld. egy európai ingatlanfejlesztéshez képest többlet kockázatokat rejt magában Finanszírozással kapcsolatos kockázatok A Kibocsátó a vagyongyarapítást tűzte ki elsődleges céljának. A projektek döntő többsége középés hosszú távú célokkal indul el. Ennek következtében Kibocsátó stratégiája folyamatos finanszírozáson, kölcsöneinek refinanszírozásán, megújításán és friss tőke bevonásán alapszik. Kibocsátó mérleg szerinti eredményét majd a leányvállalatok konszolidált eredményei jelentik, és 15

16 bevételeit pedig egy-egy elkészült projekt eladásából reméli pld. a majdan elkészült ingatlan egyben történő eladása egy üzemeltető számára Célországot érintő egészségügyi kockázat Kibocsátó várható projektjeinek döntő többségét Sierra Leone-ban bonyolítja le. E nyugat-afrikai ország egészségügyi szempontból kiemelt kockázatot jelent Kibocsátó számára. Amíg a saját dolgozói és üzlettársai, az odautazó európai emberek, kiemelt odafigyeléssel és higiéniai fegyelemmel ügyelni tudnak saját egészségükre és minden valószínűség szerint meg tudják óvni magukat komolyabb megbetegedésektől, addig az ország általános helyzetére nincsen befolyással a Kibocsátó. A februárban kitört Ebola járvány arra figyelmeztet, hogy a térségből adódó egészségügyi kockázat kiemelten magas! Rendkívüli esetben akár az egész ország elszigeteltségéhez előbb légitársaságok kivonulásához, majd később az egész ország karantén alá helyezéséhez vezethet, ami értelemszerűen az egész ország gazdaságát alapjaiban tudja megrengetni! Makrogazdaság A Kibocsátó működése és jövedelmezősége nagymértékben függ Magyarország és a Kibocsátó legfontosabb piacának tekinthető Sierra Leone nemzetgazdasági folyamatainak alakulásától. Amennyiben például a makro-ökonómiai helyzetben kedvezőtlen változások, fejlemények következnek be, a gazdaság növekedési üteme csökken vagy recesszióba kerül, a külső és belső egyensúlyi pozíciók romlanak, akkor az esetlegesen bekövetkező kedvezőtlen folyamatok hatásától a Kibocsátó sem tudja függetleníteni magát. A makrogazdasági változások nagymértékben kihathatnak a Kibocsátó működésére, így többek között a piaci kamatszint, az infláció és egyéb makro tényezők, körülmények. Egy esetlegesen magasabb infláció, illetve akár már inflációs várakozás esetén is visszaeshetnek a beruházások és ezen keresztül a gazdaság teljesítő képessége, mely befolyásolhatja Kibocsátó működését Szabályozás Kockázatot jelent a gyakran változónak tekinthető hazai jogi szabályozás, hatósági környezet, melynek változásai jelentős hatást gyakorolhatnak a Kibocsátó üzleti tevékenységére, az elérhető adózás előtti eredményre. Így például a pénzügyi, exportszabályozási, tőkepiaci előírások kedvezőtlen változása a Kibocsátót hátrányosan érinthetik. Magyarország uniós tagságára tekintettel az Európai Unió jogalkotása, illetve szerveinek egyes hivatalos döntési és politikái szintén közvetlenül, adott esetben negatívan, érinthetik a Kibocsátó tevékenységét. A Kibocsátó Sierra Leone-i tevékenységét érintő helyi szabályozások változása is hatással lehet annak eredményességére, különösképpen, ha a Kibocsátó jelenleg tervezett beruházásait ösztönző rendkívül kedvező adózási környezet negatív irányba változna. További kockázatot rejt magában a Sierra Leone-i bürokrácia, illetve az a tény, hogy a Kibocsátó egyelőre a különböző projektjeinek tervezési fázisánál tart és nem rendelkezik tapasztalattal arra nézve, hogy az állami hatóságok valóban azzal a pontossággal, megbízhatósággal dolgoznak-e, ahogy azt az eddigi tárgyalások során jelezték. A Kibocsátó néhány projektjében kritikus pontot jelenhetnek az alábbiak: engedélyezési határidők be nem tartása, közművekre csatlakozás árának, engedélyezési határidejének változása, kitermelt energia átvételének ára, szabályozási rendszere Hazai és regionális kockázat A Kibocsátó kijelenti, hogy üzleti stratégiájának megfelelően megvalósítandó projektjeinek döntő többségét várhatóan Sierra Leone-ban fogja végezni. A Kibocsátó arra jutott, hogy számára az 16

17 úgynevezett ország-kockázat mértéke elfogadható. Ennek ellenére fontos hangsúlyozni, hogy az ország gazdasági-, illetve társadalmi helyzetében beálló negatív változások a tervezett projektek meghiúsulásához vezethetnek és emiatt kiemelt kockázatot jelenthetnek. Ezen afrikai terjeszkedés esetleges sikertelensége negatív hatással lehet a Kibocsátó magyar, illetve amennyiben alkalmazandó konszolidált eredményességére Iparági kockázatok Mivel a Kibocsátó teljesen eltérő szegmensesekben is megvalósíthatja előkészítés alatt álló, illetve jövőbeli projektjeit, minden esetben az adott szektor iparági kockázata is számottevő A Kibocsátóra mint társaságra jellemző kockázatok Piaci verseny kockázata Kibocsátó alapstratégiája, hogy a Sierra Leone-ban megvalósítandó projektekre elsősorban Magyarországon keresi meg a szükséges forrásokat. Ennek megfelelően a Kibocsátó versenytársának tekinthető szinte minden pénzpiaci termék kibocsátója. Jelenleg kedvezőnek tűnik a pénzpiac helyzete a Kibocsátó által kínált termékek számára, de a piac jövőbeni alakulásáról felelőtlenség lenne nyilatkozni. Amennyiben a Kibocsátó termékeinél kedvezőbb termékek jelennének meg a pénzpiacon, ezek a versenytársak a Kibocsátó számára nagyon komoly kockázatot jelentenének Devizaárfolyamok alakulásának kockázata Kibocsátó üzleti stratégiájának alapja, hogy a nyugat-afrikai régióban bonyolítandó projektjeire elsősorban Magyarországon próbál finanszírozást intézni. Ez forintban felvett kölcsönöket és adósságot jelent, míg a projektekből származó bevételek döntő többsége USD-ban realizálódik. A magyar gazdaság utóbbi 10 évének legnagyobb problémáját jelentő devizában eladósodottság pont egy ellentételes folyamatból adódott, azaz, a lakosság forintot vett és a devizában vezetett tartozása miatt sok esetben a kezelhetetlenségig fokozódott a tartozása. A Kibocsátó ezzel szemben forintot gyűjt be, melyet külföldi befektetéseihez USD-ra vált, így látszólag a múltban megismert deviza eladósodottság nyerő oldalán áll. Nagyon fontos azonban kiemelni, hogy a forint / dollár árfolyamának alakulására Kibocsátónak semmi befolyása nincsen. Amennyiben a jövőben a forint árfolyama látványos növekedésnek indulna, úgy előállhat olyan helyzet, hogy Kibocsátó az általa bizonyos projektre felvett forinthitelének visszafizetendő összegére a megvalósított projekt dollárból visszaváltott forintösszege nem jelent elegendő fedezetet, és így a forintjavulás következtében Kibocsátó előre nem kalkulálható komoly veszteséget kénytelen elkönyvelni. Általánosságban is elmondható, hogy a forint árfolyamának hektikus változásai kiemelt kockázatot jelentenek Kibocsátó számára. Tervezett projektjeinek döntő többségét többhavi tervezési és szervezési munka előzi meg, és a szükséges finanszírozást előteremtő részvény-, kötvénykibocsátás, avagy banki hitelezési szerződés megkötése adott esetben még ennél is több időt vehet igénybe. Egyértelmű, hogy amennyiben a forint árfolyama ezen időszakon belül drasztikusan romlik, úgy ezek a tervezések igen nehézkessé vállnak, és adott esetben pótkibocsátásokat tehetnek szükségessé. Ez egyértelműen különösen kockázatossá teszi Kibocsátó stratégiáját Kulcsfontosságú vezető megszerzésének és elvesztésének kockázata Kibocsátó tervezett projektjeinek döntő többségét Sierra Leone-ban valósítja meg, ám a tevékenységének koordinálására, a vezető tisztségek betöltésére, illetve a kritikus munkafeladatok 17

18 ellátására kizárólag magyar munkaerőt tervez alkalmazni. A magyar munkaerő távoli országban történő alkalmazása magában hordozza annak veszélyét, hogy az egyes pozíciókba nem sikerül olyan megfelelő szakembert találni, aki képes és hajlandó hosszú távon, tehát több hónapot, vagy évet az adott országban eltölteni. Szintén negatív hatással lehet Kibocsátó projektjeire, amennyiben a kulcspozícióban lévő személy pld. az ingatlanfejlesztés művezetője egyéni, vagy családi okokból kifolyólag hirtelen hazautazni kényszerül. E személy pótlásáig, avagy visszaérkezéséig a projekt komoly csúszásokat szenvedhet el, illetve akár meg is hiúsulhat Adókockázat Az adóhatóság jogosult arra, hogy átvizsgálja a társaságok adóügyeit az adott adózási évtől számított öt évig. A Kibocsátó minden esetben a jogszabályi előírásoknak való maximális megfelelésre törekszik, ám egy jövőbeli adóvizsgálat során nem zárható ki, hogy a Kibocsátónál számottevő kiadást jelentő megállapításokra kerülhet sor. A Kibocsátó tevékenységének végzése során számos adófizetési kötelezettség merül fel. Nem zárható ki, hogy esetleges adójogi változások (például új adónemek kivetése, már létező adónemek kulcsainak emelése, valamely adónem kedvezmény-rendszerének szűkítése vagy az adójogszabályok értelmezési gyakorlatának változása) a Kibocsátó számára hátrányosnak bizonyulnak. Nincs biztosíték arra, hogy az adózásra vonatkozó szabályozás a jövőben a jelenleginél nem alakul kedvezőtlenebbül, ami a befektetők (legyenek azok természetes személyek, intézményi befektetők vagy egyéb jogalanyok) befektetéseinek értékét negatívan befolyásolhatják. Sierra Leone adózási törvényei kifejezetten előnyösek az országban vállalkozni szándékozó külföldi befektetők számára és a Kibocsátó ezt a helyzeti előnyt figyelembe veszi üzleti tervei elkészítésekor. Amennyiben ebben az adórendszerben a Kibocsátó számára negatív változásokat vezetne be Sierra Leone kormánya, úgy ez rendkívüli kockázatot jelente a Kibocsátó projektjeinek profitabilitása és üzleti eredménye szempontjából. 5.4 Perek és egyéb függőben lévő eljárások A Kibocsátó évi éves jelentésének vezetőségi jelentésében, illetve évi időközi vezetőségi beszámolójában feltüntette a Kibocsátót érintő peres és nem peres eljárásokat. A Kibocsátó fontosnak tartja megjegyezni, hogy a szóban forgó eljárások mindegyike a Kibocsátó korábbi vezetőségeinek tevékenységére vezethető vissza. A Kibocsátó jelenlegi vezetősége igyekszik a Kibocsátót és így áttételesen a Kibocsátó részvényesit közvetetten terhelő függőben lévő, megörökölt kötelezettségeket rendezni, illetve a mindegyik esetben a legjobb tárgyalási pozícióba kerülni, továbbá a szükséges, részvényesek szempontjából a lehető legelőnyösebb megállapodásokat megkötni. A Kibocsátó az 1.sz. mellékletben mutatja be jelenlegi peres és nemperes ügyeinek státuszát. A január 1 június 30. közötti, beszámolási időszakban az alábbi jogi események történtek Kibocsátónál. A Fővárosi Törvényszék 1.Kf / sz. alatt november 25-én elutasította Kibocsátó fellebbezését a február 6-án 26.K /2013/11. sz. alatt, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság által hozott elsőfokú ítélet kapcsán, mely során Kibocsátó fellebbezett a Magyar Nemzeti Bank Piacfelügyeleti Igazgatóságának jogelődje, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által közötti vezetőségi közzétételi 18

19 kötelezettségeinek többszöri elmaradása ügyében hozott elmarasztaló közigazgatási határozattal szemben. A piacfelügyeleti eljárás keretében akkor a PSZÁF Kibocsátót 6 millió forintra, míg a Kibocsátó korábbi vezetőit 1-1 millió forintra bírságolta, amit május 9-i H-PJ- III-B-19/2013 határozatában tovább súlyosbított 8 millió forintra. A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helyben hagyta és kötelezte Kibocsátót összesen forint perköltség és illeték megfizetésére. Az elutasító végzést Kibocsátó január 15-én kapta kézhez. A II. fokú ítélettel szemben - jogszabálysértésre hivatkozással - felülvizsgálati eljárást kezdeményezett a Kúria előtt Kibocsátó, mely kérelemben kérte a bírósági határozat végrehajtásának felfüggesztését is. A Kúria a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelmet elutasította, mely után ismételt kérelmet nyújtott be Kibocsátó e tárgyban. A Kúria a tárgyalás határnapját a Féléves Jelentés zárásáig még nem tűzte ki. Ezzel egyidejűleg Laczkó Béla és társai (felperes) és Kibocsátó (alperes), valamint a Czomba József (felperes) és Kibocsátó (alperes) közötti perekben az elsőfokú döntést így felperesek keresetét elutasító helybenhagyó ítélet született, melyről az értesítést Kibocsátó február 13-én kapta kézhez. Kibocsátó a Magyar Nemzeti Bank jogelődje, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által H- PJ-III-B-8/2013. számon meghozott közigazgatási határozat vonatkozásában korábban bírósági felülvizsgálatot kezdeményezett. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 26.K /2013/39. számú jelenleg nem jogerős elsőfokú ítéletében Kibocsátó keresetét elutasította, továbbá kötelezte ,- forint perköltség és ,- forint kereseti illeték megfizetésére. Kibocsátó április 21-én kapta kézhez az ítéletet tartalmazó postai küldeményt. Kibocsátó az elsőfokú ítélet ellen, törvényes határidőn belül, jogorvoslatot kezdeményezett. A II. fokú eljárás első tárgyalását október 7. napján 9:00 órára tűzte ki a Fővárosi Törvényszék. Ács Mária, a TWD korábbi munkavállalója munkabér kifizetése tárgyában indított munkaügyi pert a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál, mely azt I. fokon tárgyalta január 21. napján. A bíróság mind felperest, mind alperest az általa előadottak teljesítésére hívta fel, továbbá felvetette az egyezség lehetőségének felek általi megfontolását április 7. napján tartott tárgyaláson a bíróság ismételten megpróbált egyezséget létrehozni a felek között, majd felek közösen kérték az eljárás szünetelését. Beszámolási időszakon kívül, július 7-én kapott tájékoztatást Kibocsátó Felperes jogi képviselőjétől, hogy nem kíván egyezséget kötni Kibocsátóval. Tárgyalás új időpontja nem került kitűzésre. 5.5 A vállalkozás az féléves jelentés időszakában elért eredményei és kilátásai Feltételes tőkeemelések A Kibocsátó április 30-i Igazgatósági döntés alapján május 12-én zárt körben, átváltoztatható, dollár alapú kötvényeket bocsátott ki 23 TWD 2015/2 néven, amerikai dollár értékben. A kötvények 8% kamatozásúak, 3 éves futamidejűek és Kibocsátó a Sierra Leoneban indítandó üzleti vállalkozásainak finanszírozására, valamint általános vállalati céljaira és működésére, üzleti tevékenységének finanszírozására, illetve a Kibocsátó által tervezett projektek megvalósíthatósági tanulmányainak, valamint üzleti terveinek elkészítéséhez használja fel az összeget. Az értékpapírokat június 22-én keletkeztette meg a Keler Zrt

20 A beszámolási időszakot követően TWD 2015/3 néven, kötvénykibocsátásról döntött 25 a Kibocsátó Igazgatósági július 8-án, mely során ugyancsak dollár alapú, zárt körben, átváltoztatható kötvényeket értékesített amerikai dollár értékben. Hasonlóan a TWD 2015/2 nevű kötvényhez, a TWD 2015/3 kötvények is 8% kamatozásúak, 3 éves futamidejűek és Kibocsátó a Sierra Leone-ban indítandó üzleti vállalkozásainak finanszírozására, valamint általános vállalati céljaira és működésére, üzleti tevékenységének finanszírozására, illetve a Kibocsátó által tervezett projektek megvalósíthatósági tanulmányainak, valamint üzleti terveinek elkészítéséhez használja fel az összeget. Az értékpapírokat a Keler Zrt. még nem keletkeztette meg jelen Féléves Jelentés zárásáig. A Kibocsátó törvényi kötelezettségének eleget téve feltételesen megemelte az alaptőkéjét a két kibocsátás mértékével, összesen ,- forint értékben, melynek cégbírósági bejegyzése részben megtörtént, részben pedig folyamatban van a TWD 2015/3 átváltoztatható kötvény esetében. Az alábbi táblázatok foglalják össze a két zártkörű, átváltoztatható kötvény kibocsátásának főbb paramétereit. Ezen túlmenően Kibocsátó Igazgatósága által március 27-én elhatározott, TWD 2015/1-es néven tervezett zártkörű kötvénykibocsátását április 24. napján tartott Igazgatósági ülésen 3/2015 (IV.24) számú határozatával sikertelennek nyilvánította. Sorozat Darabszám Névérték (USD/db) Össznévérték (USD) Futamidő (év) Éves kamat (%) Futamidő kezdete Futamidő vége TWD2015/ ,0% TWD2015/ ,0% Sorozat ISIN azonosító Előállítás módja Releváns közzétételek azonosítója Átváltoztathatósági napok TWD2015/2 27 HU Dematerializált /2015 TWD2015/3 28 HU Dematerializált / május 01., május 1 valamint 218. május július 1., július 1 valamint július Éves rendes közgyűlés A Kibocsátó április 30. napján megtartott megismételt éves rendes közgyűlése elfogadta 29 a 2014-es évre vonatkozó üzleti jelentést, valamint az ahhoz kapcsolódó könyvvizsgálói és bizottsági jelentéseket. A könyvvizsgáló jelentésében, véleményének korlátozása nélkül, felhívta a figyelmet arra, hogy a vezetőség nyilatkozata alapján nem szükséges a Nemzetközi Számviteli Standardok (IFRS) szerinti beszámolót elkészíteni valamint nem kötelezett konszolidációra db kötvényért 10,825db TWDINVEST A sorozatú, dematerializált törzsrészvényt kap a kötvény tulajdonosa 28 1db kötvényért 11,500db TWDINVEST A sorozatú, dematerializált törzsrészvényt kap a kötvény tulajdonosa

TWD INVESTMENTS TANÁCSADÓ ÉS KERESKEDELMI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1021 BUDAPEST, BUDAKESZI ÚT 51/D

TWD INVESTMENTS TANÁCSADÓ ÉS KERESKEDELMI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1021 BUDAPEST, BUDAKESZI ÚT 51/D Statisztikai számjel 22604695-6810-114-01 Cégjegyzék szám 01-10-046598 TWD INVESTMENTS TANÁCSADÓ ÉS KERESKEDELMI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1021 BUDAPEST, BUDAKESZI ÚT 51/D IDŐKÖZI VEZETŐSÉGI

Részletesebben

TWD INVESTMENTS TANÁCSADÓ ÉS KERESKEDELMI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1021 BUDAPEST, BUDAKESZI ÚT 51/D

TWD INVESTMENTS TANÁCSADÓ ÉS KERESKEDELMI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1021 BUDAPEST, BUDAKESZI ÚT 51/D Statisztikai számjel 22604695-6810-114-01 Cégjegyzék szám 01-10-046598 TWD INVESTMENTS TANÁCSADÓ ÉS KERESKEDELMI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1021 BUDAPEST, BUDAKESZI ÚT 51/D IDŐKÖZI VEZETŐSÉGI

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Balaton Park 2000. Non profit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Győr u. 21. Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 106. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 Cégjegyzék száma: Cg. 14 09 309324 Balaton Park 2000.

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: 26-525-680, Fax: 26-326-330 hungagent@mail.datanet.hu www.hungagent.hu A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 2 4 3 9 3 1 4 6 8 3 2 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel 1 3-9 - 1 6 4 7 1 8 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE CÉGADATOK Teljes név Rövid név Székhelye Telephely(ek) Postacím Telefon Cégjegyzékszám Statisztikai számjel Alapítás dátuma Tevékenység megkezdésének

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 07. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.appeninnholding.com

www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.appeninnholding.com Az Appeninn Nyrt. a Tpt. 53. által előírt kötelezettségének megfelelően az alábbiakban közzé teszi a 2013. üzleti évéről szóló Összefoglaló jelentését. KÖZZÉTETT INFORMÁCIÓK 2013. április 12-től a jelentés

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

A TWD Investments Nyrt. 2015. évi üzleti koncepciója

A TWD Investments Nyrt. 2015. évi üzleti koncepciója A TWD Investments Nyrt. 2015. évi üzleti koncepciója Lezárva: 2015. március 18. napján Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Leányvállalat alapításának terve Sierra Leone-ban... 4 3. Finanszírozási modellek...

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2013. április 25-n 9.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406 és Fejlesztő Zrt. Cégjegyzékszám:06-10-000270 Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 1 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 08. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2 2. Vezetői összefoglaló A BKV Előre SC elkészítette az egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló Közhasznúsági Jelentését, a közhasznú eredmény kimutatást és

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft)

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft) PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E 1998. dec. 31.( E A. Befektetett eszközök 777.056 606.959-22 % I. Immateriális javak 1.596 887-44 % II. Tárgyi eszközök 9.455 9.967

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 2 1 1 7 1 9 4 1 9 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 04-09-009076 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 5900 Orosháza, Kossuth

Részletesebben

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013 Adószám: 21904428-1-04 Cégbíróság: Gyula Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 04-14-000053 GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. 2013 Fordulónap: 2013. december

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23998814-2-15 SZ.SZ.B.M. CÉGBÍRÓSÁG 15-09-079577 RID FULL KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG 4531 Nyírpazony, VASVÁRI PÁL út 16. 2013 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI E. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan TÁJÉKOZTATÁS a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30., cégjegyzékszám: Cg.

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről JEGYZŐKÖNYV a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről A TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg.

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

KIBOCSÁTÁSI INFORMÁCIÓS DOKUMENTUM. a TWD Investments Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

KIBOCSÁTÁSI INFORMÁCIÓS DOKUMENTUM. a TWD Investments Nyilvánosan Működő Részvénytársaság KIBOCSÁTÁSI INFORMÁCIÓS DOKUMENTUM a TWD Investments Nyilvánosan Működő Részvénytársaság névre szóló 10 Ft névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvényeinek nyilvános forgalomba hozataláról és

Részletesebben